Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Prosinec 2011

Láska nebo Memorex?

31. prosince 2011 v 13:39 Vývoj vědomí bytostí

Láska nebo Memorex?

Jennifer Hoffman

V titulku článku se vracím k inzerátům na kazetové pásky Memorex, které údajně zněly stejně dobře jako původní, živé představení. Podle těchto inzerátů bylo možno slyšet zvukovou nahrávku úplně stejně, ať živou či ze záznamu, bez ohledu na to, kolikrát byla přehrána. V kontextu vztahů jde o velmi vhodnou koncepci, protože - ač si myslíme, že naše vztahy jsou úplně nové a jedinečné - ve skutečnosti jsou všechny (dokud si nestanovíme odlišný záměr) již zaznamenané, a to, co zažíváme, je velice kvalitní opětovné přehrávání.

Nemáme s lidmi ,,nové" vztahy, stejně jako si nemyslíme nové myšlenky - dokud si vědomě nestanovíme záměr nových energií ve svém životě. Znamená to, že každý náš vztah, ke každé osobě a situaci, je opakovaným přehráním, jež existuje proto, abychom mohli stvořit nové energie a nové způsoby existence. Ačkoliv si toho nejsme vědomi a myslíme si, že člověk, jehož milujeme nebo jehož naopak rádi nemáme, rodiny, jež si volíme, naše práce, spolupracovníci, sousedé a detaily života jsou všechno věci náhodné, není tomu tak. Vlastně, kdybychom byli schopni vidět celý průběh své životní stezky, spatřili bychom tytéž energie, ztělesněné stejným druhem lidí, rozvíjející se tímtéž způsobem, protože prožíváme stejné situace a činíme mnohdy stejná rozhodnutí.

To je poněkud skličující myšlenka, pokud se ovšem nevrátíme k přirozené povaze vztahů, což je způsob, jakým se energeticky spojujeme s ostatními. Jediným důvodem, proč se tito lidé a situace vrací, stále znovu, je, abychom mohli učinit odlišné životní volby. Pouze hrají - co nejlépe - roli, kterou jsme jim vybrali, a my musíme zajistit, aby tu roli již dále hrát nemuseli. My si však myslíme, že každý život je první, že každá láska je nová a že jsme tu proto, abychom uzdravili druhé. To jsme, ale co je důležitější, oni jsou v našich životech proto, aby nám pomohli se také vyléčit. My můžete tento proces započít dotazem: ,,Kde jsem už toto někdy dříve viděl či dělal nebo kdy jsem v minulosti tohoto člověka či situaci poznal?" Protože tak to pravděpodobně bylo, a to mnohokrát, stále znovu.

Je to láska nebo Memorex? Je to Memorex v rouchu lásky, jehož úkolem je pomoci vám se rozpomenout, že váš nejdůležitější vztah je vztah k sobě samotnému. Z něj se rodí všechny vaše další vztahy a ztělesňují energii vaší lásky k sobě. Zatímco hledáme lásku ve světě, zapomínáme na to, že láska, již tam vidíme, nemůže být větší než naše láska k nám samotným, a že nemůžeme od ostatních očekávat, že nám - za nás - naplní náš košík na lásku. Milujeme-li sami sebe, jsou touto láskou posíleny a nabíjeny všechny naše vztahy, a my se pak stáváme láskou, již hledáme, a můžeme lásku přijímat způsobem, jenž bychom nikdy nepovažovali za možný.

Copyright ©2011 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc http://www.urielheals.com/

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro http://www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

Diskuze o roce 2012 – od Archanděla Metatrona a Lorda Buddhy – část 5.

31. prosince 2011 v 11:44 Doteky Nového Života

Diskuze o roce 2012 - od Archanděla Metatrona a Lorda Buddhy - část 5.
Vloženo 31. 12. 2011

Chanelováno Natalií Glasson 28.12.2011
Čas přechodu už na nás nějakou dobu působí, ale energie jsou teď zesilovány, aby je mohli všichni prožít a mít z nich prospěch. Přejeme si pro vás, abyste věděli hluboko ve vašich srdcích, kostech, krvi, orgánech, mysli a v celé své bytosti že my, energie Stvořitele na vnitřních pláních vás bezpodmínečně milujeme a jsme zde, abychom vás podpořili jakýmkoli pro nás možným způsobem. Teď je čas sjednotit naše energie jako jednu, držet víru, důvěru a naději v našich srdcích. Prožíváme spolu posun ve vibraci energií a jediný možný výsledek je láska. Všechny milující duše na vnitřních pláních jsou zde, aby vás vedly vaším vlastním jedinečným a individuálním procesem vzestupu, ze kterého bude mít prospěch i Země a veškeré lidstvo. Přejeme si vás provést procesem růstu, je na vás, kdy nebo kolikrát se rozhodnete dělat tuto meditaci. Můžete ji dělat ve dnech před 1. lednem2012 ai potom. Také ji můžete udělat 31.12.2011. Dovolte si následovat své vlastní vedení a to co cítíte pro sebe jako nejvhodnější.
Upravte si okolí tak, aby vám bylo příjemně a pohodlně se posaďte.
Nechte svou mysl aby následovala rytmus vašeho dechu, postupně to zpomalujte.
Říkejte nahlas:
"Volám mé osobní původce, anděly, archanděly a Nanebevstoupené Mistry aby se shromáždili okolo mne a propůjčili mi svou energii lásky a podpory. Volám lásku a podporu archanděla Metatrona, Archanděla Marii, Archanděla Faith, Archanděla Gabriela, Archanděla Hope, Archanděla Rafaela, Archanděla Máří, Archanděla Jophiela, Archanděla Christine, Archanděla Chamuela, Archanděla Charity, Archanděla Jeremiela, Archanděla Jozefínu, Archanděla Zadkiela, Archanděla Ametysta, Archanděla Uriela, Archanděla Sandalfona a celé Andělské království. Volám Lorda Buddhu a Dvanáct Buddhů, Helia a Vestu, Melchiora, Lorda Melchizedeka a Melchizedekovy učedníky, Mahatmu a všechny majestátné kosmické bytosti světla. Ukotvuji do mé bytosti Planetární, Solární, Galaktické, Vesmírné, Multi-Vesmírné, Kosmické úrovně Stvořitelova vesmíru. Volám Dvanáct Paprsků Světla a jejich Šohany. Volám Velké Bílé Bratrstvo a Sesterstvo světla, Nanebevstoupené mistry, Galaktickou federaci a skupinu velitele Aštara. Volám ženské Božské bytosti a příslušně vyvážené vibrace ženských a mužských energií Stvořitele. Volám milující a nádherné Mimozemské bytosti aby podporovaly moji bytost. Volám Matku Zemi aby nesla svědectví a volám přírodní živly, bytosti a duchy. Volám milující energie Stvořitele aby mě v tento čas podporovaly a vedly a ukotvily se v mé bytosti. Nakonec volám průvodce pracující přímo se mnou …… ". ( zde můžete volat vaše oblíbené)
Zatímco se soustředíte na váš dech, nechejte energie, aby se usadili okolo vás a ve vás.
" Volám silnou a bezpečnou trojitou ochranu Archanděla Michaela a žádám mou duši a monádu, aby dohlížely nad tímto procesem růstu, aby po celou dobu zajistily mou ochranu."
(Níže je mantra, která byla dána lidstvu jakožto dar speciálně pro toto období růstu 2012. Vzešla od Nanebevstoupených mistrů, prosím naučte se ji a používejte tak často jak jen to je možné.)
Opakujte dvanáctkrát:
" Já jsem božská jednota mé duše,
Já jsem úplná integrace mojí monády,
Já jsem vibrace lásky Stvořitele,
Já jsem kódy, vzorce a pravda Stvořitelovy lásky,
Já jsem láska a zesiluji lásku Země."
Chvíli seďte, abyste si prožili vliv vašich slov a záměrů.
"Jak sedím obklopen všemi aspekty Stvořitele, které jsou všemi aspekty mé bytosti, žádám, aby byly navždy rozpuštěny všechny nepotřebné energie, očekávání, zvyky a záměry. Nechť je moje celá bytost promyta očistným světlem, aktivujíc vibraci čistoty a míru.
Já se nyní úplně a absolutně sjednocuji s bohatstvím a přebytkem energií, plujících nyní ze Stvořitelovy duše, aby pomohly nastávajícímu procesu přechodu, nechť jsem zakuklen ve stvořitelově světle zatímco se spojuje s celou mojí bytostí.
Já žádám aktivaci lásky, aby nyní začala v rámci mé bytosti.
Moje milovaná duše, Já tebe volám z hlubin mé bytosti aby ses spojila s celou mojí bytostí. Vynes nyní na povrch veškerou tvou lásku,aby se udržela v mém aurickém poli a těle."
Soustřeďte pozornost své mysli na vaši srdeční čakru a nechejte vykvést lásku proudící ve velkém množství, rozpínaje při tom vaší srdeční čakru.
"Moje milovaná Monádo, Já tě volám, abys mě kompletně obejmula ve svých milujících vibracích. Já jsem teď připraven zažehnout energii mé monády a dovolit aktivaci potřebným kódům, šablonám, vzorcům, vědomí, moudrosti a vibraci lásky, které potřebuji, aby proudily celou mojí bytostí a aby se, pokud je to nyní vhodné, ukotvily fyzicky. Prosím aktivuj vibraci lásky v mé bytosti a dovol mi přijmout všechny příslušné vibrace lásky z mé monády."
Už jste energií své monády, takže si představujte, ciťte nebo prožijte nejnádhernější paprsky světla mocně a silně všesměrově vyvěrající z vašeho srdce do vaší reality.
"Já žádám Archanděla Metatrona a Lorda Buddhu o asistenci při aktivaci mé DNA, s aktivací a manifestací mého Vlákna Lásky DNA, dovolujíc mi přijmout se jako a být hojností lásky."
Zatímco sedíte v přijetí, opakujte si v mysli jednoduchou mantru "Já jsem 2012".
"Lásku, kterou jsem obdržel, zažehl a posbíral, usměrňuji do Země, pro pozvednutí Země a lidstva. Srovnávám svoji srdeční čakru se srdeční čakrou Matky Země a Stvořitele."
Na chvíli se oddejte vyjádření lásky ze svého srdce, pošlete ji celým světem a do Stvořitelova vesmíru, zatímco budete říkat tuto mantru:
"Já jsem Stvořitel,
Já jsem Vesmírná vibrace lásky,
Já jsem Matka Země,
Já jsem Vesmírná vibrace lásky,
Já jsem lidskost,
Já jsem Vesmírná vibrace lásky,
Já jsem,
Já jsem Vesmírná vibrace lásky."
Toto dělejte tak dlouho jak chcete, dejte si dostatek času na integraci a vedení.
Možná se budete chtít zeptat, jaké se vám v roce 2012 objeví kvality a zkušenosti.
Chceme říci, že dvě mantry, které jsme s vámi sdíleli, jsou zvláště vhodné pro použití ve vašem každodenním životě. Ta druhá je pro léčení a srovnání všeho s láskou.
S bezpodmínečnou láskou a mnoha požehnáními,
Archanděl Metatron, Lord Buddha a všichni vaši přátelé z vnitřních plání.
Příští týden nebude žádná zpráva.
Přeložil: David Mach


Kumránské svitky...slova Ježíše Nazaretského

31. prosince 2011 v 11:17 Skutečný mír je uvnitř

Kumránské svitky...slova Ježíše Nazaretského
Tato slova údajně pověděl svým učedníkům Ježíš Nazaretský v době putování po Egyptě. Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích. Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích, jež byly nalezeny v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století.

PŘIKÁZÁNÍ ŠTĚSTÍ

Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory :
Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum.
Toužíme ti naslouchat. Pověz nám, kdo jsme ?

Usmál se a řekl :

Jste světlo světa.

Jste hvězdy. Jste chrám pravdy.
V každém z vás je Vesmír.
Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou Lásku.
Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí.

Jaký je smysl života ?

Život je cesta, smysl i odměna.

Život je tanec lásky.
Vaše poslání je rozkvést.
Být je veliký dar.
Váš život je součástí historie Vesmíru.
Život je krásnější než všechny teorie.
Život je důvod k oslavě.
Život je cenný sám o sobě.
Život se odehrává v přítomnosti a smysl přítomnosti je být v ní přítomen.

Proč nás pronásleduje neštěstí ?

Co jste zaseli, to také sklízíte.

Neštěstí je vaše volba.
Chudoba je výtvor člověka.
Hořkost je plod nevědomosti.
Když obviňujete, ztrácíte sílu.
Když po něčem toužíte, zaháníte štěstí.
Probuďte se.
Žebrák je ten, kdo si neuvědomuje sám sebe.
Ti, kdo nenajdou vnitřní království, jsou bezdomovci.
Kdo zbytečně plýtvá časem, stává se ubožákem.
Nedělejte ze svého života živoření.
Nedovolte davu, aby zničil vaši duši.
Ať bohatství není vaším prokletím.

Jak přemoci neštěstí ?

Neodsuzujte se.

Nezříkejte se sami sebe, neboť jste božští.
Nesrovnávejte a nerozdělujte.
Za všechno děkujte.
Radujte se, neboť radost koná zázraky.
Milujte se, neboť kdo miluje sám sebe, miluje i ostatní.
Blahořečte nebezpečí, neboť odvážní nalézají blaženost.
Modlete se, pociťujete-li radost, a neštěstí se vás nedotkne.
Modlete se, ale neobchodujte s Bohem.
A vězte, že vychvalování je pro duši nejlepší modlitba a štěstí je nejlepší strava.

Jak dosáhneme štěstí ?

Šťastní jsou ti, kdo jsou vděční.

Šťastní jsou ti, kdo jsou klidní.
Šťastní jsou ti, kdo našli ráj v sobě samém.
Šťastní jsou ti, kdo přijímají dary s radostí.
Šťastní jsou ti, kdo hledají.
Šťastní jsou ti, kdo jsou probuzení.
Šťastní jsou ti, kdo naslouchají hlasu Božímu.
Šťastní jsou ti, kdo naplňují svá poslání.
Šťastní jsou ti, kdo poznali jednotu.
Šťastní jsou ti, kdo se meditací přibližují k Bohu.
Šťastní jsou ti, kdo žijí v harmonii.
Šťastní jsou ti, kdo vidí krásu světa.
Šťastní jsou ti, kdo se otevřeli Slunci.
Šťastní jsou ti, kdo plynou jako řeky.
Šťastní jsou ti, kdo jsou připraveni přijmout štěstí.
Šťastní jsou ti, kdo jsou moudří.
Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují sami sebe.
Šťastní jsou ti, kdo milují.
Šťastní jsou ti, kdo vychvalují život.
Šťastní jsou ti, kdo tvoří.
Šťastní jsou ti, kdo jsou svobodní.
Šťastní jsou ti, kdo odpouštějí.

V čem je tajemství hojnosti ?

Váš život je nejcenější šperk v klenotnici Boha.

Bůh je šperk lidského srdce.
Bohatství uvnitř vás je nesmírné a hojnost kolem vás nevyčerpatelná.
Čím více dáváte, tím více dostáváte.
Svět je dost bohatý, aby se každý stal bohatým.
Nevyčítejte si bohatství.
Štěstí stojí na prahu vašeho domu.
Otevřete se hojnosti a přeměňte vše v životě ve zlato.
Blažení jsou ti, kdo našli poklad v sobě samém.

Jak žít ve světle ?

Žijte naplno každý okamžik svého života.

Život, který není prožit naplno, vyvolává zatrpklost.
Vězte, že co je uvnitř, to je i vně.
Temnota světa pochází z Temnoty v Srdci.
Člověk je zárodek Slunce.
Meditace o Bohu je rozpuštění se ve Světle.
Jasná mysl je jako záře tisíci Sluncí.
Blažení jsou ti, kdo touží po Světle.

Jak dosáhnout harmonie ?

Žijte prostě.

Nikomu neškoďte.
Nezáviďte.
Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují.
Zasvěťte život kráse.
Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění.
Jednejte s bližními otevřeně.
Změňte minulost.
Přinášejte do Světa něco nového.
Naplňte tělo Láskou.
Staňte se energií Lásky.
Láska vše oduševňuje.
Kde je láska, tam je Bůh.

Jak dosáhnout dokonalého života ?

Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí.

Nešťastní zůstávají otroky.
Štěstí miluje svobodu.
Radost je tam, kde je svoboda.
Pochopte podstatu štěstí.
Otevřete se světu a svět se vám otevře.
Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem.

Jaká je podstata reality ?

,,Já" je jméno Věčnosti.

Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality.
Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně.
Když najdete odpověď na otázku ,,Kdo jsem ?", odpovíte si na všechny otázky.
Stanete se příčinou svého štěstí.

A podíval se na všechny s láskou a dodal :

"Ticho mnohé odhalí. Buďte sami sebou."

Zdroj: http://tredoxe.blog.cz


Féva 30.12.2011 - Subjektívny a objektívny čas v novej realite.

31. prosince 2011 v 11:06 Aktuální novinky


30.12.2011 - Objatí svetlom, podávame pomocnú ruku všetkým, kto chcú. V sekcii Féva je vložený link na dnešný odkaz - Subjektívny a objektívny čas v novej realite.

Subjektivita času, ktorý preniká novým priestorom, je zámerne expanziou posúvaná vyššie do časovej brány aby sa postupnosťou rastu rozptýlili pochybnosti človeka, ktorý je zvyknutý stáročia zdieľať svoj čas hrubej hmoty. Hmoty, ktorá ho učila že systém polarít je zameraný na vytvorenie si predstavy o jeho existencii. Kedy človek skúma život trojdimenzionálny, krúži vo svojom uzavretom čase, presvedčujúc sa sám každým okamihom čo hmota a jej stav obnáša, že je to hra s časom dimenzie, ktorý blúdi zákrutami šťastia i smútku a vstupuje hlboko do srdca, do každej bunky tela a do každej špáry, hľadajúc svoj cieľ. Človek sa musí sám presvedčiť o všetkom čo tento trojvrstvový čas nesie, aby bol schopní vzostúpiť do jeho vyššej vrstvy. Potrebuje pochopiť, že jeho cieľ je síce ešte v existencii tohto času vzdialení, ale smeruje k nemu, prechádzajúc jednotlivými vrstvami času trojdimenzionálnej prítomnosti. Je zameraný na hmotno, na hrubohmotný svet, plný polarít vo všetkom čo ho v živote stretne. Je napĺňaný odvahou riešiť zadané situácie, ktoré si dávno v čase predinkarnačnom sám vybral. Vedel čo sa potrebuje naučiť, čo zvládnuť, aby mohol vstúpiť do nového, multipriestorového času evolúcie. Nič nie je len čierne alebo biele. Všetko, čo existuje v priestore času vášho i multidimenzionálneho času je farebné... s odtieňmi žltej, modrej i ružovej, aby prímes týchto farieb zjemnila svojimi tónmi život v danej dimenzii. Každá dimenzia je zákonite iná, má iné požiadavky, predpoklady, väzby na bunky, na štruktúru a celý systém tela i na jeho vedomie. Sú to vedomé matrice, ktoré zdieľajú posolstvá svojho sveta, o tom ako to v nich vyzerá, aká je tam stavba tela, aký polaritný systém. Jednopólovosť vibrácii času piatej dimenzie je závratnou rýchlosťou vedomia, tokom fotónov, pozitrónových väzieb. Tokom, prívalom informácií, ktoré nadväzujúc na seba, prienikom realít, vám vysvetľujú celú pravdu.

Je čas si spomenúť, uvedomiť, predstaviť si bunku, ako vibrujúcu súčasť atómov. Je možné, že vaše vedomosti o tejto sfére sú nedostatočné … bunka tvoriaca základ s membránou svojho bunečného tela sa viaže na telo svetelné, preniká ním veľkou rýchlosťou, kontaktujúc ďalšie bunky, aby nastal prenos informácií z jemnohmotnej sféry. Bunky rozprúdia obeh svetelného tela, riečište energií, ktoré držia telo svetelné v existencii svojho sveta. Bunka ako princíp, bunka ako brána, ako expanzia, bunka aj jej zjednotenie s novou bunkou a súčasne prepólovanie do jej novej podoby - náročnej štruktúry svetla, ktoré už nie je len tmavým základom vášho sveta, ale jasne, žiarivo pastelovou maľbou tela. Telo je zamerané na svoj rast, vie čo bude následovať, keď prekročí bránu času. Vie, že vojde do intenzívneho bieleho svetla, kde vedomie je jediným prvkom stavebným. Vedomie, ktoré tak povediac na vlastnú päsť tvorí všetko, čo potrebuje. Nemyslite si, že váš svet polarít je jediným svetom dimenzie, kde svieti životodarné Slnko, ktoré objíma Zem, a spĺňa jej požiadavky. Sú i iné hviezdne, planetárne systémy, veľmi podobné vášmu, obývané a obývateľné, striedmejšie ako u vás. Skutočnosť, že vaša planéta je premnožená, je nezodpovedné voči Zemi, ktorá túto záťaž musí niesť, voči prírode, ktorá nestíha dávať obživu, voči vám samotným, neumožňujúcim zďaleka tak s ľahkosťou žiť akoby bolo potrebné. Zdieľanie lásky, ktorú v živote potrebujete, je dôležité. A deti, ktoré sú vašou radosťou, šťastím, ďalšou evolučnou bunkou v rámci vašej Zeme … je ale treba myslieť na ich budúcnosť, uvažovať, plánovať, aby sa nestávali situácie, kedy nechcete, alebo nemáte prostriedky aby ste sa o ne mohli starať a pripraviť im taký život, aký potrebujú. Je preto potrebné vnímať vašu realitu ako celok, ako celok možností priestoru, obživy. Vaša planéta pracuje už nad rámec svojej únosnosti.. Zem a jej fraktál, čas delený dvomi, to všetko je evolúcia. Matematické výpočty, logaritmy, rovnice času, vyrátavajúce každý nový, časový, životný priestor … nového človeka, novú Zem. Aj to je odľahčenie vrstvy času, vrstvou vedomia, vedomím prenikajúcim a prichádzajúcim do času Zeme. Je oddelením neutralitou dvoch časových pásiem - subjektívneho a objektívneho. Je krížením, kĺbením dvoch polarít, dvojpólového zemského času a jednopólového vedomia. Vedomie tvorené fraktálom, jeho množinami, tendrom vedomia, nuansami jeho vzostupujúcich vrstiev sa viaže na čas fraktálu, kĺbi sa s ním prenikajúc do nových písmen vesmírnej abecedy, krúžiac po nových diaľniciach časopriestoru, uvedomujúc si už dominantnosť lásky. Vy, ktorí zdieľate svoj trojvrstvový čas máte potrebu, buďto v ňom zostať, alebo preniknúť do jeho vyššej hladiny. Časová brána je bránou vedomia do ríše multidimenzionality, ako sa otvára, otvára sa časový chrám, trhá pupočná šnúra i blana tretej dimenzie pre tých, ktorí sú vzostupujúci. Je to čas premeny, je to čas, kedy vy, ktorí ste na Zem poslaní, podávate intenzívne svoju pomocnú ruku a zdieľate svoju univerzálnu múdrosť so všetkými, ktorí majú záujem ju počuť. Že niektorí neveria, vzďaľujú sa od týchto planetárnych informácií, alebo nerozumejú kontextu, to je ich viera, ich výška vedomia.. majú ešte zostať súčasťou trojdimenzionálnej reality, aby sa doučili posledné stránky, ktoré počas tohto života nepochopili. Nezaťažujte sa tým, nebuďte smutní, keďže viete … je to ich voľba, ich pravda, ich zámer vedomia. Teraz už u nich jednoducho nie je čas triediť a dopĺňať vedomosti, ktoré "nezvládli" za roky svojich životov a života. Je to manufaktúra vedomia tretej dimenzie, v ktorej pracujú skupiny ľudí na svojom raste, postupujúc z triedy do triedy, z vrstvy do vrstvy, aby dosiahli hladinu, výšku päťdimenzionálnej reality. Váš čas je zámerne delený dvomi, postupne, zvoľna, od bodu k bodu, aby ste celý proces premeny čo najlepšie zvládli, pretože potom, keď príde časový zlom, už nebude kedy rýchlo doháňať to, čo potrebujete vedieť, či vidieť. Evolúcia tohto sveta, tohto času, je o postupnom zdokonalovaní vedomia i tela, aby nadobudlo základné atribúty vzostupu.

Nachádzate sa v čase, veľmi nakumulovanom tlakom zvonku i zvnútra. Je to vaša praskajúca bunečná blana, ako i blana vedomia a je náročné vydržať tento enormný tlak, preto je potrebné zosúladiť svoj denný režim, jesť ľahké jedlá, veľa spať, oddychovať, relaxovať. Ak máte tú možnosť, kľudne bez výčitiek prespite celý deň, pomôže vám to uvoľniť svaly, chrbticu i emócie. Je nutné dodržiavať pitný režím, pretože voda odvádza toxíny z tela, je živou, organickou tekutinou, dopĺňa vám telo zemskou miazgou. Strava by mala byť málo kalorická, pretože zjemnohmotňujúce sa telo neznesie veľkú záťaž, potrebuje menej a menej prijímať stravy. Sami to cítite, sami viete kedy máte dosť, aj v tomto prípade vás vedie vedomie, ktoré doslova na všetkých frontoch reguluje čo je potrebné. Vy ako súčasť vzostupujúceho vedomia, ste naplno frekvenčne pripravení na záver vzostupu. Váš pocit tlaku na fyzickej i duševnej úrovni, presahuje zvládnuteľnú hranicu. Je to graf výpočtov záťaže duše klasifikáciou vedomia. Tlak je výsledkom už maximálneho vzdialenia sa frekvencii trojdimenzionálnej reality. Znie to síce absurdne, ale čím bližšie ste k pôvodnému domovu, tým viac stúpa tlak a napätie, pretože sa od pôvodnej frekvencie vzďaľujete. Ale teraz ste tu, na prahu vedomia nového, vtesnávajúc sa cez dve dimenzie do nového časopriestoru. Je to pôrod vás samotných, pôrod novej Zeme so všetkým čo s pôrodom súvisí. Keď budete stáť pred rozhodnutím, či zostať alebo ísť, vždy si na tieto slová spomeňte, že nie len tam, kde ste zvyknutí určitú dobu žiť, je najlepší, najideálnejší priestor existencie, plný darov Zeme, plný lásky, naplnený všetkým, čo k životu potrebujete … je mnoho iných, krajších svetov, časových bublín, spájaných medzi sebou vedomím, kde už inak kvitne kvet, rastie tráva, má inú farebnosť, usmieva sa človek, očami, i viditeľne žiarivým srdcom, plným pochopenia, plným lásky, plným odvahy tvoriť vedomím svoj multifibrilujúci, širokospektrálny, magnetický svet.

S láskou Féva

Odkaz a video je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu http://www.anjelska.sk

Nech vše staré za sebou; vše již skončilo.

31. prosince 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jestliže jsi již jednou udělal s důvěrou krok vpřed, nikdy se nedívej zpět a nezačni litovat toho, cos nechal za sebou. Prostě očekávej tu nejkrásnější budoucnost a hleď, jak nastává. Nech vše staré za sebou; vše již skončilo. Bud vděčný za lekce, kterým ses naučil, a za zkušenosti, kterých jsi nabyl a které ti pomohly vyspět a umožnily ti hlubší porozumění, ale nikdy se nesnaž na nich ulpívat. To, co na tebe čeká, je mnohem, mnohem krásnější než to, co necháváš za sebou. Když svěříš svůj život Mému vedení a řízení, jak by mohlo cokoli špatně dopadnout? To se může stát jen tehdy, když uděláš krok vpřed, a pak jsi zvědav, zda jsi ho udělal správně, a dovolíš pochybnostem a obavám, aby se v tobě začaly hromadit, a pak zjistíš, že klesáš pod tíhou svého rozhodnutí. Nech tedy minulost odplynout a vykroč vpřed se srdcem naplněným láskou a vděčností.

Michelle Manders - Aktuální energie, příprava na leden a dále

30. prosince 2011 v 9:12 Doteky Nového Života

Michelle Manders - Aktuální energie, příprava na leden a dále
Uveřejnil(a) Láďa
Čtvrtek, 29 Prosinec 2011 15:27
Drazí přátelé,

Teď, když ani Merkur ani Jupiter již nejsou v retrográdním pohybu, můžeme si konečně s úlevou vydechnout. Možná jste se cítili lehčeji už od 14. prosince, kdy se Merkur obracel k pohybu v před a další úleva přišla o Vánocích, kdy se dopředu vydal i Jupiter. Nyní tedy máme milou příležitost začít nový rok osvěžení, s čistým štítem a ve volně plynoucí energii. Na podporu tohoto Marie Magdalena channellovala poselství pro nový rok a nabízí určitou "strukturu" toho, s čím můžete v příštím roce pracovat jako dodatek toho, na co se chcete v příštím roce koncentrovat (channelling 1:1 - ke stažení na www.palaceofpeace.net - placený).

Doporučuji vám, abyste toto období plně využili, protože nebude trvat dlouho. Od 24. ledna 2012 bude Mars retrográdní v konstelaci s Pannou. Předtím však máte první 12 dní měsíce ledna na to, abyste se připravili na následující rok. Těchto 12 dní reprezentuje 12 měsíců a pokud se v tomto období zaměříte na své cíle, budete ve výhodě, protože se vědomě připojíte k energiím, které vás budou ovlivňovat v následujících měsících. 1. leden tedy reprezentuje leden, 2. leden únor, 3. leden březen atd.

To je výborné cvičení, protože speciálně v roce 2012 budou přicházet velké energetické výzvy jako výsledek intenzivních kosmických vlivů a ty nás budou ovlivňovat velkým počtem retrográdních pohybů.
Napíšu o nich víc až nastanou, ale nyní bych vás chtěla podpořit, abyste se připravili jak nejlépe dovedete. Jak jsem již doporučovala, může vám v tom pomoci i výše uvedený channelling Marie Magdaleny.

Nenechte se deprimovat myšlenkou na tyto výzvy. Místo toho se soustřeďte na to, že můžete tyto výzvy transformovat do dynamických příležitostí masivního růstu a léčení, o kterém ve skutečnosti rok 2012 je. Doporučuji vám přečíst si přepis poselství 12:12 Universal Solstice (opět placený, k dispozici u Michelle na webu v angličtině), pokud jste tak již neučinili, protože je zde mnoho informací o tom, co můžeme v roce 2012 očekávat a jak se těmto výzvám postavit.

Osobně jsem zjistila, že se v průběhu minulých 3 let (a zejména v tomto roce) moje "výzvy" zvýšily a zintenzivněly a byly dny, kdy jsem se chtěla stočit do klubíčka, zůstat pod peřinou a zapomenout, že svět existuje. Intenzita toho všeho ve mně často zanechala velmi negativní pocity a byla jsem přehlcena. Byla jsem rozčarovaná záležitostmi, které mnou dennodenně smýkaly a ptala jsem se sama sebe, jestli jsem úplně mimo původní plán nebo jestli jsem trestaná za nějaké zapomenuté přečiny! Vím, že to tak není, ale přese všechno jsme lidé a tohle jsou věci, na které musíme být připraveni - prostě to tak někdy cítíme, když jde "do tuhého". Důležité je, jestli zůstaneme negativní nebo ne.

Moje studium Středověké Astrologie mi nesmírně pomohlo lépe porozumět tomu co a proč se děje, ale samozřejmě to nezastavilo to, co se mělo stát. Dalo mi to však možnost pochopit smysl a přenést se přes tyto výzvy rychleji, místo abych uvízla v pocitech zlosti, viny, bolesti a frustrace. Všechny mé výzvy mi odhalily, že nejsem vždycky ta "špatná", ale že když zažívám něco bolestivého, není to trest. Spíše příležitost, ze které se mohu poučit a posunout se vpřed díky volbě dělat věci jinak. Jedna z mých hlavních lekcí byla o tom, jak Nedůvěřovat. Zní to divně? No, zjistila jsem, že ne každý vidí svět skrze stejně důvěřivé idealistické oči jako já a tato SCHOPNOST ROZLIŠENÍ je životně důležitá - stejně jako DůVĚRA V MOU INTUICI. Myslela jsem, že když budu ctít všechno, co cítím a vnímám, tak se věci vyvinou jinak, ale ono to tak nebylo. Nyní mohu prohlásit, že už VÍM, co mi mé vnitřní pocity (v oblasti žaludku) napovídají a co jejich ignorování znamená. Učební lekci!

Tyto druhy výzev mne vedou k dotazům na mnoho oblastí života a na to, o čem tedy je následující Duchovní Cesta, když je plná překážek a výzev a zcela jasně je tím náročnější čím víc se jí oddávám, místo aby byla lehčí! Díky informacím z mých channellingů jsem si uvědomila, že se vše zintenzivňuje proto, že témata, kterých se dotýkáme, do kterých vstupujeme a kterými se zabýváme, jsou stále hlubší. Všechno se zrychlilo a pokud budeme i nadále katalyzátory léčení a změny, pak jsme určeni jimi být a máme vést příkladem - proto se teď musíme dostat na úplné dno té mizérie(pozn.př.: Michelle použila peprnější slovo - "sr…."Laughing) a vyřešit to. Říkám tomu "zkušenost z bitevního pole". Tím, že sami pracujeme s vlastními záležitostmi, objevujeme nástroje na jejich překonání tzv. z první ruky. Zároveň přesně víme, co to obnáší, pokud se přes ně dostáváme - proto jako vůdci života nenabízíme jednoduše "ústní službu", ale spíše hovoříme, vedeme a podporujeme na základě vlastní zkušenosti. To přispívá k posílení vyzařování soucitu v situaci, kdy jsme v pozici asistenta a průvodce druhých, kteří hledají stejnou hloubku osvobození duše.

Vyzývám vás tedy, abyste pokračovali v hledání úplného osvobození duše a nevzdávali to, když se věci stávají skutečně těžkými. Pokud se budeme skrývat před výzvami, pak nikdy neodejdou. Je tedy lepší čelit jim teď, přenést se přes ně a skoncovat s nimi. Konečně - čeho chceme dosáhnout? Pokud je vaší odpovědí sebemistrovství, pak si můžete zvolit, že budete pokračovat v růstu spolu s proudem života, začnete čerpat z perel moudrost a odvahy, které máte ukryté v sobě a dosáhnete cíle. Není jiná cesta. Moje osobní zkušenosti a talenty, které jsem si do tohoto života přinesla mne motivují k tomu, abych pokračovala, protože miluji pomáhání lidem, aby dosáhli stejné úrovně osvobození a odlehčení, jaké zažívám pokaždé, když ovládnu určitou oblast. Tak to nevzdávejte. Přísahám, že nejste sami!

Sdílela jsem s vámi kousek svého příběhu, protože chci, abyste věděli, že si umím představit, jak se občas cítíte a že vám mohu nabídnout podporu, která přichází z místa soucitu a pochopení. Moje podpora je nabízena skrze to, co vytvářím a prezentují v Paláci Míru (Palace of Peace) i v rámci jiných programů - jako je třeba Facebook. Ačkoli se naše příběhy mohou lišit, uvnitř se většinou cítíme stejně, tak se ke mně připojte na této cestě, protože spolu můžeme vytvořit změnu sami pro sebe i pro ostatní.

Mnoho lásky, Michelle

Zdroj: www.palaceofpeace.net

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této "Poznámky" včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky. Kéž vám tento překlad pomůže při dalších krocích na vaší cestě.

Působim v tobě a skrze tebe, aby se zjevily Mé zázraky a sláva.

30. prosince 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Představuješ Mé ruce a nohy. Musím působit v tobě a skrze tebe, aby se zjevily Mé zázraky a sláva. Musím tě použít, abys snesl na Zem Mé království a vytvořil nové nebe a novou Zemi. Dokud si neuvědomíš, že tě potřebuji, budeš dále jen naslouchat slibům o zázračném novém nebi a nové Zemi, ale nespatříš je, nebudeš v nich žít a nepoznáš je v sobě, ani kolem sebe. Jaký smysl má snít o utopii? Musí se stát skutečností, a tou se může stát, když ji začneš žít a přestaneš o ní jen mluvit. Vidíš-li tonoucího, není nic platné volat na něj rady ze břehu. Musíš skočit za ním a vykonat něco pro jeho záchranu. Není moc užitečné číst o tom, jak vytvořit nové nebe a novou Zemi, nebo se o tom učit. Musíš v nich začít žít a uskutečňovat je již nyní.


Celým vesmírem proudí posvátné síly vznešeného původu!

29. prosince 2011 v 21:16 Doteky Nového Života

aktuálně: Celým vesmírem proudí posvátné síly vznešeného původu!


(První proudy posvátných sil dosahují Zemi již večer 28.prosince. 29.12. vrcholí a končí k večeru 30.12.)Přichází znovu každoročně se opakující vesmírová událost, jež má svůj počátek ve vznešených úrovních tohoto Stvoření.

Vyslechněte o čem hovoří.

Máme za sebou adventní dobu. Dobu čekání na narození Spasitele-lásku Boží, jež vzala na sebe tělo a putovala mezi námi. Ano mezi námi- možná mnozí z nás byli tehdy na zemi a slyšeli Jeho slova plná míru, laskavosti a někteří i přísná, požadující slova ke změně sebe sama.

A tak advent - nebo-li doba čekání, kolem mnohých prošla, aniž by se jich vnitřně nějak dotkla. A přeci aby člověk mohl poznat a přijmout do sebe pravou čistou lásku Boží, musí prožít vnitřní proměnu a očištění. Ve změně sebe sama tak, že v něm "starý člověk" musí odejít a místo něj nastupuje nový vnitřně očištěný člověk.

Slavnost Růže nebo-li Slavnost Zářící hvězdy, je den kdy do celého Stvoření proudí z Pravěčné Boží říše - Boží láska.

Ne náhodou mnich, který dostal za úkol zjistit narození Ježíše umístnil den jeho narození právě do období současných vánoc. Přehlédneme-li toto, vidíme, jak byl blízko této převeliké Slavnosti, slavící se nejen na této malé Zemi nýbrž v celém Stvoření.

Dne 29.12. každého roku proudí z posvátných výšin Hradu Grálu do celého Stvoření vznešené proudy Boží lásky. Hrad Grálu jež se ční vysoko na rájem lidských duchů, vysoko ve světlých výšinách, v sobě chová posvátnou síň a v ní... Svatý Grál... věčný příslib Boží lásky k udržení života ve Stvoření. V tomto čase zjevuje se nad posvátnou nádobou Svatá holubice a síně okolo jsou naplněny lahodnou vůní těch nejvoňavějších jemných růží. Hrad Grálu je v tuto dobu přenádherně vyzdoben a připraven k přijetí převeliké milosti.

Teprve hluboko pod tímto Hradem je Ráj lidských duchů. Místo, kde je doma každý lidský duch. Zde lidští duchové prožívají celistvě v posvátném otevření tuto velikou Slavnost, jež přichází ze Světla. Vznešení lidští duchové, jež jako světlí rytíři a čisté panny, přijímají tato záření Boží lásky, předávají je dále dolů do pozdějšího Stvoření, až se postupně dostávají až sem k nám na tuto zemi - s láskou předané nádherné proudy Světla.

A po vzoru světlých výšin je teď na každém člověku, aby tuto všeobjímající lásku dokázal v otevření do sebe přijmout a potom ji předávat dále.

Jen se na chvilku zastavte, rozhlédněte se kolem sebe, všichni tvorové, zvířata, rostliny, příroda - prostě vše kolem člověka očekává od něj, jakožto tvora duchovního, že jim tuto sílu také předá...

Kde se ale zapomněl dnešní člověk se svým "lidstvím". Snad nebudou čekat marně...

A tak je na každém z Vás co víte o tomto vzácném dni, abyste také v posvátném otevření, tuto sílu Světla a Lásky do sebe přijali a v požehnání dále předali. Co přijmete v tento den, z toho budete po celý rok čerpat, abyste všem přinesli Světlo a Lásku. Ne však tu změkčilou lásku, která nepřináší pravé požehnání, ale tu pravou, co prospívá. Neboť pravá láska je to, co druhému opravdu prospívá. A láska je i vidět chyby druhých a pomáhat jim je překonávat. A nedívat se na bezpráví bez činu.

To co může světu skutečně prospět, je právě "pravá láska". Tedy nepromeškejme již ani jediný okamžik, vždyť i celá příroda se připravuje. Kdo je pozorný, může vidět, jak se vše v přírodě 28.12. k večeru ztiší a očekává následující den. Mnohdy v tento den 29.12. je při západu slunce růžová obloha, jakoby nám chtěla něco říci.

Niterně se otevřít a přijímat může však člověk jen v pokorné prosbě vzhůru ke Světlu a díku. Čtení posvátných knih a posvátné naladění je také neméně důležité. I chvíle o samotě v otevření ku Světlu a Bohu uprostřed přírody... Každý ať hledá, co jemu prospívá a jemu pomáhá při otevírání se vznešeným a posvátným proudům. Zatímco 24.12. ustanovili lidé, tak den 29.12. je den přílivu Boží lásky do Stvoření opakující se každoročně pro posilu všeho ve Stvoření. Kdo ví, snad je to i den kdy se Ježíš skutečně narodil na této zemi.

J.M.


Zeitgeist: Moving Forward (český dabing)

29. prosince 2011 v 15:44 Oblíbená videa

Třetí film ze série "Zeitgeist" od režiséra Petra Josepha měl 15. ledna 2011 premiéru v 60 zemích světa, 31 jazycích (titulky) a 295 městech. Jednalo se o největší neziskovou premiéru tzv. independent filmu v historii.

Děkujeme, že si jej také prohlédnete, obětujete svůj čas, uděláte si vlastní názor a oceníte snahy našeho hnutí.

Hnutí Zeitgeist Česká republika: http://forum.zeitgeistmovement.cz
Hnutí Zeitgeist mezinárodní: http://www.thezeitgeistmovement.com
Český YouTube kanál s více videi: http://www.youtube.com/user/TZMCzech
Mezinárodní YouTube kanál:http://www.youtube.com/user/TZMOfficialChannel


29.12.2011 - Linda pre vás preložila Sheldana Nidla

29. prosince 2011 v 13:23 Aktuální novinky


29.12.2011 - Jediný, kto vás spútava ste vy sami. Len kľúčom srdca bolo možné otvoriť bránu - tak vstúpte a vnímajte nový deň. Svetlo preberá žezlo. Vyslané vedomie vedie láskou všetkých, kto sú láskou. Prosím uvedomte si, že ako si usteliete, tak budete spať :) Všetko si tvoríme my sami. Vy si vyberáte čo chcete zažívať, zodpovednosť za svoj život máte každý v svojich rukách. Len vy ho môžete zmeniť/vylepšiť/rozjasniť. Tak odhodte posledné obmedzenia, už nie je dôvod sa báť lietať a byť sám sebou v plnom svetle. V galérii Féva je vložených 14 strán kódov aj s popisom. (priamy link na picasa prehliadac je v kontaktoch) Linda pre vás preložila Sheldana Nidla z 27.12.2011 (klik na nadpis) V galérii mandala sú vložené nové kódy.

29.12.2011 - Linda pre vás preložila Sheldana Nidla z 27.12.2011 (klik na nadpis) V galérii mandala http://www.anjelska.sk/ sú vložené nové kódy.


Féva 28.12.2011 - Premena a delenie bunečného jadra krištalizáciou.

29. prosince 2011 v 8:29 Aktuální novinky

28.12.2011 - V sekcii Féva je vložený link na odkaz - Premena a delenie bunečného jadra krištalizáciou.Svetlo - žiarenie, ktoré preniká na vašu Zem je diametrálne odlišné odlišné od slnečného žiarenia na ktoré ste zvyknutí. Zmesou fibrilujúcich, vysokofrekvenčných fotónov prenikajúcich plazmaticky pod povrch Zeme i vášho tela nastáva proces, ktorý je veľmi vzdialený od všetkého čo doteraz bolo na Zemi reálne a známe. Od toho ako prebiehal váš rast počas vašej existencie vývoja človeka z jednej fyzickej bunky jej delením. Delením bunkového jadra sa bunka množila a vytvorila embryonálny základ, ktorý sa vyvíjal a rástol do formy človeka, jeho fyzického tela. Po dosiahnutí vývojového, evolučného štádia fyzického tela, prichádza čas, kedy evolúcia delí bunkové jadro na nový, jemnohmotný tvar, syntézou pôvodného bunkového jadra s novovytvoreným jadrom a jeho svetelnou bunkou. Bunka sa oddelí od svojho základu, od pôvodného jadra, načítaným svetlom, jeho frekvenciou, spriesvitnením, stenčením hrubohmotnej membrány aby vytvorila cez sieť vedomia, nový bunečný základ nového svetelného tela.

Telo nie je len hmotné, obsahuje i ďalšie neviditeľné telá, ktoré majú inú štruktúru, iné zoskupenie buniek, kedy samotné bunky sú vytvorené akoby náhrada buniek hrubohmotných. Je to projekcia jednotlivých buniek, ich vibrácia, ich frekvencia, ktorá sa s pôvodnými nezhoduje - je ďaleko vyššia.

Telá rozdeľujeme podľa vrstiev času, na tie ktoré svojou hladinou, výškou vibrácie, presne zodpovedajú frekvenčnému stupňu konkrétnej časovej vrstvy (dimenzie). Čas ako jediný určujúci prvok v rámci univerza, frekvencia ako stupeň vibrácie, čiže výšky vedomia. Časové spiny nezávisle od seba vibrujú a prepájajú časový fraktál rôznymi geometrickými tvarmi, tvoriacimi kružnice, hviezdice, trojuholníky, obdĺžniky, kosoštvorce, oblúkovité zakončenia a podobne... Jednoducho celá kozmická geometria sa svojou posvätnou pravdou vývoja, evolúcie, zúčastňuje na jej priebehu. Grafické obrazce znázorňujúce telá iných dimenzií sú základným parametrom ich funkcie. Telo človeka je akoby zosúladené do jednej bunky, do trojvrstvového geometrického usporiadania. Človek má tak ako bunka svoj stred tela, telo je obalené neviditeľnou blanou tvoriacou membránu, táto blana - aura, je zložená z farieb základnej farebnej škály vašej dimenzie, odzrkadľuje svojou vibráciou, frekvenciou svojich tónov energetický základ človeka, jeho energiu vyžarujúcu do okolitého prostredia. Je základnou farebnou škálou, stupnicou vášho tela, podľa jej farebnosti rozoznáte energetickú hladinu vibrácie človeka. Miešanie iných farieb do základnej škály, či už je to biela, šedá, čierna a podobne... naznačuje znefunkčňovanie telesných štruktúr, kedy energia prúdiaca čakrálnym stĺpom je na niektorom mieste zablokovaná, prvotná príčina je vždy v čakrálnom kanáli, v prepojení na jemnohmotné telá, odkiaľ vibrácia človeka, frekvencia prúdi, aby napĺňala telo potrebnou dávkou energie.

Telo je rozdelené na jednotlivé pásma, podľa umiestnenia stredových čakier. Jednotlivé orgány, disponujúce danou čakrou, čiže vrstvy tela sú ňou vyživované a udržované tokom kozmických vibrácií. Človek je tvor, ktorý svojim zrakom nedokáže obsiahnuť celý farebný epitel, nemá schopnosť vidieť do hĺbky tela a to ani farebnosť plášťa jeho telesnej bunky. Preto sa potrebuje zamerať na telo nižšie, ktoré na fyzickej úrovni, fyzickým zrakom je preňho viditeľné, tam hľadá príčinu, zdroj ochorenia, nezváži skutočnosť, že problém je inde, ďaleko hlbšie a tým i na povrchu iného, jemnohmotného tela. Jemnohmotné telo sústavne prepojené s telom fyzickým s ním splýva a odovzdáva informáciu o energetickom toku, vibrácii. Je potrebné vždy zosúladiť všetky telá, keď nemoc zasiahne telo fyzické, je mnohokrát neskoro už niečo riešiť a liečiť. Choroby sa kódujú načítavaním v jemnohmotných telách. Je toľko tiel, koľko je dimenzií, pričom tak ako u dimenzií, je viac vrstiev vedomia. Rovnaká situácia je aj v tomto prípade, pretože telo sa evolučným rastom premieta do ďalšieho a ďalšieho nefyzického tela, ktoré sa momentom vzostupu stáva aktívnym.

Nanebovstupovanie, čo je proces prekódovania všetkých fyzických štruktúr do novej vrstvy času (dimenzie), nového vedomia, je proces premeny hrubohmotného tela od jadra buniek, kedy bunka akoby ožíva inou frekvenciou, ktorá do nej vstupuje. Prepája sa na bunky tela jemnohmotného, zlievajú sa frekvencie a mono-syntézou sa vytvára nová hladina bunečného jadra, ktorá umožňuje bunke vibrovať na novej frekvenčnej úrovni. Bunka je spazmaticky selektovaná, delená na dve bunkové telá, kedy telo pôvodnej bunky, jej obsah, sa zrovnovážnením oboch častí, stáva súčasne hrubo i jemnohmotné. Hrubohmotnosť sa akoby rozpúšťa, mení svoj jadrový náboj, zaniká náboj elektrický cez informačné genetické pole, rozplýva sa a nastupuje zvyšovaním intenzity magnetická súčasť bunky. To isté prebieha u človeka ako celku a Zeme, človek zjemnohmotňuje - pričom postupne "zaniká", rozpúšťa sa jeho hrubohmotný epitel, stáva sa ďalším stupňom evolučného vývoja - stáva sa jemnohmotnou, vysoko vibrujúcou bytosťou. Vo chvíli kedy sa naplno prejaví jeho nová frekvencia sa stane neviditeľným pre fyzický svet polarít, pretože sa zmenila frekvencia jeho tela. Fyzický zrak už nedokáže túto frekvenciu zachytiť, tak isto ako sluch, hmat, nie je možný kontakt čiže dotyk. Frekvencia človeka sa neustále jeho vývojom mení, telo nadobúda iné črty, inú podobu, iný vzhľad, je jemnohmotné, čiže akoby priesvitnejšie, pretože atómy vibrujú rýchlejšie a sú od seba viac a viac vzdialené. Je to proces akomodácie danej dimenzie, v ktorej sa bytosť nachádza. Zámerne vám celý proces vysvetľujeme i keď je v mnohom pre vás nepredstaviteľný a nepochopiteľný, ale výška frekvencie, v ktorej sa momentálne nachádzate má svoje určujúce pravidlá evolúcie. Nastáva čas, kedy telo bude zneviditeľňované pre všetkých, ktorí potrebnú frekvenciu nespĺňajú. Začína čas zmien, v ktorom sa budú diať situácie, ktoré ste doposiaľ neprežívali...začne sa doslova pred očami strácať to čo ste bežne videli. Je to zjemnohmotňovanie organického sveta svetlom sveta nového. Vstupovanie cez bránu dimenzií, je možné prirovnať k situácii, kedy prechádzate z jednej izby do druhej, z jednej do druhej bunky ohraničenej po jej obvode membránou - bunečnou blanou, kedy sa tieto blany stávajú postupne priezračnejšie, až v konečnom štádiu evolúcie, štádiu trinástej dimenzie splývajú do jednotnej energetickej zmesi najvyššej frekvencie, ktorá má schopnosť byť absolútnom, expandovať i zmršťovať sa a nachádzať sa v ktoromkoľvek priestore vášho i iných vesmírov. Je to stupeň vibrácie, ktorá je načítaná neustále prebiehajúcou evolúciou, jej evolučným fraktálom Tvorí kruh a je prepájaná kružnicami času, čiže vedomia. Nikde nekončí, ani nezačína a sústavne vibruje frekvenciami jednotlivých jej častí. Je prepájaná na ďalšie a ďalšie vesmíry, univerzá, ktoré tvoria univerzálny komplex vibrácií, zakódovaných multiverzálnou vibráciou, ktorá je načítavaná vami samotnými, každým jedincom, každou bytosťou, každou jemnohmotnou energetickou súčasťou, celého, nikde nekončiaceho priestoru času. Čas ako veličina je jednotným časom prítomna, časom, ktorý je vedomím, presúvaný z jedného pásma univerza do druhého. Čas, ktorý vy sledujete ako "váš" čas, je časom umelo vytvoreným vašou civilizáciou, akonáhle vyjdete zo svojej časopriestorovej blany - z tretej dimenzie, ktorá je hranicou hrubohmotnosti vesmíru, začleníte sa do jednotného času v ktorom len "STE". Tu a teraz existujete, podmieňujúc svojou prítomnosťou všetko čo sa v danom konkrétnom momente deje. Len ste, vnímate, prežívate svoje šťastie bezpolaritného sveta, jeho jemnohmotnej existencie, v ktorej sa deje všetko vašim vedomím. Študujete zákony tohto sveta vlastným prežívaním, vnímate život tejto dimenzie, jeho pohyb každej bunky a to nie len u seba samotného či už u druhého človeka, už ako jemnohmotnej bytosti, ale rovnakým spôsobom u rastlín, živočíchov, jednoducho celého vášho sveta, v ktorom je jediný prejav a cieľ... láska. Láskou tvoríte vedomím multidimenzionálnym, láskou objímate, vysvetľujete.

Telepatia, telekinéza, teleportácia sú bežne používané formy komunikácie a premiestňovania sa v priestore. To všetko je v časovom pásme do ktorého vstupujete možné. Iné farby, iná farebnosť žitia, iné zvuky, iná zvukovosť tvarov, kedy každý tvar má svoj zvuk, svoju pieseň. A čo tí, ktorí zostanú v pôvodnej vibrácii trojdimenzionálneho sveta polarít? .. to sa neustále pýtate... tí budú vibrovať naďalej svojou frekvenciou, vo frekvencii svojho sveta, ktorí predstavujú výškou frekvencií vedomých štruktúr, ako i Zem na ktorej budú žiť a záleží od nich akú budúcnosť si na tejto Zemi vytvoria. Sú vždy dve cesty, sú vždy dve voľby...záleží od ich pochopenia podstaty, dôležitosti každodenného konania. Zem sa premietnutím do nového jemnohmotného tvaru, odhmotní, preprojektuje do novej časovej vrstvy ako dualita a bude aktivovaná tesne pred definitívnym vzostupom človeka do piatej dimenzie.

Zem ako planéta podlieha planetárnym zmenám v rámci tretej dimenzie v rámci dosiahnutej výšky vedomia, vzostúpi so svojho ďalšieho jemnohmotného tela, pričom hrubohmotné telo zostáva naďalej v tretej dimenzii aby nieslo a živilo tých, ktorí zatiaľ nemajú schopnosť vzostúpiť (pretože potrebujú sa ešte učiť/rozvíjať a zažívať skúsenosť cez hmotu 3D). Je to princíp planetárnej polarizácie, ako keď nakreslíte náhrdelník perál, pričom prvá je zreteľne do detailov pre vás viditeľná a každá ďalšia je jemnejšia a jemnejšia, až po poslednú ktorá sa vášmu zraku stráca. To je vývoj Zeme i planét a celých hviezdnych sústav. Vždy jedna časť zostáva a jej jemnohmotnejšia časť vzostupuje vyššie.

S láskou Féva

Odkaz a video je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu http://www.anjelska.sk

Mé sýpky přetékají a vše, co mám, je i tvé....

29. prosince 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Otevři své srdce a přijmi všechny Mé dobré a dokonalé dary. Jsou tam pro tebe připraveny, ale mnohé duše zapomínají otevřít svá srdce a napřáhnout své ruce, aby přijaly své právoplatné dědictví. Buď se obávají tak učinit, nebo se cítí nehodnými, nebo prostě nevěří, že toto dědictví existuje, a tudíž odmítají to, co na ně čeká a na co mají nárok. Máš-li peníze v bance, ale odmítáš čerpat z těchto zásob, protože nevěříš, že tam jsou, trpíš nedostatkem a musíš se bez nich obejít. Mé sýpky přetékají a vše, co mám, je i tvé, ale musíš pro to něco udělat; musíš se hlásit o to, co je tvé. Nemůžeš žít duchovním životem, aniž bys uvěřil, že jde o tvé dědictví a že máš na ně právo. Nové nebe a nová Země jsou nyní zde.

Nehřešte slovem....

28. prosince 2011 v 22:30 Skutečný mír je uvnitř

Nehřešte slovem....

První dohoda je nejdůležitější a je rovněž nejtěžší ji dodržovat. Je tak důležitá, že právě díky ní budeme schopni dosáhnout roviny, kterou nazývám nebem na zemi. První dohoda spočívá v tom, že nebudeme hřešit slovem. Zní to velmi prostě, ale je v tom obrovská síla. Proč slovem? Naše slovo je dar, který pochází od Boha. V evangeliu sv. Jana, tam se kde píše o stvoření vesmíru, se říká: "Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh." Slovem vyjadřujeme tvůrčí schopnosti. Právě slovem vše vyjevíme. Nezávisle na jazyku, kterým hovoříme, se naše úmysly projevují slovem. To, o čem sníme, co cítíme a co skutečně jsme, je vyjádřeno slovem. Slovo není jen zvukem nebo psaným symbolem.

Slovo je síla; je to moc, kterou máme k vyjadřování a komunikaci, k přemýšlení a tudíž i k vytváření situací v našem životě. Umíme mluvit. Kteří jiní tvorové na naší planetě to dokážou? Slovo je nejmocnějším nástrojem, který jako lidé máme; je to kouzelný ná¬stroj. Ale stejně jako má meč dvě ostří, dokáže i naše slovo vytvořit ten nejkrásnější sen, anebo vše okolo nás zničit. Jedním ostřím je zneužívání slova, což dělá ze života peklo. Druhým ostřím je čistota slova, jejímž prostřednictvím vytváříme pouze krásu, lásku a nebe na zemi. V závislosti na tom, jak je užíváno, může nás slovo osvobodit anebo zotročit ještě více, než si do¬kážeme představit. Veškerá kouzla, která máme k dispozici, jsou založena na slovech.

Naše pozitivní slovo je bílou magií, zneužito se stává magií černou. I jediné slovo může být tak mocné, že změní nebo zničí životy milionů lidí. Není to tak dávno, kdy jeden muž v Německu pomocí slova manipuloval celou zemí plnou inteligentních lidí. Vedl je do světové války pouhou silou svého slova. Přesvědčil jiné, aby se dopouštěli těch nejzrůdnějších násilných činů. Slovem vybudil lidský strach a výsledkem byl výbuch války a zabíjení. Po celém světě zabíjeli lidé jiné lidi, protože ze sebe měli navzájem strach. Hitlerovo slovo, založené na představách a dohodách, které probouzely strach, si budou lidé pamatovat celá staletí. Lidská mysl je jako úrodná půda, do které jsou neustále zasívána semena. Semeny jsou názory, ideje a pojmy. Zalijete semínko, myšlenku, a ta roste.
Slovo je jako semínko a lidská mysl je tak plodná! Jediným problémem je, že je až příliš úrodná pro semínka strachu. Každá lidská mysl je plodná, ale pouze pro ta semínka, na která je připravena. Důležité je vědět, pro jaký druh semínek je vhodná a připravit ji na přijímání semínek lásky. Vezměme si jako příklad Hitlera.

Zasel všechna ta semínka strachu, která pak vyrostla a vedla k maso¬vému ničení. Když vidíme děsivou moc slova, musí¬me si uvědomit, jaká síla vychází z našich úst. Strach nebo pochybnost zaseté do naší mysli vytvářejí ne¬konečné drama událostí. Slovo je jako kouzlo. Lidé ho používají jako černí mágové a bezmyšlenkovitě se navzájem zaklínají. Každý člověk je kouzelníkem. Svým slovem mů¬žeme bud někoho zaklít, nebo ho z nějakého zakletí osvobodit. Svými názory kolem sebe neustále šíříme kouzla. Příklad: spatřím přítele a řeknu mu, co mě právě napadlo. Řeknu: "Vypadáš nějak špatně. Ne¬máš rakovinu?" Jestliže se s tím ztotožní, do roka ji dostane. Taková je síla slova.V průběhu našeho ochočování vyslovují naši ro¬diče a sourozenci své názory o nás, aniž by o nich přemýšleli. Uvěřili jsme těmto názorům a žijeme ve strachu z nich, například věříme, že neumíme dobře plavat, že nejsme dobří v nějakém jiném sportu nebo že neumíme psát. Někdo vyjádří svůj názor a řekne: "Podívejte se, tohle je ošklivá dívka!" Dívka to slyší, uvěří, že je ošklivá, a vyroste s touto představou. Ne¬záleží na tom, zda je nebo není krásná, protože jakmile je tento soud vysloven, uvěří, že je ošklivá. To je ono kouzlo, kterým je zakleta. Upoutáním pozornosti může slovo vstoupit do naší mysli a změnit vše k horšímu nebo lepšímu. Další příklad: věříte, že jste hloupý, a věříte tomu tak dlou¬ho, jak si jen pamatujete. Tato dohoda může být velmi lstivá a způsobí, že spoustu věcí děláte určitým způ-sobem jen proto, abyste se ujistil, že hloupý skutečně jste. Něco uděláte a pomyslíte si: "Chtěl bych být chyt¬rý, ale jsem hloupý, protože jinak bych to neudělal." Mysl se může vydat do stovek různých směrů a my přitom strávíme velkou část života vírou ve svou hlou¬post. Pak jednoho dne někdo upoutá vaši pozornost a použije slovo, kterým vám dá najevo, že hloupý ne¬jste.

Uvěříte tomu, co ten člověk říká, a máte novou dohodu. Výsledkem je, že již nemáte pocit, že jste hloupý nebo děláte věci hloupě. Kouzlo je zlomeno a to jen silou slova. Když ale věříte, že jste hloupý, a někdo upoutá vaši pozornost a řekne: "Ano, jsi skutečně ten nejhloupější člověk, jakého jsem kdy pot¬kal;" dohodu tím ještě posílí. Náboženství hovoří o hříchu a hříšnících, ale vy¬světleme si, co to doopravdy znamená hřešit. Hřích je vše, čím se proviníme sami proti sobě. Všechno, o čem si myslíte nebo říkáte, že se děje proti vám, je hřích. Stavíme se proti sobě, když se kvůli něčemu odsuzu¬jeme nebo obviňujeme. Existence bez hříchu je přes¬ným opakem. Nehřešit znamená, že nejdeme proti sobě. Když jsme bez hříchu, přebíráme odpovědnost za své činy, ale nesoudíme se ani neobviňujeme.

Z tohoto hlediska se celé pojetí hříchu mění z če-hosi morálního či náboženského v něco, co dává vět¬ší smysl. Hřích začíná tím, že sami sebe odmítáme. Sebeodmítání je největším hříchem, který můžeme spáchat. V náboženských pojmech je sebeodmítání "smrtelným hříchem", který vede ke smrti. Být bez hříchu na druhé straně znamená cestu k životu. Nehřešit slovem znamená nepoužívat slovo proti sobě. Potkám-li vás na ulici a řeknu vám, že jste hloupý, vypadá to, že jsem použil slovo proti vám. Ale ve skutečnosti jsem použil slovo proti sobě, protože mě kvůli tomu začnete nenávidět a vaše nenávist pro mě není ničím dobrým.Když se proto rozzlobím a svým slovem k vám vyšlu emocionální jed, používám slovo proti sobě. Pokud se mám rád, vyjádřím tuto lásku při vzájemných stycích s vámi a budu pak slovem ne¬hřešící, protože můj čin vyvolá podobnou reakci. Budu-li mít rád vás, budete i vy mít rádi mne. Urazím¬-li vás, urazíte mě také. Budu-li vám vděčný, budete vděční i vy mně. Budu-li se k vám chovat sobecky, budete se chovat sobecky ke mně. Použiji-li slovo, abych vás očaroval, očarujete i vy mne. Nehřešit slovem je správné využívání naší energie; znamená to využívat energii ve směru pravdy a lásky k sobě. Uzavřeme-li se sebou dohodu, že nezhřešíme slovem jen s tímto úmyslem, bude z nás vy¬cházet pravda a zbaví nás veškerého emocionálního jedu, který v nás byl. Ale uzavření této dohody je obtížné, protože jsme se naučili činit pravý opak. Na¬vykli jsme si při komunikaci s jinými a především sa¬mi se sebou lhát. Hřešíme slovem. Síla slova je v pekle vždy zneužívána. Používáme slovo ke klení, obviňování, ničení. Užíváme je ovšem také správně, ale nikoliv příliš často. Většinou používáme slovo k šíření našeho osobního jedu - k vyjádření hněvu, žárlivosti, závisti a nenávisti.
Slovo je čisté kouzlo - nejmocnější dar, který jsme my lidé dostali - a užíváme jej proti sobě. Plánujeme pomstu. Vytváříme slovem chaos. Užíváme slovo k vyvolávání nenávisti mezi různými rasami, mezi různými náro¬dy, mezi rodinami, mezi státy. Zneužíváme slovo veli¬ce často a tímto zneužíváním vytváříme a zvěčňujeme sen pekla. Zneužíváním slova se navzájem strháváme dolů a udržujeme se ve stavu strachu a pochybnosti. Protože slovo je kouzlo, které lidé vlastní, a zneužívá¬ní slova je černá magie, používáme neustále černou magii, aniž bychom vůbec věděli, že naše slovo je kouzlem. Jedna inteligentní žena s dobrým srdcem měla dceru, kterou zbožňovala a milovala. Jednoho večera se po špatném dni v práci vrátila domů, unavená, pl¬ná emocionálního napětí a se strašnou bolestí hlavy. Potřebovala klid a ticho, ale dcera si radostně prozpěvovala a poskakovala. Neuvědomovala si, jak se její matka cítí; byla ve svém světě, ve vlastním snu. Cí¬tila se báječně, a tak skákala a zpívala stále hlasitěji a dávala tak najevo svou radost a lásku. Zpívala tak hlasitě, že matku rozbolela hlava ještě víc, až se v jistém okamžiku přestala ovládat. Zlostně pohlédla na svou krásnou dcerušku a řekla: "Zavři hubu! Máš hnusnej hlas. Mohla bys už konečně přestat?"
Pravdou je, že v té chvíli matka netolerovala jaký¬koliv hluk, ale nebyla pravda, že dcera má ošklivý hlas. Ale ta věřila tomu, co jí matka řekla, a v tom oka¬mžiku se sebou uzavřela dohodu. Poté dlouho ne¬zpívala, protože věřila, že má ošklivý hlas a každého, kdo by ji slyšel, by to otravovalo. Ve škole byla ostýchavá a když byla požádána, aby zazpívala, odmítala. Bylo pro ni dokonce obtížné hovořit s jinými lidmi. Všechno se v důsledku této nové dohody v děvčátku změnilo: věřilo, že musí potlačovat své emoce, aby by¬lo přijímáno a milováno. Kdykoliv slyšíme nějaký názor a uvěříme mu, uzavíráme dohodu, která se stává součástí našeho systému víry. Toto děvčátko vyrostlo, a i když mělo krásný hlas, nikdy již nezpívalo. Z jediného kouzla se vyvinul celý komplex. A tímto kouzlem ji očaroval ten, kdo ji nejvíce miloval: její vlastní matka. Matka si neuvědomila, co svým slovem způsobila. Nevšimla si, že použila černou magii a začarovala svou dceru. Nevěděla o síle svého slova, a proto ji z toho nelze vi¬nit. Udělala totéž, co jí samé činili mnoha způsoby je¬jí matka, otec a jiní lidé. Zneužila slovo. Kolikrát toto provedeme vlastním dětem? Proje¬vujeme před nimi tento typ názorů a naše děti pak v sobě nesou černou magii celá léta. Lidé, kteří nás milují, na nás aplikují černou magii, ale nevědí o tom. Proto jim to musíme prominout; nevědí, co činí. Jiný příklad: Ráno se probudíte a cítíte se šťastná. Je vám báječně a strávíte jednu nebo dvě hodiny před zrcadlem, líčíte se a oblékáte. Pak vám jedna z vašich nejlepších kamarádek řekne: "Co se ti stalo? Vypadáš tak ošklivě. A ty šaty, co máš na sobě, vždyť v nich vypadáš směšně." A je to.
Po zbytek dne jste do¬le v pekle. Možná vám to kamarádka řekla jen proto, aby vás ranila. A to se jí povedlo. Vyjádřila názor s veš¬kerou silou, která za slovem stojí. Jestliže k tomu přistoupíte takhle, stává se váš názor černou magií. Tyto typy kouzel je obtížné rozbít. Jediná věc, kterou můžeme udělat, je uzavřít novou dohodu za¬ loženou na pravdě. Pravda je nejdůležitější částí to¬ ho, abychom slovem nehřešili. Na jednom ostří meče jsou lži, které vytvářejí černou magii, na druhém ostří je pravda, která má sílu zničit kouzlo černé magie. Jediné, co nás může osvobodit, je pravda.

Pohlédněme na každodenní lidské kontakty a představme si, kolikrát asi začarujeme někoho jiného svým slovem. Za čas se z toho stává nejhorší podoba černé magie, která se jmenuje pomluva. Pomluva je černou magií v té nejhorší podobě, protože je čistým jedem. Dohoda nás naučila, jak po¬mlouvat. Když jsme byli dětmi, slyšeli jsme, jak dospě¬lí kolem nás neustále někoho pomlouvají a otevřeně vyjadřují názory o druhých lidech. Vyjadřovali do¬konce názory na lidi, které vůbec neznali. Emocionální jed byl předán společně s názory a my jsme se na¬učili pokládat to za normální způsob komunikace. Pomlouvání se stalo v lidské společnosti hlavní formou komunikace. Stalo se způsobem, který nás navzájem sbližuje, protože nám dělá dobře, když vi¬díme, že se někdo jiný cítí stejně špatně jako my. Existuje jedno staré rčení, že "trápení má rádo spo¬lečnost`; lidé, kteří trpí v pekle, nechtějí být sami. Strach a utrpení jsou důležitou součástí snu planety; jsou tím, čím nás sen planety drží dole. Přirovnáme-li lidskou mysl k počítači, lze poklá¬dat pomluvu za počítačový virus. Virus je kusem po-čítačového jazyka napsaného ve stejné řeči jako jiné kódy, ale s úmyslem uškodit.
Tento kód je vpašován do programu počítače, když to nejméně očekáváme a většinou i bez našeho vědomí. Poté, co se ocitl uv¬nitř, přestane počítač fungovat nebo pracovat správně, protože kódy jsou natolik promíchány s konflikt¬ními zprávami, že se nedopracujeme použitelných výsledků. Lidská pomluva funguje stejným způsobem. Do¬stanete se například do jiné třídy a máte nového uči¬tele. Už dlouho jste se na to těšili. Hned první den potkáte někoho, kdo již do té třídy chodil, a ten vám řekne: "Ten učitel, to byl takovej namyšlenej kretén! Vůbec nevěděl, o čem mluví, a byl taky perverzní, tak si na něj dej pozor!" Toto slovo a jeho emocionální kód se do vás okamžitě vryjí, ale neuvědomíte si, co k tomu onoho člo-věka motivovalo, když vám to říkal. Možná měl vztek, že se mu ve škole nedařilo, nebo založil svůj názor jen na strachu a předsudcích, ale protože vy jste se naučil již jako dítě informace vstřebávat, určitá vaše část pomluvě uvěří. Když pak přijdete do třídy, cítíte, jak se ve vás jed rozlévá, a neuvědomujete si, že vidí¬te učitele očima člověka, který ho pomluvil. Pak se o učiteli začnete bavit s jinými lidmi ve třídě a oni začnou vidět učitele ve stejném světle: jako kreténa a perverzního člověka. Začnete školu nenávidět a br¬zy se rozhodnete, že jí necháte. Obviňujete učitele, ale měli byste obviňovat pomluvu. Všechen tento zmatek může způsobit jeden malý informační virus. Jeden kousek zavádějící informace může zničit komunikaci mezi lidmi, způsobit, že kaž¬dý člověk, kterého se dotkne, bude nakažen a nakazí další. Představme si, že pokaždé, když před námi lidé někoho pomlouvají, propašují do naší mysli nějaký virus, který způsobí, že myslíme stále méně jasně. Pak si představme, že abychom se zbavili svého zmat¬ku, pomlouváme a šíříme virus dále. A teď si představme, že tomu tak je v nekoneč¬ném řetězci mezi všemi lidmi na zemi. Výsledkem je svět plný lidí, kteří mohou dostávat informace jen z okruhu, který je naplněn jedovatým, nakažlivým virem. Tento jedovatý virus je tím, čemu Toltékové ří¬kali mitote - chaosem tisíce různých hlasů, které se v mysli pokoušejí mluvit současně. Ještě horší jsou černí mágové -"počítačoví hackeři", kteří šíří viry záměrně. Vzpomeňme si na dobu, kdy jsme my sami nebo někdo, koho známe, byli na někoho rozzlobení a chtěli se mu pomstít. Ze mstivosti jsme tomu člověku něco řekli nebo něco je¬dovatého o něm rozšířili s úmyslem, aby o sobě smý¬šlel špatně. Jako děti to děláme zcela bezmyšlenko¬vitě, ale jak stárneme, je naše snaha pokořit jiné lidi rafinovanější. Pak lžeme sami sobě a říkáme, že si ten člověk zasloužil spravedlivý trest za své špatné činy. Když vidíme svět očima počítačového viru, je snadné ospravedlnit si i to nejkrutější jednání. Co však nevidíme je, že se prostřednictvím zneužívání slova dostáváme hlouběji do pekla. Léta nás pomlouvali a začarovávali pomocí slov jiní lidé, ale totéž jsme činili i sami sobě tím, jak jsme slova používali. Hovoříme k sobě neustále a větši¬nou říkáme věci jako: ,No tedy! Jsem pěkně tlustej a ošklivej. Stárnu a padají mi vlasy. Jsem hloupej, nikdy nic nepochopím. Nikdy nebudu dost dobrý, nikdy se nestanu dokonalým." Chápete nyní, jak užíváme slovo sami proti sobě?
Musíme začít chápat, co je slovo a co dělá. Pokud porozumíme první dohodě, nehřešit slovem, začneme si uvědomovat, jak se v našem životě vše mění. Nejprve se změní způsob, kterým zacházíme sami se sebou, a později i způsob, jímž zacházíme s jinými lidmi, zvláště s těmi, které nejvíc milujeme. Vzpomeňme si jen, kolikrát jsme pomluvili člo¬věka, kterého máme nejvíce rádi, jen proto, abychom získali podporu druhých pro naše stanovisko. Ko¬likrát jsme upoutali pozornost jiných lidí a šířili jed o někom, koho milujeme, abychom prosadili svůj ná¬zor? Náš názor je ale jenom naším hlediskem. Není nutně pravdivý. Náš názor vychází z naší víry, našeho vlastního ega a našeho vlastního snu. Vytváříme veškerý tento jed a šíříme jej mezi jiné jen proto, aby¬chom prosadili své hledisko. Když nebudeme hřešit slovem, poskytne nám to rovněž imunitu vůči tomu, že nás někdo negativně očaroval. Negativní idea vstoupí do naší mysli jen tehdy, když je tam pro ni úrodná půda. Když přesta¬neme hřešit slovem, není již v naší mysli úrodná pů¬da pro slova, která pocházejí z černé magie. Místo to¬ho je v ní úrodná půda pro slova, která přicházejí z lásky. Míru čistoty svého slova můžete měřit úrovní své sebelásky. Jak moc se máme rádi a jaké máme o sobě pocity je v přímém poměru ke kvalitě a inte¬gritě našeho slova. Když nehřešíme slovem, cítíme se dobře, jsme klidní a šťastní. Sen pekla můžeme překonat pouhým uzavřením dohody, že nebudeme hřešit slovem. Právě teď zasívám toto semínko do vaší mysli. Zda semínko vzejde či nikoliv, závisí na tom, jak úrodná je vaše mysl pro semínko lásky. Záleží na vás, zda uzavřete dohodu: Já sám svým slovem nezhřeším. Pečujte o toto semínko, a jak bude ve vaší mysli růst, vytvoří další se¬mínka lásky, která nahradí semínka nenávisti. Tato první dohoda změní druh semen, pro které je vaše mysl úrodná. Nehřešme slovem. Toto je první dohoda, kterou bychom měli uzavřít, pokud se chceme osvobodit, pokud chceme být Mastní, pokud chceme překročit rovinu existence, která je peklem. Je to velmi silná dohoda.

Užívejme slovo správným způsobem. Uží¬vejme slovo ke sdílení naší lásky. Užívejme bílou magii a začněme sami se sebou. Řekněme si, jak jsme báječní, jak jsme velcí. Řekneme si, jak moc se máme rádi. Použijme slovo, abychom rozbili ony nepatrné, maličké dohody, které nám působí utrpení. Je to možné. Je to možné proto, že já jsem to udě¬lal a přitom nejsem o nic lepší než vy. Ano, jsme na¬prosto stejní. Máme stejné mozky, stejná těla, protože jsme lidé. Když jsem já dokázal zničit tyto dohody a vytvořit nové, pak vy můžete dokázat totéž. Jestliže já nehřeším slovem, proč byste měli vy? Jen tato jedi¬ná dohoda může změnit celý váš život. Nehřešit slo-vem nás přivede k osobní svobodě, k obrovskému úspěchu a blahobytu; dokáže nás zbavit veškerého strachu a změnit život v radost a lásku. Jen si představme, co můžeme dokázat, když pře¬staneme hřešit slovem. S čistým slovem překročíme sen strachu a budeme žít jiným životem. Můžeme žít v nebi uprostřed tisíců lidí žijících v pekle, protože budeme vůči peklu imunní. Můžeme dosáhnout krá¬lovství nebeského pouze touto jedinou dohodou: nebudeme hřešit slovem.

ČTYŘI DOHODY:Kniha moudrostí starých Toltéků - "DON MIGUEL RUIZ"

Zdroj: http://www.sebapoznanie.sk

Nechť nastane jednota v rozdílnosti.

28. prosince 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Nechť nastane jednota v rozdílnosti. Pohleď na mnohé cesty, které všechny vedou do středu, ke Mně, každá je jiná, a přece všechny vedou stejným směrem. Čím blíže jsou k centru, tím větší je jejich jednota, až nakonec všechny splynou v jedno se Mnou a nebudou se více lišit. Zjistíš, že se tak děje stále více s mnoha centry světla na celém světě. Když se pak světová situace stává temnější a horší, tato centra se stávají stále jasnějšími, dokud světlo nepohltí všechnu temnotu. Je dobré vidět z širšího hlediska to, co se děje, ale zároveň je velmi důležité uvědomit si, že vše začíná v tobě. Uvědom si, že to, co se děje uvnitř jednotlivce, vychází ven do světa a odráží se ve světové situaci. Proto je mír srdce a mysli v tvém nitru tak důležitý a proto by mezi tebou a ostatními měla proudit harmonie, hluboká láska a porozumění.

Féva 27.12.2011 - Monosyntéza cez nukloproteidovú bázu štruktúrou vedomia.

27. prosince 2011 v 23:07 Aktuální novinky

27.12.2011 - V sekcii Féva je vložený dnešný link s odkazom - Monosyntéza cez nukloproteidovú bázu štruktúrou vedomia (text pribudne neskôr).

Myslite na svoje deti, na všetky deti Zeme, teda aj vás samotných.. Vstupujete bránou dvoch časov do času jednoty a tá má za úlohu zjednocovať, nie oddeľovať človeka človekom, nie deštruovať jeho myšlienkovým spôsobom, ale spojenými silami a výškou vedomia dovoliť Zemi rásť a rozkvitať do jej pôvodnej a veľkolepej planetárnej krásy. Vy tvoríte existenciu v realite tretieho rozmeru, vy tvoríte jej život, jeho vznik i zánik, preto si každý uvedomte svoj krok, spôsob akým budete odteraz po svojej zemskej ceste kráčať, v prospech vašej trojdimenzionálnej budúcnosti, otvára sa fraktál päťdimenzionálnej reality, osvecovaním tretej dimenzie Zeme, jej všetkých hrubohmotných častí, aby pomohol pochopiť jej zemskými jemnohmotnými princípmi, základný kód vedomia, ktorým je bezpodmienečná láska - ako budete konať, tak budete i žiť, vy i vaša trojdimenzionálna Zem.
Napsal uživatel Amia
Úterý, 27 Prosinec 2011 21:18Vlákna DNA predstavujúce elektricitu magnetického tela sú jednosmerne prepájané cez vrstvu pôvodných vlákien kódovaním ich novej štruktúry. Nadobúdaním nových vlákien DNA, ktoré boli zablokované, získava vedomie človeka nové schopnosti. Vlákna sú aktívne pripájané, čiže aktivované mriežkou vedomia aby vytvorili novo-vláknovú DNA. Celý proces je vedený cez subštruktúry vedomia, cez bunečné blany k jadru buniek. Systém polarít a polaritného vedomia sa tým mení, aktivujú sa opäť nové schopnosti videnia, vnímania reality. Vlákna sú posplietané cez kódovanú sieť. Ich aktiváciou sa vytvára nová bunečná membrána, umožňujúca kĺbiť magnetickú polaritu vedomia. Magnetizmus je prioritným predpokladom novodimenzionálneho sveta, jeho dimenzionálnej reality. Póly a polarity sú aktivované najvyšším stupňom frekvencie v ktorej sa nachádzate. Celý proces jednotne prebieha v mikrokozme i makrokozme. Týka sa bunky človeka, človeka ako organickej bunky ako i makrokozmicky planéty Zeme ako planetárnej bunky vesmíru. Do bunky preniká vibrácia, vysokofrekvenčné žiarenie, ktorá má za úlohu zjednotiť dvojpolaritný systém, negovaním záporného pólu. Prebieha dematerializácia pôvodného. Celý proces je procesom vedomia kedy väzbou žiarenia sa jeho vysoká frekvencia dostáva do každej bunky a jej membrán. Mení sa celý systém tela, na fyzickej úrovni so sebou prináša zvýšenú potrebu spánku, pocit únavy, bolesti chrbtice, kĺbov, opuch končatín, spomaľuje sa krvný obeh, mení sa rytmus srdca, funkcia mozgových štruktúr. Pôvodné a kedysi funkčné vlákna, ktoré boli po dlhú dobu zablokované, sa aktiváciou viažu na dvojvláknovú DNA a uvádzajú do procesu evolučného vývoja schopnosti, ktorými kedysi človek disponoval - je to videnie, počutie, vnímanie iných vecí a javov, čo doteraz nebolo možné. Stav neutrálneho pásma, stav nula a jeho hladina v ktorej sa nachádzate umožňuje vnímať, registrovať akoby jeden i druhý svet súčasne. Mnohí z vás začínajú pozorovať realitu, ktorá doposiaľ nemohla byť videná. Je to rozvíjajúca sa schopnosť tela, ktoré previbrováva na novú úroveň. Telo, jeho systém je vyrovnávaný pôvodnou hladinou vedomia a prekódovávaný novou mriežkou vedomia na jeho novú štruktúru. Dochádza k rozširovaniu vedomia, kedy môže mať človek pocit, že už vníma oveľa väčší priestor, vedomím obsiahne oveľa viac realít ako len svoju pôvodnú v ktorej žije. Uvedomuje si ich existenciu, ale ešte ich fyzickým zrakom subjektívnej časopriestorovej existencie nevidí. Môžete mať pocity ako by vám niekto doslova nafukoval hlavu, pocity tlaku v hlave, v jednotlivých častiach mozgu, taktiež v krčnej a hrudnej chrbtici. Prúd vysokofrekvenčného žiarenia doslova rozťahuje mozgové blany a membrány buniek, ktoré sú ventrikulárne, čiže vnútrokomorovo, prepojené a to v rámci celého telesného systému. Človek a jeho telo tvorí štruktúrou vedomia mriežku, vedomie svojou výškou rozhoduje o elektricite i o magnetizme. Elektromagnetický systém tela človeka, je predpokladom pre existenciu v tretej, hrubohmotnej dimenzii, v ktorej sa človek ako bytosť univerza učí zákonitostiam hrubej hmoty, kladnému i zápornému náboju, pozitívnu i negatívnu, jeho princípom hrubohmotnej mriežky vedomia. Tento hrubohmotný stav sa týka každej mikročastice sveta polarít. Postupným kódovaním novej mriežky, v ktorej prevažuje kladný náboj sa menia molekuly, atómy, subatomárna úroveň. Prienikom dvoch realít svetla, dvoch druhov žiarenia telo nadobúda schopnosť jemnohmotnej magnetickej sféry, ktorá už predstavuje inú frekvenciu. Postupne, prienikom do inej reality sa magnetizmus prejavuje v pribúdajúcej miere a otvára tým i nové schopnosti, aktivuje telo kladným nábojom a človeka prenáša do novej sféry. Celý proces je podmienený výškou frekvencie, predstavujúcej výšku vedomia človeka. Nie každému sa v tejto dimenzii podarí dosiahnuť potrebný frekvenčný stupeň, je to jeho voľba. Nie každý človek tejto dimenzie je schopný absolvovať prienik do inej reality, čiže vrstvy času. Je potrebné vás upozorniť na skutočnosť, že meniaca sa realita, čiže frekvencia môže navodiť i také situácie, že vysokofrekvenčne vibrujúci človek sa môže pred očami druhého zrazu doslova stratiť :) Sú to skoky v čase, jedná sa o telekinézu, prenesenie sa inou vibráciou na iné miesto, je to splynutie s novou realitou, ktoré svojou vibráciou zodpovedá novonadobudnutej vibrácii vášho tela. Človek môže cítiť, že takýto stav nastane, začne sa vnútorne akoby strácať vo svojej realite, rozplývať, je to zvláštny stav akoby neexistovania v danej existencii, pocit odhmotňovania tela. Ten istý proces prebieha so Zemou, ktorá sa prepája na novú svetelnú mriežku a súčasne odpája od mriežky pôvodnej. Zem sa z ilúzie hrubohmotnej existencie premieta vyššie, do vyššej vrstvy špirály jej vedomia, korešpondujúcej nadobudnutej výške frekvencie. Pôvodná zaberá priestor trojdimenzionálneho sveta ako i osobnej mriežky tela človeka tetraederickej špirály. Trojdimenzionálna hrubohmotná štruktúra Zeme tak zostáva súčasťou trojdimenzionálnej mriežky hrubohmotného tela i naďalej a tvorí jeho existenciu. Nová svetelná mriežka sa stáva plne aktívna a s ňou i novoprojektovaná Zem, ako i nový frekvenciou vedomia vzostúpený človek. Oddelia sa reality kĺbením časov. Začína existencia v novej, dovtedy neviditeľnej časovej vrstve, nastáva vzostupu vedomia i tela. Vzostupujúci človek sa oslobodzuje od hrubohmotnej sféry, ktorá svojou nadobudnutou frekvenciou už preňho nie je možná. Stáva sa bytosťou novej dimenzie, tej časti fraktálu, ktorá je súčasťou novej, vyššej vrstvy vedomia. Všetky zmeny neustále prebiehajú súčasne v mikro i makro realite. Determinovaním hrubohmotnej mriežky, prebieha determinácia jemnohmotného tela a vedomia určujúcimi pravidlami jedného či druhého sveta. Vaše deti to vedia, vedia že sa nachádzate tesne pred vzostupom vedomia, sú rozihrané, rozšantené, neudržateľné, tešia sa, spievajú, sú plne aktívne i aktivované. Vaše telá sú pripravené absolvovať tento gigantický skok v čase, aktivovaním bunečných membrán, cirkuláciou fotónového žiarenia, aktivovaním ďalších vlákien DNA, nastáva proces demateralizácie fyzična, prekódovaním na jemnohmotné telá. Hneď v úvodnom štádiu nemusí nastať stav kedy tento priestor trojdimenzionálnej reality opustíte nadobro :), budú aktivované všetky novo-frekvenčné schopnosti makrokozmickej multidimenzionality. Brána vedomia sa cez čakrálny kanál aktívne rozširuje, ste súčasťou tohto kanálu a tvoríte ním nový svet. Deti, ktoré prišli povzniesť Zem majú tento kanál otvorený, vidia a poznajú oba, tak rozdielne svety, vedia čo bude nasledovať, vedú vás, vedia že realita tretej dimenzie preniká do reality multidimenzionálneho jednotného ja - človeka svetelného.


S láskou Féva

Odkaz a video je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu http://www.anjelska.sk


Musíš mít víru, abys byl schopen vykročit do neznáma.

27. prosince 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Mnohokrát možná budeš muset vykročit ve víře, aniž budeš znát pravou příčinu toho, co činíš, ale neváhej, jestliže v hloubi duše víš, že činíš správně. Musíš mít víru, abys byl schopen vykročit do neznáma, protože existuje mnoho vnějších vlivů, které tě mohou vláčet sem a tam, až budeš mít pocit, že jsi roztrhán na kousky. To je důvod, proč se musíš učit vejít do svého nitra a vědět s absolutní jistotou, že to, co děláš, je řízeno Mnou, a že to dopadne výborně. Vykročit a následovat vnitřní nutkání vyžaduje velkou víru a odvahu, zvláště když se tvůj čin jeví v očích jiných jako zcela pošetilý. Proto by sis tak nemohl počínat bez naprosté víry a vnitrního poznání. Volba je vždy v tvých rukou; vol tedy správně a drž se Mě přitom pevně za ruku. Nikdy na tebe nezapomenu, ani tě neopustím, ale povedu každý tvůj krok.

Kryon - Krátké poselství Lásky

26. prosince 2011 v 23:26 Vývoj vědomí bytostí

Kryon - Krátké poselství Lásky
Uveřejnil(a) Láďa
Neděle, 25 Prosinec 2011 20:18
Tento živý channelling Kryona byl předán Lee Carrollem v Haverhill, Massachusetts 14. srpna 2011

Posaďte se do meditační (pohodlné) pozice, uvědomte si svou přítomnost, obraťte svou pozornost do svého nitra, zavřete oči a zhluboka se nadechněte. Nechte pocit vděčnosti, aby se kolem vás rozprostřel. Nechte lásku a léčení, které jsou zde přítomné, aby vás obklopily jako perfektní kokon Lásky a Světla. Protože tím skutečně jste. Proto tu jste. Energie, která je zde, to vše podporuje - ona ví, kdo jste. Kryon zná všechny vaše buňky, je vaší součástí. Vězte, že jste milováni…
Zdravím vás drazí,

Já jsem Kryon z Magnetické služby.

O Jeskyni Stvoření jsem poprvé hovořil před více než 20 lety. Pro někoho to byl nový pojem, jiní o ní věděli vše. Nejedná se o místo, kam jednoduše přijdete, ohlásíte se a zase jdete. Samotní "lidé" sem dokonce nemohou. "Moci" není ani správné slovo. Nemám slovo, které bych mohl předat svému partnerovi, aby jej přeložil. Možná "není pro ně vhodné". Pokud by zde byla energie pouze pro lidstvo, pak byste mne tu nenašli, protože já nikdy nebyl a nikdy nebudu lidská bytost. I tak jsem jedním z vás. Protože vy jste jako já, když nejste tady (na Zemi v lidském těle). A až vás jednoho dne znovu potkám, budeme opět spolu - což ale zase není správný výraz, protože na mé straně závoje nejsme jednotlivci. Jsme součástí kolektivu - energie Stvoření - síly Lásky. Jsme si zde rovni. Vy si zde pamatujete vše. Naprosto všechno. Pamatujete si i dnešek.

Nejúžasnějším atributem Jeskyně Stvoření je její kvantovost. Není v ní žádný čas. Máte zde svůj akášický zápis - kým jste byli, existující karmické skupiny... Chci vám však říct, že jejím hlavním účelem je setkání "rodiny". Poslouchejte, je obtížné tomu rozumět. Je to pro vás, co existujete ve vašem lineárním způsobu přežití, tak moc obtížné! Každá duše, která kdy na planetě byla nebo bude, je i v Jeskyni. Nejde o předurčení, je to možnost. Proto je zde i esence rodiny, která nemůže být vysvětlena. Plány, které vám nemohou být vysvětleny. Krásné vztahy, které teprve vzniknou. Ani ty vám nemohou být vysvětleny…

Řeknu vám toto: Staré duše přicházejí v energii "šance pro planetu" a pokud se probudí do tohoto vědomí - i kdyby jen trochu - pokud budou ctít synchronicitu a Boha, který je Zdrojem,pak jim můžeme připravit příležitosti. Pokud se neprobudí, pak prostě projdou životem jako každý jiný, budou narážet do zdi, budou se setkávat s těžkostmi a dramaty jako každá jiná lidská bytost, která se odděluje od Zdroje. Pokud si ZVOLÍTE, že budete kráčet ve světle Podstaty, pak se vám otevře celá dimenze, kterou jste nikdy netušili - péče, láska, krása. Pocit, že nikdy nejste sami. Pocit, že je o vás postaráno. Pocit, že Bůh ví o všem na této plánovací tabuli, co se vás týká. Být člověkem není snadné v žádném případě, dokonce i v tomto stavu musíte pracovat, musíte přežít. Chtěli byste raději ruku, která by vás držela během vašeho života? Nebo snad ne?

Vám, co jste probuzení, řeknu toto: potenciál toho, koho potkáte
(dokonce i v příštím životě) a kdo bude vaším partnerem, krásy a nádhery všech okolností - je znám již dnes. Není tak těžké to znát, pokud sedíte v centru (středu, srdci) Stvořitele. Není to tak těžké. Vše, co je v Jeskyni Stvoření, je směsicí možností: pokud půjdete sem - stane se tohle, pokud nepůjdete - pak se to nestane. Někteří sedíte ve své židli, abyste zachránili svůj život (říkal jsem to už včera) probuzením se do Podstaty. Pokud byste se neprobudili, jednoduše byste běželi k místu určení, což by byl váš konec. Neexistuje žádný intuitivní pocit jestli zahnout doleva nebo doprava. To je jen tří dimenzionální logika a instrukce od vašich rodičů, lidí kolem vás, kteří vás vedou sem nebo tam a to je při tom jen tak malý kousek toho všeho. Hlavní pravda, kterou bych vám chtěl předat v dnešním krátkém poselství - ode mne pro vás, od Tvořícího Zdroje, ke kterému se navrátíte - je tato zpráva: narodili jste se SKVĚLÍ (nádherní, skvostní) a celý váš život vám tvrdili, že takoví nejste a sedí zde dnes ti, kteří o to usilovali od začátku (být takoví). Mají to od své kultury, svého náboženství, svých rodičů a sourozenců! Jak jste měli jít životem? Jak, když vás prvních dvacet let vašeho života ubíjeli a říkali vám, že nejste nic? Co se stane? Můžete to přežít? Všechny duše - můžete to přežít? Odpověď je - víc než jen přežít - můžete to zrušit, pokud chcete. Můžete to zrušit. Pokud stojíte ve středu Podstaty, víte to líp!Jak mohu lépe vysvětlit "víc než to"? Pokud se podíváte a vidíte pravdu, pak to zruší nepravdu, viďte? Pokud zjistíte, že něco, čemu jste věřili celý svůj život, je naprostý omyl, že je to chyba, pak všechny omyly a chyby zmizí, protože to víte líp. A to je ten potenciál - vědět to líp.

Stůjte ve své podstatě (středu) a pociťte sílu, kterou máte jako jedinec
, který byl na planetě 200 krát nebo i vícekrát. Stůjte ve svém středu a pociťte MNE, protože já tam jsem. Kousíček Stvořitele ve vás. Jako kousek světla, které máte ve své duši.

Mnohokrát jsme mluvili o tom, že je ve vás část, která je multidimenzionální, je obrovská -velký otisk šlépěje na planetě. Ale pokud ji nenajdete (tomu však nevěřím) a nevstoupíte do ní, pak je malinká. Je velmi malá, pokud ji nevidíte. Nereprezentuje vlastní sílu, protože k tomu není určena. Je připravena pro svobodu volby. Vždy tu byla pro všechny případy. Pokud jste se styděli za minulost, i tehdy zde byla, ale vy jste ji neviděli. Není to automatické. V každém vašem životě je potřeba ji hledat a pochopit. Tak se vás ptám: "Proč teď sedíte na této židli?" A odpověď, kterou pro vás mám je: "Protože to tady cítíte."

Poprosím teď síly, které jsou zde dnes se mnou, aby se kolem vás rozprostřely. Metaforicky řečeno chci, aby nad vás přiložili své ruce. Chci, aby vám zde předaly výjimečné množství lásky a milosti - abyste mohli změnit své životy a zasadit semena osvícení tak silně, aby se nikdo necítil sám, je-li to vaše přání - chci, aby se to stalo teď. A pokud jste připraveni učinit tento druh volby ve svém životě, pak TEĎ je rozhodně dobrý čas. Tyto síly chtějí jen abyste odcházeli trochu jiní než když jste přišli a nezáleží na tom, do jaké situace odsud odejdete. Nezáleží na tom. Máte SVĚTLO a můžete jít na temná místa a ona na vás nebudou mít žádný vliv. Můžete cítit to zlepšení, svou sílu, budete méně zranitelní, když vám opět začnou říkat stejné věci, jako vám obvykle říkají. Vy budete stát zpříma a vědět, že my všichni jsme s vámi. To ale vyžaduje Svobodnou Volbu. Ne přání, ne doufání, ne víru, ne modlení, ale absolutní ZNALOST TOHO, KDO JSTE. A já vám říkám, kdo jste. Jste SKVĚLÍ. Narodili jste se takoví. Připraveni vyrazit. Máte toto úžasné závodní auto v sobě. Nepoužívejte ho k popojíždění kolem bloku. (Kryon se směje.)

Je čas vstoupit do této síly. A to začne věci měnit. Je to pomalé. Neočekávejte zjevení ve světle. Očekávejte semínka, která je nutné zasít, očekávejte mír (vnitřní klid), lepší spánek a kontrolu nad věcmi, které vás obtěžují. Jemně, pomalu… se změníte.

Lidské bytosti nemohou jednoduše a automaticky vstoupit do Podstaty přes noc. Zejména pokud to nikdy před tím neudělaly. Je potřeba čas. Musí to být pohodlné. A pokud se v průběhu tohoto cítíte nevyrovnaní, pokud vás některé věci obtěžují (štvou), pokud se některé vaše rysy zdají být nekontrolovatelné a to třeba i v osvíceném stavu, do kterého se dostáváte - nepřemýšlejte jako lidé! Neprohledávejte knihovny, abyste zjistili, jak převzít kontrolu. Jste spojeni se Zdrojem! O to jde. Je tu někdo, kdo to potřebuje slyšet a my víme, kdo jsi. Jděte ke Zdroji a řekněte: "Nevím, proč je to tak. Tohle mě štve. Nerozumím energii, kterou to s sebou nese." A víte, co udělá Zdroj? Řekne: "Díky, žes nám dal vědět. Je to vyřešeno." Musíte o tom hovořit. A můžete si pomyslet: "Já myslel, že Bůh je u toho po celou dobu! Že o tom ví." Něco vám povím - vy jste zodpovědní za všechno (máte svou vlastní zodpovědnost). Neexistuje nic automatického - kromě jediné výjimky: jste dostatečně milováni. Jste dostatečně milováni!

Kolem vás existují možnosti, které mohou vytvořit synchronicitu. Nevybrali byste si snad raději jejich nalézání a následné přijetí? Vše, o čem hovoříme, závisí na volbě člověka. Je to nástroj, který je zde pro vás připraven. A při každém kroku musíte něco udělat. Mluvte s Duchem. "Drahý Duchu, toto jsou věci, nad kterými potřebuji převzít kontrolu…. Cítím příliš mnoho tohohle a málo tohoto. Nerozumím růstu, prosím zpomal. Nespím. Mohl by si se mnou "pracovat" méně v těchto časech a více v těchto?" Pokud vstoupíte do svého Středu, tohle jsou věci, které dostanete. Říkáte Duchu, jak s vámi má pracovat. Je to nádherné. Když můj partner začínal s channellingem, museli jsme zpomalit! Otevřít jej. Naučit jej jak. Teď už ví, jak to má dělat. A my také. Každá lidská bytost je jiná. Úplně každá. Kolik životů jste zde strávili, co jste se naučili, jaký je váš duchovní kvocient, co akceptujete a co ne, jaké jsou vaše životní lekce, co jste se přišli naučit, jaké jsou vaše potíže, vaše silné a slabé stránky… vidíte, ta skládanka je komplexní a my zde stojíme jako skupina, abychom si vyslechli vše o každém okamžiku, o kterém nám chcete povědět.

Jaké jsou vaše nástroje? Můžete řídit své osvícení a svůj růst. To je nádherné! Znamená to, že neexistuje jedno pravidlo pro všechno. Není to obecné - rodina není obecná. Je to OSOBNÍ. Je to krásné. Známe tvé jméno. Naše skupina se tě stále dotýká a říká: "Tohle je dobrý čas, pokud je něco, co chceš říct Duchu (Bohu). Něco, co potřebuješ, co chceš… Cokoli chceš říct - i kdyby to mělo být - DÍKY!!! TEĎ je vhodný čas."

Požehnané jsou bytosti, které v sobě vidí to, co spatřit nelze. Něco, co je mimo zrak, chuť i čich. Mimo vše, co kdy poznaly. Požehnané jsou bytosti, které vědí, že jsou mnohem, mnohem víc multidimenzionální než jsou fyzici schopni pochopit… Požehnané jsou bytosti, které vědí, že jsou zde dočasně, ale že smrt nemá trvání a že se sem vrátí. Staré duše jsou zde tak dlouho, jak dlouho existuje Země. A chtějí tu být. Nemusíte mít rádi tento život. Můžete si myslet, že je těžký. Vím, kdo tu je. A tohle není důvod, proč jste přišli. Poslouchejte, nejste tu, abyste trpěli. Bůh by vás neposlal někam, kde byste se měli cítit nepohodlně. Proč si to neuvědomíte? Mění se to. Zjistěte, kam patříte. A nemyslím tím jen místo. Myslím - jak moc můžete být milováni? Cítíte to? Postavte se zpříma řekněte si:"Tohle je ten den. Změnil jsem svůj život." A světlo, které nesete, pomůže planetě ještě víc, než jste si kdy mysleli, že by mohlo. Nejste tu, abyste byli nešťastní.

Ještě jednou - toto je poselství od Kryona, které je tu více než 22 let. Nyní je více specifické, protože to umožňují energie, které jste vytvořili! Vyšší vibrace umožňují větší určitost. Umožňují, aby to vše bylo jasnější. Jsou některé vlastnosti systému, které jsou multidimenzionální, ale láska se nikdy nemění. Je vždy stejná. Nezáleží na tom, kde jste. I v okamžiku, kdy si uvědomujete: "Zítra už tu nebudu". Už jste tím prošli tolikrát! Nebojte se toho, protože v ten okamžik mne spatříte. Mne i všechny ostatní. A my vám řekneme: "Vítej doma - opět!!!" Nebojte se té chvíle. Rozšiřte svůj život skrze klid, stůjte zpříma, držte své světlo. Brzy budete doma.

Nyní od vás odstupujeme, ale naše část zůstane ve vás, pokud si zvolíte, že to přijmete. Takhle to funguje. Energie není ve 3D. Ne spirituální. Je multidimenzionální. Zůstane s vámi tak dlouho, jak si zvolíte. Zůstane. Pokud ji pozvete, nechte ji růst, dívejte se na ní, pochopte jí, pociťte ji a vězte, že nikdy nejste sami.

A toto jsou pravdy pro dnešek, zítřek a navždy.

Já jsem KRYON - milovník lidstva.
Toto je mé dnešní poselství - o vaší skvělosti, o mém vztahu k vám. A tak to je.

Zdroj: www.kryon.com.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky z audio záznamu živého channelingu do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Féva 25.12.2011 - Kĺbenie dvoch realít

26. prosince 2011 v 18:52 Aktuální novinky


Féva 25.12.2011 - Kĺbenie dvoch realít, dvoch spoločenských celkov, aktivovaním merkaby, cez DNA, kódom Shambally (kód Shambally nájdete v galérii Féva)
Féva 25.12.2011

Nitka za nitkou sa vzájomnou väzbou splietali energiami univerza splietali telá Zeme i človeka aby nadviazali na nový prichádzajúci čas, fraktálom poznania, pochopenia, uvedomenia si cieľa svojho i cieľa Zeme. Zemská čiara rovníku tvoriaca kruh je jej jednotlivými bodmi posplietaná a prepájaná s časovým fraktálom a kruhom času nového vstupujúceho do zemského pásma. Čas viaže čas a splieta svojou intenzívnou silou body vesmíru vybodkovávajúce nový priestor existencie. Priestor, v ktorom vzájomnosť a láska ako i spoločné pochopenie všetkého čo sa na Zemi deje má jeden prapodstatný základ a tým je prímerie, mier v každom z vás, mier v duši, v telách hladinou vibrácie, tokom frekvencie, ktorá vplávala v čase lásky a harmónie aby prevzala štafetu, ktorou bude spoločne spolu s vami zdieľať svoju túžbu - byť jednotou. Vzájomným prispôsobením sa časovej bráne, ktorá svojou otvorenosťou dáva priestor k existencii dvoch polarít už pod iným uhlom vedomia - bezpolaritného. Čas, ktorý vnikol dnešným dňom (25.12.) a ránom do časopriestoru Zeme je kódujúcim signálom zmien všetkého čo sa vás týka i dotýka, je symbolom splynutia dvoch systémov, dvoch sústav, dvoch rovín i zemských rovníkov, starej i novej Zeme, jej pólov i polarít.
Viete, že všetko má svoj čas, i príchod, vstup časovou bránou, i opúšťanie priestoru času jeho limitovanou chvíľou. Je to čas dimenzií, čas membrán, čas hrubo i jemnohmotných štruktúr vedúcich každého jeho vlastnou cestou. Cestou poznania, pochopenia, prijatia. Váš čas zemský, trojdimenzionálny je neúprosný svojou rýchlosťou, ktorou letí, obrazne povedané posúva vás, tlačí pred sebou, pričom je vo vás, je do vás ponorený, niekoho lieči, niekoho rozbíja a triešti, lebo ten kto doteraz nepochopil už pochopiť musí. Nemá inú možnosť letiacim časom napredovať, buďto sa mu prispôsobí, uvoľní sa, poddá a bude plynúť a plávať na jeho hladine ako surfer na vlnách jeho rýchlosťou alebo sa bude pokúšať plávať proti jeho prúdu, čo zákonite nemá šancu zvládnuť, pretože čas je prúdom letiaceho vesmíru, jeho galaktickým posúvaním časových vrstiev - a vy ste jednou z nich - tou trojdimenzionálnou, preto je potrebné si uvedomiť, že pochopenie a ponorenie sa, splynutie s letiacim časom, s jeho zákonitosťami a jeho rastom je vašou jedinou možnosťou. Chápanie, myslenie, konanie, uvažovanie, preciťovanie tejto závratnej doby vašej Zeme i vás samotných je o jednote - o jednotnom princípe ďalšej postupnosti. Váš pohľad na svet, vaše konanie jedného voči druhému, váš prístup k Zemi, vaše vzájomné objatia, majú mať jeden charakteristický prvok a tým je spoločný cieľ spoločnosti. Jednej ľudskej bunky ľudí Zeme, tvoriacej svoje existenčné, časopriestorové pásmo. Zem je tak ako každý z vás jednotlivcov, fraktálom a túžobne s vami zdieľa vaše pocity už jej novej časovej vrstvy. Chce, má snahu seba i vás posunúť vyššie, do novej vrstvy vedomia, je to jej cieľ a mal by byť i vašim.
Zem sa mení, mení seba i vás, vaše pocity a túžby prelínajúce sa vzájomne minulosťou i prítomnosťou, sledovaním ich sledu ako za sebou prichádzali a časom sa navracali, opakovali aby dosiahli čistením svoj vrchol. To ste teraz vy, ako súčasť vývojového štádia univerza, ste filmom v ktorom hráte hlavnú rolu i súčasťou obecenstva, ktoré tento životný film pozerá. Ste jedným i druhým akcentom tohto vývoja, splynutím so sebou, svojim trojdimemzionálnym ja, so Zemou, s časom tretej reality a súčasne tento čas už z diaľky pozorujete, z jeho novej vrstvy, čiže sa vás týka i netýka, dotýka aj nedotýka, ste akoby paralyzovaní jeho neutrálnym stredom spomienok, dejov, dejín Zeme i človeka, je to predzvesť nového systému, postavenia, záujmov a cieľov spoločným stredom jednoty, jednotného ja. Je na vás ako od tejto chvíle budete žiť, ako budete zdieľať múdrosť, ktorá vám bola odkódovaná Shamballou. Je na vás moji milí ako bude ďalej vyzerať vaša Zem, váš svet, tokom času, kedy sa začne postupne oddeľovať nová realita od reality starej a bude so sebou brať všetkých, ktorí ladia s jej vibráciou do času nového, to isté sa bude diať v trojdimenzionálnej realite, ktorá sa bude uberať svojim smerom.
Sieť vedomia už praská vo švíkoch, sieň záznamov vie, že sú vždy dve cesty pochopenia, uvedomenia si čo je v konkrétnom čase zmien Zeme dôležité, ak človek, tvoriaci trojdimenzionálnu realitu vesmíru pochopí, že už niet času váhať, že je nutné konať ku prospechu seba, človeka, jeho rodín, ku prospechu Zeme a to tým spôsobom, že zastaví svojim konaním akúkoľvek hrozbu násilia, vojny, deštruujúcich prvkov myslenia, jeho myšlienkovej formy ktorú si sám vyberá a ktorou si vyberá čo chce vytvoriť v hmotnom, pragmatickom svete, bude Zem síce prechádzať potrebnými evolučnými zmenami ale nie v zmysle totálnej deštrukcie. Je to dostatočný dôvod k zmene všetkého čo Zem doposiaľ posúvalo časom vašou ideológiou, vašim spôsobom. Myslite na svoje deti, na všetky deti Zeme, teda aj vás samotných a predstavte si tú chvíľu neexistujúcej existencie, ktorú teraz sami vyberáte. Vstupujete bránou dvoch časov do času jednoty a tá má za úlohu zjednocovať, nie oddeľovať človeka človekom, nie deštruovať jeho myšlienkovým spôsobom, ale spojenými silami a výškou vedomia dovoliť Zemi rásť a rozkvitať do jej pôvodnej a veľkolepej planetárnej krásy. Ďalej poletí kružnicou svojho priestorového času ak jej to vedomie človeka dovolí. Vy tvoríte existenciu v realite tretieho rozmeru, vy tvoríte jej život, jeho vznik i zánik, preto si každý uvedomte svoj krok, spôsob akým budete odteraz po svojej zemskej ceste kráčať, v prospech vašej trojdimenzionálnej budúcnosti, otvára sa fraktál päťdimenzionálnej reality, osvecovaním tretej dimenzie Zeme, jej všetkých hrubohmotných častí, aby pomohol pochopiť jej zemskými jemnohmotnými princípmi, základný kód vedomia, ktorým je bezpodmienečná láska - ako budete konať, tak budete i žiť, vy i vaša trojdimenzionálna Zem.

S láskou Féva

Odkaz a video je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu http://www.anjelska.sk

Féva 24.12.2011 – Krištalizácia

26. prosince 2011 v 18:47 Aktuální novinky


Féva 24.12.2011
Napsal uživatel Amia
Neděle, 25 Prosinec 2011 18:26

Féva 24.12.2011 - Krištalizácia


Krištáľ vzniká pod tlakom hrán, ktoré sa vzápätí stávajú iné, inak vybrúsené, preto je potrebné si uvedomiť, že tlak ktorý pociťujete je hnanie sa s časom o závod, kedy čas je len jeden a vy sa so svojim nereálnym časom doň vtesnávate a prenikáte ním, rozpúšťaním starého pôvodného tvaru, aby ste splynuli s novotvarom, ktorý ale nie je novým, je univerzálne stálym a jednotným. Len svojou formou, svojim tvarom je iný ako váš. Je to prenikanie vašej reality do prapodstatnej reality - jednotnej. Kedy sa lámu obrusované hrany pôvodného, aby sa tento tvar vyformoval do tvaru nového. Je to spleť pocitov, emócií, symbiózou starého a nového, prispôsobovaním sa požiadavkám, ktoré nesúvisia so starým svetom polarít, ale jednopólovým systémom novej Zeme, nového človeka, iným spôsobom tvarovaných, v zmysle a podľa zákonov zosúľaďovania sa s jedným, jednotne sa pozerajúcim zrakom každého z vás. To je jednota, so základným princípom konania a myslenia podľa pravidiel svetla. Svetlo má len jeden cieľ - expandovať zo zdroja a šíriť priestorom jedným smerom prazáklad pramyslenia a prakonania nedívajúc sa doprava ani doľava. Cielene rozdáva všetko, čo z jeho stredu prúdi a šíri sa a nesie ďalej. Svetlo je všade, je vo vás, je v celom vašom vesmíre, je v každej vašej hrubohmotnej bunke, stačí len chcieť sa pozrieť do svojho vnútra, do svojho chrámu srdca, ktorý je chrámom vedomia, lebo tam v jeho strede, v katakombách jeho pamäti je skryté a čaká na znovu-prebudenie. Hmotou ste prechádzali a viete aká je to náročná cesta, mnohí ste triedili, prežívali stavy, ktoré ste na tejto ceste prežiť mali, niekedy ťažké, inokedy menej. Je to striedanie polarít, zviditeľňovanie nového. Boli ste raz dole, raz hore.
Takéto situácie sa postupne zhusťovali, ale vy ste pritom stúpali na vrchol svojho poznania, uvedomovania si, spomínania kým ste, že nie ste len svetlom tvarovanou hmotou, bytosťou, ktorá zákonite musí a potrebuje prejsť týmto hmotným časovým úsekom. Mnoho krát ste sa tomuto poznaniu bránili, snažili ste sa zostať rovnako hmotní, nedopustiť aby sa niečo, na čo ste stáročia boli zvyknutí zmenilo, to je váš problém, vás mnohých... schopnosť prispôsobiť sa stavu, tvaru, ktorý sa syntézou dvoch polarít vytvára, jednoducho byť iní, byť tou láskou, tým vedomím, ktoré vás zrodilo, pretože svetlo je prazáklad.
Keď ste dlho v tme a vyjdete na svetlo, váš zrak i telo sa musí svetlu opäť prispôsobiť, najprv nič nevidíte, oslepuje vás, zatvárate oči, chúlite sa do seba, chcete sa pred ním skryť a vrátiť sa radšej späť, tam k tomu na čo bolo vaše telo zvyknuté, ale keď chvílu vydržíte, zaostríte pohľad, prispôsobíte sa jeho intenzite zrakom, ktorý je priamou cestou do vedomia, začnete najprv rozoznávať obrysy niečoho, čo ste doposiaľ nevideli, potom tvary, farby, až naplno uzriete všetko, čo je okolo vás. Všetko, čo ste doposiaľ v tme nezbadali. Osvietením zo zdroja, kedy už nie ste v obmedzenom priestore svojho videnia, len blízkeho okolia, na ktoré v tme dohliadnete, či zrakom, či dotykom hmoty s hmotou. Zrazu sa svet okolo vás zmení, vy vidíte diaľky, ktoré ste pred tým nevideli, farby, ktoré mali v tme inú, tlmenú farebnosť, zvuky, ktoré sa zvýraznia, tiež akoby zjasnejú, celá škála existencie naberie iný rozmer - to je podstatou svetla - klbko nití posplietaných s navlečenými perlami života. Je to troj-radový perlový náhrdelník, ktorý sa vám vo vrstve tmy, ktorou ste prechádzali, zamotal do posplietaného, zauzleného klbka.
Pribúdajúcim svetlom prechádzajúc životmi a životom terajším, ste naň lepšie a lepšie videli. Postupovali ste prstami po jednotlivých uzlíkoch a rozmotávali ich, rozuzľovávali. Niekedy to išlo ťažko, inokedy ľahšie … až ste dospeli sem … k poslednému, záverečnému uzlu života, ktorý má jediný cieľ, ukázať vám, váš troj-radový, perlový náhrdelník v jeho plnej kráse. Verte že je nádherný, snehobiely a v jeho strede sa trbliece diamant. Svoje farby rozosieva na všetky strany, svojou trblietavou krásou, pretože zo všetkých strán je osvietený, ožiarený svetlom vášho srdca. Je presne v jeho strede, zavesený na krku vytvára tri body smerom k 7. čakre, križujúc krčnú a svetelnú. Zažiari vo chvíli absolútneho splynutia s novou dimenziou, začne žiariť vaše srdce i siedma čakra a postupne celá telesná stránka - je to kód, kód vedomia prinášajúci svetlo, jeho membrána ktorá sa pod povrchom trhá a vaše vnútro to cíti, vaše srdce to vie, jeho vnútorný tlak rozbiehajúci sa do celého tela i vášho okolia, vyvolávajúci miestami až neúnosné napätie, je tlakom zo stredu srdca galaxie, srdca Zeme, srdca každého z vás. Kumuluje v sebe potrebnú energiu na záver krištalizácie, kedy sa zmení na diamant, na snehobiely, priezračný krištáľ, súhrou dimenzií, ich splynutím. Uvedomením si jednej i druhej existencie plnou silou, plným vedomím, plným obrovským tlakom, aby sa oddelila, každá zvlášť a každá sa stala samostatnou bunkou vyššej či nižšej vibrácie.
Už nie je čas zaoberať sa krivdami, ktoré vám niekto spôsobil, vracať sa a rozoberať si ich v sebe, už nie je čas zamýšľať sa nad všetkým čo kedysi dávno bolo a do detailov to v sebe rozpitvávať, už idete jednou, spoločnou cestou, po jednej línii, po jednej čiare spájajúcej portál vedomia, tvoriacej vstup do novej dimenzie. Je treba byť v kľude, v harmónii, nezameriavať sa na útoky zo všetkých strán vyvolávajúce napätie. Len vnímať svojim stredom, len vnímať čo prichádza, len pozorovať rodiaci sa nový svet.

S láskou Féva


Odkaz a video je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu http://www.anjelska.sk/