Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Říjen 2012

Féwa 16. 10. 2012

18. října 2012 v 21:04 Aktuální novinky

Napojenie na Zdroj Galaxie - aktiváciou 1. stupňa Mer- Ka- By - svetla všetkých spirituálnych svetiel. LÁSKOU.

Časopriestor v ktorom ešte stále žijete vo Vás vyvoláva obavy, strach, beznádej, existenčnú neistotu. Sú to emócie, ktoré sa v závere času kumulujú prepisom vedomia /enormný tlak, ktorý pociťujete, stavy stiesnenosti, rozladenosti...snahou riešiť finančné problémy, ktoré sú celosvetové/. Je to panika, chaos vyplývajúci zo snahy riešiť neriešiteľné. Vzhľadom na meniacu sa mriežku hmotna, ktorá sa doslova rozpadá.
Finančné záťaže, zadĺženosť a to individuálna ako i globálna /štátu voči štátu/ je priamo úmerná meniacej sa schéme vedomia, kedy sa ľudské vedomie už presmerováva inou cestou. Je to finančná stagnácia. Doslova a do bodky nastavená stopka neriešiteľným situáciam. Pragmatickým pohľadom racionálna a logiky 3D sféry - čiže doposiaľ platných zákonov, ktoré si materiálna sféra vytvorila nie z dôvodu, že hmotná dimenzia je nízko frekvenčná a týmto spôsobom jednoducho existuje, ale z konkrétnej príčiny a jej následku. Že ste pripustili, dovolili, aby Vás hmotne ovládala.
Skutočnosť, že žijete v 3D realite neznamená, že máte trpieť nedostatkom. Že tento dočasný evolučný stav - existencia v nízkofrekvenčnej sfére - dáva právo jednotlivým skupinám odvádzať Vašu pozornosť od pravdy o ľudských schopnostiach, ktoré nie sú zanedbateľné. Že dôvodom krízy do ktorej sa ľudská populácia dostala nie je človek, ale negatívna energia vesmíru, ktorého ste neoddeliteľnou súčasťou. Energia, ktorá sa na Zem bez pozvania nasťahovala, aby ovládala konkrétnych jednotlivcov premysleným finančným systémom. Je to ako reťaz, pyramída, ktorá nemá s gradujúcim vývojom ľudstva nič spoločné.
Uvedomte si, prosím, čo sa deje. V akej situácii sa mnohí nachádzate. A čo je dôvodom. Príčinou a následkom. Že to nie je človek, ale v skutočnosti Zem, Vaša planéta o ktorú majú negatívne entity záujem. Miesto vo vesmíre, ktoré dovoľuje v hojnosti žiť, tvoriť, využívať všetky zdroje všade prúdiacej energie. Planéta, ktorá má najoptimálnejšiu vzdialenosť od Slnka. Naviac sa nachádza na dôležitom mieste vesmíru, kde sa križujú mnohé komunikačné diaľnice. Čo k tomu dodať ?...Ľudská populácia, ten výnimočný človek, ktorý má dar mimoriadnych schopností /a ani si to neuvedomuje/ je tlačený do pozície obetného baránka. Projekt temných energií, masívne mediálne podporovaný. Veď si uvedomte - psychicky manipulujúca skrinka na ktorú sa všetci pozeráte. Čím Vás napĺňa ? Relaxom ? Odreagovaním sa od únavy všedného dňa ? Opäť len strachom, beznádejou, zúfalstvom.
Je to tlak nielen na emócie, ktoré sú prioritne dôležité pre vzostup. Ale súčasne sa jedná i o tlak na Vaše fyzické telá, ktoré sú zdravotne skutočne v biednom stave. A to v celosvetovom merítku. Je zbytočné rozoberať do detailu všetko čo tento stav spôsobilo. Zámerom temných, ktorí jednoducho nemohli potrebovať ľudskú multidimenzionalitu. Ale len vedome znefunkčnených otrokov, ktorí budú poslúchať.
A tu sa dostávame k bodu, ktorý hovorí o Vašom víťazstve. O pomoci celého gigantického projektu únie svetelných národov. Celý proces vzostupu ľudskej populácie bol sledovaný, kontrolovaný, chránený mnohými civilizáciami, ktoré sa v zmysle pomoci do projektu zaangažovali na všetkých úrovnach. Či sa jedná o pomoc zo sféry archanjelskych energií, alebo technicky zdatné a pre človeka nepochopiteľné vstupy, ktoré zastavovali mentálny zámer mnohých, ktorí boli manipulovaní napájaním sa energií temných na nefyzický systém tela. Ani v jednom prípade sa zo strany únie svetla nejednalo o vstup do evolučného vývoja ľudstva. Pretože zámerné a pre ľudskú populáciu nebezpečné kroky boli akciou temných, ktorí mali dosah na mentálnu mriežku populácie. A do týchto situácií je z pozície vesmírneho zákona pomoci vyššieho vedomia nižšiemu dovolené vstúpiť.
Stav v ktorom sa nachádzate, miesto kam ste vývojove dospeli je síce náročné, ale skutočná pravda je taká, že ste.....že, sme vyhrali. Ten boj, či zápas, ktorý bol mnohými zápasmi na neviditeľnom energetickom poli. Kedy snahou temných energií bol drvivý dopad na človeka a to akýmkoľvek spôsobom. Snahou druhej strany - bezpodmienečná láska korigujúca vzostup ľudskej populácie. Vyhrali sme. Máte síce zodreté "kolená" i uši, Vaša únava je enormná a to nielen z dôvodu meniacej sa subatomárnej mriežky Vášho fyzična, ale i každodenným zápasom na pláňach matky Gáii. Cyklicky sa opakujúcimi situáciami v rámci Vašej osobnej vedomej evolúcie, ale i v dôsledku manipulácie. To znamená situácií, kedy Vám boli na každom kroku hádzané polená pod nohy. Aby ste nemali šancu prísť až sem. Uvedomujete si aká je Vaša sila ? A že najväčšou silou je byť globálne jednotní ?
Áno, milovaní. Aj keď žijete v čase mentálneho chaosu, ktorý sa odzrkadľuje vo všetkých oblastiach Vášho života - skutočná pravda je taká, že sa NÁM TO PODARILO.
Vstúpili ste do prvého stupňa aktivácie Vášho svetla svetiel. Do rotujúceho nepolarizovaného svetla Mer-Ka-By, ktorého zámerom je preniesť Vás jeho plnou aktiváciou do novej matrice Zeme. Je to pre Vás nepredstaviteľný proces. Jediné čo z popisu tohto procesu vyberáme ako ľudsky pochopiteľné a najdôležitejšie je : LÁSKA, POZITIVITA, ÚSMEV NA PERÁCH, OPTIMISTICKÝ PRÍSTUP K SEBE I VAŠIM BLÍZKYM. K NÁRODOM SVETA. To je pre Vaše pochopenie to prioritné. Ak každý jeden z Vás nastaví tvár láske, Zem sa bude radovať a Vy s ňou. Vyhnete sa deštrukcii i keď čistenie Zeme od negativity bude potrebné. Nad týmto sa, prosím zamyslite. Nad ego - mániou. Vo chvíli, kedy bude Vaša Mer-Ka-Ba plne aktivovaná, sami precítite tú zázračnú chvíľu, ktorou Vám v žilách rozvibruje svetlo krv. Životnú miazgu krištalizujúcu smerom bezpodmienečnej lásky. Všetky Vaše negatívne záťaže - projekt temných entít - sa od vás oddelia a zmiznú v nenávratne.
Bol dešifrovaný centrálny galaktický kód. Strážci energetických brán Zeme sú prepojení s duchovnými majstrami. Bol aktivovaný 1. stupeň Mer-Ka-By, ktorého komplexná aktivácia bude pokračovať v rýchlom slede. Držíte v rukách kľučku, ktorou aktivujete zemskú magnetickú strelku otvárajúcu dimenzionálny vstup. To ste Vy, milovaní - to všetko ste zvládli.
Zbierate posledné zvyšky síl. Stretávate sa už nie z dôvodu učenia sa, ale debaty tých vševedomých. Boli ste na jednotlivých úrovniach aktivovaní. Každý jeden z Vás je špecifickou substanciou esencie svetla. Ste z rôznych planetárnych súradníc. To znamená, že vaše telá majú špecifické požiadavky. Či už sa jedná o stravu, kedy individuálne každé telo vie čo práve ono potrebuje. To znamená, že nie je možné, aby sa všetci ľudia stravovali jedným rovnakým spôsobom. Pretože jeden rovnaký spôsob stravovania by bol pre niekoho nadmernou záťažou - pre druhého nedostatočným komplexom živín. Vzostup, previbrovanie, príprava fyzična na nový stav nie je o nariaďovaní, nie je o manipulácii podľa ktorej toto smieš a tamto nesmieš, lebo ak to zješ tak nevzostúpiš. Každý má právo sa správne rozhodnúť, každý vnútorne cíti čo jeho telo potrebuje. Je mnoho indícií, ktoré Vám pri Vašom výbere pomáhajú. Taktiež sa voľba týka spôsobu relaxácie. Niekto potrebuje viac oddychovať, spať...niekto je viac nabitý energiou. Treba rešpektovať svoje vnútorne preciťované i videné potreby.
Čo ešte je pre človeka dôležité - je slovo slasť. Slastné prežívanie každej minúty. Vieme, že je to pre Vás veľmi náročné. Ako preciťovať slastné okamihy, keď žijete globálne pod paľbou finančných problémov, ktoré Vám doslova zväzujú Vaše tvorivé ruky ? Je to o pocite, o emócii. O kurzore, šipke v bode esencie srdca, ktorá sa magneticky otáča ako slnečnica za svetlom prúdiacim vo vlnách k Zemi.
Skúste sa ponoriť do srdca. Zavrite oči a predstavujte si, že nerozmýšľate hlavou /racionalitou/, ale srdcom /láskou/. Vizualizujte si malú bielu guličku v strede hlavy /v mieste epifýzy/. Zoberte ju pomocou vizualizácie do dlaní a pomaly ju prenášajte /posúvajte/ zo 6. čakry cez 5. čakru do stredu 4. čakry /srdca/. Poproste svojho svetelného anjela, aby zhora na Vás púšťal vodopád zlatého svetla, ktorý Vami preteká a čistí zvyšky tmavých záťaží. Vteká do srdca a kúsok po kúsku ho napĺňa zlatým tekutým svetlom. Akonáhle svetlo naplní srdce, biela gulička /semiačko/ láskou poliate, začne klíčiť. Stopka polievaná vodopádom zlata bude rásť vyššie a vyššie a bude sa obaľovať zelenými lístkami srdcovej čakry. Výhonok sa ako liána posúva ďalej svetelnou čakrou do piatej čakry. Pokračuje do 6. čakry v ktorej sa ako v zrýchlenom filme rozžiari zlato - bielym paprskom lupeň ružovej lásky. Máte jej plnú hlavu. Ružovolístkovej vône, túžby kvitnúť a rásť ďalej a ďalej do všetkých strán sveta v ktorom žijete. Cítite ako Vás napĺňa jej vôňa. Hladká Vám Vaše vnútro a pripomína čas, ktorý ste prežili na Zemi v objatí ružovo - zelenej lásky. Sú to pozitívne, optimistické, radostné myšlienky srdca, ktoré prerastajú racionálnom, hmotným mentálnom, kombináciami konštrukčných spojení 3D reality. Zostaňte chvíľu v tejto pozícii. Uvoľnene dýchajte zo zatvorenými očami. Vizualizujte si, že sedíte, alebo ležíte na lúke, v sade, pri jazierku, vodopáde a všade okolo Vás je záplava voňajúcich ružových ruží. Vy sa do ružovej a zelenej hladiny ponárate. Vnímajte ten pocit. Je to slasť z novonadobudnutej farebnosti. Víziou lásky, hojnosti, rovnováhy, kľudu....pocitu šťastia a slasti. Pomaly otvárajte oči, zhlboka sa nadýchnite - až ku kostrči.
Je to navodenie pozitívnych emócií. Rozhorievajúcou sa sviečkou /plamienkom/ epifýzy v hlave, novým tvarom kvetu života. Premena vedomia zo šiestich na osem lístkov.
Ste v prvom kroku Mer-Ka-By rozžiarujúcej sa nepolarizovaným svetlom. V gradujúcej frekvencii centrálneho Slnka vonkajšej i vnútornej Zeme, ktorá čaká na návrat Vašej frekvencie. Spoliehajte sa sami na seba. Z informácií, ktoré sú Vám rôznym spôsobom odovzdávané si vyberajte frekvenciou svojho srdca. Pretože len srdce vie...pozná svoj konkrétny strom života. Či je potrebné ho láskou ešte trochu poliať, alebo jej má tak rovnovážne akurát, alebo ešte potrebuje poliať celý kmeň. Je to stav rozhodnutia sa pred vstupom do 2. stupňa Mer-Ka-By.
Vysielajte žiarivú energiu lásky do všetkých "boľavých" miest Zeme. Do všetkých situácií, ktoré Vás stretávajú. Váš prerod bude involúciou i evolúciou. Stanete sa embryonálnym štádiom a zároveň roztiahnete krídla, telo bude Vaším lukom a vedomie šípom. Pulzom žiarenia sa ponoríte do tmy svojho vedomia - do bezfrekvencie - a opäť sa vynoríte vynovení do svetla absolútnych schopností a existencie harmonickej lásky. Vaša planéta bude za pomoci duchovného sveta prekódovaná /presvetlená, prekopírovaná, povznesená/ do spirituálnych sfér novej dimenzie.
Bude to pre niekoho malá, pre niekoho veľká chalúpka "strýka Toma", kde sa matéria spája s neviditeľným svetom malých i veľkých zázrakov. Keď sa svojou myšlienkou spájate so srdcom všetkého čo je Vaším vnútorným vesmírom ako i ďalekými sférami spirituálnych kozmických svetov / ich energií/ - liečite, chránite, obaľujete modrasto - bielym krištálom. Dopĺňate energiu v mieste kde je potrebná, odstraňujete tmavé energetické záťaže.
To ste Vy, milované deti svetla. Je to Váš svet plný harmónie, radosti, slastného pocitu nikde nekončiaceho šťastia v ktorom je jediným majiteľom, konateľom, sudcom, vládcom.....ČLOVEK, ktorý preberá svojím aktivovaným energetickým potenciálom žezlo jednoty Stvoriteľa.


S láskou Féwa


Transformace zvukového tonů do světelného spektra vyšších vibrací 18.10.2012

18. října 2012 v 16:15 Obrazy pro podporu roku 2012
Obraz je živý, pulzuje a rozpíná se. Energie je tvárná a svou esencí pomáhá podle vlastního cítění každému. Skrze tento tvar a barvu proudí informace, které podporují při vzestupu do Vyšší úrovně roku 2012. Pro všechny bytosti s Láskou Anna


Obraz: Transformace zvukového tonů do světelného spektra vyšších vibrací

Text i obraz jsou autorské © Anna a je možné je v nezkrácené a neupravené verzi dál šířit pouze nekomerčním způsobem za podmínky uvedení aktivního odkazu http://slunecnikvet-anna.blog.cz/

TELEPATIE

18. října 2012 v 12:44 Vlastnosti i ctnosti
TELEPATIE 

Telepatie je přenos informací, dojmů, představ, myšlenek nevyužívající technické pomůcky ani běžné smysly na dálku, od jedné osoby ke druhé. Telepat je schopen přijímat elektromagnetické signály, které vznikají v lidském mozku.

Telepatie spočívá v tom, že soustředíte celou pozornost na jedinou myšlenku. Myslíte na osobu, se kterou chcete navázat s
pojení. Představíte si ji se zavřenýma očima, vidíte ji ve svém nitru a představujete si, že vy jsem jí a ona je vámi, vaše tělo je jejím tělem, jste totožní s tímto člověkem. Když toho dosáhnete, pak se soustředíte na myšlenku, kterou chcete sdělit tak, že vy jste dotyčná osoba a ona ve vás má tuto myšlenku.

Nejprve je dobré cvičit za přítomnosti osoby, se kterou chcete navázat telepatické spojení, a během tohoto cvičení se druhá osoba snaží zachytit vaší myšlenku. Později můžete zopakovat toto cvičení v předem dohodnutou dobu z dálky, kdy obě osoby vědí, že se na ni druhá osoba soustřeďuje. Nakonec můžete něco sdělit spojením z dálky, aniž druhý o tom předem ví. Tyto fáze tvoří pozitivní polovinu telepatického cvičení. V nich chcete něco sdělit. Negativní polovina spočívá v tom, že musíte tuto zprávu převzít a rozumět jí. Má také tři fáze. Nejprve se učiníte schopní přijímat, prázdní, za přítomnosti osoby, od nichž chcete něco převzít. Pak to samé uděláte v předem dohodnutou dobu s dotyčnou osobou, přičemž víte, kdo a kdy se na vás bude soustřeďovat. Nakonec budete přebírat všechny telepatické zprávy, aniž budete předem vědět, kdo a kdy se na vás bude soustřeďovat.

Můžete být natolik vycvičení, že budete okamžitě reagovat na každou zprávu z dálky, v každou dobu od každé osoby. Ať budete dělat cokoliv, pocítíte, když se někdo na vás bude soustředit a uslyšíte její hlas z nitra. V nejvyšším stupni telepatického spojení neuslyšíte pouze hlas, ale uvidíte i obraz toho, s kým jste spojeni. Jeho postavu, tvář a obzvlášť jeho oči se ve vás objeví jako snový obraz. Nejlépe se daří navázat telepatické spojení v noci. Vědomí není tak silně obsazeno vlastními myšlenkami, člověk je méně izolovaný, je pasivní a vaše telepatické vysílání lépe dosáhne nervových center. Tyto centra většiny lidí jsou dosud latentní, velmi slabě vyvinuta, že je zapotřebí velice silného působení, abychom tyto vlny vnímali. Když spíte, můžete docílit toho, že se druhé osobě o vás bude zdát a převezme vaše poselství ve snu. Praxe vám odhalí všechny zákony telepatie, například jak můžete poznat, zda je někdo zaměstnaný, nebo jak se sám izolovat, když se už na něco soustředíte. Pouze začátečníci se navzájem ruší.

Kněží v Atlantidě předávali učení telepaticky, čímž obešli kritický cenzor vědomé mysli a umožnili vesmírným informacím přejít do hlubší mysli. V dnešní době bychom tento způsob považovali za podezřelý, protože by tento proces mohl někoho ovlivnit proti jeho vůli. V době Zlatého Věku Atlantidy bylo všechno učení prováděno v souladu s nejvyšším dobrem.

V době Zlatého Věku Atlantidy, kdy Velekněží a Velekněžky channelovali informace od Intergalaktické rady, bylo to jako se naladit na rádiový signál. Vedení, které dostávali, bylo hlasité a jasné. Poté, co Atlantida začala upadat do chaosu, začaly být s tímto spojením problémy. Poté potřebovali zavést častou obousměrnou komunikaci s Intergalaktickou radou a užívali telepatii. Jak se frekvence planety začala snižovat, tento způsob komunikace se zdál čím dál únavnější a obtížnější. Před pádem Atlantidy se muselo dvanáct vladařů Atlantidy setkat, což znásobilo jejich energii, aby od Intergalaktické rady dostávali přesné telepatické vedení.

Telepatie je světelným jazykem duše. Zprávy, které jsou poslány "jazykem světla", jsou vtisknuty do vědomí příjemce. Jazyk světla jsou obrazy, které aktivují vzorce vnímání ve vyšším vědomí s vyššími vlnovými délkami mozku. Nicméně co trvá nějakou dobu, je překlad této zprávy z nervového/světelného jazyka (obrazu) do našeho sekvenčního 3D jazyka. Spousta "nových dětí" rozumí světelnému jazyku a komunikují jím bez překladu.

Dále rozlišujeme telepatické vnímání, kdy pes reaguje jen na vaši myšlenku, kterou jste ani nevěděl, že jste vyslal - například jste myslel na schůzku, kterou jste měl sjednanou ten den - váš pes ji zachytil, lehl si před domovní dveře a znemožnil vám tak odchod bez toho, abyste ho vzal s sebou. Zpět na své místo se odebral teprve tehdy, když jste začal myslet na něco jiného. Zvířata reagují na nevyslovená přání, zákazy nebo vycítí případy nouze. Tyto schopnosti si začíná uvědomovat více lidí.

Nejvyšší princip systému vnitřní komunikace spočívá v tom, že nevědomí přijímá mimosmyslovou cestou data a prostřednictvím jakéhosi brnění na různých místech v těle nás na tato data upozorňuje. Pokud jsou data mimosmyslově vnímána, přijme sympatický nervový systém tyto signály a přenese je na vyšší roviny vědomého vnímání. Brnění nebo pulzování v určitých svalech nám pomůže například ukázat, že na nás někdo myslí. Jestliže se na krátký okamžik ponoříme do našeho nitra, abychom se na tuto energii naladili, pak rychle zjistíme, kdo nás "lechtá" (a za chvíli vám zavolá).Některé poznámky pocházejí z knihy Zasvěcení od Elizabeth Haich, Discover Atlantis od Diany Cooper a Indigové děti - Carolina Hehenkamp


R ♥ R

-----------------------------------------------------------------------------

http://www.lightworker.cz/
FACEBOOK:
autor foto/obraz: neznámý - google obrázky
Na sociální síti Facebook publikovala Renata R. ©http://www.facebook.com/pages/Probuzen%C3%AD-2012-Awakening-2012-/331005513586287
Tuto verzi je možné dále SDÍLET na všech sociálních sítích. KOPÍROVÁNÍ v nezkrácené a neupravené podobě je povoleno pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy
 

MAYSKÝ KALENDÁŘ 18.10.2012 5 CIB

18. října 2012 v 12:26 Aktuální novinky
ŽLUTÝ VEDOUCÍ BOJOVNÍK


CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST,VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.

Dnes síla inteligence vydá rozkazy mému tělu. Odevzdávám se vnitřnímu vedení těla, které je neomylné. Dnes bez strachu přivolám do svého Bytí to, co sám uznám za vhodné. Přestanu být vlajkou ve větru a třást se jako osika. Dnes nepůjdu snadným způsobem,nenalákají mě okamžité výhody, nepodlehnu pokušení, ale půjdu tam, kde se řídím svojí vůlí a kde nebudu marionetou.

TRANSFORMACE STÍNU

Vytvořte mentální spojení s tím,co je BOŽSKÉ. Staňte se DUCHOVNÍM kanálem. Věřte ve svoji mystickou inteligenci. Nastavte se na vnitřní signály. Pusťte se matérie. Otevřete se duchovnímu vedení.

Strach,obavy,inteligence….

V Pečeti ŽLUTÉHO BOJOVNÍKA jsou zakódovány Energie probouzející INTELIGENCI TVŮRCE. Zde se dosahuje nejvyššího stupně zralosti inteligence přičemž podmínkou k dosažení duchovního stropu inteligence CIB, je spojení třech předchozích úrovní (Poutník, Mág, Orel). Protože lidská inteligence je dvoupólová tzn. skládá se z ROZUMU a INTUICE, každá jednostrannost se stává pro člověka problémem, časem často i mučením. Chybný rozvoj inteligence vede k fanatizmu, k patologickému duševnímu přetížení, nebo vzniku mezer v oblasti racionálního uvažování.Ti, kteří úspěšně přešli předchozími úrovněmi (Poutník,Mág,Orel) se přestanou zabývat triviálními věcmi, začnou myslet perspektivně s inteligencí BOJOVNÍKA - tak mohou odkrýt mnoho skvělých objevů a dosáhnout mnoha úspěchů. Na této úrovni je aktivován nejen racionální rozum, ale hlavně pravá mozková hemisféra - operativní intuice.
Pokud vám chybí síly, otevřete své Vědomí moudrosti BOJOVNÍKA. Nezapomínejte na tři předchozí vznešené úrovně a především aspekt Lásky a čistoty záměrů BÍLÉHO MÁGA.Síla srdce je základem zdravého vývoje - fyzického i duchovního.
Na úrovni ŽLUTÉHO BOJOVNÍKA zmizí jakékoliv OBAVY, STRACH i VÁHÁNÍ.Zde se začíná manifestovat Vyšší Vědomí, čili duchovní moudrost vašeho Vyššího JÁ.


5.VEDOUCÍ TÓN SMĚRU - SÍLA VEDENÍ (duchovní sféra)

Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního Středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého srdce. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do STŘEDU, abyste po navrácení na Zem mohli překročit jeho práh. Pronikněte do vašeho Kristova Srdce.Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho Středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k pravdě - k poznání vaší Hvězdné Podstaty. Vyšší pravda je k nalezení na Zemi. Díky přijetí vašeho lidství a pozemského Bytí najdete smysl i moudrost NOVÉHO Vyššího Bytí.
Vraťte se do Středu a vneste více Světla do vašeho fyzického těla. Odkryjte světelnou stezku vycházející z vašeho Středu. Pokud přestanete přemýšlet kým jste, nebo kým byste mohli být ,stanete se pravdivým JÁ.Zůstaňte tichý a skromný.Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.

VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU !!
VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ VAŠEHO STŘEDU !!

Tón PÁTÝ je autoritou Vlny - z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA - spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se tu všechny síly,které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty.PÁTÉ pozici připadá vyjímečná role - díky ní se stane možné uskutečnění zvláštních aspektů vzorce příčin.Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.

Zdroj: monikacyrek.blogspot.com
Překlad Lenka SýkorováNeztrácej čas hověním si ve svých problémech a v sebelítosti, ale povznes se nad ně.

18. října 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Já jsem tvé útočiště, tvá síla a všudypřítomná pomoc v dobách nepohody a strádání. Nauč se obracet se ke Mně, spoléhat na Mne, čerpat ze Mne, vkládat ve Mne všechnu svou víru a důvěru, a jestliže tak budeš činit, shledáš, že se všechny tvé obtíže a problémy rozplynou. Na každý problém existuje dokonalá odpověď. Hledej a nalezneš ji. Neztrácej čas hověním si ve svých problémech a v sebelítosti, ale povznes se nad ně. Vzdávej díky za to, že jsi s rozšířeným vědomím a se zklidněnou mysli nalezl správnou odpověď, která čeká na uskutečnění. Proměňuj se změnou své mysli. Můžeš každý problém jednoduše vyřešit, když si uvědomíš, že odpověď přijde, když se ztišíš a věnuješ čas tomu, abys ji našel. Přestaň se pohybovat v bludném kruhu, jinak se nikam nedostaneš. Zavolej Mne.Mistr Hilarion - Poselství pro týden 14.10. 2012 - 21.10. 2012

17. října 2012 v 8:53 Doteky Nového Života


Mistr Hilarion - Poselství pro týden 14.10. 2012 - 21.10. 2012
Uveřejnil(a) Láďa
Úterý, 16 Říjen 2012 19:17
Milovaní,
mnozí z vás si nyní prochází procesem dalšího zjednodušování svého života a všech jeho stránek. S tím, jak se do vašeho energetického pole dostává další Světlo, zjišťujete, že za sebou zanecháváte vše, co vás brzdilo, či vás poutalo s minulostí, a že začíná být mnohem jednodušší opouštět to, co již neslouží vašim vyšším cílům. Tento proces hodnocení a opouštění je v tento klíčový okamžik Vzestupného procesu mezi vámi nejčastější, neboť právě teď přicházejí k přehodnocení všechny vaše zažité myšlenkové vzory, které jste od raného dětství nosili ve svých myslích.

Nebylo jednoduché dojít poznání sebe sama a toho, co je pro vás důležité v léčbě a regeneraci svého stavu celistvosti a osobní síly. Aktuálním krokem pro většinu z vás je uvědomit si, že jste ve skutečnosti tvůrci své vlastní reality, kterou prožíváte v tuto chvíli. Proto je nutné, abyste se všichni obraceli hluboko do svého nitra a pozorovali zde myšlenkové vzory, které si většinou podvědomě nesete a které se projevují ve vaší realitě, a to možná způsobem vyvolávajícím události, situace, či okolnosti nadále přinášející do vašich životů to, co nechcete, nebo jste chtěli jinak.

Mnozí jste byli ohromeni, či znepokojeni náhlou změnou svého chování a projevu, která nebyla v souladu s vaším běžným způsobem chování. Vezměte na vědomí, že to pramení z nejhlubších úrovní vašich Bytostí, kde tyto projevy velmi pravděpodobně zakořenily v raném dětství, ale byly potlačeny a udušeny coby nevhodné a nepřijatelné společenským konceptem, ve kterém jste vyrostli. Proto vám radíme, abyste k sobě byli během tohoto procesu shovívaví.

V dětství jste byli ve svých myšlenkách a činech nevinní a spontánní. Když jste byli smutní, plakali jste. Když jste byli šťastní, vaše dobrá nálada byla očividná, když jste byli naštvaní, dupali jste nohama a volně jste vyjadřovali své pocity plným využitím všech vašich smyslů. Ve své nevinnosti jste jednali -a pak vám bylo řečeno, že to není vhodné. Děti prostě žijí přítomností a nezabývají se myšlenkami o minulosti, budoucnosti, nebo složitostmi dospělých. Prostě žijí to, co se právě děje, v přítomném okamžiku. To je to, co znamená žít plně, v pravém slova smyslu.

Vy všichni opět získáváte tuto schopnost být přítomni, abyste dokázali ocenit všechny radosti a zázraky tvoření ve svých nejjednodušších a nejzákladnějších směrech. Všechny složitosti života, které právě prožíváte, začínají mizet a zůstane vám jen to, co má největší význam v počátcích vašich nových možností. Na své cestě nyní poznáte mnohé, kteří teprve začínají prožívat proces, jímž jste si sami již prošli. Mějte s nimi trpělivost, buďte k nim vlídní a přiměřeně ukazujte směr. Vždy pamatujte, že největší význam teď má udržování svého nejvyššího Světla. Zůstávejte věrní sami sobě.

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Mistr Kuthumi - Vyjádření Božského Světla skrze zkoumání vlastního Já

17. října 2012 v 8:48 Vývoj vědomí bytostíMistr Kuthumi - Vyjádření Božského Světla skrze zkoumání vlastního Já
Uveřejnil(a) Láďa
Úterý, 16 Říjen 2012 12:59
Zprávu přijala Michelle Manders v Johannesburgu, Jižní Africe,
17. června 2008 pro 26. červen 2008

Vězte prosím, že čtení tohoto článku vás ovlivní. Energeticky se propojíte s chanellujici Bytosti a ona s vámi, což je stejně tak silný proces. Příliš se nezabývejte časovými liniemi, které jsou účastníkům živého channellingu předkládány. Budete provedeni podobnými časovými liniemi, které jsou v souladu s vaším vlastním Božím plánem, Načasováním a Účelem. Tento přepis záznamu živého channelingu revidovala a aktualizovala Michelle Manders v květnu 2012.

MAYSKÝ KALENDÁŘ 17.10.2012 4 MEN

17. října 2012 v 8:37 Aktuální novinky
MODRÝ NEZÁVISLÝ OREL


DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU PRO VHLED DO VYŠŠÍ PRAVDY

Dnes se vzdaluji od hodnocení lidí i jevů.Dnes plány do budoucna schvaluji já. Přijímám nové výzvy;před očima mám vizi cíle, nebojím se riskovat.Dnes mě nikdo nic nenařídí a ani já nebudu nikoho nutit k poslušnosti, mlčení, nebo potlesku mým pravdám.

TRANSFORMACE STÍNU

Naučte se udržet rovnováhu mezi odpočinkem, prací, spánkem a výživou. Myslete na sebe. Věnujte se svým osobním plánům vizím a představám. Podívejte se na své záměry a sliby, které dáváte lidem, z pohledu vyššího cíle, kterým je zachování rovnováhy. Naučte se brát i dávat. Zvažte, zda vaše horlivost nebrání druhým v jejich dalším vývoji. Neberte na svá bedra zátěž ostatních lidí. I když prší, nezapomeňte na magické slůvko děkuji.

Vědomí, vize, iluze….

Energetické pole definované symbolem MEN je charakteristické nejvyšším duchovním obsahem. Žádná lidská bytost nemůže žít beze snů. Každý člověk potřebuje vizi cíle, aby mohl vyřešit chaos a uniknout ze zmatku každodenního života.Pokud nám chybí vize, honíme se za iluzemi. V nejkrajnějším případu nedostatku vizí propadáme závislosti na ostatních. Staneme-li se středně silnějšími, ztrácíme svoji SUVERENITU. Pouze dosáhne-li náš duchovní růst brány srdce - do našeho energetického pole začínají proudit vizionářské perspektivy. Síla MODRÉHO ORLA vynese vědomí cíle na první místo. Dny MEN jsou dolem informací spirituální vědy, sahající daleko do budoucnosti. OREL otevírá kanály vizí, jejichž prostřednictvím se plně vědomý člověk kontaktuje s vyššími úrovněmi. Tento člověk se přestává zaobírat maličkostmi, starostmi o budoucnost ztrácením času neproduktivními spekulacemi.Moudrost ORLA včas pošle vzkazy, jak překonat nepříznivé situace. Pokud váš život zeje prázdnotou, pokud vám chybí cíle,pokud často registrujete prázdné přebíhání, sbližte se s ORLEM a poproste tohoto Obra, aby vám pomohl postavit magický most do vizionářských světů. Bez motivace zanikne každá chuť tvořit. Dovolte MODRÉMU ORLOVI zalít vás jeho genialitou, dovolte, aby jeho energie probudila vaši Duši. Dnes vidíme, jak dalece jsme nezávislí.To, co budeme dělat dnes odráží naši velikost. Dnes dáme pod lupu náš bolestný egocentrický svět. Dnes se staneme vykonavatelem, nikoliv vykonávajícím cizí přání. Dnes nepodlehneme psychóze strachu ani zdánlivé ohrožené budoucnosti.

4. NEZÁVISLÝ TÓN TVARU A MÍRY - SÍLA VIZE CÍLE (mentální sféra)

ČTYŘKA symbolizuje čtverec,základnu pyramidy,velmi stabilní základnu.Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY.Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí,která přinese uzdravení a probudí vaší tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů,kterými se řídí život na Zemi.Využijte moc ČTYŘKY,zkuste splynout s Časem, Prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.

KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,
VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ

Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru,formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje Energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty.V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ,zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv.Zóny načítání programu,tady se schvaluje finální vzorec.S ohledem na Kalendářní Dny,každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu.Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny - v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů - se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY).Pozorování těchto Dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde, v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované SLUNEČNÍ Pečetí.

monikaczyrek.blogspot.com
Překlad L. Sýkorová - individuální interpretace Kinu narozenin - Osobní Mayský Kalendář - kontakt,cena - lenkasykorova.art@gmail.com
VŠE JE V NÁS A MY JSME VE VŠEM

17. října 2012 v 8:28 Skutečný mír je uvnitř

Jsme vším a přitom ničím,
jsme den i noc,
jsme zrození i smrt
jsme JEDNO,
VŠE JE V NÁS A MY JSME VE VŠEM
jsme Boží přítomností, Boží moudrostí, Boží láskou,
jsme nekonečným světlem Božím
jsme stvrořeni Moudrostí a nekonečnou bezbřehou láskou Otce Stvořitele a velké Matky Vesmíru,
jsme tady a tedˇ!
jsme tady už po věky věků a vždy tu budeme protože JSME
jsme Boží děti, děti Matky přírody,
jsme ve Vesmíru i na Zemi,
prostě jsme!

jsme v sobě ,ukotveni láskou ve svých srdcích,
tak poslouchejme sami sebe , svou duši ,své Božství
a dojdem tam a vytvoříme to,
pro co jsme sem sami přišli abychom to vykonali,
jsme LÁSKOU V LÁSCE PRO LÁSKU,
JSME JEDNO SRDCE LÁSKY V NEKONEČNÉM VESMÍRU,
pro sebe, lidi kolem sebe,pro celý vesmír
TAKY TO BYLO ,JE , A NA VĚKY VĚKŮ BUDE!

s láskou v úctě Ivana Batová

Vše je součástí dokonalého celku

17. října 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Vše je součástí dokonalého celku; tedy i to, co děláš, říkáš, myslíš a cítíš. Proto se v ničem neomezuj, ale stále více se rozvíjej a stále více přijímej. Nikdy nedosáhneš mezí, protože žádné neexistují. Život je nekonečný a ty jsi součástí této nekonečnosti. Rozšiřuj neustále své vědomí. Kde je tvůj vnitřní duch odvahy, který ti umožňuje vykročit beze strachu do neznáma s pocitem skutečného vzrušení a očekávání? Jestliže půjdeš dennodenně dál stejně jako dosud, nedostaneš se nikam a nemůžeš doufat, že duchovně vyrosteš. Musíš se sám rozhodnout vykročit vpřed, a když tak učiníš dobrovolně, dostane se ti pomoci ze všech stran. První krok je na tobě. Proto neztrácej čas váháním, ale vykroč, a uvidíš, jak v tvém životě přichází jeden zázrak za druhým.

Je potřeba posílit svou víru

16. října 2012 v 22:44 Vývoj vědomí bytostí

Je potřeba posílit svou víru

16.10.2012

V těchto dnech se probouzí Země.

Její aktivita vzrůstá neboť se blíží doba jejího přechodu
a uzavření procesu přeměny.

Kdokoli, kdo je součástí tohoto procesu, může být
kdykoli povolán ke svému úkolu.

Jsou zde bytosti, které se inkarnovaly do této doby
pouze s úkolem pomoci Zemi a jejím obyvatelům
pozvednout své vědomí.

Každý zná svůj úkol a i ti, kteří ho dosud neznali,
budou probuzeni.

Vše přichází a je jen na vás, abyste byli ve středu
svého srdce, s láskou a harmonií ve svých životech.

Všichni ti, kteří přišli pomoci budou uvědoměni
o tom co mají dělat.

Mnoho z vás pomůže Zemi s jejím úkolem.

Někteří jsou zde jen proto, aby udrželi vibrace a další proto,
aby byli těmi, kteří pomohou ostatním.

Ať již informacemi anebo se skutečnými psychickými
či fyzickými problémy.

V této chvíli jste zařazeni do časové osy, která se
zhroutí po vypršení času.

Mnozí se budou snažit držet se minulého a známého
a to je může brzdit na jejich cestě vzhůru.

Mohou zde být problémy s uchopením přítomnosti
a také s pochopením toho co se aktuálně děje.

Vše lze vyřešit pouze klidem a směřováním do svého
nitra kde naleznete nejdůležitější odpovědi.

Konec času tak, jak jste ho znali, se blíží.

Nadchází doba Pátého slunce.

Čas se hroutí a vy se stáváte součástí nového světa.

Kolaps starého je nevyhnutelný.

Mnohé zanikne, avšak nové přichází.

Čas změny vědomí, čas pochopení a sounáležitosti.

A i když to ještě potrvá vše je nezastavitelné.

Nic nelze vrátit, lze pouze s vírou očekávat
úspěšné završení cyklu.

Čím více z vás posílí svou víru tím větší naděje na úspěch
vás čeká a tím snáze projdete etapou znovuzrození.


MAYSKÝ KALENDÁŘ 16.10.2012 3 IX

16. října 2012 v 9:08 Aktuální novinky
BÍLÝ ELEKTRICKÝ MÁG


DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE S MATKOU ZEMÍ A PROJEVIT JÍ SVOU VDĚČNOST

JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHEM DŽUNGLE, ROVIN I HOR….DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI……

Síla srdce nepodléhá zákonům vynalezeným lidmi. Čím silnější je moje víra,tím jistější je můj zítřek. Mé myšlenky dnes krouží kolem lásky, moje vůle je spojená s vůlí mého srdce. Záměry srdce mají obrovskou moc ovlivnit průběh všech věcí v životě a urychlit příchod úspěchů. Dnes rozjasním temnotu v mysli vnesením světla a lásky.

TRANSFORMACE STÍNU

Vybudujte stabilní most mezi vaším Božským JÁ a vůlí Boha.Zůstaňte flexibilní, poctiví, otevření v jednoduchém, téměř naivním způsobu, jak přijít na to, co je UŠLECHTILÉ, místo nutit se něco vytvořit. Otevřete se novým možnostem. Jste svobodní.Vaše moc je neomezená!

Poctivost, spravedlnost, síla srdce…..

BÍLÝ MÁG umožňuje udělat kvantový skok v poli Vědomí a překročit práh SVĚTA MAGIE.Za tímto symbolem se skrývá Energie zodpovědná za magii tvoření. Mágem je možné stát se díky síle srdce, nikoliv s pomocí těžké hlavy. Všechny přízemní touhy člověka uvězněného ve světe dogmat mohou vyvolat jedině bolest a duchovní utrpení. U mnoha nezralých osob - osob stavějících na první místo dobro materiální - Dny BÍLÉHO MÁGA mohou bolestně zdůraznit bezmoc vůči nepřízni osudu.Pro toho, kdo otevřel srdce, naučil se dívat na svět prizmatem BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY, nikoliv racionální inteligencí, dny MÁGA navrhnou geniální řešení - zašlou duchovní pomoc a podporu k rozpletení mnoha složitých otázek. Problémy se vyřeší téměř spontánně ,neplodné honění za obživou, úporné běhání, boj a strádání náhle ztratí svůj význam. Tato osoba nemající nic jiného na práci, bude připravovat půdu pro nové tvořivé síly. To je úkol BÍLÉHO MÁGA.Pokud si nejste jisti, kdo má pravdu - rozum či srdce - spojte se s polem vibrací energie BÍLÉHO MÁGA. Dny IX pulzují pozemskou moudrostí, stále hledající příjemce na Zemi. Vězte, že vaše vědomé úvahy podporují šíření BÍLÉ MAGIE v životě. Žijte Láskou a otevřou se před vámi všechny brány. Váš Obr MÁG čeká po eony let, aby s vámi navázal spolupráci a vyvedl vás ze světa neustálých bojů. Materiální situace a neustálé honění za chlebem se automaticky vrátí do normálního stavu, ztratí na mimořádné důležitosti.

3.ELEKTRICKÝ TÓN PODNĚTŮ - SÍLA IMPULSU - sféra emocionální

TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení se do přirozeného toku života.Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, ,oddělené,nepřístupné, nebo očím neviditelné.Pokud máte sklon být roztržitý,soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny.Seberte sílu dát výraz pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se objeví prostřednictvím vaší osoby.

DOVOLTE VAŠÍ TVOŘIVOSTI VYJÁDŘIT SPIRITUÁLNÍ POVAHU

Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetum mobile Bytí.V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu ELEKTRICKÉM spočívá výchozí podnět evoluce, neboli síla přinášející rozvoj.V souvislosti se spojením Pečeti Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně.Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a přizpůsobuje programy příčin.V odkazu na Kalendářní Den s Tónem (•••) se ukazuje velmi vysoká aktivita konání.Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.

monikaczyrek.blogspot.com
překlad Lenka Sýkorová - individuální interpretace Osobního Mayského Kalendáře - Kin narození - kontakt,cena - lenkasykorova.art@mail.comRozšiř svou lásku a soucit na všechny své bližní....

16. října 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Rozšiř svou lásku a soucit na všechny své bližní; nejen na ty, které miluješ, ale i na ty, kteří tě nenávidí nebo tě zlomyslně využívají. Povzneseš-li svou mysl a vydržíš-li v tomto stavu, budeš schopen posuzovat všechno z jiného hlediska a poznáš, že nemáš nepřátel. Proto nezatvrzuj své srdce a neoplácej stejným, když se ti zdá, že život je ti nepřátelský. Uvědom si, že Já jsem s tebou, že tě vedu a řídím a že vše je velmi, velmi dobré. Nech věci plynout a shledáš, že z každé situace vzejde jen to nejlepší. Budeš-li ochoten takto činit, spatříš Mé zázraky a slávu a přesvědčíš se, že sám bys nebyl schopen takové zázraky uskutečnit. Proto povznes své srdce a vzdávej Mi úctu a slávu.

AA Michael - JSTE PŘIPRAVENI ZAČÍT SE PLNĚ PODÍLET NA BOŽSKÉM TVOŘENÍ?

15. října 2012 v 23:26 Vývoj vědomí bytostíAA Michael - JSTE PŘIPRAVENI ZAČÍT SE PLNĚ PODÍLET NA BOŽSKÉM TVOŘENÍ?
Uveřejnil(a) Láďa
Pondělí, 15 Říjen 2012 20:15
Poselství od Archanděla Michaela přijala Ronna Herman, září 2012

Milovaní Mistři, často se mluví o tom, jak budou během evolučního procesu vzestupu propojeny pravá a levá část lidského mozku. Musíte si však uvědomit, že dokud se nacházíte ve vibračním poli duality a oddělenosti, pravou a levou část mozku a jejich rozdílné způsoby projevu se vám nepodaří zcela propojit. Ovšem když se napojíte na svou Svatou Mysl, která se nachází v zadní horní části hlavy, napojíte se na prostředí páté dimenze, kde panuje jednota vědomí. V této éterické části mozku je vše v jednotě, nic není oddělené. Pravá část mozku, inspirovaná Bohyní, věčně hledá láskyplné, citové vztahy a možnost kreativního projevu prostřednictvím vědomí Duše. Levá, mužská část mozku se více zabývá přesnými fakty vytvořenými na materiální úrovni vědomí. Tato skutečnost vytváří určité napětí a vědomí duality. V realitě vaší Duše a Vašeho Vyššího Já neexistují žádná omezení v čase ani v prostoru, vědomí ega je však časem i hmotou omezeno. Božský otisk/záměr z dob minulých i přítomných se rychle blíží ke svému konci. Experimentální zkušenost duality a oddělenosti se buďto přeměňuje, harmonizuje, spojuje, nebo zaniká.

To, co se odehrává v negativní aréně duality, nemůžete soudit, aniž byste se vzdali své obtížně nabyté rovnováhy. Tím se ovšem stáváte součástí dění, které jste původně chtěli odsoudit jako špatné či nevhodné. Nezapomeňte, že mysl ega je uvězněna v hutnějších úrovních polarity a že veškeré soudy jsou výsledkem duálního myšlení. Na každé dimenzionální úrovni se nalézají vibrující energetická pole vědomí, která vždy odpovídají stavu uvědomění konkrétního člověka a tím ho utvrzují. Nižší vibrace oslabují fyzické tělo, neboť je v nich k dispozici méně Světla / Životní síly.

Musíte se neustále snažit ovládnout svou osobnost ovládanou tělem tužeb ega. Vaše bytí ve třetí a čtvrté dimenzi je pozměněný stav vědomí - stav omezení - který odpovídá jen velice malé části vašeho mocného a nádherného Božského Já. V počátečních fázích Sebe-uvědomění je vliv osobnosti ega velmi silný. Vaše touha a vůle následovat podněty svého Duchovního Já však musí být ještě silnější. Cesta počestnosti se postupně zužuje a vy se musíte snažit činit vždy ty nejlepší možné volby.

Vy, kteří pevně kráčíte po Cestě Světla, pročišťujete nejen veškerou pokřivenou, negativní energii uloženou ve vašem fyzickém těle, ale také energie nižších astrálních rovin, které ještě zůstávají ve vašem aurickém poli. Tři nižší astrální roviny obsahují systém víry kolektivního vědomí. Z vlivu tohoto systému se nyní vyvazujete a postupujete dále, abyste dosáhli vyrovnanějších, harmoničtějších energetických vzorců. Je také důležité, abyste tento proces pozorně sledovali. Je třeba si udržet pozornost a trpělivě čekat na okamžik, kdy vám bude jasně ukázáno, že máte příležitost sloužit. Musíte své priority přizpůsobit svým snům a mít pevnou víru sami v sebe a v Boží Plán, který má být naplněn. Když se strach ze změny změní v nadšené očekávání toho, co budoucnost přináší, je to vždy důležitý okamžik ve vývoji. Jste natolik odvážní, abyste si zvolili budoucnost, po které toužíte?

Až pokročíte na cestě osvícení, nebudou vás již zajímat malá dramata lidí okolo vás, neboť se zbavíte nižších energií ulpívání. Váš vznešený Mistrovský nadhled vám umožní sledovat dramata třetí a čtvrté dimenze jako pozorovatel, ne jako účastník.

Začátek procesu vzestupu neboli pozvednutí vašich vibračních vzorců je důležitou podmínkou pro dosažení vědomí vyšších dimenzí. Nejprve se znovu spojíte se svým Duchovním Já, které bude ztělesněné ve vašem hmotném těle. Pak se vám vrátí spojení s vaší NadDuší neboli Vyšším Já a s vaší Éterickou Replikou, která se nachází ve vaší osobní Světelné pyramidě. Jakmile projdete těmito třemi fázemi o-Světle-ní, jste připraveni vykročit na cestu rychlého vzestupu.

Když zůstáváte ve svém středu, ukotveni ve svém Svatém Srdci / Svaté Mysli, urychlujete tím svůj duchovní i intelektuální vývoj. Každá Duše se nakonec napojí na svůj potenciál génia, který je uložen ve Svaté Mysli. Tato pokladnice moudrosti je umístěna v úrovních mozku, které odpovídají vyšším frekvencím. Kvocient génia je schopnost jednat při všech rozhodnutích svým vlastním, osobitým způsobem. Určuje, jak dobře se přizpůsobujete novým podmínkám i jak vyjadřujete svoji jedinečnost. Měli byste hledat citovou stabilitu na úrovni vyšší mysli, abyste byli schopni vyzařovat lásku propojenou s inteligencí. Ve vašem Svatém Srdci se skrývá Zárodečný Atom čisté Podstaty Stvořitele. Když začnete tuto podstatu čisté lásky ve středu svého Svatého Srdce prociťovat, dojdete k mnohým významným poznáním a vaše spojení se Zdrojem Všeho se ještě prohloubí.

Nezapomeňte, energie k sobě přitahujete a zároveň je vyzařujete ze svého Centra Solar Plexu - energetický tok je obousměrný. Váš Energetický Otisk se neustále zjemňuje a vylaďuje se na vyšší frekvence Světla. Avšak dokud zůstáváte v prostředí třetí a čtvrté dimenze, stále k sobě přitahujete určitý podíl podstaty Prvotní Životní Energie polovičního spektra. Jestliže ale spojujete svou svobodnou vůli s Vůlí našeho Otce/Matky Boha, tato energie polovičního spektra se následně mísí s Pevnými Částicemi Světla vyšších frekvencí a je vaším láskyplným záměrem přetvořena v energii vyšších frekvencí.

V přijímání a vyrovnávání vzorců galaktického vědomí vyšších frekvencí vám také pomohou různobarevné zářivé Paprsky. Čím více se vám daří vyrovnávat, harmonizovat a posilovat svůj čakerní systém, tím více Posvátného Světla budete moci přijmout. Vaše páteř se postupně stane Prutem Světla/Síly, skrze který mohou volně protékat proudy Podstaty Bílého Ohně Stvořitele. I tím se znatelně zrychlí proces vzestupu.

Nejvyšší Stvořitel je čistá Láska, nejvyšší, dokonalý Stav Bytí. Každá Božská Světelná Jiskra obsahuje Zárodečný Atom čistého vědomí Stvořitele, Pevných Adamantinových Částic Světla. Tyto Jiskry Božství obsahují veškerou Lásku, Boží Vůli i Moudrost, které jsou potřeba ke stvoření veškerého bytí - v minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Tento Zárodečný Atom byl pro zkušenost v tomto Pod-vesmíru umístěn do středu vaší Božské Buňky s Diamantovým Jádrem. Vnitřní Zárodečný Atom vhledu a intuice musí být postupně otevřen a správně vybroušen. Atomy a molekuly jsou miniaturními slunečními soustavami se středovým jádrem, kolem něhož obíhají elektrony, ale většinu jejich objemu zabírá volný prostor. Jádro a elektrony nejsou vytvořeny z pevné hmoty; je to druh energie, která pak na sebe bere různé formy. Všechny tvary a geometrické vzorce mají svůj energetický otisk.

Nejvyšší Stvořitel poskytl materiál i způsoby pro stvoření čehokoli, co si jen lze představit.Spolu s bohy-tvůrci Elohim, s andělskými sférami a se vznešenými staviteli forem máte vy, Sebe-uvědomělí spolutvůrci, za úkol chopit se své síly a tvořit nekonečné světy. Zkušenost z každého Pod-vesmíru má určitý hlavní smysl, ale způsob uskutečnění Božího Plánu je ponechán na Božských Rodičích, které každý Pod-vesmír má.

Prvním impulsem Božské Jiskry osobního vědomí byla VŮLE/touha tvořit. Každé Božské Jiskře bylo/je dáno vědomé Sebe-uvědomění, tvořitelské schopnosti, které může projevovat ve hmotných sférách vědomí a právo zvolit si, co bude tvořit. Avšak k tomuto zázračnému daru se váže podmínka, že každá Duše musí následně prožít výsledky Svého vlastního tvoření, ať už jsou pozitivní či negativní. V počátcích jsou všechny tvořitelské snahy bez konců. Avšak když je Boží plán uskutečněn ve všech svých nádherných variacích, je započat proces vzestupu o-Světle-ných Duší. Uprostřed jednoho z těchto výjimečných období se právě nacházíte.

ČAS
lze popsat jako větší i menší impulsy, které jsou vysílány ve vlnách energetických myšlenkových vzorců, krystalických zárodečných myšlenek, které mají původ v mysli našeho Otce/Matky Boha. Tyto vlny a impulsy jsou prožívány jako časová období a časové cykly. Jsou vysílány jako mocné Světelné výbuchy, které pak silně vyzařují do velikého vesmírného lůna, kde jsou uchovány a rozvíjeny v láskyplné podstatě našeho Boha Matky.

BĚHEM TÉTO VÝZNAMNÉ FÁZE EVOLUCE/VZESTUPU JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ, ABYSTE POROZUMĚLI ZPŮSOBU VYUŽITÍ VESMÍRNÝCH ZÁKONŮ PROJEVENÍ. JEDINĚ TAK MŮŽETE UCHOPIT A ZAČÍT PLNĚ VYUŽÍVAT SVÉ SCHOPNOSTI SPOLUTVŮRCŮ. JE VÁM DÁNA ZLATÁ PŘÍLEŽITOST PŘIPOJIT SE K ŘADÁM VZNEŠENÝCH STAVITELŮ FOREM. PROTO VÁM ZOPAKUJEME NĚKOLIK NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH KROKŮ V RÁMCI PROCESU SPOLEČNÉHO TVOŘENÍ. VYZÝVÁME VÁS TAKÉ, ABYSTE SI ZOPAKOVALI ČI PROSTUDOVALI ILUSTRACE POPISUJÍCÍ ZPŮSOB VYTVOŘENÍ VAŠEHO VLASTNÍHO KOLA DVANÁCTI PAPRSKŮ / VAŠEHO VLASTNÍHO KVĚTU ŽIVOTA, KTERÉ JSME PŘED ČASEM PŘEDALI NAŠEMU POSLOVI.

Jestliže jste následovali naše pokyny, pak jste si vytvořili svou osobní Pyramidu Světla/Síly v páté dimenzi a jste pravidelnými návštěvníky Světelné Pyramidy, která obsahuje holografickou repliku Země. Mnozí z vás se také podíleli na vytváření skupinových pyramid, které mají specifický účel, a v rámci různých projektů jste vytvořili Pyramidy, které mají přijímat Podstatu Stvoření, potřebnou pro úspěšné rozvíjení a zhmotnění vašich vizí. Vězte, že v každé z těchto pyramid jste zanechaliÉterickou Repliku sami sebe. Tyto repliky nepřetržitě přijímají specifické geometrické Světelné vzorce, potřebné k vytvoření nové reality zde na Zemi a k položení základů pro vaše nové bytí ve vyšších, jemnějších sférách. Nejste aktivní pouze ve hmotném světě; mnoho součástí vašeho Božského Já přebývá ve vyšších sférách a pravidelně s vámi komunikuje. Copak jsme vám neřekli, že se stáváte multidimenzionálními Bytostmi?

Dali jsme vám pokyny a podrobné návody, jak skrze svou osobní Pyramidu Světla získat přístup k frekvencím pocházejícím ze Světelného Města v oblasti vašeho bydliště. Když provádíte Dech Věčnosti, naplňujete své Éterické Repliky i svou tělesnou schránku Pevnými Adamantinovými/Božskými Částicemi Světla. Nyní tento návod upřesníme a přidáme k němu další kroky.

Přemýšleli jste nad tím, proč jsme vám před několika lety radili, abyste "Vdechovali Světlo a vydechovali Lásku", když vstupujete do Světové Pyramidy se záměrem vyzařovat Lásku/Světlo lidstvu i světu? KDYŽ VDECHUJETE SVĚTLO, VDECHUJETE ADAMANTINOVÉ ČÁSTICE DO SVÉHO SVATÉHO SRDCE. KDYŽ VYDECHUJETE NEPODMÍNĚNOU/POSVÁTNOU LÁSKU, PEVNÉ ČÁSTICE ČISTÉ BOŽÍ PODSTATY JSOU POSÍLENY ČI ZAŽEHNUTY VAŠÍM LÁSKYPLNÝM ZÁMĚREM A MOHOU TAK BÝT VYUŽITY PRO NEJVYŠŠÍ DOBRO. VY SAMI JSTE PAK PŘÍJEMCI TĚCHTO BOŽSKÝCH ČÁSTIC, A VAŠE LÁSKA JE JEJICH SPOUŠTĚČEM.

Během meditace nebo chvilky zklidnění, pokud možno dvakrát denně, ráno a večer, proveďte dvanáctkrát DECH VĚČNOSTI. Pak vtáhněte břicho dovnitř a na okamžik zadržte dech. Potřinácté (můžete také počítat znovu od začátku), si představujte, jak dech vychází ze Středu Síly vašeho solar plexu (z Jádra vašeho Svatého Srdce) do přední části vašeho těla. Vzorec Věčnosti je nyní nastaven vodorovně, nikoli svisle. Při nádechu vychází první vodorovná smyčka z přední části vašeho těla, při výdechu se vám tvoří druhá smyčka za tělem a dokončuje tak symbol Nekonečna. Proveďte takto šestkrát DECH VĚČNOSTI. Tím se sám od sebe okolo vašeho těla utvoří vzor dvanácti smyček, které vás zcela obklopí jako okvětní lístky. Když svým dechem vytvoříte poslední smyčku, znovu na okamžik zadržte dech, než se vrátíte k běžnému způsobu dýchání. Poté jen vědomě vdechujte a vydechujte, a představujte si, jak z vás do světa proudí Podstata Tvoření. Vizualizujte si také Světelné spirály, které vás spojují s Pyramidou Světa a s mnohými Pyramidami, které jste již vytvořili ve vyšších dimenzích. Tím budete sdílet Částice Lásky/Světla se zbytkem světa a posilovat své vize všeobjímající Božskou Životní Silou.

Najděte si chvíli a dokončete tento posvátný proces tak, že se zaměříte na Střed svého Svatého Srdce a procítíte jeho celistvost a nekonečnou lásku, která se šíří vaším tělem. Nyní jste spojeni s Řekou Života, která je nevyčerpatelným zdrojem Pevných Adamantinových částic. Je skutečná, milovaní. Je opravdová a přináší vám ten nejkouzelnější, nejnádhernější pocit, jaký jen můžete v této pozemské tělesné schránce zažít. Zakoušíte s ní totiž čistou láskyplnou Podstatu Stvořitele.

Odvážní moji, nebojte se toho, co přichází, neboť když je vaše srdce i vaše záměry čisté, jste ve vlivu a pod ochranou Světla Stvořitele. Neslíbíme vám, že si již nebudete procházet obtížnými zkušenostmi. Cestu polarity a duality totiž musíte celou projít dřív, než vystoupíte do výšin, kde je klid a harmonie. Vždycky se před vámi budou objevovat překážky, lekce a příležitosti, abyste mohli dále rozšiřovat své vědomí a přijímat tak další části svého Božství.

Vězte, že situace a problémy, které vám přijdou do cesty, většinou nevyřešíte na úrovni, na které vznikly. Musíte se povznést nad konflikty prožívané vaším egem a vnímat celou situaci skrze lásku, z nadhledu Mistra. Uvědomujte si ve své mysli jednotu, která nikdy nebyla narušena, svět, který je ve všem dokonalý a SAMI SEBE, zářící, dokonalé, uprostřed takového ráje. Na slabosti v srdci, na nerozhodnost a zapírání již není čas. Váš svět se radikálně mění, ať chcete nebo ne. Není tedy spíše čas na to, přijmout dary, které vám přinášíme, a postoupit s lehkostí a radostí vstříc budoucnosti? Je naší nejvyšší radostí a ctí vám sloužit. Nikdy nezapomínejte na nepodmíněnou lásku, kterou k vám cítíme.

JÁ JSEM Archanděl Michael.

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


Život vyžaduje rozmanitost...

15. října 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Žij a pracuj, ale nezapomínej na hru a radost ze života. Ve všem je nutné dosáhnout rovnováhy. Příliš mnoho práce a nedostatek uvolnění činí život jednostranným a člověka otupělým a nezajímavým. Ve všem, co děláš, hledej dokonalou rovnováhu a shledáš, že život skutečně přináší radost. Život vyžaduje rozmanitost, tak proč se nepokusíš o něco nového a nezvyklého, ne z nudy nebo z nedostatku vytrvalosti, ale proto, že si uvědomuješ potřebu změny? Uděláš-li to bez nejmenšího pocitu viny, zjistíš, že jsi schopen své povinnosti vykonávat s novým postojem, a navíc s opravdovou radostí. Jaký má život smysl, jestliže z něho nemáš radost a netěší tě vše, co děláš, ať je to práce, nebo hra?


Arkturiáni – Arkturiánsky koridor, časť 3 - Aktivovanie portálu vašej epifýzy část první

14. října 2012 v 23:07 Vývoj vědomí bytostíArkturiáni - Arkturiánsky koridor, časť 3 - Aktivovanie portálu vašej epifýzy
Uveřejnil(a) Láďa
Čtvrtek, 11 Říjen 2012 11:50
Přijala Dr. Suzan Carolls, listopad 2010

Vítame vás pri pokračovaní tretej časti našej cesty cez Arkturiánsky koridor. Odkedy ste znova vstúpili do koridoru, učili sme vás o mnohých interdimenzionálnych portáloch, ktoré sa nachádzajú na tele Gaie. Teraz by sme váš radi učili o interdimenzionálnom portáli nachádzajúcom sa vo vašom fyzickom tele, vo vašej epifýze (šiškovité teliesko). Pri príprave na aktiváciu vášho osobného portálu by sme vás radi trochu oboznámili s mnohými vírmi, ktoré otvárajú vašu realitu.

Vzhľadom na postupné pozmeňovanie trojdimenzionálnych zákonov času a priestoru, sa stáva viac vírov viditeľnými, ale obvykle ich zahliadnete iba kútikom oka. Pokým nezačnete "veriť" týmto víziám, zmiznú hneď ako sa na ne pozriete priamo. Mnoho udalostí, ktoré sa stanú v blízkej budúcnosti upevnia vašu schopnosť veriť v "nemožné." Napríklad vaša Galaktická Rodina stále viac komunikuje so svojou pozemskou skupinou v ľudskej podobe a tiež aj zviditeľňujú svoju prítomnosť vo vašom každodennom živote.

Okrem toho, čím viac sa vás bude prebúdzať, budete objavovať pravdu o mnohých patentoch technológií, ktoré vám boli tajené. Keď budú tieto technológie k dispozícii, zmenia váš svet. Tieto patenty obsahujú voľnú energiu, antigravitačné automobily, použitie známych minerálov na absorbovanie toxických látok, postup na vytvorenie interdimenzionálneho portálu a mnohé ďalšie. Tí, ktorí "slúžili svojmu Ja," vládli dlhú dobu na vašom svete. Čím viac obyvateľov Zeme bude komunikovať so svojim Multidimenzionálnym JA, ďalšími prebudenými ľuďmi, Gaiou a ich Galaktickou Rodinou, znovu získajú silu a odvahu, aby sa postavili klamstvám, ktoré ich ovládali.

Víry

Vír je zložený z dvoch častí. Jedna časť je neviditeľný zdroj, ktorý vír vytvára. Druhá časť je vonkajšia špirálovito stočená energia, ktorá vychádza z tohto zdroja. Táto špirála robí vír zrozumiteľným. Vír na severnej pologuli bude rotovať v smere hodinových ručičiek, zatiaľ čo vír na južnej pologuli bude rotovať opačne.

Vír je známy tiež ako červia diera, portál, koridor a/alebo hviezdna brána. Červia diera je hypotetický tunel spájajúci dva rôzne body v časopriestore a umožňuje vám slobodne cezeň cestovať v rámci 3D obmedzenia času.

Portály sú víry, ktoré existujú na "miestach," kde bola dokončená premena na štvrtú dimenziu. Gaia rezonuje v štvrtej a piatej dimenzii v rôznych oblastiach jej tela, v rôznych časoch. Čas a miesto sa menia v závislosti na viere a očakávaniach Bytostí žijúcich v tejto oblasti a tiež aj hviezdnym vplyvom. Niektoré Portály sú otvorené iba pri určitých mesačných a hviezdnych konšteláciách, zatiaľ čo iné sú otvorené výlučne iba na základe očakávaní Bytostí nachádzajúcich sa v blízkosti "možného portálu."

Používame výraz "Bytosť," pretože existuje množstvo životných foriem s veľkou silou, ktoré navštevujú, alebo žijú na vašej Zemi a môžete si ich všimnúť iba pri rozšírenom vnímaní. Mnohí z vás teraz začínate tieto interdimenzionálne Bytosti vidieť periférnym videním, alebo počujete zvuk tak tenučký, že si myslíte, že zaznel iba vo vašej hlave.

Pretože tieto Bytosti sú plne spojené so svojim Multidimenzionálnym JA, nie sú obmedzené na používanie áut, lietadiel, vlakov alebo akýchkoľvek iných dopravných prostriedkov, ktoré sa pohybujú priestorom na to, aby dosiahli nejaké miesto za nejaký čas. Namiesto toho si ľahko všimnú Portál, tak ako si začínajú všímať mnohí z vás, a otvoria ho svojím očakávaním. Ako sme však už uviedli, niektoré Portály sa otvoria iba božským vplyvom. Tieto Portály sú zvyčajne medziplanetárne alebo medzi galaktické. Medziplanetárne a medzi galaktické Portály sú štandardne nezávislé na božskom vplyve a otvárajú sa pomocou očakávania Bytosti, ktorej vedomie vibruje na dostatočne vysokej frekvencii na to, aby dokázala tento Portál rozpoznať a otvoriť.

Portály a vedomie

Platí, že ak je vaše vedomie dostatočne vysoké na to, aby si všimlo Portál, dokáže ho aj otvoriť. Vravíme "všimlo," pretože nejde iba o víziu, ktorá určuje polohu Portálu. Portály môžete cítiť, počuť, môžete Vedieť, že sú tam, alebo ich vidieť svojim rozšíreným vnímaním. Najskôr ich budete vnímať iba svojou predstavivosťou, pretože na to, aby ste ich mohli plne identifikovať, sa potrebujete zbaviť starých programov 3D myslenia.

Jedným z dôvodov, prečo je doprava na vašej planéte taká problematická je ten, že núti vaše mentálne programovanie prijať koncept jednoduchého vstupu do Portálu. Ak si myslíte, že je niečo "možné," môžete nastaviť svoje vedomie na frekvenciu reality, v ktorej sa daná vec prirodzene vyskytuje. Na druhej strane, ak si myslíte, že je niečo nemožné, tak aj je. Bolo by úžasné, keby ste mohli ľahko postúpiť v mysli k "možnému," ale pokým máte 3D mozog, niektoré veci musíte prijímať postupne.

Našťastie si všetci sťahujete svoj Multidimenzionálny Operačný Systém. Avšak Kolektívne Vedomie stále používa Operačný Systém tretej dimenzie. Keďže ste všetci JEDNO, sila kolektívneho presvedčenia stále obmedzuje tých, ktorí plne začlenili Multidimenzionálny Systém. Vy, naši drahí, ste pioniermi, ktorí sa zbavili vplyvu tých, ktorí stále veria a žijú v starej paradigme.

Existujú aj miesta, kde sa nachádzajú dočasné Portály, tak ako naše kruhy v obilí. Tieto Portály sú interdimenzionálne. Bytosť, napríklad z inej planéty a/alebo galaxie, ktorá nie je zviazaná Zemským kolektívnym vedomím, môže použiť náš dočasný kruh v obilí ako interdimenzionálny Portál. Bytosť, ktorá VIE, že môže použiť náš kruh v obilí za týmto účelom, dokáže otvoriť interdimenzionálny Portál, pomocou ktorého sa môže teleportovať na svoju loď alebo planétu so silou svojich rozšírených myšlienok, pocitov, presvedčení a očakávaní. Môže na svoju loď transportovať aj niekoho ďalšieho, nie len seba, pretože my v Galaktickej Federácii medzi sebou spolupracujeme a pomáhame si navzájom všetkými spôsobmi. Tiež pomáhame a spolupracujeme s mnohými, ktorí sú teraz na Zemi. Niektorí iba navštívili vašu planétu, ďalší sa "narodili" v pozemskom tele.

Koridory a hviezdne brány

Teraz vám povieme o koridoroch takých, ako je ten náš. Koridor je Portál, ktorý nie je spojený so žiadnym miestom. Je to Portál vonkajšieho priestoru. Existujú ďalšie interdimenzionálne Portály/Koridory ako je ten náš, ale my sme teraz vo vašej oblasti, pretože vaša planéta je na pokraji Vzostupu, prejavenia sa vo vyššej dimenzii. Môžeme premiestniť náš Koridor, pretože naša rezonancia presahuje hranice priestoru a času. Preto môžeme mať toľko Koridorov, na toľkých "miestach," koľko je potrebné. Ale pretože rezonujeme ako JEDNO vnímame, že máme JEDEN Koridor s otvormi do mnohých odlišných realít.

Chápeme, že mnohé naše správy nie je ľahké pochopiť. Na druhej strane dôvod, prečo nemôžete chápať, je ten, že ide o nové idei. Keď sa dozviete nejakú novú myšlienku, nie je v podobe, v akej ju dokážete poznávať. Preto vám tieto veci pripadajú nemožné a máte problém ich pochopiť. Avšak keď opakovane prijmete toto poznanie do svojho vedomia, zapojíte ho postupne do vášho Operačného Systému. Keď bude stále viac a viac ľudí aktivovať svoj Multidimenzionálny Operačný Systém, kolektívne presvedčenie o "nemožnosti" bude prepísané Vedomosťami vašej Duše.

Hviezdne brány sú brány na medziplanetárne a medzi galaktické cestovanie. Hviezdna brána je kruhový objekt skonštruovaný z prvkov sveta, v ktorom sa nachádza. Tieto Hviezdne brány sú vyrobené technologicky a nevyskytujú sa prirodzene ako víry. Na vašej planéte bolo zostrojených mnoho Hviezdnych brán, ktoré vás prepájali s mnohými ďalšími svetmi, z ktorých väčšina rezonovala podobne ako vaše fyzické telá.

Hviezdne brány sú založené na fakte, že priestor a čas sú ilúzie tretej dimenzie a mätú vedomie tých, ktorí do nich vstúpia, aby verili, že prekonali obrovskú vzdialenosť. V skutočnosti cestovali TERAZ a vstúpili do jedného z nespočetných paralelných svetov, ktoré rezonujú na rovnakej frekvencii reality.Ak cestovateľ nemá multidimenzionálne vedomie, jeho telesná schránka môže byť veľmi popletená a poškodená nesprávnym použitím Hviezdnej brány.

Vodcovia vášho sveta objavili Hviezdne brány už veľmi dávno.
Nanešťastie ich použili a použili aj podobné zariadenia, ktoré mali rôzne tvary a veľkosti, s negatívnym a sebeckým zámerom. Tým spôsobili poškodenie holografickej matice vašej reality tretej dimenzie, ktoré by bolo katastrofické, keby pokračovali v ich používaní s týmto zámerom. Našťastie väčšina Hviezdnych brán bola demontovaná. Najlepšie sa dá interdimenzionálne cestovať pomocou multidimenzionálneho vedomia vašej Duše/JA. Ego/ja tretej dimenzie je príliš náchylné k snahe ovládať druhých. Keďže sa všetka energia pohybuje v kruhu, negatívny zámer sa vráti k svojmu pôvodcovi, ktorý dostane to, čo poslal.

Otvorenie Tretieho Oka

Každý z vás má svoj osobný Portál, ktorý sa nachádza v epifýze. Vaša epifýza, Korunná čakra je v strede vášho mozgu za hypofýzou, čakrou Tretieho Oka. Keď začne stúpať vaša Kundalini z Koreňovej čakry do čakry Tretieho Oka, dokážete otvoriť vaše Tretie Oko. K tomuto otvoreniu dôjde vďaka spojeniu fyzickej energie prvých šiestich čakier s multidimenzionálnou energiou vstupujúcou do epifýzy v Korunnej čakre. Keď je vaše Tretie Oko otvorené, Portál epifýzy sa začne pomaly alebo rýchlo vracať k plnej aktivite.

Každý z vás má za sebou nespočet interdimenzionálnych ciest, ktoré ste vykonali najmä ako deti. Ale na väčšinu z nich ste zabudli, pretože nedokážete začleniť tieto zážitky do svojho bežného života.Teraz sa rodí stále viac detí s otvoreným Tretím Okom a plne aktivovanou epifýzou. Keďže je vaša realita "prebudenejšia," nemusia ich tieto deti "zavrieť," ako mnohí dnešní dospelí, ktorí to museli urobiť kvôli každodennému prežitiu.

Najdrahší, radi by sme vám pripomenuli, že "prežitie" je slovo, ktoré bude skoro vymazané z vášho slovníka, pretože všetci budete vedieť, že nemôžete zomrieť. Už čoskoro sa úplne rozpomeniete na všetko, čím ste - Nekonečné Bytosti JEDNÉHO. Vaša epifýza je vnútorný vír, ktorý vám umožňuje interdimenzionálne cestovanie so zachovaním si svojho pozemského fyzického tela. V čase planetárneho Vzostupu budú vaše fyzické telá nahradené svetelnými telami a interdimenzionálne cestovanie sa pre vás stane "normálnym."

Váš osobný Portál

Zatiaľ vám Portál epifýzy slúži ako Osobný Portál, cez ktorý vstúpilo vaše Multidimenzionálne JA do pozemskej reality. Je to tiež Portál, cez ktorý sa môžete vrátiť do nespočetných realít vášho JA. Váš Portál epifýzy je naplnený tekutým svetlom a mikrokryštálmi kalcitu. Kryštál je pevná látka, v ktorej sú atómy, molekuly a ióny usporiadané do pravidelného, opakujúceho sa vzoru.

Dr. Marcel Joseph Vogel dokázal, že kryštalický rast môže byť upravený vzorcom vĺn ľudských myšlienok, pretože ľudia myslia vo vzorcoch. Tieto vzorce myšlienok sa pohybujú energeticky a majú určité frekvencie. Strachom naplnené vzorce myšlienok nesú nízku frekvenciu, zatiaľ čo láskou naplnené vzorce myšlienok nesú vyššiu frekvenciu.

Pretože sa myšlienkové vlny pohybujú energeticky na určitej frekvencii, môžu byť zachytené, uložené a prenášané kryštálom, ako napríklad mikrokryštálmi v epifýze. Navyše kryštály majú pamäť. Preto rovnako ako sa kryštál môže použiť v počítači na ukladanie softvéru, môžu byť použité na ukladanie vzorcov myšlienok. Takto sú strachom alebo láskou naplnené vzorce myslenia uložené na "pevnom disku" vášho mozgu, aby vás povzbudili v opakovaní týchto vzorcov. Z toho dôvodu dlhodobé strachom naplnené myslenie vytvára zvyk života v strachu, zatiaľ čo dlhodobé láskyplné myslenie vytvára zvyk láskyplnej existencie.

Mikrokryštály vo vašej epifýze pracujú rovnakým spôsobom ako staromódne kryštálové rádio (Primitívny rozhlasový prijímač, ktorý ku svojej činnosti nepotrebuje napájanie. Energia, ktorá rozkmitáva membránu jej slúchadla, sa berie priamo z vysielaného signálu. wikipedia). Avšak väčšina frekvencií prijímaných epifýzou nespadá do škály, ktorú dokážu ľudia vnímať. Preto môžu byť vnímané ako farby a zvuky. Kvôli tomu mnohé správy, ktoré prijímate z vyšších dimenzií obsahujú farby a tóny. Taktiež ak sú vaše vzorce myslenia naplnené strachom, nesú nižšie frekvencie a nastavujú váš Portál epifýzy na nižšie frekvencie Svetla. Na druhej strane ak vaše myšlienky rezonujú na frekvencii lásky, nastavíte tým svoj Portál epifýzy na vyššie frekvencie. Keď získate Majstrovstvo v kontrole svojich myšlienok, váš Portál epifýzy bude nastavený na vyššie frekvencie láskyplných myšlienok. Potom budete schopní preložiť viac z týchto svetelných a zvukových správ do Svetelného Jazyka.

Keď prvý krát otvoríte svoj Portál epifýzy, budete prijímať predovšetkým zvukové správy.
Ak si budete priať premeniť tieto správy na svetlo, konkrétne na Svetelný Jazyk, budete musieť zvýšiť frekvenciu zvuku o 40 oktáv. Ako to môžete dosiahnuť? Odpoveď je, že tým, že vy sami expandujete, odovzdávate sa svojej Duši. Keďže všetka energia súvisí s rýchlosťou svetla, podľa Einsteinovej rovnice E = mc2, keď sa dve frekvencie stretnú, vyššia frekvencia zvýši rezonanciu tej nižšej.

Preto keď sa odovzdáte svojej Duši/JA, umožníte vesmírnemu svetlu a bezpodmienečnej láske vstúpiť do vášho Portálu epifýzy a táto energia zvýši rezonanciu vašich mozgových vĺn, vedomia, vzorca myslenia a vnímania. A tak keď sa odovzdáte svojej Duši, vaše vedomie sa zvýši natoľko, aby ste mohli vnímať vyššie oktávy Svetelného Jazyka. V skutočnosti ide o bežný zážitok - stiahnutie Svetelného Jazyka, keď máte plne otvorený a aktivovaný váš Portál epifýzy.

Ďalším dôležitým bodom súvisiacim so schopnosťou prijímať svetelné správy vašim Osobným Portálom je ten, že mikrokryštály vašej epifýzy majú piezoelektrické vlastnosti. Piezoelektrina (Piezoelektrické javy alebo piezoelektrina alebo piezoelektrickosť sú javy, pri ktorých v kryštalických dielektrikách (napr. kremeni) vzniká mechanickou deformáciou elektrický náboj. Naopak, elektrické pole v týchto dielektrikách vyvoláva mechanické deformácie. wikipedia) sa hromadí v určitých pevným látkach, ako sú kryštály, niektorá keramika, kosti, DNA a rôzne proteíny. Preto sa určité kryštály používajú v tlakomeroch, oscilátoroch, rezonátoroch a vlnových stabilizátoroch. Kryštály majú schopnosť aj otáčať roviny polarizácie svetla na vyššiu frekvenciu ultrafialového žiarenia. Ultrafialové žiarenie má najvyššiu frekvenciu zo svetelného spektra 3D, preto slúži ako brána k vyšším dimenziám.

Vedci sa domnievali, že vlny Globálneho Systému pre Mobilnú komunikáciu (GSM) tvoria nový mechanizmus transdukcie (Transdukcia je prenos genetického materiálu (DNA) z jednej bunky do druhej pomocou vírovej častice. wikipedia) v membráne epifýzy pomocou mikrokryštálov. GSM je digitálna technológia, ktorá umožňuje uskutočniť až osem telefonických hovorov naraz na jednom kanáli. Toto poukazuje na potenciál vášho Portálu epifýzy prijímať viaceré správy v jedinom okamihu TERAZ. V skutočnosti ovláda epifýza vaše udržanie pozornosti na vnútorný svet pri spánku alebo meditácii alebo na vonkajší svet fyzickej reality. Takže vám táto schopnosť vnímať viac podnetov pomáha pri naladení sa na svoje vnútorné JA, zatiaľ čo v rovnakom čase udržiava spojenie s vašim fyzickým životom.

Váš veľký mozog je vašim osobným "spiacim obrom," pretože je centrom elektromagnetickej rezonančnej sily vášho fyzického tela
.
Epifýza je kladným pólom a slúži ako neuro-endokrinologický vysielač, ktorý prenáša multidimenzionálnu informáciu do hypofýzy.Hypofýza, ktorá funguje ako záporný pól, potom prijíma informácie a rozposiela ich do celého veľkého mozgu. Potom mozgová kôra zhromaždí rôzne frekvencie informácií do buniek mozgu, ktoré sú navrhnuté tak, aby menili elektromagnetické frekvencie na elektrický prúd. Tento elektrický prúd ovplyvňuje vaše myšlienky, činy a správanie a vysiela ich von do vašej reality cez vaše zámery.

Keď táto pretvorená vesmírna energia narazí na súčasnú Zemskú mriežku, je znovu pohltená vašou epifýzou spôsobom, ktorý vytvára ilúziu lineárneho priestoru/času tretej dimenzie. Avšak nová Zemská mriežka bude aktivovaná v roku 2012 a umožní vášmu mozgu prijať pomocou epifýzy najmenej o dve oktávy svetelných vĺn viac. Nový receptor bude potom rásť, aby mohol pojať zvýšené frekvencie svetelných vĺn. To vyvolá zážitok vyššej dimenzie a dramaticky zmení vašu realitu.

Endokrinný systém

Pre zaistenie vyššej úrovne vedomia, vytvárajú hormóny epifýzy pocit pokoja, kľudu a dokonca až blaženosti. Hormón melatonín zhromažďuje svetlo vo vašom Portáli epifýzy. Je to toto svetlo, ktoré vidíte vnútri, keď meditujete alebo ste v stave blaženosti. Serotonín je hormón, vďaka ktorému sa cítite pokojní a vycentrovaní a nachádza sa tiež v epifýze. Melatonín vám pomáha byť "prebudený" počas spánku a DMT (dimetyltryptamín), ktorý sa nachádza aj v ayahuaske, rastline používanej pri šamanských cestách, vám umožňuje "vidieť" iné dimenzie a reality počas spánku a /alebo meditácie.

Epifýza zdieľa prichádzajúce svetelné informácie s hypofýzou, ktorá ich rozvádza do celého vášho tela pomocou ostatných endokrinných žliaz. Keďže tento cyklus multidimenzionálneho svetla a bezpodmienečnej lásky zvyšuje úroveň vášho vedomia a tým aj vaše láskyplné myšlienky a pocity, rezonancia vášho fyzického tela sa neustále zvyšuje. Takže postupne premieňate svoje fyzické telo na svetelné telo.

Narodili ste sa s otvoreným Portálom epifýzy, ale život v tretej dimenzii ho zavrel. Avšak mnohí z vás znova otvorili svoj Osobný Portál zvyšovaním svojej rezonancie pomocou meditácií, duchovných cvičení a zdravým životom. Okrem toho sa v súvislosti s vyššími frekvenciami Gaie dnes rodí veľa detí, ktoré sú schopné udržať si plne funkčnú epifýzu a otvorený Osobný Portál.

Otvorený portál nastaví ich mozgové vlny nie na 3D beta vlny, ale na multidimenzionálne théta vlny a vyššie. Ak by ste mali možnosť cestovať vesmírom a hovoriť so svojou dušou, chcelo by sa vám upratovať si izbu, robiť si domáce úlohy alebo pripravovať sa do školy? Vesmír je školou pre tieto prebudené deti a niektorí členovia vášho školského systému sú dostatočne prebudení na to, aby sa mohli spojiť s týmito deťmi zmysluplným spôsobom. Rodičia sa tiež snažia zvládnuť to.

Avšak toto čoskoro sa zmení ešte viac a viac "dospelých" sa prebudí a prebudené deti vyrastú do dospelosti. Títo prebudení dospelí budú tiež uprednostňovať cesty do vyšších dimenzií a návštevy Galaktických Rodín. Chodenie do práce, šoférovanie, platenie účtov a upratovanie nebude také zaujímavé ako interdimenzionálne cestovanie a multidimenzionálne vytváranie novej reality. Takže čo ste, svedomitý rodičia a pracovníci? Odpoveď je: "VY meníte realitu a robíte to TERAZ."

Starostlivosť a udržiavanie Osobného Portálu

O svoj portál epifýzy sa staráte rovnako ako o svoje fyzické telo výberom dobrej stravy, cvičením, meditáciou, dostatkom spánku, kontrolou stresu a časom stráveným na slnku
. Aj čas strávený v mesačnom svite je dobrý. Vyskúšajte mesačný kúpeľ. Vaša epifýza je váš interdimenzionálny portál k vášmu multidimenzionálnemu JA a potrebuje zdravé telo, aby dokázala integrovať zmeny vo vašom živote, ktoré nastanú keď si otvoríte tento portál.

Plne otvorená epifýza vytvára stav hlbokej meditácie (mozgové vlny théta) počas stavu bdenia. Preto sa môžete cítiť "mimo" a "dezorientovaní," pretože sa prispôsobujete normálnemu životu s vyššou rezonanciou vedomia. Najväčšou výzvou je zostať uzemnený vo fyzickej realite, zatiaľ čo žijete "normálny život" s théta mozgovými vlnami. Našťastie théta vedomie dokáže vytvoriť každodenné zázraky tvarovaním energie pozitívnym zámerom a bezpodmienečnou láskou.

"Palivom" na udržiavanie tohto portálu otvoreného je telesný endokrinný a hormonálny systém. Hormóny endokrinného systému prenášajú multidimenzionálne svetlo a bezpodmienečnú lásku do celého vášho tela pomocou mozgomiešneho moku a krvného obehu. Tieto hormóny regulujú energiu a funkčnosť fyzického tela. Ak je endokrinný systém predráždený vytvára energetický nápor a nerovnováhu.

Mnohí z vás zažívajú "nápory sily" v epifýze, kvôli obrovskému množstvu elektromagnetického vyžarovania z Galaktického Stredu. Tieto nápory sily môžu ľahko predráždiť váš endokrinný systém, ktorý potom produkuje stres, nevoľnosť a oslabuje váš imunitný systém. Epifýza a hypofýza pracujú spolu ako bioenergetický "plošný spoj" vášho biologického počítača - mozgu. Epifýza prijíma točité vlny z Galaktického stredu a potom ich vysiela do hypofýzy.

Epifýza reguluje vylučovanie hormónov celého endokrinného systému. Keď endokrinný systém príjme vesmírne svetlo z epifýzy, rozvedie ho do celého tela, aby udržalo hormonálnu rovnováhu. Ak je epifýza predráždená môže dočasne predráždiť štítnu žľazu (krčná čakra) a nadobličky (koreňová čakra), produkovaním náporov energie a pocitom "povznesenia." Tento energetický nápor spôsobí nerovnováhu v tele a ak trvá príliš dlho, môže spôsobiť pohasnutie nadobličiek alebo vyčerpanie.

Predráždenie endokrinného systému môže produkovať aj extrémnu fyzickú únavu, keď štítna žľaza kolíše medzi zvýšenou aktivitou a zníženou aktivitou s cieľom regulovať kolísanie energie v tele. To môže spôsobiť depresiu a nevoľnosť, pretože chemické látky mozgu ako serotonín sú tiež v nerovnováhe. Dôsledkom toho môže byť zažívanie extrémnych fyzických alebo emocionálnych symptómov, keď sa telo snaží zvládnuť tento nový nápor evolučnej energie.

Týmus (detská žľaza) ovláda váš imunitný systém a je energetickým portálom Vyššieho Srdca, kde môžete zažívať multidimenzionálne svetlo a bezpodmienečnú lásku. Kvôli tomu sa hovorí, že láska lieči. Srdečná čakra ovláda aj pľúca. Preto fyzické dýchanie cez Vyššie Srdce vyvoláva pocit bezpodmienečnej lásky a aktivuje čakru imunity (srdečnú čakru). Inak povedané Láska Lieči. Najlepší spôsob ako upokojiť svoje telo, je pomocou dýchania.

Keď sa nadýchnete cez otvorené Tretie Oko, pritiahnete si vesmírne torzné (kruhové, točité) vlny prepletené so serotonínom, ktoré vás upokoja, melatonín a DMT vás zas osvietia. Potom, keď vydýchnete cez vaše Vyššie Srdce, rozšírite svoj zážitok bezpodmienečnej lásky, ako keby ste zdieľali svoj dar so všetkým živým. Tento druh dýchania spôsobí prúdenie multidimenzionálneho svetla a bezpodmienečnej lásky von z celého vášho tela.

Tento pocit vytvára rovnováhu nadbytočnej elektrickej stimulácie v epifýze tým, že navodzuje pokoj a lásku. Čím viac budete trénovať hlboké dýchanie, aby ste sa naučili "vedome dýchať," tým viac budete aktivovať funkciu thýmu, ktorý nie len zveľaďuje pocity bezpodmienečnej lásky, ale aj podporuje váš imunitný systém.

Pamätajte, že váš Portál epifýzy funguje dvomi spôsobmi. Prijíma torzné vlny prúdiace z Galaktického stredu a berie vás Domov na návštevu k vášmu skutočnému JA. To najlepšie, čo môžete urobiť pre svoj portál je vizualizovanie seba nie ako človeka, ktorý je na návšteve vo vyšších dimenziách, ale ako svetlo, ktoré navštívilo vaše fyzické telo. Inak povedané, pozerajte sa na seba ako na samostatný fotón v zjednotenej JEDNOTE Multidimenzionálneho Svetla.

Príbeh fotónu

Cestoval som cez Galaktický stred a prišiel som pomôcť Pozemšťanom v ich prebúdzaní. V skutočnosti hľadám človeka, ktorý mi dovolí vstúpiť do seba cez jeho/jej Korunnú čakru. Áno, znamená to byť človekom, ktorý je pripravený otvoriť svoje Tretie Oko.

Snáď môžem pomôcť. Vstúpil som cez portál epifýzy a čakám vnútri v ľudskom mozgu. Rád by som vstúpil do vedomia tejto osoby, aby som s ňou mohol zdieľať môj dar multidimenzionálneho svetla a bezpodmienečnej lásky. Avšak pravidlo slobodnej vôle spôsobuje, že to nemôžem urobiť bez pozvania. A preto budem čakať.

Rešpektujem ľudí, pretože dokázali prežiť tretiu dimenziu a sú v procese Prebúdzania. Boli odrezaní od JEDNÉHO po celé veky. A napriek tomu sa teraz nejak prebúdzajú. Našťastie je moje čakanie krátke, pretože moja prítomnosť v epifýze ju stimuluje, aby produkovala DMT, ktoré navodzuje pocit eufórie a rozširuje vedomie. Serotonín sa tiež uvoľnil, pretože reaguje na pozitívne pocity.

V reakcii na tieto pocity sa človek stáva láskavejším
. Z toho dôvodu som pozvaný vstúpiť do rozširujúceho sa vedomia a ponáhľam sa do priestoru, ktorý vyzerá ako tmavá jaskyňa. Zakrátko vstúpim do obrovskej jaskyne v tvare obráteného trojuholníka. Celá jaskyňa je naplnená trblietavou tekutinou s kryštálmi a ja pokojne vstúpim. Moje veľké Svetlo okamžite ožiari predtým tmavú jaskyňu. Na dlhej streche jaskyne vidím nespočet svetiel, ktoré žiaria s oveľa nižšou frekvenciou, než je tá moja.

Zadržiavam moje Svetlo, aby som tejto osobe neublížil. V mieste, ktoré sa zdá byť prednou časťou jaskyne, je kruhový vír, ktorý vyzerá ako keby visel zo stropu. Tento vír mi pripadá ako dávkovač mocných chemikálií a hormónov. Za mnou visí zo stropu ďalší vír v tvare kužeľu. Tento vyzerá tiež ako továreň na hormóny. Zatiaľ čo prvý vír vyzerá ako keby vysielal, druhý akoby prijímal. Je to tento druhý vír v zadnej časti jaskyne, ktorý je mojim cieľom, pretože sa zdá, že ide o receptor Svetla vyšších dimenzií. Keď k nemu dorazím, zistím, že to je aj miesto, kde mám vstúpiť.

Ale najskôr cítim, že musím vojsť do inej žľazy, ktorá je na opačnom konci jaskyne, pretože viem, že tam sa nachádza hlavné kontrolné centrum fyzického tela. Keď dorazím k víru zistím, že táto osoba môže teraz prijať iba malé množstvo môjho Svetla. Preto sa šprintom vrátim na moje predošlé miesto v zadnej časti jaskyne.

Zisťujem, že moja krátka návšteva miesta, o ktorom teraz viem, že je hypofýza, bola dostatočná nato, aby mi poskytla informácie, ktoré o tejto osobe potrebujem. Teraz presne viem, aké množstvo svetla môže táto osoba prijať bez toho, aby bola životná podpora jej tela preťažená. Preto pomaly zapájam moje fotónové JA do hypofýzy.

Ako sa začleňujem do hypofýzy, trochu ma prekvapí zistenie, že som unášaný späť do kvapaliny jaskyne ako zmenený fotón. Plávam cez jaskyňu a potom cez malý kruhový tunel vstupujem do ďalšej menšej jaskyne. Dlho sa tu nezdržím, pretože som okamžite opäť zapojený do ľudského cievneho systému.

V záblesku svetla JA SOM krv, ktorá vstupuje do každej bunky a atómu tejto biologickej schránky. Zažívanie gravitácie a hustoty je pre mňa jedinečný pocit. Viem, že aj keď si táto osoba nemusí uvedomovať, čo sa deje, spúšťam nesmiernu zmenu v jeho/jej vedomí. Toto rozšírené vedomie zasa začne veľkú premenu pozemského tela.

Je mi ľúto, že moje vyššie vibrácie spôsobujú nepríjemnosti, keď vyzerá, že sa táto osoba necíti veľmi pohodlne vo svojom tele, mysli a emóciách. Avšak viem, že tieto symptómy sú dočasné a že sa táto osoba skoro prispôsobí zrýchlenej vibrácii.

Teraz, keď som precestoval celé telo cez krvné riečište, rozhodol som sa "rozbiť tábor" práve vo vnútri, čoskoro otvoreného Tretieho Oka. Odtiaľto môžem postupne a bezpečne zvyšovať frekvenciu tohto pozemského tela. Usadím sa a relaxujem. Áno, toto bude skvelé predstavenie. Budem sledovať ako sa zvyšujú vibrácie tejto osoby a celej planéty až do piatej dimenzie.

Cítim sa dobre, že som mohol trochu pomôcť. Možno viac mojich fotónových priateľov vstúpi do tejto osoby. Ako sa pozeráme na Zem cez Tretie Oko tejto osoby, budete mať na Zemi parádnu oslavu! Zaujímalo by ma, či táto uzemnená osoba bude niekedy vedieť, že som TU.