Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Duben 2012

KDE SE NACHÁZÍTE NA SVÉ CESTĚ VZESTUPU?" - AA Michael

11. dubna 2012 v 20:57 Doteky Nového Života
KDE SE NACHÁZÍTE NA SVÉ CESTĚ VZESTUPU?" - AA Michael
Uveřejnil(a) Láďa
Úterý, 10 Duben 2012 20:47
Poselství Archanděla Michaela přijala Ronna Herman, duben 2012

Milovaní mistři, je čas si uvědomit a přijmout vládu nad svou samotnou PODSTATOU, nad svou skutečnou identitou. Nejste jenom mužskou či ženskou lidskou Bytostí, sídlící na planetě Zemi. Nejste jenom Duší v lidském těle, jejíž Vyšší Já je rozeseto po celém tomto vesmíru. Jste z královského rodu, přátelé, máte velice slavné předky. Jste Hvězdnými Semínky, ukazujete cestu. Pocházíte z nejzazších koutů Omniverza a byli jste sem vysláni s výjimečným posláním, které nyní rychle vrcholí. Víte, kdo jste, neboť jsme o tom s vámi mnohokrát v minulosti hovořili. Nechceme, abyste tím získali dojem, že jste "lepší" než ostatní lidé. Avšak vy, kdo pravidelně čtete naše poselství a využíváte to, co jsme vás naučili, jste nyní připraveni vystoupit z řady a podělit se o svou moudrost s těmi, kdo kráčejí na cestě za vámi. Nemusíte se přitom stát učiteli a začít vést lekce, ale pokud je vést chcete, máte naši podporu.

Lidská rasa od svého prvního vtělení na planetě Zemi zatím zažila tyto úrovně vědomí: zvířecí/lidská podstata, lidská/lidská podstata, lidská/Duchovní podstata a Duchovní/lidská podstata. Zaměříme se nyní na lidskou/Duchovní a Duchovní/lidskou podstatu.

ROZVOJ DUCHOVNÍ/LIDSKÉ PODSTATY
  • Jako příjemce Božského Světla a Světlonoš musíte k sobě za prvé přitáhnout a poté skrze své Svaté Srdce vyzařovat největší možné množství Světla Stvořitele, jaké jen člověk dokáže pojmout.
  • Za druhé musíte usilovat o to, stát se živoucím příkladem Mistra vlastního Já v jakékoli situaci a na jakémkoli místě. Musíte žít svou pravdu tak, jak vám byla odhalena.
  • Za třetí máte svou moudrost sdílet s ostatními, pokud je to na místě. Také se ale musíte naučit, kdy je na místě mlčet.

Na cestě k Mistrovství jsou nyní stále větší počty odvážných Duší. S lehkostí proplouvají proudy energií vyšší čtvrté a nižší páté dimenze a přitom se učí používat své posvátné dary způsoby, o kterých si nikdy dříve nemysleli, že by byly možné. Vy, Legie Světla, boříte staré překážky a struktury, které po tisíce let udržovaly lidstvo v omezené, zúžené realitě. Nyní jste lépe porozuměli sami sobě i lidem ve svém okolí. Překračujete energetické vlny vzájemné výměny, nashromážděné moudrosti a uvědomění si toho, co je a co není v harmonii. Často žasnete nad tím, co se vám ukazuje prostřednictvím zrcadlení. Odraz vás samých se zjemňuje do něžnějšího, láskyplnějšího obrazu.

Dosud se objevovaly nejasnosti ohledně rozdílu mezi SVĚTOVOU PYRAMIDOU a PYRAMIDOU SLUŽEBNÍKŮ SVĚTA.

Světová Pyramida je dostupná všem Duším na Zemi. Jakýkoli člověk, který cítí k ostatním nezištnou, nepodmíněnou lásku, má ve Světové Pyramidě svou trvalou Éterickou Repliku. Světová Pyramida byla vytvořena pro lidstvo jako celek, aby kdokoli, kdo do ní chce vstoupit a promlouvat s naším Otcem/Matkou Bohem, vznešenými Bytostmi Světla a andělskými zástupy, tak mohl učinit. Je to místo k vyjádření vděčnosti a vzdání pocty našim Božským Rodičům, Nejvyššímu Stvořiteli a velkolepým silám nebeských sfér. Je to nejvyšší posvátné místo a všichni, kdo touží prožít Jednotu a sdílet svou duchovní hojnost a Posvátnou Lásku, zde mají své místo. Můžete ji nazvat vznešenouKatedrálou v Nebesích, neboť v budoucnu zastoupí mnohé budovy určené k uctívání, až začnou světová náboženství uznávat vznešené učení moudrosti, předané naším Otcem/Matkou Bohem.Abyste se však mohli stát aktivním členem v řadách Služebníků Světa a získat přístup do PYRAMIDY SLUŽEBNÍKŮ SVĚTA, musíte mít v sobě pevně ukotveny vyrovnané frekvence vyšších úrovní čtvrté dimenze. Zároveň musíte začít přijímat vzorce ještě vyšších frekvencí dimenze páté. Musíte zůstat ve středu svého Svatého Srdce, abyste získali přístup ke stálému proudu Pevných Částic Světla Stvořitele. Když je PÍSEŇ VAŠÍ DUŠE vyladěna na výše zmíněné frekvence, přirozeně získáte přístup do Pyramidy Služebníků Světa, která je umístěna v nejvyšších úrovních Páté Dimenze. Služebníci Světa jsou také prostředníky mezi lidstvem a Duchovní Hierarchií.

Jako Služebník Světa musíte mít stále na paměti, že každý člověk kráčí po své vlastní výjimečné cestě vzestupu a že tuto cestu ujde sám, vlastním způsobem a vlastním tempem. Vždy si musíte udržet soucit s těmi, kteří procházejí bouřlivými údolími stínu, avšak nesmíte se nechat zatáhnout do dramat, která probíhají v iluzorním světě nižších, hutných úrovní. Je velice důležité, abyste nahlíželi na vše, co se okolo vás děje, s nadhledem, abyste tak mohli zůstat ve středu svého Svatého Srdce, neboť to je bod vaší síly. Rádi bychom vám nyní osvěžili paměť několika základními učeními, abyste toto vědění mohli předávat těm, kdo se chtějí podílet na vašem Světle a moudrosti.

ROZVOJ LIDSKÉ/DUCHOVNÍ PODSTATY:

Je třeba mít úctu k vlastní výjimečnosti a jedinečnému vzhledu a stavbě vaší tělesné schránky, k emocionální a mentální přirozenosti, kterou jste si pro tento život zvolili. Vaše pohlaví, rasa, kultura a rodinný původ, společně se základními životními okolnostmi, byly určeny, abyste měli tu nejlepší možnou příležitost čelit svým výzvám, rozvinout svá nadání a navrátit se do harmonického stavu Bytí a mohli se poté navrátit ke svému Mistrovství.

Lidé, kteří žijí v realitě třetí a nižší čtvrté dimenze, zůstávají ve víru neviditelných energií.Tyto silné energie nižších frekvencí jsou však stejně skutečné jako vzduch, který dýcháte. Když někdo projevuje nahlas své podráždění nebo zlostné myšlenky, tento hlasitý tón přitahuje podstatu nižších astrálních plání, vířící příval nesouladné, chaotické energie. Je skutečně důležité, abyste sledovali a ovládali své myšlenkové vzorce, abyste se mohli pohybovat v poli vyrovnaných sil plném láskyplných, posilujících a prospěšných myšlenkových vzorců namísto víru negativní, nesouladné, chaotické energie.

V procesu vzestupu nejprve přichází fáze očisty. Je to jako probuzení ze snu do stavu bdělého vědomí. Začnete věci vidět jinak a v mysli se vám postupně objeví Božská nespokojenost a zárodečné myšlenky. Postupem času vámi začne protékat silný zdroj energie, který vám přinese nové nápady a touhu zlepšit mnohé oblasti vašeho života. Také vaším srdcem začnou pulzovat nové pocity, dostane se vám více soucitu a citlivosti k lidem, se kterými se denně setkáváte. Také začnete pociťovat touhu po něčem, co zatím nedokážete pojmenovat.

Když se vám začíná rozšiřovat vědomí, dramaticky se změní váš původně úzce zaměřený život.
Vaše Duše začne váš život postupně řídit a dohlížet na něj, avšak tělo tužeb ega se ještě hodně dlouhou dobu nevzdá svého vlivu na vaši mentální a emocionální podstatu.

Postupným zvyšováním uvědomění se modlitba mění v aktivní a pasivní meditaci. Afirmace a mantry jsou jedním ze způsobů, jak promlouvat s naším Otcem/Matkou Bohem a s Bytostmi Světla. Meditace nebo Posvátné ticho jsou nasloucháním odpovědi. Časem budou tužby ega pomalu nahrazeny touhami zaměřenými na Duši. Musíte vnímat příkazy své Duše a naladit se na našeptávání a podněty od svého Vyššího Já.

Musíte přejít oblastmi stínu nižších astrálních plání a čelit všem negativním iluzím, které jste si vytvořili: strachu, vině, studu, pocitu bezcennosti, opuštěnosti, odevzdání se osudu a zoufalství. Postupně se ujistíte, že když se těmto negativním myšlenkovým formám postavíte čelem, není se čeho bát.
Začnete prožívat dvojí uvědomění si Sebe sama,kdy se budete postupně napojovat na vyšší astrální úrovně čtvrté dimenze a nižší mentální úrovně dimenze páté. Pomalu vyrovnáte a přijmete svou mentální i emocionální podstatu, abyste mohli následně postupně dojít k "harmonické jednotě s mnohými součástmi svého lidského Já". Když toho dosáhnete, jste připraveni na proces přijetí četných součástí svého Vyššího Já.

Když budete i nadále naslouchat volání, pocítíte touhu porozumět smyslu života a svému vyššímu poslání za hranicemi svého omezeného pozemského bytí. Najednou vám činnosti a lidé, se kterými jste se dříve setkávali, nepřinášejí takový pocit uspokojení jako dříve. Ve vaší mysli sílí spodní proud Božské nespokojenosti a začíná ovládat i vaši citovou podstatu. Sílí také vaše touha po duchovním poznání a potřeba porozumět tomu, co se s vámi děje. Jako by se vám z očí zvedly klapky a stali jste se cizincem v neznámé zemi. Možná nemáte nikoho, na koho byste se mohli spolehnout, a cítíte se osamělí.

Než otevřete své komunikační kanály a získáte přístup k moudrosti své Duše, funguje na fyzické úrovni váš solar plexus jako střed, ze kterého vyzařujete svou energii. Je také součástí vašeho citového centra. Když se vaše Duše stane hlavním vlivem, o-Světlujícím váš život, postupně získáte přístup ke svému Svatému Srdci a Svaté Mysli. Výsledkem bude, že se váš solar plexus postupně začlení do takzvaného "SOLÁRNÍHO CENTRA SÍLY", které se skládá ze solar plexu, srdce, brzlíku a krku. Poté se Centrem vaší Síly stane vaše Svaté Srdce, neboť budete přijímat stálý proud Pevných Částic Života, který bude protékat středem vašeho Svatého Srdce, vaší tělesnou schránkou a poté do okolního světa. Ve vnitřní svatyni svého Svatého Srdce také naleznete útěchu, soucit a sílu.

Abyste skutečně změnili sami sebe i svůj svět k lepšímu, musíte si vytvořit pevný základ.
Musíte usilovat o přístup ke svému vyššímu mentálnímu tělu, abyste porozuměli vesmírným zákonům a fungování kosmu. Je to pro vás jako pro začínající učedníky na Cestě vzestupu důležitý krok, pokud máte úspěšně završit proces opuštění starých, svazujících, oslabujících přesvědčení a nahradit je o-Světle-ným pojetím vlastního Mistrovství. Když tato nová, jemnější přesvědčení a zvyky přijmete, vytvoří vám novou životní filozofii soucitného Mistra. Budete pak připraveni se dělit o svou nově nabytou moudrost s lidmi okolo sebe. V podstatě budete navštěvovat vesmírnou univerzitu, zaměřenou do vlastního nitra. Musíte v ní nejdříve porozumět každé dílčí úrovni vědomí a vytříbit ji v sobě, než vám bude dovoleno přejít k dalšímu, vyššímu stupni o-SVĚTLE-ní a síly.

Doporučujeme vám, abyste si změny, kterých chcete ve své vnitřní i vnější realitě dosáhnout, seřadili podle důležitosti. Snaha o příliš mnoho radikálních změn najednou by vedla k nadměrnému zmatku a nepohodlí. To bývá důvodem, proč tolik lidí sejde z cesty a navrací se ke svému starému"způsobu Bytí", bez ohledu na to, jakou to znamená bolest a nespokojenost. Je důležité, abyste rozpoznali vrozené pudy a zvyky, které jste si do tohoto života přinesli, nebo které jste v průběhu let přijali za vlastní. Je třeba projít LABYRINTEM OMEZENÍ, který je tvořen zdmi pokřivených přesvědčení a negativních vibračních vzorců. Nenávist a strach jsou nejnižšími energetickými frekvencemi. Vyneste svou energii z oblastí stínu a svou mysl a celé své Bytí zaměřte na Světlo. Temnota nemůže růst ani dále existovat bez vibrací zášti, lakoty, posuzování, sobectví a touhy ovládat a ničit.

Přirovnání či pojem "znovuzrození", o kterém učil Mistr Ježíš, ve skutečnosti znamenalo, že každý člověk na Zemi musí projít procesem odstranění závoje nevědomosti a omezení, a to vědomým úsilím. Jedině tak můžete znovu uchopit svůj Bohem daný status duchovní/lidské bytosti s Přirozeným Božským Právem.


V lidském spektru Světla a temnoty jsou nejvyššími frekvencemi láska a soucit. Osvícené, Posvátné myšlenkové formy, které přicházejí ze Svaté mysli skrze Svaté Srdce, jsou nejsilnější tvůrčí energií ve hmotném světě. Plamen Svatého Srdce je jedním z projevů Nejvyššího Stvořitele, Podstaty Bílého Ohně, nazývaného Pevné (Adamantinové) Částice. Živel Ohně se neustále sám v Sobě množí a jeho vzýváním bude nakonec docíleno přeměny pokřivené části lidského tvoření. Živel Ohně je nejvyšší silou z pěti živlů: ohně, vzduchu, země, vody a duchovního éteru.

Vy, zkušení Světlonoši, máte teď své místo ve stále se zvyšujících vibračních vzorcích éterického těla Země, které se postupně přesouvá do harmonických frekvencí vyšší čtvrté dimenze a připravuje se na posun do nižších frekvencí dimenze páté. Avšak, jak víte, čas se zrychluje a vaše milovaná planeta postupuje na své cestě vzestupu stále rychleji. Vlivem toho se bude vaše realita měnit ještě dramatičtěji než dosud. Velká část toho, co jste měli za svou pravdu, za nové způsoby Bytí, za svou novou totožnost, bude za nějakou dobu přeměněna, upravena, nebo zcela ponechána minulosti. Objevuje se nový holografický obraz a vy se ve své nejistotě ptáte, kde je v tomto novém řádu vaše místo a co máte v danou chvíli dělat. Žádáme vás, abyste se nadále soustředili na svůj bezprostřední úkol, abyste zůstali ukotveni ve středu svého Svatého Srdce a Sviťte na cestu těm, kteří kráčejí za vámi. Zrovna v tuto chvíli se rodí mnoho krásných zázraků, milovaní. Buďte silní ve své pravdě a celistvosti, my vám budeme Svítit na cestu. Jste hluboce milováni.

JÁ JSEM Archanděl Michael a přináším vám tyto pravdy.

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Nová energie portálových mřížek

11. dubna 2012 v 20:53 Vývoj vědomí bytostí

Nová energie portálových mřížek
Uveřejnil(a) Lenka
Pondělí, 09 Duben 2012 20:51
Mistr Kuthumi-Agrippa
Poselství přijala Michelle Manders v Johannesburgu, Jižní Afrika, 14. března 2012
Jsem Kuthumi-Agrippa a přicházím na paprscích lásky a moudrosti, abych vás pozdravil v tomto čase a přinesl vám požehnání poznání, důvěry, transformace a splynutí. Zdravím vás, milovaní.
Máme v našich srdcích velkou radost a potěšení, že se můžeme s vámi setkat v tento den, když vás pevně držíme v srdci Krista a bezpečně v náručí Boha.
Nastal čas pro energetickou mřížku Matky Země, aby byla povznesena na svůj vyšší vibrační projev obsahující božské kódy krystalických tělesných polí nové energetizující a vyvažující energie.
Vaše cesta vás doposud přivedla do bodu, kdy rozpoznáváte, že život, tak jak jste jej znali, se mění a pokud se máte povznést nad starý svět a jeho paradigmata omezení už nemůžete pokračovat ve sledování stezek minulosti. Přinášíme vám nové vědomí, abyste integrovali a rozvíjeli porozumění toho, jak tato energie pracuje skrze vás a s vámi.
Po mnoho let jsme předávali mnohá učení, která vás provázela a podporovala při vstupu do vyšší reality vašeho Pravého Já. Jsme teď zde, abychom vás informovali, že tyto energie daly vznik mocnému novému generujícímu světlu a energii, což vytváří významný buněčný posun ve vědomí. Tento posun komunikuje s vašimi geny, a tudíž Plán vaší inkarnace je nyní připraven podstoupit největší transformaci ve své existenci, tak aby různé varianty kódů ve vašich genech nyní mohly vyzařovat různou energii.
DNA není omezena na své jediné vyjádření, v každém vláknu DNA je přítomno 144 vyjádření. Dvanáct vláken, které znáte jako Plán vašeho života je vaše DNA, a my přicházíme, abychom ve vašem nitru aktivovali toto nové energetické zařízení, které přináší to, čemu říkáme krystalické tělo léčivého energetizujícího pole a krystalické tělo léčivého vysílačového pole. Tento vysílač je také generátorem energie.
Nové frekvence, které zastupují vyšší vibrační energii komunikující prostřednictvím vašich genů, jinými slovy, vysílající vyšší vibrační kód, se také sbližují s vyšším vibračním výrazem planetárních archetypů, s Duchy, kteří vás oživují. To je uváděno v soulad s oblastmi Matky Země, které také podstupují velkou transformaci, kterou vám představujeme, a proto, krystalické tělo léčivého energetizujícího pole a vysílač jsou ukotvovány ve specifických portálech po celé vaší planetě. Tyto portály jsou tím, co aktivuje spící energetická pole starobylých posvátných kódů, které ztělesňují Pravdu a Moudrost věků původní pravdy. Tudíž vy jako pracovníci světla, kteří jste pocítili volání po vyslyšení mých dnešních slov, vy jste součástí vyjadřujících energií, které přispívají ke zvýšení energie těchto mřížek, ačkoliv je třeba podniknout kroky a nezbytné procesy léčení, ke kterým se nyní můžete zavázat, abyste se pozdvihli nad minulost a opravdu vkročili do budoucnosti.
Kosterní struktura matky Země je krystalové království; toto království svádí smrtelný zápas v době vážné změny, o které mluvím. Kódy ukryté v rámci geometrické struktury těchto krystalů jsou velmi podobné genetické struktuře ve vašem těle.
Plán Matky Země se mění tak jako ten váš, a tudíž varianty kódů vysílaných v minulosti nyní vzestupují na vyšší vibrační varianty kódování, které se mají účastnit vysílání.
Aktivujeme 144 nových mřížek vyššího vyjádření, kterými byl náš kanál nasměrován k ukotvení ve specifických zeměpisných lokalitách podporovaných těmi, kdo jsou řízeni, aby byli přítomni. To je životně důležitý proces, protože vylučuje zbytkové energie iluminátského Matrixu snažícího se zmást ty, kteří jdou proti starému paradigmatu a stahují je zpět do Matrixu starého způsobu.
Ačkoliv současné počátky jsou výzvou ve vztahu k směrování mnoha aspektů vašeho osudu, poznání tohoto, odevzdáním se vzestupu nad vyzařování starých kódů vytváříte základ, na jehož struktuře bude založeno manifestování mnoha příležitostí proměnit sny vašeho života ve skutečnost. Příštích osm let vašeho života a tím i lidstva, má nejvyšší důležitost ve vztahu k transformaci a transmutaci, aby se zajistilo, že mřížka vyššího vědomí, nadřazeného vědomí a nejvyšší inteligence bude oživena v seskupení s vyšším světem a hvězdnou čtyřstěnnou technologií.
Geometrické systémy vědomí, které přicházejí proto, aby se spojily s pracovníky Světla, jsou tím, co tvoří stezku vedoucí k realitě vašeho vyššího autentického poznání a tím i integrace. Krystalové tělo léčebného energetizujícího pole vám pomáhá se zvýšenou rychlostí v pohybu za tyto paradigmata, avšak tato výzva je pro vás, abyste uvěřili, že máte ve svém nitru schopnosti, životní sílu, disciplínu, trpělivost a vytrvalost pracovat díky tomu, co vás oslabovalo v minulosti a ochromovalo vás ve vaší současnosti, takže vaše budoucnost je vcelku pravdivé nové paradigma zkušenosti. Abyste pochopili tento nový jazyk vysílaný skrze váš genetický kód, musíte porozumět sami sobě a energiím, které vás oživují.
Krystalické tělo léčivého energetizujícího pole zajišťuje, že nové posvátné portály do dimenzí nejvyšší inteligence budou aktivovány uvnitř mřížek Čistoty, Dokonalosti a Míru, a tudíž, pokud se cítíte být přitahováni k něčemu o čem mluvím a cítíte potřebu účastnit se na tom, o čem mluvím, potřebujete cítit potřebu účastnit se na tom o čem mluvím, musíte nastoupit cestu povznášející starý svět získáním širokého pochopení toho, co vás motivuje, ochromuje a oživuje, tedy prostřednictvím porozumění motivace založené na strachu, její transmutace a povznesení se nad ni, objevíte pravdu spočívající v motivaci založené na lásce.
Mřížky, které aktivujeme, které aktivují starobylé portály, a které až do této doby spaly, přinášejí do popředí Bytosti z vyšších nadřazených rozměrů nejvyšší inteligence; Tyto Bytosti jsou vysoce pokročilé a ztělesňují kvality lásky a moudrosti lidstva v podobě v jaké ještě nebyly nikdy projeveny.Tyto Bytosti nabízejí své služby Pracovníkům světla, kteří jsou ochotni a připraveni investovat čas a úsilí do vzestupu nad rámec jejich osudu a chopit se svého osudu jako nikdy dříve.
Všichni jste k tomu přitahováni, toto je poprvé v duchovní historii Země, kde obrovské skupiny lidí, takových jako jste vy sami, překonají starý svět a vkročí do říše Vědomých mistrů, kteří se povznesli nad svět Matrixu Iluminátů a vedou život poslů Boha a Bohyně, kteří vedou příkladem a osvobozují lidské otroky z okovů starého světa, a tudíž řídí váš život překonáváním strachu a tím oslabují Temné síly a dělají vás imunními vůči jejich vlivu.
Po celé věky byla vaše planeta pod vlivem mnoha temných, nevědomých a nenasytných energií. Jako výsledek bolesti, utrpení, hněvu, války, žalu a chudoby, Matka Země absorbovala množství těchto velice škodlivých, hustých a oslabujících energií, které ochromují určité oblasti jejího těla, jinými slovy, mnohé z hlavních a vedlejších čaker jejího těla se v důsledku tohoto oslabení uzavřely.
Rozbřesk nového světla s sebou přinesl světlo duší, které hledají Pravdu, aby spolupracovaly a pevně stály ve svém světle, soustředěny na současnosti a Božské proudění dokonalých zdrojů Lásky a Moudrosti procházejících galaktickou kůrou a hlavními čakrami Základní mřížky Matky/Otce Boha.
Je vám dána příležitost sladit svou energii s těmito Mřížkami, a budete-li to tak činit, potvrdíte tím své přání povznést se nad staré paradigma způsoby, jakými jste to nikdy dříve nedělali. To ve skutečnosti zvyšuje vibrace energie nad úroveň, která byla přítomna před pádem Atlantidy. Mnozí z vás jsou starodávnými knězi a kněžkami Atlantidy, kteří se vrátili a začínají si uvědomovat svou roli i to, že teď přišel čas sloužit, vzpomenout si na svou roli a povznést se nad strach, který vám bránil před opakováním vzorů z minulosti.
Ukotvili jsme na místo tisíce energetických mřížek, které vás budou chránit, pokud si vyberete nastoupit tuto cestu. Bude vám přidělen Ochránce těmi pokročilými Bytostmi, které přicházejí, a které budou zajišťovat vaši ochranu a pomáhat při čištění těla Matky Země od temnoty, o které jsme mluvili.
Škodlivé energie uložené v těle Matky Země, prosákly do éteru, který pronikl do čaker, vědomí a energetických polí těch, kdo jsou zranitelní a nevědomí. Nevědomost, o které mluvíme, leží skrytě ve stínu, proto jedinci, kteří skrze své vlastní životní procesy poskytují přístřeší hluboké bolesti a zármutku jsou vnímaví vůči pronikání těchto energií, čili tyto nové energie Krystalického těla léčebného energetizujícího pole a vysílače/generátoru podporují transmutaci těchto energií, proto nynější pátrání po vyčištění Matky Země a lidí od síly temnoty a nenávisti nevědomého světa od na strachu založeného vědomí je na vás, a my zintenzivňujeme a zrychlujeme cestu léčení pro všechny kdo jsou ochotni nastoupit na takovou cestu, a my budeme povznášet procesy a příležitosti, které budou osvobozovat duše od zastaralých karmických smluv se silami temného světa.
V nepříliš vzdálené budoucnosti náš kanál, doprovázený množstvím Pracovníků světla (a možná i vy můžete být jedním z nich) bude cestovat na určitá zeměpisná místa na těle Matky Země, kde tyto Mřížky mají být ukotveny, současně vás přenesou skrze rozměry iluminátského iluzorního Matrixu a osvobodí vás od těchto dojmů zakódovaných ve vaší DNA.
O rekonstrukci "nových" kódů se mluví jako o epigenetické kontrole, což je ve skutečnosti vaše schopnost vědomě volit a řídit energie, které vás motivují a oživují. Toto jste schopni dělat formováním silných vztahů s duchovními energiemi, které vás motivují a oživují, stejně tak jako říše přírody, živlů a vlastních božských aspektů, které se odrážejí ve vašem okolním světě.
My se nyní pouštíme na cestu vyšší úrovně v pomoci lidstvu pochopit to, co je myšleno tím že "světlo odráží světlo", proto tyto aktivace, posvátné iniciace a programy vzestoupeného vědomí, které dodáme v blízké budoucnosti, budou tím, co podporuje ty, kteří si vybrali nastoupit na cestu svého vlastního povznesení se nad to staré, povznesení se v lásce, spojení se světlem a odrážející toto světlo do světa a přitom se spojovat se všemi aspekty světla odrážejícího světlo.
Moji drazí, toto je volání k pořádku, novému pořádku porozumění struktuře vyšších světů, které jsou nyní připraveny k ukotvení se ve vašem světě. Zde se setkávají polarity světla a tmy, toto je bod naklánějících se vah, kde menšina nevědomých jedinců pokračuje v mrhání a většina vědomých jedinců pokračuje v růstu a expanzi. Vychýlením vah tímto způsobem budete schopni vykročit k dynamickému návrhu svého Osudu a chopit se Nového plánu, který je vám předkládán a který vám skýtá příležitost vysílat vyšší vibrační kódy zabudované do vaší genetické struktury, které byly zkonstruovány před vaší inkarnací ve spojení a pod ochranou těchto Vysoce pokročilých nadřazených nejvyšších Bytostí s vyšší Inteligencí, Láskou a Moudrostí.
Současně přicházejí ve větším počtu i solární Archandělé a ustavují blízké vztahy s těmi, kteří byli určeni s nimi spolupracovat.
Velcí Mistři, Kněžky, Bohyně, Knězi a Bohové Starobylých světů Nadřazené Pravdy a Moudrosti se také přibližují, napřahují své ruce na vaši podporu, i když s vámi nemohou udělat nic, dokud jim neudělíte svolení a vaše svolení je uděleno skrze vaši volbu povznést se nad vše staré. Tato volba je přiznána jako definitivní "ano" vašimi skutky podniknutými s ohledem na záměry, které jste si nastavili a provedenou volbou.
Jste připraveni a ochotni ztělesňovat posvátné učení, které jsme přenášeli v průběhu let novým způsobem? Jste připraveni a ochotni poskytnout sami sobě tu největší laskavost za všechny životy a vkročit do říše vyšších archetypů podstaty Ducha oživujícího vás a celé lidstvo? Jste připraveni a ochotni stát se pochodní, léčivým energetizujícím polem /vysílačem/generátorem? Jestliže ano, podívejte se sami na sebe, pohleďte do svého srdce, do reality na kvalitu vašeho současného života, na váš stav vědomí a učiňte rozhodnutí.
Posun dynamiky vašeho plánu je velice reálný proces, který změní kvalitu vašeho života a pozitivně vás postrčí ve směru vašeho osudu. Vaší výzvou zde je pochybnost, zda to může být pravda, pochybnost, zda nějaké lidské bytosti bude poskytnuta příležitost zažít tak zvanou "utopii" v říši chaosu a temnoty, která teď přetrvává.
Světlo nemůže zaujmout své místo většinové vlády bez takových duší jako je ta vaše, které přijímají své vnitřní světlo a odvahu a odvážně nastupují na stezku jako Autentičtí jedinci a povznášejí se nad vše staré.
Nebudeme vám nalhávat, abyste uvěřili, že to bude snadná cesta. Toto je záměr Nanebevzatých starodávných jedinců, kteří přicházejí, aby vám pomohli v povznesení se nad osud tohoto života, jinými slovy, vykročit, zatím ve fyzické podobě, do vyšších říší obývaných Nanebevzatými Mistry. Není to snadný krok, není to výzva, která se má přijmout lehce. Budete vyzváni, abyste se postavili svým stínům, abyste přijali svá zranění a vynesli je na světlo nového dne, kde mohou být vyléčeny, kde démoni temnoty, kteří vás straší a dobírají si vás jako výsledek minulých zkušeností, musí být také vyneseni na světlo, k smrti milováni a ponecháni odpočívat v pokoji.
Je nám jasné, že ze začátku budou na toto volání reagovat jen nemnozí, ačkoliv ti, kteří si zvolí tuto cestu a zvládnou zasvěcení, budou vyzařovat tak intenzívní světlo, mír a radost, že ostatní to nebudou moci odmítnout. Je to toto světlo, mír a radost, že stát se světelným majákem ukazujícím cestu uvízlým ve starém světě, a protože tito nositelé světla přesně chápou, co to obnáší spojit se s vyššími vibracemi Osudového Plánu, oni, vy, budete schopni vést mnohé ne k pokušení, budete schopni je doprovázet údolím temnoty, vaše srdce, čistota vašeho pravého já, představující lucernu, která jim ukazuje cestu a jako Pán je váš Pastýř, i vy budete Pastýřem těm, kteří žijí v ovčím rouše, kteří jsou ve skutečnosti lvy odvážně hledajícími svůj Hlas pravdy aby vydali svůj autentický zvuk a spojili se s božským podpisem svého unikátního kódu a Plánu.
Tyto energie budou zrcadleny přes Posvátné portály, aby byly znovu oživeny a ve velice blízké budoucnosti přeladěny. Některé již byly aktivovány. Povolali jsme náš kanál, nádobu, skrze kterou teď hovoříme; byly jí dány pokyny, aby odcestovala do Thajska - toto je první aktivační bod pro nové Mřížky a skrze Tanec sedmi závojů, při kterém jedinec pochopí podstatu Sedmi planetárních duchů spojených se sedmi hlavními čakrami těla, tyto vyšší vibrační frekvence Osvícené éry vědomí mohou být ukotveny.
Vedli jsme ji, aby cestovala do mnoha dalších míst v rámci Evropy, Spojeného království, Severní Ameriky, Jižní Ameriky a na Africký kontinent. Mnozí z vás získají inspiraci, aby cestovali s ní. Podnikněte svou cestu, potkejte svůj osud a spojte se s vaší Rodinou světla, která na vás čeká.
Jste nedílnou součástí skupiny duší, která byla přidělena na misi, aby pomohla vymýtit z těla Matky Země nenávist, záludnost, depresivní energie, které lapají do pasti, uvězňují a zotročují lidstvo. Pouštíte se na cestu jako nějaké kolektivní tělo, abyste osvobodili chycené duše ze žaláře temnoty a dokončili jejich cestu podsvětní říší boha Háda, aby se povznesly do vyšších světů Svatého nebeského příbytku a začaly svou předurčenou cestu při práci s Bytostmi světla, které ztělesňují Nadřazené vyšší síly Lásky a Moudrosti.
Takže se oddejte světelným kódům vašeho nového Plánu. Ztělesňujte tyto energie. Poznejte, že jste procestovali mnoha dimenzemi temnoty a že teď, skutečně a čestně přišel váš čas, čas, který vám umožní spojit se s větší vizí a s rozšířenou verzí vašeho Božského Osudu. Ačkoliv tato stezka není jednoduchá, vězte, že odměnou vám bude široký výběr bohatství, které obohatí váš život, vašeho ducha a vaši duši mimo veškerou vaši představivost. Léčba, kterou podstupujete a transformace, kterou zažijete, pomůže Matce Zemi zažít podobnou cestu.
Náš kanál jsme také požádali, aby se vrátil na Matku Rus. Až se tak stane, energie temného světa bude čelit největší hrozbě svého svržení. Východ bude dalším bodem, zlomovým bodem pro temnotu. Přidělili jsme další Pracovníky světla, aby aktivovali tyto energie ve Spojených státech amerických, v Austrálii a na Novém Zélandu. Ostrovy, spočívající ve vodách na těle Matky Země, budou zasaženy také, nic nebude vynecháno a žádný aspekt temnoty neunikne světlu, které nyní přichází.
Takže moji drazí, vezměte si nějaký čas a zvažte, co se vám nabízí. Přemýšlejte o svém životě, jaký byl a kde je teď, a kde bude, pokud se rozhodnete nic nezměnit nebo léčit.
Dáváme vám své slovo. Slibujeme nový život. Držíme otevřené dveře, avšak nemůžeme zaručit, že to zažijete, pokud nejste ochotni udělat vše, co je ve vašich silách, abyste pracovali s novou energií.Toto je největší úkol bytí v lidské podobě - úkol, který musíte vykonat jen vy sami. Vy jste tím nástrojem, nádobou, vozidlem a energetizujícím/vyzařujícím /generujícím tělem, jehož prostřednictvím mohou tyto nové energie komunikovat skrze vás. Jestliže odmítnete, budete pokračovat v tom, co bylo.
Víme, že to zní, jako bychom toho chtěli po vás moc, ale popravdě vás pouze žádáme, abyste převzali plnou zodpovědnost sami za sebe, a když tak učiníte, dostanete se do pozice, kdy zakusíte mocný pozitivní potenciál, který je v životě přítomen. Nabízíme vám příležitost, změnit své sny ve skutečnost, jakkoliv nereálně to zní. Vidět není totéž co věřit, věřit ve výsledky znamená ve vás vidět, čeho jste schopni, a existuje pouze jediná cesta jak se osvobodit od své minulosti a tím provést jinou volbu a rozhodnutí a přijmout jiné opatření v současnosti. Čeká na vás nová budoucnost, chcete jít do toho s námi?
Milovaní, ať hlas vás všech posílený Pravým Já je tím jediným, čemu se budete odpovídat. Ať vás vábí světlo nového světa, abyste nastoupili na stezku jako Pravý Jedinec, a ať zažijete dar nového života.
Jsem Kuthumi-Agrippa, Chohan Zlatého paprsku Lásky a Moudrosti, Král solárních Archandělů a má láska je s vámi. Adonai.

