Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Féwa 25. 12. 2012 část 2.

26. prosince 2012 v 19:52 |  Aktuální novinky

Zviditeľňovanie sa bránou času - jeho subjektívna a objektívna - cestou trojjedinosti.

Je to cesta rotujúcim trigonom, tunelom času, kedy sa tuningom vesmíru /Centrálneho Slnka/ spájate involučne a evolučne s individuálne prijímanou novou realitou. Vstupom do srdca, jeho spirituálneho bodu. Všetkého čo je láskou človeka ako kozmickej bytosti preciťované i zdieľané.
Sú to dve brány, 3 stupne previbrovávania / 1. brána, prechod rotujúcim trigonom, 2. brána/ - návratom späť k láske. Kedy sa ukotvuje evolučný cyklus, trvajúci približne 26.000 rokov /pohľadom lineárneho času, pretože čas v skutočnosti neexistuje, je len jeden/ nadobudnutím skúseností, ktoré evolúcia vyžaduje. Pred posunom do vyššej reality svetla - jej dimenzie.
Populácia Zeme je tvorená tými bytosťami, ktoré neustále absolvovali svoje inkarnácie na Zemi /i keď všetci sú kozmické bytosti, nesúce v genetickej výbave kombináciu kozmických génov/. Ďalej tými, ktorí striedavo žili na Zemi a v iných hviezdnych systémoch a priebežne prinášali potrebné informácie, ktoré človek ku svojmu vývoju potreboval. Tretiu skupinu tvoria bytosti vyslané na matku Gaiu do ľudských tiel so zámerom pomoci. Tieto bytosti z Vašej galaxie, ale i mnohých ďalších galaktických centier sú súčasťou Vašich životov. Vaši známi, blízki, ľudia, ktorých denne stretávate a vôbec by Vás nenapadlo zamyslieť sa nad ich skutočným poslaním na Zemi. Je to pochopiteľné. Terciálne vedomie - jeho výška - nedovoľuje siahnuť hlbšie do genetických záznamov a prečítať si kozmickú knihu života. Toto listovanie pamäťou vesmíru je dovolené tým jedincom, ktorí dosiahli potrebnú vibráciu vedomia, alebo im zámerne bola ponechaná z dôvodu učenia človeka na jeho ceste do novej ľudskej dimenzie. Je to schopnosť, dar, výzva človeku....Aby pochopil, že nie všetko je napísané v pozemských knihách. Že je i transparentnejší a predsa neustále ľudský svet, ku ktorému sa posúvaním sa v čase vracia. I keď spektrum, ktoré zrakom sleduje mu do chvíle splynutia s novou realitou nedovoľuje iné reality vnímať. Hlavnou náplňou poslania týchto bytostí je učiť, liečiť, harmonizovať človeka a matku Zem. Pretože človek a Zem je spojenou nádobou a každá ľudská emócia, ktorá je základným predpokladom vzostupu sa okamžite vstrebáva do Zeme a Zem reaguje svojou nerovnováhou. Následne sa čistí. Preto je Vaša vnútorná rovnováha, Váš vnútorný kľud tak veľmi dôležitý.
Jedná sa o kozmické cykly. O Vaše /fraktálom sa opakujúce/ déja vu. Ale i o déja vu Zeme. Upozorňujúce na dôležité momenty životov, na dôležité planetárne okamihy. Etapy, stupne vývoja - posunom k Centrálnemu Slnku, ktoré ako centrálne galaktické vedomie sa neviditeľnou niťou viaže na všetky Slnká. Dalo by sa povedať, že posun v čase je záležitosťou slnečného vedomia /otca/, vedomia Zeme /matky/ a ich dieťaťa /človeka/ so súhlasom nekonečnosti galaxie, ktorej centrálne žiarenie je všetkým čo tvorí lásku láskou.
Znovunadobúdanie vševedomia, vracajúc sa kruhom času do kozmického bodu, ktorý je pripojením na ďalší evolučný cyklus /kruh/ nekonečnej osmičky. Na ďalší stupeň evolučného rastu. Je to bod nanosystému kozmického vedomia na ktorý ste sa opäť napojili /po cca 26.000 rokoch/. Vstúpili do tej časti špirály, ktorá predstavuje populačný vzostup. Tento bod nie je len zanedbateľným bodom nakresleným niekde v časopriestore. Nie je len nezaujímavým momentom univerzálnej existencie. Fyzicky zatiaľ nepostrehnuteľný /jedná sa o energetickú záležitosť a prevážna väčšina ľudí zatiaľ nemá schopnosť energie vidieť/, pretože ľudská populácia ešte nie je súčasťou tej dimenzie /jej individuálnej reality/, ktorá má širší záber. Tento fyzicky nepostrehnuteľný bod je stredom trigonu časovej brány. Je to špirála oddeľujúca, ale súčasne i spájajúca rôzne tvary subjektívnej a objektívnej reality. Vyzerá ako mostík /tunel/, ktorým sa z haly letiska presúvate do svojho lietadla. Jedná sa o spojenie medzi centrálnymi kozmickými frekvenciami /3D a 5D/. Je to zmes všetkých vibrácií, ktoré sú rotáciou trigonu - tunelom času - magneticky priťahované k novej dimenzii. Irelevantný a pritom relevantný úsek prelínajúcich sa časov, hutnosťou rôznych vibrácií, ktoré jednotlivé reality svojím vedomím predstavujú. Aby druhou bránou vstúpili do bezpolaritného režimu svetla. Bránou /akoby druhými dvierkami prechodnej izby/, ktorej tvar trigonu je opačne orientovaný.
Dve bubliny časopriestorov, zviditeľňujúce sa a zviditeľňované svojím vnútorným svetlom, ktoré si hľadá cestu von. Dve centrálne frekvencie vesmíru, dve centrálne reality hmotného a transparentnejšieho systému nielen Vašej galaxie, ale celého vesmíru. Budiace sa kozmické vedomie jednoty, ktoré rastom vibrácií postupne absorbuje doterajšie hmotné vedomie /ak s tým súhlasí/ a zážehom centrálneho Slnka a tým i všetkých sĺnc sa stáva cyklicky sa opakujúcou etapou svetelne hutnejúcej špirály jednotného kozmického vedomia.
Jedná sa o mikro- a makrokozmickú záležitosť. Rovnaký kozmický most, ktorým previbrovávate sa nachádza medzi Vašou pravou a ľavou hemisférou - corpus callosum, ktorý neustále zaznamenáva elektromagnetickú frekvenciu v ktorej žijete.
Je veľmi dôležité, aby bol každý ukotvený vo svojom strede. Vo svojom vnútornom vesmíre a nezapodieval sa zámerne útočiacou negativitou. Vy viete, že celý proces je o láske - o návratu k nej. Negatívne myšlienky vysielaný cez jednotlivcov do kolektívneho vedomia majú za úlohu vnášať nedôveru ku svojmu vlastnému svetlu. Zneistiť, zosmiešniť, deštruovať Váš vnútorný potenciál. A tým udržiavať kolektívne vedomie v nízkych vibráciach, ktoré neumožňujú vzostup. Zámer tmavých energií, ktoré v časovom moste /zmesi všetkých vibrácií/ sú ako 3D realita ešte stále súčasťou Vašich energií. Preto si ich jednoducho nevšímajte, ale súčasne už nedovoľte, aby Vás akýmkoľvek spôsobom zneisťovali.
Ste v čase nultej frekvencie. Vo vibrácii duše, ktorá intenzitou žiarenia rozvibrováva všetko vo Vašom vnútri zabudnuté, ale i odmietané. Tým odmietaným je predovšetkým láska k sebe, ku svojmu "Ja". Láska od ktorej sa ako zlatá reťaz odvíja láska k ľuďom, k Zemi, ku všetkým, ktorí tvoria jednotu realít. Nachádzate sa v čase vírenia multifrekvencie, ktorá Vás delí od zabudnutia na skutočnosť kým ste. V tom zmysle, že vstúpením do bezpolaritného stavu vedomia /druhej brány trigonu/ sa za ľudským nepochoipením zatvorí časová brána a Vy - deti Slnka i nového Slnka - budete už schopní si naplno uvedomiť /obsiahnuť svojím vedomím/ všetky reality. Vidieť svoj svet už inými očami.
Zaujímajú Vás termíny, presné časové údaje. Chcete mať čierne na bielom napísané čísla, ktoré rozhodujú o vašom vzostupe. Ale o tom to nie je, milovaní. Je to o posolstve Mayov, ktorí zanechali svetu dva kalendáre, ale i dve posolstvá. To dôležité posolstvo bolo zámerne zastierané, Vami odmietané, obchádzané. Vedomie zavádzané negativitou myslenia, ktorej zámerom bolo proces návratu zastaviť. Najdôležitejšie posolstvo Mayov nie je ručičkou, ktorá ukazuje Váš hmotný, lineárny čas. Je hmotou nevyčísliteľné. Je to láska - jej múdrosť. Viera - nepochybovanie. Nádej - že všetko čo má človek vysnívané genetickou pamäťou sa opäť zjednotí emóciou vedomia Krista. Jeho paprsku.
Kreslíte výraznou líniou svoje individuálne emócie /svojou vibráciou/. Odstraňujúc všetko negatívne. Posúvaním sa po pružine špirály trigonu, aby ste vstúpili druhou kozmickou bránou do svojej novej dimenzie. Jednoducho si túto skúsenosť predstavte tak, že je to natiahnutá pružina, spájajúca dve dimenzie do chvíle, kedy ju neviditeľná ruka vesmíru / spinálnym vyčistením negatívna/ v nanosekunde pustí. Tým tento tunel času /brána/ zanikne a Vy sa prekopírovaním /"precvaknutím"/ v čase ocitnete vo svojej novej realite.
Je to makrokozmický, ale i mikrokozmický ankh. Jeho absolútnou nulou sa križujúci stred medzi univerzálnymi dimenziami a súčasne medzi mozgovými hemisférami /v epifýze/. A jeho spodná časť, vyrastajúca zo srdca. Tam sa ľudské vedomie posúva. Do srdca, ktoré je novým vedomím ľudskej populácie.

S láskou Féwa
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama