Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Prosinec 2012

MAYSKÝ KALENDÁŘ TZOLKIN 3.12.2012 12 IK kin 142

3. prosince 2012 v 9:32 Aktuální novinky
BÍLÝ KRYSTALICKÝ VÍTR


TRECENA CHUEN přináší do našeho života lehkost, pomáhá nám uvolnit se od pocitů viny a hříchů.

DVANÁCTÝ Den s sebou nese sílu Ducha a ukazuje nám, jak překonat pocit osamělosti a smutku.

Každá modrá Vlna pulsuje Energií Transformace. Její velikost posílí DVANÁCTÝ Tón - Tón kulatého stolu - s Pečetí BÍLÉHO VĚTRU. Tento kin definuje váš aktuální úspěch současného pobytu na Zemi. Užijte si, že vám ČAS dal tolik prostrou k přemýšlení.V tento den vám bude ukázána vaše cesta duchovního vývoje - od čistě zvířecí podoby, až k Božskému člověku.
Charakteristickým znakem této Vlny je rozvoj vysoké citlivosti. Váš soucit ke VŠEMU, CO JE - nyní, vejde do rezonance se VŠÍM, CO JE.
Vlna CHUEN to učiní důkladně a pokud bude třeba vrátí vás až do dne vzniku veškerého stvoření na Zemi.

DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE SE ZDROJEM VŠEHO

VÍTR, TO JE DECH DUCHA, DECH ŽIVOTA,…. ENERGIE, KTERÁ ZTĚLESŇUJE, ZASÍVÁ A ZASÍLÁ DOBRÉ DUCHOVNÍ MYŠLENKY A SEMENA……..JE TO ENERGIE DUCHOVNÍ INSPIRACE SNÍLKŮ A VIZIONÁŘŮ…...VÍTR JE ENERGIE STOJÍCÍ ZA ZMĚNAMI POČASÍ, ZMĚNAMI SPOLEČNOSTI…….EROZE
Duchovní svět mně pomáhá spojit chodby mnoha inkarnací. Zapomněl jsem, že život je jen hra, díky které rozšiřuji své Vědomí. Tento zdánlivě pro mě tak drahý fyzický svět, je jen prostředek k dosažení cíle.Využívám sílu Ducha, jsem ztělesněním duchovní moudrosti. Jsem tady, abych poznal chuť štěstí. Hořkost a každodenní boj nepatří do mého osudu.
TRANSFORMACE STÍNU

Naučte se vnímat vztah s tím, co je Božské, následujte svojí intuici....

Komunikace…..

Dny označené symbolem IK mají velmi bouřlivý průběh, pokud se dostanou do vzorce stínu vašeho kauzálního těla. BÍLÝ VÍTR přináší pořadí, ve kterém jsou jednotlivé programy uzdravovány. Zkušenosti získané v tento den mohou být velmi nepříjemné. Především bude zkontrolováno, jak dalece se Ego brání realizaci programů vybraných vaší duší. Obzvláště bolestným způsobem je kladen důraz na nedisciplinovanost, nepoctivost a nízké oceňování vlastního JÁ. Jelikož BÍLÝ VÍTR víří bezprostřední Energií Zdroje, u osob spirituálně pokročilých se může v tento den rozzářit síla duchovní zralosti, která nejen produchovní jejich fyzický svět, ale vyvede je z obecného chaosu. Energie BÍLÉHO VĚTRU může velmi specifickým způsobem odhalit aspekty komunikace s Vyšším JÁ a rovněž nám s přátelským úsměvem na tváři ukázat vyjímečnou drsnost.
V Tónu IK, který je bezprostředně spojen se Zdrojem, vibruje duchovní čistota a síla, která vás neustále vede osobním procesem rozvoje.Vibrují zde také všechny Prvovzory - díky kterým můžete navázat kontakt s Vyšším Vědomím.

12. KRYSTALICKÝ TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY

Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarizace. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé naše rytmicky pulsující tělo.Žijeme ve světe polarity a víme, že všechno patří do jednoho velkého CELKU uvědoměním si svých osobních vzorců. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili.Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarizace k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Rodiny Světla si přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.

ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI !!
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU!!

V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti.Slovo krystalický zde znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu nám ukazuje,o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jsme byli zapleteni karmickými vazbami - to nám odhalí vyšší nadhled. Tón KRYSTALICKÝ preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny Kalendářní dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také definována SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.

monikaczyrek.blogspot.com
překl.L.Sýkorová - Individuální výklad osobního Mayského kalendáře
info - lenkayskorova.art@gmail.com

Jsi součástí celku a každá duše má v tomto celku svou roli.

3. prosince 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jsi součástí celku a každá duše má v tomto celku svou roli. Proto nebuďte jeden k druhému kritičtí nebo netolerantní, ale uvědomte si, že ani dva z vás nejsou stejní a že k dotvoření dokonalého celku je třeba mnoha odlišných částí. Viděls někdy hodiny rozebrané na součástky? Hodiny jsou složeny z mnoha různých součástí, a když je vidíš rozloženy před sebou, divíš se, jak vůbec mohou plnit úlohu dokonalého časoměřiče. Avšak když někdo, kdo rozumí hodinám, vezme každou součástku a dá ji na správné místo, shledáš, že hodiny nejen jdou, ale ukazují i správný čas. Dokud každá částečka zůstane na pravém místě a bude plnit svou úlohu, vše půjde hladce. Nyní víš, proč ti říkám, abys našel své správné místo v rozsáhlém schématu života, a když je najdeš, abys ze sebe vydával to nejlepší.

