Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Únor 2012

Féwa 16.2.2012 - Svojim srdcom prikláňam sa k láske

17. února 2012 v 13:23 Aktuální novinky


16.2.2012 - Svojim srdcom prikláňam sa k láske, ňou tvorím, ňou milujem, ňou som. V galérii Féwa sú vložené tri strany kódov aj s popisom

S láskou Féwa

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu http://www.anjelska.sk/

Poznáváš význam celistvosti, význam bytí v souladu s celkem Stvoření.

17. února 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jsi-li ochoten všechno Mi odevzdat a nic si neponechat, pak každá tvá potřeba bude zázračně splněna a tvůj život bude oplývat hojností, nebo otevřeš zdymadla, když se všeho pro Mne vzdáš. Přijímej tento zákon celou svou bytostí, až se stane tvou součástí a ty se budeš rozechvívat rytmem všeho života a poznáš význam celistvosti, význam bytí v souladu s celkem stvoření, a tedy i v souladu se Mnou. Já jsem tvůrcem všeho stvoření; Já jsem celistvostí všeho života. Povznes své vědomí a uvědom si, že Já jsem v tobě, že tato celistvost je v tobě a že tě nic nemůže oddělit od tohoto zázraku, jen tvé vlastní omezené vědomí. Nech své vědomí volně plynout a rozvíjet. Nedopusť, aby cokoli zastavilo tento rozvoj vědomí, dokud nedokážeš přijmout, že Já jsem v tobě, ty jsi ve Mně, a že jsme jedno.

Každý člověk, každé místo, každé město, každý stát prochází vlastní transformací „ušitou na míru“

16. února 2012 v 8:45 Doteky Nového Života

KRYON - Pravda je...
Uveřejnil(a) Láďa
Úterý, 14 Únor 2012 22:12
Přijala Barbara Bessen, leden 2012

Zdravím vás, milí přátele, jsem Kryon z Magnetické služby. Tak už je tady, ten tolik očekávaný i obávaný rok 2012. Co bude jinak, co myslíte? Nastane konec světa? Určitě ne. Budou dál následovat revoluční změny? To ano, to je jisté. Forma těchto převratů může být lehká i těžká. Závisí to na konkrétní oblasti Země a také na lidech samotných. Jsou oblasti, které budou i nadále velmi náchylné k zemským změnám. Podívejte se na ty, které dosud již byly postiženy, ty budou i nadále náchylné k podobným událostem. Souvisí to s jejich geografickou polohou vzhledem k pohybujícím se zemským tektonickým deskám. Kromě toho dá Země o sobě vědět i tam, kde byste to neočekávali. Ve všech oblastech Země se projeví lehké změny v různých formách. Mocným nástrojem k tomu je voda. Nejsou to jen moře a řeky, které jsou v pohybu a možná si nacházejí jiné cesty než obvykle, ale i podzemní vody se mění. Zejména v oblastech, které byly uměle přetvořeny přehradami a násilně vedenými řekami. Tam je rovnováha porušena až do hlubin země. Země se pokouší opět očistit nejrůznějšími způsoby. Jsou tu přirozeně i lidé, kteří se již rozhodli aktivně se účastnit těchto událostí. Jsou to jednak ti, kteří jsou s těmito událostmi spojeni jako klíčové postavy. Jsou to i ti, kteří se tímto způsobem rozhodli opustit Zemi, ale i ti, kteří chtějí dojít k prožitku většího otevření srdce. Děje se tak to, co nazýváme kolektivním otevíráním srdce.

Všechny další události v letošním roce budou mít pro mnoho lidí hodně společného se společenskými změnami, možná s finančními ztrátami, ztrátou pracovního místa nebo dokonce i bydlení. Jedno nebo druhé se může dít na dobrovolné bázi, pokud se člověk poddá s plnou důvěrou vnitřnímu sdělení změn a cítí, že se odhaluje něco nového, ale třeba i nedobrovolně, když to člověk nedokáže nechat volně plynout. Vzdávání se svých nároků a požadavků a soustředění se na to nejdůležitější, patří rovněž k atributům roku 2012.

Evropa zažívá skutečně velkou transformaci, která se navenek projevuje ztrátami, novými poznatky, vzdáváním se, rozpadem zastaralých koncepcí a opouštěním vůdců, kteří již nepatří do současného dění. Projevuje se však i hlubokými poznatky, které souvisejí s láskou v rodině stejně jako v kruhu s ostatními lidmi. Co dělají lidé, kteří zažívají ztráty? Sdružují se. Co dělají kromě toho? Objevují a sdílejí soucit vůči ostatním. To se však nebude týkat všech. Budou i tací lidé, kteří se ocitnou v hluboké úzkosti ze ztráty, což znamená, že jim bude chybět sebedůvěra i důvěra v Boha uvnitř sebe. Ti i nadále budou skrývat soucit a budou se zaobírat tím, jak zachránit navenek vše, co se zachránit dá. Pochopitelně budou i takoví lidé, kteří i přes to všechno budou mít hodně peněz, velký dům, dostatečné příjmy a všechny ostatní zdánlivě důležité věci. Můžeme však klidně předpokládat, že transformace přijde jiným způsobem. Může to být nenápadné setkání, které přinese nový vhled, ale i menší onemocnění, které nutí ke klidu apod. Poznání mnohdy přichází s tvrdými ranami, ale někdy jen s jemnými náznaky. Každý člověk, každé místo, každé město, každý stát prochází vlastní transformací "ušitou na míru". To je již delší dobu zřejmé. Podívejte se třeba na Evropu. Španělé myslí a žijí jinak než lidé v Dánsku. Německo není tak energeticky ovlivněno, jako Francie. Všichni jdou svou cestou, která může být taková nebo onaká, a závisí pochopitelně na starých zkušenostech a karmické zátěži.

Mé důležité poselství pro všechny čtenáře zní: Soustřeď se na sebe. Čeho chceš v roce 2012 skutečně dosáhnout? Nemluvím o věcech, o vnějších cílech, jako je nové zaměstnání, nové auto, zahraniční cesta nebo dokonce operace. To jsou vnější záležitosti, které se zdají, že patří k životu v této době. Myslím tím však, že by ses měl podívat do svého srdce. Po jakých cílech touží tvé srdce? Lze to zjistit snadněji, než si myslíš. Usedni v klidu, soustřeď se na své srdce a zeptej se ho: "Co si přeješ do roku 2012?" Naslouchej tichému hlásku nebo pocitu, který přijde. Co k tobě přichází? Možná slova jako klid, rozvážnost, víc se věnovat nějakému sportu, smích, čas ke snění, k lenošení nebo k ulehnutí na kanape a ponoření se do četby. Mohou přijít i krátké vize poznatků, poznání: například, že je potřeba vyčistit vztah s lidmi, s kterými jsi to zatím neudělal, nebo jsi s nimi v rozepři? Třeba vyžehlit nějaké nedorozumění? Je to v tvém malém univerzu stejně jako v tom velkém: vše může a chce být odhaleno a integrováno. Proč bys měl ještě v sobě mít neodhalené a neotevřené šuplíčky, do kterých se ti nechce nahlédnout?Jsou to takové drobné otravy, které následně mohou vést k nemocem, protože se mohou zvětšovat jako vřed. Nový rok vyžaduje právě tohle, udělat si inventuru. Pohlédni ještě jednou hluboko do sebe: Co si přeje Tvé srdce? A někde úplně vzadu bude nějaké přání srdce, nebo dokonce víc přání, i naprosto mimořádných, která ještě nebyla prožita. Uvaž, na Zemi jsi přišel s velkým zavazadlem, naplněným karmickou zátěží a starými vzorci, a celá ta léta jsi byl zaměstnán tím, jak je zpracovat. Karmická zátěž je u mnoha probuzených lidí rozpuštěna díky čistým záměrům a kontaktům se světelnými bytostmi, které tuto planetu během jejího vzestupu doprovázejí. Pak by tedy bylo na čase, obhlédnout tato přání, která byla zamýšlena pro nadcházející dobu. Osvobozen od strachu, nedostatku pocitu sebeúcty a chybějící důvěry v Boha se nyní můžeš odvážit šíleného skoku a konečně se zaměřit na to, co jsi vždycky chtěl. Jsi nyní posílený a máš energii k rozjezdu. A pomoci se ti dostane. To jediné, co možná sabotuješ, jsi ty sám, nevěříš si, že bys tzv. mohl pohnout horou. Proč však ne?

Víš, my provázíme mnohé z vás již po mnoho, mnoho let, ty to možná vnímáš od roku 1987 Harmonické konvergence. Znám tě velmi dobře. Vím, kdo jsi, odkud pocházíš, a znám tvůj batoh, který si neseš na zádech, a taky tvou váhavost a nerozhodnost. Je to starý vzorec, že upřednostňuješ být připraven udělat něco pro druhého, pro přátele, děti, rodiče nebo šéfa. Ale na sebe rád zapomínáš. Sebe řadíš až na poslední místo. Pročpak? Může to být tím, že ses ještě láskyplně neobjal? S něžným a moudrým úsměvem to můžeš udělat a říct si: "Jsem duch v tomto těle, abych tu získal zkušenosti. Ale většinu jsem již získal. Pomalu se vracím domů a balím si zavazadlo na cestu. Proč si to však dělám tak těžké? Mohl bych přece jásat, smát se a těšit se na nová dobrodružství." Ano, tak proč to neuděláš?

Rok 2012 je rokem mnoha možností. Vysoká energie, kterou mnozí očekávali, je již tady. V plné intenzitě jako nyní již od listopadu 2011. Předtím byl výrazný posun v říjnu 2003. To byly nejsilnější posuny a vyvolaly většinu změn. Přitom je třeba také uvážit, že převratné změny na zemské i lidské úrovni mají svůj vývoj, resp. proces. V říjnu 2003 se neudálo najednou vše, co mělo být změněno nebo zavedeno. Je to proces, který probíhá a roste. Také nyní jsou všichni v silném procesu, který trvá a není pro každého stejný. Každý má svou vlastní cestu. A je těžko předvídatelné, co se kdy u jednotlivého člověka stane. Je tu možnost zvolit si nové cesty, avšak kroky možná nepovedou k časové bráně, která je zrovna otevřená. Je třeba ještě určitá doba pro zpracování. Proto ještě mnoho probuzených čeká ve frontě, než udělají své důležité kroky.

Se změnami na peněžním trhu a v politických kruzích je to stejné. "Padne euro?" ptá se hodně lidí. Myslím, že to se nestane. Je tu mnoho souvislostí a je to hodně propletené. Najde se elegantní řešení, které bude nepřímo souviset s konceptem peněz. Nastane změna v lidech, která bude souviset se soucitem a která ukáže opět novou cestu. A objeví se nové koncepty, aby si lidé mohli opatřit to, co potřebují. Společenství, pospolitost bude hrát v roce 2012 velkou roli, lidé si začínají vzájemně víc naslouchat a ponechávají techniku a dennodenní chvat poněkud stranou. Podívejte se, když se ponoříte hluboko do sebe a nasloucháte si, slyšíte jiné nápady a představy, které se odlišují od všedního života. Bude-li to dělat více lidí, může se šířit smích, úleva a uvolnění, což povede k tomu, že mnozí začnou chápat, že peněžní trh je uměle vytvořeným konceptem a je v každém směru tvárný. Totéž platí pro celou politiku a další státní systémy. Ne vše je zlem, ale mnohé vyžaduje reformy. A lidé rozpoznávají, že záleží na nich samotných, aby žezlo uchopili do vlastních rukou. Ať je to prostřednictvím čestné funkce, hlasitého názoru, vyhrnutím rukávů, jasně sděleným NE na správném místě, a to i v přeneseném významu. A ostatní lidé, kteří toto ještě nechtějí nebo si nedůvěřují, půjdou vlastní cestou. Je to stejné, jako když se řeka rozděluje, jedni jsou na jedné straně a druzí na druhé straně břehu. A obojí je dobré. Důležité je také si uvědomit, že je třeba přestat s hodnocením. Ve všem je možné vidět a prožívat něco dobrého. Je třeba začít s tím, nebrat euro, politiku, počasí či hádavého souseda jako něco špatného. Máš volbu zaměřit se na něco jiného nebo to nahlížet brýlemi lásky.Neboť to, na co se zaměříš, ovládá Tvůj život.

A není to skutečně takové, jak to vypadá. Co vidíš ty, stejně jako tvůj soused, obyvatel Peru nebo Jižní Afriky, který možná jako ty stojí u okna a dívá se na hvězdy? Máte zdánlivě stejné vnější podmínky. Avšak pokud má vaše kvantová fyzika skutečně pravdu - a že ji má - pak vzniká obraz teprve prostřednictvím pozorovatele. Ty tak každou vteřinu určuješ, jak vypadá tvůj obraz života. Ty tvoříš jako pozorovatel. Nyní se podívejme ještě jednou na rok 2012. Kdo co tvoří? Mohlo by to být tak, že hodně věcí, které se dějí navenek, se stávají proto, že je člověk ze svého kolektivu produkuje směrem ven, protože se nechává ovlivňovat myšlenkami, které krouží kolem něj v morfogenetickém poli a které určují, co je třeba vidět, myslet a dělat? Mohlo by to být taky tak, že se člověk, který se hluboko ve svém srdci změnil a nenechává se ovlivňovat děním na pozemském hřišti, žije ve svém vlastním světě? To by asi byl velmi slunečný, mírumilovný a nádherný rok 2012. Přemýšlejte o tom trochu. Stojí za to procítit tento myšlenkový pochod. Pak by pak totiž znamenalo, že vše je optimálně k dispozici a vzniká teprve tehdy, kdy to pozorovatel aktivuje. Tak vznikají miliardy světů, kolik existuje lidí, kdy mnozí prožívají podobné, protože se nechávají ovlivňovat z uložených myšlenkových bank, i z takových, které dennodenně určuje burza, reklama, nákupní chování a víra ve štěstí. Jako kolotoč, který se stále otáčí a otáčí. Možná už máš chuť z něj seskočit a vytvořit si vlastní kolotoč a stát se tak svébytným pozorovatelem a tím pádem i tvůrcem? Kdyby to udělalo hodně lidí, ocitli bychom se u slavného (proslulého) příkladu se stou opicí: mohlo by tak vzniknout pole myšlenek zalité slunečním světlem. Země je opravdu plná světla, zářící a zdravá. Na ní žijí zdraví, šťastní, mírumilovní lidé. A i když to může znít šíleně: mohl bys žít v oblasti ohrožené tsunami, která je pravděpodobně i zamořená zářením. Kdybys však žil skutečně svým vlastním životem, udržel sis svou pozornost, pak bys na takovém místě mohl žít bez ohrožení. Rozumíš tomu?

Nezávisle na tom se skutečně dějí velké změny v trojdimenzionálním světě formou sluneční aktivity a změny oběžné dráhy Země a sluneční soustavy. To jsou však trojrozměrné změny. Pokud reaguješ jako probuzený člověk, víš, že jednou nohou žiješ již interdimenzionálně, tedy v jiné realitě, to přece cítíš, že? Pak reaguj na trojdimenzionální jobové zvěsti také interdimenzionálně.

Tvoje Já v páté dimenzi nebo v ještě vyšších dimenzích tím nebude zasaženo. Je v jiné realitě. Prociť si teď tento okamžik v "oděvu" páté dimenze. Jak se v něm cítíš? Možná by sis ten pocit chtěl vzít sebou do všedního dne a tím bys mohl měnit svou realitu.

Nyní mi nezbývá než se na závěr před tebou uklonit. Vážíme si tě, milujeme a ctíme, že jsi zde na Zemi, a pomáháme ti jít novou cestou. Díky za tvou službu!

V hluboké lásce a sounáležitosti
KRYON

Channeling obdržela Barbara Bessen v lednu 2012.
Článek je k volnému použití, změny v textu nejsou povoleny. Německý originál nahttp://www.kryon-deutschland.com/channeling_jan12.html.
Pro www.novoucestou.cz přeložila Jana Sobotová.

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 12.2. 2012 - 19.2. 2012

16. února 2012 v 8:37 Doteky Nového Života

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 12.2. 2012 - 19.2. 2012
Uveřejnil(a) Láďa
Pondělí, 13 Únor 2012 21:37
Milovaní,
mnozí již v nitru svých bližních zaznamenali duch jednoty, ohleduplnosti, dobroty, ochoty a spolupráce, děje se to, zatímco společně měníte Svět tím, jak se měníte sami uvnitř sebe. Je pravda, že jediný člověk, kterého můžete změnit, jste vy sami a vy, kteří toto právě čtete, se stáváte v této oblasti Mistry. Vidíme, že to občas může být deprimující, protože když měníte sami sebe, očekáváte, že se budou měnit i ti kolem vás a všichni, které jste milovali.
Pochopte, Milovaní, že se v srdci každého Člověka dějí drtivé změny, ať jsou fyzicky viditelné, nebo ne. Srdeční centra všech cítících Bytostí na této Planetě se široce otevírají, což vyplavuje velké množství cizorodé energie, zatímco se propojujete se svými vyššími aspekty. To je popravdě vítané znamení, neboť to znamená, že Světlo vstupuje do vašeho systému a pokračuje ve svých čistících aktivitách. Vše, co není Láskou, nyní odchází, vše, co není vaší pravou Božskou podstatou, je právě odváděno pryč, aby se ve vašich fyzických tělech mohlo bezpečně zabydlet více Světla.
Jak bylo řečeno dříve, s postupujícím rokem bude tento proces pokračovat a zrychlovat se, takže vás žádáme, abyste zůstali soustředěni na své cíle Vzestupu a stáli ve svém Světle. Následujte pokyny svého těla a dělejte, co se od vás žádá, ať je to omezování jídla, které neslouží vašemu čištění ve fyzických a mentálních tělech, nebo jde o staré zvyky, které vám již nejsou ku prospěchu.Pečlivě si prohlédněte všechny oblasti svého života, které potřebují zlepšit a změnit, abyste mohli pokračovat na své cestě s půvabem a lehkostí.
Pokračujte něžně na své cestě po Zemi a vnímejte se jako mocné Bytosti, které jsou hluboko uvnitř vás. Závoje iluzí se každým dnem více zdvíhají a rozpomenutí se na své nekonečné možnosti vstříc svým nejvyšším potenciálům je na dosah. Ve svých volbách se držte hlavní cesty a řiďte se vždy nejvyšším dobrem pro všechny. Přišel čas dokončit vše, co mělo být v této době prožito.Jakmile je se ctí dokončen projekt zahájený v předchozích dobách, dostaví se pocit naplnění. Nyní se v životech všech Bytostí děje mnohé, protože každý s obrovským očekáváním zjišťuje, že se nový den již blíží a každý na to chce být připraven.
Na vyšších úrovních je vše jasné a vše běží podle Božského Řádu. Vše probíhá s perfektním načasováním. Drazí, zůstávejte v míru, harmonii a rovnováze. Je to o maximální podpoře propojení v rámci vašeho dosahu působnosti. Vy jste ti Zářiči, kteří léčí a žehnají na každém svém kroku a kteří se naučili, že ta největší moc ve Vesmíru má čisté a skromné srdce, síla bezpodmínečné Lásky, síla a moc ovlivnit změny tím, že jim dáme volný průběh a transformujeme všechna stará paradigmata a programy, které tak nesmírně dlouho držely Lidstvo v řetězech vibrací strachu, pochybností a nedostatku. Vy všichni jste bezmezně Milováni a opět vám říkáme, nikdy nejste sami.
Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion
©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Jak nakládáš s věcmi, na kterých v životě záleží?

16. února 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jak nakládáš s věcmi, na kterých v životě záleží? Řadíš správně své hodnoty? Proč si nenajít čas ke ztišení se, k prozkoumání svých pohnutek, abys tak zjistil, zda jsou to ty nejvyšší hodnoty? Jen ty tak můžeš učinit. Nikdo jiný tak nemůže udělat za tebe. Může to pro tebe znamenat i čekání na Mě, aniž by se ti dostalo bezprostřední odpovědi. Možná, že pro tebe budou důležité lekce, kterým se můžeš naučit jen při klidném čekání na Mne, zvláště když jsi netrpělivá a náročná duše. Proč pro sebe dělat výjimky? Znáš na vše teoretické odpovědi. Nyní je čas, abys je uvedl do praxe a viděl, jak působí. Nikdy se nenaučíš těmto životně důležitým lekcím, aniž bys je na sobě vyzkoušel. Proč to neuděláš hned a nepřestaneš marnit čas pouhým přemýšlením? Uč se řadit své hodnoty správně a klást pravé věci na první místo. Dovol Mi působit v tobě a skrze tebe.

Terapeutka energetické psychologie

15. února 2012 v 21:56 Aktuální novinky

V hlavě máme místo, kde se shromažďují myšlenky a názory našich rodičů,učitelů a přátel, kteří nám říkali co je dobré a co je špatné.Navíc máme v podvědomé části uložené i špatné zážitky, traumata a přesvědčení. Tyto myšlenky, traumata a názory se z tohoto místa uvolňují a zabraňují nám myslet za sebe. Brání nám, abychom byli sami sebou.
Je třeba odstranit podvědomé myšlenky, že to nejde, že to neni možné a různá jiná přesvědčení, které jsme si uložili do podvědomí a na jejich základě teď jednáme. Je třeba odstranit strachy, fobie a nezpracovaná traumata.
Najděme a vzpomeňme si kdo vlastně jsme.Dovolme, aby do našeho života vstoupila radost, spokojenost a láska.
Řešením je energetická psychologie EFT kterou se dají odstranit:
Strachy a fobie.
Stres, úzkost, panika,deprese a různá traumata.
Výkonost, práce, finance
Různé závislosti, nadváha,kouření
Alergie.
Zvířata.
Nízké sebevědomí.
Vztahové problémy
Dětské problémy
Ženské problémy
Fyzické problém
S velkou láskou a vedením andělů pomáhám lidem kteří se rozhodnou ze sebou něco dělat a jsou ke mě dovedeni odstranit, to co je trápí a brání, aby byli sami sebou bez strachu, lítosti a zloby.
Z vlastní zkušenosti vím,že když jsme vevnitř problému, tak se nám těžko hledají příčiny které nás blokují.
Kontakt: Mirka.ve@seznam.cz, tel.737 754 976

Radujte sa, vysielajte šťastie, vystrelujte gejzíry lásky zo srdca do všetkých svetových strán Vašej Zeme a ďalej do Univerza.

15. února 2012 v 17:10 Aktuální novinkyNapsal uživatel Amia
Středa, 15 Únor 2012 14:10
Féwa 15. 2. 2012

Zemská os tvorí súčasť časovej diery, ktorá je medzi zemskými pólmi Zeme 3D reality. Táto časová diera prechádzajúca stredom Zeme je energeticky prepojená so stredom Galaxie. Vibrácia zemskej osi je ako anténa nových tónov a frekvenčných zvukov cielene nastavená na zvyšujúce sa vibrácie novej frekvencie. Tým sa posúva zľava doprava, aby ubrala záporný náboj a znásobila plus náboj. Je to približujúci sa kontakt s inou civilizáciou, s inou sférou a tým i hustotou vedomia.

Vy všetci, ktorí zápasíte s temnou silou Vašej 3D Zeme ste kontaktovaní s inou časovou sférou do ktorej vstupujete. Tento kontakt je záležitosťou vedomia. Keď dosiahnete konkrétnu hladinu frekvencie, Vaše vedomie načíta ďalší stupeň. Zemská os sa posúva ďalej doprava, smerom k piatej magnetickej sfére. Je to zákon príťažlivosti magnetického jednopólového vedomia a prebieha celoplošne. Preto je potrebné vedieť že i Vy, ktorí neveríte, akoby nič nevidíte, alebo máte pocit, že nič nerobíte ku prospechu vzostupu vedomia - čiže ste len súčasťou prebiehajúceho procesu - že i Vy svojím konaním, dôverou a vierou znásobujete evolučný vzostup. I Vy ste dôležití. Každý jeden z Vás. Pretože akonáhle nasmerujete svoju pozornosť na pozitívny spôsob života, stávate sa súčasťou magnetického sveta v zmysle zákona akcie a reakcie. Vaše vedomie tiež napočíta ku prospechu Zeme ďalšie nové stupne. Vieme, že Vy, ktorí váhate, pochybujete o dôvere všetkého čo je Vám hovorené v zmysle vzostupu Zeme, ste rovnako dôležitým článkom mohutného reťazca múdrosti. I Vy ste prišli na Zem, aby ste pomohli uskutočniť kvantový skok vedomia. Aj Vy, každý jeden z Vás nesiete svoju úlohu v sebe. Len na Vás záleží, či ju opäť prijmete, odtiahnete závoj. Otvoríte svojím duchom, ktorý čaká na Vaše prebudenie svoj srdcový chrám. Viete, Vaše vedomie bolo zastreté závojom nevedomosti, keď ste prichádzali na Zem a dotkli sa tela, ktoré ste si vybrali. Vaše mozgové závity sú cez energetický svetelný systém, tvoriaci centrálne vedomia, spojené s vedomím, ktoré v sebe na Zemi nesiete. Je to kontakt s inými mnohodimenzionálnymi sférami v zmysle pomoci a zvládnutia posunu Zeme do nového času.

Každý uzol vedomia multidimenzionálneho sa postupne prepája na uzlíky Vášho vedomia. Jedná sa o nastavenie v čase pre Vás teraz ťažko pochopiteľné. Vo svete v ktorom žijete. Vaša polarita bude nanosekundovým prekódovaním premietnutá do multidimenzionálneho sveta. Je to 5D sféra, jej mriežka, jej sieť, ktorá je postupne aktivovaná.

Váš celosvetový systém, ktorý teraz na Zemi vládne a je v rukách iného princípu, bude okamžite oddelený a zostane v realite tretej dimenzie. Vy postúpite vyššie do inej časopriestorovej mriežky, kde už čas a priestor - dá sa povedať - nič neznamená. Je jeden. Stanete sa osvietení, to znamená, že budete ďalej žiť vo svojich telách, ale už v spiritualite. Spiritualita je súbor všetkých doterajších zákonov a pravidiel jemnohmotného nedualitného sveta, kedy Vaše zemské Ja splýva s nadpozemským a stáva sa jednotným Ja jedného mnohofrekvenčného sveta.

Vy sami Vašu Zem posúvate do nového vedomia. Zápasiac s entitami, ktoré sú súčasťou hrubozrnného sveta v ktorom zrná, ich tvrdosť, ich štruktúra im dáva možnosť existencie. Fyzického i nefyzického vlákna tvoriaceho v 3D realite jednu bunku. Je to jadro i obal ich tela. Kedy jadro ako jednotná energia sveta spirituálneho je obalené energiou hmotna. Atómami inou rýchlosťou vibrujúcimi, ako je rýchlosť - frekvencia - piatej dimenzie. Je silou, hustotou, ktorá dáva možnosť sa fyzickému zraku prezentovať. Či už slovne, násilím, agresivitou. Spiritualita týchto bytostí zadaná prvotnou expanziou svetla do priestoru, ukotvila v nich pevný svetelný bod. Ale oni budú v rámci svojej evolúcie potrebovať ešte dlhý čas, aby sa táto energia svetla prejavila.

Srdce je centrálnym orgánom vedomia, aj keď vo Vašom svete dávate na prvé miesto mozgový systém. Spôsob funkcie mozgu je dočasný, v zmysle Vašej 3D reality. Je potrebný pre Vašu existenciu v polaritnom svete, pretože tretia dimenzia je elektromagnetická - dvojpólová - sféra. Preto je Váš mozog funkčne delený na ľavú a pravú hemisféru. Pravá / vo vašom svete akoby zaspala/ je centralizovaná so srdcom a prepájaná na multidimenzionálny jednopólový svet. Kde neexistuje čas ani priestor a vedomá láska, ktorou tento univerzálny svet funguje je jednotná pre všetky tu žijúce bytosti.

Vaše srdce, jeho chrám - čiže jeho stredová slza vysokofrekvenčného svetla sa otvára, rozžiaruje. To znamená,že aktivuje cez nervové vlákna zbiehajúce sa v srdci a rozbiehajúce sa zo srdca - telesný bezpolaritný systém v prepojení na nové vlákna DNA, v prepojení na nové vlákna Vášho svetelného tela. Mer-Ka-Ba, pulzujúca vibrácia svetla okolo Vášho tela sa rozžiaruje a aktivuje. Súčasne tým aktivuje - dlhým procesom príprav - zámerne nachystané a udržiavané mimofyzické štruktúry. Sú to cielene pripravené svetelné dráhy vedené pozdĺž fyzických nervových dráh. Tieto sú prepojené do nadfyzickej vrstvy svetelného tela cez jednotlivé body. Aktivácia prebieha postupne pribúdajúcimi vibráciami. Telo tým priebežne zjemnohmotňuje /i keď fyzickým zrakom tento proces nie je postrehnuteľný/. Mení sa, pripravuje sa na kontakt s inou sférickou hustotou novej dimenzie. Všetko čo je Vám vysvetľované je súčasťou gigantického projektu pomoci ľudskej populácii a jej prekrásnej Zemi. Sme vysoko vyvinutou civilizáciou s predstaviteľmi Plejádskej únie svetla a tým sú čiatočne pre Vás pochopiteľné možnosti realizácie celého projektu.

Ako sme to urobili ? Ako sme vytvorili v rámci pomoci celý tento komplikovaný systém ? Mnohému ešte nerozumiete - mnohé pochopíte. I skutočnosť, že celý zázrak zázračnosti vzostupu nesiete v sebe. Princíp pripravenosti spočíva v delení buniek. Každá bunka Vášho tela má jadro a bunečný obal. Obal je samozrejme nedeliteľnou súčasťou bunkového jadra. Žiarenie fotónov väzbou na solárne žiarenie a na chemické prvky Vašej sféry, ktoré sú súčasťou i Vášho fyzična, sme energeticky prepojili cez frekvenčný časový segregátor. Napojením na kolektívnu sieť. Táto sieť je zložená z veľkého počtu bodov /uzlov/. Je to bodový systém celého Univerza na základe ktorého sa vo vesmíre tvorí i premiestňuje. Týmto spôsobom Váš vesmír i ďalšie vesmíry fungujú. Každý z Vás je jedným bodom energetickej siete vedomia okolo Zeme. Tvorí tým energetický uzlík kolektívneho vedomia. Každá informácia sa cez túto sieť prenáša.

Postupne rastúce vibrácie /zintenzívňujúce sa žiarenie/ kontaktujú sieť, ktorá sa postupne aktivuje. Prenikajú cez Vaše telá. Ako aj telo Zeme. Frekvenčne sa tým štiepi bunkové jadro. Nastáva lézia i fúzia súčasne v jednom momente. Vaše telo zložené z určitého počtu buniek sa týmto procesom postupne aktivuje v stupňoch novej frekvencie. Aktivuje sa súčasne Mar-Ka-Ba i jemnohmotné telo. Vrstva medzi fyzickým a nefyzickým telom je úloha, ktorú sme mali. Premostili sme svetelnými vláknami /kedy sa postupne aktivujú jednotlivé uzly jedného i druhého tela/ túto najkritickejšiu vrstvu v zmysle prekódovania. Táto vrstva je akoby vaakuová hladina dvoch tiel a je rozhodujúca. Vždy sa prosím pozerajte na celý proces v rámci mikro- a makrokozmu. To znamená, že táto situácia je rovnaká i v pohľade na Zem tvoriacu bunku Univerza. V tomto prípade - v pohľade na vrstvu 3D a 5D reality. To je ten dôležitý priestor vzostupu. Z tohto priestoru /v prípade nedostatočnej výšky Vašej frekvencie srdca/ môžete "spadnúť", čiže vrátiť sa do 3D reality. Alebo sa "uchytiť" Vašou frekvenciou vedomia v novej mriežke 5D siete Zeme.

Prosím, uvedomte si, že všetko čo je Vám z rôznych strán Zeme vysvetľované tými, ktorí vedia, nie je prezentáciou "hercov" na pódiu zemského vedomia. Že čas Zeme sa skutočne kráti. Čas vzostúpenia do jej novej reality. Áno, sú tu tí, ktorí na Vašu Zem nepatria a svojou hutnou vibráciou, žiiviac sa Vaším strachom a nedôverou sa snažia zastaviť Váš vzostup. Je to pochopiteľné. Odídete - zostávajú bez energie. Oni k Vám síce nepatria. Prišli z iného časového miesta, aby dopĺňali vo Vašom polaritnom svete svoje energie. Nie je to ale ich Zem. Je to Vaša Zem. Zem bytostí svetla. A aj keď sa usilujú /či už vo fyzických, alebo nefyzických telách/ Vás ovládnuť svojím spôsobom - je to na Vás. A nie je pravdou, že Vás nemusia zaujímať....že sa jedná o ich boj. Sú súčasťou Vášho 3D sveta. A ich snaha je jednoznačná. Jediným slabým miestom, ktoré majú je srdce. Jeho stred, nech už je u nich na ktoromkoľvek mieste - jeho nirvána. Ich telá, ich city sú mŕtve - na rozdiel od Vás. Svoj bod si síce nesú, ale ešte dlho potrvá, kým pochopia. Vy viete, že keď vizualizáciou rozžiarite za pomoci rastúcej vibrácie Vaše srdce z miesta jeho bodu nula, pôjde jeho žiara ďalej ako nirvána. Z tohto nultého bodu všetkého čo JE. A bude prenikať k ďalšiemu a ďalšiemu človeku. Rozvibrovávať, aktivovať celý svet, celú Vašu Zem. Aktívne tým budete spoluvytvárať väzbou na vysokofrekvenčné žiarenie schému multidimenzionality. Posúvať sa vyššie a negovať energiu temných síl. S ľahkosťou preniknete do novej vedomej vrstvy, čiže na novú Zem, ktorá nie je ničím iným ako projekciou cez fraktálovú špirálu času do novej časopriestorovej hladiny.

Tento proces si môžete jednoducho predstaviť ako padáčiky púpavy. Jej odkvitaním sa žlté lístočky menia na ľahučké biele. Uvolňujúce sa zo zovretia hmotnej Zeme. Nesúc so sebou svoje jadro /semeno/ ľahkosťou bytia na iné miesto, kde sa opäť usadia v rovnako ľahúčkej, jemnohmotnej sfére. Takto to bude vyzerať. Vystrelení vlastnou nadobudnutou frekvenciou vedomia, reagujúc kontaktom záverečného nepredstaviteľne vysokého stupňa žiarenia. Splynúc s ním a špirálou času - prienikom do inej časovej reality - "pristanúc" v novom časovom pásme svojej novej hustoty.
Jedná sa o preklopenie času o 90 stupňov smerom doprava, časovou vlnou. V rámci posvätnej geometrie vesmíru je to matematicky polomer Vašej Zeme krát 2,5. Celý proces prebieha binárnou postupnosťou cez frekvenčný časový zlatý rez. Nanosekundou najvyššej frekvencie.

Energetický systém temných entít je citlivý na svetlo, ktoré v sebe nesiete. Radujte sa, vysielajte šťastie, vystrelujte gejzíry lásky zo srdca do všetkých svetových strán Vašej Zeme a ďalej do Univerza. Vy to viete, Vy to dokážete, Vy to zvládnete. Vy nesiete spolu so Zemou Vašu i jej lásku. Vy všetci ste novou svetelnou vládou. Vy všetci máte právo rozhodovať o sebe.....o Vašej Zemi. Vy sa posuniete vyššie a Zem bude môcť dokonať svoj časový okruh. Svojím planetárnym vedomím.

S láskou Féwa

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu http://www.anjelska.sk


Uvědom si, že se můžeš změnit, a to velmi rychle, ale záleží to na tobě.

15. února 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Tajemství úspěšné činnosti spočívá v tom, že chceme, aby byla úspěšná, a máme k ní tak kladný vztah, že tomu ani nemůže být jinak. Pustit se do obtížné práce s polovičatostí nemůže přivolat úspěch; když však do ní vložíš celé své srdce a opravdovou touhu vidět dobré dílo, dopadne tvé dílo jen i tím skutečně nejlepším způsobem. Nechť je vše, k čemu se odhodláš, konáno celým srdcem, od těch nejmenších všedních prací k těm nejobtížnějším a nejsložitějším. Buď ochoten I přijmout od života skutečné výzvy a nikdy se jich neobávej. Jestliže čelíš těmto výzvám ve správném duchu a s vnitřním vědomím, že jsem to Já, kdo působí v tobě a skrze tebe a kdo ti pomůže dokončit úkol, může se stát cokoliv. Změň svůj přístup, a otevřeš tak dveře proudu silné kladné a tvořivé energie pro celou svou bytost. Uvědom si, že se můžeš změnit, a to velmi rychle, ale záleží to na tobě.

Pohled kontaktérky Ilony Pálušové na následující období transformace

14. února 2012 v 20:06 Aktuální novinky

Pohled kontaktérky Ilony Pálušové na následující období transformacePlejády - "mladá" hvězdokupa v souhvězdí býka

http://prochazkaondrej.wordpress.com/2012/02/12/pohled-kontakterky-na-nasledujici-obdobi-transformace/


Féwa 14 Únor 2012 Celý svet čaká zmena. Celý galaktický svet.

14. února 2012 v 16:24 Aktuální novinky
Féwa 13.2.2012
Napsal uživatel Amia
Úterý, 14 Únor 2012 09:20
Prosím všetkých. Kým dopíšem včerajšie dlhé info, potrebujete čo najskôr vedieť, že prebieha posledný zápas dvoch titánov. Zápas temných a svetelných síl. Sú to predovšetkým entity /Drakoni a Reptiliáni/, ktoré sa snažia napojiť na energetický systém Vašich tiel a tým Vás ovládnuť. Dôvodom je, že sa k Zemi blíži fotónova vlna, ktorá je súčasťou vzostupu - posunu vedomia do vyššej sféry. Ich snahou je zabrániť vzostupu, pretože tým momentom sa ich sila stráca. Dajte bokom akýkoľvek strach, obavu a negativitu. Pre tieto bytosti s absenciou akéhokoľvek citu - je to potrava. Živia sa Vaším strachom. Vzhľadom na to, že sa snažia napojiť na energetický telesný systém, je potrebné vytvoriť si okolo tela farebný ochranný obal. Smerom od tela - 1. ružová, 2. zlatá, 3. biela. Vzhľadom na časopriestorovú mriežku v ktorej je momentálne Zem, máte možnosť si okrem toho zavolať anjelskú svetelnú sféru 5D. A to energiu Ra /zlatá/ a Maat /červená/ a poprosiť o ochranu. Tento spôsob môžete použiť taktiež u svojich blízkych.

Féwa 13. 2. 2012

Celý svet čaká zmena. Celý galaktický svet. V pozitívnom zmysle slova pre všetkých, ktorí vo svojom diskrétnom mieste - vo svojom vnútornom vesmíre - sú vzájomnosťou bezpodmienečnosti lásky prepojení s jej nadsférickým časom Zeme. Objímajú, liečia, načítavajú svojou srdcovou bránou čas nový, čas prichádzajúci. Ukotvujete sa svojím vlastným svedomím v stupni pochopenia prichádzajúceho času a jeho miery. Svojou láskou k sebe i každému ďalšiemu jednotlivcovi. Ukotvujete sa k Zemi i prichádzajúcemu času Zeme novej. Vaším stupňom vedomia srdca. Jeho hladinou v ktorej sa individuálne nachádzate. Každý sám za seba, každý sám v sebe. Svojím vlastným svedomím.

Je to nová Zem a jej časová brána s názvom svetelná. Má mnoho časových sfér, ktoré sú súčasťou mnohodimenzionálneho sveta. Má mnoho brán, kedy každá brána je bránou Vášho srdca. Individuálne a súčasne jednotne ukazujúceho smer - sever. Severný smer Zeme.


Hlboko pod morom je kovový "chrám" vedomia Zeme. Chrám vedomej sféry ukrytý na dne severného mora. Je to galaktický čln ponorený pod hladinou, aby načítaval nový čas. Je pomocou ľudskej populácii. Prepája cez jadro Zeme všetky vibračné stupne, ktoré cielene načítavajú čas, ktorý zostáva i prichádza. Je to súčasť jedného celku segregátora umiestneného aj vo voľnom priestranstve univerza v blízkosti Alcyonu. Tieto dva diely sú prepojené množstvom častíc, ktoré sú frekvenčne napojené na fotónové svetlo, vlnu, ktorá je neustálou súčasťou súhvezdia Plejád. Je to svetlo, ktoré má inú štruktúru ako žiarenie Vášho Slnka. Toto frekvenčné zariadenie sa zameriava na časové frekvencie Univerza. Jeho funkcia spočíva v prenose dát ľudského vedomia - jeho hutnosti. Jedná sa v podstate o ladičku frekvencií, ktorá ľuďom pomáha tým spôsobom, že zmierňuje žiarenie do maximálne možnej únosnosti ľudského tela. Signalizačným faktorom je vedomá sféra Zeme.

Kristovské vedomie - čiže energetická krištalická sieť okolo Zeme - ktoré ako svetelná matrica zostúpilo na Zem v zmysle aktivácie krištalickej siete, je prepojené na tento frekvenčný segregátor. Kedy načítavaním jednopolaritnej sféry sa Zem postupne ponára do bezpolaritného vedomia. Je to časová hranica v ktorej teraz žijete, ukotvujúca konzumnú spoločnosť, ktorá má predpoklad vzostúpiť do nového vedomia tým spôsobom, že akonáhle bude väzbou na kristovskú sieť plne ukotvená svojím vedomím, dosiahne iný rozmer myslenia. Je to zámer. Kristovská matrica je sľubom vysokého vedomia. Sľubom návratu na Zem. Má svojich predstaviteľov, ktorí cielene Zemi pomáhajú.

Je bezpodmienečne nutné, aby sa človek zameral na svoje srdce. Na jeho stred, na bod v ktorom sa celý proces načítavania odohráva. Pretože len ľudské srdce pozná tento harmonogram. Je vedomím človeka nového sveta. Je bez akýchkoľvek zábran hrubohmotnej reality. Jednoducho len vnímať, sledovať, prijímať prichádzajúce vibrácie. Vpúšťať ich do srdca, kde sa ukotvujú. Ak budete racionálne rozoberať situácie, ktoré sa dejú a zápasiť, bojovať akýmkoľvek spôsobom, ktorý je vo Vašom svete bežný a naučený, nebudete mať možnosť dosiahnuť - Vy, ktorí sa na svet pozeráte len z ľavej hemisféry - svoj cieľ. To znamená, zlúčiť sa s jednotou jednotného multidimenzionálneho sveta. Je potrebné, aby túto pravdu každý z Vás poznal. Je potrebné, aby načítaval čas srdca každý sám sebou. Bieda a utrpenie, vzájomné ubližovanie ako aj ubližovanie vlastnej Zemi - to nie je cesta.

