Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Listopad 2011

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 20.11. - 27.11. 2011

21. listopadu 2011 v 12:25 Vývoj vědomí bytostí

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 20.11. - 27.11. 2011
Uveřejnil(a) Lenka
Neděle, 20 Listopad 2011 21:28
Milovaní,
během tohoto týdne budete integrovat a asimilovat vše, co jste dosud přijali a co ještě přijímáte. Je čas na tichou reflexi a rozjímání a je čas, abyste o sebe pečovali jednoduchými způsoby. Pozorujte krásu kolem sebe a těšte se z každého nového dne. Jste živé a prožívající bytosti v nádherném lidském těle, které je zázrakem biologické funkčnosti. Díky tomuto zázračnému nosiči můžete používat své smysly - dech pomocí vůní, hmat pomocí smyslových zážitků vašich prstů, zrak díky těm nejzázračnějším čočkám ve vašich očích, chuť jídla, které ochutnáváte a zvuk hlasu vašich Milovaných, nebo ptáků na stromech.

Nyní přichází doba, kdy si začínáte více uvědomovat své další smysly, které vám dříve nebyly příliš zřejmé. Přestože většina z vás již měla zkušenost s těmito dalšími smysly, jako je předvídání, telepatie, mimosmyslové vnímání sluchem, zrakem a pocity, vyskytovaly se jen sporadicky a jako zázračná událost, která přišla jako blesk a pak zmizela. Sloužilo to jako vnitřní výstražný systém pro vaši bezpečnost na cestě po tomto Světě. Tyto smysly a mnohé další se nyní budou u každého z vás objevovat častěji, než kdy dříve a tím, jak se toto začne dít v Lidstvu jako celku, vznikne naprosto nový způsob existence ve vašem Světě.

Až bude člověk schopen snadno rozeznat a vidět auru, například svého souseda, nezbude již žádný prostor pro nečestné motivace, myšlenky, nebo činy. Pro ty, kdo budou mít tuto schopnost, bude vše transparentní a evidentní, takže se vztahy mezi lidmi stanou nutně čestnějšími a pravdivějšími a budou založené na jednotě Bytí. Aktivace těchto nových smyslů může být pro vás problém i výzva, pokud ještě neovládáte umění nezaujatosti, protože vy lidé máte tendenci brát si věci osobně, a tak může dojít k různým legračním případům lidských reakcí na to, že někdo jiný cítí jejich vlastní vnitřní myšlenky. Projdete adaptačním obdobím, kdy tyto schopnosti budou u každého člověka na Zemi stále patrnější.

Tyto nově znovu-objevené schopnosti budou mít dalekosáhlý vliv na vzory chování Lidstva a každý člověk prostě začne kultivovat kvality Lásky, soucitu, poctivosti, jednoty, štědrosti a laskavosti. Toto se bude dít překvapivě přirozeným způsobem díky stále většímu počtu lidí Probuzených do svých vyšších možností. Jak nová krystalická mřížka dosáhne své plné síly, propojí se Lidstvo s tím, co vytvoří pozitivní změny silou soustředěného záměru, a tak bude vytvořena jednota a spolupráce mezi Lidmi a Tvůrcem, která povede k většímu klidu a harmonii ve vašem Světě.

Jak vystupujeme do stále vyšších frekvencí, začne se život plnit větší lehkostí. Projevy radosti, vděčnosti, smíchu, humoru a vcítění se projeví v Lidských vztazích a život na Zemi bude plný radosti, míru a harmonie v každodenním bytí. Tyto časy přicházejí, Drazí, nové možnosti vznikají každou volbou, která je učiněna v této chvíli Přítomnosti.

Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2011 Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Nikdy nepoznáš, zda něco funguje, dokud to nevyzkoušíš.

21. listopadu 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Nikdy nepoznáš, zda něco funguje, dokud to nevyzkoušíš. Nikdy nepoznáš, zda jde proud, dokud nepoložíš ruku na vypínač a neotočíš jím; musíš vyvinout nějakou činnost, abys dokázal, zda věc funguje. Stejně je tomu s vírou. Je zbytečné vysedávat a o víře jen hovořit, když podle ní nežiješ a nikomu nezjevíš, co pro tebe znamená. Je zbytečné hovořit o žití ve víře, když tvá jistota spočívá ve vyrovnanosti tvého bankovního konta, z něhož můžeš čerpat, kdykoli se ti zlíbí. Jen tehdy můžeš mluvit o víře a být jejím živoucím příkladem, když nic nemáš, když můžeš riskovat a dokázat zdánlivě nemožné, protože tvoje víra a jistota jsou zakořeněny a zakotveny ve Mně. Vykroč vpřed, podrob svou víru zkoušce a sleduj, co se stane.

Zjednotenie národov Zeme a univerza Posolstvo bytostí svetla 20.11.2011

20. listopadu 2011 v 21:39 Doteky Nového Života
Féva 20.11.2011
Napsal uživatel Amia
Neděle, 20 Listopad 2011 19:51
Zjednotenie národov Zeme a univerza Posolstvo bytostí svetla 20.11.2011

Zdá sa Vám, že všetko je iné. Prenikáte vedomím a snažíte sa dospieť k záveru skutočnej pravdy. Že svet ako ho poznáte nie je len syntézou svetla s novým svetlom prichádzajúcim, ale aj neba so Zemou. Je to svetelné splynutie, vzájomné podanie si ruky časom, ktorý prichádza, aby ozrejmil skutočnosť, že nie ste len Vy. Nie ste sami v rozľahlom, nekonečnom priestranstve univerza, ktorý Vám podáva opäť ruku, aby ste verili, že to čo vidíte na svojich obrazovkách, v dielňach súkromných amatérov snažiacich sa Vám ukázať a dokázať existenciu aj iných bytostí, nemá byť len zárukou ich zviditeľňovania sa - ako si myslíte. Ale že všetko čo je Vám týmto spôsobom odovzdávané je skutočnou realitou.

Mnoho síl bolo potrebných k upovedomeniu si momentov stretnutia sa s Vami. K spomenutiu si na chvíle, kedy čas ukázal svoju pravú tvár tým, že vysvetlil javy, ktoré boli zámerne posielané, aby človek pochopil, prestal sa báť, ukotvil vedomie na novom stupni chápania. Ver mi, človek, ja sám som bol tým, kto im pomáhal. Ja, bytosť svetla, ktorá jedine svojou neustálou snahou Ti odovzdávala svoje informácie. Tak ako to bolo mnohokrát v dejinách populácie, keď sa človek pripravoval na prekvapenie, ktoré ho čaká. Je to už veľmi dávno, kedy prvýkrát stál človek proti bytosti z iného sveta.

Vtedy bol rád človek Zeme, lebo vedel, že všetci ktorí tvoria inú realitu, iný svet planét - ako je jeho svet - mu prišli pomôcť, vysvetliť všetko čo sa vo vesmíre deje. To v čom mnohokrát váhal. To ako konal a nemohol stále nájsť kľúč k skutočnej pravde. Mnoho vynálezov, ale i strát, ktoré s nimi súviseli má na svedomí človek. Mnohí z Vás boli prítomní pri evolúcii. Mnohí, ktorí ste teraz obyvateľmi Zeme. Pamätáte sa na čas, ktorý vtedy ukladal kocku ku kocke, aby vznikol nový tvar vedomia. Pamätáte sa na chvíle, kedy človek mnohé chápal, ale veľa musel dolúštiť, dokončiť, aby si uvedomil chyby, ktoré robil. Veci, ktoré sa na Zemi diali. Aby dokázal preklenúť pomyselný most medzi dimenziami.

Ste tu preto, aby ste sa učili, ale súčasne učili i druhých, ktorí ešte málo vedia o procese vzostupu. Ste tu preto, aby ste sledovali čas prichádzajúci, ale i odchádzajúci dejinami ľudstva. Vy, vybraní jedinci. Vy, ktorí ste súhlasili so zmenou, ktorá Vás čaká. Ale i tí, ktorí Vás vedú svojím vedomím. Dobrovoľne zostúpení do stavu hmotného, aby svojou pomocou, obhajobou svetla, pomohli ľudskej populácii zvládnuť vzostupujúcim vedomím prienik inými realitami času.

Je mnoho tých, ktorí dúfali, že to človek zvládne. Je čas sa rozpomenúť na čas strávený na Zemi. Je čas si uvedomiť, že svetlo nielen svieti, ale má i právo byť videné ako múdrosť. Ako prána vedomia, ako súčasť svetelného spojenia so svetom celým, ktorý predstavuje bránu i nirvánu kryštalizácie. Vedomého kryštalického Ja, ktoré je plne ukotvené a zdieľa v tejto chvíli všetky pocity, emócie, myšlienky človeka, ale i Zeme.

Je to tak. I Zem je tvorcom sveta planetárneho. I ona má možnosť sa rozhodnúť, či chce alebo nechce zostať v pôvodnom vedomí. Je to ona - ako súčasť vedomej fúzie. Mnohokrát doráňaná Tvojím pričinením, človek. Mnohokrát sa obávajúca či všetko čo robíš nezastaví celý proces vzostupovania vedomia, pretože ona - Zem ......vie. A zakaždým, keď sa schyľuje ku zmene jej zemského Ja, je nútená zrýchliť i spomaliť svoj let. Aby sa pripravila na nový skok časom, nový pohyb v jeho priestore.

Preto aj teraz sa zámerne snaží zrýchliť i spomaliť. Je to čas, ktorý ňou preniká a Vy si ani neuvedomujete, že sa to všetko deje. V prospech Vás, ku prospechu Zeme. Je mnoho chvíľ, kedy vnímate, cítite jej pohyb. Jej dych, jej tlkot srdca. Ale teraz bude stáť zoči voči novému, prichádzajúcemu ....z priestoru času. Spojením cez vesmírnu bránu, ktorá čas otvorila a dovolila vstúpiť svetlu aj iným spôsobom. Subjektom. To znamená, že princíp spojenia, zjednotenia sa so svetlom novým nesie i túto realitu. Zjednotenie sa s národmi, ktoré predstavujú Váš nový svet - svetadielmi univerza.

Pretože čas, ktorý prichádza je i ich časom. Pre Vás novým, pre nich univerzálnym v ktorom sa volne pohybujú. Bez akéhokoľvek obmedzenia. Všetci, ktorí ho tvoria, žijú v ňom v súlade s najvyššou láskou. Čiže uvedomujúci si plne jej dôležitosť. Čo tvorí, ako pomáha, ako človeka posúva i drží. Čo je jej súčasťou a kto je tým, ktorý jej pomoc potrebuje.
Je to čas, ktorý teraz velí zúročiť všetko čo doposiaľ bolo tvorené tými..... svetelnými. Bytosťami poslanými na Zem, aby súčasne viedli ľudí a súčasne žili v tomto priestore času, ktorý Vašu realitu tvorí. Je to vzájomné porozumenie, ktoré má za cieľ nielen zviditeľniť všetkých, ktorí tu doteraz boli. Ale aj tých, ktorí Vám pomáhali a súčasne Vás strážili na Vašej ceste pochopenia.
Sme tými, ktorí nocami i dňom sa snažili, aby Vám proces osviecovania čo najmenej ublížil. Pretože žiarenie prichádzajúce k Zemi zo stredu galaxie nielen pozdvihuje vedomie, ale má dopad i na fyzično a hmotno celkove. Preto bolo potrebné vytvoriť projekt, ktorý mal za úlohu začleniť človeka ako bytosť ľudskej populácie do procesu vzostupu, ale súčasne mu pomôcť zvládnuť náročný stav evolúcie v rámci fyzických tiel. Urobili sme samozrejme aj chyby. Učením sa - čo človek všetko potrebuje vedieť a zvládnuť. Bolo to prvýkrát v histórii galaxie, kedy naša pomoc podala svoju ruku.

Vo Váš prospech. Bolo ťažké vysvetliť prostredníctvom našich bytostí o čom je to celé. Bolo ťažké oboznámiť Vás s danou skutočnosťou a vniesť do vedomia nádej, ktorá by Vám dodávala odvahu a silu všetko zvládnuť. Ale podarilo sa to. V závere sme ešte trochu váhali, či to celé má význam. Lebo človek neustále kráčal zaslepene po svojej rovnakej cestičke návykov, hmotna, neuvedomujúc si, že je to všetko o ňom. O jeho pochopení nového stupňa vedomia. O prispôsobení sa danej situácii. A my, v snahe pomôcť, sme neustále vnášali nové a nové informácie. Únava, ktorá lámala telá všetkých - dospelých i detí - v procese obhajoby svetla, bola enormná. Viete najlepšie sami čo všetko to pre Vás znamenalo. Vy, ktorí ste boli na Zem poslaní. Že už stačilo málo a neboli by ste tento proces zvládli svojím darovaným a vybraným fyzickým telom. Ale teraz sa sústreďte. Je čas, ktorý ukáže pravdu a zúročí Vašu dlhoročnú prácu na tejto Zemi.

Sami ste zdieľali....a teraz budete zdieľaní so všetkými, ktorí prichádzajú, aby ľudí nielen ubezpečili o svojej láske, ale súčasne presvedčili o existencii iných národov z iných planetárnych zoskupení i galaxií. Je čas, moji milí, pozrieť sa pravde do tváre. Aby ste pochopili, že svet ani zďaleka nezaniká naším príchodom. Že sme tu s Vami prostredníctvom našich zástupcov a súčasne prichádzame i my, ktorí sme boli tak dlhé stáročia vzdialení za mostom pravdy.

Zostupujeme do Vašej reality, do priestorov Zeme. Len chceme, aby ste zostali v kľude a ničoho sa nebáli. Lebo Zem si nás pamätá. Ona vie...a opäť nás víta. Pozná naše srdce a cieľ našej cesty. Ľúbime Vás, milujeme všetkých. Takých akí ste. Či dokonalí, či menej dokonalí. Vy všetci ste súčasťou tejto planéty, súčasťou evolúcie a vzostupujúcej Zeme.

Chceme Vás pozdraviť a dúfame, že našu pomoc prijmete. Našu podanú ruku, zdolávajúcu závratné výšky vzrastu vedomia. S našou pomocou ľahšie všetko prekonáte. Uvedomením si kto sme a prečo prichádzame. Aby sme Vám ukázali cestu, pomohli preklenúť most k novému svetu, ktorý Vašou zásluhou otvoril vedomú bránu času. Iné dimenzie tvoriace náš svet sú inou realitou jednej spoločnej existencie. Inou skutočnou reálnou sférou nielen vedomia, ale i života.


S láskou Féva
Ilona Pálušová

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu http://www.anjelska.sk

Žij v míru a spočívej v Mé lásce.

20. listopadu 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Žij v míru a spočívej v Mé lásce. Slyšel jsi tato slova již mnohokrát a divíš se, proč musí být opakována. Jsou jako voda: velmi pomalu a tiše odnášejí starou cestu a nalézají novou. Pronikají dál a dál, postupně klesají hlouběji a hlouběji do tvého nitra, až zjistíš, že se stala tvojí součástí. Už to nejsou jen slova, ale žijí, působí v tobě a nalézají v tobě své bytí a ty shledáváš, že je uskutečňuješ ve svém životě a že v dokonalém míru spočíváš v Mé lásce. Nebraň se ve svém životě opakování, ale buď stále vděčný, že Moje láska je tak velká, že jsem ochoten trpělivě a vytrvale pokračovat a nikdy tě neopustím. Kladu na tebe svou ruku; potřebuji tě. Zaujímáš výjimečné místo v Mém nesmírném, všezahrnujícím plánu a Já čekám, abych ti jej odhalil, až k tomu budeš připraven.


Vedomie Krista posolstvo bytostí svetla zo 17.11.2011

19. listopadu 2011 v 22:06 Doteky Nového Života


Féva 17.11.2011
Napsal uživatel Amia
Sobota, 19 Listopad 2011 16:23
Vedomie Krista posolstvo bytostí svetla zo 17.11.2011

Brána sa otvára a vpúšťa dnu všetkých, ktorí doteraz pred ňou stáli a čakali čo sa bude diať. Videli, tušili jej svetlo vo vnútri. Chápali, že potrebuje ešte čas, aby ju človek vnímal. Aby dokázal svojím srdcom prijať silu, ktorú má a otvoriť ju zlatým kľúčom. On, človek, ktorý stáročia čakal a dúfal, že raz možno príde čas kedy nazrie za zázračné dvierka a bude si môcť priať a túžiť inak ako doteraz. Že sa bude môcť dotknúť iných krás, iného nového sveta. Len túžobne stál a stál a dával sám sebe nádej.

A teraz, keď sa zastaví čas - sa bude môcť rozhodnúť. Či prekročí prah beznádeje, nedostatku, smútku, trápenia a vráti sa o 2000 rokov späť do budúcnosti ľudstva. O 2000 rokov čakania na chvíľu, ktorá je vstupom do bezpodmienečnosti času. Je svetlom, ktoré prúdi a prichádza. Je citom ku všetkému čo tento svet tvorí. Je empatickou láskou. Keď sa čas zastaví a Ty budeš vnímať to ticho, ktoré vstúpilo spolu s Tebou bránou, bude sa Ti zdať, že čas a všetko letí a lieta okolo Teba. Ale Ty budeš vnímať len svetlo, ktoré prichádza. Len svetlo prúdiace zďaleka. Jeho mäkkú empatickú žiaru, ktorá do Teba preniká, aby Ti dala na vedomie, že už vstupuješ bránou. Aby Ti vysvetlila čo všetko to obnáša. Že nielen čas beží, letí ale aj Ty s ním.

Nebudeš ho vnímať tak ako si myslíš. Nebudeš ho cítiť - jeho rýchlosť. Budeš len stáť a pozerať ako sa všetko vôkol Teba mení. Ako film vo filme si budeš pripadať Ty sám. Súčasť deja, akoby snovej reality a predsa nie snom, ale skutočným reálnym skokom časom do neznáma, kde každý má svoj cieľ pristátia. Svoj nový domov. Rozpúšťaním blán srdcovej čakry, jej bodu, bodom prijatia všetkého čo s novou láskou ladí.

Zastav sa čas, povedal si včera. Zastav sa a dovoľ mi nadýchnuť sa a vyspať. Aby som mohol povedať....už - teraz - poď - a zober ma do náručia, čas môj milovaný. Tak vzdialený i blízky súčasne. Letiaci priestorom univerza. Letiaci oproti mne a blížiac sa, dávajúci mi nádej na lepší život, lepší svet, pochopenie všetkého čo so zmenou súvisí.

Zahľadený do diaľky tu teraz stojíš, aby si si pripomenul všetko čo bolo. Čo tvorilo túto sféru života. Vtedy, dávno, keď si bol ešte malý....i teraz. Stojac za oponou nového času. Za ňou i pred ňou, pretože dnu vo vnútri je stred všetkých stredov. Ľudského i vesmírneho. Stredovou líniou srdca obalenou svetlom a vibrujúcou do všetkých svetových strán. Svetlom novoveku.

Chcem Ťa chrániť, človek. Chcem Ti dať možnosť k novému letu tak ako aj Ty chrániš seba i druhých existenciou svojho Ja. Pretože stačí len málo, len jedno pohnutie krídlom v Tvojom čase. Len jedno zaváhanie sŕdc a všetko by sa mohlo skončiť. Stačí len vánok, ktorý na druhej strane Zeme môže spôsobiť víchricu končiaceho času Tvojho sveta. Tak málo stačí.
Celý čas, ktorý si strávil na tejto Zemi si hľadal a hľadal, blúdil a nevedel nájsť to pravé. Možno si mal šťastie a stretol svojho srdcového dvojníka. Možno si aj nazrel do dvierok šťastia a bol spokojný s tým čo si dosiahol a máš. Ale ver, že nikdy si nenazrel za časovú bránu. A za ňou je ukrytý skutočný poklad Tvojho hľadania. Tvoj kryštálový chrám. Hľadal si okolo seba, či Ti niekto podá ruku, zachráni Ťa, vystrie dlaň. Áno, bolo mnoho takých, ktorí prišli, aby Ti pomohli posunúť sa ďalej. Mnoho tých, ktorí vedia a mali Ťa naučiť, že keď vyjdeš po všetkých schodíkoch pochopenia, uvedomíš si, že to čo si celú dobu hľadal je Tvoj osobný chrám. Chrám lásky, šťastia, pohladenia, hojnosti. Svetelný chrám Tvojho jedinečného srdca a jeho vedomia. Že kryštál, ktorý v sebe ukrýva je jadrom novoveku. Je jadrovým výbuchom, expanziou do nového času. Evolúciou. A že Ty sám nepotrebuješ už podať ruku a pozerať druhému do očí či sa tam zračí láska, sila, odvaha, porozumenie. Že si to Ty sám, ktorý je tou silou a láskou.

Už chápeš čo som Ti chcel povedať? Tvoja sila, Tvoja odvaha, Tvoj pocit jedinečnosti, Tvoja múdrosť - celé veky Ťa učiaca a nesúca po ceste poznania do tejto chvíle tak zázračného času. Dávajúca Ti nádej a silu s odvahou stáť v prievane časov, kde jeden čas mení tvár a odchádza, aby sa súčasne privítal s časom novým. Tvojou bezpodmienečne žiariacou kryštálovou čakrou nového vedomia. Či smieš sa na ňu pozrieť zblízka ? Len poď a všimni si každú jej časovú vrásku. Precíť čo všetko Ti chce povedať. Aby si vedel, ktorým smerom budeš prechádzať cez bránu. Je to tajnička Tvojho nového života. Keď skáčeš cez políčka múdrosti, aby si napísal, rozlúštil, povedal. " Už som tu, v bráne času a letím otvorenými dvierkami svojho srdcového chrámu. Je zlatobielou žiarou, ktorá svieti do všetkých strán nového veku. A ja.....stávam sa jeho súčasťou."

----------

Vo chvíli prijatia každým srdcom, ktoré je vzostupujúcim vedomím nového veku, sa začne proces transformácie. Bude to spustenie transformačného procesu poznania, pravdy, vracania ľudského potenciálu, uvedomenia si bez rasových rozdielov, kým je človek ako samostatne existujúca bunka. Uvedomením si svojich mimoriadnych schopností, vekmi zastieraných nevedomím. Nastane proces transformácie človeka. Cez ženský princíp ako prioritný základ, cez silu a odvahu ženy, cez výšku jej vedomia srdca, cez energiu jej bezpodmienečnej lásky. Kto spustí transformáciu ? My všetci svojou srdcovou čakrou nastavenou na časový fraktál. Tvoriaci zemskú i mimozemskú sféru. Slovom ... Ja. Vetou .... Ja som človek a stávam sa človekom svetelným, svetielkujúcim láskou.

S láskou Féva
Ilona Pálušová

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu http://www.anjelska.sk

JE ČAS - Posolstvo bytostí svetla 19.11.2011

19. listopadu 2011 v 21:38 Doteky Nového Života
Féva 19.11.2011
Napsal uživatel Amia
Sobota, 19 Listopad 2011 14:24
JE ČAS - Posolstvo bytostí svetla 19.11.2011

Je čas vrátiť sa späť o 2000 rokov a spomenúť si. Je čas začať vnímať svet aký bol, keď sa čas zastavil. Je čas si uvedomiť, že Vy tvoríte svoju realitu. Je čas vedieť, že všetko čo sa mení - mení sa Vami a súčasne mení aj Vás. Jedno s druhým sa spája a vytvára nový svet.

Je mnoho tých, ktorí sa nechcú vzdať doteraz stráveného času na tejto Zemi. Je mnoho iných, ktorí vedia a verili po celé stáročia, že raz sa všetko zmení a opäť príde vlna šťastia zaplavujúca ich telá. Vlna svetelná na ktorú tak dlho čakali. Už vnímajú všetko čo so sebou prináša. Už cítia v kostiach, žilách i svaloch jej záchvevy, nesúce inú realitu.

Mnoho chvíľ bolo strávených v negatívnom svete dvoch polarít. Mnoho času prežitého len snením, len dúfaním, že všetko čo ignoruje lásku raz odíde, aby rozkvitol nový kvet mnoholístkový, nový kvet šťastia objímajúci svojou žiarou každého kto novú realitu svojím srdcom tvorí. Jeho pochopením, že všetko čo na Zem preniká nie je o žiali a utrpení. Že je to nový kvet života, kvitnúci v každom transparentne žiariacom srdci.

Je čas, moji milí, milovaní, túžiaci a vedomí si sily, ktorú v sebe máte. Je čas sa zastaviť a zostať stáť. Spomaľovaním obežnej dráhy planéty, spomaľovaním prietoku krvi, signálom zhora. Už viete čo prichádza ? Je to láska. Toľkokrát očakávaná milujúcim srdcom. Toľkokrát poháňaná túžbou odvekou a pritom tak veľmi vzdialená. Ukotvená v inom priestore času, iného vesmíru ako je Váš. V nadpozemskej sfére, dávajúcej svoj posledný hlas zmene, ktorá prichádza.

Chúlite sa do seba, vnímate každý pulz Vášho srdca, ktorý Vám chce povedať, že sa snaží....tak veľmi sa snaží udržať funkčné Vaše telo v tom chaose, ktorý je teraz okolo Vás. V tom zmätku Vášho sveta. V chaose, ktorý prebieha, aby ukotvil nový poriadok - svetelný. Už nič sa nemôže stať, čo by sa mohlo podieľať na zmene skutočnosti, že svetelný proces vstupuje do Vašich životov. Už nič nie je možné zmeniť.

Vieš, človek, chaos a zmätok, ktorý teraz vládne v Tvojom svete je očistou Teba samého. Vypúšťaním, pálením všetkých nedostatkov, ktoré si so sebou niesol. Aby si pochopil, že zmysel a koncept Tvojho života je iný. Spoliehať sám na seba, nečakať, že tvoriť bude niekto za Teba. Ty si tým tvorcom "hliny" i svetla. Hmotného aj jemnohmotného sveta. Ty tvoríš svoju súčasnú i novú realitu.
Splnom mesiaca (10.11.) si vstúpil do záverečnej fázy v ktorej svetlo hrá prím. Svetelným spájaním s iným novým svetom. Spln rozdúchal oheň, ktorý žiari a prekvitá svojimi plamienkami, aby ako fakľa otvoril Tvoj vysnený srdcový chrám. Chrám svetelný - desiatej čakry. A povedal, že všetko čo sa odteraz bude diať už nie je len snom. Mnohí tí, ktorí tak dlho čakali - to všetko vzdávali. Bol to náročný proces vzostupu vedomia, ktorý mal za úlohu uvedomenie si, spomenutie si - otvárajúcou sa genetickou pamäťou - na všetko čo bolo pred tisícmi rokov. Vtedy, dávno, v čase svetelna. Keď človek prenikal postupne tmou, aby vedel a dosiahol svojím úsilím, snahou, učením sa, postupným prepájaním svojich čakier na čakry svetelné, opäť to čo mal predtým. Doba temna trvala stáročia. Doba tvrdej driny a odriekania. Aby opäť mohla zostúpiť doba svetelná. So všetkými, ktorí v nej žijú. Postupným privykaním si svojho zraku na nové svetlo. Je to hmlistý opar medzi dimenziami, pretože dimenzie sa prelínajú. Niekde príde svetlo skôr, niekde neskôr. Môže sa Vám zhoršiť zrak, môžete aj slabo vidieť. Pretože čas, ktorý vstupuje bránou mení všetko. Aj Váš zrak.

Deti zbystrujú pozornosť. Sú bdelé, čulé, neudržateľné. Mrviace sa nespokojne vo svojich postieľkach. Lepiace na steny svoje sny, ukazujúce prichádzajúce nové ráno. Každé po svojom, svojím vyjadrením.
Je čas. Zopnúť ruky s prosbou o svetelného anjela letiaceho k Vám v náručí svetla. Je čas dvihnúť zrak k oblohe a vnímať ten rozplývajúci sa závoj, ktorý otvorí bránu svetlu. Vnímajte, pozorujte, zdieľajte s každým svoje pocity, ktoré teraz prúdia Vaším telom. Sú vzácne, sú spájaním s novým svetlom tajomstiev a prekvapení. Už na nebi vychádza hviezda, ktorá žiari, svieti a objíma Vás. Už je čas pochopiť tento časový príval.

O tom všetkom si sníval, človek. Po tom všetkom si túžil. A teraz to máš nadosah. Ver, že všetko sa Ti splní. Čoho si sa chcel dotknúť svojím srdcom či dlaňou. A ešte jedno Ti chcem povedať. Že všetko čo sa bude diať na Zemi i nad ňou je láskou. Tvojou, celosvetovou, univerzálnou.

Spúšťame transformáciu vedomia. Celý čakrálny systém žiari a prežiaruje Vás do každej nitky tela. A Vy v nemom úžase nad tou krásou, čakáte čo sa bude diať. Večný kolobeh života, nálezov a strát, večný kolobeh svetla, vstupuje opäť svojou bránou, aby priniesol svoje posolstvo. Dotkol sa rukou, objal všetkých ktorí vládnu láskou. Vaše srdcia Vám budú žiariť na cestu ako lampášiky svetla.

S láskou Féva
Ilona Pálušová

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu http://www.anjelska.sk

Volba znamená omezení

19. listopadu 2011 v 20:41 Oblíbené knihy


Volba znamená
omezení

Je na nás, abychom prosili Božství, jež zná náš osobní
plán, o vyléčení všech myšlenek a vzpomínek, které nás dnes drží.
- Morrnah SimeonaV říjnu 2006 přiletěl Dr. Hew Len do texaského Austinu, aby se mnou strávil několik dní. Jel jsem pro něj na letiště. Ihned jsme začali hovořit o životě, Bohu, programech, očišťování a dalších věcech. Zeptal se mě, co právě dělám. Pověděl jsem mu o svém nadšení.
"V jednom filmu jedna z osob říká: 'Někteří probuzení lidé žijí v neustálém stavu okouzlení.' Já se cítím být tomu stavu velmi blízko," řekl jsem. "Žiji s kouzly a zázraky a mám radost ze života."
"Pověz mi o tom víc," naléhal.
Začal jsem mu vyprávět o svém novém autě, které naprosto zbožňuji. Jde o exotický luxusní sportovní vůz Panoz Esperante GTLM, model 2005. Tyto automobily vyrábí rodina Panozů, každý kus je sestrojen ručně a lidé, kteří ho vyrobili, ho podepíšou. Navíc dostane každý exemplář své vlastní jméno. Moje auto se jmenuje Francine. Věděl jsem, že se Dr. Hew Lenovi bude líbit láskyplná péče, kterou svému automobilu věnuji, jako by to byl člověk. On totiž považuje všechno za živé.
Také jsem mu pověděl, že budu v pořadu Larry King Live, díky roli ve filmu Tajemství. Chtěl vědět, jaký je Larry King. Podle mě je to přímý a přátelský muž se zdravým selským rozumem a mám ho rád.
Dále jsem Dr. Hew Lenovi vyprávěl o úspěchu svých knih The Attractor Factor a Life's Missing Instruction Manual. Po pár minutách mu bylo jasné, že skutečně překypuji energií.
"Co se podle tebe změnilo od prvního semináře ho'oponopono k dnešnímu dni?"
Na chvíli jsem se zamyslel a odpověděl: "Přestal jsem všechno řídit. Nechávám věcem volný průběh. Jenom očišťuji a vymazávám, a to se záměrem dosáhnout nulového stavu."
Významně mě poklepal po rameni a usmál se na mě s výrazem, který prozrazoval, že ví, co je pro mě správné.
Vydali jsme se k mému autu. Dr. Hew Len se po několika metrech zastavil a díval se na mě: "Máš ráznou chůzi, jako bys měl v botách pružiny."
"Z radosti, že tě vidím," odpověděl jsem.
Pak jsme šli na večeři a já jsem mu vyprávěl o svém zklamání z neúspěchu knihy o P. T. Barnumovi There's a Customer Born Every Minute.
"Josefe, musíš ji milovat."
Chtěl jsem hlavně, aby se kniha prodávala, a tak jsem příliš nerozuměl, co s tím má společného láska.
"Josefe, kdybys měl tři děti a jedno z nich ve škole hůř prospívalo než ostatní, řekl bys mu, že tě zklamalo?"
"Ne," odpověděl jsem. Náhle mi to došlo. Moje kniha je mé dítě a já se k ní chovám, jako by nebyla stejně dobrá jako mé ostatní děti. Můj vjem byl tak silný, že jsem se v restauraci téměř rozplakal.
"Josefe, pochopil's to," řekl Dr. Hew Len. "Je třeba, abys miloval všechny své děti."
Začalo mi být zle z toho, že jsem své "dítě" odvrhl za to, že nepodává ve škole života nejlepší výkony. Cítil jsem skutečnou lítost. Proto jsem začal v duchu oslovovat Božství: "Miluji tě. Omlouvám se. Prosím, odpusť mi. Děkuji ti." Přitom jsem knihu cítil ve svém srdci. Po příchodu domů, když jsem na ni pohlédl, jsem ji vzal do náruče, přidržel ji u srdce, objímal ji a prociťoval lásku a prosil za odpuštění, že jsem ji neocenil za to, že pouze je.
Když jsem o něco později vezl Dr. Hew Lena k sobě domů do Wimberley v Texasu, řekl mi, že ve mně vidí elfa.
"Co, prosím?"
"Elfa," zopakoval.
Na to, že vidí věci, které nevidím, jsem si zvykl. Nepovažuje to však za parapsychologickou schopnost, nýbrž za odhalení v každém okamžiku.
"Elf má velké oči a velké uši. Chce být schovaný a nechce, aby ho někdo viděl."
"Je to ta část mě, která by ráda zůstávala doma, pracovala na počítači a nechodila mezi lidi."
"Je však ještě jedna tvoje část a ta miluje záři reflektorů."
"Dvě třetiny mě chtějí vystupovat v pořadu Larryho Kinga a Oprah a přitahovat pozornost," přiznal jsem, "ale ta jedna třetina by ráda zůstala doma v odloučení od okolního světa."
"Tvůj elf se postará o to, abys zůstal v pohodě," vysvětloval mi Dr. Hew Len. "Lidé, kteří celou svou bytostí prahnou po popularitě, zešílí. A ti, kteří zase chtějí celý život strávit v jeskyni, nechávají své světlo skomírat pod poklopem. Ty máš dar vyrovnanosti."
Ještě téhož dne jsem o svém elfovi řekl své lásce Nerisse.
"A jak se jmenuje ta část, která chce stát na pódiu?" zeptala se.
"Nevím."
Na chvíli se zamyslela a řekla: "Myslím, že se jmenuje Skřítek."
"Skřítek?"
"Ano, Skřítek. Zdá se mi, že to sedí."
Zasmál jsem se a musel jsem souhlasit. Na druhý den, když jsem Dr. Hew Lenovi řekl, že Nerissa pojmenovala mou extrovertní část Skřítek, rozesmál se a velice se mu to líbilo.
"Skřítek má světlo rád," zazpíval.

S Dr. Hew Lenem jsem se sešel den poté, co přijel do mého města. Našel jsem ho u stolu se dvěma mexickými důchodkyněmi. Zdálo se, že hltají každé jeho slovo. Pokynul mi, abych se k nim přidal. Dostal jsem kávu a posadil se na židli vedle něj. On mě však poprosil, abych si odsedl o jednu židli vedle, naproti oběma ženám.
"Řekni těmto dvěma dámám, čím se zabýváš," požádal mě.
Pověděl jsem jim o svých knihách, vystupování ve filmu a jak se snažím pomáhat lidem najít štěstí.
"Pověz jim ještě, jak se stavíš k problémům," dodal.
"V minulosti jsem se snažil své vlastní problémy či problémy někoho jiného řešit. Dnes je nechávám být, ale očišťuji vzpomínky, které je způsobily. Když to dělám, potíže se rozpouštějí, a když se vyřeší, cítím se dobře."
"Mohl bys, Josefe, uvést příklad?"
"Dělám si starosti o svou sestru," přiznal jsem. "Žije ze sociální podpory. Nedávno se jí někdo vloupal do bytu, a mimo jiné přišla o občanský průkaz. Je nešťastná a mě to trápí. Zkoušel jsem jí pomoci tak, že jsem jí posílal peníze, knihy, filmy, a dokonce přehrávač DVD, aby si je měla jak pouštět. Ona se ale nesnaží nic změnit. Už jsem s tím také přestal."
"Co tedy děláš?" zeptala se mě jedna z žen.
"Pracuji na sobě," odpověděl jsem. "Nyní chápu, že život, který žije, si nezpůsobuje ona, ale neustále přehrávaný program či vzpomínka. Je polapena v jejich sítích. Je to, jako by ji napadl virus. Chyba není v ní. Cítím to a cítím také její bolest. To znamená, že sdílím týž program, a tak musím čistit. A když čistím, zbavuji ji také toho programu."
"A jak to děláš?"
"Nijak jinak, než že neustále opakuji: "Miluji tě", "Omlouvám se", "Prosím, odpusť mi" a "Děkuji ti."
Dr. Hew Len vysvětlil, že v jednoduché formulce "Miluji tě" se nacházejí tři prvky - vděčnost, úcta a transmutace - které mohou proměnit vše. Pokračoval jsem dál ve svém výkladu.
"Formulky, které odříkávám, jsou jako čarovná slůvka, která odemykají zámek k vesmíru. Když je odříkávám, mám pocit, že recituji báseň a otevírám se Božství a jeho očistnému procesu, jež maže všechny programy, které mi brání být tady a teď."
Dr. Hew Len řekl, že se mu líbí můj popis očistného procesu ho'oponopono.
"Říci, že někoho nakazil virus, je přesné," pověděl. "Jde o program, který žije ve světě, a my se můžeme nakazit. Když si ho u někoho všimnete, znamená to, že ho máte také. Základní myšlenkou je převzít stoprocentní zodpovědnost. Když čistíte sami sebe, čistíte program všem." Udělal přestávku a dodal: "Existuje spousta programů. Vyrůstají z nuly jako plevel. Abychom dosáhli nulového stavu, stavu bez hranic, musíme čistit víc, než si dokážeme představit."
Zdálo se mi, že nám ženy rozumějí, a překvapilo mě to. Hovořili jsme o věcech, které není lehké pochopit, ale zdálo se, že tomu rozumějí. Zajímalo by mne, zdali se nenaladily na vibrace Dr. Hew Lena, jako na ladičku, která rozvibruje vše kolem sebe.

Pak jsem šel s Dr. Hew Lenem na procházku. Bylo chladivé ráno a ušli jsme asi osm set metrů po prašné štěrkové cestě; kousek od ní se pásl srnec. Najednou jsme prošli kolem malé psí smečky. Psi na nás štěkali, ale my jsme pokračovali v hovoru a šli dál. Pak na ně Dr. Hew Len zamával, jako by jim chtěl požehnat, a řekl: "Milujeme vás."
Psi ztichli.
"Nechceme nic jiného než být milováni," vysvětloval. "Ty, já a dokonce i ti psi."
Jeden pejsek vzadu tiše knikl. Připadalo mi, jakoby řekl: "Máš pravdu" nebo snad "Děkuji ti."
Také to mohlo znamenat: "I já vás miluji."
Naše rozhovory byly vždy povzbudivé. V jedné chvíli mě Dr. Hew Len ohromil svým výkladem svobodné vůle. Řekl, že jediné, co si v životě můžeme vybrat je, zda se budeme čistit, či nikoli.

"Vycházíme buď ze vzpomínky, nebo z inspirace," vysvětlil. "Tak to je."
Na to jsem zareagoval: "Vždycky jsem lidem říkal, že jediný výběr, který mohou učinit, je vycházet či nevycházet z inspirace. To je svobodná volba. Božství posílá zprávu a my na ni můžeme reagovat či nikoli. Pokud reagujeme, je vše v pořádku. Pokud ne, pak můžeme mít problémy."
"Tvoje volba je pouze čistit, nebo ne," řekl. "Jsi-li čistý a dostaví-li se inspirace, pouze jednáš. Nepřemýšlíš o ní. Pokud ano, pak ji s něčím srovnáváš. A to něco je vzpomínka. Vymaž vzpomínku, nemáš na výběr. Pak existuje pouze inspirace a reaguješ na ni bez zapojení rozumu. To je vše."
No nazdar! Tento náhled mnou skutečně otřásl. Cítil jsem se špatně, neboť jsem psal a hovořil o tom, že existuje svobodná volba a nyní se dozvídám, že svobodná volba znamená, že jsme uvízli ve vzpomínkách. Když se nacházíme v nulovém stavu, kde neexistují žádná omezení, neděláme nic kromě toho, co dělat máme. Tak to je.
"Lze to přirovnat k velké symfonii," vysvětloval Dr. Hew Len. "Každý z nás hraje na svůj hudební nástroj. I já. I tví čtenáři. Ani jeden nástroj není stejný. Aby se mohl hrát koncert a všem se líbil, je potřeba, aby každý hrál svůj part, nikoli part někoho jiného. Když se nechopíme svého nástroje anebo si myslíme, že někdo má lepší, dostáváme se do potíží. To je vzpomínka."
Začalo mi docházet, že každý koncert má svůj realizační tým, dekoratéry, pořadatele i uklízecí četu. A každý hraje svou roli.
Přemýšlel jsem také o různých lidech, které znám a kteří nemají ponětí o tom, jak se jim podařilo uspět. Naproti tomu jsem si ale vzpomněl na Jamese Caana, známého herce z filmu Kmotr a z televizního seriálu Las Vegas. Několikrát jsem se s ním setkal. Jeho popularita je pro něj samotného velkou záhadou, stejně jako pro vás i pro mě. Je úžasný herec, legenda. Avšak je pouze sám sebou. Hraje svou roli ve vesmírném scénáři.
Totéž by se dalo říci o mně. Někteří lidé, s nimiž se setkávám, na mě pohlížejí jako na nějakého gurua. To, že mě viděli ve filmu Tajemství anebo přečetli některou z mých knih, obzvláště The Attractor Factor, je přivedlo k přesvědčení, že jsem napojen na Boha přímo horkou linkou. Pravdou však je, že pouze hraji na svůj nástroj v koncertu života.
Když vy hrajete svou roli a já hraji svou roli, svět funguje. Problémy vznikají tehdy, když se snažím být vámi a vy mnou.
"A kdo všechny ty role vytvořil?" zeptal jsem se Dr. Hew Lena.
"Božství," odpověděl. "Nulový stav."
"A kdy k tomu došlo?"
"Dávno předtím, než jsme se oba na tomto světě objevili jako prvoci."
"Znamená to tedy, že vůbec neexistuje svobodná vůle? Že jsme jenom uvízli ve svých rolích?"
"Máš naprostou svobodnou vůli," řekl. "Tak jako dýcháš, tvoříš, ale abys žil v nulovém stavu, musíš nechat odejít naprosto všechny vzpomínky."
Připouštím, že jsem tomu všemu tak úplně nerozuměl. Pochopil jsem však, že je na mně, abych se zhostil hry na svůj vlastní nástroj. Když na něj budu hrát, tvořím částečku skládanky života, která našla své místo. Pokud se ale snažím vtěsnat tam, kam nepatřím, obraz pozbude celistvosti.
"Tvoje vědomá mysl se tomu všemu bude snažit porozumět," vysvětloval Dr. Hew Len. "Dokáže však zaregistrovat pouhých patnáct informačních bitů z 15 milionů, které probíhají v každé sekundě. Tvá vědomá mysl vůbec netuší, co se skutečně děje."
To mě, tedy lépe řečeno mou vědomou mysl, příliš neutěšilo.

Jak jsem se již dříve zmínil, vyučoval jsem na semináři nazvaném Tajemství peněz. Všem jsem řekl, že pokud se očistí, peníze k nim přijdou samy. Jsou-li na mizině, nejsou čistí. Dr. Hew Len s tímto mým výrokem souhlasil.
"Vzpomínky dokáží peníze odhánět," řekl. "Máte-li jasno v penězích, budete je mít. Vesmír je dává, pokud je přijmete. To vzpomínky od vás peníze odhánějí anebo způsobují, že je nevidíte."
"A jak se lze očistit?"
"Opakováním slov 'Miluji tě.'"
"A říkáte to penězům?"
"Peníze můžete milovat, ale je lepší to říkat k Božství. Pokud jste v nulovém stavu, nemáte žádné hranice a peníze k vám volně přicházejí. Pokud se ale nalézáte ve vzpomínkách, bráníte jim. Na peníze se skutečně váže velká spousta vzpomínek. Tím, že je očišťujete, očišťují se pro všechny."
Pak jsme šli do bistra a objednali si kávu. Ze začátku tam byl klid, ale pomalu začali přicházet další lidé a ruch a hluk rostly. Energie místa stoupala.
"Všímáš si?" zeptal se Dr. Hew Len.
"Šumí to tu jako v úle," odvětil jsem, "a všiml jsem si, že lidé vypadají šťastněji."
"Vstoupili jsme dovnitř očištěni a místo to cítí," řekl.
Vyprávěl mi, jak navštěvuje restaurace v Evropě. Pokaždé, když do nějaké přijde, zvýší se jí tržby. Zkoušel to na různých místech, aby se přesvědčil, zda to skutečně fung uje. A fungovalo to. Začal tedy navštěvovat majitele s otázkou: "Zvýší-li se vám po našem příchodu tržby, dostaneme od vás jídlo zdarma?" Majitelé souhlasili, a tak Dr. Hew Len dostával často zdarma jídlo za to, že pouze byl.

Také jsem zpozoroval, že svobodně utrácí peníze. Šli jsme do malého obchůdku, kde koupil několik barevných skleněných figurek pro přátele. Pak položil na pult dvacetidolarovou bankovku a řekl: "Tohle je pro vás." Prodavač samozřejmě zareagoval překvapeným pohledem. Dr. Hew Len pouze dodal: "Vždyť to jsou jenom peníze!"
Později jsem nechal v jedné restauraci servírce velké spropitné. Zírala na mne s otevřenými ústy. "To nemohu přijmout," řekla. "Ale ano, můžete," opáčil jsem.
Později jsem dostal nápad na produkt, o němž jsem věděl, že mi vydělá spoustu peněz. Dr. Hew Len poukázal: "Vesmír tě odměnil za tvou velkorysost. Dal jsi, tak dostáváš zpátky. Dostal jsi inspiraci. Pokud bys nedaroval, nedostal bys."
Toto je skutečné tajemství peněz.
"My, Američané, zapomínáme, že přímo na našich penězích je napsáno: 'Věříme v Boha,'" řekl Dr. Hew Len. "Tiskneme to, ale nevěříme tomu."
Jednou se mě Dr. Hew Len zeptal na společnost zaměřenou na výživu, kterou jsem založil společně s lékařem a s odborníkem na výživu. Chtěli jsme uvést na trh přípravek na snižování hladiny cholesterolu v krvi s názvem Cardio Secret. (viz www.CardioSecret. com.) Kdysi dávno se mnou Dr. Hew Len konzultoval název produktu i společnosti. Teď ho zajímalo, jak daleko jsme se dostali.
"Momentálně je její činnost pozdržená," řekl jsem. "Najal jsem právního zástupce Food and Drug Administration (FDA*), aby přezkoumal naše webové stránky a obaly, a nyní čekáme na jeho vyjádření. Ale díky tomu, že jsem pracoval na tomto výrobku, jsem dostal nápad na ještě mnohem lepší produkt s názvem Fit-A-Rita."
Vysvětlil jsem, že Fit-A-Rita je přírodní směs na výrobu nápoje Margarita. (viz www.fitarita.com.) Inspirace přišla v okamžiku, kdy jsme s přáteli popíjeli tento nápoj. V té době jsem se účastnil soutěže v rekreační kulturistice, takže popíjení Margarity pro mě bylo nevšední a vzácné. Jakmile jsem vyslovil tuto myšlenku, bylo mi jasné, že se rodí další úspěch.
"Výborně, Josefe," pochválil mě Dr. Hew Len. "Nebyl jsi připoutaný k prvnímu výrobku, nelpěl jsi na svém vlastním scénáři, a tak tě Božství obdarovalo nápadem, díky němuž můžeš vydělávat peníze. Příliš mnoho lidí se soustředí na jedinou myšlenku a snaží se ji formovat podle svých představ, ale tím vlastně blokují hojnost, po níž touží. Výborně, Josefe, výborně."
Je jasné, že má pravdu. Pokud člověk zůstane otevřený myšlenkám Božství, budou přicházet. Kromě výrobku Fit-A-Rita jsem ještě dostal nápad na "čisticí podložky", které si položíte pod pokrm, než začnete jíst (viz www.clearingmats.com). To ale nebylo všechno. Dr. Hew Len dostal také nápad.
"Ještě nikdy jsem neviděl webovou stránku, která člověka očišťuje, zatímco sedí a dívá se na ni," řekl mi. "Udělejme takovou stránku pro naši knihu. Když ji lidé navštíví, očistí se tím, co na ni vložíme."
Tak se tedy stalo. Podívejte se na www.zerolimits.info**.
Množství nápadů a množství peněz, které můžete získat, když se jim otevřete a necháte odejít své potřeby, je nekonečné. Jediným tajemstvím je čištění, čištění a čištění.

"Jak by měli pracovat terapeuti, kteří se věnují svým pacientům?" zeptal jsem se záměrně, abych se dověděl více o zvláštních způsobech uzdravování.
"Milovat je. Toť vše," odpověděl Dr. Hew Len.
"Co když ale přijde někdo, kdo v určité fázi svého života zažil trauma a stále se s ním nevyrovnal?" zeptal jsem se a tlačil jsem ho do kouta, neboť jsem z něho chtěl vymámit nějakou konkrétní metodu, jíž bych mohl využít.
"Všichni si přejeme jediné - být milováni," řekl. "Copak po tom také netoužíš? Pokud člověka miluješ, nezáleží na tom, co říkáš nebo děláš."
"Takže je jedno, zda jsem jungián, freudián, reichián nebo kdokoli jiný?"
"Skutečně na tom nezáleží," zopakoval. "Důležité je, abys lidi miloval, neboť jsou tvou součástí a tvá láska k nim pomůže vymazat a vyčistit program, který se v jejich životě spustil."
S touto odpovědí jsem se nedokázal ztotožnit, ale chápal jsem její pointu.
"Co když je ale někdo opravdový blázen?"
"Jednou za mnou přišla žena, kterou všichni považovali za schizofreničku," začal. "Zeptal jsem se jí na její příběh. Je však třeba chápat, že ať si kdo chce co chce říká, není to jeho nebo její skutečný problém. Příběh je jejich vědomá interpretace událostí. To, co se skutečně děje, se nachází mimo vědomou mysl. Vyslechnout příběh je ale první krok."
"Co tedy řekla?"
"Vyprávěla a já jsem poslouchal. Stále jsem v duchu oslovoval Božství - 'Miluji tě' a věřil, že vše potřebné bude očištěno. V jednom okamžiku mi sdělila celé své jméno, které bylo složené ze dvou jmen."
"Jako například Vitale-Oden?"
"Přesně tak. Bylo mi jasné, že to je část problému. Má-li někdo dvě jména, má také dvojitou osobnost. Tato žena potřebovala přijmout své rodné příjmení."
"Poradil jsi jí tedy, aby se nechala oficiálně přejmenovat?"
"To nebylo zapotřebí. Stačilo, že sama sebe přesvědčila o jednoslovném jméně a okamžitě se začala uvolňovat a znovu cítit celistvě."
"Co ale bylo skutečnou příčinou zlepšení jejího stavu? Změna jména, nebo věta 'Miluji tě'?"
"Kdo ví."
"Já to ale chci vědět," řekl jsem. "Zahájil jsem totiž program s názvem Miracles Coaching na internetové adrese www.miraclescoaching.com. Rád bych zajistil, aby mí kouči radili lidem to, co skutečně pomáhá, a provozovali s nimi osvědčené techniky."
Dr. Hew Len dále vysvětlil, že terapeuti si často myslí, že jsou zde proto, aby pomáhali lidem nebo je zachraňovali. Ve skutečnosti ale jejich úkolem je uzdravovat sebe samé z programů, které vidí ve svých pacientech.
"Pokud ty nebo tví kouči své klienty milujete, nezáleží příliš na tom, jaké postupy používáte," objasňoval znovu. "Pamatuj si, že člověk ve tvé blízkosti je tvým zrcadlem. To, co zažívá on, je také tvůj prožitek. Očišťuj program, který sdílíte, a oběma se vám uleví."
"Ale jak?"
"Miluji tě," řekl.
Zde jsem začal tušit důležité téma.
Od okamžiku, kdy jsem jako dítě začal číst dětské knížky a komiksy, jsem se snažil přijít na to, jak funguje svět. Komiksy jako Superman nebo The Flash byly jednoduché. Dnes se potýkám s vědou, náboženstvím, psychologií, filozofií i se svým vlastním duchovním putováním.
Mám-li pocit, že jsem pochopil řád věcí, přijde mi do ruky další kniha, která můj pohled "nahlodá". Naposledy mě začala bolet hlava, když jsem četl Consciousness Speaks od Balsekara.
Pokud bych měl toto poselství shrnout slovy muže, jehož četba této knihy značně vyvedla z míry, řekl bych, že žádné naše činy nejsou ze svobodné vůle. Vše se děje skrze nás. Mylně si myslíme, že jsme vědomými hráči. To z nás hovoří naše ego. Z určitého pohledu jsme jako loutky a Božství je energie, která tahá za šňůrky.
Představte si toto:
Jsem autorem knihy The Attractor Factor, která vysvětluje pět kroků, jež je třeba učinit, abychom měli, dělali a byli vším, po čem toužíme. Nejen já, ale i mnozí jiní jsme používali tuto techniku, abychom do svého života přilákali všechno - od bohatství přes auta, životní partnery, zdraví, práci a až po vše, na co si jen vzpomenete. Všechno spočívá ve formulaci záměru a v reakci na to, co se na naší cestě objeví nebo na to, co vystoupí z našeho nitra. Stručně řečeno, jsme loutkoherci a svět je naší loutkou.
Jak mám tyto dvě naprosto protichůdné filozofie ve své hlavě uspořádat, abych z toho nezešílel?
Řekl bych, že to funguje takto:
Zaprvé, žijeme ve světě, který je řízen vírou. Čemukoli věříme, to se stane. Víra nám v každém případě pomáhá na naší cestě. Dává našim prožitkům smysl. Pokud se setkáme s něčím, co do našeho systému víry nezapadá, najdeme způsob, jak to rozumem nasměrovat na "vhodné" místo. Anebo vezmeme diazepam.
Zadruhé se nemohu ubránit pocitu, že obě teorie mohou být pravdivé. Jsme současně loutkou i loutkářem. To však může fungovat pouze tehdy, když sami sobě uhneme z cesty. Naše mysl nás nutí k přejídání, pití, výtržnostem, krádežím, lžím, a dokonce i k lámání si hlavy s otázkou jak funguje svět. Naše mysl ví, že je odsouzena k smrti, ale nemůže se s tou myšlenkou vyrovnat, a proto konstruuje závislosti, které jí zpříjemňují přežívání. Ve skutečnosti, ať ji chápeme jakkoliv, je naše mysl překážkou v prožívání přítomného okamžiku.
Je-li tomu tak, potom veškeré očistné techniky, které ve své knize The Attractor Factor označuji jako krok tři, jsou zde, aby nám pomohly odstranit překážky z plánu Božství.
Technika emoční svobody (EFT) kupříkladu slouží k odblokování negativních pocitů. Lehkým poklepáváním (tzv. ťukáním) na několik akupunkturních bodů rozpustíme problémy, které nás obtěžují.
Co se ale stane potom?
Potom se začneme chovat pozitivně.
Nechtěli jsme tím způsobem ale jednat i tak?
Nevedl nás právě tento záměr k tomu, že jsme identifikovali problém, s nímž je potřeba začít?
Jinými slovy, impuls k činu dostáváme od Božství a náš strach z něj je překážkou. Odstraňme překážku a ocitneme se opět v jednotě s Božstvím, a staneme se znovu loutkou i loutkářem.
Dovolte mi, abych vše, co mi dnes dává smysl, shrnul:
Na tento svět jste přišli s vnitřním darem. Možná ho znáte ihned, možná ne. Možná jste jej dosud nepoznali. V jisté chvíli ho v sobě ale ucítíte a vaše mysl ho začne posuzovat. Pokud ho zhodnotí jako špatný, vyhledáte terapii, techniku, drogy nebo závislosti, abyste jej zpracovali, rozpustili, opustili či přijali. Po odstranění překážky, jež vám brání jednat v souladu s vaším darem, mu začnete věřit. Stručně řečeno, stanete se loutkou Božství, ale zároveň loutkářem svého života.
A je na vás, zda se rozhodnete pustit se po proudu či nikoli.
To, co jsem zde popsal, je svobodná vůle. Někteří ji také nazývají svobodou odmítnutí, neboť skutečné rozhodnutí tkví v tom, zda budeme či nebudeme důvěřovat impulsu.
Dokonce i slavný herec a obchodník P. T. Barnum, o němž píši ve své knize There's a Customer Born Every Minute, to věděl. Začal jednat. Dělal věci ve velkém. Stále se ale podřizoval vyššímu řádu. Ba i jeho epitaf říká: "Nikoli má, ale Tvá vůle se staň."
Tento muž věřil ve své myšlenky bez rozumových překážek a dovolil výsledkům být, jaké jsou. Nepochyboval o tom, že vše je částí většího vesmírného obrazu. Byl schopen nechat vše plynout, zatímco jednal.
A tak zní pátý krok v mé knize The Attractor Factor.
Pro dnešek jsem pochopil svět. (Alespoň si to myslím.)
O zítřku nemám jasno.
Znovu toužím po komiksech.
"Každý z nás má dar," řekl mi Dr. Hew Len na jedné z našich procházek.
"A co Tiger Woods?" zeptal jsem se, ačkoli jsem předem znal odpověď. Chtěl jsem se ale pomocí této otázky dostat hlouběji do tématu."
"Hraje svou roli ve hře Božství."
"Ale co se stane, začne-li vyučovat golfu druhé?"
"V tom neuspěje," řekl Dr. Hew Len. "Jeho úlohou je hrát golf, nikoli jej učit. To je úkol pro někoho jiného. Každý z nás má svou vlastní úlohu."
"I domovník?"
"Ano. Existují domovníci i popeláři, kteří milují svou práci. Ty tomu nevěříš, protože si sám sebe představuješ v jejich roli. Oni ale také nemohou hrát tvou roli."
Najednou jsem si vzpomněl na větu z jednoho kurzu osobního rozvoje: "Kdyby vám Bůh řekl, co máte dělat, dělali byste to a byli byste šťastní. Děláte tedy to, co po vás chce Bůh."
Účelem není odporovat své roli. Mohu toužit po tom, stát se zpěvačkou jako Michelle Malon, hercem jako James Caan, kulturistou jako Frank Zane, nebo spisovatelem jako Jack London. Mohu dokonce vynikat ve skládání písní, hraní, cvičení, či psaní románů. role je však inspirovat. Píši knihy, abych probouzel lidi, nebo lépe řečeno, abych probudil sebe.
Když probouzím sebe, probouzím vás.

Z knihy: Svět bez hranic Joe Vitale, Ihaleakala Hew Len, Ph.D.


Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi odkazy http://slunecnikvet-anna.blog.cz


Některé duše zřetelně uslyší Můj hlas.

19. listopadu 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Není třeba, aby ses snažil řešit všechny své problémy v životě sám, abys využíval jen svého vlivu. Vše, co musíš udělat, je v klidu a s důvěrou následovat Mé pokyny, které obdržíš ve ztišení. Některé duše zřetelně uslyší Můj hlas, jiné budou jednat intuitivně; některé duše budou vedeny při svém jednání. Formy mého působení jsou různé, ale každý pozná mé vedení, protože na všem bude patrný punc lásky a pravdy. Jestliže uposlechneš Mých rad, spatříš zázrak za zázrakem a ve všem poznáš Mou ruku. Pochopíš, že sám bys nemohl uskutečnit všechny ty divy kolem a že v tobě skutečně působím Já, a budeš Mi za vše vzdávat čest a slávu a věčné díky. Rozpoznej, odkud pochází tvá moudrost, láska a pochopení, odkud pochází sám život. Já jsem veškerenstvo a ve Mně je ukryt tvůj život. Ty a já jsme jedno.


Nikdy se nepokoušej na ničem ulpívat.

18. listopadu 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Vše, co máš, využívej ve prospěch celku. Nepokoušej se nic hromadit do zásoby, ale o vše se děl, neboť budeš-li se o vše dělit, budeš mít čím dál víc; jestliže se však budeš snažit podržet něco nebo někoho jen pro sebe, určitě to ztratíš. Takový je zákon, a budeš-li podle něj žít, uvidíš, jak se všude kolem tebe naplňuje. Máš-li baličky semen, odložíš je do skříně a zapomeneš na ně, nic se s nimi nestane, zůstanou tam. Když je však vezmeš, zasadíš do země a budeš o ně pečovat, pak nejen že porostou, ale budou se množit a bude jich stále více. Tak je tomu se vším, co máš. Nikdy se nepokoušej na ničem ulpívat, ale s radostí se o vše děl a sleduj, jak vše roste co do množství i kvality. Jestliže je tvůj postoj správný, pak poznáš, že všechny tvé potřeby jsou jakoby zázrakem uspokojovány a že vše, co mám Já, je i tvé.

JÁ JSEM

17. listopadu 2011 v 6:30 Vývoj vědomí bytostí

JÁ JSEM

je nejvyšším vědomím člověka, je uvědoměním si své vlastní existence a individuality - JÁ JSEM. Kéterické neboli elektronické tělo, přesahující fyzické tělo o 80 až100 centimetrůje stejného původu, jako je původ kosmu. Elektronické tělo je vlastním tělem ducha člověka, které se do podoby člověka formovalo uvědomováním si sebe sama. Ostatní verze "já", duši, jak jsme tyto obaly nazvali, si každý tvořil sám, když se vybaven darem svobodné vůle vydal na cestu stvořením.

Elektronické tělo je manifestace božské podstaty a svoji existenci má na rozhraní mezi absolutním a relativním vesmírem. Je složeno ze zlatě světelných vln o velice rychlých kmitočtech. Udržuje všechna ostatní těla pohromadě a reguluje správný tok energie z celé aury do vnitřního prostoru. Hlavní vertikální tok světelných vln prochází korunní čakrou, pulzuje podél páteře a jako hlavní proud síly dodává fyzickému tělu život. JÁJSEM určuje pulzaci fyzického srdce, zásluhou této síly dýcháme a můžeme pohybovat fyzickým tělem.

Z hlavního proudu vyzařují svazky zlatých paprsků, které ze sebe vyzařují další paprsky cirkulující kolem ostatních těl, které jsou touto silou drženy pohromadě. Do hlavního proudu směřují kořeny čaker, které metabolizují potřebné energie z univerzálního energetického pole. Do čaker elektronického těla se vážou vyšší úrovně kosmu, JÁ JSEM je napojeno na kosmické vědomí.

Pro JÁ JSEM neexistuje čas ani prostor, tato síla nepodléhá žádnému fyzikálnímu vlivu, všechny ostatní energie jsou ve vztahu k této síle v podřízeném postavení, proto ovlivní vše, co ve vesmíru existuje.JÁ JSEM je nevyšší princip života a vlastní sílu, jež je tajemstvím staletí.

To, co člověk neustále marně hledá mimo sebe, je ukryto přímo v něm. Je to nejvyšší a nejmocnější vědomí člověka, se kterým může člověk vědomě komunikovat a tak tuto sílu vědomě užívat a řídit.

Pro většinu lidí představuje pozvednout své vědomí do absotutna za cosi těžkého a pro ně samotné nemožného. Přesto se s nejvyššími silami může kontaktovat každý člověk, tyto síly může každý vědomě užívat. Veškeré tajemství spočívá v tom, že naše ryze duchovní mysl JÁ JSEM vnímá slova "já jsem" jako oslovení, jako své jméno. Slova "já jsem" v žádném případě neznamenají zdůraznění našeho ega.

Slovy "já jsem" oslovujeme své nejvyšší vědomí, tím jsme v pozornosti nejvyšších sil, které jsou připraveny uvést v činnost neomezené tvořivé síly, jejichž okamžitý pohyb naplňuje význam slov, která za oslovením následují. Ke svému nejvyššímu vědomí nemusíme promlouvat nahlas. JÁ JSEM reaguje na vyslovená nebo myšlená slova stejně a okamžitě uvádí do pohybu síly, jejichž účinky jsou vždy takové, jaký mají následující slova význam. Vždy naplní to, o co jsme si řekli.

Slova JÁ JSEM jsou nejsilnější tvořící slova života, proto velmi záléží na následujících slovech, která za oslovení JÁ JSEM použijeme. Když volíme správná slova, tvořivé síly nám přináší veliký užitek a požehnání. Pokud člověk pochopí význam těchto dvou slov, pozná sílu svého nitra, jehož činnost se rovná zázrakům.

Kristus tyto znalosti měl a ve svém pozemském životě je běžně používal. Každou svoji životně důležitou větu začínal slovy "já jsem". Zasvěcení učenci také o JÁ JSEM věděli, tyto znalosti však střežili v nejpřísnější tajnosti a předávali jen svým vybraným nástupcům.

Různými kontakty, které někteří lidé udržují s vyššími bytostmi, začaly být otevírány pokladnice dříve utajovaných a posléze zapomenutých duchovních znalostí a praktik, proto všechno, co je možné současnému člověku odhalit, nebude již nic skrýváno a střeženo jako tajné vědění. Nově načerpané vědomosti pravého duchovního směru lidé předávají dále ostatním.

Doba, ve které žijeme je dobou velkých změn, které zasahují do života každého člověka. Jednou z těchto přicházejících změn je zrychlování duchovního vývoje veškerého lidstva. Změny, které již nyní probíhají a které Zemi a nás všechny ještě čekají, jsou způsobeny kosmickou energií vyšších frekvencí, jíž se neustále naplňuje magnetické pole Země. Dříve byly vyšší frekvence zadržovány ochrannými clonami, chránícími lidstvo před jejich intenzitou, kterou by nervová soustava člověka nedokázala zvládnout. Nyní jsou ochranné clony postupně odstraňovány a mohutné síly duchovní energie, přinášející subatomární stavební částice, v neustále vyšší míře pronikají k lidem. Množství této energie neustále stoupá a bude nezadržitelně sílit. V různých částech světa začali lidé vědomě navazovat a udržovat kontakty s vyššími bytostmi a mnohým lidem začala být přístupná určitá místa v éterické úrovni Země.

Když duch definitivně opouští své fyzické tělo, v první fázi své fyzické smrti prochází vědomí hmotným tělem. Většinou je tato fáze vnímána tak, jako bychom procházeli temným tunelem. Pak vědomí prochází hlavním proudem pulzující síly podél páteře a definitivně opouští své fyzické tělo v oslňujícím světle korunní čakry.

Ukončení cesty koloběhu inkarnací a návrat zpět do duchovního světa je vzestup vnějšího vědomí do elektronického těla, čili splynutí vnějšího vědomí s vědomím JÁ JSEM. Je to návrat tam, odkud bez vyjímky všichni pocházíme a kam se jednou máme všichni vrátit. Je to návrat do duchovního světa, kam můžeme vstoupit bez ostatních bytostných obalů, jen v ryze duchovní podobě s vlastnictvím sil pozitivních vlastností, které si během inkarnací osvojíme.Pak můžeme při zachování si svého vědomí snést ještě vyšší kosmické síly.

VĚDOMÉ UŽÍVÁNÍ JÁ JSEM

Abychom docílili okamžitého spojení s JÁ JSEM, musí být naše záda, týl a hlava v jedné kolmé rovině, tím je zprůchodněn spirituální kanál, procházející páteří do korunní čakry. Pak s patřičnou úctou JÁ JSEM oslovíme. Na začátku vždy toto oslovení třikrát opakujeme, tím s JÁ JSEM docílíme vědomého kontaktu. Při třetím opakování tohoto oslovení místo odpovědi : "co si přeješ?" ucítíme ve spáncích mírný tlak a v oblasti srdeční čakry jemný, láskyplný pocit. Při opakování našeho přání již oslovujeme JÁ JSEM jen jednou.

UVEDU PŘÍKLADY

Pokud potřebujeme ochranu před negativními vlivy jiných lidí nebo negativními vlivy z astrálního prostředí, je třeba utvořit okolo sebe energetický obal, který negativní vlivy nepropustí. Utvoření ochranného obalu vypadá takto:


"JÁ JSEM, - JÁ JSEM, - JÁ JSEM, - ochranný elektronový obal okolo mne.
JÁJSEM, - ochranný elektronový obal okolo mne.
JÁ JSEM, - ochranný elektronový obal okolo mne."

Jakýkoliv ochranný obal nikdy nenarušuje naší svobodnou vůli, ale vytváří efekt silného ochranného brnění, které zabrání vzniku jakékoliv negativní energie. Ochranný obal můžeme utvořit okolo sebe, ale i okolo různých věcí nebo pomůcek. Například při práci s kyvadlem, kdy chceme mít jistotu, že kyvadlo nebude ničím ovlivňováno.


"JÁ JSEM, - JÁ JSEM, - JÁ JSEM, - ochranný elektronový obal okolo tohoto kyvadla, který zabrání jakémukoliv negativnímu ovlivnění lidské a duchovní činnosti, bez ohledu na moji psychickou a fyzickou formu."

Tuto nebo podobnou větu třikrát opakujeme.

Chceme-li docílit zdraví, za oslovení JÁ JSEM řekneme: "harmonická činnost každé buňky a každého orgánu mého těla"

nebo: " JÁ JSEM, - .....dokonalost a zdraví, které se projevuje v každém orgánu mého těla."

Psychické napětí zklidníme slovy: "JÁ JSEM, - ...klid a mír, harmonie, duševní vyrovnanost."


"JÁ JSEM, - radost ze života"

"JÁ JSEM, - zdravý spánek."

"JÁ JSEM vědomí kosmické lásky."Když poznáme, jaká síla je v těchto dvou slovech ukryta, po vyslovení "já jsem" začneme kontrolovat své myšlenky a slova také v běžných rozhovorech.


Více zde: http://www.lecitelstvi-shamballa.cz/ja-jsem/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

Domníváš se, že jsi součástí nové skutečnosti?

17. listopadu 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Domníváš se, že jsi součástí nové skutečnosti? Cítíš, že jsi splynul s celkem v dokonalé harmonii, anebo se cítíš nepříjemně a nepohodlně? Jestliže ano, je mnohem lepší se vymanit a nalézt novou cestu. Pouze ty duše, které jsou v harmonii s novým, které jsou ochotny zanechat za sebou bez lítostí všechno staré a které mají smysl pro dobrodružství, jsou připraveny na nové a budou schopny do něj svobodně vkročit. Jestliže jsi dosud spjat se starými ortodoxními a konvenčními názory a myšlenkami a obáváš se rozbít staré formy, pak nejsi připraven přijmout nové. Vyžaduje to odvahu, sílu, odhodlání a hluboké vnitřní poznání, že vše, co děláš, je správné. Jestliže ve Mne věříš, důvěřuješ Mi a víš, že Já tě vedu a řídím, budeš schopen vykonat vše potřebné s nejhlubší láskou a radostí.


Zastav sa čas...... Posolstvo ľuďom od bytostí svetla

16. listopadu 2011 v 23:56 Vývoj vědomí bytostí


Féva 16.11.2011
Napsal uživatel Amia
Středa, 16 Listopad 2011 20:19

Zastav sa čas...... Posolstvo ľuďom od bytostí svetla


.....aspoň na chvíľu. Na malú chvíľočku času, aby si človek uvedomil kým je. Že tým, ktorý tvorí, mení, chráni, dáva nádej všetkým ďalším. Dúfajúc, že pochopí svoju dôležitosť. V čase, v jeho nekonečnom vírení cez slučky vibrácií ukotvujúce ho na ďalšom, novom časovom mieste - časovom spojení.

Zastav sa čas a uvedom si, prosím, že všetko čo človek tvoril a tvorí je Tvojou a jeho zásluhou. Len Ty mu ukazuješ cestu jeho vedomím. Pretože tak ako všetko uteká, beží, posúva sa ďalej .....i človek sa sám - Tebou poháňaný- posúva. Z nevedomosti sa stáva vedomým, chápajúcim, uvedomujúcim si, že to ako koná vo svojom živote - určuje čo bude ďalej. S ním a so Zemou na ktorej žije.

Zastav sa čas a daj mu na výber, či má alebo nemá ísť s Tebou. Po špirále točiacej sa múdrosti, za svetielkom evolúcie, za svetlom, ktoré sa rozhorieva. Zastav sa čas aspoň na malú chvíľu a uvedom si skutočnosť, čím všetkým musel človek prejsť, aby Ťa nestratil. Aby sa nepretrhla niť, ktorá ho s Tebou spája. Aby nikdy nikto nemohol konštatovať, že......čas už prestal existovať. V Tebe, vo mne, v nás. Aby každý kto touto cestou kráča mal v ruke trofej zvládnutých životov a mohol si povedať - áno, to všetko som bol ja.

Vtedy, keď som prišiel na okraj skalistého pobrežia a díval sa na more pri východe slnka......Vtedy, keď som bol malý a učil som sa behať......Vtedy, keď som viedol k oltáru svoju lásku......Vtedy, keď som letel s časom opreteky a mal v oblakoch hlavu a svet bol krásny.......Vtedy, keď sa mi narodilo dieťa.....Vtedy, keď som stál pri hrobe svojho deda, otca.....Vtedy, keď som už nevládal stúpať hore kopcom, dúfajúc, že to ešte zvládnem......Vtedy, keď som vnúčika objímal. Vtedy, vtedy, vtedy.....to všetko som bol ja.

Toľko som prežil, toľko zvládol, aby som mohol povedať - áno, žil som. Tak, ako som žil. A nikto mi nemôže nič vyčítať. Ani ja sebe sám. Pretože som sa učil. Čo je zákon karmy, čo som mal dať a dal, čo ešte potrebujem urobiť a vedieť. Pretože čas nepočkal a viedol ma svojou cestou lásky, splietajúc svoje ďalšie nitky vedomia. Aby som nimi pochopil všetko čo som sa učil. A teraz ? Teraz viem, že Zem ani čas už nepočká.

A tak Ťa prosím, čas.....Teraz, len teraz na malú chvíľu sa zastav. Aby som si na všetko spomenul. Aby som sa opäť videl tak ako vtedy. Keď som sa vo chvíľach životných rozhodnutí rozhodoval kam, kadiaľ mám ísť. Ten okamih, ten časový moment, tú sekundu času, ktorá bola tak dôležitá. Aby som si overil, či som vtedy konal správne. Aby som uveril.
Si tu, teraz, ja viem. Prišiel si, aby si pozdvihol svoje deti na pláne nového vedomia. Ešte chvíľu zostaň a daj mi vedieť, kedy budeš odchádzať. Lebo ja, človek, potrebujem teraz veľa síl. Aby som ten skok zvládol. Nadýchnuť sa, zaspať, aby som ráno vstal svieži ako ryba v kryštálových vodách. Zastav sa čas.....

Magnetická spina času prepája vedomie cez čakrálnu sieť do vedomia nového, svojím nastavením na centrálnu čakru siete vedomia, aby sa ukotvila v čakre desiatej, ktorá evolučne povznesie vedomie človeka do novej výšky a premení všetko čo doteraz tvorilo súčasť tohto sveta. Preorientuje polarity natáčaním na nultý stupeň vedomia, aby sa ukotvilo vo vedomí piatej dimenzie. Prenosom času cez čakru desiatu.

Je čas si uvedomiť, je čas sa rozhodnúť či ísť doprava, alebo doľava. Hore či dole. Expanziou do nového vedomia, alebo návratom späť. Je čas sa zamyslieť nad tým, aký kapitál vo svojom srdci človek nesie. Akou mimoriadnou bytosťou je v rámci celého vesmíru. Aký nesmierny je jeho potenciál.

Je čas sa zastaviť a urobiť si čas pre seba, pre svoje deti, pre svojich blízkych. Pretože toto je tá chvíľa, ktorá je rozhodujúca. Obklopením sa svojimi milovanými a milujúcimi, ktorí vedia kam kto patrí a čím plní krčah múdrosti. Vedia, kto akým smerom kráča a pôjde vo chvíli vzostupu vedomia. Ešte je čas odovzdať si svoju lásku. Pohladením, slovom, skutkom. Je to zámer. Zámerne odovzdávaná láska, ktorá pomôže povzniesť vedomie do času nového. Cez lásku, cez city, cez emócie. Aby láska velila novému času, ktorý.......nepočká.

Zastav sa čas aspoň na malú chvíľočku svojho staronového času. Svojho časového lomu. Mám, či nemám. Chcem, či nechcem s Tebou ísť. Odpoveď Ti dám. Ale teraz som tu ..a teraz chcem byť sám so sebou, so svojím blízkym. Ja, človek, bytosť univerza. Plná múdrosti a roztáčajúcich sa čakier k novému letu svojho života. Až "písknem" hlavou svojich spomienok, potom poletím. Až "písknem" a poviem "ÁNO", už sa chcem stať človekom novým.

S láskou Féva

Moja poznámka :
Situáciu v ktorej sa teraz nachádzame môžeme prirovnať k pozícii skokana na lyžiach, ktorý stojí na mostíku, pripravený na štart. V predklone, sústredený na odpočítavanie.
A najvyššie vedomie spolu s jeho "tikajúcim" srdcom už povedalo 3...2....

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu http://www.anjelska.sk

Naše útočiště a naše síla

16. listopadu 2011 v 6:30 Vlastnosti i ctnosti

Naše útočiště a naše síla
Já jsem vaše útočiště a síla, pohotová pomoc v časech tísně a starosti. Naučte se Mne volat,, spoléhat se na Mne, řídit se podle Mne, mít ve Mne veškerou svoji víru a důvěru, pak každý problém vyřešíte snadno a potíže se rozplynou do nicoty.

Na každý problém existuje dokonalá odpověď. Hledejte a najdete ji. Nemarněte čas oddáváním se svým problémům a sebelítostí, ale povzneste se nad ně a vzdávejte díky za to, že odpověď je právě zde, nyní, kdy si rozvíjíte své vědomí a věříte, že odpověď je zde a čeká, že začnete jednat, až se vaše mysl uklidní.

"Přeměňte se zdokonalováním svého myšlení." Změnou celého svého postoje můžete změnit i strašnou situaci na skutečně úchvatnou. Můžete změnit svůj postoj k určitému člověku změnou svého myšlení o něm, tím, že negativní, destruktivní myšlenky, nahradíte láskyplnými, pozitivními, konstruktivními. Můžete vyřešit každý problém, když budete jednoduše vědět, že odpověď je zde. Když budete klidně hledat a přestanete chodit v bezvýchodném kruhu, najdete ji.

Vše se vyjasní pouze v klidu, jen v klidu dospějete k míru a najdete Mne. Já jsem zde vždy, ale dokud se neztišíte a v klidu Mne nenajdete, budete k této nádherné skutečnosti stále slepí. Čím častěji tak budete jednat, tím přirozenější to pro vás bude, až vám to bude připadat tak přirozené jako dýchání.

Nesmíte se vzdávat, když Mne sami budete hledat. Budete Mne moci najít vždy a ve všem, co uděláte. Nezáleží na zmatku a chaosu kolem vás, ani na rozruchu, který tím ve vašem okolí vznikne. Vkročíte do tohoto vnitřního klidu a míru a naleznete Mne.

Pak se v každém okamžiku rozsvítí světlo pravdy, neboť kde jsem Já, tam není temnota, tam nejsou problémy. Jakou spoustu času a energie vyplýtváte, protože spěcháte a nesnažíte se zůstat klidní! Je to tajuplné řešení každé situace. Určitě o tom již víte, neboť vám to bylo často v dostatečné míře sdělováno. Proč to sami nezkusíte, abyste viděli, jak to funguje?

Až se naučíte žít tento život, o kterém neustále mluvím, uvidíte, jak je nádherný. Dokud se o něco nepokusíte a nevyzkoušíte to, zůstane to jen teorií. Tento život je velmi reálný a praktický, je to život činu. Nejedná se zde o nic teoretického, ale záleží na vás, abyste s ním něco udělali a dokázali, že tomu tak je. Denní světlo je zde, ale dokud neroztáhnete závěsy, zůstanete ve tmě. V kohoutku je voda, ale dokud kohoutek neotočíte, aby voda tekla, zůstane uvnitř. Když bude před vámi na talíři ležet jídlo a vy si je nedáte do úst a nesníte je, nebude vám k ničemu. Jednejte, udělejte to hned!!!


Z knihy Spiritualita Findhornu Eileen Caddy

Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi odkazy http://slunecnikvet-anna.blog.cz

Prvotním úkolem v životě je naučit se milovat.

16. listopadu 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Prvotním úkolem v životě je naučit se milovat. Láska je silná a nezlomná, přestože je nehmotná. Můžeš ji poznat, cítit, a přece si ji nemůžeš přivlastnit. Jakmile se o to pokusíš, proklouzne ti mezi prsty jako voda. Lásky se nelze zmocnit; je svobodná jako vítr a pohybuje se, kam chce. Následuj ji. Láska přináší jednotu a celistvost. Láska nezná žádné omezení ani překážky. S láskou přichází svoboda. Strach spoutává a omezuje duši; láska však pouta uvolňuje a odstraňuje. Láska otevírá všechny dveře, mění životy a obměkčí i ta nejtvrdší srdce. Láska je tvořivá; buduje a vytváří krásu, harmonii a jednotu. Láska věcem napomáhá, a ne brání. Láska přináší takovou radost, že ji nelze potlačit. Láska vše roztančí a rozezpívá. Je ve tvém srdci láska? Láska pro každého? Rodí se v tobě a šíří se ven.

Láskou k nadčasové přítomnosti

15. listopadu 2011 v 6:06 Skutečný mír je uvnitř

Láskou k nadčasové přítomnosti
Lidé, kteří se zajímají o esoteriku, hledají osvícení. Paradoxní je, že toto hledání je přesně to, co jeho nalezení brání. Neboť co vlastně znamená osvícení? Neví, co si pod tím představuješ, ale osvícení do tebe neuhodí jako blesk z čistého nebe, ani z tebe přes noc neudělá moudrého gurua. U většiny lidí přichází jako periodický se zvyšující pochopení světa. Osvícení je prostě náš přirozený stav a jen proto, že jsme se od něj vzdálili, nejsme osvícení. Čím "osvícenější" někdo je, tím se ti bude jevit přirozenější, otevřenější a přívětivější. A naopak, čím méně osvícený někdo je, tím je afektovanější, izolovanější a komplikovanější. Osvícení znamená, že vidíš sebe sama a svět bez interpretace rozumem, tedy bezprostředně, bez filtru svého hodnocení, přesně tak, jaký ve skutečnosti je. A věř mi, že potom uvidíš jenom Lásku.
V osvíceném stavu hraje vedlejší roli, co právě děláš, kde se nacházíš, kdo jsi, co vlastníš nebo nevlastníš, jak na tebe ostatní reagují, nebo jak tě hodnotí. Jsi prostě tady a máš rád svůj život takový, jaký zrovna je.

Jediné, co ve svém životě musíš změnit, je procvičovat se mít rád všechno a všechny. Tak dokážeš vytrvat v přítomnosti. Máš-li rád to, , co NYNÍ prožíváš, nebudeš smutně vzpomínat na minulost nebo toužit po věcech budoucích. A i když tvé myšlenky zabloudí do minulosti nebo budoucnosti, aby v tobě uvolnili pocity viny, obavy a starosti, jakmile se za to máš rád, ocitneš se znovu v nadčasové přítomnosti.

Prakticky to znamená, že potlačuješ touhu po pohodlnějším životě, nebo že ani žádná přání nemáš. Tvá nesplněná přání tě stejně jako kteréhokoliv jiného člověka někdy mohou učinit nespokojeným, ty na to však reaguješ odlišně - Láskou. Ten, kdo má všechno rád, zůstává ve svém nejniternějším bytí a tím i v nadčasové přítomnosti.
Předpokládejme, že prožíváš něco, co tě děsí. Obvykle nás strach odděluje od naši pravé přítomnosti, proto se cítíme ztraceni, osamoceni, vykořeněni a opuštěni. Pokud se ovšem rozhodneš ve všem se mít rád, pak se budeš mít rád i za strach, který se objeví a tím zůstaneš ve své přirozenosti.
" Láska nezná strach, dokonalá Láska strach zahání." (I.Epištola Sv.Jan, 4:18). Můžeš se pozvednout z nejnižší na nejvyšší vibrační úroveň, když se máš ve svém strachu rád.

Pokud jsi už někdy četl něco o osvícených lidech, tak víš, že se jednak stali pozorovateli vesmíru a jednak se s ním sjednotili. Sledují svět jako film,, v němž zároveň hrají. To se ti může zdát jak protikladné, tak i nedosažitelné. Budeš-li se ale učit mít rád vše, dostaneš se do tohoto stavu spontánně. A přestože budeš i nadále - stejně jako jiní lidé - dívat přednost některým místům, situacím a činnostem, nebude už pro tebe hrát rozhodující roli, co právě děláš, co se děje kolem tebe nebo kde se nacházíš. Ať ležíš na pláži na ostrově snů, nebo v supermarketu doplňuješ zboží do regálů - tím, že máš rád, bude jakákoli činnost, místo, událost smysluplná a hodnotná, protože v každé situaci prožíváš tutéž blaženou existenci. Není v tom žádný rozdíl. Život je jako kolotoč, jehož střed tvoříš ty. Svým tělem sice sedíš na jedné ze sedaček a točíš se s ostatními dokola, ale zároveň jsi a zůstáváš ve svém nejniternějším středu.

Spočívá-li tvá hlavní každodenní činnost v tom, že se učíš dávat Lásku do všeho, co prožíváš, ať už je to dobré nebo zlé, nacházíš se na vibrační úrovni osvícení. Osvícení člověk nemůže vytvořit, už existuje , a jakmile vibruješ na jeho úrovni, ocitneš se ve světla. Vzdálíš-li se, tma houstne.
Nemusíš této cestě rozumět, abys po ni mohl kráčet. Ovšem když jí půjdeš, vyžaduje to každodenní cvičení. Dokonce po celý život. A přestože ti to bude díky zvyku a zkušenostem časem připadat jednodušší než na počátku, nikdy nenastane den, kdy od něj budeš osvobozen, a přitom automaticky setrváš na této vibrační úrovni.

Z knihy: Netrap se zbytečně - měj vše rád Werner Ablass

Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi odkazyŽivot je tak jednoduchý!

15. listopadu 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Život je tak jednoduchý! Proč si ho komplikovat? Proč volíš klikatou cestu, když přímá cesta leží přímo před tebou? Nech svůj život rozvíjet se v tvůj prospěch a nepokoušej se násilně ovlivňovat jeho průběh. Vývoj květiny také nemůžeš ovlivnit násilím, neboť učiníš-li tak, zničíš svou netrpělivostí její krásu a dokonalost. Vše má svůj čas, proč tedy nevstoupíš do rytmu života a nesplyneš s ním, proč nesleduješ, jak v pravé dokonalosti přicházejí Mé zázraky a sláva? Jestliže se něco vykoná v nevhodnou dobu, výsledek se oddálí, místo aby se uspíšil, jak bychom si mohli představovat. Proto na Mne čekej v klidu a v důvěře, nikdy nepředbíhej a nedělej věci v nepravý čas. Současně se nikdy neloudej, abys nemařil drahocenný čas. Uvědom si, že pro vše, co děláš, je zde skvělý plán a vzor a vzdávej věčné díky.Buď ochoten vše ztratit, abys mnohonásobně víc získal.

14. listopadu 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Kolikrát jsem ti řekl, že tě potřebuji svobodného, abys mohl uskutečnit vše, co má být vykonáno? Kdy se naučíš nechat věci plynout a od všeho se osvobodit? Nikdy nepoznáš význam svobody, dokud nenecháš věcem volný průběh, dokud nebudeš věřit, že to zvládneš, a dokud neuskutečníš první obtížné kroky. Můžeš je udělat jen ty sám; nikdo jiný je nemůže udělat za tebe. Bojíš se toho, co nastane, obáváš se budoucnosti? Kam se poděla tvá víra a důvěra? Proč se nenaučíš žít plně a slavnostně ono věčně přítomné teď a nepřenecháš Mi péči o tvou budoucnost? Čekají tě skvělé věci, jestliže se osvobodíš a přestaneš lpět na tom, co již máš, v obavě, že všechno ztratíš. Buď ochoten vše ztratit, abys mnohonásobně víc získal. Vše je v Mých rukou a vše je velmi, velmi dobré.

Archanděl Gabriel, 10. november, 2011

13. listopadu 2011 v 23:30 Vlastnosti i ctnosti

Archanděl Gabriel, 10. november, 2011

Milovaní.
Rád bych k vám promluvil o hodnotě Lásky zvané obětavost. Tato vlastnost vyžaduje závazek "mít záměr (chtít)", který by měl být zdárně naplněn, a aby stalo, je zapotřebí činů a uskutečnění zmíněné hodnoty Lásky zvané obětavost. Obětavost k úkolu či působení vyžaduje být nezlomný a prost všech myšlenek záměru k tomu, aby zamýšlený cíl došel ke svému uskutečnění. Je zapotřebí opakované pozornosti a úsilí, aby byl vytvořen konkrétní závěr, a to takový, jaký jste si v duchu představovali a jaký jste sami zamýšleli.

Obětavost můžete rovněž vidět coby milující službu, jež poskytujete svému bližnímu, jako způsob pomoci v nejvýznamnějším a nejupřímnějším způsobu lidského chování. Mnoho lidí napříč celým Světem se ve svých každodenních životech mnohokrát věnuje tomuto láskyplnému chování, zatímco hledají to nejlepší vyjevení jich samotných v pomoci svým rodinám, přátelům, společnosti a své zemi. Výše zmíněné v sobě obsahuje tento znak Lásky, aby stále Člověku zabezpečoval, že se na ni může spolehnout v každé životní situaci obnášející službu a pomoc jiným tak, aby si ve svých potřebách vyšli vstříc.

Obětavost je viditelná v každém aspektu života; vidíme ji u Matek, které zodpovědně pečují o své děti a zajišťují svým potomkům zdravou potravu, drží své děti v bezpečí a neustále je chrání, vidíme obětavost u Otců, kteří se s Matkami podílejí na těchto povinnostech a péči, zatímco se oba rodiče snaží udržet v rovnováze hodnotu obětavosti ve svých rodinách, domovech a zaměstnání. Bez obětavosti potřeby rodiny zůstávají nenaplněny, a rozhodující část rodinné pohody pak je nenaplněna.

Udržet si práci vyžaduje obětavost a zodpovědnost, stejně tak vybudování domova vyžaduje stejnou míru obětavosti. Uplést svetr, napsat báseň či knihu, udělat si čas na návštěvu stárnoucích příbuzných, neustále se snažit dobře zaopatřit druhé, tyto a další podobné činnosti vyžadují obětavost. Poskytnout Bližnímu svůj čas a úsilí v charitativní organizaci, dát si práci s napsáním děkovného dopisu, odpovědět na e-maily svého Bližního - to vše je závislé na nejdůležitější hodnotě Lásky: OBĚTAVOSTI.

Na této Světské úrovni bytí, jednání a používání darů mysli, těla a ducha musí být využito konkrétním způsobem za účelem zdokonalení čehokoli. Což zahrnuje plán, vzor, vizi a fyzicky konat to, co je třeba, obětování tomuto plánu, aby byl přiveden zpět coby zjevná realita. Všechna podivuhodná vyjevení kolem vás, na rohu každé ulice napříč celým Světem, se dala do pohybu jako vize a skrze obětavost pak tyto vize byly realizovány.
Je důležité ctít každého za takové vyjádření Lásky, neboť bez ní by se nic nemohlo uskutečnit. Díváme se na každého z vás a obdivujeme se obrovskému množství Lásky, která je denně projevována činy, aniž by byla brána jako nejúžasnější akt Lásky a pomoci.
Nyní vás zanechám, aby jste přemítali o těchto slovech v milující obětavosti k vašemu trvajícímu růstu na vaší duchovní cestě.


JÁ JSEM Archanděl Gabriel
©2011 Marlene Swetlishoff
Z www.therainbowscribe.com pro www.vzostup.sk přeložila Karel
zaradené v ostatné


Hilarion, 13. – 20. listopad, 2011

13. listopadu 2011 v 22:49 Doteky Nového Života

Hilarion, 13. - 20. november, 2011

Milovaní.
Bravo! Vaše zaměření na portál 11-11-11 pomohlo nastavit model pro Nový Svět, který je v procesu překalibrování, navyšuje vibraci a frekvenci. Oslavujte a radujte se v tomto uskutečnění, neboť šlo o důležitý, klíčový krok ve vývoji směrem k novým začátkům, jež se nyní začnou projevovat po celé Planetě. Mnoho čeká na své otevření (vyjevení), a krom toho se vyžaduje sjednocení stáhnutých energetických souborů, které již máte a které i nadále budete přijímat. Vaše Světlo je čím dál víc jasnější a stále narůstá, zatímco si začínáte rozpomínat na svou pravou totožnost.

Vše se odkrývá tak, jak je to obsaženo v Božím Plánu vašeho osobního a kolektivního osudu. Jako jednotný hlas Lidstva jste zaslali jasnou zprávu Stvořiteli, že vaše Civilizace je připravena převzít zodpovědnost za svou Planetu, a že jste ochotní přijmout pozitivní, mírumilovná opatření, jež jsou nezbytná ke spuštění procesu uzdravování a procesu změny v každé stránce života, jak je nyní znáte. Množství probuzených Lidí začíná narůstat, a tato přeměna bude i v následujících měsících a letech pokračovat.

Každý z vás plní úkoly své Duše, jimiž jsou spoluúčast a služba, a které byly vybrány ještě před vaší inkarnací na této Planetě. Vaše Duše byla dychtivá přispět energiemi, které byly nutné k nastavení probouzející se Cesty rozzářené Světlem vaší Lásky a jedinečnosti. Nyní bude následovat období přizpůsobování, sloučení a překalibrování v rámci energetického pole každého z vás, které bude mít dlouhodobý a trvalý vliv na vaše fyzická těla, která si právě teď přivykají na více Světla, jež je vyplňuje.

Zatímco tento proces pokračuje, ve vašem systému bude probíhat tolik známé energetické proudění, které přiměje každého z vás občas propuknout ve vyšších úrovních v podráždění, v nespokojenost a v citovou nestálost. Jedná se o část procesu, který proběhne během aktivace vašich RND/DNA vláken, jež se objevují během navyšování vašich frekvenčních stupňů, a je něčím, na co si jedinec musí zvyknout a rozhodně pochopit. Doporučujeme vám poslech krásné libozvučné hudby, aby během těchto časů uklidnila vaše Bytí. Zkuste experimentovat s různými druhy hudby tak, aby jste se pak mohli sami rozhodnout, které z nich ve vás navodí harmonii a mír.

Na vyšších úrovních je zvýšená aktivita, zatímco jsou nové systémové mřížky Země přivedeny do stavu přijímat informace a jsou překalibrovány, a my pracujeme v jednotě s našimi galaktickými bratry a sestrami ve snaze zabezpečit co nejjemnější možný přechod do nové frekvence Země. Elektromagnetické frekvence již velmi vzrostly, a daly podnět k aktivaci Mocných Krystalů, spojily lidské myšlení, a během navyšování této činnosti se sjednotí vyšší vědomí celého Lidstva na celém Světě a usnadní vývoj nového Člověka, který je předurčený kráčet povrchem zemským v novém Zlatém Věku.

Tato elektromagnetická mřížka je předurčena k tomu, aby se stala vysoce blahodárně mocnou v nesčíslných způsobech, napomáhala rozvíjet vyšší duchovní spojení mezi celou Civilizací a spojila Lidstvo se Zemí během upevňování zemského magnetického pole ve Světle. Tato mřížka bude použita pro komunikace s vyššími dimenzemi, pro léčení a pro pomoc. Nárůst ve frekvenci bude dále otevřené Lidstvu do pojetí Jednoty a to povede k mnoha laskavým a dalekosáhlým změnám pro všechny.

Oslavujeme s vámi tuto významnou událost, udělejte si čas k vykonání obřadu a ctěte sami sebe za to, že se podílíte na tomto Významném Díle, a zatímco se dobíjí energie, vězte, že jsme stále s vámi, vedeme vás, posilujeme vás, léčíme vás a pomáháme vám ve vašem pokročilém postupu.
Do příštího týdne…
JÁ JSEM Hilarion
©2011 Marlene Swetlishoff
Z www.therainbowscribe.com pro www.vzostup.sk přeložila Karel
zaradené v Hilarion