Eckhart Tolle - žije život v naprostém TEĎ

2. prosince 2012 v 15:56 Skutečný mír je uvnitř

Eckhart Tolle - žije život v naprostém TEĎ

Vedl neuvěřitelný život. Narodil se v Německu, žil ve Španělsku, studoval v Anglii, kde byl odborným asistentem a badatelem na univerzitě v Cambridge. Ze stavu sebevražedných tendencí, depresí a úzkostí dospěl až k duchovnímu osvícení. V určitém období se vzdal společenských vztahů a stal se bezdomovcem bez práce. Prostě se v pokoji vzdal všeho. Dva roky žil bez domova na ulici. Po nocích spával na lavičkách v parku a přesto dny trávil v největší blaženosti. Lidi začalo zajímat jak se mu podařilo dosáhnout úplného míru. Tak se Eckhart Tolle stal jedním z nejznámějších duchovních učitelů a šíří své učení po celém světě. Je prorokem dneška. Jeho poznání obsahuje sílu pravdy, sílu přítomnosti...
tolle2.jpgRišikéš, Indie, 2002. Hostitelé ho vítají: "Jak jsme šťastni že jsi tu!". Když mu pořadatelé dávají kolem krku věnec Eckhart Tolle se jen směje. Pozorně se zadívá do obecenstva a potom si pomalu opatrně věnec sundá. Odloží ho a zůstává pár okamžiků v tichu, pozorujíc lidi kolem. Pak začne hovořit:
"Dnešní setkání má být výukový seminář, ale čeho jsme tu svědky není vlastně výukou. Slova jsou tak omezená, ale museli jsme dát této události nějaký název. Výuka, to by znamenalo že bych tu přišel s něčím novým, s poznáním, informacemi, fakty, nebo s nějakým druhem zkušenosti či emoce. Ale tak to není. Nic už tady nepřidám. Každý z vás už má více než dost. Nashromáždili jste více duchovních vědomostí než kdy měl Buddha. Vždyť vy očividně vlastníte celé mapy vytvořené ze všech těchto vědomostí. Máte už skvělé ukazatele cesty transformace vědomí. My však tady nepoužijeme žádný z nich, bez ohledu na to jak hluboké mohou být, dokonce i když mnohé z nich vznikly v této zemi, která je právoplatně nazývána kolébkou duchovnosti.
Ne že by na těch mapách bylo něco špatného. Jsou docela krásné. Každé období však dává vzniknout svým vlastním ukazatelům, podle požadavků doby. Pokud jsou použity správně, budou i ty starodávné fungovat, je tu ale riziko že se stanou překážkou pokud jsou použity špatně. Všimněte si, že nazývám starověká duchovní učení "mapami" nebo "ukazateli".

Podstatou každé cesty je proměna vědomí

Proč? Co je to vlastně mapa? Mapa nikdy není samotné území. Ukazatel není to samé jako místo na které ukazuje. Veškerá učení, ať starověká nebo současná, ukazují někam za. A podstatou všech těchto učení je možnost proměny lidského vědomí, osvojení stavu bez závislosti, bolesti a vnitřní podmíněnosti. Učení vám může ukázat cestu k tomuto stavu. Lidé, kteří dokázali sami sebe osvobodit od podmíněnosti, od falešného pocitu bytí a od falešného já, odpradávna nabízeli učení v tomto změněného stavu vědomí. To je důvod proč v sobě tyto mapy mají takovou krásu a sílu. Je to také důvod proč vždy tolik fascinovali a jedna po druhé zaujímaly lidi, kteří je následně začali sbírat a porovnávat ve snaze o jejich výklad. V takovém okamžiku jsme blízko k tomu, abychom zapomněli na jejich cíl. Prostě někteří lidé se tolik zabrali do formy nějakého učení, že po chvíli začali hluboce milovat ukazatel anebo mapu, se kterou se ztotožnili.
A někteří si je natolik oblíbili, že se začali přít s jinými skupinami, které měli v oblibě jiné ukazatele, protože zapomněli že všechny vlastně ukazují ke stejné věci. Od takového okamžiku nese člověk na svých ramenou břemeno. Děje se tak od počátků a děje se tak stále.
tolle4.jpgMé "učení" je z kulturního hlediska neutrální, není ani buddhistické, ani křesťanské nebo hinduistické, ale zahrnuje esenci všech. Není strnulé a nevyžaduje víru v to či ono. Esence učení, které nás sem přivádí, je možnost transformace lidského vědomí, vašeho vědomí. Všechny jazyky mají svá omezení, forma je omezená, tudíž slova jsou jen dalšími ukazateli. Jelikož všechny formy mají svá omezení, všechna slova která říkám jsou omezující. Pokud hovořím o "transformaci lidského vědomí" není to úplně pravda, je to jen jeden určitý pohled. Žádné tvrzení nemůže obsáhnout celou pravdu. Tvrzení může být jenom jedním z mnoha pohledů. Toto je dobré vědět, aby se takto lidi nedrželi nějakého tvrzení a neztotožňovali se s jedním pohledem tvrdíc, že "tohle je pravda".
Transformace lidského vědomí? Ano, je to pohled, který znamená nějakou proměnu uvnitř vás, dokud není dosaženo nového stavu. Že je ve vás něco, co musí být napraveno? Ale to není pravda. To by totiž znamenalo, že je k tomu zapotřebí času, jenže tak to není. Tak co je tedy podstatou transformace vědomí, která nevyžaduje čas? Je to vůbec možné?" Eckhart Tolle zůstává v tichu, okamžiky vnitřního soustředění míjejí...

Poznání je to jediné, na čem záleží

"Takto dosahujeme podstaty a to je jediný důvod, pro který jsme tady: odhalení tohoto stavu vědomí - ne jako nějakého úkolu, kterého snad můžeme dosáhnout někdy v budoucnu, ale jako skutečnosti, která se TEĎ nachází uvnitř vás. Jak ho můžete poznat, aniž byste z tohoto přesvědčení udělali novou víru? Stejně jako můžete přijmout přesvědčení když nasloucháte učení jenž vám tvrdí, že už jste osvícenou bytostí. Může to být velmi uspokojující, přidat takové tvrzení k obsahu vaší mysli a přesvědčit sebe sama, že je to skutečně pravda. Prostě protože mi mistr řekl, že nemám nic měnit, jelikož už jsem osvícenou bytostí (smích v publiku). Na nějaký čas to může posílit vaši identitu vytvářenou myslí, posílit sebevědomí a to vám udělá moc dobře - konečně jste uspěli! Ego udržované myslí se bude pokoušet z toho získat víc. Když můžete od někoho získat silnou víru, kterou přidáte k obsahu vaší mysli a ztotožníte se s ní, velice vás to na okamžik uspokojí. Jste teď tak velký, někdo kdo vyspěl a stal se osvícenou bytostí. Jedná se ale o druh uspokojení které nemůže trvat napořád a život vám ukáže, že jste osvícení vlastně ještě nedosáhli. Tak budete pátrat po něčem dalším, co by vás spasilo: zkušenosti, jiná víra, hlubší poznání, nebo opravdové duchovní dosažení,..., abyste to také přidali do svého vědomí. Takto se distancujete od toho, kdo už jste. Stále se díváte do budoucnosti a lpíte na různých věcech, abyste dosáhli duchovního dosažení.
Možná jste se už finančně zajistili a nyní toužíte po duchovní evoluci. Možná se vám podařilo překonat emoční krize a po čem nyní toužíte je naplnění. A tady se najednou objeví toto učení, které vám může připadat tak divné, protože říká: nemůžeš to najít v budoucnosti. Ale já také současně tvrdím, že my nevěříte! Pokud je to tak, pokud jste se už osvobodili, jaký je rozdíl mezi vámi a vaším mistrem, pokud je nějaký. Kdo může říct, že mistr ví co je pravda zatímco vy ne? Jak vlastně vypadá takové poznání? Jak se projevuje? Je to prosté. Není to otázka mistra, který by věděl více než vy. Někteří můžou vědět. Jsou však i jiní mistři, velmi prostí, bez lepšího vzdělání. A když dojde na poznání a informace, může se stát že toho budete vědět tisíckrát víc. Vy znáte mnoho věcí, ale oni místo toho znají jedinou věc, na které záleží...(obecenstvo i Eckhart Tolle se smějí)

Nepotřebuješ víc času

Odpověď je jednoduchá a já vám ji dám hned teď pokud už spěcháte domů, nepotřebuji vyzdvihovat své učení tvrzením, že je mohu poskytnout jen šestý den v týdnu. Mistr se zcela nachází v přítomnosti. Nikdy není odtrhnut od přítomného okamžiku. Cokoliv se v tomto okamžiku děje, on od toho není oddělen. To znamená konec všeho co je ve vás falešné. Celá vaše struktura se odvíjí od vnitřního odporu vůči přítomnému momentu. Ego formované myslí se udržuje s využitím tohoto odporu. Stav opozice je stavem neštěstí, neustálé touhy nebo strachu z projekce mysli, kterou nazýváme budoucností.
tolle1.jpgToužit a potřebovat čas, jako kdyby to mohlo přinést něco co učiní člověka kompletním, a strach z toho že zítra, za měsíc, za rok či desetiletí by se mohlo přihodit něco, co mi vezme to co my dává pocit uspokojení, to jsou dva aspekty, které vytváří budoucnost. Rozvoj lidského vědomí, bez ohledu na formu jaké nabude, sledován vzorci anebo prostředky času. To je ohromná síla, která tě odtrhává od přítomného okamžiku, jenž je plný života a dosažení a posouvá tě do budoucnosti.
Když je vaše hledání zaměřeno na nějaký aspekt o kterém se domníváte že vás obohatí, pak vás budoucnost učiní ucelenějšími. To je pravda dokud se domníváte že k duchovní praxi potřebujete budoucnost. Netvrdím že je to úplný nesmysl. Potřebujete duchovní praxi... pro mnoho lidí je duchovní praxe krůčkem k postupnému rozvíjení stavu svobody. Avšak během tohoto vývoje nastane moment, ve kterém si uvědomíte iluzorní povahu času. Uvědomíte si kým skutečně jste, za formou. Toto sebepoznání se objeví mimo dosah mentálních konstrukcí. Najednou objevíte klamnost budoucnosti z perspektivy duchovního osvobození. Avšak než si to uvědomíte, duchovní praxi potřebujete. A to nemusí nezbytně znamenat to, co je za duchovní praxi pokládáno. Potřebujete k ní čas a utrpení. Pro velkou řadu lidí jedinou duchovní praxi zahrnuje utrpení. Je dost takových, kteří nepraktikují žádnou duchovní cestu. A pro ně je právě utrpení nejlepším duchovním mistrem. Potřebují ho, protože pro ně jsou tyto dva pojmy synonyma. Když tvrdím že nepotřebujete žádný čas, neplatí to pro každého. Je to pravdou pouze pro ty, kteří jsou schopni být pozorní vůči okamžiku TEĎ, pro ty, kteří si uvědomují jeho hloubku a opravdovost. A my jsme tu abychom objevili skutečnost a pravdivost tohoto výroku během týdne, což znamená čas.

Nepotřebuješ víc utrpení

Odkrýváme tu stav vědomí, které se nevztahuje k času. Možná, že některým z vás se dokonce to o čem mluvím moc nezamlouvá, protože se vztahují k času a k proměnám ega během času, skrze které den za dnem očekávají uspokojení. Pokud je to pouze ono malé ego které mi naslouchá, nemůžou se mu má slova líbit, protože jeho existence je spojena s časem. Je to tak silné, že snadno někteří z vás, kdo zde předtím nikdy nebyli, mohou cítit velkou potřebu odejít. Není na tom nic špatného. Znamená to jen, že ještě nejste připraveni naslouchat jednoduchosti a hloubce této pravdy - že nepotřebujete čas. Zkoumat podrobně toto tvrzení tak, abychom mu porozuměli, může dokonce nahánět i strach. Strach. Kdo se vlastně bojí? Je to omezené vědomí ega spjaté s časem, které má z tohoto prohlášení strach. A to je dobré. Znamená to, že tvrzení - už nepotřebuješ čas - se tě netýká. Znamená to, že potřebuješ víc času. A to je dobré. Ale stejně tak je to s utrpením. Tvrzení - nepotřebuješ už čas - říká to samé jako tvrzení - nepotřebuješ už trpět...
To je základní učení Buddhy, učení o ukončení utrpení. "Nepotřebuješ už čas" v sobě zahrnuje "nepotřebuješ už utrpení". Proto takové tvrzení pro vás může být pravdivé nebo ne. Není to něco co by platilo pro všechny. Nesejde na vaší předchozí duchovní praxi, nebo učení, nebo utrpení, nebo toho všeho dohromady. Otázkou je pouze zdali máte vnitřní schopnost naslouchat těmto slovům a plně jim nakonec porozumět. Nejedná se o porozumění v tom smyslu, jako když o něčem začneš přemýšlet, tak se není možné dostat příliš daleko.
Takto může být tvrzení "už nepotřebuješ čas" pravdivé nebo falešné. Podobná otázka se může mysli vymykat, můžu často tvrdit věci které jsou současně pravdivé i nepravdivé. Nějaký ukazatel může být pro tebe pravdivý nebo ne. Mysli se to nelíbí. Říká že něco může být buď pravda nebo lež. Takto to funguje v oblasti vědy, nebo alespoň tak to doposud fungovalo. Ve skutečnosti otázka zní: potřebuji čas? Potřebujeme čas, abychom něčeho dosáhli? Odpověď je: potřebuješ čas, dokud si neuvědomíš že ve skutečnosti čas nepotřebuješ.

Perfektním cvičením je přijímat

Budeme používat tato slova "už nepotřebuješ čas" po celý týden, abychom to prohloubili, abychom našli k čemu směřuje další ukazatel. Nepotřebuji víc času abych byl to co jsem, abych byl sám sebou a kompletní. Jak to můžu vědět, aniž bych z toho jen udělal nové přesvědčení? Jak bych to mohl vědět, pokud vás nenaučím nějaké cvičení, abyste získali více času. Jak to můžete vědět? Můžete, skrze prožívání stavu přijímání - a říkám to, třebaže to některé z vás může děsit. Je to jediné cvičení pro tento týden - prožívání stavu přijímání.
tolle3.jpgNepotřebuješ nic víc. Měl bys snad potřebovat víc? Pokud potřebuješ další společenské postavení, více peněz, více prostředků, více zkušeností, dokonce více duchovnosti, není to stav přijímání. Jestliže ve svém nitru cítíš potřebu dalšího momentu, jestliže musíš vědět co bude následovat, znova a znova... jedná se o netrpělivé přezírání přítomného okamžiku. Může se to jevit jako součást vědomí běžného člověka, ale nepředstavuje to vědomí ve stavu přijímání.

Mír v tichosti rozpouští vše zlé

Přijetí - a to je velmi důležité, proto to opakuji, je tak snadné zapomenout - se objeví když už nemáš potřebu být více kompletní. "Více" je častá věc ve světě jevů. Samozřejmě, stále tu bude potřeba jídla, dovedností, atd., protože to jsou každodenní aspekty, ale psychologická žízeň po tom "více" vymizí. Pokud ego vyžaduje více, aby se stalo silnější, je to odmítání stavu přijímání. Do tohoto odevzdaného stavu se dostanete, když prostě s otevřenou náručí (Eckhart Tolle otevírá zeširoka náruč, jako by chtěl obejmout vše před sebou) přijímáte přítomný okamžik, bez ohledu na jeho podobu. Může se to jevit jako absurdní duchovní cvičení, na první pohled, protože přítomný moment často neobsahuje uspokojení. "Úplné odevzdání se přítomnému okamžiku" zahrnuje totiž také negativní emoce, které teď cítím, třeba úzkost, hněv, cokoliv. Chcete v tom zůstat napořád? Ne. Ale způsob jak to překonat není v opozici, ale v přijetí, které nám poskytne dost míru, abychom tyto emoce v tichu rozpustili.

MAYSKÝ KALENDÁŘ TZOLKIN 2.12.2012 11 IMIX

2. prosince 2012 v 12:33 Aktuální novinky
ČERVENÝ SPEKTRÁLNÍ DRAK


DNES JE DOBRÝ DEN OTEVŘÍT SE NOVÉMU POČÁTKU
IMIX TO JE POČÁTEK VŠECH VĚCÍ PŮVODNÍ TVOŘIVÉ SÍLY

Dnes shodím všechny zátěže, které jsem za léta nashromáždil na svých bedrech. Intuice mi řekne od čeho mám začít. Mé tělo se stalo tažným koněm v povozu mého Ega. Ego dnes zneutralizuje to, co nikdy před tím nemohlo být zneutralizováno.Víra v úspěch mně pomůže přetrvat těžké chvíle.

TRANSFORMACE STÍNU

Uvěřte v nádhernou fantazii, že v životě dostanete to, co potřebujete. Otevřete se přijímání. Mluvte o svých snech, přáních, potřebách.

Obživa, důvěra, víra….

ČERVENÝ DRAK - bez ohledu na doprovodný Tón - vždy přináší otázky důvěry. Dny označené touto Pečetí se dotýkají pole stínů, mohou se projevit strachem, bezmocí, ztrátou, MACHO postojem, nebo namyšleným Egem. Jelikož ČERVENÝ DRAK symbolizuje svět hmoty, pod vlivem energie stínu, se může projevit silným impulsem k postraním úmyslům (nadvláda, lakota, chamtivost). Pozitivní dopad IMIX se projevuje jako ochota jednat, aktivita, nadšení, sebedůvěra, sebeúcta. Energie Dne může zvýraznit poskytování "mateřského tepla", péči a klid. Otázky, kterým ČERVENÝ DRAK přikládá zvláštní význam, jsou otázky matérie, otázky obživy, stejně jako radost ze života.

11. SPEKTRÁLNÍ TÓN OČISTNÉ SÍLY - SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ (emocionální sféra)

JEDENÁCTKA - to je proces rozpouštění, proces, který vymývá všechny staré vrstvy, až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející Světlo do VŠEHO - CO - JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku.Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY přináší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy.Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit! Podívejte se nadhledem - vnějším vhledem - do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se vaše křehké vnitřní stěny zhroutí samy . Cesta výzvy, úskalí života a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti.Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu!

TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,
TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ

V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla.Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu SPEKTRÁLNÍM se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky.V každé Vlně jsou Dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáváním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím Energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít Dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, a zejména v pocitech,emocích a myšlenkách.

monikaczyrek.blogspot.com
Překl. Lenka Sýkorová - výklad osobní matrice podle Mayského kalendáře - kin narození - info.lenkasykorova.art@gmail.com
Jednej podle podnětů Ducha, jakkoliv pošetilými se ti mohou zdát.

2. prosince 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Vždy je třeba průkopníků, duší, které mají sílu a odvahu razit cestu k novému. Jsou to ti, kteří mají svou vizi stále před sebou a vidí ji rozvíjet se. Avšak každý člověk je jedinečný a nelze jej proto vměstnat do šablony. Musíš být volný, abys mohl růst, rozvíjet se a být inspirován oněmi hlubokými vnitřními impulsy, které uvádějí do pohybu tvé bytí. Žij duchovně; jednej podle podnětů Ducha, jakkoliv pošetilými se ti mohou zdát. Je mnohem pohodlnější sedět v pozadí a čekat, že někdo jiný jako první vykoná onen skok do neznáma. Tento skok vyžaduje víru a odvahu; jestliže sám nemáš odvahu jej učinit, nepokoušej se zdržovat nebo zastavit ty průkopníky, kteří ji mají. Buď stále vděčný, protože bez nich by Mé nové nebe a nová Země nikdy nemohly vzniknout.


MAYSKÝ KALENDÁŘ TZOLKIN 1.12.2012 10 AHAU

1. prosince 2012 v 22:55 Aktuální novinky
ŽLUTÉ PLANETÁRNÍ SLUNCE


TRECENA CHUEN přináší do našeho života lehkost, pomáhá nám uvolnit se od pocitů viny a hříchů.
DESÁTÝ Den zaplavuje svět Světlem Krista, učí nás milovat a odpouštět.
DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT O MOUDROST A NEUSTÁLOU PODPORU NAŠE PŘEDKY

Dnes na mě působí síla, která se nazývá SVĚTLO KRISTA. Dnes KRISTUS sestupuje do mého života. Stát se díky Němu Osvíceným, je mým tichým přáním. Dnes se skrze mě projeví Božská moudrost. Bezpodmínečné odpuštění a láska mě pomáhají vyřešit osobní problémy.

TRANSFORMACE STÍNU

Pokud jste ztělesněním LÁSKY - TADY & TEĎ - jste celkově volní. Podívejte se na obraz vlastního JÁ pojetím Božskosti. Získejte toto umění přijetím BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY a BEZPODMÍNEČNÉHO ODPUŠTĚNÍ.

Osvícení, láska,odpuštění…

ALFA & OMEGA. KONEC & ZAČÁTEK - to vše leží v Pečeti ŽLUTÉHO SLUNCE. AHAU je řídící centrum, ze kterého jsou průběžně zasílány tvůrčí impulsy, a do kterého se vrací zpět každý výsledek. Zde se zaměřují na úspěchy akcí za posledních devatenáct Dnů Vlny, výsledky musí být přezkoumány, tady se utváří celková bilance. Dny AHAU hrají důležitou roli v oblasti vlivu rezonance. Síla vyzařování, kterou mají, je výrazem vaší evoluční zralosti, odrazem stupně integrace se životním prostředím a vlivem skupiny, ve které se otáčejí. Pokud máte pocit osamělosti uprostřed lidí, sbližte se s Energií AHAU. Odtrhněte se od falešných očekávání a závazného pojetí lásky. Přestaňte se milovat "za něco", naučte se odpouštět. Skoncujte s neustálými negacemi, vydáváním soudů a oblíbených argumentů ANO-ALE. Uvolněte se, zavřete oči a zamyslete se, co byste chtěli ve svém životě změnit. AHAU je magickým klíčem do Kristova Srdce. V těchto dnech se magie stává vaším denním chlebem.Indícií jsou dvě prostá slova : MILUJI a ODPOUŠTÍM. Nezapomínejte, že jste na velké cestě, a že vaším cílem je stát se centrem BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY, jako AHAU. SLUNCEM, které svítí pro všechny stejně - pro dobré i špatné, chudé i bohaté. Rozsviťte SLUNEČNÍ JÁ ve svém srdci.

10. PLANETÁRNÍ TÓN MANIFESTACE - SÍLA UPŘESNĚNÍ ( fyzická sféra)

DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace.Čeká zde na vás mnoho možností.Spojují se zde dva světy - duchovní a fyzický.Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů.Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem? Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy.Zamyslete se, na jakých strukturách a systémech víry se opírá vaše realita - váš přístup k životu?Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou : musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi! To je klíč k nalezení vaší pravé identity.

POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD, ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT

V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu,v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle.Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Pečeť stojící vedle Tónu DESET.

TÓN PLANETÁRNÍ VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ

Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu.To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně,tak spirituálního rozvoje. Tento Den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.monikaczyrek.blogspot.com
Překlad Lenka Sýkorová - výklad osobního Mayského kalendáře - kin narození . info - lenkasykorova.art@gmail.com


Svoboda ve škole

1. prosince 2012 v 22:51 Oblíbená videa
Pokud je cílem vzdělávání spokojený - svobodný člověk a aktivní občan - jaké školy tento cíl dnes naplňují?

Příběh rodiny - která si právě svobodu vybrala jako klíč k hledání školy pro své dítě a v rámci filmu se snaží objevit dostupné varianty vzdělávání v jejichž DNA je jednotlivec, jeho potenciál a svoboda

http://vimeo.com/52953660#


Mayský výklad planetárního zarovnání 21.12. – 23.12.2012

1. prosince 2012 v 8:00 Aktuální novinky

Překlad části přednášky Ac Taha z kmene Mayů - listopad 2012, Santa Monica.
Zdroj: Youtube.com. www.actah2012.com
Přednáška je ve španělštině tlumočena do angličtiny a přeložena do češtiny Pavlínou Rabochovou.

Ac Tah :
"Je tu něco, co mi dělá starost a má to souvislost s planetárním zarovnáním, které proběhne tento rok. Dne 21.12. se vědci chystají uskutečnit velký experiment. Tento experiment využívá urychlovač částic.Vědci hledají antihmotu a chtějí toto planetární zarovnání využít, aby vygenerovali velice vysokou vibraci, kterou nazývají proton-proton. Jde o protony, které jsou vytvářeny v obrovských přístrojích. Existují dvě částice, které rotují v opačných směrech. Cestují desítky kilometrů, a když se srazí, uvolní tyto protony a ty pak způsobí další reakci a dopadnou na Zemi. Když dopadnou na Zem, způsobí řetězovou reakci a aktivují magma. Jakmile se protony srazí s magmatem,odrazí se do vnějšího pláště Země. Když se tedy uvolní,dojde k rozlomení tektonických desek, zažehnou metan a ze Země začne unikat plyn. Díky tomuto tření dojde k zažehnutí metanu a jakmile začne reagovat s kyslíkem, vzniknou ohnivé víry. A takto dochází k vypalování stovek hektarů lesa. Ve státě Chihuahua došlo před měsícem kvůli těmto zemským pohybům k vytvoření ohnivých vírů.
Jaký byl důvod tohoto experimentu? Chtějí nalézt částici antihmoty. Co mě opravdu znepokojuje je fakt, že když dojde k uvolnění protonů, vytváří to díry na povrchu planety.Jsou to díry, které jsou asi 50 km široké. Dochází díky tomu k mizení celých oblastí. Od roku 2010 do roku 2012 se na Zemi objevilo devadesát tisíc takových děr.
Mayové se hodně zaobírají kvantovou fyzikou. V současné době je však mezi Mayi a vědci určitá propast. Veškeré pyramidy, které Mayové postavili, jsou urychlovače částic. Věděli jsme, že mezi 21.12. a 23.12 dojde k planetárnímu zarovnání.Věděli jsme také, že sem bude pronikat energie z Centra Galaxie, ale bude to trvat jen 8 minut. Během těchto osmi minut budeme mít neskutečně vysoké Vědomí.Uvědomíte si veškeré svoje chyby a dojde vám všechno, co se děje ve vašem životě. Země se pak vrátí k původní vibraci a my začneme zapomínat. Naším záměrem bylo využít pyramid k tomu, abychom tuto energii mohli polapit.To nám umožní udržet si probuzené Vědomí. Kvantoví fyzici studují mayskou kulturu a začíná jim docházet, kam tyto paprsky dopadnou. Šířka kosmického paprsku zasáhne oblast od jihu Spojených států až ke Guatemale, setrvá tu po dobu osmi minut. Bohužel, hodně těchto pyramid bylo zničeno,takže nebude možné tuto vibraci udržet.
Vědci se budou snažit využít tohoto paprsku, aby navýšili vibraci svých přístrojů. Ve snaze nalézt částici antihmoty se budou pokoušet o převrácení pulsace Země. Už to zkoušeli několikrát, naposledy při zemětřesení v Chile a v Japonsku. Došlo k posunu zemské osy o 18° a to je hodně. V Brazílii objevili asi deset tisíc tun mrtvých ryb. Když posunete zemskou osu, zvířata reagují na magnetické vlnění a ztratí orientaci. Na planetě probíhá hodně změn.Uvědomil jsem si, že mají všechny své přístroje zaměřeny na Mexiko. Jak to ale chtějí udělat, aby všechny protony dopadly na Mexiko? Když rozumíte vědeckým základům, je to velice jednoduché. Jediné co potřebujete, je tekutý kov. Potřebujete tekutou rtuť.Rtuť nemůžete zmagnetizovat, ale funguje jako most, jako prostředek, který magnetismus přitáhne.
Všichni v Mexiku jste si nakoupili spousty rtuti bez toho, aniž byste o tom věděli. Rtuť se totiž nachází v úsporných žárovkách. Jsou to takové ty spirálovité. Je tu 130 miliónu Mexičanů a koupili jsme si asi 50 milionů těchto žárovek. Vše je připraveno na 21.12. Ale je tu však jeden malý detail, Mayové stále existují a naše paměť je 3000 let stará. Začali jsme budovat zpomalovače částic. Urychlovač částic stojí miliony dolarů. Zpomalovače částic mají hodnotu asi 3000 dolarů. Jak fungují?
V květnu jsme pořádali obrovské setkání probuzených lidí v oblasti Yucatánu. Začali jsme pracovat s vodou.Vytvořili jsme zařízení a toto zařízení je schopné pohltit protony do vzdálenosti sta kilometrů od něj.Takže, když dojde k uvolnění protonů do vzdálenosti sto kilometrů od naší pyramidy, pyramida je pohltí skrze určitý senzor. Je tam určitá rezonanční komora, ze které se proton dostane do kostky, která má uvnitř sebe obvod. A protože tato částice cestuje rychlostí světla, ponořili jsme onen obvod do vody, která nemůže produkovat elektřinu, pouze jí pohlcuje. Tou zázračnou vodou je destilovaná voda. Ve 130 litrech vody se proton zpomalí a nic se nestane, a proto jsme umístili pyramidy po celém Mexiku. Až se vrátím, budeme vyrábět malé pyramidy, asi 60cm vysoké, které mají uvnitř oscilátor.Ten může generovat frekvenci, která bude sdílena po celé zemi. Když tento oscilátor aktivujete, roztáhnete energetické pole pyramidy a tím vytvoříte něco jako magnetickou matraci. Protony se díky tomu budou srážet a sníží to jejich rychlost. Po celé zemi vytváříme lidské magnet.
Jak to děláme? Skrze geometrii, kterou jsme vám ukázali.Když uděláte tento pohyb ( viz video),vytváříte ve svém těle elektromagnetické pole.Vaše tělo se stane obrovským magnetem. Když se pak procházíte po ulici, aktivujte elektromagnetická pole všech lidí kolem sebe. Je to dobrá strategie, funguje to.
V Mexiku bylo nedávno hodně zemětřesení na místech, kde máme pyramidy. Je před námi hodně práce. Máme jenom dva měsíce a musíme to udělat hodně rychle. Cestoval jsem celým Mexikem dnem i nocí, z místa na místo. To je důvod, proč jsme se rozhodli ukázat vám tuto geometrii zde v USA, abyste si mohli i vy vytvořit svá elektromagnetická pole. Má to spojitost s probouzením Vědomí. Je to forma toroidální geometrie. Pro každých 13 lidí vytváříme malou pyramidu. Tady v sále je 120 lidí, když budou všichni pracovat s touto geometrií, v momentě planetárního zarovnání, mohou všichni tito lidé příchozí energii doslova polapit a udržet onu vibraci mnohem déle. Tím dají příležitost všem ostatním, aby si mohli ve svém mozku vytvořit nová nervová spojení. Všechno je energie a já energii miluji. Všechno s čím pracujeme: magnetismus, elektřina, to vše je přírodní. Práce s pyramidami, kterou děláme a pohlcování protonů, nám pomůže udržet vibraci v naší zemi déle.
V současnosti pomáháme při výstavbě pyramidy v Albuquergue. Není důvod se bát. Každý element v přírodě je lehce kontrolovatelný člověkem. Míříme na takovou úroveň vědy, které se v současnosti snaží dosáhnout vědci sami. Nejdříve však musíme pochopit, jak funguje naše vlastní tělo. Teprve pak můžeme spolupracovat s vědci, je to velice jednoduché. Nyní jsme schopni dělat úžasné věci, ale nemůžeme, protože nás ovládají emoce. Skrze emoce můžete kontrolovat druhé lidi. Když se od tohoto konceptu osvobodíte, může věda lidstvu skutečně sloužit. Pak s ní můžeme spolupracovat.
Pamatujte, když používáte svá LED světla, vysílejte lásku a rozsvěcujte ostatní.Vážně to funguje. Experimentovali jsme s tím v Mexiku.Všechno bylo velice pozitivní.

Otázka: Jak velký bude dosah této transformační energie?

Díky našemu rozmisťování pyramid, bude efekt celosvětový. Co se potom stane s rozšířeným vědomím a jak to bude fungovat?
Najednou dostanete nápad. Když ho nezačnete uskutečňovat, tak ztratí náboj a pozvolna vás opustí. Stejně tak to bude fungovat s planetárním zarovnáním. Bude to trvat jen osm minut. Lidi si najednou řeknou :"Super, je to pravda, budeme žít v míru." Ale, když s tím nic neuděláme, bude to jako bychom měli určitý blažený pocit, který za chvilku ztratíme.
Pyramidy, které nyní stavíme, by nám měly pomoci udržet onu frekvenci alespoň tři měsíce. Doufáme, že se nám tu energii povede ukotvit, aby lidé mohli začít vytvářet sociální skupiny, plány,tvořit si nový způsob života.Tohle je probuzení.

Otázka: " Jak se na ten moment můžeme připravit?"
Připravte si tužku a papír, budete mít spousty nápadů, tak abyste se později mohli rozhodnout, které jsou hodné uskutečnění. V podstatě jsme už připraveni, pracujeme s krystaly, léčíme, žijeme v přítomnosti. Jediné, co potřebujeme, je tenhle energetický impuls. Neměňte co už dávno děláte. Pokračujte. Meditujte, zpívejte, dělejte co máte rádi.
Všechna náboženství, všechny filozofie tady byly proto, aby nám pomohly připravit se.
Nic není lepší, než to druhé. Vše nám pouze pomohlo připravit se na tento moment. Můžete sbírat informace, když ta moje nebude fungovat, možná bude fungovat ta vaše a společně dosáhneme Jednoty. Jednota neznamená, že všichni děláme to samé, znamená to, že se učíme koexistovat se všemi ostatními, kteří dělají své vlastní věci.

Otázka: " V kolik hodin přesně dojde k planetárnímu zarovnání ?"
Začne ve 12:00 21.12.2012 a potrvá do poloviny dne 23.12.2012. Největší intenzity dosáhne energie přesně uprostřed. V tento moment se všechny planety zařadí do zákrytu.Bude to trvat 8 minut. Je to úplně stejné, jako úplněk, ten také trvá tři dny. Úplně kompletní Měsíc vidíme přesně uprostřed této doby a trvá to také 8 minut.

Otázka: " Budou zde tři dny temnoty?"

Ano. První den bude Zatmění Slunce. Druhý den budeme mít Zatmění Venuše. Třetí den se noc prodlouží, bude to vypadat jako zatmění. Jsou to všechno jen zatmění, v lidském těle nic nezpůsobují. Prošli jsme skrze mnohá zatmění, změnilo se něco? Stále máme dluhy. Zatmění jsou pouze indikátory. (To je Mayský kalendář). To, na co je třeba klást důraz, je elektromagnetický dopad působení centra Galaxie na Slunce. Zatmění nám pouze umožňují zjistit, ve kterých dnech se tohle vše stane. Nebude úplná tma. Je to pouze zatmění, něco podobného, jako když zapadá Slunce.

Otázka: " Jak ovlivní zarovnání elektrickou energii ?"
Byli jste někdy v lese při západu Slunce? Taková bude tma. Nejde o to bát se tmy. Každý, kdo někdy zažil totální zatmění ví, že to probíhá jako západ Slunce. Lidé se na to často ptají, přemýšlel jsem o tom,, že pro tyto tři dny dokonce navrhnu speciální lampu.

Otázka: "Budou zde problémy s elektřinou?"
Už teď zažíváme mnoho problémů s elektřinou a budou ještě intenzivnější. Lidé doufají, že 21.12.,proběhne Vzestup, jde pouze o ono rozšířené Vědomí na dobu 8 minut, které se nám, jak doufám podaří ukotvit. Vzestoupit totiž znamená stát se vědomým. Musíme si zapamatovat, že vše, co nás napadá, musíme realizovat. Musíme něco udělat. Můžeme být sice v jiné dimenzi, ale když si budeme pořád hrát na peníze, tak jsme pořád na stejném místě. Pokud se skutečně posuneme do vyšší dimenze všechno se změní.


Překlad : Mgr. Pavlína Rabochová - překlady a tlumočení transformačních poselství z Aj.
Info: Forinti@centrum.cz

Na sociální síti publikovala Lenka Sýkorová - každodenní výklad planetárního Mayského kalendáře - osobní výklad Mayského kinu podle data narození - info.lenkasykorova@gmail.com
Tuto verzi je možné dále SDÍLET na všech sociálních sítích. KOPÍROVÁNÍ v nezkrácené a neupravené podobě je povoleno pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


Dokážeš přijmout, že dnes se může stát cokoliv?

1. prosince 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Zanech včerejšek za sebou; vstup rychle do dnešního krásného dne a uvědom si, že v sobě obsahuje pro tebe jen to nejlepší. Nalézej Moji ruku ve všem, co se děje, a spatříš zrození nového nebe a nové Země. Neobávej se, protože pro Mne je velkým potěšením dát ti Mé království, ne zítra nebo někdy jindy, ale dnes. Dokážeš přijmout, že dnes se může stát cokoliv? Jsi připraven na ty nejnádhernější události? Tvé očekávání pomáhá věci urychlit a umožňuje ti vidět, že z každé situace vzchází jen to nejlepší. Tím, že se těšíš na to nejlepší, napomáháš jeho příchodu. Touto velmi pozitivní činností vytváříš správné podmínky a správné prostředí pro rozvoj nového. Stáváš se pomocníkem, připraveným pomáhat všemi cestami k jeho zrození.