Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Únor 2013


MAYSKÝ KALENDÁŘ 23.2.2013 3 KAN kin 224

23. února 2013 v 13:20 Aktuální novinky
ŽLUTÉ ELEKTRICKÉ ZRNO


Kan / Ox - Dnešní energetickou prognózu vám přináší Ox, vyzývající po silném větru, proměnu teplot a nestabilitu tlakových systémů. Pokud nejste duchovně a mentálně dobře připraveni, zůstaňte uzemněni raději blízko domova - ať už to znamená psychicky, nebo fyzicky, nebo obojí.To vám dává pevný základ, ze kterého můžete bezpečně zvládat problémy, odklonit výzvy, které vám dnes vrhá Ox. Pamatujte, ale že i když Ox vás může zamotat, Kan tká jemnou síť. Kan polapí Ox energie nejistoty, pochybnosti a rizika.Takže nic není předem nařízeno, vše závisí na vaší osobní síle, charakteru a vůli.

DNES JE DOBRÝ DEN OČISTIT VZTAHY A NAVÁZAT NOVÉ,
ZRNO - TO JE MAGIE KLÍČENÍ, RODINA, SEXUÁLNÍ AKTIVITA

Dnes upřesním své plány, které zrealizuji v nejbližší době. Zamyslím se, jestli nemyslím příliš vysoko, jestli zdolám všechny výzvy a unesu náklady. Dnes udělám potřebné opravy, vyřeším aktuální záležitosti, abych nezvýšil nedodělané věci.

TRANSFORMACE STÍNU

Uvědomte si, že životní problémy vám chtějí jen pomoci osvobodit vás od iluze bezpečí. Mějte odvahu využít nové možnosti. Zbavte se nadměrné opatrnosti. Nepříjemnosti, kterým čelíte vám to ukazují. Probuďte v sobě pole snů a přání.

Cíl, schopnost, příležitost….

Dny označené KAN bolestně odhalí jakoukoliv nedbalost tím, že nepoužíváte vaše přirozené schopnosti, nevyužíváte životní příležitosti a jedinečné možnosti. Země je evoluční scéna, na které musíme zdokonalit naše Hvězdné ZRNO. KAN klade zvláštní důraz na všechno, co je Božské, a co nejvíce opomíjíme. Ten, kdo se honí za iluzemi a zanedbává svoje poslání, spatří ve dnech ŽLUTÉHO ZRNA bolestný odraz svých činů. Zatímco ten, kdo se řídí moudrostí srdce, toho podpoří Energie KAN zápalnou silou, nasměruje ho k cíli, ukáže efektivitu jednání a odkloní ho od karmických úkolů, které si sám vybral. Lidem, kteří zjistí, že jejich síla je výrazně snížená, se doporučuje věnovat zvláštní pozornost informacím, které přináší Dny označené symbolem ŽLUTÉHO ZRNA. Díky tak jednoduché magii se před vámi otevře duchovní pole nabízející okamžitou pomoc v každé situaci. Síla KAN je obsažená v každém TADY & TEĎ, objevuje se vždy v pravý čas, vždy přináší nejvyšší energetický obsah a je nejvíce pokroková. Obr KAN vás nikdy nezklame, když jste v nouzi - nabídne vám to nejlepší řešení, ale musíte ho k sobě vědomě přivolat.

3.ELEKTRICKÝ TÓN PODNĚTŮ - SÍLA IMPULSU

TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení do přirozeného toku života. Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, oddělené, nepřístupné, nebo očím neviditelné. Pokud máte sklon být roztržitý, soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny. Seberte sílu dát výraz pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se objeví prostřednictvím vaší osoby.

DOVOLTE VAŠÍ TVOŘIVOSTI VYJÁDŘIT SPIRITUÁLNÍ POVAHU

Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetum mobile Bytí.V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu ELEKTRICKÉM spočívá výchozí podnět Evoluce, neboli síla přinášející rozvoj. V souvislosti se spojením Pečeti Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně. Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a připravuje programy příčin.Odkaz kalendářního Dne s Tónem (•••) ukazuje velmi vysokou aktivitu konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
Sleduj, jak se stále více duší probouzí a začíná si uvědomovat, co se děje.

23. února 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Čím více dostáváš, tím více musíš dávat. Nic si neponechávej pro sebe, ale dávej, dávej a stále dávej, a tak vytvářej prostor pro své další a další naplnění. Čím více si jsi vědom změn, které probíhají, a čím více jsi jim otevřen, tím rychleji mohou nastat. Stávají se součástí tebe a ty se stáváš jejich součástí. Půda byla připravena a semena byla zaseta. Nyní je čas růstu, rozvoje a rozkvětu, a tento proces právě probíhá. Pozoruj zázrak a nádheru toho všeho! Sleduj, jak se stále více duší probouzí a začíná si uvědomovat, co se děje. Je tu obrovská změna k lepšímu. Cesty Ducha začínají být pro mnohé živou skutečností. Žij duchovně, kráčej cestami Ducha a splyň v jedno s veškerým životem.MAYSKÝ KALENDÁŘ 22.2.2013 AKBAL 2 kin 223

22. února 2013 v 12:40 Aktuální novinky
MODRÁ POLARITNÍ NOC


Akbal / Ka - V noci, když největší a nejhlubší tajemství přichází k životu, když se vaše vnitřní smysly probouzí a zbystří, příslib potenciálu se stává skutečným. Nesený vysoko rychlým a zběsilým větrem IK, zesiluje AKBAL vaší sílu komunikace a vyjasnění.Takže pokud budete muset dnes komunikovat, nebo cokoliv vyjasnit, důvěřujte své vnitřní NOCI a udělejte to! Energie Ka zdvojnásobí sílu vašich slov, jež jsou posílena s IK.

DNES JE DOBRÝ DEN NA KONTEMPLACI O HVĚZDNÉM PROSTORU,
ODTUD PŘICHÁZÍ NADŠENÍ

NOC SYMBOLIZUJE KOSMICKOU PRÁZDNOTU, MÍSTO, KDE NIC NEEXISTUJE, ALE PRÁVĚ TAM SE SKRÝVÁ CELÝ POTENCIÁL, NOC TO JE LŮNO TVOŘIVOSTI…..Z TÉTO PRÁZDNOTY VZNIKAJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ, UMĚLECKÉ INSPIRACE , ROZPOUŠTÍ SE STRACHY A NEDOSTATEK POCITU BEZPEČÍ

Dnes mám přístup k mému Nadvědomí. Odtud čerpám životní energii, odtud plyne duchovní fluidum. Tady se rodí obrazy, které musím v životě vyzkoušet.Všechno je užitečné, ale ne všechno najednou. Dnes provedu selekci, kde začít.Vím, že není dobré jednat impulzivně, pole napětí je příliš velké. Nejdřív musím poznat nejbližší okolí.

TRANSFORMACE STÍNU

Buďte ochotni podstoupit test. Jak oceňujete sami sebe? Obejměte duchovním okem všechny negativní procesy a spusťte se až na samé dno, abyste viděli dary, které s sebou přináší….

Přání, sny….

Dny nesené energií MODRÉ NOCI, odhalí velmi iracionální obrazy. Jako první ze všech světů odhalí nedostatky vyplývající z přerušení kontaktu s Božským Zdrojem. Pokud je lidské Vědomí zaměřeno pouze na materiální dobro, Energie NOCI musí udělat řez, abyste skoncovali s těmito dary. V den MODRÉ NOCI se může objevit pocit bezmoci, malichernosti, a také silná frustrace i pocit nedostatku smyslu života. Pokud člověk najde cestu do vnitřních světů, dny NOCI v něm uvolní tvůrčí impulsy, zašlou zázračné nápady a pomohou s vynalézavostí při překonávání obtíží a nedostatkem na všech úrovních Bytí. MODRÁ NOC podporuje lidské úsilí v oblasti rozšiřování Vědomí a také vyprovází ze všech fyzických omezení. V této Pečeti dřímá magická síla umožňující přístup k dosud neznámým potenciálům. Dny MODRÉ NOCI jsou opravdovou truhlou s pokladem, kterou nám posílá Božský Zdroj. Jenom ten, kdo se řídí vlastní intuicí, kdo neomezeně věří svému Zdroji, může dosáhnout kosmického bohatství, a s jeho pomocí tak rozdrtit všechny pozemské nedostatky.

2. POLARITNÍ TÓN VÝZVY - SÍLA POLARITY

Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla - kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete svoje pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází. Všechny výzvy ( póly) jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.

POLARITA JE PULSEM ZDROJE UNIVERSA

Dny s Energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Pečeť stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě.V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah ( vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní Energií, např. přes kin narození.Buď sám sebou a nesnaž se být nikým jiným.

22. února 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Buď sám sebou a nesnaž se být nikým jiným. Je třeba různých forem života, aby mohl být stvořen svět. Nechci, abyste všichni byli stejní jako hrášky v lusku. Potřebuji, abyste byl každý jiný, každý dělal svou určitou práci, hrál svou určitou roli a zároveň splýval dokonale s celkem. To neznamená, že musí dojít k nějakým nesouladům či neshodám proto, že jste každý jiný. V orchestru je mnoho různých hudebních nástrojů a každý v něm má své právoplatné místo a vplývá do něj dokonale, hraje-li v harmonii s celkem. Jen tehdy vznikne neshoda a zmatek, když se jednotlivé duše naprosto odchylují, aniž by myslely na celek. Je-li tvé srdce na správném místě a ty žiješ a pracuješ pospolu s druhými pro dobro celku, dostaví se vždy jen to nejlepší. Proto přestaň za každou cenu bojovat a nech věci volně plynout. Vše, co musíš udělat, je prostě být a nechat vše se odvíjet.


MAYSKÝ KALENDÁŘ 21.2.2013 1 IK kin 222

21. února 2013 v 12:23 Aktuální novinky
BÍLÝ MAGNETICKÝ VÍTR


IK - Vlna VĚTRU - Síla Ducha
TEĎ je nejlepší ČAS zavést vnitřní disciplínu.

Vlna VĚTRU vás obdaruje silou Ducha a pomůže vám překonat všechny životní těžkosti.

Vlna VĚTRU - jako poslední bílá Vlna v Tzolkinu, s sebou přináší dokončení posledních úprav, takže není divu, že se koncentruje na detaily. Může se tedy stát, že ještě jednou zažijete nečekaný řez a bodnutí, jako znamení už posledních oprav. Všechny, i ty nejmenší části, mají obrovský vliv na tvar CELKU, proto není překvapením, že budou pečlivě prověřeny. Jelikož DUCH proniká absolutně všechno, nezůstane zde ani sebemenší škrábnutí.
V této Vlně dostanete mnoho osobních vzkazů, zejména na pozici " kulatého stolu" ( Tón 12 ). Můžete spatřit vizi v globálním měřítku, stejně tak i všechny svoje pocity. Dovolte několikrát se otočit všem informacím před vaším duchovním zrakem a snažte se zachytit jejich podstatu. Uvědomte si, co přinesly Energie ČASU do sféry komunikace s vaším Středem díky "vyleštění" drobností. Všechny pocity a události těchto dní obsahují konkrétní informace. Pokud okamžitě nerozpoznáte jejich smysl, dovolte jim počkat v prostoru, nelamte si hlavu mentální akrobacií. Dříve, či později, obdržíte potřebné vysvětlení. Na každou otázku dostanete odpověď. Občas je potřeba více času, aby odpověď našla adresáta.V takových případech byste se měli zajímat o BÍLÉ pozice Vlny, jelikož jsou hlavními nositeli informací.

Galaktický Portál otevřený ve Dnu BÍLÉHO VĚTRU 1 - nastavuje velmi přísnou kontrolu. Magnetický VÍTR důrazně podtrhává SÍLU DUCHA. Tento aspekt - bezprostředně související s éterickým polem - prochází vším, co se v životě zmanifestovalo, počítá všechny i ty uložené části. Neexistuje tu nic vedlejšího. Z tohoto důvodu Vlna VĚTRU hraje důležitou roli v oblasti komunikace. Zde vám budou odhaleny všechny vnitřní i vnější bariéry, které vám brání v porozumění s lidmi. Všechna omezení podřízená vašemu Egu v této Vlně bolestně pocítíte.

SOLÁRNÍ PES 9 - ačkoliv není Portálem, hraje zvláštní roli v emocionální sféře.V tento den byste se měli podívat na své emoce. Může se stát, že některé specifické zbytky nevyrovnaných pocitů vyplynou na povrch, aby projevily svoji přítomnost. Pokud se tak stane, berte to jako léčení, anebo jako pokus o uzdravení vašeho ne ještě stabilního emocionálního těla. Těžké otřesy Karmického Času nepochybně zanechaly stopy pozůstatků, které nyní usilují o harmonizaci. Nezapomeňte, že nejvyšší hodnotou podle VĚTRU je BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA v partnerských vztazích. Protože stále ještě mohou existovat nezpracované zbytky karmy, využijte každou šanci, která vám bude v této Vlně dána.

DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE SE ZDROJEM

VÍTR, TO JE DECH DUCHA, DECH ŽIVOTA,…. ENERGIE, KTERÁ ZTĚLESŇUJE, ZASÍVÁ A ZASÍLÁ DOBRÉ DUCHOVNÍ MYŠLENKY A SEMENA……..JE TO ENERGIE DUCHOVNÍ INSPIRACE SNÍLKŮ A VIZIONÁŘŮ…...VÍTR JE ENERGIE STOJÍCÍ ZA ZMĚNAMI POČASÍ, ZMĚNAMI SPOLEČNOST…..EROZE

Dnešní potíže mohu překonat duchovní silou. Pokud se budu bránit, objeví se v mém životě " zhoubné nádory ". Dnes nebudu tíhou rodiny. Pole napětí, problémy, pocity oddělenosti, nebo ztráty milovaného člověka, patří k mé cestě. Neexistuje trest za hříchy. Každé provinění se vrací k opravě tak, či onak. Dnes opravím vše, co vypadlo spod kontroly. Život mi dává jedinečné výzvy, abych si ověřil svoji individualitu. Prozřetelnost na mě vždy dohlíží.

TRANSFORMACE STÍNU

Naučte se vnímat vztah s tím, co je Božské, následujte svojí intuici.

Komunikace…..

Dny označené symbolem IK mají velmi bouřlivý průběh, pokud se dostanou do vzorce Stínu vašeho kauzálního těla. BÍLÝ VÍTR přináší pořadí, ve kterém jsou jednotlivé programy uzdravovány. Zkušenosti získané v tento den mohou být velmi nepříjemné. Především bude zkontrolováno, jak dalece se Ego brání realizaci programů vybraných vaší duší. Obzvláště bolestným způsobem je kladen důraz na nedisciplinovanost, nepoctivost a nízké oceňování vlastního JÁ. Jelikož BÍLÝ VÍTR víří bezprostřední Energií Zdroje, u osob spirituálně pokročilých se může v tento den rozzářit síla duchovní zralosti, která nejen produchovní jejich fyzický svět, ale vyvede je z obecného chaosu. Energie BÍLÉHO VĚTRU může velmi specifickým způsobem odhalit aspekty komunikace s Vyšším JÁ a rovněž nám s přátelským úsměvem na tváři ukázat výjimečnou drsnost. V Tónu IK, který je bezprostředně spojen se Zdrojem, vibruje duchovní čistota a síla, která vás neustále vede osobním procesem rozvoje.Vibrují zde také všechny Prvovzory - díky kterým můžete navázat kontakt s Vyšším Vědomím.

1.MAGNETICKÝ TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI

Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný Akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO. Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu. Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu! Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.

VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE!

Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu CENTRA invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku - začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu s Pečetí. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ - čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí.V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.

Přehled Vlny IK: 21.2.2013 - 5.3.2013

IK 1 - Galaktický Portál
AKBAL 2
KAN 3
CHICCHAN 4
CIMI 5
MANIK 6
LAMAT 7
MULUC 8
OC 9
CHUEN 10
EB 11
BEN 12
IX 13

Tento přehled poskytuje rovněž rámec osudu osob narozených ve Vlně IK, nebo jejichž životním Průvodcem je IK.


PROČ JSOU ŽENY BLÍŽE K OSVÍCENÍ - ECKHART TOLLE

21. února 2013 v 11:36 Oblíbené knihy

PROČ JSOU ŽENY BLÍŽE K OSVÍCENÍ - ECKHART TOLLE

Musejí muži či ženy překonat stejné překážky na cestě k osvícení?


Ano, ale pro ženu je obvykle snazší být ve svém těle, takže žena je přirozeně blíže k Bytí, a tudíž k osvícení. Proto v mnoha starých kulturách žena symbolizovala transcendentální realitu. Tato realita byla považována za lůno, které dává život všem bytostem. V knize Taote- ťing (O Tao a ctnosti) je tao neboli Bytí popisováno jako "nekonečné, věčně přítomné", jako "matka vesmíru". Ženy jsou blíže k Bytí, neboť je prakticky "ztělesňují". Kromě toho se všechny bytosti a všechny věci musejí nakonec vrátit ke Zdroji. "Všechny věci mizí v tau. Pouze tao trvá věčně."

V psychologii a mytologii je Zdroj symbolizován světlou a temnou stránkou ženství. Bohyně nebo Boží Matka dává život a bere život. Když se lidé začali ztotožňovat s myslí a ztratili kontakt se svou božskou podstatou, začali přemýšlet o Bohu jako o mužské bytosti. Muži ovládli společnost a ženy jim byly podřízeny.

Nenavrhuji návrat k ženskému symbolismu božství. Někteří lidé užívají slova Bohyně místo slova Bůh, neboť se snaží obnovit rovnováhu mezi mužským a ženským principem, a to je dobré. Tento symbolismus může být dočasně užitečný, ale stane se překážkou, jakmile se snažíte realizovat čisté Bytí. Faktem však zůstává, že energetická frekvence mysli je v podstatě mužská. Mysl se snaží manipulovat, odporovat, ovládat, vlastnit atd. Proto je tradiční Bůh patriarchální, autoritativní postavou, které bychom se měli bát, jak nám radí Starý zákon. Tento Bůh je projekcí lidské mysli. Chceme-li se osvobodit z područí mysli a opět se spoji t s hlubší realitou Bytí, musíme přijímat život, místo abychom se mu bránili. To je však mnohem bližší ženskému principu. Zatímco energie mysli je tvrdá a nepružná, energie Bytí je měkká a poddajná a přesto mnohem mocnější než mysl. Mysl ovládá naši civilizaci, zatímco Bytí ovládá veškerý život na této planetě i mimo ni. Bytí je Inteligence, jejímž viditelným projevem je hmotný vesmír. Ačkoli ženy mají k Bytí blíže, i mužům je dostupné.

V současné době je většina mužů i žen ve spárech mysli. Většina lidí se ztotožňuje s myslí a s emočním tělem. Právě to nám brání v dosažení osvícení. Největší překážkou pro muže je mysl, zatímco největší překážkou pro ženy je emoční tělo.

ECKHART TOLLE - MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU


Zdroj: email: Iva B.

Umění milovat sama sebe

21. února 2013 v 7:00 Doteky Nového Života

Umění milovat sama sebe


Je mnoho cest, jak milovat sebe sama a každá událost nabízí příležitost zažít lásku.


Situace, kdy je všechno jakoby proti nám, vznikají jen proto, aby nám ukázaly tu naši oblast života, kde máme blokovanou energii, kterou bychom mohli využívat pozitivnějším způsobem.

Milovat sebe sama znamená, přijmout se takoví, jací jsme právě teď. Tato dohoda platí bez vyjímek. Uzavíráme ji sami se sebou a zavazujeme se v ní, že si budeme vážit sami sebe, cenit se, že se přijmeme takoví, jací jsme v každém okamžiku života. To znamená, žít v přítomnosti.

Mnozí z nás se ohlížíme za svým životem s pocitem lítosti. Myslíme si, že bychom mohli zvládnout různé situace na daleko vyšší úrovni a představujeme si, kdybychom tenkrát udělali to, či ono, vše by dopadlo jinak...

Minulost nám může pomoci jen tehdy, když myslíme na své úspěchy a vytváříme si pozitivní vzpomínky. Z budoucnosti si můžeme udělat přítele, když si uvědomíme, že představováním si toho, co se stane, tvoříme vizi svého vlastního kroku.

Milovat své vlastní "já" sahá za připoutanost i odpoutanost. Existujeme ve fyzickém těle a každý máme své zaostření, kterému říkáme "já". Toto "já" jsme dostali, abychom se mohli oddělit od většího celku a prožívat specifickou část bytí. Vše, co jsme až doposud prožili, je přesně to, kvůli čemu jsme se narodili, abychom se z toho poučili. Ať se nám to líbí či nikoliv, z toho sestává naše bytí, naše jedinečnost a naše poslání.

Kdybychom si cenili své jedinečnosti a uvědomili si, že cesta, kterou jsme se rozhodli jít, se liší od cesty kohokoliv jiného, mohli bychom se snadněji odpoutat od názorů druhých a následovat své vlastní vnitřní vedení. Jednou z cest, jak milovat sebe sama, je přestat se porovnávat s ostatními. I když jsme součástí celku, jsme zároveň individualitou a máme svou vlastní cenu.

Výzvou na cestě milování svého "já" je dát stranou to, co nám lidé říkají a ptát se: "Vyhovuje mi to také? Mám z toho radost? Cítím se při tom dobře?" V konečném důsledku má váhu jen naše vlastní zkušenost. Je lákavé udělat si autoritu z druhého člověka nebo z něčeho, jako je třeba kniha, a tak přesunout svou schopnost seberozhodování, co je pro nás dobré, mimo sebe.

Mít učitele je velmi přínosné, ale pouze tehdy, když se naučíme, jak sami získávat informace a jak růst. Když jsme se svými učiteli- s kýmkoliv z koho jsme si udělali ve svém životě autoritu, měli bychom si přitom položit otázku, jestli je to jen jejich pravda nebo jestli je to dobré také pro nás.

Spousta mezilidských vztahů vychází ze solárního plexu-třetí čakry, centra moci, odkud se lidé snaží navzájem přesvědčovat, přemlouvat, kontrolovat a manipulovat. Milovat sebe sama znamená odejít z těchto vztahů. Aby se nám to podařilo, budeme se muset odpoutat od viny.

Lidé kolem nás se mohou cítit nějakým způsobem ohroženi, nehrajeme-li podle stejných pravidel jako oni. Chtějí, abychom mysleli a jednali stejným způsobem, který zapadá do jejich představ, a proto zkoušejí v nás vzbudit pocit viny, a tak získat nad námi moc. Také rodiče často nevědí, jak jinak udržet kontrolu, a využívají vinu, zlobu a odpírání lásky k ovládání svých dětí.

Když cítíme svou vnitřní sílu a vládu nad svým životem, můžeme vycházet ze srdce. Cítíme-li se bezmocní, máme možná pocit, že musíme manipulovat nebo bojovat o moc, abychom získali to, co chceme. Možná si myslíme, že se musíme druhým omlouvat za své chování nebo "nevinně" zalhat, abychom je uchránili před nepříjemnými pocity. Když takto jednáme, nejsme láskyplní sami k sobě, místo toho předáváme svému podvědomí zprávu, že to, kdo jsme, není pro ostatní dost dobré nebo přijatelné. Chceme-li být svobodní, je důležité, abychom ani my nikým nemanipulovali a nechali lidem jejich svobodu.

Můžeme se naučit odpoutat od reakcí druhých i od svých vlastních emocí, které nás vyvádějí z našeho klidového centra. Odsuzování nám brání milovat sebe sama. Kdykoliv soudíme, oddělujeme se. Když si děláme názor na druhé lidí, díváme se na ně kriticky, tvoříme si pro své podvědomí zprávu, že svět je místo, kde je třeba se chovat určitým způsobem, pokud chceme, aby nás lidé přijali. Když někoho odmítneme, ukládáme si do svého podvědomí, že sami sebe přijmeme pouze za určitých podmínek. To vede k vnitřnímu sebekritickému dialogu, a ten přinese nazpět mnoho negativních obrazů z vnějšího světa. Proč? Protože jakmile jednou pošleme své negati vní soudy a přesvědčení ven, vytvořili jsme jim cestu, kudy se k nám mohou vrátit.

Sledujme, co vysíláme ostatním lidem. Přijímáme je láskyplně bez kritizování, bez ponižování? Usmíváme se na ně? Chováme se přátelsky a umožňujeme jim, aby mohli mít ze sebe dobrý pocit? Nebo se nijak neprojevujeme? Když přijímáme jiné lidi, dokonce i jen telepaticky, pomáháme jim nalézt jejich vyšší já. Pak uvidíme, že ostatní budou láskyplně přijímat taky nás. Co považujeme za pravdu o lidech kolem nás, to si tvoříme jako svou zkušenost s nimi.

Abychom se posunuli na novou úroveň sebelásky, začněme si všímat, co považujeme za pravdivá fakta o fungování světa. Přesvědčení je to, co považujeme za pravdu o realitě. Naše realita se může lišit od reality druhých. Říkáme-li si: "Když se směji na druhé, smějí se oni na mne". Díky tomu se opravdu můžeme smát pouze na lidi, kteří náš úsměv opětují. Pokud budeme věřit, že lidi nám úsměv nikdy neopětují, budeme si automaticky vybírat a smát se na lidi, kteří nám úsměv nikdy nevrátí.

Chceme-li zažívat svět, který má o nás zájem a podporuje nás v našich představách o sebelásce, začněme si všímat, co si o světě říkáme. "Svět možná není spravedlivý, ale je přesný", což znamená, že všechno, co jsme dostali je přesně to, čemu jsme věřili a co jsme očekávali, že dostaneme. Držíme-li se určitého názoru na realitu, bude taková i naše životní zkušenost.

Další z kvalit sebelásky je odpuštění. Někteří z nás stále lpí na starých věcech a stále a stále si připomínají zlobu. Zlobíme se na sebe nebo na ostatní, kteří nás zklamali či nám ublížili. Vyšší já umí odpouštět. Když lpíte na čemkoliv jako je zloba, uraženost, na negativních pocitech vůči druhému, pak si to udržujeme ve své auře. Člověk, ke kterému máme tyto negativní pocity, tím bude ovlivněn, ale ne tolik, jako my. Vše, co cítíme vůči druhým, sedí v naší auře a funguje jako magnet přitahující stejné. Proto je k odpuštění dobrý důvod- pročišťuje a léčí naší auru.

Sebeláska zahrnuje také pokoru, tedy sebevyjadřování vycházející ze srdce a nikoli z ega. Pokora říká: " Jsme otevření. Jsme ochotni naslouchat. Možná neznám všechny odpovědi". Pokora je jednou z vlastností, které nám umožňují přijímat, jelikož vede k otevřenosti. Pokora znamená hlubokou víru a důvěru v sebe sama.

Lidé jednající arogantně a s chladným sebevědomím postrádají právě ty vlastnosti, které se snaží předvést. Ti, kteří milují sebe sama, se projevují láskyplně, velkoryse a laskavě. Své sebevědomí vyjadřují skrze svou pokoru, umění odpouštět a vše přijmout. Jestliže potkáme lidi, kteří sice působí velmi moudře, přitom však ponižují druhé a vyvolávají v lidech špatný pocit ze sebe sama, můžeme si být v klidu jisti, že nemilují sami sebe, i kdyby jejich slova a učení zněla sebelíp.

K sebelásce patří víra v sebe, důvěra v to, kdo jsme a ochota dle toho jednat. Nestačí svou víru a důvěru jen cítit, potřebujeme ji prožívat také ve svém vnitřním světě. Naše radost pramení z toho, že kolem sebe vidíme věci odrážející naši vnitřní krásu. To vše je odměna za to, že jsme si věřili a následovali svou vnitřní vizi svými činy.

Nestačí jen lásku vyzařovat. Milovat sebe sama znamená také lásku přijímat. Když rozdáváme lásku a lidé kolem nás ji nedokáží přijmout, nemá kam jít. Jsme-li ochotni přijmout lásku druhých, prokazujeme jim velkou službu.

Jakýkoliv vztah mezi lidmi bude úspěšný jen do té míry, do jaké dokáží vzájemně přijmout lásku toho druhého. Když náš partner přijímá jen padesát procent toho, co jsme mu vyslali, předali jsme mu ve skutečnosti jen polovinu. Vrátí-li nám tuto polovinu a my jsme schopni přijmout z ní zase jen polovinu, pak máme nazpět čtvrtinu toho, co jsme vyslali. Výsledkem pak je, že máme jeden od druhého stále méně a méně lásky. Chceme-li mít ve svém životě více lásky, buďme ochotni přijímat dary, oběti lásky, přátelství a podporu od ostatních lidí.

K vlastnosti duše patří: mír, úcta, pokora, harmonie, radost, velkorysost, zdraví, hojnost, svoboda, klid, síla, integrita, důstojnost, respekt, soucítění, odpuštění, vůle, světlo, tvořivost, půvab, moudrost a láska. Na cokoliv myslíme, takoví jsme. Když si každý den vybereme jednu z vlastností Vyššího já, zahloubáme se do ní a identifikujeme se s ní, vytvoříme si ji jako prožitek sebe sama.

Milovat se předpokládá respektovat se, žít své vyšší poslání. Vážíme-li si sebe sama, svého času, lásky a vizí, budou si jich vážit i ostatní. Kdykoliv si vážíme a respektujeme sami sebe a svým jednáním ukazujeme, kdo opravdu jsme, pak nejenže rozvíjíme své Vyšší já, ale pomáháme svým příkladem také druhým.

Neschopnost říci lidem "ne" odráží názor, že pocity druhých jsou důležitější něž naše, jejich práva významnější a jako taková by měla být brána v úvahu jako první. Když takto jednáme, vytváříme si energetické bloky zadržující nevoli, zlobu, ublíženost, které pak sedí v naší auře a přitahují nám ještě více téhož.

Někteří lidé si myslí, že milovat se znamená dát najevo svou sílu a prosadit svou vůli agresivním způsobem popírajícím práva druhých. Jedná se o lidi, kteří jdou za svým a nezajímá je, jak svým jednáním působí na ostatní. Obdobně můžeme být agresivní i sami k sobě, když některá naše část dominuje a vládne ostatním.

Vůle se někdy chová jako by byla náš nepřítel. Působí na nás silou, směruje nás a nutí k nejrůznějším věcem. Možná se na sebe stále zlobíme, že nemáme větší pořádek nebo jsme ještě nezačali s něčím, co dlouho odkládáme. Možná si děláme seznamy věcí, které musíme udělat, a pak se cítíme špatně, když je nedodržíme. Tím dáváme za pravdu své vůli a odsuzujeme jiné své já- to, které se jí staví na odpor. V tomto případě jdeme vůlí proti svému já. Náš odpor mohlo vytvořit naše Vyšší já, aby nás vedlo od určitých věcí nebo nasměrovalo jiným směrem.

Spojíme-li svou vůli se srdcem a budeme ji používat k tomu, aby nám pomohla jít cestou, kterou milujeme, může nám pomoci prohloubit naši sebelásku. Vůle dokáže směrovat naši pozornost. Když ji zapojíme do toho, co děláme s láskou, naše možnosti nemají hranice a není překážek, které bychom nemohli překonat. Vůle je síla podobná řece, s níž můžeme plynout nebo se můžeme snažit plavat proti proudu. Můžeme ji využít k tomu, aby nás volala a zvala na naši vyšší cestu, nebo abychom se neustále trestali za své zdánlivé přestupky. Volba je na nás. Uvědomme si, který z těchto přístupů nás motivuje.

Když se věci nedaří, není to konec světa. Humor je snad nejlepší branou k sebelásce. Schopnost smát se, usmívat se na lidi kolem sebe a dívat se na potíže s nadhledem, je rozvinutá dovednost. Ti, kdo vycházejí z vyšší úrovně sebelásky, mají často velmi dobrý smysl pro humor, jsou vtipní a s chutí vyvolávají dětskou hravost také v ostatních. Dokáží vzbudit pocit uvolnění a štěstí také v druhých.

Až se budeme dívat na lidi v našem životě, ptejme se, jestli mají rádi sami sebe. Máme-li ve vztahu s nimi jakékoliv potíže, zamysleme se, čeho se tyto potíže týkají. Ptejme se , jestli tito lidé mají rádi sami sebe v této oblasti jejich života. Pošleme jim své soucítění, aby je mohli využít jakýmkoliv způsobem k vytvoření svého vyššího dobra a radujme se z lásky, kterou jsme právě vyslali. Ona se k nám vrátí a budeme ji moci využít k vyššímu dobru zase my...Zpracováno dle knihy: Žít s radostí od Sanaya Roman

Zdroj: email: Iva B.

Buď velmi tolerantní, velmi trpělivý a velmi laskavý.

21. února 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Nikdo není rád, je-li zraňován či oslabován; nikdo není rád opomíjen nebo neoblíben a nežádoucí. Proč tedy nejednat se svými bližními s láskou a s úctou? Snaž se jim porozumět a buď ochoten jít s nimi i tu druhou míli, je-li to nutné. Buď velmi tolerantní, velmi trpělivý a velmi laskavý. To je způsob, jakým bys byl rád, kdyby se jednalo s tebou, a proto žij tak, jak by sis přál, aby žili druzí. Buď dobrým příkladem, ale nečiň tak nikdy proto, že cítíš, že se to od tebe očekává. Čiň tak proto, že to chceš dělat a že toužíš z celého srdce vložit ze sebe to nejlepší do všeho, co děláš, říkáš a myslíš. Čím větší je tvá touha, tím snáze bude naplněna. Nikdy se nespokojuj s nějakou průměrností nebo polovičatostí. Hleď, aby vše, co činíš, bylo opravdu to nejvyšší, aby tvé pohnutky byly čisté a aby nebylo nic sobeckého v ničem, co děláš.


MAYSKÝ KALENDÁŘ 20.2.2013 13 IMIX kin 221

20. února 2013 v 12:02 Aktuální novinky
ČERVENÝ KOSMICKÝ DRAK


Imix / Oxlahun - Oxlahun je numericky spřízněný s Imix. Oba přináší stejnou možnost přístupu k jiným dimenzím a realitám; oba dva jsou vysoce nabitá silná znamení. Párově spolu tvoří ohromující smršť energií, které se mohou jako psychické tornádo točit kolem vaší duše. Buďte opatrní. Pokud dnes podniknete cestu do světa jejich neznámé a netušené říše, nechoďte bez záchranného lana. A ve skutečnosti MULUC - vládce této Treceny - je jedinou stabilní věcí na vaší lodi, provázející vás v rozzuřených vodách.

Trecena MULUC ovlivňuje vaši paměť a pomáhá vám osvobodit se od nadvlády Ega.
TŘINÁCTÝ Den vám říká, abyste důvěřovali přirozeným procesům a nedělali nic na sílu, jedině tak vyprovodíte svůj život z chaosu.

DNES JE DOBRÝ DEN OTEVŘÍT SE NOVÉMU POČÁTKU
IMIX, TO JE POČÁTEK VŠECH VĚCÍ PŮVODNÍ TVOŘIVÉ SÍLY

Dnes si umyji tvář studenou vodou, otevřu oči a vidím, že kolem mne jsou jen samí příjemní lidé. Dnes akceptuji sebe i ostatní se všemi přednostmi i chybami a začínám znovu důvěřovat lidem. Dnes zažiji jen to, co chci zažít. Zachytím příjemné doteky, přátelská gesta a nový smysl života. Dnes udělám revoluci v oblasti myšlení, vidím, že jsem nikdy neměl nepřátele, jen mnoho učitelů. Dnes zapisuji své Ego do školy, ve které jsem já ředitelem. Dnes se nebudu cítit lepší než ostatní, nezávidím druhým, co sám nemám. Jsem zvědavý, jak dlouho si to budu pamatovat ?

TRANSFORMACE STÍNU

Uvěřte v nádhernou fantazii, že v životě dostanete to, co potřebujete. Otevřete se přijímání. Mluvte o svých snech, přáních, potřebách.

Obživa, důvěra, víra….

ČERVENÝ DRAK - bez ohledu na doprovodný Tón - vždy přináší otázky důvěry. Dny označené touto Pečetí se dotýkají pole Stínů, mohou se projevit strachem, bezmocí, ztrátou, MACHO postojem, nebo namyšleným Egem. Jelikož ČERVENÝ DRAK symbolizuje svět hmoty, pod vlivem Energie Stínu se může projevit silným impulsem k postraním úmyslům (nadvláda, lakota, chamtivost). Pozitivní dopad IMIX se projevuje jako ochota jednat, aktivita, nadšení, sebedůvěra, sebeúcta. Energie Dne může zdůraznit poskytování "mateřského tepla", péči a klid.
Otázky, kterým ČERVENÝ DRAK přikládá zvláštní význam, jsou otázky matérie, otázky obživy, stejně jako radosti ze života.

13. KOSMICKÝ TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA

TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo spod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co dramaticky změní běh vašeho života. Věřte ale, že se vás dotýká Nejčistší Energie Universa, a nová sebeidentifikace, pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního JÁ a k cíli vašeho Světelného Těla. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem.TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změny četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!

OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!

V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují Energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE, čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu "12", to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle - nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo "13" je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13, jako o LÉČBĚ PŘÍČIN.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu - opuštěním STARÉHO a připojení se k NOVÉMU - čili SÍLU TRANSFORMACE.
Eduard Tomáš: BHAKTIJÓGA - STVOŘME SVĚT MÍRU (Přednáška 1. května 1992)

20. února 2013 v 11:50 Oblíbená videa
Jedna z nejpůsobivějších promluv Eduarda Tomáše o cestě lásky, provázená společnou meditací, v níž se obrací pozornost do duchovního srdce pomocí síly velké lásky. Doplněno esejem Stvořme svět míru.

(Borek u Jílového, 1. května 1992)
"Nejsi tu jako dřív, v mém Srdci -
neboť hle, již není Srdce,
a ani já tu nejsem jako dřív,
než zemřít jsem si přála ve Tvém objetí.
Nejsi tu Ty a nejsem tu já,
a přec Tě tolik mám,
že zhaslo přání poslední,
bych objetí Tvé ještě vnímala.
V naprosté jistotě,
že vždy tak tomu bylo,
na Počátku a po všechny Věky Věků."
Míla Tomášová

Zdroj: email - Iva B.


Tvoje víra zesílí, když ji uplatníš v praxi.

20. února 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Proč by ses měl čehokoliv obávat? Já jsem vždy s tebou. Jdu před tebou, abych ti připravil cestu; a ta se ti bude odhalovat v pravé dokonalosti v pravý čas. Musíš mít víru a tvá víra musí být silná a pevná jako skála, abys byl schopen žít tento život. Tvoje víra zesílí, když ji uplatníš v praxi. Víra není něco, o čem by se mělo hovořit. Musí být uvedena v život tak, aby všechny duše mohly vidět, že to není nějaký výsostný stav žití nahoře v oblacích, ale že je velmi reálná a že se uplatňuje v každodenním životě. Je zcela k ničemu mluvit o víře nebo o ní číst, když podle ní nežiješ. To znamená vrhnout se do hloubky a plavat, ne se jen brouzdat v mělčinách, s nohama na dně, a předstírat, že umíš plavat. Proč nejednat a nezačít žít tento plný a slavný život hned?

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 17.2. 2013 - 24.2. 2013

19. února 2013 v 20:36 Doteky Nového Života


Mistr Hilarion - Poselství pro týden 17.2. 2013 - 24.2. 2013
Uveřejnil(a) Láďa
Úterý, 19 Únor 2013 09:00
Milovaní,
v minulém týdnu jste zaznamenali velký příliv energie a většina z vás se ho pokusila přijmout a integrovat do svého systému. S tím se opět vrací k přehodnocení mnohé problémy a emoce, které musí být pročištěny v čase stráveném v tichu a rozjímání. U kořenů všech problémů je pocit strachu z nedostatku lásky, a tak je třeba hledat odpuštění od druhých, ale především od sebe samých. Pamatujte, že všechny zkušenosti, kterých se vám v životě dostalo, vznikly z nějakého důvodu. Každá zkušenost, kterou jste úspěšně zvládli, se k vám vrací s dalším střípkem vaší osobní božské síly.

V okolnostech, které se kolem vás dějí, je vždy něco, co vás může odvést z vaší cesty osvícení, posílení a vzestupu. Každý, kdo kráčí svou cestou, by měl být schopen rozlišovat, co se děje a rozhodnout se, zda tomu věnovat pozornost, či ne. V této době je důležité brát v úvahu každou okolnost jako součást proudu událostí. Zkuste se jimi zabývat bez vynášení soudů a ony vámi projdou a budou pokračovat dál, aniž by narušily váš energetický systém.

Ocitáte se v období přechodu z jednoho stavu bytí do jiného. V dobách přechodu se objevují mnohé potíže, kterými je třeba úspěšně proplout. Většina z vás má tuto práci již hotovou a potřebujete si jen každý den připomínat, že to, co se před vámi objevuje, je třeba vzít na vědomí a nechat to vámi projít pouze s tím, že to budete pozorovat, místo abyste se toho účastnili. Ve všem, co vás potká, se nechte řídit svým vnitřním vedením, následujte pobídky vašeho srdce. To je správné pro vaši cestu a váš osud.

Pamatujte, Drazí, že každý z vás je na svém současném místě z nějakého důvodu. Je to tam, kde je nejvíce třeba ukotvovat Světlo do Země za účelem stabilizovat energie proudící do atmosféry. Jste vodiče, ať jste si této role vědomi, či ne. Tyto energie proudí celým vaším energetickým polem do jádra planety. Je to ta nejdůležitější služba, kterou prokazujete Božímu Plánu. Pracujte s tímto poznáním a pozorujte, jak vámi proudí energie a věřte, že vše se odkrývá tak, jak má.

Každý den se na chvíli ponořte v tichosti do svého nitra, abyste si ověřili pokyny zasílané vaším prostřednictvím. Vy jste zářiči Světla ve vaší části světa a v této práci jste vnitřními sférami podporováni. Věřte, že váš život se odkrývá podle plánu vašeho Božského Já a že jste vždy milováni, vedeni a ochraňováni. Rádi bychom vás ujistili, že také vaši milovaní jsou pod naší ochranou. Nemůžeme je ochránit před lekcemi, které si vybrali jako zkušenost na Zemi, ale nabízíme jim ochranu ve formě neustálé pomoci a ochrany před nebezpečím. Vaše Světelná Rodina vás miluje a velmi si vás váží.

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Prišli sme zmeniť svet – odkaz od Zlatej dušičky

19. února 2013 v 20:30 Vývoj vědomí bytostí

Prišli sme zmeniť svet - odkaz od Zlatej dušičky


Začátek toho, co je, je totéž jako to, že končí to, co bylo. Mnoho starých zvyklostí je nyní odebráno ze životů těch, kteří chtějí žít po novu. Čas je pro vás rozhodující i přes to, že je pomíjivý, že je stálý a nakonec i spíše virtuální. I tak je zde potřeba probudit více duší. Duše hledající svobodu, duše toužící po sdílení lásky a duše kompromisu, které pomáhají rozevřít náruč Zemi a vést všechny do nového světa. Je konec známých situací. Ale kde je začátek toho, po čem toužíte? Vše se zdá jako ve snu. Jakmile se probudíte, je vše skutečné. I vaše životy. Ale k tomu je potřeba rozhodnutí, je potřeba síla vůle, která vás odpoutá od minulosti. Mnoho bojů jste svedli a málokdy jste vítězili, přesto tyto vítězné bitvy ve vás zanechaly výrazné stopy. Už nikdy nechcete bojovat, už nikdy nechcete být oběťmi. Jste jen vy a váš potenciál uvolnit se z okovů manipulace a kráčet cestou svobody.

Je zde ještě mnoho zátěže, kterou si nesete na svých zádech. Ale osud stojí při vás a vy budete stále lehčí. Jenom je potřeba vzít na sebe nový úkol. Ten, který vás dovede k lásce a osvobození. Každá duše ví, kam patří. Víte, že jste součástí kolektivní mysli a také víte, že vaše spojení posiluje veškeré činy, které vykonáte. Nejste ani zbabělí, ani bojácní. To minulost ve vás zanechala tyto stopy. Vaše duše jsou krásné, plné pohlazení a pochopení. Vaše ztotožnění se s minulostí je potřeba ukončit. Vymanit se z okovů. Člověk je bytost povahy milující. To, co vás zde drží, je řád a smysl pro spravedlnost. Jenom ta vaše minulost… Možnosti změny existují. Všímejte si toho, co k vám mluví vaše duše. Neboť ta již dávno ví, že jste sem přišli změnit sami sebe, přišli jste změnit svět.

Jste stále silnější a odhodlanější, svádíte své denní bitvy o přežití a přesto se učíte být moudřejší a láskyplnější. My vás sledujeme a můžeme říci, že jste se hodně změnili. Jsme překvapeni vaším pokrokem a cítíme vaše odhodlání a také touhu poznat vše, co nosíte v sobě, co jste zapomněli. Zvládáte překážky a často se cítíte bídně. Přesto se stále znovu a znovu zvedáte a vaše síla uvádí v chod nové události. Jste to vy, kteří začínáte chápat to dobro ve vás samých. Hledáte sami sebe, ale neuvědomujete si, že se stačí nadechnout a naleznete vše, co hledáte uvnitř sebe. Nezáleží na tom, kdo jste a jakou máte barvu pleti nebo národnost. Vaše duše přichází ze zdroje a tam se zase navrátí. A vaše vědomí pochopí, porozumí… I když vám nyní mnohé připadá složité, dokonce někdy bezvýznamné. Láska je tady díky vám. Odpovězte na její volání a buďte těmi, kdo jste.

Maytreia

MAYSKÝ KALENDÁŘ 19.2.2013 12 AHAU kin 220

19. února 2013 v 17:46 Aktuální novinky
ŽLUTÉ KRYSTALICKÉ SLUNCE


Ahau / La Ka - La Ka vám předloží všechny spory, boje, konflikty, stejně jako všechny poznatky a momenty vedení, pokud jste je ve svém životě zažili. Ahau nemilosrdný pohled vypálí toto všechno světlem….což může být ponižující zážitek. Ale pokud jste upřímní sami k sobě, přijmete-li zodpovědnost za svou roli v těchto událostech, aniž byste to odsuzovali a uznáte-li svůj karmický dluh bez viny, budete moci vyvážit vaší životní cestu v souladu s vyšším posláním vaší duše.

Trecena MULUC ovlivňuje vaši paměť a pomáhá vám osvobodit se od nadvlády Ega.
DVANÁCTÝ Den vám ukazuje nejkratší cestu ke smíření, která se nazývá BEZPODMÍNEČNÉ ODPUŠTĚNÍ.

DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT O MOUDROST A NEUSTÁLOU PODPORU NAŠE PŘEDKY

Dnes vcházím na cestu usmíření a vidím, jaké změny se ve mě uskutečnily a jestli do oblasti mého myšlení sestoupilo Kristovo Slunce. To, co jsem uzdravil, uvidím dnes na vlastní oči. Dnes se k nikomu neotočím zády jen proto, že myslí jinak, než já. Dnes nikoho falešně nepomluvím.

TRANSFORMACE STÍNU

Pokud jste ztělesněním LÁSKY - TADY & TEĎ - jste celkově volní. Podívejte se na obraz vlastního JÁ pojetím Božskosti. Získejte toto umění přijetím BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY a BEZPODMÍNEČNÉHO ODPUŠTĚNÍ.

Osvícení, láska,odpuštění…

ALFA & OMEGA. KONEC & ZAČÁTEK - to vše leží v Pečeti ŽLUTÉHO SLUNCE. AHAU je řídící centrum, ze kterého jsou průběžně zasílány tvůrčí impulsy, a do kterého se vrací zpět každý výsledek. Zde se zaměřují na úspěchy akcí za posledních devatenáct Dnů Unialu, výsledky musí být přezkoumány, tady se utváří celková bilance. Dny AHAU hrají důležitou roli v oblasti vlivu Rezonance. Síla vyzařování, kterou mají, je výrazem vaší evoluční zralosti, odrazem stupně integrace s životním prostředím a vlivem skupiny, ve které se otáčejí. Pokud máte pocit osamělosti uprostřed lidí, sbližte se s Energií AHAU. Odtrhněte se od falešných očekávání a závazného pojetí lásky. Přestaňte se milovat "za něco", naučte se odpouštět. Skoncujte s neustálými negacemi, vydáváním soudů a oblíbených argumentů ANO-ALE. Uvolněte se, zavřete oči a zamyslete se, co byste chtěli ve svém životě změnit. AHAU je magickým klíčem do Kristova Srdce. V těchto dnech se magie stává vaším denním chlebem. Indicií jsou dvě prostá slova : MILUJI a ODPOUŠTÍM. Nezapomínejte, že jste na velké cestě, a že vaším cílem je stát se centrem BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY, jako AHAU. SLUNCEM, které svítí pro všechny stejně - pro dobré i špatné, chudé i bohaté. Rozsviťte SLUNEČNÍ JÁ ve svém srdci.

12. KRYSTALICKÝ TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY

Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé naše rytmicky pulsující tělo. Žijeme ve světe polarity a víme, že všechno patří do jednoho velkého CELKU - uvědoměním si svých osobních vzorců. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny si přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.

ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI !!
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU!!

V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. Slovo krystalický zde znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu nám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jsme byli zapleteni karmickými vazbami - to nám odhalí vyšší nadhled. Tón KRYSTALICKÝ preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní Dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.

