Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Leden 2013

AA Michael - “PŘIJETÍ VAŠEHO NOVÉHO GALAKTICKÉHO POSLÁNÍ”

20. ledna 2013 v 23:30 Vývoj vědomí bytostí

AA Michael - "PŘIJETÍ VAŠEHO NOVÉHO GALAKTICKÉHO POSLÁNÍ"
Uveřejnil(a) Láďa
Pátek, 18 Leden 2013 17:10
Poselství od Archanděla Michaela Přijala Ronna Herman, leden 2013

Milovaní mistři, Božské Paprsky, které PAPRSKOVITĚ šířily Božský Plán/Zárodečné Atomy pro Věk Ryb postupně oslabily, protože už nezískávají Posvátné Ohnivé Zárodečné Atomy Stvořitelova Vědomí primárně zásobované světelnými frekvencemi Šestého Paprsku. Hlavním zaměřením lidstva během Věku Ryb byla nižší emoční podstata. Lidstvo postoupilo od otupujících, komíhavých sil nižší, instinktivní zvířecí/lidské podstaty, přičemž hlavní soustředění bylo na nedostatek, přežití a bezpečí. V posledních 500 letech Věku Ryb, mnohé z vyspělejších Dušízačaly pronikat do mocné síly Třetí Čakry/fyzického Centra Solární Síly. Začaly se koncentrovat na svou pozemsko-mentální/lidskou podstatu, rozvíjení svých tvořivých schopnosti na fyzických pláních bytí, a nabývání hmotných statků se stalo jejich hlavními zájmy. Některé z ještě pokročilejších Duší začaly pronikat do vibračních sil Srdeční Čakry spolu s Čakrou Solárního Plexu a spolu s tím jak postupně zahájily proces duchovního probouzení se i podněcovat rozvoj svého Duchovního Silového Centra (Solar Plexus, srdce a brzlík).

V tomto Sub-vesmíru byl posvátným geometrickým vzorcem pro tuto éru symbol Vesica Piscis(Princip Vesici Piscis je vyjádřen symbolem propojení dvou kruhů, pozn. př.), který znázorňuje spojení Trojice našeho Otce/Matky Boha a prvorozených synů/dcer. ARCHANDĚL URIEL aLADY GRACE jsou nositeli Šestého Paprsku, který byl převládajícím zářením Božského Vědomí pro Věk Ryb. Archanděl Uriel je také často zobrazován jako Holubice Míru a on a Lady Grace ztělesňují Otce/Matku Božských ctností, aspektů a atributů Šestého Paprsku oddanosti, odpuštění, milosrdenství, milosti a víry. To je Paprsek míru, pokoje a odevzdané modlitby. To byly vibrační vzorce Šestého paprsku, který Mistr Jeshua, Mistr Marie a Mistr Maitreya spolu s mnoha dalšími velkými Bytostmi Světla ukotvili na Zemi pro přípravu těchto nádherných časů transformace. Přišli na Zemi, aby zaseli Zárodečné Atomy Paměti procesu vzkříšení a vzestupu. Velký počet andělských Bytostí jim pomáhal z vyšších sfér v aktivaci Posvátných Ohnivých Zárodečných Atomů a mocných Fialových Plamenů transformace, které byly uloženy hluboko ve velkých pozemských labyrintech a jeskyních. Toto mocné vyzařování Šestého Paprsku a záření aktivovaných Zárodečných Atomů z hlubin Země, byly prostředky ukončení pádu Lidstva do temnoty a iluze třetího a čtvrtého rozměru, takže mohla započít spirála vzestupu zpátky do říší Světla a vyššího vědomí.

S rozkvětem Křesťanství se zlatý střed symbolu Vesica Piscis - () - stal symbolem ryby víry Křesťanů. Později byl tento symbol nahrazen křížem jako představitelem ukřižování. Avšak pravý význam kříže jako posvátného symbolu je ten, že představoval vertikální sloup Božího Světla a menší horizontální sloup hmoty. Tento vysoký sloup Světla ukotveného do Země symbolicky dosahoval k nebesům, zatímco menší horizontální sloup představoval přijímané úzké spektrum duality. Sloup duality/polarity vyrostl mnohem výše, stal se neforemným a obtížným pro rovnováhu, a tak zvyšoval bolest a utrpení lidstva. Byl kladen mnohem větší důraz na ukřižování a bolest a utrpení, které představuje. Je načase korigovat tyto negativní myšlenkové formy a pochopit skutečný význam té velké spousty metafor, které přinesla temná doba věku Ryb.

Přenášíme na vás tyto informace, protože mají obrovský význam na to co se v současné době děje. Vy, Semena Hvězd, kteří horlivě usilujete o Sebeovládání, máte měřítko krystalických Zárodečných Atomů Paměti uložené ve svém Posvátném Srdci/Mysli jako ty, které jsme vám právě popsali. Většina z vás, kteří jste nyní pevně na stezce, jste byli buď povoláni na Zemi, nebo jste pomáhali z vyšších Světelných sfér vytrvale udržovat Posvátný Hologram v našich myslích, protože my všichni vyzařujeme Posvátný Rybí Oheň Zárodečných Atomů vzkříšení a vzestupu. Pro ty z vás, kdo jste byli na Zemi, toto bylo uděláno, zatímco jste byli v hlubokém stavu snění; nicméně přínos lidstva byl nedocenitelný.

Vy, Kropiči cest jste připraveni hrát bezmála takovou roli připojením se k mocným nebeským silám našeho Otce/Matky Boha, protože zakotvujeme nový Božský Plán, vibrační vzorce pro rozvoj Věku Vodnáře. Avšak tentokrát budete vykonávat tento nejdůležitější úkol při plném vědomí a vědomí si toho, co se děje. Nová Krystalická Mřížka je nyní pevně na místě a aktivní, a přišel čas pro vás, Zárodky Hvězd, začít k sobě přitahovat, integrovat a posléze vyzařovat nové Božské Plány/Posvátný Oheň Zárodečných Atomů Věku Vodnáře dolů do systému Zemské mřížky a ven do světa formy. Toto je vaše NOVÉ GALAKTICKÉ POSLÁNÍ, milovaní. Na toto jste byli připravováni v průběhu těchto chaotických, stresujících let probouzení vaší Božské Podstaty

PŘEZKOUMÁME NĚKTERÉ DŮLEŽITÉ KONCEPTY, KTERÉ JSME VÁM POSKYTLI V MINULÝCH LETECH, ABYCHOM VÁM OSVĚŽILI PAMĚŤ A POMOHLI VÁM V ZUŠLECHTĚNÍ VAŠICH SPOLUTVOŘIVÝCH SCHOPNOSTÍ:

Když dosáhnete určité hladiny vnitřní harmonie, otevřete brány nebo portály fyzického těla vyšším dimenzím: čakra vzestupu nebo medulla oblongata na spodu lebky; zadní portál vašeho Posvátného Srdce; Vaše Posvátná Mysl, která je umístěna v horní, zadní části mozku; a rozšíření otevření korunní čakry. Toto jsou hlavní fyzické kroky v procesu vzestupu, protože obnoví vaše spojení s Řekou Života, která obsahuje Živoucí Světlo částic Stvoření nazývané Adamantinové Částice. V tomto bodě, začnete budovat silové pole plnospektrálního Světla spolu s tím, jak se snažíte stát mistrem Já a vědomým spolutvůrcem, který jediný vytváří ty věci, které jsou k největšímu prospěchu všech. Od té doby vaše dechová cvičení a afirmace získávají úplně nový význam.

Když praktikujete cvičení na Nekonečný Dech, dýcháte skrze Posvátné srdce, což vytváří plynulý proud kosmické energie fyzickým tělem. Tento proces zaplavuje systém Adamantinovými Částicemi Božského Světla Posvátného Ohně.

Abyste se stali živoucími přítoky Řeky Života, musíte se připravit na to, že dovolíte životní Esenci vstoupit do vás a protékat vámi. Musíte použít, co je třeba a potom dovolit zbytku, aby proudil kupředu, připraven a dostupný k tomu, aby mohl být zformován do úžasných nových výtvorů. Tímto způsobem se stanete nositeli a služebníky Světla. Toto je hlavní poselství všech učení, která jsme vám předali během těchto posledních let. To je cílem Sebe-vlády/ Sebemistrovství. Toto je cesta vzestupu.

S tím, jak se stáváte zdatnějšími jako spolutvůrci na pozemské pláni, musíte neustále sledovat své energetické vzorce a snažit se je zdokonalovat. Musíte usilovat o trvalou harmonii a zušlechťovat zbožný výraz. Musíte osvobodit sílu vnitřního Posvátného Ohně, který spočívá spící po mnoho tisíc let. Musíte se naučit řídit a koncentrovat svou energii do oblastí vašeho života, které chcete změnit. Vytvořením a neustálým zdokonalováním svých Dvanácti Paprsků Stvořitelova Kola Života, zaséváte semena soustředěné změny; a poskytujete Posvátný Oheň Stvoření potřebný pro projevení toho, co jste si představovali. Pokud to umíte udělat dokonale, váš osobní svět se stane zemí divů a vy paprskem Světla, který budou moci všichni spatřit.

Když se úžasná moc Stvoření propojí s fyzickou hmotou jako protikladnou silou, výsledkem je vždy chaos. Avšak když je tato neobyčejná moc vtažena do kompatibilní smyslové schránky, dějí se zázraky. Musíte změnit očekávání, která máte o lidech kolem vás. Musíte uvolnit strach ze zaujetí stanoviska, nastavení hranic a sdělovat své pravdy s překrytím milující energií. Je to nevyhnutelné, abyste se naučili zůstat vyrovnaní, když zažíváte kritiku. Nereagujte hněvem nebo energií s nízkou frekvencí. Musíte se naučit povznést nad každodenní stresující situace, abyste mohli transformovat okamžiky nesouladu do hodin vyrovnanosti.

Vesmír a zejména Sub-vesmír, ve kterém existujeme, se nachází uprostřed monumentálního transformačního procesu. Planety si vyměňují místa a posunují se blíže ke slunci solárního systému, jehož jsou součástí, galaxie a Sub-Vesmír expandují a pohybují se kupředu, vně a dolů v závislosti na směru pohledu pozorovatele. Nové galaxie v počátečním stadiu jsou výsledkem expanzivní hybné síly podněcované velkou infuzí Stvořitelových Světelných/Životních Částic a zárodky myšlenek nového Stvoření prostupují vědomím všech vnímavých Bytostí.

Nikdy dříve jste neměli takovou příležitost sloužit lidstvu a Stvořiteli. Nacházíte se na křižovatce svého evolučního procesu, protože svět tak, jak jste jej znali, pomalu odchází. JakoBožské Jiskry Stvořitele jste dostali velký dar, truhlu s poklady Stvořitelovy Esence, abyste ji mohli dle libosti užívat. Začali jste tento život s porcí Adamantinových Světelných Částic uložených ve vašem Posvátném Srdci a rezervou uklizenou ve vaší Kořenové Čakře, Posvátnými Atomy Semen Ohně, kterým se také někdy říká Kundalini a zpodobňují se jako stočený had. Měli jste vždy přístup k Posvátnému Ohni uloženému ve vašem srdci; avšak, musíte si zapamatovat jak používat vaše Klíče ke Království, abyste zažehli a efektivně využili tento mocný zdroj Božského Světla. Tato Kundalini nebo také Hadí Oheň je odlišná hmota, proto musíte vyčistit 51% narušené energie, kterou jste vytvořili v minulosti, abyste mohli využít tento rezervoár Metatronového Plnospektrálního Světla.

Nalézáte se v samém středu kosmického znovusjednocovacího procesu, moji stateční přátelé, a budete se rozvíjet v pravý čas, ať už to bude takovým nebo onakým způsobem.Musíte si být vědomi, že tento transformační proces je dlouhý a komplexní cyklus; Ale může být úžasnou cestou, pokud využijete výhody moudrého učení a nástrojů, které vám nabízíme. Zákon Kruhu stanoví, že každá nová snaha musí začít z nitra Statického Bodu Síly-Vůle; Hlavní Esence Stvořitele/ spolutvůrce.

Existuje velké znepokojení, že devastace světa se urychluje. My uznáváme, že je to pravda abude to pokračovat po dobu, kdy Země uvolňuje negativní vzorce a omezující energie, protože vaše Matka Země se snaží napravit škody, které byly způsobené planetě v průběhu eonů věků v důsledku lidských negativních myšlenek a jednání. Lidstvo je zodpovědné za současný stav Země, a záleží na vás všech, společně s pomocí Bytostí Vyšších Světů, abyste usilovali o nápravu, co možná největšího počtu škod. Jste vybaveni nástroji a energiíPosvátného Ohně, které jsou nezbytné pro dokončení tohoto úkolu; avšak, musíte zapojit a řídit energii správně. Váš vzestup a vzestup Země jsou neúprosně provázané, a my se zavazujeme, že vám budeme všemožně nápomocni.

Během tohoto posunu cyklu Věků, zažíváte velké množství transformačních změn. Znovu získáváte osobní části, které jste vytvořili v průběhu vaší dlouhé cesty do hmotné podoby. Znovu se sjednocujete s mnoha Jiskrami vědomí, které vytvořily vaše Božské Já a vaši Duchovní rodinu, a také zároveň usilujete o to stát se duchovními/lidskými dospělými lidmi a při tom existovat v neustále expandující, multidimenzionální říši hmoty.

Duch Svatý nebo vaše Vyšší Mentální Já je náročná vyšší inteligence, která sleduje a reguluje Světelnou infuzi a dary Ducha, které jsou vám přiděleny podle vaší úrovně duchovní probuzenosti a vašich současných potřeb. Speciální přidělování jsou sledována a šířena vaším Svatým Mentálním Já, které je prostředníkem mezi vámi a vaší Božskou Přítomností JÁ JSEM /Božským Já. Avšak, tyto zvláštní dary musí být vždy použity pro největší dobro. Pamatujte si, že jste spolutvůrci a vždy musíte plnit svou úlohu.

Existuje stezka otevřená pro každého z vás k následování, bez ohledu na to, ve které stanici nebo okolnostech se právě nacházíte. Je zde velká příležitost, která čeká na to, aby vám umožnila osvojit si svou moc, vstupuje ve spojení s vaší kreativitou a vynáší na světlo všechny ty skryté schopnosti, které byly uloženy hluboko ve vaší paměťové bance. A teď, tak jako nikdy před tím, jsme nablízku, pozorujeme, čekáme na příležitost pomoci, povzbudit, udělat zázraky, uhladit cestu a pomoci vám v pohybu vpřed a vzhůru.

Píseň vaší Duše je složena z vibračních vzorců bezpodmínečné lásky, moudrosti, rovnováhy a harmonie střední čtvrté a vyších dimenzí. Jako mistři svého Já, vašeEnergetické Podpisy a Píseň vaší Duše splynou s Nebeskou Mandalou Světla, zvuku a barvy, podle kterých budete rozpoznáni ve Vyšších Světech. Lišíte se jasem svého vnitřního Světla. Čím více Světelné Esence zahrnete do své hmotné nádoby, tím jasněji bude vaše aura zářit.

Jestliže se dokážete dívat na všechno, co je v současnosti přítomno ve vašem životě jako na dočasné s výjimkou Lásky/Světla a Duchovního Ohně uvnitř vašeho Posvátného Srdce a Duše,potom budete vědět, co se vám snažíme předat. Zbavte se strachu z minulosti i budoucnosti, eliminujte emoční a mentální kontrolu, které mají nad vámi ostatní, a staňte se svobodným Duchem, kterým máte být.

Pravá spiritualita znamená držet se živoucí pravdy, která je živá každý den a ne praktikovaná pouze jednu nebo dvě hodiny týdně, jak tomu je při většině náboženských obřadů. Je to neutuchající palčivá touha být v neustálém společenství s Duchem. Lidstvo se musí posunout mimo mělké vody ortodoxního uctívání do mystické řeky života. Akášické záznamy jsou vibračními vzorci - pozitivními nebo negativními - které jsou uloženy v nitru kosmické knihovny, kde je zaznamenaná a udržovaná celá historie Stvoření

Vibrační vzorce Fialového Plamene jsou jediné, které jsou dostupné jak shora, přes Korunní Čakru a Posvátné dýchací techniky, tak i z nitra Země. Představte si nádherný Plamen, který plane pod vašima nohama, obklopuje vaše tělo a přitom transmutuje všechny disharmonické vibrační frekvence, které můžete mít kolem sebe, před tím než začne vyzařovat Posvátný Plamen ven do světa ve stále větších a větších soustředných kruzích. Pamatujte si, jedna osoba, která je soustředěna ve svém Posvátném Srdci a Posvátné Mysli, může zprostředkovat kosmickou pravdu a inspirující myšlenky miliónům lidí, a milující vibrace jejich aurického pole žehná každému, s kým přijde do kontaktu.

Světová Pyramida
je Zastávka na Polovině cesty pro vaše vícenásobné Duševní Já. Vaše dobré skutky jsou uloženy v Pokladnici Světelného Skladiště ve Světové Pyramidě. Probíhá tam každoroční sklizeň dobrých skutků a vaše milující myšlenky a skutky jsou zvětšené a tam uložené. Větší část splynula se Stvořitelovým Světlem, aby mohla být použita na vytvoření většího dobra pro celé lidstvo. Dostanete své speciální dary a Božské svolení v souladu s tím, co jste uložili do skladiště Světla.

Prosíme vás, abyste nás podrobili zkoušce. S otevřenou myslí, studujte základní koncepty, které jsme vám dali, a pomalu, ale poctivě, zapojte některé z nich do svého denního života. Dejte nám svolení, abychom vás vedli a inspirovali, a tím, že to uděláte, získáte na svou stranu Nebeské síly. Můžete neuspět jen tehdy, pokud nevynaložíte úsilí nebo pokud se vzdáte, milovaní.

PAMATUJTE:
ZÁŘE VAŠÍ DIAMANTOVÉ BOŽSKÉ PAMĚŤOVÉ BUŇKY PLUS SVĚTLO VAŠÍ DUŠE A JAS VAŠEHO POSVÁTNÉHO SRDCE VYTVÁŘEJÍ ZÁŘI VAŠEHO AURICKÉHO SVĚTELNÉHO POLE. KRÁLOVSTVÍ ANDĚLŮ ZESILUJE SVĚTLO; KRÁLOVSTVÍ LIDÍ JE ROZPTYLUJE. Těšte se z požehnané Lásky/Světla naší Matky/Otce Boha nyní a navždy. Jsme vždy nablízku, abychom vás vedli, směřovali, inspirovali a chránili.

JÁ JSEM Archanděl Michael

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

MAYSKÝ KALENDÁŘ 21.1.2013 8 OC kin 190

20. ledna 2013 v 13:26 Aktuální novinky
BÍLÝ GALAKTICKÝ PES


Oc / Uaxac - Dnešek vám dává jasnost myšlení a vnímání, jak vyřešit problémy a výzvy ve vašem životě, nebo chyby a špatné návyky, kterých jste si vědomi a které si přejete zahnat a odstranit. Energie Uaxac je obzvláště příznivá pro dokončení cyklů čištění, duchovní hledání a osvícení, a bude mnohem intenzivnější pomocí rituálu, nebo obřadu.

DNES JE DOBRÝ DEN TĚŠIT SE S RODINOU A PŘÁTELI

Moje myšlenky, emoce a činy se dnes točí kolem lásky. Dnes se přestanu cítit využívaný, zrazený, ponižovaný a nechtěný. Dnes už chápu, že nejsem ničí oběť. Neloajálnost prozrazuje nevděčnost - to jsou témata, na kterých musím ještě zapracovat. Dnes si promluvím se svými nářky, necitlivostí a egocentrismem. Tak velmi toužím po lásce, ale dokážu dát lásku druhým?

TRANSFORMACE STÍNU

Získejte přístup k objektivní moudrosti, která - přistupujíc nestranně do emocionálních dramat - ve vás záměrně vyvolává nepříjemné pocity, abyste začali hledat cestu ven. Přestaňte se na sebe rozčilovat. Nehledejte viníky venku. Vyveďte svoje emoce z dramatu života do svobodně zvolené neutrální oblasti. Přijměte v pokoře vaše životní lekce a uzdravte jejich příčiny. Otevřete se kontaktu společníka osudu. Přijměte jeho pomoc.

Pocity, loajalita, přátelství…..

Dny Energie BÍLÉHO PSA pronikají do celého vašeho emocionálního těla a diagnostikují v něm téma LÁSKY. BÍLÝ PES vyvolává otázky lásky v partnerství, prosvěcuje pole pocitů v rodinném kruhu i v mezilidských vztazích. Jak dlouho Vědomí člověka nechápe lásku Vyšší Pravdy, tak dlouho se bude potýkat s milostnými závody a s hlubokým rozčarováním. Pokud se Vědomí člověka opírá o moudrost srdce, může brát i dávat lásku - miluje a je milován. Setkává se se souhlasem vnějšího světa, chce obejmout svět kolem ramen, je vysoce tolerantní, každý problém zkoumá z pozitivního pohledu znalostí. Jeho život se ubírá šťastně, přijímajíc všechny - nejen ty příznivé - situace. Nicméně každé rozčílení, či ustavičné negace, jsou důsledkem nedostatku lásky. Komu je toto pole energie blízké, měl by pečlivě zvážit zkušenosti zaregistrované ve Dnu OC. Dovolte spojit se se světelným světem BÍLÉHO PSA. Otevřete se radosti!

ŽIVOT JE KRÁSNÝ
8. GALAKTICKÝ TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ (mentální sféra)

Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. VY držíte v ruce kouzelnou hůlku - VY spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své Ego ze slepoty.

VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE

Tón GALAKTICKÝ vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou.Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat, jako velmi nepříjemný. Bolest a utrpení se mohou objevit v oblasti mentální, emocionální, fyzické, nebo také v podobě překážek, nepříznivého průběhu věcí, nešťastných událostí doma, ve společnosti i v povolání. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají po nás jen to, k čemu jsme se před narozením zavázali.

Zdroj:monikaczyre.blogspot.com
Překl.Lenka Sýkorová - výklad osobní matrice podle mayského kalendáře info.lenkasykorova.art@gmail.comOdevzdej se Mi z celého srdce a bez bázně.

20. ledna 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Vše, co mám, je tvé, jestliže se učíš dávat na první místo nejdůležitější věci, ale musíš si udělat čas a hledat své srdce a poznat, co kladeš v životě na první místo. Nezapomeň, že přede Mnou nemůžeš nic ukrýt, a proto buď k sobě zcela upřímný a čestný. Vážíš si své práce pro Mne více než čehokoli jiného, nebo máš ve zvyku odsouvat ji do pozadí a konat Moji vůli jen tehdy, když se ti to libí a hodí? Je-li tomu tak, pak nedáváš nejdůležitější věci na první místo. Jedině tehdy, odevzdáš-li Mi vše, mohu v tobě svobodně působit a tvým prostřednictvím projevovat divy a slávu. Odevzdej se Mi z celého srdce a bez bázně. Cokoli dáváš, dávej to také z celého srdce, s opravdovou láskou a radostí a nelituj ničeho. Věz, že využiji tvého daru tak, jak má být využit, pro Mou čest a slávu a ve prospěch všech.

MAYSKÝ KALENDÁŘ 19.1.2012 7 MULUC kin 189

19. ledna 2013 v 11:34 Aktuální novinky
ČERVENÝ REZONANČNÍ MĚSÍC


DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ STVOŘITELOVO DÍLO

MULUC, TO JE SYMBOL OBDAROVÁNÍ

Panta Rhei - v tom tkví tajemství hojnosti. Jak mám přijít k hojnosti, když nic nedělám? Dnes důvěřuji přirozeným procesům, které mně pomáhají překonat tíhu a tím změnit můj život k lepšímu. Důvěra dává křídla myšlenkám víry a nasměruje mě na vrchol životních možností.

TRANSFORMACE STÍNU

Shoďte závoj zapomnění! Probuďte se! Protřete si oči! Soustřeďte se na svůj vnitřní Střed! Podívejte se na nové možnosti! Pokud se otevřete změně - vzpomenout si - získáte záštitu Božského Vedení. Staňte se svítící lucernou. Hledejte ty, kteří vás potřebují, kteří plně přijmou váš způsob projevu. Přestaňte bojovat. Spolehněte se na přirozené procesy…..

Očištění, probuzení….

Spolu s Pečetí MULUC vchází do života Energie prolamující blokády. ČERVENÝ MĚSÍC zodpovídá za plynulost pohybu a průchodnost všech kanálů. Chce rozpustit zóny blokád, a obvykle potřebuje zvýšit sílu tlaku, aby došlo k maximálnímu protržení energií, a bylo dosaženo bodu průlomu. Dny MULUC jsou spojeny s velkou dynamikou a spoustou změn, protože pohyb zajišťuje průchodnost a čistí usazeniny. Síla MĚSÍCE vyplavuje bolestným způsobem záležitosti skrývající se v poli identity, nutí nás přehodnotit naše vlastní stíny. ČERVENÝ MĚSÍC ukončující parádu stínů, v nás může vyvolat vzpouru, nebo přinést nepříjemné vzpomínky.To bude ale velmi prospěšné našemu procesu růstu - MULUC, pouze chce - pomoci nám osvobodit se od nadvlády Ega, které na základě - nepochopení minulosti - nám dává pocit oběti, nebo osoby ukřivděné lidmi či osudem.
Kdo je ve shodě se svým Srdcem, tomu MULUC udělá velkou radost . Život takové osoby běží hladce, všechno je pořádku, jakoby mávnutím kouzelného proutku. Čistící operace MULUC jemně, ale pevně odstraňuje zbytky kurzu a bezbolestně vyplavuje staré vrstvy z pole podvědomí. Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na Energii MULUC. Napětí a vlny klidu, proložené chvilkami zklamání, je možné odstranit ze svého života díky očistné síle MĚSÍCE. Věnujte pozornost na konkrétní dopad těchto sil - jeho neúprosnosti a vysoké schopnosti. Snažte se zbavit negativních afirmací pesimismu vidět svět černě, ještě než ČERVENÝ MĚSÍC vstoupí do pole oprav.

7. REZONANČÍ TÓN SPOJENÍ - SÍLA SOUZNĚNÍ

Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě - vězte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v NOVÉM světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebe přijetí.Otevřete se přitékajícím darům. Přijměte sami sebe BEZPODMÍNEČNĚ. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.

STAŇTE SE JEDNÍM S MYSTICKOU SEDMIČKOU
JEDNÍM SE SEDMI ČAKRAMI TĚLA,
SEDMI ÚROVNĚMI PYRAMIDY,
KTERÉ SPOJUJE VĚDOMÍ SEDMI

Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje, nazývaném též SEDMOU dimenzí. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité Nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. V energii SEDMIČKY je stimulovaný ŠESTÝ SMYSL, čili mimosmyslové vnímání. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abychom se nedostali do zápasů či extrémů.Ego nás drží v kleštích - Eduard Tomáš

19. ledna 2013 v 11:29 Jednoduchost života

Rozhovor Eduarda Tomáše pro časopis Koktejl
Ptal se Rostislav Sarvaš, foto: Jan Škvára

...ale člověk se přesto chová, jako by hledal koně, na kterém sedí,
říká v rozhovoru náš nejznámější mystik Judr. Eduard Tomáš.


Nejdříve jsem měl poslat okruh otázek. Dělám to nerad, ale jakmile jsem napsal první, spontánně se ze mě chrlily další a další; jako bych s Tomášem vedl rozhovor na dálku. Zvolil jsem osobní a naivnější tón: připadalo mi to nejvhodnější a nejsmysluplnější. Za pár týdnů jsem se dozvěděl, že rozhovor je hotový a k převzetí. Ale pan doktor chtěl "podivného" redaktora vidět. Velmi jsem se těšil. Ani mě nepřekvapilo, že bydlí prostě a také jeho zájmy jsou obyčejné. Nedávno na videu zhlédl posledního Ramba: "To byla pěkná pitomost, ale takové kovbojky s Clintem Eastwoodem, to se mi líbí." Paní Míla, která je evidentní hlavou rodiny, mi vysvětlovala, že i mystici, zvláště ke stáru, žijí jako prostí lidé. Koupil jsem si od ní knihu, a když mi vracela nazpátek, drobné mi s přáním, aby se množily, "očarovala". Peněženku jsem druhý den ztratil. Tomášovy písemné odpovědi jsem záměrně nezměnil, pouze některé nepatrně zkrátil.


Jste náš nejznámější mystik a učitel jógy. Reinkarnaci berete jako přirozenou součást života... Většina lidí v reinkarnaci nevěří. Čím si to vysvětlujete?Nemáte pravdu. Většina lidí na světě v reinkarnaci věří, dokonce i australští domorodci, ba oficiálně i někteří křesťané. Například v Etiopii. Tam totiž křesťanský zákaz této teze, která pochází ze 6. století (koncil tridentský), nedošel, protože to bylo daleko a cesty neschůdné. Církevní otcové tak rozhodli proti původní křesťanské nauce. Prý byli tenkrát na velmi nízké duchovní úrovni a obávali se, že by se nemohli opět stát duchovními pohlaváry, v čemž měli pravdu.

Podstatou buddhismu je princip, že každý náš skutek či myšlenka jsou "potrestány": předchází a tím zároveň vytváří naši budoucnost. Myslíte si, že dobré či špatné skutky jsou včas "trestány" většinou už v našem současném životě, anebo až v příštím?


To není jen učení buddhismu, ale všech velkých náboženství světa. Nejde ovšem o potrestání, to je naivní názor - kdo by koho trestal? - Jde o vyrovnání. Příroda miluje rovnováhu. Naše skutky a myšlenky - dobré, horší i nejhorší - jsou novými zkušenostmi rovnováhy, a to většinou už v současném životě. Ale když na to není čas a někdy i z jiných příčin, vyrovnání se přesouvá do dalších životů. U duchovně pokročilejších lidí jde vyrovnání rychle, někdy přímo, okamžitě, u duchovně zaostalých velmi, velmi pomalu. Takže ti už ani nevědí, proč to či ono na ně přišlo.
A na druhé straně se lidé diví, proč takový darebák má úspěch a všechno se mu daří. To je právě tím osudným odkladem.

Znáte příběh o pokrývači?... Padá ze střechy mrakodrapu a stále si v každém poschodí říká: "Ještě to je dobrý. Pořád ještě je to dobrý." Nakonec je to tak, že k nápravě přece jen dojde. Ovšem nesmíte se dívat na člověka zorným úhlem jen jediného vtělení.

Vy znáte své životy ze starověkého Egypta i z Afriky, kde vás pokousal lev a dodneška vás z toho pobolívá koleno. Tomu nerozumím. Za co vás to koleno trestá, když žijete takřka jako svatý muž?Tak za prvé, nežiji jako svatý muž, ale zcela normálně. A za druhé, to koleno mě netrestá, ostatně mě přestává bolet. Při vzpomínce na toho lva se už dávno jen směju. Mohlo to tak být, ale nemuselo, mně je to dnes už jedno. Konkrétní důkaz na to nemám, jako u jiných případů.
Je to jen subjektivní vzpomínka, taková humoristická hra se slovíčky. Někdy mně to koleno připomínalo, že je zde ještě tělo, ale tomu byste asi neporozuměl, proto to nebudu příliš rozvádět. Řeknu jen tolik, abychom si lépe porozuměli: podle mé osobní zkušenosti my lidé nejsme jen fyzickým tělem, jak si mnozí často myslí. Máme je, jako máme boty a šaty, to je pravda, ale nejsme jím.
Ba ani nejsme smysly, ani egem a jeho myšlenkami, ba ani pránickým dechem, protože jsme čistým vědomím a čistou existencí a také blažeností. V tomto stavu žije správný mystik - v úžasné pohodě. Je schopen pracovat jako jiní, a to do všech konsekvencí, které život přináší, a nikdo o jeho mystice nemusí ani vědět. Může ho prozradit jen dobrá nálada, tolerance a případně poněkud zvláštní lesk jeho očí. To je všechno. A přitom se duchovně prohlubuje od moudrosti k moudrosti. Nestálo by vám to za pokus?... Anebo vašim čtenářům? Návodů je teď všude dost.Mnoho čtenářů vás i jiné mystiky má za blázny. Co lze takovým lidem říci, aby na chvilinku zapochybovali?Dejte jim přečíst tohle naše povídání. Ovšem kdo zapochybuje jen na chvilinku, s tím je lépe příliš nemluvit, škoda slov. Jedině z důvodu soucitu. Ale teď mě napadá, že pokud se budou chvilinky opakovat, bude z nich nakonec třeba hodina, nebo i celý den. A to už by stálo za to.


Co by měli dělat? Když člověk omezí mysl, která stále vyráží na povrch, a když ji ponoří do srdce, pak se ego, to jest myšlenka já, rozpustí ve svém vlastním zdroji, takže po ní nezůstane ani stopa. A to je poznání. Vše, co existuje, se pak jeví jako projev svrchovaného Bytí, Vědomí a Blaženosti. Člověk vidí, jak úzce je spojen se vším. Kdyby aspoň tohle lidé věděli, to jest zažívali, přestaly by války a vůbec nesváry na celém světě. Mystikové to vědí, ale je jich málo. A tak řekněte sám: je tohle výsledek bláznovství, nebo je v tom alespoň trochu moudrosti?Lidé si cení především lidského rozumu, který se odráží zejména ve vědě. Věda odmítá připouštět věci, jež nelze vědecky dokázat. Omezuje se tím, nebo jinou cestu zvolit nemůže?Opět se mýlíte. Ledaže mluvíte jen o lidech kolem sebe. Věda už je dál. Přečtěte si třeba dánského fyzika Fritjofa Capru: TAO FYZIKY. A také si přečtěte jiné moderní fyziky a matematiky. A to nemluvím o Albertu Einsteinovi, který s tím začal. Ostatně celé jedno odvětví jógy je přísně vědecké. Je to džňánajóga, jóga moudrosti. Mimochodem moje nejoblíbenější disciplína.

Nejsou "zázraky", které by nebylo možno vědecky vysvětlit, nebo vyvrátit jako záměrné výmysly. Absolutno pracuje bez chyby a bez zázraků.
Je mu však třeba porozumět a poznat je hlavně praxí. Jeho moudrost je daleko za lidským intelektem, to je pravda. Ale je ji možná, přesto zažít, když se to umí. Je však nutno umět se Absolutnu přizpůsobit, podle rady Mistrů. A pamatujte si, budoucnost jógy patří vědě. Je třeba jen jít hlouběji pod povrch mysli a nespočívat jen na událostech a zkušenostech světského života.
Ostatně sféra za myslí je dosud silně opomíjena, respektive pokládána za nesmysl, nebo v lepším případě za magii. Naštěstí část lidstva si už začíná zvykat žít hlouběji.

Přiznám se, že mě irituje, když vědci popírají existenci věcí, které existují mimo dosah lidského rozumu. Mám totiž za to, že pokud by věda dokázala pochopit tajemství života, znamenalo by to zároveň konec života. Souhlasíte? Možná že ty nejpřirozenější věci jsou nejvíce tajemné...

Nesouhlasím s tím koncem života.
Proč?... Život sám ani jeho původ pochopit nelze. To je pravda. Neboť nemá začátek ani konec, jenom JE. Ale je možné se s tím vědomě ztotožnit, totiž stát se vědomě jeho nástrojem, a to je vlastně účel mystiky. Jedině pak bude žít člověk přirozeně, šťastně, i když je to opravdu největší tajemství. Ale přesto čeká tato zkušenost člověka, jen přestane-li být sobecký, bázlivý, neinformovaný a bude mít touhu poznat. Přeju vám z celého srdce aspoň částečné takové prohlédnutí.Často si říkám, proč tu člověk vlastně je, když ho příroda doopravdy nepotřebuje - zatím je její největší škůdce...Kdyby ho nepotřebovala, nebyl by tady. Jeho cíl je však daleko vyšší, než lze zatím dohlédnout. Dosud je mnoho lidských jedinců v plenkách. A tak se teprve učí žít. To jsou zejména ti, kteří relativně nedávno opustili své zvířecí formy, což se neustále bohužel děje.
A pak se nedivme, že člověk plundruje přírodu. Prostě jí nerozumí. Později s ní vědomě splyne do jednoty. Ale na to si ještě nějaký čas počkáme. Aby to tak dlouho netrvalo, bylo by dobře, kdyby vzrostl počet těch, kteří do toho mají co mluvit. Ostatně, někteří již promlouvají - vědci, spisovatelé, novináři. Církve zde ještě bohužel většinou zklamaly. Hodí se dnes jen pro základní etiku, ale už ne pro metafyzické zdůvodňování, i když by mnohé mohly. Neboť literaturu mají, ale nejsou lidi. Praxe chybí, a ta jediná je přesvědčivá. Přesto dělají, co mohou, a buď jim dík za to, ale je to málo. Je to široké, ale dnes už málo hluboké, dogmatické, a proto někdy i nepřesvědčivé.Napadá mě, že jediné nové a pozitivní, co člověk do života vnesl, je humor. Pomáhá vám humor? Používal jste ho, nebo je pro meditaci zbytečný a rušivý element?Humor používám snad od počátku svého myšlení, protože na mě působí odjakživa jako gejzír průzračné, čisté vody. Prostě ho miluji. Proto není správné předpokládat a představovat si starého jogína jako rozmrzelého, zádumčivého dědka, vždyť jóga sama působí často na humor, uvolňuje vás a úžasně osvobozuje. Člověk nemusí sedět v jeskyni, aby se stal mystikem nebo jogínem, a ani bych mu to nedoporučoval.Víte, jsem přesvědčením buddhista, ale je mi to v podstatě k ničemu - neumím podle toho žít. Dokonce neznám většího nepřítele než sama sebe. Někdy se mi zdá, že nejsem pánem ani svých vět... A když se někdy snažím polepšit, jako vichr mě smete vír "hříchu". Připadám si jako prokletý a vidím jediné vysvětlení: je to můj osud. Jak byste vlastně definoval osud?Co je to osud? Vlastní náprava vlastních hloupostí, řízená odvěkým zákonem karmy. Promiňte mi moji upřímnost, ale podle mého názoru nejste moc dobrý buddhista. Nejste ani moc dobrý křesťan, ba ani moc dobrý ateista. Nejenže si připadáte, jak sám uvádíte, prokletý, ale vy jím skutečně v tomto případě jste. Jste prokletý vlastní nevědomostí, respektive vlastní duchovní zaostalostí. Proč nejdete dál, když na to máte? Osud máte ve svých rukou, to je jasné. A přitom ještě přijímáte osud i té části lidské společnosti, ve které se nejčastěji pohybujete.Jak z toho ven?Návodů je mnoho, ale nebudou vám nic platné, dokud z vlastní vůle a touhy po pravdě nepadnete na kolena, a to myslím doslova, nejen obrazně. Každý den, dokud to nezabere. To je rada ze zkušenosti člověka, který nikdy nebyl a ani dnes není světec. Snažím se spíše o moudrost než o svatost. Moudrost je daleko lepší, i když stát se moudrým je obtížněji dosažitelné. Ale teprve pak se doopravdy žije. Smím-li vám radit: nežádejte ničeho, co k vám samo nepřichází, a snažte se dosáhnout džňánou k vlastnímu zdroji.
Tento zdroj trvá během všech věků a stavů, trvale září vlastním životem a JE. Proberte to pátravým a trvalým sebedotazováním, "kdo jsem já?", a to tak dlouho, až mysl zmizí. Teprve pak spočiňte ve zdroji samém, ve kterém není ani nejmenší myšlenky či stopy ega. To je moudrost a také svatost (když si ji budete přát) a také blaženost.

Vážený pane redaktore, vážně cítím, že máte pro tohle předpoklady a bylo vám to už jednou v životě ukázáno. Tak nepromarněte příležitost jako dosud.
Proto se tak rozepisuji. Příroda má sice s námi svatou trpělivost, ale když promarníme její pomoc, pak tato pomoc není častá. Nebo si chcete počkat na další vtělení?... Máte svobodnou vůli odkládat duchovní cestu do nekonečna, ale použijte raději vlastního rozumu. Nač byste ho jinak měl? V Boha Stvořitele věřit nemusíte, nechcete-li. Buddha se bez něho také obešel. Ale v Absolutno.Čím jsem starší, tím víc tuším, že láska je dar, který je mnohým odepřený. Dokonce bych řekl, že je to čím dál vzácnější dar. Nebo se mýlím, a láska byla mezi lidmi vždy stejně rozdána?Láska zde byla vždy a vždy zde bude. Je to latentní síla Absolutna, vedle bytí a vědomí. Všechno to dohromady tvoří jeden princip, z něhož je vytvářen vesmír, nebo lépe řečeno vesmíry. Někde se tomu principu říká Bůh, ale je to jen název něčeho, nebo někoho, co jednou povstalo z Absolutna a zase v něm jednou zmizí. Protože Absolutno nelze pochopit, můžete se k němu modlit.
Jak říkám, nejlépe na kolenou kvůli vyvinutí pokory, která je nutná na začátku, uprostřed i na konci každé duchovní cesty. Jestli jí nemáte dost, a kdo ji má vlastně dost, proste o ni. Pomáhá to rozpouštět ego, což je hlavní umění mystiky a jógy a vlastně nejdůležitější podmínkou duchovního úspěchu. Ego nás drží v kleštích od narození až do smrti. Nikdo ho nepřemůže naráz, tento zápas je obyčejně dlouhý a trvá třeba několik let nebo i vtělení. Ale jednou se zdařit musí. Není smrtelníka, který by se mu mohl vyhnout. Tak proč nezačít právě teď?Mám dojem, že vinou techniky ztrácíme i sílu prožitku. Pokud pročítám středověké kroniky, cítím tam víc upřímnosti, čistší emoce, vlastně víc života. Rozumíte mi?Rozumím vám velmi dobře. Zdá se, že jste tak trochu bhakta, ale to není na škodu. Naopak. Zkuste to s modlitbou a překročíte tak zlo techniky. Stejně je jen dočasné. Možná vám dnes modlitba připadá jako směšný nebo dětinsko-atavistický akt. Ale to by byl další omyl. Pro mystika znamená modlitba intenzivní oddanost k hledanému cíli, žhavou touhu, láskyplné uctívání a hlubokou pokoru. Schválně to zkuste. Budete se divit, jak všechno pak půjde jako po másle.Dříve slovo mělo větší váhu. Dneska se politici urážejí jako malí kluci, ale dřív by za něco podobného platili přinejmenším soubojem. Souvisí to s tím, že jsme ztratili důstojnost?Taky, ale souvisí to hlavně s duchovní zaostalostí, v níž někteří zapomněli na jednotu všeho se vším. A druzí se o ní dosud ani nedozvěděli. Jsou to prostě vývojové prosté améby. A přece je to všechno tak jasné. Hledá se vlastní Já. Což je život v člověku samém, ne jeho ego. Ego je jen odraz tohoto života od lidských závislostí. Proto je tak zmatkové, plné tužeb a chtění. Tento život je totiž naším pravým Já.
Hledáme Já, nic jiného. Ale člověk se přesto chová jako by hledal koně, na kterém sedí. Není to hloupost? Jak tedy hledat. Najděte posledního pozorovatele v sobě, to je ono Já. Toho, který si všechno uvědomuje, všechno vidí, všeho si všímá a je posledním svědkem všeho. To, co je uvědomováno, čeho si svědek všímá a čeho je svědkem, to není ono, to není hledané Já. Jenom poslední pozornost, to je to pravé hledané Já. Osiris, Kršna, Buddha, Ježíš, Maháriši z Arunáčaly a jim podobní je našli. Našli je v sobě a pak všude.Vybavujete si svůj první moment, kdy vás políbil okamžik jakési božské věčnosti?Těch okamžiků bylo mnoho. Začalo to v útlém dětství a já jsem potom stále toužil od případu k případu. Ještě jsem ani nedovedl mluvit. Později v pubertě blaženost trochu přestávala, ale namísto ní nastoupil částečný prožitek skutečnosti. Nejrůznější formou a třeba i vizemi světla a nekonečných prostorů. Nakonec přišly záblesky pravdy. Ale to už nebyl částečný prožitek skutečnosti, ale většinou úplný, jenže bohužel dočasný. Všechno je to zároveň blažené, ale nakonec i moudré a hlavně skutečné. Nejsou to žádné domněnky ani nálady.


Zažil jsem okamžik, kdy jsem omdlel a vpadl jsem do jakési pohádkové zahrady, kde mi bylo neskutečně dobře. A když mě kamarádi z toho stavu vyprostili, velmi jsem se na ně zlobil. Dosud mě nic krásnějšího nepotkalo. Zdá se mi smutné, že sen či drobounká klinická smrt je krásnější než skutečný život.

Bohužel u většiny lidí se tato pomoc božích sil objeví jen jednou, nejvýš dvakrát v životě. Ale to se může spravit. V tom svrabu nemusíte zůstat až do smrti. Skoro každý měl takový zážitek: buď na něj zapomněl, nebo si s ním neví rady. Vy jste na něj nezapomněl. A to je známka jisté pokročilosti.V čem je tedy chyba?Nedovedl jste tento blažený stav opakovat. Protože chyběl duchovní trénink a možná i duchovní touha. Skutečný život může být stejně krásný oproti snům nebo halucinacím a může být i relativně trvalý. Zažil jsem podobnou zkušenost, ale nejhlubší byla ta, když mě oběsili. Ano, slyšíte správně. Oběsili mě na větvi smuteční vrby v Havlíčkových sadech. Tehdy se jim říkalo Grébovka. Bylo mi sotva deset let. Hráli jsme si s klukama na policajty a lupiče a já byl těžko polapitelný lupič jménem Der Die Das. Rozsudek zněl: trest smrti provazem. Jenže provaz jsme neměli. Nahradili jsme ho několika spojenými řemeny od kalhot. Než odkopli zahradní stoličku, povídá kamarád: "Hele, vole, až nebudeš moct dejchat, tak řvi!" Jenže řvát pochopitelně nešlo. Nato ji opravdu odkopli a já visel. Poslední slova, která jsem ještě zaregistroval, byla: "Kluci, ten blbec modrá a neřve!"
Nato jsem byl v ráji. Nebudu vám ho popisovat, když ho znáte. Všude převažovala záplava neobyčejného světla a neobyčejné blaženosti. Také jsem se zlobil, když mě probudili.

Když o tom uvažuji, mám za to, že jsme tenkrát byli ve stejné posmrtné atmosféře. A to je druhý důvod, proč si myslím, že na to máte.

Vy už asi cítíte dotyky smrti? Znal jsem jednu dámu, která se na smrt velmi těšila, protože jí skýtala moment překvapení...

Nic takového necítím. Bude mi teprve devadesát dva. Ani se netěším, ani nemám strach. Vždyť jde jen o přechod ze stavu do stavu a případně později naopak. Nebo už ne?... To by bylo nejlepší, zatím se o to snažím. Ale necháme to Pánu Bohu, co kdyby mě ještě někde potřeboval?
Třeba v Americe, tam je to dnes duchovně dost suché, i když i tam se pomalu začíná probouzet touha po lepších duchovních časech.

Když jsem se setkal s dalajlamou, žasl jsem hlavně nad tímto poznáním: on je krásné, usměvavé velké dítě. A přitom je nesmírně moudrý.

Asi je moudré zachovávat v sobě bezprostřednost dítěte... Nebo jsem to špatně pochopil?Ale ne, dobře jste to pochopil. Měl jsem při setkání s ním stejný dojem, i když se toho mezi námi odehrálo víc. Těším se na nové setkání s ním, možná až po smrti: to by byla jen představa, ale sympatická. Ale zevní život je konec konců taky představa.Často mě napadá, jak asi umírali Hitler nebo Stalin. Zvláště v souvislosti s mým přesvědčením, že okamžik smrti je finále našeho života.Jak umíral Stalin, nevím. Slyšel jsem, že měl zlé vidiny. Kdyby pak už nebylo nic, byly by to snadné konce a zákon karmy, to je vyrovnání čili odplaty, by nebyl naplněn. To se nestává, buďte ujištěn, že právě tady existuje univerzální spravedlnost přesná jako chronometr. Ne aby trestala, ale aby napravovala, co bylo pokřiveno a co se z původní dokonalosti stalo zmatkové, egoisticky ubližující a nedokonalé. Neboť z dokonalosti jsme kdysi vyšli a do toho království nebeského se zase vrátíme. Ve skutečnosti neexistuje vlastně už teď nic jiného než úplná ryzí dokonalost. Vše ostatní je pouhé zdání. Ale o tom zase jindy.
. . . . .

Tolik z dopisu Judr. Tomáše. Byl jsem tím dědouškem nadšený. Působí trochu pohádkově a zároveň neuvěřitelně skutečně. Zeptal jsem se, jak to myslel, když mi napsal, že jsem prokletý svou nevědomostí. Řekl: "Nejde o intelektuální nevědomost, ale tu vnitřní. Přečíst si pár knih neznamená nějakou vědomost, musíte jít za mysl. Vy žijete venku. Je lépe být uvnitř... Já jsem vás ale cítil. Vidím, jak ten člověk vypadá. Nemám ale na mysli obličej," usmál se.

"Při ranním pohledu do zrcadla bývám někdy i vyděšený. Nevidím zrovna ušlechtilou tvář," přiznal jsem se.

"Vy jste ale vevnitř velmi ušlechtilý."

"Rád bych to připustil, ale moc platné by mi to asi nebylo."

"Proto jsem vám psal, že na to máte."

Po celou dobu se mě snažil přesvědčit, že na to mám, ale já věděl své: osud se dotýká mého ega víc, než je žádoucí. Raději jsem stočil řeč na dalajlamu, ve kterém poznal přítele z minulých století. Zajímalo mě, jestli dalajlamovi jeho politická práce neubírá příliš sil.

"On to taky ví, že to ještě nemůže učit. V tomto životě toho hodně zanedbal, protože ho pořád tahali do politiky. Říkal mi to. Je uznávaný jako nejlepší, největší tibetský duchovědec, ale ví, že to není pravda. Nemohl to stihnout, vždyť ho od devatenácti let podstrkávali k Mao Ce-tungovi. On byl chudák. Co se dá dělat, ale on to dohoní. V tomto životě už ne, ale později. Chce tu být pořád, nechce zmizet v absolutnu. Buddha čtyřiadvacetkrát dosáhl nejvyššího poznání, než začal kázat. Dalajlama má v sobě milostnost, toleranci a lásku ke všemu, ale on ještě není Buddhou moudrosti."

"Ale vy svým minulým životům nepřikládáte příliš velkou důležitost, nebo ano?" zeptal jsem se po chvíli.

"Potud, že už jsem svou cestu v minulých letech začal. Což bylo v jedenáctém století. Vlastně už v Egyptě," usmál se a dodal: "Ale já tomu opravdu nepřikládám žádnou zvláštnost. Ty věci z minula se mi objevují spontánně. Nevyhledávám je. Většinou jsou to nějaké blbiny, které jsem neměl dělat."

"Objevují se vám ve stavu meditace?"

"Je to trochu jiný stav."

"Uznáváte holotropní dýchání, které tyto stavy může též vyvolat?"

"Je trochu dobré, ale zároveň hýbe s věcmi, se kterými se hýbat nemá."

"Přiznám se, že mě holotropní dýchání přitahuje. Asi doufám, že se mi pak trochu rozsvítí," řekl jsem a vnímal, jak jeho oči svítí.

"Podívejte, můj syn jej prodělal přímo Stanislavem Grófem, a k ničemu to nevedlo. Ale můžete absolvovat všechno. Co se vám může stát... Vám se rozsvítí, až bude vaše ego pryč. Ale zvlášť intelektuálové mají své ego vybroušené. I mně to dalo práci, ale já na svém egu pracoval už v minulých životech. Proto mi to šlo snadněji. Zvláště ze začátku. Jako kluk jsem se v tom doslova koupal."

"Já se teď občas koupu v alkoholu. Chutnal vám někdy?"

"Nemůžu říct, že bych nikdy nic nepil. Ale každý den po něm rozhodně netoužím. Ani to nejde. Pokud chcete meditovat, nemůžete mít mysl podroušenou alkoholickými párami. (úsměv) Mám v pokoji nějaký chlast, ale ani jsem ho ještě neotevřel. Někdo mi dal slivovici. Lékařka mi dokonce štamprličku na noc doporučila: mám totiž půlku srdce pryč. Ale já se nedivím, že k němu máte sklon, protože máte sklon k vnitřní radosti. I meditací získáte vnitřní radost, a pak se na alkohol už sám vykašlete. To je pro malé děti. Já se opil akorát po maturitě, a pak když se mi narodila holka: jeden strýc, který měl vinárnu, mi poslal bednu vína. Pozval jsem kamarády, trošku jsem se zlísknul, ale nebylo mi dobře. A řekl jsem: Dost! To mi bylo sedmadvacet."

"Opravdu si myslíte, že člověk není taková škodná?"

"Není to pravda, oni jsou ještě tvorové nad námi. Ale ty my dobře nevidíme. My jim říkáme andělé nebo čerti..."

"Anebo duchové?"

"Také to existuje. Ale proč se takovými podřadnými věcmi zabývat...?"

"Jsou léčitelé, kteří s nimi jakoby pracují..."

"To jsou povídačky, neberte je vážně. Asi jeden z tisíce vám řekne pravdu. Na duchy se vykašlete. Jděte od toho dál. Kdyby ste do toho rýpal, skutečně byste se mezi ně dostal. A to je nepříjemné. Já jsem něco podobného také dávno zažil. Ono se to potom mstí. V mládí jsem někam zalezl, kam jsem neměl. S kamarádem jsme dělali určitý druh jógy, kterému jsme nerozuměli. A tak jsme zapadli do astrálu. To bylo ošklivé."

Opět jsem zdůraznil, jak se sám sebe bojím.

Pousmál se: "Čeho byste se bál, v sobě máte to nejkrásnější, co můžete zažít."


Vždy je zde něco, čemu je možné se ještě učit.

19. ledna 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Nemůžeš doufat v duchovní růst, aniž by ses připravil na změny. Tyto změny mohou zpočátku být nepatrné, ale jakmile půjdeš dál a dál směrem k novému, budou stále prudší a významnější. Někdy je třeba úplného převratu, aby vznikl úplně nový způsob života. Je však ohromující, jak brzy si můžeš na změny zvyknout, pokud máš odvahu a přesvědčení, že všechny změny, k nimž dochází směřují k tomu nejlepšímu. Necht je dokonalost vždy tvým cílem. Vytrvej v úsilí. Vytrvej ve snaze po dosažení zdánlivě nemožného. Vytrvej na cestě k moudrosti a porozumění, a nikdy se za žádnou cenu nespokojuj s ustrnutím. Vždy je zde něco, čemu je možné se ještě učit. Vždy je něco nového a krásného, co lze v životě objevit, a proto rozvíjej svou mysl a svou představivost, abys pro to vytvořil prostor. Zůstaň otevřený a vnímavý, abys nic nezmeškal.

MAYSKÝ KALENDÁŘ 18.1.2013 6 LAMAT kin 188

18. ledna 2013 v 13:14 Aktuální novinky
ŽLUTÁ RYTMICKÁ HVĚZDA


Lamat / 6 - v NOCI, ztělesňuje těhotné ticho, hlubinu oceánu, klid našich duší, protože začíná nový život: klíčení nápadů, inovace, objevy, říše… no, ano…..nového života. Omýván bohatými proudy potenciálu ACBAL. Květy LAMAT v oceánu nekonečných možností, to je vaše péče, výživa a realizace.

DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT A DĚKOVAT ZA HOJNOST VŠEHO
Energie HVĚZDY násobí vše do hojnosti.

Tam, kde panuje nedostatek, není harmonie a láska. Dnes vyrovnám očekávání mého Ega s přáním mé duše. Moje neustálá tendence stěžování, neustálé negace a kritizování druhých, mně jen ztěžují život, prohlubují komplexy podporující žárlivost a nenávist k lidem.

TRANSFORMACE STÍNU

Otevřete se lásce. Pečujte o harmonii. Pronikněte do podstaty svého Hvězdného Zrna. Zůstaňte v harmonii přítomnosti se VŠÍM, CO JE A JAKÉ TO JE!

LAMAT …krása, dokonalost, disciplína….

Spektrum ŽLUTÉ HVĚZDY zkoumá všechno pod vlivem krásy a harmonie. V tomto pólu se shromažďují síly na kontrolu jakosti. LAMAT je jakási instance dokončující závěrečná shrnutí výsledků vašeho jednání.Všechno, co není dostatečně krásné, co se nenachází v harmonii s duchovními vzorci, bude zasláno zpět k opravě. Síla ŽLUTÉ HVĚZDY je absolutně neúplatná a poměrně zatěžující pro ty, kteří ještě nezahájili, ignorovali, nebo ukončili proces harmonizace života kolem sebe. Pro ty, kteří již mají tento proces ve velké míře za sebou, bude Den LAMAT velmi poučný - zvýší se pocit sebevědomí, spokojenosti se životem, stejně tak pocit zdokonalovat okolní prostředí. V tomto symbolu se shromažďují síly zodpovědné za řád a pořádek. Dny LAMAT také pomáhají odstranit nedostatky v sociální oblasti a člověk začne cítit velkou úlevu, radost a spokojenost se životem. Lidem, kteří mají problém přinést do svého života řád a harmonii, se doporučuje, aby věnovali zvláštní pozornost Energii ŽLUTÉ HVĚZDY a dovolili jí vyrovnat způsobený nesoulad. Takže ti, kteří doposud nevěděli, že aspekty estetiky, řád, disciplína a vnitřní pořádek jsou základním předpokladem pro vytvoření stabilní základny života, by se měli spojit s Energií LAMAT.
6. RYTMICKÝ TÓN ROVNOVÁHY - SÍLA VYROVNÁNÍ

Organická rovnováha má kořeny v Celosti toho, kým jste. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se vším CO JE. Stojíc pevně na Zemi, dovolte vyjádřit své Světelné JÁ. Zkontrolujte stav vašeho pozemského JÁ v tuto chvíli. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Vězte, že i Hvězdy mají své kořeny.Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte.Vy si vybíráte s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.
ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesněte v pozemských věcech to, co je Božské, čili svoji Hvězdnou Duši. Pouze tehdy proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.

ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI
DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY.

V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se zaměřují síly na moc individuálního Ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulosti a odporu - a na druhé straně se koncentrují Energie harmonie, odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy.Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučuje se, abyste velmi Vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami. Je životně důležité, abyste se také v následujících dnech zdrželi jakéhokoliv hodnocení jevů a udržovali si přátelský přístup k lidem.

zdroj: monikaczyrek.blogspot.com
překlad: Lenka Sýkorová - výklady osobního mayského kalendáře - info.kontakt -lenkasykorova.art@gmail.com


Božský zdroj

18. ledna 2013 v 7:00 Vývoj vědomí bytostí

Kvantová teorie potvrzuje, že naše myšlenky mají moc změnit svět. Abychom mohli dát síle tohoto zdroje volný průchod, musíme pochopit, jak funguje, a musíme mluvit jazykem, jemuž rozumí.

Prastaré znalosti, z kterých vychází tajemství Božského zdroje, byly zašifrovány v posvátných spisech, jež jsou uloženy v odlehlých egyptských, peruánských či tibetských starobylých chrámech a klášterech, ale také v zapomenutých textech, zcenzurovaných křesťanskou církví, kolem roku 350 n.l. Současná věda jejich odkaz potvrzuje.

Žehnání, je to technika, jak se vypořádat s obtížnostmi moderního světa. Jak se vyrovnat s utrpením a katastrofami, které nám denně předkládají média. Jak se zbavit příkoří, které v sobě nosíme. Provedeme to zpracováním všech negativních emocí, které v nás vyvolává určitá událost, tím ji ubereme sílu a postupně začne mizet z našeho života.
Pohodlně si lehneme, nebo se usadíme tak, jak je nám to příjemné. Několikrát se pomalu nadechneme a pomalu vydechneme. Vybavíme si situaci, které chceme požehnat, s co nejvíce detaily. Kdy a kde jsme to viděli, v jaké roční době, co vše jsme viděli v okolí, kdo tam byl, co jsme měli na sobě oblečeno, jaké tam byly barvy a vůně. To vše děláme proto, že musíme v sobě vyvolat co nejsilnější emoce. Když se nám podaří vyvolat potřebné emoce, přistoupíme k žehnání, až naše negativní emoce zmizí. Na celém procesu žehnání není důležité odříkat slova o žehnání jako ze slabikáře, ale nejdůležitější je, to vnitřně prožít a po procesu cítit vnitřní mír, lásku a zbavit se veškerých negativních emocí. Potom samozřejmě následuje úleva.

Nejstarší dochované moudré texty nám připomínají, že existuje jazyk, kterým lze hovořit k Božskému zdroji, je to jazyk beze slov. Je tak jednoduchý, že v podstatě jej používáme denně. Jedná se o jazyk lidských emocí.
Vědci se skutečně pokoušeli rozluštit tajuplnou otázku, zda jsme, či nejsme propojeni skrze inteligentní energetické pole. Například v buddhistických sútrách je říše krále boha Indry popisována jako místo, kde vzniká pavučina propojující celý vesmír. Také příběh o stvoření světa v podání indiánů kmene Hopi zase líčí, jak současný koloběh našeho světa začal kdysi dávno, když se Pavoučí babička vnořila do prázdnoty tohoto světa. Nejdříve upředla obrovskou pavučinu, jež všechno spojila, a její pomocí pak vytvořila místo pro život svých dětí. Všichni kdo věřili v univerzální, vše propojující energetické pole, od dob starých Řeků, kde mluvíme o éteru, byl tento éter označován jako pátý element světa, který doplňoval již poznané čtyři elementy, oheň, vzduch, vodu a zemi. Slovo éter bylo použito k popisu neviditelné látky prostupující celý vesmír, která umožňuje vnímat tělesné pocity. Éter byl považován za skutečnou látku, jejíž konzistence se nachází někde mezi hmotnou substancí a čistou energií.

Abychom mohli energii Božského zdroje čerpat, je důležité dokázat přijmout čtyři zlomové objevy.
1) Existuje energetické pole, které propojuje celý vesmír.
2) Toto pole slouží jako schránka, most a zrcadlo hodnot, které vnitřně uznáváme.
3) Toto pole je nelokální a holografické. Každá jeho část je propojená s další, a každý kousek odráží celek v menším měřítku.
4) S tímto polem komunikujeme prostřednictvím řeči emocí.
Objevení Božského zdroje je odhalené tajemství, že jsme spojeni s energetickým polem a lidské emoce mají bezprostřední vliv na DNA, které působí na látku, z níž je náš svět stvořen. Vztah mezi emocemi a DNA přesahují hranice času a prostoru. Výsledky jsou vždy stejné, bez ohledu na vzdálenost.
Dále musíme pochopit principy, které nám otevírají dveře ke tvoření zázraků.
- Vše je propojeno, neboť vše existuje v rámci Božského zdroje. Co uděláme v jedné oblasti, má vliv i na oblasti jiné.
- Božský zdroj je holografický, to znamená, že kterákoliv část pole v sobě obsahuje vše, co se v původním poli nachází. Vědomí je holografické a proto i motlitba, kterou vyslovíme v obývacím pokoji, již existuje a je u našich drahých tam, kam byla namířena. Jinými slovy, nemusíme své motlitby nikam posílat, protože již všude jsou.
- Minulost, přítomnost a budoucnost jsou úzce propojeny. Zdroj je schránkou, jež uchovává čas, a zajišťuje tak spojitost mezi přítomnými přáními a budoucími prožitky.
Jestli opravdu dokážeme pochopit tyto souvislosti o našich vztazích s ostatními lidmi, o světě a o nás samých, pak události našeho života získají naprosto nový význam. Teprve potom dokážeme z Božího zdroje čerpat energii.
Začalo to v roce 1947 objevením svitků od Mrtvého moře, následoval model dvojité šroubovice DNA a miniaturizace mikročipů. Pro naše účely a objasnění zde uvedu tři pokusy, kde věda dokazuje spojitosti, které v esoterice jsou známi již od pradávna. Proč tyto důkazy má vědecký svět až nyní, protože dříve nebyla věda na takové úrovni, aby mohla tyto hodnoty měřit.
- Existuje druh energie, o níž jsme předtím z vědeckého hlediska nevěděli. Buňky, DNA ovlivňují látku právě touto energií. Pokus potvrdil, že máme přímý vliv na svět kolem nás, právě tak, jak nám sdělovaly posvátné staré knihy a duchovní texty.
- Když úspěšně transplantujeme žijící orgán do jiné osoby, budou tito dva jednotlivci určitým způsobem spojeni. To se stane vždy, například při podání ruky, kdy na nás ulpí stopa DNA v podobě kožních buněk, a naše se přenesou na druhou osobu.

Znamená to, že jsme s těmi, jichž se dotkneme spojeni po dobu, kdy žije DNA v buňkách, které jsme si dotykem předali. Pokud v dárcově těle probíhá emoce, tak DNA na tyto emoce v těle příjemce reaguje. Probíhá mezi nimi dosud neznámá forma energie a buňky DNA spolu prostřednictvím tohoto energetického pole komunikují. Vzdálenost nemá na výsledek žádný vliv. Tam venku je zdroj energie, která spojuje cokoliv se vším ostatním na světě. Právě toto spojovací pole je příčinou nečekaných výsledků při vědeckých pokusech. DNA našeho těla nám umožňuje přístup k energii spojující svět. Emoce je pak klíčem k napojení na toto pole a spojení s tímto polem představuje naší existenci. Budeme-li schopni se na tuto sílu napojit a změnit kvantový plán, z kterého vše pramení, což je toto energetické pole, můžeme ho použít. Když se zamyslíme, tak si musíme nutně položit otázku. Existuje tak vůbec nějaký problém, který nedokážeme řešit, nebo nemoc již nedokážeme léčit, nebo situace kterou nedokážeme zlepšit? Odpověď zní. Záleží to jenom na nás samotných, na našem přístupu a napojení na energetické pole.

Existují ještě tři další rysy, které Božský zdroj odlišují od každé jiné energie podobného druhu. Prvním je neustálá všudypřítomnost a skutečnost, že stále existuje. Na rozdíl od televizního či rozhlasového vysílání, které musí nejdříve vzniknout na jednom místě, aby mohlo být vysláno a přijato někde jinde, je toto polen všudypřítomné. Za druhé, toto pole vzniklo v okamžiku stvoření světa. Nikdo u toho samozřejmě nebyl, ale fyzikové se domnívají, že právě uvolněním obrovské energie v období velkého třesu, zaznamenalo počátek vesmíru jako takového. Třetí charakteristickou vlastností tohoto pole, pro nás možná nejužitečnější je, že disponuje inteligencí. Jinak řečeno, pole reaguje na lidské emoce. Starověké texty se nám pokoušeli toto velké tajemství sdělit. Dávní lidé vytesali pokyny, jak komunikovat s energií, která vše propojuje do zdí svatyní, na dnes již stářím sešlé pergameny. Předkové se nám snažili předat vědomosti o tom, jak uzdravit tělo a vdechnout život nejtajnějším přáním a nejodvážnějším snům. Teprve nyní, takřka pět tisíc let poté, co byly první rady zaznamenány, objevuje tento vztah mezi světem a námi znovu jazyk vědy. Když máme v sobě sílu, která není vázána na fyzikální zákony, poznáme, že toto spojení existuje. Kolikrát se vám stalo, že jsme šli někomu telefonovat a dotyčný již byl připraven na drátě apod.

Moderní překlady starých modliteb zaznamenaných v aramejštině, jazyce Essenů, tvůrců svitků od Mrtvého moře vysvětlují, proč jsou některá sdělení tak mlhavá. Z nových překladů původních novozákonních textů vyplývá, že ke slovům a záměrům jejich autorů se přistupovalo po staletí smírně a volně a mnohé bylo ztraceno v překladech. Nejhlubší moudrost učení praví, že pro dosažení soucitu se musíme k situaci postavit tak, aniž bychom očekávali správný či špatný výsledek. Jinými slovy, situaci musíme vnímat bez hodnocení a tak, aniž bychom do toho zapojili své ego. Aby se určitá kvantová možnost stala realitou, je zapotřebí víc, než je jen běžný stav vědomí. Musíme dojít ke změněnému stavu vědomí. Dostat se do tohoto bodu, jak uvádí aramejský překlad, souvisí s nutností "žádat bez skrytých pohnutek". Ono velké tajemství, jak proměnit vědomí soustředěné na představy v realitu, spočívá v tom, že tak musíme učinit bez vnitřní závislosti na výsledku. Zdá se, že čím silnější je touha změnit život, tím prchavější se stává naše schopnost tak učinit. Je to proto, že do našeho přání prostupuje naše ego. Prosby, které pronášíme, musíme ve svém srdci vnímat tak, jako by se vše již stalo. Teprve potom se naše touhy mohou stát realitou.

Jak lze vyčíst ze starověkých duchovních textů, naším nejtěžším vězením se mohou stát neviditelné zdi nezákladnějších postojů a názorů, které zastáváme. Zároveň, však naše vnitřní přesvědčení se může stát nejmocnějším zdrojem svobody. Člověk může žít svobodně či nesvobodně, rozhodnutí je pouze na něm.

V rámci schránky Božského zdroje, je každá mysl jednotlivce součástí většího, jedinečného vědomí a prostřednictvím tohoto propojení máme všichni přímý přístup k úplnému obrazci. Zjistilo se, že lidé i živočichové ve skupině, přenášejí prožitek vědomí a jeho účinky je možno zaznamenat vně skupiny. Toto působení může být nevědomé i vědomé. Napadlo vás někdy, když dáte malému dítěti mobilní telefon, značku, kterou před tím nikdy nevidělo, že bude ihned bez problémů ho dobře ovládat. Nebo si dítě sedne k počítači a spustí hry, které před tím nikdy nehrálo a lehce bude plnit úkoly a najde vstup do další zóny tam, kde bychom ho jako starší generace ani nečekali.

Američtí vědci provedli pokus s přenášením vědomí s opicemi. Umístili sto opic jednoho druhu do izolovaného prostoru před vnějším okolím a tam je naučili úkony, které opice v přírodě běžně nedělají. Opice v přírodě od stejného druhu vzdálené sta kilometrů začaly provádět tyto úkony také, aniž by přišly s danými opicemi do kontaktu. Tyto příklady v přenosu vědomí nabíhají automaticky. Pokusy, které byly provedeny s určitou skupinou lidí, aby svým působením ovlivnili pozitivním způsobem násilí, trestnou činnost, nehodovost a teroristické události vykázaly, že v době působení došlo k jejich významnému omezení. Jakmile účastníci projektu ustali s praktikováním meditační techniky, statistiky se po čase opět vrátily. Tyto projekty potvrdily předchozí zjištění, když malá skupina lidí dosáhne vnitřního míru a harmonie, odrazí se to ve světě kolem nich.

