Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Leden 2013

Pramen vnitřní lásky

31. ledna 2013 v 21:50 Jednoduchost života

Pramen vnitřní lásky

Možná lásku hledáte na vzdálených a nehostinných místech. Poznání, že pramen lásky se nalézá ve vašem vlastním nitru, přináší neobyčejnou útěchu. Věříte-li, že zde tento pramen je, pak jej dokážete probudit. Následující cvičení by vám k tomu mohlo pomoci. Když budete mít chvíli pro sebe, zkuste se soustředit na svou duši a objevit na jejím dně pramen lásky. Představujte si ten životodárný proud sounáležitosti, míru, pokoje a radosti. Vnímejte ve své vizuální fantazii, jak osvěžující vody tohoto pramene proudí do vyprahlé ze mě v zanedbané části vašeho srdce. Představovat si takové obrazy je užitečné zvláště před spaním. Po celou noc pak bude vaše vnitřní krajina zavlažována a zúrodňována a vaše vědomí sounáležitosti se bude prohlubovat. Uvidíte, když se s rozbřeskem probudíte, bude vaše duše naplněna něhou, pokojem a štěstím.


Jednou z nejvzácnějších hodnot, kterých byste se v přátelství či v lásce neměli nikdy vzdávat, je vaše odlišnost. V láskyplném vztahu se může stát, že jeden partner bude mít sklon napodobovat druhého nebo změnit svou osobnost k jeho obrazu. Může to naznačovat touhu po úplném splynutí, je to však destruktivní a nebezpečné. Znal jsem jednoho starého muže, který žil na ostrově u západního pobřeží Irska. Měl zvláštního koníčka. Sbíral fotografie novomanželských dvojic. Tytéž páry si pak fotografoval deset let po svatbě. Na druhé fotografii bývalo patrné, jak se jeden člen dvojice začíná podobat druhému. Ve vztahu je často přítomna sotva patrná homogenizujíc&i acute; síla, která je destruktivní. Ironií je, že právě rozdílnost mezi lidmi je příčinou jejich vzájemné přitažlivosti. Proto je třeba tuto rozdílnost zachovat a pečovat o ni.
Láska je jasným světlem a vydatným pokrmem, který vás osvobozuje, abyste byli zcela sami sebou. Neměli byste se navzájem napodobovat; není také třeba, abyste vedle svého partnera zaujímali obranný či ochranný postoj. Láska by vám měla dát odvahu a dokonalou svobodu k uskutečnění vašeho osobního potenciálu. Máte-li si v lásce zachovat svou odlišnost, potřebuje vaše duše spoustu prostoru. Je zajímavé, že jeden z původních hebrejských výrazů pro spásu označuje zároveň prostor. Pokud jste se narodili na statku, víte, že prostor je k životu nezbytně důležitý, zvláště když něco vyséváte. Zasad&iacut e;te-li dva stromy těsně vedle sebe, navzájem se zadusí. To, co roste, potřebuje prostor.

MAYSKÝ KALENDÁŘ 31.1.2013 6 IMIX kin 201

31. ledna 2013 v 10:48 Aktuální novinky
ČERVENÝ RYTMICKÝ DRAK


DNES JE DOBRÝ DEN OTEVŘÍT SE NOVÉMU POČÁTKU :)
IMIX, TO JE POČÁTEK VŠECH VĚCÍ PŮVODNÍ TVOŘIVÉ SÍLY

Dnes přijímám nové možnosti, abych vyrovnal životní problémy. Dnes se nebudu stydět za svoji citlivost - bez ohledu na to, zda jsem žena, nebo muž. Dnes se chovám s úctou k opačnému pohlaví.Dnes si promluvím s partnerem, členy domácnosti, kolegy v práci o věcech , které nás trápí a nedovolím svému Egu vyjít z rovnováhy.

TRANSFORMACE STÍNU

Uvěřte v nádhernou fantazii, že v životě dostanete to, co potřebujete. Otevřete se přijímání. Mluvte o svých snech, přáních, potřebách.

Obživa, důvěra, víra….

ČERVENÝ DRAK - bez ohledu na doprovodný Tón - vždy přináší otázky důvěry. Dny označené touto Pečetí se dotýkají pole stínů, mohou se projevit strachem, bezmocí, ztrátou, MACHO postojem, nebo namyšleným Egem. Jelikož ČERVENÝ DRAK symbolizuje svět hmoty, pod vlivem energie stínu, se může projevit silným impulsem k postraním úmyslům (nadvláda, lakota, chamtivost). Pozitivní dopad IMIX se projevuje jako ochota jednat, aktivita, nadšení, sebedůvěra, sebeúcta. Energie Dne může zvýraznit poskytování "mateřského tepla", péči a klid.
Otázky, kterým ČERVENÝ DRAK přikládá zvláštní význam, jsou otázky matérie, otázky obživy, stejně jako radost ze života.


6. RYTMICKÝ TÓN ROVNOVÁHY - SÍLA VYROVNÁNÍ

Organická rovnováha má kořeny v celosti toho, kým jste. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se vším, CO JE. Stojíc pevně na Zemi, dovolte vyjádřit své Světelné JÁ. Zkontrolujte stav vašeho pozemského JÁ v tuto chvíli. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Vězte, že i Hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte.Vy si vybíráte s kým chcete rezonovat.Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.
ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesněte v pozemských věcech to, co je Božské, čili svoji Hvězdnou Duši. Pouze tehdy proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.

ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI
DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY.

V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu.ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se zaměřují síly na moc individuálního Ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulosti a odporu - a na druhé straně se koncentrují Energie harmonie, odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy.Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučuje se, abyste velmi vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami. Je životně důležité, abyste se také v následujících dnech zdrželi jakéhokoliv hodnocení jevů a udržovali si přátelský přístup k lidem.


Jsi tak mladý jako čas, tak starý jako věčnost.

31. ledna 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Povznes své vědomí a uvědom si, že tvůj věk nemá hranic. Jsi tak mladý jako čas, tak starý jako věčnost. Žiješ-li plně a slavně v každém přítomném okamžiku, jsi vždy tak mladý jako přítomnost. Stále se znovuzrozuješ v Duchu a v pravdě. Nemůžeš zůstat stát v tomto duchovním životě; vždy je něco nového a vzrušujícího, čemu se lze učit a co lze dělat. Žití ve stavu očekávání tě udržuje stále bdělého a mladého. Když mysl stárne a otupuje se, život ztrácí všechnu jiskru a chuť. Nemůžeš-li pochopit některé nové pravdy svou myslí, ztiš se a povznes své vědomí, napoj se na nekonečné univerzální vědomí a splyň s ním, tedy se Mnou, a budeš schopen porozumět všemu. Udržuj svou mysl bdělou, a nikdy nezestárneš. Zdrojem mládí je tvé vědomí; radost z žití je elixírem života.

Pocity viny, strachu aneb co dokáže samokletba

30. ledna 2013 v 21:17 Vlastnosti i ctnosti


Vinit se? Kdepak, já se neviním! Z čeho? Proč? Vždyť nemám důvod. Myslíte si to také? Zkuste jít do hloubky sebe sama a zamyslete se. Když zapátráte, třeba zjistíte, že za většinou vašich neúspěchů, nespokojenosti, nezdaru, finančních omezení, vztahových i zdravotních problémů mohou stát právě pocity viny. Pak si uvědomíte, že jste ve svém životě stále něčím a někým omezováni a obklopeni z valné části negativními lidmi. Lidmi, kteří vás obviňují, ať uděláte cokoliv, vylívají si na vás zlost, limitují vás svým strachem anebo ve vás strach spouští. Přesto je vaše touha zavděčit se velice silná. Z mé praxe vím, že strach a vina dokážou být mnoha lidem dlouho skryté. Ti, jež mají tendence zavděčit se svému okolí, rodičům, přátelům, taktéž mající spasitelské sklony a nakládající si na sebe příliš, mají v sobě silně zakořeněný program viny.

Vina spouští strach, ten vytváří omezení a paralyzuje nás v našem konání. Také přivtěleným duším a různým entitám se daří ve vibraci strachu. Strach oslabuje energetické pole a ochranný obal. Mnozí mají tendence vytvářet si ochrany a energetická vejce, což vůbec nepomůže, pokud nejsou zbaveni svého strachu a viny. Jste-li zbaveni strachu a žijete v klidu a míru nejen sami se sebou, ale i se svým okolím, máte dostatečnou ochranu. Nikdo a nic na vás nemůže působit. Jste ucelení. Ovšem cesta k takovému ucelení je mnohdy těžká a trnitá.


Sebevražda Sebevrazi trpí za života tolika strachy a pocity viny, že si peklo po svém skonu automaticky navibrují sami. Dostanou se do nižších energetických forem, do čekárny na další život, který může být ještě těžší výukovou látkou, než byl život předchozí. Na základě tohoto probilancování svých činů (tam mezi životy) si pak následně vyberou život adekvátní od svého minulého života ke svému budoucímu životu. Nezvládli první třídu, proto ji musí opakovat. Je třeba pochopit, že to, co vibrujeme za života, vibrujeme i po smrti a přesně tak si vytváříme další pole pro náš osobní růst v životě dalším. Často se duše sebevrahů přivtělí na žijícího jedince, jelikož ten vibruje na stejné úrovni, jako ta jejich. Žije také ve strachu a omezení.
Často říkávám lidem, že strach neexistuje, je jen v naší hlavě, je to uměle vytvořený proces, emoce, kterou nám vštěpuje okolí a společnost a funguje jako morová epidemie.


Odpuštění sám sobě Mnozí lidé si nejsou vědomi, že se viní, dospějí k tomuto poznání teprve, když se jim opakují jejich nezdary. Je snazší odpustit druhým, ale odpustit sám sobě bývá těžké. To je delší proces, mnohdy to nejde hned. A další otázka je: chceme to vůbec? Chceme si odpustit? Pokud lidé pochopí souvislosti a hloubku svého konání, pochopí, že vina v podstatě neexistuje, protože vše ve vesmíru je dokonalé a chyby, kterých se dopouštíme, nejsou chybami, ale našimi učiteli.


Špatná a dobrá karma My sami si vytváříme svá vlastní omezení a tím si vytváříme negativní karmu. Přitom špatná a dobrá karma neexistuje. Temno a světlo jdou ruku v ruce. Přijmeme-li temno, naše duše se prosvětlí. Vibrujeme li ve své energii vinu při opuštění těla, vibrujeme ji i dále v meziprostoru, tedy po své smrti a vytváříme si tak další životní proces pocitů viny a strachu. Následkem je, že se narodíme rodičům, kde je vina na denním pořádku, kibicují nás za chyby, které děláme, vytvářejí nám omezení a zákazy a srážejí naše sebevědomí. Naše reakce je, že se stáhneme do sebe a vědomě i podvědomě je viníme za to, jak se k nám chovají a především viníme sebe, že já za všechno můžu. Takže se opět ocitáme v kruhu a ten se stále točí a vlákna viny nás svazují čím dál více. Přitom když pochopíme celkový karmický proces, tak si uvědomíme, že tam, kde je nám sebevědomí sráženo, je nám vlastně zvedáno. Když nás někdo staví na piedestal, tak nás musí někdo jiný zákonitě srazit. Rovnováha ve všem. My se jí učíme, i když nám to přijde mnohdy nespravedlivé.

Vina je hlavní indikátor naší karmy Přitom karma, jako taková neexistuje. Karma je technický termín pro shrnutí procesu příčin a následků. Žádný pán s hůlkou nad námi nestojí a nezapisuje naše negativní činy či myšlenky. To my sami si vrýváme do našeho energetického vibračního pole tyto procesy, které nás pak brzdí v našem vývoji. Lidé, kteří se viní, si vytvářejí sebedestrukční proces sebe sama. Mohou tíhnout k alkoholu, někdy k drogám, potkávají partnery, kteří je ničí po psychické i fyzické stránce, ti mohou být žárliví, majetničtí, nevěrní, dále narážejí na despotické zaměstnavatele nebo jejich děti jimi opovrhují a viní z jejich neschopnosti. Také se mohou točit v kruhu a zajetí svého vlastního života, cítí se nenaplněni, nespokojeni a stále hledají nějaký smysl.

Lítost nebo soucit? Vina v další řadě spouští proces, ke kterému se pojí lítost. Lítost nad sebou, lítost nad druhými. Soucit není lítost a lítost není soucit. Pokud budete kondolovat svým známým na pohřbu, určitě je nebudete litovat, nebo litovat zemřelého. Zemřelý má své za sebou a vy nemůžete vědět, o čem jeho život byl. Takže nelitovat, ale soucítit. Vždy v této situaci můžeme vyjádřit jen svůj soucit, nikdo nemůže litovat tyto lidi, nebo litovat činu jejich. Pokud budete litovat činy, lidi, či situaci pak ji budete muset prožít vy sami, abyste pochopili i jejich cestu. Budete li vinit sebe a následně ji omlouvat svou lítostí, vytváříte si proces lekcí, které si budete muset prožívat tak dlouho, dokud nepochopíte a neodpustíte si jednou pro vždy.


Samokletba. Příběh Moniky.
"Nastalo období, kdy jsem cítila, že potřebuji vyřešit pracovní vztahy, které mě ubíjí a nemají konce. Stále stejný scénář. Dobrá a naplňující práce a nesnesitelný nadřízený. Celé roky. Nestačilo změnit práci. Prostě tam pořád byl nějaký nadřízený, kterého jsem nedokázala přijmout, a došlo to tak daleko, že jsem si řekla"už to ustojím, už neuteču". Netrvalo dlouho a tento tlak na sebe mi vyvolal zdravotní problémy. Byla tady nemoc a s ní přišel i konec této práce. Po nemoci jsem si řekla "už si dám pozor". A jak jinak, přišla zkouška. Mnoho signálů mé intuice jsem cítila, ovšem nechtěla poslouchat. Opět práce, která mě naplňovala, prostředí nemělo chybu, ale ouha šéf hotový tyran. Nakonec mě má cesta dovedla až k regresní terapii.
V jednom z minulých životů jsem byla muž, který měl rodinu a krásnou dcerku. Jednoho letního dne jsme si hráli na louce, smáli se a dováděli. Najednou při společné hře mi touha a chtíč zatemnil rozum a ve své dceři jsem spatřil svou ženu a neubránil jsem se. Nestalo se nejhorší (ovšem musím dodat, že dnes už si nejsem jistá, jestli mi mé podvědomí neudělalo cenzuru), ale můj pocit, že se to někdo dozví a já budu zostuzen, mě dovedlo k tomu, že jsem svou milovanou dcerku hodil ze skály a zabil. Doma jsem tvrdil, že spadla sama. Neskutečný pocit viny. Vina tak hluboká, že to mé svědomí nakonec neuneslo a prozradil jsem své ženě, co se tehdy stalo. "Nikdy ti to neodpustím", zněla její slova. Odsoudili mě a zavřeli do temné cely. Pocity samoty a zoufalství mě doprovázely po dobu mého uvěznění a umíral jsem hlady. Smrt z rukou tehdejšího žalářníka byla pro mě tehdy velkým vysvobozením. Pocit viny a sebeobviňování mě přivedlo k tomu, že jsem si na několik dalších životů naplánovala tyrany nad sebou "jen ať mě trápí, zasloužím si to". Prošla jsem si i dalšími minulými životy a vždy se tam prolínaly vztahy a tato "samokletba". Regrese mě dovedla k tomu, že hluboká vina a neodpuštění jiným i sobě je ten můj kámen úrazu. Pochopitelně tam došlo i k odpuštění sama sobě, ale musela jsem na odpuštění i nadále pracovat. Stále jsem musela na všem pracovat. Bedlivě jsem si hlídala své myšlenky, trénovala jsem a byla jsem na sebe láskyplně přísná. Věděla jsem, že není cesty zpět. Za nějakou dobu se ledy prolomily a já dostala dobrou pracovní nabídku. Na okamžik jsem zaváhala a přistihla se při myšlence tendence vyvolat si v sobě strach, ale ten ve mně nebyl. Dnes chápu, že si strach dokážeme uměle vytvořit sami a jím se taktéž trýzníme. I strach je forma sebetrestu. Pocit prázdné bubliny byl pro mě divný a nezvyklý, avšak jsem si na tento úžasný pocit bez strachu zvykla natolik, že dnes už si strach v jakékoliv jiné formě nedokážu ani představit.
Děkuji regresní terapii za pochopení souvislostí."


Dbej svých myšlenek

30. ledna 2013 v 14:02 Skutečný mír je uvnitř

Dbej svých myšlenek,
neboť z nich vzejdou slova.
Dbej svých slov,
neboť z nich vzejdou činy.
Dbej svých činů,
neboť z nich vzejdou zvyky.
Dbej svých zvyků,
neboť z nich vzejde tvá povaha.
Dbej své povahy,
neboť z ní vzejde tvůj osud.

Talmud


MAYSKÝ KALENDÁŘ 30.1.2013 5 AHAU kin 200

30. ledna 2013 v 12:21 Aktuální novinky
ŽLUTÉ VEDOUCÍ SLUNCE


Ahau / Ho - Ať už jsou vaše osobní výzvy, nebo konflikty jakékoliv, předvídavost a intuice jsou zbraně, které mají váhu zlata. Pokud dnes vstanete brzo a naladíte se na vítr nesený na křídlech Ho, s roztaženými křídly budete včas předvídat a předpokládat správnou cestu ven z potíží, možná dokonce dřív, než se zhmotní. Kolik děláme chyb, nebo říkáme věci, kterých později litujeme! Nemůžeme se vrátit v čase a věci opravit, ale ,můžeme se naučit předpovídat….
Opravdu se ve světě některá z nejnebezpečnějších bojových umění řídí touto zlatou zásadou úniku : pokud můžete předpovídat, můžete se vyhnout. Pokud se můžete vyhnout, můžete déle žít.

DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT O MOUDROST A NEUSTÁLOU PODPORU NAŠE PŘEDKY

Dnes mě osvěcuje Vědomí Krista, dnes bez strachu hledím na život a pouštím ke slovu intuici. Intuice mě dnes nasměruje tam, kde musím být. Dnes opustím přetvářku, učím se odpouštět a přestanu falešně podporovat lidi.

TRANSFORMACE STÍNU

Pokud jste ztělesněním LÁSKY - TADY & TEĎ - jste celkově volní. Podívejte se na obraz vlastního JÁ pojetím Božskosti. Získejte toto umění přijetím BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY a BEZPODMÍNEČNÉHO ODPUŠTĚNÍ.

Osvícení, láska,odpuštění…

ALFA & OMEGA. KONEC & ZAČÁTEK - to vše leží v Pečeti ŽLUTÉHO SLUNCE. AHAU je řídící centrum, ze kterého jsou průběžně zasílány tvůrčí impulsy, a do kterého se vrací zpět každý výsledek. Zde se zaměřují na úspěchy akcí za posledních devatenáct Dnů Unialu, výsledky musí být přezkoumány, tady se utváří celková bilance. Dny AHAU hrají důležitou roli v oblasti vlivu Rezonance. Síla vyzařování, kterou mají, je výrazem vaší evoluční zralosti, odrazem stupně integrace s životním prostředím a vlivem skupiny, ve které se otáčejí. Pokud máte pocit osamělosti uprostřed lidí, sbližte se s Energií AHAU. Odtrhněte se od falešných očekávání a závazného pojetí lásky. Přestaňte se milovat " za něco ", naučte se odpouštět. Skoncujte s neustálými negacemi, vydáváním soudů a oblíbených argumentů ANO-ALE. Uvolněte se, zavřete oči a zamyslete se, co byste chtěli ve svém životě změnit. AHAU je magickým klíčem do Kristova Srdce. V těchto dnech se magie stává vaším denním chlebem. Indícií jsou dvě prostá slova : MILUJI a ODPOUŠTÍM. Nezapomínejte, že jste na velké cestě, a že vaším cílem je stát se centrem BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY, jako AHAU. SLUNCEM, které svítí pro všechny stejně - pro dobré i špatné, chudé i bohaté. Rozsviťte SLUNEČNÍ JÁ ve svém srdci.

5.VEDOUCÍ TÓN SMĚRU - SÍLA VEDENÍ

Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního Středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého SRDCE. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do vašeho Středu, abyste po navrácení na Zem mohli překročit jeho práh. Pronikněte do vašeho Kristova Srdce. Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho Středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k pravdě - k poznání vaší Hvězdné Podstaty. Vyšší pravda je k nalezení na Zemi. Díky přijetí vašeho lidství a pozemského Bytí, najdete smysl i moudrost NOVÉHO Vyššího Bytí.Vraťte se do Středu a vneste více Světla do vašeho fyzického těla. Odkryjte světelnou stezku vycházející z vašeho Srdce. Pokud přestanete přemýšlet kým jste, nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým JÁ. Zůstaňte tichý a skromný. Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.

VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU !!
VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ VAŠEHO STŘEDU !!

Tón PÁTÝ je autoritou Vlny - z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA - spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá výjimečná role, - díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorce příčin. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.


Nalézáš opravdovou radost v práci, kterou děláš, a v životě, který žiješ?

30. ledna 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Nalézáš opravdovou radost v práci, kterou děláš, a v životě, který žiješ? Nalézáš skutečnou hrdost v díle konaném nejen dobře, ale přímo dokonale? Vidíš nerad vše, co je uděláno nedbale a bez nadšení? Je tvé srdce plně zapojeno do všeho, co činíš, a uvědomuješ si skutečnost, že vše děláš pro Mne a Mou čest a slávu, natolik, že tě nemůže uspokojit nic, co není "to pravé"? Tak by to mělo být. Nikdy bys neměl být spokojen s prací konanou bez nadšení a ochoty. Vše, co musí být vykonáno, dělej s radostí a láskou a ať to platí pro vše, co děláš, od nejvšednější práce až po ty životně důležité. Hleď, aby tvůj postoj ve všem, co podnikáš, byl správný, abys do něj vkládal správné vibrace. A navíc shledáš, že máš ze svého konání radost.

Vaše děti nejsou vašimi dětmi.

29. ledna 2013 v 15:19 Děti Nové doby

Vaše děti nejsou vašimi dětmi.
Jsou syny a dcerami Života, toužícího po sobě samém.
Přicházejí skrze vás, ale ne od vás.
A třebaže jsou s vámi, přece vám nepatří.
Můžete jim dát svou lásku, ne však své myšlenky, neboť ony mají své vlastní myšlenky.
Můžete dát domov jejich tělům, ne však jejich duším, neboť jejich duše přebývají v domově zítřka,
který vy nemůžete navštívit ani ve svých snech.
Můžete se snažit být jako ony,
nepokoušejte se však učit je podobné sobě.
Neboť život nekráčí zpět a nezastavuje se u včerejška.
Jste luky, z nichž jsou vaše děti vystřelovány jako živé šípy.
Lučištník vidí na stezce nekonečna terč a napíná vás svou silou, aby jeho šípy letěly rychle a daleko.
Ať napínání rukou Lučištníka je pro vás radostí.
Neboť jak miluje šíp, který letí,
tak miluje také luk, který je pevný.

Kahlil Gibran

MAYSKÝ KALENDÁŘ 29.1.2013 4 CAUAC kin 199

29. ledna 2013 v 12:04 Aktuální novinky
MODRÁ NEZÁVISLÁ BOUŘE


Cauac / Can - Když jste se v bouři narodili? ..…. Někdo se rodí do dechu starých lesů, někdo do slzí větru, někdo klíčí v teplé náruči vlhkých tropů, jiní prosakují dolů na mrazivý Severu…...tam, kde přebývá vaše osobní bouře, tam je místo, kde začíná vaše cesta. Vyhledejte místo zrození vaší bouře - tam musíte pochopit zdroj vaší duše.
DNES JE DOBRÝ DEN PODÍVAT SE NA ŽIVOTNÍ LEKCE, JAKO NA POŽEHNÁNÍ A NA NEPŘÁTELE, JAKO NA ANDĚLY

ESENCE CAUAC, TO JE POCIT BEZPEČÍ, JEDNOTY A MÍRU V ČASE, KDY ZUŘÍ BOUŘE VE VNĚJŠÍM SVĚTE
JE TO DOBRÝ DEN PODÍVAT SE NA ŽIVOTNÍ LEKCE JAKO NA POŽEHNÁNÍ A NA NEPŘÁTELE JAKO NA ANDĚLY

Vrozená inteligence mi dnes ukáže všechny mé stíny, které si stále nechci přiznat. Dnes zjistím, v čem tkví slabé body a co musím především posílit. Dnes se dívám na svět jinak a snažím se upořádat pole myšlení. Dnes obnovím vztah se svým Středem.

TRANSFORMACE STÍNU

Udržujte odstup od každé otázky. Nesuďte lidi, události či osobní zkušenosti. Získejte přístup k esenciální podstatě vašeho JÁ a požádejte ho, aby vás bezpečně provedlo všemi těžkostmi a pomohlo vyléčit všechny negativní emoce spojené s procesem růstu. Předejte kormidlo v procesu přeměn vašemu Vyššímu JÁ. Oddělte se od všeho, co vás udržuje v iluzi oddělenosti od pravého Bytí.

Obnova,nezávislost….

Dny MODRÉ BOUŘE se mohou projevit úzkostí a neklidem. Síla jejich dopadu může vyvolat výrazné změny ve vašem životě. Jako vždy, tak i v tomto případě je jediným účelem CAUAC velká přestavba. Abychom přivítali NOVÉ, je třeba nejprve odsunout z cesty ZASTARALÉ. Čím více STARÉHO je třeba odstranit, tím silnější bude impuls CAUAC. Způsoby řešení mohou být velmi nepříjemné, často bolestné, ale nesmíte se nechat unést emocemi - nenegujte změny - i když jsou bouřlivé.
Pokud se vaše Vědomí dostalo na vyšší úroveň, pokud se nadále odmítáte držet starých věcí, síla MODRÉ BOUŘE vám přinese geniální řešení. Bezbolestně odstraní z vašeho života nepotřebné věci a místo STARÉHO okamžitě přinese NOVÉ, zejména pokud je to nezbytné pro váš osobní rozvoj.
Pokud nemáte sílu, abyste změnili v životě to, co by mělo být změněno, věnujte zvláštní pozornost Dnu MODRÉ BOUŘE. Zašle vám sílu a dodá odvahu udělat první krok.Uvědomte si, že každá stagnace v životě pochází z nedostatku životní Energie. Dejte šanci Obru CAUAC, aby rozbil všechny překážky a převedl vás do širokých klidných vod.

4. NEZÁVISLÝ TÓN TVARU A MÍRY - SÍLA VIZE CÍLE

ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaší tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s časem i prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.

KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,
VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ

Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje Energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty. V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání programu, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na Kalendářní Dny, každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny - v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů - se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto Dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde, v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované solárníPečetí.

Pokud jste osobně spojeni přes kin narození s tónem, nebo znamením dne, dnešní události pro vás budou indicií na cestě k životnímu poslání.


DARY PŘÍRODY, KTERÉ PODPORUJÍ OPTIMISMUS A DOBROU NÁLADU

29. ledna 2013 v 11:47 Jednoduchost života

DARY PŘÍRODY, KTERÉ PODPORUJÍ OPTIMISMUS A DOBROU NÁLADU
V našem podnebném pásmu nemáme mnoho dní plné Slunce, které nás automaticky povzbudí (bez ohledu na to, co jíme).
Všimněte si… po dlouhých dnech šera, když na chvíli Sluníčko vykoukne zpoza mraků a pošimrá vás svými paprsky na tváři, jak zareagujete?
Většinou se okamžitě usmějete, někteří Sluníčko dokonce i nahlas pozdravíte a poděkujete mu.
Ale příroda a její designéři mysleli i na možnost, kdy Slunce nebude moci každodenně působit na naší fyzickou podstatu. A naprojektovali přírodu tak, aby nám za každé situace dokázala poskytnout vše, co potřebujeme k podpoře zdraví, krásy, mládí a báječného, usměvavého života.
Součástí tohoto dokonalého projektu jsou různé plody přírody, které v sobě nesou ty nejvyšší vibrace včetně sluneční energie. Tomuto stravování se také někdy říká"sluneční strava".
Pokud člověk pomocí současné, omezené znalosti tyto dokonalé plody nijak tepelně či technologicky nepřeměňuje, fungují dokonale a vaše fyzické tělo ve své harmonii zachovává vyšší vibraci, která sebou nese neustále skvělé naladění a tím i dobrou náladu.

Naše myšlenky a pocity mají sice velkou sílu k tomu, aby pohnuly jakoukoliv energií, ale na fyzické úrovni naše buňky potřebují láskyplnou péči, aby mohly podporovat naše fyzické tělo. Proto jsou všechny naše buňky, krev a orgány ovlivňovány tím, co jíme, vodou kterou pijeme, vzduchem, který dýcháme a slunečním svitem, kterému se vystavujeme.
Tedy, čím více zdravé "živé" stravy sníme, tím vitálnější budou buňky našeho těla.
Naše tělo si jistě umí poradit s velkým množstvím jedovatých látek, ale nejlépe bude prospívat jen v určitých podmínkách. A ty nám poskytuje pouze příroda. V ní najdete potraviny, které vám poskytují ty nejlepší život podporující energie.
Strava z rychlých občerstvení, mastná a smažená strava, chemicky zpracovaná strava, moderní cukr a jeho náhražky, GMO potraviny a pod., to vše neposkytuje vašim buňkám žádnou výživu (pouze prázdné kalorie), kterou potřebují k optimálnímu výkonu. Nenamlouvejte si, že "budete mít jen dobré myšlenky" a vaše tělo se uzdraví, když se nadále budete cpát výživově chudým, zpracovaným jídlem.
Pro opravdové zdraví musíte respektovat zákony fyzické reality.
Můžete se pokládat za čisté, aniž byste se osprchovali a převlékli?
A jak si myslíte, že to funguje uvnitř organismu, když mu nekvalitní stravou vpravíte obrovské množství kalu?
Nakonec se ucpe a přestane fungovat.
To vše se ozrcadlí nejenom na venek, ale i na vašem myšlení a náladě.Jediné jídlo, které obsahuje živiny pro vaše buňky je syrové ovoce, zelenina, ořechy, semínka, bylinky a občas obiloviny. Šťavnaté ovoce a zelenina vyrovnávají vaše pH v těle na zásadité prostředí a velmi rychle obstarají energii pro vaše buňky.

Jezte tedy moudře a zařaďte do svého denního jídelníčku co nejvíce potravin v nezměněném stavu, které vám Země nabízí.
Vaše tělo rychle zareaguje na přísun "živé energie" velmi pozitivně.
Slunce do rostlin vysílá své poslední novinky a ty ve vás budou zabudovávat nové koncepty bytí. Vaše tělo bude předem připraveno na jakoukoliv budoucí změnu a tím vás udrží ve vibraci odpovídající tomu, co jíte.
Čím více "živé stravy", tím více života ve vašem fyzickém, duševním i duchovním světě.Poslední vědecké práce praxi "živé stravy" jasně potvrzují.
Nový výzkum pocházející z Harvardu (ZDE:http://www.naturalnews.com/038790_diet_vegetables_optimism.html)
potvrzuje, že lidé, kteří konzumují syrové ovoce a zeleninu v pravidelných intervalech vidí buducnost více optimisticky.
Nejoptimističtější účastníci pokusu měli ve své krvi 13% nárůst koncentrace karotenoidů.
Ti, kteří konzumovali méně než 3 porce syrového ovoce a zeleniny denně byli mnohem méně optimističtí, než ti, kteří konzumovali každý den více než 3 porce syrového ovoce a zeleniny.
Ti, kteří konzumovali syrového ovoce a zeleniny nejvíce, trpěli nejméně depresemi, úzkostí a jinými duševními problémy.
Nejšťastnější jedinci z této studie byli ti, kteří konzumovali 8 porcí ovoce a zeleniny denně.
Vědecky potvrzeno, že lidské tělo na původní "přírodní" stravu okamžitě reaguje.
Silné zdraví, vylepšené fyzické tělo, optimistické nastavení mysli (a tomu odpovídající přítomnost i budoucnost), emocionální vyrovnanost a neustálý přísun energie pro zhmotňování svých projektů.
JAKÉ POTRAVINY NEJRYCHLEJI BUDUJÍ DOBROU NÁLADU?
Ví se, že dobrá nálada záleží na hormonu štěstí - serotoninu a noradrenalinu v našem mozku.
Serotonin zklidňuje nervový systém a je také zodpovědný za kvalitní spánek.
Noradrenalin podporuje pohodu a zvyšuje schopnost koncentrace včetně toho, že působí antidepresivně. Také zahání únavu, nervozitu a je-li ho nedostatek, organismus vyplavuje adrenalin!
Pokud ještě nejste "vitariáni"(konzumující převážně či 100% syrovou stravu), kteří mají vyživující jídelníček jež jim neustále podporuje dobrou náladu, pak můžete pro začátek sáhnout po těchto rychle podporujících živých potravinách.BANÁNY jsou opravdovým ovocem štěstí pro svůj obsah tryptofanu a draslíku, které pomáhají tělu produkovat serotonin (podobné látky, ale vyrobené synteticky najdete v lécích proti depresi).BORŮVKY díky velkému množství vitamínu C a dalším cenným sloučeninám prokazatelně působí na psychiku a odstraňují únavu.

MERUŇKY zlepšují soustředění a pomáhají při fyzickém i duševním vyčerpání. To vše díky kombinaci kyseliny listové, vitamínu C, velkém množství karotenoidů a železa.MANDLE působí proti depresi, podrážděnosti a nespavosti, protože obsahují velké množství hořčíku a železa.

SYROVÝ MED je po staletí využíván jako zklidňující prostředek, také pomáhá při bolestech hlavy, podporuje imunitu, která je při dlouhodobých depresích velmi narušená.

ŠPENÁT obsahuje velké množství karotenoidů a vitamínů skupiny B které mají silný vliv na dobré funkce mozku a tím podporuje výkonný mozek a dobrou náladu. Velké množství kyseliny listové uklidňuje nervovou soustavu.KAPUSTA má stejný účinek jako špenát, obnovuje chuť do života. Má vysokou koncentraci vitamínu C, B8 a kyseliny listové.

SYROVÉ KAKAO A SYROVÁ ČOKOLÁDA je největším zdrojem hořčíku a proto velmi rychle stimuluje organismus a vyvolává příjemné pocity.

OBECNĚ VŠAK DOBROU NÁLADU VYVOLÁVÁ VEŠKERÉ SYROVÉ OVOCE A ZELENINA + SYROVÉ OŘÍŠKY A SEMÍNKA.PŘÍRODNÍ ŽIVINY PODPORUJÍCÍ OPTIMISMUS
SELEN : Oxidanty vytvářející se v těle následkem nekvalitní stravy kromě urychleného stárnutí také oslabují mozkovou činnost a vedou k rozvoji depresí.
Selen je velmi silný antioxidant.
Zdroj: ořechy, syrové mléko, špenát, MACA, avokádo, dýňová semínka, syrovátka ze syrového mléka, kukuřice, luštěniny, česnek, kapusta,…

VITAMIN D: Nepostradatelný vitamín pro silnou imunitu a skvělé naladění. Podle poslední studie je nejdokonalejší formou vitamínu D ten, který si naše tělo pomocí slunečních paprsků vytvoří samo. Další dobře vstřebatelnou formou vitamínu D, kterou tělo dokáže využít je z ROSTLINNÝCH ZDROJŮ. Ostatní zdroje vitamínu D nejsou pro tělo vstřebatelné a jsou tudíž neúčinné.
Zdroj: Sluneční záření, kapusta, okurky, konopné semínko a olej z konopného semínka, olej z černého kmínu, MED syrový-nefiltrovaný, včelí pyl, topinambury, syrové mléko, houby,…


OMEGA 3 MASTNÉ KYSELINY: Mají silný vliv na změny nálad a jsou skvělým pomocníkem při léčení poporodních depresí.
Zdroj omega 3 a omega 6 mastných kyselin: konopné semínko a olej z konopného semínka, avokádo, kapusta, olej z černého kmínu, lněné semínko, lněný olej, olivový olej, kokosový olej, …


KYSELINA LISTOVÁ: Je potvrzena souvislost mezi příjmem kyseliny listové a depresemi. Nedostatek této kyseliny mají lidé se sklonem k depresím a jiným duševním poruchám.
Zdroj: veškerá zelená zelenina a bylinky, avokádo, olej z černého kmínu, madle, řepa, čekanka, slunečnicová semínka, kešu oříšky, lískové oříšky, kukuřice, chřest, hrášek, zelené klíčky, rajčata, cibule, pomeranče, jahody, banány, ananas, …L-tryptophan: za pomocí vitamínu B6 se dostává přes mozkovou bariéru a mění se na "serotonin". Vzhledem k potřebě vitamínu B6 je nejlepší udržovat ve zdraví a čistotě tlusté střevo, což následně ovlivňuje vás psychický stav.
Zdroj: madle, ostatní ořechy, BANÁNY, slunečnicová semínka, syrové mléko, luštěniny, sezamová semínka, pšeničné klíčky,…

HOŘČÍK: Pomáhá proti podrážděnosti, nespavosti a depresím.
Zdroj: cibule, křen, lískové oříšky, syrový nefiltrovaný MED, konopné semínko, BANÁNY, kapusta a jiná zelená zelenina včetně špenátu, mandle, semínka, ostatní ořechy, pšeničné klíčky, jablka, ostružiny, maliny, fíky, olivy, citrony, pomeranče, grapefruity, třešně, topinambury, ptačinec a jiné divoké listy, červený meloun, okurky, spirulina a jiné mořské řasy,…


KAROTENOIDY: Poslední výše uvedená studie potvrdila souvislost mezi vyšší hodnotou karotenoidů v krvi a optimistickým naladěním.
Zdroj: červený meloun, meruňky, broskve, mrkev, špenát, kapusta, mangold, červená a zelená paprika, rajčata, mango, pomeranče, arónie, červený rybíz, červené grapefruity, dýně, kaki, spirulina, chlorela, kopřivy, měsíček lékařský,…

Nenechte se mýlit obecnými informacemi o tom, že karotenoidům nevadí tepelná úprava. Ano, karotenoidy jsou stále přítomny, ale v pozměněné struktuře. Je velký rozdíl ve vstřebávání uvařených karotenoidů a v konzumaci karotenoidů v původním, přírodním stavu. Přírodní karotenoidy poskytují zdravou, zářivou broskvovou barvu, uvařené karotenoidy barví pleť do žlutavého nádechu, který je známkou zatížení jater a žlučníku - což mají např. velcí konzumenti vařených dýní a mrkve. Osobní zkušenost.
Také POZOR na vysokou konzumaci mrkvové šťávy. Mnozí učitelé "syrové stravy" mrkev nepovažují za zcela zdravou kvůli jejímu specifickému složení cukrů důsledkem šlechtění…proto její větší konzumace i v syrovém stavu je pro organismus zatěžující.
Mnohem zdravější a stravitelnější jsou karotenoidy z plodů (ovoce a méně sladkého ovoce jako jsou rajčata, papriky, avokáda) a zelených listů.

Autor: Marie Špačková

Žena je bytost mnoha tváří

29. ledna 2013 v 7:00 Krása ženy

Žena je bytost mnoha tváří


Žena je bytost mnoha tváří a Žena žádnou z nich neodmítá... Děkuji všem, v jejichž očích jsem uzřela sebe sama...

Kolik přítomných okamžiků - tolik Tváří ženy. Kolik mužů, kolik žen, kolik dětí - tolik Tváří ženy. Kolik nádechů, kolik výdechů, kolik hvězd, kolik doteků, kolik pohledů z očí do očí, ... tolik tváří Ženy.

Žena je prázdná nádoba, jež může být naplněna vším, co je potřeba pro celek stvoření, co je potřeba pro příběh, jež se Univerzum rozhodlo sebe-poznat. To do Ženy vstupuje Bůh...

Svoboda ženy tkví v tom, že miluje každou část sebe a ta každá část je zrcadlena - to Žena sama si vybírá kulisy, do nichž se chce zasadit... Intuitivně ví, kudy vede božský záměr... a pochyby do ní vložil Bůh, aby byly vždy otevřeny všechny potencionality existence, dokud nenabude Žena takové sebe-jistoty, že se stane spolu-Tvůrcem a začne malovat svůj svět barvami Lásky. To Žena dokáže z Odsouzeného hříšníka udělat Nevinnou duši... Krása je ukryta v očích toho, kdo se Dívá...

Odmítá-li žena nějakou část sebe, pokřivuje svou Skutečnost a ta se nutně projeví v pokřiveném zrcadlení sebe sama (a tedy nutně i Univerzální božské inteligence) ve vnějším životě. Odtud plyne bolest... Odtud plyne odloučení a samota. Tou bolestí nám Ženám Bůh šeptá do ucha - Vezmi si zpět svou sílu, Ženo... důvěřuj mi, důvěřuj si.

Chceme-li obraz mít plný barev, měli bychom se dívat očima Pravdy... Když začneme vidět souvislosti, začneme chápat, proč ta která část je v nás...

Jsi připraven změnit své názory a své myšlení?

29. ledna 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jsi připraven změnit své názory a své myšlení? Jsi připraven přijmout něco nového bez výhrad? Někteří lidé jsou přizpůsobiví a dokáží to s největším klidem, ale jiní mají velké obtíže, které způsobují v jejich životech napětí a stres. Nebo stagnaci, která je téměř stejně špatná. Musíš být odvážný a jít vpřed k novým cestám, k novým a někdy i nezmapovaným, vodám bez jakýchkoliv obav. Já tě doprovázím do 1, těchto nových a neznámých vod a nedopustím, abys utrpěl úraz. Přijmi Mě za svého stálého průvodce a společníka. Nejsi žádán, abys vstupoval do neznámých vod bez svého kormidelníka. Já jsem tvůj kormidelník a nenechám tě nikdy ztroskotat. Zcela Mi důvěřuj. Je-li cesta drsná, ničeho se neobávej; je-li nebezpečná, nebuď znepokojen. Provedu tě tím vším. Ale pamatuj, že se máš odevzdat do Mé vůle a neodporovat.

Boží jiskra jako Vnitřní Kristus

28. ledna 2013 v 22:12 Vývoj vědomí bytostí

Boží jiskra jako Vnitřní Kristus


Zákon Jednoty nám dále říká, že ty z bytostí, které se vydaly po tuto skutečnost neakceptující, tedy jakoby "bezbožné" cestě životem, jsou těmi, kdo pouze hluboce zapomněli na výše uvedený fakt jediné Boží identity. Tuto amnézii však lze léčit a toprostřednictvím probuzení své vnitřní Boží jiskry či signatury, kterou je vybavena každá žijící a individualizovaná bytost.
Tato vnitřní Boží jiskra je v energetické anatomii každé manifestované bytosti obsažena na kristovské úrovni D12 a je známájako tzv. Vnitřní Kristus. Pokud se tedy podaří vrátit paměť takto postižené bytosti, opět se výše uvedené konceptyBezpodmínečné lásky a sdílených tvůrčích vlastností Božského řádu stanou jejími přirozenými, implicitními instinkty a takováto bytost začne opětovně účinkovat (vést vlastní život) s vědomím toho, že Bůh sídlí ve všech manifestovaných bytostech a věcech (organických i anorganických).
Takováto bytost tím opětovně dosáhne na plnohodnotné a správné využívání svého klíčového Božího daru - Svrchované Svobodné a tvůrčí vůle.
Až jednou budeš milovat Mnou všechno a každého, až jednou budeš milovat Mne ve všem, až spatříš Mne ve všem, pak pravá Láska - JÁ - v tobě opravdově ožiji a ten, kdo Mne spatří takto v tobě, řekne:
"Toť živý Kristus zde na Zemi v celé své kráse v tomto člověku takto působí, neboť vyjadřuje všechno, po čem kdy člověk prahnul, vyzařuje Lásku, která je touhou každého člověka, promlouvá Moudrost, kterou mu řekla Láska a která předčí všechny moudrosti světa, a který působí Silou, která je tak mocná, neboť se dotýká člověka Srdcem Boha a člověk se najednou probouzí ze svého spánku a ožívá; poznává, že jeho srdce bylo dotekem Vše-Lásky, Vše-Moudrosti a Vše-Síly pohnuto k Životu."

MAYSKÝ KALENDÁŘ 28.1.2013 3 ETZNAB kin 198

28. ledna 2013 v 13:10 Aktuální novinky
BÍLÉ ELEKTRICKÉ ZRCADLO


Etznab / Ox - Dnes máme důvod použít výraz " dvousečný meč". Když balancujeme na jedné straně vše, co potřebujeme, je nepatrně pošťouchnout na druhé straně. Proto je dnes třeba být obzvláště opatrný, protože Ox se může obrátit v Etznab z nástroje pravdy a léčení ve zbraň pomsty, falše a jedu. Naštěstí máme trecenu CIB na své straně, která nám pomůže s Ox navigovat zvířenou energii. Nevyužívejte tento den k začátku něčeho nového, nebo podnikání v novém teritoriu, ale hledejte rovnováhu a harmonii a očistěte své myšlenky.

ETZNAB NÁM DÁVÁ SCHOPNOST ROZLIŠIT EMOCE OD FAKTŮ.
DNES JE DOBRÝ DEN PRO SEBEREFLEXI A RETROSPEKCI
KŘEMEN ETZNAB JE ZRCADLO REALITY

Nejbližší okolí mně zrcadlí mé vlastní chyby uvažování. Dnes stojím tváří v tvář tomu, co jsem si sám nadrobil. Dnešní reakce na lidi mi ukáže, co musím na svém chování změnit, a kdy ztrácím kontrolu nad svými nervy.

TRANSFORMACE STÍNU

Lidé, s kterými se setkáváte jsou vaším vlastním odrazem a jednoznačně pro vás velkým přínosem. Dívejte se na ně, jako na sebe. Uvidíte v nich sebe. Uvidíte, jak si pěstujete v životě iluze.Využijte vrozené schopnosti spravedlivého vyrovnání. Použijte MEČ PRAVDY udělat rozhodující řez ve svém životě, abyste mohli odpustit a ukončit spory.

Identita, pravda, reflexe…..

Pečeti BÍLÉHO ZRCADLA připadá zvláštní role - role NEJVYŠŠÍHO ORGÁNU KONTROLY KVALITY.Vše bude opět dáno pod lupu a pečlivě zkoumáno, zda je to vhodné pro svět, pro kolektivní Vědomí, ale především pro další stupeň Evoluce.
Proto by se neměl nikdo cítit uražen, bude-li podroben BÍLÝM ZRCADLEM opět osobní kontrole. Kromě hodnocení nejdůležitějšího, bude prosvíceno i to, co je vedlejší - a v případě potřeby vráceno zpět k opravě. Dny ETZNAB silně zdůrazňují všechny rozdíly, všechny myšlenkové chyby. BÍLÉ ZRCADLO je naprosto důvěryhodné, protože svůj odraz v zrcadle nemůže nikdo popřít. Na příkladu jiných lidí nám ETZNAB ukazuje naše výhody, nevýhody, slabé stránky, které si nechceme připustit. Pokud nám někdo leze na nervy, znamená to, že problém je v nás, nikoliv v té osobě. Pokud si myslíme, že je někdo špatný - jsme špatní my sami, jen to nechceme, nebo si to neumíme přiznat. Tento člověk nám vstoupil do cesty jen proto, aby nám odrážel naši vlastní charakteristiku. Nic se neděje bez příčiny. Celý život jsme konfrontováni s důsledky našich myšlenek a činů. Porozumění, pochopení a přijetí této reality je první krok k pochopení nových dovedností, jako například telepatie. Dny ETZNAB nám tímto přinášejí neocenitelnou pomoc. Kdo je ochoten přijmout svůj odraz v zrcadle, tomu BÍLÉ ZRCADLO ukáže zázračnou pilulku, jak uvolnit stres. Čím lépe pochopíme smysl reflexe, tím rychleji zareagujeme, a tím rychleji dosáhneme mír, harmonii, vnitřní pocit bezpečí a tím snazší pro nás bude boj proti vypuknutí infekce. - Odstraněním toho, co nás ruší, se tak připravíme na překročení prahu Evoluce. Síla BÍLÉHO ZRCADLA je největším spojencem na cestě k Osvícení - Hledáním Vyšší pravdy, odhalujeme tajemství příčin. Duchovní motto ETZNAB zní : "JEN TO, CO JDE HLADCE, JE PRAVDA. TO, CO NARÁŽÍ NA PŘEKÁŽKY, MUSÍ BÝT DÁNO POD LUPU."

3.ELEKTRICKÝ TÓN PODNĚTŮ - SÍLA IMPULSU

TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení do přirozeného toku života. Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, oddělené, nepřístupné, nebo očím neviditelné. Pokud máte sklon být roztržitý, soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny. Seberte sílu dát výraz pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se objeví prostřednictvím vaší osoby.

DOVOLTE VAŠÍ TVOŘIVOSTI VYJÁDŘIT SPIRITUÁLNÍ POVAHU

Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetum mobile Bytí.V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu ELEKTRICKÉM spočívá výchozí podnět Evoluce, neboli síla přinášející rozvoj. V souvislosti se spojením Pečeti Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně.Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a připravuje programy příčin.V odkazu na Kalendářní Den s Tónem (•••) se ukazuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.


Jak ztrácíme vnitřní Světlo?

28. ledna 2013 v 7:00 Vývoj vědomí bytostí

Jak ztrácíme vnitřní Světlo?


Asi všichni máte zkušenost z pobytu v prostředí, kde se vaše vibrace velmi rychle zvýšily, vše bylo úžasné a po návratu domů jste během pár dní vibračně spadli na předchozí úroveň. Proč tato změna ve vás nebyla trvalá? Co způsobilo, že se z vás vytratilo Světlo?

Vědomí pracuje se Světlem.

