Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Březen 2012

Musíš být připraven na podivuhodné změny....

3. března 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Musíš být připraven na podivuhodné změny, které nastanou v Nové době. Jestliže je dokážeš přijmout a jednoduše vstřebat jako kousek savého papíru, změny v tobě i kolem tebe nastanou v naprostém klidu a harmonii. Shledáš, že ty sám se měníš s těmito změnami, aniž bys byl jimi příliš postižen, a budeš přitom žít a pohybovat se a dýchat tak přirozeně jako ryba ve vodě. Budeš schopen přijmout své nové prostředí a dokonale se mu přizpůsobíš bez jakéhokoli úsilí. Dítě postupuje z mateřské školky do základní školy a ze základní školy do střední bez jakýchkoli potíží, protože tak činí pozvolně, postupuje vpřed krok za krokem a přijímá každý nový předmět a přizpůsobování tak, jak přicházejí. Nemohlo by přecházet z mateřské školy přímo do střední, protože by bylo úplně ztraceno. Nebuď znepokojen; Já nezpůsobím tvou změnu příliš rychle. Vše je Mnou dokonale načasováno.

Féwa 2.3.2012 Včerajším dňom začal prudký frekvenčný vzostup....

2. března 2012 v 19:28 Aktuální novinky

Mandala - Vír lásky rozkvitá, lotos srdca sa rozvíja. Ja som jednotou v plnom vedomí srdca a něba.

2.3.2012 - Prijímam všetko ako tanec. Rytmus srdca, takt lásky v harmónii neba, srdca, Zeme. Prosím ťa matka Zem, milovaní ľudia, spojme sa srdcom a veďme sa láskou. (Prosím nezabúdajte na uzemňenie a buďte čo najviac v kľude a srdci)
V sekcii Féwa je dnes priebežne dopĺňaný priebeh energií dnešného dňa.
V galérii Mandala je vložený nový kód. V sekcii Mayovia je vložený dnešný výklad.


Napsal uživatel Amia

Pátek, 02 Březen 2012 14:23

Féwa 2.3.2012

Pred odovzdaním dnešných informácií potrebujete vedieť, že včerajším dňom začal prudký frekvenčný vzostup. Jedná sa o prepólovávanie jednopólovým magnetizmom, čiže iným ako je zemská elektromagneticita. Je to vysokofrekvenčná latka, ktorou vesmír svojím vlnením kladie Zemi a človeku. Človek pozitívny, milujúci, ju bude pociťovať miernejšie. Opačne orientovaný bude pociťovať túto frekvenciu ako silne deštrukčnú. Jedná sa o prepájanie magnetizmu na inú nadzemskú sféru. Je nutné, aby ste vedeli, že sa potrebujete udržiavať v pozitívnu. Maximálne ako to je možné. Čiže ničím negatívnym sa nenechajte deštruovať. Je to veľmi dôležitá informácia. Na fyzickej úrovni : nauzea, zvracanie, arytmia, závrate. Ak sa necháte strhnúť negatívnom a súčasne podľa toho budete i konať, hrozia kolapsy, srdcové infarkty, mozgové príhody.

12:30 - Tachyónova energia opticky oddeľuje vrcholy /čiapky/ pólov, ktoré začínajú byť nestabilné. To znamená, že nová magnetosféra spôsobuje chvenie i možné otrasy a vulkanickú činnosť sopiek. Severný a južný pól tvorí diafragmaticky nosný stĺp. Súčasne - vírenie v podobe nárazového vetra na rôznych častiach Zeme.


12:50 - Situácia sa ukľudní, zastabilizuje, akonáhle sa ukotví magnetická vlna, čiže zväzok jej vlákien.


‎14:00 - Magnetické vlnenie ukotvuje cez póly nový náboj frekvencie. Celý proces prebieha cez Slnko a jeho frekvenčné žiarenie. Ukotvuje sa v jadre Slnka a následne v jadre Zeme /Jadro Slnka, tak ako aj Zeme tvorí krištylický stred/ a budí slnečné erupcie, ktoré sa cyklicky opakujú spádom, ktorý tiež ako "sprcha" preniká k Zemi


Féwa 2.3.2012 - Elektromagnetická premena človeka a jeho magnetickej orientácie

Svet v ktorom žijete je inštantný. To znamená, že čas, ktorý Vami prestupuje dokáže premeniť pôvodné magnetické vlákna /ich magnetické zväzky/ na nové - jednopólové.
Vy, ktorí ste zostúpili na Zem, ste prišli plne pripravení. I keď mnohí o tom "neviete", alebo len niečo tušíte. To znamená, že nesiete v sebe pôvodný zámer Univerza. Pomôcť Zemi a celý jej pozemský systém nasmerovať na nový princíp. Na nové pravidlá.

Predstavte si čas ak zväzok lúčov, línií, vstupujúcich do Vášho tela ukotveného v elektromagnetizme. Čiže nesúceho kladný a záporný pól. Čo je prirodzené v trojdimenzionálnej realite. A teraz skúste pochopiť stav, kedy do tela preniká iná väzba lúčov. Inej farebnosti. Pričom každá farba je odlišná a súčasne transparentná. Tieto lúče sa ukotvujú v jednotlivých bodoch pôvodných elektromagnetických línií, postupujúc od stredu tela /centrálnej fyzickej osi/ k jeho okrajom. Je to svetelná sprcha evolúcie. Dážď fotónov, kompaktne vytvárajúcich nový nanoštrukturálny telesný systém. Každá farba, každé jej trblietanie má svoj nový názov. Novú schému, nový magnetický systém. Človeka ako nanoštruktúry Zeme a Zeme ako nanosystému Univerza. Rešpektujúc pritom pravidlá postupnosti a prepájania. Dotýkajúc sa každého jednotlivca. Či už trojdimenzionálneho, alebo multidimenzionálneho /poslaného/. To nie je strašenie, milovaní. Je to rozprávka lásky. Spŕška šťastia padajúca na celý fyzický systém človeka, Zeme a ich existencie. Vzájomne sa podieľajúcej na evolučnom vzostupe populácie. Zem svojím spôsobom, čistiac sa od negatívnej vibrácie - človek ako slnečná bunka, prijímajúca nové slnečné frekvencie.

Zaujíma Vás čo sa stane, keď bude táto skúška lásky prebiehať? Bude to prísun absolútneho vlnenia tachyónovej vibrácie, prenikajúci do nanoštruktúr človeka - ako bytosti organicky existujúcej na povrchu Zeme. Zemsky reagujúcej na príliv lásky. Fotóny dematerializujú postfragmentačne každú čiastočku pôvodných fotonických väzieb zemskej frekvencie, ukotvením sa v jadre Zeme. Presmerujú ich kmitavý pohyb /kmitočet/ otočením /prepólovaním/ frekvencie a nasmerovaním na inú vrstvu vedomia. To je podstata celého magnetizmu.

Duke Ellington bol poslanou bytosťou. Hral svoje piesne, ladil nimi vibrácie, svojimi magnetickými vláknami, ktoré na Zemi niesol. Odovzdávajúc piesňou lásku. Učiac ju chápať.

Angela Davis, žena, ktorá sa snažila upozorniť na blížiacu sa premenu a tým nasmerovať ľudské chápanie na iný rebríček životných hodnôt.
Fittipaldi, muž, ktorý rýchlosťou blesku, skratkami vedomia naznačoval rýchlosť frekvencie, ktorou sa ľudstvo bude posúvať vyššie. Už vtedy - vyberajúc zákrutu za zákrutou. Ukazujúc akú rýchlosť môže človek dosahovať v meniacom sa čase.
Barbara Streisand ukazovala zemskému človeku, že nie absolútna fyzická krása je skutočnou krásou ducha a duše podporovanou vibráciou srdca. Základom prapodstatnej frekvencie. Božského dychu a jeho lásky.

Tí všetci, áno....a mnohí ďalší ukazovali svojím hlasom, hudbou, mimoriadnymi schopnosťami.....striedavou frekvenciou jednej a druhej rýchlost, i meniaci sa celosvetový systém. Ako predvoj, ladenie na nové chápanie, cítenie, videnie i vnímanie. Oni sú taktiež tými, ktorý by si zaslúžili metál. Úlohou, ktorú si vybrali, aby Zemi i človeku pomohli. Aj im patrí Vaša vďaka, milovaní.

Áno, pochopili ste správne. Hudba, jej frekvencia, striedajúca takty a rytmy svojej a novej osnovy Vášho polaritného sveta. Kde nosným kmeňom - zámerom - je syntéza. Systém prepájania jednej i druhej frekvencie, jednej i druhej polarity. To je tá najdôležitejšia veta Vašej existencie. Jednotná frekvencia jednotnej piesne lásky. Kedy sa zo žubrienky stáva žaba, majúca svoj typický hlasový fond - harmonogramický záznam. Z vtáčatka vták, spievajúci kyticou sebe vlastných tónov. Z húsatka dospelá hus, ktorá svojou bielou farbou pripomína labuť, pričom nielen farbu majú spoločnú. Ale aj "reč". I keď predstavujú iný druh.

Slon, nosorožec, tiger, lev, pes, opica, kôň, zajac, had...tí všetci tvoria jeden živočíšny kmeň. Aj keď ich "rasa" je odlišná. Už chápete, milovaní ? Už rozumiete, čím je takt, melódia, rytmus, ladenie dôležité pre človeka? Že svojím tónom oktávy? Svojou jednotnou piesňou, či áriou pozemského a nadpozemského sveta?

Tá melódia je vo Vás, milovaní. V niekom ešte len drieme. V niekom sa ozýva. A je už počuteľná. Niekto ju spieva. Nahlas, do všetkých strán zemského i univerzálneho sveta. Svojou láskou, odhodlanosťou niesť štafetu, niesť pochodeň a spievať s ňou, tancovať, krútiť sa a otáčať, až kým ho nezastaví jeho hlava, vedomie. A neukotví v novom chápaní, myslení, zemského či nadzemského sveta. Jeho novou, alebo pôvodnou frekvenciou pozemskej či nadpozemskej lásky.

O tom je to všetko, milovaní. O pochopení, prijímaní, uvedomení si základných predpokladov i parametrov univerzálnej lásky. Paranormálnych - i pre Vás pozemsky normálnych situácií, ktoré sa začali diať. Aby Vás ubezpečili, že nielen svet v ktorom tisícročia žijete a je hmotnou frekvenciou pozemskej tváre...existuje. Ale i iný, ďalší a ďalší a ďalší..... do nekonečna a nekonečne sa krútiaci. Vibrujúci svojou dynamikou frekvencie. Zemskej i nadpozemskej lásky, ale aj krásy.

Váš svet, Vami samotnými dokonale kataklizmatický, vrásniaci zemetraseniami zemský povrch, búriaci sopkami - hnevom dvoch tvárí, Vás ľudí. Každý máte v sebe jednu i druhú tvár. V každom človeku drieme pár odhodlaní jeho čiernej, či bielej časti. Každý pulzuje dvomi frekvenciami. Hrubohmotna i éterična. Podstatné je, ktorú časť si vyberiete. Či pravú, ľavú, alebo obidve. Víriacimi pocitmi smútku a deštrukcie a súčasne šťastia a lásky. Pričom túžba, sen je - byť šťastný. Ktorá bytosť Vašej osobnosti vyhráva, určujete Vy sami. Svojimi rozhodnutiami, svojím pohľadom na svet, jednoducho tým akí ste. Či negatívni, alebo sami sebou pozitívne nasmerovaní. To je Váš ľudský príbeh, funkčný nezávisle od evolučného diania Zeme. Váš pozemský čas hmotnej manufaktúry, produkujúcej transparentné dúhové srdiečka lásky, alebo čierne či inak tmavé srdcia. Vy sami rozhodujete aké produkty budete vyrábať. Či plné lásky, odovzdávajúc ich ďalším. Alebo nenávisti, ktorú tým taktiež posúvate do zemskej spolupatričnosti.

Oceľová kosa a krištalický diamant. Tvrdosť zemskej sily - sila lásky. Stojac oproti sebe, dokazujúc svojím spôsobom svoju nezávislosť. Jednej i druhej strany. Čiernych, alebo bielych. Ale všetkých zodpovedných a zodpovedajúcich za spôsob svojej vlády ľudskosti. Jednotne sa podieľajúcej na prosperite Zeme. Spoločne ju ochraňujúc, alebo degradujúc. Zástupom poslaných, zástupom bielych.....zástupom čiernych masiek nenávisti. A tým ukotvujúc novú štruktúru vedomia.

O tom je evolúcia. O pochopení prapodstaty a jej učenia. O legalizácii lásky. Pretože človek, ktorý lásku zdieľa, väzbou na prapodstatu a zmeny, ktoré s evolúciou súvisia, sa viaže na nový celosvetový systém a tým ukotvuje v novej pozícii - štruktúre vedomia. A ten druhý, zaostávajúci, prechádza pochopiteľne inou fázou. Ktorá už výškou frekvencie prúdiacej k Zemi s ním neladí. Odmietaním frekvencie lásky sa dostávate do pozície porazeného. Nie víťaza, víťazne držiaceho svoju bielu vlajku. Uvedomte si to, milovaní. Že časový harmonogram s novými určujúcimi časovými vláknami Vám do jednopólového systému vzostúpiť nedovolí. Do jeho výšky špirály evolúcie. Je to o Vás, o človeku, o spoločnosti, ktorú v zemskej i nadzemskej frekvencii tvoríte.

Magnetická krivka grafu vesmíru dostatočne zreteľne ukazuje jednotlivými ukotvujúcimi bodmi ďalší magnetický stupeň. Nakláňajúc os dole, doprava, klesajúcim magnetizmom so súčasne rastúcou frekvenciou Zeme a jej lásky, rezonanciou Schumanna.

Ten pretlak, ktorý touto kombináciou nastáva je citeľný. Pociťovaný ako enormné napätie a to každou bunkou tela. Fyzickým i nefyzickým systémom. A kláti Vami sem a tam. Raz hore, raz dole. Uspáva Vás a opäť preberá. Ponára do lásky a súčasne odmietania všetkého čo s týmto tempom súvisí. Je to vesmírny harmonogram, krivkajúci raz tam - raz inam. A vlečúci Vás za sebou. Trhajúc Vás na dve časti.

Vašou úlohou je teraz pochopiť a prijať. Nový celosvetový systém. A je na Vás, Vy, zodpovední za všetko čo bolo na Zemi ničené, neprotežované v zmysle lásky. Ponižované Vami samotnými. Či to zmeníte. Ak nie, zmení Vás svet nadpozemský. Svojou frekvenciou. Je na Vašom rozhodnutí, či budete opäť klásť kameň na kameň a svojou oceľovou kosou sa pokúšať len sekať, neuvedomujúc si, že je i iná väčšia "tvrdosť" a sila. Alebo v sebe objavíte svoju druhú tvár- tvár lásky. Ktorej oči vedúce iskru do vedomia budú smerovať nie do hrubohmotných štruktúr, ale do srdca.

Je čas magnetickej premeny tela, vzostupom jeho vedomia do nadpozemskej jednopólovej sféry. Je to magnetická láska, milovaní. Jej stratosféra, cez ktorú sa navíja pás posielaný k Zemi. Ionosféricky udržujúci frekvenciu. Už nie katakombami temnej časti, ale silou nadpozemskej sféry.

S láskou Féwa

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu http://www.anjelska.sk


Archanděl Gabriel, 16. február, 2012

2. března 2012 v 12:29 Skutečný mír je uvnitř

Archanděl Gabriel, 16. február, 2012

Milovaní.
Rád bych k vám promluvil o hodnotě Lásky zvané NADĚJE, jež je základním kamenem všech ostatních charakteristických vlastností Božského srdce. S NADĚJÍ, pevně zakotvenou v Lidském srdci, jsou všechny věci možné. NADĚJE je víra ve věčný řád všech věcí na Nebi i na Zemi - že je vše jak má být, a že z většího hlediska - v němž je spatřován Stvořitel - se běžně vyskytují zázraky. Jediné co je třeba k tomu, aby se zde projevily, je NADĚJE. Ti, kteří ve svých srdcích mají NADĚJI, jsou těmi, kdož ztělesňují víru a nevinnost ryzí Duše. Člověk, jehož zkoušky a utrpení přivedly tuto hodnotu Lásky do popředí, coby přirozenou víru, že se v určitém bodě směr kola života otočí a vrátí se ve prospěch Bytosti, která ve své NADĚJI vytrvá.
Skrze NADĚJI se na vaší Planetě dějí velké skutky a úspěchy, neboť aby se mohla uskutečnit mocná vize, musí Člověk v sobě mít stále NADĚJI. NADĚJE vyjadřuje očekávání nejvyššího a nejlepšího výsledku v každé situaci, a vnitřní poznání, že se tak stane bez ohledu na zdánlivý opak. Mnoho lidí má v sobě NADĚJI, což jim pomáhá vydržet hodně zkoušek v jejich každodenních životech. Je to víra nejen v jejich vlastní dobro, ale i víra v dobro v jejich bližních, víra, která nechává NADĚJI, aby vzkvétala a byla projevována. Jejich očekávání a touha po nejlepším výsledku s sebou přináší impulz, že se všechno odhalí způsobem, jež bude pro všechny uspokojivý.
Na cestě života nastane dost odrazujících okamžiků, které si žádají NADĚJI, jež dodává sílu přijmout opatření a sílu snažit se jít dál. Díky tomu pak získat zpět životní sílu a nadšení a obnovit vůli ubírat se vpřed. NADĚJE je kouzelný lék s jehož pomocí dokáží být lidé povzbuzeni a inspirováni k tomu, aby se nikdy nevzdávali, nikdy neztráceli víru v možnosti, jež mohou být v mžiku nalezeny, pokud si Člověk pevně stojí za svým rozhodnutím. NADĚJE oživuje plameny víry a podporuje vnitřní důvěru, jak se Člověk odhodlává k činu pouze díky NADĚJI, a než nakonec pochopí, že otázky a řešení se samy objeví s tím, že to co se zdálo být nemožné, se nyní ukazuje jako dávno uskutečnitelné.
NADĚJE je víra ve vyšší řád bytí, protože zde vždy působí laskavá síla, která působí v životě Člověka, pokud tato víra již existuje. To značí pochopení takovéto mocné síly jakou je Božský Stvořitel, takže když má Lidská Bytost víru ve vyšší moc, NADĚJE dokáže zdolat a přenést všechny zdánlivé překážky, jež Člověka zdržují na zpáteční cestě k jeho vlastnímu Božskému spojení. V srdci lidském je přítomna NADĚJE pokud tomu věříte stejně, jako věříte, že existuje Slunce (i když se právě nachází za temnými mraky). NADĚJE pomáhá, dodává živiny a sytí Ducha s laskavostí shůry, během každodenního života Lidí, a dodává sílu potřebnou k vytrvání v činu ve chvíli nutnosti tak, aby umožnila realizaci snů a cílů Lidských Bytostí.
Opečovávejte a vyživujte svou Duši NADĚJÍ, která sídlí ve vás, a opravdu zjistíte, že ve vašem světě vše je a i nadále bude v pořádku. Já, Gabriel, a můj doplněk NADĚJE, přinášíme dar NADĚJE Lidstvu tak, aby si každý zapamatoval svou původní božskou dokonalost, a nepřetržitě usiloval o znovunabytí své vnitřní ryzosti tak, aby se povznesl nad svá lidská omezení, a opět mohl spolu s Anděly létat. Nyní se s vámi loučím.

JÁ JSEM Archanděl Gabriel

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace.

Nebeské Bílé Bytostí

2. března 2012 v 9:46 Doteky Nového Života

Duchovní skupina se spojuje, aby projevila lásku - Nebeské Bílé Bytostí
Uveřejnil(a) Láďa
Čtvrtek, 01 Březen 2012 21:24
Poselství přijala Natalie Glasson 20/02/2012

Během vašeho života na Zemi proudí do vašeho bytí a reality z našeho vědomí a zdroje světla mnoho lásky. Chceme vás ocenit za to, že žijete na Zemi, poděkovat vám za nádherné úspěchy a za moudrost, kterou soustřeďujete a vytváříte v průběhu vaší inkarnace. Cítíme, že je pro vás tím nejnádhernějším o tom často během vašeho života na Zemi rozjímat, a to s vědomím, že toho tolik děláte pro vaši duchovní skupinu.

Jste prodlouženou rukou vaší duchovní skupiny, nezáleží na tom, jestli si jste vědomi jména nebo energie vaší duchovní skupiny, protože jednoduše potřebujete být si vědomi, že existuje zdroj energie, ze kterého pocházíte a ke kterému patříte, a který vás bezpodmínečně miluje. Tento zdroj světla je výrazem Stvořitele. Jestliže chápeme zdroj energie jako energii oddělenou od Stvořitele, potom vidíme, že vaše duchovní skupina je energie oddělená od Stvořitele a vy jste oddělená energie od vaší duchovní skupiny. Samozřejmě oddělení skutečně neexistuje, pouze když je zapotřebí porozumění.

Jste aspektem vaší duchovní skupiny, což znamená, že jste zástupcem vaší duchovní skupiny na Zemi. Již jste sami pochopili, že jste více než lidská bytost; jste na Zemi za nějakým účelem a zastupujete vaši duchovní skupinu. To samé platí pro každou osobu, která žije v současnosti na Zemi, Mnozí z vás mohou zastupovat stejnou duchovní skupinu, zatímco jiní jsou na Zemi sami a zachovávají energii celé své duchovní skupiny.

Kdybychom vzali na vědomí, že každá duchovní skupina je připoutána k Zemi, protože aspekt jejich energie je projevit se v lidské podobě, potom bychom si začali uvědomovat, že mnoho duchovních skupin je zdrojem světla, které se učí a rozvíjejí na vnitřních pláních. Stejným způsobem, jakým vidíte sebe v jednotě s těmi na Zemi a Stvořitelem, duchovní skupiny se vidí jako jeden zdroj světla, existující v jednotě se všemi jinými duchovními skupinami. Představte si na okamžik veškeré lidstvo jako světelné duše na Zemi, potom vezměte na vědomí duchovní skupiny, ze kterých se tyto duše šíří; začínáme si uvědomovat, že existuje ohromný objem světla, které podporuje vzestup Země. Duchovní skupina je tak obrovská, rozsáhlá a její energie je tak intenzívní a my máme mnoho duchovních skupin ochraňujících Zemi. Když se duše inkarnuje jako zástupce na Zemi, duchovní skupina ohromně podporuje tuto duši, sdílí s ní potřebnou moudrost, lásku, vyživující světlo a ochranu. Tato duchovní skupina chce, aby zastupující duše měla co nejblaženější a milující život, zažívala Stvořitelovy vlastnosti ve fyzické formě a potom přenášela tyto informace a pochopenou moudrost zpátky duchovní skupině. Zástupce ve skutečnosti pomáhá duchovnímu růstu celé duchovní skupině, zatímco duchovní skupina bude vždy působit jako zdroj podpory, aktivní energie lásky. Duchovní skupina bude také podporovat jiné duchovní skupiny, posílat nebo vytvářet energie, které jsou nejpotřebnější pro pomoc růstu jiných duchovních zástupců na Zemi, kteří jsou ve spojení s jinými duchovními skupinami. Duchovní skupiny mohou často pracovat společně, protože jejich duchovní zástupci na Zemi procházejí mnoha životy; tehdy začínáme vidět, že se vytváří spojení duchovních skupin, vytváří se pocit důvěrného vztahu s těmi, kteří jsou inkarnováni na Zemi.

Vy si samozřejmě uvědomujete Stvořitelovu lásku jako ohromný zdroj světla, vibrace a lásky, který obklopuje Zemi, ale když začnete poznávat svou vlastní duchovní skupinu a skutečnosti, že zde existuje mnoho skupin, které soustřeďují své světlo na Zemi, uvidíte, jak moc jste milováni. Existuje ohromný objem lásky plynoucí od duchovních skupin k jejich duchovním zástupcům na Zemi, k vaší duši, právě v této chvíli. Je zapotřebí, aby se lidstvo probudilo do většího zdroje lásky, který se přibližuje k jejich energii. Probuzení a uvědomění si, že láska vaší duchovní skupiny může přinést ohromné bezpečí s pocitem sounáležitosti a zkušenosti bezpodmínečné lásky. Tolik pravdy a porozumění může být předáváno od duchovní skupiny k duši na Zemi a samozřejmě duchovní skupina má schopnost posílit tuto duši. Vaše vlastní duchovní skupina v sobě nese všechnu moudrost, kterou si nesete ve své duši a tak mnohem více, je to někdy díky spojení s duchovní skupinou, že jste schopni se spojit na hlubší úrovni se svou vlastní duší v rámci svého bytí. Vaše duchovní skupina může rozšířit vaše energie, přinést mnoho jasu a zvýšit vaše duchovní schopnosti, a podělit se s vámi dělí o vlastnosti, u kterých můžete cítit, že mizí z vaší energie.

Často je to tak, že se zástupce na Zemi cítí osaměle, nebo jako by mu scházela část jeho bytosti. Tento zástupce bude hromadit přátele a rodinu, aby se pokusil rozpustit tento pocit osamělosti, ale ten bude stále přetrvávat, dokonce i když je po většinu života skrytý. Zástupce může také mít stále pocit, že stále něco nebo někoho hledá, nebo že hledá nějakou formu pochopení. Někteří zástupci dokonce při pobytu na Zemi pátrají po spřízněných duších, aby s nimi sdílely svůj čas, ale především touží po obnově spojení a jednoty, kterou kdysi měli se svou duchovní skupinou. Skutečnost je taková, že zástupce v sobě vždy nese spojení se svou duchovní skupinou, ale nemusí si uvědomovat, co hledá nebo co mu schází, a že nad ním bdí jeho duchovní skupina. Proto spojení není stejné nebo tak intenzívní jako bylo v minulosti před inkarnací na Zemi. Toto pouto nebude prožíváno ve své úplnosti, když je zástupce ve fyzické podobě, ale energie duchovní skupiny může být vložena do zástupce a vyjádřena prostřednictvím každého aspektu jeho bytí a reality. Jestliže toho bylo dosaženo, potom tento zástupce může naleznout hojnost lásky vyzařující k němu a prýštící z jeho bytí. Bude zakoušena větší moc a energická síla a jasnější pohled na jeho účel na Zemi. Vpravdě zástupce by vlastně začal léčit, protože opuštěnost by se rozpustila, hledání by se vytratilo a byl by prožíván větší pocit jednoty a podpory.

V čase, kdy lidstvo na Zemi usiluje o projevování lásky, cítíme, že je třeba přivolávat lásku vaší duchovní skupiny, použít tuto lásku ve svém každodenním životě jako lék a zdroj své síly. Tato láska vaší duchovní skupiny je skoro jako láska matky a otce a proto je ohromně vyživující a bude násobit energii vaší duše, a přinášet vám více bezpodmínečné lásky, hlubší spojení se Stvořitelem a vesmírem, stejně tak jako milující radost ve vaší fyzické realitě na Zemi. Přijetí lásky vašich průvodců a andělů je důležité, protože aby se na Zemi vytvořila láska, musíte také obdržet lásku Stvořitele. Ale láska vaší duchovní skupiny je nezměrná a bude vyrovnávat vaše energie jako by vás postrkovala na vaší duchovní stezce kvůli dalšímu pochopení a láskyplnému vyjádření. Láska vaší duchovní skupiny je něco co teď na Zemi potřebuje každý člověk. Nejen, že to posílí lásku, kterou si nese s sebou každá duše na Zemi, ale také posílí lásku Země jako celistvého energetického zdroje jako takového.

Uvědomte si, že nejen že budete prožívat lásku vaší duchovní skupiny, ale protože mnoho lidí prožívá to stejné, duchovní skupiny na vnitřních pláních se s ohromnou silou sjednotí a my uvidíme lásku proudící ze všech duchovních skupin jako sjednocenou energii na Zemi nejen ke svým zástupcům, ale ke každé duši na Zemi. Až to nastane, bude to znamenat ohromný posun ve vibracích, jichž jsou Země a lidstvo společnými nositeli.

Prvním krokem při dosažení tohoto posunu v lásce je zaměřit se na propojení s vaší duchovní skupinou. Přestože někteří z vás si již mohou být vědomi své duchovní skupiny, spojujete se pravidelně a projevujete světlo své duchovní skupiny, pro ostatní to může být úplně nová představa. Nezáleží na tom, jestli jste obeznámeni s tímto pochopením nebo ne, protože Stvořitel žádá, aby ti, kdo si to uvědomují, zaměřili své úsilí na spojení a zažili svou duchovní skupinu s větší intenzitou. Vpravdě je zapotřebí v této oblasti více práce, protože je zde mnoho těch, kteří si uvědomují svou duchovní skupinu a stále potřebují léčení, protože zažívají bolest z osamělosti a oddělení. Spojování se s vaší duchovní skupinou je proces, kterým léčíte nejen sami sebe, ale i bolest nesenou ve vašem bytí v průběhu vaší existence jako zástupci na Zemi. Až se bolest z oddělení, kterou si nese většina lidí na Zemi, rozpustí, uvidíme, že každý člověk bude existovat jako láska a bolest začne mizet také z reality Země, a to ji bude dělat extrémně důležitou. Na začátku naší komunikace jsme vás žádali, abyste rozjímali o tom, čeho jste pro vaši duchovní skupinu dosáhli a abyste byli vděční, že jste zástupci vaší duchovní skupiny na Zemi. Co chcete jako zástupce reprezentovat? Možná lásku a mír vaší duchovní skupiny, vlastnosti, které zažíváte, když se spojujete. Je důležité, abyste si uvědomili, co jste se naučili, pochopili a čemu jste porozuměli ve vašem současném životě na Zemi, tato informace je velice cenná pro vaši duchovní skupinu v jejím poslání vzestupu. Vy a vaše duchovní skupina máte mnoho věcí společných, a jedna z nich je, že chcete vzestoupit, abyste se přiblížili nebo splynuli se Stvořitelem. Osamělost a bolest z oddělení, kterou vysvětlujeme, představuje pozemskou zkušenost, vaše duševní skupiny také prožívají bolest kvůli svému oddělení od Stvořitele. Tato bolest je prožívána velmi odlišným způsobem, protože duchovní skupina neexistuje ve fyzické podobě a proto se projevuje spíše v podobě touhy po větší jednotě. Když rozjímáte o své duchovní skupině a o sobě jako o zástupci své duchovní skupiny, můžete poslat jak sobě tak i své duchovní skupině bezpodmínečnou lásku a podporu, což pomůže vašemu spojení. Můžete také požádat, aby se vaše duchovní skupina propojila silněji s vaší duší a poslala tak potřebné vedení a světlo do vaší duše. Připravili jsme invokaci, která vám může pomoci v tomto procesu silnějšího spojení.

"Posílám bezpodmínečnou lásku své duši a prosím duchovní a srdeční čakru, aby se aktivovaly a umožnily mé duši tvořivě a skvěle se pohybovat do a skrze mé tělo, auru a realitu. Prosím svou duši, aby podporovala mou fyzickou existenci na Zemi a mou duchovní stezku. Posílám bezpodmínečnou lásku ze své duše mé duchovní skupině na vnitřních pláních, prosím svou duševní skupinu, aby tvořivě projevila a rozšířila svou láskyplnou energii, aby obklopila mě a mou realitu na Zemi. Dovolte mi, abych mohl cítit lásku a podporu mé duchovní skupiny, proudící do mého aurického pole a reality. Otevírám teď svou duchovní a srdeční čakru, abych byl vnímavý a obdržel hojnost milující energie pro svou duši a celou bytost od mé duchovní skupiny. Prosím své průvodce, duši a duchovní skupinu, aby mi pomohli při prožívání a přijetí velkého spojení a uvědomění si mé duchovní skupiny. Děkuji vám".

Potom jen tak seďte a představujte si energii vaší duchovní skupiny, jak proudí do vašeho bytí; může proudit dolů skrze vaši korunní čakru nebo rovnou do vaší srdeční čakry, může dokonce vykvést přímo ve vaší duši.
Přineste větší lásku Zemi a celému lidstvu skrze hlubší spojení s vaší duchovní skupinou.

Jsme Nebeské Bílé Bytosti,
zastoupené jako čisté bílé světlo, jsme Natáliina duchovní skupina.

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Mnohé duše hovoří o víře, ale zapomínají podle ní žít.

2. března 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Mnohé duše hovoří o víře, ale zapomínají podle ní žít. Tytéž duše hovoří o lásce ke Mně, ale nevědí o lásce to nejdůležitější. Je marněním času hovořit o lásce k někomu, koho jsi neviděl, nejsi-li schopen milovat všechny ty duše, které máš kolem sebe a které potřebují tvoji lásku, moudrost a porozumění. Nejprve se nauč milovat ty duše, které jsem umístil do tvého bezprostředního okolí; pak poznáš, co znamená opravdu Mě milovat. Proč tápeš na své cestě životem, když vše, co musíš udělat, je kráčet pevně s vírou a v důvěře, s vědomím, že Já jsem s tebou? Já jsem zde a nabízím ti všechny své dobré a dokonalé dary, ale jestliže je nepřijmeš, nemůžeš z nich mít užitek. Svobodně ti je dávám, svobodně je tedy musíš přijmout a potom jich moudře užívat ku prospěchu celku.


Féwa - 1. 3. 2012 Zem sa zarovnáva....

1. března 2012 v 23:25 Aktuální novinky

Napsal uživatel Amia
Čtvrtek, 01 Březen 2012 18:14
Féwa - 1. 3. 2012

Zem sa zarovnáva. Od jadra. Hojdajúc sa sem a tam, vyrovnávajúc nultým časom čas nultého absolútna. Zacvaknutím kríža dejín ľudstva. Ste ako jabĺčko otočené stopkou hore, do ktorej prúdi nová energia - silou svetla.

Nachádzate sa v priestore času, ktorý je "položený" presne oproti vstupu do nového času Zeme. Zemským magnetizmom. Dvíha sa tlaková vlna zo stredu jadra, aby pozdvihla nádej a pochopenie súčasne s uzemnením sa so Zemou. Z kráterov stúpa láva k povrchu sopiek. Na jednej strane sa valí vlna násilia - na druhej strane je magnetizmom zastavovaná. Jeho vlnou svetla. Úzkosť priestoru v ktorom sa nachádzate je malosťou i veľkosťou Vášho vedomia, uvedomujúceho si, že čoskoro sa otvorí nová cesta. Tlačiac pred sebou nálož dynamitu a na druhej strane prúdiac kalibrom svetla.

Vždy, keď sa obzriete späť, zbadáte len deštrukciu a beznádej. Ale keď sa pozeráte pred seba, do diaľky Univerza, osvieti Vás jeho svetlo. Nie beznádej, ale láska. Nie nemohúcnosť, ale odvaha. Vaša satisfakcia. Váš čas vyprchal, Vy hrubo - hmotní. Vy, ktorí sa neustále snažíte dokázať, že časť z Vás temných na povrchu Zeme zostala. Tápete, vysmievate sa, násilím prichádzate so zbraňou v ruke, aby ste sami sebe dokázali, že Vy ste tí mocní a slávni. Ale už nie....už nie. Len sami sebe dokazujete svoju nemohúcnosť. Brániac sa násilím proti svetlu, ktoré vie, že čas temna je už u konca. Skutočnosť, že sú tu mnohí, ktorí sa snažia zápasiť so svetlom a vyhrať...ale samozrejme. Prečo by mali prichádzať o všetko čo doteraz brali iným. Prečo by mali ťažko pracovať a trpieť nedostatkom. Veď ich team má iný cieľ. Dobývať, rozkazovať, užívať si svojho materiálna....ktoré patrí iným. Ľuďom, všetkým, ktorí žijú na tejto zázračnej Zemi. Plnej bytostí, ktorých svetlo svieti a žiari ...a nechápe, nerozumie hrubo - hmotnej tvári. Že doteraz len tíško čakali, že pochopíte.......Vysvetľujúc rovnice inej jemnohmotnej kategórie, neznamená, že ďalej len čakať budú. I v nich sa zdúva vlna protestu. I v nich rastie tlaková vlna, ktorá nedovolí brať tomuto svetu čo mu spravodlivo patrí. Aj oni sú bytosti Zeme, aj keď len na čas poslané - zastupujúc inú realitu. Aj oni sú schopní merať si sily s násilím. Svojou svetelnou odvetou, svojou satisfakciou. V presnom strede rohu času kvantového uzla nula. Nultého času ľudského vedomia.

Váš svet, milované deti Zeme sa delí. Rozdeľuje. Vlnou magnetizmu - strelkou času, ktorá v predchádzajúcich dňoch prenikla na Zem. A rastie, narastá svojou jednopólovosťou. Že sú tu mnohí, ktorí bojujú, bijú sa a zápasia s pravdou, ťahaní nitkami temna, je ich spôsob vedomia padajúceho na Zem dopadom magnetizmu svetla. Že nechcú popustiť zo svojich požiadaviek , ale zastaviť časový harmonogram žiarenia - je ich výsmechom. Nie Vaším, bytosti svetla. Skáču, preskakujú kameň ležiaci na kameni, domnievajúc sa, že svetelná vlna ich nezaplaví. Ale pravda je iná. Mýlia sa všetci tí temní, neustále sa snažiaci dokázať s výsmechom v očiach svoje "sväté" právo. Mýlia sa tí, ktorí nie sú poslaní na Zem ako vláda lásky. To je teraz ich akútny problém. Že majú na očiach hrubohmotné pásky ich neospravedlňuje. Ak si ich dajú dole, pochopia, že tento svet už hovorí o inom. O láskavom, šťastnom, bezproblémovom svete ľudí a ich budúceho pokolenia. Preto teraz, keď rozkvitá celosvetové vedomie a jeho láska, snažiaca sa ešte o láskavé vysvetlenie ... pokúšajúca sa nájsť spoločnú reč jedného i druhého sveta - preto teraz je tá chvíľa, ten posledný ich moment. Kedy už odsúvaní bokom, intenzitou svetla, majú ešte šancu pochopiť. Kľaknúť na kolená, odprosiť svet za príkoria, násilie, branie základných ľudských práv a požiadaviek. Teraz je ten čas, milovaní. Uvedomiť si v čase nula, že svetlo sa zastaviť nepodarí. Zápas a boj nie je výhrou v lotérii. Pretože čas pravdy prichádza. Delením dvoch časov - časom absolútna. Prienikom reality iného sveta zázrakov.

Že sa Vy, zástupcovia temných síl teraz opäť len smejete, vysmievate spravodlivosti a na rozdiel od Vás tým odvážnym, je len Vaším vzájomným zrkadlením. Vášho despotického sveta. Ale vedzte, že nie každý strom môže mať krídla a letieť svojou korunou vedomia do šťastia. Že nie každá bytosť Zeme rozžiari svoje svetlo v čase nula ak je dopovaná násilím a nenávisťou. Je to satisfakcia vlny žiarenia vlniacej sa iným spôsobom ako to bolo doteraz.

Je potrebné si uvedomiť, že čas má svoje pravidlá. Navíjaním sa na časovú os. Táto línia svetla má schopnosti, gracióznosť a silu doteraz Zemou nepoznanú. A povznesie Vás, ktorí tvoríte zástupy lásky. Tí temní sa vrátia tam odkiaľ prišli. Na temné stránky ich knihy života.

Biela a čierna. Ako mandragora, ktorá má časť tela pod Zemou - časť nad Zemou. Svojou nadpozemskou časťou čerpá svetlo lásky, svojou druhou stranou sa živí inou potravou. Ale jedna i druhá tvorí celok tejto Zeme. Ako jin - jang. Ako čchi. Ako energetická energia prúdiaca sem a tam, udržujúc rovnováhu. Ak je rovnakou mierou delená. Ak nie, nastáva chvíľa, kedy utrpenie sa zákonom vesmíru - akcie a reakcie - stáva utrpením tých, ktorí ho spôsobujú. Nehodnotiac pozemský čas, ktorí ste si sami vytvorili. Pretože čas Univerza je jeden. A ten je jednotný.

Takže ak sa Vám zdá, Vy, ktorí podporujete násilie, že Vám doposiaľ všetko vychádzalo - neznamená to, že Váš deštrukčný čas bude doterajším spôsobom pokračovať ďalej. Tma priťahuje tmu. Svetlo sa so svetlom spája. Začal sa čas svetla - magnetosférický.

Maha Cohen
s láskou Féwa

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu http://www.anjelska.sk

20.3.2012 začíná velmi důležitý Transformační proces.

1. března 2012 v 8:36 Vývoj vědomí bytostí

Transformácia vedomia tela 20.3-21.12.2012

18.02.2012 20:04
20.3.2012 začíná velmi důležitý Transformační proces.Vcházíme do 9 ti měsíčního období Transformace našeho těla (můžeme to porovnat s těhotenstvím).Naše těla projdou v tomto čase přeměnou ze základu uhlíku na krystalický základ ( křemík). Můžeme vnímat,že některé pokrmy už nám neslouží (nemluvím o mase,to nám nesloužilo nikdy),naše těla budou potřebovat stále více lehčí jídlo. Pokud toto neuposlechneme,mohou se objevit dramatické příznaky ( zvracení,průjem,bolesti..). právě v této době se musíme připravit na skutečné potřeby těla,ne našeho ega,protože to se často mýlí. Bude to rychlý proces zvýšení vibrací nejen našeho Těla ,ale i Vědomí,které i když má rychlejší vibrace než tělo - nevibruje ještě v duchu 5D. SAMOZŘEJMĚ TRANSFORMACE TĚLA I VĚDOMÍ ZAČALA JIŽ DÁVNO (1987) ALE TEĎ OD 20.3.2012 SE CELÝ PROCES EXTRÉMNĚ ZRYCHLÍ. 9 ti měsíční cyklus končí 21.12.2012 - tímto odedávna magickým a předpovídaným datumem (DEN PORODU). 20.3.2012 (DEN POČETÍ) - je také velký den, protože to je především ROVNODENNOST - první den jara ( vstoupíme do Galaktického jara - je to jako symbol). 20.3.2012 to je numerologická jednička - čili počátek něčeho nového.Vibrace dne 20 se spojuje s ženskou energií a to je také číslo Duchovního Probuzení. Březen,jak víme, je měsíc spojený s neutralitou a přidělen Matce Zemi (to ONA bude v tomto čase těhotná). Je důležité, abychom v tomto 9 ti měsíčním cyklu nevěnovali příliš mnoho pozornosti okolnímu světu,ale zaměřili se hlavně na svůj vnitřní svět (meditovat,vcházet do Sebe) a na všechno, co pozvedá naše vibrace a následně vede k Vzestupu. Celý tento 9 ti měsíční proces od 20.3. - 21.12.2012 bude nejvýraznějším a nejvýznamnějším obdobím v procesu Transformace Těla a Vědomí.Samozřejmě jen ti,kteří VĚDOMĚ vstoupí do tohoto procesu,ovlivní ho ve všech aspektech,zatímco lidé NE-VĚDOMÍ ho ovlivní ve velmi malé míře. Proto je velmi důležité vejít do tohoto procesu s PLNÝM VĚDOMÍM. V celém tom cyklu budou datumy,které nám pomohou k porozumění a pochopení toho,co se bude dít.
Níže to nejdůležitější:

2O.3.2012 ROVNODENNOST - Kosmické spuštění dosáhne poslední 4.vlny importu a inicializace krystalických kódů

20.5. 2012 ZATMĚNÍ SLUNCE - lidská MAKRO - integrace,vyrovnání Božské Mužské Energie

4.6.2012 ZATMĚNÍ MĚSÍCE - lidská MIKRO - integrace, vyrovnání Božské Ženské Energie

6.6.2012 PŘECHOD VENUŠE - integrace Siriansko-Plejádské Unie,plný návrat Energie Zlatého Delfína - počáteční integrace Božské Ženskosti a Božské Mužské Energie.

20.6.2012 LETNÍ SLUNOVRAT - extrémně silné doplnění kvadratury dané zatměním Slunce z 20.5. a zatměním Měsíce ze 4.6. a přechodu Venuše ze 6.6.Bude to velmi intenzivní energie,která umožní integraci nedávného přílivu energie kódů a uvolnění překážek.

22.9. 2012 PODZIMNÍ ROVNODENNOST - počátek vytváření sítí všech 12 ti jeho hlavních slunečních štítů v krystalické podobě

13.11.2012 ÚPLNÉ ZATMĚNÍ SLUNCE - aktivace všech 144 satelitních slunečních disků 12 hlavních pohonů.Poslední integrace sítě rovnováhy Božské Mužské Energie.

20.11.2012 ZATMĚNÍ MĚSÍCE - POLOSTÍN - dokončení a integrace Božské Ženskosti

12.12.2012 PORTÁL TROJITÉHO DATUMU - vrchol závěrečné a kompletní krystalické sítě.Aktivace posledních Atlantských Krystalických Chrámů s novými kódy a propojení se strukturami Pyramid a Slunečních Disků.Kombinace energetické bilance Mužů a Žen v Božské Jednotě.MAX, konečné kódování krystalického víru

21.12.2012 RESTART - připojení k síti a znovu zasíťování krystalického kvantového pole.Rozšíření pro lepší přístup do 12.dimenze. PRST BOŽÍ - skládající se z energie Saturnu,Jupitera a Pluta.


Ode dne 12- 12 -12 budou všechny systémy plně zakódovány.Aktivace Krystalu Ohně na Bimini.Korelace Krystalického Víru a Slunečního Krystalického Disku v Arkansasu.Později nastoupí krátký restart a všechno bude oživeno v jeho plné funkčnosti - všechny krystalické systémy pole dne 21.12.2012.

Důležité je ještě dodat,že všechno co vím je,že všechny časové linie se se dnem 21.12.2012 zredukují do jednoho, i když ne každý bude mít přístup ke stejné skutečnosti vzhledem k rozdílu ve vibracích.

Zdroj: Tomasz Ćwiek
Autor:Monika Czyrek
Překlad:Lenka Sýkorová


Vše začíná uvnitř a razí si svou cestu navenek...

1. března 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


0čekávej zázrak. Očekávej, že nastane zázrak za zázrakem, a žádným způsobem se nespoutávej. Čím otevřenější jsi, tím lépe, neboť pak nestojí nic v cestě proudu Mých zákonů, protože zázraky jsou prostě Mé zákony v akci. Plyň s těmito zákony, ať se stane cokoliv! Pohleď, jak dokonale se rozvíjí můj plán. Není tu pocit shonu a spěchu. Když se něco rozvíjí může se to dít velkou rychlostí, ale s velkým pocitem míru a klidu, dokonalého načasování a přesnosti. Ničeho se neobávej, protože neexistuje nic, čeho by ses měl bát, jestliže ve Mne věříš a máš ke Mně důvěru. Já jsem v tobě, tak sleduj, jak se Můj dokonalý plán naplňuje v tobě i mimo tebe. Vše začíná uvnitř a razí si svou cestu navenek; ať tedy nic v tobě nebrání tomuto rozvoji. Nechť se vše dostaví a ty spatříš nové nebe a novou Zemi.