Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Féva 28.12.2011 - Premena a delenie bunečného jadra krištalizáciou.

29. prosince 2011 v 8:29 |  Aktuální novinky

28.12.2011 - V sekcii Féva je vložený link na odkaz - Premena a delenie bunečného jadra krištalizáciou.Svetlo - žiarenie, ktoré preniká na vašu Zem je diametrálne odlišné odlišné od slnečného žiarenia na ktoré ste zvyknutí. Zmesou fibrilujúcich, vysokofrekvenčných fotónov prenikajúcich plazmaticky pod povrch Zeme i vášho tela nastáva proces, ktorý je veľmi vzdialený od všetkého čo doteraz bolo na Zemi reálne a známe. Od toho ako prebiehal váš rast počas vašej existencie vývoja človeka z jednej fyzickej bunky jej delením. Delením bunkového jadra sa bunka množila a vytvorila embryonálny základ, ktorý sa vyvíjal a rástol do formy človeka, jeho fyzického tela. Po dosiahnutí vývojového, evolučného štádia fyzického tela, prichádza čas, kedy evolúcia delí bunkové jadro na nový, jemnohmotný tvar, syntézou pôvodného bunkového jadra s novovytvoreným jadrom a jeho svetelnou bunkou. Bunka sa oddelí od svojho základu, od pôvodného jadra, načítaným svetlom, jeho frekvenciou, spriesvitnením, stenčením hrubohmotnej membrány aby vytvorila cez sieť vedomia, nový bunečný základ nového svetelného tela.

Telo nie je len hmotné, obsahuje i ďalšie neviditeľné telá, ktoré majú inú štruktúru, iné zoskupenie buniek, kedy samotné bunky sú vytvorené akoby náhrada buniek hrubohmotných. Je to projekcia jednotlivých buniek, ich vibrácia, ich frekvencia, ktorá sa s pôvodnými nezhoduje - je ďaleko vyššia.

Telá rozdeľujeme podľa vrstiev času, na tie ktoré svojou hladinou, výškou vibrácie, presne zodpovedajú frekvenčnému stupňu konkrétnej časovej vrstvy (dimenzie). Čas ako jediný určujúci prvok v rámci univerza, frekvencia ako stupeň vibrácie, čiže výšky vedomia. Časové spiny nezávisle od seba vibrujú a prepájajú časový fraktál rôznymi geometrickými tvarmi, tvoriacimi kružnice, hviezdice, trojuholníky, obdĺžniky, kosoštvorce, oblúkovité zakončenia a podobne... Jednoducho celá kozmická geometria sa svojou posvätnou pravdou vývoja, evolúcie, zúčastňuje na jej priebehu. Grafické obrazce znázorňujúce telá iných dimenzií sú základným parametrom ich funkcie. Telo človeka je akoby zosúladené do jednej bunky, do trojvrstvového geometrického usporiadania. Človek má tak ako bunka svoj stred tela, telo je obalené neviditeľnou blanou tvoriacou membránu, táto blana - aura, je zložená z farieb základnej farebnej škály vašej dimenzie, odzrkadľuje svojou vibráciou, frekvenciou svojich tónov energetický základ človeka, jeho energiu vyžarujúcu do okolitého prostredia. Je základnou farebnou škálou, stupnicou vášho tela, podľa jej farebnosti rozoznáte energetickú hladinu vibrácie človeka. Miešanie iných farieb do základnej škály, či už je to biela, šedá, čierna a podobne... naznačuje znefunkčňovanie telesných štruktúr, kedy energia prúdiaca čakrálnym stĺpom je na niektorom mieste zablokovaná, prvotná príčina je vždy v čakrálnom kanáli, v prepojení na jemnohmotné telá, odkiaľ vibrácia človeka, frekvencia prúdi, aby napĺňala telo potrebnou dávkou energie.

Telo je rozdelené na jednotlivé pásma, podľa umiestnenia stredových čakier. Jednotlivé orgány, disponujúce danou čakrou, čiže vrstvy tela sú ňou vyživované a udržované tokom kozmických vibrácií. Človek je tvor, ktorý svojim zrakom nedokáže obsiahnuť celý farebný epitel, nemá schopnosť vidieť do hĺbky tela a to ani farebnosť plášťa jeho telesnej bunky. Preto sa potrebuje zamerať na telo nižšie, ktoré na fyzickej úrovni, fyzickým zrakom je preňho viditeľné, tam hľadá príčinu, zdroj ochorenia, nezváži skutočnosť, že problém je inde, ďaleko hlbšie a tým i na povrchu iného, jemnohmotného tela. Jemnohmotné telo sústavne prepojené s telom fyzickým s ním splýva a odovzdáva informáciu o energetickom toku, vibrácii. Je potrebné vždy zosúladiť všetky telá, keď nemoc zasiahne telo fyzické, je mnohokrát neskoro už niečo riešiť a liečiť. Choroby sa kódujú načítavaním v jemnohmotných telách. Je toľko tiel, koľko je dimenzií, pričom tak ako u dimenzií, je viac vrstiev vedomia. Rovnaká situácia je aj v tomto prípade, pretože telo sa evolučným rastom premieta do ďalšieho a ďalšieho nefyzického tela, ktoré sa momentom vzostupu stáva aktívnym.

Nanebovstupovanie, čo je proces prekódovania všetkých fyzických štruktúr do novej vrstvy času (dimenzie), nového vedomia, je proces premeny hrubohmotného tela od jadra buniek, kedy bunka akoby ožíva inou frekvenciou, ktorá do nej vstupuje. Prepája sa na bunky tela jemnohmotného, zlievajú sa frekvencie a mono-syntézou sa vytvára nová hladina bunečného jadra, ktorá umožňuje bunke vibrovať na novej frekvenčnej úrovni. Bunka je spazmaticky selektovaná, delená na dve bunkové telá, kedy telo pôvodnej bunky, jej obsah, sa zrovnovážnením oboch častí, stáva súčasne hrubo i jemnohmotné. Hrubohmotnosť sa akoby rozpúšťa, mení svoj jadrový náboj, zaniká náboj elektrický cez informačné genetické pole, rozplýva sa a nastupuje zvyšovaním intenzity magnetická súčasť bunky. To isté prebieha u človeka ako celku a Zeme, človek zjemnohmotňuje - pričom postupne "zaniká", rozpúšťa sa jeho hrubohmotný epitel, stáva sa ďalším stupňom evolučného vývoja - stáva sa jemnohmotnou, vysoko vibrujúcou bytosťou. Vo chvíli kedy sa naplno prejaví jeho nová frekvencia sa stane neviditeľným pre fyzický svet polarít, pretože sa zmenila frekvencia jeho tela. Fyzický zrak už nedokáže túto frekvenciu zachytiť, tak isto ako sluch, hmat, nie je možný kontakt čiže dotyk. Frekvencia človeka sa neustále jeho vývojom mení, telo nadobúda iné črty, inú podobu, iný vzhľad, je jemnohmotné, čiže akoby priesvitnejšie, pretože atómy vibrujú rýchlejšie a sú od seba viac a viac vzdialené. Je to proces akomodácie danej dimenzie, v ktorej sa bytosť nachádza. Zámerne vám celý proces vysvetľujeme i keď je v mnohom pre vás nepredstaviteľný a nepochopiteľný, ale výška frekvencie, v ktorej sa momentálne nachádzate má svoje určujúce pravidlá evolúcie. Nastáva čas, kedy telo bude zneviditeľňované pre všetkých, ktorí potrebnú frekvenciu nespĺňajú. Začína čas zmien, v ktorom sa budú diať situácie, ktoré ste doposiaľ neprežívali...začne sa doslova pred očami strácať to čo ste bežne videli. Je to zjemnohmotňovanie organického sveta svetlom sveta nového. Vstupovanie cez bránu dimenzií, je možné prirovnať k situácii, kedy prechádzate z jednej izby do druhej, z jednej do druhej bunky ohraničenej po jej obvode membránou - bunečnou blanou, kedy sa tieto blany stávajú postupne priezračnejšie, až v konečnom štádiu evolúcie, štádiu trinástej dimenzie splývajú do jednotnej energetickej zmesi najvyššej frekvencie, ktorá má schopnosť byť absolútnom, expandovať i zmršťovať sa a nachádzať sa v ktoromkoľvek priestore vášho i iných vesmírov. Je to stupeň vibrácie, ktorá je načítaná neustále prebiehajúcou evolúciou, jej evolučným fraktálom Tvorí kruh a je prepájaná kružnicami času, čiže vedomia. Nikde nekončí, ani nezačína a sústavne vibruje frekvenciami jednotlivých jej častí. Je prepájaná na ďalšie a ďalšie vesmíry, univerzá, ktoré tvoria univerzálny komplex vibrácií, zakódovaných multiverzálnou vibráciou, ktorá je načítavaná vami samotnými, každým jedincom, každou bytosťou, každou jemnohmotnou energetickou súčasťou, celého, nikde nekončiaceho priestoru času. Čas ako veličina je jednotným časom prítomna, časom, ktorý je vedomím, presúvaný z jedného pásma univerza do druhého. Čas, ktorý vy sledujete ako "váš" čas, je časom umelo vytvoreným vašou civilizáciou, akonáhle vyjdete zo svojej časopriestorovej blany - z tretej dimenzie, ktorá je hranicou hrubohmotnosti vesmíru, začleníte sa do jednotného času v ktorom len "STE". Tu a teraz existujete, podmieňujúc svojou prítomnosťou všetko čo sa v danom konkrétnom momente deje. Len ste, vnímate, prežívate svoje šťastie bezpolaritného sveta, jeho jemnohmotnej existencie, v ktorej sa deje všetko vašim vedomím. Študujete zákony tohto sveta vlastným prežívaním, vnímate život tejto dimenzie, jeho pohyb každej bunky a to nie len u seba samotného či už u druhého človeka, už ako jemnohmotnej bytosti, ale rovnakým spôsobom u rastlín, živočíchov, jednoducho celého vášho sveta, v ktorom je jediný prejav a cieľ... láska. Láskou tvoríte vedomím multidimenzionálnym, láskou objímate, vysvetľujete.

Telepatia, telekinéza, teleportácia sú bežne používané formy komunikácie a premiestňovania sa v priestore. To všetko je v časovom pásme do ktorého vstupujete možné. Iné farby, iná farebnosť žitia, iné zvuky, iná zvukovosť tvarov, kedy každý tvar má svoj zvuk, svoju pieseň. A čo tí, ktorí zostanú v pôvodnej vibrácii trojdimenzionálneho sveta polarít? .. to sa neustále pýtate... tí budú vibrovať naďalej svojou frekvenciou, vo frekvencii svojho sveta, ktorí predstavujú výškou frekvencií vedomých štruktúr, ako i Zem na ktorej budú žiť a záleží od nich akú budúcnosť si na tejto Zemi vytvoria. Sú vždy dve cesty, sú vždy dve voľby...záleží od ich pochopenia podstaty, dôležitosti každodenného konania. Zem sa premietnutím do nového jemnohmotného tvaru, odhmotní, preprojektuje do novej časovej vrstvy ako dualita a bude aktivovaná tesne pred definitívnym vzostupom človeka do piatej dimenzie.

Zem ako planéta podlieha planetárnym zmenám v rámci tretej dimenzie v rámci dosiahnutej výšky vedomia, vzostúpi so svojho ďalšieho jemnohmotného tela, pričom hrubohmotné telo zostáva naďalej v tretej dimenzii aby nieslo a živilo tých, ktorí zatiaľ nemajú schopnosť vzostúpiť (pretože potrebujú sa ešte učiť/rozvíjať a zažívať skúsenosť cez hmotu 3D). Je to princíp planetárnej polarizácie, ako keď nakreslíte náhrdelník perál, pričom prvá je zreteľne do detailov pre vás viditeľná a každá ďalšia je jemnejšia a jemnejšia, až po poslednú ktorá sa vášmu zraku stráca. To je vývoj Zeme i planét a celých hviezdnych sústav. Vždy jedna časť zostáva a jej jemnohmotnejšia časť vzostupuje vyššie.

S láskou Féva

Odkaz a video je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu http://www.anjelska.sk
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Zorka | Web | 10. srpna 2012 v 22:50 | Reagovat

Moc krásný blog.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama