Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Červenec 2012

Féwa 30.7.2012

31. července 2012 v 11:00 Aktuální novinky
Féwa
Féwa 30.7.2012

Trochu predbieham a vytrhávam z kontextu časť informácií z dnešného dňa. .............
.....Do našej subjektívnej reality začína vstupovať tretia vlna energií lásky - z transpersonálnych sfér. Jedná sa o vlnu aktivujúcu mozgový kmeň - jeho krištál - cez epifýzu a solár - čiže slnečnú čakru. Planetárne sa jedná o aktiváciu cez Slnko, Mesiac a Zem - jej kozmickú parabolu. V prepojení na celý solárny systém. Premietnuté na Zem - Madagaskar, ktorý je bránou nového vedomia /časovým uzlom, projektovaným svojou frekvenciou okolo zemskej kružnice/. V prepojení na Mount Shastu, Japonsko, Nikaraguu, Mexiko, Chile, Portoriko, Mozambik, Equador, Polynéziu, Pacifik. Refrakčne smerom k pobrežiu Európy. Striedavým prúdením vĺn. Súčasne sa Zem i človek bude napájať na novú vedomú frekvenciu svetla - jeho čistiacich energií, ktoré sú zároveň prílevom nových informácií.

Aktivuje sa spánkový systém - epidurálne. To znamená, že línia prechádzajúca stredom chrbtice /stred čakrálneho kanálu/ Vás teraz doslova vnoci zobúdza prerušovaným spánkom. Jeho meniacim sa režimom. Pričom sa tlmí cez mimotelové čakry Vaša fyzická funkčnosť. Dôsledkom tohto procesu je výrazná únava a bolesti celého tela. Jedná sa najmä o bolesti chrbtice / krížová a krčná časť/ a svalové spazmy. A to v blízkosti krčnej chrbtice. Ste "nútení" pozerať sa pred seba, vzhľadom na ztuhnutosť a bolesti svalov.

Tento stav súvisí so subatomárnou mriežkou, ktorej frekvencia sa s prichádzajúcou 3. energetickou vlnou pretransformováva. Ale - napriek fyzickým problémom - neustále narastá aktivita. Ako u Zeme - tak i u človeka.

Féwa


Výklad mayského kalendáru - 30.7.2012

31. července 2012 v 10:46 Aktuální novinky
Mayovia na dnes
Výklad mayského kalendáru - 30.7.2012

30.7.2012 3 CIB - ŽLUTÝ ELEKTRICKÝ BOJOVNÍK


CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST, VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY POKLADŮ.

Spolehnu se na moudrost intuice, prosvítím otázky strachu ve všech sférách života. Od této chvíle věřím vnitřnímu hlasu, získám odvahu podívat se svým stínům do očí. Pouze tak se uvolním od zaslepení. Dnes přistupuji k jednání aktivně. Začnu posilováním stavu nervů.

TRANSFORMACE STÍNU
Vytvořte mentální spojení s tím, co je BOŽSKÉ. Staňte se DUCHOVNÍM kanálem. Věřte ve svoji mystickou inteligenci. Nastavte se na vnitřní signály. Pusťte se matérie. Otevřete se duchovnímu vedení.

Strach, obavy, inteligence….

V Pečeti ŽLUTÉHO BOJOVNÍKA jsou zakódovány Energie probouzející INTELIGENCI TVŮRCE. Zde se dosahuje nejvyššího stupně zralosti inteligence přičemž podmínkou k dosažení duchovního stropu Inteligence CIB je spojení třech předchozích úrovní (Poutník, Mág, Orel). Protože lidská inteligence je dvoupólová tzn. skládá se z ROZUMU a INTUICE, každá jednostrannost se stává pro člověka problémem, časem často i mučením. Chybný rozvoj inteligence vede k fanatizmu, k patologickému duševnímu přetížení, nebo vzniku mezer v oblasti racionálního uvažování. Ti, kteří úspěšně přešli předchozími úrovněmi (Poutník,Mág,Orel) se přestanou zabývat triviálními věcmi, začnou myslet perspektivně s inteligencí BOJOVNÍKA, mohou odkrýt mnoho skvělých objevů a dosáhnout mnoha úspěchů. Na této úrovni je aktivován nejen racionální rozum, ale hlavně pravá mozková hemisféra - operativní intuice.

Pokud vám chybí síly, otevřete své Vědomí moudrosti BOJOVNÍKA. Nezapomínejte na tři předchozí vznešené úrovně a především aspekt lásky a čistoty záměrů BÍLÉHO MÁGA. Síla srdce je základem zdravého vývoje - fyzického i duchovního.

Na úrovni ŽLUTÉHO BOJOVNÍKA zmizí jakékoliv OBAVY, STRACH i VÁHÁNÍ. Zde se začíná manifestovat Vyšší Vědomí, čili duchovní moudrost vašeho Vyššího JÁ.

3.ELEKTRICKÝ TÓN PODNĚTNÉ SÍLY IMPULSU
TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení se do přirozeného toku života. Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, oddělené, nepřístupné, nebo očím neviditelné. Pokud máte sklon být roztržitý, soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny. Seberte sílu dát výraz pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se objeví prostřednictvím vaší osoby.

DOVOLTE VAŠÍ TVOŘIVOSTI VYJÁDŘIT PŘIROZENOU SPIRITUALITU

Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetum mobile Bytí. V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu ELEKTRICKÉM spočívá výchozí podnět evoluce, neboli síla přinášející rozvoj. V souvislosti se spojením Pečeti Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně. Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a přizpůsobuje programy příčin. V odkazu na Kalendářní Den s Tónem (•••) se ukazuje na velmi vysokou aktivitu konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgie ,nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.

Překlad Lenka Sýkorová
http://monikaczyrek.blogspot.cz/2012/07/300712-3-cib-zoty-elektryczny-wojownik.html


Morální kodex člověka

31. července 2012 v 10:37 Vlastnosti i ctnosti

Morální kodex člověka


1. Neber život jiným tvorům, ani lidem, ani zvířatům, pokud sám neovládáš tajemství darování života. Jedinou výjimkou může být získávání nezbytné potravy, regulace přemnožení nižších organismů a sebeobrana. Všechny způsoby zabíjení živých tvorů pro svou kratochvíli či potěšení vydávané za "sportovní lovy" jsou barbarstvím a svědčí o nízké kulturní a duchovní úrovni "sportovních lovců", jejichž karma je zatěžována utrpením ničených tvorů. Vždy, když v utrpení umírá živ& yacute; tvor, uvolňují se kvanta černé energie, ovlivňující chaos astrálních energetických polí. Dokud budou lidé zbytečně týrat a zabíjet nižší tvory, dotud musí počítat se zpětnými astrálními údery vírů černé energie, které se ve hmotném světě projevují katastrofickými důsledky jako jsou zátopy, tornáda, ničivé cyklony, zemětřesení, náhlá oživení činnosti vulkánů a podobně. Stejného původu jsou rasové a náboženské války vybuchující v okamžiku, kdy černá energie se stává nezvladatelnou.
Víry astrální černé energie mají značnou tendenci vracet se na místa svého vzniku, a tak vyvolávají nová utrpení lidstva na určitém území velmi často i po uplynutí značného času od data tragických událostí. Je pravidlem, že v těchto územích se inkarnují bytosti zodpovědné za vyvolaná utrpení, aby se poučily o důsledcích vlastních dávných činů. Nic na Zemi se neodehrává náhodou, žádný člověk není postihován neštěstím hrou náhody, ale jedná se o vyrovnávání starého karmického dluhu. Pokud tě postihlo neštěstí a bolest, neo bviňuj ani Stvořitele ani prozřetelnost, ale pečlivě prohlédni svůj karmický záznam, určitě v něm nalezneš kolonku "má dáti".

2. Ovládej své myšlenky, protože to jsou šípy pronikavé mocné energie. Myšlenky o nenávisti, zlobě, zášti, pomstě a utrpení určené jiným lidem či živým tvorům jsou projevy stvoření střel nebezpečné černé (negativní) energie a buď si jist, po čase se k tobě vrací, často v mnohem mocnější podobě jako bumerang, aby splynuly se zdrojem jejich vzniku. Pokud volíš cestu odplaty za příkoří, mstu za utrpení či urážku a vztek ovládl tvůj rozum, pak věz, že ubližuješ sám sobě - budeš totiž tím posledním v řadě, koho tebou černá energie zas&aacu te;hne a před ní nenalezneš záchrany. Buď si jist, že pokud ti ubližují jiní, je tím vinna jejich hloupost pramenící z nízkého stavu vědomí nebo trauma utrpěné od jiných, se kterým si nevědí rady a mstí se svému okolí. Netas zbraň proti raněnému na srdci, jehož duši stravuje horečka utrpení. Můžeš-li, ošetři jeho rány, nemůžeš-li z jakéhokoliv důvodu, odstup a nejitři ran.

3. Tento život, tato inkarnace, tento současný životní úděl je jen tvůj. Žiješ jej, raduješ a učíš se pouze sám za sebe a pro sebe. Nezasahuj jiným lidem do jejich života jinak než přátelstvím, soucitem, láskou a pochopením, neovlivňuj jejich volbu, ani nepodřizuj jejich vůli, protože pak zasahuješ do jejich karmy a také do ní vstupuješ se všemi důsledky jejího zpětného odrazu. Své děti vychovávej s láskou, porozuměním a veď je důsledně k pochopení a dodržování etického kodexu člověka. Pamatuj, že v tvých dětech jsou inkarnovány bytosti splácející svůj dluh , který do značné míry může být propojen s tvým karmickým údělem. Utrpení a příkoří způsobovaná dětem, třebaže mají jinou barvu pleti, jiný tvar očí a hovoří jiným jazykem, způsobí hluboké narušení tvé vlastní karmy a ta tě v tvé příští inkarnaci postaví do jejich role, abys pochopil podstatu a hloubku svého provinění. Nesnaž se "zachránit svět", pokud jsi k tomu nebyl povolán. Za obecné události přijímej pouze tolik odpovědnosti, kolik odpovídá tvým možnostem tyto události účinně ovlivnit, například emisí své vlastní pozitivní energie. Útoky Zla a nápory temné energie nezastavuj násilím, protože je to neúčinné a tvé duchovní možnosti ti účinné duchovní zbraně k boji proti Zlu neposkytují. Násilná akce proti Zlu skončí tím, že budeš zasažen zpětným odrazem své vlastní energie zesílené interferencí s temnou energií. Nejúčinnější zbraní proti Zlu a temné energii je použití vlastní pozitivní (dobré) energie, kterou můžeš snadno ovládat a směrovat. Pozitivní energií dokážeš velice účinně anihilovat temnou energii i nápory Zla. Je to v podstatě otázka anihilace energetických kvant s opačným znaménkem (polaritou).

4. Neshromažďuj více majetku a moci, než nezbytně potřebuješ k uskutečnění svého poslání v současné inkarnaci. Mnoho majetku a moci přitahuje Zlo jako magnet železné piliny. Žij střídmě, aby se dostalo životních potřeb i na druhé. Pamatuj, že v čase tvého odchodu z tohoto světa zůstane tvůj majetek, moc i proslulost na Zemi a pro tebe budou v dalších životech bezcenné jako suché listí váté větrem. S sebou si odneseš pouze bilanci svých činů zaznamenaných karmou a též poznání a zkušenosti získané na duchovní cestě k Pravdě.

5. Toto pozemské "předpeklí" představuje tvrdou životní zkoušku, cosi jako nepříjemnou, ale nutnou služební cestu, nezbytnou pro naplnění uloženého poslání v dané inkarnační etapě. Uvědomuj si neustále, že na Zemi není náš skutečný domov, třebaže Země je překrásná, tvůj skutečný duchovní domov je nesrovnatelně nádhernější. Proč plnit své poslání ledabyle během mnoha inkarnací. když služební cestu lze zkrátit na minimum pečlivým a obětavým naplněním svého karmického účtu? Když do duchovního domova z t ohoto světa odcházejí ti, které miluješ, nezdržuj je svým smutkem a nářkem, Splnili své poslání, a tak jim přej návrat tam, kde je tak nádherně doma a těš se na setkání s nimi, protože čas zde nehraje žádnou roli.

6. Snaž se být zdrojem výhradně pozitivní (bílé) energie tím, že na zlé útoky nebudeš reagovat větším zlem a nenávistí, ale laskavým pochopením a soucitem. Ti, kteří ti ubližují, jsou v podstatě nešťastní ubožáci sražení na kolena svou vlastní přetěžkou karmou. Jsou to bytosti strádající nedostatkem lásky, pochopení a opuštěností. Již tím, že miluješ své děti, svého manžela, přítele či přítelkyni, rodinu, vytváříš pole intenzivní bílé energie, které neutralizuje útoky černé energie a tebe i tv&e acute; milované chrání. Rodiče, kteří vedeni svými sobeckými zájmy rozbíjejí manželství a opouštějí své děti, vytvářejí podmínky ke vzniku těžkého doživotně působícího traumatu, který naleznou přesně zapsaný ve své karmě a ta jim uloží příští inkarnaci prožít obdobné trauma, jaké způsobili svým dětem. Upírat dítěti lásku matky i otce je stejně těžké karmické provinění jako je zabití člověka, což si stále mnoho rozvedených manželů neuvědomuje.

7. Stvořitel pro tebe, člověče, a pro celé lidstvo připravil tuto nádhernou planetu s divukrásnou přírodou, osadil ji živými tvory, aby ti pomáhali a stali se tvými přáteli. Bůh tě ustanovil hospodářem na Zemi a dovolil ti, abys těžil z jejího bohatství s do ní vkládal svou píli, pot, lásku a též abys ji v těžkých časech chránil a pomáhal. Vše živé i neživé v přírodě je s tebou, člověče, v bezprostředním bratrství a vkládá do tebe svoji důvěru. Pečuj o to, aby ptáci měli čerstvý vzduch, vodní žoužel čistou vodu, rostliny zdravou &u acute;rodnou půdu a zvířata dostatek poklidu. Pokud budeš dary přírody plýtvat a bezohledně drancovat životní zdroje a své okolí znečišťovat jedovatými plyny či obtížnými toxickými odpady své nerozumné činnosti, pak počítej s jistotou s tím, že tvá příští inkarnace tě postaví do tohoto prostředí, jaké jsi vytvořil nebo pomohl vytvořit a bude to zcela spravedlivé. Jak se ti bude žít uprostřed špíny, neřádu, smradu, když budeš pít jedovatou vodu a jíst nečisté potraviny?

8. Člověk je nesmrtelnou polydimenzionální bytostí a jeho hmotné tělo má úlohu pouhého ochranného obalu, jako je například pracovní kombinéza nebo skafandr při práci pod vodní hladinou. Když se kombinéza či skafandr nošením opotřebují, vymění se za nové. Stejně tak člověk na konci svého inkarnačního údělu odkládá hmotné opotřebované tělo, aby v další inkarnaci získal nové, zdravé a výkonné tělo. Z toho důvodu je strach před smrtí, představující odložení opotřebovaného hmotného těla, zcela zbytečný a nemístn&ya cute;, protože jako lidská bytost neumíráme a nemůžeme zaniknout a naše vědomí je nesmrtelné.

9. Sebevražda není řešením zlé situace, ba ani únikem ze zdánlivě neřešitelných problémů, protože sebevraha postaví karma v příští inkarnaci do téže situace, a to tolikrát, než lidská bytost nalezne přijatelné řešení. Na nové tělo pro příští inkarnaci však obvykle sebevrah čeká velmi dlouho a nezřídka je toto přidělené tělo postiženo tělesnou vadou nebo velmi vážným postižením některých orgánů, aby si lidská bytost uvědomila cenu takového božího daru, jímž je hmotné tělo pro inkarnaci člověka. Jediným omluvitelným d? ?vodem sebevraždy může být pouze dlouhé a bolestivé umírání bez naděje na vyléčení, nebo když svým pokračujícím životem člověk ohrožuje jiné, ale takové situace jsou výjimečné.

10. Pamatuj, že tvůj současný život na Zemi je karmickou reflexí všech tvých minulých inkarnací. Jsi-li stíhán nepřízní osudu, neštěstím nebo úrazy, není to náhodou a děje se ti podle karmického učení, nebo jde o postih za tvá provinění v minulých životech, za tvá selhání a nedostatek tvé lásky k lidem i živým tvorům. Příčina tragédie, jíž jsi postižen, leží vždy v tobě, v tvých minulých zlých činech, za které nyní platíš. Pokus se proto najít v sobě sílu nezbytnou k pochopení, že karma představuje absolutního nepodplatitelného soudce, pokorně přiznej svou vinu a hledej cesty vedoucí k nápravě dávných utrpení, jež jsi způsobil. Své dnešní potíže a bolesti nesvaluj ani na nezájem Stvořitele, ani na své bližní, protože jen ty sám jsi původcem. Věř sobě a buď především sám k sobě upřímný a zcela otevřený, rozhodni se konečně hledat správnou cestu svého života a tvoji Strážci ti ochotně pomohou. Žij tak, aby ses nemusel stydět sám za sebe, miluj svět, lidi i vše živoucí v Přírodě, především ale miluj své děti, svého manžela či manželku, druha a své rodiče. Pak budeš žít v harmonii s Vesmírem lehce, naplněn krásou poznání Pravdy. Přeji t i, příteli, abys nalezl správnou stezku vedoucí k Pravdě a tvé duchovní srdce přetékalo láskou, přátelstvím a soucitem, přeji ti duši plnou Slunce.

Zdroj: Ivo Wiesner: Poutníci do Země Andělů (AOS Publishing 2009)
vložil -Ag- ( www.svetloatlantidy.cz)
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

Láska je klíčem k životu.

31. července 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Tvé kladné, tvořivé, milující myšlenky mají ohromnou sílu, daleko větší, než si uvědomuješ, protože myšlenky jsou druhem energie. Proto zapuď všechny záporné myšlenky. Vždy se dívej na světlou stránku života, protože čím více radosti a lásky vyzařuješ, tím více radosti a lásky přivoláváš k sobě. Miluj všechny duše kolem sebe, protože zjistíš, že každý nakonec na lásku reaguje láskou. Děti a zvířata reagují okamžitě, protože nemají žádné vnitřní překážky, které by musely překonávat. Proud lásky vycítí instinktivně, protože nikoho nepodezírají ze špatných motivů a úmyslů; lásku prostě přijmou a radostně ji opětují. Zatímco dospělí jsou; většinou podezíraví a domnívají se, že i k lásce musí existovat nějaký skrytý motiv. Nikdy nepřipusť, aby jakékoliv tvé podezření zatvrdilo vůči někomu tvé srdce. Jsou-li tvé motivy čisté a ryzí, ať láska plyne plnou silou, dokud všechny překážky nebudou překonány. Láska je klíčem k životu. A ty chováš tento klíč ve svém nitru.


Dagmar Kocůrková: Dynamiku roku 2012 poznamenají tři významné energetické vlny

30. července 2012 v 14:51 Vývoj vědomí bytostí

Dagmar Kocůrková: Dynamiku roku 2012 poznamenají tři významné energetické vlny

V roce 2012 přijde několik významných fází. První nastane v období od 20. března do 28. března. Vibrace v těchto dnech půjdou hluboko pod povrch Země, téměř až k jejímu jádru.


Budou očistné, silné a dynamické. Týkat se budou hrubohmotné a hmotné očisty, a na povrch se vynoří různé skandály a aféry, týkající se zejména financí.

Všechny systémy, které nebudou stát na pevných základech, se mohou otřásat a bortit. Jelikož půjde tato vlna až ze samého jádra Země, může být na konci března také pěkně horko…

Tato aktivita zemského jádra se může totiž projevit i zvýšenou činností sopek. Z lidského hlediska ji bude možné pocítit v úrovni chodidel. Tématy tohoto období se stanou jistota, bezpečí a stabilita.

Další silná vlna roku 2012 přijde v období od 14. června do 30. června. Už nepůjde z podzemí, nýbrž tato vibrace poběží nad zemí v úrovni jeden a půl až dva metry. Tato frekvence bude mít táhlý a pisklavý charakter.

Jejími tématy bude nová úroveň vnímání našimi smysly - zejména prostřednictvím našich uší a očí. Přijde naslouchání a nový úhel pohledu. V tomto období půjde o vše novátorské a uvádění do praxe, především v oblastech komunikace, internetu a medií.

Na podzim přijde nová rezonanční zkušenost, spojená s daty 1. října až 20. října. Bude poněkud rozvibrovaná, analytická, a bude to období bilancování: má dáti - dal, a skládání účtů, a to ve všech oblastech našeho bytí. Z hlediska těla bude působit na oblast solar plexu.

Transformační vlna, která bude poměrně dlouhá, přijde v období od 25. listopadu do 13. ledna 2013. Bude mít naprosto jiný charakter než všechny předchozí.

Projde námi od chodidel až po vrcholek hlavy, a pak zamíří dál do vesmíru a donutí nás zvednout hlavu nahoru, jako by byla na hvězdném nebi nějaká zajímavá podívaná.

Tato vlna bude světelná a přinese témata hledání smyslu a naplnění. Země po bouřlivém jaru, komunikačním létu a podzimní analýze přejde do fáze prozáření a propojení. Jak dole, tak i nahoře.

Dagmar Kocůrková, astroložka a lektorka jógy
Publikováno v časopisu VE HVĚZDÁCH


KAŽDÝ DEN JE NOVÝM ZAČÁTKEM,KAŽDÝ DEN JE NOVOU PŘÍLEŽITOSTÍ KE ZMĚNĚ

30. července 2012 v 11:16 Skutečný mír je uvnitř


V každém člověku je něco, co je vlastní prazákladem jeho života, míru a štěstí. Něco, čeho si člověk normálně ani není vědom. A přesto každý po štěstí touží, ale bohužel hledá je často někde jinde, než ono skutečně je. Jakoby měl obrovský zlatý poklad a nevěděl o něm.
Podobně na tom byl krejčík, kterému se zdálo, že najde poklad u tureckého sultána a když se k němu konečně po dlouhém bloudění dostal a svěřil se mu se svým snem, vládce Turků se na něho podíval a povídá svým rádcům a ministrům: "A je to on! Pánové, představte si, že se mi dnes v noci zdálo o tomto člověku. Že má v daleké zemi domek se zahrádkou a na té zahrádce jabloň a pod tou jabloní, no to je věru k smíchu, pod tou jabloní obrovský zakopaný poklad. A on ho přišel hledat ke mně, do Cařihradu. No, panstvo, řekněte, není tohle k smíchu?"
A sultán se smál, až se za boky popadal, a s ním povinně celý dvůr. Jen krejčík se nesmál. On totiž měl opravdu doma zahrádku a v té zahrádce jabloň. A tak honem spěchal domů a když tam přišel, kopal a kopal, až vykopal obrovský zlatý poklad.
Tak je tomu, přátelé, skoro se všemi lidmi. Jsou majiteli obrovského pokladu, a nevědí o tom, třebaže je tento prazáklad veškerého života pramenem jejich vlastního míru, blaženosti, spokojenosti. Někteří mu říkají království nebeské, jiní átman, tao, nirvána anebo i duše. Ale mnozí nemají ani chuť věřit, že by vůbec něco takového bylo. Ve škole je přece kdysi učili, že nic podobného neexistuje, že jsou to jen báchorky idealistů. Duši přece nikdo nikdy neviděl. To je sice pravda. Ale nejen proto, že je neviditelná. Hlavně proto, že o ni nestál, že si ani nepovšimne, že ji vůbec má. A nakonec ji zapře jako Petr Krista. To se stalo milionům lidí na této planetě.
Ale přece jen se s duší člověk občas shledá, ať chce nebo nechce. Jenomže obvykle když už je trochu pozdě: Na přechodu života, mezi životem a smrtí, může na okamžik každý poznat prazáklad svého života, nebo v něm i setrvat. Ale když o něj celý život nestál, obyčejně nepostřehneme tuto možnost vnitřního kontaktu a ona mu ve vteřině unikne. V životě se člověk s tímto vnitřním kontaktem také setká, ale jen velmi zřídka a sotva na pár minut.
"Mír světa závisí především na vnitřních podmínkách, ne na zevních. Jaký je a bude člověk, takový je a bude i jeho svět. V hlubších úrovních duše je každý z nás už teď božský, jenomže to doposud neví. Ponořme se tedy co nejhlouběji do tajných vnitřních úrovní sebe sama a vynesme na povrch, co je v nich utajeno: lásku, soucit a mír. Upněme pozornost jedině na čisté bytí. Ke všem nežádoucím myšlenkám se stavme indiferentně, nezaujatě: ztratí se neznámo kam - jako pravá iluze, vždyť právě jen iluzí vpravdě jsou. Nakonec pronesme potichu tuto silnou mantru:
Šťastny ať jsou všechny bytosti!
Rozumějme tomu dobře: i ty, které nám dříve byly lhostejné, i ty, které jsme snad někdy nenáviděli.
Všechny, protože jest jednota"
Eduard Tomáš - Cestami sebepoznání
Třpyt prázdna
"Nejenom své já nechte rozplývat v moři božské lásky, ale i já ostatních bytostí. Ať si nepodávají ruce lidé, ale láska a hluboké přátelství, ať se nepotkávají bytosti, ale Bůh sám se sebou ve svém projevu."

"Kde je zažívána láska boží všudypřítomnosti, následuje vědomí prázdna a nekonečnosti boží. Tam je stvořený svět i světy, celý vesmír vnímán jako třpyt prázdna."
Jestliže člověk zpočátku hledá Boha jinde, na nebesích, nebo později v sobě, dokud je Pravda ve dvojnosti skrytá, je nutné, aby proud lásky v soustředění mysli vysílal jedním směrem, tedy k Bohu a zároveň se jemu odevzdával.
Když bude moudrý, začne si uvědomovat všudypřítomnost Boží: zpočátku uznáním, vírou, citem i intelektem, později přímým nazíráním. Nebude již vysílat lásku spolu se soustředěnou myslí k nějakému objektu, cíli, jednomu bodu, ale postupně se sám stane tímto jedním bodem, vyzařujícím lásku a ještě později láskou samou, rozprostřenou do vesmíru na všechny a na vše. Tato rozpuštěnost, nekonečnost lásky setře rozdíly mezi já a ty, mezi všemi a vším. Je to taková láska, která je prvotní emanací božského Já a posledním stupněm ke spojení s Ním. Žijte v nekonečném moři moři Boží přítomnosti, v moři božské lásky - vyciťujte, uvědomujte si všude moře božské lásky.
Vy sami, pokud jste ještě oddělení, jste jen malou lodičkou na tomto moři. Nechte ji v něm rozplynout. Celý den a zvláště před spaním zahlazujte své malé já do nekonečného oceánu božské lásky. Odevzdejte své lidské vědomí Bohu a klidně usněte. Ráno se probudíte svěží a více duchovně prohloubení.
Nejenom své já nechte rozplývat v moři božské lásky, ale i já ostatních bytostí. Ať si nepodávají ruce lidé, ale láska a hluboké přátelství, ať se nepotkávají bytosti, ale Bůh sám se Sebou ve svém projevu. Je-li Bůh všudypřítomný, a my jsme v to uvěřili a poléze jsme to i sami poznali, nepleťme do této všudypřítomnosti ještě jakési zdání oddělenosti.
Kde je zažívána láska Boží všudypřítomnosti, následuje vědomí prázdna nekonečnosti Boží.
Tam je stvořený svět i světy, celý vesmír vnímán jako Třpyt Prázdna.
Míla Tomášová
Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme

Kumránské svitky...slova Ježíše Nazaretského

30. července 2012 v 10:27 Vývoj vědomí bytostí

Kumránské svitky...slova Ježíše Nazaretského


Jak dosáhnout harmonie ?

Žijte prostě.
Nikomu neškoďte.
Nezáviďte.
Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují.
Zasvěťte život kráse.
Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění.
Jednejte s bližními otevřeně.
Změňte minulost.
Přinášejte do Světa něco nového.
Naplňte tělo Láskou.
Staňte se energií Lásky.
Láska vše oduševňuje.
Kde je láska, tam je Bůh.

Život bude pro tebe dobrý, protože nic nebudeš pokládat za samozřejmé...

30. července 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Vzdávej za všechno neustálé díky. Je toho mnoho, za co máš být vděčný; otevři své oči, dívej se kolem sebe, a uvidíš, jak jsi požehnaný. Zjistíš, že jsi naplněn ohromujícím pocitem lásky a vděčnosti, a celý život pro tebe dostane nový smysl. Lidé kolem tebe budou pro tebe víc znamenat, protože tvé srdce bude naplněno láskou k nim a ty budeš pro ně mít hlubší pochopení a více tolerance. Uvědomíš si, že jim vděčíš za jejich lásku a společenství, za to, že jsou. Tvé oči se otevřou pro všechnu krásu a harmonii kolem tebe, pro zázraky přírody. Tvé oči a uši začnou vnímat a opravdu tak, jak mají, a ty budeš mluvit slovy lásky a porozumění. Život bude pro tebe dobrý, protože nic nebudeš pokládat za samozřejmé, ale všeho si budeš vážit a ve všem poznáš Mou ruku.

WAYNE DYER - SEDM KROKŮ K PŘEKONÁNÍ EGA

29. července 2012 v 22:30 Vlastnosti i ctnosti


WAYNE DYER - SEDM KROKŮ K PŘEKONÁNÍ EGA

Zde je sedm návrhů, které Vám pomohou překonat hluboce zakořeněné představy o vlastní důležitosti. Všechny jsou navrženy tak, aby Vám pomohli zabránit falešnému ztotožnění se s domýšlivým egem.


1. Přestaňte se urážet

Chování druhých není důvod, abyste se sami znehybnili. To, co Vás uráží, Vás pouze oslabuje. Hledáte-li příležitosti, abyste se urazili, najdete je na každém kroku. To pracuje Vaše ego, které Vás přesvědčuje, že svět by neměl být takový, jaký je. Můžete začít oceňovat život a sladit se s univerzálním Duchem Stvoření. Když ale budete uražení, nemůžete se dostat k síle záměru. V každém případě, počínejte si tak, abyste vymýtili hrůzy tohoto světa, které vycházejí ze silného ztotožnění se s egem, ale zůstaňte pokojní.

Jak nám Kurz Zázraků připomíná : Mír je od Boha. Vy, kdo jste součástí Boha, nejste tedy doma nikde jinde než v jeho míru. Bytí je od Boha. A Vy, kdo jste součástí Boha, nejste doma nikde jinde než v jeho míru. Pokud jste uražení, tvoří to stejně ničivou energii, která se dotkla v prvé řadě Vás a vede k útoku, protiútoku a válce.


2. Vzdejte se potřeby vyhrávat

Ego nás velice rádo rozděluje na vítěze a poražené. Honba za vítězstvím je zaručený způsob, jak zabránit vědomému kontaktu se záměrem. Proč? Protože konec konců, nelze stále jen vyhrávat. Někdo bude vždy rychlejší, mladší, silnější, chytřejší nebo mít více štěstí a Vy se pak budete cítit bezcenní a nedůležití. Nejste Vaše výhry či vítězství. Můžete rádi soutěžit a bavit se ve světě, kde výhra je všechno, ale nemusíte tam být ve svých myšlenkách. V tomto světě, kde všichni sdílíme ten stejný energetický zdroj nejsou žádní poražení. Vše, co můžete daný den říci je, že jste prováděli srovnání s ostatními na určité úrovni. Ale zítra je další den, s dalšími soupeři a novými okolnostmi k posouzení. A Vy jste stále nekonečná přítomnost v těle, které je o další den (nebo desetiletí) starší.

Vzdejte se potřeby vyhrávat tak, že nebudete souhlasit s tím, že opakem výhry je prohra. To je strach ega. Pokud Vaše tělo dnes nevystupuje vítězným způsobem, pak jednoduše nezáleží na tom, když se neztotožňujete výhradně se svým egem. Buďte pozorovatel, který si všímá a baví se, aniž by potřeboval vyhrát trofej. Buďte v míru a spojte se s energií záměru. Je ironií, ačkoli si toho sotva všimnete, že jakmile se budete méně snažit o vítězství, začne se ve Vašem životě objevovat více.


3. Vzdejte se potřeby mít pravdu

Ego je zdrojem mnoha konfliktů a neshod, protože Vás tlačí k tomu, abyste přesvědčovali druhé, že nemají pravdu. Když jste nepřátelsky naladěni, jste odpojeni od síly záměru. Tvořivý Duch je laskavý, milující a přístupný; a bez hněvu, zlosti, nebo hořkosti. Tím, že se ve svých debatách a vztazích vzdáte potřeby mít pravdu, je to jako říkat egu : "nejsem Tvým otrokem. Chci přijmout laskavost a odmítám Tvoji potřebu mít pravdu. Ve skutečnosti nabídnu této osobě šanci cítit se lépe tím, že řeknu, že má pravdu a poděkuji za to, že mne nasměrovala k pravdě."

Když se vzdáte potřeby mít pravdu, jste schopni posílit Vaše spojení se silou záměru. Ale nezapomeňte, že ego je odhodlaný bojovník. Viděl jsem, jak lidé ukončují své jinak krásné vztahy kvůli tomu, že lpěli na své potřebě mít pravdu. Apeluji na Vás, abyste se vzdali své egem řízené potřeby mít pravdu tím, že se zastavíte uprostřed hádky a zeptáte se sami sebe - Chci mít pravdu nebo chci být šťastný? Když si vyberete radostný, milující, duchovní postoj, Vaše spojení se záměrem bude posíleno. Tyto okamžiky nakonec rozšíří Vaše nové spojení se silou záměru. Univerzální Zdroj s Vámi začne spolupracovat na vytváření života, k jakému jste byli předurčeni.


4. Vzdejte se své potřeby být nadřazení

Opravdová urozenost není o tom být lepší než někdo jiný. Je to o tom být lepší než jste bývali. Soustřeďte se na svůj růst s neustálým vědomím toho, že nikdo na této planetě není nijak lepší než kdokoliv jiný. My všichni vycházíme ze stejné tvořivé životní síly. My všichni máme poslání si uvědomit svou předurčenou podstatu; vše co potřebujeme k naplnění našeho údělu je nám přístupné. Nic z toho však není možné, když vidíte sami sebe jako nadřazeného ostatním. Je to staré pořekadlo, ale přesto pravdivé : V očích Boha jsme si všichni rovni.

Vzdejte se své potřeby cítit se nadřazeně tím, že se budete v každém jedinci snažit vidět rozvíjejícího se Boha. Nehodnoťte druhé na základě jejich vzhledu, úspěchů, majetku a dalších ukazatelů ega. Když vysíláte pocity nadřazenosti, vrátí se Vám to zpět, což povede k rozhořčení a nakonec nepřátelským pocitům. Tyto pocity se stanou vozidlem, které Vás zaveze dále od záměru. Kurz Zázraků o této potřebě být zvláštní a nadřazený říká: výjimečnost vždy vytváří porovnávání. Je založena na nedostatcích viděných v ostatních, a udržována hledáním a udržováním všech jasně viditelných nedostatků, které může vnímat.


5. Vzdejte se své potřeby mít více

Mantrou ega je "více". Není nikdy spokojeno. Nezáleží na tom, čeho jste dosáhli nebo co jste získali, vaše ego bude trvat na tom, že to není dost. Shledáte, že jste ve stavu neustálého snažení, a vyřazujete možnost čehokoli dosáhnout. Jenže ve skutečnosti jste toho už dosáhli, a jak se rozhodnete využít tento přítomný okamžik Vašeho života je pouze Vaše volba. Paradoxně, když přestanete potřebovat více, do Vašeho života přijde více toho, po čem toužíte. A protože jste odděleni od této potřeby, zjistíte, že je pro Vás snazší předat to dále druhým, neboť si uvědomíte, jak málo stačí, abyste byli spokojení a pokojní.

Univerzální Zdroj je spokojený sám se sebou, neustále se rozrůstá a tvoří nový život, nikdy se nesnaží držet se svých stvoření pro své vlastní sobecké záměry. Tvoří a nechává jít. Jakmile se vzdáte potřeby ega mít více, sjednotíte se s tímto Zdrojem. Tvořte, přitahujte k sobě a nechte to jít, nikdy nepožadujte, aby k Vám přišlo více. Z vděčnosti za všechno, co k Vám přichází se naučíte mocnou lekci, kterou učil František z Assisi : "…. dostáváme dáváním." Když umožníte hojnosti, aby proudila k Vám a skrze Vás, spojíte se s Vaším Zdrojem a zajistíte, že tato energie bude pokračovat v proudění.


6. Přestaňte ztotožňovat sami sebe se svými úspěchy

Toto může být složitá představa, pokud si myslíte, že Vy jste Vaše úspěchy. Bůh píše všechnu hudbu. Bůh zpívá všechny písně. Bůh staví všechny budovy. Bůh je zdrojem všech Vašich úspěchů. Mohu slyšet Vaše ego hlasitě protestovat. Nicméně zůstaňte naladěni na tuto myšlenku. Vše vychází ze Zdroje! Vy a tento Zdroj jste jedno! Nejste toto tělo a jeho úspěchy. Vy jste pozorovatel. Všímejte si toho všeho a buďte vděční za schopnosti, které jste nasbírali. Vzdejte veškeré uznání síle záměru, která Vás přivedla na tento svět, a jejíž jste zhmotněná součást.

Čím méně budete potřebovat být uznáni za své úspěchy, a čím více zůstanete spojeni se sedmi výrazy záměru, tím volnější budete, abyste něco dokázali, a tím více se to projeví. Právě když přilnete k těmto úspěchům a věříte, že Vy sami děláte všechny tyto věci, opouštíte mír a vděčnost Vašeho Zdroje.


7. Vzdejte se Vašeho dobrého jména

Vaše pověst se nenachází ve Vás. Sídlí v myslích ostatních. Tudíž nad tím nemáte žádnou kontrolu. Pokud promluvíte s 30ti lidmi, budete mít 30 reputací. Spojit se se záměrem znamená poslouchat své srdce a vést sám sebe na základě toho, co Vám říká vnitřní hlas. To je Váš účel zde. Pokud se přehnaně staráte o to, jak Vás ostatní vnímají, pak jste se odpojili od záměru a dovolili, aby Vás vedly názory druhých. To pracuje Vaše ego. Je to iluze stojící mezi Vámi a silou záměru. Není nic, co byste nemohli dokázat, pakliže se neodpojíte od síly zdroje a nenabudete přesvědčení, že Váš záměr je dokázat druhým jak mistrovský a nadřazený jste a nebudete vynakládat svou energii k tomu, abyste se pokoušeli získat ohromnou pověst mezi dalšími egy. Dělejte, co děláte, protože Váš vnitřní hlas, který je vždy spojený

s Vaším zdrojem, jemuž je i vděčný, Vás také nasměruje. Držte se údělu, odpoutejte se od výsledků, a přijměte odpovědnost za to, co se nachází ve Vás: Váš charakter. Nechte svou reputaci ostatním k diskusi, s Vámi to nemá nic společného. Nebo jak zní název knihy: Co si o mě myslíte není moje věc!

© Wayne W. Dyer, Ph.D. (www.drwaynedyer.com)

Pro www.svetloatlantidy.cz přeložila Lucie H. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Když si najdeš čas na ztišení, poznáš, jaká je tvá úloha.

29. července 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Když ti říkám, že Můj slavný plán se odvíjí krůček po krůčku, možná se ti zdá, že všechny události probíhají pomalu. Můj milovaný, teď už nic nebude probíhat pomalu. Všechno se zrychluje. Nicméně jde o postupné odhalování, protože všechno probíhá v dokonalém načasování. Nech vše přijít a nepokoušej se nic zastavit ze strachu z rychlosti,s jakou to přichází. Mé načasování je dokonalé. Proč je nepřijmout? Nechovej v sobě žádný odpor, ale nalézej dokonalou svobodu a radost z toho, jak se můj plán odvíjí. Je to skutečně úžasný plán a ty jsi jeho součástí. Máš v něm svou vlastní roli; proto je důležité, abys ji našel a abys tak učinil hned teď. Nepromarni ani jediný den tím, že bys přestal svou roli hledat. Když si najdeš čas na ztišení, poznáš, jaká je tvá úloha.

Modlitba je potravou Ducha, výživou duše.

28. července 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Modli se bez ustání. Ať je tvůj život neustálou modlitbou lásky a díkůvzdání. Život je velmi, velmi dobrý, ale pamatuj, že jej budeš mít takový,jakým jej učiníš. Proto budeš-li v negaci, přivoláš na sebe negaci a temný mrak se rozprostře nad tvým životem a oddělí tě od nejvyššího dobra. Budeš-li mít ke všemu stále kladný přístup, uvidíš-li ve všem a v každém dobro, obloha bude modrá a všude kolem tebe a v tobě bude svítit slunce. Naplň svůj život láskou, vírou, nadějí a skutky. Uč se milovat život, protože když se to naučíš, tvůj život bude stálou modlitbou. Modlitba je tvé vnitřní spojení se Mnou, při ní se procházíme a hovoříme spolu, jako jsme činili na počátku. Modlitba je potravou Ducha, výživou duše. Je to hluboká vnitřní potřeba každého jedince. Uvědomuj si tuto vnitrní potřebu a odpovídej na ni.

Láska je vnitřní pouto

27. července 2012 v 22:41 Doteky Nového Života

Boží láska . Sri Chinmoy

Bůh mě jistě miluje
bez ohledu na to, co dělám,
ale dozajista mě bude milovat
nekonečně více,
když uvidí, že sním o tom,
že se stanu dalším Bohem
jako On.

Láska je vnitřní pouto, vnitřní spojení, vnitřní linka mezi člověkem a Bohem, mezi konečným a Nekonečným. K Bohu musíme vždy přistupovat skrze lásku. Bez lásky se nemůžeme stát jedním s Bohem. Jdeme-li po naší cestě s absolutní láskou, nikdy nemůžeme selhat v dosažení a naplnění Boha, ať už ve svém vlastním životě nebo v lidstvu.
Co je láska? Pokud láska znamená někoho nebo něco vlastnit, potom to není skutečná láska; není to pravá láska. Pokud láska znamená dávat a stát se jedním se vším, s lidstvem a s božskostí, potom to je skutečná láska. Pravá láska je naše naprostá jednota s milovaným předmětem a s vlastníkem lásky. Kdo je vlastníkem lásky? Bůh.
Koho milujeme? Milujeme Nejvyššího v každém jednotlivci. Když milujeme tělo, svazujeme sami sebe; když milujeme duši, osvobozujeme se. Je to duše v jednotlivci, Nejvyšší v každé lidské bytosti, koho musíme milovat.
Nic nemůže být větší než láska. Bůh je velký jen proto, že má nekonečnou Lásku. Chceme-li definovat Boha, můžeme Jej definovat milióny způsobů, ale přeji si říci, že žádná definice Boha není tak výstižná jako definice Boha jako veškeré Lásky. Pokud do naší mysli vstoupí strach, když řekneme "Bůh", tehdy jsme od Něj milióny a miliardy mil vzdáleni. Pokud láska vyjde do popředí, když opakujeme jméno Boha, tehdy je naše modlitba, naše koncentrace, naše meditace a naše kontemplace opravdová. Nemůže být žádná větší moudrost, žádná větší znalost, než láska.
Svět existuje jen proto, že na zemi stále existuje láska. Kdyby tato jediná božská kvalita opustila svět, potom by na zemi nemohla být žádná existence. Žádná jiná božská kvalita nemůže vytvořit, udržet a naplnit Boha zde na zemi tak, jako kvalita lásky. Božská láska neznamená emocionální výměnu lidských myšlenek nebo nápadů; je naplněním jednoty.

Jak mohu vědět, že mne Bůh miluje?

Nejvyšší vám jako lidské bytosti dal schopnost a možnost realizovat Jej. Kdyby nebyl laskavý, proč by vám dával tento lidský život? Dal vám tento život, dal vám aspiraci, dal vám příležitost a dal vám schopnost realizovat Jeho nejvyšší Výšku. Dal by vám to všechno, kdyby vás nemiloval? Nejvyšší vás skutečně miluje. Proto vám dal aspiraci hledat Jeho Lásku.
Pokud si myslíte, že vás Nejvyšší nemiluje, měl byste vědět, že jste opravdový pošetilec. Nejvyšší je ten, kdo stvořil lásku. On stvořil samotnou vaši existenci. Je to jako zahradník, který vypěstoval zahradu plnou krásných květin. Když květina řekne: "Ne, ne, on mne nemiluje!" není to směšné? Sama skutečnost, že zahradník zasadil a vypěstoval květiny - není toto jeho láska? V každém okamžiku musíte cítit, že vás Nejvyšší miluje. Jinak by vás nepřivedl do svého stvoření.

Bůh tě miluje
pro čistotu aspirace
tvého srdce.
Bůh tě miluje
pro intenzitu zasvěcení
tvého života.
Bůh tě miluje
pro všudypřítomnou záři
tvé duše.
Jaký je rozdíl mezi lidskou láskou a božskou láskou?
Lidská láska je velice omezená. V lidské lásce je možné, že bude lapena potěšením. V lidské lásce není téměř žádná příležitost rozšířit naše božské vědomí. Pravá lidská láska, dokonce i když není duchovní, bude mít v sobě alespoň trochu psychických emocí. Tyto emoce se nám budou snažit ukázat, že láska by neměla svazovat a zneužívat. I přesto však v lidské lásce vždy cítíme, že ten druhý člověk nás nechce nebo nepotřebuje. V lidské lásce je vždy nějaký strach nebo nenávist. Lidská láska, jak každý ví, končí ve zklamání, a zklamání je následováno znič ením. V lidské lásce končíme tím, že ztratíme svůj vlastní sladký pocit jednoty s druhým člověkem i svou božskou skutečnost.
Božská láska neklade žádné požadavky. Je spontánní a neustálá. Je v každém ohledu neomezená. Je jako slunce. Slunce je pro každého. Každý může využívat sluneční světlo, ale necháme-li naše dveře a okna zavřeny, co může slunce dělat? Je to božská Láska Boha, která musí působit v lidské lásce a skrze lidskou lásku. Pokud však nedbáme o božskou lásku, která plyne kolem nás anebo chce plynout v nás, potom v nás a skrze nás nemůže božská láska pracovat.
Lidská láska svazuje; ale předtím než sváže, je již svázána. Božská láska osvěcuje, ale předtím než osvítí, vidíme, že je již osvícena. Božská láska začíná uvědoměním si vyšší skutečnosti. Je to naše neustálé přesvědčení o velmi vysoké pravdě. Božská láska nás v každém okamžiku osvěcuje a v osvícení vidíme naprosté naplnění.
Bůh bezpodmínečně miluje
zcela všechny lidské bytosti.
Vskutku, toto je božské tajemství,
které žádná lidská mysl
nemůže nikdy pochopit.

Samou přirozeností lidské lásky je přilnout jen k jednomu člověku a odmítnout všechny ostatní. Ale v božské lásce, která je neomezená a nekonečná, otázka přijetí a odmítnutí vůbec nevznikne. V božské lásce není žádné vlastnictví, ale jen pocit jednoty. Tato jednota může vstoupit do zvířete, do květiny, do stromu nebo dokonce i do zdi. Není jako lidská láska, kde dnes chceme vlastnit jednoho člověka nebo věc, zítra dva lidi, pozítří tři. Máme-li k někomu božskou lásku, v tu chvíli je zde automaticky neoddělitelná jednota. Není zapotřebí žádný most; prostě se staneme jedním.
Božská láska nám říká, že náš život je nekonečně důležitější, než si představujeme. Božská láska znamená neustálé překonávání nejen našich lidských hranic, ale překonávání Boží vlastní Realizace v nás a skrze nás.
V božské lásce rosteme. Božská láska, láska duše, osvobozuje a rozšiřuje naše vědomí. Láska znamená jednotu božskosti, jednotu skutečnosti, jednotu individuálního vědomí s neomezeným Vědomím. Když prostřednictvím své meditace vstoupíme do Univerzálního vědomí, nemyslíme na lidskou lásku. Myslíme jen na božskou lásku a na jednotu. Máme-li něco malého jako malý nůž, potom s ním nemůžeme krájet nic obrovského. Ale když máme velký nůž, potom s ním můžeme ukrojit něco velmi velkého. Nástroj, který používáme teď, je naše velmi omezené vědomí. To je důvod, proč jsme ve své lásce omezení. Ale použijeme-li druh&ya cute; nástroj, který je velmi rozlehlý, použijeme-li Univerzální Vědomí, naše schopnost božské lásky se stane neomezenou.
Božská láska přijde od Boha a z naší vlastní meditace, ale jen pokud nemáme žádná očekávání. Dítě od svého otce očekává penci, pěticent nebo čtvrťák. Více než to je nad jeho očekávání. Pokud po celou dobu od svého otce očekává, otec mu dá, ale jen to, co dítě očekává. Pokud však dítě cítí, že cokoliv má jeho otec, je také jeho, a pokud chce svého otce jen těšit, potom až otec ucítí, že dítě je schopné to přijmout, dá mu celé své bohatství.
Právě se učím cítit,
že ve skutečnosti nemusím chytat Boha,
ale že jednoho dne Bůh chytí mě
a vlije do mého srdce
záplavu nevýslovné Blaženosti.
Když od Boha nic neočekáváme, Bůh nám dá vše. Řekne: "Jsem to Já, kdo dává nekonečnou Lásku. Jak je možné, že Mé děti zůstávají s velmi omezenou schopností, s velmi omezeným dosažením?" Aby dokázal, že On a Jeho děti jsou jedním, že jsme Jeho cennými nástroji, dá nám svůj nekonečný Mír, Světlo a Blaženost.
Když se člověk bezpodmínečně odevzdá Vůli Boha, dostane nekonečnou božskou lásku. Všechno přijde v podobě lásky. Dostaneme mír, ale přijde v podobě lásky; a tento mír nabídneme lidstvu skrze lásku. Právě proto, že milujeme, šíříme svůj mír nebo sílu. Bůh sám projevuje vše skrze Lásku. Zde na zemi i tam v Nebi je jen jedna věc, na kterou je Bůh hrdý, a tou je Láska, božská Láska.


Nebeské Bílé Bytosti - Krystaly Atlantidy

27. července 2012 v 22:31 Vývoj vědomí bytostí

Nebeské Bílé Bytosti - Krystaly Atlantidy
Uveřejnil(a) Láďa
Čtvrtek, 26 Červenec 2012 21:12
Poselství Nebeských Bílých Bytostí přijala Natalie Glasson - 9.7.2012

My, Nebeské Bílé Bytosti, jsme bytosti průzračného bílého světla a vědomí, které přetrvává z deváté dimenze až do dimenze dvanácté. Existujeme jako skupiny duší na vnitřních hladinách v multivesmírných a kosmických úrovních Stvořitelova vesmíru. Naším účelem je být jedním se vším tím, jak se Stvořitel projevuje. Naše energetická vibrace a záměry byly přítomny a podporovaly projevení Země a jejího účelu; jsme tady, abychom podporovali humanitu a duše na zemi, a stejně tak i duše na vnitřních hladinách. Nesmírně Vás milujeme a shromáždili jsme velikou moudrost, protože existujeme po mnoho různých posunů Země a Stvořitelova vesmíru a na tyto posuny dohlížíme. My, Nebeské Bílé Bytosti k vám v tomto čase přicházíme blíže, abyste mohli sdílet naši podporu a bezpodmínečnou lásku.

Na Zemi se teď děje tolik nádherných a zázračných věcí, mnoho posunů a projevů se děje na energetické úrovni, a tak si nemůžete být zcela vědomi toho, co se děje. Samozřejmě, že si nemusíte být vědomi všech posunů, které se dějí na Zemi a vnitřních hladinách. Nejvhodnější je, pokud jste si vědomi posunů, které se dějí uvnitř vás. Udělejte si chvilku, abyste mohli připustit všechny změny a posuny, které jste zažili osobně v rámci svého bytí a reality, zesilující toto stokrát, dospějete blíže k pochopení změn energie, které se dějí na Zemi a pro Matku Zemi. Je nemožné, abyste si byli vědomi všech energetických posunů vířících na Zemi, takže vás vaši průvodci upozorní na ty nejdůležitější. Chtěli bychom vás upozornit na energie, které narůstají, a se kterými si teď možná přejete se spojit, abyste podpořili své porozumění sama sebe a Země.

Chtěli bychom, abyste si uvědomili, že během trvání Atlantidy bylo do Země umístěno mnoho velikých a silných krystalů, nejenom na území Atlantidy, ale také do jiných částí Země. Byly známé jako Atlantské Krystaly Moudrosti. Samotní Atlanťané ukotvili těchto dvanáct krystalů z vnitřních rovin, a přetransformovali je do polo-fyzikálních velkých krystalů udržujících velmi vysoké vibrace energie. Tyto krystaly byly obrovské balvany jako krystaly, které mohly být přeneseny pouze silou mysli. Každý krystal má svoji jedinečnou barvu a posvátný geometrický tvar. My, Nebeské Bílé Bytosti jsme pomáhali při objevení a ukotvení těchto dvanácti krystalů světla. My, a Atlanťané, kteří ukotvili krystaly, jsme chápali, že krystaly mohou mít význam a záměr u budoucích civilizací a nabudou obrovského významu, když Zemi obydlí mnoho Stvořitelových duší.

Jeden krystal byl zasazen do jižní a severní Atlantidy. V této době se Atlanťanům dařilo velmi dobře, ale mnozí mezi civilizacemi mohli vidět, že se blíží negativní časy. Zasadili těchto dvanáct krystalů ve snaze odstranit chaos, který cítili, že hrozí. Krystal upevněný na jihu Atlantidy měl mužské vibrace, zatímco krystal upevněný na severu Atlantidy udržoval ženské vibrace. Atlanťané věřili, že ukotvením čistého krystalového vědomí mužské a ženské energie, by se mohl projevit větší mír, tím, že se uvnitř jejich civilizace a v rámci jejich bytí oživí větší jednota mužské a ženské energie. Krystaly byly považovány za dvojčata, což znamenalo, že mužský a ženský krystal potřeboval existenci toho druhého, aby mohla být zachována rovnováha. To samé platilo pro dalších deset krystalů, které byly ukotvené všude na světě. Někdy umístili Atlanťané oba krystaly do jedné země nebo propojili země tím, že v jedné byl mužský krystal a ve druhé ženský. Hodnotili zemi, její minulost a budoucnost, aby zjistili, kde je vhodné polo-fyzikální krystaly umístit. Další sady krystalů byly ukotveny do Spojených Států Amerických a Egypta. Ženský krystal byl dán do Spojeného Království, zatímco mužský do Irska. Poslední čtyři krystaly byly ukotveny do izolovaných míst na Zemi, aby zrodily větší mír.

Atlanťanům dalo hodně času, aby vhodnými dovednostmi zajistili, že budou krystaly vtisknuté do Země; to způsobilo drastický nárůst vibrací na Zemi. Atlanťané si vybrali, že naprogramují polo-fyzikální krystaly za účelem shromáždění moudrosti a znalostí z budoucích civilizací, a také že mohou filtrovat své vlastní chápání do každého z dvanácti krystalů. Ve skutečnosti tyto vysoce vibrační mysli některých Atlanťanů pochopily, že Atlantida pomalu upadala ze svých vysokých vibrací do chaosu, a také pochopili, že jim bude dána šance se vrátit na Zemi v jiné době, aby dokončili svůj účel existence na Atlantidě. Připravili krystaly, které by jim mohli nabídnout podporu a stabilitu v jejich současné i budoucí existenci. Umístili tedy krystaly jako energetická centrální místa, kvůli tomu, že mnoho lidí na Atlantidě předvídalo posun lidí z Atlantidy na jiná místa na Zemi. Krystaly byly umístěny blízko k magnetickým bodům, aby, pokud to bude nutné, mohli být schopni se soustředit na dimenze světla a velmi snadno jimi cestovat.

Naneštěstí bylo během pádu Atlantidy mnoho ze šesti dvojic krystalů energeticky zničeno nebo byly ze svého umístění přesunuty, některé byly vytrženy z pevné struktury Země a vhozeny do moře, v mnoha případech do jiného místa na Zemi. Dva polo-fyzikální krystaly, které byly ukotveny v Atlantidě, a které utrpěly největší poškození, byly naplněny negativní magií a energií. Dvanáct krystalů nadále pulsuje ve velmi pomalých vibracích a světle, posunuly se z polo-fyzikálních krystalů do zcela fyzikálních krystalů vtisknutých do Země, kde leží většinou ladem. Krystaly dosáhly svého účelu tím, že mnoha Atlaňtanům umožnily přesunout se do jiných částí na Zemi, ale poté, co Atlanťané krystaly použili, nedokázali je zachránit.

Kvůli přeměně krystalů do fyzické formy, mnoho Atlanťanů poté, co se vrátili na Zemi v jiné době, zapomnělo svoji Atlantskou dobu a moudrost, dokonce i existenci dvanácti Atlantských krystalů, které, pokud by se vrátily na své místo, by umožnily přístup k jejich moudrosti vrácením na Zemi.

Je důležité připomenout, že boží vůle Stvořitele ovlivňuje všechny věci a růst, který se děje na Zemi a mezi dušemi bez silného vlivu těchto krystalů, by byl prospěšnější.

Protože vibrace Země se neustále zvyšuje stálou a konstantní rychlostí, mnoho světelných bytostí na vnitřních hladinách pracuje, aby pročistili, vyléčili a obnovili krystaly do jejich původní podoby a umístění. Účelem naší dnešní komunikace je, abyste si uvědomili, že Atlantské krystaly jsou na vzestupu, to znamená, že vzrůstá energetická vibrace a krystaly se znovu přesunují z fyzikální do polo-fyzikální roviny, ve které mají svoji největší energii. Můžete si začít všímat, že moudrost Atlantské doby se může rozvíjet a plně se včlenit do vašeho vnímání. Vaší myslí mohou prosakovat vzpomínky, schopnosti, dovednosti a léčivé techniky z Atlantské doby. Toto je vhodné načasování, protože účelem této periody na Zemi je sběr vaší moudrosti z minulosti a budoucnosti, sjednocení vašich energií se vším, co je Stvořitel. Atlantida měla velmi velký vliv na skutečnosti, které se odvíjely po pádu Atlantidy a dokonce i dnes mnozí překonávají výzvy ve své současné realitě, které pramení z jejich doby v Atlantidě.

Našim záměrem bylo, abyste si uvědomili, že bylo nesčetně důvodů pro dvanáct Atlantských krystalů a jejich plynulý nárůst v energetické vibraci zpět do své původní podoby. Za prvé, přejeme si poslat vám lásku a požehnání krystalům, abychom napomohli jejich vibračnímu růstu i zajištění jejich ochrany a bezpečí. Za druhé si přejeme, abyste si byli vědomi toho, že se posunete v perspektivě své mysli, protože nová moudrost udržovaná v krystalech bude proudit do vědomí mnoha lidí na Zemi jako vlna probuzení do většího osvícení. Jsme velmi rádi, že jsme schopni sdílet tuto moudrost, protože je to tak obrovský úspěch. Mnoho lidí v minulosti mluvilo o pozvednutí Atlantidy, ale to nutně neznamená to, že se zvedne země, ale že krystaly a moudrost Atlantidy bude proudit do myslí a srdcí lidskosti, tudíž růst Atlantidy bude známkou toho, že mnoho lidí pochopí pravdu této doby.

Prosíme posílejte svoji lásku, léčení a ochranu krystalům; na oplátku můžete cítit spojení s jedním krystalem, který byl obnoven, a který vám umožní přijmout moudrost udržovanou v něm.

My, Nebeské Bílé Bytosti jsme tady vždy, abychom vám byli k službám.

V nebeském světle,

Nebeské Bílé Bytosti

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Andrea L. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


Vždy existuje snadná cesta.

27. července 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Budeš-li odmítat učit se něco jedním způsobem, bude ti to předloženo jinak. Vždy existuje snadná cesta, ale když ji odmítneš přijmout, bude ti nabídnuta cesta těžší a komplikovanější.Proč se neučíš svým lekcím snadno? Proč nejsi jako malé dítě, horlivý a vnímavý ke všemu, co se v tvém životě děje, a nevyvíjíš se tím nejpřirozenějším způsobem? Takový je Můj plán s tebou, tak proč si dělat život složitý, když to není nutné? Pouze se zpozdí tvůj vývoj, když tak budeš jednat. Zjistíš, že až se naučíš klást Mě ve všem na první místo, všechno dokonale zapadne tam, kam patří. Když povzneseš své vědomí na duchovní úroveň, která je nezbytná, potom dojde k velkým změnám a tvůj život se bude odvíjet bez jakékoli námahy. Život je velmi jednoduchý. Proč si ho tedy komplikovat?

Já jsem v tvém nitru.

26. července 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Já jsem v tvém nitru. Nejsem v jedné duši o nic více než v druhé; je to pouze otázka míry uvědomění. Některé duše jsou vnímavější k božství v sobě než jiné a jsou schopné čerpat z tohoto pramene a žít z něj. Proto se mohou zdát jejich skutky nadpřirozené. Není v nich nic nadpřirozeného; žijí prostě podle Mých zákonů a správně využívají sílu, kterou má v sobě každý. Vzduch je zde, aby byl dýchán, ale záleží na tobě, zda jej vdechneš. Elektřina je zde, aby byla využita, ale musí být nejdříve spoutána, a pak zapojena. Jinak zde je, ale neprojeví svou sílu, čekající na uvolnění. Stejné je to s duchovní silou uvnitř tebe. Je zde k tvému užitku, ale dokud ji nezapojíš, zůstane tam, kde je.

Féwa 25.7.2012 www.anjelska.sk

25. července 2012 v 23:13 Aktuální novinky

Znovuobjavenie samého seba láskou.Výklad mayského kalendáru - 25.7.2012

25. července 2012 v 22:56 Aktuální novinky
Mayovia na dnes
Výklad mayského kalendáru - 25.7.2012

25.7. 2012 11 CHUEN - MODRÁ SPEKTRÁLNÍ OPICE


NEJLEPŠÍ ČAS ZMĚNIT PŘÍSTUP K ŽIVOTU

JE TO DOBRÝ DEN NA POČÁTEK NĚČEHO NOVÉHO V ŽIVOTĚ

Dnes sundám štít a brnění a zbavím se všeho, co narušuje mé smysly. Vím, že mé EGO udělá vše pro to, aby mi v tom zabránilo. Strach, deprese, nebo nepřátelé osudu mě dnes neodvedou od práce. Nepodlehnu dnes žádnému pokušení, nepřecením svůj rozum, nebudu si hrát s ohněm, nenechám se zotročit. Dnes se uvolním od pesimizmu a ocením smysl pro humor.

TRANSFORMACE STÍNU
Buďte SVĚTLEM! Mluvte bezprostřední pravdu! Zůstaňte citliví, srdeční, příjemní! Naučte se, jak v klidu přijmout všechny neúspěchy, zvraty osudu, náhlé zásahy do života. Použijte vrozenou schopnost uzdravit svoji přecitlivělost!

CHUEN humor, lehkost…..

Ve Dnech CHUEN se začíná proces odpálení tvořivých myšlenek. Fyzická materie se nyní přesouvá do oblasti sféry nemateriální. Dny MODRÉ OPICE vás zalívají impulsy pomáhajícími transformovat tíhu komplikací v jednoduchou lehkost. Pokud jste velmi silně spojeni se světem fyzické materie (majetek, postavení, autorita), Dny MODRÉ OPICE se mohou ukázat velmi únavné. Pokud jste v životě zapomněli na hlubší smysl pro humor, CHUEN vám to připomene dost bolestně. V případě, že jste našli svoji lehkost - svého vnitřního klauna - otevře se před vámi svět BÍLÉ MAGIE. Budete vyvedeni do reality, ze které přichází vaše tvořivost. Obtížné životní situace se vyřeší téměř spontánně - především ty, v kterých vaše staré Vědomí vidělo Gordický Uzel. Dny MODRÉ OPICE probouzí vaše magické schopnosti a vynáší na povrch váš tvůrčí potenciál dřímající v podvědomí. Tady poznáte zákon rezonance, možnosti mysli, moc slova a sílu vůle. Pokud vám chybí svoboda a lehkost, pokud stále namáhavě bojujete se životem, přijměte úvahy MODRÉ OPICE. Její moudrost vám pomůže bezbolestně uvolnit se od těžkostí, s kterými se setkáváte. Zátěží je úplně všechno, co vám překáží v radosti ze života! Pokud váš klaun - váš nitřní Obr - ještě nadále spí, pokuste se ho probudit ve Dnu CHUEN. Pomalu! Nerozčilujte se - to je motto MODRÉ OPICE.

11. SPEKTRÁLNÍ TÓN OČISTNÉ SÍLY ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ
JEDENÁCTKA, to je proces rozpouštění, proces, který vymývá všechny staré vrstvy, až na živou bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející Světlo do VŠEHO - CO - JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY přináší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit! Podívejte se vnějším vhledem do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se vaše křehké vnitřní stěny zhroutí samy. Cesta výzvy, úskalí života a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti. Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti vesmíru! Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu!

TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,
TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ

V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla. Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl) je odvozen z pole napětí. V Tónu SPEKTRÁLNÍM se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou Dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáváním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně.Pokud byla doba bohatá na události bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím Energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít Dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, a zejména v pocitech,emocích a myšlenkách.

Autor Monika Czyrek monikaczyrek.blogspot.com
Překlad Lenka Sýkorová

É MA�^ u�����deni do reality, ze které přichází vaše tvořivost. Obtížné životní situace se vyřeší téměř spontánně - především ty, v kterých vaše staré Vědomí vidělo Gordický Uzel. Dny MODRÉ OPICE probouzí vaše magické schopnosti a vynáší na povrch váš tvůrčí potenciál dřímající v podvědomí. Tady poznáte zákon rezonance, možnosti mysli, moc slova a sílu vůle. Pokud vám chybí svoboda a lehkost, pokud stále namáhavě bojujete se životem, přijměte úvahy MODRÉ OPICE. Její moudrost vám pomůže bezbolestně uvolnit se od těžkostí, s kterými se setkáváte. Zátěží je úplně všechno, co vám překáží v radosti ze života! Pokud váš klaun - váš nitřní Obr - ještě nadále spí, pokuste se ho probudit ve Dnu CHUEN. Pomalu! Nerozčilujte se - to je motto MODRÉ OPICE.


11. SPEKTRÁLNÍ TÓN OČISTNÉ SÍLY ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ
JEDENÁCTKA, to je proces rozpouštění, proces, který vymývá všechny staré vrstvy, až na živou bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející Světlo do VŠEHO - CO - JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY přináší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit! Podívejte se vnějším vhledem do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se vaše křehké vnitřní stěny zhroutí samy. Cesta výzvy, úskalí života a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti. Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti vesmíru! Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu!

TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,
TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ

V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla. Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl) je odvozen z pole napětí. V Tónu SPEKTRÁLNÍM se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou Dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáváním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně.Pokud byla doba bohatá na události bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím Energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít Dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, a zejména v pocitech,emocích a myšlenkách.

Autor Monika Czyrek monikaczyrek.blogspot.com
Překlad Lenka Sýkorová

Féwa 24.7.2012 www.anjelska.sk

25. července 2012 v 22:51 Aktuální novinky

Špirála Zeme a jej kozmický kód, nanoštrukturálne.Nastal čas budování a tvoření, čas jednoty a harmonie, čas klidu, lásky a celistvosti.

25. července 2012 v 6:00


Nastal čas budování a tvoření, čas jednoty a harmonie, čas klidu, lásky a celistvosti. Stále si udržuj ve svém vědomí pozitivní, tvořivé a konstruktivní myšlenky, a nikdy je neopusť. Hleď, aby se v tobě zakotvily a uplatňovaly, a spatříš, že vize nového nebe a nové Země dostává tvar a podobu. Nech ji v sobě rozvinout. Jakmile se naladíš na ideu Nového věku a pochopíš její opravdový význam, postupně se začne rozvíjet v tvém nitru, a ty si uvědomíš, že jsi jeho součástí a on je součástí tebe. Je to něco úžasného, jako když se obr, který dosud dřímal a čekal na probuzení ze spánku, dá do pohybu a nic už nemůže zastavit jeho postup. Není tu proti čemu bojovat; není již třeba se bránit. Jednoduše se uč čekat na Mne a dovol, aby se naplnil Můj dokonalý plán.