To je důvod proč tradiční moudrost tolik zdůrazňuje význam, každého jednotlivce pro celek. V jednom z nejznámějších podobenství a síle výry použil Ježíš princip holografie, aby názorně ukázal, že pro otevření dveří vedoucích k větším možnostem stačí pouze nepatrně věřit. Řekl:"Pro vaši malověrnost! Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řekněte této hoře, přejdi odtud tam a přejde, a nic vám nebude nemožné".

Ještě jeden příklad ekvivalentu "pohnutí horou" představuje ženu středních let, která měla životu nebezpečný nádor v močovém měchýři. Západní lékaři jej diagnostikovali jako zhoubný a byli přesvědčeni, že jej nelze operovat. K uzdravení došlo v pekingské klinice, kde nepoužívají žádné medikamenty a je jednou z mnoha, kde uplatňují úspěšně netradiční léčebné metody. Na této klinice se místo toho, aby lidi jednoduše operovali a poslali domů, se klade důraz na osobní zodpovědnost za vlastní zdraví. Seznamují pacienty s novým, pro ně prospěšným životním stylem. Pravidla, kterým se tu nemocní učí, zahrnují nové stravovací návyky, jemné formy pohybu sloužící ke stimulaci životní síly čchi v těle a netradiční způsob dýchání. Díky zavedení těchto jednoduchých změn do životního stylu, pacientovo tělo zesílí a připraví se na možnost vyléčení. Při dodržení popsaných postupů nadejde okamžik, kdy již má smysl, aby podstoupil léčbu.
Žena s nádorem ležela na nemocničním lůžku, byla vzhůru a plně při vědomí, bez sedativ a anestetik. Za ní stáli tři lékaři v bílých pláštích a před ní seděl technik s ultrazvukem, na jehož obrazovce byl zobrazen nádor. Působení nebylo dlouhé, trvalo čtyři minuty. Podle západních kriterií se stalo něco, co lze považovat za zázrak, ale v holografickém kontextu Božského zdroje to dává dokonalý smysl. V pocitech lékařů došlo k vcítění a přesvědčení, že žena je již uzdravena. Věděli sice, že nádor až do zahájení jejich léčebné procedury existoval, rovněž si však uvědomovali, že jeho přítomnost je pouze jednou z mnoha existujících možností. Toho dne však nastavili kód pro jinou možnost a učinili tak v jazyce, který Božský zdroj rozpozná a na který reaguje v jazyce lidských emocí. Nastavili řídící energie na odstranění nádoru.
Při sledování lékařů došlo k vyslovování opakující se mantry, kterou lze volně přeložit jako "již hotovo, již hotovo". Nejdříve to vypadalo, že se nic neděje. Najednou se nádor na obrazovce ultrazvuku začal chvět, zmizel z obrazu a zase se objevoval, jako by se zmítal mezi dvěma realitami. Během několika vteřin nádor vybledl a pak se z obrazovky ztratil úplně a byl prostě pryč (video ZDE).

Počet lidí, který musíme splnit, na ovlivnění reality se vypočítá z celkového počtu lidí, na které chceme působit. Z tohoto počtu vezmeme jedno procento. Toto jedno procento dáme pod druhou odmocninu a máme počet lidí, které ovlivnění provedou. V případě uzdravení této ženy bylo v místnosti šest lidí, tři lékaři, technik, kameraman a pacientka. V tomto případě stačilo pouze 0,244 člověka na to, aby se fyzická realita obsažená ve vědomí skupiny promítla do ženina těla a stav se změnil. Například ve městě, pro spuštění toho účinku s milionem obyvatel je zapotřebí skupiny o 100 lidech. Nutno ještě dodat, že je zapotřebí k tomu také použít transcendentální meditaci, která působí na poli mysli a těla.
Gregg Braden


Nikdy, nikdy nedovol problému, aby tě ovládl.

18. ledna 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Je na tobě učinit dnešek tím nejpodivuhodnějším dnem, který jsi kdy prožil, svým správným přístupem, svým pozitivním myšlením. Dívej se na dnešek jako na Můj den, den plný Mého požehnání a sleduj, jak se ti vše odhaluje v pravé dokonalosti, bez jediné myšlenky zklamání, která by to mohla pokazit. Proč bys měl být zklamán něčím, co ti dnešek může přinést? Pamatuj si, že vše plně zvládáš. Jsi pánem situace; tudíž je na tobě, jak se bude odvíjet. Budeš-li postaven před problém, věz, že na něj existuje odpověď a nikdy nedovol problému, aby tě pohltil. Dívej se na něj jako na zkušební kámen; dívej se na něj jako na výzvu a řešení se ti samo objeví. Nikdy, nikdy nedovol problému, aby tě ovládl. Ty musíš ovládnout jej. Musíš se přimět, abys myslel pozitivně, abys myslel velkoryse, abys myslel úspěšně. Potom sleduj, jak řešení krok za krokem přichází.

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 13.1. 2013 - 20.1. 2013

17. ledna 2013 v 15:54 Doteky Nového Života

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 13.1. 2013 - 20.1. 2013
Uveřejnil(a) Láďa
Pondělí, 14 Leden 2013 23:26
Milovaní,
ve svých každodenních životech si začínáte všímat posunů uvnitř vašich těl i vašich vědomí. Teď už si umíte mnohem snáze udržet rovnováhu po dlouhou dobu, a to dokonce i v případech, kdy se dějí změny neočekávaným, nebo nepředvídatelným způsobem. Zdá se, že život plyne harmonicky a synchronicky a když s tímto proudem zůstanete naladěni, bude váš život ve fyzickém těle na této Planetě čím dál lehčí a plný ladnosti.

Mnozí z vás občas zažívají ve svém těle pocity intenzivního žáru, které přicházejí během, nebo krátce po přijetí vyšších energií a aktivací. Někteří mají chvílemi pocit nedostatku kyslíku, nebo se jim zdá, že je těžké popadnout dech. To jsou také symptomy, které jsou dočasné a týkají se vyšších frekvencí ve vašem aurickém poli. Dá se to přirovnat výstupu horolezců na Mt. Everest, kdy s dosažením vyšší nadmořské výšky vzduch řídne. Na trhu přírodních potravin jsou produkty, které vám s tím pomohou, například kyslíkové kapky, nebo každodenní režim intenzivních vdechů a výdechů, i to vám pomůže.

Opět vám, Drazí, připomínáme, že je třeba, abyste zůstali uzemněni v jádru Země. To vám pomůže snáze vstřebat vyšší energie a pomůže vám to být plně přítomni na své cestě, na této planetě a v procesu přijímání svých vyšších aspektů. Pokud se zapomenete uzemňovat, zjistíte, že ztrácíte soustředění a nebudete schopni dokončit úkoly, na které se chystáte, nebo na kterých již pracujete. Všichni jste mostem mezi nebem a zemí, takže je vaší osobní povinností zajistit, aby tento cíl pocházel z vyrovnaného energetického Světelného těla.

Spousta z vás nyní objevuje poklady, které po věky ležely ladem ve vašich nitrech. Nyní se začíná objevovat mnoho talentů a vám přísluší, abyste to, co se snaží z vašeho nitra vyplout na světlo, začali pozorovat a realizovat.
Do vašeho aurického pole nyní přicházejí k využití, přijetí a rozvoji také schopnosti a talenty z vašich minulých a budoucích životů. Jde skutečně o nanejvýš vzrušující období pro všechny duše, které přišly osídlit fyzická těla na planetě Zemi!

Všímejte si svých myšlenek, které se objevují, neboť nyní máte příležitost vybrat si, zda si je osvojíte, nebo je necháte pouze projít skrz a odejít. Každá myšlena v sobě nese nekonečně rozmanité možnosti a je na vás, na co zaměříte svou pozornost. Popravdě, vaše proškolování na mistry je v plném proudu a jakmile si uvědomíte svou účast na spolutvoření s bytostí Nekonečna, uvědomíte si, že jste zodpovědní za to, co tvoříte, neboť projevy vašeho tvoření budou nyní probíhat rychleji, abyste viděli, že jste skutečně těmito tvůrci. Jakmile si zvyknete, že se vaše výsledky vašeho tvoření projevují rychleji, bude to pro vás snazší. Ty, kdo zvládnou tuto práci, čeká hlubší život a odhalení svého duchovního nitra.

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Mistr Kuthumi - Vědomí v současné vibraci

17. ledna 2013 v 15:50 Vývoj vědomí bytostí

Mistr Kuthumi - Vědomí v současné vibraci
Uveřejnil(a) Láďa
Pondělí, 14 Leden 2013 23:32
Poselství přijala Natalie Glasson dne 08. 1. 2013

S nesmírnou láskou k vám plují mé energie, aby pozdravily a hluboce se propojily s vašimi energiemi. My všichni žijeme v nové vibraci energie, v nové fázi vzestupu; ať už jste na Zemi nebo na vnitřních rovinách, proběhl ve vás i kolem vás posun. Posun ve vibraci, vědomí a vyzařování vašeho světla se projevil, díky volbě vašeho bytí, abyste skutečně prožili další fázi vzestupu, která je ve vašem bytí markantní; je vhodné vybrat si, že budete vyzařovat výsledky posunu do své reality vědomě. Nyní je čas zvolit si, že posuny, které proběhly ve vašem bytí, prožijete.
Z vašeho nitra se rozvinula krásná a velkolepá energie, jako výsledek vaší oddanosti, zasvěcení se svým duchovním cvičením a díky volbě, kterou v této chvíli činíte. Všichni jste přijali vyšší vibrace světla a vědomí, které sytí k jejich potěše vaše tělo, vědomí a duši svou výživou; ať už ve svém bytí cítíte změnu či nikoli, je vhodné udělat si čas, abyste učinili volbu, že prožijete toto blažené světlo, které se ve vašem bytí již projevuje. Nechte je rozvinout, když vyzařujete své světlo až za hranice a omezení a vybíráte si zažít bohatství, které se v tomto posvátném čase manifestuje, což prožíváme všichni. Ve skutečnosti se tato nová fáze vzestupu začne proplétat a projevovat ve vaší realitě s větším rozpětím, citlivostí, hojným množstvím lásky a moudrosti, až si celým srdcem zvolíte ji prožívat a ve své fyzické realitě a na mnoha úrovních svého bytí. Pak si všimnete, že vaše realita se krásným způsobem mění, ale bude právě proto, že jste si zvolili, že necháte své energie volně proudit, což vytváří ve vaší realitě ty nejkrásnější energetické vzorce a vede to k úplnému vtělení a prožívání tohoto nového věku a vpravdě také všeho, nač jste čekali. Svou volbou vytvoříte prostor, přitáhnete lidi a podmínky, které vám pomohou, abyste mohli ve svém bytí zažívat bohatství lásky a světelných vibrací. Prostor, který můžete vědomě odkrýt jakožto bytost světla Stvořitelova vibrace.

Aby se nová energie mohla z nitra vašeho bytí rozvinout, je dobré si zvolit, že budete rozvíjet svou důvěru a víru ve vedení a intuici ve vašem bytí. Už není třeba, abyste mysleli hlavou, abyste promýšleli záležitosti a situace, abyste je lépe pochopili, nyní je doba, abyste dovolili svému srdci a duši, aby vás vedly a vlastně myslely za vás. Jakožto bytí, které se v poslední době plně otevřelo, aby přijalo mocné aktivační energie prosince 2012, zároveň jste se rozšířili, abyste se plněji spojili se svou pravdou, tedy širším aspektem své duše. Vaše duše předstoupila v celé své kráse, aby vás vedla vaší realitou, jak si postupně dovolujete stát se vědomými věčné přítomnosti své duše. Jste napojeni na širší prostor všeho, čím je Stvořitel. Máte schopnost být neustále a vědomě vedeni svou duší a Stvořitelem, kteří vyjadřují posvátné pravdy, energie a vibrace skrze vaše bytí a ty jsou napojeny na větší plán navržený duší Stvořitele, který se rozvíjí pro všechny na Zemi. Jako duše Stvořitele hrajete v tomto božském plánu velkou roli a tak každý váš čin přispívá k tomuto božskému plánu každé duše na Zemi. Pochopením tohoto si můžete uvědomit důležitost následování svého vedení srdce a intuice v této době. Už nejde myslet a tvořit jen myslí, už nemůžete ovlivňovat svou realitu touhami a činy, které nemají podporu, je třeba, aby vycházelo z vašeho bytí, z vašeho srdce. Ve skutečnosti nyní dostáváte dech čisté svobody. Už nepotřebujete postrkovat a vyvíjet tlak na realitu, bojovat proti světu, ale místo toho si dovolte plout s tímto božským proudem Stvořitele a vašeho bytí v pravdě, tedy poddat se mu s čistými záměry, pak se vše může a také projeví s velkou lehkostí, jako krásný příběh spojení, lásky a pravdy, který se před vámi rozvine. Vlastně s vámi mluvím o odporu. Už není třeba odporu ve vaší realitě a proti ní i sobě samým. Odpor se dá vysvětlit jako příliš velká snaha, přílišné chtění, snažíte se silou dosáhnout něčeho, co může přijít velice jednoduše, pokud se prostě oprostíte, dáte si do svého bytí, reality a univerza záměr a žijete jako prostor otevřenosti, lásky a míru, který jen následuje jemné vedení, které je tu, aby vás podporovalo při každém kroku, který na Zemi činíte. Dovolte si napojit se na tuto věčně proudící řeku, která vždy tryská z vašeho bytí.

Můžete si také všimnout, že vaše záměry a tvoření se projevují v této nové energii rychleji, což vám umožňuje skutečně pochopit, kdy jste si zvolili následovat svou intuici a kdy jste si zvolili následovat mysl či touhy, které nemají podporu, protože uvidíte důsledek své volby velice rychle. S trpělivostí se vaše schopnost vybírat si pravdu, což bude sloužit jak vám, tak druhým, se stane zcela očividnou, když vstoupíte do proudu Stvořitelovy milující vibrace. Vše se velmi krásně otevírá, když si dovolíte vidět tu krásu a pravdu, která byla vždy kolem vás i ve vás přítomna.

Uvědomuji si přítomnost Kristova vědomí, které se aktivuje v nás všech, aby nám pomohlo vnést vibrace lásky zhmotněné na Zemi, ať už žijeme na Zemi či ve vnitřních rovinách. Já, Mistr Kuthumi, jsem si vědom mnoha mistrů a duší ve vnitřních rovinách, které nesou silnou přítomnost Kristova vědomí a přibližují se Zemi, aby podporovali Kristovy aktivace, které probíhají a budou probíhat i v následujících letech. Je nezbytné plně vtělit pochopení, že všechny ty postavy, které uctíváte, jste jim oddáni a respektujete je a které inspirují mnohé na Zemi, všichni nesou Kristovo vědomí a jejich pozemské životy přinesly lidstvu kousky Kristova vědomí, aby došlo k plnému přijetí a ztělesnění Kristova vědomí ve všech.

Přichází Mistr Krišna a má pro vás velmi zvláštní službu.

Mistr Krišna vás žádá, abyste ho zavolali v meditaci a jednoduše v jeho přítomnosti a Kristových milujících vibracích dýchali.

Jste-li připraveni, Mistr Krišna by vám rád pomohl s odevzdáním všech energií utrpení, které můžete držet ve svém bytí, a chce zesílit vaši vibraci a očistit vaše světlo. Jednoduše řekněte: "S požehnáním Stvořitele a se souhlasem své duše žádám Mistra Krišnu, aby uvolnil a láskyplně rozptýlil veškeré utrpení, kterého se držím a které zůstává v mém fyzickém těle, bytí, vibraci a vědomí."

Jen dovolte Mistru Krišnovi, aby pracoval s vašimi energiemi a v místě vibrace utrpení, které jste se drželi, ukotvil energii čisté radosti.

Mistr Krišna vám tuto službu poskytuje proto, aby přinesl a aktivoval vibraci Kristova vědomí, aktivní energii lásky z vašeho bytí. S uvolňováním veškerého utrpení také čistíte a léčíte vibraci utrpení z vědomí a vibrace lidstva a Země, což je krásná služba pro sebe ostatní i Stvořitele.

V přítomnosti jednoty, která se vytváří a manifestuje na Zemi a mezi všemi bytostmi, je větší příležitost pro urychlené léčení a další probouzení všech. Když se vy osobně zaměříte na svůj růst, rozšíření svého srdce a tak dále, bude vám to zpět odrážet vaše realita. To, čeho dosáhnete svým přirozeným procesem probouzení, ovlivní více než kdy dříve rozšíření a rozvoj ostatních na Zemi, jakožto i Matky Země. Například, když se zaměříte na rozšiřování své srdeční čakry, tak přirozeně zároveň rozšiřujete srdeční čakru Země, neboť jsme všichni jedno. Toto se dělo vždy, protože jsme rostli a rozšiřovali se na vnitřních rovinách a Země a lidstvo nám totéž začalo odrážet zpět. My nyní působíme jako vaše zrcadla, jak se rozšiřujete, abyste se stali něčím více, než je vaše současné uvědomění - vtělením pravdy Stvořitele.

Snáší se na vás požehnání Kristova světla a vibrací.
Mistr Kuthumi
© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

LeMuriánsky Návrat a Hviezdna Brána Peridot Archanjel Metatron

17. ledna 2013 v 15:46 Doteky Nového Života

Pozdravy Majstri!
Ja som Metatron Pán Svetla! Zdravím vás znova a vždy vo vektore Bezpodmienečnej Lásky. 2012 sa teraz zrýchľuje a Vzostup 12-12-12 azrodenie Novej Planéty Zem 21-Decembra je stále bližšie. Venujte chvíľu dýchaniu a cíteniu neuveriteľného pulzu udalostí, ktoré budú čoskoro naporúdzi!

Zem sa veľmi skoro posunie ohromnými spôsobmi. Naozaj bude "znova zrodená" do nového a vznešeného poľa 12 Kryštalických dimenzií. Toto je istým spôsobom podhubie pre znovuzrodenie Klenby. Energie z vášho Slnka doslova bombardujú planétu a naozajSlnko samotné sa posúva v prospech ľudstva aj Zeme. Zvláštne body na planéte prijímajú a šíria túto energiu. A tak hovoríme o jednom takom mieste, Pupku Planéty, Hviezdnej bráne Peridot (odroda olivínu) Veľkonočného Ostrova - Rapa Nui.
Veľkonočný Ostrov je jedinečný na planéte. Ako sme vám povedali predtým, je to jedna z najsilnejších Vírových Brán na planéte. Naozaj bola poznaná ako taká po tisícročia. Je to absolútne silný a dobrotivý "Pupok Zeme". V pravom zmysle "červia diera" ktorá sa tam nachádza prináša obrovské množstvo kódujúcich a udržujúcich energií pre celú planétu.Brána poskytuje dynamicky vyvažujúcu a vyživujúcu energiu, ktorá podporuje Zem, jej Elementálne Kráľovstvá a skutočne Ľudstvo. Čoskoro má preklenúť do novej a veľmi dôležitej role. Tej, na ktorú mnohí z vás čakáte.
Čadičová sopečná pôda Veľkonočného Ostrova, Rapa Nui, je absolútne nabitá kryštalizovanými minerálmi živcového a horského kremičitanu, čo jej dáva energetický účinok obrovského drahokamu. Je to naozaj premietnuté pole vzácneho mnohoplôškového peridotu. Naozaj sú tu kryštalické vačky olivínového krištáľu, peridotu, v jeho vulkanických formáciách a tiež ako chrizolit. Vaši geológovia sú si vedomí týchto mohutných formácií a ložísk olivínových krystálov. Čo nie je poznané je, že tieto mocné kryštály majú obrovský vplyv na energiu ostrova a jeho bránu. Ale toto bolo poznané a chápané tými z LeMurie, ktorí tam kedysi žili. Tieto olivínové kryštály sú dôvod prečo bol nazvaný Hviezdna Brána Peridot.
LeMuria
Krajina ktorou je Veľkonočný Ostrov vo vašej prítomnosti - sú naozaj zostatky vrcholu starodávnej hory LeMurie. Nesie pôvodný otlačok LeMurie snáď viac ako akékoľvek iné miesto na vašej planéte vo fyzickom a nefyzickom zmysle. Je to multi-dimenzionálna hviezdna brána a pôsobí po tej stránke pre nespočetné svety a reality.
Multidimenzionálna realita nie je predmetom obmedzujúcich hraníc lineárneho priestoru-času. A Veľkonočný Ostrov premieta stránky reality, ktoré sú celkom ohromujúce. Kvôli týmto stránkam je Veľkonočný Ostrov "Časová Brána". Tu je čas plynulý a iné epochy časových "programov" spolu existujú hmatateľnejšie ako v iných takých bodoch vašej planéty, hlavne kvôli jeho kombinovaným kozmickým a zemským energiám a umiestneniu pozemskej mriežky. Na Veľkonočnom Ostrove sú energetické kamene, krátery, obradné miesta a jaskyne, ktoré vedú do rôznych svetov, ktoré sú vám známe a neznáme, svetov, ktoré ste mnohí z vás zažili vo vašej minulosti.
Ríša LeMurianskej Utopie bola idylický raj, ktorý väčšina z vás zažila a väčšina z vás zabudla. Pre tých z vás, ktorí boli LeMuranmi, je Veľkonočný Ostrov bránou, ktorá ponúka túto spomienku. Vo "Hviezdnej Bráne Peridot" je pre tých z vás zbehlých v ezoterických disciplínach naozaj oveľa ľahšie zažívať také alternatívne reality. Ale pretože trojuholníkový ostrov je teraz len vrchol starodávnej hory, a pomerne celkom malý, možno sa nejaví ako Raj, ktorým raz bol, ale my vám hovoríme, všetko čo tam kedy bolo zostáva na mieste v zložitých stránkach multi-dimenzionality.
Zozipovaný Priestor
Energia tohto Posvätného Ostrova je "zozipovaný" priestor. (Len Mount Shasta mu zodpovedá v jeho kategórii) V jeho výstižnom poli je oveľa viac ako 12 dimenzií, sústredne zhustených. A ako sme povedali, navštevujúci pútnik s rozvinutým rozšíreným videním tretieho oka môže ľahšie "vidieť" minulé a budúce verzie v stránkach tohto multi-dimenzionálneho vektora. Veľké Chrámy a Pyramídy a bujná vegetácia, ktoré tu kedysi boli sú stále prítomné v súbežných epochách času.

Väčšina ľudí zažila LeMuriu ako svoj prvý pobyt na Zemi, vstupom na Pozemskú Rovinu cez Arkturiánsku Hviezdnu Bránu Veľkonočného Ostrova. Krajina, ktorá je teraz malý ostrov Rapa Nui bola vtedy Posvätná a Svätá hora na juhozápadnom rohu obrovského svetadielu LeMurie. Ale chceme urobiť dôležité vyjasnenie. Je podstatné pochopiť, že LeMuria existovala na Zemi v dvoch veľmi rôznych fázach. Prvá bola utopická ríša, ktorú je možné presnejšie popísať ako hologram svetla. Toto bolopredtým ako sa Zem posunula do duality, dávno pred zámerným rozbitím pôvodnej Klenby. Vo svojom čase LeMurania boli svetelné prejavené "premietnuté" formy, nie naozaj fyzickí, ale tieto svetelné formy využívali "elementy" Zeme vo svojom výraze.Podľa ich vibrácie boli "vílovité". Preto sa tak veľa z vás vzťahuje ku elementálnym kráľovstvám zeme, vzduchu, ohňa a vody, pretože LeMurania zažívali život ako priemety elementov a kráľovstviev zeme. Oni boli pôvodní meniči-tvarov!
Dokázali lietať ako orol, plávať ako delfín, bežať ako jaguár! Harmonicky sa miešali podľa vôle s každou stránkou planéty, vrátane mineralogických kryštálových bytostí a dobrotivých ohnivých drakov ley línií kundalini Zeme. V tomto stave bol život dobrodružstvo, nie skúšky duality. O tejto fáze dokonalosti a radosti teraz hovoríme. Hologram pôvodnej LeMurie bol naozaj ukotvený na Veľkonočnom Ostrove na fyzickú Zem, ale fyzická Zem bola celkom odlišná vo svojej dimenzionalite a výraze ako Zem, na ktorej žijete.
Krajina, ktorá tam je tá istá po ktorej ste kedysi kráčali a sú tam stále niektoré obrovské sochy a obradné miesta. Ale oblasť krajiny na povrchu je teraz veľmi zmenšená. Úrovne mora sú oveľa vyššie. Pod Veľkonočným Ostrovom je ohromný otvor dutej Zeme a tá sa hemží životom a je skrášlená veľkými Chrámami a Pyramídami, rovnako výnimočnými ako tí, ktorí boli na povrchu pred vekmi. A pôvodná brána, Hviezdna brána je absolútne stále tam. Tá nemôže byt posunutá. To pretože Hviezdna Brána Veľkonočného Ostrova je účelná súradnica energie, úmyselne umiestnená s jedinečným usporiadaním časticového svetla. A zatiaľ čo mineralógia ostrova ozdobuje jeho energiu, jeho poloha je založená na jeho geometrických a kozmických uhlových zarovnaniach. Jeho umiestnenie na geo-sférickej zemskej mriežke má priame spojenie na Arkturus.
Raj Nie Je Stratený
LeMurania vždy vedeli, že príležitosť prejsť do inej, viac fyzickej dimenzie príde… a že prinesie iné voľby. Niektorí zostali a vstúpili do duality; niektorí sa vrátili do iných ríš, iní vstúpili do frekvenčných otvorov vnútornej zeme. A je paradoxné prehlásiť, že všetci v multidimenzionalite udržujú veľkú stránku seba v pôvodnom Ostrove Raja. Nie je stratený. A aby sme urobili dôležitú poznámku, ktorá môže byť v protiklade s domnienkou niektorých, prechod do fyzickej hmoty v dualite nebolo poníženie klesajúcej špirály. To nebol "Pád Ľudstva"! Nie! Skôr to bola možná voľba rozhodnutia, ktorá bola ponúknutá. Fyzický svet si vybrali niektorí a nie druhí. To umožnilo väčšiu výzvu a slobodu zažívať vôľu v dualite a polarite. Zažívať lineárny čas a polárnu magnetickú Zem, aj keď je to veľmi náročné, je to skvelá cesta, a vznešená.
Hologram Svetla
LeMurská Utópia úvodnej fázy bol zvláštny hologram svetla vložený do Vše-Zeme. Bol toobrovský hologram nepolárnej frekvencie a súdržného svetla. Pôvodná LeMurská Utópia pokrývala celú planétu. Ale vstupovalo sa do nej cez Hviezdnu Bránu, ktorá je teraz Rapa Nui. V tej Utópii bol všetok pohyb myšlienkou a komunikácia bola telepatická. V úvodnej fáze starodávnej LeMurie bol Veľkonočný Ostrov časťou Super svetadielu.Veľkonočný Ostrov bol krásny vrchol hory, so zvažujúcimi zamatovými stranami. Bola to naozaj pôvodná Záhrada Eden, s bujnými kvetmi iskriacich vôní v živých farbách každého odtieňa. Neuveriteľne krásne stromy boli zoradené okolo kryštálovo čistých kaskádových potokov.
Všetky Kráľovstvá planéty boli v harmónii. Víly a Škriatkovia planéty a minerálnych ríš boli úplne viditeľní a premiešaní s Vodnými škriatkami nad zurčiacimi potokmi. Koberce svetielkujúceho machu a lišajníkov prinášali úžasné farby. Vetry boli jemné a nežné. Posuny teploty a niekedy búrlivé počasie, ktoré poznáte nespôsobovali výkyvy na starodávnej Mu.
Celé podnebné podmienky celej planéty boli zmiernené na jednu stálu teplotu dokonca aj na Polárnych Oblastiach. Dážď sa vyskytoval ráno a neskoro poobede v jemnej hmle, ktorá tvorila ohromné dúhy. Vyššia Božská stránka zvieracieho kráľovstva kráčala v úžasných šíkoch, žijúcich na vode a svetle a komunikovali jasne, jemne a jasne telepaticky.Levi a tigri ležali po boku žiarivých ľudí a jahniatok.
Spomienky na Raj
Vy všetci máte hlboké spomienky na tento Eden, tento svieži raj. Je to miesto kde sa vraciate vo vašom stave snenia a vyživuje každého z vás, napĺňa vás zmyselne a živo pôvodnou vášňou a šperkami života, ktoré je často ťažké objaviť vo výzve duality. Ale je tam, krajina krásy a snov, ktorú navštevujete častejšie ako viete. Tieto rána, keď sa prebudíte s pocitom zvláštneho zotavenia, s pocitom, že sa práve udialo niečo úžasné, hoci na to nemôžete celkom položiť prst, nedokážete si na to jasne spomenúť s podrobnosťami, keď hmla snu ustupuje bdelej mysli, sú magické chvíle prechodu cez Hviezdnu Bránu Rapa Nui späť do živého hologramu Raja.
A tento raj bol dobou, v ktorej zmena miesta bola prostredníctvom premietnutia myšlienky, naozaj ste mohli byť kdekoľvek na Zemi púhym sústredením. Sny, ktoré máte o vášnivej veselosti o nebojácnom lietaní vysoko nad šírymi vzdialenosťami nad trblietavými vodami, prekypujúcimi horami a farebnými kolážami nespočetných krajín, sú v skutočnosti často "vysnívané obrazy" veľmi skutočné spojenia s Edenom Veľkonočného Ostrova, pretože ste to robili tak veľa krát.
A pretože okamžité cestovanie bolo tak ľahko dosiahnuteľné, LeMurania zostávali trocha založení v Raji; žiarivej hviezdnej bráne Veľkonočného Ostrova, pretože nebolo krásnejšie alebo mocnejšie miesto. LeMurská infraštruktúra bola prejavovaná myšlienkami a tekutá, samovoľne vyvíjajúca sa prostredníctvom vznešenej harmónie spojenej skupinovej mysle. Bol to Rad tvorenia. Krajina bola ozdobená Pyramídami pozlátenými zlatými vrstvami a Chrámami z bieleho alabastrového mramoru. Lúč viditeľného svetla žiaril z vrcholu Pyramíd. A z Chrámov bolo vykonávané krásne umenie tanca a hudby.Nočné nebo bolo kaleidoskopom farieb, pretože Klenba žiarila v perleťových odtieňoch Polárnej Žiary, pokrývala celé nebo v dynamicky vírivej energii, ktorú bolo ohromujúce pozorovať. Energia hviezdnej brány na vrchole Veľkonočnej Hory žiarila v jasnej žiare naplnenej výbuchmi svetla, ktoré svietili ako visiace mikro hviezdy.

A úžasný rastlinný život, všetci členovia Rastlinného kráľovstvaboli živo vedomé vyjadrenia toho na čo Druidy odkazovali ako na"Zeleného človeka"! Stromy LeMurie boli vedomé, nádherne vyjadrené a zreteľné. Boli tu háje stromov tak vysokých a vznešených ako Kalifornské Sekvoje. Všetky vydávali energiu sily a pokoja. Liany zeleného brečtanu boli pohyblivé, zapletené a zdvojené podľa vôle pre úchvatné potešenie všetkých okolo. Nebol žiadny strach, žiadny hnev, žiadny smútok, len radosť, len LÁSKA - Bezpodmienečná Láska.
Činy LeMuranov nevyžadovali súhlas rady, pretože všetko bolo v harmonickej dokonalosti. Ale ich myšlienky a výtvory neboli ľahkovážne, skôr vo frekvencii najvyššieho dobra. Toto bola Utópia. Prejavené odrazy najvyššej vízie a osvieteného priania. Krajina mysle živého ducha, dobrodružná živosť a tvorivý pohyb v inšpirujúcom prúde nekonečných a žiarivých životných vyjadrení. Je stále a vždy tam! Ešte žiari nad (a v priepasti pod) Veľkonočným Ostrovom, a niekedy uprostred dobrotivých sopiek a úžasných sôch ju je možné vidieť počas prchavého okamihu a cítiť počas bezčasového okamihu večnosti.
Shangri-la Radosti
LeMuria bola Shangri-la hry, smiechu a radosti. Keď sa niekto smial v radosti a blaženosti, všetci cítili lásku. Svetelné duše neboli obmedzené v zdravom vyjadrení akejkoľvek láskyplnej emócie, boli len vyjadrenia svetla, v ktorých duše splynuli a vyjadrili strhujúcu extázu, duchovnú zmyslovú blaženosť Bytia v úplnom zdieľaní. Pútnici na Ostrov absolútne majú jasné vízie tejto spomienky, pretože Rajská Záhrada je bezčasová. Je to minulý a budúci Kamelot krásy a harmónie. Hovoríme vám, že je tam, hviezdna brána a dimenzionálne pole tohto živého hologramu bude stále premietať večnú mágiu.
Krajina a stojace kamenné sochy Veľkonočného Ostrova jemne a predsa dynamicky premietajú energetické kľúče. Nie je to domnienka, skôr cez multidimenzionálne zákony fyziky. Krajina naozaj zvyšuje vibráciu minulých a prítomných LeMuranov, a umožňuje všetkým vstúpiť do Živej Rapsódie Lásky. Raj nie je stratený .. len zabudnutý vo výzvach duality, ale vždy je tam v útulku jasnej spomienky.

Otázka pre Metatrona: Predtým si spomenul, že na Veľkonočnom Ostrove existujú zvislé a vodorovné osemstenové brány. Ako je možné vstúpiť do brány do "Vnútornej Zeme"?
Metatron: Vaše telá sú vodiče prúdov planéty v tretej dimenzionalite. Na určitých silových bodoch, hlavne sopkách ako sú tie na Veľkonočnom Ostrove, obsahujú zemské prúdy obvody iných dimenzíi v Zemi. Toto skrášlenie je výsledkom mineralógie. Veľkonočný Ostrov sa skladá hlavne z minerálu olivín (v jeho kryštalickej fáze sa tiež nazýva peridot a chrysolit), ako osemstenového horčíkovo železného kremičitanu. Celý ostrov je premietnutá energia peridotu a chrysolitu! Teraz môžete pochopiť prečo je to také jedinečné miesto liečenia, pokoja a rozpínania. Skutočne kryštalické zásoby kryštalickej drahokamovej stránky peridotu, čo je olivín kremičitého krištáľu poskytujú Veľkonočnému Ostrovu neuveriteľnú energiu. Živica sa tiež vyskytuje na ostrove. Obe pridávajú ku osemstenovej "ako hore tak dole" geometrii ostrova. Kryštalické a magnetické (železný čadič) minerály sa spájajú, aby zosilnili schopnosť kameňov Moi a AHU Pyramídy, aby pomohli ľuďom jasne cestovať do iných ríš. Tiež empaticky dodávame, že bytie v sústredenej magnetickej energii, ktorá sa nachádza v kráteri sopiek a lávových jaskyniach pomáha vstupu do dutej ríše vnútornej zeme, ale je dôležité byť na určitých miestach. Nie každá časť ostrova ponúka bránu do otvorov dutej Zeme.
Otázka pre Metatrona: Spomínaš, že "stojace kamenné sochy Veľkonočného Ostrova" majú energetické kľúče, ktoré umožnia vstup do pôvodnej Utópie. Mohol by si hovoriť o tomto?
Metatron: Kamene sú zo Zeme, ale energia vložená do nich je nebeská. Je aktivovaná harmonickým zvukom "Om", rovnako ako kľúče v dutej komnate Gizy, a obvod násypov pri hviezdnej bráne Newgrange. Dodávame, že Utopické pole je éterické, vo vašich pojmoch. Utopické pole je držané na mieste väzbou, radou vzájomne prepojených špirál energie, ktoré nesú súvisiace častice hmoty / ne-hmoty medzi holografickými vrstvami fyzickej / ne-fyzickej dimenzie. Ale kamene pôsobia ako katalyzátory frekvenčných kľúčov, ich energia pracuje s Mer-Ka-Na, kryštalickým svetelným telom vzbudením na posun hore tých, ktorí majú schopnosť svetelného kvocientu, aby vstúpili.
Vektor Voľby
Veľkonočný Ostrov predstavuje pre ľudstvo oveľa viac ako sa uznáva, a hlavne pre mnohých, ktorí zažili život v jeho prvých dvoch fázach. Keď sa Zem posunula do duality, bol vybraný ako Ostrov Svetla pre LeMuranov, ktorí si vybrali zažívať život v hustejších oblastiach fyzickej hmoty. Bol vybraný kvôli jeho neuveriteľným energiám a blízkosti do vyššej dimenzie… ale tiež pre brány hore a dole, a pre jeho rolu v budúcnosti.
Ako sme spomenuli skôr v tejto správe, Utopia LeMurie bola a je nefyzická ríša extázy a radostného dobrodružstva. Približne pred 800,000 rokmi vo vašom lineárnom čase LeMurania prešli na určité posvätné body v energetickej mriežke Zeme, ktoré sa zoradili priaznivo s kozmickým prílivom. Veľkonočný Ostrov predstavoval hlavný bod, s druhotnými spoločenstvami roztrúsenými naprieč LeMuriou, najmä v oblastiach okolo toho čo teraz zostáva ako ostrovy vrátane Hawaii a Tahiti. LeMurania neboli viazaní ku Zemi v utopickom poli, ale keď sa Klenba rozpustila a Zem prešla do polarity, väčšina zostala po nejaký čas, zažívať hustejšie telá, v ktorých boli duše viazané ku fyzickým formám. Už nemohli viac cestovať myšlienkou alebo lietať v svietiacich telách svetla.
Nutné Frekvenčné Oddelenie
V prúde lineárneho času a duality prišli väčšie výzvy, a poznanie hroziacej kataklyzmy … pochopenie, že svetadiel sa ponorí. Toto prinieslo do popredia náročnú križovatku, zložité rozhodnutie. Určujúci bod oddelenia bol naporúdzi. LeMuriania si jednotlivo vyberali buď:
1) ** Úplnú telesnosť v dualitných cykloch reinkarnácie (hlavne do Atlantídy, Egypta aRama)
2) ** Stiahnutie z fyzickej Zemskej roviny
3) ** Presun do frekvenčne vyšších "Vnútorných Ríš" Zeme
Približne 65% prešlo do Vnútornej Zeme, najväčšie množstvo pod Veľkonočný Ostrov a ostatní pod Mt. Shasta a lôžka kryštalickej energie v Arkansase a Brazílii. Tieto by boli udržované na mieste Kódmi Svetla a uchované Strážcami Múdrosti po veľa tisícročí. LeMurský vek bol zdanlivo na konci, a dualita narástla a oddelenosť padla na obdobie. LeMurania z Vnútornej Zeme smerovali ku uskutočneniu a na určitý čas malo prepájanie s hustotou povrchového obyvateľstva Zeme malý význam. Toto bolo vnútorne pochopené. Ale účelné oddelenie bolo len na vek a obdobie, ako je zaznačené v kozmických cykloch Vše-Zeme. Zvláštni LeMurskí vyslanci zostali na povrchu a Vnútorných ríšach. Niesli kódy a uchovávali múdrosť ako sa povrchové obyvateľstvo pohybovalo do väčších hustôt duality a čelilo výzvam, ktoré neboli vybrané pre LeMuranov Vnútornej Zeme. A tak primerane pobyt LeMuranov Vnútornej Zeme a obyvateľstva povrchu Zeme prešli do značne odlišných vibračných dimenzií.
A hoci bytosti Vnútornej Zeme pokračovali vo veľmi odlišnom cykle od toho na povrchu Zeme, vždy boli zvláštni vyslanci, ktorí spájali obe. Naozaj "Zákon Jedného" Poseidy v Zlatom Veku Atlantídy boli tiež Starší LeMurských Kódov. Zákon jedného boli vlastne členovia rodiny pôvodnej Utopistickej skúsenosti.
Veľké Znovu-zjendotenie
Všetci LeMurania hlboko chápali, že po čase nastane opätovné zlúčenie. Ten čas sa blíži.Veľkonočný Ostrov má dôležitú rolu v tomto procese. Ten teraz začína byť pripravovaný na ukotvenie Novej Klenby.

A okrem ukotvenia v nie príliš vzdielenej budúcnosti to bude bod znovu-vynorenia LeMurskej rodiny z Vnútornej Zeme. Aznovu-zjednotenie všetkých LeMuranov, povrchových a Vnútornej Zeme a tých zo Síria a Plejád.Medzičasom je Veľkonočný Ostrov, Rapa Nui - 144 stále Posvätná Brána Liečenia, Rovnováhy a Spomínania… na to čo ste kedysi vedeli a budete znova vedieť.
Veľkonočný Ostrov vás teraz volá, volá tých z LeMurie, aby prišli a prijali kódy Spomínania. Je to miesto vyživujúcej energie, ktoré je v dokonalosti rovnováhy. Má jedinečné zoradenie s Mt. Shasta, Arkansasom, Newgrange, Giza a Brazíliou (Sao Tomas des Letres v Minas Gerais). Je v skutočnosti osovo spojené podzemnými hyperdimenzionálnymi tunelmi ku všetkým týmto. Vydáva energiu, ktorú označujete Božské Ženstvo a Božské Mužstvo. Je to dokonalá rovnosť oboch v rovnováhe. Podľa toho poskytuje energiu potrebnú pre tých, ktorí sú v nerovnováhe, aby prijali prúd toho čo je potrebné pre vyvažovanie. Pre muža v prílišnej mužskej frekvencii nastáva príliv ženskej a naopak. V 2013 bude odovzdávať túto energiu osovo ku iným takým miestam na planéte a je ich 11, ktoré prijímajú túto energiu. Tí z vás, ktorí prijímajú tieto kódy sa stanú živými nosičmi takých kódov, aby ich odovzdali ďalej.
Veľkonočný Ostrov je naozaj Krištalické Svetlo Peridotu a vetlo tejto energie, ktoré je bohato vložené naprieč jeho krajinou, ponúka Zelený Lúč Liečenia a Radosti. Bol a zostane to prvý Chrám LeMuranov. A väčšina z vás pozná túto energiu, snáď oveľa viac než si uvedomujete. Vydáva energiu domova!
Volanie Poľnice
Hviezdna brána sa otvorí tým, ktorí sú povolaní. Každý z vás vo vašom Božskom Ja vie, v najhlbšej pravde, že ste stále tam. Vábi vás a je často navštevovaný v snoch, lucidných snoch euforického nadšenia a povznesenia. Je to navždy vzostupné nebeské miesto kde sa sny stávajú skutočnosťou. Vaše cesty vás zaviedli ďaleko a cesta teraz vedie domov… a svetlo zostáva zažaté pre váš príchod.
Ja som Metatron a
zdieľam s vami tieto Pravdy.
Ste Milovaní.
…A Tak to je… A je to Tak
(c) Earth-Keeper.com
Preklad: SiR

Archanjel Metatron prostredníctvom James Tyberonn
About these ads


MAYSKÝ KALENDÁŘ 17.1.2013 5 MANIK kin 187

17. ledna 2013 v 11:59 Aktuální novinky
MODRÁ VEDOUCÍ RUKA


Manik /Ho - Vzestup na úsvitu, kráčíme sami na počest své vrozené síly a moci. Podívejte se daleko za obzor na události, které na vás mají vliv, nebo vyžadují vaši pozornost, nadechněte se hluboko, abyste včas vnímali vůni věcí, které přijdou. Jízdou s Ho do ranního světla zachyťte výbuchy energií, které přijdou. Ať už je role, nebo smysl vašeho života jakýkoliv, respektujte a vnímejte ho dnes, odevzdejte své myšlenky,tělo i duši, jasnost záměru, ušlechtilost ducha a sílu vůle.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO PRO OSTATNÍ.......

MANIK JE NÁSTROJEM DUCHA, ZAHÁNÍ ŠPATNÉ VLIVY A ZLÉ ENERGIE

Dnes každý čin bude pro mě výzvou. Dnes neztratím naději, víru v sebe a smysl toho, co dělám. Dnes využiji přirozené schopnosti, získané znalosti a životní zkušenosti. Dnes se naučím brát i dávat. Ochotně využiji pomoci druhých, zralejších, než jsem já. Dnes uspokojím duchovní hlad a dosáhnu pocitu dokončení.

TRANSFORMACE STÍNU

Všimněte se svých odporů a vnitřní roztržitosti.Naučte se dokončit to, co začnete, zvažujíc každý krok na cestě. Využijte možnost těchto znamení a staňte se sami sebou. Otevřete se a vnímejte sami sebe, jako dokonalý spirituální nástroj v rukou Boha….

Znalosti,léčení,aktivita….

Většina lidí pracujících po léta s Mayským Kalendářem odkazuje na Pečeť MANIK s velkým respektem. Za tímto symbolem se totiž skrývá velká Energie, jejíž úkolem je LÉČENÍ. MANIK má nejvíce plné ruce práce, protože to on nás nejčastěji volá, abychom uzdravili nejen tělo fyzické, ale také tělo jemnohmotné. MODRÁ RUKA působí především na naši emocionální stránku a na nervový systém. Každé emocionální léčení je velmi bolestné, přinejmenším první fáze tohoto procesu. Každý, kdo dosáhl vysoké úrovně duchovní zralosti a nemá mnoho k vyléčení ve svém Středu, toho MODRÁ RUKA obdaruje zázračnou mocí. Rčení - Být pravou rukou Boha - dostane nyní pravdivý význam. Tento vzorec - poháněný silnými impulsy směrem k uspokojování zvědavosti - nasměruje tohoto člověka do roviny spirituální vědy a duchovního poznání. Od této chvíle budou všechny Dny MANIK násobit motivaci vzdělávat se a zároveň zvyšovat povědomí o umění léčit. Těm, kteří chtějí probudit svého vnitřního lékaře je navrhováno, aby věnovali zvláštní pozornost Dnu MODRÉ RUKY. Na druhé straně ti, kteří mají zdravotní problémy, trpí nespavostí, podrážděním ze stresu, bez ochoty jednat a nejsou schopni dotáhnout věci do konce, - se doporučuje kontakt s Obrem MANIK. MODRÁ RUKA je rovněž doporučována těm, kteří chtějí získat hlubší přístup k informacím na téma tajemství umění léčit.

5.VEDOUCÍ TÓN SMĚRU - SÍLA VEDENÍ

Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního Středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého SRDCE. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do STŘEDU, abyste po navrácení na Zem mohli překročit jeho práh. Pronikněte do vašeho Kristova Srdce. Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho Středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k pravdě - k poznání vaší Hvězdné Podstaty. Vyšší pravda je k nalezení na Zemi. Díky přijetí vašeho lidství a pozemského Bytí najdete smysl i moudrost NOVÉHO Vyššího Bytí.Vraťte se do Středu a vneste více Světla do vašeho fyzického těla. Odkryjte světelnou stezku vycházející z vašeho Středu. Pokud přestanete přemýšlet kým jste, nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým JÁ.Zůstaňte tichý a skromný.Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.

VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU !!
VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ VAŠEHO STŘEDU !!

Tón PÁTÝ je autoritou Vlny - z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA - spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá vyjímečná role, - díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorce příčin. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.
O lásce

17. ledna 2013 v 7:00 Oblíbené knihy


O lásce

Málokdo ví, co láska skutečně znamená, protože téměř u všech je ovlivněna tělesnými a sobeckými činiteli. V původním čistém stavu je to první z vlastností božské duše a následkem toho je jednou z nejdůležitějších kvalit, které musí hledající pěstovat. Žít bez lásky znamená citově strádat. Slovo láska je jedno z nejvíce zneužívaných slov, protože je velmi často založeno na pouhém zájmu o sebe a nikoli na zájmu milované bytosti. Láska, která je omezená na malý okruh partnera, rodiny nebo přátel, je nefilosofická a měla by být rozšířena do univerzálního soucítění s celým lidstvem. Takže omezená láska by měla mít své bezvýhradní místo v lásce větší. Druhy lásky můžeme rozdělit na živočišně-fyzické, emočně-mentální a neosobně duchovní.
Pravá láska se nezmění ani neochladne, když se milovaná bytost změní, nebo když se změní fyzické okolnosti, ve kterých vznikla. Není zmítána náhodami osudu ani to není pouze citová přitažlivost, i když ji bude zahrnovat. Zevně se vyjadřuje mimořádně laskavým chováním. Lidská láska ve svých vrcholných okamžicích, které mohou vzniknout pouze v jejich počátečních nebo konečných fázích a které patří výlučně k její citové stránce, nikoli stránce vášnivé, zachycuje a slabě odráží přirozenost lásky božské. Existuje vztah, ve kterém mohou růst dva lidé v čistotě, bok po boku, učíce se moudrosti jed en od druhého, stále harmoničtěji jeden s druhým. To však vyžaduje sebevládu, vyloučení všeho negativního a pěstování všeho pozitivního.
Většina lidí spojuje lásku s pocitem tělesného dotyku nebo se vzrušením osobní přítomnosti. Nezažili ji takovou, jaká je sama v sobě, s ničím nesmíšenou. Mohli by jí získat mnohem víc, kdyby ji hledali u jejího pramene, čistou a intenzivní. Pokud milujete a uctíváte Nadjá ve svém nitru, milujete ho ve všech ostatních lidech, neboť v nich je rovněž přítomno. Pak je nemůžete nenávidět, nebo jim ubližovat. Schopnost dávat a přijímat lásku nemá být a ani nemůže být zničena. Muž nebo žena, kteří touží po tom nejvyšším, ji nemohou nechat nepovšimnutou a nepěstovat ji a přitom mít užitek z jejích nejlepších plodů. Měli by ji živi t, prociťovat, povznášet a produchovňovat. Řídit ji ke svému lepšímu já, k Nadjá, v úsilí a touze.
Vlastnost lásky nemá být měřena přehnanými projevy citu u toho, kdo ji chová, ale má být měřena tím, do jaké míry je v něm přítomen nebo nepřítomen egoismus. V nábožensko-mystických kruzích jsou často a hojně pronášeny sentimentální výlevy o lásce ke svým bližním, které jsou obvykle naprosto povrchní a nevydrží hlubokou analýzu. Mnozí nábožensky založení lidé prohlašují, že cítí lásku k celému lidstvu a přitom by nepotřebovali velkou zkoušku, aby byla zjištěna její skutečná povrchnost. Lásku k lidstvu můžeme projevit lépe skutečnými činy, než pouze sentimentálními projevy. Jen fyzická a čistě citová láska pomine, když ji události vystaví zkoušce, zda skutečně usiluje o štěstí milovaného spíše než o potěšení milujícího.
Pro dnešního člověka není snadné akceptovat výzvu náboženství, aby miloval své bližní. U mnohých dokonce jejich nesnášenlivost hraničí s nenávistí. Nemohou v sobě probudit vřelý vztah k těm, jejichž myšlení, způsoby a zvyky je dráždí. Je ale nutné, aby se je naučili tolerovat. Pokud se dnešní člověk nenaučí snášenlivosti a dobré vůli, není pro lidskou rasu naděje, protože bude muset pokračovat ve válčení, dokud se sama nezničí. Místo toho, abychom se pošetile namáhali milovat nepříjemné lidi, je vhodnější naučit se, jak jim projevovat dostatek dobré vůle a tolerovat je. Velmi žádoucím duchovním cvičením a z&aac ute;roveň pokročilým stupněm k lásce samotné je snaha vžít se do situace ostatních lidí kolem nás.
Pokud láska jednoho člověka k druhému je láskou nejvyššího typu a vede k rozšíření pochopení, soucítění a tolerance k druhým, pak se jedná o záblesk vyššího záměru osobní lásky a vzdání se vlastního "srdce". To může vést k jeho otevření se Univerzální Lásce a sjednocení s Ní. Takovou lásku skutečně vlastní pouze mudrc. Základní součástí poselství lásky je, že se učíme odpouštět povrchové vlastnosti snahou proniknout do podstaty milovaného, až vidíme čím opravdu "Je" - Božstvím projeveným v individuální formě.
Všeobecně panuje názor, že skutečná láska musí být silně citová a dramaticky intenzivní. Přitom se jedná pouze o jeden druh lásky, ale není to ten nejlepší druh, ten je klidný, neměnný a nevzrušený. Prohlášení: "Miluj svého bližního" neznamená, že máme vyvolat vysoce sentimentální citový vztah, protože emoce mohou snadno sklouznout do svého opaku, do nenávisti. To není láska, ale její předstírání. Každý, kdo se nemůže přimět k tomu, aby měl svého bližního rád, by s ním měl mít soucit ve svém fyzickém chování a měl by mu projevovat dobrou vůli ve svém mentálním postoji.
Běžný člověk určitě nedokáže milovat své bližní, ale může k nim být alespoň laskavý. Pokud to dokáže, tak se alespoň trochu přiblíží k tomu, aby vyjadřoval duchovní jáství skryté v jeho srdci. Milovat svého bližního jako sebe sama znamená milovat ho jako své pravé duchovní jáství, které máme hledat a zcela milovat. V žádném případě tím není myšleno milovat křehké ego, které ovládá lidstvo. Sentimentalita je pouhé předstírání soucitu, které se zhroutí pokud je vystaveno napětí. Ale pravý soucit je bude vždy trvalý a napětí ho nikdy nezničí. Pravá láska k bližnímu musí přij&iac ute;t z vyšší úrovně, než je citová, a taková úroveň je intuitivní. Chovat lásku k ostatním znamená projevovat jim dobrou vůli a přijímat je takové, jací jsou. To ovšem neznamená milovat vše špatné v jejich charakteru.
Můžeme zůstat milujícím manželem, oddaným otcem, ale musíme se vzdát lpění na hmotné představě milované osoby, na jejím fyzickém vlastnění a tím také lpění na jejím osobním egu. Musíme se ale držet pojmu její "duchovnosti", její podstaty, jejího skutečného bytí. Tak je iluzorní vztah nahrazen pravdivým vztahem, pomíjivá pseudoláska láskou nesmrtelnou a základní. Láska k božství je prvořadou povinností. Člověk musí nadevše milovat Skutečno, Nadjá. Citová láska k člověku je druhořadá. Soucit je nejušlechtilejším lidským citem, nejčistší láskou tvorů. Jedná se o poslední li dský výraz božské duše člověka. Protože je schopen cítit s jiným člověkem jen proto, že jsou oba spřízněni v harmonii přítomnosti oné duše v každém z nich.
Člověk časem zjistí, že nestačí dávat lásku ženě, dítěti nebo sestře pouze za předpokladu, že bude opětována. Pochopí, že zde se nemůže láska zastavit, ale musí přerůst tento omezený okruh přátel a příbuzných. Život sám vede člověka k tomu, aby tuto lásku překročil. To udělá tím, že překročí kouzlo žalostné pomíjející tělesnosti a také tím, že přemění lásku v něco ušlechtilejšího a vzácnějšího - v soucítění. Se zmizením ega ne cestě hledání dojde k pocitu jednoty se všemi žijícími tvory. Toto ztotožńování se s nimi je nejvyšší formou lásky. Nenávist nezastaví ;me nenávistí, ale soucitnou láskou. Nenávist je ukazatelem sil zla, stejně tak, jako je soucit ukazatelem sil dobra. Láska naplňuje sama sebe a dosahuje své čisté a ryzí celistvosti, když přestane být osobní a stane se neosobní, když přejde z omezeného do univerzálního.
Paul Brunton: "Láska, kterou člověk hledá, existuje; tak dokonalá, tak krásná, tak trvalá a tak hojivá, jak jen si ji může představit. Ale neexistuje tam, kde ji hledá. Pouze vnitřní království ji chová a poskytne na konci hledání. Žádná jiná lidská bytost to nemůže udělat, pokud on nebo ona předtím nevstoupili do království, ale i pak pouze se všemi omezeními a zabarveními pozemského vědomí."

Volně zpracováno podle knihy: Zápisky Paula Bruntona sv.5. EMOCE A ETIKA * INTELEKT

Modlíš-li se, pociťuj jednotu a pospolitost v celém životě...

17. ledna 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Život bez modlitby je prázdný a bezvýznamný, protože modlitba tě spojuje s tvou nejušlechtilejší částí, která ti odhaluje plnost tohoto slavného života, který je tvým pravým dědictvím. Nechť jsou tvé modlitby opravdu pozitivní a tvořivé a děkuj za to, co máš dostat, ještě dříve, než se za to začneš modlit. Modlíš-li se, pociťuj jednotu a pospolitost v celém životě, kde není rozdělení, protože vše je jedním. Modlitba všechny sjednocuje; navzájem všechny přitahuje a vytváří dokonalou jednotu. Hovoř ke Mně a naslouchej Mi. Neztrácej čas žadoněním o to či ono, protože to není skutečná modlitba. Úpěnlivá žádost vede k rozdělení a Já chci, abys vždy vytvářel jednotu. Jsme jedno. Já jsem v tobě; nemusíš Mě hledat venku. Já jsem vždy zde a čekám, až Mě poznáš. Rozpoznej nyní naši jednotu; Já v tobě a ty ve Mně.

Žena a měsíční cyklus

16. ledna 2013 v 18:01 Krása ženy


Žena a měsíční cyklus

V lunárním cyklu začíná lunární měsíc novoluním, kdy se z temnoty rodí nový měsíc, který dorůstá až do úplňku a couvá až do dalšího novoluní. Jednotlivé fáze měsíce tak působí na planetu Zemi různým způsobem ať již fyzicky, ovlivňujíc třeba výšku přílivu a odlivu, anebo energeticky či na jiných úrovních. Měsíc obíhá kolem Země zároveň s tím, jak se Země otáčí (proto taky vidíme stále stejnou stranu - přivrácenou stranu Měsíce). Měsíc je tedy přímo propojen se Zemí.

Žena je rovněž propojena se Zemí a se zemským principem, s Matkou Zemí a tudíž i s jejím Měsícem. Stejně jako ve středu Země se nachází zemské jádro, v pomyslném středu ženského těla se nachází děloha, kde se koncentruje a uchovává energie. Taoisté nazývají tuto oblast těla spodní či dolní Tan Tien, což doslovně znamená "červené místo", "zdroj elixíru", "moře chi" nebo jednoduše "energetické centrum".

Ve chvíli, kdy se z dívky stává žena - kdy dostane svou první menstruaci - se žena svým menstruačním cyklem stává cyklickou. Měsíční - menstruační cyklus ženy má vlastně podobné fáze jako lunární cyklus. Nejdříve začne uzrávat vajíčko a tato fáze růstu kulminuje v době ovulace. Pokud nedojde k oplodnění, pak vajíčko odchází spolu s menstruační krví. Menstruační cyklus žen je často sladěn s novoluním a úplňkem, což jsou takzvané body obratu. Pokud nastane ovulace v době úplňku a menstruace v době novoluní, pak mluvíme o cyklu bílého měsíce. Pokud naopak nastane ovulace v době novoluní a menstruace v době úplňku, mluvíme o cyklu rudého měsíce.

Ve své knize Červený měsíc Miranda Gray, britská spisovatelka a umělkyně, vysvětluje, jak se během menstruačního cyklu střídají různé aspekty a archetypy ženství. Když si žena uvědomí, že v různých fázích svého cyklu chce něco jiného, pomůže jí to uvědomit si, že vlastně může mít všechno, pokud to bude chtít v té správné chvíli a nezasekne se pak v energii něčeho, co se jí třeba zrovna nevydařilo a prostě půjde dál a počká si na jiné období, na další cyklus.

Miranda Gray spojuje každou část menstruačního cyklu s ženskými archetypy - fáze preovulační charakterizuje aspekt Panny, ovulaci představuje archetyp Matky, fáze premenstruační je fází Kouzelnice(Čarodějka, Kněžka) a v menstruaci se žena projevuje jako Baba (Vědma, Moudrá žena).

K aspektům jsem nakreslila obrázky, které vyjadřují to, co v příslušném aspektu probíhá na energetické úrovni. I přesto, že cyklus se značí od prvního dne menstruace, kdy vlastně probíhá fáze Moudré ženy - Vědmy - Stařeny - Baby, začínám zde archetypem a aspektem Panny. Ve skutečnosti se stejně jedná o cyklus a neustále probíhající a měnící se energetické vzorce a aspekty, které jsou různým způsobem projevené či potlačené. Z toho důvodu také není žádná přesná hranice, kdy která fáze začíná a kdy končí. Stejně tak může být přechod z jedné fáze velmi rychlý i velmi pomalý, téměř nepostřehnutelný. Ale právě sledováním svého cyklu a různých projevů v něm se snažíme tyto více či méně patrné změny postřehnout, zpozorovovat, všimnout si rozdílů a vnímat a cítit je v různých úrovních našich životů.Panna (Oheň)


Fáze preovulační
 • V tomto aspektu žena vnímá své tělo po období menstruace úplně nově - čistě - cítí obnovený zdroj energie svého těla.
 • Je to období, ve kterém si nejvíce ze všech uvědomujeme krásu svého těla a souvisí s obdobím dospívání, kdy se dívka mění v ženu a přijímá svou ženskou cykličnost s tím, jak přijímá svou menstruaci (bloky na této úrovni pak mohou souviset s traumaty vzniklými v této době a s nepřijetím svého těla a zároveň s nepřijetím své sexuality.
 • Je to období, kdy si žena uvědomuje svou sílu, která pramení z jejího lůna, svou sexuální sílu a pokud se ji naučí transformovat a využívat, cítí se plná radosti, vitality, cítí se sebevědomě, sebejistě a všeobecně pociťuje i nárůst fyzické energie i mentálních a rozumových schopností.
 • V tomto energetickém vzorci je žena otevřená, společenská, dynamická, sebejistá, soustředěná, odhodlaná a nezávislá.
 • V energii Panny má žena takovou mladistvou bezstarostnou náladu a hravě vše zvládá, protože pociťuje sílu své sexuální energie, která jí však nezatemňuje rozum.
 • Když si žena uvědomí, že její síla spočívá v přijetí svého těla a své sexuality jako její přirozené součásti, pak v sobě podporuje svou ženskost - někdy může ale rozum převládnout a žena se dostává spíše do mužského projevu síly a racionálního uvažování.

Matka (Voda)


Fáze ovulační
 • V energii tohoto archetypu se žena posouvá výš - do svého srdce a naplňuje se do té míry, že otevírá své srdce a cítí láskyplnou a něžnou energii, kterou je schopna dávat i ostatním.
 • Je to období, ve kterém si žena uvědomuje propojení s proudem života, s přírodou a dokáže vnímat hluboké propojení na této úrovni s celou Zemí a pokud sama cítí důvěru a podporu Matky Země a potažmo i své vlastní matky (i svých předků), je schopná naplno procítit ženskou sílu rození, která umožňuje ženám dát Dar života.
 • V tomto archetypu se tedy žena projevuje jako milující a dávající a také pečující a tvořící, jelikož plody jejího života mohou být i výtvory, projekty, realizace nápadů, do kterých investuji svou péči.
 • K tomu, aby srdce mohlo být otevřené a proudila do něj oživující síla z ženského lůna, je potřeba procítit hlubokou vděčnost a lásku a také výživu, kterou žena dostává propojením se Zemí a s hlubokou moudrostí, kterou načerpala ve svém vlastním životě svými zkušenostmi a prožitky, ale i s dávnou moudrostí předků (matky) a silou přírody (matky Země). Pouze tak je žena schopna dávat lásku a péči jiným. Pouze když se spojí sama se sebou a bude pečovat také o sebe a podporovat svou vlastní radost ze života a půjde si za svým.

Kouzelnice - Čarodějka - Kněžka (Vzduch)


Premenstruační fáze
 • Energie stoupá ze srdce nahoru a žena se obrací dovnitř, do sebe - otevírá se intuice a podporuje vnitřní zrak či vnitřní vhled, vnitřní hlas či napojení na univerzální Pravdu (jasnovidění, jasnoslyšení, jasnovědění).
 • Pokud žena důvěřuje svým vlastním pocitům a dovolí si ponořit se do sebe, může pociťovat obrovské množství inspirace a tvořivého vyjádření.
 • Dochází k posunu energie nahoru přes krční čakru do třetího oka a žena má možnost vhledu a introspekce - pochopení univerzální Pravdy a propojení s vesmírem, s Nebem a se Zemí, s instinkty přírody.
 • Žena zároveň pociťuje sílu své sexuální energie, která je intenzivní a vášnivě smyslná až erotická a pudová a když si dovolí přijmout to jako její součást a pocítí právě to propojení se Zemí, pocítí svou vlastní sílu a uvědomění sebe sama - své Pravé já, své skutečné touhy a přání ve spirituální a duchovní rovině. Ve fyzické rovině si pak dovoluje tato přání vyslovit a zrealizovat.

Moudrá žena - Vědma - Baba (Země)


Fáze menstruace
 • Energie tohoto archetypu je takovou zastřešující, neboť se v něm propojují všechny předcházející a dochází k plnému energetickému propojení - k plnému projevení propojenosti Nebe a Země, k plnému napojení na své Vyšší já či Pravé já.
 • Žena má potřebu stáhnout se do sebe a silně vnímá své energetické, duchovní, spirituální potřeby a úkoly a proto je to období introspekce, hledání odpovědí a nalézání indicií k tomu, co doopravdy chce a cítí propojenost se Vším, s přírodou kolem.
 • Žena se otevírá prapůvodním instinktům a silně prožívá emoce a touží po hlubokých prožitcích lásky na spirituální úrovni.
 • Žena je vedena k tomu, aby naslouchala svému tělu, které pociťuje úbytek fyzické energie a dynamiky a je spíše vláčné a povolené.
 • Žena je více nad věcí, doslova se jí nechce zabývat se každodenními malichernostmi, ale na druhé straně je schopna vnímat propojení mezi vědomým a nevědomým, mezi vnitřním a vnějším, mezi minulostí a budoucností a udržuje ji to v přítomnosti.
 • Pokud tento archetyp dominuje, projevuje se tendence žít ve snech a fantaziích.

Pozorování svého měsíčního cyklu a zapisování si do deníku nebo měsíčního kalendáře a provedení takové analýzy nám pak pomůže přijmout to, že se měníme a že se posouváme v časovém úseku jednoho měsíce skrz různé energetické vzorce. Pomůže nám to přijmout sebe v různých formách, přijmout svou ženskou cykličnost, přijmout své tělo za každých okolností- prostě všeobecně přijmout změny, které přichází. Základním posunem v těchto čtyřech aspektech, které jsou dost zjevné, je posun ze světla, z projeveného, vědomého, fyzického či materiálního do tmy, do neprojeveného, nevědomého, emočního a duchovního. Tímto uspořádáním vlastně přecházíme z dynamické a vně nasměrované energie Panny a Matky do zvnitřněné energie Čarodějky a Moudré ženy.

Veď si měsíční kalendář
Tyto energie může žena nejlépe cítit, pokud má přirozený cyklus (nebere hormonální antikocepci). Přijetím menstruace jako přirozeného jevu a jejím pochopením je možno se zbavit i některých negativních projevů jako jsou například premenstruační bolesti. Pokud žena převezme za sebe odpovědnost a pozoruje svůj měsíční cyklus, může dojít k pochopení toho, jak se v jejím životě projevují tyto energetické vzorce či archetypy.

Založ si měsíční kalendář a pozoruj svůj menstruační cyklus. Zaznamenávej si do něj různé projevy na úrovni fyzické, mentální, emoční, sexuální, spirituální.
MAYSKÝ KALENDÁŘ 16.1.2013 4 CIMI kin 186

16. ledna 2013 v 11:02 Aktuální novinky
BÍLÁ NEZÁVISLÁ SPOJKA


CIMI TO JE CYKLUS NAROZENÍ, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ
JE TO DOBRÝ DEN SPŘÁDAT VOLNÉ VLÁKNO ŽIVOTA

Dnes poznám, od čeho musím uvolnit svoji mysl. Jestli se cítím zarmoucený v napětí, nebo nervózní, je to známkou toho, že jsem usadil do hlavy něco, co brzdí přirozený tok myšlenek. Duchovní dilema znamená, že musím říct STOP. Nikdy není pozdě na NOVÝ počátek. Moje hlava to není muzeum. Jedině matérie může podlehnout zkostnatění, mysl musí být pružná.

TRANSFORMACE STÍNU

Vzdejte se síly dokonalosti.Poslouchejte v sobě tu část, která volá "po smrti " a transformaci. Buďte přístupní její moudrosti…

Rovnováha,minulost,změna…..

Síla dopadu CIMI se objeví jako mocná ENERGIE PŘEMĚNY. Klade zvláštní důraz na oddělení se od starých programů, zastaralých autorit a zlozvyků. CIMI přetrhává a láme vazby se vším, co je ZKOSTNATĚLÉ. Čím silnější je ZTUHLOST, tím bolestnější je proces! I když BÍLÁ SPOJKA často přináší bolest a utrpení, je naším největším spojencem na duchovní cestě rozvoje. CIMI nám umožňuje udělat rozhodující krok vpřed. Pokud se naučíte vědomě pustit to, co bylo - CIMI vás bezbolestně vyprovodí ze starých nefungujících vztahů do nové bezpečné oblasti.
V jednom lidském životě umíráme tisíckrát, protože každý nový krok směrem k novému cíli je další z vnitřních smrtí. Energie BÍLÉ SPOJKY pracuje jako bílé krvinky, bojuje v organizmu s tím, co nám brání žít. CIMI válčí se zápalnými ohnisky a odstraňuje potencionální hrozbu našeho duchovního života.
Pokud máte problémy rozloučit se s něčím STARÝM - je jedno s čím - dejte pokyn převozníku CIMI. BÍLÁ SPOJKA je mocná podporující síla, která vás může UVOLNIT z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. Mohou to být duchovně ideologické vzorce, nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli - ale nemůžete odtrhnout.

4. NEZÁVISLÝ TÓN TVARU A MÍRY - SÍLA VIZE CÍLE

ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY.Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaší tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních zákonů, kterými se řídí život na Zemi.Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s časem i prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.

KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,
VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ

Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje Energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty.V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání programu,tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na Kalendářní Dny ,každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny - v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů - se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto Dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde, v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované SLUNEČNÍ Pečetí.

Zdroj: monikaczyrek.blogspot.com
Překlad: Lenka SýkorováKdyž víš, že je něco správné, pak to neváhej ihned uskutečnit.

16. ledna 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jsi-li v pochybnostech, máš-li něco podniknout, proč se neztišit a nepočkat na Mne a nikdy nespěchat dopředu a nedělat nic bez Mého požehnání? Vždy bys měl vědět, kam se ubíráš, a pak na cestě nezabloudíš; proto je důležité počkat, až ti dám zelenou, než vykročíš. Ztišíš-li se a počkáš na Mne, nebudeš marnit čas. Ušetříš nakonec mnoho času, když činíš správnou věc, spíše než když spěcháš kupředu, a pak uděláš věc nesprávnou a musíš své kroky napravovat a odčinit vše, cos učinil svým neuváženým jednáním. Když víš, že je něco správné, pak to neváhej ihned uskutečnit. Jakmile je zde však v něčem onen slabý pocit nejistoty, pak trpělivě čekej, až se věci vyjasní, než je začneš uskutečňovat.