Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Prosinec 2012

MAYSKÝ KALENDÁŘ TZOLKIN 18.12.2012 1 CABAN

18. prosince 2012 v 12:00 Aktuální novinky
ČERVENÁ MAGNETICKÁ ZEMĚ


CABAN - Vlna Země - Síla Vedení

TEĎ je nejlepší ČAS vejít do souladu se svým okolím.

Vlna ZEMĚ vám dává k dispozici celé pozemské bohatství a kontroluje, jak ho používáte.

Ve Vlně Země byste měli přijmout postoj pozorovatele. Věnujte pozornost tomu, jak cítíte rezonanci s pozemským programem.Nechte projít všechny dny bez zvláštního očekávání a bez strachu.Podívejte se na dvě, nebo tři Pečeti specificky spojené s Vlnou Země.Sledujte je pečlivě a zjistíte, které z jejich Energií pocítíte na vlastní kůži. To, co zažijete, co se bude dít ve vašem životě, co přitáhne vaší pozornost, bude přesně to, co vám chtěla daná Energie sdělit. Nejdůležitější je, abyste nic nesoudili, nehodnotili. Každé cizí, nebo vlastní hodnocení by zatemnilo velmi subtilní cestu, jak se STÁT VĚDOMÝM.

Planeta Země byla zpřístupněna lidem k manifestaci odvážného programu Evoluce. ZDROJ jí vytipoval jako polygon aktivního cvičení v Díle Stvoření, umožňující se nezávisle rozvíjet, dosahovat různého stupně Vědomí a testovat nové myšlení. Noví Bohové -Tvůrci mohli rozvíjet své Vědomí díky zkušenostem sbíraným na vlastní kůži uprostřed PROSTORU A ČASU. Fyzické tělo a těžká matérie jim měla pomoci stát se novými nezávislými Bytostmi, představující LÁSKU ZDROJE.
Vlna ZEMĚ, pokračující programem iniciovaným ve třetím ZÁMKU ČASU, umožňuje start ke zralosti uvnitř čtvrtého ZÁMKU ČASU .Vlastně zde dozrává vámi vypěstované ovoce, které teď musíte sbírat.
Ve Světle ŽLUTÉ HVĚZDY 12 - na příkaz ZDROJE - budou usilovat NOVÉ lidské bytosti , které se naučili žít v harmonii, a jejichž vibrace je zcela stabilní, aby mohli pomoci slabším udělat rozhodující krok vpřed.ČERVENÁ ZEMĚ testuje každé individuální Vědomí pod vlivem planetární zralosti. Tímto způsobem se můžete podívat na vaše uložené úkoly a úroveň vaší zralosti pohledem globálních programů.ČERVENÁ ZEMĚ zobrazuje Božský program, kterému vy dáváte fyzickou podobu.

CABAN, TO JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVAJÍCÍ SÍLU TVOŘIVOSTI A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI

Země je samoregulující planeta, proto je každý můj čin zkoumán okem užitečnosti pro CELEK. To, co je škodlivé pro ostatní, vrací se ke mně jako bumerang.To, co je pozitivní podporuje kolektivní Vědomí. Dnes věnuji pozornost umění spolupracovat s lidmi a vztahům panujícím v mé rodině.

TRANSFORMACE STÍNU

Zkoncentrujte se na okamžik přítomnosti. Podívejte se na svůj život bez vydávání ukvapených závěrů. Přemýšlejte o svých osobních plánech.Věřte, že vy sami z vlastní vůle jste se rozhodli inkarnovat na Zemi v tomto zvláštním čase. Připomeňte si, proč jste tady?

Souznění, rozvoj, spolupráce….

V Energii ČERVENÉ ZEMĚ se nachází zóna kontroly individuální úrovně Vědomí. Je zde testována užitečnost a škodlivost individuálního JÁ pro CELEK.Všechny pocity ve Dnu CABAN, by měly být posuzovány z pozice osobní Rezonance s CELKEM. CABAN kontroluje také vztah ČLOVĚK - PŘÍRODA, protože jako pozemský kolektiv přebíráme zodpovědnost za osud světa. Pamatujte si, že rovnováha v přírodě je daleko více narušena, než mezilidské vztahy.Kdo se naučil vidět sám sebe, jako součást CELKU, přestane soudit lidi, protože ví, že každý, koho potkáme, je odrazem v zrcadle našeho vlastního JÁ. Uzdravení světa a kolektivního Vědomí začíná pořádkem na vlastním dvorku. Mohou zde nastat různé konflikty, nejen v kruhu rodinném, nebo v kruhu přátel, ale i v pracovním prostředí.V takových případech se stává síla navigace CABAN strážcem svým pozemským zástupcům, nenechá své studenty na scestí, ale na každém rozcestí pro ně nastaví osobní milníky. Pokud chcete připojit ke svému duchovnímu JÁ všemocnou Energii CELKU, zaměřte se na Den ČERVENÉ ZEMĚ, ale nikoliv proto, aby posílil vaši pozici, či vás posunul na první místo, ale proto, aby vám pomohl vyřešit problémy ve vašem okolí. Socializace je důležitým krokem k duchovnímu růstu, tzn.,že každý jednotlivý aspekt Vědomí, musí dosáhnout plnohodnotné formy, aby mohl být přijat do CELKU.

1.MAGNETICKÝ TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI ( duchovní sféra)

Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný Akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO. Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu. Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu! Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.

VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE!

Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu CENTRA invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku - začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu s Pečetí. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ - čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí.V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.
Každý touží být v blízkosti duší, které překypují láskou, protože láska přitahuje lásku.

18. prosince 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Přestaň se snažit ze všech sil a prostě nech věci plynout. Nedovol starostem, aby tě spoutaly a zaslepily, ale nauč se přenechávat všechna svá břemena Mně, abys mohl být volný, konat Moji vůli a kráčet po Mých cestách. Nemohu tě využít, jsi-li svázán sám sebou a nevidíš pro stromy les; proto se uvolni a nech vše plynout. Ztiš se a pozorně sleduj divy života. Nechť je tvá mysl se Mnou. Otevři oči a spatřuj Mne ve všem a vzdávej věčné díky. Vidíš-li Mě ve všem, tvé srdce je tak naplněno, že nemůžeš opomenout vzdát díky; vděk v tobě prostě překypuje a proudí ven. Nemůžeš skrýt srdce plné lásky a vděčnosti, protože všichni vidí jejich odraz. Jsi-li ve stavu radosti a díkůvzdání, přitahuješ k sobě ostatní. Každý touží být v blízkosti duší, které překypují láskou, protože láska přitahuje lásku.


Probuzená Dračí energie Matky Země 17.12.2012

17. prosince 2012 v 21:32 Obrazy pro podporu roku 2012


Obraz je živý, pulzuje a rozpíná se. Energie je tvárná a svou esencí pomáhá podle vlastního cítění každému. Skrze tento tvar a barvu proudí informace, které podporují při vzestupu do Vyšší úrovně roku 2012. Pro všechny bytosti s Láskou Anna


Obraz: Probuzená Dračí energie Matky Země

Text i obraz jsou autorské © Anna a je možné je v nezkrácené a neupravené verzi dál šířit pouze nekomerčním způsobem za podmínky uvedení aktivního odkazu http://slunecnikvet-anna.blog.cz/

Poselství Lady Gaia přijala Marketa Seliniana dne 17. 12. 00:10 hod

17. prosince 2012 v 15:10 Aktuální novinky

A je to tu - Lady Gaia

17. 12. 2012Poselství Lady Gaia přijala Marketa Selinijana dne 17.prosince 2012, 00:10

Přátelé milí, jsem Lady Gaia a s radostí Vám oznamuji, že radost v srdci nesu. Jen několik hodin zbývá do významného okamžiku v historii Země a vy všichni přesto směřujete pozornost na 21. prosinec. Má merkaba je téměř kompletní a začíná rotovat v tónech skutečnosti. Tento proces je pro každého z vás
vnímatelný na úrovni srdeční čakry, která během následujících dní může zažívat silný tlak. Odhoďte své strachy, které se vzestupu týkají. Hlavní fáze vzestup neprobíhá vně Země, vně nezaznamenáte pravděpodobně nic, co by vás udivilo a co by zaplavilo mediální svět. Vzestup probíhá uvnitř mne a uvnitř vás. Změna, kterou čekáte v říši lidí, u vás nepřijde najednou, ale je postupná. U mne se jedná o dokončení přípravných fází a to je otevření přístupu k jiným říším, otevření portálů, které se v minulém období připravovali, propojení dračích linií Země a sjednocení mé čakry srdce.
To vše se již nyní děje a jen to jedním okamžikem vrcholí. Avšak v říši lidí tento okamžik znají jen vyvolení a ti, kteří vysoké vibrace nesou. Ostatní lidé přejdou tento okamžik stejně tak, jako přešli všechny energeticky významná data mé minulosti. A ani to není špatně. Jejich duše se mění, jen je tomu tak v podvědomí a do vědomí se tyto informace začnou dostávat postupně. Tito lidé potřebují svůj čas. Je to uzpůsobeno jejich rozvoji. Usnadní se přístup k jemnohmotnému světu a někteří začnou vidět to, co jim bylo dosud skryto. S těmito obrazy, vizemi nebo sny nebudou umět zacházet. Začnou tedy hledat, ptát se, co se to na Zemi děje, začnou jít za svým poznáním sebe sama a již nikdy nebudou jako dřív.
Raduji se z pokroku, kdy stojím před otevřením velkých dveří - dveří do říše skutečnosti. Jsem velmi ráda, že jsi mi v tom pomohl a doprovodil mne až jsem. Vážím si Tvé pomoci a vím, že jsem připravena tyto dveře otevřít a stačí již jen velmi málo, aby se tak stalo. Vězte, že ti z vás, kteří tento okamžik poznat mají, ho ve svém srdci poznají.
Miluji vás a přeji nám všem požehnaný čas. Tak vzhůru do nového moji milí přátelé.
Těším se převelice na to, co vše nám tato nová doba přinese.
S láskou Lady Gaia

© Marketa Selinijana,
http://www.zemeandelu.cz/www.arantia.cz

MAYSKÝ KALENDÁŘ 17.12.2012 13 CIB kin 156

17. prosince 2012 v 14:56 Aktuální novinky
ŽLUTÝ KOSMICKÝ BOJOVNÍK


TRECENA KAN nám pomáhá odhalit vrozené schopnosti a uvěřit ve vlastní sily.
TŘINÁCTÝ den naznačuje, že musíme spojit intuici s rozumem a zbavit se strachu před světem.

CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST,VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.

Dnes spojím "horizontální" rozum s "vertikální" intuicí. Inteligence mi pomáhá překonat všechny obavy. Dnes se stávám "Hvězdným bojovníkem", který nebojuje mečem ale moudrostí. Dnes já sám obsadím strategické body mého Vědomí. Moje velikost se ukáže, až se přestanu bát a stanu nad KARMICKÝM ČASEM.

TRANSFORMACE STÍNU

Vytvořte mentální spojení s tím,co je BOŽSKÉ. Staňte se DUCHOVNÍM kanálem. Věřte ve svoji mystickou inteligenci. Nastavte se na vnitřní signály. Pusťte se matérie. Otevřete se duchovnímu vedení.

Strach,obavy,inteligence….

V Pečeti ŽLUTÉHO BOJOVNÍKA jsou zakódovány Energie probouzející INTELIGENCI TVŮRCE. Zde se dosahuje nejvyššího stupně zralosti inteligence přičemž podmínkou k dosažení duchovního stropu inteligence CIB, je spojení třech předchozích úrovní (Poutník, Mág, Orel). Protože lidská inteligence je dvoupólová tzn. skládá se z ROZUMU a INTUICE, každá jednostrannost se stává pro člověka problémem, časem často i mučením. Chybný rozvoj inteligence vede k fanatizmu, k patologickému duševnímu přetížení, nebo vzniku mezer v oblasti racionálního uvažování.Ti, kteří úspěšně přešli předchozími úrovněmi (Poutník,Mág,Orel) se přestanou zabývat triviálními věcmi, začnou myslet perspektivně s inteligencí BOJOVNÍKA - tak mohou odkrýt mnoho skvělých objevů a dosáhnout mnoha úspěchů. Na této úrovni je aktivován nejen racionální rozum, ale hlavně pravá mozková hemisféra - operativní intuice.
Pokud vám chybí síly, otevřete své Vědomí moudrosti BOJOVNÍKA. Nezapomínejte na tři předchozí vznešené úrovně a především aspekt Lásky a čistoty záměrů BÍLÉHO MÁGA.Síla srdce je základem zdravého vývoje - fyzického i duchovního.

Na úrovni ŽLUTÉHO BOJOVNÍKA zmizí jakékoliv OBAVY, STRACH i VÁHÁNÍ.Zde se začíná manifestovat Vyšší Vědomí, čili duchovní moudrost vašeho Vyššího JÁ.

13. KOSMICKÝ TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA

TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co brání změně, co je strnulé, co vypadlo spod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co dramaticky změní běh vašeho života.Věřte, ale, že se vás dotýká Nejčistší Energie Universa, a nová sebeidentifikace, pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního JÁ a k cíli vašeho Světelného Těla. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem.TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změny četnosti. Posílá vám nejnovější informace,vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem.Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!

OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!

V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují Energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE,čili SÍLA PŘEMĚNY A ZMĚNY. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu "12" to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle - nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo "13" je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13, jako o LÉČBĚ PŘÍČIN.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem,který umožňuje přeměnu energie,která se může projevit pro člověka velmi zdrcující.Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu.Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO,který vždy ohlašuje něco nového.Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu - opuštěním STARÉHO a připojení se k NOVÉMU - čili SÍLU TRANSFORMACE.
Uvědomíš-li si, že příčina je v tobě, dokážeš situaci bez váhání napravit.

17. prosince 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jsi-li se Mnou ve spojení a tvou největší touhou je konat Moji vůli, zjistíš, že každou činnost, kterou vykonáváš, musíš konat nikoli pro sebe sama, ale pro dobro celku. Takový život je jen pro zcela oddané duše, které jsou ochotny potlačit své ego a stát se součástí celku. Pro většinu lidí není snadné takto jednat, protože nejsou ochotní vzdát se své individuality. Chtějí lpět na tom; co nazývají svými "právy", a dělat právě jen to, co chtějí dělat, aniž by mysleli na kohokoli jiného. Proto vždy, když cítíš, že tvůj život se neodvíjí podle tvých představ a ty nejsi v harmonii s celkem, si najdi čas, abys zjistil, co v tobě způsobuje onu disharmonii, a nikdy nehledej kolem sebe obětního beránka, kterého bys mohl obvinit. Uvědomíš-li si, že příčina je v tobě, dokážeš situaci bez váhání napravit.

Milovani, posielam vam optimizmus a energeticku predpoved na tieto narocne dni, od nasej oblubenej chanelerky Aishy North.

16. prosince 2012 v 20:49 Doteky Nového Života

A ako kazdy den plynie, intenzita energii sa tak velmi zvacsuje, ze mnohi z vas budu mat tazkosti udrzat toto tempo. Mozno sa vam zda, ze sa vam da len tazko udrzat krok so zosilnujucimi sa energiami, presnejsie povedane, vasmu telu sa to takto javi. Ale prosime vas, vedzte, ze nikto nie je vynechany z tohto procesu a aj ked sa vam niekedy zda, ze zvladnut toto vsetko je poriadne tazky zapas, v ziadnom pripade nezaostavate za ostatnymi. Pretoze tentokrat to uz nie ste vy, kto udava tempo. Ako ste vsetci vstupili do tohto vortexu-tunelu Zmeny, je to gravitacne pritahovanie do tejto hlbokej cervej diery, ktore vas taha dovnutra a toto sa deje v presne nastavenom tempe. Takze vy vsetci ste transportovani cez tento portal, ci sa na tom spolupodielate aktivne, alebo vobec nie.

Pokuste sa zostat pokojni a sustredeni vo svojom centri, a majte sucit sami so sebou. Pretoze toto 'tahanie' a 'zmykanie' cez ktore si prechadzate, bude mat este intenzivnejsi efekt na mnohych z vas. Este raz vam pripominame, ze vam vsetkymi tymito energetickymi zmenami nebude nijako ublizene. A aj ked je vase telo pripravene toto vseko zabalit a vzdat sa v ktorom-kolvek momente, vedzte, ze vase telo bolo stvorene tak, aby vydrzalo vsetok stres, ktory sa deje v tomto obdobi. Pamatajte, boli ste na toto vsetko dobre pripravovani; tak isto ako astronauti, ktori stravia mesiace a mozno aj roky pripravou na ich prvy pobyt vo vesmire, tak aj vy ste boli dobre pripravovani vydrzat vsetko co sa vam deje a co je pred vami na vasej ceste cez tento vortex/tunel az kym sa dostanete na druhu stranu.

Takze zostante v pokoji, drahi a my vam zas a znova pripominame, ze vsetko je tak ako ma byt a ze vy sa nachadzate presne tam kde mate byt. Tak uvolnite svoju mysel a doprajte si starostlivost a pohodlie ake potrebujete, aby ste si tuto vasu namahavu cestu urobili aspon trosku znesitelnejsou. Pretoze my vieme, ze to nie je vzdy prijemne. Vedzte vsak, ze cely tento proces sa deje s takou laskou po akej ste vzdy tuzili. Pretoze vy ste naozaj pioniermi-priekopnikmi a cez toto vsetko prechadzate aj za nas vsetkych. Takze my urobime vsetko co je v nasich silach, aby sme zaistili, ze raz sa obzriete nazad na toto obdobie a poviete si: "Dokazal som to! Tak ako to dokazali miliony inych! A my spolu, my sme zmenili nielen svet, v ktorom zijeme, ale pomohli sme tomu, aby aj vsetko ostatne Stvorenie mohlo dosiahnut tu nadheru, ktorou ziari dnes."

Takze sa s vami i tento krat rozlucime so slovami, ktore ste od nas poculi uz tak vela krat:
Vy ste ti najodvaznejsi z najodvaznejsich! Vy ste zo vsetkych ti najsilnejsi!
A vedzte, ze nielenze budete uspesni vo vasom usili, ale velkost vasej snahy je tak obrovska, ze az do tejto chvile bolo taketo usilie vo Vesmire nevidene!

Dakujeme vam a oslavujeme vas! Nateraz sa s vami rozlucime a nechame vas vychutnat si dalsi den na vasej ceste.

Chaneling: Aisha North
Preklad: Silvia Suvadova


Žij svůj život a nech okolnosti působit na jeho proměně.

16. prosince 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Proměňuj se obnovováním své mysli. Jak důležitá jsou tato slova! Slyšel jsi je mnohokrát, ale co jsi s nimi učinil? Co pro tebe znamenají? Najdi si čas, abys o nich přemýšlel, dokud v tvém životě nezačnou žít a vibrovat a ty se nebudeš cítit proměněn obnovením své mysli. Hovoříš o míru a harmonii, o novém nebi a nové Zemi, o konání Mé vůle, o vyzařování lásky a světla do světa a o vývoji k novému, ale co pro to skutečně děláš? Žiješ tak, abys tomu všemu napomáhal? Nedopusť, abys byl jako papoušek a opakoval věci, které pro tebe nic neznamenají. Modli se bez ustání za hlubší a jasnější pochopení, vzdávej díky a spěj kupředu a vzhůru. Především žij svůj život a nech okolnosti působit na jeho proměně.

Jakmile projevíš touhu, dostane se ti všemi možnými způsoby pomoci.

15. prosince 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Božská jiskra je v každém jedinci, ale je třeba ji v mnoha duších vzkřísit a zažehnout v plamen. Probuď se z dřímoty, poznej božskou podstatu ve svém nitru, pečuj o ni a umožni jí růst a rozkvétat. Semeno musí být zasazeno do země, dříve než může vyrůst. Má v sobě všechny možnosti, ale ty zůstanou dřímat, dokud mu nezajistíš správné podmínky, v nichž může růst a rozvíjet se. Máš v sobě království nebes, ale zůstane v tobě skryto a nenajdeš je, dokud neprocitneš a nezačneš je hledat. V tomto životě je mnoho duší, které neprocitnou a jsou jako semena uložená v baličkách. Musíš chtít zpřetrhat svá pouta, aby ses osvobodil. Jakmile projevíš touhu, dostane se ti všemi možnými způsoby pomoci. Tvá vnitřní touha však musí být první.
MAYSKÝ KALENDÁŘ 14.12.2012 10 BEN kin 153

14. prosince 2012 v 19:57 Aktuální novinky
ČERVENÝ PLANETÁRNÍ POUTNÍK


TRECENA KAN nám pomáhá odkrýt vrozené schopnosti a uvěřit ve vlastní síly.
DESÁTÝ Den nám ukazuje, co nás v životě omezuje.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU

Dnešní den vytváří vhodnou příležitost k realizaci mého pravdivého JÁ.Svoboda a neomezené pole jednání se stávají cílem mého života. Neexistuje stav klidu - Panta Rhei.Dnes dělám skutečně jen to, co chci dělat.Tam, kde se dnes objevím, Nebe sestoupí na Zemi.

TRANSFORMACE STÍNU

Zkoumejte hranice vašich možností, přijímejte nové výzvy. Přineste SVĚTLO do svého Středu a osvěcujte ostatní. Spolehněte se na sílu citu, využijte každou příležitost, možnost, návrh. Poznejte svoji sílu.Uvěřte v sebe. Podívejte se na život, jako na nádhernou cestu do neznáma.

Zkoušky, možnosti, osobní svoboda…

Pečeť ČERVENÉHO POUTNÍKA nám otevírá brány do Vyšších světů. Energie BEN nám pomáhá uniknout z karmických otroctví. Každá forma otroctví a závislosti se ve Dnu ČERVENÉHO POUTNÍKA objeví velmi drasticky. Pole napětí vytvořené mezi Karmickým Časem a neomezenou svobodou, přinesenou na Zemi skrze nového Ducha ČASU, se může stát velmi nepříjemné. Kdo vystoupil z karmického otroctví, ten prožije den BEN velmi příjemně. Před tímto člověkem se otevře velký Svět - Svět nových možností, úspěchů a zajímavých návrhů. Objeví se zde krása každého dne, mnohobarevnost a všestrannost lidského Bytí. Tato osoba započne novou etapu života, daleko od karmických výmolů. Pokud trpíte vězením v dramatu života, je to neomylné znamení toho, že váš Obr BEN ještě spí na prahu vašeho života. Otevřete se impulsu tohoto Dne a probuďte vnitřního Obra. Po celý čas dávejte pozor na "řídící věž" a karmické strážce. Můžete je bezpečně obejít pouze s pomocí BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Pamatujte, že na cestě nic nebudete soudit! Nesuďte lidi, kteří vám ublížili! Nevracejte se do minulosti a nepříjemných vzpomínek. Přijměte vše tak, jak to je! To je nejkratší cesta ke SVOBODĚ.

10. PLANETÁRNÍ TÓN MANIFESTACE - SÍLA UPŘESNĚNÍ ( fyzická sféra)

DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace.Čeká zde na vás mnoho možností.Spojují se zde dva světy - duchovní a fyzický.Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů.Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem? Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy.Zamyslete se, na jakých strukturách a systémech víry se opírá vaše realita - váš přístup k životu?Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou : musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi! To je klíč k nalezení vaší pravé identity.

POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD, ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT

V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu,v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle.Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Pečeť stojící vedle Tónu DESET.

TÓN PLANETÁRNÍ VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ

Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu.To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento Den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.

zdroj:monikaczyrek.blogspot.com
překlady: Lenka Sýkorová - výklad osobního Mayského kalendáře - kin narození . info - lenkasykorova.art@gmail.com


Zkušenosti, ať jsou jakkoliv divné či složité, ti byly dány záměrně....

