Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Září 2011

Aktivace Duše stromů - Poselství od Duchů stromů

30. září 2011 v 13:15 MATKA ZEMĚ


Aktivace Duše stromů - Poselství od Duchů stromů
Uveřejnil(a) Lenka
Středa, 28 Září 2011 15:23
Přijato Natalií Glasson 19/09/2011

Rozprostíráme své energie daleko a široko a uzavíráme Zemi v našem milujícím srdci. Jsme sama esence a vědomí stromů na Zemi; jsme Duchem stromů. Je nesmírně důležité, abychom dnes vystoupili a promluvili s vámi, protože je důležité být k službám vaší energii.

Změny na Zemi a především v lidských duších a bytostech se už nějakou dobu projevují, ale nyní se urychlují s mnohem větší intenzitou a silou, jak se blížíme k roku 2012 a díváme se také za tento mezník. Rok 2012 je jednoduše mezník v čase, byl vytvořen lidmi, popravdě by to mohlo být jakékoli datum či rok, ale roky kolem 2012 byly viděny jako čas, kdy lidstvo bude připraveno zahájit změny pro sebe a v sobě. Můžeme vám říci, že Božské načasování je nyní, toto je čas pro transformaci na mnoha energetických úrovních a vy budete samozřejmě pociťovat výsledky. Takže, prosíme, nevěřte nutně, že rok 2012 je magický; ať už tato změna energie dostala či dostane jakýkoli název, nebude to název, který bude označovat změnu. Mnozí už pochopili, že kdyby lidstvo rostlo stabilní rychlostí, pak by právě teď nastalo období, kdyby povstal nový odpovídající začátek. Nynější doba je ta, kdy lidstvo začíná novým způsobem přebírat vládu a zodpovědnost za svou pozemskou existenci, svůj duchovní růst, cestu a vývoj duše. Právě díky této nové úrovni zodpovědnosti, která byla lidstvu položena k nohám, budete žádáni jako vědomí a probuzení pracovníci Světla, abyste pomáhali při mnohých aktivacích a vylaďování, které musí proběhnout. Vy, za vedení božských bytostí a duší vnitřních rovin, dáváte kousek po kousku dohromady skládačku, abyste vytvořili božský, posvátný celek a hlubší jednotu se Stvořitelem. Zjistíte, že vám bude poskytováno větší vedení, aby vás inspirovalo k dosažení určitých energetických změn na Zemi, zatímco vaši průvodci a duše vás nadchnou pro aktivaci nového uspořádání ve vašem bytí. Je v této době zásadní následovat vedení a vhledy, které dostanete a budete cítit, že zapadají do vaší reality, protože nebudete pracovat jen na větším růstu v rámci svého bytí, ale také na transformaci vědomí lidstva a tedy umožňovat, aby mohly nastat velmi potřebné změny ve způsobu života mnohých na Zemi.

My, duchové stromů, si držíme svou vlastní vibraci vědomí, která by se dala popsat jako velmi vědomá, trpělivá a pozorná energie i způsob bytí. Ztělesňujíce fyzické stromy na Zemi, můžeme sledovat energetické změny a kroky vpřed, které dělá lidstvo jako celek i jako jednotlivci. Rozumíme cyklům, které probíhají na Zemi, chápeme vaši energii jaká je dnes a jak se projeví v budoucnosti. Jsme si vědomi Stvořitelova božského plánu, který je ve vaší duši a vystoupí z ní. Jsme obrovsky vděční za své postavení a úlohu na Zemi v této době, že můžeme hrát roli majáků Světla a také ukotvovat a doslova uzemňovat nové energie. Mnohé energetické posuny jsou ukotvovány skrze naše vědomí, sloučí se s naší fyzickou schránkou, kterou je strom, což poté umožní, aby se integrace a usazení energie projevilo plně na fyzické úrovni, jako proces manifestace a sladění energií. Když se dotýkáte našich fyzických schránek, možná cítíte příval energie, který vámi projede; toto je energie, kterou směrujeme do Země, abychom udrželi úroveň Světla, která je náležitá při pomoci fyzické manifestaci na Zemi. Energie od Stvořitele, kterou ukotvujeme do Země se už před mnoha lety začala měnit, všimli jsme si, že Světlo se zrychlilo a proto se i jeho energie zvýšila, což znamená, že se změnily i energie lidstva. Jsme kanálem pro energie, které jsou patřičné při pomoci a podpoře lidstva, jak se učí a roste na Zemi. Naše role v ukotvování a udržování odpovídajících vibrací Světla na Zemi znamená, že jsme nepřetržitě inspirováni moudrostí, která tryská skrze naše energetické bytí a schránky. Pro nás je to, jako kdybychom četli knihu, která popisuje Stvořitele od našeho prvního pozemského života. My, Duchové stromů, jsme byli v minulosti známi pro naši schopnost podpory a proto Stvořitel ukotvil naše energie do Země, nabídl nám fyzická těla či schránky ve tvaru stromů, zatímco vám byla nabídnuta fyzická forma lidského těla. Nebyli jsme vždy známi jako Duchové stromů, jsme stejné duše jako vy, které přišly na Zemi a viděly ji jako školu k rozvoji své jednoty se Stvořitelem. Byli jsme požádáni podpořit Zemi a lidstvo a na oplátku že obdržíme od Stvořitele bohaté znalosti, moudrost a porozumění; toto je něco, o co jsme jako skupina duší vždy usilovali. Přáli jsme si koupat se v bohatství moudrosti a jasném porozumění Stvořiteli, které nám dovolí přijmout naši vnitřní pravdu. Zatímco jsme žili na Zemi a skrze energie, které jsme zde ukotvili, bylo nám odhaleno bohatství moudrosti a nyní je pro nás zábavné, když nás lidé nazývají moudrými a poučenými, je to jako bychom dosáhli našeho cíle, ale nebylo to vždy takové.

Již dlouho nás nyní Stvořitel inspiruje k tomu, abychom se dělili o moudrost, kterou jsme dostali a odhalili a která se týká lidstva a duší na Zemi, aby se rozvíjela jednota a aby se v mnohých probudila jejich podstata. Toto se stalo naším novým úkolem na Zemi. Je to úkol, pro který jsme velmi nadšení. Propojování je také poslání, které nám v této době bylo nabídnuto. My, Bytosti stromů jsme a vždy jsme byly známé naší schopností propojovat naše duševní energie společně v jednu, aby byl vytvořen koncentrovaný zdroj. Naše spojení se Zemí a vnitřními rovinami je nesporné, ale propojení mezi lidmi a stromy je velmi slabé. Vidíme to dennodenně a chápeme, že naším posláním je, abychom oslovovali lidstvo a umožnili vznik hlubší jednoty. To je jedním z důvodů, proč s vámi nyní hovoříme. Jestli nyní ve své duši cítíte, že chcete nabýt hlubšího spojení se skupinou duší známou jako Duchové stromů, pak si podržte tento záměr a touhu a požádejte Stvořitele, aby se tak stalo a otevřete nám své srdce. Naše srdce jsou otevřená a připravená vás nyní obejmout. Kdekoli nyní na Zemi jste, ihned můžete zavolat Duchy stromů, aby vás objali svou láskou a dovolte si otevřít své srdce a přijmout tu lásku. My nežádáme o vaši lásku, my jen žádáme o sdílení naší lásky, lásky Stvořitele, kterou k vám chováme. Jestliže toto umožníte, automaticky předefinujete propojení a vzájemnou energetickou vazbu mezi lidmi a stromy na Zemi. Dokonce jen prostým uznáním a přijetím překódováváte energii jednoty a integrace Stvořitele na Zemi. Jen si představte, kdyby na Zemi duše existující jako lidé a duše existující jako stromy vytvořily novou síť proudící energie a jednoty, jak by to obrovsky posílilo světlo vašeho bytí i Zemi. Zvýšilo by to Světlo Země do velkolepého vyzařování. Toto je aktivace a vyladění ve své podstatě, protože my jsme dva aspekty Stvořitele, dvě pravdy mající na Zemi odlišný účel splývající dohromady, a proto můžeme přijmout nové části nás samých, což nám umožňuje projevit se jako širší aspekt Stvořitele na Zemi.

Nanebevzetí Mistři často lidem říkají, že musí pracovat na tom, aby dosáhli hlubší jednoty mezi svými energiemi a energií Stvořitele, což jednoduše znamená větší vědomí sebe sama. Možná si lidstvo tuto instrukci vykládá trochu mylně, domnívá se, že musí dosáhnout do nebe, aby získalo hlubší jednotu se Stvořitelem. Je to spíše tak, že jste vedeni a povzbuzováni, aby části duše na Zemi dosahovaly hlubší jednoty, jako například lidské duše s dušemi stromů, lidské duše s dušemi zvířat a tak dále. Vidíme, že na Zemi je mnoho kategorií duší, nejen lidské; možná byly stvořeny tak, aby vypadaly rozdílně, protože jejich kvality a vibrace jsou rozdílné, jsou rozdílnými aspekty Stvořitele. Možná jedním z účelů Země bylo, aby všechny tyto kategorie duší respektovaly a ctily jedna druhou, otevíraly si navzájem svá srdce a energie a umožňovaly svým energiím a vědomí splynout. Umíte si představit, že vědomí každé živé bytosti a duše na Zemi splývá s vaším současným vědomím? Toto by obrovsky rozšířilo vaše vědomí a cítili byste hlubší propojení se Stvořitelem, protože to se děje přirozeně, čím více pravdy přijmete.

Byli bychom potěšeni, kdybyste promeditovali naše slova, protože do této chvíle jsme se s vámi podělili o dvě aktivace, do kterých můžete vložit svou energii a snahu, abyste pomohli pozitivní transformaci na Zemi. První aktivací je otevření vašeho srdce a přijetí naší lásky, druhou je porozumění účelu jednoty na Zemi.

Máme ještě třetí aktivaci a vyladění, na kterém bychom si přáli, abyste se podíleli, cítíte-li, že je to vhodné. Spočívá v požádání o záměr a jeho podržení, aby nové energie ze Stvořitelovy duše, které je třeba ukotvit, byly ukotveny skrze stromy do Země. Stromy poslouží jako nástroj propojení mezi Stvořitelem a Zemí jako univerzální energie a pomohou v ukotvování a uzemňování energie v Zemi na mnoha úrovních, ale zejména na úrovni fyzické. Nejenže nám to umožní pozvednout se na novou úroveň duchovního růstu a pochopení, ale pomůže to i našim fyzickým tělům pohybovat se spolu s energetickými přesuny, které na Zemi probíhají. Je to forma zvyšování energií na Zemi, která umožňuje dosáhnout hlubší jednoty a přesunout se společně do nové fáze vědomí. Stromy mají jedinečný způsob uzemňování energie, můžeme posílat energii hluboko do jádra Země, dokonce i na fyzické úrovni a to urychluje projevení nové energetické fáze. Mohli bychom toho samozřejmě dosáhnout bez vaší pomoci, ale věříme, že to posílí energii, která je ukotvována a podpoří to větší tok energie do Země. Věříme, že bude-li tomu lidstvo věnovat pozornost, umožní to lidskému vědomí a vědomí stromů splynout, třebaže jen na pár chvil.

Prosíme vás, abyste si sedli do meditace či jen zklidnili mysl a požádali své průvodce, aby vás obklopili a podpořili vás.

Poté zavolejte milující duše stromů, aby vás objaly svým Světlem a představte si, že otevíráte své srdce jejich energii a vdechujete jejich světlo do svého bytí.

Pak si představte stromy na celém světě; pošlete svou úctu a lásku jejich bytí tady na Zemi.

Zavolejte energie, vědomí a moudrost Stvořitele, kterých je nyní na Zemi zapotřebí, aby zde vše bylo ukotvena skrze každičký strom na zemi.

Představte si, jak stromy udržují toto světlo a slouží jako majáky Světla, Světla vyzařujícího daleko široko.

Pak si představte, jak stromy posílají Světlo dolů svými kořeny a energetickou sítí, aby ukotvily všechny energie v Zemi.

Dívejte se, představujte si, prociťujte či jen přijměte, že Země je naplňována touto novou energií a že se to dotýká srdcí mnohých.

Můžete si představit, jak se Světlo natahuje nahoru skrze vaše chodidla do celého vašeho bytí.

Prosíme, dělejte to, kdykoli se k tomu cítíte vedeni, byli bychom velmi vděčni za vaše úsilí a energii.

Přáli bychom si, abyste věděli, že tu jsme, abychom vás milovali, podporovali vás a pomáhali vám v této době obrovského růstu.

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

V životě je důležité mít cíl a neustále k němu směřovat.

30. září 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


V životě je důležité mít cíl a neustále k němu směřovat. Uvědom si skutečný účel a plán ve svém životě, i když možná nebudeš vždy jasně vidět cíl; když scházíš do údolí nebo když cesta zatáčí, nemůžeš vždy vidět za roh. Zjistíš, že se ti vždy znovu do stane povzbudivé duchovní zkušenosti, která tě přenese přes obtížná místa a umožní ti vytrvat bez ohledu na to, s čím se střetneš. Stanov si svůj cíl vysoko - čím výše, tím lépe. Potom budeš muset neustále jít vpřed, růst a rozvíjet se, aby ses k vytčenému cíli dostal. Nikdy nemůžeš sedět v pozadí a být spokojen sám se sebou, nikdy nemůžeš zůstat stát. Vždy sahej po další příčce na žebříku života a poznáš, že každá příčka tě přibližuje k cíli, ať je jakkoliv vzdálen. A tak stále jdi a jdi a nikdy se nevzdávej.

Vzájemná Láska

29. září 2011 v 21:18 Skutečný mír je uvnitř

Vzájemná LáskaMůžeme pravdivě říci, že milujete své bližní, že se o ně skutečně zajímáte, že si jich považujete, že je považujete za své bratry a sestry? Nebo je jen tolerujete a vynakládáte skutečné úsilí, máte -li s nimi přijít do styku?


Nemůžete mluvit o Lásce ke Mně, když nemilujete své bližní, neboť vztahy jsou tak těsně propojeny, že je nemožné milovat jednoho, aniž bychom milovali druhého.


Utrácíte čas tím, že přebíráte a vybíráte, koho budete milovat a u koho máte pocit, že by jste jej nemohli milovat? V Lásce by neměla existovat diskriminace, neboť božská Láska objímá všechny stejně, považuje všechny lidi za bratry, podle obrazu Božího, bez ohledu na barvu pleti, rasu, vyznání nebo náboženství. Budete se muset dostat až k tomu, kdy budete opravdu schopni vidět a chápat Jedinost veškerého života a poznat skutečný význam bratrství všech lidí a Mně jako otce všeho.


Mnozí Mě dokážou přijmout jako svého otce, ale je pro ně velice obtížné a dokonce i nemožné, přijmout všechny ostatní za své bratry. Tato oddělenost je na světě příčinou všech nesnází a chaosu, příčinou všech svárů a válek. Pouze když se lidské bytosti budou navzájem uznávat jako bratři a sestry a Mně přijímat jako svého Otce, pak teprve nastane na světě trvalý mír a klid.


Mají.li se vyřešit všechny problémy, musí každý začít sám u sebe a u svých vlastních osobních vztahů se všemi, s nimiž přicházíte do kontaktu. Přestaňte ukazovat prstem na druhé a kritizovat ty, s nimiž nejste schopni vyjít, ty, jimž se nemůžete podívat do očí. Ukliďte si nejprve sami u sebe.


Musíte se víc než dost vyrovnat sami se sebou, aniž by jste roztrhali vaše bližní na kusy a poukazovali na jejich chyby a neúspěchy a nedostatky. Jste-li ochotni pohlédnout na sebe sama a vše si sami v sobě všechno urovnat, pak budete schopni pomáhat druhým prostě jen svým příkladem, ne kritikou, netolerancí a spoustou slov.


Mnohokrát jsem vám řekl, že jednání za vás hoří více než slova. Co s tím děláte? Učíte se žít život a uplatňujete jej v praxi, nebo o něm dosud jen mluvíte? Říkám vám, že na světě se příliš mnoho diskutuje a mluví a ani zdaleka se dost nejedná, ani zdaleka se dost pozitivně, konstruktivně nežije.


Milujte své bližní tak, jak Já miluji vás, pomáhejte jim, čiňte je šťastnými, povzbuzujte je, spatřujte v nich to nejlepší. "Čiňte druhým tak, jak vy sami byste chtěli, aby oni činili vám."

Z knihy Spiritualita Findhornu Eileen Caddy

Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi odkazy http://www.slunecnikvet-anna.blog.cz/

Agrosymbolika - 25.9.2011

29. září 2011 v 9:08 Doteky Nového Života
Féva
Féva 25.9.2011
Napsal uživatel Amia
Pondělí, 26 Září 2011 18:43

Agrosymbolika - 25.9.2011

V mnohom ste pochopili, mnohé je ešte pre Vás otázkou. Všetko čo odovzdávame Vašej populácii, akoukoľvek formou a spôsobom je dôležitým symbolom, symbolikou, písmom, ktoré vnáša osvietenie. Stupňami rastu vedomia sa dokážete v tomto čase nanebovstupovania, to znamená zlaďovania sa s frekvenciou vyššieho vedomia, zamerať na všetko čo prichádza z iných subatomárnych sfér vesmíru. Máte už schopnosť skúmať, hľadať a nájsť odpoveď. Je medzi Vami poslaného veľa svetla a tí, ktorí poznajú tajomstvo uhlov a tvarov vedia čo znamená ten či ten kód.

Mnoho z Vás čelí útokom zo strany racionálneho chápania geometrických obrazov či už na poliach, v hline, na snehu, alebo v ľade. Vytvorených nami. Vytvarovaných formulou svetla, matricou hviezdnych kódov. Všetky symboly, ktoré Vám zanechávame hovoria o zmene, ktorá prichádza. O vzostupe populácie. Počas prebiehajúcich zmien pridávame ďalšie a ďalšie kódy, aby ste sa naučili ich postupne chápať a rozumieť im. Ukazujú Vám smer. Sú cielene zamerané na Zem a planéty slnečnej sústavy. Otvárajú vedomie srdca. Vo chvíli, keď tento symbol uvidíte a šírite ho ďalej medzi populáciu, otvára sa Vám ďalší stupeň pochopenia. Odkódovávajú sa informácie, ktoré v sebe nesiete už tisícročia a v tomto čase evolúcie ste schopní im porozumieť a čítať ich.

Človek, ktorý sa pozerá na kód na pôde Zeme sa aktívne vedomím "prenáša" do stredu galaxie. Cítite to, keď stojíte uprostred kruhov. Dejú sa Vám veci, ktoré si nedokážete vysvetliť. "Vznášate" sa, hojdáte, máte migrénu, pocit, že niekam stúpate, alebo padáte. Na niekoho pôsobí tento stav pozitívne, harmonizuje ho, na niekoho opačne. Dôvodom je skutočnosť, že človek ako organická bunka je v tejto sfére hustejšieho, hmotného tela. Jeho vedomie ho ukotvuje v pásme 3D reality. Človek, ktorý je schopný sa meditačne uvolniť, pobyt v obrazci mu navodí pocit kľudu, šťastia. To znamená, že vie, vnútorne cíti vibráciu, energiu, žiarenie, ktoré v kruhoch zostáva ukotvené. Akoby sa nadnáša, uvoľňuje a súčasne drží ukotvený so Zemou. Je to odľahčujúci pocit, ktorý na človeka pôsobí pozitívne. Vlieva mu do tela energiu, ukľudňuje ho a dodáva pocit radosti a šťastia.

V opačnom prípade je dôvodom nedostatočné ukotvenie so zemským jadrom. Toto nedostatočné ukotvenie je spôsobené prílišnou zaujatosťou samým seba, izoláciou od okolia, odmietaním prijímať zmeny, ktoré sú súčasťou jeho vývoja a rastu. Jednoducho povedané, človek musí byť spojený s hmotnom svojho tela, aby dokázal postúpiť vyššie. Ukotvenie je dôležité pre každého kto žije na Zemi. Pretože je jej súčasťou. "Nelieta" nad ňou. Tvorí s ňou jeden celok. Človek je dôležitým prvkom, článkom jej spoločnej existencie. Preto je potrebné si túto pravdu uvedomiť. Je veľa meditácií, veľa spôsobov ako docieliť stav uzemnenia a súčasne mať schopnosť svoje vedomie i telo povznášať vyššie do iných, nových sfér.

Agrosymboly sú tiež posvätnou geometriou prenášanou týmto spôsobom do kolektívneho vedomia. Je potrebné začať ich čítať od stredu. Nech majú akékoľvek tvary a "písmo". Mnohokrát sa Vám javí symbol nerozlúštiteľný. Ale nie je to tak. Je vcelku jednoduchým stupňom Vášho chápania. My vieme, že konáte, vnímate a tvoríte ľavou hemisférou. Pracujete tým spôsobom, že nepoužívate pravú časť mozgovej sféry, ktorá Vám dá odpoveď na mnohé čomu nerozumiete. Zapojte city, emócie, zapojte srdcové vnímanie a uvidíte, že rozlúštite písmo, ktorému ste nerozumeli.

Konštrukcia schém obilných a iných geometrických tvarov :

Agrosymboly vznikajú prenášaním vibrujúcich fotónových častíc, ich cielene vytvorených zväzkov geomanticky prenášaných na povrch Zeme za pomoci gama lúčov, spôsobom prijateľným človeku. To znamená, že máme vytvorenú matricu, ktorá je uložená v spodnej časti našich lodí, ktoré majú rôznu veľkosť podľa účelu, funkcie. Telemetricky projektujú pomocou zhlukov fotónov žiarením do polí obrazce, pričom matrica tvarov je umiestnená na spodnej časti lodí. V spojení so žiarením a intenzitou tlakovej vlny vytvárajú kódy posolstvá populácii. Vytvorenie týchto obrazcov je pre nás technický detail. Pretože fotóny sú miniatúrne inteligentné častice, schopné cielene sa pohybovať a nasmerovaním vytvoriť objektívnu kresbu. Je to ako keď Vy chcete pocukrovať koláč a predtým naň položíte šablónu, ktorou chránite iné miesta. Tak aj my rotáciou spodnej časti lodí aktivujeme stĺp žiarenia, konkrétne zacielený na časť Zeme. Fotóny môžu modelovať tvar na akomkoľvek povrchu. Prenikajú i cez hrubú hmotu. Či je to kov, alebo iný materiál. Väzbou početnejších zväzkov väčšou intenzitou preniknú danou látkou, miestom, ktoré je potrebné zmeniť, alebo prispôsobiť inému tvaru.

Nanodimenzionálna sféra, ktorú tvoríte Vy, ľudia, je multiciplitne premietaná do sféry planét. Vy, každý zvlášť, akoby jedna planéta univerza, kráčate vývojom vyššie a ďalej tak ako Zem na ktorej žijete. Tak ako iná planéta. Planéty - rovnako ako Vy - tvoria symbiózu celého univerza. Sú taktiež krížením, spleťou energií, vibrácií. Všetko so všetkým ladí a vytvára jeden celok vesmíru. Je to vesmírne spájanie, "posúvanie" centrálnym okom univerza do vyššieho a vyššieho vedomia. Agrosymboly Vám ukazujú smer Vašej cesty. Do ďalšieho stupňa. Okrem množstva geometrických tvarov sa vyskytuje i tvar hlavy bytostí iných svetov. Tváre, ktorá Vám chce akoby niečo povedať. Tieto tváre sú odpoveďou na otázku, či existuje iný svet ako Váš. Iné spoločenstvo vesmíru. Áno, je to tak. Na mnohých frekvenciách času sú bytosti, ktoré žijú a tvoria tak ako Vy aj keď iným spôsobom. Neukvapujte sa v záveroch, že svet, ktorý sa Vám takouto formou predstavuje a snaží sa Vám pomôcť je negatívny.

Všetky upozornenia, ktoré vnímate zo strany Vášho sveta sú zámerom, hrozbou, strachom navodzujúcim nekľud a disharmóniu, ktorá sa okamžite premieta do kolektívneho vedomia a nedovoľuje mu rásť. Je to snaha tých, ktorí chcú ovládať. Myšlienkou, činom. Verte, že každý z Vás má v srdci plamienok lásky, ktorý neustále horí a radí čomu má a nemá človek veriť. Nenechajte sa prosím ovplyvniť strachom. Strach je vo Vašej sfére emóciou, ilúziou vytvoreným pocitom, že niečo sa stane, čo sa stať nemá. A Vy sami si takto navodíte strach z neznáma, neskutočna, nereálna. Vy sami ho preto máte schopnosť vymazať, vygumovať zo svojho vedomia. Skúste to všetci a uvidíte, že sa to dá. Pristupovať s čistým srdcom, s láskou, s pozitívnou mysľou a tvorením ku všetkým.

Je to hra svetiel a tmy, kedy tma nechce dovoliť svetlu "svietiť" a rásť. Zintenzívňovať jeho bezhraničnú farebnosť trblietavých úlomkov lásky, ktoré vesmír tvoria a snažia sa včleniť tam aj Vás. Po kúskoch, po častiach vedomia a jeho lásky. Verte, prosím sami sebe. Vy, ktorí viete že svet nezaniká. Len rastie, vyvíja sa, kráča vpred.

Ste už iní, mohutne rozžiarení každým z Vás. Tvoríte jedinečnú svetelnú žiaru. Vy viete, ktorí ste sem prišli. Vy viete, že už je čas "svietiť" svojou čakrou osvietenia. Mnohí už nereagujú na Váš hlas, či pohyb, či tvár,....Sú už iní. Nevnímajú rastúci čas. Ani Vás, ktorí k nemu patríte. Je to zvláštny proces, kedy ste i nie ste prítomní na tejto Zemi. Kedy o Vás vedia i nevedia a strácate sa im pomaly z očí. Nadobúdate iný tvar, rozplývate sa akoby v okolí vstupovaním do nového svetla. Kontaktom s inou sférou. Viete, že človek je schopný vnímať zrakom svet v ktorom žije a iný nie. Je to stupeň akomodácie tejto dimenzie. Ale viete už i to, že sa mení zrak. Pohľad na tento svet, túto realitu sa mení i Vaším zrakom, ktorý prijíma vibrácie inej dimenzie. Je to prienik realitou. Váš zrak sa prispôsobuje inému videniu sveta v pozitívnom slova zmysle a súčasne prebieha premiestňovanie do vyššej sféry. Ste tu i tam. Prítomní aj neprítomní. V dvoch sférach súčasne. Ani si to neuvedomujete. Mnohým to pripadá divné, scestné, neuveriteľné. Ale deje sa to. Verte. My vieme ako celý proces prebieha. Zaostrujete na budúcnosť. Strácate sa postupnosťou zmien, aby ste sa ukotvili vyššie v čase. Hľadáte odpoveď na Vaše pocity a stavy, ktoré teraz prebiehajú. Dejú sa Vám vo dne vnoci. Nespíte, bdiete keď máte spať a cez deň naopak.

Preto tak často teraz potrebujete jesť, lebo Vaše telo je aktivované centrálnym kódom, aby v závere bolo ukotvené na inom mieste času. Strava pomáha kompenzovať energiu, ktorá rozpúšťajúcim fyzičnom uniká do priestoru 3D reality. Strava Vám pomáha sa aj uzemňovať.

Viete, celý proces je pre Vás nepochopiteľný, ale nutný k premene tela. Aby ste zvládli ukotvenie. Vy to ešte nevidíte, nemáte predstavu ako prebieha. Uvedomíte si až v závere, kedy sa aktívnym prepojením cez čakrál ukotvíte v inom pásme času. Sami sebou. Záver bude rýchly. Dva dni tmy, dva dni svetla.


S láskou Féva
Ilona Pálušová

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk


" Život je takový, jakým jej učiníš "

29. září 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Mnohokrát jsi již slyšel slova " Život je takový, jakým jej učiníš ", ale co jsi pro to udělal? Nechápeš, že řídíš svůj život, své štěstí, svůj úspěch, své radosti i svá trápení? Život může být úžasný, vzrušující a slavný, ale záleží na tobě, abys ho takovým učinil tím, že od něj budeš očekávat to opravdu nejlepší. Žij pouze dneškem a plně ho prožívej, Nikdy neztrácej čas starostmi o zítřek a úvahami, co může přinést, a nedělej si starosti, když cítíš, že se nemůžeš s něčím vypořádat, ať je to cokoliv. Vždy se snaž vidět světlou stránku života a soustřeď se na ni v přítomném okamžiku. Jestliže včerejšek neproběhl hladce, neznamená to, že dnes to bude stejné. Včerejšek zanech za sebou; uč se z něho, ale nepřipusť, aby ti zkazil dnešek. Dnešek leží před tebou, nedotčený a neposkvrněný. Co s ním učiníš?

Eckhart Tolle Jak harmonizovat dělání a bytí v každodenním životě?

28. září 2011 v 15:19 Vývoj vědomí bytostí


Eckhart Tolle Jak harmonizovat dělání a bytí v každodenním životě?

Uveřejnil(a) Lenka
Pondělí, 26 Září 2011 22:52
Z přednášky zveřejněné na ET TV, září 2011.
Ano, jinými slovy, jak vyrovnáváte nebo spojujete bytí a dělání? Protože jinak můžete zažít přítomnost, jenom když sedíte absolutně v klidu a nejste ničím rušeni. To je také dobré, aspoň ji máte tehdy. Ale to není dost. Takže, jak správně říkáte - ta otázka je velmi dobrá - jak to slaďujete s placením účtů a aktivitou v denním životě, jak můžete mít onu bdělost v denních aktivitách, a neztrácet se v dělání?
Každé cvičení, o němž teď budeme mluvit, předpokládá, že je ve vás aspoň minimum přítomnosti, protože bez toho nemůžete cvičit. Pokud je ve vás v každé situaci aspoň minimální přítomnost, pak je tu něco, co můžete dělat. Minimum přítomnosti, nebo bdělosti, znamená, že nejste totálně ztraceni, ale přinejhorším máte bdělost alespoň na začátku činnosti, takže nejste naprosto utopeni tak, abyste se v ní ztratili. To obyčejně znamená, že budoucnost se stane důležitější než současný okamžik. To znamená, že se ztrácíte v dělání. To je dobrý indikátor. Budoucí okamžik se stává důležitějším než tento okamžik. S tím byste měli něco dělat.

Jako vědomé cvičení si můžete říci: OK, co potřebuji udělat teď? Zmínili jste placení účtů a nutnost vydělat si na živobytí. Ať je to cokoliv, co děláte, je pro vás přítomný okamžik prostředkem k nějakému cílí, nebo ctíte děláni v tomto okamžiku, takže to není primárně prostředek k nějakému cíli? Snažíte se dostat do budoucího okamžiku více, než chcete být v přítomném okamžiku? Obvykle je to při nevědomém žití tak. A obyčejně jsou lidé stresováni kvůli tomu stálému tahu budoucnosti, což není nic jiného než tah myšlenky na budoucnost. Protože budoucnost tam není, já ji nikdy neviděl. Takže budoucnost je myšlenka o budoucnosti.

Takže rovnováha mezi bytím a děláním se tvoří tak, že při dělání věnujete svou nejplnější pozornost dělání, a ne že přemýšlíte, že se musíte dostat na konec toho dělání. Věnujte tu nejplnější pozornost své činnosti, ať je to kterákoli z vašich denních aktivit. Nedělejte z ní prostředek k nějakému cíli.

To se týká i veškerého vzájemného styku s lidmi. Všichni jsme zažili, že vzájemný styk nízké kvality je tehdy, když potkáte jiného člověka, který s vámi zachází jako s prostředkem k nějakému cíli. V restauraci se například stane, že jste redukováni na zákazníka, nejste lidská bytost. Když jdete k lékaři, jste redukováni na pacienta, on nevidí vás, ale pacienta, pokud samozřejmě není vědomý.

Někdo se vám snaží něco prodat, a pro tu osobu jste prostředkem k cíli, on či ona se chce dostat do budoucího okamžiku, kdy bude obchod dokončen. Když odmítnete se tomu poddat, a nekoupíte, co vám nabízí, dostane se do negativního stavu. Ale ten negativní stav je v něm už přítomen, když k vám mluví a chce vám něco prodat. Protože je v něm silná touha dostat se na konec té činnosti. On vás využívá jako prostředku ke svému cíli, aby se dostal do budoucího okamžiku, kde, jak se domnívá, potřebuje být. (:-))) A vy to cítíte, a víte, že to není lidská interakce vysoké kvality.

Mnoho lidské interakce v rámci naší společnosti je tohoto druhu, protože lidé chtějí pouze využít toho druhého ve své touze, nutkání dostat se do budoucího bodu, kde potřebují být. Takže život je redukován na něco nepříjemného, povrchního. Nikdo není tady. Lidé prostě nejsou zde.

Místo požadavku, aby se ti lidé změnili, musíte samozřejmě začít u sebe. Nedělejte z tohoto okamžiku prostředek k cíli, protože tento okamžik je cenný. Je to všechno, co vůbec máte. Cokoli se vyskytuje v tomto okamžiku, je cenné. Je to forma, kterou přijímá tento okamžik.
Když jste s jinou lidskou bytostí, je to cenný okamžik. Je to forma, kterou přijal tento okamžik. Nedělejte z něho prostředek k cíli. Važte si formy tohoto okamžiku. Važte si tohoto okamžiku.

Když jednáte s jinou lidskou bytostí, řekněme obchodně, vážíte si toho okamžiku, vážíte si té lidské bytosti, čili dáváte přítomnému okamžiku svou nejplnější pozornost. Dáváte lidské bytosti, která je tam v ten okamžik, svou nejplnější pozornost. Ta pozornost není z 50, 60, 70 procent v budoucnosti, kde chcete být. Ne, je zde, úplně zde. A pak, pokud jste třeba číšník, zjistíte, že vaše spropitné se zvýšilo stonásobně, když věnujete každému hostu svou plnou pozornost a nejednáte s nimi jako s prostředky k cíli. Pokud jste obchodník, budete extrémně úspěšný, protože lidé vás budou milovat. Každý miluje, když je mu věnována nejplnější pozornost.

Takže si uvědomíte, že každá lidská situace je sekundární. To, z čeho se skládá, je sekundární. Primární je vaše praktikování přítomnosti. Pozornost, bdělost. Ať vám život přinese k dělání cokoliv, věnujte tomu svou plnou pozornost, bdělou přítomnost. Tak se dělání stane prosáklým přítomností. Jestli si myslíte, že vaše zaměstnání je nudné, nejpravděpodobněji ve vašem dělání není dost přítomnosti. I monotónní zaměstnání se transformuje vaší přítomností.

Například člověk, který vybírá mýto, kde každých pár sekund zastaví auto a on řekne Dva dolary prosím, řeklo by se, že to není zajímavé zaměstnání, kde člověk může být přítomen: zažil jsem asi dvakrát v životě, že tam byl někdo, kdo vyzařoval bdělost, či přítomnost, a každému řidiči, který tam zastavil, věnoval plnou pozornost v tom okamžiku. Na slovech nezáleží: "Dva dolary, prosím. Děkuji. Přeji hezký den". Ale ta energie za tím. Jak už jsme řekli dříve, situace je sekundární, ať se děje cokoli. Jakákoli situace vznikne, je to příležitost přinést jí rozměr plné pozornosti.

Nemyslete si, že situace je něco, na čem absolutně záleží. Na čem skutečně záleží, je stav vašeho vědomí. To, co děláte, je druhotné. Jinými slovy, kdo jste, nebo co jste, je druhotné. Dělání vyplývá z bytí. Denní život je duchovní praxe.

Jeden způsob, jak vyjádřit, co je zen, použil jeden mistr: ten prostě definoval zen jako "Dělání jedné věci v jednom čase." To je zen. Jednodušší definici nemůžete dostat. Lidé tráví roky v klášterech, aby zjistili, co je zen, a stejně na to nemohou přijít. A tento zenový mistr říká: Dělání jedné věcí v jednom čase. Je to ono? Ano. To zastaví vaši mysl, a co zůstane potom? Zůstane jen to, že děláte jednu věc v jednom čase. Nebýt támhle, ale být tady, přítomen v dělání. A tím praktikujete přítomnost.

Jedna věc v jednom čase. Nejplnější pozornost této jedné věci již je tento okamžik. A tento okamžik se stává jiným, mění svou kvalitu. Mění se z nízké kvality na vysokou kvalitu, Dělání se mění. Vztah se mění. K vysoké kvalitě. To, čemu říkám vysoká kvalita, implikuje, že je v tom bdělost, stávající se součástí situace. Vnášíte do ní novou dimenzi."


zdroj: http://dotekticha.blogspot.com/
http://www.transformace.info/index.php

Bez změny by vše stagnovalo a odumřelo.

28. září 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Vždy měj na paměti, že se stavem světa můžeš něco udělat jen tehdy, změníš-li zcela své srdce, mysl a ducha. Jakmile si to uvědomíš, vezmeš na sebe zodpovědnost a něco pro to uděláš, nastanou změny, zpočátku malé, a pak se rozšíří, až nakonec zahrnou vše. Považ, jak je to úžasné a povzbudivé vědět, že můžeš pomoci napravit stav světa změnou ve svém nitru, a tak ovlivnit změny vnější. Požehnaní jsou ti, kteří jsou ochotni a otevřeni ke změnám, vidí potřebu změn a něco pro ně dělají; jsou jako kvasnice, bez nichž by těsto nevykynulo. Bez změny by vše stagnovalo a odumřelo. Měň se tedy a rozvíjej v opravdové radosti a díkůvzdání a bud'vděčný, že tak můžeš činit. Začni s tím hned teď.

Žijte v harmonii se životem

27. září 2011 v 13:21 Jednoduchost života

Žijte v harmonii se životem


Buďte v souladu s tím, co se přihodí. Na začátku si možná dokonce ani nebudete vědomi toho, co se děje. Je to něco, co cítíte uvnitř a čím cítíte soulad a harmonii. Máte pocit, že očekáváte něco vzrušujícího. Přichází to až ze samého nebe, ze vzduchu, který dýcháte, ze země, po niž chodíte.


Podobný pocit máte, když je ve vzduchu Jaro, propukující v nový život. Je zde a jen čeká až bude moci vyjít ven a ještě předtím, než zjistíte, co se děje, je Jaro zde a vy stojíte uprostřed něho.


Nové je zde a vy stojíte uprostřed toho, jste toho součástí a v souladu s novým životem. Vše staré již pominulo. Je to nádherný pocit naprosté svobody a volnosti, vyjetí ze starých vymezených cest do nového prostoru, kde neexistují žádná omezení. Máte pocit, že rostete a rozvíjíte se na všechny strany a že se kdykoli může stát cokoli a vy jste na to připraveni, připraveni vstoupit přímo dovnitř.


Jste jako běžec na startovní čáře, připravený na špičkách nohou a povzbuzován všemi, připravený vyrazit, až zazní startovní signál.


Děje se tolik věcí na všech úrovních současně, že si jich musíte být vědomi. Přicházejí změny a vy jste součástí těchto změn, tak běžte společně s nimi. Buďte ochotni přijmout změnu a měňte se rychle, jak kdy a kde je třeba. Neváhejte a nezůstávejte pozadu, vkročte přímo do všeho, co se uskutečňuje, rychle a jistě a s naprostou důvěrou a vírou.


Buďte si vědomi toho, že ve všem co se děje, je dokonalá harmonie a rytmus. Nic se neuskutečňuje mimo soulad nebo v nesprávném čase. Je to nádherný objev. Nic nemůže fungovat špatně, vše se ubírá správným směrem.


Jaro odhaluje skutečnou dokonalost. Toto je Jaro Nového věku a také se ukazuje v téže skutečné dokonalosti. Jděte prostě společně s tím vším a pomáhejte urychlovat tento proces, vzdávejte neustále díky, že jste jeho součástí, že jste si ho vědomi, že jste výhonkem všeho toho, co se uskutečňuje.


Již se neohlížejte zpět. Musíte vpřed, stále vpřed, za nádherným cílem.


Nechť se všichni světlonoši spojí a jejich světla dále září! Čím větší bude jejich jednota, tím větší bude Světlo. Ve světě je třeba stále více Světla a vy jste všichni tohoto nádherného Světla součástí a tak své světlo neskrývejte. Je třeba každého jednotlivého světla, aby se zvýšila jeho moc a síla a nic mu nemohlo odolat. Světlo obklopí vše a temnoty nebude již více.


Z knihy Spiritualita Findhornu Eileen Caddy

Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi odkazy http://www.slunecnikvet-anna.blog.cz/

Jistě nechceš zapadnout do vyjetých kolejí.

27. září 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Nikdy neztrácej čas a energii přáním, abys byl někde jinde a dělal něco jiného. Přijmi svou situaci a uvědom si, že jsi tam, kde jsi a že děláš to, co děláš, ze zcela určitého důvodu. Uvědom si, že nic není náhodné, že se musíš naučit určitým lekcím a že situace, v níž se nacházíš, ti byla určena, aby ti umožnila poučit se z těchto lekcí tak rychle, jak je to jen možné, abys mohl jít kupředu a vzhůru na své duchovní cestě. Jistě nechceš zapadnout do vyjetých kolejí, jakkoliv bezpečné a jisté se ti mohou jevit! Pomysli na to, jak hloupý a nezajímavý by byl život, kdybys zvolil vyjeté koleje. Život je plný vzrušení a očekávání, jsi-li ochoten jít nebojácně vpřed do neznáma a další krok udělat v naprosté víře a důvěře spolu se Mnou, svým průvodcem a společníkem. Neboj se; Já jsem stále s tebou.


Mistr Hilarion Poselství pro týden 26.9. - 2.10. 2011

26. září 2011 v 23:13 Vývoj vědomí bytostí


Mistr Hilarion Poselství pro týden 26.9. - 2.10. 2011
Uveřejnil(a) Lenka
Pondělí, 26 Září 2011 19:27
Milovaní Pracovníci Světla.
Nyní nastal čas, abyste se o sebe starali, a také naslouchali vnitřním sdělením, která vám dává na vědomí vaše fyzické tělo. S přílivem intenzivních vyšších energií posledních několika dnů, mnoho z vás shledává, že spí mnohem více hodin než dříve. Tímto způsobem vaše tělo sjednocuje energie a také umožňuje, aby se vnitřně odehrála transformace. Každý z vás se stává vzorem Nového Lidského operačního systému, a jako takoví jste stanuli v čele tohoto postupu.
Tělesná cvičení, která byste měli provádět během tohoto období, včetně protahování svalů, šlach a vazů, a provádění hlubokých nádechů, vám bude pomáhat udržet se ve vyváženém stavu energie, které skrze vás proudí. Věnujte se zdravým dietním zvykům a pijte velké množství čisté vody, neboť v těchto chvílích je to nezbytné! Mnoho z vás se zabralo do svých denních aktivit natolik, že zapomínáte svému tělu poskytnout velmi důležitou hydrataci a tělesná cvičení, jež jsou velmi potřebná k tomu, aby jste mohli projít s větším klidem a odpuštěním změnami, které se momentálně odehrávají. Tím, že si budete nejen pamatovat, ale i provádět těchto pár jednoduchých kroků, váš strach a úzkost mnohonásobně umenší.

Nanejvýš důležité je však neustále udržovat své myšlenky v rovnováze, jelikož toto období narůstajících energií bude rychleji projevovat to, nač soustřeďujete svou pozornost. Pokud se nacházíte v procesu uvolňování negativních emocí z vašich vnitřních hlubin, je nezbytné, abyste se rychle zásobili tím, čím byste udrželi svou formu, tedy několika pozitivními a mocnými rozhodnutími, afirmacemi či záměry. Pamatujte, že jste propojeni s Božstvím, a to vám stále bude pomáhat udržovat směr.

Rovněž Země pokračuje ve svém rozpínání a přesunu jejích tektonických desek a i nadále budou probíhat povrchové změny. Vše je ve stavu neustálého posunu, změny a aktivity. Nehybnost již neexistuje, vyjma postupu uvnitř vás samých a tento vnitřní klid, coby denní cvičení, je nesmírně důležitým darem, jímž se sami obdarováváte. A je tedy naprosto zásadní, abyste zůstali ve svém středu, uvnitř vaší vlastní niterné podstaty, v průběhu následujících dnů až do konce tohoto roku a v roce příštím.

Během zásahu vzestupných frekvencí v zemské atmosféře si začnete všímat pozitivních změn, které proběhnou v rámci vaší tělesné transformace, když se úžasné vědomí světlosti stane normou askvělý pocit zdraví začne nahrazovat pocity napětí a úzkosti, které mezi vámi v minulosti převládaly. Tyto pocity teď přinesou úlevu, a souběžně s pozvedáváním energie lidského vědomí, začne být více patrných mnoho jasných znamení pokojné přeměny.

Jsou to vzrušující a odvážné časy pro všechny a všechno na celé Zemi a mnoho dobrého bylo již vykonáno. Nicméně, vaše mass média takovéto zprávy nevysílají, tudíž většina Lidstva si oněch skutků ani není vědoma. Hodně z vás se právě teď rozvzpomíná na své Božské kořeny a dary, které přinášíte, a jež zaujímají vaše místa na celé Zemi, aby vám v nadcházejícím období byla co nejvíce k užitku. Sjednocené úsilí přináší mocné výsledky. My každému z vás i nadále během těchto změn pomáháme a chválíme vaši neustálou snahu o ukotvení co nejvíce Světla na Zemi.
Do příštího týdne…

JÁ JSEM Hilarion

©2011 Marlene Swetlishoff
Z www.therainbowscribe.com pro www.vzostup.sk přeložil Karel

Opravdová modlitba

26. září 2011 v 11:11 Doteky Nového Života

Opravdová modlitba


Co pro vás znamená "modlit se bez přestání", být si vědomi Mne a Mé božské přítomnosti?


Proč nezastavit a nezauvažovat o tom? Život bez modlitby je prázdný a bezvýznamný, neboť právě tichá, klidná modlitba vás spojuje s vašim vyšším já, které vám odhaluje plnost tohoto nádherného života, jenž je vašim skutečným dědictvím.


Nechť jsou vaše modlitby velmi pozitivní a konstruktivní a vždy vzdávejte díky za to, co obdržíte a to i před tím, než se za to začnete modlit. Při modlitbě pocítíte Jedinost, jednotu veškerého života, kde není nic odděleno, neboť vše je Jedno. Modlitba spojuje všechno, slučuje vše dohromady a vytváří tuto dokonalou Jedinost.


Mluvte ke Mně a naslouchejte Mi. Nikdy nemarněte čas snažnými o to či ono, neboť to není skutečná modlitba. Snažně prosit znamená vytvářet oddělenost a Já chci, aby jste stále vytvářeli jednotu.


Jsme Jedno, Já jsem uvnitř vás. Nemusíte Mě hledat mimo sebe, jsem vždy zde a čekám, až Mě přijmete a přestanete Mě věčně hledat. Přijměte naši Jedinost hned teď, Já ve vás a vy ve Mně.


Můžete Mě zavolat kdykoli a vždy Mě zde najdete a Já budu vždy připraven vám jakkoli pomoci. Naučte se Mne přijímat na všech úsecích svého života, abyste vše sdíleli se Mnou, své chyby a nezdary i své vítězství a úspěchy.

Jsem váš Milovaný a když skutečně milujete toužíte s milovaným sdílet vše. Nikdy se nesnažte něco přede Mnou schovávat, právě pravda vás osvobozuje a já vás potřebuji svobodné. Čím více jste otevření tím jste svobodnější.


Právě když se snažíte něco skrývat, stydíte se za své nezdary, za svůj strach a pochyby, nejste svobodní, ale svázaní se svým malým já a tak se ode Mne vzdalujete.


Zbavte se veškerého strachu a pochyb a nahraďte je Láskou, neboť tam, kde je Láska, tam není strachu, milujte Mne, milujte své bližní, milujte to, co milujete, milujte místo kde pobýváte, milujte ty, kteří vás nenávidí a krutě vás využívají, milujte své nepřátele.


Nechť Má božská Láska ve vás září a vyzařuje z vás, až ve vás již nebude místo pro nic negativního ani destruktivního a Láska bude ve vašem životě svrchovaně vládnout. Začněte hned. Začněte malými věcmi každodenního života a uvidíte, jak tato úžasná Láska stále roste, až neuvidíte nic, než to nejlepší v každém a ve všem a budete vědět, že Já jsem ve všech věcech a v každém člověku že vše je Jedno.


Z knihy Spiritualita Findhornu Eileen Caddy

Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi odkazy http://www.slunecnikvet-anna.blog.cz/

Nejlepší je plně prožívat daný okamžik

26. září 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Uvolni se a věz, že na všechno je čas. Každý má stejné množství času, ale záleží jen na tom, jak ho kdo využije. Užíváš svůj čas plně a raduješ se z něho každým okamžikem, nebo ho marníš tím, že nekladeš na první místo prvořadé věci? Přestaň být otrokem času. Proč si z něho naopak neuděláš služebníka? Potom nebude nikdy čas vládnout tobě, ale ty budeš vládnout jemu. Pochop, že můžeš dělat v určitém okamžiku pouze jedinou věc, proved'ji dokonale, a pak přejdi k další. Nikdy se nesnaž hledět moc daleko vpřed. V daném čase můžeš prožívat pouze jediný okamžik. Jestliže se snažíš plánovat příliš dopředu, můžeš být velmi zklamán, když věci nevycházejí tak, jak sis je naplánoval. Může nastat mnoho změn, a ty s nimi ve svých plánech nemůžeš počítat. Nejlepší je plně prožívat daný okamžik a nechat budoucnost, ať se o sebe postará.

Nechte se v životě vést Mnou

25. září 2011 v 10:50 Doteky Nového Života

Nechte se v životě vést Mnou

Když budete vědět, že děláte správnou věc a že jste na správném místě a že váš život vedu Já, budete zahaleni v míru a klidu a napětí a problémy do vás odplynou jako odliv. Můžete jít v před a dělat vše, co musí být uděláno s nádherným pocitem míru a správnosti.


Když se naučíte čekat s mou pomocí a přestanete se řítit vpřed a jednat impulzivně, zjistíte, že se to tak děje. Raději počkejte, počkejte, počkejte, než aby jste něco učinili bez mého požehnání, ale jděte vpřed v naprosté důvěře, vědomi si mého požehnání a udělejte, co musí být uděláno a vězte, že z toho vzejde ta nejlepší vůle, nejen pro vás, ale i pro všechny ostatní, kterých se to týká.


Možná že budete muset mnohokrát postupovat v důvěře vpřed, aniž byste plně znali důvod pro své jednání, ale pokud uvnitř víte, že je to správné, neváhejte, tak to se před vámi odhalí to nejkrásnější.


Aby jste mohli učinit krok do neznáma, musíte postupovat s důvěrou, neboť vás bude táhnout zpět mnoho vnějších vlivů, dokud nepadnete. Právě zde se musíte naučit ponořit se do sebe a absolutně vědět, že to, co děláte, , co si myslíte, že musí být uděláno a vězte, že to budete dělat dokonale.


Když jste již učinili první krok správným směrem, nikdy se nevracejte, neboť pokud tak učiníte, jako by jste se otočili zády k světlu a kráčeli přímo zpět do temnoty. Když jste se dali do práce, neohlížejte se, ale jděte beze strachu vpřed, je třeba pevné víry a velké odvahy, zvláště, když se vaše jednání v očích ostatních jeví naprosto nesmyslně. Proto by jste neměli jednat bez plné důvěry a vnitřní víry.


Vždy to záleží na vás: proto volte, a volte správně, pevně ruku v ruce se Mnou a na cestě nezakolísejte. Já vás nikdy nenechám padnout a nikdy vás neopustím, ale povedu každý váš krok. Buďte proto klidní.


Když už jednou učiníte jeden krok, budete stále více pociťovat Mne a Mou Božskou přítomnost a poznáte, že pouze vlastní silou by jste nebyli schopni dělat, to co děláte.
Uvidíte Mou ruku ve všem, co se děje kolem a vaše Srdce bude naplněno hlubokou Láskou a věčností. V Mé síle a moudrosti budete stále silnější a dokážete zdánlivě nemožné. Vzdávejte díky, vdávejte neustále díky za vše.


Z knihy Spiritualita Findhornu Eileen Caddy

Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi odkazy http://www.slunecnikvet-anna.blog.cz/

Magnetizmus Zeme 25.9.2011

25. září 2011 v 10:00 MATKA ZEMĚ
Féva
Féva 24:9:2011
Napsal uživatel Amia
Neděle, 25 Září 2011 06:57

Magnetizmus Zeme

Magnetická strelka delí Zem na plus a mínus náboj. Plus náboj sa ukotvuje na severnom póle, mínus náboj na južnom póle. Vzájomným prelínaním sa magnetickej vibrácie nastáva proces, kedy sa Zem otáča udržiavajúc sa vo svojej sfére a súčasne príťažlivosťou "drží" srdcia ľudí - ich telá, ktoré sú prispôsobené tejto vibrácii a taktiež tvoria plus a mínus pól. Magnetizmus tvorí magnetickú reťaz populácie, pričom sa súčasne delí aj jeho vedomie na plus a mínus náboj.

Vedomie Zeme je aktívne ukotvené v tretej dimenzii. Spolupôsobením všetkých planét slnečnej sústavy. Vedomie človeka zodpovedá tejto vibrácii. Je "držané" výškou svojej frekvencie tejto časti vesmíru. Tak ako aj Zem. Pribúdajúcim žiarením sa mení náboj. Žiarenie vstupujúce do zemských častí a nesúce kladný náboj sa spája s vibráciou Zeme /jej magnetizmom, jej frekvenciou/. Zem sa viaže svojimi pólmi cez stred, cez jadro tvoriace základnú zemskú bunku a spôsobuje ventrikulárne prepólovanie zeme. Šíriace sa od jadra smerom k zemskému plášťu. Tento spôsob premeny magnetizmu je nutný z dôvodu presmerovania vedomia Zeme, kedy zo severnej časti Zeme sa stáva mínus náboj a z južnej časti Zeme plus náboj. Žiarenie galaktického stredu je prepojené na súhvezdia Južný kríž a Severný kríž. Súčasne je galaktický stred prepojený na planéty piatej dimenzie, priťahujúce Zem do svojho pásma, nesúc plus vibráciu, pretože táto sféra je už nie elektromagnetická, ale magnetická. Ako žiarenie galaktického stredu zaplavuje Zem, postupne kódovaním cez súhvezdie Južného kríža smerom k Severnému krížu /refrakčne/ - nastáva zmena magnetizmu Zeme a jeho prepólovanie.


S láskou Féva
Ilona Pálušová

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

Nikdy nezapomeň, že dávat lze na mnoha úrovních.

25. září 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jak se naučíš dávat, tak budeš dostávat. Otevři své srdce a rozdej všechno, co můžeš, z darů, které ti byly dány. Rozdávej ze své lásky, moudrosti a porozumění. Dávej nehmotné právě tak jako hmotné. Vskutku dávej a nepřestávej dávat bez jediné myšlenky na sebe sama, bez jediné myšlenky na to, kolik za to nebo co z toho budeš mít. Tvé dávání musí vycházet z celého srdce a musí být radostné; potom zjistíš, že tento pravý akt obdarovávání ti přináší nevýslovné štěstí. Každá duše má něco k darování; zjisti tedy, co máš ty, a potom to daruj. Nikdy nezapomeň, že dávat lze na mnoha úrovních. Nedávej pouze to, co je snadné dát, ale dávej, i když to bolí; jen tak porosteš a budeš se vyvíjet a z tvého dávání vzejde pouze to opravdu nejlepší.

Jednota s Bohem

24. září 2011 v 16:33 Jednoduchost života

Jednota s Bohem

Mějte stále před sebou vizi dokonalosti, harmonie a krásy a spatřujte ji ve všem a v každém.

Ať Láska vybublává zevnitř a rozlévá se jako voda. Nikoho nediskriminujte, neboť všichni jste Moji, Všichni jste jedna rodina.


Univerzální Láska začíná uvnitř každého jedince a dobývá si cestu ven. Když to každý jedinec pozná a nechá Lásku volně proudit, dojde na světě k velkým změnám, neboť právě Láska mění veškerou nenávist, žárlivost, závist, kritiku, chtivost. Toto jsou vlastnosti, které jsou příčinou války, ničení a smrti.


Láska vytváří život, život věčný, život v hojnosti a přináší s ním mír a radost a skutečné trvalé štěstí a spokojenost a především jednotu a jedinost. Přijměte svou Jedinost s veškerým životem, přijměte svou Jedinost se Mnou.


Neuhýbejte před tím s pocitem, že nejste hodni přijmout tuto Jedinost.Právě tento pocit bezcennosti vás odděluje ode mě, vašeho Stvořitele. Proto se o lidech příliš dlouho říkalo, že jsou bídní hříšníci a nestojí za to, aby ke Mně chodili a hovořili semnou. Proto se ode Mne příliš dlouho oddělovali, až Mě přestali znát úplně , nevědí už , že Já jsem v nich, blíže než dýchání, blíže než ruce a nohy, že jsem zde a čekám, až Mě nechají v sobě pracovat.
Zbavte se navždy všech těchto falešných předsudků a falešných představ o Mně. Já jsem Láska, Já jsem v každém z vás. "JSEM, KTERÝ JSEM."S radostí a v úžasu přijměte naši Jedinost a buďte stejně dokonalí, jako jsem dokonalí Já. Přijměte ji jako malé dítě a neplýtvejte časem a energií snažíce se analyzovat ji a zatěžovat tím svou mysl.


Pokud se budete snažit přistupovat k tomuto nádhernému životu rozumově, budete marnit čas ve snaze vyzkoušet mnoho bludných cest, takže se vám nepodaří vidět, jak je to jednoduché. Přestaňte si je dělat složité.


Pokud jste sešli z cesty a ztratili jste se, vraťte se na přímou a úzkou cestičku, která vede přímo ke Mně a zde Mě najdete. Budu čekat hluboko uvnitř vás.


Ti, kdo mají oči, nechť se dívají na zraky a jednoduchost tohoto života, který jim nabízím a nechť jej přijmou s opravdovou radostí a díkuvzdáním.


Cožpak jsem vám neřekl, že Mé Království přišlo, že se plní má vůle - že nové nebe a nová země jsou zde právě nyní, že všechny Mé dobré a dokonalé dary jsou vaše, že jsme Jedno?


Otevřete prostě své Srdce a mysl a přijměte to vše a sjednoťte se se vším, co se uskutečňuje a rozvíjejte se, a rozvíjejte se. Vše probíhá velmi, velmi dobře.

Z knihy Spiritualita Findhornu Eileen Caddy
Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi odkazy http://www.slunecnikvet-anna.blog.cz/

Posolstvo pre človeka - zo dňa 22.9.2011

24. září 2011 v 9:24 Doteky Nového Života
Féva
Féva 22.9.2011
Napsal uživatel Amia
Pátek, 23 Září 2011 14:02

Posolstvo pre človeka - zo dňa 22.9.2011

Si človek, si bytosť univerza, si tvorca nového sveta, si stvoriteľ svojho nového svetla, sveta dimenzie určujúcej Tvoje nové pravidlá života podľa Tvojej vôľe, Tvojho rozhodnutia. Podľa slobodnej vôľe lásky a jej novej hry vo vyšších sférach vesmíru.

Si tu, človek, a tvoríš spôsobom, ktorý je v tejto chvíli existencie pre Teba možný. Je to Tvoja hranica vedomia, ktorou všetko zvládaš. Schopnosť vedomia, prijať to čo je pre Tvoj život podstatné a dôležité. Či si predstaviteľ 3D alebo 5D reality. Reprodukciou schopností, myslenia, konania, prenášajúcich sa z minulých životov do života súčasného, pridávaním "kvapiek" lásky nového a nového hologramu prenášajúceho Ťa do vyššej a vyššej dimenzie. Ty si tvorca sveta hmotnej ilúzie, kedy pracuješ svojím vedomím na riešení a tvorení tejto sféry a nezaoberáš sa skutočnosťou, ktorá je mimo Teba, mimo Tvoju sféru žitia. Nemáš na to dôvod. Myslieť, uvažovať, rozmýšľať o tom čo bude inde na inom mieste priestoru času. Ale ver, že táto Tvoja realita hmoty, so všetkými zákonmi a zákonitosťami ktoré predstavuje je transparentná taktiež. Je holografickou projekciou projekcie minulej a predminulej. V tom tkvie jej premenlivosť.

Keď nakreslíš graf zmien vesmíru ako globálneho celku, zistíš, že vesmírny svet sa neuveriteľnou rýchlosťou zmenil. Že podmienky, ktoré mal a má teraz sa v mnohom odlišujú. Že existujú iné planéty ako pred miliardami liet, že mnohé zanikli, aby uvolnili miesto iným. Je to príbeh galaxií, ktoré sa neustále menia, strácajúc svoje "bunky", ktoré už zavŕšili vývoj, expanziou do priestoru. Stali sa supernovou. A súčasne evolučne vznikali a rástli nové. Učiace sa v priestore univerza krok za krokom existovať a tvoriť samé seba.

Ako človek, ako Zem. Je to to isté prirovnanie. Rastom vedomia, schopností. Prispôsobením sa fraktálu tvoriacemu kružnicami rôzne tvary, ktoré sa neustále opakujú, rastú, zväčšujú sa, aby sa prispôsobili spätnej vibrácii priestoru univerza. Nadväzujúc pri tom svojimi "výhonkami" na čas nový, čiže už ďalšie stupne fraktálu. Spájaním, kódovaním jednotlivých bodov fragmentov času. Ukotvením sa v novej "ruži", novom "výhonku", v novom priesvitnejšom svetle tvoriacom jednotu všetkého čo je a tvorí vesmír.

Vieme, že čas je nekompromisný. Nepýta sa Ťa ráno, keď sa budíš a začínaš tvoriť svoju každodennú realitu či chceš, aby zastavil všetky hodiny Tvojho sveta. Aby si si mohol ešte pospať, aby si mal priestor pre seba. Nepýta sa Ťa či Ti to takto vyhovuje. Je tu, neustále prechádza Tebou tak ako všetkými dimenziami. Tvojimi i vesmírnymi a triedi a tečie ako rieka, ako prúd a nesie Ťa so sebou. Neustále víriac prúdom častíc napojených na jednotlivé jeho vrstvy. Niekde vibruje rýchlejšie, niekde pomalšie. Dobieha, dotvára podľa rýchlosti frekvencie, ktorú tá či oná dimenzia predstavuje. Preto si uvedom, človek, že súhra časových spin neustále Ťa ženúca akoby vpred je súhra bodov, vrstiev, určujúcich časový tok. Sú oddelené od seba špirálami vibrácií. Tieto špirály sa otáčajú na jednom mieste. Tvoria fraktál. Jednej, druhej, tretej, štvrtej, piatej, šiestej,........dvanástej dimenzie. Krúžia tak vo vrstvách jednotného času. Všetky sú prepojené jednou vibráciou. Vibráciou božskej prapodstaty - 13. dimenzie.

12. dimenziu tvorí vedomie Krista. Vedomie zlučujúce všetky bunky, všetky organizmy, ktoré už prešli cez hmotnú sféru svojím vývojom. Absorbovali po ceste múdrosť, ktorá im bola "ponúkaná" najvyšším vedomím. To znamená, že ju prijali. Akceptovaním skutočnosti, že.....je. A tvorí najvyššou láskou. Nekompromisne, ale súčasne bezpodmienečne.

Človek ako stvoriteľ svojho sveta, neustále prepojený na božskú prapodstatu i keď sa to v mnohom a mnohokrát nezdá, nesie túto pochodeň lásky, pochodeň svetla vo svojom srdci. Neustále žiariacu, dodávajúcu odvahu, liečiacu bolesť i smútok a pridávajúcu energiu vyšších rozmerov - informáciu o tom, že je aj niečo iné ako prežíva v danej realite. Je to kryštalizácia vedomia. Kryštalické zjednocovanie so všetkým čo je vyššie v nadzemskej sfére poznania.
Či už sa to týka vedy, umenia, akéhokoľvek druhu tvorivosti. Sú to situácie, ktoré prežívate. Otváraním, odkódovávaním genetickej pamäti odrazu vidíte, cítite viac a začínate tvoriť, alebo už tvoríte všetko čo doposiaľ bolo pre Vás neznámou veličinou.

Máte reálne vízie, aké ste pred tým nemali, kedy si myslíte, že ste sa možno zbláznili.... ale je to skutočnosť. Dávame Vám odpoveď na všetky javy, ktoré ste doposiaľ neprežívali.

To isté sa týka umenia. Explóziou vibrácie /žiarenia/, ktoré rozpúšťa staré a otvára cestu novému /novej vibrácii, novému svetlu/ z Vás tvorí umelcov, akých táto Zem doteraz nepoznala. Maľujete, kreslíte čímkoľvek a akýmkoľvek spôsobom diela, ktoré nesú dušu. Sú hlboko mystické, duchovné a ich cieľom je otvoriť vedomie populácie. Ste navigovaní múdrosťou stvoriteľa, aby ste svojimi dielami ukazovali človeku cestu až do záveru, ktorý premietne - preprojektuje všetko čo je pre novú dimenziu prípustné a dôležité do novej sféry. Čiže aj Vaše maľby a kresby, ktoré sa stanú kódmi posvätnej geometrie tvoriacej súčasť nového veku, nového času. Nezmiznú, nerozpustia sa prienikom realít. Preprojektujú sa vyššie. Budete ich mať tam, kam sa v čase vyberiete. V tretej i piatej realite. Tam vyššie budú žiariť, tam dole budú pomáhať naďalej rásť. Sú tak dôležité ako Vy sami, ktorí ich tvoríte. Sú kódom, sú očistnou terapiou, svetlom umývajúcim vedomý ľudský portál 7. čakry, aby rástol, pochopil a vzostúpil. Sú súčasťou zrakového vnímania, programu pomoci človeku, kedy pohľadom neustále načítavajú nové a nové stupne a uzly vrstiev vedomia.

To isté sa deje v poézii, literatúre, vede, filmovom svete. Kedy sú včleňované konkrétne spirituálne kódy, aby človeka informovali, dávali mu na vedomie zmenu a zmeny, ktoré prebiehajú i nastávajú. Ste vybranou populáciou, ktorá má šancu všetko zvládnuť svojou výškou vedomia. Previbrovávajúc do nového času. Tí, ktorí sú už jednotne chápajúcimi, mysliacimi, konajúcimi a tvoriacimi láskou v prospech nielen seba, ale všetkých ktorí sa tohto procesu nanebovstupovania /posúvania sa do vyššej frekvencie univerza/ zúčastňujú. Lámajúc hmotu a hmotno všetkým čo tvoria. Ukazujúc cestu do inej existencie Vašej budúcnosti.

Teraz je dôležité udržiavať vibráciu v ktorej sa nachádzate svojím srdcom. Aj keď je to nesmierne ťažké, pretože tento svet Vás už "láme" svojou hmotnou existenciou, hmotnými pravidlami. Ale snažte sa zostať v kľude, vyrovnaní. V absolútnom strede svojho bytia. Zrovnovážňujte svoj stav všetkým čo milujete, čo Vás napĺňa šťastím. Či už je to tvorenie, alebo relaxácia. Pohyb v prírode, alebo kniha, ktorú čítate. Každý tvorí samostatnú bunku, každý má svoj spôsob akým vibráciu vníma i absorbuje. Každému pomáha ju udržiavať niečo iné. A Vy intuitívne cítite správny spôsob pre seba.

Pomáhajte si vizualizáciou situácií po ktorých túžite, ale nemáte možnosť si ich splniť. Predstavujte si, že plávate v mori, že šplháte po kopcoch najvyšších pohorí. Že sa pohľadom dotýkate oblohy. A mnohé a mnohé situácie po ktorých túžite a nemôžete si ich z konkrétnych dôvodov dopriať.

Vizualizácia je taktiež projekcia Vášho vedomia. Je aktivovaním týchto situácií. Otvorením cesty k ich splneniu a súčasne navodením pocitu šťastia. Je to aktivovanie stredovým bodom v srdci, ktorý každého s každým spája a posúva vyššie. Pomáha mu rásť.

Jedzte všetko čo Vám chutí. Neobmedzujte sa v jedle prísnymi pravidlami diét, pretože v tomto čase vysokých vibrácií to nie je pre Vás prospešné. Absorbujú sa energie žiarenia do tela a jedná sa o náročný proces pre Vašu fyzickú schránku. Je potrebné pridať prírodné druhy vitamínov podporujúcich vitalitu. Pite veľa vody. Pomáha Vám telo očisťovať a súčasne absorbovať stupne žiarenia. Pohyb v prírode je najideálnejším druhom športu. Dlhé prechádzky, ktoré Vám pomáhajú fyzicky i duševne. Energia stromov, zvuk lesa....to všetko napomáha prijímať vysokú vibráciu cez ľudské zmysly. Áno, patrí tam aj chuť, aj vôňa. Lesné plody sú ideálnym nosičom potrebnej dávky energie i vitamínov pre bunečnú výživu tela.

Mení sa Váš zrak, oči sa prispôsobujú novému videniu. Preto sa snažte relaxovať optickou formou /colorterapia, počúvanie hudby so zavretýmim očami/. Zrak je adekvátne prispôsobovaný meniacemu sa stavu organizmu. Videnie sa stáva viac rozptýlené, viac sa zameriava na priestor ako na detail. Je to priestorove širší záber zrenice, ktorá zaostruje už iným spôsobom. Na diaľku. To znamená, že sietnica je nastavená jemnejšou štruktúrou svetelných vlákien ktoré sa napájajú na centrálny kód tela. Súčasne sa mení rohovka a vzdialenosť bodu, ktorý je v centre zrakového vnemu. Čiže prebieha proces, ktorý Vám spôsobuje problémy s videním. Zrakom zaostrujete, akomodujete iným spôsobom. Prispôsobovaním sa nervovými vláknami v prepojení na vlákna svetelné nastavením na centrálny tok žiarenia. Nie je potrebné chrániť zrak okuliarmi. Slnko mu neublíži. Práve naopak. Spája žiarenie fotónov. Prispôsobujete sa tým lepšie novému svetlu. Používajte vonné esencie ktoré Vám vyhovujú, pretože aj vône sú dôležité. Človek sa mení všetkými zmyslami svojho tela.

Mýli sa ten, kto je presvedčený, že telo fyzické už nie je dôležité. Je.....a veľmi výrazným spôsobom. Tvorí základňu prepólovania na telo jemnohmotné, svetelné. Až do momentu previbrovania, aktivovania tela novej jemnohmotnej sféry.


S láskou Féva
Ilona Pálušová

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

Každý nepatrný kousek má své určené místo.

24. září 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Současné období je rozhodující a každá duše je potřebná na svém pravém místě. Jako kdyby se ohromná skládanka skládala dohromady; každý nepatrný kousek má své určené místo. Jsi ty na svém správném místě? Pouze ty to budeš vědět. Máš pocit, že dokonale splýváš s celkem a že nevytváříš žádnou nelibě znějící, falešnou notu? Mír, harmonie a klid musí zavládnout v tvém nitru, aby tě upevnily a umožnily ti vyrovnat se s tím, co se má stát. Proto je nezbytné ztišit se a nalézt onen mír v nitru, aby jej nic a nikdo nemohl narušit. Buď jako kotva, silný a pevný, aby tě žádná bouře zvenčí nemohla poškodit nebo tě vychýlit z tvého správného místa. Drž se pevně a věz, že všechno je velmi, velmi dobré a že se vše odvíjí podle Mého dokonalého plánu. Měj své srdce bezstarostné a vlož, veškerou svou důvěru, víru a jistotu ve Mne.

Nechte staré věci být, přijímejte nové

23. září 2011 v 14:11 Vývoj vědomí bytostí


Nechte staré věci být, přijímejte nové
Nechť staré odumře a objeví se nové. Když do země zasadíte brambor nebo zrno pšenice, staré odumře a odpadne, aby mohlo v hojnosti a nádheře vyrazit nové. Z temnoty přichází velké světlo, ze slabosti velká síla, ze smrti život - život nádhernější a bohatší.


A tak nechte staré odejít. Nelpěte už na něm více, neudržujte ho déle, ale přetvářejte ho na něco úplně nového. Neobávejte se nového, ale přijměte ho srdcem plným radosti a vězte, že až necháte vše staré odejít, čeká na své odhalení skutečně něco nádherného. Starý brambor už není součástí nového. Až vykopete nové brambory, zůstane na svém místě a shnije v zemi.


Přemýšlejte o divech a záhadách přírody a vězte, že nic se neděje náhodně ani bez citu, vše se řídí podle dokonalého rytmu. V všichni jste součástí přírody, součástí mého stvoření.Tudíž vězte, že dokonale zapadáte do rytmu přírody a nesnažte se stavět proti ní. Pokud tak učiníte, dojde tak k velké bolesti a zármutku, které jsou zcela zbytečné a jen zastaví pokrok.


Když sami sobě umožníte jít vpřed a pracovat v dokonalém rytmu a harmonii se vším, co se právě děje, když necháte to staré odumřít a bez překážky odpadnout, bude se nové vyvíjet bez bolesti a disharmonie.

Vždy pamatujte, že bolest je způsobena odporem a tak poznejte v Mé lásce uvolnění a dovolte všemu, ať se v tomto bezchybném rytmu a dokonalosti před vámi odhalí.

Jak je pro malé dítě snadnější přijímat nové a opravdu se z toho radovat! Neboť pro něj neexistují žádné pevné ano přísné vzory. Které by mělo rušit a měnit ještě dříve, než se toto nové může uskutečnit. Proč nejednat jako malé dítě, jednoduše a bez potíží a neumožnit zázrakům a kráse nového rozvinout se ve vašem životě, aby ve vás nebylo nic, co by neobstálo před touto dokonalostí?


Opakuji stále, že život je tak snadný, tak jednoduchý. Proč si ho musíte tak komplikovat? Proč sami sebe mučíte, když je to zbytečné? Proč se plně neradujete ze všeho co děláte? Proč se neučíte dělat všechno s Láskou a v úctě ke Mně a pro mou slávu? Proč se neučíte chtít Mou přítomnost u všeho co děláte?


Pokud tak učiníte, budete chtít dělat to, co děláte, s láskou a radostí. Problémy vám již nebudou připadat jako břemena nebo překážky, ale stanou se skutečnou radostí a potěšením, protože je neděláte pro nikoho jiného, než pro Mě.


Z knihy Spiritualita Findhornu Eileen Caddy
Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi odkazy http://www.slunecnikvet-anna.blog.cz/

Za poslední měsíc se stala řada ne-úplně standardních věcí.

23. září 2011 v 12:35 Aktuální novinky

Tento článek mi dnes přišel e-mailem a je velmi, velmi aktuelní!!!!


Krásný den moji milí.

Za poslední měsíc se stala řada ne-úplně standardních věcí.

Tyto události mě přiměli, napsat tento email.

Myslím, že řada z vás si za poslední dobu všimla, že je něco jinak.
Nechci mluvit o konci Mayského kalendáře, propadu světové burzy,

Občanských nepokojích v různých městech. I když tyto skutečnosti

spolu velice úzce souvisí.
Za poslední dobu jsem se setkala s některými klienty, známými,
přáteli, jejichž fyzický nebo psychický stav se rapidně a jak mávnutím
proutku, zhoršil. Toto zhoršení mělo několik společných bodů.
Bylo úplně jedno jestli se jedná o muže, ženu, věkové rozpětí bylo
15-68 let, nejvíce převládaly osoby ve věku 28-44 let.

Nerozhodovala ani kvality vzdělání- základní, středoškolské, vysokoškolské

nebo umístění na pracovním nebo společenském žebříčku. Paradoxně tu

nebyl ani rozdíl v kvalitě duševního nebo duchovní rozvoje.

U všech situace měla podobný průběh.
Začínalo to vnitřním neklidem, pak následoval zmatek, strach, který
měl většinou individuální podtext konkrétného jednotlivce a následovala
panika. Pak se objevil velký odliv energie, nastoupila únava, apatie,
rezignace, v některých případech se objevila velká nechuť k životu a

dokonce chuť tento život okamžitě ukončit..
Z fyzických obtíží to bylo motání hlavy, mdloby, obtíže podobné
střevní chřipce (zvracení, průjem, křeče), bolesti hlavy, zubů a jiné
bezdůvodné návaly ostré bolesti po různých částech těla, ztráta

koordinace a pocit, že nejsem "nohama na zemi"
U všech osob po rozluštění problému, který se skrýval většinou hluboko

v duši, fyzické obtíže odezněly a následně se stabilizoval i psychický stav.
Z informací, které se ke mně při této práci dostali, je patrné, že
naše fyzické bytí v tuto chvíli velice citlivě reaguje na změny ve vesmíru
a energetické "převibrování" naší planety. Stejně tak, jak se mění kvalita

energie okolo nás, mění se i v nás a na to nemůže naše tělo nereagovat.
Začínají se uvolňovat hodně stará, silně zakořeněná témata. Někdo by to
nazval karmickými záležitostmi. V tomto označení jsem ale trochu opatrnější.
Karma je v mém pojetí moc omezující, to co se uvolňuje, je poměrně hlubší.
U některých klientů docházelo k silným energetickým změnám ve vibraci
7. Korunní čakry. U některých duchovněji založených lidí zase naopak k
posílení spodní 1.a 2. čakry.
Každopádně se klienti cítili jako "odpojeni". Při prokreslení čaker
automatickou kresbou, byly vidět 1. občas 2. čakra, ostatní čakry jako
kdyby nebyly. Po stabilizování situace se čakrový systém vyrovnal.
Hodně klientů mělo strach ze ztráty kontroly nad svým životem, ale i
ztráty kontroly nad smrtí. Báli se toho co přijde o odmítaly přijmout změnu.
Objevovaly se hodně existenční strachy.
Věřte mi, vím, jak je těžké pustit kontrolu nad svým životem, ale v tomto
období se přeskládávají základy. Nevím co všechno to bude znamenat,
ale jedno vím jistě, zpátky to vrátit už nepůjde. Tentokrát se změnám
nevyhne nikdo. Čím víc budeme vzdorovat změnám, tím víc energie a

životních sil nás to bude stát. Nejjednodušší je risknout to. Pustit se vesla

a nechat život, ať nás zanese tam kam má. Zkusila jsem to a přežila jsem.

Nebylo to jednoduché, bolelo to, neobešlo se to bez ztrát, ale věřte, že na
konci je to lepší. Mnohem lepší. No teď mě tak napadá, kde je vlastně ten
konec. :-o)
Pokud byste se do podobných situací a pocitů dostaly, to co pomohlo jako
první pomoc, bylo pokud možno zachovat chladnou hlavu a nepropadat
Panice. Právě Panika způsobovala největší odliv energie.
Pokud máte možnost telefonicky nebo osobně si o svých pocitech a
problémech promluvit s jinou osobou, ke které máte důvěru, udělejte to.

Takový rozhovor může být prospěšný pro obě strany. Nebojte se toho, co

si o vás druhý pomyslí. Možná ten druhý bude moc rád, protože na tom

může být podobně.
Pokud si nemáte s kým promluvit, zkuste pocity vypsat na papír nebo
vymluvit je , případně namalovat. Každopádně doporučuji proti těmto

pocitům nebojovat. Nechte je projít, naopak podpořte proces pozitivními

afirmacemi např. Uvolňuji vše, co už mi neslouží. Dávám svobodný

průchod všemu co přijde., případně jakékoli jiné pozitivní vyhlášení,

které pro vás bude přijatelné a podpoří vás. Pokud se objeví motání hlavy,

závratě doporučuji jednoduché cvičení.
Sedněte si na židli, zavřete oči a představte si, že jste strom. Prociťujte
jak Vám z nohou rostou kořeny, tělo je silný kmen a pozorujte co dělá

koruna. Cvičení doporučuji i několikrát zopakovat. Nejlepší je být listnatý
strom, který kvete a má plody a na podzim shazuje listí. Pak můžete strom
sledovat ve fázi jednotlivých ročních období (jaro, léto, podzim, zima).

Tím v sobě nenásilně podpoříte proces smrti a znovuzrození. Staré věci

budou moci odejít, aby nové mohly přijít.
Bolesti různých částí těla. Pro milovníky růžových pilulek mám špatnou
zprávu, nezabírají. Pro ty z vás, kteří znají symboliku těla doporučuji
procítit, kde tělo bolí a získat tak informace k vašemu konkrétnímu tématu

a to následně zpracovat. U laiků pomohlo dýchání do místa bolesti a
trpělivost. Až se bloky z těla uvolní, bolest odezní. Tento druh
bolesti se objevuje bez předchozí zjevné příčiny, může to být ostrá,

pulzující bolest, může bez jakékoli návaznosti putovat tělem. Každopádně

vždy bez větších problémů po nějakém čase odezněla. U někoho do hodiny,

někdy to trvalo týden. U mně konkrétně 3 dny.
Dle závažnosti problémů doporučuji případně vyhledat lékařskou nebo
jinou odbornou pomoc. Stejně tak je dobré eliminovat jakékoli negativní

zprávy z venku, zejména televize, sdělovací prostředky, katastrofické filmy

a zprávy. Pokud možno vyhýbejte se negativně a pesimisticky mluvícím a

smýšlejícím lidem.
Buďte velmi obezřetní zejména při jízdě autem, jezděte radši pomalu,

kromě života vám nemá opravdu co utéct.
Snažte se obecně zpomalit. Najděte si každý den chvilku, kdy můžete
být sami v klidu a tichu.
Objevují se i velké výkyvy v oblasti pracovní i vztahové. Dějí se

neočekávané a nepředvídatelné věci a zvraty, které pro nás mohou být
nepochopitelné. Pocit, že už se na nic nemůžu spolehnout. Že to, co platilo
ještě před chvíli, už není. V této době jsme hodně konfrontováni s
"konečností věcí", s tím, že nic tu není na věky.
Každopádně doporučuji případná témata, která při tomto procesu objevíte
zpracovat. Podle možností buď sami, ale lepší je, zpracovat to s někým,
kdo je v té době v lepší kondici než vy. Vždycky se někdo najde. Použít
můžete jakoukoli metodu, kterou znáte nebo které věříte nebo s osobou, u
které máte pocit, že vám s tím může pomoci. Pravdou je, že se jedná opravdu

o hodně hluboké a kolikrát šikovně schované modely, systémy přesvědčení,
způsoby fungování, omezení, která jdou napříč časoprostorem bez ohledu

na to, který rok se zrovna píše. Uvolňují se naše největší omezení, bychom

v Novém věku mohli kvalitněji fungovat.
Držím nám všem palce.

S Láskou Romana