Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Červen 2012

Zrození z vody 28.6.2012

30. června 2012 v 22:52 Obrazy pro podporu roku 2012

Obraz je živý, pulzuje a rozpíná se. Energie je tvárná a svou esencí pomáhá podle vlastního cítění každému. Skrze tento tvar a barvu proudí informace, které podporují při vzestupu do Vyšší úrovně roku 2012. Pro všechny bytosti s Láskou Anna


Obraz: Zrození z vody

Paměť vody je dána od dávných časů zrozením vesmírného nekonečna. Naše tělo je tvořeno vesmírnou esencí proudící vody, která prochází skrze vesmír, naši planetu a naše těla. Toto proudění je závislé na směru toku našeho myšlení od pozitivního spektra až po spektrum negativního rázu. Je proto velmi důležité která z těchto dvou poloh převažuje v nás každý prožitý den.
Nezdá se vám to úžasné? Když toto dokáže myšlenka s vodou, přestavte si co asi dokáže provést s námi….


Text i obraz jsou autorské © Anna a je možné je v nezkrácené a neupravené verzi dál šířit pouze nekomerčním způsobem za podmínky uvedení aktivního odkazu http://slunecnikvet-anna.blog.cz/

Strom života 19.6.2012

30. června 2012 v 22:07 Obrazy pro podporu roku 2012
Obraz je živý, pulzuje a rozpíná se. Energie je tvárná a svou esencí pomáhá podle vlastního cítění každému. Skrze tento tvar a barvu proudí informace, které podporují při vzestupu do Vyšší úrovně roku 2012. Pro všechny bytosti s Láskou Anna


Obraz: Strom života

Je to symbol zrození a okolní znaky mu dávají život, vyživují ho. Jsou to myšlenky které živí náš strom života. Mějte krásné myšlenky a nenechte svůj strom usychat negativitou.

Text i obraz jsou autorské © Anna a je možné je v nezkrácené a neupravené verzi dál šířit pouze nekomerčním způsobem za podmínky uvedení aktivního odkazu http://slunecnikvet-anna.blog.cz/

ROBERT, MEDVEĎ NA VRCHOLE STOJACI...

30. června 2012 v 20:52 Skutečný mír je uvnitř

ROBERT, MEDVEĎ NA VRCHOLE STOJACI...


Tento rok sa vrece pretrhlo s BEZPODMIENEČNOU LÁSKOU - a to nielen u nás na Slovensku, či v Čechách, ale všade tam, kde som počas posledného roku bol, vrátane veľkej krajiny za Oceánom.
A je to len pár dní, kedy sa mi dostalo do rúk pár textov od Roberta Stojaceho Medveďa z kmeňa Čerokí, ktorý k nám nedávno zavítal. Je v nich aj tento text, citujem:
Byť láskou - je výzva nerobiť nič. Nefungovalo to v 60 -tych rokoch, v 70-tych, v 80-tych…a nefunguje to ani dnes. Nikdy tu nebol zámer, aby to fungovalo.
A ešte: Indiáni poznajú sedem základných cností, ale láska medzi nimi nie je, potom poznajú ešte aj 13 cností, ale medzi nimi tiež nie je láska. Až keď človek pochopí naplno všetky tieto cnosti, môže začať chápať, čo je to láska.http://www.2012rok.sk/wp/mystika/8380-hovorit-si-som-laska-je-pasca-ktora-vedie-necinnosti
Pri všetkej tej záplave BEZPODMIENEČNEJ LÁSKY nemohlo byť pre mňa väčšieho osvieženia ako táto správa čerokézskeho medicinmana!
Uvedomujem si totiž, ako ľahko používame slová, ktorým vôbec nerozumieme - a ako málo rozumieme samým sebe, keď sa tak ľahkovážne pasujeme za nositeľov tohto "nadpozemského typu" lásky. Zvyknem ju písať s veľkým začiatočným písmenom "L". A hneď na začiatku poviem, že prívlastok "bezpodmienečná" používam len ako z núdze cnosť - neexistuje totiž nič ako "bezpodnienečná láska" ako opozitum voči "podmienečnej láske". Je len Láska.
Ak je tu niečo, čo obsahuje v sebe podmienky smerom k tomu, koho milujeme a ak sú aj tieto podmienky hociako nepatrné, takmer minimálne a ťažko rozpoznateľné, nie je to Láska. Je to cesta k láske, stupeň Lásky, ale nie je to Láska. Je to pripodobnenina Lásky, ale nie je to Láska. Láska vylučuje podmienky. A naopak.
Skutočná je len Láska - ostatné je predstava lásky, ilúzia v jej najrôznejších podobách. Tam kde je Láska je aj Skutočnosť. A naopak.
Takéto tvrdé a nekompromisné to je.
A súhlasím s Robertom Stojacim Medveďom, že toto poznanie je tým posledným. Predchádza mu niekedy veľmi, veľmi dlhá cesta. Cesta presahujúca prítomnosť, cesta odvíjajúca sa z bodu Teraz a Tu do minulosti, do hlbokej histórie nielen ľudskej civilizácie, ale do hlbokej minulosti i budúcnosti Univerza.
Urazili sme dlhú, predlhú cestu - cestu poznávania Lásky. Cestu poznávania toho, kým naozaj sme.
Ak však prehlásime "SOM LÁSKA", preberáme zároveň p l n ú z o d p o v e d n o s ť za celú túto cestu a nielen to - preberáme zodpovednosť za seba.
Vynára sa mi príklad, ktorý mám vo svojej mysli hádam od študentských čias, keď som raz pri štúdiu antickej filozofie pochopil, aký priepastný, či nebotyčný je rozdiel, ak vetu VIEM, ŽE NIČ NEVIEM prehlási Sokrates a aký je rozdiel ak tú istú vetu prehlási nepripravený žiačik pred tabuľou alebo veselá pani upratovačka na chodbe.
Za prehlásením velikána je jeho celoživotné poznanie, štúdium, odriekanie, muky poznávania i celej životnej cesty, teda - akcia.
Ba čo viac - za tým prehlásením je celá dlhá história ľudského poznávania a vedomostí, transformovaných v bytosti človeka poznania.
Rovnako je to aj s prehlásením SOM LÁSKA.
A rovnako je to aj s prejavovaním takzvanej "bezpodmienečnej lásky".
Museli sme uraziť dlhú, predlhú cestu aby sme sa doslova a do písmena d o p r a c o v a l i k tomuto druhu vedomia. Je to VEDOMIE LÁSKY, ako najelementárnejšej substancie Univerza a aj nás samotných. Toto uvedomenie si Lásky je azda naším najsilnejším životným zážitkom. K niekomu prichádza skôr, k inému neskôr. Z hľadiska Večnosti v tom nie je rozdielu. Môže to prichádzať ako záblesk - častokrát však ešte ustúpi, jeho vibrácie ustanú a my znova prechádzame do modu "iluzia".
Chce to ďalšiu a ďalšiu našu prácu a aktivitu, aby sme v tomto "mode" ostali natrvalo - inými slovami, aby sme p r e š l i, transformovali sa.
Tento stav je ZÁSLUHOU. A mnohí boli povolaní, ale len nemnohí vyvolení.
Tak tvrdá a nekompromisná je to cesta. Toltéci nazývajú jednu svoju metódu BEZCHYBNOSŤOU.
Je to naša schopnosť bezchybne reagovať na všetky podnety skutočnosti.
Je to naša schopnosť v každom okamihu rozpoznať, čo je iluzórne a čo skutočné.
A aj naša schopnosť povedať NIE, tomu čo skutočné nie je, ak by nás to malo stáť aj stratu všetkého a každého, ktorého sme doteraz milovali.
Musíme byť schopní Mečom našej Lásky o d s e k n ú ť všetko mámivé, no neskutočné.
APAGE SATANAS, povedal vraj Ježiš, kdesi na púšťi. Povedal tak NIE ILÚZII.
Nech by tou ilúziou mala byť hoc aj vláda nad celým svetom - svetom Ilúzie. Nech by to mali byť najkrajšie ženy, či muži sveta... Nech by to malo byť to najlákavejšie, po čom sme kedy túžili! Naša bezchybnosť musí byť mocnejšia ako strach o vlastné prežitie.
Len vtedy sa začíname dotýkať oblastí, ktoré nazývame nepresne "bezpodmenečnou láskou", pre mňa je azda priliehavejší názov "autentickou láskou", alebo Láskou s veľkým el.
Len ak prijmeme a objímeme celú svoju osobnú históriu, históriu našich príbuzných, našich rodín a rodov, našich národov, etník a rás... Len ak prijmeme a objímeme celú históriu ľudstva a dejiny Univerza s bojom protikladov... Len ak prijmeme samých seba, kompletných, takých akí sme a bez podmienok - len vtedy sa dotkneme Lásky v nás. A začneme chápať, kto sme. Kým sme. Lebo my Láskou naozaj sme.
My tou Láskou naozaj sme, ale skutočné u v e d o m e n i e si tohto prostého faktu vyžaduje našu nesmiernu a neutíchajúcu aktivitu na ceste vylaďovania protikladov, na harmonizovaní našej mužskej a ženskej časti, na premene boja v milostný tanec a kozmický orgazmus.
Rúcanie ilúzií sveta, ktoré je základným pohybom súčasnosti /takzvaná kríza je len vonkajším prejavom tohto pohybu/ odhaľuje Skutočnosť.
A iba Láska je skutočná.
Za pádom súčasných systémov svetovej ilúzie sa odhaľuje NAHÁ SKUTOČNOSŤ.
Nahý Boh, nahá Bohyňa.
Nahá Láska.
Skutočná Láska.
Láska, ktorou sme a vždy sme ňou boli, iba sme o tom nevedeli.
Cesta k výroku SOM LÁSKA vedie nesmierne dlhou historickou cestou postupného pádu sebapredstáv, takých charakteristických pre Svet Ilúzie.
Je to pád našich predstáv o sebe samých, ktoré nás privádzajú k výroku SOM LÁSKA.
Je to strata všetkého, čo sme až doteraz považovali za skutočné, no skutočné to nebolo. Je to naše opúšťanie a od-púšťanie /púšťanie/, ktoré spôsobuje ono odpadávanie starého lístia a zrelých plodov. Od-púšťaním dozrieva naša osobná história aj história sveta boja protikladov, ktorá v tomto roku vrcholí a zrejme sa aj ukončí.
Sme na vrchole našich osobných aj kolektívnych príbehov.
V mojom prípade je to príbeh, ktorým prevádzam čitateľov už nejaký ten rôčik.
Je to príbeh opúšťania svojej vlastnej osobnej histórie, príbeh opúšťania kolektívnej histórie boja protikladov, príbeh pochopenia /ktoré je zároveň odpustením i opustením/ učenia dávnych predkov /v mojom prípade Slovanov/, príbeh pochopenia fungovania základných princípov Univerza, ku ktorým som sa dopracuvával roky, desaťročia a možno mnohé a mnohé zrodenia pred týmto, súčasným.
Prevádzal som čitateľov niekoľko rokov svojimi skúsenosťami a svojim opisom prežitkov a z nich vyplývajúcich emócií a pocitov, ktoré som na tejto ceste počas Konca Čas zažíval.
Bola to moja osobná a veľmi autentická Cesta Srdca.
Cesta k poznaniu toho, kým ako ľudské bytosti sme.
A všetky poznania, všetky filozofické náboženské systémy, kultúra i veda vrátane kvantovej fyziky, alebo kozmológie dnešných špičkových vedcov viedli ma k jednému , jedinému a veľmi bázickému poznaniu o Láske, ako základe všetkého.
Ako o základe nás samotných.
Toto poznanie však nie je to, ktoré by bolo na začiatku Cesty, ba ani v jej strede, či v hociktorom jej úseku - ale NA KONCI. Ku každému jeho vlastný "koniec" prichádza v inom období života... Kažého Cesta je individuálna, neopakovateľná.
Aj keď však nie som Čerokí a nepoznám ich tradíciu cez cnosti, viem, čo má na mysli Robert Stojaci Medveď, keď hovorí, že Láska je až na konci.
Moja cesta vychádzala z tradícií "môjho kmeňa" - toho, do ktorého som sa v polovici minulého storočia narodil. A viedla ma iba a len k mojej vlastnej tradícii - teda k tradícii mňa samotného, bez guruov a vodcov.
Moja cesta sa podobá ceste horolezca, driapajúceho sa na vrchol Ewerestu. Počas tej cesty odhadzujem všetky zavazadlá, nakoniec, lapajúc po vzduchu, takmer na pokraji životných síl stojím nahý na vrchole príbehu čias.
Film končí - bežia záverečné titulky. A v nich ďakujem nielen Robertovi Stojacemu Medveďovi ale všetkým bytostiam, ktoré ani len nedokážem menovať /raz azda áno/, aby som niekoho nevynechal a ktoré ma učili - tie, ktoré pri mne stáli i tie, ktoré ma odmietli. Tento výstup je totiž náš spoločný a je našou spoločnou zásluhou.
Ďakujem vám všetkým, spolulezci moji ku Láske...Výklad mayského kalendáru - 30.6.2012

30. června 2012 v 12:21 Aktuální novinky
Mayovia na dnes
Výklad mayského kalendáru - 30.6.2012
Napsal uživatel Amia
Sobota, 30 Červen 2012 08:20
30.6.2012 12 CIMI - BÍLÁ KRYSTALICKÁ SPOJKA


Vlna ORLA je předposledním obdobím v TZOLKINU. Pečeť ORLA představuje sílu vize, jejíž zkoumání je naším evolučním úkolem. PLANETÁRNÍ VĚDOMÍ znamená rozšíření tvého omezeného vědomí a zvýšení na neomezené, nad obecné obzory. Měl bys pochopit, že celé lidstvo ( a tedy i ty) je zodpovědné za současný stav planety. Jednotlivé výsledky dosažené v regionálních oblastech mají obrovský vliv na osud celého světa. Stačí znát význam a dopad rezonančních práv energie, která zapojením do hry formuje realitu, netřeba žádný důkaz o životní zralosti. Katastrofami a všemi negativními zvraty osudu si uvědomujeme nemožnost útěku před zodpovědností. Jako kolektiv jsme se ocitli na křižovatce - na místě, kde už není žádné místo pro " dětské hřiště". TEĎ musíme vykročit cestou BEZPODMÍNEČNÉ ZODPOVĚDNOSTI za celé pozemské království. Není zde vinných, nevinných nebo nepřátel. Jsme tu jen MY - pozemský kolektiv!

DVANÁCTÝ Den nám pomáhá uvolnit se od falešných myšlenkových forem, stejně tak utopických představ a autorit založených na energii strachu.

CIMI TO JE CYKLUS NAROZENÍ, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ
JE TO DOBRÝ DEN SPŘÁDAT VOLNÉ VLÁKNO ŽIVOTA

TEĎ zjistím, kolik plevele se usadilo v mé zahradě, jak bojovat se škodlivými myšlenkovými formami. Dnes nebudu rozmnožovat iluze, a přiznám své chyby. Mé vlastní myšlenky mě doprovodily na scestí. Dnes uvolňuji své tělo od mentálních zátěží. Usmrtím vleklé spory a přestanu se hádat s vlastním srdcem. Válka i odpor vytváří zarmoucení. Poddám se neutrálnímu běhu života.

TRANSFORMACE STÍNU
Vzdejte se síly dokonalosti. Poslouchejte v sobě tu část, která volá "po smrti" a transformaci. Buďte přístupní její moudrosti.

Rovnováha, minulost, změna…..

Síla dopadu CIMI se objeví jako mocná ENERGIE PŘEMĚNY. Klade zvláštní důraz na oddělení se od starých programů, zastaralých autorit a zlozvyků. CIMI přetrhává a láme vazby se vším co je ZKOSTNATĚLÉ. Čím silnější je ZTUHLOST, tím bolestnější je proces! I když BÍLÁ SPOJKA často přináší bolest a utrpení, je naším největším spojencem na naší duchovní cestě rozvoje. CIMI nám umožňuje udělat rozhodující krok vpřed. Pokud se naučíte vědomě rozpustit to, co bylo, - CIMI vás bezbolestně vyprovodí ze starých nefungujících vztahů do nové bezpečné oblasti.

V jednom lidském životě umíráme tisíckrát, protože každý nový krok k určitému novému účelu je další z vnitřních smrtí. Energie BÍLÉ SPOJKY pracuje tak jako bílé krvinky, bojuje v organizmu s tím, co nám brání žít. CIMI válčí se zápalnými ohnisky, odstraňuje potencionální hrozbu našeho duchovního života.

Pokud máte problémy rozloučit se s něčím STARÝM - je jedno s čím - dejte pokyn převozníku CIMI. BÍLÁ SPOJKA je mocná podporující síla, která vás může UVOLNIT z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní rovině. Mohou to být duchovně ideologické vzorce, nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli - ale nemůžete odtrhnout.

12. KRYSTALICKÝ TÓN BILANCE SÍLY VYŠŠÍ PRAVDY
Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplívající z polarizace. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé naše rytmicky pulsující tělo. V životě - ve světe polarity - víme, že všechno patří do jedné velké CELISTVOSTI - uchopte své osobní vzorce. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarizace k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Rodiny Světla si přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.

ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI !!
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU

V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. Slovo krystalický zde znamená jasný vzhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu nám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jsme byli zapleteni karmickými vazbami - to nám odhalí "vyšší náhled". Tón KRYSTALICKÝ preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny Kalendářní dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také definována SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy, navázání nových dialogů, ukončení sporů.

Autor Monika Czyrek monikaczyrek.blogspot.com
Překlad Lenka Sýkorová


Uvědom si, že tento život nemůžeš prožít bez víry...

30. června 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Uvědomuješ si plně Mne i Mou božskou přítomnost? Probouzíš se každé ráno s písní lásky a vděčnosti ve svém srdci? Jsi připraven na vše, co ti den může přinést, protože víš, že to bude krásný den, neboť Já jdu před tebou, abych ti připravil cestu? Očekáváš, že dnešní den přinese to opravdu nejlepší, a vidíš, jak vše do sebe dokonale zapadá? Vidíš všechnu tu krásu a zázraky světa, nebo shledáváš, že jsi zaměřen na chaotický stav světa, a stěžuješ si, že příčinou všeho je samo lidstvo? Uvědom si, že tento život nemůžeš prožít bez víry, protože pouze s vírou se vše stává možným. Pouze s vírou můžeš něco vykonat, ale sám od sebe nemůžeš udělat nic. Dovol Mi pracovat v tobě a skrze tebe, aby Mne všichni poznali, milovali Mne a chtěli kráčet po Mých cestách a konat Mou vůli.


Protože uvnitř tušíš, že to bude bolet

29. června 2012 v 23:14 Vývoj vědomí bytostí

Protože uvnitř tušíš, že to bude bolet

Žiješ bezvadný život. Třídíš odpad, medituješ, jíš zdravě, chodíš na duchovní přednášky, čteš knížky o andělech, na internetu sleduješ spirituální filmy a věříš, že jsi plně připraven na duchovní vzestup, který má přijít.

Přesto kdesi uvnitř víš o jemném hlásku, který šeptá něco, co nechceš až tak úplně slyšet. Co by jsi nejraději zasunul někam hlouběji, odkud ve chvílích ticha nebude srozumitelný. Ten hlas uvnitř ví, že to není všechno. Že jsi teprve na začátku toho všeho. Na začátku cesty, která je sama o sobě cílem. Ten vnitřní hlas ví, co je potřeba udělat a ví, že z něj máš strach. Protože tušíš, že to bude bolet.

Na vědomé úrovni jsi čistý jako ráno po bouři. Ostatní by ti mohli tvoji duchovní vyspělost závidět a taky to někteří dělají. Ale jenom malý kousek pod povrchem tvého vědomí se objevují věci, za které se stydíš. Za které se obviňuješ a trestáš. Ani si neuvědomuješ, že jakmile prožíváš emoce, ať už "pozitivní" nebo negativní, v ten okamžik jednáš nevědomě. Tvoje duchovní maska je pryč a necháváš se zmítat ve vlnách emočních energií. Které už nedokážeš ovládat. Neuvědomuješ si, že se velmi často necháváš ovládat emočními programy uloženými v tvém podvědomí. Takové nevědomé chování energeticky zcela eliminuje tvé vědomé "dobré skutky", či spíše je ještě převažuje. Stejně jako neznalost světských zákonů neomlouvá, tak také neomlouvá neznalost těch univerzálních.

Bráníš se, nalháváš si, přesvědčuješ sám sebe, že takto jak to je, je to v pořádku, ale kontakt s vlastním nitrem tě mate. Programy uložené hluboko v podvědomí se spouští čím dál častěji, jsi nucen jim čelit a tvá maska se pomalu rozpadá. Najednou ti chybí úsměv, najednou ti chybí dobrá nálada, máš dost duchovních nauk, máš dost duchovních žvástů… Tolik jsi toho přečetl, tolik jsi toho slyšel ale pořád se trápíš, pořád se ti svírá žaludek… Pořád se totiž nemáš rád.

Vím. "Miluj sám sebe" je, zdá se, to největší duchovní klišé (po "žij tady a teď"), které existuje a vypadá to tak, jako by jej někdo zprofanoval záměrně. Ale uvědomit si, že se nemáš rád a neustále se jenom nevědomě trestáš je pro tvůj duchovní postup je nezbytné. Bez toho se nehneš dál. Potřebuješ si připustit vlastní sebetrýznění a sebeobviňování.

Jak to poznáš? To co děláš ostatním, děláš ještě intenzivněji sám sobě. Posuzuješ ostatní? Můžeš si být jistý, že mnohem více soudíš sám sebe. Lžeš ostatním? Vsadím se, že nejsi upřímný sám k sobě. Prohlašuješ o někom, že ho nenávidíš? Je to jenom proto, že nenávidíš sám sebe. Jsi k ostatním krutý? V tom případě jsi sám k sobě brutální. Pozoruj své postoje vůči svému okolí. Díky nim poznáš svůj vztah k sobě samému. Proto se říká, že abys mohl mít rád bližního svého, musíš nejdřív začít sám u sebe. Do té doby to bude pouze obyčejná a povrchní póza bez reálných základů.

Přemýšlíš o svém životě? Proč jsi tady? Abys postavil dům? Abys přenesl rodinné prokletí na další generaci? Abys chodil do práce, do hospody, do postele a zase znovu dokola? Abys viděl nejnovější hollywoodský trhák ve 3D? Nebyl by ten život takto příliš nesmyslný? Není to přece jenom trochu málo? Nemáš pocit, že stále něco chybí?

Lencher Falprea
Zdroj: http://probuzeni.blogspot.cz/

Minulost je vaší světelnou mapou

29. června 2012 v 22:28 Vývoj vědomí bytostí

Minulost je vaší světelnou mapou

28. 6. 2012
Láska a světlo, které jsou nezbytné na vaší cestě vzestupu, se ve vaší realitě odrážejí v každém okamžiku. Nemůžete milovat v minulosti, protože ten okamžik je již dávno pryč. Nemůžete milovat ani v budoucnosti, protože její podrobnosti dosud nebyly určeny a každičký aspekt budoucnosti záleží na tom, co děláte v tom kterém přítomném okamžiku. Chcete-li, aby budoucnost byla radostná, naplňující, láskyplná a oplývala hojností všeho dobrého, musíte si tu energii vytvořit v přítomném okamžiku. Nenechte se rozptylovat tím, jak přítomný okamžik zrovna vyhlíží - jeho výsledek vás žádá, abyste mu poslali světlo, abyste jeho energii změnili tím, že se zaměříte na svá přání, že uznáte to, co jste doposud stvořili, a že pozvednete jeho frekvenci vysláním lásky a světla jeho nejtemnějším aspektům.

Každá věc, již si uvědomujete a odsuzujete ji, je součástí minulosti, a ačkoliv se zdá být opravdová, přítomná a trvalá, jedná se pouze o ozvěnu vašich nedávných manifestací. Pokud jste schopni vnímat výsledek, pohlížíte na minulost. Jakmile víte, jak to dopadlo, zakoušíte výsledek manifestace, který již byl vytvořen. Právě prostřednictvím toho, že se zaměříte na tvoření a manifestaci v přítomném okamžiku, přičemž si uvědomujete minulost jako mapu ukazující, kam byste své světlo měli zaměřit, uzdravujete z přítomného okamžiku svou minulost a budujete budoucnost na úrovni vyšší frekvence. Máte-li pocit, že vaše realita postrádá lásku, klid a mír, radost a hojnost, pak víte, kde je vaší lásky a světla zapotřebí, abyste stvořili v dalším přítomném okamžiku odlišný výsledek.

Jestliže minulost odsuzujete nebo sami kritizujete své snahy, uzamykáte energii do minulosti a zůstáváte v onom okamžiku, který se opakuje v příštím okamžiku. Minulost je mapou znázorňující, jak jste doposud využívali své světlo a energii, a vaše realita zrcadlí, jak to dopadlo, je ozvěnou vaší energetické frekvence a jejím úkolem je ukázat vám, co tvoříte, abyste se mohli rozhodnout buď pokračovat ve stejném směru nebo abyste učinili něco jiného. Tím, že jste plně ukotveni v každém přítomném okamžiku a využíváte to, co vnímáte v ,,ozvěně" (viděné ve formě výsledku), k tomu, abyste změnili svou energetickou frekvenci vysláním většího množství lásky a světla sobě samotným, pak měníte výsledek v příštím okamžiku. Láska a světlo staví novou budoucnost, zatímco z odsuzování a temnoty je opětovně vytvářena minulost.

Setrvávejte v každém přítomném okamžiku ve světle a lásce, milujte každou okolnost, kterou považujete za omezující, odpouštějte těm, kteří vám ublížili, a posílejte světlo do každé situace, abyste tak sami sebe posílili a přesáhli minulost, zranění, odsuzování i své vlastní strachy.

Jste světlem Božím a příslibem vzestupu, a právě tím, že stojíte ve světle své vlastní pravdy jako dítě Světla, umožňujete tomuto světlu, aby vás posílilo nad rámec jakýchkoliv strachů. Když milujete v přítomném okamžiku, umožňujete budoucnosti, aby se stala ozvěnou světla namísto toho, aby byla připomínkou temnoty a strachu. Takto jste schopni si stvořit nebe na Zemi, příslib vzestupu pro sebe i svět, a přesně takto vytváříte svou realitu na základě potenciálu své nejvyšší energetické frekvence.

Copyright ©2012 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc.http://www.urielheals.com/

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro http://www.reiki-centrumpraha.cz/ přeložila Lucka K.)

AA Sandalfon - Rozvíjení současného vzestupu

29. června 2012 v 22:00 Doteky Nového Života

AA Sandalfon - Rozvíjení současného vzestupu
Uveřejnil(a) Láďa
Čtvrtek, 28 Červen 2012 19:52
Poselství od AA Sandalfona přijala Natalie Glasson, 18. 06. 2012

S láskou z mého srdce proudí i vír perleťového světla, když nyní stojím před vámi a zdravím vás; já jsem Archanděl Sandalfon, strážce světla Země. Přicházím, abych se s vámi podělil o některé informace týkající se přesunů, které se odehrávají v současné době vzestupu. Odehrává se a projevuje se tolik různých věcí, že pro vás může být obtížné všechny si je uvědomit a pro nás je náročné přitáhnout ke všem přechodům vaši pozornost. Jako strážce vibrace Země jsem si vědom všech energetických posunů, které nastávají v souvislosti s fyzickým a energetickým tělem Země a dušemi zde žijícími.

Zcela převažující změnou v této době je veliké množství andělského světla, které je ukotvováno a prolíná se do všech úrovní Země. Království andělů bylo požádáno, aby na Zemi ukotvilo své vibrace, protože jsou nejbližší vibraci, kterou Země potřebuje dostat. Vibrací andělů a archandělů je nesobecká láska a když se zaměříme jen na energii vyzařující z Království andělů, spíše než na tyto bytosti samotné, vidíme, že vyzařují aktivní, nestrannou a soucitnou milující vibraci; toto je vibrace, kterou si Stvořitel přeje manifestovat na Zemi. Doufáme, že na vlévání vibrace Království andělů do Země lidstvo a energetické úrovně Země zareagují a začnou v odpověď vyzařovat podobnou vibraci, takže se silně navýší vibrace Země a každé duše, která ji obývá. Energie Království andělů působí aktivačně, ale také jako zrcadlo toho, čeho může být dosaženo, aby duše na Zemi i Matka Země mohly nahlédnout do andělských vibrací a vidět i sebe sama v témže světle. Andělské vibrace nesou obrovské množství lásky, které je třeba, aby přinesla hluboké léčení na všechny energetické úrovně Země i každé bytosti, přičemž aspekt nesobeckosti či nestrannosti umožňuje, aby byla rozpuštěna oddělenost a osobnost a vytvořena jednota. Duše na Zemi se nenaučí ztělesňovat Království andělů, ale umožní podobné vibraci pravdy v jejich bytí, aby rozkvetla a vyvstala na povrch. Mnozí začnou rozpoznávat, že Království andělů nese jeden rozměr vibrace lásky Země a že každá duše nese jistý díl Stvořitelovy lásky k vytvoření celku. Království andělů vždy neslo díl Stvořitelovy lásky jako připomínku pro všechny. Já a Království andělů bychom rádi inspirovali každou duši, aby zaktivovala vibraci nesobecké lásky z hloubi svého bytí, aby mohla splynout s andělskou energií a se Zemí a vnesla na Zemi vetší díl celku Stvořitele.

Dovolte si zavolat každý den andělské světlo nesobecké lásky, aby zaplavilo celé vaše bytí a realitu. Vdechujte andělské světlo a naplňte jím nejen své bytí a fyzické tělo, ale i Zemi. Celé vaše bytí i realita přirozeně zareaguje na tuto vibraci světla a přivede vaši vlastní nesobeckou lásku, aby z vašeho bytí hojně proudila. Tento proces je také velkým léčením pro Zemi a duše zde vtělené. Království andělů a Stvořitel vás žádají, abyste pokračovali v léčení sebe sama vibrací lásky, ale skrze vaše vnitřní léčení léčíte také svou vnější realitu tím, že umožníte vibraci své nesobecké lásky, aby vzplála a mocně vyzařovala.

Možná byste rádi vyslovili ve své mysli, když se soustředíte na nádech a výdech skrze svou srdeční čakru:

"Zažehuji sebe sama jako nesobeckou lásku."

Další posun a změna, o kterou bych se s vámi rád podělil, je přítomnost nové čakry ve vašem bytí. Někteří z vás tuto novou čakru již přijali a používají ji, zatímco u jiných je nebo byla v posledních měsících ukotvována. Tato čakra byla vytvořena Stvořitelem a Archandělem Metatronem, obsahuje ve svém centru mnoho barev světla, ale vyzařuje stříbrné a bílé světlo, což je to první, co spatříte, když tuto čakru začnete pozorovat. Tato čakra je také o něco větší než ostatní čakry a obsahuje vše, co duše potřebuje, aby dosáhla vzestupu a plně se navrátila do světla a stálého propojení. Čakra byla Archandělem Metatronem umístěna hned pod čakrou hvězdné/vesmírné brány a hned nad čakrou hvězdy duše. Hvězdná/kosmická brána vám umožňuje být v propojení s celým proudem a vibrací vesmíru, zatímco čakra hvězdy duše je domovem vibrací, moudrosti a rozvíjejícího se vzestupu duše, vaší esence a pravdy. Přítomnost této nové čakry má svůj vývoj, protože nyní je čas, aby duše nesla sílu a božské vedení a ovlivňovala realitu, kterou prožíváte, než aby dovolila mysli a emocím, aby měly moc. Tato nová čakra nepřetržitě shromažďuje vše, co je potřeba k podpoře vývoje vaší duše, je to čakra, která se rozpustí či rozptýlí, až vaše duše vstoupí do své plné síly. Tato čakra je pouze podporou růstu a postupu duše ve fyzickém tělě a realitě, jakási výživa duše a podpora jejího vývoje. Přítomnost nové čakry nezasahuje do Stvořitelova světla proudícího vaší hvězdnou/kosmickou bránou, ale pouze povznáší vibraci a posiluje duši pokaždé, když je ukotvováno světlo.

Tuto novou čakru můžete najít nad vaší hlavou nad nataženýma rukama; na vrcholku vaší hlavy mate korunní čakru, potom kousek nad hlavou máte svou čakru hvězdy duše a o něco výš najdete novou čakru a nad ní hvězdnou/kosmickou bránu. Za použití senzorů v dlaňových čakrách byste měli být schopni pocítit energii čaker jako energetické koule nebo jako pocit žáru či vibrace.Měli byste si umět představit, ale i procítit pocit, jako byste každou čakru drželi v rukou a to vám umožní propojit se s novou čakrou vytvořenou Archandělem Metatronem a Stvořitelem a tím potvrdit její přítomnost. Jednoduše si uvědomte, že tato čakra pracuje na podpoře vývoje vaší duše na Zemi a vaší cestě vzestupu.

Je důležité pomoci přijmout tuto čakru, jinak může duše mít pocit oddělenosti od Stvořitele, díky nové vibraci energie ve vašem energetickém poli. Tím, že si budete novou čakru představovat či vizualizovat a stahovat si její světlo do celého svého bytí a čaker, dovolíte světlu, aby vteklo do Země a do vaší čakry pozemské hvězdy pod vašima nohama a dosáhnete hlubší integrace a harmonie ve svém bytí. Nová čakra pak může získat to, co bylo Bohem určeno k dosažení, tedy posílení vaší duše ve vaší současné fyzické realitě. Až se budete propojovat s touto novou čakrou, možná budete chtít zavolat Archanděla Metatrona, aby vás vedl a pomohl vám.Pokud jde o jméno této nové čakry, mnoho lidí, kteří ji teď objevují, jí dávají různé názvy, ale jméno je jen nálepka a nemá velkou důležitost. Bylo by na místě tuto čakru uznat jako čakru vzestupu nebo jako čakru posílení duše. Je také velmi důležité umožnit světlu proudit touto novou čakrou do čakry hvězdy duše, nechat je projít všemi vašimi čakrami, protože nová čakra propláchne či přefiltruje energie, které duše potřebuje mít v čakře hvězdy duše a tím se posílí energie duše v celém vašem bytí.

Další posun, který se na Zemi odehrává, je veden Lordem Merlinem a mnoha bytostmi propojenými s Královstvím přírody a elementálů. Lord Merlin upravuje energetické kódy a vzorce v některých oblastech Země, aby byly sladěné a jednotně prošly procesem navýšení v prosinci 2012, tedy povznesením energetické sítě a síly Země, jakožto fyzické a energetické bytosti. Přejete-li si stát se součástí záměru Lorda Merlina, můžete v meditaci přivolat jeho energie a požádat ho, aby vás obklopil svým světlem. Až budete nadechovat světlo Lorda Merlina, oslovte Lorda Merlina nahlas a vysvětlete mu, jak byste si přáli být k službám a zapojit se do jeho práce při upravování energetických kódů a vzorců Země, aby mohly pracovat jednotně. Jestliže se Lord Merlin domnívá, že být k službám tímto způsobem je váš božský úkol, sdělí vám oblast Země, která je vám blízká a požádá vás, abyste tam byli přítomni. Pak vám sdělí kódy a vzorce energie, které je třeba v té části Země ukotvit, aby sem mohla být vnesena větší vyváženost a bylo umožněno energii proudit Zemí s větší lehkostí. Lord Merlin vás pak povede k tomu, abyste ze svého srdce a skrze své ruce nechali vylít energii, která má být zaseta do Země, aby pomohla Lordu Merlinovi v jeho záměru.

Informace, o které jsem se s vámi podělil, jsou o různých posunech a úkolech, které se v této době naplňují a jsou ukotvovány do Země, aby pomáhaly všem v procesu vzestupu. Vězte, prosím, že mě kdykoli můžete zavolat na pomoc, kdykoli budete dělat jakoukoli práci pro Zemi a já vám velmi rád pomohu.

Ve službě vám, Zemi a Stvořiteli

Archanděl Sandalfon

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Výklad mayského kalendáru - 29.6.2012

29. června 2012 v 18:37 Aktuální novinky
Mayovia na dnes
Výklad mayského kalendáru - 29.6.2012
Napsal uživatel Amia
Pátek, 29 Červen 2012 08:47
29.6.2012 11 CHICCHAN - ČERVENÝ SPEKTRÁLNÍ HADJE TO DOBRÝ DEN PEČOVAT O SVÉ TĚLO, O JEHO PRUŽNOST A TOK ENERGIE


ZKONCENTRUJTE SE NA VNITŘNÍ MOUDROST SVÉHO TĚLA

POHYB,TVOŘENÍ ČASOPROSTORU A SPRAVEDLNOST

Dnes si promluvím se svými temnými stránkami, které mně brání ve splnění snů. To, co mě dráždí, rozčiluje, co se mnou "hýbe", co mně ubírá chuť do života, co víří moji krev a mysl, se odráží na mém zdraví. Dnes zjistím, co narušuje moji vnitřní harmonii, bez lítosti se od těchto břemen uvolním.

TRANSFORMACE STÍNU
Použijte svoje tělo jako klíč k vnitřní transformaci. Podívejte se na něj, jako na ukazatel směrující vás k Vyššímu Vědomí. Řiďte se instinktem. Řiďte se vnitřním hlasem. Věřte v přirozenou schopnost rozhodnout se v tom okamžiku.

Instinkt, vitální síla…..

ČERVENÝ HAD náleží nejrychleji konající síle Prasíly. Pokud je lidské vědomí založeno na právech duchovních, energie HADA vám nabídne vynikající fyzickou i psychickou kondici. Ten, kdo se řídí pravidly stanovenými Egem, se nemůže divit, pokud ho ČERVENÝ HAD konfrontuje se skutky egoistického chování. HAD přistupuje velmi přísně k chování lidského Ega, jelikož v samovůli Ega vzniká nejvíce karmického odpadu. Všechny nepříjemné pocity ve dnech ČERVENÉHO HADA jsou znakem nedostatku lásky k sobě a k druhým lidem. Kdo se nachází v harmonii se svým Středem, kdo respektuje svoje zdraví i tělo, tomu HAD zašle životní sílu na všech možných úrovních, zejména na úrovni fyzického a mentálního těla. Doplňkovou odměnou HADA za laskavý přístup k našemu vlastnímu životu a životu všech ostatních bytostí, bude skvělá nálada. Pamatujte si, naše laskavost a skvělá nálada je poskytována všem lidem, se kterými se setkáváme. Nepřímo tak budeme obdarováni také jejich energií v podobě úsměvu. Osoba pohrdající dary života, závislostmi, špatnou výživou, nedostatkem hygieny, nebo negativním postojem k životu, by se měla co nejrychleji spojit s Energií ČERVENÉHO HADA, než se objeví nemoc.

11. SPEKTRÁLNÍ TÓN OČISTNÉ SÍLY ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ
JEDENÁCTKA, to je proces rozpouštění, proces, který vymývá všechny staré vrstvy, až na živou bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející Světlo do VŠEHO - CO - JE transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit ji v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY přináší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit! Podívejte se vnějším vhledem do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich hodnocení, pak se vaše křehké vnitřní stěny zhroutí samy. Cesta výzev, úskalí života a omezení vás zavede do roviny vyšší moudrosti. Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti vesmíru! Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu!

TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,
TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ

V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla. Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl) je odvozen z pole napětí. V Tónu SPEKTRÁLNÍM se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou Dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáváním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadu. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím Energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít Dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, a zejména v pocitech, emocích a myšlenkách.

Autor Monika Czyrek monikaczyrek.blogspot.com
Překlad Lenka Sýkorová


Prozpívej dnešní den ruku v ruce se Mnou.

29. června 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dneNebuď zmožen tím vším, co musíš udělat. Nauč se jednoduše udělat v daném čase jeden krok a věz, že každý další krok tě přivede blíže k cíli. Nepokoušej se běhat dříve, než se naučíš chodit, nebo se pouštět do něčeho, co je pro tebe příliš náročné, takže se musíš vláčet a dřít s každým dalším krokem. Toto není správný postoj; to není naplnění Mou radostí a svobodou. Znamená to, že se pokoušíš jít dál ze svých vlastních sil, že jsi se ode Mne oddělil a ztratil jsi vidinu budoucnosti. Přestaň s tím, a pak změň celý svůj postoj. Vše Mi přenech, a potom se uvolni a raduj se ze všeho, co děláš zcela novým způsobem. Změna postoje může nastat v okamžiku, a proto se změň, a to rychle, a protanči a prozpívej dnešní den ruku v ruce se Mnou.

Výklad mayského kalendáru - 28.6.2012

28. června 2012 v 17:00 Aktuální novinky
Mayovia na dnes
Výklad mayského kalendáru - 28.6.2012
Napsal uživatel Amia
Čtvrtek, 28 Červen 2012 09:56
Každá lidská pozemská, suverénní bytost je chráněna nedotknutelným právem svobodné vůle. Žádná jiná lidská bytost nebude schopna donutit jí jednat proti své vůli, nebo lstivě činit závislou na cizích iluzích a lidech, protože je naprosto svobodná, vědomá a absolutně nezávislá. Právo svobodné vůle je nedotknutelné!!

MAYSKÝ KALENDÁŘ 28.6.2012 10 KAN - ŽLUTÉ PLANETÁRNÍ ZRNO


Vlna ORLA pomáhá rozšířit planetární vědomí a pocítit spoluzodpovědnost za osud celého světa. DESÁTÝ Den nám vzkazuje, že uzdravení světa musíme začít u sebe - od úklidu vlastního dvorku.

Každá lidská pozemská suverénní bytost je chráněna nedotknutelným právem svobodné vůle. Žádná jiná lidská bytost nebude schopna donutit jí jednat proti své vůli, nebo lstivě činit závislou na cizích iluzích, protože je naprosto svobodná, vědomá a absolutně nezávislá. Právo svobodné vůle je nedotknutelné!!

DNES JE DOBRÝ DEN OČISTIT VZTAHY A NAVÁZAT NOVÉ
ZRNO, TO JE MAGIE KLÍČENÍ, RODINA, SEXUÁLNÍ AKTIVITA

Nyní se uskuteční mé unikátní vize. Dnes vyjádřím svoji pravou podstatu. Každá maska, každý paravan, kterým se zakrývám před strachem a nadměrné ostražitosti, mě zabraňuje ukázat to, co dokážu. Dnes vidím obě strany mého konta - má dáti - dal.

TRANSFORMACE STÍNU
Uvědomte si, že životní problémy vám chtějí jen pomoci osvobodit vás od iluze bezpečí. Mějte odvahu využít nové možnosti. Zbavte se nadměrné opatrnosti. Nepříjemnosti, kterým čelíte vám to ukazují. Probuďte v sobě pole snů a přání.

KAN - ŽLUTÉ ZRNO

Cíl, schopnost, příležitost….

Dny označené KAN bolestně odhalí jakékoliv nedbalosti, tím že nepoužíváme naše přirozené schopnosti, nevyužíváme životní příležitosti a jedinečné možnosti. Země je evoluční scéna, na které musíme zdokonalit naše Hvězdné ZRNO. KAN klade zvláštní důraz na všechno, co je Božské, a co nejvíce opomíjíme. Ten, kdo se honí za iluzemi a zanedbává svoje poslání, spatří ve dnech ŽLUTÉHO ZRNA bolestný odraz svých činů. Zatímco ten, kdo se řídí moudrostí srdce, toho podpoří Energie KAN zápalnou silou, nasměruje ho k cíli, ukáže efektivitu jednání a odkloní ho od karmických úkolů, které si sám vybral. Osobám, které zjistí, že jejich síla je výrazně snížená, se doporučuje věnovat zvláštní pozornost informacím, které přináší dny označené symbolem ŽLUTÉHO ZRNA. Díky tak jednoduché magii se před vámi otevře duchovní pole nabízející okamžitou pomoc v každé situaci. Síla KAN je obsažená v každém TADY & TEĎ, objevuje se vždy v pravý čas, vždy přináší nejvyšší energetický obsah a je nejvíce pokroková. Obr KAN vás nikdy nezklame, když jste v nouzi - nabídne vám to nejlepší řešení, ale musíte ho k sobě vědomě přivolat.

10. PLANETÁRNÍ TÓN MANIFESTACE
DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy - duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?

Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se, na jakých strukturách a systémech víry se opírá vaše realita - váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou : musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE JSTE A KÝM JSTE na Zemi! To je klíč k nalezení vaší pravé identity.

POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,
ALE POUZE PŘÍRODNÍ VEDLEJŠÍ PRODUKT

V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Pečeť stojící vedle Tónu DESET.

TÓN PLANETÁRNÍ VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ

Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tyto Dny jsou nesmírně důležité, neboť ukazují propojenost karmické rodiny a životního prostředí.

Autor Monika Czyrek - monikaczyrek.blogspot.com
Překlad Lenka Sýkorová ♥


Je to láska, která spojí všechno lidstvo.

28. června 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Když se skříň naplní až k prasknutí a dveře se rozevřou, všechno vypadne ven a nic tomu nemůže zabránit. Když se otevře zdymadlo, voda se valí vpřed ohromnou silou a vše strhává s sebou. Tak je to i s duchovní silou v tvém nitru; jakmile byla jednou rozpoznána a uvolněna, nic nemůže zastavit její tok. Dere se vpřed, strhává stranou vše záporné a disharmonické a přináší s sebou mír, lásku, harmonii a porozumění. Je to láska, která přemůže svět; je to láska, která spojí všechno lidstvo. A proto čím dříve uvolníš obrovskou moc lásky v sobě
a necháš ji svobodně plynout, tím dříve spatříš ve světě mír a harmonii a jednotu celého lidstva. Máš-li ve svém srdci lásku, obdržíš od každého opravdu to nejlepší, protože láska vidí pouze to nejlepší, a proto to nejlepší přitahuje. Neměj strach; otevři se, nic nezadržuj a nech vše volně plynout.

Výklad mayského kalendáru - 27.6.2012

27. června 2012 v 11:13 Aktuální novinky
Mayovia na dnes
Výklad mayského kalendáru - 27.6.2012
Napsal uživatel Amia
Středa, 27 Červen 2012 08:19
27.6.2012 9 AKBAL - MODRÁ SOLÁRNÍ NOC


JE TO DOBRÝ DEN NA ROZJÍMÁNÍ O HVĚZDNÉ OBLOZE, ODTUD PŘICHÁZÍ INSIPRACE

NOC SYMBOLIZUJE KOSMICKOU PRÁZDNOTU, MÍSTO, KDE NIC NEEXISTUJE, ALE TAM SE VLASTNĚ SKRÝVÁ CELÝ POTENCIÁL, NOC TO JE LŮNO TVOŘIVOSTI ….. Z TÉTO PRÁZDNOTY VZNIKAJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ, UMĚLECKÉ INSPIRACE, ROZPOUŠTÍ SE STRACHY A OBAVY Z POCITU NEBEZPEČÍ

Pole mých snů je nekonečným zdrojem informací. Od této chvíle mě inspiruje intuice. Mé problémy a duchovní dilema vyplívají z oddělenosti Já. Dnes nic neoddělím, ale využiji pro sebe ( i všechny milované i nemilované aspekty) směřuji pohled vzhůru a odtud čerpám myšlenky na lepší život. Propouštím karmické vzorce a zůstanu upřímný - především sám k sobě.

TRANSFORMACE STÍNU
Buďte ochotni podstoupit test. Jak oceňujete sami sebe? Obejměte duchovním okem všechny negativní procesy a spusťte se až na samé dno, abyste viděli dary, které s sebou přináší….

Přání, sny….

Dny nesené MODROU NOCÍ odhalí velmi iracionální obrazy. Jako první ze všech světů odhalí nedostatky vyplívající z přerušení kontaktu s Božským Zdrojem. Pokud je lidské Vědomí zaměřeno pouze na materiální dobro, Energie NOCI musí udělat řez, abyste skoncovali s těmito dary. Ve dnech MODRÉ NOCI se může objevit pocit bezmoci, malichernosti a také silná frustrace i pocit nedostatku smyslu života. Pokud člověk najde cestu do vnitřních světů, dny NOCI v něm uvolní tvůrčí impulsy, zašlou ušlechtilé nápady a pomohou s vynalézavostí při překonávání obtíží a nedostatkem na všech úrovních Bytí.

MODRÁ NOC podporuje lidské úsilí v oblasti rozšiřování Vědomí a také vyprovází ze všech fyzických omezení. V této Pečeti dřímá magická síla umožňující přístup k dosud neznámým potenciálům. Dny MODRÉ NOCI jsou opravdovou truhlou s pokladem, který nám posílá Božský Zdroj. Jenom ten, kdo se řídí vlastní intuicí, kdo neomezeně věří svému Zdroji, může dosáhnout kosmického bohatství a s jeho pomocí tak rozdrtit všechny pozemské nedostatky.

9. SOLÁRNÍ TÓN VEDOUCÍ SÍLA VEDENÍ
DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit vaše pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. Vy jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ zkostnatělé vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY DOKONČENÍ.

ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI !!

V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. Solární dny hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučuje se využít energii tohoto Slunečního Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.

Autor Monika Czyrek monikaczyrek.blogspot.com
Překlad Lenka Sýkorová

Naslouchat a slyšet

27. června 2012 v 9:36 Vlastnosti i ctnosti

Naslouchat a slyšet

Jennifer Hoffman

Komunikace představuje způsob, jímž s vnějším světem sdílíme své myšlenky, přesvědčení, pocity a emoce. Proces sám je jednoduchý - mluvíme, druzí poslouchají, a my doufáme, že nás pochopí a budou reagovat způsobem, které nás podpoří a potvrdí naši hodnotu. Jenže ve skutečnosti je to celé mnohem složitější. Když mluvíme, druzí naslouchají našemu hlasu, a pak si naše poselství procedí filtrem svých vlastních myšlenek, představ, přesvědčení, pocitů a emocí, takže jakákoliv zpětná vazba, jíž se nám dostane, odráží jejich vlastní chápání. Poslouchat a skutečně slyšet, to jsou dva zcela odlišné děje - posloucháme ušima, ale slyšíme srdcem. Tudíž se může naprosto lišit to, co my říkáme, a zpráva, kterou se pak zabývají ostatní.


Sluch a naslouchání je fyzické dění zahrnující přenos zvuku prostorem, dění nikterak pozoruhodné, aby si zasloužilo takovou důležitost, kterou mu přikládáme. Říkáme, že chceme, aby nám druzí naslouchali, ale ve skutečnosti chceme být slyšeni. Opravdové slyšení je mnohem komplexnější a zahrnuje širokou škálu pocitů, myšlenek a emocí. Právě naše soustředění na onen aspekt naslouchání vytváří zklamání, protože předpokládáme, že když mluvíme, slyší ti druzí přesně to, co říkáme a máme na mysli, a poté jsme zklamáni, když nereagují tak, jak bychom si přáli. Každý slyší tak, jak je schopen, a je to omezeno tím, co má ve svém ,,srdci", včetně toho, co cítí k nám a své vlastní životní zkušenosti.

Každý s fyzickou schopností zpracování zvuku je schopen nás poslouchat a my si myslíme, že když nám lidé naslouchají, slyší přesně to, co jsme řekli, včetně našich slov, myšlenek, pocitů a přesvědčení, všech předešlých rozhovorů, záměrů a očekávání, které do této konverzace vkládáme. Měli bychom se však ptát, zda jejich schopnost slyšení jim umožnila zpracovat to, co jsme řekli, tak, jak jsme to mysleli. Právě v tomto bodě často dochází k odpojení a je to největší pramen nedorozumění. Oni poslouchají to, co říkáme, ale neslyší (protože nechtějí, nemohou nebo to neumějí) tím způsobem, jaký bychom si přáli.

Máme-li na paměti skutečnost, že naslouchání je čistě fyzické a že skutečné slyšení vychází ze srdce, jsme schopni si všímat, jakým způsobem druzí filtrují naše rozhovory, a pak můžeme svá očekávání a potřeby odpovídajícím způsobem nastavit. Například: někdo, jehož zkušenost s láskou je bolestná, si naše vyznání lásky přefiltruje svým strachem a bolestí. Závistivý člověk si přefiltruje zprávy o našem úspěchu přes své vlastní nedostatečné vnímání vlastní ceny. V takových případech bude odezva, která přijde, pro nás matoucí. Ačkoliv ,,poslouchali" naše slova, ve skutečnosti slyšeli něco úplně jiného. Ptejte se sami sebe, v každém rozhovoru, ne na to, zda vás ten druhý poslouchá, ale jakým způsobem vás slyší a co vlastně slyší. Pak získáte lepší porozumění ohledně toho, jak účinněji něco sdělit a omezit vliv naslouchání toho druhého tím, že nezapomínáte na fakt, že to, co poslouchá, se často velmi liší od toho, co říkáte.

Co chcete/chci slyšet?

Nesčetné úrovně komunikace, obsahující naše různé hlasy, emoce, naše filtry a způsoby zpracování, aktivní či pasivní touhy a přání, přesvědčení a očekávání, mohou vytvořit spoustu nedorozumění. Ne proto, že jsme nemluvili jasně, nýbrž proto, že jsme nevyjádřili všechno, co chceme v onom rozhovoru slyšet nebo zjistit. V případech, kdy máme ohledně někoho nebo určitého výsledku velká očekávání, víme už, co chceme slyšet. Nebo máme určité přesvědčení v souvislosti s tím, co někdo chce slyšet a pokoušíme se slova své odpovědi ušít na míru jeho očekáváním. A vždy pro nás existuje nějaká odměna, skutečná či jen v našich představách.

Každý z nás chce, aby byly jeho potřeby naplněny, a čím více jsme do určité situace či osoby investovali, tím větší je naše oddanost žádoucímu výsledku a naší potřebě slyšet specifickou odpověď. Samozřejmě se toho člověka nezeptáme přímo, to je příliš nebezpečné. Namísto toho používáme pasivní komunikace, pronášíme narážky a pokládáme sugestivní otázky. Žena, která se ptá svého manžela, jestli nevypadá v určitých šatech tlustá, chce, aby jí řekl, že je krásná. Ptáme-li se někoho, zda souhlasí s určitým činem, vlastně chceme, aby ho schválil. Jestliže máme potřebu pokládat tento druh otázek, měli bychom se zeptat sami sebe: ,,Co chci slyšet a proč?"

Jsme-li v komunikaci pasivní, vypadáme, jako bychom se druhými snažili manipulovat. Pokud jsme příliš rázní a troufalí, zdá se, že se pokoušíme mít všechno pod kontrolou. Klíčem k rovnováze v komunikaci je nadhled, nepřipoutanost, takže vedeme rozhovory, jejichž základem je spíše pravda a skutečné sdílení, než abychom usilovali o získání ocenění a uznání, které nám mají potvrdit naši pravdu v souvislosti s určitou situací. Jakmile máme očekávání ohledně toho, co chceme slyšet, odráží to více než naše potřeby, odhaluje to naši touhu po projevení náklonnosti, pozornosti či ujištění, ukazuje to oblasti, jichž se týká to, co chceme od druhých slyšet. Půjdeme-li ještě hlouběji, můžeme se ptát, proč je pro nás tak důležité ocenění či potvrzení, jaký druh završení či ucelení potřebujeme, jaký účel to plní v našem životě.

Někdy potřebujeme slyšet, že jsme krásní. Takže raději, namísto abychom položili manipulativní nebo sugestivní otázku, jako např. ,,Myslíš, že jsem přitažlivá/-ý?" bychom mohli být upřímní: ,,Připadám si nepřitažlivý/-á, řekni mi, prosím, že jsem krásný/-á." Připadá vám to směšné? Inu, je to upřímné, na toho druhého to nevyvíjí žádný nátlak a ukazuje to naši zranitelnost, zatímco připouštíme, že něco potřebujeme….

Vytváří to méně napjatých a dramatických situací. Požádali jsme o to, co chceme slyšet a snad to též uslyšíme. Poté budeme schopni zapracovat na svém vnímání vlastní hodnoty a vybudovat pevný vnitřní základ pro vnímání své ceny, takže budeme obklopeni lidmi, kteří si nás váží, ctí, milují nás, respektují a pečují o nás, protože to všechno již děláme sami pro sebe a nemusíme používat komunikaci manipulativním způsobem k tomu, abychom to získali.

Copyright ©2011-2 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. http://www.urielheals.com/


(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro http://www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 30. 05. 2012

Buď ochoten bořit staré překážky a objevovat světlo pravdy.

27. června 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Buď ochoten jít beze strachu kupředu a prozkoumávat zdánlivě nové cesty, nové představy a nové myšlenky. Buď ochoten bořit staré překážky a objevovat světlo pravdy. Říkám "zdánlivě nové", protože nic není zcela nové. Jde pouze o pohyb v cyklu, o znovunalézání jednoty se Mnou; musíš se znovu naučit kráčet a hovořit se Mnou, jako tomu bylo na počátku musíš se znovuzrodit v Duchu a v pravdě. © Vnímej svůj růst a rozvoj. Uvědomuj si, jak staré od tebe odpadá, a přijímej nové s radostí a díkůvzdáním. Jak slavné je ono nové, jak zázračné jsou Mé cesty! Buď si záměrně vědom Mne a Mé božské přítomnosti a raduj se, protože Mé království přichází. Dovol, abych tě zahrnul svým mírem a láskou. Pozvedni své srdce v hluboké lásce, chvále a vděčnosti a bud'v dokonalém míru, když procházíš tímto dnem. Konej Mou vůli, kráčej po Mých cestách a oslavuj Mě.


Kryon - Vlna sjednocení

26. června 2012 v 23:35 Doteky Nového Života

Kryon - Vlna sjednocení
Uveřejnil(a) Láďa
Úterý, 26 Červen 2012 18:16
Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 19.06.2012

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky. Tento channeling je energeticky nový - během čtení následujících řádků Tě zároveň svlažují i kapky milosti a proto emoce, které se během čtení mohou objevit nepotlačuj a dovol si ze své duše uvolnit to, co již nepotřebuješ.

"Zdravím vás moji milí, jsem Kryon z magnetické služby a dnes se budu zabývat dalšími energiemi, které k Zemi proudí. Jsem Kryon, ten co z magnetické energie pochází a který k Zemi paprsky magnetismu vede. Země se posunula o kus dál, na Zemi nyní padají paprsky milosti. Ty jste mohli zřetelně cítit v den, kdy Země dorazila ve své dráze do pole milosti. V tento den (15.6.) se na Zemi mnohé změnilo a připravilo to tak Zemi k dalším energetickým vlnám, které přichází a kterých Země ve svém putování vesmírem dosáhne.

Země, Lady Gaia, milost přijala
a již to byl velmi úspěšný počin, protože se zvedlo vědomí, které nyní bude prudce stoupat i nadále. Čeká vás energeticky velmi silné období moji milí a záleží jen na každém z vás, zda si ho užijete nebo zda se necháte strhnout do role trpících a obětí. Pár dní můžete pozorovat zcela jiný západ slunce než na který jste zvyklí. Změny se dějí v blízkých oblastech a zatím jsou tak jemné, že je zaznamenají jen ti citlivější, vnímavější. Jen ti, kteří ví nebo tuší, že se "něco děje". Možná ani nedokážete tyto změny slovně popsat. Možná je to tak niterné, že se to dotýká jen právě vás. Ale i to je změna, která vás provází a která je velmi důležitá.

Sedíte na koni, na kterém umíte velmi dobře jezdit, ale přece jen jedete terénem, který je stále více obtížný. Občas musíte něco přeskočit, občas se přebrodit, občas se něčemu vyhnout, občas dokonce přeplavat. Takové jízdě se dá přirovnat vaše cesta ve zrychlujícím se magnetickém poli Země. To vše však děláte automaticky. Váš Sluneční anděl vás vede touto cestou, která je plná překvapení, že si někdy ani nestihnete všimnout, jak dlouhou cestu za sebou již máte a co vše jste úspěšně zvládli. Zaměřujete svou pozornost na nezdary a zaváhání, ale tomu všemu jste sami tuto energii přiřadili. Kde jste přišli na to, že nezdar je nezdar? Možná je nezdar úspěchem, jen jste se uchýlili do hodnocení, které je obecně vzdálené od energie skutečnosti. Od toho, kam směřujete a co vás čeká.

Povím vám dnes moji milí, že planeta se přibližuje k dalšímu bodu zrychlení své cesty. Energie milosti způsobila, že se odkrylo další silové pole. Způsobila velký rozruch a vzrušení u těch bytostí, které Zemi pozorují a které při této práci pomáhali. Ne, nebyli jste sami. Společně s těmi, kteří v Den milosti zaměřili svou pozornost na tuto sváteční událost, aby vědomě či nevědomě pomohli při šíření této vlny energie, se této akce zúčastnilo přes statisíce světelných bytostí z vesmíru a jiných planet. Země byla v tomto okamžiku středem pozornosti celého univerza. Díky tomu, že se skutečně, dle předpovědi, milost rozhodlo přijmout více než polovina všech bytostí na Zemi žijících, mezi nimi i rostliny a zvířata, dočkala se Země odměny ve formě několika dní stabilizace, které budou následovat. Lady Gaia také nebyla nucena přistoupit k očistě formou přírodních jevů. To se u dalších vln nedá zcela předpokládat. První vlna ze série vln, které vynesou Zemi k vzestupu, byla svou energií nejmírnější, nejvlídnější a nejjemnější. Byla to vlna milosti pro Zemi a všechny její obyvatele. A k těm nepatřily jen lidské bytosti, ale i řada jiných říší. Říše přírodní, říše rostlinná, říše minerálů, říše elfů a víl a i říše podsvětí, která na Lady Gaia stále ještě má své místo. I ona dostala milost a to je veliký skok ve vědomí planety směrem kupředu.

A co bude dál, ptáš se? Tušíš, že je za tím něco víc a že další vlna přichází. Jakmile se Země stabilizuje a zvykne si na nové vibrace, znovu zvýší svou rychlost a přiblíží se k poli energie sjednocení.

Dne 17.07. 2012 bude Země vystupovat z pole milosti.
Ti, co milost během uplynulé doby nepřijali, dostanou ještě jednou příležitost k tomu tuto energii přijmout. Tento den se tedy ještě jednou s větší intenzitou spustí paprsky milosti ke všem obyvatelům Země. Vlna bude silnější než vlna předchozí a následující den 18. 07. 2012 na ni naváže druhá vlna, kdy Země vstoupí do pole energie sjednocení. Tento den se začne sjednocovat to, co bylo dualitou násilně rozděleno. Pro lidskou duši to bude mít zásadní význam, protože se člověk setká s tím, co od něj bylo násilně odpojeno. Se svým pravým Já, se svým světlem skutečnosti, s Boží jiskrou, která v člověku dřímá a začíná hořet víc a víc. Je do den, od kterého se ve vesmíru mnoho očekává. Milost, která mu předcházela umožní těm, kteří ji přijali snadno kompletovat duši, vystoupit ze svých vlivů moci a začít spolupracovat v čistých úmyslech. Vlaštovky, které se nesly na vlně ega a je jedno v jakých oblastech, ztratí svá křídla a začnou ztrácet silný vítr v zádech. Den sjednocení prožije i Lady Gaia. Již nyní se usmívá a těší. Tento den nastane 18. července 2012 v 15:18 SEČ (v 16:18 českého letního času - poznámka autorky). Ty se již nyní na tento den můžeš připravit přijetím milosti a otevřením svého srdce.

A teď moji milí bych rád ještě pár chvil věnoval podpoře obnovení Země.

Posvátná voda nitra Země se již probudila k životu a obnovuje své toky. Jsou místa, kam se nedostane nebo kudy nemůže proniknout na povrch a šířit své vibrace dál. Nikde se nevzdává a projevuje sílu odvahy. I tyto její kroky je možné podpořit a tak využijte počasí, lehněte si do trávy a dejte dlaně k zemi. Staňte se prostředníkem k tomu, aby se posvátný pramen silou vodivou snadněji dostal k zemskému povrchu. Pak si již svou cestu najde snadno a vykoná to, co mu bylo předurčeno. Pro tento účel nechť Ti slouží intuice nebo následující prohlášení:

"Já pracovník světla a lásky předstupuji před Tebe posvátná vodo skutečnosti a ukazuji Ti směr, který na povrch Země míří."

Tímto prohlášením se uvolní zábrany a kameny, které mohly tok pramenů narušovat. Rychleji se obnoví struktury vod ve Tvé blízkosti a tak je vhodné, když tento malý rituál provedeš v blízkosti nějakého vodního zdroje nebo toku.

A nyní mi dovol svlažit mou energií Tvé tělo a stabilizovat tak vibrace, které Tebou v uplynulých dnech procházely. Pokládám ruce na Tvá ramena, Tvá mysl se uvolňuje a Tvá duše zpívá. V niterné sounáležitosti vytvářím souzvuk s Tvou duší a v duchu této melodie se s Tebou loučím. An´Anasha."

Kryon


© Marketa Selinijana, http://www.zemeandelu.cz/

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.
Na energii, kdy Země vstoupila do pole milosti - 15.6.2012 se můžete naladit kterýkoli den po tomto datu. Stačí se zklidnit a přát si pocítit vibrace, které k Zemi tento den směřovaly.
Na energii, kdy Země vstoupila do pole sjednocení - 18.7.2012 se můžete taktéž naladit kterýkoli den po tomto datu výše uvedeným způsobem.

Své podněty a postřehy k těmto zvláštním dnům můžete sdělit na www.zemeandelu.cz/forum ... v kategorii "Kryon". Děkuji Vám.

Výklad mayského kalendáru - 26.6.2012

26. června 2012 v 13:09 Aktuální novinky
Mayovia na dnes
Výklad mayského kalendáru - 26.6.2012
Napsal uživatel Amia
Úterý, 26 Červen 2012 08:29
26.6.2012 8 IK - BÍLÝ GALAKTICKÝ VÍTR


DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE SE ZDROJEM VŠEHO

VÍTR, TO JE DECH DUCHA, DECH ŽIVOTA, …. ENERGIE, KTERÁ ZTĚLESŇUJE, ZASÍVÁ A ZASÍLÁ DOBRÉ DUCHOVNÍ MYŠLENKY A SEMENA …….. JE TO ENERGIE DUCHOVNÍ INSPIRACE SNÍLKŮ A VIZIONÁŘŮ …... VÍTR JE ENERGIE STOJÍCÍ ZA ZMĚNAMI POČASÍ, ZMĚNAMI SPOLEČNOSTI I EROZE

Nyní je testována síla mého ducha. Já sám jsem tvůrcem svého osudu. Dnes zharmonizuji svoji mužskou a ženskou stránku, uvolním se od všech komplexů, podívám se na schopnost komunikovat s druhými a zjistím, proč se cítím tak sám? Dnes zintegruji póly rozporů, abych mohl vnímat svoji jednotu a velikost.

TRANSFORMACE STÍNU
Naučte se vnímat vztah s tím, co je Božské, následujte svojí intuici.

Komunikace…..

Dny označené symbolem IK mají velmi bouřlivý průběh, pokud se dostanou do vzorce stínu našeho příčinného těla. BÍLÝ VÍTR přináší pořadí, ve kterém jsou jednotlivé programy uzdravovány. Zkušenosti získané v tento den mohou být velmi nepříjemné. Především bude zkontrolováno, jak dalece naše Ego brání realizaci programů vybraných naší duší. Obzvláště bolestným způsobem je kladen důraz na naši nedisciplinovanost, nepoctivost a nízké oceňování našeho JÁ.

Jelikož BÍLÝ VÍTR víří bezprostřední Energií Zdroje, u osob spirituálně vyvinutých se může v tento den rozzářit síla duchovní zralosti, která nejen produchovní jejich fyzický svět, ale vyvede je z obecného chaosu. Energie BÍLÉHO VĚTRU může velmi specifickým způsobem odhalit aspekty komunikace s Vyšším JÁ a rovněž nám s přátelským úsměvem na tváři ukázat vyjímečnou drsnost.

V Tónu IK, který je bezprostředně spojen se Zdrojem, vibruje duchovní čistota a síla, která vás neustále vede osobním procesem rozvoje. Vibrují zde také všechny Prvovzory - díky kterým můžete navázat kontakt s naším Vyšším Vědomím.

8. GALAKTICKÝ TÓN HARMONIZUJÍCÍ SÍLY SLOUČENÍ
Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. VY držíte v ruce kouzelnou hůlku - VY spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své Ego ze slepoty

VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE

Tón GALAKTICKÝ nám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat jako velmi nepříjemný. Bolest a utrpení se mohou objevit v oblasti mentální, emocionální, fyzické, nebo také v podobě překážek, nepříznivého průběhu věcí, nešťastných událostí doma, ve společnosti i v povolání. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají po nás jen to, k čemu jsme se před narozením zavázali.

Autor Monika Czyrek monikaczyrek.blogspot.com
Překlad Lenka Sýkorová


Stále se něco děje.

26. června 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jakmile se kuře vyklube ze své skořápky nebo motýl ze své kukly, už pro ně není cesty zpět, ale jen neustálé rozvíjeni se do nového. Prováděj tento akt rozvoje každý den, každou hodinu, každou minutu. Vnímej vzrušení a očekávání ve všem, co se děje. Nikdy nenastane hluchý okamžik ve tvém životě, budeš-li pozorný; stále se něco děje. Nech všemu volný průběh, nikdy se nepokoušej zadržet pokrok, ale následuj ho. Pravím ti, že vše, co přichází, bude opravdu nejlepší pro růst a prospěch celku. Najdi onen dokonalý rytmus v životě a vydej pro něj ze sebe to nejlepší. Plyň s ním, nikoli proti němu, protože jen tak nalezneš mír srdce a mysli; když budeš ve vnitřním míru, budeš otevřen a připraven pro příchod nového.


Posolstvo Márie Matky na jún 2012

25. června 2012 v 21:51 Doteky Nového Života

Posolstvo Márie Matky na jún 2012

V jeden krásny večer, po dni strávenom v lone prírody pri meditácii, prišla ku mne Mária Matka a povedala:
"Poď, zoberiem ťa niekam."
Prišli sme do nádhernej záhrady. Išli sme alejou, v ktorej okrem stromov po bokoch cestičky boli akoby krásne balkóniky, v ktorých v každom stála duchovná bytosť.
Opýtala som sa: " Kto sú to a čo to všetko znamená?"
Mária Matka mi povedala:
"Každá bytosť - bohyňa znázorňuje jednu kvalitu lásky. Tak ako stromy majú svojho enta (každý druh stromu má jedného najstaršieho zástupcu na svete, ktorý prostredníctvom kolektívneho vedomia stromov sprostredkúva energetické informácie pre všetky ostatné), aj jednotlivé kvality lásky sú zastúpené svojou najhlavnejšou bytosťou, ktorá túto kvalitu lásky vysiela do podvedomia ľudstva. Ľudia sa to buď učia, vnímajú, alebo potláčajú. Ľudia sa napájajú pri preciťovaní svojich emócií a pocitov na jednotlivé bytosti - ich kvality a dokážu s nimi pracovať. Všetky tieto energie lásky sú na rozšírenie vnímania lásky pre ľudí. Ale ľudia prežívajú a sú schopní vnímať len veľmi málo týchto kvalít. Ostatné akoby neexistovali. Preto je potrebné ich pomenovať, popísať, aby si to uvedomili. Čím viac kvalít lásky do svojho života prijmete a zadaptujete, stotožníte a zvnútorníte, tým viac lásky dokážete vyžarovať, ale aj prijímať. Budete pripravení pre nové dimenzie lásky, ktoré sa práve v tejto dobe otvárajú ako možnosti. Záleží na vašom prístupe, prijatí, rozhodnutí."
Na konci aleje stála krásna obrovská biela bytosť, bohyňa s roztvoreným náručím a s dlaňami otočenými k aleji. Ako tam stála, z jej dlaní vychádzali pôsobením tvorenia stále nové a nové kvality lásky, ktoré sa menili na bytosti. Niektoré nám známe ako láskavosť, dobrotivosť, statočnosť, vytrvalosť a ďalšie. Išli napravo aj naľavo. Stále sa táto aleja predlžovala. Potom vystupovali také kvality lásky, ktoré my nepoznáme. V tú chvíľu mi boli známe, ale nedokážem ich ľudským jazykom pomenovať. Moje srdce ich poznalo, vnímalo, cítilo.
"Prečo je toľko tých kvalít?"
"Lebo je vo vesmíre veľa lásky. Stvoriteľ má bezmedznú moc stále tvoriť, rozširovať, roznecovať a posilňovať lásku v celom stvorenstve."
My, ľudia, sa máme postupne naučiť začleňovať tieto kvality do svojho života. Tá bytosť na konci aleje bola Jednota, ktorá svoje kvality lásky po kúsočkoch - čiastočkách dávala k dispozícii svetu, nám ľuďom, aby to bolo pre nás jednoduchšie. Aby sme sa ich postupne, po jednej učili, naberali na seba a keď všetky budú našou súčasťou, aj my vojdeme do jednoty. Jednoty so sebou, svojou dušou, Gaiou, Stvoriteľom.
"Prečo využívame len takú malú kapacitu?"
"Lebo ste uzatvorení, vnútorne zameraní na svoje ego, materiálny svet. Ľudia, čo už začali chápať, meniť sa, rozpamätávať sa, tí už sú schopní ďaleko viac absorbovať aj iné kvality lásky a v inej miere.
Mesiac jún je zameraný na kvalitu lásky - statočnosť. Statoční nie sú len hrdinovia v rozprávkach či víťazi súbojov. Statočné srdce má aj každá matka, ktorá pre svoje dieťa robí maximum. Láska prejavená cez statočnosť má nesmierny význam pri závažných životných situáciách, zlomoch. Kto obstojí, statočne prekoná viac-menej seba, ten je víťaz. V dnešnej dobe je veľká kríza nielen finančná, ekonomická, ale hlavne vnútorná, osobnostná, charakterová, duchovná, vzťahová, kríza rodiny atď. Všetky oblasti života sú určitým spôsobom zasiahnuté. Statočnosť je možnosť, ako ustáť a dospieť do víťazného konca. Statočnosť prejavujete každý deň, aj keď si to neuvedomujete. Statočné sú srdcia otcov, ktorí svoju rodinu ochraňujú pred nástrahami sveta. Ale aj deti sú statočné. Najmä tie, ktoré sú bez rodičov. Na svete ich je veľmi veľa. Tieto duše sú obzvlášť statočné, pretože v tomto živote si vybrali zvládnuť ťažkú lekciu. Každý z vás určitým spôsobom svoju statočnosť preukazujete. Aj keď niekedy zlyháte. Práve v tom momente sme my, nanebovzatí majstri, anjeli, veľmi blízko pri vás. Stačí nás zavolať a my vás s láskou prenesieme, pomôžeme, dodáme odvahu, silu, inšpiráciu na pokračovanie. Toto je rada pre vás. Práve v najťažších momentoch je najviac lásky okolo vás. Aj keď ju nevnímate, lebo ste pohltení svojou bolesťou, biedou, krízou, chorobou, nepriaznivou situáciou. Spomeňte si. A v tom momente vám zažiari v živote svetlo. Toto svetlo vás povedie a vyvedie von, ak sa necháte viesť. Je to na vašom rozhodnutí.
Vesmír je plný bezpodmienečnej lásky, ktorá je vám k dispozícii v nekonečnej miere. Načrite prostredníctvom svojho srdca a prijmite ju."
S láskou
Mária Matka

Prijala dňa 26.5.2012 Janka Bálintová
http://www.facebook.com/SvetloZeny


Ilustračný obrázok: Mgr. Jana Bálintová - "Mandala lásky Svetu, ľuďom, Bohu".
Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely.