close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
 

Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Březen 2012

REALITU HLEDEJTE ZA SLOVY

16. března 2012 v 10:39 Vývoj vědomí bytostí

REALITU HLEDEJTE ZA SLOVY

REALITU HLEDEJTE ZA SLOVYPodobně jako ukazatel ukazuje na něco jiného. Například slovo med není med. O medu můžete hovořit, jak dlouho chcete, ale dokud jej neochutnáte, opravdu nevíte, co to je. Jakmile med ochutnáte, slovo med ztratí svou důležitost. Přestanete na něm lpět. Podobně je to se slovem Bůh.
O Bohu můžete hovořit celý život, ale to neznamená, že znáte realitu, kterou to slovo označuje. Slovo Bůh je často jen duševním idolem. A může to být i naopak: kdyby se vám z nějakého důvodu nelíbilo slovo med, mohlo by vám to zabránit v tom, abyste med kdy ochutnali. Kdybyste měli silný odpor ke slovu Bůh, mohli byste popírat nejen slovo, ale také realitu, kterou to slovo označuje. Připravili byste se o možnost tuto realitu vnímat.
To všechno je ovšem spojeno s tím, že se ztotožňujete se svou myslí. Takže když vám nějaké slovo nic neříká, nahraďte je jiným slovem. Nelíbí-li se vám slovo hřích, říkejte tomu nevědomí nebo šílenství. Tak se dostanete blíž k realitě, kterou slovo hřích označuje.

Ani tato slova se mi nelíbí, protože naznačují, že je se mnou něco v nepořádku. Mám pocit, že jsem souzen. Samozřejmě že je s vámi něco v nepořádku - ale nejste souzeni. Nechci vás osobně urážet, ale nejste snad součástí lidstva, které jen ve dvacátém století zavraždilo 100 milionů členů svého vlastního druhu?

Máte na mysli kolektivní vinu? To není otázka viny. Dokud jste ovládáni egoickou myslí, podílíte se na kolektivním šílenství.

Možná jste nikdy nepřemýšleli o situaci člověka ve stavu ztotožnění s egoickou myslí. Otevřete oči a uvidíte všeprostupující strach, zoufalství, chamtivost a násilí. Podívejte se na ukrutnosti, jež lidé působí jeden druhému a všem ostatním živým tvorům na této planetě. Nemusíte odsuzovat. Stačí se dívat. Lidské chování je hřích. Je to šílenství. Je to nevědomí.

A především nezapomínejte pozorovat svou vlastní mysl. A hledejte v ní kořeny šílenství.

MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU- ECKHART TOLLE


Nechovej v sobě pocity soutěživosti.

16. března 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Nechovej v sobě pocity soutěživosti. Uvědomíš-li si, že každý má svou specifickou úlohu, již může nabídnout celku, všechen tento duch soutěživosti zmizí a ty se budeš moci uvolnit a být sám sebou. Oč jednodušší bude život, přestaneš-li se snažit být něčím jiným, než jsi. Máš svou roli v celku, tedy ji hraj podle svých nejlepších schopností. Říkám vám, abyste milovali jeden druhého. Činíš tak, nebo jsi pouze tolerantní, děláš pro sebe výjimky a říkáš, že jsou jedinci, kteří nemohou očekávat, že s nimi splyneš, protože jste si na míle vzdáleni? Všichni jste Moji milovaní, a čím drive si to uvědomíš, tím lépe, protože z Mého pohledu jste všichni stejní a Má láska proudí ke všem stejně. Přijmete-li jednotu se Mnou, budete schopni přijmout jednotu se všemi ostatními.

Féwa 14.3. 2012 Sú dve reality na ktoré potrebujete byť pripravení.

16. března 2012 v 1:34 Aktuální novinky

Féwa
Féwa 14.3.2012
Napsal uživatel Amia
Čtvrtek, 15 Březen 2012 20:16
Féwa 14.3.2012

Sú dve reality na ktoré potrebujete byť pripravení. Všetci jednotne. Bez ohľadu na výšku vedomia. Na jednej strane je to hmotný stav Zeme s prichádzajúcimi zmenami hmotnej sféry a na druhej strane rastúce - rozširujúce sa vedomie.

Zemská realita sa radikálne mení vstupom novej magnetickej frekvencie. Pôsobením aktivujúceho sa Slnka. S tým súvisia zemetrasenia, prílivové vlny a to predovšetkým v pásmach, ktoré sa nachádzajú v prímorských oblastiach. Konkrétne - na brehu oceánov. Pretože proces magnetických vĺn prebieha cez magnetický stred zemského jadra a vlnami sa šíri ďalej. Naberá pritom intenzitu rastúcim stupňom magnetickej frekvencie.

Súčasne Vám rastúca frekvencia otvára vedomie. To znamená, že už "nespíte", ale bdiete. Ste tak povediac v pozore a čerpáte informácie zo všetkých strán. I tí, ktorý sa doteraz o nič nezaujímali sa začali pýtať. Pretože aj im sa zvyšujúcou sa magnetickou frekvenciou "otvárajú" oči. Sledujú zmeny na Zemi a na vlastnom tele ich tiež pociťujú. Či už formou spavosti, bolestí svalov, alebo kĺbov....Orgány, ktoré najintenzívnejšie reagujú na meniacu sa realitu sú ľadviny, srdce, pľúca a hlava. A samozrejme centrálna energetická "niť" človeka - chrbtica, ktorá jednotlivé miesta tela cez čakry spája a vytvára tým nosný kanál. Rebrík, po ktorom prúdi hore - dole rastúca frekvencia a "útočí" tým raz na jeden, raz na druhý orgán. Veľmi intenzívne môžete cítiť stred tela a orgány súvisiace s treťou čakrou /kŕče, výrazné pocity pálenia, tlak, bolesti/. Práve stred Vášho tela výrazne reaguje na vibrujúcu koronu Slnka, jej rastúcou aktivitou. Je to slnečný stred Vášho tela.

Predstavte si, že je Vaše telo vložené do veľkého oka, pričom jeho zrenica je v mieste stredu tela. Prílivom intenzívneho bieleho svetla /žiarenia/ reaguje tak ako oko človeka rozširovaním, alebo zužovaním zreničky. Prílivovými vlnami žiarenia tak vzniká pocit tlaku i uvolnenia. A to sa samozrejme prenáša do celého tela prúdením magnetických vĺn. Je to podobné ako striedavá sprcha. Proces premeny, ktorý je aktuálny zvyšujúcimi sa vibráciami cca 20 rokov, predstavuje cykly. V presných časových odstupoch prílivu frekvenčných štruktúr /vĺn/, ktoré postupne gradovali. Jedná sa o konkrétne časové údaje, ktoré je možné matematicky vypočítať. Každý cyklus má vždy tri stupne. Od najslabšieho po najsilnejší. A túto skutočnosť je potrebné brať do úvahy.

Celý proces zmien, ktorý prebiehal donedávna, bol zameraný na energetický systém. Nie na fyzický /i keď veľmi dobre vieme, že všetko je energiou/. Bola to príprava Vášho i zemského tela. Pretože všetko čo prebieha v rámci tela človeka, deje sa súčasne s telom Zeme. Počas tohto obdobia pomalého a neskôr zrýchľujúceho sa procesu frekvenčného rastu k Vám začalo prúdiť rastúce množstvo potrebných informácií. Každé slovo, každá veta mala svoj účel. Jednotne Vás oboznamovať s celým procesom a súčasne Vás pripravovať na inú frekvenčnú sféru. Taktiež na novú formu komunikácie a to telepatickej. Z toho dôvodu boli niektoré informačné celky pre niekoho menej zrozumiteľné. Voľbou výrazov na Zemi menej používaných ako aj inou formuláciou viet.

Všetky pozitívne zemské i mimozemské sféry sa podieľali na priebehu príprav transformačného procesu. Teraz nie je reč o negatívnych silách, ktoré samozrejme taktiež vstupovali a vstupujú do dejín a deja Zeme. Nejedná sa len o temnú časť zemského jin-jangu, ktorý sa snaží človeka nepustiť do vyšších sfér. Týka sa to celého vesmíru i vesmírov. Pretože tiež predstavuje gigantický jin-jang. Mnohé temné sily sa zameriavajú cielene na slabších jedincov a prostredníctvom ich energetického systému tak vplývajú na rozbíjanie, zastavovanie, spomaľovanie rodiacej sa integrity. Vnášaním chaosu do kolektívneho vedomia, ktoré sa naviac v čase chaosu aj nachádza. A to je zámerom temnej sily.

Mnohí z Vás sú ešte "deti". Mnohí už ale dospeli. A práve na "dospelých" je kladený najväčší dôraz s žiadosťou, aby "deti" viedli. Poznáte to mnohí, ktorí máte deti. Dieťa chce lízatko...rýchlo, okamžite. A keď mu poviete ...teraz ešte nie, najprv sa potrebuješ najesť....začne sa rozčuľovať a dupať. Aj takéto reakcie u Vás "detí" sledujeme. Nedočkavosť, nepochopený systém zmien, chýbajúca pokora voči láske prúdiacej na Zem.

Po absolvovaní príprav na energetickej jemnohmotnej úrovni ste vstúpili do obdobia, kedy sa všetko čo súvisí s transformáciou začína diať na úrovni fyzična. Začal sa čas Zeme i človeka v ktorom vlastným zrakom a sluchom má možnosť hmatateľne sledovať blížiaci sa prerod. Rodiacim sa novým spôsobom myslenia.

Nejedná sa len o stredové miesto Pacifiku od ktorého sa odvíja cyklus zemských zmien - ako cez svetelnú čakru. Sú to mnohé ďalšie miesta na Zemi. Existuje zemská matrica, ktorú môžeme prirovnať k zemskej kostre. Predstavte si zem ako guľu. v jej strede /v mieste rovníku/ je nakreslený štvorec. Stred štvorca tvorí jadro Zeme. Do tejto guľe je vložený /priestorove/ 6-lístkový kvet života. Cez severný a južný pól prechádza línia spájajúca Zem na energetickej úrovni s Južným krížom a Severným krížom /hviezdny systém/. Tieto hviezdy hrajú dôležitú úlohu pri vzostupe Zeme. Zem je touto líniou akoby navlečená na energetickú niť. Pričom na jednej strane smeruje niť k Plejádam a na druhej strane ku galaktickému stredu. Vráťme sa ku štvorcu v strede zeme v mieste rovníku. Smerom k severnému pólu sa trigonometricky vytvára pyramída a tá istá situácia sa deje smerom k južnému pólu. To znamená, že vnútri Zeme sú dve pyramídy, ktoré majú spoločnú základňu. Keď v tejto základni nakreslíme kríž /to znamená - rozdelíme štvorec základne na 4 štvorce/ a vkreslíme ešte jeden kríž, pri pohľade zhora dostávame kruh rozdelený na kliny. Otáčaním Zeme sa navíja cez niť pólov rastúci magnetizmus vytvárajúci kruhy, pričom prebieha magnetické prepólovávanie do novej frekvencie, ktoré reštrukturalizuje človeka i Zem. Rastúcou aktivitou Slnka. Centrálne body sú vrcholy spomenutého kvetu života /čiže vrcholy dvoch do seba vsunutých tetraederov/, kružnica rovníka a póly. Maximálnou hladinou magnetickej frekvencie sa aktivuje nadzemská sféra do ktorej ľudstvo vstupuje. Vytvoria sa tým aktívne tri kruhy, ktoré sa otáčajú proti sebe. Nastáva previbrovanie.

Čas nemôžete chápať rovnakým spôsobom ako v zemskej realite. Nie je to časový pohyb po úsečke z bodu A do bodu B. Merajúci konkrétny počet kilometrov. Univerzálny čas je jednotný a len jeden. Človek, ktorý vstúpi do multidimenzionálnej sféry sa preorientuje na iný pohyb časovým priestorom. Vrstvy času sa ako kružnice prelínajú. Preklopením sa cez roh času /je to kríženie časových vlákien/ sa vzostupujúci človek dostáva do inej časovej vrstvy svojím vedomím, ktorého frekvencia zodpovedá danej novej frekvencii.

Je dôležité nepoddávať sa strachu zo zmien, ktoré sa dejú na Zemi. A súčasne je veľmi dôležité nezostať stáť a čakať v pasivite čo sa bude diať. Práve naopak - neustále tvoriť. Každý svojím spôsobom. Nie sebaobetovaním sa, ale tvorivým prístupom ku prospechu každého jednotlivca - to znamená aj seba. V zmysle princípov lásky.

Ste v štádiu zmien, kedy Vás už nikto nebude "oprašovať" a jemne Vám oznamovať, že...možno toto a toto sa stane. Opatrne hladkajúc a vysvetľujúc celý prebiehajúci proces. Teraz nastala doba, ktorá od Vás očakáva - od každého jednotlivca - už nie pohľad a prístup "dieťaťa", ale dospelého človeka. To znamená, žiadne opatrné vyhýbanie sa informáciam....aby ste sa náhodou nebáli. Je potrebné, aby bol každý pripravený na realitu do ktorej ľudstvo vstúpilo na fyzickej úrovni. A súčasne byť otvorený vzostupu do frekvenčne novej dimenzie, rozširujúcim sa vedomím. Uvedomte si, že magnetizmom, ktorý vstúpil do Zeme a do tela človeka už existujete v dvoch časových sférach. Každý podľa výšky vedomia. Nie je dôležité odkiaľ je kto poslaný. Každý z nás v sebe nesie mimozemský základ. Dôležité je - čo a akým spôsobom v zmysle vedomia a svedomia - človek koná. Pre seba, pre Zem. Jednotnou cestou vzostupu do novoprejavujúceho sa vedomia a tým i univerzálnej existencie. Je preto potrebné sa pozerať multifunkčne na meniacu sa realitu a s ňou ide ruka v ruke zákon akcie a reakcie....zrkadlenia sa v čase a priestore....ako aj porekadlo : "Ako sa do hory volá, tak sa z nej ozýva." Túto skutočnosť si, prosím, uvedomte.

S láskou Féwa

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu http://www.anjelska.sk


Sluneční erupce a duchovní vzestup

15. března 2012 v 10:24 Doteky Nového Života

Sluneční erupce a duchovní vzestup

Bill Ballard
2.2.2012

Jedna z největších slunečních erupcí v historii se odehrála 27. ledna 2012. Měla duchovní význam: vytyčila začátek vstupu do plného vědomí pro lidi, kteří si vybrali cestu vzestupu. Jde o největší událost v historii, která aktivuje frekvenci Země i lidstva.

Tato frekvence zvyšuje signály, že se lidstvo začíná vracet do probuzeného stavu. Spali jsme od pádu Atlantidy. Nastal čas, na který jsme čekali! Buďte vděční, že žijete na této planetě.
Určitě se ozvou věční skeptikové, kteří se budou obávat, co se to děje, až budou sluneční erupce pokračovat po celý rok 2012. Strach může být důsledek jejich vlastní rezignace. Erupce mohou opravdu odstřelit ty, kdo se rozhodnou, že nezaměří svou pozornost duchovním směrem. Bylo již řečeno, že lidé, kteří se nerozhodnou vzestoupit s Matkou Zemí, odstraní sami sebe z přicházející Země v páté dimenzi. Sluneční erupce znamenají začátek této doby.
Každý má šanci vzestoupit. Nikdo nebude opomenut. Je naším úkolem přesunout centrum soustředění z hlavy do srdce a pevně se odhodlat k vzestupu. Času na toto rozhodnutí je málo.

Solární erupce uvolňují stále vyšší frekvence. Neexistuje jiný způsob, jak se dívat na to, co se právě děje. Tyto vyšší frekvence působí a pozdvihují vibrace všeho, s čím se setkají. Zvyšování frekvencí může být nepříjemné, dokonce i pro ty, kteří se na to určitou dobu připravovali, děje se to, když vibrujeme do jakýchkoliv vyšších úrovní světů, na které nejsme zvyklí. Čeká tam sílící blaženost, možná je jí až příliš, na ty, kdo mají aktivovanou srdeční čakru. Tyto pocity lidé vnímají jako brnění v každé buňce fyzického a energetického pole.
Zvyšující se vibrace bude nepříjemná pro ty, kdo se nesnaží zvýšit svou frekvenci. Bude jim stále hůře z dopadajícího záření a také ze všeho znečištění na planetě, které způsobilo lidstvo. Zplodiny jsou nyní jedovaté pro všechny životní forma 3. a 4. dimenze. Lidé, kteří si vybrali, že zůstanou v egu, to potřebují pro vývoj své duše. Tento rok jim poskytne skvělou pomoc v podobě různých životních lekcí. Škola Země a dimenzionální mistrovství se týkají vibrací. Je to velmi jednoduché. Všechno jsou pouze různé úrovně vibrací. Lidé jsou vědomí, které se zpomalilo do velmi pomalé vibrace, aby zažilo fyzickou oddělenost od Zdroje. Hra skončila! Tento cyklus končí. Nastává čas, abychom si vzpomněli, kdo a co opravdu jsme. Děláme to jednoduše tak, že zvyšujeme vibrace. Nejsnadnější cesta je být Láskou! Někteří lidé ukazují, jak a proč to tak funguje. Já například komunikuji se svým vyšším já v rozšířeném stavu vědomí. Spojuji ego a vyšší já, jak nejlépe umím. Jestliže toužíte vzestupovat, rozhodněte se pro to. Musíte to udělat upřímně, ze srdce a vyslat své přání vesmíru. Jakmile to uděláte, tak poznáte, žeto tak jea začnete svou vlastní duchovní práci.
Ta práce spočívá v tom, že se obrátíte do sebe. Tam najdete své skutečné Já.
Všechno, co je vně vašeho srdce, je iluze! Tu iluzi tvoří vaše myšlenky a emoce. Veškerou pravdu můžete najít v sobě, je uzavřená ve vší DNA.

TO VŠECHNO JE VE VÁS!

Sluneční erupce dekódují DNA a způsobují, že se vibrace života zvyšuje. Vyšší vibrační úroveň se týká vzestupující Země a všech, kdo s ní chtějí do páté dimenze. Dimenze jsou vibrační úrovně, na kterých buď žijeme, nebo se na ně nalaďujeme. Rychle směřujeme do stavu, kdy vše, co bylo dosud skryté, se stává viditelným.Nepromarněte to! Pochopte, co se děje. Nebo prostě buďte láskou. Učte se jenom být!
Země a celý vesmír vzestupují. Nezáleží na tom, na kterou dimenzionální úroveň je individulní vědomí naladěno. Všechny úrovně se posunují nahoru v Dechu Zdroje. Každý, kdo se zabývá spirituálními naukami, ví, že tento stav přijde. Ale nikdoneumí popsat, co se opravdu stane po skutečném posunu. Procházíme portálem do individuálních časových linií a realit. Děje se to proto, že každý sníme svůj sen, svou vlastní realitu, kterou máme prožít kvůli růstu své duše.
Uskutečněte svůj sen teď! Naplňte ho emocemi, aby se projevil v realitě a sladil s ní! Skutečná magie 5D začíná právě teď.

Nedělejte si starosti s jinými lidmi a s tím, jaké jsou jejich sny. Já vím, že máte rádi svou rodinu a přátele, ale sledujte, co se děje. Nemůžete dělat nic jiného, než snít svůj sen a vytvořit si své nebe nebo peklo, které chcete po posunu vytvořit. Lidé, které milujete, to pro vás nemohou udělat. Posun již probíhá, ale my nejdeme všichni na stejné místo. I když někteří mohou doopravdy pokračovat v cestě společně, nelpěte příliš na této možnosti.
Přišli jsme do Školy Země z různých míst, časových linií, dimenzí a částí univerza/multiverza, abychom se připojili k této hře. Jsme učitelé a bohové na semináři. Škola Země byla školící základnou. Ale to teď skončilo. A je čas vzestoupit na vyšší stupeň studia, abychom odešli do univerza předávat dál, co jsme se naučili. Pozemská Škola je nejtěžší škola ve vesmíru. Tento vzestup končí mistrovským stupněm!
Zpátky ke Slunečním Erupcím
Největší z posledních erupcí dorazila k Zemi kolem 2. února 2012. Erupce byla 5x větší než slunce. Výbuchy budou pokračovat ještě mnoho let a budou mít vliv na všechno v naší sluneční soustavě. Tyto extrémně vysoké vibrace pocházejí z Galaktického středu hluboko ve vesmíru. Zasáhnou každou planetární soustavu a každý měsíc. Tyto vysoké spirituální vibrace nyní dopadají na Zemi. Děje se tak každých 26 tisíc let a zahajují časovou linii vzestupu.
Předtím, než jsme sem přišli v tomto období masového vzestupu, zničili jsme 4 světy. Země Mu byla zničena během mimozemských válek na Zemi. 100 tisíc let staré důkazy o jaderném palivu - granule jaderného paliva - byly nalezeny v Jižní Africe v uranových dolech. Potopili jsme Lemurii a potom Atlantidu, na které jsme nakonec "spadli" do třetí dimenze, abychom dokončili božský plán oddělení od Zdroje. Nastal čas postoupit do vyšších dimenzí. Vše, co se nyní odehrává, je o tom! Mise skončila! Je čas vrátit se domů!
Mutace DNA
Až začnou vyšší frekvence dopadajících slunečních erupcí působit na každého z nás, DNA se bude měnit a přeskupovat. Když to dovolíte, pocity extáze a blaženost budou normální věcí. Části naší DNA, které byly "rozepnuty", abychom mohli "padnout" po zániku Atlantidy, abychom zažili nižší vibrační dimenze, budou nyní přeměněny do svého přirozeného stavu.
Nyní budou aktivována vlákna DNA, které byla dosud nevyužita. Přitom se bude zvyšovat naše vědomí, kdo jsme, o našich minulých životech, našich božských silách, které jsme odmítli používat. Sluneční erupce mohou být problém pro lidi, kteří se nezaměřují na svou spiritualitu a nárůst vlastní fyzické frekvence. Pamatujte, že není ani dobro ani zlo. Existují jen volby svobodné vůle a práce.
Boží dokonalost
Vše je ve stavu Boží Dokonalosti bez ohledu na to, jak to my osobně vidíme.

Dimenze mají mnoho vrstev - podobně jako cibule - jsou propojené a spolupracují, aby byl boží plán završen. Rok 2012 dovoluje všem, kdo se tak rozhodnou, aby se stali probuzenými božími bytostmi. S tím, jak vzestupujeme, rozšiřuje se naše úroveň porozumění. Brzy budeme okamžitě realizovat své sny - bude to dalece přesahovat vše, co si teď umíme představit.Okamžitá realizace je přirozený stav božské bytosti.
Když sníme a manifestujeme naši budoucnost na individuální úrovni, děláme to i kolektivně. Takže odstraňte vše, co vás omezuje. Odstraňte pravidla hry. Jestliže se blížíme k 5D bez pravidel, můžeme definovat každou zkušenost v čase, kdy se děje. Začněte všechno vnímat z neomezené perspektivy. Musíme to dělat na nejhlubších úrovních nás samých, když procházíme tímto procesem, abychom společně ovlivňovali, co budeme, až budeme procházet poslední vortexem roku 2012 a posuneme mezi dimenzemi.
Zahoďte limity
Nastal čas rozvíjet, čím budete potom! Jestliže půjdeme do tohoto posunu s omezeními sebe sama, tak tam budou i poté. Cílem je dosáhnout nejvyšších vibrací a s nimi nejvyšší úrovně vědomí a svých schopností. Jako multidimenzionální bytosti můžeme cestovat všemi vibračními a dimenzionálními úrovněmi dle libosti.
Působení slunečních erupcí
Při dopadu slunečních erupcí na nás můžeme být trochu nervóznější. Můžeme mít bolesti hlavy a kloubů, roztěkané myšlenky. Nepropadejte skepsi a pochybnostem. Dělejte, co vám říká vyšší já. Příčinou potíží je osvobozování a restrukturování vašeho světelného těla. Všechny staré nižší vibrace musí být uvolněny z hluboko pohřbených míst vaší bytosti.
Minulé životy mohou rušit
Vzpomínky na minulé životy mohou být problém pro lidi, kteří si ještě nevybrali probuzení a pochopení toho, co se děje. Můžeme potkat jedince, kteří šílí z toho, jak k nim přicházejí staré vzpomínky. Stále se identifikují se světem 3D. Mohou se projevovat násilně vůči sobě i vůči okolí. Opravdu bychom ale neměli zaměřovat naši energii na věci, které nechceme, aby se uskutečnili v naší realitě.
Ochrana pro všechny
Všichni, kdo pracují na vytvoření a posílení světla uvnitř své merkaby, jsou pod ochranou. Každý si potřebuje vzpomenout na naše spirituální nástroje. Tyto informace máme uloženy v sobě. Je čas je začít používat. Požádejte své průvodce a vyšší Já, aby vám pomáhali.
Klíčem je neulpívání
Neulpívání je klíčem pro všechny, kdo se rozhodli pro vzestup. Ano, cítíte lásku a soucit ke všem, ale zůstaňte od nich odděleni, abyste nepadli do pasti iluze někoho jiného nebo abyste se nenechali zatáhnout do nižších vibrací! Jenomže každý člověk si svobodně vybírá svou cestu a my s tím nemůžeme nic dělat.
Čas promoce
Rok 2012 je čas promoce pro ty, kdo dokončili školní docházku. Sluneční erupce signalizují, že začíná promoční ceremonie. Někdo odmítne dokončit školu, a to je v pořádku. Někdo bude chtít opakovat třídu v dalším cyklu výuky. Není to ani dobré, ani špatné. Tito lidé budou odstraněni na vlastní přání. Ty, kteří se rozhodli, že nepůjdou cestou vzestupu, musíme nechat, i když třeba ještě zůstávají v našich životech. Oddělte se od nich s láskou. Milujte je za to, jací jsou.
Buďte vědomí a beze strachu
Sklizeň roku 2012 začala. Každý by si měl být vědomý možné intenzity toho, co se bude dít. Solární výbuchy magnetické radiace, únik radiace ve Fukušimě, války, nemoci, kontaminace, záplavy a extrémní počasí aj., to jsou rozmanité metody, při kterých si duše nevybraly vzestup a tímto způsobem jsou odstraňovány ze Země. Kromě toho, začalo i čištění a obnova Matky Země a budou dokončeny. To vše již začalo. Každé ulpívání znamená možnost, že se změní zaměření pozornosti a nasátí do nižších vibrací. Jde o poslední zkoušku našeho mistrovství a ukončení vzdělání v Pozemské Škole. Zkoušky začaly.
Spirituální vývoj a mistrovství je proces, který zabere mnoho životů. Průměrný člověk na Zemi vzestupuje během 2500 reinkarnací. Někteří z nás jsou velmi staré duše, které prošly "starými světy" na Zemi a planetě Maldek. Čtvrtý svět se nyní dokončuje a my jsme blízko vstupu do 5D Nové Země. Negativitu a dualitu prožíváme do té míry, abychom se naučili všechno, co dokážeme, z toho, a proto nyní vzestupujeme. "Staré duše" mají více pozemských zkušeností v nižších dimenzích. Jinak jsou vlastně všechny duše stejně staré a všechny pocházejí z Jednoho. Staré duše jsou ty, které potřebují být probuzeny k tomu, čím skutečně jsou. Je čas odejít do nové hry.
Původní článek je krácen
Skvělý překlad: Jiří Sirotek
pro web www.cestakmedusi.cz připravila Riama
Děkuji, že přebíráte všechny aktivní odkazy.

Mysl uvědomělá nebo zaplněná?

15. března 2012 v 10:09 Vývoj vědomí bytostí

Mysl uvědomělá nebo zaplněná?
Jennifer Hoffman/AA Uriel

Žádáte o vhled do záměru a smyslu svého života a chcete být příkladem života žitého s efektivním využíváním svých vlastních schopností a možností, což je možné jen tehdy, když jsou vaše Já propojena s vaším nejvyšším energetickým potenciálem. Měli byste si uvědomovat způsob, jímž je vaše síla a energie využívána k vytvoření vaší reality, máte-li být schopni se soustředit s takovým záměrem, že okamžitě manifestujete onen zázračný život, jenž nastává, pokud jste v každém okamžiku činní uvnitř tohoto proudu. V tomto případě vás lze označit jako pozorné, vědomé a uvědomělé - když je mysl v plné součinnosti s duchem, s energií, se záměrem a s plným uvědoměním si vlastní síly.

Schopnost být vědomý a pozorný je nezbytná pro transformaci, což je smysl vašeho života a smysl života obecně. Problém představuje vaše zaplněná mysl, sbírka celých životů zkušeností a přesvědčení, emocí, pocitů a spojení, jež sice slouží léčebnému účelu, nicméně nejsou vaším nejvyšším záměrem. Léčení v jakémkoliv životě je propuštěním omezení a energetické nerovnováhy a má svůj smysl. Jenže ve vašich životech je spousta záměrů, které jsou přístupně jen tehdy, je-li mysl čistá a prázdná, neboť toto je možné pouze s vyrovnanou, pozornou a vědomou myslí. Zaplněná mysl není pozorná, je jen plná sebe sama a svých vlastních myšlenek. Má-li dosáhnout pozornosti a uvědomělosti, musí se dostat do souladu s vyšší energetickou frekvencí.

Plná mysl je stále zaměřena na své vlastní zaplnění, které představuje to potvrzení, jehož se snaží dosáhnout skrze nepřetržité léčení. Zaměstnanost vaší mysli též zaručuje její zaplnění. Zaplněná mysl, která se soustředí na léčení, je neustále na výpravě za léčením a zve k sobě nesčetné příležitosti k léčení. Mysl pozorná a vědomá naopak chápe léčení jako jeden krok na své stezce a hledá ono ,,léčení za léčením" - tedy integraci a uvedení do souladu. Dojde-li k integraci, pozorná mysl si je vědoma, že proběhl posun či změna a toto léčení včlení. Plná mysl jednoduše vyhledá další příležitost k léčení, aby sama sebe naplnila a udržela si svou zaneprázdněnost.

Dokonalé ovládnutí vašeho lidského putování vzniká prostřednictvím pozorného a vědomého života, kde se mysl snaží o integraci, aby se léčení a uzdravení mohlo stát poznáním vedoucím k růstu a přeměně. Právě přeměněná mysl je tou, jež vzestupuje. A zaplněná mysl se nikdy neuzdraví, protože nikdy nevčlení příslušné poznání.

Je vaše mysl pozorná a uvědomuje si svůj léčebný cyklus ve vší celistvosti nebo je celá zaplněná záměrem léčit se a léčení je pro ni cílem? Kolik léčebných cyklů zažíváte než se vám podaří léčení účinně integrovat a uvědomit si onu stezku, jež se před vámi odvíjí a je právě tou vaší?

Dovolte své zaplněné mysli propustit její bolest a její vizi léčení jako samotného cíle, aby si mohla uvědomit svou vyšší cestu a váš záměr vzestoupit, to vše za současného včlenění vašich nejvyšších aspektů a užívání si nebe na Zemi.

Copyright ©2011 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. http://www.urielheals.com/

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro http://www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 14. 03. 2012

SaLuSa, March 12, 2012

15. března 2012 v 9:58 Doteky Nového Života


SaLuSa, March 12, 2012

Čas sa postupne neustále zrýchľuje kým na blízkom východe sa bojuje o budúcnosť ľudstva. Takto sa to aspoň môže javiť tým, ktorí sa ešte len majú zobudiť a zostávajú neinformovaní. Na poľutovanie sú médiá stále dusené starým prístupom ktorý zabraňuje slobodnej reči a investigatívnemu žurnalizmu, ktorý bude môcť vyniesť pravdu na svetlo. Deje sa toho veľa čo by malo byť povedané aby ste mali predstavu o tom, čo je za udalosťami, ktoré ohrozujú svetový mier. Najlepšie by bolo pravdivé informovanie tak, aby si mohli Vaše mysle oddýchnuť s vedomím, že napriek tomu že boli pokusy na začatie ďalšej svetovej vojny, neboli a nebudú úspešné.

Neželáme si aby ste zrazu začali pociťovať strach o budúcnosť, pretože sme Vás uistili, že všetko je v poriadku. Avšak znova Vás budeme informovať o tom, že máme technológiu, ktorá dokáže mať kontrolu nad tým čo sa deje na Strednom východe a všetky konfrontácie budú čoskoro zastavené. Zodpovední boli informovaní, že nepripustíme použitie nukleárnych zbraní a sme proti akejkoľvek forme agresie. Preto je celkom bezvýznamné pokračovať vo vojnových hrách a zúčastňovať sa všetkých tých póz, ktoré zhoršujú situáciu. Dochádza nám trpezlivosť a ak sa veci nezlepšia, použijeme našu právomoc na zastavenie všetkých pokusov o vojnové ťahy.

My z Galaktickej Federácie dohliadame na to, aby ste Vy a Matka Zem bezpečne pristáli vo Vašej destinácii, ktorou je dokončenie tohto cyklu duality. Čím skôr budú Temní so svojimi stúpencami odstránení a ich vplyv im bude odobraný, tým skôr sa môžme všetci sústrediť na prácu ako Vás dostať na správny smer pre Vzostup. Napriek tomu stále udržujeme v rovnováhe rôzne energie ktoré sú prítomné na Zemi a ktoré exponenciálne narastajú a pomáhajú zvyšovať úrovne Vášho vedomia. Ešte stále máte pred sebou dosť ďalekú cestu kým nadobudnete čokoľvek čo by sa podobalo plnému vedomiu, ale príde to skôr, ako by ste mohli očakávať. Ste pripravovaní stať sa Galaktickými Bytosťami a zaujať svoje miesto medzi nami, pretože je to Vaše božské právo.

Zisťujeme s pochopením že tí, ktorí sú už zobudení do toho čo sa deje s ľudskou rasou sa stále obávajú o tých, ktorí ešte driemu. Radi by sme Vás uistili, že pred koncom tohto roka každá duša bude vedieť o Vzostupe a bude mať možnosť vybrať si či sa na to pripraví, alebo nie. Čas sa kráti, ale niektorí to ešte včas stihnú, pretože prišli do tohto života aby sa to stalo ich cieľom. To Drahí je rozhodujúci faktor, pretože mnohí sú tu kvôli skúsenostiam, ktoré posunú ich vývoj, ale nie sú pripravení urobiť obrovský skok vo vedomí. Odpoveďou je nebáť sa o rozhodnutia urobené inými dušami, pretože oni si vyberú to, čo je pre nich najlepšie a uspokojuje ich túžby. Buďte si istí, že o všetkých bude postarané a Boh nerobí rozdiely medzi dušami a všetci sú rovnako milovaní.

Na implementáciu sú pripravené rôzne programy ktoré Vás ponesú vpred a prípravy sú ukončené. Mnohé je závislé od vládnych zmien pretože je jasné, že tam musia byť ľudia ktorým sa dá veriť a môžu Vás viesť s plným pochopením toho, čo sa od nich vyžaduje. Viera vo Vašich zvolených predstaviteľov bola veľa krát porušená tými, čo nedodržali svoje sľuby a sklamali Vás. V budúcnosti Vaši vodcovia budú vyberaní pre ich múdrosť a spirituálne skúsenosti a budú dôveryhodní a čestní. Príliš často ste boli oklamaní sľubmi, ktoré nikdy nemienili byť dodržané tými, čo preferovali službu sebe radšej ako druhým.

Ako sa vyvíjate a pokračujete v stúpaní do ešte vyšších dimenzií zistíte, že žiadna duša nemôže podvádzať a klamať druhú bez toho, aby jej zámer bol poznaný. Skutočne to budete vedieť pozorovaním ich aurického vyžarovania, ktoré prezrádza veľa informácií o duši. Dokonca aj teraz máte ľudí, ktorí vidia a čítajú aury ktoré toho o Vás veľa prezrádzajú. Napríklad stav Vášho zdravia a dokonca aj začiatok choroby ešte predtým, ako si to uvedomíte. Ste skutočne celkom komplexné Bytosti a ste v temnote čo sa týka rôznych aspektov Vášho ja, akým je napríklad Vaše astrálne ja, ktoré používate keď ste mimo Vášho tela. Mnohé duše ho používajú na návštevu rodiny a priateľov ktorí odišli, ale len veľmi málo duší si to po prebudení pamätá. Pamätajte, že žijete nekonečné životy a ako duša budete vždy existovať v nejakej forme a nakoniec sa stanete čistou Bytosťou Svetla.

Zmyslom života je vyvíjať sa prostredníctvom skúseností a Vy ste tí, ktorí rozhodujete o tom, ako ich dosiahnete. Zem je ťažká skúsenosť, ale Vy ste vedeli, že to tak bude a teraz ste tu po mnohých stovkách životov v odlišných civilizáciách, ktoré rozšírili Vaše úrovne vedomia. Nič z Vašich skúseností nikdy nie je stratené a nemusí byť pre Vás potrebné spomínať si na konkrétne okolnosti. Niekedy je najlepšie keď sú zabudnuté a extrémne skúsenosti, ktoré boli nepríjemné môžu byť vymazané z Vašej pamäte. Máte bohaté skúsenosti, ktoré Vám a druhým veľmi dobre poslúžia v čomkoľvek si vyberiete ako Vaše ďalšie dobrodružstvo. Niektorí z Vás sa pridajú k nám ako Galaktické Bytosti a to celkom oprávnene ako nám rovní.

Naša misia sa výrazne zmenila odkedy sme začali a teraz je nám Vaša cesta jasnejšia a že potrebuje naše väčšie zapojenie sa do Vašich záležitostí. Dúfali sme, že ako sa konečné časy priblížia, Temní budú vidieť svoju pozíciu ako neudržateľnú a dovolia Vám dokončiť Vašu cestu bez narúšania. To sa ale nepotvrdilo a porušili sľuby na ukončenie svojich operácií. To nám nedalo na výber, iba získať povolenie na ich odstránenie a ako mnohí z Vás zisťujú, už sa to začalo. Aby sme zabránili neustálemu narúšaniu, museli sme zničiť ich zariadenia, ktoré boli väčšinou pod zemou. Medzitým sa sústreďujeme na Stredný východ, ktorý už dlhý čas nesie potenciál na prepuknutie svetovej vojny. Očakávame, že keď uvidia zbytočnosť ignorovania našich požiadaviek na to aby prestali, ukončia svoje aktivity a umožnia aby mier zostúpil na Zem. Musí to tak byť, pretože je to Bohom dané.

Som SaLuSa zo Síria a som potešený, že sme tak blízko k vyriešeniu jedného z Vašich hlavných svetových problémov, ktoré stoja v ceste trvalému mieru.

Ďakujem SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a Danica


Udržuj si svůj povznesený pohled.

15. března 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Směřuješ-li k novému, neustále si buď vědom Mne i Mé božské přítomnosti a setrvávej svou mysli u Mne. Pomůže ti to udržet se v povzneseném stavu vědomí, takže budeš moci jít bez obtíží vpřed. Vnášej Mě do všeho, co děláš, říkáš a myslíš. Děl se se Mnou o vše. Jen tehdy, nemáš-li co skrývat, poznáš pravou svobodu Ducha. Potřebuji, abys byl svobodný, aby se ti mohly odhalit Mé zázraky a nic v tobě je nemohlo zastavit. Mnoho věcí čeká na odhalení; je třeba jen začít. Představ si všechny ty zázraky a krásy, dosud dřímající a čekající na objevení! Bude to jako vstup do nového světa s novými cestami, novými zákony, novými myšlenkami. Udržuj si svůj povznesený pohled. Měj stále před sebou představu Nového věku. Uvidíš, jak do něj vejdeš zcela přirozeně a stane se tvou součástí.

14.3.2012 8 ETZNAB HARMONIZACE ODRAZU BÍLÝM GALAKTICKÝM ZRCADLEM

14. března 2012 v 16:33 Aktuální novinky
Mayovia na dnes
Výklad mayského kalendáru - 15.3.2012
Napsal uživatel Amia
Středa, 14 Březen 2012 08:25
14.3.2012 8 ETZNAB HARMONIZACE ODRAZU BÍLÝM GALAKTICKÝM ZRCADLEM


ETZNAB NÁM DÁVÁ SCHOPNOST ROZLIŠOVAT EMOCE OD FAKTŮ
DNES JE DOBRÝ DEN NA SEBEREFLEXI A RETROSPEKCI
KRYSTAL ETZNAB JE ZRCADLO REALITY

Dnes se otevře třídenní období neotřesitelné pravdy a jasnosti poznání. Dnes nebudeme nic skrývat. Dnes poznáme naše stíny a slabosti a iluze, kterými se v životě řídíme. Dnes dáme pod lupu i vedlejší případy. Ten kdo nás nejvíce rozčiluje, je naším duchovním učitelem. Můžeme tady odkrýt, co nás chtějí zdánliví nepřátelé a protivníci odnaučit.

TRANSFORMACE STÍNU
Lidé, kterými se setkáváme, jsou naším vlastním odrazem a jednoznačně velkým přínosem pro nás. Dívejte se na ně jako na sebe. Spatříte, jak pěstujete iluze ve svém životě. Využijte vrozené schopnosti spravedlivého vyrovnání. Použijte MEČ PRAVDY udělat rozhodující odříznutí v životě, abyste mohli odpustit a ukončit spory.

Identita, pravda, reflexe….

Pečeti BÍLÉ ZRCADLO připadá zvláštní role - role NEJVYŠŠÍHO ORGÁNU KVALITY A JAKOSTI. Vše bude opět dáno pod mikroskop, velmi pečlivě zkoumáno, zda je to vhodné pro svět, kolektivní Vědomí, ale především pro další vývoj Evoluce.

Proto by se nikdo neměl cítit uražen, pokud ho BÍLÉ ZRCADLO opět podrobí osobní kontrole. Kromě nejdůležitějších hodnocení, budou zde prosvíceny i zdánlivě vedlejší, a v případě potřeby vráceny zpět k přepracování. Dny ETZNAB silně kontrolují všechny rozdíly, všechny chyby v myšlení. BÍLÉ ZRCADLO je absolutně důvěryhodné, jelikož svůj vlastní odraz nemůže nikdo popřít. Na příkladu ostatních lidí nám ukazuje ETZNAB na naše výhody, nevýhody a slabé stránky, které si nechceme připustit. Pokud nám někdo "leze na nervy" znamená to, že problém je v nás, ne v tom člověku. Jestliže si o někom myslíme že je špatný - my jsme ti špatní, jen si to nechceme nebo neumíme přiznat. Tento člověk nám přišel do cesty pro to, aby odrážel naše vlastní rysy. Nic se neděje bez příčiny. V celém životě jsme konfrontováni s následky našich vlastních myšlenek a činů. Pochopením a přijetím této skutečnosti je prvním krokem k probuzení nových dovedností, například telepatie.

Dny ETZNAB nám přinášejí neocenitelnou pomoc.
Kdo je ochoten podívat se na své odrazy, tomu ukáže BÍLÉ ZRCADLO zázračnou pilulku na uvolnění stresu. Čím lépe pochopíme smysl reflexe a rychle zareagujeme, tím rychleji dosáhneme spokojenosti, míru, harmonie, pocitu vnitřního bezpečí a tím snazší pro nás bude boj při vypuknutí infekce, odstraníme co nás ruší a tak překročíme další práh na cestě k Evoluci.

Síla BÍLÉHO ZRCADLA je největším spojencem na cestě k osvícení, nalezení vyšší Pravdy, odkrytí tajemství osudu. Duchovní motto ETZNAB zní: Jen to, co se děje plynule, je pravda. To, co naráží na překážky, musí být dáno pod lupu.

8. GALAKTICKÝ TÓN HARMONIZACE SÍLY SLOUČENÍ
Vytvořte řeku snů a spojte je s oceánem Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte propozice a návrhy OSMIČKY a věnujte pozornost tomu, co vás přitahuje, protože to se stane jedinečnou příležitostí. Objevte krásu přirozené rezonance v něčem jiném, pro vás zcela novém. Buďte přístupní, svobodní beze strachu!

VY držíte v rukou magickou hůlku - VY spojujete svět s tím co je BEZ HRANIC. Přineste harmonii do každodenního života a všech situací v kterých se nacházíte. Osvoboďte se od sebestřednosti a vyveďte ze zaslepení vaše EGO.

VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE

Tón Galaktický má sílu umožňující splnění záměrů. Tímto příspěvkem.

Překlad Lenka Sýkorová

George Kavassilas - Celá realita se rozpadá, tím rychleji, čím více se ji snažíme udržet.

14. března 2012 v 9:22 Vývoj vědomí bytostí

George Kavassilas

Celá realita se rozpadá, tím rychleji, čím více se ji snažíme udržet.
Myslím tím to, co tradičně víme o životě, naše životní hodnoty, kterých si ceníme na úrovni této reality.
Čím více tu budeme všechno chtít udržet, tím těžší to pro nás bude. Tím více začne každý válčit uvnitř sebe.
Má rada je taková: oddělit se
Protoze v tom všem jde o naše oddělení.
Začněte se odpoutávat od reality.
Od této úrovně reality.
Ale zároveň nepřestávejte žít.
Je to v jistím smyslu těžké, ale je to jen další aspekt duality, protože víte, že tato reality podléhá změně a rozpadu.
Miliony lidi na světě vědí, že se naše současná realita mění a rozpadá.
Ale nepřestávám žít.
Nadále sázím nové stromy. Ano, sázel jsme je naposledy dnes ráno.
Musíme žít dál, ale v tom samém čase mít vědomí, že je to jistý druh symbiózy.
V tom samém čase vím, že se oddělujeme. A že zanedlouho opustíme tuto realitu, necháme vše za sebou. Ale zároveň trpíme tím, jaký to pro nás má význam.
Protože ta realita nikdy dříve ve vesmíru neexistovala a nikdy již v takové podobě ve vesmíru existovat nebude.
Zkušenosti, které tady prožíváme, a znalosti, které získáváme zde pro naši duši, cesty , po nichž se ubíráme - jsou nesmírně cenné. Z toho důvodu tak trpíme.
Řeknu vám pravdu: Těšte se z toho, kde jste nyní , nedávejte příliš mnoho síly a pozornosti celé té struktuře konspirací kolem nás. Protože to právě oni chtějí. Vedou člověka do stavu beznaděje a nejistoty. Chtějí, aby všichni plavali v moři nejistoty.
Nedovol, aby se ti to stalo. Zkontaktuj se se svým vnitřním vyšším já a přírodním řádem všech věcí.
A nestarej se o ten syntetický naučený výtvor, který nazýváme Matrix.
Netrap se tím, prostě žij svůj život nejlépe a nejjednodšeji, jak umíš.
Udržuj ho v jednoduchosti a prostě věř a doufej, že bude dobře. Opravdu bude.
Neválči s tím, přijmi to. Protože když to přijímáš, tak toTRANSFORMUJEŠ. Povznes se nad to.
Je to stejné, jako když popíráš svoji vnitřní negativní stránku.
Nemůžeš zit v celistvosti s popřením své vnitřní negativní stránky.
Musíš ji přijmout.
Proto Matrix vytváří tolik strachu ve tvém vnitru.
On ti tím slouží,
Vytvari pro tebe vnitrni vyzvy. Proto to prijmi a rekni si: OK, proc citim tolik strachu?
Proc citim tolik nejistoty? Co a kam ve spojeni s tim mam nasledovat.
Zacni to vyuzivat jako nastroj vyuky, misto toho ze tomu odporujes ci dokonce vyhlasujes valku. Protoze kdyz se priklanis k temto zpusobum, tak oni vyhraly.
Oni tvori tu vnitrni rovnovahu.
Takze v momente kdy to zacinas akceptovat, tj zpusob, jakym se veci maji, to je ta struktura.
Na teto urovni zacinas tvori prirozeny poradek, ktery nas privadi na jinou stezku, nez je tak, ktera je nam prezentovana v mediich a ve vsech tech filozofikych konceptech, ktere jsou lidskosti predkladany v tento moment. Tehdy se veci ve tvem zivote zacinaji kompletne menit. Zacinas byt silnejsi, protoze jsi se vznesl nad ten umely a synteticky Matrix. V te chvili citis, ze potrebujes zacit zit zivotem, jakym chces zit.
V jakem smyslu? Proste to ignoruj, nedavej mu nic ze sve pozornosti, nic ze sve sily nebo casu, nic z techto veci, ale rekni jim s uctou: Delej si vsechno co si chces delat, ale nemichej mne do toho, protoze jsem nad tim a nepotrebuji stavat se casti tohoto dialektickeho spojeni, ktery vede jen k valce z moji nebo tvoji strany.
Chci zit svym zivotem a zpusobem jakym chci.
Nemohu zustat odpojeny od vsech tech veci?
Jaky je na to tvuj nazor Georgi.
Myslis, ze jsme tem lidem povinni posilat lasku, protoze to pomuze celemu procesu?
Jaky je tvuj nazor?
Tak fantasticky receno.
OK, koncepce davani ci posilani lasky, vychazi z konceptu pozitivniho zamereni, ktery je opozici negativniho zamereni. A to je jako bile svetlo, kterou ja nazyvam podminecnou laskou. Ted kdyz jsem mluvil o prijimani toho a transformovani - vzpominal jsem v predesle hodine o povzneseni se nad dualismus.
Aby ses povznesl nad dualismum, musis zintegrovat oba aspekty.
Pozitivni svetlo (dobro) se bude snazit te vtahnout do sveho panovani v tomto paradigmatu,
v pozitivni zpusob zivota v pozitivni zpusob byti. Jsou jiste podminky bileho svetla, jakkoliv to chces pojmenovat. Protoze ja takem mam v sobe aspekty z teto sfery, tak tu vubec nejde o hodnoceni. Tady jde jedine o pochopeni cim je tento typ existence. Najdou se takovi, kteri budou rikat, ze musis neustale pokracovat ve vysilani lasky ke vsemu a ke vsem. Ale to neni bezpodminecna laska, to je prave dukladne a presne ruseni. To davani pozitivni energie z pohledu dualismu je rusive.
To co delam a co zvazovalo take mnoho a mnoho jinych behem veku je "Vyssi stezka".
Objektivne dovoluji vsem jinym bytostem, aby byli sami sebou a prozivali svoje zkusenosti. A to co delam ja, je, ze se soustredim na svoje. Protoze v momente, kdyz se zacinas soustredovat do sveho vnitrku, a zacinas se soustredit na svou energii, tak misto, abys zivil (energeticky) vsechny ty jine existence okolo sebe, tehdy se zacinas harmonizovat a stavat se jednim se Stvorenim. Protoze uz te nevtahuji do sebe zadne dramata. A tim zakoncis krmeni jedne nebo druhe strany dualismu. (Svetlo a tma, nebo dobro a zlo). Je dulezite z toho vycouvat a dovolit si tuto integritu. Protoze kdyz to znovu udelas, padas znovu do duality a jdes ve smeru dualizmu Matrixu.
Jedine tento zpusob je zpusob, kdy tvoje energie vstupuje do neho z tak vysoke urovne, ze ji muzeme nazyvat bezpodminecnou laskou.
Nekonas jiz vice podminene - zpusob jakym predavas energii systemu. (Bez posuzovani dobry -zly, svetly - tmavy, pozitivni - negativni)
Pro mne to ma smysl, protoze jinak porad pokracujeme ve hre jako panacci na sachovnici.
Porad hrajeme na bilou nebo na cernou stranu.
Proto vidim treti stezku nad tim - Transcedentalni stezka. Potrebujeme neco co je nad hranim si na temnou nebo svetlou stranu, protoze jinak se budeme v te hre do nekonecna. Samozrejme, chvilkama je to pekna hra, prinasi se sebou taky spoustu zabavy. Nekdy sebou ale nese opozici.
přeložila z polštiny Tara

Neměj strach, když vidíš, že se situace ve světě zhoršuje....

14. března 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Tvým úkolem je vytvořit nové nebe a novou Zemi. Proto se příliš nezabývej potížemi, strastmi, nemocemi, utrpením, válkami a spory světa. Nedovol, abys jimi byl pohlcen, neboť jestliže tomu tak bude, staneš se součástí nákazy, nikoliv lékem. Povzneseš-li své vědomí, staneš se odolným vůči potížím světa a budeš žít a pracovat se vším kolem sebe, a přece se tě to nedotkne a nijak tě to neovlivní. Lékař nebo sestra musí být odolní, aby byli schopni volně pracovat s vysoce nakažlivými nemocemi, a nesmí v nich být žádný strach. Ani ty neměj strach, když vidíš, že se situace ve světě zhoršuje. Nikdy nezoufej. Prostě vytrvej ve víře, svou mysl zakotvi ve Mně a věz, že vše bude velmi, velmi dobré.

Vaše Boží jiskra - poselství od Nebeských Bílých Bytostí

14. března 2012 v 0:06 Doteky Nového Života

Vaše Boží jiskra - poselství od Nebeských Bílých Bytostí
Uveřejnil(a) Láďa
Pondělí, 12 Březen 2012 22:08
Přijala Natalie Glasson 26/02/2012

S velkou úctou vstupujeme, abychom pobyli v energii Země, jsme Nebeské Bílé Bytosti. Naše energie vždy proudí s největším respektem k těm, se kterými se propojujeme. V každém člověku na Zemi vidíme Boží jiskru Stvořitele a žádáme, abyste si toto pravidelně připomínali. Nyní přišel čas, abyste své Boží jiskře dovolili, aby tvořila, vyjadřovala se a rozvíjela se.

Tato božská energie ve vašem bytí může být nazvána mnoha způsoby, například duše, vnitřní pravda nebo vyšší já. Touto promluvou bychom vás rádi inspirovali, abyste se opravdu radovali z kouzla, které je ve vás, jako byste byli studenti kouzel a my vám poprvé vysvětlovali, že máte magické schopnosti, které jen potřebují být rozpoznány. Pojmenujme to kouzlo ve vás Boží jiskra, protože jiskra má potenciál manifestovat se v něco nesmírně nádherného a velkého. Boží jiskra ve vás je energie Stvořitele. Nezáleží na tom, jaká máte přesvědčení o Stvořiteli, jakým jménem HO nazýváte či v jaké kvality nebo činy Stvořitele věříte. Jednoduché pochopení, které je potřebné k rozpoznání vaší Boží jiskry je to, že tato jiskra je aspektem Stvořitele. Boží jiskra je čímkoli, čemu věříte, že je Stvořitel a tato víra se může měnit během vašeho života a bude se tak měnit i vaše Boží jiskra. To neznamená, že vaše Boží jiskra je vaším současným přesvědčením nebo že se vyvíjí s vaším prohlubujícím se pochopením, ale je pravda, že se mění vaše uvědomění.

Vraťme se k narážce na studenty kouzel; jsme přesvědčeni, že mnoho lidí by věřilo spíše tomu, že mají magické schopnosti, než že v jejich bytí žije Stvořitel. Jiní možná mají pocit, že dokázat kouzlit a možnost, že v nich žije Stvořitel, se obojí jeví jako zkušenost zcela vzdálená a tak i jejich víra je malá. Pravdou je, že vy jste Stvořitel a vy také máte magické schopnosti; jde jen o to, že jste si doposud volili nerozpoznat plně obě tyto možnosti. Kdybyste byli naši studenti kouzel, začali bychom s vysvětlením, kde je ve vás umístěna magická energie. Pak bychom se s vámi podělili o to, jak magickou energii užívat. Začali bychom malými zázraky a pak bychom pokročili k větším dovednostem; tak nám nyní dovolte, abychom to pro vás udělali.

Ve vaší srdeční čakře je Boží jiskra Stvořitelova světla; ta samá Boží jiskra existuje ve všech vašich čakrách, v každé buňce vašeho bytí i v celém vašem aurickém poli. Pro tuto chvíli se zaměříme na Boží jiskru ve vaší srdeční čakře, protože vaše srdce přechovává čisté vibrace světla a energií, takže Boží jiskře ve vašem srdci můžete důvěřovat. Pak je zapotřebí vizualizovat, vnímat, rozpoznat a Boží jiskru prostě přijmout. Mohli byste si také namalovat tvůrčí obrázek své Boží jiskry či porozumět jejím barvám světla, zkrátka něco, co otiskne do vaší mysli a vědomí její obraz. Až porozumíte své Boží jiskře, je třeba krmit a vyživovat její energii a tím umožnit, aby se zvětšila její síla. Je třeba ji vyživovat tak, jako byste vyživovali své fyzické tělo. Dosáhnete toho tím, že do své Boží jiskry budete dýchat, dechem shromažďujete ve svém bytí životní sílu a jen ji směrujete do Boží jiskry. Životní síla je vibrací Stvořitele, která existuje ve vás i kolem vás a je nutná k udržování vaší energie. Tím, že si představujete, že dýcháte do Boží jiskry ve své srdeční čakře, vytváříte pro jiskru možnost zvětšit svou sílu. Ona se pak začne rozšiřovat a rozvíjet svou energii. Uvědomíte si, že vás vaše Boží jiskra celou dobu vlastně šálila, abyste si mysleli, že je to jen malá bezmocná energie, zatímco ve skutečnosti je to velká rozpínající se a mocná přítomnost.Až začne světlo Boží jiskry proudit do vašeho těla, aury a okolí, pak se s její energií lépe seznámíte. Může to být jako kdybyste četli o své jiskře knihu nebo se dívali na film o sobě sama, protože do vaší mysli začne proudit mnoho informací a moudrosti. Pokud jde o kouzla, získáváte přístup ke svým magickým silám.

Začnete si uvědomovat, že uvnitř vás je energie, která potřebuje být používána a čím více se jí přiblížíte, tím lépe porozumíte její síle. Abyste posílil své magické schopnosti, naučíme vás upevnit své dovednosti tak, aby do vaší reality opravdu přinesly kouzelné energie; ale víme, že vy už jste kouzelníci, vy jen potřebujete nasměrovat energii. Potřebujete se zaměřit na to, co chcete vytvořit, co chcete prožít, co si přejete "vytáhnout" z energie ve vašem bytí. Prostým pochopením té energie a jak si přejete ji používat, získáváte přístup ke svým magickým schopnostem a pak jen potřebujete procvičovat její užívání a prožívat energii ve vás.

Mnoho lidí vidí duchovní růst jako dlouhý a někdy i nudný proces, ale kdybyste trénovali, jak se stát kouzelníky se schopností dosáhnout čehokoli a všeho, cítíme, že byste pravděpodobně přistupovali k této cestě jiným způsobem a s jiným nastavením mysli. Stále mějte na paměti udržování radosti jako součásti vašeho duchovního růstu a duchovní praxe; radost je důležitá k rychlému pozdvižení a udržení vašich energií.

Rádi bychom, abyste si opravdu uvědomili, že je ve vás něco magického, velkolepého a skutečně úžasného a jestliže tomu začnete věřit, pak se o mnoho přiblížíte možnosti na to pravdivě nahlédnout a zažívat to. Dovolte si představit si tu nejbožštější a nejkrásnější energii, jakou dokážete, pak ji tisíckrát vynásobte a budete o krok blíže k pochopení velkoleposti, která je uvnitř vašeho bytí. Nyní si představte, že jste to opravdu pochopili - jak byste zacházeli se svým fyzickým tělem, jak byste se k sobě chovali? My si představujeme, že byste se chovali jinak; vnímali byste se jinak a pravděpodobně byste změnili svůj životní styl. Krása ve vás vás možná přiměje vidět krásu všeho kolem vás. Najdete novou důvěru i respekt k sobě sama a nejspíš už se nebudete negativně vyjadřovat o Boží jiskře ve vás. Vaše Boží jiskra má podivuhodné schopnosti, nabízí vám schopnost vytvořit všechno, co chcete a po čem toužíte. Začnete vidět sebe sama, své činy a myšlenky zcela novým způsobem a poznáte, že určité chápání sebe sama z minulosti je jednoduše jen bezvýznamná iluze, kterou jste si v sobě nesli a ctili ji jako pravdu.

Rádi bychom vám navrhli úkol, který byste mohli splnit během následujícího týdne - jeho účelem je objevit vaši Boží jiskru, krmit a vyživovat ji životní energií a začít rozpoznávat její přítomnost ve vás. Protože je to úkol velmi vážný, rádi bychom, abyste se do něj pokusili vnést, co možná nejvíce legrace a radosti. Kdybyste dovolili své mysli být nanejvýš kreativní, bylo by to zcela na místě, protože my bychom rádi, abyste tu velkolepou Boží jiskru a energii ve vás poznali. Může to vypadat, že si máte celý týden tuto energii vymýšlet nebo si ji v sobě představovat, ale my bychom rádi, abyste se vrátili k nevinnosti a hravosti dítěte a užívali si proces tvoření, budování či uskutečňování té krásné Boží jiskry ve vás. Jak byste se na konci týdne cítili, kdybyste ho celý strávili neustálým představováním, uvědomováním si a radováním se ze skutečnosti, že ve vašem bytí je mocná, kouzelná a krásná energie, která je s vámi stále a je vám k dispozici? Proměňte ji v něco úžasného a božsky krásného, užívejte si to potěšení a radost, které se manifestují, sledujte jak se vaše vnímání sebe sama mění. Pak si na konci týdne můžete v klidu sednout do meditace a požádat, abyste uviděli skutečnou Boží jiskru ve vás. Do té doby již budete přirozeně s Boží jiskrou spojeni, ať už si to budete uvědomovat nebo ne, vaše energie budou otevřené a vnímavé a většina bloků mezi vámi a vaší jiskrou bude rozpuštěna. Vaše chápání Boží jiskry bude možná úplně jiné, až se podíváte a uvidíte pravdu, než když jste se jen pokoušeli propojit se v meditaci, protože nyní jste upřeli pozornost k Boží jiskře, živili ji a to vám usnadnilo ji přijmout.

Opravdu bychom si přáli, abyste všichni viděli svou velkolepost, protože my ji opravdu vidíme a cítíme. Prosíme, užívejte si legrace, radosti a hrajte si s propojováním se se svou Boží jiskrou, se Stvořitelem a vesmírem, protože vám to umožní otevření se mnoha energiím, odehraje se mnohé léčení. Naše poselství se může zdát neobvyklé, ale my cítíme, že je v této době potřebné.

Dovolte si vidět svou nádheru a všimněte si, jak to mění vaše vnímání sebe sama.
My jsme Nebeské Bílé Bytosti

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

13.3.2012 7 CABAN REZONANCE SOUZNĚNÍ S CELISTVOSTÍ ČERVENOU REZONANČNÍ ZEMÍ

13. března 2012 v 23:28 Aktuální novinky
Mayovia na dnes
Výklad mayského kalendáru - 13.3.2012
Napsal uživatel Amia
Úterý, 13 Březen 2012 09:57
‎13.3.2012 7 CABAN REZONANCE SOUZNĚNÍ S CELISTVOSTÍ ČERVENOU REZONANČNÍ ZEMÍ


DNES JE DOBRÝ DEN PODĚKOVAT SE MATCE ZEMI ZA VŠECHNY JEJÍ DARY

CABAN, TO JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMY CYKLY A ENERGIÍ ZEMĚ, DÁVAJÍCÍ SÍLU TVOŘIVOSTI A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI

Dnes kontrolujeme naše motivy, impulsivnost a nízké popudy. Nejde tady ani tak o naše dobro, jako o dobro našeho okolí. To, co neslouží celku, bude zcela vyeliminováno z našeho pole, a možná z toho nebudete nadšení. Namísto naříkání, že je zle, podívejte se na nové možnosti, nebuďte pokrytečtí. Dnes přistupujeme s láskou k lidem, zvířatům, přírodě.

TRANSFORMACE STÍNU
Zaměřte se na současnost. Podívejte se na svůj život bez ukvapených závěrů. Přemýšlejte o svých osobních plánech. Vězte, že VY sami z vlastní vůle jste se rozhodli inkarnovat na Zemi v tomto zvláštním čase. Připomeňte si PROČ JSTE TADY?

Harmonie, rozvoj, spolupráce…..

V Energii Tónu ČERVENÉ ZEMĚ se nastavují zóny individuální úrovně Vědomí. Testuje se zde vliv na užitečnost a škodlivost individuálního JÁ na skupinu. Všechny pocity ve dni CABAN, by měli být posuzovány z hlediska vztahu osobní rezonance a celku. CABAN také zkoumá vztah člověka k přírodě - jelikož jako pozemský kolektiv přebíráte společnou zodpovědnost za osud světa. Pamatujte, že biologická rovnováha přírody je mnohem více narušena, než rovnováha v mezilidských vztazích. Kdo se naučil, vidět sebe jako součást celku, ten přestane soudit lidi, protože ví, že každý "kolemjdoucí" je zrcadlovým odrazem, jeho vlastního JÁ. Uzdravení světa a kolektivu musí začít pořádkem na vlastním dvorku. Mohou se zde objevit různorodé konflikty - nejen v kruhu rodiny, přátel, ale také v pracovním prostředí. V takových případech se stane síla navigace CABAN pozemským strážcem, nenechá své studenty bloudit, a na každém rozcestí nastaví osobní milníky.

Jestliže chcete přilákat do svého JÁ všemohoucí Energii celistvosti, zaměřte se na den ČERVENÉ ZEMĚ, ale ne tak, abyste posílili své postavení, či chtít být v popředí, ale s cílem pomoci životnímu prostředí.

Socializace je důležitým krokem k duchovnímu růstu. To znamená, že každý jednotlivý aspekt Vědomí, musí dosáhnout plnohodnotné formy, aby mohl být přijatý do Celku.

SEDMÝ REZONANČNÍ TÓN SPOJENÍ SÍLY SOUZNĚNÍ
Připomeňte si svoji mystickou moudrost a rozpoznejte spojení se ZDROJEM. Spojte sílu vašich sedmi čaker a vystoupejte do výšin Božského Světa.
Jestliže se ptáte na užitečnost mystických sil na Zemi - vězte, že přes Vědomí SEMIČKY se teorie stává praxí. Vy integrujete světy duchovní a fyzické v JEDEN NOVÝ Svět. Spojte pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebepřijetí.

Otevřete se přitékajícím darům. Přijměte sebe bezpodmínečně. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí. Objevte svoji přirozenou mystickou sílu!

STAŇTE SE JEDNÍM S MYSTICKOU SEDMIČKOU
SE SEDMI ČAKRAMI TĚLA
SE SEDMI ÚROVNĚMI PYRAMIDY
KTERÉ SJEDNOCUJÍ VĚDOMÍ SEDMI

Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energii Zdroje, nazývaným též SEDMOU úrovní. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité Nejčistší Energií, která prostupuje celou naši tělesnost. SEDMÝ den Vlny je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným zvláštním operacím nebo zvláštním událostem. V Energii SEDMIČKY je stimulovaný především ŠESTÝ smysl, čili mimosmyslové vnímání.

Vždy, když se v mystickém záznamu léčby objeví kombinace Tónu 2,7,12 doporučuje být ve svém Středu, aby nedocházelo k extrémům či přehánění.

Překlad Lenka Sýkorová

13.3.2012 - Prerodom seba, získate seba. Nič "nové" vám už nikto nepovie.

13. března 2012 v 23:25 Aktuální novinky

Mandal: V srdci ukrytý... diamant lásky. Je cestou i cielˇom. Tak žiarim jadrom seba, jadrom srdca, jadrom Zeme. V jednej línii láskou.

13.3.2012 - Prerodom seba, získate seba. Nič "nové" vám už nikto nepovie. Srdce je kľúčom ku všetkému, čo je, vo všetkom, čo je, so všetkými, kto sú. Je čas, kedy preveríte samého seba mierou lásky k sebe a tým ku všetkým. Prestaňte o sebe pochybovať, hneď teraz. Príšli sme sem aby sme si rozpomenuli. Láska, zdieľanie, otvorenosť. Pustite obavy, nadýchnite sa a výdychom vypustite tú ťažobu čias minulých. Tu a teraz tvorím svojim srdcom všetko nové, všetko čo tvorím srdcom pre najvyšší prospech seba a tým všetkých. Bude ako nebolo a nebolo ako môže byť ... (záleží len od nás, ako a čo chceme ďalej žiť a tvoriť).
V sekcii Mayovia je vložený dnešný výklad.

S láskou Féwa

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu http://www.anjelska.sk

Čistota

13. března 2012 v 22:25 Krása ženy

Čistota

Není mnoho žen, které o sobě mohou říci, že skutečně našly samy sebe a takové jaké jsou, jsou opravdu šťastné. Mnohé situace všedních, ale i těch svátečních dní nás neustále prověřují, zda si udržíme své přesvědčení, zda ustojíme tlak svého okolí, který se snaží vzít všechny s sebou do podivného divokého víru, který ovládá dnešní svět. Veškeré prapůvodní hodnoty jsou posunuty, pojmy, na kterých se dříve dalo stavět, zvráceny a mezilidské vztahy jsou zkoušeny na nejvyšší míru. I ty nejužší vztahy rodinné či přátelské prochází mnoha zk ouškami a my vnímáme, jako by vše viselo jen na tenkém vlásku, ještě více zvratů a tenká nitka se přetrhne. Každodenně můžeme vidět, že vše, co se dosud skrývalo v záhybech času, vyplouvá na povrch a na denním světle je vidět nepokrytě zřetelně ve svých pravých barvách. Mnohé ženy před změtí a zmatky dnešní doby uzavřely své nitro pevným krunýřem a předstírají, že jsou neomylné, atraktivní, vlivné a kdoví co ještě. Jiné ženy jsou opět přecitlivělé a natolik křehké, že prožívají, jako by se vše hroutilo, sledují se strachem katastrofy a krize v médiích a slýchají o mnohých dramatických událostech v rodinách.
Jak k tomu všemu máme přistupovat? Co dělat, abychom se cítily v nitru vyrovnané, klidné a byly v této bouřlivé době druhým oporou a bezpečným přístavem? Co máme dělat, aby se z našeho nitra nevytrácela naděje v dobro, radost, bez které je život pustý, a zejména opravdová láska, která je klenotem každého ženského srdce? Není tím nyní míněna láska k muži, ale láska, která z nás tryská a vyzařuje na vše okolo nás, vše povzbuzuje, posiluje a živí světlem naděje a útěchy.
Kde nalézt vodítko k tomu, jaké skutečně máme být a jak se budeme konečně cítit šťastny a vnitřně naplněny?
Pro toho, kdo vnímá, že celý svět není jen naše Země a planety blízkého i nekonečně vzdáleného vesmíru, ale že nad tímto vším se rozprostírají světy, které nebudeme moci nikdy spatřovat našima očima, jež jsou mnohem krásnější, světlejší a jemnější, že všechny tyto světy nemohly vzniknut náhodou, ale že je musí řídit nadpozemsky moudrá dokonalá síla, tomu nebude zatěžko představit si nádherné proudění světelných sil. Tyto síly tvoří, udržují a vyživují celý vesmír a všechny světy. Shůry se také snáší nádherné světelné proudy, které přichází k posile a podpoře všeho ženství, které usiluje o ušlechtilost a čistotu ducha.
Právě v tyto dny se k nám dolů k naší Zemi shůry snáší přebohaté proudění osvěžující chladivé Čistoty. Ona čistota osvětlí každý temný kout a již nic špatného se nemůže skrývat. Vše musí ven, na denní světlo. Vše špatné je proto tísněno a tlačeno, ale to, co usiluje k dobru, ušlechtilým hodnotám a k pravé harmonii se všemi tvory ve Stvoření, je silou Čistoty posíleno. Zejména pak všechny ženy a dívky, pokud otevřou v pokoře dokořán brány své duše, mohou přebohatě načerpat posilu pro své čisté chtění. Vše, co v sobě nese pokoru a touhu po Světle, ušlechtilo sti a lásce, bude naplněno silou Čistoty. Čistota duše, našeho nitra, byť je v dnešní době přehlíženou, je hodnotou, která ve všech světlých úrovních rozhoduje o tom, kde se lidský duch nachází. Neboť čistá, vinou nezatížená duše je lehká a vznese se vzhůru jako peříčko. Hříchy a vina tíží duši jako závaží. Jen v tomto pozemském těle se můžeme setkávat s různorodými lidmi. Jakmile však své tělo jednou odložíme, rozhoduje jen čistota naší duše.

Proto každá žena a dívka, která touží po nádheře světlých výšin, může pro posilu svého chtění přijmout do svého nitra z přenádherného proudu Čistoty její malou krůpěj, která jejího ducha prozáří a dodá mu nových sil a naději pro dny příští na její další pouti Stvořením. Bude pak silou Čistoty prodchnuta, bude se v jejím paprsku koupat a čistotu bude vnášet všude, kam vkročí. Pokud si i nadále udrží ve svém nitru spojení s těmito zářivými proudy, budou všechna její díla, myšlenky i city Čistotou prodchnuty. A tak může taková žena ve velké míře, byť i mlčky ve své m tichém působení, přispět k ozdravění a očištění života na Zemi. Neboť spolu s láskou tolik chybí v lidských srdcích a mezi lidmi i Čistota.
Čistota je skvostný poklad, pokud jej žena nosí ve svém nitru. Tento poklad však musí chránit a nenechat jej pošpinit nečistými myšlenkami nebo nepěkným chováním. I sporé odívání může pošpinit duši ženy, protože přitahuje mužské pohledy a v mnohých vyvolává nízké myšlenky.
Milé ženy, přijměme v tyto dny do svých niter tento vzácný klenot a potom jej rozhojňujme a vnášejme do všech míst, kam vkročí naše noha a kam dolétnou naše myšlenky. Přijmeme-li do svých duší paprsek Čistoty, bude nám oporou, vodítkem i inspirací udržet si i v nelehké době pravé ženství a čisté nitro, které nebude naplněné bolestí či strachem, ale naopak. Budeme kolem sebe šířit naději, radost, porozumění a harmonii.

M.M.
WWW .CESTA ŽENY
Děkuji za tento krásný e-mail Ivance Batové

Od – puštění

13. března 2012 v 10:00 Skutečný mír je uvnitř

Od - puštění znamená pustit se energetických vláken, které nás pojí s minulými zážitky zklamání, ublížení, smutku, nedostatku, ale také vlastní viny.
Karma je to, co navrací Vesmír v nás do rovnováhy. Vesmír i náš pozemský svět je v dokonalé harmonii, ač budí zdánlivý dojem chaosu. Vše je zamícháno v koktejlu rozmanitých chutí.
Karma není špatná a není třeba se ji bát. Ale naopak děkovat, protože přináší rovnováhu.
Vlastně vše v nás volá po této rovnováze, po sjednocení duality v milostném propojení protipólů.
Svazujeme se mezi sebou i sami sebe vinou neodpuštění. Proto to, co není odpuštěno se dřív nebo později projevuje v naší realitě. Buďte proto vnímaví a pozorní a s láskou můžete léčit každou maličkost, která přijde.
Pravé odpuštění nejsou prázdná slova - odpouštím, odpouštím, odpouštím… Je třeba plně pochopit i prožít ve vědomí, emočním i fyzickém těle. Potom odpuštění, které prošlo hrubou hmotou volně prochází do jemnohmotných těl i ostatních našich energetických částí mimo časoprostor.
K výraznému posunu dochází, když slovo - odpouštím - proměníme na - děkuji. Nese totiž úplně jinou vibrační informaci. Pokud odpouštíme, tak jinými slovy říkáme - ano ublížil jsi mi.
Když byste měli možnost podívat se na celou situaci z jiného úhlu pohledu nebo jednoduše z nadhledu, prostě šířeji - se znalostí celé skutečnosti, viděli byste plnou krásu té boží hry, ne jen malý výsek, na který se zaměřujete.
Z tohoto pohledu neexistuje - ublížil jsi mi, nebo ublížila jsem ti. Z tohoto pohledu si hrajeme na poznávání a tvoření. Stoupáme výš a výš. Pokud sestupujeme z cesty nebo se zbytečně loudáme, či stojíme na místě, pak přichází lekce, která nás probere. Díky ní se nám rozsvítí. I když to třeba bolí, tak se prostě probudíme.
Taková lekce přichází ve formě události, nemoci, nebo od jiného člověka. Někdy může nastartovat 'mystickou smrt' - 'temnou noc duše'. Po té již nikdy nebudete jako dřív a když se ohlédnete, uvidíte, jaký vnitřní pokrok to vše přineslo. Přivádí vás to blíže k Pravdě své bytosti.

Komu nebo čemu máme tedy v tuto chvíli odpouštět?! Není co, není komu. Můžeme jen děkovat událostem, ostatním lidem, kteří na sebe vzali tu roli 'budíku' našeho probuzení nebo dalšího postupu vpřed.
Tímto uvědoměním je samo od-puštěno. Pouštíme a nedržíme u sebe energie zmaru. Naopak dokázali jsme ublížení přetransformovat v radost a hlubokou vděčnost i úctu.
Úctu k tobě, úctu k sobě, k veškerému dění stvořeného.
Je to stav, kdy karma již není zapotřebí. Zůstáváme přítomni v přítomnosti. Přijali jsme minulost i budoucnost v lásce Teď v přítomnosti. Tam se nachází rovnováha Vesmíru.
Každým hlubokým poznáním jednotlivce přechází informace do morfologického pole, do kolektivního vědomí lidstva.


Pro www.svetlojelaska.cz napsala Monika A. Micajová.
Tento článek je možné v nezkrácené a neupravené podobě volně šířit a předávat dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem. Děkuji za pochopení.Proměň se obnovením své mysli.

13. března 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Proměň se obnovením své mysli. Had nemůže vyrůst, aniž by svlékl svou starou kůži. Kuře se nemůže vylíhnout ze své skořápky, aniž by ji rozbilo. Dítě se nemůže narodit, aniž by vyšlo z matčina lůna. Tyto přirozené postupy musí nastat, aby přinesly změnu. Přicházejí krůček po krůčku a nic je nemůže zastavit. Jestliže kuře nemá silu, aby rozbilo skořápku, zemře. Všechno má svůj pravý čas. Můžeš se pokusit zabránit změnám, protože se cítíš bezpečný a jistý tam, kde jsi, a raději bys zůstal připoután k tomu, co znáš, než abys šel do neznáma; ale v poutech se zadusíš a zemřeš. Zkus tomu porozumět a přijmout nutnost změny se vším; co s sebou přináší. Povznes své srdce, vzdej díky za tyto změny a staň se jejich součástí.

Země stále tvoří krásu a lásku.

13. března 2012 v 0:31 Skutečný mír je uvnitř

Zlatá dušička: Pohyb

12. 3. 2012

Je zde na této planetě mnoho krásného. Země stále tvoří krásu a lásku. Lidé si jí však málokdy všímají. Mnozí ani neví, kolik krásných míst mají vedle svých domovů. Jak potom mohou nalézt krásu ve svém srdci a sami v sobě? Dny plynou velice rychle, příroda se probouzí a brzy vše rozkvete. Tentokrát tu jaro již je a všichni to cítíte ve vzduchu… voní jarem. Probouzí se vše, nejen příroda, ale i lidé. A stále větší množství. Jakoby čekali na otevření se Slunci.

Začínáte vidět nové věci jiným pohledem. Tak jako ptáci z nebe shlížíte na své životy. Je zde údiv a překvapení nad tím, co vidíte. Jakoby jste se dívali oknem do jiného světa. Vidíte to, co jste dříve neviděli. Opravdu se vše začíná otevírat. Vaše srdce, které dlouho bylo v temnotě a sevřené okovy, se uvolňuje s přicházející láskou. Vaše oči vidí krásu v ostatních a také pohledy do nitra vás samých se změnily. Je to velice složitý proces, ale začíná přinášet výsledky. V tomto období také mnoho z vás konečně zaznamenává úspěch v některých ze svých zkoušek. V obdobích, která byla dříve neúspěšná, jakoby se nyní začalo vše obracet k lepšímu. Ano, opravdu je to tak. Do začátku léta se mnohé změní. Vy sami nejvíce. Vaše spojení s duší se posílí. Díky své práci budete cítit sílu spojení a to vás povede do života s elánem a s potěšením. Jakoby jaro bylo období zázraků. Mnohým z vás se začínají plnit vaše sny. A to ještě teprve uvidíte, co skvělého vás čeká. Slunce začíná působit i na zaryté odpůrce světla. Je čas. Proto proniká i do nejtemnějších koutů a probouzí všechny, kteří dosud spali. Všude kolem vás je také mnoho nevole. Ale toto je jen součástí proměny. Neboť nelze stále žít v minulosti. Je třeba jednat a nacházet nová řešení, je třeba pohyb. Pohyb událostí, pohyb vás samých a konečně i pohyb fyzického těla, neboť jste velmi dlouho odpočívali. Jakmile se ukáže slunce, příroda se zaplní. Nastane hemžení a nový zrod. Stejně tak i tento rok přináší nový zrod. Okolo Země také nastává pohyb, neboť se otevře brána hojnosti a díky tomu se začne mnoho měnit i pro Zemi samotnou. Kolem Země bude opět mnoho aktivity, je konána velká příprava na slavnost. V den rovnodennosti pronikne láska do všech srdcí a spustí reakci, která bude doprovázena mnohými prožitky. Jakoby jste prožívali generální zkoušku skutečného spojení s Jednotou. Pro toho, kdo se v tomto dni naladí, bude síla ohromná. Budou zde mnozí, kteří se však uzavřou sami do sebe, neboť nebudou schopni snést tuto sílu. Přesto výsledek by mohl být ohromující. Hledejte rovnováhu, abyste dosáhli Jednoty. Každý z vás je světelnou bytostí, každý má svou duchovní rodinu. A každý se může rozpomenout kdo je a odkud přichází. Jakmile prozřete, váš pohled na věci okolo už bude navždy jiný. Nyní však se těšte na sluneční paprsky.

Jsou pro vás "schody do nebe".

Maytreia


12.3.2012 6 CIB VYVÁŽENÍ MOUDROSTI ŽLUTÝM RYTMICKÝM BOJOVNÍKEM

12. března 2012 v 11:28 Aktuální novinky
Mayovia na dnes
Výklad mayského kalendáru - 12.3.2012
Napsal uživatel Amia
Pondělí, 12 Březen 2012 09:37
12.3.2012 6 CIB VYVÁŽENÍ MOUDROSTI ŽLUTÝM RYTMICKÝM BOJOVNÍKEM


CIB, TO JE NEJSTARŠÍ MOUDROST STARODÁVNÉ SÍLY, VNITŘNÍ SÍLA TOHOTO GLYFU VÁS ZVE K TICHÉ INTROSPEKCI, ABY VÁM ODKRYLA OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST MNOHEM CENNĚJŠÍ NEŽ JAKÉKOLIV ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY POKLADŮ

Nyní spojíme rozum s intuicí, odtrhneme se od " nelidské" minulosti. Osvobodíme se od negativních vztahů, přestaneme s bojem, kterému propadlo naše Ego. Dnes důvěřujeme naší mystické moudrosti a s její pomocí vyvážíme všechny rozpory mezi tím, co vidí pravá a levá hemisféra našeho mozku. Dnes se vyhýbáme strachu a nedovolíme ani našemu Egu a ni myšlenkovým formám zavést nás do slepé uličky.

TRANSFORMACE STÍNU
Vytvořte si mentální spojení s tím co je Božské. Staňte se kanálem toho, co je DUCHOVNÍ. Věřte svojí mystické inteligenci. Nastavte se na vnitřní signály. Pusťte se matérie. Otevřete se duchovnímu vedení.

Obavy, strach, inteligence…..

V Pečeti ŽLUTÉHO BOJOVNÍKA jsou zakódovány Energie probouzející inteligenci tvůrce. Zde se dosahuje nejvyššího stupně vyspělosti jedince, přičemž podmínkou pro dosažení inteligence CIB je spojení se s třemi předchozími úrovněmi ( Poutník, Mág, Orel). Jelikož lidská inteligence je dvoupólová, tzn. skládá se z ROZUMU A INTUICE, každá jednostrannost stane se pro člověka problémem, časem i mučením.Chybný rozvoj inteligence vede k fanatismu, týrání, patologickému duševnímu přetížení a vzniku mezer v oblasti racionálního uvažování. Ti, kteří úspěšně prošli předchozí úrovně (Poutník, Mág, Orel) přestávají se zabývat banálními záležitostmi, začínají myslet perspektivně s pomocí inteligence BOJOVNÍKA, mohou dosáhnout mnoho geniálních objevů a skvělých úspěchů. Na této úrovni se aktivuje nejen racionální rozum ale především pravá hemisféra mozku s operativní intuicí.

Jestliže vám chybí síly na svržení, otevřete své Vědomí moudrosti BOJOVNÍKA. Nezapomeňte však na tři předchozí úrovně a zejména aspekt lásky a čistoty záměrů BÍLÉHO MÁGA. Síla srdce je základem zdravého vývoje - fyzického i duchovního.

Na úrovni ŽLUTÉHO BOJOVNÍKA zmizí jakékoliv OBAVY,STRACH a VÁHÁNÍ.Zde se začíná manifestovat Vyšší Vědomí - čili duchovní moudrost vašeho JÁ.

6.RYTMICKÝ TÓN ROVNOVÁHY SÍLY VYVÁŽENÍ
Organická rovnováha má své kořeny v celistvosti toho, kým jste. Nechte své duchovní kořeny prorůst hluboko do půdy a ukotvit na Zemi rezonanci s VYŠŠÍMI SVĚTY. Stojíc pevně na Zemi dovolte vyjádřit se vašemu zářícímu JÁ. Zkontrolujte stav vašeho pozemského JÁ v tuto chvíli.

Život má počátek ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zem. Vězte, že i Hvězdy mají své kořeny. Vy jste jistota, která harmonizuje procesy změn. Jste volní a ničím neohraničení v dělání. Vy rozhodujete s kým a kdy chcete rezonovat. Vy rozhodujete kdy brát a kdy dávat.

ŠESTKA volá, abyste na život odpovídali s láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Zhmotněte v pozemské matérii to co je Božské, čili svojí HVĚZDNOU DUŠI. Pouze tehdy, když proniknete do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. A když se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.

ORAGNICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI
DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY

V ŠESTÉM Tónu přijatý program vchází do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se shromažďují síly individuálního lidského Ega a absolutní moc na podporu stagnace, strnulosti a odporu. Na druhé straně se koncentrují Energie harmonie odmítající pochybnosti, zasláním útěchy a úlevy.

Tón ŠESTÝ vysílá silné impulsy k dosažení cíle.V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení,což znamená počátek uskutečnění.

Pokud v dané Vlně odstartoval důležitý osobní program (naskicovaný v prvních ČTYŘECH dnech) doporučujeme abyste vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami. Je životně důležité, abyste také v následujících dnech se zdrželi jakéhokoliv hodnocení jevů, udržujte si přátelský přístup k lidem.

Překlad Lenka Sýkorová

Cesta do vyšších rovin bytí

12. března 2012 v 11:24 Skutečný mír je uvnitř

Cesta do vyšších rovin bytí


Ve vesmíru existuje mnoho úrovní energie, od hrubších a hustších, až po roviny velikého mistrovství. Hustší roviny existují jako těžké emoce a negativní myšlenky. Vyšší úrovně jsou mimo polaritu, za "dobrem a zlem", mimo bouře emocí. Jsou to roviny rostoucí lásky, světla a osobní síly. Každá z úrovní má své lekce a jednou z nejsnadnějších cest vzhůru je uznat je jako výzvy a příležitosti k růstu. Lekce nezmizí ani ve vyšších rovinách, ale mají zde svůj charakter. Bez výzev se nedá růst. Váš přístup k nim vám bud' pomáhá jít výš a rozví­jet se, anebo vás drží déle v hustších energiích.

Čím více se zlobíte, že věci nejsou po vašem, a ošklivíte si své problémy, tím déle se vás budou držet. Hustší roviny energie jsou jako hluboký písek pod nohama, stahují vás hlouběji. Jakmile v nich uvíznete, vaše myšlenky se točí kolem samých problémů. Pohnete-li se však výš, i vaše myšlenky se zvednou a vy začínáte myslet na to, čeho chce dosáhnout vaše duše, jak by mohla rozvinout vaši osobnost a jak byste mohli nejlépe následovat svou duchovní cestu. Každý z vás se snaží svým vlastním způsobem poznat sebe sama. Abyste vůbec mohli vnímat energii, musíte znát své já. Věnujte tomu proto svůj čas a energii, uvědomujte si, kdo jste, a jak myslíte. Své sebeuvědomění můžete prohloubit, když budete věnovat pozornost svým myšlenkám. Všímejte si jich a rozdělte si je do skupin. Pak pozorujte jednotlivé skupiny, jako například myšlenky o vašem intimním vztahu, a uvědomte si, na jak vysoké úrovni je v té které oblasti vaše myšlení. Negativní a sebedestruktivní myšlenky budou na hustším, nižším konci spektra, zatímco pozitivní, optimistické a léčivé myšlenky budou patřit na jemnější, vyšší úroveň.

Jednou z cest, jak se dostat z hrubších rovin do vyšších úrovní energie, je zapojit svou vůli a záměr. Můžete se pozved­nout už jen tím, že si řeknete, že chcete jít vyš. Zápasení s pro­blémy a záležitostmi vašeho života vás jen sráží. Mysl se někdy ráda zaplétá do argumentací, odporu a zápasení, což vás drží v nižších energiích.
Kdykoliv narazíte na téma, které neumíte vyřešit, potvrďte si, že máte vůli a záměr jít výš. Také představivost vám v tom může pomoci, budete-li si tvořit vize toho, kde chcete být.

* * *

- z knihy Osobní síla skrze uvědomění, Sanaya Roman