Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Prosinec 2012

Rychlost, s níž mohou nastat změny, tě ohromí.

24. prosince 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Rychlost, s níž mohou nastat změny, tě ohromí. Již dlouho jsi byl na ně připravován. Po věky, den za dnem, měsíc za měsícem, rok za rokem, jsem velmi trpělivě připravoval půdu, aby tyto změny mohly nastat. Byla ti dána každá příležitost, aby ses mohl přizpůsobit a připravit; měl bys tedy být schopen jít vpřed bez obtíží. Je to otázka povznesení vědomí a přizpůsobení se všemu, co se děje. Ty duše, jež jsou si vědomy Krista, jsou v tento čas k sobě přitahovány jako ocel k magnetu. Nemusí si to vždy uvědomovat hned, ale bude jim to zcela jasné v dalších dnech. Právě toto vědomí spojuje stále více duší dohromady, takže vy všichni můžete pocítit Krista ve svém nitru a vzdávat věčné díky za toto uvědomění.

Čím jasnější bude tvá vize, tím rychleji se uskuteční.

23. prosince 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Dej mi příležitost, abych mohl působit v tobě a tvým prostřednictvím a přinášet divy a slávu. Měj stále
před očima představu Mé bezmezné lásky, Mé neomezené hojnosti a Mých zázraků a slávy. Uchovej si vizi nového nebe a nové Země, naplnění Mé vůle, míru a harmonie na Zemi a dobré vůle ke všemu. Uchovej si představu obrovských měst, která rozsvěcují světla všude po celém světě, kde nade vším vládne mír a láska. Nikdy neztrácej tuto vidinu, protože jen tehdy, budeš-li ji mít pevně a jasně před sebou, můžeš ji pomoci snést z duchovního světa na Zem a vidět, jak se na Zemi naplňují a všem zpřístupňují zázraky. Čím jasnější bude tvá vize, tím rychleji se uskuteční. Vzdávej stálé díky, že máš oči otevřeny a že víš, co máš dělat. Nyní vykroč, začni jednat a přestaň už o tom pouze přemýšlet.


Čo sa deje, či nedeje momentálne 22.12.2012 ? - Apukhe

22. prosince 2012 v 14:13 Aktuální novinky

Čo sa deje, či nedeje momentálne 22.12.2012 ? - Apukhe

Tento článok vzniká vďaka dušiam z FB. Vnímam jeden tábor ako aj ten druhý, či tretí. Jeden nás stále informuje čo sa deje momentálne, druhý čo sa nedeje, no a tretí sú v láske a nič neriešia. Rovnako cítim tú aroganciu, posmešky, múdre poznámky, "presne sme vedeli, čo bude a čo nie" a atď. Zvláštne je len to, že doteraz boli ticho. Veď po niečom, je každý múdry.


Priatelia, zabúdate na jedno. Ešte nie je po ničom a sme len na začiatku niečoho. Som trocha smutný z toho, že nakoľko sa vaše očakávania nesplnili, tak to hádžete na tých, ktorí vás doteraz inšpirovali, dávali vám na výber, ukazovali smer. Osobne som rád, že vzostup prebieha momentálne tak ako prebieha, lebo inak by pravdepodobne bola potopa od sĺz na našej milovanej planéte.

Prečo vlastne útočia niektorí teraz na neúnavných pracovníkov svetla? Prečo tie narážky, posmešky? Pravdepodobne len preto, lebo sa nesplnili ich očakávania. Masky sa strhávajú a dostávajú sa do vlastnej reality. Zobudili sa z falošnej lásky a nevedia ako ďalej? Naozaj ste si mysleli, že teraz a tu tieto energie vyriešia vaše problémy vášho vonkajšieho či vnútorného sveta? Z hodiny na hodinu, či zo dňa na deň sa niečo zmení?

Osobne tvrdím, že áno. Môj svet, život sa zmenil a taktiež sa zmenili životy ďalších jedincov. Tým ktorým sa nezmenil, je to ich problém a nie môj a ani nikoho iného. Nehodlám nikoho ani presviedčať či mám pravdu, alebo nie. Prečo? Veď každý z nás je strojcom vlastného života, šťastia, lásky.

Niektorí z nás od včera pracujeme v prospech vzostupu. Prijímame, ukotvujeme pre nás všetkých. Ďalší pozorujú či sa niečo deje, alebo nie. V srdciach sa deje, v čakrách sa deje, v aure sa deje. A to je málo? Naozaj chcete aby aj na fyzickej úrovni za vás urobili potrebné úkony? Boh vám dal slobodnú vôľu. On vás teraz pozoruje a vidí čo robíte. Tak sa smejte kľudne naďalej, buďte arogantný, píšte vaše posmešky. To svedčí len o stave vašich sŕdc.

Myslel som, že tieto 3 dni, spoločne s Vianocami a atď... budem meditovať, prežívať všetko v láske a s láskou. Vlastne nemyslel, bol to taký malý plán, aj keď ani neplánujem. Len som v tu a teraz. Sám neviem ako to mám charakterizovať. Tak trocha ste ma zobudili, aby som napísal tieto riadky.

Takže končím s vetami.

Milovaní, teraz a tu je len začiatok niečoho, o čom poriadne ani nemáme páru. U každého z nás sa to prejaví v pravý čas, nakoľko každý z nás je jedinečný a v ničom nie sme rovnaký. Nechajte sa prekvapiť, no nezabúdajte: " ten ktorý sa smeje naposledy, tak ten sa smeje najviac". Ja sa nesmejem, modlím sa za nás všetkých a keď sa budem smiať, tak len od šťastia a nie posmeškársky.

Milujem nás.

S láskou v láske napísal Ján Bálint Apukhe 22.12.2012

Pre http://gaia2010.sk/ napísal Ján Bálint. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

Jak dáváš, tak budeš dostávat.

22. prosince 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jak dáváš, tak budeš dostávat. Toto nejsou jen slova; je to zákon. Budeš-li těmito slovy žít a proměňovat je v činy, uvidíš, jak zázračně působí. Shledáš, že jakmile začneš dávat to, co máš, bude se ti stále více dostávat. Ničeho se neobávej, nic nezatajuj; prostě dávej a stále dávej. Otevřené a štědré srdce přitahuje k sobě to nejlepší. Měj tedy své srdce otevřené, na ničem nelpi a nech se prostoupit duchem štědrosti. Urči si, co máš dát,a pak to dej, ať je to cokoliv, neboť každý nabízený dar pomáhá dotvořit celek. Nečekej, že tě někdo jiný přiměje tyto dary dávat, ale dávej dobrovolně z toho, co máš. Učiníš-li tak, uvidíš, jak tvůj dar zapadne do celku, stejně jako kousek skládanky dotvoří obrázek, je-li dán na správné místo.


Aktuální zpráva - Uzavření Kruhu

22. prosince 2012 v 0:30 Aktuální novinky


Aktuální zpráva - Uzavření Kruhu

Přátelé, věřte anebo nevěřte, ale přináším vám velice důležitou zprávu. Její důležitost budeme moci zdárněji pochopit v nedaleké budoucnosti. Společně se nám totiž podařila jedna fantastická věc a to "utvořit nový Kruh". Májové tímto označením značí počátek "nového Věku". Datem 20. 12. 2012 byl ukončen "starý Věk". Moji největší touhou bylo, aby se lidstvu a planetě Zemi podařilo dojít ve "zdravém" stavu do konce roku 2012. Zbývá nám již jen pár dní, aby se toto mé přání stalo skutečností. Utvořením tohoto "nového Kruhu", ale nic nekončí, spíše právě začíná. Jak jsem již nesčetněkrát dříve psal ve svých příspěvcích, tak podle mého názoru dojde k radikálním změnám na planetě Zemi v časovém horizontu a to od data 21. 12. 2012 do 21. 3. 2013. Čeká nás všechny velice složité období, ve kterém bude potřeba především poslouchat svoji vnitřní intuici. V některých mých dřívějších příspěvcích jsem na toto téma přinášel určité informace. Znovu zde v této chvíli použiji slova Carlose Barriose, který je příslušníkem Mayů z oblasti Guatemaly.

"Svět neskončí. Bude transformován. Všechno se změní. Změny se zrychlují již nyní, a budou se i nadále zrychlovat. Pokud lidé na Zemi dokáží dojít k roku 2012 v dobrém stavu, aniž by přitom příliš zničili Zemi, budou vedeni do nové, vyšší úrovně bytí. Ale abychom se tam mohli dostat, musíme transformovat nesmírně mocné síly v nás, které usilují o zablokování této cesty. Lidstvo bude pokračovat dál, ale jiným způsobem. Struktura materiálu se změní. Díky tomu budeme mít příležitost, abychom byli více lidští, plni humanity."

Pokud někdo z vás měl pocit, že změny se uskuteční jako mávnutím kouzelného proutku a to ze dne na den, tak zřejmě velice špatně pochopil mé příspěvky a myšlenky. Informace, které jsem se vám snažil předat, jsou výsledkem mé dlouholeté práce, a především plní roli pozitivního charakteru. Pokud budu mluvit sám za sebe, tak musím konstatovat, že toto závěrečné období bylo velice náročné. Osobně ho však považuji za období, které bylo jedním z nejdůležitějších období mého dosavadního života. V tomto období jsem se snažil především o určité seskupení informací, které svou aktuálností, ale především hlubokým a smysluplným obsahem přesahují rámec informací, které jsou běžně dostupné. Co je však také stejně důležité, je ten fakt, že se mě podařilo během toho období nalézt nemalé množství nových přátel. Vás všech, kteří jste se rozhodli tyto mé články a příspěvky číst a poté okomentovat. Věřte, že si velice vážím všech vašich příspěvků a komentářů, ať už byly jakéhokoliv směru a charakteru. Dovolte mě touto formou, ale především poděkovat člověku, díky kterému jsem měl možnost více se zorientovat v problematice mayského kalendáře. Tím člověkem je C. J. Calleman. Přátelé, také věřím a doufám, že velké procento z vás, si našlo trochu volného času a navštívilo mnou anoncované internetové stránky mých přátel a mělo možnost více je prozkoumat a najít v nich další užitečné informace. Touto cestou bych také moc rád poděkoval člověku, především však Ženě, která se jmenujeIlona Pálušová. Věřte přátelé, že tato žena nám přináší velice důležité informace. Jejich důležitost a smysluplnost si budeme moci všichni v brzkém období ověřit. Závěrem mě dovolte, abych se s vámi pro dnešní den rozloučil touto mojí krátkou úvahou. Snažím se o její propagaci v co možná největší míře, a to z jediného důvodu. Věřím totiž, že toto motto se jednou stane vůdčí silou a určujícím směrem pro každého z nás.

"Myšlenka, je prvotním a základním spouštěcím mechanizmem a činitelem veškerého nekonečného Kosmického prostoru. Myšlenka, je nikdy nekončící proces seberealizace a nekonečného vzdělávání. Dokáže uzdravovat, ale i zabíjet, bořit a stavět, milovat ale zároveň nenávidět. Pokud se nám podaří pochopit smysl "našich" Myšlenek, tak můžeme změnit vše co je v nás, i okolo nás.

S přáním příjemného dne vás zdraví Jan Bergmann.


Archanděl Metatron - Posuny nanebevzetí 21/12/12

21. prosince 2012 v 10:27 Skutečný mír je uvnitř

Archanděl Metatron - Posuny nanebevzetí 21/12/12
Uveřejnil(a) Láďa
Pátek, 21 Prosinec 2012 08:28
Přijala Natalia Glasson 17/12/2012

Počas týchto posvätných časov, keď sme inkubovaný v láske Stvoriteľa, si želám, aby ste vedeli, že sa k Vám priblížim rovnako ako anjelské kráľovstvo na podporu a službu. Prechod, ktorý momentálne prežívate, či už sa Vám zdá byť malý alebo rozsiahli, zmení Váš stav povedomia, zvýši Vaše duchovné schopnosti a zosilní Vašu intuíciu. Je tu potreba, aby ste dovolili svojej citlivosti a povedomiu seba samého a intuícií aby sa pozdvihla ako sa ponárate hlbšie vo Vašom bytí na pritiahnutie pravdy Stvoriteľa a Vašej duše do fyzickej reality a slnečného svetla Zeme opäť.

Skrze každú a všetky duše Stvoriteľa sa energie aktivujú z dávnych časov a civilizácií na opätovné vtlačenie do vedomia a povedomia, ktoré stúpa z ľudstva a každého aspektu duše Stvoritela.Posvätné pravdy Lemúrie, Atlantídy, Egypta a mnoho posvätných civilizácií a miest na Zemi sú teraz ukotvované na Zemi a znovuzobudené vo vedomí ľudstva cez vyjadrenie Vašej energie duše a pravdy. Vy a každá bytosť sústreďujúca sa na vzostup v tomto čase projektuje dávnu múdrosť, ktorá potrebuje byť vnímaná a udržiavaná vo vedomí ľudstva, aby priniesla na povrch jednotu božského vedomia na Zem. Ako sa začínamé uvoľňovať od minulosti a vrháme sa na novú cestu vzostupu, nemôžeme zabudnúť na to, čo bolo posvätné a cenené každou civilizáciou na Zemi, s vyžarovaním každej duše a jednoty môžeme obnoviť vedomé osvietenie a povedomie ľudstva do vyššej vibračnej úrovne. Je dôležité v tomto čase, aby ste držali zámer, aby sa múdrosť, tak posvätne držaná vo Vašej duši, vynorila, či už ste si toho vedomí alebo nie, vyžarujúc vibrácie po celej Zemi do každého posvätného miesta. Jednoducho požiadajte posvätnú pravdu, ktorú Vaša duša drží z mnoho civilizácií zažitých na Zemi, aby sa prebudila a vyžarovala z Vašej bytosti po Zemi aktivujúc nové vedomie z posvätných miest Zeme, aby sformovala nové osvietené vedomie. Dovoľte Vašej láske, aby prúdila s ohromnou štedrosťou na podporu všetkého, čo je vyjadrené Vaším bytím a aktivované na Zemi. Pamätajte, že náš cieľ v tomto čase je vytvoriť súdržnosť a jednotu tak dovoľte osvietenému jednotnému vedomiu sformovať sa pre všetkých na zažitie a čerpanie.

Dovoľme posvätnej múdrosti, ktorá sa vynára z navýšených vibrácií dychu duše a podporme Zem a Matku Zem. Matka Zem Vám odpovie zdieľaním jej najhlbších tajomstiev a právd minulosti, prítomnosti a budúcnosti Zeme. Prosím vedzte, že Matka Zem Vás z láskou podporuje v tomto čase prechodu a osvietenia.

Nebojte sa Vašej sily, ktorá rastie v tomto okamihu, ste vyzývaní na umocnenie Vašeho bytia s intenzívnym objemom svetla
. Vaša vnútorná sila duše sa prirodzene rozvíja a je tam dôležitosť, aby ste dovolili Vašej sile a centrálnej moci, aby sa vynorila s láskavosťou a nebojácnosťou, keďže to vo svojej podstate dovolí hlbokej aktivácií, ktorá čakala na toto obdobie po mnoho Vašich civilizácii. Teraz podporovaný v inkubátore lásky Stvoritela môžete dovoliť Vašej skutočnej vibrácií a svetlu žiariť s dôrazom a dôverou. Mnoho civilizácií zažilo utlačenie ich vnútornej posvätnej sily, ktorá je kreatívna a bude Vás podporovať v každom štádiu vzostupu. Dovoľte nám ako jednotnej energii so Zemou a univerzom Stvoritela rozpustit všetky aspekty útlaku sily dovoľujúcej láskyplnú posvätnú silu pokorne rozvinúť z našich bytostí. Dovoľme si oslavovať silu a vedúce svetlo intuície každého z nás. Rozpustite všetky hranice, ktoré ste si vytvorili okolo seba na ochranu proti bolesti, už nie je viac potrebné pre Vás vytvárať si alebo vyberať si existenciu bolesti. Dovoľte si vybrať silu Vašej lásky, nechajte ju vynoriť sa tak, aby sa celé ľudstvo mohlo spojiť v pochopení nesmiernej sily a moci milujúcich vibrácií Stvoriteľa, ktoré sú ukotvené skrze každú bytosť. Sila Stvoriteľa je Vám demonštrovaná v tomto čase ako intenzívny tok vibrácií energie na Zem a Vašej bytosti, prosím, nebojte sa dovoliť Vašej milujúcej sile žiariť z Vašeho bytia, keďže to prinesie silné jadro, ktoré Vás bude viesť každou úrovňou vzostupu.

S hojnosťou Stvoriteľovho svetla a vibrácií zahaľujúcich Vašu bytosť je to nádherná príležitosť posilniť a podporiť rast Vašej intuície, byť posilnený a expandovať z Vášho bytia.
Vaša intuícia Vám poslúži dobre ako sprievodné svetlo na to, čo je pre Vás vhodné v tomto čase a v prichádzajúcich rokoch. Vaša intuícia Vám dovolí existovať v božskom prúde Stvoriteľa a teda zažiť nádherné synchronicity. Žiadajte od seba viac a viac toho, čo potrebujete dosiahnuť alebo konajte, aby ste priniesli do popredia väčšie zarovnanie prebudenia so Stvoriteľom. Vaša duša a intuícia čaká, aby Vám slúžila. Dovoľte energiám Stvoriteľa preniesť Vás dopredu, ako keby ste boli labuť s obrovským pôvabom plávajúca na vlne premeny. Je to pôvab, ktorý prebudí Vaša intuícia vo Vašom bytí, schopnosť odpojiť sa od všetkých aspektov Vašej reality a milujúco a pôvabne vteliť s ľahkosťou všetko, čo je Vaša pravda a Stvoriteľova esencia v tomto čase.

Môžete zistiť, že aj keď prichádza čas 21-12-12, že veľa starých energetických zvykov strachu, odpojenia sa a nie úplna ztotožnenosť seba ako Stvoriteľa vyvstávujú, aby boli láskyplne rozpustené v týchto vysokých vibráciách. Prosím nesúdte seba v žiadnom smere, ale dovoľte pôvabu rozvinúť sa z Vášho bytia ako si uvedomujete pochopenie toho, čo dosahujete a zažívate, čo je pre Vás potrebné zažiť v tomto čase. Všetko, vrátane Vášho bytia je božská dokonalosť Stvoriteľa v úplnej manifestácii, tak si dovoľte uznať túto dokonalosť vo Vašom bytí a okolo Vás. Pamätajte, že Vaša perspektíva dokonalosti môže byť odlišná od dokonalosti Stvoriteľa, všetky skúsenosti a situácie sú dokonalosťou Stvoriteľa. Počas tejto zmeny a transformačného procesu je to Vaša perspektíva, ktorá sa zmení, ako keby bola znovuzrodená, presunutá do vyšších vibrácií pochopenia a vedomia, s Vašim uvedomením dokonalosti môžete podporiť zmenu Vašej perspektívy do osvietenej, láskou naplnenej perspektívy.

Je to nádherná perspektíva uvedomenia si, že všetký posuny, vyladenia a zladenia, o ktorých sa hovorilo pre tento čas sa odohrávajú práve teraz vo Vašom bytí. Vy ste majster tejto transformačnej fázy, nie Vaša osobnosť, ale Vy Stvoriteľ existujúci vo Vás. Dovoľte Vašemu majstrovstvu, aby sa prejavilo ako ctíte a vzdávate vďaku sami sebe a Vašej pravde skrze Vaše perspektívy a zámery. Ohromne poctievate samých seba dovolením si osobne pozorovať zmeny vzostupu dejúce sa vo Vašom bytí a fyzických vibráciách.

Ako sa blíži 21-12-2012 posúvame sa od reality a vibrácií strachu a oddelenosti ku láske a jednote, tento zámer je vyžarovaný skrz celý vesmír Stvoriteľa, ale obzlášť na Zem. To neznamená, že sa strach a oddelenosť úplne rozplynú, ale ľudská pripútanosť ku strachu a oddelenosti sa rozplynie zvýrazňujúc, že každá bytosť si vyberá každý moment svojej reality, či už na vytvorenie lásky alebo strachu, jednoty alebo oddelenosti. S rozpustením pripútanosti na mnoho negatívnych a nepotrebných zvykov držaných vo vedomý ľudstva, si ľudstvo môže vybrať výtvory a skúsenosti po celý čas, a tým dovoliť svojej duši sformovať väčšie stelesnenie vo svojom bytí (vtiahnuť väčšiu časť svojho vyššieho bytia do tejto reality, pozn. prekl.)

Vzostup 21-12-2012 dovolí veľa pripútanostiam a závislostiam sa rozpustiť a tým ponúkne ľudstvu duchovnú zodpovednosť pre ich budúcnosť a ich voľbu tvorby, ktorú si vytvoria zvnútra. Vaše voľby spôsobom ako konáte, reagujete, vyjadrujete, zažívate, myslíte a cítite nikdy neboli take dôležité, pretože už niesú ovplyvnené negatívnym potlačením vedomia ľudstva, keďže vedomie ľudstva sa prebúdza, narastá a podporuje realizáciu a vtelesnenie seba samého.

Dovoľte si prijať svetlo Stvoriteľa počas Vášej pozornosti a sústredenia sa na Vašu srdcovú čakru, predstavujte si svetlo Stvoriteľa ako stĺp svetla svietiaci zhora nadol, cez a skrz Vaše celé bytie, nech je toto Vaša sústavná vizualizácia počas toho ako nechávate Vašu srdcovú čakru rozkvitnút ako najkrajšií lotosový kvet.

Dokonalosť Stvoriteľa sa manifestuje vo Vás a okolo Vás v tomto čase, dovoľte si byť v pokoji a mieri a užívajte si transformačné energie kotviace sa vo Vašom bytí a vedzte, že my na vnútorných rovinách Vás bezpodmienečne milujeme.

S božskou láskou
Archanjel Metatron

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pre všetkých pútnikov na Ceste Lásky do slovenčiny preložil Peter H. (www.transformace.info). Túto slovenskú verziu je možné v neskrátenej a neupravenej podobe ďalej kopírovať a rozširovať nekomerčným spôsobom, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka vrátane všetkých zdrojov i s aktívnými odkazmi.

Já působím v tobě a skrze tebe.

21. prosince 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Uč se přesahovat sebe sama, své vlastní síly a schopnosti, aby lidé kolem tebe viděli na vlastní oči, že Já působím v tobě a skrze tebe. Tak i ty duše, které ve Mne nemají žádnou víru a důvěru, Mě poznají ne podle mnoha slov, ale podle názorného života. Nemůžeš Mě uznat jako svého vůdce a společníka,ani zcela zasvětit život Mně a Mým službám, dokud nebudeš žít tímto způsobem. Musíš se odrazit ode dna a vyplout do hlubin neznáma v absolutní víře a důvěře, s vědomím, že se ti nic zlého nepřihodí, protože Já jsem s tebou. Nikdy se nedovíš, zda tomu všemu tak je, jestliže nebudeš chtít něco pro to udělat. Přestaň předstírat jistotu a dovol Mi, abych ti ukázal, co se může stát, když se Mi odevzdáš a dovolíš, abych převzal vedení a využil tě, jak si přeji.

GALAKTICKÉ ZAROVNÁNÍ 21.12.2012

21. prosince 2012 v 0:34 Aktuální novinky


Zpráva o 21.12.2012 je tak důležitá, že byla poprvé oficiálně projednávána hlavními představiteli státu i OSN.

Prezident Bolívie Evo Morales, první a jediný indiánský prezident ( z kmene Aymara), v září tohoto roku v OSN oficiálně upozorňoval na téma 21.12.2012, jako na důležité datum podle Mayského kalendáře.

Doposud bylo toto datum považováno za triviální, jako hloupá pověra, na které je možné vydělat peníze, nebo pojmout katastroficky,jako apokalypsu. Žádný z těchto hledisek nevyjadřuje pravdu, ale jen ji zamlžuje. Končí 5. SVĚT a začíná 6. Jednoduše skutečnost, že v Mayském kalendáři je SVĚT jednotka ČASU dlouhá 26 000 let, a tato jednoduchá informace byla použita k zasetí vlny strachu do KOLEKTIVNÍHO VĚDOMÍ PLANETY a způsobila ztrátu důvěry v poselství a moudrost starodávné kultury.

ZEMĚ, jako MY VŠICHNI TEĎ A TADY jsme připraveni k Znovuzrození….prosím, pečujte o svůj psychický stav, pečujte o své tělo, aby mohlo uvolnit maximální dávku energie uloženou v podvědomí a těle…vyhněte se velké konzumaci masa. To, co ucítíte vychází z podvědomí - vlna emocí připravena k uvolnění. Magnetické pole Země se změní, což způsobí změnu magnetického pole v obou hemisférách, dominance levé racionální hemisféry přemístí Mistra : ))..přemisťuje se do rostoucí energie pravé hemisféry, která pouští ke slovu energii SRDCE a tento proces probíhá fyziologicky u každého.

21. prosince o Zimním Slunovratu ve 12:00 hodin v poledne začne Slunce svojí cestu do galaktické štěrbiny a potáhne za sebou celou svojí planetární družinu. Celkové pochopení jádra celého procesu přichází až s pochopením bytostí, z každé planety, jako vědomého ducha a vlivu na kolektivní a individuální vědomí.Vyrovnání planet, jako vyrovnání podvědomých aspektů osobnosti při změně magnetického pole a změny frekvence. Je známo, že poměr a rychlost planet vyvolají specifickou frekvenci řízení biologie, každá planeta reprezentuje konkrétní vzorce chování a přesvědčení. Planety odrážejí archetypy lidského chování, psychologické archetypy a jejich pohyb na obloze odráží vnitřní vlastnosti lidského vědomí a všech organizmů.

V tomto čase se ocitneme v pólu světla o neznámé frekvenci vysílané k nám naším galaktickým centrálním Sluncem. HUNAB-KU tzv. Galaktický motýl -reprezentuje veškeré Vědomí, které vzniklo v Mléčné Dráze.V Mayské mytologii je známý jako "jediný Bůh Bytí".

Toto záření nám pomůže zaktivovat nové kódy Světla v naší DNA.To se bude odehrávat v čase třech rotací Země kolem Slunce a přibližně v polovině tohoto času bude naše Slunce ve středu Galaktického Centra Mléčné Dráhy.

Nastane krátký restart krystalické mřížky a všechno bude reaktivované do plné funkčnosti, všechny Krystalické systémy začnou fungovat dne 21.12.12 - restartuje se připojení a zasíťování krystalického kvantového pole. Rozšíření k lepšímu přístupu do 12.dimenze - DNA.

To je konec "času mimo čas" a počátek skutečného času. Konec "MACHA"( mužské hegemonie) a Počátek PACHA ( navrácení důležitého prostoru ženské energii); konec sobeckého, počátek společného, konec extrémního individualizmu, počátek spolupráce. Toto symbolické datum představuje konec antropocentrizmu a počátek života nastaveného biocentricky.
Konec nenávisti, počátek lásky, konec zklamání, počátek života v pravdě, konec smutku, počátek radosti, konec rozdělení, počátek JEDNOTY.

21.12.2012 v Mayském kalendáři podle Callemana připadá kin 160, v kontextu Vlny CABAN se toto vše odehrává, abychom mocně vkročili do harmonického soužití s okolním prostředím.

DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT O MOUDROST A NEUSTÁLOU PODPORU NAŠE PŘEDKY

Dnes jde nejen o moje vlastní dobro, ale jednoznačně o dobro mého okolí.Dnes mě osvěcuje Vědomí Krista. Dnes se zbavuji nenávisti a natahuji ruku k dohodě. Řídím se Láskou a životními zkušenostmi, a přináším slunce nejen do svého domova, ale do okolí, kde žiji.

TRANSFORMACE STÍNU

Pokud jste ztělesněním LÁSKY - TADY & TEĎ - jste celkově volní. Podívejte se na obraz vlastního JÁ pojetím Božskosti. Získejte toto umění přijetím BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY a BEZPODMÍNEČNÉHO ODPUŠTĚNÍ.

Autor: Monika Czyrek
Překlad : Lenka SýkorováPosolstvo od Aishy North na 21.12.12

20. prosince 2012 v 22:46 Aktuální novinky


Ahojte :)
A mame tu posledny odkaz od Aishy North pred zajtrajsim dnom. Aj Aishin odkaz hovori- ti co neveria a cakaju na zazrak budu sklamani. Ono je to naozaj tak. Najskor musis verit a potom dokazom bude vsetko co sa deje okolo teba a v tebe. Dokazom je zivot sam. Ale kto vibruje na frekvencii 'ja neverim', Vesmir mu nemoze dodat zazitky z frekvencie 'ja verim', ak mi rozumiete. To ako keby ste mali zapnute 'Fan radio' a tvrdili- "ja neverim, ze je aj nejake ine radio". No je, len treba preladit frekvenciu. Treba zvysit svoju frekvenciu aspon na "ja pripustam'......A potom Vesmir moze zaragovat na toto 'otvorenie dveri' a zivot zrazu naberie celkom iny smer... Ja dnes odchadzam na 3 dni do Laguna Beach, kde je plejadsky vortex a vo vrchole zimneho slnovratu budem meditovat a napajat sa na cobrovu skupinu v Gize, alebo na vsetkych, ktori medituju a napajaju sa na Lasku a Vesmirnu Matku i Otca. Vrchol zimneho slnovratu je 21.12.12- piatok, o 12:11 poobede na Slovensku/v Cechach:)), ja budem v meditacii aspon pol hodinu o rovnakom case tu v LA; my budeme mat vtedy 3:11 rano:)

S laskou, svetlom a pozehnanim, Silvia"Ako uz vsetci viete, zajtra je ten magicky den na ktory ste tak dlho cakali. Ako sme už vraveli, dni ako zajtrajsok nie sú az take významné samé osebe, ale slúžia ako isté ohniská-aktivatori, ktoré nám dajú príležitosť zamerať nasu pozornosť takým spôsobom,ze vsetko sa obrovsky zosilni. A tato sila a ucinok, ktore vytvorite vsetci spolu by neboli mozne, keby sa každý z nás snažil osobitne. Takze ano, zajtra je naozaj dolezity den, pretoze zajtrajsi den je vrcholom vasho usilia a vysledok tohto vsetkeho neostane nepovsimnuty. Pamatajte si vsak, ze je mnoho ludi, ktori veria, ze zajtra dojde bud ku kataklizme globalnych proporcii, alebo k zaniku uplne vsetkeho na Zemi. Dovolte nam povedat, ze nic podobne sa diat nebude. Ale napriek tomu bude zajtrajsok dnom, ktory prinesie ovela viac, nez aj ti najvacsi optimisti z vas dufali. Nezabudajte vsak na fakt, ze to, co si dokaze predstavit vasa mysel je len male percento v porovnani s realitou, o ktorej hovorime my. A preto opakujeme-zajtra nebude vela tych, ktori uvidia, ze ich sen sa stal skutocnostou.

A co tymto vsetkym myslime? Myslime tym ZMENU, ktoru nikto z vas nemoze zatial presne opisat, pretoze prave stojite pred vstupom do poslednej brany portalu, ktory bude mat na vas taky ucinok, aky ziadny clovek pred vami este nezazil a ani sa k nicomu podobnemu ani len nepriblizil. A zase, nechceme vo vas vzbudzovat falosne nadeje, alebo vas odradit, nase slova su len laskavym pripomenutim toho, ze to, co sa deje je ovela komplexnejsie, nez to, co vy teraz dokazete rozumiet a pochopit.Tak ako sme vam spominali v minulosti, k zmenam dochadza na mnohych urovniach a stupnoch a vy k nim zatial nemate vasim vedomim pristup. Ale ked sa vam postupne pristup do hlbsich stupnov reality otvori, budete vidiet a chapat velmi jasne a cisto co sa vlastne stalo. Ale nemyslite si, ze toto vsetko pochopite a uvidite zajtra. Pretoze zajtrajsok je len sucastou celeho procesu a aj ked je to nepopieratelne dolezity den, myslime si, ze ked rano otvorite oci v tomto velkom dni, ktory je v kalendari oznaceny ako 21.12.12, mozno si nevsimnete ze by sa okolo vas zmenilo celkom nic. Pretoze tieto zmeny, ktore sa uz o par hodin zacnu diat nebudu pozorovatelne na povrchu, aspon nie v tom zmysle ako sa vam to hollywoodske produkcie stale znovu a znovu snazili instalovat do vasich mysli. Tieto energeticke zmeny budu skutocne obrovske a aj keby ste nechceli, vsetci budete tymito zmenami zasiahnuti ako orovskou burkou, ktorej sa neda vyhnut, ale pre tych, ktori trvaju na konkretnom vysledku uz zajtra alebo v nasledujucich niekolkych dnoch mame odkaz- pripravte sa na to, ze budete sklamani.
Pretoze vy zatial nedokazete obsiahnut vasim vedomim a vidiet to co sa s vami naozaj deje. Takze zajtra vacsina z vas nebudete zazivat celkom nic az na vyrazne fyzicke symptomy.
Este raz vam pripominame, drahi, zostante pokojni a sustredeni a nedovolte svojej mysli, aby s vami hrala rozne hry. Pretoze vy sa skutocne menite na nieco co je tak obrovske; ale zas a znova- tieto zmeny nebudu pre vas viditelne sposobom aky ste si predstavovali. Mozete si byt vsak isti, ze hned ako sa o par dni tieto vlny prichadzajucih energii trosku utisia, budete presne vediet co sa s vami stalo a to bez akejkolvek znamky pochybnosti; budete presne vediet, ze ste po prvy krat vstupili do uzasnej velkosti vasho bytia.
V tejto chvili stojite na brehu a vlny sa zacinaju lamat a su to naozaj obrovske vlny. Vacsie nez cokolvek co ste doteraz zazili. Nemusite sa obavat, nepohltia vas, aj ked sa vam moze zdat, ze vas tahaju pod hladinu znova a znova. Takze si pamatajte zhlboka DYCHAT vzdy ked mate prilezitost a to vam pomoze prejst cez dalsie kolo tejto jazdy meniacej vas zivot.
To je na dnes vsetko, ale vratime sa s novymi informaciami hned ako budte moct dychat trosku volnesjie. A budte pokojni, nepotrva dlho, kym budete moct opat dychat cerstvy vzduch, ktory bude naplnat vase pluca po tom ako skoncite vas 'zapas' s tymito vlnami energii. Dovtedy vam vsetkym zelame vela stastia a bozsku rychlost. Budeme celou cestou stat pri vas, pripraveni pomoct vam kedykolvek nas o to poziadate, ale pamatajte si- toto je vasa cesta a vy ste viac ako schopni naplnit tento bozi plan bez ohladu na to, s akymi drsnymi podmienkami ste sa potykali na tejto ceste. Koniec koncov, nepresli ste taky obrovsky kus len preto, aby ste sa otocili tesne pre vstupom do posledne brany. Preto kracajte odvazne vpred, drahi. Vy absolutne mate vsetko co je potrebne, aby ste mohli dokoncit tuto cestu, ktorou je a vzdy bol navrat nspat domov k vam samym."

Channeling: Aisha North
Preklad: Silvia Suvadova, Marian Smolik


Féwa 20. 12. 2012

20. prosince 2012 v 19:56 Aktuální novinky

Aktuálna informácia

.....existujú viaceré varianty pomoci vzostupu planéte Gáii a tým i ľudskej populácii. Jednou z fyzicky /ako i z pohľadu prebiehajúcej zmeny optiky svetla/ najprijateľnejších variant, je pozvolná náväznosť na charakter frekvencií /ich individuálnu výšku/, aby sa zamedzilo príliš rýchlemu kontaktu žiarenia centrálneho prúdu galaktického Slnka - to znamená rýchlemu skratu vedomia - ktorý by mohol spôsobiť na Zemi globálne problémy, predovšetkým v doprave. Globálny vzostup planéty Zem a jej organickej súčasti prebieha po prvýkrát v dejinách a snahou všetkých, ktorí v tejto chvíli s napätím a láskou sledujú tento gigantický proces je - aby nielen matka Zem, ale i všetky jej deti s čo najmenšou záťažou na fyzické telo túto cestu do svojho svetla zvládli. Nezabúdajte, prosím, na skutočnosť, že tieto bytosti - so sféry, do ktorej ľudstvo vstupuje, predstavujú vysoko duchovné svety, ktoré dávno vzostupom prešli. A tým logicky žijú v pásme, ktorého existencia vysokých svetelných vibrácií funguje podľa princípu jednoty absolútnej bezpodmienečnej lásky. Ako vyššej kategórii kozmického vedomia /vzhľadom na dosiahnuté vibrácie/ je jej cieľom nevstupovať do evolučného procesu ľudstva, ale podľa nepísaného zákona vesmíru - pomáhať nižšiemu vedomiu. V tomto prípade v pokuse o vzostup, to znamená návrat späť do jednoty.
Kontaktovanie Zeme svetlom Centrálneho Slnka by malo prebiehať počas dňa v protismere hodinových ručičiek. To znamená, že sa jedná o navíjanie centrálnej vlny žiarenia proti pohybu rotácie Zeme. Inými slovami, centrálna energetická vlna bude obaľovať Zem proti pohybu jej rotácie. Cieľom tejto postupnosti je spomaliť prílev energií Centrálneho Slnka, aby nedošlo v momente kontaktu s lineárnym časopriestorom ku okamžitému zlyhaniu všetkých funkčných systémov. Čo môže byť v danom momente i cestovanie autom, lietadlom, a pod. Z toho dôvodu bude centrálny prúd galaktického žiarenia kompaktne postupovať spomaleným tempom. Jemne sa dotýkať nízkych vibrácií organických tiel. A to celoplošne. Tým spôsobom, že vo chvíli, kedy prenikne do tretej dimenzie, do Vášho hmotne ohraničeného časopriestoru, bude korigovaný frekvenčným segregátorom /pričom žiarenie bude postupovať približne tak, ako keď pomaly padá k zemi hmla/ a jemne sa napojí na Vaše nízke vibrácie.
Viete si to predstaviť ? Stojíte napríklad v obchode pri pokladni. Práve platíte, predavačka k Vám vystrie ruku a vtedy....nastane moment kontaktu /dotyku frekvencií dvoch sfér/. Na chvíľu sa na seba pozeráte a pritom týmto jemným skratom o tom neviete. To isté, ako keď si pozeráte film a na chvíľočku ho zastavíte. A ....po chvíli pokračujete vo svojej činnosti. V tej nanosekunde nastáva väzba na monočastice éterických zväzkov vibrácií vyšších sfér, čo sú v podstate mikrošpirály svetla, ktoré sa napájaním na lineárny časopriestor premietnu vzájomne do seba /akoby odzrkadlia v sebe/ a tým sa znefunkční pôvodná vibrácia subatomárnych štruktúr a aktivuje vyššia frekvencia. Týmto spôsobom v sebe človek spinálne opäť aktivuje svoje vlastné svetlo. Lineárne, kvadripolárne, binárnou rezonanciou, ktorá nepolarizovaným svetlom , jeho božským princípom, zjednotí ja+ja a vytvorí nedualitnú sféru. Kedy sa "Ja" stáva tým "JA SOM", ktoré tvorí absolútnou láskou všetkého čo je božským zámerom.
.....akoby sa nič nestalo. A pritom stalo.....Niečo veľkolepé. Zázrak znovuzrodenia človeka, návratom späť. Zázrak stvorenia svetla - svetlom. Mnohí z Vás budú mať subjektívny pocit, že ich nečakane naplnilo nevýslovné šťastie, pocit istoty domova, chuť zdieľať svoju lásku s každým koho stretnú. Túžba - len jednoducho byť tu a teraz a od tejto chvíle, od tohto zázračného okami nového svetla tvoriť svoj multisvet čistou energiou lásky. V tom je tajomstvo premeny človeka na ľudskú bytosť. Tajomstvo ľudskej krištalizácie, kedy tak ako teraz / v hmotnej vibrácii sa všetci rovnakým spôsobom tejto frekvencie vidíte/ sa rovnakými, aj keď už inými očami svetla budete na seba pozerať. To znamená, že si možno niektorí túto zmenu ani neuvedomíte. Záleží od stavu Vášho vedomia.
Je to zmes fotónov galaktickej vlny, ktorá objíme matku Zem a človeka /ako i každú organickú bytosť/. Tou istou láskou, ktorú všetci vo svojom vnútri nesiete a doposiaľ vo Vás driemala a čakala na Vaše znovuzrodenie. Milovaní, je čas Zeme i jej detí, rodiacich sa do svojho skutočného bezpodmienečného svetla. Následným vyťukaním správy ľudského srdca....odoslanej do centrálnej Galaxie. Že ja, človek, som opäť zažiaril svetlom všetkého čo je milujúce a milované.
Obloha sa na severe a juhu Zeme , v mieste pólov, spojí s frekvenciou vlny / Zemou medzi severným a južným pólom prechádza časový tunel, most, ktorý oddeľuje subjektívny a objektívny čas, ale ho i v danom okamihu spája/. Do všetkých strán - smerom od severného a južného pólu, bude možné na oblohe sledovať efekt polarizácie.
Je to Vaša cesta, milovaní. Vaše pochopenie samého seba, Vaša aktivácia lásky. Či ju prijmete svojou výškou vedomia - je na Vašom rozhodnutí. Je to Vaša individuálna cesta evolúcie. S cieľom prijať, alebo ešte nie, všetko čo so zámerom vyšších realít svetla súvisí. Týka sa to Vás všetkých. Ste to Vy, Váš partner, Vaši rodičia, deti....všetci ľudia, ktorí zdieľajú spolu s Vami svoj vlastný zámer i smer.

S láskou Féwa

Arkturiáni
rada Galaxie
rada Andromedy

MAYSKÝ KALENDÁŘ 20.12.2012 3 CAUAC kin 159

20. prosince 2012 v 11:53 Aktuální novinky
MODRÁ ELEKTRICKÁ BOUŘE


DNES JE DOBRÝ DEN PODÍVAT SE NA ŽIVOTNÍ LEKCE, JAKO NA POŽEHNÁNÍ A NA NEPŘÁTELE, JAKO NA ANDĚLY

ESENCE CAUAC, TO JE POCIT BEZPEČÍ, JEDNOTY A MÍRU V ČASE, KDY ZUŘÍ BOUŘE VE VNĚJŠÍM SVĚTE
JE TO DOBRÝ DEN PODÍVAT SE NA ŽIVOTNÍ LEKCE JAKO NA POŽEHNÁNÍ A NA NEPŘÁTELE JAKO NA ANDĚLY

CAUAC ve Třetím Tónu OX - to je jeden z nejvíce těkavých dnů v Tzolkinu. CAUAC to je bouře,oheň,voda - duchovní nepokoje a vnitřní konflikty se míchají v OX 3 - to je nejistota i strach před rizikem. Ale CAUAC to je místo přeměň, smrti i transformace - TEĎ a TADY v nás mají usmrtit pochybnosti, strach z neznámého, kritiku, vášně, problémy závislosti, negace, bolest, malichernost, životní katastrofy, neúspěch, změny, sebepochybnosti, pocit oddělenosti od Zdroje, nechuť, závist a teprve pak se může projevit TVOŘIVOST, KTERÁ VYJADŘUJE NAŠI PŘIROZENOU SPIRITUALITU. TROJKA před vámi otevírá pozitivní změny a umožňuje návrat do přirozeného toku života.Vnímejte v sobě impuls, který vás nasměruje k NOVÉMU. Je to proud na podporu: plynulosti jednání, geniálních řešení, pohybu, pozitivních změn, odvahy,síly jednat, inovace, brilantnosti, efektivity, zápalu,očištění, transformaci,sjednocení, světelného těla, duchovního růstu,svobody, aktivity,přeměny,realizace.


Dnes zlomím smyslovou stagnaci a jako Fénix se odrazím z popela.Moje zaslepení a zneužívání práva svobodné vůle způsobilo mnoho zbytečných konfliktů.Dnes obrátím pozornost na stav nervů a budu se snažit uzdravit to, co mě dráždí a odrazuje.

TRANSFORMACE STÍNU

Udržujte odstup od každé otázky. Nesuďte lidi, události či osobní zkušenosti. Získejte přístup k esenciální podstatě vašeho JÁ a požádejte ho, aby vás bezpečně provedlo všemi těžkostmi a pomohlo vyléčit všechny negativní emoce spojené s procesem růstu. Předejte kormidlo v procesu přeměn vašemu Vyššímu JÁ. Oddělte se od všeho, co vás udržuje v iluzi oddělenosti od pravého Bytí.

Obnova,nezávislost….

Dny MODRÉ BOUŘE se mohou projevit úzkostí a neklidem. Síla jejich dopadu může vyvolat výrazné změny ve vašem životě. Jako vždy, tak i v tomto případě je jediným účelem CAUAC velká přestavba. Abychom přivítali NOVÉ, je třeba nejprve odsunout z cesty ZASTARALÉ. Čím více STARÉHO je třeba odstranit, tím silnější bude impuls CAUAC. Způsoby řešení mohou být velmi nepříjemné, často bolestné, ale nesmíte se nechat unést emocemi - nenegujte změny - i když jsou bouřlivé.
Pokud se vaše Vědomí dostalo na vyšší úroveň, pokud se nadále odmítáte držet starých věcí, síla MODRÉ BOUŘE vám přinese geniální řešení. Bezbolestně odstraní z vašeho života nepotřebné věci a místo STARÉHO okamžitě přinese NOVÉ, zejména pokud je to nezbytné pro váš osobní rozvoj.
Pokud nemáte sílu, abyste změnili v životě to, co by mělo být změněno, věnujte zvláštní pozornost Dnu MODRÉ BOUŘE. Zašle vám sílu a dodá odvahu udělat první krok.Uvědomte si, že každá stagnace v životě pochází z nedostatku životní Energie. Dejte šanci Obru CAUAC, aby rozbil všechny překážky a převedl vás do širokých klidných vod.

3.ELEKTRICKÝ TÓN PODNĚTŮ - SÍLA IMPULSU - sféra emocionální

TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení se do přirozeného toku života.Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, ,oddělené,nepřístupné, nebo očím neviditelné.Pokud máte sklon být roztržitý,soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny.Seberte sílu dát výraz pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se objeví prostřednictvím vaší osoby.

