Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Listopad 2012

Věz, že můžeš dokázat všechno

11. listopadu 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Všechno, co potřebuješ, čeká v tvém nitru na odhalení, rozvinutí a uvedení v život. Žalud v sobě obsahuje mohutný dub. I ty v sobě nosíš obrovské možnosti. Stejně jako žalud musí být zasazen a pěstován, aby mohl růst a stát se mohutným dubem, tak i ty musíš poznat své nitro, dřív než se může projevit a plně uskutečnit; jinak zůstane dřímat. Mnohé duše v tomto životě svůj ohromný potenciál nevyužijí a pouze ho přenášejí z jednoho života do druhého. Jak zbytečný je tento proces! Nyní je čas projevit a využít vše, co máš v sobě. Věz, že můžeš dokázat všechno, protože Já tě v každé chvíli a při každém rozhodnutí budu posilovat a vést, dokud jako ten žalud nerozlomíš svá pouta a neosvobodíš se, abys vyrostl v mohutný dub.Časy se mění velmi rychle, a pokud se nezměníš s nimi, zůstaneš pozadu.

10. listopadu 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Den co den si uvědomuješ změny, k nimž dochází v tobě i mimo tebe. Přijímáš nové myšlenky a učíš se novým postojům. Tvé vědomí se rozvíjí a je schopno přijímat stále více a více. Někteří lidé se učí rychleji než jiní; proto cesta do Nového věku není pro každého stejná. Někdo se do něj dostane skokem. Jiní vstoupí pomalu a budou si ověřovat každý krok. Někteří se tam doplazí a každý krok bude pro ně bolestný, neboť nechtějí přijmout změny, ke kterým dochází. Neschvalují nové postoje a myšlenky a touží být ponecháni sami sobě se starým názorem, že co bylo dobré pro jejich rodiče, je dobré i pro ně. Odpovědí na tento postoj je naladit se na zákonitosti života a podle nich žít. Časy se mění velmi rychle, a pokud se nezměníš s nimi, zůstaneš pozadu.

Féwa 9. 11. 2012

9. listopadu 2012 v 11:57 Aktuální novinky


Naša Zem - matka Gaia


Zem stráca svoju tvrdú pôdu pod nohami. Svoju frekvenciu. Vynára sa z hmotného zabudnutia, rozpúšťa svoju nevedomú tvár, aby splynula s novou realitou. Duchovná sféra matky Gáii sa už zviditeľňuje nad severným a južným pólom a pokračuje smerom ku stredu Zeme. Už len kúsok nám chýba, aby nás objala svojou bezpodmienečnou láskou.
To znamená, že okolo jej fyzicky viditeľného tela sa vytvára spirituálny závoj - nová krištalická matrica zemského Ja - ktorá má v sebe ukryté vysoké vedomie lásky. Zem, matka Gaia, je tou transparentnou energiou, ktorá vníma, vidí, skenuje svoj evolučný vývoj i evolúciu celej svojej organickej ríše. Neustále sa ponára a súčasne vynára z racionality svojich mentálne tvorivých planetárnych myšlienok, schémy galaktického vedomia, aby sa zdokonalila do tej miery, váhy a vývojovej výšky, ktorá je pre ňu dôležitá a potrebná. Aby bola schopná prijať, absorbovať vysoké frekvencie, dovoľujúce jej spolupodieľať sa vo svojom - ako i ľudskom záujme na vstupe do nových realít.
Jej krištalická prizma /zemská zrenica/ sa rozžiaruje. Nadychuje sa posledných potrebných dúškov frekvencie, aby bola plne pripravená na transspektrálnu vlnu, ktorá ju energetickou expanziou jadra prenesie do vyšších obvodových sfér jej novej časovosti. Smerom od jadra, ktoré je vysoko spirituálne, pulzuje krištalická frekvencia. Šíri sa smerom k zemskému povrchu a pulzuje čoraz väčšou silou. Rovnaký proces prebieha v človeku a každej organickej bunke. Hmotné okraje Zeme sa na niektorých miestach rozpúšťajú /severný a južný pól/. Rovnakým spôsobom dotyku aký má skackajúca lopta. Zvykajúc si na skutočnosť, že jej nová pôda je príjemná, stabilná, objektívne vyhovujúca a plne zodpovedajúca jej predstavám o šťastí.
Je to rovnaká situácia, ako keď letíte v lietadle. Vaša známa matka Gáia je pod vami. Sledujete ju, obzeráte si ju z vyššej vtáčej perspektívy, kde nevidíte len nepatrný detail jej hmotnej reality, ale získavate väčší záber Zeme, ktorú máte pred sebou ako na dlani. To je nová zem, ktorá obklopuje jej pôvodné fyzické telo. Jej nadzemská, spirituálna výška je zväčšeným polomerom zemsky rozkvitajúcej koruny stromu nového života, ktorý driemal v čase zabudnutia v človeku i v Zemi. Ten istý proces, ktorý prebieha v tele matky Zeme, prebieha i v celom organickom svete. Rovnaký akt i zámer znovu osvietenia spirituálnou frekvenciou. Žiaričom, esenciou, svetielkom Vášho Ja....Vašej duše.
Mnohí z Vás zobúdzajúcich sa do novoveku, zabúdajú, že nová Zem - jej spirituálna sféra - je predovšetkým záležitosťou duše. Je portálom vedomia ľudského srdca. Stále hľadajú bránu, či dvierka do novej dimenzie niekde na inom mieste. Neskúmajú svoje najvnútornejšie vnútro, ktoré je syntézou všetkého čo je novou realitou.
Globálne, celosvetovo si už uvedomujete, že Zem je v pohybe. Vlní sa Vám pod nohami novou energetickou tvorivosťou. Atypicky reaguje na Vaše 3D výpočty, predpovede, fyzikálne zákony. Chveje sa, láskou rozlieva svoje srdce ako svetelný reaktor, pripravujúci Zem na organický skok v čase. Neustále sledujete pohyb jej povrchu. Tektonické platne, vodu zaplavujúcu pevninu, smršte, tornáda, hurikány, ktoré si očistou ľudskej negativity vyberajú svoju daň. Ale zemské a tým i Vaše chvejúce sa vnútro Vás mnohých nezaujíma. A pritom tvorí podstatu celého procesu.
Obava, strach, rastúca panika. Veľký otáznik v očiach i na perách.....čo sa bude diať ? Je dôležité, aby ste si uvedomili svoje vnútorné pocity. Negatívne i pozitívne emócie a odseparovali sa od strachu z neznáma a z ničoty. Mnohí ste už procesom vzostupu previbrovávali i keď si to nepamätáte. Ale spomienky neustále pulzujú v pamäti Vašich génov. Je to rovnaké ako keď sa viete lyžovať, keď viete plávať, korčuľovať....Po niekoľkoročnej pauze sa domnievate, že ste všetko zabudli. Keď sa postavíte na lyže - v prvej chvíli Vás ovláda pocit neistoty, obavy, možno i strachu, že kopec pred sebou nezvládnete. A pritom pravda je iná. Je to ilúzia zabudnutia na realitu pulzujúcu neustále v krvi, žilách, tepnách, srdci. Na dokonalosť, ktorú človek kedysi pred rokmi vlastnil. Práve týmto spôsobom /iluzórne, neobjektívne/ sa staviate mnohí svojím strachom, alebo obavou k procesu časovej zmeny.
Skutočnosť, že k Vám opäť preniká....presakuje Vašou dimenziou .....nehovorí o kozmickom páde, ale o výhre. Nepozerajte sa na celý proces cez indície negativity /strachu, paniky, hrôzy/. Pokúste sa zahľadieť na vzostup svojím tretím okom, vnútorným zrakom, ktorým Vám premieta čas Vašu blízku budúcnosť. Tam je pravda ukrytá. Vo vnútornom pohľade na seba, na Zem.
Ako žena, ktorá sa prehŕňa v dekoratívnej kozmetike, bižutérii, doplnkoch....aby bola opticky čo najkrajšia a pritom zabúda, že svoju skutočnú krásu má hľadať vo svojom vnútri. Je to dekorácia, designe, obal, opticky Vás zavádzajúci klam hmotného sveta, odvádzajúci pozornosť od primárnej podstaty. Hmýrenie sa, chaos na povrchu, aby človek nezaregistroval, že v jeho i zemskom vnútri....ako i v strede všetkých planét a centrálnej Galaxie sa niečo veľké deje.
Je to srdce. Koráb na vyprahlej púšti ľudskej duše, ktorý hľadá opäť svoj zabudnutý prístav. To je ľudská ilúzia oddelenosti. Optika - ako základ svetelnej evolúcie, zrenica ako centrálny stred všetkého diania ....expanzie. Opticky hmotný klam doposiaľ zneviditeľňujúci spirituálne "neriešené" čakry. Zabudnutie na primárny zdroj všetkého čo je skutočne dôležité. Skúste si predstaviť, že vaša Zem je vo Vás. Vnútri Vášho čakrálneho vesmíru. Rastúcim žiarením sa roztáča, aktivuje, rozžiaruje, ale súčasne sa aktivuje všetko čo s Vami organicky súvisí. Váš šiesty zmysel pre novú tvorivosť. Vaše pochopenie, Váš záujem, snaha byť pri to, byť súčasťou, byť pozitívne nový...iný. Vaša aktivujúca sa dlho zabudnutá minulosť. Spôsob, akým ste žili, čo bolo pre Vás dôležité a čo bezpredmetné. Nad týmto sledom dôležitostí sa zamyslite. Čo je momentálne pre Vás skutočne "in" a čo nie je. Či honba za peniazmi...alebo Vaše umenie zostať v kľude, rovnováhe. To neznamená prestať naplno žiť, tvoriť, byť aktívny - práve naopak. Ale spôsobom svojej tvorivosti sa zamyslieť nad celým procesom zmien. Akým spôsobom, akým druhom myšlienky, aktivity sa na vstup do novej dimenzie pripraviť. Inými slovami - ako tvoríte, uvažujete, spolupodieľate sa na tvorení pomocou nových energií. Je to imatrikulujúce srdce. Jeho spirituálna vášeň i skúška, či všetko s plnou zodpovednosťou za seba, za svojich blízkych, za matku Zem zvládnete. Svojím objektívnym pohľadom na svet.
Deštrukcia nie je cieľom vzostupu. Jeho zámerom je negovanie, zmazanie negativity pomocou žiarenia vysokých frekvencií. Všetkých indícií, ktoré sa nestotožňujú s multidimenzionálnou kreativitou a neustále udržiavali nepreniknuteľnú vrstvu proti vyššieho princípu svetla, ktorým je bezpodmienečná láska. Tým stavali barikády na ľudskej ceste duchovna, spirituálna, ktoré sú jeho neoddeliteľnou jednotou. V tom tkvie celá podstata vzostupu človeka a jeho spojenej nádoby - matky Gáii. Negativita, ktorá úzko súvisí s finančným systémom Zeme, škrtiacim krídla i pľúca človeka. Blokujúca spiritualitu - súčasť ľudského " Ja sám som tou cestou po ktorej aktívne kráčam ." Znemožňujúca mu konať túžbou vlastného srdca a súčasne zastavujúca transfer energií, ktoré vyživujú epifýzu.
To nie je vekom, milovaní....že stárnete. Nedostatočnou výživou energií sa vám zmenšuje, schne, šišinka. Nie je to spôsobené hmotnou realitou v ktorej malo ego na svojej udici napichnutú zlatú rybku, ktorou Vás neustále lákalo do svojej siete. Bola to Vaša nedôvera v samého seba. Vaše neustále /negativitou/ vyživované podceňovanie sa a súčasne deficit vysokých energií, ktoré vyživujú epifýzu. A tá - ako dlho nepolievaný kvet vysychala. Celý proces je o návrate do lásky, objektívne reálnych ľudských schopností. Viery v seba samého. A lásky sa predsa nebudete báť.
Kto sa jej túži vysmievať a je rozhodnuitý ignorovať jej indície - je to jeho výber cesty. Momentálne je kolektívne vedomie porovnateľné s vlakom a cestujúcimi.

