Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Březen 2012

VNITŘNÍ CÍL NAŠÍ ŽIVOTNÍ CESTY....

31. března 2012 v 23:58 Skutečný mír je uvnitř

VNITŘNÍ CÍL NAŠÍ ŽIVOTNÍ CESTY

VNITŘNÍ CÍL VAŠÍ ŽIVOTNÍ CESTY
Je jistě dobré vědět, kam jdete, ale nesmíte zapomínat, že jediné, co je na vaší životní cestě reálné, je krok, který děláte v přítomném okamžiku. Nic jiného neexistuje. Vaše životní cesta má vnější cíl a vnitřní cíl.
Vnějším cílem je dosáhnout něčeho, pro co jste se rozhodli, což ovšem předpokládá existenci budoucnosti. Stane-li se však váš cíl důležitější než krok, který právě děláte, pak vám unikne vnitřní cíl, který nemá nic společného s tím, kam jdete nebo co děláte, ale s tím, jak to děláte.
Vnitřní cíl vašeho života nemá nic společného s budoucností.
Důležitá je pouze kvalita vašeho vědomí v tomto okamžiku. Vnější cíl patří do horizontální dimenze prostoru a času; vnitřním cílem je prohloubení vašeho Bytí ve vertikální dimenzi věčného okamžiku. Vaše vnější cesta může být dlouhá milion kroků; vaše vnitřní cesta má jen jediný krok: krok, který děláte teď.
Jak si tento jediný krok uvědomujete stále hlouběji, pochopíte, že v sobě obsahuje nejen všechny ostatní kroky, ale také cíl vaší cesty. Tento krok se pak stává vyjádřením dokonalosti, aktem nesmírné krásy.
Přivede vás do sféry Bytí a bude vyzařovat jeho světlo. To je cílem vaší vnitřní cesty, cesty do vašeho nitra.

MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU-ECKHART TOLLE


Féwa 31. 3. 2012 Gándhí : "Staň sa sám tou zmenou, ktorú si pre tento svet praješ."

31. března 2012 v 23:37 Aktuální novinky


Napsal uživatel Amia
Sobota, 31 Březen 2012 19:55
Féwa 31. 3. 2012

Dovolím si v úvode použiť citát veľkého človeka.

Gándhí : "Staň sa sám tou zmenou, ktorú si pre tento svet praješ."

Prebieha pineálna aktivácia multidimenzionálneho vedomia vedomím Krista. Vracanie schopností, ktoré človek mal. Cez centrálne vyslané vedomie prúdi od včerajšieho dňa žiarenie galaktického stredu takej intenzity, že dokáže rozsvietiť srdcia človeka uvedomením si jeho postavenia na svojej vlastnej planéte Zemi.

Hlboko vo Vás driemajúci čas opäť prichádza a ukotvuje sa vo svojej plnej kráse vedomia. Aktívne aktivujúceho cez Vaše zabudnutie a jeho bránu, či chrám - podstatu, ktorú v sebe nesiete. Svoju esenciu lásky, milovaní. Kozmickým žiarením, jeho aktivovanou bránou. Empatiou človeka k človeku. Slučkou vo vedomí, prepólovávajúcou Vás do opäť sa vracajúceho vedomia lásky.

Jemnohmotná sféra - víly, jednorožce, delfíny, bytosti svetla, krištálové deti, diamantové deti, indigoví - pracujú každý svojím spôsobom. Svojím vedomím a láskou. Je to príchod svetla - plnou aktiváciou centrálneho vedomia cez mozgový kmeň a šišinku. Vedomie svetla nesené láskou sa spája s hrubohmotnou realitou, žiarením svojho tela. Rozkvitajúcou šišinkou vytvárajúcou svetelný portál. Cez južné moria, spevom delfínov, krídlami vtákov.

Vy poslaní, akoby ste doslova strácali pojem o čase...o svojej zemskej identite. Objatí svojou domovskou sférou. Kladiete si otázky typu...prečo tu ste...prečo Vaša úloha ešte neskončila, keď tak veľmi túžite ísť domov.....sú násobené intenzívnou silou žiarenia Vášho domova. A zákonite o to viac sa teraz vynárajú, blížiacou sa vlnou.

Váš čas, milovaní, v tejto chvíli ešte nekončí. Začína Vaším zviditeľňovaním. Nie čítaním pôvodnej prečítanej knihy života a životov. Tú za sebou zatvárate. Otváraním novej človečenskej knihy. Objemnejšej ako kniha, ktorú ste celé stáročia čítali. Nedostatkom, nepochopením, trápením sa...pečatili v ľudskej budúcnosti zatvárajúce sa staré vrátka. Otvárajúca sa biela kniha, do ktorej ste minulosťou písali je iná. Transparentne striebristá. Naplnená múdrosťou Vás všetkých, čakajúcich na jej otvorenie. Vaším vedomím - vedomím Vašej Zeme - neseného láskou.

Po celý čas ste prenášali transparentné medziriadky hrubohmotnej knihy života. Ich vety, slová, písmená, znamienka. Do novej knihy zajtrajška ľudskej populácie. Časom snúbiacim minulosť dejín s budúcnosťou, žitou prítomnosťou. Fúziou troch časových úsekov točiacich sa súčasne po galaktickej špirále k novoveku. Na jeho prahu sa energetickou kozmickou bránou spájajúcich, kódujúcich všetky doterajšie časové údaje, vytvárajúc tým portál nového veku. Najvyššou frekvenciou lásky - vlnou tachyonov. Tam ste teraz, milovaní. Už nie na prahu minulých troch transformačných stupňov, kedy sa trojkou otvárala jedna, druhá, tretia časová, či svetelná brána, aby privítala nový stupeň evolúcie. Teraz ste na fyzickej úrovni prahu, či brány, alebo chrámu, či víťazstva. Akýmkoľvek pomenovaním označíte svoj človečenský stupeň....vždy ponesie jeden význam. Bezpodmienečnosť lásky.

Prešli ste záverečným bodom kružnice časopriestoru, spájajúcej rôzne kruhy času dimenzií Vášho trojdimenzionálneho polaritného sveta. Premietaním, prekódovávaním do "nadštandartného " stupňa existencie. To znamená - do existencie prijatia všetkých stupňov existujúceho vedomia ľudskej i mimozemskej kategórie. Do existencie zabezpečujúcej nielen ich prijatie na Vašej Zemi. Ale i do existencie prijímajúcej všetkých, ktorí tieto vrstvy mimozemského vedomia na Zemi zastupujú. Vkĺzavate do časového miesta, ktoré sa parabolicky spája s novou časovou parabolou. Jej prvým kozmickým tónom. Tónom vlastného vedomia uvedomujúceho si skutočnú pravdu. Že svet sa nezačína a nekončí hranicami Vašej prenádhernej Zeme, ale je i iný. Pretkaný hustou sieťou transparentnej lásky, trblietajúcej sa jemnohmotnosťou bytostí rôznych univerzálnych častí. Kladúcich Vám nad hlavu rozkvitajúcu kyticu slnečníc, lotosov, chryzantém, krokusov,...jantárovo - žltej, transparentne - bielej, azúrovo - modrej, tyrkysovo - zelenej, lososovo - ružovej, karmínovo - rubínovej farby. Pretože to všetko ste Vy. Každý z Vás nesie svoj vlastný kvet života, svoju farbu, svoj symbol viery, nádeje a lásky. Aby ste ich spoločne vložili do prúteného košíka Zeme a jej prírody a privoňali. Všetci spoločne - jedným záverečným nádychom, symbolizujúcim prijatie všetkých zemských vôní a výdychom ich vpečatili do jadra Matky Gáji. Plným kvetom spoločne prežitého života a životov.

Nie je podstatné čo ste robili. Či zametali lístie na cestách, zbierali smeti, sedeli v úradoch, učili, starali sa doma o deti....alebo Vy, poslaní s ponechanými schopnosťami domova v diaľke...ktorí ste čistili duše, liečili telesné funkcie iným spôsobom ako je na Zemi obvyklé. Vracaním zdravia dotykom dlaní, očí, vedomím. Snahou o pochopenie, snažiaci sa sami chápať tento v mnohom pre Vás nepochopiteľný svet.

Ste to Vy, milovaní. Vyslaní z rôznych systémov. Vy, ktorí ukotvujete cez Metatrona kódom vedomia bytosti vyslanej - krížom spájajúcim hmotnú a jemnohmotnú realitu. Vedomím Krista. Čas zemský a mimozemský. Nie je dôležité odkiaľ ste na Zem zavítali. Či z Andromedy, Plejád, Lýry, Síria, Orionu, Centauri, Cassiopei.....Ste vyslaný hviezdny team vedomia univerza. Team spolupracujúci láskou cielene vybraných bytostí. Najlepších z najlepších. Duchovne najvyspelejšieho sveta. V ktorom láska je prioritnou vládou, rozhodujúcou o každom ďalšom jednotnom kroku na planétach multidimenzionálneho vesmíru. Ktorý sa dnešným dňom stáva i Vaším svetom lásky.

Ukotvuje sa vedomie Krista v každom človeku, každej bytosti, každej súčasti trojdimenzionálneho sveta hmoty spájajúceho duality. Bytosťami na Zem vyslanými z jemnohmotnej sféry iných atómových štruktúr, inou rýchlosťou sa pohybujúcich na Zemi i vo vzduchu. Ovládajúcich iné technológie - ďalekosiahle stovky, ba tisíce liet prekračujúce Vaše. Nie riadené výsledným finančným efektom aký na Zemi používate / pretože finančný systém v ich svete už dávno neexistuje/ ale cielene bezpodmienečnou láskou. Výmenou jej energie ku prospechu celej multidimenzionálnej existencie.

Ukotvujete sa v prapodstate. Svojím vedomím prijímajúcim späť svoje výnimočné schopnosti. Otváraním čakier, rozkvitaním kvetu života nových sfér, zdrojom svetla galaktického stredu. Poznaním, pochopením, uvedomením si seba vzájomne. Či ste deti svetla Zeme, alebo deti vesmírneho svetla. Symbolom "KA", spájaním s novým kruhom času vedomím Krista.

S láskou Féwa

Moja poznámka:
Doporučujem film "Nádherná zelená"

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu http://www.anjelska.sk/

Máří Magdalena - 1:1 Poselství nového roku 2012

31. března 2012 v 14:50 Vývoj vědomí bytostí
Máří Magdalena - 1:1 Poselství nového roku 2012

Uveřejnil(a) Láďa
Pátek, 30 Březen 2012 15:41
Poselství přijala Michelle Manders

Já jsem Máří Magdalena a vítám vás v božské přítomnosti posvátného světla.

Rok 2012 je nádhernou příležitostí, abyste uchopili své vnitřní světlo zcela novým způsobem. Pomůže objevit posvátnou cestu, kterou jste jsi zvolili. Zjistíte, že máte v tuto chvíli skutečně schopnost přijímat vyšší vibrace světla.

Často jsme již zmiňovali, jak významná a přelomová je současná doba. Toto poselství se v tomto pohledu neliší, chceme vám totiž znovu připomenout, že je důležité uvědomit si sebe sama a přiznat si pravdu obsaženou ve vaší božské síle a možnosti zvolit si odlišný způsob života.

Žít v přítomném okamžiku je pro mnoho lidí velmi náročné, avšak při jasném záměru a soustředění je to možné. Každý den má svůj cíl, a pokud se účelně soustředíte na své úmysly během daného dne, objevíte nový způsob, jakým může život skrze vás projevovat své tvořivé síly. Tím si zhmotníte zcela nové energie, které vám budou pomáhat v procesu spolutvoření nové existence.

Život má mnoho nádherných aspektů. Když otevřete své srdce a procítíte tuto pravdu, získáte neomezený přístup ke krásným a mocným dimenzím kouzel a zázraků.

Matka Země prochází, stejně jako vy, mnohými změnami. Všechny vás nyní vyzýváme, abyste otevřeli zdroj svého světla a vnímali život jako dar. Díky tomu dojdete k důležitému poznání, že skutečně tvoříte svými záměry a svými myšlenkami. Velká část toho, co prožíváte, je výsledkem záměru, který si tvoříte ve svém srdci. Často je tento záměr vyživován podvědomím, tedy tou součástí vás samých, která obsahuje miliony energetických frekvencí, souvisejících s vaší existencí.

Skrze vaše činy, myšlenky a slova také promlouvá božský otisk Univerza, a to buď negativně, nebo pozitivně. My jsme tady proto, abychom vám pomáhali tuto přirozenost projevovat pozitivním způsobem.

Každý měsíc v roce souvisí s určitou energetickou vibrací, na kterou se můžete napojit, abyste si během tohoto měsíce lépe udrželi svůj záměr
. Každý den je pro vás příležitostí posílit záměr pro ten který měsíc, a proto by bylo dobré, abyste si na nadcházející rok vytvořili mapu či tabulku, kterou se budete moci řídit při tvorbě svých záměrů.

LEDEN je měsícem, kdy si můžete osvojit vlastnosti spolutvořitelských energií, které v sobě nesete. Přináší příležitost chopit se své role jako vůdce ve svém životě a začít ho tak opravdu žít. Je to příležitost začít proces dosažení cílů, které jste si pro tento rok stanovili. Dobře si proto promyslete, co přesně chcete ve svém životě v tomto roce změnit. Na tento záměr se pak můžete každý den v měsíci lednu soustředit.

Vaše osobní síla je světelné vlákno v rámci širšího Vesmíru. Když se ji naučíte takto vnímat, začnete pozorovat vznešené změny, které se projevují jako výsledek vašeho božského záměru, tedy záměru pojmout světlo Všemohoucí podstaty, která vás stvořila, a dovolit této podstatě, aby skrze vás projevila svou sílu, světlo a lásku.

Zeptejte se sami sebe, co přesně chcete ve svém životě změnit a jak byste této změny mohli dosáhnout. Přinášíme vám mnoho nástrojů k dosažení této změny. Používejte je, abyste lépe porozuměli podstatě, která dává smysl vašim činům. Čtěte poselství, která jsme vám přinesli, věnujte se cvičením a najděte si čas na to zjistit, co je vaší hnací silou. Vhledy, které budete mít při zkoumání své vnitřní motivace, vám ukážou i to, co vám brání v postupu a vytváří na vaší cestě překážky.

Měsíc ÚNOR vám přináší příležitost pozorovat jistou rozdvojenost vaší podstaty a zjistit, jak ovlivňuje vaše činy, myšlenky, city a slova. Je to příležitost hlouběji porozumět způsobu, jak můžete využít božskou podstatu své inspirující spolutvořitelské síly.

Vnímejte v klidu tuto rozdvojenou podstatu. Jsou to vaše světlé a stinné stránky, nebo také vaše stránky silné a slabé, vaše víra a strach. Lepší poznání sebe sama znamená zkušenost, která vás chrání a kterou vám nikdo nemůže vzít. Když si totiž přesně uvědomíte, jaké síly vás vedou, lépe se vyznáte sami v sobě a přesněji rozpoznáte bezprostřední reakce na určité podněty, které vedou k vašim činům, myšlenkám a slovům.

Když pocítíte strach, co je vaší bezprostřední reakcí?
Začnete se bránit? Nebo začnete bojovat, odmítat, kritizovat? Stáhnete se do sebe? Začnete útočit kolem sebe, nebo zkrátka potlačíte to, co se okolo vás děje?

Když se naučíte svoje reakce měnit, posílí vás to, neboť toto je jedna z dovedností, které potřebujete k poznání sebe sama. Strach je síla, která motivuje skutky každého člověka, avšak když zjistíte a porozumíte, jak ve vás tato síla působí, můžete ji už příště rozpoznat a ve stejné situaci učinit vědomé rozhodnutí, jak má tato síla ve vás a skrze vás působit. Využijte tento měsíc a zkoušejte dělat vědomá rozhodnutí o svých bezprostředních reakcích v oblastech, které si přejete posílit, nebo je ke své síle přeměnit. Tím posílíte i svou životní energii pro tento rok a odhalíte, které oblasti svého života byste měli věnovat pozornost, abyste rozpoznali podvědomé podněty, které vás posilují, a pozměnili ty, které vám sílu berou.

Nikdy nepodceňujte sílu, která se skrývá ve skutečném sebepoznání a v poznání podstaty, která vede vaše kroky. Člověk se často stydí a cítí se provinile, když zjistí, že jedna z jeho součástí má ničivé sklony. Když však tuto stránku přijmete, získáte tím velikou sílu změnit směřování své životní cesty. Najděte si proto čas, abyste těmto svým stránkám věnovali dostatek péče a tím se nad ně povznesli.

BŘEZEN vám přináší tvořivou energii, která vám umožní napojit se na posvátný zdroj Božského Ženství. Světelné pole, které obklopuje inteligenci Božského Ženství, vám přinese novou vášeň pro život. Tvořivá inspirace, která k vám bude přicházet, vám poslouží způsobem, který jste si dosud nedokázali představit.

Tvoření je samo o sobě meditací. Když si tedy najdete čas na kreativní činnosti, přidáte svému každodennímu životu novou, vyšší energii. Dejte si tu snahu a objevte krásu, která se skrývá ve tvoření vlastního života a nových životních zkušeností.

Tvořivá síla je obsažena především ve vaší sakrální čakře, nebo v Živlu Vody, který představuje tok inteligence Božského Ženství ve světě kolem vás. Spojení s tímto životním proudem vede ke klidnému bytí, neboť když se mu odevzdáte, život vás ponese směrem k vašemu předurčení, na které máte posvátné právo.

Tvoření je ozdravná kúra pro vaše zranění, balzám na duši, která hledá způsob, jak se projevit. Prozkoumejte proto svou tvořivou podstatu. Promluvte si se silami, které skrze vás promlouvají, a požádejte o vedení a potřebné vhledy, které vám odhalí, jak se může skrze vás projevit posvátný, tvořivý, inspirující zdroj lásky naší Matky/Otce Boha. Staňte se božským nástrojem, který může využít tento tvořivý zdroj a projevit jeho světlo.

Měsíc DUBEN je pro vás příležitostí znovu prozkoumat nastavení svého života a zjistit, které oblasti by měly být posíleny, změněny, nebo na které byste se zkrátka měli soustředit, abyste lépe projevili svou současnou sílu.

Také je čas, abyste znovu objevili skrytá nadání, která jste zatím drželi v pomyslném sklepení pod stavbou svého života
. Ponořte se proto do sebe a prozkoumejte tuto součást svého bytí. Vyzvedněte z potemnělých zákoutí to, co si zaslouží vzkříšení a znovuzrození. Zesilte základy své nové životní tvorby.

Nadále posilujte svůj vztah se svým Andělem Strážným a s velkolepou Duchovní podstatou, s božským světem světla a s nádhernou podstatou lásky, kterou jste byli stvořeni.

Pokud jsou vaše pomyslné životní základy slabé, prokažte si laskavost a soustřeďte se teď na jejich upevnění. Budete z toho moci v budoucnu hojně čerpat. To, co odmítáte, stále přetrvává, a proto vám nepomůže, když budete odmítat neodkladnou změnu. Když odmítáte to, co potřebuje uzdravit a přehlížíte to, co si žádá vaši pozornost, rozšíří se vaše zranění natolik, že vás ochromí nebo alespoň oslabí do té míry, abyste se mu začali věnovat.

Drahocenní, stojí to za tu snahu. Buďte proto odvážní a podívejte se do svého nitra, do jádra své podstaty a připusťte si, že je důležité využít svou sílu k uzdravení sebe sama.

V KVĚTNU je čas, abyste znovu objevili svá andělská křídla a proletěli se. Zažijete tak nový rozměr svobody. Je vám také dána příležitost zaměřit se na své komunikační schopnosti a na to, co a jakým způsobem sdělujete světu. Vaše myšlenky, pocity a emoce určují způsob vaší komunikace. Pokud je proto některá z těchto energií nezdravá, projevuje se to i v tom, co sdělujete navenek.

Abyste se osvobodili od negativity, je třeba mít jasno ve svém sdělení nejen na úrovni vědomých skutků, myšlenek nebo slov, ale také v porozumění skrytým prvkům, které se projevují ve vašem energetickém poli.

Být svobodný znamená osvobodit se od toho, co vás uvězňuje a zotročuje. Dopřejte sami sobě dar svobody tím, že si tento měsíc najdete čas na prozkoumání svých způsobů komunikace. Spolu se Strážným Andělem si stanovte záměr, abyste byli schopni rozpoznat povahu energie, kterou vysíláte, a způsob, jak ji očistit, přeměnit, nebo jen dále zlepšit.

Jako duše neustále hledáte pravdu, abyste se osvobodili od svého osudu. Je k tomu ale potřeba spousta síly, abyste oživili to, co vám vytváří v životě nesoulad. Překážky, se kterými se setkáváte, jsou příležitostmi, jak se osvobodit. Když si proto uvědomíte, na čem jste pracovali v uplynulých čtyřech měsících, najednou se vám nahromadí mnohé rozměry nově nabytých znalostí a uvědomění. Uvědomíte si svou schopnost osvobodit se tím, že objevíte svou schopnost projevit ve všech částech života svou pravdu a to, co pro vás pravda znamená.

ČERVEN vás přivítá dětskou, rozvernou energií a vyzve vás, abyste si zatančili při radostném pomyšlení na to, co už jste se o sobě stihli dozvědět.
Je to proces oddělení se od toho, co už nijak kladně nepřispívá k vaší životní cestě, a příležitost spojit se s tím, co zesiluje kouzlo toho, na co jste se rozhodli soustředit.

Když radostně projevujete svou skutečnou podstatu, vnášíte do svého energetického pole dětské vlastnosti jako je nevinnost, hravost a úžas. Tato magnetická frekvence k vám přitahuje ještě více radosti z uchopení života a hraní si s ním, a to z pohledu moudrosti a lásky.

Když se setkáte s jakoukoli překážkou, uvědomte si dar, který pro vás představuje, spojte se s tímto pokladem, a rozlučte se se vším zastaralým. Volně si hrajte s energií všeho nového, s energií změny, která vaší cestě dává nový směr či záměr. Hrajte si s kombinací tvořivých vlastností, které jste k sobě přitáhli a které jste si dosud osvojili.

To bude důležitý krok, neboť v měsíci ČERVENCI se spojíte s projevem kouzla a zázraků života. Je to příležitost porozumět božské podstatě ukryté ve vaší schopnosti věřit v sebe sama a ve své dovednosti projevit kouzlo a zázraky života dosud netušenými způsoby.

Soustřeďte se na to, co ve vašem životě v současnosti funguje. Vyhraďte si čas, abyste si uvědomili, co jste ze svého života vypustili, a jak toto uzdravení pozitivně přispělo ke kouzlu nové podstaty, která vás žene vpřed a zesiluje nové vlastnosti vaší božské podstaty.

Víra v sebe sama je mocný nástroj tvořivosti. Možná jste se kdysi odnaučili důvěře, prošli jste si lekcí rozlišování, neboť zranění lidstva dříve bránila podstatě důvěry. Soudržnost a loajalita nebyly vždy ve společnosti chápány jako přednosti. Tento měsíc vám však ukazuje krásu a vznešenost, skrývající se ve vaší víře ve vlastní schopnosti. Je to výsledek veškerého díla, které již máte za sebou a které dokazuje, že jste schopni uzdravit zranění, o kterých jste si možná dříve mysleli, že je uzdravit nelze.

Vaše cesta k uzdravení dává život zázrakům, ke kterým jste dosud byli slepí. Oči vám zakrýval závoj iluze, vytvořený bolestí, smutkem, žalem, vinou, studem a utrpením, kterými jste si prošli.Nechte toto všechno odejít, poddejte se a dovolte si spatřit zázraky života, které vám potvrdí, že sám život je zázrak, že je naplněn kouzly, která se mohou projevit, projevila se vám v minulosti a budou se projevovat nadále.

SRPEN vás přivítá mocným světlem, láskou a moudrostí nevyčerpatelného zdroje lásky Matky/Otce Boha. V tomto měsíci jste žádáni, abyste si udrželi pocit vděčnosti. Soustřeďte se na to, čeho se vám dosud dostalo. Poděkujte za všechno, v čem jste poznali své dary, za to, co vás posílilo i povzneslo.

Pokud si vědomě dovolíte splynout s nekonečným zdrojem boží lásky a pravdy, bude vám stálý tok energie projasňovat cestu a vy budete moci jít dále životem s vyšším vědomím, že dokážete činit volby a rozhodnutí pro své vyšší dobro. Máte teď příležitost posunout své hranice a dát svému životu nový řád. Vraťte se k tomu, na čem jste pracovali v měsíci dubnu, uvědomte si, jaký z toho máte přínos a případně věnujte větší pozornost detailům.

Oheň vášně pro život, který zažehnete, bude vyživován nevyčerpatelným zdrojem stvoření. Když jej přijmete jako všudypřítomný, stálý tok energie, který vámi proudí, velice vás to posílí. V tomto měsíci máte vzít svou sílu do svých rukou na ještě vyšší úrovni. Je to možnost uvědomit si, jaká hojnost je již ve vašem životě přítomna, a spojit se se zdrojem této pozitivní hojnosti, který máte na dosah. Spojte se proto s touto energií a otevřete cesty k svému srdci. Využijte takto neutuchající zdroj, který vás bude na všech úrovních vyživovat a posilovat.

ZÁŘÍ je časem smrti a obnovy. V tomto čase je třeba vypozorovat, co se ve vašem životě završuje.
Zopakujte si znovu záměry, které jste si stanovili v měsíci lednu a uvědomte si, jaké jste od té doby sklidili ovoce. Ohlédněte se a zjistěte, čeho jste do této chvíle dosáhli, co se vám podařilo a co nikoli.

Tím, že pojmenujete, co u vás fungovalo a co ne, získáte hlubší a jasnější pohled na to, které části vašeho vědomí vám pomáhají a které vás zrazují. Můžete tyto poznatky využít při své práci se svým Strážným Andělem, až se budete zbavovat všech nepotřebných stránek svého života. Toto samo o sobě umožní zrození nových vlastností, které nyní budete připraveni přijmout a které budou vaším tvořivým zdrojem během následných devíti měsíců vašeho života.

Je čas radovat se z výsledků své práce a ze zjištění, že životní cykly ve skutečnosti pracují ve váš prospěch, i když byly možná vaše dosavadní zkušenosti často těžké a bolestivé.Vyhraďte si znovu čas a poděkujte za změny k lepšímu, ke kterým ve vašem životě došlo, i za vše nepotřebné, čeho jste se mohli zbavit. Radujte se ze všeho nového a opusťte vše staré.

Nechte se vést Duchem. Buďte nějaký čas v tichu a o samotě a uvědomte si tu sílu a lásku, kterou máte v sobě. Uvědomte si, že jste božská jiskra života a jste připraveni vykročit do další fáze svého života.

ŘÍJEN je pro vás příležitostí skutečně si osvojit sílu nových energií, ke kterým jste byli přitahováni, a dále tyto pozitivní energie zesílit. Požádejte svého Anděla Strážného, aby vám v tom pomohl a odhalil vám širší aspekty vaší schopnosti být v novém smyslu vládcem svého života. Máte možnost vidět, čeho se vám v uplynulých devíti měsících dostalo, a jak to nyní roste na síle.

Ohlédnutí se za vlastním dosavadním životem je obohacující zkušenost. Ukáže vám to, kde vás stále svádějí zastaralé vzorce a jak moc vám prospívá snaha vědomě si zvolit jinou cestu.

V tomto měsíci jste silně spojeni s energetickým otiskem svého předurčení. Proto si pečlivě stanovte záměr, aby vám byla cesta k vlastnímu předurčení odhalena na vědomější úrovni. Požádejte Ducha, aby vás dále po všech stránkách inspiroval, motivoval a vedl.

Pokud je to potřeba, zvolte si jiný způsob života. Pokud to potřeba není, více se ve svém životě soustřeďte na zesílení vlastností a síly svého vznešeného zdroje energie. Prožívejte dále naplno to, co jste o sobě zjistili, a pokračujte dále ve svém snažení.

LISTOPAD vám ukáže, že jste nezávislí, tvořiví vůdci světla. V tomto měsíci vám Duch ukazuje důležité stránky vaší role vůdců světla a pracovníků ve světle na své velkolepé cestě duše, v nádherném projevení síly lásky a pravdy, kterou jste během roku přijali do svého bytí.

Nyní jste žádáni, abyste se ponořili ještě hlouběji do svého nitra a požádali, aby vynikla vaše mistrovská část a osvětlila vaše silné stránky. Ty byste teď měli nejvíce využívat ve svých činech, myšlenkách a slovech, abyste podpořili změny, transformaci a proces uzdravení, ke kterým jste přispěli svým zrychlením změn v rámci svého širšího životního plánu.

Listopad bude velice důležitým měsícem sebereflexe. Představí vám energie, které si přenesete do roku 2013 a poznáte způsob, jak dále ovlivňovat dění ve svém životě a jak díky dovednostem získaným v průběhu roku přispívat k vyššímu dobru celku jako mistři svého života.

PROSINEC přináší příležitost znovu zhodnotit všechny své činy, rozpoznat nádhernou cestu svého života a to, co vám již přinesla. V této fázi se vám již odhalí mnohé vědění o vás samých, a pokud jste vynaložili potřebné množství energie, uvidíte, že jste vyrostli víc, než byste si kdy předtím dokázali představit.

Když si toto uvědomíte, získáte mnohem větší sílu i víru pro další pokrok. Je to pro vás důležitý okamžik. Přicházejí k vám Vznešení Mistři Světla, aby s vámi oslavili vše, čeho jste dosáhli, překážky, které jste překonali a moudrost a lásku, které jste získali a projevili.

Zapište si všechno, co je pro vás podstatné, a především si uvědomte dary, které jste během roku obdrželi. Ujasněte si, jakým způsobem je budete moci přenést do roku následujícího, správně je používat v souladu s nově nabytými schopnostmi a pokud možno zesílit jejich účinek.

Měli byste začít běžně používat dovednosti, kterým jste se naučili. Vzpomeňte si na celý proces, který k jejich osvojení vedl a přinesl vám hlubší poznání a znalost sebe sama.

Drahocenní, nelze snad dostatečně zdůraznit, jak je důležité vložit energii do budování vlastního života. Mnozí chtějí sloužit lidstvu, toho ale dosáhnete tak, že budete sloužit sami sobě, že budete uzdravovat svá zranění z minulosti a vyhledáte všechny nesrovnalosti, které ve své minulosti naleznete.

Nenechte se spoutat vinou a studem, berte své nedostatky jako příležitost zjistit více o vnitřní síle, která je za vašimi zraněními ukryta. Vaše vědomí se neustále vyvíjí. Rozpoznejte, připusťte si a ovládněte sílu a odvahu, kterou ztělesňujete. Dělejte to pro sebe, neboť právě tím pomůžete i ostatním.

Cvičení, která jsme vám navrhli, se dotýkají mnoha úrovní uzdravení. Ujišťujeme vás, že když se k nim odhodláte, prožijete neuvěřitelnou přeměnu. Přetvoříte prostředek svého života, schránku, která obsahuje vaši tvořivou sílu. Tento rok vám ukáže, jak důležitá je vaše snaha, neboť lidstvo jako celek nyní stojí před výzvou, aby se přeneslo přes vše staré a vstoupilo do nového světa. Toho lze však dosáhnout jen sebereflexí, pevným uchopením všech stránek sebe sama, odhozením falešné pýchy, blízkou spoluprací s Duchem a důvěrou, že to dokážete, že je pro vás kdykoli připravena podpora a vedení a že láska Matky/Otce Boha je stále s vámi.

Já jsem Máří Magdalena a má láska je s vámi, au revoir.

Tip od Michelle Manders:

Vytvořte si vlastní mapu či tabulku na rok 2012 na základě informací, které vám Máří Magdalena ve svém poselství předala.

Můžete si informace ke každému měsíci zapsat do svého deníku. Doporučujeme vám také, abyste si rozdělili velkou desku nebo arch papíru na dvanáct částí. Do každé zaznamenejte informaci k určitému měsíci. Poté si tabulku vyvěste, aby vám každý den připomínala, s jakými energiemi zrovna pracujete.

Do své tabulky také můžete přidat ke každému měsíci určitou kartu ze souboru karet, se kterými rádi pracujete. Bytosti, které s kartou souvisí, můžete pak požádat, aby vás v ten daný měsíc spolu s vaším Andělem Strážným provázely.


Copyright: Michelle Manders, www.palaceofpeace.net

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

31.3.2012 12 MEN - KRYSTALICKÁ VIZE MODRÝM KRYSTALICKÝM ORLEM

31. března 2012 v 14:23 Aktuální novinky
Mayovia na dnes
Výklad mayského kalendáru - 31.3.2012
Napsal uživatel Amia
Sobota, 31 Březen 2012 09:03
31.3.2012 12 MEN - KRYSTALICKÁ VIZE MODRÝM KRYSTALICKÝM ORLEM


Vlna Semene nám pomáhá odhalit naše vrozené schopnosti a víru v sebe. DVANÁCTÝ Den nám odhalí vizi cíle a naučí nás, jak se vyhnout nástrahám života. Podívejte se na svoje pocity a zkušenosti jako na předvánoční úklid svého Středu. Nedejte se zmást starými kousky trenéra STARÉHO ČASU, který se snaží udělat všechno, aby zasel strach, pochybnosti, úzkost, bezmocnost a nemoc.

DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU PRO VHLED DO
VYŠŠÍ PRAVDY

Naše vnitřní sebekázeň a otevřené srdce umožňuje proudit vizím ŠESTÉHO smyslu SVĚTLA. Tam přebývá naše Hvězdná Duše. Od této chvíle přijímáme všechny informace, které jsou adresované nám a které plně chápeme. Dnes zachováme zvláštní opatrnost a nic nepřijmeme kriticky.

TRANSFORMACE STÍNU
Naučte se udržet rovnováhu mezi odpočinkem a prací, spánkem a výživou. Myslete na sebe. Oddejte se svým osobním plánům vizím a představám. Podívejte se na své záměry a sliby, které dáváte lidem, z pohledu vyššího cíle, jakým je zachování rovnováhy. Naučte se brát i dávat. Zvažte zda vaše horlivost nebrání druhým v jejich dalším vývoji. Neberte na svá bedra zátěž ostatních lidí. I když padá déšť, nezapomeneme na magické slůvko děkuji.

Vědomí, vize, iluze….

Energetická pole se symbolem MEN jsou charakteristická nejvyšším duchovním obsahem. Žádná lidská bytost nemůže žít beze snů. Každý člověk potřebuje vizi cíle, aby mohl vyřešit chaos a uniknout ze zmatku každodenního života.

Pokud nám chybí vize, honíme se za iluzemi. V nejkrajnějším případu nedostatku vizí, propadáme závislosti na ostatních. Staneme-li se středně silnějšími, ztrácíme svoji suverenitu.

Pouze tehdy, dosáhne-li váš duchovní růst brány srdce, do vašeho pole začínají proudit vizionářské perspektivy. Síla MODRÉHO ORLA vynese vědomí cíle na první místo. Dny MEN jsou dolem informací spirituální vědy, sahající daleko do budoucnosti. OREL otevírá kanály vizí, jejichž prostřednictvím se plně vědomý člověk kontaktuje s vyššími úrovněmi. Tato osoba se přestává zaobírat maličkostmi, starostmi o budoucnost ztrácením času neproduktivními spekulacemi. Moudrost ORLA včas pošle vzkazy, jak překonat nepříznivé situace.

Pokud váš život zeje prázdnotou, pokud vám chybí cíle, pokud často registrujete prázdné přebíhání, sbližte se s ORLEM a poproste tohoto obra, aby vám pomohl postavit magický most do vizionářských světů. Bez motivace, zanikne každá chuť tvořit. Dovolte MODRÉMU ORLOVI zalít vás jeho genialitou, dovolte, aby jeho energie probudila vaši Duši.

Dnes vidíme, jak dalece jsme nezávislí. To, co budeme dělat dnes odráží naši velikost. Dnes dáme pod lupu náš bolestný egocentrický svět. Dnes se staneme vykonavatelem, nikoliv vykonávajícím cizí příkazy. Dnes nepodlehneme psychóze strachu ani zdánlivé ohrožené budoucnosti.

12.KRYSTALICKÝ TÓN BILANCE SÍLY VYŠŠÍ PRAVDY
Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vycházející z polarizace.Tryská odtud síla vytrvalosti, podporující celý váš rytmicky pulzující život. Žijíc ve světě polarizace víme, že všechno přináleží do jedné jediné CELISTVOSTI, uchopíme své osobní vzorce. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a realit. DVANÁCTKA se snaží tuto pravdu odhalit. Vědomí je otázkou schopnosti vnímat. Podívejte se, odkud tryská vaše síla, kde se cítíte svobodní bez ohledu na složitost a zjevná omezení. Kdy se cítíte bez obav? Pomocí pólů polarizace poznejte pravidla vašich omezení. Jako člen Světelné Rodiny si přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly, rozšiřte obzory a duchovní sílu života.

ROZŠIŘTE SVOJE MOŽNOSTI
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ KOSMICKÉ ROVNOVÁHY

V DVANÁCTÉM Tónu dosáhne každá Vlna svojí zralosti. Slovo krystalický zde znamená křišťálově čistý vhled, jasnost obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu nám ukazuje, o co v celé Vlně šlo. A také, jak dalece jsme uvízli v karmickém kole, taková bude "síla pohledu".

Tón KRYSTALICKÝ preferuje VĚDU a ZNALOSTI. Všechny Dny s Tónem DVANÁCT nám vysvětlují dříve nevysvětlitelné znaky, zprávy, pocity, které se objevily během Vlny. DVANÁCTKA je také definována jako SÍLA SPOLUPRÁCE, podporující mezilidské vztahy, vytváření dialogů, ukončení sporů, pomáhá harmonizovat sociální aspekty v rodinném i pracovním prostředí.

Překlad Lenka Sýkorová

2012 BUDÍČEK LIDSTVA - Diana Cooper

31. března 2012 v 11:42 Doteky Nového Života
2012 BUDÍČEK LIDSTVA - Diana Cooper

Kapitola první
Dávná proroctví pro rok 2012
Den 21. prosince 2012 vyznačuje konec 26 000 letého astronomického období a rovněž 260 000 letého cyklu. Poprvé v historii naší planety podstupujeme dvojitý transformační skok. Možnosti duchovního růstu jsou nesmírné, což je důvodem, proč bylo téměř sedmi miliardám duší dovoleno se vtělit, aby tuto monumentální událost mohly prožít. A všechny vesmíry bez výjimky náš pokrok sledují se zvědavostí a úžasem.

Dne 21. prosince 2012 končí 260 000 letý cyklus
Toto datum představuje konec atlantské éry. Experiment Atlantidy začal před 260 000 lety. Trvalo 10 000 let ho naplánovat a připravit a éra Atlantidy trvala 240 000 let. I když se kontinent zhroutil před 10 000 lety, jsme stále pod jeho vlivem, a to až do konce roku 2012.
Cílem Atlantidy bylo vyzkoušet, zda jsou lidské bytosti schopny udržet si fyzické tělo, využívat svobodné vůle a udržet si přitom spojení se Zdrojem. V tomto období byly i jiné kontinenty osídleny lidskými bytostmi, ale ty nebyly součástí tohoto konkrétního projektu. Závěrečné a páté desetitisícileté období bylo řízeným experimentem, během něhož vznikl Zlatý věk Atlantidy, jenž trval 1 500 let. Toto období je předmětem mé knihy Objevování Atlantidy (Discover Atlantis). Posvátným úkolem je přnést po roce 2032 zpět energii Zlatého věku Atlantidy, a to ještě na vyšší úrovni a tentokrát pro celý svět.


26 000leté období končící dne 21. prosince 2012
Den 21. prosince 2012 také vyznačuje konec 26 000 letého cyklu astronomického období a začátek nového. Toho dne nastane vzácné sjednocení Země a Slunce. Když se toto spojení odehrávalo v minulosti, následovaly po něm kvůli nízké úrovni vědomí lidstva kalamity a katastrofy. Tentokrát však méme šanci vytvořit jiný a báječný nový věk - ale všichni musíme udělat svůj díl práce, neboť výsledek ještě není jistý.
Lady Gáia, obrovská bytost starající se o Zemi, se rozhodla, že Země i vše na ní se musí povznést. To znamená, že všichny a všechno musí nastolit vyšší frekvenci (tj. frekvenci bytí; pozn. redakce). Budeme-li připraveni, bude rok 2012 začátkem nádherného způsobu života pro nás všechny.

Dvacetiletý přechod ke Zlatému věku
Den 21. prosince 2012 značí začátek dvacetiletého období přechodu, končícího v roce 2032. Potom začne skutečný nový Zlatý věk.
O zimním slunovratu roku 2012 budou ve vzájemném spojení planety Neptun, Pluto a Uran. Neptun symbolizuje vyšší spiritualitu, Pluto transformaci a Uran změnu. Jakmile se tyto energie vzájemně propojí, bude to mít velký dopad na planetární vědomí. To v sobě obsahuje potenciál pro obrovský frekvenční posun - jak individuální, tak i kolektivní - ovšem za předpokladu, že budeme s energiemi nakládat moudře.
Plánovaná změna je tak nesmírná, že moudří v dávnověku nedokázali předpovědět, co se po tomto datu stane.

Předpovědi z dávných dob
MAYOVÉ nazývali 21. prosinec 2012 "Dnem stvoření" a prorokovali, že energie, která sem toho dne pronikne, bude aktivovat sílu kondalíní (duchovní životní síla) jednotlivců i planety. Proroctví říkají, že tím dojde ke stimulaci genetické paměti našich minulých životů a toho, kým skutečně jsme, což mnohým urychlí proces osvícení a vzestupu.
Také předvídali, že síla planetární kundalíní pomůže aktivovat a přeladit všechny pyramidy, které nás spojují s naším pravým místem ve vesmíru, což zapříčiní znovuzrození solárního vědomí v lidstvu. Pyramidy - mayské, egyptské i další - jsou kosmickými počítači. Jsou také generátory univerzální energie.
INKOVÉ tvrdili, že před rokem 2013 bude asteroid aktivovat očistu Země.
AZTÉKOVÉ říkají, že současné Slunce neboli "období" světa je páté a vyznačuje konec 26 000letého období.
Mnoho mudrců z národů PŮVODNÍCH AMERIČANŮ se ztotožňuje s tím, že v roce 2012 začne pátý svět.
HOPIOVÉ prohlašují, že rok 2012 je koncem období, kdy po pětadvaceti letech očisty nastane to, co sami vyjadřují výrazem "emergence" (znovunabytí vědomí; pozn. překl.)
ČEROKÍOVÉ mají svůj vlastní kalendář, který končí rokem 2012. Předpokládají, že předchozí světy skončí kataklyzmaty, a že je možné, že tento tak také skončí.
SENEKOVÉ praví, že před rokem 2012 nastane pěatadvacetileté období očisty.
MAOROVÉ mají tradici která praví, že roku 2012 dojde ke zvedání závojů iluzí a ke spojení fyzické a duchovní roviny.
AFRIČTÍ ŠAMANI také hovoří o roce 2012. Například Zuluové mají legendu, že v roce 2012 nastane pohroma.
EGYPTSKÉ MÝTY naznačují, že konec roku 2012 zvěstuje planetární posun ve vědomí.
VELKÝ KALENDÁŘ PODLE PLEJÁD, což je vesmírný kalendář založený na pohybu Plejád, končí rovněž dnem 21. prosince 2012. V současné době jsou vyšší energie dopadající na Zemi z jiných galaxií ukotvovány Plejádami. V současnosti mnoho hvězdných dětí zůstává na nějaký čas na Plejádách, zastávce před vtělením, aby se připravily na pomalejší frekvence na Zemi. Po roce 2012 vstoupí všichni tito hvězdní lidé přímo do fyzických inkarnací bez přestupu, a budou proto nositeli vyšší vibrace. Budou si muset vybrat matku s vyšší frekvencí, která je přijme.
TIBETSKÝ A ŽIDOVSKÝ KALENDÁŘ ukazují, že rok 2012 je koncem dlouhého cyklu.
Védy učí, že obrat vzhůru ke světlu nastane v roce 2012. Mnoho HINDUISTŮ věří, že Kalki, pokládaný za avatára a poslední inkarnaci boha Višnu, bude plně realizován do roku 2012. Pokud dokáže dovést k osvícení 60 000 lidí před zimním slunovratem, může iniciovat vlnu osvícení. Pokud ne, promeškali jsme my na Zemi tuto vzácnou příležitost.
BRAHMŮV VÝDECH prý trvá 26 000 let. Na konci jeho výdechu nastává kosmický okamžik, během něhož se otevírají nebeské portály. V tomto tichém okamžiku se mohou dít zázraky, včetně transformačního skoku lidstva.
Kapitola druhá
Pětadvacetileté období očisty
Téměř všichni moudří stařešinové ve svých proroctvích připomínají skutečnost, že před rokem 2012 nastane pětadvacetileté období očisty. Quetzalcoatl ve svém proroctví uvádí 13 nebes a 9 pekel. Prohlašoval, že po cyklu pekla, které skončilo 16. srpna 1987, nastane období míru.
Planetární uspořádání nazývané "harmonická konvergence" (sběh) se odehrálo 17. srpna 1987, tedy 25 let před rokem 2012. Tisíce lidí pracujících pro světlo se toho dne shromáždily na kopcích nebo posvátných místech a modlily se či meditovaly za lásku a mír na Zemi.
Pro mě byla Harmonická konvergence v roce 1987 magickou dobou. Východ slunce byl nejúžasnější, jaký jsem kdy viděla, a to nejen kvůli jeho zářivě oranžové kráse, ale spíše kvůli jeho majestátnosti a energii. Byli jsme tři, co jsme se sešli ke společné meditaci na vrcholu jednoho kopce, a bylo nám jasné, že se na planetě něco změnilo.
Výsledkem všech modliteb a oslav toho dne bylo, že St. Germain zašel za Zdrojem, aby se přimluvil za lidstvo. Zpřístupnil, aby mohl fialový plamen transformace používat každý, nejen těch několik, kdo ho do té doby směli používat. Tím začala očista planety.
Tisíce lidí použily energii fialového plamene, a nejenom že se transmutovala jejich vnitřní temnota, ale posílaly tuto energii také druhým a planetě.
V téže době začala vycházet spousta nových publikací o transformaci, což lidem umožňovalo, aby sami sobě více porozuměli a mohli se začít měnit. Tyto publikace dodávaly rovněž lidem sílu, aby rozpustili a vyléčili své staré vazby.
O několik let později začala široká veřejnost hojně číst knihy o andělech, které mnohé z nich otevřely vyššímu duchovnímu vědomí a pomoci. Andělé mě požádali, abych lidem ve svých knihách řekla, že planetě ani nikomu z nás pomoci nemohou, pokud je o to sami nepožádáme, neboť se nemohou vměšovat do naší svobodné vůle. Ale když anděly o pomoc požádáte, budou vám pomáhat tak dlouho, dokud to bude pro vaše dobro. A když je požádáte o pomoc pro někoho jiného, vaše energie vytvoří s onou osobou spojení, díky němuž mohou pracovat. Potom již záleží na dotyčné osobě, zda to přijme.
Požádáte-li anděly o očistu konkrétního místa, zalijí ho svým světlem. Čím častěji to děláte, tím více andělů vás obklopí a bude vyčkávat, aby s vámi mohli pracovat.
Jakmile začalo toto pětadvacetileté období očisty, vyvolávalo stále více duchovních lidí pomoc archandělů k očistě světa. Jejich andělé se v odpověď na tyto modlitby rozprchli do všech koutů planety. Mnozí vyvolávali archanděla Zadkiela, aby transmutoval uvízlou energii, a on spolu se svými anděly využil tuto příležitost ke změně starého řádu. Skupiny stejně orientovaných jedinců se začaly scházet a posílat světlo.
Naše pozornost je přitahována mnoha způsoby k zemi, která potřebuje očistu. Zde je příklad toho, co se odehrálo v mé zahradě.
Celou oblast, ve které žiji, napadli chrousti. Zorala jsem velký záhon a zasadila tam zeleninu, což mě uvedlo do nádherného spojení se zemí a elementály, a kromě toho jsem také pociťovala hluboké uspokojení. Nechala jsem tam růst trávu, aby to chrousty tolik nepřitahovalo, a procházela se po ní co nejčastěji bosa. Uvědomila jsem si, že chrousti upozorňovali na skutečnost, že tento kus země potřebuje být očištěn, a tak jsem zavolala archanděla Gabriela na pomoc. Když jsem pak zahradu fotografovala, vždy tam byly vidět prstence jeho andělů, jak lijí očistné světlo na zem.
Vidíme již začátek klimatických změn, jak nás lady Gáia varuje a nabádá nás k probuzení. Každá přírodní katastrofa nám připomíná, abychom očistili jak sebe samotné, tak i zemi, po níž kráčíme.

Kapitola třetí
Rok 2012
Co se stane v roce 2012? Za předpokladu, že budeme připraveni, prý nastane postupné, i když zrychlené probuzení, neboť vibrace lidstva se zvyšují. To záleží na naprosto každém člověku, a proto je tak důležité pro ty, co pracují pro světlo, aby se soustředili na dobro a udržovali vizi návratu Zlaté Atlantidy. Mnohá proroctví jsou značně odvážná, ale je třeba se nad to povznést a soustředit se na nastávající úžasné možnosti.
Rok 2012 pro mě znamená urychlení. Je to okamžik, jako když vám dítě kope v lůně a vy poznáváte, že transformace skutečně probíhá. Před tím, než se objeví nový život, však máte ještě čas na přípravu.
Co se bude dít, závisí na tom, kolik lidí se na tuto významnou chvíli připraví zvýšením svých vibrací a jak energii těchto kosmických okamžiků přijmou. Vzhledem ke stavu vědomí v roce 2009 bude pravděpodobným výsledkem to, o čem píšu níže.

Ti ve třetí dimenzi
Obrovské masy lidí ve třetí dimenzi, kteří jsou materialističtí a vůči duchovnu uzavření, všechno zdržují. Tyto duše, jež ještě nejsou připraveny, si na konci své současné inkarnace zvolí pokračování své cesty na jiné planetě ve třetí dimenzi. Odejdou odsud s vděčností za možnost, že tu mohli být.
V současné době je však značné množství lidstva podstatně ovlivněno atmosférou změn, která proniká celým světem. Takže podle úrovně masového vědomí mnozí, co věří pouze v hmotný svět, procitnou a otevřou se mimosmyslovým prožitkům. Někteří začnou vidět nebo slyšet duchy, víly, či dokonce anděly a nanebevzaté mistry. Vzhledem k tomu, že jejich čakry nebudou přivyklé vyšší energii, může je to mást a lekat. To se bude dít především u těch, které jejich životní názor nebo náboženská výchova vedly k tomu, že žádné jiné dimenze neexistují. Je možné, že kvůli tomu vzroste počet nemocí, kterým říkáme duševní. Mnoho lidí může ztratit kontakt s realitou a bude potřebovat pomoc.
Již několikrát jsme viděli, jak rychlejší vibrace světla, které k nám nyní dopadá, někteří nezvládli. Jednají na základě nižších fantazií, které jsou na internetu zveličovány. Pokud chcete těmto lidem pomoci, bude velkým přínosem internetu žehnat a posílat tam světlo.

Nejvyšší možnosti roku 2012
Nejvyšší možností je to, že velké množství bytostí žijících ve třetí dimenzi otevře svou srdeční čakru a bude světlem povzneseno do dimenze čtvrté. Když se vaše srdce otevře, nebudete druhé zraňovat, což povede ke spontánnímu mírovému hnutí po celé planetě. Pro tyto lidi bude probuzení do duchovních světů nádherným rozšířením jejich vědomí. S otevřeným srdcem budou přirozeně milovat ctít jiné kultury a zvířata, takže po celém světě budou lepší podmínky pro děti, zvířata i uprchlíky. Také začnou chápat svoje minulé životy a rozpomínat se na to, kým ve skutečnosti jsou, a vážit si cesty své duše. S poznáním své velikosti a hodnoty začnou ctít sami sebe i ostatní - a lidé se sebeúctou se k sobě i k druhým chovají s respektem. Procítí se jednota se zvířaty, rostlinstvem a ostatními lidskými bytostmi. Lidé začnou cítit vzájemné bratrství/sesterství a začnou pracovat pro společné blaho.
Velké množství lidí se posune na své cestě k osvícení a vzestupu.

Ti ve čtvrté dimenzi
Velká naděje spočívá v tom, že mnozí z těch, kteří v současné době žijí ve čtvrté dimenzi, se přesuou do páté, kde začnou pracovat pro světový mír, spravedlnost a veškeré druhy humanitárních projektů. S vědomím, že je čas na zmírnění světové chudoby, způsobí velkou změnu na planetě. Do roku 2012 potřebujeme mít v páté dimenzi celou řadu lidí.

Ti v páté dimenzi
Většina těch, kteří byli v páté dimenzi již před roem 2012, se povznese. Jinými slovy, ponesou ve svých aurách Přítomnost "JÁ JSEM". Zůstanou na této vyšší frekvenci ve fyzických tělech, aby mohli držet světlo pro všechny.
Někteří se rozhodnou odejít a pomáhat z druhé strany. Ale že by se jen rozplynuli ve světle? To si nemyslím.

Současná předpověď na rok 2012
Můj průvodce Kumeka říká, že energie temnoty a světla jsou vyvážené a že se musíme všichni soustředit na to pozitivní, abychom ho energetizovali a převážili se na stranu světla. Musíme využívat všech příhodných konstelací a energií, které nám sem jsou v této době posílány, abychom si tak zajistili zvýšení naší frekvence. Potom se odkryjí úchvatné možnosti úžasných věcí, které se stanou, včetně masového vzestupu, zázračných vyléčení a velkého štěstí pro všechny.

Vliv Obamy na vzestup
V říjnu 2008 můj průvodce Kumeka pravil, že na základě tehdejšího stavu vědomí bude 11% světové populace osvíceno a může v kosmickém okamžiku roku 2012 vzestoupit, přičemž většina si zvolí zůstat ve fyzickém těle a nést vyšší světelnou vibraci. Po vlně nadšení po volbách ve Spojeých státech v listopadu 2008 tento počet vzrostl na 14%. Při Obamově inauguraci byly naděje a očekávání tak silné, že předpověď dosáhla 18%. Předpokládá se, že počet lidí, kteří vzestoupí, se po roce 2012 značně urychlí.
Těchto 18% můžeme ještě zvýšit tím, že pomůžeme více lidem otevírat jejich dvanáct čaker a přinášet skrze sebe na Zemi světlo Zdroje. Tento počet můžeme také navýšit tak, že budeme do našich společenství a světa přinášet naději a inspiraci.

Vyšší smysl Luny v roce 2012
V kosmickém okamžiku bude Země zaplavena vysokofrekvenční Božskou ženskou energií přicházející skrze Lunu. Ti, kdo v této době dokážou otevřít pravou mozkovou hemisféru a tuto energii přijmout, přinesou nazpět energii Zlatého věku Atlantidy. Protože Luna vibruje na frekvenci čísla 9, což je ukončení, velmi napomůže planetě ke vzestupu. Ti, kdo mají parapsychologické schopnosti, ale nedosáhli určitého duchovního rozvoje, mohou mít potíže, neboť se budou stále více otevírat, ale nebudou vědět, co si mají s tou energií počít.
Úplněk nastane 28. listopadu a 28. prosince 2012, uprostřed kosmického okamžiku 21. prosince 2012. To způsobí obrovské přílivové vlny, které patrně zalijí níže položené oblasti.

CVIČENÍ: Energie svitu Luny
V období úplňků, a to i když nebude za mraky vidět, se jděte projít do jeho světla. Přivykejte jeho energii, abyste zvládli přijmout více Božské ženské energie a byli připraveni na rok 2012.
Kapitola čtvrtá
Proč to bude tentokrát jinak
Mnoho předpovědí z dávné minulosti se soustředilo především na katastrofy a kalamity. Je tomu tak proto, že v podobných okamžicích v historii planety bylo vědomí lidstva natolik nízké, že propukaly války a jiné hrůzné následky.
Tentokrát lady Gáia, veliký anděl pečující o Zemi, vyhlásila, že planeta a všechno na ní musí zvýšit svoji vibraci a vzestoupit. Proto nám sem v těchto závěrečných časech duchovní hierarchie vyslala tolik pomocníků, aby lidi probudili a napomohli mnohým v úspěšném přesunu do nových a rychlejších frekvencí:
1. Dne 8. června 2004 nastala první část dvojího tranzitu Venuše. Druhý nastane 6. června 2012. tato nádherná a zvláštní konjunkce začíná vyvažovat mužskou a ženskou energii v jednotlivcích i v kolektivním vědomí. Zahrnuje v sobě také možnost urychlení individuálního i kolektivního vzestupu a všem poskytuje obrovské příležitosti k růstu. V každém případě je to dar od Boha a v etapě mezi těmito dvěma daty je důležité, abychom všichni napomohli sjednostit svět, a mohli tak transformovat sebe i planetu prostřednictvím spirituálního vědomí.
To vyžaduje úctu ke všem formám života a planetárním zdrojům.
2. V listopadu 2003 se odehrála Harmonická konkordance (shoda), která každému z nás poskytla více ženské Božské energie, aby se v nás probudil soucit a otevřela se srdce.
3. Poprvé od pádu Atlantidy se na Zemi vrátilo dvanáct paprsků a my se můžeme koupat ve vyšším světle.
4. V roce 2008 k nám byl vyslán stříbrný paprsek od samotného Stvořitele. Ten má v sobě i nejvyšší aspekt Božského ženství a prolíná všemi ostatními paprsky, čímž je harmonizuje.
5. Díky Harmonické konvergenci v roce 1987 byl fialový plamen transmutace zpřístupněn každému. Od té chvíle zlatý a stříbrný paprsek začaly splývat s fialovým plamenem, čímž vytvořily zlatofialový a stříbrnofialový paprsek, jenž při transmutaci a zvyšování frekvence udržuje lidi v páté dimenzi.
6. K naplnění se světlem můžeme vyvolávat i paprsky drahých kamenů, obsahující čirou archandělskou energii.
7. Mnoho bytostí v Atlantidě, včetně aspektů dvanácti paprsků, kristovské energie, Buddhovy energie a Ducha míru a Rovnováhy, přispělo k rozšíření zdrojů světla, k nimž lidé nyní mají volný přístup. Tato energie, známá jako Mahátmá, byla při pádu Atlantidy zneužita, a proto odsud stažena. Nyní se k nám však vrací. Je to nejvyšší energie, k níž máme v současné době přístup, a výrazně urychluje náš vzestup. Je to mocné zlato-bílé světlo, které léčí na všech úrovních a může nám pomoci ve všech vztazích a situacích. Nikdy nám nemůže ublížit, neboť je přijímáme prostřednictvím naší monády (v antické filosofii termín pro Boha, první bytost, nebo veškeré bytí, v metafyzice bod ve smyslu neprostorového silového ohniska; pozn. překladatelky), nebo naší Přítomností JÁ JSEM.
8. Atlantští andělé nám pomáhají navrátit moudrost Zlatého věku Atlantidy.
9. Na Zemi přichází vysoká frekvence vesmírných andělů. Jak se naše frekvence zvyšuje, můžeme se s nimi spojovat na vyšší úrovni, přijmout více jejich světla a získávat vesmírné informace.
10. Andělé se nám zjevují v podobě kruhů ve filmech a na digitálních fotografiích, aby nám poskytli viditelný důkaz o své přítomnosti a zprostředkovali nám přímo svá poselství a poskytli inspiraci.
11. Rodí se stále více osvícených dětí z Orionu a moudrých starých duší z mnoha koutů vesmíru.
12. Jednorožci, nejčistší z nejčistších, se vracejí a vyhledávají ty, kdo mají vizi pomáhat ostatním. Pak se s nimi propojují a pomáhají tužbám jejich duší, aby uzrály.
13. Jednorožci pomáhají lidem rozpustit závoje iluzí, které zahalují jejich třetí oko, aby mohli dosáhnout plného osvícení. Detaily v kpt. č. 37.


Prepísala Radúza

Rozhovor s Drunvalo Melchizedekem o transformaci 2012

31. března 2012 v 10:48 Doteky Nového Života

Rozhovor s Drunvalo Melchizedekem o transformaci 2012


Přijato v roce 2010

Ot. V jaké dimenzi budeme, až projdeme přechodem?

To je velmi komplikovaná otázka - protože přesně nevíme, jak matka Země toto drama rozvine. Vždy bere v úvahu veškerý život na této planetě, včetně lidí, a kvůli tomu existuje mnoho věcí, které se mohou stát. Ale mohu mluvit o některých z těchto možností. Většina lidí nás nyní vidí ve třetí dimenzi, ale ostatní vidí a vědí, že jsme již ve čtvrté dimenzi a chystáme se vstoupit do páté dimenze.
Ve svém životě jsem objevil to, že matka Země přešla do 4. dimenze v r. 1999, ale používala potenciál této nové dimenze pro znovuvytvoření toho, co se jeví být třetí dimenzí. Proč? Prostě aby získala čas, protože nás miluje. Většina světa nebyla na tento druh transformace vědomí připravena, a život v těchto přidaných letech ve známém vědomí nám umožnil přejít snadněji. Zamyslete se nad tím. Poslouchali byste toto vysílání před jedenácti lety?
Podívejte se na nové super parapsychologické děti na celém světě. Důvodem, proč dokážou dělat tak neuvěřitelné věci, je, že to dělají proto, že mají přístup do čtvrté dimenze, která nás obklopuje. To můžeme i my, ale většina z nás to neví.
Nicméně až nás matka Země vědomě pošle do čtvrté dimenze, bude to obrovské překvapení pro všechny, kdo si toho nejsou vědomi. K tomuto přechodu obvykle dochází buď těsně před nebo během fyzického posunu pólů. Po posunu k tomu dochází ojediněle.

Ot. Řekl jste, že Velká pyramida v Egyptě byla postavena ze shora dolů. A že to trvalo pouze asi dvě hodiny. Jak to mohl někdo tak přesně datovat?

Možná jsem se nevyjádřil jasně. Celý systém pyramid, chrámů, kostelů, klášterů atd. (ale přirozené aspekty jako jezera a vulkány tam samozřejmě již byly) byl postaven a vytvořen nejdříve ve čtvrté dimenzi. Takto na Zemi přichází v podstatě vše. Dále, musíte vědět, že na každé dimenzionální úrovni je čas jiný. Čas ve třetí dimenzi je to, co zažíváme; ale krátký časový úsek třetí dimenze je dlouhým časovým úsekem ve čtvrté dimenzi. Pár hodin zde je více než sto let ve čtvrté dimenzi. Nevím jistě, jak dlouhý úsek to je, ale podle mé zkušenosti je to zhruba tak.
Takže jsem chtěl říct, že Velká pyramida, první budova tohoto úžasného systému, byla postavena nejdříve ve čtvrté dimenzi a pak přepravena do třetí dimenze, ale ne způsobem, jakým bylo postaveno zbývajících asi 83,000 struktur; které byly postaveny normálními prostředky, ale za vedení vyššího vědomí. Navíc stavební proces Velké pyramidy nesouvisí s čímkoliv, co by moderní věda považovala za normální, či dokonce přípustné. Jinými slovy, věda tuto konkrétní výstavbu nemohla vysvětlit, protože to bylo lidské vědomí na úrovni čtvrté dimenze, co výstavbu řídilo.

Ot. Jakou roli v tom všem hraje Lemurie?

Lemurie přímo nesouvisí s tím co se dělo v Atlantidě, protože Lemurie již v té době neexistovala. V podstatě existovaly, a stále existují, některé ostrovy, které jsou pozůstatky Lemurie - jako Kauai na Havaji a Velikonoční ostrovy, které jsme probírali ve vysílání, a mnoho dalších - ale samotný kontinent byl v době, kdy k tomu všemu došlo, již pryč. Nicméně většina lidí na Atlantidě byla z Lemurie. Lemurie se potopila asi před 65,000 lety, dlouho před touto atlantskou událostí, ke které došlo před méně než 13,000 lety.

Ot. Co se stane se starou mřížkou, ve které nyní jsme? Zůstanou někteří na té mřížce a jiní půjdou do nové mřížky?

Mezi domorodci a spirituálními vůdci světa existuje v této věci velká spekulace. Mohu vám poskytnout pouze své chápání.
Většina domorodých Američanů věří, že většina lidí na Zemi, až se to stane, zemře a opustí Zemi a odcestuje zpět ke hvězdám, odkud přišla. Tam pro ně bude transformace jednodušší.
Zbývající lidé, které domorodí Američané nazývají lidé "jednoho srdce", se stanou jedním člověkem, všichni dýchající unisono. Doslova se stanou jednou živou bytostí, ačkoliv bude žít po celém těle Země. Tam se začnou transformovat na nové lidstvo.
Z hlediska vědomí Melchizedeka dochází na univerzální úrovni k více věcem, než si je většina lidí na Zemi vědoma. Mayové prorokují časové cykly, ale tyto cykly jsou všechny založeny na sluneční soustavě a naší galaxii. Víme, že až skončí precese, skončí mnohem větší kosmický cyklus přesně ve stejné době - a tento cyklus změní vše - včetně proroctví celého světa o tom, co se k nám blíží.
Je to věc, na kterou budeme muset všichni počkat. Ale v krátkosti, stará mřížka a celá planeta, a celý zbytek vesmíru třetí dimenze, se vrátí do prázdnoty. To není "špatná" událost. Lidstvo se vyvine do formy vědomí, které je mimo naši představivost, a začne znovu způsobem, pro který neexistují lidská slova. Je to dárek zdroje.

Ot. Vzpomeneme si na vyšší vědomí, které existovalo v době Atlantidy u nejvyšších kněží? Spojíme se s matkou Zemí z onoho místa?

Vzpomenutí na vyšší vědomí a spojení s matkou Zemi je vzájemně provázáno. Z tohoto bodu vědomí učiní počátek cesty lidského vědomí svůj první krok do možností života.

Ot. Uchováme si ve čtvrté dimenzi naše vzpomínky a zůstanou s námi naše děti?

Paměť je klíčem k vyššímu vědomí. Když se bytost stane nesmrtelnou, neznamená to, že žije ve svém stávajícím těle navždy - uvězněna v tělesném vězení. Vždy nakonec přerosteme jakoukoliv fyzickou formu, kterou na sebe vezmeme, a budeme se chtít posunout. Znamená to, že vzpomínky na všechny minulé životy jsou pamatovány a již neexistuje zlom v paměťovém proudu. To znamená být nesmrtelný. Všichni z nás, kteří se staneme jednou živou bytostí zde na Zemi po transformaci, se zcela určitě staneme nesmrtelnými bytostmi.
Reinkarnujeme se po každém životě jednoduše proto, že nevíme, jak nechat zemřít vědomí. To bylo způsobeno atlantským "problémem". Nyní umíráme zde na Zemi a pak se přesunujeme do čtvrté dimenze. Jakmile tam jsme, ztratíme své vzpomínky na to, že jsme byli lidmi. Žijeme tam své životy a pak zemřeme ve čtvrté dimenzi a znovu se zrodíme do třetí dimenze, a ztratíme své vzpomínky ze svého života ve čtvrté dimenzi atd. Tento cyklus opakujeme stále dokola, dokud se nenaučíme nechat zemřít vědomí. Jakmile to uděláme, již nikdy "nezemřeme", což znamená, že naše vzpomínky zůstanou nedotčenými. Zůstanou s námi naše děti? To závisí na každém člověku. Ano, jsou to naše děti, ale nepatří nám. Patří sobě a vesmíru, a je to jejich volba.
Velmi často cestujeme vesmírem ve skupinách. To se nazývá "skupinová duše". Tyto skupiny mají v průměru asi 32 lidí, jak jsem zjistil. Jeden život jste matkou nebo otcem a oni jsou vaši synové nebo dcery. Příští život jsou rodiči a vy jejich děti. Může se to stát komplikovanějším, ale představu máte. Ale všichni mohou začít nový cyklus, pokud si tak zvolí.

Ot. Existují tak zvaní "předběžci" v tomto procesu a mohou pomoct ostatním, nebo jsou všichni ve stejném prostoru a mají jisté, že půjdou s novou mřížkou matky Země?

Zcela určitě existují předběžci tohoto nového vědomí. Pár jich přišlo velmi brzy. Byl jsem jedním z nich a mé tělo se narodilo v lednu 1941, ačkoliv jsem vstoupil do tohoto těla 10. dubna 1972. Vlna dětí začala v lednu 1972. První super parapsychologické dítě bylo vědecky objeveno v Číně v r. 1974. Dokázal svýma ušima vidět lépe, než vy svýma očima. Nyní téměř 100% dětí narozených na Zemi není ze Země a stávají se lidmi poprvé. Přináší si sebou vzpomínky a znalosti vyspělého vědomí, které nám všem pomáhají dosáhnout vyšších stavů bytí. Tyto první děti, které jsou nyní dospělé, mohou pomoct a pomohou zbytku lidstva, jak se budou události vyvíjet.
Pokud jste jednou z těchto bytostí a víte to, počkejte. Váš čas přijde, až vás bude potřeba a budete oceněni za to, co jste. Díky, že jste přišli na tuto malou planetu uprostřed ničeho.

Ot. Jak změníme vědomí? Zůstaneme ve formě, kterou máme nyní? Jak nás tento posun změní, náš život a svět?

Transformace z lidského vědomí třetí dimenze na lidské vědomí čtvrté dimenze je podrobně popisována v mé druhé knize Starodávná tajná květina života, svazek II.
Ale v rychlosti, budete provedeni opravdu úžasnými posuny vědomí a zkušenostmi. Cesta je již zaznamenána ve vaší DNA. Nemusíte se nic učit, protože jde zcela o proces vzpomenutí. Jakmile plně vstoupíte do čtvrté dimenze, bude největším problémem fakt, který téměř všichni na Zemi nyní nechápou, a to že doslova vytváříte ve svém světě vše. Ano, jste stvořitel. Bohužel to nemohu v rámci tohoto formátu vysvětlit podrobně, protože je to příliš komplikované.
V tomto novém světě jste dítětem, a dokud zůstanete v lásce a uvidíte krásu všude kolem, vše je v pořádku, protože to je to, co vytvoříte. Ale když se začnete bát, pak vše, čeho se bojíte, se bude manifestovat - a pohltí vás to a pošle zpět do světa třetí dimenze, který jste právě opustili. Odtud budete posláni do další části vesmíru, abyste tam dokončili svůj proces růstu. Neexistuje žádné nebe nebo peklo. Existuje pouze to, co vytvoříte.
Je velmi důležité se nebát a vědět, že jste syn nebo dcera zdroje stvoření. Když to víte, transformace vědomí je nejen snadná, ale extrémně příjemná. Důvěřujte si a věřte si a uvidíte pravdu o tom, kým skutečně jste.

Ot. Jak si můžeme pomoct ve svém denním životě? Mám zanechat svého moderního života? Máme meditovat? Existuje něco specifického, co dělat?

Co se mne týče, žiju ve dvou světech. Prvním je každodenní život, který všichni známe, a žiju tak, jako by ten svět měl existovat navždy. Platím své účty a miluji a starám se o svoji rodinu a pomáhám světu, jak mohu. Plánují budoucnost, jako by život na Zemi měl pokračovat navždy. V dávných dobách se to vyjadřovalo výrazem "nosit vodu a štípat dříví".
Ale zároveň vím, co přichází a připravuji se vnitřně. Je toho málo, co můžete ve vnějším světě udělat, co by mělo skutečný význam během této změny. Vykopat díru v zemi a uskladnit potraviny a vodu není špatná věc, ale pochopte, že vám to v okamžiku, kdy se stanete interdimenzionálními, nijak nepomůže.
Meditace je nejdůležitější aktivita, kterou můžete provádět. Meditace není zírání do temnoty, ale mnohem, mnohem více. Cílem je pochopit se a milovat a pomáhat lidem vzpomenout si, a sloužit světu je jediným vnějším účelem, který vytváří charakter. To vám pomůže vstoupit do vyššího vědomí.
Žijte ve svém srdci, ne v mysli. Spojte lásku vycházející ze srdce se srdcem Země. TO JE KLÍČ. Mayové věří, že také musíte spojit své srdce se srdcem slunce. Když jste takto spojeni, vytváříte v sobě vibraci, kterou matka Země pozná a tím jste vyhráli hru života. Až dojde k této dimenzionální změně, nebo až dojde k posunu pólů, nemusíte dělat nic. Matka Země vás zná a ochrání vás za všech okolností, protože ví, a zajistí, že budete jedním z přeživších, kteří budou součástí jedné srdeční bytosti, která začne cestu ke hvězdám. Skutečné zrození nového lidstva je jednoduché a přirozené, jako když jste se narodili do tohoto světa.
Je to čas radosti a oslav. Když se lidé trápí konspiracemi a mají strach nebo jsou beznadějní, dejte jim pusu a nechte je pocítit své vibrace. Vaše vibrace lásky v kombinaci s láskou matky Země vyléčí temnotu duše.

Ot. Jaké je datum obřadu v Moorea a Sedona?

Obřad v Moorea se konal v lednu 2008 a konečný obřad v arizonské Sedona se konal v únoru 2008. V obou případech to bylo při zastínění slunce Měsícem.

Ot. A co Agarthané a dutá Země? Pomohou nám?

Vnitřní Země je živější, než většina lidí ví. V podstatě v posledních dvou letech, 2009 a 2010, dokonce i věda mění ohledně této možnosti názor. Vše, co mohu nyní říct, je, že naše chápání Agarthanů je extrémně omezené, a ano, věřím, že pomohou více, než ostatní rasy bytostí - možná mimo Sirianů, kteří dali zrod naší lidské rase. Ty první, které jsem zmínil, jsou "IT" (vnitrozemní) a posledně zmíněné jsou ET (mimozemské) bytosti, přicházející z hvězdy Sírius (Sírius B, třetí planeta).
V příští prezentaci mám v plánu věnovat těmto bytostem, které žijí uvnitř Země, zcela (dá-li bůh). Je o nich přehršel informací, videí a fotografií, a existuje zpráva, kterou osvítím vaše srdce. Jsou o miliony let starší, než my, a pohlížejí na nás jako na své bratry a sestry a přejí si nám říct o tom, kdo skutečně jsme. Můžete se spolehnout, že budou na naší straně během této transformace.

Ot. Pokud je mřížka na místě, znamená to, že nedojde k žádnému posunu pólů, nebo aspoň ne k tak radikálnímu, a že jakákoliv transformace bude mnohem jemnější?

Pouze matka Země zná skutečnou odpověď na tuto otázku. Nicméně v mé komunikaci s ní jsem se ji zeptal, jestli by posun pólů mohl být pro život na povrchu snazší. Odpověděla, že veškerý nový život se rodí v násilí, a toto nové zrození lidstva se nijak neliší. Existují pro to důvody, které jsou pro lidstvo obtížně akceptovatelné a pochopitelné. Vše, co musíte udělat, a podívat se na výbuch sopky, a uvidíte objevení se zdroje nového života.
Mayové říkají, že poslední dva posuny pólů, přibližně před 13,000 a 26,000 lety, přesně tam, kde se nyní v cyklu nacházíme my, byly velmi obtížné na prožití. Pamatují si to. Atlantida se potopila v tom posledním a asi 10,000,000 milionů lidí zemřelo za jedinou noc, takže není na mne, abych rozhodoval. Promluvte si prosím s matkou Zemí a možná změní názor.
Ale bez ohledu na její odpověď, pokud chcete být bez násilí, zůstaňte spojeni se srdcem matky Země svoji láskou, a během tohoto přechodu poznáte klid.
Opět, nebojte se o vnější svět. Bude transformován, stejně jako vy budete transformováni, jak uvnitř, tak navenek. Až to skončí, zrodíte se do nového světa, a život začne znovu.
Nedívejte se na temnotu. Dívejte se pouze na krásu kolem vás, viďte lásku v očích těch, které milujete, a vynoříte se do světa krásy a lásky. Buďte vděční za svůj život, a život bude vděčný za vás.
Vím, že je mnohem více otázek, ale prostě nemohu odpovědět na všechny. Pokud chcete znát odpověď na jakoukoliv otázku, žijte ve svém srdci, v malém prostoru svého srdce. V tomto prostoru je odpověď na všechny otázky.
Doufám, že tato prezentace ZROZENÍ NOVÉHO LIDSTVA vám pomůže vzpomenout si, kým jste, protože se rodíte do nádherného nového světa. Díky, že jste měli odvahu držet se svého srdce. Z mého srdce do vašeho,
Drunvalo

Tyto informace můžete předávat dalším lidem okolo vás, nejlépe s aktivním odkazem na tento web http://www.pratele-nebe.cz/, aby se mohli dostat k dalším informacím z tohoto webu pro jejich další uvědomění a pomoc. Vše s láskou a dobrem ...pratele-nebe.cz


Najdi si čas pro ztišení...

31. března 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jsi-li v souladu se životem, zjistíš, že děláš vše v pravý čas. Vše, co musíš udělat, aby ses naladil, je najít si čas pro ztišení, abys našel přímý kontakt se Mnou. Z tohoto důvodu jsou ony okamžiky míru a ztišení pro tebe tak životně důležité, mnohem důležitější, než si uvědomuješ. Hudební nástroj, není-li naladěn, vydává, falešný tón; ty, nejsi-li naladěn, děláš totéž. Hudební nástroj musí být udržován stále naladěný; také ty se musíš udržovat v naladění a to nedokážeš, aniž by sis našel čas se ztišit. To se ti nepodaří, jestliže se za něčím ženeš, stejně jako hudební nástroj nemůže být laděn, když se na něj právě hraje. Jen v tichu můžeme tóny slyšet a znovu vyladit. Jen v tichosti můžeš slyšet Můj slabý, tichý hlas a Já ti mohu říci, co máš udělat.

30.3.2012 11 IX - OČIŠŤUJÍCÍ SÍLA SRDCE BÍLÝM SPEKTRÁLNÍM MÁGEM

30. března 2012 v 13:46 Aktuální novinky
Mayovia na dnes
Výklad mayského kalendáru - 30.3.2012
Napsal uživatel Amia
Pátek, 30 Březen 2012 11:30
30.3.2012 11 IX - OČIŠŤUJÍCÍ SÍLA SRDCE BÍLÝM SPEKTRÁLNÍM MÁGEM


DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE S MATKOU ZEMÍ A PROJEVIT SVOU VDĚČNOST

JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ …. JE TO ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHEM DŽUNGLE, ROVIN I HOR …. DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI……

Nyní děláme generální úklid, čistíme naše pole duchovní od všech plevelů. Je to jediný způsob, jak získáme sebevědomí a respekt u lidí, láska je klíčem k tajemství naplnění. Dnes vyjdeme z karmického otroctví, zahodíme staré oblečení, uděláme řez od smutné minulosti. Teď jsme vědomým společníkem SVĚTA. Kdyby to bylo jinak, nečetli by ste nyní tuto stránku.

TRANSFORMACE STÍNU
Vybudujte most mezi vaším Božským JÁ a Boží vůlí. Zůstaňte flexibilní, otevření, spravedliví, nechte jednoduše, téměř naivním způsobem, přijít to, co je UŠLECHTILÉ, místo uměle a na sílu chtít něco vytvořit. Otevřete se novým možnostem. Jste svobodní. Vaše moc nezná hranic.

Spravedlnost a právo, síla srdce….

BÍLÝ MÁG umožňuje udělat kvantový skok v poli Vědomí a překročení prahu Světa Magie. Za tímto symbolem se skrývá Energie zodpovědná za magii tvoření. Kouzelníkem je možné stát se díky síle srdce, nikoliv těžké hlavy! Všechny světské touhy člověka uvězněného ve světě dogmat mohou vyvolat jedině bolest a utrpení. U mnoha nezralých osob - osob stavějících na první místo dobro materiální - mohou dny BÍLÉHO MÁGA bolestně zvýraznit zranitelnost vůči nepřízni osudu.

Ten, kdo otevřel srdce, naučil se dívat na svět prizmatem BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY, nikoliv racionální inteligencí, dny MÁGA navrhnou geniální řešení - zašlou duchovní pomoc a podporu k rozpletení mnoha složitých otázek. Problémy se vyřeší téměř spontánně, neplodné honění za obživou, úporné běhání, boj a strádání náhle ztratí svůj význam. Tato osoba nemající nic jiného na práci, bude podvědomě připravovat půdu pro nové tvořivé síly. To je úkol BÍLÉHO MÁGA.

Pokud si nejste jisti, kdo má pravdu - rozum či srdce - spojte se s polem vibrací energie BÍLÉHO MÁGA. Dny JEDENÁCT pulzují pozemskou moudrostí, stále hledající příjemce na Zemi. Vězte, že vaše vědomé úvahy podporují šíření BÍLÉ MAGIE v životě. Žijte Láskou a otevřou se před vámi všechny brány. Váš obr MÁG čeká po eony let, aby navázal s vámi spolupráci a vyvedl vás ze světa neustálých bojů. Materiální situace a neustálé honění za chlebem se automaticky vrátí do normálního stavu, ztratí na mimořádné důležitosti.

11. SPEKTRÁLNÍ TÓN OČISTNÉ SÍLY ROZPUŠTĚNÍ NAPĚTÍ
IX - to je proces rozpuštění, které vymývá všechny staré vrstvy, až na živou bytost. JEDENÁCTKA to je síla vnášející Světlo do VŠEHO, CO JE, transformující zastaralé vzorce a struktury a uvolňující věci, které neslouží pokroku.

Dovolte jí rozdrtit komplikace. Dovolte jí proměnit se v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY přináší do vašeho Vědomí falešné učení víry, podporující ideály a mylné představy. Přijměte je, pečlivě zkontrolujte, zda jsou vhodné, testujte a včas zreformujte. Zjistěte, co se ve vašem životě zdá disharmonické, co neodpovídá a čím se trápíte. Zkuste to zastavit! Pronikněte do povrchností vašeho života. Berte lekce disharmonie bez odporu a souzení, pak se křehké stěny vašeho vnitřního odporu zboří samy. Cesta skrze výzvy, omezení a úskalí života vás zavede do rovin Vyšší Moudrosti. Vy sami jste to, co vás omezuje v životě. Otevřete se moudrosti Vesmíru. Očekávejte odpověď. Připravte se na změnu!

TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,
TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ

V Tónu JEDENÁCTÉM do hry vstupuje OČISTNÁ SÍLA. Tento vzorec může způsobit řadu turbulencí, protože je z cesty vyplavován toxický odpad, nahromaděný za posledních DESET Dnů Vlny. Výsledek činnosti (cíl) je odvozen od pole napětí. V Tónu JEDENÁCTÉM se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním pohledu je Láska nejspanilejším duchovním darem, protože umožňuje uvolnění od karmických břemen skrze spásné pole LÁSKY.

V každé Vlně JEDENÁCTÉHO Tónu jsou dny velkého uspořádávání. Slibující čištění a uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly působící radikální obrat mohou vstoupit někdy i násilně! Pokud byla doba bohatá na události, bude mít JEDENÁCKA intenzivní kurz. Prostřednictvím Energie Tónu Spektrálního bude značná část usazenin, a všechno, co je zbytečné, hozeno do koše. Díky této znalosti můžeme optimálně využít Dny s Tónem JEDENÁCT na jarní úklid ve Vědomí a to zejména v pocitech, emocích a myšlenkách.

Překlad Lenka Sýkorová

Tajemství jednoduché cesty

30. března 2012 v 13:37 Oblíbená videa

Jakmile se odvážíme čelit strachu a obavám, dostaneme se na druhou stranu tunelu. Spatříme světlo. Pochopíme, co je pravda a máme pocit vítězství a jsme šťastni. A když se pak ohlédneme, zjistíme, že to nebylo tak strašné, jak jsme mysleli....

Z knihy Tajemství jednoduché cesty od Mabel Katz

Nic není náhoda.

30. března 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Nic není náhoda. Existuje dokonalý vzor a plán celého života a ty jsi součástí tohoto celku, a tedy i součástí tohoto dokonalého vzoru a plánu. Když vidíš, že se v tvém životě dějí podivné věci, a divíš se, proč se ti přihodily, najdi si čas, abys viděl, jak vše do sebe zapadá, a najdeš pro všechno příčinu. Příčiny mohou být někdy zcela neočekávané, ale přesto buď ochoten je přijmout a poučit se jimi a nebojuj proti nim. Život by neměl být namáhavý. Květina se nenamáhá, aby se rozvila ve slunečních paprscích, tak proč ty bys měl zápasit o to, aby ses rozvinul v paprscích Mé bezmezné lásky? Jestliže tak činíš, je to tvoje věc a není to část Mého dokonalého vzoru a plánu pro tebe. Mým znamením je jednoduchost, proto veď prostý život. Buď ve stálém spojení se Mnou a pozoruj, jak se v Mé lásce rozvíjíš.

Uzavření minulosti - Kryon 29.3.2012

30. března 2012 v 2:08 Doteky Nového Života

Kryon - Uzavření minulosti
Uveřejnil(a) Láďa
Čtvrtek, 29 Březen 2012 16:43
Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 29.02.2012

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.


"Já jsem Kryon z magnetické služby a zdravím vás přátelé. Přichází doba velkých změn a já vás obaluji láskou, kterou tolik potřebujete. Celá Lady Gaia potřebuje vibraci lásky, aby získala stabilitu v tom, čím prochází. Již jste si všimli změn v aktivitě slunce, které provázely uplynulé dny. Jsou to změny, které předchází vzestupu. Není na nich nic zvláštního. Jsou to vlny energie, které planetu v intenzivních intervalech přibližují k návratu do pole skutečnosti. Země se tak rozhodla a my ji v tom podporujeme.

Změna sluneční aktivity s sebou nese i změnu magnetické energie, která k Zemi přichází.Přináší s sebou vibrace míru - zatím v malém množství, která přispívá k ozdravení Země i duší lidí. Ne každý je této energii přístupný. Lady Gaia se sama rozhodla, že tuto energii přijme a tak se tato energie pohybuje v částicích vzduchu, které obalují váš svět. Člověk ani žádná živá bytost se jim nemůže vyhnout. Pronikají všude kam může vzduch. A člověk se tuto energii může rozhodnout přijmout a nebo se jí brání. A to je to, co přichází s následujícím obdobím.

Přibude těch, jimž se zdravotně přitíží i těch, kteří se zázračně uzdraví. Přibude těch, kteří si začnou uvědomovat své zdraví víc než kdy jindy. A přibude i těch, kteří odmítají jakoukoli změnu a nerozhodnou se ve svém životě změnit vůbec nic. Půjdou tvrdohlavě proti zdi a jejich vnitřní rozpolcení bude stoupat. I tyto lidi však milujeme a nesmírně podporujeme. Sbírají zkušenosti a stále, v každém okamžiku svého života se mohou rozhodnout pro změnu, ve které budou námi podpořeni.

Není žádný limit pro to, co se do kdy musí stihnout. Rozvoj každé bytosti je specifický stejně jako bytost sama. Není pro nic správné a nic nesprávné. Rozhoduje jen duše sama a člověk sám.

I ty, tvá duše, se v každé chvíli rozhoduje, zda přijímá magnetismus, který Zemi obaluje nebo nikoli. A podle toho se Ti daří psychicky i fyzicky. Jakékoli změna tvého energetického pole vyžaduje změnu i tvého vědomí. Změny doprovází poznání sebe sama, uvědomění si stavu a změna myšlení je pro některé příliš bolestná, protože lidé trvají na tom, co je trápí. Přišel však čas uzavřít svou minulost.

Bez uzavření minulosti nelze postoupit dál. A uzavření minulosti vyžaduje změnu vědomí.


Co znamená uzavření minulosti? Proč má člověk opustit vzpomínky?
Minulost je jako vězeňská koule na noze tažená za sebou. Drží tě v kolejích, které ti již neslouží a brání ti rozjet se vpřed. Představ si, že se nacházíš ve vlaku, který jede směrem ke skutečnosti. Vlak má několik vagonů a řídí jej Lady Gaia samotná. Vlak nabírá svou rychlost a stává se z něj rychlík. Ty sám jsi v jednom z vagónů, avšak minulost, na které jsi závislý, tě táhne zpět. Postupně se propadáš do posledního z vagónů, ve kterém se snažíš udržet a když svou minulost nepustíš, vypadáváš z posledního vagonu a vlak ujíždí dál bez tebe. Rozumíš tomu, co se Ti snažím vysvětlit? Jak se Ti přiblížit to, že tě minulost zatěžuje?

Zatěžuje tě každé vzpomínka, která není vedena v lásce. Vlastně každý příběh, který se odehrál včera, před týdnem, před měsícem je již minulostí a čím častěji na něj myslíš a vzpomínáš, tím neustále obnovuješ jeho energetickou stopu a zůstáváš uvězněn v energetickém vakuu této vzpomínky. To je to, co tě táhne zpět … tohle jsem přirovnal k vězeňské kouli na noze. (Kryon se usmívá). Vy lidé máte veselá přirovnání a je krásné s vámi spolupracovat, protože lidská řeč má své veselé perličky. (Kryon se usmívá).

Do minulosti patří vše, co bylo. Patří k ní i sentimentální vzpomínky při prohlížení fotografií stejně tak jako připomínání si událostí, které v člověku nezanechaly dobrý dojem. Mnoho z toho, na co člověk myslí, je provázeno pocitem křivdy. Denně jsou to sta tisíce myšlenek, které proletí hlavou a které jsou zaměřeny na minulost. Představ si ten potenciál, kdyby tyto myšlenky nebyly a tento náhle vzniklý prostor by byl využit pro jiné účely. Tvá mysl by se zcela odlehčila a myšlenky by zvolily nový směr. Stavěly by na základu nezatíženém minulostí. Umožnilo by to mnoho nových úhlů pohledu a rychlý rozvoj technologií. Dosud byl rozvoj technologií stavěn na základě poznatků z minulosti. Co kdyby to však bylo jinak? Lidstvo by se náhle ocitlo na startu nové startovní čáry atohle bude "vzestup" znamenat pro vědu. Po vzestupu začnete mnoho věcí dělat jinak, bez vlivu zátěže minulosti. Avšak aby tomu tak bylo, musí člověk do té doby projít oproštěním se od minulosti, uvolněním zátěže minulosti.

Nechceme a ani není našim cílem vám brát úctu k tradici a tradičním hodnotám.
Minulostí rozumějte stav, který člověka zatěžuje a který člověk ke svému dalšímu životu nepotřebuje. Každá prožitá zkušenost je velkým darem, kterého je si třeba vážit. V tomto nehraje roli, zda je tato zkušenost z vašeho pohledu pozitivní nebo negativní. Je to zkrátka zkušenost, kterou jste potřebovali zažít. V těchto okamžicích, v přítomnosti "Já jsem" se však tato zkušenost stává jen zápisem v kronice duše a není nutné se k ní v myšlenkách vracet. Každý návrat v myšlenkách k minulosti způsobuje zpomalení rozvoje budoucnosti, respektive rozvoje přítomnosti. Uzavření minulosti s láskou vám mohu jen doporučit. Najděte tam uvolnění křiv a odpuštění sám sobě a všem, kteří se na minulosti podíleli. Odlehčí se nejen vašemu srdci, ale ustanou i tlaky energií, které můžete v těchto dnech vnímat a které se budou zesilovat se zkracující se dobou, která zbývá ke vzestupu.

I Lady Gaia uzavírá svou minulost a jde tak lidem příkladem. V tom je Lady Gaia lidem velkým pomocníkem. Tím, že svou minulost uzavírá, ji maže z morfogenetického pole a proto je uzavření minulosti každého člověka každým dnem snazší a snazší.

Pokus se i ty v tyto dny zaměřit svou pozornost na to, co ti již neslouží a přesto se k tomu v myšlenkách vracíš.
Dovol si tyto myšlenky opustit a dovol sám sobě se k nim již nevracet. Nastává doba bez zátěže minulosti a je třeba každého pracovníka světla, který se rozhodne touto cestou jít, aby se stal jiným příkladem. Příkladem, který ukazuje žití v přítomném okamžiku a bez zátěže věcí minulých.

Jsem Kryon, ten který svým magnetismem zavlažuje Zemi a tento magnetismus je Ti v této době nápomocen při rozpouštění Tvých bloků z minulosti. Toho, co již nepotřebuješ a co jsi schopen odevzdat v lásce nám, světelným bytostem. Učiň ten krok a kráčej do nových dnů již jen s lehkostí a uvolněnou myslí.

Kryon

zdroj: http://www.zemeandelu.cz/
Změny textu nejsou dovoleny.

29.3.2012 10 BEN -PLANETÁRNÍ UVOLNĚNÍ ČERVENÝM PLANETÁRNÍM POUTNÍKEM

30. března 2012 v 1:52 Aktuální novinky
Mayovia na dnes
Výklad mayského kalendáru - 29.3.2012
Napsal uživatel Amia
Čtvrtek, 29 Březen 2012 18:23
29.3.2012 10 BEN -PLANETÁRNÍ UVOLNĚNÍ ČERVENÝM PLANETÁRNÍM POUTNÍKEM


Vlna Semene vám pomáhá odhalit vrozené schopnosti a uvěřit ve vlastní síly. DESÁTÝ Den nám ukazuje co nás v životě omezuje.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT NÁŠ MAJETEK

Dnešní den nám dává vhodnou příležitost k realizaci našeho pravého JÁ. Svoboda a neomezené pole působnosti se stávají naším životním cílem. Neexistuje žádný stav klidu - Panta Rhei. Dnes děláme opravdu jen to, co chceme dělat. Ať jste dnes kdekoliv, Nebe sestoupí ne Zem.

TRANSFORMACE STÍNU
Dnešní den nám dává vhodnou příležitost k realizaci našeho pravdivého JÁ. Volnost a neomezené pole působnosti se stane naším životním cílem. Neexistuje stav klidu - Panta Rhei. Dnes děláme opravdu jen to, co chceme dělat. Ať jste kdekoliv, Nebe dnes sestoupí na Zem.

Zkoušky, příležitosti, osobní svoboda….

Pečeť ČERVENÉHO POUTNÍKA před námi otevírá brány do Vyšších Světů. Energie BEN podporuje únik z karmického otroctví. Jakákoliv forma otroctví, závislosti či nátlaku se zobrazí ve Dni POUTNÍKA velmi drasticky. Pole napětí mezi otroctvím, stvořeným v KARMICKÉM ČASE a neomezenou svobodou, nesenou na Zemi skrze nový ČAS DUCHA, mohou být velmi nepříjemné. Kdo vystoupil z karmického otroctví, ten prožije den BEN velmi pěkně. Před tímto člověkem se otevře velký svět - svět nových možností, úspěchů a zajímavých návrhů. Objeví se zde pěkný den, krásného života plného pestrobarevnostii a všestrannost lidského Bytí. Tato osoba započne novou etapu života daleko od karmických bojů.

Pokud trpíte uvězněním v dramatu života, je to neomylné znamení toho, že váš obr BEN ještě spí na mezi prahu vašeho života. Otevřete se impulzu dne a probuďte vašeho spícího obra. Celou dobu dávejte pozor na "řídící věž" a karmické strážce. Můžete je bezpečně překonat pouze s pomocí BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Pamatujte si, abyste nic na cestě nesoudili! Nesoudili lidi, kteří vám křivdili. Nevracejte se do minulosti a nepříjemných vzpomínek. Přijměte vše tak jak to je! To je nejkratší cesta ke SVOBODĚ!

10.PLANETÁRNÍ TÓN MANIFESTACE
DESÍTKA otevírá brány k tajemství síly realizace. Čeká vás zde mnoho možností. Zde se spojují dva světy - fyzický a duchovní. Pamatujte si, že klíč k realizaci vaší Božské podstaty spočívá v čistotě úmyslů. Myslíte na to, co by chtělo realizovat vaše srdce?
Pokud jste bezprostředně spojení s DESÍTKOU, měli byste se podívat na vaše základy. Zamyslete se na jakých strukturách a systémech víry se opírá vaše realita - váš přístup k životu. Jakými se řídíte zásadami a co ovlivňuje vaše rozhodnutí. Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ - pod jednou podmínkou - musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Esenci ve všem KDE, A KDO JSTE NA ZEMI! DESÍTKA je klíč k nalezení vaší pravé identity.

POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,
ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT

V DESÁTÉM Dni dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Vše, co odstartovalo v impulzu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Pečeť stojící v Tónu DESÁTÉM.

Tón DESÁTÝ vibruje energií umožňující uskutečnění plánů.
Dny s Tónem DESET mají jedinečnou sílu výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v dané Vlně, ale i rozvoje spirituálního. Tyto dny jsou velmi důležité, protože ukazují na propojenost karmické rodiny a životního prostředí.

Překlad Lenka Sýkorová

Féwa 29. 3. 2012 Vy, ktorí ešte driemete - zobuďte sa prosím.

30. března 2012 v 1:48 Aktuální novinky

Napsal uživatel Amia
Čtvrtek, 29 Březen 2012 17:49
Féwa 29. 3. 2012

Vertikalita a horizontalita času a jeho premien Vás nesie späť cez píniové háje, borovicový les, šumenie morí a oceánov, slnečným vetrom - ozývajúcim sa v každom z Vás. Ozvenou tachyonov. Rozkvitá šišinka v strede hlavy, ktorej "semená" sú jadrom. Uvolňujúcim sa žiarením. Nie sú ničím iným ako DNA - rozkvitajúcim pukom - potrebnou intenzitou svetla.

Vy, ktorí ešte driemete - zobuďte sa prosím. Aby ste neboli príliš prekvapení silou, ktorú zbadáte na Vašej azúrovomodrej oblohe plnej vtákov. A vtáčikov letiacich im oproti. Vzájomne poháňaných láskou. Krídlami, umožňujúcimi im letieť nadpozemským časom a zdieľať frekvenciu prírody. Oni cítia a poznajú každú frekvenčnú, magnetickú zmenu Zeme. Sami načítavajú svojím vedomím, vedomím živočíšnej ríše, meniaci sa čas. Aby upozornili zmenou letu na blížiacu sa novú realitu, prichádzajúcu spolu s deťmi vesmírnych diaľav. Vták má schopnosť nielen zdolávať priestorovú výšku sveta svojej dimenzie, ale cez slnečnú koronu sa prispôsobuje smeru, odkiaľ nový magnetizmus prichádza. Hľadajúc príťažlivosťou svojho srdca a jeho magnetických polí. To je teraz základná informácia. Pozorujte let vtákov, ktorý sa bude meniť a vítať tak novo - frekvenčný čas /sovy, cudzokrajné vtáky,.....budú mať tendenciu premiestňovať sa na iné miesta na Zemi/. Je to nová časová frekvencia, ktorá sa mení prepájaním na vyšší stupeň novej dimenzie.

Cez budúcnosť - spájajúc minulosť prítomnosťou - novovznikajúceho zlatého veku ľudskej populácie. Slovami, srdcom a jeho transparentnou bránou, ktorá je zaplavená láskou. Vás - detí Zeme - i detí vesmíru. Blížiacich sa po skratkách časových špirál a ich kruhov.

Je to čas víťazstva človeka nad hmotou. Jeho spirituálneho srdca, ktorým sa vlní spriaznenosť duší všetkých galaktických tvorov. Ich túžbou Vás objať a držať v náručí na vlne tachyonovej lásky.

Blíži sa k Vám vysokofrekvenčná vlna kozmického žiarenia a tým i predstavitelia jej magnetického sveta. Prenikajú priestorom galaxie - nie za účelom mimozemského ovládania človeka, ale satisfakcie všetkých, ktorí Zem niesli a objímali svojou bezpodmienečnou láskou. To znamená tí, ktorí nespali, ale po celý čas bdeli - pomáhajúc Zemi a človeku. Pochopiť a prijať transformujúci sa čas, ktorý do Vás vstupuje časovou bránou, aby ukázal a vysvetlil podstatu života.

Nie ste to Vy, ktorí sa obávate, či bojíte. Je to Váš strach, ktorý bol ovládaný inou silou. Vnášajúcou do Vás negativizmus, nedôveru a paniku ku všetkému čo je nové a nepoznané. Je jednoduchšie sa báť a skrývať za nevedomosť ako pozrieť sa do očí pravde. Keď to sami zmeníte s kľudnou mysľou - zistíte, že strach je len ilúziou. Vy sami tvoríte svoje šťastie. Sami prijímate i strach. Vy sa nemáte čoho báť. Ste výnimoční a skvelí. Vy všetci.

A práve meniaci sa čas mení i Vás. Neguje svojou rastúcou frekvenciou všetko negatívne čo doteraz tvorilo súčasť človeka a Zeme. Postupným prijímaním frekvencie nového svetla. Lode, vesmírne koráby, plávajúce mestá..... to všetko Vám túži ukázať nový čas. Aj iný svet ako je Váš. Svet do ktorého časom a jeho jednotou vstupujete. Vedia čo všetko potrebujete dopovedať, doukazovať, dovysvetľovať. Aby ste plne pripravení jednotou princípu muža a ženy, jednotou Zeme a človeka vstúpili i do jednoty univerza. Pretože až potom budete celí. A nie univerzálne delení na dve polky jabĺčka.

Vy ste jednotou vnútorne vedení a opäť sa do nej vraciate. Každý sám vlastným presvedčením srdca a súčasne národnostne spoločne. Vytvárajúc opäť jeden národ Zeme /planéty/ - jeden národ univerza /planét/. To je všetko čo potrebujete vedieť. Pochopiť dôvod príchodu zástupcov galaxií, milovaní. Kozmické plavidlá, ktoré už všade okolo seba vidíte a sledujete - neprichádzajú preto, aby Vás strašili....aby Vám ubližovali. Sú láskou.

Otáča sa čas. Vertikálnym i horizontálnym spôsobom a stavia na hlavu meniacou sa frekvenciou všetko čo sa doteraz na Zemi slepo dialo. Je to realita, reálne meniaca človeka i Zem. Otvárajúca oči pravde. Ukazujúca na nedostatky správania sa človeka k sebe navzájom. I k Zemi. Šipkou srdca smerujúcou k vrcholu magnetickej strelky, ktorá sa hojdá, kýve intenzitou lásky, ktorá ju priťahuje a nasmerováva z iných sfér. Otáčaním magnetického pólu. Smerom k Slnku vytvárajúcemu časový lievik nadpozemských vrstiev. Vaším novým časom. Slnko a jeho nová magnetická sféra do ktorej pretransformujete svoje fyzické telá. Všetci, ktorí ste na kvantový skok pripravení. Za pomoci bytostí, ktoré sú jej predstaviteľmi. Budú Vám ukazovať cestu a smer prekódovávajúceho sa času. Učením. Ako sa to dialo po celé stáročia na Zemi.

Je čas človeka, planéty, zjednocujúcej sa reality Vášho i nepozemského sveta. Matérie i spirituality. Cez stromy - ich stredovú časť. Smerom od ich koreňov aj od vrcholu koruny prebieha prepájanie frekvencie človeka a Zeme. Cez prírodu. Táto frekvencia človeka budí i uspáva. Okrajom tlakovej frekvenčnej vlny. Jej prvým stupňom. Druhým stupňom je príchod predstaviteľov galaxií. Tretím stupňom je splynutie s energiou prapodstatna a previbrovanie.

Nachádzate sa vo výške frekvencie, ktorá rozpúšťa /uspáva, tlmí/ pôvodný systém hmotnej reality /vedomia i tela/ a súčasne spätne aktivuje novú frekvenciu. Niekto reaguje podráždene. Niekto je kľudný a vyrovnaný. Niekto len tak "pláva", nevnímajúc...nevšímajúc si svoje okolie. Je to individuálny stav. Každé telo, každé vedomie reaguje svojím spôsobom. Jedná sa o koncept zjednocovania vertikálnej a horizontálnej časovej osi, ktorá stredovým bodom záveru vpúšťa jednotnú frekvenciu a dovoľuje aj vstup iným civilizáciam tvoriacim jednotu. Vaše vedomie je týmto záverečným bodom, stupňom, pripravené akceptovať celý nekonečný vesmír. Lode, ktoré sú v blízkosti Slnka sú Vaše lode. To znamená, že máte dovolené ich nielen vidieť, ale i vstúpiť do ich priestorov. Svojím otvoreným srdcom. Vstupom do univerzálnej jednoty všetkého a všetkých, ktorí sú súčasťou Vašej planéty Zem i komplexu univerzálnych planét.

Odchádzajú delfíny a veľryby - tvoriace sonar vesmíru i Zeme - a súčasne prichádzajú. Spájajúc vysoké vedomie Zeme tvoriace stredovú sieť, cez ktorú sa prepája na ďalšie vedomie vyslaných bytostí a v závere na vedomie frekvenčne zostávajúce na úrovni 3D Zeme. Vytvára sa tak daným stupňom frekvencie jednotná sieť, ktorej spojkou sú delfíny, veľryby a celý podmorský svet, ktorý je aj iný. Nielen plný morských rýb, slimákov a sasaniek podmorskej fauny a flóry, ale i jemnohmotných bytostí ponorených pod hladinu morí a oceánov, nesúcich tisíce iných ako pozemských mien. Hovoriacich rečou srdca. Sú to víly voziace sa na delfínoch, poskakujúce zo sasanky na sasanku. Chobotnice na ktorých chapadle sedí vodný človek. Transparentný svet tancujúci po špičkách na svete hrubej hmoty, inou frekvenciou ako pozemský človek. Vedomie spájajúce výškou svojej lásky jemnohmotný i hmotný stupeň frekvencie. Aby sa zviditeľnilo doposiaľ nevidené, prijalo neprijaté. Hladkaním lásky.

Prebieha spájanie podstatou vedomia s vedomím vyššieho nadpozemského stupňa. Rozkvitajúcim kvetom života novej dimenzie, symbolom krištálu vkresleného do stredu dlaní. Frekvenciou sveta svetla.

S láskou Féwa

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu http://www.anjelska.sk

Sebedůvěrou ke svobodě

30. března 2012 v 0:50 Doteky Nového Života

Sebedůvěrou ke svobodě

Saint Germain, březen 2010
Zdravím vás, milí lidé. Jsem ten, koho nazýváte Saint-Germainem. Je to pro vás asi těžké představit si, kdo nebo co jsem a kam mě podle pozemských měřítek zařadit? Jsem člověk nebo bůh? Jsem z masa a kostí, duchovní bytost nebo obojí? Jsem dosažitelný jako individuum nebo jako duchovní struktura? Co je to nanebevzatý mistr, jímž jsem? Mnozí z vás, kteří toto čtete, jste sami byli již nanebevzati a znovu jste přišli na Zemi, abyste tu sloužili. Rozšířením svého vědomí jste byli schopni rozložit strukturu atomů svého těla z masa a kostí a s pomocí dalších duchovních přátel jste dokázali udělat skok do vyššího světa. Jak jsem již řekl, mnoho z vás čtenářů tuto proceduru již zná. Teď se patrně zeptáš: "Proč si na to nemohu vzpomenout?" Protože ses vrátil do starých pozemských struktur se všemi potřebnými předpoklady, které zahrnují i zapomnění, kým skutečně jsi a jak funguje rozšíření vědomí.
A tak jsi opět tady a znovu procházíš tímto pomalým procesem rozpomínání. Odsunuješ závoje, rozpouštíš mlhu zapomnění a tápeš skrz staré a nové úrovně. Kryon to rád popisuje tak, že jednou nohou jsi tady na Zemi a druhou ve vyšších úrovních, pracuješ tedy interdimenzionálně. To je dobrá kombinace, která má tendenci ještě víc promíchávat vyšší úrovně s pozemskou úrovní. Jedno je totiž zcela jisté: takzvaným vzestupem neproletíte raketovým tryskem do vyššího světa, nýbrž naopak snesete vyšší úrovně sem na Zemi, abyste tu s nimi žili. Propojujete rozmanité reality a dimenze. Jde to obdivuhodně. Mám tu výhodu, že jsem si svého mistrovství vědom a že mnoho atributů tohoto mistrovství vědomě využívám, aniž bych musel prožívat pozemské vzorce a události. Jsem si zcela vědom svého Já. Vím, kdo a co jsem. Znám své vyšší součásti v dalších, ještě vyšších dimenzích a jsem ve stálém kontaktu s nimi. Cestuji mimořádnou rychlostí všemi dimenzemi. I já jsem však propojen s určitými strukturami a není mi dovoleno opouštět některé oblasti a jen tak jednodušše navštěvovat ještě vyšší úrovně. Smím, stejně jako vy, k nim jen přičichnout. To dělám rád a nechávám se pokaždé vést k novým poznatkům a inspirovat k novým činům. Neboť i já, stejně jako vy, se inspiruji vyššími úrovněmi. Dodávají mi impulsy, třeba právě týkající se například Nové země, jak zde mohu být činný v materiální oblasti a kde smím zasahovat svou pomocí. Rozhodl jsem se totiž, že po nějakou dobu nebudu kráčet dál svou cestou, nýbrž že budu sloužit Zemi. Jedním z důvodu je, že mi hodně záleží na mnoha bratrech a sestrách zde na Zemi. Vidím, jak jsou v zajetí cyklu duality, což ze své minulosti velmi dobře znám. Jsou to duše, které lze označit jako první vlnu. Jsou to duše, které se sem již dlouho inkarnují a rozhodly se, že tu zůstanou a pomohou lidstvu v jeho transformaci. Během známého 26 000 letého cyklu měly již několikrát příležitost ukončit svůj koloběh znovuzrození a zkušeností. Přesto se tyto staré duše rozhodly sloužit dále. Jiné se zas rozhodly sloužit mezi nanebevzatými mistry nebo se již dokonce přesunuly dál, do vyšších úrovní. Záleží mi velmi na těch starých duších na Zemi, které se těžce probouzejí, a chtěl bych je doprovázet a pomáhat jim se zcela probudit. Jsou mezi nimi i takové, které jsou v důležitých mocenských pozicích a nevědomě dávají svůj hlas něčemu, co neslouží vždy pro dobro všech, přičemž vycházejí ze starých mocenských struktur nebo někdy dokonce i proto, že jsou prostě unavené a nemají sílu, aby se prosadily. Zvláště těmto duším bych byl rád nápomocen. Zasluhují si, aby je někdo vzal láskyplně za ruku, aby tak mohly poznat, kým skutečně jsou.
Také mezi těmi, kdo toto čtou, jsou takové duše, které již Zemi opustily a opět se vrátily, aby jí sloužily. Ponořily se znovu do tohoto pozemského cyklu a cítí se dezorientované, neukotvené a často unavené a bez radosti. Vyhledaly si možná rodiče a podmínky, které jim nijak neulehčují jejich probuzení. Rozhodly se k tomu záměrně, patřilo to totiž k jejich službě. Zní to divně, že? Ale je to tak. Dokážeš pochopit, jak rád bych podporoval tyto staré duše a pochopitelně i mladé duše, aby poznaly, kým jsou a prohlédly svou hru na Zemi? Víš, v neposlední řadě nejde jen o tyto milé duše, ale také o osud celého universa. Neboť Země není žádným osamělým pěšákem, který jde svou cestou sám, přestože Gaia je skutečně něčím mimořádným. Všechno je navzájem propojeno. A čím snadněji se Země s tou spoustou duší, které na ni žijí, vydá na novou cestu, tím lehčí to budou mít i další obyvatelé sluneční soustavy.To souvisí s mnoha spojenectvími, která jsou daná. Souvisí to také s instrukcemi, které energeticky udržují sluneční soustavu s jejím vědomím a stále se starají o plán pozemské hry. Země a její lidé jsou součástí komplexního stvořitelského plánu. Představ si to tak, že malá skupina stvořitelů bytostí dostala od Největšího Stvořitele Všeho co existuje úkol vypracovat pro duše plán, v jehož rámci by sbíraly zkušenosti v materiálním těle. To předtím neexistovalo. Stvořitelé tedy v souladu se zadáním Nejvyššího Stvořitele navrhli plán. A vše šlo podle tohoto plánu … Po delším časovém období však přišel pokyn, že podle plánu se Země včetně svých obyvatel posune do vyšší dimenze. Všechny duše, které se toho chtěly zúčastnit, mohou u toho být. Tak to bylo zamýšleno. Nejde však přitom jen o Zemi, ale i o další planety této sluneční soustavy, které mění svou dráhu a částečně též přecházejí do vyšších vibrací. To vše je zároveň spojeno s galaxií a v neposlední řadě i s celým vesmírem. Pochop, že při tomto experimentu dochází i k takovým událostem, které nebyly v celkovém důsledku předvídatelné. Například, že andělské bytosti z vyšších úrovní mohou padnout. Tyto bytosti se však koneckonců pro tento pád rozhodly vědomě, aby viděly, jak se to bude vyvíjet. Získaly mnoho zkušeností a v mnoha koutech vesmíru je tato hra již ukončena. Duše, které si hrály s temnou stranou moci, sejmuly své kápě, vyměnily oděv a jsou si opět vědomy svého Já.
Tato nádherná planeta Země má nyní možnost ukončit tuto hru a vybudovat nový způsob vědomého života na vyšší úrovni. Takový experiment je něco naprosto mimořádného a je s velkým zájmem sledován mnoha bytostmi této galaxie. Pro co, jak a v jakém časovém rámci se lidstvo rozhodne? Jaké kroky z toho vyplynou dál? Jak mohou být nápomocni nanebevzetí mistři a další pomocíci, kteří sem speciálně kvůli tomu přišli? To není tak úplně jednoduché, jak si často myslíte nebo přejete. Možná si myslíte: "Proč nepomáháte Barackovi Obamovi při jeho dobrých nápadech? Proč to má tak těžké, proč ho napadají i z jeho vlastních řad? Proč nemůžete pomoci při řešení ekonomické nespravedlnosti, aby byly potraviny spravedlivě rozdělovány po celém světě?" Takových otázek by bylo nekonečně mnoho a není na ně jednoduché odpovědět. Na Zemi stále platí svobodná vůle. Nemůžeme tedy všude zasahovat a dělat změny, to by ovlivnilo průběh celého vývoje. To nám není dovoleno. My se můžeme jen odebrat mezi lidi, což dělám moc rád, a prostřednictvím nápadů a nečekaných událostí jemně navozovat a vytvářet nové poznatky a situace pro správná rozhodnutí. Rád se účastním politických a dalších důležitých jednání jako nenápadný pozorovatel. Třeba jako řidič, číšník nebo sekretářka, čímž nechci nijak podceňovat důležitost těchto profesí, kdy jen tak mimochodem utrousím nějakou větu. Často mě i žádají o radu. Může se stát, jako naposledy v Číně při jednání mezi Amerikou a Čínou, že jako asistent nechám upadnout šálek s čajem, aby se uklidnila situace. Máme v rámci lidských měřítek tolik rozmanitých možností, jak změnit nějakou situaci a tím vytvořit jinou výchozí pozici pro eventuální nové a důležité výsledky. To je, mimo jiné,mým úkolem: zasahovat v lidském měřítku, abych lidi spojoval a eventuálně uklidnil situaci. Často energeticky měním podmínky a také místa jednání. Jak víte, každé místečko na Zemi je pokryto lidskými zkušenostmi, stejně jako je pozemskými zkušenostmi ovlivněn každý člověk. Není to vůbec jednoduché, když je třeba zavést nějaké novoty. Často jsme skutečně neviditelní a vždy inkognito. Jen ti účastníci takové konference nebo setkání, kteří jsou dost vnímaví a již probuzení, často překvapeně zpozorní, jak se situace náhle zcela změnila a dívají se do velkých tmavých očí Saint Germaina, který právě funguje třeba jako číšnice. Již z těchto příkladů můžete vidět, jak rád tuto službu vykonávám. Mohu kdykoli vklouznout do lidského těla, abych je na krátkou dobu naplnil svým vědomím. Samozřejmě vždy jen po dohodě s právoplatným vlastníkem těla!
Zůstanu tady tak dlouho, dokud Země neukončí svou cestu a dokud se trojrozměrná úroveň nerozplyne v páté dimenzi. A to ještě nějakou dobu potrvá. Následujících dvacet let bude nejzajímavějších. Ukáže se, jak lehce nebo jako těžce půjde Země svou cestou. Závisí to na proměně vědomí každého jednotlivého člověka. Následující léta přinesou nové objevy a velké převraty. Války skončí, ekonomické struktury se změní ve prospěch všech lidí. Staří mocipáni a držitelé duality se rozloučí nebo se změní jejich vědomí, odloží starý šat a možná oblečou nový. Země se zklidní a pomalu propojí všechny nízké úrovně s vyššími. Jak již bylo častokrát řečeno, je to proces, který celkově přesáhne jedno století. A pak bude cesta ke svobodě zaručena. Tyto údaje jsou však pouze orientační. Může se docela dobře stát, že některé toužebně očekávané novoty se v jednotlivých případech vyskytnou již dříve.Záleží to skutečně na jednom každém člověku a jeho vývoji, který zas zpětně působí na své okolí, městskou čtvrť, město atd. Protože vše je navzájem spojené, zapůsobí každá malá změna stejně tak, jako mávnutí křídel motýla na Fudžijamě ovlivní Havaj. Věř mi, je to tak.
Všiml sis, že jsem tě vzal na malou cestu, zatímco ti to vyprávím? Vzal jsem tě na ruku, abych tě pozdvihl do své úrovně a trochu jsem s tebou cestoval po sluneční soustavě a ukázal ti, jak je vše vzájemně propojené. Přitom jsem ti sdělil, která planeta v této soustavě je tvou domovskou planetou. Přesně řečeno, je to ta planeta, kterou sis zvolil, abys na ní začal sbírat své duální zkušenosti. Neboť koneckonců většina z vás pochází zdaleka a nikoliv z tohoto vesmíru. Je to tím, že téměř všichni čtenáři jsou staré duše, které se již dlouho inkarnují nebo jsou zde právě proto, aby sloužily vzestupu. Znamená to, že patříte k průkopníkům, kteří se jako jedni z prvních zaměřili na tento experiment nebo kteří se zcela cíleně zařadili k expediční skupině, aby učinila Zemi obyvatelnou. Zajímavé, co myslíte? A takových, kdo sem nyní cíleně přicházejí, aby pomáhali Zemi na její cestě a kdo jsou tady poprvé, bude stále víc. Tomu pak odpovídá, že jsou poněkud těžkopádní, nepřizpůsobiví, udivení nebo smutní z toho, že tady nepůsobí určité síly, s nimiž předtím běžně spolupracovali ve vyšších úrovních. Těm, kdo sem znovu přišli, přestože již uskutečnili svůj vzestup v minulých dobách, obzvlášť nabízím svou pomoc. Pokus se vzpomenout si, jak fungují jisté kosmické zákony. Pomohou ti v tom, jak se tady máš pohybovat. Rád ti budu nápomocen při navigování.
Milá stará duše, je to mimořádná doba, do které ses inkarnovala. Nejsi tu náhodou. Neber své pozemské starosti a problémy na lehkou váhu, avšak přiřaď jim podřízenou roli. Nepřisuzuj jim roli, která by určovala tvůj život. Uvaž, pozemské problémy jsou skutečně nástrojem hry duality. Máš-li starosti s penězi, tělesné problémy nebo ses ocitl v partnerské krizi, nezapomínej prosím nikdy, že to tak bylo předem domluveno. Sám sis vybral podmínky a své souputníky. Možná jsou to významná ujednání, dohody o tvém životě, které vyvolaly rozhovory, hádky nebo šťastné situace. Uvaž však, že jsou to ve srovnání s tvou pravou skutečností jen drobné oblázky, které se kutálí přes cestu tvého života. Heslo pro plánování tvé cesty by mělo znít: Neber pozemské záležitosti na lehkou váhu, avšak nenech je, aby řídily tvůj život. Žij co možná nejjednodušeji, nekomplikuj si život zbytečnou nákladností. A nech se vést svým vnitřním Bohem, svým Božským jádrem do vyšších dimenzí. Ono zná cestu, která není tak hrbolatá. Přesto všechno budou tvou cestu stále lemovat drobné oblázky, některé z nich sis tam položil vědomě ty sám, aniž bys to teď věděl. Nenech se však od své cesty odradit a zůstaň úzce spojen se svým Božským jádrem. Povede tě bezpečně do vyšších úrovní. A koneckonců jsme tu i my, nanebevzetí mistři, tví starší bratři a sestry, abychom ti pomáhali. Všichni pocházíme ze Zdroje všeho Bytí. Všichni k němu jednou zvolíme cestu zpátky, až si to bude Stvořitel přát. Pak nastane šťastné znovusjednocení mnoha malých jiskérek, které zvolily svou cestu od Zdroje do hlubokých zkušeností matérie, které Nejvyšší Stvořitel, Velký Duch vyfouknul z hnízda, aby je později opět s láskou přijal. Nehraje žádnou roli, jaký šat která jiskérka právě nosí, zda je to šat pachatele nebo šat oběti. Bůh nesoudíí a bere každého, kdo se k němu vrátí, s láskou do náruče.
Příští měsíce budou plné jara, jež samo o sobě obsahuje velkou dávku síly a radostný pocit z nového začátku. Je to síla, která je tolik potřebná po studené a velmi transformující zimě. Mnoho z vás přijde na nové nápady, jak vést dál svůj život. I takové, které mohou vypadat bláznivě a neproveditelně. K jejich realizaci však přijde síla z vyšších úrovní, ve kterých již jednou svou interdimenzionální nohou stojíš. Podpora přijde z tvého Božského jádra i od nás. Někteří z vás během zimy zeslábli a nemají dost potřebné životní energie pro nové kroky. Možná bys chtěl nejprve něco změnit nebo odstranit ve svém každodenním životě. Může to být třeba návštěva zubaře, aby ti dal do pořádku zuby. Možná to bude něco, co souvisí s péčí o tvé zdraví jako třeba změna stravování. Jaro to vše v sobě obsahuje, milí přátelé, postará se o mnoho nových kroků. To je cesta ke svobodě. Svobodu najdeš jen ty sám a sám v sobě. Možná se rozhodneš zpomalit svůj život, zabývat se věcmi ve větším klidu, méně pracovat, i když to bude spojené s menším výdělkem. Chceš intenzivněji hledat cestu sám k sobě a potřebuješ víc klidu a času sám na sebe.To je vítané, protože je s tím spojeno mnoho nových poznatků, které budou k dobru všem lidem. Nezapomeň, že nejsi sám, jsi součástí velkého celku. Důvěřuj si, důvěřuj svému Božskému jádru. Dej mu šanci projít všemi tvými zmatky, které vznikají starým způsobem myšlení. Odeber se do klidu, dovol Bohu v sobě, aby tě povzbudil, dal ti křídla a pak se v tvém životě náhle objeví malé zázraky, které si tak toužebně přeješ.Jde o synchronizaci věcí, které mají hodně společného i s pozemským životem. Neboť zázraky jsou většinou spojeny s jinými lidmi, kteří jsou buď v těchto zázracích zapojeni jako spoluhráči nebo je dokonce umožní realizovat. Důvěřuj si, že možné je vše, co si vybereš a nijak se neomezuj. Mohu ti být při tom zkoušení nápomocen?
V tomto smyslu se loučím: Pozdrav tě Bůh!

Jsem Saint Germain

Přijala Barbara Bessen v březnu 2010. Tento článek je k volnému použití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu www.kryon-deutschland.com/channeling_maerz10.html pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.


Féwa 28. 3. 2012 Začal sa čas planét a hviezd

29. března 2012 v 17:53 Aktuální novinky

Napsal uživatel Amia
Čtvrtek, 29 Březen 2012 13:04
Féwa 28. 3. 2012

Dopĺňa sa posledná vibrácia záverečného bodu frekvencie ľudského vedomia, aby civilizácia človeka pochopila, že svet nezačína a nekončí kruhom planét slnečnej sústavy. Táto vibrácia je dôležitá, aby ukotvil svoje vedomie vlastným prístupom a pohľadom na jednotný svet Zeme a jej slnečných planét ako i celého univerza. Pretože človek celé tisícročia tápal priesviedčaný o inej pravde.

Začal sa čas planét a hviezd. Vstupom vibrácie rovnovážnej rovnováhy zemského i mimozemského človeka. Vaša pozornosť sa sústreďuje na vesmírny svet. Zaujímate sa vo všeobecnosti o javy pozorované na oblohe. Každý svojím spôsobom, svojou výškou vedomia. Jeden vie, pozná, spomína si....druhý nie. A to je teraz dôležitým momentom. Pripomenúť Vám danou vibráciou cez genetickú pamäť, čo všetko ste v minulom čase evolúcie prežili. Inkarnovaní do mnohých fyzických tiel mužov i žien, aby ste viedli a učili. Vy, ktorí ste poslaní spirituálnym svetom jeho planét a hviezd.

Váš čas vyprchal v tom zmysle, že ste sa dostali do bodu časovej frekvencie, kedy je potrebné si premietnuť pred očami film minulých životov. Vracia Vás súčasne do minulosti i budúcnosti a spája s prítomnom. Pretože tvorí jednu niť spomienok situácií, ktoré ste prežili. Aby ste opäť stáli zoči - voči vlastnému vedomiu - v jeho objatí. Vedomí si skutočnosti, že sa znovu vracia k Zemi. Za nežnou clonou bielych závojov... kompresiou častíc vytvárajúcich ich pri určitej rýchlosti, frekvencii letu.

Váš zemský čas je nastavený na Vaše vedomie, ktorým preniká žiarenie galaktického stredu. Je to väzba na Vaše Slnko, umožňujúca vzostup do jemnejšej krištalickej sféry - meniaca atómovú mriežku a tým i rýchlosť. Žiarením zodpovedá blížiacej sa energetickej kozmickej vlne, ktorá vstúpila do Vašej slnečnej sústavy. Nemusíte sa jej báť. Je to len vlnenie frekvencií zjednocujúcou frekvenciou nula. Vyvoláva efekt mohutnej vlny, ale jej vnútrom sa vlní tachyonova energia. A tá neničí, nezabíja. Zaplavuje človeka i Zem láskou. Prekódovaním záverečného kódu tela, kódom vzostupujúceho vedomia. Človek zostáva človekom Zeme a súčasne sa stáva človekom - bytosťou nového sveta, jeho ďalších multidimenzionálnych sfér. Podľa výšky vedomia, ktorú dosiahol.

Vlna nepôsobí deštrukčne. Práve naopak. Osvieti človeka 3D reality tachyonovou energiou bezpodmienečnej lásky, ktorá navodí pozitívny prístup jedného k druhému, k Zemi. To znamená, že i človek 3D reality sa prispôsobí frekvenčnej vlne. Jednoducho povedané - ľudia si podajú ruky. Nastane delenie vzostupujúcich a zostávajúcich, pretože telo vedomia previbrovávajúceho do vyššej časovej sféry, svojou výškou frekvencie už potrebuje iný priestor času pre svoju existenciu.

Aj hmotný svet sa zmení na nepoznanie, pretože energetická vlna rozvibruje jeho srdce do tej miery, že si uvedomí čo všetko je v živote a v existencii jednoty dôležité. Objatím, podaním si ruky, bez vojen a násilí. Objektívnym pohľadom na problematiku Zeme, spoločne sa podieľajúc na prosperite národov s cieľom dosiahnuť zjednotenie sveta bez hraníc. Bez delenia na rasy, bez hodnotenia človeka človekom podľa farby pleti. To je cieľom vysokofrekvenčnej vlny lásky. Svojím žiarením zmeniť človeka.

Vedomie, ktoré prvý krát vzostupuje do multidimenzionálnej sféry - vstúpi do prvého stupňa 10-stupňového plateau vedomia piatej dimenzie. Tí, ktorí na Zemi učili novej sfére, budú učiť i v novom čase. Prichádzajúce "deti".

Je čas si spomenúť na chvíľu, kedy na Zem zostúpila iná civilizácia vesmíru. Nesúca multidimenzionálne vedomie, ktorého cieľom je pomáhať nižšej vedomej vrstve. Toto vedomie má schopnosť čítať Vaše reakcie, myšlienky,...pretože ich sníma svojím vedomím. Kdekoľvek sa nachádzate. Je to jedna z mnohých schopností človeka nového veku. Ovládajúceho screening vedomia každej bytosti. Vaše vedomie projektuje okolo Vás do aury myšlienkové vzorce, schémy, ktoré sú multidimenzionálnym vedomím čitateľné. Ako napísané na papieri. Jedná sa o telepatickú komunikáciu, ktorá je možná i na diaľku. Keď sa prepojíte cez svoje srdce so srdcom druhého človeka. V osobnom kontakte prebieha tento spôsob cez zrak a cez srdce. Tým nastáva situácia, že nikto pred nikým nič neutají. Človek sa stáva akoby "priesvitným". Jedná sa o vyššiu kategóriu vedomia podmieneného láskou. O telepatickú komunikáciu človeka s človekom, alebo inou bytosťou vesmíru. Táto komunikácia vysokou frekvenciou srdca je potrebná k dorozumeniu sa medzi sebou. Vami a bytosťami iných galaktických svetov. Tieto bytosti - súhlasom najvyššej rady univerza - /Andromedy - rady starších/ prichádzajú k Zemi. Ako najvyšší duchovní majstri zastupujúci vedomie Krista. So svojím zámerom pomoci ľudskej populácii svojimi multidimenzionálnymi schopnosťami. Siahajú svojím vedomím do rôznych časových sfér univerza. Symbolom lásky trojjedinosti prvopočiatku.

Jedná sa o 5 centrálnych lodí a 1 000 000 menších lodí. Tieto lode sa momentálne nachádzajú v blízkosti Slnka, aby sa spojili so solárnou radou. Súčasne sa delia na lode zostávajúce v priestoroch okolo Zeme a zostupujúce k Zemi.

S láskou Féwa

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu http://www.anjelska.sk

Srdeční Svatyně jemné ženské energie

29. března 2012 v 16:24 Obrazy pro podporu roku 2012

Obraz je živý, pulzuje a rozpíná se. Energie je tvárná a svou esencí pomáhá podle vlastního cítění každému. Skrze tento tvar a barvu proudí informace, které podporují při vzestupu do Vyšší úrovně roku 2012. Pro všechny bytosti s Láskou AnnaObrázek: Srdeční Svatyně jemné ženské energie

Pomáhá navázat kontakt s pravou ženskou silou, s jejími tvůrčími aspekty oddanosti a intuice.


Text i obraz jsou autorské © Anna a je možné je v nezkrácené a neupravené verzi dál šířit pouze nekomerčním způsobem za podmínky uvedení aktivního odkazu http://slunecnikvet-anna.blog.cz/

Síla ženy

29. března 2012 v 12:55 Krása ženy

Buď jako dítě schopen vidět a radovat se z malých, zdánlivě bezvýznamných zázraků v životě

29. března 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Žij tak prostě, jak je to jen možné, a plně užívej prostých divů a krás, které jsou zde pro všechny, aby se o ně dělili, ale které jsou tak často brány jako samozřejmost. Buď jako dítě schopen vidět a radovat se z malých, zdánlivě bezvýznamných zázraků v životě: z krásy květiny, zpěvu ptáka, slavnostního východu slunce, dešťových kapek stékajících po okenním skle. Jak prosté a přitom opravdu krásné jsou tyto zázraky, když se na ně díváš očima, které opravdu vidí, a přestaneš se hnát životem v takovém spěchu, že si jich opomeneš povšimnout! Vidíš všechny Mé zázraky a krásy kolem sebe? Nebo je tvá mysl tak plná všedních starostí a obav, že jsi slepý a hluchý a sklíčený a nic nevidíš, protože jsi tak ponořen do sebe? Proč se již dnes nepokusíš být stále bdělý ke všemu, co se kolem tebe děje?


Zrození - harmonie ženy a muže v nás

28. března 2012 v 21:41 Obrazy pro podporu roku 2012
Obraz je živý, pulzuje a rozpíná se. Energie je tvárná a svou esencí pomáhá podle vlastního cítění každému. Skrze tento tvar a barvu proudí informace, které podporují při vzestupu do Vyšší úrovně roku 2012. Pro všechny bytosti s Láskou AnnaObrázek: Zrození - harmonie ženy a muže v nás

Spojuje éterická pouta a svádí lidi dohromady, právě ty, kteří jsou určeni jeden pro druhého, aby se od sebe navzájem mohli učit a vzájemným zrcadlením mohli poznat a vysvobodit své stíny.

Text i obraz jsou autorské © Anna a je možné je v nezkrácené a neupravené verzi dál šířit pouze nekomerčním způsobem za podmínky uvedení aktivního odkazu http://slunecnikvet-anna.blog.cz