Množství Světla, které je právě teď ve vašem vědomí určuje jak jste v tomto okamžiku schopni interpretovat okolní dění a svůj podíl na něm. Množství Světla ve vědomí značně kolísá. V prostředí vysokých vibrací je člověk schopen nashromáždit ve vědomí mnoho Světla a vystoupit ve svém chápání velmi vysoko. Nicméně duchovní síla jedince se nepozná podle toho jak vysoko je schopen vystoupat, ale podle toho, kolik Světla si dokáže udržet v prostředí nízkých vibrací, v obtížných situacích. Když si člověk udrží dostatek Světla v prostředí nízkých vibrací, pak toto prostředí ovládá. Pokud si Světlo neudrží pak je tímto prostředím ovládán. Udržet si vysoké vibrace a Světlo v prostředí nízkých vibrací, je umění mistrů a znamená respektovat negativitu, jak tu která žije v nás, tak i tu která žije v lidech okolo nás, uznat její význam a hodnotu a nesnažit se ji měnit. Jinými slovy, dát negativitě příležitost k vývoji.

Uznat ji ne mentálně, hlavou, ale cítěním, pochopením důležitosti její existence. To je možné pouze tehdy, má-li jedinec zpracováné své vlastní Stíny.To co drží Světlo ve vědomí je láskyplný vztah k podosobnostem, neboť to je to, co harmonizuje jejich Merkaby.

Kdo chce rychlý růst, bude se učit žít Lásku v běžném životě, nevědomě nebo vědomě. Určitě znáte někoho, kdo je spokojen v jakékoliv situaci, i když se o věci, popisované na těchto stránkách, nezajímá. To je nevědomé žití Lásky. Mnohem obtížnější je naučit se žít Lásku vědomě.

K vědomému žití v Lásce je paradoxně potřeba nejprve rozvinout rozum. Kolektivně se to dělo v minulých několika stoletích. Další krok je podřídit rozum srdci. To nelze násilím proti sobě, ale pochopením sebe, a děje se to kolektivně právě nyní. Byli jsme vedeni cestou rozumu, cestou západní civilizace a rozum a morálka byla dlouho nadřazena cítění a vnitřní pravdě. Nyní procházíme, kolektivně i individuálně, řadou vnitřních změn, abychom dali rozum do služeb srdce.

Začít musíme s tím co máme a tam kde jsme, tedy s rozumem. Rozum si zakládá na shromažďování informací a na jejich třídění, ale nedovede tyto informace použít v harmonii s celkem, neboť mu schází informace o tom jak správně to co zná použít, jinými slovy, schází mu moudrost. První kroky západního člověka na cestě k sebepoznání jsou jen další intelektuální disciplinou.

Rozum se začne učit pracovat s energií, s kameny, možná začne používat některé discipliny léčitelství, meditovat, dělat chanelling a podobně, a protože rozum je motivován uznáním, bude se snažit vše řídit a ukázat na svou důležitost. Rozum stále vládne, jen využívá svoji druhou část - intuici, pro to, co vnímá jako duchovní hodnoty. Materiální ego se změnilo na duchovní ego. Pýcha z dosahování materiálních hodnot se změnila na pýchu z osobního duchovního pokroku. I to je pokrok, ego jinak neumí.

Mám-li to vyjádřit pomocí stavu našeho vědomí, pak Merkaby našich podosobností jsou dále v neharmonii a naše energie nám dále uniká. Každý se do tohoto bodu musí dostat, aby mohl udělat jedno nesmírně důležité rozhodnutí, ať už vědomě nebo nevědomě, na tom nezáleží. Rozhodnutí, které určí jeho cestu na desítky, ne-li stovky tisíců let. Rozhodnutí je o tom zda je důležitější vědět nebo být. Archetypálně, je to ono známé, zda dále pojídat ovoce ze stromu vědění dobrého i zlého, nebo zda začít pojídat ovoce ze stromu Života.

Rozhodnete-li se, že důležitější je být, odevzdáte dobrovolně rozum do služeb srdce a vaše podosobnosti se začnou harmonizovat. Nebudete mít zájem brát druhým energii, protože budete mít dost své. Nebudete mít potřebu být středem pozornosti, a možná ve středu pozornosti i budete, ale nebude vás to motivovat. Půjdete po pozitivní cestě.Rozhodnete-li se, že důležitější je vědět, začnete podvědomě hledat náhradu za energii která vám uniká neharmonií v podosobnostech, budete potřebovat být ve středu dění, aby k vám druzí vzhlíželi, aby jste mohli získat jejich pozornost - energii pro sebe.

Možná se z vás stane duchovní guru, možná "významná osobnost" možná budete pracovat v zákulisí moci, nebo kdekoliv, kde na vás budou ostatní závislí, nebo k vám vzhlížet. Na rozdíl od pozitivní cesty vás nemotivuje činnost samotná, ale zastávaná pozice. Budete závislí na energii druhých. Půjdete po negativní cestě.Obě cesty se jednou spojí do jednoty srdce. Více v kapitole "Pozitivní a negativní" světy. Když jsem si uvědomil že stojím před tímto rozhodnutím, několik dní jsem to zvažoval, ne rozumem, ale vnitřním cítěním. Nakonec jsem se rozhodl, že pro mne je důležitější být. Začal jsem přijímat všechny své slabosti, hnusoty a podobně. Začal jsem se učit co to je mít se rád v běžném životě a postupně jsem otevíral cely, kde jsem až dosud věznil své negativní podosobnosti.

Věznil jsem je tam jen proto, abych navenek vypadal bezchybně. Někdy je to síla, vidět sám sebe bez příkras a přitom hledat odvahu a způsob jak se nejen jako takový přijmout, ale navíc, jak se jako takový mít i rád. Je to o tom přestat se do nekonečna vinit za různé poklesky a odpustit si. Je to o tom být sám sobě moudrým a trpělivým rodičem, mít se rád se vším všudy, podobně jako máme rádi své děti, ať už vyvádí cokoliv. Neharmonie, kterou jsem si do té doby způsoboval mojí snahou být dokonalý a mým postojem k mému Stínu, začala postupně mizet.Jestliže nám podsosobnosti způsobují tolik problémů, proč je tedy vůbec máme? Nešlo by vše zařídit nějak jednodušeji?

Naše Já, samo o sobě neumí nic, cokoliv chce udělat potřebuje na to program, podobně jako na vašem počítači můžete udělat jen to, na co máte program. Podosobnost je program uvnitř vědomí, je to inteligentní program, uvědomuje si svoji existenci, a je schopen sám sebe zdokonalovat a měnit. V počítači lze nechtěné programy odinstalovat, nebo vymazat, a tím se jich jednou pro vždy zbavit.

Ve vědomí to nejde, každá podosobnost je malá částečka Života a nese v sobě nekonečný potenciál a proto ji nelze jednoduše vymazat - zabít. Podosobnost má jen dvě možnosti, může z nás o své vlastní vůli odejít, nebo může ze svého rozhodnutí přerůst do něčeho jiného, transformovat se. Jiná možnost není. Navíc jsme to byli my, kdo tuto částečku Života přidal do svého vnitřního uspořádání, a tak jsme za ni odpovědní.

Pozitivní podosobnosti nám problém nedělají, zato negativní ano. Přesněji řečeno, negativní podosobnosti by nám také nedělali problém, kdybychom dokázali pochopit jejich význam a hodnotu a byli schopni se jim věnovat a pomoci jim. Na to nám však většinou chybí Láska. Inkarnovali jsme se do negativního prostředí, dobrovolně, abychom poznali jaké to je žít mimo Jednotu a mimo Lásku. To sebou přináší i velmi tvrdé zkušenosti, které jsme si před vstupem na Zem naplánovali prožít. Abychom pochopili cenu života, museli jsme poznat jaké to je život ztratit.

Abychom si vážili druhých, museli jsme je ztratit, abychom si vážili energie jídla,, museli jsme hladovět a mnoho podobného. Nyní všechny tyto zkušenosti máme, mají obrovskou hodnotu rovnající se utrpení, kterým jsme při jejich sbírání prošli, máme je díky svým negativním podosobnostem, a namísto poděkování těmto podosobnostem je uzavíráme do nejtemnějších míst svého nitra.

Při sbírání těžkých zkušeností v minulých životech, jsme potřebovali loupit a být olupováni, zabíjet a být zabíjeni, zotročovat a být zotročováni a mnoho dalšího. Člověk ale nemůže zabít, oloupit, zotročit druhého, pokud na to nemá podosobnost, která to pro něj udělá. Podosobnosti na tyto činnosti se nějak musely dostat do našeho vědomí. Přišly na na naše pozvání, nebo jen tím, že jsme jim ve vstupu nebránili. Viděli otevřené dveře do prostředí kde mohou žít a vyvíjet se. Jen tím, že na příklad přemýšlím, že by bylo lépe kdyby někdo nebyl, zvu patřičnou podosobnost do vědomí. Každý z nás má v sobě vnitřního zabijáka, zloděje, agresora, dogmatika, pomstychtivce, vyděrače a mnoho dalších.

Museli jsme poznat vše, opravdu vše na vlastní kůži, abychom se následně mohli rozhodnout, co chceme žít a co nechceme žít. Většina se rozhodla, že negativitu žít dál nechce a tyto podosobnosti v současném životě neaktivuje. Tím, že nejsou aktivní, ale z nás nezmizely, jsou zavřené v temných koutech našeho vědomí. Jsou to vědomé bytosti a není pro ně nic příjemného být v temnu, ve vibracích vraha, zloděje a podobně bez šance na změnu. Stejně jako my toužíme po lepším a harmoničtějším životě, i ony by rády ve většině případů měnily, kdybychom jim to umožnili. Je čas, abychom s tím něco udělali.Podosobnosti jsou naši zaměstnanci, pokud ve firmě již někoho nepotřebujete, nebudete ho zabíjet, ani ho nezavřete do vězení. Nabídnete mu odchod, nebo rekvalifikaci, rozhodnutí je však na něm. Když schovávám svůj stín, upírám negativním podosobnostem právo na život a tím na vývoj.

Zapomínám ale, že jsem s nimi spojen a abych se mohl změnit já, musí se změnit napřed vše co v sobě obsahuji, tedy mé podosobnosti. Při přechodu do vyšší reality ve stavu odpojení Merkaby od Země mi jinak moje nezpracovaná část vyplave a zabrání mi vstoupit do harmoničtějšího světa.

Nemohu vstoupit do harmonie, pokud je ve mě mnoho neharmonie, to vibračně není možné. Potřebuji své negativní podosobnosti přijmout, omluvit se jim, že jsem je vytvořil v nelásce, omluvit se za utrpení, které jsem jim způsobil tím, že jsem je věznil, poděkovat za zkušenost, kterou mi pomohly získat a nabídnout jim změnu jejich způsobu žití, cestu z jejich trápení, a tím si otevřít cestu z mého trápení. Když pochopím cenu těžkých zkušeností, které nás otevírají jemnosti, pochopení a pokoře, mám napůl vyhráno.

Druhá polovina, je dostatek Lásky k sobě to udělat. Spojením rozumu s emocemi prostřednictvím Lásky získám moc nad sebou. Přestanu tvořit a žít svoji ne-moc a začnu tvořit a žít svoji moc.Zde, snad více než jindy, platí, že každý stvořilel je vždy nerozlučně spjat se svým stvořením a nemůže mu uniknout. Život je věčná změna a změna je prostředek k růstu. Proto, když na sobě chci něco změnit, musím to prožít, nemohu to jen promyslet, promeditovat, tím nic nezměním.

Proto změna není snadná, mnoho lidí nemá odvahu ji prožít a raději zemře, než aby se změnili, jiní potřebují vážnou nemoc, úraz, finanční nebo rodinné problémy, aby dostali motivaci ke změně. Nejlépe jsou na tom ti co mají otevřenou mysl a změnu naopak vítají.

Po té co jsem se nalezl ve vědomí mého Stvořitele jako jedna z Jeho podosobností a po té co jsem pocítil že mi posílá Lásku a Světlo, bez ohledu na to jaký jsem a co právě dělám, jsem pochopil, že i pro mě bude nejlepší, když začnu dělat to samé se všemi svými podosobnostmi, tedy se sebou samým.

Zdroj: http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-ztr-c-me-vnit-n-sv-tlo?xg_source=activity

Neporozumíš myslí, ale celým vyšším vědomím a srdcem.

28. ledna 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Proč se nepokusit naslouchat oněm nepostižitelným zvukům, které můžeš slyšet jen v absolutním ztišení, když se dostaneš do souladu s cestami Ducha? V tomto stavu dokonalého míru se mění celý tvůj život a hluboký vnitřní klid a mír vyzařují z nitra. Splyneš v jedno s celkem života. Budeš se cítit povznesen, inspirován a naplněn jasem, protože celá tvá bytost je naplněna Mým božským světlem. Neporozumíš myslí, ale celým vyšším vědomím a srdcem. Nebudeš už žít sám pro sebe. Tvé já je zcela zapomenuto a tvůj život je jen rozdáváním lásky a službou bližním. Jen tehdy, když dáváš, nacházíš úžasnou vnitřní radost a štěstí, které ti nic a nikdo nemůže vzít. Radost přichází se službou a služba s odevzdáním se. Odevzdej se nyní Mně a Mým službám, a pocítíš svůj růst.


Jordánová Zdeňka, Poznej svůj cíl

27. ledna 2013 v 19:37 Oblíbená videa

Cesta bolesti a zmatku končí. Je čas vrátit se k původní dokonalosti. Je čas poznat tajemství života.

http://www.cestyksobe.cz/poznej-svuj-cil-ad2000/


Co bude dál? Aneb Ať žije život!

27. ledna 2013 v 15:52 Doteky Nového Života

Co bude dál? Aneb Ať žije život!

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, leden/únor 2013

Buďte pozdraveni milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby.


Je to pro mě radostí opět se společně s vámi pohroužit do vyšších světů, které se nacházejí za závojem. Které nemůžete vidět, ale jen v malé míře vnímat v hlubokém tichu nebo během cest do svého nitra. Avšak stále víc z vás jste ve svém každodenním bytí schopni přesouvat svůj pohled, abyste mohli nahlížet do jiných světů, paralelních vesmírů i astrálních oblastí. Jste hvězdná semínka, která přišla, aby ostatním sloužila. Vy jste průkopníci Nové země, jež není z tohoto světa, jež má jiné vibrace a skrz vědomé bytí člověka se stále víc přesová do vašeho každodenního života. Pomalu, zlehka a po špičkách vcházejí tyto vyšší úrovně, paralelní světy do vašeho vědomí. Většinou to pro vás není jednoduché nějak si to zařadit, natož pochopit. Nízko vibrující rozum s tím má velké problémy a bojí se, že se bude muset vzdát své moci a že ho již nebude třeba. Už léta rádi zmiňujeme jedno přirovnání, které získává stále větší význam: Žijete jednou nohou v dualitě a druhou nohou v multidimenzionalitě.

Každou vteřinou tvoříte váš život myšlenkami, které vycházejí z vnitřní krajiny vašeho bytí a jsou podporovány nebo podloženy myšlenkami z velkého "poolu" (společného fondu - pozn. překl.) všeho, co zde je a bude prožíváno, akášou, mnoha zážitky Země a vašeho slunečního systému. Vy jste strážci všech těchto informací. V tvé DNA je uloženo vše, co zde kdy bylo, co jsi prožil ty i ostatní. V tobě je také uložena tvá interdimenzionalita. Tam si můžeš přečíst, odkud pocházíš, kdo jsi a kam tě to vlastně směruje. Jsou tam všechny alternativy tvé budoucnosti. Neexistuje nic, co by tady už nebylo. To je zvláštní představa, že? Ty volíš pouze to, co se ti právě zamlouvá a často si myslíš, že je to osud a že to tak mělo být. Tvé vyšší já často sleduje tvou volbu reality s úsměvem. Možná si myslí: Dobře, ať si takto postupuje. Na příští křižovatce se zas objeví nové možnosti volby. To jsem zvědavé, co si pak zvolí. Možná to bude právě ta volba, kterou jsem podpořilo mimořádnými okolnostmi, jež umožní jít snadněji po cestě poznání." Možnost volby je tedy na tobě, často je to však velmi těžké.

Mnozí z vás došli do bodu, kdy vás již tyto volby unavují. Víte, že neexistují žádné hranice, vše je možné a vy se chcete vydat na co nejrychlejší cestu domů. Můžete být unaveni z vašeho působení zde, přinejmenším na fyzické Zemi. Přitahují vás další úrovně a zkušenosti. Volby vyšších úrovní v sobě skrývají zcela nové možnosti pro rozšíření (vědomí). A také radosti, takže jste doslova jen vy sami strůjci svého štěstí. Jen mnozí z vás zapomínají, že jste sem přišli také proto, abyste si prožili a užili dualitu. Ta totiž v sobě skrývá pro vás zcela nové parametry zkušeností, které jinak nikde jinde neexistují. Jste skutečně doslova průkopníky a dobrodruhy, neboť staré duše patří většinou k hvězdným semínkům, která zde už odedávna pobývala a pilně pracovala. Vytvářeli jste "pool" (společný fond - pozn. překl.) zkušeností. Možná jsi byl strážcem síly pyramid? Možná jsi byl postiliónem Země a přinášel jsi mnoha sourozencům na jiných planetách zprávy o nejnovější úrovni pozemských zkušeností? Mnoho jsi vytrpěl, mnoho jsi miloval. Úroveň zážitků je velká a tak rozmanitá jako nikde jinde. Važ si tedy těchto zkušeností. Dej jim šanci, aby se v tobě rozvíjely, aby ti ukázaly naplnění - naplnění tvého života zde na Zemi.

Některým částem tvého bytí možná připadá rozloučení těžké. Zvykl sis na to, že existují dvě strany jedné mince a zvažuješ, třídíš, jednáš se záměrem, s váhavostí nebo s radostí, podle té které situace. Bylo to něco mimořádného být tady na této planetě, že? Bolest z rozloučení pociťují někteří z vás ve svých buňkách. Je tu ovšem i radost z toho opět zdolávat nové vyšší úrovně. Neboť i když je to cesta domů, už to není takové, jaké to bylo, když ses vydal na cestu dobrodružství. Kráčíš domů novou cestou. která není vždy bez trnů, je však silně osvětlená, takže pichlavé a trnité překážky na ní můžeš včas rozeznat, obejít je nebo vědomě překročit.

"Co bude dál?", ptá se mnoho probuzených lidí. Zaznamenal jsi, že Země 21.12.2012 nezanikla. Přestože mnohé jako zánik vypadá. Tvůj vlastní osobní zánik je také citelný. Jsou to staré uložené názory a představy o životě tady, které se právě otřásají v základech. Překvapeně hledíš, jak rychle se nyní mohou manifestovat myšlenky. Zjišťuješ, jak se tvůj horizont rozšiřuje. Nežiješ jen svůj každodenní život, který příliš nepřekračuje horizont zvící 10 m, což je zhruba rozsah působnosti tvé každodenní práce. Vše se točí kolem tebe, tvých činností, tvých potřeb, tvých každodenních kroků, tvých přátel a kolegů, domu, ve kterém bydlíš apod. Za tím však existují ještě jiné světy, které vnímáš teprve tehdy, když jsi pozorovatelem. Není třeba detailně studovat kvantovou fyziku, aby člověk pochopil, že každá realita vznikne tehdy, zaměříš-li na ni svou pozornost. Popřemýšlej o tom teď chvíli. Kam bys mohl zaměřit svou pozornost, aby do tvého života vstoupilo něco nového, něco zcela odlišného, co by zcela převrátilo staré názory a přesvědčení, která tě ovlivňují, a co by zcela změnilo tvůj úhel pohledu na život? Jsi připraven udělat nové kroky, zažít nové poznatky a dobrodružství? Co lepšího by se nyní mohlo stát, než že by mnoho lidí změnilo centrum svých zájmů - pryč od problémů kolem eura, od válečných konfliktů, atomových pokusů, nepříznivého počasí a mnohého dalšího, co zaměstnává jejich mysl? Jaké by to bylo, kdybys, předpokládejme, uvízl v hluboké sněhové vánici, zastavil ses a rozšířil svůj pohled na sníh do jeho hloubky, na jeho úkol a smysl. To není možné rozpoznat nízko vibrujícím rozumem. Vyžaduje to hlubší vhled, rozšířený pohled, spojení s vědomím sněhu. Pak možná dojdeš k hlubokému poznání, které ti možná umožní i řešení pozemských problémů. Vždycky rád říkám, že pak nahlížíš na své každodenní bytí z vyššího pohledu.

Země se právě svléká z kůže. Dělá to s citem, myslí na své obyvatele, na své děti, na ty, kdo se jí svěřili. Ne vždy však probíhají očistné procesy bez vedlejších účinků. Vidíte mnoho vnějších událostí, které vás zneklidňují. Nezapomínejte však nikdy, že nejste jen tělo, ale že jste mnohem víc. Každý vnější zármutek může být zvládnut pevným vnitřním zaměřením. Lidé, kteří chtějí opustit Zemi, si možná vyberou události mimořádného charakteru. Mnohé nemoci, které teď existují, jsou pro některé duše rychlou možností, jak opustit Zemi. Pokročilá rakovina, epidemie nebo těžká nehoda jsou extrémně rychlými možnostmi, jak pokračovat v cestě vývoje na jiné úrovni. Vím, že když se něco podobného stane ve vašem blízkém okolí, tak vás to zasáhne a že truchlíte. Avšak nahlížej i na to z vyššího pohledu. Je to jen změna dimenze a rychlá možnost, jak to udělat. Nejsem bezcitný, když o tom tak otevřeně hovořím. Jen ti ukazuji rozšířený pohled. Všechny ty, které ztratíš, jak to nazýváš, opět potkáš. Můžeš s nimi též udržovat kontakt, když otevřeš svůj kanál pro tuto komunikaci. Když však hovoříš s jinými světy, buď naplněn radostí a optimistickou náladou, nezasypávej je výčitkami ani pozemskými otázkami týkajícími se tvých základních potřeb. Uvědomuj si, že jsi skutečně multidimenzionální bytostí, která tu je, aby zažila dobrodružství.

Lidstvo na Zemi se stále víc rozděluje do dvou skupin. Popisuji to jako řeku se dvěma břehy. Proud je stále širší. Kontakt s druhým břehem se stále víc rozostřuje. Funkcí tvé dualistické nohy je stále víc udržovat rovnováhu. Jednou natáhneš svou dualistickou nohu na druhou stranu řeky. Posiluješ svou multidimenzionální nohu a jen tu a tam nejistě nakročíš na druhý břeh. Pak se tato multidimenzionální noha velmi prosvětlí a vysílá světlo při všech akcích a činnostech do trojdimenzionálního světa. Jsi průkopníkem světla, který to teď tak bude dělat a který by to chtěl zprostředkovat i jiným. Ukazuješ hledajícím cestu, která je silně osvětlená. V této době už také nejde o to sbírat informace, pídit se po novinkách na cestě vzestupu. Uměním je získávat tyto informace z vlastního bytí. Jsi přece bytostí, která má vše uloženo ve své DNA, jež je zas spojena s DNA slunečního systému. Je čas na experimentování. Zkoušej si to často sám se sebou. V dalším channelingu vám chceme opět poskytnout mnoho nástrojů, které jsou teď k dispozici, jak rozšířit pohled a nadzednout závoj.

Země jde svou cestou v nové vibrační úrovni, podporovaná centrálním sluncem v centru galaxie, jež zas předává svou sílu a informace vašemu slunci. To pak vyzařuje velkou sílu, která vám dává k dispozici vše, co byste měli vědět a dělat, abyste mohli kráčet cestou ke svobodě. Proces, ve kterém se lidstvo a Země nacházejí, nazýváme Projasnění. Dáváš každé své buňce nové informace. Jsi aktivní bytostí, která stále na sobě a se sebou pracuje. Jen si to neuvědomuješ, protože zaměřuješ pozornost na svůj pozemský život. Jaké by to bylo, kdybys občas přepnul z jedné úrovně na druhou, podobně jako to děláš u televize? Neexistuje pouze tento svět, tato realita. Nezapomeň: Pozorovatel je ten, kdo určuje, jaká bude realita.

Země se nachází ve velmi intenzivním procesu čištění, mění (nejen) svou vnější kůži. Změny v zemské magnetické mřížce se dějí už roky a nejde jen o její zeslabení, ale o nové nasměrování ve spojení s magnetickou mřížkou člověka, s tím, kým skutečně jsi. Země změnila své zaměření na centrální slunce, podobně jako mnoho jiných planet, a tuto změnu vyjadřuje změnou magnetických pólů. Vaši vědci to pozorují již léta. Mnozí očekávají otočení pólů. Země svou transformaci provádí tak jemně, jak je to jen možné. Avšak půjde svou cestou, to je jisté. Neměli byste mít strach, že přijdete o život nebo že o vás již nebude postaráno. Ještě nikdy jsme to takovým způsobem neřekli: Vy určujete, jakou cestou budete kráčet spolu se Zemí. Vy jste hvězdná semínka, která vědí, jak se v takovém případě chovat. Protože vy už jste byli na mnoha planetách při jejich vzestupu. Jste specialisté na vzestup planety a jdete vždy tam, kde se to děje. Vzpomeňte si na to, co je teď třeba udělat! Řeknu to rád ještě jednou velmi jasně: Každý člověk určuje svým vědomím, jak bude vypadat jeho další cesta. Všichni lidé mají možnost soustředit se na interdimenzionalitu v sobě nasměrováním se na srdce, na Vyšší já a vytvářet lásku a mír. V tomto poli lásky a míru je svět odlehčený a výše vibrující; je to jeden z těch břehů, o kterém jsem hovořil. Pokud se tvůj život zmítá v turbulencích, je dobré být si vědom tohoto vnitřního míru a lásky. Strach v tomto poli nemá žádné místo. Chápeš už teď, co je klíčem k vzestupu? Jsi stále pozorovatelem svého života. Otázkou je, kam směruješ svou pozornost. Volíš si drama nebo lásku a mír? V tomto smyslu vám přeji radostné experimentování.

Jsem tvůj služebník a tak to je!

Kryon

Přijala Barbara Bessen 7. ledna 2013. Článek je k volnému nekomerčnímu využití. Změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/kryon-channeling-jan-febr-2013/ pro www.novoucestou.czpřeložila Jana S.

MAYSKÝ KALENDÁŘ 27.1.2013 2 CABAN kin 197

27. ledna 2013 v 14:19 Aktuální novinky
ČERVENÁ POLARITNÍ ZEMĚ


Caban / Ca - Ctěte dualitu rozumu a inspirace, myšlení a emocí, dualitu psychickou i fyzickou, aktivní i pasivní. Ctěte posvátný proces přetváření těžkého myšlení, nápadů a uvědomování, neboť to vše souvisí s vaším karmickým osudem, vzorci vnímání a postřehy výkladu. Tato vlákna živé energie spřádají z dávné minulosti do nespoutané budoucnosti váš jedinečný design. Připojte se k té části duše, která hovoří s předky a snažte se pochopit moudrost, kterou vám přináší.

ČERVENÁ ZEMĚ 2 je bezprostředně spojena s fyzickou matérií - se světem rostlin, zvířat, lidí. V tento den proniká na Zem silný impuls k manifestaci takového světa, jaký existoval kdysi v praplánech Zdroje. To může mít za následek čelní srážku dvou proudů vědomí - konzervativního ( babylonského) a progresivního ( božského). Utrpení utlačovaných lidí a zvířat se odráží v bolestech bezvýchodně vytrvalé situace, umučené Božské Země.

CABAN, TO JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVAJÍCÍ SÍLU TVOŘIVOSTI A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI

Dnes věnuji pozornost všem sociálním a společenským vztahům. Dnes koriguji to, co brání mému harmonickému soužití s lidmi. Dnes nebudu nikoho falešně podporovat, nebo na druhé vytvářet tlak. Dnes udělám něco pro své okolí, ke všem se chovám s respektem.

TRANSFORMACE STÍNU

Zkoncentrujte se na okamžik přítomnosti. Podívejte se na svůj život bez vydávání ukvapených závěrů. Přemýšlejte o svých osobních plánech.Věřte, že vy sami z vlastní vůle jste se rozhodli inkarnovat na Zemi v tomto zvláštním čase. Připomeňte si, proč jste tady?

Souznění, rozvoj, spolupráce….

V Energii ČERVENÉ ZEMĚ se nachází zóna kontroly individuální úrovně Vědomí. Je zde testována užitečnost a škodlivost individuálního JÁ pro CELEK.Všechny pocity ve Dnu CABAN, by měly být posuzovány z pozice osobní Rezonance s CELKEM. CABAN kontroluje také vztah ČLOVĚK - PŘÍRODA, protože jako pozemský kolektiv přebíráme zodpovědnost za osud světa. Pamatujte si, že rovnováha v přírodě je daleko více narušena, než mezilidské vztahy. Kdo se naučil vidět sám sebe, jako součást CELKU, přestane soudit lidi, protože ví, že každý, koho potkáme, je odrazem v zrcadle našeho vlastního JÁ. Uzdravení světa a kolektivního Vědomí začíná pořádkem na vlastním dvorku. Mohou zde nastat různé konflikty, nejen v kruhu rodinném, nebo v kruhu přátel, ale i v pracovním prostředí.V takových případech se stává síla navigace CABAN strážcem svým pozemským zástupcům, nenechá své studenty na scestí, ale na každém rozcestí pro ně nastaví osobní milníky. Pokud chcete připojit ke svému duchovnímu JÁ všemocnou Energii CELKU, zaměřte se na Den ČERVENÉ ZEMĚ, ale nikoliv proto, aby posílil vaši pozici, či vás posunul na první místo, ale proto, aby vám pomohl vyřešit problémy ve vašem okolí. Socializace je důležitým krokem k duchovnímu růstu, tzn., že každý jednotlivý aspekt Vědomí, musí dosáhnout plnohodnotné formy, aby mohl být přijat do CELKU.

2. POLARITNÍ TÓN VÝZVY - SÍLA POLARITY

Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla - kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty.Akceptujete svoje pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází. Všechny výzvy ( póly) jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.

POLARITA JE PULSEM ZDROJE UNIVERSA

Dny s Energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Pečeť stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě.V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah ( vzhledem k polaritě),což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí,obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní Energií, např. přes kin narození.