Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Červen 2012

Boží Přítomnost

4. června 2012 v 10:05 Doteky Nového Života

Boží Přítomnost


SRI CHINMOY

Bůh se ve vás rodí v každém okamžiku - v tom, co říkáte, v tom, co děláte a v tom, čím se stáváte. Bůh do vás neustále vchází v nové podobě. S každou novou myšlenkou, s každým novým nápadem můžete cítit, že nový Bůh zasvitl, nový Bůh se zrodil. A co dělá? Vede vás od menšího poznání k většímu poznání. Při vašem narození se Bůh zrodil uvnitř vás. Nyní se Bůh ve vás rodí v každém okamžiku a činí vás lepšími, krásnějšími, moudřejšími a více naplňujícími. Vaše nejlepší kvality jsou kvality od Boha.


Za mými skrytými slzami
se Bůh připravuje
pro nové svítání.

Každý má v sobě Boha, ale ne každý je schopen Jej ve svém nitru vidět. Člověk může vidět Boha, jen pokud pro Něj pláče. Ti, kteří pláčí pro Boha a modlí se k Bohu, mohou Boha uskutečnit. Každý má hlad, ale ten, kdo má peníze, aby si koupil jídlo, může jíst. Podobně, každý má uvnitř sebe Boha, ale jen ten, kdo má vnitřní pláč, může Boha vidět.
Pláče-li celé tvé srdce
pro Boha,
potom celé Srdce Boha
přijde k tobě.

Proč cítím více božskosti v květině než v kusu dřeva? Není snad božskost ve všem?

Božskost je ve všem. Bůh se projevuje ve mně a skrze mě, ve vás a skrze vás, v každém a skrze každého, ve všem a skrze vše. Ale na některých věcech a jednotlivcích vidíme, že tato božskost je plněji projevena. To, co nazýváte temnotou, má v sobě nekonečně malé světlo. V této místnosti je světlo, ale může být okamžitě zvětšeno. Světlo je bez konce. Existuje zářící světlo, neomezené světlo, nekonečné světlo.
Ve vědomí květiny chtěl Bůh vytvořit určité množství krásy. Bůh necítil nezbytnost učinit tuto zeď nebo kus dřeva stejně krásné jako květinu. Ale to neznamená, že Bůh je ke dřevu nebo ke zdi nelaskavý. Ve hře může být král i otrok. Také tam mohou být obyčejní poddaní. Všechny tyto rozdílné role jsou nezbytné. Nemůžete mít hru, kde by byli jenom králové. Ne, abyste mohli mít dobrou hru, budete potřebovat krále, ministry, poddané a další.
Také v Božím stvoření je potřeba mnoho rozličných věcí. Jestliže Bůh chce, abyste obdivovali Jeho aspekt Krásy, potom před vás dá květinu nebo hvězdy anebo nejkrásnější dítě. Pokud chce, abyste obdivovali Jeho aspekt Síly, potom před vás Bůh okamžitě přivede slona nebo lva. Chce-li, abyste obdivovali Jeho Rozlehlost, okamžitě vám ukáže rozlehlou oblohu nebo moře. Na druhou stranu, chce-li Bůh, abyste obdivovali Jeho nepatrnou, nejmenší část, potom vás nechá myslet na atom. Takže záleží na Bohu, jaký svůj aspekt chce, abyste obdivovali. Bůh má všechny aspekty; má všechny atributy. Ale může se rozhodnout, že chce, abyste obdivovali jeden Jeho určitý aspekt více než ty ostatní.
Dnes může Bůh chtít, abyste obdivovali Jeho aspekt Krásy, zítra může chtít, abyste obdivovali Jeho aspekt Míru a pozítří může chtít, abyste obdivovali Jeho aspekt Síly. Bůh dá do vašeho vědomí jakýkoliv aspekt, který je určený pro váš obdiv.Přítomnost Boha
v jeskyni mé mysli,
v pokoji mého srdce,
na ulici mého života
vidím, jasně vidím!
Proto cítím,
že dny mé realizace Boha
se rychle přibližují.


Ve svém hledání Boha jsem objevil, že je všude kolem mě a uvnitř mě. Jednota s Ním se stává velmi srozumitelná. Co mě však mate, je rozdělení. Jaký je smysl rozdělení?

Pokud vidíte a cítíte Boha kolem sebe a uvnitř sebe, jak potom můžete mít pocit rozdělení? V mém nitru je srdce; v mém nitru je duše. Je-li něco mimo mé tělo, potom mohu mít pocit oddělení. Ale nemohu oddělit mé srdce od mého těla nebo od sebe samého, protože mé tělo a mé srdce jsou nedílnou součástí sebe navzájem a mého života. Oddělím-li jedno od druhého, potom vůbec neexistuji. Cítíte-li skutečně v sobě Boha, pak zde nemůže být žádný pocit rozdělení.
Ve skutečnosti se děje to, že v tomto okamžiku žijete ve svém srdci a cítíte v sobě Boží Přítomnost, ale později jste ve fyzické mysli. V tu chvíli zpochybňujete svou vlastní existenci a také skutečnost, kterou jste právě zažili. Jakmile začnete zpochybňovat, vzniká pocit rozdělení. Tehdy cítíte, že něco ztrácíte, že jste od něčeho odděleni. Ale vy nic neztrácíte. Jakmile jste jednou něco získali, je to uvnitř vás. Avšak nevíte-li, jak to podle libosti využívat po celou dobu, potom máte pocit, že jste to ztratili.
Když se brzy ráno modlíte, v tu chvíli cítíte Boží Přítomnost v sobě i kolem sebe. Když potom vstoupíte do ruchu a shonu života, možná na existenci Boha zapomenete. V okamžiku, kdy zapomenete, cítíte pocit oddělení. Ale tento pocit oddělení není ve skutečnosti způsoben nepřítomností Boha uvnitř vás. Jeho Přítomnost tam je, ale vstoupí do vás nevědomost a zahalí vaše vědomí, které vám před několika hodinami brzy ráno pomohlo sjednotit se s Bohem a cítit s Ním neoddělitelnou jednotu.
To je důvod, proč se vnitřně snažíme zůstat v neustálé modlitbě nebo meditaci. Navenek je to nemožné. Musíme zůstat na zemi. Musíme jít do práce; musíme jít do školy; musíme dělat rozmanité činnosti. Ale v naší mysli, v našem srdci, můžeme dělat cokoliv. Navenek můžeme mluvit se svými přáteli a dělat vše, co je nezbytné v našem každodenním životě, ale uvnitř si můžeme udržovat živoucí Přítomnost Boha. Protože máme uvnitř sebe duši, cítíme, že jsme božští; protože máme uvnitř sebe aspirující srdce, cítíme, že jsme božští. Stejně tak, když jdeme ven a jsme se svými přáteli, musíme si pamatovat - ne z pýchy nebo domýšlivosti, ale z naprost& eacute; nezbytnosti - že patříme Božskému a jsme pro Božské.


Boží Soucit existuje
v každé vaší životní zkušenosti,
ať tomu věříte nebo ne.

Musíme cítit božskost nejen v nás samých, ale také v druhých, protože tímto způsobem můžeme cítit naši jednotu s Nejvyšším v lidstvu. Jeden způsob, jak cítit naši jednotu s ostatními, je cítit, že jsme vším. Ale potom si můžeme začít myslet, že jsme lepší než druzí, a to jen zničí náš úmysl. Pokud cítíme, že jen my jsme božští, že jen my vlastníme božskost, zatímco ostatní vlastní nebožské síly, potom okamžitě narazíme. Ale cítíme-li, že patříme Zdroji, pak se budeme snažit vidět Božské také v ostatních. Cítíme-li, že jsme božští, a dokážeme-li vidět Božské i v druhých, když s nimi mluvíme, poto m se naše božskost a jejich božskost nebudou přít nebo narážet. Když cítíme, že jsme božští, je to naprostá pravda. Ale zároveň musíme cítit, že druzí jsou také božští.
Náš problém je, že to po většinu času necítíme. Když se doma modlíme, vidíme a cítíme Boha jako svého. Ale ve chvíli, kdy vyjdeme ze svého domu a podíváme se na druhé, nesnažíme se v nich vidět Boha. Co se v nich snažíme vidět je nedokonalost - něco jiného, než vidíme v sobě. Po meditaci vyjdeme z našeho srdce a vstoupíme do mysli nebo do vitálna. Potom se snažíme oddělovat sami sebe od ostatních a vidíme druhé jako nebožské. Ale když vyjdeme do světa, dokážeme-li tehdy vzít s sebou božskost, kterou jsme viděli a cítili během své meditace doma, a snažíme se vidět stejnou božskost i v ostatních, potom žádné oddělení nepocítíme. A vidíme-li v ostatních to sam&e acute;, co cítíme ve svém nitru, pak nemůžeme Boží Přítomnost nikdy postrádat. Nikdy neztratíme svůj pocit jednoty s Bohem.Pokaždé, když se oduševněle modlím
a medituji se sebedáváním,
vidím svého Pána Nejvyššího, jak rozkvétá
krásně a zářivě
v mém srdci.


Jaká je příčina tohoto oddělení mezi člověkem a Bohem?

Příčinou tohoto oddělení je nevědomost. Máme pocit, že "já" a "mé" nám dá skutečnou radost. Je to jako dítě. Je-li velmi energické, dynamické nebo agresivní, cítí uspokojení, jen když někoho postrkuje nebo něco rozbíjí. To je jeho uspokojení; to je jeho mír. Ale dospělý získává radost pouze tím, že zůstává klidný, tichý a ničím nerušený. Naneštěstí člověk cítí, že bude š`astný, pokud si zachová svou individualitu a osobnost. Ale mýlí se. Jen tehdy, vstoupíme-li do univerzálnosti, můžeme být š`astní. Individualita a osobnost získají uspokojení jen z univerzálnosti. Když drobná kapka vstoupí ; do oceánu a ztratí svou individualitu a osobnost, stává se tím, čím je nekonečný oceán. Ale před tím, bojuje-li za svou vlastní individuální exis-tenci, co dokáže jako pouhá drobná kapka udělat? Takže je to nevědomost kapky, která jí říká, že bude uspokojena, pokud zůstane oddělena, což je však absurdní.


Můj Pane, existuje nějaká chvíle,
kdy mě nemiluješ?
"Ano, Mé dítě, existuje."
Kdy, můj Pane, kdy?
"Když si myslíš, že nejsi
rozkvétajícím Bohem."


A co skutečnost, že všichni žijeme ve vlastních domovech a máme rozdílné úkoly a další věci? Není oddělení právě zde?

Ano, ale toto není individualita; je to jen nezbytnost, která přichází, protože každý máme vlastní úkoly. Rukou píši, ústy jím, očima se dívám. Ačkoliv dělají rozdílné věci, jsou to všechno části mého těla. Také každý jednotlivec bude dělat to, co má, ale ne s pocitem ega. Bude to dělat s pocitem jednoty. Bůh mi dal schopnost dělat určitou věc. Vám dal schopnost dělat něco jiného. Spojme naše schopnosti. Nebudu tvrdit, že moje schopnost je lepší než vaše, a vy nebudete tvrdit, že vaše schopnost je tou jedinou, kterou stojí za to mít. Potíž se světem je, že se každý cítí být mnohem důležitější než kdokoliv jiný. Problém začíná, když vy si nechá te své schopnosti, já si nechám své a navzájem je nespojíme.

Zdroj: email od Ivanky Batové

Nemůžeš pokračovat po zbytek svého života starým způsobem.

4. června 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Nebuď nikdy plně uspokojen svým pohledem na život. Vždy se můžeš naučit něčemu novému a vzrušujícímu a můžeš doufat, že to uskutečníš, zůstaneš-li otevřený a citlivý ke všemu, co se děje. Nové cesty nejsou vždy snadno pochopitelné. Nedopusť, aby tě znepokojovaly, ale buď ochoten je přijmout s vírou a věz, že tvé porozumění tím poroste. Poznáš oním hlubokým vnitřním poznáním, zda tyto nové ideje, nové cesty a nové myšlenky jsou pravdivé, či ne. Jestliže získáš hluboký pocit správnosti, dovol sám sobě vstřebat tyto pravdy, i když jim nebudeš zcela rozumět. Postupně vysvitne světlo, a ty procitneš a vše pochopíš. Nemůžeš pokračovat po zbytek svého života starým způsobem. Musíš být ochoten pustit se do něčeho zcela nového.


UMĚNÍ ŘÍCI NE, KDYŽ JE TO POTŘEBA

3. června 2012 v 19:26 Skutečný mír je uvnitř
UMĚNÍ ŘÍCI NE, KDYŽ JE TO POTŘEBA


"NE" pronesené z nejhlubšího přesvědčení je lepší než "ANO" pronesené, aby potěšilo, nebo - což je ještě horší - aby se dotyčný vyhnul problémům. (Mohandas Gándhí)

Jak je známo, jóga nám nabízí velkou škálu tisíciletých technik, které mohou být zároveň považovány za prostředky sloužící k odpoutání se od omezenosti a k duchovní seberealizaci lidské bytosti. Blahodárné sugesce, o kterých zde hovořime, mohou být integrovány do našeho každodenního života jako duchovní katalyzátor. Pokud je velice pozorně prozkoumáme, bez ohledu na pořadí, mohou nám velmi pomoci při odpoutávání, které vede na konci k probuzení a duchovnímu urychlení seberealizace jogínů.

Občas pochopíme, že začínáme žít teprve tehdy, když rozhodně řekneme "ne". Pro jogína "ne" znamená říct "ne" na vše, co není reálné. I když se to nezdá, říci "ne" znamená ve skutečnosti podat důkaz co největší dobroty jak k ostatním, tak k sobě. Často nám takový jasný a pevný postoj pomůže vyhnout se utrpení a nouzi po mnoho let, nebo i na celý život, které bychom jinak s rezignací přijímali a se kterým bychom se smířili. Říct "ne" znamená ve skutečnosti říct pevné "ne" k netečnosti, zbytečným očekáváním, iluzím, zlovolným názorům, negativním podmínkám, uspěchaným rozhodnutím, bulvární kritice, vymyšleným proviněním, starosti, strachu, podezíravosti, žárlivosti, pomluvám, mechanickým odpovědím…, jedním slovem "ne" znamená zastavit se před vším zlým.


Vyslovit "ne" znamená ale i podřízení se, nepodmíněnou oddanost k božskosti, a znamená také duchovní odpoutanost. Občas zjistíme, že "ne" je ve skutečnosti "ano". Říct "ne" nepředpokládá nutně negativní postoj, jako bychom něco odmítli, odtáhli se, nepřijímali. V určitých podmínkách, pokud jsme inspirováni inteligencí a vnitřním citem, představuje toto slovo ve skutečnosti proces přijímání, otevřenost, nebo jinak řečeno tajnou pravdu, skrze kterou můžeme proniknout do vyšší reality a zbavit se iluzorně nižší zjevnosti. Tím však zjistíme, že "ne" představuje postoj se dvěma významy: jeden znamená říct rozhodně "ne", když se nacházíme před aspektem který nepřijmeme, a druhý znamená říct "ano", což je zamlčení aspektu, který přijímáme. Například říci rozhodné "ne" směrem ke znepokojení, znamená říci zamlžené "ano" důvěře. Pokud rozhodně odmítneme žárlivost, přijímáme tak odpoutanou lásku.


Občas se stane, že řekneme "ano", i když bychom si přáli říct "ne". Ze slabosti, strachu, slušnosti, nebo jednoduše kvůli nesmyslnému mechanismu, kterému jsme se ještě nedokázali vyhnout. V tomto případě bychom měli využít ztracený čas k tomu, abychom se naučili alespoň posléze říci při první možnosti rozhodné "ne". Dřív nebo později bychom to stejně museli udělat. Tak proč tedy ne dříve? Pokud se to nenaučíme, nesmíme se divit, že se nakonec staneme zakyslými, plnými zášti a budeme se nechávat zbytečně ponižovat. Zůstaneme stále apatičtí, znechucení a mechaničtí, jako nějací roboti.

Schopnost odporovat v určitých případech nepředstavuje negativní postoj sama k sobě. Když rozhodně odmítneme určitou situaci, stav, nebo emoce, které jsou zlé a odmítáme přijetí skutečnosti, že bychom měli mít takové myšlenky a negativní postoj, "ne" dostane ve skutečnosti pozitivní význam. Zdánlivě paradoxně, ale ve skutečnosti naprosto přirozeně, pokud řekneme pevné "ne" když je to potřeba, zjistíme za krátkou chvíli, že se v nás bude probouzet a zvyšovat čím dále tím více soucitu, tolerance, humoru, odpuštění ostatním a dokonce i nám samotným. Nikdy však není příliš pozdě říci rozhodné "ne". Musíte již teď pochopit, že žádný přítel, i kdyby by byl sebelepší, žádný duchovní mistr nebo guru nemůže říct "ne" místo vás. Musíte to vždy udělat co nejrychleji sami.

Z hlediska duchovního vývoje jsou slovo "ne" a postoj, který jeho vyslovení předpokládá, velmi důležité, protože jóga, jako autentická duchovní cesta, předpokládá ve skutečnosti přání poznat lépe určitou výši otevřenost i aspiraci k nové skutečnosti, která předpokládá vytříbené stavy vědomí. To všechno však předpokládá neustálé používání a velkou zručnost v umění říkat "ne".

Pro začátek začněme říkat "ne" starým zvykům, paralyzujícím předsudkům, zlým návykům, opakujícím se obrazům v našem životě. Ty ale nepůjde jen tak lehce odstranit, protože jsme je podporovali, živili a starali se o jejich existenci v naší bytosti po dobu tolika existencí. Pokušení spadnout znovu do stejného hříchu se nás pak bude držet delší dobu. My teď ale můžeme říct, že přítomnost "ne" se pro nás stala podstatnou. V takových případech se úsilí vůle zakládá na pozitivní sugesci a dovolí nám říci: "Ne, nevrátím se znovu ke starým poutům, nebudu stále opakovat tento špatný zvyk!" A to může být záchrana.


Guru (duchovní mistr) představuje v tomto případě toho, kdo otevře cestu. Nositele "ano", a ukáže velice jasně nové možnosti, které máme prozkoumat. Jste to ale vy, kdo odteď musí prošlapávat cestu a vyvíjet úsilí, aby byl neustále bdělý - pomocí "ne", abyste nikdy nepřistoupili na nouzový kompromis, ze kterého jste se již vymanili. Říct "ne" může znamenat nejpozitivnější čin v našem životě, ale občas i nejobtížnější. Mnoho knih se vztahovalo k významu slova "ne". Naučit se ale prakticky pevně říkat "ne" když je to potřeba, je občas opravdové umění. Na začátku je nutné rozhodnutí to udělat, ale pak je nutné to i zvládnout.

Mnoho z nás se může zeptat: "Jak se to však máme naučit?" Nejdříve ze všeho se naučíme říkat "ne" při poslouchání srdce, které nám dokáže zpřístupnit tajné významy, které naše mysl nikdy nepozná. Srdce způsobuje, že se v nás projevuje duchovní intuice. Proto srdce nepotřebuje být Mgr. nebo jiný náročný titul. Srdce jednoduše ví - a ve správnou chvíli nás pohotově inspiruje. My si jen musíme přát proniknout mimo zdání a v tu chvíli budeme šťastni, že můžeme jasně vidět. Jen v té chvíli můžeme zjistit, že je to boží inspirace, uskutečňování bytosti, osvícení, odpoutanost, probuzení, intuice pravdy, integrace a naplněnost. Jen v tu chvíli můžeme říci: zvládl jsem říci "ne".

Vyslovit "ne" může šokovat lidi kolem, ale může šokovat i vás. Toto vnitřní gesto vás rovněž dokáže probouzet a může být vytříbeným a mimořádným vnitřním katalyzátorem pomoci ostatním, aby i oni si začali pomáhat sami. Pro některé lidi říct určitě "ne" představuje ve skutečnosti duchovní cestu. A není vyloučeno, že právě oni mají pravdu. V některých oblastech světa se říci "ne" iluzím, které nás svazují, nazývá "jóga", v jiných oblastech se to nazývá "zen", jiní zase raději říkají jen "duchovní probuzení". Přesto, mimo tohle vše, říct "ne" znamená přesně toto: prostě říci pevné "ne".

Odmítání slůvkem "ne" je rovněž proces, který označuje duchovní pokrok v životě. Nemůžeš říkat "ne" bez důsledné pozornosti. To znamená rovněž nevzít nic jako samozřejmost, ale používat naplno a co nejčastěji inteligenci a říct rozhodné "ne" na zbytečnosti. Když řekneš "ne", tak ačkoliv to nevnímáš, šetříš si tak často mnoho energie. Rovněž se v tu chvíli zachráníš a překonáš doopravdy sám sebe. Když umíš říct pevně "ne", okamžitě přestáváš být robotem a začínáš doopravdy existovat. Někteří lidé si přesto budou myslet, že říkáš "ne" kvůli krutosti, chybějícímu soucitu, zlosti, či nezodpovědnosti. Ale to není důvod znepokojovat se a nikdy bychom neměli zapomenout, že všichni máme velký dar vlastního názoru.

Aby se naučili říkat "ne", zapojuje se mnoho hledajících do rozmanitých činností různých skupin a do všelijakých her. Někteří z nich si začali měnit jména a nosí různé duchovní ozdoby. Mnozí si myslí, nebo si občas o sobě nechávají podmíněně myslet pasivním způsobem, že právě oni jsou vybráni, i když ve skutečnosti nejsou dostatečně vyvinuti. Nechávají se polapit při soupeřivém hromadění a četbě mnoha knih, které jsou nebo nejsou vytříbené. Rovněž mohou tvrdohlavě sledovat různé praktiky. Ti se mohou považovat díky své ignoranci za duchovní, třebaže ve skutečnosti nejsou.


Pokud jsme ale opravdu rozhodnuti se probouzet, můžeme se začít smát sami od sebe tomu, co jsme byli dříve. Pochopíme pak něco uvědomělejšího, že ve skutečnosti žertujeme na náš vlastní účet. V té chvíli můžeme zažít nával smíchu, nebo budeme vzlykat pláčem. Ačkoliv říct "ne" není nejjednodušší, někteří se to učí několikrát, až do chvíle, než tuto lekci zvládnou. Nakonec dokonce zvládneme úplně se odpoutat, smát, plakat, nebo dokážeme napsat knihu. Ale zároveň můžeme zjistit, že říct "ne" může radikálně transformovat náš život. Přidá do něj krásu a pomáhá nám to vnímat vznešenost. V takové chvíli máme možnost si vybrat, jestli zůstaneme svobodní, nebo jestli se po určitém období vrátíme znovu do stavu netečnosti. Vždy si můžeme vybrat a nejlepší a nejjednodušší možnost (a zároveň nejjednodušší pomoc) je poslouchat pozorně hlas srdce a pokorně a moudře jednat v tomto směru. Pak s překvapením zjistíme, že všechny metody terapie a všechny duchovní knihy mají ve skutečnosti v obsahu tento podnět: nauč se říkat "ne"!


Naučíme-li se to, můžeme se tomu znovu smát, můžeme se pokusit sdělit i ostatním naše tajemství. Nebo můžeme provádět všechno to, co si přejeme abychom dělali, v úplné svobodě. Rovněž se díky této svobodě můžeme rozhodnout, že neuděláme nic, že budeme jíst, když máme hlad, budeme pít, když máme žízeň, budeme spát, když jsme ospalí, budeme milovat, když se zamilujeme, a řekneme pevně "ne", když cítíme potřebu říct "ne". Záleží jen na vás co děláte, nebo co budete dělat. Podstatné je, že nikdy nesmíte zapomenout, že vždycky záleželo a bude záležet jenom na vás, protože když člověk doopravdy žádá, Bůh vždy dává. Ale pokud to neuděláte, stejně vás nepřinutí vzít si něco jiného než to, co si zasloužíte.MODLITBA PRO ŽENU

3. června 2012 v 19:08 Krása ženy

MODLITBA PRO ŽENU


Vesmír nám do cesty neposílá jen lidi, které bychom sami chtěli.
Posílá k nám i ty, jejichž přítomnost a pomoc na naší cestě potřebujeme. Mohou nás zranit, opustit nebo nás milovat …je to jen proto, abychom se díky nim mohli stát takovými, jakými máme být.
Drahý Bože, žena, která čte tyto řádky je překrásná, úžasná a silná a já ji mám opravdu ráda.
Pomoz jí, prosím, žít její život a přiveď ji k naplnění. Podporuj ji, prosím, a pomoz jí být ještě lepší, než by si to ona sama dokázala jenom představit.
Pomoz jí najít světlo i v nejtemnějších chvílích života, kdy je těžké milovat.
Chraň ji celý čas, pozdvihni ji ve chvílích, kdy to nejvíc potřebuje a dovol jí
pocítit, že kráčíš spolu s ní, aby se mohla vždy cítit bezpečně.

Přeji Ti vnitřní klid.
Přeji Ti víru, že jsi přesně tam, kde jsi chtěla být.
Přeji Ti nezapomenout na ten nespočet možností, které se rodí
víry v sebe a druhé.
Užívej dary, které jsi dostala, a předávej lásku, která ti byla dána.
Buď se sebou spokojená právě taková, jaká jsi,
krásná a jedinečná.
Přehodnoť své vnímání sebe a dej své duši svobodu
zpívat, tančit, chválit a milovat.
Svoboda je tu pro každou z nás."


Jaroslav Dušek a Thu-Hien v Divadle Kampa 19.5.2012

3. června 2012 v 13:41 Oblíbená videa

Záznam besedy-setkání v Divadle Kampa od Honzy Řeháka. Podobně jako mnoho dalších výjimečných bytostí a hostů z jiných zemí, kteří nás mají čím obohatit, si i Thu-Hien našla cestu do intimního prostoru Divadla Kampa, aby zde rozprávěla a zpívala...


Thu-Hien, Jarda Dušek hostí Thu-Hien

Thu-Hien byla identifikována mnoha vizionáři a jasnovidci, jako duchovní mistr, který představuje energie nové éry lidské evoluce, a je zde, aby oslovila masy s posvátnou misí pozvednout duchovní vědomí. Jako duchovní učitelka a léčitelka se tomuto poslání intensivně věnuje poskytováním přednášek, léčitelskou prací a dobročinnými aktivitami po celém světě.
Většina pokročilých technik ji byla předána přímo z vyšších duchovních sfér, které jsou vždy přitomny při její práci, vedou ji a povznáší její energii. Protojejí učení a léčení může být prováděno na nejhlubší úrovni lidské duše a mápotenciál měnit lidské životy.
Thu-Hien se narodila ve Vietnamu v roce 1970 za války americkému vojákovi a ženě vietnamského původu. Byla vychována v USA. V roce 2012 se přesunula do starobylého města Inků Cusca v Peru, aby byla v blízkosti Amazonské džungle a posvátného horského pásu And, které se stávají jedněmi z nejvýznamnějších center spirituální energie na Zemi.

MAYSKÝ KALENDÁŘ 3.6.2012 11 CAUAC

3. června 2012 v 10:28 Aktuální novinky
MAYSKÝ KALENDÁŘ 3.6.2012 11 CAUAC

MODRÁ SPEKTRÁLNÍ VICHŘICE


DNES JE DOBRÝ DEN PODÍVAT SE NA NAŠE ŽIVOTNÍ LEKCE, JAKO NA POŽEHNÁNÍ A NA NEPŘÁTELE JAKO NA ANDĚLE

ESENCE CAUAC, TO JE POCIT BEZPEČÍ,JEDNOTY,MÍRU V ČASE, KDY ZUŘÍ BOUŘE VE VNĚJŠÍM SVĚTE
JE TO DOBRÝ DEN PODÍVAT SE NA NAŠE ŽIVOTNÍ LEKCE JAKO NA POŽEHNÁNÍ A NA NEPŘÁTELE JAKO NA ANDĚLE

Od této chvíle vyelimuji to,co je dávno přežité.Dnes dělám generální úklid,vyvětrám Vědomí,odstraním staré vzorce chování,nepříjemných pocitů,"opožděných" emocí.Dnes natáhnu ruku nepřátelům,uvolním se od egocentrismu,zášti,chorobného zkreslování faktů,vymýšlení tisíců argumentů a neustálého hlazení Ega.To všechno mně zabraňuje na cestě ke štěstí.

TRANSFORMACE STÍNU

Udržujte odstup od každé otázky.Nesuďte lidi události či osobní zkušenosti. Získejte přístup ke své esenciální podstatě vašeho JÁ, a požádejte ho, aby vás bezpečně provedlo všemi těžkostmi a pomohlo vyléčit všechny negativní emoce spojené s procesem růstu.Předejte kormidlo v procesu přechodu vašemu Vyššímu JÁ.Oddělte se od všeho,co vás udržuje v iluzi oddělenosti od pravého Bytí.

Obnova,nezávislost….

Dny MODRÉ VICHŘICE se mohou projevit úzkostí a neklidem. Síla jejich dopadu může vyvolat výrazné změny ve vašem životě.Jako vždy,tak i v tomto případě, je jediným účelem CAUAC velká přestavba. Abychom přivítali NOVÉ, je třeba nejprve odsunout z cesty ZASTARALÉ.Čím více STARÉHO je třeba odsunout, tím silnější bude impuls CAUAC.Způsoby řešení mohou být velmi nepříjemné,často bolestné, ale nesmíme se nechat unést emocemi - nenegujme změny - i když jsou bouřlivé.
Pokud se vaše Vědomí dostalo na vyšší úroveň, pokud se nadále odmítáte držet starých věcí, síla MODRÉ VICHŘICE vám přinese geniální řešení. Bezbolestně odstraní z vašeho života nepotřebné věci a místo STARÉHO okamžitě přinese NOVÉ,zejména pokud je to nezbytné pro váš osobní vývoj.
Pokud nemáte sílu, abyste změnili v životě to, co si myslíte,že by mělo být změněno, věnujte zvláštní pozornost Dni MODRÉ VICHŘICE. Zašle vám sílu a dodá odvahu udělat první krok.Uvědomte si, že každá stagnace v životě pochází z nedostatku životní Energie. Dejte šanci obru CAUAC, aby rozbil všechny překážky a převedl vás do širokých klidných vod.

11.SPEKTRÁLNÍ TÓN OČISTNÉ SÍLY ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ

JEDENÁCTKA, to je proces rozpouštění,proces,který vymývá všechny staré vrstvy, až na živou bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející Světlo do VŠEHO - CO - JE transformující zastaralé vzorce a struktury,uvolňující věci, které neslouží pokroku.Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti.Síla JEDENÁCTKY přináší do vašeho Vědomí falešné učení víry,favorizované ideály a mylné představy.Podívejte se na ně zblízka,zda jsou vhodné,důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte.Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické,co neodpovídá,čím se hodně trápíte.Pokuste se to zastavit! Podívejte se vnějším vhledem do svého života.Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení,pak se vaše křehké vnitřní stěny zhroutí samy .Cesta výzvy, úskalí života a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti.Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje.Otevřete se moudrosti vesmíru!Očekávejte odpověď.Buďte připraveni na změnu!

TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,
TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ

V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla.Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí,protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny.Výsledek konání (cíl) je odvozen z pole napětí. V Tónu SPEKTRÁLNÍM se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím neušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky.V každé Vlně jsou Dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáváním. Slibují čištění,uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů.Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně.Pokud byla doba bohatá na události bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz.Prostřednictvím Energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít Dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, a zejména v pocitech,emocích a myšlenkách.

Autor Monika http://monikaczyrek.blogspot.cz
Překlad Lenka Sýkorová

Mistr Ježíš – Vaše spojení s Lidstvem

3. června 2012 v 10:24 Vývoj vědomí bytostí
Mistr Ježíš - Vaše spojení s Lidstvem

Přicházím k vám dnes s nesmírnou láskou, kterou vám nabízím - ne jako dar, ale jako přirozené vyjádření mého bytí. Já jsem Mistr Ježíš.

Jako duše neopovrhuji ničím. Má láska ke všemu je silná a pevná. Volím si být láskou a v lásce v každé době. Moje volba rozvíjí realitu a zesiluje mé rozhodnutí zaměřit se na lásku Stvořitele, která je ve mně i v energiích, které mne obklopují. Pokud bych chtěl něčím opovrhnout, pak by to bylo slovo "normální", kterým se trýzní někteří Pracovníci Světla. I já jsem se v průběhu svých mnoha životů na Zemi tímto slovem trápil. Je to slovo, které bylo nesmyslně vytvořeno k popisu něčeho, co nastává každý den, něčeho co je pravidelné, standardní nebo společné. Generace lidí však z tohoto slova vytvořilo něco extrémně důležitého pro společnost a většina lidí se souží ve snaze být normální - přejí si být jako všichni ostatní, s podobnými zážitky nebo vlastnictvím. Normálnost byla téměř zaměněna se slovem dokonalost, ale obojí bylo vytvořeno v mysli.

Vždy, když o tomto s mými studenty diskutujeme, ptám se: "Proč chcete být normální? Proč chcete být standardní? Proč chcete být běžní a obvyklí?" Někteří z nich mi říkají, že se cítí více chráněni pokud jednají a vystupují jako všichni ostatní, protože svým jednáním nevyčnívají a jsou tudíž přijati ostatními lidmi. Jiní studenti říkají, že pokud usilují o to, být jako druzí, pak se cítí být jedním se všemi ostatními - jsou součástí skupiny. Někteří říkají, že pokusy o normálnost je odvádějí od sebeobjevení. Někdy zase touží být jedním se Stvořitelem, ale když přijdou na Zem, pak mají pocit, že to zažívají, když se stanou jedním se společností. Žáci dokonce připouštějí, že snaha být normální je ve skutečnosti strach z toho, co by se stalo, pokud by nebyli normální - kdyby překročili hranice a byli jednoduše sami sebou.

Vidíme, že většina duší si přeje být přijata, cítit blízkost či jednotu s ostatními. Chtějí se cítit podporováni. Pravda - strach ze sebeobjevení a sebevyjádření je velmi silný a mocný a může zakrýt hodnocení mysli. V podstatě jsme všichni aspekty Stvořitelovy duše a proto jsme všichni kousky jednoho velkého puzzle. Možná, že snaha po tom, být normální, je ve skutečnosti snaha najít místo, kam - coby kousek puuzle - patříte. A to nejen na Zemi, ale i ve vnitřních rovinách a uvnitř Stvořitelovy duše. Může tu působit i strach z toho, že tento kousíček skládačky nikdy nenajde svůj domov či místo odpočinku a uspokojení. Ačkoliv my všichni máme své místo uvnitř Stvořitelovy energie, není to nutně místo, ale spíše úplné spojení se Stvořitelem. Strach a neznalost jsou velmi silné lekce, kterými máte projít! Stále se vynořují ve vaší realitě a budou, dokud je nevymýtíte i s kořeny. Musíte pochopit, že strach je iracionální a vzniká z nedostatku důvěry a spojení se Stvořitelem. Vnímáme, že tah být normální je ve skutečnosti potřeba být jedním s ostatními a se Stvořitelem. Ti, kteří tento tah už necítí, pochopili, že jejich potřeba sounáležitosti může být naplněna pouze při setkání se sebou samými a nikoli skrze někoho jiného. Plně aktivní spojení se Stvořitelem ve vaší realitě plně rozpouští veškeré potřeby spojit se s ostatními, protože umožňuje pocit uspokojení, který vychází zevnitř.

Je zajímavé zjistit, co definuje normálnost. Dovolte mi říci, co znamená pro mne. Je to jednoduché - pro mne neexistuje nic normálního. V mojí realitě je všechno nové, proměnlivé, vyvíjející se a extrémně radostné. A je to tak díky mému postoji. Stejně jako pro každého z vás byly i některé z mých pobytů na Zemi velmi neregulérní, ale já si těchto zkušeností a energií nesmírně vážím. Vidím, že na Zemi a v určitých státech existují formy a šablony, které byly vytvořeny pouze myšlenkami a vzory předchozích generací, ale některé duše tyto šablony vidí jako něco, co musí použít jako příklad, když se pokouší vytvořit své reality.

Chci se vás zeptat - pokud by byl váš život bílým plátnem a vy byste už v mysli neměli žádné šablony, co byste dělali a tvořili? Představte si, že byste byli první osobu kráčející po Zemi a že Zem byla čerstvě stvořena - bez jakýchkoli historických energií. Ta svoboda, kterou byste cítili! Jak byste ji použili ve svém životě? Jak by se změnil váš pohled na život? Představuji si, že byste žili svůj život velmi odlišně, protože byste nebyli ovlivněni generacemi před vámi. Jak vstupujeme do roku 2012, je něco, co se Pracovníci Světla snaží vymýtit - vědomí minulosti. Abychom, až v roce 2012 vstoupíme do nového cyklu, nebyli tak silně ovlivněni minulostí. Mnoho lidí i dnes hodnotí svůj úspěch na Zemi svými fyzickými úspěchy a majetkem, který nasbírali. Když následujete šablony, pak se součástí vašich životů stává i hodnocení - přišlo s pocitem, že jste něco, co máte - rodinu, uspokojující práci nebo mnoho přátel. Pokud nic z toho nemáte, pak jste možná ostatními či dokonce sami sebou vnímáni jako neúspěšní nebo nenormální. Znovu - existuje myšlenkový proces, který vyvolává zdání, že každý musí jít po Zemi stejnou či podobnou cestou, ačkoliv ve skutečnosti, pokud se vaše cesta liší, tím spíš můžete učit ostatní a sdílet s nimi své objevy. My z vnitřních rovin bychom daleko raději viděli, že se lidstvo z vězení těchto představ vymanilo.

Každý Pracovník Světla může projít procesem, kdy se jeho chápání života změní natolik drasticky, že ho to téměř oddělí od ostatních. Stává se to, když přichází na řadu slovo "normální", ale je to jen maska lekce, která vás má naučit převzít zodpovědnost za svou vlastní realitu a cestu pravdy, kterou odvážně kráčíte. Mít odvahu ve své víře a nebát se sdílet tuto zkušenost je nesmírná výzva pokud jí projdete, přinese vám to obrovské výsledky. Znamená to, že nejste závislí na ostatních, ale jste vyvážení a je vám dobře v sobě samém i ve svých energiích. Pokud se snažíte být normální a získat to, co se od vás očekává, pak skrýváte své světlo a dovednosti, popíráte svou životní cestu i jedinečnou moudrost a perspektivu Univerza, které máte naopak sdílet. Tím odevzdáváte svou moc do rukou někoho jiného. Vlastně ani ne do rukou jiné osoby, ale odevzdáváte ji myšlenkovému procesu, o kterém věříte, že je vhodný pro tento čas na Zemi i ve vašem životě. Vaše síla musí zůstat ve vás! Můžete se ptát, proč musíte svou sílu mít v sobě - je to proto, že jste mnohem víc než si vůbec dokážete představit a byli jste na sedadlo vaší pozemské reality umístěni s podporou vašich průvodců.
Mnoho Pracovníků Světla bylo v minulosti fyzicky mučeno za vyjádření své víry a vhledů. Tyto vzpomínky hrají svou roli, ale minulost musí být nyní odložena, aby mohla být zrozena nová éra lásky, ve které může každý svobodně vyjádřit svou milující energii Stvořitele. Můžete v meditaci požádat, aby byla veškerá vaše minulá bolest, spojená s vyjádřením vaší pravdy, rozpuštěna a vyjmuta z vaší energie a aby byla nahrazena láskou.

Účelem mého sdělení je pomoci vám v pochopení, že mnoha pracovníkům světla brání v následování jejich cesty, služby a růstu jejich vlastní strachy, omezení a názory, které vznikly díky minulým zraněním. Možná si těchto omezení nejste ani vědomi, ale podobají se malým zídkám, které jste si před sebou vystavěli.

Mnoho lidí se stydí sdílet své názory s ostatními, protože si myslí, že by neunesli odsouzení ostatních lidí, ale chtěl bych vám říct, že nemůžete být zraněni jinou bytostí. Jste bytosti lásky - silní, pevní a mocní. Není třeba přejímat energie ostatních, pokud si to sami nezvolíte. Můžete tyto energie jednoduše nechat projít kolem a zůstat ve vibraci lásky.

Věřím, že touha být normální či nevyčnívat z davu je, zejména pro Pracovníky Světla, jednoduše procesem růstu, který vás povede k větší důvěře ve vlastní schopnosti se silnějším vnímáním pravdy a víry. Potřeba být milován jinou lidskou bytostí je také jednoduše touha být blíže Stvořiteli. Nyní to můžete zažít a cítit se zcela a naprosto milováni.

Přeji si, abyste příští týden vyhodnocovali a analyzovali vaše názory a myšlenky, které se vynoří v souvislosti s těmito slovy: Přijetí, Podpora, Patřit (k, na), Být milován, Jednota a Bolest.
Můžete začít tím, že se sami sebe zeptáte:

- Jestli se cítíte být přijímáni, jestli akceptujete druhé a jestli přijetí potřebujete.
- Cítíte se podporováni? Podporujete druhé? Děláte to přiměřeně? Skutečně potřebujete podporu nebo ji už máte uvnitř sebe?
- Máte pocit, že patříte na Zemi? Máte pocit, že k vám lidé patří? Vychází potřeba pocitu sounáležitosti z nejistoty ega (já) nebo z nedostatku spojení se Stvořitelem?
- Jste milováni? Potřebujete být milováni? Milujete sebe? Milujete ostatní? Proč je láska důležitá? A je skutečně potřebná?
- Cítíte pouta jednoty? Co je jednota? Proč je důležitá (možná není)? Pochází spojení s jednotou z vaší hloubi? Jaký je rozdíl mezi jednotou a individualitou?
- Zažili jste bolest? Jak vás tato bolest ovlivnila? Bojíte se různých druhů bolesti? Proč se bolesti bojíte? Odkud bolest vychází? Ovlivňuje i pouhá možnost bolesti váš život?

Věřím, že když si dovolíte odpovědět na tyto otázky upřímně, začnete o sobě zjišťovat nové věci a díky tomu navážete spojení se svou pravdou na hlubší úrovni. Když si začneme klást otázky a zapátráme hlouběji, bývá naší odměnou osvícení. Povzbuzuji vás, abyste se podívali na své spojení s lidstvem jiným způsobem. Mnoho z vás změnilo nebo změní své životní cesty, což může znamenat, že budete kráčet proti proudu ostatních. Rád bych vás tedy připravil na tuto dobu, abyste mohli stát vzpřímeně jako maják s mocným a milujícím světlem, který slouží sobě a všem na Zemi.
Má slova jsou míněna s láskou nikoli jako kritika jakéhokoli druhu.

Miluji vás,
Mistr Ježíš.

Musíte se nejprve naučit milovat jeden druhého a vnášet mír a harmonii do svého bezprostředního okolí

3. června 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Kde je tvá víra a důvěra? Nemůžeš žít duchovním životem bez víry a důvěry ve Mne. Nech Mě vést každý tvůj krok. Stále Mě v tichosti hledej a dovol, abych ti zjevil, jaký další krok máš učinit; potom jej udělej beze strachu a s opravdovou radostí. Jak můžeš doufat, že zvládneš stále větší úkoly a že ti bude svěřena stále větší zodpovědnost, aniž by ses naučil poslušnosti a zvládl úkoly jednodušší? Jak můžeš doufat, že pojmeš svět do svého srdce, když ses ještě nenaučil milovat své bližní a pracovat v míru a harmonii s ostatními? Dítě se musí nejprve naučit chodit, než může běhat. Musíte se nejprve naučit milovat jeden druhého a vnášet mír a harmonii do svého bezprostředního okolí, než budete schopni nastolit harmonii světa. Nejprve pracuj sám na sobě. Potom tě budu moci využít pro pomoc a službu tvým bližním.

AA Michael - Světelné Rady a vznik multidimenzionální Nové Země

2. června 2012 v 20:57 Vývoj vědomí bytostí

AA Michael - Světelné Rady a vznik multidimenzionální Nové Země
Uveřejnil(a) Láďa
Čtvrtek, 31 Květen 2012 20:50
Energie Nové Země, květen 2012
Archanděl Michael prostřednictvím Celia Fenn

Milovaná rodino Světla, v současnosti máme velkou radost z toho, že s vámi můžeme opět hovořit o posunech a změnách, ke kterým dochází na vaší krásné a milované Zemi. Skutečně zažíváte na vaší Zemi mnoho změn, a některé z nich se zdají být problematické a nepohodlné, ale prosíme vás, abyste poznali a oslavili, že všechno se odhaluje podle Božího Plánu pro Novou Zemi.

Spolu s tím, jak jste se přiblížili k Světelné Bráně roku 2012, a když jste se vyladili s Galaktickým Centrem, naplno vstupujete do Multidimenzionálních energií Nové Země a vynořují se nové struktury, které budou řídit Zemi v jejím novém cyklu.

Počínaje rokem 2013 bude Země řízena na své cestě Časem a Prostorem dvěma tělesy Probuzených a Vzestoupených Bytostí, které budou formovat "Radu Starších Nové Země" a"Radu pozemských dohlížitelů" nové Země. V té době bude Země plně rozpoznaná jako Modrá Hvězda nebo Modrá Vodní Hvězda, kterou vpravdě je, a jako partner ohnivé hvězdy Solaris. Tyto změny vás přivedou k novému vnímání vašeho Světa a vaší role v Solárním systému a v Galaxii.

Takže v této době, tyto dvě nové struktury, Rada Starších a Rada pozemských dohlížitelů se nacházejí ve stádiu formování a jednotlivci jsou trénováni k tomu, aby převzali své nové zodpovědnosti jako obyvatelé Modré Vodní hvězdy a spolutvůrci spolu se Světelnými Bytostmi v Solární a Galaktické Radě, které řídí formování Galaxie Zlaté Růže a její budoucí rolí v Kosmické Evoluci Božského Vědomí skrze Lásku a Soucit.

Rada Starších
Tento orgán se bude skládat z Moudrých Stařešinů, kteří jsou zváni, aby se připojili k Radě na základě ctností svého věku, moudrostí a zkušenosti na planetě Zemi. Budou povoláni Duchem a budou pracovat na Vnitřních Pláních spolu s Radou pozemských dohlížitelů a Vyššími Radami.

Jejich role a funkce bude působit jako poradní sbor a jejich moudrost a znalosti budou vysoce ceněny. Budou vybíráni ze všech lidí na Zemi, ne pouze z domorodých ras, ačkoliv domorodí lidé mají více zkušeností s oceňováním moudrosti Starších.

Milovaná Rodino Světla, jsou mezi vámi mnozí, kteří jste Staršími Světla, obvykle je vám více než 60 let, kteří jste ucítili volání po sebepoctění jako Starší, jako Babičky a Dědové, a sloužit Zemi tímto způsobem. Jste těmi, kteří budou svítit na cestu vpřed svou moudrostí a zkušeností a mnoha lety služby na Zemi, jejímu povznesení a transformaci a její nové stezce vpřed. Zde ve Vyšších Sférách stojíme připraveni spolupracovat s vámi a ocenit vaši cestu vpřed do Nové Země

Rada pozemských dohlížitelů
Milovaní, ta hlavní zodpovědnost za budoucí vývoj hvězdy Země bude ležet na těch, kteří budou patřit k Radě pozemských dohlížitelů. Za prvé, nebudete vědět, kdo jsou tito lidé, ačkoliv oni to budou ve svém srdci a duši vědět. Jejich andělé a vyšší já jim budou našeptávat cestu, kterou musí ujít, aby uctili Zemi a její budoucnost.

Budou to plně probuzené bytosti, naplněné Láskou a Soucitem a Moudrosti. Někteří budou odvážní a stateční, jiní zase budou spíše vychovávat a léčit. Někteří budou Bojovníky Ducha a budou pečovat o planetu, jiní budou pro mnohé Učiteli a Průvodci při jejich transformaci a vzestupu.

Milovaná Rodino, dokonce i teď mnozí z vás slyšíte volání do některé části těchto Rad nebo ke spolupráci s nimi a jejich zastupování nějakým způsobem.

Ti, kteří jsou Členy Rady nebo jsou vyvoleni, aby zastupovali Rady jako Vyslanci Světla, převezmou velkou zodpovědnost za vedení Země po průchodu Bránou roku 2012, kdy se Nová Země stane plnoprávným členem Solární a Galaktické Rady Světla. Budou zastupovat Zemi na setkáních Velké Rady, kde budou projednávány a vytyčovány budoucí směřování Solarického Systému a Galaxie Zlaté Růže ve vyladění s Boží Vůlí a Božskou Tvořivou Inteligencí, která řídí kosmické rozpínání.

Milovaní, bude to opravdu velká čest a mnozí z vás trávíte své životy "tréninkem" na tento okamžik!

Solární Rada Solarisu

Ta Bytost a Světelné Těleso, kterému říkáte Slunce, je nyní známo jako Solaris a zde, ve Velké Solární Zasedací síni, sídlí Solární Rada.

Je to místo, kde se spolu scházejí zástupci ze všech "planet" a světelných těles v rámci Solarického systému, aby stanovili svůj vzájemný kurz v rámci Galaktického systému.

Vám, kteří spolupracujete s Radou Starších a Radou pozemských dohlížitelů, bude také poskytnuta příležitost spolupracovat i se členy Solární Rady Solarisu jako čestnými zástupci z Nové Země. Milovaní, zde se vám budou vskutku hodit vaše dovednosti a schopnosti multidimenzionálních Bytostí v Lidské Podobě. Budete přijati na setkání se Solární Radou, buď jako jednotlivci nebo jako skupina. Formuje se Merkaba jako delegace na Radu, protože již zaujímá místo v té části vaší Země, kde jsou lidé na takovou práci připraveni.

Solární Bytosti a Solární Andělé jsou připraveni uvítat toto nové spojení a uctít ty z vás, kteří podstupujete práci při udržování kontaktů se Solární Radou. V budoucnu se seznámíte s vyslanci této Rady, protože oni spolupracují s vámi. Mnohem jasněji pochopíte, jaký mají odlišná tělesa v Solárním Systému vztah k Zemi a jak spolupracují s hvězdou Zemí na stanovení energií Solarického systému.

Galaktická Rada
Milovaní, na nové úrovni začnou mnozí z vás spolupracovat také s Galaktickou Radou ve velké centrální komnatě Galaktické Rady. Zde se setkávají vyslanci a delegace ze všech Hvězdných Systémů v Galaxii Zlaté Růže, aby dohodli svůj kurz a kurz Galaxie na nekonečné cestě Manifestace Kosmu.

Ti z vás, kteří se cítí být povoláni k této práci budou trénováni jako součást Rady pozemských dohlížitelů a získají zkušenosti ze Solarické Rady předtím, než budou spolupracovat s Galaktickou Radou a Bytostmi Světla, které pracují v síni Galaktické Rady. Již existují jednotlivci a delegace Skupiny Merkaba, kteří navštěvují síň Rady a zastupují v této Radě vznikající Multidimenzionální Zemi.

Milovaná Rodino Světla, na této úrovni bude Nová Země plně vyladěna s Kosmickými pulsy Božské Tvořivé Inteligence a Lásky a spojí se s Galaxií při stanovení frekvencí Světla, Lásky a Soucitu, na kterých bude moci stavět při pohybu Galaxie vpřed na její Cestě skrze Čas a Prostor.

To jsou vskutku vzrušující vyhlídky pro vaši Zemi. Tolik z vás se cítilo být "mimo hru" při politickém a ekonomickém vývoji na Zemi a toužilo po pozitivnějších změnách. S těmito novými souvislostmi se Země vyladí s tvořivými frekvencemi Nového Časového Cyklu a začne se projevovat budoucnost Hojnosti a Míru skrze úsilí Rady pozemských dohlížitelů a Rady Starších. Vaše vlády a jejich představitelé začnou cítit "směřování" Rad, které budou stanovovat budoucí kurz Země skrze svou schopnost spojit se s Velkými Radami Světla a řídit a usměrňovat tvořivou energii tak, aby se Boží Vůle projevila na Zemi v souladu s Volbou a Tužbami lidí Nové Země!

Bude se jednat o postupný proces s minimem negativních vlivů na životy lidí na Zemi a bude to trvat pět až deset let než se naplno projeví. Do roku 2017 pocítíte velké změny na Zemi, pokud se týká vývoje a rozvoje a do roku 2022 Rada pozemských dohlížitelů a Rada Starších budou plně určovat směřování Země v souladu s Boží Vůlí a Božskou Tvořivou Inteligencí.

Milovaná Rodino Světla, mnohé z Indigových Dětí první vlny ze 70. let se stanou vůdci v příští fázi vašeho Vývoje, spolu se Staršími Světla. Narodily se pro tento posun a ve svém nitru dobře vědí, co je čeká. Mnozí z vás v loňském roce také cítili, jako byste dokončili nějakou etapu své práce a svého úkolu a že je načase postoupit někam dál, ačkoliv teď ještě nemusíte vědět, co by to mělo být. Pro mnohé z vás to bude spojení s Radami Světla, spolupráce s nimi na vytvoření nových struktur Světla pro Novou Zemi.

Energie v květnu a červnu 2012

Spolu s tím, jak se Země připravuje na tyto hluboké a vzrušující změny, proběhnou v květnu a červnu i energetická seskupení, která pomohou Zemi připravit se na velké seskupení a spojení, ke kterému dojde v letošním roce.

20. května proběhne prstencové zatmění Slunce, ve kterém Solární Světelné Kódy pro Spojení se Solarickou Radou Světla budou přeneseny na Zemi a umožní tak mnohým, aby se probudili do svého spojení se Sluncem Solarisu a do své role ve vývoji a rozvoji Země v rámci Galaxie a Solárního systému.

Toto Zatmění Slunce proběhne v době Novu ve znamení Blíženců, v opozici ke Galaktickému Centru ve Vodnáři. Kombinace Blíženci/Vodnář vždy podtrhává Duchovní spojení s Galaktickými a Kosmickými energiemi a sjednocení polarit do Jednoty, což je "tématem" Velkého Posunu, ke kterému v současné době dochází.

Potom, 4. června, proběhne částečné zatmění Měsíce při úplňku ve Vodnáři vstupujícím do Galaktického Centra. V té době budou na Zemi předány Světelné Kódy pro spojení s Galaktickou Radou a budou probuzeni ti, jejichž úkolem je spojit se s touto Radou a spolupracovat s ní prostřednictvím Rady pozemských dohlížitelů.

Následně, 6. června, zažijete transit Venuše nebo druhý transit Venuše, který se spojuje s prvním transitem v roce 2004. V této době bude Solární Rada na Solarisu pracovat na přenosu venušiných Světelných Kódů Krásy a Harmonie do Centrální Mřížky Nové Země, které umožní plné probuzení a projevení se energie Lásky v probuzených lidech a v těch, jejichž srdce jsou otevřena, aby mohla obdržet tuto energii.

Milovaní, v této době se stanete Posly a Vyslanci Lásky a Soucitu a Frekvencí Nové Země. V současnosti budou s vámi spolupracovat i Andělské Sféry a Nanebevzatí Světelní Mistři a budou to zejména Delfíní Mistři a Andělé, kteří budou pracovat na "vyladění" Harmonie Frekvence Země na vyšší vibrační stezku, která bude zapotřebí při pohybu Země směrem k Bráně roku 2012 a dále k jejímu Osudu jako součásti Solární a Galaktické Rady Světla.

Prosíme vás, abyste tento čas uctili ve svých meditacích a obřadech, protože na něj bude v budoucnu vzpomínáno jako na okamžik, kdy se Země plně znovu spojila se svým kosmickým dědictvím a osudem!

Copyright a zdroj originálu: Celia Fenn, http://www.starchildglobal.com.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této "Poznámky" včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.

Výklad mayského kalendáru - 2.6.2012

2. června 2012 v 20:45 Aktuální novinky
Mayovia na dnes
Výklad mayského kalendáru - 2.6.2012
Napsal uživatel Amia
Sobota, 02 Červen 2012 08:25
2.6.2012 10 ETZNAB - BÍLÉ PLANETÁRNÍ ZRCADLO


Vlna MĚSÍCE ovlivňuje tvojí paměť, a pomáhá vymanit tě z nadvlády Ega. Ego DESÁTÝ Den ukazuje tvoji vlastní tvář, odrážející se ve tvářích PROTIVNÍKŮ.

ETZNAB NÁM DÁVÁ SCHOPNOST ROZLIŠIT EMOCE OD FAKTŮ
DNES JE DOBRÝ DEN PRO SEBEREFLEXI A RETROSPEKCI
KŘEMEN ETZNAB JE ZRCADLO REALITY

Nyní rozpoznám svůj odraz v postoji mých protivníků. To je to, co se stane, když mě moje mysl ukáže moji neschopnost. Od této chvíle není vina na vnější straně. Jsem jen já a moje vlastní tvář. Nenechám se unést fantazií, nebudu podvádět sebe samého. Dnes je mým pomocníkem světlo i tma.

TRANSFORMACE STÍNU
Lidé, s kterými se setkáváte jsou vaším vlastním odrazem a jednoznačně pro vás velkým přínosem. Dívejte se na ně, jako na sebe. Uvidíte v nich sebe. Uvidíte, jak si pěstujete iluze v životě. Využijte vrozené schopnosti spravedlivého vyrovnání. Použijte MEČ PRAVDY udělat rozhodující řez ve svém životě, abyste mohli odpustit a ukončit spory.

Identita, pravda, reflexe…..

Pečeti BÍLÉHO ZRCADLA připadá zvláštní role - role NEJVYŠŠÍHO ORGÁNU KONTROLY KVALITY. Vše bude opět dáno pod mikroskop a pečlivě zkoumáno, zda je to vhodné pro svět, pro kolektivní Vědomí, ale především pro další stupeň evoluce.

Proto by se neměl nikdo cítit uražen, bude-li podroben BÍLÝM ZRCADLEM opět osobní kontrole. Kromě hodnocení nejdůležitějšího, bude prosvíceno i to, co je vedlejší - a v případě potřeby vráceno zpět k opravě. Dny ETZNAB silně zdůrazňují všechny rozdíly, všechny myšlenkové chyby. BÍLÉ ZRCADLO je naprosto důvěryhodné, protože svůj odraz v zrcadle nemůže nikdo popřít. Na příkladu jiných lidí nám ETZNAB ukazuje naše výhody, nevýhody, slabé stránky, které si nechceme připustit. Pokud nám někdo leze na nervy, znamená to, že problém je v nás, nikoliv v té osobě. Pokud si myslíme, že je někdo špatný - jsme špatní my sami,j en to nechceme, nebo si to neumíme přiznat. Tento člověk nám vstoupil do cesty jen proto, aby nám odrážel naši vlastní charakteristiku. Nic se neděje bez příčiny. Celý život jsme konfrontováni s důsledky našich myšlenek a činů. Porozuměním, pochopením a přijetím této reality je první krokem k pochopení nových dovedností, jako například telepatie. Dny ETZNAB nám tímto přinášejí neocenitelnou pomoc. Kdo je ochoten přijmout svůj odraz, tomu BÍLÉ ZRCADLO ukáže zázračnou pilulku, jak uvolnit stres. Čím lépe pochopíme smysl reflexe, tím rychleji zareagujeme, a tím rychleji dosáhneme mír, harmonii, vnitřní pocit bezpečí a tím snazší pro nás bude boj proti vypuknutí infekce - odstraněním "ruchu" se tak připravíme na překročení prahu evoluce.

Síla BÍLÉHO ZRCADLA je největším spojencem na cestě k Osvícení - Hledáním Vyšší pravdy, odhalujeme tajemství příčin. Duchovní motto ETZNAB zní : "JEN TO, CO JDE JAKO MÁSLE, JE PRAVDA. TO, CO NARÁŽÍ NA PŘEKÁŽKY, MUSÍ BÝT DÁNO POD LUPU."

10. PLANETÁRNÍ TÓN MANIFESTACE
DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy - duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?

Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se, na jakých strukturách a systémech víry se opírá vaše realita - váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou : musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi! To je klíč k nalezení vaší pravé identity.

POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,
ALE POUZE PŘÍRODNÍ VEDLEJŠÍ PRODUKT

V DESÁTÉM Dni dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Pečeť stojící vedle Tónu DESET.
TÓN PLANETÁRNÍ VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ
Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tyto Dny jsou nesmírně důležité, neboť ukazují propojenost karmické rodiny a životního prostředí.

Překlad Lenka Sýkorová ♥

Máš v sobě všechnu sílu, všechnu moudrost, všechnu moc, všechen rozum a všechno pochopení.

2. června 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Můžeš dokázat všechno, když budeš mít ve Mne víru a důvěru a nebudeš mít žádné pochybnosti a strach, které by ti v tom bránily. Neexistuje nic, co bys nemohl udělat, co bys nemohl v tomto životě dokončit, je-li tvůj vztah a postoj k věci správný a máš-li naprostou důvěru ve svou schopnost ji vykonat. Máš v sobě všechnu sílu, všechnu moudrost, všechnu moc, všechen rozum a všechno pochopení. To Já ti umožňuji vykonat zdánlivě nemožné tím, že pracuji v tobě a skrze tebe. Nikdy se neboj mířit vysoko, nikdy se neobávej očekávat, že nemožné se stane možným. Nežij omezen žádnými hranicemi, svým životem přesáhni sám sebe a dej Mi tak příležitost ukázat ti, že se Mnou je vše možné. Nedáš-li Mi tuto příležitost, jak můžeš čekat, že se dozvíš, co vše bys mohl vykonat, budu-li Já s tebou ve spojení a budu-li provázet a řídit tvůj život? Nech vše plynout, přenech vše Mně a sleduj, co se bude dít.

1.6.2012 9 CABAN - ČERVENÁ SOLÁRNÍ ZEMĚ

1. června 2012 v 23:38 Aktuální novinky
Mayovia na dnes
Výklad mayského kalendáru - 1.6.2012
Napsal uživatel Amia
Pátek, 01 Červen 2012 07:56
1.6.2012 9 CABAN - ČERVENÁ SOLÁRNÍ ZEMĚ


DNES JE DOBRÝ DEN PODĚKOVAT MATCE ZEMI ZA VŠECHNY JEJÍ DARY

CABAN, TO JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVAJÍCÍ SÍLU TVOŘIVOSTI A PAMĚTI STARODÁVNÉ MOUDROSTI

Dnes už mám tisíce názorů na život, ale to právě testuje vhodnost a ověřuje hodnotu mých provedených kroků. Od této chvíle se stanu pilným posluchačem a studentem. Dnes nastává průlom a já začínám znovu žít. Dnes nemám pocit prohry. Pokud je to nutné, dostanu podporu zvenčí od přátelských osob. Od této chvíle mě podporuje život a život mě zastavuje před chybami.

TRANSFORMACE STÍNU
Zkoncentrujte se na okamžik přítomnosti. Podívejte se na svůj život bez vydávání ukvapených závěrů. Přemýšlejte o svých osobních plánech. Věřte, že vy sami z vlastní vůle jste se rozhodli inkarnovat na Zemi v tomto zvláštním čase. Připomeňte si, proč jste tady?

Souznění, rozvoj, spolupráce….

V Energii ČERVENÉ ZEMĚ se nachází zóna kontroly individuální úrovně Vědomí. Je zde testována užitečnost a škodlivost individuálního JÁ pro CELEK. Všechny pocity ve Dni CABAN, by měly být posuzovány z pozice osobní rezonance s CELKEM. CABAN kontroluje také vztah člověk - příroda, protože jako pozemský kolektiv přebíráme zodpovědnost za osud světa. Pamatujte si, že rovnováha v přírodě je daleko více narušena, než mezilidské vztahy. Kdo se naučil vidět sám sebe jako součást CELKU, přestane soudit lidi, protože ví, že každý, koho potkáme, je odrazem v zrcadle našeho vlastního JÁ. Uzdravení světa a kolektivního Vědomí začíná pořádkem na vlastním dvorku. Mohou zde nastat různé konflikty nejen v kruhu rodinném, nebo v kruhu přátel, ale i v pracovním prostředí. V takových případech se stává síla navigace CABAN strážcem svým pozemským zástupcům, nenechá své studenty na scestí, ale na každém rozcestí pro ně nastaví osobní milníky. Pokud chcete připojit ke svému duchovnímu JÁ všemocnou Energii CELISTVOSTI, zaměřte se na Den ČERVENÉ ZEMĚ, ale nikoliv proto, aby posílil vaši pozici, či vás posunul na první místo, ale proto, aby vám pomohl vyřešit problémy ve vašem okolí. Socializace je důležitým krokem k duchovnímu růstu, tzn., že každý jednotlivý aspekt Vědomí, musí dosáhnout plnohodnotné formy, aby mohl být přijat do CELKU.

9.SOLÁRNÍ TÓN VEDOUCÍ SÍLY VEDENÍ
DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit vaše pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. Vy jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ zkostnatělé vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY DOKONČENÍ.

ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI !!

V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. Solární dny hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Slunečního Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.

Překlad Lenka Sýkorová


Féwa 1.6.2012

1. června 2012 v 23:18 Aktuální novinky

Féwa 1.6.2012
Napsal uživatel Amia


Predbežná informácia :


Finančná kríza, ktorou sme všetci súčasťou je finančnou hibernáciou, ktorá je predzvesťou i zámerom absolútneho kolapsu doterajšieho finančného systému na Zemi, ktorý bol v rukách temných. Planetárne a v zmysle vzostupu vedomia Zeme i človeka sa jedná o vír žiarenia, ktorý vstúpil portálom Zeme - ako aj intergalaktickým portálom v nadzemskej časti. Z tohto intergalaktického portálu sa kóduje cez novovytvorenú nadzemskú sféru - novú zemskú dimenziu - ktorá je spúšťačom novej frekvencie iných materiálnych i nemateriálnych hodnôt. Celý tento proces čistenia a zmien prebieha cez ženský princíp a vedomie detí, ktoré sú intraštrukturálne prepojené s intergalaktickou bránou. Planetárne sa táto vibrácia odráža od zemského jadra a kóduje cez celú tretiu dimenziu - zameriavajúc sa zemsky predovšetkým pohybom a čistením Gaji, ako organickej súčasti človeka, na zemskú kôru a jednotlivé platne. Spúšťa sa transformácia finančného systému v plnej miere zodpovednosti všetkých, ktorí doteraz držali v rukách celý finančný systém Zeme.

S láskou Féwa

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu http://www.anjelska.sk

Království nebeské je stav mysli.....

1. června 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Proč si nezvykneš přistupovat k životu ve správném duchu, radostně, s očekáváním a s absolutní důvěrou, že je před tebou jen to nejlepší ? Chci, abys měl v životě opravdu to nejlepší. Nechci, abys šel životem s těžkým břemenem na ramenou, ohnutý pod tíhou starostí světa. Potřebuji tě svobodného, abych mohl pracovat v tobě a skrze tebe. Přestaň být ustaraný a vlož všechny své starosti a břemena na Mne. Pochop, že království nebeské je v tvém nitru; čeká tam na tebe, abys je poznal. Musíš je poznat, uvěřit mu a snést je na Zem. Království nebeské je stav mysli a je na každém, aby je hledal a našel. Každá duše musí po království nebeském toužit, dříve než je může nalézt. Touha po něm musí být tak silná, že se jí nic nemůže postavit do cesty.