Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Únor 2012

Féwa 29. 2. 2012 Ste v čase prijímania novej časovej synchronicity...

29. února 2012 v 22:36 Aktuální novinky

Mandala - Pevným bodom svojho srdca, som jednotou, láskou a sám sebou.

Napsal uživatel Amia

Středa, 29 Únor 2012 10:48
Féwa 29. 2. 2012

Ste v čase prijímania novej časovej synchronicity, väzbou na slnečnú koronu a stred Slnka, kde sa rovnako ako v Zemi nachádza krištál. Obehom Zeme okolo Slnka /kedy Slnko tvorí centrálne vedomie slnečnej sústavy/ sa na Zem navíja postfragmentačne nová výška /hutnosť/ žiarenia, ktoré je síce neviditeľná Vaším zrakom, ale je energeticky existujúcou súčasťou procesu vzostupu ľudskej populácie.

Váš čas je ukotvený /ohraničený výškou frekvenčnej krivky/ vo frekvencii 3D reality, čiže dimenzie. Trigonometricky tvorí tvar dvoch štvorstenov /tetraederov/. Tieto štvorsteny sa pribúdajúcim žiarením roztáčajú - žiarením navíjajúcim sa na Zem a do Zeme vstupujúcim. Štvorsten tak získava tvar ihlanu, vytvárajúceho akoby lievik okolo severnej a južnej časti Zeme. Tento lievik pohlcuje žiarenie vstupujúce k zemskému jadru cez severný a južný pól, ktorý je otvorom do časopriestorovej spirituality. Pretože aj Vaša Zem - i keď sa nachádza v hrubohmotnej 3D realite - nesie vo svojom strede spirituálnu esenciu. Jej stredový krištál tvorí množstvo informačných kódov.

Roztáčajúcimi sa štvorstenmi /Mar-Ka-Bou/ a súčasne prebiehajúcou väzbou na univerzálny fraktál, vzniká na póle Zeme väčší a väčší otvor. Zem sa skutočne otvára, aby prijala komplexnosť žiarenia fotónových zväzkov. A ukotvovaním sa v jednotlivých časových pásmach sa preprojektovala týmto rozširujúcim sa lievikom do svojej vyššej časofej sféry - do novej frekvenčnej kvadratúry. Čiže dimenzie. Mohli by sme to prirovnať k dvom lotosom, ktoré sú v jadre Zeme spojené miestom vyrastajúcej stopky. Roztáčajú sa okolo ich jednotnej stredovej línie, pribúdajúcim žiarením, ktoré je "zavlažovaním" rozkvitajúcich dvoch kvetov. Až do chvíle, kedy obe časti rozkvitnú nespočetným množstvom trblietavých lístkov. A vrcholy týchto lístkov tvoria novú Zem. Pričom jej rozmer je väčší ako Zeme pôvodnej. Tvorí jej ďalšiu nadpozemskú vrstvu. Aj tu sa jedná o zrkadlenie intenzity vibrácie a rýchlosti rozkvitania.

Do cca polovičnej vzdialenosti od povrchu zemského jadra, smerom k povrchu Zeme siahajú hroty gigantických krištalických hranolov, nesúce informačné kódy zemskej prapodstaty. Sú akoby vsadené do jadra. 6-úholníkový tvar je základným tvarom tretej dimenzie - teda i Zeme. Je to základ zemskej mriežky. Pribúdajúcim žiarením, väzbou na fotonické zväzky v kombinácii so slnečným žiarením sa vytvára nová energetická mriežka. Nová matrica, ktorá sa ukotvuje v časopriestore novej dimenzie. Sú to dimenzionálne zemské okruhy. V každej vrstve, tak ako i vo vesmíre pulzuje život. Svojou energetickou formou. V mnohom podobný, ale i nepodobný Vám. Sú to entity, bytosti, ktoré si i v rámci 3D Zeme vytvorili svoj frekvenčný priestor počas tisícročí prebiehajúcej evolúcie. Jedná sa o bytosti s pozitívnou i negatívnou vibráciou. Jednou z častí podzemných priestorov je priestor Agharty. Jedná sa o ríšu Lemuriáncov, tvoriacich pozitívnu vibráciu, čakajúcich na znovuotvorenie ľudského vedomia a zviditeľnenie sa v čase vzostupu.

Časový uzol kvantového skoku v ktorom sa nachádzate nie je ničím iným ako suspenziou jemnohmotných štruktúr a schém, ktorá dovoľuje človeku uchopiť svoj život do svojich rúk už iným spôsobom ako doteraz. Pretože sa znovu otvára jeho pôvodné vedomie. Obzvlášť dôležité je podotknúť, že čas, ktorý sa delí na 2 časové sféry týmto momentom - vstupom do kvantového časového uzla - je tvarovateľný Vami samotnými. Vy ste energetickou geometrickou syntézou krištalickej mriežky. Tvoríte konkrétnu bodovú schému svojím telom dvoch tetraederov, ktoré okrem iného, ohraničujú Vašu frekvenciu a majú svoj stred. Rovnaká situácia je u Zeme. Tým, že sa fotónovým žiarením roztáča Vaša svetelná Mer-Ka-Ba a súčasne Mer-Ka-Ba Zeme, dostávate sa do rýchlosti inej frekvencie. A napájate sa /bez toho, že by ste proces videli fyzickým zrakom / na novú frekvenciu Novej Zeme. A tu nastáva dôležitý moment delenia populácie na 3D realitu a 5D realitu. Pretože vedomie predstavujúce konkrétnu vedomú matricu človeka 3D reality sa viaže na nové vibračné body, čiže na novú matricu len vtedy, ak dokáže svojou frekvenciou /výškou/ vedomia uchopiť nový časový parameter.
Vzhľadom na tvárnosť časových pružín, preniká frekvencia do celej Zeme /tela človeka/. Ak je vedomie človeka "naplnené" potrebnou magnetickou vibráciou /čo je žiarenie tachyónov - čiže frekvencia najvyššej lásky/, kontaktom s touto energiou sa ukotví v novej frekvencii. Novej časovej vrstve Zeme. V tom je celé tajomstvo previbrovania, ktoré vo Vás driemalo a prebúdza sa Vašou vlastnou snahou, presvedčením, vierou a nestrojenou láskou. To je podstatou celého procesu. A preto nie je dôležité akú farbu pleti človek má, kým je, či je muž alebo žena, malý alebo veľký. Dôležité je srdce človeka. Jeho vnútro. Schopné, alebo neschopné túto frekvenciu lásky prijať a zdieľať.

Času niet nazvyš. A skutočne treba konať, milovaní. V prospech seba a Zeme. Pretože kvantový skok je už pred Vami. To znamená, čas nula na fyzickej i energetickej úrovni. Je vo Vás. Je v Zemi. Je v nadpozemskej sfére a spája sa s bytosťami poslanými na Zem, aby sa cez tieto bytosti z rôznych planetárnych systémov prepojili všetci vzostupujúci. A títo sa momentálne - v rámci kvantového uzla - nachádzajú energeticky už v čase nula. Blížiac sa k jeho stredu. Stredu nuly. To si uvedomte, milovaní, ak hovoríme o roku 2012. Že Vy - ktorí budete previbrovávať vyššie - síce ešte žijete v 3D realite, ale frekvenčne s ňou už nesúvisíte. Previbrovanie nastane v momente aktivácie novej mriežky jemnohmotnej nanosféry piatej časovej kvadratúry. Napriek tomu, kde sa ľudstvo nachádza, je nutné do poslednej sekundy oddelenia vedomia naďalej tvoriť a láskou zdieľať.

S láskou Féwa

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu http://www.anjelska.sk

Každá duše se potřebuje čas od času stáhnout ze světa, aby našla mír....

29. února 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Každá duše se potřebuje čas od času stáhnout ze světa, aby našla mír, který přesahuje veškeré chápání. Každá duše potřebuje vyladění, které může přijít pouze v míru a ztišení. Jakmile bylo dosaženo vnitřní vyrovnanosti, můžeš jít kamkoliv a činit cokoliv, aniž tě zasáhne na tvé cestě vnější zmatek a chaos. Jsi rád v klidu, nebo se v něm cítíš nepohodlně? Zneklidňuje tě, když jsi v tichu, a toužíš po hluku a činnosti všude kolem sebe? Chceš být stále zaměstnán různými činnostmi a shledáváš velmi obtížným zklidnit své tělo a mysl? Jsou milióny duší ve světě, které nesnesou ticho; musí mít stále kolem sebe hluk a činnost. Jsou neklidné ve svém nitru i vně. Pravím ti: Chvíle míru a ztišení jsou velmi cenné ve světě vřavy. Hledej je, nalezni je a setrvej v nich.

Féwa 28. 2. 2012 Planetárne sa nachádzate na mieste najväčšieho skoku v dejinách ľudstva

28. února 2012 v 23:29 Aktuální novinky

Mandala - Hviezda Zeme, hviezda hlavy, hviezda srdca. Som jednotou. Čakrálnym stlpom průdi svetlo, ktorým som.

Napsal uživatel Amia
Úterý, 28 Únor 2012 12:43
Féwa 28. 2. 2012

Planetárne sa nachádzate na mieste najväčšieho skoku v dejinách ľudstva. Je to kvantový časový uzol. Ste v presnej opozícii piatej vrstvy času / v zmysle napojenia sa na špirálu časového fraktálu/ planétami Jupiter, Saturn, Mars, Venuša, Mesiac, Slnko. Dostávate sa do konjunkcie časov. Smerom od Japonska v prepojení s Madagaskarom /cez pravú hemisféru Zeme/ preniká frekvenčný pás lásky /žiarenia/. Prechádza cez jadro Zeme. Navíja sa na Zem v opačnom smere jej otáčania sa okolo osi. Preniknúc cez jadro na druhú stranu planéty - sa napája na energetický tok a vytvára tak prstenec. Postupne ovíjajúci celú pravú zemskú hemisféru. Letíte časom, aby ste opäť mohli nájsť sami seba. Láskou. Skratkou cez dimenzie. Je to iný level, aký ste doteraz poznali. Level bezpodmienečnej lásky. Napájate sa magnetickou vlnou smerujúcou od Japonska na novú časovú vrstvu. Planetárne smerom od Jupitera a jeho dvoch planetoidov. Refrakciou červeného Slnka. Planetoidy IO a EURÓPA sú umelo vytvorené, aby Vás ukotvili v inej časovej parabole. Jedná sa o cyklicky sa opakujúci čas evolúcie.


Mandala - Vlněním svetla, tancujem v láske, k stredu svojho srdca, som láskou.

Druhá časť : Maha Cohan prostredníctvom Féwy

Cez Japonsko a Madagaskar prúdi esencia multidimenzionálneho svetla. Svetla, ktoré je Vami. Je to krištalická esencia. Cítite ju, vnímate všade vôkol seba. Každý vlastným spôsobom. Jedná sa o fluidum bezpodmienečnej lásky, ktoré Vám "hovorí" len jednu vetu - "Buďte šťastní, milovaní." Buďte šťastní a vychutnávajte si ten zázrak v očakávaní svetla.

Váš svet, Vaša polarita, sa dualitne mení. Otáča sa zemským magnetizmom. Roztáča sa naplnená čaša, aby na Zem vyliala svoj zlatý nápoj. Aby presmerovala rebríček životných hodnôt. Vami, milovaní. Že ste už netrpezliví a nedočkaví je prirodzené. Toľko ste zvládli, toľko zápasov prežili, víťazili, merali si sily so zemskou polaritou. A teraz....prichádza čas svetiel. Vieme, viackrát sme Vám to už povedali. Zámerne sa opakuje vkladanie dôležitých informácií do vedomia človeka Zeme, aby sa pripravil. Postupne zmazal strach a obavy. Vygumoval sám v sebe čo gumovať ešte bolo treba. Strach zo strachu. Pretože strach je Vaším najpodstatnejším problémom. A pritom ho nemusíte mať. Z ničoho a nikoho vo Vašom svete. Ste láskou a Vy to viete. Ste svetelní vo svojej podstate. Len chvíľu trvalo, kým ste sa opäť vrátili k pochopeniu podstaty svetla, ktoré v sebe nesiete. Zámerne ste prechádzali úskaliami tretej dimenzie. Zámerne ste hľadali, ponárali sa do matérie svojou energiou. Uvedomením si, že existuje nielen Vaše svetlo, ale i jeho druhá tmavá strana. Ale ani tej sa nemusíte báť. Tmy tmavej noci, ktorá Vás niekoľko dní čaká. Vás nanebovzostupujúcich. To je podstata učenia sa prechodom treťou dimenziou. Uvedomenie si, že áno, aj tma je súčasťou existencie.

Letargia, malátnosť, únava, ktorou ste mnohokrát prechádzali bola tiež zámerná. Aby ste v sebe, vo svojom tele, spracovali všetky zmeny, ktorými ste doposiaľ prešli. Súčasne s kódovaním svetla do Vašich tiel. Opätovným načrením Vaším vlastným krčahom vedomia do nádoby lásky. Slnečnej, žiarivej, ako tekuté zlato rozdávajúce svoju lásku a krásu všade navôkol. To ste Vy, milované deti, Vášho pozemského Slnka.

Túžite nájsť stratenú hojnosť, šťastie, opäť byť rovnovážni. Rovnakou mierou rovnocenne stáť na prahu nového sveta. Každý jeden z Vás. Či čierny, či biely, či smaragdový.

Áno, teraz je ten čas, kedy ste vstúpili do lásky. Opäť sa vynárajúcej zo zabudnutia. Že ešte ten či ten s ňou neladí - je to jeho spiritualita, ktorá v ňom ešte len drieme a zatiaľ neprišiel jej čas. Ale Vy, milované deti nového Slnka ste iní. Už odvážni, plní sily a entuziasmu. Pretože viete, že stratené prestáva byť strateným. Oddelené - oddeleným. Vy viete, že pôvodný čas sa už mení. Vo Vás i v Zemi, ktorá ho víta, milovaní. Usmiata tvár, letiace srdce rozdávajúce lásku na všetky strany. A volajúce, oznamujúce Vám, že láska opäť prichádza.

Snažte sa vnímať tú krásu, ktorá vo Vás expanduje. Zachyťte sa každého jej časového vlákna. Svojou túžbou, snahou byť opäť veselý a šťastný. Byť opäť dieťaťom svetla. Pretože to svetielko, svetlo, tá žiara je vo Vás.

Každý deň je podľa Vás rovnaký, každým dňom neustále čakáte, že sa to zmení. Niekto príde a ukáže Vám smer cesty Vašej lásky. Ale prečo ? Veď Vy sami tú cestu poznáte. Vstúpte do svojho srdca a zbadáte ju, uvidíte ako už žiari a svieti doďaleka. Strácajúc sa v zákrutách iného, nového sveta. My vieme, ako veľmi očakávate Váš nový čas. Aj to, že mnohí ešte niečo nechápete. Ale verte si, verte v seba. Kolosálne zmeny, ktoré prebiehajú sú pre Vás niekedy ťažko pochopiteľné. Teraz, keď ešte máte niektorí, tenučký závoj svetla.

Urgentnosť pochopenia časopriestorovej situácie pre predstaviteľov vedomia tretej dimenzie:

Vieme, že mnohí z Vášho polaritného sveta v súčasnosti nevedia nájsť na svojej ceste rozuzlenie. V prvom rade sa jedná o Vaše deti. Ktoré sú v mnohých prípadoch zmietané - v pre nich - ťažko prijímanej 3D realite. Pretože mnohé poznajú niečo iné. Ale práve dieťa Vás vedie. Milí rodičia i učitelia. Vaše malé či väčšie deti Vás vyvádzajú z materiálneho sveta, aby Vám ukázali skutočnú pravdu. Hašterením, vyrušovaním, odmietaním zúčastňovať sa výuky. Stavaním sa do opozície proti nezmyselnosti spôsobov, ktorými je im do hlavy vkladané iné učenie. Bez osobného prístupu, bez prihliadnutia na dieťa ako plnohodnotného jedinca. Pretože aj ono je ním. Že je ešte malé? Áno, je potrebné brať to do úvahy. Ale inak.....je vedomím dospelé. Je absolventom inej existenčnej školy. Školy diaľok rôznych vysokovyspelých systémov z ktorých na Vašu Zem prišli. A túto skutočnosť je nutné brať do úvahy. Že Váš školský systém je zastaralo zastaralý. Bez akceptovania osobnosti, bez prikladania dôležitosti a váhy na individuálny prístup. Pretože i ten malý človiečik je zemský či poslaný. Ako predvoj brieždenia nového veku. A vie, pozná, ovláda Váš svet lepšie ako si myslíte. Keď "zasadíte" dospelého do detského sveta...ako to dopadne ? Budú sa spolu hrať, naháňať, žartovať a o chvíľu si nebudú mať čo povedať. Ten dospelý sa začne nudiť a vymýšľať si svoj spôsob zábavy. V tom je Váš základný problém. Diferencovanie. Uvedomte si - a to bez pokusu o protežovanie, znevažovanie, či kladenie väčšej váhy na jedno, alebo druhé dieťa - že deti o ktorých hovoríme sú Vaši budúci vedci, vynálezci, skvelí matematici, umelci, spisovatelia a je absurdné ich hromadne nútiť do rovnakého harmonogramu učenia. Majú svoju výšku vedomia a tá ich vedie. Majú mimoriadne schopnosti s ktorými prišli na Zem a nepotrebným mentorovaním len strácajú drahocenný čas. Taký je Váš školský systém.

Ako ďalší v poradí základných parametrov Vášho sveta je zdravotnícky systém vyžadujúci množstvo zmien. Rokmi zastaralý, kladúci dôraz nie v prvom rade na podstatu liečenia. Nezamýšľajúci sa nad človekom prichádzajúcim s konkrétnym zdravotným problémom. Nespýtate sa ho čo prežil, čím v živote prešiel. Obhajujúc sa nedostatkom času, záplavou chorých pacientov, absenciou priestorov či finančných rezerv. Áno ? Je to skutočne tak ? Nie je dôvodom Váš chorý systém ? Vaša choroba, ktorou je hlad po peniazoch a snaha vlastniť, mať ? Koľko lekárov poznáte, Vy pacienti, ktorí svojou vlastnou snahou vedia, že vtedy pred tromi, štyrmi rokmi...... si bol sám, človek, opustený. Že niekto Ťa sklamal..... Že si sa trápil a zožieral nepochopením........ Že žena, ktorá práve vošla do ambulancie stratila svoje dieťa, alebo jej ubližoval vlastný manžel.......... Že babička krivkajúca po schodoch do toho či toho poschodia, budov, z ktorých mnohé sú bez výťahov, porodila päť detí, bola sama a bieda s biedou si u nej podávali kľučku dverí. Že starý muž, ktorý na lavičke v čakárni sedí, zostal sám. Viete to ? Vážení, ktorí rozhodujete o spôsoboch liečby a delení dotácií len tam, kam podľa Vás treba ? A opäť....rovnaký prístup. Neosobný. Podstatné je, že sami si plníte vrecká a potom na inom mieste si hľadáte lekárske ošetrenie.

Človek je človekom a ľudským prístupom má tvoriť a viesť svoj darovaný svet. Pohladiac každého jednotlivca. A nie zatváraním dverí pred skutočným problémom svojho sveta. Nie hraním sa a zápasením podľa pravidiel skupín, ktoré si ich samé určujú. Neberúc do úvahy to najpodstatnejšie. ČLOVEKA. Bagatelizujúc jednotné podmienky, jednotné práva, jednotné ocenenia.

Veď koľko toho viete, koľko máte informácií, koľko už vlastníte exhumovaných nálezov strateného vedomia, koľko vynálezov ste zvládli. Cestujete časom Zeme, objavujete vesmírnu zázračnosť iných planét Vášho slnečného súhvezdia a pritom na Zemi, kde žijete máte toľko neobjasneného, nedoriešeného, nepochopeného. Spiritualita je o výške vedomia. O pochopení človeka človekom aj iným spôsobom myslenia ako je hmotný. Je o zákutiach duše, hmotným zrakom neviditeľných. Či už žije tu v 3D realite, alebo bude žiť vyššie v 5D systéme. Spiritualita je základom učenia sa bezpodmienečnej láske, je stavebným kameňom, ktorý poslaní - deti či dospelí - vo Vašom svete kladú. Aby Váš 3D svet pokračoval ďalej. Pokiaľ možno celý. Je to iná vesmírna veda tam "hore" už dávno pochopená. Je to základ budúceho nového sveta človeka. Základ pochopenia celistvosti jednoty Zeme. A je na Vás, ľudia, či pochopíte. Všetko je na Vás. Či zrušíte svoje hranice jednotnej Zeme. Či budete ďalej patriť v sieni záznamov do kolónky - NEVYDARENÉ. Alebo sa posuniete jednotne vyššie. Na nový piedestál ukotvujúci Vás v jednotnej láske. Pretože sila, ktorá vo Vás drieme - vo Vás trojdimenzionálnych - má šancu rozkvitnúť. Vaším pochopením. Len chcieť. Stačí len chcieť a ísť vzájomnou dohodou ruka v ruke spoločnou cestou. V záujme seba, celého systému a ďalšieho fungovania Vašej Zeme.

Že my, podaktorí, tu už nebudeme a Vy zostanete osamelí....bez pomoci, bez záruky, dostatku informácií "zhora"....o tom nerozmýšľajte. Bude to tak, ako byť má. Evolučne. Naša sila, naša energia svetla sa vráti tam odkiaľ prišla a opäť sa ukotví doma. V jednom či druhom planetárnom systéme. Aby sme pokračovali kde sme skončili, keď sme sa rozhodli pomôcť Zemi. Len teraz....ešte chvíľočku času máme, aby sme Vám oznamovali vetu za vetou, že Váš svetový systém je zastaralý. Už neschopný posunúť sa ďalej. Je potrebné zablokovať všetko čo bolo doteraz. Otvoriť srdce každého človeka. Rozdeliť spoločne úlohy Vami všetkými. Jednotne múdrosťou rozdeľovať funkcie, jednotne sa podieľať na rozhodovaní vo všetkých oblastiach - každej zemskej sféry. Jednotne diktujúc pravidlá názorom väčšiny. A nie jedného jednotlivca. Rovnakým dielom spravodlivo podľa vykonanej práce odmeňovať. Jednotným finančným systémom. Zastaviť absurdné hmotné limity zadelené zbrojnému priemyslu. K čomu sú Vám, ľudia ? Alebo sa napriek všetkému aj naďalej chcete zabíjať ? Svoju ľudskú sestru či brata ? Je potrebné prerozdeliť náklady určené pre zbrojný priemysel na stravu a základné zaopatrenie detí na rôznych častiach sveta. A načrieť do múdrosti starcov. Poprosiť ich o radu. Sami ste si ich prameň "zasypali" odsunutím na vedľajšiu koľaj. A ísť po stopách starodávnych kmeňov, ich náčelníkov, ktorí vedia čo potrebuje Váš svet. Opäť si spomenúť na múdrosť Vášho sveta, ktorú ste vo svoj neprospech omotali izolačnou páskou. V tom všetkom je Vaša budúca prosperita. Zakopaná, zahádzaná pomyselným nánosom nevedomia. Tam je prvotné riešenie Vašej budúcej existencie či neexistencie.

S láskou odovzdávam slová Maha Cohena Féwa

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu http://www.anjelska.sk

Uč se přesáhnout sebe a svá lidská omezení.

28. února 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jdi a obývej to království, které přichází, ale zároveň čeká, aby je stále více duší poznávalo a vyžadovalo. Modlíš se, aby Mé království přišlo, aby Má vůle byla konána na zemi; přestaň se teď za to modlit a hlas se o to. Modlitby bez víry jsou prázdné. Musíš se učit modlit a věřit celým svým srdcem, myslí a duší tak, aby tvé modlitby, ať jsou jakékoliv, byly opravdu skutečné a konkrétní a tys věděl bez jakékoliv pochybnosti, že budou vyslyšeny. Nic neomezuj. Není omezení v Mém království. Mé království přichází a v Mém království je vše možné. Uč se přesáhnout sebe a svá lidská omezení. Žij v království Ducha, kde můžeš dělat vše ve Mně. Já tě posiluji a podporuji, tak věz, že Já jsem vždy s tebou. Jak by tomu mohlo být jinak, když Já jsem v tobě?

Féwa 27.2.2012

28. února 2012 v 0:31 Aktuální novinky

Mandala - Magickou láskou, nesený srdcom, vstupujem bránou, ktorá ma víta. Žiari, volá ma, víta. Som dieťa neba, som stvorenie svetla, som jednotou.

Napsal uživatel Amia
Pondělí, 27 Únor 2012 12:31
Féwa 27.2.2012

Prebieha aktivácia hypothalamu. Triedením a delením všetkého čo doteraz prebiehalo na fyzickej i nefyzickej úrovni. Sami sebou, vlastnou esenciou, sa budete ukotvovať rôznymi situáciami v novom dimenzionálnom pásme. Na fyzickej úrovni prebieha súčasne s aktiváciou hypothalamu aj aktivácia mozgového kmeňa . Netreba zabúdať, že celý proces prebieha vrámci mikro - a makroreality. Súčasne u človeka ako aj u Zeme. Aktivácia sa deje cez centrálnu čakru /7/. To znamená - u človeka vrch hlavy, u Zeme severný pól. Ďalej pokračuje u Zeme ako mohutný energetický stĺp cez zemské jadro k južnému pólu. U človeka - od 7. čakry smerom k prvému stavcu. Aktivujú sa centrálne zemské čakry. Je to sila Zeme, ktorá sa zobúdza do svetla.

Sprievodné pocity : Stav neutrality, kedy sa stávate akoby nestranným pozorovateľom zemského i vlastného diania. Týmto pohľadom sledujete svoje okolie a súčasne dianie na celej Zemi. U poslaných bytostí sú to akoby dva pohľady na svet. Jeden z vesmírnych výšin, kedy svojím svetelným zrakom vidíte Zem a kontrolujete, či všetko prebieha tak ako má. Súčasne pohľadom fyzického človeka nachádzajúceho sa na Zemi vo fyzickom dianí.

Niektorí môžete pociťovať trochu smútok, pretože v rámci celej rekapitulácie Vám tento proces sem tam ukáže i momenty Vášho života. Jednoducho povedané - je Vám ľúto všetkého čo nebolo urobené ku prospechu Zeme a človeka.

To všetko je aktivácia čakier cez hypothalamus. Na fyzickej i nefyzickej úrovni. Hypothalamus ako fyzická vnútrolebečná žľaza súvisí s nespočetným množstvom funkcií fyzického tela. So zameraním na vegetatívne nervstvo.

Je potrebné sa ukotviť so Zemou a len prijímať všetko čo prebieha. Aktivácia žľazy a ďalších žliaz už súvisí s novým telom. Na fyzickej úrovni : závrate, nauzea, problémy s koordináciou, zrýchlená činnosť srdca. Nie je potrebné sa hneď vyplašiť, pretože stres tieto stavy násobí. Treba sa udržať v kľude, predýchať každú situáciu. Jednoducho chvíľu počkať.

Od 80. rokov rastú vibrácie. Celý proces sa skladá z cyklov. Každý cyklus predstavuje zvýšenie vibrácie. Končí ukotvením sa v tele človeka, kedy prebieha absorpcia. Zo začiatku proces ukotvovania vibrácií prebiehal po takých etapách, že človek mal čas sa akoby nadýchnuť. Neskôr, kedy sa vibrácia zvyšovala - skracoval sa i čas uvolnenia sa. Teraz sa nachádzame už doslova v jednom mohutnom toku frekvencie. Záver všetkých cyklov zvyšovania vibrácií predstavuje aktivácia celého procesu - centrálnym kódom nanebovzatia. Čiže jednalo sa a jedná o cyklické opakovanie pravotočivej frekvenčnej špirály novej a predchádzajúcej vibrácie a jej stupňa. Vždy súčasne. A opäť pripomínam, že na celý dej rastúcich vibrácií je potrebné sa pozerať súčasne z pohľadu človeka i z pohľadu Zeme. Čiže rovnaký proces prebieha u človeka aj u Zeme.

S láskou Féwa

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

Vy ľudia ste dosiahli to, čo sa zdalo nemožné ....

27. února 2012 v 13:56 Vývoj vědomí bytostí

SaLuSa, February 22, 2012


Vy ľudia ste dosiahli to, čo sa zdalo nemožné tým, že ste odvrátili šťastenu Iluminátov. Dosiahli ste to sústredením sa na Svetlo a dali ste vzniknúť veľkej sieti Svetla, ktorá teraz obklopuje Zem. Už ďalej nemajú tie negatívne energie, na ktorých sa priživovali a ktoré im umožnili dostať sa bližšie k ovládnutiu sveta. Nižšie vibrácie, nech sa nachádzajú kdekoľvek, sú premieňané, čím prichádzajú o schopnosť vnútiť Vám svoju vôľu. Nahlas ste sa dožadovali pozitívnych zmien, ktoré sa teraz uskutočňujú a budú pokračovať až kým tí zo Svetla úplne nepreberú kontrolu. Aj keď čistenie len teraz začalo, môžme Vám gratulovať k Vašej neustávajúcej podpore a už čoskoro sa dočkáte hmatateľných dôkazov Vášho úspechu.

Každý z Vás prežil mnoho životov prácou na dosiahnutí tohto záverečnému roku v cykle duality. Niektoré z nich sú hlboko zabudnuté, ale boli súčasťou plánu na Váš návrat ku Svetlu. Po všetok ten čas bol Boh prítomný a Božie ubezpečenie o sile Svetla, ktoré premôže temnotu Vás prenieslo cez najtemnejšie obdobie v ľudskej histórii. Niekedy sa Vám mohlo zdať akoby Vás Boh opustil, ale bolo to preto, že ste stratili kontakt so Zdrojom. Toto oddelenie bola reálna skúsenosť, ale ani na okamih by ste nikdy nemohli byť oddelení. Vy a Boh ste Jedno, takisto ako Vy a všetok ostatný život ste Jedno a nemôže to byť inak. Ako sa dvíhate, stávate sa viac Svetlom a so Vzostupom sa zbavíte ťažoby fyzického tela. Byť slobodným je naozaj radostná skúsenosť a budete doslova znovuzrodení.

Žiadame Vás Pracovníkov Svetla hrdo kráčať a vedome šíriť Vaše Svetlo všade kam idete, takže keď narazíte na prekážku, môžte ju vyliečiť jednoducho tým, že tam budete. Buďte si istí, že Vaša prítomnosť je pre ostatných pozdivhujúca a môžete si všimnúť hlavne u malých detí, že to cítia. Často reagujú spôsobom, ktorý poukazuje na mieru ich povedomia. Vaša energia má liečiví charakter a bezpochyby niektorí z Vás sú naozaj liečiteľmi slúžiaci ostatným.

Ak budete pozorne počúvať, mnohí z Vás si uvedomíte, že bankové bratstvo sa zodpovedá za svoje skorumpované finančné činy. Je to počiatok ďalekosiahlych činov, ktoré nakoniec odstránia rakovinu, ktorú priniesli do Vašej spoločnosti. Zo snahou ovládať svetové bohatstvo si nevedomky privodili svoj vlastný pád. Spätne to ovplyvnilo aj politické osobnosti, ktoré prosperovali z ich zločinov a oni tiež budú odstránené. Nemajte pochybnosti o tom, že zaplatia cenu za to čo urobili a prichádzajúce vládne zmeny zaistia, že Vaši budúci predstavitelia budú nad takýmito činmi a budú pravdiví a čestní.

Pokým nezistíte ako ste boli manipulovaní a využívaní Temnými, budete mať len veľmi malú predstavu o tom až kam ich chápadlá siahali. Dokonca aj niektorí sudcovia o ktorých ste si mysleli, že sú nepodplatiteľní boli do toho zapletení. Nikto neunikne, pretože presne vieme kto bol vinný a máme všetky dôkazy, ktoré ich usvedčia. Vaše spoločenstvá sa očistia a začnú odznovu s ľuďmi o ktorých viete, že im môžete veriť. Budú zodpovední za zavedenie nových zákonov a obnovenie Ústavy, ktorá háji Vaše práva. Budete oslobodení od mnohých nespravodlivých zákonov, ktoré priniesli Temní a neprávom odsúdení ľudia budú oslobodení. Znie to ako časovo veľmi náročné na uskutočnenie, ale budete prekvapení, ako rýchlo sa záležitosti budú hýbať. Blížime sa do času, kedy sa to začne takým spôsobom, keď s určitosťou rozpoznáte čo sa deje.

Galaktická Federácia má veľa skúseností s pomáhaním civilizáciám prejsť Vzostupom, aj keď ten Váš je väčšou výzvou. Nikdy predtým ľudia a Zem nevzostúpili spolu, ale niet žiadnych pochýb, že sa to úspešne uskutoční. Mali by ste sa cítiť veľmi potešení byť tými čo sú na Zemi pri takejto skvelej príležitosti. Významnosť toho všetkého nebude pre nikoho stratená, pretože zažiť niečo také je veľmi unikátne. Budeme nedočkavo sledovať celý proces pripravení privítať najnovších členov Galaktickej Spoločnosti.

Nie je cesty späť, samozrejme ak si to neželáte a niektoré duše si budú chcieť ponechať prepojenie na tých, ktorí zostávajú v nižšej dimenzii, aj keď mohli prejsť. Odtiaľto budete len získavať a nepretržitý príliv Svetla Vás bude viesť stále dopredu a nahor. Kvôli svojim skúsenostiam budete žiadaní, aby ste pomohli tým, ktorí sú stále v 3D vibráciách. Vaša pozícia bude podobná tej, akú máme teraz my voči Vám a takto to funguje, keď si želáte byť v službe druhým. Buďte si istí, že žiaden moment nebude nudný a pomyslite na veľkosť Vašej Galaxie a milióny sĺnk a planét prekypujúcich životom.

Myslite pozitívne ako prechádzate poslednými mesiacmi duality a príliš sa nezaoberajte osudom Temných. Dostane sa im plnej spravodlivosti, dostanú každú možnosti napraviť sa a všetku pomoc tak, aby našli cestu späť do Svetla. Vedzte, že každá duša skončí presne tam kde má byť, čo je na úrovni, ktorá im dovolí pokračovať v ďalšom stupni ich vývoja. O tomto to Drahí celé je a je to rovnaké pre všetkých, aj keď si to neuvedomujú. Na žiadnej ceste nie ste osamotení a Stvoriteľ vždy posiela Lásku a Svetlo, ktoré sú základom života.

Som SaLuSa zo Síria a z našich lodí sa pozeráme na Zem a pozorne sledujeme Vaše hrdinstvá, vedieme a ochraňujeme Vás keď je to potrebné. V súčastnosti začínate počúvať o našich činoch vykonaných vo Vašom mene. Máme stále narastajúce povolenie zasahovať do akéhokoľvek pokusu začať Tretiu svetovú vojnu a nemusíte mať strach, ktorý rozosievajú tí, ktorí to majú v záujme. Volali ste po mieri a mier je to čo dostanete, pretože je čas posunúť sa z temnoty duší, ktoré Vás a Vašu Zem riadili po taký dlhý čas. Pokračujte ďalej a nenechajte sa vyrušovať strachom, ktorý sa niektorí Temní snažia generovať prostredníctvom túžby začať ďalší konflikt. Boh Vám všetkým žehnaj.

Ďakujem SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a Danica


Hilarion, 26. únor - 3. březen, 2012

27. února 2012 v 8:41 Doteky Nového Života

Hilarion, 26. únor - 3. březen, 2012

Milovaní.
Zatímco se denně zabýváte svými činnostmi, prosíme vás, aby jste pochopili, že vše, co si myslíte, cítíte a děláte, se odráží na tvárné astrální úrovni, což zpětně působí na atmosféru kolem Země, a tím pádem má vliv naprosto na VŠE. Právě proto vám radíme, aby jste se stali vědomými si nutnosti sebe-kázně a sebe-odpovědnosti. Nyní kráčíte po Zemi coby mocné činorodé Bytosti, a všechno co děláte vytváří rozdíl. Když říkáme, že vaše Světlo produkuje odlišnost, pak to také i míníme!

Každý z vás je správcem svého vlastního těla, myšlenek a emocí. Víme, že je mezi vámi mnoho těch, kteří se musí vyrovnat s energiemi, jež se stále vracejí, aby mohly být vyřešeny, a že je pro vás občas hodně obtížné pokračovat ve svých cvičeních. Na to říkáme: "Dělejte to nejlepší, co můžete, a odpusťte si za jakékoliv neúspěchy, které zažíváte, neboť jsou ve své podstatě přechodné, a vyskytují se periodicky - což rovněž odezní." Nejspíš jste již zaznamenali, že kdykoliv se tyto cyklické záležitosti objeví, emocionální a nucené zatížení má stále klesající tendenci, a rovněž je daleko jednodušší osvobodit se od nich a nechat je odejít.
Také je důležité, aby jste při této činnosti byli bdělí, neboť máte právo volby na změnu svých myšlenek k vyššímu cíli pokaždé, když se tytéž staré úvahy začnou znovu opakovat. Nespěchejte a upevněte se, když se myšlenkové a zvykové vzory stále objevují, poté sepište formulaci svého záměru, kterou si budete opakovat ve chvíli, kdy podobná situace opět vyvstane. Toto časem uvede do chodu nový vzor v rámci vašeho mentálního těla, a otiskne do vašeho pěti-tělního systému nový program a model. To je to, co se stane pokud si denně opakujete svá rozhodnutí, a proč najednou ztrácíte chuť pracovat s některými lidmi. Tito jedinci splnili svůj úkol tím, že vám pomohli získat vyšší potenciál, a právě nadešla chvíle vyhledat někoho nového.
Každý z vás je velmi pilný co se týče vašeho duchovního postupu vstříc cestě Vzestupu. Upozorňujeme na to, že je teď naprosto zásadní, aby jste pečovali o své Já, a my vám velmi doporučujeme, aby jste si denně vyšetřili čas a dělali něco, co vám dá pocit ocenění či potěšení. Milujte se plni soucitu a laskavosti, a odpusťte si mnohé "špatné postupy", jež se dějí, zatímco si osvojujete lekce, které se před vámi odehrávají. Tyto lekce obsahují víc než můžete pochopit ze své pozice tady na Zemi. Z vašeho Mocného JÁ JSEM pochází vyšší hledisko, které se vyjadřuje. Buďte na své cestě trpěliví, a zaměřte se na okamžik, ve kterém jste Nyní.
Pro oddané Pracovníky Světla na Zemi se cesta začíná zužovat. Bylo provedeno více nastavení, ve vašem vědomí se uskutečňuje obsáhlejší propouštění světského Světa. Během tohoto dění je pro Procitnuté Bytosti směr mnohem otevřenější, zatímco se ve Světle ubírají po Stezce odvážně kupředu. Název hry je "Změna", Milovaní. Každý den je sám o sobě dobrodružstvím, proto je obtížné vytvářet jakékoliv plány. Člověk prostě musí prožít vše, co je před ním. Vždy postupujte čestně a vyslovujte svou pravdu jemně. Nikdy nevíte, kdy se stane vaše chování dokonalým katalyzátorem pro pozitivní změnu v životě vašeho bližního. Do příštího týdne….

JÁ JSEM Hilarion
©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Všechny lidské bytosti jsou svobodné....

27. února 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Musíš poznat svou svobodu tak, aby ses mohl vznést do nejvyšších duchovních světů. Jinak jsi jako pták v kleci, který, ačkoli dveře jeho klece jsou doširoka rozevřené a on může svobodně letět, kam chce, nepozná svou svobodu a pokračuje v bezcílném poletování v kleci. Můžeš prožít celý svůj život jako ten pták, úplně slepý a zotročený, aniž bys poznal, že jsi svobodný, přijal svou svobodu a využil ji tak, jak by měla být využita, v království Ducha, kde nejsou žádná omezení, hranice a překážky, které by tě zadržely. Všechny lidské bytosti jsou svobodné, jen kdyby to mohly pochopit a přijmout. Takováto svoboda je ti nabídnuta, ale ty ji musíš přijmout, dříve než ji můžeš využít. Proč nepřijmout svou svobodu nyní, jestliže si uvědomíš, že nejsi nikým a ničím svázán a že jsi schopen vykonat cokoli, po čem toužíš?

Féwa 26. 2. 2012

26. února 2012 v 21:27 Aktuální novinky

Féwa 26. 2. 2012

Ste ako malé deti, ktoré sa neustále hašteria. Ako maličké deti stavajúce si hrady z piesku na pláňach svojho detského sveta. Sami si neuvedomujúc, že ste predsa už dospelí. Že ste dospeli vo svojom raste do iného obdobia. V ktorom Váš dospelý svet zápasí o prežitie samého seba. Vášho sveta, milovaní dospelí ľudia, ktorých zodpovednosť by mala byť iná ako je.

Som Maha Cohan, viem čím ste prešli a budete prechádzať. Že všetko čo ste vytvorili síce zaslúži metál, pretože Vaše vedomosti, schopnosti, úsilie, ktorým ste výsledkami Vašej práce v rôznych oboroch vedy i bežného praktického života dospeli až sem, sú v krátkom čase histórie Zeme kolosálne. Vaše inteligentné kombinácie však nie sú dostatočné v oblasti "para-".

Všetko hmotné, zemské dá sa povedať ovládate. Klobúk dolu, pred výsledkami Vašej práce. Budujete, experimentujete, pokúšate sa prísť na kĺb doposiaľ nezodpovedaným otázkam. Či sa jedná o matematiku, fyziku, chémiu, zdravie.... To všetko máte dokonale prebádané i keď pár otáznikov ešte zostáva.

Ale čo ďalej ? Čo teraz, keď mnohí nie ste ochotní pochopiť sami seba ? Keď Váš svet prechádza evolúciou iného kalibru, aký ešte nepoznáte. Nie sú to zbrane. Nie je to ich spúšť na ktorú vždy v prvom rade kladiete prst, ak cítite hrozbu...ohrozenie. Nie je to "cvak"....prstom na spúšti....a všetka hrozba sa zažehná......a Vy budete spokojne kráčať ďalej. Také je pravidlo Vášho sveta. Strieľať, zabíjať, ničiť svojho fyzického i pomyselného protivníka. V jednom spoločnom svete....na jednej vlastnej planéte Zem. Taký je Váš ľudský kontakt. Nechápajúc, že každý jeden z Vás je vládcom vlastného jednotného sveta a iných vládcov niet. Prasyntézou, spojením prapodstatného vedomia s ktorým ste sa na Zem narodili. Len Vy - každý jeden zvlášť - máte v rukách opraty Vášho sveta, nakláňajúceho sa doprava, aby sa zarovnal s hladinou vedomia lásky. Aby načrel do jej toku, aby splynul s vlniacou sa vlnou prapôvodna, ktorá sa zo Zeme vytratila.

Zahľaďte sa sami do seba. Zapozerajte sa do Vašej minulosti - kolektívneho vedomia - keď Váš svet nemal neustále prst na spúšti, ale na strunách srdca. Keď moria a oceány mali hojnosť koralov a rýb. A nevyplavovali množstvo výkalov a odstránených zvyškov Vášho sveta. Keď všade navôkol spievali vtáci a nepreberné množstvo zvierat sa páslo na lúkach. Keď Zem sa usmievala na Vás. Neplakala, nebúrila sa voči Vášmu konaniu. Keď ste sa vzájomne zaplavovali láskou a pochopením. Na ten čas si spomeňte, milovaní. Pretože k tej chvíli, okamihu, sa potrebujete vrátiť.

Že mnohí tvrdia....už sa to nedá, vrátiť sa späť do čias, kedy obloha bola iná....ale dá. I keď nie v takej miere. Len chcieť. Pretože teraz je potrebné myslieť dopredu...na Vás...na seba, deti Zeme. Na svoj vlastný zemský svet. Pretože k Vám prichádza vlnou vedomia Váš doposiaľ nespoznaný a nepochopený čas para-..... Že nie, že ho nevidíte ? Pretože máte hmotný zrak. Že ho niektorí necítite ? Nie je to tak. Je vo Vás. V malom i veľkom. Veľkosťou zázrakov, ktoré už sami tvoríte. Neuvedomujúc si, že je to tak.

My všetci mimozemskí, či už sme v lodiach, alebo iným spôsobom strážime Váš vzostupujúci čas, aby sa Vami samotnými nezranil.....sa pozeráme na Vašu Zem zhora. Z prapôvodných výšin bez Vašich hrubohmotných pravidiel. A verte, že my všetci sme fascinovaní jej nekonečnou krásou. Je žiariacou hviezdou medzi planétami, aj keď hviezdou ešte nie je. Je krištálom, rubínom, ametystom, smaragdom, citrínom, záhnedou, tigrím okom....A tak sa ligoce meniac svoje zemské farby žiarou zlatého slnka. Uvedomujete si na akej nádhernej planéte Univerza sa nachádzate ? A čo robíte pre to, aby takou zostala ? Len jedno jediné. Ďalej si staviate svoje hrady z hrubohmotného piesku. Každý na svojom zaplatenom ohraničenom pozemku. Snažiac sa ešte rýchlo vytrhnúť Zemi drahý kameň z jej vnútorností. A polievať ju jej vlastnou krvou. Z jej žíl i tepien. Zo srdca, ktoré je v skutočnosti tou bránou poznania.

Započúvajte sa do šumenia vetra, do kvílenia meluzíny, do hukotu z morského dna. Tam aj tam sa vzdúva najväčšia vlna proti Vášmu násiliu. Smerom od srdca Zeme a zhora. A Vy ste medzi týmito dvomi vlnami ako v strede hamburgeru. Ste hrubohmotná placka a jej špirála, roztáčajúca sa od jadra. A všetko čo je pod i nad Vami je parasila, ktorú ešte nepoznáte. Má väčšiu energiu ako Váš hmotný svet. Energiu jemnohmotnej lásky. A prebúdza sa. V Zemi, nad Zemou, ale i vo Vás, milovaní. Dáva Vám poslednú šancu pochopiť. Uchopiť Zem do dlaní svojou láskou. Prežiariť ju ňou, pohladiť, omyť, osadiť opäť vyrúbané stromy. Vodné toky nechať prúdiť iným spôsobom. Tak pochopte konečne, že už času nemáte nazvyš. Že Zem sa už teší na stretnutie sa s vlnou lásky. A ak ju neočistíte Vy, očistí ona Vás.

Kde všade ste boli na svojej Zemi. Nie prstom na mape. Ten Vám veľa neukáže. Koľko kútov Zeme ste videli na vlastné oči, aby ste si konečne uvedomili Váš dar hmotného absolútna. Už ste leteli ako vták nad zemskou perlou? Už ste sa ponorili na dno morí a oceánov, aby ste mohli sledovať zázračnosť Vášho sveta? Uź ste sa dotkli prstom oblakov? Ale inak ako lietadlom, či raketou? Že nie? Tak to skúste. Pretože to je to čo potrebujete pochopiť. Stiahnuť prst z hrubohmotnej spúšte, zahľadieť sa na Zem, objať sa, chytiť za ruky a nepozerať sa len na svoj hrad z piesku, ktorý dnes stojí, ale zajtra už možno stáť nebude. Pretože ho zbúra iná sila. Prestať sa pozerať na seba i na Váš svet len povrchne a mávnuť pri tom rukou.....že iné Vás nezaujíma. Hodnotiť, kritizovať, vysmievať sa... Komu? Sebe samému.
Milovaní, uvedomte si, prosím, že skaza neprichádza zo Zeme či zhora. Ale z Vás. Z Vášho konania, myslenia, neustáleho ubližovania si sebe navzájom. A tým i Zemi. Pretože aj keď niektorí nechápete, aj Vy ste energiou. Ste zákonom fungovania vesmíru. Vaše a ďalšie Ja. A energia sa spája s energiou vlnením prapodstatna. To si uvedomte. Že pozitívno sa spája s pozitívnom a negatívno odsmerováva na inú cestu. Jeho cestu vedomia.
Láska, ktorú v sebe opäť nájdete sa spojí s láskou vesmíru, ktorá prichádza. A vytvoríte jeden svetelný prúd šťastia. Vlniaci sa Zemou, ovíjajúci sa ako had okolo jej hmotne - frekvenčného tela. Berúc so sebou všetku pozitívnu krásu mnohými nepochopeného sveta. Do ďalšieho pokračovania evolúcie. Ak ruža Vašej pozemskej lásky rozkvitne, vlna ju omyje. Doplniac ďalšie lístky a všetko pôjde ďalej podľa pravidiel novoobjavenej vzájomnej lásky. Ak pochopíte.

V opačnom prípade sa čas zastaví a sám nastolí v čase chaosu nové usporiadanie zemských pravidiel. Ak sa teraz posmievate bezdomovcom, nepohnúc pri tom prstom.....ak Vás nezaujíma, že niekde pri Vás, či na inom mieste Zeme nemajú deti čo jesť........ak sa "klaniate" sami sebe, Vy, ktorých majetky sú výsledkom ich biedy, chváliac sa jeden pred druhým......ak Vaša Zem je len Vašou korisťou.........ak Váš syn, alebo dcéra síce vedia, že majú matku a otca, ale "inde".......... Ak duše Vašich partnerov sa zmietajú v pochybnostiach o Vašej láske, pretože Vy potrebujete lásku siať iným spôsobom........ ak Vaši starí rodičia Vás prosia, aby ste si našli chvíľočku Vášho hmotného času, pretože Vás milujú a potrebujú Vás vidieť a Vy len poviete...možno, o týždeň, o mesiac, o rok. To všetko sami sebou precítite. Len slzy, smútok, opustenosť, utrpenie a biedu. Zamyslite sa, prosím, nad sebou. Pohľadom iným ako doteraz. Pohľadom "para-" .
Potrebujete vedieť, že evolučne /parasyntézou/ ste dospeli do časovej frekvencie, ktorou sa naštartoval čas lásky. A Vy, ktorí ešte stále krútite hlavou, že nie .... niet čo dodať. Vytiahnite hlavu z chomúta nevedomosti. Odstráňte žalúzie Vášho srdca. Otvorte dvierka para - sveta. Stačí len jedna veta spoločne vyslovená.

Som energiou lásky.
Zjednocujúcou sa zrkadlením s novou
frekvenciou jej vlnenia. Som bytosťou,
ktorá dostala Zem darom. Za skúsenosti,
ktorými moja duša prešla. Aby som ju ne-
polieval vlastnou krvou a nenávisťou. Ale
opäť nájdenou múdrosťou a bezhraničnou
láskou. Aby rozkvitala ako lotos, slnečnica,
ruža. Ľudským pochopením a vzájomnosťou.
Pretože ja som láskou.

A Vy, roztekaní, rozlietaní, neschopní uchopiť do dlaní momentálnu výšku frekvencie srdca, nechávajúc sa sťahovať inou vibráciou, vynášajúc súdy nad tým...či tým. Obviňujúc ho z nedochviľnosti príchodu nového sveta....pochopte. Že blízkosť najvyššej frekvencie, ktorou ste už toľkokrát prechádzali máte v rukách Vy. Ak neustojíte svojím vedomím svetla stupeň, ktorým práve prechádzate....aj Vaša frekvenčná vlna sa vzdiali. Približujete a vzďaľujete sa vzájomne. Ste ako konkubína času. Raz tam - raz inde.

S láskou Féwa

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu http://www.anjelska.sk

Féwa 25. 2. 2012

26. února 2012 v 21:17 Aktuální novinky

Féwa 25.2.2012
Napsal uživatel Amia
Neděle, 26 Únor 2012 13:39
Féwa 25. 2. 2012

Vlna lásky je prepojená so Zemou Vašou vlastnou vlnou vedomia, ktoré ju približuje i vzďaľuje v jednom okamihu jednoty, v ktorom sa Vy, Váš duch, "strácate", letíte, objímate sa s ňou, aby ste uchopili závoj, ktorý nad Zemou visel a odtiahli ho ako oponu. Vracajúc sa do svojich "sídiel" svetla.

Ste to Vy, milovaní, ktorých brieždenie lásky ju vidí a neustále sa snaží zápasiť s pochybnosťami iných svetiel. Ste to Vy, ktorí bezhraničnou láskou vediete konvoj vzostupujúcich bytostí. Ak sa Vám zdá, že je cesta pridlhá, je to preto, lebo Váš strach Vám bráni. Strach o deti, o blízkych, o seba. Aj keď ho nepriznáte. Viete, že je vo Vás. Viete, že približujúci sa mimozemský čas na Vás už máva prírodnými úkazmi, svetlami na oblohe i situáciami v ktorých sa snúbia dve dimenzie....a Vy spoznávate niekoho, kto vedľa Vás ako závoj stál a snažil sa dať najavo svoju blízkosť. Zámerne, v tichu, so svojím myšlienkovým objatím, ktorým sa Vás nežne ako vánok dotýkal. To všetko sa deje....milovaní. Váš strach a obava je ireálnom, iracionálnom. Pretože strach a obava sú len slová použité v mnohých obmenách. Napísané či nakreslené kriedou do prázdna. A len Vy sami máte schopnosť ich zo sveta zotrieť, špongiou namočenou do svetla lásky. A miesto dvoch pôvodných slov strach a obava napísať mier a láska. Dve iskrivé, žiarivé slová do ktorých sa premieta Vaša odvaha a pieseň Vášho srdca.

Sú mnohí z Vás, ktorí vedia, že Mozart, Bach, Gauguin, Shakespeare, Da Vinci, Andersson, Vivaldi, Tesla, Einstein....a mnohí ďalší a ďalší, boli na Zem poslaní. Aby spievali, písali, režírovali, skladali puzzle na maske hrubohmotnej reality. Boli a sú to vybrané bytosti, ktoré učili ľudstvo stúpať po schodíkoch múdrosti a posúvali ho ďalej. A prichádzali druhí, ďalší a ďalší....Jednoducho odostierali závoj ľudskej nevedomosti. Mnohokrát nepochopení. Až rastom vedomia, jeho gracióznosti, si niektorí uvedomili, aký dôležitý bol ich životný príbeh. Pre všetkých. Dumajúc nad prácou, ktorú odviedli. Ale vtedy....mnohí ich odmietali. Vzájomným pritakávaním si, že ten, či onen sa zbláznil..... Netreba si ho všímať. A v niektorých sa rozvibrovával strach, že by mohli byť otvorením očí....

A takto sa to deje v dejinách ľudskej populácie stále dokola. Dobiehaním časových vlákien, prinášajúcich cenné údaje a informácie. Dobiehaním nechápajúcich, ktorí v skrytu duše vedia, ale nemajú odvahu, alebo entuziasmus vypustiť na povrch svoj gejzír perál. V tom je Váš problém, ľudia. Nedovolíte, aby bolo svetu povedané, čo povedané byť má. Každý, kto je vyslaný na Zem....za celé veky ľudskej populácie.....sa stáva persona non grata. Uvedomujete si, že chybu nesiete Vy všetci, bratia a sestry jednej spoločnej existencie ? Oddelením sa od univerzálnej múdrosti, vedomia, rastúceho opäť do jednej spoločnej výšky.

A čo robíte Vy ? Namiesto toho, aby ste ich objali, šťastní za poslanú pomoc zhora...z inej planéty, sústavy....ich odmietate, zatvárate, odsudzujete. Je to Váš na hlavu postavený zákon nechápajúceho dieťaťa, ktoré chce mať len svoju vybranú hračku a všetkým ostatným hádže o zem.

Uvedomte si konečne, že ich slová, oči, hlas, dôraz ktorý kladú na pochopenie vysvetľovaného budúceho deja je dôležitý pre VÁS. Kvôli Vám prišli, zhutňujúc svoje telá. Kvôli Vám trpia Vašou nevedomosťou....Vaše sestry a bratia, ktorí kedysi dávno tvorili súčasť Vášho sveta.

Že 2+2 sú štyri...to viete. Že 1-1 je nula....tomu rozumiete. Ale skúste rátať inou matematikou. Nadpozemskou. Kde cifry nie sú čísla, ale šifry. Znaky a znamenia. Touto matematikou teraz počítajte. Logom lásky, ktoré je vo Vás ukryté. Vo Vašej dlani. Tak ju konečne otvorte! Rozovrite prsty zaseknuté do päste hrozbami a urážkami. Lebo tam, v strede je skrytý Váš symbol jednoty. V strede dlane, medzi fyzickými vláknami tela...pokožky. Tam je Váš bod nula - bod jednoty, spojenia a pochopenia podstaty. Tam žiari v dlani ukrytá hviezda. Vašimi vláknami DNA. Pretože jej stred, aj keď sa to nezdá, je prepojením hviezd a planét Univerza. Iskrivý bod Vašich dlaní. Stačí sa lepšie pozrieť a zbadáte ho. Stačí ním pohladkať a ucítite ho. Stačí ním priložiť ruku k dielu a uvidíte sami, aký sa stane zázrak. Bod k bodu...dlaň ku dlani...srdce k srdcu. A vznikne vlákno, niť, špagát, oceľové lano Vás všetkých. Držiace ako kotva v strede srdca Zeme i človeka.
Stačí povedať nahlas.....MILUJEM ŤA, TE QUIERO, JE T´AIME, ICH LIEBE DICH, I LOVE YOU,.....to je slovo, na ktoré ste zabudli objatí hmotou.
To je cit, ktorí ste prestali vzájomne si odovzdávať. Hladkajúc len svoje ego. Mysliac jedine na seba. Na svoj a nie druhého prospech. Zámerná chyba vkladaná Vám do vedomia rastie, narastá, prilievaním oleja do ohňa Vami samotnými. V neprospech Vášho sveta, ktorý Vám patril, patrí a patriť bude.

Identifikujte v sebe svoju lásku. Vložením dlaní do srdca každému človeku. Či je malý, alebo veľký. Či chápe, alebo nechápe. Identifikujte čas v ktorom v skutočnosti žijete. Pretože i ten je Vám zastieraný temnou energiou tohto sveta. Odstránením pravdivých záberov planét a hviezd. Odstránením skutočnej palety vesmíru. Fotomontážami iných tvarov. Buďte pripravení, milovaní. Lebo čas bývalý sa Vaším vedomím chýli k záveru. Tony informácií, ktorými ste zásobovali Zem sa odložia ad acta do sejfu Zeme. Aby....až opäť príde čas, boli v pravú chvíľu zverejnené. Pretože let plný križovatiek a úskalí, ktorým budú ďalší prechádzať bude znovu o ich učení sa... vede lásky. Cyklicky sa opakujúcej v čase dimenzie.

Váš svet nemá hranice...Zem ich planetárne má. Vy letíte časom ďalej. Vo svojich hrubohmotne-zjemnohmotňujúcich sa telách. Zem zostáva v 3D realite. Len premieta, aktivuje svoj nový zámer vyššie. Do nadpozemskej jemnohmotnej dimenzie. Skúste sa zahľadieť do diaľky nad seba. Skúste zrátať všetky hviezdy a planéty sonarom vedomia svojho srdca. A zistíte...že ich predsa poznáte. A na jednej...druhej...tretej....máte svoju sestru, či brata. Tak čoho sa báť, keď ich náruč Vás čaká. A s ňou čarokrásny nadpozemský svet. Že sa mnohým zdá, rátajúc Váš pozemský čas, že všetko príliš dlho trvá a je stále ohraničené bránou, ktorá ....podľa nich nie je otvorená....ale zatvorená. Že Vaše slová sú len klamstvom.....je len ich zdanie. Síce vedia, alebo vidia....ale nie do diaľky. Len kúsok pred seba. Pretože ich vnútorná obava a strach z 3D reality ich ďalej nepustí. Zápasia sami so sebou. Odkazujúc svetu svojím hodnotením, že ten či ten vnáša omyly a klamstvá do vedomia človeka. Neuvedomujúc si pri tom, že klamú sami seba. Privrznutí medzi dvere dvoch dimenzií, ktoré ich nepustia ďalej. Ak si neuvedomia, že zlosť, hodnotenie iných svetiel paraglidingom nevyberaných slov je zrkadlením vlastného strachu.

Tak prosím STOP vzájomnému osočovaniu, Vy, ktorí viete o čom hovoríme. Pretože týmto spôsobom sa ďalej nedostanete. Je jedno, kde sa nachádzate. Svojím filigránskym tvarom sa rovnakou špirálou všetko otáča okolo jadra Zeme, jej jednotlivých vrstiev i povrchu. Niekde je stupeň vedomia nižší....tam sa zachytí strach, jeho uchopením. Ale vyššie Vás už týmto myslením rovnica lásky nepustí.

Je čas si uvedomiť všetky pravidlá svetelnej hry. Je čas, milovaní. Utekajúci chvíľa čo chvíľa z centrálneho prúdu svetla do jeho tieňa. Do iného kruhu vedomia a času.

S láskou Féwa

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu http://www.anjelska.sk

Můžeš sledovat změny, jak se odvíjejí krok za krokem přímo před tvýma očima.

26. února 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jsou období, kdy nové přichází tak pozvolně, že nepostřehneš změny, které probíhají, dokud si náhle neuvědomíš, co vše se stalo, aniž by sis toho dříve všiml. Jindy můžeš sledovat změny, jak se odvíjejí krok za krokem přímo před tvýma očima. Potom jsou období, kdy věci přicházejí přes noc - podobně jako v zimě, když jdeš večer spát a svět venku je normální, a když se ráno probudíš, vše je pokryto sněhem. Nemusel jsi pro to nic udělat; stalo se to tím nejzázračnějším způsobem. Je mnoho různých způsobů, jimiž se nové věci zjevují. Vše, co musíš udělat, je jít s těmito změnami a nebránit jim. Změna nemusí být bolestná. Je nevyhnutelná, protože nic nemůže zůstávat stále stejné, a nahlédneš-li do svého srdce, zjistíš, že bys ani nechtěl, aby tomu tak bylo.

Vyjádřete světlo své duše

25. února 2012 v 21:40 Skutečný mír je uvnitř

Jeshua prostřednictvím Pamely
Drazí přátelé,
Jsem zde, jsem mezi vámi, já jsem Jeshua. Znáte mě, jsem váš přítel a bratr.
Vím, jaké to je být člověkem. Jsem velmi blízko vašemu srdci. A vy všichni jste si navzájem blízko, neboť vy všichni zde přítomní nebo vy, co tohle čtete, jste dušemi, které přišly zas a znovu na Zemi inspirovány Světlem, touhou změnit vědomí na Zemi.
Hluboko ve svém srdci tolik milujete Zemi. Ovšem, že část vás se velmi zklamala. Ve svých životech na Zemi jste prožili odmítnutí. To způsobilo bolest ve vašem srdci, avšak vy jste se vrátili zas a znovu a v tomto čase dějin se něco děje. Můžete to uvnitř sebe cítit, ve svém vlastním těle. Ve vaší duši je pohyb. Vědomí na Zemi je nyní připraveno na změnu a já vím, že všichni z vás chtějí vyjádřit v tomto životě na Zemi svou duši.
Chválím vaši odvahu. Existuje jak vaše temná, tak vaše světlá část. V temné části se můžete cítit velmi oslabeni, můžete se cítit znechuceni a chcete se vrátit domů. Já vám však pravím: nyní je čas, abyste skutečně ukázali světu, kdo jste. Nenechte se příliš ohromit strachem a agresí ve světě. Je vás právě teď třeba!
Jak se spojíte se svou duší a vyjádříte světlo své duše? Vy všichni máte pocity, inspirace, touhy: jsou jazykem vaší duše. Jako děti jste mnozí z vás měli sny a vize o jiném druhu reality. Během vaší výchovy vám moho být říkáno, že nemáte být naivní, že máte být realističtí, byli jste odrazováni od toho být jiní, následovat alternativní cestu. To proto je nyní obtížné věřit snům a vizím, které máte ve svém srdci. Je však již čas, abyste se znovu spojili s voláním svého srdce. Vaše duše vám dává zprávy stále. Tyto zprávy k vám přichází prostřednictvím emocí a prostřednictvím vašeho těla.
Například v oblasti práce nebo v oblasti vztahů často cítíte, že nedokážete skutečně vyjádřit sami sebe nebo že vaše energie není skutečně oceněna. Jste velmi schopni vnímat, cítit, zda je vaše energie přijata dobře či ne. Buďte v tom sami k sobě upřímní. Emoce, které cítíte, které se mohou proměnit ve fyzické stížnosti, jsou zprávami od vaší duše, že sami sebe skutečně neuznáváte. Máte strach nechat odejít to staré, to známé. Vaše duše vás však vždy chce vést za to, co je vám známé, do nového.
Nyní vás žádám, abyste si se mnou představili, že je ve vašem srdci otevřený prostor. Můžete si ho vizualizovat jako mísu či vázu a v ní je klidná voda. Představte si toto místo ve svém srdci a pozorujte, jak do této mísy či vázy padají květiny a dívejte se na tyto květiny, pociťte jejich energii… to je energie vaší duše. Vzpomeňte si, jaké to bylo být dítětem a cítit naprostou svobodu, svobodu snít a předvídat jakoukoli budoucnost jste chtěli. Nyní žasnete nad krásou této květiny… a možná od ní dostáváte zprávu, která vám říká, kam vás chce život vést. Nechejte k vám tuto květinu promlouvat a nemusí to být slovy, můžete jednoduše cítit její energii.
Nyní je jedna věc cítit energii své duše, jak jste právě učinili, a druhou věcí je dát ji do světa. Abyste tak učinili, musíte přijmout energie své duše nejen svým srdcem a svou myslí, ale také hlouběji uvnitř, ve svém břiše. To, co se vám často stává je, že cítíte inspiraci ve svém srdci a a začínáte o tom přemýšlet a starat se: "Jak to mám dát ven do světa?" nebo "Jak z toho mohu žít?" Vaše mysl začíná závodit, ale umění přijímání zpráv své duše je přijímat je plně, což znamená cestou dolů do břicha. Proč je to tolik důležité? Břicho obsahuje vaše nejhlubší emoce. Abyste uzemnili inspiraci své duše, musíte dovolit světlu vaší duše zářit na nejtemnější emoce, které jsou vaší součástí. Oblast vašeho břicha přechovává vaše strachy, pozůstatky hluboké emocionální bolesti a smutku a vy je musíte oslovit, abyste byli schopni vyjádřit své světlo. Pouze tehdy, když je světlu vaší duše umožněno zářit do nejtemnějších zákoutí vás samých, se koná vnitřní transformace a osvobození.
Tento druh vnitřní transformace je klíčem k přitahování - na vnější úrovni - práce a vztahů, které s vámi souzní. Abyste tedy vyjádřili světlo svojí duše v tomto světě, musíte plně splynout se svou duší, což znamená, že umožníte energii své duše jít až dolů do břicha. To je skutečně obtížná práce. Jedna věc je cítit inspiraci ve svém srdci, jasnou vzpomínku na jednotu a světlo, avšak existuje zde ještě další krok: dosáhnout z tohoto místa jednoty na části vás, které se cítí velmi osamělé a znechucené. Když se to stane, docílíte Kristovského vědomí a cítíte uvnitř hluboký mír.Kristovské vědomí dosahuje jak světla, tak temnoty. Chápe temnotu zevnitř. Z perspektivy Kristovského vědomí neexistuje žádný soud, žádný boj mezi světlem a temnotou. Je zde hluboké přijetí života takového, jaký je.
Abyste se spojili se svými nejtemnějšími částmi vás samých, dívejte se na ně jako na děti, které potřebují pomoc. Z úrovně duše jste jejich průvodci a rodiče a tím, že obejmete své ztracené vnitřní děti, se stáváte úplnými. Tak se duše stává zcela zakotvenou a přítomnou na Zemi. Cesta pracovníka světla není o kázání o lepším světě. Není ani tak o tom něco dělat. Je o obrácení se dovnitř, na všech úrovních a o skutečném milování a pochopení sebe sama. Stanete se pracovníkem světla, i když s tím nebudete nic konkrétního dělat. Přinesete do světa změnu jednoduše tím, že budete sami sebou.
Vyzývám vás, abyste učinili spojení mezi nejsvětlejší částí a nejtemnější, nejtraumatizovanější částí vás samých. Nepřemýšlejte o tom, jen to prociťte. Dívejte se na sebe jako na anděla, zářícího světlem a bezpodmínečnou láskou. Tím doopravdy jste! Nyní pozorujte malé dítě, jak se blíží k tomuto andělovi. Toto dítě se cítí opuštěné a osamocené. Dokážete ho nebo ji přivítat ve svém náručí? Dítě je vaší součástí a chce k vám domů. O tomhle je skutečná světelná práce. Jakmile s tímto dítětem uzavřete mír a obejmete ho, můžete ho cítit ve svém břiše: toto dítě vám dá vášeň a životní energii a vy se stanete lidským andělem. Světlo vaší duše bude vyjadřováno do vnějšího světa snadno a bez přílišného přemýšlení. Budete přitahovat to, co s vámi souzní v oblasti práce a vztahů. Všechny věci na vnější úrovni zapadnou na místo. Vyjadřování světla vaší duše začíná uvnitř a z této vnitřní práce bude vše ostatní proudit bez námahy.
© Pamela Kribbe 2012
www.jeshua.net
Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

Prostota života

25. února 2012 v 21:14 Vývoj vědomí bytostí

Jeshua prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé,
Já jsem Jeshua. S obrovskou radostí v srdci jsem zde, abych se s vámi spojil. Hluboce vás miluji a jsem s vámi spojen jako bratr. Byl jsem člověkem jako jste vy, znám všechny zápasy, kterými jako lidská bytost procházíte. Znám je zevnitř, nebyl jsem svatý. Byl jsem člověkem a měl jsem spojení se světlem, ale stejně tak jsem ve svém životě zažíval bolest a pochyby, a proto se s vámi mohu tak hluboce spojit. Jsme jedním.
Kristovská energie není moje. Já jsem byl poslem, představitelem této energie. Přišel jsem zde na Zemi, abych vám všem připomněl světlo uvnitř. Toto světlo je univerzální, sdílíme ho. A jakmile toto světlo cítíte, tuto energii Krista uvnitř, vše je najednou velmi snadné. Dokážete nyní cítit prostotu toho, kým jsem? Přijímám vás takové, jací jste. Vidím, jak mnozí z vás ve svém životě bojují, v tolika z vás je napětí. Tolik trpíte. Dnes bych si přál vám připomenout prostotu života. Kdysi jste tuto prostotu znali zevnitř. To bylo tehdy, když jste byli děti. Dítě nepřemýšlí o zítřku či včerejšku, je zde v přítomnosti. Děti mají snadné spojení se svou božskostí, se svým světlem. Nepochybují, že jsou dobré takové, jaké jsou.
Nyní, když o tom hovořím, cestujte svým vědomím do svého těla. Jděte ke svému srdci a do svého břicha. Tam naleznete vnitřní dítě. Vzpomeňte si na tohle místo uvnitř, kde si můžete vychutnat okamžik.
Dítě je schopné přijímat, v dítěti není žádný soud, bere život takový, jaký je. Pociťte tuto energii uvnitř svého břicha. Odvažte se znovu otevřít životu. Když jste byli děti, odvážili jste si mít velké sny. Právě teď potřebujeme, abychom na Zemi měli velké sny. Časy se mění a víc lidí si začíná uvědomovat, že něco potřebuje změnu. Svět můžeme změnit jen tehdy, když lidé poznají, jak se vrátit ke svému vnitřnímu dítěti: ke zdroji bezpodmínečné lásky a radosti.
Jaké jsou vaše sny? Jaké byly vaše sny, když jste byli dítětem? Vzpomenete si jen na ten pocit? Nyní pozorujte dítě před vámi, dítě, kterým jste byli. Ona nebo on nese květinu, květina pochází ze srdce tohoto dítěte. Dokážete cítit, co má tohle dítě nabídnout světu? Je to tak mimořádná a jedinečná energie. Dokážete obdivovat nevinnost a odvahu tohoto dítěte? Přišlo na Zemi, na místo plné nebezpečí a strachu, nesouc tuto jemnou květinu s nadšením ve svém srdci, aby se o ní podělilo se světem. Pohlaďte toto dítě uvnitř. Jak květina vypadá v této chvíli vašeho života? Kvete, je zdravá? Anebo postrádá správnou výživu? Cítíte kolem ní napětí, strach, hořkost? Nyní si představte, že k této květině natahujete ruce a pravíte jí: "Jsi tak krásná, tak drahocenná. Zůstanu ti věrný."
Květina je zprávou vaší duše. Obsahuje energii, kterou si vaše duše přeje projevit na Zemi v tomto životě. Pozorujte tuto krásnou květinu a všimněte si, jestli je ve vás bolest, překážka nebo strach ohledně vašeho osudu. Pohleďte na tyto emoce se soucitem. Jste velmi odvážní už jen tím, že jste zde na Zemi. Nyní jste zde, abyste přinesli změnu, přinesli Zemi světlo, ale stejně tak, abyste zažívali v životě radost. Vzpomeňte si na prostou radost být dítětem, žít spontánně v souladu se svou přirozeností. Přinášení světla Zemi vás nemá deptat. I vy jste dítětem Země. Matka Země touží dát vám vše, co potřebujete.
Když jsem byl já na Zemi, měl jsem poslání. Přišel jsem zasít semínka nového vědomí. Vy máte v podstatě stejné poslání jako bylo to mé. Právě teď můžete být z tohoto světa smutní. Vaše poslání závisí taktéž na vaší schopnosti zažívat radost a přijímat jako dítě. Když se cítíte smutní a deprimovaní, pamatujte na spojení s vnitřním dítětem ve vašem břiše. Na chvíli se radujte a berte věci s lehkostí. Nezáleží na tom, jak se cítíte, toto dítě nese vaši životní energii, vaši spontánnost stále.
Dívejte se na sebe jako na krásného anděla světla. Na klíně je vaše vnitřní dítě. Společně na Zemi vytváříte vaši cestu. Dítě představuje vaši pozemskou část. Jako kosmická bytost, která přebírá lidskou formu, musíte pracovat s emocemi dítěte.Kdykoli se dítě cítí smutné, rozlobené nebo vystrašené, musíte tyto zprávy brát vážně. Jako anděl můžete o toto dítě pečovat. Toto dítě drží klíč k ráji na Zemi. Pečujte o ni/o něj s něhou a při jednání s jinými lidmi vždy pamatujte, že i uvnitř nich je malé dítě.

© Pamela Kribbe 2012
www.jeshua.net
Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

Láska

25. února 2012 v 20:53 Skutečný mír je uvnitř

Láska se neslučuje s myslí. S myslí se slučuje sex, s myslí se slučuje činnost a sex je akt. Láska není akt, je to stav bytí, je to vertikální rovina. Díváte-li se na někoho a jste s ním bez posuzování - není ani krásný, ani ošklivý, ani dobrý, ani zlý, ani hříšný, ani svatý - když neposuzujete, ale prostě se jen bez posuzování díváte do jeho očí, dojde náhle ke spojení, ke splynutí energií. Tohle splynutí je nádherné. Jeho krása je naprosto jiná než všechny krásy, které jste kdy poznali. Znáte krásu dané formy, ale tohle je krása bez formy. Znáte krásu těla, ale tohle je krása duše. Znáte krásu okraje, ale tohle je krása středu. A trvá věčně...
OSHO

Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi odkazy http://slunecnikvet-anna.blog.czMáš sehrát svou roli v celkovém plánu.

25. února 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Dívej se na každou obtíž jako na výzvu či odrazový můstek a nikdy se nedej nikým a ničím porazit. Vytrvej v pohybu vpřed a věz, že odpověď ti bude zjevena, jestliže budeš vytrvalý a stálý. Bud' silný a odvážný a bud' si vědom toho, že se k cíli dostaneš, ať přijde cokoli. V této situaci není cesty zpět. Všechny dveře za tebou byly uzamčeny a uzavřeny na závoru, a proto musíš jít vpřed. Čas se krátí a ještě je třeba mnohé vykonat. Máš sehrát svou roli v celkovém plánu. Najdi v něm své správné místo, protože víš-li, kam patříš, můžeš být klidný a dělat vše, co má být vykonáno, s naprostou důvěrou. Je to skvělý a slavný plán, tedy se ničeho neobávej, když se na něm podílíš. Prostě vydej ze sebe to nejlepší, a tím pomoz jeho naplnění tak rychle, jak je to jen možné, a sleduj, jak se odvíjí ve své dokonalosti.

Co znamená milovat sám sebe?

24. února 2012 v 20:50 Skutečný mír je uvnitř

Jennifer Hoffman

Co znamená milovat sám sebe? Již jsem psala, že veškerá láska plyne z lásky k nám samotným a že nikdy nenalezneme nikoho, kdo by nás miloval více, než se milujeme sami… ale co znamená milovat sebe sama a jak poznáme, že sami sebe nemilujeme? Jestliže je to tak důležité, proč je to tak komplikované?
Závisí to na tom, jak definujeme lásku, jak definujeme či vymezujeme sami sebe, a též to závisí na měřítku, podle něhož určujeme, zda je v našich životech přítomna láska - a to přesto, že naše láska k nám samotným s tímto vším vůbec nesouvisí, to jen my se prostřednictvím těchto věcí rozhodujeme, zda jsme lásky hodni a zda můžeme či bychom měli sami sebe milovat nebo nikoliv.
Ptáme se někdy sami sebe, co pro nás láska znamená, co si pod ní představujeme? Naše hovory o lásce jsou ve skutečnosti rozhovory o vztazích, kdy někoho milujeme a kdo nás buď miluje nebo nemiluje. A máme tendenci zaměňovat slovo láska jako podstatné jméno za sloveso milovat. Namísto stavu bytí se láska stává činností, již lze kdykoliv dle libosti dát nebo odebrat. A právě v tomto bodě míváme pocit, že lásku nemáme pod kontrolou, protože spíše než bychom láskou ,,byli", soustředíme se na to, abychom lásku ,,měli". Takže často, když mluvíme o lásce, zatahujeme do hovoru další osobu. Lásku máme, když jsme ve vztahu s někým, kdo již řekl, že nás miluje. A pokud tomu tak není, myslíme si, že jsme bez lásky.
Jenže naší největší výzvou v lásce k nám samotným je ono ,,já", které milujeme. Ačkoliv sami sebe vnímáme jako fyzické bytosti, a možná to zahrnuje i náš duchovní aspekt, existuje mnoho různorodých aspektů toho, kým jsme. Máme aspekty zraněné a celistvé, potenciální a uskutečněné aspekty, máme aspekty minulé a budoucí. Ty, které nemilujeme, jsou těmi, za něž se stydíme, které jsou bolestné nebo představují nehezké vzpomínky. Jsme schopni milovat ty, jež nám dělají radost. Naše schopnost milovat sebe sama pak závisí na tom, zda počet ,,dobrých"aspektů převýší ty ,,špatné"… a přitom, když sami sebe milujeme doopravdy, milujeme každý aspekt nás samotných, na něm nám záleží, tedy milujeme je všechny.
Láska k nám samotným nezahrnuje emoce, vzpomínky či vztahy. Jedná se o stav bytí, kdy se vidíme jako úplní a celiství, dokonalí v každém ohledu - v tom, co děláme v kterékoliv chvíli, a postupujeme od odsuzování k přijetí. Z lásky pocházíme, jsme stále láskou a jsme stále zamilovaní. Láska je onou energií, jež pohání naše srdce, takže nemůžeme být nikdy bez lásky. Je jiskrou božského světla, která nám dává život a je s námi a v nás v každém okamžiku.
Je nemožné, abychom sami sebe nemilovali, nicméně se možná odsuzujeme a kritizujeme za to, kým jsme, stydíme se za své činy či se cítíme jimi zostuzeni, omezováni svými přesvědčeními a myšlenkami. Pokud jsme však schopni toto vše odložit stranou, pak víme, že jsme vskutku lásky hodni - a právě to, že sami sobě zrcadlíme Božské světlo, jež je v každém z nás, nás činí hodnými lásky, okouzlujícími a milovanými.

Copyright ©2012 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. www.urielheals.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro http://www.reiki-centrumpraha.cz/ přeložila Lucka K.) 22. 02. 2012


Co je dobré pro jednu duši, nemusí být dobré pro druhou.

24. února 2012 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Co je dobré pro jednu duši, nemusí být dobré pro druhou. Proto je důležité, abys hledal svůj vlastní vnitřní směr a jednal podle něj, aniž by ses snažil jít ve stopách někoho jiného. Můžeš svobodně volit, protože jsem dal všem lidským bytostem svobodnou vůli. Nejsi jako loutka, která se nemůže pohnout, aniž by byla tahána za provázky. Můžeš hledat a nacházet, co je pro tebe správné, a pak už je na tobě, co s tím uděláš. Jen tehdy najdeš opravdový mír srdce a mysli, když budeš sledovat to, o čem víš, že je pro tebe správné - proto hledej, stále hledej, dokud nenajdeš svou vlastní cestu, a pak ji sleduj. Může to znamenat, že budeš trvat na svém a dělat něco podivného v očích ostatních, ale nelekej se toho. Dělej vše, ať je to cokoli, protože jsi vnitřně přesvědčen, že je to pro tebe správné a že z toho vzejde jen to nejlepší.

Jiřina Slámová: Násilí a nátlak

23. února 2012 v 22:57 Vývoj vědomí bytostí

Jiřina Slámová: Násilí a nátlak

Násilí a nátlak jsou projevy strachu a slouží k manipulaci, ovládání a likvidaci těch , kdo někomu překáží, dluží, stojí v cestě, slouží k manifestaci něčí síly, nenávisti, odporu, zneužívání. Při násilí je využita fyzická síla a převaha, nebo zbraně s cílem zastrašit či zabít. Nátlak je totéž, jde však o využití síly psychické a má za cíl ovládnout a manipulovat, může mít za následek i likvidaci oběti, neboť poškozuje dušení a fyzické zdraví. Obě tyto formy strachu jsou útokem proti někomu a působí v rozporu s jedním ze základních vesmírných zákonů, který je svoboda každé lidské bytosti. Stejně tak, jako je svým vlastním strachem veden útočník neboli pachatel, tak je svým strachem ovládána oběť, která si násilí a nátlak přitahuje a dovoluje druhým takové zacházení. Všichni jsme si rovni a jsme součástí vesmírného energetického systému, v němž platí, že pokud něco někam tlačíme, nebo od sebe odstrkujeme, stejná síla to k nám zároveň přitahuje.
Pokud něco k sobě chceme násilím přitáhnout, stejná síla to od nás zároveň odstrkuje. To je jen jeden z projevů zákona karmy, který je též zákonem vyrovnávání energií. Nátlak a násilí, tedy snaha ovládat, manipulovat a popírat svobodu druhých lidí je příčinou bojů a válek. Jde o vnější projev vnitřního boje každého zúčastněného. I ti, na kterých je násilí pácháno, se na něm podílejí, neboť jsou též ovládání strachem. Ten je ochromí a jejich potlačená nenávist se promění v protiútok a pomstu. Tak je naplněno rčení, že násilí plodí násilí. tím je zase potvrzena univerzální účinnost zákona karmy - že stejné přitahuje stejné. Svědčí o tom i skutečnost, že většina násilníků byla v dětství týrána a byli tedy nejdříve sami oběťmi násilí. Příčinami násilí a válek je absence lásky k sobě. Základním projevem sebelásky je sebedůvěra, vnitřní síla, schopnost se bránit. Je jí též vlastní vědomí svobody, vlastní zodpovědnosti za sebe. Respektuje tedy i zodpovědnost a svobodu každé bytosti. Východní bojová umění jsou ve svém prapůvodu umění obranná, což se v průběhu vývoje změnilo. Jejich skutečnou podstatou bylo zvládání vlastní energie a její využití na účinnou obranu, nikoliv její plýtvání na útočení. Pokud na nás někdo skutečně koná, nebo hodlá konat násilí či nátlak, rozhodneme se mu v tom zabránit. Dokážeme to tak, že svou lásku a vnitřní sílu použijeme jako štít, od něhož se útok odrazí a vrátí k tomu, kdo jej vyslal.
Sebeobrana tedy znamená, že útočníkovi pouze vrátíte jeho vlastní sílu, jako byste jí nastavili zrcadlo. Pochopení toho, že se bráni máme a můžeme a že k tomu máme vždy dostatek energie, patří nezbytně k procesu sebepoznání. Jde o potřebnou sebeobranu i o ochranu své svobody, majetku i základních práv, přičemž je třeba plně spoléhat jen na sebe. Lidé se stávají oběťmi vlastně proto, že je nikdo nenaučil se bránit. V přírodě je to věcí rodičů, u nichž jde o základní výbavu, zajišťující přežití jedince. Zvířata neútočí, zvířata loví, nebo se brání a zbytečným střetům se vždy vyhnou. Lidská populace pod vlivem strachu začala dávat přednost útočení před láskyplnou ochranou, a tak většina rodičů to své děti nenaučí hlavně proto, že to sami neumějí.
Všude propagovaný "boj proti násilí a válce" obojí pouze posiluje, a přestože se tak všichni snaží je od sebe odstrčit, strach obětí i násilníků je neustále přitahuje.
Zbývá tedy, abychom se to naučili sami a já proto vedu své klienty hned při prvních terapiích k uvědomění, že se skutečně mohou a dokážou bránit a že je to základ lásky k sobě. Pomůže tomu představa, že bráníte své vnitřní dítě, které je malé a zranitelné.
Boje a války jsou vnějším projevem našich vnitřních bojů. Je tedy třeba, abychom přestali bojovat sami se sebou, smířili se ve svém nitru se svou světlou i tmavou polovinou a pak můžeme prožívat klid a mír v sobě i ve svém životě..
Prvním krokem v učení lásky k sobě je tedy obrana sebe a své svobody. Znamená to naučit se říkat "ne" všemu, co není naše volba a co nás poškozuje. Pak se můžeme uzdravit a být spokojení.
Jiřina Slámová
PHOENIX 3/2011Féwa 23. 2. 2012 - Slnko a jeho nová tvár

23. února 2012 v 22:04 Aktuální novinky

Napsal uživatel Amia
Čtvrtek, 23 Únor 2012 17:36
Féwa 23. 2. 2012 - Slnko a jeho nová tvár

Slnečná korona narastá. Vytvára mnohopočetné krištalické línie, vyzerajúce ako ihličky rozmiestnené po obvode Slnka. Slnko krištalizuje pôsobením vlny osvietenia. Prispôsobovaním sa novej frekvencii.

Vírením fotónov smerujúcich zo stredu Galaxie prebieha proces, ktorý by bolo možné prirovnať k rozhorievajúcemu sa plameňu srdca. Kedy impulzom Univerza a jeho galaktického stredu, úmerne rastu blížiacej sa frekvencie vzrastá i frekvencia Slnka. Pribúdajú slnečné erupcie, ktoré sú toho dôkazom. Slnko sa aktivuje - akoby ožíva. Žiarenie, ktoré rozvibrováva každé slnečné vlákno, čiže líniu spájajúcu jednotlivými rastúcimi bodmi frekvenčného grafu krištalický stred Slnka, je žiarením refrakčne sa odrážajúcim ku každej planéte Vašej slnečnej sústavy.

Pociťujete zvýšenú únavu a ospanlivosť. Pretože fotónová vlna, prenikajúca zo stredu Galaxie, spôsobuje tlak na celý cievny systém. Jedná sa o 10 ročné slnečné cykly. Pričom 11. rok je spúšťačom ďalšieho stupňa hutnejúcej transformácie. Je to slnečný graf evolúcie. Spojením bodov každého 11. roku slnečného cyklu dostávate rastúcu frekvenciu slnečnej aktivity, ktorá je smerodajným ukazovateľom thermokoagulačnej fotónovej vlny. Jednotlivé body tejto krivky Vás dovedú ich súčtom jednotlivých rokov k momentu ukončenia transformácie - čiže vzostupu - ktorý je transmutačným procesom nanebovstúpenia. To znamená nie smrťou, ale zjemnohmotneným telom. Dochádza k ukotveniu sa parabolou refrakčných solárnych zmien vo vyššom stupni vedomia. Jeho novej vrstvy času, novej hutnosti. Predpokladom je súhrn slnečných vibrácií v rámci centrálnej pamäti vedomia Slnka, ukotvujúcej vo Vašich génoch Vašu genetickú pamäť, ktorá tým taktiež prechádza metamorfózou. Zo zabudnutia k znovuotvoreniu všetkých jej kódov. Medzi jednotlivými bodmi ukončenia 10 ročného solárneho cyklu, kedy sa 11-ym dobiehajúcim rokom prekódováva ďalší dosiahnutý stupeň novej slnečnej vibrácie, nastáva proces akoby spánku. Je to i grafologicky utlmená slnečná aktivita.

Celý proces transformačných cyklov Zeme ako aj človeka a súčasne každého bioorganizmu tým prechádza postupnou premenou, meniacou parabolicky každú planétu Vašej slnečnej sústavy. Pretože Slnko Vašej slnečnej sústavy je súčasťou celého slnečného systému - jeho siete - zjednocuje sa rastúca slnečná vibrácia i medzi jednotlivými Slnkami Galaxie. Postupujúca vlna vysokofrekvenčného žiarenia rovnakou intenzitou /energetickým prepojením/ zvyšuje frekvenciu jednotlivých sĺnc. Žiarenie doslova zaplavuje týmto spôsobom aktivácie všetky hviezdne a planetárne súčasti Galaxie.

Rastom vibrácií, tokom fotonických častíc sa dematerializuje fyzické telo, ktoré je schopné absorbovať danú výšku rastúcej frekvencie. Dochádza k prejavom únavového syndrómu, bolestí hlavy, kĺbov, svalov. Prebiehajú zmeny nálad. Striedanie pocitov odmietania i prijímania všetkého čo sa momentálne vo Vás /s Vami/ ....so Zemou /na Zemi/ deje. Jedná sa vždy o /dá sa povedať/ nárazovú vibračnú vlnu, priebežne ďalšieho a ďalšieho stupňa zvyšujúcich sa vibrácií /od 80. rokov/. V realite Vašej dimenzie je to moment, kedy zrazu a neopodstatnene ste veľmi unavení. Následne po takejto "prílivovej" vlne prebiehalo vždy ukotvovanie sa v nových vibračných parametroch danej frekvencie. Jedná sa súčasne o postupnú dematerializáciu - zjemnohmotňovanie - fyzična, kedy sa väzbou na pôvodnú "stavbu" buniek mení ich frekvencia. Človek sa tak stáva jemnohmotnejšou /rýchlejšie vibrujúcou/ bytosťou. Jednotlivé atómy sa svojou mriežkou prispôsobujú novej mriežke. Jedná sa o nanosekundové prepájanie jednotlivými vibračnými stupňami.

Ako už bolo povedané, jednotlivé prebiehajúce zmeny pociťujete od 80. rokov. Pričom boli spočiatku nenápadné, s jemne rastúcou frekvenciou, ktorej intenzita rástla úmerne gradujúcej frekvencii centrálnej energie, tvoriacej galaktivký stred.

Na prebiehajúci proces reagujú všetky planéty a hviezdy nielen Vašej slnečnej sústavy, ale celej Galaxie. Centrálna fotónová vlna, tvoriaca stred približujúcej sa vysokej frekvencie Vás zasiahne vo chvíli, kedy budete plne pripravení a ukotvení jednotlivými vibračnými stupňami. Vo chvíli prijatia tejto frekvencie sa dostanete do stavu podobnému hypnóze. Kedy každá Vaša bunka bude akoby uspaná, pričom budete pretransformovaní do nového aktivovaného tela. Absolútnym zjemnohmotnením - na úroveň tela multidimenzionálneho, čiže multifrekvenčného. To znamená, že Vaše fyzično sa len "prepne" na iný nachystaný "program", ktorý otvorí všetky doteraz zastreté schopnosti. Budete multifunkčne fungujúci. To znamená - telepatia, telekinéza, teleportácia.....budú opäť vo Vás prebudené. Zažiarite ako supernova, pretože tento proces je kĺbením supravodivej vlny - stretom 2 frekvencií - v bode absolútna.

Vy všetci, ktorí ste súčasťou Zeme, sa pretransformujete do novej podoby /samozrejme nie všetci zodpovedajú potrebnej výške vedomia v tomto živote/. Už nie fyzického, ale fluidného tela, v ktorom atómy vibrujú už inou frekvenciou. Fluidné telo neznamená, že budete tekutí. Je to /dá sa povedať/ v momente absolútneho prieniku 2 realít zmes uhlíkovej a kremíkovej mriežky súčasne. Prekrištalizovaním do nového tvaru, novej krištalickej mriežky. A prechod do novej sústavy chemických prvkov a ich zlúčenín. Jedná sa o postfragmentačný proces dematerializácie a súčasne materializácie, nepostrehnuteľný zrakom. Jednoducho cvak...a budete na inom časovom mieste, už v inom nefyzickom tele /telo budete mať aj naďalej, len bude vibrovať na inom princípe ako doteraz /. Fotónová vlna, jej rýchlosť, akou obsiahne Vaše planéty vrátane Slnka, Vás zaplaví svetlom stredu Galaxie a prenesie inam.

Snažíme sa Vám čo najjednoduchším spôsobom vysvetliť celý proces, ktorý je fyzikálne veľmi náročným procesom prerodu bioorganizmu. Aby ste pochopili princíp a nemali strach. Pretože strach Vás zastavuje. Vaše odmietanie, kedy sa skrývate za nevedomosť a na jednej strane tajne staviate kryty, hromadíte zásoby - a na druhej strane pritom súčasne zosmiešňujete skutočnú pravdu procesov, ktoré prebiehajú. Je to Váš strach a obava, ktorými sa balíte do svojej vlastnej kukly. Súčasne sa stávate akoby loptou pre tých, ktorí sa snažia Vás vzostupom nepustiť, pohadzujúc si Vás medzi sebou. Raz tak a inokedy inak. Je to zmietanie sa v rukách inej energie ako je energia svetla.

Mayovia, ktorí prešli vzostupom, zaznamenávali podľa pohybu planét a hviezd, vrátane Vášho Slnka, jednotlivé cykly. Mali dva kalendáre. Podľa jedného z nich má proces planetárne prebehnúť v decembri roku 2012. Podľa druhého už prebehnúť mal. Je potrebné si uvedomiť, že vzostup /previbrovanie/ je procesom kolektívneho vedomia, ktoré reaguje striedavými vlnami. Raz je hore, raz dole. Podľa situácií, ktoré na Zemi prebiehajú. Tým sa môže spomaľovať, ale aj zrýchľovať vzostup. Všetky Vaše negatívne prejavy sa snažia využívať nízkofrekvenčné entity. Sú to chvíle, kedy berú do rúk "oprate" prostriedkami svojej sily. A toto je odpoveďou na čas vzostupu.

Nikto nemôže s presnosťou minúty a dňa povedať vtedy a vtedy sa to stane. Fotónová vlna reaguje na Vaše vedomie. Zároveň podotýkame, že každý evolučný cyklus a tým aj transformácia vedomia je iná. Nie je možné jednu s druhou a ďalšou ....stotožňovať. Môžeme Vám povedať len jeden časový údaj. Ste blízučko, veľmi blízko pri cieli Vašej evolučnej cesty.

S láskou Féwa

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu http://www.anjelska.sk