Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Únor 2013


MAYSKÝ KALENDÁŘ 1.2.2013 7 IK

1. února 2013 v 11:40 Aktuální novinky
BÍLÝ REZONANČNÍ VÍTR


Ik / Uuc - Uuc v Ik je " riskantní" den. Vítr se může otočit jako desetník, a s Uuc, jako číslem uprostřed Tzolkinu, je vaše nerozhodnost ještě zvětšená. Pokud kráčíte náročným, nebo citově náročným životním obdobím, vezměte si delší dobu na rozmyšlenou v jakýchkoliv činnostech, nebo krocích, které plánujete na vyřešení těchto situací - a přijměte útěchu spodního proudu CIB, který vás podporuje v odpuštění a soucitu.
V opačném případě neváhejte hrát na více perspektivách - Uuc vám poskytuje využití síly Ik ke změnám, které chcete udělat.

DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE SE ZDROJEM VŠEHO

VÍTR, TO JE DECH DUCHA, DECH ŽIVOTA,…. ENERGIE, KTERÁ ZTĚLESŇUJE, ZASÍVÁ A ZASÍLÁ DOBRÉ DUCHOVNÍ MYŠLENKY A SEMENA……..JE TO ENERGIE DUCHOVNÍ INSPIRACE SNÍLKŮ A VIZIONÁŘŮ…...VÍTR JE ENERGIE STOJÍCÍ ZA ZMĚNAMI POČASÍ, ZMĚNAMI SPOLEČNOST…..EROZE

Dnes posílím duchovní sílu a zreformuji to, čemu věřím. Dnes plně důvěřuji svému vyššímu vedení a uvolním se od pocitů odcizení, odloučení a osamělosti. Dnes navážu dialog se svým Egem - přestanu se dívat pod nohy, a začínám se dívat před sebe.
TRANSFORMACE STÍNU

Naučte se vnímat vztah s tím, co je Božské, následujte svojí intuici.

Komunikace…..

Dny označené symbolem IK mají velmi bouřlivý průběh, pokud se dostanou do vzorce stínu vašeho kauzálního těla. BÍLÝ VÍTR přináší pořadí, ve kterém jsou jednotlivé programy uzdravovány. Zkušenosti získané v tento den mohou být velmi nepříjemné. Především bude zkontrolováno, jak dalece se Ego brání realizaci programů vybraných vaší duší. Obzvláště bolestným způsobem je kladen důraz na nedisciplinovanost, nepoctivost a nízké oceňování vlastního JÁ. Jelikož BÍLÝ VÍTR víří bezprostřední Energií Zdroje, u osob spirituálně pokročilých se může v tento den rozzářit síla duchovní zralosti, která nejen produchovní jejich fyzický svět, ale vyvede je z obecného chaosu. Energie BÍLÉHO VĚTRU může velmi specifickým způsobem odhalit aspekty komunikace s Vyšším JÁ a rovněž nám s přátelským úsměvem na tváři ukázat výjimečnou drsnost.V Tónu IK, který je bezprostředně spojen se Zdrojem, vibruje duchovní čistota a síla, která vás neustále vede osobním procesem rozvoje.Vibrují zde také všechny Prvovzory - díky kterým můžete navázat kontakt s Vyšším Vědomím.

7. REZONANČÍ TÓN SPOJENÍ - SÍLA SOUZNĚNÍ

Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě - vězte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v NOVÉM světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebepřijetí.Otevřete se přitékajícím darům. Přijměte sami sebe BEZPODMÍNEČNĚ. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.

STAŇTE SE JEDNÍM S MYSTICKOU SEDMIČKOU
JEDNÍM SE SEDMI ČAKRAMI TĚLA
SEDMI ÚROVNĚMI PYRAMIDY,
KTERÉ SPOJUJE VĚDOMÍ SEDMI

Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje, nazývaném též SEDMOU dimenzí. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankováiva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. V energii SEDMIČKY je stimulovaný ŠESTÝ SMYSL, čili mimosmyslové vnímání. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abychom se nedostali do zápasů či extrémů.Ve všem musí být rovnováha

1. února 2013 v 7:00 Jednoduchost života

Ve všem musí být rovnováha

Na to, aby se mohlo správně doplňovat a posilovat aktivní - mužské a pasivní - ženské vyzařování, musí být obě ramena kříže stejně dlouhé.

Pasivní musí dostatečně podporovat a posilovat aktivní, vytvářet zázemí klidu a harmonie, aby muž mohl čerpat novou sílu pro své další činy.

Žena by si neměla od muže vynucovat přehnanou pozornost, měla by být taková, aby v muži probouzela touhu konat velké činy a touhu milovat ji. Žena však pro své pasivní působení potřebuje doplnění aktivním mužským působením. Když je muž pro ni dostatečnou oporou, s velkou radostí a touhou tvoří a koná ve své tichosti, protože ví, že tím posiluje a obdarovává muže, který ji takto posílený touží ochraňovat a s láskou s ní sdílet všechna svá prožití.

Ve vzájemném dávání jeden druhému mohou spolu žít v harmonii a lásce, z níž vykvete hojnost požehnání i pro jejich okolí. Ani jeden se nesmí domnívat, že jeho činnost je důležitější, než činnost toho druhého a vnímat svého partnera jako méněcenného. Práce i soužití musí být v rovnováze, aby nevznikl nesoulad.

Když muž příliš upřednostňuje svou práci, protože je tak důležitá, přichází tím o společná prožívání, která by ho mohla posílit a osvěžit.

Žena pak buď důrazně upozorňuje na tuto skutečnost, čímž vytváří disharmonii, nebo tiše doufá, že se to brzy změní. Potlačuje v sobě přirozenou potřebu vzájemné komunikace a vzájemného doplňování se, potřebu obejmout muže, který jí tím dává pocítit svou ochranu a lásku.

Je to jako s kvítkem. Když si ho málo všímáme, živoří a nevykvete do krásy, která nás oblažuje.

Vše je jen otázkou chtění: Co opravdu chceme udělat nebo čeho se chceme zúčastnit, na to si čas najdeme vždy. Pokud naše chtění není tak silné, vždy nás přemůže přemíra práce, úkolů a povinností.

Podobně, když prožíváme velkou vnitřní samotu, můžeme jí ve svém smutku podlehnout, nebo se můžeme snažit najít, kvůli které z našich chyb se do samoty dostáváme a co ještě potřebujeme pochopit. Vždy je třeba hledat ze své strany kroky, které nás přiblíží k jiným a nečekat, jestli oni přijdou za námi. Za všechny zkušenosti máme děkovat a snažit se nacházet odpovědi a řešení ve svých nedostatcích. Abychom to zvládli s radostí a chutí, musíme všichni prožívat pravý smysl lidského bytí na zemi a přitom ve službě Bohu stát vůči sobě s láskou a porozuměním.

Vědět, že jsme tu jeden pro druhého, a ne ten druhý pro mě. Každé lidské jednání v čistotě, ve službě Stvořiteli, je potřebné. Jak práce budující, tak láska milující. Láska je nám dávána jako velký dar. Važme si ji, věřme v ni a zachovejme ji, abychom ji v návalu starostí neztratili. Jako když se vypařuje voda - velmi pomalu, ale jistě; když nebudeme dolévat stále čerstvou a životodárnou. To znamená stále hledat pochopení pro svého nejbližšího, dávat mu ze svého srdce radost a lásku a z ní plynoucí štěstí, které povznáší a dává křídla pro radostnou, tvořivou a budující práci.

Ženo, neplač a staň se ženou plnou pochopení, laskavosti, klidu a síly.

A ty, muži, nestůj nad svou ženou s převahou důležitosti své práce - poděl se s ní o svá prožití, nech se obdarovat jejími dary a buď jí oporou a láskou, kterou může vždy cítit, vážit si jí a ochraňovat spolu s tebou.

Lidé, nenechte se semlít v chaosu rozumu, který nyní vládne ve světě. Postavte se proti němu s mečem citu a štítem lásky. Vaše oči ať jsou otevřené směrem k nebesům, vaše srdce ať bije věrně a vaše myšlenky ať jsou čisté a působící v síle Světla. Tak můžeme zvítězit nad sebou i nad temnem.

Boží Síla a Láska ať je s vámi ...


Zbierka prednášok pre ženy: Martina Štokrová
Zdroj: email: Iva B. www.zenavesvetle

V co věříš? Věříš ve Mne?

1. února 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


V co věříš? Věříš ve Mne? Věříš, že se můžeš procházet a hovořit se Mnou? Věříš, že když žiješ duchovním životem zcela sjednocen a spojen se Mnou, že je to ten pravý život a že v něm nenastane taková situace, aby tomu tak nebylo? Najdi si čas, abys roztřídil a zhodnotil, v co věříš, a především se nauč podle toho žít. Příliš mnoho lidí opomíná uvést tento duchovní život do praxe. Hovoří o něm, ale nedokázali ještě sobě ani světu, že duchovní cesta je ta pravá. Když Mě ve všem rozpoznáš, zavoláš Mě a vyhledáš Mou pomoc, vše začne v tvém životě zapadat na své místo. Jestliže poslechneš Můj tichý, slabý hlas uvnitř, začneš se rozvíjet jako nádherná květina a poznáš, jak je duchovní život opravdu praktický a nádherný.