Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Září 2012

V životě je důležité mít cíl a neustále k němu směřovat.

30. září 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


V životě je důležité mít cíl a neustále k němu směřovat. Uvědom si skutečný účel a plán ve svém životě, i když možná nebudeš vždy jasně vidět cíl; když scházíš do údolí nebo když cesta zatáčí, nemůžeš vždy vidět za roh. Zjistíš, že se ti vždy znovu do stane povzbudivé duchovní zkušenosti, která tě přenese přes obtížná místa a umožní ti vytrvat bez ohledu na to, s čím se střetneš. Stanov si svůj cíl vysoko - čím výše, tím lépe. Potom budeš muset neustále jít vpřed, růst a rozvíjet se, aby ses k vytčenému cíli dostal. Nikdy nemůžeš sedět v pozadí a být spokojen sám se sebou, nikdy nemůžeš zůstat stát. Vždy sahej po další příčce na žebříku života a poznáš, že každá příčka tě přibližuje k cíli, ať je jakkoliv vzdálen. A tak stále jdi a jdi a nikdy se nevzdávej.


Žij pouze dneškem a plně ho prožívej...

29. září 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Mnohokrát jsi již slyšel slova " Život je takový, jakým jej učiníš ", ale co jsi pro to udělal? Nechápeš, že řídíš svůj život, své štěstí, svůj úspěch, své radosti i svá trápení? Život může být úžasný, vzrušující a slavný, ale záleží na tobě, abys ho takovým učinil tím, že od něj budeš očekávat to opravdu nejlepší. Žij pouze dneškem a plně ho prožívej, Nikdy neztrácej čas starostmi o zítřek a úvahami, co může přinést, a nedělej si starosti, když cítíš, že se nemůžeš s něčím vypořádat, ať je to cokoliv. Vždy se snaž vidět světlou stránku života a soustřeď se na ni v přítomném okamžiku. Jestliže včerejšek neproběhl hladce, neznamená to, že dnes to bude stejné. Včerejšek zanech za sebou; uč se z něho, ale nepřipusť, aby ti zkazil dnešek. Dnešek leží před tebou, nedotčený a neposkvrněný. Co s ním učiníš?

Nakolik máme svůj život pod kontrolou?

28. září 2012 v 8:00 Vývoj vědomí bytostí

Eckhart Tolle: Nakolik máme svůj život pod kontrolou?
Z Eckhart Tolle TV, září 2012
Překlad: OrgoNet

Posluchačka: Měla jsem dvě otázky, a jednu z nich už jste zodpověděl … Takže, nakolik máme svůj život pod svou kontrolou? Potřebujeme si plánovat svou budoucnost, nebo jen důvěřovat tomu, co je, a mít víru, že se vše stane tak, jak se má stát?


Eckhart Tolle: OK, často se stane, že jedna odpověď pokryje dvě otázky … možná existuje i univerzální odpověď, která pokryje všechny otázky (:-)))

Budete-li se snažit mít pod kontrolou budoucnost svého života, bude to dost frustrující, mít pod kontrolou to, co se stane. Ale můžete kontrolovat, nebo ani ne tak kontrolovat, ale převzít odpovědnost za přítomný okamžik. Za svůj stav vědomí v tomto okamžiku.

Můžete dát pozor, jaký je stav vašeho vědomí v tomto okamžiku. A můžete třeba zjistit, že váš stav vědomí v tomto okamžiku je stav nikoliv úplné identifikace s myšlením nebo vaší emocionálními pohyby, ale že tam je jistá identifikace s myšlenkami a formou, čili dysfunkční stav, setrvávání v negativitě. Jakmile si to uvědomujete, už to není totálně dysfunkční. Totálně dysfunkční znamená, že jste totálně identifikováni s myšlením, a nevíte o tom. V extrémních formách jsou lidé doopravdy šílení, ale vůbec netuší, že jsou šílení. Ale když víte, že jste šílení, tak nejste úplně šílení. Když víte, že se ztotožňujete s negativním stavem, třeba že máte strachuplné myšlenky, co by se mohlo stát, co se pravděpodobně stane, co byste mohli ztratit, třeba zaměstnání, nebo máte myšlenky o minulosti, tak pokud si uvědomíte, že se to děje, tak v tom je samozřejmě už jistá přítomnost. Pak můžete převzít odpovědnost, být bdělostí, uvědomělostí, a nebýt myšlenkou. Uvědomělost, to je ztotožnění s přítomností, to je to, co skutečně jste. Vy jste uvědomělost.

Takže, převezměte odpovědnost za tento okamžik, berte ho správně, což znamená, buďte v jednotě s tím, co je v tomto okamžiku. Cokoli se vyskytuje kolem vás, je takové, jaké je. Není ve vás žádný odpor k tomu, co je. Žijete ve stavu ne-odporu, jste v jednotě s tím co je zvenčí, i uvnitř. Pokud je uvnitř emoce, také je to to, co je. To vám řekne bdělost. Musíte přijmout to, co je zevně i uvnitř, jinak trpíte. Takže, přijmete to, co je, stanete se prostorem pro to, co je. A to je jediný rozdíl mezi obyčejným člověkem a duchovním mistrem. Ten je zajedno s jsoucností tohoto okamžiku. Například zenový mistr, který je v naprosté jednotě s čímkoli, co se vyskytne. Nejsou k tomu potřeba žádné znalosti. Ale to, co je třeba v tomto stavu jednoty, přijde z této jednoty.

Když tedy převezmete odpovědnost za přítomný okamžik, tak se budoucnost o sebe samozřejmě postará sama. Protože to není nic jiného než další přítomný okamžik. Neboli jeden věčný přítomný okamžik. Budoucnost jako taková neexistuje. To dobře víte, protože jste se s ní nikdy ještě nesetkali. Ani nikdo jiný. Nic takového jako budoucnost neexistuje, je to jenom myšlenka.

Budoucnost nemůže být víc než myšlenka. Jinak byste ji už někdy zažili. Musela by nějak přijít. Ale nemůže, protože je to budoucnost. (:-))) Takže budoucnost existuje pouze ve formě myšlenky. Snažíte-li se mít kontrolu nad svou budoucností, tak jste v pasti určité mentální formy, ale nevíte to, a samozřejmě, ovládat budoucnost je nemožné. Ale můžete převzít odpovědnost za přítomný okamžik, a budoucnost se o sebe postará sama. Je taky nějaké takové přísloví, něco jako "Postarej se o dnešek, a zítřek se o sebe postará sám". (:-)))

A ke druhé části otázky: máme důvěřovat, že všechno se stane tak, jak má? Mocnou vírou je myšlenka, že cokoli se děje nyní, je dobré. Důvěřujete v jsoucnost. Protože formu, kterou má nyní přítomný okamžik, přinesl celek vesmíru. Všechno, co se děje ve vesmíru, má nesčetné příčiny. Kdybyste se snažili je zpětně vystopovat, museli byste se dostat až k počátku stvoření. Takže, jakákoli forma existuje nyní ve vašem vědomí, je tam proto, že celek vesmíru tuto specifickou formu vytvořil. Ta nebude trvat věčně, ale v této chvíli má tuto formu. A vy důvěřujete tomu, co je, a neptáte se: Proč se mi to děje? Co jsem udělal, že jsem si to zasloužil? Proč se špatné věci stanou vždycky mně? To není fér! Kéž bych tak byl někde jinde! Kéž bych tak byl někdo jiný! Kéž bych nemusel žít s těmito lidmi! Kéž bych měl jiné zaměstnání! Můžete si i dát nálepku na auto: Radši bych byl na rybách/na golfu! - Před pár týdny jsem navštívil Ram Dase v jeho domě na Maui, a ten má na svém autě nálepku: Radši bych byl tady a teď! (:-)))

Tady to "radši bych" je jeden z mnoha způsobů, kterými mysl popírá přítomný okamžik a vytváří z něho utrpení. Někde jsem napsal: přijměte každý okamžik, jako byste si ho zvolili. Každý okamžik vlastně znamená tento okamžik, protože vždycky je jen ten jeden přítomný okamžik. Takže: Přijměte tento okamžik, věčné teď, jako byste si jej zvolili. To je stav jednoty s jsoucností tohoto okamžiku, života. Neříkám lidem: "Když se vám stalo tohle, tak jste si to na nějaké úrovni zvolili". To jim neříkám. To je učení New Age. Možná to není zcela chybné, ale neříkám to, protože je nechci rozzlobit. (:-))) A není to úplně správné.

Více pomáhá, když se řekne: "Přijměte to, jako byste si to zvolili." Pak nemusíte přesvědčovat sami sebe: "OK, tak mám tuhle nemoc. Zvolil jsem si to. Ale proč jenom? Proč?" Nebo cítíte extrémní vinu: "Propadl jsem. Hluboce jsem propadl. Musel jsem udělat něco opravdu hrozného, když po deseti letech meditace jsem dostal tuhle nemoc. Proč?" V některých učeních, která jsou jinak krásná, se klade takový důraz na aspekt fyzického uzdravování, že je to poněkud nevyrovnané, a každý, kdo se jimi řídí, a dostane nějakou nemoc, okamžitě cítí vinu. To vytváří další velký problém, ještě navíc k jeho nemoci. "Nejsem dost dobrý." Takže, tohle nepotřebujeme. Vše, co potřebujeme, je přijmout přítomný okamžik, jako bychom si ho zvolili. A sledovat, jak se život pro nás vyvíjí, rozvíjí, rozplétá.

Při této praxi nemůžete nic ztratit. Řekněte si třeba jenom na jeden den, nebo půl dne: "Dobrá, vyzkouším to. Cokoli přijde, cokoli se objeví, každá osoba, každá situace, každá událost, okamžitě se s tím vnitřně sjednotím, jako bych si to zvolil, ať se stane cokoli. Budu to praktikovat v příštích třech hodinách." Možná že to tři hodiny nevydržíte. Vy, co jste tady, pravděpodobně ano, ale někteří lidé spíš ne. A sledujte, jak vnímáte život, jaké je to, když vaše vědomí je ve stavu přijímání. Uvidíte nesmírné zlepšení, nejen v tom, jak se cítíte, ale i v tom, jak se k vám věci odrážejí zpět, od ostatních lidí. Když budete v opravdové jednotě s tím, co je, uvidíte zlepšení i v tom, jak se ostatní lidé chovají k vám, i v tom, jak se vám dějí události, i když ne možná tak okamžitě. A je to opravdu zázračná věc, kterou můžete prožít. Ale k tomu bude třeba trochu víc než tři hodiny. (:-))) Ale abyste vyzkoušeli, jak to chutná, začněte jednou hodinou, nebo aspoň deset minut … (:-)))

Je-li místo, které nemáte rádi, řekněme hlučný provoz ve městě, nebo supermarket, nákupní centrum (někteří lidé milují nákupní centra, tak ti použijí něco jiného), prostě místo, kde jste neradi, řekněte si: "OK, přijímám tohle místo, jako bych jsem si ho zvolil. Ten hluk, ti lidi, to okolí."

Někdy, když trénujete "jako bych si to zvolil", se vaše myslící mysl zpomalí, a otevře se něco, co je hlubší než myšlení. Je to bdělost, uvědomění. Protože když není o co se hádat, tak mysl nemá tak moc o čem přemýšlet. Když nejste v neshodě s přítomným okamžikem. A vaše ego se začne sfukovat, protože nemáte nic, na co byste si mohli stěžovat. Když si ego nemá na co stěžovat, začne se sfukovat. A samozřejmě může zareagovat, protože si všimne, že slábne. A než si toho všimnete, začne: "Já to tu nesnáším!" Může přijít zpátky a zase se vás zmocnit. Ale to je v pořádku, to vše je součástí cvičení.

Takže, nejsilnější je samozřejmě jednota s přítomným okamžikem.

Ale druhá věc: kdykoli něco děláte, nedělejte to primárně jako prostředek k nějakému cíli. Zkuste, jestli ta činnost může být pro vás cílem sama o sobě. Jednoduchý příklad: Jdete nebo jedete autem do supermarketu na nákup. Ta chůze nebo jízda autem není méně důležitá než dostání se do supermarketu. A chození po supermarketu není méně důležité než dokončení nakupování. A pak cesta s nákupem domů, zpáteční cesta, není méně důležitá než příjezd domů.

To je staré vědomí, nevědomost, že příští okamžik je vždy důležitější než cesta k němu. Vždycky máme něco v cestě, co nám překáží, abychom se tam dostali. Takže, když jedete do supermarketu, vadí vám cesta v autě. Když jste v supermarketu, vadí vám nakupování, abyste se dostali odtud pryč, protože už chcete být doma. A když jedete zpátky, taky vám to překáží, protože už chcete být doma, a až budete doma, bude překážet zase něco jiného.

Takže, vždycky chcete, aby vám něco ustoupilo z cesty, co možná nejrychleji, protože to není naplňující. Samozřejmě, ani příští věc nebude naplňující, protože mysl je nastavena tak, že přítomný okamžik není naplňující. Nikdy není dost dobrý, ten příští je vždycky lepší.

Takže, to znamená, nebrat konání jako prostředek k cíli, ale brát ho samo o sobě jako cíl. A to je spojeno s praktikováním sjednocení s přítomným okamžikem. To je jeho aktivní součást. Jeho pasívní součást, zdánlivě pasívní, je prostě přijmout jsoucnost všeho, co nastane v přítomném okamžiku. A takto můžete mít pod kontrolou svůj život. Vašemu egu se bude zdát, že váš život je naprosto mimo kontrolu …

Posluchačka: OK, zkusím metodu "jako bych si to zvolila", až se můj teenager zase bude se mnou hádat ...


Požehnaní jsou ti, kteří jsou ochotni a otevřeni ke změnám.

28. září 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Vždy měj na paměti, že se stavem světa můžeš něco udělat jen tehdy, změníš-li zcela své srdce, mysl a ducha. Jakmile si to uvědomíš, vezmeš na sebe zodpovědnost a něco pro to uděláš, nastanou změny, zpočátku malé, a pak se rozšíří, až nakonec zahrnou vše. Považ, jak je to úžasné a povzbudivé vědět, že můžeš pomoci napravit stav světa změnou ve svém nitru, a tak ovlivnit změny vnější. Požehnaní jsou ti, kteří jsou ochotni a otevřeni ke změnám, vidí potřebu změn a něco pro ně dělají; jsou jako kvasnice, bez nichž by těsto nevykynulo. Bez změny by vše stagnovalo a odumřelo. Měň se tedy a rozvíjej v opravdové radosti a díkůvzdání a bud'vděčný, že tak můžeš činit. Začni s tím hned teď.

Féwa 27. 9. 2012

27. září 2012 v 12:22 Aktuální novinky

Zem a ja, ČLOVEK.....

.....nesúci na čele svoju krištálovú hviezdu, ktorá ma cez spánkovú oblasť mozgu spája s novou realitou. Osmičkou na čele pôvodného bytia, ktorá sa novým bezpolaritným magnetizmom pretransformováva cez nultý stred do všetkých rovín galaktickej existencie. Nulou, ktorá je záverom, ale súčasne novým začiatkom všetkého čo je skutočným prameňom nikde nekončiacej lásky človeka a jeho matky.
Som galaktickou Zemou. Mužom, ale i ženou, ktorých duchovný chrám je nielen tu, na racionálnej Zemi, ale rozprestiera sa do všetkých galaktických svetových strán subjektívnej ako i objektívnej reality. Som láskou, ktorú zdieľam. Som emóciou, ktorej energia je bezhranične nekonečná. Vnímam svoj galaktický priestor mnohými rovinami jeho bytia. Všetkým čo je, bolo a bude mojou jednotnosťou. Prítomnou realitou nového dospelého človeka, ktorý vie kde je jeho skutočné miesto. Ktorý si uvedomuje čo ho čaká príchodom kozmického krištalického žiarenia, prinášajúceho človeku opäť jeho vysnívaný sen o šťastí.
Je to nádej, láska i viera vo všetko veľkolepé. Tak dlho zabudnutou krajinou snov o ktorej vnoci sníval a súčasne v nej bdel. Kozmickou líniou vedomia neustále spojený so svojou pôvodnou ako i prebúdzajúcou sa realitou.
Snívaj svoj ľudský sen, človek. A nezúfaj nad tým, že sa mení Tvoje okolie. Že svet je iný ako býval, keď si bol malý, väčší - a teraz, keď si už dospelý. Je to zem, matka Gája. Otázka a súčasne odpoveď na všetko čo si vedel, vieš a ešte vedieť chceš o tom čo bolo, bude a je súčasnou i novou, transformujúcou sa realitou. Svieti Ti nad hlavou Tvoje Slnko a Mesiac. Svojou dualitou. Duálnymi sférami sa zrkadliaci čas na Tvojom čele a v srdci. Si zámerom, súčasťou ako i cieľom svetla. Si skúškou odvahy, ktorú si zvládol. Pretože v opačnom prípade by si tu nebol. Si súčasťou zmien, ktoré Ťa vedú ....do svetla. Do kolísky galaktických národov. Všetkého, čo je znovu sa budiace, otvárajúce svoje oko iného videnia.
Je to o láske. Len počúvaj to planetárne, galaktické srdce...ako Ti bije v hrudi. Ako Ťa tlkotom, pulzom už budí i zo spánku. Tvojou i jeho nedoškavosťou. Si symbiózou svetla, milovaný človek. Dávno si zabudol, že to tak je. Ale teraz sa opäť rozpamätávaš. Na svoju minulosť i budúcnosť. Prítomnosťou, ktorou vstupuješ každé ráno do svojej súčasnej reality - jej hmotného svetelného stupňa. Aby si pochopil ten zázrak zobúdzania sa do absolútna. Aby si si uvedomil ten rozdiel rovín bytia. Svojou - ako i globálnou diametrálnosťou. Zmenou všetkého čo je, bolo a bude. Inváziou duchovna do hrubohmotných múrov. Kedy hrubá hmota, jej tvrdosť ostrých, ťažkých hrán sa rozpúšťa prichádzajúcou novou realitou Zeme a tým i človeka. Si zmenou vierovyznania.
Si verným služobníkom vlastného JA. Nie si otrokom ani pomocným robotníkom. Ty si tvorcom svojho bytia. Ty si ten, ktorý určuje svoj životný beh a jeho smer. Nikto iný, nikto viac či menej nemá právo zasahovať do tvojho súkromného šťastia. Nikto nemá právo vstupovať do Tvojho rozhodnutia. Či chceš byť tu a teraz - alebo potom a tam tým, kým túžiš byť.
Si hviezdou galaktického neba a jeho obloha Ti dáva na výber. Či chceš žiariť vyššie v oblakoch, alebo nižšie na terciálnej zemi. Všetko čo sa Ťa týka je Tvojím vlastným rozhodnutím.
Maľujeme si svoj nový svet, milovaní. Kreslíme dúhu nových - na zemi nespoznaných farieb. Srdcom lásky Galaxie. Vnímate ten pohyb ? To kmitanie slnečných častíc, ktoré Vás s novým vedomím zjednocujú ? To trblietanie vzduchu je Vašou vysokou frekvenciou do ktorej ste dospeli, dorástli.
Ste galaktickým národom svetla. Nie ste súčasťou temna, ktoré už má svoje priestory vyhradené. Ste láskou a tá veľmi dobre vie kam treba kráčať, ako konať, čo je ešte potrebné zmeniť ku prospechu všetkých bytostí. Že subjekt sa objektívne stáva kvadratúrou celého vesmíru. Planetárne. Jeho galaktickou sieťou, ktorou do chrámu vedomia vstupujete. Aby ste sa stali jednotne jednotou, spievajúcou svoju indiánsku pieseň lásky. Vernosťou bielych labutí, ktoré "ťukajú" na vajce života v Zemi. Aby zobudili pod bielou škrupinou oblohy všetko čo ešte drieme, unavené z ticíročia trvajúceho spánku.
Somnambulárny spln, ťahajúci z postele ľudskú nedôveru. Aby si konečne uvedomila, že sa jej nesníva to čo vidí. Pretrela si oči a konečne sa prebrala z nevedomosti. Že človek, jeho ľudská podstata, má iné korene ako je mu hovorené. Že láska, ktorá sa mu do očí pozerá je jeho láska. Tak dlho spútaná, zastieraná hmotne-racionálnym presvedčením, že žiadne svetlo neexistuje.
Sú tu milióny bytostí. Energetický potenciál vesmíru. Sú tu tisíce - Vaším zrakom nevidených objektov. Lietajúcich nad matičkou Zemou. Aby pripravili "pôdu" k príchodu Galaxie. Ako ? Svojou bezpodmienečnou láskou, ktorej mnohí z Vás neveria. Galaktickou jednotou všetkých, pre ktorých je vesmír ich kozmickým domovom.
Sú ich státisíce. Tak ako aj Vás - ľudí. Sú ľudskými bytosťami i keď už inou substanciou stvorení, aby ľahšie prenikali priestoročasom, čo je súčasťou multidimenzionality. Výškou vedomia predurčení k medziplanetárnej komunikácii. Oni Vás nevedú - vediete sa sami. Svojimi skutkami podstaty, ktorou sa na seba, na Zem, na človeka i vesmír pozeráte.
Horí vám nad hlavou sviečka otvárajúcej sa galaktickej vzájomnosti. Jej žiarenie vo Vás jednotne otvára Vašu galaktickú lásku. Je to desiata čakra, ktorej závoj sa vlní. Rovnakým spôsobom ako vaše motýlie krídla, pripravené k letu Galaxiou. je to intenzívna vibrácia, pripravujúca Vás na zjednotenie sa so všetkým čo je, bolo a bude návratom z vesmíru a cestou späť. Do hlbín doposiaľ zastretých ľudských tajomstiev, ktorých príchod sa približuje. Komu viac sa môže podariť otvoriť svoje srdce ako Vám, milovaní. Kto dokáže viac túžiť ako vy. Spať a súčasne bdieť. Kto môže, smie - či chce, alebo nie - otvoriť opäť svoje oko. Na čele, na hrudi. Aby zjednotil galaktické vedomie jednou líniou nad hlavou, ktorou prúdi láska. Vaše zabudnuté emócie. Kto dokáže viac milovať ako Vaše človečenské srdce, ktoré sa opäť spája so srdcom Galaxie. Motúziky žiariacej jednoty, ktorými sa ako po pramienkoch svetelnej sprchy spúšťa staro-nová návšteva z Galaxie. Aby presvetlila Váš priestor, prežiarila ľudské nevedomie.
Sú to všetci, ktorých tváre a telá ste tak dávno nevideli. Objímte sa s nimi v duchu. A tým ich privítajte. Kým nevstúpia na pláne Vašej terciálnej reality. Vnímajte svojím galaktickým srdcom ich závoje bielej lásky. Spomeňte si kedy, ako a kde ste ich naposledy videli. Držali vo vrúcnom objatí. Ste tou istou galaktickou láskou ako oni. Len ste trochu na túto lásku zabudli.


S láskou Féwa

Láska k sobě, jako neoddělitelná součást univerzální existence, Láska ke každému, kdo tuto organickou existenci představuje. 27.9.2012

27. září 2012 v 12:13 Obrazy pro podporu roku 2012
Obraz je živý, pulzuje a rozpíná se. Energie je tvárná a svou esencí pomáhá podle vlastního cítění každému. Skrze tento tvar a barvu proudí informace, které podporují při vzestupu do Vyšší úrovně roku 2012. Pro všechny bytosti s Láskou Anna


Obraz: Láska k sobě, jako neoddělitelná součást univerzální existence, Láska ke každému, kdo tuto organickou existenci představuje.


Text i obraz jsou autorské © Anna a je možné je v nezkrácené a neupravené verzi dál šířit pouze nekomerčním způsobem za podmínky uvedení aktivního odkazu http://slunecnikvet-anna.blog.cz/
Féwa 26. 9. 2012

27. září 2012 v 10:23 Aktuální novinky

Maľovanie lásky pravou hemisférou

Vaše logicky - racionálne tvorenie je mentálnym programom nízkych frekvencií, ktorých mriežku vo svojej 3D realite používate. A tým produkujete všetko vo svojom živote. To je Vaša racionálne, logicky evidovaná a projektovaná hmotná realita. Ľavo-hemisférové tvorenie. Pričom ľavá hemisféra predstavuje subjektívnu realitu a pravá hemisféra objektívnu realitu.
Je veľký rozdiel v kreslení /existencii, tvorení/ jednou a druhou realitou. Každá má svoje pravidlá. Jedná sa o skúsenosť v racionálnej /ľavou hemisférou ovládanej/ alebo iracionálnej / fyzicky neviditeľnej, pravo-hemisférovej / realite. V racionálnej /3D realite/ žijete a iracionálnu si geneticky pamätáte. Vizualizáciou ju pretransformovávate späť a "kladiete" na plátno, na papier. Aby ste Vy, ktorí vyššie energie vidíte a pamätáte si ich - názorne ukázali, vysvetlili, ako táto realita funguje - zmesou všetkých kozmických energií. Pravá hemisféra má svoje korene v objektívnej realite.
Skúste to. Zavrite oči a namaľujte to čo vidíte vnútorným zrakom. Či už je to tmavomodrá obloha, hviezdy,.....čiary, bodky, symetrické či asymetrické tvary a ich línie, ktoré nepoznáte. Vôbec sa nezamýšľajte nad tým, čo to asi môže byť. Len kreslite. Všetko čo týmto novým spôsobom - maľovaním energií - vidíte. Rozpúšťa sa pôvodná mriežka, ktorá Vám doposiaľ nevidené vidieť umožňuje. Nie je vôbec dôležité ako tieto tvary vyzerajú a že sú iné ako kresby na ktoré ste boli doteraz zvyknutí. Kreslíte čo cítite. Je to emotívne snímanie novej, budiacej sa reality. V tom je podstatný rozdiel medzi ľavo- a pravo- hemisférovým tvorením. Pocity, emócie, intuitívnosť - nové energetické tvorenie, ktoré už prevažuje nad logickým myslením.
Tie bežné situácie, kedy sa napríklad pozeráte na konkrétny film a bezmyšlienkovite si niečo maľujete na papier. Telefonujete so známym, alebo len tak sedíte a podvedomím prenášate na papier svoje vnútorné pocity. Kreslíte si srdiečka, kvetinky, symetrické či asymetrické tvary a potom sa prekvapene pozeráte na to čo ste práve nakreslili. Svoje objektívne podvedomé videnie - svojím vnútorným vesmírom preciťovanej objektívnej reality. Uvolnení, odosobnení od ľavej, racionálnej hemisféry, Vašej záťaže - vzhľadom na vstup do nového ľudského svetla.
Znovu si to vyskúšajte. Zoberte si papier, ceruzku, pustite si hudbu - pesničky, ktoré preferujete. Sú Vám blízke. Oslovujú Vás niečím, čo je pre Vás emocionálne dôležité a stotožňuje sa s vaším vnútrom. Pretože tá pieseň, jej hlasitosť - to ste Vy. Vaše intuitívne myslenie. Uvažovanie o svojom živote, vnútornom vesmíre, ktorý racionalitou ľavej hemisféry nevidíte. Je to Vaše kozmické vedomie, ktoré sa prejavuje a oslovuje Vás svojím zvukom, tónom, taktom. To je vaša budiaca sa realita.
Sú to novodobí umelci, ktorých obrazy sa tak veľmi odlišujú od doteraz zaužívanej kresby, ktorá detailne vykresľovala "fotografiu" obalu 3D reality. To znamená - snímala fyzicky videnú skutočnosť. Áno, sú to umelci, starí majstri, ktorí zanechali ľudskej populácii skvostné obrazy dávnoveku. Svoj "exterérový" pohľad na svet. Ako vyzerá frekvenciou 3D. Teraz je ale iná situácia. Kĺbia sa dva rozdielne časy ľudskej existencie a tým vstupuje i iný pohľad na budiacu sa svetelnú realitu. Diametrálne odlišným tvorením kozmickými energiami a tým i snímaním nových indícií. Je to návrat k tvoreniu transparentnosťou. Maľovanie, kreslenie, hudba.... - dôležitý program rozkvitajúcej epifýzy. Je to vhľad. Schopnosť videnia svojím vnútrom, ktoré rezonuje s novou reálnou skutočnosťou. Perspektívou nového sveta, života, pomocou gradujúcich vĺn energií /kozmického vysokofrekvenčného žiarenia/. Kedy vnikáte otvárajúcim sa okom epifýzy do priestoročasu v ktorom budete žiť a tvoriť absolútne novým spôsobom. Návratom ku svojim zabudnutým schopnostiam.
Mnohých to nezaujíma, mnohým tieto nové kresby nič nehovoria. Tu je dôležitý moment, kedy človek absolútne odmieta, alebo sa snaží srdcom porozumieť, alebo jednoducho chápe a vie. Stupne výšky ľudského vedomia. Jeho rastu, alebo stagnácie. Vlastnou snahou, túžbou pochopiť, vcítiť sa, uvolniť uzdu emóciam. Odosobnením sa od všetkého doteraz racionalitou a logikou zaužívaného. Jednoducho - tisícročia trvajúci zvyk človeka vnímať svoju realitu racionálnou ľavou hemisférou.
Blíži sa skok z hmotného mosta do bezpriestorovosti. Vnímanie energií s týmto skokom úzko súvisí. Je základným konceptom novej existencie. Energia - ako hmotne nevnímaná, nevidená súčasť novej tvorivosti. Zaujímate sa o vesmír ? Skúste ho namaľovať. Vyberte si akýkoľvek motív, ale nemaľujte podľa fotky, alebo inej kresby. Je to kreslenie Vaším budiacim sa srdcom bez hmotného vzoru. A vôbec sa netrápte, že Vášmu maľovaniu racionalita a logika 3D sféry nerozumie. Pomáhate vzájomnosťou tvoriť novú realitu. Skúšajte to, nájdite si sem-tam chvíľu a kreslite, maľujte. Nielenže sa odreagujete od tlaku, chaosu, ktorý momentálne kulminuje. Ale budete sa vedome napájať na prúdiace energie. To isté sa týka hudby, písania /vnútrom videných reálnych / príbehov, alebo preciťovaných básní. Pracujte s prírodným materiálom, prúdom kozmických energií vynášajte na svetlo tejto reality nový transparentný priestor. V mnohom Vám to pomôže.
Emócie sú nesmierne dôležité v celom procese vzostupu. Emočná hladina človeka je základným predpokladom previbrovania. Empatia človeka voči človeku, prírode, Zemi. Indíciami lásky, ktoré prirodzene nemôžu byť negatívne. Pretože láska je tou tvoriacou i tvorivou skutočnou ľudskou hodnotou. Láska k sebe samému - ako neoddeliteľnej súčasti bytostnej univerzálnej existencie. Láska ku každému kto túto organickú existenciu predstavuje.
Indiánska pieseň lásky, udržiavajúca rezonanciou harmóniu subjektívneho sveta. Piesne južných národov, ktoré horúcou krvou gumujú svojím rytmom smútok ľudskej duše. Spev vtákov, ktorý je rezonanciou novej sféry a pripravuje ľudský sluch na nové tóny. Piesne veľrýb a delfínov, vysokého vedomia Zeme, ktorým signalizujú a kontaktujú kozmické sféry. Dávajúc na vedomie človeku, Zemi i vesmíru, že nový čas prichádza. Aquaterapia v akejkoľvek podobe. Hypoterapia ako pomocná ruka emočných sklzov. Kontakt s prírodou, vracajúcou sa svojou dôležitosťou do kolektívneho vedomia. Ľudským uvedomením si, že človek je odnepamäti jej neoddeliteľnou súčasťou. Dôležitosť mantry zeme, jej splynutia s novou dimenziou.
Ten zvuk a tón, farebnosť a krása zemskej i ľudskej existencie, ku ktorej sa človek opäť vracia. Aby objal sám seba svojou láskou a premietol ju rovnakým spôsobom do druhého človeka a matky Gáji. Tá láska je vo Vás. Už len neklíči, ale rozkvitá plným kvetom energií. Pokúste sa zachytiť ich zvukovosť. Vidieť nové farby. Objímajte stromy. Sú tou istou tóninou duše, ktorú má v sebe človek. Objímajúcou. Darujú Vám všetko čo Vám emočne a tým i fyzicky chýba. Sú duševnou mantrou, harmonizáciou čakier a tým i Vášho torusu. Skúste to, uvidíte, ucítite.
Váš čas je delením svetla. Nielen oddeľovaním sa od pôvodnej reality, ale súčasne bunečným množením. Kedy k pôvodnej štiepiacej sa bunke pribúda množina ďalších, ale už transparentnejších. Sledovateľných len energetickým pohľadom, to znamená - žiadnym klasickým prístrojom nezachytiteľných. Ale Vy to cítite. Ako graduje vibrujúca frekvencia chvením v tele. Ako sa stráca čas subjektívnej reality a rastie ľudské vedomie.
Áno...v každodennom sa naháňaní za hmotnou existenciou si tieto energie menej všímate. Jedná sa o organický energetický systém tela a prírody, kde sú tieto energie najčistejšie a najmarkantnejšie. Aby ste boli schopní sa na nové energie napojiť a zvykli si na prácu s nimi - je potrebné odosobniť sa od matérie a čo najviac sa pohybovať v prírode. Je pre Vás veĺmi dôležité, aby ste tieto energie pochopili, precítili, prijali a opäť sa s nimi naučili tvoriť. Pomocou vlastnej vizualizácie sa napájali na vysokofrekvenčné fotóny, cez galaktické /tzn. i Vaše/ srdce.
Odmyslite si váš fyzický zrak a predstavte si, že Vaše srdce má oko a Vy sledujete týmto okom celý svet. Nič negatívne, zastrašujúce, evokujúce obavy. Nič deštruujúce. Len čistá srdečná láska, ktorá sníma krásno a pozitívno. Zrenicou nového videnia, jej transparentnou zvukovou rezonanciou. Rezonančne sa vám bude tento pocit prenášať do tela a Vy s ním splyniete. Pohľadom na svet cez srdce. Je to galaktická výzva - ľudskej spoločnosti.

- Opäť nájsť svoju stratenú identitu.
- Opäť byť naplnení optimizmom.
- Opäť sa snažiť vidieť pravú podstatu človeka.
- Opäť sa zahľadieť na prírodu, jej farebný kolobeh.
- Opäť nájsť vzájomnosťou k sebe ľudskú cestu.
- Opäť sa pokúsiť dovidieť ďalej ako za prah svojho domu, alebo bytu a začať sa globálne zaujímať nielen o seba, ale o každého človeka a tým o celú
ľudskú spoločnosť - v zmysle absolútneho pozitívna.
- Opäť si uvedomiť, že Zem, matka Gája, je tu pre teba, človek. Ty na nej žiješ, obývaš jej nekonečné priestory a máš právo byť rovnakým
spôsobom a mierou jej - hojnosťou prekvitajúcou súčasťou. Bez platenia za dovolenie na svojej Zemi žiť.

Absurdita najvyššieho stupňa - byť človekom na svojej vlastnej zemi, oplývajúcej od prvopočiatku absolútnou hojnosťou, ktorá patrí celoplošne a rovnakým spôsobom každému jednotlivcovi. A pritom byť súčasne determinovaný ľudskou chudobou. Deficitom v ktorejkoľvek oblasti života. V záujme a ku prospechu konkrétnych jednotlivcov. To je vaším problémom číslo jedna. Oddelenie zrna od pliev. Pričom Vy, všetci ľudia, ktorí tvoríte, obetujete sa, absolútne už strácate čas na oddych a venovanie sa svojím deťom a blízkym - ste tým zrnom. Predčasne sú vám pridávané krížiky na plecia, aby ste pokiaľ možno absolútne zabudli kým ste a aké sú Vaše skutočné schopnosti. To všetko sa zmení láskou. Novými indíciami, novým programom pomoci. Zrovnovážňujúcim postavenie každého jednotlivca planéty.

S láskou Féwa


2. časť

Motýlia pieseň

Allegro, forte, pianissimo, staccato. Je to reprodukčná väzba zvuku a jeho rezonancie - nastavením / ľudskému sluchu/ nepočuteľných zvukov. Ich tónov ako i všetkého čo so zvukovou rezonanciou súvisí. Sú to ľudským sluchom nepočuteľné tóny - ich vibračné rezonancie, ktoré rozptylom kmitu prenikajú do supervysokých frekvencií. Ich ladenie sa aktivuje príklepom na strunové nástroje /basu, gitaru, husle, mandolínu.../. Rôzne výrazným ťuknutím, klepnutím. Šmyknutím prstov po všetkých strunách a akoby súčasne ich basovým doklepnutím na drevo hudobného nástroja. Na klavíri je zatiaľ táto jemná vibrácia nezahrateľná. Hudbu je možné prirovnať k veľmi rýchlym etudám, ktoré sa hrajú všetkými prstami. Znie podobne ako vtáčie trilkovanie.
To je aktuálna zmena, ktorá vstúpila do ľudského vedomia, aby ukotvila ultra vysoké tóny novej oktávy /môže spôsobovať výrazné bolesti hlavy/. Súčasne prebieha načítavanie postevolučného štádia synchronizácie, cielene vybraných tónov - zvukovou tóninou absolútna. Frekvenčne nepočuteľnou nulou, ktorá je zmesou mnohých frekvencií a tým anuluje pôvodnú schému /mriežku, oktávu/, aby bolo možné načítať potrebný zvukový sonet, čiže záver. To znamená vstup do plného vedomia.
Je to skúška, či to zvládnete. V optimistickom zmysle slova. To znamená, či sa vrúcnosťou, radosťou, detskou hravosťou, úprimnosťou, bezprostrednosťou, optimistickým pohľadom na svet a tým i prichádzajúcu realitu, budete spolupodieľať na novom programe svetelných sfér.
Je to žiarivá sféra mnohých bytostí, ktoré žijú v absolútnej harmónii. Do tejto harmónie, jej rovnováhy, teraz dospievate. Spievate si, trilkujete, každý svojím spôsobom. Taktom, notou, vybranou piesňou, ktorá predurčuje láskou Váš konkrétny stupeň vedomia. Zamerajte sa na hudbu, ktorú počúvate. Je smutná, tklivá, depresívna ? Alebo rezká, rýchla, veselo - trblietavá ? To je smer, ktorým sa momentálne osobne uberáte. Ak ste veselí, pohodoví - i výška Vašej osobnej frekvencie tomu zodpovedá. Ak je to opačne - ste spomalení - je potrebné zvoliť si väčšiu rýchlosť. Nezabúdajte, že sa jedná o rezonančnú rezonančnosť. Oktaederickú.
Nebuďte skeptickí, depresívni. Vlna smútku je už za nami, milovaní. Kto sa v nej ešte stále snaží "umojkávať" - veľmi prospešné to preňho nie je.


Placentárna extrakcia

Je prízvukom na centrálnu notu - tóninou lásky. Čo to je ? Je to zázračný skok v čase. Výskokom vpred - dopadom vzad. Neľakajte sa. Nejedná sa o spiatočníctvo, ale o návrat ku všetkému čo kedysi dávno bolo. Vaše i zemské déja-vu. Stalo sa, udialo, prišlo ako zázrak.
Doba kamenná, Mezopotámia, Kristova éra......v tom pozitívnom zmysle slova. Príchod Krista na svet, ako jedinej bytosti, ktorá bola v tom čase inkarnovaná svetlom Lemúrie. Mimoriadne dôležitá bytosť krištálového vedomia, nesúca ľudskej populácii skutočnú pravdu. Nenásilnou formou vysvetľovaná, písomnými dátami tejto reality zaznamenávaná nielen do Biblie. Biblický príbeh organickej jednoty svetla so svetlom. To znamená výšky vedomia poslaného na zem, aby otváralo zrak i sluch a pripravilo "pôdu" k evolučnému skoku - vstupu lásky. Odišiel v piatok, prišiel zavčas ráno, aby prebudil svet zázračným spôsobom. Zaspieval nikým nepočuteľnú pieseň lásky, ktorá sa načítala vysokým sopránom do ľudského vedomia.
Prichádza opäť na Zem. Ako ozvena dávneho dávna. Ako sonety spievané mnohými ľudskými generáciami, ktoré pochopili všetko nepochopené. Je opäť ten čas, milovaní. Aby kristovská energia vstúpila telami tých, ktorí nesú jeho pochodeň vďačnosti každému jednotlivcovi, ktorý to zvládol. Je tu a teraz zdieľa jeho posolstvá.
Tento čas je vzácny, milovaní. Vstupuje svetlo - so svetlom prichádza späť nádherne žiarivá kristovská energia. Túžby, lásky, spanilosti, odvahy kráčať svojou vlastnou cestou. Nie po stopách nepochopenej minulosti, ale prízvukom na posledný takt a jeho tón. Vstupom bytostí dávneho dávnoveku, ktoré prekročili ľudský prah a svojou bezkonkurenčnou láskou a snahou človeku pomáhať mu odovzdali najväčší dar darov. Svoje srdce. Je to vnútorný, sluchom nepočuteľný song, ktorý jednoducho vie....pozná ten čas.


S láskou Féwa

MAYSKÝ KALENDÁŘ 27.9.2012 10 MEN

27. září 2012 v 10:15 Aktuální novinky
MODRÝ PLANETÁRNÍ OREL


DESÁTÝ Den TRECENY CIMI napovídá, abyste se zbavili strachu a sami rozhodovali o svém osudu.

DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU PRO VHLED K VYŠŠÍ PRAVDĚ

Dnes vidím, jak dalece jsem nezávislý.To, co budu dělat dnes, odráží moji velikost. Dnes dám pod lupu svůj bolestný egocentrický svět. Dnes se stanu vykonavatelem, nikoliv vykonávajícím cizí přání. Dnes nepodlehnu psychóze strachu, ani zdánlivě ohrožené budoucnosti.

TRANSFORMACE STÍNU

Naučte se udržet rovnováhu mezi odpočinkem, prací, spánkem a výživou. Myslete na sebe. Věnujte se svým osobním plánům vizím a představám. Podívejte se na své záměry a sliby, které dáváte lidem, z pohledu vyššího cíle, kterým je zachování rovnováhy. Naučte se brát i dávat. Zvažte, zda vaše horlivost nebrání druhým v jejich dalším vývoji. Neberte na svá bedra zátěž ostatních lidí. I když prší, nezapomeňte na magické slůvko děkuji.

Vědomí, vize, iluze….

Energetické pole definované symbolem MEN je charakteristické nejvyšším duchovním obsahem. Žádná lidská bytost nemůže žít beze snů. Každý člověk potřebuje vizi cíle, aby mohl vyřešit chaos a uniknout ze zmatku každodenního života.Pokud nám chybí vize, honíme se za iluzemi. V nejkrajnějším případu nedostatku vizí propadáme závislosti na ostatních. Staneme-li se středně silnějšími, ztrácíme svoji SUVERENITU. Pouze dosáhne-li váš duchovní růst brány srdce - do vašeho energetického pole začínají proudit vizionářské perspektivy. Síla MODRÉHO ORLA vynese vědomí cíle na první místo. Dny MEN jsou dolem informací spirituální vědy, sahající daleko do budoucnosti. OREL otevírá kanály vizí, jejichž prostřednictvím se plně vědomý člověk kontaktuje s vyššími úrovněmi. Tato osoba se přestává zaobírat maličkostmi, starostmi o budoucnost ztrácením času neproduktivními spekulacemi.Moudrost ORLA včas pošle vzkazy, jak překonat nepříznivé situace. Pokud váš život zeje prázdnotou, pokud vám chybí cíle,pokud často registrujete prázdné přebíhání, sbližte se s ORLEM a poproste tohoto Obra, aby vám pomohl postavit magický most do vizionářských světů. Bez motivace zanikne každá chuť tvořit. Dovolte MODRÉMU ORLOVI zalít vás jeho genialitou, dovolte, aby jeho energie probudila vaši Duši. Dnes vidíme, jak dalece jsme nezávislí.To, co budeme dělat dnes odráží naši velikost. Dnes dáme pod lupu náš bolestný egocentrický svět. Dnes se staneme vykonavatelem, nikoliv vykonávajícím cizí přání. Dnes nepodlehneme psychóze strachu ani zdánlivé ohrožené budoucnosti.

10. PLANETÁRNÍ TÓN MANIFESTACE - SÍLA UPŘESNĚNÍ ( fyzická sféra)

DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace.Čeká zde na vás mnoho možností.Spojují se zde dva světy - duchovní a fyzický.Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů.Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem? Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy.Zamyslete se, na jakých strukturách a systémech víry se opírá vaše realita - váš přístup k životu?Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou : musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi! To je klíč k nalezení vaší pravé identity.

POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD, ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT

V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu,v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle.Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Pečeť stojící vedle Tónu DESET.

TÓN PLANETÁRNÍ VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ

Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu.To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně,tak spirituálního rozvoje. Tyto Dny jsou nesmírně důležité, neboť ukazují propojenost karmické rodiny a životního prostředí.

Zdroj - monikaczyrek.blogspot.com
Překlad Lenka Sýkorová

Jistě nechceš zapadnout do vyjetých kolejí, jakkoliv bezpečné a jisté se ti mohou jevit!

27. září 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Nikdy neztrácej čas a energii přáním, abys byl někde jinde a dělal něco jiného. Přijmi svou situaci a uvědom si, že jsi tam, kde jsi a že děláš to, co děláš, ze zcela určitého důvodu. Uvědom si, že nic není náhodné, že se musíš naučit určitým lekcím a že situace, v níž se nacházíš, ti byla určena, aby ti umožnila poučit se z těchto lekcí tak rychle, jak je to jen možné, abys mohl jít kupředu a vzhůru na své duchovní cestě. Jistě nechceš zapadnout do vyjetých kolejí, jakkoliv bezpečné a jisté se ti mohou jevit! Pomysli na to, jak hloupý a nezajímavý by byl život, kdybys zvolil vyjeté koleje. Život je plný vzrušení a očekávání, jsi-li ochoten jít nebojácně vpřed do neznáma a další krok udělat v naprosté víře a důvěře spolu se Mnou, svým průvodcem a společníkem. Neboj se; Já jsem stále s tebou.


MAYSKÝ KALENDÁŘ 26.9.2012 9 IX

26. září 2012 v 15:18 Aktuální novinky
BÍLÝ SOLÁRNÍ MÁG


DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE S MATKOU ZEMÍ A PROJEVIT JÍ SVOU VDĚČNOST

JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHEM DŽUNGLE, ROVIN I HOR….DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI……

Dnes mým ukazatelem cesty je SRDCE. Síla srdce mně pomáhá nalézt cestu ven ze slepé uličky.Pokud vypnu srdce - zůstanu sám na bitevním poli, spadnu do propasti EGA a ponesu ztráty.Dnes nebudu vyhledávat tisíc argumentů, abych zahlušil hlas svědomí.Dnes počítám s věrností a podporuje mě moudrost srdce.

TRANSFORMACE STÍNU

Vybudujte stabilní most mezi vaším Božským JÁ a vůlí Boha.Zůstaňte flexibilní, poctiví, otevření v jednoduchém, téměř naivním způsobu, jak přijít na to, co je UŠLECHTILÉ, místo nutit se něco vytvořit. Otevřete se novým možnostem. Jste svobodní.Vaše moc je neomezená!

Poctivost, spravedlnost, síla srdce…..

BÍLÝ MÁG umožňuje udělat kvantový skok v poli Vědomí a překročit práh SVĚTA MAGIE.Za tímto symbolem se skrývá Energie zodpovědná za magii tvoření. Mágem je možné stát se díky síle srdce, nikoliv s pomocí těžké hlavy. Všechny přízemní touhy člověka uvězněného ve světe dogmat mohou vyvolat jedině bolest a duchovní utrpení. U mnoha nezralých osob - osob stavějících na první místo dobro materiální - Dny BÍLÉHO MÁGA mohou bolestně zdůraznit bezmoc vůči nepřízni osudu.
Pro toho, kdo otevřel srdce, naučil se dívat na svět prizmatem BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY, nikoliv racionální inteligencí, dny MÁGA navrhnou geniální řešení - zašlou duchovní pomoc a podporu k rozpletení mnoha složitých otázek. Problémy se vyřeší téměř spontánně ,neplodné honění za obživou, úporné běhání, boj a strádání náhle ztratí svůj význam. Tato osoba nemající nic jiného na práci, bude připravovat půdu pro nové tvořivé síly. To je úkol BÍLÉHO MÁGA.Pokud si nejste jisti, kdo má pravdu - rozum či srdce - spojte se s polem vibrací energie BÍLÉHO MÁGA. Dny IX pulzují pozemskou moudrostí, stále hledající příjemce na Zemi. Vězte, že vaše vědomé úvahy podporují šíření BÍLÉ MAGIE v životě. Žijte Láskou a otevřou se před vámi všechny brány. Váš Obr MÁG čeká po eony let, aby s vámi navázal spolupráci a vyvedl vás ze světa neustálých bojů. Materiální situace a neustálé honění za chlebem se automaticky vrátí do normálního stavu, ztratí na mimořádné důležitosti.

9. SOLÁRNÍ TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLA - SÍLA USKUTEČNĚNÍ (duchovní sféra)

DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle.Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit vaše pozemské Bytí.Uvědomte si, že JSTE, než že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. Vy jste přítel lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli váš klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ automaticky se rozpustí STARÉ zkostnatělé vzorce, které neslouží vašemu rozvoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.

ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI !!

V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace a touha zlepšovat. Solární dny hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání a na druhé straně spaluje těžká karmická pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučuje se využít energii tohoto Solárního Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.

Zdroj: monikaczyrek.blogspot.com
Překlad Lenka Sýkorová
Přestaň být otrokem času.

26. září 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Uvolni se a věz, že na všechno je čas. Každý má stejné množství času, ale záleží jen na tom, jak ho kdo využije. Užíváš svůj čas plně a raduješ se z něho každým okamžikem, nebo ho marníš tím, že nekladeš na první místo prvořadé věci? Přestaň být otrokem času. Proč si z něho naopak neuděláš služebníka? Potom nebude nikdy čas vládnout tobě, ale ty budeš vládnout jemu. Pochop, že můžeš dělat v určitém okamžiku pouze jedinou věc, proved'ji dokonale, a pak přejdi k další. Nikdy se nesnaž hledět moc daleko vpřed. V daném čase můžeš prožívat pouze jediný okamžik. Jestliže se snažíš plánovat příliš dopředu, můžeš být velmi zklamán, když věci nevycházejí tak, jak sis je naplánoval. Může nastat mnoho změn, a ty s nimi ve svých plánech nemůžeš počítat. Nejlepší je plně prožívat daný okamžik a nechat budoucnost, ať se o sebe postará.

Transcendentní čakrový systém

25. září 2012 v 21:21 Vývoj vědomí bytostí

Transcendentní čakrový systém

V jógové tradici je čakrový systém pilířem celé nauky. Každý praktikující se dříve či později dostane k energetickému vnímání svého těla a tedy i k poznávání a poznání energetického systému čaker. Nejvíce používaný je sedmičakrový systém, který se prolíná se celou naukou a výukou jógy (podrobně jsme o něm psali v minulých číslech).

Často opomíjená je čakra pod nohama (nultá), která celý systém (tedy i čakry 8 - 13) kotví k planetě zemi a člověku tak vnáší do života celkový smysl zrození zde v těle a na této planetě.
Transcendentní čakrový systém je pokračováním systému základního a skládá se nebo lépe řečeno vibruje čakrami 8. - 13. Tyto vibrace se pojí k našim jemnohmotným realitám. Tedy k životům mimo tuto solární soustavu a mimo tento energetický systém. Mnoho jogínů a duchovně hledajících dochází k přímé zkušenosti existence na více úrovních najednou. To znamená, že není jen tento svět, tato hmotná realita, ale naše existence je mnohem komplexnější a naše vnímání reality se rozšiřuje.
Člověk jako vesmírná duše
Vyšší čakry nás provází těmito dimenzemi a my se vědomě podílíme na jejich očistě a získáváme poznání prožitku. Touto vědomou aktivací se otevírá potenciál člověka jakožto spirituální bytosti s duchovními schopnostmi. Jakožto bytosti, která se podílí na lásce a tvoření vesmíru, a která je schopna dosáhnout absolutní zduchovnění hmoty.
Prostupováním horním systémem se překonávají hranice času a prostoru, člověk dochází k poznání úkolu sebe sama jako duše vesmírné, mnohadimenzionální. Stále více si sebe sama uvědomuje jako energii, která je stejná, jako energii, ze které je stvořen celý vesmír (chi, shakti) A nejen to. Jedinec ví, že i sám se na tvoření vesmíru podílí a současně je i vším stvořeným. Prožitek JEDNOTY a LÁSKY je od sedmé čakry nahoru samovolný. Nakonec dochází k prožitku sebe sama jako ZDROJE neboli VĚDOMÍ, které si vše uvědomuje a k úplnému sjednocení s ním. Když tohoto poznání člověk dosáhne, svobodnou vůlí své kosmické duše rozhodne, zdali se ve zdroji rozplyne nebo vnese-li zdroj zpátky do hmoty, těla, do nulté čakry a spojí tak vědomě hmotné s duchovním. Ve svém potenciálu je to tak stále, ale mysl člověka od zdroje oddělila, a proto byla vytvořena realita dvojnosti.
Práce s vyššími čakrami je proto přirozený postup každého jogína a duchovně hledajícího ke svému prvotnímu bytí. Navazuje na poznání čaker 1. až7. aplynule tak rozvíjí náš duchovní potenciál.


Čakra 8 - Karmické vzorce

Podobně, jako se odehrávají identické vzorce v našem životě, se odehrávají vzorce karmické. Karma je vlastně náš vesmírný život - rozšířen časově, prostorově a zkušeností. Duchovním úsilím po více životů se karmické vzorce nakonec spojí v jednu - někdy dvě linie, které charakterizují cestu naší duše. Téma této hlavní karmické linie se objevuje v obsahu osmé čakry.

Tím, že naše duše vstoupila do karmického, tedy reinkarnačního cyklu, rozhodla sse v nekonečném tvůrčím procesu zániku a stvoření transformovat vzorce vznikající z existence hmoty. Jako přirovnání můžeme použít systém školství. Někdo se rozhodne studovat matematiku, jiný filosofii. Někdo se učí řemeslu a někdo tvoří krásné sochy. Energeticky tedy karma symbolizuje vibraci úkolu nebo zaměření. Tento vzorec se pak prolíná všemi životy. Meditační praxí nebo terapiemi do minulých životů tyto linie rozpoznáváme, dochází k uvědomění a tvořivé transformaci. Přesáhneme omezení existence na této planetě a začneme plně rozvíjet schopnosti duchovní. Jako se v každém zrození musíme naučit znovu chodit, mluvit, psát stejně se v pravidelných kosmických cyklech znovu učíme používat telepatii, teleportaci, astrální cestování a jiné. Duchovně zrajeme a naše moudrost se uplatňuje ve hmotné existenci ve smyslu nesobeckosti a úcty ke všemu živému a tím uvědomění si propojenosti všeho co jest.
Otevření osmé čakry lidstva spadá do cyklu kosmického (nikoliv karmického), což znamená, že musí dojít k načasování zralosti duší a současně i vesmírného času. Z esoterického pohledu se právě nyní uzavírá tvz. Kosmický Rok (cca.26 tisíc let) a lidstvo vstupuje do pátého věku své evoluce. Což se projevuje právě otevřením a čištěním trans-čaker a lidstvo se opět "učí" zapomenuté duchovnosti a s tím spojenými schopnostmi.
Jedna fáze reinkarnačního cyklu se uzavírá. Osmou čakru vstoupíme vědomě do fáze další.
Co přináší otevření a čištění osmé čakry v každodenním životě? Vnímání energetické a duchovní reality je stejně zřetelné jako vnímání hmoty. Umíme komunikovat s anděly a jinými světelnými bytostmi a začíná proces přibližování duální existence (světlo-tma, dobro-zlo, muž-žena), s existencí Jednoty (završuje se v desáté čakře). Lucidní snění se samovolně překlene v astrální cestování. Prostupujeme dimenzemi. Rozvíjí se telepatie, telekineze, léčení. Protože je 8 čakra stále spojena s touto planetou, její čištění může provázet strach. Strach z neznámého, z nepříčetnosti nebo ztráty kontroly aj. To je ovšem největší brzdou v jinak hladkém očistném procesu, který je řízen z naší duchovní podstaty spíše než z touhy našeho ega. Proces se nedá uspíšit a příliš ovlivňovat. Na fyzické rovině se neprojevuje vůbec. Odehrává se kdesi nad hlavou a ve chvíli kdy je čistící proces ukončen vnímáme vibrace osmé čakry zcela reálně nově otevřenými smysly vnímání.
Praktikování jógy, zhineng qigongu, tai chi, či jiných duchovních praktik a pravidelnou meditací usnadní průchodnost energetického kanálu šušumny, který spojuje horní trans-čakrový systém se spodním. Hlavním úkolem tohoto procesu je tedy vnést duchovní energie do hmoty.


ČAKRA 9 - Ovládnutí hmoty

Osmou čakrou jsme opustili planetu Zemi, tedy hmotnou realitu. Posouváme se výš k jemnějším schopnostem a možnostem. Vyšší je vždy nadřazeno nižšímu, a proto se vybízí i úkol 9 čakry - ovládnutí hmoty.


Devátá Čakra je tedy energetickým centrem, které v sobě nosí tak zvané Kristovo Vědomí, Kristovi schopnosti.

Kromě návodů k transformaci člověka v duchovní bytost je v příběhu Krista a jiných Avatarů (Buddha, Babádží aj.) ukázaná schopnost ovládnutí hmoty. Schopnost měnit vodu ve víno. Schopnost zmrtvýchvstání. Životní Příběh Krista je názornou ukázkou probuzení horních čaker, ukázkou duchovního potenciálu každého z nás.

Otevřením devátého centra se aktivují všechny schopnosti, které jsme se naučili v průběhu všech inkarnací. Zde je otisk naší vesmírné duše, naší jemnohmotné existence, která díky mnoha vstupům do fyzického těla získávala nejrůznější druhy zkušeností, vhledů a porozumění hmotné substance. Naše duše je ve svém duchovním potenciálu čistá a vědomá, ale chybí jí bezprostřední zkušenost s hmotou, zkušenost zduchovnění hrubých vibrací.

Existují tři hlavní inkarnační rozdělení, z kterých se pak tvoří naše karma (8. čakra). TVOŘITEL, UČITEL A LÉČITEL. Pokud se na tato zaměření napojíme, přesně můžeme říci, která linie je naše i přesto, že zkušenosti se prolínají. Pokud kolísáme mezi naším určením, je pravděpodobné, že zrovna probíhá čištění 9 čakry a energetická vlákna centra se propojují.

Otevření deváté čakry vstupujeme do galaktického systému a otevírají se nám nové dimenze. Komunikujeme s anděly a jinými světelnými bytostmi. Víme, že můžeme ovlivňovat hmotu a tedy i naší fyzickou realitu. Plné rozvinutí této schopnosti však nastává až v čakře desáté.

Jak již bylo řečeno, my sami svou vůlí nemůžeme práci s horními čakrami příliš ovlivnit. Naším úkolem je pročistit a zaktivovat systém čaker 1-7, transformovat ego a zhutnělé energie v naší karmě. Poté žijeme plně v uvědomění pospolitosti, nesoutěživosti, vegetariánství a veganství. Do našeho života vstupují nám podobní lidé a náš vesmír se stává radostí. V tu chvíli jsme připraveni na duchovní probuzení horních čaker, jejichž kvalitu v té poslední fázi přenášíme zpět"dolů" do hmotné existence a zduchovňujeme hmotné vibrace.


Čakra 10 - Srdce Vesmírné Lásky

Na cestě k Absolutní Pravdě Stvoření je třeba prožít podstatu existence, jíž je Všeobjímající Láska. Otevření desáté čakry vnáší do naší každodennosti Zázraky konané z Lásky a radost z toho co Jest.

Pokud jsou vibrace desáté čakry zcela otevřeny, uvědomujeme si splývání polarit hmotného tvoření. Naše vnitřní podstata ztrácí vyhraněnosti maskulinity nebo feminity. Prožíváme sebe i svět jako existenci, která byla, je a bude tvořena Láskou. Všechny prožitky minulých životů, které jsme v obou pohlavích prožili, se pojí k pochopení těla a tedy i gendru jako důležité, nicméně přechodné zkušenosti. Právě v desáté čakře nastává první hluboký prožitek Jednoty všeho, který se pak zcela otevře v čakře třinácté.

Čakra desátá navazuje na prožitky čakry čtvrté. Čtvrtá čakra je symbolem a vibrací lásky člověka v těle. Desátá čakra je vibrací Lásky člověka božského, vesmírného nekonečného. Ve schématu trojjedinosti (tělo, duše, duch) je to vlastně čtvrtá čakra duše.

Otevření desáté čakry přináší do života jedince schopnost tvořit si vlastní realitu pomocí synchronicit. Nejsme již zmítáni naší karmou (očištěna otevřením 8čakry) a akt tvoření a života v těla se spojí. Pomocí mysli a záměru máme možnost přetvářet naše zážitky, neboť vše je prostoupeno energií desáté čakry, tedy Láskou. Dokud se desátá čakra neotevře a naše karma není zcela vyčištěna, je nemožné dělat v našich životech zázraky.

Duchovní schopnosti člověka jsou v desáté čakře prozářeny Láskou Vesmíru. Víme, že neexistuje omezení hmotou jinde než v naší mysli. Čas a prostor jsou pouhými silnicemi pro člověka na cestě k neomezenému tvůrčímu aktu. Uzdravujeme sebe i planetu jedinou myšlenkou. Nekonečné možnosti tvoření, ve kterých se projevuje naše linie otevřená v deváté čakře.

Desátá čakra je vibračně spojena s dimenzemi všech bytostí Lásky a Světla. Často se zde setkáváme s naší duchovní rodinou ve smyslu nejen našeho úkolu, ale hlavně našeho Souznění. Zkušenosti s mimozemskými civilizacemi, archandělé, duchovní rádci, vyšší Já to vše jsou možnosti prožitků energetických spojení.

Desátá čakra zcela otevře naše duchovní srdce a vede nás dále k možnosti zduchovnění hmoty ve světelném aktu nanebevzetí, jež je vibrací čakry jedenácté.


Čakra jedenáctá - Nanebevzetí

Článek publikovaný v Jóga dnes podzim 2011
Jedenáctá čakra je uvědomění si sebe jako Světelného celku. Naše Světelné tělo se aktivuje a vědomí individuality se prolíná se světlem vesmíru, se světelnou podstatou. Ve fyzickém těle si zcela zřetelně uvědomujeme světelné propojení všech bytostí nejen na této planetě. Spojuje nás Láska čakry desáté a Světlo čakry jedenácté.

Aktivace desáté a jedenácté čakry plně otevřou duchovní schopnosti čakry deváté, a my ovládáme život hmotný, duševní a duchovní. Teprve propojením Lásky a Světla získáváme naprostou svobodu v činění zázraků, průchod dimenzemi i časem. Teprve s plným vědomým prožitkem, že všichni jsme světlem a láskou, se otevřou brány věčného soucitu. Uvědomujeme se na všech úrovních existence. Žijeme v těle fyzickém, astrálním i světelném. Jsme mnohadimenzionální bytostí v plném prožitku uvědomění.

Energie světelného těla umožňují transmutaci těla fyzického. Zrychlují se vibrace hmoty. Nastává proces zduchovnění a nanebevzetí, který se dokončí aktivací čakry dvanácté. Život ve hmotném těle je radostný, plný lásky a svobody. Nelpíme. Nejsme připoutáni ani hmotou ani emocemi. VÍME, že jsme se vším spojeni. Zlo je pouze projevem nevědomosti a jako takové neexistuje. Vše je prostoupeno Světlem Vědomí.

Jedenáctá čakra je důležitým aktivátorem aktu osvobození z procesů naší mysli. Otevření všech čaker je trvalé a úplné. Nedochází již k samovolnému uzavírání napojení, které je způsobováno strachem. Všechny emoce jsou transformovány ve světlo. Naše touhy směřují k vibracím blaženosti čakry dvanácté a následnému rozplynutí se ve Zdroji samém.

Žijeme v době, kdy je aktivace jedenácté čakry počátkem duchovního rozkvětu lidstva. Právě její, alespoň částečné otevření u určitého počtu jedinců se váže k energetickým změnám po roce 2012. Život a krása této planety závisí na aktivaci Světla každého jednoho z nás. My, tedy i ty, činíš zázraky a jsi tvůrcem dobra a lásky zde na Zemi. Světlo je naší přirozeností stejně jako Láska a Sounáležitost.


VZÁJEMNÉ VZTAHY

25. září 2012 v 10:29 Vývoj vědomí bytostí


VZÁJEMNÉ VZTAHY


Způsoby soužití v dřívějších dobách jsou již dnes dávno překonané. Svět vztahů prochází velkými změnami. Staré zkostnatělé vzory, jichž se mnoho lidí tak dlouho pevně drželo, se hroutí- a rodí se nové vědomí. Proto přestává v dnešní době tolik vztahů, založených na starých vzorech, fungovat. K zániku starých struktur přispívá nový druh pospolitosti,
již určují svoboda a duchovní pokrok.


V dřívějších dobách byla motivace vztahů docela jiná. Cílem bylo uznání, hmotné zaopatření nebo hospodářský prospěch a mnohdy touha po partnerství pramenila z osobních potřeb, jejichž uspokojení člověk očekával od svého protějšku. Lidé kdysi vytvářeli cechy a stavy, často jim přísahali věrnost a snažili se dostát jejich ideálům a požadavkům. Nosívali také jednotný kroj, takže se v silovém poli těchto skupin mohli orientovat a posilovat.
Dnes nasazujeme vnitřní sílu a inspiraci k rozvoji individuálnímu. Je nutné najít vlastní přístup k vyšším rovinám a naslouchat vlastní intuici. Měli bychom se naučit nespoléhat na svět a ostatní lidi, nýbrž spoléhat pouze na božskou jedinečnou sílu, která námi protéká.


Některé naše vztahy se často "zmrazí", dokud nepochopíme, že duševní prospěch nikdy nemůžeme hledat u druhých, ale že vždy musí být výsledkem našeho duchovního úsilí.
V době, kdy se v našem těle vyvinou všechny složky naší duše, k čemuž dochází kolem jednadvacátého roku našeho života a někdy i dříve, je velmi důležité, aby nás někdo duševně sytil a podporoval. Jestliže k tomu nedojde, projeví se energetický nedostatek. Potřeba lásky se pak přenese na vnější svět a vede k mylnému přesvědčení, že jenom ten ji může uspokojit.


To je velký omyl. Dokonalá láska, kterou každý z nás hledá ve svém nitru, je darem duchovního světa. Láska mezi lidmi může otevírat brány do světa, ale "láska sama o sobě" je duchovním darem. Je atributem božského jádra naší bytosti. Láska proudí, zbavíme-li se svého ega. Lásku nelze přivolat rozumem. Pravá láska není vázána na požadavky a potřeby. Našim cílem by měl být proud čisté lásky. Pokud se nám to podaří, dosáhneme přirozeného spojení s tou nejvyšší a nejčistější láskou- Boží láskou.


Pochopíme-li, že nejsme závislí na podpoře žádného člověka, ale všechno, co potřebujeme ke štěstí , si již zplna neseme v sobě, můžeme přestat v hledání štěstí ve vnějším světě. Vztahy k jiným lidem však mohou představovat klíč k láskyplnému prameni. Ve svém protějšku můžeme vidět sami sebe. Přesně se v něm zrcadlí charakterové rysy či problémy, které v sobě potřebujeme "prosvětlit".


V touze po lásce vyzařujeme ze své aury jistou energii, složenou ze svých myšlenek a emocí, které se chtějí spojit v člověku, jehož lásky se dožadujeme. Jejich úkolem je přivést tohoto člověka k tomu, aby nám svou lásku zpřístupnil. Abychom si splnili své požadavky, musíme vydat hodně energie. Tím vytváříme jakousi energetickou bránu, jíž může dovnitř proniknout mnoho cizích vlivů. To nám škodí a ubírá sílu a naše duchovní vedení musí podnikat vše pro to, aby tuto ztrátu omezilo. Stále znovu budeme v životě narážet na stav závislosti.


Závislost se sama rodí v člověku. Jestliže někdo ze samého zklamání vysílá hněv a zlobu, budou tyto pocity sedmkrát silněji proudit zpět do jeho aury. Proto je mimořádně důležité vzdát se touhy po lásce a po určitých vztazích, které jsme si vysnili a místo toho brát život takový, jaký je. Pravou lidskou lásku, která pokorně přijímá situaci takovou, jaká je, tu bolest netrápí. Při tom je třeba vzít na vědomí, že pokud se v nás takové pocity vynoří, jde vždy o proces poznání.


Prožívání vztahů nám pomáhá uvědomit si jejich podstatu. Neustále jsme konfrontováni s lidmi, s nimiž je třeba něco vyrovnat. Vznikající situace podporují rozvoj našeho vědomí a my se opíráme právě o toho partnera, s nímž můžeme dosáhnout největšího poučení. Nepomůže tu žádný útěk, jen sledování a přijímání vlastních pocitů, které jsou cenným ukazatelem toho, co je aktuálně třeba zpracovat. Poctivost, bdělost a otevřenost nabízejí ty nejlepší předpoklady ke zrušení karmy a zvládnutí úkolu života.


V duchovním světě nemá světská představa o perfektním partnerovi, o moci, o společenském postavení a majetku žádný význam. Podléhání těmto vlivům nás nezřídka odvrací od našich vlastních cílů, protože uspokojujeme potřeby cizích struktur nikoliv potřeby vlastní duše. Proto musejí být stará spojení zrušena a společné skupinové energie proměněny. Často podceňujeme síly energetických polí, která se bez ustání pokoušejí vtlačit nás do starých vzorců chování a tak se nechat od nás napájet a živit.


Je důležité si uvědomit, že započatým změnám v zájmu duchovního pokroku se mohou ty oblasti naší duše, které ještě ulpívají na určitých vazbách ze starých časů, tvrdošíjně vzpírat. Většinou za to mohou cizí energie stejného druhu, které je pobízejí, aby se změnám bránily. Pak jsme z duchovního růstu rozmrzelí a můžeme mít i pocit, že je nám odpírána láska. Na duchovní cestě je to však postup docela normální a je dobré jej jako takový uznat.
Takové oblasti a cizí vlivy se přímo zrcadlí v lidské auře. Krátkodobě se projeví a ukážou svůj obsah. Je na nás, abychom se s nimi buď ztotožnili nebo usoudili, že se jedná pouze o oblasti procházející proměnou. S dostatkem lásky mohou být přijata a proměněna i tato pole. Někdy je k tomu potřeba hodně času a neměli bychom se předčasně vzdávat naděje, jestliže okamžitě nezaznamenáme změnu či vnitřní harmonii.


Člověk je složen z velmi rozmanitých duševních aspektů, tedy dílčích oblastí své bytosti. Ty mohou být opatřeny zcela rozdílnými informacemi a pečetěmi z minulého života. Tyto dílčí oblasti plní většinou prastaré programy, které námi manipulují a my jednáme pod jejich tlakem.


Tento problém se v mimořádné míře projeví většinou krátce před tím, než takové dílčí oblasti v lidském životě dospějí k poznání a ke svobodě. V tomto okamžiku se cítíme rozervaní a zmučení. Na straně jedné působí poznání svobody a osobní zodpovědnosti, na druhé staré struktury a vzorce.


Duše v kauzálním světě proto před každým novým vtělením volí vhodné životní situace, jež různé aspekty bytí potřebují k tomu, aby nejlepší procesy zrání dospěly ke konci. Duše se dle těchto požadavků a vývojových plánů inkarnuje buď do ženského nebo mužského těla. Při ženské inkarnaci ovlivňuje ženský podíl ze sedmdesáti procent a mužský z třiceti procent. Při mužské inkarnaci je poměr obrácený.


Pokud jsou mužské a ženské dispozice příliš silné, nezbývá duši nic jiného, než nás na to upozornit většinou bolestí a životními zkouškami. Je to právě bolest, která nás probudí a přiměje něco změnit. Čím pevnější vazba je, tím silnější bolest musí působit, aby bylo možné ji zlomit. Často jde o velmi "tvrdohlavé" struktury, které lpí na svých představách za každou cenu, protože nedokážou rozeznat, nakolik samy sebe sužují a do jaké míry jsou jen loutkami, které vodí někdo jiný.


Bolest působí výlučně na ony strnulé oblasti a bolí proto, že se vazba láme, narušuje se známý program, bortí se i životní model, který jsme si vytvořili. Bolest vždy ukazuje na zatvrzelost. "Kde je láska, nemůže být utrpení" řekl Krišnamurti. Jakmile zjistíme, že jsme nešťastní pouze v tom případě, že se nemůžeme oprostit od představ a vzorů vnějšího světa jestliže zatvrzelé oblasti naší osobnosti nemohou zrealizovat své programy, dá se napětí lehce odstranit. Můžeme se spolehnout na to, že duchovní vedení nás s těmito situacemi konfrontuje jen proto, abychom mohli něco poznat a vyřešit- nikoliv proto aby nám uškodilo.


Život je neustále naplněn nepopsatelnou milostí, a proto můžeme být za tyto životní situace vděčni, neboť nám poskytují nutný nový pohled a umožňují uvolnění starých vazeb. Důležité je chtít tuto minulost přijímat. Některé životní situace jsou tak tvrdé a bolestivé, že si jen těžko něco takového umíme představit, jak by nám mohly posloužit. Není však pochyb, že veškeré dění má hlubší smysl. Odbourává se stará karma a buduje se nová duchovní struktura. Osobní události jsou trvalou součástí naší cesty: výsledky minulých zlých činů a sobectví slouží učebnímu pro cesu a nakonec i ke zpáteční cestě k Bohu. Musíme být jen připraveni otevřít se věčné proudící milosti, lásce a odhodlání vrátit se "domů".


Smyslem života není nutnost podrobit si někoho jiného, abychom tím získali jeho energii a vlastní obživu, jak to jiné temné bytosti s lidmi praktikují. Ostatní bychom měli inspirovat, pomáhat a stát za nimi, ne je utlačovat a energeticky vykořisťovat. Tato touha po moci vrhá člověka zpět a oslabuje ho. Někdy máme sklon zadrženou zlobnou energii vybít tím, že ji "vrhneme" na někoho jiného. Když už to uděláme, měli bychom to v duchovní rovině vyrovnat tím, že toto ihned vyrovnáme láskou a prosbou za odpuštění.


Naše snaha být lepší, je slabostí, kterou se snaží využít temné bytosti. Skutečné síly je možné dosáhnout pouze probuzeným vědomím a proudem božské síly, která protéká našim nitrem. Ta proudí pouze tam, kde se vůle vzdala egoismu. Pokud na něm lpí, pak okamžitě vznikají bloky. Ten, kdo je ochoten podobné chyby vidět, přiznat a překonat, zcela jistě na své cestě pokročí.
Vyšší já se raduje z každého kroku kupředu a snaží se s velkou láskou doprovázet učící se osobnost, být ji v těžkých chvílích oporou a ukazovat cestu. Na počátku každé kritické situace často projevujeme značný odpor, který se ovšem zlomí, jakmile pochopíme a uznáme, že vše se děje pro naše dobro.


Vztahy jsou ideálním polem pro střetnutí s výzvami života. Kontakty s lidmi nejsou pouze harmonickými duety, nýbrž nabízejí především možnost objevit existující nedokonalosti. To je na vztazích to nejdůležitější. Bereme na vědomí vlastní zkušenosti, které může náš protějšek zrcadlit.


Nejspíš neexistuje člověk, který by neprožíval žádné vnitřní konflikty. To, co se projevuje uvnitř, se pak projevuje ve vztazích. Podmínky a časový rámec určuje duchovní vedení, které přesně ví, zda je konkrétní jedinec natolik silný, aby konflikty vyřešil a negativní změnil v pozitivní. Měli bychom se tedy ve všech vztazích ptát, zda chceme sloužit světlu vlastní duše či nikoliv. Důležité jsou i okolnosti vztahů, aby příslušné "učební lekce" nabyly podoby, jakou potřebují.


Duchovní svět nás bude vždy podporovat a stát při nás, zejména naši duchovní pomocníci. Inspirace se nám dostane také od vlastní duše. Kdo se pozvedne k této rovině vědomí, okamžitě pozná, že těžkosti a zklamání nikdy nezpůsobuje duchovní svět, nýbrž to jsou účinky jen staré karmy nebo situace, které musíme prožít, abychom získali potřebné poznatky a odložili přežité světské vazby.


R ♥ R

-----------------------------------------------------------------------------
www.skola-esoteriky.cz
Zdroj: Zpracováno dle Vztahy v zrcadle aury od Manuely Oetingerové

MAYSKÝ KALENDÁŘ 25.9.2012 8 BEN

25. září 2012 v 10:18 Aktuální novinky
ČERVENÝ GALAKTICKÝ POUTNÍK


DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU

Dnes dám nový tvar mému způsobu myšlení. Dnes překonám vnitřní bloky, touhu po izolaci a překonám bariéry vytvořené pod vlivem strachu. Dnes se katapultuji ke SVOBODĚ.Ale musím jednat uvážlivě, aby se spěch ke svobodě neproměnil ve fanatické a revoluční jednání. Nebudu opakovat chyby z minulosti. Dnes chci přinést do života radost.

TRANSFORMACE STÍNU

Zkoumejte hranice vašich možností, přijímejte nové výzvy. Přineste SVĚTLO do svého Středu a osvěcujte ostatní. Spolehněte se na sílu citu, využijte každou příležitost, možnost, návrh. Poznejte svoji sílu.Uvěřte v sebe. Podívejte se na život, jako na nádhernou cestu do neznáma.

Zkoušky, možnosti, osobní svoboda…

Pečeť ČERVENÉHO POUTNÍKA nám otevírá brány do Vyšších světů. Energie BEN nám pomáhá uniknout z karmických otroctví. Každá forma otroctví a závislosti se ve Dnu ČERVENÉHO POUTNÍKA objeví velmi drasticky. Pole napětí vytvořené mezi Karmickým Časem a neomezenou svobodou, přinesenou na Zemi skrze nového Ducha ČASU, se může stát velmi nepříjemné. Kdo vystoupil z karmického otroctví, ten prožije den BEN velmi příjemně. Před touto osobou se otevře velký Svět - Svět nových možností, úspěchů a zajímavých návrhů. Objeví se zde krása každého dne, mnohobarevnost a všestrannost lidského Bytí. Tato osoba započne novou etapu života, daleko od karmických výmolů. Pokud trpíte vězením v dramatu života, je to neomylné znamení toho, že váš Obr BEN ještě spí na prahu vašeho života. Otevřete se impulsu tohoto Dne a probuďte vnitřního Obra. Po celý čas dávejte pozor na "řídící věž" a karmické strážce. Můžete je bezpečně obejít pouze s pomocí BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Pamatujte, že na cestě nic nebudete soudit! Nesuďte lidi, kteří vám ublížili! Nevracejte se do minulosti a nepříjemných vzpomínek. Přijměte vše tak, jak to je! To je nejkratší cesta ke SVOBODĚ.

8. GALAKTICKÝ TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ (mentální sféra)

Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU.Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném,úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. VY držíte v ruce kouzelnou hůlku - VY spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené.Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své Ego ze slepoty

VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE

Tón GALAKTICKÝ vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou.Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces,Tón OSM se může ukázat jako velmi nepříjemný. Bolest a utrpení se mohou objevit v oblasti mentální, emocionální, fyzické, nebo také v podobě překážek, nepříznivého průběhu věcí, nešťastných událostí doma, ve společnosti i v povolání. Práva spirituální jsou velmi konzistentní ,vymáhají po nás jen to, k čemu jsme se před narozením zavázali.

Zdroj: Monika Czyrek monikaczyrek.blogspot.com
Překlad Lenka SýkorováJak se naučíš dávat, tak budeš dostávat.

25. září 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jak se naučíš dávat, tak budeš dostávat. Otevři své srdce a rozdej všechno, co můžeš, z darů, které ti byly dány. Rozdávej ze své lásky, moudrosti a porozumění. Dávej nehmotné právě tak jako hmotné. Vskutku dávej a nepřestávej dávat bez jediné myšlenky na sebe sama, bez jediné myšlenky na to, kolik za to nebo co z toho budeš mít. Tvé dávání musí vycházet z celého srdce a musí být radostné; potom zjistíš, že tento pravý akt obdarovávání ti přináší nevýslovné štěstí. Každá duše má něco k darování; zjisti tedy, co máš ty, a potom to daruj. Nikdy nezapomeň, že dávat lze na mnoha úrovních. Nedávej pouze to, co je snadné dát, ale dávej, i když to bolí; jen tak porosteš a budeš se vyvíjet a z tvého dávání vzejde pouze to opravdu nejlepší.VNITŘNÍ DÍTĚ

24. září 2012 v 21:32 Vývoj vědomí bytostí

VNITŘNÍ DÍTĚ
Mnozí svou lásku stále hledají v lidech kolem sebe. Necítí a nevnímají, že uvnitř sebe mají bytost, která touží po lásce. Jsou to oni sami. Jejich vnitřní dítě je smutné, čeká, až si na něho vzpomenou a sevřou ho do náruče, až pocítí sílu lásky, kterou mu dávají. A stále čeká. Je živo z té mizivé trošky, kterou mu možná někdy poskytnou a přežívá v bolesti a bez lásky. Je
na čase to změnit, dát mu možnost rozzářit svou tvář, vyrůst a ukázat se světu. Přijmout samo sebe a poděkovat Bohu za tuto lásku.

Lidé lásku nevědomky odmítají. Touží po ní, ale nepřijímají ji. A jejich srdce plné obav dál svírá obruč samoty a nepochopení. Neuvědomují si, že jsou si sami sobě nepřítelem. A proto ztište se, zvedněte oči vzhůru a prociťte své srdce. Rozehřejte ho světelnou energií a otevřete bránu, která zde stojí už věky. Otevřete dveře a pusťte dovnitř zástupy andělů, kteří vaše srdíčko vyléčí. Vyženou temnotu a zasadí bohatství lásky a pochopení. Náhle ucítíte, že vaše srdce roste, roztahuje se do prostoru a obklopuje svou láskou všechny, které máte rádi a zároveň všechno kolem vás. A v tu chvíli nastane propojení, stanete se jedním. Vaše srdce bude přetékat láskou a vy poznáte ten pocit, jaký byste měli cítit neustále. Pamatujte si ten pocit a vědomě si ho každý den připomínejte. Díky tomuto se vaše srdce uzdraví.

Uzdravíte se vy sami a s vámi také lidé kolem. Pouštějte lásku do svého srdce. Vaše vnitřní dítě ji přijme s otevřenou náručí a uvidíte, jaké bude šťastné. Udělejte to pro sebe, udělejte to pro svět. A nezapomeňte na Zemi, vaší matku. Máte se stát sami sebou a to se vám podaří.

Můžete se stát "Bohem" na Zemi. A vy to dokážete, protože stačí jen si vzpomenout. Vy už totiž jste bohy. Jen jste to zapomněli. A tak nezapomínejte každý den otevírat srdeční čakru a zahřívat své srdce a lidi kolem sebe. Uvidíte, jaké zázraky se začnou dít. Milujte se tak, jako my milujeme vás.

Maytreia
_________________________________________

A ♥ A
zdroj: zlatá dušička.cz

Brána transformace a vzestupu - Změna je na nás

24. září 2012 v 20:17 Vývoj vědomí bytostí
Brána transformace a vzestupu - Změna je na nás

Uveřejnil(a) Láďa
Pondělí, 24 Září 2012 08:24
Zpravodaj Michelle Manders, Září 2012

Drazí přátelé Chrámu Míru,

změna záleží nyní na nás jako nikdy předtím. Saturn opustí za 21 dní konstelaci s Vahami, aby vstoupil do Štíra (5.10. pozn. překl.) a signalizoval advent té největší transformace a milosti pro lidstvo. Energie narůstají jak se blížíme ohromné vlně vzestupu, která přijde v prosinci 2012 a k otevření Brány transformace, vzestupu, obnovy a očisty, jež se spustí 23. listopadu, kdy Merkur, Venuše a Saturn vstoupí do konjunkce ve Štíru.

Co očekávat

Brány vzestupu aktivované konjunkcí Venuše, Merkuru a Saturnu vytvoří další paprsky transformační energie, a to od 1. prosince, což bude ve chvíli, kdy Merkur se bude již 6 dní pohybovat kupředu poté, co byl tři týdny retrográdní. Tato energie bude narůstat až do Univerzálního slunovratu - 12:12:12, kdy Merkur vstoupí do Střelce a velké Centrální Slunce nás bude zahrnovat svými nádhernými paprsky, které mají zajistit "natankování" energií nejvyššího dobra naší podstaty až do příštího Univerzálního slunovratu, který se odehrává vždy 12. prosince.

Toto bude nestálá doba, protože Jupiter, vládce Střelce, se bude pohybovat retrográdně přes Merkur, vládce Blíženců, bude nás nutit "dospět" a podívat se na naše soudy, pocity viny a konflikty, místo abychom dělali rychlé závěry a projektovali si své problémy do druhých, jen kvůli špatnému nakládání s přehnanými úsudky. Venuše vstupuje do Střelce 16. prosince, signalizuje dobrodružného ducha Bohyně, která se vynoří na povrch, aby nám přinesla optimističtější a širší vizi v době, kdy se připravujeme "překročit práh" 20. a 21. prosince 2012. Merkur a Venuše se budou v tomto okamžiku "držet za ruce" a umožní nám využít kvality darů Venušiny spirituality, aby byla vnesena harmonie tam, kde byl konflikt. Úsilí nasměrované k Vyššímu Poznání a integrace hlubšího smyslu pro víru bude inspirovat naši dobrodružnější stránku, aby se ponořila do částí nás samých, které uchovávají naše "Zlaté Já" a ukryté poklady, které máme, i když neobjevené. Půjdu do větší hloubky v dalších zpravodajích týkajících se planetárního naladění, které má nastat.

Do té doby vás vybízím, abyste zvážili poslech nebo četbu nejnovějšího chanellingu Máří Magdaleny "Úvodní channelling Egypt 2012", který je nyní k dispozici v mém on-line obchodě. Zachází do velkého detailu o tom, co tato několikanásobná konstelace planet pro nás znamená. Je velmi informativní a jasně mluví o tom, co očekávat. Již jsem zaznamenala, že mnozí už nyní zažívají to, o čem mluví.

Co nyní dělat

Využijte tuto dobu k soustředění se na vztah, který si nyní budujete ke svému novému Já. Saturn, jehož pobyt ve Vahách se chýlí ke konci, nám nyní poskytuje příležitost obrátit se tímto směrem a konat a dát vše na své místo, aby byly stanoveny nové hranice a nové vzorce chování, které nám dle našeho zjištění nejlépe vyhovují, mohou zharmonizovat energii, která nás obklopuje a soustředit pozornost "na poslední chvíli", které je zapotřebí ke znovunastolení harmonie, jež momentálně chybí.

Mnoho z toho, s čím se nyní potýkáme, není vidět, ale jistojistě je to cítit. Proto věnujte velkou pozornost reakcím svého těla a své intuici. Popírání svých pocitů a intuice vyúsťuje ve frustraci, napětí, nerozhodnost a přehánění. Jestliže toto je něco s čím se potýkáte, zeptejte se sebe sama, zda se cítíte přetíženi triviálními, rozptylujícími záležitostmi, zejména pokud se ocitáte uprostřed dramat jiných lidí. Podívejte se na své vztahy z realistické perspektivy a nahraďte manipulaci novou strategií a domluvte se sami se sebou na novém vztahu k životu.

Vztahy všeho druhu se budou v příštích několika týdnech náhle ukončovat, jsou-li plné nerovnováhy, manipulace a nepoctivé taktiky a kde není ani trocha diplomacie, dohody a poctivé strategie, na které se lze dohodnout, aby bylo možné rovnováhu a harmonii znovu nastolit. Je-li to váš případ, poděkujte za lekci a rozejděte se, protože toto je pro vás signál, že to je konec životní smlouvy. Neplýtvejte už časem na pokusy o vytvoření ideálu, který zjevně neexistuje, ať už čelíte jakékoli situaci a pokud jste udělali vše, co bylo ve vašich silách.

Jestliže jste vy tím, kdo manipuluje a chová se ve svém vztahu/vztazích nepoctivě,zastavte se a převezměte zodpovědnost za svá zranění a bolest, dopřejte si potřebnou podporu a léčení a nechte jít všechny, které jste drželi jako "rukojmí" svým strachem a bolestí. Pocítíte obrovskou úlevu a osvobození, až se rozhodnete, že s tím něco uděláte. Nemusíte tím procházet sami, noční můra skončí, až se rozhodnete, že se probudíte a podíváte se na to, co vás bolí a dovolíte těm, kterým na vás záleží, aby se s vámi podělili o vaše břímě a ukázali vám cestu k vnitřní harmonii a rovnováze.

Závěr

Jakožto kanál pro informace Kuthumiho-Agrippy a Máří Magdaleny, cítím v hloubi svého bytí, že "Oni" mají na mysli obchod, byznys, a že toto je imperativ, se kterým vstupujeme na pódium života, abychom udělali, co má být uděláno, uzdravili, co potřebuje uzdravení a šli dál a nechali, aby se dělo to, co Duch a Nanebevzetí Mistři už mnoho let naznačují. Je pro mě těžké dát do slov, to co cítím a vnímám, ale jedna věc je jistá: život, jak jsme ho poznali, už nebude nikdy stejný. Jsme v neuvěřitelně silné pozici, protože dostáváme rady z první ruky, co máme dělat a jak na to. Strávili jsme desetiletí zkoušením na tento bod obratu a "premiéra" byla ohlášena a potvrzena, že nastane.

Já vím, že změna, léčení a převzetí zodpovědnosti za sebe se snadněji řekne než udělá.Jenže nikdy nemůžeme poznat dění provázející skutečné léčení, dokud neuděláme, co je třeba udělat. Minulý týden jsem psala o tom, jak nás ovlivnil Věk Ryb. Nyní můžeme vidět, co podnítil, my JSME schopni udělat vše, co je v našich silách, abychom dosáhli změny. Ti z nás, kdo si vybrali chopit se změny, jsou vedeni příkladem. To, co zní jako klišé - STAŇTE SE ZMĚNOU, KTEROU CHCETE VE SVĚTĚ VIDĚT a PRAVDA VÁS OSVOBODÍ, je pravda. Miliony lidí chtějí mír a ptají se proč není, ale kolik z těch milionů pracuje na vytvoření míru v sobě samých? Války a násilí je mnoho, protože jsme ve válce sami se sebou a násilně týráme ty naše části, které vnímáme jako nemilované tím, že zůstáváme oběťmi a v postojích a přesvědčeních strachu.

Vím, co to znamená odejít ze zastaralých bezpečných zón, cítit obrovský strach a nejistotu, čelit tváří v tvář strachu a podléhat falešným identitám a ochranným maskám, rozpadat se ve švech, odolávat změně, cítit hluboký hněv a vztek; a také vím, jaké to je, když tyto chvíle vedou ke světlu na konci tunelu, kde dojde k pochopení a přijetí míru, který trvale změní člověka i jeho život. Neexistují slova, která by to mohla popsat. Udělejme to společně. Zavažme se, že budeme pokračovat v tom, abychom se stali změnou, kterou začínáme vidět jako výsledek pravdy, kterou obsahuje, a pokračovat a osvobodit se!

Existuje písnička, kterou miluji a kterou jsem si vybrala hned v okamžiku, kdy jsem ji slyšela, jako píseň představující mé životní téma. Pokaždé, když se dívám na videoklip, tak pláču a vjede do mě obrovská energie, která mnou tryská pokaždé, když poslouchám její text, protože mluví přesně o tom, co cítím a co jsem zažila ve svém životě už od malého dítěte - TITANIUM od Davida Guetty - nebude se líbit každému, ale ta slova stojí za poslech. Dají vám nahlédnout do mého vnitřního světa :) (název skladby je aktivní odkaz na Youtube, kde najdete tuto skladbu i s českými titulky... pozn. překl.)

Mnoho lásky a povzbuzení

Michelle

Zdroj: Michelle Manders (Eloff) - www.palaceofpeace.net - Newsletter ze 14.09.2012

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.