Každý jednotlivec sa prispôsobuje zmenám, ktoré na Zemi prebiehajú. U každého zvlášť sa načítava a odpočítava čas Zeme. Súčasnej i novej. Preto je potrebné, aby každý z Vás priložil ruku /srdce/ k dielu. Je to vo Vašom záujme. Ak nechcete zostať stáť ako súčasť 3D reality. Ale majte prosím na pamäti, že čistenie 3D Zeme bude radikálne. Nechceme Vás strašiť. Nechceme, aby ste sa báli. To v žiadnom prípade, pretože strach a obava blokuje celý Váš energetický systém. Ale v tejto chvíli je už potrebné, aby túto skutočnosť pochopil každý z Vás. Pretože fotónová vlna blížiaca sa k Zemi už postupne aktivuje zemský čakrálny systém. Rovnakým spôsobom ako je touto vlnou aktivovaný každý z Vás.

Celá Zem je pokrytá konkrétnym počtom pyramíd. Tvoria jednotný reťazec a pokračujú ďalej na ďalšie planéty Vašej slnečnej sústavy. Každá pyramída je prepojením kristovskej siete. Každá jedna z tohto reťazca, ktorý je rozvrstvený nielen na povrchu Zeme, ale i na dne morí a oceánov, načítava čas nového vedomia. Všetky pyramídy sú vzájomnou väzbou prepojené. Pripomínajú energetický náhrdelník. Každá - podotýkame - každá pyramída má hlboko pod svojou základňou prepojenou s jej stredovou líniou smerujúcou k jej vrcholu krištalický fragment, ktorý reaguje na meniacu sa vibráciu. Všetky fragmenty sú prepojením s krištalickou sieťou Zeme. Vzniká tým energetická sieť celej Vašej slnečnej sústavy. Je to postupne aktivovaná sieť prepojená na piatu dimenziu prostredníctvom časového segregátora.

Blížiaca sa fotónová vlna postupne aktivuje jednotlivé fragmenty pyramíd, presnejšie povedané modifikátory frekvencie. Tým sa tiež plynule postupnosťou aktivuje celá sieť. A rozžiaruje. Každý z Vás je súčasťou siete vedomia. Každý z Vás je prepojený matricou svojho tela na matricu siete vedomia. Cez svoju srdcovú a korunnú čakru. Či chcete, alebo nie. Je Vaším cieľom zvládnuť vzostup. Tento gigantický kvantový skok. Sami ste sa tak rozhodli, keď ste na Zem vstupovali do svojich predinkarnačne dohodnutých životov. Kedy každý z Vás mal svoju úlohu, konkrétny program, aby Zemi pomohol.
Zem ako planéta je veľmi dôležitou bunkou vesmíru. Je síce na okraji Mliečnej dráhy, ale súčasne stredom vesmírnych ciest. Naviac má najoptimálnejšie podmienky vývoja. Je ako koráb, ktorý sa plaví na svojej obchodnej ceste vesmírom.

Z jedného do druhého života. Z jedného do druhého sveta. A univerzum dobre vie, aká je dôležitá. Preto sa všetky zraky upierajú k Zemi.
Je potrebné Vám proces vysvetliť. Zem ako brána do novej dimenzie s jej severným pólom, ktorý sa postupne otvára, aby jemnohmotná vibrácia ľahšie splývala so zemskou časovou bránou tvoriacou jej medzipólový stred - načítava vibrácie novej frekvencie cez pyramidálnu sieť, ktorá je tetraedericky prepojená na zemskú Mer-Ka-Bu. To znamená na oproti sebe rotujúce dva tetraedery. Pričom Zem sa nachádza v ich strede. Tieto tetraedery sa zvyšujúcimi sa vibráciami roztáčajú. Tým vznikajú i svetelné anomálie /polárna žiara, akoby zdvojené videnie planét a hviezd, atď./ To isté sa deje aj Vám. Vaše telá sú taktiež súčasťou dvoch rotujúcich tetraederov. Týmto procesom sa mení Vaše vedomie /čiže i videnie, vnímanie, sluch...rozširuje sa. Vidíte, počujete...javy, zvuky...čo pred tým nebolo možné/. Je to načítavanie novej časovej sféry aktivovaním kristovskej energetickej krištalickej siete a aktivovanie Mer-Ka-By. A to v rámci Zeme aj každého bioorganizmu. Je to tetraederická konštanta rastúceho vedomia. Kedy sa tetraedericky po jednotlivých stupňoch načítava čas cez kristovskú krištalickú sieť. Inými slovami povedané - multidimenzionálna sféra. Aktiváciou jej jednotlivých bodov.

Vy ste tými bytosťami, ktoré sa rozhodli proces vzostupu zvládnuť. Vy, ktorí viete, vnímate, pracujete vedome či podvedome s celým systémom zmien. Ale je medzi Vami mnoho entít v ľudskej, alebo inej podobe, ktoré sa snažia vzostupu zabrániť. Uvedomte si to prosím. Len Vaše srdce Vás vedie a dá vždy odpoveď kto je kým. Len silou Vašej lásky - ktorú nepredstierate, ale skutočne preciťujete, prežívate, tvoríte ňou v akomkoľvek smere a oblasti - dokážete tieto entity zmiesť "zo stola".

Fotónová vlna a jej frekvenčné vlnenie bude priamo kontaktovať pravú hemisféru, mozgový kmeň a srdcovú oblasť. Týmito centrami ľudského tela prenesie človeka vyššie - negujúc ľavú hemisféru. Akonáhle sa načíta výška vibrácie päť- dimenzionálnej frekvencie, nastane kontakt s vyššou sférou vedomia a bude aktivovaný jemnohmotnejší obal Zeme, predstavujúci frekvenciu 5D reality. Nastáva vzostup tých, ktorí svojím vedomím potrebnú frekvenciu dosiahli.

Vo Vašom záujme buďte prosím neustále aktívni. Tvorte a nesústreďujte sa len na zmeny, ktoré sa budú diať. Neupadajte do pasivity. Niet dôvod takto konať. Venujte sa sebe, svojim deťom, svojej rodine. Pristupujte ku každému s láskou. Túto lásku odovzdávajte a vysielajte i k Zemi. Je tiež Vašou matkou. Nezamýšľajte sa nad deštrukciou.

Čas, ktorý prichádza je časom nového vedomia, nových pravidiel a systému všeobjímajúcej lásky. Ak sa na jej frekvenciu naladíte s doširoka otvoreným srdcom, slovom, objatím plným lásky a to nielen ku prospechu seba, ale všetkých ľudí na Zemi - nemusíte mať žiadne obavy. Máte obrovskú pomoc Univerza. Prvýkrát v dejinách ľudskej populácie. Ale súčasne ste to Vy, každý jednotlivec, ktorý svojou srdcovou bránou aktivuje vzostup.

Nedovoľte, aby do Vás ktokoľvek vnášal strach a vyhrážal sa Vám. Buďte sebaistí, vedomí si svojho srdca a jeho sily. Sú tu mnohí, ktorí by sa chceli o to pokúsiť. Máte oporu veľkého počtu bytostí nielen na Zemi, ale i nad Zemou, kde chránia Vašu Zem zhora. Ale taktiež si buďte vedomí skutočnosti, že Vás síce chránia a pomáhajú Vám - tak ako sa to dialo mnohé minulé roky - ale nemôžu vstupovať do Vášho vývoja. Do Vašej evolúcie. Čiže nečakajte, že Vás príde niekto zachrániť. Prebieha evolúcia ľudskej rasy, evolúcia Zeme planetárne. Akýkoľvek zásah by bol zasahovaním do tohto vývoja. Formou pomoci, v zmysle vyššieho vedomia, prijatím Vášho srdca, môžu vstúpiť na Vašu Zem. A naučiť ľudí pomocou svojich vedeckých teamov optimálnejším spôsobom žiť a tvoriť ku prospechu seba i ku prospechu Zeme. A tým i celého Univerza.

S láskou Féwa

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu http://www.anjelska.sk

Láska je ve vzduchu.

14. února 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Láska je ve vzduchu. Pociťuj její vřelost, radost z ní a svobodu, která s ní přichází. Láska je vnitřní stav bytí. Není třeba o ní mluvit, protože se projevuje sama tisícero způsoby: pohledem, dotykem, jednáním. Láska je všude, ale musíš si jí být vědom, abys ji mohl plně ocenit. Vzduch, který vdechuješ, je všude, ale ty jej bereš všechen samozřejmě, dokud se nezastavíš a nezačneš si jej uvědomovat spolu se skutečností, že tě udržuje při životě. Nic neber jako samozřejmost, protože když tak činíš, život ztrácí všechnu radost a jiskru. Láska začíná z malých počátků a roste a roste. Jestliže se opravdově navzájem milujete, máte jeden v druhého víru a důvěru. Nech takovou lásku plynout a nedovol, aby se jí cokoli stavělo v cestu. Nech Mou božskou lásku protékat vším a poznej onen mír, který přesahuje veškeré chápání.


Síla tvořivého ducha a hlas duše

13. února 2012 v 23:01 Doteky Nového Života

Síla tvořivého ducha a hlas duše

Naslouchejte své duši, naslouchejte jí v tichu, s pokorou a beze strachu. Vaše duše je stvořená z čisté lásky a touží po zkušenosti, touží vyjádřit sebe sama.Touží vyjádřit, vytvořit a prožít svou zkušenost. Čeká, kam ji dovedete, čeká na výzvy, kterým je připravena čelit s obrovským odhodláním a radostí.
Vaše duše miluje výzvy. Proto jste tady. Přišli jste v tuto dobu, na tuto planetu, abyste čelili výzvám a vytvářeli tak svou vlastní realitu, svou vlastní zkušenost.
Životní zkušenost je dar, který jste přišli zakusit a prožít. Nepřešlapujte na místě, objevujte nové nepopsané listy, objevujte vlastní sílu, sílu, která je tvořivá a její podstatou je tvořivost.
Následujte volání své duše, je to volání po objevení vaší vlastní krásy, vaší vnitřní moudrosti, která je ukrytá ve vašich nejtajnějších snech, snech ve které se bojíte uvěřit.
Možná cítíte, možná víte, že by se váš život mohl stát pestřejším, barvitějším. Možná cítíte, že je čas skoncovat s nudou a všedností.
Možná cítíte, že váš život se teprve rozjíždí.
Možná cítíte, že právě přichází váš čas.
Možná cítíte, možná víte, že jste velkolepé bytosti, bytosti, jež přišly ukázat svou pravou tvář, které přišly odhalit svou pravou identitu.
Vaše duše volá a křičí, vaše duše se rozhodla přijít v tento výjimečný okamžik na tuto výjimečnou planetu a zakusit tak své mistrovství , vytvořit tak novou zkušenost, s kterou se posune do nového času, nového vědomí.
Každá cesta je JEDINEČNÁ a každý krok je RADOST.
S láskou a srdcem na dlani...
Honza


Féwa 12. 2. 2012 Tvrdý pancier praská a.... sa rozpadá. A zvnútra srdca tryská láska...

13. února 2012 v 22:51 Aktuální novinky

Napsal uživatel Amia
Pondělí, 13 Únor 2012 17:40
Féwa 12. 2. 2012

Tvrdý pancier praská a.... sa rozpadá. A zvnútra srdca tryská láska, prichádzajúca k Zemi zo sveta hviezd. Plná optimizmu a šťastia. Je vo Vás hviezda ukrytá. Je vo Vás. Obrusovaním hrán už vzniká. Váš diamant.

Neustále Vám opakujeme - len srdce je krištáľ. Len viera a láska. Veľmi dobre viete, koľko námahy a úsilia Vás to stálo. Aká dlhá je cesta ku šťastiu. Koľko pravidiel tohto sveta ste prekračovali a pokúšali sa nájsť - hľadaním, obeťami, zápasením a traumami.... prah, miesto Vášho nového svetelného sveta v ktorom Vám už nikto nebude brať nič čo mu nepatrí. V ktorom Vám nikto už nebude opakovať a tvrdiť tvrdosťou hrubohmotného sveta, že pravidlá, ktoré určuje on sú nemenné. Že dávať tu neplatí - len slovo brať. Že žula, ktorú Ti neustále hádzal do srdca je jediný najsilnejší kameň. Okovaný tisíckami mien, ktoré neustále držali svet človeka pod kontrolou.

Nie je to tak. Je i pevnejší a krajší kameň. Nesúci silu lásky. Má milióny odleskov. Miliardy mien človeka ľudského sveta. A rastie pribúdaním ďalších a ďalších mien. Žiari a svieti už doďaleka, pohlcujúc tmavý tieň. Pískaním, zvonením, bubnovaním oznamujúc čas. Dunením Zeme, praskaním vo švíkoch zošitých niťou hrubých zákonov a pravidiel, nepoznajúcich skutočnú lásku. Už praská vo švíkoch celý svetový systém, ktorý svet stvoril podľa seba. Vo svojom záujme a nie v záujme človečenstva. Už letí a padá hviezda. Zložená z miliónov iskier nových planét a hviezd. Už padá z neba sprevádzaná stovkami ďalších hviezd. Aby sa ich spoločná sila rozsvietila, rozžiarila. Roztavila okované srdcia, pripútané k hmote. Odstránila bariéry, otvorila cestu k Zemi. Novej, bezpolaritnej. Už sa spúšťa k Zemi prvá iskra.

Viete čo to znamená ? Že k Vám preniká láska, šťastie, symbióza krištalického sveta. Svojou transparentnou odvahou. Niesť hrdo nad svojou hlavou svoj krištáľ. Póly a poludníky, ktoré mieria na sever sú priamou líniou novej Zeme. Je to časová brána 3D reality. Brána ku šťastiu. My môžeme a chceme sa Vás opýtať, či smieme už vystúpiť zo srdca Zeme i pristáť. Či sa môžeme dotknúť Vášho tela a ukázať mu ako bude vyzerať, keď sa zámotok otvorí. Aby rozžiaril Zem jej okrajmi, aby rozsvietil svet svojou láskou. To všetko chceme, v to dúfame. So snahou nie vstupovať do Vášho vývoja, ale pomôcť Vám zvládnuť Váš skok, Váš let.

Skúšame Ťa nájsť, láska človeka. Skúšame rozovrieť pancier okovaný tmou, aby prenikol prvý, duhý, tretí lúč nového svetla. Aby človek nakukol a vedel čo ho čaká keď pochopí a aj keď nepochopí. Aby naplno žiarila jeho láska. Pretože aj ten kto lásku necíti má šancu rásť.

Zastav sa čas a ukáž človeku, že je aj iná tvár a iné srdce ako poznáš. Zastav sa a nasmeruj svoj pohľad vyššie. Lebo tam nad Zemou už rozkvitá nová láska, ktorá otvára Vaše srdcia. Na Zemi 3D človeka.

S láskou Féwa

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu http://www.anjelska.sk

Mandala - Pro posílení Srdeční Svatyně jemné ženské energie

13. února 2012 v 18:06 Krása ženy

12.2.2012 Mandala - Pro posílení Srdeční Svatyně jemné ženské energie

V tobě se sbíhají proudy aktivity a víry, vitality a duchovnosti, smyslné a duchovní Lásky, které ti umožňují "přenášet hory" a rozvíjet svůj život v kráse.


Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi odkazy http://slunecnikvet-anna.blog.cz


Můj způsob služby lidstvu spočívá v obrácení lidí dovnitř.

13. února 2012 v 17:44 Oblíbené knihy

Housenka

Viděla jsem samu sebe jako housenku - pojídala jsem všechno, co bylo přede mnou.
Materiální věci byly v mém životě velmi důležité. Pak se hluboko uvnitř začalo něco dít. Byla to božská nespokojenost se vším, co se okolo mne dělo. Chtěla jsem se změnit a být jiná. Tehdy jsem procházela obdobím kukly, strávila jsem spoustu času motlitbou a meditací, spočívání v klidu. Byl to čas strávený v temnotě, strávený uvnitř.

Pak přišel den, kdy larva zatouží být něčím víc, znovu se změnit, odejít ze svého omezeného prostoru a z temnoty do světla a stát se motýlem. Doba strávená v samotě a v ústraní se uculila ke konci. Začala jsem se kroutit a svíjet, dokud jsem se neprolomila ven na světlo, na sluneční světlo. Na začátku byla má křídla slepená, ale teplo slunce je brzy vysušilo, zatřepala jsem jimi a začala létat. Byla jsem volná, volná, volná. Prožila jsem svobodu a radost Ducha. Život byl plný radosti , harmonie, lásky a světla.

Uvědomila jsem si, že jsem na této planetě z určitého důvodu. Když jsem se zeptala, co tady mám dělat, dostala jsem zevnitř odpověď, že mám sloužit Bohu a lidstvu. Zeptala jsem se , jak to mám udělat a odpověď byla - stavět Boha ve všem na první místo a vždy Boha ctít a oslavovat. Můj způsob služby lidstvu spočíval v obrácení lidí dovnitř, aby tak mohli nalézt vnitřní božství. Mohla jsem jim dodávat odvahu k tomu, aby žili a pohybovali se a spočívali v Božském Středu. Mohla jsem ukazovat lidem, že jsou božskými bytostmi, zasívat semínka lásky, míru a radosti po celém světě, být tím, čím je Bůh, žít život a vědět, že všechno je velmi, velmi dobré a všechno se dokonale odvíjí. To je to, co dělám a život je tak úžasný a tak vzrušující. Vidím, že vše je opravdu protkáno záměrem a vše se řídí plánem a mé srdce přetéká chválou, láskou a vděčností za všechno, co se děje.

Z knihy: Duchovní poznání Eileen Caddy

Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi odkazy http://slunecnikvet-anna.blog.cz

Čerpej z nekonečného vnitřního zdroje moci a síly.

13. února 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Čerpej z nekonečného vnitřního zdroje moci a síly a shledáš, že děláš zdánlivě nadpřirozené věci prostě proto, že se řídíš Mými božskými zákony. Cokoli se může stát, protože Mé zákony jsou klíčem, který otevírá všechny dveře a činí všechno možným. Poznej je jako Mé zákony, nikdy neopomeň vzdát za ně věčné díky a užívej je k Mé cti a slávě a ku prospěchu celku. Jejich správným použitím mohou nastat jen ty nejúžasnější události a všichni z nich budou mít užitek. Moc užitá správně pod Mým vedením může změnit chod dějin a vytvořit nové nebe a novou Zemi. Nesprávně užitá moc může přinést jenom zpustošení a zkázu. Moc je něco, s čím si nelze zahrávat, s čím se musí zacházet s velkou vážností. Já jsem moc. Mám všechno tvorstvo ve svých rukou a ty jsi součástí tohoto celku. Splyň s ním a najdi si v něm správné místo.SaLuSa, February 8, 2012

12. února 2012 v 17:44 Doteky Nového Života

SaLuSa, February 8, 2012


Hra na čakanie sa ešte bude musieť hrať o trochu dlhšie, ale po celý čas sa veci posúvajú dopredu. Žiadne prekážky zo strany Temných nebudú mať dlhé trvanie, pretože naše plány už príliš pokročili na to, aby snaha o ich prekazenie mohla byť úspešná. Naše aktivity sa zrýchľujú rovnako ako aktivity našich spojencov, pretože dosiahli bod kedy sa začínajú projektovať určité dátumy ukončenia. Vonkajšie signály hlavne z Vašich internetových zdrojov sú najspoľahlivejšie a najaktuálnejšie. Tým, že urobíte všetko pre to aby ste sa stále sústredili na Svetlo sa stabilne udržujete na ceste k Vzostupu. Nech sa stane čokoľvek, môžete si byť istí že tento výsledok bude dosiahnutý a budete uvoľnení spod vplyvov Temných.

Vstupujeme do obdobia, ktoré bude pre nás extrémne rušné, ale žiadne okolnosti nás nemôžu zaskočiť, pretože máme flotily miliónov lodí a samozrejme aj personál na ich riadenie. V skutočnosti je veľmi veľa našich potrieb automatizovaných, preto môžme venovať svoj čas špeciálnej práci, na ktorú sme vybavení v tento najdôležitejší čas. Dokonca aj procesy ako údržba sú robené robotickými Bytosťami, ktoré majú takú vysokú úroveň vedomia, že dokážu uvažovať a robiť vlastné rozhodnutia. Prirodzene naše sofistikované počítače sú zapojené do riadenia našich lodí a tak isto aj do misie celej flotily. Ste si vedomí toho, že všetko na Zemi má tiež určitý stupeň vedomia, ale vo vašich omnoho ťažších vibráciách to nemôže plne fungovať. Takže nie je až také vzdialené akceptovať, čo sme Vám povedali.

Všetky výhody, ktoré Vám z času na čas spomíname budú Vaše v tom pravom čase. Budú súčasťou Vášho osobného postupu smerom ku Galaktickým Bytostiam. Teraz si nedokážete predstaviť čo to znamená, ale možno by sme Vás mohli nazvať superľuďmi. Vaše súčasné úrovne vedomia rastú, ale ani z ďaleka nedosahujú Váš plný potenciál. Dosiahnete úrovne Kristovho Vedomia, ktoré Vám vždy bolo predurčené dosiahnuť z dôvodu úžasného nárastu vo Vašich energiách Svetla. Možno to znie ambiciózne, ale môžete túto úroveň energie dosiahnuť ešte pokiaľ ste na Zemi, ale zároveň vieme, že je strašne ťažké si ju udržať. Jednoducho je tu okolo Vás veľa nízkych vibrácií a do nich sa počítajú aj tie, ktoré si nesiete z minulých životov. Preto je Vám často pripomínaná potreba sa od nich očistiť a práve teraz je ten nádherný čas to urobiť. Je Vám posielaných tak veľa vyšších energií, že keď ich budete priťahovať do seba, ten proces sa uskutoční. Tajomstvo je v túžbe po uskutočnení sa takéhoto čistenia a Zákon príťažlivosti urobí ostatné.

Buďte si vedomí toho čo je okolo Vás a nespájajte sa s ničím, čo by mohlo pochádzať z nižších vibrácií. Temní boli veľmi šikovní v podávaní toho čo sa nazýva zábava, čo sa prihovára Vašim základným zmyslom a podporuje Vašu túžbu po napätí a vzrušení. To neznamená, že život má byť vážny a bez zábavy a smiechu. Avšak čoskoro Vás to omrzí a budete hľadať ešte väčšie napätie, čo často môže viesť k poklesu Vašich štandardov a k zhýralosti. Je tak jednoduché začať s tým a také ťažké sa z toho dostať. To je dôvod, prečo je teraz na Zemi toľko učiteľov, ktorí dávajú rady na pochopenie zmyslu života a toho, že ste zodpovední za všetky svoje činy, slová a skutky.

Predstavte si aké je ponižujúce pozerať sa na seba a vidieť akými ste boli očami toho, kto stál pri Vás a snažil sa viesť Váš život do Svetla. Nie je to preto aby ste boli zahanbení, ale aby ste videli ako ste ovplyvňovali druhých často bez toho, aby ste si to uvedomovali. Ste všetci Jedným a čo urobíte jednému, robíte všetkým a ovplyvňuje to masové vedomie. Sme potešení, že Vás môžme informovať o tom, ako skvelo prinášate Svetlo do Vašich životov a ukotvujete ho na Zemi. Tak veľa, že úrovne masového vedomia narastali exponenciálne a budú aj naďalej pokračovať v raste. Skutočne smerujete k ukončeniu tohto cyklu Vzostupom, čo je v súlade s Božím Plánom.

Zmeny budú ďalekosiahle a stanú sa tak rýchlo, že budete musieť pozorne sledovať dianie, aby Vám niečo neuniklo. Akonáhle bude vplyv a zasahovanie Temných konečne zastavené, čo sa stane v priebehu pár nasledujúcich mesiacov, budete si môcť vydýchnuť a vychutnať si náhlu slobodu ktorá Vám bude navrátená. Odvtedy zavládne pozdvihnutá atmosféra a uvoľní sa mnoho emócií, keď si ľudia uvedomia, že konečne sa na Zem vzniesol skutočný mier. To spraví z posledných mesiacov roka nezabudnuteľný a príjemný čas a ľudia po celom svete budú znovu zjednotení. Už nikdy viac nebudú rozdelení a nestratia svoju vlastnú identitu, znova sa stanú Jedným.

Kvôli vyšším vibráciám ktoré sú teraz na Zemi je medzi ľuďmi menej konfrontácií a bez ohľadu na tých, ktorí presadzujú rozdielnosť za účelmi ovládania, čoskoro nastane svetový mier. Ako sme Vás už informovali, mier bude čoskoro dosiahnutý, ale najskôr musia nastať vládne zmeny. Musíte mať vo vedení tých správnych ľudí predtým, ako môže nastať skutočný pokrok na akomkoľvek poli a spolu s našimi spojencami sme pripravení pokročiť akonáhle sa dostaneme do toho bodu. Každý jednotlivec môže pomôcť urýchliť zmeny posielaním lásky celému Ľudstvu a Matke Zemi, ktorá nevybuchla ako boli mnohí vedení veriť. Doposiaľ nenastala žiadna abnormálna aktivita, ale je jasné, že zo samej podstaty očisty ktorá je nevyhnutná, sa budú musieť odohrať nejaké zásadné udalosti.

Som SaLuSa zo Síria a poviem Vám, že členovia Galaktickej Federácie sú Boha milujúci a nie Boha sa obávajúci. My sme už dávno akceptovali, že Boh je čistá Láska a že sme všetci súčasťou toho čistého Svetla. S tým na pamäti sa podľa toho budú musieť

zmeniť náboženské učenia. Je to delikátna situácia, pretože musíme nechať priestor pre slobodu vyjadrenia sa, ale zároveň pravda musí byť predostretá ľuďom. Musíte byť schopní spraviť informovanú voľbu a pred koncom tohoto cyklu budete v tej pozícii. Akonáhle si toto uvedomíte, považujeme to za ďalší krok smerom k úplnej harmónii medzi Vami všetkými.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a Danica