14. prosince 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Měj stále na paměti, že ze všeho vzejde dobro a že každá zkušenost je ti dána proto, aby ti pomohla růst a rozvíjet se. Uvědom si, že bez přímé zkušenosti bys nebyl schopen porozumět nebo otevřít své srdce svým bližním, ale stál bys stranou, a dokonce je soudil a odsuzoval. Zkušenosti, ať jsou jakkoliv divné či složité, ti byly dány záměrně; udělej si tedy čas, abys tento záměr pochopil. Snaž se vidět ve všem Moji ruku a pochop,že nic není náhodné a že neexistuje nic takového jako štěstí či dobrý osud. Uvědom si, že ve svém životě k sobě přitahuješ buď jen to nejlepší, nebo jen to nejhorší. Může to být mír, jas a klid, nebo jen zmatek a nepořádek. Obojí přichází z nitra, ze stavu tvého vědomí; neobviňuj tedy své okolí. Hlemýžď si s sebou nosí dokonce svůj dům. I ty nosíš vše v sobě a odrážíš to navenek.

Ráj na Zemi - Lemurie

13. prosince 2012 v 13:08 Doteky Nového Života


Ztracený kontinent Lemuria, země Mu, je místo, historií skoro zapomenuté. Tento kontinent žije dál v bájesloví Hindů, Australských domorodců, Polynésanů a Indiánů. Stejně tak jako bájná Atlantida vyvolává řadu otázek
byla - nebyla, kde…?

Podle Jamese Churchwarda byl ostrov Mu asi 8050 km dlouhý a 4830 km široký tropický ráj, krásný jako zahrada v Edenu. Tento badatel tvrdí, že tam žilo 64 miliónů obyvatel, kteří zahynuli během potopy datované do doby před 50000 lety. Ostrovy v Tichém oceánu jsou zbytky vrcholů hor ztraceného kontinentu. Přesné detailní mapy kontinentu Mu a Atlantidy byly nalezeny na kamenných tabulkách Pre-Inca Ica v Peru doktorem Javierem Cabrerou; mapy byly vyryty do kamene a vyfotografovány Roberten Charrouxem.

Diplomat Spojených Národů Farida Iskoviet, asistent prezidenta Spojených Národů Adama Malika, přijel do Mauiu v roce 1972, zkoumal lemurijské pozůstatky a historii a došel k závěru, že skutečně existovaly.

Jedním z hlavních havajských odborníků na lemurijský výzkum byl seržant Williard Wannall. Doložil, že ruiny zatopeného lemurijského města byly mezi Mauiem a Oahu. Jednalo se však o přísně tajný projekt z roku 1972 v Naval Intelligence.

Téměř před jedním galaktickým rokem, tj. před 26000 roky, existoval tzv. zlatý věk Sluneční říše, kdy lidstvo žilo v míru, lásce, harmonii a prosperitě tak, jak si ani neumíme na začátku 21. století představit. Protože naše hvězda Slunce obíhá kolem Centrálního slunce, vstupujme nyní do prvních paprsků vlivu sféry Vodnáře a opouštíme vliv sféry Ryb. Nyní jsme na přelomu a pociťujeme vibrace jak umírajícího věku, tak začátek věku nového. Toto je kosmická věda lidí Mu založená na spisech Jamese Churchwarda a Dr. George Hunta Williamsona, kteří strávili mnoho let studiem starověkých spisů Mu.

Slunce bylo ve Sluneční říši vesmírným symbolem pro primární tvořivé síly vyzařované Centrálním sluncem v centru vesmíru, symbolem pro prospěšné energie z času a prostoru vyšších dimenzí, zdroj všeho života, hmoty a energie. Slunce také v mikrokosmu představuje slunce uvnitř každé lidské bytosti, neviditelný věčný plamen, který spojil člověka s jeho vesmírným tvůrcem. Lemurští lidé (Mu) věřili, že slunce uvnitř člověka je umístěno ve "třetím oku", neviditelném oku uvnitř nás, které funguje jako náš vnitřní zrak.

Podle Churchwarda mnozí lidé civilizace Mu žili v domech s průhlednými střechami. Neznali stres a nemoci a žili stovky roků, aby rozvíjeli své E.S.P. schopnosti (zvláštní smyslové vnímání) téměř po 40000 let společenské praxe a experimentů. Po tolika stoletích vývoje získali obyvatelé Mu všeobecné uznání, také schopnost telepatie, astrálního cestování a teleportace . . . , což učinilo pozemní vozidla zcela zbytečnými.

Většina těch, kteří psali o Lemurii, prohlašuje, že to byla vegetariánská, zemědělská, "venkovská", organická kultura, která žila v souladu s přírodou a zemí, málo používala vědeckou technologii. Lemuriánci se soustřeďovali na rozjímání a rozvíjení "zvláštního smyslového vnímání (E.S.P.).

Lemurie se relativně málo zajímala o atlantské technologie a preferovala experimenty s duševními energiemi k přesunům objektů (dokázanými Uri Gellarem během jeho výzkumu na Stanfordské univerzitě v 70. letech 20. století), používali ultravysoké akustické frekvence, sluneční energii, krystalovou energii a teleportaci ke stavbám a přemísťování objektů.

Jeden případ popisuje "předmanželské" testy v Lemurii (popsané Wisharem S. Cervem, rosenkruciánským historikem). "Rada starších" vyžadovala, aby muž a žena odevzdali všechen svůj majetek knězi tak, aby neměli absolutně žádné oblečení, jídlo, přístřeší nebo nějaké nástroje. Muž a žena pak byli nazí posláni do lesa na jeden měsíc (28 dnů). Během této doby si museli postavit přístřešek, vyrobit si oděv, nasbírat potravu, vyrobit vlastní nástroje a starat se o sebe bez jakýchkoliv hádek nebo negativismu k sobě navzájem. Jestliže prošli tímto testem, stali se manželi a jejich majetek jim byl vrácen. Jestliže tuto zkoušku nezvládli, nemohli se vdávat - ženit!

Tato kultura existovala v oblasti, kde se nyní rozkládá Tichý oceán. Byla to tropická, venkovská matriarchálně založená společnost. Měla svá centrální místa, kde žily skupiny jasnovidců, věštců a "svatých" lidí, kteří se zabývali léčením.

Nedá se dokázat, zda v této době existovaly mimozemské kontakty, lze však vyčíst "časové spojnice" a vidět vzájemné ovlivňování jinými světy. Až se Lemurie začne znovu "pozvedat", odhalí se mnoho tajemství. (Hopi)

Na naší planetě existují jisté zemské masy, které jsou posledními pozůstatky velké lemurijské říše, např. ostrovy Fidži, Havajské ostrovy, Velikonoční ostrovy a část losangeleské oblasti. To vysvětluje, proč se zde nachází tolik duchovních lidí a proč zde existuje takový příliv myšlenek vyššího vědomí, přicházejících právě z této části západního pobřeží. To je způsobeno vibracemi této dávné země založené na kreativitě a ženském principu, a tyto vibrace znovu ožívají a dostávají se do vědomí naší planety.

Když byla Lemurie zničena, její lidé se stali Tibeťany, Eskymáky, domorodými Američany. Stali se "posvátnými opatrovníky záznamů" v ústním podáním.

Podle Gorgona Scalliona, Lemuriánci existovali jako myšlenkové projekce - nikoliv jako "fyzicky pevní lidé". Byli stvořeni na vyšší frekvenci, blíž k úrovni Stvořitelovy vibrační energie. Jejich duše přišly na Zem, aby zakusily fyzické vibrace. Jejich postava byla vysoká asi 2,8 m. Jejich kůže se měnila od modré k zelené v souvislosti se dvěma sezónními obdobími - každý rok. Jejich obličeje byly podlouhlé a oválné, jejich oči velké se svislými víčky. Struktura jejich kůže byla mírně šupinatá. Dýchali kůží, nikoliv plícemi. Teplota planety, atmosféra, světlo a oběžné dráhy jiných planet byly tehdy hodně odlišné. První Lemuriánci byli hermafroditi - ani muži ani ženy.

Kontinent Lemuria se nacházel "ve stavu ráje, okouzlení a štěstí" po mnoho miliónů let. Před 25 tisíci lety Atlantida a Lemurie, dvě nejvyšší civilizace té doby, začaly bojovat mezi sebou díky rozdílným "ideologiím". Tyto dvě civilizace měly velmi odlišné názory na směr vývoje jiných civilizací na této planetě. Jakým směrem se mají vyvíjet?

Lemuriánci věřili a tvrdili, že jiné méně vyvinuté kultury by měly pokračovat samy ve vlastní evoluci a to svou vlastní rychlostí a podle svého uvážení…

Atlanťané naopak tvrdili, že všechny méně vyvinuté kultury by měly být podmaněny a kontrolovány dvěma více vyvinutými civilizacemi. A tyto protichůdné názory způsobily sérii termonukleárních válek mezi Atlantidou a Lemurií

Později, když války skončily a prach se začal usazovat, nebylo vítězů…
Zdroj: J.K.

"Dnes vstupujete do tunela Lasky..." - Krasne a silne posolstvo od Aishy North na dnes 12.12.12.

13. prosince 2012 v 12:30 Aktuální novinky

"Dnes je prvy den zvysku vasho zivota- ako to niekto raz povedal. A tato veta je tak velkou pravdou. Pretoze dnes vstupujete do 'ust' tohto energetickeho vortexu, ktory viri priamo pred vami rychlejise ako kedykolvek predtym. Dnes je 12.12.12 a vy, drahi, vstupujete do velkej 'zmykacky'. Samozrejme, toto je zartovny sposob, ktorym zlahcujeme fakt, ze pre mnohych z vas bude tento den klucovym bodom vasho zivota, presnejsie povedane- vasich zivotov tu na Zemi. Chceme vam tymto humornym prirovnanim pripomenut, ze toto je den kedy sa mozete radovat a uvedomit si, aku velmi dlhu cestu ste presli. Ovela dlhsiu aku si len viete predstavit. Dovod preco vam toto pripominame je ten, ze chceme, aby ste sa zastavili a uvedomili si svoju minulost. Pretoze vasa minulost je to, co vas prinieslo do tohto momentu. A vasa minulost je to, vdaka comu ste mohli vytvarat vasu buducnost. Pretoze dnes sa vasa buducnost zacina v tom ozajstnom zmysle slova. Takze si zatlieskajte za to, co sa vam podarilo dosiahnut vasim putovanim po tejto planete.

To, co ste dosiahli vy, drahi, este ziadny clovek pred vami nedosiahol. A takto tomu bude v kazdom jednom dni, ktory je teraz pred vami. Pretoze prave teraz vstupujete do casoveho useku, ku ktoremu vas vase srdce volalo pocas mnohych minulych zivotov. Dnes vstupujete do vortexu ZMENY a vstupujete do fazy ZNOVUZRODENIA. Vstupujete do toho legendarneho casu zivota na Zemi, o ktorom sa hovorilo po tisicky rokov. Vy ste to naozaj dokazali, milovani! A ako stojite na pociatku dnesneho dna 12.12.12, pogratulujte si za kazdy krok, ktory ste urobili, odkedy ste prvy krat vstupili do ludskeho tela. Pretoze tych krokov bolo tak vela a niektore z nich sa vam zdali, akoby ste kracali skor opacnym smerom nez tym, ktorym ste chceli ist. Ale vy ste nikdy nekracali opacnym smerom. Pretoze kazdy krok, ktory ste presli mal svoj vyznam a aj ked to, co ste niekedy vykonali mohlo byt povazovane mnohymi za drsne, nemilosrdne, ba az krute, kazdy vas krok bol dolezitou sucastou vasej cesty. Pretoze vy ste neprisli na Zem zit iba vesele a radostne zivoty. Prisli ste tu na to, aby ste zazili vsetko; aby ste zakusili aj ten najtrpkejsi napoj, drahi. A vy ste ten trpky napoj naozaj zakusili.

Kazdy, a naozaj a bez rozdielu kazdy jeden z vas si zahral pocas vasich zivotov cely register charakterov. Boli ste nasilnikom, tak ako ste boli aj utlacanym; boli ste sudcom aj trestne stihanym; boli ste obetou a aj pachatelom; boli ste svatcom a aj hriesnikom- boli ste vsetko a boli ste vsetkym. A to je presne ten dovod, preco ste sa dostali az sem.

A tu teraz vsetci stojite. A co mate spolocne je fakt, ze ste boli sucastou existencie ludskej rasy tak velmi dlho a teraz ste sa konecne zase stretli, aby ste spolocne boli svedkami znovuzrodenia tejto ludskej rasy. Pretoze po dnesnom dni vsetko co bolo, bude ponechane na okraji cesty.. A jedina vec, na ktorej teraz zalezi je to, ako sa rozhodnete vytvarat to nove. Takze dnes vam hovorime- zdvihnite hlavu a stojte hrdo vedomi si toho, ze ktokolvek ste a cokolvek ste urobili v tomto, alebo v minulych zivotoch, vsetci ste sa kvalifikovali vstupit do tohto tunela Lasky. Pretoze toto je to, cim tento tunel naozaj je. Nesmierny, nekonecny, rozsiahly tunel Lasky, ktory vas vsetkych ocisti a posle vas von cez svoj druhy koniec s velmi inym a novym pohladom na zivot.

Vychutnajte si tento moment, milovani, a podakujte sa vsetkemu cim ste a vsetkemu cim ste boli a pripravte sa na to, ze budete zobrati do tohto milujuceho aj ked trosku intenzivneho objatia vortexu, ktory vas dnes ocakava. Teraz vas uz nechame, aby ste si vychutnali to ticho a pokoj, ktore mate vo vasom vnutri a aby ste sa pripravili na jazdu, ktoru mate pred sebou. Stravte nejaky cas dnes podakovanim sa za to, ze ste dokazali dojst az sem k tymto dveram a potom nechajte to vsetko stare a minule odletiet prec a sustredte sa uz len na vytvaranie vasej buducnosti. Pretoze to je vasa praca, ktora na vas caka hned po tom ako ocistite vstupne brany a vstupite do tohto tunela Lasky. Pre mnohych sa tento proces zacne skor ako si myslite. Zelame vam vsetkym bozsku-rychlost a bezpecnu cestu v dnoch, ktore vas cakaju."

Chanelovala: Aisha North
Prelozila: Silvia Suvadova

12-12-12 CO SE DĚJE V TOMTO PORTÁLU...

13. prosince 2012 v 11:14 Aktuální novinky


Hodně lidí se mě ptá na portál 12- 12 -12 a konkrétně na typ zprávy od Plajáďanů která, jak se projevilo…..ukázala hlubiny strachu a nedůvěry v TO, CO JE A JAKÉ TO JE…

12-12-12 datum trojitého portálu. Kulminující finále a dokončení krystalické mřížky. Aktivace posledních Posvátných Atlantských Krystalů s novými kódy a spojení s pyramidovými strukturami a Slunečními Disky. Kombinace rovnováhy mužské a ženské energie v Božské Jednotě. MAX - konečné kódování krystalických vírů.

Jsou to:
Rubínově - červený Krystal Ohnivé Energie, který se nachází v okolí Bimini.
Krystal Thóta, který se nachází v lokalitě jezera Titicaca.

Tyto události budou doprovázeny silnými a pozitivními kosmickými energiemi. Přichází v silných vlnách už od 6.prosince. Kromě toho budou stovky tisíc lidí po celé Zemi v této době soustředěni a koncentrováni. To je ideální doba pro dimenzionální připojení.

Jakmile se vám podaří navázat spojení s vyšší dimenzí, soustřeďte na to veškerou svoji pozornost a udržte ji.
Veškerou silou jednoduše Srdcem přivolejte Nebe na Zemi.

Nechť Nebe políbí toužebně Zemi.
Nechť Země přijme žíznivé Nebe.
Nechť věční Milenci,
Tak dlouho rozděleni,
Spojí se trvale a věčně.

Což na fyziologické úrovni u nás bude mít za následek ukončení vyrovnání tlaku pravé a levé hemisféry. BOŽSKÁ ROVNOVÁHA.

Jakmile bude dosaženo této fáze, už nebudete potřebovat více vnějšího vedení.Všechno, cokoliv budete potřebovat, obdržíte přímo z nekonečné moudrosti Ducha. Spojí se s vámi vaše Vyšší JÁ. Andělé sestoupí na Zemi. Naše doposud oddělené Vědomí se spojí v jednu společnou oblast. Budete vědět, jak se jím nechat vést. Budeme to vnímat společně.

Vypněte telefony, počítače, televizory. Nedovolte, aby vás rozptylovaly.Nebudete je potřebovat. Změny transformace neobdržíte ani v televizi, ani na internetu. Nejvyšší, čisté a pravdivé Vědomí se projeví jednoduše v Našich Srdcích. Jedině jim můžeme věřit.

A co na to Mayové : ))

TEĎ JE NEJLEPŠÍ ČAS ZMĚNIT PŘÍSTUP K ŽIVOTU
JE TO DOBRÝ DEN NA POČÁTEK NĚČEHO NOVÉHO V ŽIVOTĚ

MODRÁ OPICE - TO JE TKADLEC, NEBO JEŠTĚ LÉPE NAVIGÁTOR MYŠLENEK A NÁPADŮ; JE POVAŽOVÁNA ZA VLÁKNO, ČI SVĚTELNÉ LINIE, KTERÉ SE, JAKO ŠTĚPY VINOU, SPLÉTAJÍ A TKAJÍ LÁTKU NAŠÍ REALITY.
ZDE JSOU NOVÉ VZORCE, NÁPADY A MYŠLENKY VETKÁNY DO NAŠEHO ŽIVOTA

Od této chvíle mé tělo pronikají nová metafyzická pole.Vše, co se dnes stane, přijmu s nebeským klidem. Víra dělá zázraky. LÁSKA hory přenáší. Jako malé děcko se chci smát a hrát si.

TRANSFORMACE STÍNU

Buďte SVĚTLEM! Mluvte bezprostřední pravdu! Zůstaňte citliví, srdeční, příjemní! Naučte se, jak v klidu přijmout všechny neúspěchy, zvraty osudu, či náhlé zásahy do života. Použijte vrozenou schopnost uzdravit svoji přecitlivělost!

Mnoho lidí se ptá : "Dobře, ale jak se mám dostat do té síly?" Odpověď je prostá: být sám sebou. Když jste opravdu sami sebou, řídíte se vnitřním citem/ intuicí. Děláte to,co vám přináší radost a potěšení a jednoznačně pomáhá vám růst a mít pozitivní vliv na ostatní lidi. Pokud jste autentičtí, následujete hlas Srdce, záříte pravdivým skutečným Světlem, které k vám přitahuje odpovídající zkušenosti a lidi. Potom plynete s proudem vaší Duše a Matrix na vás nemá žádný rušivý vliv. Velmi důležitým prvkem je vnímání Jednoty svého Středu s Matkou Zemí. Pobyt v Přírodě velmi pomáhá obnovit spojení.George Kavassilas tvrdí, že pro návrat do našeho Domu, není potřeba nic vnějšího. Žádné speciální meditační techniky, žádné speciální diety, způsob života, chování, nebo rituály. Naprosto stačí být skutečně sám sebou, žijící ve svém Středu.To je celé tajemství. Každý z nás je neuvěřitelně plně suverénní a jedinečná Božská Bytost - prociťte to a začněte chápat, co to opravdu znamená.

překlad Lenka Sýkorová - výklad osobního Mayského kalendáře - kin narození - info.lenkasykorova.art@gmail.com
MAYSKÝ KALENDÁŘ TZOLKIN 13.12.2012 9 EB

13. prosince 2012 v 11:06 Aktuální novinky
ŽLUTÝ SOLÁRNÍ ČLOVĚK


JE TO DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO VZNEŠENÉHO PRO SPOLEČNOST,
ABYCHOM POZVEDLI ROZMĚR SVÉHO LIDSTVÍ

Mé Vědomí se dnes učí zachovat neutrální postoj s pomocí bezpodmínečné lásky. V tom se skrývá tajemný východ z karmického labyrintu. Moudrost a silná vůle mně pomáhají rozvázat všechny osobní problémy. Chci, aby meč pravdy jedním řezem přeťal všechny Gordické uzly. Dnes se uvolním od obecných ideologií a začnu hlásat svojí pravdu.

TRANSFORMACE STÍNU

Získejte přístup k objektivní moudrosti, která - přistupujíc nestranně do emocionálních dramat - ve vás záměrně vyvolává nepříjemné pocity, abyste začali hledat cestu ven. Přestaňte se na sebe rozčilovat. Nehledejte viníky venku. Vyveďte svoje emoce z dramatu života do svobodně zvolené neutrální oblasti. Přijměte v pokoře vaše životní lekce a uzdravte jejich příčiny. Otevřete se kontaktu společníka osudu. Přijměte jeho pomoc.

Svobodná vůle, zodpovědnost,moudrost….

Zkušenosti získané ve Dnu ŽLUTÉHO ČLOVĚKA se mohou ukázat velmi překvapivé, jelikož se zde jedná o naši pravou identitu. Většina z nás uvízla v karmické polaritě, často spadla do krajností a v závislosti na stupni vývoje se zastavila na extrémním strachu, nebo bloudila po poli lásky. Odrazem tohoto stavu je chorobný sklon k vydávání soudů, nebo hodnocení lidí a jevů.V takových případech ve Dnu ŽLUTÉHO ČLOVĚKA dochází k čelnímu střetu našeho pohledu na svět s jeho silnou neutrální Energií. Dokud neuvěříte v suverenitu vašeho JÁ, budete stále sužováni bolestnými záležitostmi, které přicházejí zvenčí. Čím více jste uvízli v polaritě, tím více vás budou strašit. Pokud jste jedni z těch, kteří se povznesli nad svět matérie, Dny EB vás zalijí moudrostí, kterou s sebou přináší. Díky tomu vám "karmické terapie" přestanou řídit běh života, protože stojíte nad nimi!! Začnete-li sami řídit svůj život, Dny EB budou podporovat vaši nezávislost. Pokud je vaše JÁ stále závislé na vnějším světě - na starých ideologiích, či lásce a nelásce vašich "nadřízených", využijte vzkazy, které vám nabízí ŽLUTÝ ČLOVĚK. Váš vnitřní Obr stále čeká na váš pokyn, chce po vás, abyste ho zapojili do akce - chce zavést postupně pořádek ve vašem životě. To on vám pomůže najít svobodu a nezávislost vašeho JÁ. Pečeť ŽLUTÉHO ČLOVĚKA je první stanice kontroly na cestě k aktivaci vašeho Vyššího JÁ.

9. SOLÁRNÍ TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ (duchovní sféra)

DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle.Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit vaše pozemské Bytí.Uvědomte si, že JSTE, než že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. Vy jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu,co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ zkostnatělé vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.

ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI !!

V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. Solární dny hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou.Doporučuje se využít energii tohoto Slunečního Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.

Zdroj: monikacyrek.blogspot.com
Přeložila:Lenka Sýkorová - výklad osobního Mayského kalendáře - kin narození - info.cena.lenkasykorova.art@gmail.com


Vždy si pamatuj, že Mým poznávacím znamením je jednoduchost.

13. prosince 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Mohu-li působit skrze otevřené, ochotné prostředníky, pak dojde k podivuhodným událostem. Všechny duše, které je uvidí, rozpoznají v nich Moji ruku a uvědomí si, že samy by nebyly schopny tyto události uskutečnit. Rozpoznají, že Já jsem ten, kdo v nich a skrze ně působí, a takto se Mě naučí poznávat a milovat. Neopomeň tedy nikdy vzdát díky za vše, co se v tvém životě děje. Měj srdce otevřené a mysl nezatíženou negativními myšlenkami, aby nebylo zapotřebí mařit čas očišťováním od starých forem myšlení, jež by mohly zdržovat nástup nového. Vždy si pamatuj, že Mým poznávacím znamením je jednoduchost. Jestliže se tedy stává pro tebe život příliš komplikovaným, můžeš si být jist, že jsi sešel ze správné cesty a že se musíš co nejrychleji na ni dostat zpět. Buď jako malé dítě, prosté a jednoduché, a těš se naplno ze života.