Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Listopad 2011

Žijeme v neobyčejné době.

6. listopadu 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Žijeme v neobyčejné době. Sleduj, jak se naplňuje Můj rozsáhlý a skvělý plán. Nastal čas nejpodivuhodnějších změn, a proto buď stále na cokoliv připraven. Není nic nahodilého v jednání těch, kteří jsou k sobě vzájemně přitahováni, aby se společně podíleli na nesmírné práci, která je před nimi. Můj plán je zcela jasný; rozvíjej se s ním. Ničeho se neobávej; zbav se všeho strachu. Spatřuj Mou ruku ve všem, uvědomuj si dokonalost všeho a vzdávej za vše věčné díky. Buď připraven a ochoten převzít svůj podíl zodpovědnosti. Tento život není pro lenochy nebo pro ty, kteří se bojí odpovědnosti. Nový věk vyžaduje sílu, odvahu a oddanost, stejně jako skálopevnou víru a důvěru. Je to úžasné dobrodružství, vyžadující odvážného ducha, který by se do něj přímo pustil a stal se jeho součástí. Prožívej vše, co se děje, klidně a s mírem, bez napětí, protože vše se vyvíjí velmi, velmi dobře.


Ženský princip - energie Bohyně

5. listopadu 2011 v 12:37 Krása ženy

Ženský princip - energie Bohyně


Jednou z nejmocnějších sil transformace ve vašem světě je ženská energie, rozpoznaná jako Matka a Bohyně, která je hluboce spojena s láskou. Ženský princip dává vzniknout životu a je na vaší zeměkouli už dlouho vyživující silou, přičemž Bohyně opět zaujme své místo právoplatné správkyně lidského vědomí. Dnes vašemu světu chybí pochopení pro energii bohyně, což se odráží v nedostatku moci u žen a v tom, že ženy nejsou muži ani samy sebou náležitě doceněny.

Žena je nositelkou života; právě skrze zážitek porodu - vybudování života z vajíčka a spermie - k ní doléhají napříč časem hlasy předků, jež se vtisknou do buněk dítěte.

BohyněPro staré pohanské uctívače byla energie bohyně v dobách před dvěma tisíci lety docela převládající. Stále si udržovali kulturu zaměřenou na bohyni, ačkoli ta již z vědomí lidstva stále více ustupovala. Kultura bohyně chápala abstraktní myšlení; osobní cykly, zážitky a pojetí času byly u těchto lidí spíše cyklické než lineární. Zánik vědění bohyně a mocenský vzestup mužské vibrace v posledních dvou tisících letech vedly k linárnímu myšlení, které posiluje představu, že "nic není doopravdy propojené".Kultura bohyně chápala moc zrození a to, že vše je živé a smysluplné: rostliny, zvířata a živly země, vzduchu, vody a éteru.

* * *

Ti, kdo měli blízko k Zemi a chápali ženský princip, věřili, že Bůh je přítomen ve všech věcech. Neměli jednoho Boha, protože byli abstraktní myslitelé. Jelikož měli blízko k Zemi, rozuměli rostlinám a zvířatům. Jejich časové cykly se nesly ve znamení slunovratů a rovnodenností, protože si všímali nebes. Neměli noviny; četli ve světě průběžně s tím, jak žili své životy. Život byl náročnější, ale v mnoha ohledech prostší a lidé se tolik nesnažili hromadit materiální statky. Žili v komunitách a spolčovali se, protože jeden druhého potřebovali.

* * *

Lidé si už dávno všímali toho, co se děje na nebesích. * * * * * Obloha a atmosféra je ponoukaly a fascinovaly a kam až jejich paměť sahala, jejich příběhy, které jim byly předávány, ať formou glyfů vytesaných do kamene nebo spisů a pergamenů, měly jedno společné: vždycky ukazovaly k nebesům. Zdá se, že od počátku lidstva byla ve vašich příbězích zaznamenávána důležitost nebes.

* * *

Vědění, které pojilo vaše předky se Zemí, mělo pro ně velký význam a když se do toho zapojila ještě Světelná rodina se svými urychlenými schopnostmi léčit a učit o frekvenci lásky, byla to docela dynamická doba.

* * *

Jaké vzpomínky k vám doléhají z atlantských chodeb? Atlantská kultura zasahovala všude. Byli velmi chytří se svými technologickými schopnostmi a chápali éter jako neviditelný duchovní svět, svět, do něhož lze cestovat a přinášet z něj energie.

* * *

Při svých dnešních zkouškách máte jako lidské bytosti nejen obstát před výzvami třídimenzionální reality, ačkoli i těch bude mnoho. Vaše příležitost spočívá v pochopení, že v cyklu existence oživujete body v čase, abyste se mohli natáhnout a docílit něčeho jedinečného.

* * *

Dnes stojíte před úkolem zřídit vysoce vyspělou kulturu, která si opět bude cenit života, kde budou matky a otcové ctěni, protože z jejich spojení se rodíte. Když si začnete cenit své biologické bytosti, začnete chápat, že uvnitř vás samotných existuje tak skvostný duch, že je mnohem cennější než vše, co kdy vytvoříte, duch nevyčíslitelné ceny, plamen světla jako drahokam - smaragd nebo démant - s tolika třpytivými fazetami, že se zdá rúst, když se na něj zahledíte. Tohle jste vy. Bytosti nevyčíslitelné ceny.


Ukázka je z knihy "Světelná rodina - Vývoj Země očima Plejáďanů" autorky Barbary Marciniak


Připravila Maia pro http://novazeme2010.ning.com/"

Poslal: Luboš Stejskal

Převzato z: Nová Země 2010

„OSVÍCENÁ CESTA STŘEDEM DUALITY“

5. listopadu 2011 v 11:30 Vývoj vědomí bytostí

Poselství od Archanděla Michaela, 11- 2011 - "OSVÍCENÁ CESTA STŘEDEM DUALITY"
Uveřejnil(a) Lenka
Pátek, 04 Listopad 2011 22:06
Přijala Ronna Herman

Milovaní mistři, je třeba uznat, že všichni prožíváte zvláštní a znepokojující období bez ohledu na to, jakého stupně Sebe-uvědomění jste dosud dosáhli. Učení a pravdy, které jste během tohoto života přijali za své, jste postupně nuceni nahradit vyššími, pokročilejšími učeními a mnoha novými, rozumově neuchopitelnými koncepty. Abyste dosáhli vlastního mistrovství, musíte rozvinout své nad-vědomé schopnosti a vytříbenou sílu své mysli. To zahrnuje velký mentální i emocionální úklid, což znamená, že musíte vyhledat a přeměnit všechny staré myšlenkové formy, které vás stále pevně poutají ke klamné realitě chaotických nižších dimenzí.

DUCHOVNÍ / LIDSKÁ BYTOST se postupně stává uvědomělou a začíná vylaďovat svou podvědomou mysl, což vede k opětovnému propojení s Duchovním Já a Nadvědomou myslí. Toto vše napomáhá vašemu spojení s vibračními vzorci rozvinuté moudrosti duchovních sfér vyšších frekvencí prostřednictvím četných dílčích částí vašeho Vyššího Já. Nejspíše budete v této fázi zažívat okamžiky intuitivní inspirace, které budou častější, pokud budete meditovat a obracet se do sebe. Také tím roste mentální síla a uchazeč na duchovní cestě začíná vidět svět a současné dění z většího nadhledu; díky tomu je schopen přijmout mnohem širší, celistvější obraz reality. Centra čaker se postupně navracejí do rovnováhy a harmonie a započínají proces přijetí vyšší moudrosti Svaté Mysli a Svatého Srdce. Čakry jsou navzájem vyrovnány a jsou vedeny Duší a Nad-Duší, tedy Vyšším Já.

FYZICKÁ / LIDSKÁ BYTOST, která žije v pokřivených frekvenčních vzorcích nižší třetí a čtvrté dimenze, používá podvědomou a vědomou mysl, které jsou navíc zastíněny vzpomínkami na minulé inkarnace. Takový člověk se zabývá hlavně vnějším světem a je silně ovlivněn podmínkami v rodině, kulturními tradicemi a náboženstvím. Má často zkreslené myšlenkové vzorce a je většinou sebestředný, takže vidí jen omezený obraz světa.

V málo rozvinutých zemích stále žije mnoho mladých Duší na úrovni své ŽIVOČIŠNÉ / LIDSKÉ PODSTATY. Tyto Duše jsou zaměřeny na své první tři čakry. Na této úrovni jsou centra čaker většinou centry nevědomé mysli. Tyto drahé Duše jsou především ovlivňovány podvědomou myslí a omezeným vědomím. Jsou vedeny svými předchozími životními zkušenostmi, zkušenostmi své rasy a vnímají svými instinkty, zaměřenými na přežití. Většina z nich se soustředí jen na své přežití a přežití své rodiny. Právě tyto drahocenné Duše budou přeneseny na jiné, dokonale čisté planety, kde bude spektrum polarity/duality třetí a čtvrté dimenze řádně vyváženo. Tyto milované Bytosti tak budou mít možnost pokračovat ve své pouti hmotnými světy vědomí v nepoměrně příjemnějším prostředí, vhodném pro jejich růst.

Vy, Hvězdná Semínka, průvodci na Cestě, všechno toto dění umožňujete, neboť jste souhlasili, že se inkarnujete do nejhutnějších úrovní hmoty, abyste pomohli pozvednout vědomí celého lidstva zpět do osvícených oblastí Světla a Mistrovství.
Avšak nesmíte zapomenout, že bez ohledu na to, jak staré je vědomí vaší Duše a jak zázračných a prospěšných výsledků jste v minulosti dosáhli, rozhodnutí vykročit na Cestu Světla musí být vědomě učiněno v každém životě, v každém vtělení a v každém cyklu zkušeností.

Mnozí z vás se již značně přiblížili k objevení osvícené cesty mezi protilehlými póly, cesty rovnováhy, která se nachází ve středu duality. Nadešel čas, kdy se bude stále více z vás napojovat na určité vibrační vzorce páté a omezeně dokonce i šesté dimenze a tyto vzorce do sebe přijímat. Tím, že se budete napojovat a navštěvovat Nebeské Město Světla v místě, kde žijete, odpovídající frekvence Světla pozvolna prostoupí vaši éterickou repliku, která přebývá v Pyramidě Světla. Tato vytříbená energie bude pomalu sestupovat vaším osobním Světelným sloupcem do Hvězdy vaší Duše, do osmé čakry. Vaše Nad-Duše či Vyšší Já bude určovat, v jakém množství a jak rychle budete moci přijímat tento dar Světla Stvořitele.

Abychom vám poskytli představu, co můžete očekávat, až získáte přístup k podúrovním šesté dimenze prostřednictvím Nebeských Měst Světla, požádali jsme ženu, která je naším poslem, aby se s vámi podělila o své zkušenosti z nočních výprav do této zázračné reality budoucnosti. Jak jsme vám řekli v poselství z července 2010, v celém Vesmíru a hlavně v tomto Pod-Vesmíru nyní plně probíhá proces opětovného sjednocení. Jednou z nejdramatičtějších změn je propojení všech duchovních/náboženských nauk do jednotného Vesmírného Učení pod vedením Vesmírné Rady Světla. Pro lepší porozumění vám toto poselství citujeme:

Krátce po začátku vašeho roku 2010 jsme našemu poslovi, v tomto životě známém jako Ronna Herman, předali určitou vizi. O tuto vizi se Ronna podělila s účastníky svého semináře "Otvírání kanálu a vesmírné telepatie" v květnu 2010. Nyní je čas, aby se tyto informace dostaly k vám všem, kdo neúnavně hledáte Cestu Světla. Předáme vám tuto vizi ve vlastních slovech našeho posla, pronesených během semináře.

"Nejdražší přátelé, vizi, o kterou se s vámi chci podělit, jsem měla na začátku roku 2010. V meditaci jsem viděla skupinu světelných Bytostí v bílých róbách, které stály v půlkruhu okolo obrovského krystalu se dvěma hroty. Krystal vyzařoval nádherné spektrum barev a také složité geometrické obrazce. Poznala jsem jen některé Bytosti, byli mezi nimi Archanděl Michael, Ješua, Djwal Khul, El Morya a Saint Germain. Bylo mi řečeno, že mi budou tak jako dosud předávány konkrétní osobní informace od mistrů, archandělů a vznešených Bytostí Světla. Avšak kromě toho přibydou také jednotná sdělení a moudrá učení od mnohých dalších vznešených Bytostí, Avatarů a Mistrů z minulosti i budoucnosti. Moudrá učení minulosti se spojují s moudrými učeními budoucnosti a jsou nám dohromady předávána jako Učení Vesmírné Rady Světla. Tyto nové informace jsou ukládány do onoho velikého krystalu (který bytosti přirovnaly k obrovskému vesmírnému počítači) a budou přístupné všem těm, jejichž frekvence souzní se specifickými frekvencemi Velkého Krystalu. Čím více jemných, vysokých energií pojmete, tím více úrovní informací pro vás bude v tomto Krystalu dostupných.

Bylo mi řečeno, že všechny informace mi budou nadále předávány vibračními vzorci Archanděla Michaela, neboť jsem naladěna na jeho energii. Bude mi nadále každý měsíc předávat svá poselství, avšak pro knihy, které píši, pro své semináře a pro Školu Cesty k Mistrovství budu také přijímat učení a informace od některých členů Vesmírné Rady. Abych toto přijímání odlišila, budu pro jednotná poselství Rady používat pojmenování Ronna/posvátná písařka. Budu stále o-Světlo-vána energií Archanděla Michaela a jednotná poselství mi nejčastěji budou předávat Archanděl Michael, Ješua, Djwal Khul, El Morya a Saint Germain.


PŘEKROČENÍ SEDMI PODÚROVNÍ ŠESTÉ DIMENZE
RONNA/POSVÁTNÁ PÍSAŘKA
Téměř každou noc se skrze meditaci a svůj cílený záměr dostávám do své osobní pyramidy a setkávám se se svou Éterickou Replikou na krystalickém stole. Často jsem vedena do Nebeského Města Světla nebo do jiných míst, kde je předáváno učení. Archanděl Michael nám poprvé o Nebeských Městech Světla pověděl v prosinci 2004. Tato Nebeská města jsou rozlehlejší, než si vůbec dovedeme představit. Některá z nich o-Světlu-jí celé státy. Michael nám to zázračně ukázal obrazem otevřeného portálu nad Grimes Point v Nevadě během naší aktivace Sloupu Vzestupu. Od té doby si již stovky tisíc lidí vytvořily sloup vzestupu ve svém domově a mnozí z těchto lidí pravidelně navštěvují Nebeské Město Světla, které o-Světlu-je jejich zemi.

Vyprávím vám své osobní dojmy a zážitky, abyste měli představu, co můžete očekávat, až získáte přístup do různých podúrovní oblasti šesté dimenze ve vašem Městě Světla. Jsem si jista, že všechny Města Světla vypadají stejně jako to, které navštěvuji já, v severovýchodní části Spojených Států. I když je těžké jej dopodrobna popsat, stručně se o to pokusím.

Jak si jistě pamatujete, každá z Dvanácti Dimenzí našeho Pod-Vesmíru sestává ze sedmi podúrovní. Na třinácté úrovni přebývá náš Otec/Matka Bůh a zcela ve Středu také Jádro Stvořitele.

PRVNÍ PODÚROVEŇ ŠESTÉ DIMENZE VE MĚSTĚ SVĚTLA:
Podél vnější stěny chodby se nacházejí výklenky obsahující krystalická křesla urychlující Vzestup. Na těchto křeslech je možné sedět a přijímat zářivé Světelné Paprsky, které svítí na nás a skrze nás a pomáhají nám urychlit proces očisty, zjemnění a projasnění našich vzorců negativních energií. Když přijde vhodná doba, posunete se do výklenků vnitřní strany chodby na své cestě k Síním této Chodby.

DRUHÁ PODÚROVEŇ
Když dojdete na určitý stupeň, v zadní části výklenku se vám otevřou dveře a budete vedeni do malé místnosti ve tvaru pyramidy. Tady na krystalickém stole zanecháte svou Éterickou Repliku a budete pokračovat do dalších úrovní šesté dimenze. Na této úrovni se sami položíte na krystalický stůl, aby mohly odpovídající vibrace šesté dimenze procházet vaším tělem, projasňovat a očišťovat ho a připravovat vás na přijetí zvyšujících se frekvenčních vzorců.

TŘETÍ PODÚROVEŇ
Toto je úroveň vyššího učení, kde budete přijímat nové důležité informace, které je nutné přijmout a využít ve svém tělesném bytí. Já jsem někdy vedena, abych se položila na krystalický stůl, jindy se posadím ke stolu na krystalické křeslo. Cítím, že jsou v místnosti přítomny Bytosti Světla, ale nevidím je jasně a ony samy se mi nepředstaví.

ČTVRTÁ PODÚROVEŇ
Tato úroveň je naplněna nádhernými frekvenčními vzorci, které plynou v různých směrech v rozmanitých tvarech a barvách. Časem začnete prociťovat rozdíl mezi jednotlivými barvami a tvary, získáte možnost rozlišit mezi stovkami jemných barevných odstínů. Také postupně pochopíte, že jednotlivé barvy zastupují kódy určitých myšlenek, předpokládám ale, že bude trvat poměrně dlouho, než je rozluštíte. Já zatím získávám první poznatky a chvílemi je to docela únavné.

PÁTÁ PODÚROVEŇ

Tato podúroveň je naplněna překrásnou Nebeskou hudbou, tóny, zpěvem a jedinečnými hudebními obrazy. Pochopíte zde, jak je zvuk důležitý a jak důležitou roli hraje váš hlas ve zdokonalování nebo naopak v zanášení vaší tělesné schránky.

Je zajímavé, že pobyt v této úrovni jsem začala prožívat v době, kdy jsem měla největší problémy se svým hrdlem. Když jsem podstoupila operaci a proces uzdravení byl dokončen, začala jsem pociťovat silnou touhu zpívat zvuky samohlásek a dělám to od té doby pravidelně. Také jsem si dlouho broukala pět posvátných jmen pěti posvátných jazyků a pak jsem je najednou začala zpívat, je to posilující a nádherný pocit. Také mi byly dány pokyny, jak máme svůj hlas používat jako nástroje transformace. Snad se s vámi budu o ně moci brzy podělit.

ŠESTÁ PODÚROVEŇ

Toto je úroveň Posvátné Geometrie. Na této úrovni jsem zatím moc času nestrávila, ale jsem si vědoma toho, že je naplněna Světelnými Vzorci Posvátné Geometrie, zvuky i barvami. Je to skutečně na smysly zaměřený svět plný obohacujících podnětů pro mysl, tělo i Duši. Popíši vám ho později, až ho lépe poznám. Vím, že na tomto stupni budu trávit spoustu času, než mi bude povoleno pokračovat na sedmou podúroveň šesté dimenze.

Uvědomte si prosím, že si z šesté dimenze přinášíme jen pouhý zlomek frekvenčních vzorců. Stále jsme zaměřeni na prostředí páté dimenze, právě zde jsme aktivní, a bude trvat ještě dlouho, než budeme připraveni procítit a vstřebat plnou sílu vlivu jakékoli z podúrovní vyšších než je první polovina páté dimenze. Také nezapomeňte, že když navštěvujete pyramidy, které jsme vytvořili v páté dimenzi, pokaždé si přinesete o něco více vibračních vzorců, vlastností a schopností dostupných na dané úrovni.

Pokud jste k tomu ochotni, doporučuji vám, abyste si před spaním určili záměr jít do své Osobní Pyramidy Světla a požádali, abyste byli vedeni do Města Světla v místě, kde bydlíte, abyste se mohli těšit z neuvěřitelných darů, které jsou nám všem nabízeny. Uvědomte si ale také, že vlivem toho se vám dramaticky změní život a zrychlí se proces vašeho vzestupu. V jeho průběhu vás čekají zkoušky a překážky, ale ujišťuji vás, drazí přátelé, že to za to úsilí stojí. Nekončící lásku a andělská požehnání, Vaše Duševní Sestra, Ronna

ARCHANDĚL MICHAEL:
Pamatujte, mí hrdinové, že v této době, kdy se vývoj Země a lidstva značně zrychluje, toho můžete hodně ovlivnit. Dovolte nám, abychom vám pomohli naplnit vaše poslání a abychom vás zahrnuli naší láskou. Jsme vždy s vámi, abychom vás vedli a chránili.

JÁ JSEM Archanděl Michael.

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Poselství plné Lásky

5. listopadu 2011 v 11:26 MATKA ZEMĚ


Hezký večer všem vám, krásné bytosti.

My všichni nyní prožíváme velmi zvláštně pohnutou dobu, a tak jsem se rozhodl napsat vám všem několik řádků o tom,
jak to vnímám já, Strom.
Myslím si že je to právě ta doba, o které se v bibli říká že království nebeské se přiblížilo.
My bychom proto měli více než kdy jindy, být bdělí, abychom se nepodobali vojákům kteří zaspali ten mystický okamžik,
když Ježíš Kristus,vstal z mrtvých, a opustil svůj hrob.
V příštím roce nám bude ctí učinit dimenzionální posun o jakém se dřívějším generacím ani nesnilo,
proto nám nikdo nezanechal žádný návod, jak nejlépe zvládnout tento úžasný krok.
Vybízím vás tímto všechny, produkujme lásku, rozdávejme a rozmnožujme lásku, posílejme lásku všemu a všem.
Vytvořme společně tolik lásky, kolik jen naše srdíčka dokážou vyprodukovat.
Jedině láska nás bez újmy převede do nového a krásnějšího způsobu bytí.
Ne jednotlivě, ale jen společně, jako jednotná masa, dokážeme vytvořit dostatečně silnou vlnu lásky,
která nás tam nejen doveze ale taky nám umožní zvolit si správný směr, a dá nám sílu i odvahu
vytvořit přenádhernou budoucnost pro všechny.
Láska je jediným platidlem které si sebou poneseme a jediným platidlem ze kterého budeme moci žít a tvořit.
Proto si jí vytvářejme do zásoby, aby až přijde ten mystický moment v dějinách naší planety, bylo dost pro všechny.
I pro ty kteří dnes ještě ani nevědí, ani necítí, jaké úžasné věci už teď přicházejí mezi nás.
Vytvořme společně vlnu lásky tak silnou a mocnou aby unesla celé lidstvo.
My to dokážeme, proto jsme tady, proto žijeme právě teď a právě tady.

Toto mi dnes zvěstoval Anděl, a toto zvěstuji já vám.

S láskou v srdci a sluncem v duši, váš - Strom.

Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi odkazy http://www.slunecnikvet-anna.blog.cz/

Já jsem láska. Já jsem v tobě.

5. listopadu 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Ztotožni se plně s veškerým životem; sjednoť se se Mnou. Neostýchej se a zbav se pocitu, že nejsi hoden tohoto sjednocení. Tento pocit méněcennosti tě odděluje ode Mne, tvého tvůrce. Příliš dlouho se lidem říkalo, že jsou ubozí hříšníci, kteří si nezaslouží, aby se Mnou kráčeli a hovořili. Příliš dlouho se ode Mne oddělovali, až Mne přestali znát a přestali si uvědomovat, že Já jsem v jejich nitru. Zbav se provždy všech těchtomylných představ o Mně. Já jsem láska. Já jsem v tobě. Přijmi s radostí a úžasem naši jednotu. Přijmi ji jako malé dítě a neplýtvej časem a energií, abys k tomu dospěl rozumem. Budeš-li se pokoušet přistupovat k životu intelektuálně, promarníš mnoho času, a nikdy ho nepochopíš v jeho jednoduchosti. Mé cesty jsou prosté; přestaň si je komplikovat.ENYA /EL BOSQUE DE LAS HADAS

4. listopadu 2011 v 23:02 Oblíbená videa

Přeji nám všem, KLID A MÍR, MOUDROST V MYŠLENKÁCH A SLOVECH, A LÁSKYPLNÉ TVOŘENÍ V RADOSTI A VDĚČNOSTI ZA DAR ŽITÍ TADY A TED NA PLANETĚ ZEMI.

Stojíte pred zmenou svetelného kódu Zeme - akoby v čase "0". 3.11.2011

4. listopadu 2011 v 9:36 Vývoj vědomí bytostí
Féva 3.11.2011
Napsal uživatel Amia
Čtvrtek, 03 Listopad 2011 20:26
Stojíte pred zmenou svetelného kódu Zeme - akoby v čase "0". 3.11.2011

Zem a jej čas je priamo úmerný svetelnému spájaniu. Je časom zmien logaritmicky začleňujúcich Zem do nového postavenia - nastavením svetelného lúča /žiarenia/. Zem má už svoj čas vyčerpaný. Je celá obalená žiarením prenikajúcim do jej blízkosti a deliacim všetko čo na Zemi stojí, alebo leží, na čas minulý a budúci. Na čas minulého a budúceho diania. Zem sa vysporiadava so všetkým čo doteraz vládlo "palicou" a krivdou. Začleňuje ľudí do skupín v ktorých každá ľudská bytosť triedi svoj život podľa pravidiel. Podľa zákonov lásky.

Márne sa snažíte utriediť si v sebe všetky nedostatky, ak neprijmete pravdu, ktorá Vás čaká. Tým, že ju pochopíte. Bránite sa svetlu, čelíte zmenám vo Vašich životoch. Každý svojím spôsobom. "Zrážate" sa jeden s druhým, "bijete" do očí volajúcou krivdou, ktorú v sebe cítite voči všetkému a každému, voči celému svetu. Cítite to čo Vám uniká - aj to čo prichádza. Delíte seba i Zem Vaším merítkom spravodlivosti. Neuvedomujúc si, že spravodlivosť je len jedna. Taká, ktorá vlnou svetla poukazuje na všetko čo ešte treba urobiť v prospech lásky. Lebo jej prehra...by bola pre Vás tragická.

Viete čo všetko bolo kedysi dávno, keď Vás svetlo objalo. Viete to vo svojich bunkách. Že to bol čas prehier i víťazstiev. Pre Zem, pre človeka. Ver si, človek. Ver sebe, ver svetlu, ktoré do Teba preniká. Že je to málo ? Nie, je to viac ako môžeš čakať a dúfať, že Ti bude dané. Lebo čas, ktorý prichádza....za chvíľu zavrie svoje vrátka. Zmení sa systém, zmení sa Zem, zmení sa pohľad človeka na svet. Na všetko čo ešte doteraz nechápal. Vyčistí sa mu zrak. Čím ? Tým, že sa mu svetlo ukáže a povie. Vidíš, môj milý ? Tak dlho sme sa snažili Ti pomáhať. Hľadali cesty a spôsoby ako Ti vysvetliť, že Tvoj svet a život môže byť aj iný. Že je ešte niečo čomu nerozumieš a mal by si to vedieť. Že je ešte niekto ukrytý Tvojmu zraku, ktorý nedovidí do tmy univerza. Že sme tu my, ktorí svetlo tvoríme, ním svietime Ti na cestu. Aby si videl čo vidieť máš.

Zajakávajúc sa teraz pozeráš na mnohé javy, ktoré sa na Zemi dejú. Nechápeš i chápeš, slzy sa Ti derú do očí, pretože vieš......a vieš. Že Ty, ktorý si neveril a všetko spáchal čo Zemi a človeku neprospieva....máš "červenú". A Ty, ktorý plačeš šťastím vieš tiež, prečo po tvári Ti slzy tečú i keď ešte možno nechápeš...ale cítiš to vnútri svojho vedomia. To svetlo, lásku, novú kryštalickú mriežku ktorá sa tvorí. A Ty ju vnímaš, vidíš v celej jej kráse. Ako Ti svojím svetlom ukazuje "zelenú" Tvojej cesty.

Už nemáte čas proti svetlu bežať. Vy, ktorí sa tvárite, že ste svetlom sami. A pod rúškou lásky riešite stav Zeme. Už nie Vy, ktorí deštruujete. Zabudli ste ? Čas uteká obrovskou rýchlosťou svojich torzných polí a nesie so sebou skutočnú pravdu svojej nadčasovej lásky. Už blúdite, tápete, sami deštruovaní stavom, ktorý ste Zemi a človeku privodili. Už nie ste tými, ktorými ste boli za čias starej Zeme.

Ste tu, stojíte, pozeráte na všetko vôkol seba. Či sa Vám to zdá a čo sa vlastne deje. Vy tmaví, čierno oblečení, zahalení závojom klamstiev, ktoré ste doteraz tvrdili. Už nemáte čo stratiť, ale ani čo získať. Stojíte v bode "0". Nič necítiac a súčasne nenachádzajúc riešenie v jednoliatej situácii. To je ten prameň svetla, ktorý na Zem preniká a očisťuje od všetkého čo doteraz bolo a nezlučovalo sa s láskou a pochopením. Uvedomením si v čom je vlastne sila.

A tí druhí, ktorí svetlo nesú a tvoria - či na Zemi, či nad Zemou - museli vyčkať. Dávajúc Vám šancu pochopiť čo všetko s univerzom súvisí. A postupne sa pripraviť na novú svetelnú vládu. Vládu lásky. Zamestnávala ich beznádej i túžba a snaha pomôcť. Každý svojím vedomím. Roky snahy bez pocitu zadosťučinenia. Bez odmeny za strádanie - "že sú svetlom". Vysvetľujúc, hladkajúc, dávajúc človeka do rovnováhy. Do maximálnej miery hranice svojich síl.

A teraz ? Pozerajú sa v tichúčku svojej lásky na starú i novú Zem. Na to čo bolo i bude, pretože všetko vidia. V myšlienkach sa im premietajú časy minulé, plné bolesti i utrpenia a kĺbia sa s časom novým. Vnášajúcim teplú náruč nového vedomia. Nanovo získaného šťastia. To je ten medzistupeň, časová blana, v ktorej stojíte, aby ste ešte nazreli tam aj tam. Na jednej strane vidíte čo bolo - na druhej čo bude. Ste medzi starou a novou Zemou. Plávate vo vzduchu prianí a očakávaní. Ale už inak ako predtým.

Rázne a rozhodne sa stavajúc za svoje práva, bojujúc za lásku vedením sily svetla. Za čas strávený odriekaním. Vedomí si, že príde deň, keď všetko bude iné. Ste spinami svetelného času. Čakajúcimi na prechod cez bránu a povolený vstup na novú Zem. Vystrite dlane voči hojnosti, vystrite chrbticu i hlavu smerom ku svetlu. Ukážte svetlo, ktoré v sebe nesiete. Je to dôležité. Pomáhate ním otvárať bránu - bránou svojich sŕdc.

Už stačilo, už dosť, už odmietate a nechcete byť nepochopení. Vaša Zem to vie a otvára cestu i oči tým druhopólovým. Tvoriacim na Zemi 3D realitu. Doteraz nevidiacim čo všetko svetlo vytvára. Že nechcete ? Že sa to len zdá, že svetlo vraj prichádza ? Omyl, ste dekadenciou váh, kedy tmavá miska padá svojou váhou hmoty a svetlo vyhráva a letí k Vám. Pretože Vaše váhy majú iné pravidlá a závažia. Neznamená, že všetko čo sa na ne dostáva a "dvíha" misky váh hore, nemá dostatok síl a silu víťaza. Odvekou pravdou univerza, že najväčšiu váhu má láska.

A čo Ťa teraz čaká, človek 3D reality ? Pokloniť sa láske a jej odvahe s ktorou zápasila a bila sa za šťastie Zeme a človeka. A čo je to svetlo ? Žiarenie a jeho dopad na jednotlivé časti Zeme....a láska vyvierajúca prúdom kryštalického vedomia zo stredu srdca, neobmedzovaná hmotou a jej svetom. Ako vysoké vedomie univerza. Tvoriace, hladkajúce, dávajúce každému nádej i porozumenie. Je to odveká väzba i puto s prvou kvapkou vedomej lásky expandujúcej z centrálnej hviezdy - stredu všetkého čo tvorí univerzálnu existenciu svetla.S láskou Féva

Ilona Pálušová

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

Měj oči stále otevřené.

4. listopadu 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Měj oči stále otevřené. Spatřuj ve všem Mou ruku a vzdávej věčné díky. Nebudeš-li dostatečně bdělý, můžeš zmeškat mnohé z toho, co máš na dosah ruky nebo přímo v sobě. Je hodně těch, kteří jdou životem slepí k divům, jež je obklopují, slepí k zázrakům přírody, a tak míjejí i zázrak života. Budeš-li vnímat krásu, harmonii, klid a jas ve všedních věcech kolem sebe, zjistíš, že tvé vědomí se rozšiřuje, až se nakonec celý svět stává říší divů, kterou procházíš jako dítě s očima užasle upřenýma ke všemu, co se děje. Budeš očekávat ty nejskvělejší události, a tak napomůžeš jejich uskutečnění. V tvém životě nebude jediný hluchý okamžik. Nic nebudeš hrát jako samozřejmost, ale za vše budeš děkovat. Vděčnost otevírá dokořán dveře dalším a dalším zázrakům v tvém životě, proto nikdy nezapomeň děkovat.

NÁŠ DOMOV - mystický film o životě v astrálním městě, (Nosso Lar, Brazílie, 2010)

3. listopadu 2011 v 23:03 Oblíbená videa

Náš domov (Nosso Lar)

O člověku, který umře a poznává svět jako "duše z druhého břehu". Film byl natočen podle knihy Chico Xaviera, která popisuje život jeho duchovního učitele - duše, se kterou byl Chico Xavier ve spojení. Hrají: Othon Bastos, César Cardadeiro
Film, který mě vnitřně pohladil. Nevzbudil ve mně žádné emoce ale naplnil mé nitro hebkým, hřejivým světlem a tvář protáhl do úsměvu porozumění. Film, který ve mně otevřel přívod jemné, sametové energie odněkud seshora. Film, který mě éterickým způsobem uklidnil. Jakoby pochopitelnou formou připomněl informace, které tak nějak dávno vím, jenom jsem je zapomněl. Těžko takový pocit uchopit slovy, je potřeba film shlédnout. Velmi inspirativní a velmi uklidňující. Film, který každý potřebuje vidět aniž si to momentálně uvědomuje. LF.
Anamel: Nastupte na cestu své duše

3. listopadu 2011 v 22:38 Doteky Nového Života

Anamel: Nastupte na cestu své duše


Dnes ráno jsem po několikaměsíčním hledání pocítila bezpodmínečnou lásku, pocítila jsem, že veškerý strach z budoucnosti, bolesti, neznáma, smrti je pryč. Přijímám budoucnost, ať už je jakákoliv, s nadějí a radostí. Je to jedno velké dobrodružství a já ho přijímám. Má hlava je lehká, protože ji opustily všechny zbytečné myšlenky. Už se nebojím. Vše je, jak má být.
Žijeme v Božské přítomnosti. Pokud přijmeme myšlenku, že žijeme v Bohu, pak není těžké vidět Stvořitele všude kolem nás. I ten nejubožejší opilec je jen Božská projekce. Jsme božské částice přinášející moudrost a zkušenost, jsme odvážné bytosti, pěšáci osudu, přejímající břímě a přinášející moudrost do celku, kde jsme všichni děti jednoho zrození.
Občas se ztratíme na své pouti, když ztratíme kontakt se svou duší. Ona v nás pláče, ale pláč je osvobozující a ona ví, že se brzy zase shledáme. Protože tak jest. Koloběh života, koloběh zkušeností. Den a noc. Světlo a temno. To vše jsme, to je smysl člověka, to je jeho svaté právo i povinnost. Milovat sebe a vše, co s tím souvisí.
Slyšet boha a svou duši není výsada vyvolených či osvícených, stačí nastoupit na cestu duše, na cestu volání, beztak už po tom toužíte celým svým tělem, slyšíte Její volání každou noc a ráno se probouzíte zmatení, jste v depresi, protože nevíte, co se ve vás děje. A přitom je to tak jednoduché, přijměte svou cestu, nastupte do vlaku, odevzdejte své emoce, svůj rozum a konejte tak, jak Vám duše napovídá.
Jakmile v sobě uděláte rozhodnutí, ona Vás povede, budou to kraťounké chvíle, kdy ucítíte klid během šílených rozhodnutích, ucítíte střípky moudrosti, zatímco si budete ťukat na čelo, jestli jste normální. Vnitřní rozhodnutí je důležité, musí to být jasný signál, Tak milá duše, tady jsem, veď mě. Můžete třeba zapálit svíčku a zkusit na svou duši promluvit, poprosit jí o vedení.
Zpočátku to bude těžké, možná budou i chvíle, kdy budete bušit rukama do polštářů a křičet Já tě neslyším, kde jsi, já tě nenávidím, proč nepřijdeš a neuděláš vše za mne, proč mi jasně neřekneš, CO MÁM DĚLAT, ale v srdci cítíte, že tak to nefunguje, že musíte projít dlouhou cestu zkušenostmi, naučit se milovat sebe, že musíte odevzdat to, co už nepotřebujete, vyčistit se, zbavit se nánosů, cítíte, že Ona Vám říká přesně, co máte dělat, ale vy si pořád nejste jisti, jestli to náhodou nejste pořád jen vy a vaše pomatená osobnost... ale občas Vám bude dáno na milisekundy pocítit Božský mír a jistotu. A vy budete cítit zoufalou potřebu Víc, víc, víc...
A to vás bude nutit pracovat, duchovně se rozvíjet, budete jako šílení, každý den budete od svého záměru odváděni, emocemi, strachem, egem. Každý den, kdy neuslyšíte svou duši, neuvidíte zázraky (nebo dostatečný počet zázraků) a nezažijete spirituální zážitky, Vám bude připadat jako promarněný… Budete číst, budete dychtiví po informacích, co kde jak a proč, denně strávíte hodiny na Youtube, budete klikat na aktualizace duchovních stránek a říkat si, krucinál, to ten web nemůžou aktualizovat častěji… Budete hledat znamení všude. Žádná cesta není špatná, možná si pak budete říkat Třeba jsem na tu schůzku neměla jít, ten seminář byl zbytečný, … Každý zážitek vás přivádí na další a další myšlenky a nápady, buďte vděčni za každou zkušenost, negativní zážitky přijímejte s láskou a hledejte v nich poselství (Co se mám naučit?). Nehledejte odpovědi venku, v lidech, jejich slovech, v knížkách - hledejte ve svém nitru - co s Vámi dělá určitá informace, na jakou myšlenku Vás má přivézt tato bolest, co si mám uvědomit díky této zkušenosti. Věřte, že skutečným pohledem do svého srdce dokážete na všechny tyto otázky odpovědět a je to nádherné. Protože pak pocítíte vděk za bolest, kterou prožíváte a zároveň dáváte jasný signál, že už tu bolest nepotřebujete, že už víte, co vědět máte, znáte, koho znát máte, jste tam, kde být máte...
I když budete často zoufalí, že… se Vám nedaří otevřít třetí oko, že neumíte astrálně cestovat, že nevíte, co znamenají Vaše sny, že nerozumíte znamením, která k Vám přicházejí,... buďte si jisti, že už jste nastoupili do tobogánu, a třebaže se Vám nelíbí jeho rychlost, Vaše duše Vás vede, vede Vás stezkami světla i temnoty, protože Vás miluje, zahrnuje Vás světlem i tmou, dokud nebudete přesně tam, kde máte být. A jak poznáte, že jste správně? Jednoduše - už Vás to nebude nezajímat, ...
Pokud jste došli až sem - nečtete tento článek náhodou. Matka Země nás potřebuje, je nejvyšší čas přijmout své poslání. Gaia potřebuje, abychom se probudili. Abychom odložili vše, co nás brzdí. Jakmile pochopíte, že jde o iluzi, bude Váš život snazší, smysluplnější. Jsme silné bytosti a rozhodli jsme se tu být. Tady a teď. Nic není náhoda. Vykročte, jsem s Vámi.
Vystavil Lencher FalpreaNeustále vzdávej díky

3. listopadu 2011 v 22:26 Skutečný mír je uvnitř


Neustále vzdávej díky


Když po ránu posloucháte jak ptáci zpívají, máte nesmírný pocit míru a radosti. Zcela první věc, kterou ptáci dělají po svém probuzení na prahu svítání je, že otevírají svá srdíčka a zpívají svou píseň radosti a díkuvzdání. Díkuvzdání je jejich první myšlenka.

Tak jak se den po dni učíte žít blíže přírodě, bude se váš vztah ke Mně, k vašemu pánu a Bohu, stávat stále reálnější a stále radostnější.

Ptáci se nemusí učit lásce ke Mně a přijímat Mě jako svého Stvořitele, prostě o Mně vědí, jsou si toho vědomi a zpívají písně na Mou počest.

Ponořte se do obyčejných věcí života, vstřebávejte krásy kolem sebe. Až se stanete velice citlivými a vnímavými, budete vidět skutečně nádhernou věc i ve stéble trávy. Ale musíte otevřít oči a své Srdce, abyste byli schopni vnímat všechny mé zázraky kolem sebe.

"Ten, kdo má oči, ať se dívá a ten, kdo má uši, ať poslouchá."
Každý má oči a uši a přesto všichni vidí to, co mají před sebou úplně jinak.

Když něco považujete za samozřejmé, ať už je to osoba nebo věc, všichni zjistíte, že život i tento člověk nebo věc ztrácejí jiskru, stávají se mrtvými.

Když však přestanete považovat věci za samozřejmé, , začnete se na ně dívat jinýma očima, uvidíte, že to, co se zdálo nudným a nezajímavým, ožilo, je to jiskření, třpyt, nádherný klenot, upřeně se na to zahledíte v údivu, budete s toho dotýkat se vší úctou, pozvednete své srdce a budete Mi děkovat, neboť víte a poznali jste, že všechny dobré a dokonalé dary jsou ode Mne.

Budete stát v úžasu jako dítě. Toto je cesta, kterou by se měl neustále ubírat život - plná divů a nádhery - a může být takový, když se naučíte vidět věci takové, jaké opravdu jsou, a nic nebudete považovat za samozřejmé.

Nikomu se nelíbí, když je u něho něco považováno za samozřejmé. Své děti nikdy nepovažuji za samozřejmost. Kráčejte v Mých šlépějích, žijte podle mě, pečujte o druhé, jako Já o ně pečuji. Pak bude život nový a stane se nádherným. Uvidíte, že vše má účel a že vše je naplánováno. Nic není nudné, nebo nezajímavé, neboť vaše oči jsou otevřené, vaše uši jsou otevřené, jste bdělí, dychtíví, hledáte krásu a tudíž ji na každém kroku nacházíte.

Krása e všude kolem pro ty, kteří chtějí vidět. Vybírejte vždy správně a do starého, hloupého, bezútěšného života vpouštějte stále méně omylů. Vykročte pevně vpřed do nového s hlavou pozdviženou v hluboké, hluboké vděčnosti a díkuvzdání.

Když budou vaše oči a uši otevřeny Mým zázrakům, budete skutečně žít nový život. Budete žít ve Mně.

Z knihy Spiritualita Findhornu Eileen Caddy

Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi odkazy http://www.slunecnikvet-anna.blog.cz/

Energetické vlnové přechody - Poselství od Archanděla Metatron

3. listopadu 2011 v 21:05 Doteky Nového ŽivotaEnergetické vlnové přechody - Poselství od Archanděla Metatron
Uveřejnil(a) Lenka
Čtvrtek, 03 Listopad 2011 17:09
Přijala Natalia Glasson, 22. 10. 2011


Z království andělů se skrze mé bytí a srdce rozšiřuje hojnost lásky; přáli bychom si, abyste věděli, že vás bezpodmínečně milujeme. Jsme tu pro vás stále a pomůžeme vám se vstřebáváním všech nezbytných energií, aby pokročil váš duchovní růst. Na Zemi probíhají energetické změny, ale hlavní pozornost je zaměřena na duchovní pokrok lidstva. Nyní je čas, abyste postoupili až za hranici toho, o čem se domníváte, že je pro vás možné, abyste si dovolili vstoupit do pravdy o svém bytí, energii a důvodu k existenci. Největší dar, který bychom si přáli, aby lidstvo v této době přijalo, je zrychlený duchovní růst, vědomí, pochopení a citlivost; chceme vás povzbudit, abyste udělali další krok vpřed a umožnili tak odhalení nových duchovních lekcí. Někteří z vás již po nějakou dobu pociťují rozšiřování svých energií, zatímco jiní se cítí zaseknutí a nehybní, jak energie 11-11-11 vstupuje na Zemi. Každý člověk obdrží množství energie, která ho posune vpřed na jeho duchovní cestě.

Tak jako tomu bylo s dalšími energetickými vlnami, které jsme již dříve ukotvili v Zemi, energetická vlna 11-11-11 bude mít takové kvality světla a učení, abyste je přijali a integrovali, což pomůže úplnějšímu přijetí a začlenění Stvořitelova světla. Účelem každé energetické vlny je pomoci vám propojit se se Stvořitelem na hlubší úrovni, porozumět více Stvořitelově energii a přijmout za své nové aspekty Stvořitelova světla. Stvořitel přitahuje pozornost lidstva i duší ve vnitřních rovinách k určitým kvalitám, které jsou nejvíce vhodné k ukotvení a pomohou všem prožít hlubší jednotu s Ním. Přijetím učení a kvalit každé z energetických vln, které jsou ukotvovány v Zemi, můžeme zažít sami sebe, jak se rozvíjíme jako Stvořitelův aspekt na Zemi.Energetická vlna 08-08-08 hovořila o ukotvování lásky na Zemi a v lidských duších, byl to v růstu lidstva významný bod obratu. Na lásku se vždy zaměřovali mnozí, nyní jsme viděli, jak mnohem větší množství lidí otevřelo svá srdce lásce Stvořitele i lásce, kterou uchovávali ve svém bytí. 08-08-08 bylo velkou aktivací lásky a mnohým lidem se opravdu rozbřesklo, že láska je zapotřebí, aby vyléčili své životy i Zemi a zároveň pochopili, že láska je jedinou skutečnou pravdou. Díky velkému množství lidí, kteří se probudili a upřeli svou pozornost na lásku a s podporou těch, kteří si tuto pravdu stále pamatovali, jsme viděli, že energetická vlna 08-08-08 přinesla energii hojnosti. Učení spočívalo v přijetí energie hojnosti, která je ukryta v lásce, přijímání a ukotvování hojnosti ve vaší realitě. Energie hojnosti se ukotvila v době, kdy na se Zemi objevil velký finanční chaos, ale byla to pro mnohé obrovská lekce, aby pochopili, že si mohou vytvořit vlastní hojnost ve svých životech, za pomoci přijetí energie a kvality hojnosti. Dokonce ještě dnes mnozí usilují o přijetí energie hojnosti, protože vzorce toho čemu věříme, se také musí změnit, aby se síla hojnosti mohla manifestovat. Je důležité si uvědomit, že energie hojnosti už na Zemi pomohla mnohým, protože pozvedla a znásobila jejich pocity lásky a jejich duchovní postup. Kvalita hojnosti byla zaměřena na rozvoj a posilování vašich manifestačních schopností a byla také ukotvena jako oživující energie, která se stane základem pro další energetické vlny, které budou ukotvovány. V té době bylo ukotveno učení o pocitech vlastní sebehodnoty a toho, že si zasloužíme lásku a hojnost, aby toto pomohlo lidstvu rozpustit strachy a omezení spojené s těmito kvalitami a otevřít energie lidstva, aby mohlo zažívat další kvality a učení.

Energetické vlny zakotvené z 08-08-08 mají velkou důležitost, protože jsou spojeny s novým cyklem od 2012 dále. Každá vlna je vlastně aspektem energie roku 2012 ukotvující se do Země. Po určité době bylo dosaženo toho, že se lidstvo může skutečně naučit integrovat přechod roku 2012 a porozumět mu.

Energetická vlna 09-09-09 se postarala o vyšší vibrace lásky ukotvené do Země, které pozvedla vibrace lásky v lidech a povzbudila ještě více lidí, aby začali vtělovat lásku do každého činu, reakce, myšlenky či energie, kterou vytvářejí. V té době bylo podpořeno rozpouštění negativních energií a zbytečných návyků, protože byly přivedeny kvality jako bezpodmínečná láska, přijetí a rovnováha. Lidstvo bylo povzbuzeno, aby rozvíjelo přítomnost lásky a pochopilo, že láska nemůže být jednomu dána a druhému odejmutá, láska musí být dávána hojně všem. Ve stejné době bylo také důležité zaměření se na sebelásku, aby bylo pomoženo hlubšímu čištění a aby bylo možné "vymazat" mnohé zvyky a posuzování. Mnozí byli podpořeni v tom, aby přijali své vlastní energie, svou pravdu a Stvořitele a také přijmout záměr a odhodlání, které jsou potřebné k dosažení vzestupu. Energie rovnováhy je také neodlučitelná a učila, že rovnováhy a míru musí být dosaženo uvnitř, aby se rozvinula vnitřní síla; tímto způsobem, ať se objeví jakýkoli chaos či turbulence kolem nebo dokonce ve vás, vy zůstanete spojeni se světlem Stvořitele a budete zažívat lásku.

Se vstupem energetické vlny 10-10-10 přišly kvality propojení, komunikace, jednoduchost, láska a dbalost a také zaměření na království přírody. Lidstvo začalo být žádáno, aby rozvíjelo tyto kvality uvnitř svého bytí a ukotvilo je ve své realitě. Bylo a stále je zapotřebí porozumět, přijmout a budovat svou schopnost propojování se a komunikace se svou duší, svými průvodci, se Stvořitelem a početnými odpovídajícími aspekty Stvořitele. Zaměření se na očistu života a myšlenek člověka bylo podpořeno kvalitou jednoduchosti. Stvořitel vás žádal, abyste zjednodušili svůj život, abyste se zaměřili pouze na to, co je potřebné a pustili z hlavy zkušenosti či energie, které vás odvádějí od vaší pravdy a z vaší cesty. S přítomností jednoduchosti došlo k hlubokému čištění a to umožnilo lidem věnovat více času svému duchovnímu rozvoji na základě uvědomění, že ne vše vyžaduje záměr a pozornost. Kvalita již jednou ukotvené lásky, jakožto základu energetické vlny, nabídla k ukotvení další vyšší vibrace lásky, jejich aktivaci zevnitř a jejich vyjádření. Zatímco při energetické vlně 09-09-09 bylo žádáno, aby lidská láska byla bezpodmínečná, vlna 10-10-10 byla zaměřena na podporu přijetí láskyplné dbalosti.To znamená být bdělý, vědomý a všímavý ke své mysli, abyste se ujistili, že vytváříte jen myšlenky lásky a z lásky. Láskyplná dbalost znamená milovat svou mysl a odpouštět jí, chápat, že negativní myšlenky, které produkuje, jsou jen zvyk, ale skutečný účel mysli je být nástrojem projektujícím vaši milující duši. Vidíme, že na Zemi dokonce i nyní, kdy se k blíží energetická vlna 11-11-11, jsou lidé stále žádáni, aby očišťovali svou mysl a uplatňovali láskyplnou dbalost, propojovali se a komunikovali s mnohými aspekty Stvořitele, včetně své duše. Dokonce i již předložené planetární učení od Lorda Buddhy, které v této době růstu nabízí klíče ku pomoci lidstvu, hovoří o vědomém propojení, úplném propojení v každém okamžiku. Koncentraci na naslouchání Zemi a Matce Přírodě též tato energetická vlna přinesla, aby byla v Zemi ukotvena hlubší láska. Aby byla prožívána hlubší jednota s duší světa a dimenzemi Stvořitelova vesmíru, musí lidstvo pracovat po boku Země a naslouchat její pradávné moudrosti, o kterou se může podělit. Dokonce i teď je potřeba pracovat s přírodními královstvími, dělit se o svou lásku a mít úctu. My jsme viděli přijít království stromů, aby nám připomnělo, že s námi spolupracuje a přeje si být k službám, ale my musíme vzít na vědomí jeho přítomnost. Lord Buddha také mluvil o hlubokém propojení mezi planetární úrovní a královstvím zvířat, jak každé zvíře má moudrost, kterou může předat lidstvu. Království přírody a Země k vám nyní hovoří slovy starověké moudrosti a budou v tom pokračovat, aby vás vedli dále dopředu. Je důležité, abyste se otevřeli energetickým posunům, aktivacím a ukotvováním, která se dějí na Zemi, jednoduše záměrem, že budete otevření, citliví a vědomí.

Za posledních několik let vedoucích k roku 2012 jsme ukotvili a objevili mnoho energií ze Stvořitelova zdroje; kvality lásky, bezpodmínečné lásky, láskyplné dbalosti, hojnosti, přijetí, vyváženosti, propojení, komunikace, jednoduchosti, úcty a moudrosti království přírody. Toto je jen několik kvalit, lekcí a inspirací, které byly ukotveny, protože každý jednotlivec z každé energetické vlny pochopil a přijal to, co potřeboval. Vidíme, že Stvořitel nás provedl cestou růstu, která nám umožňuje připravit se na přesuny energií a vědomí, které proběhne v našem bytí. Tyto kvality a učení byly ukotveny o těchto datech, protože vzorce čísel nesou a symbolizují větší navýšení energie a také přitahují pozornost lidstva, které může být více otevřené a vědomé si toho, co se odehrává ne energetické úrovni. Mnoho lidí se ptá, proč užíváme tato data jako aktivaci, někteří věří, že je to zkrátka přáním lidstva, aby tato data byla něčím zvláštní, aby měla význam, ale to není tento případ. Vzorce dat jako 09-09-09, 10-10-10 a 11-11-11 byly umístěny do vaší energie a vaší duše velmi dávno, jako klíče k aktivaci. Dokonce opakovat si tato čísla pro sebe stále dokola jako mantru, umožní, aby došlo ve vašem bytí k potřebným aktivacím, jako klíč, který odemkne nové aspekty vaší energie a vědomí, které odpovídá vašemu současnému stádiu růstu. Je velmi mocné, dokonce i když se o takovém datu jen zmíníte příteli, umožňujete tím přirozenou aktivaci zevnitř pro vás oba. Je to podobné nevědomé aktivaci, ale nyní, když jste si toho vědomi, stane se to vědomou aktivací, takže tato aktivace může proběhnout před příslušným datem díky vašemu soustředění se na něj, ale bude kolem tohoto data posílena díky intenzitě proudění energií na Zemi. Je vždy třeba, aby aktivace nejprve proběhla uvnitř vás, potom je podpořena a zesílena energetickou vlnou, která se ukotvuje. Takto to bylo vždy.

Účelem, za kterým před vás dnes předstupuji, je, abych vám připomněl předchozí energetické vlny, které byly ukotveny a v této chvíli je potřeba, abyste se znovu na tyto energie vyladili v procesu naplnění lekcí a učení, které vlny přinesly, abyste mohli postupovat vpřed s lehkostí. To vám pomůže v hlubším začleňování těchto energií do vašeho bytí a v přípravě na aktivaci 11-11-11. Tato aktivace bude tou doposud nejmocnější a tak je zapotřebí, aby vaše energie byly silné a abyste s jistotou měli přijatu veškerou moudrost předchozích energetických vln. Cítím, že každá energetická vlna má pro vás ke sdělení stále určitou moudrost. V průběhu let jste tolik vyrostli, takže učení, které vám tyto vlny chtějí předat, může být odlišné nebo vám může přinést mnohem širší pochopení. Je pravda, že některé z kvalit stále potřebují být integrovány hlouběji do vaší reality, aby bylo dosaženo jejich úplnějšího přijetí.

Rád bych nyní s vámi sdílel invokaci, kterou je možno použít k účinnému dosažení této integrace.

'Milovaný Archanděli Metatrone, vím, že jsi vůdčí bytostí vzestupu v této době, tak si nyní přitahuji Tvé energie, vědomí a duši do své blízkosti, aby mi pomohly a podpořily můj proces vzestupu na Zemi. Prosím, obklop mě svou vysokou vibrací lásky.

(Nadechujte světlo Archanděla Metatrona.)

Prosím, abys poslal své světlo do celého mého bytí, abych mohl/a být očištěn/a od negativních energií, strachů, stagnujících energií, nechtěných zvyků a systémů přesvědčení a mé bytí bylo připraveno k přijetí světla.

(Seďte a dovolte, aby se toto dělo.)

Archanděli Metatrone, chci se propojit jen s těmi energiemi z každé energetické vlny, které jsou potřebné a zásadní, které mi prospějí a podpoří můj proces duchovního růstu. Prosím, pošli energetickou vlnu 08-08-08 a ukotvi ty nejvhodnější energie nejvyšší vibrace v mém bytí. Dovol, abych zažil/a láskyplné a bohaté energie této vlny i učení a vědomí, které je pro mě nyní vhodné přijmout.

(Seďte a představujte si, jak se energetická vlna propojuje s vaší sedmou čakrou na vrcholku vaší hlavy a protéká vaším čakerním kanálem a vtéká do Země, zaměřte se na shromažďování té energie ve vaší srdeční čakře.)

Žádám Archanděla Metatrona a energetickou vlnu 08-08-08, aby mi ukázali moudrost či vhledy, kterým potřebuji nyní porozumět. Vím, že tyto energie se integrují do mého bytí a je-li to vše, co je nyní zapotřebí, pak je to také dokonalé.

(Seďte a přijímejte.)

Archanděli Metatrone, volám Tě, abys v mém bytí ukotvil ty nejvhodnější energie, kvality a moudrost nejvyšších vibrací enrgetické vlny 09-09-09. Nechť protéká dolů mým čakerním kanálem a vtéká do Země. Já se současně zaměřuji na shromažďování této energie v mé srdeční čakře.

(Seďte a prožívejte to.)

Žádám Archanděla Metatrona a energetickou vlnu 09-09-09, aby nyní se mnou sdíleli nezbytnou moudrost a vhledy, které potřebuji k podpoře svého duchovního postupu na Zemi.

(Seďte a přijímejte.)

Archanděli Metatrone, volám Tě, abys v mém bytí ukotvil ty nejvhodnější energie, kvality a moudrost nejvyšších vibrací energetické vlny 10-10-10. Nechť protéká dolů mým čakerním kanálem a vtéká do Země. Já se současně zaměřuji na shromažďování této energie v mé srdeční čakře.

(Seďte a prožívejte to.)

Žádám Archanděla Metatrona a energetickou vlnu 10-10-10, aby nyní se mnou sdíleli nezbytnou moudrost a vhledy, které potřebuji k podpoře svého duchovního postupu na Zemi.

(Seďte a přijímejte.)

Archanděli Metatrone, prosím, nechť tyto energetické vlny splynou v jednu energii uvnitř mého bytí a probudí a aktivují novou moudrost a vědomí mé duše.'

(Dovolte si jen se zaměřit na svou srdeční čakru a svou duši a umožněte, aby proběhla integrace a aktivace.)

Z tohoto procesu můžete získat mnoho moudrosti a vhledů, možná budete po dobu několika dní po meditaci cítit rozvíjející se energie a inspiraci. Tuto meditaci můžete opakovat tak často, jak budete před vlnou 11-11-11 cítit, že je nezbytné a rovněž i nadále, jestliže to budete považovat za vhodné.

S velkou láskou v tento výjimečný čas

Archanděl Metatron


© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Nastává rozhodující čas

3. listopadu 2011 v 12:31 Vývoj vědomí bytostí

Poselství LINE - zástupce z Plejád - 2.11.2011
03.11.2011 09:35

Nastává rozhodující čas


Je zde doba zrodu a prvních krůčků "Nové země". Jsou to úžasné okamžiky, které právě prožíváte. Nenechte si uniknout ani jediný. Každý je osobitý, má svoje kouzlo Poznání a vede vás k Novému životu. Jsme stále s vámi a sledujeme vaše kroky. Ochranitelsky a láskyplně dohlížíme na dění okolo Vzestupu vědomí na vaší planetě. Je to tak dokonalé, až se tají dech. Vy jste dokonalí ve svém odhodlání, ve své vytrvalosti a sounáležitosti.

Nepřestávejte. Ještě je mnoho srdcí třeba rozzářit, ještě mnoho duší má dojít k uvědomění si sebe sama, svého úkolu zde a svého místa v procesu Vzestoupení. Pokračujte, vedete si skvěle. Láska prýští z vašich srdcí a vede ostatní. Ukazuje všem, kudy se vydat, jak jít a co je na cestu potřeba. Pracovníci světla, přichází vaše chvíle, váš čas. Nyní otevřete svá srdce a hrdě neste své světelné pochodně. Netlumte jejich zář z obavy odsouzení druhými. Ne, už se nemusíte skrývat. Je nutné, přímo nezbytné, zářit do daleka. Proto jste zde, v této době, v tomto rozhodujícím čase. Toto jste si zvolili za svůj úkol. Nyní je třeba své světlo ukázat všem, pustit jej ven, aby dodalo odvahy a síly ostatním, kteří tápou a hledají.

Pro mnohé nastává rozhodující čas. Je třeba se rozhodnout, zda "uvěřím" vnitřnímu volání svého srdce nebo jej záměrně "neuslyším". Je to volba mezi hrubohmotným - materiálním pojetím světa a světa jemněhmotného, kde hlavním elementem je Láska. Člověče, je čas se rozhodnout! Udělej to opravdově a právě Teď.

Každý má právo si zvolit svou budoucnost. Každý má VOLBU. A vy všichni - volte zodpovědně, s vážností i s důsledky, které této volbě náleží. Víme, že každé rozhodnutí bude správné a každé si zaslouží respekt. Zvolili jste si inkarnaci v tomto čase právě pro tuto Volbu. Možná už jste dříve volili….. Je na vás, zda si chcete na tento okamžik vzpomenout a poučit se z něj.

Drazí a milovaní, máte naši největší podporu a s mnohými se už brzy uvidíme. Postupujete rychleji, než se dříve mohlo zdát. Zrychlení je patrné na všech úrovních Vzestupu vědomí. Někteří z vás budete mít, díky svému úkolu, možnost pohybu mezi dimenzemi. Samozřejmě jen dočasně. Je zatím však předčasné o tom nyní podrobněji hovořit. Budu o tom hovořit v některém z příštích poselství. Každá informace přichází v pravý čas a najde si ty správné adresáty…

Důležité je přijímat vše, co k vám přichází. Přijímejte! "Nové" je všude kolem vás a stačí se jen dívat, vnímat a přijímat. Stále víc se soustřeďujte na Přítomný okamžik. Je to velmi důležité a zároveň pro mnohé objevné. Kouzlo přítomného okamžiku - jakmile si ho osvojíte, už jste téměř "doma".

Všichni, kteří jste tak úžasní a dokonalí, milovaní na Zemi, soustřeďte se na svá srdce a na Lásku v nich. Je to to nejúčinnější, čím přispějete Vzestupu vědomí Všech a Všeho.

Vy jste Všichni a Vše, vy jste Láska, vy jste Vědomí.

Už je na čase to říkat nahlas, neskrývat to a otevřeně Být. Zpočátku se bude zdát, že vaše srdce září samo mezi mnoha, ale bude to jen chvilička. Brzy budete vnímat kolem sebe tolik Světla, že si to neumíte představit. Ostatním dodáte sílu a odvahu rozhodnout se a otevřeně ukázat svou volbu Světla. Mnoho se jich přidá. Rozdělí se a oddělí Světlo od Nesvětla a hrubohmotného světa. Mnoho vás bude zářit. Záhy pocítíte tu radost a sílu Lásky. Ta síla bude ohromná, bez hranic a bez omezení. Daleko přesáhne vaše představy, sny a vize. Těšíme se s vámi na ten okamžik. To bude Nová zem v plné kráse…Do příštího poselství LINE - zástupce z Plejád

Pro www.cestakmedusi.cz přijala poselství Majka Riama Rob. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi aktivními odkazy. Děkuji za pochopení.

Více zde: http://www.cestakmedusi.cz/news/poselstvi-line-zastupce-z-plejad-2-11-2011/

Láska je jako léčivý balzám, hojící všechny rány, zranění a bolesti

3. listopadu 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Vstup do dnešního dne se srdcem překypujícím láskou, radostí a díkůvzdáním, šťasten, že žiješ, srozuměn s tím, co děláš a kde jsi; nahlédni dokonalost dne, který přichází. Požehnané jsou duše, které vidí všude kolem sebe krásu, radost a harmonii a plně ji oceňují; šťastni jsou ti, kteří Mě poznávají ve všech a ve všem a za vše Mi vzdávají díky. Radost je jako kámen hozený doprostřed tůně; vlnky na hladině postupují až k okraji, a pak zpět do středu, a přinášejí radost všem, s nimiž se na cestě potkají. Láska je jako léčivý balzám, hojící všechny rány, zranění a bolesti; proto miluj Mou božskou láskou, miluj vše, i to, co zdánlivě není hodno lásky, miluj své takzvané nepřátele. Je-li tvé srdce naplněno láskou, nebudeš znát žádné nepřátele. Láska je základem duchovního života.


Kryon o hvězdě Božskosti, lidech a Lady Gaia

2. listopadu 2011 v 22:56 MATKA ZEMĚ

Kryon o hvězdě Božskosti, lidech a Lady Gaia
přijala Marketa Selinijana pro www.zemeandelu.cz, dne 17.10.2011
Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete znatelně pociťovat vibrace magnetické lásky.
"Já jsem Kryon a zdravím vás poslové světla, zdravím vás celou svou nesmírnou láskou, jejíž
součástí je magnetická energie, kterou v poslední době, tak moc potřebujete. Vnímáte změny,
které se kolem vás dějí a vnímáte nepokoje ve vztazích, které vyplouvají na povrch. Začala
fáze, ve které nezůstane kámen na kameni a zůstane jen to, co je čisté a neposkvrněné energií
duality, zůstane jen skutečnost.
Rozumíte tomu, co se vám snažím říct? Neznamená to, že se vše zhroutí a že začnete od znova.
Znamená to jen, že se vše usměrní tím směrem, jakým je to dobré jak pro vás, tak i pro lidi ve
vašem okolí a i pro celý stát, celý světadíl, celou Zemi. Dostáváte se do fáze, kdy více než kdy
jindy ovlivněním sama sebe ovlivňujete celý svět. Fáze, ve které poznáváte sami sebe ve své
podstatě a ve které si znovu a znovu musíte uvědomit svou Božskou sílu, která je v každém
z vás, a ukázat ji na venek. I kdyby to byla ze začátku jen kapka vašeho Božství, pak je úmysl
splněn a mnoho světelných bytostí vám díky vašemu úmyslu přispěchá na pomoc a z této
kapky vám pomůže udělat velké moře Božskosti. Tak snadné to je. Ne však v dualitě.
V dualitě, ve fázi, kde se nacházíte vy, je velmi těžké poznat a uvědomit si to Božské ve vás. Je
to potlačeno vrstvami ega, které se snaží zabránit vaší Božskosti, aby pronikla na povrch. Ale
i tyto vrstvy budou rozpuštěny a čím více se rozpouští, tím více se dostáváte na pravou kolej
vašeho bytí. Stáváte se tím, kým jste, Božskou bytostí v lidském těle.
Představte si, že jste ve vesmíru jako hvězda, která je součástí nějakého souhvězdí. Tato
hvězda není z povrchu Země vidět, protože je schována za vrstvou atmosfér a její záře
nedopadne až k Zemi. Vidět jsou jen její silnější hvězdy, kolegové, kteří jsou také součástí
tohoto souhvězdí. Z těchto hlavních hvězd astrologové pojmenovali souhvězdí. Jednoho dne se
rozhodnete jako tato hvězda, dát své božství navenek jasně vidět a v té chvíli začnete zářit
stále víc a prozařovat jednotlivé atmosféry tak, že vaše paprsky jasu najednou dopadnou až
na Zemi. Astrologové jsou zmateni touto změnou v souhvězdí a nedokážou si vysvětlit, proč
tomu tak je a proč má souhvězdí nyní jednu hvězdu navíc. Změnili jste smýšlení lidí na Zemi
tím, že jste našli Božskost sami v sobě, Vaší záři si všimli i lidé na jiných planetách a díky
tomu se změnil celý chod vesmíru. Od této chvíle je souhvězdí bráno i s vámi, jako se zářící
hvězdou jako jeho novou součástí. 2
Ano, vy jste byli součástí tohoto souhvězdí dlouhá staletí a tisíciletí a přesto bylo po tuto dobu
souhvězdí vedeno v různých úrovních vesmíru jako souhvězdí bez vaší přítomnosti. Vaším
uvědoměním si své vlastní Božskosti Vaše jiskra, Vaše záře začala stále více pronikat
dualitou směrem ke skutečnosti až i okolní planety věděly, že se stala změna. Však jen vy a
světelné bytosti, které vás podporovaly, víte, že se změna v realitě nestala, že jste byli součástí
tohoto souhvězdí od počátku jeho vzniku a jen nyní nastal čas ukázat svou zář. Bytosti jiných
planet tedy vidí změnu v objevu něčeho nového. Vy a vaše blízké hvězdy z vašeho souhvězdí,
však víte, že se nic nezměnilo. Že jste se jen chopili svého místa tak, jak jste pro něj byli
určeni. A tak se to děje v přeneseném slova smyslu všude ve vesmíru i na Zemi. Něco, co
vlastně stále existuje není pro některé viditelné a jen uvědoměním si svého pravého já se to
viditelným stává.
Všude po celé Zemi v poslední době mnoho lidí zažívá rozžehnutí své vnitřní hvězdy a stávají
se viditelnými. Viditelnými pro ostatní bytosti ve vesmíru a z tohoto pohledu zase jiné planety
ví, že se na Zemi něco děje. Že se u vás děje něco krásného a významného, protože nikdy
v historii vesmíru se najednou nezačalo rozsvěcovat tolik hvězd. Lady Gaia začíná díky těmto
pomocníkům také zářit a vy jste při tom. Lidé jsou jako světelné body, světelné sloupy plující
po Zemi. Různě se kříží a shlukují a pro nás je to velmi pěkné světelné představení.
Vidíme, kde se lidé sdružují a kde společně pracují, vidíme, kde se jednotlivec ve svém
domově snaží zažehnout svou Božskou jiskru, vidíme, jak září místa, která jste navštívili a
vidíme také, jak vaše hvězdy začínají svou září upadat v okamžiku, kdy o sobě začnete
pochybovat. Vše má svůj řád a pochybnosti nejsou nyní na místě. Jen si představte, kolik záře
se nyní Lady Gaia dostává a jak jste součástí této obrovské skupiny.
Čím více začínáte zářit vy, tím více začíná zářit i Lady Gaia - není to krásné zjištění? Ano,
můžete namítnou, že o tomto již dávno víte. Ale víte o tom opravdu? V nitru sebe sama?
Protože pokud by jste tuto myšlenku vedli jako svou součást, vaše záře by nekmitala podle
současného emočního rozladění. Byla by ve svém světle silná a pevná a stávala by se stále
silnější a pevnější. Zamysleli jste se nad tím někdy?
Existují jednoduché věci, však duální myšlení vám nedovoluje dělat je jednoduše a vytváříte si
složité mechanismy a procesy, kterými pak musíte procházet. Zkuste však na chvíli věřit tomu,
že vaše hvězda září a nechte tuto zář proniknout široko daleko na všechny strany. 3
Zahrňte tam i vesmír i centrum Lady Gaia a vězte, že v tomto vás já Kryon ze srdce podporuji,
protože není krásnější práce než ta, která vede k rozvzpomnění si na svou božskost.
Protože jako neviditelná hvězda, kterou jste jako součást planety Lady Gaia, se najednou
stáváte pro ostatní viditelnou hvězdou a to je ta stále sílící zář, kterou vidí bytosti z jiných
částí vesmíru.
A oni se ptají? Co se děje s Lady Gaiou? Proč nyní září stále silněji? Jaký to má smysl a cíl?
Na jednom místě vesmíru, na planetě, která je svou technickou vyspělostí podobná Zemi, nyní
sedí astrologové a pozorují, jak se Země stále více projasňuje a neví proč. Kladou si ty stejné
otázky jako vy, když se někde děje něco, co považujete za nestandardní.
A co se tedy děje?
Lady Gaia je pro mnoho planet ukázkou procesu rozvoje se současným cílem - cílem
vzestupu.
Lady Gaia se tedy stává stále více zářící planetou.
Planetou, na které sídlí Bohové.
Kryon".


Magie této doby - Poselství od od Lorda Merlina

2. listopadu 2011 v 9:05 Vývoj vědomí bytostí

Magie této doby - Poselství od od Lorda Merlina
Uveřejnil(a) Lenka
Úterý, 01 Listopad 2011 19:19
Přijala Natalia Glasson, 17. 10. 2011

Svět, který v současnosti znáte jako vaši realitu, je ozářený magií, samotný vzduch, který vpouštíte do svého těla je naplněn přítomností magie, a vaše tělo se připravuje na projevení magických energií ve vašem každodenním životě.

Magie je nálepka pro energii životní síly, esenci a pravdu Stvořitele, je to aktivní energie. Magie je proces záměrů a energie, která koná zázraky, vytváří možnosti a předpoklady. Na Zemi je teď tolik magie proto, že se na vás a na celé lidstvo Země upírá pozornost všech aspektů Stvořitelova vesmíru. Každý vidí jak zázračná je Země v tomto okamžiku. Dokonce i vaše duše, ta esence energie ve vašem fyzickém těle, vás pozoruje, sleduje Zemi a hledá projevy nádhery magie. S jakou pozorností jste byli přivedeni na Zemi, kde se na vaši realitu zaměřuje tak obrovské množství energie, záměrů a světla. Je to vpravdě požehnání; jste podporováni celým vesmírem všech aspektů Stvořitele. Energie, která je ukotvována funguje jako zesilovač, rozvíjející vaše záměry a podporující vaše úsilí rozvíjet se.

Není to pouze Země, co přitahuje pozornost. Všechny aspekty, hvězdy a civilizace ve Stvořitelově vesmíru se dívají na sebe navzájem, čekají, pochybují a vnímají podporu, kterou si navzájem posílají.Radují se z toho, že reagujete na posun ve vibracích, na nárůst světla, citlivosti a bdělosti stejně tak jako že respektujete jejich moudrost, která poukazuje na skutečnost, žepozitivní změna je na obzoru.

Ti, kdo nejsou bdělí nebo nevnímají energii, si možná neuvědomují to velké kouzlo, které se odehrává, ale v energii mnohých lidí je zabudováno vzrušení, očekávání a naděje, a to vytváří ohromnou sílu magie, kde je všechno možné, kde se mohou plnit sny. Mnozí z vás toužili po tom být na Zemi právě v této době. Trpělivě jste čekali, až ta chvíle nastane a teď je tady, proto je třeba pokračovat v probouzení vašeho bytí a umožnit vaší duši, aby vás vedla vpřed. Vaše duše samotná je formou magie; je to jediná energie, která vás může doopravdy provést přechodem, který teď probíhá. Na Zemi je zakotveno mnoho světla, vrhá sluneční svit do všech temných koutů a tak se energie postupně zbavuje negativity. Zemská tíže se přeměňuje ve vyšší vibrace, je nemožné skrýt se před silou, kterou nyní světlo má a toto světlo přirozeně rozněcuje stejně tak jako i zesiluje světlo ve vašem nitru. Je namístě, abyste si uvědomili, že už dále nemůžete skrývat své světlo, skrývat to čím doopravdy jste, v co věříte a jakým způsobem si přejete na Zemi existovat. Budete-li nadále skrývat byť i malou část své pravdy, zjistíte, že vaše zkušenosti vás vrhnou dopředu, abyste se probudili a roznítili ještě více své světlo. Možná se ptáte, proč jste čekali na tento okamžik na Zemi. Rok 2012 je jednoduše proroctví, předpověď z velmi dávné doby. Možná se ptáte, jaký může mít ve vašem životě význam nebo důvod? Rok 2012 není proroctví ani to není nějaké datum vybrané někým před lety jako čas změny. Ta energie je uložena v samotném slově, dva tisíce dvanáct, jde o určitou aktivaci. Po velice dlouhou dobu jste nosili znalosti o 2012 ve své DNA a duševních klíčích jako připomínku. Je to něco na způsob světelného znamení, které vám říká, že je načase, abyste se probudili.

V minulosti probíhala debata, že by měl být prodloužen nebo zpomalen čas, protože lidstvo nebude připraveno dosáhnout a obdržet tuto aktivaci a probuzení od energetické brány 2012. Avšak mnoho světelných bytostí si to začalo ve své duši uvědomovat a začaly statečně a s kuráží samy vystupovat, aby probudily v lidstvu světlo tak, aby mnozí z vás byli připraveni obdržet nezbytnou transformaci při příchodu světelného znamení 2012. Vaše a jejich snaha bere dech a vidíme, že mnozí z vás jsou připraveni na přechod, změnu energie a záměr. Pro některé bude tato transformace pokračovat do roku 2012 i po něm, protože energie a růst proudí stále, zatímco ostatní budou prožívat ohromný posun ve vědomí, vibracích a uvědomění.

Mnozí se mohou ptát, co bude 2012 aktivovat; bude aktivovat to, co je pro vás vhodné, vaši stezku a váš účel na Zemi, aby se urychlila vaše cesta vpřed. 2012 bylo naprogramováno, aby se propojily energetické vzorce a kódy Stvořitelovy lásky s těmi ve vašem srdci. To může být tím nejdůležitějším porozuměním, že až vstoupíme z nitra svého bytí do 2012, energetické vzorce a kódy lásky se zaktivují, abyste je mohli projevit. Protože tohoto projevu dosáhne mnoho lidí, překóduje se energie Země, aby se projevily větší zdroje a věk lásky. Pro některé budou aktivované energetické vzorce lásky rovnoměrně plynout časovým úsekem do reality a vědomí lidstva, ale ostatní to mohou pociťovat jako zahlcující vlnu lásky šířící se z jejich bytí a spojující se se vším co je. Protože energetické vzorce lásky se aktivují z vašeho nitra, zjistíte, že musíte lásku nejprve obsáhnout, předtím než ji budete moci projevovat. Někteří mohou jednoduše projevit aktivační energii lásky prostřednictvím každého svého nádechu, zatímco ostatní budou pociťovat, jaká ohromná síla plyne skrze ně. To přispívá k projevení Věku Lásky. Protože se energie lásky aktivuje z vaší DNA a z vaší duše, změní se i vaše naprogramování, způsob, jakým myslíte, způsob, jakým vnímáte svět a vaši realitu. Protože to zažije mnoho lidí, změní přirozenou cestou realitu Země v realitu lásky, což je snem každé duše na Zemi; existovat jako láska a v lásce po všechny časy. Pro mě je tento proces jako kouzlo, nenašli byste větší, protože aktivace a vyjádření budou pro mnohé naprosto blažené. Někteří si snad ani neuvědomují přechod, který probíhá, ale přirozeně se změní nastavení jejich mysli, aby mohla unést a projevit více lásky.S přítomností lásky přijde větší jednota, respekt, čest a pravda mezi lidmi, ale uvědomění si a projevení toho všeho může trvat nějakou dobu.

Datum 11. 11. 2011 je také naprogramováno uvnitř vaší DNA a duše jako aktivační proces; má se vytvořit posun ve vědomí, který je připraví na aktivaci v roce a kolem roku 2012. Musím říci, že datum 2012 je pouze neurčitým mezníkem, který mnozí zažijí v podobě probuzení, které přijde v měsících a dnech před a po tomto datu a které je vlastní každému jednotlivci. 11. 11. 2011 vynese do popředí posun ve vědomí, protože mnozí z vás jsou povzbuzováni k tomu, aby se přidali ke Stvořitelovu světlu a zdroji, stejně tak jako ke Stvořitelovým nesčetným aspektům, aby je podněcovaly k většímu uvědomění, porozumění a přijetí toho co se děje. Já nahlížím na aktivaci 11. 11. 2011 jako na vytvoření větší citlivosti k vaší duši a vašemu duchovnímu bytí. Proto tedy zakoušíte posun od fyzického myšlení a vnímání ke spirituálnímu pochopení a projevu duše. Posun ve vědomí je také zapojit větší jednotu mezi lidmi, protože každá duše spojuje své energie, aby vytvořila to, co si opravdu přeje a cítí se být inspirována k projevení se na Zemi. Každý z vás je chybějící částí vašeho vědomí, vaší moudrosti a pochopení. Je tomu tak proto, že jste je zatím nerozeznali. Se sjednocením lidského vědomí, aspektů a částí vašeho vědomí a moudrosti, bude obnovena spolu s tím, jak jeden druhému předložíte informace, které potřebujete vzít na vědomí.Nejen že to posílí lidstvo jako sjednocenou energii, ale umožní to pravý rozkvět porozumění, které s sebou lidstvo nese. Toto samo o sobě bude razit cestu vpřed pro větší začlenění a projevení lásky.

Uvidíme, že 11. 11.2011 také reprezentuje mocnou aktivaci, k jaké dochází u takového počtu lidí na Zemi jen zřídka. Tato doba bude aktivovat pocit síly a vedení duše. Je to skoro jako kdyby byla duše lidstva obdařena nástrojem nebo certifikátem, který jí nabízí povolení k tomu, stát se vůdcem ve své vlastní realitě. Neznamená to dovolit osobnosti nebo egu, aby vedli, tak jak to dělali dříve, ale musíte dovolit své duši, aby zaujala důležitější roli ve vedení ve vaší realitě. 11. 11.2011 naznačuje posun ve vědomí, kdy se vedení přesunuje od osobnosti a ega k duši a podstatě lidského bytí. To se stane pouze tehdy, když je jedinec připraven a dosáhl určitého stupně potvrzení duše, ale 11. 11.2011 funguje jako mezník umožňující začátek tohoto posunu, který se potom s božským načasováním uskuteční. Pro ty, kteří už cítí silné spojení se svou duší, to potom zesílí spolu s tím, jak se projeví nové zkušenosti a porozumění jejich duším a skupině duše.

Přeji si, aby výsledkem dnešní komunikace bylo, abyste pochopili magické a nádherné zkušenosti, které se promítají do vaší reality. Je třeba vzít na vědomí a ocenit dobu, v níž žijete i to, že jste se ocitli v samém středu této zkušenosti z určitého důvodu, kterým je plně zažít přechod a radovat se z něj. Mnozí z vás mají pocit, jako by nevěděli, čeho teď musí dosáhnout, duchovní cvičení, která potřebujete integrovat do své reality, ale já bych vám v této zvláštní době řekl:

Vezměte na vědomí magii, tu nádheru, která je uvnitř všeho a každého včetně vás samých.

Zaměřte se na ztělesnění lásky, protože to bude znamenat, že když budou aktivovány vzorce lásky, zvětší se vaše zkušenost.

Trvale propojte své energie se Stvořitelem a proste o přijetí vědomí, které je pro vás nejvhodnější.

Pošlete lásku lidskému vědomí.

Obraťte svou pozornost ke své duši, naslouchejte a šiřte světlo své duše při přípravě na důležitější roli, jakou bude hrát ve vaší realitě.

Pamatujte na magii, která je uvnitř vaší bytosti, ve vaší realitě a pamatujte na magii této doby.

Navždy s láskou,

Já jsem Lord Merlin

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Děláš chyby, ale nikdy se nevzdáváš.

2. listopadu 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Když se poprvé něco učíš, ať je to řízení auta, plavání nebo hra na hudební nástroj, dáváš si dobrý pozor na každý počin a každý pohyb, který vykonáš. Děláš chyby, ale nikdy se nevzdáváš. Opravuješ se a snažíš se dál, dokud vše mistrně nezvládneš, ať je to cokoliv. Potom zjistíš, že už nemusíš na každý pohyb myslet; vykonáváš svou činnost automaticky, splýváš s ní a máš z ní radost, protože už tě nestojí žádné úsili. Tak je tomu i s duchovním životem. Jakmile se stane tvou součástí, nemusíš si nadále připomínat, že si máš být vědom Mne a Mojí božské přítomnosti, protože si jí už vědom jsi. Nemusíš dále usilovat o naladění na Mne, protože už jsi naladěn. To vše je pro tebe přirozené jako dech. V tomto stavu již víš, že Já jsem v tobě, ty ve Mně a oba jsme jedno.

1.11.2011 - Túto prosbu mám odovzdať od bytostí svetla všetkým ľuďom.

1. listopadu 2011 v 22:33 Aktuální novinky1.11.2011 - Túto prosbu mám odovzdať od bytostí svetla všetkým ľuďom.
Držíte láskou svoju Zem. Či ste z materiálneho, alebo iného sveta. Sveta iných polarít. Či ste prezident, lekár, filmová, alebo iná hviezda. Či matka hladkajúca svoje narodené, alebo ešte nenarodené dieťa. Otec, sestra, brat. I bytosť poslaná, aby svetlo niesla a ním na cestu svietila. Hudobník, spevák, herec, ...ktorí láskou liečia. Či komorník pomáhajúci držať kabát. Dieťa, žena, muž. Malý či dospelý. Každý má svoj podiel viny či neviny tohto sveta polarít.
Tak leť láska, leť do všetkých strán, aby si na krídlach ľudí udržala svoj svet. Svoju starú i novú Zem. Srdcom ľudským, srdcom človeka. Cez srdce Zeme a jej dielov.

Sme v spine času Atlantídy. A skutočne v týchto chvíľach záleží na každom jednom z nás. Prežiarujte celú Zem, vysielajte svetlo svojho srdca do všetkých kontinentov, ku všetkým ľuďom tejto planéty. A pokračujte ďalej do nadzemských častí, tvoriacich vrstvy jej obalu. A buďte spojení srdcom s jadrom Zeme. Držte ju vo svojom náručí. Ďakujem Féva.
Zo srdca vás prosím. Už nie je ani minúta na váhanie, čakanie, lenivosť ega...že mám čas. Naštartujte sa ! Tu a teraz, ja som a prosím všetkých o odpustenie, prosím o milosť pre nás a Matku Zem, Sme Jedno, prepojení vedomím Krista skrz kryštálovú mriežku Zeme. Chrániím ťa človek, Chránim ťa Matka Zem, svojou Láskou, svojím objatím Ja Som. Povstaneme ako Jedno a zvrátime pád Atlantídy... je čas Lásky a Prebudenia. Amia


Úterý, 01 Listopad 2011 15:31 Satisfakcia 1.11.2011

1. listopadu 2011 v 21:11 Doteky Nového Života
Féva 1.11.2011
Napsal uživatel Amia
Úterý, 01 Listopad 2011 15:31

Satisfakcia 1.11.2011

Je kriedou do piesku napísané slovo LÁSKA. Pre všetkých, ktorí neveria a nechápu jej váhu, je len imaginárnou hrou slov neustále opakovaných človeku, ktorý zostáva stále na jednom bode, na jednom mieste, neuvedomujúc si že všetko čo bolo doteraz povedané a napísané má svoj skrytý význam. Že nikto z tých, ktorí sú na Zem vyslaní sem neprišli len tak...pozrieť sa, nakuknúť ako Vaša Zem vyzerá a ako sa človek má. Na to je ich domov, ich planéta, príliš vzdialená. Neprišli sa len zabávať a hrať ping-pong medzi Vami. Svojich a Vašich sŕdc. Strávili veľa času vysvetľovaním lásky, zatiaľ čo bežal ich život. A Ty, človek neveriaci si sa stále len hral a neuvažoval nad slovami. Odmietajúci, nechápajúci, nesnažiaci sa uvedomiť si, že všetko má svoj dôvod a nie je len náhodou, že prijímaš toľko správ správnou radou univerza. Že to čo sa deje nie je len tak.

Je mnoho tých, ktorých kozmos roztrúsil ako kvapky svetla po celej Zemi a dal im úlohu pomáhať. Vtesnať sa do role človeka, jeho tela, aby pochopil čo je to Zem a jej tretia dimenzia. A veľakrát plakal, padal na kolená, pretože Váš svet ho odmietal neuvedomujúc si múdrosť, ktorú svetu prináša. Že sa aj smial ? Áno, pretože mnohokrát bol smiech jedinou záchranou v existencii Vášho vedomia. Smiech, ktorý hral farbami dúhy, očisťoval, prinášal úľavu a kúsok šťastia a hojil bolestivé pády Vášho spôsobu života. Zakopával o Vaše prahy vedomia, aby ho otvoril a vlial doň lásku. On plakal...Ty si sa smial. On dúfal...Ty si odmietal. Tak ako v mnohom odmietaš ďalej. Ty, ktorý neveríš a za všetkým čo je Ti dané, povedané, ukázané, vidíš len halucinácie, výmysly a klam.

Už sa nám nechce Ťa presviedčať, človek neveriaci. Už nemusíme. Už vstupujeme bránou načasovaného času, ktorá spája s časom novým len tých, ktorí vedia, že prichádza. Ale naša láska je tak veľká, že sa snažíme do poslednej chvíle si overiť, či konečne aspoň tušíš čo sa deje. Že obloha sa otvára, aby privítala svetlo. To svetlo, ktorému si sa vysmieval. Nemusíš nič hovoriť....nič zdôrazňovať - stačí, keď pochopíš o čom je láska. O splývaní s časom, ..o čistom kryštály, .. o šťastí, radosti, vzájomnom objatí nielen dotykom fyzickým, ale lúčmi svojho srdca. O načrení do knihy múdrosti. Na stránky životov - opakujúc si ešte chvíle, ktoré si zabudol a sú pre Teba dôležité. Opakujúc si čas, ktorý bol a už zatvára za sebou vrátka. Formulkou "Ja som."

Nič sa nedeje bezdôvodne. I slová a vety, ktoré sa mnohokrát opakovali neboli písané len tak. Aj keď Ťa už často nudili. Všetko malo svoj význam. Lebo si stále nechápal, nevedel nájsť cestu do zajtrajška pre Teba dôležitú. Hral si sa, hra,l na piesku Tvojho sveta a ukazoval neustále svoju hmotnú tvár. Aby si dokázal,že len Tvoja pravda je pravdou. Zosmiešňoval si, strieľal do seba navzájom, ubližoval a preklínal. Koho ? Sám seba. Lebo len Ty si tvorcom svojho sveta polarít. Na Tebe všetko záležalo. Na Tvojom rozhodnutí..či a ako chceš ďalej žiť. Že je obloha plná hviezd Ťa nezaujíma. Informácie, že za planétami sa "skrýva" iná tvár sa Ti zdalo vymyslené. Že Zem, matka Gaia, cíti každú Tvoju myšlienku i pohyb....si zanedbával. Že máš srdce si vedel....ale len hmotné.

Toto všetko si mal šancu pochopiť. Predvčerom, včera, predtým ako prebiehal proces očisťovania a plnými dúškami si mohol zo všetkých strán čerpať pravdu. A teraz ? Keď sa už všetko mení...by si chcel...čo ? Ísť, či zostať stáť a pozerať sa opäť len tak na Zem ?

Nie, môj milý, teraz je čas sa rozhodnúť. A vrátiť sa do svojho vybraného času žitia. Každý svojím spôsobom. Čas nepočká a náhli sa ďalej. Je ako vlak života. Zastane, nastúpiš, vystúpiš a ideš ďalej do svojej stanice snov. Do vysneného nového miesta Tvojich ďalších životov.

Už čakáš pri zábradlí opretý túžbou, už nazeráš či ho v zákrute uvidíš, blížiaceho sa k Tebe, človek. Má farebné vozne podľa hladiny Tvojho srdca. Ktorý si vyberieš - je na Tebe. Či modrý, ružový, smaragdový, žltý,... Sám vieš, ktorý Ťa láka a niečo Ti hovorí. Si pripravený ? Tak nastúp. Lebo má len chvíľu času. A načo ten kufor, tú tašku, to zlato, ktoré sa na Tebe ligoce ? Tie peniaze padajúce Ti z vrecka ? To všetko si mal ? A bol si šťastný ? Nechaj to tak a poď len sám, len Ty so svojím srdcom. A blízkych či môžeš vziať so sebou ? Áno, ak budú chcieť. Farbu im nevyberaj, sami si ju zvolia. A neboj sa, keď vystúpite, budete všetci opäť spolu. Kam dohliadnete, dovidíte na svoj nový svet. A čo tí ostatní, ktorí zostávajú a vlak nevidia ? Nič to, príde ďalší a budete neskôr spolu.

Každý si teraz hľadá svoj vlastný prístav. Rýchlym poskladaním do srdca - všetkého čo na svoju cestu potrebujú. Či jin, alebo jang Vášho sveta. Každý odchádza svojím smerom polarít. Je to rýchlosť, ktorá Vás núti ukončiť neukončené, zapnúť zips, dočistiť rany. Liečbou sveta, tesne pred príchodom svetla.


S láskou Féva
Ilona Pálušová

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk