close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
 

Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Rozhovor s Drunvalo Melchizedekem o transformaci 2012

31. března 2012 v 10:48 |  Doteky Nového Života

Rozhovor s Drunvalo Melchizedekem o transformaci 2012


Přijato v roce 2010

Ot. V jaké dimenzi budeme, až projdeme přechodem?

To je velmi komplikovaná otázka - protože přesně nevíme, jak matka Země toto drama rozvine. Vždy bere v úvahu veškerý život na této planetě, včetně lidí, a kvůli tomu existuje mnoho věcí, které se mohou stát. Ale mohu mluvit o některých z těchto možností. Většina lidí nás nyní vidí ve třetí dimenzi, ale ostatní vidí a vědí, že jsme již ve čtvrté dimenzi a chystáme se vstoupit do páté dimenze.
Ve svém životě jsem objevil to, že matka Země přešla do 4. dimenze v r. 1999, ale používala potenciál této nové dimenze pro znovuvytvoření toho, co se jeví být třetí dimenzí. Proč? Prostě aby získala čas, protože nás miluje. Většina světa nebyla na tento druh transformace vědomí připravena, a život v těchto přidaných letech ve známém vědomí nám umožnil přejít snadněji. Zamyslete se nad tím. Poslouchali byste toto vysílání před jedenácti lety?
Podívejte se na nové super parapsychologické děti na celém světě. Důvodem, proč dokážou dělat tak neuvěřitelné věci, je, že to dělají proto, že mají přístup do čtvrté dimenze, která nás obklopuje. To můžeme i my, ale většina z nás to neví.
Nicméně až nás matka Země vědomě pošle do čtvrté dimenze, bude to obrovské překvapení pro všechny, kdo si toho nejsou vědomi. K tomuto přechodu obvykle dochází buď těsně před nebo během fyzického posunu pólů. Po posunu k tomu dochází ojediněle.

Ot. Řekl jste, že Velká pyramida v Egyptě byla postavena ze shora dolů. A že to trvalo pouze asi dvě hodiny. Jak to mohl někdo tak přesně datovat?

Možná jsem se nevyjádřil jasně. Celý systém pyramid, chrámů, kostelů, klášterů atd. (ale přirozené aspekty jako jezera a vulkány tam samozřejmě již byly) byl postaven a vytvořen nejdříve ve čtvrté dimenzi. Takto na Zemi přichází v podstatě vše. Dále, musíte vědět, že na každé dimenzionální úrovni je čas jiný. Čas ve třetí dimenzi je to, co zažíváme; ale krátký časový úsek třetí dimenze je dlouhým časovým úsekem ve čtvrté dimenzi. Pár hodin zde je více než sto let ve čtvrté dimenzi. Nevím jistě, jak dlouhý úsek to je, ale podle mé zkušenosti je to zhruba tak.
Takže jsem chtěl říct, že Velká pyramida, první budova tohoto úžasného systému, byla postavena nejdříve ve čtvrté dimenzi a pak přepravena do třetí dimenze, ale ne způsobem, jakým bylo postaveno zbývajících asi 83,000 struktur; které byly postaveny normálními prostředky, ale za vedení vyššího vědomí. Navíc stavební proces Velké pyramidy nesouvisí s čímkoliv, co by moderní věda považovala za normální, či dokonce přípustné. Jinými slovy, věda tuto konkrétní výstavbu nemohla vysvětlit, protože to bylo lidské vědomí na úrovni čtvrté dimenze, co výstavbu řídilo.

Ot. Jakou roli v tom všem hraje Lemurie?

Lemurie přímo nesouvisí s tím co se dělo v Atlantidě, protože Lemurie již v té době neexistovala. V podstatě existovaly, a stále existují, některé ostrovy, které jsou pozůstatky Lemurie - jako Kauai na Havaji a Velikonoční ostrovy, které jsme probírali ve vysílání, a mnoho dalších - ale samotný kontinent byl v době, kdy k tomu všemu došlo, již pryč. Nicméně většina lidí na Atlantidě byla z Lemurie. Lemurie se potopila asi před 65,000 lety, dlouho před touto atlantskou událostí, ke které došlo před méně než 13,000 lety.

Ot. Co se stane se starou mřížkou, ve které nyní jsme? Zůstanou někteří na té mřížce a jiní půjdou do nové mřížky?

Mezi domorodci a spirituálními vůdci světa existuje v této věci velká spekulace. Mohu vám poskytnout pouze své chápání.
Většina domorodých Američanů věří, že většina lidí na Zemi, až se to stane, zemře a opustí Zemi a odcestuje zpět ke hvězdám, odkud přišla. Tam pro ně bude transformace jednodušší.
Zbývající lidé, které domorodí Američané nazývají lidé "jednoho srdce", se stanou jedním člověkem, všichni dýchající unisono. Doslova se stanou jednou živou bytostí, ačkoliv bude žít po celém těle Země. Tam se začnou transformovat na nové lidstvo.
Z hlediska vědomí Melchizedeka dochází na univerzální úrovni k více věcem, než si je většina lidí na Zemi vědoma. Mayové prorokují časové cykly, ale tyto cykly jsou všechny založeny na sluneční soustavě a naší galaxii. Víme, že až skončí precese, skončí mnohem větší kosmický cyklus přesně ve stejné době - a tento cyklus změní vše - včetně proroctví celého světa o tom, co se k nám blíží.
Je to věc, na kterou budeme muset všichni počkat. Ale v krátkosti, stará mřížka a celá planeta, a celý zbytek vesmíru třetí dimenze, se vrátí do prázdnoty. To není "špatná" událost. Lidstvo se vyvine do formy vědomí, které je mimo naši představivost, a začne znovu způsobem, pro který neexistují lidská slova. Je to dárek zdroje.

Ot. Vzpomeneme si na vyšší vědomí, které existovalo v době Atlantidy u nejvyšších kněží? Spojíme se s matkou Zemí z onoho místa?

Vzpomenutí na vyšší vědomí a spojení s matkou Zemi je vzájemně provázáno. Z tohoto bodu vědomí učiní počátek cesty lidského vědomí svůj první krok do možností života.

Ot. Uchováme si ve čtvrté dimenzi naše vzpomínky a zůstanou s námi naše děti?

Paměť je klíčem k vyššímu vědomí. Když se bytost stane nesmrtelnou, neznamená to, že žije ve svém stávajícím těle navždy - uvězněna v tělesném vězení. Vždy nakonec přerosteme jakoukoliv fyzickou formu, kterou na sebe vezmeme, a budeme se chtít posunout. Znamená to, že vzpomínky na všechny minulé životy jsou pamatovány a již neexistuje zlom v paměťovém proudu. To znamená být nesmrtelný. Všichni z nás, kteří se staneme jednou živou bytostí zde na Zemi po transformaci, se zcela určitě staneme nesmrtelnými bytostmi.
Reinkarnujeme se po každém životě jednoduše proto, že nevíme, jak nechat zemřít vědomí. To bylo způsobeno atlantským "problémem". Nyní umíráme zde na Zemi a pak se přesunujeme do čtvrté dimenze. Jakmile tam jsme, ztratíme své vzpomínky na to, že jsme byli lidmi. Žijeme tam své životy a pak zemřeme ve čtvrté dimenzi a znovu se zrodíme do třetí dimenze, a ztratíme své vzpomínky ze svého života ve čtvrté dimenzi atd. Tento cyklus opakujeme stále dokola, dokud se nenaučíme nechat zemřít vědomí. Jakmile to uděláme, již nikdy "nezemřeme", což znamená, že naše vzpomínky zůstanou nedotčenými. Zůstanou s námi naše děti? To závisí na každém člověku. Ano, jsou to naše děti, ale nepatří nám. Patří sobě a vesmíru, a je to jejich volba.
Velmi často cestujeme vesmírem ve skupinách. To se nazývá "skupinová duše". Tyto skupiny mají v průměru asi 32 lidí, jak jsem zjistil. Jeden život jste matkou nebo otcem a oni jsou vaši synové nebo dcery. Příští život jsou rodiči a vy jejich děti. Může se to stát komplikovanějším, ale představu máte. Ale všichni mohou začít nový cyklus, pokud si tak zvolí.

Ot. Existují tak zvaní "předběžci" v tomto procesu a mohou pomoct ostatním, nebo jsou všichni ve stejném prostoru a mají jisté, že půjdou s novou mřížkou matky Země?

Zcela určitě existují předběžci tohoto nového vědomí. Pár jich přišlo velmi brzy. Byl jsem jedním z nich a mé tělo se narodilo v lednu 1941, ačkoliv jsem vstoupil do tohoto těla 10. dubna 1972. Vlna dětí začala v lednu 1972. První super parapsychologické dítě bylo vědecky objeveno v Číně v r. 1974. Dokázal svýma ušima vidět lépe, než vy svýma očima. Nyní téměř 100% dětí narozených na Zemi není ze Země a stávají se lidmi poprvé. Přináší si sebou vzpomínky a znalosti vyspělého vědomí, které nám všem pomáhají dosáhnout vyšších stavů bytí. Tyto první děti, které jsou nyní dospělé, mohou pomoct a pomohou zbytku lidstva, jak se budou události vyvíjet.
Pokud jste jednou z těchto bytostí a víte to, počkejte. Váš čas přijde, až vás bude potřeba a budete oceněni za to, co jste. Díky, že jste přišli na tuto malou planetu uprostřed ničeho.

Ot. Jak změníme vědomí? Zůstaneme ve formě, kterou máme nyní? Jak nás tento posun změní, náš život a svět?

Transformace z lidského vědomí třetí dimenze na lidské vědomí čtvrté dimenze je podrobně popisována v mé druhé knize Starodávná tajná květina života, svazek II.
Ale v rychlosti, budete provedeni opravdu úžasnými posuny vědomí a zkušenostmi. Cesta je již zaznamenána ve vaší DNA. Nemusíte se nic učit, protože jde zcela o proces vzpomenutí. Jakmile plně vstoupíte do čtvrté dimenze, bude největším problémem fakt, který téměř všichni na Zemi nyní nechápou, a to že doslova vytváříte ve svém světě vše. Ano, jste stvořitel. Bohužel to nemohu v rámci tohoto formátu vysvětlit podrobně, protože je to příliš komplikované.
V tomto novém světě jste dítětem, a dokud zůstanete v lásce a uvidíte krásu všude kolem, vše je v pořádku, protože to je to, co vytvoříte. Ale když se začnete bát, pak vše, čeho se bojíte, se bude manifestovat - a pohltí vás to a pošle zpět do světa třetí dimenze, který jste právě opustili. Odtud budete posláni do další části vesmíru, abyste tam dokončili svůj proces růstu. Neexistuje žádné nebe nebo peklo. Existuje pouze to, co vytvoříte.
Je velmi důležité se nebát a vědět, že jste syn nebo dcera zdroje stvoření. Když to víte, transformace vědomí je nejen snadná, ale extrémně příjemná. Důvěřujte si a věřte si a uvidíte pravdu o tom, kým skutečně jste.

Ot. Jak si můžeme pomoct ve svém denním životě? Mám zanechat svého moderního života? Máme meditovat? Existuje něco specifického, co dělat?

Co se mne týče, žiju ve dvou světech. Prvním je každodenní život, který všichni známe, a žiju tak, jako by ten svět měl existovat navždy. Platím své účty a miluji a starám se o svoji rodinu a pomáhám světu, jak mohu. Plánují budoucnost, jako by život na Zemi měl pokračovat navždy. V dávných dobách se to vyjadřovalo výrazem "nosit vodu a štípat dříví".
Ale zároveň vím, co přichází a připravuji se vnitřně. Je toho málo, co můžete ve vnějším světě udělat, co by mělo skutečný význam během této změny. Vykopat díru v zemi a uskladnit potraviny a vodu není špatná věc, ale pochopte, že vám to v okamžiku, kdy se stanete interdimenzionálními, nijak nepomůže.
Meditace je nejdůležitější aktivita, kterou můžete provádět. Meditace není zírání do temnoty, ale mnohem, mnohem více. Cílem je pochopit se a milovat a pomáhat lidem vzpomenout si, a sloužit světu je jediným vnějším účelem, který vytváří charakter. To vám pomůže vstoupit do vyššího vědomí.
Žijte ve svém srdci, ne v mysli. Spojte lásku vycházející ze srdce se srdcem Země. TO JE KLÍČ. Mayové věří, že také musíte spojit své srdce se srdcem slunce. Když jste takto spojeni, vytváříte v sobě vibraci, kterou matka Země pozná a tím jste vyhráli hru života. Až dojde k této dimenzionální změně, nebo až dojde k posunu pólů, nemusíte dělat nic. Matka Země vás zná a ochrání vás za všech okolností, protože ví, a zajistí, že budete jedním z přeživších, kteří budou součástí jedné srdeční bytosti, která začne cestu ke hvězdám. Skutečné zrození nového lidstva je jednoduché a přirozené, jako když jste se narodili do tohoto světa.
Je to čas radosti a oslav. Když se lidé trápí konspiracemi a mají strach nebo jsou beznadějní, dejte jim pusu a nechte je pocítit své vibrace. Vaše vibrace lásky v kombinaci s láskou matky Země vyléčí temnotu duše.

Ot. Jaké je datum obřadu v Moorea a Sedona?

Obřad v Moorea se konal v lednu 2008 a konečný obřad v arizonské Sedona se konal v únoru 2008. V obou případech to bylo při zastínění slunce Měsícem.

Ot. A co Agarthané a dutá Země? Pomohou nám?

Vnitřní Země je živější, než většina lidí ví. V podstatě v posledních dvou letech, 2009 a 2010, dokonce i věda mění ohledně této možnosti názor. Vše, co mohu nyní říct, je, že naše chápání Agarthanů je extrémně omezené, a ano, věřím, že pomohou více, než ostatní rasy bytostí - možná mimo Sirianů, kteří dali zrod naší lidské rase. Ty první, které jsem zmínil, jsou "IT" (vnitrozemní) a posledně zmíněné jsou ET (mimozemské) bytosti, přicházející z hvězdy Sírius (Sírius B, třetí planeta).
V příští prezentaci mám v plánu věnovat těmto bytostem, které žijí uvnitř Země, zcela (dá-li bůh). Je o nich přehršel informací, videí a fotografií, a existuje zpráva, kterou osvítím vaše srdce. Jsou o miliony let starší, než my, a pohlížejí na nás jako na své bratry a sestry a přejí si nám říct o tom, kdo skutečně jsme. Můžete se spolehnout, že budou na naší straně během této transformace.

Ot. Pokud je mřížka na místě, znamená to, že nedojde k žádnému posunu pólů, nebo aspoň ne k tak radikálnímu, a že jakákoliv transformace bude mnohem jemnější?

Pouze matka Země zná skutečnou odpověď na tuto otázku. Nicméně v mé komunikaci s ní jsem se ji zeptal, jestli by posun pólů mohl být pro život na povrchu snazší. Odpověděla, že veškerý nový život se rodí v násilí, a toto nové zrození lidstva se nijak neliší. Existují pro to důvody, které jsou pro lidstvo obtížně akceptovatelné a pochopitelné. Vše, co musíte udělat, a podívat se na výbuch sopky, a uvidíte objevení se zdroje nového života.
Mayové říkají, že poslední dva posuny pólů, přibližně před 13,000 a 26,000 lety, přesně tam, kde se nyní v cyklu nacházíme my, byly velmi obtížné na prožití. Pamatují si to. Atlantida se potopila v tom posledním a asi 10,000,000 milionů lidí zemřelo za jedinou noc, takže není na mne, abych rozhodoval. Promluvte si prosím s matkou Zemí a možná změní názor.
Ale bez ohledu na její odpověď, pokud chcete být bez násilí, zůstaňte spojeni se srdcem matky Země svoji láskou, a během tohoto přechodu poznáte klid.
Opět, nebojte se o vnější svět. Bude transformován, stejně jako vy budete transformováni, jak uvnitř, tak navenek. Až to skončí, zrodíte se do nového světa, a život začne znovu.
Nedívejte se na temnotu. Dívejte se pouze na krásu kolem vás, viďte lásku v očích těch, které milujete, a vynoříte se do světa krásy a lásky. Buďte vděční za svůj život, a život bude vděčný za vás.
Vím, že je mnohem více otázek, ale prostě nemohu odpovědět na všechny. Pokud chcete znát odpověď na jakoukoliv otázku, žijte ve svém srdci, v malém prostoru svého srdce. V tomto prostoru je odpověď na všechny otázky.
Doufám, že tato prezentace ZROZENÍ NOVÉHO LIDSTVA vám pomůže vzpomenout si, kým jste, protože se rodíte do nádherného nového světa. Díky, že jste měli odvahu držet se svého srdce. Z mého srdce do vašeho,
Drunvalo

Tyto informace můžete předávat dalším lidem okolo vás, nejlépe s aktivním odkazem na tento web http://www.pratele-nebe.cz/, aby se mohli dostat k dalším informacím z tohoto webu pro jejich další uvědomění a pomoc. Vše s láskou a dobrem ...pratele-nebe.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama