Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Srpen 2012

ECKHART TOLLE : OSVOBOZENÍ OD NESPOKOJENOSTI

5. srpna 2012 v 12:21 Vlastnosti i ctnosti


ECKHART TOLLE : OSVOBOZENÍ OD NESPOKOJENOSTI
od uživatele Marek Tůma dne 6. květen 2011 v 7:12 ·

Nelíbí se vám to, co děláte? Cítíte nevyslovený odpor k někomu blízkému? Uvědomujete si,
že negativní energie, která z vás vyzařuje, otravuje vás i lidi ve vašem okolí? Dobře se
soustřeďte. Cítíte sebemenší odpor či neochotu? Jestliže ano, pozorujte ji na myšlenkové i
emoční úrovni. Jaké vás napadají myšlenky? Pak se soustřeďte na své emoce, které jsou
reakcí vašeho těla na vaše myšlenky. Uvědomujte si své emoce. Jsou příjemné, nebo
nepříjemné? Je to energie, kterou byste v sobě chtěli mít? Máte na vybranou?

Možná vás někdo využívá, možná děláte něco nudného, možná vás někdo rozčiluje, ale to je
vedlejší. Nezáleží na tom, zda vaše emoce jsou nebo nejsou odůvodněné. Faktem zůstává, že
se bráníte tomu, co je. Děláte si z přítomného okamžiku nepřítele. Vyvoláváte konflikt mezi
vnitřní a vnější realitou. Vaše nespokojenost znečišťuje nejen vaše vnitřní bytí, ale také
kolektivní duši lidstva, jehož jste neoddělitelnou součástí. Znečišťování Země je jen odrazem
vnitřního duševního znečištění: miliony nevědomých jedinců zanedbávají svůj vnitřní prostor.

Buď přestaňte dělat, co děláte, promluvte si s člověkem, jenž vás rozčiluje, a řekněte mu, co si
myslíte, nebo se zbavte negativních emocí, které vaše mysl produkuje a které jen posilují vaše
falešné já. Je důležité uvědomit si marnost takového počínání. Negativní přístup k jakékoli
situaci nic nevyřeší. Všechno, co děláte pod vlivem negativní energie, se touto energií znečistí
a časem způsobí ještě větší bolest a nespokojenost. Jakýkoli negativní vnitřní stav je
nakažlivý. Nespokojenost se rozšiřuje snáze než tělesná choroba, neboť probouzí a posiluje
latentní negativitu v druhých, pokud nejsou imunní - pokud nežijí vědomě.

Znečišťujete svět, nebo jej očišťujete? Jen vy sami jste odpovědní za svůj vnitřní prostor,
stejně jako jste odpovědní za tuto planetu. Až lidé vyčistí svůj vnitřní prostor, přestanou
znečišťovat Zemi.

Jak se můžeme zbavit negativních emocí?

Tím, že je odhodíte. Jak odhodíte žhavý uhlík, který držíte v ruce? Jak se zbavíte těžkého a
zbytečného břemene, jež nesete? Tím, že si uvědomíte, že jej už nechcete nést, a že jej
odhodíte.

Hluboké nevědomí nebo hlubokou bolest je nutno transformovat tím, že přijímáme realitu a
žijeme vědomě v přítomnosti. Mnoho nevědomých návyků můžeme odhodit, jakmile si
uvědomíme, zdaje už nepotřebujeme, jakmile pochopíme, že máme na vybranou, neboť nejsme
jen uzlíkem podmíněných reflexů. To ovšem předpokládá, že si uvědomíme moc přítomného
okamžiku. Bez toho nemáme žádnou volbu.

Ríkáte-li, že některé emoce jsou negativní, nevytváříte duševní polaritu dobra a zla?
Nevytvářím. Tato polarita byla vytvořena v dřívějším stadiu, když vaše mysl odsoudila
přítomný okamžik jako špatný; tento soud vyvolal negativní emoci.

Ríkáte-li, že některé emoce jsou negativní, neříkáte tím, že by neměly existovat? Myslím, že
bychom měli přijímat všechny emoce a že bychom je neměli odsuzovat jako nežádoucí. Cítit k
něčemu odpor je v pořádku. Být rozzlobený, podrážděný nebo náladový je v pořádku -jinak
bychom potlačovali své emoce a vyvolávali vnitřní konflikt. Všechno je dobré takové, jaké to
je.

Samozřejmě. Jakmile už cítíte nějakou emoci nebo reakci, přijměte ji. Vaše reakce nebyla
dostatečně vědomá. To je fakt, nikoli odsouzení. Kdybyste měli na vybranou nebo kdybyste si
uvědomovali, že máte na vybranou, vybrali byste si utrpení nebo radost? Spokojenost nebo
nespokojenost? Klid nebo konflikt? Vybrali byste si myšlenku nebo emoci, která vám brání
žít v přirozeném stavu pohody? Všechny takové emoce označuji za negativní, čímž chci
prostě říci, že jsou špatné jako například žaludeční nevolnost.

Jak je možné, že lidé zabili přes 100 milionů lidí jen v tomto století? Něco takového je
nepředstavitelné, a to nemluvím o duševním a fyzickém utrpení, jež lidé každý den způsobují
jeden druhému a všem ostatním živým bytostem.

Chovají se tak, protože jsou ve spojení se svou přirozeností, s radostí vnitřního života?
Samozřejmě že ne. Pouze lidé, kteří jsou v hluboce negativním stavu, kteří se cítí opravdu
špatně, mohou vytvářet takovou realitu jako odraz toho, jak se cítí. Dnes ničí přírodu a
planetu, která je udržuje při životě. Je to neuvěřitelné, ale je to pravda. Člověk je nebezpečně
šílený a velmi nemocný živočišný druh. To není soud. To je fakt. Je však také fakt, že pod
povrchem tohoto šílenství je zdraví. Uzdravení a spása jsou dostupné hned teď.

Je jistě pravda, že když přijmete své negativní emoce, nemusíte se jimi už nechat ovládat a přenášet
je na druhé. Nejsem si však jistý, zda neklamete sami sebe. Když jste se naučili přijímat své
emoce, musíte se snažit dosáhnout dalšího stadia, kde je přestanete vytvářet. Pokud to
neuděláte, vaše "přijímání" se stane pouhou nálepkou, která dovoluje vašemu egu oddávat se
svému neštěstí a tím posilovat pocit odloučenosti od ostatních lidí, od okolního světa a od
přítomného okamžiku. Jak víte, odloučenost je základem pocitu totožnosti vašeho ega.
Skutečné přijímání by tyto pocity okamžitě transformovalo. A kdybyste opravdu věděli, že
všechno je ,,v pořádku", jak říkáte a což je samozřejmě pravda, měli byste tyto negativní
emoce? Kdybyste opravdu přijímali realitu, kdybyste se nebránili tomu, co je, nikdy by
nemohly vzniknout. Sice si myslíte, že "všechno je v pořádku", ale v hloubi duše tomu
nevěříte, a proto se realitě bráníte. A právě to způsobuje vaše negativní emoce.
I to je v pořádku.

Obhajujete své právo žít v nevědomí a trpět ? Nemějte strach, nikdo vám to právo nebere.
Když si uvědomíte, že vám je po nějakém jídle špatně, budete je i nadále jíst a tvrdit, že je v
pořádku být nemocný ?

použitý zdroj : ECKHART TOLLE - MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU


EMA MÁ MASO, MY MÁME MASO, Ó MY SE MÁME!

5. srpna 2012 v 12:08 Vlastnosti i ctnosti


EMA MÁ MASO, MY MÁME MASO, Ó MY SE MÁME!

Tak nějak začínal před mnoha lety slabikář pro prvňáčky u písmene M. Češi, a tehdy s nimi ještě Slováci, se skutečně měli; za laciný peníz mohli nakoupit hodně masa, i když tučného, nekvalitního a p
rošpikovaného různými antibiotiky, anaboliky a protituberkulózními látkami, kterými se zvířata pokrmovala, a stresovými hormony, které v jejich mase hojně vznikaly při nelidském zacházení na jatkách a v kravínech.
Nejsme však jediní v Evropě, kteří se takhle cpali a dosud cpou masem. Naši západní sousedé v Německu měli např. v roce 1993 spotřebu přes 103 kg masa na osobu i bez barnumské propagandy o uspokojování potřeb člověka jako hlavním zákonu socializmu. Stejná situace je i v Americe, takže je velkou chybou většiny knih typu Fit pro život (přečetl jsem jich v poslední době asi 20) jednostranné upřednostňování vegetariánské a makrobiotické stravy a odmítání masa jako zcela zbytečné poživatiny.
Osobně zastávám i v tomto směru zlatou střední cestu a názor, že stravovací návyky, které se v českých zemích utvářely po desetiletí, možná staletí, se nedají odstranit přes noc. Jakákoliv přehnaná snaha o změnu povede jen k dalším stresům, kterých má v této přechodné době každý z nás dostatek. A stres je, jak víme, vedle špatného střeva a žaludku, největším primárním nebezpečím pro lidské zdraví, dokonce je považován za spouštěcí mechanizmus rakoviny, chřipky, cukrovky a dalších neduhů. Civilizační choroby mají celou řadu příčin, nejen složení stravy. Bylo by proto neuvážené svádět všechny nemoci dneška na maso a živočišné tuky.
Kdyby bylo maso tak nezdravé, jistě by Světová zdravotnická organizace ve své souhrnné zprávě za r. 1993 netvrdila, že "evoluce z nás udělala všežravce, jíst maso je přirozené a zdravé. Právě maso je zvláště důležité k zajištění růstu malých dětí." Zpráva sice přiznává, že "život bez masa je možný a vyvážená strava nemusí maso obsahovat a více masa neznamená více zdraví", i to, že "energeticky bohatá strava není to nejlepší, ovšem libové maso není ani to nejhorší". A nakonec šalamounsky rozhoduje: "Bez masa lze žít, ale nejprospěšnější je výživa obsahující mírné množství libového masa s vyváženým množstvím obilovin."
Také statistiky o životě dlouhověkých (výzkum se prováděl u 110 tisíc přestárlých lidí v bývalém Sovětském svazu, USA a Japonsku) dokazují, že většina z nich jedla pestrou stravu včetně masa a jen 9 procent jich bylo vegetariány. Nedávno se u nás psalo v novinách o babičce ze Zlína, která se ve zdraví dožila 102 let. Přitom jejím nejoblíbenějším jídlem je vepřový řízek a pitím domácí slivovička po ránu s lžičkou medu.
I já jsem ještě před několika lety pojídal maso téměř denně. Dodnes se olizuji při vzpomínce na živánskou pečeni ve Sliači, kam mne pozval spolužák (jeho otec kdysi připravoval živánskou pro Nikitu Chruščova při jeho návštěvě Slovenska) nebo maso z mladého jehněte pečené v tandiru - tádžické hliněné peci, stejně jako na kousek kachničky v pařížském paláci UNESCO, která byla jako dort. Vzpomínám také na kachnu plněnou jablky v jedné židovské rodině v Oděse i na vepřovou pečeni z domácího "ekologického" čuníka s bramborovým knedlíkem a dušeným zelím.
Odborníci z celého světa, včetně našeho Tomáše Husáka, však dokazují, že výskyt civilizačních chorob (infarkt myokardu, rakovina tlustého střeva, prsu a prostaty) stoupá úměrně spotřebě tuku, cholesterolu a živočišných bílkovin. Všechny druhy masa, i toho nejlibovějšího, obsahují cholesterol. Vepřové má kromě toho nejvíce tuku a proto je považováno za nejškodlivější. Až do roku 1990 se u nás oficiálně tvrdilo, že žádoucí spotřeba by měla být až 130 kg na obyvatele ročně. Dnes činí doporučená dávka ministerstva zdravotnictví České republiky 61 kg, ale i to je moc. Chceme-li si uchovat zdraví, musíme méně jíst. Kdyby příroda chtěla, aby se člověk tak přecpával, dala by mu dva žaludky a ne jeden. Navíc potrava je zkažená chemickými hnojivy. Jedovaté látky, které člověk vstřebává zejména s vepřovým masem, ničí mozek, srdce, orgány kolem tlustého střeva (hlavně slinivku břišní a játra). Proto ta zvýšená péče o játra v našem očistném programu. Cirhóza jater jen z 20 % pochází z nadměrného piti alkoholických nápojů, ostatní je z jídla.
Boj organizmu proti těmto jedovatým látkám nazýváme nemocí. Buď se jich tělo zbaví fyziologickou cestou (klystýry, projímadly, očistnými a dietními kůrami) nebo patologickým způsobem. Nejhorší cestou je jejich ukládání v organizmu, kde tyto toxiny tvoří tzv. depozita ve formě usazenin, bradavic, kostních výrůstků a dalších útvarů, které se rozhojňují celý život.
Pokud se těchto zásob otravných látek nezbavíte, dochází k degenerativním jevům a najednou vás překvapí vysoký krevní tlak, kameny, bolesti páteře, kloubů, srdce a hlavy. Díky jim dochází také ke stresům, napětí, úzkosti, depresím, které se místo očisty organizmu snažíme řešit dalšími léky. Neurózu si pěstujeme tak dlouho, až se stane chronickou.
Maso se sice uvádí jako nejdůležitější bílkovina neboli protein, ale z výše popsaných důvodů je zřejmé, že ho konzumujeme víc, než je zdrávo. Kromě toho se jedná o nejkoncentrovanější potravinu, s jejímž zpracováním má naše tělo největší práci. Je nejhůře stravitelná a nejméně využitá, protože část se znehodnotí během dlouhé doby, kterou prochází zažívacím traktem. Běžně sestavené jídlo trávíme v průměru 25 až 30 hodin. S výjimkou samotného ovoce. Maso, zejména je-li nesprávně kombinováno s jinou potravinou, prochází naším zažívacím ústrojím dvakrát déle! Organizmus pak vydává veškerou energii na trávení a vyměšování a nic mu nezůstane na ostatní důležité funkce, jako je vylučování jedovatých zplodin, odbourávání nadbytečných tuků a podobně.
Doporučení ke spotřebě bílkovin jsou značně nadhodnocena. Měsíčně by nám stačil asi 1 kg bílkovin. Přitom průměrná spotřeba masa (což není jediná bílkovina, kterou přijímáme) činí v České
~ 50 ~
republice přes 90 kg na obyvatele (včetně kojenců). Podle odpůrců masa je nutno skoncovat s pověrou, že maso je ideální zdroj bílkovin a že dodává sílu. Když např. Lendl, ještě jako světová tenisová jednička, ztrácel dech, přešel od bifteků na makaróny. Bílkovinou se totiž nezvýší síla ani energie, prakticky všechnu odčerpá dlouhé a složité trávení. Pokud počítáte se zvýšenou tělesnou aktivitou, musíte jíst více uhlovodanů. Ty tvoří skutečné pohonné látky. Např. brambory vám dodají velice rychle velké množství energie. Takže na talíři jsou důležité brambory, a ne maso. To jezte jen pro chuť.
Kromě toho bílkovina nevzniká v těle pojídáním bílkovin, ale tvoří se z aminokyselin obsažených v potravě. Tím, že sníte kus prasete nebo kuřete, jste ještě nesnědli bílkovinu. Ta lidská se zcela liší od živočišné. Tělo musí živočišnou bílkovinu nejdříve rozštěpit na aminokyseliny a pak ji teprve využít.
Nejdůležitější na potravě je její spalná hodnota a z ní pramenící energie pro tělo. Maso nemá téměř žádnou spalnou hodnotu! Pohonné látky se tvoří ze sacharidů (uhlovodanů, škrobů), ale maso téměř žádné nemá. Tuky sice zásobují tělo energií, ale to nejsou tuky z masa, ale z nadbytku sacharidů, které se uložily v těle.
Maso nemá význam ani pro činnost našeho tlustého střeva, protože v něm není téměř žádná vláknina. Proto také nejdéle leží v zažívacím traktu, zahnívá a produkuje jedy. Navíc aminokyseliny, tak nezbytné pro naši výživu, jsou téměř vždy v mase zničeny tepelným zpracováním. Jsou prakticky nepoužitelné a mění se v jedy. Abychom využili aminokyseliny z masa, museli bychom je jíst syrové jako šelmy. Ale tatarský biftek byl dávno zakázán pro svou nebezpečnost a jinak žádné syrové maso nejíme.
Při tepelné úpravě masa, ale i ostatní stravy se rozkládají tři ze čtyř struktur potravinových produktů; právě ty, které jsou nositely biologické energie. Zůstává jen mrtvá prvotní struktura - řetězce aminokyselin, kterým je znovu nutno dodal sluneční energii. Děláme to tak, že využíváme a zmenšujeme energii našich svalů a tím vytváříme podmínky pro snadná onemocnění. Při konzumaci vařené stravy vlastně promarňujeme to nejcennější - sluneční energii. Oslabujeme tak nejen svůj vlastní energetický potenciál ale i ~ 51 ~
ekologický potenciál celé planety (spotřebováváme mnohem víc, než je nezbytné).
Jak uvádí již zmiňovaná zpráva Světové zdravotnické organizace /WHO/, člověk byl většinu svého vývoje býložravec, či spíše plodožravec, konzument ovoce, a nemá žaludek uzpůsoben k trávení masa. Žaludek masožravců je jednoduchý kulový vak, který vylučuje 10 krát více kyseliny solné než žaludek nemasožravce. Šelma má třikrát delší střeva než tělo, ale lidské střevo je 12 krát delší než naše tělo proto, aby se v něm potrava mohla déle udržet a důkladně vstřebat. To mohu potvrdit z pozorování své fretky, která zhltne talířek syrového masa a už za velice krátkou dobu mi udělá někde v rohu "pentličku", pokud ji nestačím včas strčit do klece. Maso jí ve střevech nezahnívá.
Játra masožravce mohou přefiltrovat až 15 krát více kyseliny močové než játra lidská. Každé masité jídlo nebo bujón zanechává v krvi velká množství této kyseliny, která je nebezpečným jedem a příčinou řady nemocí. Proto jedna z nich, dna neboli podágra, je nazývána nemocí králů a diplomatů. Znal jsem několik velvyslanců, kteří už ve čtyřiceti měli "propálený kotel" a dnu v noze. Takže až uvidíte zase jednou vysokou společnost nebo, jak říkáme my anglofilové, high society, dlabat na nějaké recepci, nezáviďte, jejich radost nebude mít dlouhého trvání. Člověk nemá ptačí ferment - urekázu - který rozpouští krystalické sloučeniny kyseliny močové. Proto se musíme vyhýbat živočišné potravě překyselující náš organizmus a produkující kyselinu močovou. Nejvíce kyseliny močové se produkuje právě při masité stravě. V Orientu kdysi existoval trest smrti, kdy člověka krmili vařeným masem v neomezeném množství a ten za 28 až 30 dnů zcela jistě umíral.
Proč tedy jíme maso, když nám nic nedává a je škodlivé? Protože nám chutná a jsme na něj zvyklí. Navíc doba ledová donutila člověka přejít téměř výhradně na masitou stravu. Vznikla řada fermentačních nadstaveb k zneškodnění účinku masa. Doba ledová ustoupila, ale návyk na maso zůstal. Jeho užíváním docházelo k neustálému dráždění receptorů a došlo k chuťovým zvrácenostem. Maso se stalo matkou všech narkomanií.Kromě toho celých čtyřicet let socialistického budování nám vštěpovali, že jedním z měřítek našeho blahobytu je vysoká spotřeba masa. Československo skutečně dosáhlo ve spotřebě masa na hlavu jedno z prvních míst ve světě (a jedno z posledních míst pokud jde o zdravotní stav obyvatelstva). Maso bylo levné (právě na úkor výdajů ve zdravotnictví a ve školství) a o víkendech se pořádaly masové orgie. Maso se nekupovalo na plátky, jako na kapitalistickém západě, ale na kilogramy. To už skončilo, hlavně díky tržní regulaci.
U nás je největší problém v tom, že spotřeba masa je z 50 % kryta vepřovým, které má v průměru 20 % tuku (bůček přes 50 %). Tuky, jak je známo, jsou rostlinného a živočišného původu. Konzumací těch druhých dochází ke zdravotním potížím. Mezi tyto tuky patří i cholesterol, jehož přebytek působí kornatění tepen. Proto je nutné se vyvarovat pojídání tučného a uzeného masa (salám, šunka) a hlavně konzerv. To už je úplně "mrtvá" strava a navíc i velice nebezpečná, protože se v ní mohou vyskytnout různé jedy a plísně. Při kontrole vepřového masa bylo u 74 % vzorků prokázáno nadměrné množství plísňového jedu, tzv. ochratoxinu. A plíseň je podle mne (i podle pátera Ferdy) třetí zabiják lidského rodu.
Při "úspěšném" zátahu České obchodní inspekce v jediném městě (Českém Těšíně) bylo v mrazících boxech nalezeno 29 kg zaplísněných uzených kolen a krkovice, 32,5 kg zapáchajících zamrazených párků, 75 kg drůbežího masa v počínajícím rozkladu, 11 kg zapáchajících makrel, zaplísněný a zapáchající selský salám, 2 kg lisované vepřové hlavy v počáteční hnilobě, žluklé vepřové sádlo, 339 vajec bez označení původu. V jeden den a v jednom malém městě!
Co tedy jíst místo masa? Potřebné spektrum vysoce hodnotných aminokyselin se dá zajistit ovocem a zeleninou, obilnými kličky, jádry, ořechy, sójou a dalšími luštěninami a kvasnicemi, které naše tělo dokáže lehce přeměnit v potřebné bílkoviny. Například fazole jsou stejně energetické jako maso, kromě toho mají více vitamínu B1, minerálních látek a až dvakrát více bílkovin. Navíc při dlouhodobém dodržování principu oddělené stravy chuť na maso a všeobecně bílkoviny prudce klesá a roste chuť na uhlovodany (cukry, škroby).Pokud se bez masa nemůžete obejít, snažte se jíst více drůbeže. Takové krůtí řízky v těstíčku s česnekem zalité žampiónovou omáčkou jistě předčí vepřový řízek. Také králík na zelenině je vynikající a mnohem zdravější než bůček (obsahuje jen 5 % tuku). Navíc můžete nakupovat z malých chovů, kde bývá zcela jiné zacházení se zvířaty. Cesta na jatka je pro každé zvíře šokem. Jeho tělo ve strachu vylučuje stresové hormony a toxické látky, které se dostávají do masa. Tyto látky při velkém konzumováni masných výrobků mohou způsobit v lidském těle výrazné změny, zejména v psychice. Výsledkem je vysoká podrážděnost a agresivita.
Podle pátera Ferdy může být příčinou oparu konzumace hovězího masa nebo i hovězí polévky z masa od dobytka, který měl již před porážkou rozběhnutý herpes.
Dnes se všude propagují sojové výrobky: klíčky, mléko, olej, sýr, mouka, sojové "maso" do guláše i na řízky. Všude se píše o zázračné sóje. Jistě sója je určitě užitečná, jako každá luštěnina, v přiměřeném množství, zejména pro diabetiky. Nic se však nesmí přehánět.
Nejlepší maso je rybí. Měli bychom ho jíst alespoň 2x týdně, zejména po nemoci a při velké fyzické zátěži. Tajemství japonské výkonnosti je podle výzkumů v tom, že Japonci snědí 75 kg ryb na osobu a rok. Trpí také 11 krát (!) méně srdečními a cévními chorobami než Češi. Kromě toho dnes existuje i velký výběr různých mořských "potvůrek", které jsou velice chutné a zdravé. Dodnes vzpomínám, jak mne ruští námořníci hostili půlmetrovými rudými kraby a vynikajícím způsobem upravenými chobotnicemi. Chce to jen trochu vynalézavosti. Mít v pořádku srdce se jistě vyplatí. A dary moře jsou hlavně na srdce!
A ještě závěrem: těhotné a kojící ženy by neměly jíst maso, mléčné výrobky, luštěniny, kaše, prostě nic, co ve střevech zahnívá, protože vznikající jedy se přenášejí do tkání plodu a kojence. Do jednoho roku by matky měly povinně krmit dítě mateřským mlékem a od 6 měsíců, ale i dříve, dávat dětem ovocné a zeleninové šťávy: mrkvovou, pomerančovou, jablečnou, později meruňkovou, hroznovou, citrónovou, rajskou, granátovou. Po roce může dítě jíst celé plody. Ani ono by nemělo jíst maso a mléčné kaše.Brána Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely

5. srpna 2012 v 9:16 Skutečný mír je uvnitř

Brána Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely
Uveřejnil(a) Lenka
Pátek, 03 Srpen 2012 17:18
Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

Drazí přátelé, jsem Marie Magdaléna. Znáte mě, má osoba a tvář se stala součástí vaší historie a tak došlo k jejímu zkreslení a zkažení. Vy však můj původ znáte, protože žijeme ze stejného zdroje - onoho prostoru v srdci, Domova duše.
Byli jste poháněni stejnou touhou, která mě ovládala během mého života na Zemi. Touha, dychtění po pravdě, po tom, co je skutečné, po podstatě.Touha žít z vaší duše, z inspirace, z jádra - to je to, na čem vám záleží.

Žít tímto způsobem může způsobovat bolest. Přivádí vás to k vašim nejtemnějším částem, protože žít z vnitřního jádra znamená, že musí být vše spatřeno. Světlo musí svítit na vše, tudíž se můžete stát jedním a úplným. Mnoho lidí se věnuje boji se sebou a vidět to je bolestivé. Lidé často žijí představami, obrazy a zidealizovanými soubory pravidel, jak být úspěšnou lidskou bytostí, která je ve světě uznávána a respektována.Pak než se nadějete, jste unášeni názory a požadavky hlavního proudu společnosti.Cítíte, že se musíte přizpůsobit jejímu způsobu myšlení, abyste byli atraktivní a dobří v očích světa.To vás odvádí od vašeho vnitřního jádra a tímto způsobem se sebou ztrácíte spojení. Stále je tu však hlas, který říká: "Běž dovnitř, objev, kdo jsi." V takto otevřeném prostoru bez jakýchkoli hodnocení můžete objevit, kdo jste: světlé i temné stránky a vše, čím jste prošli: své pocity, emoce a reakce.

Milovat sám sebe znamená otevřít se tomuto prostoru uvnitř, být sám se sebou a pozorovat, co tam je. Přesto přichází onen hlas z vnějšku, až příliš často hlas strachu, který říká:"Buď dobrý, buď poslušný a přizpůsob se normám. Neprojevuj se v očích druhých lidí odlišně nebo divně." Vy tak znovu ztrácíte otevřený prostor a vnitřní dialog se sebou samými. Nutíte se do okovů, soudíte podle standardů vnějšího světa, společnosti, a když tak činíte, ubližujete sami sobě. Tak jste často zmítání mezi žádostmi světa, jež jsou často hlasem strachu, a pláčem duše, který by vás vedl dovnitř, do jádra toho, kým jste. Jak se můžete vypořádat s tímto bojem, s tímto přetahováním mezi vnitřním a vnějším, mezi jádrem a vnějškem?

Naslouchejte hlasu svého srdce. Vyberte si.Vyberete si cestu, po jaké chcete v tomto životě jít. Rozhodněte se pro ni celou svou intenzitou, bezpodmínečně! Ponořte se do hlubin, kde vítězí skutečná láska.Vězte však, že v tomto hlubokém prostoru neexistuje žádné dno a můžete to pociťovat jako skok do propasti, do prázdnoty. Nebudete již více podporováni souhlasem, pochvalou a uznáním druhých, budete stát samostatně.

Pociťte na chvíli tento ohromný prostor ve středu svého srdce, kde neexistuje žádné hodnocení a zidealizované obrazy toho, kam byste měli jít. Přítomno je pouhé Bytí, čisté Bytí.Dokážete ustát tolik svobody nebo byste raději zůstali na vodítku norem a hodnot, které stanovují druzí?Dokážete se potopit do hlubin? Umíte skutečně žít?

Život vás vyzývá, abyste skočili do neznáma, a to je děsivé. Avšak omezit se na úzkou cestu toho známého a nežít život naplno, je horší. Tak se pak stáváte otroky vnějších podnětů, ztrácíte "sebe" a nejste již šťastní. Nalezení skutečného uspokojení v životě může přijít pouze s tím, když následujete proud svého srdce.Váš tlukot srdce, který je ve vesmíru jedinečný, zná cestu sám. A někdy, když se ztratíte, je třeba projít temným obdobím, aby vás vrátilo zase zpět k sobě a pomohlo vám vzpomenout si, kým v nejhlubším jádru jste. Všechny vnější jistoty odpadnou a jelikož jste žili podle vnějších norem a ideálů, máte pocit, že je vše ztraceno, že jste se propadli do hluboké, černé díry - a to se zdá hrozivé! Nazývá se to "Temná Noc Duše",přesto je jen průchodem.Dovádí vás to k Bráně, k té, která otevírá onen svět. Která otevírá něco většího, výhled, který si vaše obvyklé vidění, podmíněné strachem a starými myšlenkami, nemůže představit.

Představte si, že jste v temném tunelu.Nevidíte dokonce ani stěny tunelu a cítíte se obklopeni prázdnotou. Na prázdnotě není nic špatného.Prázdnota ve své podstatě není ani zlá ani špatná, je to absolutní otevřenost bez jakýchkoli předsudků či očekávání, na které by byla odkázána.Přesto ve vás prázdnota vyvolává strach, jako by vás ničila. To,co prázdnota skutečně ničí, jsou staré identity, které jste pokládaly za svou součást. Vězte však, žeto, kým skutečně jste, nemůže být zničeno, to nemůže zmizet. To je věčné a neomezené právě tak jako prostor ve vašem srdci,o kterém jsem hovořila předtím. Onen prostor je tam - pořád. Představte si, že přijímáte prázdnotu a nedostatek jistot a zároveň cítíte svou sílu a nezávislost. Pak už nejste připoutáni k tomuto světu, jste svobodní do hloubi svého bytí!

Nadále si představujte, jak procházíte temným tunelem a náhle se před vámi zjeví Brána.Pozorujte, co s vámi tento obraz udělá: bojíte se Brány nebo jí chcete projít? Jsou dveře těžké a zavřené nebo jsou pootevřené a prosvítá jimi Světlo z druhé strany? Jen ho přijměte, nemusíte dělat vůbec nic. Představte si nyní, jak stojíte před touto Branou a dáváte ruku proti ní. Dovolte energii Brány, aby vámi proudila.Brána je hranicí, za kterou leží nové, to, co vám chce vaše duše ukázat, jakmile budete připraveni.Tím, že umístíte svou ruku na Bránu se seznamujete s novým a s tím, co chce proudit do vašeho života - v rytmu, který vám vyhovuje.Vnímejte, jestli to můžete přijmout. Jestli můžete přijmout energii nového, energii Domova a své duše. Nechte ji proudit vaší dlaní a celým svým tělem tak, jak je vám příjemné - ne příliš málo a ne příliš moc. Energie proudí kolem a skrze vaší hlavu, ramena a srdce, a jde dokonce hlouběji: do vašeho břicha, do pánve, kostrče a přes vaše nohy do chodidel. Buďte si vědomi toho, že pokud jste v Temné Noci Duše, něco nové vás za touto Bránou čeká, ačkoli to stále nedokážete vidět nynějšíma očima. S novýma očima uvidíte onu realitu na druhé straně Brány a vyvinete tyto nové oči tím, že necháte odejít starý způsob života. Když se již nebudete pevně držet jistot a přetrvávajících vzorců, na kterých jste předtím lpěli.

Jak poznáte, že jste připraveni propustit staré?Často je to prostřednictvím pocitů rozladěnosti, hněvu, nespokojenosti nebo zoufalství a beznaděje, které naznačují, že již nechcete věci tak, jak jsou. Můžete pak uvažovat: "Už tu nechci být. Nechci žít na Zemi", ale to, co ve skutečnosti říkáte je: "Nechci už starý způsob. Nechci věci tak, jak jsou." Nicméně vaše mysl, formována tak, jako v minulosti, si nemusí ještě představit, že existují jiné cesty, a proto se Temná Noc Duše stává zoufalou a intenzivní. Jak odpadává staré a nové ještě nepřichází, jste na hranici a tento temný tunel vás nutí si vybrat. Buď pokračujete v následování hlasu svého srdce a zůstáváte sami sobě věrní nebo ustoupíte zpět k hlasům z vnějšku: hlasům strachu, známého a minulého.Snažně vás prosím: pokud nyní ve svém životě prožíváte Temnou Noc Duše, zůstaňte s ní, pokračujte dovnitř a pociťte, co tam je. Pokud je tam strach, nejistota, smutek nebo zoufalství, nesuďte je, zůstaňte s nimi a neodcházejte od nich.

Vaše Světlo je silnější než všechny tyto emoce, které nejsou koncovým bodem, nýbrž zastávkou na cestě. Vnímejte v dálce Bránu, která tam již je! Spojte se s energií nového za pomocí této Brány. Jednoho dne se dveře Brány široce otevřou a uvidíte je před sebou.Možná je to příliš, cítit to vše teď. Pozorujte to však na chvíli z dálky.Jaké to bude, až se Brána široce otevře a vy jí projdete? Co vás tam čeká? Jaké pocity to ve vás vyvolává? Nemusíte ještě jít za tuto Bránu, vše přijde ve správný čas. Pociťte však její příslib: krásu Světla, požitek, radost a úlevu toho, že tam jste. Pociťte klid zdejšího života a radujte se, neboť tato cesta, po které nyní putujete - ta, která je jako temná noc, jež oživuje váš strach, tam vede!

Udržujte tento pohled před svýma očima a vaše cesta bude jednodušší. Držím vás za ruku, pociťte mou přítomnost. Pokaždé, když se Brána otevírá, činí nás to šťastné a cítíme se s vámi všemi hluboce spojeni. My všichni jsme navzájem propojeni a každý jeden krok, který jednotlivec vykoná, v sobě přináší něco z nás všech vůči Celku.

Marie Magdaléna

© Pamela Kribbe 2012
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz


Láska je klíčem k životu. A ty chováš tento klíč ve svém nitru.

5. srpna 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Tvé kladné, tvořivé, milující myšlenky mají ohromnou sílu, daleko větší, než si uvědomuješ, protože myšlenky jsou druhem energie. Proto zapuď všechny záporné myšlenky. Vždy se dívej na světlou stránku života, protože čím více radosti a lásky vyzařuješ, tím více radosti a lásky přivoláváš k sobě. Miluj všechny duše kolem sebe, protože zjistíš, že každý nakonec na lásku reaguje láskou. Děti a zvířata reagují okamžitě, protože nemají žádné vnitřní překážky, které by musely překonávat. Proud lásky vycítí instinktivně, protože nikoho nepodezírají ze špatných motivů a úmyslů; lásku prostě přijmou a radostně ji opětují. Zatímco dospělí jsou; většinou podezíraví a domnívají se, že i k lásce musí existovat nějaký skrytý motiv. Nikdy nepřipusť, aby jakékoliv tvé podezření zatvrdilo vůči někomu tvé srdce. Jsou-li tvé motivy čisté a ryzí, ať láska plyne plnou silou, dokud všechny překážky nebudou překonány. Láska je klíčem k životu. A ty chováš tento klíč ve svém nitru.

SVĚTELNÝ OBAL

4. srpna 2012 v 16:46 Jednoduchost životaSVĚTELNÝ OBAL

Pokud se necítíme příjemně a v bezpečí, můžeme si představit kolem nás světlený obal (vajíčko) jakékoliv barvy.

Universální je bílé světlo. Je mocné, silné, ochranné. Ale každá z barev v sobě nese specifickou energii. Podle intuice je možné použít i více obalů:

Safírově modrý je proti infekcím, virům, bakteriím. Společně s fialovým pomáhá duchovnímu napojení, zvýšení vibrací a pozvednutí se nad problémy.

Fialovo-červený pak chrání proti nízkým bytostem, odpuzuje všechny druhy nízké energie.

Růžový proti negativním vlivům, magii, chrání naše srdíčko. Chrání před negativními lidmi, kteří jsou, až posedlí svými problémy. Šíří vibraci lásky a milující energii do prostoru, k lidem i do našeho nitra.

Zelený pro posílení, regeneraci. Léčí a harmonizuje nerovnováhu fyzického těla.

Žlutý, oranžový pro pozitivní náladu a zároveň i pročištění.

Vždy nám je příjemná v představě ta barva a její odstín, který právě nejvíc potřebujeme.

Takto můžeme chránit i své blízké, domov, auto apod.

Uvědomění toho, co prožíváme, proč a před čím se vlastně potřebujeme chránit (před jakou emocí v nás) je jednou z nejúžasnějších ochran.

Uvědomění je už samo o sobě léčivé. Dovolme si prožívat emoce tady a teď, jaké je máme. Ať už nás zraní, rozčílí kdokoliv nebo jakákoliv událost, je podstatné přestat řešit "toho člověka" "tu událost", úplně se od toho oprosit a soustředit se jen na sebe a emoci, kterou nyní cítíme. A jak se vlastně cítíme, pokud tuto emoci máme? (Cítím se tak poprvé v životě nebo jsem se tak už tolikrát cítil?). Tím se vědomě přeladíme od situace, která nás nyní trápí k pochopení, že se jen stále opakuje, že skutečná příčina je jinde......to je důležitý krok na cestě k pozitivním změnám.

(Zdroj: http://jedinecnoucestou.webnode.cz/)

Féwa 4. 8. 2012 - Holubica mieru - jej dúhovou nirvánou

4. srpna 2012 v 15:46 Aktuální novinky

Féwa

Féwa 4.8.2012
Napsal uživatel Amia
Sobota, 04 Srpen 2012 09:25
Féwa 3. 8. 2012

Pôvodne som chcela napísať plné znenie dnešných informácií, ale napokon som sa rozhodla len pre ich záver. Nosnou informáciou je, že sa dnes ukotvila tretia energetická vlna lásky vysokofrekvenčných sfér, otvárajúca človeku ďalšie spirituálne dary. Dnes v noci môžeme očakávať vír nových silných energií. Súčasne bola do dnešného dňa možnosť pochopiť všetko doposiaľ nepochopené a taktiež sa touto vlnou aktivuje dovolenie transpersonálnym sféram vstúpiť na Zem.

.....Vy, svetelní učitelia. Vy, dúhoví majstri sa teraz v tichosti a svojím tichom vytvorenom "zabudnutí" sústreďujete na zmenu, ktorá prichádza. Kedy vysoké vlny lásky zaplavia Zem. Mnohým to znie ako klišé. Po nespočetných vzostupoch a pokleskoch kolektívneho vedomia, ktorými sa predieralo na svet. Sledujúc záznamy svojej duše.

Je to záznam o pravde. O čase, kedy na Zem vstúpila noha nie bojovníka, ale belavou farbou dúhy obalená láska. Aby učila i poučila, napomohla rozkvetu ľudského vedomia. Ich oktáva. Posvätných majstrov, sústreďujúcich svoj pohľad na ľudskú Zem. Spomienkou na svetelnú budúcnosť - minulosťou človeka. Ich dúhovou sférou.

S láskou Féwa

Féwa 4. 8. 2012 - Holubica mieru - jej dúhovou nirvánou

Je čas si spomenúť, kto pri Vás neustále stál v období Vášho evolučného rastu. Vzhliadnuť k nebeským výšinám a zrakom preniknúť ku hviezdam, či planétam - spolupodieľajúcim sa na ľudskej existencii. Jej tvorivosti. Je čas sa rozpomenúť bez obáv a strachu na svetelnú vysokofrekvenčnú sféru územia Vašich bývalých životov. S nádejou v očiach, upriamujúcich pozornosť na oblohu. S láskou v srdci, s jeho dominantnou stredobodou sférou všetkých frekvencií. S úsmevom, ľahkosťou a pocitom šťastia. Ako dieťa, ktoré najprv s bezradnosťou v očiach hľadá svojich rodičov a nakoniec ich predsa len nájde.

Je čas si uvedomiť, že láska je globálnou súčasťou všetkých systémov. I keď mnohí jej farebnú dúhu nevidíte. Vaše vnímanie je iné aké by malo byť. Neustále zahľadené len na svoju trojdimenzionálnu vibráciu. A pritom je toľko ďalších frekvencií okolo Vás. Ste ako rozhlasový prijímač, ktorý voľbou svojho vedomia ladí vybranú frekvenčnú vlnu, alebo jej sieť. Jej rezonančný tónus. Len niektorí z Vás sa snažia mať oči a srdce viac doširoka otvorené a preniknúť do vyšších sfér. Ladiac ich melódiu, logaritmus svetla - svojou láskou. Pochopením jej pravidiel.

Milovaní, je čas zázrakov. Na bezoblačnom nebi, či mrakmi obsypanom - a súčasne vo Vašom vedomí. Vy sami ste aktivátorom a rovnako aj anténou prijímajúcou všetky signály časopriestoru. Zo sfér vedomia z ktorých individuálne pochádzate. Či už ste si tejto skutočnosti vedomí, alebo nie. Vôbec nie je podstatné, ktorú sféru na Zemi zastupujete. Ste jednotné semeno univerzálnej existencie. V niekom ešte drieme - v druhom už je zobudené. Každý jeden z Vás je dôležitý a tvorí jednotný vedomý reťazec. Vy všetci jednotlivci - zastupujúci rôzne frekvencie - ste prišli na planétu Zem, aby ste jej opäť pomohli zobudiť a ukotviť lásku. Slovom....milujem.

Mnohí z Vás sa radšej ako na nebo pozerajú na Zem. Vnímajúc zákonitosti hmotných možností , bez ohľadu na inú realitu. Neuvedomujúc si, že tam hore, odkiaľ prilieta nová energetická vlna je mnoho ďalšieho nepoznaného. Tak veľmi podobného človeku a túžiaceho ho znovu objať. Pripomenúť mu, že je opäť čas návratov na Zem. Že všade okolo Vás prúdi život svojou voľnou energiou. Nielen na pozemských pláňach, v dedinách, v mestách, pod vodnou hladinou.....ale i tam, kde sa dostanú len krídla vtáka. I tam víri láska jej magnetickou špirálou. Posielajúcou Vám do srdca posolstvo, že sa opäť otvára jej cesta k Vám. Aby svojou vedomou sférou prispela k ľudskej prosperite. Vniesla odvahu do všetkých zmien, ktoré budú na Zemi prebiehať. Vysvetlila, že každý človek v sebe nesie svoj harmonogram pochopenia i šťastia. Zmes schopností, ktoré sa opäť budia k životu. Sledujúc expanziu ďalších vibrácií, ktoré ľudského jedinca povznesú vyššie.

Prítomnosť je budúcnosťou - minulosťou krúžiacou nad Zemou, pričom svetlo ju neustále aktivuje. Jeho gradujúcou frekvenciou, prinášajúcou nový pohľad na svet. Novým rozmerom vedomia. Tým, kým v danom prítomnom okamihu ste - vybrali ste si sami. Či už hrubohmnotným stupňom vedomia, ktoré práve teraz, v tomto živote odmieta posunúť sa ďalej. Alebo naopak - už túžite ....a s dovolením vlastného vedomia smiete "cestovať" frekvenčne vyššie. Ste expandujúcou esenciou existencie, neustále sa snažiacou osobným hľadaním udržiavať svoj balance, hľadajúc opäť svoj stred. Bezpolaritnou syntézou. Aby ste uskutočnili po hmotne prežívanom čase svoj skok do vyššej vedomej frekvencie, ktorú v podstate veľmi dobre poznáte. Vrátili sa k liečeniu, ku schopnosti vidieť rozšíreným vedomím aj iné sfér - . doposiaľ pre Vás nevidené. A učiť sa ich opäť spoznávať. Návratom k mnohým vedomým dannostiam, ktoré boli Vami tak dlho zabudnuté. Vyliečiť sa zo všetkých chorôb, ktoré tým pádom prestanú existovať. Cestovať časom a priestorom - jeho objektívnou realitou. Kresliť technické záznamy Vám doposiaľ neznámych svetov, ktorých dary zdroja v sebe nesiete. Do poslednej bodky, či čiastočky - maximálne využitej voľnej energie. Neustále prúdiacej v každej sfére. Podporujúcej Vaše tvorivé vedomie.

Bez vynútenej povinnosti človeka - platiť finančným systémom Zeme vymyslené sumy. Za dovolenie žiť na svojej vlastnej planéte, ktorá bola človeku darovaná iným, vyšším, princípom. Princípom najvyšších univerzálnych energií stvorenia lásky. Zem nie je individuálne parcelovaným majetkom vybraných jedincov ľudskej spoločnosti, ale rovnakým dielom - mierou - jednotným ľudským vlastníctvom.

Nemôžete sa spoliehať na druhých, že Vás zachránia, že za Vás niečo vymyslia, čo Vás zbaví negatívnej závislosti. Je potrebné vykročiť spoločne - a súčasne v zmysle individuálna. V rámci konkrétnych schopností ľudskej tvorivosti. A tým spôsobom sa podieľať svojím vlastným tvorením na evolúcii. Jej prichádzajúcim novým stupňom vedomia. Rovnakou mierou svojich tvorivých síl.

Tá životodárna rieka ľudskej hojnosti je nielen všade vôkol Vás, ale tečie i vo Vás. Preteká Vami jej gradujúci čas. Kĺbiaci každú doterajšiu skúsenosť i snahu človeka - jedným spoločným ústím - do mora kozmického vedomia. Do mora všetkých darov, ktoré človek kedysi dostal. Ako vrodené tele-schopnosti - vo voľnej energii priestoru a času svojej prítomnosťou vybranej existencie. Ste v ústí mora nad ktorým letí biely vták.

S láskou Féwa


Zlaté Světlo 2012

4. srpna 2012 v 14:43 Vývoj vědomí bytostí


Zlaté Světlo 2012
Uveřejnil(a) Lenka
Čtvrtek, 02 Srpen 2012 21:37
Marie Magdalena prostřednictvím Pamely
Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

Drazí, milovaní přátelé, já jsem Máří Magdaléna, vaše sestra. Jsem tu s vroucím srdcem. Jak tu spolu opět sedíme, cítím pro mě tak známé spojení s realitou Země. Tak často jsme spolu sedávali v kruhu stejně smýšlejících přátel a ladili se na přítomnost a budoucnost. Během všech našich životů to pro nás byl zas a znovu zdroj podpory a povzbuzení, jak vzájemně rozpoznat stejnou touhu, stejnou žízeň po svobodě a radosti a stejnou touhu po opravdovém spojení.

Jsme tu společně na prahu nové doby a vy jste uprostřed významné změny.Energie novátorství, která nyní protéká Zemí je jako velká vlna, která omývá celé pole lidských myšlenek, činů a pocitů. Ve skutečnosti je to obrovská vlna oslňujícího Světla, která se šíří vaší dimenzí a která vás volá a probouzí. Může vás také někdy vylekat, neboť tato vlna nové energie přivádí vše ve vašem životě do chaosu. Zdá se, jako by nic nezůstalo při starém: práce, vztahy, živobytí a váš každodenní život - vše se zdá být v nepořádku. Proč se tak stalo? Co se to děje?

V této době jste vyzýváni, abyste se přihlásili a ujasnili si, co jste a nejste vy.A tím "vy" nemyslím vaši pozemskou osobnost, která je formována vnějšími vlivy: vašimi geny (které taktéž přichází z vnějšku), rodiči, výchovou, společností, vzděláním, atd. Není to tato osobnost, kterou oslovuji, když říkám "vy", je to hlubší podstata, kterou jste.Je to ono "vy", které je nezávislé na tomto světě a nezávislé na předsudcích a normách přijatých od společnosti. Je nezávislé i na těle, které obýváte a jehož reakce jsou taktéž ovlivněny vnějšími stimuly.Opět sestupte do svého vnitřního jádra a vzpomeňte si na to, kým jste!Jste věčným vědomím, které dává a udržuje život vašeho těla a které zde dočasně získává pozemské zkušenosti.Toto vědomím, kterým do největší hloubky jste, je plné života! Je tvořivé, zářivé, dobrodružné a zároveň hluboce ví - je zakořeněno v Bytí.

Toto vědomí, kterým jste, není abstraktním zákonem. Není to Bůh, který žije daleko mimo vás, ale živoucí a zřetelné vědomí -vy sami jste Jím!Cítíte, jak vámi toto vědomí protéká v okamžiku, kdy jste si nejvíce vědomi toho, kým jste, když víte, co vám přináší radost, když jste dojati tím, co chcete a také, když cítíte, co nechcete. Tato základní schopnost rozlišovat a být schopen říct ano nebo ne tomu, co cítíte anebo necítíte jako dobré, vás udržuje ve spojení s tím, kým doopravdy jste - s vaší duší a věčným Bytím.V tuto chvíli je toto Bytí vyzýváno, aby zaujalo ústřední místo ve vašem životě a rozhodlo o tom, co vám patří a co vám nepatří.

Život vás nyní vybízí, abyste se vydali na cestu nového, na vlnu nové energie, která v této chvíli proniká zemskou atmosférou.
Na toto pozvání můžete reagovat dvěma způsoby: můžete jít s proudem tohoto toku nové energie nebo mu odporovat. Pakliže se spolehnete na tento proud a dovolíte si být unášeni jeho silou, dostanete "křídla" a budete poháněni jeho dynamikou. Dělat to může být děsivé, protože musíte propustit staré - ale zároveň je to vzrušující a osvobozující!

Můžete jít také proti tomuto současnému proudu, obávat se toho, co nového se chystá přinést a bát se propustit zjevné bezpečí starého. Když se tak děje, dáte se do boje proti silám, které chtějí změnit váš život zevnitř. Tento vzdor a odpor je forma boje apokud vzdorujete takto silnému proudu, dojde k jistému druhu utonutí.Věci vás pak mohou začít uvnitř a kolem vás dusit a tížit. Chybí ve vašem životě pevné ukotvení, neboť nedůvěřujete těmto ohromným silám, které chtějí váš život vést.

Je vždy možné vrátit se a říci tomuto proudu "ano".
V okamžiku, kdy se vzdáte a pustíte se, můžete znovu prožívat, že jste neseni, že v tomto proudu je smysl a to vás přivede na místo, které je krásné a příjemné. Je důležité být si vědomi toho, že když protestujete, jste stále krmeni hrozivými obrazy minulosti.Existují obrazy, které považujete za tak posvátné, že vás ani nenapadne, že jsou ve skutečnosti hlasem strachu. Může se tudíž stát, že jste tak zaneprázdněni vzdorem, že si neuvědomíte, že stojíte proti něčemu dobrému, co se chce ve vašem životě ukázat.Domníváte se, že ulpívat na starém bez toho, aniž byste viděli strach a seznámili se s ním, je správná cesta. Zvykli jste si na žití ze strachu, když jste vyrůstali v ustrašené společnosti.

Dnes vás zvu prostřednictvím jednoduchého experimentu, abyste přezkoumali, do jaké míry jste zabředli ve starých zvycích strachu a jak odoláváte tomu, co chce proudit vašim životem. Abyste mohli učinit tento myšlenkový experiment, musím nejprve říci něco víc o novém světě, na jehož prahu stojíte. Představte si před sebou realitu nové Země jako Zlaté Světlo. Nebudeme popisovat fyzické detaily tohoto světa, ale spojíme se s ním na energetické úrovni, abychom jeho realitu pocítili. Myslete na své sny, na své vize nového, na milující realitu na Zemi podporovanou spojením ze srdce. Pohleďte na Zlaté Světlo, jak vyzařuje z této reality a kontaktujte se s tímto Světlem. Pozorujte, zda můžete pustit toto Zlaté Světlo do svého těla. Pociťte, jak je jemné a zároveň i milující a mocné. Toto Zlaté Světlo spojuje. Ničemu nevzdoruje. Říká "Ano" všemu, a proto může pronikat vším, jak temnými, tak světlými oblastmi.

Je to Světlo Lásky. Je to Světlo alchymie, která transformuje Temnotu (olovo) ve Světlo (zlato).Ve Zlatém Světle má vše smysl a hodnotu - neexistuje zde boj mezi Světlem a Temnotou. Pociťte sílu tohoto Zlatého Světla.Je to zrození Kristovského vědomí ve vás všech.Když ztělesňujete toto Světlo, nemusíte se odtahovat od temnoty a tíhy, můžete být zcela přítomni v pozemském světě. Můžete být tím, kým jste uprostřed chaosu kolabujícího starého systému, který právě nyní nastává ve světě kolem vás. Nemusíte nikam chodit, jen si udržte toto Zlaté Světlo v sobě. Je to Světlo nového světa, světlo vaší duše. Nemusíte se světu vyhýbat.Jediná věc, která se od vás žádá, je udržet si víru v toto Zlaté Světlo.Uvědomte si ho v sobě, je tiché, klidné a sebevědomé. Pociťte sílu této energie, která vás nese a podporuje. Pociťte, jak se zarývá do vašich chodidel, má substanci. Pociťte, jak toto Zlaté Světlo proudí vašimi chodidly do Země a zapaluje všude semínka Světla.

Pociťte nyní znovu přítomnost tohoto Zlaté Světla uvnitř vás a pozorujte, kde se vás energie starého drží. Pohleďte zvláště na oblast svého srdce a spodních energetických center: na váš žaludek, pupík a kostrč. Jsou zde provazy energií, které vás drží zpět a spojují vás stále se starou zemí, která je ovládána strachem, hodnocením a bojem? Klidně to pozorujte a ptejte se sami sebe,"Kde stále vězím na starém?" "Ukaž mi to přímo a jasně, protože si to chci plně uvědomit."Ve chvíli, kdy se staré objeví a vy vidíte provazy, které vás s tím svazují, pociťte energii, kterou obsahují. Co je to, co vás stále spoutává se starým - je to strach nebo nejistota? Je to pocit méněcennosti, který se neodvažujete propustit, i když víte, že vám již nepatří? Co je to, co vás potlačuje a udržuje stranou od zaměření pozornosti na to, co vás činí ohromnými?

Podívejte se pozorně na to, co vás nejvíc ochromí nebo zastaví.
Možná vidíte dítě, které ztělesňuje tuto energii: vystrašené dítě, nejisté dítě, potlačené dítě nebo dítě agresivní. Buďte si prosím skutečně vědomi emocionální dynamiky a pochopte to. Tím snadnější pro vás bude nechat to odejít. Neexistuje nic tak osvobozujícího jako vidět jasně to, kým jste.I když může být skličující uvědomit si, jak stále tu a tam vězíte ve starém, přesto je vždy lepší mít tuto studnici ve svém zorném poli, než potlačovat strach a nechtít ho spatřit. Zlaté Světlo nikdy neodmítá. Nechejte vše v sobě, co se stále obává nebo vzdoruje novému, aby se zjevilo v denním světle - je to cenné a má to smysl. Pokud si jasně uvědomujete pouta se starým a cítíte, jaké to je, pak do této oblasti necháváte proudit Zlaté Světlo. Nesnažte se zpřetrhat provazy s minulostí. Jen jim umožněte, aby jimi pronikalo Zlaté Světlo, které je vřelé i plné pochopení.

Nebojujete se svým strachem, nejistotou a závislostí na starém. Obklopte je Zlatým Světlem, empatií a soucitem.
Není nutné proti tomu bojovat. Boj to ještě zhoršuje, protože vyvolává vzdor v částech vás, které ještě nejsou ochotné či schopné spojit se s novým. Dovolte lásce, aby tyto části roztála a utišila.Pokud řeknete vyděšeným a nejistým částem sebe sama, že jsou vítány takové, jaké jsou, začnou se uvolňovat a měnit.Udržujte všechny své vyděšené a vzdorovité části a nepopírejte je. Řekněte jim, že je milujete a že půjdete vpřed spolu s nimi. Ty části, které jsou stále vystrašené nebo vzdorovité, obsahují ohromnou sílu a vy ji nechcete ztratit! Vy chcete tuto energii transformovat a to se může stát jedině prostřednictvím lásky. Nyní dovolte vnitřnímu dítěti, aby k vám přistoupilo. To dítě, které nejjasněji zrcadlí vzdor, strach a nedůvěru v sebe sama. Přijměte toto dítě ve svém srdci, obklopte ho Zlatým Světlem a řekněte mu, jak jste rádi, že jste ho našli. Nyní, když je s vámi ho můžete vzít "pod svá křídla" a postarat se o něj, aby již nebylo více předmětem popudů a popichování zvenčí, jež podporují strach.

Nyní vás chci vzít k nadcházejícímu roku, roku 2012. Jsme v posledním měsíci roku 2011 a zima je přirozeným časem přeměny. Časem obrácení se dovnitř a příprav na nové. Bylo řečeno mnohé o tom, co rok 2012 přinese. Ráda bych vás vyzvala k tomu, abyste zcela propustili vše, co jste o roku "2012" slyšeli nebo četli. Tohle jsou taktéž vnější ponoukání. Raději bych, abyste si dovolili pocítit, co znamená pro vás, ne pro svět. Spatřete světlo nebo barvu zobrazující tento rok a pociťte tuto energii, jeho možnosti.Klaďte roku 2012 otázky: "co je pro mě tento rok nejvyšším potenciálem a jak tento potenciál mohu realizovat?" "Co je pro mě důležité vědět a konat?"

Představte si velmi vysokou vlnu na moři a to, že sedíte na vrcholu na jejím hřebeni.Být nesen touto vlnou je nádherné a vzrušující. Dovolte si pocítit uvnitř, když vás nese, protože být na vrcholu této vlny znamená, že jste v proudu svých nejvyšších možností a umožňujete tomuto proudu života, aby vás vzal, kam si přeje. Co se chce, abyste se vzdali tomuto pohybu a jak mu můžete říct "ano"? Dovolte pocitu, který máte na vrcholu vlny jednat za vás. Na vrcholu této vlny žijete v Pravdě a tím, že se vracíte do tohoto pocitu, se můžete naladit na to, co vám příští rok přinese. Vždy věřte svým vlastním vnitřním signálům.Co je u vás podporováno vnějším světem jako "informace", například ve formě předpovědí a očekávání konců světa, není nutně založeno na jasném myšlení nebo cítění. Existují poslové, kteří mluví ze strachu, z potřeby po senzacechtivosti a dramatu a jejich zprávy vás mohou mást. Stejně tak však existují zprávy Světla, které rozdávají mír a klid. Rozlišujte na základě toho, co cítíte. Mám z toho dobrý nebo špatný pocit? Vy jste kotvou.

Na závěr bych ráda upoutala vaši pozornost na náš malý kruh, který se tu dnes v tomto místě shromáždil. Představte si, že v našem středu je oheň, který hoří a my sedíme kolem něj - je to oheň srdečnosti a inspirace.My všichni jsme vyživováni tímto ohněm, je to oheň našich srdcí.Představte si, jak jeho žár září na vaše tváře, jak odráží vaši naději, touhu, smutek a pochyby. Když se na vašich tvářích objeví tyto výrazy ve světle ohně, ukážou se jako velmi lidské a průzračné. V teplém a jemném světle tohoto ohně je všemu dovoleno být takové, jaké je. Dopřejte si tohle teplo, tohle Zlaté Světlo. Stále v sobě pociťujete stopy Noci Duše, temnoty, která vás lapila. Nyní se obklopte teplým Světlem. Vždy tak můžete učinit. Velebte sami sebe, buďte hrdí na to, kým jste a uvědomte si, jak stateční jste. Procvičujte se ve schopnosti vybavit si vše, co jste již dosáhli, co jste schopni dělat a co jste přestáli. Potvrďte svoji vlastní velikost a nenásledujte myšlenky, které vás činí malými. Nechť se tento oheň rozšíří ve vatru, aby jiskry dosáhly za tento kruh a přenesly se k mnoha dalším lidem a kruh se tak zvětšoval. To je mé Novoroční přání pro vás a pro všechny, kteří to budou číst nebo poslouchat později.

Marie Magdaléna

© Pamela Kribbe 2012
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

Kryon - Rekalibrácia Tmy a Svetla

4. srpna 2012 v 10:57 Doteky Nového Života

Kryon - Rekalibrácia Tmy a Svetla
Uveřejnil(a) Láďa
Čtvrtek, 02 Srpen 2012 20:17
Tento živý channeling bol prijatý v San Antóniu, Texas, 25. Februára, 2012

Aby čitateľ mohol lepšie porozumieť, Lee a Kryon prepracovali tento channeling. Často sú živé prenosy sprevádzané energiou nesúcou komunikáciu, ktorá sa ľahko stratí na vytlačených stránkach. Užite si preto tútu vylepšenú správu, podanú v San Antóniu, Texas.

Začni každý den naladěním se na nejvyšší dobro v sobě...

4. srpna 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Začni každý den naladěním se na nejvyšší dobro v sobě, a potom je přenes do všeho, co děláš během dne. Ať klid a láska svobodně plynou do tebe a skrze tebe ke všem, s nimiž se setkáš. Nalézej Mou celistvost a dokonalost ve všech svých bližních a setrvávej u ní. Když to dokážeš, všechny jejich nedostatky budou eliminovány a ty je spatříš ve světle dokonalosti, protože uvidíš Mým zrakem a Já vidím ve všem a v každém pouze dokonalost. Buď Mým obrazem; staňme se jedním. Nechť je tvé vědomí jednotné a celistvé. Věz, že Já pracuji v tobě a skrze tebe, že všechny tvé myšlenky a činy jsou Mnou vedeny a řízeny. Věz, že jakmile harmonie, krása, zákon a řád vstoupí do tvého života, chaos a zmatek vylétne oknem ven. Dokud setrváš v tomto stavu vědomí, vše bude velmi, velmi dobré.

Když se jedny dveře zavřou, jiné se otevřou.

3. srpna 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Když se jedny dveře zavřou, jiné se otevřou. Očekávej, že nové dveře ti odhalí ještě větší divy, slávu a překvapení. Vždy přijímej z každé situace to opravdu nejlepší a věz, že z ní opravdu to nejlepší vzejde. Nikdy nepodléhej depresi a malomyslnosti, jestliže uvidíš, že se před tebou nějaké dveře zavírají. Prostě věz, že vše pracuje pro dobro těch duší, které Mě opravdu milují a ve všem Mě kladou na první místo. Uvědom si, jak každou zkušeností rosteš a vyspíváš, a hledej pravou příčinu. Uč se ze svých zkušeností a buď rozhodnut neudělat nikdy stejnou chybu dvakrát; i ze zdánlivé chyby může mnohé vzejít, jestliže se jí nenecháš sklíčit. Velmi důležitý je tvůj celkový postoj k životu. Uvědom si tedy, že tvůj život bude takový, jakým jej učiníš. Učiň jej úžasným, radostným a vzrušujícím, ať se v něm může stát cokoliv, protože konáš Mou vůli.

RAINBOW FAMILY - SLOVAKIA 2012

2. srpna 2012 v 14:16 Doteky Nového Života

RAINBOW FAMILY - SLOVAKIA 2012

RAINBOW FAMILYČo je Rainbow Family (Dúhova rodina)?

Dúhová rodina je celosvetový "kmeň" ľudí, ktorí sa stretávajú dobrovoľne za účelom výmeny skúseností a poznania. Dúhové stretnutia (Rainbow Gatherings) sú voľné, nekomerčné a otvorené všetkým. Nejestvuje žiadny vstupný poplatok, aktivity na stretnutí (workshopy, liečenie atď.) sú pre všetkých bezplatné, resp. za dobrovoľný príspevok. Stretnutia sa dejú predovšetkým v prírode, čo vyplýva zo spoločnej lásky k prírode, voľnosti a aby ľudia spoločne pomohli uzdravovať Zem a oslavovali samotný život. Duchom stretnutí je láska, mier, nenásilie a demonštrácia základných práv, medzi ktoré patrí:
1) základné a inštinktívne právo všetkých ľudí slobodne sa stretávať na verejných miestach,
2) právo všetkých ľudí slobodne vyjadriť svoje presvedčenie, ako jedinci alebo ako skupiny.

Niektorí hovoria, že Rainbow Family je najväčšia "ne-organizácia" "ne-členov" na svete. Rodinu Dúhy tvorí mnoho rôznych ľudí a úprimne povedané, pre každého z nich znamená "Rodina" niečo iné. "Dúha má mnoho pestrých farieb, ktoré spolu tvoria celok". Dalo by sa povedať, že cieľom Stretnutí je vytváranie komunít, nenásilným a alternatívnym spôsobom života. Mnoho tradícií "Rainbow" vychádza z pôvodnej viery Severoamerických Indiánov a ďalších pôvodných kultúr a prírodných národov, so silným zameraním na pomoc a ochranu Matky Zeme a uzdravovanie jej rán.

Veľké stretnutia Dúhovej Rodiny, ktorých sa účastnia tisíce až desaťtisíce ľudí sa konajú raz ročne v USA a v Európe. Častejšie, počas celého roka sa konajú menšie miestne stretnutia na rôznych miestach Zeme. Dúhová Rodina žije po celom svete - v Severnej i Južnej Amerike, Európe, Ázii, Austrálii, Afrike, v moslimskych krajinách, v Indii, Izraeli, či v Rusku a na mnohých mnohých ďalších miestach.
"Hnutie Rainbow" nemá žiadnych vodcov ani žiadnu autoritatívnu štruktúru. Dalo by sa skôr opísať ako "kmeňová anarchia", kde sa stará každý sám o seba, a tiež jeden o druhého, a o komunitu, uvedomujúc si, že všetci sme Jedným. Stretnutia fungujú vďaka tomu, že každý preberá spoluzodpovednosť za to, čo je potrebné urobiť, učí sa to od ostatných a odovzdáva toto učenie ďalej. Viac než organizácia, Rainbow je jedna veľká rodina.

Rozhodnutia sú prijímané v poradnom kruhu dosahovaním konsenzu, hlas každej osoby má rovnakú váhu. Poradného kruhu sa môže zúčastniť každý. Nevyhnutné zdroje a potrebnú prácu venujú dobrovoľne osoby, ktoré chcú prispieť svojou energiou, či inak, podľa svojich možností. Kľúčom úspechu je Spoluúčasť. Jeden bez druhého by nedokázal to, čo je možné dokázať spolu. Finančné príspevky pochádzajú z dvoch hlavných zdrojov: z "Kúzelného klobúka" (dobrovoľné príspevky priamo na mieste) a oficiálnej podpory pre Rodinu Dúhy. Niektorí na stretnutia prichádzajú, aby pocítili Duch Života, niektorí pre zábavu, niektorí aby stretli tých, ktorých milujú.

Na stretnutiach je počuť spev, smiech, hru na hudobné nástroje, rozpravy a výmenu skúseností. Ľudia objavujú alternatívne spôsoby života, liečenia a cesty ako riešiť problémy. Dvakrát denne účastníci pripravujú chutné vegetariánske, vegánske a vitariánske jedlá, ktoré sa podáva na Hlavnom Kruhu. Rodina preberá zodpovednosť za každú stránku stretnutia - od prípravy miesta až po jeho upratanie. Snaha je o to byť sebestačný vo všetkom čo ľudia robia a byť zodpovedný za každý svoj skutok. Keď sa stretnutie skončí, mnoho ľudí ostáva, aby úplne vyčistili a upratali miesto. Na stretnutí sa triedi a recykluje odpad, ako výraz rešpektu prírode a všetkým živým bytostiam, ktoré v nej žijú.
Keď bude Zem spustošená a zvieratá budú umierať, príde na Zem nový kmeň ľudí mnohých farieb, tried a vyznaní, ktorí svojim správaním a svojimi činmi opäť prinavrátia Zemi zeleň. Budú známi ako "Bojovníci Dúhy".
(Staré proroctvo severoamerických Indiánov)
Upozornenie: všetky materiály, ktoré možno o Rainbow Family nájsť na Internete sú výsledkom práce jednotlivých ľudí a ich osobného pohľadu. Neexistuje žiadna oficiálna internetová stránka Rainbow Family, ani ľudia, ktorí by mohli hovoriť za všetkých. "Dúha ma mnoho farieb", definovať čím presne je, nie je možné a ani žiaduce. Jediný spôsob ako skutočne spoznať Rainbow Family - Rodinu Dúhy, je zúčastniť sa na jej stretnutí a zapojiť sa do jej života.
Slovensko bolo vybrané pre rok 2012 na stretnutie našej rodiny.
Welcome Home to Slovakia
19.7.- 17.8.2012 European Rainbow Gathering in Slovakia
MAPA RAINBOW 2012
Zdroj kyberia.sk

David Icke / Zavri ústa! O tom predsa nechceš počuť!

2. srpna 2012 v 13:43 Oblíbená videa
"Jeden človek nemôže zmeniť svet, ale môže komunikovať správu, ktorá svet zmeniť môže."
(David Icke)

"Pre hlboko chorú spoločnosť neexistuje žiadne meradlo zdravia."
(Juddi Krisnamurti)Jak zastavit přejímání negativních emocí jiných lidí

2. srpna 2012 v 7:00 Vlastnosti i ctnosti

Jak zastavit přejímání negativních emocí jiných lidí


Emoční svoboda znamená naučit se, jak zůstat koncentrovaný ve stresujícím a emocionálně velmi nabitém světě. Protože emoce jako jsou strach, hněv a frustrace jsou energie, můžete je potenciálně "chytit" od druhých lidí, aniž byste si to uvědomovali. Pokud máte tendence být emocionální houbou, je důležité vědět, jak se vyhnout přebírání negativních emocí jednotlivců nebo těch volně plovoucích emocí davu. Další nepříjemností je, že chronická úzkost, deprese, nebo stres z Vás můžou utvořit emocionální houbu tak, že snižují Vaši obranu. Najednou se stáváte aktivním přijímačem naladěným na jiné lidi, zejména ty s podobnými problémy. Takto nějak funguje empatie, proto bychom se měli zaměřit na aktuální nevyřešené otázky, které jsou v nás samých. Z energetického hlediska pochází negativní emoce z několika možných zdrojů. Dejte na svůj pocit - může to být vaše vlastní negace, může být původcem někdo jiný, nebo se může jednat o kombinaci obojího. Vysvětlím vám, jak poznat rozdíl a strategicky posílit pozitivní emoce tak, abyste nemuseli nést negativitu, která vám nepatří.
To není něco, co jsem uměla vždycky. Když jsem dospívala, moje kamarádky se vždy nemohly dočkat, až vyrazíme na nákup do nějakého obchodního střediska. Čím většího, tím lépe - ale já jsem toto jejich nadšení nesdílela. Vždycky jsem se cítila omámená a vyčerpaná z velkých skupin lidí, stejně tak bezradná a neznala jsem důvod. "Co je s tebou?" říkali přátelé, vypadáš nějak divně. Věděla jsem, že přelidněná místa a já prostě nejdeme k sobě. Chtěla jsem se tam cítit dobře, ale místo toho jsem vždy prožívala nervozitu, deprese, nebo nějakou hroznou bolest. Neměla jsem vůbec žádné tušení, že jsem vlastně obrovská houba, absorbující emoce lidí kolem mě.
Až u mých pacientů jsem uviděla, jak absorbování emocí jiných lidí může vyvolat panické záchvaty, deprese, nechutenství, sexuální a drogové hýření a vůbec nepřeberné množství tělesných příznaků, které se vymykají tradiční lékařské diagnóze. Centrum pro kontrolu nemocí a prevence vydalo zprávu, že více než dva miliony Američanů trpí chronickou únavou. Je pravděpodobné, že mnozí z nich jsou emocionální houby.
Zde jsou některé ze strategií pro Emoční svobodu v praxi. Pomohou vám zastavit čerpání emocí jiných lidí.
Jak zůstat soustředěný ve stresujícím světě
Odstřihnout se od negativních emocí druhých lidí:
- Za prvé: zeptejte se sami sebe - Je tento pocit můj nebo někoho jiného? Může to být společný pocit nás obou. Pokud jde o emoce jako je strach nebo hněv, pokuste se zlehka konfrontovat s tím, co ve Vás způsobuje tyto emoce (ať již sami na vlastní pěst nebo s odbornou pomocí). Pokuste se určit zřejmý generátor emoce. Například: Právě jste shlédli dobrou komedii, a přesto jste přišli domů z kina s popsanými pocity - možná jste se stali součástí deprese lidí, kteří seděli vedle Vás, nebo v těsné blízkosti. Zkrátka, energetická pole se překryla. Totéž platí i o návštěvách obchodních domů nebo přeplněných koncertů.
- Pokud je to možné, distancujte se od podezřelého zdroje. Nepřibližujte se k němu blíže než na 3,5 m. a uvidíte, zda ucítíte úlevu. Nedělejte tu chybu, že "nechcete tímto urazit tyto neznámé lidi". Na veřejném místě neváhejte a měňte místa, pokud začínáte cítit, že se o Vás pokouší deprese.
- Po dobu několika minut se zcentralizujte soustředěním na svůj dech: To Vás propojí s Vaší podstatou. Vědomě vydechujte negativitu a nadechujte klid. Pomůže Vám to k uzemnění a očištění od strachu nebo jiné těžké emoce - představte si negativitu jako šedou mlhu, s výdechem opouštějící Vaše tělo, a novou naději, jako zlaté světlo, vstupující do těla s nádechem. Toto může přinést rychlý výsledek.
Negativní emoce jako strach, často přebývá ve vašem emocionálním centru na solar plexu. Položte tedy dlaně na toto místo a vědomě si přivádějte energii lásky a milosti do této oblasti pro spláchnutí stresu. Při dlouhodobých depresích nebo úzkostech, používejte tuto metodu denně na posílení tohoto centra. Je to uklidňující a vytváří to pocit bezpečí a optimismu.
- Chraňte se. Užitečné formy ochrany používá mnoho lidí, včetně léčitelů, kteří se snaží pacientům zahrnout vizualizační formou celé jich tělo do obalu bílého světla (nebo jakékoli barvy si vymyslíte, což dodává sílu). Berte to jako štít, který blokuje negativity nebo fyzické nepohodlí, ale umožňuje prostoupit tomu, co je pozitivní (filtrování).
- Vyhledávejte pozitivní lidi a situace. Nazývejte přítelem toho, kdo v druhých lidech vidí dobro. Zkuste trávit více času s kolegy, kteří si na nic nehrají. Poslouchejte lidi překypující nadějí, vnímejte tu víru, jakou mají v sebe i ostatní. Vychutnávejte slova plná naděje, písně a jiné umělecké formy. Naděje je nakažlivá a zvedá náladu.
Praktikujte tuto strategii. Nemusíte trpět pokaždé, když jste v emočním přetížení. Se strategií se to zvládá, můžete mít pohotovou odpověď na stresové situace, cítit se bezpečněji, a vaše citlivost může rozkvétat.

Převzato z nové knihy Dr. Judith Orloff "Emotional Freedom: Liberate Yourself From Negative Emotions and Transform Your Life" (Three Rivers Press, 2011) - http://www.drjudithorloff.com

Judith Orloff MD je autorka nové bestsellerové knihy Emotional Freedom: Liberate Yourself From Negative Emotions and Transform Your Life (Three Rivers Press, 2011), z níž vychází uvedené tipy a článek. Její postřehy z emoční svobody vytvořily nové léčebné postupy na stresy současného světa. Judith Orloff MD je zároveň profesorem psychiatrie na UCLA. Její práce byla uvedena na The Today Show, CNN, Oprah Magazine a USA Today.

Pro www.svetloatlantidy.cz přeložil -Ag-. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

I malý skutek lásky může mít dalekosáhlý účinek.

2. srpna 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Nauč se jednat spontánně, podle intuice, a dělat i to, co žádá tvé srdce, nejen to, o čem ti tvůj rozum říká, že je rozumné a účelné. Některé činy z čiré lásky se mohou zdát v očích ostatních velmi nerozumné, dokonce pošetilé, ale na tom nezáleží. Jsi-li vnitrně puzen k nějakému činu, vykonej ho a nezastavuj se, abys ho zvažoval, anebo se dokonce divil, proč ho děláš. I malý skutek lásky může mít dalekosáhlý účinek. Možná, že se v začátcích ani neprojeví. Neztrácej čas očekáváním výsledku; jednoduše dělej věci, o nichž víš, že je musíš udělat a potom ponechej ostatní na Mně. Někdy může trvat dlouho, než semeno lásky vzklíčí v tvrdém, chladném srdci, ale jakmile bylo jednou zaseto, dříve nebo později se samo objeví. Vše, co musíš udělat, je splnit s vírou svůj úkol, a pak zjistíš, že vše je velmi, velmi dobré.

MAYSKÝ KALENDÁŘ 1.8.2012 5 ETZNAB

1. srpna 2012 v 13:08 Aktuální novinky

MAYSKÝ KALENDÁŘ 1.8.2012 5 ETZNAB


BÍLÉ VEDOUCÍ ZRCADLO


ETZNAB NÁM DÁVÁ SCHOPNOST ROZLIŠIT EMOCE OD FAKTŮ
DNES JE DOBRÝ DEN PRO SEBEREFLEXI A RETROSPEKCI
KŘEMEN ETZNAB JE ZRCADLO REALITY

Dnes se zdá, že testuji sám sebe.To, co se dramaticky objeví v mém zorném poli,je informace, co je třeba ještě na sobě změnit.Dnes už vím, co je dobro a co zlo,štěstí a smutek,světlo a tma. Moje myšlenky a slova jsou tím samým skutkem jako mé činy.Dnes nikoho nepomluvím,nebudu se trestat za mé pochybení.Dnes stojím před zrcadlem a nahlas přiznám své chyby.

TRANSFORMACE STÍNU

Lidé, s kterými se setkáváte jsou vaším vlastním odrazem a jednoznačně pro vás velkým přínosem. Dívejte se na ně, jako na sebe. Uvidíte v nich sebe. Uvidíte, jak si pěstujete v životě iluze.Využijte vrozené schopnosti spravedlivého vyrovnání. Použijte MEČ PRAVDY udělat rozhodující řez ve svém životě, abyste mohli odpustit a ukončit spory.

Identita,pravda,reflexe…..

Pečeti BÍLÉHO ZRCADLA připadá zvláštní role - role NEJVYŠŠÍHO ORGÁNU KONTROLY KVALITY.Vše bude opět dáno pod mikroskop a pečlivě zkoumáno, zda je to vhodné pro svět, pro kolektivní Vědomí, ale především pro další stupeň evoluce.
Proto by se neměl nikdo cítit uražen, bude-li podroben BÍLÝM ZRCADLEM opět osobní kontrole. Kromě hodnocení nejdůležitějšího, bude prosvíceno i to, co je vedlejší - a v případě potřeby vráceno zpět k opravě. Dny ETZNAB silně zdůrazňují všechny rozdíly, všechny myšlenkové chyby. BÍLÉ ZRCADLO je naprosto důvěryhodné, protože svůj odraz v zrcadle nemůže nikdo popřít. Na příkladu jiných lidí nám ETZNAB ukazuje naše výhody, nevýhody, slabé stránky, které si nechceme připustit. Pokud nám někdo leze na nervy, znamená to, že problém je v nás, nikoliv v té osobě. Pokud si myslíme, že je někdo špatný - jsme špatní my sami, jen to nechceme, nebo si to neumíme přiznat. Tento člověk nám vstoupil do cesty jen proto,aby nám odrážel naši vlastní charakteristiku. Nic se neděje bez příčiny. Celý život jsme konfrontováni s důsledky našich myšlenek a činů. Porozuměním, pochopením a přijetím této reality je první krok k pochopení nových dovedností, jako například telepatie. Dny ETZNAB nám tímto přinášejí neocenitelnou pomoc. Kdo je ochoten přijmout svůj odraz, tomu BÍLÉ ZRCADLO ukáže zázračnou pilulku, jak uvolnit stres. Čím lépe pochopíme smysl reflexe, tím rychleji zareagujeme, a tím rychleji dosáhneme mír, harmonii, vnitřní pocit bezpečí a tím snazší pro nás bude boj proti vypuknutí infekce - odstraněním "ruchu" se tak připravíme na překročení prahu evoluce.
Síla BÍLÉHO ZRCADLA je největším spojencem na cestě k Osvícení - Hledáním Vyšší pravdy, odhalujeme tajemství příčin. Duchovní motto ETZNAB zní : "JEN TO, CO JDE JAKO MÁSLE, JE PRAVDA. TO, CO NARÁŽÍ NA PŘEKÁŽKY, MUSÍ BÝT DÁNO POD LUPU."

5.VEDOUCÍ TÓN SMĚRU SÍLY VEDENÍ

Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního Středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého srdce. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do STŘEDU, abyste po navrácení na Zem mohli překročit jeho práh. Pronikněte do vašeho Kristova Srdce.Co tam nacházíte?Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho Středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k pravdě - k poznání vaší Hvězdné Podstaty. Vyšší pravda je k nalezení na Zemi. Díky přijetí vašeho lidství a pozemského Bytí najdete smysl i moudrost NOVÉHO Vyššího Bytí.
Vraťte se do Středu a vneste více Světla do vašeho fyzického těla.Odkryjte světelnou stezku vycházející z vašeho Středu.Pokud přestanete přemýšlet kým jste, nebo kým byste mohli být,stanete se pravdivým JÁ.Zůstaňte tichý a skromný.Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.

VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU
VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ VAŠEHO STŘEDU

Tón PÁTÝ je autoritou Vlny - z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje KRISTOVO CENTRUM spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se tu všechny síly,které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období.PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty.PÁTÉ pozici připadne vyjímečná role - díky ní se stane možné uskutečnění zvláštních aspektů vzorce příčin.Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události,sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.

Autor Monika Czyrek monikacyrek.blogspot.com
Překlad Lenka Sýkorová
http://monikaczyrek.blogspot.cz/2012/08/010812-5-etznab-biae-wiodace-zwierciado.html

Srpen vás přivítá mocným světlem

1. srpna 2012 v 10:59 Aktuální novinky

Srpen vás přivítá mocným světlem


Srpen vás přivítá mocným světlem, láskou a moudrostí vyčerpatelného zdroje lásky Matky/Otce Boha. V tomto měsíci jste žádáni, abyste si udrželi pocit vděčnosti.
Soustřeďte se na to, čeho se vám dosud dostalo. Poděkujte za všechno, v čem jste dostali své dary, za to, co vás posílilo i povzneslo.

Pokud si vědomě dovolíte splynout s nekonečným zdrojem Boží Lásky a pravdy, bude vám stálý tok energie projasňovat cestu a vy budete moci jít dále životem s vyšším vědomím, že dokážete činit volby a rozhodnutí pro své vyšší dobro. Máte teď příležitost posunout své hranice a dát svému životu nový řád. Vraťte se k tomu na čem jste pracovali v měsíci dubnu, uvědomte si, jaký z toho máte přínos a případně věnujte větší pozornost detailům.

Oheň vášně pro život, který zažehnete, bude vyživován nevyčerpatelným zdrojem stvoření. Když jej přijmete jako všudypřítomný, stálý tok energie, který vámi proudí, velice vás to posílí. V tomto měsíci máte vzít svou sílu do svých rukou na ještě vyšší úrovni. Je to možnost uvědomit si, jaká hojnost je již ve vašem životě přítomna a spojit se zdrojem této pozitivní hojnosti, který máte na dosah. Spojte se proto s touto energií a otevřete cesty k svému Srdci. Využijte takto neutuchající zdroj, který vás bude na všech úrovních vyživovat a posilovat.

Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi odkazyhttp://www.slunecnikvet-anna.blog.cz/

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 29.7. 2012 - 4.8. 2012

1. srpna 2012 v 9:31 Doteky Nového Života

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 29.7. 2012 - 4.8. 2012
Uveřejnil(a) Láďa
Pondělí, 30 Červenec 2012 20:50
Milovaní.
během současných dní všechno prostupuje čerstvá energie. Nadešel čas záměrně se znovu-propojit se svou vnitřní Bytostí, kterou ve skutečnosti jste projevujíce své nitro vnějšímu Světu kolem vás. Veškeré odpovědi, po kterých pátráte, sídlí v nejposvátnější svatyni, v duchovním prostoru uvnitř vašeho srdce. Objevují se mnohá rozptýlení svádějící vás z vaší cesty, takže je důležité zůstat v propojení s vaší vlastní silou a vaší vlastní částí Božského Plánu. Co je správné pro druhé, nemusí být správné pro vás, proto naše rada zní: BUĎTE K SOBĚ PRAVDIVÍ.

Mnohokrát již bylo řečeno: "nejprve najděte království Boží a vše ostatní bude následovat", což dnes platí více než kdykoli předtím. Pokud budete následovat své vnitřní vedení, nemůžete být svedeni z cesty, protože díky tomu víte, že vaše cesta je bezpečná a pro VÁS je ideální. Propojením se se svým Velkým JÁ JSEM Přítomnost, vaší NadDuší, ocitnete se na cestě ke hvězdám a stanete se projevem svých nejvyšších vizí. Mnozí z vás toto činí s velkou oddaností a my říkáme, nevzdejte to těsně před úsvitem a příchodem všeho, co je vám drahé a chcete, aby se uskutečnilo zde na Zemi.

Stejně jako mosty mezi Nebem a Zemí, kterým jste pomáhali a stále pomáháte, utvářejí osud Světa, ve kterém žijete, tak každá jednotlivá myšlenka, slovo, akce a skutek, mají vliv na obecném vědomí panujícím na vaší Planetě. Tím, že jste se rozhodli udržovat své myšlenky na nejvyšší úrovni, přinášíte svému Světu nový vzor, na kterém bude založen nový Svět, který právě nadchází. V tuto chvíli se zdá, že jste jako ryba na suchu, která se posouvá proti proudu převažujících myšlenkových forem a stanovených vzorů.

Vždy, když úspěšně překonáte tento proud vědomí, nastavte si nové měřítko, které osvobodí ty kolem vás ze sna jejich životů.

Není vždy snadné kráčet touto Cestou Světla do neznáma. Již jste se se současným stavem seznámili a může pro vás být příjemné setrvat nějaký čas v tomto prostoru, ale vy musíte vytrvat v udržování svých nejvyšších vizí pro Svět, po kterém toužíte a který si chcete vybudovat pro svůj život. Svět, který naplňuje potřeby všech, kde jsou uspokojeny základní životní potřeby každého bez živoření, které nedává prostor k objevování nádhery svého pravého Já. S tímto Já nyní musíte mluvit a dát mu ve svém každodenním životě větší význam. Přivolávejte si tato svá větší a vyšší vyjádření, aby se vaším prostřednictvím projevila ve vašich každodenních životech.

Vaše Vyšší Já kolem vás vytvořilo matrici energie, která vám otevře dveře k větší jednotě s tímto Božským aspektem vašeho Lidství. Nyní je již jen na vašem vědomém rozhodnutí a vůli spojit se s tímto nově vzniklým polem, které vibruje na vyšší úrovni než dříve. Vaše vůle se potřebuje spojit s vyšší Vůlí a odevzdat se s důvěrou do slávy Boží, která přebývá uvnitř vás. Učiňte si z toho svůj nejvyšší záměr hned na počátku každého dne a vše, co se má stát, se stane. Vždy kráčejte s milostí Boží, Milovaní, neboť se vám dostává nesmírného požehnání.

Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Vděčnost a vztahy

1. srpna 2012 v 9:14 Vlastnosti i ctnosti


Vděčnost a vztahy


Aniž bychom si to často uvědomovali, partnerské vztahy jsou pro nás obrovskou školou, zkouškou a výzvou. V životě nikoho nepotkáváme náhodně a jen tak do cesty nám nikdo nevstoupí, aniž bychom nepotřebovali zrovna onu lekci či splatit určité karmické dluhy.

Každý partner je pro nás v danou chvíli dokonalý, protože přesně to si právě teď máme prožít a odžít. Lidé se nepotkávají jen tak. Jak danou zkoušku a lekci zvládneme, je už na nás...

Náš partner je pro nás vždy ten nejlepší učitel. Ať už jde o pár lekcí či balíček životních lekcí, které trvají po celý život. Bez svého protějšku, bychom se nenaučili tak rychle to, co máme a hlavně, nenaučili bychom se bezpodmínečné Lásce. Ve vztahu se naše ega omílají a obrušují, až z nás bude krásný čistý diamant a staneme se Láskou samotnou - budeme milovat bez podmínek. Jestli nějakou životní lekci a zkoušku nezvládneme v jednom vztahu, potká nás to ve vztahu dalším. A tak je to stále dokola.

Proto buďte každému svému partnerovi vděční, že jste se potkali nebo i že se Vaše cesty po čase rozdělily. Jestli nastal čas a Vaše cesty se měly rozdělit, nebraňte tomu. Jestli zůstáváme ve vztahu, ve kterém jen bojujeme, hádáme se, vyžadujeme lásku od druhého, jsme svým způsobem na tom druhém závislí, nedokážeme si život bez něj představit, je to špatně!

Zde už není Láska, ale závislost a nesvoboda. Ztratili jsme sami sebe. Je to těžké se pak od toho druhého odpoutat či když nás druhý opustí nebo jeho cesta tady na zemi skončí a on odejde z těla.. život se pro druhého partnera pak doslova zhroutí... a on ztratí smysl života... V srdceryvných vzpomínkách, smutku a truchlení k sobě partnera ale stále energeticky poutáme a tak se od něj jen tak neodpoutáme, aby nás srdce ze ztráty přestalo bolet a mohli jsme jít zase dál, dál svou cestou a sami, sami jako dokonalé Božské stvoření a vědomí.

K tomuto uvědomění dnes ale dojde málo kdo a tak je tu spoustu zraněných lidských dušiček a díky tomu pak zavřených srdíček a to je moc škoda. Lidé pak Lásku často zavrhnou a přestanou v ni věřit, a tak si tuto krásnou Božskou energii blokují. Jsme krásné dokonalé Božské bytosti a našim úkolem je, naučit se bezpodmínečné Lásce a své sebe hodnotě - dojít seberealizaci, že jsme ona dokonalá Božská bytost, plná Světla a Lásky.

K tomu nepotřebujeme vlastnit nikoho druhého, abychom k tomuto došli... Naopak, musíme druhé osvobodit a tím pádem osvobodit hlavně sami sebe. Osvobodit od pout připoutanosti a to od všech vztahů, jak partnerských, tak rodinných, přátelských a i třeba zvířecích. Opravdová a bezpodmínečná Láska může růst jedině ve svobodě a Lásce - bez jakýchkoliv podmínek. JEN MILUJTE, TO ÚPLNĚ STAČÍ.

Co víc, můžeme druhému člověku dát, než naši Lásku. Na druhou stranu za to nic nevyžadujme, buďme vděčni, že můžeme někoho milovat, buďme vděčni, že můžeme cítit tento krásný cit a tuto Božskou energii. Čím více budeme upřímně, ze srdce - bezpodmínečně dávat, tím více této krásné energie budeme dostávat. Ale nemusí to znamenat, že od partnera, ale třeba od života, od života samotného, od svých přátel, od rodiny, od zvířátek, od přírody. Ona pozitivní Lásky plná energie se k Vám vždy vrátí a to v mnohem větším množství než my sami vydáme. Proto děkujme denně Bohu za tyto krásn&eacut e; dary, moc Být, žít a milovat. Je to nádherná výměna energií a vždy se nám to vrátí jedině v dobrém.

Můžeme si myslet, že to tak není, že přeci milujeme, uděláme vše, oddáme se druhému a on nám pak ublíží, podvede, opustí či nikoho nemůžeme stále potkat... Ať to z ní v tu chvíli nespravedlivě a moc to bolí... v tu chvíli je to přesně ta lekce, kterou potřebujeme právě v ten daný čas dostat. Podívejte se sami do sebe, v jaké fázi se k druhému nacházíme, zda je tam opravdová Láska a svoboda nebo závislost, kalkul či strach být sám. Právě onen strach být sám, dělá ve vztazích pěknou paseku a není tam čistá energie - je tam strach, strach který opravdovou čistou Lásku blokuje a naše dušička si tak žije někde v koutku a tiše doufá, že ji ten druhý bude milovat po celý život... a bojí se, aby o něj nepřišla. A to je špatně.

Ztrácíme tak svou sebehodnotu, svou jedinečnost, naše Já. A tím se vlastně i rouháme.. rouháme se proti Bohu, protože v něj vlastně nevěříme. Nevěříme v sami sebe a naší krásnou Božskou podstatu. Žijeme ve strachu a v závislosti, aniž bychom si to přiznali a uvědomovali. Říkáme si, co když už takového člověka nikdy nepotkáme, co když je to ten pravý.. Ale to je přece blbost!

Až to bude opravdu On a ta pravá Láska, tak všechny strachy, pochyby, otazníky zmizí, respektive od začátku tam žádné nebudou, ne do takové míry, aby to narušilo naši sebehodnotu a naše pravé Já. Do té doby, než si toto uvědomíme, budeme potkávat partnery, kteří nás tam svým chováním budou směřovat... A dokud se my sami nepostavíme za sebe samotné a nezačneme bezpodmínečně milovat druhého, ale hlavně v prvé řadě sami sebe, budeme to ze shora neustále dostávat v takových to balíčkových lekcích.

Člověk má kolikrát pocit, že ho to zabije, jak to občas bolí, když nějaký vztah "nevyjde". Člověk druhému věří a myslí si, že on jedná stejně čestně, upřímně a otevřeně jako my. Člověk má srdce na dlani a ten druhý si toho za chvilku jakoby přestane vážit a vztah je za chvíli tatam. Neodsuzujme druhé za to... Buďme jim vděčni, že nám do života vůbec vstoupili. Každý se nacházíme na určitém stupních vývoje, duchovního vývoje a každá dušička touží po něčem jiném a potřebuje něco jiného. Mnohdy ten druhý partner není na stejné vlně jako my, ač se to ze začátku ve fázi zamilovanosti může zdá t. Jakmile ale člověk vystřízlivý a zamilovanost a euforie jaksi opadne, nastává čas, kdy se rozhoduje o Lásce... stojí před sebou dva lidé jako nazí a v tu chvíli se rozhodne, jestli byl vztah založen jen na emocích, fyzické přitažlivosti, sexu či vzdušných zámcích a nebo se měli jeden od druhého jen něco na krátký čas naučit, a nebo zda je to opravdu Láska a ti dva k sobě patří.

Často máme od vztahu a od druhého partnera různá očekávání, mnohdy velká očekávání a stavíme si tak své vzdušné zámky a pak když opadne zamilovanost, a vztah se má přesunout do další fáze... koukáme kolikrát jak z jara, že před námi vlastně stojí úplně jiný člověk, než jakého jsme si "vysnili"a jaký se nám ze začátku jevil. Proto buďme opatrní v těchto záležitostech. Nepoutejme si každého kdo se nám líbí k tělu a nevrhejme se do vztahů po hlavě. Může z toho kolikrát být hodně bolesti a karmických zápletek. Dejme tomu vše čas, začněme nejdříve přátels tvím a dál se uvidí, jak se to vyvine. Stavme na pevných základech. Jak říká můj oblíbený indický guru Satja Sai Baba: "Mějte srdce blízko, těla daleko" ...A jak říká pan Neal Donald Walsh: "Očekávání ničí vztahy" Doporučuji si toto napsat na ledničku. Plus ještě přidat: Nevytvářejte si domněnky... Don Miguel Ruiz - Čtyři dohody

Časem si to člověk osvojí, když to má denně před očima. Moc to pomáhá.

Přes ty všechny různé bolesti a trampoty kolem vztahů, ač na chvíli vydařených či nevydařených, buďme vždycky všem partnerům vděční, že nám vstoupili do života a někam nás posunuli. Čas to vždy ukáže, buď nás to posilní, probudí, či posune dál a v tom nejlepším případě si uvědomíme, že žádný náš partner nás nemůže učinit po zbytek života šťastným, ale jsme to my sami, kdo to má vše v rukou. Je to na naši zodpovědnosti. Nejdříve my sami musíme být uvnitř šťastní a svobodní a milovat sami sebe a vážit si sami sebe, a pak teprve to můžeme s někým doopravdy sdílet a násobit.

Každý vztah je obrovský kompromis, učí nás to nesobeckosti a dávání se, ale také právě nesmíme zapomínat sami na sebe a stále dělat třeba věci jen kvůli tomu druhému. Žít život jen pro druhého a zapomínat tak sami na sebe... a ve finále dělat věci, které nám nejsou přirozené, ale přece z lásky pro toho druhého, se "obětujeme"... to nás pak za chvilku ta naše dušička pěkně vykřičí. Snažte se vždy najít kompromis a vždy poslouchejte své srdce a dělejte jen to, co milujute... Jinak je to falešný vztah, není tam rovnováha a energie se blokuje a vztah nám tak ubližuje, aniž bychom si to v tu chvíli uvědomovali.< /h1>

Jestliže jsme již nějaký čas bez partnera a stále se nám nedaří najít tu spřízněnou duši, vedle které bychom chtěli zestárnout. Netrapme se tím, buďme trpěliví a věřte, že vše se děje jak má. Čas o samotě máme využít pro sebe samé a prací sami na sobě. A ať se děje cokoliv, nikdy, nikdy nesmíme přestat věřit v Lásku!

Až bude ten správný čas a uzraje to na obou stranách, tak se s tím svým pravým a pro nás "dokonalým" partnerem potkáme. Každý má někde tu svou druhou půlku, jen musí uzrát správný čas na obou stranách. A pak to tak všechno zapadne, že nebudete stíhat to pobírat, jak je ten druhý Vaše dokonalá půlka a jak Vás doplňuje a zároveň vede, a učí... Nebudou žádné pochyby, otázky, nejistoty. Prostě to najednou budete vědět... nebudete vědět jak, ale budete vědět, že to je ON.

Mnohdy to nemusí provázet emoce a taková ta euforie jako když jsme se zamilovali v pubertě a kterou máme z romantických filmů stále někde ve skrytu duše vysněnou, ale bude to Láska jako stav bytí. Láska, ve které se rozplyne Vaše duše ;) A Váš vztah bude dokonalý jin a jang.

Ale co si budeme povídat... v každém vztahu budeme konfrontování s různými každodenními "problémy" a "strastmi" života. Nic není dokonalé a každý máme nějaké ty své chmury a "vady na kráse". Dokonalost neexistuje, a je to dobře, protože by to pak byla nuda a my bychom se nenaučili, co máme. Vždy mysleme na to, že jsme na vše dva a že Láska vždy vše vyléčí. Proto buďme i za takovéto různé neduhy, které k životu patří vděčni a děkujme za svého partnera a že se společně s ním můžete učit a omílat naše ego. Vztahy jsou totiž takový mlýnek na naše ega. Když vše budeme řešit v Lásce, v klidu a harmonii, bez em ocí a negací, vždy si druhého budeme vážit a o tu naší Lásku pečovat jako o květinku, vždy se to vše krásně a v klidu vyřeší a Láska se tak bude ještě násobit... to je kouzlo a síla Lásky.

Je to krásný a Božský dar, milovat... buďme za to vděčni a neustále si toho važme. Neubližujme si vzájemně, protože vždy ubližujeme hlavně sami sobě. Vždy si našeho partnera važme a buďme za něj vděční, že nám vstoupil do života. Vždyť v této chvíli je to pro nás pan Božský, stejně jako my pro něj!

Na světě je tolik osamocených lidí, co by dali všechno za to, aby měli pro koho žít, pro koho uklízet, vařit, spravovat kohoutky, vedle koho usínat a my si kolikrát toho nevážíme, v horším případě toho, koho máme po svém boku ještě znevažujeme.

Ať už má dotyčný sehrát roli v našem životě jen na chvilku či po celý život, vždy buďme rádi, že nám přišel do života. A dejme se zebe vše, co máme, žijme v teď. Jestli po nějakém čase odejde, poděkujte mu a odpusťe, jestli Vám ublížil, on sám se ještě kolikrát hledá a jeho dušička je v skrytu nešťastná...zmatená... Proto snažte se mu pomoci na jeho cestě a ne mu tu cestu ještě ztrpčovat. Je to moc smutné, když pak kolikrát od lásky stačí jen kapka k nenávisti. Je to pak rána pro oba dva a lidé si tím moc ubližují, jeden jak druhý. Proto mysleme na to, že ten druhý je také Božská bytost, jen ješt ě hledá svou cestu a svůj směr.

Buďte mu vždy oporou a přítelem, odpusťme mu a přejme mu ať je jeho srdce naplněno Láskou. Vždy se Vám to vrátí jedině v dobrém. To samé s bývalými partnery našich současných partnerů. Odpusťme jim a nemysleme na ně ve zlém. Ač je to někdy velmi bolestivé a těžké, člověk si říká, co když ten minulý partner byl lepší a hezčí než já atd. (asi to známe všichni...) Musíme si uvědomit, že je to hloupost, se kvůli tomuto trápit a zabývat se tím, protože ten partner je právě teď a tady s námi a ne s nikým jiným z jeho minulosti...

Minulost už byla, budoucnost teprve bude, proto žijme v Teď a užívejme si to, naplňme to Teď Láskou a buďme za přítomný okamžik vděčni. Netrapme se a nesnižujme svou sebe - hodnotu, svou Božskost. Naopak buďme vděčni, že partner je teď a tady právě s námi a projevuje nám svou Lásku. On si vybral právě nás, pro naši jedinečnost!

Za minulé partnery buďme naopak vděčni, protože našeho partnera minulé vztahy vyprofilovaly a právě proto je teď takový jaký je a právě takový se nám teď líbí. Takového jsme si svobodně vybrali a zvolili. Takže za to poděkujme, partnerům se v duchu omluvme a pošleme jim Lásku, jsou to stejně hledající a toužící bytosti po Lásce, stejně jako my.

Je škoda si tím zbytečně ubližovat a trápit se. Popřejme jim, ať najdou opravdovou Lásku, jakou jsme našli my a nebo mnozí teprve najdou... (zase se alespoň máte stále na co těšit, nikdy nevíte, který den to může přijít... to je krásné, ta nevyzpytatelnost života).

A jestliže nás partner opustí kvůli někomu jinému, netrapme se, přejme mu ať je šťastný... propusťme ho z našeho srdce. Přeci bychom nechtěli své štěstí stavět na neštěstí někoho jiného a znamená to jediné, že on pro nás nebyl tím naším životním partnerem a tudíž přijde jiný a lepší - ten pravý!

Dávejme a bude nám dáno! Milujme všechny a všechno a budeme milování... toť kosmický zákon.

Není nic silnějšího a Božského než je Láska

Buďme Láskou

Otevřeme naše srdce, přijímejme vše s pokorou a Láskou, děkujme za všechny životní lekce, které nám život přináší.Život je nádherný, když mu to dovolíme a Láska je všude kolem nás, když se správně podíváme ♥


Zdroj: Léčivá síla lásky

Převzato z: http://sandra-living.blogspot.comJak působí slova na náš život

1. srpna 2012 v 9:08 Vývoj vědomí bytostí

Jak působí slova na náš život


Na počátku bylo slovo
Hlavním nástrojem tvoření a přetváření okolního světa jsou naše myšlenky.Přičemž kladné,tvořivé myšlenky vytvářejí příznivé situace v našem životě,kdežto negativní a ničivé vedou k nemocem a útrapám.
,,Na počátku bylo slovo" Je to absolutní přímá souvislost.Ukazuje se, že náš stav zcela odpovídá tomu, jaké jsou naše myšlenky a obrazy,jakými slovy je vyjadřujeme.
Náš jazyk určuje naši skutečnost, struktualizuje ji a následně pak popisuje.Popisuje to,co jsme před chvilkou vytvořili.Naše slova nejen popisují okolní svět, ale především ho tvoří. Jinými slovy, pomocí jazyka vytváříme skutečnost, ve které žijeme.
Smysl spočívá v tom, že náš jazyk není určován skutečností, nýbrž naopak, skutečnost je určována jazykem.Všechno závisí na tom, v jakém modelu vědomí se nacházíme:oběti či pána.
To znamená,že hmota nám byla dána Všemohoucím v pocitech, ale aktivně ji formujeme my. Zz nepředstavitelného a tajemného Vesmíru si pomocí nastroje, jakým je Slovo, vybíráme a skládáme naši skutečnost. Každý má svůj obraz. Ani dobrý ani špatný,prostě svůj.
Je to náš svět a je čas vzít na sebe zodpovědnost za své myšlenky a za svá slova.Za svou víru. Pokud to neuděláte, učiní to za vás jiní.Ale pak si nestěžujte, že něco bude jinak, než jste si přáli. Vždyť druzí prostě ani nemusí vědět, co jste chtěli.
Vyplývá z toho jednoduchý závěr:,,Pokud to, co se děje v mém životě, zcela odpovídá tomu, jak myslím a hovořím, pak změnou mých myšlenek a mé řeči se změní i můj život a okolní svět ".
Je velmi důležité naučit se správně užívat slova a myšlenky.Jak ale v plné míře ovládat tento nástroj?Jak dosáhnout toho, aby nás myšlenky a emoce neovládaly,ale my vládli jim? Abychom je naplno využili na přeměnu svého života.
Vprůběhu tisíce let se nám snaží namluvit, že jsme Boží otroci a celý náš život závisí na vyšších silách. A těžko v něm tedy můžeme něco změnit. Jediné, co se od nás očekává, je být pokornou ovcí a čekat na soudný den.
Ale Člověk je od svého narození myslící a vyjímečná bytost.Svořitel ho vytvořil ke svému obrazu a ke své podobě. Člověk je ve své podstatě Tvůrcem, Bohem. Znamená to, že ve vesmíru není větší síly, než je člověk. Protože jsou v něm skryty všechny energie vesmíru. Řídí všechno,včetně svého osudu.Vládne prostřednictvím svých myšlenek,pocitů,skutků.Přičemž všichni lidé tuto vlastnost používají, ale ne každý o tom ví.
Nejsme pasivními přijímači,ale aktivní tvůrci.Každý člověk je tvůrcem již od svého zrození a zůstává jím až do konce svých dní,nezávisle na tom, zda o tom ví nebo ne.
A naším úkolem je tento podivuhodný a božský mechanizmus odhalit, a naučit se ho ovládat.
To je možné provést metodou podvědomého programování. Myšlenka je podivuhodná a neobyčejná energie Vesmíru.
Jedna z prvotních forem světla, běžným zrakem neviditelná. Pro myšlenku neexistují takové pojmy, jako rychlost a vzdálenost.Ona je všudypřítomná, všeobjímající a všemocná.
Slovo-to je ozvučená myšlenka. Čin -je materializovaná myšlenka.
Všechno živé na Zemi může cítit, vyzařovat své vlastní světlo.Avšak uvědomělé slovo na Zemi je dáno pouze člověku.Jakákoliv myšlenka, slovo i skutek se zapisují do Věčné knihy života v nekonečném prostoru paměti.
Ve svém podvědomí si můžete vybavit negativní programy, odhalit určité zákonitosti a vytvořit nové programy,které vám pomohou najít vaši pravou cestu.
Přednosti uvedené metody jsou nepochybné. Nestraníte se okolního světa, ale aktivně se na něm zůčastníte,rozvíjíte svou vnímavost a citlivost.
Autor:Valerij Sinelnikov

Síla slova


Co myslíte, v čem spočívá síla slova?
Proč slova jedněch lidí mají sílu, váhu,význam, vedou ostatní, povzbuzují k činům a slov jiných lidí si vůbec nevšímáme nebo na ně reagujeme negativně?
Je to síla slov v obrazech které za nimi stojí.Obrazy jsou všudypřítomné. Jimi začíná jakákoliv činnost člověka.
Pokud jste se rozhodli postavit dům,nezačínáte projektem,ani základem, ale toužebným obrazem vašeho domu.Pak vysvětlujete architektovi, jaký dům chcete.Až když je projekt hotov podle vašich představ je možné zahájit stavbu.
Zpředchozího víme že příčinou jakékoliv nemoci je přítomnost negativních emocí v podvědomí člověka. Ale emoce bez citů a obrazů neexistují.Právě určitý obraz lidí nebo událostí spouští ničivé procesy v organizmu. A naopak pozitivní obrazy jsou spolehlivým základem zdraví.
Jak probíhá tvoření obrazů u dětí.
Není to tak dávno, co v naší společnosti existovala velmi důležitá neveřejná instituce,která se věnovala vytváření modelu okolního světa u dětí.Byla to instituce babiček a dědečků. Právě oni vyprávěli vnukům pohádky, a tak vkládali do vědomí dítěte model okolního světa. Jak důležité to bylo? Vždyť v pohádkách jsou obrazy rodičů, přátel i nepřátel a různých přírodních živlů. Obrazy dobra a zla. Pohádka vybízí děti k přemýšlení. Právě s těmito obrazy žije dál v dospělém životě.
Vsoučasnosti je tato důležitá úloha svěřena televizi i počítači, na jejich obrazovce běží filmy, které většinou neznáme.Nic nevíme o jejich autorech, zda jsou to lidé psychicky zdraví nebo nemocní a jaké mají cíle.
Ale podle mnohých filmů lze s jistotou říci, že jejich autoři a režiséři jsou psychicky nemocní lidé.Anebo konají ve zlém úmyslu, a tak vštěpují dětem negativní program ničení člověka. Zajímalo by mě jak dlouho necháme psychicky nemocné lidi mrzačit psychiku našich dětí?
Většina lidí se mylně domnívá že vzdělávací systém znamená jen školu.Ale není tomu tak.Rodina je tím prvním obrazem Světa, ve kterém se dítě ocitne hned po narození. Co vidí, co slyší a co cítí ve své rodině?Tyto první obrazy zanechávají hlubokou stopu v jeho vědomí.
Pak dítě vstupuje do společnosti, komunikuje s lidmi v okolí. Jde do mateřské školky, do školy a jako houba nasává do sebe ne pouhé znalosti, ale obrazy vychovatelů, učitelů,přátel i vztahů mezi nimi.
Kromě rodiny a školy zvláštní vklad do procesu vzdělání vnáší prostředky masové informace.
Takže proces vzdělání dítěte je třeba začít výchovou sebe sama, vytvořením Prostoru Lásky, v němž by se dítě mohlo harmonicky rozvíjet.
Co slovům dodává sílu?
Vdětství všichni přemýšlíme pomocí obrazů,ale když dospějeme, postupně přecházíme na slova a stále víc a víc se vzdalujeme od svých citů.Společně jsme se odnaučili ožívovat skutečně jasné a silné obrazy. Proto i náš život začal být vybledlý, slova nás přestala inspirovat, protože je pronášíme, aniž bychom se zamýšleli nad jejich smyslem.
A co hlavní v našich slovech a činech nejsou city a obrazy. V tom právě spočívá tajemná síla slova. Vždyť člověk může tisíckrát říkat, že miluje, a přitom neudělá nic co by jeho slova potvrzovalo.Občas i přímo ublíží blízkému člověku.
Slova se rodí z lidských citů.Nicméně ty neexistují bez obrazů. Ale pokud by neexistovala slova, nebylo by možné se dorozumívat a tvořit. Protože právě slova vyvolávají obrazy a city z podvědomí. Tyto obrazy však musí mít jednu vlastnost.
Musí se shodovat se životem ,podporovat život. V opačném případě mohou člověka přivést ke zkáze.
Autor:Valerij Sinelnikov Tajemná síla slova
http://www.zdravotnistav.estranky.cz