Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Féwa 27.12. 2012

27. prosince 2012 v 9:55 |  Aktuální novinky

Ľudské vedomie tvorí dve kategórie. Jedna kategória ľudí pristupuje k procesu vzostupu len z pohľadu racionálna /svojej ľavej hemisféry/ a v dôsledku toho mnohé nechápe. Druhú kategóriu predstavujú ľudia, ktorí sa na svet pozerajú očami svojho srdca. To znamená duchovným spôsobom - princípom vyšších dimenzií - do ktorých ľudské vedomie vzostupuje.
V kolektívnom vedomí bola znásobená nedôvera spôsobujúca rozpoltenosť individuálneho prístupu človeka k vzostupujúcej Zemi a tým i k vzostupu kolektívneho vedomia. Je cielene zameraná na disharmóniu, nerovnováhu, ktorá vyvoláva nekontrolované reakcie. To znamená, že v náročnom období prechodu bol zámerne znásobený stav chaosu, ktorý má navodiť dojem, že žiadny posun do nových ľudských realít neprebieha. Je to snaha demotivovať, odvádzať pozornosť od prebiehajúceho procesu. Využívajúca skutočnosť, že človek zatiaľ - v tuneli /mostíku/ hemisfér a zároveň v galaktickom interdimenzionálnom tuneli dvoch časov /dimenzionálnych sfér / - nemá schopnosť fyzicky vidieť energetický posun z času subjektívna do jednotného objektívneho času. Súčasne je posun po časovom moste "plávaním" medzi hmotou a antihmotou a škrtanie emocionálnych "zápaliek" je mierne povedané nevhodné.
Pretože každé tu a teraz človeka a tým i kolektívneho vedomia tvorí svoje ďalšie tu a teraz, neustále sa tým zrkadlí do ďalšieho momentu konkrétny stav vedomia. Tým človek sám určuje ako bude následne prebiehať celý proces. A prirodzene tým pôsobí na moment aktivácie nového vedomia. Inými slovami - hutnosťou kolektívneho vedomia dlho očakávanú chvíľu /kontakt/ zrýchľuje, alebo naopak spomaľuje. Človek neustále vo všeobecnosti inklinuje k racionálnemu pohľadu na návrat duchovna, čím je prakticky nemožné správne chápať čo sa vlastne deje. Radšej prijme oficiálnu informáciu médií o konkrétnom dátume, kedy nastane koniec sveta, ktorú bezmyšlienkovite absorbuje bez snahy sa zamyslieť ....prečítať si niektoré z posolstiev, ktoré boli už niekoľko rokov v predstihu po celom svete zdieľané. A keď následne je rovnakou mediálnou cestou táto informácia zosmiešňovaná, reaguje tým istým spôsobom.
Záverom posunu v čase /kvantový skok/ ku ktorému sa blížime po spomínanom galaktickom interdimenzionálnom moste a súčasne mostíkom medzi mozgovými hemisférami je dotyk /kontakt/ dvoch dimenzionálnych hladín /sfér/. Tým nastáva prienik realitami a vstup do piatej dimenzie. Jednoducho povedané - podobná situácia, ako keď sa prehodí výhybka na koľajnici a vlak sa presunie na novú koľaj. Vstupom do dimenzie /do cieľa cesty/ v ktorej sa človek stáva súčasťou už viditeľných realít. Svojou získanou schopnosťou tvoriť tu a teraz krištalickým vedomím svoj nový svet.
Je to príčina a následok. Vedomie človeka, ktoré do tej chvíle bolo schopné a ochotné vidieť len následok /dôsledok/ svojho tvorenia /konania/ , ale nedokázalo preniknúť do genetickej pamäti - do príčiny. Tým, že sa kolektívne vedomie opäť zjednotí multifrekvenciou, bude človek schopný tvoriť a tým i myslieť novou myšlienkovou formou. Vybrať si z knihy života /životov/ všetky potrebné informácie a nájsť dôvod všetkého čo do tej chvíle nechápal. To znamená - príčinu. A to na všetkých úrovniach, vo všetkých oblastiach. Z toho vyplýva, že bude konať s plným pochopením a maximálne zodpovedne pristupovať ku každému momentu svojho tvorenia a tým i existencie. Aktivovaním DNA, znovu získanou spiritualitou, bude svoje svetlo /esenciu všetkého čo je/ vyžarovať do priestoru. "Technicky" sa jedná o elektromagnetické vlnenie, ktoré má v 3D realite tvar jablka a jeho stred neustále prúdi stredom tela človeka a Zeme. Prepólovaním vedomia sa preklopí opačne.
Dotykom /kontaktom/ nanosfér mozgových štruktúr /a dimenzionálnych kozmických sfér/ s božskou časticou nastane v nanosekunde premena uhlíkovej bázy na krištalickú. V jednote času do ktorého ľudská populácia vzostupuje nie sú smerodajné čísla a výpočty 3D reality. Je to iný pohľad na čas a z toho dôvodu je skutočne náročné zosúladiť /vopred oznámiť/ konkrétne časové údaje, ktoré človek v tejto realite - kedy potrebuje vidieť a dotknúť sa, aby uveril - potrebuje mať ako dôkaz. Myslieť si, že božská energia sedí pri počítači, alebo pri stole a počíta matematikou 3D reality rovnice....to skutočne nie je možné. Je to vedomie bezpodmienečnej lásky. Jej neustáleho tu a teraz tvorenia. Vedomie, ktoré obsiahne svojím potenciálom celý vesmír. Svojou nekonečnou túžbou bezpodmienečne milovať. Božské vedomie, ktorého impulz nasmerovaný k Zemi je jeho i Vaším súhlasom k návratu späť do skutočnej pravdy.
Zámerom záveru transformácie, ktorým je prechod cez galaktický a súčasne hemisférický most /mostík/ je dosiahnuť kontakt s novou dimenziou. Na tento dotyk s vysokou frekvenciou je momentálne zameraný celý energetický systém tela Zeme i človeka, ktoré je už dlhou púťou vzostupu unavené, pretože sa jedná o náročný proces premeny. Pre túto evolúciu bola vybraná postupnosť. To znamená istota, že každý jedinec dostáva možnosť posun v čase zvládnuť. Dlhodobou detailne prepracovanou prípravou. Na druhej strane bola zvýšená náročnosť na trpezlivosť.
Cieľom druhej strany, jej tmavých energií prirodzene nie je vzostup kolektívneho vedomia. Strachom, obavou, neistotou - z toho prameniacou nedôverou v seba i celý proces sú negatívne energie živené a tým ich potenciál rastie. Pocitom nedôvery, naimplantovaným tmavými energiami do kolektívneho vedomia - prostredníctvom jedincov, ktorí si neveria a podceňujú svoje schopnosti sa snaží negativita blokovať ľudský kontakt s novou dimenziou. Teraz skutočne záleží na každom jednotlivcovi, na jeho viere, pozitivite. Je to paľba negativity. Situácia, ktorú mali temní pripravenú pre prípad, že sa ľudská populácia dostane až sem - do záveru. Záleží na Vašom prístupe k sebe, ale i ku svojmu okoliu. Záleží na láske, či jej dovolíte, aby z vašich sŕdc prúdila do všetkých strán. Na vašom rozhodnutí. Či súhlasíte, aby expandovala a bola tým nielen individuálne, ale i globálne preciťovaná a zdieľaná. Uvedomte si, prosím, že zámerne sú teraz posielaní do deja vzostupu tí ľudia, ktorí sú ľahkou "korisťou" pre negativitu.
Zem túži vzostúpiť a vzostúpi. Vy ste jej neoddeliteľnou súčasťou. Rozhodnutie je na Vás. Nikto Vás nemôže nútiť ani presviedčať. Bolo už mnoho povedané. Absolvovali ste školy životov, ktoré Vás mali pripraviť na evolučný skok do vyšších hladín svetla. Jediné čo teraz potrebujete urobiť pre seba, pre všetkých je - udržať frekvenciu viery v lásku a nedovoliť, aby do jej čistej energie vstúpila akákoľvek pochybnosť, negativita. Ste to Vy, ktorí tvoríte svoj lepší, krajší svet a záleží na Vašom rozhodnutí.

S láskou Féwa

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama