Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Červen 2012

Éterické odsekávání pout

13. června 2012 v 10:15 Jednoduchost života

Éterické odsekávání pout

Odsekávání pout
Každý člověk, s nímž jsme něco citově prožili, s námi zůstává i nadále spojen prostřednictvím jakéhosi éterického vlákna. Dlouhodobé a intenzivní vztahy vytvářejí silnější vlákna než vztahy letmé. Jestliže jsou vztahy zdravé a založené na lásce, jsou vlákna (většinou jsou vidět jako silné provazy - trubice) zdrojem léčivé energie, které proudí tak a zpět mezi vámi nebo dvěma danými lidmi. Obvykle k nám ale proudí prostřednictvím těchto vláken a trubic jed hněvu a strachu, nebo člověk na druhém konci vysává z nás naší energii.
Jsme-li poutáni k nějakému člověku nebo předmětu na základě strachu, vytváříme spirituální vodící šňůry, které této osobě či předmětu brání odejít z našeho života nebo se změnit. Tyto šňůry vypadají jako chirurgické hadičky a rostou v závislosti na délce a intenzitě daného vztahu. Tudíž, nejdelší vlákna nás poutají k rodičům, potomkům a dalším dlouholetým, intenzivním vztahům.
Tato pouta jsou jako duté trubice, jimiž energie proudí tam a zpět mezi dvěma vzájemně připoutanými osobami. Jsou to na strachu založená pouta, která jsou vždycky nezdravá, jelikož vycházejí z dysfunkce. Nemají nic společného s láskou nebo zdravou součástí vztahu. Přetnutí pout neznamená opuštění nějakého člověka, ani rozvod; jde jen o uvolnění nezdravé části vztahu. Eterická vlákna rovněž nesouvisejí se stříbrným vláknem, které k sobě vzájemně poutá duši a tělo. Láska a stříbrné vlákno nemohou být náhodně přeseknuty.
Řekněme, že máte vlákno, jímž jste připoutáni k příteli nebo příbuznému, který trpí depresí nebo jinak strádá. Tento člověk z vás bude čerpat energii, podobně jako násoska na pohonné hmoty u benzínové pumpy. Budete se cítit unaveni, aniž budete vědět proč. Žádné množství kávy, cvičení nebo spánku nedokáže regenerovat vaši energii, je-li zdroj vyčerpáván skrze éterické vlákno. Jakmile se osoba, k níž jste étericky připoutáni, rozzlobí, její vztek se bude řítit éterickými vlákny rovnou do vašeho těla a čaker. To může vyústit ve fyzickou bolest, která se zdá být zcela bez příčiny a žádná léčba na ni nezabírá.
Lidé, pro něž je pomáhání profesí, jako jsou učitelé, poradci a léčitelé, často mívají velké množství vláken, jimiž jsou spojeni se svými studenty a pacienty. (Totéž platí pro ty jedince, kteří neustále pomáhají přátelům a příbuzným v nouzi.)
Proto je důležité přeseknout vlákna po každém sezení, kdy někomu pomáháme, nebo kdykoli pocítíme bez zjevného důvodu fyzickou bolest nebo otupělost. Vlákna mohou opět narůst, jestliže se vztah obnoví za původních podmínek založených na strachu. Nicméně, nové trubice jsou již tenčí, takže z vás může být odčerpáváno, nebo do vás vléváno, menší množství energie.

Přetínání pout s archandělem Michaelem

Michael nosí s sebou meč, který přetíná jakoukoli připoutanost k negativitě. Jednoduše se upněte na myšlenku: "Obracím se teď na tebe, archanděli Michaeli. Prosím tě, přesekni pouta strachu, která mě připravují o moji sílu a vitalitu". Zatímco Michael přetíná vlákna, ti­še vyčkávejte. Skrze odseknuté trubice pošle vám i tomu druhému člověku léčivou energii.
V okamžiku, kdy Michael odsekne trubice, pocítí senzitivní li­dé změny v těle a v tlaku vzduchu, po nichž následuje nárůst ener­gie a zmírnění nebo vymizení bolesti.
Michael může přetnout ona vlákna pouze tehdy, pokud jste ochotni vzdát se starých pocitů zášti v souvislosti s osobou, k níž jste připoutáni. Pokud lpíte na hněvu, nebo nejste schopni odpus­tit, vlákna nebudou přeťata. V takovýchto případech, zatímco pro­vádíte metodu popsanou výše, v níž se bracíte na archanděla Mi­chaela, pomyslíte-li na danou osobu, připojte doušek: "Jsem ochoten směnit veškerou bolest za mír. Prosím, ať mír nyní nahradí jakouko­li bolest".
Kromě dvou metod uvedených výše doporučuji projít následující krokem: S úmyslem přeseknout pouta strachu s nimi spojená vybavte si tyto konkrétní jednotlivce: matku, otce, potomky a minulé či současné partnery, jednoho po druhém. To jsou specifické vztahy, které s sebou nejčastěji nesou vlákna související s fyzickou bolestí.
Vlákna vznikající při na­vazování nových citových se podobají pavoučí síti, protože jsou sla­bá a lepivá. Michaelův meč v těchto vláknech uvízne jako nůž pro­cházející sítí. Požádejte o pomoc archanděla Rafaela následujícím postupem:
"Vizuálně či pocitově si představte, jak se k vám přibližu­je archanděl Rafael s čistící pěnou ve spreji, kterou rozprašuje všude kolem vašeho těla. Tato pěna, podobná cistidlu na hou­ževnaté nečistoty, okamžitě rozpouští vlákna založená na stra­chu, související s novými nebo krátkodobými známostmi. Jak­mile pěna dokonale rozpustí vlákna, Rafael smyje zbytky citící pěny proudem zeleného léčivého světla. V tom okamžiku jste osvobozeni ode všech tenkých vláken a na energetické rovině by­ste měli pocítit příval energie."

Přetínání pout závislosti

V poloze vsedě přemýšlejte o jakémkoli návykovém chování ne­bo situacích, jichž byste se rádi zbavili. Buďte si jisti, že se jich oprav­du chcete zbavit, protože tato metoda je velmi působivá. Po pro­vedení této techniky buď vysadíte z ničeho nic, nebo podlehnete ještě poslednímu záchvatu závislosti, který vyústí v konečné zanechání návykového chování.
Dalším krokem je představit si veškeré věci či situace s touto zá­vislostí spojené, ve svém klíně. Následně si vizuálně nebo pocitově představte, jak se vznášejí asi třicet centimetrů před vaším břichem. Všimněte si sítě vláken šířících se z vašeho břicha směrem k návy­kovému konání. Tato vlákna vypadají jako kořeny stromu. V du­chu požádejte archanděla Rafaela, aby tato vlákna dočista odsekl. Jakmile jsou vlákna odťata, pozorujte, jak snadno od vás tyto ná­vyky odpadají.
Poté Rafael prostoupí vaše břicho smaragdově zeleným světlem, aby dokonale uzdravil všechny staré rány. Zatímco zhluboka dý­cháte, Rafael odseknutými vlákny vlévá léčivou zelenou energii do vašeho těla. Jak se nadechnete, veškerá dřívější prázdnota či úzkost je nyní naplněna, vyléčena a harmonizována mocnou léčivou ener­gií archanděla Rafaela. Poděkujme Rafaelovi za tuto léčbu!

Přetínání pout k hmotným předmětům

Neklamným znamením toho, že jste étericky připoutáni k ně­jakému hmotnému předmětu, je to, že se nedá za žádnou cenu pro­dat. Mnozí lidé jsou vlákny připoutaní ke svým domům a automobilům, protože jedna jejich část tuto věc nechce prodat. Následkem toho nezabírá ani masivní reklama, ani snižování ceny.
Vlákna vůči předmětům obvykle vyrůstají z chodidel a jsou spo­jena s tou částí předmětu (nebo místnosti domu), k níž je člověk nejvíc poután. Pokud opravdu chcete danou věc prodat, požádejte archanděla Michaela, aby od chodidel vašich nohou ta vlákna od­sekl, a buďte si jisti, že něco lepšího tuto věc nahradí. Dělejte to s vědomím, že vaše "oproštění se" od této věci přinese prospěch je­jímu budoucímu majiteli.
< Bílé světlo a barevná ochranaOdsávání s archandělem Michaelem >

MAYSKÝ KALENDÁŘ 13.6.2012 8 MULUC

13. června 2012 v 10:14 Aktuální novinky
MAYSKÝ KALENDÁŘ 13.6.2012 8 MULUC

ČERVENÝ GALAKTICKÝ MĚSÍC


DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ DÍLO STVOŘITELE
MULUC, TO JE SYMBOL DAROVÁNÍ

Dnes vytěžím na povrch své tiché úmysly a zamyslím se, jak je zrealizuji ve svém životě. Dnes ochotně přijmu každou pomoc a rovněž se s ostatními podělím o své znalosti. Od této chvíle přijímám poklady mého Ega, akceptuji vůli ostatních, nikoho do ničeho nenutím. Každý má svoji cestu,rovněž i naše děti. Dnes se soustředím na svůj život, nebudu zasahovat do života druhých.

TRANSFORMACE STÍNU

Shoďte závoj zapomnění! Probuďte se! Protřete si oči! Soustřeďte se na svůj vnitřní Střed! Podívejte se na nové možnosti! Pokud se otevřete změně - vzpomenout si - získáte záštitu Božského vedení. Staňte se svítící lucernou. Hledejte ty, kteří vás potřebují, kteří plně přijmou váš způsob projevu. Přestaňte bojovat. Spolehněte se na procesy přírody.

Očištění, probuzení….

Spolu s Pečetí MULUC vchází do života Energie prolamující blokády. ČERVENÝ MĚSÍC zodpovídá za plynulost pohybu a průchodnost všech kanálů. Chce rozpustit zóny blokád, a obvykle potřebuje zvýšit sílu tlaku, aby došlo k maximálnímu protržení energií, a bylo dosaženo bodu průlomu. Dny MULUC jsou spojeny s velkou dynamikou a spoustou změn, protože pohyb zajišťuje průchodnost a čistí usazeniny.Síla MĚSÍCE vyplavuje bolestným způsobem záležitosti skrývající se v poli identity, nutí nás přehodnotit naše vlastní stíny.ČERVENÝ MĚSÍC ukončující parádu stínů, v nás může vyvolat vzpouru, nebo přinést nepříjemné vzpomínky.To bude ale velmi prospěšné našemu procesu růstu - MULUC pouze chce - pomoci nám osvobodit se od nadvlády Ega, které na základě - nepochopení minulosti - nám dává pocit oběti, nebo osoby ukřivděné lidmi či osudem.
Kdo je ve shodě se svým Středem, tomu MULUC udělá velkou radost Život takové osoby běží hladce, všechno je pořádku, jakoby mávnutím kouzelného proutku. Čistící operace MULUC jemně, ale pevně odstraňuje zbytky kurzu, bezbolestně vyplavuje staré vrstvy z pole podvědomí. Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví co chce, a co v životě hledá, měl by se obrátit na Energii MULUC. Napětí a vlny klidu, proložené chvilkami zklamání, je možné odstranit ze svého života díky očistné síle MĚSÍCE. Věnujte pozornost na konkrétní dopad těchto sil - jeho neúprosnosti a vysoké schopnosti. Snažte se zbavit negativních afirmací pesimismu vidět svět černě, ještě než ČERVENÝ MĚSÍC vstoupí do pole oprav.

8.GALAKTICKÝ TÓN HARMONIZUJÍCÍ SÍLY SLOUČENÍ

Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí.Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav.VY držíte v ruce kouzelnou hůlku - VY spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své Ego ze slepoty

VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE

Tón GALAKTICKÝ nám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud,jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces,Tón OSM se může ukázat jako velmi nepříjemný. Bolest a utrpení se mohou objevit v oblasti mentální, emocionální, fyzické, nebo také v podobě překážek, nepříznivého průběhu věcí, nešťastných událostí doma, ve společnosti i v povolání. Práva spirituální jsou velmi konzistentní ,vymáhají po nás jen to, k čemu jsme se před narozením zavázali.

Autor Monika
http://monikaczyrek.blogspot.cz
Překlad Lenka Sýkorová

Jak mocně jsi požehnán!

13. června 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Tvůj správný postoj ke všemu je velmi důležitý. Nemůžeš duchovně růst a rozvíjet se, jsou-li tvé postoje negativní a vidíš-li v životě jen nesnáze a překážky. Na každé situaci je něco dobrého, něco, za co je třeba děkovat, jen si musíš najít čas to hledat. Není-li ve tvém srdci láska, jsi slepý k tomu nejlepšímu kolem sebe, k dobru v okolních duších a ke skvělému životu, který ti náleží. Jak mocně jsi požehnán! Dokud však nebudeš ochoten tuto skutečnost přijmout, poznat ji a vzdávat za ni díky, budeš bloudit po světě s páskou přes oči a hořekovat nad údělem svého života. Zvaž v duchu své dobré i špatné vlastnosti, a až to uděláš, začni dávat jiným, protože to je nejrychlejší cesta ke změně. Život je takový, jaký ho uděláš. Co ze svého života uděláš?

přání po krásnějším, míruplnějším a láskyplnějším světě, kde vládne lahodná harmonie a skutečná spravedlnost.

12. června 2012 v 22:30 Vývoj vědomí bytostíCesta ke Světlu - 1.část


Jak toto přání v lidském nitru sílí, stává se modlitbou, které dostane se nakonec síly k tomu, aby svému vysílateli ukázala směr, kterým půjde-li, nalezne splnění své touhy.
Podle čistoty a upřímnosti chtění a podle síly jeho vnitřní touhy může se tak člověk vydat buď přímo nebo i oklikami - na cestu ke Světlu.
Nejdříve snad bude se rozhlížet ve svém pozemském okolí, nalezne-li nějaký záchytný bod nebo někoho, kdo již tou cestou jde, aby se mohl k němu přidat a jít s ním. Možná nalezne, možná časem zjistí, že se nechal zmýlit, a bude hledat dále. Možná bude hledat v knihách, kde a jak nalézt ten vysněný čistý svět. Nakonec ale procitne také k vědomí, že lidský život neprobíhá jen v tom pozemském bytí, ale že mnohem více je to život duchovní, z nějž se odvíjí, zda je i pozemský život člověkem vnímán jako krásný, radostný, nebo jako těžký a svírající.
Pak otevřou se doposud zavřené brány lidské duše duchovnímu bohatství, jako je ušlechtilost bytí, ctnost v myšlení i činech, láska k bližním a také čistota v mravech, aby se jimi člověk zahalil a skrze ně přiblížil k cíli své cesty. Již v tom často nachází netušené štěstí, neboť dobro jej vždy posiluje a rozradostňuje.
Svým otevřením se tomuto duchovnímu bohatství určuje člověk sám, jak dalece pokročí na své cestě ke Světlu. Může se svojí neochotou ke změně zcela zastavit, nebo také může radostně vzlétnout a mílovými kroky razit si cestu vpřed, je-li jeho nitro naplněno pravou touhou po Světle.
Toto otevření se tomu novému, ušlechtilému, co dosud ve svém životě neprožíval, protože si lidé sami vytyčili směr svého bytí na Zemi zcela jiný, stane se rozhodujícím pro celou jeho další pouť životem.
To je totiž ta cesta ke Světlu. Duchovní otevření se světlým záchvěvům, které nezastaví ani potřeba pozemsky se změnit. Změna je přece nutná i z lásky k bližním, aby oni mohli to pro ně zcela nové také poznat a posléze se také měnit k lepšímu.
To je ta cesta k přiblížení se našeho pozemského světa k vytouženému Ráji v duchovních výšinách, po níž budou pak moci vystoupit i mnozí další, kteří by sami v sobě jinak nenalezli sílu k hledání Světla, protože se mu již příliš vzdálili.
H. B.
Ilustrace : Zdeněk Hajný

Cesta ke Světlu - 2.část


Tak jako se převalují na obloze šedivá neprůhledná mračna, z nichž jsou jen bouře a lijáky, nepropouštějíc ani paprsek Slunce, tak se převaluje nad lidstvem v jemnohmotnu neprůhledná vrstva myšlenkového balastu a špíny, jež nedovolí světlejším duším pozemských lidí nahlížet do světlejších niv ve Stvoření, po nichž často nevědomě touží.
Mnozí lidé upadají do zoufalého psychického stavu, aniž by jen znali pravou příčinu, neboť ve světě tuhého materialismu, obklopeni zmíněnou změtí myšlenkového světa, zaměřeného právě jen na vše pozemské, připadají si částečně ztraceni a nenalézají v sobě schopnost prorazit tyto jemnohmotně těžké formy, neboť jim k tomu chybí opora ve vědění, jež by je mohla z tohoto zmatku vyvést.
Avšak právě nalezení této cesty ke Světlu je pro ně naléhavě nutné, má-li jim být z tohoto stavu pomoženo.
K tomu ale musí nalézt v první řadě v sobě skutečnou pokoru a touhu, spojenou s odhodláním odstraňovat ze své cesty k tomuto cíli překážky, které si lidé sami svojí svéhlavostí postavili.
V tom kupodivu pro mnohé spočívá osudný kámen úrazu, neboť snadno se lidé přimykají ke strnulé myšlence, že měnit zažité zvyky a názory, které se na první pohled nejeví tak špatné, není nutné. A to ani přesto, že s těmito názory se jim viditelně a především i niterně citelně na cestě ke Světlu nedaří mu přiblížit.
Tak plahočí se dále světem, napojeni stále na stejné - stejně těžké - myšlenkové sféry, skrze něž Světlo v Jeho nádheře a nevýslovné vznešenosti nezahlédnou, nebo případně jen občas na chvíli, když neviditelní světlí duchovní pomocníci svého svěřence citelněji zasáhnou, aby alespoň na chviličku procitl.

Proto je tolik nutné osvobodit svého ducha od všeho zažitého, co jej poutá, a dovolit mu radostný svobodný vzlet. Ne však v lehkomyslném opojení, ale v rozvážném postupování, v hledání ušlechtilých hodnot, které jej zákonitě ponesou vzhůru. Dovolit mu konečně vést, ne být sluhou rozumu, protože rozum, je-li mu dána neomezená vláda nad člověkem, drží ducha spoutaného jen v rozměrech pozemského rozhledu, pod příkrovem těžkého myšlenkového světa. Přirozenou a zákonitou vlastností ducha ale je vzlet do jemu stejnorodých, duchovních výšin, tedy ke Světlu.
Proto ve chvíli, kdy je mu rozum podřízen a on smí převzít vládu, povedou cesty člověka vždy vzhůru. Tak stane se člověku záchranou opak toho, co dnes žádá materialismus, tedy plného vložení se do hmotného bytí na úkor všeho ušlechtilého, po čem toužebně volá duch.
Duchu musí být poskytnut prostor k působení, a to skrze následování cest usilujících o ušlechtilost, dobro i ctnostnost, vždy podle osobitého druhu každého jednotlivého člověka.
Tak rozhrnou se těžké jemnohmotné závoje a k člověku opět proniknou paprsky zářícího Světla, které jej oblaží, posílí na další pouť životem a dodají nádherný, rozradostňující smysl celému jeho bytí.
(Závěr)
H. B.

www.ao-institut.cz
MAYSKÝ KALENDÁŘ 12.6.2012 7 LAMAT

12. června 2012 v 17:50 Aktuální novinky
MAYSKÝ KALENDÁŘ 12.6.2012 7 LAMAT

ŽLUTÁ REZONANČNÍ HVĚZDA


JE TO DOBRÝ DEN PROSIT A DĚKOVAT ZA HOJNOST VŠEHO :)
Energie HVĚZDY násobí vše až do hojnosti.

Řád a harmonie hrají hlavní roli v mém životě. To, co dělám ledabyle, rychle a chaoticky,mně bude ukázáno velmi dramatickým způsobem. Životní problémy a napětí jsou známkou toho, že jdu po falešné cestě. Dnes udělám pořádek ve svém domově.

TRANSFORMACE STÍNU

Otevřete se lásce. Pečujte o harmonii. Pronikněte do vaší Hvězdné podstaty. Zůstaňte v harmonii přítomnosti se VŠÍM CO JE A JAKÉ TO JE!

LAMAT …krása,dokonalost,disciplína….

Spektrum ŽLUTÉ HVĚZDY zkoumá všechno pod vlivem krásy a harmonie. V tomto pólu se shromažďují síly na kontrolu jakosti. LAMAT je jakási instance dokončující závěrečná shrnutí výsledků vašeho konání.Všechno, co není dostatečně krásné,co se nenachází v harmonii s duchovními vzorci, bude zasláno zpět k opravě. Síla ŽLUTÉ HVĚZDY je absolutně neúplatná a poměrně zatěžující pro ty, kteří ještě nezahájili, ignorovali, nebo ukončili proces harmonizace života kolem sebe. Pro ty, kteří již mají tento proces ve velké míře za sebou, bude Den LAMAT velmi poučný - zvýší se pocit sebevědomí, spokojenosti se životem, stejně tak pocit zdokonalovat životní prostředí. V tomto symbolu se shromažďují síly zodpovědné za řád a pořádek. Dny LAMAT také pomáhají odstranit nedostatky v sociální oblasti a člověk začne cítit velkou úlevu, radost a spokojenost se životem. Lidem, kteří mají problém přinést do svého života řád a harmonii, se doporučuje, aby věnovali zvláštní pozornost Energii ŽLUTÉ HVĚZDY a dovolili jí vyrovnat způsobený nesoulad. Takže ti, kteří doposud nevěděli, že aspekty estetiky, řád, disciplína a vnitřní pořádek jsou základním předpokladem pro vytvoření stabilní základny života, by se měli spojit s Energií LAMAT

7. REZONANČÍ TÓN SPOJENÍ SÍLY SOUZNĚNÍ

Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě - vězte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v jeden NOVÝ svět. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebepřijetí. Otevřete se přitékajícím darům. Přijměte sami sebe bezpodmínečně. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odkryjte svojí přirozenou mystickou sílu.

STAŇTE SE JEDNÍM S MYSTICKOU SEDMIČKOU
JEDNÍM SE SEDMI ČAKRAMI TĚLA
SEDMI ÚROVNĚMI PYRAMIDY,
KTERÉ SPOJUJE VĚDOMÍ SEDMI !

Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje, nazývaném též SEDMOU dimenzí. Kalendářní Dny s Tónem SEDM jsou zalité Nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. V energii SEDMIČKY je stimulovaný ŠESTÝ SMYSL, čili mimosmyslové vnímání. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2,7,12, doporučujeme být ve svém Středu, abychom se nedostali do zápasů či extrémů.

Autor Monika http://monikaczyrek.blogspot.cz
Překlad Lenka Sýkorová

Napij se zhluboka z pramenů krásy, a začneš ji odrážet, protože co je v tobě, odráží se navenek.

12. června 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Krása života je všude kolem tebe. Otevři své oči a pohleď na ni, vstřebávej ji, oceňuj ji, odrážej ji a staň se její součástí. Budeš-li očekávat nádheru, uvidíš ji; když však očekáváš, že uvidíš ošklivost, bude tomu tak. Volba je vždy tvá. Napij se zhluboka z pramenů krásy, a začneš ji odrážet, protože co je v tobě, odráží se navenek. Jsi jako zrcadlo; nemůžeš skrýt, co je v tobě, jakkoliv silně se o to budeš snažit, protože co je v nitru, nelze zadržet. Dříve či později se to samo projeví navenek; nech tedy vše volně plynout a nikdy se nesnaž tento proud zastavit. Povznes své vědomí a budeš schopen vidět krásu ve všem a v každém. Uvidíš všude Můj odraz, protože Já jsem krása, harmonie a dokonalost. Nauč se projevovat tuto krásu a harmonii ve všem, co myslíš, říkáš a děláš.


MAYSKÝ KALENDÁŘ 11.6.2012 6 MANIK

11. června 2012 v 11:03 Aktuální novinky
MAYSKÝ KALENDÁŘ 11.6.2012 6 MANIK

MODRÁ RYTMICKÁ RUKA


DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO DOBRÉHO PRO OSTATNÍ

MANIK TO JE NÁSTROJ DUCHA, ZAHÁNĚJÍCÍ ŠPATNÉ VLIVY A NEGATIVNÍ ENERGIE, JE TO DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO DOBRÉHO PRO OSTATNÍ

Dnešní den je uklidňujícím balzámem na bolest odloučenosti. Dnes dostanu podporu zvenku - nevím ještě kde a od koho. Můj vnitřní léčitel ví, co mě nejvíce bolí. Dnes získám rovnováhu, budu jednat rozhodně, konkrétně, necítím se něčeho nehodný. Stres a napětí přinášejí příležitost k objevení dosud nevyužívaných možností. Práce i aktivity mně dávají pocit naplnění.

TRANSFORMACE STÍNU

Podívejte se na váš odpor a vnitřní roztržitost.Naučte se dokončit,co začnete, zvažujte úvahy na každém kroku.Využijte pomoc, či znamení, staňte se celistvou bytostí. Otevřete se, uvidíte sebe, jako dokonalý nástroj v rukou Božích.

Znalosti, léčení, aktivita….

Většina lidí, pracujících po léta s Mayským kalendářem,odkazuje na Pečeť MANIK s velkým respektem. Za tímto symbolem jsou skryté energie, jejíchž úkolem je LÉČENÍ.MANIK má plné ruce práce, protože to on nás nejčastěji vyzývá , abychom uzdravili nejen tělo fyzické,ale především naše tělo jemnohmotné. MODRÁ RUKA působí především na emocionální stránku a na naši nervovou soustavu. Každé léčení emocionálního těla je často velmi bolestné - přinejmenším první fáze tohoto procesu. Každý, kdo dosáhl vysoké úrovně zralosti, a má jen málo práce ve svém "vnitřním světě", toho MODRÁ RUKA obdaruje zázračnou mocí. Říkáme o ní, že je to PRAVÁ RUKA BOHA a teprve teď dostává pravdivý význam. Tento vzorec - poháněný silnými impulzy k uspokojení zvědavosti - směruje tohoto člověka k poznání spirituální roviny a duchovního poznání. Od této chvíle budou všechny dny MANIK násobit motivaci chtít se dále vzdělávat, a zvyšovat povědomí o umění léčit.
Pro ty, kteří chtějí v sobě probudit vnitřního léčitele, je navrhováno věnovat zvláštní pozornost Dnu MODRÉ RUKY. Na druhé straně, ti, kteří mají zdravotní problémy, trpí nespavostí, podrážděním, stresem bez touhy jednat, nebo nejsou schopni věci dotáhnout do konce - se velmi doporučuje obrátit se na Obra MANIK. MODRÁ RUKA je také doporučována těm, kteří touží po hlubším přístupu k vědě,zabývající se tajemnou mocí léčení.

6.RYTMICKÝ TON ROVNOVÁHY SÍLY VYROVNÁNÍ

Organická rovnováha má kořeny v celosti toho, kým jste. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se vším, co je.Stojíc pevně na Zemi, dovolte vyjádřit své Světelné JÁ. Zkontrolujte stav vašeho pozemského JÁ v tuto chvíli. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zem. Vězte, že i Hvězdy mají své kořeny.Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte.Vy si vybíráte s kým chcete rezonovat.Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.
ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s láskou,protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesňujte v pozemské matérii to, co je Božské, čili svoji Hvězdnou Duši. Pouze tehdy proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEM. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.

ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI
DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY.

V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k zemskému prostoru. Na jedné straně se zaměřují síly na moc individuálního Ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulosti a odporu. Na druhé straně se koncentrují Energie harmonie, odmítající pochybnosti, zasláním útěchy a úlevy.
Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace.
Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučujeme abyste velmi Vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami. Je životně důležité, abyste se v následujících dnes zdrželi jakéhokoliv hodnocení jevů a udržovali si přátelský přístup k lidem.

Autor Monika http://monikaczyrek.blogspot.cz
Překlad Lenka Sýkorová

Nemusíš utíkat do samoty, abys Mě nalezl.

11. června 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jen v klidu se vše objasní. Jen v klidu dosáhneš míru a najdeš Mě. Já jsem stále zde, ale ty jsi slepý k této zázračné skutečnosti, pokud se neumíš ztišit a hledat Mě v tichu, což můžeš udělat kdykoliv. Čím častěji to budeš provádět, tím přirozenější se ti to stane. Nemusíš utíkat do samoty, abys Mě nalezl. Budeš Mě moci najít vždy a ve všem, co děláš. Nezáleží na tom, jaký je všude kolem tebe chaos a zmatek nebo jak je venku hlučno. Můžeš vstoupit do onoho vnitřního míru a klidu a najít Mě. Jakmile Mě najdeš, světlo pravdy osvětlí každou situaci, protože kde jsem Já, tam není temnota, tam nejsou žádné problémy. Tam je jen mír.

♥ DNA VNITŘNÍ SVĚTLO ♥

10. června 2012 v 23:50 Aktuální novinky


♥ DNA VNITŘNÍ SVĚTLO ♥

Duchovní učitelé odedávna ví, že naše tělo je programovatelné mimo jiné slovem, myšlenkou i zvukem. Lidská DNA je biologický počítač. DNA je tvořena světlem pronikajícím do našich buněk. Od toho se odvíjí - kdo jsme : zda duchovními bytostmi, nebo živými materiálními existencemi.

Každá živá bytost obsahuje buňky a každá z nich obsahuje program. Život sám o sobě můžeme změnit nejen genetickým programem, jak se člověk domnívá, ale především vzorec myšlení musí projít radikální změnou. Negativní myšlenky blokují duchovní cestu.
Fyzická forma, symbolika, zvuk i světlo jsou nositeli mnoha mocných duchovních sil. Obecně už v oblasti vědy existují důkazy, že nejlepším lékem na programování DNA je pozitivní slovo a zvuk, nikoliv odřezávání či nahrazování jednotlivých genů.
Je všeobecně známo,že pouze 10% naší DNA je využíváno - a co dělá zbývajících 90% DNA? To je pro vědce stále velká záhada.V posledních letech objevili, že v těch 90% je velké tajemství, tedy není možné těch 90% definovat jako " smetiště". Ozývá se rovněž skupina " genetických lingvistů " , kteří chápou, čím je jazyk (slovo) pro DNA. Podle jejich názoru je DNA nejen zodpovědná za stavbu našeho těla, ale slouží jako úložiště dat a komunikace. Ruský biofyzik a molekulární biolog Piotr Garjajev podrobuje DNA řadě vibrací pomocí laserového zařízení.Všiml si, že DNA ovlivňuje zvuk. Není ale nutné sáhnout po laseru, abychom modulovali DNA, stačí slova, věty a mantry, které využíváme k dekódování DNA. Podobně působí hudba. Odpovídající frekvence zvuku má silný vliv na naší DNA.
Klidná hudba uvolňuje mysl a bude také dobrým lékem pro DNA, ale tvrdá hudba typu heavy metal, rock velmi silně postihuje naší DNA.A vlastně tím samým způsobem je možné přeprogramovat DNA, přeměnit účinky využitím vysokých frekvencí, využívajících pozitivní slova a zvuky.

Frekvence musí být pravidelná, vždy té samé síly. Lidé by měli na sebe nechat působit modlitby, mantry, zvuky. Pouze vědomá komunikace s naší DNA má největší prospěch. Je důležité naučit se pracovat v tichosti. Každý hluk přitahuje do naší DNA kousky informací, které narušují v čase relaxu pravidelné vibrace. Výsledek souběhu různých zvuků, které jsou smíchány a zbaveny harmonie, nepochybně přispívají k utváření nebo rozvíjení nervových chorob. Účinky hluku na lidský organizmus je různý, ale především ovlivňuje nervový systém. Je o to nebezpečnější, že jeho účinky se neobjeví ihned, ale často v průběhu času. Často může být i původcem okamžité smrti.
Stres, strach, intelektuální hyperaktivita nám brání uspět v komunikaci s DNA. Moderní člověk je silně omezený " prázdnotou života". Místo hledání ticha a klidu zapne na plno rádio,TV, počítačové hry, používá povýšených a "silných slov", místo získání přístupu k vlastnímu vědění, které účinně zamyká. Naše intuice k dobré komunikaci potřebuje ticho. U " hlučných lidí" je změněno elektromagnetické pole, takže jejich přítomnost je často velmi frustrující pro ty žijící "v oblasti ticha".

Nejvíce tento proces můžeme pozorovat u domácích zvířat. Kočky,psi si nikdy nezvyknou na práci vysavače, hlasitou rockovou hudbu, křik, reagují útěkem nebo agresí.
Pokud pracujeme intenzivně s naším vědomím,vytváříme klid a ticho, a tímto způsobem získáváme stále větší přístup k našim genetickým informacím. Jsme schopni využívat i další věci : léčit,předávat informace na cestě telepatie, připojit se k vyšším sítím, abychom prozkoumali znalosti vesmíru. Toto vědění by mělo být používáno s rozmyslem. Nesmíte si tím vydělávat na živobytí. Probuzení DNA tvoří nový směr a mění svět " důvěry člověka". Probuzený se může vzdát svého pozemského dědictví ve prospěch duchovního života. Tato záhada je mnohem rozmanitější a zavazuje k různým účelům.
Za fyziologických podmínek vznikají mozkové vlny o frekvenci v rozsahu 1 - 1000 Hz. V případě jakékoliv patologie bude pohyb vln zpomalený, nebo zrychlený. Zvětší se, nebo zmenší jejich amplituda ( rozkmit), čili změní svůj tvar a konfiguraci.

Známé jsou nám tyto mozkové vlny:

Vlny Delta mají frekvenci 0 - 4 Hz
Vlny Théta mají frekvenci 4 - 7 Hz
Vlny Alfy mají frekvenci 8 - 13 Hz
Vlny Beta mají frekvenci 12 - 28 Hz
Vlny Gamma výše 40 Hz, 80 - 100 Hz

Určité zvuky tvoří perfektní čistou a plnou harmonii,otevírající dveře k léčení a vyššímu vědomí.
Nyní žijeme v páté lidské rase. Je to čas pro kvantový skok, který se bude konat na frekvenci 13 Hz, ale lidstvo obývající planetu Zemi velmi zaostává ve vývoji v důsledku nízké úrovně spirituality. Od úsvitu dějin člověk hledá smysl dělání a smysl života. S duchovní inteligencí může být dosažen smysl morální, díky jemuž dokážeme rozlišit dobro od zla.

Biochemici používají frekvenci 528 Hz k nápravě DNA člověka. 528 Hz - to je " transformační zázrak" (reoperace) DNA. Bylo zjištěno že již při vibraci 417 Hz ustupují chybné situace a dochází k pozitivním změnám. Duchovní probuzení je podle biochemiků možné na 714 Hz, a 825 Hz rovná se návrat ke Zdroji. Ve starém paradigmatu vědy a náboženství tyto informace zůstávaly tajemstvím.

Pokud vibrace našeho těla začínají dosahovat velmi vysoko,všechno v těle začíná vibrovat a vzniká energie potřebná pro transformaci.

Duchovní Mistři jsou silní jedinci s velmi synchronizovanou myslí, mohou zaměřovat mysl "laserově" na zvolené téma. Nerozptylují svojí energii na zbytečné věci. Za tímto účelem každodenně zahrnují meditaci,modlitby a mantry.

Charakteristické vlastnosti lidí s vysokou duchovní úrovní :
- pružné a spontánní přizpůsobování prostředí
- nezávislost na okolí
- nesouhlas vůči zbytečnému způsobování utrpení
- vysoké sebeuvědomění
- vyrovnanost s bolestí
- lehké snášení bolesti

V našich mozcích jsou emitovány vlny nízkých i vysokých frekvencí produkované nejčastěji našimi myšlenkami. Ty pozitivní vytváří ohromnou energii a jsou schopné zmutovat naše geny. Proto u lidí s velkým duchem lze pozorovat přítomnost světelných kruhů, nebo sloupů světla, nejvíce je to vidět na fotografiích, ve chvíli, kdy u nich dochází k momentu prázdnoty. V tom momentě se tato osoba spojila se svým Vyšším Já. Tyto události mají často na Zemi svá místa, když se duše spojuje s okolím, což je i její touhou.

Každý z nás má svoji historii, svůj životní příběh,svoji filozofii, jinak se koncentruje na vnitřní svět, jinak provádí hledání uvnitř sebe a to všechno má obrovský vliv na fyzické, emocionální, mentální a spirituální tělo. Od disciplíny všech čtyř elementů se odvíjí naše harmonie,obnovení míru v duši. Především se musíme naučit lásce, porozumění, soucitu a schopnosti čelit problémům. Mnoho lidí utíká před těžkými životními problémy, ale to vůbec ničemu nepomáhá.

Děti Světla o tomto ví a léčí svoje rány přijímajíc všechny potíže. Jedině pak mohou očistit tělo, ducha i mysl, odstranit fyzickou bolest, nemoc, závislost. Strkáním hlavy do písku jen utíkáme od problému,takže nemůžeme obnovit životní rovnováhu. Aby bylo možné vyléčit se z nemoci, musíme do ní vejít, porozumět jejím příčinám, funkci a naučit se tento proces zvrátit. Utíkáním k "neznalosti" nevyužíváme vnitřní moudrost, nevyléčíme nemoc či problém.

Otevřením našeho genetického kódu aktivujeme 12. úroveň energie. To dává nahlédnout do té 13., která se otevírá ještě více, což začíná být pomalu k dispozici pro lidstvo.

Žijeme v úžasné době, ti kteří již mocně kráčejí po duchovní cestě dobře ví,že se změní Země a rovněž nastane velká změna i pro lidstvo. Není úniku, a ti, kteří jsou si vědomi toho, co se děje v jejich životě, důvěřují Zdroji Pravdy, a provází svůj život nejvyšší duchovní revolucí. Mají pocit, jakoby se Země hroutila pod jejich nohama stále větším a silnějším chaosem a zmatkem.Vše, co musíme udělat je, odrazit se od té bouře života na vyšší úroveň.

Nejsilnějším nástrojem, který nás vynese na vyšší duchovní frekvenci je Fialový Plamen Transformace :

- Přeměňuje strach na mír
- Změní nenávist v lásku
- Urychlí duchovní růst a aktivuje DNA
- Pomůže snížit stres, hněv, smutek, deprese

Je to dar, který také mění ty, kteří lidskými výtvory zneužívali moc a negativní jevy.Stačí jen na ně namířit tento transformační Fialový Plamen.

Jakou vysíláte energii, takovou dostanete zpět, pokud odsouváte ničení, smrt, nenávist - anulujete - měníte nízké energie na lepší život. Ale nezapomeňte vaše myšlenky i slova musí být čisté, zaměřené na to, co je dobré. Vysíláním vyšších vibrací lásky, k sobě přitahujete ještě více lásky. Fialový Plamen je úžasný, pokud jste začali na sobě pracovat.

Fialový Plamen nabízí : milosrdenství,odpuštění, svobodu a přeměnu. Odstraňuje zákon příčiny a následku, napravuje naše skutky z minulosti. Je to nejúžasnější nástroj, který pomáhá povznést naši duši, doprovázejíc každého člověka na správné cestě.

V každé životní etapě máme v sobě mnoho emocí, které nás neustále ovlivňují. Jeden den můžete být šílení, takže projektujete zlost, která dopadá na vašeho manžela, děti, přátele. Ale ta vaše zlost se vrací zpět, velice často již v cela jiném aspektu života. Jiný den jste šťastní, produkujete energii radosti, lásky a vyzařujete úsměv. Pokud zpozorujete hněv, hluboce se nadechněte a řekněte své mysli - jsi úplně čistá.

Vyzývám Fialový Plamen k přeměně
mých negativních myšlenek, pocitů a slov.
Fialový Plameni vymaž z mé mysli
špatný záznam a přeměň v energii lásky.

Pozitivní myšlenky přitahují pozitivní zkušenosti. Použijte tuto metodu pro všechny negativní pocity, myšlenky,emoce, které vám přijdou do života. Pokud jste opravdu výrazem lásky, nemusíte se bát negativního výsledku.Pouze na vás záleží, jestli chcete změnit váš život.

Spojte úsměv s láskou
A vždy najdete vnitřní klid.

Říkejte si:

Já jsem domov Ducha Svatého
Jsem taková bytost,
která je přáním Boha.
Bůh touží po mé čistotě,
a já toužím mu jí dát
Díky Bože za požehnání,
i Ducha Svatého povolaného
konat v mém srdci,
podle Nejvyšší Moudrosti.

V naší DNA je všech 12 vláken multidimenzionálních, a i když jsou od sebe oddělené i vzájemně propojené, každé z nich má svůj účel.
Žijeme ve 3.dimenzi, ve světě s dvěma vlákny DNA - atributy duality. Aktivování dalších vláken je Božím plánem ve chvíli, když se dobře naučíme životní lekce,když začneme vidět všechny vyšší záležitosti, když oddělíme zrno od plev. Stejné lidské DNA i DNA kosmických hvězdných systémů je předzvěstí celého vesmíru a vyšší evolucí člověka.

Zdroj :
http://www.vismaya-maitreya.pl/zmiany_w_dna_dna_-_swiatlo_wewnetrzne_cz9.html

Mistr Kuthumi - Čistění smluv

10. června 2012 v 15:06 Doteky Nového Života

Mistr Kuthumi - Čistění smluv
Uveřejnil(a) Láďa
Pátek, 08 Červen 2012 21:24
Přijato v Johannesburgu, Jižní Afrika 13. června 2006
Revidováno a aktualizováno Michelle Manders v květnu 2012

Upozorňujeme, že čtení této informace na vás bude působit. Budete energeticky propojeni s channelující bytostí a bude vás podporovat podobný proces, který je stejně tak silný. Nesoustřeďujte se příliš na časové linie dané účastníkům v živém channelingu. Budete provedeni podobnými liniemi podle svého Božského plánu, načasování a záměru. Tento přepis byl revidován a aktualizován Michelle Manders v květnu 2012.

Královská Oáza 9.6.2012

10. června 2012 v 11:27 Obrazy pro podporu roku 2012
Obraz je živý, pulzuje a rozpíná se. Energie je tvárná a svou esencí pomáhá podle vlastního cítění každému. Skrze tento tvar a barvu proudí informace, které podporují při vzestupu do Vyšší úrovně roku 2012. Pro všechny bytosti s Láskou Anna


Obraz: Královská Oáza

Veškerá voda této Země, je propojena s naši vodou v nás. Je to pradávná forma zrození. Vracíme se k samotnému prvopočátku i k počátku početí a našeho bytí v lůně Matky Země i Matky pozemské, obě nám dali život. Milujme naše Matky a pokud jsi ženou, skrze tebe se zrodil a rodí život, miluj se, zamiluj se sama do sebe, miluješ život. Je to to nejušlechtilejší v existenci bytí, život sám. Važme si naši vody v nás i kolem nás. Voda je velká vzácnost a je nesmírně důležitá v tuto dobu naší proměny. S Láskou Anna

Text i obraz jsou autorské © Anna a je možné je v nezkrácené a neupravené verzi dál šířit pouze nekomerčním způsobem za podmínky uvedení aktivního odkazu http://slunecnikvet-anna.blog.cz/

MAYSKÝ KALENDÁŘ 10.6.2012 5 CIMI

10. června 2012 v 9:17 Aktuální novinky
MAYSKÝ KALENDÁŘ 10.6.2012 5 CIMI

BÍLÁ VEDOUCÍ SPOJKA


CIMI TO JE CYKLUS NAROZENÍ, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ
JE TO DOBRÝ DEN SPŘÁDAT VOLNÉ VLÁKNO ŽIVOTA

Přesycení a přehánění mně jenom komplikují život.Emocionální břemena,přetěžování mozku myšlenkami a fyzické přetěžování, jsou neustálou příčinou depresí.Dnes se změním,odpustím cokoliv,komukoliv,nikoho neobviním.Nyní vyzkouším sílu ducha,neodradí mě žádné problémy.Dnes se osvobodím od hříchů mládí. :)

TRANSFORMACE STÍNU

Vzdejte se síly dokonalosti.Poslouchejte v sobě tu část, která volá "po smrti " a transformaci. Buďte přístupní její moudrosti.

Rovnováha,minulost,změna…..

Síla dopadu CIMI se objeví jako silná ENERGIE PŘEMĚNY. Klade zvláštní důraz na oddělení se od starých programů, zastaralých autorit a zlozvyků. CIMI přetrhává a láme vazby se vším co je ZKOSTNATĚLÉ. Čím silnější je ZTUHLOST, tím bolestnější je proces! I když BÍLÁ SPOJKA často přináší bolest a utrpení, je největším spojencem na naší duchovní cestě rozvoje. CIMI nám umožňuje udělat rozhodující krok vpřed. Pokud se naučíte vědomě rozpustit to, co bylo - CIMI vás bezbolestně vyprovodí ze starých nefungujících vztahů do nové bezpečné oblasti.
V jednom lidském životě umíráme tisíckrát, protože každý nový krok k novému určitému účelu je další z vnitřních smrtí. Energie BÍLÉ SPOJKY pracuje stejně jak bílé krvinky, bojuje v organizmu s tím, co nám brání žít. CIMI válčí se zápalnými ohnisky, odstraňuje potencionální hrozbu našeho duchovního života.
Pokud máte problémy rozloučit se s něčím STARÝM - je jedno s čím - dejte pokyn převozníku CIMI. BÍLÁ SPOJKA je mocná podporující síla, která vás může UVOLNIT z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní rovině. Mohou to být duchovně ideologické vzorce, nebo každodenní špatné návyky,od kterých byste se měli - ale nemůžete odtrhnout.

5.VEDOUCÍ TÓN SMĚRU SÍLY VEDENÍ

Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního Středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého srdce. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do STŘEDU, abyste po navrácení na Zem mohli překročit jeho práh. Pronikněte do vašeho Kristova Srdce.Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho Středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k pravdě - k poznání vaší Hvězdné Podstaty. Vyšší pravda je k nalezení na Zemi. Díky přijetí vašeho lidství a pozemského Bytí najdete smysl i moudrost NOVÉHO Vyššího Bytí.
Vraťte se do Středu a vneste více Světla do vašeho fyzického těla. Odkryjte světelnou stezku vycházející z vašeho Středu. Pokud přestanete přemýšlet kým jste, nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým JÁ.Zůstaňte tichý a skromný.Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.

VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU
VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ VAŠEHO STŘEDU!

Tón PÁTÝ je autoritou Vlny - z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje KRISTOVO CENTRUM spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly,které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadne vyjímečná role - díky ní se stane možné uskutečnění zvláštních aspektů vzorce příčin.Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k naplnění úkolu. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.

Autor Monika http://monikaczyrek.blogspot.cz
Překlad Lenka Sýkorová

Jsi spokojen s tím, že jdeš stále toutéž starou cestou? Rozhodni se hned teď.

10. června 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Život nemůže být nikdy jednotvárný nebo obyčejný, jakmile jednou vstoupíš na duchovní cestu, protože tím uvedeš život v pohyb a nic nezůstane neměnné. Nový život se bude moci rozvinout všude kolem tebe i v tobě v pravé svobodě a dokonalosti. Jsi spokojen s tím, že jdeš stále toutéž starou cestou? Máš volnost dělat to tak, ale nečekej, že se v tvém životě stane něco příliš povznášejícího, bude-li toto tvoje volba. Nemůžeš čekat, že nastanou velké změny; nemůžeš čekat, že tě využiji jako pomocníka při nastolení nového nebe a nové Země. Duše, které si zvolí vlastní cestu, musí být ochotny nést následky, ale ty duše, které jsou ochotny konat Mou vůli a jít po Mých cestách, jsou předzvěstí Nového věku. Proč čekat s volbou do zítřka? Rozhodni se hned teď.

MAYSKÝ KALENDÁŘ 9.6.2012 4 CHICCHAN

9. června 2012 v 8:11 Aktuální novinky
MAYSKÝ KALENDÁŘ 9.6.2012 4 CHICCHAN

ČERVENÝ NEZÁVISLÝ HAD


JE TO DOBRÝ DEN PEČOVAT O SVÉ TĚLO,O JEHO PRUŽNOST A TOK ENERGIE - ZKONCENTRUJTE SE NA VNITŘNÍ MOUDROST SVÉHO TĚLA

POHYB,TVOŘENÍ ČASOPROSTORU A SPRAVEDLNOSTI

Moje životní vyspělost se odráží v tom, jak žiji. Racionální stránka určuje mé teoretické znalosti,ale intuice mně přináší vzkazy skrze smysly a tělo.To, co je nezbytné pro zachování umírněnosti,mně podsouvá mé tušení.Rovnováhy dosáhnu pouze tehdy,zamiluji-li se do svého těla,domova,práce,lidí a životního prostředí.

TRANSFORMACE STÍNU

Použijte svoje tělo jako klíč k vnitřní transformaci.Podívejte se na něj, jako na ukazatel směrující vás k Vyššímu Vědomí.Řiďte se instinktem. Řiďte se vnitřním hlasem.Věřte v přirozenou schopnost rozhodnout se v tom okamžiku.

Instinkt,vitální síla…..

ČERVENÝ HAD náleží nejrychleji konající síle Prasíly. Pokud je lidské vědomí založeno na právech duchovních,energie HADA vám nabídne vynikající fyzickou i psychickou kondici.Ten, kdo se řídí pravidly stanovenými Egem,se nemůže divit, pokud ho ČERVENÝ HAD, konfrontuje se skutky egoistického chování.HAD přistupuje velmi přísně k chování lidského Ega, jelikož v samovůli Ega vzniká nejvíce karmického odpadu.Všechny nepříjemné pocity ve dnech ČERVENÉHO HADA jsou znakem nedostatku lásky k sobě a k druhým lidem. Kdo se nachází v harmonii se svým Středem, kdo respektuje svoje zdraví i tělo, tomu HAD zašle životní sílu na všech možných úrovních, zejména na úrovni fyzického a mentálního těla. Doplňkovou odměnou HADA za laskavý přístup k našemu vlastnímu životu a životu všech ostatních bytostí, bude skvělá nálada. Pamatujte si, naše laskavost a skvělá nálada je poskytována všem lidem, se kterými se setkáváme.Nepřímo tak budeme obdarováni také jejich energií v podobě úsměvu.Osoba pohrdající dary života, závislostmi, špatnou výživou, nedostatkem hygieny, nebo negativním postojem k životu, by se měla co nejrychleji spojit s Energií ČERVENÉHO HADA,než se objeví nemoc.

4.NEZÁVISLÝ TÓN TVARU A MÍRY SÍLY VIZE CÍLE

ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy,velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje svoje sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte si svět ČTYŘKY.Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaší tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních zákonů, kterými se řídí život na Zemi.Využijte moc ČTYŘKY,zkuste splynout s časem i prostorem a materiální formou. Vezměte do hrsti to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.

KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,
VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ

Tón ČTVRTÝ odpovídá tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje Energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty.V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ,zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv.Zóny načítání programu,tady se schvaluje finální vzorec.S ohledem na Kalendářní Dny,každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu.Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budeme muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny - v závislosti v otázkách stupně problémů a sporů - se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY).Pozorování těchto Dnů může být velmi zajímavé. Dozvíme se zde, v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované SLUNEČNÍ Pečetí.

Autor Monika http://monikaczyrek.blogspot.cz
Překlad Lenka Sýkorová

Nikdo jiný nemůže žít tvůj život za tebe.

9. června 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jsi součástí Mého nekonečného plánu. Máš sehrát svou úlohu v celistvém obraze. Možná to bude jen velmi malá úloha; nicméně je podstatná pro úplnost celku. Nikdy neměj pocit, že tvá role je tak malá, že není nutná. Kdo jsi, abys tak soudil? Potřebuji, abys byl na svém pravém místě a hrál svou jedinečnou úlohu. Jestliže jsi zatím nezjistil, jaká je tvá role, je na tobě, abys ji hledal tak dlouho, dokud ji nenalezneš. Snaž se zařadit na své správné místo, abys dával celku to, co mu dávat máš; jen tak pocítíš účast a podíl na nádherné celistvosti, namísto oddělení a odloučení. Nikdo jiný to za tebe nemůže udělat. Musíš sám hledat a sám nalézt. Nikdo jiný nemůže žít tvůj život za tebe. Jen ty sám jej můžeš žít.


Žena je láska. Všechno, co musí udělat, je uvědomit si to a odhodit své sebepochybnosti a strach.

8. června 2012 v 8:58 Krása ženy
Božská cesta sexuální lásky
Božská cesta sexuální lásky
Klíčem k tajemství božské lásky je vidět lásku takovou, jaká je, a ne takovou, jakou si ji vysníte, nebo vymyslíte.

Příčinou většiny neštěstí na zemi je, že muž a žena zapomněli jak se fyzicky milovat. To je ta největší tragédie. A toto zapomnění trvá už mnoho tisíc let, a pomalu se zhoršuje, takže dnes je to tragédie celého lidstva. Není možné ji vyřešit v masovém měřítku. Na to je problém příliš osobní a příliš hluboký. Musíme to udělat každý sám - a každá sama - jiná cesta není.

Základní neštěstí ženy - její věčná nespokojenost - pramení z toho, že muž přestal být schopen se jí opravdově přiblížit, dotknout se jí na fyzické úrovni. Její přemíra emocí, deprese, plačtivá frustrace, dokonce i premenstruační tenze - a okolnosti vedoucí k hysterektomii a dalším nemocem dělohy pramení v sexuálním selhání muže, v tom, že on není schopen při milování uvolnit její nejkrásnější, nejhlubší ženské energie. Tyto neobyčejně krásné božské energie jsou velmi intenzivní a vyjmečné. Pokud v ženě zůstávají nedotčeny a nevyužity, jak je tomu ve většině případů, degenerují v duševní a emoční poruchy a časem vykrystalizují do fyzických potíží. Lůno je matkou všech věcí.

Základní neštěstí muže - jeho věčný neklid - existuje, protože zapomněl, jak se milovat, a tím ztratil a opustil svoji božskou autoritu a sexuální vládu nad sebou samým. Jeho emoční a duševní úpadek se projevuje jako posedlost sexem. Všichni muži bez výjimky jsou posedlí sexem. To znamená nutkavé sexuální fantazie, chronická masturbace (i když žijí s partnerkou), sexuální potlačování vedoucí k hněvu a násilí, všeobecné symptomy honby za bohatstvím a hledání zapomnění v práci. Zaneprázdněnost a shromažďování majetku jsou kompenzací - kompenzují neschopnost být dobrým milencem a ( u obou pohlaví) jsou to zástěrky neschopnosti milovat nebo strachu z lásky.

Kvůli zanedbávání lásky a zanedbávání ženy muž trpí předčasnou ejakulací, vinou, úzkostí, sebepochybností, impotencí, odumíráním sexuální touhy, maskovaným jako nezájem. Potlačený strach ze selhání se projevuje sexuální zdrženlivostí, nebo sexuálním siláctvím a nedostatkem skutečné moudrosti. S tím vším musí žít žena a prohlubuje se tak její hluboká nespokojenost a prohlubuje se i základní neklid muže. Bez ohledu na to, jak moc žena miluje svého muže, jak moc mu chce dát svou lásku, nemůže se pro něj vzdát svých božských energií, pokud on není sám sebou, celistvý, pokud nežije v souladu s láskou. A protože jen málo mužů je samo sebou, propast nespokojenosti mezi mužem a ženou se zvětšuje. Aby se muž stal úplným, musí do svého těla vstřebat božské ženské energie, které může žena v sobě uvolnit jen skrze opravdu dobré fyzické milování. Ale k tomu muž musí být skutečně mužem. Musí být schopen ženu skutečně milovat, to znamená milovat ji nesobecky během fyzického milování. Musí být schopen přijmout a vyjádřit dostatek lásky svým tělem, aby se mohl dotknout té nejvyšší části ženy, musí milovat natolik, aby uvolnil božské energie z jejího nejhlubšího středu. Být schopen milovat tímto způsobem je jediná autorita, kterou muž nad ženou může mít - a tu ztratil.

Tato schopnost vyžaduje čistou lásku. Nezávisí na technice. Muž může rozvinout svoji sexuální techniku, ale ta nestačí k božskému milování. Vzrušující pocity jsou jistě velmi uspokojující a dávají mu určitou autoritu, ale nejsou tou láskou, po které žena touží. Může ji to uspokojit, tak jako dobré jídlo. Ale brzy bude znovu hladová a za nějaký čas zanevře na svůj apetit, nebo na sebe sama, protože bude vědět, že není milována. Muž zklamal v těchto staletích ve službě lásce, zklamal fyzicky ve službě ženě, která je zosobněním lásky. Trestem pro muže je její tyranizující emocionalita. Jednoho dne jej omráčí, šokuje a někdy také zničí.

Pro muže jsou silné emoce ženy velmi těžce zvladatelné a pochopitelné. Je to ta část ženy, které nerozumí a neumí ji zvládat. Muž má z ženských emocí hrůzu. Snaží se pro celou situaci najít alibi, vykřičet se na různých úrovních, ale nakonec často ve vztahu zestárne a vzdá to, aby měl klid. A tak společně zestárnou v pocitu bezpečí a jistoty, ale jsou bez života a v kompromisu. Žena musí být milována. Budoucnost lidstva závisí na tom, aby byla žena milována, protože pouze když je žena skutečně milována, pak může muž být skutečně sám sebou a získat ztracenou autoritu. Jedině tehdy zavládne na zemi klid a mír. Ale ženu, jaká je teď, nemůže muž, jaký je teď, milovat dlouho. Spolu jsou uvězněni v bludném kruhu, a pokud zůstanou ponecháni svým vlastním představám o lásce, není pro ně cesty ven.Žena se naučila, jak se milovat, skrze muže, který neví, jak se milovat. To je důvod, proč milování nestojí za nic. Od počátku věků byla žena manipulována a učena, že nejvyšším vyjádřením její lásky je sexuálně uspokojit muže. Opak je pravdou. Nejvyšším vyjádřením lásky je, když muž poskytuje ženě sexuální rozkoš. A toho je muž schopen, jen když dokáže zapomenout na svou posedlost orgasmem a dokáže být dostatečně nesobecký a přítomný v lásce, aby pomohl ženě shromáždit její božské energie a aby je od ní mohl přijmout. Ony jsou pro muže tím nejvyšším vyjádřením lásky.

Muž ženu po dlouhé věky učil, aby ho uspokojila a byla mu po vůli. Tím ji naučil, aby po něm toužila, aby promítala svoji touhu na něj, aby se snažila být pro něj atraktivní. Přivedl ji k závislosti na emočním a fyzickém hladovění po jeho sexuální pozornosti. Dokázal to tím, že zanedbával lásku k ní. Žena nedostávala potvrzení lásky - své skutečné podstaty - protože nebylo muže, který by ji opravdu dobře miloval. Spokojila se proto s pouhým pohlavním vzrušováním, o kterém jí muž tvrdil, že je to láska. Muž ji naučil, že fyzické milování nemá jiný účel, než dělání dětí nebo sobecké potěšení. Muž skrze své sobectví naučil ženu být sobeckou. Naučil ji, aby ho vzrušovala, když láska nebyla přítomná. Naučil ji sexuálně se předvádět svým oblečením, líčením, pózováním pro jejich společnou zábavu. Povzbuzoval ji, aby se nechala od něj vzrušovat (a aby on sám se mohl vzrušovat) až k orgasmu skrze manuální dráždění klitorisu, místo aby miloval krásu celého jejího těla.

Droga sexu bez lásky umrtvila ženu, a tak jako všechny závislosti v sobě nese strach - strach ze ztráty muže, ze ztráty jeho pozornosti, strach z jiných žen ve formě žárlivosti a ženské konkurence. Pokud ho neuspokojí ona, udělá to brzy jiná žena. S tím se pojí myšlenka, kterou do ní zaseli její sexuální partneři: když nevyhoví, bude opuštěna. Jako reakci na tuto mužskou hanebnost objevila žena moc svého pohlaví - kundí moc (pochází z pojmenování energie "kundalini" ) - svoji moc provokovat, vzrušovat, škádlit a manipulovat muže aniž by mu z toho něco káplo, tím že mu odepře to, po čem touží. Ale kouzlo kundí moci brzy přestane působit, poté co mu dovolí vstoupit do jejího těla, protože ta moc je z velké části imaginární. Brzy jí bude unaven a uteče za jinou.

Nevědomá závislost ženy na proměnách mužova sexuálního zájmu určuje její volbu partnera. Buď si vybírá vzrušujícího muže, o kterém si myslí, že ho bude mít pod kontrolou, nebo příjemného a bezpečného partnera, kterého může nenápadně ovládat. Oba typy vztahu obvykle končí - buďto katastrofou, nebo nudou a nezájmem.

Mužská sexualita vstupuje do ženy během pohlavního styku, a protože je hmotná, zůstává v ní. Důsledkem je neustálý lehký stín deprese, kterou žena nemůže vysvětlit a pokládá ji za normální. Zamlžuje její vnímavost, zanechává ji ve vleku emocí a s pocitem, že není sama sebou. Tato mužská sexualita je aktivním, sobeckým pudem, který ze světa učinil místo plné násilí, místo bez lásky. Tento destruktivní stín muže, který zůstává v ženě, ovlivňuje její volbu partnera. Tak, že si zřídka kdy vybere "toho pravého". Stín muže v ní je pochybnost. A je to ten stín, kdo si volí. Když chce mít žena právo volby, musí si zvolit a pak žít s tímto stínem, s touto pochybností o muži a o sobě.

Žena, je-li ve své přirozenosti, není závislá na muži. Ona ho miluje. V lásce není přítomná závislost ani strach ze ztráty. Žena je ze své podstaty pasivním, přitahujícím principem. Je neodolatelným živoucím magnetem. Přitahuje k sobě skrze svoji přirozenost takového muže, který je schopen milovat ji pravdivě a božsky. Není to otázka volby. K tomu, aby se žena mohla vrátit do stavu své zářící přirozenosti, stavu čisté lásky, bude potřebovat dost času. Ale protože si už dost vytrpěla díky mužské sexualitě, pomalu se učí, jak nedělat kompromisy, když nedostává dostatek lásky. A to k ní nakonec přivede muže, který dokáže odstranit stín ze své lásky.

To, co ženu odvádí od její pravé přirozenosti, je pouze mužův nedostatek lásky. Aby unikla jeho sexualitě, oddává se svému snu o lásce. Její děti jsou pro ni náhražkou jeho lásky. Na rozdíl od muže, skutečná žena může existovat bez pohlavního styku a bez masturbace. Čeká na lásku, ne na sex. Žena je nadržená, jen když se identifikuje s mužskou sexualitou, kterou on v ní povzbuzuje. Nymfomanie je mužský vynález a projekce jeho fantazií, stejně jako sex-shopy, pornografie a prostituce. Všechny jsou důsledkem mužské sexuality a nedostatku lásky všech zúčastněných. Žena se stala obětí mužovy nadvlády. Moderní žena je dnes pyšná na svůj pokrok v překonání mužské nadvlády ve světě, ale neuvědomuje si, že je pořád svázaná jeho orgasmickou sexualitou a klitorální náhražkou lásky. Její protesty se ve skutečnosti týkají lásky, ne rovnoprávnosti - ale to není slyšet v hlučné mužské aréně.

Tohle je mužský svět a je postaven na síle sexuální agrese. Mužská nadvláda začala v sexu a v sexu dál trvá v nezmenšené míře. To žena nezmění pochodováním s transparenty, nebo vyhýbáním se sexu. Po staletí už zkouší všechno, co může. Nic z toho nefungovalo a nebude fungovat. Řešením je, že se ujme vedení v lásce. To neznamená ovládat muže. Znamená to hluboko uvnitř vědět co je správné a pravdivé a držet se toho, i když to bude třeba znamenat, že ji muž opustí. Žena je láska. Všechno, co musí udělat, je uvědomit si to a odhodit své sebepochybnosti a strach.Skvělá kniha o sexualite - Schulman Martin - Astrologie sexuality


Špatné myšlenky - Eckhart Tolle

8. června 2012 v 8:35 Oblíbená videa

Pokud chceme mít jen čisté myšlenky, vytváříme s tím zároveň druhou polaritu a to nespatřené. A dříve nebo později se druhá polarita projeví. "Nepotřebuješ věřit každé myšlence, která tě napadá"


MAYSKÝ KALENDÁŘ 8.6.2012 3 KAN

8. června 2012 v 8:18 Aktuální novinky
MAYSKÝ KALENDÁŘ 8.6.2012 3 KAN

ŽLUTÉ ELEKTRICKÉ ZRNO


DNES JE DOBRÝ DEN OČISTIT VZTAHY A NAVÁZAT NOVÉ
ZRNO, TO JE MAGIE KLÍČENÍ, RODINA, SEXUÁLNÍ AKTIVITA

Nyní si ujasním svoje plány pro realizaci v nejbližších dnech.Dnes se zamyslím,jestli nemířím moc vysoko,jestli dodržím všechny výzvy a unesu všechny náklady. Dnes udělám nezbytné opravy,uspořádám aktuální záležitosti ,aby nedošlo ke zvýšení počtu nevyřízených případů.

TRANSFORMACE STÍNU

Uvědomte si, že životní problémy vám chtějí jen pomoci osvobodit vás od iluze bezpečí.Mějte odvahu využít nové možnosti.Zbavte se nadměrné opatrnosti. Nepříjemnosti, kterým čelíte vám to ukazují. Probuďte v sobě pole snů a přání.

KAN - ŽLUTÉ ZRNO

Cíl,schopnost,příležitost….

Dny označené KAN bolestně odhalí jakékoliv nedbalosti,tím že nepoužíváme naše přirozené schopnosti,nevyužíváme životní příležitosti a jedinečné možnosti.Země je evoluční scéna, na které musíme zdokonalit naše Hvězdné ZRNO.KAN klade zvláštní důraz na všechno, co je Božské, a co nejvíce opomíjíme.Ten, kdo se honí za iluzemi a zanedbává svoje poslání,spatří ve dnech ŽLUTÉHO ZRNA bolestný odraz svých činů.Zatímco ten,kdo se řídí moudrostí srdce,toho podpoří Energie KAN zápalnou silou, nasměruje ho k cíli,ukáže efektivitu jednání a odkloní ho od karmických úkolů, které si sám vybral.Osobám,které zjistí, že jejich síla je výrazně snížená,se doporučuje věnovat zvláštní pozornost informacím, které přináší dny označené symbolem ŽLUTÁHO ZRNA.Díky tak jednoduché magii se před vámi otevře duchovní pole nabízející okamžitou pomoc v každé situaci.Síla KAN je obsažená v každém TADY & TEĎ,objevuje se vždy v pravý čas,vždy přináší nejvyšší energetický obsah a je nejvíce pokroková. Obr KAN vás nikdy nezklame,když jste v nouzi - nabídne vám to nejlepší řešení,ale musíte ho k sobě vědomě přivolat.

3.ELEKTRICKÝ TÓN PODNĚTNÉ SÍLY IMPULSU

TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení se do přirozeného toku života.Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, ,oddělené,nepřístupné, nebo očím neviditelné.Pokud máte sklon být roztržitý,soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny.Seberte sílu dát výraz pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se objeví prostřednictvím vaší osoby.

DOVOLTE VAŠÍ TVOŘIVOSTI VYJÁDŘIT SPIRITUÁLNÍ PŘIROZENOST

Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetum mobile Bytí.V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu ELEKTRICKÉM spočívá výchozí podnět evoluce, neboli síla přinášející rozvoj.V souvislosti se spojením Pečeti Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně.Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a přizpůsobuje programy příčin.V odkazu na Kalendářní Den s Tónem (•••) se ukazuje na velmi vysokou aktivitu konání.Přímo ovlivňuje nervový systém,způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgie,nebo podobné příznaky.Na druhé straně působí na motoriku nervů,může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.

Autor Monika http://monikaczyrek.blogspot.cz
Překlad Lenka Sýkorová ♥

Co je tvou první myšlenkou při probuzení?

8. června 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Co je tvou první myšlenkou při probuzení? Je to čirá radost z nadcházejícího kouzelného dne, nebo obava, co ti dnešek přinese? Je obtížné naladit se na rytmus nového dne? Dokážeš se probudit s písní chvály a díkůvzdání v srdci? Jak docela jiný tento den pro tebe bude, když jej začneš tím, že si nasadíš růžové brýle a vše jimi budeš po celý den pozorovat. Vykroč správnou nohou. Nestarej se o zítřek; jediné, na čem záleží, je dnešek - co dnes vykonáš a co z dnešního dne uděláš. Prostě věz, že dnes můžeš dosáhnout skutečného úspěchu a že vše bude vykonáno dokonale. Věz, že vše, co řekneš, řekneš s láskou, že vše, na co pomyslíš, bude vznešené a že dnes se ti dostane toho opravdu nejlepšího.