Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Květen 2012

Máří Magdaléna - Zákon Míru a Brány Země 78-84

31. května 2012 v 22:34 Vývoj vědomí bytostí

Máří Magdaléna - Zákon Míru a Brány Země 78-84
Uveřejnil(a) Láďa
Středa, 30 Květen 2012 20:29
Přijala Michelle Manders v Johannesburgu v Jižní Africe 28. června 2010

Já jsem Máří Magdaléna a zdravím vás a vítám ve vaší božské přítomnosti světla a lásky. Vítejte.
Procházíte hlubokou vnitřní proměnou v důsledku energií, které jsme přivedli v nedávné chvíli. V této aktivaci jste představeni energii Zákona Míru a Draka Míru, která je součástí Ruské aktivace a aktivace třetího Posvátného Chrámu Ohně.

Posvátný Chrám Ohně
ztělesňuje prvotního ducha Matky / Otce Boha vedoucí vás do chrámů pravdy, kde objevíte Zlaté Dimenze pravé alchymie a magie. Tento proces aktivuje vaši Zlatou DNA a přináší mnoho uzdravení a mnoho nových zpráv Zlatému Dítěti Alchymie; tomu, které existuje uvnitř vás, stejně jako Šestnáctý Dimenzionální Zlatý Plamen.

Každý jednotlivý krok, který jste udělali až do tohoto bodu, vás podporoval v rozpadu mnoha minulých procesů, které vám zabraňovali vaší cestě do hlubších dimenzí světla, pravdy a lásky. A teď, když přijímáte posvátný Vesmírný Zákon Míru, jste požehnáni zcela novým zdrojem energie a lásky.

Nadechujte se zhluboka a když plně vydechujete, pokračujte v uvolňování svého těla i mysli a otevřete své čakry, abyste přijali energie tohoto Vesmírného Zákona.

Pokračujte v nadechování Vesmírného Světla Míru, rozšiřujte jej do každé z vašich čaker, když vydechujete. Prociťujte přítomnost Ducha v sobě. Otevřete každou úroveň vašeho těla, abyste přijímali toto světlo a přivítejte Trojjediného Boha a Bohyni do vaší přítomnosti.

Tyto energie vytváří nádhernou mřížku kolem vás. Tato mřížka je známá jako Mřížka Míru a my nyní vyrovnáváme všechny energetické kódy uvnitř vás s původní Mřížkou Míru, mřížkou, kterou stvořil Bůh Otec. Kousek jeho srdce, jenž byl dán jeho božskému ženskému protějšku - Bohyni Matce.

V uvědomění si, že život má své výzvy, a že tyto výzvy vám přináší moudrost a růst, zároveň připouští, že mnohokráte ve svém životě zakoušíte cykly míru a harmonie, které vám pomáhají integrovat toto světlo v mnohem více harmonickém způsobu.

Vaše energetická těla se slaďují s třetí úrovní božského (posvátného) manželství zároveň s tím, jak vás Trojjediný Bůh a Bohyně přicházejí přivítat ve světě míru a rozšířit pro vás Šestnáctý Dimenzionální Zlatý plamen.

Tato energie vám slouží k transformaci vašeho zraněného vnitřního dítěte do Zlatého Dítěte Alchymie, části vás, která zažila hluboké zranění během doby utváření. Toto dítě, tato vnitřní část vašeho vědomí, se může nyní povznést nad staré, může se povznést nad to, na co bylo naprogramováno a může přijímat svaté požehnání tohoto zlatého plamenu, aby proniklo do jeho síly jako nevinný, dokonalý a krásný aspekt Matky / Otce Boha, kterým opravdu je.

Nadechujte mír, který Bůh Otec ve vás rozšiřuje, prociťte tuto energii procházející skrze vaše tělo, omývá vás skrze vás, připomíná vám, že vy jste božský projev míru, tichá, klidná energie, plující na Posvátných Vodách Života, harmonicky unášen ve směru vašeho skutečného osudu.

Teď si představte klidnou řeku, která teče dovnitř vaší korunní čakry, omývá vás skrze všechny vaše čakry, uvolňuje vaše vnitřní dítě, aby rostlo s tímto tokem a vidělo, že život není pouze bojem, ale že jsou i velmi specifické momenty v čase a v životě, kde mír přichází vás podržet, podpořit vás a pomoci vám proměnit to, co vytvořilo nesoulad ve vašem životě.

Přivítejte Draka Míru do svého prostoru. Jeho mocné energie vás objímají, zabalují vás do jeho zlatého světla. Jak toto světlo pokračuje v zahalování, začíná aktivovat vlákno Zlaté DNA vaší energie a vaší Zlaté čakry, která přímo souvisí se Zlatou Dimenzí skutečné alchymie a magie.

Jak se tyto energie otevírají k přijímání světla z Vesmírného Zákonu Míru, Lord Kuthumi-Agrippa, Archanděl Michael a St Germain rozšiřují svou energii, lásku a mír k vám; rozšiřujíce tyto paprsky do vašeho těla, zklidňují vaše energie a otevírají vaše čakry, abyste mohli přijmout více zlatého světla ze Zlaté Dimenze.

Každá vaše část ví, že mír je součástí vašeho božského práva, a že mír je něco, co je třeba zažívat pravidelněji, než jakou máte v současné době zkušenost. Nicméně, každý musí vědět, že kvůli všem minulým výzvám, kterým lidstvo muselo čelit, to byl obtížný úkol přijmout, že mír a harmonie může být pravidelnější a stálá část vašeho života. Podvědomí je přesvědčeno, že bez bolesti není výher, že mír je prchavý, něco, co není určeno pro všechny, kdo jsou v zápasu na cestě k vnitřní a vnější svobodě. Nicméně, jak nyní stojíme při vás, Bůh Otec přichází vás omilostnit Svou přítomností a Svým božským slibem, že mír je vaše právo od narození, a že Mřížka Míru, která je aktivována uvnitř a kolem vás, je rozšířena do vašeho zraněného vnitřního dítěte.

Tato mřížka, která ztělesňuje světlo Jeho nejhlubší lásky k Bohyni Matce, také přináší léčení do vašeho zraněného vnitřního dítěte, odhalujíce této části vás, že pravá láska je esence, které léčí vše. Přijměte světlo této hluboké lásky od Trojjediného Boha a Bohyně i od Matky / Otce Boha.

Třetí úroveň božského manželství Trojjediného Boha a Bohyně je ztělesněním míru a vytvoření pokojných způsobů komunikace, pout, spojení i růstu. Pokračujíce ve vytváření života obsahující tvůrčí síly, které plynou skrze mírové paprsky Matky / Otce Boha a jejich lásky k vám a pro každého, stejně jako pro ně. Trojjediný Bůh a Bohyně také procházejí hlubokým a velmi silným znovuobjevením pochopení nejhlubší z nejhlubších přirozeností lásky. Je to jejich spojení, které tvoří toto vlákno dvojšroubovice zlatého světla, které rozšiřují ke každému z vás. Tím, že pokračují v propojování, spojování, léčení a splynutí se sebou navzájem, probíhá stejné léčení i u vás.

Toto božské manželství spojuje Mřížku Míru skrze Božské Mužství a Božské Ženství a je energií, která se stává základem třetího Posvátného Chrámu Ohně. Představte si, že tyto energie, které jste vstřebali do vašich čaker se rozšiřují do světa, požehnávají všem energiím, které pochází z Mřížky Míru, vyzdvihují příležitost pro každé zraněné vnitřní dítě na této planetě, aby obdrželo požehnání Zlatého Dítěte Alchymie, aby transformovalo rány z minulosti do zlatého vědomí v přítomnosti, tvoříce nádherný svět a energetickou síť do budoucna.

Drak Míru natahuje k vám nádhernou duhovou perlu naplněnou energií mnoha dimenzí a ztělesňuje Zlatou Dimenzi skutečné alchymie a magie. Tato perla slaďuje vaše energie se smyslnými energiemi Bohyně, čímž se stává silnou a celkově léčivou silou pro oba, muže a ženy, na vaší planetě. Tyto smyslné energie Bohyně plynou do sakrální čakry Božského Ženství, Trojjediné Bohyně a rozšiřuje se tok do sakrální čakry Božského Mužství a Trojjediného Boha.

Zaměřte se na výměnu těchto energií mezi mužskou a ženskou sakrální čakrou
, Trojjediného Boha a Bohyně, vytvářejíce nádherné spojení skrze Svatý Grál, skrze Posvátné Vody Života, spojujíce s podstatou pravé lásky a na tvůrčí síly, které přinášejí více klidné a harmonické energie do života.

Drak Míru stojí nad vaším tělem a jeho tělo se jemně začíná snižovat přes vaše.
Zaznamenáváte, že tento Drak je tekutý a vy jste vstřebáni do těla Draka Míru. Vaše čakry jsou sladěny s jeho a když začne vdechovat nový život a nové světlo do vašich čaker, jsou vaše energie v souladu s Posvátným Chrámem Ohně, který oživuje původní Mřížku Míru uvnitř každého atomu vašeho těla.

Tato Mřížka Míru ztělesňuje zvuk, nádherný zvuk léčení, nádherný zvuk, který ztělesňuje rozměry opravdové lásky, autentického světla a léčivé energie, které nám dovolují klidný přechod pro ženy, které milují a rozumí si, aby objali svou nově nalezenou schopnost milovat a chápat své muže. To platí i pro jednotlivce, kteří jsou ve vztazích stejného pohlaví, protože to přináší lepší pochopení mužských a ženských vlastností uvnitř každého.

Zaměřte se na svou ženskou energii a pokud jste žena, zaměřte se stejně tak na svou sílu jako žena tak, abyste poznaly a pochopily, že ženy jsou tvořící energií, ztělesněním Svatého Grálu. Protože ženy byly zneužívány během časů, mnoho jich uzavřelo svou smyslnost, své světlo, svou tvořivost a vytvořily hranice a zábrany kolem sebe, které bránily posvátnému mužství v proniknutí do vnitřní studnice moudrosti, aby tak získalo zdroj kreativity, ve kterém semena života vzklíčí.

Představte si svou sakrální čakru otevírající se k přijetí léčivé energie Božského Ženství tvořivé Bohyně a odevzdejte se.

Vězte, že jako žena je bezpečné milovat a pochopit sama sebe. Vězte, že je velmi důležité pro Vás milovat a pochopit samy sebe, abyste byly schopny plně přijmout nově nalezenou schopnost, která se blíží lásce a pochopení svého muže, milovat a pochopit muže (mn.č.), Božské Mužství, a aktivní aspekt vás, ta část vás, která vás pohání se posunout vpřed, jedná a aktivuje to, co potřebujete.

Žádáme muže, kteří se účastní, otevřete nepodmíněně své srdce, rozšiřujte energii lásky všem ženám na vaší planetě.

Všechny účastnící se ženy - otevřete své srdce, abyste přijaly tento paprsek upřímné bezpodmínečné lásky.

Pánové, nadále rozšiřujte tuto energii lásky k ženám a tentokrát ve jménu Posvátného Boha a Mužského Principu, žádejte Božské Ženství a Ženský Princip o odpuštění za všechno zneužívání, které bylo způsobené muži a mužským archetypem jako takovým.

Dámy, otevřete svá srdce k přijímání tohoto, bez očekávání, bez zranění, jen se odevzdejte tomuto velkolepému léčení, které zrovna probíhá. Pánové nadále rozšiřují tuto mocnou sílu bezpodmínečné lásky a provázky energií, které přináší odpuštění a představte si, že se rozšiřuje polibek života z vašeho srdce k ženě, která je nejblíže k vám ve vašem životě. Nyní prodlužte tento polibek života ke všem ženám na planetě, které hledají uznání, respekt, porozumění a péči.

Pro ty z vás, pánové, kteří máte životní partnerku, vězte, že žena, se kterou jste spojeni, je vzácný a cenný dar ve vašem životě. Ztělesňuje moudrost Matky Bohyně, ona je výrazem této velmi zranitelné, ještě stále hluboce mocné síly stvoření; ona je ztělesněním stvoření a láska, kterou k ní cítíte, je potvrzením síly Matky Bohyně, její lásky k vám. Láska, kterou dostáváte od ženy, které jste zavázán, je rozšířením mocné síly stvoření pracující skrze vás, motivující vás povznést nad vaše zranění a otevřít vaše srdce, aby přijímala lásku, kterou vám ona dává.

Pokud jste ve vztahu stejného pohlaví a vy představujete mužskou energii, vězte, že ženská energie, která je ve formě vašeho partnera k vám přichází.

Zplnomocněná žena, která rozumí sama sobě, které se dotkla milost Bohyně, je jedním z nejmocnějších katalyzátorů transformace na této planetě, protože božská podstata Matky Bohyně může inspirovat všechny, aby tvořili pomocí energetických paprsků míru, neboť mřížka Míru byla vytvořena Bohem Otcem na podporu Matky Bohyně, aby se stala zdrojem energie, ze kterého ona může čerpat lásku, světlo a cítit přítomnost a sílu muže, který ji miluje, sílu mužského aspektu, Boha, který je zde jako ochránce, opatrovník, a poskytovatel energií, jež přinesou to, co je drženo uvnitř jejího "lůna", aby se manifestovalo a jedná podle toho, co ona "rodí," čemu dává život. Pokračujte v udržování této energie, když Trojjediný Bůh nyní vstupuje do energetického pole Trojjediné Bohyně - vidíte ho otevírat své srdce, aby přijal nekonečně mocné vlny lásky, které k němu Trojjediná Bohyně rozšiřuje. Lásku tak hlubokou, tak čistou, bezpodmínečnou, a naplněnou mírem. Lásku, kterou on nyní přijímá.

Tyto energie jsou vloženy do těla mužů, ke kterým nyní hovoříme. Dovolte si tuto lásku - tu, které jste svědky, kterou Trojjediná Bohyně dává Trojjedinému Bohu. Představte si energii, která k vám přichází s tím, jak rozšiřujete svou lásku k Božskému Ženství, k ženě, kterou milujete, k partnerce, do které jste hluboce zamilován.

Tyto energie posilují vazby mezi skutečnými láskami světa, těmi spojeními, která vytvářejí pouta, která nebudou nikdy přerušena. To je síla této třetí úrovně božského manželství, za pomocí Mřížky Míru a to prostřednictvím paprsků bezpodmínečné lásky. Zlatá spojení jsou vytvořena v pevném a tekutém zlatě, spojení, která nebudou nikdy porušena, zničena nebo zraněna nižším egem jakékoliv vtělené nebo nevtělené bytosti v lidské dimenzi, nebo v jakékoliv jiné dimenzi. Toto pouto je vytvořeno v přítomnosti Boha Otce a Matky Bohyně.

Kombinace míru a lásky je mocnější, než jak jste si kdy dovedli představit. Jak Trojjediný Bůh stále vdechuje tuto lásku, jeho energie se rozšiřuje za jakoukoliv formu existence. To ho pohání v růstu jeho síly, aby se ujal své pozice jako strážce, ochránce a poskytovatel, a co je nejdůležitější, rovnocenně. Zároveň je ale opakem drahého člověka, který je odrazem jeho potenciálu a síly k lásce, růstu a tvoření.

Pánové poděkujte za toto rozšíření energie. Matka / Otec Bůh nyní umísťuje přes srdeční čakry Trojjediného Boha a Bohyně posvátnou pečeť, která symbolizuje Mřížku Míru. Tento symbol hoří jasně, poháněný silnou láskou sdílenou mezi Trojjediným Bohem a Bohyní. Silná láska sdílená mezi Matkou / Otcem Bohem / Bohyní a potenciál silné lásky každého z Vás může být sdílená mezi vaším vnitřním mužským a ženským já.

Ti z vás, ve vztazích stejného pohlaví, vy jako mužská energie, poděkujte za všechno, co vám ženská část dala.


Ti z vás, kteří jsou bez partnera - tyto energie jsou požehnáním pro vás, aby přinesly léčení a otevřely vám cestu k tomu, abyste zažili potenciál, hloubku a sílu lásky Trojjediné Bohyně, která ji rozšiřuje do Trojjediného Boha, sílu a lásku, kterou Matka Bohyně rozšiřuje k Bohu Otci a sílu a lásku, kterou Matka Příroda rozšiřuje do všech království života.

Pokud jste si zvolili nebýt v romantickém vztahu, vaše požehnání - tato láska - k vám přijde prostřednictvím přátel, přírody a dětí. Uvidíte to prostřednictvím všech forem království života.

Zhluboka se nadechněte, zplna vydechněte. Dámy, otevřete svá srdce a rozšiřte silný paprsek bezpodmínečné čisté lásky ke všem mužům vašeho světa. Dovolte jednomu z těch velmi silných paprsků se rozšířit k muži, kterého milujete ve vašem životě. Ti z vás, ve vztazích stejného pohlaví, prosím proveďte totéž, rozšiřujte ten paprsek k partnerovi, který nese mužskou energii.

Dámy, dovolte svému srdci se otevřít a dovolte lásce prýštit z vás, omývajíce skrze zranění mužů světa, všechny muže, kteří byli nuceni nést hlavní nápor neslušného chování svých předchůdců. Rozšiřte sílu svých léčivých schopností přinášejíce soucit a porozumění do svého srdce a rozšiřte ji k nim.

Dávejte bez hodnocení, dávejte své odpuštění, dávejte svou lásku - bez ohledu na to, co jste zažily s muži nebo mužským archetypem. Jen je milujte pro to, kdo jsou. Dovolte vodám odpuštění bezpodmínečné lásky přinést mír do srdcí všech mužů na planetě Zemi, všech mužů, kteří se snaží milovat ženy celým svým srdcem, hledajíce způsob, jak vyjádřit svou vděčnost, respekt a uznání Božskému ženství. Dovolte, aby proudily prostřednictvím toho, jak léčíte své tělo i svou mysl, přičemž osvobozujete ženy k tomu, aby milovaly a chápaly samy sebe, a také osvobozujete muže, aby milovali a chápali sami sebe.

Rozšiřte další paprsek bezpodmínečné lásky všem mužům na světě, včetně vašeho partnera, pokud nějakého máte a požádejte o odpuštění za všechen vztek promítaný na muže v důsledku zneužívání mužů a žen v minulosti. Žádejte posvátné esence mužů, aby muži odpustili všem ženám, jejich vztek, zlost a energii, která vytlačila muže na stranu, hodila je do jednoho pytle, viděla je jako zrádce a delikventy, zbytečné a bezcenné a oprosťte se od obrazů společenských dojmů a představ, že muži ničí ženy, že mužský element je zde, aby zničil ten ženský.

Dovolte, aby se tato bezpodmínečná láska rozšířila k mužským srdcím na vaší Zemi,k mužským formám, energiím nesoucím mužské charakteristické rysy. Dovolte, aby svým odpuštěním prolomili opevnění a bariéry, které jste si vybudovaly kolem sebe a umožněte také spadnout závojům z vašich očí, které vám bránily vidět skutečně dobré a krásné muže ve vašem světě, ty muže a ženy, kteří ztělesňují mužskou energii jako strážci, ochránci a poskytovatelé - vidět je jako nádherné pilíře síly, kteří vám přicházejí nabídnout výživu, bezpečí, lásku a ochranu.

Dámy, dovolte si přijmout toto požehnání, když muži vašeho světa rozšiřují své odpuštění, své pochopení, že kolektivní vztek žen není omezen na vtělené ženy na vaší planetě, v této době, ale rozšiřuje se přes celé časy tak, že muži, kteří byli ženami v minulosti, mohou získat stejné léčení, a ženy, které byly muži v minulosti, mohou přijímat uzdravení, které již bylo rozšířeno.

Přivítejte to ve svém těle a mysli, zároveň s tím, jak Trojjedinný Bůh otevírá své srdce a umožňuje, aby hloubka a síla jeho lásky k Trojjediné Bohyni ji objala, omyla její tělo a každou úroveň jejího energetického podpisu, aby ji osvobodila a vy se cítíte ve své zranitelnosti natolik bezpečně, abyste našly moc své síly v odpuštění a přijetí odpuštění. Jak se tyto energie spojí, Trojjedinný Bůh objímá Trojjedinou Bohyni, držíce ji blízko u sebe a nádherný zlatý plamen zažehne mocnou sílu lásky rozšiřující se do Šestnácté dimenze, otevírajíce nové úrovně důvěry, hlubší úrovně propojení a spojení tak, aby muži i ženy mohli milovat a pochopit sami sebe a přijmout možnost pokračovat v prožívání hlubší úrovně z nově nabyté schopnosti milovat a pochopit jeden druhého.

To způsobuje kouzelnou, nádherně zlatou pokojnou změnu pro mužský a ženský princip, aby se mohli jeden druhému odevzdat, uzavřít mír a spojit se spolu novým způsobem; aby začali vidět kvality toho druhého jako světlo odrážející světlo - ne válku pohlaví, ne vztah láska/nenávist, ale klidné obnovení síly, která existuje v rámci mírumilovné lásky. Bezpodmínečná láska přináší mír, přijměte toto pro sebe a sobě navzájem.

Když Matka / Otec Bůh nyní uzavírá třetí úroveň božského manželství Trojjediného Boha a Bohyně ve středu Mřížky Míru, zlaté plameny Šestnácté Dimenze se rozšiřují za ně, aby vás objaly, podněcujíce stejně mocnou vášeň. Tento zlatý plamen se zažehává ve středu třetího Posvátného Chrámu Ohně v Rusku, zasazujíce původní mřížku Míru v srdci Matičky Rusi. "Ona" otevírá své srdce, aby poděkovala a přivítala mocné světlo tohoto nově nalezeného míru, odpuštění a uvolnění, takže Zlaté Dítě Alchymie může vzestoupit. Toto dítě se zvedne ze srdce Moskvy přinášející sebou obrození v chápání toho, co je mír. Toto Zlaté dítě ztělesňuje vlákno, které rozšiřuje po celém světě, aktivujíce spící zlaté děti alchymie, aby i ony mohly vzestoupit, rozšiřujíce Mřížku Míru na každý aspekt Božského Mužství a Ženství v lidské podobě.

Zatímco se to děje, Dvanáctá Dimenzionální energie světla prochází sedmi čakrami Dvanácti Velkých Mistrů a jejich ženské protějšky nyní uvolňují čtvrtou úroveň 857 vláken jejich Dvanáctého Dimenzionálního světla, které vás sprchují a přidávají vás do svého léčebného procesu, připravujíce tělo pro integraci silných Hvězdných Čaker, které mají přijít a integraci 99 Posvátných Destiček Matky Země, Otce Nebe a světy mezi nimi.

Jednoduše odpočívejte a odevzdejte se, dovolte těmto energiím, aby vás vyzvedly do světla vaší síly. Tyto energie vás vtáhnou do otevírajícího se průchodu, jenž vás přivede do Andromédské brány 16:16, která iniciuje uvolnění uvězněných duší, poutaných zneužíváním - vztekem žen, jež jsou rozzuřené a muže, kteří jsou zase rozzuření v důsledku zneužití ženami, v důsledku jejich vzteku.

Prociťte tuto energii skrze průchod, který se rozšiřuje
k vašim předkům přinášející jim léčení. Tato zlatá dimenzionální energie alchymie a magie rozšiřující se do budoucnosti, čistící cestu přicházejících rodových linií, a dokonce i když nejsou k dispozici žádné budoucí generace, které by přišly od vás fyzicky i geneticky, bude se stále rozšiřovat do energetických těl všech těch, se kterými jste geneticky spojeni. Takže může být každý aspekt vaší rodové linie požehnán tímto silným světlem, díky tomuto mocnému léčení a pochopení, jak důležitý mír je.

Drak Míru vás ještě stále drží uvnitř svého těla, tekuté energie míru a moudrosti pronikají subatomárními částicemi každého aspektu sebe sama, omývá vás skrze vás. Toto vzácné léčení je jedním z nejsilnějších léčení, které s vámi provádíme, jako se skupinou v této době. Proto je božské manželství opravdovým poutem, připojení míru, který bude nakonec vládnout na Zemi, ale každý z vás je volán, aby dovolil míru ovládnout váš svět, váš osobní individuální svět. Ti z vás, kteří jsou ve vztahu s božským protějškem, s mužem nebo ženou, nebo osobou, kterou milujete, dovolte této Mřížce Míru vás spojit způsoby, které by jste nikdy předtím nedovolili.

Vzdejte se svého přilnutí k ranám z minulosti, ať už jste si toho vědomi, nebo ne. Nechte kolektivní vztek žen, který vy jako žena držíte a má být uvolněn; nechte kolektivní vztek vůči ženám, který vy jako muž ztělesňujete a má být propuštěn. Nezáleží na tom, jestli jste si toho vědomi nebo ne, jen to nechte jít a uvolněte pohled na ženy jako ďábelské svůdkyně, které byly vytvořeny, aby stáhly boha dolů, aby zničily bojovníka - nechte to jít a podívejte se, že existují nádherné silné a skvělé krásné ženy na vaší planetě a i žena, kterou milujete, je jednou z nich.

A dámy udělají to samé, nechte odejít vaše ulpění na názoru, že muži jsou špatní, že vás budou podvádět, že vám ublíží - nechte to odejít a otevřete svá srdce, aby jste přijaly, že existují nádherní, věrní, důvěryhodní, silní muži na vaší planetě, kteří se snaží spojit s jejich stejnou nebo opačnou částí. A jak se díváte do očí muže, kterého milujete, vězte, on je ten pravý. Pokud cítíte tu čistou lásku, pak ho přijměte takového jaký je. A pánové přijmou vaši bohyni takovou, jaká je.

Ti z vás, ve vztazích stejného pohlaví, přijměte jeden druhého. Ti z vás, kteří nejsou v romantickém vztahu, přijměte, že tato láska existuje a viďte tuto lásku v každém aspektu života, sdílejte ji s těmi, které milujete nejhlouběji, s vašimi dětmi, vašimi rodiči, vašimi přáteli, vaší prací, a nejdůležitější je, hlavně sám se sebou.

Dovolte této energii nastavit trend, ve kterém mají být vztahy vytvořeny novým způsobem, - prostřednictvím míru a harmonie, bezpodmínečné lásky a přijetí. A to dokonce i když máte své rozdílnosti, může to být stále pokojně transformováno Zlatým plamenem, který vám bude pomáhat ve vašich vztazích, transformujíce vaše zraněné vnitřní dítě do Zlatého dítěte Alchymie, kde budete i nadále posilovat sami sebe jako pár; posilovat sami sebe prostřednictvím života, který jste si vybrali žít. Nastavíte tak standard pro pokojný přechod, který se bude konat mezi muži a ženami tak, že skutečná láska a mír bude moci existovat mezi pohlavími, přinášející nádherné uzdravení pro celou společnost, osvobozením Bohyně, aby byla sama sebou, osvobozením Boha, aby byl sám sebou, vytvořením svobody novým způsobem a přes tuto Zlatou dimenzi pravé alchymie a magie může vetkat své kouzlo do vašich srdcí, vašich činů, vašeho spojení a silné propojení zaujme své místo s touto třetí úrovní božského manželství.

Zhluboka se nadechněte, vydechujte zároveň s tím, jak se čtvrté uvolnění 857 vláken usazuje ve vašem těle.

Odevzdejte se, nechte vše odejít a důvěřujte, že Vesmírný Zákon Míru vám přišel požehnat novým způsobem, a že Mřížka Míru, kterou vám Otec Bůh požehnal v tomto čase, se bude rozšiřovat do každé oblasti vašeho života skrze vaše odevzdání se tomuto procesu. Dovolte sami sobě ukázat světu vaše pravé já, mužskému i ženskému, aby šli příkladem, a aby nastavili trend tak, že vidí jeden druhého v pravdě, lásce, spolu navzájem ve způsobu, jako nikdy předtím. Rozšiřte tuto lásku, komunikujte s ní, ctěte a respektujte ji, ať kreativně roste prostřednictvím tohoto nádherného požehnání, které vám bylo dnes uděleno.

Zhluboka se nadechněte, úplně vydechněte, třetí Posvátný Chrám Ohně získává konečnou podobu základů, které byly dnes vytvořeny.

Poděkujte všem, kteří byli přítomni. Děkujte za všechny energie, které jste získali.

Drak Míru zůstane s vámi a bude Vás takto udržovat po dobu příštích šestnácti dnů, podporujíce vás v plném sladěním každého aspektu vašeho já s Mřížkou Míru, kterou jste obdrželi. Šestnáctý Dimenzionální Zlatý Plamen pálí ve vás závoje iluze, které oslepily vaše zraněné vnitřní dítě, aby uvidělo skutečnou podstatu pravé lásky (romantické a jiné).

Nadechněte se zhluboka, vydechněte v plném rozsahu. Odevzdejte se, důvěřujte a věřte, že tato léčivá energie změní váš život a již se to odehrává.

Přeneste své vědomí zpět do svého fyzického těla, ujistěte se, že jste řádně uzemněni ve svém fyzickém těle, přesto stále jste ještě napojeni na energie, které jsme vám dnes odhalili.

Nadechněte se zhluboka, zcela vydechněte a poděkujte sami sobě za volbu, kterou jste dnes učinili, abyste přijali Zákon Míru, spojili se s Bránami Země a stali se svědky ukotvení třetí úrovně božského manželství a aktivace třetího Posvátného Chrámu Ohně v Rusku, jehož prostřednictvím budou podpisy, zákony a jazyk míru předány. Prociťte naši lásku k vám a připusťte, že mír je vaše božské právo, tedy, jděte v klidu, drazí, a buďte svobodní.


Já jsem Máří Magdaléna, au revoir.

Aktivity / dotazy:
  • Jako žena / muž, cítíte se bezpečně, aby jste mohli milovat? Pokud ne, proč ne? Prosím napište si své odpovědi.
  • Máte vztek na muže / ženy? Pokud ano, co způsobilo tento vztek?
  • Cítíte se připraveni odevzdat vztek a staré rány z minulosti? Pokud ne, co vás drží zpátky? Co jejich odevzdání pro vás znamená? Jak to změní váš život?
  • Jste schopni se odevzdat a přijmout lásku od mužů a žen? Pokud ne, proč ne? Stává se vám to pouze v romantickém vztahu, nebo se obáváte lásky od kohokoliv (rodina,přátelé atd.). Proč si myslíte, že se nemůžete odevzdat a přijmout lásku odosoby? Čeho se bojíte a co si myslíte, že se s vámi stane?
  • "Zplnomocněná žena, která rozumí sama sobě, které se dotkla milost Bohyně, je jedním z nejmocnějších katalyzátorů transformace na této planetě, proto božská podstata Matky Bohyně může inspirovat všechny, aby vytvářeli pomocí energetických paprsků míru. Mřížka Míru byla vytvořena Bohem Otcem na podporu Matky Bohyně, aby se stali zdrojem energie, ze kterého se může čerpat láska, světlo, a cítit přítomnost a síla muže, který ji miluje, mužský, Bůh, který je zde jako ochránce,opatrovník, a poskytovatel energií, které přinesou to, co je drženo uvnitř jejího "lůna"aby se manifestovalo, a jedná podle toho, co ona "dodává," čemu "dává život.""
  • Jak vnímáte výše uvedené tvrzení? Jste schopni přijmout a odevzdat se těmto archetypům muže a ženy, Boha a Bohyně? Jaké obavy a přesvědčení, pokud vůbec nějaké máte, vám toto tvrzení přináší?
  • Jste schopni svobodně dát svou lásku a odpuštění? Pokud ne, zjistěte, co vás drží zpátky a dovolte Draku Míru, aby vám pomohl v uvolnění těchto vysilujících aspektů.

Všechna práva vyhrazena a copyright Michelle Manders - www.palaceofpeace.net

Poznámka ke kopírování:
Tento přepis MP3 záznamu channelingu Marie Magdaleny byl zdarma otištěn majitelkou intelektuálního vlastnictví Michelle Manders a Palace of Peace na podporu lidí, kteří hledají čistotu, léčbu a mír. Proto oceňujeme, že je uznáván Zákon integrity a žádáme, aby žádná osoba, skupina nebo organizace za žádných okolností neměnili jakoukoliv část tohoto dokumentu ani nepublikovali jeho část nebo celek pro osobní obohacení. Jste zváni, abyste publikovali výňatek s odkazem na plný přepis na www. palaceofpeace.net, který lze stáhnout.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Štěpánka Š. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

PŘÍZNAKY TRANSFORMACE - 51 SYMPTOMŮ SPIRITUÁLNÍHO PROBUZENÍ

31. května 2012 v 21:31 Vývoj vědomí bytostí
* PŘÍZNAKY TRANSFORMACE - 51 SYMPTOMŮ SPIRITUÁLNÍHO PROBUZENÍ
Vydáno dne 31. 05. 2012

Probuzení1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek
Pocit únavy po probuzení a ospalost během dne. Trojitý spánkový vzorec se vyskytuje u mnoha lidí: spíte asi 2-3 hodiny, probudíte se, spíte dalších pár hodin, opět se probudíte, a opět usnete. U některých lidí se návyky mění. Můžete potřebovat méně spánku. Nedávno jsem zažila obrovské energetické vlny proudící do mého těla z korunní čakry. Je to příjemné, ale potom nemohu dlouho usnout.
Rada: Zvykněte si na to. Smiřte se s tím a nebojte se, že nebudete mít dostatek spánku. Budete schopni to přes den zvládnout, pokud se soustředíte jen na to, co právě potřebujete. Můžete požádat své Vyšší já, aby vám poskytlo pauzu a potom jste se v noci dobře vyspali. Když nemůžete hned usnout, využijte to třeba k meditaci, čtěte básně nebo si pište deník. Vaše tělo se novým vzorcům přizpůsobí.

2. Vjemy na hlavě: brnění, svědění, píchání, mravenčení na temeni nebo po páteři
Pocit, že energie vibruje na vrcholu hlavy, jako energetická sprcha, která stříká z hlavy. Také pocit proudící energie korunní čakrou. Může to být zažíváno také jako tlak na vrcholu hlavy, jako by někdo tlačil prsty do středu vaší hlavy. Jak jsem zmínila v bodě 1, zažívala jsem obrovské přílivy energie přes korunu. Dříve jsem cítila tlak, jako by má hlava byla v jemném svěráku. Jeden člověk řekl, že mu vstávaly vlasy a jeho tělo bylo pokryto husí kůží.
Rada: Není to nic znepokojivého. Zažíváte otevírání se korunní čakry. Tento pocit znamená, že se otvíráte příjmu božské energie.

3. Náhlé vlny emocí
Okamžitý nával pláče. Pocit náhlého vzteku nebo smutku, bez nějakého většího impulzu. Nevysvětlitelná deprese. Pak velké štěstí. Emocionální horská dráha. Často dochází k tlaku nebo nahromadění emocí v srdeční čakře - uprostřed hrudi.
Rada: Přijměte své pocity, jak přichází a nechte je plynout. Zaměřte se na srdeční čakru a prociťte emoce. Nechte je, ať se rozšíří ven do celého těla, dýchejte zhluboka, z břicha do hrudníku. Nesměrujte své emoce na jiné lidi. Čistíte si minulost. Pokud chcete, aby vám někdo pomohl, řekněte nahlas, že máte v úmyslu uvolnit všechny tyto staré záležitosti a požádejte svou Vyšší moc, aby vám pomohla. Buďte rádi, že vaše tělo uvolňuje tyto emoce a nedrží je uvnitř, kde mohou škodit. Jeden zdroj tvrdí, že deprese souvisí s uvolňováním vztahů s lidmi, prací, atd., které nám a našim frekvencím již neodpovídají. Když cítíme vinu při uvolňování těchto vztahů, deprese nám pomáhá tu bolest léčit.

4. Zdá se, že se vracejí staré "záležitosti", a lidé (nebo jejich dvojníci), se kterými je potřebujete vyřešit, se objevují ve vašem životě.
Témata na dokončení. Nebo možná potřebujete projít těmito tématy, abyste si uvědomili cenu sebe, hojnosti, kreativity, závislostí atd. A tak se vám objevují v životě zdroje nebo lidi, které potřebujete, aby vám tím pomohli projít.

Rada: totéž jako u bodu 3. Nenechte se zatáhnout do analýzy těchto témat. Jejich přílišné zkoumání vás prostě vrací zpět do bludných kruhů, a budete do nich stále více zapadat. Sežeňte si profesionální pomoc, pokud potřebujete a projděte tím. Nepokoušejte se jim vyhnout nebo se od nich oddělit. Přijměte, cokoliv přijde, a děkujte, že vám to pomohlo posunout se vpřed. Poděkujte Vyšší moci za to, že vám dala příležitost tyto věci uvolnit. Pamatujte, nechcete, aby tyto problémy uvízly ve vašem těle.

5. Změny váhy
Často přibíráme proto, že mnoho strachů, které jsme potlačili, se nyní vynořuje na povrch, aby byly vyléčeny. Reagujeme tím, že si budujeme obranu. Také se pokoušíme se uzemnit nebo vytvořit polštář proti rostoucím frekvencím v těle.
Rada: Nevzrušujte se, ale prostě to akceptujte jako symptom toho, kde nyní jste na své duchovní cestě. Shodíte nebo přiberete, až budou všechny vaše strachy integrovány. Uvolněte svoji úzkost. Pak pro vás může být snazší zhubnout/přibrat. Cvičte. Před jídlem zkuste toto: posaďte se ke stolu na příjemném místě. Zapalte svíčku. Radujte se z toho, jak je jídlo pěkné. Dejte si svoji dominantní ruku na srdce a jídlu požehnejte. Řekněte svému tělu, že jídlo použijete pro bohatou výživu, ale že jídlo nepoužijete k naplnění svých emocionálních hladů. Pak mávněte rukou nad jídlem zleva doprava a požehnejte mu. Možná si povšimnete, že jídlo je pocitově teplé, i když je studené. Také jsem si povšimla, že když žehnám jídlu, tolik nejím. Další věcí, kterou můžete udělat, je být při jídle přítomný - nedívejte se přitom na televizi, nebo nečtěte.

6. Změny ve stravovacích návycích: podivné chutě
Někteří lidé zjišťují, že nemají tak velký hlad, jako dříve, nebo mají větší.
Rada: nepopírejte, co vám tělo říká, že potřebujete. Pokud si nejste jistí, zkuste svalově otestovat, než si zvolíte jídlo, abyste věděli, co vaše tělo chce. Zkuste také požehnat jídlu jak popsáno v bodě 5

7. Netolerance k jídlu, alergie, které jste nikdy předtím neměli
Jak se stáváte spirituálnějšími, jste citlivější na vše kolem vás. Vaše tělo vám řekne, co již nemůže tolerovat, a zbavuje se toho, co vám již neslouží. Můžete se čistit od toxinů. Někteří lidé mají v ústech často bílý povlak, jako běžci po skončení závodu.
Rada: Tento povlak lze odstranit 2 polévkovými lžícemi olivového oleje převalovaného v ústech 10-15 minut (nepolykejte), pak ho vyplivněte do záchodu - ne do dřezu. Vyčistěte si zuby, pak kartáček očistěte.

8. Zesílení smyslů

Zvýšená citlivost
8a. Zrak: rozmazané vidění, mihotající se předměty, vidění zářivých částic, aury kolem lidí, rostlin, zvířat a předmětů. Někteří lidé vidí dříve pevné předměty jako průhledné. Když zavřete oči, nevidí tmu, ale červeně. Můžete také vidět geometrické tvary nebo jasné barvy a obrazy, když jsou oči zavřené. Barvy vypadají živější - obloha může vypadat jasně modře, nebo tráva neskutečně zeleně. Často vidím mřížky na zemi. Jak se stanete citlivějšími, můžete vidět tvary nebo obrysy ve vzduchu, obzvláště když je místnost téměř temná. Když máte oči zavřené nebo otevřené, můžete vidět bílé tvary ve svém periferním vidění (to jsou vaši průvodci).
Rada: vaše vidění se mění mnoha způsoby - zažíváte nové způsoby vidění. Buďte trpěliví. Ať děláte cokoliv, nebojte se. Mlhavé vidění lze zmírnit zíváním.

8b. Sluch: silnější nebo slabší. Kdysi jsem si myslela, že budu muset sjet ze silnice, kvůli bolestivě zesílenému zvuku mých pneumatik na dálnici. Dalšími symptomy jsou slyšení šumu v hlavě, bzučení, zvonění, hudby, cinkání, někdo slyšení šumění vody. Jiní mají to, čemu se říká sluchová dyslexie - ne vždy rozpoznáte, co lidé říkají, jako by již nemluvili vaším jazykem. Někteří slyší podivné hlasy ve snech. Můžete požádat archanděla Michaela, aby se o situaci postaral. Není se čeho bát.
Rada: Vzdejte se tomu. Nechte to projít. Poslouchejte. Vaše uši se adaptují na nové frekvence.
8c. Silnější vjemy pachu, doteku nebo chuti. Povšimla jsem si, že nyní dokážu cítit a chuťově rozeznat nepříjemné, chemické přísady v některých potravinách. Jiné potraviny mohou chutnat naprosto skvěle. U některých lidí je toto posílení smyslů jak příjemné, tak je to odrazuje. Můžete dokonce občas cítit vůni květin. Mnozí mystici ji cítili. Užijte si to.

9. Kožní vyrážky
Vyrážky, boláky, akné a další. Vztek vytváří vyrážky kolem úst a na bradě. Měla jsem extrémní zánět kůže po několik měsíců, doprovázející léčby epizody z mé minulosti. Když jsem téma zpracovala, nemoc zmizela.
Rada: můžete vylučovat toxiny a uvolňovat emoce. Když je třeba něco uvolnit a pokoušíte se to potlačit, vaše pokožka to vyjádří za vás, dokud emoce nezpracujete. Vyřešte to.