Aktivity/Otázky:
Kuthumi-Agrippa položil během channellingu několik velmi důležitých otázek. Napište své odpovědi na jeho otázky do svého deníku. Jsou zde ano/ne otázky, nicméně je rozveďte trochu dále a prozkoumejte, proč jste na tyto otázky odpověděli ano nebo ne:
• Jste připraveni a ochotni nastoupit posvátné učení, které jsme přenesli v průběhu let novým způsobem?
• Jste připraveni a ochotni udělat sami sobě to největší laskavost celého života a vstoupit do říší vyšších archetypů přirozenosti Ducha, který vás a celé lidstvo oživuje?
• Jste připraveni a ochotni stát se majákem, léčivým polem energetizéru/vysílače/generátoru?
• "Pokud ano, potom se podívejte sami na sebe, pohleďte do svého srdce, podívejte se na realitu vaší současné kvality života, stav vašeho vědomí a rozhodněte se." - Jaká je realita současné kvality vašeho života? Jaký je stav vašeho vědomí?
• "Budete vyzváni, abyste čelili svým stínům, přijali své rány a vynesli je na světlo nového dne, kde mohou být vyléčeny, kde démoni temnoty, kteří vás straší a vysmívají se vám v důsledku minulé zkušenosti, musí také být vyneseny na světlo, k smrti milováni a ponecháni odejít v pokoji." - Jak se cítíte, když máte čelit svým stínům a přijmout své rány?
• "Přemýšlejte o svém životě, jaký byl, kde je teď a kam se bude ubírat, pokud se rozhodnete nic neměnit ani neléčit." - Pouze "nepřemýšlejte" o tom co Kuthumi-Agrippa říká, zapište si, jaký byl váš život, kde je teď a co se stane, pokud se rozhodnete nic nezměnit nebo nic neléčit.
• pouze vás žádáme, abyste převzali plnou zodpovědnost sami za sebe, a když tak učiníte, dostanete se do pozice, kdy zakusíte mocný pozitivní potenciál přítomný v životě. Nabízíme vám příležitost změnit své sny ve skutečnost, jakkoliv nereálně to zní. Vidět neznamená věřit, věřit ve výsledky ve vás, vidět čeho jste schopni a existuje pouze jedna cesta jak se osvobodit od své minulosti a tím provést jinou volbu a rozhodnutí a přijmout jiné opatření v současnosti. Čeká na vás nová budoucnost, chcete jít do toho s námi?" - Jaký máte pocit z toho, že byste měli převzít zodpovědnost sami za sebe? Věřit znamená vidět - rozčiluje nebo znervózňuje vás toto prohlášení? Přidáte se ke Kuthumi-Agrippovi a spol.?

© Michelle Manders - www.palaceofpeace.net
All Rights Reserved
Poznámka ke kopírování:

Tento přepis MP3 záznamu channelingu Mistra Kuthumi-Agrippy byl zdarma otištěn majitelkou IP Michelle Manders a Palace of Peace na podporu lidí, kteří hledají čistotu, léčbu a mír. Proto oceňujeme, že je uznáván Zákon integrity, a žádáme, aby žádná osoba, skupina nebo organizace za žádných okolností neměnili jakoukoliv část tohoto dokumentu ani nepublikovali jeho část nebo celek pro osobní obohacení. Jste zváni, abyste publikovali výňatek s odkazem na plný přepis na www. palaceofpeace.net, který lze stáhnout. MP3 verzi tohoto přepisu lze stáhnout z naší webové stránky uvedené pod Free Channelling.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


11.4.2012 10 CIMI - PLANETÁRNÍ MANIFESTACE BÍLÝM PLANETÁRNÍM SPOJENCEM

11. dubna 2012 v 19:06 Aktuální novinky
Mayovia na dnes
Výklad mayského kalendáru - 11.4.2012
Napsal uživatel Amia
Středa, 11 Duben 2012 07:57
11.4.2012 10 CIMI - PLANETÁRNÍ MANIFESTACE BÍLÝM PLANETÁRNÍM SPOJENCEM


Fáze na Zemi, vám dává k dispozici celé pozemské bohatství a kontroluje, jak ho využíváte.

DESÁTÝ den vám pomáhá odtrhnout se od toho, co neslouží vašemu dobru a zemské biosféře.

CIMI TO JE CYKLUS NAROZENÍ, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ
JE TO DOBRÝ DEN SPŘÁDAT VOLNÉ VLÁKNO ŽIVOTA

Nyní přezkoumáme mnoho paradoxů v našem životě. Od této chvíle přestáváme favorizovat jednotlivce, začínáme respektovat vůli ostatních. Nebudeme usilovat o potlesk, schválení a uznání z venku, zůstaneme takoví, jací jsme a ne jací jsme povinni být! Dnes se podíváme do naší pravdivé tváře.

TRANSFORMACE STÍNU
Vzdejte se síly dokonalosti. Poslouchejte v sobě tu část, která volá "po smrti" a transformaci. Buďte přístupní jejich moudrosti.

Rovnováha, minulost, změna…..

Síla dopadu CIMI se objeví jako mocná ENERGIE PŘEMĚNY. Klade zvláštní důraz na oddělení se od starých programů, zastaralých autorit a zlozvyků. CIMI přetrhává a láme vazby se vším co je ZKOSTNATĚLÉ. Čím silnější je ZTUHLOST, tím bolestnější je proces! I když BÍLÝ SPOJENEC často přináší bolest a utrpení, je naším největším spojencem na naší duchovní cestě rozvoje. CIMI nám umožňuje udělat rozhodující krok vpřed. Pokud se naučíte vědomě rozpustit to, co bylo, CIMI vás bezbolestně vyprovodí ze starých nefungujících vztahů do nové bezpečné oblasti.

V jednom lidském životě umíráme tisíckrát, protože každý nový krok k novému určitému účelu je další z vnitřních smrtí. Energie BÍLÉHO SPOJENCE pracuje tak jako bílé krvinky, bojuje v organizmu s tím co nám brání žít. CIMI válčí se zápalnými ohnisky, odstraňuje potencionální hrozbu našeho duchovního života.

Pokud máte problémy rozloučit se s něčím STARÝM - je jedno s čím - dejte pokyn převozníku CIMI. BÍLÝ SPOJENEC je mocná síla, podporující síla UVOLNIT vás z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní rovině. Mohou to být duchovně ideologické vzorce nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli, ale nemůžete odtrhnout.

10. PLANETÁRNÍ TÓN MANIFESTACE
DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy - duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?

Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se na jakých strukturách a systémech víry se opírá vaše realita - váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou : musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi! To je klíč k nalezení vaší pravé identity.

POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD
ALE POUZE PŘÍRODNÍ VEDLEJŠÍ PRODUKT

V DESÁTÉM Dni dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Pečeť stojící vedle Tónu DESET.

TÓN PLANETÁRNÍ VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ

Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tyto Dny jsou nesmírně důležité, neboť ukazují propojenost karmické rodiny a životního prostředí.

Překlad Lenka Sýkorová


Jsi ve světě, ale nejsi z něho.

11. dubna 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jsi ve světě, ale nejsi z něho. Není třeba, aby ses nechal strhnout zvyky světa. Užívej jich, ale nepokoušej se jich zmocnit a nedovol jim, aby se ony zmocnily tebe. V Novém věku není třeba nosit pytlovinu a sypat si popel na hlavu nebo rozhlašovat do okolí, že jsi ubohý hříšník a že nejsi hoden, abys byl nazýván Mým milovaným dítětem. Každé takové učení je ze starého světa, je chybné a nepravdivé. Přijmi, že jsme jedno a že Já jsem v tobě. Uvědom si, že jsi vyváděn z temnoty celého toho chybného učení do slavného světla. Zanech za sebou vše staré a nech to umřít přirozenou smrtí. Vstup do nového obrozen v Duchu a v pravdě a poznej význam opravdové svobody. Potřebuji tě svobodného, ne stále svázaného sebou samým a soustředěného na sebe. Buď jako malé dítě, volný a radostný, a žij stále v přítomném okamžiku.

10.4.2012 9 CCHICHAN - ČERVENÝ SOLÁRNÍ HAD

11. dubna 2012 v 0:46
Mayovia na dnes
Výklad mayského kalendáru - 10.4.2012
Napsal uživatel Amia
Úterý, 10 Duben 2012 13:50
10.4.2012 9 CCHICHAN - ČERVENÝ SOLÁRNÍ HAD


SOLÁRNÍ HAD 9 je otevřeným galaktickým portálem zápalné síly. Podívejte se na informace získané v tento den pryzmantem zrcadla, a odkryjte, co ve vás zůstalo ohořelé. Tady je detekovatelná taky nesprávne aktivovaná Energie Kundalini (kosmická tvořivá síla).Tento den bude zkoumána také vaše vitalita SLUNCE ve vašem Středu.
JE TO DOBRÝ DEN NA STAROSTLIVOST SE O SVÉ TĚLO, O JEHO PRUŽNOST A TOK ENERGIE V NĚM
SKONCENTRUJTE SE NA VNITŘNÍ MOUDROST VAŠEHO TĚLA
JE TO POHYB, TVOŘENÍ ČASOPROSTORU A SPRAVEDLNOSTI

Nyní cítíme velkou touhu konat, ale budeme dělat jen to, co nám říká instinkt. Dnes neděláme nic, co je výhodné pro nás, ale to, co bude prospěšné pro nás i pro ostatní. Nyní zkontrolujeme náš postoj k ostatním, abychom rozpoznali, co namáhá naše síly a zda neděláme něco pro parádu.

TRANSFORMACE STÍNU
Použijte svoje tělo jako klíč k vnitřní transformaci. Podívejte se na něj, jako na ukazatel a nasměrujte ho k Vyššímu Vědomí. Řiďte se instinktem. Řiďte se vnitřním hlasem. Věřte v přirozenou schopnost rozhodnout se v tom okamžiku.

Instinkt, vitální síla …..

ČERVENÝ HAD náleží k nejrychleji konající síle Prasíly. Pokud je lidské vědomí založeno na právech duchovních, energie HADA vám nabídne vynikající fyzickou i psychickou kondici. Zatímco ten, kdo se řídí pravidly stanovenými Egem, se nemůže divit, když ho ČERVENÝ HAD konfrontuje se skutky egoistického chování. HAD přistupuje velmi přísně k chování lidského Ega, jelikož v samovůli Ega vzniká nejvíce karmického odpadu. Všechny nepříjemné pocity ve dnech ČERVENÉHO HADA jsou znakem nedostatku lásky k sobě a k lidem. Kdo se nachází v harmonii se svým Středem, kdo respektuje svoje zdraví i tělo, tomu HAD zašle životní sílu na všech možných úrovních, zejména na úrovni fyzického a mentálního těla.

Doplňkovou odměnou HADA za laskavý přístup k našemu vlastnímu životu a životu všech ostatních bytostí bude skvělá nálada. Pamatujte si, naše laskavost a skvělá nálada je poskytována všem lidem, se kterými se setkáváme. Nepřímo budeme obdarováni také jejich energií v podobě úsměvu. Osoba pohrdající darem života např. závislostí, špatnou výživou, nedostatkem hygieny nebo negativním postojem k životu, by se měla, co nejrychleji spojit s Energií ČERVENÉHO HADA, než se projeví nemoc. Síla našeho ducha se odráží v každodenním životě - bez těla není život. Ve zdravém těle zdravý duch - dnes se postaráme o naše fyzické tělo a jeho zdraví. Dnes zachováme míru v tom, co děláme, jíme, myslíme.

9.SOLÁRNÍ TÓN VEDOUCÍ SÍLY VEDENÍ
DEVÍTKA navrhuje vědomý start k našemu vysněnému cíli. Ztělesněte mistrovství a moudrost, kterou chcete vyjádřit svůj pozemský život. Uvědomte si že JSTE, než, že potřebujete být! Buďte ten, kdo osvětluje svým světlem ostatní. VY jste přítelem lidstva! VY přinášíte nové vize světu! Ve VÁS tkví síla dokončení! Už máte svůj klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu co je NOVÉ, přirozeně se rozpustí STARÉ zkostnatělé vzorce, které neslouží vašemu rozvoji. Přijměte propozice DEVÍTKY připravte se udělat obrovský skok v oblouku ČASU. V tomto cyklu ČASU se bude shodovat prostor s časem, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni projevit velké tajemství SÍLY KONÁNÍ.

ZAPOJTE SE DO USKUTEČNĚNÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI

V Tónu DEVÁTÉM se osvětlují nápady, inspirace a touha zlepšovat. Solární Dny hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty v jednání a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE se doporučuje přistupovat s náležitou úctou. Doporučujeme také využít SOLÁRNÍHO Tónu k vyléčení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.


Překlad Lenka Sýkorová

Féwa 6.4.2012

11. dubna 2012 v 0:41 Aktuální novinky

Napsal uživatel Amia
Úterý, 10 Duben 2012 15:07
Féwa 6.4.2012

Silnou aktiváciou magnetického poľa sa mení magnetizmus Zeme a tým i človeka. Tento stupeň brány vedomia Vás ukotvuje a mení Váš osobný prístup k sebe i k Zemi. K jej prírodným krásam. Farebnosťou dúhy, ktorá od seba oddeľuje jej pôvodné farby a medzi ne pridáva nové priesvitné tóny melódie kozmickej lásky.

Vy sami tvoríte svoj vlastný nový svet. Pod žalúziami oblohy, cez ktoré prenikajú paprsky lásky, väzbou na pôvodné. Buďte šťastní a veselí. Buďte prítomní v každej chvíli, ktorá Vás postupnosťou rastu vedomia spája, zjednocuje s prapôvodným svetlom, ktoré v sebe nesiete. Ako záruku vlastného šťastia do ktorého vstupujete. Cez bránu odpútavania sa od negativity pôvodného sveta. Od strachu, od útrap, od bolesti. Od všetkého čo navodzuje obavy a pripútava Vás tým k hmotnej ťarche.

Postupne prechádzate bránou, vírením nových štruktúr vedomia. Viete čo chcete a po čom túžite. Že je len jeden svet do ktorého sa snažíte inkarnáciami vstúpiť. Svet lásky. Máte ho aj tu, na Zemi. Mnohokrát ste ho prežili pestrou farebnosťou rôznych situácií, ktoré Vám kládli dôraz na srdce. Ukazovali prstom, že tu v strede - v mieste najvyššej frekvencie, je ukrytá Vaša perla. Váš portál Vašej lásky. Pospájaný so všetkými súčasnými, minulými i budúcimi dimenziami. Vaším stredovým bodom srdca.

Nie je to sen....víla, ktorá sedí oproti Vám na kameni a ovlažuje si svoje biele transparentné nôžky s nádychom do modra. Nie je snom, že ju vidíte. Je skutočne tam, sedí na kameni a pozerá sa na Vás. Blankytne modrými očami, ktorými Vás hladká, tíši. Pohládza slovom srdca. Nie je to výplod fantázie, keď človek stretne iné bytosti ako tie, ktoré bežne stretáva. Je to dimenzionálny návrat vedomia človeka, ktoré sa rozširuje prúdiacou magnetickou frekvenciou. Jej postupne rastúcou výškou, ktorá Vám otvára cestu a opäť Vás víta, zbližuje, zoznamuje s novým, ale známym svetom "zajtrajška". Nie je to len víla, ale mnoho ďalších bytostí, ktoré sú súčasťou pre Vás doposiaľ neviditeľného sveta v ktorom všetci spoločne žijete. S neviditeľnou prírodnou ríšou, starajúcou sa o zemské pláne. Rozprávka do ktorej vstupujete so svojimi technickými vymoženosťami. Ženúc sa v aute, trhajúc pritom pavúčie siete, lámajúc vetvy stromov a kríkov. Ponorení do myšlienok, ktoré Vás ženú iným magnetizmom ako je ten, ktorý prichádza. Vaša technika sa neprispôsobuje láske. Neberie ohľad na prírodné zákony, ale len na tie svoje. Mílnik za mílnikom ste kráčali takýmto spôsobom. Ale teraz je čas sa zmeniť.

Vstupujúcim magnetizmom sa meníte aj Vy. Začínate si uvedomovať nesprávny životný štýl, ktorým ste vládli Zemi. Zem je Vašou súčasťou. Hmotného i jemnohmotného človeka, ktorý vstupuje do jej vyššej transparentnej vrstvy. Do jednoty s prírodou. Do rovnováhy dávania a prijímania - rovnováhou lásky.

Dimenzia je časovou vrstvou v ktorej jej svetlo preniká každým, kto ju zdieľa. Či je jemnohmotný, alebo nie. Hmotného mení šípmi lásky, ktoré ho "pripichujú" k nedoriešeným vzťahom, situáciam a súčasne obaľuje vysokou frekvenciou vlniacich sa vibrácií. Ten, kto predstavuje vyššiu sféru mu pri tomto procese učenia sa pomáha. A pritom nie je dôležité akú farebnosť jeden, alebo druhý predstavuje. Či hmotnú, alebo jemnohmotnú. Všetky kvety života rastú na jednej spoločnej lúke. A človek si k nim striedavo privoniava. Jemnohmotný k hmotnému, zemský k transparentnému, ktorý síce nevidí, ale vníma jeho dych...cíti jeho vôňu. Opticky sa snaží prispôsobiť zrak a zistiť odkiaľ prichádza.

Blíži sa skrat vedomia, ktorý Vás prekóduje podľa výšky vedomia každého jednotlivca. Skratkou do novej zemskej časovej vrstvy. Je to nanosekundová chvíľa, časový bod, v ktorom sa prekóduje spiritualita cez racionálnu vrstvu vedomia /jeho vedomé nanoštruktúry ľavej hemisféry/. Tým sa strhne závoj, ktorý doteraz okliešťoval multidimenzionálne vedomie. Ľudské vedomie sa rozšíri, otvorí. Človek získa späť stratené multidimenzionálne schopnosti. Súčasne nastane prolaps sfér, pulzným žiarením, ktoré návratom pulzu späť, prenesie vedomie človeka z frekvenčne ohraničenej hrubohmotnej časovej sféry do jednotnej - multidimenzionálnej. Nastáva vzostup do priestoru kozmických plání. Do novej časopriestorovej vrstvy. Skúškou výšky vedomia, ktorú nie každý jedinec zvládne. Je to podobná situácia, ako keď neviditeľným mečom preseknete pupočnú šnúru trojdimenzionálneho sveta. Lano lode, kotviacej v hmotnom prístave, kde ju drží 3D realita a ona vypláva na more bezpodmienečnej lásky. Na ktorom plávajú všetci, ktorí ho svojím srdcom zdieľajú.

Bude sa Vám najprv zdať, že je to len sen z ktorého sa zobudíte. Ale nebude to tak. Bude to Vaša nová dimenzia, Vaše prítomné prítomno nového sveta, novej vlastnej dimenzie do ktorej ste vstúpili. Prívalom vysokofrekvenčného žiarenia cez kozmickú bránu. Je to deň Vášho znovuzrodenia sa do sveta nekonečnej lásky. Nie sen, ale realita. Všetci, ktorí tu na Zemi vedia....poznajú vysokofrekvenčné sféry....budú s Vami. Energetickým systémom Vás ponesú na "druhý breh" Zeme, kde Vás budú vítať všetky bytosti doteraz Vami nevidené. Všetci, ktorí boli vyslaní na Zem a učili Vás láske - Vás budú učiť i v nových časových sférach. V svetelných mestách a jeho chrámoch. Na katedrách katedrál žiariacich ako krištál.

Váš dom, Váš nový svet i príroda, ktorá tvorí jeho súčasť, je vytvorený Vaším vedomím. Cestou na Zemi ste rástli, učili sa, spomínali si na postupne sa blížiaci transparentný čas, ktorého súčasťou ste i Vy. Kládli ste si na svoje plecia záťaže hmotného sveta a cestou inkarnácií ste ich postupne rozpúšťali. Aby ste mali Vašou výškou vedomia dovolené vrátiť sa vyššie.

Ako ping - pongová loptička, ktorá sa odráža od hmotného sveta, naberajúc svoju rýchlosť. Ako kyvadlo, ktoré sa najprv hojdá pomaly sem a tam, zrýchľuje svoju cik - cak frekvenčnú cestu. Až ho nakoniec nevidíte. Už nie je v subjektívnej, ale v objektívnej realite. Stratené v čase, rýchlosťou svetla. Opúšťa frekvenčný priestor Vašej dimenzie. Tak je to i u vzostupujúceho človeka.

Váš čas tretej dimenzie je skĺbený s množstvom ďalších frekvenčných vrstiev. Vzhľadom na vibráciu Vašich atómov tieto vrstvy nevidíte. Jednoducho vibrujú inou rýchlosťou. Ste ako žiarovka, ktorá svojím svetlom najprv dlho svieti a nakoniec zhasne. Je to len optický klam vedomia, pretože svieti na inom časovom mieste. Len 3D zrak ju svojou frekvenciou už nevidí. Jej svetlo sa obratom prispôsobí novej časovej vrstve.

Vesmír je ako mramorovaná bábovka. Keď ju celú zjete, stávate sa ním. Nesiete v sebe všetku jeho múdrosť, inkarnačným vlnením. Ale kým sa tak stane, krúžite ním jeho jednotlivými dimenziami, nachádzajúcimi sa v jeho časových vrstvách. V tmavých, alebo bielych. Presne tak to vo vesmíre vyzerá. Niekde je dimenzia natiahnutá do veľkej diaľky, na ďalšom mieste tvorí zhluk dimenzionálnych častíc. Rozmerove jednorozmerná a pritom zložená z nekonečného radu frekvencií.

Vy sa teraz nachádzate v tretej dimenzii, ktorá je na svetelné kilometre vzdialená od Vašej novej časovej vrstvy. A súčasne je s Vami. Nevnímajte čas priestorove. Tak ako ste zvyknutí sa v tejto realite na všetko dívať. Neukladá sa jedna vrstva na druhú ako dobošove rezy, prekladané tmavou, alebo bielou plnkou. Potrebujete rozostrieť zrak. Len tak sa Vám podarí uvidieť všetko a všetkých, ktorých nevidíte a pritom sú s Vami. To je podstatou nového videnia. Prepnúť zrak do transparentnosti a jej časovej vrstvy. Mnohí majú na Zemi túto schopnosť ponechanú. Skúste to. Len tak rozostrieť zrak pohľadom do vzduchu, do diaľky. Keď budete stáť na lúke, alebo v lese. Medzi kvetmi, stromami, na ceste....Natrénujte si tento pohľad. Vyhnete sa možnému zľaknutiu, že odrazu vidíte niečo čo vidieť nie je a predsa to tam je. Nebojte sa, nemáte duševnú poruchu, je to multidimenzionálny svet, ktorý k Vám Vaším vedomím vstupuje. Preniká bránou. Na fyzickej úrovni.

Je to zázrak, znovuzrodenie sa do univerzálnej jednoty v ktorej sú všetky bytosti viditeľné. Mnohí z Vás už majú tieto zážitky. Opýtajte sa ich ako vyzerajú. S akou ľahkosťou sa pohybujú, akú majú žiarivú auru. Akú lásku vysielajú do všetkých svetových strán. Štruktúra tela týchto bytostí Vám doposiaľ nedovoľovala ich zviditeľnenie. Ale teraz, keď začínate byť súčasťou jednotného multidimenzionálneho sveta, už niet zábrany, ktorá by ich vstup zastavila.

Ste nimi, svetelnými bytosťami. Ste rovnakí ako oni. Iba ste previbrovávali skúškou hrubohmotnej dimenzie, so všetkými podmienkami potrebnými pre zviditeľnenie sa v 3D svete. Ste víly, škriatkovia, anjeli, jednorožci....S transparentnými krídlami jemnohmotných frekvencií. Symbol krídiel vyjadruje rýchlosť frekvencie, ktorou sa pohybujú bytosti iných sfér a sú tým pre Vás neviditeľné. Prastarý symbol používaný na vyjadrenie rýchlosti a ľahkosti interdimenzionálne sa pohybujúcich bytostí, ktorými sa stávate. Vy, ktorí ste ešte pripútaní k zemskej príťažlivosti a súčasne sa od nej oddeľujete a naberáte inú frekvenčnú rýchlosť.

Na fyzickej úrovni tento stav môžete vnímať striedavými pocitmi ľahkosti fyzična /akoby ste chvíľami telo nemali/ a pocitmi intenzívnej únavy, kedy sa Vám zdá, že Vaše telo váži oveľa viac. Hojdanie sa, "vlnenie" tela, závrate, hučanie a zvonenie v ušiach, tachykardia, bolesti rúk, alebo nôh.... Všetky tieto stavy sú súčasťou meniacej sa frekvencie fyzického tela a vedomia. Tvoríte ankh multidimenzionálneho vedomia so všetkými mimotelovými čakrami. Jeho stredovým krištálom spojení so svetelnou čakrou. Tam krištalizuje Váš diamant. V jeho absolútnom strede. Širokospektrálne prijímanou vysokofrekvenčnou láskou, ktorá na Zem vstupuje sa stávate /alebo nestávate/ podľa Vašej výšky vedomia, súčasťou jeho ďalšej vrstvy. Je to časová štruktúra Vášho vedomia srdca, ktorá Vás nasmerováva a vedie časopriestorovými pásmami univerza.

S láskou Féwa

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu http://www.anjelska.sk

Život je takový, jaký si jej vytvoříš.

10. dubna 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Život je takový, jaký si jej vytvoříš. Proč nenacházet v každé situaci opravdu to nejlepší a plně se neradovat, bez ohledu na to, kde jsi a co děláš? Nikdy nemarni čas a energii přáním, abys byl někde jinde a dělal něco jiného. Možná, že vždy nechápeš, proč jsi tam, kde jsi, ale můžeš si být jist, že pro to existuje pádný důvod a že je tu pro tebe úkol, z něhož se máš poučit. Nebraň se tomu, ale zjisti, v čem ten úkol spočívá, a pouč se z něj rychle, abys mohl pokročit dál. Přece bys nechtěl zůstat stále stejným, či ano? Jakmile přestaneš odporovat a jednoduše přijmeš úkoly, kterým se máš naučit, a bez potíží je vyřešíš, shledáš, že život je mnohem snazší, a co víc, budeš mít radost ze změn, k nimž dochází. Rostlina neodporuje růstu a změně; prostě s nimi splyne a rozvíjí se v pravé dokonalosti. Proč neuděláš to samé?

Chci se s vámi podělit o obrázek namalovaný dnes odpoledne na nádherné louce ....

10. dubna 2012 v 1:00 Elementální bytosti

Strážkyně vodního pramene 9.4.2012 Luhačovice

Chci se s vámi podělit o obrázek namalovaný dnes odpoledne na nádherné louce u pěti statných smrků. Je to pro mne vždy překvapení, protože nikdy netuším co namaluji. Po pár tazích jsem se pousmála do koutku a jenom v Srdci děkovala. Skrze mě se namalovala ochránkyně pramene, který teče z kopce, pod kterým jsem seděla. Jen tak jsem seděla a zadívala se do dálky a v prostoru přede mnou se zhmotnila nádherná modro tyrkysová bytost a troubila na trumpetu, aspoň tomu se to podobalo. Měla vznešeně vztyčenou hlavu a po chvilce se rozplynula. Byla to bytost vzdušná. Jsou to okamžiky, které se skutečně dějí ať chceme nebo ne, svět, který nevidíme se nám dává vidět. Sleduji to již delší dobu a je to čím dál víc. Byli tady , jsou a stále budou, máme se toho navzájem tolik co učit. Jsem velmi ráda, že se s vámi mohu podělit a přeji nádherné dny plné světla. To místo, kde jsem malovala je v Luhačovicích, je tu tolik pramenu v okolí a překrásná, velmi vzácná energie.... S Láskou Anna

Text i obraz jsou autorské © Anna a je možné je v nezkrácené a neupravené verzi dál šířit pouze nekomerčním způsobem za podmínky uvedení aktivního odkazu http://slunecnikvet-anna.blog.cz/


Nemůžeš stavět mohutné chrámy bez pevných základů.

9. dubna 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Nemůžeš stavět mohutné chrámy bez pevných základů. Nemůžeš budovat nové nebe a novou Zemi bez lásky, lásky k bližnímu a lásky ke Mně. Láska začíná v životních maličkostech a odtud se šíří dál. Zasévej semena lásky, kamkoli jdeš, a uvidíš je růst, kvést a prospívat. Semena lásky, zasetá i do těch nejtvrdších srdcí, začnou nakonec růst; může to určitou dobu trvat, než vzklíčí, ale jsou-li láskyplně opatrována, nemohou nevyrůst. Proto nezoufej nad nikým; prostě jen bez ustání rozlévej lásku a nezatvrzuj své srdce. Přestaň se pokoušet obhajovat sebe nebo své činy. Přestaň obviňovat druhé. Zkoumej své srdce, poznávej sám sebe a najdeš dokonalý mír v srdci i v mysli. Pak můžeš jít kamkoli opravdu svobodně a s radostí a vyzařovat stále více lásky. Lásky nemůže být nikdy dost. Nech ji volně proudit.

KRYSTALY – KOUSÍČKY SVĚTLA ♥

8. dubna 2012 v 23:56 MATKA ZEMĚ


KRYSTALY - KOUSÍČKY SVĚTLA ♥

Odkud se vzal zájem o krystaly? Proč je jich na Zemském povrchu stále více?Proč si je lidé kupují, či přinášejí z velkých vzdáleností, pátrajíc po jejich vlastnostech,léčí se jimi u specialistů a obklopují v soukromých prostorech či v práci?

VLIV STRUKTURY

Pravidelná geomagnetická struktura krystalů - křemenné částice : trigonální - mají přirozené vlastnosti shromažďovat, ukládat a zasílat informace do okolního prostoru, nebo určitého místa - nebo původní využití krystalů v lékařských technologiích,elektronice,počítačových systémech,v optice,k vytváření ultrazvukových vln,či radiových vln.Jejich vlastnosti jsou stále zkoumány, možnosti úspěšně rozvíjeny a využívány v nejnovější technice naší civilizace.
Krystalové struktury mají energetické vlastnosti rezonátoru.Informace jsou v nich přirozeně přijaté, průběžně procházejí skrze částečky přesně z okolního místa,jejich strukturou prochází ven neobvyklá síla - vlny uložené jedna na druhou a další.Teoreticky každá částice má stejný záznam informací,vyzařování tohoto záznamu je posíleno každou další,dosahující okraje struktury s nezvyklou silou,jakoby neustále stimuloval podstatu svého vyzařování.
Tímto způsobem může malý kousek naprogramovaného křemene o velikosti jednoho centimetru být patný a vnímatelný jako nosič energie v okruhu 20 km. Zvětšení velikosti krystalu o každý další centimetr zvyšuje exponencionálně rozsah, v závislosti na kvalitě,energetické kondici a na množství malých příměsí.
Krystaly mají schopnost svítit jasně žlutým světlem pod vlivem tření nebo stimulací nad 200 stupňů Celsia ,může být jejich barva záře modrá - to je známý jev zvaný termoluminiscence.Mají rovněž piezoelektrické vlastnosti - elektrický náboj pod tlakem.Vzhledem k různým příměsím krystalu - což je nejzřetelnější v barvě - mají různé spektrum účinků,nebo jiné spektrum vyskytující se jako nosič informací v určitém rozsahu vibrací.Nejširší pásmo mají krystaly horské - průsvitné,nebo mléčné mají rovněž široké uplatnění.Specifické skupiny zaujímají růžové křemeny,kouřové, modré,zelené,cirtíny,ametysty,černý marion,avanturín a všechny odrůdy chalcedonu, nebo křišťály horské s malými viditelnými příměsi.

ČIŠTĚNÍ KRYSTALŮ

Způsob získávání krystalů,skladování, doprava,stejně tak zacházení s nimi, jako s komerčním zbožím znamená, že podstata jejich původních informací, energetická schopnost,včetně té nejdůležitější - otevírání srdeční čakry - je částečně, nebo celkově nečinná,jsou často energeticky mrtvé a vyžadují pre-obnovu,a navázání vědomého kontaktu s jejich "živoucí" podstatou - podstatou komunikace. V některých případech vystačí tradiční a nejlepší kombinovaná léčba - koupel pod tekoucí vodou,slaná voda,mořská sůl, sluneční paprsky,meditace,kontakt s jinými aktivními krystaly,zvuky tibetských mís,mantry,zpěv, hudba, koupel s bylinami,rituály s ohněm.

POUŽÍVÁNÍ KRYSTALŮ PRO STRUKTURY ZEMĚ A PRO LIDI

- Obnovení přirozené krystalické mřížky - očištění a nainstalování nového krystalu do zemské struktury s informacemi vzájemného propojení těchto míst mezi sebou vzájemně se podporujících oček v celkové síti.
- Posílením komunikace určité lokality - přírodní zahrady,budovy, celá města,hory, stromy,háje, kruhy s kameny,starodávná místa spojená s Bohy přírody.
- Velmi silný sklon lidí k hledání krystalů a křišťálových lebek - strážců -skrze které mohou vyjádřit potřeby Země a doprovázet všechny své "spřízněné duše" a uzdravovat na úrovni srdeční čakry.
- Stavěním mostů - krystalicko-mentálních portálů - při přechodu z našeho světa (smrt těla) do oblasti krystalického Světelného Města,jako zprostředkovatel na stupni s naším Světelným Vyšším JÁ.
- Práce na změnách v naší fyzické struktuře DNA,myšlení - nedocenění z důvodů nedostatků informací,v odpojení od kolektivní mysli - systémů příkazů ve světě, ve kterém žijeme, a ve kterém je naše mysl potopená.
- Krystal individuálně vybíraný pro osobu - má vlastnosti ukládání informací s energetickým programem, nebo kódem,který je pozvánkou pro bytosti spojené s těmito vibracemi,od té doby svázané s jeho osudem a prací duše - typ Krystalického Přítele.

RŮZNORODOST VYZAŘOVÁNÍ KRYSTALŮ

KŘIŠŤÁL HORSKÝ - PLNÝ KŘIŠŤÁL

plně vyzařující ducha ve hmotě.Křišťál horský vibruje celým rozsahem energetického spektra ,na všech úrovních spojení člověka se Zemí a jeho Vyšším Já. Funguje ve všech strukturách materiálních záležitostí,závislostech,potřebách a okruhu práce.Je nejvíce universálním a skutečným spojencem s vibracemi přírody,integrací s ní, a naladěním se na vnitřní Krystalické Srdce Země.Současně s tímto krystalem,meditujíc s jeho září a radostnou povahou,jsme spojeni se všemi aspekty uvnitř nás.Zažíváme křišťálově jasnou mysl,která nám dává nový pohled na životní prostředí a umožňuje nám rozloučit se stávajícími potížemi nebo energetickými bloky.Dostává nás do vibrací štěstí a naplnění našeho světa bez iluzí.Dává nám vhled do záležitostí závojů iluzí,společenských vzorců, schémat myšlení a vede k jasnému a světlému pohledu na život bez odsuzování a očekávání.
Horský křišťál zvyšuje celkovou vitalitu těla a vytváří prostor, ve kterém naše činy mají tvůrčí sílu a jsou určeny pro naše dobro a dobro všech živých bytostí. Stoupáme po stezce transformace pevně s křišťálově čistými osvícenými úmysly. Všechny pokusy porazit nápady a vyzařování ega jsou spojené s hlubokou blažeností ne-myšlení. Každodenní meditace s tímto krystalem nám dává stabilitu na naší cestě - ve spojení se všemi bytostmi vibrace srdeční čakry - čisté bezpodmínečné lásky.

KRYSTAL SRDCE

Růžový krystal,kámen něhy a lásky.Vibrace růžového křemene na nás mají velmi jemné citlivé účinky,někdy obtížně uchopitelné v naší rušné době a tvrdém způsobu života.Pokud chceme vnímat jeho blahodárné účinky na naše energetické tělo,musíme se na chvíli zastavit a zklidnit. Tyto informace jsou zachovány v paměti buňky - to jsou vibrace z našich nejstarších záznamů, okamžiků štěstí,kdy naše srdeční čakra byla ještě aktivně působící a otevřená pro celý svět…..z časů, kdy jsme ještě byli zachumlaní do teplého bezpečí matčina těla,zhluboka dýchali a stále do našeho těla přicházely prameny jemné a sytící prány.Stav blaženosti a bezpodmínečné lásky.
Tento krystal vibruje v naší auře a seznamuje nás s tajemstvím lásky k sobě, partnerovi,rodině,kolegům,světu…..pozívajíc nás znovu důvěřovat sobě i partnerovi,léčí v paměti chvíle, kdy jsme zůstali zraněni,učí nás odpouštět a transformovat staré vzorce.Otevře vás svobodnému a bezpečnému přijímání i dávání lásky….chrání a čistí již vytvořené pocity,přitahuje lásku k lidem,kteří žijí sami,otevírá jejich srdeční čakru,otevírá je lásce plné důvěry.Je to vynikající kámen pro citlivé osoby a děti.V první řadě léčí naší srdeční čakru a dává prostor milovat sama sebe a svůj život - v celé jeho plnosti,na všech úrovních, až k pocitu blaženosti, do které můžeme s plným klidem a láskou pozvat jinou osobu.Pro společnou oslavu krásy života.

KOUŘOVÝ KRYSTAL - MORION

Vyzařování KOUŘOVÉHO KRYSTALU má velmi specifické vlastnosti - dosahuje vibrace velmi nízké energie a tím se pohybuje ve velmi podobném prostředí jako energie zdroje.Hluboce nás očišťuje od pozůstalých vibrací hádek,nepříjemných událostí,uvolňuje od smutku,deprese,od očekávání lidí či světa,staví na nohy a uzemňuje,posiluje finanční akce.
Jeho barva je od šedé,béžové k tmavě černé,vzniká působením přírodního radioaktivního záření, obvykle při velkých změnách atmosférického tlaku. Tyto změny jsou obvykle velmi obtížné a měnící podmínky, proto se v jejich nitru často nacházejí četné trhliny a změny barvy,odtud pochází jeho jedinečné schopnosti pracovat v nejdrsnějších energetických podmínkách. Používáním kouřového křišťálu využíváme pomoci jedinečného spektra působení celé struktury na naše celé tělo,zejména fyzické a mentální.To nám přináší pohled na každodenní záležitosti s absolutním hlubokým a upřímným pochopením a velkou odvahu do života.Je neocenitelným společníkem, spojuje nás plně s naší energetickou celistvostí a především s těmi částmi, které máme chuť často odmítat.
Morion vám pomůže zvednout hlavu,je pro vás lahůdkou jak se s ohromnou zvědavostí podívat na věci z různých stran,více čí méně pro nás úspěšně.Učí přijetí reality.Ukazuje na realitu z té čisté podoby bez hodnocení a dává mocné pocity Bytí s pozitivním aspektem.Odděluje pravdu od klamu,iluzí a očekávání a staví nás tváří v tvář jako cestující na naší stezce - tvrdě na zem. Morion v nás posiluje pocit plnosti lidství právě v té podobě TADY A TEĎ s radostí a plnou odpovědností za naše činy,myšlenky a slova.

AMETYST - KRYSTAL SÍLY MISTRŮ

Tento krystal v celé řadě fialových odstínů má velmi intenzivní účinky na duchovní sféru člověka, spojuje ho s Vyšším Já energetickými dráhami,které vedou k rychlému rozvoji duše a k uzdravení.Je určen především pro lidi s velkým charisma s čistě duchovní cestou,plnou meditací a vedoucí k osvícení sebe sama a každé žijící osoby na Zemi. Kámen posiluje a rozvíjí Mistrovské vibrace v krystalicko-energetické struktuře člověka,dává úmyslně požadovaný klid a jasnost mysli, tím uvolňuje od celodenního nahromaděného stresu,napětí a připoutání.Dává možnost vstoupit do jiného vibračního prostoru,kde ucítíme výraznou úlevu od zmatku v mysli,dostaneme se do čistého prostoru utváření reality.Je to vibrace velké duchovní odvahy s využitím maximálního výkonu našich schopností a kreativity,dává hluboký vnitřní vhled pro naše poslání a směr vývoje zpráv,kterými se zabýváme na Zemi.Dává nám přesný azimut sledovat cestu života a snižuje složitost vedlejších cest,otevírajíc intuici.
Je virtuálním mostem s Mistrovskou energií a sbližuje nás s vibrací Osvícených a Nanebevzatých Mistrů v našich jemných jemněhmotných strukturách, které se pak objevují při jednání všech projevů života.Ametyst důkladně očišťuje naše záměry i způsob jednání v každém vyzařování Ega,nebo starém způsobu myšlení a jednání nám dává nový pohled na svět - jeho úkolem je smysl pro vnitřní klid a bezpodmínečné právo na štěstí.

Autor Monika Czyrek http://monikaczyrek.blogspot.com/
Překlad Lenka Sýkorová8.4.2012 7 AKBAL - MODRÁ REZONANČÍ NOC

8. dubna 2012 v 15:40 Aktuální novinky
Mayovia na dnes
Výklad mayského kalendáru - 8.4.2012
Napsal uživatel Amia
Neděle, 08 Duben 2012 10:11
8.4.2012 7 AKBAL - MODRÁ REZONANČÍ NOC


JE TO DOBRÝ DEN PŘEMÝŠLET O HVĚZDNÉ OBLOZE, ODTUD PŘICHÁZÍ INSIPRACE

NOC SYMBOLIZUJE KOSMICKOU PRÁZDNOTU, MÍSTO, KDE NIC NEEXISTUJE, TAM SE SKUTEČNĚ SKRÝVÁ CELÝ POTENCIÁL, NOC TO JE LŮNO TVOŘIVOSTI ….. Z TÉTO PRÁZDNOTY VZNIKAJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ, UMĚLECKÉ INSPIRACE, VYJASŇUJE SE STRACH A OBAVY Z POCITU NEDOSTATKU BEZPEČÍ

Nyní překonáme nedostatky světa a začínáme se těšit z toho, co máme, namísto trápení se nad tím, co nemáme. Ode dneška nikomu nic nezávidíme, přemýšlíme - co našemu životu chybí, co ještě nemáme? Jestli to, co opravdu chceme zaplní prázdnotu a dá nám pocit naplnění?

TRANSFORMACE STÍNU
Buďte ochotni podstoupit test.Jak oceňujete sami sebe? Obejměte duchovním okem všechny negativní procesy a spusťte se až na samé dno,aby jste viděli dary,které s sebou přinášejí….

Přání, sny….

Dny nesené MODROU NOCÍ odhalí velmi iracionální obrazy. Jako první ze všech světů odhalí nedostatky vyplívající z přerušení kontaktu s Božským Zdrojem. Pokud je lidské Vědomí zaměřeno pouze na materiální dobro, Energie NOCI musí udělat řez, abyste skoncovali s těmito dary. Ve dnech MODRÉ NOCI se může objevit pocit bezmoci, malichernosti a také silná frustrace a nedostatek smyslu života. Pokud člověk najde cestu do vnitřních světů, dni NOCI v něm uvolní tvůrčí impulsy, zašlou ušlechtilé nápady a pomohou s vynalézavostí při překonávání obtíží a nedostatkem na všech úrovních Bytí.

MODRÁ NOC podporuje lidské úsilí v oblasti rozšiřování Vědomí a také vyprovází ze všech fyzických omezení. V této pečeti dřímá magická síla umožňující přístup k dosud neznámým potenciálům. Dny MODRÉ NOCI jsou opravdovou truhlou s pokladem, který nám posílá Božský zdroj. Jenom ten, kdo se řídí vlastní intuicí, kdo neomezeně věří svému Zdroji, může dosáhnout kosmického bohatství a s jeho pomocí tak rozdrtit všechny pozemské nedostatky.

7.REZONANČNÍ TÓN SPOUŠTĚJÍCÍ SÍLA SPOLUPRÁCE
Připomeňte si vaší mystickou moudrost rozpoznat vztah se Zdrojem. Spojte sílu vašich 7 čaker a vystoupejte vzhůru k Božskému Světlu.

Pokud se ptáte na užitečnost mystické síly ve vašem životě - vězte, že přes teorii Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní a fyzické v jeden NOVÝ SVĚT. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Ve stavu pozemského sebe přijetí.Otevřete se darům, které k vám přitékají. Přijměte sami sebe bezpodmínečně! Osvoboďte se od nutkavé touhy schválení zvenčí! Odkryjte svoji přirozenou mystickou sílu!

STAŇTE SE JEDNÍM S MYSTICKOU SEDMIČKOU
SE SEDMI ČAKRAMI TĚLA
I SEDMI ÚROVNĚMI PYRAMIDY
KTERÉ JSOU JEDNOTOU VĚDOMÍ SEDMI

Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyššími Energiemi Zdroje nazývané též sedmou dimenzí. Dny Kalendáře s Tónem SEDM, nás zalívají tou Nejčistší Energií, která proniká celou naší tělesností. SEDMÝ den je dnem tankování paliva. Nejedná se zde o žádné aktivní operace, nebo zvláštní události. V Energii SEDMIČKY je především stimulován ŠESTÝ SMYSL, čili mimosmyslové vnímání.

Kdykoliv se objeví v mystickém zápisu léčení kombinace s Tónem 2, 7, 12 doporučujeme být ve svém Středu,aby nedocházelo k extrémům nebo přehánění.

Překlad Lenka Sýkorová

Moudrost života

8. dubna 2012 v 9:51 Vývoj vědomí bytostí

Moudrost života


1. DOSTANETE TĚLO

Ať je milujete, nebo nenávidíte, bude vaše po celou dobu.

2. BUDETE DOSTÁVAT LEKCE

Jste ve stálé neformální škole zvané Život. Každý den budete v této škole mít příležitost se učit. Lekce můžete mít rádi, nebo si myslet, že jsou nepodstatné, nebo že jsou hloupé.

3. NEMŮŽETE CHYBOVAT, JEN SE UČIT

Růst je proces zkoušek a omylů. Experimentování. Experimenty, které se nepovedou, jsou stejně důležitou částí tohoto procesu jako ty, které se podaří.

4. LEKCE SE OPAKUJÍ, DOKUD SE NEPOUČÍTE

Každá lekce vám bude předkládána v různých formách, dokud se ji nenaučíte. Když ji zvládnete, můžete přejít k další lekci.

5. UČENÍ NIKDY NEKONČÍ

Každá část života obsahuje lekce. Dokud jste naživu, máte se co učit.

6. "TAM" NENÍ LEPŠÍ NEŽ "TADY"

Když "tam" se stane "zde", objeví se prostě jiné "tam", které bude zase vypadat lepší, než "zde".

7. OSTATNÍ LIDÉ JSOU POUZE ZRCADLY VÁS SAMÝCH

Na jiné osobě nemůžete milovat nebo nenávidět nic než to, co milujete, nebo nenávidíte v sobě.

8. JEN NA VÁS ZÁLEŽÍ, CO UDĚLÁTE ZE SVÉHO ŽIVOTA

Máte v sobě všechny zdroje a nástroje, které potřebujete. Co s nimi dokážete, záleží jen na vás.

9. ODPOVĚDI MÁTE V SOBĚ

Všechny odpovědi na otázky, které klade život, jsou ve vás. Stačí jen se dívat, naslouchat a důvěřovat.

10.Všechna tato pravidla zapomenete. Kdykoliv je budete potřebovat, vzpomenete si na ně.

Svámi Šivananda


Na nikoho se nespoléhej.

8. dubna 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Na nikoho se nespoléhej. Nepotřebuješ žádnou podporu a duševní jistotu z vnějšku, neboť to všechno máš hluboko v sobě. Všichni touží po vnitřním klidu a naleznou ho, najdou-li si čas, aby ho hledali. Uděláš si čas, abys poznal pravdu, anebo přijímáš doslova vše, co uslyšíš, uvidíš a přečteš? Jestliže něco vnitřně víš, nic nebo nikdo z vnějšku tím nemůže otřást. Je to pro tebe tak skutečné, že by se nemohlo nic stát, ani kdyby proti tobě šel celý svět a prohlašoval, že nemáš pravdu. Byl bys schopen jít tiše dál svou cestou, aniž bys byl znepokojen či vyveden z rovnováhy. To je radost a síla vnitřního poznání. To je to, co ti může dát mír, který přesahuje veškeré chápání. Nuže, kdykoli máš o něčem jakoukoli pochybnost, vejdi do sebe a hledej pravdu, a Já ti ji zjevím; pak jdi svou cestou v míru a důvěře.

Umění naslouchat

7. dubna 2012 v 19:31 Jednoduchost života

Umění naslouchat

Když vám někdo něco říká, poslouchejte celým tělem, nejen svou myslí. Vnímejte energetické pole svého těla, to odvrátí vaši pozornost od myšlení a vytvoří klidný prostor, který vám umožní opravdu naslouchat. Dáváte druhému člověku prostor - prostor být. To je ten nejcennější dar, jaký můžete darovat. Většina lidí neumí naslouchat, protože jejich pozornost je soustředěna na myšlení. Proto nevnímají to, na čem opravdu záleží: Bytí druhého člověka, pod povrchem mysli a slov. Samozřejmě že Bytí druhých můžeme vnímat pouze skrze vlastní Bytí. Tohle je počátek vědomí jednoty, kterou je láska. Na nejhrubší úrovni Bytí, jste totožní se vším, co existuje.
Většina lidských vztahů je založena na interakci lidských myslí, nikoli na komunikaci lidských bytostí. Proto je v lidských vztazích tolik konfliktů. Dokud jste ovládáni svou myslí, nevyhnete se problému. Spojení s vnitřním tělem vytváří volný prostor, v němž lidské vztahy mohou vzkvétat.

Z knihy Moc přítomného okamžiku Eckhart Tolle

7.4.2012 6 IK - VYROVNÁNÍ DUCHOVNÍ ÚROVNĚ BÍLÝM RYTMICKÝM VĚTREM

7. dubna 2012 v 16:49 Aktuální novinky
Mayovia na dnes
Výklad mayského kalendáru - 7.4.2012
Napsal uživatel Amia
Sobota, 07 Duben 2012 12:15
7.4.2012 6 IK - VYROVNÁNÍ DUCHOVNÍ ÚROVNĚ BÍLÝM RYTMICKÝM VĚTREM


JE TO DOBRÝ DEN NA SPOJENÍ SE ZDROJEM VŠEHO

VÍTR TO JE DECH DUCHA, DECH ŽIVOTA, JE TO DOBRÁ ENERGIE ZTĚLESŇUJÍCÍ ROZPTÝLENÍ SEMEN A ZASÍLÁNÍ MYŠLENEK …. JE TO ENERGIE DUCHOVNÍ INSPIRACE SNÍLKŮ A VIZIONÁŘŮ …. VÍTR,TO JE ENERGIE STOJÍCÍ ZA PŘÍRODNÍM CYKLY POČASÍ I ZA ZMĚNAMI SPOLEČNOSTI ….. EROZE

Nyní vstupuje do našeho domu "nejvyšší kontrolní orgán". Dnes síla Ducha vyhlazuje všechny nerovnosti, a ukáže nám zlatý střed. Dnes žijeme TEĎ A TADY. Nelitujeme toho co bylo, neočekáváme nic z budoucnosti. Nechť se děje! Tak dosáhneme vnitřního klidu.

TRANSFORMACE STÍNU
Naučte se vnímat vztah se vším co je Božské, následujte svojí intuici.

Komunikace….

Dny označené symbolem IK mají velmi bouřlivý průběh, pokud se dostanou naše vzorce stínů do našeho těla příčin. BÍLÝ VÍTR přinese všechny uzdravující programy, které se objeví v průběžném pořadí. Zkušenosti získané v tomto dni mohou být velmi nepříjemné. Především bude zkontrolováno, jak dalece se brání naše Ego programu, který si kdysi vybrala naše duše. Obzvlášť bolestně bude zdůrazněna naše nedisciplinovanost, nepoctivost a nízké sebeoceňování.

Jelikož BÍLÝ VÍTR víří bezprostřední energií Zdroje, u spirituálně zaměřených osob se může v tomto dni rozzářit síla duchovní zralosti, která se neobjeví ve fyzickém světě ale vyprovodí je z okolního chaosu.

Energie BÍLÉHO VĚTRU může velmi specifickým způsobem odhalit aspekty komunikace s naším Vyšším JÁ, a to s úsměvem na tváři, aby nám ukázal jedinečnou závažnost.

V poli IK, majícím bezprostřední spojení se ZDROJEM, vibruje duchovní čistota a síla, která nás neustále vede naším osobním rozvojem. Vibrují zde také všechny prvovzory, díky kterým je možné navázat spojení s naším Vyšším JÁ.

6.RYTMICKÝ TÓN ROVNOVÁHY SÍLY VYROVNÁNÍ
Biologická rovnováha má své kořeny v celistvosti toho, kým jste. Nechte své duchovní kořeny prorůst hluboko do půdy, aby ukotvily na Zemi schopnost rezonance s Vyššími Světy. Stojíc pevně na Zemi, dovolte vyjádřit své Světelné JÁ. Zkontrolujte stav svého pozemského já v tuto chvíli.

Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká dolů na Zem. Vězte, že i hvězdy mají své kořeny. Vy jste bytost, která harmonizuje procesy přeměny. Jste volní a neomezení v akcích. Vy si vybíráte, s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat. ŠESTKA volá, abyste na život odpovídali s láskou, protože jenom tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesněte v hmotné matérii Země všechno co je Božské, čili svoji Hvězdnou Duši. Pouze tehdy, pronikne-li do vás vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. A když se vrátíte domů, ZEMĚ půjde za vámi.

BIOLOGICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE A ZEMI DO SYMBIOTICKÉ ROVNOVÁHY

V Tónu ŠESTÉM vchází přijatý program do fáze úspěchu. ŠESTKA je přiřazena zemskému prostoru. Na jedné straně se shromažďují síly individuálního lidského EGA, absolutní moc na podporu stagnace, strnulost a bolest. Na druhém pólu se shromažďují Energie harmonie, odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy.

Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vejde do fáze dokončení, což znamená - počáteční fázi realizace.
Pokud v dané Vlně odstartoval vážný osobný program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech) velmi doporučujeme, aby jste zůstali vědomě ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami. Je životně důležité, aby jste se v následujících dnech zdrželi hodnocení jevů a udržovali si přátelský přístup k lidem.


Překlad Lenka Sýkorová

MY JSME NOVÝ SVĚT!!

7. dubna 2012 v 11:51 Doteky Nového Života


************************************************************************************************** Moc díky všem za krásná přivítání. I já vám přeji vše nejlepší a mám tu něco pro vás. Když jsme na Nové Zemi a budujeme nový svět, mám tu pro vás jeden ze svých článků...
...Ale co že jsem to chtěla říct?..aha tak začnu u oblohy. Prostě mi přijde, jako by mě obklopovala a vtahovala do sebe. Začala jsem tento pocit mít, když jsem uvěřila na anděly a hlavně když jsem zjistila, že jsem jedním z nich.Dříve bylo všechno jako by obklopeno šedivou mlhou, říkala jsem tomu šedý povlak všedních dnů. Ze všech barev je šedá podle mě ta nejhorší, ubíjí ve vás všechnu sílu a fantazii...beton je šedivý, asfalt je šedivý...celý náš život se stal šedivý a proto je pro spoustu lidí tak nesnesitelný a nudný. Pro mě byl také. Ale od té chvíle, co jsem začala komunikovat s anděly a zabývat se jimi, od té chvíle, co jsem se znovu probudila, co jsem zjistila, že jsem Samael, svět září a vypadá jako pohádková zahrada! Je jedno, jaké je počasí, je jedno, jaký je den, když jste sami anděly, vidíte světlo, které vyzařuje z přírody okolo vás, cítíte ho. Citíte mírumilovné světlo, které září z oken domů, když rodina usedá k večeři. A nebe? To je kapitola sama o sobě, každý den je to, jako by vás Nejvyšší zdravil a připravoval nádherné scenérie jako narozeninový dárek pro vás. Když je noc, promlouvá k vám měsíc a hejno diamantových hvězd. S každým souhvězdím lze mluvit, světlo každého z nich se vás dotýká a zdraví. A pak když slunce vychází, je to, jako by kolem vás dlelo tisíce vil a skřítků. A když je den, ta hluboká nekonečná modř září tak, že vás do sebe vtahuje a jiskry, které mě moji strážci naučily vidět, těch bilionů a miliard jisker, to je počet andělů, kteří nás ze zhora zaplavují svým světlem a s každým okamžikem našeho bytí vstupují do naších vlastních Já. A pak když jdu městem, nebo jsem ve škole či doma a vidím ty lidi okolo sebe, vidím je a jejích vlastní cesty a životy jen tuším, ale přesto cítím, přesto hluboko v sobě vím, že jsou anděly. Vidím jak jsou spojeni s nebem, jak je každý jiný a každý nese svůj kříž,ale všichni jsou bohatí a já ze všeho nejvíc, protože vím, že jsem ze všech stran obklopena anděly.A když je mi zle a tělo bolí, pak vím, že je to v pořádku, protože to znamená, že jsem obdržela ten vzácný dar být zde, být naživu, být spojená se Zemí. Vážím si ji a je mi neskonalou ctí, že mě přijala do sebe, že mi dává svojí sílu, kusy ze svého Já, světlo svého světla, že mi svojí nekonečnou láskou umožnuje být tu s vámi i za cenu toho, že ji bolíme, toho že ji ubližujeme, toho že si ji často nevážíme.Proto ji miluji, neboť trpí a přesto stále miluje a přesto stále dává. Je pro mě jedním z nejstarších a nejčistčích andělů všech vesmírů Universa.

Nejvíc ze všeho však miluji dobu, kdy den přechází v noc a Sluce zapadá. Světlo se mění svoji barvou i svoji intenzitou a mě připadá, že v těch několika minutách se otevírají brány mezi světy. Otevírají se cesty do světů snů, do světů tónů, tužeb a přání. Jen hlupák chce po Bohu, aby mu neustále ukazoval zázraky. Však ten, co studuje přírodu, ten kdo ví jak naprosto unikátně a geniálně jsou stvořeny fyzikální zákony, ten, který zná strukturu buněk a ví, že je naprostým a unikátním zázrakem už vznik samotného života i to jak naprosto dokonalé jsou všechny organismy světa. Ten, který ví, jak dlouho to trvalo, než vznikl člověk a že samotný vznik inteligence v biologické formě je unikátním fenoménem,na němž pracovalo mnoho a mnoho velkých archandělů. Tenhle člověk si dříve nebo později uvědomí, že žije v zázraku. Podívejte se na sebe, podívejte se okolo sebe. Co vidíte?

Vše, co vás obklopuje, vše nač padnou vaše oči, to vše je andělské, protože je to součástí vás samotných a všechno je zázračné, protože jste to vy, kdo dělá ony zázraky.Nic není šedivé a nic není nudné a triviální. Vše, co vás obklopuje, je jeden velký zázrak, to že jste se sami narodili do tohoto světa je zázrakem. Co víc by si takový skeptik přál? Jaký větší zázrak by po Bohu chtěl? Má oblohu nad sebou. Může chodit po Zemi, jež mu byla před narozením zaslíbena. A má anděly všude, kam se podívá.Když zavře oči a uvidí sám sebe v celé svojí kráse a pravdivosti už nepotřebuje pochybovat a nepotřebuje lhát, je Bohem sám, tak jako já, tak jako ty, tak jako my všichni...protože my všichni jsme Jeden, my všichni jsme Jím!! Tráva je Jím, zajíc, který vám přeběhne přes cestu je Jím, sen o vaších touhách a přáních je Jím. My všichni ho tvoříme, JSME JEDEN V NÁS!! Jaký větší důkez by kdo chtěl?!

Posledních několik měsíců jsem si tu a tam všímala, jak nad zemí, nad trávou i silnicemi či dlažebními kostkami, těsně nad tím vším plul závoj fialového světla. Bylo to aurické světlo a proto ho viděl jen ten, jehož zrak tomu byl uzpůsoben.Fialové světlo znamená transformaci, dnes už je ho mín. Dnes už přecházíme do Nového světa... světa, v němž není šed, světa v němž každá barva září tisíci svými odstíny. Jsem součástí času a proto cítím, vidím a vím, jak z každého okamžiku rodí se nový a jak z každé noci rodí se nový den a naopak.Jsem součástí času a jsem součástí každého z vás.Proto vás miluji a proto vám mohu pomáhat. Jakmile na to zapomenu, byt jen na okamžik, píšu svým kamarádům hloupé věty a slova a je mi těžko u srdce.

Každý je součástí každého, protože jsme součástí Jednoho, součástmi Boha. Všichni jsme spojeni se vším a se všemi. Ten, kdo bude tímhle žít, ten kdo bude touhle myšlenkou usínat a probouzet se s ní, bude schopný pomáhat druhým a nebude se stydět za to, že oni pomáhají jemu, naopak bude mu ctí jejích pomoc přijmout a svoji pomoc nabídnout. Takový člověk bude schopný v každém okamžiku svého života pocítit tisíce hvězd a jejích světlo, mluvit se svými strážci, cítit v sobě své blízké, být součástí nich a milovat je z celého srdce. Takový člověk neublíží zvířeti, neboť ono je součástí jeho duše, takový člověk nikdy nezmrzačí přírodu, neboť ona je odrazem jeho srdce i tvář v zrcadle. Takový člověk nikdy nepozná samotu a stísněnost. Pro všechno bude mít dost času a pro všechny v srdci dostatek místa. Takový člověk nebude mít strach a žízen po věčnosti světla. Takový člověk bude světlem sám a bude ho mít dost pro každého, kdo ho bude potřebova a, kdykoli to bude třeba. Takový člověk bude pánem svého času. Nekonečným paprskem všehomíra. Takový se sám stane Novým světem a přinese Nový svět každému, kdo ho o to požádá. Takový člověk bude mnohem bohatší než všichni miliardáři světa, takový člověk bude bohatstvím samotným.Jednoho dne bude takový každý z nás.

Doba, kterou potřebujeme k tomu, abychom se jím stali záleží jen na nás. Způsob, kterým se jím staneme, si volíme jen my sami. Svět jsou lidé a lidé jsou svět. Chceme-li přinést na Zemi Nový svět, přinesme sem sami sebe, ale ne jen to falešné malé já, které se bojí i jen uvěřit ve vlastní sny. Přinesme sem svoji skutečnou podobu, svoje skutečné schopnosti, svoje opravdové světlo, svoji duši a srdci v ní.Stanme se novými lidmi a tím započne Nový svět. Námi začíná nová éra života. Já jsem jedna z prvních, budte mnou a stanete se jedni z prvních. Já jsem ve vás a vy ve mně.

MY JSME NOVÝ SVĚT!!


TEDxPrague - Renata Chmelová - Z manažerky občanskou aktivistkou

7. dubna 2012 v 10:15 Oblíbená videa

TEDxPrague - Renata Chmelová - Z manažerky občanskou aktivistkou