close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
 

Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Březen 2012

Přijetí přítomného okamžiku

25. března 2012 v 21:46 Skutečný mír je uvnitř

Přijetí přítomného okamžiku

| Eckhart Tolle

"Dokonalá cesta je obtížná pouze pro ty, kdo si příliš vybírají..."
MISTR SENG. T´ SAN třetí patriarcha čínského zenu/čchanu, z. 606
"Pohled není všechno, pohodlí není všechno, peníze nejsou všechno, zdraví není všechno, úspěch není všechno, štěstí není všechno, dokonce ani všechno není všechno. V životě jde o víc než o všechno."
Sharon Turner
Náš život se v každém okamžiku vyvíjí. Dějí se nám různé věci: dobré i špatné. Málokdo si uvědomí, že je to pouze jeho volba na co svou pozornost zaměří. Zda-li na to dobré či na to špatné. S tím špatným se pokoušíme bojovat ve snaze změnit důsledky a zároveň v nevědomosti, že každý boj vysiluje.
Nebránit se tomu, co přijde, znamená, že jsme s tím zajedno, vnitřně sjednocení. "To, co se děje", se samozřejmě vztahuje k "takovosti" přítomného okamžiku, který vždy je takový, jaký je.
Možnost porozumět přijde v podobě ztráty, nemoci, problémů, nehody, neschopnosti či smrti. Díky těmto potížím v našem životě dojde ke zhroucení všech našich mentálních představ o smyslu života. A přestože se nám to může jevit jako kruté, teprve potom se můžeme otevřít vyššímu řádu.
Naše mysl vnímá jednotlivé situace a události zcela odděleně, a to tak, jakoby existovaly na sobě nezávisle a třídí je na ty"dobré" ty "špatné". Proto, pokud se budeme soustředit pouze na svou mysl, budeme realitu vnímat jako nekonečný počet oddělených objektů. Pokud této iluzi propadneme, budeme o ní skálopevně přesvědčeni. Vesmír je ale jednotným celkem, kde je vše vzájemně propojeno a nic neexistuje odděleně.
Pokud jsou všechny věci navzájem propojeny, pak nálepky jako "dobrý" nebo "špatný" jsou zcela zbytečné, protože jsou pouhou iluzí. Vycházejí z velmi omezeného pohledu na svět, a proto jsou platné pouze na omezenou dobu.
Být zajedno s tím, co je, znamená nebránit se vnitřně tomu, co se děje. Nehodnotit to v duchu jako "dobré" nebo jako "špatné" , ale nechat to být. To však neznamená, že se nemáme v životě snažit o změny. Pokud bude naše činnost vycházet z vnitřního spojení s přítomným okamžikem, pak bude podporována vyšší inteligencí, Životem samotným.
Nejdůležitějším vztahem našeho života je vztah v přítomném okamžiku, nebo spíše ke všem formám, jejichž podobu na sebe přítomný okamžik bere- tedy to, co je a co se děje. Pokud je náš vztah v přítomném okamžiku negativní, projeví se to v každém vztahu a v každé situaci, do které vstoupíme.
Dysfunkčním vztahem v přítomném okamžiku je naše ego. Ale záleží pouze a jenom na nás, jak se v každém přítomném okamžiku rozhodneme a jak se k přítomnému okamžiku postavíme. Jakmile jsme dosáhli určité úrovně vědomí, dokážeme si vybrat, jaký postoj zaujmeme. Přítomný okamžik je nedílnou součástí našeho života. Proto se v postatě rozhodujeme, jak se postavíme k životu jako takovému. Rozhodnutí, že se spřátelíme s přítomným okamžikem, znamená konec ega.
Ego se nikdy s přítomným okamžikem nesblíží, proto se ani nikdy nesblíží se životem. Ve svém programu má zakódovaný příkaz "ignorovat přítomný okamžik, vzdorovat mu a znehodnocovat ho". Čím je ego silnější, tím více ovládá náš život a pak se téměř každá myšlenka zabývá minulostí nebo budoucností. Veškeré vnímání sebe sama závisí na minulosti, od níž odvozujeme svou totožnost a na budoucnosti, od které očekáváme naplnění a uspokojení svých tužeb. Dokud budeme mít naše vědomí svázané časem, pak stále budeme zažívat strach, úzkost, očekávání, lítost, vinu nebo vztek.
Přítomný okamžik je vše co máme i vše, co budeme mít. Život a přítomný okamžik jsou spolu neoddělitelně spjaté. Proto otázka zní: "Jaký máme vztah k životu?" Otázka samotná neztělesňuje absolutní pravdu, protože "Já", "Život" a "Přítomný okamžik" jsou v konečném důsledku jedno, ale je to užitečný ukazatel směru.
Navenek se přítomný okamžik projevuje jako "to, co se děje". A protože to, co se děje, se neustále mění, vypadá to, jako by se každý den našeho života skládal z tisíců okamžiků a v každém z nich se dělo něco jiného. Čas se nám jeví jako nekonečný sled okamžiků, z nichž některé vnímáme jako "dobré" a některé jako "špatné".
Když se na to podíváme pozorněji, skrze svůj současný prožitek, zjistíme, že ve skutečnosti těch okamžiků moc není. Pak zjistíme, že vždy existuje pouze jeden okamžik, a to právě probíhající- tento okamžik. Život probíhá pouze tady a teď. Celý náš život se odvíjí ve stále trvající přítomné chvíli. Minulost a budoucnost existuje jen v našich vzpomínkách a očekáváních, v našich myšlenkách. A my na ně myslíme v jediném okamžiku, který existuje: v tomto okamžiku- přítomném okamžiku.
Všechno se sice řídí časem, ale přesto se vše odehrává v přítomném okamžiku. Je to paradoxní, protože kamkoliv se podíváme, najdeme spoustu důkazů o existenci času- např. hnijící jablka, náš obličej nyní v porovnání s fotografií z minulosti. Nikde ale nenajdeme přímý důkaz, jelikož nemůžeme zažít čas jako takový. Zažívat můžeme jen přítomný okamžik nebo spíše to, co se v něm děje. Kdybychom brali v potaz jen přímé důkazy, pak by čas neexistoval a vše, co by kdy existovalo, by byl jen přítomný okamžik.
Čas- minulost a budoucnost je přesně to, co naše falešné já- ego potřebuje k tomu, aby přežilo. Čas totiž existuje pouze v naší mysli. Pomocí ega si můžeme stanovit cíl do budoucnosti a pak se k němu snažit dopracovat. Ale tím se dopracujeme k ještě větší nespokojenosti , protože pak máme stále pocit, že jsme nedokonalí, neúspěšní. To, že si dopřejeme více času, to znamená, že dopřejeme více času našemu egu, protože čas je přesně to, co potřebuje k tomu, aby přežilo.
Takže místo toho, abychom si neustále čas přidávali, snažme se ho raději ubrat. Když odstraníme ze svého vnímání čas, odstraníme s ním i ego. Ten čas, o kterém je zde řeč, je odstranění psychologického času, který vytváří egotická mysl, aby se stále dokola, mohla zabývat minulostí a budoucností.
Jakmile vyměníme navyklé "ne" životu za "ano", jakmile dovolíme být každému okamžiku takový, jaký je, rozpustíme čas a spolu s ním i ego.
My lidé věříme, že naše štěstí závisí na vnějších událostech- na formě. Neuvědomujeme si, že to, co se děje, patří mezi nejnestálejší formy vesmíru, protože vše se neustále mění. Přijměme přítomný okamžik a nalezneme dokonalost nedotčenou časem a přesahující všechny formy.
Radost z bytí, jediné pravé štěstí, k nám nepřijde skrze žádnou formu, majetek, úspěch skrze žádného člověka, ani událost- skrze nic, co se děje. Radost a láska k nám nemůže přijít nikdy, protože vyzařují ze sféry neviditelného Bytí v našem nitru, z čistého vědomí- je tím, čím jsme.


Zdroj: www.amiresah.cz
www.skola-esoteriky.cz

http://svetlojelaska.blog.cz


ODHODLANOST

25. března 2012 v 19:48 Vlastnosti i ctnosti

Archanděl Gabriel, 15. marec, 2012
Milovaní.
Rádi bychom promluvili o hodnotě Lásky známé jako ODHODLANOST. Tato vlastnost je mimořádně důležitá v každém úsilí, jež vynakládáte, a je to právě ODHODLANOST, která vám pomáhá úspěšně dokončit vámi stanovený úkol. Je to ODHODLANOST, která tvoří základ síly a vůle, jež vaše Duše projevuje nejen v každodenním životě, ale i v dosažení dlouhodobých cílů. ODHODLANOST se po celý váš život ukazuje mnoha způsoby. Bez této vlastnosti by nemohlo být nic stvořeno.
Díky ODHODLANOSTI dokážete být každé ráno připravení čelit dalšímu dni, a pokračovat v práci na svých úkolech a plánech. ODHODLANOST odhaluje vaši skrytou odvahu a ryzí povahu, neboť bez ODHODLÁNÍ za každé situace, by nebyl možný žádný skutečný vývoj na vaší duchovní cestě. ODHODLANOST spojená se základy jakékoliv disciplíny, tuto následně pomáhá projevit. Prokazováním ODHODLANOSTI ve všech svých činnostech projevujete Lásku k sobě.
V duchovních cílech je to právě ODHODLANOST, jež uskutečňuje vyšší výsledek, který se pak vyjevuje ve vašem vlastním Bytí. Je rovněž impulzem, který vám dává sílu vytrvat v jakékoliv nastalé lekci či výzvě (potřebné k vašemu rozvoji, pozornosti a úmyslu). ODHODLANOST vám umožňuje krok za krokem postupovat na vaší cestě. ODHODLANOST je zásadní při dosahování všech úkolů, jež leží před vámi. V jiném smyslu je ODHODLANOST magickým klíčem, který otevírá dveře k překonání všech zdánlivých omezení ve vašem okolí a zkušenostech.
Ve vašich vztazích s bližními podporuje ODHODLANOST nevyslovené hranice ochrany a důvěry, které se vyskytují v užších souvislostech s ostatními, což mezi vámi vytváří silný základ a stabilitu pro udržení pocitů radosti, přátelství a kamarádství. Je to ODHODLANOST v člověku, která udržuje Lásku a péči trvalou a stále rostoucí do Lásky a jednoty ještě mocnější! Je nutné, abyste udržovali dobré vztahy mezi všemi lidmi, a zdokonalovali své ušlechtilejší vlastnosti, abyste se tak mohli stát zářivými vzory svým bližním.
ODHODLANOST povzbuzuje srdce toho, který ve svém bytí zažívá mnoho traumat a překážek. ODHODLANOST pomáhá lidem zvládnout všechny situace, které nejsou právě ideální. ODHODLANOST vám dodává sílu vytrvat v takových činech, díky kterým na své životní Cestě postoupíte kupředu. ODHODLANOST je zásadní v provádění alchymie, při překonávání tísně či negativity, které se mohou projevit při dosahování ryzejšího, ušlechtilejšího, harmonického výsledku. Každý vykonaný skutek vám může skrze ODHODLANOST přinést neuvěřitelný úspěch a naplnění. Pokud denně ve svých životech pracujete s ODHODLANOSTÍ, Milovaní, pak zde není místa pro myšlenku na neúspěch!
Kráčejte svou každodenní Cestou s ODHODLANOSTÍ, a vše, co vám, Božským Dětem, patří, bude z Vesmíru proudit v důsledku zákona přitažlivosti. Chválíme vás za neustálé procvičování ODHODLANOSTI ve vašem životě, která vám pomáhá dospět na Cestě Vzestupu k vyššímu vědomí a Bytí.
JÁ JSEM Archanděl Gabriel


Jestliže do světa proudí stále více lásky, dochází k zázračnému ozdravění.

25. března 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jestliže do světa proudí stále více lásky, dochází k zázračnému ozdravění. Je jako balzám litý na rány, léčící a zcelující. Láska začíná uvnitř jednotlivce. Začíná v tobě a roste jako sémě, rozpuká a odhaluje velkou nádheru a celistvost. To je to, co teď probíhá. Mnohé duše cítí, že se s nimi něco děje, ale jsou zmatené a neuvědomují si, co to je. Hledají vně a doufají, že najdou klíč, který jim ukáže, co se děje. Jiné duše cítí pohyb, ale obávají se ho, protože je nový, zvláštní a neznámý, a pokoušejí se mu zabránit. Nic nebude moci zastavit tento příval lásky. Je jako duch v láhvi; jestliže se uvolnila, nemůže se vrátit zpět. Nemůže být skryta nebo ignorována. Postupně se začne objevovat v každém. Přišla, aby zde zůstala.

Kryon - Jak je to s Osvícením

24. března 2012 v 13:43 Vývoj vědomí bytostí

Kryon - Jak je to s Osvícením
Uveřejnil(a) Láďa
Pátek, 23 Březen 2012 17:17
Poselství Kryona přijala Barbara Bessen v březnu 2011
Zdravím vás, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. Tak jsem tu zas. Uběhl měsíc a ty jsi opět pootočil kormidlem svého života. Nebo jsi šel přímou cestou, aniž bys upadl do pasti vzorců myšlenek a chování, minulých zážitků, které jsou v tobě uloženy? To je cíl, jít novou cestou bez nakupeného odpadu, bez starých otisků. Je to proces, ve kterém se právě nacházíš. Jde skutečně o silnou transformaci. Stále pokračuje, i když jsi v tomto procesu zapojen již léta.Nyní jde spíš o jemné dolaďování směrem k tomu, kým skutečně jsi, božské bytosti, jež sbírá zkušenosti na Zemi. Hovoříme o tom již mnoho let.
Jsem jedním z učitelů nové doby, pro Novou energii, která nyní transformuje Zemi a umožňuje lidem poznávat se a měnit. "Člověk míní, pánbůh mění," říká jedno vaše přísloví, které s oblibou používáte. Často jste byli přesvědčeni, že jde převážně o pasivní přístup, že Bůh vezme všechno do svých rukou a vám stačí jen čekat, až do vašeho života přijde něco mimořádného. Pak to může vyznít, že "Bůh to tak chtěl". To je však špatně pochopená svobodná vůle. Jste to vy, kdo říká, jak to bude dál, vy rozhodujete od té doby, co pobýváte tady na Zemi. V této nové době doporučujeme, abys naslouchal svému tichému vnitřnímu hlasu, sídlícímu v Posvátném vyšším srdci, jenž ti chce sdělit, jaká je přímá cesta k transformaci a vzestupu.
V posledním channelingu (Přejít přes most - Kryon, únor 2011, pozn. překl.) jsme ti doporučili cvičení, kterým se můžeš intenzivně spojit s archandělem Michaelem. Umíš už trochu využívat tohoto spojení, které ti může pomáhat? Nebylo to cvičení samo o sobě, zároveň jím byl napojen světelný kanál z mé strany, kanál pomoci, který ti dávám k dispozici vždy, když se chceš zkontaktovat se svými duchovními bratry a sestrami nebo se svým Vyšším já. Cesty do tvého nitra jsou spojovacími články k vlastnímu Bytí, k tomu, kým skutečně jsi. Je to silný proces šíření světla, Projasňování pozemského života. Stále opakuji: Kdo je často ve spojení s duchovním světem, šíří světlo a projasňuje svůj pozemský život. Při tom dochází k transformaci, buňky se přeprogramovávají a díky novému kódování začínají chápat, že jsi na cestě domů. Přinášíme sebou domovskou energii. Bubnování archanděla Michaela svolává zástupy. Vědí, že v plánu je Projasňování Země a lidstva a šíření světla jako cíl tohoto tisíciletí. Je to zahájení zlatého věku, o němž mnoho lidí tak dlouho sní. Povedl se ti kontakt s Michaelem nebo s jinými pomocníky prostřednictvím našeho cvičení? Jaké to bylo být s nimi ve spojení? Posílilo tě to, měl jsi během tohoto kontaktu a možná i po jeho skončení pocit lehkosti, pocit, že jsi milován? Jsou to proudy vysoké Božské energie, které sebou přinášíme a které vás uvádějí do podobných pocitů štěstí a bezpečí. Možná jsi během poslední doby zažil pocit, že jsi opravdu milován a nikdy nejsi sám. Možná jsi pocítil velkou sílu Michaela a podporu svých kroků, takže sis myslel, že vše jen tak lehce plyne, že nic není obtížné. Nechápej mě špatně, Michael od tebe nemůže odejmout tvou cestu, ať je jakkoli nepříjemná nebo únavná. Podporuje tě však na této cestě božskou moudrostí, schopností poznání a láskou. Může ti usnadnit rozhodnutí, kterou cestou se máš vydat za bohatším poznáním, možná dokonce natolik, že určitou část světla dostanou i ostatní a budou se cítit příjemně.
Dovol nám ještě chvíli mluvit o procesu Projasňování vlastního bytí a šíření světla. V jiných dobách byl kontakt s námi obtížný, spojený s rituály a podporou pozemských mistrů. Nyní na tuto cestu může snadno vkročit každý člověk, který má čisté úmysly. Nic mu v tom nemůže zabránit, pokud si sám neklade do cesty své pochyby, strach nebo něco podobného. Jsme připraveni. Tento channeling má sloužit k tomu, abyste si vzpomněli, jak moc jste milováni, vedeni a podporováni. Stačí, když to budete vnímat a akceptovat. Můžete se spolehnout, že nikdy nejste sami. Znovu zdůrazňuji: žádnou cestu, žádný problém nemusíš řešit sám. Neodejmeme sice od tebe tvou cestu, nemůžeme za tebe rozhodovat, což také nechceme, avšak můžeme ti pomoci.Poskytujeme ti chybějící informace, dodáváme potřebnou sílu, lásku a odvahu, aby se vše dařilo. Urovnáváme tvé pole a prostor pro setkávání a rozhodování. Osvětlujeme tvou cestu, udržujeme ji čistou. A pokud se na tvé cestě objeví něco temného nebo ji něco ohrožuje, pak jsou to často tví vlastní démoni, které v sobě ještě máš, které sis silou svých myšlenek vytvořil a kteří pravděpodobně již velmi dlouho dláždí tvou cestu uloženými emocemi. Pomáháme ti zbavit tyto démony jejich moci tím, že jim vdechujeme Světlo poznání. Tím se rozpustí a jejich energie je opět neutrální. Je to jako mýdlová bublina, která splaskne a vznikne tak prostor pro vytvoření nových láskyplných myšlenkových elementálů, které tě jako malé bytosti doprovázejí životem a formují. Jsou to však již noví elementálové, malé duchovní bytosti plné lásky, které osídlí tvou duši.

Kdo má hodně láskyplných elementálů formujících jeho Bytí, ten spočívá v lásce a bezpečí a dokáže zdolat každou cestu. Nezapomeňte, že vše je život, ty jsi bytost s mnoha fasetami, s drobnými živými bytostmi a duchovními obaly, jež si stále přetváříš prostřednictvím svých myšlenek a emocí. Záleží tedy jen na jejich kvalitě, jakou naplňují tvé emocionální a mentální tělo. Pokud existuje nějaký elementál, kterého máš možná už dlouho v sobě a stále jej vyživuješ svými setrvalými myšlenkami, pak když jej přestaneš vyživovat svou pozorností, rozplyne se. Na pozitivním myšlení něco je, i když je u vás trochu zprofanované. Zdůrazňuji, hodně pozitivních, z lásky vytvořených myšlenek mění tvé Bytí a rozpouští strachy, které již více nevyživuješ. Láskyplné myšlenky tak vlastně nahradí původní strachy.
Mohl by to být tvůj příští úkol, kdybys měl chuť trochu se sebou pracovat. Pozoruj své myšlenky, opouštěj negativní myšlenky strachu, soudů, hodnocení a nahrazuj je láskyplnými a duchovními myšlenkami. Není to jednoduché, protože v tobě pracuje mnoho nezávislých mechanismů, které jsou již zajeté podobně jako třeba snídaně, která je pravděpodobně stále stejným rituálem. Převezmi kormidlo svého každodenního života. Pokus se na sebe podívat z nadhledu, pozoruj sám sebe, své myšlenky a emoce s nimi nejčastěji spojené. Není to jednoduché, často z toho vypadneš. Avšak vzpomeň si, do jaké práce se nyní chceš pustit a jak důležité to je pro Projasňování tvého bytí. Možná ti pomůže, když si nalepíš lístečky s upozorněním na počítač, ledničku nebo do koupelny. Zkoumej své myšlenky a transformuj je. A nezapomeň , že víme o tvé snaze a úsilí, pomáháme ti při tom a předáváme ti inspiraci. Pokud máš víc času, pořiď si zápisník a zapisuj si do něj své zkušenosti, tím ještě víc zapojíš své Bytí do tohoto úkolu. Tak vše v tobě pochopí, že změny nejsou žádným přechodným nápadem, jakých se v tvé hlavě rodí mnoho, ale že jde o reálný a konkrétní proces. Tak nalákáš i to, co v tobě ještě spí, aby se probudilo. Již dříve jsem to často říkal a tady to platí obzvlášť: Ty sám jsi pánem svého Bytí, ty sám jsi Tvůrce, nikdo jiný.

Dovol nám ještě promluvit o tom, co vychází z východní moudrosti a co mnoho lidí nutí k přemýšlení. Hodně se hovoří o Osvícení, o oproštění se od všeho pozemského, o božských zkušenostech jednoty a mnohém dalším. Co si myslíš, že Osvícení skutečně je? Západní lidé se nemohou jen tak lehce ztotožnit s východní cestou. Je to jako s jógou, kterou mnoho lidí využívá k relaxaci nebo k odlehčení od starostí všedního dne. Při hlubším studiu je jóga nástrojem Osvícení. Určité pozice těla s odpovídající nacvičenou kontrolou myšlenek a kontemplací Prázdnoty mohou vyvolat zážitky sámadhi a okamžiky Osvícení, to znamená úzkého spojení s Božskou jednotou. Jenže většina západních lidí má jinou strukturu těla, protože pochází z jiné prapůvodní rasy. Genetické vybavení je jiné, to je vidět na těle. Tím nechci říct, že jóga, jaká se praktikuje na Západě, nemůže vést k žádným zážitkům Osvícení. Pokud někdo rád praktikuje jógu, rozhodně proti tomu nic nemám.
Mám však jiný tip pro ty, kdo touží po Osvícení. Rád bych vás povzbudil, abyste zkoušeli jednoduchá cvičení na Osvícení pro všední den, nezávislá na tělesné aktivitě. Jsou to právě tato cvičení, jimiž můžete navazovat duchovní kontakty a kontrolovat myšlenky. Jedno z nich ti nyní předám, je jednoduché, nenáročné a přináší trvale velkou radost. Je to staré cvičení, které pochází z doby Lemurie.

Posaď se, najdi si chvíli času sám pro sebe a sleduj svůj dech, pak pozoruj myšlenky, které přicházejí a vědomě je nechávej odcházet. To je na tom nejnáročnější, neboť myšlenky mají návyk vás zaměstnávat. Zvládneš-li je nechat odcházet, zjistíš, že mezi nimi je odmlka. Tato přestávka mezi myšlenkovými proudy je hluboká Prázdnota. Je to tatáž Prázdnota, která tvoří velkou část univerza a meziprostoru mezi atomy. Je to Božská prázdnota, Prázdnota stvoření.

Čím častěji si najdeš čas na toto cvičení a čím častěji jej budeš dělat (může ti to mimochodem pomoci i při obtížích s usínáním), tím hlouběji se budeš ponořovat do Prostoru ticha. Ten pak můžeš libovolně rozšiřovat. Tady máš šanci zakusit pouhé Bytí, vnořit se do energie Všeho, co je. Při dalším cvičení můžeš zkoušet různé věci, myšlenky, které obsahují opravdovou sílu tvoření. Nedostává se mi slov, jak bych to ještě blíže popsal. Vyzkoušej si to. Uveď tuto sílu, tuto Božskou energii, tuto inspiraci do svého všedního dne. Bude se měnit stejně tak, jak ty měníš své bytí.

Osvícení je duchovní Projasňování a ukotvování Světla a to je proces, který pokračuje dál a dál, při kterém se mění zkušenosti. Nejprve jsou to možná světlé okamžiky prozření, kým člověk je, později jsou to pocity jednoty se Vším, co existuje. Pak začne nový tvořivý proces, do kterého se s radostí pustíš. Mezitím se vynoří fáze touhy pobývat jen v klidu a tichu. Osvícení je kontinuální proces, v kterém se nyní nacházíš. Toto Osvícení nebo ještě lépe Projasňování a šíření Světla máš přinést na Zemi a ukotvit, neboť kvůli tomu jsi tady. Být osvícený neznamená, že automaticky opustíš Zemi. Jsi tu proto, abys daroval Zemi a lidem tuto energii, kterou do sebe ukládáš a ukotvuješ. A tak to je.

V hluboké lásce a sounáležitosti.
KRYON

Přijala Barbara Bessen v březnu 2011. Článek je k volnému využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu na http://www.kryon-deutschland.com/channeling_maerz11.html prowww.novoucestou.cz přeložila Jana S.

Obraz na podporu hojnosti

24. března 2012 v 13:08 Obrazy pro podporu roku 2012

Obraz je živý, pulzuje a rozpíná se. Energie je tvárná a svou esencí pomáhá podle vlastního cítění každému. Skrze tento tvar a barvu proudí informace, které podporují při vzestupu do Vyšší úrovně roku 2012. Pro všechny bytosti s Láskou Anna


Obrázek: Hojnost
Podporuje uvědomění vzdát se strachu z nedostatku a pomáhá setrvat v proudu nepřerušovaného přílivu hojnosti. Přirozený a svobodný tok energie hojnosti na všech úrovních.

Text i obraz jsou autorské © Anna a je možné je v nezkrácené a neupravené verzi dál šířit pouze nekomerčním způsobem za podmínky uvedení aktivního odkazu http://slunecnikvet-anna.blog.cz/

Pro všechny bytosti lásky a světla

24. března 2012 v 12:54 Skutečný mír je uvnitř


Pro všechny bytosti lásky a světla


Milé Bytosti Světla, Čeká nás teď docela dost důležité období. Prosím zkuste to brát vážně, co napíšu. Chtěla bych Vás poprosit, abychom na měsíc, to je do 11.května, zkusili nevytvářet strach a jakékoliv emoce zlosti, nenávisti a bolesti. Těmito pocity se živí temnota. Která chce i nadále udržet svou vládu na zemi. Pokud ji přestaneme poskytovat potravu, přestaneme se bát a budeme sami sebe naplňovat láskou a světlem, bude se muset vzdát a buď se přizpůsobit a přijmout světlo, nebo odejít.
Je to velmi jednoduchá a nádherná a inteligentní cesta, jak se probudit do vědomí, do světla a stát se dokonalými bytostmi, které ví kdo jsou, ví co chtějí, rozumí tomu, co se děje a přinášejí světlo, lásku a uvědomění i pro ostatní, kdo ji přijme. Není čas všechny podrobnosti vysvětlovat. Po tomto činu stejně všichni všechno najednou uvidíme a vzpomeneme si na všechno co je třeba. Jenom malinko přemýšlejte. Čím se liší člověk od strojů a od ostatních nevědomích věcí? Tím, že cítí, má pocity, emoce. Jsou o tom filmy. Emoce jsou buď láska, tj. světlo nebo strach, tj. temnota. (v tom nejzákladnějším vědomí). Některé bytosti živí láska a některé strach. Strach je temnota a zapomnění, nevědomí. Láska je světlo a vědomí. To o co tu jde na téhle Zemi v téhle Době je boj o vládu Světla a Tmy. Myslím, že tmy už tu bylo dost a Bytosti světla ať ve fyzické podobě, nebo v podobě éterické se snaží a hodně se snaží, naplnit Zemi světlem. Pomozme jim v tom. Pokud je na Zemi hodně strachu, Bytosti Světla spalují tuto energii ve svých tělech, aby jejich snaha dosáhla cíle. Pokud přestaneme strach tvořit, budou mít více sil a možností zesílit proud Světla na Zemi. Pojďme to zkusit. Jde o měsíc. Zkusme každý přestat vytvářet emoce strachu a zloby. Stejně to nechcete dělat. Zjistili jste, že nejvíce se zlobíte na ty, které byste chtěli milovat. Na rodiče, na děti, na přátele, na příbuzné. Uvědomte si to, prosím. Záměrně je v nás zloba a strach pěstovány. Aby byla potrava. Rozhodněte se, že to nechcete. Že tu hru s nějakou neznámou autoritou hrát přestáváte. Jen se k tomu rozhodněte. To úplně stačí. A stane se to. Naučili nás si myslet, že nic nevíme, nic nemůžeme změnit, nic nedokážeme, nikdy nezjistíme kdo jsme. Je to jen iluze a hloupost, které jsme uvěřili. Jsme dokonalé bytosti, můžeme vědět kdo jsme, každý z nás má schopnosti změnit svět a tvořit vesmíry, každý z nás je láskyplnou bytostí, která dokáže svým rozhodnutím rozpustit temnotu. Temnota to ví a tak nám to úmyslně tají. Je to její záměr. Ale už je to profláklé. Teď jenom stačí se rozhodnout pro lásku, světlo, harmonii a uvědomění.
Pokud si třeba zatím moc nevěříte, zkuste třeba toto.
Zkuste si představit, jak s každým nádechem do Vás proudí zlatobílé světlo a naplňuje Vaše tělo. Prosvětluje celou Vaši bytost a rozpouští strach a zlobu. To úplně stačí. Děkujte Bytostem Světla, že jsou s Vámi. Je jich zde mnoho, neskutečně mnoho. Proste Bytosti Světla, aby Vás vedli, aby Vám dali inspiraci a důvěřujte svým myšlenkám, že víte co je správné.
Nevadí, když budete ze začátku pochybovat. Ale rozhodněte se, že chcete o sobě zjistit pravdu. Rozhodnout se pro něco je velmi důležitý akt, kterým tvoříte svou budoucnost a v tomto případě i budoucnost planety Země nejen pro Vás,ale i pro Vaše děti a jejich děti. Přírodní katastrofy, hromadné nehody, sopečné výbuchy, zemětřesení se dějí, aby se vyráběl strach a bolest, potrava pro temnotu. Lidé se k tomu propůjčili. Pojďme to prosím zastavit. Každý může udělat velmi mnoho. Každá bytost, která se zapojí je velmi důležitá. Stejné je to s reklamou, televizními pořady. Proč se nevysílá ve zprávách kdo co udělal dobrého? Nevytváří to strach. Přemýšlejte. Vraždy, násilí, katastrofy vytváří strach. To je dobrý důvod pro temnotu to hlásit.
Začněte milovat každého, kdo Vás nemá rád. S kým se nechcete potkat. Naplňte se láskou a naplňte i jeho láskou a obejměte ho světlem a odpusťte mu. Prosím. Odpusťte mu, proste ho za odpuštění a milujte ho. Děkujte mu. Prosím. Má to obrovskou láskyplnou sílu. Tvořivou sílu lásky a světla.
Velmi dlouhou dobu jsme zodpovědnost za to co se děje nechávali na bytostech temnoty. Oni tvořili události a situace, které nás ohrožovaly. Tím v nás vyráběly strach a mohly se živit. Pojďme už přestat živit temnotu a začít se dívat na sebe jako na Bohy. Zaměřte pozornost do sebe. Tam je Váš největší poklad. Je tam ukrytá Vaše podstata. Pozorujte své emoce. Ne že by jste emoce byli Vy, ale emoce Vás vedou. Vedou každého do světla, nebo do temnoty. Přemýšlejte o tom kdo jste. A pokud to chcete zjistit, zase se jen rozhodněte, že chcete zjistit, kdo jste. Je to úžasně jednoduché. Všechny odpovědi na to, co chcete vědět, jsou ve Vás. Každý ví, co je dobré a co je špatné. Každý ví, co mu dělá dobře a co ne. Každý ví, co chce a co ne. Každý ví, že spoléhat se na něco mimo Vás nepřináší užitek. Zaměřte se na sebe. Komunikujte se sebou a přijdete na všechno. Když přestaneme vytvářet emoce strachu, Bytosti Lásky zesílí příliv Světla na Zemi a každý z nás si velice snadno vzpomene, kdo je. Bude to všechno velmi jednoduché, když temnota nebude mít potravu. Je ale důležité proti temnotě nebojovat. Boj vyvolává protitlak. Jistě si vzpomenete na některou pohádku, kdy Láska dokáže všechno. Láska hory přenáší, Láska zlomí zlé kouzlo, Láska může změnit zlo jedině když s ním nebude bojovat, ale naplníme ho láskou..... To je všechno pravda. Pokud se necháme vyprovokovat k boji, zase vytvoříme strach. Prosím nenechte se strašit. Je možné, že se začne dít ještě trochu více bolestivých událostí. Nenechte se tím prosím vyprovokovat. Temnota bude chtít vytvořit strach. Mějte tohle na vědomí. Naplňujte to láskou. Propouštění, zdražování, nemoci a cokoliv dalšího. Naplňujte to láskou. Pokud Vás něco bolí - milujte to. Rozpusťte to v Lásce. Naplňte to Láskou. Pokud Vás straší, že je krize (uměle vyvolaný stav na výrobu strachu) -začněte krizi milovat. Naplňte ji Láskou. Je to jediná účinná cesta ke Světlu. Láska. Pozorujte co cítíte a strach naplňujte Láskou. Pokud Vás někdo uhodí, nebo na Vás křičí, pokud se Vám nelíbí, jak se chovají děti, pokud vidíte násilí, začněte lidi i situace milovat. Prosím zkuste to. Měsíc. Do 11. května. Uvidíte, že už se potom nebudete chtít vrátit ke starému způsobu života. A porozumíte tomu, co se děje. Udělejte něco, abyste si to mohli neustále připomínat. Vytiskněte si tenhle papír a noste ho s sebou. Přivažte si na ruku růžovou mašličku, na kterou když se podíváte, nebo ji pocítíte, uvědomíte si, že je jen Láska. Nebo cokoliv jiného. Nic Vás to nestojí, jenom trochu pozornosti a uděláte nesmírně i vesmírně moc. Děkuji Vám za Bytosti Světla, za Lásku, za Vědomí, které se chce Uvědomit. Důvěřujte Inspiraci v Sobě, ničemu jinému. Ničemu co je mimo Vás. Vy víte nejlépe, co potřebujete.

Děkuji.

S láskou a úctou Šárka Vondrášková


24.3.2012 5 LAMAT - VEDENÍ K HOJNOSTI ŽLUTOU VEDOUCÍ HVĚZDOU

24. března 2012 v 9:50 Aktuální novinky
Mayovia na dnes
Výklad mayského kalendáru - 24.3.2012
Napsal uživatel Amia
Sobota, 24 Březen 2012 08:19
24.3.2012 5 LAMAT - VEDENÍ K HOJNOSTI ŽLUTOU VEDOUCÍ HVĚZDOU


DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT A DĚKOVAT ZA HOJNOST VŠEHO

Energie HVĚZDY násobí VŠECHNO do hojnosti.

To, co není harmonické, domáhá se léčení. Dnes toužíme po kráse přírody. Odkládáme všechny masky, zůstaneme takoví jací jsme, TEĎ přinášíme řád a pořádek do svého okolí. Budeme dávat pozor, abychom nespadli přes palubu či nevstoupili někomu do cesty.

TRANSFORMACE STÍNU
Otevřete se lásce. Pěstujte harmonii. Pronikněte do podstaty vašeho Hvězdného zrna. Zůstaňte v harmonii, a v okamžiku přítomnosti se VŠÍM CO JE a JAKÉ TO JE.

LAMAT krása, dokonalost, disciplína….

Spektrum ŽLUTÉ HVĚZDY zkoumá vše pod úhlem krásy a harmonie. V tomto Tónu se shromažďují síly kontrolující kvalitu, jakost. LAMAT, to je instance konající závěrečné shrnutí výsledků našich akcí. Všechno to, co není dostatečně krásné, co se nenachází v harmonii, bude vráceno k pozměňovacímu návrhu. Síla ŽLUTÉ HVĚZDY je naprosto neúplatná a poměrně zatěžující pro ty, kteří ještě nezahájili či ignorují, nebo ukončili proces harmonizace života kolem sebe. Pro ty, kteří ve značné míře mají už tento proces za sebou, dni LAMAT budou velmi blahobytné, zvýší se životní spokojenost, rovněž chuť zdokonalovat životní okolí. V tomto symbolu se shromažďují síly řádu a pořádku. Dny LAMAT pomohou odstranit deformace v sociální oblasti, což se projeví tak, že člověk začíná pociťovat velkou úlevu radost a spokojenost se životem. Lidé, kteří mají problém vnést do svého života řád a pořádek se doporučuje věnovat zvláštní pozornost energii ŽLUTÉ HVĚZDY a dovolit jí vyrovnat jakýkoliv nesoulad. Takže ti, kteří doposud nevěděli že estetické aspekty, disciplína, řád, a vnitřní pořádek jsou podstatným předpokladem k vytvoření stabilního základu života, by se měli připojit k energii ŽLUTÉ HVĚZDY.

5.VEDOUCÍ TÓN SMĚRU SÍLY PROVEDENÍ
Jen lidská ruka může otevřít brány do Středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do vašeho srdce. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do Středu, aby, až se vrátíte na Zem, jste mohli překročit jeho Práh. Pronikněte do centra vašeho Kristova srdce. Co tam vidíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké záměry či plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho Středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k pravdě - k poznání vaší Hvězdné podstaty. Vyšší Pravda se nachází na Zemi. Díky akceptování vašeho lidství a pozemského Bytí, naleznete smysl a moudrost NOVÉHO Vyššího Bytí. Vraťte se do svého Středu a přineste více Světla do vašeho fyzického těla. Objevte světelnou stezku vycházející z vašeho svatého Středu. Pokud přestanete přemýšlet kým jste, nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým JÁ. Zůstaňte tichý a skromný. Nedělejte si starosti s tím, co říkají ostatní.

VY JSTE STŘEDEM VLASTNÍHO VESMÍRU
VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ VAŠEHO STŘEDU

Tón PÁTÝ je autoritou Vlny. Z této pozice vychází nejdůležitější impuls a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřebné k realizaci v pozdějším období. PĚT reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici patří vyjímečná role - díky ní bude možné uskutečnění konkrétního aspektu vzorce určení. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný ke splnění úkolů. I když s tímto dnem nejsou spojeny žádné dramatické události, síla PĚTKY může být výrazně znatelná pro osoby velmi citlivé, přecitlivělé.

Překlad Lenka Sýkorová

Féwa 23. 3. 2012 Láska rozkvitá a s ňou i Vaše bezpodmienečné šťastie.

24. března 2012 v 8:48 Aktuální novinky

Napsal uživatel Amia
Pátek, 23 Březen 2012 20:03
Féwa 23. 3. 2012

Rozkvitá lotos, ktorého vrcholky lístkov už nemajú pichľavé tvary, ale oblé. Je to nová kvetina, nový kvet života vkopírovaný kružnicami času do Vášho sveta matérie. Láska rozkvitá a s ňou i Vaše bezpodmienečné šťastie. Šťastenou, ktorá Vám podáva ruku, aby Vás privítala a previedla cez prah nového života. Vstupom do pásma jednopólového sveta rovnakých zrkadiel, kde dualita nie je dualitou. Kde láska zrkadlí lásku a šťastie rodiace sa vo Vás sa odráža mohutným prúdom žiarenia vesmíru do všetkých jeho strán. Uvítacím ceremoniálom svetelných bytostí, ktoré sa zhromažďujú okolo Zeme a čakajú na Vaše oslovenie. Cez bránu Vášho srdca.

Je čas príchodov a návratov. Čas cielene určený časom univerza k rozkvetu ľudskej populácie. Temno temna je zažehnané. Vstúpili ste bránou budúcnosti do blízkosti hviezd a planét, ktorých vzájomné zdieľanie času je jednotné. Bunkami Vášho novorodiaceho sa vedomia. Ktorého každá čiastočka vie, že všetko je vopred dané. Vybodkované, nakreslené, narýsované a Vy kráčate, stúpate, letíte po predkreslených kruhoch a ďalších geometrických tvaroch vesmíru, aby ste si vybrali ten svoj vlastný a ukotvili sa v ňom. Vlastnými schopnosťami, vlastnou snahou. Vlastným "Ja chcem." Nie musím, pretože to mám nariadené.

Vyberáte si cestu a smer svojho nového života. Snažíte sa dohliadnuť na jeho koniec a veta "Ja chcem" sa mení na "Ja túžim." Celým svojím srdcom. Byť krásny, byť milovaný, byť uznávaný a nie ponižovaný. Byť hladkaný a nie bitý. Byť prajný a nie závistlivý. Byť ochotný pomôcť a nie zakopávajúci o mŕtve telá, ktoré zomreli mojím pričinením - snahou ovládať a vlastniť. Bojom jedného vlastného kmeňa.

Množia sa Vaše spomienky minulosti. Delia sa ako bunky na pozitívne a negatívne. Odstraňujúc zo svojej cesty všetky nepotrebné, odumreté. Klíči a narastá nový výhonok Vášho sveta. Rastie rýchlosťou blesku do výšky nového vedomia, ovíjajúc sa okolo hlavy i srdca a celého tela....a pokračuje ďalej. Rozrastá sa na všetky strany ako popínavá ruža, vytvárajúca ružovo - zelenkastý obal tela človeka i Zeme. Farbami lásky - farbami srdca. Ružovozelený závoj vedomia transformujúceho sa každou jeho čiastočkou pravdy, ktorú v sebe nesie.

Bujnie, košatie ako strom s korunou prijímajúcou svetlo zo všetkých strán a v jeho strede je zvon srdca. Znejúci pulzom, ktorý sa ozýva všade kam sa otočíte. Je to pulz, tep nového svetelného sveta. Pulz srdca Zeme i Teba, človeka. Pulz Tvojho dychu lásky.

Vieme, že svet prechádzal súmrakom temných energetických tiel a mal vždy to čo chcel. Ak chcel byť pokorený tmou - mal tmu. Ak túžil obaliť svoj svet láskou - obaľoval ho. Je dôležité pochopiť tento proces premeny a premien. Zrkadliacim sa časom v človeku a jeho Zemi.

Temno je zažehnané. Úsvit vstupuje na prah vlastného vedomia. Len chcieť a podať mu ruku. Len povedať...poď, vstúp láska človeka. Lebo len ona Ti ponúkne zázračnú moc, ktorú v sebe nesieš. Ty, pútnik časom a jeho ľudskými bránami človeka. Len ona Ti dá po čom túžiš. Zameriavajúc sa na srdce v ktorom nesieš drahocenný nápoj svetla. Rubínovú kvapku ligotajúcu sa do všetkých svetových strán. A nezáleží či je menšia, alebo väčšia. Každá má rovnakú silu Tvojho srdca. Ktoré nie je z kameňa, vsadeného do temna hmoty, ale je svetlom. Celé. Pulzujúce svojou silou, ukazujúce Ti cestu. Ver a dôveruj, že ju veľmi dobre pozná. Vie, že tam za rohom ďalšieho času stojí Tvoj vysnívaný dom s lánom obilia. S lúkou plnou fialiek a bazový háj. Vie čo treba urobiť, vytvoriť, vyprojektovať Tvojím vedomím. Vie, že čas neúprosne sa krátiaci a krúžiaci svojím oblým tvarom letiacich krídiel vtáka, Ti ho nesie. Spolu s delfínom vyskakujúcim od šťastia nad hladinou morí a oceánov, kresliac do vzduchu tvar srdca. Motýľom krúžiacim Ti nad hlavou farebnosťou nového svetla a jeho časových brán. To všetko vie a pozná z dávno zabehnutého sa času, ktorý sa opäť vracia. Aby Ťa privítal náručou lásky, človek milovaný. Náručou milosti, ktorú Ti dáva, aby si mohol rozkvitnúť celý. Smädom po nápoji šťastia.

Vieš, ktorý prst Ti ukazuje smer ? Tvoj prostredný. Idúci líniou do srdca. Vztýčený k oblohe, spájajúci sa s rozkvitajúcim nebom. Roztiahnutou dlaňou vlastného pochopenia.
Známa tvár pozerajúca sa na Teba zo zrkadla už nie je naplnená skepsou, ale šťastím. Pozri sa lepšie, ešte stále tam niektorý z Vás chce vidieť smútok a tmu. Nie žiarivú žiaru. Pozri sa iným pohľadom. Potom ju zbadáš. Zrkadlením. Obráť k sebe svoje dlane a ponor sa pohľadom do ich stredu. Rozostri zrak a očami "presvieť" ten žiarivý bod, ktorý sa na Teba pozerá. Preniká do Tvojich zreničiek a zaľúbene si obzerá Tvoju žiarivú svetelnú čakru a oči. Pozerajúc Ti súčasne nad hlavu, kde sa rýsuje svetelný stĺp. Dominantnosťou lásky.

Viem, Tvoj časový harmonogram je nabitý úlohami, ktoré dnes potrebuješ zvládnuť. Ale nájdi si chvíľu pre seba. Zastav sa, nadýchni, privoňaj ku svetlu, ktoré okolo Teba vibruje a zahľaď sa do svojho vnútra. Potom okolo seba a nad seba. A pozoruj. Bezmyšlienkovite kĺzaj pohľadom od stromu ku stromu. Od oblaku k oblaku....k Slnku. Všimni si jeho farbu a tvar. Je iný. Nie žltý, oranžový, či červený. Ale biely. Krištalicky priezračný. Trblietajúci sa svojím svetlom. A Ty ho vidíš. Už Ťa nikto nepresvedčí, že máš vidieť niečo čo tam nie je. Už vieš, že všetko čo si kedysi dávno videl a počul.....opäť začínaš vedieť. Sám. Bez cudzej pomoci, bez temných dohadzovačov klamstiev, ktorými sa snažili zatvárať Ti oči a zapchávať uši. Už ich niet. A rodiaci sa nový svet Ti ponúka satisfakciu. Svetlom, ktoré si poznal a vedel, že je. Jeho trblietavou žiarou ukrytou v hrnčeku duší, držaných pod pokličkou.

Je to svetlo, ktoré prichádza, vstupuje s roztiahnutými krídlami nového veku. Si to Ty, veľkolepý človek, ste to Vy - ĽUDIA. Už nie sluhovia pánov temného času. Už nie utajená svetelná rozviedka snažiaca sa vysvetľovať cestu ku chrámu lásky. Ostreľovaná posmeškami. Už ste plne svetelne osvetlení, milovaní. Každý zvlášť a všetci spoločne sa držiac za ruky vedomím vlastného Ja. Už to nie je spánok, ale precitnutie svietiacou láskou.

A nebojte sa, Vaše precitnutie nebude bolieť. Je to len precvaknutie, prekódovanie Vašich tiel v čase. Aby ste opäť boli doma. Všetci spolu. Vy, ktorí viete, že oči sú stvorené, aby objímali lásku láskou. Že ruky sú na hladkanie. Že noha a jej stupaje neničia kvety a trávu. Práve naopak. Kam vkročí - jej svetlo ju orosí, ožiari láskou a začne oveľa viac rozkvitať a rásť. Že telo nie je stvorené na choroby a žiaľ, ale samo dokáže byť zdravé. Obnovujúce každú svoju bunku. Že plášť z hmoty, ktorý na sebe máte, je len tienidlom hrubohmotného sveta pred hmotným žiarením 3D slnečných lúčov. Tak potrebných k pochopeniu tohto sveta. Že tienidlo sa premení na skutočné svetelné telo žiarivé ako diamant. A ten kto sa pozrie na nového človeka, na novú Zem už nikdy nebude chcieť sa pozerať inam. Že srdce ukryté v kostiach hrudného koša je iné ako len potemnelé hmotnom. Žiarivo modrastým svetlom prenikajúcim z tela do všetkých strán. Svojou pulzujúcou láskou.

To ste v skutočnosti Vy, milovaní. Roky ukrytí za sieťou nevedomia. Ten túžobne očakávaný čas je vo Vás, pri Vás, vedľa Vás, všade okolo kam sa pozriete. Stačí sa len lepšie prizrieť. Dotknúť sa ho dlaňou vo vzduchu a na rôznych častiach tela. Už vibruje, klíči. Už rozkvitá. Korunou šťastia nad Vašou hlavou. Tisíclístkovým kvetom nového sveta lásky.

Ste ovenčení, plne ožiarení novým svetlom. Ako víťaz dlho trvajúceho zápasu dvoch svetov tretej dimenzie, cestou cez štvrtú. Pred piatou, ktorá Vás víta láskou.

S láskou Féwa

Poznámka k dnešnému dňu :

Obsidián - kameň mudrcov

Je jedným z kódov Zeme, ktorý nesie informácie o čase. Priamo Vám zdieľa čo všetko máte urobiť, aby Vaše svetlo - jeho vedomie - cielene pokračovalo na svojej veľkolepej ceste.

Je kameňom, ktorý by ste mali mať teraz pri sebe. Áno, muži vložili svoj krištál do krištalickej siete Zeme. Obsidián je kameň, ktorý máte Zemou dovolený nosiť pri sebe. Povedie Vás a ukáže smer. Bude hladkým kameňom múdrosti. Prepájajúcim svoje informačné pole cez Vaše srdce. Je dôležité odovzdať Vám túto informáciu. Pretože čas do ktorého vstupujete Vás cielene vedie na miesto znovuzrodenia. Informačným kódom - timbrom Vášho i univerzálneho vedomia, po ceste zázrakov. Obsidián prišiel z "neba". Ukotvil sa na zemskom povrchu, aby zasial svoju múdrosť do Zeme, do človeka, do ríše rastlín a zvierat. Tak ako jeho brat diamant.

Umyte ho pod tečúcou studenou vodou. Vložte si ho do dlaní a naplňte vlastnou energiou svetla. Muži ho majú nosiť vo vrecku nohavíc, ženy ako prívesok na svetelnej čakre. Viaže a vyrovnáva sa tak ženská a mužská energia. Cez obsidián - kameň vesmírnej lásky. Človek, ktorý ho má pri sebe sa prepájaním cez jeho zakódovaný informačný systém / jeho energiou/ povznáša do nadčasovosti a tým lepšie prijíma a vníma informácie z informačného pola univerzálneho vedomia. Ľahšie sa otvára telepatia...videnie....počutie. Na noc je potrebné obsidián odložiť, mať ho blízko pri sebe, ale nie v blízkosti iných kameňov. Obsidián obsahuje informačný kód nového vedomia a cielene podporuje jeho rast.

Féwa

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu http://www.anjelska.sk

Otevři své oči a nezmeškej nic z toho, co právě probíhá.

24. března 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Nepokoušej se hledět příliš dopředu nebo dělat příliš daleké plány, protože pokud tak činíš, může se stát, že je všechny budeš muset změnit. Bylo by nejlepší nechat vše, aby se samo odvíjelo, a shledáš, že vše se bude dít mnohem rychleji, než si umíš představit. Nebuď ani trochu netrpělivý; prostě čekej na Mne a dívej se, jak se vše odhaluje tím nejúžasnějším způsobem. Ale musí to být správně načasováno. Když zima vrcholí, vždy máš pocit, že nikdy neskončí, ale dříve neež si uvědomíš, co se děje, začne se nenápadně prosazovat jaro. Tentýž proces probíhá se vším novým. Nové, stejně jako jaro, je zde a staré, stejně jako zima, pominulo. Ale ty si to nemusíš vždy plně uvědomovat nebo přijímat, a dokud tak neučiníš, tvé oči se neotevřou pro všechny ty zázraky. Otevři své oči a nezmeškej nic z toho, co právě probíhá.

23.3.2012 4 MANIK - LÉČENÍ VIZE CÍLE MODROU NEZÁVISLOU RUKOU

23. března 2012 v 17:52 Aktuální novinky
Mayovia na dnes
Výklad mayského kalendáru - 23.3.2012
Napsal uživatel Amia
Pátek, 23 Březen 2012 10:15
23.3.2012 4 MANIK - LÉČENÍ VIZE CÍLE MODROU NEZÁVISLOU RUKOU


DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO DOBRÉHO PRO OSTATNÍ

MANIK TO JE NÁSTROJ DUCHA, ZAHÁNÍ ŠPATNÉ VLIVY A NEGATIVNÍ ENERGIE

Prohlubujeme znalosti a zkušenosti vytrvalou prací a aktivní činností. TEĎ akceptujeme naše lidství se všemi našimi slabostmi. Víme, že ve svém jádru jsme dokonalými bytostmi. Pečujeme o zdraví, dobrou fyzickou i duševní kondici - to je nejdůležitější část naší pozemské cesty. Dnes jsme nejlepšími lékaři. To, co přijde zvenku, nás bude pouze podporovat.

TRANSFORMACE STÍNU
Podívejte se na váš odpor a vnitřní rozptýlení. Naučte se dokončit to, co začnete, zvažujíc úvahy na každém kroku. Využijte pomoc či znamení a staňte se celistvou bytostí. Otevřete se a zažívejte sebe, jako dokonalý nástroj v rukou Božích.

Znalosti, léčení, aktivita….

Většina lidí, pracujících po léta s Mayským kalendářem, odkazuje na Pečeť MANIK s velkým respektem. Za tímto Symbolem jsou skryté energie, jejíchž úkolem je LÉČENÍ. MANIK má plné ruce práce, protože to on nás nejčastěji vyzývá, abychom uzdravili nejen tělo fyzické, ale především naše tělo jemnohmotné. MODRÁ RUKA působí především na naši stránku emocionální, na naši nervovou soustavu. Každé hojení emocionálního těla je často velmi bolestné - přinejmenším první fáze tohoto procesu. Každý, kdo dosáhl vysoké úrovně znalostí a má málo práce na svém vnitřním světě, MODRÁ RUKA obdaruje zázračnou mocí. Říkáme o ní, že je to PRAVÁ RUKA BOHA a teprve teď dostává pravdivý význam. Tento vzorec - poháněný silnými impulzy v uspokojování zvědavosti - směruje tento člověk k poznání roviny spirituální a duchovního poznání. Od této chvíle budou všechny dny MANIK násobit motivaci, se dále vzdělávat a zvyšovat povědomí o umění léčit.

Pro ty, kteří chtějí v sobě probudit vnitřního lékaře, se navrhuje věnovat zvláštní pozornost dni MODRÉ RUKY. Na druhé straně, ti, kteří mají zdravotní problémy, trpí nespavostí, podrážděním, stresem bez touhy jednat, nebo nejsou schopni věci dotáhnout do konce - se velmi doporučuje obrátit se na obra MANIK. MODRÁ RUKA je také doporučována těm, kteří touží po hlubším přístupu k vědě, zabývající se tajemnou mocí léčení.

4.NEZÁVISLÝ TÓN TVARU A MÍRY SÍLY VIZE CÍLE
ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi solidní základnu. Nastal čas na dokončení našich světelných snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého ducha. Vy jste Mistrem, který uskuteční svoje sny a přání! Otevřete dveře a přivolejte si svět ČTYŘKY! Bude vás odkazovat na vyšší rovinu Bytí, které vám přinese uzdravení a probudí vaší tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Pramen ČTYŘKY vám nabídne pomoc při pochopení Zákonů Universa, kterými se řídí život na Zemi. Využijte sílu ČTYŘKY, zkuste splynout s časem, prostorem i materiální formou. Věřte si a seberte do rukou všechno, co je NEVIDITELNÉ, BEZČASOVÉ A BEZ HRANIC. Seberte své myšlenky, dejte jim tvar a uložte je do světa mysli. Rozviňte v sobě schopnost spravedlivého řešení bez hodnocení zkušeností na špatné a dobré.

KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ
VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ

Tón čtvrtý je zodpovědný za svět formy, tvaru a hmoty za fyzický svět věcí. Každá duchovní informace potřebuje Energii ČTYŘKY, aby se mohla projevit ve světě fyzickém. Touto hodnotou se také řídí symboly karmického kola.Tón ČTVRTÝ vytváří základnu a zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání programů, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na Kalendářní dny, potřebuje každá Vlna ČTYŘI dny na specifikaci tématu dát mu konečnou podobu. ČTYŘKA odhaluje plány Vlny. Díky kombinaci Tónu ČTVRTÉHO se Solární Pečetí, dosáhne každá Vlna svůj konečný obrys. Dny s Tónem ČTYŘI poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které jsme museli řešit na přelomu aktuálně běžící Vlny. Následující den - v závislosti na problematice sporu a stupni obtížnosti - může přinést nečekané změny v individuální oblasti ( záleží na doporučení ČTYŘKY). Pozorování v těchto dnech může být velmi zajímavé. Dozvíme se zde, v jaké oblasti a jaká oblast odhaluje problémy Vlny, definované Solární Pečetí.

Překlad Lenka Sýkorová

Výzva k akci: Jak přistupovat k financím

23. března 2012 v 8:24 Doteky Nového Života

Výzva k akci: Jak přistupovat k financím

Uveřejnil(a) Lenka
Čtvrtek, 22 Březen 2012 22:28
Inelia Benz, březen 2012

Níže uvedené kroky budou mít skutečný efekt na osobní životy, jakožto i na planetu. Je to práce s energií. A když se tisíce jednotlivců spojí v jednom záměru, dojde ke skutečným, hmatatelným posunům. Tento článek jde (mailem) ke 12 000 lidí, mnozí z nich ho přepošlou svým milovaným, přátelům a kontaktům. Webová stránka, kde je zveřejněn, má dosud 2 milióny zobrazení stránky a milión jednotlivých návštěvníků. Žádám vás, abyste se stali součástí tohoto uzdravujícího procesu a abyste provedli tyto kroky, podělili se o článek emailem nebo osobními kontakty, a tak informovali ostatní o jejich vrozené božské schopnosti spolutvorby.

V současnosti procházíme obrovskou transformací lidského kolektivu. Když každý z nás zvýší své vibrace, zvýšíme i vibrační úroveň celého kolektivu. Když se to stane, lidé se probudí
. Lži budou odhaleny a zkažené systémy se zhroutí. Toto představuje příležitost, jak transformovat naše systémy. Není pochyb: Náš finanční systém se mění.

Výzva k akci - Krok 1:

Zpracujte svůj strach okolo "finančního kolapsu". Použijte Cvičení na zpracování strachu. (Anglicky s MP3 http://ascension101.com/en/ascension-tools/33-ascension-tools/105-fear-processing-exercise.html, česky zde: http://orgo-net.blogspot.com/2012/01/cviceni-na-zpracovani-strachu.html)

Zpracujte strach, že ztratíte to, co máte, svou práci, dům, bohatství, strach z nedostatku
, že uvidíte své milé umírat, z války, a všechny ostatní strachy, které mohou přijít, když pomyslíte na to, že v blízké budoucnosti přestane existovat finanční systém. Zpracujte "bezmocnost".

Máme tendenci hledat vnější příčiny pro důvody, proč je náš současný finanční systém zkažený a v podstatě určený k zotročení. Konec konců jsme s jeho tvořením neměli nic společného. Narodili jsme se do něj. To ale platilo do doby před několika lety, když jsme se začali jako druh probouzet, a nyní s tím můžeme něco dělat.Nyní ho můžeme transformovat.

Peníze nejsou nic jiného než objektivizace přirozeného a svobodného toku energie podpory a hojnosti, který je na planetě od počátku věků. Původně jsme vytvořili peníze tak, aby umožnily výměnu energie cenným a užitečným způsobem. Vytvořením výměny energie se vyhýbáme energetickému dluhu. Energetický dluh není dobrá věc, když s ním žijeme ve fyzické realitě. Sami se můžete informovat o výměně energie a dluhu v článku Dluh - spoj v řetězu zotročení. (Anglicky http://ascension101.com/en/ascension-information/29-july-2010/92-debt-a-link-in-the-chain-of-enslavement.html , česky zatím není.)

Tím, že se znovu spojíte s pravou energií, která stojí za penězi, a když uzdravíte svůj vztah k penězům, můžete nejen transformovat své osobní systémy podpory, ale jako probuzení jednotlivci můžete také transformovat planetární finanční systém na něco, co je čisté, ryzí, bezúhonné, co podporuje každou cítící i necítící bytost na planetě.
Tato druhá část, fakt, že když uzdravím náš vlastní vztah k penězům, také uzdravíme a budeme transformovat náš systém, nebyla mnohými pochopena. Proto považuji za nezbytné ji opět zde zdůraznit. A proto vás vyzývám, abyste učinili druhý, nejdůležitější krok v tomto projektu kolektivního záměru.Výzva k akci - Krok 2.


Proveďte cvičení Znovuspojení s duchem peněz po příštích 7 dní. Pokud můžete a chcete, i po celý březen. Ale i když ho provedete jen jednou, pomůže to. Najdete ho zde: anglicky s MP3:http://ascension101.com/en/ascension-tools/19-five-minute-mp3s-for-the-workplace/51-self-growth-audio-tools.html, česky viz níže.

Dva jednoduché kroky. Pojďme je provést!

Děkuji vám za vaši podporu a neustálou práci k spoluvytvoření mocnější lidské reality!Cvičení: Znovuspojení s duchem peněz


Anglicky s MP3:
http://ascension101.com/en/ascension-tools/19-five-minute-mp3s-for-the-workplace/51-self-growth-audio-tools.html

Opět a opět pozoruji, že pracovníci světla a lidé, kteří jsou na duchovní cestě, jsou spíše chudí.
Zdá se, že mají mnoho problémů. aby do svého života přitáhli peníze.

Samozřejmě ne všichni jsou takoví, ale tento vzorec se silně projevuje u léčitelů, psychotroniků, i u pracovníků vzestupu. Nebudu analyzovat, proč to tak je, protože v zásadě to není důležité. Ale chci poukázat na to, že budete muset zpracovat své osobní bloky, které vytvářejí tento problém ve vašem životě. Cvičení, které provedeme později, vám umožní rozpoznat, o jaký problém jde, a napravit ho, vyléčit ho. Až se to cvičení naučíte, měli byste ho dělat jednou či dvakrát denně, nejlépe po meditaci.