10. Zážitky silné energie, které vás nutí vyskočit z postele
Následují období letargie a únavy. Únava obvykle následuje po velkých posunech. Je to čas integrace, takže si ho dopřejte.
Rada: následujte druh té energie. Nebojujte s tím. Buďte k sobě jemní. Zdřímněte si, když jste unavení. Napište před spaním povídku, pokud máte příliš energie na spánek. Využijte onoho typu energie.

11. Změny v modlitbě nebo meditaci
Nemáte stejné pocity jako dříve. Neprožíváte stejně kontakt s Duchem. Obtíže se soustředěním.

Rada: Můžete být nyní ve stálejším a stabilnějším kontaktu s Duchem a vjemy se mohou proto měnit. Přizpůsobíte se těmto novým pocitům. Nyní většinu času uvažujete a jednáte v partnerství s Duchem. Možná méně meditujete.

12. Návaly energie
Z ničeho nic jste zahřátí od hlavy po paty. Je to mžikový vjem, ale nepříjemný. Naopak někteří lidé cítí nevysvětlitelný chlad. Nedávno jsem zažila vlny nebo proudy energie, které skrze mne procházely. Někdy je energie tak intenzivní, že když se dostane do mého těla, cítím menší závratě. Ale když si myslím, že ta energie je božská a nechám odejít strach, cítím se báječně a těším se z toho zážitku. Pokud pracujete s energií, možná jste si povšimli, že teplo procházející vašima rukama se obrovsky zvýšilo. To je dobře.
Rada: Jestliže vám to vadí, požádejte Vyšší moc, aby teplotu trochu snížila, je-li to v souladu s vaším a nejvyšším dobrem.
13. Rozsah fyzických projevů
Bolesti hlavy, zad, krku, chřipce podobné příznaky ("vibrační chřipka"), zažívací problémy, svalové křeče, rychlý tlukot srdce, bolesti na hrudi, změny v sexuálních touhách, otupělost nebo bolesti končetin nebo mimovolné tělesné pohyby. Některým z nás se dokonce vrátily staré nemoci z dětství, aby se uzdravily.
Rada: Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud ji potřebujete! Pokud jste určili, že to není třeba, relaxujte a vězte, že je to jen dočasné.

14. Vypadáte mladší
Hurá! Jak čistíte emocionální záležitosti a uvolňujete omezující víru a břemena z minulosti, jste opravdu lehčí. Vaše frekvence je vyšší. Milujete se a žijete více. Začnete připomínat dokonalou bytost, kterou opravdu jste.

15. Živé sny
Někdy jsou sny tak skutečné, že se probudíte zmatení. Můžete mít dokonce lucidní sny, ve kterých sen řídíte. Mnoho snů může být mystických nebo mohou obsahovat zprávy pro vás. A v některých snech prostě víte, že se vám to nezdá - že to, co se děje, je nějak skutečné.
Rada: Vzpomenete si, co je pro vás důležité na zapamatování. Nevynucujte nic, především se nebojte.

16. Události, které zcela změní váš život
Smrt, rozvod, změna práce, ztráta domova, nemoc a další katastrofy - někdy několik najednou! Jsou to síly, které vás nutí zpomalit, zjednodušit, změnit, přezkoumat, kdo jste a co pro vás váš život znamená. Síly, které nemůžete ignorovat. Síly, které způsobí, že uvolníte své vazby. Síly, které probudí vaši schopnost milovat a soucítit.

17. Přání zbavit se omezujících modelů, vyčerpávající práce, spotřebního životního stylu a negativních lidí nebo situací.
Cítíte nutkavou potřebu "najít se" a smysl svého života - a to hned! Chcete být kreativní a svobodní, abyste se stali skutečně sami sebou. Můžete cítit, že jste přitahováni k umění a přírodě. Chcete se zbavit věci a lidí, které vám již neslouží.
Rada: udělejte to!

18. Emocionální a duševní zmatek
Pocit, že potřebujete svůj život srovnat - je v nepořádku. Ale zároveň se cítíte chaoticky a neschopni se soustředit. Viz bod 45.
Rada: Naslouchejte svému srdci a poznáte svou cestu.

19. Introspekce, samota a ztráta zájmu o extrovertnější aktivity
Tato fáze přichází jako překvapení pro mnoho extrovertů, kteří se dříve považovali za společenské a aktivní. Říkají: "Nevím proč, ale nerad chodím ven, jako dříve".

20. Záchvaty kreativity.
Dostáváte spoustu kreativních nápadů v různých oblastech.
Rada: Aspoň tyto inspirace zaznamenejte, protože Duch k vám mluví o tom, jak můžete naplnit svůj smysl života a přispět k uzdravení planety.

21. Pocit, že čas se zrychluje
Vypadá to tak, protože ve vašem životě došlo k tolika změnám jako nikdy předtím. Počet změn jako by stále rostl.
Rada: Rozdělení dne na různá setkání a časové úseky zvyšuje pocit zrychlování. Můžete čas zpomalit tím, že budete relaxovat a věnovat pozornost jen aktuálním věcem, nepředjímat, co je vpředu. Zpomalte a řekněte si, že máte spoustu času. Požádejte svoji Vyšší moc, aby vám pomohla. Udržujte soustředění na přítomné. Pokuste se plynout z jedné aktivity k druhé. Zůstaňte naladěni na svého vnitřního průvodce. Můžete také deformovat čas tak, že o to požádáte. Až se příště bude cítit ve spěchu, řekněte: "Čase, prosím, deformuj se, potřebuji o něco více času na...". Pak relaxujte.

22. Pocit, že se něco blíží
Existuje pocit, že se má něco stát, což může vytvářet úzkost.
Rada: Není se čeho bát. Věci se rozhodně dějí, ale úzkost jen vytváří více problémů. Všechny vaše myšlenky - pozitivní nebo negativní - jsou modlitby. Není se čeho bát.

23. Netrpělivost
Víte to, ale někdy si nemůžete pomoct. Chcete se setkat s tím, co se zdá, že vám míří do cesty. Nejistota není příjemná.
Rada: Naučte se žít s nejistotou, nic nepřijde, dokud nejste připraveni. Netrpělivost je skutečně nedostatek důvěry, obzvláště důvěry ve svoji Vyšší moc. Když se soustředíte na přítomnost, zažijete zázraky - ano, i v dopravě.

24. Hluboká touha po významu, smyslu, spirituálním napojení a odhalení
Možná se u vás poprvé v životě projevuje zájem o spirituální věci. "Nenasytná touha". Materiální svět ji nemůže uspokojit.
Rada: Řiďte se srdcem a cesta se pro vás otevře.

25. Vnímáte, že jste jiní
Znepokojivý pocit, vše ve svém životě vnímáte nově a jinak, že jste nechali své staré já za sebou. Jste daleko úžasnější, než si dokážete vůbec představit. Přijde toho víc.

26. "Učitelé" se objevují všude s dokonalým načasováním, aby vám pomohli na vaší spirituální cestě
Lidé, knihy, filmy, události, matka příroda atd. Učitelé se mohou zdát být negativní nebo pozitivní, když jste uvězněni v polaritním myšlení, ale z transcendentní perspektivy jsou vždy dokonalí. Jen se potřebujete od nich něco naučit a jít dál. Mimochodem, nikdy nedostáváme více, než jsme schopni zvládnout. Každá potíž nám dává příležitost ukázat naše mistrovství tím, že ji zvládneme.

27. Nacházíte spirituální stopu, která vám dává smysl a "mluví k vám" na nejhlubších úrovních
Náhle získáváte perspektivu, o které jste nikdy předtím neuvažovali. Jste hladoví po poznání. Čtete, dělíte se s ostatními, pokládáte otázky a jdete do nitra, abyste objevili více o tom, kdo jste a proč tu jste.

28. Procházíte rychle učením a osobními problémy
Cítíte, že vám to "dochází" celkem snadno.
Rada: Mějte neustále na paměti, že věci k vám přijdou, když jste připraveni být vyléčeni. Ne dříve. Vypořádávejte se s čímkoliv, co přijde, s odvahou a projdete problémy rychle.

29. Neviditelné bytosti
To je ošemetná látka. Někteří lidé mají pocit, že jsou obklopeni bytostmi v noci, nebo cítili, že se jich někdo dotýká nebo na ně mluví. Často se probudí vybuzení. Někteří také cítí, že jejich tělo vibruje. Vibrace jsou způsobeny energetickými změnami po emocionálním čištění.
Rada: To je citlivá záležitost, ale můžete se cítit lépe, když požehnáte své posteli a prostoru okolo, než jdete spát. Ujišťuji se, že jsem obklopena jen nejskvělejšími spirituálními entitami a že jsem vždy pod Boží ochranou. Někdy mne přesto přepadne strach a přivolám archanděla Michaela nebo Uriela. Netrestám se za to, že se někdy bojím. Odpouštím si, že nejsem vždy ve 3 ráno suverénní.

30. Předtuchy, vize, "iluze", čísla a symboly
Vidíte věcí, které pro vás mají spirituální význam. Vnímáte, jak se objevují "synchronní", pro vás významná čísla. Ve všem je poselství, pokud si na to dopřejete čas. Užívám si, že "dostávám zprávy". Jaká zábava!

31. Zvýšená integrita
Zjistíte, že nastal čas, abyste hledali a také říkali pravdu. Je pro vás důležité, abyste se stali autentičtějšími, více sami sebou. Možná budete muset říkat NE lidem, které jste se v minulosti pokoušeli utěšovat. Možná už nebudete tolerovat své manželství nebo práci, cokoliv, co vás nebere. Můžete také zjistit, že už se není kam schovat, nelze nic utajit. Ve všech vašich vztazích se stává důležitou poctivost.
Rada: Poslouchejte své srdce. Pokud vám vaše vedení říká, abyste něco nedělali, ozvěte se a jednejte. Řekněte "ne". Podobně ale musíte říct "ano" na to, kam vás to tlačí. Musíte riskovat, že ostatní nepotěšíte, kdy chcete dosáhnout spirituální suverenity.

32. Harmonie s ročním obdobím
Více se nalaďujete na roční období, fáze měsíce a přírodní cykly. Více si uvědomujete své místo v přírodě. Máte větší napojení na Zemi.

33. Elektrické a mechanické kolapsy
Žárovky, počítače i rádio vynechávají.
Rada: Povolejte své anděly, průvodce, aby to napravili nebo kolem přístroje vytvořili ochranné pole. Obklopte své auto modrým světlem. Zasmějte se tomu.

34. Zvýšená synchronista a mnoho malých zázraků
Hledejte jich co nejvíce.
Rada: Synchronicity vám říkají, že jdete správným směrem nebo činíte správné volby. Važte si těchto směrovek a nemůžete sejít z cesty. Duch používá synchronicity, aby s vámi komunikoval. Tehdy začnete prožívat denně zázraky, viz bod 30.

35. Zvýšené intuitivní schopnosti a změněné stavy vědomí
Myslíte na někoho a okamžitě se vám ozve. Více synchronicit. Náhlé vhledy do modelů nebo událostí z minulosti. Jasnovidectví, mimotělní zážitky a další parapsychologické fenomény. Zintenzivněná citlivost a vědění. Pochopení své podstaty a podstaty druhých bytostí. Channelování andělských a kristovských energií.

36. Komunikace s Duchem
Kontakt s anděly, duchovními průvodci a dalšími božskými entitami. Channeling. Zdá se, že stále více lidí dostává tuto příležitost. Cítíte inspirace, přijímání informací, které můžete zachytit psanou formou, malováním, v myšlenkách, komunikací, tancem atd.

37. Pocit Jednoty se vším
Přímá zkušenost Celistvosti. Transcendentní vědomí. Jste zaplavováni soucitem a láskou k veškerému životu. Soucitné odpojení se nebo bezpodmínečná láska ke všemu vás povznáší na vyšší úrovně vědomí a radosti.

38. Okamžiky radosti a požehnání
Hluboký trvalý pocit míru a poznání, že nejste nikdy sami.

39. Integrace
Stáváte se emocionálně, psychologicky, fyzicky a spirituálně silnějšími a jasnějšími. Cítíte, jako byste byli ve spojení se svým Vyšším já.

40. Žijete, co je vaším smyslem
Víte, že konečně děláte to, proč jste přišli na Zemi. Objevují se nové dovednosti a dary, obzvláště léčebné. Vaše životní a pracovní zkušenosti se nyní sbližují a začínají dávat smysl. Konečně je všechny využíváte.
Rada: Naslouchejte svému srdci. Vaše touha vás dovede tam, kam musíte jít. Jděte do sebe a zeptejte se svého Vyššího já: "Co bych podle tebe měl dělat?" Sledujte synchronicity. Poslouchejte.

41. Pocit, že máte blíž k rostlinám a zvířatům
Některým lidem se nyní zvířata zdají být "lidštější", divoká zvířata jako by se méně bála. Rostliny reagují na vaši lásku a pozornost více než dříve. Některé pro vás mohou mít dokonce zprávu.

42. Vidění bytostí jiných dimenzí
Opona mezi dimenzemi je tenčí, takže to není překvapivé. Jen zůstaňte sebevědomí. Jste silnější, než si dokážete představit, takže se nebojte. Požádejte své průvodce, aby vám pomohli, pokud máte strach.

43. Najednou vidíte člověka i své blízké pravdivě, s jinými tvářemi -- minulý život nebo paralelní život.
44. Fyzická manifestace myšlenek a přání je rychlejší a účinnější
Rada: sledujte své myšlenky. Všechny myšlenky jsou modlitby. Dávejte si pozor, o co žádáte.

45. Zamlženost levé mozkové hemisféry
Vaše paranormální schopnosti, intuitivní poznání, vaše cítění a soucit, vaše schopnost prožívat své tělo, vaše vize, vaše sebevyjádření, to vše vychází z pravé části mozku. Aby se tato strana mozku vyvinula plněji, musí se levý mozek trochu utlumit. Normálně kapacita levé hemisféry pro řád, organizaci, strukturu, lineární fázování, analýzy, vyhodnocování, přesnost, soustředění, řešení problémů a matematiku dominuje často méně oceňované pravé části mozku.
Důsledkem jsou výpadky paměti, špatné členění slov, neschopnost nebo neochota číst velmi dlouho, neschopnost se soustředit; zapomínání, co jste právě chtěli říct; netrpělivost s lineárními formami komunikace (audio- nebo písemné formáty); neuzemněnost, rozptýlenost; ztrácíte zájem o bádání nebo komplexní informace; máte pocit, že jste bombardováni slovy, řečmi a informacemi; nechuť k psaní.
Někdy se cítíte tupě, nechcete nic analyzovat, vést intelektuální debaty nebo něco zkoumat. Na druhou stranu můžete zjistit, že vás přitahují videa, časopisy s fotografiemi, krásná umělecká díla, filmy, hudba, sochařství, malování, setkání s lidmi, tančení, zahradničení, procházky a další formy projevu tohoto typu. Zajímají vás spirituální obsahy, někdy dokonce sci-fi.
Rada: Možná zjistíte, že když svému srdci a pravé mozkové hemisféře dovolíte, aby vás vedly, bude levá část dobře aktivována, aby vám sloužila. Jednoho dne budeme mít hemisféry vyvážené a budeme je mistrovsky používat.
46. Závratě
K tomu dochází, když nejste uzemněni. Možná jste právě dořešili velký emoční problém a vaše tělo se adaptuje na "lehčí" stav.
Rada: Uzemněte se masitou stravou. Někdy je vhodné dát si něco sladkého. Neškatulkujte jídlo na dobré a špatné. Používejte své vedení, abyste věděli, co v danou chvíli potřebujete. Sundejte si boty a buďte bosí v trávě.
47. Pády, nehody, zlomené kosti
Vaše tělo není uzemněné. Možná celý váš život je nevyrovnaný. Nebo vám vaše tělo sděluje, abyste zpomalili, prověřili jisté aspekty svého života nebo poléčili nějaké potíže. Vždy je v tom poselství. Když jsem si nedávno zlomila kotník, pochopila jsem, že můj kotník odnesl to, co jsem já odmítala řešit. A to bylo vše výše uvedené.
Rada: Uzemňujte se tím, že se zujete a stoupnete si bosi do trávy, ještě lepší je si do trávy lehnout. Vnímejte zemi. Jděte do přírody. Zpomalte se a buďte pozorní. Vnímejte, co právě děláte. Prociťujte své pocity. Zůstaňte v přítomnosti, obklopte se modrým světlem, když se cítíte nejistě.
48. Zrychlené bušení srdce
Rychlý tep obvykle doprovází otvírání srdce. Trvá to jen pár okamžiků a znamená to, že srdce se uvádí do rovnováhy po emocionálním uvolnění. Měla jsem jednu epizodu, která mne vyděsila: vzbudila jsem se uprostřed noci a srdce mi bušilo, jako by mi chtělo vyskočit z hrudi. Chápu to tak, že šlo o veliké otvírání srdeční čakry. Ale prověřila jsem to lékařky. S mým srdcem nic špatně není.
Rada: Poraďte se se svým lékařem o jakýchkoliv zdravotních potížích.

49. Rychlejší růst vlasů a nehtů.
V těle je využíváno více bílkovin. Bohužel nemůžeme tělu říct, kde nechat růst vlasy a kde ne. (Nebo ano?)
50. Touha najít svou spřízněnou duši nebo tzv. dvojplamen
Stále více toužíme mít vztah, který odpovídá tomu, kdo jsme.
Rada: Musíme sami odpovídat ideálu, který si chceme přitáhnout. Musíme se milovat, jací jsme, i situaci, v které se nacházíme, abychom si přitáhli "dokonalejšího" partnera. Nejprve pracujme na sobě. Myslím, že to funguje takto: přejte si toho člověka ve svém srdci, ale bez ulpívání. Očekávejte, že jednoho dne se setkáte s někým, kdo je pro vás vhodnější, ale opusťte všechna očekávání ohledně toho, kdo to bude a jak se to stane. Místo toho se zaměřte na vyčištění vlastního života a buďte tím druhem člověka, kterým chcete být. Buďte šťastní teď a tady. Radujte se ze života. Pak možná uvidíte...
51. Vynořují se vzpomínky
Vzpomínky těla, potlačené vzpomínky, obrazy z minulých a paralelních životů. Léčíme a integrujeme všechna naše "já", takže čekejte podobné zážitky.
Rada: Mějte na mysli, že je nejlepší vyvolat jenom to, co přichází do mysli, ostatní nechat být, neanalyzujte pořád všechno a prožívejte přicházející emoce. Žádejte o pomoc své průvodce.

Autor: Annarita
Překlad: heartblue
Původní zdroj: http://www.in5d.com/spiritual-awakening-quiz.html

Láskou ženy, dcéry, matky, nesúcou srdcom kód transformácie

31. května 2012 v 20:09 Aktuální novinky

31.5.2012 - Ženská energia posledným májovým dňom doriešila všetko, čo bolo v jej silách. Láskou ženy, dcéry, matky, nesúcou srdcom kód transformácie boli ukotvené všetky potrebné energie, ktorými vám je k dispozícii neustále všetko potrebné, k vašemu rastu a prebudeniu sa do lásky. Vaše srdcia žiaria láskou, tak sa už neskrývajte sami pred sebou. Sme jednotou, tvoriacou tu a teraz, to čo bolo a bude. Silou srdca otváram nebo, aby zažiarila láska na Zemi a v nás. Planetárne nás čaká spln Mesiaca v pondelok, a dokončenie planetárneho zarovnania s Plejádami a tranzit Venuše.
V sekcii Mayovia je vložený opäť a znova dokonalo pasujúci výklad

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu http://www.anjelska.sk

Posolstvo jednorožcov – jún 2012

31. května 2012 v 9:05 Vývoj vědomí bytostí

Posolstvo jednorožcov - jún 2012


Milovaní, deň čo deň prichádzame k vám s našou láskou a svetlom vás povzbudiť. Naše odkazy pre vás Apukhe vkladá na novú FB stránku každé ráno s veľkou láskou. Aj takouto formou vám prinášame nové svetlo, pomoc, radosť do vašich sŕdc. Máme obrovskú radosť, že je vás stále viac, ktorí nás vnímate, komunikujete s nami. Ste milovanými členmi našej rodiny jednorožcov.

Už pre vás nie je novinkou vnímať stále novšie a novšie energie lásky a svetla. Tma a jej príbuzné energie sa čoskoro úplne vytratia z vašich životov. Pokiaľ máte pocit, že akosi to trvá dlho, je to len preto, lebo ste v energetickej bubline. Vašou úlohou momentálne je aktívne prijímať nové svetlo, jeho kódy, lásku a toto všetko ukotvovať vo vašom vedomí. Pokiaľ to robíte pravidelne, s radosťou, postupne vaša energetická bublina sa taktiež napĺňa s touto nádhernou esenciou a vy, milovaní, vystupujete stále vyššie a vyššie k cieľu. Ak raz áno a raz nie, vtedy stagnujete, ste na jednom mieste. Už určite viete, čo sa deje u tých, ktorí nemajú záujem o spoluprácu.

Máme dnes odkaz pre vás, milovaní, od vašich hviezdnych rodičov: "Naša rodičovská láska k vám je neskonalá. Čakáme vás, onedlho sa stretneme, vydržte. Čím viac lásky a svetla budete mať v sebe, o toľko budete bližšie k nám. Cítime ako sa približujete a nás to veľmi teší. Tento pocit veľmi dobre poznajú matky vo vašich sférach. Niektorým z vás sa už zjavujeme vo vašich bdelých stavoch, snoch, meditáciách. O jedno vás len prosíme, naše milované deti. Odpúšťajte všetkým a sebe, nech všetky vaše energetické putá sú ošetrené s láskou a tam, kde treba, nech tieto putá sú s láskou odstránené. Milujeme vás."

Priatelia, verte svojim srdiečkam. Povzbudzujeme vás neustále, lebo vieme, že len takto dosiahnete svoj vytúžený cieľ. Komunikujte, riešte všetko cez vaše srdcia, len táto cesta je požehnaná. Vieme, že je vás stále viac, ktorí ste to pochopili a ruka v ruke s láskou kráčate dopredu k jednote. Na všetko sa pýtajte srdiečka a na odpoveď nečakajte minúty. Kým vy vyslovíte v duchu svoju otázku, odpoveď ihneď cítite, vnímate práve vo vašich srdciach. Pokiaľ to trvá viac sekúnd, vaše ego do toho vstúpilo. Verte vašim srdciam, otvorte sa svetlu a láske, deň čo deň vedome pracujte s láskou a svetlom. Pokiaľ nutne potrebujete radu, sme tu pre vás, stačí nás len požiadať. Rovnako sa môžete obrátiť aj na Apukhe a zavolajte mu, alebo napíšte a dohodnite sa na termíne volania. Prosíme vás, len aby ste nechceli od neho, aby vám odpisoval na vaše otázky. Priama komunikácia je oveľa rýchlejšia, efektívnejšia, než písmo.

Onedlho 6.6.2012 vás čaká neobyčajný úkaz, tranzit Venuše cez Slnko. Zo Slovenska bude viditeľný len koniec prechodu. Slnko 6. júna 2012 vychádza o cca 4:48 LSEČ.

prvý kontakt: 00:09:29 LSEČ
vnútorný kontakt: 00:27:26 LSEČ
stred prechodu: 03:29:28 LSEČ
vnútorný kontakt na konci: 06:31:30 LSEČ
posledný kontakt: 06:49:27 LSEČ

Čo všetko vám prinesie Venuša? Aké novinky, požehnania? Milovaní, meditujte, prijímajte jej svetelné hviezdne kódy. Sami to zistíte.

Prijímajte, milovaní, život ako dar, svet ako požehnanie, ráno ako pokračovanie vašej cesty, druhého človeka ako radostné, opätovné stretnutie a zrazu uvidíte zázraky. Verte si, uvoľnite sa a všetko je v poriadku. Kŕče tmy pomaly, ale isto povoľujú, odchádzajú a vás čaká nekonečná láska. Vydržte, milujeme vás.


S láskou pre vás 30. 5. 2012 prevzal Apukhe

Pre http://www.gaia2010.sk napísal Apukhe Ján Bálint. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

MAYSKÝ KALENDÁŘ 31.5.2012 8 CIB

31. května 2012 v 8:58 Aktuální novinky
MAYSKÝ KALENDÁŘ 31.5.2012 8 CIB

ŽLUTÝ GALAKTICKÝ BOJOVNÍK

Vlna MĚSÍCE souvisí v převážné míře s DHARMOU,což znamená,že s sebou nese informace z budoucnosti a zná účel celé tvé inkarnace.Jeho pozemští strážci jsou neustále v pohotovosti pro případ,že bys zbloudil z cesty, nebo se pustil příliš daleko.Odkryj více,proč jsi tady a co vlastně hledáš.Nenech se okupovat "autoritami" Starého Času.Najdi odvahu připomenout si své pravdivé JÁ.Hodně štěstí. :)

CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST,VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI,ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY POKLADŮ

Nyní má moje operativní síla význam. Dnes se aktivně podílím na konání,které mají ukázat,co mám, nebo mohu udělat.Od této chvíle uvedu intuici do svého každodenního života.Dnes za sebou zanechám jen samé pozitivní signály,nikdo nebude kvůli mně plakat.

TRANSFORMACE STÍNU

Vytvořte mentální spojení s tím,co je BOŽSKÉ.Staňte se DUCHOVNÍM kanálem. Věřte ve svojí mystickou inteligenci.Nastavte se na vnitřní signály.Pusťte se matérie.Otevřete se duchovnímu vedení.

Strach,obavy,inteligence….

V Pečeti ŽLUTÉHO BOJOVNÍKA jsou zakódovány Energie probouzející INTELIGENCI TVŮRCE.Zde se dosahuje nejvyššího stupně zralosti inteligence přičemž podmínkou k dosažení duchovního stropu Inteligence CIB je spojení třech předchozích úrovní (Poutník, Mág, Orel). Protože lidská inteligence je dvoupólová tzn. skládá se z ROZUMU a INTUICE,každá jednostrannost se stává pro člověka problémem, časem často i mučením. Chybný rozvoj inteligence vede k fanatizmu, k patologickému duševnímu přetížení, nebo vzniku mezer v oblasti racionálního uvažování.Ti, kteří úspěšně přešli předchozími úrovněmi (Poutník,Mág,Orel) se přestanou zabývat triviálními věcmi,začnou myslet perspektivně s inteligencí BOJOVNÍKA,mohou odkrýt mnoho skvělých objevů a dosáhnout mnoha úspěchů.Na této úrovni je aktivován nejen racionální rozum, ale hlavně pravá mozková hemisféra - operativní intuice.
Pokud vám chybí síly, otevřete své Vědomí moudrosti BOJOVNÍKA.Nezapomínejte na tři předchozí vznešené úrovně a především aspekt lásky a čistoty záměrů BÍLÉHO MÁGA.Síla srdce je základem zdravého vývoje - fyzického i duchovního.
Na úrovni ŽLUTÉHO BOJOVNÍKA zmizí jakékoliv OBAVY,STRACH i VÁHÁNÍ.Zde se začíná manifestovat Vyšší Vědomí, čili duchovní moudrost vašeho Vyššího JÁ.

8.GALAKTICKÝ TÓN HARMONIZUJÍCÍ SÍLY SLOUČENÍ

Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU.Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu,kde jste nepozorní,jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí.Objevte přirozenou krásu v něčem jiném,úplně pro vás NOVÉM.Buďte svobodní,volní bez obav.VY držíte v ruce kouzelnou hůlku - VY spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené.Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své Ego ze slepoty

VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE

Tón GALAKTICKÝ nám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu.Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou.Takže nebuďte překvapeni, pokud,jejich sílu pocítíte kolem sebe.Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy.Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces,Tón OSM se může ukázat jako velmi nepříjemný.Bolest a utrpení se mohou objevit v oblasti mentální,emocionální,fyzické, nebo také v podobě překážek,nepříznivého průběhu věcí,nešťastných událostí doma,ve společnosti i v povolání.Práva spirituální jsou velmi konzistentní ,vymáhají po nás jen to, k čemu jsme se před narozením zavázali.

Autor Monika http://monikaczyrek.blogspot.com
Překlad Lenka Sýkorová

Uvidíš, jak se nemožné stává možným.

31. května 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Začni hned teď rozvíjet své vědomí a myslet na hojnost ve všem, protože jen tak mohou být všechny tvé potřeby uspokojeny. Chci, abys věděl, že je pro Mne velkým potěšením dávat ti království, z něhož plyne vše ostatní. Proto je musíš hledat ze všeho nejdřív, a vše další ti pak bude přidáno. Znám každou tvou potřebu a každá tvá potřeba bude obdivuhodně splněna. Věř tomu z celého srdce. Nikdy nedovol jediné pochybnosti, aby zmařila tento zázrak. Přijmi Má slova, žij podle nich a uvidíš, jak přichází zázrak za zázrakem. Čas zázraků jistě ještě neskončil. Jsi-li Mi svým životem zcela oddán, budeš svědkem nevýslovných zázraků. Uvidíš, jak se nemožné stává možným. Poznáš ve všem Mou ruku. Tvé srdce bude přetékat láskou a vděčností za vše, co přijde.


ENERGIE STROMŮ

30. května 2012 v 13:00 MATKA ZEMĚ


Život stromů? Na tomto místě si vypůjčím slova Eduarda Tomáše z knihy Paměti mystika:
Negativní síly, hlavně závistivé a pomstychtivé, budou vždycky způsobovat ve světě zlo a utrpení pomocí lží a podvodů za účasti lidí podobných kvalit, od toho tu jsou, i když se to nakonec proti nim všechno zase obrátí, neboť každé zlo má v sobě samém zárodek sebezničení. Ale jsou zde také proto, aby moudrý člověk mohl pod jejich tlakem růst a mohutnět a sílit, jinak by rostl jako brambor v krechtu, jen samé klíčky a vůbec žádné plody.
"Jsou to zlé síly přírody, které existují společně s dobrem," říká Maharši. "Lidé se mohou přiklonit na tu, či onu stranu, to je jejich věc." "Však on to Pánbůh srovná," říká zase Míla. Jenomže někdy, když je toho moc, dovede to člověka unavit - nejen psychicky, ale i fyzicky.
Tehdy vždycky s Mílou nabíráme sílu od mocných stromů. Znáte to? Jsou to živí bratři, silní a velmi laskaví. Nejlepší jsou listnáče: buky, duby, javory. Když se o ně opřete, nebo je obejmete a nabídnete jim ze svého intelektu, dají vám síly, že se budete divit. Popisuji to do jisté míry v dosud nevydaném románu z nedávné současnosti Duha v zrcadle.
Příroda je živá a inteligentní i tam, kde nevyvinula organizované mozky. Mějte ji rádi a pomáhejte jí, a ona pomůže vám.

Zdroj: http://zivotni-energie.cz/

♥ BOŽSKÁ MATRICE ♥

30. května 2012 v 11:50 Aktuální novinky
♥ BOŽSKÁ MATRICE ♥


Klíč č.1: Božská Matrice je nádrž,která udržuje vesmír, je mostem mezi všemi věcmi, zrcadlem,které nám ukazuje co jsme stvořili.

Klíč č.2 : Všechno v našem světě je vzájemně propojené.

Klíč č.3: Abychom využili sílu samotného vesmíru,musíme vidět sami sebe,jako jeho součást,než jako odděleného.

Klíč č.4: Co kdysi bylo spojené,zůstane spojené navždy,nezáleží na tom, zda svázané fyzicky nebo jinak.

Klíč č.5: Akt soustředění našeho vědomí je aktem tvoření. Vědomí vytváří!!

Klíč č.6: Máme veškerou moc,kterou potřebujeme,abychom vytvořili změny,které si vybereme!

Klíč č.7: Předmět pozornosti našeho vědomí se stane skutečností v našem světě!

Klíč č.8: Nestačí jen prostě říct,že jsme si vybrali novou realitu!

Klíč č.9: Pocit je jazyk, který "promlouvá" k Božské Matrici.Pociťuj, jako by tvůj cíl byl již dosažen a tvá modlitba již vyslyšena.

Klíč č.10: Ne každý pocit bude "proveden".Ten,který má sílu tvoření,musí být zbaven Ega a souzení.

Klíč č.11: Musíme se stát v našem životě tím, co toužíme v našem životě prožívat.

Klíč č.12: Nejsme ohraničeni zákony fyziky,které dnes známe.

Klíč č.13: V holografickém "čímsi", každá část odráží celek toho "něčeho".

Klíč č.14: Hologram vědomí spojený s vesmírem slibuje,že už ve chvíli,kdy tvoříme naše přání a modlitby,jsou již projevené na místě určení.

Klíč č.15: Prostřednictvím hologramu vědomí se i malá změna v našem životě projevuje všude v našem světě.

Klíč č.16:Minimální počet osob potřebných k dosažení změny ve vědomí je odmocnina z 1% počtu celé populace.

Klíč č.17: Božská Matrice slouží jako zrcadlo vztahů,které tvoříme na základě svojí víry.

Klíč č.18: Bod našich "negativních" zkušeností je možno zredukovat do jednoho ze tří universálních strachů (nebo jejich kombinace): strach z opuštění,nízké sebevědomí nebo nedostatek sebedůvěry.

Klíč č.19: Naše pravdivá víra se odráží v našich nejintimnějších vztazích.

Klíč č.20: Musíme se stát v našem životě přesně tím,co chceme v našem světe prožívat.

Božká Matrice - Gregg Braden
Monika Czyrek monikaczyrek.blogspot.com
Překlad Lenka Sýkorová

MAYSKÝ KALENDÁŘ 30.5.2012 7 MEN

30. května 2012 v 11:40 Aktuální novinky
MAYSKÝ KALENDÁŘ 30.5.2012 7 MEN

MODRÝ REZONANČNÍ OREL


DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU PRO VHLED DO VYŠŠÍ PRAVDY

Moje osobnost odráží sny a vize.Dnes sjednotím Vyššího DUCHA s cílem a přestanu se vznášet v oblacích.Teď se přede mnou otevírají nové neomezené obzory.Dnes si uvědomím svoje poslání na Zemi,od této chvíle zářím plnou vyspělostí a vyrovnávám cestu podle toho,kde je mou povinností být příkladem a vzorem.

TRANSFORMACE STÍNU

Naučte se udržet rovnováhu mezi odpočinkem,prací,spánkem a výživou. Myslete na sebe. Věnujte se svým osobním plánům vizím a představám. Podívejte se na své záměry a sliby, které dáváte lidem, z pohledu vyššího cíle,jakým je zachování rovnováhy.Naučte se brát i dávat. Zvažte, zda vaše horlivost nebrání druhým v jejich dalším vývoji. Neberte na svá bedra zátěž ostatních lidí. I když prší, nezapomeneme na magické slůvko děkuji.

Vědomí, vize, iluze….

Energetická pole definovaná symbolem MEN jsou charakteristická nejvyšším duchovním obsahem.Žádná lidská bytost nemůže žít beze snů. Každý člověk potřebuje vizi cíle,aby mohl vyřešit chaos a uniknout ze zmatku každodenního života.Pokud nám chybí vize honíme se za iluzemi. V nejkrajnějším případu nedostatku vizí propadáme závislosti na ostatních.Staneme-li se středně silnějšími, ztrácíme svoji suverenitu.Pouze tehdy,dosáhne-li váš duchovní růst brány srdce - do vašeho pole začínají proudit vizionářské perspektivy. Síla MODRÉHO ORLA vynese vědomí cíle na první místo.Dny MEN jsou dolem informací spirituální vědy,sahající daleko do budoucnosti. OREL otevírá kanály vizí,jejichž prostřednictvím se plně vědomý člověk kontaktuje s vyššími úrovněmi. Tato osoba se přestává zaobírat maličkostmi,starostmi o budoucnost ztrácením času neproduktivními spekulacemi.Moudrost ORLA včas pošle vzkazy, jak překonat nepříznivé situace.Pokud váš život zeje prázdnotou,pokud vám chybí cíle,pokud často registrujete prázdné přebíhání,sbližte se s ORLEM a poproste tohoto Obra,aby vám pomohl postavit magický most do vizionářských světů.Bez motivace, zanikne každá chuť tvořit. Dovolte MODRÉMU ORLOVI zalít vás jeho genialitou,dovolte, aby jeho energie probudila vaši Duši.Dnes vidíme, jak dalece jsme nezávislí.To, co budeme dělat dnes odráží naši velikost.Dnes dáme pod lupu náš bolestný egocentrický svět.Dnes se staneme vykonavatelem nikoliv vykonávajícím cizích přání.Dnes nepodlehneme psychóze strachu ani zdánlivé ohrožené budoucnosti.

7. REZONANČÍ TÓN SPOJENÍ SÍLY SOUZNĚNÍ

Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem.Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě - vězte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v NOVÉM světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebepřijetí.Otevřete se přitékajícím darům. Přijměte sami sebe bezpodmínečně. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odkryjte svojí přirozenou mystickou sílu.

STAŇTE SE JEDNÍM S MYSTICKOU SEDMIČKOU
JEDNÍM SE SEDMI ČAKRAMI TĚLA
SEDMI ÚROVNĚMI PYRAMIDY,
KTERÉ SPOJUJE VĚDOMÍ SEDMI

Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje, nazývaném též SEDMOU dimenzí. Dny Kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité Nejčistší Energií,která proniká až do vaší tělesnosti.SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. V energii SEDMIČKY je stimulovaný ŠESTÝ SMYSL,čili mimosmyslové vnímání. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2,7,12,doporučujeme být ve svém Středu,abychom se nedostali do zápasů či extrémů.

Autor Monika Czyrek monikaczyrek.blogspot.com
Překlad Lenka Sýkorová


Musíš myslet sám za sebe, žít sám za sebe a pracovat sám za sebe.Nový článek

30. května 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Mohu ti stále sdělovat duchovní pravdy, avšak jen když je prožiješ, převedeš do praxe, a tím je prokážeš, stanou se pro tebe skutečností, budou v tobě žít a působit. Musíš myslet sám za sebe, žít sám za sebe a pracovat sám za sebe. Musíš stát na vlastních nohou a nikdy nečekat, že za tebe někdo něco udělá. Obrať se do svého nitra, hledej uvnitř každou odpověď, a nalezneš ji. Může to trvat dlouho. Možná, že se budeš muset učit být trpělivý a čekat na Mne, ale jsou-li tvá víra a přesvědčení dost silné, nalezneš vše, co hledáš. Uč se rozmachu, růstu a rozvoji. Nauč se čerpat z pramene vší sily a moudrosti, všeho poznání a porozumění. Stále se ke Mně obracej, k svému Bohu a Pánu, k božství v sobě. Já tě nikdy nezanedbám ani neopustím, neboť teď již jistě víš, že,Já jsem stále s tebou.

MAYSKÝ KALENDÁŘ 29.5.2012 6 IX

29. května 2012 v 13:17 Aktuální novinky
MAYSKÝ KALENDÁŘ 29.5.2012 6 IX

BÍLÝ RYTMICKÝ MÁG JAGUÁR


DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE S MATKOU ZEMÍ A PROJEVIT JÍ SVOU VDĚČNOST

Teď udělám kvantový skok ve Vědomí a minulost nechám za sebou.Ačkoliv láska vypadá dost iracionálně,je to nejsilnější aspekt mého života.Moje mysl se dnes stává sluhou mého srdce a já se stávám bílým mágem.Nebudu čekat na zázrak,budu se jím muset stát.

JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY,Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHEM DŽUNGLE,ROVIN I HOR….DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI……¨

TRANSFORMACE STÍNU

Vybudujte stabilní most mezi vaším Božským JÁ a vůlí Boha.Zůstaňte flexibilní,poctiví,otevření, v jednoduchém téměř naivním způsobu,jak přijít na to, co je UŠLECHTILÉ,místo nutit se něco vytvořit.Otevřete se novým možnostem.Jste svobodní.Vaše moc je neomezená!

Poctivost,spravedlnost,síla srdce…..

BÍLÝ MÁG umožňuje udělat kvantový skok v poli Vědomí a překročení prahu SVĚTA MAGIE.Za tímto symbolem se skrývá Energie zodpovědná za magii tvoření.Mágem je možné stát se díky síle srdce,nikoliv z pomocí těžké hlavy. Všechny přízemní touhy člověka uvězněného ve světe dogmat mohou vyvolat jedině bolest a duchovní utrpení. U mnoha nezralých osob - osob stavějících na první místo dobro materiální - Dny BÍLÉHO MÁGA mohou bolestně zdůraznit bezmoc vůči nepřízni osudu.Ten, kdo otevřel srdce,naučil se dívat na svět prizmatem BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY,nikoliv racionální inteligencí,dny MÁGA navrhnou geniální řešení - zašlou duchovní pomoc a podporu k rozpletení mnoha složitých otázek.Problémy se vyřeší téměř spontánně ,neplodné honění za obživou,úporné běhání, boj a strádání náhle ztratí svůj význam. Tato osoba nemající nic jiného na práci,bude připravovat půdu pro nové tvořivé síly. To je úkol BÍLÉHO MÁGA.Pokud si nejste jisti,kdo má pravdu - rozum či srdce - spojte se s polem vibrací energie BÍLÉHO MÁGA. Dny IX pulzují pozemskou moudrostí,stále hledající příjemce na Zemi. Vězte, že vaše vědomé úvahy podporují šíření BÍLÉ MAGIE v životě.Žijte Láskou a otevřou se před vámi všechny brány. Váš obr MÁG čeká po eony let, aby s vámi navázal spolupráci a vyvedl vás ze světa neustálých bojů.Materiální situace a neustálé honění za chlebem se automaticky vrátí do normálního stavu, ztratí na mimořádné důležitosti.

6.RYTMICKÝ TON ROVNOVÁHY SÍLY VYROVNÁNÍ

Organická rovnováha má kořeny v celistvosti toho,kým jste.Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se vším, co je.Stůjte pevně na Zemi, a dovolte vyjádřit své Světelné JÁ. Zkontrolujte stav vašeho pozemského JÁ v tuto chvíli.Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zem. Vězte, že i Hvězdy mají své kořeny.Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte.Vy si vybíráte, s kým chcete rezonovat.Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.
ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s láskou,protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI.Zhmotněte v pozemských věcech to, co je Božské,čili svoji Hvězdnou Duši. Pouze tehdy proniknete-li do vibrace NEBE,NEBE sestoupí na ZEM. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.

ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI
DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY.

V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu.ŠESTKA je přiřazena k zemskému prostoru. Na jedné straně se zaměřují síly na moc individuálního Ega,absolutní moc na podporu stagnace,strnulosti a odporu. Na druhé straně se koncentrují Energie harmonie,odmítající pochybnosti,zasláním útěchy a úlevy.
Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení,což znamená počínající fázi realizace.
Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučujeme abyste velmi Vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami. Je životně důležité,abyste se také v následujících dnes zdrželi jakéhokoliv hodnocení jevů a udržovali si přátelský přístup k lidem.

Autor Monika Czyrek monikaczyrek.blogspot.com
Překlad Lenka Sýkorová

Hilarion – pro týden 27.05.2012 – 02.06.2012

29. května 2012 v 12:54 Vývoj vědomí bytostí

Milovaní,je čas hlubokého vnitřního rozjímání a rozlišování toho, co ještě stále zůstává uvnitř vás, aniž by to nadále sloužilo Cestě, kterou jste si zvolili. Tato doba vyžaduje naprostou upřímnost k sobě samým a schopnost rozhodnout se osvobodit v sobě to, co dosud nebylo vyřešeno. Často se stává, že z pohledu jistého člověka musí dojít ke změně a vše se projasní až ve chvíli, kdy se tento člověk vzdá své potřeby dozvědět se definitivní odpověď a to, co bylo a je, prostě ve své aktuální situaci přijme.
Cesta před vámi se stále zužuje, pokud jde o to, co je třeba udělat, a naopak vám rozšiřuje obzory, co se týče vašich možností. Mnozí z vás řešili problémy ve svých osobních vztazích s hlubokou touhou po lepším propojení s Bohem, což ve vás vytvořilo vnitřní konflikt - protože když máte obětovat vše, co je vám drahé, kvůli svému vnitřnímu propojení s Bohem, je to ten nejtěžší krok. My tvrdíme, že mučednická doba je pryč. Není vždy potřeba dělat ve svém životě drastické změny, jen abyste postoupili na své Cestě Vzestupu.
Pokud by se takový člověk podíval na své potíže s větším odstupem a pocitem hluboké Lásky, mohla by se otevřít možnost získat obojí. Některé Duše nemají dáno stát v předních liniích, ale žít něžně v harmonii a radosti s tím, koho milují. Čas obětí, tak, jak to bylo vyžadováno ve starých dobách, již není nutný; vše, co je potřeba, je na srdci založená touha po hlubší komunikaci se svým vnitřním Bohem a po hlubší komunikaci s bytostmi, které vám jsou oporou ve vašich každodenních životech. Je důležité najít a udržet rovnováhu mezi těmito touhami.
Bůh se vyjadřuje vaším prostřednictvím v každém momentu a každém aspektu vašeho života. Je to Bůh, kdo mluví vaším prostřednictvím a pokud si toto uvědomíte a plně to přenesete do svého vědomí, může to přinést ty nejlepší výsledky pro vás a vaše Milované díky Milosti Boží lásky. Toto se po vás nyní žádá, setkávejte se v lásce, míru a harmonii, vyjadřujte své vnitřní vyšší kvality a svým příkladem inspirujte ostatní, aby dělali to samé. Dobře žitý život je život Mistrovský.
Najděte v sobě vášeň, soustřeďte se na to a všechno ostatní by do sebe mělo zapadnout v Božském řádu. Pokud vás to naplňuje radostí a entusiasmem, pak to tak dělejte a ty dobré pocity, které se díky tomu uvnitř vás zrodí následujíce touhu vašeho srdce, budou každý den žehnat vám i vašim blízkým. Láska je ta největší síla ve všech Vesmírech a pokud je tato síla použita, může dělat, a také dělá, zázraky. Milujte se stejně, jako vás miluje Bůh, a vše bude v pořádku. Vaše vnější ego se vás bude snažit odradit od věnování se svým vyšším aspektům, protože chránit vás před tím byla právě jeho role, ale v této nové době musí být ego milováno jako vaše součást a musí být integrováno se všemi vašimi aspekty. Aby mohlo být vaše lidské ego plně integrováno s vašimi vyššími aspekty, potřebuje také vaši lásku a soucit.
Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
http://www.therainbowscribe.com/
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (http://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
Jsi bodem světla v Mé mysli. Jsi bodem lásky v Mém srdci.

29. května 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jsi bodem světla v Mé mysli. Jsi bodem lásky v Mém srdci. Když to dokážeš přijmout, když se dokážeš vidět jako mikrokosmos v makrokosmu, nikdy se už nebudeš podceňovat a špatně o sobě smýšlet. Uvědomíš si, že jsi skutečně utvořen k obrazu Mému, že jsme jedno a že nás nikdo a nic nemůže rozdělit. Jestliže pocítíš jakékoliv odloučení ode Mne, věz, že sis je způsobil sám, neboť Já se od tebe nikdy neodloučím. Ty jsi individuálně to, co Já univerzálně. Divíš se, že se musíš znovu zrodit, abys přijal zázrak této pravdy? Mnoho lidí se ode Mne vzdálilo a odloučilo do té míry, že si Mě umístili do nebes do takových výšek, že jsem nedosažitelný. Já jsem v tobě, skryt ve velkých hlubinách, a čekám, až Mě poznáš a vyzvedneš na světlo.

TRANSFORMACE 30 nejčastějších příznaků vzestupu

28. května 2012 v 17:27 Vývoj vědomí bytostí


TRANSFORMACE
30 nejčastějších příznaků vzestupu

Pocit, jako kdybyste byli v intenzivním energetickém poli; pocit stresu. Pamatujte, že si zvykáte na vyšší vibrace a nakonec si zvyknete. Na povrch jsou také vytlačovány staré matrice, vzorce chování a systémy přesvědčení. Uvnitř vás se toho děje mnoho!

Pocit dezorientace, najednou nevíte, kde jste, ztráta orientačního smyslu. Již se nenacházíte ve 3D, neboť jste již odešli, nebo jste v procesu odchodu do vyšších realit.

Zvláštní bolesti v některé z částí vašeho těla. Čistíte si a uvolňujete energetické bloky energie vibrující ve 3D, zatímco již vibrujete ve vyšší dimenzi.

V noci se budíte mezi 2. a 4. hodinou. Pak znovu usnete a znovu se probudíte v 5 hodin. Během vašeho snění se děje mnohé. Nelze tam pobývat souvisle dlouho, a proto potřebujete přestávku. Je to také hodina "čištění a uvolňování."

Ztráta paměti. Obtížně si vybavujete slova. Velká četnost ztráty krátkodobé paměti a i svou minulost si vybavujete velmi vágně. Jste ve více jak jedné dimenzi v jednom čase a když jdete vpřed i vzad jako součást prostupu (zažíváte "rozpojení"). Vaše část je také částí Starého a to Staré je již navždy pryč. Setrvání v přítomnosti je způsob Nového světa.

"Slyšiny" a "vidiny". Při prostupu zažíváte různé dimenze, což je závislé od toho, jak jste citliví a jak jste naladěni.

Ztráta identity. Snažíte se dostat do vašeho Starého Já, ale to už tam není. Možná se na sebe díváte do zrcadla a nevíte, kdo jste. Již jste očistili většinu vašich starých vzorců a nyní ztělesňujete více světla a jednoduše řečeno, čistší božské já. Všechno je v řádu… jste OK.

Pocit, že jste "mimo tělo" (pozn. Fenomén 2012: Pravděpodobně myšlen "pocit duševní nepřítomnosti" nebo "prázdnoty"). Možná můžete cítit, jako kdyby někdo mluvil, ale vy to nejste. Naše těla jsou poslední, co lze chytit a nejsou na stejném místě, jako zbytek nás. Tento fenomén může také nastat, neboť je to náš přirozený obranný mechanismus přežití, když se ocitneme v akutním stresu, cítíme se traumatizováni či mimo kontrolu. Vaše tělo nyní prochází lecčíms a možná v něm nechcete být. Může to být také způsob ulehčení procesu přechodu a vy nepotřebujete zažít to, čím zrovna prochází vaše tělo.

Období hlubokého spánku. Odpočíváte od veškeré té aklimatizace a integrujete se, zatímco se také utváříte pro další fázi.

Zvýšená citlivost na vaše okolí. Davy, zvuky, jídla, TV, jiné lidské hlasy a různé další podněty jsou téměř netolerovatelné. Snadno podléháte a stanete se lehce podráždění. Vylaďujete se! Vězte, že toto brzy pomine.

Závratě, ztráta rovnováhy, bolest v zádech a krku, zvonění v uších, "krupičnaté" oči, rozmazané vidění (velmi časté), nespavost, srdeční palpitace a obtížné dýchání (také velmi obvyklé). Bolesti hlavy.

Rozbrečí vás cokoliv, ať již smutné, nebo úžasné věci.

Nepamatujete si významy věcí. Když zažíváte intenzivní období přechodového období a jste vrženi prostřednictvím jemných energií do vyšších realit, můžete například pozorovat koš na odpadky a nevědět, k čemu to je. Budete se muset dlouho spojovat s vaší pamětí "starého" a sáhnout hodně daleko. To, k čemu přitom dochází je to, že vibrujete v bodě, kde všechno udržuje pouze význam a identitu, kterou tomu dáme. Ve vyšších realitách je energie prostě jenom energií bez nějaké nálepky či významu. Vše je čerstvé a nové. Jakýsi Kurs v odvolávání zázraků, bez "pokoušení se".

Nemůžete si vzpomenout, co jste dělali, či s kým jste mluvili včera, občas dokonce ani na to, co jste dělali před hodinou. Ve vyšších dimenzích je realita právě v ten okamžik. Pokud něco nedržíme ve svém vědomí, prostě to přestane existovat. Nemáme žádné přílohy. Vytváříme si kolem sebe náš vlastní nový svět a to, co "nepodržíme", přestává existovat. Vše je zcela nové, neboť začínáme zcela znovu, moment od momentu. Tento stav přichází a probíhá, ale je cvičením pro život ve vyšších dimenzích. Když nastává, může vzbuzovat trochu hrůzu.

Necítíte, že byste měli něco dělat. Jste v období odpočinku, "restartu". Vaše tělo ví, co potřebuje. Navíc když začnete dosahovat vyšších hladin, "dělání" a "nucení věcí, aby se staly" se stane zastaralé, neboť Nové energie podporují ženskost vroucností, přijímání, tvoření, péče o sebe a vyživování. Požádejte Univerzum, aby vám "přineslo" to, co chcete, zatímco vy se budete radovat a užívat si!

Ztráta touhy po jídle. Vaše tělo se připravuje na nový, vyšší stav bytí. Přinejmenším vaše část již nechce být více ve Starém.

Náhlé vymizení přátel, aktivit, zvyků, profesí a bydlišť. Vyvíjíte se až za to, čím jste bývali a tihle lidé a prostředí již nevyhovují vašim vibracím. Noví přijdou již brzy a bude to ta-a-a-ak dobré!

Již absolutně nemůžete vykonávat některé aktivity. Když se pokusíte dělat svou obvyklou rutinu a aktivity, cítíte se příšerně.

Dny extrémního vyčerpání. Vaše tělo ztrácí hustotu a prochází intenzivní restrukturalizací.

Energie chodí doslova ve vlnách. Někdy celý den něco pociťujete, s výjimkou například dvou hodin, kdy se vám zcela uleví a pak to začne nanovo. Dříve to bývalo obráceně, ale s blížícím se vstupem Země do vyšších vibrací se poměr obrací.

Potřeba velmi často jíst, kombinovaná s něčím, co vypadá jako záchvaty nízké hladiny cukru v krvi. Nárůst váhy (zejména v oblasti břicha). Touha po proteinu. Pro proces vzestupu potřebujete enormní množství paliva. Nárůst váhy společně s nemožností ji shodit, ať děláte cokoliv, je jedním z nejvíce typických prožitků. Věřte tomu, že vaše tělo ví, co dělá.

Emoce vám lítají nahoru a dolů. Naše emoce jsou otvorem pro uvolnění a uvolňujeme toho mnoho.

Zvětšující se "rozmluvy a mluvení sám se sebou". Zjistíte, že k sobě mluvíte stále častěji. Najednou zjistíte, že už 30 minut chatujete sám se sebou. Zažíváte novou úroveň komunikace, která se stane plynnější, soustředěnější hlubší. Nezbláznili jste se. Pouze vámi plyne nová energie.

Uvolňování z rodinných vztahů. Se svou rodinou jste spojeni prostřednictvím karmy. Tyto pouta se postupně uvolňují a jste volní. Bude to vypadat, že se kamarádům a rodinným příslušníkům vzdalujete, ale pomine to a budete mít šanci navázat vztahy nové úrovně.

Chcete jít Domů, jako kdyby všemu byl KONEC a vy jste sem již vůbec nepatřili. Vracíme se ke Zdroji. Všemu JE skutečně konec. (Ale mnoho z nás zůstává, aby si vyzkoušeli tvoření Nového Světa). Také naše staré plány pro příchod byly završeny.

Pocit, že zešílíte, či se u vás rozvinula nějaká psychická nemoc. Rychle zažíváte několik dimenzí a velké otevírání se. Nyní je vám již většina přístupna. Zatím jen nejste zvyklí to používat. Vaše vědomí bylo posunuto výše a vaše bariéry jsou pryč. To pomine a nakonec se tam budete cítit Doma jako nikdy předtím, neboť Doma jste nyní zde.

Deprese. Vnější svět možná není v souladu s vaším Novým, výše vibrujícím já. Příliš dobře se tam necítí. Uvolňujete také nižší, temnější energie a díváte se skrze ně. Vydržte to!

Živé, ostré a někdy násilné sny. Uvolňujete mnoho, mnoho životů s nižší vibrační energií. Mnozí nyní hlásí, že zažívají úžasné sny. Vaše snění se nakonec zlepší a budete si to zase užívat. Noční můry se mohou objevit i za bílého dne.

Noční pocení a návaly horka. Vaše tělo se "přehřívá" a spaluje zbytky.

Vaše plány se najednou v půli mění a jdou zcela jiným směrem. Vaše duše vyrovnává vaši energii. Obvykle se cítí v tomto novém směru SKVĚLE, neboť vaše duše toho ví více, než vy! Narušuje to vaše "rutinní" volby a vibraci.

zdroj: http://zivotni-energie.cz/
autor: Václav Gerla

Výklad mayského kalendáru - 28.5.2012

28. května 2012 v 15:16 Aktuální novinky

Mayovia na dnes
Výklad mayského kalendáru - 28.5.2012
Napsal uživatel Amia
Pondělí, 28 Květen 2012 08:17
28.5.2012 5 BEN - ČERVENÝ VEDOUCÍ POUTNÍK


DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU

Karmická amnézie mně znemožňovala nalézt nový neutrální prostor. Dnes probudím staré vzpomínky, široce otevřu oči a spatřím jinou perspektivu života, než jen neustálý boj o přežití. Nechci, aby celý můj život byl monotonní. Dnes získávám odvahu setkat se s novými příležitosti. Řídím se důvěrou v Božské vedení, budu zkoumat, co mně umožňuje postup.

TRANSFORMACE STÍNU
Zkoumejte hranice vašich možností, přijímejte nové výzvy. Přineste SVĚTLO do svého Středu a osvěcujte ostatní. Spolehněte se na sílu citu, využijte každou příležitost, možnost, návrh. Poznejte svoji sílu. Uvěřte v sebe. Podívejte se na život, jako na nádhernou cestu do neznáma.

Zkoušky, možnosti, osobní svoboda…

Pečeť ČERVENÉHO POUTNÍKA nám otevírá brány do Vyšších světů. Energie BEN nám pomáhá uniknout z karmických otroctví. Každá forma otroctví a závislosti se ve Dni ČERVENÉHO POUTNÍKA objeví velmi drasticky. Pole napětí vytvořené mezi Karmickým Časem a neomezenou svobodou, přinesenou na Zemi skrze nového Ducha ČASU, se může stát velmi nepříjemné.

Kdo vystoupil z karmického otroctví, ten prožije den BEN velmi příjemně. Před touto osobou se otevře velký Svět - Svět nových možností, úspěchů a zajímavých návrhů. Objeví se zde krása každého dne, mnohobarevnost a všestrannost lidského Bytí. Tato osoba započne novou etapu života, daleko od karmických výmolů. Pokud trpíte vězením v dramatu života, je to neomylné znamení toho, že váš Obr BEN ještě spí na prahu vašeho života. Otevřete se akcím impulsu tohoto Dne a probuďte vnitřního Obra. Po celý čas dávejte pozor na "řídící věž" a karmické strážce. Můžete je bezpečně obejít pouze s pomocí BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Pamatujte, že na cestě nic nebudete soudit! Nesuďte lidi, kteří vám ublížili! Nevracejte se do minulosti a nepříjemných vzpomínek. Přijměte vše tak, jak to je! To je nejkratší cesta ke SVOBODĚ!

5.VEDOUCÍ TÓN SMĚRU SÍLY VEDENÍ
Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního Středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého srdce. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do STŘEDU, abyste po navrácení na Zem mohli překročit jeho práh. Pronikněte do vašeho Kristova Srdce. Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho Středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k pravdě - k poznání vaší Hvězdné Podstaty. Vyšší pravda je k nalezení na Zemi. Díky přijetí vašeho lidství a pozemského Bytí najdete smysl i moudrost NOVÉHO Vyššího Bytí.

Vraťte se do Středu a vneste více Světla do vašeho fyzického těla. Odkryjte světelnou stezku vycházející z vašeho Středu. Pokud přestanete přemýšlet kým jste, nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým JÁ. Zůstaňte tichý a skromný. Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.

VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU
VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ VAŠEHO STŘEDU

Tón PÁTÝ je autoritou Vlny - z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje KRISTOVO CENTRUM spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se tu všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadne vyjímečná role - díky ní se stane možné uskutečnění zvláštních aspektů vzorce příčin. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.

Překlad Lenka Sýkorová ♥

Jsme zkoušeni, aby na povrch vypluly všechny naše strachy

28. května 2012 v 14:51 Vývoj vědomí bytostí

Jsme zkoušeni, aby na povrch vypluly všechny naše strachyHlavní téma dnešních dní je oproštění se od strachu. Kolik se Vám v posledních týdnech stalo událostí, kdy jste tváří v tvář stáli svému strachu, který vycházel z hlubin Vašeho podvědomí tak, že Vás skutečně tělesně ochromil? Bušící srdce, krev ve spáncích, zrychlený dech, záchvaty úzkosti atd. V posledních dnech jsou tyto situace doprovázeny stupňující se intenzitou vyděšení, žárlivosti, dotčenosti, vzteku, pocity neschopnosti, nedostatku času atp. To jsou všechno emoce a projevy převlečeného hluboce zakořeněného strachu, o kterém často nemusíte mít ani ponětí... Až ho odhalíte, vysvětlí se Vám mnoho nepříjemných situací ve Vašem životě...

Michelle Manders upozorňuje naretrográdní Saturn, planetární ztělesnění Satana, našeho velkého pokušitele a provokatéra. Další článek Michelle o Saturnu naleznete na Transformace.info - Sdílení břemene života s Bohem - zde se dočtete také o vlivu retrográdní Venuše - vztahy, komunikace a finance je další téma těchto dní - "krásně" nakombinované s tím strachem, že? Nezůstane na nás nitka suchá :). Saturn je ve své fázi už od 7. února, po 16 týdnech se nyní nacházíme v cílové rovince jeho zpětného chodu (zbývají poslední 4 týdny!) a já mám pocit, že právě tento aspekt v těchto dnech stupňuje intenzitu prožívaných emocí spojených se strachem, abychom to vše skutečně uviděli, procítili.
Moje maminka např. přišla o body v řízení, teď jí stačí drobný přestupek a přijde o řidičský průkaz, vzhledem k tomu, že se živí jako řidič, totálně ji to dostalo, takhle ochromenou jsem jí snad ještě neviděla. Díky tomu si uvědomila svůj strach ze ztráty práce, své lpění na materiálnu. Během pár dní se ale vše vyčistilo tak, že za mnou přišla a říká mi: "Já jsem vždycky chtěla cestovat a teď jsem si uvědomila, že kdybych ztratila svou práci, byla by to jen skvělá příležitost, líbí se mi moje práce, ale už se nebojím ani umývat nádobí někde v Thajsku, to je prostě život." Tomu říkám posun, přátelé.Kdybyste znali mojí maminku, museli byste nutně uvěřit v ohromnou moc retrográdních planet, které nás tolik posouvají! Já i vy jistě najdeme ve svých životech podobné obraty v myšlení. O své zážitky se můžete podělit třeba v diskuzi pod příspěvkem...
I já mám v sobě ukrytý strach z nedostatku, ze ztráty pohodlí, v podvědomí mám reinkarnační vzpomínky na hlad, zimu a strádání a říkám si - už to nechci. Tenhle strach (v kombinaci se spasitelským komplexem:) mě žene do zbytečného stresu, zběsilého pracovního tempa. Obě traumata se v těchto dnech pročišťují. A to je pro mne zkouška důvěry ve Vesmír - skutečně se odevzdávám Vesmíru a jeho vedení? Skutečně mám důvěru v to, že o mne bude postaráno?
A proto nyní jděte tam, kde Vás to tíží, kde máte nepříjemné pocity, pozorujte je, vstupte do sebe - co se ve vás děje, proč, poděkujte a pusťte to pryč,existuje sto tisíc technik, jak pracovat se strachem, ale nejdůležitější je záměr, jasné rozhodnutí. a pravdivá sebereflexe. Přeji Vám sílu a odhodlání. Ať již nikdy nemusí do Vašeho života vstupovat situace, které Vás tolik tíží...
Ještě o jeden zážitek se s Vámi podělím - poslední dny jsem také pochopila, že své napojení na Vyšší moudrost blokuju, protože má mysl je přesvědčena, že v napojení mě čeká nebezpečí. Ale pravdou je, že máte-li své srdce skutečně čisté, nemůže se Vám stát, že Vás ohrozí nižší pudy či bytosti (a když ano, tak jen proto, aby Vám ukázali, kde ještě máte pracovat), tak čeho se bát? Tak nějak si to říkám, ale také jsem byla postavena svému strachu tváří v tvář, když jsem kolem půlnoci četla větu "váš pokoj se Vám nyní zdá prázdný, ale není tomu tak - je plný rozličných bytostí"a prásk, v tu chvíli spadli pojistky. Řeknu Vám, že by se ve mne krve nedořezal... Takže kam zmizelo mé přesvědčení, že jsem v bezpečí a milované dítě Vesmíru? :DD Je to skvělé, tyhle zážitky, protože nás vedou k rozšiřování uvědomění o sobě samých...
Když se oprostíme od všech lží a manipulací (jak vnějších, tak i našich vlastních) a začneme tyhle zážitky/zprávy přijímat s Láskou, necháme je v sobě projít a pozorujeme, kam nás to vede, pak teprve ochutnáte, co je to pravý klid a štěstí... Radujme se proto ze stoupání stupidity politických rozhodnutí, z objevených potravinářských odporností, ze směšnosti mediálních manipulací... Protože vymezením sebe sama proti tomu všemu nastupujeme na cestu, která vždy vede správným směrem... Čím více stupidity kolem nás, tím více probuzených duší...a to je naše naděje na Novou Zemi...
S Láskou a Úctou ke každému z Vás Anamel PaolinaNaštěstí existují nádherné bytosti planety Země: Aziza

28. května 2012 v 12:12 Oblíbená videa

25. května 2012
Naštěstí existují nádherné bytosti planety Země: Aziza

Naštěstí existují.....

....nádherné bytosti planety země, do kterých se musí člověk okamžitě zamilovat.... Vyzařuje nepopsatelnou vysoce konstruktivní energii, rozdává radost i pohledem a pohybem. Jedna z dalších dětí tohoto tisíciletí. Má nádherné jméno AZIZA, ktzeré můžete číst z obou dvou stran.
Jmenuje se A Z I Z A..... ..... JMÉNO SE DÁ ČÍST JAK ZLEVA TAK ZPRAVA. Je velice málo slov, které se dají takto číst. Mimo jiné u Aziza hraje ještě důležitou roli zrcadlení. Písmeno A je začátečním písmenem abecedy a písmeno Z je posledním písmenem abecedy. Jinými slovy je alfou a omegou v naprosto dokonalém tvaru ještě přes zrcadlo a to v dvojité dualitě. Klobouk dolu před bytostí, která tohle jméno vymyslela. Dívenka rezonuje přesně na popsaném. V minutě 3:16 a 3:17 se podívá do strany a potom nahoru jakoby do nebe do slunce. Vzpomeňte si co napsala Anastázia o slunci. Co vlastně slunce je a kde získává energii. Choreografií pohybů a upřímných úsměvů od srdce a duše každého okamžitě získala. Mnoha lidem vyhrknou slzy při pozorování a poslouchání videoklipu.

Vůbec ji nevadila destrukce pořadu xxx kdy se destruktivní energii při zpěvu snažila uzemnit. Děkujeme ještě jednou Aziza, že existuješ právě v této době..... .....tak jako Vám milý Orgonete....

Můžeme děkovat, že jsou.....

Zde je skladba. Tobogán začíná v minutě 2:59.


Zde je skladba. Tobogán začíná v minutě 2:59.

Zde máte přeložená slova z ruštiny:

Prišla láska

Ako mnoho rokov vo mne láska spala
Nič mi nehovorilo ani len to slovo.
Láska sa ukryla hlboko vo mne, čakala-
Dokiaľ som sa nezobudila a neotvorila svoji oči!

Teraz nespievam ja- to spieva láska!
A táto pieseň zneje echom po celom svete.
Láska prišla tak, ako príde ráno.
Len ona jediná vo mne plače i sa smeje!

Celá planéta kvôli mne roztvorila svoju náruč!
A tá radosť, len nech slnko neochladne!
Ty nemôžeš ujsť pred týmto ohňom!
Neukryješ sa, neschováš sa -
Láska Ťa dobehne!

Ako mnoho rokov vo mne láska spala.
Nič mi nehovorilo ani len to slovo.
Láska sa ukryla hlboko vo mne, čakala-
Dokiaľ som sa nezobudila a neotvorila svoji oči!

Přeji všem čitatelům nádherný den a odreagování, někteří z Vás si při skladbě popláčí a uvolní energie.....
.....s Láskou a úsměvem tomáš marný....

Úplně stejné vyzařování má i dívenka ze Švýcarska, o které jsem kdysi napsal článek:
http://karolinaloskotova.blog.cz/1101/me-setkani-s-indigovou-divenkou-autor-tomas-marny