DOVOLTE VAŠÍ TVOŘIVOSTI VYJÁDŘIT SPIRITUÁLNÍ POVAHU

Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetum mobile Bytí.V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu ELEKTRICKÉM spočívá výchozí podnět Evoluce, neboli síla přinášející rozvoj.V souvislosti se spojením Pečeti Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně.Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a přizpůsobuje programy příčin.V odkazu na Kalendářní Den s Tónem (•••) se ukazuje velmi vysoká aktivita konání.Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.


zdroj Monika Czyrek: monikaczyrek.blogspot.com
Překlady: Lenka Sýkorová - osobní výklady podle Mayského kalendáře - kontakt -lenkasykorova.art@gmail.com


Pravím ti, chvíle míru a vnitřního ztišení, v nichž jsme pospolu, jsou v tomto světě zmatků velmi cenné.

20. prosince 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Ze všeho nejdříve hledej Mé království, dávej Mě ve všem na první místo, a vše ostatní ti pak bude přidáno. Znáš tato slova, ale jak s nimi nakládáš? Žiješ podle nich? Dáváš ve svém životě přednost cestám Ducha? Má pro tebe čas strávený se Mnou o samotě větší hodnotu než cokoliv jiného? Přináší ti stav vnitřního ztišení potěšení, anebo se v něm cítíš spíše nesvůj? Chceš být stále něčím zaměstnán a zdá se ti příliš obtížné ztišit tělo i mysl? Milióny lidí v dnešním světě nesnášejí ticho. Potřebují kolem sebe neustálý hluk a aktivitu. Neznají smysl přednostního hledání Mého království a nevědí, proč Mne mají ve svém životě klást na první místo. Jsou neklidní uvnitř i navenek. Pravím ti, chvíle míru a vnitřního ztišení, v nichž jsme pospolu, jsou v tomto světě zmatků velmi cenné. Vyhledávej je, nalézej je a setrvávej v nich.

Kryon - Instrukce pro Staré Duše

19. prosince 2012 v 23:15 Doteky Nového Života

Kryon - Instrukce pro Staré Duše
Uveřejnil(a) Láďa
Pondělí, 17 Prosinec 2012 20:18
Tento živý channeling byl předán prostřednictvím Lee Carrolla při 11. Kryonově plavbě Hawaii
- pátek 17.08.2012, Jedná se o poslední, čtvrtý záznam z této plavby
Zdravím vás, drazí! Já jsem Kryon z Magnetické služby.

Proces channelingu není tak neobvyklý. Ale je potřeba jej procvičovat. A z našich rtů zní povzbuzení k tomu, abyste tak činili vy všichni. A můžete to přejmenovat, pokud chcete, aby to možná pro vás ztratilo některá "stigmata" podivnosti a zvláštnosti. Lidská Bytost ustoupí stranou a dovolí splynutí, při kterém vstoupí a hovoří Vyšší Já a Zdroj Stvoření.

V těchto několika minutách bych rád předal instrukce Starým Duším, které poslouchají v této místnosti i mimo ni, a těm, které toto budou číst. Instrukce, které jsou minimální.

První je tato: Naučte se channelovat… pro sebe. Staré Duše, Nová energie, která přichází na tuto planetu, umožňuje, aby se toto dělo nádherným způsobem, i když to nikdy nebudete dělat před jinými, ale ve svém vlastním čase a svým vlastním způsobem - dokonce i během meditace.Vezměte tu fyzickou osobu, o které věříte, že jste to VY, a svou celistvou božskost a na okamžik je oddělte. Vezměte tu vaši část, která vždy byla vaším Já ve 3D, a posaďte ji dočasně na zadní sedadlo za Vaše Já, které je Vyšší - Já, které je božské, a které je odjinud. A když se toto začne dít, obdržíte nejen informace, drazí, ale začnete dostávat i potvrzení. A toto potvrzení vás ovlivní osobně - zvýší váš vnitřní klid, o kterém jsme vám říkali, že jej můžete mít. A to je channeling.Nazývejte to jakkoli chcete, ale v těch okamžicích budete vědět, že to, že jste se oddělili, je vhodné.

Uvnitř Lidské Bytosti jsou ve skutečnosti tři energie, o kterých jsme již dříve hovořili, a toto jsou pouze dvě z nich. Většina z těch, kteří jsou na planetě, v systému, který nazýváte náboženství, zná také Trojici - vědí, že lidé mají víc než pouze fyzickou část. Říkáme teď, abyste uchopili to, co si myslíte, že jste, a na okamžik to oddělili, aby mohlo proudit to, co není jen informací, ale je to i vaší kvantovou částí, která potvrzuje vaše Já.

Je čas, abyste usedli s Bohem a ucítili ruku, která se k vám natahuje skrze závoj, na okamžik se spojí s vaší a říká, že si zasloužíte tu být, a že vše, co se vám stalo, je vhodné, správné, jedinečné a Bohem požehnané... Že pro Starou Duši není žádný úkol příliš těžký, ale někteří z vás trvali na tom, co je obtížnější, kvůli tomu, o čem jsme hovořili již dříve - totiž že "železo ostří železo". A někteří z vás možná velmi nedávno opakovaně cítili do ruda rozpálenou kovadlinu, když byli tvarováni do podoby Mistra. A můžete říct: "Kryone, já nejsem Mistr. Necítím se jako Mistr, jsem jen člověk, který se snaží vypořádat se svým životem." A já říkám: "Ó, jsi nepoměrně víc."Nevidíte to, co vidíme my. To, co se děje v tomto tvém životě, drahá Lidská Bytosti, ovlivní všechno, co se týká tebe a tvé duše od teď už navždy. Čemu dovolíš, aby se stalo součástí tvých Akášických atributů v tuto dobu, tě bude tvořit navěky.

A tak říkáme, že by ses neměl ptát: "Proč já?" aniž by ses zeptal: "Proč ne?" nebo "Proč my?" Protože to ovlivňuje vás všechny, co se podílíte na společných záležitostech, a oslavili jste je na plánovacích sezeních před tím, než jste se vydali sem (na Zem).

Naučte se channelovat. Proto, abyste nalezli splynutí obou vašich Já do takové míry, že když vstanete ze židle, budete vědět, co se odehrává. A většina z vás to bude dělat jen pro sebe. Můžete tyto věci napsat, pokud chcete, ale hlavním důvodem je pomoci vám osobně, ujistit vás, abyste byli více v míru.

Jsou tři věci, které vám chci předat, než odsud odejdete. Stará Duše, v minulosti jsme ti předali některé atributy, které chceme, abys "navštívil". Tady jsou některé další a nejsou nutně jednoduché, ale hovoříme ke Starým Duším - méně než půl procentu na této planetě. Najděte určitý druh "akce" (konání), která bude spojena s vírou, kterou vytváří soucitná mysl, že se Země přesune do dalšího věku. (Máme vnášet tuto víru svou aktivní účastí.- Pozn.př.) To se nyní děje. Postupně vám předám mnoho doplňujících informací, které potřebujete znát. Je čas, aby Staré Duše začaly jednat. A zde je pro vás pozvánka.

Číslo jedna - řeknu to znovu a vždy to bylo číslo jedna: Nebojte se toho, co uvidíte… ve svém životě, v životě lidí kolem vás, ve vaší zemi či na planetě. Může to vypadat negativně a jako že to neodpovídá vaší nádheře (velkoleposti). Je to stará energie, která mlátí kolem vás - někdy esotericky, snažíc se vás porazit, abyste měli pocit, že nejste "hodni"… a někdy jednoduše prezentující se jako energie mlátící kolem sebe, zatímco umírá. Vysvětlím to.

Už jsem vám dříve řekl, že jedním z atributů Staré Duše je nedostatek sebeúcty. Nyní hovořím k vám všem a vy víte, že mám pravdu. A tento konkrétní atribut je způsoben probouzením život po životě a tím, že jste měli pochybnosti, když jste byli izolováni, nazýváni mnoha jmény, zavíráni a dokonce i zabíjeni. Nedostatek sebeúcty (sebevědomí). Teď už to víte a kdo ještě to ví? A já vám řeknu, že to, čemu jste připsali temnou energii, to ví. Nikoli entita s rohy a ocasem, ale energie planety, která má tmu a světlo, které tu vždy byly. Nazýváte to dualitou. A ona (energie) to ví. Byla vždy vaším nepřítelem. Vždycky jste se museli protlačit tím temným ve jménu světla a to je vše, co jste dělali život za životem - včetně tohoto - a ty víš, o čem mluvím, Pracovníku Světla. A říkali jsme vám, že i nejzákladnější vztah Tmy a Světla se rekalibruje, ale nebuďte překvapeni, že v průběhu tohoto procesu zvedá "tmavá strana" duality svou hlavu a snaží se vás znovu porazit. Bude to dělat všemi možnými prostředky a způsoby, kterými jen může - skrze vaše podnikání (práci), vaši rodinu, vaše vztahy, dokonce i skrze vaše sny. Ví, kdo jste, a nechce, abyste uspěli. A drazí, říkám vám, že nezáleží na tom, jak moc se snaží - už jste vyhráli! Ale měli byste vědět, že to bude zkoušet…

Když rozsvítíte světlo, tma zmizí. Znovu říkáme, že tma je pasivní a světlo aktivní. Když rozsvítíte světlo, tma zmizí! Takže odpovědí je VŽDY - mít světlo ve svém životě. Když ho překryjete tmou, nemůže se ukázat. Když dovolíte tmě, aby vyhrála tuto bitvu, prosedíte tento život a věci se nezlepší. A o tom je blízká bitva.

Číslo dvě:
buď soucitný ve všech záležitostech. Když "číslo jedna" pozvedá svou hlavu a chce na této planetě znovu vytvořit válku, když "číslo jedna", což je strach, chce kolem sebe mlátit, je to proto, že umírá. Chci, abyste reagovali soucitem. Soucitná reakce na všechno vytváří světlo, které si ani nedokážete představit. Co tě irituje ze všeho nejvíc, drahá Lidská Bytosti?Prozkoumej to svou myslí a zjisti, jestli vůči tomu můžeš jednat soucitně a ne kriticky. Prozkoumej teď svou myslí, co tě irituje nejvíc. Co je pro tebe nejtěžší snést? Někdy je to hloupost, někdy jsou to politici… vím, kdo jsi. Co když můžeš změnit svůj postoj a vidět pouze soucitně? Protože to je nejskvělejší emoce, kterou pro to můžeš mít. Pro cokoli na této planetě. Pokud to dokážete, drazí, pak dosáhnete toho, čeho dosáhli Mistři. Protože když kráčeli po této planetě, toto bylo jejich znakem bez ohledu na to, kdo seděl před nimi - zda to byl zloděj, lhář, podvodník, který od nich chtěl získat peníze… - vše, co měli, byl soucit. To je vše, co měli.

A řeknu vám, že když se na někoho díváte soucitnýma očima, rozpustí to všechny jeho programy… jednoduše je to rozpustí. Nikdy se vás nedotknou. To vytváří světlo. Takhle porazíte "číslo jedna" - dualitu. Soucitná mysl není nikdy rozzlobená. Soucitná mysl nikdy nevstupuje do "spouštěcích" záležitostí, které vás vždy emočně kontrolovaly. Pokud je první reakcí soucit, všechny ostatní se vyrovnají. To je číslo dvě.

Třetí a poslední je pro mě nejtěžší vysvětlit. Můj partner se o tom nikdy předtím nezmínil a proto mi říká: "Zpomal." A já říkám jemu: "Zpomal. Říkej to tak, jak obdržíš informaci." Je čas, aby se Staré Duše naučily, jak být samostatnou vyrovnanou jednotkou. Je třeba, abyste pracovali pouze se svou vlastní božskostí. To uvidí vaše buněčná struktura a bude to vnímat jako záměr ke změně bez zapojení vnějších zdrojů, které jste používali v minulosti.

Dovolte mi příklad: Řekněme, že kráčíte po planetě, a možná si to neuvědomujete, ale nepřetržitě hledáte potvrzení (sebe, svých názorů - pozn. př.) od druhých. Chcete vědět, co si myslí, abyste se mohli cítit lépe. A když slyšíte, co si myslí, a je vám po tom líp, pak jste spokojení. A někteří z vás takhle žijí. Tohle je jediný mechanismus, který máte den za dnem, který potvrzuje smysluplnost vašeho života! Vždy to přichází zvenčí.

Chci, abyste si na chvíli zahráli hru. Předstírejte, že jste jednou ze svých vlastních buněk a čekáte na to, až vám fyzická bytost předá instrukce, že fungujete správně. Vaše buněčná struktura čeká na to, aby se stala kvantovou na základě energie, kterou jí dáte svým vědomím. Něco vám řeknu - vaše buňky nemají tušení, co někdo jiný říká. A tak si můžete vykračovat a cítit se prostě fajn, že si vás ostatní lidé váží, ale vaše buňky o tom nevědí. A tak tam budou prostě jen tak "sedět" beze změny a vy se budete rozhlížet kolem, ptát se druhých, jak si vedete, nebo si s ostatními povídat, jak na sobě pracujete, abyste dostali potvrzení o tom, že si počínáte dobře. A vaše buňky o ničem neví. Krunýř ega je chrání. Naprosto. Musíte být samostatní. A dá se říct, že bez zbožňování, bez uznání, bez toho, aby vám kdokoli cokoli říkal… Musíte sami vědět, co je dobře pro vaši duši, protože máte božské propojení s Bohem, který uznává (potvrzuje) každý váš dech.

To zní skoro jako návrat k číslu jedna a dvě. Všechny spolu souvisí. Naučte se uznávat (potvrzovat) sami sebe, jak kráčíte z místa na místo, a cítit božskost sebe-vyrovnávajícího "ostrova", který nikdy nemusí vědět nic víc než to, že Bůh je ve vás. A to stačí.

A tohle je těžké. Má to přeměnit dokonce i některé z koncepcí, o kterých jste se dnes učili. Snažíte se pracovat s tím, jak jste se narodili a přepisujete to, co bychom nazvali "společenská podstata",schopnost obsahovat sebeúctu automaticky, ať se děje co se děje. Všimli jste si, jak těžké to je pro některé Staré Duše, které nemají žádnou sebeúctu? A nebo mají sebeúctu tak omezenou, že potřebují vnější potvrzení? A tak aktuálním tématem je "poznat se" (uvědomit si sebe). Poznejte sebe jako kousek Boha - samostatný (soběstačný), sám v sobě udržující rovnováhu - který dokáže sám pro sebe channelovat pravdu skrze portál, ve kterém splyne se svým Vyšším Já, shromažďovat informace z mnoha zdrojů a vstřebávat je, ale nikdy nemusí žádat o vnější potvrzení... Buďte sběratelem soucitu. Buďte sběratelem informací, které jsou esoterické, ale nechtějte, aby potvrzovaly vaši hodnotu. Místo toho je sbírejte a použijte je nejlepším možným způsobem a pak jim dovolte, aby vám pomohly porozumět tomu, kdo jste. A poté se ono "potvrzení" (ujištění) začne dít automaticky. A vy budete kráčet z místa na místo a nic se vás nedotkne. Žádné slovo zloby, žádná situace. Stanete se stabilnější, vyrovnanější, budete vědět, kdo jste. A ti, kteří se na vás budou dívat, budou říkat: "Tohle je Lidská Bytost s kvantovými mistrovskými vlastnostmi!" A to je cílem.

Budeme pokračovat v tomto druhu rozprav. V rekalibracích Starých Duší na této planetě a v tomto čase. Nebojte se staré energie, protože umírá těžce. A bude se v příštích 18 či 20 letech ze všech sil snažit zatlačit vás i tuto planetu zpátky, kde byla. A já vám říkám, drazí, že neuspěje. Vidíme potenciály, které zde jsou. Nemůžete zastavit kouli, která se valí; děti, které přicházejí. Mladí lidé to vědí lépe a oni nebudou akceptovat staré způsoby. Dokážou prohlédnout a zprůhlednit metody staré energie a budou se jim smát. Vy jste se v nich narodili a bude to pro vás těžší.

Poslouchejte, drazí, někteří nejmladší z mladých jsou nejstarší ze starých. V určitou chvíli od nich můžete chtít impuls (podnět) měnící paradigma, že Staří (Stařešinové) vědí nejvíc. Ovšem mladí lidé, kteří přicházejí, jsou ti Stařešinové z minulosti.

Odejděte z tohoto místa jiní než jste přišli. Právě opouštíte místa, která bývala vaším domovem (hovoří k účastníkům plavby a naráží na dobu Lemurie - pozn.př.) a cítíte to. Je to skutečnost a vy to víte.

A tak to je.

KRYON


Zdroj: MP3 nahrávka (23 minut) - www.kryon.com. Tento Kryonův channeling je vám ZDARMA k dispozici. Užijte si jej, pracujte s ním. Můžete si jej číst, tisknout a dále šířit, ovšem za podmínky, že jej budete rozšiřovat také ZDARMA. MP3 nahrávka je také volně k dispozici, ale není určena k veřejné produkci (rádiové vysílání apod.).

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky a pro www.kryon.webnode.cz dne 09.12.2012 do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Féwa 19. 12. 2012

19. prosince 2012 v 19:32 Aktuální novinky

Centrálny kód dimenzionálnej brány - 999/999/999 - 21/22 = prizmatická kontinuálnosť ľudskej evolúcie.

Dimenzionálnou bránou je galaktické srdce. Adaptérom je:

1./ Láska, ktorou otvárate svoje vedomie.
2./ Pokora s ktorou vstúpite do brány.
3./ Odvaha - čeliť ľudskému strachu.

Je to dimenzionálna Mer- Ka- Ba, ktorou rozžiarite svoje srdce i telo. Špirálou galaktickej emócie, ktorá Vám opäť ukáže Vašu skutočnú tvár, Vašu podstatu. Tým, že sa ukotvíte sami v sebe - svojou, do priestoru perliacou láskou. Novým stupňom vedomia budete mať na ružiach ustlané v tom zmysle, že čas do ktorého sa svetelnou vlnou budete vnárať, Vám opäť zaktivuje DNA a Vy sami uvidíte, na vlastnej skúsenosti zistíte - čo všetko a akým spôsobom ste schopní produkovať.
Je to novotvar lásky. Princípom polarizácie svetla. Svetlom, ktoré máte ukryté hlboko v hrudi. Tým okamihom sa stávate majákom svojej epifýzy, ktorou budete do priestoru galaxie vysielať dávne svetelné posolstvo. Jeho narodenia sa. Posolstvo....že ste láskou, ktorú mnohí mali problém v sebe nájsť, ale kolektívne sa to podarilo.
Je to o svetelnej komunikácii. Jej "vesle", ktorým brázdite modré oceány. Je to o Vašej ľudskosti. O pochopení, prijatí, aktuálnom pripojení sa k primárnej kozmickej frekvencii, ktorej čas je neohraničený.
Milujeme Vás. Sme svojou transparentnou prítomnosťou všade vo Vašej blízkosti. Tu a teraz...i vo fyzicky nedosiahnuteľnej vesmírnej diaľke. A čakáme na Váš zázrak. Vašu čašu zlatého nápoja, ktorou obrátite svoj zrak smerom skutočnej pravdy.
Približne pred hodinou /lineárneho času/ sa začal proces ukladania kódov nepolarizovaného svetla do pamäti. Prizmou kozmickej frekvencie, ktorá bude vo Vás v dňoch 20. 12. - 21. 12. kulminovať.
Jedná sa o intenzívne spájanie vlastného vnútorného svetla s esenciou centrálneho Slnka Galaxie. Cez solárnu bránu vedomia. Je to pineálna os, spina času a priestoru v ktorom človek žije. Čiže energetické vlákno, ktoré prechádza chrbticou a pokračuje do spirituálnych čakier. Súčasne je ukotvené v jadre matky Zeme. Vysoká frekvencia galaktického stredu sa napojí na lineárny čas a nepolarizovaným svetlom aktivuje Vašu DNA. Spolu s aktiváciou novej dimenzionálnej frekvencie Zeme. Jej hviezdneho svetla. Aktivovanou Mer- Ka-Bou sa vo Vás opäť rozprúdi Vaša svetelná nirvána. Je to vystúpenie z nízkych vibrácií. Prechodom cez neutrálny kód solárnej brány, vstupom do vyšších frekvencií. To je - spojenie, zjednotenie svojho vnútorného svetla so svetlom galaxie. S cieľom individuálne a súčasne globálne tvoriť na Zemi krištalickou láskou. Jej myšlienkou, ktorej forma je jednotná.

S láskou Féwa

MAYSKÝ KALENDÁŘ 19.12.2012 2 ETZNAB kin 158

19. prosince 2012 v 19:09 Aktuální novinky
BÍLÉ POLARITNÍ ZRCADLO


ETZNAB NÁM DÁVÁ SCHOPNOST ROZLIŠIT EMOCE OD FAKTŮ.
DNES JE DOBRÝ DEN PRO SEBEREFLEXI A RETROSPEKCI
KŘEMEN ETZNAB JE ZRCADLO REALITY

ETZNAB 2/ TIJAX. Když ETZNAB vyrůstá v TRECENĚ CABAN, stojíte u soutoku mocných sil - psychické jasnosti CABAN s mimořádně ostrým a rozhodujícím vhledem do ETZNAB, a jeho nezlomnou silou vnímání rozdílu mezi Světlem a Stínem,mezi pravdou a iluzí.

Buďte opatrní,abyste nepoužili sílu vhledu jako zbraň proti druhým,mělo by to být použito jako dar, který je nástrojem - průvodcem na cestě k vyšším cílům.

Události, které dnes přitahují moji pozornost úzce souvisí s tím, co dělám a jaký jsem. Dnes se podívám na svá přesvědčení pojmem dobra pro okolí a odhalím každý egoistický úmysl. Dnes zreformuji svůj postoj a vyjdu naproti svým nejbližším.

TRANSFORMACE STÍNU

Lidé, s kterými se setkáváte jsou vaším vlastním odrazem a jednoznačně pro vás velkým přínosem. Dívejte se na ně, jako na sebe. Uvidíte v nich sebe. Uvidíte, jak si pěstujete v životě iluze.Využijte vrozené schopnosti spravedlivého vyrovnání. Použijte MEČ PRAVDY udělat rozhodující řez ve svém životě, abyste mohli odpustit a ukončit spory.

Identita,pravda,reflexe…..

Pečeti BÍLÉHO ZRCADLA připadá zvláštní role - role NEJVYŠŠÍHO ORGÁNU KONTROLY KVALITY.Vše bude opět dáno pod lupu a pečlivě zkoumáno, zda je to vhodné pro svět, pro kolektivní Vědomí, ale především pro další stupeň Evoluce.
Proto by se neměl nikdo cítit uražen, bude-li podroben BÍLÝM ZRCADLEM opět osobní kontrole. Kromě hodnocení nejdůležitějšího, bude prosvíceno i to, co je vedlejší - a v případě potřeby vráceno zpět k opravě. Dny ETZNAB silně zdůrazňují všechny rozdíly, všechny myšlenkové chyby. BÍLÉ ZRCADLO je naprosto důvěryhodné, protože svůj odraz v zrcadle nemůže nikdo popřít. Na příkladu jiných lidí nám ETZNAB ukazuje naše výhody, nevýhody, slabé stránky, které si nechceme připustit. Pokud nám někdo leze na nervy, znamená to, že problém je v nás, nikoliv v té osobě. Pokud si myslíme, že je někdo špatný - jsme špatní my sami, jen to nechceme, nebo si to neumíme přiznat. Tento člověk nám vstoupil do cesty jen proto, aby nám odrážel naši vlastní charakteristiku. Nic se neděje bez příčiny. Celý život jsme konfrontováni s důsledky našich myšlenek a činů. Porozumění, pochopení a přijetí této reality je první krok k pochopení nových dovedností, jako například telepatie. Dny ETZNAB nám tímto přinášejí neocenitelnou pomoc. Kdo je ochoten přijmout svůj odraz, tomu BÍLÉ ZRCADLO ukáže zázračnou pilulku, jak uvolnit stres. Čím lépe pochopíme smysl reflexe, tím rychleji zareagujeme, a tím rychleji dosáhneme mír, harmonii, vnitřní pocit bezpečí a tím snazší pro nás bude boj proti vypuknutí infekce. - Odstraněním toho, co nás ruší, se tak připravíme na překročení prahu Evoluce.Síla BÍLÉHO ZRCADLA je největším spojencem na cestě k Osvícení - Hledáním Vyšší pravdy, odhalujeme tajemství příčin. Duchovní motto ETZNAB zní : "JEN TO, CO JDE HLADCE, JE PRAVDA. TO, CO NARÁŽÍ NA PŘEKÁŽKY, MUSÍ BÝT DÁNO POD LUPU."

2. POLARITNÍ TÓN VÝZVY - SÍLA POLARITY

Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla - kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory.Sledujte své sklony a neochotu . Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty.Akceptujete svoje pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází. Všechny výzvy ( póly) jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.

POLARITA JE PULSEM ZDROJE UNIVERSA

Dny s Energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Pečeť stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě.V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah ( vzhledem k polaritě),což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí,obzvlášť jste-li osobně spojeni s Polaritní Energií, např. přes Kin narození.

zdroj: monikaczyrek.blogspot.com
Překlady - Lenka Sýkorová - osobní a partnerské výklady Mayského kalendáře - kontakt.lenkasykorova.art@gmail.comOdkaz od mojej ucitelky Amorah Quan Yin z Mount Shasty o tom co robit 21.decembra 2012

19. prosince 2012 v 8:42 Aktuální novinky

S Amorah som studovala Plejadsku svetelnu terapiu na Mystery School v Mount Shaste v severnej Kalifornii, kde som bola 3 krat vzdy skoro mesiac v roku 2010 a tohto roku som s nou v lete studovala spiritualnu hypnoterapiu. Jej knizky su prelozene aj do cestiny. Amorah je jeden z najvacsich chanelerov akych som kedy stretla, informacie a ucenia, ktore prijima su od vsetkych osvietenych bytosti vratane Jezisa, Marie, St.Germaina, ale aj od Plejadcanov, Lemurijcanov, anjelov, Elohimov a samotnej Bozej Matky a Bozieho Otca. Tu je jej odkaz nam vsetkym:

"Cas a den, kvoli ktoremu sme prisli pomoct tejto planete a jej ludom je takmer tu.
21.december 2012 je prelomovy okamzik nasho vstupu do Veku Svetla-the Age of Light.
Ano, cely tento cas sme boli tu, aby sme svojou tvrdou pracou pocas vsetkych nasich zivotov zaistili uspech Bozieho planu Zeme a Jej velkej ulohy v tomto Vesmire.

Svetelne aktivacie, ktore prichadzaju na Zem v tychto dnoch az do 21.Decembra 2012 vam mozu asistovat vo vsetkom na com pracujete a co je vasim poslanim v tomto zivote, ak ste pripraveni. A vedzte, ze ste. Poproste vase Vyssie Ja Svetla a Lasky, aby vam asistovalo v tom ako sa stavate navzdy sa rozpinajucim Svetlom a Laskou. 21.decembra 2012 vznesena a velkolepa vlna Bozieho Svetla vstupi na tuto Zem, aby priniesla Lasku a Svetlo kazdej zivej dusi a castici na tejto planete.

Vsetko, co potrebujete robit 21. decembra je:
-mysliet pozitivne;
-milovat kazdu vasu sucast- vsetko kym ste a kym ste boli;
-milovat druhych so vsetkym, kym oni su a kym oni boli;
-milovat a byt vdacny za kazdeho a za vsetko, co bolo a co je vo vasom zivote;
-uvedomit si a prijat rovnocennost medzi muzom a zenou.

(Je dobre si este popracovat na tychto temach ak citime, ze mame medzery v ich chapani a prijati, o tom bola prva cast Amorinho odkazu, ktory som neprelozila, ktory vyzyval k tvrdej praci na vsetkych tychto subjektoch v tieto dni;pozn Silvie)

V tento den sa spojte ako najvrucnejsie mozte s Bozou Matkou a s Bozim Otcom.
A oslavujte spolu s nimi a so vsetkymi ostatnymi tento velkolepy den.
Toto vsetko pomoze tym prekrasnym bozim energiam, aby sa mohli aktivovat a postupne naplno manifestovat na nasej Zemi, na nasej Matke-Gai a v nas samych.

Tato grandiozna ZMENA sa na Zemi nestane zazracne zo dna na den, ale sa bude manifestovat v nasej fyzickej realite postupne.
21.decembra 2012 vsak dojde k absolutnej aktivacii Noveho Veku Svetla. Takze Oslavujte a Milujte! Cim viac, tym lepsie :)


Ste Jeden(ONE) s tym, kym ste v nekonecnosti tohto Vesmiru. Ste Jeden(ONE) s kazdym druhym a so Vsetkym- Co- Je na veky vekov."

S laskou a pozehnanim, Amorah Quan Yin

S laskou a bozim pozehnanim prelozila: Silvia Suvadova

Féwa 18.12.2012

19. prosince 2012 v 7:00 Aktuální novinky

19. a20. 12. 2012 bude prebiehať postupné ukotvovanie sa v algoritme spirituálnych frekvencií, aby čas skĺbenia realít absolútne všetci zvládli. Táto transformácia je o postupnosti. O plynulom prechode do nových vibrácií.

Milovaní, začína sa celoplošná aktivácia spirituálnej syntézy /integrity/ Zeme - jej portálom. Objímam Vás....
S láskou Féwa

Spirituálna mantra:
"JA SOM a tvorím svojím vnútorným svetlom svoj skutočný svet, svoju skutočnú realitu, do ktorej s láskou vstupujem."

Je to snúbenie sa so svetlom, ktorého "patent" si neustále so sebou nesiete vo svojom spirituálnom srdci. Je to LÁSKA. Nedeštruujúca, všeobjímajúca, nezavádzajúca ľudskú bytosť panikou a strachom. Ste to Vy, milovaní, ktorí vo svojom vnútri veľmi dobre viete, že sa nejedná o zánik ľudskej populácie, ale o jej nový začiatok. Znovuobjavenie svojej jedinečnosti - oči otvárajúcou spirituálnou láskou ku všetkému a všetkým, ktorí Vašu prítomnosť tvoria.
S láskou....my všetci

Svet sa zmení našou láskou na nepoznanie, vstupom do opäť aktivovanej zóny nadfyzických čakier človeka - bytosti svetla.

Ja som tou dlho zabudnutou dimenziou, ktorú dosiahnutou frekvenciou svojho vedomia opäť otváram. Svoj chrám.

V kútiku srdca, v hĺbke svojej duše sa ešte trochu obávam, či to zvládnem. Ale jedinečnosťou svojho "Ja som" - viem, že je o mňa zo všetkých strán postarané. Ja túžim, ja chcem, ja smiem znovu vstúpiť a rozžiariť svoj diadém. Láskou, ktorá nemá fyzickú tvár, ale jej objímajúca transparentnosť vysokých svetelných frekvencií ma utvrdzuje vo vlastnom presvedčení, že ja - človek, ja - svetelná bytosť sa absolútne nemám čoho báť. A tým otváram svoju cestu dôvery vo všetko čím láska je a tvorí. Ja som tým, kým som kedysdi dávno bol a do svojho "Ja som " sa opäť vesmírnou dialnicou vraciam. Domov, do lásky.


Duchovní život je život činů, život plný změn.

19. prosince 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Duchovní život je život činů, život plný změn. Kéž nepoznáš sebeuspokojení, protože jsi-li spokojen sám se sebou, snadno můžeš zapadnout do vyjetých kolejí, které vedou ke stagnaci. Musíš konat svou vlastní duchovní práci. Musíš hledat svou vlastní cestu. Zjisti, kde se musíš změnit, a pak proveď činy nutné k uskutečnění této změny. Je-li změna nepohodlná, je tím snazší, čím se provádí rychleji. Je mnohem méně bolestivé strhnout obvaz rychle, než pomalu. Vykonej tedy vše, co musí být uděláno, aniž bys ztrácel čas přemýšlením. Vstup bez váhání do nových časů a prostě věz, že budou mnohem krásnější než ty staré, cos nechal za sebou. Se změnou přichází naplněný a skvělý život. Ten se ti teď nabízí. Přijmi jej a vzdávej za něj věčné díky.

Archanděl Metatron - Posun nanebevzetí 12/12/12

18. prosince 2012 v 17:19 Skutečný mír je uvnitř

Archanděl Metatron - Posun nanebevzetí 12/12/12
Uveřejnil(a) Láďa
Pondělí, 17 Prosinec 2012 20:09
Přijala Natalia Glasson 10/12/2012

Moji milovaní, přicházím k vám s obrovskou láskou v této posvátné energii a době na Zemi. O době, kterou teď prožíváte jsme mluvili po dlouhou dobu se zbožnou úctou, radostí a oslavou. Žádám vás v tomto okamžiku, abyste si sami sobě opravdu dovolili prožít v opravdovém jádru svého bytí duchovní posun nanebevzetí do pravdy a lásky. Jádro a podstata vašeho bytí je teď skutečné probuzení rozvíjející se zevnitř. Pokud si dovolíte ocenit tuto posvátnou dobu respektování sama sebe, že jste si zvolili narodit se na Zemi, vytvoří to vibraci, která umožní energii jádra, které je podstatou Stvořitele, vyzařovat silnou láskou. Všechny posuny, po kterých jste toužili a snili o nich, se ve vašem bytí stanou během tohoto posvátného procesu probuzení a doby rozvíjení. Nehledejte posun vně sebe, ačkoliv se posuny ve vědomí a pozvednutí energií na Zemi stanou, ale je to vaše vnitřní podstata a transformace, která je v této době patřičná a důležitá.

Od prosince, a zejména od 12/12/12, všechny duše na Zemi a Stvořitelova vesmíru prožijí posun v rámci svého bytí. Každá duše dovolí, aby se uskutečnilo větší uvědomění si Stvořitele, které umožní, aby se odvál závoj iluzí a získala se větší jasnost, která s vámi zůstane věčně.Až každá duše v celém vesmíru nahlédne do své bytosti, pozná s obrovskou láskou a pochopením Stvořitele, bude to jakoby jste prohlédli, že všechny aspekty Stvořitele se dívají do všech duší na Zemi a na vnitřních rovinách, a tak rozpoznali svoji pravdu v každém člověku a uznali Stvořitele s větším odevzdáním a svobodou. Je to ten nejkrásnější zážitek, který ještě nikdy nebyl opravdově zážíván se všemi dušemi na Zemi spojenými jako jeden celek, kdy prožívají pravdu Stvořitele zároveň.Máme-li odvahu nahlédnout hluboko do svých bytostí, srdečních čaker a duší, budeme odměněni pravdou, osvícením a moudrostí, na které jsme čekali dlouhou dobu, abychom je obdrželi a prezentovali skutečnou jasnost Stvořitele v našem vědomí, povědomí a energetických vzorcích. Bude to stejné pro všechny Mistry, Archanděly, Anděly a Světelné bytosti na vnitřních rovinách. Všichni dosáhneme posunu nanebevzetí společně; je to naše jednota, která umožní pravdě Stvořitele rozvinout se s větší svobodou a umocněním do našeho bytí a skutečnosti, aby se realizovala. Naše spojená energie a úmysl nám umožní přenést nás dál do božské posvátné přítomnosti Stvořitele. Představte si, jak se díváte do své srdeční čakry a vidíte vesmír Stvořitele se všemi dušemi, jak se láskyplně na vás usmívají. Toto je jednota a uvědomění si Stvořitele; v této době nadzvedáme závoj iluzí, takže se toto spojení vytvoří a uchová věčně, láskyplně posílené a rozvíjené v průběhu času. Vědomí a moudrost sebraná a aktivovaná tímto prožitkem bude uchována a uskuteční se vědomě či nevědomě v závislosti na vaši úroveň probuzení a bude vedená vůlí Stvořitele.

Tohoto procesu spojení lze dosáhnout s větším zaměřením se na rozšiřující se a vyvíjející se srdeční čakru, pociťující obrovskou lásku, kterou máte ve své srdeční čakře a duši. Dovolte sami sobě soustředit se na svoji srdeční čakru a vědomě vytvářet a vyzařovat svoji lásku nástrojem svého dýchání. Nechť vaše láska vždy září během této posvátné doby, ale udělejte si prostor a čas pro sebe, abyste byli v jednotě a jedinosti se svojí srdeční čakrou, umožňující svému třetímu oku proniknout skrze vaši srdeční čakru. Můžete požádat, abyste viděli a spojili se se všemi dušemi prožívajícími v této době láskyplnou aktivaci. Pakliže uvidíte, pocítíte nebo uznáte jejich láskyplnou přítomnost, jejich energie poplyne do vaší bytosti a naplní vaši srdeční čakru obrovským uklidněním, láskou, mírem, bezpečím a jednotou. Cítím, že tento proces vám umožní, aby byly umocněny a navenek projeveny nejhlubší vnitřní božství a posvátné energie, tudíž vás připraví na dobu, která přijde.

Rád bych vás požádal, abyste se radovali z této doby, kdy prožíváte posuny uvnitř své bytosti, pečující a vyživující vaše energie, lásku a duše a spojení se Stvořitelem na hlubší úrovni, protože to je váš základ pro další etapu vašeho duchovního růstu. Toto je doba pro obrovskou výživu, uvědomění si a svobodu. Po této periodě transformace se pustíte do nových lekcí a začátků růstu, takže je vhodné, abyste odpočívali a těšili se z energií, kterých se vám dostává pro další probuzení nanebevzetí. Vašim posláním bude projevit do fyzického projevu na Zemi veškerou krásu a vesmír Stvořitele, který je nekonečný, aby ho mohli prožít všichni. Teď na delší dobu jste se zaměřovali do sebe, rozvíjeli hlubší spojení se Stvořitelem, a budete požádání,abyste rozvíjeli to samé s větší intensitou zevnitř vás do fyzické reality jako osobnost, a také jako spojené vědomí sdílené a prožívané spojením duší, duchovní rodinou a duchovními přáteli. Dokážete si představit a prožívat svoji realitu vědomě a s úplným porozuměním, že projev proudí z pravdivých aspektů Stvořitele uvnitř vás? Dokážete si představit spojení s dušemi a lidmi na Zemi tak hluboké, že budete schopni vytvořit velký objem světla, které vyživí vaši vlastní bytost a vytvoří větší krásu na Zemi pro vás a všechny, abyste ji mohli prožívat? Toto jsou některé z lekcí a počátků, které se budou žádat, abyste je prozkoumali a dokázali na Zemi ve svých fyzických tělech po roce 2012. To, co se snažím vyjádřit vám v této době výživy a přechodu je, že se rozvíjíte zrychlenou měrou, takže můžete začít dosahovat nových lekcí a začátků růstu, které vám umožní větší láskyplné prožitky Stvořitele. Opouštíme lekce minulosti, ačkoliv se čas od času mohou znovu objevit, ale nastupujeme do nových lekcí růstu a jednoty. Teď je čas, abyste odpočívali, vyživovali svoji bytost, přijímali světlo, které vám je dáno a s odevzdáním nebo bez odevzdání si užívali posuny, které se přirozeně objeví ve vaší bytosti. Vaše prožitky se samozřejmě umocní, pokud v této době použijete oddanost, zaměření se a úmysl, ale posun, který se musí stát, se stane protože vaše bytost a vstupní energetické systémy jsou připravené se posunout do další etapy nanebevzetí jako sjednocené vědomí a v jednotě.

Tím, že se v této době ztenčí závoj iluzí, a to zejména od 12/12/12, je vhodné zůstávat hodně v klidu a být se svými vlastními energiemi následujícími nepatrné posuny uvnitř vaší bytosti. Pokud zůstanete v klidu a pozorování sebe a energií, které se spojují s vaší bytostí, umožníte vědomí, moudrosti a pravdě, aby se uvnitř vás rozvinula pro uvědomění a přemítání. Je to doba, kdy může být získána, uvnitř vaší bytosti, větší moudrost a pochopení od Stvořitele vaším jednoduchým pozorováním.

Je také vhodné udržet záměr přijímání a akceptování všeho, co je Stvořitel a všeho, co Stvořitel dává v této době nanebevzetí. Ve skutečnosti vás tak žádáme, abyste sami sobě dovolili být v proudu Stvořitelových energií, přijímat a vyzařovat vše, čeho se vám dostává. Nechejte energie proudit vaší bytostí po celou dobu, můžete požádat své Andělské průvodce nebo Mistry, aby vám v tomto procesu pomohli, představujte si přitom, že jste v záři reflektoru světla Stvořitele, které proudí kolem i skrze vaši bytost, protože s obrovskou láskou a šlechetností vyzařujete vše, co přijímáte.

Obzvláště důležité v této době je uzemnit své energie do Země, protože uzemnění nejenom, že umožní Zemi přijímat transformační energie, které prožíváte, ale umožní vám větší ztělesnění všeho, co přijímáte a prožíváte. Dovolte sami sobě otevřít se perspektivě, protože teď je čas pro vás přijímat Stvořitele a vše, co si Stvořitel přeje vám dát, abyste se osvobodili od omezení a hranic. Vaší jednoduchou existencí přijímání toho, že umožníte, že vše, co jste se naučili, uchopili, objevili a dříve duchovně přijali, abyste přirozeně posbírali uvnitř své bytosti, umožní většímu zážitku vaší pravdy, aby se rozvíjela.

Můžeme sdílet s vámi, že 12/12/12 zde budou brány, portály, podpory, aktivace a otevření, které musíte dostat jakož všechna vesmírná sblížení a posuny, ale cítíme, že je to jen odvedení pozornosti, je to ego, které chce pochopit, co se děje v této době nanebevzetí, a klást větší důraz než je nutné. Samozřejmě, že musíte dosáhnout a spojit se se vším, co je vhodné pro vaši duši, ale žádáme vás, abyste si osvojili podstatu jednoduchosti, udělali si čas na spojení se svojí celou bytostí a na její pozorování, rozvíjení podstaty Stvořitele, která je přirozeně uvnitř vaší bytosti.

Cítím, že mnoho lidí se mne ptá, jak mohou zlepšit svůj prožitek nanebevzetí; moje odpověď pro vás je, dovolit si sám sobě přijmout ho. Prožili jste už své bytí a své energie, když jste nechali padnout všechny omezení, hranice, vjemy a uvědomění, protože jste odhalili sama sebe Stvořiteli s úmyslem opravdového a absolutního přijetí? Toto je, oč žádáme, abyste v této době dosáhli, abyste odhodili vše, co jste a co znáte, abyste se plně odevzdali Stvořiteli.To si žádá úmysl a prostor pro zkušenost umožňující Stvořiteli odevzdat se a objevit se uvnitř vás.

Nastupujeme společně na nejkrásnější zážitek a cestu nanebevzetí a nechť tomu tak je.

S božím požehnáním pro tuto posvátnou dobu a pro vaše přijetí vibrace 12/12/12, váš zážitek je jedinečný, abyste si dovolili opravdově se radovat z každého okamžiku.

V boží lásce,

Archanděl Metatron

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Andrea L. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 16.12. 2012 - 23.12. 2012

18. prosince 2012 v 17:15 Skutečný mír je uvnitř

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 16.12. 2012 - 23.12. 2012
Uveřejnil(a) Láďa
Pondělí, 17 Prosinec 2012 18:16
Milovaní,
mnozí z vás nyní zažívají pocity vyrovnání se se všemi zásadními zkouškami a tématy, které jste se snažili transformovat ve větší schopnost milovat sebe samé a ty druhé smířlivě a se soucitem. Právě překračujete hranice svých bývalých omezení a otevíráte svá energetická pole větším možnostem a schopnostem. Kdykoli jste toto učinili dříve, otevřeli jste se přijetí většího množství svého vyššího Světla. Nyní jste připraveni dosáhnout nových obzorů, které vás již zvou za hranice vašeho vnímání.

Udržujte si vizi toho nejskvělejšího a nejradostnějšího života, jaký si pro sebe umíte představit. Dívejte se sami na sebe, jako byste takový život skutečně žili. Sněte velký sen a ze svých snů vytvářejte celkový obraz, který zobrazuje v detailech vše, co byste viděli a zažívali ve svém ideálním životě. Přidejte texturu, barvu a spojte to ve svých představách do toho nejdokonalejšího výtvoru, jaký si dokážete představit. Měňte to, či přidávejte do toho cokoli podle svého cítění, až dokud se svým výtvorem nebudete plně spokojeni. Dívejte se na sebe jako na celek a dokonalost a sledujte ty ostatní kolem vás užívající si své nejskvělejší sny uskutečňující se tak, jak jste si to celý život přáli. To je ten svět, který právě tvoříte, kde každý má vše, co potřebuje k životu v míru, štěstí, naplnění, svobodě a radosti.

Chaos kolem vás je znamením, že Světlo přichází v mnohem větší míře. Je zde mnoho těch, kteří se zoufale snaží držet starých paradigmat, v nichž vládly podvody, lži, stíny, strach a mrzačení.Nová doba je však na dosah a bude vyžadovat, aby naši milovaní Světlonoši drželi co nejpevněji své Světlo a každý den ho shromažďovali, aby do svých částí Světa přinesli harmonii a božský řád.Posílejte energii Lásky lidem a místům na Zemi zasaženým bolestí, utrpením a šoky. Pamatujte, že vy máte tu moc a ta moc je LÁSKA. Díky této práci by se mělo i nadále postupně prosazovat Světlo.

Dovolte, aby ve vašich fyzických, éterických, mentálních a emocionálních tělech pokračovalo ladění a rekalibrace, neboť vaše božská lidská forma se přesouvá do forem okolo vás. Budete zažívat více chvil klidu a spokojenosti s obyčejnými radostmi vašich životů. Choďte co nejčastěji ven, neboť tam se vám dostává péče v jakémkoli směru a v souladu s vašimi potřebami. Vyživujte svou mysl a emoce průběžnými myšlenkovými formami vyšších frekvencí v podobě myšlenkových obrazů ve vaší fantazii, afirmacemi, modlitbami a meditacemi. To je klíč k překonání nízkodimenzionálních aktivit, které zde dosud probíhají.

Vězte, že zatímco si přivoláváte Svět, jaký si zasloužíte a po kterém toužíte, ať jednotlivě, nebo kolektivně, pro vás, vaše milované a celé lidstvo, tak my, vaše Světelná Rodina a Andělské legie Světla, miliónkrát zesílíme a odpovíme na každé volání, které bylo učiněno pro nejvyšší dobro všech. Všichni jsme v této velké změně a transformaci společně, neboť zároveň se Zemí se mění i lidstvo a vyšší dimenze Světla. Všechno pracuje v jednotě božského záměru a božského načasování. My, Rodina Světla, máme velký obdiv a respekt k úlohám, které jste si v těchto významných časech zvolili. Jsme zde a vy nejste nikdy sami.

JÁ JSEM Hilarion
©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.