Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


12 HLAVNÍCH CTNOSTÍ, JIM PŘINÁLEŽÍCÍ DUŠEVNÍ VLASTNOSTI

30. října 2012 v 18:43 |  Vlastnosti i ctnostiPod vlivem vůle ke spravedlnosti vyvstávají tyto ctnosti :

MOUDROST
tělesný orgán = centrální nervstvo
Vlastnosti : vědomost, osvícenost, citovost, pravdivost

VYROVNANOST
tělesný orgán = smyslové ústrojí
Vlastnosti : zodpovědnost, soudržnost, svědomitost, přímost

UŠLECHTILOST
tělesný orgán = pokryvné tělísko
Vlastnosti : úctyplnost, čestnost, laskavost, hrdost

HRDINSTVÍ
tělesný orgán = svalový systém
Vlastnosti : statečnost, neohroženost, vytrvalost, trpělivost

Pod vlivem pomáhající lásky vyvstávají tyto ctnosti :

MILOSRDENSTVÍ
tělesný orgán = cévní systém
Vlastnosti : šlechetnost, pohotovost ku pomoci, soucitnost, obětavost

DOBROTIVOST
tělesný orgán = pohlavní systém
Vlastnosti : srdečnost, upřímnost, láskyplnost, vroucnost

PŘÍSNOST
tělesný orgán = kosterní systém
Vlastnosti : důslednost, věcnost, poslušnost, svornost

DŮSTOJNOST
tělesný orgán = krev
Vlastnosti : vládcovství, uvědomělost, opravdovost, vlažnost

Pod vlivem tvořivé čistoty vyvstávají tyto ctnosti :

BDĚLOST
tělesný orgán = sluneční pleteň
Vlastnosti : soustředěnost, ostražitost, živoucnost, hybnost

CUDNOST
tělesný orgán = vyměšovací systém
Vlastnosti : mravnost, jasnost, přirozenost, dětskost

VĚRNOST
tělesný orgán = dýchací systém
Vlastnosti : oddanost, tvořivost, souladnost, plodnost

POKORA
tělesný orgán = zažívací systém
Vlastnosti : prostota, skromnost, jemnost, vděčnost

Věnec duševních vlastností jest výsledkem tužeb, které člověk rozvinul a přivedl k rozkvětu a které jsou částí jeho já, které jsou vyjádřením jeho povahy a zájmů, jeho úsilí a snah. Ony jsou jeho nejcennějším vlastnictvím, jestliže vznikly zákonitě jako vyzáření životního tepla, které má býti mocnou silou jejich vzniku.
Získaná vlastnost se nikdy neztrácí, jestliže ji ovšem člověk sám neubije pozdějším protichůdným jednáním, nebo celkovým zpronevěřením se dobrému životnímu poslání.
Vlastností životního vzestupu je 24 mužských a 24 ženských, tedy celkem 48, podobně jako chromozomů v buněčném jádru, zárodku to příštího života. Chromozomy jsou pentlicovité útvary, vznikající při nepřímém dělení buňky, o nichž se vědecky předpokládá, že jsou nositeli dědičnosti.
Duševní vlastnosti se navzájem snoubí a prolínají, jsouce obsaženy v každém jedinci jako celek. A přece převažují u mužů aktivní, to je mužské vlastnosti a u žen pasívní, jemnější. Nakonec musí býti všechny rozzářeny niterným žárem přesvědčení.
Dobré vlastnosti jsou květy vzestupných snah ! Člověk má vyzařovati všechny. A přece má některé (resp. jediný) v převaze, podle druhu své činnosti. Buď je člověk více tvorem vůle k spravedlnosti, nebo více tvorem lásky, či více tvorem tvořivým. Podle toho též vyzařuje a působí.

Všechny vlastnosti vrcholí ve vysokých ctnostech, z nichž čerpají. Ctnosti, to jsou ideály, k nimž člověk svými dobrými vlastnostmi spěje a jimiž je též v dobrém snažení posilován. Nad nimi trůní teprve vůle ke spravedlnosti v lásce a čisté tvořivosti. Proto střediska bytí jsou nerozlučně součástí životního tepu vládnoucího všude a ve všem.
Jít vpřed znamená především, že doplňujeme při zjemnění smyslů postupně ve věnci záření chybějící vlastnosti, kterým dala vnitřní vroucnost vyzráti tak, že mohly být zformovány v živé květy zářivé krásy a že připravujeme další pokrok rozvojem duchovních schopností, jež se pak touhou spojují s se ctnostmi výšin.

Ctnosti však člověk vpravdě nikdy nevlastní. Je mu jen propůjčen jejich žár, který ho spojuje s nositeli ctností ve vědomé říši duchovně stvořeného, kteří jsou pravými duchovními vůdci lidských duchů celého stvoření.
Vyzářené vlastnosti, formující se jako květy ve věnci záření, jsou ale jeho vlastnictvím. Nejcennějším vlastnictvím, které lidský duch pozdějšího stvoření smí zváti svým. Je to vlastnictví oblažující a světlem spojující, nepomíjivé, věčné, které "rez nekazí ani moli nežerou" a o němž výstižně řekl Ježíš : "Shromažďujte své poklady v nebi".
Vlastnosti můžeme tedy vlastnit, ctnosti ctít. Neboť zůstanou stálým nedostižným ideálem. Čistá touha po spojení s nimi ve vertikálním směru se formuje v zážehové svíce, na nichž se jednou smějí rozhořeti, na znamení duchovního spojení s nimi, plameny uctívání Stvořitele nebes i země.

Ve věnci duševního záření zpívají člověkem oživené vlastnosti své písně životní radosti. Pějí je malé, roztomilé a něžné bytůstky, vystupující jako svědectví života z čistě a živě vyzářených květů vlastností. Jsou to úchvatné melodie, plné kouzla a jasu.
Každý člověk má též nějakou špatnou vlastnost či nectnost, která též nemlčí. Čím krásnější je zpěv oživených vlastností, tím zuřivěji ona vyráží divoké zlobné skřeky, jimiž chce všechno přehlušit. Jakmile jí člověk nedodává potravy, musí zaniknouti. Nectnosti směřují dolů. Jakmile se člověk vnitřně s určitou nectností vyrovnal, což trvá zpravidla léta, tu zvolna vyvstává ve věnci vyzáření opak oné nectnosti. Člověk nemůže býti neutrální. Buď kladné ano, nebo záporné ne.


Ukázky z knihy "Osobní záření" brněnského rodáka, duchovního člověka a léčitele Jana Nedomanského.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama