Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Červen 2012

Výklad mayského kalendáru - 19.6.2012

19. června 2012 v 12:20 Aktuální novinky

Výklad mayského kalendáru - 19.6.2012
Napsal uživatel Amia
Úterý, 19 Červen 2012 07:40
19.6.2012 1 MEN - MODRÝ MAGNETICKÝ OREL


Vlna ORLA - Síla Vize

TEĎ je nejlepší čas rozhodnout o svém vlastním osudu.

Vlna ORLA pomáhá rozšířit planetární Vědomí a cítit spoluzodpovědnost za osud celého světa. Je čas žádat a přijímat štěstí, bohatství a zdroje potřebné k realizaci svých přání. Je čas uvidět, kdo opravdu jsi. TVOJE vyšší Já, tvoje sny a ambice jsou konečným potenciálem.

DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU PRO VHLED DO VYŠŠÍ PRAVDY

Nemám-li vlastní vizi, stávám se vykonávajícím cizích myšlenek. Od této chvíle konec s bezmocí, sám si řídím svůj život, dívám se očima duše. Léčení světa musím začít u sebe. Teď si uklidím na vlastním dvorku, teprve potom se podívám na dům mých přátel, známých a nakonec si připomenu adresu mých nepřátel. Od této chvíle mnou proniká Vyšší Vědomí.

Vědomí, vize, iluze….

Energetická pole definovaná symbolem MEN jsou charakteristická nejvyšším duchovním obsahem. Žádná lidská bytost nemůže žít beze snů. Každý člověk potřebuje vizi cíle, aby mohl vyřešit chaos a uniknout ze zmatku každodenního života. Pokud nám chybí vize honíme se za iluzemi. V nejkrajnějším případu nedostatku vizí propadáme závislosti na ostatních. Staneme-li se středně silnějšími, ztrácíme svoji suverenitu. Pouze dosáhne-li váš duchovní růst brány srdce - do vašeho pole začínají proudit vizionářské perspektivy. Síla MODRÉHO ORLA vynese vědomí cíle na první místo. Dny MEN jsou dolem informací spirituální vědy, sahající daleko do budoucnosti. OREL otevírá kanály vizí, jejichž prostřednictvím se plně vědomý člověk kontaktuje s vyššími úrovněmi. Tato osoba se přestává zaobírat maličkostmi, starostmi o budoucnost ztrácením času neproduktivními spekulacemi.Moudrost ORLA včas pošle vzkazy, jak překonat nepříznivé situace. Pokud váš život zeje prázdnotou, pokud vám chybí cíle, pokud často registrujete prázdné přebíhání, sbližte se s ORLEM a poproste tohoto Obra, aby vám pomohl postavit magický most do vizionářských světů. Bez motivace zanikne každá chuť tvořit. Dovolte MODRÉMU ORLOVI zalít vás jeho genialitou, dovolte, aby jeho energie probudila vaši Duši. Dnes vidíme, jak dalece jsme nezávislí.To, co budeme dělat dnes odráží naši velikost. Dnes dáme pod lupu náš bolestný egocentrický svět. Dnes se staneme vykonavatelem nikoliv vykonávajícím cizích přání. Dnes nepodlehneme psychóze strachu ani zdánlivé ohrožené budoucnosti.

1.MAGNETICKÝ TÓN PŘÍČINY SÍLY PŘITAŽLIVOSTI
Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný akt Sjednocení. Vnímejte své vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO. Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu. Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu! Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v JEDNOTĚ se svým Světelným Tělem. Představte si bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.

VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE

Tón PRVNÍ přestavuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu CENTRA invokace Ducha v materii. Tady se nachází síla počátku - začíná běh Evoluce.

Obsah spojený se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu s Pečetí. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ - čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulzy v poli definovaném Pečetí.V Energii Tónu PRVÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.

Překlad Lenka Sýkorová


Solara - Surfreport na červen 2012 - V centru přesunujících se realit

19. června 2012 v 11:33 Aktuální novinky

Solara - Surfreport na červen 2012 - V centru přesunujících se realit
Uveřejnil(a) Láďa
Pondělí, 18 Červen 2012 20:59
Květnové shrnutí

Květen byl intenzívním měsícem s velkou aktivitou, který nám přinesl pokračující prohloubení. Čas se dále zrychlil. Nová svěžest začala být ještě zřejmější. Energie AN se staly o poznání silnější. Dělo se toho tolik, že mnozí z nás se cítili být vyvedeni z míry. Ale i když jsme cítili únavu, byli jsme obrovsky expandovaní a nekonečně opravdovější.

Během května se rozhodly opustit planetu zástupy lidí a zvířat, včetně mé milované kočky Mari-Mari. Bylo to jako předání žezla před začátkem nové kapitoly.

Vynoření se z Velké Prázdnoty

Po několik let mnozí z nás cítili, jako kdybychom byli obyvateli Velké Prázdnoty.
Byla to velmi důležitá a vrcholně nezbytná součást naší cesty. Mnozí z nás tak splynuli se VŠÍM, CO JE, že jsme se cítili plně a kompletně ve Velké Prázdnotě. Jakmile jsme do ní vkročili, pocítili jsme, že fyzická planeta není reálná. To nás donutilo, abychom se cítili odděleni od materiálního světa a odložili svou touhu naplno vstoupit a zabydlet se ve hmotě. Jak může být jakékoliv místo reálnější než to, kde jsme byli - v říši čisté duševní podstaty?

Ti druzí z nás pouze dosáhli hranic Velké Prázdnoty. Zde jsme pocítili takovou všeobjímající prázdnotu, že jsme zakusili intenzívní emoce pocitu osamělosti a neúplnosti. Poznáním, že naše spojení s hmotou bylo tam, kde došlo k naší nejniternější transformaci, jsme si uvědomili Velkou Prázdnotu jako Naplněnou Prázdnotu. Proto jsme se zastavili na hranici, kde čekáme a čekáme, až se něco stane. Toužíme po tom, až se objeví ten náš Jediný Milovaný; Starostlivě pátráme po našem Pravém Místě; Volali jsme po tom, abychom byli propojeni s naším Pravým Účelem. A přesto, od doby, co jsme byli v Zemi Nikoho, ani plně ve hmotě ani plně ponořeni do Velké Prázdnoty,nebyli jsme v TADY a TEĎ a nic se nedělo….

Někteří lidé mohli pocítit tíži Velké Prázdnoty, ale to je naplnilo strachem a panikou.Namísto ponoření se do Velké Prázdnoty a spojení se s nezměrností svého vlastního bytí, zaměnili Velkou Prázdnotu za hluboký pocit osamělosti, který cítili ve svém nitru a mysleli si, že ponoření do Velké Prázdnoty by jen prohloubilo nenaplněnost v jejich životech. Proto udělali vše, co mohli, aby se vyhnuli tomuto bolestnému pocitu prázdna, a předstírají, že neexistuje a neustále se zaměstnávají neustávajícím proudem činnosti a rozptýlení.

Nyní jsme se dostali na křižovatku. Je načase, abychom opustili Velkou Prázdnotu a přinesli všechno, VŠECHNO TO ČÍM JSME, VŠECHNO TO, ČÍM JSME KDY BYLI do TADY a TEĎ. Pro některé je těžké Velkou Prázdnotu opustit, protože cítí, že je ve srovnání s fyzickým, hmotným světem mnohem reálnější. Ale právě teď máme tu úžasnou příležitost jít do toho naplno a ŽÍT SKUTEČNÝ ŽIVOT JAKO SKUTEČNÉ BYTOSTI. A abychom to mohli udělat, musíme plně vstoupit do hmoty se vším, co máme.

Naše priority se dramaticky mění.
Na vrcholu našich již existujících priorit stavíme nové, které pokládáme za ještě naléhavější. Nacházíme se uprostřed ohromného procesu zrození a završení. A i když víme, že završení je tím nejdůležitějším, prvky zrození jsou těmi, které nás naplňují mnohem větší energií. Je tomu tak proto, že nám přinášejí to, co potřebujeme nejvíce, abychom se stali vpravdě živými a naplněnými. Skutečný Život a Pravý Účel.

V červnu mnozí z nás pocítí Novou Svěžest AN a konečně začnou žít Skutečný Život.
Vneseme do našich všedních životů hlubší poznání Velké Prázdnoty a v každém okamžiku je využijeme.

Z knihovny do lesa

Naše vnější krajina se dramaticky mění. Nová Svěžest AN je vnášena do naprosto Nové Krajiny, která překrývá tu starou. Tato dramatická krajinná změna se neprojevuje pouze v měnících se fyzických detailech toho, co je kolem nás. Je to naprosto nové frekvenční pásmo energie ohromně hluboké Lásky. Tato hluboká Láska je něco, co jsme nikdy dříve necítili. Je to naprosto nové universum LÁSKY, která nám byla dříve neznámá. A to nám dává zvýšené spojení s těmi, se kterými se potkáváme v naší Nové Krajině.

Je to, jako kdybychom vyrazili v knihovně a ta se nenápadně, ale vytrvale mění v jiskřivý les. V knihovně jsme se zaměstnávali věcmi jako je čtení, sběr informací a dělání plánů. Mohli jsme sedět u počítače ve dne v noci, protože bylo snadnější žít virtuální život než ten skutečný.

V lesním světě nejsou žádné knihy nebo stoly, jsou tam jen stromy, květiny, ptáci a zvířata pod baldachýnem ze třpytících se hvězd. Zabýváme se naprosto novou směsicí elementů, které patří úplně nové realitě, která teď překrývá tu původní. Vzduch, který tady dýcháme, má úplně nové složení a to jej dělá skutečnějším a plným hluboké Lásky.

Práce s tímto překrytím dvou tak ohromně rozdílných krajin je velkou výzvou.
Z tohoto pohledu to není snadné a příjemné zabývat se tím. Už nežijeme plně v knihovně a ještě nežijeme naplno v lese. To nám znemožňuje pokračovat ve stejných činnostech a stejnými metodami jako tomu bylo předtím. Cokoliv se snažíme dělat postaru, se zadrhává. Chybí nám energie na to, abychom dělali věci starým způsobem. Když se snažíme nalézt řešení nedokončených projektů z naší minulosti, objevíme, že nám schází některé potřebné nástroje nebo zdroje informací, které byly tak snadno dosažitelné. A přece je toho ještě tolik ze starého světa, co musí být završeno. Současně nemůžeme naplno vstoupit do naší Nové Krajiny, protože ještě není plně zformovaná.

Není to o tom, že by byl starý svět knihovny špatný a nová lesní krajina dobrá. Jsou to prostě dvě různé úrovně. V knihovně víte, kde máte hledat; jestliže jsme potřebovali knihu, věděli jsme přesně, na které polici bude. To velmi zjednodušovalo završovat věci efektivně s použitím našich starých dovedností.

Toto vrstvení současně způsobuje příležitostné překroucení pásky, které má silný vliv na všechno, co je založeno na dualitě. Závoje mezi světy se rychle rozpouštějí. Proto někteří lidé mohou vyskočit z kůže, bláznit, nebo páchat bizarní zločiny. A s tím souvisí i skutečnost, že zneužití moci ve světě se stává tak nápadně zřejmým a netolerovatelným.

A také to způsobuje, že se někdy necítíme ve své kůži. Proč se někdy cítíme jako bez energie. Kdykoliv je kolem těžká nebo narušená energie, je důležité, abychom se to nesnažili ignorovat.Nepředstírejte, že se nic neděje. Mnohem víc vám pomůže, když si uvědomíte, že jsme byli zasaženi deformačním pásmem. A že se jedná jen o dočasný stav, který brzy pomine.Netrapte se, jestliže se vám nedaří něco dokončit. Prostě jen zastavte své snažení něco v současné chvíli dělat. Lehněte si a splyňte s Dalekými Vzdálenými Světy, kde se můžete znovu spojit s tím, kým opravdu jste. Až to uděláte, vložte celé své úsilí do přesunu energie zpátky do Ultra Velké Reality. Jednoduché hmotné záležitosti jako je úklid domu nebo zahradničení vždy pomohou. Nebo si vyjděte do přírody. Vždy zůstaňte nad věcí. Pamatujte, že jsme nezměrné bytosti - Opravdoví Jedinci.

Zatímco se knihovna mění v les, nemůžeme sedět na dvou židlích a přeskakovat mezi nimi, protože tyto světy již nejsou oddělenými entitami. Žádný z nich není sám o sobě kompletní; Již se prolínají dohromady. My teď potřebujeme nalézt nové cesty k životu a fungování v této polo-sloučené krajině. Už nejsme já naší knihovny, ale také ještě nejsme našimi lesními já. Nežijeme naplno v Nové Svěžesti. Během přechodu z našeho starého světa do toho nového, vše co můžeme dělat, je být Opravdovými Jedinci v TADY a TEĎ.

Jak se vyrovnáváme s touto matoucí novou situací? Mohli bychom zkusit pokračovat jako bychom byli stále ještě v knihovně a hledali naše stránky mezi knihami. Ale tyto staré známé prvky už teď nejsou tam, kde bývaly. Nalézt je vyžaduje hledat na nových místech.

Nebo se můžeme snažit sami sebe omezit na malý ostrůvek poznaného. Zůstáváme u stolu, držíme se těch věcí, které můžeme nalézt, a přitom se snažíme ignorovat zpěv ptáků z Nové Svěžesti, kteří hřadují na rohu našeho stolu.

Můžeme se také snažit žít naplno v lese, ale to také nefunguje. Nemůžeme předstírat, že pozůstatky naší knihovny, stolů, židlí, knih a nevyřešených projektů, se již tam, skryté mezi stromy, nenacházejí.

Co se od nás požaduje, je to, abychom na čas žili v Neznámu, byli naprosto spontánní, zůstali široce otevření přístupu Neznámého a byli za všech okolností flexibilní. To nám zajisté pomůže v situaci, kdy zvedneme oblíbenou knihu jenom proto, abychom zjistili, že její stránky jsou teď prázdné. Nebo když si uvědomíme, že všechny stránky našich vzpomínek na tento a předchozí životy zmizely a že již nemají žádnou platnost. Nebo když utrhneme v lese květinu a objevíme, že její okvětní lístky obsahují informaci, kterou jsme hledali.

V průběhu tohoto překrytí, některé známé prvky, lidé a situace kolem nás se nepřesunují do nového lesa s námi, takže začínají zůstávat vzadu. Ti, kteří se přesunou z knihovny do lesa s námi, se stanou silnějšími a pro nás více drahými. Je to proto, že se vyladili na stejnou frekvenci jako my.

Náš Pravý Domov a Pravý účel jsou klíčovými prvky naší Nové Krajiny. Nemůžeme se s nimi plně spojit, dokud se nespojíme s Novou Svěžestí AN. Až ve zvýšeném počtu osídlíme tento nový svět, budeme schopni vidět mnohé nové příležitosti a možnosti, které jsme nemohli vidět dříve. Rozšířené TADY a TEĎ se rozevře a odhalí světy mezi světy v přítomném okamžiku TEĎ, o kterém jsme nikdy netušili, že vůbec existuje.

Brzy přijde čas, kdy si uvědomíme, že kniha, do které zíráme, je vlastně list a naše pero se změnilo ve větvičku. Celý nový život, naprosto nový způsob bytí a konání, je zde. Až vstoupíme do povzneseného stavu SPRÁVNÝ ĆAS - SPRÁVNÉ MÍSTO, všechno kolem nás zapadne na své správné místo.

Správné umístění

Důležitým prvkem současnosti je umístění. Vše má své správné energetické místo. To platí pro nás, naše vztahy, naši komunitu a naše místo ve světě. Dříve bylo naše umístění spíše náhodné a chaotické. Často jsme se nacházeli na špatných místech, protože jsme nevěděli jak se dostat na to správné.

Teď je naše správné umístění velice přesné. Vyžaduje, aby všechno, co se nachází uvnitř a vně nás bylo sladěno s našimi pravými souřadnicemi. Nefunguje to tak, jako bychom měli nekonečné množství volby a možností, které jsme měli dříve. Už není vhodné dovolit, aby bylo naše umístění určováno náhodou nebo nesprávným jednáním. Místo toho nás naše správné místo přitahuje jako magnet. Tato magnetická síla je tak mocná, že neodolatelně přitahuje všechno na jeho správné místo.

Být na našem správném místě je tím základním.
Zatímco pátráme po pravém domově pro Srdce AN, je tou nejdůležitější věcí, kterou hledáme, pocit, že jsme na svém správném místě. To také vnáší do našeho osobního života. Když sedíme u stolu, je to to správné místo? Když si oblékáme šaty, ve kterých se cítíme dobře nebo nosíme správné barvy pro energii dne, zapadneme na správné místo. Je to tehdy, když víme, co máme který den dělat, jako je jít ven nebo zůstat doma. Jíme správné jídlo pro danou chvíli. Jsme plně v souladu s energiemi SPRÁVNÝ ČAS - SPRÁVNÉ MÍSTO a melouny nám začínají skákat do náručí.

Mnoho lidí si ještě plně neuvědomuje, jestli jsou nebo nejsou na svém správném místě. Jednoduše to zapomínají sledovat. Ale my všichni to můžeme pocítit, když to nastane. Pomůže, když se budete neustále kontrolovat, abyste viděli, jestli jste na svém správném místě. Když nejsme na správném místě, necítíme se pohodlně a postrádáme svou plnou čistotu. Cítíme, že nejsme v harmonii ani sami se sebou ani s okolím. Samozřejmě, i když cítíme, že nejsme v harmonii, na širší úrovni, jsme vždy v harmonii, protože Pravý Jedinec je vždy ve SPRÁVNÝ ČAS na SPRÁVNÉM MÍSTĚ.

Když jsme na svém správném místě, všechno poskytuje úžasný dojem správnosti. Všechno co děláme, zaklapne do svého správného načasování s dokonalou synchronicitou. Dokážeme vyjádřit plnost našeho bytí. To platí dokonce tehdy, když zažíváme náročné situace. Bytí na našem správním místě nám dává rozšířenou perspektivu toho, co se opravdu děje. Někdy se okamžitě nedostaneme na své správné místo; Může to chvíli trvat, než jej naleznete. Jakmile k tomu dojde, všechno se pociťuje neskonale lépe. Na našem správném místě, láska, vědomosti, skutečná autorita a důvěra plynou přirozeně.

V červnu se všechno osvobozuje ze svých starých pozic, takže se to může pro druhou polovinu roku přesunout na své správné místo. Přehazujeme koleje na nové trajektorie sladěné s naším Pravým Směřováním a Pravým Účelem. Je to podobné otevírání stavidel na kanále, aby proud vody byl odkloněn novým směrem. Když to tak děláme, stará pole vysychají a nová jsou zavlažována. Naše nové pole snad leželo po mnoho let ladem, nebo jsme o něm možná ani nevěděli, ale najednou začnou rostliny růst, vyraší květy a objeví se motýli.

Během tohoto měsíce, zatímco děláme správná rozhodnutí, budeme sladěni se svými pravými místy, takže můžeme plně osídlit naši Novou krajinu. Ve stejné době se také sladíme s proudem, takže mnoho věcí prostě samo zapadne na své místo. Když k tomu dojde, začneme si více uvědomovat své Pravé Směřování a vrhneme se do akce.

Shrnutí za červen 2012

Červen, stejně jako každý jiný letošní měsíc, bude intenzívní s rychlým průběhem. Po nějakou dobu nebudeme mít tiché, mírumilovné měsíce. Je to tak, jak to je. Je to jako žít ve středu permanentní Dokonalé Bouře s množstvím vzácných a podnětných faktorů ve vytrvalé hře. Po uplynulých několik měsíců jsme čekali na to, až všechno zapadne na své místo. Zatímco některé prvky zapadly tam, kam měly, jiné ne. V červnu se přesune na své správné místo více prvků.

Učit se žít své životy uprostřed přesunujících se realit může být někdy extrémně náročné, zvláště pro naše fyzická těla. Často se budeme cítit tou intenzitou vykořenění. To vykořenění se děje proto, abychom se mohli propojit s překrytími tak rozdílných světů. Kdykoliv se to stane, je nejlepším řešením odložit všechny činnosti a prostě si lehnout. Občas se můžeme cítit, jako bychom byli na pokraji onemocnění, ale ačkoliv cítíme převahu nevolnosti kroužící kolem nás, neonemocníme. Nepříjemné fyzické symptomy se mohou objevit bez jakékoliv zjevné příčiny, a potom stejně tak rychle zmizí.

Červen je mocný Přelomový měsíc, který má velmi promísené energie. Je to středový bod roku. Energie středového bodu mohou přinést směsici dobra, stáří, svěžesti, strachů, novosti, nejistoty, čistoty. Je to spojováno s pokračujícím čistěním a očistou potřebnou k plné připravenosti, akceschopnosti a přítomnosti na všech úrovních k přijetí všeho Nového a Pravého. Pro někoho je červen na všech úrovních nestabilním měsícem, takže toto je čas pro posílení našeho předsevzetí, skutečného naslouchání Znalostem našeho Srdce, čistění, vkročení do nejistoty, přijetí naších strachů, nechání odejít a naplno milovat. Je čas, abychom upustili od způsobu, jakým jsme byli zvyklí se dívat a dělat věci. Staré vzorce zůstaly za námi. Už nemusíme žít v dramatech. Samozřejmě jich hodně uvidíme kolem sebe, ale už je nebudeme prožívat. Můžeme pomáhat ostatním, aniž bychom se stali emocionální součástí jejich dramatu.

Přesně tak jako v květnu, i zde se budou vyskytovat výzvy našemu zdraví, příliš mnoho práce a příležitostná deformace pásky, kterou musíme projít. Červen se tváří jako měsíc Bodu Vložení, kde Nová Svěžest, která byla přiváta vánkem, nakonec dopadne na fyzické místo. Možná je to důsledek některých z Křišťálových Šípů, které jsme vyslali.

Celý rok jsme se snažili posunout vpřed, ale teď si uvědomujeme, že toto může být provedeno pouze jako Jedna Bytost. V červnu, Spící Obr našeho Jednotného Bytí konečně ožije. To se stává, když se sejdeme a pracujeme se správnými lidmi na správném místě, a odhalujeme svůj sdílený Pravý Účel. Červen je měsícem, ve kterém budeme komunikovat s mnoha lidmi.

Tento čas se podobá průchodu Černou Dírou, kde je z nás svlečeno všechno nepravdivé.Často se cítíme vyhoření, protože hoříme tak intenzívně. Jak z vnitřku tak i zvenčí. Pouze nechte plameny bez odporu hořet. Dovolme sami sobě sledovat, jak nás to mění k lepšímu.

Červen je extrémně aktivní měsíc, ve kterém toho máme hodně dokončit na mnoha úrovních. A opět je důležité sestavit seznam toho, co je třeba udělat a mít jej u sebe, dokonce i když nejsme schopni se na něj několik dní podívat. Když se to ohromné množství našich aktivit příliš zkomplikuje, je snadné cítit se zahlceni. Je načase dát naše záležitosti do pořádku a začít být takovým člověkem jakým chceme

Tento měsíc k nám přijde mnoho skrytých pokladů. Jsou to významné dílky skládačky, které přicházejí, aby se sladily s našimi Pravými Životy a Pravým Účelem. Naslouchejte Znalostem svého Srdce a pátrejte po nich. Mohou přijít v mnoha podobách. Je to poznání toho, kdo jsme; nalezení jednoho je znamením, že teď jsme připraveni otevřeně být tím, kým jsme. Tyto skryté poklady zde byly po celou dobu, ale až teď je dokážeme spatřit. Skryté poklady k nám často přijdou tehdy, když je budeme nejméně čekat. Naše intuice nám může prozradit, kam máme jít, ale nevíme, co máme hledat, dokud to neuvidíme.

V průběhu června si postupně zvykneme na osidlování navrstvení různých realit; Umožní nám to projít tím mnohem snadněji. Učíme se vytvářet své životy okamžik za okamžikem. Budeme mít více jistoty a štěstí. Až knihovna zmizí, necháme toho hodně za sebou. Tato Nová Svěžest AN se stává ještě silnější. Po celou dobu je nám nabízeno Moře příležitostí a mnoho melounů. Mnozí z nás zažijí naprosto neočekávané synchronicity, což je perfektní. Tyto synchronicity proplétají dohromady nová spojení a přinášejí nám mnoho potřebných informací.

Spolu s tím, jak budeme ve stoupající míře prožívat Novou Svěžest AN, budeme stát v proudu Neznáma a sledovat jak se odhalují naše Pravé Životy. Život je mnohem více naplňujícím a my v sobě máme více života. Semena, jež byla zaseta v průběhu dubnového "A Mu" teď kvetou.

S láskou "A Mu"
Solara
www.nvisible.com

Solařin kompletní surfreport na květen a týdenní update je dostupný v angličtině, němčině, ruštině a španělštině objednáním na stránce http://www.nvisible.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info ). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 17.6. 2012 - 24.6. 2012

19. června 2012 v 11:30 Doteky Nového Života

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 17.6. 2012 - 24.6. 2012
Uveřejnil(a) Láďa
Pondělí, 18 Červen 2012 20:54
Milovaní,
ocitáte se v období poklidného očekávání přílivu vyšších energií, které brzy zaplaví Planetu. Buďte vnímaví a otevření těmto energiím a absorbujte jich co možná nejvíce. Nastavte si záměr přijímat je ladně a lehce, a potom to tak i bude. Nadále probíhá mnoho změn ve vašich fyzických tělech a také pokračuje aktivace vaší DNA. Během následujících šesti měsíců se vám dostane mnoho odhalení a lepších propojení s vašimi vnitřními pravdami. Mnohé, co zůstávalo skryté, se vynoří na světlo dne, abyste o tom mohli přemýšlet a přijímat to.

Zůstávejte v propojení s podstatou vašeho vnitřního jádra a nechte ji, aby řídila váš směr.To vám usnadní udržet vědomí sebe samých a toho, co je důležité, abyste následovali pro nejvyšší a nejlepší výsledky ve všem, co se objevuje ve vašich každodenních životech. Při jednání s druhými se vždy snažte nacházet oblasti společných zájmů, reflektujte jim své Světlo a nechte také naopak působit jejich Světlo na sebe. Jste ve fázi, kdy se navzájem rozněcujete k rozvíjení vyšších vizí a snů.Je to vzrušující období pro všechny, přičemž každý hledá způsob, jak splynout se svými vyššími aspekty.

Toto se bude projevovat různými způsoby, neboť vy, ale i vaše výsledky budou úžasně rozmanité, vždyť každý z vás se vyjadřuje prostřednictvím svých Bytí, která jsou jedinečná svou vlastní podstatou. Vytvářejte týmy, které se mezi sebou navzájem povzbuzují, protože spoustou radosti a smíchu usnadníte pohyb vpřed každého z vás vstříc své pravdě a zaslouženému místu. Berte totiž na vědomí, že pohyb věků stále probíhá. Nechte odejít všechny zbývající strachy a pochybnosti, protože všechno, co vámi prochází, je slučování vašich vyšších aspektů. Dojde k dlouhodobému období, kdy budete cítit radost, ta z vás bude proudit zároveň s tím, jak budete opouštět to, co již minulo.

Zůstávejte každý den uzemněni v Zemi, neboť ona vás bude podporovat během vašich vnitřních proměn. Pijte hojnost čerstvé, čisté vody, která vám pomůže usnadnit posuny nových energií přicházejících skrze vás a zkuste co nejvíce času trávit venku. Procvičujte každý den hluboké dýchání, pomůže vám to při vstřebávání nové pránické energie do vašich buněk. Nechte vyjádřit vše, co přichází vašim prostřednictvím a pozorujte, co přijde dále. Obnovujete své schopnosti, možnosti a talenty, které dlouhou dobu ležely ladem.

Stále o vás pečujeme a kráčíme vám po boku, Milovaní. Nezapomínejte nás zvát k sobě, do vašich každodenních životů a pamatujte, že vše je v pořádku, vše je skvělé a děkujte za všechny ty nádherné zázraky, které k vám přicházejí.

Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Co pro tebe znamená věk? Bojíš se stárnutí?

19. června 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Co pro tebe znamená věk? Bojíš se stárnutí? Nebo jsi jedním z těch, kteří si ze svého věku nic nedělají a vědí a chápou, že pramen mladosti je v jejich vlastním vědomí? Udržuješ-li svou mysl mladou, svěží a vnímavou, neexistuje nic takového jako stárnutí. Máš-li mnoho zájmů a těšíš-li se plně ze života, jak vůbec můžeš někdy zestárnout? Lidské bytosti se samy omezují, když se domnívají, že ve třiceti či čtyřiceti letech jsou na vrcholu života. Pro mnohé duše to může být právě začátek, kdy procitnou do nádhery života a začnou se z něj radovat. Zbav se všech myšlenek na stáří. Jde však o běžný způsob myšlení, který se tak silně zakořenil, že je jako velmi tvrdý ořech, který lze jen stěží rozlousknout. Začni hned teď přehodnocovat své smýšlení o stáří.


Jeshua - Váš příchod na Novou Zemi

18. června 2012 v 16:30 Vývoj vědomí bytostí

Jeshua - Váš příchod na Novou Zemi
Uveřejnil(a) Láďa
Neděle, 17 Červen 2012 11:11
Jeshua prostřednictvím Pamely
Toto je nepatrně upravený přepis živého channelingu.
Drazí přátelé,Jsem zde, jsem Jeshua. Jsem váš bratr. Jsem vám nyní tak blízko. Tím "nyní" nemyslím jen právě tuto chvíli, ale celou éru, tento věk času. Vy všichni jste se tolik změnili. Mnoho z vás znám z předchozích věků. Byli jsme předtím spolu. V časech, kdy jsem žil na Zemi jsem se s mnohými z vás setkal. A během staletí, po mém životě, se mnoho z vás cítilo přitahováno k inkarnaci na Zemi. Cítili jste otevírání kolektivního vědomí lidstva. Chtěli jste přispět v tomto otevírání, v probouzejícím se vědomí. Nové vědomí bylo v tom čase zaseto. Jak víte, setkávalo se se spoustou odporu. Vy všichni jste zakusili tento odpor ve svých vlastních životech, v tomto životě a stejně tak v životech předtím. Pocítili jste, jaké to je odlišovat se od ostatních lidí a cítili jste se kvůli tomu osaměle. Jste předchůdci, průkopníky nového vědomí. V této době, v tomto věku, se otevírá lidské vědomí po celém světě. Jsem zde, abych to s vámi oslavil. Nová éra se skutečně rodí právě teď. Možná to ne vždy právě takto vnímáte, protože se občas trápíte. Já však mohu vidět probouzení vašich duší velmi jasně. Jsem zde, abych vám projevil uznání a úctu z největší hloubky svého srdce.

Moje drahá sestra Marie Magdaléna je tu nyní se mnou, stejně jako další stejně smýšlející duše.
(Někteří lidé začínají plakat…)

Je krásné vidět vaše slzy. Jsou znamením vašeho propojení s námi. Jsme zde, abychom s vám oslavovali. To, co bychom v této době dělali nejraději je mýt vaše chodidla, pokleknout před vašima nohama a mýt je. Je to gesto respektu a úcty k vám. Nechceme, abyste na nás pohlíželi jako na mistry. My jsme vašimi přáteli, váš bratr a sestra. A tak vás vyzýváme, abyste se s námi radovali, protože nová éra skutečně započala. Víme, že se stále trápíte břemeny minulosti a budoucnosti. My vás však vyzýváme, abyste se znovu podívali na tato břemena. Existují proto, že jste prošli hloubkou strachu, smutku a žalu. Právě proto, že jste je prožili, je ve vašem srdci nyní místo pro soucit. Pro skutečný soucit k sobě i druhým. To je to, čím Kristovské vědomí je. Skutečně pochopit, čím si druhá osoba prošla bez posuzování.Zkrátka být s touto osobou z duše do duše. O tom je Kristovské semínko, Kristovské vědomí. Nyní tam jste. Nemusíte na sobě tvrdě pracovat nebo si myslet, že byste se měli zlepšit. Přejeme si, abyste to dokázali vidět z našeho pohledu: to, že jste dokonalí takoví, jací jste.

Uvědomujeme si, že ve vašem každodenním životě stále zápasíte s bolestnými emocemi. Proto vás nyní žádáme, abyste se s námi vydali na cestu malým cvičením představivosti. Představte si, že stojíte před bránou. Dveře jsou již otevřené a vy stojíte na prahu Nové Země. Již cítíte energii této Nové Země, mír a harmonii. Můžete vidět také krásu přírody. Může v podstatě vypadat tak trochu jako země dnes (v jižní Francii na vrcholu kopce), protože krása a divokost přírody zde připomíná energii Nové Země. Jak tak stojíte v blízkosti této brány, těmto dveřím, držíte za ruku dítě. Všimnete si, jaké nadšení je v tomto dítěti, jak chce jít vpřed do nové země. Můžete však také v jeho nebo jejím těle pociťovat strach. Zdá se, že je to velký krok nechat staré za sebou a vstoupit do Nové Éry. Dítě je stále vystrašené tím vším, co bylo řečeno rodiči a společností. On nebo ona se bojí důvěřovat a učinit velký skok vpřed.

Nyní pociťte ve své dlani ruku tohoto malého chlapce či dívky. Toto dítě zrcadlí vaši ustaranou část, která se bojí učinit další krok. To je neštěstí, kterého si u vás někdy všímáme. Na jedné straně tolik toužíte jít domů, znovu zažívat mír a harmonii, která vám náleží. Na straně druhé se bojíte opustit staré, i když je velmi bolestné držet se toho. Nyní vás vyzýváme, abyste objali toto dítě a uklidnili ho. Pociťte, jak se ve vašem náručí uklidňuje. Pozorujte, zda chce udělat nějaké kroky vpřed. Nesuďte ho však, pokud je stále vyděšené. Řekněte tomuto dítěti, že jste tu pro něj či pro ni za všech okolností a budete jeho průvodcem.

I přesto, že jste stále na prahu, pouze na začátku této nové země, vdechněte její energii. Opravdu přicházíte nyní domů a Domov je na Zemi. Často jste přemýšleli o tom, že domov je někde jinde, že je někde tam nahoře v nebi, odkud jste přišli. Avšak účel vaší cesty mnoha životy je přinést nebe dolů na Zemi a sdílet ho s ostatními lidmi. Jste předurčeni k tomu, přinést energii nebes dolů na Zemi. V minulosti jste se často museli skrývat kvůli této touze. Čas skrývání je pryč. Vaše přítomnost je právě tady a teď potřebná. Stále jste předchůdci, průkopníky vědomí. A my vás žádáme, abyste nyní stáli ve své vlastní síle a byli na sebe hrdí. Tohle nemá nic společného s egem. Je to o skutečném vyjádření záře vaší duše.

Stejně tak vás povzbuzujeme v tom, abyste spojili síly jako pracovníci světla a sdíleli své energie. Nyní je čas vzájemného spojení velmi otevřenou a pružnou cestou. Když se otevíráte jeden druhému, zvyšujete svůj léčivý proces. Zvláště v tomto regionu vaší země jsou energie velmi vhodné pro tento léčivý proces. Vyzýváme vás, abyste to sami pocítili. Pociťte energii Země, jak k vám přichází ze země pod vašimi chodidly. Je otevřená a chce, abyste ji přijali. Chce vás podpořit a poskytnout vám vše, co jako lidská bytost potřebujete. Na materiální úrovni uvidíte, že jsou lidé v Nové Zemi spokojenější s jednoduchými prostředky, avšak nepociťují to jako nedostatek, jako nějaký druh chudoby. Budou více respektovat Zemi a žít život, který je více v harmonii s přírodou. Místo toho, aby se vyživovali materiálními věcmi, budou se uspokojovat spirituální "potravou". Budou se cítit vyživováni vzájemnými vztahy s přírodou a s druhými lidmi.

Vyzýváme vás, abyste byli příkladem tohoto životního stylu ve svém vlastním životě. Sdílení energií s ostatními pracovníky světla vám pomůže udržet si odvahu a zaměření na váš cíl. Oslavte společně váš příchod do Nové Země. Tohle je naše dnešní poselství. Jsme vůči vám plní naděje a radosti.
© Pamela Kribbe 2012
www.jeshua.net
Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

Máří Magdalena - Boj pohlaví

18. června 2012 v 16:26 Vývoj vědomí bytostí

Máří Magdalena - Boj pohlaví
Uveřejnil(a) Láďa
Pátek, 15 Červen 2012 19:40
Máří Magdalena prostřednictvím Pamely
Toto je nepatrně upravený přepis živého channelingu.

Drazí přátelé, drazí bratři a sestry, Naplňuje mě radost, když jsem s vámi zde na tomto místě. Mé srdce se skutečně otevírá, poněvadž vás tolik miluji. Nyní jsem osvobozena od pozemských břemen. Mohu tak snadno vidět vaši krásu a odvahu, zatímco se pohybujete ve vašem životě na Zemi. Přála bych si, abyste to sami mohli vidět. Často jste tolik lapeni v sebe-pochybování a znevažování sebe sama. Proto je těžké přijmout vše, co je vám dáváno. Často vidím, jak je vaše energie svázána do uzlu. Vaše oči jsou zavřené a vy jste uvězněni ve svých negativních úsudcích. Je třeba očekávat, že vy všichni, jelikož jste se narodili na Zemi, se musíte vypořádat s tímto pocitem nehodnosti. Je to součást bytí na Zemi. Ve skutečnosti je Země na energetické úrovni pokryta pocitem vlastního znevažování a posuzování, jež se předávají z generace na generaci. Někteří lidé jsou požehnáni tím, že zažili v dětství pocit nevinnosti a spontaneity, která je životu přirozená. Avšak často, když se inkarnujete na Zemi jako lidská bytost, se vaše vědomí snadno zahalí negativitou a strachem, které tu jsou. Nyní jsem zde, abych vám připomněla vaši skutečnou přirozenost a pomohla vám ji probudit ve vašem každodenním životě. Protože, i když energie na Zemi může být velmi hustá a těžká, já znám sílu vaší duše. Jste opravdovými bojovníky světla, i když se někdy zdá, že jste na to zapomněli. Někdy nad tím cítím zármutek, jistý druh smutku, když vidím, jak jste ztraceni. Víte, stále mám lidské pocity a jsem s vámi spojena svým srdcem.

Dnes bych vám ráda pověděla příběh o tom, co se přihodilo mezi pohlavími, mezi mužem a ženou, protože mnoho z temné energie nebo z hlubokého pocitu nehodnosti, má s touto historií společného. Tato historie se týká oblasti sexuality. A jak víte, sexualita by měla být zdrojem světla, lásky a ryzího setkání duší. V opravdovém sexuálním setkání jste otevřeni ze srdce. Setkat se s osobou na této úrovni je prožitek blaženosti a extáze. Tragédií osudu však takové sexuální spojení může prožívat jen málo lidí. V této oblasti existuje v srdcích mužů i žen spousta hluboké bolesti, protože právě oblast sexuality je u lidských bytostí nejzranitelnější. Všichni jste si vědomi nedávné historie a nedávnou mám na mysli posledních čtyři až pět tisíc let. Během této doby byla ženská energie znehodnocována a ponižována agresivní mužskou energií. V ženském bytí to dalo vzniknout zranění na velmi hluboké úrovni. Stejně tak to však ublížilo mužům. Kvůli této agresivní mužské energii, která byla v tomto období přítomna, nebyli muži schopni vyvinout jejich citlivou, ženskou stránku. Stalo se pro ně obtížným spojovat se s jinými lidmi ze srdce a projevit emoce. Ženy na druhé straně ztratily spojení se svým pocitem vlastní hodnoty a síly jednat. V důsledku toho se muži a ženy vzájemně odloučili a odcizili. Proto se oblast sexuality, jež je mezi mužem a ženou nejposvátnější, zneuctila. Namísto blaženosti se stala oblastí ohromné bolesti. Nyní bych ráda zašla o krok dál a pověděla vám o části historie, která je starší, než znáte. Byly časy, ve kterých ženy ovládaly moc a uplatňovaly moc nad muži. Ženy to v sobě mohou cítit. I když byly obětí mužské agrese v mnoha životech, mohou taktéž v sobě vnímat schopnost manipulovat energie u mužů. V žádném případě to neříkám proto, abyste se cítili provinile či zahanbeně. Chci jít k podstatě zranění u mužů a žen. Proto vás žádám, abyste nyní pocítili, zda uvnitř sebe rozpoznáváte zranění, o kterém nyní hovořím. Je pro vás možné cítit skutečnou lásku ve vztahu k druhému pohlaví? Můžete být ženou nebo mužem bez studu, bez výhrad k druhému pohlaví?

Pravím vám, že pocit nehodnosti, se kterým se vy všichni potýkáte, je velice spojen se sexuálním zraněním jak u mužů, tak u žen. Nyní nastal čas toto zranění vyléčit. A tak žádám zejména ženy, aby se povznesly nad záležitostmi hněvu a nedůvěry, které zažívají vůči mužům. Vy, jak muži, tak ženy, jste byli v této dlouhé historii boje obojím, obětí i pachatelem.

Představte si se mnou, že jste před svým milovaným, pokud nikoho takového nemáte, představte si jednoduše, jak tam někdo stojí.

Nyní se nejdříve podívejte na proud dávání: co dáváte této druhé osobě, co jste schopni dávat? Teď se dobře podívejte na své vlastní tělo, zatímco dáváte tuto energii. Jaký máte pocit ve svém srdci, jaký máte pocit ve svém břiše? Pokud si všimnete, že proud dávání je v nějaké oblasti přerušen, nesuďte to, nepokoušejte se to změnit hned, jen to pozorujte.

Nyní se podívejte na proud přijímání. Co od svého partnera přijímáte? Co jste schopni od svého partnera přijmout? Co jste schopni přijímat?

Možná vidíte, že v obou tocích existují oblasti, které se cítí být zablokovány. Chci, abyste věděli, že tyto bloky nejsou pouze osobní bloky. Zdědili jste je z historie. Neodsuzujte se tedy za ně. To, k čemu jste v této době vyzýváni je, abyste vyléčili tuto bolest. Když tak činíte, pomáháte vyléčit také kolektivní bolest lidstva. Jste mnohem silnější, než sami sebe vnímáte.

Vyzývám vás, abyste se mnou učinili malé léčivé cvičení. Nyní vás nežádám, abyste vyléčili bolest nebo bloky, které si uvědomujete v sobě. Nyní vás žádám, abyste pohlédli na bolest nebo bloky ve vašem partnerovi. Dělejte to jednoduše. Pouze se zeptejte svého partnera: co bys ode mě rád dostával? Co by ti nejvíce posloužilo, co by ti pomohlo, aby ses ve svém životě posílil? Dejte to jemu či jí na energetické úrovni.

Ráda bych, abyste měli pochopení pro svého partnera, zvláště, abyste pochopili konkrétní bolest opačného pohlaví. Zranění či bolest je jiná u mužů a jiná u žen. Muži se odcizili své vlastní pocitové stránce, své vlastní ženské podstatě. Touží po opravdovějším spojení. Ženy se zase potřebují znovu spojit se svou vlastní sílou a sebeúctou. Ženy mohou pomoci mužům tím, že jim odpustí a převezmou sami za sebe zodpovědnost. Tak může nastat skutečně krásná spolupráce mezi muži a ženami.

Ačkoli je spirituální cesta v podstatě o léčení sebe sama, nyní je čas spojit se za ruce a postavit mosty mezi muži a ženami. Tím, že máte skutečný soucit a pochopení pro sebe navzájem, léčíte také sami sebe. Povzneste se nad staré boje a opět dovolte oblasti sexuality, aby se stala oblastí skutečné radosti a přátelství.

Když bojujete se svou vnitřní temnotou a cítíte se nehodni, žádám vás, abyste zvážili, do jaké míry je to kvůli vašim zraněním jako muže či ženy. Tím, že jste si vědomi tohoto aspektu, začínáte více chápat sami sebe a umožňujete, aby do vašeho života vstoupilo více světla. Na Nové Zemi, která se v těchto časech rodí, se muži a ženy znovu spojí v harmonii. Jejich energie se budou vzájemně přirozeně doplňovat. Právě v oblasti sexuality vaše duše, vaše spirituální energie, skutečně přichází na Zemi z nejvyššího energetického centra k nejnižšímu. Když je sexuální spojení od srdce k srdci, jste zpět v centru ráje. V té chvíli máte pocit jednoty. V této chvíli pospolitosti směřujete tu nejčistší energii na Zemi. Sexualita je původně tak vzácným darem.Skutečnost, že se zahalila temnou a bolestnou energií je pro vás všechny velkým břemenem. Je příčinou mnoha vašich emocí, osamělosti a zoufalství. V této době však existuje mnoho znamení naděje. Muži a ženy opravdově usilují o vytvoření skutečného vzájemného spojení mezi sebou. Ve vás všech je těžké břemeno, ale stejně tak ohromný potenciál pro léčení.

Opět vás vyzývám, abyste na sebe pohlíželi tak, jako já na vás z druhé strany závoje. Žádám vás, abyste se mnou byli nyní za jedno a podívali se na sebe mými očima. Vidíte sebe jako krásné a odvážné duše, kterými jste? Není na vás nic špatného. Nic! Jste dokonalé bytosti. Kéž byste to ode mě přijali.

© Pamela Kribbe 2012
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

Výklad mayského kalendáru - 18.6.2012

18. června 2012 v 15:40 Aktuální novinky
Mayovia na dnes
Výklad mayského kalendáru - 18.6.2012
Napsal uživatel Amia
Pondělí, 18 Červen 2012 08:45

18.6.2012 13 IX - BÍLÝ KOSMICKÝ MÁGDNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE S MATKOU ZEMÍ A PROJEVIT JÍ SVOU VDĚČNOST


JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHEM DŽUNGLE, ROVIN I HOR….DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI……

Od této chvíle se spolehnu na Božské vedení. Díky tomu neupadají mé talenty a neexplodují kolem mě překážky. Jsem disciplinovaný a mám všechno pod kontrolou. Už nebudu příliš tvrdý, nikomu neukřivdím. Srdce mě zastaví před děláním chyb. Dnes dodám každému povzbuzení.

TRANSFORMACE STÍNU

Vybudujte stabilní most mezi vaším Božským JÁ a vůlí Boha. Zůstaňte flexibilní, poctiví, otevření v jednoduchém téměř naivním způsobu, jak přijít na to, co je UŠLECHTILÉ, místo nutit se něco vytvořit. Otevřete se novým možnostem. Jste svobodní. Vaše moc je neomezená!

Poctivost, spravedlnost, síla srdce…..


BÍLÝ MÁG umožňuje udělat kvantový skok v poli Vědomí a překročení prahu SVĚTA MAGIE. Za tímto symbolem se skrývá Energie zodpovědná za magii tvoření. Mágem je možné stát se díky síle srdce, nikoliv s pomocí těžké hlavy. Všechny přízemní touhy člověka uvězněného ve světe dogmat mohou vyvolat jedině bolest a duchovní utrpení. U mnoha nezralých osob - osob stavějících na první místo dobro materiální - Dny BÍLÉHO MÁGA mohou bolestně zdůraznit bezmoc vůči nepřízni osudu.


Ten, kdo otevřel srdce, naučil se dívat na svět prizmatem BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY, nikoliv racionální inteligencí, dny MÁGA navrhnou geniální řešení - zašlou duchovní pomoc a podporu k rozpletení mnoha složitých otázek. Problémy se vyřeší téměř spontánně, neplodné honění za obživou, úporné běhání, boj a strádání náhle ztratí svůj význam. Tato osoba nemající nic jiného na práci, bude připravovat půdu pro nové tvořivé síly. To je úkol BÍLÉHO MÁGA. Pokud si nejste jisti, kdo má pravdu - rozum či srdce - spojte se s polem vibrací energie BÍLÉHO MÁGA. Dny IX pulzují pozemskou moudrostí, stále hledající příjemce na Zemi. Vězte, že vaše vědomé úvahy podporují šíření BÍLÉ MAGIE v životě. Žijte Láskou a otevřou se před vámi všechny brány. Váš Obr MÁG čeká po eony let, aby s vámi navázal spolupráci a vyvedl vás ze světa neustálých bojů. Materiální situace a neustálé honění za chlebem se automaticky vrátí do normálního stavu, ztratí na mimořádné důležitosti.


13. KOSMICKÝ TÓN TRANSFORMACE SÍLY POHYBU UNIVERSA

TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, odpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co oponuje změně, co je bez citu, co vypadlo spod kontroly. TŘINÁCTKA může přinést cokoliv, co dramaticky změní váš způsob života. Vězte, že se zde opíráte o tu Nejčistší Energii Universa, o novou sebe identifikaci, snažící se otevřít dary Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení standardů vašeho Esenciálního JÁ a k cíli vašeho Světelného Těla. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem. TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovně a změny četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, tvoří nové příležitosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte otevření a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci! V Tónu TŘINÁCTÉM se to hemží Energiemi, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE, čili SÍLA PŘEMĚNY A ZMĚNY. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu "12" to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle - nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Léčba "13" je často nazývaná BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13. jako o LÉČBĚ PŘÍČIN. Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, umožňujícím přeměnu energie, která se může projevit pro člověka jako velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu - opouštěním STARÉHO a připojení k NOVÉMU - čili SÍLA TRANSFORMACE. Totéž platí o TŘINÁCTÉM měsíci v roce.Překlad Lenka Sýkorová

Dovol mi, abych tě naplnil a zahrnul svým mírem a láskou.

18. června 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne

V následujících dnech se setkáš s mnoha protichůdnými názory a myšlenkami. Budeš velmi důkladně zkoušen, a budeš na to zcela sám. Nesnaž se chytat každého stébla, které tě míjí. Prostě hledej ve svém nitru, čerpej svou sílu ze Mne a jdi v klidu svou cestou. Všechny tvé pochybnosti a obavy od tebe odstoupí a ty budeš v onom vnitřním poznání pevný a neochvějný jako skála. Nebude záležet na tom, zda venku zuří vítr a bouře, protože ty tím zůstaneš zcela neovlivněn. Potřebuji tě silného, odvážného, znalého vnitřní pravdy, kterou ti nikdo nemůže vzít. Nenech se vtáhnout do víru konfliktů a nesnází, které se vyskytují v této době ve světě, ale najdi onen přístav klidu ve svém nitru a poznej Mě, protože Já jsem tvá kotva. Já jsem tvůj přístav. Dovol mi, abych tě naplnil a zahrnul svým mírem a láskou.

Žij tedy a nech žít a nebuď kritický ke svým bližním.

17. června 2012 v 22:56 Myšlenka Nového dne


Vždy si pamatuj, že všechny cesty vedou ke Mně. Některé mohou být více spletité a klikaté než jiné. Některé se ti mohou zdát podivné nebo dokonce pro tebe zbytečné, ale nenech se tím znepokojit. Prostě nech každou duši, aby našla svou vlastní cestu a sledovala ji, a ty najdi tu svou. Nezáleží na tom, jak odlišná se ti může jevit. Věz, že nakonec všichni dosáhnete téhož cíle: vytvoření jednoty se 6u, Mnou. Existuje přímá a úzká cesta, která vede přímo ke Mně, ale mnohým duším se jeví příliš jednoduchá a přímočará a nemohou pochopit, že by mohla vést ke Mně. Místo toho volí mnohem obtížnější a spletitou cestu a domnívají se, že sebeobětováním a utrpením získají větší zásluhu. Všechno jejich usilování je docela zbytečné, ale lidské bytosti mají svobodnou vůli, a jsou tedy zcela svobodné, aby si zvolily tu cestu, kterou si přejí. Žij tedy a nech žít a nebuď kritický ke svým bližním.

Ve svých rukou máš velkou moc.

15. června 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Ve svých rukou máš velkou moc; hleď, abys ji správně využíval ve prospěch celku. Moc může být použita kladně nebo záporně; je prostě jen na tobě, jak ji využiješ. Chceš-li vidět jen ty nejlepší výsledky a užíváš svou moc kladně, mohou nastat ty nejúžasnější události. Je-li síla elektřiny užita pozitivně, může pohánět obrovské stroje, může rozsvítit města, může dokázat nejpodivuhodnější věci. Je-li však užita nesprávným způsobem, její účinky mohou být ničivé. Stejně tak je to i s duchovní mocí, která je dokonce ještě větší. Je zde, čeká na své využití, ale musí být užita správně. Potom z ní může vzejít jen dobro, a ty pak spatříš, jak se zázrak za zázrakem projevuje v pravé dokonalosti. Ty duše, které jsou připraveny užít této moci správně, jsou předurčeny, aby pomohly v této době stvořit nové nebe a novou Zemi.

Květ života

14. června 2012 v 8:00 Obrazy pro podporu roku 2012
Obraz je živý, pulzuje a rozpíná se. Energie je tvárná a svou esencí pomáhá podle vlastního cítění každému. Skrze tento tvar a barvu proudí informace, které podporují při vzestupu do Vyšší úrovně roku 2012.


Obraz: Květ života

Květ života k nám přichází z úrovně 5 dimenze
Esence, která se line v podobě éteru z této květiny, prolíná časoprostor a čistí staré nefunkční vzorce, v podobě radosti a vlídnosti ve prospěch všeho života. Pomáhá se rozpomenou na cíl naši duše. Skrze naše Srdce plyne nekonečným proudem živoucí světlo. Čím více živoucího světla Lásky vysíláme, tím více se násobí a cirkuluje, aby byla prijímána v Srdcích všech, kdo ji potřebují. Učíme své okolí příkladem. S Láskou Anna

Text i obraz jsou autorské © Anna a je možné je v nezkrácené a neupravené verzi dál šířit pouze nekomerčním způsobem za podmínky uvedení aktivního odkazu http://slunecnikvet-anna.blog.cz/


Mysli jen na ty nejlepší věci, a přivoláš je k sobě.

14. června 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Proč by ses měl odsuzovat za zdánlivé nepatřičnosti, omyly, chyby a nedostatky? Proč místo prodlévání u záporů svého života nezměníš tyto slabosti v silné stránky a své chyby a nedostatky v přednosti tím, že umožníš, aby se v tvém životě klady samy projevily? Najdi hluboko v sobě skutečnou krásu, ctnost a dobrotu. Věř, že tam jsou, a najdeš je, budeš-li je hledat. Jestliže odmítáš vidět v sobě samém to nejlepší a j si rozhodnut setrvávat u všech svých záporů, musíš být ochoten nést následky, protože k sobě přivoláváš to, co máš ve svých myšlenkách. Jak myslíš, takový jsi. Mysli jen na ty nejlepší věci, a přivoláš je k sobě. Věz, že můžeš dokázat cokoli, jestliže já jsem s tebou, vedu tě a řídím. Když přijmeš, že já jsem v tobě, jak by tomu mohlo být jinak?


Udělení milosti Planetě Zemi 15.6.2012

14. června 2012 v 0:42


Udělení milosti Planetě Zemi 15.6.2012

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 14.05.2012.

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.

Já jsem Kryon a zdravím vás moji milí přátelé. Zdravím vás nesmírnou láskou, kterou ke každému z vás i celé planetě cítím. Kterou cítím, když k vám mohu promlouvat, i když jsem vzdálen. Zdravím vás v celé kráse vašeho bytí.

Dnes mé informace budou směřovány k tomu, aby se o kousek dál rozšířila vaše síla lásky, která z vašich srdcí proudí. Je to velmi důležitá doba pro vzestup, velmi důležitá doba pro ty, co pracují.

Ti, co ve svém nitru ještě spí, ti dostávají pravidelné impulsy k tomu, aby si i oni uvědomili svou Božskou přítomnost v každém z vás i v sobě samotných. I u nich se něco děje, v jejich nitrech, jen o tom zatím vědomě neví a nedokážou tento stav popsat ani procítit.

O to důležitější je práce vás, probuzených ve své cestě hledání, těch co aktivně se podílejí na práci Země se vzestupem. Každým dnem vás přibývá a vaše řady se rozšiřují.

Planeta prochází vesmírnými turbulencemi a každá turbulence se dá v lidské řeči přirovnat k porodnímu stahu. Rodí se nová země, nová planeta, vzniká nové pole lásky, se kterým se všichni stále více a více propojujete.

Dne 15.6.2012 Země "dopluje" do bodu, kdy jí bude udělena milost. Tato milost se dotkne všech obyvatel Země. Ve 12:35 SEČ (v 13:35 českého letního času … poznámka autorky) Země dorazí ve své dráze do místa, které dopomůže obyvatelům v pozvednutí svých vibrací.

Zemi obalí paprsky zlato-bílé energie milosti a jakmile bude pole kolem Země vytvořeno, spustí se jednotlivé paprsky ke všem obyvatelům Země, aby se dotkly jejich srdcí. Budete-li v tento čas rozjímat nebo meditovat, pocítíte silný příliv energie, který ovlivní vyzařování vaší srdeční čakry.

I zde se vše děje dle zákonů vesmíru, a zda jednotlivec energii přijme, závisí na jeho vnitřním rozhodnutí. Energie bude nabídnuta a je odhadnuto, že ji přijme více než polovina obyvatel Země. To je velký skok kupředu. Velký skok směrem ke skutečnosti a velké zrychlení v cestě rozvoje. Předpokládá se, že poté nastane další energetická turbulence, která Zemi dále přiblíží v její dráze zpět k Božskému poli skutečnosti.

Potrvá několik dní, než se poté energie ustálí.

A co myslíte, že se stane pak?

Pak nastane krátké období energetického klidu a lidé dostanou možnost si ve své duši uklidit. Proběhne mnoho změn ve vědomí lidí a uvědomování si skutečnosti. Začnete snadněji chápat, že chcete-li změnit to, co se děje kolem vás, musíte změnit sami sebe uvnitř. Že nepomůže vyměnit figurky, ale že je třeba zaměřit se na základy uvnitř každého jednotlivce. Stabilní základy bez forem ega je cesta, která vám v tom pomůže.

A ego stále ještě vede celou společnost a své vlády se nehodlá jen tak vzdát.

Toto napínavé období sledují tisíce, statisíce světelných bytostí, které jsou připraveny pomoci, jakmile to bude třeba.

Bude třeba vynaložit silnou vůli v důvěře v duchovní svět.

Energie skutečnosti, které sem dopadají, se někdy rozplynou ve vyšších vrstvách Země.

Země, to není jen to, co vidíte očima. Země je o dost větší planetou, než jste si dosud představovali. A proto některé formy energií, které se k Zemi dostávají, působí ve vrstvách, které nejste schopni fyzickým okem zaregistrovat. A k Zemi tak jak ji znáte, se dostává pouze zlomek této energie. Někdy je to z důvodu ochrany Země, jindy z důvodu, že v jiných vrstvách je této energie potřeba víc než ve vrstvách, ve kterých žijete.

Příkladem toho může být solární energie, která k Zemi mířila a mířit bude, aby projasnila krusty duality, které Zemi brzdí v cestě do skutečnosti. Tuto solární energii zaznamenaly vaše přístroje a přitom to byl pouze zlomek energie, která byla k Zemi vyslána. Energie převážně působila ve vyšších vrstvách Země. I přesto se i tato energie dotkla vašich jemnohmotných těl a způsobila v nich změny. Kdyby byl člověk odkázán pouze na pomoc, kterou vytvoří sám, nikdy by se vzestup Země neuskutečnil. Země uskutečňuje vzestup ve spolupráci s jinými světy a s jinými skupinami bytostí. Je to harmonická forma výměny energií. Je to svolávání tónů univerza, které spolu vytvoří v době vzestupu dokonalý tón.

Energie, které obíhají Zemi se liší od těch, které se na Zemi vyskytují. Avšak Země si těm energiím, které vesmír zaplňují, přivyká. A to jsou právě ony energetické turbulence, které Zemi nesou a zároveň jí svlažují energií, která se jí pak stane vlastní.

Podívej se na to, jak se Země mění.

Jak přibývá nových silových míst a jak mizí místa zasažená dualitou. Jak se sdružují pracovníci světla různých kontinentů a pracují na podpoře vzestupu. Jak odchází staré struktury a vše, co se pevně drží, jak je nalamováno, aby se to odevzdalo procesu uzdravení.

A i člověk bude v následujících měsících procházet přípravným procesem uzdravení.

Stonáte-li, pak je to z důvodu, abyste zastavili a přehodnotili své vžité hodnoty. Je to vaše šance na změnu postoje k tomu, co vás trápí a z důvodu přípravy toho, co přichází. Již několikrát jsem řekl, že čím jasněji bude zářit vaše fyzické tělo a myslím tím opravdu fyzické tělo, tím více a snadněji přijmete energie po vzestupu a stanete se zdrojem inspirace pro ostatní.

Zdraví bude stále vzácnější element a jediná cesta k němu vede úplným opuštěním starých struktur a tíh.

Využívejte času, který máte k práci na svém fyzickém těle. Naslouchejte impulsům, které vaše tělo vysílá a odkrývejte příčiny toho, co vás trápí. Vaše tělo se připravuje stejně tak jako fyzická část Lady Gaia na vzestup.

A sami víte, jak se čas od času Lady Gaia intenzivně čistí. Nelze zbořit pevnou hráz, aniž by nepadaly kameny.

Vaše tělo se skládá z vody.

Obecně se dá říct, že vaše tělo tvoří jenom voda sdružená do různých energetických forem. Tato voda obsahuje vše, co je nutné k vašemu životu. Obsahuje však i něco navíc a to je po generace přenášená vibrace duality. Vaše voda již není tou, kterou byla kdysi a která vytvářela zářivé fyzické tělo. A přímo souvisí i s vodou Lady Gaia.

Vodstvo Lady Gaia je s vaší vodou, která vás tvoří, přímo propojeno. A zde bych rád poznamenal, abyste svým vnitřním zrakem zhlédli stav celosvětového vodstva. Voda a je jedno v jaké formě, vám dává víc, než si myslíte. Je živým organismem, který se snaží udržet v době, kdy na Zemi převládá hustá energie hmoty.

Voda hraje v dobách vzestupu důležitou roli.

Úzce spolupracuje s magnetismem Země a s planetárním postavením Země ve vesmíru. Je prostředníkem mezi uzemněním a ukotvením k vesmíru. Dává radost a naději, obnovu a život.

Rád bych nyní podpořil ty pracovníky světla, kteří se cítí být osloveni tímto poselstvím, aby sepnuli ruce k modlitbě, která pomůže obnovit původní energetické pole vody na Zemi.

Společnou prací vzniká silný vír energie, který odrazem kolektivního myšlení sílí a zasahuje v místech, kde je třeba. Pokud se vám podaří tuto modlitbu pronést ve skupině tisíce bytostí, ačkoli jednotlivě, změní se vibrační vzorec každé molekuly na Zemi a nastane zvrat, který nazýváte kulový blesk neboli řetězová reakce.

Tato vibrace se dotkne každé kapky, která dopadá na zem i všech vodstev, které zem omývají.

Země se začne projasňovat zevnitř a to je pomoc, která přichází ze země, nikoli od světelných bytostí z vesmíru. Odstraníte "žábu na prameni" a tímto velkým posunem se toho na Zemi začne mnoho měnit daleko rychleji než dosud.

Čas kvapí, a proto jsou velké, globální změny nutností.


A tak dejme se společně do díla. Modlitba zní:

"Já, bytost z vody stvořená, žádám prameny v nitru Země,
které posvátnou energii skutečnosti nesou, aby obnovily své toky
a po svých vlnách spustily vlákna energií,
které obnoví struktury v každé části země,
na povrchu, pod povrchem, i vody k atmosféře vázané.
Ať rozvzpomene si každá část vody na to, co hlavní složku vody tvoří
a toto vědění se nese vodou dál.
Tyto prainformace jsou v každé kapce uložené
a teď přichází čas, aby obnovily svou pravou funkci zas.
Vše nechť děje se v míru s ostatními světy i se Zemí samotnou.
Otevírám své srdce a vysílám lásku vodě, která i mě tvoří
a kterou celou svou bytostí miluji.
A z celého srdce za toho požehnání světu, děkuji."

Modlitba má velkou sílu a možná budete překvapeni nad výsledky, které brzy přinese.

Až se obnoví alespoň část vody, která Zemi tvoří, pak se ve světě velké věci udějí. Mimo jiné budete zase o krok blíž k pyramidám, o kterých jsem nedávno hovořil. A ti, co s vodou hovoří, ti postoupí ve svém vědění. Voda, která proudí k vašim domovům, změní sílu vyzařování a každá koupel se čím dál více bude stávat koupelí v energii skutečnosti.

Není to krásná představa. To, co k Zemi přichází a k čemu se Země přibližuje?

Jsem velmi rád, že jsem dnes mohl být přítomen Tvé energii a těším se na další pozoruhodné shledání. Loučím se s Tebou objetím a požehnáním Tvých duchovních křídel.

Kryon

© Marketa Selinijana, http://www.zemeandelu.cz

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Na energii dne 15.6.2012 se můžete naladit kterýkoli den po tomto datu. Stačí se zklidnit a přát si pocítit vibrace, které k Zemi tento den směřovaly.

Své podněty a postřehy ke dni 15.6.2012 a k modlitbě na obnovu původního energetického pole vod můžete sdělit na www.zemeandelu.cz/forum … v kategorii "Kryon". Děkuji Vám.
Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 14.05.2012.

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.
Co je to cit?

13. června 2012 v 14:15 Vlastnosti i ctnosti

Co je to cit?
Cit je intenzita toku světelného vlnění té které bytosti. Je to prosté. Přijímáš světlo, máš cit, nepřijímáš, jsi bez citu.