Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Říjen 2012

Kryon - „Most mečů“

31. října 2012 v 8:00 Vývoj vědomí bytostí


Kryon - "Most mečů"
Uveřejnil(a) Láďa
Pondělí, 29 Říjen 2012 09:41

Tento channelling byl přijat v Torontu, v Kanadě, 29. září 2012

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channelling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Proto si užijte toto vznešené poselství předané v Torontu, v Kanadě v roce 2012.

Pracujme jako jeden, žijme jako jeden, buďme jako jeden...

31. října 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Pro víru je třeba udělat víc, než jen nečinně sedět v pozadí a nechat vše na Mně. Musíš sehrát svou úlohu, protože "podle tvé víry se ti bude dít". Vše je možné, máš-li ve Mne plnou víru a důvěru. Žij podle víry a zjevuj všem duším Mé zákony. Pracujme jako jeden, žijme jako jeden, buďme jako jeden; Já v tobě a ty ve Mně. Když plně pochopíš, že mohu udělat cokoliv, pak si uvědomíš, že i ty dokážeš vše, protože Já působím v tobě a skrze tebe. Avšak nic se neuskuteční, jestliže ty nezačneš jednat a neučiníš to. Já jsem uvnitř tebe a ty ztělesňuješ Mé ruce a nohy. Zasvěť tyto ruce a nohy Mně a Mým službám, aby nic nezdržovalo vznikající dílo a aby vše šlo hladce. Dbej, ať jednáš v dokonalé harmonii a rytmu s Mými zákony, a spatříš zázrak za zázrakem.Vzdávej za vše věčné díky.

Kryon - Vlna Božské magie skutečnosti

30. října 2012 v 18:53 Vývoj vědomí bytostí


Kryon - Vlna Božské magie skutečnosti
Uveřejnil(a) Láďa
Pondělí, 29 Říjen 2012 09:30
Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 24.10.2012

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.

Zdravím vás přátelé, jsem Kryon z magnetické služby a dnes k vám přicházím, abych vás povzbudil v těchto energeticky silných dnech. Tyto dny jsou plné pomoci, která přichází na Zemi z vnějšku.Andělé začínají zaujímat své pozice kolem Země a spojují svá srdce. Tímto se posiluje současná mřížka lásky, kterou Země kolem svého pole má. Je to období, kdy Země opouští "pole transformace". Tito andělé jsou povoláváni, aby Zemi usnadňovali vystoupení z duality. Každý z nich má své místo v dokonalé jednotě a harmonii květiny života.

Až se propojí srdce všech přítomných andělů,
v tento okamžik Země vystoupí z pole transformace
a vstoupí do pole Božské magie skutečnosti.

Tento den k Zemi začnou dopadat zcela speciální vibrace, které budou rozpouštět s jemností něhy a lásky temnotu v Zemi uchovanou. Toto pole je vyšším transformačním polem a bude připravovat světelné pilíře pro hlavní fázi vzestupu. Dne 31. října 2012 ve 12:45 SEČplaneta Země opustí pole transformace a vstoupí do pole Božské magie skutečnosti.

V tyto okamžiky se můžete na energii naladit a prožít vstupní pocity změny vibrací i energie, která k Zemi přichází. Až se Země začne nacházet v tomto poli, začne se očišťovat od nánosů sesbíraných po tisíce let. Od nánosů, které stojí v cestě energetickým pilířům potřebných pro vzestup.Z energetického hlediska se toto období může jevit jako vysoce nestabilní. Přesto je ve své energii jasné a silné. Hlavní žíly matky Země se uvolní a Země začne volněji dýchat.

Toto období se dá přirovnat ke stavbě mostu. Pro most jsou potřeba pilíře, které jsou ukotveny v Zemi. A před tím, než se pilíře ukotví, musí být Země připravena. Tato fáze Zemi připraví na ony světelné pilíře.

Možná se ptáš, kde se takovéto pilíře nachází? Kde všude je možné je očekávat?

Kapky Božské magie skutečnosti dopadnou a budou dopadat na celou zemi, bez výjimky. Zvýšená intenzita pak bude v místech, kde se nachází energetická místa Země, dračí linie a proudy, průsečíky posvátných prvků v geometrii Země. Tato místa se budou očišťovat postupně, den za dnem stále víc a víc. Budete moci zřetelně vnímat, jak místa začínají zvýšeně vysílat vlny energie do svého okolí. Při návštěvě těchto míst snadněji procítíte všudypřítomnou, živou energii a snadněji se napojíte na své nitro, na zdroj své moudrosti uvnitř sebe sama.Tato místa jsou všude po světě, v mořích i na pevnině, neb pevnina byla kdysi mořem a moře pevninou.

Některá z míst dobře znáte jako například Stonehange v Anglii, Angkor Wat v Kambodži, Machu Pichu v Peru, Luxor v Egyptě, Salt Lake City v Kanadě nebo Katedrála Svatého Víta v Praze. Jiná jsou vám méně známá nebo jste dosud nevěděli o jejich síle - z okolní krajiny lze jmenovat Žďár nad Sázavou, Kunětickou horu, Obelisk u obce Podivín, obec Nová říše, obec Hromoš, Lom nad Rimavicou, Mokrá na Šumavě… A těchto míst jsou po světě tisíce. Jejich síla se různí, všechny však pojí jedno společné, v určitých souřadnicích těchto míst vznikne světelný pilíř, kterým budou proudit stabilizační energie po vzestupu Lady Gaia. Když se na ně energeticky zaměříte, vycítíte je.

Stačí zavřít oči a v okamžiku, kdy Země vstoupí do pole Božské magie skutečnosti, sledovat svým vnitřním zrakem intenzitu toho, kam kapky této energie dopadají. I ve svém okolí takové místo najdeš. Toto místo od tebe nebude vzdáleno více jak několik kilometrů, mělo by být dosažitelné běžnou chůzí.

Nehodnoť to, zda je místo ve tvém okolí svou intenzitou rovno jiným místům. Energie 12ti hlavních světových pilířů se nedá přirovnat k žádnému z pomocných pilířů. Energie se různě rozděluje a tříští, podle toho, jak to Lady Gaia nejvíce potřebuje, jak jen ona sama dá pokyn duchovnímu světu. Lady Gaia si sama řídí tento proces své očisty. Je to začátek něčeho, na co pak budou navazovat jiná místa světa po vzestupu. Až Země pole Božské magie skutečnosti opustí a vstoupí do posledního pole před vrcholnou fází vzestupu, další části Země se budou čistit jinými způsoby.

Jak častokrát sděluji, pamatuj i nadále na své uzemnění. Uzemnění je to, co ti zaručí, že se během následujícího období budeš cítit dobře ve svém fyzickém těle. Uvědomuj si, kdy je tvá energie nestabilní, kdy kolísá, kdy kolísá tvá nálada. V těchto okamžicích se vědomě propoj se zemí a vše se stabilizuje.

Dovol sám sobě, aby se i tebe a tvé duše dotkly energie skutečnosti. Můžeš přitom provést krátké meditační cvičení. Svou mysl zaměř na své nitro. Naslouchej, co ti chce říct, jaké zprávy pro tebe má. Vnímej, co ti radí hlas tvého srdce. Zároveň otevři svou alfa a omega čakru a nechej skrze sebe proudit energii skutečnosti. Tyto čakry jsou čakrami nové doby. V hustotě duality zakrněly, aby se se vzestupem opět probouzely k životu.

Alfa čakra se nachází asi 10 centimetrů nad tvým temenem hlavy a spojuje tě s vesmírem, spojuje tě s mřížkou lásky, na kterou je napojena, pakliže je v harmonii.
Omega čakra se nachází asi 10 centimetrů pod tvým rozkrokem a propojuje tě s centrem Lady Gaia,pakliže je v harmonii. Má vliv i na tvé uzemnění.

Dovol mi nyní, abych tato tvá 2 energetická centra vyrovnal a napřímil tak paprsky energie, které z nich míří. Lépe pak budeš přijímat energii skutečnosti, která k tobě přichází a lépe si vychutnáš vlny energií, které Zemi svlažují. Mé působení můžeš v obou oblastech vnímat jako jemné mravenčení, možný je však i krátkodobý tlak nebo svědění. Vše se děje tak, jak je to pro tebe správné a dobré a k mému působení postačí tvůj čistý úmysl.

Jsi-li připraven, uvolni svou mysl i tělo a oddej se vlnám energie skutečnosti, které osvěží tvé buňky a zároveň zharmonizují tvou alfa a omega čakru.
… pauza …

(tak dlouho, jak dlouho vnímáš energetické působení v oblasti temene hlavy a svých nohou).

Děkuji ti za důvěru, se kterou k nám přistupuješ. O vlně, která bude následovat po vlně Božské magie skutečnosti, tě budu opět předem informovat.
Užívej si pocit vnitřní harmonie, která se nyní rozlévá tvým tělem a já se s tebou v hluboké sounáležitosti a s vnitřní radostí loučím.
Kryon


© Marketa Selinijana, http://www.zemeandelu.cz/
Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Kniha KRYON - Najdi cestu k sobě spatří světlo světa 08. 11. 2012.
Jedná se o společné dílo Kryona a Markety Selinijana, které pomáhá člověku najít své vnitřní Božství, rozšířit intuici a stát se člověkem "otevřeného srdce". Více informací o knize:

http://www.zemeandelu.cz/kryon-najdi-cestu-k-sob nebo na Facebookuhttp://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi

Den, kdy Země vstoupí do určitého energetického pole, je velmi silným dnem. Na tento den je možné se naladit kterýkoli den po uplynulém datu. Stačí se zklidnit a přát si pocítit vibrace, které k Zemi tento den začaly směřovat. Energie očistí tvé tělo i tvůj jemnohmotný systém. Je to jeden ze způsobů, jak si udržet či zvýšit vibrace v běžném dni.

Druhy energií, kterými Lady Gaia prošla / prochází:
Pole milosti - 15.06.2012
Pole sjednocení - 18.07.2012
Pole transformace - 28.07.2012
Pole Božské magie skutečnosti - 31.10.2012


Více informací o uvedených polích najdete zpětně v channelingu k danému období.

12 HLAVNÍCH CTNOSTÍ, JIM PŘINÁLEŽÍCÍ DUŠEVNÍ VLASTNOSTI

30. října 2012 v 18:43 Vlastnosti i ctnostiPod vlivem vůle ke spravedlnosti vyvstávají tyto ctnosti :

MOUDROST
tělesný orgán = centrální nervstvo
Vlastnosti : vědomost, osvícenost, citovost, pravdivost

VYROVNANOST
tělesný orgán = smyslové ústrojí
Vlastnosti : zodpovědnost, soudržnost, svědomitost, přímost

UŠLECHTILOST
tělesný orgán = pokryvné tělísko
Vlastnosti : úctyplnost, čestnost, laskavost, hrdost

HRDINSTVÍ
tělesný orgán = svalový systém
Vlastnosti : statečnost, neohroženost, vytrvalost, trpělivost

Pod vlivem pomáhající lásky vyvstávají tyto ctnosti :

MILOSRDENSTVÍ
tělesný orgán = cévní systém
Vlastnosti : šlechetnost, pohotovost ku pomoci, soucitnost, obětavost

DOBROTIVOST
tělesný orgán = pohlavní systém
Vlastnosti : srdečnost, upřímnost, láskyplnost, vroucnost

PŘÍSNOST
tělesný orgán = kosterní systém
Vlastnosti : důslednost, věcnost, poslušnost, svornost

DŮSTOJNOST
tělesný orgán = krev
Vlastnosti : vládcovství, uvědomělost, opravdovost, vlažnost

Pod vlivem tvořivé čistoty vyvstávají tyto ctnosti :

BDĚLOST
tělesný orgán = sluneční pleteň
Vlastnosti : soustředěnost, ostražitost, živoucnost, hybnost

CUDNOST
tělesný orgán = vyměšovací systém
Vlastnosti : mravnost, jasnost, přirozenost, dětskost

VĚRNOST
tělesný orgán = dýchací systém
Vlastnosti : oddanost, tvořivost, souladnost, plodnost

POKORA
tělesný orgán = zažívací systém
Vlastnosti : prostota, skromnost, jemnost, vděčnost

Věnec duševních vlastností jest výsledkem tužeb, které člověk rozvinul a přivedl k rozkvětu a které jsou částí jeho já, které jsou vyjádřením jeho povahy a zájmů, jeho úsilí a snah. Ony jsou jeho nejcennějším vlastnictvím, jestliže vznikly zákonitě jako vyzáření životního tepla, které má býti mocnou silou jejich vzniku.
Získaná vlastnost se nikdy neztrácí, jestliže ji ovšem člověk sám neubije pozdějším protichůdným jednáním, nebo celkovým zpronevěřením se dobrému životnímu poslání.
Vlastností životního vzestupu je 24 mužských a 24 ženských, tedy celkem 48, podobně jako chromozomů v buněčném jádru, zárodku to příštího života. Chromozomy jsou pentlicovité útvary, vznikající při nepřímém dělení buňky, o nichž se vědecky předpokládá, že jsou nositeli dědičnosti.
Duševní vlastnosti se navzájem snoubí a prolínají, jsouce obsaženy v každém jedinci jako celek. A přece převažují u mužů aktivní, to je mužské vlastnosti a u žen pasívní, jemnější. Nakonec musí býti všechny rozzářeny niterným žárem přesvědčení.
Dobré vlastnosti jsou květy vzestupných snah ! Člověk má vyzařovati všechny. A přece má některé (resp. jediný) v převaze, podle druhu své činnosti. Buď je člověk více tvorem vůle k spravedlnosti, nebo více tvorem lásky, či více tvorem tvořivým. Podle toho též vyzařuje a působí.

Všechny vlastnosti vrcholí ve vysokých ctnostech, z nichž čerpají. Ctnosti, to jsou ideály, k nimž člověk svými dobrými vlastnostmi spěje a jimiž je též v dobrém snažení posilován. Nad nimi trůní teprve vůle ke spravedlnosti v lásce a čisté tvořivosti. Proto střediska bytí jsou nerozlučně součástí životního tepu vládnoucího všude a ve všem.
Jít vpřed znamená především, že doplňujeme při zjemnění smyslů postupně ve věnci záření chybějící vlastnosti, kterým dala vnitřní vroucnost vyzráti tak, že mohly být zformovány v živé květy zářivé krásy a že připravujeme další pokrok rozvojem duchovních schopností, jež se pak touhou spojují s se ctnostmi výšin.

Ctnosti však člověk vpravdě nikdy nevlastní. Je mu jen propůjčen jejich žár, který ho spojuje s nositeli ctností ve vědomé říši duchovně stvořeného, kteří jsou pravými duchovními vůdci lidských duchů celého stvoření.
Vyzářené vlastnosti, formující se jako květy ve věnci záření, jsou ale jeho vlastnictvím. Nejcennějším vlastnictvím, které lidský duch pozdějšího stvoření smí zváti svým. Je to vlastnictví oblažující a světlem spojující, nepomíjivé, věčné, které "rez nekazí ani moli nežerou" a o němž výstižně řekl Ježíš : "Shromažďujte své poklady v nebi".
Vlastnosti můžeme tedy vlastnit, ctnosti ctít. Neboť zůstanou stálým nedostižným ideálem. Čistá touha po spojení s nimi ve vertikálním směru se formuje v zážehové svíce, na nichž se jednou smějí rozhořeti, na znamení duchovního spojení s nimi, plameny uctívání Stvořitele nebes i země.

Ve věnci duševního záření zpívají člověkem oživené vlastnosti své písně životní radosti. Pějí je malé, roztomilé a něžné bytůstky, vystupující jako svědectví života z čistě a živě vyzářených květů vlastností. Jsou to úchvatné melodie, plné kouzla a jasu.
Každý člověk má též nějakou špatnou vlastnost či nectnost, která též nemlčí. Čím krásnější je zpěv oživených vlastností, tím zuřivěji ona vyráží divoké zlobné skřeky, jimiž chce všechno přehlušit. Jakmile jí člověk nedodává potravy, musí zaniknouti. Nectnosti směřují dolů. Jakmile se člověk vnitřně s určitou nectností vyrovnal, což trvá zpravidla léta, tu zvolna vyvstává ve věnci vyzáření opak oné nectnosti. Člověk nemůže býti neutrální. Buď kladné ano, nebo záporné ne.


Ukázky z knihy "Osobní záření" brněnského rodáka, duchovního člověka a léčitele Jana Nedomanského.

Féwa 29.10. 2012

30. října 2012 v 17:39 Aktuální novinky

Rozhodla som sa odovzdať Vám najprv dnešné informácie a následne včerajšie, ktoré sú - dá sa povedať - meditačné. Nachádzame sa v závere procesu vzostupu, kde mali temní pripravené zálohy pre prípad, že by kolektívne vedomie dosiahlo túto hladinu frekvencie. Samozrejme dúfali, že sa tento krok nepodarí. Vstúpili sme včerajším dňom /lineárne vnímaným časom/ do troch dní, kedy sa budú pokúšať zachytávať sa Vašich citlivých emocionálnych miest. Prosím, ukotvujte sa neustále so Zemou. Vysielajte do všetkých jej miest a taktiež do jadra Zeme lásku. Je dôležité sa neustále odstrihávať od strachu a negativity, ktorou sa temní chcú pokúsiť udržať kolektívne vedomie v nízkych vibráciach, aby nedosiahlo potrebnú výšku frekvencie. Je veľmi dôležité si veriť. Silný potenciál centrálneho prúdu bytostí poslaných na Zem ako pomoc vzostupu - cielene udržiava potrebnú hladinu frekvenciu. Jedná sa o vstupy temných, ktorí doslova pália šípy negativity do všetkých strán Zeme. "Pochodeň" prevzali do svojich rúk energie archanjelskych a anjelskych strážcov a ochrancov. Súčasne táto situácia prebieha i v nadzemských vrstvách. Je to kompaktný potenciál únie galaktických národov svetla, kde má každý svoju konkrétnu úlohu a pozíciu. Rovnako ako na matke Zemi. Všetci výrazne môžeme prispieť snahou vedome sa spolupodieľať na pomoci Zemi a ľudskej populácii v záverečnom bode vzostupu - svojou vzájomnosťou. Myšlienkovým spájaním sa cez srdce.
Skúste si položiť dlaň ľavej ruky na čelo. Tak, aby stred dlane bol cca tam, kde je koreň nosa. Prsty sú položené na hlave a smerujú k 7. čakre. Cítite to energetické prúdenie ? V tak vysokej frekvencii sa naše telo nachádza. Je to gradujúci a súčasne kulminujúci potenciál epifýzy.
Na Zemi sa aktivujú všetky žiariče. Centrálnymi pyramídami, ktoré aktivujú celý planetárny pyramídový reťazec energetickej siete. Thovt, strážca veľkej pyramídy v Gíze, ktorý sa svojím multidimenzionálnym potenciálom pohybuje na mnohých miestach, aktivoval 1. a 2. stupeň krištálu čo korešponduje 1. a 2. stupňu aktivácie Mer-Ka-By. Čaká sa na zvukovú rezonanciu kolektívneho vedomia, ktoré je rozhodujúce pre dosiahnutie hladiny potrebnej frekvencie.
Komplot temna, ktoré sa včerajším dňom cielene zaangažovalo do celého procesu, snahou ho zastaviť, bol vo večerných hodinách lineárneho času zablokovaný strážcami Zeme. Tá istá situácia prebieha nad zemou.
Je dôležité, aby ste sa počas týchto troch dní /včera, dnes, zajtra/ spájali medzi sebou cez srdce. Negujte negativitu temna na všetkých úrovniach. Kdekoľvek sa nachádzate. Majte pri sebe neustále intuitívne vybraný svoj kameň. Ak neviete ktorý, použite krištál. Je univerzálne funkčný. Majte zapálené sviečky, aromalampy. Usmievajte sa na svojich blízkych, na svoje okolie. Objatia, dotyky, pohladkanie, pozitívna komunikácia - to všetko je počas týchto dní mimoriadne dôležité. Vysielajte cez srdce svoju žiarivú lásku nielen k matke Zemi a jej jadru, ale i do éteru. Častejšie sa pozerajte na oblohu a očami pohládzajte neviditeľnú nadzemskú sféru. Sú to Vaše oči, svetielka epifýzy, ktoré kontaktujú novú realitu. Je bezpodmienečne nutná Vaša súdržnosť. Spoliehajte sa na Vašu intuíciu. Je už veľmi silná.
Ešte nikdy doposiaľ v ľudských dejinách neprebiehal globálny vzostup Zeme a ľudskej populácie. Ešte nikdy nebolo do procesu zainteresovaných toľko mimoplanetárnych sfér. Na Zemi sa nachádzajú milióny poslaných bytostí z rôznych planetárnych systémov. Rovnaká situácia je i nad Zemou. Spirituálne ako i vedecké tímy pracujú na projekte pomoci Zemi.
Nezabúdajte, že proces vzostupu je o znovu navrátení lásky, slobody, nezávislosti človeka, jeho doposiaľ zneviditeľňovaných schopností. A láska je najsilnejším energetickým potenciálom, ktorý víťazí nielen v rozprávkach.
Pracujeme na vedomej úrovni vzostupu - návratu ľudského potenciálu. Buďte okom, zrenicou svojho srdca a citlivo otvárajte dvierka svojej duše. Nemajte obavu a strach. Všetky úrovne sú istené a ruka v ruke s láskou všetko zvládneme. Už len kúsoček nám chýba.

S láskou Féwa

MAYSKÝ KALENDÁŘ 30.10.2012 4 LAMAT

30. října 2012 v 16:26 Aktuální novinky
ŽLUTÁ NEZÁVISLÁ HVĚZDA


DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT A DĚKOVAT ZA HOJNOST VŠEHO
Energie HVĚZDY násobí vše do hojnosti.

Každá vnitřní disharmonie ničí mé zdraví a způsobuje onemocnění.Všechny poruchy si vytvářím já sám.Dnes nedělám nic na sílu, ale zůstanu takový, jaký jsem. Jedině tak vyjdou najevo mé slabiny a silné i slabé stránky.Stav mého těla prozrazuje moje vnitřní nálada.Čím více miluji své tělo, tím rychleji regeneruji své síly.Dnes se také postarám o vnější vzhled.

TRANSFORMACE STÍNU

Otevřete se lásce. Pečujte o harmonii. Pronikněte do podstaty svého Hvězdného Zrna. Zůstaňte v harmonii přítomnosti se VŠÍM, CO JE A JAKÉ TO JE!

LAMAT …krása,dokonalost,disciplína….

Spektrum ŽLUTÉ HVĚZDY zkoumá všechno pod vlivem krásy a harmonie. V tomto pólu se shromažďují síly na kontrolu jakosti. LAMAT je jakási instance dokončující závěrečná shrnutí výsledků vašeho jednání.Všechno, co není dostatečně krásné,co se nenachází v harmonii s duchovními vzorci, bude zasláno zpět k opravě. Síla ŽLUTÉ HVĚZDY je absolutně neúplatná a poměrně zatěžující pro ty, kteří ještě nezahájili, ignorovali, nebo ukončili proces harmonizace života kolem sebe. Pro ty, kteří již mají tento proces ve velké míře za sebou, bude Den LAMAT velmi poučný - zvýší se pocit sebevědomí, spokojenosti se životem, stejně tak pocit zdokonalovat okolní prostředí. V tomto symbolu se shromažďují síly zodpovědné za řád a pořádek. Dny LAMAT také pomáhají odstranit nedostatky v sociální oblasti a člověk začne cítit velkou úlevu, radost a spokojenost se životem. Lidem, kteří mají problém přinést do svého života řád a harmonii, se doporučuje, aby věnovali zvláštní pozornost Energii ŽLUTÉ HVĚZDY a dovolili jí vyrovnat způsobený nesoulad. Takže ti, kteří doposud nevěděli, že aspekty estetiky, řád, disciplína a vnitřní pořádek jsou základním předpokladem pro vytvoření stabilní základny života, by se měli spojit s Energií LAMAT.

4. NEZÁVISLÝ TÓN TVARU A MÍRY - SÍLA VIZE CÍLE (mentální sféra)

ČTYŘKA symbolizuje čtverec,základnu pyramidy,velmi stabilní základnu.Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY.Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí,která přinese uzdravení a probudí vaší tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních zákonů,kterými se řídí život na Zemi.Využijte moc ČTYŘKY,zkuste splynout s časem i prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.

KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,
VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ

Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru,formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje Energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty.V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ,zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv.Zóny načítání programu,tady se schvaluje finální vzorec.S ohledem na Kalendářní Dny,každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu.Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny - v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů - se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY).Pozorování těchto Dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde, v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované SLUNEČNÍ Peče

zdroj -monikaczyrek.blogspot.com
překl. Lenka Sýkorová - individuální interpretace osobního mayského kalendáře - KIN narození - info - lenkasykorova.art@gmail.com

Uč se dávat svobodně ze všeho, co máš.

30. října 2012 v 16:16 Myšlenka Nového dne


Uč se dávat svobodně ze všeho, co máš. Uč se také vděčně přijímat vše, čeho se ti dostává; a užívej to moudře pro rozvoj a zlepšení celku. Dáváš-li, dávej svobodně a nepočítej, co to stojí. To, co je darováno správně, z celého srdce a z nejčistší lásky, přinese mnohým velkou radost a požehnání a bude ještě zmnoženo a nadále poroste. Vždy pamatuj, abys zpřetrhal všechna pouta s tím, co daruješ. Daruj, a pak na to ihned zapomeň. Když něco děláš, dělej to s láskou a buď vděčný, že k tomu máš nadání a schopnosti. Dělej vše dokonale a nikdy nic nevykonávej pouze proto, že z toho můžeš něco získat. Naučíš-li se vše vykonávat pro Mou čest a slávu, potom budeš ovládat umění pravého obdarovávání. Najdeš velikou radost ve všem, co dáváš, a celý tvůj přístup a postoj bude správný.

MAYSKÝ KALENDÁŘ 29.10.2012 3 MANIK

29. října 2012 v 10:07 Aktuální novinky
MODRÁ ELEKTRICKÁ RUKA


DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO PRO OSTATNÍ

MANIK JE NÁSTROJEM DUCHA, ZAHÁNÍ ŠPATNÉ VLIVY A ZLÉ ENERGIE
JE TO DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO PRO OSTATNÍ…

Pohyb je podstata zdravého Bytí.Když jednám,vím, že žiji.Touha po znalostech mně nedovoluje zůstat stát na místě.Než udělám další krok,nejprve dokončím, co jsem začal.Dnes vyřídím drobné věci, ovážu drobné rány, abych získal víru ve vrozené schopnosti léčení.Dnes se počítají jen činy.Přestanu přešlapovat na místě.Začnu od uspořádání světa

TRANSFORMACE STÍNU

Všimněte se svých odporů a vnitřní roztržitosti.Naučte se dokončit to, co začnete,zvažujíc každý krok na cestě. Využijte možnost těchto znamení a staňte se sami sebou. Otevřete se a vnímejte sami sebe, jako dokonalý spirituální nástroj v rukou Boha….

Znalosti,léčení,aktivita….

Většina lidí pracujících po léta s Mayským Kalendářem odkazuje na Pečeť MANIK s velkým respektem. Za tímto symbolem se totiž skrývá velká Energie, jejíž úkolem je LÉČENÍ. MANIK má nejvíce plné ruce práce, protože to on nás nejčastěji volá, abychom uzdravili nejen tělo fyzické, ale také tělo jemnohmotné. MODRÁ RUKA působí především na naši emocionální stránku a na nervový systém. Každé emocionální léčení je velmi bolestné, přinejmenším první fáze tohoto procesu.
Každý, kdo dosáhl vysoké úrovně duchovní zralosti a nemá mnoho k vyléčení ve svém Středu, toho MODRÁ RUKA obdaruje zázračnou mocí. Rčení - Být pravou rukou Boha - dostane nyní pravdivý význam. Tento vzorec - poháněný silnými impulsy směrem k uspokojování zvědavosti - nasměruje tohoto člověka do roviny spirituální vědy a duchovního poznání. Od této chvíle budou všechny Dny MANIK násobit motivaci vzdělávat se a zároveň zvyšovat povědomí o umění léčit.
Pro ty, kteří chtějí probudit svého vnitřního lékaře je navrhováno,aby věnovali zvláštní pozornost Dnu MODRÉ RUKY. Na druhé straně ti, kteří mají zdravotní problémy,trpí nespavostí, podrážděním ze stresu, bez ochoty jednat a nejsou schopni dotáhnout věci do konce, - se doporučuje kontakt s Obrem MANIK. MODRÁ RUKA je rovněž doporučována těm, kteří chtějí získat hlubší přístup k informacím na téma tajemství umění léčit.

3.ELEKTRICKÝ TÓN PODNĚTŮ - SÍLA IMPULSU - sféra emocionální

TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení se do přirozeného toku života.Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, oddělené,nepřístupné, nebo očím neviditelné.Pokud máte sklon být roztržitý,soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny.Seberte sílu dát výraz pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se objeví prostřednictvím vaší osoby.

DOVOLTE VAŠÍ TVOŘIVOSTI VYJÁDŘIT SPIRITUÁLNÍ POVAHU

Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetum mobile Bytí.V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu ELEKTRICKÉM spočívá výchozí podnět Evoluce, neboli síla přinášející rozvoj.V souvislosti se spojením Pečeti Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně.Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a přizpůsobuje programy příčin.V odkazu na Kalendářní Den s Tónem (•••) se ukazuje velmi vysoká aktivita konání.Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.

zdroj monikaczyrek.blogspot.com
překlad Lenka Sýkorová - individuální interpretace Osobního Mayského Kalendáře KIN narození - info.lenkasykorova.art@gmail.com2012 - předběžná bilance

29. října 2012 v 9:41 Vývoj vědomí bytostí

2012 - předběžná bilance
28. 10. 2012 22:00 - Antonín Baudyš
Rok pomalu dobíhá do konce. Možná, že vám, stejně jako mně, dal zatopit jako málokterý předtím. Možná se vám bude hodit velmi stručný pokus o popsání našeho vnitřního procesu. Nicméně tímto popisem, jako kdybychom se pokoušeli rekapitulovat celý dosavadní vývoj naší duše. Vývoj od těžko upamatovatelných počátků našich bytostí. Naše duše mají svůj původ u Boha. A směrem k jednosti (oneness) se touha našich duší stáčí stále citelněji. V tomto světě procházíme zkušenostmi duality. A v letošním roce se nám mnoho nezpracovaných prvků rozdvojení ukázalo, a vynutilo si naší vědomou pozornost.

Pravdy bližního
Obracím se v tomto článku na vás čtenáře formou oslovení "my". Popisuji totiž pochody, které se určitě týkají mne, mnoha lidí v mém okolí, ale možná také i vás. Pokud však máte se sebou zcela jiné zkušenosti, než o jakých se zde bude psát, článek možná cílí do jiného prostoru, než do toho vašeho. Jsem bývalým katolickým řeholníkem, byl jsem vychovaný svým otcem v částečně mystickém vidění světa. Ve kterém na hledání pravdy a na čistotě srdce a úmyslů záleží ze všeho nejvíce. Možná jste byli vychováni v jiném duchu, a přitom směr a výsledek je podobný či stejný. Děláme navzdory (anebo kvůli) této průpravě zkušenost, že každý z nás své pravdy koncipuje trochu (či úplně) jinak než náš bližní. A že srdce každého z nás je zraněno starými ránami. Skrze tyto rány láska mezi námi neproudí v souladu s přáním naší duše, boha v nás.

Přežívající strach
Na intenzitě nabral tento proces tím spíš, že neviditelná ruka neznámého režiséra vytahuje na světlo naše přežívající vrstvy strachu. Tlak na naší proměnu se zrychlil a znásobil. Mnoho pracovního i volného času jsme nuceni věnovat tomu, abychom sami sebe vydýchali. Abychom se nerozpadli na prach, sžíráni svými stavy. Situace jsou to natolik nenáhodné a perfektně zkomponované, že jsme jimi nuceni si uvědomit, že zde běží o vyšší záměr. Záměr, v rámci kterého si máme cosi důležitého o sobě uvědomit. Objevují se v nás emoce, nad kterými nemáme kontrolu. Zjišťujeme, že s jistými částmi sebe sama neumíme pohnout. A není v těch chvílích nic, na čem by záleželo více. Než je naše změna postoje. Možná nám čím dál méně záleží na názorech druhých lidí. Čím dál více nám záleží na tom, abychom si zachovali tvář vůbec sami před sebou. Myšlenky druhých na nás ztrácejí svůj dosah a vliv. Mohou nás však oslovovat do té míry, do jaké nám zrcadlí, co již potřebujeme opustit. Anebo nakolik nám ukazují cestu, po které se naše duše touží také vydat.

Vše se děje v našem zájmu
Učíme se, že svoji pozornost můžeme obracet i jinam, než jenom do okolí a vnějšího světa. Učíme se svoji pozornost směřovat nejen na milované osoby. Učíme se vnímat milovanou osobu sami v sobě. Učíme se, že naše vědomí se dokáže chovat podobně jako světlo. Učíme se, že všechno se děje správně, každá maličkost má svůj důvod a smysl, abychom se mohli učit a růst. Pokud chceme přemýšlet, proč se lidem na jiných kontinentech děje to či ono jiného, možná své myšlenky v té chvíli posíláme směrem, ze kterého se nám nikdy nevrátí ani odpověď ani energie. Učíme se, že veškeré situace mají řešení. Učíme se, že namísto zabývání se druhými se potřebujeme zabývat sami sebou. A tam, kde se nedovedeme o sebe postarat my, postará se o nás bůh v nás. A tímto způsobem se nám stávají malé zázraky. Dříve by nás udivovaly, ale my jim postupně uvykáme do té míry, že už se jim přestáváme divit. Vidíme v napěťových situacích i naše staré postoje. Vidíme jak moc je potřebujeme propustit a jak dobře nám bude s postoji novými. Potřebujeme, aby se nám naše postoje tak zvaně zviditelnily. A ono se tak děje. Ještě jednou. A kdo ví, možná už naposled.

Pravda zvaná emoce
Důležitější, než cokoliv jiného, se pro nás stávají naše emoce. V rodinných konstelacích si můžeme sáhnout na to, jak lze z emocionálních reakcí přečíst o člověku a o jeho rodině, všechno důležité. Emoce nás informují o tom, jak na tom jsme doopravdy. Pojmenovat své emoce může být počátkem hlubokého vnitřního léčení. Někdy stačí si tyto pojmenované emoce napsat na papír pod sebe a dívat se na ně. Možná se vám zdá, že nic takového nepotřebujete. Za sebe říkám, že já to potřebuji, dokonce i v tomto okamžiku, kdy píšu tyto věty. Možná píšu tento článek jen proto, abych se vyhnul pojmenování svých momentálních emocí, bublajícím pod povrchem mé vousaté tváře. Náš volný proud pocitů se pokouší rozbít naši kontrolu nad našimi pocity. Intuice už nedělá okolky a promlouvá nám tichým hlasem úplně do všeho. Intuice nám pomáhá navnímat, o co ve skutečnosti běží, když opakujeme stejný cyklus činů a myšlenek stále dokola. Duše už nemá sílu stále znovu se snažit o něco, co beztak dosud nedostala. Kolik našich očekávání se ukazuje jako nepravých? Opakuji si v posledních týdnech: "vzdávám se všech svých falešných očekávání." A Kristina mi napovídá: "vzdej se klidně všech očekávání. :-)" Jak moc bych přítomný okamžik mohl uchopit a prožít. Když bych si do něj nepouštěl očekávání, která se stejně nenaplní. Respektive proběhnou úplně jinak. Hraji, hrajeme hru sami se sebou, hru která je trochu ohnutá, už to tuším, tušíme.

Vědomí založené na egu
Naše vědomí založené na egu se projevuje potřebou věci řídit. To když chceme, aby se druzí lidé chovali určitým způsobem. Podobně je pro nás těžké postavit se sami za sebe, dokud se snažíme vyhovět všem přáním lidí v okolích. Kteří často ani netuší, že by taková přání, která jim podsouváme, mohli mít. Dokud vládne naší duši ego, potřebujeme se živit energiemi druhých lidí. Abychom se cítili dobře. Zpravidla ve formě získávání pozornosti či různých projevů ujištění. Čekáme na přijetí od ostatních lidí, na vyznání lásky, pochvalu od rodičů, či na posvěcení autoritou. Nic z toho ale nepřijde. Dokud se sami sobě nestaneme přítelem, milencem, otcem i matkou, autoritou. Dokud se nestaneme sami sobě otcem, synem i duchem svatým. Pokud se stále dívám do telefonu, do mailů a do faceboooku, mohu si položit otázku, co tam vlastně hledám? Na jakou zprávu to vlastně pořád čekám? Možná na projev náklonosti? Možná na projev uznání? Anebo na jakýkoliv mentální podnět, abych se nemusel zabývat svými skutečnými pocity?

Zdroj Jeshua
S Kristinou se nám otevřela četba zdroje, který se nám mohl otevřít už dříve. My na něj však nebyli připravení. Holanďané Gerrit a Pamela Kribbe zapisují v posledních letech promluvy, které Pamela (* 1968) vnímá ve svém nitru. Dříve komunikovala se svými duchovními průvodci, ale před deseti lety rozlišila ve svém duchovním poli přítomnost někoho dalšího, pro ni velice příjemného. Hlas se jí nakonec představil jako Jeshua ben Joseph, což pro ni, jako graduovanou filozofku z Harvardu byla poněkud absurdní situace. Text, který vnímáte v předchozích odstavcích, je ovlivněn četbou Pamelina článku Od ega k srdci, který do češtiny přeložila Denisa Vaňková na stránce jeshua.cz A dále přednáškami, kterým v posledním roce vděčíme za mnoho následného uvolnění. Pravděpodobně však tyto či podobné informace máte také. A to z vašich odlišných zdrojů, informace se totiž vyskytují na mnoha místech zároveň, jako součást transformačního procesu.

Lidský pohled na Jeshuu
Jeshua ve svých promluvách k Pamele říká, že by byl rád, pokud bychom jej s Ježíšem nespojovali a toto dědictví z něj sňali. Říká, že byl stejným člověkem, jakým jsme my. Nicméně do něj bylo během života v Palestině vlito jeho budoucí vědomí. Svoji misi nepokládá za zcela úspěšnou, má za to, že přišel do místního prostředí příliš brzo. S jeho příchodem to bylo podobné, jako když velký kámen zahučí do vody. Sice se rychle utopí, ale kruhy se na hladině šíří ještě dlouho. Z druhé strany Jeshua říká, že "někdo přijít musel."Můžete si říkat, jestli jsem se nezbláznil, když tato poselství pokládám za autentická. Já se však mohu zeptat, zda jste se nezbláznili vy, pokud se domníváte, že Bůh poslal na tento svět svého jediného syna. Nota bene, aby tu byl zavražděn. A tím nás zachránil. A spasen bude ten, kdo v tento renonc uvěří. Moji milí, nejsme tu proto, aby nás kdokoliv, Boha nevyjímaje spasil. Jsme tu proto, abychom procitli z naší - bohem posvěcené - nevědomosti. Uvědomili si své božství, které je v nás odjakživa a žili ho. Tímto způsobem vytváříme nové vědomí. Stáváme se tou nejživější a nejdynamičtější částí Boha.


Jak propustit bolest

29. října 2012 v 8:00 Vlastnosti i ctnosti


Jak propustit bolest

Velice často si v sobě neseme všechny ty věci z naší minulosti, které nás nejvíce bolí. Nedovolte staré bolesti, aby vás okrádala o současné štěstí. Museli jste si to v minulosti prožít a už se to nedá změnit, ale pokud existuje místo ve vaší mysli, kde to dnes přežívá, pak

Odpusťte, Propusťte a Osvoboďte se.

- Doe Zantamata

Odpoutejte se od minulosti, nechte to být - snadněji řečeno než provedeno, že?
Mnoho témat o našem životě má co dělat s propouštěním bolesti z minulosti, neboť
1. Lpíme na ní
2. My všichni ji potřebujeme nechat odejít, abychom byli šťastní,

Následují tři velké otázky:
1. Jak?
2. Jak?
3. Jak?

Pouhou snahou na to všechno zapomenout, obzvláště prostřednictvím alkoholu nebo drog, je velmi špatný nápad. Nic z toho nezmizí, dokud to nebude vyřešeno. Přežívá to ve vaší paměti a dokud se s tím neusmíříte, tyto vzpomínky mohou být vyprovokovány kdykoli a čímkoli.
Bolest, které jednou porozumíte, může být následně propuštěna. Několik největších zdrojů bolesti a způsoby, jak jim porozumět, jsou zde:

* * *

1. Hněv
Hněv obvykle cítíme, když si připadáme poškozeni, okradeni nebo podvedení někým jiným. Léčba pro hněv spočívá v soucitu a odpuštění. Odpuštění neznamená "všechno je v pořádku", jen to znamená, že jste našli cestu, jak propustit svou zášť vůči dané osobě.
Jak najít soucit ke zlým lidem?
Podívejte se na věc z jejich perspektivy, i přesto, jak to může být těžké. Co to v nich vyvolalo? Nepřipadali si velmi ohroženi? Mnoho lidí jedná z pocitů ohroženosti, protože jsou vyděšeni skutečností. Nepřijímají sami sebe, takže nedokážou přijmout ani nikoho jiného. Pokud se pokusíte milovat někoho takového, můžete se setkat se špatným zacházením.
Soucit může být nalezen skrze pouhé malé porozumění tomu, z čeho tito lidé vycházeli. Nejčastěji byli na své pocitové úrovni vystrašení a pokoušeli se chránit sami sebe. Toto se pak projevuje skrze lhaní, kontrolu, někdy i manipulaci. Cítí, že své pocity nemají pod kontrolou, že jsou zranitelní a tolik se bojí, že se musí snažit udržovat kontrolu nad lidmi ve svém životě. Je to velmi smutná pozice. Nikdy nemohou zažít štěstí, dokud budou takto žít.
Nejsou to lidé, kteří by mohli být vašimi nejlepšími přáteli, a pokud někdo takový byl vaším rodičem, neměli jste skutečně na výběr. Ale nyní si můžete vybrat život svobodný. Porozumějte tomu, že jejich chování k vám byla jediná cesta, kterou tehdy znali a kterou použili, aby mohli pocitově přežívat, i když to bylo zneužívání vůči vám a dalším osobám, které se vyskytly v jejich životě. Osvoboďte se od hněvu a zaměřte se dnes na svůj život a na to, jak moc jste nyní svobodní.

2. Lítost
Lítost cítíme, když sami sebe trestáme za to, že jsme nevěděli něco, co teď víme. Možná jsme jednali způsoby, nebo jsme řekli věci, před kterými se při pohledu zpátky skrčíme. Možná jsme pobývali na místech nebo v okolí lidí, kteří se k nám chovali jako k ničemu, a litujeme, že jsme tam setrvávali tak dlouho.
Ale trestat se za to, že jsme dříve něco nevěděli lépe, než jsme to skutečně poznali lépe, je naprosto nefér. Museli jste tyto věci prožít takto, právě proto, abyste se stali těmi moudřejšími osobami, kterými jste dnes. Naučili jste se mnoho o své vlastní hodnotě, o tom, jak být hodní, o velké moci slov. Všechny tyto lekce nesete v sobě a jste dnes mnohem lepším člověkem, právě díky nim. Lekce v životě mohou přicházet přímo skrze radost nebo nepřímo skrze bolest. Aby se však staly pouze lekcemi, musíme propustit bolest a najít radost v přítomnosti a budoucnosti díky této bolesti. Lekce, kterou se jednou naučíme, už nikdy nebudeme muset projít. Už to všechno víte a znáte. Nyní jen musíte osvobodit svou mysl od bolestivých vzpomínek.

3. Stud
Stud, stejně jako lítost, cítíme kvůli minulým slovům nebo činům. Pokud jste byli sobečtí nebo jste jednali jako osoba, jakou jste nechtěli být, tak takoví nebuďte dnes, zítra a nikdy více. Proveďte potřebné změny, pokud můžete. Omluvte se, nezávisle na tom, jak je to dlouho. Můžete se stále stydět za věci, které druzí lidé již dávno zapomněli. Nebo také setrvávají ve stejné bolesti a vaše omluva pomůže ji propustit jim, stejně jako vám.
Jakmile se jednou pokusíte provést změny, je to všechno, co jste mohli udělat.
Nechte to být, ale když někdo jiný jedná stejně jako vy předtím, nesuďte je. Vězte, že jednoho dne to také uvidí a budou také litovat. Nejsou špatní a ani vy jste nebyli špatní, jen jste se chovali špatným způsobem z nějakého důvodu.
Nemůžete se hnout kupředu ve svém životě a mít šťastné vztahy nebo úspěchy, když nemůžete vystát sami sebe. Odpuštěním sobě samým se stanete šťastnějšími, více přijímanými. Budete lepším člověkem v očích každé osoby ve vašem životě dnes i v budoucnosti. Je to dar nejen pro vás, ale pro každého, koho znáte nebo koho teprve potkáte.

4. Nedůvěra
Důvěra je přirozená. Nedůvěra přichází, jen když je důvěra zlomená. Důvěřiví lidé jsou tolik zraňováni, neboť je jim tak lehké lhát. Nedůvěřiví lidé si myslí, že mají navíc díky tomu, že nevěří nikomu, ale přitom sami celou dobu trpí. Odhánějí od sebe dobré lidi, protože žádná nevinná osoba nechce být obviňována z ošklivých věcí, a nikdy nemohou žít v mírumilovných vztazích. Neustále zkoumají to, co druzí dělají, a hledají, jaké jsou jejich motivy, a vytvářejí si ve své mysli dramata v těch nejhorších scénářích. Vyberte si důvěru. Přijměte, že ano, někdy můžete být raněni, ale stále je to lepší než ta druhá alternativa.

5. Pochybnosti
Protikladem pochybností je víra. Víra znamená, že věříme bez důkazů. Pochybnost není víra, ať už máme důkazy nebo ne. Pokud máte víru sami v sebe, dojdete v životě dál. Vaše vztahy jsou silnější. Pokud máte víru v druhé, inspirujete je k tomu, aby se stali něčím více, než by jinak byli sami. Pokud máte víru ve svět, ve Vesmír, v Boha nebo jednoho z těchto tří, pak i bez jakéhokoli důkazu o tom, že věci se zlepší, když jsou špatné, prostě budete vědět, že to tak bude. Budete schopni projít i těmi nejtemnějšími dny a objevit sílu. Budete mít zcela nové ocenění pro všechny věci a lidi, jakmile se všechno zlepší. Také pak najdete hodnotu těchto tvrdých časů.

6. Strach
Jeden z hlavních konceptů náboženství a spirituality je jednat z lásky, nikoli ze strachu. Jakékoli jednání založené na strachu povede k dalšímu strachu. Jejich základy jsou vystavěné na písku a mohou se kdykoli zbořit. Každé jednání založené na lásce povede k větší lásce a bude mít své základy upevněné ve skále. Pomyslete na někoho, kdo se dostal do vztahu jen proto, že měl strach být sám. Tam není žádný prostor pro lásku. Teď místo něj pomyslete na osobu, která nejedná ze strachu, ale vyčkává, dokud nebude sama sebe skutečně milovat a nepotká někoho, kdo je otevřený a svobodný, aby mu mohla svou lásku dát.
Strach je zuřivý, panický, vytváří bolest a je dvojstranný. Láska je klidná, bezpečná, stálá a ochranitelská. Láska k sobě je v první řadě o tom, že nemůžeme vždy v lidech číst nebo vědět, na co myslí. Pokud se osoba, o níž si myslíme, že nás miluje, rozhodne, že nás nemiluje a odejde, potřebujeme cítit lásku k sobě samým, abychom neupadli. Uvědomíme si, že jejich odchod byl pro nás dobrý, neboť poslední věc, kterou bychom chtěli, je někdo, kdo o nás nestojí. Jakmile odejde, poznáme, že náš prostor byl otevřen pro někoho, kdo je stejně jako my ochotný a schopný oplácet lásku, kterou dáváme, a ve zbývajícím čase jsme v bezpečí, milováni a ochraňováni i přesto, že jsme single.

7. Bolest
Jakmile jednou vyřešíme všechny tyto věci, bolest odezní. Pokud si někdy připomenete nějakou záležitost jako je jedna z již prožitých, už budete mít odstup. Je to jako když slyšíte příběh někoho jiného. Je to stále ošklivé a nepříjemné a vždy bude, ale už vás to nikdy nezraní tolik jako tehdy. Myšlenka je jen myšlenkou, než se k ní připojí i emoce. To se pak stává velmi bolestivým, nebo i radostným, apod. Když se vaše myšlenka potlouká okolo starých bolestí, nedovolte bolestivým pocitům, aby se k tomu připojily. Vědomě myslete na něco dobrého, co z toho vzešlo, nebo vědomě pociťte vděčnost za onu skutečnost, kterou dnes, v přítomnosti, již nemusíte prožívat. Je to za vámi. Buďte vděční za svou svobodu. Může to jít ztuha, když se poprvé pokusíte oddělit všechny ty pocity, ale půjde to lépe.
* * *
"Snaději řečeno než provedeno" znamená jen "ne hned". A stát se znovu celistvými nikdy není chvilková záležitost. Zabere to nějaký čas. Ale žádné myšlenkové nastavení není nijak složité. Jen si buďte velmi jasně vědomi svých myšlenek a pocitů, a reagujte na ně, když se ty špatné snaží dostat na povrch. Nedovolte svým myšlenkám šílet. Usměrněte je, když se začnou dostávat do míst, kde je nechcete. Nedostanete žádnou odměnu za to, že budete setrvávat v pozici oběti pod veškerou bolestí. Usměrňování myšlenek se stane návykem skrze pilný a zaujatý trénink. Odměnou je pak velké štěstí. Ne štěstí typu "nevědomost je sladká", ale skutečné, blažené, moudré a oceňující štěstí, které se skrze boj stalo úplným. Toto je kouzelná a hodnotná pozice, kde se vyplatí být. Toto je význam vnitřního míru.
Doe Zantamata
* * *
zdroj: http://networkedblogs.com/wKQFb
přeložila: Magda

Prevzaté z: FB Svět zázraků

Neber nic jako samozřejmost, ale uvědom si, jak jsi požehnán.

29. října 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Vždy hledej to nejlepší, vždy očekávej to nejlepší a nikdy se nespokojuj s druhořadým. Možná to bude pro tebe těžké, zvláště v době, kdy se ti zdá, že jsi na dně. Pak musíš povznést své vědomí a nikdy ani na chvilku si nesmíš připustit nedostatek. Vždy mysli na hojnost. Spatřuj hojnost ve všem a vzdávej díky za Mé nekonečné a neomezené dary. Proč by ses měl spokojit s druhořadým, když to nejlepší čeká, až je přijmeš, aby tě mohlo požehnat? Když povzneseš své myšlenky, celý tvůj vnitřní i vnější život se rozvine. Pamatuj, že vše začíná ve tvém nitru, vše začíná u tebe. Začni ihned proměňovat své myšlení. Přeorientuj se ve svém nitru a postupně nech své nitro působit také navenek. Nikdy neopomeň rozeznat ve všem Mou ruku a vzdávej neustálé díky. Neber nic jako samozřejmost, ale uvědom si, jak jsi požehnán.


Máš překrásnou duši člověče zemský.

28. října 2012 v 21:48 Skutečný mír je uvnitř


Máš překrásnou duši člověče zemský. Nepohlížej na sebe zkrze zrcadla svého okolí ale zahled se do sebe sama zevnitř.Tam nalezneš všechny své odpovědi v přítomnosti mého vědomí.

Zdroj: J.K.Vize jako Cesta

28. října 2012 v 18:34 Doteky Nového Života

Vize jako Cesta

Cesta začíná a končí tam, kde začíná a končí naše vize. Mít svou vlastní vizi, znamená být připraven nastoupit na vlak naděje, protože víra ve svůj vlastní sen, nám otevírá dveře k vlastnímu smyslu života. Někam směřovat, být tvůrčí, je smyslem bytí. Jen naše vlastní omezení nám mohou a také kladou do cesty překážky, která si stavíme z vlastního strachu a nepochopení mocné síly, síly myšlenky. Naše ega neustále švitoří a oznamují nám naše nedokonalosti, ukazují naše předsudky a snaží se upoutat naši pozornost. Je to jen myšlenka, co se zdá být tak nepřekonatelná, myšlenka která nabobtnává, roste a stává se nepřekonatelnou výzvou a strachem. Protože ale můžeme kdykoli změnit naši tvůrčí myšlenku, může změnit i naše myšlení a pohled na věc.
Mít svou vizi, svůj sen, znamená, že začínáme konečně přemýšlet nad životem. Snažíme se přijít na to, co nám brání žít skutečně opravdový, plnohodnotný život. Ve skutečnosti nám nebrání vůbec nic, žít skutečný, pravdivý a plnohodnotný život. Jsme to jen my sami, kdo určuje skutečnou hloubku našeho života. Náš život se rozběhne, až mu k tomu dáme příležitost, až si uvědomíme, že nikdo jiný nemá tu moc a sílu učinit to, po čem volá naše duše, náš vnitřní hlas. Náš vnitřní hlas je tím spojením s božstvím, je to náš vnitřní hlas, co nás směřuje a navádí k cíli, ukazuje směr a nepřetržitě a přitom něžně vybízí k činům. My jsme ta korouhvička, která se otáčí ve větru a zmítá se sem a tam, podle toho z jakého směru zrovna fouká.
Naše šance je bezvětří, protože tehdy můžeme slyšet hlas svého srdce, když nedují větry a je nádherné ticho. Tehdy můžeme slyšet i to nejjemnější volání, ten jemný, tichounký hlásek. Nechce nás vyděsit, spíše pohladit a popostrčit zase o kousek dál. Když mu budeme naslouchat, když ho budeme vnímat, může nastat zrození. Zrození sama sebe v sobě.
Tím začne nová etapa našeho života, etapa vyjádřená svobodným, vědomým tvůrčím aktem. Zrodí se nový Bůh v lidském těle. Nebe se raduje, království boží v každém z nás.
S láskou a srdcem na dlani, pro Novou Zemi.
Honza

MAYSKÝ KALENDÁŘ 28.10.2012 2 CIMI

28. října 2012 v 10:42 Aktuální novinky
BÍLÁ POLARITNÍ SPOJKA


CIMI TO JE CYKLUS NAROZENÍ, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ
JE TO DOBRÝ DEN SPŘÁDAT VOLNÉ VLÁKNO ŽIVOTA

Dnes rozpoznávám neshody a práva dominující mému životu.Udělám selekci, eliminuji to, co škodí mému zdraví.Touha zachovat kontrolu chování,předsudky a zastaralé hodnoty,vyvádějí mé tělo z rovnováhy. Dnes končím s bojem, propouštím pesimistické myšlenky a učím se pouštět do nenávratna všechna zranění.Nemoci a bolestné procesy mě ukazují zaslepení a chyby mého Ega.

TRANSFORMACE STÍNU

Vzdejte se síly dokonalosti.Poslouchejte v sobě tu část, která volá "po smrti " a transformaci. Buďte přístupní její moudrosti…

Rovnováha,minulost,změna…..

Síla dopadu CIMI se objeví jako mocná ENERGIE PŘEMĚNY. Klade zvláštní důraz na oddělení se od starých programů, zastaralých autorit a zlozvyků. CIMI přetrhává a láme vazby se vším, co je ZKOSTNATĚLÉ. Čím silnější je ZTUHLOST, tím bolestnější je proces! I když BÍLÁ SPOJKA často přináší bolest a utrpení, je naším největším spojencem na duchovní cestě rozvoje. CIMI nám umožňuje udělat rozhodující krok vpřed. Pokud se naučíte vědomě pustit to, co bylo - CIMI vás bezbolestně vyprovodí ze starých nefungujících vztahů do nové bezpečné oblasti.
V jednom lidském životě umíráme tisíckrát, protože každý nový krok směrem k novému cíli je další z vnitřních smrtí. Energie BÍLÉ SPOJKY pracuje jako bílé krvinky, bojuje v organizmu s tím, co nám brání žít. CIMI válčí se zápalnými ohnisky a odstraňuje potencionální hrozbu našeho duchovního života.
Pokud máte problémy rozloučit se s něčím STARÝM - je jedno s čím - dejte pokyn převozníku CIMI. BÍLÁ SPOJKA je mocná podporující síla, která vás může UVOLNIT z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. Mohou to být duchovně ideologické vzorce, nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli - ale nemůžete odtrhnout.

2. POLARITNÍ TÓN VÝZVY - SÍLA POLARITY

Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla - kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory.Sledujte své sklony a neochotu .Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty.Akceptujete svoje pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází. Všechny výzvy ( póly) jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.

POLARITA JE PULSEM ZDROJE UNIVERSA

Dny s Energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Pečeť stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě.V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah ( vzhledem k polaritě),což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí,obzvlášť jste-li osobně spojeni s Polaritní Energií, např. přes Kin narození.

Prokaž, co pro tebe znamená víra....

28. října 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Vše se zdokonaluje praxí. Čím lépe se naučíš život žít, tím více se s ním ztotožníš a budeš se v něm pohybovat svobodně a bez zábran. Nemůžeš zůstat neměnný; rozvíjej se tedy svobodně a radostně. Zpřetrhej pouta, která tě spojují s minulostí. Povznes se nad všechny obavy, které brání tvému rozvoji a zaslepují tě, takže před sebou nemůžeš jasně spatřit onu skvělou vizi. Prokaž, co pro tebe znamená víra, a očekávej, že i zdánlivě nemožné se stane možným. Snes Mé království na Zem a nauč se konat Mou vůli a kráčet po Mých cestách. Vykroč, i když budou tvé první kroky slabé a nejisté. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš. Prostě vstaň a zkoušej to znovu a znovu.


JEDNODUCHÁ LOGIKA J.DUŠKA

27. října 2012 v 17:18 Vlastnosti i ctnosti
JEDNODUCHÁ LOGIKA J.DUŠKA
Máme moc rádi Jaroslava Duška nejen z představení Čtyři dohody, které naprosto úžasně zpracoval, ale z jakéhokoliv jeho projevu - lidskost, láska, jednoduchost. I tento rozhovor to dokládá :-)


Jestli si Jaroslava Duška (46) pamatujete jako pupkatého pantátu z plakátů Pupenda nebo hajlujícího kolaboranta z Musíme si pomáhat, zapomeňte na to. Pohublý muž obrostlý prošedivělým vousem, který má v očích duchovní svit a zabývá se šamanskými praktikami starých Toltéků, to je dnešní podoba někdejšího komika. Ostatně šamansky laděných je i jeho několik stále vyprodaných divadelních představení. Taky chodí po žhavém uhlí, rozmlouvá s buňkami svého těla, očekává šesté slunce, koupil si kompostovací záchod, aby "neposílal své výkaly do vody", a postí se i dvanáct dní. Teď tedy zrovna ne. "Slečno, je ten medovník dobrý?" ptá se právě servírky zcela podle evropských pravidel asertivity. "Nóó, je od Rusáků, takže nevím." - "Originál? Tak to já ho zkusím!" a slupne ho ke kávě, bez ohledu na přicházející konec času. Kdysi, v dobách své puberty, měli s Martinem Zbrožkem chaty naproti sobě přes řeku Sázavu a bavili zahrádkáře mystifikacemi, například v létě lyžovali. Takže - není to dneska jen nová duškovská mystifikace? A nejsem náhodou já ta dobře prokypřená půda, do které to padá samo? Poctivě říkám: Nevím. Nechť si to laskavý čtenář za pomoci mocného boha deště Tlaloka posoudí sám.


Vnímáte, že jste se fyzicky změnil? Vypadáte nějak... zduchovněle.

Byl jsem na plastické operaci, na liposukci a nechal jsem si nastřílet měděné vousy. Ale vážně. Všechno se mění. Vesmír ožívá. Lidská mysl se otevírá. Já sleduju změny už několik let. A zkoumám, zda nejsem sám, tedy tak trochu mimo. A k svému překvapení zjišťuju, že podobné změny vnímá hodně lidí. My třeba hrajeme představení Čtyři dohody, založené na toltéckém učení. Myslel jsem původně, že to budu hrát tak pro padesát diváků a za rok to půjde do kytek. Ale hrajeme to třetím rokem a pořád je vyprodáno. Přitom na prvních večerech se někdy lidem dělalo fyzicky zle, těm, kteří jsou ztotožněni se svým egem, se prostě někdy takzvaně zvedá kufr "z takovejch keců strašnejch". Jedna paní řekla, že jsme jí zkazili večer, že něco tak odpornýho dlouho neslyšela. Ale zdá se, že se publikum otevírá a zjemňuje.

Není to tak dlouho, co vás lidi znali jako komika nabízejícího kvalitní sex. Co vás přivedlo k šamanismu? Nějaký osobní zážitek? Náhoda?

Takhle by to bylo hezké do novin. Ale ve skutečnosti probíhá neustále milion impulsů a já nedovedu stanovit jedno teď. Můj vjem je, že jsem se o to začal zajímat momentem narození. A když se ohlídnu, vidím, že jsem vždycky dával přednost tomu, že energie má být v rovnováze. Dokonce když jsem měl na vysoké škole dojem, že mi škola bere energii a nic nedává zpátky, tak jsem ji opustil. Navzdory rodičům, kteří z toho byli smutní, protože já byl vynikající student, měl jsem ty dobré známky, tu hlavu na ta studia. Ale najednou přijde v životě chvíle, kdy už se nelze obelhávat.

Na světě je tolik teorií, tolik náboženství, a každé o sobě tvrdí, že je jediné to pravé. Jak se dá poznat lžiprorok, když lidi jsou, jak známo, ochotni uvěřit největší blbosti?

Zeptejte se svého srdce. (s chutí se láduje medovníkem) Když v tom, co vás láká, není pro vás žádné zvýhodnění, když je to prospěšné celku, pak je to ono. Pro mě byla ale vždy rozhodující osobní cesta. A právě Toltéci jsou mistři osobní cesty. Podle nich se setkáváte s vesmírem, přírodou, životem bez providerů, není tam žádný kněz, dealer, který by vám Boha nadealoval.

Toltéci ale, pokud vím, byli válečníci, žádné mírumilovné holubice. A není to tak dlouho, co archeologové poblíž Tuly vykopali desítky pozůstatků dětí, které byly simultánně podříznuty jako oběti bohu deště Tlalokovi. Proč bych zrovna Toltéky měla následovat?

Ale milá Aleno, takhle bychom si taky mohli říct, že nejvíc lidí zabili křesťani! Nebo že nejhorší lidský vynález byl nůž. To je totéž, jako když se dneska tvrdí, že Slunce škodí. Přitom Slunce je životodárná síla, díky níž tady jsme. Jsme stvořeni z jeho světla. A my máme neuvěřitelnou kampaň proti Slunci! Já jsem vloni v létě poprvé nepoužil žádný krém proti slunci. Byl jsem na Sicílii a opálil jsem se nejlépe ve svém životě. Celá ta kampaň je blbost.

Nevím, jestli jste teď potěšil kožní lékaře...

Možná mě nebudou mít rádi, ale vyzkoušel jsem to, je to marketingový tah a nesmysl. A stejný nesmysl je, že Toltéci provozovali lidské oběti, a tudíž že jejich učení je špatné. Jednodušší je přečíst si ho a zkoumat ho srdcem. A jestli někdo našel nějakou kostru a z toho usoudil, že tam byly lidské oběti, mně je to jedno. Původní Toltéci byli mistři a šiřitelé harmonie, nic jiného je nezajímalo.

Dnešní svět připomíná lunapark, sociologové prorokují, že se ubavíme k smrti. Nejsou to průvodní znaky úpadku? Neblížíme se k zániku?

Určitě ano. Četl jsem o tom docela pěknou studii, že už splňujeme všech asi dvanáct kritérií zanikající civilizace. Patří tam to propadnutí tělu, všechny ty náhradní díly, které si montujeme do těla. Zábava, která už postrádá jakýkoli smysl, vrhnutí peněz do oblastí, které celku nic nepřinášejí, jako je sportbyznys nebo showbyznys. Používání průmyslu k manipulaci. To všechno je evidentní aMayové iToltéci to předpověděli, stejně jako Zuluové, indiáni Pueblo, Maorové, Inkové, hindové, buddhisti. Zhruba v této době všichni předpovídají zánik toho dosavadního a zrod nového. Ta proroctví zkoumá i připravovaný britský film Šesté slunce. A právě pro Maye, kteří mají neuvěřitelně dynamické vnímání času, je to jasné, 21. 12. 2012 končí mayský kalendář, nastane konec času. Nikoli světa. Příliv světla bude v té době tak prudký, že náš mozkový systém bude probuzen.

Co si pod tím mám představit?

To nikdo neví. Mayové myslí, že dojde ke spolupráci obou mozkových hemisfér. Protože my tisíce let žijeme pod nadvládou levé, racionální hemisféry. To je ten svět mužů. Válčení, zabíjení, podmaňování, to vše s "racionálním" zdůvodněním. Podle určitých signálů svět mužů končí, nastává spolupráce archetypů. Třeba probuzení ženského archetypu zhruba v 70. letech minulého století je některými badateli spojováno s přistáním člověka na Měsíci.

Prosím?

Raketa je falický symbol a Měsíc je ženské lůno. Ty věci prý musejí probíhat v synchronicitě, to znamená, že se nutně muselo letět na Měsíc, jakoby znovu oživit ten ženský princip, který pak přinesl vlnu feminismu. Ale musíme si uvědomit, že když říkáme slovo muž, mluvíme o znetvořeném muži. Protože skutečná mužská funkce je milosrdenství. Skutečný muž je opravdový rytíř. A skutečná ženská síla je inteligence. A to, že je to jinak, svědčí o tom, že my jsme tisíciletí naruby. Copak nikomu nepřijde divný, že pravá hemisféra mozku ovládá levou půlku těla a obráceně? A protože jsme prohození, rozvíjíme ty pokleslé, jakoby stínové části svých sil. Místo milosrdenství rozvíjíme lítost, sentiment, a místo pozitivní ženské inteligence spekulativní myšlení. A manipulačním fíglem, přesunem pozornosti, jsme se umístili do námi stvořeného virtuálního světa, ve kterém hodně trpíme. Jak může Bůh existovat, když dopustil tohle, ptáme se? Ale uniká nám, že to dopustili lidi. Bůh jsou ty lidi. Mayové mají krásnou větu: My jsme ti, na které jsme čekali.

Občas se mluví o takzvaných indigových dětech? Kdo to je?

Ten termín vznikl v 90. letech, kdy se začaly množit případy těžko vychovatelných dětí. Jako indigové byly označeny lidmi, kteří vidí aury. Odhadovalo se, že jich je v populaci pět procent, ale dneska se tvrdí, že po roce 2000 narozené dítě je zřejmě každé indigové. Tyto děti působí odmalička dospěle, obtížně se s nimi mluví jako s dětmi. Často oslovují rodiče křestními jmény, mají velké znalosti. A jejich úkol je přesouvat naši pozornost. Některé říkají, že přišly, aby změnily svět.

A neříká tohle každá nová generace? Dokonce to bylo komunistické heslo.

No ale oni to říkají ve třech letech! Tříleté dítě vás informuje o tom, že jich je hodně a že přišli ze Slunce. Jedno z těch dětí například tvrdilo, že pro ně bylo zpočátku velmi obtížné osvojit si jídlo, protože to je krkolomný způsob získávání energie.

Znáte nějaké indigové dítě osobně?

Znám pár dětí, které jsou atypické. A jak to vyprávějí moji rodiče, já byl zřejmě indigové dítě. Tatínek říkal, že nebylo možno se mnou vůbec diskutovat, už v dětství. Prosadil jsem všechno, co jsem si usmyslel.

Když zmiňujete jídlo - dnes už je na světě víc obézních než podvyživených. Jaký vy máte vztah k jídlu?

Já jsem přesvědčen, že původně bylo jídlo určeno spíše pro zábavu a pro poznání světa.

A z čeho bychom brali energii?

Energie tu je přece pořád. V tuto chvíli námi proudí ohromná sluneční energie. Co máte v jídle jiného než zadrženou sluneční energii? Rostlina vyroste ze slunce a z vody, je to zastavená, zahuštěná sluneční energie. Pokud by bytost byla schopná nabrat energii ze světla a vzduchu, nemusela by jíst. Patrně na Zeinzercemi existují takoví lidé. Moji kamarádi byli teď v Rusku, kde potkali pětašedesátiletou paní, která šest let nejedla ani nepila, a přesto čurala. Velmi statná selka.

Jak dlouho vydržíte vy nejíst?

Slovo vydržíte není přesné. Dvanáct dnů jsem nejedl, jen pil.

Co s člověkem půst udělá?

Zjistíte, jak se vám zvyšuje energie. Působí to až opojně, až jsem se toho lekl. Protože najednou máte pocit, že fakt už nezačnete jíst vůbec. Je to zřejmě podobný stav, jako když se potápěči nechtějí vrátit z velké hloubky. Okolo všichni jedí a vás to začne bavit, protože zjišťujete, že nemáte hlad ani chuť. Vy nemusíte jíst, a přesto máte víc energie. A já každý den hraju divadlo, takže vím, co to je mít nebo nemít energii. Uvědomíte si, že když se najíte, vaše energie většinou poklesne. Myslím si, že jídlo bylo původně možností zakusit svět skrze chuť. Cílem určitě nebylo, že musíte jíst třikrát denně. Já jsem jednu dobu jedl obden. Ale od dětství vám někdo zaměří pozornost na to, že musíte minimálně třikrát denně jíst. A vy si na to zvyknete a pak opravdu potřebujete v tom rytmu jíst. Ale kdybychom se učili od dětství, že budeme jíst jednou denně a za celý den sníme hrstku rýže, budeme na tom klidně fungovat. Paradox je, že když vyvoláte strach z hladu, vytvoříte civilizaci, která se ze strachu přežírá a jídlem si zanáší těla. Když jíte, jste vlastně ve stavu meditace. Proto lidi jedí, pro blahodárný stav mysli, kterého lze ale dosáhnout třeba meditací.

Kdyby byla pravda, co říkáte, nebyla by anorexie tak nebezpečná. Ale má třicetiprocentní úmrtnost.

Pokud se chcete od jídla odklonit, musíte vědomě, s poměrně velkým duchovním nábojem. Jestliže jen odpojíte jídlo, skutečně můžete prostě umřít. Půst musíte doprovázet duchovním cvičením, protože musíte tu energii brát odjinud. Jsem dokonce přesvědčen, že se předem můžete dohodnout s buňkami svého těla a upozornit je, že budete zkoušet takovouhle věc.

A to se prosím dělá jak?

Normálně se s nimi domluvíte. To je vaše věc, jaký si zavedete způsob. Protože to jsou vaše buňky, obměňují se, pracují, vytvářejí vaše tělo, neustále o vás všechno vědí. A když s nimi nekomunikujete dostatečně, tak třeba vytvoří nějakou nemoc, abyste si jich konečně všimla.

Tělo je opravdu zvláštní, to přece není jen obal na energii: umí se samo opravovat, řekne, co potřebuje...

Takhle jsem se dostal k půstu, že jsem poslouchal své tělo. Mě jednu dobu bolelo koleno, to byl už jasný signál, že musím být lehčí. Tělo je vlastně největší záhadou vůbec. Je složeno ze stovek miliard buněk, samo o sobě perfektně funguje. Tedy pokud vy ho neničíte. Vy ho totiž můžete vycvičit k čemukoli. Když ho vycvičíte na kouření, tak ono potom chce kouřit. (dívá se vyčítavě na kouřící fotografku) Na začátku nechce, na začátku vám sděluje, že to je hnusný. Ale poslechne vás, je vám v jistém smyslu k dispozici. Můžete ho přinutit k závislosti na chlastu, na drogách, na čemkoli, co mu vnutíte jako nezbytnost, kterou potřebujete na cestě ke svému iluzivnímu štěstí. Ovšem potom už vás tělo drží v pasti. A nastává zvláštní chvíle, kdy vy se chcete přestat přejídat, a nejde to, žerete pořád. To tělo vám to najednou vrací, já bych to řekl přímo takto: Vaše tělo vám to dává sežrat. A ta setrvačnost je obrovská. Vrchol setrvačnosti je rakovina. Rakovina je přece typický obraz ega. Co dělá ego? Chce si vykrojit kus z celku, chce se ho zmocnit, říct, tohle je jenom moje, a tento kus chce zvětšovat. Ať už je to pozemek, pole působnosti, vliv, moc. Ego se chová přesně jako rakovinný nádor. Ta buňka stejně jako ego nechápe, že jak bude větší a větší, v určitou chvíli zničí celek.

Není to taky obraz naší civilizace?

V jistém smyslu ano. Obraz totálního šílenství a neschopnosti racionálního myšlení. Po silnicích nám uhánějí mnohatunové nebezpečné kolosy, které nesmyslně vozí totéž zboží tam a zpět. Vyrábějí se pořád dokola věci, které nepotřebujeme, protože je už máme. Reklama nám je musí vnutit. Nebo vstupte do supermarketu a pozorujte ženy na pokladnách. Ony dokonce nesmějí jít na záchod, mají tam asi nějakej nočník nebo si musejí vzít plenu. To je 21. století? Nebo farmaceutický průmysl, to nakukání lidem, že musejí brát chemikálie, aby se uzdravili. Já šestnáct let neberu žádné léky, šestnáct let jsem nebyl u lékaře. Od roku '91, kdy jsem poprvé šel po žhavých uhlících a usoudil jsem, že když mé tělo zvládne jít přes takový žár, určitě zvládne i nemoc.

Provozujete ještě nějaké další jogínské praktiky?

Snažím se žít tak, abych byl energeticky v rovnováze.

Jak vám mám věřit, když používáte mobil, jezdíte autem, mailujete?

Teďka jste se trefila. Zrovna řeším, že dám mobil pryč. Stejně už vlastně posílám skoro jen esemesky, už si ho nechci dávat k hlavě. Autem jezdím úplně minimálně. Ale já tu cestu vidím v harmonizaci, ne v nějaké ortodoxnosti. Mě zajímá hledání harmonie v každodenní praxi, což třeba znamená užívat ty věci v nezbytné míře. Stejně jako jídlo. Jeden skeptik mi tvrdil, že k chození přes žhavé uhlí žádná meditace není potřeba, že se prostě musí jít rychle. Pro mě přechod ohně není nic teoretického, ale osobní věc. Jdete udělat něco, o čem část vaší bytosti pochybuje, že je možné. Překonáváte strach. A v tom právě spočívá ta událost, ne jestli to někdo vědecky vysvětlí. A jestli si ten člověk opravdu myslí, že se nespálí, no tak ať to udělá. Ale třeba v 91. roce jednoho chlapíka odvezla sanitka s puchýřem přes celá chodidla. V čem to tedy podle vás je? Když přes ten oheň jdete, měla byste zachovat respekt vůči ohni. Jinak vám oheň sdělí, že to není tak úplně samozřejmé. Já teď půjdu počtvrté. Zatím jsem se nespálil. Záhad je v našem světě hodně.

Zaregistroval jste to, co tvrdí astrofyzikové, totiž že zhruba devadesát devět procent vesmíru tvoří temná hmota, o které existují jen nepřímé důkazy?

Jistě. A je zajímavé, že podobné číslo se opakuje i v jiných oblastech. Například v lidském střevě je asi kilo a půl mikroorganismů, z nichž jen asi dvě procenta jsou popsána, ale u 98 procent, to je přes kilo, se neví, proč v nás vlastně jsou. Mají pro to snad vysvětlení Toltéci? Mají. Oni říkají, že svět je složen z tonální a naguální stránky. Tonální část je ta, kterou poznáte smysly a uchopíte rozumem. Naguální je ta nepoznatelná, smysly nezachytitelná stránka světa, kterou poznáváme jen z jejího působení. Elektromagnetické vlnění nebo vzduch zrakem nevidíte. Nagual řídí naše tělo.

Jste zastáncem teorie inteligentního projektu, nebo evoluce?

Pro Toltéky je celý vesmír inteligentní, inertní neživá hmota je výmysl lidského mozku. A podle proroctví budeme teď čím dál víc vnímat signály z vesmíru, že je živý. Podle toltéckého pojetí totiž vnímáme tak, jak myslíme. Běžně soudíme, že nejprve vnímáme a z toho pak vysoudíme myšlenky. Ale je to právě naopak: My prostě nevidíme, co nechceme, a vidíme, co jsme ochotni vidět. Dělaly se pokusy, kdy lidem vsugerujete, že jim dáváte do ruky žhavou minci, ale dáte jim studenou, a přesto jim naskočí puchýř. Když budete chtít vidět nepřátelský svět plný problémů, tak ho takový uvidíte. Ale když budete chtít vidět svět, kde se stále učíme, kde jsou nám poskytovány různé lekce, které dočasně mohou vypadat třeba tragicky, můžete s odstupem času uvidět i smysl takové lekce.

Často mluvíte o mužské a ženské energii. V čem jsou ty síly jiné?

Existuje teorie, že muži museli v určité chvíli svého vývoje uzavřít svoji citovou složku, aby mohli vládnout světu a zabíjet. A ženám se stalo, protože do toho nemohly mluvit, že uzavřely centrum svého projevu, a tudíž zesílily schopnost manipulace. My žijeme v době, kdy se tyto deficity začínají řešit. Muži otevírají cit a ženy otevírají svoje centrum projevu. Tím se mění svět. Hodně se to podle mého soudu mění taky tím, že muži chodí k porodům. Ty tendence, které někde dřímaly, ten přírodní člověk v nás, kterého civilizace zatlačuje jako něco nepatřičného, jako toho chlupatého divocha, sílí. Mimochodem, pozorujete, jak se dneska civilizace zbavuje všech chlupů? Všichni se vyholují, kam až to jde, protože to je prostě takový... fuj, smrdí to a je to takový divný. Jenže my jsme toho divocha chtěli zahnat, a on se nám vrací. Například v tetování a v piercingu.

Když jsme u přírody v nás, je pravda, že jste si pořídil suchý záchod?

Já jsem si pořídil kompostovací separovací záchod. Protože když začnete komunikovat se živly, když se začnete třeba ptát vody, jak se jí to líbí, že je hnána pod tlakem rovnými rourami, tak zjistíte, že voda není ráda. Voda miluje spirálovitý pohyb, peřeje, zákruty, pro vodu je přirozené pohybovat se v obloučku, ve spirále. A my jsme z vody udělali odpadní kanál, vyserem do toho naše hovna a spláchneme to pitnou vodou, což považuju za další neskutečnou věc. Nám uniká, co se učí už malé děti ve škole: že je to opravdu koloběh. My do toho koloběhu lifrujeme naše odpadky, s pocitem, že se to tam nějak vyčistí. Přitom ve Švédsku existují vyvinuté kompostovací záchody. Jeden jsem koupil a pěkně kompostuju své výkaly.

Vždycky jste byl vynikající mystifikátor. Co když si nad naším rozhovorem čtenář pomyslí, že je to jen další z vašich kousků?

Heleďte, Aleno, mně je to úplně jedno. Každý člověk stejně vidí svět po svém. Ale i když jedna část naší civilizace destruuje planetu, pořád ještě tady žijí lidé jako z doby kamenné. A právě oni nám udržují vědomí té harmonie, která vzniká z komunikace tonální a naguální stránky. Jestliže budete brát v potaz tu svou tichou sílu a před každým svým větším rozhodnutím se zeptáte své naguální části, najednou některé věci už neuděláte. Já ale nikoho nechci přesvědčovat. Můžu jen něco rozeznít, co už rozum nezastaví. Taky se tomu říká svědomí. Podle jednoho z výkladů mayského kalendáře začne závěrečný sprint v únoru 2011. Takže se tady můžem klidně sejít a dát si znovu rozhovor.

Tak jo, za čtyři roky tady. Zatím vás cvičně zdravím toltéckým pozdravem: Ty jsi mé druhé já...

...neboli toltécky In lack ech!


Zdroj:Alena Plavcová

Lidové noviny

Americký neurochirurg: Posmrtný život existuje

27. října 2012 v 14:46 Vývoj vědomí bytostí

Americký neurochirurg: Posmrtný život existuje
Napsal uživatel AC24
Pátek, 12 Říjen 2012 00:38
Americký neurochirurg Dr. Eben Alexander, který pracuje 25 let na Harvard Medical School, onemocněl r. 2008 na zánět mozkových blan a dostal se na týden do komatu. Zažil při tom cestu do posmrtného, nadpřirozeného světa. Svědčí o tom tento týden v týdeníku Newsweek, kde píše o své nové knize na toto téma:

Jako neurochirurg jsem nevěřil na fenomén předsmrtných zážitků, píše autor. Jako neurochirurg rozumím tomu, co se děje v mozku u lidí, kteří se blíží smrti, a vždycky jsem byl přesvědčen, že existuje dobré vědecké vysvětlení pro nadpřirozené cesty na nebesa, které zažívají lidé, kteří o vlásek unikli smrti. Na podzim r. 2008, po sedmi dnech v komatu, kdy lidská část mého mozku, neokortex, byla neaktivní, jsem zažil něco tak hlubokého, že mi to dalo vědecký důvod věřit v existenci vědomí po smrti.


Neexistuje vědecké vysvětlení, jak je možné, že zatímco mé tělo leželo v komatu, moje mysl - mé vědomí, mé vnitřní já - bylo naprosto při životě. Zatímco neurony mého kortexu stoprocentně ochromily bakterie, které na ně zaútočily, moje vědomí, osvobozené od mozku, se vydalo na cestu do širší, nové dimenze vesmíru, do dimenze, o níž jsem nikdy nevěřil, že existuje a před zážitkem komatu bych ji odmítl jako nemožnost.


Avšak ta dimenze - kterou popsali četní svědci, kteří se dostali na pokraj smrti - skutečně existuje.

Všechny hlavní argumenty proti přesmrtným zážitkům uvádějí, že tyto zážitky jsou důsledkem minimálního, dočasného či částečného špatného fungování kortexu. Avšak k mé předsmrtné zkušenosti došlo v situaci, kdy tomu nebylo tak, že by můj kortex špatně fungoval - můj kortex byl prostě stoprocentně vypnutý. Je to jasné z vážnosti a doby trvání mé meningitidy a je to zdokumentováno CT skeny mého mozku a neurologickými vyšetřeními.

Na základě dnešního lékařského porozumění mozku je absolutně nemožné, abych během svého komatu zažil jakékoliv, třeba jen omezené vědomí.

Trvalo mi dlouhé měsíce, než jsem se vyrovnal s tím, co se mi přihodilo. Nejen prostě s tím, že bylo lékařsky nemožné, aby byl během svého komatu při vědomí, ale - a to bylo důležitější - i s tím, co se dělo během té doby.

Na začátku svého dobrodružství jsem byl v mracích. Velkých, nadýchaných, oranžovobílých mracích, které byly kontrastně vidět proti tmavěmodré obloze.

Vysoko nad mraky - neobyčejně vysoko - létala přes oblohu hejna průhledných, světélkujících bytostí a zanechávala za sebou dlouhé stopy.

Byli to ptáci? Andělé? Ta slova se prostě na ty bytosti nehodí. Byly to bytosti vyšších forem.

Seshora se šířil zvuk, obrovský a zvučný. Byl téměř hmotný, bylo to jak déšť, který cítíte na kůži ale nezmoknete.

Slyšel jsem vizuální krásu stříbrných těl oněch světélkujících bytostí a viděl jsem radostnou dokonalost toho, co zpívaly. Zdálo se, že není možné pozorovat cokoliv v tomto světě, aniž by se člověk nestal jeho součástí.

A je to ještě podivnější. Po většinu mé cesty byl se mnou kdosi jiný. Žena. Byla mladá a pamatuju se, jak vypadala, naprosto podrobně. Měla vysoké lícní kosti a hluboké modré oči. Zlatohnědé kadeře rámovaly její krásnou tvář. Když jsem ji poprvé uviděl, letěli jsme na nesmírně složitém povrchu, který jsem po chvíli poznal jako motýlí křídlo. Kolem nás byly miliony motýlů.

Oděv té ženy byl jednoduchý, ale jeho barvy - měly tutéž zahlcující, nesmírně pronikavou živost jako všechno ostatní. Dívala se na mě pohledem, za který byste se vzdali celého dosavadního svého života. Nebyl to romantický pohled ani pohled přátelství. Bylo to něco vyššího.

Aniž by použila slov, promluvila na mě. To, co říkala, mnou proletělo jako vítr a okamžitě jsem porozuměl, že je to pravda.

To, co říkala, mělo tři části, a pokud by se to dalo přeložit do lidské řeči, bylo by to toto:


"Jsi milován, navždy, pořád."

"Nemusíš se ničeho bát."

"Není nic, co bys udělal špatně."

Naplnilo mě to obrovským a šíleným pocitem úlevy. Bylo to, jako by mi někdo předal pravidla hry, kterou jsem hrál celý život, aniž bych jí pořádně rozuměl.

"Ukážeme ti tady mnoho věcí," řekla žena znovu, beze slov, ale tím, že jejich pojmovou esenci přímo včlenila do mě.

"Ale nakonec se vrátíš."

Na to jsem měl jedinou otázku:

Vrátím se kam?

Ptal jsem se beze slov této bytosti:

Kde jsem?

Kdo jsem?

Proč jsem tady?

Odpověď vždycky přišla v explozi světla, barvy, lásky a krásy, které mou prošly jako obrovská vlna.

Pak jsem se dostal do obrovského prostoru, naprosto temného, nekonečného, ale zároveň nekonečně útěšného. Přestože tam byla naprostá tma, zároveň byl ten prostor plný světla. To světlo pocházelo ze zářící koule, která byla jakýmsi "tlumočníkem" mezi mnou a touto obrovskou přítomností.

Jsem si vědom toho, že je to naprosto neuvěřitelné, jenže to bylo všechno naprosto skutečné.

Moderní fyzika nám praví, že vesmír je nedělitelnou jednotou. Před mým předsmrtným zážitkem byly takové pojmy jen abstrakcemi. Dnes jsou pro mě realitou. Nejenže je svět vesmír definován jednotou, je také - teď to vím - definován láskou.

Strávil jsem desítky let jako neurochirurg v jedné z nejprestižnějších lékařských institucí v této zemi. Vím, že mnoho mých kolagů zastává názor, jaký jsem zastával i já, že mozek, a to právě kortex, vytváří vědomí a že žijeme ve vesmíru, v němž neexistují emoce. Avšak to je nyní rozdrceno. Po zbytek života budu zkoumat pravou podstatu vědomí a budu se snažit ujasňovat, že jsme něčím daleko víc než fyzickým mozkem.

Knihu dr. Ebena Alexandera Proof of Heaven: A Neurosurgeon's Journey into the Afterlife (Důkaz nebe: Cesta jednoho neurochirurga do posmrtného života), vydává nakladatelství Simon & Schuster 23. října 2012.


MAYSKÝ KALENDÁŘ 27.10.2012 1 CHICCHAN

27. října 2012 v 10:19 Aktuální novinky
ČERVENÝ MAGNETICKÝ HAD


CHICCHAN - Vlna HADA - Síla Instinktu
TEĎ je nejlepší ČAS pečovat o zdraví a zvýšit sílu.

Vlna HADA nás obdaruje silou přežití a ukazuje, jak důležité je naše tělo.

Zvláštností Vlny HADA je, že deset ze třinácti pozicí, jsou galaktické portály.V těchto dnech působí na Zemi nejvyšší síla z Vesmíru. Může se tedy stát, že toto období nebude pro nás příjemné a zcela bezproblémové.Druhou kuriozitou je symbol CHICCHAN sám o sobě, protože zde představuje formu celého života.ČERVENÝ HAD uchovává přesnou kopii vzorce Galaktického Programu Uzdravení, ukazuje nám ty prvky, které je třeba plně vyléčit, aby přesně odpovídaly světelnému vzorci CELKU. Prakticky není žádná oblast, která neporušuje hodnotu života na Zemi.To, že respektování spirituálních práv veškerého života na Zemi, je zanedbáváno v důsledku lidské nedbalosti, nebo vnějšího omezování - je věc druhořadá.V našem svévolném karmickém poli jsme rozvinuli různé iluze, které nás opravňovali k ničení forem života zvířat, které se nám zdály nepohodlné.Legitimovali jsme se právem zabíjení lidských životů v době válek .ZABÍJENÍ jsme také vnesli do právních kodexů, jako ( legální) způsob při vykonávání spravedlnosti.V mnoha zemích stále udržují trest smrti, ale i tam, kde zákonodárce zrušil tento nesmyslný trest, je v přesvědčení lidí považován za spravedlivý.
Podívejte se na Vlnu HADA z pohledu životního postoje, ale ne toho vnějšího, ale toho vnitřního.To, na co je kladen důraz v této Vlně - to je vztah a respekt k vlastnímu životu. Podívejte se na sebe a odpovězte velmi krátce ANO, nebo NE.
To, co bude nahráno (načteno) v této Vlně pronikne až do morku kostí.

DNES JE DOBRÝ DEN PEČOVAT O SVÉ TĚLO, O JEHO PRUŽNOST A TOK ENERGIE,
ZKONCENTRUJTE SE NA VNITŘNÍ MOUDROST SVÉHO TĚLA

POHYB, TVOŘENÍ ČASOPROSTORU A SPRAVEDLNOST

Životní síla je základem zdravé existence.Dnes přizpůsobím své jednání úrovni životní síly.Instinkt a moudrost mně pomáhají pohybovat se ve světě.Dnes věnuji pozornost znamením, které mně dává mé tělo.Příznak nemoci je cennou informací o úrovni mého Vědomí.Dnes zkontroluji své chutě, zamyslím se nad vztahem k opačnému pohlaví a sexu.

TRANSFORMACE STÍNU

Použijte svoje tělo jako klíč k vnitřní transformaci.Podívejte se na něj, jako na ukazatel směrující vás k Vyššímu Vědomí. Řiďte se instinktem. Řiďte se vnitřním hlasem.Věřte v přirozenou schopnost rozhodnout se v tom okamžiku….

Instinkt,vitální síla…..

ČERVENÝ HAD náleží k nejrychleji konající síle Prasíly. Pokud je lidské Vědomí založeno na právech duchovních,energie HADA vám nabídne vynikající fyzickou i psychickou kondici.Ten, kdo se řídí pravidly stanovenými Egem, se nemůže divit, pokud ho ČERVENÝ HAD konfrontuje se skutky egoistického chování. HAD přistupuje velmi přísně k chování lidského Ega, jelikož v samovůli Ega vzniká nejvíce karmického odpadu.Všechny nepříjemné pocity ve dnech ČERVENÉHO HADA jsou znakem nedostatku lásky k sobě a k druhým lidem. Kdo se nachází v harmonii se svým Středem, kdo respektuje svoje zdraví i tělo, tomu HAD zašle životní sílu na všech možných úrovních, zejména na úrovni fyzického a mentálního těla. Doplňkovou odměnou HADA za laskavý přístup k našemu vlastnímu životu a životu všech ostatních bytostí, bude skvělá nálada. Pamatujte si, naše laskavost a skvělá nálada je poskytována všem lidem, se kterými se setkáváme. Nepřímo tak budeme obdarováni také jejich energií v podobě úsměvu. Člověk pohrdající dary života, závislostmi, špatnou životosprávou, nedostatkem hygieny, nebo negativním postojem k životu, by se měl co nejrychleji spojit s Energií ČERVENÉHO HADA, než se objeví nemoc.

1.MAGNETICKÝ TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI ( duchovní sféra)

Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný Akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO. Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu. Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu! Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.

VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE!

Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu CENTRA invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku - začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu s Pečetí. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ - čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí.V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.

Zdroj:monikaczyrek.blogspot.com
překl.Lenka Sýkorová - individuální interpretace osobní matrice Mayského kalendáře > KIN narození - kontakt. lenkasykorova.art@gmail.com


Poselství George Kavassilase pro nadcházející časové období (2011-2013) 1 část

27. října 2012 v 9:59 Vývoj vědomí bytostí


 • ÚVOD
George Kavassilas - dále jen GK - pochází z Austrálie. Sám sebe označuje jako obyčejného člověka, který v životě prošel neobyčejnými zážitky a zkušenostmi. A právě povaha a hloubka jeho zkušeností ho přiměla k tomu, aby se o ně začal dělit s ostatními, protože podle svých slov cítí zodpovědnost a povinnost poskytnout lidem důležité informace, na základě kterých se budou moci v blízké budoucnosti svobodně rozhodnout o dalším osudu svého života. GK se v prezentacích a interview dělí pouze o vlastní prožitky, zkušenosti a o moudrost, kterou čerpá ze svého zdroje. Říká, že v současné době je na Zemi víc lidí, jejichž role je informovat lidstvo pro nadcházející čas, každý ze svého úhlu pohledu a z pozice svých zkušeností. Sám pak uvádí jména jako např. David Icke, Gregg Braden, Drunvalo Melchizedek, které velmi respektuje a s většinou jejich díla rezonuje.
Říká, že v dílčích tématech můžou mít na věci odlišný pohled, ale v podstatě jsou součástí jednoho proudu. Neomezuje se pouze na předávání informací, ale rovněž se snaží podpořit lidi v přístupu k životu, aby jen slepě nenásledovali někoho nebo nějaké ideje. Povzbuzuje je, aby hledali odpovědi na otázky v sobě a spoléhali se v úsudcích na moudrost svého srdce, aby sílu čerpali z nezměrného potenciálu energie světla, která je uvnitř každého z nás. V této souvislosti GK říká: "Existuje-li něco nebo někdo, kdo by vás nabádal k tomu, abyste odevzdali svoji sílu nebo se spoléhali na sílu někoho zvenku (falešní proroci či mistři atd.), v takovém případě se jedná pouze o podvod (false flag) a snahu o vaší manipulaci."
Záznamy četných interview, mimo jiné s lidmi jako George Noory z Coast to Coast AM, Kerry Cassidy z Project Camelot atd., lze najít na jeho stránkách (www.georgekavassilas.org nebo www.our-journey-home.com). Následující text není překladem - žádný ucelený text prezentující myšlenky George Kavassilase, pokud je mi známo, neexistuje. Vše je založeno na informacích z audio a video materiálu, který je prezentován na jeho stránkách, převážně s odkazy na youtube. Jedná se tedy o pokus vytáhnout z mnoha hodin audio materiálu esenci informací a myšlenek George Kavassilase pro čtenáře v ČR či na Slovensku. Předem se omlouvám za nedokonalost jazyka, žádného Shakespeara nečekejte :o).

 • NĚKOLIK ŽIVOTOPISNÝCH DAT
George Kavassilas (nar.1966) uvádí, že už v dětství prošel mnohými zkušenostmi, kdy byl unášen různými zástupci mimozemských ras, přátelskými (benevolent) i těmi s méně příjemnými úmysly (malevolent). První vzpomínky na kontakty s těmi nepřátelskými sahají do věku pěti let. Vzpomíná, jak dokázali paralyzovat jeho tělo, a když ho následně vrátili, třásl se zimou a maminka, která se sama po nějaké době vzbudila, ho našla, jak stojí u její postele. Nerozuměla, proč je její syn tak prochladlý a na jeho vysvětlení ("Maminko, oni mě vzali pryč…") reagovala s tím, že měl jen špatný sen. Jiné vysvětlení ani nepřipouštěla, a to i přesto, že nemohla najít jeho deku a polštář, které po únosu a následném vrácení syna úplně zmizely.
S podobnými reakcemi se pak setkával i později, pochopil, že zažívá zkušenosti, které ti druzí nemají, musel se s tím vyrovnávat sám. Říká, že během jeho dětství a dospívání byla i období, kdy ho unášeli s frekvencí až 3x týdně. Ve škole se pak mnohdy nemohl ubránit spánku, protože celou noc probděl. Pozůstatkem po těchto setkáních jsou například implantáty na úrovni fyzického těla, ale podle jeho slov šlo i o implantáty na úrovni jemno-hmotných těl. Domnívá se, že pozornosti neušel především proto, že zástupci negativních entit z řad ETs věděli, že má sehrát důležitou roli v informování lidstva v čase, kterým právě teď procházíme, proto byla z jejich strany intenzivní snaha o jeho manipulaci. GK tvrdí, že k podobným událostem v jeho životě dochází ve zmenšené intenzitě ještě dodnes, nyní už ale z mnoha vlastních zkušeností ví, že síla vědomí a vnitřního světla dokáží "vyrušit" jakoukoliv snahu o manipulaci, mnohokrát se již přesvědčil o tom, že na něj už "nemůžou".
GK říká, že z jednoho úhlu pohledu se v případě únosů jednalo o cílené intervence za účelem manipulace, z jiného úhlu pohledu však šlo o předem domluvené situace, které na základě "smlouvy" s protistranou připravil či domluvil vyšší aspekt jeho bytosti (tzv. vyšší já či higher-self) pro jeho současnou inkarnaci - ale o tom více později. Snad ještě jen doplňující informace, že podobnými únosy a intervencemi prý podle GK v životě prošlo velmi mnoho lidí, v řádech statisíců až miliónů. U naprosté většiny z nich však byly jejich vzpomínky dokonale vymazány. Na druhou stranu GK zmiňuje i řadou nádherných kontaktů s pozitivně orientovanými mimozemskými rasami - ETs. Získával od nich podporu a cenná poznání. Kontakty s touto skupinou vygradovaly především v roce 2003, o tom více v následující kapitole.
Během svého života všechny zážitky postupně zpracovával, až nastal okamžik, kdy vše pochopil a rozhodl se o své osobní zkušenosti a nabytém poznání informovat veřejnost a vyjít s nimi na světlo světa. O DIMENZIONALITĚ NAŠEHO VESMÍRU. JAK A PROČ JSME SE TU VLASTNĚ VZALI? Za svoji nejcennější zkušenost považuje GK tu, kterou prošel v roce 2003, kdy ho navštívili zástupci tzv. Galaktické rodiny (zástupci bytostí reprezentující tzv. pravdivé světlo - true light).
Ti mu následně umožnili projít "cestou poznání", kdy se jeho veškerá esence-duše-vědomí naprosto odpoutala od těla, které bylo během jeho "cesty" udržováno ve stavu, aby se pak do něj mohlo vědomí vrátit. Na úrovni čistého vědomí pak doslova procestoval a nazřel všechny dimenze našeho vesmíru, poté nahlédl i do vesmírů ostatních, které, jak říká, jsou postavené na úplně jiné bázi, než ten náš. Vesmír, ve kterém prožíváme současnou inkarnaci je prý postaven na konstruktu světla. (pozn. uni ve slově univerzum-vesmír znamená jeden, v našem pojetí ten náš, ale vesmírů je podle GK mnoho, proto používá i termín OMNIverse.) Podle GK, vše můžeme označit termínem bytost - planeta je bytost, galaxie je bytost, vesmír je bytost atd.. Vesmír, ve kterém se nyní nacházíme a který má třináct dimenzi, je také bytostí. Je tím, co označujeme termínem Bůh - God, ale život existuje i za jeho hranicí.
Také my prý existujeme za hranicemi konceptu bytosti, kterou označujeme jako Bůh. Na jisté úrovni našeho vědomí jsme nekoneční, neohraničení. GK říká, že je nezbytné si uvědomit, že existujeme také za hranicemi naší současné pozemské inkarnace a že není nic, co by existovalo za hranicemi naší vnitřní nesmrtelné podstaty. Aspekty naší bytosti jsou promítnuty i do dalších dimenzí, dalších vesmírů. Odmítá všeobecně zažitý koncept Boha, ze kterého jsme údajně vzešli, z kterého jsme se oddělili a ke kterému se navrátíme - jednoduše prý není pravdivý, je výsledkem omezené perspektivy a nepostihuje skutečnou podstatu. Nezrodili jsme se z ničeho, vždy jsme existovali a vždy budeme existovat - to prý jsou fakta, která můžeme vnímat jako zákon veškerého bytí, těžko se postihují slovy nebo uchopují na stávající úrovni našeho vědomí. Prostě jsme. Na určité úrovni jsme tedy Bohy svých vlastních vesmírů, které jsou postavené na jiné, než světelné struktuře.
Do stávajícího vesmíru jsme si přišli pro zkušenost, tj. zažít, poznat a pochopit vesmír, který je postavený na jiném konstruktu, na bázi vlnění-vibrace-světlo. Během své "cesty" napříč dimenzemi stávajícího vesmíru (toho, ve kterém nyní prožíváme současnou inkarnaci) pochopil, že naše esence-podstata-duše se rozhodla vstoupit a projít osobní zkušeností v rámci tohoto vesmíru, aby se následně po vyčerpání všech možností na jednotlivých úrovních sama mohla stát moudrým-vědomým tvůrcem svého "světelného" vesmíru a tvůrcem v rámci svého vesmíru. V celém stávajícím vesmíru se uplatňuje princip dualit. Jeho aspekty v podobě vědomí Božské Matky a Božského Otce se pak projektují do dílčích úrovní realit vesmíru.
A tak na jedné straně tu máme naší galaxii nazvanou Mléčná dráha (aspekt Božské Matky), doslova vedle ní pak její protějšek, galaxii Andromeda (aspekt Božského otce, pozn. Andras znamená manžel). Na úrovni sluneční soustavy je aspektem Božské matky planeta Země, jejím protějškem pak naše Slunce. Další dvojici na úrovni pozemské inkarnace tvoří Ježíš a Marie Magdaléna. Pro nás vše začalo na úrovni deváté dimenze (celkem jich GK uvádí 13), která je místem vstupu duší do stávajícího vesmíru. (pozn. Pro někoho je výraz duše neuchopitelný či příliš obecný, GK má na mysli naší veškerou podstatu, esenci, jádro…) Na úrovni 9D neexistuje forma těla, pouze energie.
Naše cesta za poznáním tohoto vesmíru zevnitř tedy začala tam, na úrovni 9D, a po prozkoumání všech možností pokračovala o dimenzi níž a pak opět níž, až se postupně dostala na úroveň současné 3D. Mezi 7D a 8D se nachází ochranná membrána, na úrovních 7D až 5D jsou totiž již fyzická těla, i když jejich hustota a podoba je odlišná od těch, která máme aktuálně. 7D až 5D jsou dimenze, které z našeho pohledu můžeme vnímat jako Nebe či Ráj, tj. není v nich místo pro negativní entity, jedná se o velmi harmonický prostor, žádné nemoci, okamžitý přístup k vědění atd. Mezi 5D a 4D je opět další ochranná membrána. Na úrovni 4D a níž totiž už operují tzv. negativní entity - pro potřeby tohoto textu bude používán tento termín, i když se jedná zúžený pohled optikou duality, koneckonců jsme v prostoru s vysokou mírou duality. Dualita se podle GK nachází v celém našem vesmíru, protože jak už bylo zmíněno, náš vesmír je postaven na bázi světla-vlnění.
A všude kde je vlnění, je i dualita. Cestujeme-li dimenzemi dolů, míra duality se zvyšuje, zvyšuje se i komprese a hustota a tím se logicky nabízí více impulzů a podnětů k získávání zkušeností a poznání. Lidstvo se aktuálně nachází ve třetí dimenzi, tj. prostoru velké míry duality. Země je prý tzv. fraktálem vesmíru, tj. obrazem celého vesmíru, avšak v silně koncentrované a komprimované podobě. Jsme tedy u pomyslného dna a odtud existuje už jen cesta zpět vzhůru - pro některé již brzo, pro jiné o "něco" později, ale o tom všem zakrátko. (pozn. Podle GK máme za sebou i zkušenosti s 2D a 1D. Z našeho pohledu se prý jedná o dimenze postavené na jiné bázi, více se jim v prezentacích nevěnuje) O čtvrté dimenzi GK říká, že je to fyzicky nejrozsáhlejší dimenze, která sama o sobě má mnoho úrovní či oktáv. Je prý tak obrovská, že se z našeho pohledu může jevit jako samostatný vesmír.
Podobně jako v naší třetí dimenzi, ve 4D rovněž operují entity, které z naší omezené, vysoce-dualistické perspektivy vnímáme a označujeme jako negativní či pozitivní. Negativní entity v rámci 4D disponují vyspělými technologiemi a schopnostmi manipulace na vysoké úrovni - patří sem namátkou např. schopnost tvorby falešných holografických realit, syntetických světelných bytostí-andělů-archandělů-mistrů, schopnost paralyzovat naše energetická centra, vstupovat do naší mysli, manipulovat naše emoce atd.. Z naší 3D perspektivy se jedná o dimenzi vyšší či vyspělejší z důvodu přítomnosti mnohem sofistikovanějších technologií a schopností, než jsou ty naše současné. Pro představu, všechny modality používané např. v léčitelství či pojetí čaker jako energetických center - to vše je 4D koncept-paradigma. Na úrovni 5D je již jen jedno energetické centrum v oblasti hrudi. Naše omezené vědomí většinou operuje na úrovni 3D (smyslová realita), v určitých situacích lze být v kontaktu i se 4D (např. léčitelství, telepatie…), sám GK říká, že některé myšlenky a koncepty, o které se dělí nebo např. projev bezpodmínečné lásky prostý hodnocení či posuzování jsou z oblasti 5D a výš. Můžeme tedy zažívat "průsaky" do vyšších dimenzí již tady a teď.
(pozn. Drogy a halucinogeny nepustí člověka výš, než do 4D, jejich používání GK nedoporučuje. Je zastáncem organické-přirozené cesty. Každý prý má v životě dost přirozených impulzů k tomu, aby získal lekce, které potřebuje. Nemá smysl se srovnávat s ostatními, zažívá-li někdo jiný něco jiného, je to proto, že to zapadá přesně do kontextu jeho života. Touha projít stejnými zkušenostmi jako někdo jiný, je záležitostí ega či mysli, nemá smysl se nabourávat do zavřených dveří, otevřených jich je dost. Ale stále platí, že každý pro nalezení rovnováhy potřebuje právě tu svojí zkušenost, vše jsou jen doporučení, nezbývá než bez předsudků ctít rozhodnutí každého.) Leč technologie není vše a zdání klame. Když je někdo ve 4D, nemusí jít nutně o známku vyspělé bytosti, ale může jít o bytosti s větším repertoárem v oblasti "umění" manipulace. A právě na negativní entity, které obývají 4D GK upozorňuje, protože mají sehrát zásadní roli v událostech, které nás čekají v rozmezí let 2011-2012.

 • MÁME SVOBODNOU VŮLI nebo JE NAŠE BUDOUCNOST JIŽ DÁNA?
Co nabízí GK ve svých prezentacích především, je pohled na další vývoj na planetě Zemi. Podle svých slov, disponuje určitou možností "náhledu" do budoucích událostí. (Tady trochu odbočka na vysvětlení. Říká, že z jistého úhlu pohledu je to tak, že budoucnost se už stala, proto ví, že vše na Zemi dobře dopadne. Jak je to možné? Vysvětluje to tím, že vnímání svobodné vůle či existuje pouze na naší omezené 3D úrovni. Ve skutečnosti však náš vyšší aspekt (můžeme např. použít termín Higher self - vyšší já - operující ve vyšších dimenzionálních patrech) předem rozhodl, jaké události se rozhodl prožít, jaké lekce podstoupit. Pro ty, pro které je podobný koncept těžko přijatelný či až příliš odvážný, nabízí GK pro ilustraci následující paralely:
 • 1. Je to asi jako když z pohledu zemského povrchu vnímáme Zemi jako placku (omezená perspektiva), pak se ale dostaneme do dostatečné výšky a spatříme Zemi jako kouli. A nebo
 • 2. Je to asi jako kdybychom byli postavami-herci ve filmu. Držíme v ruce DVD, víme, jak příběh skončí, přesto příběh "zevnitř" prožíváme reálně se všemi dramaty atd. Víme, že aby byl film dobrý, musí každý herec sehrát dobře svoji roli podle již napsaného scénáře, nelze tedy nic vypustit v domnění, že nic nemá cenu, protože je to již dané. A tak funguje obojí současně! Pouze na jiných dimenzionálních úrovních.
Pokud je člověk ve vědomém kontaktu se svým vyšším aspektem, je možné získat náhledy do budoucích událostí, protože na těchto úrovních se dostáváme do jiného pojetí času a prostoru - padá zde princip linearity času v podobě, jak ho zažíváme nyní. Sám o sobě říká, že má dva typy náhledů. Ty, o kterých ví, že vyjadřují možné vyústění, ale nemusí se tak stát, a pak ty, o kterých ví - je si jist, že se tak přesně stanou. Mnohokrát se o tom přesvědčil a říká, že je schopen oba typy náhledů bezpečně rozpoznat. Informace, které budou následovat, patří do kategorie druhé, tj. podle něj se odehrají.

 • CO NÁS ČEKÁ V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI?
Podle GK se v rozmezí let 2011-2013 odehrají na Zemi klíčové události. Hlavní roli v nich sehraje planeta Země, protože se bude jednat především o její proces Vzestupu - Ascension do 5D a k aktivaci jejího světelného těla, ke kterému se veliká část lidí připojí.
Začneme odzadu, protože vyústění bývá pro lidi nejzajímavější. Podle GK, Mayský kalendář nekončí 21.12.2012, ale ve skutečnosti 21.3.2013, neboť upozorňuje na to, že tzv. precese rovnodennosti (angl. Precession of Equinox), tedy den, kdy se uzavírá několik různě dlouhých cyklů, je vázán na rovnodennost, nikoliv na slunovrat. Dne 21.3.2013, v den rovnodennosti či precese, dojde podle GK k aktivaci světelného těla planety Země. Mnohem známější datum 21.12.2012 však také považuje za důležité. K němu GK říká, že v tento den již fyzicky na 3D Zemi (Gaie) nikdo nebude a že tímto dnem skutečně započnou na planetě Zemi obrovské geologické procesy směřující k nalezení jejího-svého středu. Tj. skutečně prý dojde k fyzickému přepólování Země (pozn. dnes je osa Země nakloněna tuším o 23,5 stupně ze svého středu) a v podstatě nic živého na úrovni 3D nemá šanci změny přežít.
Matka Země tak tedy v rozmezí 21.12.2012-21.3.2013 nalezne svůj střed a pak se doslova promění ve hvězdu - světelnou bytost. Pro nás šokující informace, pro vesmír prý běžná záležitost. Kdo si o tom chce něco přečíst v angličtině, doporučuji GK vlastnoručně psaný text, který najdete zde:http://www.georgekavassilas.org/theharmonicequationofascension.pdf Ve skutečnosti mnohá zemětřesení slouží Zemi k tomu, aby se ke svému středu (zatím jen v řádu decimetrů) postupně přibližovala. (pozn. GK samozřejmě ví o existenci technologie HAARP a možnosti vyvolávat umělá zemětřesení, současně však upozorňuje na to, že ne všechna zemětřesení patří mezi umělá, podle něj je tomu naopak.) (pozn. Také my jsme procesu nalézání středu, proto mnoho lidí může ve svých životech procházet intenzivním obdobím změn).
Otázka zní: Kde budeme my, když už 21.12.2012 na Zemi nikdo nebude? Podle GK neexistuje stejný scénář pro všechny. Ve skutečnosti jsou na Zemi dnes inkarnovány bytosti z různých koutů vesmíru a na různém vývojovém stupni, každý si tedy logicky vybere (na úrovni vyššího já už si vybral) tu cestu, která nejlépe rezonuje s jeho podstatou. Část lidí, podle GK kolem 2 miliard, projde stejným procesem jako Matka Země, tj. vzestupem ze 3D do 5D (nejpozději k 21.12.2012) a následnou metamorfózou - aktivací světelného těla (21.3.2013). Část populace před tímto datem planetu Zemi opustí - tady GK hovoří přibližně o polovině současné populace planety. Kam? Podrobnosti k jednotlivým cestám budou rozepsány v další části textu. Všechna vyústění však mají svůj hluboký smysl.

 • PŘECHOD DO 5D, ORGANICKÉ BRÁNY (DOORWAYS), ANEB SCÉNÁŘ Č.1
GK uvádí, že zhruba v období konce roku 2011 (přelom konce října a začátku listopadu) až do 21.12.2012, dojde na Zemi k otevírání tzv. organic doorways - přirozených bran-prostupů-průchodů, kterými budou moci lidé projít do 5D. Zpočátku se přechod do 5D Země bude týkat spíše několika jedinců, kteří se pak ve většině případů znovu vrátí na 3D Zemi, protože zde budou mít svojí roli ve "scénáři" - budou mít roli průvodců či asistentů. GK ví, že to bude i jeho případ. Ve větším měřítku pak budou brány procházeny zhruba od půlky roku 2012. Bude to podle GK souviset s očekávaným vyostřováním událostí na Zemi. Brány se definitivně uzavřou 21.12.2012 a ti, kteří jimi měli projít, už budou "na druhé straně". Výskyt tzv. bran nebude vázán na konkrétní místa - posvátná místa jsou prý koncept 4D - nebudeme mít tedy tzv. smůlu, když se někam nedopravíme. Někdo sice může být intuitivně přitahován ke konkrétnímu místu, není to však podmínka k úspěšnému průchodu, vše je individuální. Zkrátka, objeví se prý všude tam, kde budou potřeba - tj. i v nemocnicích, věznicích, hospicích, ve válečných zónách atd.
Pro některé však budou "neviditelné", protože tyto průchody nejsou vázány na konkrétní fyzická místa, spíše, jak tomu rozumím, mají vazbu na frekvenci jednotlivých lidí (skoro jako kdyby jí měl každý již v sobě :o). Přechodem do 5D člověk Zemi neopustí, dostane se však do paralelního vibračního světa Země na vyšší úrovni, na které ho bouřlivé geologické 3D procesy neohrozí. GK hovoří přibližně o dvou miliardách lidí, kterých se to bude týkat. Připomínám, že 5D je dimenze, která se nachází za ochrannou membránou, za kterou nepronikne tzv. negativní energie. Jedná se o nejnižší úroveň tzv. Nebe. Více o 5D podobě světa později. GK v této souvislosti varuje před syntetickými branami tzv. stargates, které již řadu let stávající elity používají pro cestování v čase a prostoru. Tyto brány nejsou organické-přirozené, neslouží k přechodu do 5D. Doporučuje do nich nevstupovat.

 • MANIPULACE LIDSTVA A JEJÍ DŮSLEDKY PRO TZV. SCÉNÁŘ Č.2
Pro mnoho lidí již není žádným tajemstvím, že skutečná povaha reality dnešního světa je na hony vzdálená od té, řekněme, "oficiální". Žijeme totiž ve světě globálního klamu, podvodu a manipulace na takové úrovni, že se nám o ní ani nezdá! Iluze "svobodného či demokratického" světa se po použití správné optiky promění spíše v něco, co lze s klidným svědomím nazvat otrokářskou společností. Pro ty, kteří jsou v tomto smyslu náhledu na povahu našeho matrixu "začátečníky", lze jen odkázat na skvělou práci lidí, jakými jsou třeba David Icke nebo třeba i N.Levašov. Informací je mnoho, i když je z pochopitelných důvodů nenajdete v tzv. mainstreamu. Není však záměrem se na tuto oblast soustředit více, než je pro vytvoření zevrubného kontextu nutné. Kdo hledá, najde si sám. Pro nás je snad jen důležité zmínit, že lidé, kteří bývají označováni za šedou eminenci-šedou vládu-těmi, kdo tahají za pomyslné drátky apod., jsou sami jen pěšáky a že struktura galaktické temné "mafie" vede jako chobotnice přes Měsíc (základny), Mars (základny), Orion a pak dál, daleko za hranice naší galaxie. Míra informovanosti jednotlivých článků této mafie, je podobně jako u každé jiné mafie odstupňovaná, což znamená, že i vládnoucí elita tady na Zemi nemá dostatek informací k tomu, aby nahlédla kontext v celé šíři. I sama pozemská elita je z vyšších pater manipulována a klamána! Kromě toho je nejednotná, rozštěpená - jak už to u negativních entit bývá.

 • PROČ JSME PŘEDMĚTEM MANIPULACE?
Negativní entity - "parazité" z obecného pohledu sledují jeden hlavní záměr, kterým je ovládnutí druhých za účelem získávání jejich energie. Lidská rasa byla tedy podmaněna a následně vmanipulována do role "slepého" stáda, o kterého se jeho "majitel" stará a náležitě si ho "hledí", protože z něj samozřejmě má "užitek". O jaký užitek jde v našem případě? O naší energii již byla řeč (pozn. ve vesmíru existují na různých úrovních bytosti, které se třeba živí z energie negativních emoci apod.), ale středem zájmu jsou především naše GENY! Jedná se údajně o nejcennější komoditu ve vesmíru. Lidská rasa na Zemi prý totiž disponuje jedinečným, tzv. generickým-všeobecným genetickým kódem (s tím záměrem byla původně stvořena), skrze který má přístup doslova ke všem klíčům našeho vesmíru, k veškeré životní síle. Neexistuje prý v našem vesmíru v tuto chvíli jiná planeta, která by měla tak univerzální genetickou výbavu. Berme to jako fakt. V praxi tato genetická univerzálnost mimo jiné znamená, že se na planetu Zemi může inkarnovat prakticky kdokoliv z našeho vesmíru.
V tuto chvíli je však možná důležitější, a pro jiné rozhodně "zajímavější", že člověk (v angličtině HU-MAN - božská bytost) disponuje potenciální možností přístupu ke všemu vědění, které má náš stávající vesmír k dispozici. (pozn. Naše planeta je mikrokosmos v rámci makrokosmu, tj. zmenšeným obrazem vesmíru. Nachází se v nejhustší galaxii, míra komprese na Zemi je maximální možná). V případě negativních entit lze jen těžko odolat pokušení, které se nabízí v podobě ovládnutí rasy s takovým potenciálem. Proto dnes žijeme přesně v takové podobě světa, ve které je uplatňována manipulace na nejvyšší úrovni. (pozn. Pro ty, kterým tyto informace o manipulaci zvyšují tlak, jen připomínám, že negativní entity jsou našimi "smluvními partnery", domluvenými protihráči, kteří ve své podstatě poskytují nezbytné impulzy pro náš růst.
Náš aspekt na vyšší úrovni rozumí této úmluvě či hře, proto vše, co se nám děje, ať už se nám to na této 3D úrovni vědomí líbí nebo ne, děje se proto, že to chceme, že jsme si to vybrali! S použitím této optiky nemá tudíž smysl hledat a označovat viníky, stavět se do role oběti apod. Zodpovědnost za život je na naší straně a nezbývá, než být vděční za všechny zkušenosti, kterými v životě procházíme. Vše probíhá přesně podle plánu. Kdyby nebylo v životě výzev, nebyli bychom tím, kým skutečně jsme. Jsme tu proto, abychom se tomu všemu naučili, abychom překonali zlobu nad povahou současné existence a pochopili, že přijetím našich stinných aspektů a následně i těch kolem nás, se všechno změní a tyto negativní energie nad námi ztratí moc.

 • SCÉNÁŘ Č.2 (ČÁST 1)
Ale zpět k hlavní myšlence. Jaký scénář tedy čeká ty, kteří neprojdou procesem vzestupu s Matkou Zemí? GK nabízí následující vysvětlení. Zájmem stávajících negativních entit (které, jen připomínám, mají sice své zástupce-pěšáky na Zemi, ale jejichž působnost ve skutečnosti přesahuje hranice naší planety a 3D reality) je své "stádo oveček" ochránit a přesunout na jiné místo těsně předtím, než přestane 3D realita na Zemi existovat. Vyšší patra negativních entit prý mají přesné znalosti o povaze budoucích procesů na Zemi a jejím Vzestupu, přesně tak jak je GK popisuje, nižší články tady na Zemi nejsou o těchto událostech dostatečně informovány a jsou drženy v klamné iluzi. Proto GK v této souvislosti připomíná, že různé scénáře lokálních pozemských elit na eliminaci větší části populace lidstva, o kterých se často spekulovalo v konspirativních mediích (namátkou uveďme třeba rozpoutání globální války, šíření umělých nemocí, manipulace s počasím, uměle vyvolávané zemětřesení aj.), nikdy neměly šanci na realizaci v globálním měřítku. Nikdy se nenaplnily ani nenaplní, protože nikdy nebyly v zájmu "vyšších" pater negativních elit.

 • SCÉNÁŘ Č.2 (ČÁST 2) - VYLÁKÁNÍ LIDÍ ZE ZEMĚ
Existuje tedy scénář, jak vylákat co nejvíce lidí ze Země a prostřednictvím vesmírných lodí je přesunout na jiná místa (několik připravených 3D-planet), aby se zachoval stávající model manipulace a nerovného vztahu v co největší míře. (GK nazývá tyto lodě taxíky, jiní lidé, kteří je byli schopni vidět "zaparkované" ve vesmíru na úrovní vesmírem putujícího vědomí, je nazývají obrovskými vězeními) Jednou z planet, kam budou lidé evakuováni, je podle GK například Mars. Podle jeho svědectví, které se opírá o osobní zkušenost, má Mars vlastní atmosféru a v současné době na něm žije v podzemních základnách necelý milion lidí. (pozn. Ti jsou součástí vysoce tajného projektu tzv. Projektu Genesis, zaměřeného na znovuosídlení Marsu). Více lidí než na Mars se prý dostane na Nibiru-Planetu X. Podle GK se jedná spíše o planetoid-umělé těleso s vlastním pohonem (pozn. podobně jako náš Měsíc).
Nibiru je v současné době ukryto před našimi zraky za Sluncem, proto není vidět. Až přijde čas, Nibiru se objeví. Na obloze opticky bude vypadat asi stejně veliký jako Měsíc, ve skutečnosti je ale větší, bude však dál od Země než je měsíc. Jeho barva bude mít načervenalé odstíny. V záloze jsou ale i jiná místa pro evakuaci. Podle GK jde tedy jen o to přesvědčit lidi, aby opustili Zemi dobrovolně, podle galaktických zákonů nelze nikoho donutit, lze ho však dostatečně ovlivnit, aby se "svobodně" rozhodl tak, jak někdo potřebuje. Taková situace nastane v době, kdy se globální situace začne vyostřovat. Lze například očekávat kolaps globální ekonomiky a politiky s následky dotýkající se zavedených sociálních struktur. Vyloučit nelze ani eskalaci lokálních válečných konfliktů. Ale hlavně, a na to GK klade veliký důraz, půjde o procesy Matky Země. O Matce Zemi říká, že se stále ještě drží relativně zpátky, ale sama prochází procesem směřujícím ke znovunalezení svého středu, takže lze očekávat zvýšenou frekvenci přírodních katastrof v různých částech světa. GK nepatří k příznivcům a propagátorům tzv. doom and gloom (zkáza a beznaděj) teorie.
Naopak ví, že nás čeká pozitivní zkušenost a budoucnost. Připravuje však lidi na to, že se situace ve světě se především v průběhu roku 2012 (sám to cítí především od půlky roku) více či méně vyhrotí. V různých částech světa budou zmiňované události probíhat v různé intenzitě. Podobně jako na cesty lidí je nutno nahlížet individuálně, protože každý potřebuje pro získání zkušeností projít tu svojí, lze také například státy či kontinenty apod. vnímat jako bytosti, které mají svojí vlastní cestu. Situace můžou místy vypadat dramaticky, GK se ale lidi snaží inspirovat k tomu, aby se zkusili na procesy roku 2012 podívat jako na porod nebo zrod nového lidstva. Porod také vnímáme celkově velmi pozitivně, zrodí se nový život, není to jen o bolestech, nesoustředíme se na ně jako na něco, co by mělo dominovat.
Z uvedeného nástinu vyplývá, a GK to nejen nevylučuje, ale spíše očekává, že může nastat takový okamžik, kdy v určitých lokalitách bude v nepřehledné situaci vítána jakákoliv pomoc - tonoucí se stébla chytá. Pokud někdo pomocnou ruku nabídne v krizové situaci, může jeho pomoc využít mnoho lidí, bez ohledu na skutečné zájmy těch, kteří pomoc poskytují. GK pak v této souvislosti rozvíjí myšlenku načasování představení zástupců ET civilizací a jejich následné intervence - nebude to ani moc pozdě, ani příliš brzo. Potřebují si pro rozhodující okamžik získat mysl i srdce lidí. Lidé jsou však prý velice chytrá rasa a dostatek času by velké části populace umožnilo prohlédnout skutečnou podstatu "zachránců" a jejich úmysly. Očekává tedy taktiku, kdy lidem nebude ponecháno moc času na rozmyšlení a zvážení situace.
Právě proto se rozhodl informovat lidstvo o nadcházejících událostech předem, i když, jak sám tvrdí, s myšlenkou vyjít s těmito informacemi na veřejnost dlouho bojoval. Je mu jasné, že informace, o které se dělí, působí neuvěřitelně až šíleně a dokud se nezačnou odehrávat, těžko je lze potvrdit. Zatím se "nic neděje". Ví, že v zájmu elit je udržet stávající iluzi "normálního" života co nejdéle, události však prý naberou rychlý spád, pak bude dobré být připraven a nenechat se zaskočit či zatlačit do neuvážených rozhodnutí. Nemůže si tedy pomoct a říká: "Hlava vždy najde spoustu důvodů, jak věci zpochybnit, ale osobní zkušenosti a získané poznání mi dávají jasné zprávy, které nemůžu popřít."
Brání se i nařčením, že je poslem katastrofických zpráv - každý si z toho, co říkám odnese to, na co se zaměří. Vzpomeňte na paralelu s porodem. Ale fakt, že současná realita se rozpadá v souvislosti s uzavíráním mnoha cyklů, je nevyvratitelný a není neznámý i současným vyšším elitám. GK říká, že už během experimentů tzv. projektu Montauk v 60.-70.letech (mj. experimentování v cestování v časoprostoru) bylo zjištěno, že v určitém bodě "cestovatelé" narazili na něco jako světelnou zeď, konečnou současné reality. Podle GK se jednalo o 21.3.2013. O doslovném rozpadu naší 3D reality na Zemi svědčí i výsledky utajovaných výzkumů, které došly k závěru, že míra stability jednotlivých prvků se s postupujícím časem poměrně rychle mění směrem k větší nestabilitě.