Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Říjen 2012

Poselství George Kavassilase pro nadcházející časové období (2011-2013)

27. října 2012 v 9:57 Vývoj vědomí bytostí
Poselství George Kavassilase pro nadcházející časové období (2011-2013) 2 část

2
 • VAROVÁNÍ PŘED PRAKTIKAMI ZÁSTUPCŮ NEGATIVNÍCH MIMOZEMSKÝCH CIVILIZACÍ tzv. GFL (Galaktické federace světla)
Způsoby, jak lidi přesvědčit, můžou mít různé podoby. GK říká, že 4D negativní entity jsou lidem schopni zahrát jakékoliv "divadlo". Nabízí se paralely z běžného života, které většina z nás zažila na vlastní kůži, kdy člověk dobrovolně vstoupí do nerovného vztahu - bankovní úředníci před uzavřením hypotéky či pojištění nebo politici před volbami se na nás také usmívají. Je-li člověk například v zajetí nějakého externího konceptu, kterému věří, může (a pravděpodobně bude) mu jeho syntetická podoba nabídnuta - tj. falešní mesiáši-spasitelé-archandělé-mistři-vyspělé syntetické technologie-příslib osvícení apod. V této souvislosti varuje před mnohými channelingy "tzv." mistrů či archandělů, protože se v drtivé většině případů jedná o zprávy od podvodných entit, vydávajících se za skutečné bytosti, které známe jako mistry či archanděly. Krádež identity bývá oblíbenou praxí negativních entit, proto je důležité, pakliže se channelingy zabýváte, být velice pozorný a nebýt naivní.
Mnohdy v nich bývá namíchána směs pravdy s nepravdou, zprávy působí vznosně, zní sladce, slova nádherně plynou. Což je past na lidi, kteří někde uvnitř přirozeně touží po harmonii a svět channelingů jim skýtá potřebnou útěchu či naději. Ve skutečnosti se však v drtivé většině z nich prezentují informace v takové podobě, aby byl splněn jejich cil - získat důvěru člověka natolik, aby bez přemýšlení a slepě přijal jakýkoliv nabízený scénář. Opět připomíná, že koncepty opírající se o navádění k používání energie či světla zvenku, patří mezi ty falešné, podvodné a skýtající prostor k manipulaci, neboť se dobrovolně vzdáme vlastní síly! GK ještě dodává, že skutečný archanděl Michael by vám jen řekl, že všechna síla je ve vás, tak jak to sdělil jemu. GK v této souvislosti především varuje i před manipulativními civilizacemi, které se prezentují jako Galaktická federace světla (GFL - Galactic Federation of light), jmenovitě pak před zástupci tzv. nordické rasy - vyšší postavy, blond, modré oči.
Zástupci nordické rasy, kteří na Zemi již působí, patří mezi nejnebezpečnější, protože se v nich snoubí doslova andělské vzezření (výsledek ukradeného genetického materiálu) a jednání plné úskoků, falše a v krajním případě i agrese. GK je vtipně přirovnává ke "křížencům" mezi Dalajlámou a James Bondem! Dokážou působit noblesně a duchovně, ale běda, když se jim postavíte a nejednáte podle jejich přání a představ. GK je tak popisuje na základě osobní zkušenosti, podobně jako vše, co prezentuje. (pozn. Je důležité zmínit, že GK neposuzuje mimozemské rasy tzv. "paušálně". Mezi všemi rasami prý najdeme zástupce "dobré" i "zlé", nelze zobecňovat a automaticky přisuzovat nálepky, platí to např. i o tzv. reptiliánech. Vždy je prý důležitý obsah, nikoliv forma. S podobným zjednodušujícím rozdělováním nemůže souhlasit, protože by to bylo, jako kdyby mimozemské rasy hodnotili celé lidstvo na základě např. setkání se zástupcem agresivního motorkářského gangu!

 • SCÉNÁŘ Č.3 A SCÉNÁŘ Č.4
Pro úplný výčet vyústění událostí roku 2012, nám chybí ještě dva scénáře. V souvislosti s procesy Matky Země dojde i k řadě úmrtí během katastrofických událostí, nebude to však záležitost v řádech miliard, spíše miliónů (scénář 3) - tito lidé se na Zem inkarnovali s vědomím, že projdou v tomto čase uvedenou zkušeností, jedná se o jejich volbu. Nicméně i veliká část z těch, kteří zahynou, následně projde do 5D, pouze za jiných okolností (ze 4D) než lidé tady na Zemi (ze 3D). Velice malá část populace pak Vzestupem neprojde ani se neúčastní scénářů 2 a 3, protože se jedná o inkarnované zástupce jednotlivých galaktických civilizací, kteří si sem na Zem přišli pro cennou zkušenost (bude zapsána do jejich genů), o níž se pak podělí v rámci své civilizace. Ti budou vyzvednuti před Vzestupem. Půjde prý o velice malý počet lidí a tito jedinci to prý nyní již o sobě většinou vědí, patrně to nebude váš případ, ale pro úplnost GK uvádí i toto vyústění, tedy scénář č.4.

 • REKAPITULACE VŠECH ČTYŘ SCÉNÁŘŮ
Podle GK je na každém, zda se svobodně rozhodne odevzdat svojí sílu někomu jinému nebo bude čerpat ze svého středu-srdce a nenechá se tak vtáhnout do dramat či falešných her. Dodává, že neříká nikomu, co má dělat, pouze doporučuje Matku Zemi neopouštět. Pokud to však budete cítit jinak, bude to vaše volba, a pak každá cesta zasluhuje respekt. GK také ví, že ve výsledku vše dopadne tzv. WIN-WIN variantou, tj. obě strany zvítězí. Vzestupem prý projde okolo dvou miliard lidí (scénář 1), což je obrovské číslo, ze Země bude ke spokojenosti negativních entit vylákáno prý něco mezi třemi až čtyřmi miliardami lidí (scénář 2), Část lidí zahyne (scénář 3) a velice malá část lidí bude před vzestupem vyzvednuta svými galaktickými rodinami (scénář 4). (pozn. Při setkání se zástupci tzv. galaktické rodiny, prý jde podle GK o okamžitý prožitek či pocit známého, není potřeba slov, nikdo vám nemusí nic vysvětlovat, víte to okamžitě. Odtud plyne i varování před tzv. falešnými zástupci - pokud se vám něco hned nezdá či je kolem toho mnoho vysvětlování, jedná se o podvod.)

 • VŠE, CO POTŘEBUJEME VĚDĚT, NALEZNEME UVNITŘ SEBE!
Vesmír je plný života, plný civilizací. Až dojde ke globálnímu prozření a porozumění této skutečnosti (a okolnostmi se můžeme nechat jen překvapit), mnoho věcí se změní. Ale i pak bude platit, že jak nahoře, tak dole, že mikro je obrazem makra a naopak. Život na Zemi je pestrý, je zde mnoho lidí s různou úrovní uvědomění a porozumění. Každý přirozeně sleduje zájmy, které odpovídají určitému stupni jeho vývoje. Víme, že např. člověk, který je třeba bohatý, vlivný a disponuje možnostmi, které většina nemá, nemusí současně být spirituálně vyspělejší než ti materiálně chudší a automaticky hodný následování a obdivu. Důležitější je obsah, nikoliv forma. Bude potřeba mít na paměti naše zkušenosti a uplatnit podobný střízlivý či zdravý úsudek v situacích, kdy se budeme konfrontovat s něčím novým. A i zde podle GK platí, že vše potřebné, tj. i odpovědi na naše otázky či potenciál k správnému rozhodnutí, najdeme v našich srdcích, tedy uvnitř sebe, nikoliv vně!
Je víceméně veřejným tajemstvím, že se připravuje způsob, jak na světovou scénu uvést fenomén mimozemských civilizací, mnohé z nich za oponou spolupracují s vládami či soukromými nadnárodními subjekty řadu desetiletí, jejich další utajování není v zájmu připravovaného scénáře, tj. vzhledem k roli, kterou tady mají sehrát. Informace o takové spolupráci jsou pro někoho překvapením, pro jiné ne. Jejich výsledkem jsou, mimo jiné, tajné kosmické a vědecké programy, které používají vysoce vyspělé technologie. Pokud pravda stihne vyjít najevo, budeme jistě překvapeni rozsahem těchto programů. Není ale předmětem zájmu se tomu tady hlouběji věnovat, to už dělají jiní.

 • EXISTUJÍ JEN ŠPATNÉ ET CIVILIZACE?
GK však přináší několik velmi důležitých informací. Podle něj, všichni zástupci mimozemských civilizací, které v současně době více, či méně intervenuji do událostí na Zemi (a čím dále do blízké budoucnosti, tím větší bude jejich intenzita) patří do skupiny tzv. false light - falešného světla. Co to znamená? Buď mají jednoznačně negativní úmysly, a tam je to pak jasné, i když míra jejich schopnosti manipulovat realitou dokáže jejich pravé úmysly důmyslně skrýt, nebo sice mají úmysly dobré (tzv.do-gooders), avšak míra jejich uvědomění není na takové úrovni, aby jejich intervence mohly být z nadhledu či vyšší perspektivy vnímány jako adekvátní. GK v této souvislosti uvádí následující paralelu: je to asi tak, jako když "milující" rodič "zkazí" dítě přemírou pozornosti a láskyplné péče - úmysl sice dobrý, výsledek již nikoliv. Tady už tomu rozumíme.
Nezapomeňte, zatím se stále ještě pohybujeme v konceptu hluboké duality. Může se tedy stát, že ta druhá skupina (do-gooders) v dobré vůli nabídne pomoc např. formou vyspělých technologií, které by třeba mohly vyřešit mnohé problémy současnosti. GK však jednoznačně trvá na tom, že stávající realita - matrix, ve kterém žijeme na planetě Zemi, je před svým koncem a rozpadem a že současná situace nesměřuje k vyřešení problémů lidstva s pomocí nových technologií - bude to prý jen příklad neporozumění těch, kteří, byť s dobrými úmysly, sami jsou omezeni dualistickým pohledem na věc a nechápou, o jaký proces se tu skutečně jedná. Pro doplnění, podle GK se bytosti reprezentující civilizace tzv. true light (pravdivého světla) stáhli "ze scény", podobně jako moudrý rodič, který důvěřuje vnitřnímu vedení svého dítěte, protože věří v jeho potenciál.

 • PODOBA 5D REALITY
Podstata změn na planetě Zemi je podle GK taková, že zde život na úrovni 3D přestane existovat, staré barbarské paradigma, kdy zde jeden přežívá na úkor druhého (v přírodě to vidíme všude kolem sebe) zanikne, protože po vzestupu do 5D už nebude potřeba živit se na úkor jiných. Země se promění ve hvězdu, zářící bytost-planetu na jiné vibrační úrovni. Hvězdy jsou podle GK planetami s životem, pouze v jiném frekvenčním pásmu. Na 5D planetě-hvězdě Zemi budou žít lidé, kteří svým vzestupem mimo jiné získají přístup k novému poznání a porozumění, pochopí všechny dílčí aspekty své osobnosti, smysl všech předchozích inkarnací atd.. 5D těla budou živena z organické energie světla, nebude žádný příjem potravy, nebude střídání dne a noci, stále světlo, žádné stíny, žádný spánek, okamžitý přistup k vědění, konstantní pocit plynutí, jednoty a radosti, všudypřítomná harmonie a jistě mnoho dalších okolností.
Popis 5D reality vychází z četných osobních zkušeností, kdy se jeho vědomí dostalo do 5D a on v ní manifestoval své tělo. Země na úrovni 5D již existuje, označuje se jako Avalon či Šambala. GK říká, že se vrátíme tam, kde jsme již byli, jsme na zpáteční cestě napříč dimenzemi, tentokrát však s cenným poznáním, které jsme získali na základě nezměrné řady zkušeností. Vracíme se, a to vysvětluje pocit známého a důvěrného, který lze při kontaktu s uvedenými informacemi zaznamenat uvnitř řady lidí.

 • CO NÁS KVALIFIKUJE PRO PŘÍPADNÝ VZESTUP DO 5D? UVOLNĚTE SE, PROSÍM…
Proces Vzestupu do 5D se týká pouze planety Země - aspektu Božské Matky. (pozn. GK nikdy neopomine vyjádřit Matce Zemi hlubokou úctu a obdiv k dobrovolné oběti, kterou podstoupila, když nám doslova poskytla svoje tělo, které pak bylo mnohdy drancováno a znásilňováno. GK jí (Gaiu) nazývá velikou ženou a dodává, že když se na ní člověk napojí a uvědomí si veškerý kontext její oběti a její bezbřehou lásku ke všemu živému, nebude mu stačit jeden balíček papírových kapesníčků. Lidem, kteří se ptají, jak se s ní spojit, že jim to nejde, jen odpovídá: " Je to přeci tak snadné. Stačí si jen uvědomit a procítit, že dýcháme její vzduch, pijeme její vodu, také vše co jíme, pochází od ní. Nebýt jí, vůbec bychom neexistovali!) 3D realita jako taková nezanikne. Lidé, kteří se dobrovolně rozhodnou Zemi opustit, budou dál pokračovat v životě na úrovni 3D, nikoliv však na planetě-hvězdě Zemi, tady už pro život na úrovni 3D nebudou podmínky - zemská kůra přestane existovat (GK používá pro podobu procesu zániku zemské kůry termín implodovat). Sluneční soustava sice také projde dílčími změnami, nikoliv však tak zásadními.
GK vyjadřuje přesvědčení, že bychom neměli mít v současné situaci pocit, že musíme za každou cenu něco speciálního dělat (např. dostatečně meditovat, jíst správné jídlo atd.), abychom si zasloužili být mezi těmi, kdo vzestupem projdou. Nic z toho není v zásadě potřeba, mnohdy to spíš člověka stresuje, protože má pocit, že není dost dobrý apod. Na druhou stranu, pokud někdo cítí vnitřní vedení něčemu se věnovat, je to tak také v pořádku. Podle něj není Vzestup záležitost nějaké elity nebo nějakých zásluh. Uvádí příklady lidí, kteří nemají čas a energii se v současné době věnovat tzv. duchovní praxi - matka třech dětí, která s nimi žije sama, má dvě zaměstnání a žije každodenními starostmi - vzestoupí, člověk pracující u pásu ve fabrice - i on projde vzestupem, dokonce i někteří z těch, kteří v současnosti hrají tzv. "negativní" roli projdou vzestupem, protože jejich současná inkarnace pouze "vybalancovává" ty předchozí.
Pro některé v tuto chvíli nepřijatelná představa, ale proto je důležité jít s životem bez předsudků - nehodnotit, neposuzovat, respektovat! Každý prožívá přesně to, co právě potřebuje. (pozn. Na četné dotazy posluchačů, zda přeci jen neexistuje nějaká možnost, jak současný proces pozitivně podpořit, uvádí jednoduchou meditaci, ve které se člověk zaměří na světlo vycházející ze svého středu, tedy zevnitř vaší bytosti ven. Zpočátku to prý pro někoho může být těžké, doporučuje tedy zkusit zapojit i ruce, jako by vytahovaly světlo z oblasti vašeho srdce. Meditace však není podmínkou, je to jen doporučení. Nemusí být ani dlouhá, třeba jen v řádu vteřin. Může však podpořit pocit tzv. ukotvení či posloužit jako ochrana před negativními vlivy.)

 • KDE JSOU KOŘENY NAŠÍ VNITŘNÍ NEJISTOTY?
GK říká, že naše vnitřní nejistota je důsledkem dlouhodobé manipulace lidstva, během které v nás byl pěstován pocit méněcennosti a potřeby hledat odpovědi a jistoty venku, vně nás samých. V současné intenzitě zahrnuje manipulace období zhruba 6000 let. Souvisí prý s uvedením Měsíce na oběžnou dráhu Země do podoby, jakou známe teď. Historie Měsíce je kapitola sama o sobě. Původně se prý jednalo u Plejádské plavidlo - umělý planetoid, který sehrál v historii Země zásadní úlohu, protože doslova jako banka života "rozséval" život. Nebýt Měsíce, nebyla by na Zemi nynější úchvatná pestrost veškerého života (fauny a flory), všichni na Zemi jej prý milovali.
Avšak Měsíc padl v dávných dobách do rukou negativních entit, byl zničen (dříve měl svojí atmosféru a život) a zhruba před 6000 lety byl, již coby "mrtvé" těleso, naveden na současnou dráhu a použit jako mocný nástroj manipulace pro vysílání tzv. měsíčního matrixu. Od této doby je mimo jiné geologicky doložitelná přítomnost přílivu a odlivu na Zemi. Negativním způsobem pak vstoupil do přirozeného 28-denního ovulačního cyklu ženy - u žen se začaly objevovat nepříjemné stavy a prožitky v souvislosti s jejich cyklem. Před tím byl prý vázán na stejně dlouhý cyklus Slunce a byl doprovázen euforickými stavy. Také všechna náboženství podle GK zapadají do scénáře masové manipulace - podřízenost, poslušnost, vnější vedení. Abychom se na ně chytli, najdeme v nich samozřejmě mnoho pravdivého, jedná se však o rafinované konstrukty, přizpůsobené k účelu podmanění a ovládání lidstva.
Z vlastní zkušenosti (po mnoha intervencích z řad pozemských i mimozemských negativních entit) však GK ví, že neexistuje nic vně nás, co by bylo silnější než my, a že síla probuzeného vědomí a vnitřního světla odolá všemu. OBAVY LIDÍ V SOUVISLOSTI S PŘECHODEM DO 5D? NENÍ ČEHO SE BÁT! Mnoho lidí si v souvislosti s přechodem do 5D klade otázky a vyjadřuje obavy, které se týkají dětí, domácích zvířecích miláčků a dalšího života na Zemi - vegetace a zvířat. U fauny a flory GK připomíná, že rovněž neexistuje stejný scénář pro všechny, každý má svojí individuální cestu, nicméně přechod se bude týkat i řady z nich. Mezi zvířaty či vegetací, podobně jako u lidí, najdeme ty, u kterých převažují negativní aspekty chování a naopak. Mnozí domácí zvířecí miláčci jsou podle GK vtěleními bytostmi z oblasti galaktické rodiny, protože se dobrovolně rozhodli nám být nablízku a podpořit nás na cestě, ti pak projdou s námi.
Dále tvrdí, že pokud jde o rostlinstvo a vegetaci obecně, probíhá v současné době na planetě doslova boj o minerály, našim očím ukrytý a tudíž bez naší pozornosti. I u vegetace podle něj platí, že část z ní projde, část ne. Například ta část vegetace, která vzestoupí, projde následně (podobně jako člověk) určitou metamorfózou-proměnou. Úplně zaniknou ochranné prvky (jako např. trny apod., nebudou zkrátka potřeba) a jejich výživa bude rovněž na energetické bázi. Pokud jde o děti, rovněž platí princip individuální cesty. Mnoho z nich ale přišlo na Zem s tím, aby pomohly dospělým v přechodu, protože údajně budou přesně vědět, co mají dělat. GK uvádí i příklad, kdy třeba i několikaměsíční děti budou schopni asistovat rodičům v inkriminovaném čase a sdělit jim, co je potřeba udělat - nikoli formou slov či telepatie, ale na úrovni Vědomí-Vědomí. Děti jsou podle GK těmi posledními, o které bychom se měli bát!
Nicméně bude prý docházet k situacím, kdy si v rámci jedné rodiny jednotliví členové zvolí (nebo lépe na úrovni vyššího já již zvolili) odlišnou cestu, a je to tak prý v pořádku, protože všechny zvolené cesty jsou správně a všechny zasluhují respekt. GK v této souvislosti uvádí svůj prožitek budoucího okamžiku, kterým prošel se svojí sestrou. Jeho sestra považuje bratra za blázna, je hluboce zakořeněna v současném matrixu např. ve smyslu orientace na materiální statky atd. V tom prožitku prý nastala situace, kdy GK hovořil se sestrou a najednou jí sdělil svůj pocit, že už nastal jeho čas přechodu a že bude muset odejít do Avalonu (Země na úrovni 5D). Následně se pak před jejíma očima doslova de-materializoval z její reality, z jejího spektra vnímání a ještě "z druhé strany" pak mohl sledovat její užaslý, nevěřícný pohled! Z uvedeného vyplývá, že od určitého okamžiku bude docházet k loučení a mizení lidí ze současné 3D reality. Sám GK uvádí ono loučení s těmi, kteří si zvolili jinou cestu, jako nejtěžší část zkušenosti související s přechodem. Míra otevřenosti našeho vědomí však v té době bude už na takové úrovni, že vším projdeme s hlubokým porozuměním a situaci zvládneme.
Do doby, než dojde k přechodu, GK povzbuzuje lidi, aby se bez ohledu na události "venku", dál věnovali činnostem, které jim v životě přinášejí potěšení a nepřestávali "žít". Není důvod na život rezignovat. V této souvislosti uvádí citát: "Jsi-li uprostřed sázení stromu v situaci, kdy svět najednou zachvátí příchod konce světa, dodělej svoji práci a zasaď ten strom."

 • SETKÁNÍ S PARTNEREM DUŠE
V souvislosti s přechodem do 5D GK také zmiňuje důležitou věc. Bude to čas, kdy se nejpozději každý z nás potká s partnerem své duše (tzv. twin-flame nebo soul-mate). Mnozí se s nimi setkali již nyní, nebo se s nimi právě setkávají, většiny se to ale bude týkat až bezprostředně po přechodu. Před vzestupem bude tedy často docházet k situacím, kdy současní partneři pochopí a poznají, že jejich stávající protějšek není jejich partnerem duše, bude to však silný moment, kde bude převládat uznání, poděkování za kus společné cesty, neboť se vždy jednalo o jejich vzájemnou dohodu, která měla oběma posloužit. Partner duše je tím, kdo přináší pocit celistvosti a harmonie, jako když se opět spojí dvě části, které kdysi tvořily jeden celek. Nicméně, GK upozorňuje, že společná cesta partnerů duše na úrovni 3D nemusí podle GK vždy znamenat procházku růžovou zahradou bez výzev a zkoušek v podobě různých dramat. Říká, že mnozí partneři duše souhlasili s tím, aby jejich vztah byl zkouškám podroben.

 • BOJ O NAŠÍ POZORNOST
A ještě pár důležitých informací od GK na závěr. V dnešní době jsme svědky boje o naší pozornost, protože to, na co se zaměřujeme, tam putuje naše energie, která objekt pozornosti následně živí. Šíření informací je jedna z nejmocnějších "zbraní" současnosti - proto jsou v podstatě všechna média tzv. mainstreanu pod kontrolou negatvních entit. Proto zaznamenáváme v poslední době snahy o zavedení cenzury na internetu, začíná být nepohodlný, lze tam "bohužel" pro některé najít i pravdu. Necháme-li se vtahovat a unášet dramaty, která jsou mnohdy uměle vytvářena, podlehneme-li strachu či budeme-li negativním entitám přisuzovat větší moc, než skutečně mají, pak budeme přesně tam, kde nás chtějí mít, pak odevzdáme svojí sílu do jejich rukou a nevymaníme se z područí. (pozn. Možná i to je jedním z důvodů, proč se GK neprobírá fakty o praktikách tzv. vládců světa víc, než kolik je potřeba pro získání základního přehledu, byť o nich má samozřejmě přehled. GK tvrdí, že současné elity jsou rádi, když jim přisuzujeme moc tím, že se na ně příliš zaměřujeme a pak máme tendenci přeceňovat jejich možnost či schopnosti. Získávají naší pozornost na úkor té, kterou by si spíše zasloužilo naše nitro, dále pak Matka Země, Otec Slunce - Svatá trojice).
Existují mnohé (rafinované) způsoby jak nás dostatečně rozptýlit a držet hromadně tzv. pod pokličkou, v mlze nevědomosti. Mezi silné zbraně jistě patří uměle vyvolávané válečné konflikty a nepokoje, pak média a jejich globální používání pro rozsévání strachu či dezinformací, filmový a hudební zábavní průmysl, zbožšťování sportovců a kolektivních her s fotbalem včele, ale i nutnost zapojení se na trhu práce takovým způsobem, že nám při všem tom fofru nezbývá čas se zastavit a obrátit se do sebe. Je na nás, jestli se dál rozhodneme žít v nevědomosti nebo se probudíme - dostatečná informovanost zásadně přispívá k tomu druhému. Tady ale už nejde jen o následování někoho či nějakých idejí, ale o probuzení a znovunalezení schopnosti čerpat sílu a moudrost ze svého vnitřního zdroje. Informace je světlo a kde je světlo, tam není tma a kouZLO matrixu ztrácí sílu.
(Pozn. GK odmítá často zmiňovanou myšlenku, že vše kolem nás je jen pouhá iluze. Tvrdí, že naše ztělesnění nejsou žádným syntetickým konstruktem. Naše realita - planeta Země a naše okolí- nic z toho není žádnou iluzí, vše je reálné a součástí organického života. Pod pojmem iluze v této souvislosti vnímá pouze naší omezenou míru uvědomění, iluzorní povahu konstruktu naší mysli.) Vše na úrovni mysli může být manipulováno, na úrovni srdce nikoliv. CESTA SE UZAVÍRÁ… Podle GK jsme tedy u konce naší cesty současnou realitou. Naše esence-podstata-duše, která se před dávnými věky rozhodla projít procesem poznání stávajícího vesmíru skrze osobní zkušenost, se podle GK dostala do bodu, kdy doslova vyčerpala všechny možnosti a prožila vše, co se v tomto vesmíru prožít dá. Všichni jsme prý prošli vším - byli jsme jak těmi nejodpornějšími bytostmi zla, které si lze přestavit, tak i těmi nejvíce milujícími, jejichž život je prodchnut bezmeznou láskou a soucítěním.
Stávající inkarnace na Zemi slouží k tomu, abychom znovu dosáhli rovnovážného stavu a následně se mohli sami stát tvůrci na úrovni univerza. Nacházíme se před závěrem dílčí části této neuvěřitelné cesty vesmírem. 5D ale není konečnou fází vzestupu, pouze jejím prvním krokem. K tomu abychom došli až sem, bylo prý podle GK potřeba hodně odvahy. Nyní se směrem k nám s respektem a úctou upínají zraky mnoha civilizací celého vesmíru, protože podoba procesu, kterým spolu s Matkou Zemí projdeme, tj. kdy se na Matce Zemi zrodí nové lidstvo, je z vesmírného hlediska unikátní, jedná se o premiéru a my jsme v pozici těch, kteří tzv. ukazují cestu ("way-showers"). "Nejedná se zde ani o fantazii či šimrání lidského ega. Toto je realita toho, kým skutečně jsme. Nebojím se to tady říct, protože jsem se mnohokrát vydal na cestu, abych znovuobjevil důvod života na této planetě. Nejsem jediným, kdo to ví, já jsem se však rozhodl o tom promluvit, protože jestli to, co říkám, je pravda, zarezonuje následně v ostatních, neboť pravda je ukryta v každém z nás. Jde o to se jen rozvzpomenout a pravdu znovu v sobě objevit. Proto je mnoho lidí, kteří intuitivně souzní s tím, co říkám. A v tom spatřuji svojí roli tady na Zemi."

 • A CO KDYŽ SE NIC NESTANE?
Na dotaz: "Co když se události v letech 2011-2013 neodehrají tak jak je popisujete nebo se nestane vůbec nic?" GK odpovídá - "Nikdy nelze nic vyloučit, i když osobně s jiným vyústěním nepočítám. Pokud by se tak hypoteticky stalo, alespoň bych si mohl říct, že jsem vyslyšel své vnitřní vedení a našel odvahu k tomu, abych udělal, co jsem udělat měl. Přinejmenším můžu lidem posloužit k tomu, aby se zamysleli nad životem v intencích, které jsou nutné k tomu, aby člověk vůbec mohl uchopit mnou prezentovaná témata a koncepty. Současně se i domnívám, že mé myšlenky a názory mohou přispět k tomu, aby lidé překonali určitou závislost a připoutanost k stávající úrovni reality a podoby života.
Možná jsem jen tím, kdo v čase obrovských, právě probíhajících změn na Zemi, posouvá pomyslné kyvadlo až do extrému, až na samotnou možnou hranici. Možná, že pravda je někde blíže vyváženému středu. Pro mě je však důležité promlouvat z hloubky svého srdce a odtud přinášet důležité znalosti a poznání. A kdyby se pak události skutečně staly, aniž bych se před tím o své poznání podělil s ostatními, měl bych pocit, že jsem nesehrál svoji roli a neudělal, co jsem udělat měl." A ještě jedna citace GK na závěr: "Don´t take my word for what I am sharing! You connect with Mother Earth yourself and you connect with Father Sun himself and ask them what is actually going on, what it´s all about." "Nevěřte jen slepě tomu, co říkám! Sami se přesvědčte a prostě se jen přímo zeptejte Matky Země a Otce Slunce na to, co se skutečně děje a o čem to celé vlastně je.Udělal vesmír chybu, když vytvořil ego?

27. října 2012 v 8:00 Vlastnosti i ctnosti
ČTVRTEK, 25. ŘÍJNA 2012

Udělal vesmír s egem chybu?


Udělal vesmír chybu, když vytvořil ego?
Z Eckhart Tolle TV, říjen 2012
Překlad: OrgoNet

Otázka: Ego je často vámi označováno jako nepřítel, proti kterému je třeba bojovat, a tak se mi zdá, že vesmírná inteligence možná udělala s egem chybu?

Eckhart Tolle:

Z jisté perspektivy se ego může jevit jako naprostá šílenost. Z vyšší perspektivy to však není nic víc než součást evolučního procesu lidstva. Je to stupeň evoluce. A jak se nyní blížíme k dalšímu stupni evoluce, začínáme vidět, že ego se již úplně přežilo, nemá žádnou užitečnost. Ale dříve ji mělo.

Teprve až nyní začínáme vidět, jak je šílené, protože se blížíme k dalšímu stupni evoluce. Předtím to neviděl nikdo, s výjimkou velkých mistrů. Již Buddha řekl, že je to iluze. Ježíš řekl: Zapři sám sebe. Což znamená, uznej nereálnost ega. Ale jen málo lidí pochopilo to, co řekli. Byli takovými předchůdci dalšího stupně. Upozorňovali na to ještě předtím, než na planetě došlo k pravému probuzení.

Takže z naší perspektivy, kdy jsme na konci jedné vývojové etapy, se jeví ego jako totálně absurdní, jakmile zjistíte, jaké je a jak mnoho zmatku vytváří. Ale z jiné perspektivy by bez něj nemohlo dojít k žádnému osvícení. I ve svém vlastním životě vidíte, jak jste museli projít nevědomostí. Nemyslím tím nedostatek vzdělání, ale duchovní nevědomostí, nevěděli jste, kdo jste svou podstatou. Udělali jste mnoho chyb na základě iluzorního ega, ale teď už to vidíte a můžete z toho vyváznout.

V dávných dobách lidstvo ještě nemělo ego. Je to zachyceno v mýtech, které najdete u všech kultur, i když neměly mezi sebou kontakt. V mýtech o Zlatém věku, kdy lidé žili ve vzájemné harmonii, v harmonii s přírodou, život byl snadný. .. Ten mýtus ukazuje pravděpodobně na fakt, že kdysi dávno lidé žili ve sjednocení, v jednotě s přírodou, protože ještě neměli vyvinuté ego. A vzpomínka na to patrně přežila v mýtu o Zlatém věku. Je to vyjádřeno i ve Starém zákoně, jako Ráj. To je jedna podoba Zlatého věku, kdy život byl snadný. Ale pak se něco stalo. Nějaký pád, nebo jak to chcete nazvat, a vstoupila do toho ošklivost.

Ten pád, to byl zřejmě počátek lidské schopnosti myslet. Zpočátku to byla zázračná věc, když došlo k myšlení. Někteří říkají, a myslím, že mají pravdu, že když se lidem poprvé přihodilo myšlení, byli velice překvapení, a mysleli si, že k nim v jejich hlavě mluví nějaký bůh. V té fázi se taky vyvinul jazyk. V lidských hlavách vznikl jazyk. Kdo to tam mluví? A tak podle toho jednali, přišla myšlenka a oni to udělali. Zabij toho člověka! Nepřítel, jiný kmen, to nejsou lidé, tak mi to říkají ty hlasy. A hlasy v hlavě, jazyk, se usadily uvnitř.

Byl to zázrak, protože to umožnilo mnoho věcí, které by bez toho nebyly možné. Vznikly vědomosti, předávání vědomostí, bez toho by nevznikla civilizace taková, jak ji známe. Předávaly se všechny možné druhy znalostí, architektura, začala filozofie, vznikly pojmové vědomosti. A za ta tisíciletí se tyto hlasy staly všepronikajícími, a převážily v pocitu identity. Ještě dlouhou dobu po vzniku myšlení měli lidé smysl pro zakotvenost v bytí, přirozený smysl pro své kořeny. Ale za ta tisíciletí byli stále více vtahováni do myšlení, do režimu hlavy. A tak se jejich pocit identity přenesl z hloubky bytí k hlasům v hlavě. Ale umožnilo to také mnoho věcí.

A nyní je dalším krokem v evoluci návrat k stavu před egem, navíc s dimenzí vědomého uvědomění spojenosti s Jednotou. Zatímco dříve byli lidé spojeni s Jednotou, aniž to vůbec věděli. Byl to přirozený stav spojení. Když se vracíme před ego, vracíme se k jedinému vědomí uvědoměle, a to je ten další stupeň. Není to krok zpět, nevracíme se před Zlatý věk, protože teď už víme.

V bibli je podobenství o marnotratném synu. Otec mu dá dědictví, a on jde do vzdálené země, promarní všechny prostředky a dostane se do bídy. Otec mu pošle vzkaz, aby se vrátil domů. A syn si začne vzpomínat, kdo je. Pak přijde zpět do otcova domu, a jak říká podobenství, je milován hlouběji než předtím.

Takže, nejdříve jste to ztratili - nikdy jste to vlastně neztratili úplně, protože to byste nemohli existovat - a když se k tomu zase vrátíte, je k tomu přidána hloubka. Vědění. A tam směřujeme. Když si to uvědomíme, tak jsme vlastně egu vděčni, protože bylo součástí naší cesty.


Nové pojetí života lze přirovnat k semeni zasetému v teple domova.

27. října 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Nové pojetí života lze přirovnat k semeni zasetému v teple domova. Semenu nelze jeho prostředí odejmout, dokud není dost silné, aby mohlo snést vnější podmínky. Stejně je tomu s novým pojetím života: nelze je vykouzlit jako králíka z klobouku. Dát mu obsah i formu vyžaduje čas. Nové pojetí je nutné nejprve vyzkoušet s několika oddanými, dříve než ho mohou přijmout všichni. Vyžaduje to velikou lásku, trpělivost, oddanost a úctu. Tak je tomu v současnosti s příchodem Nového věku. Vše je zcela nové. Rodí se mnoho nových myšlenek a koncepcí a všechny je nutné vyzkoušet, pochopit, zamilovat si a ocenit. Chceš-li být průkopníkem Nového věku, musíš jít ochotně a beze strachu vpřed a vyzkoušet to nejnovější z nového.

GEORGE KAVASSILAS o prelomení hraníc a falošnom mesiášovi

26. října 2012 v 23:41 Oblíbená videa
"CHCETE-LI ZNÁT PRAVDU, TAK VŠECHNO, CO VÁM VNUCOVALI A VNUCUJÍ VE ŠKOLE, V ZAMĚSTNÁNÍ, V MÉDIÍCH A JINDE, JE PŘESNĚ NAOPAK. TAK JEDNODUŠE MŮŽETE NAJÍT PRAVDU. JE JEDNODUCHÁ.

SLOŽITÉ A KOMPLIKOVANÉ JSOU NAOPAK OVLÁDACÍ PROGRAMY, KTERÝMI VÁS DRUHÁ STRANA DRŽÍ V HLUBOKÉ NEVĚDOMOSTI A OTROCTVÍ"


Neuveriteľná pravda o konci sveta: Peruánsky šaman prezradil Slovákom, čo sa stane 21. 12.!

26. října 2012 v 21:24 Aktuální novinky

Neuveriteľná pravda o konci sveta: Peruánsky šaman prezradil Slovákom, čo sa stane 21. 12.!

Jorge Luis Delgado MamaniJorge Luis Delgado Mamanipred 10 hodinami
BRATISLAVA - Smrť a skaza! To sú najčastejšie slová, ktoré sa nám spájajú s dátumom 21. 12. 2012 - koncom mayského kalendára, ktorý má predpovedať zničenie sveta. Peruánec Jorge Luis Delgado Mamani, jeden z desiatich najväčších šamanov dnešnej doby, ktorý nedávno zavítal na Slovensko, však hovorí, že toto proroctvo je iba legenda. Vďaka tomu, že sa do zákrytu dostanú vesmírne telesá s naším vnútorným slnkom, dôjde podľa neho k takému obrovskému prílevu energie, aký sme ešte nezažili. A otvorí sa portál lásky.

Keďže starí Mayovia vnímali plynutie času cyklicky, teda ako pravidelné opakovanie určitých periód, mal by sa po naplnení 13. baktunu (ktorý začal 11. augusta 3114 pred n.l.) kalendár pretočiť opäť na začiatok. Podľa prevedenia mayského datovania do gregoriánskeho kalendára by sa tak malo stať v deň zimného slnovratu, 21. decembra 2012. Konšpirační teoretici si posledný trinásty cyklus tzv. Dlhého počtu, vyložili ako dátum, kedy príde apokalypsa. Delgado Mamani tvrdí, že posledným je preto, lebo ani Mayovia nedokázali predvídať to, čo príde. Láska je totiž nepredvídateľná.

"Môžete mi povedať, či je láska racionálna? Ak my veríme v lásku, potom veríme aj v to, že láska je najmocnejšia. Ako je potom možné, že zo svojho prežívania života vylúčime lásku? Je to preto, lebo sa snažíme všetko robiť racionálnym spôsobom. Keď sa snažíme lásku zmerať, môžeme si svoj život nakoniec zmariť. Vidíte, že ten rozdiel medzi zmerateľným a zmariteľným je veľmi malý. My vieme, že láska dokáže robiť zázraky. A veríme, že láska dokáže skutočne vniesť mágiu do vášho života. Ak nevieme dostatočne veľa o láske, nedokážeme predpovedať budúcnosť, ale je možné, že zázrak sa stane aj tak," hovorí Delgado Manani počas prednášky o Novom veku a uvádza príklad nevyliečiteľne chorého muža, ktorý ležal v jednej z čínskych nemocníc. Pacienta sa snažili vyliečiť takým spôsobom, že si viacerí dobrí ľudia mali nazbierať silu lásky a potom túto energiu uvoľniť do človeka trpiaceho rakovinou. Vedci doteraz nevedia vysvetliť prečo, ale ten človek stále žije.
"Vieme, že v súčasnosti sa nám začína vyskytovať veľa nových chorôb a veľa z nich začína práve kvôli absencii lásky. Je to preto, že cítime strach. Liekom naň je však láska a svetlo. Stále viac ľudí sa snaží spomaliť a relaxovať. Vážne sa zamýšľajú nad životným prostredím, ale ešte stále tu máme istý odpor, ktorý vychádza z nášho ega, vychádza z ťažkých energií. Je to identifikácia s týmto egom alebo niektorými aspektami nášho ja," objasňuje dôvody, prečo nedokážeme cítiť spokojnosť. Na to, aby sme sa zbavili toho zlého z našej minulosti, ťažkých energií, ktoré sa k nám stále cyklicky vracajú, je účinný najmä jeden liek. A tým je odpustenie. Ako vždy, treba najprv dokázať odpustiť sebe a potom aj druhým.
"Istými veľmi záhadnými spôsobmi sa práve teraz začína naše prebúdzanie a práve toto prebúdzanie vychádza z vďačnosti nášho vnútorného slnka. Začíname mať ten pocit, že život sa nesnaží len budovať našu jasnú myseľ, ale aj naše jasné srdce a začíname preciťovať tú presvietenosť nášho vnútorného slnka, ktorá je vlastne prejavom entuziazmu do života. Máme potrebu oslavovať život každý deň čo najviac. Začíname chápať význam tej jasnosti, význam každého lúča, ktorým sme. Pretože my veríme, že každý z nás je lúčom toho istého slnka a každý slnečný lúč obsahuje tieto tri aspekty: lásku, službu a múdrosť."
Podľa Delgada Mamaniho by možno stačilo len jedno slovo láska, ale to nedokáže vystihnúť všetky jej odtiene. Čím viac sa nám darí zbaviť sa ťažkej energie, tým skôr sa otvoríme prúdu vyznačujúcemu sa láskou a múdrosťou, pretože múdrosť je v každom z nás. Láska, služba a múdrosť sú dary, ktoré dostávame pri narodení. Sme o niečo múdrejší ako naša vlastná myseľ, hoci na to veľakrát zabúdame a neveríme tomu. Ale práve teraz, kedy sa začíname prebúdzať do nových frekvencií, máme špeciálnu kozmickú podporu Matky Zeme a Otca Slnka a zároveň nám pomáhajú aj štyri základné elementy.
"Všetko je živé a všetko sa prebúdza. Presne tým istým spôsobom, smerom k láske, slúženiu a múdrosti. Vďaka týmto trom aspektom začíname otvárať okná. 21. 12. a aj pred týmto dátumom budú obrovské energie prebúdzať ľudí po celom svete. Niektorí ľudia sa prebudia pred východom slnka, iní po jeho východe. Ale to, čo je dôležité, je vedieť, ako sa v týchto dňoch správať. Zabudli sme na radosť a zabudli sme aj na ten najdôležitejší dar, ktorý máme. Na to, aby sme mohli vybudovať lepšiu budúcnosť, sa musíme vrátiť sami do seba a investovať svoju lásku. Jeden z návrhov, čo robiť do toho decembra, je začať sa spájať so svojím vnútorným slnkom. Každý deň si pripomeňte, ako veľmi milujete sami seba. Keď sa pozriete do zrkadla, uvedomte si, že toho, koho vidíte, milujete," radí šaman a ponúka dve možnosti, ako k tomu dospieť.
Skúste sa na seba v zrkadle pozerať ako na dieťa, predstaviť si seba, keď ste boli malý. Vtedy budete mať chuť sa objať a starať sa o seba. Druhým spôsobom je pocítiť k sebe vďačnosť. Čim viac si budete vďačný, tým viac sa budete milovať. Čím viac lásky do seba investujete, tým viac budete milovať život a zároveň on vás. Vo všetkom je istá reciprocita. "Pre nás je dôležité naučiť sa milovať hlbšie. Keď to dokážeme, môžeme prispieť väčšou mierou k evolúcii života. Pretože toto ma dopad na všetky naše vzťahy."
"Dôležitým darom pre nás je služba. Nie je to iba o práci, z ktorej je zložený celý náš život. Ale prostredníctvom svojej práce môžeme slúžiť láske. Pretože všetko, čo budete robiť zo srdca a s láskou, stane sa nezvyčajným. Každý z nás chce žiť nezvyčajný život. A odpoveď je v našom vnútri. Chcem vychádzať z lásky alebo zo strachu? Akonáhle budeme brať život na základe ega, budeme trpieť. Kým vedomosti vychádzajúce z lásky, nám pomáhajú, tie, ktoré vychádzajú zo strachu, z nás robia otrokov. 21. decembra máme unikátnu príležitosť precítiť jednotu. Život, kozmos a božstvo je to isté a my sa môžeme stať tými najmocnejšími spolutvorcami novej reality. Príležitosť je len na každom z nás. Máme ju v rukách, a to rozhodnutie je skutočne len naše."

Na to, čo sa stane 21. decembra tohto roku nám teda Delgado Mamani dáva jasnú odpoveď. Máme dve možnosti. Buď si vyberieme to pozitívne a budeme veriť vo všetko dobré a v to, že k nám prichádza láska a sami sme láskou, alebo budeme myslieť na katastrofy a sila našej mysle nás k nim sama zavedie.


Je hrdost na své úspěchy překážkou duchovnosti?

26. října 2012 v 19:19 Vlastnosti i ctnosti
NEDĚLE, 7. ŘÍJNA 2012

Je hrdost na své úspěchy překážkou duchovnosti?


Z Eckhart Tolle TV, říjen 2012.
Překlad: OrgoNet

Otázka:
Je na překážku duchovnosti, když je člověk pyšný na sebe a na jiné? Je to pýcha, když má člověk radost ze svých úspěchů?

Eckhart Tolle:
Když jste pyšní na někoho jiného, samozřejmě to znamená, že má na něj vaše ego nějaké napojení . Třeba vaše děti, nebo někdo blízko vás, členové rodiny.


Je rozdíl, jestli cítíte dobrý pocit z něčeho, co jste udělali, a jestli cítíte pýchu. Pýcha je obvykle založena na nesprávném vnímání: "To jsem udělal já. Já jsem to dokázal". Nikoliv na hlubším vesmírném Já, jehož já jsem dočasným vyjádřením. Pýcha je založena na omezeném vnímání Já, mého ega: "Já jsem to udělal. Podívejte se na mě."

Když tohle dělají děti, musíme je nechat. Když malý chlapec nebo holčička řeknou: "Podívejte, co umím!", anebo řeknou: "Ty neumíš udělat to, co já, já skočím výš než ty!", tak jim samozřejmě nemůžeme říci:"To je tvoje ego, přestaň s tím!" (:-))))

Ego, to by mělo být něco jako dětská nemoc. Jako spalničky. Spalničky, to je něco, čím si musejí děti projít. Ego by mělo být něco jako dětský stav vědomí, než člověk vyroste. Když lidská bytost dosáhne zralosti, měla by vyrůst z ega. To je to, kam směřujeme. Ale u většiny lidí tomu tak není. Nevyrostou z ega, ba jejich ego je ještě větší.

Takže, u dítěte je v pořádku, když řekne: "Hele co umím!", a rodič je hrdý a řekne: "To je skvělé, že to umíš." Ale když pak ještě třicetiletý říká: "Podívejte se na mě, podívejte co jsem udělal, podívejte na moje auto, na můj dům, podívejte, co vím, nebo podívejte, jak vypadám, líbí se vám, jak vypadám?" (:-))))))

Ať je to cokoliv, ego se chvástá, a obvykle si vybere tu nejnápadnější věc ve vašem životě. Když dobře vypadáte, ale nemáte moc vědomostí, tak se samozřejmě soustředíte na dobrý vzhled jako na to nejdůležitější. Nebo dobře nevypadáte, ale získali jste třeba mnoho vědomostí, a tak ostatním otloukáte o hlavu své vědomosti. (:-))) Nebo jste získali majetek, a máte moc, světskou moc, a je tu velmi elementární ego, téměř fyzické, takhle se nosíte po místnosti (:-))))

Pýcha má obvykle co činit s tím, že "to jsem udělal já", a obvykle i implikuje, že ostatní nedosáhli toho, co já. Pýcha obvykle znamená srovnání sebe sama s ostatními, a já z toho vycházím vítězně. Vím/umím udělat/mám více než ostatní. A to mi přináší pýchu. Což je ego.

Něco jiného je pocit uspokojení s něčím, co se stalo skrze vás, a ne z něčeho, co jste "udělali vy". Já to mám například, když ke mně přijdou lidé a řeknou: "Vy jste změnil můj život," nebo "Vaše kniha změnila můj život." To je příjemný pocit. Ale já vím, že tu knihu nenapsalo moje já, tato entita. Tu napsalo vědomí. Evidentně tu knihu napsalo ono jediné vědomí, a změnilo něčí život. Já se s tím nijak velice neidentifikuji. Stává se to i na zcela nepravděpodobných místech, třeba jsem nastupoval do letadla, muž u kontroly si vzal můj pas a letenku, a řekl: "Vy jste změnil můj život." Ale já nad tím necítím pýchu, protože to jsem neudělal já, moje malé já. Pouze malé já může cítit pýchu. Ale je to dobrý pocit, pocit správnosti a něčeho dobrého. Vzniklo tu probuzení, a došlo k němu skrze toto.

Pokud máte pocit, že jste samostatný konající, je to iluze. Pokud neuznáte spojení s celkem, a že skrze vás koná vědomí, pak jste v iluzi oddělenosti. A když je tu iluze oddělenosti, může do toho proniknout pýcha. Anebo protiklad pýchy, deprese. Když nedosáhnete, čeho jste chtěli dosáhnout, nebo svět neuznává vaše úspěchy, pak přijde protiklad, deprese. Cítíte se bezcenní, protože se něco v tomto světě nestalo, nějaká forma nevznikla, aby vám dala pocit hodnoty.

Takže pýchu, nebo protiklad pýchy - depresi, máte, když je zde oddělenost. Samostatný konající, já. Jako ten vrcholek ledovce, který zná sám sebe pouze jako onen vrcholek, to, co je nad vodou.

Mít dobrý pocit z něčeho, co se stalo skrze vás, to není moc odlišné od pýchy. A je to v pořádku. Třeba z toho, že lidé k vám rádi přicházejí. Řekněme že máte nějakou živnost, přicházejí si třeba ostříhat vlasy, nebo něco jiného, a chodí tam rádi, a vy víte, že tam chodí rádi. Nejen proto, že jste dobrý holič, ale jsou rádi ve vaší přítomnosti, protože vy uznáváte jejich bytí. Necítíte kvůli tomu pýchu, ale dobrý pocit, něco dobrého, co se děje skrze vás v rámci celku. Ne mimo celek, ne že jste to udělali vy sami. To by vám bralo sílu. Čím větší je iluze oddělenosti, tím méně síly vědomí může skrze vás protékat do tohoto světa.

Můžete být pyšní na své dítě, to je vývojový stupeň vědomí. Moje matka třeba - myslím, že její generace měla možná více ega než nyní, vysoce vyvinuté ego - ta byla na mě velmi pyšná. Ale až potom, co jsem vydal Moc přítomného okamžiku. (:-)))))) Viděl jsem, kolik je v tom jejího ega. Nikdy si nepřečetla celou knihu ... (:-))) Já jsem plně přijal, že tomu nemohla rozumět, ale čemu rozuměla, že to byl světský úspěch. (:-))) Vzala si z toho, že její syn je slavný autor. To je naprosto z ega, a to je pýcha. Ale to je v pořádku. Neřekl jsem jí, že by to neměla dělat, jenom jsem plně přijal, že je to její vývojový stupeň a že to, co dělá, je v pořádku.

Můžete být hrdi na to, co dokáže váš šestiletý, ale buďte si vědomi, že je to vývojový stupeň ega, které se musí vyvíjet. Ale když se vaše malé dítě stane dospělým dítětem, to už je jiná. Když potom budete pořád přátelům i jiným vyprávět o tom, že můj syn, moje dcera umí to a to, má to a to, dosáhl to a to, tak jste nevyrostli z ega. Je to sekundární ego, mají ho mnozí rodiče.

Dokonce jsem si všiml v některých případech, že někdo má egoistickou identifikaci na člena rodiny v některých případech, a v jiných případech jeho ego se stejným členem rodiny soupeří. Například, matka, když mluví s přítelkyní, mluví s pýchou o postavení své dcery, jejích úspěších, majetku, samozřejmě s podtextem, že moje dcera má více než tvoje dcera, je lepší než tvoje dcera. Ale když se matka setká se svou dcerou, žárlí na její úspěch, a tak se její identifikace ega mění v boj ega proti někomu. Takže ego se může posouvat, v jednu chvíli se identifikuje, když se to hodí, a v příští chvíli soupeří. Obojí je stav nevědomosti, samozřejmě.

Ego je identifikací s formou a s ideou, kdo jsem já, nebo kdo je někdo v mé blízkosti, tak blízko, že se stává součástí mého ega. Když to u někoho pozorujete, tak se tomu můžete usmívat, anebo připouštím, že některá ega mohou být dost protivná … ale tak to prostě je. (:-))))


MAYSKÝ KALENDÁŘ 26.10.2012 13 KAN

26. října 2012 v 9:19 Aktuální novinky
ŽLUTÉ KOSMICKÉ ZRNO


TŘINÁCTÝ Den Vlny EB nám ukazuje, že život s námi dělá jen to, co mu dovolíme;tak, jak oceňujeme sami sebe,tak si nás váží i naše okolí.

DNES JE DOBRÝ DEN OČISTIT VZTAHY A NAVÁZAT NOVÉ
ZRNO - TO JE MAGIE KLÍČENÍ, RODINA, SEXUÁLNÍ AKTIVITA

Dnes se podívám na to,co mohu dělat,co mě zajímá a co ve skutečnosti v životě dělám. Zamyslím se, zda nemarním svůj talent a nehoním se za něčím, co je k ničemu.Dnes půjdu vydobýt své vnitřní poklady. Plného štěstí dosáhnu jedině tehdy, až se stanu člověkem vědomým si svých hodnot.Až si začnu sám sebe cenit, začne mě oceňovat i mé okolí.Dnes se nebudu chytat za nos, nebo strkat hlavu do písku. Dnes najdu svůj ZLATÝ STŘED.

TRANSFORMACE STÍNU

Uvědomte si, že životní problémy vám chtějí jen pomoci osvobodit vás od iluze bezpečí. Mějte odvahu využít nové možnosti. Zbavte se nadměrné opatrnosti. Nepříjemnosti, kterým čelíte vám to ukazují. Probuďte v sobě pole snů a přání.

Cíl,schopnost,příležitost….

Dny označené KAN bolestně odhalí jakoukoliv nedbalost tím, že nepoužíváte vaše přirozené schopnosti, nevyužíváte životní příležitosti a jedinečné možnosti. Země je evoluční scéna, na které musíme zdokonalit naše Hvězdné ZRNO. KAN klade zvláštní důraz na všechno, co je Božské, a co nejvíce opomíjíme.Ten, kdo se honí za iluzemi a zanedbává svoje poslání, spatří ve dnech ŽLUTÉHO ZRNA bolestný odraz svých činů. Zatímco ten, kdo se řídí moudrostí srdce, toho podpoří Energie KAN zápalnou silou, nasměruje ho k cíli, ukáže efektivitu jednání a odkloní ho od karmických úkolů, které si sám vybral. Lidem, kteří zjistí, že jejich síla je výrazně snížená, se doporučuje věnovat zvláštní pozornost informacím, které přináší Dny označené symbolem ŽLUTÉHO ZRNA. Díky tak jednoduché magii se před vámi otevře duchovní pole nabízející okamžitou pomoc v každé situaci. Síla KAN je obsažená v každém TADY & TEĎ, objevuje se vždy v pravý čas, vždy přináší nejvyšší energetický obsah a je nejvíce pokroková. Obr KAN vás nikdy nezklame, když jste v nouzi - nabídne vám to nejlepší řešení, ale musíte ho k sobě vědomě přivolat.


13. KOSMICKÝ TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA

TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co brání změně, co je strnulé, co vypadlo spod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co dramaticky změní běh vašeho života.Věřte, ale, že se vás dotýká Nejčistší Energie Universa, a nová sebeidentifikace, pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního JÁ a k cíli vašeho Světelného Těla. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem.TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změny četnosti. Posílá vám nejnovější informace,vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem.Buďte upřímní a flexibilní.Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!

OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!

V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují Energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE,čili SÍLA PŘEMĚNY A ZMĚNY. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu "12" to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle - nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo "13" je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13, jako o LÉČBĚ PŘÍČIN.Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem,který umožňuje přeměnu energie,která se může projevit pro člověka velmi zdrcující.Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu.Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO,který vždy ohlašuje něco nového.Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu - opouštěním STARÉHO a připojením se k NOVÉMU - čili SÍLA TRANSFORMACE.

Zdroj: monikaczyrek.blogspot.com
Překlad Lenka Sýkorová - individuální interpretace osobního Mayského Kalendáře -Kinu narozenin - info,cena - lenkasykorová.art@gmail.co


Není možné, aby pouze jedna cesta byla správná a ostatní špatné.

26. října 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Není možné, aby pouze jedna cesta byla správná a ostatní špatné. Horolezci se musí rozhodnout mezi přímým výstupem na vrchol, nebo hledáním schůdnější trasy. Výběr záleží na nich. Uvaž, která duchovní cesta je pro tebe vhodná, a potom se jí z celého srdce odevzdej. Někteří lidé stále hledají a nemohou nalézt svou pravou životní cestu. Zkoušejí jednu duchovní cestu za druhou, vždy každou z nich po určitou dobu sledují,pak si uvědomí, že to není ta pravá, a vykročí znovu po jiné. Takto budou pokračovat, dokud nenajdou tu správnou. Budou-li pilně hledat a nevzdají se, určitě ji najdou. Jestliže jsi našel svou správnou cestu, pokračuj vpřed, nemarni čas ohlížením se zpět a nesnaž se být kritický k těm, kteří ještě hledají.

MAYSKÝ KALENDÁŘ 25.10.2012 12 AKBAL

25. října 2012 v 23:40 Aktuální novinky
MODRÁ KRYSTALICKÁ NOC


DVANÁCTÝ Den Vlny ŽLUTÉHO ČLOVĚKA nám říká,že k překonání světa nedostatků, musíme rozdrtit mentální bloky,naučit se brát a dávat.

JE TO DOBRÝ DEN NA KONTEMPLACI O HVĚZDNÉM PROSTORU
ODTUD PŘICHÁZÍ NADŠENÍ

NOC SYMBOLIZUJE KOSMICKOU PRÁZDNOTU,MÍSTO, KDE NIC NEEXISTUJE,ALE PRÁVĚ TAM SE SKRÝVÁ CELÝ POTENCIÁL,NOC TO JE LŮNO TVOŘIVOSTI…..Z TÉTO PRÁZDNOTY VZNIKAJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ, UMĚLECKÉ INSPIRACE , ROZPOUŠTÍ SE STRACHY A NEDOSTATEK POCITU BEZPEČÍ

Mé sny - vycházející z roviny kosmické noci - jsou dolem informací o životě. Dnes pronikám do hlubších vrstev Vědomí a odtud čerpám informace. Metafyzické odkazy se odehrávají na úrovni světa snů.Noc je ukazatelem cesty k překonání fyzických nedostatků, duchovní chudoby i všech životních extrémů.

TRANSFORMACE STÍNU

Buďte ochotni podstoupit test. Jak oceňujete sami sebe? Obejměte duchovním okem všechny negativní procesy a spusťte se až na samé dno, abyste viděli dary, které s sebou přináší….

Přání, sny….

Dny nesené MODROU NOCÍ odhalí velmi iracionální obrazy. Jako první ze všech světů odhalí nedostatky vyplývající z přerušení kontaktu s Božským Zdrojem. Pokud je lidské Vědomí zaměřeno pouze na materiální dobro, Energie NOCI musí udělat řez, abyste skoncovali s těmito dary.Ve dnech MODRÉ NOCI se může objevit pocit bezmoci, malichernosti a také silná frustrace i pocit nedostatku smyslu života.Pokud člověk najde cestu do vnitřních světů,dny NOCI v něm uvolní tvůrčí impulsy, zašlou zázračné nápady a pomohou s vynalézavostí při překonávání obtíží a nedostatkem na všech úrovních Bytí.
MODRÁ NOC podporuje lidské úsilí v oblasti rozšiřování Vědomí a také vyprovází ze všech fyzických omezení.V této Pečeti dřímá magická síla umožňující přístup k dosud neznámým potenciálům. Dny MODRÉ NOCI jsou opravdovou truhlou s pokladem, kterou nám posílá Božský Zdroj. Jenom ten, kdo se řídí vlastní intuicí,kdo neomezeně věří svému Zdroji, může dosáhnout kosmického bohatství, a s jeho pomocí tak rozdrtit všechny pozemské nedostatky.

12. KRYSTALICKÝ TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY (mentální sféra)

Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarizace. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé naše rytmicky pulsující tělo.Žijeme ve světe polarity a víme,že všechno patří do jednoho velkého CELKU zachycením svých osobních vzorců. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit.Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili.Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarizace k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Rodiny Světla si přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.

ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI !!
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU!!

V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti.Slovo krystalický zde znamená křišťálově jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu nám ukazuje,o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jsme byli zapleteni karmickými vazbami - to nám odhalí vyšší nadhled. Tón KRYSTALICKÝ preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny Kalendářní dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také definována SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.

Zdroj: monikaczyrek.blogspot.com
Překlad: Lenka Sýkorová - individuální interpretace Kinu narozenin - osobní Mayský Kalendář - informace,cena - lenkayskorova.art@gmail.comFéwa 25. 10. 2012

25. října 2012 v 22:17 Aktuální novinky

Tóny vysokých frekvencií a ich objektivita

Srdce pokryté stovkami ostrých bodlín....to ste Vy, ktorí ste spôsobili, že matka Zem trpela. To sú Vaše srdcia bojujúce proti láske. To ste Vy, ktorí ste človeka vháňali do životných situácií, ktoré mu nedovoľovali žiť ako môže a má. Oberali ho o šťastie, prácu, o základné životné potreby. Neakceptujúc ho ako bytosť, ktorej domovom sú všetky zemské pláne.
To ste Vy, ktorí ste zámerne kládli prekážky evolučnej ceste. Aby človek nedozrel, nedospel, nespomenul si na svoje darované schopnosti. Šípy, ktoré ste neustále vystreľovali z Vašich sŕdc sa k Vám budú vracať. Nájdu si energiou Galaxie cestu ku svojmu majiteľovi. Aby mu obratom ukázali svoj ostrý koniec. Nie zbraňami, zákerným správaním, výsmechom do očí, mädlením si dlaní čo všetko Vám bolo na Zemi umožnené, ale návratom energií pečatiacich lásku.
Že je to klamstvo, že žiadna láska neexistuje, že len Vy - financiami preplnenými mešcami, ktoré si pozorne strážite máte právo konať, rozhodovať, verejne zosmiešňovať slová pravdou povedané ? Že iba Vy a nikto iný držíte konskú uzdu a oprate, ta ktoré keď zatiahnete - musí sa počúvať. Tak to už nie je a nebude. Vracia sa čas ľudského svetla. Čas zabudnutý za rohom, jeho ostrým úhlom, cez ktorý previbruje len láska. To je miesto a chvíľa Vášho rozhodnutia. Úhlom nového pohľadu. 90 stupňová magnetická sila, ktorá svojou integrujúcou rýchlosťou nepustí za roh časovej jednoty tých, ktorí žili podľa pravidiel škrtiacich ľudské šťastie. To je skúsenosť, ktorej sa bojíte.
Roh času, roh šťastia, roh hojnosti, ktorý odstredivou silou odstráni všetko čo degraduje lásku. Našľahá "maslo" z mliečnej hmly časopriestorov, ktoré si bez toxických prísad bude môcť natrieť na chlieb len bezpodmienečná láska. Takú silu vesmír má. Bez vyumelkovaných prísad, finančných nadštandartov a záťaží, ktoré už v novej ľudskej sfére nemajú miesto. To je blízkosť nového času, strata bankovkami oblepených "lodí" na ktorých tmavé energie plávali znevažujúc človeka.
Staviate si vlastné kryty ukryté pred zrakom "obyčajných" ľudí. Dúfajúc, že Vás jediných to zachráni a ďalej budete rovnakým spôsobom žiť. Mýlite sa. Svet sa zmení, láska nezahynie. Zostane celý, ale už Vašou negativitou nepoškvrnený. Stáročia ste šliapali na päty učiteľom ľudskej evolúcie. Snahou zniesť ich zo sveta. Verejne zosmiešňovali ich informácie, aby človek zostal bez pohnutia....stáť na rovnakom mieste. Sledujete všetky Galaxiou odovzdávané slová a pritom sa tvárite, že nie. Máte na to právo, pretože aj Vy ste súčasťou tejto dimenzie a na rozdiel od Vás múdra Galaxia informačné embargo nedáva. Všetky informácie o premene človeka a Zeme sú každému človeku sprístupnené. Ak sa Vám niečo hmotne nepozdáva - jednoducho ich vymažete z informačného zdroja. Ale zabúdate, že sa okamžite objavia na inom mieste. Je to Váš strach, nie strach človeka, ktorého snahou je vrátiť Zemi všetko pôvodné. Pretože dobre viete aká lekcia lásky Vás čaká. Končí sa vaša tmavá hra na mačku a myš, ktorú v zovretí materiálna bolo ľahké odchytiť. Brány ľudského vedomia sa už dotýka vysokofrekvenčná žiara, ktorá má diametrálne iný cieľ ako ten, ktorý doposiaľ na Zemi vládol. Je to ľudskou vizualizáciou vyšperkovaný sen bez materiálneho zábradlia, ktoré bránilo konať ku prospechu všetkých.
Spirituálna jednota vracajúca sa ku človeku, ľudskej bytosti, ktorá je súčasťou galaktického sveta. Všetky pozitívne emócie, ktoré preciťujete sa budú reálne odrážať pomocou k Zemi prúdiacich energií v pozitívnom slova zmysle. Ak je Vašou jedinou snahou tvoriť bez osobnej vypočítavosti, láskou naplnenou tvorivosťou, začnú sa vo vašom živote diať zázraky. Opačné energetické pole egovej negativity, ktoré túži len vlastniť, ovládať, byť vzhľadom na momentálnu pozíciu obletované, obdivované, pôjde spätným chodom tam, kam sa zámerom negatívna snažilo vháňať ľudské šťastie. Korigovaním k Zemi prúdiacich spravodlivých vysokých svetelných energií.
Falošný strom života ....z podzemia vytrhávané jeho temné korene, kmeň lámajúci sa žiarením na povrchu Zeme, miznúca koruna. Odchádzajú strážcovia Agharty, ktorí čakali na príchod vysokých frekvencií, ktoré preberú ochranu Zeme do chvíle splynutia s novou dimenziou. Terciálna sféra sa krištalickým jadrom Zeme zobúdza. Smerom od jadra a súčasne z univerzálnych priestorov prúdi najjemnejší a pritom najsilnejší energetický potenciál, ktorý v sebe zahŕňa všetky frekvencie pôsobiace s jediným zámerom - bezpodmienečnej lásky.
Žezlo berie do nefyzických dlaní energia archanjela Michaela, Uriela, Metatrona, Kryona, Melchizedecha, Gabriela. Ako i energie posvätených majstrov, ktorí počas svojho života pokropili Zem ľudskosťou. To sú brány, ktorými teraz bude ľudskosť vzostupovať. Cestou cez bielu slnečnú bránu. Ľudskosť ako priorita, ako stav, ktorý bol doposiaľ na Zemi ignorovaný. A ktorá energia je v tomto procese najdôležitejšia ?

1./ Ženská energia - žena matka, jedinečnosť jej bezpodmienečnej lásky
2./ Dieťa - jej láskyplná rezonancia
3./ Mužská energia - uvoľňujúca sa z manipulujúcich chapadiel temnej stránky hmotnej dimenzie

To v š e t k o s a b u d e d i a ť l á s k o u m o c n é h o ľ u d s k é h o k m e ň a.

V umení nastupuje štýl prezentujúci silové pole strážcov a ochrancov svetla. To znamená, že umelecké diela začleňujú do svojej kompozície výrazne sýtu farebnosť a prejav. Aktivujúc energetický potenciál človeka.


S láskou Féwa


Féwa 23. 10. 2012

25. října 2012 v 22:07 Aktuální novinky

Dlane vypálené do skál vysokou frekvenciou

Človek - a jeho dlaň - sa za pomoci vysokých frekvencií opäť aktivuje. Cestou späť do svetla. Svedectvo dlaní, ktorých žiara gradovala spinálnym napájaním sa na čas vzdialenej dimenzie. Energiou, ktorá prúdi i blúdi závojmi hmotnej reality, aby Ťa našla....ČLOVEK. Ukrytého za blanou i rohom časov.
Bezpočet míľnikov ciest, časových dialnic a ich križovatiek, letiac a dúfajúc, že tvár ukrytá v matérii svetlo precíti. Vôňou sna snúbiaceho čas starý a nový - stáročia trvajúcim spánkom ľudskej populácie.
Detská spievanka a rozprávka najlepšie vie čo v závere vždy prichádza. Že je to láska, radosť a šťastie. Mýlite sa ak si myslíte, že detské rozprávky sú vymyslené. Tradujú sa časom populácie, aby človek nezabudol na svoje dávne šťastie. Ste vizuálne vizuálni. Viditeľne zviditeľňujete svojím zámerom ľudský sen. Jeho príbehom dejín rôznych časov a priestorov. Spomínajúc si sem tam vo svojom nočnom bdení čo sa dialo, ako plynul čas dimenziami, keď ste srdcom obracali knihu životov.
Vaše dlane Vás pália. Sú viac a viac rozhorúčené hladinou frekvencie, ktorej výška je už nepríjemná nízko vibrujúcej hmote. Cítite to pri stretnutiach s ľuďmi, ktorí ju prezentujú. Vaša hladina svetla ich už doslova odstreľuje. Krčia sa pod ňou, odmietajú akýkoľvek Váš fyzický, či nefyzický kontakt. Je to záverečné kódovanie nižšej a vyššej frekvencie spirituálnou sférou. Uvedomením si, že ten človek to zvládne...ten druhý nie. Jedná sa o maximálne možnú hladinu vibrácie, ktorú je schopná ľudská bytosť zpracovať do chvíle prieniku realitou . Vyššia je už "len" nula na ktorú dočítavaním centrálneho galaktického kódu čakáte.
Túžite sa objať, stískať, pevne zvierať svoje dlane, aby Vám láska niekam neutiekla. Nebojte sa, lásku - jej svetelnú špirálu Vám nikto nemôže vziať. Je ukrytá vo Vás. Vy sa okolo nej vlníte, vírite, točíte ako biely had v snahe s ňou splynúť. Túžbou stať sa stredom všetkého čo je skutočne krištalicky čisté.
Hlava je napojená na nový systém, telo ešte nie aj keď je komplexne pripravené. Hormonálne žľazy transformujú novými enzýmami fyzično. Opäť sa zobúdza kundalini. Ešte omámená, ale prvou a druhou čakrou rozžiarujúca Váš energetický potenciál. Smeruje dohora a začína sa ovíjať okolo spirituálneho vnútra Vášho vesmíru. Hľadajúc Mer- Ka- Bový stred. Pociťujete výraznú bolesť krížov. Je to zaťažkávanie novou energiou, ktorá graduje, aby Vás plne pripravila ku zjednoteniu sa s láskou. "Hojdavé" emócie, emocionálna dimenzia ktorou prechádzate, aby ste sa obalili minulosťou a prítomnosťou prežitých vzťahov. Držíte sa zubami, nechtami, dlaňami, stupajami, srdcom svojej svetelnej pozície. Dotýkajúc sa čakrami všetkých časových a priestorových brán, ktoré ústia do slnečného srdca.
Komunikujete so svojou láskou. Dimenzionálne spájaní kanálmi času subjektívna a objektívna, snažiac sa zachytiť každé dôležité slovo - jeho žiarivý význam. Aby ste pochopili záver splynutia. Ste oduševnení a s melanchóliou v hlase si prečesávate žiarením postriebrené vlasy, ktoré Vám padajú na čelo, na zátylok i tvár, aby sa ako najjemnejšie vlákno dotkli každého bodu, miesta, ktoré sa v hlave, hrudi, chrbtici zobúdza.
Mnohí sa na vlastné oči presviedčate - k Zemi prúdiacimi indíciami - že sa Vám to skutočne len nezdá. Spájate sa cez slnečnú bránu so spirituálnou dimenziou. A dlane vypálené v jaskyni do skál sú centrálnou indíciou, upomienkou na spirituálny čas. Výškou vedomia, energetickým žiarením transformujúcim človeka do pôvodnej podoby. Ruky mávajúce temnej stránke terciálnej sféry. Slobodou, mierom v duši, transformujúcou a transformovanou epifýzou naplnenou až po okraj svetelnou dimenziou. Je to žiarenie strhávajúce masku z tváre tých, ktorí sa tvárili, že sú svetlom. To znamená, že akákoľvek pretvárka podporovaná vlastným egom sa stáva viditeľnou.

S láskou Féwa


Féwa 22. 10. 2012

25. října 2012 v 22:01 Aktuální novinky

Okom vesmíru - jeho zrenicou...

.....je maľovaný nocou i dňom ľudský zázrak. Letom času, návratom späť do budúcnosti, snímaním celého procesu transformácie. Obrázku za obrázkom, ktorý sa Vám premieta pred Vaším zrakom ako film na ktorý ste dávno zabudli.
Stojíte vo svojom dome, ktorého dvierka sa otvárajú vlnami žiarenia. Nakukujete, či je už otvorený most a cesta voľná, aby ste sa mohli s doširoka otvorenou náručou rozbehnúť v ústrety láske, ktorá na Vás dlho čakala. Túžba Vám rozohrieva dlane, šlapaje i zrak. Krištalizáciou sveta, ktorý poznáte aj keď je Vami ešte fyzicky nevidený. Túlite sa k láske. Ukazujete prstom na stred hlavy, kde graduje vibrácia, aby sa prepólovaním Vášho vedomia - jeho spätným návratom do múdroslovia človeka - opäť vrátil jeho sen o šťastí.
Každá bunka vo Vašom tele tancuje. Snúbi sa vzájomnou väzbou s novou bunečnou schémou človeka. Okom energií Stvoriteľa, Krista, okom Zeme a Slnka. Nasmerovávajúc svoj pohľad na galaktickú bránu. Jadrom človeka, jadrovou bunečnou podstatou éterickej existencie. Momentom času, kedy i váhajúci a pochybujúci sa na vlastné oči presvedčí, že všetko čo sa na Zemi deje, zdieľa slovom i obrazom nie je vymyslené. Fyzicky sa meniaci svet - vesmír riešiaci nefyzickým spôsobom všetko doteraz nepochopené.
Už nie je čas sa ironicky usmievať nad odkazmi vzdialených svetov lásky. Už niet času si egom dokazovať kto je múdrejší. Už niet času na žiarlivé osočovanie sa - plné nenávisti. Že jednému bolo dovolené odovzdávať kozmickú múdrosť ...druhému nie, z dôvodu vlastného ega. Už nie je čas nerozumieť, či nechápať. Kruh fyzickej existencie sa uzatvára. To jediné prioritne dôležité je nevyumelkovaná láska. Jej úprimná snaha lásku rozdávať plným priehrštím vzájomnosti. Sebe, svojim blízkym. Čas sa už nepredstaviteľnou rýchlosťou kráti. Snúbi sa s nulou všetkého čo je absolútnou frekvenciou. Ozvučuje sa jej stred zvukom majstrov, ktorých melodický hlas letí Zemou i vesmírom, aby sa "dotiahlo" všetko potrebné.
Spirituálne sa dočítava zjednotenie sa s dávno zabudnutou frekvenciou, ktorá trilkuje fyzicky nepočuteľným zvukom. Na fyzickej úrovni sa jedná o šumenie, pískanie, zaľahnutie v uchu. Vnútorným sluchom - prepojením s epifýzou. Cítite....že sa na Zemi niečo veľké deje. Je to invázia energie, energetických polí, ktoré prenikajú časom a priestorom, aby Vás opäť našli a odovzdali svoj odkaz. Nie je to divadelné predstavenie pre človeka. Hra, ktorá odohrá svoj vymyslený dej a presunie sa k ďalšej planéte, aby i tam mala možnosť zabávať. Je to skutočný príbeh vesmíru, ktorý žije a Vy ste jeho súčasťou. Nie len pár jedincov ako tomu bolo dávno v ľudských dejinách v čase vzostupu. Ale po prvýkrát v histórii vesmíru - globálne, jednotne, všetci. Nikto nemá dôvod ani šancu skryť sa do podzemia, alebo odletieť z planéty. Jediným spôsobom je bezpodmienečná láska. Keď sa nebudete na nič hrať, budete úprimný a bezprostredný, nebudete zo srdca vystreľovať šípy nenávisti, zloby, závisti, ponižovania, ktoré sú Vaším vlastným zrkadlením. To ste Vy, milovaní. Vaše reakcie na pravdu o Vás. O Vašom myslení. Je to Vaše ego, ktoré ste v hmotnej realite mali len zaregistrovať....že je. Je to ego, ktorému mnohí dovolíte, aby sa do Vás ponáralo, menilo Vaše životy, negovalo Vaše kozmické misie - oddelením sa. Je to ego, ktoré Vás vyššie nepustí. Sú to egové emócie, ktoré sú hrubohmotným štítom, ktorý si kladiete na tvár a na srdce.
Sú to pre vzostup ľudskej populácie veľmi dôležité emócie, ktoré si srdcovou melódiou púšťate cez bunečnú pamäť. Svojou prítomnosťou. A že niekoho Vaša hudba ruší, inému vadí, ďalšieho nezaujíma....že pre niekoho je príliš jemná, pre druhého hlasitá .....povedzte si "No a čo ?." Je to moja melódia, moja výška frekvencie, moje emócie, môj rytmus, takt i zvuk a....rezonancia. Ak nemáš chuť, nepočúvaj.
To teraz potrebujete vedieť. Že je dôležité udržať si svoj zvuk a rezonanciu. Uvedomte si, Vy počujúci svoje srdce, že ste láskou. Svojej lásky sa držte. Vysielajte, vyžarujte ju úprimnou, čistou otvorenosťou do svojho okolia. To jediné je potrebné cítiť a zdieľať. Že nielen detská rozprávka má šťastný koniec. Že i ja, človek, vstupujem záverom deja do šťastia.
Mer-Ka-Ba, jej krištalizujúca esencia všetkých stredov je nepolarizovaným svetlom Vášho Ja, ktoré bude opäť Vami zviditeľnené. Dve proti sebe rotujúce svetlá, ktoré sa spájajú do jednoty svojím stredovým krištálom. Epifýza, stred srdca a tela zažíhajú svetlo vysokovedomých ciest vesmírom. Je to "kolotoč" evolúcie, ktorý Vás odstredivou silou prenesie tam, kam svojím vedomím doletíte. Dostredivou i odstredivou energiou involúcie a evolúcie, ktorou oznamuje dôležitosť rovnováhy, harmónie všetkého čo je Vami tvorené.

S láskou Féwa

Kryon -Klíč k prožívání sama sebe

25. října 2012 v 8:00 Vývoj vědomí bytostí


Kryon -Klíč k prožívání sama sebe
Uveřejnil(a) Láďa
Úterý, 23 Říjen 2012 21:26
Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, říjen 2012

Zdravím vás, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. Hodně se toho děje, že? Stěny ke druhé straně závoje, k jiné dimenzi, se značně ztenčily. Je to téměř tak, jako kdybych k tobě už už mohl natáhnout ruku, ty bys ji uviděl a mohl by ses jí chytit. Vyčkej ještě nějakou chvíli a pak mě budeš skutečně vnímat v té podobě, kterou si na sebe beru, když se transformuji do páté dimenze.Existuji na vyšší úrovni. Nikdy jsem neprožil pozemské zkušenosti, jen sekvence, které vnímám, když vklouznu do lidí, kteří mi propůjčí své tělo při naší společné práci. Jako právě teď skrz Barbaru, jak zní její pozemské jméno. My, ona a já, se známe již z jiných událostí, jiných úrovní a jiných fází služby. Ona si však toho není přímo vědoma. Někdy pociťuje energie, které chápe jako minulost, nebo krátce zahlédne nějaké události, které si interpretuje jako minulé životy. Tady, kde žiji a působím já, kde prožívám své bytí ve velkém společenství, se vše odehrává zároveň. To, co zařazuješ jako minulost nebo budoucnost, je tady společné, jsou to jen různé možnosti a procesy, které byly zvoleny a z kterých pak sestává současnost. My zde tě nevidíme jen skrz tvůj současný život, který nyní vědomě prožíváš. Vidíme tě ve všech tvých nejrůznějších zkušenostech v čase a prostoru, i v paralelních světech, vyšších úrovních, resp. ve spojení nebo přesahu k tvému skutečnému bytí. Vnímáme tě jako energii, která je v pohybu, která není nikdy statická, která stále proudí a neustále se novým způsobem rozhoduje pro to, co je možné udělat. Proto budoucnost není nikdy pevně určena. Zejména tehdy ne, když odložíš svůj batoh naplněný karmou a vkročíš do svobody, kde svobodná vůle je skutečně svobodnou a kde nevytváří na základě starých zkušeností jen nekonečnou smyčku (lemniskatu). Do té doby je to jen klam, že bys jednal podle své svobodné vůle. Rozhoduješ se nově a neustále každý den, každou hodinu, každou sekundu, co chceš udělat. Stále však přitom ještě upínáš pohled na tu svou lemniskatu. Rozhoduješ se na základě nashromážděných zkušeností, hodnotíš, zvažuješ a nevidíš přitom skutečné potenciály, které jsou tobě, coby vysoké božské bytosti, stále k dispozici.

Dívám se teď na kruh čtenářů, kdykoli budou chtít číst a přijímat tyto řádky; vidím duše, které dobře kráčejí svou cestou, které mé myšlenkové pochody vnímají jako pravdivé a možná se v duchu usmívají. Zeptáte se sami sebe: "Kým nebo čím jsem se nechal v posledních letech nebo vůbec v mém životě ovlivňovat nebo ukazovat cestu?" Nyní je vhodné si v duchu udělat takovou malou inventuru. A pak, prosím opět s úsměvem, si bez pocitu sebeobviňování stanovit, že je čas pro jasnější cestu a vědomá rozhodnutí, která se již většinou obejdou bez bolesti a trápení. Ovšemže to vypadá přinejmenším poněkud neobvykle a ty se můžeš podivovat, právě na základě svých starých zkušeností, jak to, že život může být tak snadný. Ty však určuješ, jak teď bude tvůj život pokračovat dál. Stále vám opakujeme, že váš karmický batoh je téměř s jistotou prázdný a že je třeba se hlouběji zaměřit na velký ranec vašich ustrnulých postojů a názorů, jak má život vypadat. To však neznamená, že by to mělo být obtížné a že by to muselo být spojeno s velkou tělesnou nebo duševní zátěží. Je možná neobvyklé žít relativně svobodně. Buď k sobě upřímný: Pravděpodobně ani vůbec netušíš, jaké to je žít skutečně svobodně, že? Proces projasňování i život sám o sobě ti pak může připadat těžký a komplikovaný. Nebo jsi přesvědčen, že člověk musí udělat hodně pro to, aby mohl žít svobodně, bez starých vzorců a postojů, ale i bez symptomů nemocí? Nebo si třeba myslíš, že si to musíš zasloužit? Možná v sobě máš ještě stará náboženská dogmata, kterými se řídíš? Nebo jsou to určitá životní přesvědčení, které jsi převzal od svých rodičů a předků?

V posledních týdnech jsme vás na seminářích (myšleno na seminářích pořádaných Barbarou Bessen v Německu - pozn. překl.) povzbuzovali, abyste sami sebe víc prožívali a prociťovali. Myslíme, že je důležité, abychom ti ještě jednou názorně ukázali, jak správně žít ve svém těle. Stále ještě převládá představa, možná též podporovaná mnoha meditačními kursy nebo duchovními příručkami, že do vyšších světů lze proniknout jen po opuštění svého těla. Opak je však pravdou. Rozšiřuješ si své vědomí, postupuješ ve svém vzestupu, při kterém se stále víc projasňuješ a ukotvuješ světlo z vyšších dimenzí do svého pozemského systému čtyř těl. To znamená, že musíš být ve svém těle dobře ukotven, abys z tohoto spojení prožíval svůj život víc projasněně a multidimenzionálně. Stále rád opakuji: Žiješ jednou nohou v dualitě a druhou nohou v interdimenzionalitě. Uměním je pak oboje spojovat.

Abys tady dobře a "uzemněně" žil a vlastně mohl obojí spojovat, je důležité, abys sám sebe hluboce vnímal, prožíval a bral se naprosto vážně. To zahrnuje i vnímání pokožky, rukou, nohou, celého tvého pozemského vozítka. Možná se řídíš radami svého učitele jógy, abys každé ráno své tělo jemně pohladil, dotkl se jej a probudil je, což znamená, že si jsi svého těla vědom a víš: Jsem duch v tomto těle. My však jdeme ještě dál a doporučujeme ti, aby sis každý den, tak často, jak budeš chtít, položil ruku na srdce a spojil se tak sám se sebou a svým Vyšším já. Krásně ti k tomu může pomoct následující malé cvičení:

Polož si ruku podle své volby na srdce, klidně dýchej a prociťuj. Vnímej energii své čakry v dlani, která posílá božskou pránu do oblasti hrudníku. Po chvíli pocítíš spojení se svým fyzickým srdcem. Energie jej obejme. Na pravé straně fyzického srdce je božské místo, tvé spojení k Nejvyššímu Stvořiteli. Prociťuj hluboce svou oblast hrudníku. Po chvíli pocítíš další úroveň pocitu: Jsi spojen se svým Posvátným Vyšším srdcem, ve kterém sídlí tvé Vyšší já. Vnímej toto spojení. Nyní jsi vstoupil hluboko sám do sebe. Není to nádherné? Toto malé cvičení se hodí pro jakoukoli každodenní situaci a pomůže ti dostat se do svého středu, vnímat úroveň svého těla a rozpoznávat, kým skutečně jsi. Toto cvičení stimuluje tvou náladu, budeš se lépe cítit a vnímat, že jsi milován a ctěn za to, že jsi na této planetě. A že jsi dobrý právě takový, jaký jsi.

Ukláním se před Božskou částí v tobě, avšak dbej i na své pozemské tělo. Bylo vymyšleno vysokými duchovními bytostmi, které tak poskytly možnost, aby duch mohl prožívat sám sebe ve hmotě. Není to podivuhodný výtvor?

V hluboké lásce a sounáležitosti

KRYON
Přijala Barbara Bessen v říjnu 2012. Článek je k volnému použití, změny v textu nejsou dovoleny. Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/kryon-channeling-oktober/
pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

Čím vyšší jsou tvé cíle, tím lépe. Nikdy se v ničem neomezuj.

25. října 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Čím vyšší jsou tvé cíle, tím lépe. Nikdy se v ničem neomezuj. Prostě věz, že můžeš dokončit vše, co jsi započal, protože ode Mne čerpáš pomoc a sílu, a neznáš tedy žádnou porážku či omyl. Vše, co nese Moji pečeť, je provázeno úspěchem a přináší jen to nejlepší. Proto udržuj svou mysl v povzneseném stavu, buď v souladu s veškerým životem, a dočkáš se těch nejúžasnějších výsledků. Nemůžeš tyto výsledky očekávat, pokud nejsi ve svém nitru v souzvuku s nejvyšším dobrem, pokud svobodně nesplyneš se vším, co tě obklopuje, a dokud nepřekonáš vše, co tě zdržuje. V životě ti mnoho věcí překáží v dosažení cíle. Odhoď je stranou a ani na okamžik nepřipusť možnost neúspěchu. Prostě věz, že můžeš uspět, a uspěješ ve všem, co podnikneš.
MAYSKÝ KALENDÁŘ 24.10.2012 11 IK

24. října 2012 v 8:52 Aktuální novinky
BÍLÝ SPEKTRÁLNÍ VÍTR


DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE SE ZDROJEM VŠEHO

VÍTR, TO JE DECH DUCHA, DECH ŽIVOTA,…. ENERGIE, KTERÁ ZTĚLESŇUJE, ZASÍVÁ A ZASÍLÁ DOBRÉ DUCHOVNÍ MYŠLENKY A SEMENA……..JE TO ENERGIE DUCHOVNÍ INSPIRACE SNÍLKŮ A VIZIONÁŘŮ…...VÍTR JE ENERGIE STOJÍCÍ ZA ZMĚNAMI POČASÍ, ZMĚNAMI SPOLEČNOSTI…….EROZE

Mé duchovní pole je neuvěřitelně poseté negativními myšlenkami. Dnes zneutralizuji to, co se stalo neužitečné a škodlivé.Dnes uspořádám chaotické pole myšlenek, sjednotím různé racionální důvody, spojím vše,co je rozptýlené.Dnes přivedu nového ducha do sféry smyslů.

TRANSFORMACE STÍNU

Naučte se vnímat vztah s tím, co je Božské, následujte svojí intuici.

Komunikace…..

Dny označené symbolem IK mají velmi bouřlivý průběh, pokud se dostanou do vzorce stínu vašeho kauzálního těla. BÍLÝ VÍTR přináší pořadí, ve kterém jsou jednotlivé programy uzdravovány. Zkušenosti získané v tento den mohou být velmi nepříjemné. Především bude zkontrolováno, jak dalece se Ego brání realizaci programů vybraných vaší duší. Obzvláště bolestným způsobem je kladen důraz na nedisciplinovanost, nepoctivost a nízké oceňování vašeho JÁ. Jelikož BÍLÝ VÍTR víří bezprostřední Energií Zdroje, u osob spirituálně pokročilých se může v tento den rozzářit síla duchovní zralosti, která nejen produchovní jejich fyzický svět, ale vyvede je z obecného chaosu. Energie BÍLÉHO VĚTRU může velmi specifickým způsobem odhalit aspekty komunikace s Vyšším JÁ a rovněž nám s přátelským úsměvem na tváři ukázat vyjímečnou drsnost.
V Tónu IK, který je bezprostředně spojen se Zdrojem, vibruje duchovní čistota a síla, která vás neustále vede osobním procesem rozvoje.Vibrují zde také všechny Prvovzory - díky kterým můžete navázat kontakt s Vyšším Vědomím.

11. SPEKTRÁLNÍ TÓN OČISTNÉ SÍLY - SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ (emocionální sféra)

JEDENÁCTKA - to je proces rozpouštění, proces, který vymývá všechny staré vrstvy, až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející Světlo do VŠEHO - CO - JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku.Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY přináší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy.Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit! Podívejte se nadhledem - vnějším vhledem - do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se vaše křehké vnitřní stěny zhroutí samy . Cesta výzvy, úskalí života a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti.Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu!

TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,
TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ

V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla.Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu SPEKTRÁLNÍM se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky.V každé Vlně jsou Dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáváním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím Energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít Dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, a zejména v pocitech,emocích a myšlenkách.

Zdroj: monikaczyrek.blogspot.com
Překlad Lenka Sýkorová - individuální interpretace KINU narození - Osobní Mayský kalendář - info,cena - lenkasykorova.art@gmail.com

Změna je nezbytná pro rozvoj celku.

24. října 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Bylo-li něco správné a vhodné včera, neznamená to, že to platí i dnes. Proto musíš plně a slavnostně prožívat každý den, každý přítomný okamžik. Když tak budeš činit bez výhrad a předsudků, budeš moci bez odporu přijmout změnu a tvůj život se bude odvíjet snadno a lehce. O těchto věcech je snazší mluvit, než je uskutečňovat, zvláště když jsi měl až dosud pocit, že vše probíhá hladce,
že jsi hluboko zakořeněn a že cítíš v přítomné chvíli jistotu. Hledej svou jistotu ve Mně, a ne v dané situaci v plánu, osobě či věci, protože to vše je pomíjivé.Já jsem zde však po celou věčnost. Proto Mne hledej a nalézej a ničeho se neobávej. Ať nastane jakákoli změna, prostě věř, že povede k lepšímu a že je nezbytná pro rozvoj celku.