Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Prosinec 2012

Nech vše staré za sebou; vše již skončilo.

31. prosince 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jestliže jsi již jednou udělal s důvěrou krok vpřed, nikdy se nedívej zpět a nezačni litovat toho, cos nechal za sebou. Prostě očekávej tu nejkrásnější budoucnost a hleď, jak nastává. Nech vše staré za sebou; vše již skončilo. Bud vděčný za lekce, kterým ses naučil, a za zkušenosti, kterých jsi nabyl a které ti pomohly vyspět a umožnily ti hlubší porozumění, ale nikdy se nesnaž na nich ulpívat. To, co na tebe čeká, je mnohem, mnohem krásnější než to, co necháváš za sebou. Když svěříš svůj život Mému vedení a řízení, jak by mohlo cokoli špatně dopadnout? To se může stát jen tehdy, když uděláš krok vpřed, a pak jsi zvědav, zda jsi ho udělal správně, a dovolíš pochybnostem a obavám, aby se v tobě začaly hromadit, a pak zjistíš, že klesáš pod tíhou svého rozhodnutí. Nech tedy minulost odplynout a vykroč vpřed se srdcem naplněným láskou a vděčností.

TRECENA OC – BÍLÝ PES 31.12.2012 – 12.1.2013 kin 170 -182

30. prosince 2012 v 12:51 Aktuální novinky
OC - Vlna PSA - Síla Pocitů


TEĎ JE NEJLEPŠÍ ČAS UZDRAVIT PARTNERSTVÍ A ZAŽÍT LÁSKU.
Vlna PSA přináší do života moudrost hlasu srdce a pomáhá uvolnit se od cizích programů.
Díky vhledu do struktury a vztahů třinácti dnů Vlny okamžitě zjistíte z jakých úrovních Bytí k vám přijdou informace. Vaše osobní postřehy, pocity - to všechno, co se celkem " náhodně " objeví na cestě během 13 dnů, bude spojené s vaším osobním vzorcem určení (osudu). Vaše osobní vlákno je vetkáno do celkového programu ČASU a pokud vám Mayský kalendář vyjasní kód vaší osobní identity, vaše vlákno najde všechny roztřepené konce, aby je mohlo spojit v jedno. Jedním z těchto konců jste vy a váš osobní život. Na jiných koncích najdete odkaz vašich předchozích inkarnací. Je to váš vzor a jednoznačně vzor celé planety. Pokud byste je nyní nespojili, Země by byla chudší o vaší jedinečnou velikost.
Vzhledem k tomu, že Vlna PSA zůstává v určité rezonanci s tělem emocionálním, snadno uvidíte, že je u lidí nejvíce v nerovnováze. U většiny z nás je nedostatečně vyvinuté, proto se nemůžeme divit, pokud Energie PSA zjistí jakési bouřlivé, nebo vznětlivé Energie, a vyzvedne je na povrch Vědomí. Podívejte se na sebe pozorně a odkryjte, co vře ve vašem Středu. Přemýšlejte, co vás nejvíce vyvádí z rovnováhy, co vám nedá pokoj a budí vás ze snu. Tělo emocionální - váš největší poklad - kreslí vaší pozemskou identitu, a je také nejintenzivnějším polem vašich jednání ve sféře uzdravení.
Dvě pozice ve Vlně psa - Poutník/Bojovník - jsou galaktickými portály. Není nic neobvyklého, že tyto dva dny se ukazují jako nejsilnější a nejvýznamnější. Zaregistrujete je jako dva krajní směry:


VYSOKOU CITLIVOST - v případě vnitřní harmonie
nebo
CELKOVÝ KOLAPS - v případě disharmonie


ČERVENÝ POUTNÍK 4 - zdůrazní nezávislost vašeho JÁ - zrcadlící se a zúročující ve spokojeném průběhu života - anebo naopak tvrdě ukáže propad do starých omezení, omylů a všech možných druhů závislostí.

Druhý galaktický portál - ve Dnu ŽLUTÉHO BOJOVNÍKA 7, vás zalije skutečným proudem Energie plynoucí jednoduše ze Zdroje, odhalí zvláštní roli ve sféře mimosmyslového vnímání. V tento den se mohou objevit buď zvýšené obavy a neopodstatněný strach, zvýšené nároky na partnera, nebo naopak - můžete zažít pocit nepopsatelné úlevy, vnitřní nezávislosti, duchovní vazbu s životním partnerem, jakož i pocity sjednocení s inteligencí vašeho vyššího JÁ. Teprve na této úrovni Vědomí se objeví celkově stabilizovaný pocit života BEZ STRACHU .


Jaký smysl má snít o utopii?

30. prosince 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Představuješ Mé ruce a nohy. Musím působit v tobě a skrze tebe, aby se zjevily Mé zázraky a sláva. Musím tě použít, abys snesl na Zem Mé království a vytvořil nové nebe a novou Zemi. Dokud si neuvědomíš, že tě potřebuji, budeš dále jen naslouchat slibům o zázračném novém nebi a nové Zemi, ale nespatříš je, nebudeš v nich žít a nepoznáš je v sobě, ani kolem sebe. Jaký smysl má snít o utopii? Musí se stát skutečností, a tou se může stát, když ji začneš žít a přestaneš o ní jen mluvit. Vidíš-li tonoucího, není nic platné volat na něj rady ze břehu. Musíš skočit za ním a vykonat něco pro jeho záchranu. Není moc užitečné číst o tom, jak vytvořit nové nebe a novou Zemi, nebo se o tom učit. Musíš v nich začít žít a uskutečňovat je již nyní.Féwa 29. 12. 2012

29. prosince 2012 v 23:47 Aktuální novinky

Galaktická hyperfrekvencia - spirituálnym zarovnaním času a jeho priestoru

Nová matka Gaia bude stále tou istou milujúcou matkou. Len jej energetická pieseň - dimenzionálna mantra - bude už iná. Bude novým zvukom, tónom vesmíru. Piesňou národa, ktorý na nej žije a spolu zdieľa svoju novú frekvenciu, svoj spôsob existencie, ktorý sa stane previbrovaním do novej reality /v porovnaní s minulosťou/ absolútne rozdielny. Prísunom duchovnej "potravy", spirituálnej energie, ktorá do chvíle spojenia času s časom je fyzickým spôsobom nezachytiteľná. Čo je pre človeka najsilnejším argumentom konštatovania, že sa nič nedeje.
Dôležitý okamih ešte len príde. Cesta bezčasovosťou /v tom zmysle, že momentálne všade okolo Vás vibrujú všetky časové frekvencie/ je z Vášho pohľadu príliš disharmonická a tým mnohým uberá nádej, oslabuje vnútorné presvedčenie, oberá o fyzickú a psychickú silu. Sú to energie, ktoré väzbou na časovú špirálu sa v časovom tuneli medzi sebou vzájomne prelínajú a dávajú možnosť negatívnym silám /vzhľadom na neustálu prítomnosť 3D frekvencie/ sa cestou elektricity na Vaše telá napájať. Ešte intenzívnejšie, pretože čas špirálovite preniká do Vašich tiel. Sú to pramene /zväzky/ frekvencií, ktoré neusporiadane rotujú smerom k centrálnej bráne, pri ktorej Vy - s telom navibrovaným potrebnou frekvenciou - stojíte už plne pripravení. Zatiaľ čo niektorí ešte dobiehajú svoje individuálne potrebné vibrácie.
Pohyb časovým tunelom je prípravou na kvantový skok /posun v čase, previbrovanie, prekódovanie, prekopírovanie.../. Zatiaľ ešte stále subjektívne neviditeľný nový svet ku ktorému plávate medzi brehom pravej a ľavej hemisféry /3. a 5. dimenzie/, aby ste sa stretli /napojili/ s centrálnym prúdom nultej frekvencie /žiarenia nepolarizovaného svetla/, ktorý Vás doslova vynesie nad čas a priestor a ukotví v novej frekvencii Zeme. V jej matrici. Interferenciou, ktorou galaktické oko - jeho zrenica - ukladá, zarovnáva, všetky svetelné úhly do jednotného úhlu nepolarizovaného svetla. Zámerom vzostupu. To je momentálny stav ľudskej populácie ako i celého organického sveta. Interferenčné harmonizovanie, zarovnávanie, zosúlaďovanie rôznych frekvencií a tým i realít. Pričom sa človek pôsobením žiarenia transformuje v tuneli času už nie prvou bránou /trigonom/, pre ktorú je charakteristická elektricita, ale druhou /centrálnou/, ktorá je silne magnetická a odpudzuje všetko čo s jej energiou neladí. To znamená negativitu, ktorá obmedzovala evolúciu človeka. Bola vložená ako program do elektromagnetického vlnenia /do 3D frekvencie/. Ako program, ktorý znemožňoval človeku vystúpiť z nízkych vibrácií a oddeliť sa od pôvodného zámeru. Vo vyšších realitách je telo človeka - bytosti, ako i tvorenie podporované magnetizmom.
V mieste, kde sa nachádzame - pred posunom /projekciou/ času v čase, sme akoby v blúdiacom úhle svojho vlastného pohľadu. To znamená, že Vaša pôvodná tvorivosť /3D/, jej perspektíva, sa žiarením Centrálneho Slnka rozplýva, zneviditeľňuje - meniacim sa svetelným úhlom. Vzhľadom na skutočnosť, že sa nachádzate v tuneli bezfrekvenčnosti /v tom zmysle, že ste v komplexe mnohých frekvencií a čakáte na dotyk novej dimenzie/ a stojíte doslova zoči-voči magnetickej bráne, zametáte v zrýchlenom tempe zo svojej cesty čokoľvek negatívne. Podľa výšky vedomia. To znamená, nastúpila striktnosť, ráznosť, Vášho prejavu voči negativite, ktorej snahou je zastaviť vzostup. Nachádzate sa v magnetickom poli s prevahou spirituálnej /duchovnej/ frekvencie, ktorá je súčasťou druhej poloviny cesty po moste. V kozmickom čase, kde sa prelínajú pôvodné a nové frekvencie. Pred bránou, ktorá má otvoriť vesmírne pláne.
Prvý pokus máte za sebou. Nevyčítajte si, že sa nepodarilo zjednotiť dimenzie pulzom galaktického srdca. Nie je to len o Vás. Je to temná energia, ktorá sa neustále snaží manipulovať Vaše vedomie. Vaša pozitivita snahu temných neguje.
V dňoch 29. 12. - 31. 12. bude z galaktického stredu prúdiť žiarenie, ktoré bude detoxikovať ľudské telo od intezívnej vlny negativity, ktorú temní "vlievali" predchádzajúce dni do ľudského vedomia. Aby človek nádychom pozitívna dal svojím srdcom súhlas galaktickému srdcu a súčasne jeho lásku prijal. Predstavte si to tak, že stojíte pred vysokou bránou, ktorá je z vnútornej strany časového tunela natretá farbou, ktorá je Vaším fyzickým zrakom viditeľná. Je to škála, spektrum, ktoré predstavuje frekvenciu s ktorou rezonuje v 3D realite Vaše vedomie. Pričom druhá strana brány je transparentná. Je zmesou nových farieb -ich zvukov - ktoré ste v doterajšej realite nemali možnosť vidieť. A Vy sa otvorením brány galaktického vedomia stávate súčasťou nového transparentného spektra - jeho nepolarizovaného svetla.
Žiarením galaktického srdca a "súhlasom" Vášho vedomia sa pravou i ľavou rukou, končekmi prstov - dotknete Galaxie a spoločnými silami budete bránu otvárať.
Začalo sa načítavanie ďalšieho pokusu o splynutie s novou realitou. Všetky dôležité zmeny reštrukturalizácie prebiehajú počas spánku, kedy je človek odosobnený od strachu, čo je pri vzostupe dôležité. Prosíme Vás, aby ste boli vnútorne kľudní, zharmonizovaní, zameriavali sa na pozitívno. Vysielali zo srdca lásku.

S láskou Féwa

Odkaz od nasej oblubenej chanelerky Aishy North na posledne dni v roku 2012

29. prosince 2012 v 20:00 Aktuální novinky
PS: A na zaver pripajam obrazok z dnesneho zapadu slnka vo Venice, Kalifornia kde byvam:)

"Tento cas, ked sa rok konci a zacina sa novy je pre mnohych z vas naplneny mnozstvom emocii. Koniec koncov, nie vela z vas malo sancu hoci si len uvedomit skutocnost, ze po legendarnom roku 2012 pride este dalsi rok oznaceny ako 2013. Pre niektorych z vas, samotna skutocnost, ze vsetko, vratane vasho kalendara, bude pokracovat zdanlivo akoby sa vobec nic nestalo je zdrojom velkeho sklamania. Ale pre ostatnych, ocakavanie toho, co novy rok prinesie bude naozaj velke. Pretoze vy onedlho vstupujete na neoznacene uzemie. Pretoze nikdy predtym ludstvo nestalo pred erou ako ja tato, ked vstupujete do noveho roku vybaveni arzenalom energii, ktore mate k dispozicii vy dnes.

A preto vam vravime, ze stojite na prahu niecoho velkolepeho, drahi. A aj ked niektori z vas stale citia skor sklamanie z toho co sa stalo, alebo vlastne nestalo tento posledny tyzden, dovolte nam pripomenut, ze nic nemoze byt dalej od pravdy ako toto tvrdenie. Pretoze to, co sa udialo pocas tychto dni ako nasledok 12.12.12 a 21.12.12 je nieco co zmeni zivot nielen vam individualne, ale celemu svetu ako celku. Pretoze vy opustate tento rok 2012 ako obcania multivesmiru; nie len ako obcania tohto sveta, alebo dokonca len vasej krajiny. Sme si vedomi, ze pre mnohych je toto menej viditelne, ale tiez vieme, ze niektori z vas si uz zacali vychutnavat tento novy svet, ktory sa doslova zacal otvarat priamo pred vami a toto bude pokracovat a rozpinat sa do takych rozmerov, ze to si teraz nedokazete ani predstavit.

A my si uvedomujeme, ze nas odkaz sa vam moze zdat ako dalsi z tych davok velebnych slov, ktore sluzia na ukludnenie vas vsetkych. Ale dovolte nam povedat, ze ti z vas, ktori sa zatial stale nachadzate medzi stenami tohto transfromacneho a casto narocneho tunela Lasky, vedzte, ze tieto steny sa coskoro zacnu rozplyvat a vy si budete moct zacat vychutnavat skutocnu slobodu, ktora s tymto prichadza. Inymi slovami, toto spojenie so Vsetkym- co -je(s Bohom, Vesmirom, Svetlom..) bude viac a viac zrejme ako sa tieto tunelove steny zacnu rozptylovat a my vieme, ze niektori z vas uz mozu tuto skutocnost potvrdit. Takze vas poprosime, aby ste pozorne rozlisovali v tychto niekolkych poslednych dnoch, ktore su odpocitavanim zaciatku noveho roka. Tym mame na mysli to, aby ste zamerali vasu pozornost na tie casti svojho zivota, kde uz dokazete citit tu Zmenu, ktora sa udiala. Pre niektorych toto bude lahke, pretoze ta ich cast, ktora vie, ze nastala Zmena rastie kazdym dnom velmi intenzivne. Pre inych je toto tazka uloha na splnenie, lebo niektore vase casti, ktore su este stale uviaznute v minulosti vas nateraz ovladaju. Ale my vieme, ze ak si vy sami date povolenie, tak aj vy sa budete moct napojit na tu iskru vo vas, ktora bola zapalena pocas poslednych niekolkych dni. A ak aj vasa mysel a vase fyzicke telo sa budu snazit odviest vasu pozornost od tejto vasej vnutornej ziary, nemalo by vam to zabranit spojit sa s vasou vnutornou iskrou Zmeny. Je velmi dolezite, aby ste udrzali toto spojenie s vasim vnutornym svetlom, inak vas vasa vlastna mysel presvedci, ze ste nesplnili ulohu, ktora vam bola zadana na konci tohto roka. A vedzte, drahi, ze vy ste v ziadnom teste nezlyhali, ani nahodou. Pretoze vy ste prisli az sem a prave sa chystate vstupit do noveho roku noveho veku, v ktorom po prvy krat najdete svoj hlas a ten hlas bude pocuty daleko a hlasno."

Chaneling: Aisha North
Preklad: Silvia Suvadova
Otevři své srdce a přijmi všechny Mé dobré a dokonalé dary.

29. prosince 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Otevři své srdce a přijmi všechny Mé dobré a dokonalé dary. Jsou tam pro tebe připraveny, ale mnohé duše zapomínají otevřít svá srdce a napřáhnout své ruce, aby přijaly své právoplatné dědictví. Buď se obávají tak učinit, nebo se cítí nehodnými, nebo prostě nevěří, že toto dědictví existuje, a tudíž odmítají to, co na ně čeká a na co mají nárok. Máš-li peníze v bance, ale odmítáš čerpat z těchto zásob, protože nevěříš, že tam jsou, trpíš nedostatkem a musíš se bez nich obejít. Mé sýpky přetékají a vše, co mám, je i tvé, ale musíš pro to něco udělat; musíš se hlásit o to, co je tvé. Nemůžeš žít duchovním životem, aniž bys uvěřil, že jde o tvé dědictví a že máš na ně právo. Nové nebe a nová Země jsou nyní zde.

O DUCHOVNÍM VÝVOJI

28. prosince 2012 v 21:38 Vývoj vědomí bytostí


O DUCHOVNÍM VÝVOJI

Myslím, že už není sporu o tom, že jako lidstvo se nacházíme na prahu nové éry. Je toho plný internet, facebook i další možné prostředky, které se nám díky Bohu v dnešní moderní době nabízejí k dispozici. Vstupujeme do období (nebo alespoň tomu také chci věřit), ve kterém započíná znovuobjevení a znovuprobuzení našich duší. Máme jedinečnou příležitost přehodnotit své názory a představy o životě a posunout se rychleji než kdy jindy k tomu, k čemu stejně nevyhnutelně spějeme. A sice k probuzení z temného snu, ve kterém jsme se poslední staletí plácali a který v poslední době zesílil a vygradoval tak, jako je noc vždy před úsvitem nejtemnější. Jenže tohle probuzení je pouhý začátek a dál musí následovat tvrdá práce, kterou žádné kosmické brány neurychlí a kterou, ať se nám to líbí nebo ne, musíme projít každý sám, jako jednotlivec.

V této nové době duchovního obrození se nám ale naskýtá spoustu lákadel a falešných ukazatelů cesty. Mnozí věří a přimnívají ostatní věřit tomu, že duchovní vývoj jednotlivce je otázka napojení se na jakýsi vyšší duchovní kanál, který udělá většinu práce za nás. Na poli duchovna se nám naskýtá nepřeberné množství směrů, názorů, autorů a učitelů. Po přečtení mnoha knih, shlídnutí mnoha dokumentů a absolvování mnoha přednášek máme pocit, že už toho víme hodně a aniž bychom si toho všimli, často se chováme podle starých vzorů na novém poli. Hádáme se, čí pravda je správnější, kdo je duchovnější a který směr je lepší nebo horší. Oháníme se vědomostmi, které sice máme načtené, ale velmi zřídka prožité. Někteří v euforii svého probuzení podlehnou klamné fantazii svých "duchovních" schopností, zavrhnou rozum a stanou se obětí domnění, že dostávají informace "shora", přestanou být sebekritičtí a pod nálepkou spirituality dávají ještě větší průchod svým nevyzrálým duším, přičemž často napáchají víc škody než užitku. Ve chvíli, kdy nabudeme pocitu, že víme, jak duchovní svět funguje nebo dokonce vypadá, začneme znovu se starým modelem a chrlíme znalecké soudy o tom, co je a není možné, jak co opravdu je a jak to teda fakt není. V této vlně obnažených znalostí a vědomostí také velice často dostáváme klamný pocit, že můžeme vyřešit všechny problémy duchovní cestou během několika dnů, hodin nebo dokonce minut. Každý druhý má kurz reiky, všichni léčí, někteří ovšem léčí lépe, protože pracují s energiemi z vyšších sfér a pak jsou tu také tací, kteří se napojují ještě na vyšší energie. Ti pak sebejistě vysvětlují, že jejich technika jim dovoluje získat přístup k něčemu lepšímu a efektivnějšímu a zavrhují systémy, které byly populární před tím, než oni objevili ten nejnovější a nejlepší. O často alarmující komerčnosti v této sféře snad radši ani nemluvit.

Zastavme se na chvíli a zamysleme se nad tím, co skutečně víme?! Jsme opravdu tak duchovně probuzení a gramotní, jak si myslíme? A nebo nás jenom šálí ego? I když má většina z nás dobré úmysly a nikomu nechce vědomě škodit, neznamená to, že opravdu VÍME. Dobrá vůle je nezanedbatelná ctnost, ale pokud opravdu chceme být prospěšní lidstvu v jeho duchovní evoluci, musíme nejdřív znatelně zažít tuto evoluci na sobě! Kdo pomůže těžce zraněnému víc? Obyčejný laik s dobrou vůlí nebo zkušený lékař? A tím nechci vůbec naznačovat, že člověk nemá pomáhat, dokud není dokonalý. Ale že bychom se měli zaměřovat v prvé řadě na svůj osobní duchovní růst a věnovat mu maximum času a energie a život nám sám do cesty pošle lidi, kteří zrovna prožívají stádium, kterým jsme my už úspěšně prošli.

Nesmíme se ale na této cestě vzdávat svého rozumu a logického úsudku. Rozum není náš nepřítel, je to náš nástroj. Bez rozumu není duchovní vývoj myslitelný! Ano, jakmile se dostaneme k cíli a uvědomíme v sobě na 100 % ono božské, rozum ztratí svou důležitost, ale do té doby nám v temnotě pomáhá najít cestu jako měsíc v noci. A stejně jako se měsíc stane zbytečným ve chvíli, kdy vyjde slunce, stane se i náš rozum přebytečný v moment, kdy nebudeme nic jiného než božští. Ale k tomu máme ještě pořád velký kus cesty! Je zbytečné se hádat a polemizovat o tom, co je pravda a není pravda. Poctivou a tvrdou prací na sobě samých se jednou všichni dopracujeme k tomu, že se otevře naše čelní čakra, to božské třetí oko. Pak uvidíme s jistotou a jasností, jak se věcí mají. Do té doby ale nevíme s jistotou o duchovním světě nic!!! A proto je lepší zatím nikomu nic nevnucovat ani nevyvracet, protože sami nevíme, jen si myslíme. A myslet znamená…

Věříte, že v řekách a mořích existuje nesčetně vodních bytostí? Rusalek a vodníků? A že mají hierarchie stejně jako my ve fyzickém světě? A že v zemi zase žijí gnómové nebo skřítci, kteří se starají o rostliny, stromy a všechno, co země vydává? Že způsobují zemětřesení a vytváří uhlí nebo ropu? Věříte, že v sopkách žijí ohnivé bytosti, kterým se říká salamandři, kteří ovládají vše, co je spojené s ohněm a stejně jako ve všech ostatních živelných a jiných říších mají své krále a královny? A že při bouřce vzduchem kmitají vzdušné silfy a způsobují na astrální úrovni všechno to, co my na fyzické úrovni vnímáme jako přírodní zákony? Věříte tomu nebo nevěříte? Možná hodně z vás tomu nevěří. Ale jsem si jistý, že velká část těch, co tomu nevěří, věří třeba na anděly! No jistě, andělé přece jsou, to už se ví! Ale skřítci? No promiň, ale to fakt ne… Kolik z vás by takhle reagovalo? A přitom je to tak směšné. Uznáme jednu věc, ale popřeme druhou, protože jsme o ní třeba ještě neslyšeli. Pořád jenom operujeme s rozumem podpíraným nebo nepodpíraným vírou, ale chybí nám jasnovidnost, abychom to skutečně mohli posoudit! Myslíte si, že všechny ty pohádky o hastrmanech, bludičkách a skřítcích vznikly tak, že si je jednou někdo z nudy vymyslel a pak se náhodou udržely vyprávět tisíce let až do dnešní doby na všech kontinentech a ve všech kulturách? Ne! Lidstvo už kdysi na vysoké spirituální úrovni bylo. Lidé byli od malička jasnovidní a vnímali duchovní svět tak jednoduše jako vnímáme my ten fyzický. A to, co viděli, slyšeli a vnímali, také malovali, tesali a psali o tom! Jenže dnešní intelektuální arogance to všechno zavrhuje jako projevy primitivních národů! Primitivních!? Jak absurdní! Ty prastaré kultury a civilizace zažívaly zlatou éru, léto tohoto kosmického cyklu. Jestli je pravda, co se říká o májském kalendáři, tak se právě blížíme konci zimy, konci toho nejtemnějšího období, kdy se lidstvo vzdálilo své podstatě (duchu) až do nejzazší krajnosti. Ale teď se to snad přehoupne a pomalu začne nastávat jaro.

Ať už ale kolektivní osud naší civilizace vypadá jakkoliv, náš individuální duchovní vývoj je v našich rukou a jeho tempo si určujeme sami. Můžeme strávit další desítky životů pomalého vývoje tak, jak se bude duchovně probouzet společnost - a ta se bude i přes všechny optimistické předpovědi probouzet hodně dlouho a hodně pomalu, a nebo si zvolíme strmější cestu a začneme se přibližovat k Pravdě znatelně rychlejším tempem. K tomu ale nestačí číst hezké knížky, jednou za týden si zameditovat a jíst zdravě. Nestačí k tomu ani prohlubování znalostí či setkávání se s mistry a učiteli. Naše práce na náš čeká uvnitř nás samotných. První kroky této cesty jsou dokonalé poznání a ovládání sebe sama, což už samo může být práce na celý jeden život. Nepotřebujeme tisíce knih (i když opravdu dobrá kniha může hodně pomoct určit směr) ani stovky učitelů. Musíme strašně chtít, být ochotni tvrdě na sobě pracovat a mít pevnou víru v to, že vše, co potřebujeme, nám bude ve správný čas odhaleno. Musíme být pokorní a uvědomovat si, jsme pořád jenom slepí na cestě k vidění, a proto musíme jít kupředu opatrně se zdravým úsudkem a rozumem, stejně jako bychom šli v noci tmavým lesem. Ten, kdo jde sebejistě a rychle jako by viděl, ale nevidí, bude bolestně narážet. Ten, kdo si plně uvědomí svou slepotu, půjde pokorně a opatrně dál a čím bude dál, tím víc světla mu posvítí na cestu, až se nakonec jednou z temného lesa dostane ven a pak vyjde slunce a všechno bude vypadat úplně jinak.

Každý velký učitel vždy kladl velký důraz na to, aby se žák řídil pouze a jen sám sebou. A proto řiďte se svými pocity, svým rozumem a svým božstvím ve vás. Dělejte vždy jen to, co souzní s vaším vnitřním přesvědčením. Nehledejte pravdu venku, hledejte ji v sobě. Znalosti jsou k ničemu, jenom zkušenost a osobní prožitek mají váhu. Myslete, věřte, zkuste a pak věďte. Co jednoho vyléčí, druhého může zabít. Co jednomu pomůže, druhého může zničit. Žijte duchovní život uvnitř a ne navenek, neboť osvícení přijde ze vnitř a ne z venku.

Budiž světlo!
JAK TO CÍTÍM JÁ – PÁR SLOV PŘED KONCEM ROKU 2012

28. prosince 2012 v 11:58 Aktuální novinky

Blíží se závěr roku 2012, do kterého bylo vloženo mnoho očekávání a obav.

Inkriminované datum máme za sebou a mnozí po velké úlevě pokračují v jízdě stejným způsobem, jako doposud, domnívaje se, že lze obehrávat stále stejnou písničku dokola bez jakýchkoliv následků.

Ti, kteří sem na Zemi přišli se silným záměrem se v těchto časech probudit jako první, už tuší, že nám všem velkolepá změna klepe na dveře. A jakým způsobem bude probíhat, je ve skutečnosti už v tuto chvíli velmi individuální záležitost.


Změna totiž může mít širokou škálu odstínů a každá lidská bytost, obdařena Stvořitelem "svobodnou volbou" si stanoví sama, který odstín bude pro ni nejvhodnější variantou.

A tak lidé, kteří již nějakou dobu vibrují na uvědomění si toho, že si ve svém životě VŠE TVOŘÍME SAMI, mohou v závěru tohoto roku cítit velké povzbuzení ve své "tvorbě života" a těšení se na další přicházející roky, z nichž cítí velmi silný potenciál pro svou tvůrčí moc a sílu.


Vyvážená a ucelená mysl vibruje na frekvenci, která je odolná vůči všem negativním vlivům.


Ve skutečnosti takto v lidech díky novému myšlení klíčí jistá forma "občanské neposlušnosti".

Ti, kteří zastávají hru na "tyranii", nás svým způsobem stimulují a nutí nás vytvářet novou vibraci tím, že ohrožují naši bezpečnost. Toto vše dohromady má velmi silný potenciál katapultovat lidského ducha na úroveň velkého soucitu, nezměrné kreativity a neskutečného spirituálního růstu.

Čím více si budeme vybírat duchovní sílu jako svou výživu, tím více budeme přispívat ke stabilitě planety.

K tomu, abychom se dokázali dostat ze stavu "popření", musíme ale najít velkou odvahu.

Každé duchovní probuzení je náročné, protože po nás žádá přehodnocení reality a to může být pro některé bytosti velmi blestivé.

A tak, až se začnete ujímat svého tvůrčího potenciálu a vlády nad svým životem, můžete použít podobná slova:


"Jsem tvůrce.

Jsem zde, abych pro sebe tvořil bezpečný, krásný a pestrý život.

Volím si vibraci být zdravý, plodný, mocný a moudrý.

Děkuji za svou schopnost poznání, že myšlení produkuje jisté frekvence a já umím vytvářet takovou frekvenci, která podporuje bezpečnou verzi světa, v němž žiji a svou energii zaměřuji pouze na to, co chci zažívat.

Ve svém životě udržuji jasný a vědomý záměr pro vše, co si tvořím.

Plně si uvědomuji, že existují četné pravděpodobnosti a systémy víry a já jsem ve své vlastní víře v bezpečí.

Vím, že jsem cenná bytost a že se mi na mé cestě dostává mnoho znamení, symbolů a vedení, které potřebuji, abych byl vždy ve správný čas na správném místě.

Toto vše VÍM a jsem za to vděčný."

Když objevíte svou osobní sílu, zjistíte, že jste schopni léčit silou lásky.


Léčivá síla lásky má mnoho podob, ale ta nejvyšší je schopnost vidět smysl, cíl a význam životních událostí, včetně schopnosti přetvářet své staré vzorce vnímání a přesvědčení, které lidskou bytost paralyzují.

Až tedy jednoho dne poznáte širší obraz reality, propustíte své pocity bezmoci, které vás drží v zajetí.


Do nového roku2013 ado dalších následujících let

vám všem přeji schopnost

zaměřit svou pozornost na své "záměry",

věřit ve svou vlastní vnitřní sílu

a hluboké pochopení těchto čtyř kroků tvoření:

záměr, očekávání, čin a výsledek.

S velkou radostí a vírou ve své schopnosti


Já Jsem Marie


Nechť nastane jednota v rozdílnosti.

28. prosince 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Nechť nastane jednota v rozdílnosti. Pohleď na mnohé cesty, které všechny vedou do středu, ke Mně, každá je jiná, a přece všechny vedou stejným směrem. Čím blíže jsou k centru, tím větší je jejich jednota, až nakonec všechny splynou v jedno se Mnou a nebudou se více lišit. Zjistíš, že se tak děje stále více s mnoha centry světla na celém světě. Když se pak světová situace stává temnější a horší, tato centra se stávají stále jasnějšími, dokud světlo nepohltí všechnu temnotu. Je dobré vidět z širšího hlediska to, co se děje, ale zároveň je velmi důležité uvědomit si, že vše začíná v tobě. Uvědom si, že to, co se děje uvnitř jednotlivce, vychází ven do světa a odráží se ve světové situaci. Proto je mír srdce a mysli v tvém nitru tak důležitý a proto by mezi tebou a ostatními měla proudit harmonie, hluboká láska a porozumění.

Féwa 27.12. 2012

27. prosince 2012 v 9:55 Aktuální novinky

Ľudské vedomie tvorí dve kategórie. Jedna kategória ľudí pristupuje k procesu vzostupu len z pohľadu racionálna /svojej ľavej hemisféry/ a v dôsledku toho mnohé nechápe. Druhú kategóriu predstavujú ľudia, ktorí sa na svet pozerajú očami svojho srdca. To znamená duchovným spôsobom - princípom vyšších dimenzií - do ktorých ľudské vedomie vzostupuje.
V kolektívnom vedomí bola znásobená nedôvera spôsobujúca rozpoltenosť individuálneho prístupu človeka k vzostupujúcej Zemi a tým i k vzostupu kolektívneho vedomia. Je cielene zameraná na disharmóniu, nerovnováhu, ktorá vyvoláva nekontrolované reakcie. To znamená, že v náročnom období prechodu bol zámerne znásobený stav chaosu, ktorý má navodiť dojem, že žiadny posun do nových ľudských realít neprebieha. Je to snaha demotivovať, odvádzať pozornosť od prebiehajúceho procesu. Využívajúca skutočnosť, že človek zatiaľ - v tuneli /mostíku/ hemisfér a zároveň v galaktickom interdimenzionálnom tuneli dvoch časov /dimenzionálnych sfér / - nemá schopnosť fyzicky vidieť energetický posun z času subjektívna do jednotného objektívneho času. Súčasne je posun po časovom moste "plávaním" medzi hmotou a antihmotou a škrtanie emocionálnych "zápaliek" je mierne povedané nevhodné.
Pretože každé tu a teraz človeka a tým i kolektívneho vedomia tvorí svoje ďalšie tu a teraz, neustále sa tým zrkadlí do ďalšieho momentu konkrétny stav vedomia. Tým človek sám určuje ako bude následne prebiehať celý proces. A prirodzene tým pôsobí na moment aktivácie nového vedomia. Inými slovami - hutnosťou kolektívneho vedomia dlho očakávanú chvíľu /kontakt/ zrýchľuje, alebo naopak spomaľuje. Človek neustále vo všeobecnosti inklinuje k racionálnemu pohľadu na návrat duchovna, čím je prakticky nemožné správne chápať čo sa vlastne deje. Radšej prijme oficiálnu informáciu médií o konkrétnom dátume, kedy nastane koniec sveta, ktorú bezmyšlienkovite absorbuje bez snahy sa zamyslieť ....prečítať si niektoré z posolstiev, ktoré boli už niekoľko rokov v predstihu po celom svete zdieľané. A keď následne je rovnakou mediálnou cestou táto informácia zosmiešňovaná, reaguje tým istým spôsobom.
Záverom posunu v čase /kvantový skok/ ku ktorému sa blížime po spomínanom galaktickom interdimenzionálnom moste a súčasne mostíkom medzi mozgovými hemisférami je dotyk /kontakt/ dvoch dimenzionálnych hladín /sfér/. Tým nastáva prienik realitami a vstup do piatej dimenzie. Jednoducho povedané - podobná situácia, ako keď sa prehodí výhybka na koľajnici a vlak sa presunie na novú koľaj. Vstupom do dimenzie /do cieľa cesty/ v ktorej sa človek stáva súčasťou už viditeľných realít. Svojou získanou schopnosťou tvoriť tu a teraz krištalickým vedomím svoj nový svet.
Je to príčina a následok. Vedomie človeka, ktoré do tej chvíle bolo schopné a ochotné vidieť len následok /dôsledok/ svojho tvorenia /konania/ , ale nedokázalo preniknúť do genetickej pamäti - do príčiny. Tým, že sa kolektívne vedomie opäť zjednotí multifrekvenciou, bude človek schopný tvoriť a tým i myslieť novou myšlienkovou formou. Vybrať si z knihy života /životov/ všetky potrebné informácie a nájsť dôvod všetkého čo do tej chvíle nechápal. To znamená - príčinu. A to na všetkých úrovniach, vo všetkých oblastiach. Z toho vyplýva, že bude konať s plným pochopením a maximálne zodpovedne pristupovať ku každému momentu svojho tvorenia a tým i existencie. Aktivovaním DNA, znovu získanou spiritualitou, bude svoje svetlo /esenciu všetkého čo je/ vyžarovať do priestoru. "Technicky" sa jedná o elektromagnetické vlnenie, ktoré má v 3D realite tvar jablka a jeho stred neustále prúdi stredom tela človeka a Zeme. Prepólovaním vedomia sa preklopí opačne.
Dotykom /kontaktom/ nanosfér mozgových štruktúr /a dimenzionálnych kozmických sfér/ s božskou časticou nastane v nanosekunde premena uhlíkovej bázy na krištalickú. V jednote času do ktorého ľudská populácia vzostupuje nie sú smerodajné čísla a výpočty 3D reality. Je to iný pohľad na čas a z toho dôvodu je skutočne náročné zosúladiť /vopred oznámiť/ konkrétne časové údaje, ktoré človek v tejto realite - kedy potrebuje vidieť a dotknúť sa, aby uveril - potrebuje mať ako dôkaz. Myslieť si, že božská energia sedí pri počítači, alebo pri stole a počíta matematikou 3D reality rovnice....to skutočne nie je možné. Je to vedomie bezpodmienečnej lásky. Jej neustáleho tu a teraz tvorenia. Vedomie, ktoré obsiahne svojím potenciálom celý vesmír. Svojou nekonečnou túžbou bezpodmienečne milovať. Božské vedomie, ktorého impulz nasmerovaný k Zemi je jeho i Vaším súhlasom k návratu späť do skutočnej pravdy.
Zámerom záveru transformácie, ktorým je prechod cez galaktický a súčasne hemisférický most /mostík/ je dosiahnuť kontakt s novou dimenziou. Na tento dotyk s vysokou frekvenciou je momentálne zameraný celý energetický systém tela Zeme i človeka, ktoré je už dlhou púťou vzostupu unavené, pretože sa jedná o náročný proces premeny. Pre túto evolúciu bola vybraná postupnosť. To znamená istota, že každý jedinec dostáva možnosť posun v čase zvládnuť. Dlhodobou detailne prepracovanou prípravou. Na druhej strane bola zvýšená náročnosť na trpezlivosť.
Cieľom druhej strany, jej tmavých energií prirodzene nie je vzostup kolektívneho vedomia. Strachom, obavou, neistotou - z toho prameniacou nedôverou v seba i celý proces sú negatívne energie živené a tým ich potenciál rastie. Pocitom nedôvery, naimplantovaným tmavými energiami do kolektívneho vedomia - prostredníctvom jedincov, ktorí si neveria a podceňujú svoje schopnosti sa snaží negativita blokovať ľudský kontakt s novou dimenziou. Teraz skutočne záleží na každom jednotlivcovi, na jeho viere, pozitivite. Je to paľba negativity. Situácia, ktorú mali temní pripravenú pre prípad, že sa ľudská populácia dostane až sem - do záveru. Záleží na Vašom prístupe k sebe, ale i ku svojmu okoliu. Záleží na láske, či jej dovolíte, aby z vašich sŕdc prúdila do všetkých strán. Na vašom rozhodnutí. Či súhlasíte, aby expandovala a bola tým nielen individuálne, ale i globálne preciťovaná a zdieľaná. Uvedomte si, prosím, že zámerne sú teraz posielaní do deja vzostupu tí ľudia, ktorí sú ľahkou "korisťou" pre negativitu.
Zem túži vzostúpiť a vzostúpi. Vy ste jej neoddeliteľnou súčasťou. Rozhodnutie je na Vás. Nikto Vás nemôže nútiť ani presviedčať. Bolo už mnoho povedané. Absolvovali ste školy životov, ktoré Vás mali pripraviť na evolučný skok do vyšších hladín svetla. Jediné čo teraz potrebujete urobiť pre seba, pre všetkých je - udržať frekvenciu viery v lásku a nedovoliť, aby do jej čistej energie vstúpila akákoľvek pochybnosť, negativita. Ste to Vy, ktorí tvoríte svoj lepší, krajší svet a záleží na Vašom rozhodnutí.

S láskou Féwa


Mistr Hilarion - Poselství pro týden 23.12. 2012 - 30.12. 2012

27. prosince 2012 v 7:00 Doteky Nového Života

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 23.12. 2012 - 30.12. 2012
Uveřejnil(a) Láďa
Středa, 26 Prosinec 2012 22:40
Milovaní,
Tímto vstupujeme do nového Zlatého věku. Vítáme vás s obrovskou radostí! Energie jsou dosud velmi intenzivní a budou pokračovat ve svých aktivačních činnostech. Každá živá bytost na Zemi byla aktivována a naladěna na vyšší dimenzionální frekvence, a tak to bude pokračovat, dokud nebude každá bytost plně probuzena v novém Světle. Individuálním i kolektivním úkolem všech vás, kdo jste již probuzení, je vyzařovat i nadále své Světlo a pomáhat svým bližním, když jejich potřeba vzroste a bude viditelná. Vy, Světlonoši, se nyní dostáváte do pozice, která je důležitější, než kdy dříve. Nyní začínáte své Světlo využívat k manifestaci svých vizí lepšího Světa mnohem mocnějším způsobem, protože vy sami jste mocnější.

Přišli jste na tento Svět, abyste byli jeho součástí. Své ztělesnění v lidské formě jste osobně transformovali do jeho vyšší formy, což bylo a stále je od každého z vás požadováno. Zatímco vstupujeme do nového roku, udělá každý z vás další kroky ve svém vlastním osudu a i nadále se budete čas od času scházet ve skupinách, abyste podpořili další pozitivní změny na tomto Světě. Síla velkého množství lidí jednajících v Jednotě může vyvolat mnohé zázraky a na planetě to začne být mnohem zřetelnější.

Budete stále silněji vnímat tíži nižších dimenzionálních energií, vycházejících z nitra vašich Bytostí, a začnete se cítit šťastní a veselí při těch nejobyčejnějších příležitostech.
Když budete procvičovat své vědomé soustředění všemi smysly vašeho vyššího já, začnete objevovat dříve nepoznané světy, které vás vždy obklopovaly. Někteří již ve svém okolí zaznamenávají čistší a jasnější barvy. Sluneční svit se zdá být bělejší a zářivější. Pozorujte svět kolem vás během svých každodenních životů, procvičováním probouzejte své nové smysly.

Vaše společná práce Světla v minulých letech umožnila zejména to, aby všechno na této planetě postupovalo bezpečně vpřed do nového galaktického cyklu,
který svítá na novém obzoru vaší planety a všech jejích obyvatel. Všichni jste byli a stále jste velmi potřební pro uzemňování se do Země coby svodidla pro tyto jemnější energie proudící nyní vaší atmosférou. To se nyní stane mnohem snazším a přirozenějším způsobem života, protože bude ubývat polaritních energií a život na Zemi bude všeobecně plný lehkosti a půvabu.

Jakmile se začnou stará paradigmata rozpadat a staré způsoby jednání na této planetě již nebudou podporovány novými energiemi, lidé začnou vnímat nové tóny harmonie, míru a spolupráce na Zemi, což bude mít na oplátku vliv na velké a blahodárné změny ve všech oblastech života na této planetě. Nyní vám radíme, odpočívejte a relaxujte se svými milovanými a užívejte si vzestupné energie. Často se smějte a užívejte si při oslavách života blízkost s těmi, které milujete! Jsme stále s vámi.

JÁ JSEM Hilarion

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Musíš mít víru, abys byl schopen vykročit do neznáma...

27. prosince 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Mnohokrát možná budeš muset vykročit ve víře, aniž budeš znát pravou příčinu toho, co činíš, ale neváhej, jestliže v hloubi duše víš, že činíš správně. Musíš mít víru, abys byl schopen vykročit do neznáma, protože existuje mnoho vnějších vlivů, které tě mohou vláčet sem a tam, až budeš mít pocit, že jsi roztrhán na kousky. To je důvod, proč se musíš učit vejít do svého nitra a vědět s absolutní jistotou, že to, co děláš, je řízeno Mnou, a že to dopadne výborně. Vykročit a následovat vnitřní nutkání vyžaduje velkou víru a odvahu, zvláště když se tvůj čin jeví v očích jiných jako zcela pošetilý. Proto by sis tak nemohl počínat bez naprosté víry a vnitrního poznání. Volba je vždy v tvých rukou; vol tedy správně a drž se Mě přitom pevně za ruku. Nikdy na tebe nezapomenu, ani tě neopustím, ale povedu každý tvůj krok.

Féwa 25. 12. 2012 část 2.

26. prosince 2012 v 19:52 Aktuální novinky

Zviditeľňovanie sa bránou času - jeho subjektívna a objektívna - cestou trojjedinosti.

Je to cesta rotujúcim trigonom, tunelom času, kedy sa tuningom vesmíru /Centrálneho Slnka/ spájate involučne a evolučne s individuálne prijímanou novou realitou. Vstupom do srdca, jeho spirituálneho bodu. Všetkého čo je láskou človeka ako kozmickej bytosti preciťované i zdieľané.
Sú to dve brány, 3 stupne previbrovávania / 1. brána, prechod rotujúcim trigonom, 2. brána/ - návratom späť k láske. Kedy sa ukotvuje evolučný cyklus, trvajúci približne 26.000 rokov /pohľadom lineárneho času, pretože čas v skutočnosti neexistuje, je len jeden/ nadobudnutím skúseností, ktoré evolúcia vyžaduje. Pred posunom do vyššej reality svetla - jej dimenzie.
Populácia Zeme je tvorená tými bytosťami, ktoré neustále absolvovali svoje inkarnácie na Zemi /i keď všetci sú kozmické bytosti, nesúce v genetickej výbave kombináciu kozmických génov/. Ďalej tými, ktorí striedavo žili na Zemi a v iných hviezdnych systémoch a priebežne prinášali potrebné informácie, ktoré človek ku svojmu vývoju potreboval. Tretiu skupinu tvoria bytosti vyslané na matku Gaiu do ľudských tiel so zámerom pomoci. Tieto bytosti z Vašej galaxie, ale i mnohých ďalších galaktických centier sú súčasťou Vašich životov. Vaši známi, blízki, ľudia, ktorých denne stretávate a vôbec by Vás nenapadlo zamyslieť sa nad ich skutočným poslaním na Zemi. Je to pochopiteľné. Terciálne vedomie - jeho výška - nedovoľuje siahnuť hlbšie do genetických záznamov a prečítať si kozmickú knihu života. Toto listovanie pamäťou vesmíru je dovolené tým jedincom, ktorí dosiahli potrebnú vibráciu vedomia, alebo im zámerne bola ponechaná z dôvodu učenia človeka na jeho ceste do novej ľudskej dimenzie. Je to schopnosť, dar, výzva človeku....Aby pochopil, že nie všetko je napísané v pozemských knihách. Že je i transparentnejší a predsa neustále ľudský svet, ku ktorému sa posúvaním sa v čase vracia. I keď spektrum, ktoré zrakom sleduje mu do chvíle splynutia s novou realitou nedovoľuje iné reality vnímať. Hlavnou náplňou poslania týchto bytostí je učiť, liečiť, harmonizovať človeka a matku Zem. Pretože človek a Zem je spojenou nádobou a každá ľudská emócia, ktorá je základným predpokladom vzostupu sa okamžite vstrebáva do Zeme a Zem reaguje svojou nerovnováhou. Následne sa čistí. Preto je Vaša vnútorná rovnováha, Váš vnútorný kľud tak veľmi dôležitý.
Jedná sa o kozmické cykly. O Vaše /fraktálom sa opakujúce/ déja vu. Ale i o déja vu Zeme. Upozorňujúce na dôležité momenty životov, na dôležité planetárne okamihy. Etapy, stupne vývoja - posunom k Centrálnemu Slnku, ktoré ako centrálne galaktické vedomie sa neviditeľnou niťou viaže na všetky Slnká. Dalo by sa povedať, že posun v čase je záležitosťou slnečného vedomia /otca/, vedomia Zeme /matky/ a ich dieťaťa /človeka/ so súhlasom nekonečnosti galaxie, ktorej centrálne žiarenie je všetkým čo tvorí lásku láskou.
Znovunadobúdanie vševedomia, vracajúc sa kruhom času do kozmického bodu, ktorý je pripojením na ďalší evolučný cyklus /kruh/ nekonečnej osmičky. Na ďalší stupeň evolučného rastu. Je to bod nanosystému kozmického vedomia na ktorý ste sa opäť napojili /po cca 26.000 rokoch/. Vstúpili do tej časti špirály, ktorá predstavuje populačný vzostup. Tento bod nie je len zanedbateľným bodom nakresleným niekde v časopriestore. Nie je len nezaujímavým momentom univerzálnej existencie. Fyzicky zatiaľ nepostrehnuteľný /jedná sa o energetickú záležitosť a prevážna väčšina ľudí zatiaľ nemá schopnosť energie vidieť/, pretože ľudská populácia ešte nie je súčasťou tej dimenzie /jej individuálnej reality/, ktorá má širší záber. Tento fyzicky nepostrehnuteľný bod je stredom trigonu časovej brány. Je to špirála oddeľujúca, ale súčasne i spájajúca rôzne tvary subjektívnej a objektívnej reality. Vyzerá ako mostík /tunel/, ktorým sa z haly letiska presúvate do svojho lietadla. Jedná sa o spojenie medzi centrálnymi kozmickými frekvenciami /3D a 5D/. Je to zmes všetkých vibrácií, ktoré sú rotáciou trigonu - tunelom času - magneticky priťahované k novej dimenzii. Irelevantný a pritom relevantný úsek prelínajúcich sa časov, hutnosťou rôznych vibrácií, ktoré jednotlivé reality svojím vedomím predstavujú. Aby druhou bránou vstúpili do bezpolaritného režimu svetla. Bránou /akoby druhými dvierkami prechodnej izby/, ktorej tvar trigonu je opačne orientovaný.
Dve bubliny časopriestorov, zviditeľňujúce sa a zviditeľňované svojím vnútorným svetlom, ktoré si hľadá cestu von. Dve centrálne frekvencie vesmíru, dve centrálne reality hmotného a transparentnejšieho systému nielen Vašej galaxie, ale celého vesmíru. Budiace sa kozmické vedomie jednoty, ktoré rastom vibrácií postupne absorbuje doterajšie hmotné vedomie /ak s tým súhlasí/ a zážehom centrálneho Slnka a tým i všetkých sĺnc sa stáva cyklicky sa opakujúcou etapou svetelne hutnejúcej špirály jednotného kozmického vedomia.
Jedná sa o mikro- a makrokozmickú záležitosť. Rovnaký kozmický most, ktorým previbrovávate sa nachádza medzi Vašou pravou a ľavou hemisférou - corpus callosum, ktorý neustále zaznamenáva elektromagnetickú frekvenciu v ktorej žijete.
Je veľmi dôležité, aby bol každý ukotvený vo svojom strede. Vo svojom vnútornom vesmíre a nezapodieval sa zámerne útočiacou negativitou. Vy viete, že celý proces je o láske - o návratu k nej. Negatívne myšlienky vysielaný cez jednotlivcov do kolektívneho vedomia majú za úlohu vnášať nedôveru ku svojmu vlastnému svetlu. Zneistiť, zosmiešniť, deštruovať Váš vnútorný potenciál. A tým udržiavať kolektívne vedomie v nízkych vibráciach, ktoré neumožňujú vzostup. Zámer tmavých energií, ktoré v časovom moste /zmesi všetkých vibrácií/ sú ako 3D realita ešte stále súčasťou Vašich energií. Preto si ich jednoducho nevšímajte, ale súčasne už nedovoľte, aby Vás akýmkoľvek spôsobom zneisťovali.
Ste v čase nultej frekvencie. Vo vibrácii duše, ktorá intenzitou žiarenia rozvibrováva všetko vo Vašom vnútri zabudnuté, ale i odmietané. Tým odmietaným je predovšetkým láska k sebe, ku svojmu "Ja". Láska od ktorej sa ako zlatá reťaz odvíja láska k ľuďom, k Zemi, ku všetkým, ktorí tvoria jednotu realít. Nachádzate sa v čase vírenia multifrekvencie, ktorá Vás delí od zabudnutia na skutočnosť kým ste. V tom zmysle, že vstúpením do bezpolaritného stavu vedomia /druhej brány trigonu/ sa za ľudským nepochoipením zatvorí časová brána a Vy - deti Slnka i nového Slnka - budete už schopní si naplno uvedomiť /obsiahnuť svojím vedomím/ všetky reality. Vidieť svoj svet už inými očami.
Zaujímajú Vás termíny, presné časové údaje. Chcete mať čierne na bielom napísané čísla, ktoré rozhodujú o vašom vzostupe. Ale o tom to nie je, milovaní. Je to o posolstve Mayov, ktorí zanechali svetu dva kalendáre, ale i dve posolstvá. To dôležité posolstvo bolo zámerne zastierané, Vami odmietané, obchádzané. Vedomie zavádzané negativitou myslenia, ktorej zámerom bolo proces návratu zastaviť. Najdôležitejšie posolstvo Mayov nie je ručičkou, ktorá ukazuje Váš hmotný, lineárny čas. Je hmotou nevyčísliteľné. Je to láska - jej múdrosť. Viera - nepochybovanie. Nádej - že všetko čo má človek vysnívané genetickou pamäťou sa opäť zjednotí emóciou vedomia Krista. Jeho paprsku.
Kreslíte výraznou líniou svoje individuálne emócie /svojou vibráciou/. Odstraňujúc všetko negatívne. Posúvaním sa po pružine špirály trigonu, aby ste vstúpili druhou kozmickou bránou do svojej novej dimenzie. Jednoducho si túto skúsenosť predstavte tak, že je to natiahnutá pružina, spájajúca dve dimenzie do chvíle, kedy ju neviditeľná ruka vesmíru / spinálnym vyčistením negatívna/ v nanosekunde pustí. Tým tento tunel času /brána/ zanikne a Vy sa prekopírovaním /"precvaknutím"/ v čase ocitnete vo svojej novej realite.
Je to makrokozmický, ale i mikrokozmický ankh. Jeho absolútnou nulou sa križujúci stred medzi univerzálnymi dimenziami a súčasne medzi mozgovými hemisférami /v epifýze/. A jeho spodná časť, vyrastajúca zo srdca. Tam sa ľudské vedomie posúva. Do srdca, ktoré je novým vedomím ľudskej populácie.

S láskou Féwa

Láska - největší duchovní síla

26. prosince 2012 v 18:33 Doteky Nového Života

Láska - největší duchovní síla

Nádherný sto let starý text....

Zjemňující živel v přírodě je ženské povahy. Ale větší a konstruktivní prvek přírody je mužské povahy. Jasněji vidící přírodní živel je povahy ženské, ale schopnost udělat to, co ženský prvek poznal jako věc vhodnou, má zase element mužský. Žena může lépe vidět a posoudit jaké úsilí je nejvýhodnější na hrubší životní rovině. Muž potom má lepší schopnost na této hrubší rovině , protože mužská povaha je k tomuto počínání lépe vybavena. Duchovní oko, neboli intuice vidí vždycky dál než oko muže a je předvídavější.Duchovní ruka muže nebo jeho síla má víc schopností udělat to, co vidí oko žena, že by mělo být provedeno. Z tohoto důvodu je také obdařeno astrálním zrakem mnohem více žen než mužů. Proto také ženy pociťují všechna nová zjevení.

Oko ženy bude ve všech životních fázích a na všech vývojových stupních prozíravější a bystřejší než oko muže, ale muž bude mít vždy větší sílu, aby mohl uskutečnit myšlenku, za kterou vděčí ženě. A každé jednotlivé mužské síle je možné a vhodné připojit vždy jisté, jasně vidící ženské oko, které by muži mohlo říct, kde a jak by mohl tuto svou sílu uplatnit. Oko každé ženy je určeno, aby vedlo konstruktivní ruku muže. A jestliže se dva takoví lidé najdou a pracují-li společně, a to je důležité, pak toto je pravé manželství.

Duchovní síla a mysl ženy je nevyhnutelnou částí síly a mysli muže. V jiných životních rovinách, kde tyto dvě síly, muže a žena v podobě jednoho muže a jedné ženy chápou svou pravou příbuznost, podle tohoto spříznění také žijí. Pak obě takové bytosti dosahují takové síly, která vznikají z tohoto spojení, že naše lidská představa, která je poměrně malá, si to nedokáže vůbec uvědomit. V těchto oblastech života se stává každá myšlenka, každý ideál a každá představa skutečností. My sníme, přejeme si a toužíme po věcech, které bychom chtěli mít. Ale duchovním silám takového člověka , spojeným s vyššími existenčními rovinami, je možné uskutečnit ve velmi krátkém čase to, co my zde bychom nazvali jen sny nebo vzdušné zámky. .....

Žena není slabší, ale jemnější nádobou. Je pro muže jako jemně upravená magnetická střelka kompasu a on je zase jako páka kormidla, která řídí loď. Protože je žena jemnější nástroj, potřebuje, aby byla chráněna a střežena před hrubšími silami, se kterými pracuje muž tak, jako geometr chrání a hlídá svůj teodolit nebo námořník svůj kompas a sextant.

Prentice Mulford (1834-1891) , Dar ducha

O úskalích Rozhodnutí vystoupit z duality

26. prosince 2012 v 18:10

O úskalích Rozhodnutí vystoupit z duality

Moment rozhodnutí se blíží. V každém z nás proběhne boj mezi starým a novým, to je ten bájný souboj mezi dobrem a zlem. Ta bitva započne a brzy skončí - v srdci každého člověka.

Až ten okamžik přijde, vzpomeňte si, co všechno Vám přinesla oddělenost, poděkujte za tu zkušenost a dejte univerzu najevo, že jste připraveni naplnit své právo prožívat radost a božskou tvořivost. Vědomě se rozhodněte.

Nedávejte již zbytečně svou energii ven a dejte svému posvátnému tělu to nejlepší prostředí, látky, barvy, péči a jídlo, ať vás může láskyplně nést životem.

Všechno může být jinak, máš-li pocit, že v tvé situaci ti pomůže jedině zázrak, tak uvěř, že tento zázrak skutečně přijde.

Planeta nepotřebuje zachránit bytostmi zvenčí, všichni vesmírní inženýři, konatelé zázraků, fontány radosti a studnice znalostí jsou již zde. Právě teď. Ve Vašich tělech. Jste to vy, přátelé!

Překážka č. 1 - strach ze změn
Je v nás zakořeněný velký strach, že nová životní i společenská situace může být horší než současný nevyhovující stav - však aktuální popis historie na Zemi to dokládá mnohými příklady, kdo však tyto "dějiny" objevil, sepsal a interpretoval?

Máme tu staré, které už nechceme, a vnímáme nové, kterého nevíme, jak dosáhnout. Je tu obava, že přechodná fáze mezi starým a novým může být bolestivá a plná chaosu, ve kterém se ztratíme.

Ten strach pramení z nedůvěry ve velký plán Univerza a v sebe sama, jestli zvládneme naplnit svůj podíl v tomto velkém záměru. Ve chvílích, kdy kráčíme pevně cestou své duše, mizí strach i pochybnosti.

Překážka č. 2 - Neochota rozloučit se s velmi dobrodružnou formou zkušenosti
Stále častěji se ve mne objevuje pocit nostalgie, emoce spojené s loučením. "Užívej si, dokud to jde"... To zní, jako bych si pak už užívat nemohla, a to je zas jen nějaké vnitřní falešné přesvědčení, ale i tak mne to učí vychutnávat si každý moment, každý dar duality a hmoty - v tom nejlepším, co mi mohou poskytnout - každý krémový větrníček (ne ten z pásové výroby, ale s láskou dělaný v rodinné pekárně) s obrovským vděkem za radost, kterou mi skrze chuťové buňky přináší, bez viny - "Kde jinde ve Vesmíru si můžu dát něco tak božského? Díky."

Stejně tak vnímám každou emoci, pozoruji a když jí posílám zpět Univerzu - říkám si "Bože díky za tuto zkušenost, za tuto oddělenost, za tuto bolest, která mne tolik učí Lidskosti. Bože, díky. Jaký geniální plán." Jednou s úsměvem budeme vyprávět hrdě svým dětem o době, kdy bolest v srdci byla tak veliká, že člověk v jednu chvíli měl pocit, že pukne, v pláči se sesunul na podlahu a nechal emoce vytékat v bolestivém transformačním procesu, o kterém nikdo nevěděl, kam vede a jestli někdy vůbec skončí. O době, kdy mysl tvořila svou vlastní realitu a mnohá dobrodružství duality se odehrávala pouze v našich hlavách skrze naše strachy a představy. O době, kdy vědomí v lidském těle bylo tak roztříštěné, že mnohdy pro iluzi a závoj zapomnění člověk nevěděl, v kterém čase a na kterém místě univerza se nachází, o době, kdy se všechno tak rozmělnilo a ztrácelo hranice, že bylo těžké neztrácet v panice půdu pod nohama. O době, kdy člověk dobrovolně odevzdal svou svobodu ducha pro trochu matérie. Ó, univerzum, jaké skvělé dobrodružství jsi nám přichystalo. Až procitnu z tohoto snu, z mé duše vyjde výdechem jedno velké obdivuhodné Wau!

Proto možná mnoho z vás bude mít problém se rozhodnout dualitu skutečně opustit - protože je to tááák lákavé dobrodružství, ale je potřeba si uvědomit, že už je čas procitnout a dát vale všemu nižšímu, co nám brání v propojení s hvězdou Země směřovat mílovými kroky za hvězdou své duše. To bude čas, kdy budeme moci využívat dary hmoty bez přítomnosti bolesti z oddělení.

Překážka č. 3 - Naše nepřijetí a nepochopení nevyléčených aspektů nás samých a Univerza, sklony k sebeoběti a sebetrestání
Vypadá to jednoduše - rozhodnout se. Světlo/Láska/Boží plán nebo Dualita... jenom blázen by váhal... ALE tak jednoduché to není. Je v nás mnoho nevyléčených aspektů, které si neumí představit život jinak než v utrpení a strachu, tyto části jsou přesvědčeny, že potřebují bolestnou zkušenost pro svůj vývoj, neboť doposud nepoznaly nic jiného. Toto vychází jednak z našich bloků, jednak z emocí nižších bytostí na nás napojených a u někoho také z napojení na nižší světy v celém rozsáhlém univerzu (byla zde uzavřena dohoda, že tyto bytosti budou moci skrze člověka čerpat zkušenosti ze Země pro vývoj svých vlastních světů - do určitého momentu - kdy se vědomě rozhodnete, že je čas tuto dohodu uzavřít). Pozor - když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, možná se Vás budou snažit přesvědčit, že potřebujete právě tu či onu zkušenost a způsob rozhodnutí - všechny tyto aspekty Univerza se chtějí skrze Vás projevit zde na Zemi, to je ten tlak, který pociťujete, ta roztříštěnost přání, jak by měl Váš život vypadat. Pociťte, co není vaše čistá božská podstata, obejměte je všechny, dejte jim lásku a požehnejte jim na jejich dalším putování Vesmírem, přijměte však plnou zodpovědnost za Vaše bytí tady na Zemi a právo na Tvorbu.

Až budeš stát ve svém srdci na rozcestí a budou Ti říkat, že je to jednoduché - jít cestou Světla - v tu chvíli se staň vědomým pozorovatelem svého vnitřního Vesmíru, kde je tolik aspektů Tebe samého, kolik si jen vzpomeneš, uvěř všemu, co vidíš vnitřním zrakem, co cítíš a myslíš si, že se děje - cosi v Tobě se začne zmítat bolestí, nářkem, vztekem a sebelítostí. Poznej zda-li je to tvá vlastní část, či přivtělená bytost, které jsi dovolil/a se na tobě přiživit/přiučit - obejmi tuto část univerza v Lásce, Pochopení a Soucitu s jasným vědomím, že tvá božská podstata je nad tím vším. Staňte se matkou/otcem těmto aspektům a jako vesmírní rodiči je vyšlete s požehnáním na jejich vlastní cestu, řekněte jim, že jsou dostatečně hodnotní a silní na to, aby to zvládli.

Už jste pro tyto aspekty univerza udělali vše, co jste mohli, a možná ještě víc. Máte sílu na to udělat krok dál, přijmout zodpovědnost za svůj život a plán duše, který je tak ohromný, že jste možná v pochybnostech přenechali svůj život a svá těla někomu jinému - ať už na fyzické úrovni (nevhodná práce, uspokojování potřeb druhých na úkor vlastních), nebo duchovně (elementálové myšlenkových forem, bytosti nižších světů). Je čas vzít si vše své zpět.

Překážka č. 4 - Je jednodušší posuzovat zkušenost druhého, než se podívat na tu vlastní
Je zde také mnoho bytostí, jejichž plánem duše je setrvat v dualitě, i oni přináší božskou inspiraci a zkušenost, vzdejme jim hold a úctu za odvahu, jíž přispívají Univerzu, a tedy i nám samým. Respektujte je. Neposuzujte. Ale stále buďte ve svém středu, navenek neutrální, pevní, hlídejte si svou energii (nikoliv ve strachu, ale v přirozeném plynutí).

S Láskou a Úctou ke všem bytostem zde na Zemi. Anamel

----

A ještě doporučení od Inelie Benz k volbě paradigma žití (celý článek a zbylá doporučení na Heilys Café), tyto dvě (spolu s detoxikací těla) však považuji za nejdůležitější, neboť respektují svobodu zkušenosti druhého.

"A co se týká ostatních kolem nás, tady jsou některé z možností, kterými můžete přispět jim a planetě :

· Uznejme, že Vyšší Já druhého člověka ví lépe než my, do jakého paradigmatu se má přesunout.

· Dovolme druhému člověku existovat bez odsuzování z naší strany."

Zdroj: http://www.poselstviohne.blogspot.cz/2012/11/o-uskalich-rozhodnuti-vystoupit-z.html

Jak dál po „konci světa"? - Antonín Baudyš ml. a Igor Chaun

26. prosince 2012 v 15:33 Oblíbená videa
Moc děkuji za jedno z nejlepších povídání v poslední době. Anna


Co očekáváš od života?

26. prosince 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Co očekáváš od života? Očekáváš jen to nejlepší, nebo jsi jednou z těch duší, které se vždy obávají, že se stane to nejhorší a že se věci vyvinou špatně? Jsi-li takový, pak si zasloužíš to, co k tobě přichází, protože k sobě přitahuješ buď to, co miluješ, nebo to, co nenávidíš a čeho se obáváš. Je-li tvé vědomí negativní, přitahuješ k sobě negativitu jako magnet ocel a shledáš, že se zdržuješ ve společnosti lidí podobného smýšlení, protože rovný rovného si hledá. Je-li tvá mysl prostoupena láskou, překypuješ-li radostí ze života a je-li tvé srdce naplněno vděčností ke každému a za všechno, shledáš, že k sobě přitahuješ ony šťastné a radostné duše, které vyzařují lásku a radost, kamkoli jdou. Tvůj život bude vyplněn tím nejlepším, co může nabídnout. Proč nevidět to nejlepší v každé situaci? Pohleď, jak to nejlepší k tobě právě přichází.

Féwa 25. 12. 2012

25. prosince 2012 v 19:26 Aktuální novinky

Predovšetkým chcem poďakovať Vám všetkým, ktorí ste mi posielali nádherné vianočné pozdravy a želania a ja som bohužiaľ na žiadne z nich nemohla zareagovať. Takže i keď oneskorene - ešte raz ďakujem, veľmi si to vážim a prajem Vám všetkým nádherný zvyšok vianočných sviatkov.
Krátka informácia o vzostupe :
Informácie, ktoré som mala pripravené a nebolo v mojich silách Vám ich odovzdať hovoria o dátume 21.12. /vo večerných hodinách/, kedy Zem vstúpila do časového tunela /trigonu/. Je to časový tunel, ktorý obsahuje všetky vibrácie vesmíru. To znamená - aj nízke vibrácie 3D reality, aj vysoké vibrácie Centrálneho Slnka. Tieto vibrácie Centrálneho Slnka /galaktického srdca/ nás omývajú a my si na ne "zvykáme". Tým, že sme ešte stále súčasťou 3D frekvencie - majú na nás dosah i negatívne energie. Záleží na nás, na našom srdci - na jeho centrálnom bode, ktoré je centrálnym bodom spirituálneho srdca - aký postoj zaujmeme. Či pozitívny, alebo sa prikloníme k manipulujúcej negativite, ktorá sa snaží vzostup zastaviť.
Včerajším dňom /v nočných hodinách nášho lineárneho času/ sa začal prenos dát druhej časti časového tunela - druhého trigonu brány, čiže výstupu z časového tunela. Vstúpili sme do absolútneho zákrytu /centrálnou líniou časového tunelu/ všetkých frekvencií. Inými slovami - vstúpili sme do druhej poloviny časového tunela /viac magnetickej/ v ktorom prebieha trigonometrická rotácia a smerujeme k druhej transformačnej bráne, ktorá nás intenzívne magneticky priťahuje. To znamená - blížime sa k prieniku dvoch realít. My ešte nie sme na novej Zemi, nenastalo ani prepólovanie nášho vedomia. Domnievam sa, že každý človek by si to všimol. Máme síce už schopnosť tvoriť novými energiami, ale v 5D realite sa zatiaľ skutočne nenachádzame. Vstup do novej dimenzie je geometriou vesmíru prezentovaný ako opačne orientovaný trigon. Spojenie oboch trigonometrických brán aktivuje Mer-Ka-Bu a DNA. Vstupom do druhej brány /výstupom z časového tunela/ nastáva splynutie dvoch univerzálnych kozmických realít - bublín. Každá realita vesmíru vyzerá ako transparentná bublina, ktorej vnútro má tvar podobný lieviku a v ňom prebieha konkrétna existencia. My sa nachádzame na rozhraní /v tuneli času/ dvoch univerzálnych realít. Hmotnej a jemnohmotnej. Medzi týmito gigantickými univerzálnymi bublinami je most , ktorým momentálne previbrovávame. Vstupom do druhej brány /výstupom z časového tunela/ nastáva aktivácia Mer-Ka-By a DNA. Zážehom srdca galaxie. Všetko sa deje rovnakým spôsobom v mikro - a makrorealite. To znamená - univerzálny, kozmický most, ktorý spája dve dimenzie svetla je tým istým mostíkom /corpus callosum/, ktorý sa nachádza medzi mozgovými hemisférami. To znamená, že situácia, ktorá prebieha vo vesmíre sa súčasne deje u človeka - zarovnávaním frekvencie hemisfér cez corpus callosum.
Ak by ste chceli tejto situácii lepšie porozumieť, nakreslite si dve bubliny, medzi ktorými namaľujete válec /tunel/, ktorým sú spojené. Válec je ako pružina, po ktorej sa posúvame z jedného do druhého svetla. Jeho frekvencie. Touto špirálou /pružinou/ sa pohybuje /rotuje/ tvar trigonu. V presne stanovenej chvíli /naším súhlasom/ najvyššia energia vesmíru "pustí" natiahnutú pružinu, ktorá sa okamžite /nanosekundovo/ zmrští a spojí 3D realitu s 5D realitou. Prekopíruje sa /prekóduje, prezrkadlí, preklopí..../ pôvodná realita lineárneho času do novej reality - jednotného času.

Pridávam ešte vedeckú definíciu zákona lomu svetla na dvoch optických rozhraniach:
Pri dopade svetla na rozhranie dvoch optických prostredí nastáva lom svetla. Pri lome svetla je pre 2 dané optické prostredia podiel sinusu úhla dopadu a sinusu úhla lomu rovnaký. Index lomu svetla je dôležitá optická konštanta, ktorá súvisí s rýchlosťou svetelného lúča v optickom prostredí. Čím je hustejšie optické prostredie - tým je odchýlka väčšia.

S láskou Féwa


Každým dnem jsi stále více naplňován a pronikán vědomím Krista.

25. prosince 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Každým dnem jsi stále více naplňován a pronikán vědomím Krista. Jsi schopen kráčet ve světle a sjednocovat se s ním, až nakonec v tobě nezbude žádná temnota, a jakmile k tomu dojde, budeš přinášet do světa více světla. Musíš si uvědomit, že vše začíná v tobě. Musíš dát nejprve do pořádku svůj vlastní dům a musíš mít víru a důvěru, že to dokážeš, a pak tak učiň. To, co je v tvém nitru, se odráží navenek. Nejde o nic, o co bys musel usilovat; vše se děje samo, pokud to jen necháš a naplníš své srdce a mysl láskou a porozuměním. Tento povznesený stav vědomí je přímo ve vzduchu, který vdechuješ. Vdechuj ho zhluboka a nech jim naplnit celou svou bytost. Je tak mohutný, že jej nemůžeš obsáhnout; vydechni ho tedy a nech ho proudit a narůstat.