Milující mateřská (Boží) náruč

19. února 2013 v 13:13 Vývoj vědomí bytostí

Milující mateřská (Boží) náruč

Nic není samo o sobě dobré, nebo špatné. Každý, kdo je na duchovní cestě, na tuto větu jistojistě narazil a mnohokrát se určitě i přesvědčil, jak hluboká je to pravda. Obzvlášť, když se na události svého života díváme s odstupem, máme větší šanci dodatečně ocenit i smysl věcí, které jsme svého času hodnotili negativně.
Dnes ráno jsem měla možnost procítit právě jedno z těchto vzácných "aha", které mě naplnilo hlubokou vděčností. Zhruba před rokem jsem docela radikálně přehodnotila svou duchovní cestu a rozhodla jsem se za sebou zanechat všechna zasvěcení, rituály... i všechny lidi, kteří touto cestou šli. Cítila jsem totiž, že mě to všechno odděluje od světa, od ostatních lidí, od skutečného života a od lásky. A taky jsem cítila, že všechny ty ochrany a snahy prorazit pomocí duchovních technik cestu ke světlu, mě paradoxně jen utvrzují v mém vědomí, že všude kolem je nebezpečí, proti kterému je třeba vlastní světlo chránit, a že své štěstí si musím zasloužit a odpracov at. A protože to, čemu dáváme svou energii, sílí, uvědomovala jsem si, že čím se snažím být čistější, světlejší, odvážnější, tím větší temnotu kolem sebe vlastně vytvářím, protože svou vírou v nutnost ochrany a boje ji vlastně posiluji. A taky mi docházelo, že tím vlastně posiluji své ego, které má potřebu být silné, neohrožené, dokonalé, lepší než ostatní a má potřebu se chránit před životem.
Udělala jsem tedy radikální řez a rozhodla jsem se jít dál sama, řídit se pouze svým srdcem a žít zcela obyčejným životem. A protože jsem si nebyla jistá řadou duchovních nástrojů, pro jistotu jsem přestala používat v podstatě vše kromě modlitby. Dlouho jsem také vyhýbala všem terapeutům a duchovním učitelům. A jak už to bývá, pomalu mi začali přicházet do života lidé, kteří mě utvrzovali v tom, že jsem se rozhodla správně. Žádné reiki, žádná shamballa, žádné ochrany, žádná přání a vynucování vlastní vůle... Pokud chceme do jednoty, musíme přijmout vše to, co je, a nevymezovat se vůči tomu. Někde hluboko jsem cítila, že to je správně.
Dále jsem tedy chodila mrazem bez zimníku a doufala jsem, že mě láska zahřeje. Věřila jsem, že už jsem toho v životě zvládla tolik a že jsem se již vypořádala se svými zraněními a stinnými stránkami, že si to můžu dovolit. Věřila jsem, že je moje víra a láska natolik silná, že mě ponese přes všechna nebezpečí a překážky. Věřila jsem, že se o mě bůh postará, věřila jsem v to, že když moje motivy budou čisté a láskyplné, budou láskyplné a funkční i mé vztahy s druhými. Netušila jsem, že jsem se zároveň vzdala i vší ochrany a pomoci, kterou mi může život na zemi nabídnout, a že jsem podvědomě spustila jakýsi program "já to zvládnu sama, bez pomoci a navzdory všemu", kter& yacute; moje podvědomí začalo samozřejmě okamžitě realizovat.
A tak přišly situace, které mi ukázaly všechny moje strachy a bloky. Žila jsem v iluzi, že už jsem přece všechno zvládla - a najednou jsem byla na kolenou a cítila jsem, že se vrátily všechny strachy a úzkosti, které jsem kdy v životě měla. Cítila jsem se osamělá, bezmocná, nechaná na holičkách. Prožívala jsem najednou i všechny strachy svých rodičů a prarodičů a spolu s bolestí přicházelo i hluboké pochopení a soucit na místo, kde zůstával až dosud navzdory všem snahám odsudek a nepochopení. Byla jsem zcela zaskočena a ochromena tou silou a stahovalo mě to hlouběji a hlouběji.
Snažila jsem se něčeho zachytit, ale najednou nic, na čem bych mohla začít stavět, nefungovalo tak, jako dřív. Modlila jsem se jako nikdy. Přicházely krátké chvíle úlevy a smíření, ale vše pomohlo jen na chvíli, abych se nadechla, a po nějaké době začal tlak opět sílit a nebylo kam uniknout. Snažila jsem se rozklíčovat, co se děje a proč se to děje. Přicházela řada odpovědí, která leccos osvětlila, ale byla to jenom dílčí řešení.
Měla jsem pocit, jako bych dělala nějakou závěrečnou zkoušku. Jako bych najednou měla prokázat a použít všechno to, co jsem se v předchozích letech hezky pomalu, jedno po druhém, naučila.
Prožívala jsem naplno hloubku své nejistoty, strachu ze života, pocitů nepatřičnosti a docházelo mi, jak hluboce a přitom nenápadně byl můj dosavadní život spoután strachem, jak prosakoval do všech oblastí mého života a bral na sebe podobu různých situací a tváří lidí. Zároveň jsem byla zoufalá z toho, že se navzdory všemu nedokážu z těchto svých pocitů vymanit.
V té době se mi dostala do rukou kniha Koncept kontinua, ve které autorka popisuje rozdíl mezi naším životem a životem indiánů, jejich výchovou dětí a přístupem k různým životním situacím. Už dlouho jsem věděla, jak zásadně ovlivňuje způsob, jakým jsme se narodili, a prvpočáteční vztah s matkou náš postoj životu a jak formuje naše vztahy, ale až díky této knize jsem získala zcela konkrétní a detailní představu o tom, jak se cítí dítě nošené několik měsíců na matčině těle a jak frustrované, zoufalé a ochuzené je běžné miminko v naší kultuře.
Plakala jsem nad sebou, nad námi všemi, nad neprožitým pocitem přijetí, sounáležitosti, bezpečí a důvěry v tom, že vše na světě je "správně". Plakala jsem nad všemi matkami bez vlastního života a vyčerpanými péčí o své děti, nad všemi dětmi, které nikdy nepocítili ze strany rodičů důvěru ve svou "správnost", schopnost poradit si se životem a být platným členem společenství. Plakala jsem na tím, jak složitě se musíme prodírat životem, abychom to ztracené alespoň částečně získali zpět., jak hledáme spásu v různých iluzích a náhražkách, o kterých doufáme, že nám zajistí pocit jistoty, přijetí, lásky a vlastní hodnoty. Plakala jsem na t&iac ute;m, jak pro nás těžké navzdory všemu vědění, pokroku a vymoženostem pochopit, že to všechno tu úplně samozřejmě je. Že svět je prostě zařízen tak, abychom si se životem poradili, abychom byli šťastní a že všechno je správně a ve správný čas. Že nemusíme bojovat o své místo na slunci, dokazovat svou hodnotu, snažit se o lásku a rvát se o to, co potřebujeme, s druhými. Plakala jsem na tím, jak je pro nás těžké rozlišit všechny tyto iluze, i když se snažíme.
Jsme děti v dospělém těle, hledáme milující mateřskou náruč, která by nás bezvýhrad přijala, kdykoli potřebujeme, vždy dostupné bezpečné místo, kam se můžeme vracet z dobrodružných výprav. Bezpodmínečnou a bezvýhradnou lásku a důvěru v to, že i když děláme chyby, jsme "dobří" a "v pořádku".
Dnes jsem po dlouhé době otevřela sešitek, do kterého jsem si před časem zapisovala afirmace na posílení a ochranu mého enegetického pole. Uvědomila jsem si, že je najednou vnímám zcela jinak než tehdy. Když jsem z hloubi svého srdce začala žádat o boží ochranu a vytvoření pevného, neproniknutého a láskou naplněného obalu kolem mého energetického pole, najednou jsem cítila, že jsem jako miminko v děloze nebo teplém vaku na těle matky. To je ono, pochopila jsem. Je to nástroj, lék, pro nás dospělé děti, který můžeme používat ve chvílích slabosti, když potřebujeme znovu načerpat síly, cítit se milovaní, vyživovaní a chránění, abychom pak občersveni a posíleni mohli o pět vyjít ven s otevřeným sdrcem plným lásky a důvěry. Má své opodstatnění stejně jako měkká postel a péče blízkých v době nemoci. Ne jako zbraň, jako způsob jak se oddělit se od druhých lidí a ochránit se před životem a bolestí (a tedy povýšit se nad druhé lidi a zákony života), ale jako způsob, jak se životem a boží vůlí opět splynout. Hranice mezi obojím je tenká a je dána mírou pokory.
A tak mi opět jednou došlo, jak je jakékoliv hodnocení a odsuzování něčeho zavádějící. Pro každého je v každé situaci ve zcela individuální míře dobré něco jiného. A já už teď vím, jak budu léčit svůj strach a nebudu se za to rozhodně stydět. Dle potřeby si naordinuji kompenzační miminkovské obobí :-) Dopřeju si nejen boží náruč, ale do sytosti i náruč svých blízkých. Nebudu chtít vše zvládat sama a navzdory všemu, protože jsem více než kdy jindy pochopila, že bůh posílá svou pomoc a vyživující podporu skrze zcela pozemské věci a druhé lidi, i když jsou třeba nedokonalí a chybující. Nebudu se stydět za své slzy, za svá z ranění, šlápnutí vedle.
Je to skutečně paradoxní, že čím dál více zjišťuji, že být silná, znamená nebát se být také někdy slabá, přiznat si, že si s něčím nevím rady, že něco nezvládám, že potřebuji něčí pomoc, pohlazení, dobré slovo, objetí... Pokud si to člověk bez výčitek dovolí, občerství se velice rychle a znovu najde sílu a odvahu přijmout další výzvy života.
A pokud takto budeme vnímat i ostatní a dovolíme jim totéž, nebudeme je zatěžovat nereálnými očekáváními a požadavky. Všichni totiž toužíme po tomtéž a děláme to nejlepší, co umíme.

(c) 2012 Iva Uhlířová (Článek smí být kopírován a dále šířen pouze v neupravené a nezkrácené podobě a pokud bude připojeno jméno autorky a aktivní odkaz na tyto stránky.)
www.silnazena.cz