Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Červenec 2011

Láska je klíčem k životu.

31. července 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Tvé kladné, tvořivé, milující myšlenky mají ohromnou sílu, daleko větší, než si uvědomuješ, protože myšlenky jsou druhem energie. Proto zapuď všechny záporné myšlenky. Vždy se dívej na světlou stránku života, protože čím více radosti a lásky vyzařuješ, tím více radosti a lásky přivoláváš k sobě. Miluj všechny duše kolem sebe, protože zjistíš, že každý nakonec na lásku reaguje láskou. Děti a zvířata reagují okamžitě, protože nemají žádné vnitřní překážky, které by musely překonávat. Proud lásky vycítí instinktivně, protože nikoho nepodezírají ze špatných motivů a úmyslů; lásku prostě přijmou a radostně ji opětují. Zatímco dospělí jsou; většinou podezíraví a domnívají se, že i k lásce musí existovat nějaký skrytý motiv. Nikdy nepřipusť, aby jakékoliv tvé podezření zatvrdilo vůči někomu tvé srdce. Jsou-li tvé motivy čisté a ryzí, ať láska plyne plnou silou, dokud všechny překážky nebudou překonány. Láska je klíčem k životu. A ty chováš tento klíč ve svém nitru.

Vzdávej za všechno neustálé díky.

30. července 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Vzdávej za všechno neustálé díky. Je toho mnoho, za co máš být vděčný; otevři své oči, dívej se kolem sebe, a uvidíš, jak jsi požehnaný. Zjistíš, že jsi naplněn ohromujícím pocitem lásky a vděčnosti, a celý život pro tebe dostane nový smysl. Lidé kolem tebe budou pro tebe víc znamenat, protože tvé srdce bude naplněno láskou k nim a ty budeš pro ně mít hlubší pochopení a více tolerance. Uvědomíš si, že jim vděčíš za jejich lásku a společenství, za to, že jsou. Tvé oči se otevřou pro všechnu krásu a harmonii kolem tebe, pro zázraky přírody. Tvé oči a uši začnou vnímat a opravdu tak, jak mají, a ty budeš mluvit slovy lásky a porozumění. Život bude pro tebe dobrý, protože nic nebudeš pokládat za samozřejmé, ale všeho si budeš vážit a ve všem poznáš Mou ruku.

Smaragdová Zem , monológ človeka mantrou nového sveta

30. července 2011 v 0:26 Doteky Nového Života
Féva 29.7.2011
Napsal uživatel Amia
Pátek, 29 Červenec 2011 08:58

Smaragdová Zem - 29.7.2011 - 5.30

Meníš sa, človek. Ku prospechu seba, svojho Ja. Ešte ponorený do hmoty, ešte čakajúci, ale už zdieľajúci nový svet svetlom, ktoré prichádza a súčasne sa budí v Tebe. V jadre Tvojho srdca. Aby si dospel do veku, ktorý Ti dovoľuje vidieť to čo Ti doteraz nebolo dopriané. Si tu a teraz v tomto svete polarít kĺbiac dva svety, aby si našiel cestu, dokázal sebe svoju silu a uchopil do dlaní svetlo prúdiace k Zemi. Obalil ním všetkých a seba súčasne. Jeho pohladením. Vzdávaš sa všetkého čo tento svet tvorí jeho priľahlou časťou k láske. Jej protipólu. Jeho polarít. Aby si plne načítaný láskou vošiel cez bránu času UNIVERZA do sveta nového, ktorý Ťa očakáva.
Zem je pripravená, Ty si plne aktívny. Každé vlákno Tvojho tela svieti láskou. Zohrieva Ťa, chráni a ver, že všetko čo s ňou súvisí je len Tvojím prianím, čistým úmyslom hľadajúcim pravdu, ktorá prichádza....a lieči.....a dáva na vedomie...........

Že všetko čo si doteraz prežil, čím si trpel je v závese dejín čakajúce na ďalších, ktorí touto cestou potrebujú prejsť. Nadýchni sa a vojdi. Do svojho srdca, do jeho svetla, na okamih sa zastav. Nadýchni a vydýchni a rozhliadni sa po svojom chráme svetelných zázrakov. Po jeho kryštálovej sieni umožňujúcej Ti byť, existovať, tvoriť, milovať a dávať i prijímať súčasne. Všetko rovnakou mierou, rovnováhou absolútna. Jednoty, splynutia, uvedomenia si svojho a všetkých "JA" s ktorými si doposiaľ zdieľal i zdieľať budeš svet zázrakov. Bez polarít, negativity, chudoby, nešťastia a prázdna bezduchej hmoty. Vo svojej bublinke svetla nesúcej Ťa a vpúšťajúcej do harmónie absolútna. Tvojho sveta nového - jeho prvopočiatku.
ZDIEĽAM, ZDIEĽAŠ, ZDIEĽAME. JEDEN CIT, JEDEN POHĽAD, JEDEN SVET A ŽIVOT V ŇOM SPOLOČNÝM ÚSILÍM LÁSKY VŠETKÝCH, KTORÍ DOŇ PATRIA A NESÚ JEHO POCHODEŇ SVETLA.
Ja som ten, ktorý túžil a chcel objaviť, aby neskôr až príde čas mohol porozprávať svojim deťom a vnukom, ktorí prídu, aký bol ten predtým. Aby vedeli kde žijú, tvoria a milujú. Aby v sebe zakódovali pamäťou času všetko čo je potrebné. Narodením sa do nového sveta. S pamäťou predkov, ktorí budú učiť, vysvetľovať, ukazovať ako po ňom kráčať. Ako sa pohybovať. Čoho sa dotknúť a čoho nie. Ktorý drahokam je najdôležitejší pre smaragdovú Zem.
Všetkých, ktorí prídu - "narodia" sa - ako deti nového sveta. Na križovatke svetelného chrámu univerzálnej jednoty a spojenia lásky.
29.7.2011 - 7.00

Prebieha ukotvovanie v absolútnom strede roviny polarít. V absolútnom strede dvoch pólov. V absolútnom strede srdca - vedomia jednotlivca, celku, Zeme. Mantrou


" J A S O M "
" J A T V O R Í M "
" J A M I L U J E M "


Cez vedomie všetkých vyslaných bytostí v prepojení so Zemou ako neoddeliteľnou súčasťou existencie. Spojenej nádoby s človekom a každou jej bunkou. Nie je dôležité kto si a kým si. Ale čo tvoríš pre seba, pre všetkých, pre svoju Zem. Na to nikdy nezabudni - ČLOVEK.

Ja som Féva obaľujúca Ťa svetlom

chrániaca ním Teba i Zem a spájúca

cez neutralitu so svetom novým.

JA SOM

29.7.2011 - 8.00

"Ja, Matka Zem, GAIA, žiadam o povolenie vstupu, začlenenie medzi národy Univerza s dovolením najvyššieho vedomia tvoriaceho jednotu. Všetkých a všetkého, ktorí sa spolupodieľajú na tvorení nového sveta, novej Zeme, nového človeka vedomím prítomného a plne aktivovaného, aby mal dovolené vstúpiť na posvätnú pôdu Univerza, na jeho priľahlé pláne tvoriace koexistenciu.

29.7.2011 - 9.15

Ja som Féva. Žiadam a prosím o lásku každého a pre každého človeka i bytosť tvoriacich Zem. O jej bezpodmienečnosť bezpodmienečnosťou absolútnej roviny poznania, pochopenia a prijatia všetkého a všetkých v globálnom celku podstaty s prapodstatou spojenej.
Prebieha ukotvovanie v absolútnom strede roviny polarít. V absolútnom strede dvoch pólov, stredu srdca - vedomia - jednotlivca, vedomia kolektívneho a Zeme. Mantrou :
JA SOM
JA TVORÍM
JA MILUJEM
cez vedomie všetkých vyslaných bytostí v prepojení so Zemou, ako neoddeliteľnou súčasťou existencie. Spojenej nádoby s človekom a každým jej článkom, jej bunkou.
Ja som, ja čakám, ja milujem - Teba človek
Som v Tvojom srdci i všade navôkol. Pohladením,
dotykom Ti dávam nádej, silu i chuť vstúpiť do
svetelného chrámu. A dovolenie preklenúť most
času, ktorý Ťa delí od nového sveta už len
jediným vláknom. Svetelným. Keď ho prestrihneš -
vstúpiš. V deň Jednoty, vzájomnosti lásky -
VEDOMIA


Féva 29.7.2011 - Mantra nového sveta
Napsal uživatel Amia
Pátek, 29 Červenec 2011 09:27

29.7.2011 - monológ človeka mantrou nového sveta

Uhládzam všetky krivdy a vnášam pokoru. Vstávam a klaniam sa. Zemi, svetu, ktorý ma niesol, živil a chránil, aby som započal svoj život nový, ktorý mi dopraje všetko o čom som doteraz sníval a po čom som túžil. Je celý môj, tento svet ľudí, ktorí neustále bojovali za seba, za svojich blízkych, ktorých milujú a všetkých, ktorých srdce bije v jednom rytme s mojím. Som tu a teraz, prítomný v okamihu žitia, aby som povedal - že - SOM.
Ja, človek, bytosť odnepamäti vedená a strážená najvyššou múdrosťou, sa zaraďujem do sveta, ktorý je mojím minulým i budúcim. Tvoreným touto chvíľou, týmto okamihom žitia.
Prajem si, želám, aby každý kto bude zdieľať novú i starú Zem bol tým, kým byť chce a túži. Celistvou a zrelou osobnosťou vedúcou svet na miesto existencie, ktorá ho ukotví, naplní láskou a múdrosťou. Aby naďalej pokračoval na dlhej púti vesmírom evolučne ho posúvajúcim vyššie do okamihu úplného splynutia, zjednotenia všetkých a všetkého v jednom priestore, v jednom bode éterického času. V esencii života svetov i sveta jednotného.
SOM TU A TERAZ, JA, ČLOVEK
TERAJŠÍ I BUDÚCI
JA SOM LÁSKOU
JA SOM SVETLOM
JA SOM


S láskou Féva
Ilona Pálušová Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

Když si najdeš čas na ztišení, poznáš, jaká je tvá úloha

29. července 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Když ti říkám, že Můj slavný plán se odvíjí krůček po krůčku, možná se ti zdá, že všechny události probíhají pomalu. Můj milovaný, teď už nic nebude probíhat pomalu. Všechno se zrychluje. Nicméně jde o postupné odhalování, protože všechno probíhá v dokonalém načasování. Nech vše přijít a nepokoušej se nic zastavit ze strachu z rychlosti,s jakou to přichází. Mé načasování je dokonalé. Proč je nepřijmout? Nechovej v sobě žádný odpor, ale nalézej dokonalou svobodu a radost z toho, jak se můj plán odvíjí. Je to skutečně úžasný plán a ty jsi jeho součástí. Máš v něm svou vlastní roli; proto je důležité, abys ji našel a abys tak učinil hned teď. Nepromarni ani jediný den tím, že bys přestal svou roli hledat. Když si najdeš čas na ztišení, poznáš, jaká je tvá úloha

AVE EVO leto 2011

28. července 2011 v 14:45 Doteky Nového Života

AVE EVO leto 2011

"V tento velmi důležitý den se naše duše propojují, spojuje se svět elementálních bytostí, svět zvířat, Matka Země se dnes nadechne a vdechne sílu Vesmíru do svého Srdce, tato síla prostoupí i nás a vše živé na Zemi. Moudře a v tichosti kruhu přátel, spřízněných duší děkujme za tyto dary, jsou pro nás tak důležité, jako nádech a výdech. Jsou důležité pro další kroky vzestupu. Od včerejška cítím, jak se v éteru všechno chvěje, je to jemná vibrace, která přináší vnitřní klid a pocit okouzlení, jak reaguje naše stále vnímavější tělo na tento přírodní a vesmírný kolotoč energií, které se postupně vlévají do všech našich těl. V tomto tanečním kruhu, se vzájemně podporujeme a vznešenost, úcta a pokora proudí od Srdce k Srdci. Nepotřebujeme hovořit, protože víme. Procitáme každým dnem, stále více a více, uvědomujeme si tu hloubku poznání a možností, které potřebujeme v tyto dny. A naše duše ví, jak toto poznání dál použít k ještě hlubší očistě a uvědomění si sama sebe."
Sluneční květIntenzita současných energií

28. července 2011 v 12:47 Vývoj vědomí bytostíIntenzita současných energií" - Výňatky z poselství Mistra Kuthumi
Uveřejnil(a) Lenka
Středa, 27 Červenec 2011 21:45
Poselství přijala Michelle Eloff (Manders) 23. července 2005, Johannesburg a 15. července 2011 přijala výzvu Mistra Kuthumi k opětovnému zveřejnění
"Jsem Kuthumi a přicházím na paprscích Lásky a Moudrosti, zdravím vás a přináším vám požehnání světla, blahobytu, důvěry a lásky. Zdravím vás moji milovaní.
Přicházíme, abychom vám přinesli informace týkající se toho, čeho jste nyní svědky. Také si přejeme vysvětlit, jaký mají současné intenzívní energie dopad na vás a na vaše těla. Současnost znamená pro lidstvo velmi citlivou a proměnlivou dobu. Posuny ve vědomí se neustále zvětšují, a zvyšuje se i jejich rychlost a intenzita. Proto chce stále více lidí nalézt světlo v sobě samotných. Pracovníci světla, kteří jsou v současné době aktivní, přispívají ke vzrůstající míře integrace nových energií, k čemuž se začíná rozhodným způsobem připojovat lidské vědomí jako celek. Výsledkem toho je, že co bylo po mnoho cyklů skryto v temnotě, nyní vychází na světlo. A vy začínáte vidět, co bylo celou dobu skryto.
Některým z vás se zdá, že se věci zhoršují, ale věřte nám, není tomu tak. Jak jsem říkal už dříve, při minulých přenosech, vše co se děje, je to, že nyní vidíte to co se celou dobu dělo.Nyní se lidstvo nachází v pozici, kdy využívá sílu světla, a přináší spravedlnost do toho, co zneužívalo boží vůli a sílu lidstva. Je důležité, abych vám teď sdělil, že hlavní energetický posun se bude konat během několika příštích let. Tyto posuny vyústí ve velkou ztrátu bohatství a moci, protože nejsou využity pro větší dobro všech, a ti, kteří kráčí po cestě světla a pravdy a nevládnou materiální mocí, nyní začnou získávat sílu světla a začne se u nich projevovat materiální hodnota, potřebná pro službu pro větší dobro všech. Energie je v tak velké nerovnováze, protože mnozí lidé ignorantsky promrhali obrovské zdroje energie a bohatství. To se dnes musí vyrovnat, a rovnováha týkající se zejména financí bude pod drobnohledem jako nikdy předtím.
Lidstvo musí poznat sílu, která se skrývá ve všech formách energie, a musí se naučit jak je využít, aby sloužily většímu dobru všech, na rozdíl od služby nízkému požitkářskému egu.Mistři Světla si všímají volání těch, kteří byli po mnoho, opravdu mnoho cyklů svědky plýtvání energií. Jsou to oni, kdo obdrží požehnání, aby se ujistili v tom, že nastupuje mistrovský plán světla pro vaši planetu. A proto nebuďte překvapeni nebo zneklidněni masívními posuny, ke kterým dojde během příštích měsíců v ekonomice a změnami v životech lidí, kteří si zvolili dát volný průchod dekadenci nízkého ega.
Johannesburg je v současnosti centrem energie základní čakry pro Jižní Afriku a pro Afriku jako celek. Vaše základní čakra předurčuje stav vašeho zdraví. Tato základní čakra podstoupila v nedávné minulosti velkou změnu v důsledku působení nové energie, která vystoupila do popředí a byla zakotvena. Toto je jedna z oblastí, na kterou si Lidstvo jako celek musí dávat pozor. Cokoliv se stane v základní čakře tak se automaticky projeví v korunní čakře a naopak. A teď, co se děje v korunní čakře planety? Víte, kde se nyní tato čakra nalézá?V Londýně. Co se děje v Londýně? Doslova došlo k otevření energetických center trhavinou (Kuthumi odkazuje na bombový útok, ke kterému došlo v Londýně 7. července 2005).
Dochází k velkým změnám energie, které napomáhají volnému toku plánu Matky Země. Protože se rozvíjí do Zlatého otisku Vesmíru, a vy jste součástí tohoto plánu. To je další důvod, proč je tolik lidí zasaženo intenzitou této změny, protože už nikdo nemůže sedět na dvou židlích a sledovat hru, která se odehrává kolem něj. Tato změna ovlivní každého. V životech lidí jsou 4 hlavní oblasti, pomocí kterých se tyto prudké energie samy ukotvují. Jsou to tyto: vaše zdraví, vztahy, finance a kariéra, a budete moci přesně určit, na které z těchto 4 oblastí je založena intenzita současných energií.
Na úrovni duše budete volit, která oblast vašeho života potřebuje změnu nejvíce, a u některých z vás to může být více než jedna životní oblast. Vaše fyzické tělo obsahuje jedy, stejně jako vaše emocionální a mentální tělo. Výsledkem působení těchto jedů je blokování energií ve vašem systému Čaker, stejně tak jako v energetickém systému důležitých orgánů vašeho těla je výsledkem ucpání meridiánů, lymfatického systému a vedlejších čaker. Když dojde k takovéto blokaci, je velmi obtížné doplnit novou energii. Je-li energie v těle blokována, zjistíte, že se ve vašem životě nemůže projevit synchronicita, protože to, co jste integrovali, se samo nedokáže zakotvit na fyzikální rovině, pokud na emoční nebo mentální úrovni existuje blokáda. Možná integrujete něco na fyzické rovině, ale emocionální tělo to nedokáže uchopit, a proto pociťujete svůj život jako rozpolcený. V některých oblastech svého života si připadáte dezorientovaní nebo oddělení. Proto je nezbytné vyčistit všechny trubky - abychom tak řekli - a ujistit se, že všechny systémy jsou čisté, aby energie mohla zapustit své kořeny ve fundamentálním systému vašeho života. Fyzické tělo musí uvolnit své fyzické jedy a potom se detoxikují i všechna ostatní vaše těla. Na fyzické rovině to zažívá velké množství lidí. Toto je jedním z důvodů, proč mnoho praktických lékařů má velké problémy s diagnostikováním energetické nerovnováhy. Musí prozkoumat všechny oblasti těla a snažit se přesně označit co je nemocné. Neznepokojujte se, pevnou hmotu diagnostikovat nelze.
Na emoční rovině lidé nacházejí energii, která je popohání kupředu ke smíření, odpuštění a odpoutání se od situací, lidí, míst a systémů víry, které už neslouží novému plánu, a rozbíjejí vzorce vědomí oběti. To znamená, že lidé musí nastavit hranice a spolu s tím znovu nabýt ztracenou moc. Způsobuje to konflikty ve vztazích. Ti lidé, kteří byli zvyklí mít pod kontrolou hnací sílu ve vztazích, zjišťují, že je velice obtížné udržet si tuto kontrolu, zvláště pokud je tím odepřena některým členům rodiny jejich schopnost používat svou božskou vůli a posílit tak jejich život.
Všechny zraky se teď upínají na vás. Každá struktura, která se drží atomů nepokoje a strachu bude rozpuštěna. Jde o přirozený cyklus, a je to také důvod, proč změnu nelze zastavit. Je to nevyhnutelné. Změna je podpisem vašeho vesmíru. Galaxie, ve které se nacházíte, je spirálovou galaxií, a proto všechno co se stane, se děje se spirálovou energií. Co přijde, musí odejít. Rozdíl je v tom, že se musíte přesunout na vyšší stupeň vědomí, proto nevědomost již není výmluvou pro přetrvání kruté neinformovanosti, zhoubného a dysfunkčního chování po celé věky.
Máte v sobě světlo všeho božského, protože jste byli stvořeni z jiskry Matky/Otce Božského bytí. Proto nikdy nemůžete být od nich úplně odděleni. Jste světelnou pochodní. Jste nositeli nového úsvitu Zlatého věku na vaší planetě. Proto se neobávejte vaší role sloužit tomuto novému cyklu, neskrývejte se za dveřmi, ani se nezamykejte do skříně. Jste v bezpečí, jehož základem je, že se nalézáte v systému víry vašeho vnitřního vskutku pravého já.
Emocionální tělo Matky Země prošlo mnoha vrstvami změn. Ti, kteří shledávají obtížným zapojit emoční změny, mohou projevit vazby podpory jednoduše obrácením svého zraku ke světlu. Změna pro lidstvo znamená vystoupit z osamění a odloučení a vyhledat pomoc ostatních pro vytvoření společenství světla. Vaši osobní průvodci, léčiví andělé a ostatní světelné bytosti vám budou nápomocni při vytváření podpory a ochrany. Přátelé, členové rodiny, dokonce i úplně cizí lidé přijdou, aby vám nabídli svou podporu. Jednotlivci už nemusí trpět v osamocenosti.
Výzvy, které se projevují v zaměstnání, reagují na symbolickou přítomnost mužství nebo analytického já ve vašem fyzickém světě a týkají se změn, ke kterým dochází v byznysu a ekonomice.Je to kombinace vědomí oběti a chudoby, které je podrobováno důkladnému prověření,protože jestliže je někdo uzavřen v jakékoli formě vědomí chudoby, automaticky i uvízne ve vědomí oběti, a naopak.
Po každém z vás se bude také chtít, abyste přemýšleli o zrcadlení ve vás samotných.S každým příchodem nové vlny budete vstupovat hlouběji a hlouběji do své duše. Vaše fyziologie je do značné míry předurčena kvalitou vaší psychologie. A kvalita vaší psychologie je buď podporující, tvořivá, nebo ničivá, to záleží na tom, čemu se rozhodnete věřit. Současná intenzita energie nutí lidstvo, aby prověřilo všechny systémy víry. To je pro mnohé velmi obtížné a ti, kteří si pohodlně žili ve stavu odmítání, cítí tyto změny nejvíce. Proto nyní, jak jsem řekl už dříve, již neexistují žádné omluvy, žádná ospravedlnění."
Já jsem Kuthumi
©Michelle Manders-Eloff, Jižní Afrika, http://www.soulodyssey.co.za/
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Naplň svůj život láskou, vírou, nadějí a skutky.

28. července 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Modli se bez ustání. Ať je tvůj život neustálou modlitbou lásky a díkůvzdání. Život je velmi, velmi dobrý, ale pamatuj, že jej budeš mít takový,jakým jej učiníš. Proto budeš-li v negaci, přivoláš na sebe negaci a temný mrak se rozprostře nad tvým životem a oddělí tě od nejvyššího dobra. Budeš-li mít ke všemu stále kladný přístup, uvidíš-li ve všem a v každém dobro, obloha bude modrá a všude kolem tebe a v tobě bude svítit slunce. Naplň svůj život láskou, vírou, nadějí a skutky. Uč se milovat život, protože když se to naučíš, tvůj život bude stálou modlitbou. Modlitba je tvé vnitřní spojení se Mnou, při ní se procházíme a hovoříme spolu, jako jsme činili na počátku. Modlitba je potravou Ducha, výživou duše. Je to hluboká vnitřní potřeba každého jedince. Uvědomuj si tuto vnitrní potřebu a odpovídej na ni.

Posolstvo národov národom

28. července 2011 v 0:59 Doteky Nového Života
Féva

Napsal uživatel Amia
Středa, 27 Červenec 2011 21:00

Posolstvo národov národom - 27.7. 2011

Buď tíško a snívaj.....Svoj sen o novom svete, ktorý otvára bránu času. Dívaj sa a túžbou vytváraj všetko čo potrebuješ a chceš mať. V diaľke ho vidíš. Črtá sa nad obzorom. Aby si zahliadol, aby si zpozornel, aby si objavil. Svoj sen, ktorý sa javí ešte nereálny, ale Ty vieš, že jednoducho je. Cítiš ho dotykom svojho srdca, vnímaš ho ním. Každý jeho záchvev, pulz to naznačuje a dáva na vedomie, že prichádza splnom, ktorý si prežil. Dívajúc sa do otvorenej brány pohľadom na Mesiac, ktorý Ťa ukotvil v sebe aj v Tebe cez srdcia všetkých, ktorí žijú, milujú a tvoria. Dávajúc lásku, porozumenie a pocit spolupatričnosti. Aby si nezabudol kým si a čo je pre Teba i tento svet dôležité.
Láskavé slovo, pohladenie. Nie bič a krik. Porozprávať sa, nájsť si čas a nie bez slova vedľa seba stáť. Ukázať čo Ti chýba a trápi Ťa, nie len bezducho druhému pozerať do očí. Nájsť cestu k sebe. Cez lásku, cez svoje srdce. Si kvapka dažďa padajúca k zemi, aby ju zvlažila. Si kvapkou nesúcou srdce. Padajúcou do mora, kde ju čakajú milióny jej podobných. Si steblo trávy i keď rastúce na inom mieste, ale ohýbajúce sa rovnakým rytmom vánku. Ešte nevidíš, ale už tušíš, že za rohom času sú milióny Tebe podobných....Bytostí....Sú stále pripravené pomôcť. Čakajúce na privítanie, pozvanie Tvojím srdcom, aby si sa presvedčil, že sú Tebe viac či menej podobní, ale dýchajú a milujú tak ako Ty. Ich srdce pulzuje rovnako rýchlo, či pomaly. Ich svet je iný ako Tvoj. Je plný lásky rozdávajúcej na pôčkanie zázraky. Nie ako Tvoj. Neustále sľubujúci a pritom Ťa nenápadne obaľujúci tmou. Aby si nevidel, nepochopil. Aby sa Ti zastrel zrak a nedokázal si porozumieť, kto sú tí, ktorí čakajú a tešia sa, že spolu s nimi budeš tiež zažívať zázračný svet.
Brána času Ti dáva nádej spoznať i svet iný. Nájsť svoj "poklad" svojou víziou vedomia, ktoré sa otvára, aby Ťa vpustilo - ak budeš chcieť. Brána sa otvára rekapitulujúc dva svoje stupne, ktorými si od splnu prešiel. V skratke, stručne dávajúc na vedomie, že je čas. Vstúpiť, rozhliadnuť sa, aby si pochopil a uchopil do dlaní svetlo. Uvidel jeho jas, ucítil lásku. Svojou dlaňou, jej stredovým bodom spojenia pokračujúcim k srdcu a spájajúcim celý vesmír jej kontaktom. Kontaktom s inou sférou nesúcou posolstvo lásky odovzdávané svetu ľudí cez srdcia všetkých, ktorí ju s nimi zdieľajú. Posolstvo poslov čakajúcich na uvítanie s nádejou o pochopenie toho že sú. Tam za rohom času kam z Vášho sveta dovidí len srdce. Skúšajú sa zviditeľniť. Ukázať, že nemajú zlé úmysly. A jedinou ich snahou je pomôcť, objať, odovzdať. Skúsenosti a rady paradigmy existencie tradujúce sa generáciami svetov vždy v rovnaký čas nasmerovaný na zmenu, ktorú vesmír predstavuje.
Mnohokrát navštívili, ukazovali, odovzdávali, prosili a upozorňovali. Pokúšali sa vysvetliť v čom robíte chyby a prečo je Váš svet taký aký je. Napriek tomu, že bol stvorený za iným účelom, pre blahobyt a šťastie všetkých, ktorí po zemi kráčajú. Nechápali ste, odmietali, zatajovali, že sú. Teraz je čas vrátiť sa späť a pochopiť špirálou objavov kto sú, odkiaľ prišli a prečo. Ísť po stopách domorodých kmeňov a zvestovať svetu ich slová múdrosti svedčiace o skutočnej pravde. Mayovia, Hopi,....obyvatelia Indonézie. Afrika, Amerika, Austrália, Ázia, Európa. Všetky svetadiely nesú stopy ich návštev a toho čo zanechali Vašim predkom. Aby ste i Vy pochopili keď príde čas ich návratu. Prečo prichádzajäú a čo od Vás chcú.
Nie sú vesmírnou letkou zastrašujúcou ľudí, krúžiac nad ich hlavou, aby ukázali svoju prevahu a silu. Iný spôsob nemajú. Ten, ktorý vyskúšali predtým, nebol braný na vedomie. Sú z mnohých galaxií, národov Univerza, zdieľajú rovnakú lásku založenú na bezpodmienečnosti a plne rešpektujú iný svet. Zákonom Univerza, kedy silnejší pomáha slabšiemu - múdrejší učí a ukazuje, aby ten druhý zvládol zrýchlený čas svedčiaci o fakte, že niečo sa deje a prichádza. Oni to už zvládli, majú to za sebou. Spolu so skúsenosťami o prechode času na nový. Vedia čo je potrebné urobiť a vedieť. Dopovedať. I keď ste národom sveta majúcim mnoho slávnych vedcov, učiteľov, lekárov,...Vaše vedné obory chémie, fyziky, matematiky sú na určitej úrovni - ale skok v čase nepoznáte. Je len dôležité prijať ich srdcom, láskou. Sú pripravení a čakajú pri Vašej bráne času, aby vstúpili na posvätnú pôdu Zeme a poučili Vás o čase novom, svojím svedectvom. Ukotvili Vás v kľude, rozvahe a vedomí toho, čo je dôležité a potrebné urobiť. Nemajú iný spôsob ako prísť "zvrchu". I keď sú v mnohých telách na Zemi, Vám to nestačí. Vaše vedomie celku nie je tak "rýchle", aby ako komplex vedomia všetko pochopilo a prijalo. Neukazujú sa náhodne na Vašej oblohe a vo Vašich snoch. Chcú, aby ste si pohľadom na nich zvykli a prijali ich existenciu. Bez strachu, zastrašovania a vyhrážania sa rečou druhých. Nechápajúcich a odmietajúcich ich svet. Aby ich neohrozil a nevykoľajil zo zabehnutého rytmu ich uháňajúceho hmotného vlaku. Sú tu pri Vás i keď ich nevidíte, nevnímate cez optickú clonu. Ale čakajú na prijatie srdcom každého z Vás, kto nový svet tvorí .
Zosmiešňovaním a nedôverou zosmiešňujete len sami seba. Vy všetci, ktorí žijete v mylnej predstave, že ste jediným národom Univerza majúcim schopnosť a právo existovať a zdieľať časove a priestorove nekonečné rozľahlé pláne praexistencie všetkého čo je. Ste zrnko piesku pohľadom z vesmíru. Síce navonok krásnym, ale múdrosťou a schopnosťami ešte nízko na stupnici evolúcie a vzdialení od dieliku vedomostí predstavujúcich iné národy Univerza, snažiace sa Vám vo chvíli vzostupu pomôcť.
Pre všetkých bez rozdielu výšky vedomia, schopností, danností, lásky a pôvodu - snažiacich sa Vám ukázať cestu - máte Vy, ktorí odmietate chápať, jeden spoločný výraz. Sekta. Neuvedomujúc si, že Vy sami ňou ste. Tvrdiacou, presviedčajúcou, zastrašujúcou, určujúcou pravidlá Vašej spoločnosti bez možnosti výberu a zvolenia si spôsobu života podľa svojho srdca. Každý kto tvrdí opak všetkého čo ste sa na Zemi počas svojho života naučili je inou neprijateľnou kategóriou ľudí. Ale vedzte, že sa sami presvedčíte, že tí ktorí vedeli čo hovoria, nezastrašovali, nepresviedčali, neponižovali, nenútili ale učili, vysvetľovali, liečili - plne sa zviditeľňujúc a nestojac v anonymite - so snahou pomôcť, často na úkor samého seba, boli poslaní ako predvoj. Ako príprava na nový čas, aby ste ho ľahšie zvládli všetci, ktorí v tomto živote tvoríte jeho vedomie.
S láskou Féva

Ilona Pálušová


Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

Proč si dělat život složitý, když to není nutné?

27. července 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Budeš-li odmítat učit se něco jedním způsobem, bude ti to předloženo jinak. Vždy existuje snadná cesta, ale když ji odmítneš přijmout, bude ti nabídnuta cesta těžší a komplikovanější.Proč se neučíš svým lekcím snadno? Proč nejsi jako malé dítě, horlivý a vnímavý ke všemu, co se v tvém životě děje, a nevyvíjíš se tím nejpřirozenějším způsobem? Takový je Můj plán s tebou, tak proč si dělat život složitý, když to není nutné? Pouze se zpozdí tvůj vývoj, když tak budeš jednat. Zjistíš, že až se naučíš klást Mě ve všem na první místo, všechno dokonale zapadne tam, kam patří. Když povzneseš své vědomí na duchovní úroveň, která je nezbytná, potom dojde k velkým změnám a tvůj život se bude odvíjet bez jakékoli námahy. Život je velmi jednoduchý. Proč si ho tedy komplikovat?

Domov / Home

27. července 2011 v 0:26 MATKA ZEMĚ

Domov / HomeDomov / Home
Když Yann Arthus-Bertrand, mezinárodně uznávaný fotograf, potkal producenta Luca Bessona, dohodli se ti dva na vytvoření dokumentárního projektu o planetě Zemi. Cesta po 50 zemích světa je ódou na krásy a jemnou harmonii naší planety. S optimistickým přístupem a aktuálními tématy se snímek zaměřuje na vzrůstající povědomí veřejnosti o současných sociálních problémech a problémech životního prostředí. Exkluzivně "ze shora" se vydáme na cestu kolem světa do těch nejúžasnějších, ale také nejponičenějších krajin - nádherná, dech-beroucí a silné emoce vyvolávající cesta z hlubin australského korálového pobřeží na vrchol hor Kilimandžáro, z amazonských pralesů do pouště Gobi, z bavlníkových plantáží v Texasu do průmyslové Šanghaje a ještě dál.
Home - Francie, 2009, 93 min - anglické znění s českými titulky


Hilarion, 24. – 31. červenec, 2011

26. července 2011 v 16:40 Doteky Nového ŽivotaHilarion, 24. - 31. júl, 2011


Milovaní pracovníci Světla.
V průběhu následujících letních dnů sami na sobě pocítíte zvyšující se účinky energie, které se budou rozšiřovat a které mohou způsobit, že se budete cítit vnitřně i zvnějšku přemoženi všemi změnami, jež se dějí. Je velmi důležité zůstat soustředěný a odhodlaný v udržení své cesty. Právě nastal čas, abyste se začali vážně zabývat jednoduchými pravidly jak se uzemňovat.
Jděte do Přírody na dlouhou procházku, posaďte se u řeky nebo u jezera, naslouchejte ptačímu zpěvu kolem vás, zavřete oči a představujte si, jak z vašich chodidel rostou kořeny směrem dolů do krystalického jádra Matky Země. Naslouchejte uklidňující, povznášející hudbě, která naplňuje vaše srdce radostí a mírem. Udělejte sami od sebe něco milého pro svého bližního, přečtěte si dobrou knihu, postavte se ke stromu a promlouvejte s ním dokud od něj nedostanete odpověď; je mnoho způsobů, jak se cítit uzemnění a cele ve svém těle, pouze chtějte a poté si nahlas říkejte: "Můj záměr je být plně a na 100% uzemněný v krystalickém jádru Matky Země, během celého dne a noci. Tak se staň a tak to je."
Jak se intenzita energií navyšuje a přichází, proběhne na Zemi a kolem Planety mnoho změn. Lidé celého Světa budou vyzváni, aby toto vše sledovali. Země se rovněž mění během probíhající transformace, takže si musíte pamatovat, že nyní je čas obrovských příležitostí pro růst vaší duše a evoluční rozvoj pro všechny a obrovský skok ve vědomí, jež má v této době probíhat, a tak je důležité denně provádět svá cvičení a udržet své záměry a cíle, jež jsou v souladu s Božím Plánem.
Dalším klíčem, během následujícího období, je nalezení dostatečného množství věcí, díky nimž budete několikrát za den prociťovat energii vděčnosti. Vytvořte si každé ráno (případně během dne) seznam všech věcí a lidí ve vašem životě za něž jste vděční. Zjistíte, že díky tomuto cvičení zazáří na vaší tváři úsměv, který prostoupí vaše srdce a rozjasní váš obličej, a udrží vás pozitivně naladěné a povznesené a s pocitem sebejistoty, že vše ve vašem životě je v nejlepším pořádku a vše je tak, jak má být. Pamatujte, že vaše myšlenky, jimiž se zabýváte a přemýšlíte nad nimi, jsou záležitosti, jež se budou projevovat ve vašem životě, a že se to začíná dít v mnohem kratším časovém úseku než tomu bylo dosud. Postarejte se,aby vaše myšlenky byly takové, jaké vy sami chcete aby byly a jaké toužíte, aby se ve vašem každodenním životě projevovaly.
Poproste Anděly, kteří čekají jen na to, aby jste je požádali o pomoc. Chápeme, že ve vašich životech se toho nyní děje mnoho a že Svět se vás snaží neustále rozptylovat, ale opravdu vám zabere jen minimum času Anděly zavolat a poprosit o jejich pomoc kdykoli a na cokoli vy sami potřebujete. Milovaní, čekají zde spousty nádherných Andělů, jen proto, aby vám byli nápomocni. Je to jejich i naše společná nesmírná radost (coby vaší Rodiny Světla) být vám nápomocni na vaší Duchovní cestě. Věřte, že neustále kráčíme po vašem boku, i když nás právě nevidíte. Mluvte s námi, jako bychom byli vaši nejlepší přátelé, protože po pravdě, není nic co bychom o vás nevěděli a můžeme vysvětlit to, co nejspíš jinak nevidíte.
A především, Milovaní, buďte sami k sobě laskaví a soucitní, ctěte svou Duchovní cestu a neuvěřitelný duchovní růst, jež se uskutečňuje ve vás. Když pohlédnete o celý rok zpět, uvidíte jak moc jste vyzráli a co je nejdůležitější: jste zde a prodělali jste skutečnou změnu!
Do příštího týdne…

JÁ JSEM Hilarion

©2011 Marlene Swetlishoff www.therainbowscribe.com

přeložil Karel
Převrato ze stránek: http://www.vzostup.sk

Já jsem v tvém nitru.

26. července 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne
Já jsem v tvém nitru. Nejsem v jedné duši o nic více než v druhé; je to pouze otázka míry uvědomění. Některé duše jsou vnímavější k božství v sobě než jiné a jsou schopné čerpat z tohoto pramene a žít z něj. Proto se mohou zdát jejich skutky nadpřirozené. Není v nich nic nadpřirozeného; žijí prostě podle Mých zákonů a správně využívají sílu, kterou má v sobě každý. Vzduch je zde, aby byl dýchán, ale záleží na tobě, zda jej vdechneš. Elektřina je zde, aby byla využita, ale musí být nejdříve spoutána, a pak zapojena. Jinak zde je, ale neprojeví svou sílu, čekající na uvolnění. Stejné je to s duchovní silou uvnitř tebe. Je zde k tvému užitku, ale dokud ji nezapojíš, zůstane tam, kde je.

Nastal čas budování a tvoření, čas jednoty a harmonie, čas klidu, lásky a celistvosti.

25. července 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Nastal čas budování a tvoření, čas jednoty a harmonie, čas klidu, lásky a celistvosti. Stále si udržuj ve svém vědomí pozitivní, tvořivé a konstruktivní myšlenky, a nikdy je neopusť. Hleď, aby se v tobě zakotvily a uplatňovaly, a spatříš, že vize nového nebe a nové Země dostává tvar a podobu. Nech ji v sobě rozvinout. Jakmile se naladíš na ideu Nového věku a pochopíš její opravdový význam, postupně se začne rozvíjet v tvém nitru, a ty si uvědomíš, že jsi jeho součástí a on je součástí tebe. Je to něco úžasného, jako když se obr, který dosud dřímal a čekal na probuzení ze spánku, dá do pohybu a nic už nemůže zastavit jeho postup. Není tu proti čemu bojovat; není již třeba se bránit. Jednoduše se uč čekat na Mne a dovol, aby se naplnil Můj dokonalý plán.

Můžeš dokázat mnohem více v klidu

24. července 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Prožívej svůj život s velkolepým pocitem míru, a budeš ohromen, jaMůžeš dokázat mnohem více v kliduk mnoho můžeš vykonat. Můžeš dokázat mnohem více v klidu a důvěře než při neklidném stavu mysli. Když nejsi schopen soustředit se na svou činnost, znamená to, že ji provádíš polovičatě, a tedy ne podle svých nejlepších schopností. Vidíš, jak velmi důležitý je tvůj správný vztah ke všemu, co konáš, pro to, aby ses mohl plně těšit ze života. Chci, aby ses radoval ze života a nacházel v životě to opravdu nejlepší. Zjistíš, že když víš, kam jdeš a co děláš, nemarníš čas nerozhodností, ale můžeš jít přímo vpřed a vše vykonat. Najdi si čas, abys zjistil přímo ode Mne, co se od tebe vyžaduje. Můžeš to učinit pouze v klidu a tichosti, tak si pro to nalezni čas. Je to velmi důležité.

KRYON - Vše o roce 2011... a víc

23. července 2011 v 20:06 Doteky Nového Života
KRYON - Vše o roce 2011... a víc
Uveřejnil(a) Lenka
Pátek, 22 Červenec 2011 20:02
Tento channelling přijal Lee Caroll v Sedoně (Arizona), 11.června 2011

Abychom pomohli čtenářům lépe pochopit tento text, byl channelling upraven (Leem a Kryonem). Často se stává, že živý channelling v sobě oproti tištěné verzi nese energie, které usnadňují pochopení předávaných informací. Užijte si toto poselství předané v Sedoně, stát Arizona, na Kryonově výroční Letní Světelné Konferenci v roce 2011.
Zdravím vás, drazí, Já Jsem Kryon z Magnetické Služby. Je zde základní skupina - mnoho starých duší. Ne všichni, co zde sedí, jsou staré duše, ale většina ano. Starou duší označujeme lidskou bytost, která byla na Zemi znova a znova v mnoha podobách, které nazýváte inkarnací.Uvnitř sebe, jak zde sedíte na této židli, to víte. Protože víte, jak věci fungují. Uvnitř cítíte, že jste moudrou Lidskou Bytostí.

Takže znovu oslovujeme to, co označujeme jako "innate" (vrozené). Innate je buněčná inteligence, kterou máte v sobě, avšak často se zdá být od vás oddělená - tato část vás zná. Innate je to, v co věříte, když se rozhodnete dělat věci jako je kineziologie. Innate je to, co žije v poli vaší DNA, je inteligentní. Innate je to, co k vám hovoří a říká: "Už jsi zde byl předtím." Takže pokud se rozhodnete vyzkoušet sebe sama právě teď a zeptáte se: "Byl jsem tu už předtím? Je něco z toho pravda?", Innate vám dá pocit, poznání, radost a vy pocítíte, že se nemůžete mýlit. To jsou potvrzení přicházející zevnitř, která říkají: "Ano, jsi součástí většího plánu, o kterém nevíš, dokud jsi zde. Pomáhal jsi vytvořit stav a události na této planetě, o kterých vědomí lidstva po tisíciletí jen snilo - a tady teď jsi."

Jak zde sedíš, jsi na místě učení. Jsi na místě, kde se chceš více dozvědět o energii, která přichází; na této židli jsi, abys prošel tímto děním, které bylo vytvořeno jako příležitost k učení. Jeden hovoří k mnoha, mnoho hovoří k jednomu a to hodně vypovídá o Duchu; o tom kdo a proč je zde. Jen velmi málo z vás je tu za zábavou. Jsme si vědomi toho, kdo sem přišel jen kvůli těm, co sedí vedle něj. Jsme si také vědomi naslouchajících Šamanů. Jsme si vědomi starých duší, Lemurijců - některých z Tibetu a některých z Indie.

Dívám se na moudrost, která je tu a to je přesně to, o čem je dnešní sdílení… nasycení se moudrostí, staré duše. Abych vás mohl nasytit moudrostí, nemohu vám dát jednoduchou stravu. Takže to zkomplikujeme a to je to, proč jste sem přišli, ne? Budeme dnes mluvit o systémech a nesystémech. Budeme hovořit o významu věcí a připomeneme vám dávnou historii. Budeme dnes velmi esoteričtí. [Kryon se usmívá]

Více o numerologii

Začněme rozšířením studie knihy s názvem "Dvanáct" [Kryonova kniha Dvanáct - Dvanáct vrstev DNA]. Chceme přidat informaci o energii, kterou v současné době na planetě zažíváte. Pohovořme si o numerologii. Vím, kdo je zde a neřeknu dnes večer nic, co by vás mohlo pohoršit. Vy, co studujete dávné číselné systémy, již víte, jak komplexní to je. Víte, že není možné to naučit za 20 minut a já se o to ani nebudu pokoušet. Místo toho otestujeme tento proces a aplikujeme ho na rok 2011. Je v tomto čísle vzkaz? Pravděpodobně ano. Takže začněme u numerologie.

Numerologie je studie energií v číslech.
Mnoho z vás tomu nerozumí, protože kolem čísel necítí žádnou energii. Tato nauka musí být studována a pochopena. Nemusí se nutně vztahovat k vašim třídimenzionálním životům. Za 3D jsou pouze spirituální věci a to je základ i pro numerologii. Musíte myslet mimo vaší dimenzionalitu a zaměřit se na energii kolem čísel.

Numerologie není systém. Pokud se na čísla podíváte z hlediska fyziky a pokud studujete fyziku, pak zjistíte, že fyzika není systém. Je to spíše mapa. Mapa vzorců, která znázorňuje, jak dal Stvořitel svět do pohybu. Je to mapa, která je před vámi rozložená a jakmile jí pochopíte, můžete použít systém a aplikovat jej na mapu a poslat raketoplán k Marsu. Takže na Mars vás dostane systém s použitím mapy fyziky. Jakmile o tom začnete přemýšlet tímto způsobem, pochopíte, že numerologie je esoterická energie, která vám pomůže vyvinout systém k jejímu použití. Je to tedy mapa, které chcete rozumět a která vám pomůže projít životem snadnějšími cestami
.
Tato mapa vás, stejně jako jakákoli jiná, nenutí jít jednou či druhou cestou. Tato mapa prostě jen leží, kde je. Pokud si přejete jí prostudovat, pak je to vaše svobodná volba, ale čím více jí studujete, tím více vám pomáhá pochopit svůj život. S tímto jednoduchým vysvětlením se podíváme na numerologické aspekty roku 2011.

Použijeme nejjednodušší formu - formu původní, dávné numerologie. Podívejme se na každou číslici roku 2011, poté je spojme v další jednoduchou číslici a podívejme se na veškeré energie kolem nich. Pro vás, kdo studujete numerologii, je zde důležitá informace a my se na ní podíváme: Nemůžete jednoduše ignorovat jednotlivé číslice. Máte tendenci čísla ihned sčítat a získat řešení a vše směřovat k tomuto řešení (součtu čísel). Toto funguje, ale není to vhodné, protože proces, který jste zahodili, dodává tomuto řešení energii. Takže nejprve se musíme podívat na čísla dva, nula, jedna, jedna. [2-0-1-1].

Ještě je nesčítejme. Nejprve se na ně na chvíli podívejme. Pokud jsou zde nějaké energie kolem těchto čísel a vy jste seznámeni s tím, čím jsou, co tedy znamenají? Podívejme se na mapu. Někteří z posluchačů mohou říct: "To není příliš přesné. Vidíte, ta čísla nejsou náhodná. Jsou částí numerologické posloupnosti. Musely by být náhodná, aby měla energii." Ne, nemusí. Mohou být posloupná a stále mají svůj význam. Čísla let jsou plánována posloupně a to není překvapení.

Dva, nula, jedna, jedna. Ještě je nesčítejte. Jakmile to uděláte, budete vědět, o čem tento rok je a někteří to již vědí, ale ještě zůstaňme s jednotlivými číslicemi. Dva, nula, jedna, jedna. V numerologickém významu dvojka reprezentuje to, co nazýváte dualitou a my polaritou.Polarita je energie, která je vyvinuta mezi tím, co je posvátné a tím, co je lineární - mezi energií, která je Lidským životem a tím, co je v Lidském životě božské. Někteří to nazývají bitvou, někteří spoluplynutím energií, někteří manželstvím a někteří radostí. Věděli jste to? Nevsazujte do polarity či duality negativní aspekt. Co kdybyste dosáhli rovnováhy v dualitě? Co kdybyste naprosto zharmonizovali polaritu mezi božským a Lidským? Co kdybyste to milovali? Co kdybyste to dokázali? Bylo by to pak negativní? Ne. Co kdyby vám to přinášelo radost pokaždé, když otevřete oči, vstanete a řeknete: "To je dobré. Jsem zde na Zemi s esencí Boha uvnitř, jsem zde, abych zasadil semeno míru na tuto planetu. Nemohl jsem se tohoto dne dočkat. Tak pojďme." Já vím, že to není pro každého z vás. Ale co kdyby bylo? Bylo by to negativní? Ne. Je to jen polarita. Jednoduše to reprezentuje dvojku - polaritu mezi božským a ne-božským.

Nyní si promluvme o přeměně této polarity. Co se stane, když vezmete ne-božské a rozeznáte v tom to božské uvnitř? Pak se to stane božským! Co se stane s polaritou, když v ní už nebudou žádné póly? Přemýšleli jste o tom někdy? Stane se to pak jedním? To je vtip. [Kryonův humor] V numerologii existují i vtipy.

Takže to jsme probrali polaritu dvojky. Další na řadě je nula. Nyní by někteří mohli říct: "Nulu přeskočíme, protože nemá žádnou hodnotu." To není pravda. Možná nemá žádnou hodnotu v 3D, protože není mezi jedničkou a devítkou. Nula však má velký význam a ten je právě v tom, že nepředstavuje "žádnou hodnotu" a právě to je její hodnotou, pokud se nad tím zamyslíte! Je to důležité. Někdy jednoduše odděluje další čísla, takže je mapa přehlednější, a někdy hraje mnohem důležitější roli. S použitím výpočtu je to násobek X10! Je to tedy "nic" a nebo to něco "udělá"? Vidíte, co myslím? Pokud se na to podíváte kvantově, pak to skutečně vyzařuje. Ale ještě ne, to je jiný channelling. [Kryonův úsměv]

Pak tu máme jedničku. Ach, ale ta sedí vedle další jedničky. Jednoduchá pravidla numerologie říkají, že pak nikdy nemůže být brána jako jednička, ale jako jedenáctka. Jedenáctka je první v sérii mistrovských čísel: 11, 22, 33, 44. S lidstvem jsou ztotožněny pouze 3 mistrovská čísla z devíti. Víte proč? Není zde žádný konsensus s 44, 55, 66, 77 atd. A víte proč? Protože jste tam dosud nedošli! Nemáte vědomí, které by pochopilo jejich význam. Spiritualita, velikost a fyzika kolem nich přesahují rámec, ve kterém se nyní pohybujete.

Nyní učiním předpověď: v příští generaci těm, co studují numerologii, studují systém, vědí co přichází… - těm bude dáno krásné řešení pro 44. A pak budete vědět, že se vyvíjíte, jak jsme vám říkali… vyvíjíte se spirituálně a soucitně.

Takže teď máme dvojku, nulu a jedenáctku. Co je 11? Osvícení! Je to také Kryonovo číslo. Je to i číslo, které často vídáte na hodinách, že? To není náhoda, drazí. Mnoho z vás vídá 11:11 a to více než 17 let. Je to symbol posunu. Je to symbol synchronicity, která říká starým duším:"Dorazili jste na místo, o kterém jste věděli, že sem přijdete. Podívejte se, je to tu. Je to tu." Není to chyba, že vídáte 11:11. Dovolte mi říci, že není fér, pokud se podíváte na 11:10 a počkáte, dokud nenaskočí 11:11 [smích]. 11:11 musí prezentovat sebe sama a svoji úplnost v momentě, kdy to neočekáváte. Stále dokola mimo jakoukoli náhodu.

Ach, 11… osvícení. Nyní je spojme dohromady. Ještě je nesčítejte. Co to tu máme? Jaký je význam? No, jedním z významů, který vám dáme je "osvícení polarity". Přemýšleli jste o tom? O čem je tento rok? Osvícení duality a polarity! Pokud něco osvítíte, vnesete do toho světlo. Pravděpodobně vnesete světlo do něčeho, co bylo ve tmě - něco, co vám přináší informaci, kterou jste předtím neměli? Toto však nemá význam, který mu přisuzujete. Přináší to vhled do čísla, které vznikne. Za chvíli se k tomuto vhledu vrátíme.

Co dostanete, pokud sečtete 2-0-1-1 dohromady? Dostanete čtyřku. Čtyřka - to je číslo Gaii!Čtyřka je "struktura" a také zem (energie Gaii). Všimli jste si, co se letos děje na planetě? A nemluvíme jen o počasí. Mluvíme o mnoha věcech. Mluvíme o vulkánech; mluvíme o věcech, o kterých mluví i Gaia a to velmi výmluvně v Grand Canyonu. Říká: "Ještě jsme neskončili. Očekávejte posun. Více otřesů, více změn v počasí." Gaia ví. A, mimochodem, zároveň vám říká totéž, co já: Neobávejte se těchto změn. Jsou v plánu, jsou cílené. Již jsem to channelloval předtím a předpovídal jsem některé z největších zemětřesení, abyste nebyli šokováni, až přijdou. [Nyní Kryon mluví o předpovědích z roku 2008 v Chile]. Tyto věci jsou velmi předpověditelné, protože když póly lehce tají, přerozdělují vodu na slabé zemské kůře, tato voda pak na kůru tlačí způsobem, jako již před eóny let a výsledkem jsou zemětřesení a výbuchy sopek. Není to konec světa, je to jednoduše vodní cyklus a můj partner to zítra vysvětlí. [Lee má druhý den seminář.].

Takže rok 2011 je strukturálním rokem a rokem Gaii. "Fajn, to jsme věděli," můžete říct. Takže se vraťme zpět k nadpisu - osvícení duality. Jak to můžeme použít a jaká je nejlepší cesta? Toto je více esoterické. Pokud chcete cokoli použít ve svém životě numerologicky, pak se musíte podívat na to, jaký to má vliv na vás - ne na vaše sousedy nebo na celek. Chcete, aby to mělo přínos pro vás. Jste tu, abyste na něčem pracovali, ne? Na každé židli tu sedí někdo za nějakým účelem - mluvím o každém člověku, který zde sedí. Jste tu jen, abyste víc věděli? Je to o nalezení radosti ve vašem životě? Chcete se vyléčit? Leží na vás frustrace, které chcete vyčistit? Chcete zažívat věci jako nikdy předtím, včetně míru a radosti? Bylo vám řečeno, že jsou dostupné. Každičký z vás má jiný důvod proto, aby zde byl.

Nyní vám chci něco ukázat. Chci vám ukázat přístup. Přišli jste sem s problémem a my přicházíme v doprovodu lásky. Přinášíme řešení. Nejsme tu proto, abychom upevnili cokoli, co máte. Chceme vám ukázat mapu a jak můžete zvládnout obavy z čehokoli. Takže co uděláte? Pravděpodobně můžete dnes začít se zkoumáním, jak energie numerologie působí na vás. Jak jí do sebe vtisknete? Budete si vizualizovat provaz, který k vám připevní cosi esoterického, čemu skutečně nerozumíte? A připevnit k čemu? Musíte to začlenit do svého DNA!

"Už je tu s tím zas,"
řeknou někteří. "Kryon už zase mluví o biologii. Proč nemluvíš o spirituálních věcech, Kryone? Chci se dozvědět o svých andělích, o svých průvodcích a esoterických věcech. Nebo třeba o E.T., ale ty už zase mluvíš o biologii… a molekulách." Dobře. Hovořme o molekulách, ale mluvme o nich způsobem, který vás možná překvapí. Protože to v sobě obsahuje vše, na co jste se ptali! Opět se podívejme na to, kdy velikost pole DNA byla poprvé v historii zaznamenána. Tento příklad jsem dával již mnohokrát. Udělám to tedy krátce, ale řeknu vám, že tento vzkaz má svůj význam. Ten vám nyní přináším k posouzení, abyste viděli to, co chci, abyste viděli.

Odhalení Kvantového Pole DNA, jak bylo viděno v minulosti

Dávný prorok Eliáš je prorokem všech dnešních hlavních náboženství - Judaismu, Islámu i Křesťanství. Všechny vaše svaté knihy uvádějí Eliáše jako velkého proroka… jednoho z otců proroků. Byl moudrý a všichni jej respektovali.

Eliáš udělal něco, co žádná jiná Lidská Bytost neudělala. Přál si vzestoupit za svého života a chtěl to zaznamenat, aby všichni věděli, jak to vypadá. To je třeba říci - chtěl to zaznamenat, zapsat a chtěl, aby ho viděl někdo vyvolený. A tak to udělal. Eliáš si vybral učedníka, Elíšu, aby ho pozoroval a zaznamenal všechno, co uvidí. Vyprávěl jsem vám tento příběh už tolikrát, ale vždy je to tak silné, když jej předávám!
Elíša chtěl něco na oplátku. Udělal s Eliášem dohodu. "Mistře, udělám cokoli chcete. Pokud skutečně odcházíte, budete mi velmi chybět! Ale prosím, mohl byste mi předat svůj plášť?" To pravděpodobně nebylo dobře vysvětleno a proto vám řeknu, co to znamená. A chci, abyste uviděli něco tak převratného, že se o tom nemluví dokonce ještě ani dnes. Máme dva spirituální muže. Jeden se chystá vzestoupit a opustit planetu. Druhý ho žádá o veškerou moudrost. Víte, jak se to obvykle dělá? Oba by měli zemřít! Dělá se to na druhé straně závoje dle dohody a jeden se vrátí zpět s moudrostí toho druhého. Tentokrát ne.

Jeden druhému pohlédli do očí, Eliáš se usmál a řekl: "Dokonáno jest. Je tvůj." Samozřejmě! Nechť nám historie ukáže, že poté co Eliáš odešel, Elíša začal dělat veliké a skvělé věci, některé dokonce větší než to, co dokázal samotný mistr Eliáš. Elíša vzal moudrost a plášť proroka Eliáše připevnil na sebe, aby se stal jeho. Nyní mi, drazí, řekněte, o čem je tento proces? Proč to nemůžete udělat dnes? No protože to nebylo 3D. Povím vám, že je to jedna z nejesoteričtějších věcí, které se kdy staly a sotvakdo o tom může hovořit.

Jak byste chtěli někomu předat svou moudrost na základě dohody? Ach, to je předmětem jiného channelingu. Je to kvantové. Je to nádherné. Je to proces. A, mimochodem, má to co dělat s číslem 44! Představte si člověka se schopností předat moudrost, aniž by zemřel! Ani šamani to nedokážou! Zkoušeli to, ale nedokázali to. Proto největší šamanské duše, které na Zemi žily, předaly svou moudrost po své smrti. Vrátila se zpět skrze jejich Akášu. Představte si, jaké by to bylo, kdybyste mohli vše, co jste se naučili, předat někomu jinému! Tento koncept je sotva komu znám.Pouze Tibeťané mají v současnosti tuto znalost.

Vzestup Mistra Eliáše


Eliáš vstoupil do pole, které Elíša pozoroval. Jak říká svatá kniha, kterou byste mohli nazvat Druhou Knihou Králů, nastalo následující: Eliáš se stal koulí světla! Elíša zapisoval jak jen nejrychleji mohl. Cítil účinek transformace. Psal sice jak jen to šlo, ale byl užaslý z té podívané. Byla to koule světla, ale tak zářivá a duhová!

Teď chci, abyste viděli, co se nestalo a sami si to prověřte v písmech. Žádné světlo z nebes nesestoupilo k Eliášovi! Všimli jste si toho? Nic nepřišlo shůry. Veškerá energie, kterou Elíša viděl byla vytvořena Lidskou Bytostí zvanou Eliáš. Udělal to pomocí své vlastní spirituality tím, že se znovu stal částí Boha, kterou byl. Nemohl zůstat o moc déle, jinak by se vypařilo vše kolem něj! Bylo to rychlé a Elíša to viděl.

Elíša ve skutečnosti nevěděl, co vidí, ale bylo to úžasné. Téměř okamžitě, jak říká Elíša, sestoupily tři druhy energií, aby pomohly Eliášovi do nebes. Metaforou pro to bylo, že Eliáš řídil vůz tažený třemi bílými koňmi. Spirituální věci, které jsou mimo 3D, jsou vždy metaforické, drazí. Je to jediný způsob, jak předat zprávu o věcech, které neumíte popsat. Ale chci, abyste se podívali na numerologii. Je to o trojce - urychlující trojce. Ve spiritualitě je to všude. Najdete to ve všech náboženstvích jako energii reprezentující Boha. Je cosi kolem trojky. Dokonce i my říkáme, že používáme třetí jazyk nadto, co slyšíte a čtete. Třetí jazyk je metaforou pro urychlenou komunikaci mezi Bohem a člověkem. Byla to komunikace s Elišou o tom, co Eliáš zažíval. Elíša byl ohromen! To, v čem Eliáš jel, nazval vozem. V hebrejštině to pojmenoval Merkabah, což znamená "k jízdě". Eliáš jel ve své vlastní Boží energii.

Nyní mi dovolte, abych vám řekl, co Elíša skutečně viděl. Byl prvním člověkem v historii, který shlédl to, co je vytvářeno každou Lidskou Bytostí ve vzdálenosti osmi metrů. Nazývá se to Kvantové Pole DNA [Merkaba]. Pokud máte Boha uvnitř každé jednotlivé části své DNA a DNA se začíná aktivovat, budete mít stejný zážitek jako Eliáš! A je to tady - DNA, už zase. Není to jen biologie či jen molekula, ale nositel všeho, co je spirituální, v každé Lidské Bytosti.

Je zde tvůj Akášický Záznam. Vše, co jsi kdy udělal. Všechny tvé životní lekce. Tvé spirituální jádro. Andělské jméno. Dokonce i energie E.T. tam je! Všechny tyto věci, které jsou spirituálně jedinečné v každé jednotlivé Lidské Bytosti, tam jsou. Nyní jsme to tedy určili a ukázali jsme vám to, co jsme vám chtěli ukázat o všem, co je kvantově kolem každé živé Lidské Bytosti. Pohovořme si o tom.

Identifikovali jsme pro vás vrstvy DNA. Je to v knize. Znáte jejich Hebrejská jména, všechna jména Boha. Není to zajímavé? Vidíte, jak je každá vrstva vážená? Není na nich nic obyčejného a ani na vás!Takže teď, pokud chcete porozumět tomuto pojetí - co pro sebe děláte tento rok? Na které z těchto vrstev DNA budete pracovat? Řekneme vám to a dáme vám příklad. Bude to příklad, který chceme, abyste si vtloukli (ukotvili) do paměti tak, abyste jej nezapomněli. Tento channelling je tak důležitý, jako žádný předtím a zároveň ze všech nejjednodušší. Uvidíte.

Na které Vrstvě DNA je třeba tento rok pracovat?

Jsou tu tací, kteří již tyto vrstvy znají a ti se chystají oznámit: "No, bude to vrstva číslo šest. To je Vyšší Já. Musí to být tahle. Vyšší Já je portálem komunikace. Pokud se chystáte meditovat, aktivujete právě tuhle. Je to takové potrubní vedení. Pokud vybízíte radost uvnitř, spojí vás s ní také tato vrstva. Takže to musí být ona. Na ní budeme pracovat, že jo?" Říkám ne. Není to ona.

"Pak to musí být číslo 10. To je velmi spirituální vrstva. Má co dělat s esencí vaší existence, vaší božskostí. Božskost je zdroj vaší existence. Takže to musí být tahle. Je to o tvořivém zdroji a o tom, co není Bohem, ale Stvořitelem - energií oddělené od Boha, která reprezentuje vše, co je a stvoření Univerza."
Řeknu ne, dokonce ani tahle to není.

"Dobře, tak to je pravděpodobně 12," můžete říct. "Dvanáctá vrstva je velmi těžká k pochopení, protože je tak jednoduše pojmenovaná. Říká se jí Bůh Všemohoucí. Ta to musí být." Dovolte mi, abych vám řekl, co je 12. vrstva. Je to tvář Boha ve vás! Bůh Všemohoucí ve vás je to, co lidé vidí, když jste soucitní, když jste zamilovaní, když oslavujete a když jste radostní. Laskavost samotného stvoření je Bůh Všemohoucí. Je to tedy tahle? Ne, není.

Všechny tyto vrstvy jsou důležité, všechny jsou posvátné. Ale ne, žádná z nich není ta, na které budete letos pracovat. Už máte nápovědu, protože je obsažená v označení tohoto roku. Je to číslo 11. A tady se dostáváme k problému, protože tahle vrstva není pochopená. Takže jí vysvětlím.

Jedenáctá vrstva DNA

Vrstva DNA číslo 11 je definována jako moudrost božského ženství. Tady ztrácíme všechny muže. [Smích] Ve 3D to ve skutečnosti nechcete, že ne? Protože o tom přemýšlíte jako o jemných věcech, ženských věcech. Vy jste muži a energie této vrstvy nevypadá jako slučitelná s vaším pohlavím [částí muže]. To je ale velmi 3D a tak to není. Za prvé - všichni máte obě pohlaví. A to víte, že? Střídáte to. Už jsme o tom hovořili mnohokrát. Musíte vědět, že to je součástí systému. Vytváří to rovnováhu ve všech těch vyjádřeních a inkarnacích toho, čím jste dnes. Ženy mají často energii válečníka a muži jemnost matky. To všechno je ve vás. Jste směsicí všeho, takže mohu mluvit o moudrosti božského ženství a hovořím ke každému v této místnosti, protože s Bohem není žádné pohlaví. Takže se chystám definovat tuto moudrou božskou energii způsobem, kterému porozumíte.

Nejprve, co je moudrost božského ženství? Několika slovy - co je tou moudrostí? Co je na tom tak důležitého pro tento rok? Promluvme o její funkci a o tom, co je moudrost božského ženství.Hlavně je to soucit. To je klíčové slovo a už jste ho slyšeli předtím, že? Už jste ho slyšeli od Adamuse tento víkend [hovoří o dřívějším channelingu Dr. Adamuse skrze Geoffa Hoppeho]. Slyšeli jste to od Gaii, že? [dřívější channelling Peppera Lewise]. Soucit. "Jaký druh soucitu?" můžete se zeptat. A já vám to vysvětlím tak, abyste tomu porozuměli.

Důvod proč se soucit a moudrost spojují s ženstvím vám vysvětlím teď. Je jeden velký příklad, kteří pochopíte všichni - i muži v místnosti, protože už mají tuto zkušenost. Staré duše, sídlíte v mužském těle a jste na to hrdé, ale už máte zkušenost s božským ženstvím a až o tom budu hovořit, vzpomenete si. Je to o zrození (porodu).

Metafora o Matce a Dítěti

Nic se nevyrovná porodu dítěte. Tenhle zážitek se vryje do vědomí každé Lidské Bytosti, která se této zkušenosti zúčastní jakýmkoli způsobem. Když kolem postele stojí andělé a zpívají a vy uslyšíte první pláč dítěte, je to tak radostné! A pokud máte to štěstí, že jste při tom, když dítě položí na matčinu hruď a dítě se na chvíli podívá nahoru, je to první oční kontakt. Nic jiného na planetě není jako tohle!

To je to, o čem chci hovořit právě teď. Jak moc milujete toto dítě, maminko? Jaké číslo byste přiřadila této energii na stupnici od 1 do 100? A matky v místnosti říkají: "Sto dvacet.." Nic není jako tohle. Stvoření života je úžasné a ohromné. Reprezentuje vaše vzory v dítěti. Přečkali jste všechny ty nezbytné fáze a dítě je perfektní. Esotericky je tu dítě, které jste očekávali. Esotericky to může být váš bývalý příbuzný. Takhle to funguje. Víte to, že? Esotericky si vás dítě vybralo. Esotericky jste si vy vybrali dítě.

Takže tento moment je magický a pokud pochopíte tyto nádherné spirituální záležitosti, je to ještě magičtější. Ale i kdy byste byl naprostý ignorant ke kterékoli z těchto věcí, pořád je to kouzelné. Protože je v tom dynamika nepopsatelné multidimenzionální lásky mezi nemluvnětem a matkou. Je to univerzální a celosvětové.

Nyní vám dáme příklad imaginární situace. Jak se díváme na tuto lásku, dám vám metaforu k přemýšlení. Je to příklad soucitu moudré božské matky. Není to jen soucit k jiné Lidské Bytosti na této planetě, je to soucit Boha. Je to soucit pro vztah v dualitě, který je pro člověka božím. Reprezentuje propojení mezi matkou a dítětem, kterým je soucitná láska. Také představuje komunikace mezi vámi a Bohem - propojení mezi vámi. Je to přirovnání. Když zjistíte, kde je Bůh ve vašem životě a vašem těle, vše se začne vyjasňovat.

Takže si pohrajme s touto imaginární situací. Řekněme, že je v této kouzelné chvíli dítě náhle věčné (lépe by to vystihlo slovo bezvěké pozn. překl.) a inteligentní. Čas se najednou zastaví. A dítě vám začne klást otázky! Ptá se vás na to, kdo jste a co chcete. Aby nedošlo k nepochopení - to, co dítěti řekne matka, to je to, co chci říct každému z vás o vás a Bohu. Takže poslouchejte tuto výměnu mezi matkou a dítětem, reprezentující moudrost božského ženství.

Dítě hovoří k matce: "Matko, jaký bude můj život s tebou? Kdo ve skutečnosti jsi? Co chceš dělat?"
Na moment přemýšlejte, jaká by mohla být odpověď. Ptám se - mohla by být takováhle?

Matka se podívá na novorozeně na její hrudi a říká: "No, první co udělám je, že se před tebou schovám. Budeš muset tvrdě pracovat na tom, abys zjistil, jak moc tě miluji. Rozdělím to a schovám na mnoho míst a ty budeš hledat a hledat, abys to nalezl. Bude to v temnotě, určené pouze pro ostatní lidi, ale ne pro tebe. Budu mít mnoho skrýší a ty je možná nikdy nenajdeš."

Chystáte se tohle říct svému dítěti, maminko? Je to ten vzkaz? A nebo řeknete opak?

"Jsem tu pro tebe! Jsem široce otevřená a budu s tebou celý tvůj život. Nebudeš mě nikdy muset hledat, protože budu vedle tebe - milovat tě a chránit. Nikdy ti nebudu tajit, kde jsem… žádná tajemství! Nezáleží na tom, co ti řeknou nebo co si ostatní mohou myslet. Jsem tu!"
[Pauza]

To je pravda o tom, co chcete říct této zvláštní bytosti, která právě přišla s vaší krví, že? Dítě vzdychne a přitulí se ještě víc. To je ta pravda.

"Povídej dál, mami! Co ještě?"
Maminko, mohla byste se pak dítěti podívat do očí a říct: "Abys měl ke mně dobrý vztah, chci abys trochu trpěl. Nejen to. Je zde pár scén… několik tisíc schodů ke zdolání. Občas tě párkrát plácnu, aby ses cítil špatně nebo pochyboval o své hodnotě. A jestli se nebudeš dobře chovat, opustím tě."

Řeknete to? Odpověď je NE! A co chci říct, je to, že ani Bůh vám to neřekne!

Poslouchejte mne, Lidská Bytosti. Tohle nemá být složité. Lidské Bytosti připsaly Lidská pravidla Bohu. Udělali z Boha Lidskou Bytost, dali Bohu biologické pohlaví a dokonce umístili války na nebesa! Udělali mnoho dalších věcí, aby polidštili stvořitele Vesmíru! Nepřebírejte to. Používejte svou vlastní spirituální logiku. Takový není váš vztah, staré duše a nikdy nebyl.

Chci vás teď vzít k tomu, kdo jste - dítě ležící na hrudi Všemohoucího Stvořitele, hledící Bohu do očí.

Položme další otázku, ale tentokrát bez metafory. Jste to vy a Bůh: "Bože, co chceš? Co chceš ode mne?"

"Chci, abys mne miloval celý svůj život. Vím, že přijdou těžké časy a budou doby, kdy nebudeš rozumět tomu, co se děje. Vím, že jsi dítě a že máš bolesti spojené s růstem. Vím, že budou doby, kdy se ode mne vzdálíš a pak se vrátíš zpět. Ale chci, abys věděl, že jsem vždy tady. A má ruka je vždy napřažená, abych ti pomohl projít temnotou. Kdykoli mne můžeš zavolat." A to, drazí, je vztah mezi vámi.

Reprezentuji kousek z druhé strany závoje, který může hovořit otevřeně a svobodně ke starým duším zde a říkám: "To je náš soucitný vztah." A o tom je tento rok.

"Co dál, Bože, co dál si přeješ?" Co by řekla matka dítěti za pár let? Stejné je to i pro nás. Dítě vyroste a matka řekne: "Proč nezajdeš častěji na večeři?" I když má dítě vlastní život, všechno zvládá a má třeba i vlastní rodinu, matka jej dál miluje a říká: "Proč mi občas nezavoláš?" A nemusíte být Žid! [Smích]

To je to, co vám chci předat právě teď. To je to, co řeknete svému dítěti, že? Dítě je láskou na celý život. Mohlo by to být jednodušší? Mohlo by to víc jasné? Proč lidstvo umístilo Boha do krabice, obelstilo člověka tím, že mu přisoudilo pohlaví, souzení, závist, odplatu a trest? To nejsme my! Jsme stvořitelé všeho, co je - včetně krásy, kterou je Lidská Bytost.

Ty negativní a děsivé vlastnosti nejsou to, o čem se chystáte povědět svému dítěti, že ne? Mami? Tati? A ani my ne! Takže to slovo zní soucit. Odpovídá jedenáctce v roce 2011; odpovídá tomu, co je v 11. vrstvě DNA a odpovídá energii, se kterou pracujete nyní. Takže až dosáhnete soucitu matky, moudrosti božského ženství, pak polarita mezi vámi a Bohem již nebude nazývaná dualitou. Místo toho nastane jednota - jste to vy a Bůh jako jeden.

Drazí, každý to uvidí na vaší tváři. Pro to jste přišli, když léčení začalo. Pak budou problémy vyřešeny. To je začátek setí semen míru na Zemi.

Proč někdy nevyužijete naší nabídky? Proč nám občas nezavoláte? [Smích] Třeba dnes v noci? Bolelo by to tak moc, kdybyste zvedli ruce k nebi a řekli: "Miluji tě, Bože"? Nebuďte překvapení, když ucítíte naší ruku ve své, která říká: "To je doba, cos zavolal.."

To je dnešní poselství. O tomhle je tento rok.

Zůstaňte ve svém středu, staňte se soucitnými. Přijdou věci odvádějící vaší pozornost, staré duše, protože jste v bitvě. Říkali jsme vám, že budete. Tato bitva je mezi starými a novými energiemi a není to příjemné. Někteří z vás projdou věcmi, které jste nečekali. Zůstaňte ve svém středu. To, co je ve vás, co je Bohem, to je stále vaše rodičovská energie. Semena jsou zde a vždy budou - stejně jako stvořitel všeho, co je. Láska je věčná. Nyní jsem to řekl a mnoho starých duší to potřebovalo slyšet.
Nechť započne léčení.
A tak to je.

KRYON
Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (http://www.sacredheart.cz/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Jsou-li tvé myšlenky čisté, vyzařuješ ven krásu a dokonalost.

23. července 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Probuď se a žij! Žij ten plný a slavný život, který je tvým pravým dědictvím. Ničeho se neobávej. Máš v sobě všechnu moudrost, moc, sílu i porozumění. Vytrhej plevel nedůvěry, strachu a pochybností, aby nemohl dusit krásnou zahradu v hloubi tvého nitra a aby vše opravdu nejlepší mohlo růst v pravé svobodě a dokonalosti. Dej volnost všemu, co je v tvém nitru, aby se to mohlo odrážet navenek; nemůžeš nic skrýt, ať se snažíš sebevíc. Je-li v tvém nitru chaos a zmatek, projeví se ve vnějším světě tím, jak vypadáš, jak se chováš, ve věcech, které děláš a kterými se obklopuješ. Jsou-li tvé myšlenky čisté, vyzařuješ ven krásu a dokonalost. Jsi jako krásně vyleštěné zrcadlo - nic nemůže zůstat skryto.


Solara - pokračování Surf reportu na červenec

22. července 2011 v 23:22 Doteky Nového Života
ání Surf reportu na červenec

Solara - pokračování Surf reportu na červenec


Stále pociťujeme účinek zrychlené energie.
Z několika směrů přichází příliš mnoho věcí,které ještě potřebujeme udělat, i když se zdá, že se nic neděje. Někdy se věci pohybují tak rychle, že se ponoříme do hlubokého ticha,kde se stěží můžeme pohnout.
Je to podobné jako když se dostaneme do stavu přerušované animace,jsme plně vědomí, ale zcela v klidu. Je pro nás lepší být uprostřed v rozšířeném Tady a Teď.Tento stav klidu nám umožní vypořádat se s tímto mimořádně rychlým tempem.
Změna je ve vzduchu. Masivní, bezprecedentní změna. Mnozí z nás ji můžou cítit. Je to jeden z těch pocitů, kdy víme, že "Od této chvíle už nebude nic stejné".
A to je pravda. Energie těchto životních změn je tak silná , že nás dostává do stavu Kvantové hloubky.
11.září se uskuteční další aktivace 11:11 .
Její hlavní myšlenka ŽÍT SKUTEČNÉ ŽIVOTY JAKO PRAVÍ CELISTVÍ nám vynese napovrch zkušenost, která nám pomůže zajistit soulad abychom mohli žít své Skutečné Životy. Zní to velmi pozitivně a mnoho z nás si to již dlouho přálo. Jedním z kroků, které je potřeba udělat, je uvolňit vše, co není pravdivé.
A to nemusí být zrovna tak zábavné. Všechny oblasti, kde sami sobě ,nebo jiným lžeme budou stále více zřejmé.
Otázka rozdělení života je zvýrazněna právě teď. Jedná se o bolestivou propast mezi našimi skutečnými životy a našimi falešnými životy.
Někteří z nás ještě stále žijí dva životy.
Máme tu "normální" život: naši práci a rodinu a náš poněkud "tajemný" život, kdo skutečně jsme.
Máme strach projevit naše Skutečné Já v našich starých životech, protože pokud bychom to udělali, rozbili bychom naše staré životy. Pokud budeme následovat tento starý model života ,každým dnem bude naše energie ustupovat a oslabovat.
Omezíme naši kreativitu a potlačíme naplnění našeho potenciálu. Nemůžeme nadále žít dva životy dvěma způsoby, mít dva způsoby jak řešit vztahy s ostatními a mít dvě osobnosti. Tento stav není příliš zdravý a přináší spoustu zbytečného stresu.
Problém rozdělených životů bude i nadále silnější, dokud se nevzdáme toho falešného, nebo oba životy nesloučíme v jeden.Můžeme je spojit dohromady tím, že budeme tím, kým skutečně jsme v našich starých životech. Můžeme mít všechny části našeho života, skutečné a poctivé. Můžeme plnit všechny životní situace s naší přirozenou autoritou a poslouchat naše vědění srdce za všech okolností.
Mnoho nových možností a nových směrů se nám otevírá právě teď. Již neexistuje odloučení,protože směřujeme ke sblížení našeho vnitřního a vnějšího života a slaďujeme naše falešné životy s našimi skutečnými.
Všechno, co vychází z nás teď musí být pravdivé. Nemůžeme dovolit, aby nám staré situace bránili v naši Celistvosti. Nepotřebujeme být v rozpacích o tom, kdo skutečně jsme, nebo o tom, co je opravdu důležité pro nás. Je to mnohem méně komplikované prostě žít jeden život, který je reálný a pravdivý.
A tento nejhodnotnější a obdivuhodný úkol stojí teď přímo před námi ....

S láskou čistého srdce,
Solara
The NVISIBLE * 11:11
Rozsáhlá, transformační stránka, kde Nevidelné se stáva viditelným
Překlad: Petra Svarinská
Převzato ze stránek http://www.vnitrnibohyne.cz/

Môžete získať všetko a zároveň nemôžete nič stratiť

22. července 2011 v 20:17 Doteky Nového Života

Salusa, 22. júl, 2011


Môžete získať všetko a zároveň nemôžete nič stratiť, keď vstúpite na cestu Vzostupu. V skutočnosti získate tak veľa, že keď sa budete dívať späť na svoje životy na Zemi, budete prekvapení, ako ste ich dokázali zvládnuť. Čokoľvek, čo si dokážete predstaviť - krásu, radosť a šťastie z presunu do božských krajov, bude iba slabým odvarom toho, čo zažijete naozaj. Kamkoľvek pôjdete, budete v objatí lásky a záujmu všetkých živých tvorov. Láska vás bude obklopovať a budete doslova cítiť, ako keby ste sa ocitli v siedmom nebi. Tak by to malo byť a je to najprirodzenejší stav vo vyšších dimenziách. Každá Duša, ktorú stretnete, na vás bude pôsobiť ako Boh a vy budete na ostatných pôsobiť rovnako. Keďže ste boli stvorení na Boží obraz, nie je prirodzené, aby ste seba vnímali ako Boha? Vaše skutočné ja sa len málo podobá tomu, čím ste teraz, ale my vieme, že sa mnohí z vás snažia najviac, ako dokážu, pozdvihnúť sa a stať sa Bytosťou, ktorá žije vo Svetle a Láske.
Na Zemi je veľmi ťažké vymaniť sa z nižších vibrácií a to je dôvod, prečo iba málo duší dosiahlo Vzostup bez výdatnej pomoci. V súčasnej situácii však dostávate pomoc, ktorú zvyčajne nemáte k dispozícii a deje sa to preto, že Stvoriteľ chce, aby v tomto období vzostúpilo čo najviac ľudí. Napokon ide o mimoriadnu príležitosť, pri ktorej bude umožnené veľkému množstvu ľudí vzostúpiť, pretože cyklus duality sa končí pre všetky živé bytosti na Matke Zemi. Ako už viete, stále máte plné právo rozhodnúť sa, akú budúcnosť chcete mať. Skrz svoje slová, skutky a zámery si vyberáte, čo budete zažívať. Ak sa rozhodnete pokračovať v dualite, je to plne akceptovateľné a nikto na vás nebude hľadieť ako na nižšie Bytosti.
Michael (Mike Quinsey) pridal Svetelné mestá ako ďalší aspekt toho, čo sa manifestuje dušiam na ceste Vzostupu. Postupom času sa informácie z týchto nádherných miest stanú všeobecne známe a vy zistíte, že ide o technologicky vyspelé liečiace centrá, ktoré vás úplne zmenia. Nebudú to však jediné takéto miesta, bude ich mnoho, ktoré budú zamerané na zvyšovanie vašich vibrácií. Mnohé civilizácie Galaktickej federácie sa budú podieľať na vypĺňaní vašich potrieb, pričom každá z nich má svoje špecifické zameranie. Uisťujeme vás, že pred tým, ako každý z vás vzostúpi, podstúpite liečenie založené na Svetle, Zvuku a Farbách. Vaše pozemské spôsoby liečenia sú často primitívne, ale my nebudeme podceňovať vaše snahy vysporiadať sa s každým druhom chorôb. Mnoho nových metód chápete, ale zvyčajne majú málo prostriedkov na primeraný vývoj. Navyše existujú podniky vo farmaceutickom priemysle, ktoré bránia každému vývoju, ktorý by mohol nahradiť ich vlastné produkty alebo znížiť ich zisky.
Naši drahí, váš bláznivý svet sa rozpadá, pretože sa už nedokáže dlhšie udržať. Nachádzate sa v meniacom sa Vesmíre, kde sa neustále všetko hýbe, dokonca ja vtedy, keď to nie je možné vnímať. Nič nemôže byť nehybné a aj keď sa temní snažia udržať vás pod kontrolou, nie je možné robiť to naveky. Každá civilizácia má obdobie získavania skúseností a rastu a vaša história ukazuje, že všetky predošlé civilizácie sa rozpadli. Avšak ich skúsenosti sa prenášajú na podvedomej úrovni a vaša súčasná civilizácia bola poverená ukončením cyklu bez toho, aby zničila samú seba. Bez našich zásahov v minulosti, ste mohli ľahko zlyhať a my sme dostali za úlohu zaistiť, že duše, ktoré sú pripravené vzostúpiť, dostanú svoju príležitosť. V dualite je váš vývoj podmienený úrovňou kolektívneho vedomia. Ponorili ste sa veľmi hlboko a zvíťazili ste nad pokusmi udržať vás na dne a teraz ste na dobrej ceste k úspešnému záveru.
Často sa hovorí o ľuďoch žijúcich vo svojom vlastnom svete, ale teraz je to celkom prijateľné a rozhodne je to lepšie, než nechať sa vyvádzať z rovnováhy všetkým, čo sa okolo vás deje. Držte sa toho, čomu veríte a nedovoľte vonkajším vplyvom pôsobiť na vás, udržte si jasnú myseľ a sústreďte sa na svoj cieľ. Takto si vytvoríte ochranu, ktorá vám umožní byť vo strede diania a pritom sa nezapájať a to je úplne v poriadku. Neznamená to, že nemôžete byť aktívni vo veciach, ktoré vás zaujímajú, len sa uistite, že majú vysoké vibrácie. Všetko s nižšími vibráciami teraz odchádza v procese vášho osobného čistenia a to platí aj pre vaše myšlienky. Udržujte ich čisté a jasné, pretože inak budete všetko, čo je usadené vo vašej mysli, priťahovať k sebe. Myslite na Vzostup a čo najskôr sa staňte tou osobou, ktorou očakávate, že sa stanete po Vzostupe.
Ľudia, ktorí neveria v existenciu Vzostupu alebo proroctvám Nového veku všeobecne, sa často uchyľujú k výsmechu, keď sú konfrontovaní s faktami. Takéto reči hoďte za hlavu a posilnite svoju vieru tým, že sa nenecháte nimi odradiť. Môžete sa zachovať rôzne, keď budete vyzvaní k prezentovaniu svojich názorov, ale Bytosti Svetla nikdy nepoužívajú svoje znalosti k nátlaku na ostatných. Každá duša nakoniec nájde svoju vlastnú cestu, ktorá je pre ňu najlepšia. Ak dostatočne pokročíte, stanú sa z vás majstri a to znamená, že ste dosiahli vysoký stupeň pochopenia.
Čoskoro zistíte, že úroveň vášho vedomia výrazne stúpla a budete bez pochybností vedieť, že sa váš vývoj zrýchľuje. To vám umožní zaoberať sa rokom 2012 s istotou, že ste na ceste k plnému vedomiu. Potom si uvedomíte, kde sa predtým nachádzalo vaše vedomie a že ste sa prakticky ocitli v úplnej tme. Niektoré duše sa stále zmietajú na nízkej úrovni a sú si vedomé toho, že sa odohráva niečo zvláštne a to im navodzuje pocit nespokojnosti. Ich osudy nie sú ignorované a dostanú možnosť hľadať pravdu a keď ukážu svoj záujem, bude im poskytnutá pomoc.
Ja som SaLuSa zo Síria a som šťastná, že sú naše správy pre mnohých dôkazom našej pomoci. Žehnám vám všetkým, nech je Boh s vami.
Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
pre stránku vzostup.sk preložila danuša


Převzato ze stránem http://www.vzostup.sk/

Láska přitahuje lásku

22. července 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Vše, co mám, je tvé. Přemýšlej o zázračnosti těchto slov, a potom nech své vědomí rozšířit tak, abys je mohl přijmout a poznat jejich pravý význam. Sleduj, jak se stávají ve tvém životě skutečností, a nikdy už nepřijímej žádná omezení, protože všechny Mé sliby se splní; nedávám prázdné sliby. Jednoduše setrvej ve víře a nikdy za žádných okolností v ní nepovol. Všechno se splní těm duším, které na Mne čekají a vkládají ve Mne všechnu svou víru a naději. Sleduj, jak se před tebou odehrává zázrak za zázrakem. Rozeznávej zázraky v maličkostech života stejně jako ve velkých věcech. Otevři své oči tak, aby ti nic neušlo; otevři své srdce a nech svou lásku plynout. Láska přitahuje lásku. Každá duše touží být milována, tak proč nedávat lásku? A jak dáváš, tak také dostáváš. Uč se však dávat svobodně bez, jakýchkoli nároků a raduj se plně ze života.