1./ Prvá kategória ľudí:
Ľudia, ktorí absolútne obsiahli, absorbovali potrebnú hladinu frekvencie. Tým, že sa s pozitivitou stotožnili a nedovolili, aby sa ich akýmkoľvek
spôsobom dotýkal negatívny zámer. Pevne sedia na svojom "sedadle", s pohľadom nasmerovaným pred seba. Nikto a nič ich nepresvedčí, aby
cestovali iným vlakom....zmenili smer svojej cesty.

2./ Druhá kategória ľudí:
Sú to ľudia, ktorí dobehli na poslednú chvíľu, naskočili na svoj vlak a rozpačito, ešte trochu váhajúc, si prisadli k svetelným majákom na emocionálne i
fyzicky rozbúrenom zemskom mori.

3./ Tretia kategória ľudí:
Ľudia, ktorí sa rozhodli cestovať iným vlakom, iným smerom. Aj tu je určitá diferencia.
- tí jednotlivci , ktorí s úsmevom na perách i v očiach mávajú štartujúcemu vlaku, plne si vedomí všetkých dôsledkov oddelenosti.
- tí jedinci, ktorí plní nenávisti, odmietania, kritiky, hodnotenia, zosmiešňovania svojho okolia ignorujú vyšší stupeň frekvencií. Sú súčasne už stabilne
ukotvení v nízkych vibráciach, alebo zastagnovali na svojej ceste. Zväčša pod vplyvom vlastného ega.

S láskou Féwa

zdroj: http://www.facebook.com/notes/ilona-p%C3%A1lu%C5%A1ov%C3%A1/f%C3%A9wa-9-11-2012/491744847535187

Seminář intuitivního malování vašich dětí 1.12.2012

9. listopadu 2012 v 11:36 PŘEDNÁŠKY,SEMINAŘE A DALŠÍ AKCE

Sluneční květ - Anna ve spolupráci s centrem pro osobní a duchovní rozvoj ARKÁNA Zlín pořádají

Seminář intuitivního malování

vašich dětí

Akce je koncipována jako intuitivní tvořivé malování rodičů s dětmi.

Uskuteční se dne 1.12.2012 v centru ARKÁNA ul. TGM 1281 Zlín.

Začátek v 13:00 hod. předpokládaný konec v 19:00 hod.

Jednotné vstupné 1200 Kč, děti mají vstup zdarma.

Přihlášky - kontakt: Anna Vičánková

www.slunecnikvet-anna.blog.cz tel: 777 339 159

www.centrumarkana.cz tel: 777 192 334


MAYSKÝ KALENDÁŘ 9.11.2012 1 ETZNAB

9. listopadu 2012 v 9:36 Aktuální novinky
BÍLÉ MAGNETICKÉ ZRCADLO


ETZNAB - Vlna ZRCADLA - Síla rozpoznávání.
TEĎ je nejlepší ČAS poznat pravdu.

Vlna ZRCADLA přináší do života nezvratnou pravdu a absolutní jasnost.

Na konci Vlny ZRCADLA dosáhneme ve svém životě momentu zvaném OSA ČASU, neboli ČASOVÝ PŘELOM. Mezi Vlnou OPICE a Vlnou ZRCADLA se nachází tzv.PUPEK TZOLKINU, který je tvořen čtyřmi kiny 129,130,131 a 132.Pojmeme-li ČAS vertikálně z hlediska fraktálního období, máme možnost připomenout si úspěchy minulého období,obohatit jejich potenciál a rovněž zkorigovat současné chyby v životě. ČASOVÁ OSA protíná naše životy cyklicky,ale světy existují i paralelně. Pokud budeme zkoumat TZOLKIN, jako velký kalendář, uvidíme, že ČASOVÁ OSA učinila první řez ve vývoji před 13.000 lety ( přechod z Geneze DRAKA do Geneze OPICE). Zvláštní pozornost by také měla být věnována prvnímu tisíciletí před narozením Krista - přesně období 747 př.n.l. - 353 př.n.l. ( polovina cyklu 3115 př.n.l - 2012 n.l.). To byl čas inkarnace Budhy v Indii, Lao Tse a Konfucia v Číně, a řeckých filozofů Pythagora, Sokrata, Platóna a Aristotela.V tomto časovém období se objevila první vlna "galaktických Mayů", v Mexiku bylo vybudováno město Monte Alban, a zde také odstartoval systém Mayského Kalendáře.

Pokud se zaměříte na Vlnu ZRCADLA, nedívejte se jen na minulých 13 Dnů, ale podívejte se na celý cyklus Geneze Draka obsahující minulých 130 Dnů kalendářního vývoje. Zaměřte se na toto časové období a přemýšlejte:

Cílem Vlny ZRCADLA je rozvíjení SVOBODNÉ VŮLE přes výzvy vyvolané osudem. V této Vlně nejsou galaktické portály, každá Pečeť je stejně důležitá.

Pamatujte, že předposlední a poslední pozice Vlny vyznačují polovinu pupku ČASU. Z tohoto důvodu je důležité pozorovat vlastní Střed. Je to Universální Centrum, kolem kterého se točí také vaše JÁ. Tyto dva Dny - odpovídají adekvátně přímo, či nepřímo - skutečnému zlatému dolu znalostí. Takže využijte tuto příležitost!
Nenechte si ujít " ostré hrany" bílé Vlny, protože žádný detail nebude přehlížen.Vlna ZRCADLA vám nedovolí klamat, ani přehlížet sebe samého! Ona je neúprosně vyjasňující! Nezlobte se na ZRCADLO, protože se z něho dívá pouze někdo, kdo stojí na druhé straně odrazu. Ten někdo jste VY! Radujte se, pokud vás z druhé strany uvítá bytost dobrosrdečná, veselá a šťastná, To, co tam TEĎ uvidíte, je odraz vašeho JÁ.Všechny informace, na které narazíte v této Vlně, mají co do činění s vaším Středem.Věnujte se jim vážně.

ETZNAB NÁM DÁVÁ SCHOPNOST ROZLIŠIT EMOCE OD FAKTŮ.

DNES JE DOBRÝ DEN PRO SEBEREFLEXI A RETROSPEKCI
KŘEMEN ETZNAB JE ZRCADLO REALITY

Dnešní den otevírá 13ti denní období nezvratné pravdy a jasných poznatků.Dnes se nic nedá zaretušovat. Dnes poznám své stíny, slabiny a iluze, kterými se v životě řídím.Dnes dám pod lupu také vedlejší zprávy. Ten, kdo mě nejvíce vadí, je mým duchovním učitelem.Musím tedy zjistit, co mě chtějí odnaučit odpůrci a zdánliví nepřátelé.

TRANSFORMACE STÍNU

Lidé, s kterými se setkáváte jsou vaším vlastním odrazem a jednoznačně pro vás velkým přínosem. Dívejte se na ně, jako na sebe. Uvidíte v nich sebe. Uvidíte, jak si pěstujete v životě iluze.Využijte vrozené schopnosti spravedlivého vyrovnání. Použijte MEČ PRAVDY udělat rozhodující řez ve svém životě, abyste mohli odpustit a ukončit spory.

Identita,pravda,reflexe…..

Pečeti BÍLÉHO ZRCADLA připadá zvláštní role - role NEJVYŠŠÍHO ORGÁNU KONTROLY KVALITY.Vše bude opět dáno pod lupu a pečlivě zkoumáno, zda je to vhodné pro svět, pro kolektivní Vědomí, ale především pro další stupeň Evoluce.
Proto by se neměl nikdo cítit uražen, bude-li podroben BÍLÝM ZRCADLEM opět osobní kontrole. Kromě hodnocení nejdůležitějšího, bude prosvíceno i to, co je vedlejší - a v případě potřeby vráceno zpět k opravě. Dny ETZNAB silně zdůrazňují všechny rozdíly, všechny myšlenkové chyby. BÍLÉ ZRCADLO je naprosto důvěryhodné, protože svůj odraz v zrcadle nemůže nikdo popřít. Na příkladu jiných lidí nám ETZNAB ukazuje naše výhody, nevýhody, slabé stránky, které si nechceme připustit. Pokud nám někdo leze na nervy, znamená to, že problém je v nás, nikoliv v té osobě. Pokud si myslíme, že je někdo špatný - jsme špatní my sami, jen to nechceme, nebo si to neumíme přiznat. Tento člověk nám vstoupil do cesty jen proto, aby nám odrážel naši vlastní charakteristiku. Nic se neděje bez příčiny. Celý život jsme konfrontováni s důsledky našich myšlenek a činů. Porozumění, pochopení a přijetí této reality je první krok k pochopení nových dovedností, jako například telepatie. Dny ETZNAB nám tímto přinášejí neocenitelnou pomoc. Kdo je ochoten přijmout svůj odraz, tomu BÍLÉ ZRCADLO ukáže zázračnou pilulku, jak uvolnit stres. Čím lépe pochopíme smysl reflexe, tím rychleji zareagujeme, a tím rychleji dosáhneme mír, harmonii, vnitřní pocit bezpečí a tím snazší pro nás bude boj proti vypuknutí infekce. - Odstraněním toho, co nás ruší, se tak připravíme na překročení prahu Evoluce.Síla BÍLÉHO ZRCADLA je největším spojencem na cestě k Osvícení - Hledáním Vyšší pravdy, odhalujeme tajemství příčin.
Duchovní motto ETZNAB zní : "JEN TO, CO JDE HLADCE, JE PRAVDA. TO, CO NARÁŽÍ NA PŘEKÁŽKY, MUSÍ BÝT DÁNO POD LUPU."

1.MAGNETICKÝ TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI ( duchovní sféra)

Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný Akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO. Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu. Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu! Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.

VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE!

Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu CENTRA invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku - začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu s Pečetí. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ - čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí.V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.


Zdroj:monikaczyrek.blogspot.com
Překlad:Lenka Sýkorová - interpretace Mayského Osobního kalendáře - kin narození - info lenkasykorova.art@gmail.comSpojovací článek mezi dévickým královstvím , našim světem a vizí nadcházející Nové Země 10.11.2012

9. listopadu 2012 v 9:33 Obrazy pro podporu roku 2012
Obraz je živý, pulzuje a rozpíná se. Energie je tvárná a svou esencí pomáhá podle vlastního cítění každému. Skrze tento tvar a barvu proudí informace, které podporují při vzestupu do Vyšší úrovně roku 2012. Pro všechny bytosti s Láskou Anna


Obraz: Spojovací článek mezi dévickým královstvím , našim světem a vizí nadcházející Nové Země


Text i obraz jsou autorské © Anna a je možné je v nezkrácené a neupravené verzi dál šířit pouze nekomerčním způsobem za podmínky uvedení aktivního odkazu http://slunecnikvet-anna.blog.cz/

Lady Gaia hovoří o vzestupu

9. listopadu 2012 v 8:00 Skutečný mír je uvnitř

Lady Gaia hovoří o vzestupu
Uveřejnil(a) Láďa
Čtvrtek, 08 Listopad 2012 14:16
Poselství Lady Gaii přijala Marketa Selinijana dne 06.11.2012

Milí přátelé,
zdravím vás všechny, jsem Lady Gaia, matka. Jsem vědomí této Země.
Jsem země, vzduch, voda i oheň. Jsem z živlů stvořená a přesto je mé vědomí nehmotné.
Vřele vám děkuji za možnost doprovázet vás a za pomoc, kterou přispíváte.
Jsem Lady Gaia a s radostí k vám pronáším tato slova, která jsou pro vás určena.

V mém nitru se ukrývá mnoho cest, mnoho měst a mnoho světů. Ukrývá se tam celý vesmír a přesto je tato myšlenka pro lidské chápání neuchopitelná. Jsou to světy, které jsou vám cizí a přesto blízké a důvěrné. Doplňují se navzájem, jsou symbiózou světů, které se odlišují od toho vašeho. Váš svět byl oddělen. Svět na povrchu Země vládne jinou energií než ta, která je uvnitř mne ukrytá. Obracíte se k bytostem vně a přitom vzestup přichází zevnitř Země, z mého nitra a to, co vnímáte vně, jsou energie, které mi pomáhají se pozvednout. Hybná síla vzestupu je však uvnitř mne a nedá se zvenku nijak ovlivnit. Vše, co se děje kolem planety, je mi podporou a ukázání směru mé cesty. Je to důležité pro mé cestování vesmírem. Je to balzámem pro mé tělo a má vděčnost za tuto pomoc je nesmírná. Bez pomoci zvnějšku by vzestup nebyl možný. Je však důležité chápat, že přichází z nitra Země a já sama rozhoduji o okamžiku vzestoupení mé fyzické schránky jako celku.

Některé z mých říší vzestupovat nepotřebují, vždy se pohybovaly v energiích jednoty a skutečnosti. Jiné z říší vzestup uskutečnily během uplynulých měsíců, aniž jste si toho všimli. V mém nitru vzestoupila již říše minerálů a říše vody. Vibrace těchto světů se nyní rozšiřuje po povrchu Země a svým vnitřním zrakem můžeš možná zahlédnout to, jak světelné paprsky pronikají z mého nitra až na povrch a dál, až do vesmíru. Neb tato vibrace končí svou pouť v mřížce lásky Země. Tisíce a tisíce těchto bodů se každým okamžikem připojuje na mřížku lásky a Božská vlna magie, která mé tělo skrápí v poslední čas, zrychlila toto tempo vracení se k jednotě.

Všichni vzrušeně hovoří o okamžiku vzestupu jako celku. Však to, co nazýváte celkem, tím je myšleno vzestup lidských bytostí. Vy, jako obyvatelé Země, vaše speciální rasa, vzestupuje jako celek na závěr samotného vzestupu a proto se to pro vás jeví jako nejdůležitější část vašeho života, jako nejdůležitější etapa Země.

Země pod vašima nohama však v tu dobu již vzestoupena bude. Poslední tečkou vrcholné fáze vzestupu je vzestup lidské říše. V následujících dnech lze očekávat vzestup říše ohně.Tato fáze bude protkána vibracemi, které při spojení se Zemí můžete vnímat a cítit. Když se v tuto dobu spojíte se zemí, s mým nitrem, ucítíte jemné chvění. Vzestup říše ohně mohou v říši lidí provázet výbuchy emocí, které byly drženy v nitru, pod pokličkou. Nyní se uvolní, aby se transformovaly. I tímto je lidská říše připravována na svůj vzestup a je to jeho součástí.

Vzestup se koná postupně, moji milí, a ani já nikdy přesně nevím, co danou vlnu vzestupu provází. Důvěřuji však svému vnitřnímu vedení, důvěřuji těm, kteří mne vedou z vnějšku a v nitru sebe vím, že přichází doba, kdy shazuji svůj starý šat a oblékám zcela nový.
Ten, který opět bude vyzařovat do široké dáli a oslní svou září okolí. Země kdysi byla planetou, jejíž záře byla vidět z širokého vesmíru a nyní se k této záři vrací. A za to děkuji i Tvému Já.

V době svých pochybností se obrať ke svému vnitřnímu Já a zjistíš, že v čase přítomnosti není nic, co tě mohlo ohrozit nebo ti ublížit. V čase přítomnosti existuje pouze okamžik lásky, který znáš.

S láskou
Lady Gaia


© Marketa Selinijana, http://www.zemeandelu.cz/; www.arantia.cz
Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.
Facebook: http://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi

Kniha KRYON - Najdi cestu k sobě spatří světlo světa 08. 11. 2012.
Jedná se o společné dílo Kryona a Markety Selinijana, které pomáhá člověku najít své vnitřní Božství, rozšířit intuici a stát se člověkem "otevřeného srdce".

Všechno to opravdu nejlepší vychází z vnitřní bdělosti.

9. listopadu 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Nechť je tvá víra pevná a neotřesitelná. Víru je třeba žít a dávat najevo, nejen o ní mluvit. Víra sílí a sílí, je-li stále užívána. Není to něco, co lze občas vytáhnout ze zásuvky, a potom opět uložit zpět až do dalšího použití. Až se naučíš žít ve víře, naučíš se vidět Mě v každém a ve všem, co se děje, a uvědomíš si, že není místa, kde Já nejsem. Všechno to opravdu nejlepší vychází z vnitřní bdělosti. Když si uvědomíš, že vše je obsaženo v tvém nitru, ustane tvé věčné hledání. Přestaneš usilovat a bojovat o nemožné a v tichu a důvěře najdeš skrýš plnou nevýslovných pokladů. Ve víře musíš začít žít hned, ne zítra nebo někdy později, kdy se budeš cítit silnější a budeš mít více důvěry. Uveď víru do praxe hned, a sleduj, jak zázračně působí.

Vtělení éterických bytostí do centra Galaktického středu

8. listopadu 2012 v 18:13 Obrazy pro podporu roku 2012
Obraz je živý, pulzuje a rozpíná se. Energie je tvárná a svou esencí pomáhá podle vlastního cítění každému. Skrze tento tvar a barvu proudí informace, které podporují při vzestupu do Vyšší úrovně roku 2012. Pro všechny bytosti s Láskou Anna


Obraz: Vtělení éterických bytostí do centra Galaktického středu

Text i obraz jsou autorské © Anna a je možné je v nezkrácené a neupravené verzi dál šířit pouze nekomerčním způsobem za podmínky uvedení aktivního odkazu http://slunecnikvet-anna.blog.cz/

MAYSKÝ KALENDÁŘ 8.11.2012 13 CABAN

8. listopadu 2012 v 9:25 Aktuální novinky
ČERVENÁ KOSMICKÁ ZEMĚ


TŘINÁCTÝ DEN Vlny CHICCHAN nám připomíná, že nejsme na světě sami - musíme respektovat nejen svůj vlastní život, ale všechny formy života na Zemi!!
CABAN, TO JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVAJÍCÍ SÍLU TVOŘIVOSTI A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI

Podle zákona svobodné vůle dnes já sám reguluji všechny procesy v životě; buď sbírám ovoce, nebo nesu porážky. Já jsem strážcem své zahrady.Já zde určuji pořádek.Dnes přistupuji k lidem s plným respektem.Dnes se postarám také o přátelský vztah s rodinou, sousedy a přáteli.