Nejdůležitější věc, kterou musíte pochopit o penězích, je, že to je energetická bytost, že jsou živé.

Představte si je jako Elementála
, velmi mocného a velmi důležitého Elementála.

Možná by se dalo říci, že je to právě teď nejdůležitější Elementál ve vašem životě. Zejména pokud žijete v nějaké západní zemi, kde potřebujete peníze k přežití.

Peníze vám umožní většinu základních věcí, jako čistou pitnou vodu, příbytek, šaty, kreativní vyjádření. Jídlo každý den. Nejzákladnější věci vašeho života k vám přicházejí výměnou za peníze, a proto jsou tak extrémně důležité.

Další aspekt peněz, který musíte pochopit, je, že peníze nejsou zlo. Někteří lidé je užívají negativním způsobem, ale samy peníze v sobě nemají nic negativního. Jakmile rozpoznáte a zkontaktujete energii peněz, uvidíte to sami. Peníze nemají absolutně nic negativního. Jsou všeobsahující, kreativní, živící. Jsou teplé, jsou krásné. A já chci, abyste se naučili to prožívat.

K tomuto cvičení budete potřebovat do ruky nějaké peníze. Bankovky jsou lepší než mince, ale pokud zrovna nemáte, mince budou stačit. Ale příště si zkuste opatřit bankovku, čím větší, tím lepší.

Vložte si bankovku mezi dlaně, ruce držte mírně před sebou. Trochu jako když se modlíte, ale držte ruce uvolněně, aby se cítily příjemně a pohodlně.

Při tomto cvičení je velmi důležité, abyste nežádali o žádné věci. Všimla jsem si, že hned poté, co lidé kontaktují peníze, nebo když cítí, že je začínají kontaktovat, začnou žádat o věci. třeba: Ach jo, potřebuju nové auto. Chci novou práci. Chci peníze na jídlo. Chci něco ... Tak tohle nedělejte.

Myslete na ně tak, jako byste se setkali a seznámili s novým přítelem - a když si získáváte nového přítele, nezačnete tím, že ho budete o něco žádat.

Nejprve je třeba se seznámit s energií peněz. A pak jí dovolíme, aby se vyjádřila v našem energetickém poli.
To budeme dělat právě teď.

Takže, držte peníze mezi dlaněmi a vyčistěte svou mysl.

Pak budete prociťovat bankovku. Jenom ji prociťte. Prociťte ji mezi dlaněmi. Dovolte jí, aby tam byla.

Brzo začnete cítit teplo. Vychází z ní příjemné teplo. To je první známka, že se začínáte identifikovat s penězi. Je to teplo.

Řekněte jim "ahoj", a že jim dovolujete, aby se vám projevily.

A pak jenom poslouchejte.

Zklidněte svou mysl a poslouchejte.

Dívejte se, zda do vaší mysli přicházejí nějaké myšlenky či obrazy, a dovolte jim být.

Když jsem to já dělala poprvé, přišel mi obrázek mojí matky, jak mi tahá bankovku z úst, vleče mě do koupelny, vymývá mi pusu a říká mi, že peníze jsou špinavé a že bych si je nikdy neměla dávat do pusy a že bych si vždycky měla umýt ruce, když na ně sáhnu.

To mě samozřejmě šokovalo, a způsobilo obrovský blok, a proto jsem nemohla pustit peníze do svého života, nemohla jsem je nechat, aby se mě dotkly - jsou špinavé.

Když jsem ten obrázek viděla, byla jsem dost překvapená - myslela jsem, že jsem na to už dávno úplně zapomněla. Takže jsem za něj poděkovala a propustila ho.

Pokud vám při tomto cvičení přijde nějaká negativní zpětná vazba, udělejte to taky tak - poděkujte za obrázek, pocity, bloky - a propusťte je.
Přišly právě proto, abyste je mohli propustit.

Trvalo mi několik týdnů, než jsem propracovala několik bloků, a nakonec jsem byla schopná prostě sedět a dovolit penězům, aby se mi vyjádřily.

A další stádium je pustit je do svého energetického pole.
Vaše energetické pole, to je váš život, to jste vy. Je to vaše tělo, vaše myšlenky, vaše emoce, vaše realita.

Takže, jakmile máte dobrou, pozitivní zpětnou vazbu od peněz, a dovolujete jim, aby se vám naprosto a bezvýhradně vyjádřily, požádejte je, aby přišly do vašeho života. Aby přišly do vašeho energetického pole.

Mohu vám říci, že to bude velice radostné, protože peníze nic více nemilují, než aby jich bylo ve vašem životě plno. Je to jediný způsob, jak se mohou vyjádřit - jejich hojnost v každém aspektu vašeho života.

Jak to udělat na praktické úrovni? Máte mezi dlaněmi bankovku a ta vydává teplo.

Dovolte jí vydávat teplo, a dokonce horko. A dovolte tomu horku, aby rostlo a zaplavilo vás. Aby přišlo do vašeho života, jako příliv, jako láska.

Znamení, jak zjistíte, je velmi podobné znamení Matky Země, protože je to jedno a totéž. Přivítejte je, obejměte je.

Tady můžete zastavit audio, abyste si plně umožnili prožít svou kompletnost.

Potom poděkujte Elementálovi peněz za to, že se vám plně vyjádřil. Otevřete oči, pokud byly zavřené, a odložte peníze. Pamatujte, že toto cvičení musíte dělat aspoň jednou denně. A prosím, zajděte na web a napište mi o svých výsledcích - ráda bych se je dozvěděla.

Zdroj překladu: http://orgo-net.blogspot.com/


Proč nezačít hned teď přemýšlet o hojnosti?

23. března 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Proč nezačít hned teď přemýšlet o hojnosti? Uvědom si, že není ctností být chudákem. Chci, abys porozuměl, že peníze jako takové nejsou dobré ani špatné, prostě jen jsou. Jsou tu, aby byly používány, a musí se držet v oběhu, nikoli hromadit. Je to moc a s mocí je třeba zacházet moudře. Elektřina je také moc a nenakládáš s ní nerozumně, protože kdybys tak učinil, mohla by tě zničit. Tak proč zacházet s penězi nezodpovědným způsobem? Dokážeš-li přijmout pravou svobodu Ducha, můžeš ze sebe setřást všechny pocity omezenosti, všechny pocity nedostatku. Uč se využívat všeho, co máš, s opravdovou moudrostí a pochop, že vše, co ti poskytuji, musí být použito pro Mou čest a slávu a ty musíš být dobrým správcem všech Mých dobrých a dokonalých darů.

Slnko uzatvára svojou rastúcou aktivitou tretieho stupňa slnečný kruh a otvára svetelný chrám.

22. března 2012 v 22:30 Aktuální novinky

Napsal uživatel Amia
Čtvrtek, 22 Březen 2012 20:38
Féwa 22. 3. 2012

Slnko uzatvára svojou rastúcou aktivitou tretieho stupňa slnečný kruh a otvára svetelný chrám. Je to cyklická rotácia Zeme okolo Slnka a súčasne slnečný planetárny zákryt. V tomto zákryte sa teraz nachádzame.

Civilizácie iných planetárnych systémov /vysokého vedomia lásky/ vždy pomáhali ľudskej populácii. Nie so záujmom vstupovať do evolučného vývoja, ale so zámerom univerzálneho zákona pomoci vyššieho vedomia vývojove nižšiemu. Bol vytvorený a realizovaný "Solárny projekt pomoci Zemi". Cielene organizovaný bytosťami Andromédy, bytosťami piatej dimenzie, predstavujúcich i potomkov Mayov, ktorí evolučne vzostúpili do tejto dimenzie a ako Plejáďania sa taktiež zúčastnili na realizácii projektu. Snahou tohto projektu súviaceho s aktiváciou Slnka bolo - zamedziť výronom slnečnej plazmy smerujúcej k Zemi a všetkému čo by mohlo následovať. Slnečná aktivita predstavuje nielen ohnivé emisie, ale predovšetkým aktiváciu žiarenia bieleho svetla stredu slnečného krištalického jadra, ktoré svojou frekvenciou otvára ľudské vedomie pôsobením galaktických kódov.

K Slnku bol pripojený na základe projektu planetoid. Tvarove podobný Zemi. Jeho vnútro je 20-stenový krištál, ktorý obsahuje všetky frekvencie. Planetoid je spojený s krištalickým stredom Slnka podobným spôsobom ako pupočná šnúra. Jeho úlohou je regulovať - v náväznosti na rastúcu slnečnú aktivitu - žiarenie, ktoré by mohlo mať pre človeka zhubné následky ako aj výrony plazmy. Planetoid predstavuje niečo podobné ako záložný zdroj. "Pupočnou" šnúrou cielene prúdi tachyonová energia. Preniká Slnkom až k jeho jadru. Je nasmerovaná centrálne na pyramídy. Cez stredy pyramíd pokračuje k jadru Zeme a opäť sa vracia k Slnku. Vytvára sa tým frekvenčne kanál bieleho svetla, zjednocujúceho Slnko so Zemou . Je to svetelný frekvenčný most. Planetoid podľa potreby vyžaruje potrebnú výšku frekvencie - reakciou na momentálnu slnečnú aktivitu. Od jadra cez slnečnú koronu. Zohľadňujúc Zem a ľudskú populáciu. Snahou negatívnych bytostí - predovšetkým zastúpených systémom Zeta Reticuli - bolo znefukčniť planetoid.

Aktivácia slnečného a zemského jadra má priamu súvislosť s aktiváciou supervulkánov ako i všetkých zemských sopiek. A s tým súvisiacou seizmickou aktivitou. Je to celá sieť, ktorá by bola aktivovaná vulkánom v blízkosti severného pólu.

Tento krok pomoci ľudstvu je mimoriadne dôležitým momentom v dejinách populácie. Víťazstvom univerzálnej lásky. Potlačením temných bytostí, ktoré sa celé tisícročia snažili Zem a ľudí nie milovať, ale vlastniť. Im zodpovedajúcim deštrukčným spôsobom.

Vždy po cykloch a jeho opakujúcich sa bodoch /kódoch/ prebieha ľudská evolúcia. Ste štvrtou vzostupujúcou civilizáciou /v zmysle vývoja/, ktorá vstupujúc do slnečného zákrytu vstupuje súčasne do času kontaktu s inými sférami. Inou dimenziou. Tento čas je venovaný učeniu sa novej sfére. Vedomím vyslaným na Zem, projektujúcim Vám všetky potrebné informácie. Pomocou prichádzajúcich technológií, umožňujúcich očistu pôvodného a súčasne uľahčujúcich vstup do novej reality. Na základe poznatkov a skúseností predstaviteľov iných dimenzionálnych sfér.

Je čas si privyknúť na realitu existencie multidimenzionálnych národov. Tieto bytosti svojím projektom vyčlenili evolučne Zem z objatia ohňa. Je to dar Vašej existencii, milovaní. Paso doble temnej sily hroziacej tisícročia láske, zúrivo ju degradujúc. Teraz sa otočil vietor, ktorý ženie loď lásky smerujúcu k Zemi. Tento vietor kozmickej energie prúdi na všetkých temných, vytláčajúc ich z územia Zeme.

Je to Slnko ako najvyššie vedomie slnečnej sústavy, ktoré rozkvitajúcim bielym svetlom vysiela nie evolučný plameň, ale "len" pozitívnu energiu lásky. Biele svetlo, ktoré cez časové spiny aktivuje vedomie. Aktiváciou nosných mozgových membrán, otvárajúcich nové myslenie.

Stojíte na ukľudňujúcej sa Zemi, ktorá bude očistená kanálom času. Vstúpili ste do lásky - lásky. Ktorá je o vzájomnej tolerancii a pochopení. O láske, šťastí i o únave po prebdených nociach. Kedy ste Vy, vyslanci iných svetov, pomáhali človeku i Zemi. Je to čas prosperity, hojnosti a odovzdávania technologických projektov ľudskej populácii.

S láskou Féwa

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu http://www.anjelska.sk

Féwa 22.3.2012
Napsal uživatel Amia
Čtvrtek, 22 Březen 2012 12:24
Féwa 22. 3. 2012

Milovaní, som vďačná za túto chvíľu, tak dôležitú pre celú ľudskú civilizáciu nachádzajúcu sa na planéte Zem. Bola som požiadaná predstaviteľmi Andromédy, aby som Vám odovzdala - ako predstaviteľka Plejád vyslaná Andromédou na Zem - posolstvo o priebehu "Solárneho projektu Zeme". Všetky informácie Vám odovzdám, vrátane kódov. Teším sa, veľmi sa teším. Kvôli Vám všetkým, kvôli rozprávkovo krásnej Zemi. Kvôli múdrosti lásky, ktorou sa podarilo mnohé zachrániť. V blízkosti Slnka prebiehali boje bytostí zo systémov vysokého vedomia lásky a tých druhých, negatívnych, zastúpených predovšetkým systémom Zeta Reticuli.

S láskou Vás všetkých objímam
Féwa

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu http://www.anjelska.sk


Beloved, I am grateful for this moment, so important for the whole human civilization located on planet Earth.

I was asked by representatives of Andromeda, to give you - as a representative of the Pleiades, sent by Andromeda to Earth - the message about course of "Earth's solar project."
All information will be transmitted to you , including codes. I have a huge joy, due to you all, due to the fabulously beautiful planet. Due to the wisdom of love, which managed to save many.
The battle took place near the Sun, between high consciousness and love beings, and others… negative, mainly represented by the Zeta Reticuli system.

I embrace you with love.

Féwa

22.3.2012 – 3 CIMI – IMPULZ - VYKROČ VPRED! NAPOJENÍM SA NA ENERGIU BIELEHO SPÍNAČU

22. března 2012 v 22:30 Aktuální novinky
Mayovia na dnes
Výklad mayského kalendáru - 22.3.2012
Napsal uživatel Amia
Čtvrtek, 22 Březen 2012 14:02
22.3.2012 - 3 CIMI - IMPULZ - VYKROČ VPRED! NAPOJENÍM SA NA ENERGIU BIELEHO SPÍNAČU


ENERGIA CIMI PREDSTAVUJE CYKLUS ŽIVOTA A SMRTI, TEDA ZNOVUZRODENIA
SKVELÝ DEŇ VYTVORIŤ NOVÉ SPOJENIA V ŽIVOTE

Bude uvoľnené všetko čo je skostnatelé vo vašom živote. Bolesť z odlúčenia je mostom, ktorý vás privedie k cieľu. Odteraz prestávam lipnúť na všetkom, čo pominulo, púšťam minulosť. Odpor k zmene len vytvára pochybnosti. To čo bolo, nemusí byť teraz vhodné a žiaduce. Dobrovoľné odovzdanie sa a pustenie všetkého starého prináša nádhernú úľavu. Tu a teraz púšťam strach z posledných tieňov (svojej) transformácie. Opúšťam snahu byť dokonalým.

Počúvnite svoj vnútorný hlas, ktorý vás vyzýva k absolútnej transformácii. Otvorte sa svojej vnútornej múdrosti.

Rovnováha, minulosť, zmena …

Dopad dnešnej energie CIMI sa prejaví ako silná zmena. Zmena, ktorá vás oddelí od všetkých starých programov, starého systému a zlých návykov. Energia CIMI prelamuje všetky väzby, ktoré sú skostnatelé. Čím väčšia je skostnateľosť/tuhosť a neochota pústiť všetko staré, čo neslúži vášmu vývoju, tým "bolestnejší" je tento proces. Aj keď energia Bieleho spínaču často prináša "bolesť a utrpenie", aj tak je našim najväčším spojencom v ceste k osobnej evolúcii.

CIMI nám týmto umožňuje urobiť veľký krok VPRED!

Ak ste sa naučili vedome rozlišovať to čo bolo a je minulosťou, energia CIMI vás bezbolestne prevedie a privedie do novej oblasti a nového obzoru vašeho života.

V jednom ľudskom živote umierame tisíckrát, pretože každý krok k novému cieľu, je akousi pomyselnou smrťou (starého).

Energia Bieleho spínaču pracuje v tele ako biele krvinky, proti všetkému čo nám bráni v žití, a tak odstraňuje všetko čo je potencionálnou hrozbou pre náš duchovný život.
Ak je niekto, alebo niečo, čo vám bráni v prijatí nového do svojho života, poproste energiu CIMI o pomoc a uvoľnenie.

Biely spínač je mocná energia, ktorá vás doslova vytiahne zo všetkých negatívnych vzťahov na úrovni fyzickej, emocionálnej, mentálnej aj duchovnej. Môžu to byť aj všetky ideologické a škodlivé duchovné praktiky, z ktorých by ste sa mali okamžite vymaniť, ale doteraz ste na to nemali vnútornú silu.

3 - TÓN PULZNEJ ELEKTRICKEJ ENERGIE
Trojka otvára pred vami cestu, ktorá umožní začleniť sa všetkým pozitívnym zmenám do prirodzeného toku života. Nahmatajte si pulz, ktorý vás privádza k novému. Dovoľte aby jeho sila vprúdila do všetkého, čo je zdanlivo stratené, oddelené, neprístupné alebo neviditeľné. Ak máte sklon k roztekanosti, zamerajte sa len na jeden zámer. Pozbierajte vnútornú silu aby ste mohli dať vyniknúť pravde. Je čas na odhalenie veľkého tajomstva skrz vašu osobu.

UMOŽNITE SI SA TVORIVO A KREATÍVNE PREJAVIŤ!

Pulzný zdroj (•) udrie do Zeme (••), a tým spustí perpetum mobile žitia. V tóne Tri sa rodí nový, kreatívny duch. V elektrickom TÓNE sa rodí všetok podnet k evolúcii. V súvislosti s pečaťou CIMI sa stáva hybnou silou každej vlny. Tón Tri je určený k úpravám a prispôsobeniam smerovania. Táto energia spúsťa vysoký nárasť aktivity.
Tieto energie priamo ovplyvňujú nervovú sústavu, ktorá u citlivých ľudí môže spôsobiť hyperaktivitu či neuralgiu. Na druhú stranu táto energia prináša veľkú chuť k aktivite a tým zvyšuje produkciu.

voľný preklad Alexandra Zezulová

Chápání kořenů žárlivosti

22. března 2012 v 10:07 Vlastnosti i ctnosti

Chápání kořenů žárlivostiŽárlivost je jedna z nejrozšířenějších duševních oblastí, kde se lidé vůči sobě a ostatním, a to zejména ve vztazích, chovají nevědomě. Lidé si myslí, že ví, co je to láska; neví. A z toho, jak lásku chápou, pak vzniká žárlivost. "Láskou" lidé myslí určitý druh výhradního práva, určitý druh vlastnictví, a nechápou jednoduchou životní skutečnost: v okamžiku, kdy si přivlastníte nějakého člověka, zabili jste ho. Život nejde vlastnit. Nemůžete ho sevřít v pěsti. Pokud ho chcete mít, musíte nechat dlaně otevřené. Ale po této nesprávné cestě lidé kráčejí už dlouhá století; máme to v sobě tak hluboce zakořeněné, že nedokážeme oddělit lásku od žárlivosti. Jsou téměř jako jedna energie. Když jde vaše láska za jinou ženou, můžete žárlit. Jste tím rozrušená, ale rád bych řekl, že pokud žárlivost nepocítíte, budete mít mnohem větší problém - budete si myslet, že ho nemilujete, protože kdybyste ho milovala, budete žárlit. Lidé se naučili žárlivost a lásku často zaměňovat. Ale ve skutečnosti jsou to naprosté opaky. Mysl, která žárlí, nemůže milovat, a naopak mysl, jež miluje, nedokáže žárlit. V čem tedy spočívá problém? Musíte se na situaci podívat tak, jako by to nebyl váš problém, pak na něj dokážete nahlédnout s odstupem a uvidíte celou jeho strukturu. Pocit žárlivosti je vedlejším produktem manželství. Ve světě zvířat a ptáků žárlivost neexistuje. Jednou za čas k souboji o objekt lásky dojde, ale souboj je mnohem lepší než žárlení, mnohem přirozenější než žárlivost, která je, jako byste si pálili srdce vlastní rukou. Manželství je vytvořená instituce, není přirozené; příroda vás proto neobdařila myslí, která by se manželství dokázala přizpůsobit. Pro společnost je však nutné, aby milenci mezi sebou měli určitý druh smlouvy, protože samotná láska spadá do kategorie snů. Nedá se na ni spolehnout; v tomto okamžiku je tady a v příštím je pryč. Chcete se pro nastávající okamžik, celou svoji budoucnost, zabezpečit. Teď jste mladí, ale brzy zestárnete a budete chtít, aby s vámi vaše manželka nebo manžel byli ve stáří i v nemoci. Ale aby to bylo možné, musíte učinit několik kompromisů, avšak kdykoli dojde na kompromisy, vznikají problémy. Manželství je důsledkem podezírání. Manžel měl vždycky podezření, jestli je to dítě, které se jim narodilo, jeho, nebo není. Problém je v tom, že nemá žádnou možnost zjistit, jestli jeho je, nebo ne. Ví to pouze matka dítěte. A protože si otec nemůže být jistý, staví kolem své ženy stále více zdí - to je jediná možnost, jediná alternativa - odpojit ji od širšího okruhu lidí. Ne ji vzdělat, protože vzdělání lidem dává křídla, myšlenky lidem umožňují postavit se na odpor, a tak se ženám nedostávalo vzdělání. Nedostávalo se jim náboženského vzdělání, protože náboženství plodí svaté. Vytváří společnost, které dominuje už po staletí muž, a muž si nedokáže představit, že by žena byla výše postavená nebo svatější než on sám. Muž ženě každou příležitost k růstu odsekává už od kořenů. Je jen továrnou na výrobu dětí. Žádná kultura na světě ženy neakceptuje jako rovné mužům. Žena byla všude na světě utlačována. Čím více byla utlačována, tím více zahořkla. A protože neměla žádnou svobodu a muž měl všechnu, veškeré její potlačované emoce, pocity, myšlenky - celá její osobnost - vytvořila jev žárlivosti. Žije v neustálých obavách, že ji její muž může opustit, může odejít k jiné ženě, může se začít o jinou ženu zajímat. Může ji opustit a ona není vzdělaná, nedokáže se finančně postavit na vlastní nohy. Byla vychována tak, že nemůže odejít do světa; od samého začátku jí říkali, že je slabá.

Indické posvátné písmo praví, že otec by měl ochraňovat dceru; manžel by měl ochraňovat manželku a ve stáří by syn měl ochraňovat matku. Žena musí být ochraňována od dětství až do hrobu. Nemůže se obrátit proti muži této šovinistické společnosti; jediné, co může dělat, je nacházet chyby, které musí existovat. Většinou se nemýlí; většinou má pravdu. Kdykoli se muž zamiluje do jiné ženy, něco v něm se vůči jeho první ženě změní. Jsou opět jako neznámí lidé, neexistuje mezi nimi most. Ona byla zmrzačena, zotročena a teď opuštěna. Celý svůj život žije v agonii a z této agonie vyrůstá žárlivost. Žárlivost je hněv slabých - těch, kteří nemohou nic dělat, jen uvnitř vřít; kteří by nejraději spálili celý svět, ale nemohou dělat nic, jen plakat, křičet a propadat záchvatům vzteku. Tato situace se nezmění, dokud manželství nebude vystaveno jako exponát v muzeu. Manželství už není třeba. V minulosti bylo možná užitečné, možná nebylo, spíše je pouhou výmluvou, jak zotročit ženu. Věci je možné řešit jiným způsobem, není nutné obracet se na minulost. Ať už je minulost správná nebo špatná, je na ní dobrá jedna věc - už není! Co se týče přítomnosti a budoucnosti, manželství je naprosto nepatřičné, odporující evoluci člověka a neslučitelné se všemi hodnotami, které milujeme: svobodou, láskou a radostí. Protože muž chtěl ženu zcela zotročit, sepsal náboženská písma, aby se bála pekla, aby prahla po nebi - když se bude řídit pravidly. Tato pravidla existují pro ženy, ne pro muže. Teď už je jasné, že nechat ženu žít v jedovatém prostředí plném žárlivosti je proti duševnímu zdraví. Duševní zdraví ženy ovlivňuje duševní zdraví celého lidstva. Žena musí být nezávislá a samostatná.
Bude skvělé, až se manželství rozpustí, bude to slavnostní událost na Zemi a nikdo vám už nebude bránit. Pokud svou manželku nebo svého manžela milujete, můžete spolu žít celý život a nikdo vám v tom nebude bránit. Tím, že se vzdáte manželství, prostě získáte zpět svou individualitu. Nikdo vás už nebude vlastnit. Nebudete se milovat s mužem jen proto, že je to váš manžel a má právo to od vás požadovat. Z mého pohledu, pokud se žena miluje s mužem, protože se s ním musí milovat, je to prostituce - ne obchod v malém, ale ve velkém! Maloobchod je lepší, dějí se změny. Prostituce ve velkém, manželství, je nebezpečná, nemáte možnost nic změnit. Zvláště pokud jste v prvním manželství, měli byste dostat šanci, protože jste dosud amatér. Teprve po několika manželstvích můžete dospět; potom snad najdete vhodného partnera. A správným partnerem nemyslím člověka, který je "pro vás stvořen". Žádná žena není stvořena pro konkrétního muže a žádný muž není stvořen pro konkrétní ženu. Správným partnerem mám na mysli to, že když jste pochopili několik vztahů, budete chápat, které věci mezi vámi způsobují trápení a které vytvářejí pokojný a šťastný život plný lásky. Z hlediska vzdělávání a správného života v lásce je absolutně nevyhnutelné, abyste žili s různými lidmi. Nejprve byste měli absolvovat několik vztahů. Na vysoké škole byste měli projít několika vztahy. A neměli byste spěchat při rozhodování - to není nutné, svět je velký a každý člověk má jedinečné kvality a krásu. Až projdete několika vztahy, začnete si uvědomovat, jaký druh žen nebo jaký druh mužů k vám má přátelský vztah, ne nadřazený ani otrokářský. V přátelství není třeba manželství, protože přátelství je mnohem výš. Pokud jste žárliví, je to kvůli tomu, že jste žárlivost dostali jako dědictví. Budete muset změnit mnoho věcí, ale ne proto, že říkám, abyste je změnili, ale protože chápete, že je drastická změna potřeba. Na celém světě se rozšířil názor, že pokud jde někdy muž k jiné ženě nebo žena k jinému muži, manželství se tím zničí. To je naprosto mylná představa. Naopak pokud v každém manželství budou existovat volné víkendy, bude mezi manžely mnohem silnější spojení, protože nebude narušovat individuální svobodu: každý z partnerů chápe potřebu rozmanitosti. Takové jsou lidské potřeby. Kněží, moralisté a puritáni nejdříve vytvořili ideál. Vytvořili nádherné ideály a teď vám je nutí. Chtějí, abyste byli všichni idealisté. Deset tisíc let jsme žili v temném a skličujícím stínu idealismu. Já jsem realista. Nemám žádné ideály. Pro mě znamená chápání reality a spojení se s realitou jedinou možnou správnou cestu inteligentního muže a inteligentní ženy. Rozumím tomu tak, že pokud manželství nebude natolik striktní záležitostí, nebude zkostnatělé, ale flexibilní jako přátelství… aby vám žena mohla říct, že potkala krásného mladého muže a bude s ním trávit tento víkend - "A pokud tě zajímá, můžu ho přivést k nám; bude se ti také líbit." Dokáže-li manžel říct, nikoli jako pokrytec, ale jako opravdová lidská bytost: "Tvá radost, tvé štěstí je i mým štěstím. Užij si to, protože vím, že když se vrátíš od své nové a osvěžující lásky, budeš taky nová a osvěžená. Nová a osvěžující láska ti přinese svěží mladost. Tento týden jeď ty a příští týden budu mít svůj program já." To je přátelství. A když se vrátí domů, budou si spolu povídat o tom, jakého muže potkala, co se z něj vyklubalo, že to nebylo tak skvělé… On jí může říct o ženě, kterou potkal… V takovém domě se cítíte v bezpečí. Jednou za čas můžete zaletět až do nebe, divoce a svobodně, vrátit se zpět ke svému partnerovi, který na vás čeká, a nemusíte se hádat, ale podělit se o svá dobrodružství. Potřebujete jen trochu porozumění. Nijak to nesouvisí s morálkou, ale pouze s trochu inteligentním chováním. Víte moc dobře, že ať je muž nebo žena sebekrásnější, začne vám časem jít na nervy. Stejná geografie, stejná topografie, stejná krajina… Lidská mysl není stvořena pro monotónnost; ani pro monogamii. Je naprosto nezbytné žádat rozmanitost. Není to nic proti vaší milé. Ve skutečnosti je to tak, že čím více žen budete znát, tím více budete chválit vlastní ženu; vaše pochopení se prohloubí. Vaše zkušenost vás obohatí. Čím lépe poznáte několik mužů, tím přesněji dokážete rozumět svému manželovi. Žárlivost zmizí - oba budete svobodní a nic neskrýváte. S přáteli sdílíme všechno, zejména ty okamžiky, které jsou krásné - okamžiky lásky, okamžiky poezie, okamžiky hudby. Ty by se měly sdílet. Váš život se tím obohatí. Můžete se na sebe naladit natolik, že celý život zůstanete spolu, ale bez manželství. Žárlivost bude trvat tak dlouho, dokud bude manželství základem společnosti. Dejte muži z celého svého srdce absolutní svobodu. A řekněte mu, že nemusí nic skrývat: "Uráží mě, když cokoli skrýváš. Znamená to, že mi nevěříš." A stejně tak muž své ženě může říct: "Jsi stejně nezávislá jako já. Jsme spolu, abychom byli šťastní, jsme spolu, abychom vyrostli do větší blaženosti. Jeden pro druhého uděláme všechno, ale nebudeme se navzájem věznit." V dávání svobody je radost; když máte svobodu, i to je radost. Můžete mít mnoho radosti, ale veškerou energii obracíte v trápení, žárlivost, hádky a neustále se snažíte mít toho druhého pod palcem. Je to přitom tak snadné: pokud chápete sami sebe, budete chápat také svého partnera.Copak nesníte o jiných lidech? Skutečnost je taková, že když se ve snu setkáte se svým manželem nebo manželkou, jedná se o velmi vzácný jev. Lidé se ve snu se svým manželem nebo manželkou nikdy nesetkávají; viděli je už dostkrát! Teď, dokonce v noci, i ve snu, copak nemáte žádnou svobodu? Ne, ve snech se vám zdá o manželkách vašich sousedů, o manželech vašich sousedek. Musíte pochopit, že z určitého pohledu tvoříme špatnou společnost, společnost, která neodpovídá lidské přirozenosti. Touha po rozmanitosti je základní kvalitou každého inteligentního člověka. Čím více inteligence máte, tím více rozmanitosti budete chtít - mezi inteligencí a rozmanitostí existuje určitý vztah. Kráva se spokojí s jedním druhem trávy; po celý život se nedotkne jiného druhu. Nemá mysl, která by se měnila, aby poznávala nové věci, aby zkoumala nová teritoria, aby se odvážila do nového prostoru. Básníci, malíři, tanečníci, hudebníci, herci mají víc lásky, ale jejich láska není zaměřena na jednoho člověka. Mají více lásky, ale pro tolik lidí, s kolika se setkají. Jsou to inteligentní lidé, zastupují naši tvořivou část. Idioti nechtějí měnit nic. Bojí se změn, protože každá změna znamená, že se budou muset zase něco naučit. Idioti se chtějí naučit něco jen jednou a zůstat u toho celý život. Může to být stroj, může to být manželka, může to být manžel, na tom nezáleží. Znáte jednu ženu, znáte její sekýrování, zvykli jste si na to. A někdy nejenom zvykli, stali jste se na tom závislými. Když vás najednou žena přestane sekýrovat, nebudete moct v noci usnout - co se stalo? Kde se stala chyba?
Jeden přítel si mi neustále stěžoval na svou manželku: "Je pořád smutná, má protažený obličej, až mám strach přijít domů. Snažím se zabíjet čas tady v klubu nebo v jiném klubu, ale nakonec musím jít domů a tam je ona." Řekl jsem mu: "Udělej jednu věc, jenom na zkoušku. Protože je tak vážná a pořád tě sekýruje, neumím si představit, že přijdeš domů s úsměvem." Řekl: "Myslíš, že bych to dokázal? V tom okamžiku, když ji spatřím, něco ve mně zamrzne - s úsměvem?" Řekl jsem mu: "Pouze na zkoušku dnes udělej jednu věc: kup krásné růže a tu nejlepší zmrzlinu ve městě. A když půjdeš domů, usmívej se a zpívej si písničku!" Řekl: "Udělám to, ale nemyslím si, že se něco změní." Řekl jsem: "Půjdu za tebou a budu se dívat, jestli se něco změnilo, nebo ne." Můj nešťastný přítel se hodně snažil. Mnohokrát se cestou domů začal smát. Zeptal jsem se ho: "Čemu se směješ?" Řekl: "Směju se tomu, co dělám! Chtěl jsem, abys mi řekl, že se s ní mám rozvést, a tys mi navrhl, abych se choval, jako bych šel na rande!" Řekl jsem: "Jenom si představ, že je to rande… udělej, co je v tvých silách." Otevřel dveře a tam stála jeho žena. Nejdřív se usmál a pak se sám sobě začal smát, že se na ni usmál… jeho žena tam stála jako solný sloup. Dal jí květiny, zmrzlinu a pak jsem vešel já. Jeho žena nemohla věřit tomu, co se děje. Když muž odešel na toaletu, zeptala se mě: "Co se děje? Nikdy mi nic nepřinesl, nikdy se neusmál, nikdy mě nikam nevzal, nikdy jsme neměla pocit, že mě miluje, že mě respektuje. Co se to stalo za zázrak?" Řekl jsem: "Nic; oba jste jen dělali chybu. Teď, až přijde z toalety, pořádně ho obejmi." Řekla: "Obejmout?" Řekl jsem: "Jedno objetí! Dala jsi mu už tolik věcí, teď mu dej jedno pořádné objetí. Je to tvůj manžel, rozhodli jste se, že budete žít společně. Buď spolu radostně žijte, nebo se radostně rozlučte, jinak to nemá smysl… život je moc krátký. Proč plýtvat životy dvou lidí, když to není nutné?" V tom okamžiku vyšel muž z toalety. Žena trochu zaváhala, ale trochu jsem ji postrčil, a tak svého muže objala, ale ten z toho měl takový šok, že upadl na podlahu! Nikdy ho nenapadlo, že ho žena obejme. Musel jsem mu pomoct na nohy. Řekl jsem: "Co se stalo?" Řekl: "Jenom jsem si nikdy nedokázal představit, že tahle žena umí objímat a políbit - ale umí! A když se usmála, byla tak krásná."
Dva lidé, kteří spolu žijí a milují se, by měli dohlédnout na to, aby jejich vztah neustále rostl, a každou sezonu by měli domů nosit více květin a dělat si více radosti. Stačí, když spolu budete jen tiše sedět. Ale to všechno je možné jen tehdy, když opustíte zastaralou představu manželství. Více než přátelství je nepřirozené, a pokud manželství potvrdí soud razítkem, pod tímto razítkem vztah také umírá. Lásku nemůžete podřídit právnímu řádu. Láska je nejvyšším řádem. Musíte pouze objevit její krásy, její poklady. Nestačí jen papouškovat všechny velké hodnoty, které z člověka dělají nejvyšší projev vědomí na této planetě. Měli byste je uplatňovat i ve vztahu. Vypozoroval jsem také, že když se jeden z partnerů začne chovat správně, dříve nebo později ho následuje i ten druhý. Protože oba prahnou po lásce, ale nevědí, jak jí dosáhnout. Na žádné univerzitě se neučí, že láska je umění, že jste život pouze nedostali, ale že se všechno musíte učit od nuly. Je dobře, že vlastními silami musíme objevit každý poklad, který je v životě ukrytý. Láska je jedním z největších pokladů existence. Ale místo toho, aby spolu lidé putovali a hledali lásku, krásu a pravdu, plýtvají časem v hádkách a žárlení. Buďte jen trochu obezřetní a začněte se změnou u sebe; neočekávejte to od druhé strany. Na druhé straně se to začne dít také. Úsměv nic nestojí, láska nic nestojí; když budete sdílet své štěstí s někým, koho milujete, nic to nestojí.
Text z knihy:
Osho - O emocích - Osho je jedním z nejvíce provokujících a inspirujících duchovních učitelů naší doby. V této knize nám pomůže pochopit kořeny emocí a poskytne informace o tom, jak lépe zvládat své reakce a dozvědět se více o sobě i druhých. Oshův jedinečný vhled do podstaty lidské mysli a srdce dalece přesahuje konvenční psychologii. Učí nás, jak můžeme plně prožívat své emoce a tvořivě s nimi zacházet tak, abychom žili bohatším životem.

Stromy nám nabízejí sílu, lásku i zdraví

22. března 2012 v 10:01 MATKA ZEMĚ

Stromy nám nabízejí sílu, lásku i zdraví


Každý strom žije, má duši a také obrovskou životodárnou sílu. V minulosti lidé tuto sílu dokázali využívat; měli své posvátné háje velkých dubů, buků či kaštanů, které mnohde působily také jako věštírny. Jakmile se lidé odebrali do posvátného háje a pod jejich mohutnými větvemi se uložili ke spánku, duchové stromů jim nabídli vyřešení jejich problému. Také nemocní přicházeli pro zdraví a mnozí je také tímto způsobem získávali. Proto i pouhé ulomení větve v posvátném háji bylo považováno za hřích a věřilo se, že poraněný strom pachatele potrestá buď smrtí nebo nemocí.
Dnes opět objevujeme uzdravující sílu stromů. Je známo, že léčit může už samotný pobyt v lese. Výzkumy prováděné v Rusku prokázaly, že větve sibiřské jedle umístěné poblíž nemocného, snižují množství mikrobů až o 50 %. Borovicové a jalovcové větve zase urychlovaly rekonvalescenci zvláště u pacientů s nemocnými plícemi. Přinášely úlevu také při nepříjemných migrénách.
Mnozí z nás se již sami přesvědčili, jak blahodárně působí stromy či lesní prostředí na ztrápenou duši. A že psychický stav člověka ovlivňuje i jeho fyzické zdraví již uznává i klasická medicína.
Nabízíme vám způsob, jak využít darů této "lesní ozdravovny" zejména na jaře, kdy se celá příroda probouzí a projevuje se v plné své síle a kráse. Chceme-li přijímat sílu stromu, měli bychom se napřed přesvědčit, zda na něm neroste jmelí nebo zda nemá hřibovité výrůstky (takový strom je pravděpodobně nemocný). Vybraný strom obejmeme a přitiskneme se k němu celým tělem. Zavřeme oči, zapomeneme na všechny problémy a soustředíme se jen na sjednocení se stromem. Představujeme si a vnímáme, jak ze stromu přechází do našeho těla proud energie. Doporučuje se zůstat takto 15 až 20 minut. Pak nezapomeneme strom pohladit a poděkovat mu za jeho pomoc.
Ještě předtím, než začneme využívat sílu stromu, měli bychom vědět, jaký strom je nám v tuto chvíli nejvíce užitečný. Každý druh stromu má poněkud odlišný charakter a některé by vám při určitých problémech nejen nepomohly, ale mohly by i uškodit. Například tis má tu vlastnost, že namísto dávání energie, sám ji přijímá od druhých živých bytostí. Nebo vrba sice rozjasňuje mysl, napomáhá k tomu, abychom si uvědomili své problémy a pochopili sebe samého, ale zároveň nás přivádí k pesimismu a v krajních případech až k sebevraždě. Proto její pomoc by měli využívat jen lidé sebevědomí, bez komplexů a bez vnitřního strachu a obav.

BOROVICE (Pinus)

Borovice byla uctívána už ve starověku. Kultovním stromem byla především v Číně a v Japonsku. Tam byla považována za strom, který posilňuje jak živé bytosti, tak i duše zemřelých. I v Evropě byla borovice symbolem síly, zdraví, dlouhověkosti a plodnosti. Keltové ji považovali za "matku moudrosti" a strom zdraví.
Hojivých účinků borovicové pryskyřice využíval už Hippokratés. Léčivé jsou také pupeny, ovšem jejich jarní sběr lze provádět jen se souhlasem majitele lesa. Odvar z čerstvých nebo sušených pupenů se používá při chronických bronchitidách, při neurózách a také při revmatismu.
Pobyt při borovici, zvláště pak v borovicovém hájku, napomáhá k vyostření intelektu, posiluje paměť a navrací emocionální rovnováhu. Také zklidňuje zlost a stres a dokonce je prospěšný i při hubnutí. Borovice mají také antiseptické účinky, léčí a chrání před infekcemi a v jejich blízkosti se můžeme snadněji zbavit rýmy či nachlazení.

BŘÍZA (Betula pendula)

Bříza je strom pro melancholiky; zahání chmury a způsobuje dobrou náladu. Už samotný pohled na štíhlé bílé kmeny břízy a její jemné větve působí na nás uklidňujícím dojmem. Bříza byla kdysi považována za magický strom především při překonávání nemocí. Pokud někdo trpěl třesavkou, zašel do březového hájku, kde postupně zatřásl třemi břízkami, a pak vyslovil magickou formuli: "Zatřes se mnou, jako já s tebou, a pak přestaň!" Potíže pak ustaly, neboť strom převzal lidskou chorobu na sebe.
Spánek pod břízou se doporučuje lidem, kteří se cítí vyčerpáni nemocí nebo těžkou prací. Z mladých březových pupenů (jsou však chráněny!) si můžeme připravit salát, z čerstvých mladých listů zase čaj. Extrakty z břízy jsou elixírem pro zdraví a krásu. Čaj z mladého listí působí protizánětlivě a močopudně a napomáhá rozpouštění močových kamenů. Užívá se při revmatických potížích a při poruchách funkce slinivky břišní. Zevně působí na pročištění a regeneraci pokožky, též vyhlazuje vrásky.
Když obejmeme kmen břízy, přinese nám to klid a celkové posílení. Napomůže také při rozvíjení intuice a vnímavosti.BUK (Fagus sylvatica)

Buk je stromem plodnosti, když například Řekové přiváděli k bukům "jalová" zvířata a také neplodné ženy. Slované věřili, že tam, kde rostou buky nemohou nikomu ublížit žádné čáry a kouzla. Také plody - bukvice (sbírané na podzim) byly praženy a jedly se pro očistu organismu. Ovšem jen v malých dávkách, jinak působily stejně, jako hodně silný alkohol. Z bukvic se získává také jedlý olej, který, lisovaný za studena, se vyrovná oleji olivovému. Čerstvé bukové listí se žvýká při vyrážce v ústech. Odvar z listí buku je také účinný na svědivou vyrážku.
Pobyt u zdravého buku uleví od stresu, bolestí hlavy a prospívá při léčbě krevního tlaku (normalizuje ho). Bukový les nám poskytuje pocit bezpečí a nepříjemné problémy pak dokážeme vnímat z nadhledu. Buk posiluje v člověku schopnost tolerance k ostatním. Máte-li problémy ve svém okolí, ve všem chcete mít jen svoji pravdu, obejměte buk, který vám pomůže najít společný jazyk s ostatními a dovede vás ke kompromisu.

DUB zimní (Quercus petraea) a letní (Quercus robur)

Duby byly považovány za posvátné stromy. Ze šumění jejich listí uměli kněží starověkého Řecka "číst" božská sdělení. Také Keltové a Slované uctívali duby, dávali jim obětní dary a když potřebovali důležité rady, usínali v jejich stínu s vírou, že větve dubu jim přinesou prorocký sen. Rovněž mnozí svatí z počátků křesťanství trávili svůj život v prostoru starých vykotlaných dubů. Například sv. Bernard tvrdil, že za veškerou svoji energii i moudrost vděčí dubu, v jehož dutině často pobýval.
Dubová kůra (sbírá se z mladých tenkých větví v dubnu) je důležitým léčebným prostředkem, obsahujícím hodně tříslovin a hořčin. Svým protizánětlivým účinkem (též zastavuje krvácení a průjem) se využívá při špatném trávení nebo zevně při hemeroidech, kožních zánětech, špatně se hojících ranách, nebo proti potivosti nohou.
Dub nám svojí energií dodává zdraví a sílu, podporuje myšlenkové procesy a především rozhodování. Pobyt pod ním se proto doporučuje těm, kteří mají nějaké neřešitelné problémy, neboť dub jim dodá sílu a napoví to nejlepší řešení.JEDLE (Abies)

Jedle je strom, který regeneruje naší vitalitu. Například v Rumunsku bylo zvykem přinášet těžce nemocné pod jedli, tam je opřeli o kmen stromu a postižení se snadněji uzdravovali. Jedlové větvičky se také přidávaly do první koupele novorozeně, aby dítě bylo silné a aby duch jedle od něho odháněl zlé mocnosti. Jedle bývá považována za krále lesa, symbolizuje majestát, stálost a také trpělivost. Keltové uctívali jedli v době zimního slunovratu, kdy ji zdobili pentlemi a přinášeli pod ní dary svým bohům.
Léčivou částí jedle jsou mladé výhonky a jehličí, z nichž se získává silice. Ta slouží jako součást zevních přípravků proti revmatismu, k inhalacím při dýchacích potížích, nebo jako přísada do koupele (uklidňující a posilující prostředek).
Obejmout jedli se doporučuje osobám zavaleným prací, neustále někam spěchajícím a s nízkým pocitem sebevědomí. Tento strom je bude chránit před přepracováním a poskytne jim tolik potřebné zklidnění a odpočinek. K jedli by se měli přitisknout také ti, kteří trpí zablokováním v sexu; protože tento strom jim pomůže možná více než kterýkoliv sexuolog.


KAŠTAN - Jírovec maďal (kaštan koňský)

Kaštan - správně jírovec - uklidňuje, zmírňuje napětí a tak pomáhá především ve chvílích, kdy prožíváme z něčeho velké obavy a strach. Tento strom léčí nemocnou duši a pomáhá najít ztracené sebevědomí a jistotu.
Léčivá je kůra jírovce, kdy se vývar používá při léčbě hemeroidů nebo křečových žil. Výluh (lihový) z květů nebo plodů kaštanů je známý jako mazání při revmatických potížích, neboť podporuje lepší prokrvení nemocného místa. Často postačí prosté nošení plodu kaštanu v kapse, abychom se zbavili příležitostných revmatických bolestí. Doporučuje se také uložení kaštanových plodů do postele pod matraci, to abychom spali klidným spánkem, zbavili se revmatických potíží a byli chráněni před nečistými silami.
Pobyt při kmenu jírovce nám pomůže zbavit se neklidu a strachu.

LÍPA malolistá / veľkolistá (Tilia cordata / platyphyllos)

Lípa je stromem smíření. Už za dávných časů, jakmile se dva znesvářené rody či sousedé udobřili, zasadili na hranici svých území lípu, aby hlídala a chránila jejich mír a pokoj. Je to strom lásky, který urovnává mezilidské vztahy.
Lípa je také účinná léčitelka. Její květ je známým prostředkem proti nachlazení, při horečkách a zahlenění dýchacích cest. Pomáhá také při žaludeční a střevní kolice a též proti revmatismu.
Energie lípy zajišťuje zdravý odpočinek, přivolává věštecké sny a především přináší příjemnou a vstřícnou atmosféru ve vztahu dvou či více osob. Proto se pobyt při kmenu lípy doporučuje především těm lidem, kteří vidí všechno černě a domnívají se, že je neustále někdo pronásleduje a chce jim ublížit. Zvláštní magickou sílu má dvanáct lip vysazených do kruhu. V jeho středu i méně vnímavý člověk může pocítit zvláštní kouzlo, jakoby otevírání se něčemu nádhernému, laskavému i tajemnému zároveň. Funguje to i tehdy, kdy už některé stromy z kruhu jsou poraženy nebo odstraněny i s kořeny, ale je viditelné, že v původním počtu jich bylo dvanáct.

MODŘÍN opadavý (Larix decidua) (Smrekovec opadavý)

Modřín pochází se Severní Ameriky a dnes je hojně rozšířen především pro své cenné dřevo. Modřín dodává energii a povzbuzuje sebejistotu. Je symbolem obnovy a lepšího života, takže omlazuje jak fyzicky tak i psychicky. Používá se k tomu vykuřování modřínovým dřevem nebo pálení modřínového jehličí, což dokáže odvrátit nepříznivé vlivy. Vykuřování modřínem se úspěšně využívalo i v dobách moru.
Z pryskyřice modřínu se vyrábí modřínová mast na revmatické bolesti, ale též jako mazání na hrudník při bronchitidě nebo úporném kašli. Modřínová kůra má vysoký obsah tříslovin a používá se do koupelí nohou proti jejich pocení a zápachu.
Pobyt pod modřínem nám přináší dobrou náladu a je tedy doporučován především pesimistům. Povzbuzuje trpělivost, vytrvalost a napomáhá v řešení komplikovaných záležitostí.

SMRK (Picea)

Smrk má ochrannou moc a na některých místech je ještě i dnes vysazován tam, kde má chránit dům a rodinu před veškerým zlem, nemocemi a nepřízní osudu. U našich předků ztělesňoval ženský prvek a byl proto stromem života a mateřství. Ve starém Řecku se předpokládalo, že ve smrkových hájích mají své obydlí bohové. Jinde lidé zase věřili, že v korunách smrkových stromů sídlí dobří lesní duchové a skřítkové, a proto pod nimi pořádali tajemné magické obřady.
Nejdůležitější léčivou složkou smrku je jeho silice, získávána z mladých jarních výhonků. Ty je možné nasušit a pak používat k inhalacím nebo jako doplněk bylinkového čaje. Je prokázáno, že smrk - celý strom - má schopnost důkladně pročistit vzduch.
Ke smrku se můžeme obracet při jakýchkoliv potížích - tělesných, psychických i jiných. Je jako laskavá matka, která nás k sobě přivine a sejme z nás vše nepříjemné, abychom mohli s úsměvem vstoupit na další trasu našeho pozemského putování.
-


Zdroj: časopis MEDIUM č. 7/2003
Prevzaté z: medium.mysteria.cz
.

Každé překonané pokušení ti dává hlubší vnitřní sílu a jistotu.

22. března 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jestliže toužíš vykonat správnou věc a zvolit správnou cestu, podaří se ti to. Musíš být silný a odolat pokušením, která by tě mohla svést z cesty, a rozpoznat, proč tady jsou. Každé překonané pokušení ti dává hlubší vnitřní sílu a jistotu a vytváří v tobě schopnost čelit čemukoli bez zakolísání. Mé cesty jsou velmi zvláštní, ale pamatuj, že Já vidím celek obrazu, zatímco ty jen jeho malou část. Já vidím všechny herce života, ty vidíš jen ty nejbližší v tvém okolí. Jednomu po druhém jim ukazuji cestu a oni ji sledují a berou na sebe svou roli v celém tom nesmírném všezahrnujícím plánu; tak se plán naplňuje v pravé dokonalosti. Sleduj jeho rozvoj a slávu jeho zázraků. Přijmi vše se srdcem plným vděčnosti a poznávej Mou ruku ve všem, co se děje.

21.3.2012 2 CHICCHAN - POLARIZACE PRAENERGIE TĚLA ČERVENÝM POLARITNÍM HADEM

21. března 2012 v 13:19 Aktuální novinky
Napsal uživatel Amia

Středa, 21 Březen 2012 10:08
21.3.2012 2 CHICCHAN - POLARIZACE PRAENERGIE TĚLA ČERVENÝM POLARITNÍM HADEMDNES JE DOBRÝ DEN STARAT SE O SVÉ TĚLO, TOK ENERGIE V NĚM A O JEHO ELASTIČNOST - SKONCENTRUJTE SE NA VNITŘNÍ MOUDROST SVÉHO TĚLA

POHYB, TVOŘENÝ ČASOPROSTOREM A SPRAVEDLNOSTÍ

Dnes si vybereme cestu, která posílí naši životní sílu. Dnes poznáme vlastní velikost a uděláme naši vytrvalost SMYSLEM INSTINKTU. Přijetí a vůle žít, nám pomáhá uvolnit se od postavy obtěžující naše svědomí - děláme jen to, co je šlechetné a správné. Dnes se postaráme o kontakt s přírodou, která nám posílá pocit klidu a uvolnění.

TRANFORMACE STÍNU
Použijte svoje tělo jako klíč k vnitřní transformaci. Podívejte se na něj, jako na ukazatel, směřující k Vyššímu Vědomí. Řiďte se instinktem. Věřte svému vnitřnímu vedení. Uvěřte ve svoji schopnost rozhodnutí v tom okamžiku.

Instinkt, vitální síla……

ČERVENÝ HAD je jedním s nejrychlejších sil Prasíly. Pokud je lidské vědomí založené na právech duchovních, energie HADA nabízí vynikající fyzickou i psychickou kondici.

Zatímco ten, kdo se řídí pravidly stanovenými Egem, by neměl být překvapen, až ho ČERVENÝ HAD konfrontuje s účinky sobeckého chování. HAD přistupuje velmi nekompromisně k chování lidského Ega, jelikož ze samovůle Ega vzniká nejvíce karmického odpadu. Všechny nepříjemné pocity ve dnech ČERVENÉHO HADA jsou nedostatkem lásky k sobě a ostatním lidem.

Kdo se nachází sám se sebou ve vnitřní harmonii, kdo respektuje svoje zdraví i tělo, tomu HAD zašle životní sílu na všech úrovních, zejména na úrovni fyzické a emocionální. Doplňkovou odměnou HADA, za laskavý přístup k našim vlastním životům a životům ostatních bytostí, bude skvělá nálada. Pamatujte si, že naše laskavost a dobrá nálada ovlivňuje všechny lidi, se kterými se setkáváme. Nepřímo tak budeme obdarováni energií zaslanou v podobě úsměvu.

Lidé pohrdající dary života např. závislostí, špatnou výživou, nedostatkem osobní péče, nebo negativním postojem ke svému tělu - by měli co nejdříve požádat o pomoc ČERVENÉHO HADA, než dojde k nemoci. Síla našeho Ducha se odráží v každodenním životě. Bez těla není život. Ve zdravém těle zdravý Duch - dnes se postaráme o naše biologické tělo. Nebudeme se přetěžovat a dělat něco nad naše síly. Dnes zachováme míru ve všem co děláme, říkáme, myslíme, jíme.

2. POLARITNÍ TÓN - VÝZVA SÍLY POLARIZACE
Polarita je tkalcovským stavem, na kterém jsou vetkány duchovní vlákna pozemského vzorce. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla - kdo se na vás dívá z druhé strany?

Polarita odhaluje vaše duchovní rozpory, konflikty i vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstalo nepostřehnutelně spletené vaše duchovní vlákno. Přijměte lekce čísla DVA, která se zabývá léčením. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši společníci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě a v partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Přijímáte své pohlaví? Jste ve vztahu naplněni a naplňujete svého životního partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Podívejte se na oba póly, přirozené zvyky, návyky a objevte jejich moudrost, která z nich vyplívá. Všechny výzvy (póly) , jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili vzájemné úctě.

POLARIZACE JE PULZEM ZDROJE UNIVERSA!

Dny s Energií Tónu POLARITNÍHO představují téma Vlny mezi zemskými póly. Pečeť stojící v Tónu DVA naznačuje scénu pólů v našich životech. V těchto dnech běží proces rozpoznávání našich vlastních úvah.

Překlad Lenka Sýkorová

Jaro je zde. Nový věk je zde.

21. března 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jaro je zde. Nový věk je zde. Probuď se ze své dřímoty, a spatříš div časů, protože žiješ v opravdu zázračném období. Spatřuj opravdu to nejlepší ve všem, co se děje. Očekávej změny a jdi spolu s nimi a nedovol, aby je cokoli v tobě zdržovalo. Nikdy se neboj nového, neznámého, ale vykroč vpřed bez bázně a věz, že Já jsem vždy s tebou a že tě nikdy nezradím a neopustím. Poznávej Mě ve všem a vzdávej Mi čest a slávu. Věz, že směřuješ do Zlatého věku, tak neměj starost a nebojuj proti změnám, které nyní probíhají. Před slavným rozbřeskem přichází nejtemnější hodina. Rozbřesk je zde; přichází v dokonalém rytmu a nic nemůže jeho příchod zastavit. Celý vesmír pracuje v tomto dokonalém rytmu, tak proč bys tak neměl činit i ty?

Dýchání celým tělem

21. března 2012 v 0:46 Doteky Nového Života

Dýchání celým tělemDuše jako taková, potřebuje pro své bytí energii stejně tak, jako vše jiné a vše ostatní.
Lidské tělo se živý převážně materiální stravou v takové podobě, jak ji známe.
Čím tělo živíme, tím jsme. Dnešní společnost je založena spíše na byznysu a tak se vyrábí a tím i konzumuje opravdu a to zdůrazňuji opravdu škodlivá jídla. Vše je schované za reklamou a za triky, jež se lidé snadno a rádi chytají. Průzkumy ukazují, že veškerá většina nemocí pochází z konzumace dnešní nezdravé stravy. Často jsme přemýšlely, jak se takové stravy vyhnout a začít žít zdravě. Bohužel to v dnešní konzumní společnosti není snadné. Ať vybíráte to, či ono jídlo, vždy je složeno z ingrediencí, které nejsou zrovna pro lidské tělo vhodné. Když si sestavíte jídelníček, zjistíte, že i ovoce, či zeleninu, kterou si zakoupíte nesplňuje dané požadavky norem. I když se rozhodnete pěstovat svoji zeleninu a nebo mít svůj vlastní sad, stejně se musí udělat opatření proti různým škůdcům a plísním. Tedy stejně je nutné vše postříkat jedy, aby vám alespoň něco vyrostlo.
Sama země je již kontaminovaná a tak se příroda adaptuje třeba tím, že si vytvoří dalšího škůdce, který je již odolný proti postřikům.
V posledních letech se například přemnožila tzv. veš dětská. Neexistuje žádný přípravek, který by vás těchto vší zbavil. Veš se tak dobře adaptovala, že je momentálně doslova neporazitelná.
To co jíme, tím jsme a to také ze sebe vyzařujeme. Nestačí pouze dodržovat stravu, běhat, cvičit, ale co je důležité, je DÝCHÁNÍ.
Dýchání je tak automatické, že na něj lidé vůbec nemyslí. Ani na něj myslet nemusí, tedy pouze tehdy, pokud dýchají správně. 75% lidí správně nedýchá.
Dýchání je velmi důležitý složitý proces. Nejen že okysličuje krev ve fyzickém těle, ale hlavně dodává potřebnou energii vaši duši. Ano, dýchání je potravou pro duši.
Jak správně dýchat se dočtete v plno knihách s daným tématem. Proto je zde zbytečné popisovat veškerý správný způsob dýchání, nehledě na to, že těchto způsobů je několik desítek. Jeden je však velmi důležitý a o něm se málo kdo zmiňuje. DÝCHEJTE NEJEN PLÍCEMI, ALE CELÝM TĚLEM. To je největší síla pro vaše fyzické tělo a hlavně pro duši.
Jak tedy dýchat celým tělem? Především se to člověk nenaučí hned. První krok je, aby se člověk naučil dýchat vědomě.To znamená, aby své dýchání pozoroval, kontroloval, myslel na něj. Ráno po probuzení a večer před spaním je nejideálnější příhodný čas. Po nadýchnutí udělejte malou pauzu a po trochu delším vydechnutí ( než je nádech), udělejte opět malou pauzu. To jak dýchat celým tělem spočívá v představě, v imaginaci. Představte si, jak při každém nádechu se nadechuje i celé tělo, jakoby bylo jedna velká plíce. To samé při výdechu vytvořte představu, jak vydechujete celým tělem, tedy nejen nosem či ústy. Jako by jste místo kůže měly na sobě síť skrze kterou proudí vzduch dovnitř a zpět.

Vzduch proudí i skrze oči nebo i skrze paty vašich nohou. Jednoduše nevynechejte žádný kousek vašeho fyz. těla. Pokud to budete takto trénovat, dostaví se opravdový pocit, kdy vás při nádechu budou studit určité části fyz. těla, jako by skrze ně proudil vzduch. Pokud ucítíte takovýto pocit a to právě i fyzicky, děláte to správně. Při výdechu budete vzduch cítit o trochu teplejší. Není to totiž pouhý pocit, ale je to opravdu v tomto případě opravdové. Tím, že si to člověk představuje, tím si tvoří mosty pro toto cítění, které se opravdu děje. Často se pak stává, že se lidé cítí být širší než ve skutečnosti svým fyz. tělem jsou. To je velice dobře, neboť tak začínají cítit svá ostatní energetická těla, kterých je samozřejmě velmi mnoho.
Pokud se takto nadechnete, je vhodné i tím samým způsobem vydechnout. Další co je důležité při tomto cviku dýchání, je být v pozitivní náladě. Pokud budete nějak rozzlobeni či budete v nějaké jiné negativní pozici, pak toto cvičení neprovádějte. Zvýšily by jste tak sílu dané negativity a ta by vám velmi škodila. Pokud však budete v pozitivním postoji, pak zvýšíte pozitivní sílu a ta vám samozřejmě bude velice prospěšná. Takže každé ráno a večer cca 10 minut vědomého dýchání celým tělem a uvidíte po krátkém čase trénování mnoho začínajících změn, které vás nejen potěší, ozdraví a mnoho jiného, ale jelikož je vzduch s analogií moudrosti, začnete chápat věci, které jste nikdy před tím nechápali. Doba kdy se začnou projevovat účinky vědomého dýchání celým tělem je u každého jiná. Zpravidla se toto projevuje okolo 7-14 dnami.