Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Féwa 26. 9. 2012

27. září 2012 v 10:23 |  Aktuální novinky

Maľovanie lásky pravou hemisférou

Vaše logicky - racionálne tvorenie je mentálnym programom nízkych frekvencií, ktorých mriežku vo svojej 3D realite používate. A tým produkujete všetko vo svojom živote. To je Vaša racionálne, logicky evidovaná a projektovaná hmotná realita. Ľavo-hemisférové tvorenie. Pričom ľavá hemisféra predstavuje subjektívnu realitu a pravá hemisféra objektívnu realitu.
Je veľký rozdiel v kreslení /existencii, tvorení/ jednou a druhou realitou. Každá má svoje pravidlá. Jedná sa o skúsenosť v racionálnej /ľavou hemisférou ovládanej/ alebo iracionálnej / fyzicky neviditeľnej, pravo-hemisférovej / realite. V racionálnej /3D realite/ žijete a iracionálnu si geneticky pamätáte. Vizualizáciou ju pretransformovávate späť a "kladiete" na plátno, na papier. Aby ste Vy, ktorí vyššie energie vidíte a pamätáte si ich - názorne ukázali, vysvetlili, ako táto realita funguje - zmesou všetkých kozmických energií. Pravá hemisféra má svoje korene v objektívnej realite.
Skúste to. Zavrite oči a namaľujte to čo vidíte vnútorným zrakom. Či už je to tmavomodrá obloha, hviezdy,.....čiary, bodky, symetrické či asymetrické tvary a ich línie, ktoré nepoznáte. Vôbec sa nezamýšľajte nad tým, čo to asi môže byť. Len kreslite. Všetko čo týmto novým spôsobom - maľovaním energií - vidíte. Rozpúšťa sa pôvodná mriežka, ktorá Vám doposiaľ nevidené vidieť umožňuje. Nie je vôbec dôležité ako tieto tvary vyzerajú a že sú iné ako kresby na ktoré ste boli doteraz zvyknutí. Kreslíte čo cítite. Je to emotívne snímanie novej, budiacej sa reality. V tom je podstatný rozdiel medzi ľavo- a pravo- hemisférovým tvorením. Pocity, emócie, intuitívnosť - nové energetické tvorenie, ktoré už prevažuje nad logickým myslením.
Tie bežné situácie, kedy sa napríklad pozeráte na konkrétny film a bezmyšlienkovite si niečo maľujete na papier. Telefonujete so známym, alebo len tak sedíte a podvedomím prenášate na papier svoje vnútorné pocity. Kreslíte si srdiečka, kvetinky, symetrické či asymetrické tvary a potom sa prekvapene pozeráte na to čo ste práve nakreslili. Svoje objektívne podvedomé videnie - svojím vnútorným vesmírom preciťovanej objektívnej reality. Uvolnení, odosobnení od ľavej, racionálnej hemisféry, Vašej záťaže - vzhľadom na vstup do nového ľudského svetla.
Znovu si to vyskúšajte. Zoberte si papier, ceruzku, pustite si hudbu - pesničky, ktoré preferujete. Sú Vám blízke. Oslovujú Vás niečím, čo je pre Vás emocionálne dôležité a stotožňuje sa s vaším vnútrom. Pretože tá pieseň, jej hlasitosť - to ste Vy. Vaše intuitívne myslenie. Uvažovanie o svojom živote, vnútornom vesmíre, ktorý racionalitou ľavej hemisféry nevidíte. Je to Vaše kozmické vedomie, ktoré sa prejavuje a oslovuje Vás svojím zvukom, tónom, taktom. To je vaša budiaca sa realita.
Sú to novodobí umelci, ktorých obrazy sa tak veľmi odlišujú od doteraz zaužívanej kresby, ktorá detailne vykresľovala "fotografiu" obalu 3D reality. To znamená - snímala fyzicky videnú skutočnosť. Áno, sú to umelci, starí majstri, ktorí zanechali ľudskej populácii skvostné obrazy dávnoveku. Svoj "exterérový" pohľad na svet. Ako vyzerá frekvenciou 3D. Teraz je ale iná situácia. Kĺbia sa dva rozdielne časy ľudskej existencie a tým vstupuje i iný pohľad na budiacu sa svetelnú realitu. Diametrálne odlišným tvorením kozmickými energiami a tým i snímaním nových indícií. Je to návrat k tvoreniu transparentnosťou. Maľovanie, kreslenie, hudba.... - dôležitý program rozkvitajúcej epifýzy. Je to vhľad. Schopnosť videnia svojím vnútrom, ktoré rezonuje s novou reálnou skutočnosťou. Perspektívou nového sveta, života, pomocou gradujúcich vĺn energií /kozmického vysokofrekvenčného žiarenia/. Kedy vnikáte otvárajúcim sa okom epifýzy do priestoročasu v ktorom budete žiť a tvoriť absolútne novým spôsobom. Návratom ku svojim zabudnutým schopnostiam.
Mnohých to nezaujíma, mnohým tieto nové kresby nič nehovoria. Tu je dôležitý moment, kedy človek absolútne odmieta, alebo sa snaží srdcom porozumieť, alebo jednoducho chápe a vie. Stupne výšky ľudského vedomia. Jeho rastu, alebo stagnácie. Vlastnou snahou, túžbou pochopiť, vcítiť sa, uvolniť uzdu emóciam. Odosobnením sa od všetkého doteraz racionalitou a logikou zaužívaného. Jednoducho - tisícročia trvajúci zvyk človeka vnímať svoju realitu racionálnou ľavou hemisférou.
Blíži sa skok z hmotného mosta do bezpriestorovosti. Vnímanie energií s týmto skokom úzko súvisí. Je základným konceptom novej existencie. Energia - ako hmotne nevnímaná, nevidená súčasť novej tvorivosti. Zaujímate sa o vesmír ? Skúste ho namaľovať. Vyberte si akýkoľvek motív, ale nemaľujte podľa fotky, alebo inej kresby. Je to kreslenie Vaším budiacim sa srdcom bez hmotného vzoru. A vôbec sa netrápte, že Vášmu maľovaniu racionalita a logika 3D sféry nerozumie. Pomáhate vzájomnosťou tvoriť novú realitu. Skúšajte to, nájdite si sem-tam chvíľu a kreslite, maľujte. Nielenže sa odreagujete od tlaku, chaosu, ktorý momentálne kulminuje. Ale budete sa vedome napájať na prúdiace energie. To isté sa týka hudby, písania /vnútrom videných reálnych / príbehov, alebo preciťovaných básní. Pracujte s prírodným materiálom, prúdom kozmických energií vynášajte na svetlo tejto reality nový transparentný priestor. V mnohom Vám to pomôže.
Emócie sú nesmierne dôležité v celom procese vzostupu. Emočná hladina človeka je základným predpokladom previbrovania. Empatia človeka voči človeku, prírode, Zemi. Indíciami lásky, ktoré prirodzene nemôžu byť negatívne. Pretože láska je tou tvoriacou i tvorivou skutočnou ľudskou hodnotou. Láska k sebe samému - ako neoddeliteľnej súčasti bytostnej univerzálnej existencie. Láska ku každému kto túto organickú existenciu predstavuje.
Indiánska pieseň lásky, udržiavajúca rezonanciou harmóniu subjektívneho sveta. Piesne južných národov, ktoré horúcou krvou gumujú svojím rytmom smútok ľudskej duše. Spev vtákov, ktorý je rezonanciou novej sféry a pripravuje ľudský sluch na nové tóny. Piesne veľrýb a delfínov, vysokého vedomia Zeme, ktorým signalizujú a kontaktujú kozmické sféry. Dávajúc na vedomie človeku, Zemi i vesmíru, že nový čas prichádza. Aquaterapia v akejkoľvek podobe. Hypoterapia ako pomocná ruka emočných sklzov. Kontakt s prírodou, vracajúcou sa svojou dôležitosťou do kolektívneho vedomia. Ľudským uvedomením si, že človek je odnepamäti jej neoddeliteľnou súčasťou. Dôležitosť mantry zeme, jej splynutia s novou dimenziou.
Ten zvuk a tón, farebnosť a krása zemskej i ľudskej existencie, ku ktorej sa človek opäť vracia. Aby objal sám seba svojou láskou a premietol ju rovnakým spôsobom do druhého človeka a matky Gáji. Tá láska je vo Vás. Už len neklíči, ale rozkvitá plným kvetom energií. Pokúste sa zachytiť ich zvukovosť. Vidieť nové farby. Objímajte stromy. Sú tou istou tóninou duše, ktorú má v sebe človek. Objímajúcou. Darujú Vám všetko čo Vám emočne a tým i fyzicky chýba. Sú duševnou mantrou, harmonizáciou čakier a tým i Vášho torusu. Skúste to, uvidíte, ucítite.
Váš čas je delením svetla. Nielen oddeľovaním sa od pôvodnej reality, ale súčasne bunečným množením. Kedy k pôvodnej štiepiacej sa bunke pribúda množina ďalších, ale už transparentnejších. Sledovateľných len energetickým pohľadom, to znamená - žiadnym klasickým prístrojom nezachytiteľných. Ale Vy to cítite. Ako graduje vibrujúca frekvencia chvením v tele. Ako sa stráca čas subjektívnej reality a rastie ľudské vedomie.
Áno...v každodennom sa naháňaní za hmotnou existenciou si tieto energie menej všímate. Jedná sa o organický energetický systém tela a prírody, kde sú tieto energie najčistejšie a najmarkantnejšie. Aby ste boli schopní sa na nové energie napojiť a zvykli si na prácu s nimi - je potrebné odosobniť sa od matérie a čo najviac sa pohybovať v prírode. Je pre Vás veĺmi dôležité, aby ste tieto energie pochopili, precítili, prijali a opäť sa s nimi naučili tvoriť. Pomocou vlastnej vizualizácie sa napájali na vysokofrekvenčné fotóny, cez galaktické /tzn. i Vaše/ srdce.
Odmyslite si váš fyzický zrak a predstavte si, že Vaše srdce má oko a Vy sledujete týmto okom celý svet. Nič negatívne, zastrašujúce, evokujúce obavy. Nič deštruujúce. Len čistá srdečná láska, ktorá sníma krásno a pozitívno. Zrenicou nového videnia, jej transparentnou zvukovou rezonanciou. Rezonančne sa vám bude tento pocit prenášať do tela a Vy s ním splyniete. Pohľadom na svet cez srdce. Je to galaktická výzva - ľudskej spoločnosti.

- Opäť nájsť svoju stratenú identitu.
- Opäť byť naplnení optimizmom.
- Opäť sa snažiť vidieť pravú podstatu človeka.
- Opäť sa zahľadieť na prírodu, jej farebný kolobeh.
- Opäť nájsť vzájomnosťou k sebe ľudskú cestu.
- Opäť sa pokúsiť dovidieť ďalej ako za prah svojho domu, alebo bytu a začať sa globálne zaujímať nielen o seba, ale o každého človeka a tým o celú
ľudskú spoločnosť - v zmysle absolútneho pozitívna.
- Opäť si uvedomiť, že Zem, matka Gája, je tu pre teba, človek. Ty na nej žiješ, obývaš jej nekonečné priestory a máš právo byť rovnakým
spôsobom a mierou jej - hojnosťou prekvitajúcou súčasťou. Bez platenia za dovolenie na svojej Zemi žiť.

Absurdita najvyššieho stupňa - byť človekom na svojej vlastnej zemi, oplývajúcej od prvopočiatku absolútnou hojnosťou, ktorá patrí celoplošne a rovnakým spôsobom každému jednotlivcovi. A pritom byť súčasne determinovaný ľudskou chudobou. Deficitom v ktorejkoľvek oblasti života. V záujme a ku prospechu konkrétnych jednotlivcov. To je vaším problémom číslo jedna. Oddelenie zrna od pliev. Pričom Vy, všetci ľudia, ktorí tvoríte, obetujete sa, absolútne už strácate čas na oddych a venovanie sa svojím deťom a blízkym - ste tým zrnom. Predčasne sú vám pridávané krížiky na plecia, aby ste pokiaľ možno absolútne zabudli kým ste a aké sú Vaše skutočné schopnosti. To všetko sa zmení láskou. Novými indíciami, novým programom pomoci. Zrovnovážňujúcim postavenie každého jednotlivca planéty.

S láskou Féwa


2. časť

Motýlia pieseň

Allegro, forte, pianissimo, staccato. Je to reprodukčná väzba zvuku a jeho rezonancie - nastavením / ľudskému sluchu/ nepočuteľných zvukov. Ich tónov ako i všetkého čo so zvukovou rezonanciou súvisí. Sú to ľudským sluchom nepočuteľné tóny - ich vibračné rezonancie, ktoré rozptylom kmitu prenikajú do supervysokých frekvencií. Ich ladenie sa aktivuje príklepom na strunové nástroje /basu, gitaru, husle, mandolínu.../. Rôzne výrazným ťuknutím, klepnutím. Šmyknutím prstov po všetkých strunách a akoby súčasne ich basovým doklepnutím na drevo hudobného nástroja. Na klavíri je zatiaľ táto jemná vibrácia nezahrateľná. Hudbu je možné prirovnať k veľmi rýchlym etudám, ktoré sa hrajú všetkými prstami. Znie podobne ako vtáčie trilkovanie.
To je aktuálna zmena, ktorá vstúpila do ľudského vedomia, aby ukotvila ultra vysoké tóny novej oktávy /môže spôsobovať výrazné bolesti hlavy/. Súčasne prebieha načítavanie postevolučného štádia synchronizácie, cielene vybraných tónov - zvukovou tóninou absolútna. Frekvenčne nepočuteľnou nulou, ktorá je zmesou mnohých frekvencií a tým anuluje pôvodnú schému /mriežku, oktávu/, aby bolo možné načítať potrebný zvukový sonet, čiže záver. To znamená vstup do plného vedomia.
Je to skúška, či to zvládnete. V optimistickom zmysle slova. To znamená, či sa vrúcnosťou, radosťou, detskou hravosťou, úprimnosťou, bezprostrednosťou, optimistickým pohľadom na svet a tým i prichádzajúcu realitu, budete spolupodieľať na novom programe svetelných sfér.
Je to žiarivá sféra mnohých bytostí, ktoré žijú v absolútnej harmónii. Do tejto harmónie, jej rovnováhy, teraz dospievate. Spievate si, trilkujete, každý svojím spôsobom. Taktom, notou, vybranou piesňou, ktorá predurčuje láskou Váš konkrétny stupeň vedomia. Zamerajte sa na hudbu, ktorú počúvate. Je smutná, tklivá, depresívna ? Alebo rezká, rýchla, veselo - trblietavá ? To je smer, ktorým sa momentálne osobne uberáte. Ak ste veselí, pohodoví - i výška Vašej osobnej frekvencie tomu zodpovedá. Ak je to opačne - ste spomalení - je potrebné zvoliť si väčšiu rýchlosť. Nezabúdajte, že sa jedná o rezonančnú rezonančnosť. Oktaederickú.
Nebuďte skeptickí, depresívni. Vlna smútku je už za nami, milovaní. Kto sa v nej ešte stále snaží "umojkávať" - veľmi prospešné to preňho nie je.


Placentárna extrakcia

Je prízvukom na centrálnu notu - tóninou lásky. Čo to je ? Je to zázračný skok v čase. Výskokom vpred - dopadom vzad. Neľakajte sa. Nejedná sa o spiatočníctvo, ale o návrat ku všetkému čo kedysi dávno bolo. Vaše i zemské déja-vu. Stalo sa, udialo, prišlo ako zázrak.
Doba kamenná, Mezopotámia, Kristova éra......v tom pozitívnom zmysle slova. Príchod Krista na svet, ako jedinej bytosti, ktorá bola v tom čase inkarnovaná svetlom Lemúrie. Mimoriadne dôležitá bytosť krištálového vedomia, nesúca ľudskej populácii skutočnú pravdu. Nenásilnou formou vysvetľovaná, písomnými dátami tejto reality zaznamenávaná nielen do Biblie. Biblický príbeh organickej jednoty svetla so svetlom. To znamená výšky vedomia poslaného na zem, aby otváralo zrak i sluch a pripravilo "pôdu" k evolučnému skoku - vstupu lásky. Odišiel v piatok, prišiel zavčas ráno, aby prebudil svet zázračným spôsobom. Zaspieval nikým nepočuteľnú pieseň lásky, ktorá sa načítala vysokým sopránom do ľudského vedomia.
Prichádza opäť na Zem. Ako ozvena dávneho dávna. Ako sonety spievané mnohými ľudskými generáciami, ktoré pochopili všetko nepochopené. Je opäť ten čas, milovaní. Aby kristovská energia vstúpila telami tých, ktorí nesú jeho pochodeň vďačnosti každému jednotlivcovi, ktorý to zvládol. Je tu a teraz zdieľa jeho posolstvá.
Tento čas je vzácny, milovaní. Vstupuje svetlo - so svetlom prichádza späť nádherne žiarivá kristovská energia. Túžby, lásky, spanilosti, odvahy kráčať svojou vlastnou cestou. Nie po stopách nepochopenej minulosti, ale prízvukom na posledný takt a jeho tón. Vstupom bytostí dávneho dávnoveku, ktoré prekročili ľudský prah a svojou bezkonkurenčnou láskou a snahou človeku pomáhať mu odovzdali najväčší dar darov. Svoje srdce. Je to vnútorný, sluchom nepočuteľný song, ktorý jednoducho vie....pozná ten čas.


S láskou Féwa
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama