Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Říjen 2011

Rozšiř svou lásku a soucit na všechny své bližní;

16. října 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Rozšiř svou lásku a soucit na všechny své bližní; nejen na ty, které miluješ, ale i na ty, kteří tě nenávidí nebo tě zlomyslně využívají. Povzneseš-li svou mysl a vydržíš-li v tomto stavu, budeš schopen posuzovat všechno z jiného hlediska a poznáš, že nemáš nepřátel. Proto nezatvrzuj své srdce a neoplácej stejným, když se ti zdá, že život je ti nepřátelský. Uvědom si, že Já jsem s tebou, že tě vedu a řídím a že vše je velmi, velmi dobré. Nech věci plynout a shledáš, že z každé situace vzejde jen to nejlepší. Budeš-li ochoten takto činit, spatříš Mé zázraky a slávu a přesvědčíš se, že sám bys nebyl schopen takové zázraky uskutečnit. Proto povznes své srdce a vzdávej Mi úctu a slávu.


Žij a pracuj, ale nezapomínej na hru a radost ze života.

15. října 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Žij a pracuj, ale nezapomínej na hru a radost ze života. Ve všem je nutné dosáhnout rovnováhy. Příliš mnoho práce a nedostatek uvolnění činí život jednostranným a člověka otupělým a nezajímavým. Ve všem, co děláš, hledej dokonalou rovnováhu a shledáš, že život skutečně přináší radost. Život vyžaduje rozmanitost, tak proč se nepokusíš o něco nového a nezvyklého, ne z nudy nebo z nedostatku vytrvalosti, ale proto, že si uvědomuješ potřebu změny? Uděláš-li to bez nejmenšího pocitu viny, zjistíš, že jsi schopen své povinnosti vykonávat s novým postojem, a navíc s opravdovou radostí. Jaký má život smysl, jestliže z něho nemáš radost a netěší tě vše, co děláš, ať je to práce, nebo hra?


Spolehlivost je jádrem zodpovědnosti.

14. října 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Spolehlivost je jádrem zodpovědnosti. To znamená, že bys měl vždy ve správnou dobu a na správném místě dělat to, co má být uděláno. Nikdy neodkládej na zítřek to, o čem víš, že máš udělat dnes. Když přiložíš ruku k dílu, dokončíš ho i přes různá protivenství. Nedáš se ničím odradit, ale přijmeš překážky jako úkoly a výzvy, na které je nutno odpovědět. Budeš pevný jako skála, neboť ve tvém nitru bude jistota a vyrovnanost, a nebudeš ovlivňován vnějším zmatkem. Ať se stane cokoli, nebudeš se zmítat jako třtina ve větru. Toto je stav absolutní spolehlivosti; to znamená být silný a odvážný. Poneseš-li na svých ramenou stále více odpovědnosti, budeš stále silnější, až nakonec pro tebe nebude nic těžké.


Archanděl Metatron – Rozvoj Jednoty

13. října 2011 v 19:22 Vývoj vědomí bytostí


Archanděl Metatron - Rozvoj Jednoty
Uveřejnil(a) Lenka
Úterý, 11 Říjen 2011 21:13
přijato Natalií Glasson, 03/10/11
S láskou před vás předstupuji, abych s vámi sdílel svou energii a moudrost. Je mým přáním, abyste věděli a chápali, že jsem zde, abych vás podpořil a provedl změnami a lekcemi, které se nyní ukotvují ve vaší realitě, jak se vaše energie transformují na vyšší vibrace světla.
Mnozí se v minulosti báli, a někteří stále ještě bojí, změn; tento strach musí být nyní zcela vyřešen, protože je spojen se starými energiemi a nepotřebnými způsoby myšlení. Přítomnost změn s sebou přináší obnovenou energii, větší učení a šanci prozkoumat velikost vašeho bytí na hlubší úrovni. Změna je nádherný dar, který má být objat a oslaven. Tento vzorec přesvědčení bude nyní přepsán uvnitř všech i ve vědomí lidstva, což umožní větší duchovní zrychlení. Vzestup je koneckonců založen na přítomnosti změny. Staré energie odpadávají, zatímco energie, které jste ještě nepřijali, čekají, až je obejmete. Je důležité toto přijmout do vašeho vědomí, aby tak mohlo dojít ke změnám v lidském vědomí. Mnoho lidí na Zemi se na mne obrací s tím, že se teď cítí "zaseknutí", jako by se nic nedělo. To pro vás může být pro tuto fázi vaší cesty vhodné, je ale také důležité uvědomit si, že v sobě můžete mít strach ze změny, kterého si nejste vědomi. Je důležité zjistit, co si přejete, aby se stalo a pak se zeptat sebe sama, co vám brání to získat. Pamatujte si, že jste bytosti s mocnou energií světla, které mohou transformovat, rozvíjet a tvořit kdykoli a cokoli, po čem touží - z vůle Stvořitele. Strach ze změny či pochybnost o vaší síle je jediné, co vám brání rozpoznat vaše schopnosti. Je důležité, abyste zcela vyřešili a přepsali váš systém přesvědčení. Zjistíte, že vše ve vaší realitě se začíná vyvíjet a hýbat zároveň s tím, jak se začínáte otevírat proudu energie uvnitř vaší bytosti. Můžete jednoduše požádat, aby byl strach ze změny kompletně vymazán z vás, vaší energie i vědomí. A to se stane, ale měli byste být vytrvalí ve vaší snaze přepsat váš systém přesvědčení a mít na paměti, že totéž činíte i pro lidstvo.
V této době je zásadní začít rozvíjet vaší energii a vědomí jednoty. Nejprve je potřeba pochopit význam a kvality, které může jednota vytvořit. Jednota je vnímána jako sdílení energie, lidí či myšlenek na základě vzájemné dohody o koexistenci v harmonii. Můžeme to také popsat jako splynutí, spojení či prolnutí. Tento popis je mnoha způsoby pravdivý, ale já nehovořím o povzbuzování všech osob k tomu, aby se slučovaly s každým. Povzbuzuji vás k tomu, abyste byli za jedno se sebou. Udržování energie jednoty ve způsobu uvažování nemusí nutně znamenat spojení s jinými, ale může se vztahovat k vašemu spojení se sebou, svojí pravdou a duší. Potřebujete být šťastní ve své vlastní energii a svém vlastním těle. Být v souladu se všemi myšlenkami, které vytváříte, projektujete a ukládáte, stejně jako být šťastný v energiích, které tvoříte, ztělesňujete a zažíváte. Potřebujete cítit uspokojení ve vaší bytosti a energii. Je to proces přijetí sebe překračující iluze vaší mysli a vaší reality. Abyste mohli nést energii jednoty, musíte nejdříve zažít přítomnost a existenci jednoty mezi vašimi energetickými těly, vaší myslí, srdcem a duší. Může to znamenat, že vaše duše se potřebuje rozšířit, aby mohla obsáhnout vaše vnitřní bytí a vytvořit jedinou vibraci, která vše sladí s vaší duší. Proces ladění všech aspektů vaší bytosti s vaší duší je sám o sobě transformační a umožní obrovské čištění, jak vibrace vaší duše vynáší na povrch veškeré nepotřebné energie, zatímco se projevuje větší přítomnost Stvořitelovy lásky.Proces vzestupu znamená dojít zpět k harmonii se sebou, vytvářet větší pocit jednoty a sounáležitosti ve vaší energii.
Jakmile si začnete přát vytvoření jednoty uvnitř vašeho bytí, začnete se otevírat uvědomění všech vašich aspektů a energií. Začnete vnímat, že jste velké bytosti světla, moudrosti a lásky, ale v některých oblastech vašeho bytí jste ztratili kontrolu, zapomněli jste nebo ještě potřebujete rozpoznat… Se zaměřením se na jednotu a spojení vašich energií se stanete zcela vědomými vaší síly a budete schopni sladit všechny vaše aspekty, aby mohly tvořit jako jedna energie - to obrovsky navýší vaší vibraci, světelný kvocient a záření vaší duše. Mnoho lidí se soustředí na ukotvení nových vyšších aspektů do svých těl a vědomí, aby vzestoupili, ale nejprve je potřeba se spojit se všemi aspekty své energie, které jsou přítomné ve vaší současné realitě, což vám přirozeně umožní rozpoznat svou sílu i to, že mnoho moudrosti, schopností a vedení, které potřebujete, je již ve vašem aurickém poli.
Jednoduchý způsob dosažení tohoto většího spojení se sebou je naslouchat své duši a požádat či soustředit světlo své duše tak, aby se sladilo se všemi aspekty vaší bytosti, těla i aury a propustit všechny nepotřebné energie vycházející na povrch. Vaše duše je zcela schopná toto vykonat bez vaší asistence, ale účelem je získat větší jednotu spojení energií, takže je důležité, aby se tohoto procesu kromě energie vaší duše účastnilo i vaše vědomí či vnímání toho, co se děje. Praktikováním slaďování duše se všemi vašimi částmi v meditaci umožňujete, abyste se stali citlivými k energiím vaší duše, které vás povedou k přechodu.
Zatímco tvoříte jednotu uvnitř a s vaším bytím, začínáte ztělesňovat jednotu. Tato kvalita se stane ve vaší energii velmi viditelnou a ovlivní vaší realitu a zkušenosti. Můžete zjistit, že přitahujete lidí, kteří také dosáhli jednoty či úplného přijetí sebe. Můžete cítit větší spojení a jednotu s lidmi kolem vás, cizinci a dokonce i zvířaty a přírodou. Jednota, kterou ztělesňujete, přinese prožitky nových pocitů jednoty se vším ve vaší realitě a rozpoznání sebe, coby všech aspektů Stvořitele. Tato kvalita jednoty pronikne také do obecných myšlenkových vzorů a vědomí lidstva, což lidstvu umožní žít v harmonii a souladu. Neznamená to nutně, že bude lidstvo zajedno se všemi, ale bude se vzájemně akceptovat. Přítomnost jednoty se také rozvine natolik, že začne řešit všechny systémy přesvědčení o oddělení, což umožní větší projev jednoty se Stvořitelem. To se dá charakterizovat jako spojení se Stvořitelem. Můžete to vidět jako spojení jedné poloviny s druhou nebo jako větší spojení uvnitř vaší bytosti, které ve vás umožní projevení Stvořitelovy energie, kterou jste v sobě vždy nesli.
Význačné mezníky 11-11-11 a 2012 obsahují záměr spojení vědomí a energie lidstva do jednoty se sebou navzájem i se Stvořitelem, ale aby to mohlo nastat, je nutné sjednotit nejprve svou vlastní bytost a uvědomění všech aspektů své bytosti. Je mým přáním dodat vám odvahu k tomuto rozvoji jednoty uvnitř vás, což pomůže vytvoření jednoty uvnitř všeho a následnému procesu vzestupu Země.
Jsem tady, abych vás vedl a svítil vám na cestu vpřed v této době.
S andělskou láskou,
Já jsem archanděl Metatron
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


Svetelná cesta do snov jej nirvánou vzostupu - 13.10.2011

13. října 2011 v 15:53 Myšlenka Nového dne
Féva 13.10.2011
Napsal uživatel Amia
Čtvrtek, 13 Říjen 2011 11:51

Svetelná cesta do snov jej nirvánou vzostupu - 13.10.2011

Svetelná Zem, ktorá čaká na Váš príchod je pripravená. Má nachystanú náruč plnú kvetov a farieb dúhy akú nepoznáte. Je plne aktivovaná - tak ako aj Vy. Je nachystaná na severnom koridore Vašej arktickej brány. Aby vzostúpila jej pôvodná súčasť a premietla svoje telo do nového nastavenia svetlom. Jej karmínovo-rubínová žiara sa mení na tyrkysovú, žiarením kozmu dopadajúcim na jej tvár. Je pripravená, vykryštalizovaná, zaliata svetlom už iných obzorov a naťahuje k Vám svoju dlaň. Aby ňou pohladila každého kto k nej prichádza. Jej jemným dotykom svetla.

Vlna a svetelné vlnenie pohlcujúce Zem, aby vzostúpila, je žiarenie evokujúce city, ktoré boli hlboko ponorené do génov. Do genetickej pamäti človeka. Do svalov, srdca, kostí, do celého tela a každej jeho bunky.

Sám sa pýtaš, človek, akou mierou si sa podieľal na svetelnej fúzii. Čo všetko si urobil, aby mohla prísť a zaplaviť Ťa svojou intenzívnou silou. Sám chceš vedieť pravdu o pôvode tohto žiarenia. Svetla prinášajúceho tak radikálnu zmenu. Vstupujúc do životov ľudí i Zeme. Svetelné spájanie, ktoré cítiš, vnímaš a už vidíš si Ty sám. Sám si prišiel až sem svojou vôľou a odvahou, aby si prikývol. Povedal - áno - chcem a potrebujem ďalej rásť. Byť väčší a múdrejší ako som bol predtým, keď som nové svetlo ešte nepoznal.

Podstata svetelnej siete okolo Zeme je taká istá. Sieť múdrosti prepojená s univerzom, sieť vedomia nového veku ľudstva, sieň záznamov. Pretože každý kto je jej súčasťou má možnosť vedieť viac ako doteraz. Má silu i odvahu dotknúť sa siete a pocítiť jej lásku. Upreným pohľadom do diaľky, kde sa črtajú jej svetelné vlákna, jej vlnenie, dokáže pochopiť čo všetko znamená. Čo človeku prináša. Blahodárnu žiaru, spojenie so svetlom, so svetom iných rozmerov, bytostí i planét. Ktoré vedomím ho povedú na nové miesto existencie.

To čo poznáš je Tvoja modrá Zem. Kvitnúca planéta kozmu videná zďaleka. Je plná vôd, lesov i strání tak ako tá, ktorá Ťa vynovená čaká. Už nie modrá, ale tyrkysovo-smaragdová. Dotykom jej pleti sa dotýkaš akoby sám seba. Poznaním, že to čo cítiš je len neha a láska. Dotykom jej trávy - ktorá vlniac sa, Ti máva - pozoruješ prúdenie vzduchu, ktorý akoby stál a predsa sa mení. A Ty, očarený, sleduješ jeho pulz na tvári novej Zeme.

A deti, hrajúce sa na svetelnej lúke už nemajú potrebu sa škriepiť. Len veselo sa smejú a ukazujú v diaľke na niečo čo vyzerá ako loď. Áno....a letí k nim, aby priniesla mnoho iných detí z ďalších planét ich novej domoviny a mohli sa spolu hrať a šantiť. Vychutnávať si svoj kryštalický svet.

A Ty, človek dospelý, sa musíš začať učiť od detí. Naplniť sa ich spontánnosťou a bezprostredne prijímať všetko čo Ti nový svet nadelí. Už s hlavou v "oblakoch" nie na hrubohmotnej tvrdej Zemi, ktorá po Tebe chcela veľakrát viac ako si mohol dať a odovzdať svojou energiou. Pripútaný k svetu hmoty jej elektromagnetickou príťažlivosťou.

Všetko je tu iné. I čas. Už nepozeráš rýchlo na hodiny, koľko minút či sekúnd Ti ostáva, aby si stihol prísť. Už nepotrebuješ tápať v pamäti, čo všetko Ťa ešte čaká. Už nemusíš čeliť hrozbe, že ak...... Už nepoznáš výkričníky sveta hmoty. Si fascinovaný, očarený,......si uzemnený so svojou novou Zemou lásky.

Len jednoducho si ...a si......a si. Nie že by si nemal čo robiť. Máš veľa plánov a predsavzatí a všetko na čo pomyslíš sa Ti darí. Len slová počkaj...ponáhľaj sa....musíš už nepoznáš. Si ako ponorený do sveta fantázie o ktorom si mohol len kedysi snívať. A teraz ho tu máš pred sebou. Sám si ním a on je Tebou. Ste jednotou. Jednotným svetom milujúcej lásky.

Ani čas, ani Ty, tu už nepoznáte príkazy a zmeny Tvojho rozhodnutia niekým iným. Ideš so svojím srdcom. Ním tvoríš i rozmýšľaš. Uvažuješ nad všetkým čo tento svet predstavuje. Len láskou vedený a vnímajúci. Vždy pripravený pomôcť a chápať druhého a vložiť mu svoje srdce do jeho dlaní. A povedať : "Som Tvoj priateľ. Či Ťa poznám, alebo nie. A možno si aj matne pamätám, že kedysi dávno sme sa stretli. Tak či tak som tu pre Teba." A on tiež.

Málokedy sa stáva na Vašej Zemi, že cudzí stretne cudzieho a podá mu ruku a srdce s úsmevom do dlaní. Len tak, zľahučka. Aby vedel, že nie je sám. Málokedy nastaví človek človeku dlaň a povie mu poď...máš problém ? Pomôžem Ti. Málokedy dá najesť hladnému. Málokedy pohladká cudzie dieťa, aby mu bol odmenou "len" úsmev. To všetko sa na novej Zemi stáva každý deň...že človek človeka má rád, váži si ho a cení. Že nie je kapitán ? Či doktor práv ? Že nerozhoduje o celej zemi ? Že nemá uložené milióny v bankách ? To je Vašou prioritou v posudzovaní človeka. Vaším pohľadom cenené. Nie naším a nie pohľadom novej Zeme.

Tu je človek iný. Nie vnorený do hmoty, ale ukotvený v srdci. V jeho kryštalickom strede, ktorý má odlišný pohľad na Zem i všetkých, ktorí sú láskou prekryštalizovaní.

Čo cítiš, keď Ti tieto slová hovorím ? Lásku ...či strach z novej Zeme. Obavu, smútok...či šťastie a túžbu. Tak vidíš, môj milý. Už vieš ako nový svet vyzerá. Že niet čoho sa báť. Lebo teraz v spleti otázok, ktoré Ti víria hlavou a obáv zo všetkého čo sa bude diať máš v sebe trochu chaos. Ponor sa, prosím, do našich slov. Aby si si opäť spomenul na čas, kedy si vídal svet iný ako Tvoj. Spomeň si na svetelné domoviny planét a hviezd, ktoré Ti otvárajú náruč, aby Ťa privítali ako svoju súčasť. Ako svojho blízkeho či príbuzného, ktorý našiel cestu späť....domov. Priamočiarou cestou, letom cez kaskády hviezd.

Tento nový svet môžeš prirovnať ku svetu pod vodou, kde pohybom tiež všetko sa vlní a nie je akoby už tak veľká príťažlivosť zemská. A magnetizmus už prechádza len jedným pólom.

Už viete čo sa stane, keď cez Vás čas prefiltruje svetlo. Keď prídete - budete iní. Už nie z hmotnej "hliny". Už nie bázou uhlíka, ale novou zmesou prvkov. Budete kryštálovo jemní. Trblietajúc sa každým otočením, pohybom svojho tela. Odrážajúc lesk vody, trávy i svetla nad Vami. Svetla dvoch sĺnc.

Myslíte si, že to tak nie je ? Skúste uprieť svoj zrak do svetelného zdroja a potom sa pozrite späť na vec či tvar. Má inú farbu. A presne to sa Vám snažíme vysvetliť. Váš zrak je schopný vidieť i niečo viac. Rôznym pohľadom spektra. Je nastavený na zmenu videnia. Už dávno predtým ako ste prišli sem, aby ste videli Zem rásť. Je to tajomstvo vývoja. Zraku i vedomia a svetelného tela. Fakt, že Váš zrak tu vníma svet a celú Zem svojím spôsobom a schopnosťou vidieť len malú časť, neznamená že nedokáže vidieť viac a viac. Nastavením génov genotypu ako zrkadla. Zrkadliaceho širším a širším záberom svoj ďalší a ďalší svet. Váš svet zázrakov.

A či si máš niečo so sebou vziať ? Len srdce. Všetko čo tvorí prírodné vlákna bude v čase spojenia s časom "0" pretransportované do hologramov Vašich snov /kedy ste časovou bránou počas 10 nocí vedomím vytvárali hologram svojich domov/. Všetko bude útulné, upratané a čisté ako sklo. Hrubohmotná matéria nespĺňa kritériá tejto frekvencie a zostáva na 3D Zemi.

A Vy - technicky zdatní - sa nemusíte báť, že tam niet vozidiel a počítačov. Na planétach nového sveta je vyspelá veda. Neexistuje tu len premiestňovanie sa vedomím v čase, ale i planetárne lety a lety z mesta do mesta svetelného. Môžete si to vychutnať a vedecko-technicky sa vzdelávať ďalej. Pretože vývoj je pred Vaším vývojom viac ako 3000 liet. Každý si môže vybrať čo chce robiť a po čom jeho srdce túži. To bude mať. Niekto sa bude vzdelávať, niekto bude učiť, niekto pracovať so Zemou, niekto sa pohybovať medziplanetárnym spôsobom. Podľa svojej voľby - vždy vedený srdcom.


S láskou Féva
Ilona Pálušová

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

Vzdávej věčné díky za všechny Mé dobré a dokonalé dary, kterými tě zahrnuji.

13. října 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Vzdávej věčné díky za všechny Mé dobré a dokonalé dary, kterými tě zahrnuji. Věz, že vždy dostaneš včas všechno, čeho se ti nedostává. Znám všechny tvé potřeby ještě dříve, než o ně požádáš. Jsi správcem všeho, co jsem ti poskytl; proto dobře hospodař. Nikdy se nesnaž nic vlastnit, ale používej vše, co máš, s velikou moudrostí a pochopením. Přišel jsi na svět bez majetku a bez něho rovněž odejdeš. Vše, co máš, jsi dostal ode Mne, abys to užíval, dokud budeš na světě. Raduj se a vzdávej za vše díky, ale nesnaž se na ničem lpět. Bohatě jsi byl obdarován, bohatě rozdávej všem kolem sebe. Poděl se o vše, co máš, a jen tak dosáhneš toho, abys byl stále více obdarováván. Budeš-li žít podle Mých zákonů, věz, že každá tvá potřeba bude zázračně uspokojena.


Mistr Hilarion Poselství pro týden 9.10. - 16.10. 2011

12. října 2011 v 23:57 Skutečný mír je uvnitř

Mistr Hilarion Poselství pro týden 9.10. - 16.10. 2011
Uveřejnil(a) Lenka
Úterý, 11 Říjen 2011 20:58
Milovaní,
zatímco do atmosféry Země pronikají intenzivní energie, mělo by se ze všech oblastí vašich životů začít vytrácet mnohé, co tvrdošíjně vzdorovalo velké Lásce zaplavující Zemi. Ve vaší mysli se dostaví pocit osvobození od všeho, co vám dříve dělalo starosti a budete se cítit svobodní ve všem, co děláte a čím jste. Vaše Bytí zaplaví mnohem jasnější představa smyslu a přání vašeho srdce a mezi vaše zážitky již nebude patřit mnohé z toho, co vám bránilo postupu vpřed.
Již byly úspěšně překonány mnohé zkoušky a překlenutím se přes to všechno získáte skvělý pocit z poznání, že to, co přetrvalo, je přesně to, co si vybrala vaše Duše a Vyšší Já jako zkušenost nutnou k dovedení vás do tohoto přítomného momentu. Všichni se ocitáte na hranici nových začátků, života žitého s daleko větším důrazem na dokonalost zážitků. Vaše přání zažít obyčejná potěšení, dosažitelná kdykoli a snadno, vyžaduje pouze vaše uvědomění a ocenění.
Změny nadále přicházejí v každém aspektu života známého na Zemi a ve vašich vlastních Bytích. V souvislosti s těmito změnami zaznamenáte příliv do života, kterému jste dosud nerozuměli. Dojde k prohloubení myšlení a úcty k veškerému životu kolem vás. Mnohá vnější rozptýlení, která zabírala váš čas a soustředění přirozeně odejdou, přičemž si začnete uvědomovat, že život je od toho, abyste ho žili a neustále si ho užívali přímo a jsouce plně přítomní ve svém vědomí, nikoli jen v roli pozorovatele.
Větší ocenění a uznání Přírody přinese velkou úlevu od stresů, které napadají vaše fyzická těla a vaše energetická pole. V tomto prostředí se mohou nové energie a v nich obsažené kódy asimilovat a integrovat s větší lehkostí a ladností, neboť pobývání v Přírodě je uctíváním Planety, na které žijete, pohybujete se a máte zde své Bytosti. Mezi vámi a Přírodou probíhá výměnný symbiotický vztah a ten vám bude nyní bude mnohem zřejmější.
Toto je období reflexe a zamyšlení, hlubokého propojení s jádrem vašeho Bytí a naladění se na své vlastní životní rytmy. Stav relaxace a poklidu vám usnadní lepší povědomí své Vyšší Přítomnosti a toho, co si vaše Přítomnost přeje, abyste věděli. Otevřete se darům, které pronikají atmosférou Země, spočívajíce v úctě a vděčnosti za tuto skvělou příležitost. Je nutné, abyste si byli vědomi těchto darů, které jsou vám k dispozici a abyste si přáli asimilovat je do svých Bytostí. Učiňte to svým záměrem, kdykoliv jste venku v Přírodě a Příroda vám je na oplátku pomůže přijímat.
Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion
©2011 Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com/
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


Svetelná mandragora - 11.10.2011

12. října 2011 v 11:37 Doteky Nového Života
Féva 11.10.2011
Napsal uživatel Amia
Úterý, 11 Říjen 2011 20:12

Svetelná mandragora - 11.10.2011

.....Poď a privoňaj k láske, človek zajtrajška. Si na hranici sna a skutočnosti Tvojho terajšieho sveta. Vysneného sna dávajúceho nádej a silu vstúpiť do jeho nového usporiadania. Silu a odvahu kráčať a viesť všetkých, ktorí ešte svetlo nevidia, ale intenzívne cítia jeho existenciu.

Si tu a čakáš a v duchu sa objímaš so svetelnou vlnou lásky, ktorá Ťa naplní šťastím. Nezaoberaj sa myšlienkami, že i niečo negatívne by mohlo vstúpiť bránou času. Len Ti to môže naháňať strach, vniesť obavu, úzkosť, zobrať odvahu. Jednoducho len si. A stojíš, prežívajúc svoju realitu prítomnosti. Zostávaš kľudný a vyrovnaný, cítiac oporu svetla ako kmeňa stromu. Si jeho súčasťou. Svetelného stromu života, chrániaceho Ťa pred všetkým negatívnym. Obalujúcim Ťa svetlom poznania, svetlom očakávaným a prichádzajúcim cez časovú bránu. A Ty stojíš a žiariš láskou svojho srdca do všetkých strán. Do miest i prístavov, lesov i zasnežených vrcholov majestátnych pohorí. Tam všade teraz si......svojím svetlom. Svojím srdcom. Jeho silou spájaš všetkých, ktorí k Tebe patria. Každého kto má snahu sa zasnúbiť s láskou.

Nič už nebude tak ako predtým. Keď hmotná tvár sveta polarít sa vyhrážala pravidlami svojho žitia. A nevpustila jediný svetelný lúč. Držiac Ťa pevne v rukách, lámajúc Ti krídla. A Ty si tak veľmi chcel....Toľko si túžil povzniesť sa, vyletieť vyššie a pozrieť sa na svet z inej strany. Na svoju Zem. Priniesť ten lúč zhora a vložiť ho do srdca každého človeka. Aby zažiaril láskou a povedal.......Ja som tiež svetlo a nesiem svoj cit....a lásku....a empatiu. Všade kam prídem, všade kde sa práve nachádzam.

Tak veľmi si to chcel a túžil ukázať svetu. Tú správnu tvár. Ako má žiť a konať. Ako dávať silu svojou múdrosťou. Ako ukazovať cestu zamračeným nebom. Aby každý kto na Zemi žije bol šťastný. Aby nikto už nepoznal žiaľ, biedu a trápenie. To všetko si tak veľmi chcel.....Žiadal a prosil tých druhých, aby pochopili, že svet môže byť aj iný.

A teraz si tu na tomto mieste. Odvážne sa pozerajúc pred seba, sledujúc svojím zrakom posledné okamihy v svete hmotnom, ktorý sa mení prichádzajúcou láskou. Vstupujúcou cez vrcholy pólov Tvojho i zemského srdca. Svetelné iskričky tancujúce nad Zemou a objímajúce Ťa, človek. Trblietavé nitky závojov obalujúcich Tvoje telo presakujúc do jeho stredu a hladkajúc každú jeho časť. Približujúc sa k srdcu viac a viac svetlom. Si v strede tohto svetla. V strede svetelnej prskavky nového veku človeka. Ty i Tvoja Zem.

Už len chvíľa. Už len kúsok zostáva. Už len nepatrný okamih, kým sa ho dotkneš a objíme Ťa celého........a povie. Si môj svetelný človek. Naplnený novou múdrosťou, vševidiaci, vševedúci, dotýkajúci sa univerza svetelným lúčom svojho srdca.

Svety sa delia. Ten jeden - svetelný - už vie čo má robiť i čo ho čaká. Ten druhý - hmotný - je tu preto, aby sa opäť učil chápať a ponorený do svojho sveta hmoty z nej vyberal pravidlá života vedúce ho správnou cestou k jeho zajtrajšku. Opäť ku svetelnej ceste brány. Keď príde čas a bude už vedieť a nebude sa brániť láske.

Mám pre Teba ešte jeden odkaz, človek trojdimenzionálnej Zeme. Nikdy nezabudni kým si. Si človekom. A na svojej Zemi, ktorá má síce svoje pravidlá hrubohmotnej existencie - spájajúce pre i proti - ním naďalej zostávaš. Človekom, ktorý nemá právo ubližovať či zabíjať. Človekom, ktorý bol stvorený nie pre boj a násilie, ale pre mier. Človekom, ktorý má dar myslenia nie preto, aby ničil a šliapal po oáze Zemi, ale aby jej pomáhal rozkvitať. Aby všetky dary, ktoré mu Zem dáva oplácal vďakou a rovnakým prístupom k nej. Aby suma sumárum nebola táto Zem len smetiskom a púšťou. Aby z očí a srdca človeka stojaceho oproti druhému, nesršali blesky zaplavujúce celú planétu. Pretože i jeden človek dokáže veľa. I jeden má schopnosť všetko zmeniť. Je listom jedného stromu, ktorý vládze vánkom lásky a citu rozvlniť celú Zem. Takú schopnosť a dar človek má. Ani sám o tom nevie. Posvätnosťou geometrie darovanej vesmírom. Kde každý oblúk či rovná čiara sa v jednom mieste spája a pridáva ďalšie a ďalšie vlnenie. Kódujúc styčné body tvoriace celok. Sieť vedomia. A Ty si jej súčasťou. Jej spojením s celým Tvojím svetom. Preto túto schopnosť a silu máš. Stačí keď jeden sa zmení a vedomím bude oznamovať zmenu ďalším a ďalším. Stačí len chcieť. Pretože univerzum nie je len o pohladení a pochopení. Zákon príťažlivosti existuje i tam, vo vesmíre. Rovnaké priťahuje rovnaké. Keď budete jednotne stáť bok po boku a držať sa za ruku vedomí si toho čo je skutočne dôležité - nič sa Vám nemôže stať. Nikto nemôže prísť, aby Vás ovládol či rozbil Vašu Zem.

Buďte si, prosím, toho vedomí. Spojení do jednoty sami so sebou, prírodou, Zemou ako Vašou súčasťou, zvládnete čokoľvek čomu Zem čelí. Len chcieť, len chcieť, len chcieť,..........


S láskou Féva
Ilona Pálušová

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

Můžeš opravdově milovat?

12. října 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Můžeš opravdově milovat, když procházíš obdobím zkoušek a soužení a když cítíš, že všechno a všichni jsou proti tobě? Je celkem snadné milovat, když vše probíhá hladce. Domníváš-li se, že vše je proti tobě, máš tendenci uzavřít své srdce a zastavit příliv lásky; a přece právě v této chvíli je tvá potřeba lásky ještě větší. Jsi-li schopen milovat navzdory vnějším podmínkám, pak si můžeš být jist, že v tobě a skrze tebe proudí Má božská láska a že tato zázračná láska nakonec zvítězí. Láska se nikdy nevzdává; hledá nejrůznější cesty, dokud zcela nezvítězí. Láska je něžná, a přece silná a vytrvalá. Jako voda si proráží cestu i do těch nejtvrdších srdcí. Proto nikdy nikoho neodmítej. Miluj, nepřestávej milovat a sleduj, jak se tvá cesta otevírá.

Život by neměl nikdy být břemenem.

11. října 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Plodem Ducha je radost; nechť je tedy v tvém životě více radosti, veselí a smíchu. Aby mohl být život prožíván radostně a plně, je důležité, aby v něm byla vyrovnanost a umírněnost. Možná, že tě těší práce, kterou děláš, a necítíš potřebu změny. Občas však potřebuješ svou činnost přerušit a začít dělat něco zcela jiného, abys změnil rytmus svého života. Učiníš-li tak, budeš se moci vrátit ke své dřívější práci osvěžen a budeš ji vykonávat s novou chutí a radostí. Život by neměl nikdy být břemenem. Nejsi zde proto, aby ses ohýbal pod tíhou světa, ale proto, abys vytěžil ze života co nejvíce, aby ses radoval z každého jeho okamžiku, nebo žiješ vyrovnaný život, jenž je neustálé dávání a přijímání.

Zázraky sa dejú - 8.10.2011

10. října 2011 v 11:58 Doteky Nového Života

Féva 8.10.2011
Napsal uživatel Amia
Neděle, 09 Říjen 2011 17:51

Zázraky sa dejú - 8.10.2011

.....každú chvíľu, len Vy ich vnímate iným pohľadom. Mnohí z Vás si neuvedomujú, že Váš svet sa mení. Ale mnohí už vedia a túžia ho vidieť. Celý, celučičký nový. Vynovený trblietavým leskom lásky.

Zastav sa človek a zahľaď sa do diali. Čo tam vidíš ? Len oblohu ? Len mraky ? Nie. Je tam aj niečo iné. Choď hlbšie pohľadom a zbadáš to svetlo. Je blízko. Je tak blízko pri Tebe a Ty ho nevidíš. Nevnímaš krúžiace prstence svetla, ktoré sa črtajú dávajúc Ti na vedomie, že svetlo prichádza. Zhmotnené do tisícov mrakov. Je tam v ich vnútri a Ty ho nevidíš, pretože stále si zvyknutý hľadať niečo iné. Iný tvar, iné rozmery. Tak skús sa pozrieť lepšie. Je tam sila lásky prichádzajúca Ti v ústrety, aby si sa jej mohol dotknúť sám a pochopil. Je to zázrak stvorený pre Teba. Zázrak prijatý Tvojím srdcom toľkokrát pochybujúcim.

Svetlo tvorí realitu. I tú Tvoju, terajšiu. Svetlo ako základ všetkého čo je, čo vidíš, vnímaš svojím zrakom. Je i Tvojou hmotou reality v ktorej teraz žiješ. Pretože čas je síce len jeden, ale delený na časti vedomia. Podľa toho do ktorej časti patríš - i vidíš. Teraz je už skutočnosť iná. Už si sa rozhodol, už vieš ktorá je Tvoja cesta.

Vieš, človek, sklz časom nie je len jednoduchá veta. Slogan, vedecký či technický termín. Je to predovšetkým láska. Kĺzavým pohybom sa posúvajúca vpred stredom Tvojho srdca. A tak sa zahlaď ešte raz a uvidíš, zbadáš ten iný čas letiaci k Tebe, k Vám. Je tu blízko. Vidíš ho už ? Vnímaš ? Cítiš ? Hľadáš a súčasne dúfaš, že to čo zbadáš nie je už len viera, ale realita. Realita Teba samého. Keď v diaľke uvidíš čo si doteraz nikdy nevidel, zostaň v kľude stáť a obdivuj tú majestátnosť svetla. Zahľaď sa na všetky jeho časti, dieliky, vytvorené múdrosťou iných galaxií.

Keď sa pozeráš sám na seba - zistíš, že i Ty si stvorený svetlom. Keď prežiariš svoje telo - je priesvitné. Len kostra je akoby hmotná. Ale i to je zdanie. I ona je zložená zo svetelných častíc. Iba v tomto svete vyzerá, že je pevná, tvrdá ako skala. Ale i skala je svetlom. Množstvom nepostrehnuteľných kryštálikov solí, kremeňa, minerálov. Rôzne podľa druhu usporiadaných svojím charakteristickým lomom uhlov. Každý nesúc svoje prímesy svetla a jeho dúhy.

Tak vidíš, všade kam sa pozrieš je to tak. Tu na Zemi i inde v galaxii. Len svetlo sa mení. Mení tvar i farbu. A Ty, aby si ho lepšie videl, máš prispôsobený už zrak jeho novému stupňu. Trblietavému spektru drobnejších častíc.

Všetko je o Tebe, o človeku. Všetko čo Ti hovorím. Aby si pochopil, aké jednoduché tvary tvorí svetlo a postupujúc vyššie vytvára nové, krajšie, kryštalické.

I teraz je to tak. Ver, že nikto z Vás ešte nevidel čo sa na oblohe črtá. Nikto nezacítil dotyk hravosti farieb, ich zmesi splývajúcej do jednej. Ružovej, tyrkysovej, transparentno-bielej. Svetlo prúdiace zo stredu galaxie pridáva prímes neznámych farieb. Ale sú oveľa krajšie, mnohopočetnejšie. Skús ich pohladiť. Čo cítiš svojím dotykom ? Je biela priesvitná ? Alebo len biela. Je transparentne ružová ? Modrá ? Zelená ? Je fialová ? Smaragdová ? Vínová ? Tak akú farbu vidíš ? Rozhodni sa sám. Pretože tá je Tvoja. Ukazuje Ti cestu po svetelnom moste.

Ružová a fialová, smaragdová, trávovo zelená, rubínová, žltá či zlatá, okrová, medená, nezábudková či biela. Všetky "tancujú" svojím vlnením. Každá farba má svoju vlnovú dĺžku. Tak ako tón, melódia, ktorú možno počuješ. Tak ako svetlo. Vyber si svoju vlnu. Si frekvenčnou ladičkou hľadajúcou cestu domov podľa farby svojho srdca. Jeho oktávy. Zameraj sa na čas, ktorý nastáva a skúmaj jeho farebnosť. Prináša Ti svetlo a jeho lom. Pre každého zvlášť - jeho pohľadom.

Tak skús, ochutnaj, dotkni sa, privoňaj a započúvaj sa do jeho piesne. Počuješ aká je láskavá ? Tak ako Ty, človek, ktorý kráčaš ruka v ruke jeden s druhým po svetelnej ceste víťazstva svojich snov vedený svojou farbou.

Ja viem, je to náročný krok. S odvahou vykročiť akoby nevedno kam. Ale ver, že obava a strach, ktorý možno cítiš je iba klam. Rozpustí sa vstupom do brány. Keď uvidíš, spoznáš, že jej prah je len delením dvoch časov. Subjektívneho a objektívneho - skutočného, pravého času v ktorom sa pohybuje každý kto dokázal vedomím vzrásť. Vzostúpiť vyššie.

Čo bude keď vkročíš do brány ? Veľa sa zmení....Neskočíš do prázdna ako sa zdá. Vstúpiš na pevnú pôdu nových zemí univerza. Nových planét, ktoré ešte nepoznáš a nikdy si ich nevidel. Čas sa zastaví prelomom, prechodom z ilúzie do reality. Zmení Ťa, zmeníš sám seba a budeš ovládať iné proporcie vedomia ako doteraz. Málo si dosiahol, vedel, poznal. Málo si dokážeš vytvoriť proti tomu čo príde, čo zažiješ v novej realite. Tak si to skús predstaviť.....že si svetlo a pohľadom vytvoríš, zhmotníš sám seba. Pridáš či uberieš na objeme. Prefarbíš si vlasy, zväčšíš oči, zmeníš tvar jednotlivých častí tela. Všetko prispôsobíš svojej predstave. To isté sa bude diať s Tvojím okolím. Maj odvahu takto tvoriť. O chvíľu si zvykneš a budeš vedieť s novou realitou pracovať. Už vedomím. Vedomý si lásky, ktorú v sebe nesieš. Vedomý si jej pravidiel. Ak by si jej zákony neprijal, nedostal by si sa na nové miesto.

A teraz sa skľudni a predstavuj si sám seba prechádzajúceho bránou, vnímajúc jej obrovský rozmer. Jej potenciál. Je to triedenie, delenie srdcom.

Odsunú sa Ti spomienky pod prah. Do podprahového vnímania materiálneho sveta a zostanú tu pre tých, ktorí tento svet tvoria a sú jeho realitou. Raz prídu presne tak ako si prišiel Ty - ku bráne. Svoje spomienky nevyhodíš "do koša", to nie. Len ich odložíš, schováš. Aby si vedel, že si bol, rástol, učil sa. Budeš si vedieť spomenúť na všetko čím si vyrastal. Na pozitívne okamihy šťastia, vedomý si skutočnosti novej. Bez emocionálneho zatieňovania smútkom, že....si tu žil a.....odišiel. Už Ti nebude treba slov a sĺz. Tam na druhej strane slzy už nie sú. Nemajú prečo tiecť, vyvierať Ti z hĺbky duše. Už ich niet. Len pocit šťastia. Že si tu a tvoríš ním svoju novú realitu.

A tí druhí, ktorí tu zostanú ? Ver, nebudú sa brániť skutočnosti, že si šiel. Pretože budú v hĺbke svojho Ja vedieť, že svet polaritný Ťa na 3D Zemi mal. Ich životom si prechádzal, ale už Ťa jednoducho v tomto svete niet. Nebudú vnímať Tvoj odchod ako si myslíš. Nebudú nariekať a hľadať Ťa celé týždne a roky. Budú len vedieť. Nič viac. Budeš ilúziou na ktorú si budú matne spomínať. Ilúziou, ktorá im nebude ubližovať. Tak je to univerzom zariadené a tak sa stane v okamihu pravdy. V záujme najvyššieho dobra pre všetkých.


S láskou Féva
Ilona Pálušová

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

Změny musí začít v nitru, a potom proniknou navenek.

10. října 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Vše, co je skryto hluboko v tvém nitru, se projevuje i navenek. Je-li tam pořádek, harmonie, krása a klid, projeví se také ve všem, co děláš, říkáš a myslíš. Je-li tam však zmatek, nepořádek a disharmonie, nelze je skrýt a tyto vlastnosti se projeví v celém tvém životě. Změny musí začít v nitru, a potom proniknou navenek. Jen tak budou trvalé a nic je nemůže zvrátit. Nezůstávej stranou a nečekej, až se něco změní, ale začni jednat sám. Můžeš ihned začít pracovat na změně stavu svého nitra. Nečekej, až se změní někdo jiný, protože můžeš bez odkladu začít uskutečňovat vlastní změnu. Vzdávej stálé díky, že můžeš jednat bez cizí pomoci. Veškerá podpora je ve tvém vlastním nitru, a proto jsi jediný, kdo této podpory může využít.


Ty nejlepší věci na tebe čekají, jsi-li připraven je přijmout?

9. října 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Každá duše touží v životě po tom nejlepším. Ty nejlepší věci na tebe čekají, jsi-li připraven je přijmout. Ale musíš být ochoten je přijmout z celého srdce, s radostí a bez pocitu, že jich nejsi hoden nebo že na ně nejsi připraven. Zastáváš-li takový postoj, připravuješ se o své pravé dědictví, které k tobě nemůže dospět. Věz tedy, že v sobě nemáš nic, co by toto dědictví mohlo za držet. Nabízím ti život - život mnohem bohatší. Nabízím krásu, harmonii, mír, lásku. Cesty Ducha jsou tvými cestami. Kráčej po nich, žij v dokonalé harmonii s Mými zákony a sleduj, jak se vše odehrává ve skutečné dokonalosti. Nepřipouštěj si žádný stres ani napětí. Jednoduše přijímej vše, co ti náleží, s plným a vděčným srdcem a nikdy nezapomínej vyjádřit svou lásku a ocenění za všechno, čím jsi zahrnován.


Ja som Féva - 7.10.2011

8. října 2011 v 9:00 Doteky Nového Života

Féva 7.10.2011

Napsal uživatel Amia
Pátek, 07 Říjen 2011 08:17

Ja som Féva - 7.10.2011

Ja, Féva, predstaviteľka svetelnej rady Plejád, nositeľka svetelného lúča - ako symbolu univerzálnej bezpodmienečnej lásky - vyslaná na Zem ako zástupca planét predstavujúcich najvyššiu vibráciu lásky, dávam týmto pokyn k aktivácii svetelnej arktickej brány nachádzajúcej sa nad severným zemským pólom a zjednotenej so všetkými svetovými bránami. V prepojení na univerzálny čakrálny kanál, na vedomie kozmu, na symbiózu svetla všetkých, ktorí toto vedomie nesú a ním tvoria.

Ja som svetlo a svetlom nesiem a chránim Zem za pomoci všetkých bytostí, ktoré sú v blízkosti Zeme a na Zem vyslané.
Odomykám kľúčom lásky svojho srdca svetelnú bránu. Aktivujem posolstvom vyslaným na Zem všetko a všetkých, ktorí s vedomím najvyššej lásky súvisia.

Aktivujem svetelným lúčom svojho srdca, bytostí svetla: bezpodmienečnosť lásky, prosperitu, zviditeľnenie sa. Za účelom pomoci Zemi a ľuďom, ktorí jednotu so svetlom predstavujú.

Ja, ako predstaviteľka rady Plejád, členka rodiny galaktickej únie, členka svetelných rád univerza, sa stávam súčasťou nanebovstupovania. Držiac za ruku všetkých, ktorí odchádzajú so mnou na miesto novej Zeme.

Vstupujem ako prvá do svetelnej brány, aktivujúc jej kryštál kryštálom svojho srdca. Otváram cestu, chrániac všetkých svojím telom, náručou, objatím. Vstupujem prvá, odchádzam posledná. Zatvárajúc za sebou a všetkými vzostupujúcimi svetelnú bránu.

Ja som a tvorím kryštálom svojho srdca novú svetelnú kryštalickú realitu.

Týmto okamihom začína postupné vkladanie kryštálikov sŕdc bytostí svetla na Zem vyslaných ako i tých, ktorí predstavujú vedomie previbrovávajúce do vyššej vrstvy vedomia. Tieto kryštáliky sú vkladané do svetelnej brány. Všetci, ktorí predstavujú tieto kryštály tak vytvoria kryštalickú pečať nanebovstupovania. Brána sa rozsvieti jednotnou silou lásky.


S láskou Féva
Ilona Pálušová

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.skNikdy se nepodceňuj a nemysli si o sobě to nejhorší.

8. října 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Nechť jsou tvé oči nezaujaté, abys v sobě viděl celistvou a dokonalou bytost, stvořenou k obrazu Mému. Nikdy se nepodceňuj a nemysli si o sobě to nejhorší. Pozvedni své myšlení a zaujmi k sobě pozitivní postoj. Jestliže jsi udělal chybu, nauč se odpustit si, a pak se dále ubírej vpřed a vzhůru. Nepotřebuji, aby ses bičoval, abys žil v sebelítosti a obavách o sebe. Uvědomuješ si, že když takto žiješ, uzavíráš se Mi a Já tě nemohu použít? Zůstaň otevřený; uč se ze svých chyb. Zapomeň úplně na sebe v lásce a službě svým bližním. Jakmile začneš myslet na druhé, tvé nižší já je zapomenuto. Služba je velký léčitel, velký obnovovatel rovnováhy. Zjisti tedy, co je v tobě nejlepšího, v čem jsi dobry; až na to přijdeš, vykroč a rozdávej z celého srdce. Jdi stále kupředu, nikdy zpět.


Poselství AA Michaela na říjen 2011

7. října 2011 v 10:53 Doteky Nového Života

Poselství AA Michaela na říjen 2011

Milovaní,
Buďte připraveni na vše. Co vám připadalo nemožné, se může stát. Co vám připadalo nedosažitelné, můžete mít. Vše je v pohybu. Nechte se nést tímto proudem změn. Nebraňte se mu a pak se toto období stane vaším zlatým časem.
Vaše srdce je středem vaší bytosti. Ve svém srdci najdete klíč k řešení všech problémů. Láska je tím klíčem. Láska je to, co dokáže vyhladit i ty nejostřejší hrany. Láska vám ukáže směr vaší další cesty. Láska ve vašem srdci může proměnit váš život v krásnou pohádku. Tak žijte pohádkově…

S láskou AA Michael

Pro www.cestakmedusi.cz přijala poselství Majka Riama Rob. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi aktivními odkazy. Děkuji za pochopení.


rekryštalizovanie človeka do novej formy - Si brána - 6.10.2011

7. října 2011 v 10:46 Vývoj vědomí bytostí
Féva 6.10.2011
Napsal uživatel Amia
Čtvrtek, 06 Říjen 2011 16:40

Prekryštalizovanie človeka do novej formy - Si brána - 6.10.2011

Kozmická brána - mnohokrát opisovaná Vašou kinematografiou a literatúrou - zámerne vkladaná do vedomia človeka, je bránou do novoveku ľudskej populácie.

Je to kryštalická sieť lomu časov. Vášho a prichádzajúceho. Je pozvánkou do neba, nebootvárajúcou cestou prijatia všetkého čo s novým časom a jeho vrstvou súvisí. Zviditeľňujúca sa kruhová brána poskladaná z úlomkov spektra novej Zeme. Prekódovávajúca každého kto nastaví dlaň jej novému svetlu.

Svetlo tvorí, ale aj mení. Zarovnáva pôvodné úhly buniek a atómov do nového tvaru. Trieštením, menením pôvodného na nové. Je to signatúra kozmu. Zmes inej polarizácie, kedy prienikom torzných polí k Vám prichádza nová suspenzia - kryštalická. Jej tvar, jej jemnohmotnosť, jej kombinácia prvkov, predstavuje nový svet. Jeho farby a priesvitnosť. Sú to kryštálové polia otvárajúce cestu do sveta nového, bezpolaritného. Cez čakrálny kanál Vašej Zeme a súčasne cez čakrálny kanál človeka. Osvietením ľudského a zemského tela. Krížením pólov, cez ktoré žiarenie preniká, sa nad pólmi vytvára iné svetlo. Niečo ako polárna žiara.

Svetlo prenikajúce k Zemi je zmesou fotónov. Zväzkami lúčov nesúcich informáciu vkladanú do vedomia, do genetickej pamäti populácie, odkódovávajúc jednotlivé stupne pamäti dešifrovaním cez väzby tachyónov. Tachyóny sú zhluky energie, ktorá prúdi neustále vesmírom a odovzdáva kódy bunkám, ktoré väzbou na ňu otvárajú spirituálny kanál človeka ako podstatnej súčasti evolučného procesu. Bunky a ich jadrá sú tak cielene aktivované zmesou žiarenia dopadajúceho na Zem a prebúdzajúceho v človeku človeka novej doby. Aktivovaním celého jeho čakrálneho systému cez časovú bránu.

Kremíková súčasť tela človeka akoby rozkvitá množením žiarenia. Bunka sa "otvára" a zmes prvkov dopadajúcich na Zem reštrukturalizuje kryštalickú mriežku jeho tela. Je to nachystaná matrica človeka kozmického, hviezdneho. Príprava na jeho nový časový fraktál. Osvietením, ožiarením jeho tela do hĺbky bunečných jadier sa človek stáva aktivovanou bytosťou pripravenou na štart do novoveku cez bránu času.

Brána, ktorá sa kryštalicky zviditeľňuje nad Zemou je kryštálová brána. Trblietavá zmes zhlukov energií, ktoré vytvárajú vstupný portál. Je presným načasovaním frekvencie srdca. Keď srdce človeka /nesúce vo svojom strede vzácny kryštál, spomienku na prapôvod/ dosiahne frekvenciu nanoštruktúr vyššieho vedomia, aktivuje sa portál jeho tela. Celý proces je kompletne prepojený na jednotlivé časti tela, na všetky zmysly. Čiže i zrak, ktorý sa stáva zrakom svetelného tela.

Každý kto spĺňa tento parameter videnia bude vidieť kryštálovú časovú bránu, ktorá otvára cestu jeho srdca do času nového. Na novú Zem. Je to cestovanie času v čase jednotnom cez jeho otvorenú bránu. "Kremíková" cesta lásky. Kremík ako súčasť nového sveta i svetla je bohato zastúpený v nových telách. Je hlavným prvkom tiel piatej dimenzie.

Brána je zložená zo zmesi jeho lúčov. Z drobných mikrokryštálikov svetla umožňujúcich plazmatický prechod tunelom času. Tam na "druhej" strane už budete iní. Priesvitnejší, trblietavejší. Plní spomienok na minulosť v ktorej sa odohrala zázračná zmena prekryštalizovania človeka láskou. Jej transparentným vedomím.

Kružnice času nastavené kódom na zmenu sveta sa otáčajú po dielikoch pribúdajúcim žiarením. Akoby zapadajú do kružníc Zeme. Je ich osem. Deviatou sa otvára načasovaná kryštalická brána. Nanosekundovým premiestnením sa do nového tela prechodom cez jej plazmatickú kryštalickú blanu.

Človek, ktorý je pripravený na aktiváciu, bude môcť prejsť na "druhú" stranu. Ale bude si môcť vybrať či chce, alebo nie. Ísť po kryštálovej ceste spomienok i zabúdaní na všetko čo tvorilo trojdimenzionálnu Zem.

Mnohí z Vás sa domnievajú, že sklz časom bol darom len svätcom, ktorí na Zemi dávno žili. Mýlia sa, čas evolúcie je časom vzostupu. Tak ako predtým - človek, ktorý bol vybraný univerzom ako posvätná bytosť a mohol vstúpiť na jeho pôdu - tak i teraz sa rovnaká zázračná chvíľa bude diať na Zemi. Ale už nie len pár jedincom. Všetkým, ktorí sú vyvolení ich vlastným srdcom, vedomím, svetlom, ktoré v sebe nesú. Za predpokladu, že ho príjmu ako dar.


S láskou Féva
Ilona Pálušová

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

Jestliže vše dáváš svobodně a nic nevlastníš, pak je vše tvé.

7. října 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Toužíš konat Mou vůli, nebo se stále ještě obáváš, že by tě to příliš mnoho stálo? Pamatuj, že vyžaduji vše, tudíž by sis neměl nic nechávat pro sebe. Jedině tehdy se ti vše vrátí, budeš-li vše dávat - dávat svobodně a s láskou. Zdá se ti, že je to příliš velká oběť? Jestliže se něco daruje z lásky, nejedná se o oběť, ale spíše o radost a potěšení. Proč váhat? Jestliže vše dáváš svobodně a nic nevlastníš, pak je vše tvé. Nemáš co ztratit, můžeš jen získat a celý svět leží u tvých nohou. Víš, že vše, co máš, přichází ode Mne, pramene všeho, a že vše je zde proto, aby to bylo využito, jakmile se naskytne potřeba. Můžeš tedy čerpat z Mých zásob bohatství, které je neomezené a je zde pro všechny duše, které Mě milují a kladou Mě ve všem na první místo.

Detektor života - 5.10.2011

6. října 2011 v 15:54 Doteky Nového Života
Féva 5.10.2011
Napsal uživatel Amia
Středa, 05 Říjen 2011 20:32

Detektor života - 5.10.2011

Svetlo ako súčasť trojdimenzionálneho sveta so svojou hranicou tmy, ktorá tvorí jeho protipól. Dve neoddeliteľne fungujúce súčasti sveta polarít. Jedna i druhá so svojimi pravidlami existencie, ukazujúca svoju silu svojím spôsobom a tým sa zviditeľňujúca. Jedna i druhá je súčasťou Vášho sveta. Približujúc sa k momentu zmeny, ku svetu svetla, zväčšuje svetelná časť svoj objem. Má väčšiu silu, čiže prevahu. Rastie, "polievaná" potenciálom žiarenia dopadajúceho na Zem, nesúceho lásku a informácie princípu najvyššieho dobra.

Ponúka možnosť uvedomiť si samého seba. Uvedomiť si do ktorej kategórie v danej chvíli človek patrí. Či do svetelnej, alebo materiálnej. Je to schopnosť vidieť sa vlastným pohľadom. Zadívať sa na svet a svoj život novým uhlom zorného poľa. A pevne vo svojom presvedčení stáť. Byť jednoducho sám sebou. Človekom svetelným, človečenským. Alebo opačne orientovaným. Svoj život tak držíte vo svojich rukách. Rozhodnutím sa - do ktorej kategórie patríte podľa svojho spôsobu života. Výber závisí len na Vás, pretože iba Vy máte právo sa rozhodovať o svojom ďalšom živote. Vybrať si svoju ďalšiu cestu po ktorej pôjdete. Nič Vás už nezastaví, ale súčasne nikto Vám už do nej nedokáže vstupovať. Vy viete a ste presvedčení o svojej pravde. Ako treba žiť, konať a tým si vyberáte smer svojej svetelnej časovej brány - alebo brány materiálnej. Je to vystupovanie z doterajšieho materiálneho sveta dvoch polarít. Z dvoch pojmov, dvoch rovín videnia.

Ak ste pozitívne naladení, vidíte a snažíte sa vidieť len to krásne čo človeku svet ponúka, priťahujete si takú realitu k sebe a tvoríte ju. Ale ak ste nastavení na opačný pohľad, deje sa Vám to isté o čom svojou negativitou uvažujete. Preto je dôležité akým smerom sa dívate a chcete dívať. Či do svetla - do lásky, šťastia, komplexu všetkého čo šťastie definuje. Alebo do tmy - deštrukcie, nešťastia, bolesti, strachu. Tým sa stávate súčasťou jedného, alebo druhého sveta. Pretože v prípade negativity svojimi pocitmi kŕmite, živíte tmavú súčasť tejto reality. Stávate sa bohatou výživou entít, síl, energií. A naopak pozitívnym prístupom k životu im uberáte silu a plníte misku šťastia nielen svojich životov, ale celej pozitívnej polarity sveta. Váš postoj k životu je tým tiež súčasťou Vášho rozhodnutia kam a ako chcete ďalej kráčať, na pôdu ktorej Zeme chcete vstúpiť. Novej, svetelnej - alebo starej polaritnej. Je to Vaše rozhodnutie, moji milí.

Tak veľmi by sme Vám chceli pomôcť a povedať - ...zastav sa človek a konaj len v zmysle najvyššieho dobra. Konaj len s láskou k sebe, k druhému, k celej Tvojej Zemi.

Hologram svetla, hologram hrubej hmoty, ktorý sa v závere otvorí, aby preniesol ilúziou Vášho času každého na miesto kam patrí. Jeho vlastným výberom. Hologram nie je len prenesením "tieňa" Zeme na iné pásmo času. Pôvodné, alebo nové. Je to systém energetických uzlov, ktoré si ľudstvo v priebehu stáročí samo vytváralo. Postupne sa zaraďovalo na jednu, alebo druhú stranu. A tak zhmotňovalo svoju budúcnosť. Človek má vždy voľbu. Jeho budúcnosť nie je pevne daná a určená. Má právo sa rozhodnúť a tým rastie v zmysle univerzálneho dobra. Tým určuje svoju novú realitu. Postupným rastom, alebo "prešlapovaním" v stále rovnakej vibrácii, frekvencii. "Vlnením" sa toho istého spôsobu života. Jeho stagnáciou.

Definitívne rozhodnutie, že ....chcem byť iný, lepší v prospech nielen seba, ale všetkých.......ho mení a nasmerováva na cestu rastu. Váš svet stojí pred rozhodnutím. Cesta svetelná je nami už mnohokrát opísaná a vysvetlená a v tomto stupni zmien už každý kto na ňu patrí vie čo bude ďalej.

Ale Vy ostatní stojíte tiež na tejto križovatke vekov populácie. Na diaľnici univerza. Pripravení na štart do svojho sveta matérie. Viete akým spôsobom žijete - i keď mnohí si to vo svojom vnútri nepriznajú. Ale sú i takí, ktorí si uvedomujú, kde robili chyby, čo ich ťaží ako závažie v srdci. Komu ublížili bez dovolenia princípu ľudskosti. A je to nielen vzťah k ľuďom navzájom, ale i k Vašej Zemi.

Málokto z Vás pripúšťa skutočnosť, že Zem nie je len hlinou s kopou kameňov, trávy, dreva, vôd, ktoré sa z Vášho pohľadu dajú spracovať a využiť v prospech seba. Málokto z Vás vníma Zem ako živého tvora, ktorý vie, preciťuje, má svoje bolesti, ťarchy duše, zranené srdce a vnútro. Vami. Človekom, ktorý ju vníma iným pohľadom ako by mal.

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že kvet, ktorý trháte krváca? Že stromy, ktoré stáročia rástli, aby ste mohli dýchať, netrpeli suchom, sú Vaším darom? A Vy zatiaľ bez uvedomenia si ich dôležitosti pre Zem a seba ich bezcitne vytrhávate i s koreňmi, ktoré Zem živí ? Zamysleli ste sa niekedy nad pocitom srny, ktorá vedie svoje mláďa a pritom pozerá do hlavne zbraní ? Precítili ste niekedy bezbrannú náruč zvieracej matky, ktorá chce chrániť svoje dieťa, ale nemá proti človeku dosť síl ? Rozmýšľali ste niekedy o Zemi týmto spôsobom ? Že kryštály, ktoré trháte z jej útrob tvoria jej telo, jej kostru, ktorá je oporným bodom i Vášmu telu ? Že drevo, ktoré drvíte na povrchu Zeme sú rastúce kmene Vášho života ? Že Váš svet by mohol byť iný, keby ste chceli? Uvedomili ste si niekedy, že človek je súčasťou živej prírody, ktorej by mal prejaviť vďaku? Pozreli ste sa niekedy na Váš spôsob života z tohto uhla pohľadu ?

A pritom Vy všetci, ktorí budete tvoriť naďalej hrubohmotný svet trojdimenzionálnej reality, jeho hmotný hologram, tieto slová potrebujete vedieť. Vaša trojdimenzionálna Zem bude žiť ďalej Vaším spôsobom života. Vy budete určovať jeho beh časom. Kráčať po svojej Zemi. Záleží na Vás či smerom k deštrukcii planéty, alebo spoločným hojením jej rán. Spoločným úsilím o lepší svet.


S láskou Féva
Ilona Pálušová

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

Čím vděčnější jsi, tím přístupnější jsi všem zázrakům

6. října 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Dnešní den můžeš učinit takovým, jakým si přeješ, aby byl. V okamžiku, kdy se ráno probudíš, se můžeš rozhodnout, jaký den to pro tebe bude. Může to být ten nejzázračnější a nejpodnětnější den, jaký si lze představit, ale vše záleží na tobě. Můžeš se svobodně rozhodnout. Tak proč nezačneš den díkůvzdáním, které pomůže otevřít tvé srdce? Čím vděčnější jsi, tím přístupnější jsi všem zázrakům, které dnešní den může přinést. Láska, chvála a vděčnost otevřou všechny brány dokořán a umožní světlu, aby proudilo dovnitř a odhalilo všechno to nejlepší v životě. Buď odhodlán být dnes nadmíru pozitivní, očekávat jen vše nejlepší a přivolávat to k sobě. Měj naprostou důvěru a víru, že vše můžeš učinit, a učiníš to. Jednoduše si uvědom, že vše děláš se Mnou a že se Mnou je všechno možné.