TRANSFORMACE STÍNU

Zkoncentrujte se na okamžik přítomnosti. Podívejte se na svůj život bez vydávání ukvapených závěrů. Přemýšlejte o svých osobních plánech.Věřte, že vy sami z vlastní vůle jste se rozhodli inkarnovat na Zemi v tomto zvláštním čase. Připomeňte si, proč jste tady?

Souznění, rozvoj, spolupráce….

V Energii ČERVENÉ ZEMĚ se nachází zóna kontroly individuální úrovně Vědomí. Je zde testována užitečnost a škodlivost individuálního JÁ pro CELEK.Všechny pocity ve Dnu CABAN, by měly být posuzovány z pozice osobní Rezonance s CELKEM. CABAN kontroluje také vztah ČLOVĚK - PŘÍRODA, protože jako pozemský kolektiv přebíráme zodpovědnost za osud světa. Pamatujte si, že rovnováha v přírodě je daleko více narušena, než mezilidské vztahy.Kdo se naučil vidět sám sebe, jako součást CELKU, přestane soudit lidi, protože ví, že každý, koho potkáme, je odrazem v zrcadle našeho vlastního JÁ. Uzdravení světa a kolektivního Vědomí začíná pořádkem na vlastním dvorku. Mohou zde nastat různé konflikty, nejen v kruhu rodinném, nebo v kruhu přátel, ale i v pracovním prostředí.V takových případech se stává síla navigace CABAN strážcem svým pozemským zástupcům, nenechá své studenty na scestí, ale na každém rozcestí pro ně nastaví osobní milníky.Pokud chcete připojit ke svému duchovnímu JÁ všemocnou Energii CELKU, zaměřte se na Den ČERVENÉ ZEMĚ, ale nikoliv proto, aby posílil vaši pozici, či vás posunul na první místo, ale proto, aby vám pomohl vyřešit problémy ve vašem okolí. Socializace je důležitým krokem k duchovnímu růstu, tzn.,že každý jednotlivý aspekt Vědomí, musí dosáhnout plnohodnotné formy,aby mohl být přijat do CELKU.

13. KOSMICKÝ TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA

TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co brání změně, co je strnulé, co vypadlo spod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co dramaticky změní běh vašeho života.Věřte, ale, že se vás dotýká Nejčistší Energie Universa, a nová sebeidentifikace, pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního JÁ a k cíli vašeho Světelného Těla. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem.TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změny četnosti. Posílá vám nejnovější informace,vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem.Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!

OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!

V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují Energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE,čili SÍLA PŘEMĚNY A ZMĚNY. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu "12" to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle - nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo "13" je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13, jako o LÉČBĚ PŘÍČIN.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem,který umožňuje přeměnu energie,která se může projevit pro člověka velmi zdrcující.Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu.Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO,který vždy ohlašuje něco nového.Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu - opouštěním STARÉHO a připojením se k NOVÉMU - čili SÍLA TRANSFORMACE.

Zdroj: monikaczyrek.blogspot.com
Překlad Lenka Sýkorová - individuální interpretace osobního Mayského Kalendáře -Kinu narozenin - info - lenkasykorová.art@gmail.co
Nedej se ve svém životě ničím svazovat.

8. listopadu 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Nedej se ve svém životě ničím svazovat. Zažívej, jak se tvé vědomí den ze dne rozvijí. Očekávej, že se v tobě a před tebou odhalí nové skutečnosti, a jestliže je žádoucí, aby ses změnil, učiň tak bez váhání. Chceš-li přeladit program v přijímači, musíš otáčet knoflíkem, dokud nenajdeš novou stanici. Potom ji musíš pečlivě vyladit, aby byl příjem čistý a program nebyl ničím rušen. Jestliže je tvá touha vykročit ze starého dostatečně silná, neustaneš, dokud se ti to nepodaří. Budeš otáčet všemi knoflíky přijímače, dokud jej nenaladíš na nové skutečnosti a nebudeš je moci přijímat v dostatečné hlasitosti a jasnosti. Při jasném příjmu se pak musíš ztišit a naslouchat; a až v sobě zpracuješ vše, co bylo vysíláno, musíš přejít k činu a něco pro to udělat. Proč čekat na další den? Nalaď se na správnou vlnu hned teď.


Příliš citliví pro tento svět - cesta sou-citu, jsem Člověk

7. listopadu 2012 v 21:30 Skutečný mír je uvnitř

Příliš citliví pro tento svět - cesta sou-citu, jsem Člověk

Bože, tolik soucitu je ve mne, když už vím, kolik bolesti dokáže pojmout jedno lidské tělo, kolik utrpení se dá pocítit.

Vnímám, jak se pomalu mohu nadechnout, vynořit se z dalšího kola introspekce a pohlédnout do nového úsvitu s vědomím, že život plyne, jak vesmír dýchá, ... nádech, výdech. Rozhlížím se znovu, co zbylo, co je zbořeno, oprašuji si rozbitá kolena a vstávám, jako už nesčetněkrát. Další vrstvy očekávání, lpění, předsudků, iluzí a strachů zmizely v prachu hrbolaté životní cesty...

Těch posledních 14 dní mne dovedlo k Sou-citu s Člověkem a uznání, že není větší bolesti, než právě té, kterou kdokoliv prožívá. To vše nás vede k pochopení a přijetí břemena lidství, abychom jej mohli transformovat v Dar.

Tolik jsem se snažila nalézt způsob života bez ega a bez strachu, ... že jsem ve frustraci zabíjela samotný život ve mne. Nepochopila jsem podstatu Lidství. Tolik jsem nechtěla pohlédnout na všechnu tu bolest, že jsem žila v iluzi, že bolest lze vyléčit, že ji odmedituju, že dojdu na terapii, že v sobě rozsvítím světlo. Můj život se stal čekárnou na zázrak, jež nepřicházel. Bože, vím, že mne vedeš k soucitu. Rozložená na kousky se skládám do pravdivějšího tvaru, do Člověka.

Ta bolest je součást mne, cítím ji, prožívám ji, neodmítám ji, přijímám ji jako znamení svého lidství, jako znamení přijetí svého světla. Probudil se ve mne anděl a řekl - Anamel, ty máš hodnotu, ty jsi Světlo, nikdy jsi nebyla odpojená, nikdy nejsi sama.

Celý život jsem tu bolest potlačovala a pak jsem jí ucítila - všechnu, ... v jeden jediný moment, v jednom těle, ... trhala mne zevnitř, všechno potlačené, tady a teď. Nikdy jsem nepřijala Život na Zemi, nikdy jsem se necítila přijatá. Přes tu všechnu nedefinovatelnou bolest to nešlo.
Bolest je sestra lásky, kdo odmítá bolest, odmítá nechtěně i lásku.

Bude ještě nějakou dobu trvat, než se rány zahojí, než se naučím existovat novým způsobem, než se naučím pečovat sama o sebe, než uvolním negativní energii ve mne, než odpustím aktérům životní zkušenosti i sobě.

Nikdy jsem si nedala respekt, takže jsem se necítila hodna péče, což zároveň způsobovalo, že má vnitřní rezonance nedovolila komukoliv o mne pečovat. Tolik jsem se bála sebelítosti, že jsem sama sobě nedala nikdy žádný soucit. Byla jsem tvrdá na svoje okolí, ještě více nelítostná jsem však byla sama se sebou. Se vzpomínkami na své vlastní Světlo a Celistvost jsem se zde na Zemi cítila špinavá, nehodná, nedokonalá...

Přijímám všechny své strachy i ego, které jsou jen plačícími dětmi ztracenými ještě více než já, mám s nimi sou-cit.

Dívám se na druhého, dívám se na lidi kolem, prožívající své příběhy a říkám si... Já tě znám, já už tě znám. Jsi stejný jako já. Jsi já, jsem ty. In Lak´ech. Mé srdce je ti otevřené. Můj soucit je tvůj soucit. Přijímám tě. Nepociťuji lítost, která je jen převlečené ego, soucit je otevřít své srdce přijetím.

Teprve soucit sama k sobě ve mne probudil skutečný soucit s každou lidskou bytostí a umožnil mi vědoměji pohlédnout na svou životní zkušenost. Ego už se nemusí schovávat ve svém vlastním vězení za "hrdinství" Jsem bolavé, ale nikdy Vám to nepovím, jsem totiž drsňák, přece si nebudu stěžovat. Ego lpí na minulosti, ego si ji nenechá vzít, echo si ji schovává pro sebe, aby ji mohlo v nečekaných chvílích vytáhnout proti nám ve své úlisné taktice, v tom je velmi šikovné - Nikdy nikomu nepovím, jak se cítím, nikdy nikomu neřeknu, co potřebuji, nikdy si nenechám pomoct. Ego lpí na své zkušenosti, negativní i pozitivní, neboť ta ho definuje. Znát sebe se vším všudy přináší schopnost lépe rozpoznat taktiky ega - a zároveň je přijímat s mateřskou láskou. Odvaha znamená vidět věci tak, jak jsou, neskrývat je, nepotlačovat. Jaké pády jsem ustála, kolikrát jsem znovu vstala a oprášila si kolena - konečně dokážu uznat sebe sama jako odvážnou duši, která zvládla mnoho zkoušek, ... kolik slz jsem vyplakala, kolik ran jsem uštědřila sama sobě skrze svůj život, abych pochopila, o čem je lidství.

Kolikrát jsem ležela na podlaze a prosila boha, ať si mne vezme zpátky, kolikrát se mé tělo hroutilo pod vším strachem a smutkem.

Není větší a menší bolesti, nezáleží, jakými traumaty byl náš život naplněn. Život sám o sobě je traumatem, dokud se ho nerozhodneme brát jinak. Příteli, ty máš hodnotu, ty jsi Světlo, nikdy jsi nebyl odpojen, nikdy nejsi sám.

A jaká je tedy pravda o Anamel, jaký je příběh, který mne dovedl do tohoto okamžiku. Jsem Člověk. Styděla jsem se za svůj život, ale jeho skrývání sama před sebou i ostatními očividně k mé celistvosti nepřispělo, tak teď vynáším svou bolest na povrch a prožívám emoce, ačkoliv mne učili, že je to nevhodné, ačkoliv kdykoliv jsem se otevřela, dostala jsem přes prsty. Jsem člověk tady a teď, ve své dualitě a přirozenosti. Nikoliv světelná bytost, nikoliv adept čekající na pozvednutí do páté dimenze, nikoliv průvodce a učitel, nikoliv konatel vůle univerza, nikoliv ego a strach, jsem vším a ničím. Přijímám své lidství. Bez výčitek prožívám své emoce, neboť jejich potlačování mi nijak neprospívá. Vědomě je nechávám proplouvat, neztotožňuji se s nimi. Dávám svobodu svému emočnímu tělu.

Jsem dítě generace, která se ztratila v Hmotě a nalezla v Duchu. Žádné předměty, žádný styl, žádná móda, žádný extrém, žádná pravidla, žádný systém, žádný koncept nás nikdy neuspokojily. Je v nás uložená vzpomínka na budoucnost, která způsobuje bolest (protože je tolik vzdálená tomu, co je teď) a zároveň nás žene dál do zkušenosti, ať už je jakákoliv.

Pamatuji si, že kdykoliv jsem se někomu otevřela, ublížil mi. Pro mou citlivost bylo velmi jednoduché mne zranit. Toužila jsem po přijetí, které jsem sama sobě nedokázala dát. Byla jsem sama sobě tím nejhorším rodičem. Je tu spoustu věcí, které jsem si nikdy nepřiznala, aby to náhodou nebylo ego nebo sebelítost. Ve skutečnosti jsme všichni "jen" vyděšené bytosti Lásky se vzpomínkami na minulost a budoucnost, zabalili jsme se do vrstevnatého pláště, protože jsme neunesli, že tenhle svět je natolik vzdálený tomu, který neseme ve svém srdci.

Rozhodla jsem se uvidět své dětství a dospívání, které bylo zahaleno mlhou zapomnění, a najednou se ze tmy popřených vzpomínek začaly vynořovat dávno zapomenuté obrazy a pocity. Sepsala jsem je, vyskládala jsem je vně sebe, dívala se na ně a pochopila...

Sepište si svůj vlastní seznam, a klidně i v sebelítosti, není chyb a není viny, všechno lepší než sedět a dělat, že tu nic není. A dejte ho někomu přečíst. Můj seznam přikládám do komentářů.

... pro Vás, abyste našli v sobě odvahu se podívat zpět, úctu ke zvládnutým zkouškám (protože všechny jste je zvládli!), abyste to přijali, abyste pocítili soucit sami se sebou, abyste si dali respekt, který tolik hledáme mimo nás!... a pro sebe - jako znamení toho, že jsem připravená být otevřená v té nejvyšší možné míře, dokončení kruhu, neskrývání...Přijímám Život. Přijímám léčení. Přijímám pomoc.

Přijímám to a nechávám aktéry negativních zkušeností se proměnit v anděli, kteří se rozhodli prožít hmotu, tak jako já. Doufám, že i mne bude odpuštěn zmatek a bolest, kterou jsem ve své ztracenosti sama v sobě způsobila druhým.

Byl to můj vnitřní svět plný bolestí a šrámů, který se mi zrcadlil. Teď je teď a každá vteřina v mém životě měla smysl. Přijímám. Vstupuji na cestu odpouští.Kolikrát jsme padali a zase vstávali, kolikrát jsme se navzájem drželi. To nejhorší je už za námi. Otevřít své srdce je bezpečné.

Mým darem není má síla, ale má citlivost. Učím se věřit, že je pro mne bezpečná.

Přijímám svou citlivost, která je pro mne bezpečná a která mne povede životem lépe než mne doposud vedla tvrdost, za kterou jsem se maskovala. Bude to ještě chvíli trvat, protože mám v sobě zakořeněný jistý reflex jednat tvrdě, nekompromisně, manipulativně na základě Já-ega, což je v pořádku, byla jsem chráněna do doby, než dokážu přijmout, že jsem příliš citlivá pro tento svět a než budu připravená začít se učit pracovat s touto citlivostí, aniž by mne to semlelo v kole emocí v informačním poli kolem mne a bezradnosti.

Děkuji svému egu a nižším pudům, že mne chránili do okamžiku mé vlastní duchovní samostatnosti, jsem připravená nahradit jejich re-akce na vnější podněty tvrdostí a uzavřením za odpovědi naplněné pochopením, moudrostí a jemností.

Z Lásky k Člověku AnamelMAYSKÝ KALENDÁŘ 7.11.2012 12 CIB

7. listopadu 2012 v 12:18 Aktuální novinky
ŽLUTÝ KRYSTALICKÝ BOJOVNÍK


TRECENA CHICCHAN nám říká, abychom se zbavili strachu,spojili rozum s intuicí a řídili se vlastní svobodnou vůlí.

CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST,VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.

Dnes pozorně sleduji běh okolností a rozpoznávám své místo i roli v životě.Smutek a bolest vznikají z neporozumění výmluvných událostí a znaků, které mně dává mé tělo.To, co nazývám trest za hříchy, je ve skutečnosti informace,jak mám postupovat, abych posílil své JÁ a získal respekt od lidí.

TRANSFORMACE STÍNU

Vytvořte mentální spojení s tím,co je BOŽSKÉ. Staňte se DUCHOVNÍM kanálem. Věřte ve svoji mystickou inteligenci. Nastavte se na vnitřní signály. Pusťte se matérie. Otevřete se duchovnímu vedení.

Strach,obavy,inteligence….

V Pečeti ŽLUTÉHO BOJOVNÍKA jsou zakódovány Energie probouzející INTELIGENCI TVŮRCE. Zde se dosahuje nejvyššího stupně zralosti inteligence přičemž podmínkou k dosažení duchovního stropu inteligence CIB, je spojení třech předchozích úrovní (Poutník, Mág, Orel). Protože lidská inteligence je dvoupólová tzn. skládá se z ROZUMU a INTUICE, každá jednostrannost se stává pro člověka problémem, časem často i mučením. Chybný rozvoj inteligence vede k fanatizmu, k patologickému duševnímu přetížení, nebo vzniku mezer v oblasti racionálního uvažování.Ti, kteří úspěšně přešli předchozími úrovněmi (Poutník,Mág,Orel) se přestanou zabývat triviálními věcmi, začnou myslet perspektivně s inteligencí BOJOVNÍKA - tak mohou odkrýt mnoho skvělých objevů a dosáhnout mnoha úspěchů. Na této úrovni je aktivován nejen racionální rozum, ale hlavně pravá mozková hemisféra - operativní intuice.
Pokud vám chybí síly, otevřete své Vědomí moudrosti BOJOVNÍKA. Nezapomínejte na tři předchozí vznešené úrovně a především aspekt Lásky a čistoty záměrů BÍLÉHO MÁGA.Síla srdce je základem zdravého vývoje - fyzického i duchovního.
Na úrovni ŽLUTÉHO BOJOVNÍKA zmizí jakékoliv OBAVY, STRACH i VÁHÁNÍ.Zde se začíná manifestovat Vyšší Vědomí, čili duchovní moudrost vašeho Vyššího JÁ.

12. KRYSTALICKÝ TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY (mentální sféra)

Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarizace. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé naše rytmicky pulsující tělo.Žijeme ve světe polarity a víme,že všechno patří do jednoho velkého CELKU zachycením svých osobních vzorců. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit.Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili.Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarizace k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Rodiny Světla si přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.

ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI !!
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU!!

V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti.Slovo krystalický zde znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu nám ukazuje,o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jsme byli zapleteni karmickými vazbami - to nám odhalí vyšší nadhled. Tón KRYSTALICKÝ preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny Kalendářní dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také definována SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.

Zdroj: monikaczyrek.blogspot.com
Překlad: Lenka Sýkorová - individuální interpretace Kinu narozenin - osobní Mayský Kalendář - informace - lenkayskorova.art@gmail.com
Smířit se s tím, že nevíme Eckhart Tolle

7. listopadu 2012 v 12:15 Doteky Nového Života
PONDĚLÍ, 5. LISTOPADU 2012
Smířit se s tím, že nevíme

Eckhart Tolle TV, říjen 2012: Z přednášky s Petrem Russelem.

Špičky ledovce

Překlad: OrgoNetJe užitečné představit si sám sebe jako ledovec. Jak víte, to je obrovský kus ledu, z něhož 95% je pod vodou, a pouze vršek vykukuje z vody. Takže, to, co vidíte z ledovce, je jen velmi malá část. A ta malá část, to většina lidí důvěrně zná jako své Já. Neuvědomují si, že je tu známé Já, špička ledovce, a neznámé Já. To necituji Donalda Rumsfelda … (Pozn. Orgonet: Známé video: Rumsfeld mele něco o známém neznámém (;-)))


My jsme tady, abychom si uvědomili to neznámé Já. Ne abychom znali to neznámé Já - teď fakt zním jako Rumsfeld (:-))) - tak jako můžete znát ve světě smyslového vnímání. Nemůžete ho znát, proto se mu říká neznámé Já. Ale můžete jím BÝT. Můžete si to uvědomit, nebo cítit. Ale je to vlastně chybné vyjádření, protože to není TO. Kdyby to bylo TO, znamenalo by to, že je to objekt poznání. Ale protože to není TO, nemůžete to poznat. Cítit TO, to je taky chybné. Ale můžete to pociťovat jako sebe sama. To opravuje tu chybu na začátku, kdy jsme z toho udělali objekt.

Můžete pociťovat to neznámé Já jako sebe sama. Ale nesnažte se představit si, co to je, ani to pochopit, to nemůžete. Ani poznat tak, jako můžete poznat nějaký objekt vědomí. Toto Já, tento věčný subjekt, je nepohodlné známému Já. Protože známé já se cítí nepohodlně, když NEVÍ. Takže, abychom cítili neznámé Já, musíme se naučit cítit pohodlně při nevědění, při nerozumění, kdo jsme v hloubce svého bytí. To je akt odevzdání. A to neznámé Já, které je pod úrovní vody, to si začnete uvědomovat, když myšlení ustoupí stranou a zůstane pouze pocit vnitřního prostoru. Prostornost, jako teď. A vstoupíte do říše nevědění. Zdá se, že tam nic není. A přece, je tam nedefinovatelná Přítomnost. Je to nepřítomnost všeho ostatního, pouze nedefinovatelná přítomnost, kterou nemůžete znát. (7.21) Moudrost, což je hluboké porozumění, může vzniknout pouze tehdy, jste-li v kontaktu s dimenzí nevědění. Předpokladem moudrosti je, abyste se cítili pohodlně v prostoru nevědění uvnitř sebe. Nikdy nemůže být moudrost tam, kde si myslíte, že už znáte odpověď. Aby vyvstala moudrost, musíte se smířit s nevěděním. Proto Dalajláma, když mu dávají otázky, a to dost zvláštní otázky (:-))), často říká: "Já nevím." A po nějaké chvíli někdy odpověď přijde. (:-)))

Je to nádherná věc, smířit se s tím, že nevíme. Je to prostor uvnitř vás, kde je prostá bdělá přítomnost, v níž cítíte, že nic v tu chvíli vědět nepotřebujete. Ale špička ledovce, vaše osoba,vaše ego, to nemá rádo. To potřebuje chápat (:-))) A tento prostor nevědění si můžete nosit s sebou ve svém denním životě, můžete z něj přistupovat k situacím a lidem, nejen jako osoba, jako špička ledovce, ale jako totalita bytí, nebo vědomí, a zjistíte, že v mnoha případech nepotřebujete vědět pojmově, soudit situace nebo osoby, ale můžete tam být pouze jako nevědoucí přítomnost. Přistupovat tak ke světu, ať se vyskytne cokoli, více jako tato nevědoucí přítomnost, než jako vrcholek ledovce, ta vševědoucí malá osůbka. Ta samozřejmě občas musí fungovat, to je v pořádku.


Nejnádhernější věc je cítit se pohodlně v nevědění. Protože to je zdrojem veškerého opravdového poznání. Vy k tomu zdroji jdete, ale váznete v tenatech své mysli. Nevědění je podstata toho, čemu se říká duchovnost. A samozřejmě, tento prostor nevědění, jakmile ho umíte cítit a prodlévat v něm, být v něm zakořeněn, to je, jak se říká v náboženské terminologii, pravá víra. Lepší slovo pro víru by mohla být důvěra.

Lidé jako osoby - špičky ledovce - si často říkají: "Musím mít víru v Boha." Ale to je těžké provést, když všechno, co znáte, jste vy jako špička ledovce. Důvěra vyvstane, když se dotknete v sobě onoho místa nevědění, prostornosti, a zvíte, že ať si vaše malé já dělá co chce, vy jste neseni tímto místem. To je podstata toho, kdo jste. To je pravá důvěra. A to je konec strachu. Být zakořeněn v tom místě znamená konec strachu. Být zakořeněn v nevědění této dimenze je konec strachu. A když skončí strach, všechno se změní. Způsob, jakým interagujete s lidmi, se světem. A je to konec ega, egoistického já. Ego znamená, že znáte pouze sebe, jako špičku ledovce (:-)), a nevíte, jak jste rozsáhlí. Snažíte se přežít jako ta malá špička.

Když půjdete ke starým mystikům, v jakékoli tradici, všichni ukazují na tento stav nevědění, vstup do nevědění, bytí v nevědění. Jedno středověké křesťanské mystické pojednání, anonymní kniha, se jmenuje Oblak nevědění. Je to o tom, jak poznat Boha: Boha poznáte vstoupením do prostoru nevědění.

A samozřejmě, to je konec nutkavého souzení. Protože jinak jdete životem a stále musíte naléhavě soudit, nebo tomu můžete říkat interpretovat, nálepkovat, vše, co se objeví kolem vás: lidi, situace, místa. Okamžitě přijde nějaký soud. A čím více je soudů, tím více se ta malá osůbka cítí silnou. Ti, kteří jsou nejvíce ztotožněni s tou malou špičkou ledovce, jsou největšími posuzovači. Jejich iluze toho, kdo jsou, přežívá ve velké míře z ustavičného souzení lidí a situací. Tím udržuje sama sebe při životě. Nemůže se nikam hnout bez okamžitého nálepkování všeho, co se vyskytne. Prostě všechno ví.

Místo nevědění je opakem. Jakmile ho v sobě najdete, je to začátek naprostého posunu ve vašem životě. Cítíte se pohodlně i s tím, že nevíte, kdo jste vy. To neznamená, že musíte zapomenout svou osobní historii, ta je tu v každém případě. Ale to, kdo jste vy, je hlubší úroveň. Nemusíte, nepotřebujete, nemůžete pochopit sami sebe. Ale můžete jím být. Můžete být sami sebou. Můžete být To.

A to je jediné místo, kde přichází láska a dobrá vůle. To vznikne nikoli z identifikace z formou, ale z bytí bez formy. Přijde s tím i pokora. Protože pokud nevíte, vaše pseudojá nemůže přežít. Ono potřebuje něco vědět. Takže, přichází s tím všechno. Všechny žádoucí věci, o kterých se mluví v náboženských pojmech. Všechno přichází odtud.

Někdy se k tomu přistupuje chybně. Třeba k přísloví: "Miluj bližního svého jako sebe samého". To je přirozený výsledek bytí sebou samým. Jestliže neumíte být sebou samým, tím neznámým rozsáhlým Já, nemůžete milovat bližního jako sebe samého. Malá špička ledovce nemůže milovat jinou špičku ledovce. Pokud ta špička ledovce není v kontaktu s hlubinou, nemůže milovat, protože vše, co vidí, je naprosto oddělená entita.

Může se tomu říkat láska, ale ta říká: Potřebuji tě, chci tě, musím tě mít, protože bez tebe nejsem kompletní, ty přidáš něco k mému životu, a tak podobně. (:-))). A velmi rychle se to obrátí ve svůj opak. "Jak se opovažuješ neučinit mě šťastným? Jak se opovažuješ mít lidské chyby? Každý má chyby, i ideální partner.

Moudrost, důvěra, láska, laskavá vlídnost, nepřítomnost strachu, všechno přijde tehdy, když se smíříte a budete se cítit pohodlně v nevědění. Budete jenom prostorná bdělost, přítomnost. Skoro jako dítě, předtím, než začne používat pojmy, ale budete mít dimenzi navíc, protože vy se do toho stavu vracíte, a máte tedy přidanou hloubku.

Když nemusíte všechno kolem sebe kompulzívně nálepkovat, tak se kolem sebe díváte a vidíte plno krásy a živosti. Při nálepkování byste pořád srovnávali, třeba dneska to není tak dobré jako včera … Všechno je prostě tak, jak je, v tomto okamžiku. Vy se s tím nehádáte, ale stanete se prostorem pro to, co je.

Tato dimenze je vám přístupná okamžitě. Vy ji třeba hledáte, toto uvědomění, jako by mělo vzniknout jako nějaká událost nebo vnější objekt v nějakém budoucím okamžiku, ale ono už je tady. To jenom obsah vaší mysli je tak svůdný, tak hypnotizující, že všechno, co vznikne ve vaší mysli, je okamžitě vcucnuto celým vaším vědomím. Každá myšlenka, každá emoce. A vy se jí řídíte.

Je to i viditelné, jak to lidé ve své mysli dělají: ti, kteří jsou velice ztotožněni se svou myslí, sedí jako zombies a myslí. Každá myšlenka naprosto absorbuje jejich pozornost, a s tím přichází jakási hustota, tíže. Obvykle je to kombinováno s nějakou emocí, která je vygenerována onou problematickou myšlenkou: strach, hněv, nedůvěra - hrozný stav. Když víte, že obsah mysli má takovou hypnotickou přitažlivost, můžete svou pozornost odvést od obsahu mysli, Protože ten není důležitý. Je to jenom drama. Televizní seriál obsahu. Ale vy si můžete uvědomit, že existuje prostor bez obsahu, a tím je prostě holá pozornost, holá přítomnost. Prostor.

Na závěr našeho malého meditativního setkání: Jedna vaše část existuje jako forma, a vaše mnohem rozsáhlejší část je bez formy. Jedna část je ta malá bytůstka, která je formou, a druhá část je rozsáhlost bez formy. Rozsáhlost dalece přesahuje všechno, co víte o sobě, spojuje vás s celkem, s totalitou veškeré existence, a pravým zdrojem vašeho života. Někdy je to nazýváno Bůh.
Umění žít spočívá ve schopnosti být ztotožněn s formou, protože forma tu je, ale vědět, že je zde přítomna ona rozsáhlost. Ta září i skrze formu. I když myslíte, mezi myšlenkami můžete vidět prostor. Nenecháte se unést každou myšlenkou a každým proudem myšlení, který přijde a drží vás pod krkem (:-))

To je tajemství. Tajemství lidské existence. Říkám tomu tajemství ne proto, že by to bylo nějaké spiknutí, ale proto, že z nějakého důvodu to není běžná vědomost. Vědomost v hlubším slova smyslu. Není to známo. I když by to změnilo lidskou existenci, neučí se to ve školách. Možná v pár školách ano, když je učitel probuzený, ale není to v osnovách žádné školy ani univerzity, pokud vím. Nejdůležitější věc lidské existence, a zdá se, že to nikdo neví ... (:-))))) To je současný stav evoluce.

Ale už to sem a tam přichází, jako zázrak, i tam, kde by nikdo nečekal. Zázraky se stávají. Dokonce i lidé v Googlu se začínají zajímat o probuzení, a tak jsem je nedávno navštívil, a to je další zázrak. Wow! (:-))) (27.18)


Sluneční lev otevírající dveře k věčným tajemstvím času 1.11.2012

7. listopadu 2012 v 9:18 Obrazy pro podporu roku 2012
Obraz je živý, pulzuje a rozpíná se. Energie je tvárná a svou esencí pomáhá podle vlastního cítění každému. Skrze tento tvar a barvu proudí informace, které podporují při vzestupu do Vyšší úrovně roku 2012. Pro všechny bytosti s Láskou Anna


Obraz: Sluneční lev otevírající dveře k věčným tajemstvím času


Text i obraz jsou autorské © Anna a je možné je v nezkrácené a neupravené verzi dál šířit pouze nekomerčním způsobem za podmínky uvedení aktivního odkazu http://slunecnikvet-anna.blog.cz/

Každá duše touží být potřebná, žádoucí.

7. listopadu 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Už jsi našel něco, čím můžeš přispět celku? Máš pocit, že s celkem splýváš, nebo že stojíš mimo něj a teprve zvažuješ, kde je tvé místo? Proč do tohoto celku nevkročíš a nenajdeš tak rychleji své místo v něm? Jakmile jednou pocítíš, že jsi součástí tohoto celku, budeš si přát vydat ze sebe to nejlepší. Tento proces lze přirovnat k hodinám s mnoha součástkami. Každá z nich je nezbytná k tomu, aby hodiny ukazovaly správný čas. Přesného načasování je dosaženo jen tehdy, když každá součástka je na svém správném místě a koná svou příslušnou práci. Každá duše touží být potřebná, žádoucí. Cítíš-li, že tě někdo potřebuje, začneš se rozvíjet, rozkvétat a vydávat ze sebe to nejlepší. Vždy si pamatuj, že Já tě potřebuji. Každý den se Mi znovu odevzdávej, abych tě mohl využít ke svým záměrům, a pokračuj v rozvoji své síly a velikosti.

Féwa 5. 11. 2012

6. listopadu 2012 v 18:14 Aktuální novinky

Zvuk a jeho rezonancia - zvuk ako primárna väzba bunečnej membrány na novú spirituálnu formu a aktiváciu nového krištalizujúceho tela. Rotáciou energetických centier /čakier/, okolo spinálnej časovej osi /jej nízkej hladiny hmotnej rezonancie/ postupným napájaním časových vlákien. Reťazovitou štruktúrou DNA - epidurálne, tzn. kanálom chrbtice, ktorý absorbuje potrebné informácie galaktického stredu.

To je - centrálnou frekvenciou rastúca vibrácia vašich tiel. Fyzickým zrakom nevnímate celý proces previbrovávania. Z toho dôvodu nie je možné, aby ste mohli sledovať v akej frekvenčnej hladine sa momentálne ľudské vedomie nachádza. Centrálny prúd galaktického žiarenia, ktoré presakuje do Vašich nízkofrekvenčných tiel sa automaticky vlnami viaže /cez časové spiny/ na kremičité nanoštruktúry mikroreality Vášho tela /na bunečnú a atomárnu úroveň/. Metamorfogeneticky preniká do DNA v ktorej opäť aktivuje "uspané" vlákna /oživuje žiarením/. Je to to isté, ako keď napríklad namočíte sušené potraviny /ovocie, zeleninu/ do vody a nabobtnaním získajú svoj pôvodný tvar. Inými slovami, mení sa doterajší stupeň hydratácie tela /pociťovali ste sucho v ústach, na perách, mali ste extrémne suchú pleť, vrásky/. Celé Vaše telo bolo doposiaľ utlmené, v spánku, časopriestorovej hibernácii. A to na všetkých úrovniach. Žiarením sa opäť aktivuje. Nadobúda i iný vzhľad. Jednoducho povedané - mladne.
Dvomi vláknami DNA prúdi tok informácií - impulzov centrálneho galaktického Slnka. Táto DNA väzba na nový čas /frekvenciu, realitu/ a jeho neutralitu /bezpriestorovosť/ je nesmierne dôležitá, pretože aktivuje príslušnú časť vedomia. Prostredníctvom epifýzy - centrálneho zraku, zrenice - ktorá akoby rozkvitá. Puk sa otvára v tom zmysle, že keby sme nasnímali tento energetický proces aktivácie ľudských schopností, vyzerala by epifýza ako kúsok suchej špongie, ktorá z pôvodného vysušeného /zmenšeného / tvaru nasiakne vodou a tým sa zväčšuje. Bujnie a vysiela zo svojho absolútneho stredu žiarivé lúče bieleho nepolarizovaného svetla.
Starí majstri maľovali svätcov so žiarivou aureolou okolo hlavy, ale i tela. Dôvodom zviditeľneného žiarenia je, že v konkrétnom štádiu gradujúcej frekvencie /žiarenia/ kedy sa vaše fyzické telo zjednocuje s najvyššou frekvenciou, sa epifýza spojí so zrenicou centrálneho Slnka. To je vtedy, keď sa rezonančne priblíži Zem k nulovému pásmu a je pripravená na globálnu aktiváciu na fyzickej i nefyzickej úrovni. Jednoducho povedané - začína globálna, celoplošná aktivácia tretieho oka /u niektorých ľudí bolo tretie oko už aktivované, niektorí ho majú aktivované počas celého života z dôvodu konkrétneho poslania /. V tom momente sa aktivujú spinálnou väzbou /cez mozgové štruktúry, chrbticu, čakry/ subštruktúry DNA, mikro a súčasne makroprocesom transvedomia celej solárnej sústavy. To znamená, že nielen človek, ale celý organický svet / súčasť multifrekvenčnej projekcie/ sa solárne aktivuje cez elektromagnetickú dvojpólovosť, aby zlúčením elektrického a magnetického vlnenia v absolútnom strede všetkého čo je spirituálnou esenciou sa spojil so Zdrojom a týmto basolútnym zjednotením sa s časovou a priestorovou realitou /splynutím všetkých realít/ preprojektoval a ukotvil vo vyššej sfére.
J to Vaša Zem, matka Gaia... bohyňa Sophia. Ich ženský energetický potenciál. V strede Zeme sa jej absolútnym stredom hyperfrekvencie kríži vertikalita a horizontalita časov a ich realít. Je to bod nultej frekvencie, ktorý povoľuje vstup do nového bezpriestorového vnímania multifrekvenčnej reality.
Ste kódom. Vy, ľudia, každý jedinec. Ste kódom tak ako i matka Gáia. Ste symbolom svetla, jeho individuálneho stupňa. Kráčate, stúpate, vlníte sa hladinou pôvodnej frekvencie, svojím neviditeĺným staccatom, ktoré je pulzáciou vášho vyskokovedomého srdca. Vaše srdce pozná celý proces. Jeho nekonečná energia je inkarnačne väzbou na čas a priestor neustále vyživovaná a posúvaná esenciou božského Ja. To znamená, že Vy ste tí, ktorí na Zemi mnohokrát žili. Aby splnili svoje životné poslanie /či už osobné - inkarnáciou duše, alebo kolektívne/. Ste tie bytosti, ktoré sa mnohokrát vrátili, aby prispeli svojou kvapkou esencie do evolučného vývoja planéty. Mnohí z Vás pochádzajú z ďalekých vesmírov a čakajú na svoj návrat zo Zeme. Je to individuálne. Na Zemi sa momentálne nachádza viac ako 5 miliónov poslaných bytostí, ktoré sú rozmiestnené po celej planéte a pomáhajú udržiavať svojím vedomím potrebnú hladinu frekvencie. Je to štatutárne zastúpenie svetelnej únie. Program pomoci svetelných národov. Sú v telách detí i dospelých. Deti zohrávajú dôležitú úlohu v ľudskej transformácii. Vedia, pamätajú si, ich gény ich nasmerovávajú. Sú to maličkí dospelí ľudia, bytosti vysokovedomých sfér planetárnej integrity vyšších realít svetla. Zámerne poslané, aby spájali frekvencie štruktúrami svojho vedomia - jednotlivých planetárnych súradníc, ktoré budú súčasťou novej zemskej existencie.
Je to sieť vedomia. Univerzálna makrorealita vesmíru, ktorá sa zjednocuje kozmologickým načítavaním so zemskou terciálnou sférou. Mnohé ste už pochopili, mnohé ešte pochopíte keď splyniete s existenciou mnohých realít a tým i mnohých - pre Vás neviditeľných svetov. Anjelov, jednorožcov, miniatúrnych bytostí a ich svetov..... Veľmi jednoducho si tieto reality môžete predstaviť ako záplavu čiastočne sa dotýkajúcich transparentných bublín. Pričom každá je jednou realitou.
Vy nie ste len fyzickým, hmotným človekom. Vy ste bytosťou mnohých galaxií. Váš mozgový kmeň je zónou v ktorej sa križujú absolútne všetky vo vesmíre existujúce frekvencie. Tu na 3D Zemi ste človekom z mäsa a kostí, podmieneným hmotnou atómovou mriežkou /jej neustále kmitajúcou frekvenciou/. Ale v skutočnosti ste súčasťou nie jednej, ale tisícov ďalších galaxií. Spleťou mentálnych myšlienok sa ich prstom "dotýkate" a vyberáte si /podľa momentálnej výšky vedomia/ potrebnú informáciu. Ste preto univerzálni, bezpriestoroví, bezčasoví. V subjektívnej realite čerpáte potrebné skúsenosti, aby ste ich do svojho vedomia absorbovali. Akonáhle je Váš pohár hmotnej múdrosti plný skúseností - pokračujete ďalej na svojej vývojovej ceste. Vyššie /evolučne/, hlbšie /involučne/, širšie /makrorealitne/, časovými signálmi /zvukovou rezonanciou pôvodných a súčasne nových zvukov, tónov, farieb, tvarov, štruktúr jednotlivých vedomých sfér/. Váš mozgový kmeň sa žiarením, ktoré otvára epifýzu, cyklicky aktivuje a odkrýva oponu nevedomosti. Zvukovým signálom, impulzom, rezonanciou. Je to zvuk a jeho rezonancia. Neuveriteľne ľahký a súčasne /variabilitou/ náročný proces pochopenia, aktivácie prenosu impulzov žiarenia na diaĺku.
Opäť sa vo vás aktivuje hladina vysokých zvukov /frekvencií/. A vy sa stávate ich neoddeliteĺnou súčasťou. Rezonujete s nimi, alebo nerezonujete. Je to vaša dosiahnutá /Vami prijatá/ zvukovosť a rezonancia. Jednoducho povedané - sú vám príjemné /rezonujú s vami/, alebo nepríjemné / odmietate ich/. Nikto Vás nemúže nútiť, aby ste tieto zvuky prijali. Píska Vám v ušiach. Niektorí pískanie počujete - iní nie. Mení sa tlak v mozgolebečných dutinách, ale súčasne vo všetkých dutých orgánoch /žalúdok, atď../. Srdce absorbuje potrebnú frekvenciu a taktiež ju prijíma, alebo neprijíma. Pichá Vás pri srdci, objavujú sa extrasystoly, zrýchľuje sa a spomaľuje pulz, chvíľami sa vám ťažšie dýcha. To všetko súvisí s prekonávaním vyšších hladín frekvencií a postupným ukotvovaním sa v multifrekvenčnej zóne. Hlava sa Vám "nafukuje" ako bublina /subjektívne pocity/. Je to tým, že klesá magnetizmus zeme, ale súčasne graduje nová vibrácia, ktorá je spirituálne oveľa viac magnetická. Je to kolísanie tlaku meniacimi sa frekvenciami. Absolútny disbalans fyzična, ktoré sa pripravuje na nový systém.
Ste v mnohých prípadoch bezradní. Neviete ako ďalej /fyzicky, psychicky/, netušíte ako sa "naštartovať". Mení sa celá hmotná, terciálna realita. Jediné čo vám skutočne pomôže vyrovnávať fyzickú a emočnú hladinu je matka Gaia. Zem, príroda. Jej zdroj všetkého ľudského bytia. Aj Zem je zrenicou planetárnej galaktickej siete. I ona má v jadre ukrytú esenciu a neustále ju energeticky preposiela ku svojmu povrchu. Vyživuje touto esenciou celý zemský organický systém. Každá bunka - krík, strom, kvet, steblo trávy, voda....je s ňou spojená. Je to neviditeľná jednota. Reťazová väzba všetkého čo je matkou Zemou.
Len človek - prezentujúci sa ako najvyššie vedomie planéty sa od jej jednoty oddelil. I človek je bunkou, bunečnou nirvánou, ktorá je reťazovitou väzbou absolútnej existencie všetkého čo je kozmickou energiou. A sami si dokážete predstaviť, čo sa stane, keď pretrhnete reťaz. Je to to isté, ako preťaté nervy orgánu fyzického tela. Jeho oddelenie. To ste Vy, ľudia. Oddelili ste sa od Vašej podstaty, od prírody. Slepo sa ženiete za hmotnou ilúziou, ktorá má svoju expiráciu... Uvedomujete si, aký je dôležitý návrat k prírode ? Akou je nevyhnutnou väzbou ? Ste ľudský kmeň. Sami ste sa rozdelili na národnostné kategórie, vytvorili si medzi sebou vysoké ploty, aby sa k Vám z druhého brehu nikto nedostal. Farebnosťou pleti ste sa odseparovali a pritom ste jedným národom, jednou planetárnou bunkou. Tak ako Zem a jej bratia a sestry vo vesmíre. Je mimoriadne dôležité sa neustále spájať so Zemou. Vy ste matkou Zemou a súčasne jej dieťaťom. Jej krv potokov, riek, morí a oceánov pulzuje vo vašich tepnách a žilách. Ste jej jednotou. Vaše emócie sa hlboko vnárajú do Zeme a ona reaguje čistením. Potrebujete pochopiť, uvedomiť si čo je skutočná láska. Jej energetický potenciál. Že je to podaná dlaň, ktorá pohladí, doplní deficit energie. Tíško šepkajúc - milujem Ťa.
Možno si poviete....áno, to je všetko pekné. Ale ja žijem tu, na hmotnej Zemi, vo sfére financií, ktoré ma obmedzujú. Nedovolia konať srdcom tak ako by som túžil, či chcel. Je to triangulárny srdcový kód, ktorý vám ukazuje Vašu cestu, smer. Pulzujúci krištál. Jeho viera, nádej, láska. Abstraktné a simultánne konkrétne predstavy myšlienkovej tvorivosti. Jednoducho povedané - to čo prežívate je organická premena subjektu na objekt. Subjekt /Vy/ je hmotná realita. Objekt - nehmotná kategória vedomia. Váš čas sa neustále pohybuje lineárne /akoby stagnuje/, zatiaľčo objektívny čas vami prestupuje, preniká. Sú to 2 časové reality. Nultá frekvencia ich zjednocuje. To znamená, že ak sa vnútorným zrakom napojíte na absolútny stred Vášho srdca /duše/ - vizualizáciou, budete už v tomto štádiu zmien schopní pochopiť /mnohí vidieť/ čo potrebujete urobiť, aby ste boli šťastní. Spojíte sa s kozmickými energiami /nové aktivity, nasmerovanie, dôležité indície, kreativita.../.
Skúste si predstaviť, že ste tu a teraz. Nikto iný a nič iné okrem vás neexistuje. Ste okom absolútnej frekvencie svojho srdca /jeho vedomia/, ktoré dovidí do všetkých strán Vašej evolúcie. Čiže i na cestu po ktorej máte ísť. Je to vaša intuícia, bezpodmienečná láska, spájajúca vás s energiami triangularity.
Aktivuje sa tretie oko, srdce. Pripravujete sa kolektívne za pomoci majstrov na vstup do vyššej úrovne vedomia. Je to strach, ktorý bol počas týchto dní rozpúšťaný. Strach kolektívneho vedomia, ktorý mu bránil v rastu. Stúpate do jednotnej frekvencie. Bez strachu, bez obáv, bez paniky, bez pocitu, že to nezvládnete. Ste pod neustálou ochranou vyššieho spirituálneho vedomia. Vaša cesta je lemovaná energiami anjelov, duchovných majstrov, Krista......ktorý po nej sám kráčal, pretože vedel, že práve tam kam oko srdca dovidí je cieľ. Je to láska kráčajúca po červenom koberci - centrálnej tepne srdca ku zlatistému krištálu bielych svetiel. Milióny Vašich prstov na spúšti kolektívneho vedomia, ktorého jediný cieľ je bezpodmienečná láska.

S láskou Féwa


MAYSKÝ KALENDÁŘ 6.11.2012 11 MEN

6. listopadu 2012 v 18:07 Aktuální novinky
MODRÝ SPEKTRÁLNÍ OREL


DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU PRO VHLED DO VYŠŠÍ PRAVDY

Nemoc je následek pesimismu a beznaděje.Zdánlivá bezmocnost a bezradnost je známkou duchovního manka. Dnes se vzbouzím z letargie, otevírám "třetí oko" a dívám se na svět z neutrální duchovní perspektivy.Uvolním se od chorobného posuzování a beru odpovědnost za to, co dělám.Nemiluji již nade všechno,ale vědomě.Dnes se vrací naděje a radost.

TRANSFORMACE STÍNU

Naučte se udržet rovnováhu mezi odpočinkem, prací, spánkem a výživou. Myslete na sebe. Věnujte se svým osobním plánům vizím a představám. Podívejte se na své záměry a sliby, které dáváte lidem, z pohledu vyššího cíle, kterým je zachování rovnováhy. Naučte se brát i dávat. Zvažte, zda vaše horlivost nebrání druhým v jejich dalším vývoji. Neberte na svá bedra zátěž ostatních lidí. I když prší, nezapomeňte na magické slůvko děkuji.

Vědomí, vize, iluze….

Energetické pole definované symbolem MEN je charakteristické nejvyšším duchovním obsahem. Žádná lidská bytost nemůže žít beze snů. Každý člověk potřebuje vizi cíle, aby mohl vyřešit chaos a uniknout z každodenního zmatku života.Pokud nám chybí vize, honíme se za iluzemi. V nejkrajnějším případu nedostatku vizí propadáme závislosti na ostatních. Staneme-li se středně silnějšími, ztrácíme svoji SUVERENITU. Pouze dosáhne-li náš duchovní růst brány srdce - do našeho energetického pole začínají proudit vizionářské perspektivy. Síla MODRÉHO ORLA vynese vědomí cíle na první místo. Dny MEN jsou dolem informací spirituální vědy, sahající daleko do budoucnosti. OREL otevírá kanály vizí, jejichž prostřednictvím se plně vědomý člověk kontaktuje s vyššími úrovněmi. Tato osoba se přestává zaobírat maličkostmi, starostmi o budoucnost ztrácením času neproduktivními spekulacemi.Moudrost ORLA včas pošle vzkazy, jak překonat nepříznivé situace. Pokud váš život zeje prázdnotou, pokud vám chybí cíle,pokud často registrujete prázdné přebíhání, sbližte se s ORLEM a poproste tohoto Obra, aby vám pomohl postavit magický most do vizionářských světů. Bez motivace zanikne každá chuť tvořit. Dovolte MODRÉMU ORLOVI zalít vás jeho genialitou, dovolte, aby jeho energie probudila vaši Duši. Dnes vidíme, jak dalece jsme nezávislí.To, co budeme dělat dnes odráží naši velikost. Dnes dáme pod lupu náš bolestný egocentrický svět. Dnes se staneme vykonavatelem, nikoliv vykonávajícím cizí přání. Dnes nepodlehneme psychóze strachu ani zdánlivé ohrožené budoucnosti.

11. SPEKTRÁLNÍ TÓN OČISTNÉ SÍLY - SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ (emocionální sféra)

JEDENÁCTKA - to je proces rozpouštění, proces, který vymývá všechny staré vrstvy, až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející Světlo do VŠEHO - CO - JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku.Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY přináší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy.Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit! Podívejte se nadhledem - vnějším vhledem - do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se vaše křehké vnitřní stěny zhroutí samy . Cesta výzvy, úskalí života a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti.Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu!

TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,
TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ

V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla.Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu SPEKTRÁLNÍM se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky.V každé Vlně jsou Dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáváním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím Energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít Dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, a zejména v pocitech,emocích a myšlenkách.

monikaczyrek.blogspot.com
Překl. Lenka Sýkorová - individuální interpretace osobní Mayské matrice - KIN narození - info.lenkasykorova.art@gmail.com