Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Květen 2012


Luisa Muratori - Aktivizácia nástroja planetárneho zvuku.

28. května 2012 v 9:39 MATKA ZEMĚ

Luisa Muratori - Aktivizácia nástroja planetárneho zvuku.Jsi ochoten následovat Mou vůli, ať to stojí cokoliv?

28. května 2012 v 6:00 Doteky Nového Života


Dříve než bys lezl na vysokou horu, by sis jistě prohlédl celou svou výbavu, abys zjistil, zda je v pořádku, zda lano nemá žádný kaz, protože na něm je závislý celý tvůj život. Vybral by sis dobrého vůdce a musel bys v něj mít naprostou důvěru. Musel bys být ochoten bez námitek poslouchat vůdcovy příkazy a dodržovat jeho nařízení. Stejné je to s duchovním životem. Nemůžeš doufat, že začneš žít tento vzrušující život, aniž by ses naučil kázni a poslušnosti, aniž by ses rozhodl konat Mou vůli a poslouchat Můj hlas. Nebylo by to pro tebe bezpečné. Máš-li pocit, že jsi uvízl ve vyjetých kolejích, prozkoumej pečlivě své nitro a zjisti, zda je v něm něco, co tě pozvedne. Co děláš pro svou sebekázeň? Umíš si ještě něco odříci? Jak je to s tvou poslušností? Jsi ochoten následovat Mou vůli, ať to stojí cokoliv?

Luisa Muratori, povídá o tom jaký vliv má na nás energie z vesmíru.

27. května 2012 v 18:46 Oblíbená videa

Luisa Muratori, povídá o tom jaký vliv má na nás energie z vesmíru.


.....Nedojde k žádným katastrofám. Jediné, co projde významnou destrukcí, bude EGO.

A vše s tím spojené. Prezdenti, finančníci, průmyslníci, náboženští představitelé, bankéři....nový světový řád - to vše skončí. To je již v procesu odhmotnění. Na psychické úrovni dojde k destrukci ega v nás.

Proto lidé, kteří s sebou již nenesou těžké nánosy a tíhy minulosti, mohou být dostatečně klidní. Každý z nás by ale měl mít na zřeteli, že 21.12.2012, kdy bude plně otevřená brána do dalších dimenzí, že je tato brána je něco jako skener, jako čtečka. V okamžiku průchodu branou se načte, zda bytost je v souladu s vesmírnými principy, které vládnou v další dimenzi. Pocit, který budeme v okamžiku přechodu cítit uvnitř, je takový, že čím více jsme otevřeni budoucnosti a čistí uvnitř, ucítíme, jako by se vytáhl špunt. Druh přitažlivosti. Bude silnější, čím více budeme připraveni. Ve chvíli, kdy tato přitažlivost bude pro někoho velmi slabá, vůle přejít nebo zůstat je asi 50 na 50 - v takovém případě bude duše hrát o svou další cestu. V tu chvíli, kdy bude přitažlivost jít směrem ke světlu silnější, světlo si duši přitáhne. Kdy ale vůle bude spíše zůstat, budeme cítit tah nazpátak.

Toto je efekt portálu 5. dimenze, která funguje jako skener: načte a podle poměru dojde nebo nedojde k přechodu.Chci lidem říci, aby velmi upřímně a hluboce ve svém nitru zhodnotili a vážili, aby se dokázali podívat se do úrovně, do jaké vnímají, že jsou připraveni prostoupit. Pokud cítí, že připravenost není, je to velká výzva k práci na sobě, aby se to do doby přechodu změnilo. Je to nejnáročnější okamžik v absolutnu. Bude mnoho bytostí, které neprostoupí do další dimenze.Co se s nimi stane?

Není snadné to říct. V současné době zavíráme černou díru. Proces černé díry, na kterou jsme přišli pracovat s 1. příchodem na zemi, se završuje. Jako jednostlivci, jako mistři jsme se sem zároveň přišli naučit důležité věci. Pokud jsem ještě vázaná na strach, ještě potřebuji njaký druh zkušenosti, aby se mi podařilo strach překonat. Černá díra bude kompletně uzavřena 21.12.2012. Je velmi těžké to popsat, ale z toho, jak tomu rozumím, je černá díra zároveň spirálou, která se vrací do minulosti a hutnějších úrovní. Jako bychom opakovali třídu, když propadneme. Můžeme si ji představit jako tlamu démona. Má hlad a chce sežrat co nejvíc duší, je to chřtán. Hra, kterou tady hrajeme je, zda se nám podaří postoupit do dalšího ročníku. I druhá část vesmíru si bude chtít přitáhnout co nejvíce duší. Hra je u konce, ale to neznamená, že tu neposbírám vše, co tu zbylo. Nechci strašit, mým posláním to není, ale upozorňuji na to, v jakém procesu se nacházíme, aby byl vědomý. Nikdo z nás se nemůže cítit jistý.

Nikdo z nás nemá vyhráno. Co se počítá, jsou ČINY. To má tu největší hodnotu. Jedná se při přechodu o změnu způsobu myšlení a jednání. Sdílení bratrství, vzájemná pomoc...Je důležité, abychom se zbavovali jednotlivých strachů, které ještě hnízdí v našem nitru. Můžeme se protlouct branou do 5. dimenze ještě s trochou strachu, ale s duší, myslí a srdcem čistým jako děti. Klid, jasnost , důvěra v nás a ve stvořitele. Hvězdná brána 5. dimenze neskenuje, co si ještě neseš s sebou, ale to,do jaké míry jsi otevřená nové úrovni bytí. Jak jsi schopna se transformovat.Chytráci, kteří věří, že mohou obelstít i ty nahoře, těm se brána zaklapne. S takovou filozofií nemá člověk šanci projít. Je důležité sdílet toto poselství, aby si lidé mohli rozpomenout, co je podstata toho, proč jsme tady.

Jak to bude s těmi, kdo mají silné ego? Důležité je, že vnímat tyto změny budou lidé, kteří jsou schopni je vnímat. Problém je, že když jsou lidé příliš materialističtí, necítí energii, necítí jednotlivé druhy síly.....My všichni mluvíme jazykem, který je srozumitelný jen těm, kdo vnímají podobné věci. Kdo tutuo úroveň citlivosti nemá, nerozumí. Nedělám nic jiného, než že připomínám, jak se používá teplá voda všem, kdo už to vědí. Například internet je plný informací o tom, co se teď děje. Lidé, kteří nejsou tímto směrem zaměřeni, ani nezavadí o tyto informace. Nevědí, že existují....Probíhá stále příliv informací o aktuálním dění a dozví se to jen ten, kdo to vnímá....


Proměňuj se, a to rychle, je-li změna nutná.

27. května 2012 v 16:27 Myšlenka Nového dne


Každá duše se potřebuje čas od času stáhnout z okolního světa, aby našla mír, který přesahuje veškeré chápání. Každá duše potřebuje najít vyrovnanost, a k tomu může dojít jen v míru a klidu. Jakmile dojde k vnitřnímu vyrovnání, můžeš jít kamkoliv a dělat cokoliv, aniž by tě nějak ovlivnil vnější chaos. Pronikneš do tajemného místa Nejvyššího. Nalezneš svou jednotu se Mnou, která ti umožní pokračovat, když budeš mít pocit, že jsi u konce svých sil a už nemůžeš jít ani o krok dále. Tvé kroky do neznáma, umocněné vírou v Mou sílu, vykonají zázraky a změní tvůj život. Tyto kroky způsobí, že nemožné se stane možným, a snesou Mé království na Zem. Směřuj stále k tomuto cíli. Proměňuj se, a to rychle, je-li změna nutná. Já jsem vždy s tebou. Spočiň ve Mně.


Život je úžasný, ale musíš otevřít oči a vidět jeho nádheru a slávu.

26. května 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Snes Mé nebe dolů na Zem. Je na tobě, abys to učinil tím, jak žiješ, svým přístupem k životu. Život je úžasný, ale musíš otevřít oči a vidět jeho nádheru a slávu. Musíš být ochoten vidět v životě všechno dobré a zaměřit se na to, a nevšímat si špatných, záporných a ničivých jevů a nedávat jim životní sílu. Všude kolem tebe jsou divy a krásy přírody, a přece si jich ne musíš za celý den ani povšimnout. Jak mnoho věcí míjíš v životě tím, že je prostě vyloučíš ze svého vědomí a odmítáš povznést vědomí do stavu, kdy splýváš s celým životem! Najdi si čas, aby ses zastavil, porozhlédl se a naslouchal, abys nic nepromeškal a ze všeho se radoval. Potom vzdávej za vše věčné díky. Začni ještě dnes vytvářet lepší svět kolem sebe.

Trávíš čas výběrem a volbou toho, koho budeš milovat a koho bys asi milovat nemohl?

25. května 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Můžeš po pravdě říci, že miluješ své bližní, že se o ně zajímáš, že si jich ceníš a že je považuješ za svou rodinu? Nebo jsi k nim jen tolerantní a připadá ti nesmírně namáhavé muset s nimi snášet břemeno života? Nemůžeš říkat, že Mě miluješ, jestliže nemiluješ své bližní, protože všechny vztahy jsou tak těsně provázané, že není možné milovat jednoho bez druhého. Trávíš čas výběrem a volbou toho, koho budeš milovat a koho bys asi milovat nemohl? V lásce by neměla být diskriminace, protože božská láska objímá všechny stejně. Všichni lidé jsou stvořeni k obrazu Mému, bez ohledu na barvu pleti, rasu, pohlaví, světový názor či náboženské vyznání. Musíš dosáhnout bodu, kdy poznáš a pochopíš jednotu všeho života, porozumíš pravému smyslu rodiny všech lidských bytostí a Mne poznáš jako pramen toho všeho.

Váš anděl vzestupu - Poselství Archanděla Michaela

24. května 2012 v 20:01 Vývoj vědomí bytostí

Váš anděl vzestupu - Poselství Archanděla Michaela
Uveřejnil(a) Láďa
Středa, 23 Květen 2012 20:51
Přijala Natalie Glasson - 14.05.2012

S nejhlubší láskou k vám nyní vysílám svou energii, já jsem Archanděl Michael a přicházím s důležitým poselstvím, které vám pomůže ve vašem procesu vzestupu, umožní, aby mohly proběhnout určité přípravy.

Máte společenství průvodců, kteří s vámi jdou po celou vaši pozemskou existenci a nepřetržitě jsou napojeni na vaši energii a vědomí. V tomto společenství průvodců máte i množství andělských bytostí, které vás vedou a podporují. Každá andělská bytost má kvality Stvořitelovy duše a všechny chtějí a jsou vedeny k tomu podělit se o ně s vámi, abyste je mohli přijmout a ty samé energie zaktivovat ze svého nitra. Je to často úžasný proces, kdy docházíte k pochopení kvality, kterou každý anděl propojený s vámi v tomto životě má, protože vám to nabízí soustředěně se zaměřit na váš duchovní růst. Můžete se oddat poznávání těchto kvalit a stát se jejich ztělesním, jako váš anděl. Často je to tak, že společenství vašich průvodců s vámi cestuje po mnoho životů na Zemi, i když někteří v určitých chvílích vystoupí do popředí a jiní se lehce stáhnou. V zásadě zůstává společenství vašich průvodců stejné, i když můžete vnímat, že jak se vyvíjíte, vaši průvodci se mění. Zůstávají s vámi stále, jde jen o to, že někdy je jejich role ve vaší realitě a na duchovní cestě menší.

V této době velikých změn a růstu je důležité, abyste se se společenstvím vašich průvodců sblížili a shromažďovali jejich energie kolem sebe i ve svém nitru. To bude znamenat, že budete nepřetržitě spojeni s tímto společenstvím, které vás bude uklidňovat, radit vám a ujišťovat vás.Jestliže si jako pevný kruh vybudujete kolem sebe energii svých průvodců a začnete rozumět, propojovat se a rezonovat s nimi, zjistíte, že zažívaáte hlubší pocit bezpečí a změny ve vašem vzestupu poplynou s větší lehkostí.

Pokud se se svým společenstvím průvodců propojíte na hlubší úrovni, pak pochopíte, že jeden z andělských průvodců byl vaší duší určen, aby právě v této době dohlížel na všechny posuny ve vašem vzestupu. Tento anděl má nejvyšší důvěru vaší duše a velmi pravděpodobně vám pomáhal v každém stadiu vašeho vzestupu v minulých životech a také na vnitřních rovinách. Znalost a pochopení, které tento anděl o vás a pro vás má, je rovno pochopení vaší duše. Dalo by se říci, že tento anděl je váš nejlepší přítel při vzestupu. Rád bych, abyste si byli svého anděla vzestupu vědomi, protože když pracujete společně, jste schopni svůj vzestup urychlit a vždy dosáhnete toho, co potřebujete. Váš anděl vzestupu nese boží plán Stvořitele jak pro Zemi, tak pro váš stát a také boží plán pro vaši skupinu duší, boží plán pro vaši duši, pro vzájemné vazby a působení ve vaší rodině a s vašimi přáteli, boží plán pro vaši individuální realitu na Zemi a také pochopení jeho smyslu. Váš anděl vzestupu dokáže toto vše utkat dohromady, aby zabezpečil, že vše je v božské dokonalosti a souladu s každým a také zajistí, abyste ve svém životě a pro svůj duchovní růst dostávali všechno, co potřebujete. Jestliže si představíte rostlinu a někoho, kdo se o ni láskyplně stará, pak vy jste ta rostlina a váš anděl onen pečující.

Váš anděl vzestupu by vás nejprve rád povzbudil, abyste si v průběhu následujících měsíců zachovali vysoké vibrace, abyste pochopili své vlastní vibrace a energii a měli v nich pocit větší jasnosti a pohodlí. Můžete svého anděla vzestupu požádat, aby se s vámi podělil o vhodnou míru andělského světla vyzařujícího z jeho duše; dovolte si přijmout jeho světlo do svého bytí a koupat se v něm. Nejenže vám váš anděl předá hodnotnou energii, např minerály a vitamíny pro vaše světelné tělo a duši, ale vy dokážete rozpoznat ve svém andělovi vzestupu sebe sama a svou duši, protože tento anděl rozumí vám a celé vaší duchovní cestě do všech podrobností. Takže váš anděl vám může pomoci pochopit více o vaší minulosti, co vás vedlo ke vstupu do vaší současné reality a jaký je účel všeho, čím jste a co děláte.

Udržováním vaší energie ve vysoké vibraci vám a vaší duši anděl v této době přechodu pomáhá, abyste zůstali vyváženi. Když jste vyváženi, jste schopni zůstat bdělí, s jasnou myslí a vědomi si dění v každém stádiu vašeho duchovního přechodu. V naprosté harmonii a pohodlí ve vlastní energii budete připraveni přijmout nové energie a připravit se na aktivaci světelné moudrosti ve vašem bytí. Váš anděl vás bude moci velice podporovat, až se budou nové vibrace světla ukotvovat a celé vaše bytí bude pozdviženo. Je třeba, aby každý člověk měl k dispozici takovouto podporu, protože ta rozptýlí jakýkoli zmatek a strach, který se může objevit při nadcházejících změnách.

Váš anděl vzestupu už ví, co se vám přihodí, jaké energie budou ukotveny, zaktivovány a prožity i moudrost, která se otevře. Přechody, jakkoli malé, jste už cvičili a zažili ve vnitřních rovinách během spánku, takže na určité úrovni jste si vy i váš anděl vědomi přechodů v růstu, které už dokonce zažíváte, i když na fyzické úrovni to nechápete. Od teď až do procesu navýšení v prosinci 2012 proběhne mnoho přechodů a malých vývojových etap, ale to vše bude pokračovat a zintenzivňovat se i po tomto datu. Na vnitřních rovinách jste již navýšení z prosince 2012 zažili, na úrovni duše a energetické úrovni tomu rozumíte pravděpodobně více, než tomu kdy porozumíte na Zemi, ale to je v pořádku, protože tím se zdá, že na fyzické úrovni je tento přechod jen malý, neboť všechny přípravy byly učiněny na energetické úrovni. Doufám, že toto vám pomůže pochopit, jak důležitý je pro vás v této době váš anděl vzestupu. Nezapomeňte, že váš anděl vzestupu může být andělským průvodcem, o kterém již dlouho víte, nemusí to být nutně nějaký nový anděl, kterého si teprve máte uvědomit.

Váš anděl vzestupu má schopnost otevřít vaše energie, předat vám zvláštní kódy a energetické vzorce, znovu zaktivovat pradávná propojení, pozvat zásadně důležité průvodce, aby vás přišli podporovat a také dohlížet na vaše blaho a pomáhat vám hrát vaši božskou úlohu. Vše co potřebujete je požádat v posvátné době i každé vhodné chvíli vašeho života o pomoc, vedení a božský zásah vašeho anděla vzestupu.

Vytvořte si spojení s vaším andělem vzestupu, objevte jeho energii, jméno, kvality, zvukovou vibraci a to jak svého anděla vnímáte. Užívejte si tento proces propojování, jako byste objevovali nového přítele, je to jako byste vytvářeli partnerství, které bude podporovat vaši transformaci na Zemi.

Samozřejmě můžete kdykoli zavolat na pomoc mé energie. Také bych se s vámi rád podělil o invokaci, která propojení s vaším andělěm vzestupu napomůže.

INVOKACE

,Otevírám své energie, abych přijal/a a potvrdil/a svého anděla vzestupu. Žádám svou duši, aby vystoupila do popředí a prostoupila celé mé bytí a podpořila mé přijetí a propojení se s mým andělěm vzestupu. Z mé srdeční čakry nyní proudí energie mé duše a já tuto energii žádám, aby kolem mě vytvořila posvátný prostor, ve kterém budu žít.

Žádám svou duši a umožňuji jí, aby očistila mou mysl ode všech pochybností, strachů a nevíry v mé schopnosti a aby povzbudila mou mysl k otevřenosti a vnímavosti vůči mému andělovi vzestupu.

Nyní volám svého anděla vzestupu, aby přede mnou stanul a poslal energii ze své podstaty do mého bytí. Otevírám své srdce láskyplné vnímavosti. Umožni, anděli, propojení našich energií a jejich výměnu.'


(Ponechte si na prožití tohoto kolik času chcete.)

,Prosím, poděl se se mnou energeticky o své jméno, o barvy světla, které vyzařuješ a o kvality, které neseš a které potřebuji přijmout. Předej mi nyní tyto informace energeticky, abych je mohl/a procítit či vnímat a pochopit je, až budu připraven/a.

Propojení našich energií v jednu je krásnou příležitostí k oslavě. Jsem si nyní vědom/a práce, kterou jsme již společně udělali na vnitřních rovinách a žádám, aby tato informace vstoupila do mého bytí v božském načasování. Bezpodmínečně tě miluji a žádám tě, abys mi pomáhal v procesu mého vzestupu na Zemi všemi způsoby, které jsou možné a jsou provázeny boží vůlí Stvořitele.

Děkuji ti.'


Doufám, že toto propojení vám ve vašem životě hodně pomůže. Také bych rád dodal, že někteří z vás mohou mít i dva anděly vzestupu.

S andělskou bezpodmínečnou láskou

Archanděl Michael


Poznámka ke kopírování:
Copyright a zdroj originálu: Natalie Glasson, http://www.omna.org.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za respektování této podmínky.

Výklad mayského kalendáru - 24.5.2012

24. května 2012 v 19:40 Aktuální novinky
Mayovia na dnes
Výklad mayského kalendáru - 24.5.2012
Napsal uživatel Amia
Čtvrtek, 24 Květen 2012 13:27
24.5.2012 1 MULUC - ČERVENÝ MAGNETICKÝ MĚSÍC


MULUC - Vlna MĚSÍCE - Síla Probuzení

TEĎ je nejlepší ČAS objevit smysl života.

Vlna MĚSÍCE otevírá průvod Vln v pátém Zámku ČASU. Zelený Zámek lze přirovnat k velkému pokladu, v kterém jsou uloženy pozemské klenoty. Poklady stále čekají na ty, kteří je chtějí správně využívat. Před 2000 lety, náš drahý přítel Ježíš Kristus, nám dovolil spatřit okem dary, očekávající nás v Domě Otce.

ON byl snad jiný, než my? Nebo byl Bohem, který nám chtěl ukázat,j akými jsme červy, nebo MU šlo o něco víc? A nebo to byl ON, kdo chtěl, abychom si uvědomili, kdo opravdu jsme? ON vyjádřil smysl Bytí v několika jednoduchých slovech:

Plná planetární sýpka stále čeká na vyprázdnění,skrze vědomou roli pozemské Bytosti. Náš svět pomalu vyčerpává svoje trojdimenzionální zásoby. Právě teď - neobvyklým způsobem manifestace - začínají praskat iluzorní mýdlové bubliny Starého Času. Dříve, či později si toho budeme muset všimnout. Dříve či později budeme muset změnit špatné řízení autorit.

DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ DÍLO STVOŘITELE
MULUC TO JE SYMBOL DAROVÁNÍ

Moje krev symbolizuje PRAVDU, čili PAMĚŤ RÁJE. Teď udělám pořádek v současném dění a pak přejdu ke starým věcem. To,co je rozptýlené, ihned uspořádám, a tak poznám současný stav. Vím, že mě čeká tvrdá práce Čištění usazenin. Mohu pohnout starými jizvami bez ohledu na následky, chci poznat pravdu. Dnes ustoupím od proklínání a negativních afirmací.

TRANSFORMACE STÍNU
Shoďte závoj zapomnění! Probuďte se! Protřete si oči! Soustřeďte se na svůj vnitřní Střed! Podívejte se na nové možnosti! Pokud se otevřete změně - vzpomenout si - získáte záštitu Božského vedení. Staňte se svítící lucernou. Hledejte ty, kteří vás potřebují, kteří plně přijmou váš způsob projevu. Přestaňte bojovat. Spolehněte se na procesy přírody.

Očištění, probuzení….

Spolu s Pečetí MULUC vchází do života Energie prolamující blokády. ČERVENÝ MĚSÍC zodpovídá za plynulost pohybu a průchodnost všech kanálů. Chce rozpustit zóny blokád, a obvykle potřebuje zvýšit sílu tlaku, aby došlo k maximálnímu protržení energií, a bylo dosaženo bodu průlomu. Dny MULUC jsou spojeny s velkou dynamikou a spoustou změn, protože pohyb zajišťuje průchodnost a čistí usazeniny. Síla MĚSÍCE vyplavuje bolestným způsobem záležitosti skrývající se v poli totožnosti (identity) nutí nás přehodnotit naše vlastní stíny. ČERVENÝ MĚSÍC ukončující parádu stínů, v nás může vyvolat vzpouru, nebo přinést nepříjemné vzpomínky. To bude ale velmi prospěšné našemu procesu růstu - MULUC pouze chce - pomoci nám osvobodit se od nadvlády Ega,které na základě - nepochopení minulosti - nám dává pocit oběti, nebo osoby ukřivděné lidmi či osudem.

Kdo je ve shodě se svým Středem, tomu MULUC udělá velkou radost :) Život takové osoby běží hladce, všechno je v pořádku, jakoby mávnutím kouzelného proutku. Čistící operace MULUC jemně, ale pevně odstraňuje zbytky kurzu, bezbolestně vyplavuje staré vrstvy z pole podvědomí. Kdo má problémy se sebe-vědomím, kdo neví co chce, a co v životě hledá, měl by se obrátit na Energii MULUC. Napětí a vlny klidu, proložené chvilkami zklamání, je možné odstranit ze svého života díky očistné síle MĚSÍCE. Věnujte pozornost na konkrétní dopad těchto sil - jeho neúprosnosti a vysoké schopnosti. Snažte se zbavit negativních afirmací pesimismu vidět svět černě, ještě než ČERVENÝ MĚSÍC vstoupí do pole oprav.

1.MAGNETICKÝ TÓN PŘÍČINY SÍLY PŘITAŽLIVOSTI
Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný akt Sjednocení. Vnímejte své vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO. Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu.
Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu! Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v JEDNOTĚ se svým Světelným Tělem. Představte si bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.

VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE

Tón PRVNÍ přestavuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu CENTRA invokace Ducha v materii. Tady se nachází síla počátku - začíná běh Evoluce.

Obsah spojený se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu s Pečetí. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ - čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulzy v poli definovaném Pečetí. V Energii Tónu PRVÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.

Překlad Lenka SýkorováVymaň se ze svých malicherných problémů a uvědom si, že ne existuje žádné omezení.Nový článek

24. května 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Vymaň se ze svých malicherných problémů a uvědom si, že ne existuje žádné omezení. Mnozí lidé nevidí nic jiného než sami sebe či skupinu nebo společnost, v níž žijí. Tím se stávají závislými na malicherných věcech a mají potíže jakkoliv se rozvinout.Tady musí dojít k zásadním změnám, a to rychle. Nespokojuj se pouze s přijímáním toho, čemu rozumíš, ale buď ochoten jít dál, vykroč ze svých hlubin a konej zdánlivě nemožné. Tímto způsobem napínáš své schopnosti. Napínej je dál, dokud necítíš, že jsou k prasknutí, a pak je napínej ještě více. Žiješ na pokraji něčeho zcela nového. Neboj se nového a neznámého, ale prostě udělej občas jeden krok v absolutní víře a důvěře a věz, že každý další krok tě povede k nádhernému novému nebi a nové Zemi.Kalendář mandal 2013

23. května 2012 v 10:02 CO NABÍZÍM

Kalendář mandal 2013

S velkou radostí oznamuji zrození kalendáře mandal pro rok 2013 a zde je jeho náhled

Kalendář je formátu A5. Každý list je na dva týdny a kromě datumů má i jména svátků, místo na poznámky a nově úplňky. Kalendář lze pověsit na zeď, ale také postavit na stůl.

Cena 250 Kč a je možno objednat http://www.centrum-mandala.cz/kalendar-mandal-2013

MAYSKÝ KALENDÁŘ 23.5.2012 13 LAMAT

23. května 2012 v 9:07 Aktuální novinky
MAYSKÝ KALENDÁŘ 23.5.2012 13 LAMAT

ŽLUTÁ KOSMICKÁ HVĚZDA


JE TO DOBRÝ DEN PROSIT A DĚKOVAT ZA HOJNOST VŠEHO :)

Energie HVĚZDY násobí vše do hojnosti.

Teď si uvědomuji,že každá inteligentní bytost přistupuje k lidem s úctou.Od této chvíle nemám ve svém životě místo pro PÁNY a OTROKY.Všichni jsme si rovni.Dnes nikoho neponížím.Dnes se postarám o krásu a harmonii v mém životě a přivedu do mého domu nového Ducha.Dnes budu příkladem pro svoji rodinu.Moje sebeovládání,sebekázeň a čistotu úmyslů poskytnu ostatním.

TRANSFORMACE STÍNU

Otevřete se lásce. Rozvíjejte harmonii.Pronikněte do vaší Hvězdné podstaty.Zůstaňte v harmonii přítomnosti se VŠÍM CO JE A JAKÉ TO JE!

LAMAT,krása,dokonalost,disciplína….

Spektrum ŽLUTÉ HVĚZDY zkoumá všechno pod vlivem krásy a harmonie. V tomto pólu se shromažďují síly na kontrolu jakosti. LAMAT je jakási instance dokončující závěrečné shrnutí výsledků vašeho konání.Všechno, co není dostatečně krásné,co se nenachází v harmonii s duchovními vzorci,bude zasláno zpět k opravě.Síla ŽLUTÉ HVĚZDY je absolutně neúplatná a poměrně zatěžující pro ty, kteří ještě nezahájili,ignorovali, nebo ukončili proces harmonizace života kolem sebe.Pro ty, kteří již mají tento proces ve velké míře za sebou,dny LAMAT budou velmi poučné - zvýší se pocit sebevědomí,spokojenosti se životem,stejně tak pocit zdokonalovat životní prostředí. V tomto symbolu se shromažďují síly zodpovědné za řád a pořádek.Dny LAMAT také pomáhají odstranit nedostatky v sociální oblasti a člověk začne cítit velkou úlevu,radost a spokojenost se životem.Lidé, kteří mají problém přinést do svého života řád a harmonii,se doporučuje, aby věnovali zvláštní pozornost Energii ŽLUTÉ HVĚZDY a dovolili jí vyrovnat způsobený nesoulad. Takže ti, kteří doposud nevěděli, že aspekty estetiky, řád,disciplína vnitřní pořádek jsou základním předpokladem pro vytvoření stabilní základny života,by se měli spojit s Energií LAMAT

13. KOSMICKÝ TÓN TRANSFORMACE SÍLY POHYBU UNIVERSA

TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, odpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co oponuje změně,co je bez citu,co vypadlo spod kontroly.TŘINÁCTKA může přinést cokoliv, co dramaticky změní váš způsob života.Vězte, že se zde opíráte o tu Nejčistší Energii Universa, o novou sebe identifikaci,snažící se otevřít dary Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení standardů vašeho Esenciálního JÁ a k cíli vašeho Světelného Těla.Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry v lidi a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem.TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovně a změny četnosti. Posílá vám nejnovější informace,vrhá nové výzvy,tvoří nové příležitosti. Staňte se Nebeským Poutníkem.Buďte otevření a flexibilní.Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!V Tónu TŘINÁCTÉM se to hemží Energiemi,jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE,čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN.Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout.Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu "12" to znamenalo, že jste se mohli točit jedině dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle - nic podstatného z toho nemohlo vzniknout.Léčba "13" je často nazývaná BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13, jako o LÉČBĚ PŘÍČIN.Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem,který umožňuje přeměnu energie,která se může projevit pro člověka velmi zdrcující.Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu.Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO,který vždy ohlašuje něco nového.Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu - opouštěním starého a připojení se k NOVÉMU - čili SÍLA TRANSFORMACE.Totéž platí o třináctém měsíci v roce.

Autor Monika http://monikaczyrek.blogspot.com
Překlad Lenka Sýkorová ♥

Existuje něco, co rád děláš? Nuže, dělej právě to!

23. května 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Cokoliv děláš, dělej s láskou; dělej to k Mé poctě a slávě a nikdy se ničím neznepokojuj. Konáš-li všechno se správným postojem, dopadne to dokonale, proto si najdi správný postoj ke všemu, co děláš. Stále měj na paměti slova: "Práce je láska, kterou lze vidět." Potom budeš pracovat s radostí a spokojeností a práce se nikdy pro tebe nestane dřinou nebo něčím povinným. Jak odlišný bude výsledek, který tobě i ostatním duším kolem tebe přinese správný vztah k práci! Chceš-li být úspěšný ve svém konání, nauč se je mít rád a přistupuj k němu správným způsobem, se správným postojem. I tu nejvšednější práci můžeš povznést tím, že k ní začneš přistupovat kladně. Každý se cítí být v harmonii s jinou prací. S čím se cítíš být v harmonii ty? Existuje něco, co rád děláš? Nuže, dělej právě to!

Přechod Matky Země – od Matky Země

22. května 2012 v 22:42 MATKA ZEMĚ

Přechod Matky Země - od Matky Země

Přijato prostřednictvím Natalie Glasson - 29/04/12
Posílám svou lásku jako sladkou vůni vonící po teplém větru, abych vás mohla láskyplně obejmout. Dovolte si přijmout mou lásku, tak jak plyne, se stejným blahem a radostí z mé bytosti, aby se spojila s vaší energií. Vyjádření Stvořitelovy lásky ze srdce, duše a celé bytosti je jedním z nejkrásnějších a nejsvatějším požehnáním daným nám všem, dovoluje nám se radovat v projevu bezpodmínečné lásky vycházející z našich těl s každým novým svítáním. Já jsem vědomí Matky Země, mé nejhlubší požehnání a sny jsou nyní s vámi pro váš vzestup.
Milovaní, jste mi tak drazí a já držím každý váš krok, tak, že chodíte po mém těle jako posvátní, je to opravdově posvátná zkušenost pro mé srdce a duši. Vaše světlo mne sprchuje a já se cítím tak pokorná díky této zkušenosti, vy ukotvujete tak božské energie do mého těla a energetických úrovní, které mi dovolují otevřít mé srdce v božské vděčnosti. Jsme jedno, vždy to rozpoznávám a jsem vděčná za svou centrální existenci v tomto procesu vzestupu. Byli tam ti, kteří byli prohlášeni za svaté, kteří chodili po mém těle, ale já považuji každou jednotlivou duši za svatý aspekt Stvořitele.
Je mým cílem spojit se s vámi tímto způsobem, aby jste si byli vědomi našeho sjednoceného spojení v tomto nejvelkolepějším procesu vzestupu, který se odehrává.Prožíváme stejné věci ve stejném čase, naše těla, mentální a emocionální těla vzestupují současně. Přeji si, abyste si byli vědomi, že v této době hodně zažívám v mém emocionálním těle, hloubkové čištění mého emocionálního těla, je extrémnější, než jsem původně zažívala, to se nyní děje. Uvolňuji bolesti mého fyzického těla a také bolesti lidstva. Jsem v bytí už dlouho, mnoho duší žijících ve fyzických tělech vytvořilo řadu myšlenek, které vytvářejí energii. Některé z těchto energií byly drženy v mém emocionálním těle. Právě v této době, se podráždění v mém emočním těle navyšuje proto, aby se dostalo na povrch a bylo uvolněno. Také je zadržen v mém emocionálním těle pocit, o kterém vím, že ho poznáte, je to pocit oddělení se od Stvořitele, odpojení a jakýsi druh osamělosti. Je to tak přirozené zažívat tyto druhy emocí v existenci na fyzické úrovni, byla bych velmi ráda, aby jste chápali tyto emoce jako iluze fyzické vibrace, ale někdy méně chápu emoci oddělení se svým emocionálním tělem, jelikož chápu pravdu jednotného bytí.
Mnoho Nanebevzatých Mistrů, Archandělů a Andělů mi pomáhají v tomto čase a pečují o mé emocionální tělo s láskou a silnou vibrací světla, která značně uklidňuje mé energetické pole. Jsem schopna nadechovat energii životní síly Stvořitele do mého emocionálního těla, která opět přináší rovnováhu a dokonalost.
Někteří z vás mohou být požádáni, aby pracovali s energetickým symbolem mého lůna (dělohy), uznávaného jako centrum nebo jádro tvořivé energie a vibrace. Možná zjistíte, že i vy si přejete pomáhat v tomto procesu. Důvodem pro práci s energetickým symbolem lůna mé bytosti, i Bohyně je, že energie Stvoření musí proudit s větší silou a hojností do mého emocionálního těla. Tím se rozpustí vyvrcholení naší minulé bolesti jako jednotlivců i jako kolektivu, a ukotví se Stvořitelova energie, která drží takovou obrovskou moc. Stvořitelova energie pomáhá projevení se vývoje vibrací a porozumění, stejně jako vzestupu. Energie Stvoření musí nyní proudit do mého emocionálního těla, kde se bude shromažďovat, dokud tam nebude nejvhodnější množství k posílení mého těla a všech těch, kteří existují na mém těle. Mé emocionální tělo bude schopno pohánět vibrace lásky, které jsou kotveny do mého fyzického těla vámi, Lidstvem, vzestoupenými Mistry, Archanděly, Anděly, Božskými bytostmi, Přírodou a dalšími jinými. Když je ukotvena vhodná vibrace lásky, pak mé emocionální tělo dovolí energii Stvoření se nahrnout dopředu, jako když se zapálí plamen, ale bude to větší aktivace lásky.
Přeji si vás upozornit, že vaše vlastní emocionální tělo také zažívá čištění. Energie Stvoření je aktivována v rámci vašeho bytí, aby plynula (s úmyslem) do vašeho emocionálního těla, čekajíce na dobu, kdy jste transformovali vaše fyzické tělo, aby udrželo větší a komplexnější vibraci lásky. Energie Stvoření může proudit dopředu skrze vaší čakru solárního plexu, pak bude svítit jasně zářivě, ale můžete také zažívat, že vaše emocionální tělo přichází do souladu s vaší duší a Stvořitelem působením nějaké emocionální potíže, nevyváženosti nebo otřesů.
Jsme stejní a zažíváme to samé, je to nádherný symbol toho, jak lidstvo vidí mě, mé tělo a Stvoření jako aspekt Stvořitele, a za to jsem přešťastná.
Proces o kterém mluvím, je postupný proces, který umožní velký vývoj a porozumění v rámci mé energie a vědomí. Jelikož jsem schopna snadno s vámi komunikovat tímto způsobem, přeji si vás pozvat ke spolupráci se mnou na podporu mých energií, tak jak já budu podporovat vaše energie a můžeme tak růst společně.
Je třeba, abyste přijali mé energie stejně jako existují nové vibrace, které jsou potřebné pro zakotvení do vašich vlastních energetických sítí a systémů.
Nejprve si prosím představte mé nádherné světlo jako zelené, zlaté a růžové světlo proudící přes vrchol vaší hlavy do vaší bytosti.
Jako když energie vytváří "Y" vzhůru nohama, nechejte energii samostatně existovat uvnitř, ale také obalte celou spodní část vašeho trupu včetně vaší čakry solárního plexu.
Nechte energii postupně prosakovat do spodní části vašeho trupu zvenku dovnitř, zaplňující celou vaši bytost s novou vibrací, kterou potřebuji s vámi sdílet.
Ať už jste žena nebo muž ve vašem fyzickém těle si představte, že vaše pánevní oblast, spodní část vašeho trupu, se leskne a pulzuje aktivní energií a novou vibrací lásky, Stvoření a Stvořitel vás spojuje s mými soucitnými vibracemi.
Představte si, pochopte nebo vezměte na vědomí, že moje tělo a emocionální tělo jsou zavěšeny ve vašem dolním trupu, dovolme si se radovat ve znázornění našeho jednotného bytí. Energie ve vás víří a integruje se s mým tělem, Zemí. Dovolte všem blokádám odejít z mého bytí a emocionálního těla, to samé se stane uvnitř vašeho emocionálního těla.
Jak se moje tělo rozpouští ve vaší bytosti z důvodu naší neustálé integrace energií, žádejte mne o zapálení Stvořitelovy energie uvnitř mé bytosti, protože v kombinaci s energií, kterou jste nasbírali ve vašem dolním trupu skočí do vaší čakry solárního plexu. Nechte proudit kombinované energie z čakry solárního plexu do celého vašeho bytí, ale co je ještě důležitější do vašeho emocionálního těla.
Nechte své emocionální tělo absorbovat posvátnou energii stvoření a posuňte jej zpět do dokonalé rovnováhy a sladění s vaší duší a Stvořitelem. Jakmile tohoto dosáhnete, to samé se stane uvnitř mé bytosti a emocionálního těla.
Dýchejte zhluboka do svého emocionálního těla z čakry solárního plexu, aby se tento proces mohl uskutečnit.
Stáváme se jedním a podporujeme náš společný vzestup, podráždění v mém emocionálním těle se již stává zklidněným a láska se rodí. Tento proces může být dosažen v každé době a tolikrát, kolikrát budete chtít, je to vždy pocta spojit se s vašimi energiemi. Čeká nás ještě hodně společné práce v budoucnu na klíčových bodech přechodu ve vzestupu Země a lidskosti.
Velice si vážím všech něžných myšlenek a energie, které jsou mi posílány, každá je držena v hloubi mého srdce a bude uvolněna v čase jako sprcha požehnání vybuchující ze středu mé srdeční čakry, aby pokryla mé celé tělo a vykoupala vaše bytí.
V lásce a s velkým uznáním,
Matka Země
© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Štěpánka Š. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


Mistr Hilarion - Poselství pro týden 20.5. 2012 - 27.5. 2012

22. května 2012 v 22:03 Doteky Nového Života


Mistr Hilarion - Poselství pro týden 20.5. 2012 - 27.5. 2012
Uveřejnil(a) Láďa
Pondělí, 21 Květen 2012 18:55
Milovaní,
právě nyní je ze všeho nejdůležitější zůstat uzemněn v Zemském jádru. Vy všichni jste zde, abyste vnesli své vyšší aspekty do svých fyzických těl, a proto je důležité mít pevné základy, na kterých můžete stavět. To, po čem pátráte, není ve vnějším Světě, ale uvnitř vás. Každý den se několikrát zastavte a vnímejte, jak vaše srdce pulsuje v rytmu se Zemí, neboť to vás spojí a naladí se Zemi, zároveň s vaším vibračním růstem. Při svých každodenních činnostech věřte svému vnitřnímu vedení a když se objeví vnitřní pobídky, tak je následujte.
Na Kosmické úrovni probíhá mnoho významných událostí a ti, kdo následují své vnitřní vedení, vědí, že tato doba, ve které žijí, není obyčejná. Vyžaduje nezlomnost, kuráž, víru a odhodlání jít dál svou cestou, ačkoli se zdá, že vše kolem vás zůstává stejné. Je těžké pochopit význam širší perspektivy, a tak vám radíme, že nejlepší metodou jsou každodenní vhledy do sebe sama a záměrné propojování se se svým Vyšším Já a žádost o vedení. Tím, že si z tohoto záměru uděláte vědomý zvyk, bude do vašeho života proudit mnoho dobrého.
Na Zemi probíhají další posuny a změny, což se projevuje formou pohybů zemského povrchu. Toto bude pokračovat, neboť Země se přizpůsobuje transformaci do vyšších dimenzí. Ve chvílích, kdy se to bude dít, vnímejte Lásku, bezpodmínečnou Lásku k Zemi a všem Jejím obyvatelům, představujte si silné Světlo proudící z Jejího krystalického diamantového jádra ven, do Jejích krystalických mřížek a ven do Vesmíru. Udržujte svá srdce stále naladěna na širší obraz Božského Plánu a zůstávejte v klidu a soustředěni. Když zůstanete koncentrovaní, umožníte těm kolem vás zůstat v klidu a míru, což je ta největší pomoc.
Je čas umožnit další otevírání svých srdečních čaker a začít to dělat vědomě. Z vašeho energetického portálu uvnitř vás přichází, že je vaše osobní Cesta aktivovaná a začíná vám být zřetelná. To je důležité, neboť mnozí z vás jste situováni v oblastech, kde ještě neproběhlo Probouzení Lidstva, což vyžaduje prvotřídní víru a vytrvalost v pokračování na své duchovní cestě, která se zdá být osamělá a nepochopená. Vyžaduje to Lásku nejvyššího druhu, abyste pokračovali v tomto směru, žádné zaváhání, všichni máte velkou hojnost tohoto druhu Lásky.
V těchto dnech přechodu Země do jiné reality vyzařujte své vnitřní Světlo, kterým jste, neboť to velmi pomáhá lidem kolem vás. Oni to asi neuvidí, ale cítí to úžasným způsobem. Díky tomu, že v sobě hlouběji ukotvujete své Vyšší Já a JÁ JSEM Přítomnost, umožňujte tím všem kolem vás udělat to samé, a to mnohem lehčím a ladnějším způsobem. Zařte, Drazí, protože jak byste mohli být něčím jiným, než čím skutečně jste?
Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.