Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč





Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz





NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby






Říjen 2011

Dovol své mysli prodlévat v klidu

31. října 2011 v 22:29 Jednoduchost života

Dovol své mysli prodlévat v klidu

Největším nepřítelem jogína je zapomínání. Kdyby si pokročilejší žák zapamatoval jen polovinu pokynů a rad, které už někde přečetl, a praktikoval je, byl by patrně v poznání. Že v něm ještě zjevně není, je nejlepším důkazem jeho zapomnětlivosti.

Boží tvorba a milost jsou nepřetržité. Znamená to, že Bůh nás nejen trvale vytváří (myslí), ale že nám i nepřetržitě pomáhá k poznání. Dělá to dokonale. Nejen zevně svým vlastním zákonem karmy tj. karmickým vyrovnáváním, ale i vnitřně - tím, že nás vnitřně trvale přitahuje.

Prodléváme-li aspoň občas v klidu, pracujeme harmonicky s Bohem. Pokud se však stavíme proti božímu trendu egem a egoismem, můžeme pozorovat na svém vlastním osudu, že dřív nebo později přichazí utrpení. Pokročilejším dřív, méně pokročilým později. Pracujeme-li, tj. myslíme-li harmonicky v souladu Boží myslí, vzápětí přijde odměna ve formě klid, štěstí a spokojenosti.
Protože Boží vůle působí, a to vždy odstředivým směrem: ke klidu, blaženosti a míru, je spása lidské duše první věcí, resp. předním úkolem každého člověka. Je až trapné pozorovat, jak málo si tuto skutečnost lidé uvědomují. Jak jsou nepřetržitě zaměstnání vším možným: zábavou, sportem a nejvíc výdělečnou činností. A přece nic z toho není vlastní příčinou jejich disharmonie. Příčinou je názor: Jsem to já, kdo je činný. Kdybychom tento názor opustili a dovolili své mysli prodlévat v klidu jejího vlastního, neosobního jáství, a to zkoumáním sebe sama, nic by nám nemuselo překážet ani v meditacim ani při práci.

Naše mysl by mohla z malé části spočívat v Já (v brahma) a práce (se vším ostatním) by šla sama sebou.

Prodlévej v klidu, příteli, tak často, jak jen můžeš. Při práci i zábavě. Znal jsem několik mladých žáků jógy (sám jsem mezi ně kdysi patřil), kteří chodívali meditovat do kina. Byli jsme odevzdáni Bohu a spočivali v jeho vůli jako v kostele. I při detektivce. Obojí jde velmi dobře. Víra v Boha nás naučila, že je všudypřítomný. A skutečně byl, i v tom biografu. I teď tam ještě je, protože je všude. Zkus si to, příteli...

Prodlévej všude v klidu Já, kdekoliv - v biografu i u televize.

Nejrychleji a nejspolehlivěji se dostaneš do klidu, staneš-li se pozorovatelem svého vlastního života, všech svých myšlenek a citů, pocitů i vášní, příhod a událostí. Indiferentním pozorovatelem. Vše to (včetně tebe) je jedinou nerozbornou iluzorní jednotou. Ale jednota sama není iluzí. I to, co se nám jeví jako myšlenkové formy, je brahma. Postavení neosobního svědka je rychlou, i když zatím jen poloviční cestou k pravdě. (pozn. Tato dualita je v sahadža nirvikalpa samádhi překročena)

Tomáš, Eduard: 108 meditací



PŘÍLIVOVÁ VLNA 11.11.2011 A NOVÝ RYTMUS ZEMĚ

31. října 2011 v 21:05 Doteky Nového Života

PŘÍLIVOVÁ VLNA 11.11.2011 A NOVÝ RYTMUS ZEMĚ

Předtím, než potkáte nového partnera nebo změníte práci, se často stanou události, kdy musíte něco pochopit nebo se něčeho vzdát, abyste mohli přijmout nějaký dar a vstoupit do nové zkušenosti. Ze spirituálního hlediska musíte uvolnit nefunkční systémy, abyste mohli postoupit na novou vibrační úroveň.

Tato energie proudí z vašeho vyššího Já v podobě vlny, která vás "opláchne" a smyje vše, co vám už neslouží. Tento proces může být velmi dramatický a otřesný, nebo se této vlně můžete oddat a "surfovat" na její hladině.

Existují další vlny energie, které jsou rozsáhlejší a zasahují větší množství lidí. Tato vlna projde naší planetou v období kolem 11. 11. 2011, kdy dojde k rozsáhlejší změně našeho vibračního statusu a vibračního vzorce. Tato vlna je podobná lanu. Představte si, že držíte lano a chcete ho rozpohybovat a uděláte vlnu. Tento příliv energie je podobný ruce, která rozpohybuje lano, které jde nejprve nahoru a pak dolů. Tato vlna má své vrcholy a pády, nicméně pohyb, který je touto vlnou vyvolaný, je nesmírně důležitý z důvodu, aby námi nová energie mohla projít.

Pokud zachytíte tuto přívalovou energii (část lana je nahoře), cítíte se velmi dobře, jste naplněni, jste otevření, užíváte si kontakt s lidmi a život vám dává smysl. Nicméně poté přichází spodní část vlny, která vás může překvapit, a vy najednou začnete pochybovat a nepamatujete si, kým jste, jste ztraceni a nemáte ponětí o tom, že jste "v proudu vlny". Možná jste ztratili práci, rozešel se s vámi partner nebo jste ztratili to, co pro vás mělo velkou cenu. V tomto stavu vám nezbývá nic jiného, než abyste se podívali na to, kým doopravdy jste, místo toho, abyste se dívali na to, kým jste předstírali, že jste. V období, kdy prožíváte tuto ztrátu, máte možnost se spojit se svou esencí.

Spousta lidí podvědomě cítí přicházející vlnu a touží po změně, např. změně místa pobytu, nové práce nebo záliby, potřeby více volného času atd. Může se stát, že s přicházející vlnou máte potřebu se sobě více otevřít a udělat důležité rozhodnutí, což způsobí 90% obrat ve svém životě. Toto rozhodnutí uděláte, i když vám bude unikat smysl tohoto rozhodnutí. S přicházející vlnou už nemusí platit, co bylo dříve - co vás dříve dělalo spokojeným vás už nemusí těšit.

Tato změna byla plánována před dlouhou dobou. Těšili jste se na ni. Přílivová vlna, která na Zem proběhne 11. 11. 2011, nám pomůže se sladit s novým rytmem Země. V nedávné době totiž došlo díky zemětřesení v Chile a v Japonsku ke změně rotace Země, což způsobilo změnu vibračního vzorce Země a z toho plynoucí vyzařování nových vibrací Země do vesmíru, což vede k příležitosti vytváření nové reality. Nastavte svůj rytmus na to, co je vám příjemné. Jaké máte sny? Po čem toužíte? Pokud vám v životě něco nevyhovuje, změňte to. Najděte způsob, jak být úspěšný a aplikujte ho ve všech oblastech života.
Můžete být vědomou součástí vlny energie, která proběhne v období 11. 11. 2011. Je to nová vlna vědomé energie, která je vytvořená lidmi na celé planetě. Toto vědomé sjednocování lidí začalo Harmonickou konvergencí v roce 1987. Přílivová vlna je určena všem lidem a slouží ke vstupu do další evoluční etapy. Je určena lidem, kteří se rozhodli žít ve své síle a společnosti, která podporuje principy empowermentu. Znamená to, že jste tvůrce a máte zodpovědnost užívat své tvořivé síly. Nejste ale jediným tvůrcem a proto musíte užívat své síly v souladu s dalšími tvůrci kolem vás. Spousta lidí ale nedělá to, co by chtělo, protože si myslí, že by to napadalo druhé lidi nebo jejich soukromí nebo je to příliš ovlivnilo. Je to ale naopak. Je to spíše váš čin a vyjádření vaší energie, co ve vesmíru chybí, a pokud vyjádření sebe v sobě potlačujete, nebe na Zemi nemůže být úplné. Každý má nějaký dar a tento dar můžete zadržovat, protože se necítíte dostatečně připravení a dostatčně dobří. Neprojevení vašich schopností může být součástí rezistence, která vám, druhým lidem a celé planetě zamezuje, abychom se posunuli dále.
O tento směr jsme kdysi požádali. Je to schopnost žít vědomí duše tady na Zemi. Ještě tuto vizi nedokážeme naplnit, ještě tam nejsme, ale jsme tomu blíže každým dnem. Každý den se něco děje. Na Zemi je chaos, dějí se tu různé tragédie, ale také si lidé uvědomují svou světlou stránku, spojují se přes srdce, což nám umožňuje se harmonicky spojit s každým člověkem a se vším, co je na Zemi. Toto vědomí přináší na Zem lásku a důvěru. Tato vize se začíná naplňovat a vy můžete pomoci vytvořit tuto vlnu.

Současná doba a Atlantida

Toto období můžete pociťovat tak, jakoby se něco chystalo, ale ještě to není vidět. Na určité úrovni zavládl v hospodářství a v mezilidských vztazích chaos a nepokoj. Toto období souvisí s obdobím před pádem Atlantidy. Můžete jít do regrese a podívat se, jak jste se tenkrát zachovali. Pokud jste tenkrát uvízli v nějakém vzorci chování, stáhli jste se do sebe a nesplnili svůj úkol nebo přehlédli důležitou skutečnost, můžete to tentokrát udělat jinak a přijmout zodpovědnost a jednat na základě své celistvosti.

Nový přístup a nové vzorce

Přichází další větší vlna. Tuto energii můžete přijmout na poslední chvíli a být jí uchvácen, anebo můžete na vlně této energie surfovat a přijmout ji hladce a v klidu. Tato vlna vám pomůže vidět nové vzorce v mnoha různých oblastích, například se dostanete k nové léčebné metodě, která v minulosti fungovala a pak byla na této planetě blokovaná - my sami jsme si tento přístup k informacím blokovali a my sami jsme rozhodovali, jak daleko můžeme "zajít". Začnete se na věci dívat z jiné perspektivy a všimněte si věcí, které jste předtím neviděli. Tyto zapomenuté vzorce začnou být funkční, např. znečištění planety může být vyřešeno způsoby, které je způsobily.

Planeta je na úrovni svobodné vůle. Cesta, po které jdeme, ještě není vybudovaná. Obrazně řečeno, cesta není daná do té doby, než dáte nohu na zem. Přijďte na to, jak ji vytvářet. Přijďte na to, co vám nejvíc prospívá. Hrajte si s tím. Jste tvůrci. Najděte způsob, jak vyjádřit svou vášeň. Může se stát, že po dlouhou dobu jste chtěli např. postavit dům, dali jste do toho spoustu energie, ale šlo to ztěžka, protože jste bojovali se svou rezistencí. Teď se může stát, že se dveře začnou sami otevírat a vaše rezistence zmizí. Najděte si v této nové realitě své místo. Najděte si svou cestu. Najděte tu část, kterou nikdo jiný nemůže v sobě nést a vyjádřit, pouze vy.

V této nové energii nedělají pokroky vůdci a myslitelé. Dělá je každý z nás. Síla je ve spojení lidí. Například lidstvo dříve neakceptovalo většinu díla Nikola Tesly, protože na něj nebylo připraveno. Teď záleží na tom, kolik lidí se otevře možnostem ve svém srdci. Jsme tu pro to, abychom si vzpomněli, kým doopravdy jsme. Můžeme převzít příležitost udělat velkou změnu v životě. Každý den máme možnost zažívat novou příležitost vedoucí k harmonii. Přijměte ji. S čím více lidmi se dokážeme spojit, tím jsme silnější. Náš rytmus se bude měnit různými způsoby, což ovlivní naše volby a preference. Jděte s proudem a neustálou proměnou.

Fyzické změny

Všichni budeme ovlivněni novým vibračním vzorcem. Naše vlastní malé světy projdou změnou vzorce rytmu. Náš denní rytmus se začíná měnit, což ovlivňuje naše další cykly. Tyto změny souvisí se změnou žlázy s vnitřní sekrecí zvanou šišinka, která ovlivňuje naše biorytmy, spánek a bdění, činnost pohlavních žláz, vědomí pozice ve vesmíru. Šišinka se adaptuje na tento nový rytmus Země, což ovlivňuje naše fyzické a emoční vzorce.

Prakticky se tyto změny projeví tak, že můžete přibrat na váze nebo spát více hodin. Pokud se v noci probudíte, využijte toho a vnímejte, co se děje ve vašem vnitřním světě. V tomto stavu jste více naladěni na zprávy duše, které přes den nemusíte vnímat. V tomto stavu máte také přístup ke zvýšené tvořivosti - cokoliv, co si v tomto stavu představíte, má vyšší účinnost na zhmotnění. Během noci se vám mohou dít zvláštní věci, což vás povede do nových příležitostí. Také vaše sexuální touha se nalaďuje na tento nový rytmus. Někteří lidé se stále bojí své sexuální energie, někteří lidé ji úplně potlačili. Můžete být překvapeni, když se vaše sexuální touha začne více aktivovat. Sexuální energie totiž vytváří velmi silné spojení mezi tělem a duší.

V současné době je ten nejlepší čas najít v sobě novou rovnováhu. Protože když přichází přílivová vlna, tato energie na nás tlačí a je pro nás těžké být v harmonii. Nejlepší zharmonizování v každé situaci je vnímat svůj dech. Pokud se chcete už teď slaďovat s novým rytmem země, stačí, když se pořádně nadechnete a vydechnete.

Spojení se skupinou duší



V současné době máme příležitost se telepaticky spojovat se svou skupinou duší. Nejlépe toto spojení můžeme zažívat před usnustím a těsně po probuzení, protože v tomto období zažíváme silnější komunikaci s duší. Toto vědomé propojení zajišťuje, aby se každému dostalo po celý den podpory, dále nám poskytuje synchronicitu a intuici, které jsou nám od přírody dané, a které nás přes den povedou v každé myšlence, pocitu a konání. Skupina duší nám pomáhá najít autentičnost, sílu, odvahu a pocit, že je vše tak, jak má být. K naší skupině duší nás váže zodpovědnost. Čím více jste sami sebou, tím větší užitek z toho má vaše skupina duší. Při rozhodování se můžete zeptat: "Prospěje tento čin mé skupině duší?" Vědomí skupiny duší se tak postupně stane součástí vašeho každodenního rozhodování a směřování.


Zdroj: e-mail s uvedenými odkazy
Ivana Valová, www.lightworker.cz, www.atlantskaskola.cz

Inspirace: Steve Rother - www.lightworker.com, Children of the Sun.



Žiarenie svetla 30.10.2011

31. října 2011 v 15:10 Doteky Nového Života
Féva 30.10.2011
Napsal uživatel Amia
Neděle, 30 Říjen 2011 08:13

Žiarenie svetla 30.10.2011

Žiarenie, ktoré vstúpilo na Zem korunované láskou energií vesmíru je silne magnetické. To znamená, že prináša so sebou nielen svetlo - svetelné pozitívne vibrácie, ale súčasne je niečím ako vnútornou sprchou, ktorá dočisťuje posledné váhanie. Všetkého čo s magnetosférou a svetlom /láska, inšpirácia, tvorivosť/ súvisí.

Si tu, človek. A pozeráš sa na svoju Zem i sám na seba, aby si pochopil. Zúročil všetko čo doposiaľ bolo triedené, delené či násobené v prospech Teba. Si neustále obalený svetlom prúdiacim z univerza, aby si pochopil a dotiahol posledné zvyšky do neba volajúcej krivdy ako dôsledok nevery, ubližovania, násilia, nespokojnosti vo vzťahoch a to všetkých ľudských. Neuvedomenia si čo všetko láskou je. Tvoj život je ňou celý prepletený. Tvorí základ všetkého čo s Tebou súvisí. Tá láska, tak mnohokrát prijímaná či odmietaná. Tá, ktorá neveriacky krúti hlavou keď nechápeš jej pravidlá. Že žiť znamená milovať láskou, ktorá dáva a nielen berie. Svoje dieťa, ženu, muža,...človeka a Zem celú.

Svedomie je Tvoj najdôležitejší parameter pri posudzovaní jej skutočných hodnôt. Svedomie, ktoré Ti velí i ukazuje kadiaľ a ako je potrebné ísť a konať. Že ten druhý, ktorý vedľa Teba kráča či žije Ti neverí a Ty predsa vieš... že Tvoje srdce je čestné a pravdovravné..... je jeho problémom. Jeho nedoriešenou časťou života, kedy sa mu zrkadlí jeho nedôvera v seba samého a v celý jeho svet.

Žiarením, ktoré vstúpilo svojou najvyššou vibráciou do zemského i ľudského tela mu už nedovolí ísť ďalej bez dočistenia samým sebou pocitov krivdy, ktoré niekedy niekto spôsobil. Zrkadlením samého seba na svojom okolí. Zrkadlením mužského ega, ktoré dlhé stáročia Zem ovládalo a určovalo svojím spôsobom pravidlá.

Žena ako princíp - žena ako zmena - žena ako satisfakcia. Ako si žil, do akých pozícií si sa staval, či si žena alebo muž, sa teraz násobí v Tvojom živote. Ak láskou si životom prechádzal - je to láska, ktorá do Teba bránou vstupuje. Ak to bol iný spôsob života, dáva Ti možnosť konečne uvedomiť si násobením všetkého čo doteraz tvorilo Tvoj problém. Máš poslednú šancu pochopiť mohutnou vibráciou, ktorá vstúpila cez svetelný stred Tvojho vedomia i vedomia Zeme. Takou intenzitou Ťa bude očisťovať, koľko potrebuješ. Ak váhaš - bude pridávať na svojej sile. Ak pochopíš - bude Ťa svetlo zľahučka omývať do poslednej nedoriešenej kvapky. Tak zastav sa, zhlboka sa nadýchni a konaj ako konať máš v záujme najvyššej lásky. Prospešnej pre Teba i celý svet.

Si človek a kam až dohliadneš, dovidíš ....je celý svet Tvojím svetom. Ty rozhoduješ o všetkom čo sa bude diať. Svojím pochopením, prijatím, konaním. Svojou podanou rukou. Aj o tom je Tvoja láska. O Tvojej Zemi.

Máš už málo času, vibrácia ktorá vstúpila na Zem Ti nedovolí zotrvať v stave nedoriešenom. Aj Zem sa ponáhľa a vie čo s jej cestou súvisí. Vidíš sám, čo všetko sa rúca. Či vzťah, alebo systém človeka či Zeme. Čo nebolo o láske - pochopení, pomoci, empatii, podaní si ruky, objatí....ale o manipulácii, zneužívaní, vykorisťovaní, násilí, deštrukcii. Zeme a človeka.

Takú intenzitu má vibrácia lásky, ktorá vstúpila do srdca Tvojho i zemského. Do troj-dimenzionálneho sveta. Už si si konečne uvedomil ? Je to definitívna, záverečná očista frekvenciou 5D reality, ktorá energetickým zjednotením sa s univerzom k Tebe vstúpila bránou časových spojení.

Že Ťa ničí ? Nie. Pomáha Ti pochopiť. Aby si dokázal prejsť načasovanou bránou vedomia populácie i Zeme. Do nového priestoru času, kde je už jednotná frekvencia lásky. Láske sa rovnajúca.


S láskou Féva
Ilona Pálušová

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

"Podle tvé víry se ti bude dít"

31. října 2011 v 15:04 Myšlenka Nového dne


Pro víru je třeba udělat víc, než jen nečinně sedět v pozadí a nechat vše na Mně. Musíš sehrát svou úlohu, protože "podle tvé víry se ti bude dít". Vše je možné, máš-li ve Mne plnou víru a důvěru. Žij podle víry a zjevuj všem duším Mé zákony. Pracujme jako jeden, žijme jako jeden, buďme jako jeden; Já v tobě a ty ve Mně. Když plně pochopíš, že mohu udělat cokoliv, pak si uvědomíš, že i ty dokážeš vše, protože Já působím v tobě a skrze tebe. Avšak nic se neuskuteční, jestliže ty nezačneš jednat a neučiníš to. Já jsem uvnitř tebe a ty ztělesňuješ Mé ruce a nohy. Zasvěť tyto ruce a nohy Mně a Mým službám, aby nic nezdržovalo vznikající dílo a aby vše šlo hladce. Dbej, ať jednáš v dokonalé harmonii a rytmu s Mými zákony, a spatříš zázrak za zázrakem.Vzdávej za vše věčné díky.


Když něco děláš, dělej to s láskou a buď vděčný, že k tomu máš nadání a schopnosti.

30. října 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Uč se dávat svobodně ze všeho, co máš. Uč se také vděčně přijímat vše, čeho se ti dostává; a užívej to moudře pro rozvoj a zlepšení celku. Dáváš-li, dávej svobodně a nepočítej, co to stojí. To, co je darováno správně, z celého srdce a z nejčistší lásky, přinese mnohým velkou radost a požehnání a bude ještě zmnoženo a nadále poroste. Vždy pamatuj, abys zpřetrhal všechna pouta s tím, co daruješ. Daruj, a pak na to ihned zapomeň. Když něco děláš, dělej to s láskou a buď vděčný, že k tomu máš nadání a schopnosti. Dělej vše dokonale a nikdy nic nevykonávej pouze proto, že z toho můžeš něco získat. Naučíš-li se vše vykonávat pro Mou čest a slávu, potom budeš ovládat umění pravého obdarovávání. Najdeš velikou radost ve všem, co dáváš, a celý tvůj přístup a postoj bude správný.

Když povzneseš své myšlenky, celý tvůj vnitřní i vnější život se rozvine.

29. října 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Vždy hledej to nejlepší, vždy očekávej to nejlepší a nikdy se nespokojuj s druhořadým. Možná to bude pro tebe těžké, zvláště v době, kdy se ti zdá, že jsi na dně. Pak musíš povznést své vědomí a nikdy ani na chvilku si nesmíš připustit nedostatek. Vždy mysli na hojnost. Spatřuj hojnost ve všem a vzdávej díky za Mé nekonečné a neomezené dary. Proč by ses měl spokojit s druhořadým, když to nejlepší čeká, až je přijmeš, aby tě mohlo požehnat? Když povzneseš své myšlenky, celý tvůj vnitřní i vnější život se rozvine. Pamatuj, že vše začíná ve tvém nitru, vše začíná u tebe. Začni ihned proměňovat své myšlení. Přeorientuj se ve svém nitru a postupně nech své nitro působit také navenek. Nikdy neopomeň rozeznat ve všem Mou ruku a vzdávej neustálé díky. Neber nic jako samozřejmost, ale uvědom si, jak jsi požehnán.

Nemůžeš zůstat neměnný; rozvíjej se tedy svobodně a radostně.

28. října 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Vše se zdokonaluje praxí. Čím lépe se naučíš život žít, tím více se s ním ztotožníš a budeš se v něm pohybovat svobodně a bez zábran.Nemůžeš zůstat neměnný; rozvíjej se tedy svobodně a radostně. Zpřetrhej pouta, která tě spojují s minulostí. Povznes se nad všechny obavy, které brání tvému rozvoji a zaslepují tě, takže před sebou nemůžeš jasně spatřit onu skvělou vizi. Prokaž, co pro tebe znamená víra, a očekávej, že i zdánlivě nemožné se stane možným. Snes Mé království na Zem a nauč se konat Mou vůli a kráčet po Mých cestách. Vykroč, i když budou tvé první kroky slabé a nejisté. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš. Prostě vstaň a zkoušej to znovu a znovu.


“Mayové nikdy neříkali, že svět skončí… ”

27. října 2011 v 9:49 Aktuální novinky


"Mayové nikdy neříkali, že svět skončí… "
Carl Johan Calleman

Říkali, že v tomto dni - 28.10.2011 - "sestoupí 9 bohů", tedy jinak řečeno, že se spojí všech devět vln vývojových cyklů a cykly Tzolkin, a datum tohoto okamžiku, kdy se může stát cokoliv, je 28.10.2011, ne rok 2012. Datum 21.12.2012 je také důležité a představuje svým způsobem konec světa, ale v jiném smyslu!
28.10.2011 je označen v mayském kalendáři jako "vrchol křivky evolučních tvůrčích cyklů", je to den, kdy "velkolepá vesmírná síla bude v souladu s lidstvem, které bude mít možnost dosáhnout svého nejvyššího potencionálu a seberealizovat se jako naprosto vědomá kosmická bytost, která bude moci ovlivnit svou budoucnost, ať k lepšímu nebo horšímu." Ta budoucnost, která přijde s rokem 2012, bude vytvořena na základě a prostřednictvím našeho přání a vědomého záměru, přičemž datum konce cyklů - 28.10. - je dobou maximálních tvůrčích možností.

Zjednodušeně řečeno se dá říci: V roce 2012, 21. prosince se stane to, co si 28.10.2011 vybereme!

Colleman považuje propagandu týkající se prosince 2012 za manipulaci mající odvést pozornost lidí.
Jsme totiž vedeni k tomu, abychom očekávali události 21.12.2012 s vědomím konce světa, místo abychom se soustředili na utváření budoucnosti ve dnech kolem 28.10.2011. Ti, kdo nedokáží poznat význam této doby, mohou minout velkou příležitost. Pop kultura si vybrala za svůj vrcholný okamžik prosinec 2012, který má destruktivní charakter, zatímco vrchol konstruktivních sil, který je v říjnu 2011, je opomíjen.

Správná otázka tedy není: Co se stane v roce 2012?, ale:

Čím chcete v roce 2012 být?

A přání se neplní sama, nýbrž musí být realizována. V blízkém období se nám otevírá možnost transformovat celý náš svět a sebe sama. V souladu s výrokem: "Staň se tou změnou, kterou chceš vidět okolo sebe ve světě", připisovaným Gándhímu, je potřeba během posledního období konce cyklů vyvinout úsilí, aby se společný záměr mohl manifestovat. Pokud budeme jen čekat, co nastane příští rok, můžeme pak zjistit, že se naplní katastrofické scénáře!

Autor textu:Jana Budařová

Nové pojetí života lze přirovnat k semeni zasetému v teple domova.

27. října 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Nové pojetí života lze přirovnat k semeni zasetému v teple domova. Semenu nelze jeho prostředí odejmout, dokud není dost silné, aby mohlo snést vnější podmínky. Stejně je tomu s novým pojetím života: nelze je vykouzlit jako králíka z klobouku. Dát mu obsah i formu vyžaduje čas. Nové pojetí je nutné nejprve vyzkoušet s několika oddanými, dříve než ho mohou přijmout všichni. Vyžaduje to velikou lásku, trpělivost, oddanost a úctu. Tak je tomu v současnosti s příchodem Nového věku. Vše je zcela nové. Rodí se mnoho nových myšlenek a koncepcí a všechny je nutné vyzkoušet, pochopit, zamilovat si a ocenit. Chceš-li být průkopníkem Nového věku, musíš jít ochotně a beze strachu vpřed a vyzkoušet to nejnovější z nového.



Není možné, aby pouze jedna cesta byla správná a ostatní špatné.

26. října 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Není možné, aby pouze jedna cesta byla správná a ostatní špatné. Horolezci se musí rozhodnout mezi přímým výstupem na vrchol, nebo hledáním schůdnější trasy. Výběr záleží na nich. Uvaž, která duchovní cesta je pro tebe vhodná, a potom se jí z celého srdce odevzdej. Někteří lidé stále hledají a nemohou nalézt svou pravou životní cestu. Zkoušejí jednu duchovní cestu za druhou, vždy každou z nich po určitou dobu sledují,pak si uvědomí, že to není ta pravá, a vykročí znovu po jiné. Takto budou pokračovat, dokud nenajdou tu správnou. Budou-li pilně hledat a nevzdají se, určitě ji najdou. Jestliže jsi našel svou správnou cestu, pokračuj vpřed, nemarni čas ohlížením se zpět a nesnaž se být kritický k těm, kteří ještě hledají.

Čas a jeho nová vrstva. 25.10.2011

25. října 2011 v 21:38 Vývoj vědomí bytostí
Féva 25.10.2011
Napsal uživatel Amia
Úterý, 25 Říjen 2011 15:15

Čas a jeho nová vrstva. 25.10.2011

Prudkým frekvenčným vzostupom vzrastá seizmická činnosť, solárna aktivita, zrýchľujú sa funkcie celého tela, aby sa čas prekódoval trigonometrickým spájaním jeho spin do jeho novej vrstvy. Nastáva proces podobný emulgácii /pri ktorej sa zlučujú dva v podstate nezlučiteľné prvky/ tkanív, kedy sa všetko ožiarením cez ionosféru mení. Ionosféra je väzbou na systém tela. V tomto pásme sú systematicky triedené lúče žiarenia. Kozmické žiarenie je nebezpečné pre telo človeka, preto bola vytvorená clona nadzemských vrstiev, ktoré chránia človeka i Zem. Prienikom žiarenia - ktoré je, dá sa povedať inou realitou, pretože toto žiarenie je súčasťou iných dimenzií - nastáva koagulácia tela diferencovaním jednotlivých stupňov žiarenia. Čiže thermo-zjemnohmotňovanie štruktúr fyzického tela. Je to proces, akoby ste boli v prúde slnečného žiarenia, pričom by jeho lúče na seba viazali bunky Vášho tela, deliac ich na jednotlivé bunečné vrstvy.

Tento proces prieniku žiarenia je náročným procesom premeny celého tela - všetkých oragizmov. Je posvätením pránou, ktorá vzájomnou väzbou na thermokoagulačný proces sa stáva súčasťou Vášho tela ako nový druh energie, ktorá Vás živí. Preto mnohí v oveľa menšej miere prijímate stravu. Je pránou nahrádzaná.

Ľudia, ktorí sú súčasťou vibrácie trojdimenzionálnej pozorujú na svojom tele menšie zmeny ako ostatní. Niečo ich niekde bolí, či už kĺby /členky, zápästia, krčná, hrudná, krížová časť chrbtice, hlava/. Veľakrát sa stáva, že človek absolvuje lekársku prehliadku a výsledok je negatívny. Problém je dôsledkom žiarenia. Súčasne je jeho prejavom ospanlivosť a malátnosť, ktoré začnú nečakane a prichádzajú v nárazových vlnách. Je to proces postupne prebiehajúcej dematerializácie, kedy telo vstrebáva žiarenie, ktoré ho mení ako sa mení bunka. Vstupujúce vibrácie doslova rozkladajú bunky tela do prípustnej miery trojdimenzionálnej sféry. Celý proces je o postupnosti do chvíle, kedy telo absorbuje posledný stupeň vibrácie - "0". Nastáva prechod do novej časovej sféry "premietnutím", prenesením cez bránu času, ktorá je niečo ako časová čierna diera /súčasť časovej slučky/, ktorá otáča čas o 90 stupňov - vychýlením z jeho 3D sféry.

Čas je jeden. Vo Vašej vrstve času nevidíte, nepozorujete všetkých a všetko čo inému času korešponduje, pretože ste svojím fyzičnom neprispôsobení jednotnej mnohodimenzionálnej vlnovej dĺžke, kde síce každá vrstva času /dimenzia/ má inú frekvenciu, ale už jednotne jednosmernú. Akoby spolu splývajúcu.

Váš čas je hrubohmotná sféra delená bunečnou blanou Zeme a planét patriacich do sveta hrubohmotnej existencie. Je to pamäťová sféra v ktorej je pamäť ohraničená. A tým i multidimenzionálne vedomie je oddeľované blanou multidimenzionálneho vesmíru. I v tomto prípade existujú dve polarity a tými je hrubohmotný a jemnohmotný svet ako 2 vibrácie. Vibrácia po 3D realitu ako vibrácia hrubohmotná a od 3D reality ako jemnohmotná. Tvoria jeden celok, ktorý predstavuje univerzum ako jednu bunku. Následujú multiverzá tvoriace multiverzálnu sféru vedomia začleňujúcu všetky dimenzionálne, medzidimenzionálne sféry vesmíru a vesmírov. I v tomto prípade sa dá z Vášho pohľadu povedať, že multiverzá sú akoby gorálky navlečené na jemnohmotnej energetickej niti. Každé multiverzum má svoje zákonitosti a pravidlá. Z multiverzálneho pohľadu sa jedná o ďalšie zvyšovanie frekvencie, ktorá je vo Vašom univerze skutočne nepredstaviteľná.

A čo, alebo kto je tam hore? Najvyššie v celom systéme časov, dimenzií, svetov a polarít? Je to multiverzálna energetická čakrálna sféra. Čakrálny systém tvoriaci gro celého procesu a fungovania jednotlivých jednovrstvových či mnohovrstvových sfér. Na jej vrchole je prioritný multiverzálny svet tvoriaci jadro celého systému. Jadro, ktoré je svetelným informačným multiverzálnym kódom /matricou, vedomím/. Spolutvoriacou láskou, ktorej intenzita preniká cez jednotlivé multiverzá. Je to vo Vašej sfére vedomie Krista, božskej prapodstaty, kĺbiace najvyššie vibrácie lásky, preposielajúc ich cez univerzá. Najvyššou energiou tvoriacou Váš svet je multiverzálna vibrácia, energia nepredstaviteľnej hutnosti a rozmerov silových polí. A kto ju stvoril ? Vy sami. Vy všetci, ktorí sa spolupodieľate na procese existencie a tým i evolúcie.

Rastom vedomia a nepretržitým prepojením vkladáte cez časovú bránu svoju dávku životmi nadobudnutej múdrosti. Stávate sa múdrosťou, pochopením skutočnej reality. Pochopením a prijatím existencie mnohovrstvových sfér - srdcom.Vaše vedomie rastie a stáva sa jednotným vedomím Krista.


S láskou Féva
Ilona Pálušová

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

Čím vyšší jsou tvé cíle, tím lépe.

25. října 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Čím vyšší jsou tvé cíle, tím lépe. Nikdy se v ničem neomezuj. Prostě věz, že můžeš dokončit vše, co jsi započal, protože ode Mne čerpáš pomoc a sílu, a neznáš tedy žádnou porážku či omyl. Vše, co nese Moji pečeť, je provázeno úspěchem a přináší jen to nejlepší. Proto udržuj svou mysl v povzneseném stavu, buď v souladu s veškerým životem, a dočkáš se těch nejúžasnějších výsledků. Nemůžeš tyto výsledky očekávat, pokud nejsi ve svém nitru v souzvuku s nejvyšším dobrem, pokud svobodně nesplyneš se vším, co tě obklopuje, a dokud nepřekonáš vše, co tě zdržuje. V životě ti mnoho věcí překáží v dosažení cíle. Odhoď je stranou a ani na okamžik nepřipusť možnost neúspěchu. Prostě věz, že můžeš uspět, a uspěješ ve všem, co podnikneš.



Mandala

24. října 2011 v 23:49 Oblíbená videa

Symbióza človeka a Zeme. 23.10.2011

24. října 2011 v 13:41 MATKA ZEMĚ
Féva 23.10.2011
Napsal uživatel Amia
Pondělí, 24 Říjen 2011 06:50

Symbióza človeka a Zeme. 23.10.2011

Zem a človek. Dva pojmy, dve bunky, spojené jednou niťou života - jeho pupočnou šnúrou. Spojené niťou severnej brány vedúcou ako šíp ku stredu galaxie.

Galaktický stred a jeho jadro, zemský stred a jeho jadro, človek a jeho stred........tvoriaci jednotnú bunku univerza. To všetko jedno v druhom poukladané najvyššou láskou. Pretkané striebornými vláknami času, ktorý vkladá ďalšie a ďalšie vlákna, aby dotvoril celistvý obraz jednoty všetkých, ktorí svetlo prijímajú ako nápoj svojho bytia. Ako prvotnú čašu z ktorej kvapka za kvapkou rozosievala život do rôznych strán vesmíru, dávajúc tým posvätenie životu.

Tisíce, státisíce, miliardy liet tak tvoril vesmírny svet svoj portál, ktorým vychádzala láska. Rozosievajúc do všetkých strán svoju bezpodmienečnosť. Do všetkých strán dávajúc na vedomie, že tadiaľto povedie i cesta späť. Keď pochopí každý kto tvorí vesmírny svet a vráti sa späť naplnený múdrosťou, pochopením, porozumením. Prijatím všetkých princípov jej existencie. Len tadiaľto povedie cesta späť. Iného smeru niet. I Vy, ktorí kráčate po tejto ceste návratu a hľadáte svoj smer už viete kde Vaša brána čaká, aby sa otvorila Vaším srdcom. Len viera a nádej v lásku Vás teraz vedie späť. Len viera v jej transparentný svet vedomia.

Viete čo žiari tam v diaľke ? Vaše srdce. Srdce Vašej galaxie spojené s každým z Vás, ktorí lásku kódujete do otvorenej brány. Kryštalicky sa rysujúcej v diali nad horizontom Vášho sveta. Je veľa tých, ktorí zostali stáť nechápajúc jej význam. Je veľa tých, ktorí pochopili.

Zober si pútnik vesmírom svoje srdce do dlaní a pozorne sa naň zadívaj. Prenikni pohľadom do jeho stredu. Tam je Tvoj svätý grál ukrytý vo svete Tvojich spomienok. Zobúdzajú sa k životu láskou - jej svetlom. A Ty si v ňom. V tom svetle zázrakov. Ponorený hlboko svojím pohľadom i srdcom, dovidiacim ďalej ako si myslíš. Vidiacim všetko čo si kedysi prežil. I brány, ktorými si prešiel láskou. Všetko je tam ukryté v záznamoch Tvojej pamäti génov. V každej bunke a bunkou opäť tvorené a kódované ako na začiatku, keď svet začínal rásť.

Si pripravený, poučený, lámajúci rekordy životov, ktoré si zvládol. Si človek. Si bunka. Si vesmír. A on je Tebou a stáva sa opäť Tvojou celistvou súčasťou tak ako predtým, keď hmotný svet ešte nevládol Tvojmu telu. Keď si žil i nežil, bol vesmírnou energiou vdychujúcou ďalšej a ďalšej bunke svoj svetelný dych. Keď si túžil byť väčší ako bunka, byť mnohobunkovým organizmom. Stal si sa človekom a človekom zostávaš i ďalej. Aj keď už v trochu inej podobe. Spriesvitnený láskou. Si kryštál i človek vstupujúci bránou svetelnou do sveta majúceho všetko po čom si túžil, o čom si sníval. Už len pár dní a otvorí sa duchovný svet lásky. A Ty budeš môcť vstúpiť zlatou bránou do zajtrajška plného hviezd. Na rozhraní dvoch svetov zostaneš stáť a spýtaš sa či smieš, či môžeš vstúpiť. Sám seba. Svojho Ja. A ono Ti povie či áno - či nie. Je iskrou Tvojho vedomia spájajúceho Ťa so svetom novým.

Zastav sa pred bránou, neponáhľaj sa, človek. Vdýchni ešte posledný raz vôňu tejto Zeme, aby si si ju pamätal. Za bránou už budú vône nové, iné. Ale tú poslednú si vždy vkladáš do vedomia....Tvojho predchádzajúceho sveta.


S láskou Féva
Ilona Pálušová

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

Kudy jít dál (9 vhledů – Prozření) James Redfield

24. října 2011 v 7:53 Vývoj vědomí bytostí

Kudy jít dál (9 vhledů - Prozření)
James Redfield
James Redfield napsal knihy obsahující tajemství, která mění svět, v němž právě žijeme. Hlavní hrdina, touží poznat smysl života. Vypraví se do Peru, aby pátral po tajemném Rukopisu neznámého původu. Rukopis osvětluje, jakou cestou se bude naše civilizace v příštím tisíciletí ubírat...
1. Kritické množství
V dnešní civilizaci dochází k jistému probouzení. Čím dál více lidí přemýšlí a hledá smysl svého života. Přitom se začíná uvědomovat jeho duchovní podstatu, nespokojivost současného konzumu. Snaží se více porozumět přírodě, přírodním a vesmírným zákonitostem a navracet se k trvale udržitelnému žití.
Jakmile počet takto smýšlejících jedinců dosáhne jistého nadlimitního (kritického) množství, povede to ke skokovému přerodu celé společnosti, ke globální změně životních hodnot. Z podivínů se přes noc stanou iniciátoři, inspirující své okolí k novému způsobu života, naplněném ptačím zpěvem, vůní květin, láskyplnými vztahy a tvůrčím nadšením v souladu s přírodními a vesmírnými zákony.
2. Prodloužená přítomnost
Proces probouzení vede k vytváření celistvého světonázoru, který nahrazuje dosavadní téměř 500 let starý zájem především o světské přežití a pohodlí. Lze říci, že technologický rozmach nás vlastně přivedl k holistickému přístupu k životu, chápání vyšších souvislostí, koincidencí, k nacházení opravdového smyslu života.
3. Energetická povaha bytí
Dnes si uvědomujeme, že nežijeme v materiálním vesmíru, nýbrž ve vesmíru dynamické energie. Všechno existující je polem posvátné energie, kterou jsme schopni vnímat. Navíc my lidé jsme schopni přenášet energii soustředěním pozornosti žádoucím směrem ("kam jde pozornost, tam jde energie"), čímž ovlivňujeme ostatní energetické systémy a zvyšujeme množství koincidencí v našem životě.
4. Změna způsobu získávání energie
Lidé se mnohdy izolují od vesmírného zdroje energie a cítí se pak slabí a nejistí. K jejímu opětovnému získání pak nutí druhé, aby jim věnovali pozornost a tím energii. To vede k různým formám ovládání (tazatel, rezervovaný, lituj mě), k pocitu moci. Jenže druhé to oslabuje a tak se snaží vzdorovat, bránit se. Výsledkem je permanentní boj o moc, o vzájemnou lidskou energii - příčina všech konfliktů mezi lidmi. Řešením je návrat ke zdroji. Cesta je skrze objevování krásy v sobě i kolem nás, vzájemném oceňování, pochopení a přijetí se. Uvědomění si krásy = příjem vesmírné (božské) energie = napojení se na nevyčerpatelný zdroj.
5. Trvanlivost spojení
Prožíváním vnitřního spojení s božskou (vesmírnou) energií vede z nejistoty, rozpouští násilí. Pocity optimismu - živosti - lásky jsou měřítkem tohoto napojení, jeho skutečnosti. Nejsou-li přítomny, pak jen předstíráme.
6. Překonání navyklých způsobů chování
Čím více jsme ve spojení, tím jasněji si uvědomujeme jeho ztrátu - obvykle ve stresových situacích. Tehdy si můžeme všimnout, jakým způsobem my sami nejčastěji okrádáme druhé o energii. Jakmile si svou manipulaci uvědomíme, stává se naše spojení stálejším - objevíme svou vlastní cestu, své osobní poslání, způsob, jakým dokážeme přispívat světu.
7. Zapojení do proudu
Pochopením svého individuálního poslání dále posilujeme proud pomáhajících koincidencí ("řízených" náhod), které nás vedou životem. Nejprve hledáme a formulujeme otázky, pak nám sny, intuice, setkávání s druhými lidmi předkládají odpovědi. Stačí být otevření, vnímaví, sdílní.
8. Mezilidská etika
Výskyt rozhodujících souvztažností (koincidencí) můžeme zvýšit, snažíme-li se povznést každého člověka, s nímž se setkáme.
V romantických vztazích je však třeba držet se na pozoru, abychom nezaměnili své vnitřní spojení za vzájemné odčerpávání. Energie (mužská, ženská), které máme nedostatek, je "snadnější" získávat od partnera než z vesmírného zdroje. Měřítkem může být naše závislost. Čím více jsme naopak sami sebou, tím menší máme potřebu omezovat a tím více jsme schopni bezpodmínečně milovat.
Snaha o povznesení druhých je obzvláště účinná ve skupinách, kde každý člen vnímá energii ostatních. Tím, že objevujeme krásu v každé tváři, povznášíme druhé na úroveň jejich nejmoudřejších Já a zvyšujeme tak pravděpodobnost, že uslyšíme synchronické poselství. Energie skupiny pak plynule přechází z jednoho řečníka na druhého.
Energetické posilování, povznášení je velmi důležité také u dětí, v zájmu jejich bezpečí a růstu. Naslouchání jejich potřebám, respektování jejich individuality, povzbuzování a oceňování jejich tvůrčích aktivit = cesta osobního růstu.
9. Vize přítomné budoucnosti
Zde si každý může dopsat či jen představit svou vlastní vizi vývoje společnosti, lidstva, života na modré planetě při uskutečňování předchozích vhledů. Přerod konzumní společnosti na rajskou zahradu… Hodně zdaru vaší-naší vizi. Vdechněme jí život.
(Volný výtah z knihy: Celestýnské proroctví, James Redfield, Pragma 1995, zpracoval Michal K.)


Mistr Hilarion - Poselství pro týden 23.10. - 30.10. 2011

24. října 2011 v 7:30 Doteky Nového Života


Mistr Hilarion - Poselství pro týden 23.10. - 30.10. 2011
Uveřejnil(a) Lenka
Neděle, 23 Říjen 2011 22:39
Milovaní,
zatímco Kosmické energie rostou na intenzitě, začínají se na Planetě probouzet mnozí lidé ze svého spánku a pro mnohé z nich je to velmi nepříjemný proces. Jak všichni víte, není snadné čelit skutečné realitě života na Zemi, která se tváří jako život a realizuje se způsobem, jaký člověk dříve nepoznal. V souvislosti s těmito událostmi se nejprve dostaví pocity vzteku, které vzápětí mnohé vyburcují k aktivitám, které změní Svět v lepší domov pro všechny.
Ve všech městech na Planetě se i nadále množí protestní akce. Dobří lidé Země se zastávají svých práv coby obyvatelé Světa a Vesmíru. Vy, jakožto členové týmu Světelné Rodiny, jste žádáni o udržování klidu a míru ve všech svých myšlenkách, slovech a činech. Zjišťujeme, že si všichni procházíte posledními úrovněmi čištění a přijde chvíle, kdy vyčistíte vše, co nesouzní s vaším vyšším Já a vyšším dobrem.
Vidíme, Drazí, že mnohé z vás trápí napětí v oblasti solar plexu, jde o tíži sítě lidského vědomí, projevující se v této době. Je těžké zcela transformovat tuto kolektivní energii, neboť je trvale nestabilní. Pokud hledáte možnosti, jak si udržet klid, pomůže vám vytvořit si ho způsobem vnějšího vyjádření. Všichni jste Zářící Bytosti a vaše schopnost šířit svůj vliv dále z vašeho domova ve stále širších kruzích je velká pomoc při udržování rovnováhy rostoucích kolektivních energií.
Jednoduše řečeno, láska je odpovědí na všechny výzvy, kterým čelíte. To je to hlavní v každé situaci, které jste vystaveni ve vašich každodenních životech. Vždy to vyžaduje vědomou volbu z vaší strany, neboť volba lásky je posilující čin a záměr s dalekosáhlými důsledky. Milovat druhého, když vás zraní, posiluje nejen toho, kdo si volí lásku, ale všechny kolem něj a toto se šíří ven, do pole kolektivního vědomí s cílem léčit a žehnat veškerému Lidstvu.
Taková je moc vašich Bytostí a způsob, jakým ovlivňujete váš Svět kolem vás a vaši Planetu Zemi. Takže se po vás chce, abyste udržovali svá nejvyšší předsevzetí a odpouštěli si své momentální návraty během čištění všeho, co vám již neslouží ku prospěchu. Zemi nyní obklopuje a obaluje větší Světlo a váš Svět je naplňován Světlem, pokud jste to ale schopni vnímat. Energetické pole Země roste a expanduje současně s tím, jak s Ní spolupracujeme v zájmu bezpečného vzestupu do vyšších dimenzí společně se všemi jejími obyvateli.
Důvěřujte a věřte ve svou sílu pokračovat a tvořit pozitivní změnu v celkovém pokroku přijímání většího množství Světla. Pomalu, postupně se toto Světlo šířilo až do současnosti. Toto Světlo podporuje veškeré Bytí vašeho Světa. Každý den se v srdcích Lidstva a ve všech říších Světa odehrává více zázraků, a tím se mezi vámi zlepšuje spolupráce a empatie. S tím, jak Lidstvo ponese ve svých fyzických tělech více Světla, budou tyto pocity nadále narůstat. Čím více Světla bude absorbováno do každé buňky fyzické formy, tím méně bude temnoty.
Je důležité pronášet každý den afirmace Světla, propojovat se se svým nejvyšším a nejlepším dobrem a také do zdroje Všeho, Co Jest. Pokračujte na své Cestě s odhodláním, rozhodnutí a s pocity radosti, neboť skutečných zázraků je spousta!

Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion
©2011 Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com/
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Plně a slavnostně prožívej každý den, každý přítomný okamžik.

24. října 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Bylo-li něco správné a vhodné včera, neznamená to, že to platí i dnes. Proto musíš plně a slavnostně prožívat každý den, každý přítomný okamžik. Když tak budeš činit bez výhrad a předsudků, budeš moci bez odporu přijmout změnu a tvůj život se bude odvíjet snadno a lehce. O těchto věcech je snazší mluvit, než je uskutečňovat, zvláště když jsi měl až dosud pocit, že vše probíhá hladce,
že jsi hluboko zakořeněn a že cítíš v přítomné chvíli jistotu. Hledej svou jistotu ve Mně, a ne v dané situaci v plánu, osobě či věci, protože to vše je pomíjivé.Já jsem zde však po celou věčnost. Proto Mne hledej a nalézej a ničeho se neobávej. Ať nastane jakákoli změna, prostě věř, že povede k lepšímu a že je nezbytná pro rozvoj celku.



Odhalím ti, proč jsi tam, kde jsi, a proč děláš to, co děláš.

23. října 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Kdykoli se nacházíš v situaci, kterou jen stěží můžeš přijmout a kdy jen stěží můžeš milovat, vždy můžeš něco udělat, chceš-li; vždy se můžeš ztišit a vyhledat Mě, a Já vrhnu světlo pravdy na danou situaci. Odhalím ti, proč jsi tam, kde jsi, a proč děláš to, co děláš. Můžeš si být jist, že pro vše vždy existuje dobry důvod a že musíš projít mnoha životně důležitými lekcemi. Nezměníš-li svůj postoj a nenaučíš-li se milovat své životní okolnosti, své bližní a své skutky, nedostaneš se ani o krok dopředu. Jakmile tyto lekce zvládneš, jakmile se opravdu naučíš milovat to, co právě děláš, a budeš tak činit z lásky ke Mně, ocitneš se na dobré cestě. Sleduj, jak ti láska otevírá všechny dveře.


Poselství od Ariú 22.2. 2011 - jak v současné době pomoci svému fyzickému tělu

22. října 2011 v 9:32 Vývoj vědomí bytostí


Poselství od Ariú 22.2. 2011
Uveřejnil(a) Lenka
Úterý, 18 Říjen 2011 21:10
Témata
1) Jakým způsobem a technikami se udržet ve vibracích 5D
2) Jak v současné době pomoci svému fyzickému tělu
3) Dochází v této době k posunu pólů, co dělat?
Add 1) Existuje několik možností.
a) Vědomě pracovat sám se sebou. Máte-li těžké emoce strachu, lhostejnosti, smutku, uvědomit si je - dále přijímám vás a naplňuji láskou ( naplňovat). Neláskyplné myšlenky zrušit a nahradit láskyplnými.

b) Udržovat kontakt s lidmi ze skupiny, kteří vás mohou podržet. Sdílení vibrací lásky vás vyzvedne opět do 5D.

c) Někdy stačí rozproudit své fyzické energie sportem, tancem, pohybem, Lépe se pak zpěvem, matrováním či legrací dostanete do energie 5D.
Rozhodně však, když jste skleslí a bez energie neoddávejte se nečinnosti. Zde je potřeba vaše vědomá práce. Zjistěte si také, zda vám nechybí aurická těla.


Add2) Fyzické tělo velice rychle reaguje na energie, které žijete. Pokud jste v energiích 5D, cítíte se dobře. Problémy mohou nastat, jste-li dlouhodobě ve vibracích 3D. Protože jste již poznali 5D vibraci, v níž vše přirozeně plyne, může 3D vibrace ve fyzickém těle připomínat svou zablokovanou energií "bažinu". Stojaté vody této energetické bažiny potřebují rozproudit. Vaše tělo touží po pohybu, dopřejte si ho. Ne ale jen nárazově, ale programově. Toto je, prosím, důležité. Vaše tělo touží si s vámi povídat, má pro vás mnoho inspirativních návrhů. Uvědomte si, co žijete a jak žijete. K tomu by vám dalo hodně dobrých rad a doporučení. Tělo je partner - naučte se ho ta chápat.

Add 3) K posunu pólů dochází, ano je to pravda. Ale není třeba se děsit. Druhotná rovina tohoto děje počítá s duchovním vývojem lidstva na Zemi. Přírodní katastrofy opravdu budou pokračovat. V těch oblastech se jich budou zúčastňovat lidé, kteří dosud nepochopili, neprobudili se ze svého egoistického snu. Přes bolest, utrpení budou dostávat nové šance začít vnímat život srdcem. Bytosti, které již toto pochopily a duchovně na sobě pracují nemusí mít nejmenší obavy, že se jim něco zlého stane. Budou v těchto dobách fungovat jako světlonoši a duchovně charitativní pomoc pro druhé. Při posunu pólů Země rozhodně zničena nebude.
Nastanou 3 dny temnoty? Ano. Tím vše vyvrcholí. Probudíte se pak do úplně nové éry Země.
Celý systém 3D Země dává šanci lidem, aby naplnili plán, pro který sem přišli. Jenže ten plán má každý člověk uložen ve svém srdci, ne mozku. Jedině ponořením se do svého srdce je možné vše pochopit.
Milé sestřičky, každé toto vyhození vás láskyplně upozorňuje na nezpracované energie, které máte v sobě, vnímejte se pozorně. Nepřetěžujte se. Vědomě si uspořádejte svůj život tak, abyste měli dostatek času na sebe. Je vám pomoženo a máte tuto šanci, neobávejte se o hmotné zajištění, jste na cestě světla a je o vás postaráno. Nesete pochodně tsf. a to s sebou nese, ač se to nezdá velké fyzické vypětí. Ano fyzické, je třeba zvolnit tempo a vnímat, že ve vás nastává přerod, stejně tak, jako když jste byly těhotné, taky vás nenapadlo někam běhat. Tak je to i teď, přizpůsobte náplň svého života této fázi tsf nebude pro vás problém se udržet ve vibracích 5D. Stihnete v okamžicích relaxace, meditace, či jen "být sami se sebou" vnímat své potřeby, své věci k čištění, své bloky apod. Dáte je v klidu do pořádku, než vám zablokují buď fyzické tělo, nebo energetické dráhy. Je to zcela jednoduché, ale musíte se vnímat klidně, jako nastávající matky nového života, nového JÁ plného lásky.

Fyzické tělo
Vaše fyzické tělo prochází také přerodem. Zvyšujte lásku ke všem částem ( i tukovým polštářkům) svého těla. Vše co potřebuje vaše tělo na fyzické úrovni, se dá doplnit i na energetické úrovni, jen vaše 3D schémata vás vybízejí - vezmi si prášek a pusť to z hlavy.
No co myslíte, bude to fungovat? Je třeba zčít pracovat na energetické bázi vašeho fyzického těla.
PROČ SE TOMU TAK BRÁNÍ VAŠE EGO? Očišťujte třeba buňku vašeho těla, nebo odstraňte nánosy z DNA, nebo jen přijímejte, co máte uloženo v tukových tkáních. Zahrnujte se láskou, soucitem, tsf. paprsky. Když budete stejnou dobu, jakou věnujete svému vnějšímu vzhledu (hygiena, oblečení, vůně, krémy…..) věnovat výživě svého těla např. tsf. paprsky bude to úplně jiné i uvnitř. Vše co potřebujete vědět už dávno víte.

Zemské póly se nepřibližují. Zemská osa zvýšila svou oscilaci, ale to se zřejmě za čas ( a ne dlouhý) uklidní ( tedy po předchozím zhoršení, se to začne uklidňovat). Jde o normální tsf. proces, ale výměna pólů ještě nenastává. Země vám tak pomáhá uvědomit si, kde nejste v rovnováze ve svém bytí. Jako když s vámi někdo zatřese, abyste se probudili, neboť už je čas vstávat.
Moc vás milujeme a provázíme vás na každém kroku. S láskou A.
Milí přátelé,
jste už v nádherné zahradě 5.dimenze, kde roste mnoho krásných květin a dozrávají různé chutné plody, ale je třeba najít to, co by vás o ně mohlo připravit. Především je třeba pochopit, že se v této době vynořují vaše další neřešené nebo odkládané problémy, a zároveň se otevírají či spouštějí vaše vlastní programy a jiné překážky, které jste si pro tuto dobu přichystali.
Velké blokády energií jsou ve vašich 1. čakrách, kde je třeba propojit se zcela čistě se zdrojem své vlastní síly. Další bloky a překážky jste si doslova zakódovali ve vaší 0-té čakře. Už při příchodu na Zemi jste věděli, že tato doba nadejde a že pro vás bude obrovským zdrojem poznání (0-tou čakru lze rozdělit jako koláč a každý máte zasažený jiný díl).
A jak se udržet ve vibracích 5.dimenze?
Technik je samozřejmě více a mnohé znáte- být vědomě ve svém srdci, vědomě se balit do energií 5.dimenze, používání paprsků, atd. Ale zkuste každý vstoupit do komnaty 1.pomoci ve svém srdci a zde se propojte a požádejte o váš individuální specifický způsob, jak si pomoci. Ale podstatné je, že na tom abyste se udrželi ve vibracích 5.dimenze, je třeba pracovat vědomě.
Už jste dost velcí, abyste se začali stavět na vlastní nohy a stále jen nečekali, až vás někdo zachrání. Velkou pomoc vám také nabízí maminka Země. Ví v jaké jste situaci a vyzývá vás, abyste se propojovali se živly, bylinami, minerály a využívali jejich kvalit, a tím jim umožnili naplnit další z jejich poslání a zároveň tak zvýšili jejich vibrace.
Velikou pomoc nabízejí i bytosti vašeho vyššího já. Přátelé máte obrovskou podporu všech láskyplných bytostí, podporujte se i mezi sebou navzájem.
Vaše fyzická těla již dlouho volají po vaši lásce, zájmu a očistě. Potřebují uvolnit od napětí a nízkých vibrací, můžete začít změnou stravy, pobytem v přírodě, fyzickou aktivitou, energetickými cviky, (auto) masážemi, akupresurou, akupunkturou, apod.
Čím více se budete svému tělu věnovat, tím více ho budete vnímat a rozumět mu, a poznáte, kdy vám tělo manifestuje neřešený problém a kdy probíhá nutná transformace.