Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Červen 2011

Jak vnímáme vaši energii Archanděl Michael a Archanděl Faith

30. června 2011 v 23:00 Vývoj vědomí bytostí


Jak vnímáme vaši energii
Archanděl Michael a Archanděl Faith
Přijala Natalie Glasson 13. 6. 2011
Energie na Zemi se neustále mění a rozvíjejí, ať už se jedná o energii, která je ve vašem okolí nebo vaše vlastní. Jako pracovníci světla, kteří působí na Zemi, můžete ze svého bytí vysílat léčivé energie buď jednotlivcům, nebo lidstvu jako celku. Vaše dobrá práce spočívající ve vyzařování a ukotvování světla prostřednictvím vašeho bytí a těla do fyzických rozměrů je extrémně důležitá, ale v této době musíte myslet také na své bezpečí. Mnoho lidí lpí na oddanosti službě lidstvu a budou ochotně pomáhat zvyšovat jejich energetické vibrace, objevovat nové schopnosti nebo jim pomáhat při jejich kráčení po duchovní stezce. Přeji si, abyste si byli vědomi, že projevení vašeho světla je nádherný proces, ale je třeba, abyste si byli vědomi, kdy je to v individuální realitě vhodné a kdy ne, protože každý člověk musí překonávat životní lekce a někdy může vaše pomoc natropit více škody než užitku. Je vždy důležité, abyste se ve všem co děláte, řídili svou intuicí, a současně abyste požádali, aby vás v souladu s tím vedla Stvořitelova vůle.
Věděli jste, že se můžete obrátit na Stvořitelovu vůli jako na zdroj energie a požádat, aby vás ovinula, přijmout toto vědomí, ale zároveň započít dialog s touto vůlí? Když oslovujete Stvořitelovu vůli, hovoříte se samotným Stvořitelem, který vám poskytuje vedení příhodné pro současný okamžik doprovázené myslí, srdcem a duší Stvořitele. Když v duchu nebo během meditace hovoříte se svými průvodci, můžete rozmlouvat s vůlí Stvořitele, což vám zajistí, že půjdete vždy po pro vás vyhrazené stezce. Praktikováním a navázáním spojení se Stvořitelovým svobodným vědomím, jež můžete začít ve svém životě vnímat jako magnetickou přitažlivou sílu, která vás vede při každém vašem kroku. Zásadní je to, že jako jednotlivci začínáte čistit své karmické energie, které intenzívně spolupracují se svobodným vědomím Stvořitele. Pokud si někdy nebudete jisti tím, co dělat nebo jaké rozhodnutí bude nejlepší přijmout, požádejte Stvořitelovo svobodné vědomí, aby vás obklopilo a prosáklo do vašeho bytí, do vaší energie a vědomí. Potom s ním začněte hovořit,, abyste získali vedení, které ve své současné realitě potřebujete. Je také velice důležité, abyste si uvědomili, že jelikož energie vibruje vysokou rychlostí, dochází ke zvyšování a zdokonalování možností ve vaší současné i budoucí realitě. Vedení, kterého se vám dostává, se může lišit od toho, které dostanete o chvíli nebo o několik dní později, protože vaše energie se během této krátké doby změní okolnostmi ve vaší realitě a výměnou energie.
Se Stvořitelovým svobodným vědomím přítomným ve vaší realitě budete vždy vědět, kdy je vhodné, abyste se stali pro ostatní majákem světla, moudrosti nebo lásky. Přitom je důležité si uvědomit, že někdy, když pomáháme jiné osobě, se sami můžeme stát nevyrovnanými nebo že nám začne scházet energie. Protože nové a staré energie vstupují na Zemi a jsou odváděny, může být matoucí, odkud se tyto energie berou a které jsou nejvíce potřebné k tomu, aby pomohly jednotlivcům při jejich růstu. Když poskytujete druhé osobě léčení, lásku nebo světlo, naváže se mezi vámi spojení, které funguje jako články řetězu nebo pouta, která umožňují přenos nebo probuzení energie. To je přirozené a normální. Možná vedete člověka pomocí slov, která musí být vyřčena nebo energiemi, které musí být přivolány na pomoc jeho duchovnímu růstu. Propojení energie je zde velmi zajímavé, protože tento člověk bude pochopitelně s vámi sdílet poskytnutou energii, realizovaný růst nebo projevenou moudrost. Pokaždé, když si tito lidé vzpomenou na vzájemnou výměnu energie, dochází k nové aktivaci této výměny a energie mohou proudit mezi vámi. To je v pořádku, pokud jsou vaše vlastní energie silné a dokážete se vždy udržet na vysoké frekvenci světelné vibrace, ale může se stát, že člověk, který vydává své světlo nebo energii, začne pociťovat nedostatek energie a nerovnováhu. Dá se to obtížně vysvětlit, protože touhou naší duše a Stvořitele je, abychom všichni splynuli v jedinou energii pracující společně v jednotě a lásce. Pokud v to věříte, znamená to, že máte potřebu sdílet a vyměňovat si energie nebo být neustále napojeni na světlo Stvořitele stejně tak jako jeden s druhým, ale když dochází k duchovnímu růstu, není to vždy vhodné.
V takovém případě je pro jednotlivce důležité, aby porozuměli své vlastní energii, vstoupili do vztahu s energiemi druhých lidí, ale soustředili se přitom na udržování rovnováhy svého vlastního energetického pole, udržovali svou vlastní sílu a lásku, a přijali tuto energii za vlastní. K tomu dojde jen tehdy, pokud skutečně porozumíte, jak funguje vaše vlastní energie a jaké to je, neustále si uvědomovat, že můžete začít sjednocovat své energie s ostatními.
Je důležité, abyste jako pracovníci světla, vždy zaměřovali energii na udržování své vlastní energie, rovnováhy, síly a lásky, na důkladné porozumění své energii tak, abyste mohli postřehnout probíhající změny. Někdy je třeba odstřihnout pouta nebo články řetězu, které se vytvořily v průběhu léčebného procesu nebo projevu lásky, pokud vás k tomu vede Stvořitelova vůle, protože to umožní ostatním lidem pochopit jejich vlastní energii a mít plný užitek z léčby nebo projevu lásky, kterého se jim dostává. Když si představíte, že poskytujete lidem léčení, a tím jim umožňujete, aby se cítili lépe, vaše energie se ochotně propojí s jiným člověkem. Tato osoba může později vzpomínat na léčitelské sezení, a aniž si to uvědomí, začne čerpat vaše energie a tak se zase začne cítit lépe. To se může dít dokonce celé roky, ani jeden z vás si toho nebude vědom, ale vy jako léčitel začnete přicházet o energii a nebudete ji nahrazovat, zatímco druhý člověk si ji bere, aniž by mu byla vědomě poskytnuta a tak se může vytvořit společná karma. Může se také stát, že procházíte obdobím, kdy zažíváte negativismus a tento druhý člověk jej může začít čerpat do svého života rovněž. Jestliže odstřihnete po vašem léčitelském sezení energetická pouta, potom léčivá energie zůstane u léčené osoby a ta se bude cítit bezpečněji a její energie bude neporušená. Když si vzpomene na léčení, nebude moci od vás čerpat energii, ale aktivuje ji sama v sobě, čímž posílí svou vlastní energii a napomůže léčebnému procesu vybudováním dokonalého a silného energetického pole.
Můžete si přivolat na pomoc naši energii, Archanděla Michaela a Archanděla Faitha, abychom vám s tímto procesem pomohli. Archanděl Michael odstřihne vzájemná pouta vzniklá vaším působením, zatímco Archanděl Faith bude tato pouta léčit a kompletně je rozpustí. Aby se to uskutečnilo, je třeba na to jen pomyslet a potom požádat o pomoc anděly léčitele, aby vás obklopili, a umožnili další léčení. Můžete také požádat, aby andělé léčitelé obklopili jinou osobu a nás, Archanděla Faitha a Archanděla Michaela, abychom s touto osobou příslušným způsobem pracovali.
Výměna a výdej energie je vždy základem, protože umožňuje proudění energie z vaší duše k ostatním a naopak, ale pouze tehdy, je-li poskytována dobrovolně. To znamená, že je poskytována s vaším souhlasem nebo, což je důležitější, je předávána v souladu s vedením podle vůle Stvořitele. Nechceme, abyste bezcitně schraňovali svou energii sami pro sebe, ale jednoduše si dejte pozor, protože někdy je třeba pouta mezi vámi a ostatními odstřihnout kvůli dalšímu růstu a energetickému rozvoji. Někdy, když čerpáme energii od jiného člověka, vytváříme realitu, která dává najevo, že jsme zbaveni energie, nemáme dostatek naší vlastní energie nebo síly a potřebujeme podporu nebo dokonce potvrzení od ostatních. Je důležité, že, jelikož vstupujeme do energie roku 2012, jsme schopni rozeznat a porozumět naší vlastní energii, uvědomit si, kdy se projevují nové energie a kdy je třeba některé energie pročistit. To vytváří silné energetické pole a vnitřní sílu, která nám umožňuje mnohem více si uvědomovat Stvořitelovo světlo uvnitř a kolem nás. Po příliš dlouhou dobu se lidé neřídili svou vlastní energií, ale nechali se vést druhými, aniž by se poradili s vnitřní pravdou nebo se Stvořitelovou vůlí. Teď nastal čas, aby se osobní síla projevila skrze podstatu lásky, protože v dnešní době se všechno musí zrodit z lásky, protože ona je tou pravdou, která poutá k Zemi jako Stvořitelova přítomnost. Po všechny časy můžete z vašeho bytí vysílat pravou a hlubokou soucitnou lásku, ale jen tehdy, jste-li silní a zajištění ve své vlastní energii, působíte jako maják lásky na Zemi. Je důležité, abyste si uvědomili, že můžete z celého svého srdce a těla milovat bytost, aniž by došlo ke vzniku svazujících energetických pout, to znamená, že máte svou vlastní energii, ale jste schopni ji projevit, aniž byste o ni přišli. Do jisté míry by bylo možno na to pohlížet jako nebýt tak energeticky propojeni s ostatními lidmi. Občas je třeba, abychom na základě svých zkušeností o krok ustoupili a zeptali se sami sebe, co je vhodné, abychom udělali právě teď. Často chceme pomoci, jak nejlépe umíme, ale někdy je zapotřebí pouhá myšlenka nebo projev naší lásky bez nějakého očekávání nebo projevu náklonnosti. To stejné platí pro průvodce po vnitřních sférách země. Přáli bychom si pomáhat vám jako lidstvu na Zemi jak jen můžeme, ale nemůžeme vám dovolit, abyste se stali na nás závislými, protože jste mocné duše a sami musíte odhalit svou vlastní energii. Občas musíme ustoupit stranou a jen vás ve světle a lásce obejmout.
Je důležité, abyste spatřili svou realitu a vaše vztahy k ostatním, a požádali, aby vám bylo odhaleno, jak jednáte s lidmi na energetické úrovni. Můžete požádat o pomoc své průvodce, aby vám s tímto pochopením pomohli, nebo prostě jen dovolte své bdělé pozornosti naladit se na vaši energetickou úroveň a projevit se, a to obzvláště tehdy, jste-li s někým v kontaktu, vydáváte svou energii nebo na někoho myslíte. Dovolte sami sobě odhalit, co se s vaší energií při těchto příležitostech děje a zda je to pro tuto danou chvíli vhodné. Vůle Stvořitele vás při tom bude provázet.
Často cítíme, že když se odstřihávají pouta k lidem, o které pečujeme, je to kruté a nemilosrdné, ale neznamená to, že je vytěsníte ze svého života nebo že je proto budete méně milovat. Jednoduše řečeno, jde o to, že mezi vámi bude méně vazeb, což znamená, že projevy vaší lásky mohou proudit svobodněji a současně vy můžete prožívat lásku plněji. Jistým způsobem je to jako vysvobozovat lidi, vaše vztahy se tím jen upevní. Lidé se často tak zamotají do energií těch ostatních, že se zapomínají starat o svou vlastní energii nebo nedokážou kvůli starostem, úkolům a strachům jiných lidí rozpoznat svou vlastní energii. Protože jde o velmi mocný proces, který může dramaticky změnit vaši realitu, prosím, abyste se vždy řídili vůlí Stvořitele, Ve vašem životě mohou existovat oblasti, které byste chtěli opustit, ale vaše vazby a pouta vás od toho odrazují a tehdy můžete zjistit, že za těchto okolností vám může prospět, když nás požádáte o pomoc. Odstraňování pout je velice léčivý proces přinášející hlubokou očistu spolu s milujícím posílením sebe sama. Cítíme, že toto je něco, co je nyní, v období vzestupu lidské rasy, velice potřebné, ale prosíme, abyste se vždy nechali vést Stvořitelovou vůlí..
Jako vždy s láskou,
archanděl Michael a archanděl Faith
© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 26.6. - 3.7. 2011

30. června 2011 v 20:41 Doteky Nového ŽivotaMilovaní,
touto dobou je velmi důležité, aby naši Milovaní Světlonoši zůstali ukotveni a v kontaktu se svým vnitřním jádrem. Vězte, že toto je čas zkoušek, čas udržet si svou vizi, kterou si nesete vstříc lepšímu Světu, lepšímu způsobu lepšího života. Je čas odlehčit si zátěž, kterou každý z vás nesl na své každodenní cestě. Je potřeba udržovat se dobře hydratovanými a setrvat ve stavu mírumilovného rozjímání. Je čas postavit se tváří přímo tomu, co vyplouvá z vašeho nitra a nemá charakter nejvyššího Světla.
Prosím, rozumějte, že jsou to energetické vzory a zvyky, které jste přijali do svého podvědomí z okolního Světa, od lidí a vlivů kolem vás a že je nutné opustit tyto své podoby a způsoby, které již neslouží vašim vyšším cílům. Buďte laskaví k sobě i všem kolem vás a následujte cestu svého srdce. Často se ptejte sami sebe: "Co mé srdce cítí v této situaci a jak tuto situaci mohu zlepšit, abych dosáhl těch nejvyšších výsledků pro sebe a své nejdražší?" Vaše Vyšší Já bude nadšeně otevírat a zajišťovat s vámi daleko hlubší komunikaci.
Je čas čištění, aby se vytvořil prostor pro integraci s vašimi Vyššími Já. Každým překonaným starým zvykem, každým procesem, kterým opouštíte to, co je méně než projev Světla ve vás, se stáváte větší oporou pro větší Světlo, kterým jste a jímž záříte, neboť ze sebe shazujete mnoho vrstev svého Já, které jste nosili jako falešné osobnosti udržující se v bezpečí a neviditelnosti na cestě po tomto Světě. Tyto vrstvy se ztenčují a mnozí z vás cítí obnovenou horlivost k práci, kvůli které jste přišli. Chápeme, že to pro vás nebylo a není snadné a prosíme, pamatujte si, že největší tma je vždy před novým Úsvitem, novým uvědoměním, novým vědomím.
Každý z vás si pamatuje své spojení se Vším Co Jest a to obnovuje vaši obětavost a motivaci pro pokračování na této cestě. Chápete, že co přichází z vašeho vnitřku k přezkoumání, vyžaduje pouze vaši znalost toho, že to jen projde a transformuje se to. Cesta vpřed jasně září a vaše Láska najde způsob, jak transformovat každou situaci, která je pro vás výzvou. Kdykoli máte moc změnit se silou Lásky. Toto vás udrží na cestě služby, kterou jste si dobrovolně zvolili a pro níž jste přišli. Vaše Světlo znamená pro tento Svět všechno, neboť je to vaše Světlo, které vytvořilo rozhodující obrovský pohyb po celém Světě vstříc velkému Probuzení těch, kdo ještě dřímali ve lživém snu reality.

Na VÁS leží naděje a aspirace lepšího Světa. Vy to víte, a tak snášíte své osobní strasti s vědomím, že jimi také musíte projít. Když se cítíte unavení, odpočívejte a setrvejte v míru a klidu. Když se dostaví problémy, zůstaňte klidní, zhluboka dýchejte a reagujte na to z vyššího místa uvnitř vás. Nyní je potřeba hodně trpělivosti ve všech záležitostech Světových problémů, které každodenně narážejí na vaše vědomí. Vše můžete překonat. Zaostřete své smysly na nádhernou cestu před vámi a už se nikdy neohlížejte zpět.
Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion
©2011 Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerč

Pouze s vírou můžeš něco vykonat

30. června 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Uvědomuješ si plně Mne i Mou božskou přítomnost? Probouzíš se každé ráno s písní lásky a vděčnosti ve svém srdci? Jsi připraven na vše, co ti den může přinést, protože víš, že to bude krásný den, neboť Já jdu před tebou, abych ti připravil cestu? Očekáváš, že dnešní den přinese to opravdu nejlepší, a vidíš, jak vše do sebe dokonale zapadá? Vidíš všechnu tu krásu a zázraky světa, nebo shledáváš, že jsi zaměřen na chaotický stav světa, a stěžuješ si, že příčinou všeho je samo lidstvo? Uvědom si, že tento život nemůžeš prožít bez víry, protože pouze s vírou se vše stává možným. Pouze s vírou můžeš něco vykonat, ale sám od sebe nemůžeš udělat nic. Dovol Mi pracovat v tobě a skrze tebe, aby Mne všichni poznali, milovali Mne a chtěli kráčet po Mých cestách a konat Mou vůli.

Svět podle Prota

29. června 2011 v 18:54 Oblíbená videa

Na nádraží jednoho velkoměsta se objevuje muž, který se připlete ke krádeži. Bezdomovec ale dosvědčí, že nekradl on. Policie má přesto mnoho dotazů, na které tento "cizinec" odpovídá podivně, a tak ho převeze na psychiatrickou kliniku. Jistý přepracovaný doktor se pustí do stanovení "cizincovy" diagnózy. Případ se mu zdá nadmíru zajímavý. Cizinec tvrdí, že je z planety K-PAX a že je na zemi jen na návštěvě. Vykazuje nevídanou inteligenci a znalosti v oblasti fyziky a astronomie. Má abnormálně vyvinutý zrak pro vidění v šeru. Navíc velmi pozitivně působí na své spolupacienty. Doktorovi to přesto nedá a nechce se smířit s tím, že "cizinec" jménem Prot je prostě mimozemšťan. Podrobí Prota hypnóze a na jejím základě se dobere pravdy...
Kevin Spacey, držitel dvou hereckých Oscarů, v roli pacienta psychiatrické léčebny s jasnou diagnózou: tvrdí, že je na Zemi na návštěvě a pochází z planety K-PAX. Jeff Bridges, několikrát na Oscara nominovaný, v roli jeho lékaře dr. Marca Powella. Přepracovaný psychiatr ze státní nemocnice nachází u svého vesmírného pacienta řadu nezvyklých projevů a navíc naprostou odolnost vůči běžným léčebným prostředkům. Co když je podivný pacient skutečně mimozemšťan?

Jak zlikvidovat zlo a nešvary, které se dnes na planetě objevují?

29. června 2011 v 15:41 Skutečný mír je uvnitř
JAK ZLIKVIDOVAT ZLO?
Jak zlikvidovat zlo a nešvary, které se dnes na planetě objevují? Jednoduše - nebuďte lhostejní. Právě jsem vám vysvětlil velikost pole lásky. Ukážu vám práci v poli vědomí. Co sledujete a čtete ve vašich sdělovacích prostředcích? Co vidíte na ulicích, v úřadech, ve školách? Násilí, vloupání, vraždy, krutost, beznaděj, hrubost, zoufalství… Ale to je jen jedna strana!
Vytvořte tlak na ty, co vám tohle pole informací podsouvají a konzumujte/kupujte/odebírejte/pouštějte pouze to, co vidět chcete a o čem vědět chcete.
Vše ve Stvoření je v rovnováze. Aby byla vidět jedna strana, je vytvořena i druhá - dobro/zlo, teplo/zima, nenávist/ láska, násilí/naděje… Jste stvořeni v rovnováze. Je-li velký přísun negativních informací - cítíte se zle, jste nešťastní, deprimovaní, útoční… Na tento stav má vliv hudba určitého tónu, oblečení v barvě nižších vibrací, přizpůsobíte i stravu svému "nejnižšímu" naladění a divíte se, že vaše utrpení nemá konce.
Řešení je jednoduché! Vy jste tvůrci své reality.
Vypněte televizi, přelaďte rádio, kupte si jiný deník, oblečte si pastelové barvy a vyrazte do přírody - mezi stromy, za zpěvem ptáků, zurčením potůčků… Nic takového ve vaší blízkosti již není? Vše jste dokázali zničit? Pak padněte na kolena a proste Boha o milost. Dal jsem vám každému dostatek půdy, vody i slunečního svitu, dostatek čistého vzduchu i lásku ostatních tvorů. Nic víc k životu v Bohu nepotřebujete. Padněte na kolena a proste o odpuštění. A hlavně si vzpomeňte na to, co jste zapomněli. Když vezmete poslední zbytek hlíny, země, rašeliny, zasadíte do truhlíku květinu, strom, rostlinu a s láskou ji zaléváte a pečujete o ni. Ve stejném okamžiku může vzniknout několik miliard podobných oáz a útočišť na celé planetě. A malé tvoří velké, stejně jako velké podporuje malé.
I malý záměr, malá láskyplná myšlenka pro dobro všech má velikost božího záměru.
A dojde naplnění.
Naučte se, každý jednotlivec, takto uvažovat a vytvoříte planetu Lásky. Planetu, kde nenávist, bolest a utrpení nemá místo. Planetu, která vás bude milovat a ochraňovat stejně jako vy ji. Pokud jste prošli zázrakem Stvoření, nikdy nebudete malí (abyste nic nedokázali), vždy jste Boží součástí, vždy jste dílem lásky, vždy máte přístup ke všem informacím, vždy jste v mé náruči a vždy mohu jedním jediným paprskem pomoci uskutečnit váš záměr.
Tak tvoří Láska.
Jestli jste dopustili utrpení - budete trpět. Jestli jste svojí nečinností přispěli k válce - budete trpět. Veškeré vaše utrpení pochází z toho, že nevíte, co je láska. A nikdy ji ani nepoznáte. Máte mnoho možností napravit své jednání a chování, ale žádnou možnost poznat lásku. Na to, abyste se mohli vrátit zpět ke Stvoření k Lásce, prožijete tolik utrpení, kolik jste ho vydali.
A jen láskou stoupáte výš - cesta je dlouhá a mnoho sil je třeba. Máte nekonečně mnoho možností vše pochopit. Z lásky jste vzešli, k lásce se vracíte. Vše, co zažíváte, jsou pouze lekce, které si vybíráte. Cesta je odnikud nikam, nikde nemá konec ani začátek.
Váš prožitek je pouze teď a tady.
A další teď a tady vás posune o malý krůček dál. Kam dál? Když konec neexistuje. K dalšímu poznání.
Vaše bytí může být nekonečně krásné a šťastné. Bez hodnocení (dobré - špatné). Prostě zážitek teď a tady. A příště jinak. Proč ne? Rozhodující je pocit. Pocit štěstí, uspokojení, radosti. A co je pocit? Pocit je emoce. Něco, co můžete kdykoliv změnit. Kdo? Jen a pouze vy!! Tak do toho. Ať se vaše nejbližší realita odvíjí od konání v lásce a radosti. Pro naplnění pocitu bezstarostnosti, volnosti, lásky a štěstí. A třeba bez televize, drahých věcí (které stejně vyhodíte), bez smogu z aut. Umíte přece tvořit a ve vaší realitě je možné vše. Tak se přepravujte něčím, co nesmrdí, nespotřebovává benzin, naftu. Tvořte. Tvořte v lásce pro dobro své i všech ostatních. K tomu vám pomáhej Bůh.
Vždy jsem při vás, je-li třeba uvést do života nové myšlenky. Vždy poznám, jsou-li opravdu "nové". Vše je stvořeno a vše se neustále opakuje. Tak objevujte, stále objevujte. Je to vzrušující - tak do toho. Jen tak jste zajedno s Bohem.

CÍRKEV A SVATOSTÁNKY POSTAVENÉ K UCTÍVÁNÍ BOHA
K uctívání památky Ježíše
Ve jménu Boha zahyneš, ve jménu Boha jsi upálen, ve jménu Boha trpíš a hladovíš, ve jménu Boha přibíjíte na kříž Ježíše a pak ho oslavujete a vzýváte. Ve jménu Ježíše.
Nikomu jsem nedal právo takto jednat, nikdo nemá právo vystopovat mým jménem - ten jediný, komu jsem tak dovolil, je Láska.
Nikdo ve jménu Boha nebude konat násilí na druhém.
Nikdo ve jménu Boha neodejme, co jiného jest.
Mnohem upřímnější a kratší cesto má poděkování prostého lidu za seslaný déšť, za uzdravení dítěte. Mnohem větší cenu má letmé poděkování ve stínu stromů, když si uvědomíte každodenní krásu, kterou vás obklopuji. Poděkujte, pohlaďte, usmějte se, podejte pomocnou ruku potřebnému. Pak jste u mne. Jsem s vámi v každém okamžiku lásky.
Proč kostely, kazatelny - nařízení, opatření, přikázání. Bůh jen pro někoho. Zlovůle, zlomoc a zlořád následuje církev. Stopadesátkrát odříkaná modlitba k Panně Marii pronášená ústy bezvěrče nikdy nenajde naplnění. Ale srdce plné lásky vždy dojde k odpuštění. Modlete se, scházejte se, zpívejte, vzývejte a objímejte dílo Boží ve všem, kde spatříte lásku.
Bůh dává nekonečně mnoho možností projevu. I zde je třeba hledat svobodu. Hinduismus, islám, křesťanství, judaismus… Mnoho je jmen božích, ale jen jeden Bůh.
Mlátíte přes hlavu a řinčíte zbraněmi, že druhý se modlí špatně?
Opět se schováváte za mé jméno, pak vězte, že království Boží nikdy nespatříte. Bůh je Láska.
To vaše je touha po moci, to ve vás je zlo chtíče, to váš strach vám zaslepuje oči. Ten, kdo vás chválí, slouží a pomáhá vám poznat to nejkrásnější, co je ve vás. Ten je pravý posel boží.
Kdo z ochozů káže, co je dobré a co ne, nemluví mým jménem. Já dal každému svobodu, aby si vybral, zda chce žít v lásce, klidu, míru, spokojenosti a hojnosti - či jinak. Já nezavírám dveře před nikým.
Mé srdce není jako vaše. Já Jsem. Jsem Láska. Bůh Jediný. Tak pravím vám.
ÚŘADY A USPOŘÁDÁNÍ
Člověče, dobrovolně se zbavuješ práva svobodně rozhodovat o svém životě. Nasloucháš autoritám, které ti do života vnáší chaos a nerovnováhu. Dávat a brát. Brát a dávat.
Co dostáváš za to, že pravidelně pracuješ na cizím? A leckdy proti zájmu celku. Co by v případě tvé činnosti udělala láska? Jsi pouhým zaměstnancem a tvá činnost nebude nikomu chybět? Pak je na čase práci změnit. Slyšíš? Láskaje nejvyšší vibrací stvořeného. Jen to, co pochází z lásky, nemůže zahynout. Necháváš druhé rozhodovat o tom, jak budeš žít. Druzí určují, kde můžeš bydlet a co budeš jíst (respektive za kolik a na co máte). Něco je špatně? Tak to změň. Dal jsem dost všem. Není třeba okrádat, aby jsi se měl lépe. Když víc dáš, víc dostaneš. Pracuješ poctivě, přesto si neodpočineš a s bídou vyjdeš? Ty jsi viníkem. Ty a nikdo jiný. Dal jsem ti možnost se svobodně rozhodnout. Slovy: "Děkuji, Bože, že má práce uživí / povede k blahobytu mě i moji rodinu." Uděláš mnohem víc pro změnu stávajícího stavu, než když jsi ovládán strachem. Vždy jsem s tebou. Jen se rozpomeň. Jsem - Já jsem. Žádné problémy. Žádné obavy, strach. Jen láska. Láska je důvěra, poděkování, objetí, pohlazení. Komu svědčí motivace strachem. Těm, kdo již dávno zapomněli pravidla rovnováhy. Těm, kdo neví a neznají obsah slova láska. Pracují přece pro blaho bližních. Kážou ve jménu Boha.
Ne - pro vás, vám, tobě jsem dal lásku. V očích tvé matky, dítěte, partnera/partnerky - tam mě hledej. Jsem v tvém srdci. Ne v hlavě, ne v kázáních, na papírech. Jsem s tebou a nikdy tě neopustím. Poděkuj a s láskou pohleď kolem sebe.


Z knihy DAR SVĚTLA - Askal
Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi odkazy http://www.slunecnikvet-anna.blog.cz/

Změna postoje může nastat v okamžiku...

29. června 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Nebuď zmožen tím vším, co musíš udělat. Nauč se jednoduše udělat v daném čase jeden krok a věz, že každý další krok tě přivede blíže k cíli. Nepokoušej se běhat dříve, než se naučíš chodit, nebo se pouštět do něčeho, co je pro tebe příliš náročné, takže se musíš vláčet a dřít s každým dalším krokem. Toto není správný postoj; to není naplnění Mou radostí a svobodou. Znamená to, že se pokoušíš jít dál ze svých vlastních sil, že jsi se ode Mne oddělil a ztratil jsi vidinu budoucnosti. Přestaň s tím, a pak změň celý svůj postoj. Vše Mi přenech, a potom se uvolni a raduj se ze všeho, co děláš zcela novým způsobem. Změna postoje může nastat v okamžiku, a proto se změň, a to rychle, a protanči a prozpívej dnešní den ruku v ruce se Mnou.

PROJEV MÉ VŮLE, ANEB JAK MĚNIT STÁVAJÍCÍ

29. června 2011 v 0:24 Jednoduchost života


PROJEV MÉ VŮLE, ANEB JAK MĚNIT STÁVAJÍCÍ
Dnes jsem dostal skvělý nápad poradit vám lidem, jak změnit stávající struktury starého nefunkčního řádu. Vždy, když vzniká něco nového, ať na úrovni lidského, nebo zvířecího vědomí, je prvotní chaos. Všemu velkému, všem velikým objevům předchází destrukce. Jen nejste-li spokojeni se stávajícím a rozboříte staré, může na tomto místě vzniknout cosi nového. Tak se i vaše společnost dostává k totálnímu kolapsu řádu. Mocenské struktury zemí světa nedokážou potlačit svobodně vzrůstající vůli člověka. Již nestačí potírat zlo vojenskými prostředky. Protože ti, co tak činí, škodí sami sobě.
Demokracie je především dialog. Schopnost slyšet obsah sdělení druhého a na základě dohody najít kompromis. Moc je síla, síla je moc, když je něčeho moc, pak vzniká nemoc. Nemoc je NE MOC. Každá věta obsahuje i řešení. Pokud něčeho není moc, není ani nemoc. Můžete chtít prosadit svoji pravdu za každou cenu, ale již jsme si vysvětlili, že vaše pravda není mojí pravdou. Jiné zákony platí v zemi, která leží u moře, a jiné v zemi, která je obklopena pískem.
Jak vzniká moc?
A teď mám na mysli vládní moc. Pár jedinců se domluví, opatří si dostatek moci, ve vašem světě moc = peníze a za peníze si koupí vaši loajalitu. Takže když peníze zbavíte jejich moci, zbavili jste se i své závislosti.
Co potřebuje člověk k životu? Napište si dlouhý seznam toho, co potřebujete k životu. Máte?
Tak a teď vyškrtejte vše, co vás naplňuje radostí. Teď vše, kdy máte pocit, že strádáte. Teď vše, co si nemůžete schovat do kapsy. A co vám zbylo?
Měla by zbýt - láska, voda, sluneční svit a potrava. Víc opravdu nepotřebujete. Přestaňte vytvářet zbytečnosti, které vás prodejní řetězce nutí kupovat. Vyměňte se sousedem službu za službu a zaměřte se jen na to, co je pro život důležité. Poptávka vytváří spotřebu.
Vaše mysl dokáže zázraky. Představíte-li si vaši zahradu plnou rozkvetlých květin, ptáků a včel - budete je mít. Představíte-li si silnice bez aut, kde se můžete prohánět na koních - můžete je mít. Jako mávnutím kouzelného proutku začnou z vaší ulice mizet auta, přibývat stromy. Jen pracujte. Pracujte s láskou pro blaho všech. Pak najednou zase pochopíte, že to je jen a jen vaše rozhodnutí. Proč má vaše rodina čtyři auta? Vždyť se ani nevidíte. Jedním autem můžete svézt i souseda. Proč on je věčně spokojený, usměvavý a vy jste uštvaný a nešťastný? Bude vám vyprávět, jak nemá práci, a tak se odstěhoval na chatu, chalupu - ven z města. A najednou zjistil, že je daleko soběstačnější, než býval. To není návrat zpět do doby kamenné. To je návrat k původním hodnotám harmonie. Jen rezonuje-li harmonie vědomí se stvořením, můžete vytvářet zázraky.
I vámi formulovaná věta: "Prosím, neumím najít lepší řešení, děkuji ti, že vše zařídíš ku prospěchu všech zúčastněných", vnese do vašeho života zázraky.
Lidé dnešní doby často hledají odpověď na otázku: "Co dál? Jak mám vlastně žít? Stále pracuji a přesto mi zůstává tak málo času na radost, děti, hru, lásku". Stále naplňujete kolotoč chtění, tohle musím, potřebuji, nemám, dostanu… Ale jen uvědoměním si opravdových hodnot získáte to, co marně hledáte. Klid. Klid, lásku, porozumění, harmonii. Jemnou vibraci zastavení. Jen když ztišíte svoji mysl (musím, chci, mám…), přijde ticho. Prapůvodní esence, základ jednoty. Dualita vznikla až oddělením lidí od původního záměru. Abych poznal opak, vytvořil jsem dualitu.
Člověk dnešní doby má k dispozici vše, co vytvořil, včetně mých projektů a plánů. Jen hlukem arogance, jen nárůstem ega odstranil harmonii. Neváží si ničeho, co je v souladu s božským. Původní vzkaz Ježíšův byl - prozřete. Jak umím já, může umět každý. Neváhal obětovat lásku k lidem, aby naplnil mé přání. Z vašeho hlediska byl údajně umučen na kříži. Z mé lásky vzešel a ke mně se vrátil. Jako každý z vás, kdo připustí moji existenci, může poznat návrat k Jednotě Bytí.
Absolutno je absolutní. Světy, které vás rozdělují, světy odlišností vnímání jsou jen nástrojem pro tvoření v lásce.
Každý z mých pomocníků dostal nelehký úkol. Ač neviděl a nevěděl, měl tvořit. Je to velmi obtížné. Obzvláště mysl člověka ráda přijímá jen vjemy, které může potvrdit pěti smysly - hmatem, čichem, zrakem, sluchem a chutí. Na nejdůležitější smysl - intuici - se jaksi pozapomíná.
Jsem. Já Jsem. Jsem dokonalost božího království. Není jiného nade mne a Já rozhoduji o stavu věcí příštích. Nevyroste květina na kraji pole, pokud k tomu nedám požehnání. Nevyroste člověk ve své velikosti, pokud nedostane mé požehnání.
Jděte a opět tvořte v lásce a s láskou. Vše, co na zemi najdete, jsem vám svěřil do rukou. Ne k ničení, ale k životu v harmonii a lásce. Jen ten, kdo život ztratí, aby druhého zachránil, jen ten je hoden mého jména. Neboť všichni jedno jsou/jsme. Dám vám ještě jednu šanci.
Pomni člověče: "Blahoslavený budiž ten, kdo neviděl a přesto uvěřil." Vaše srdce je stvořeno pro lásku, jedině láska smí rozhodovat ve věci života a smrti. Nikdo jiný. Láska se nyní vrátila na planetu Zemi, aby mi pomohla v nelehké době planetárního přeskupování. Zemi jste připravili k zániku. Natolik jste dokázali zničit její přirozené schopnosti regenerace, že jde do souboje nebeských titánů velmi oslabena. To, co může Matce Zemi, vaší Matce Zemi pomoci, je uvědomění si souvislostí sepětí jednoho s druhým a každého s každým. Děje-li se bezpráví tady a teď jednomu z vás, děje se to samé mnohonásobně zvětšené i nedaleko od vás.
Vězte, že síla lásky je nejvyšší silou vesmírného pohybu. Jestliže kdokoliv na planetě Zemi dá život za lásku, mnohonásobně násobí sílu lásky zde. Duše, které v době válečných konfliktů umíraly a odcházely z vašeho bytí - se nyní ve velkém vracejí, aby vám pomohly překonat strach z neznámého. Celé řady generací provázené strachem z hrůz válečného utrpení (hlad, mor, znásilňování...) nyní přicházejí očistit zlo stvořené strachem z bolesti, utrpení - z nepochopení.
Nyní více než kdy dříve otevřete svá srdce a objímejte, radujte se, smějte se a milujte… Milujte své bližní, ale i rostliny, stromy, ptáky, hvězdy. Milujte vnitřním zrakem a intuicí. Poezie života vás obklopuje. Vaše fantazie dokáže mnohem víc než tupě sledovat televizní obrazovky. Vytvářejte svět, ve kterém můžete žít v lásce a harmonii. Jen jednota všeho se vším vám pomůže zvětšit prostor, který teď tolik potřebujete. Jen vzájemná láska, ne vzájemné utrpení, vás vrátí k jednotě. Dualita je překonána. Nyní nastává ten správný čas pro každého z vás, abyste uchopili krásu svého bytí a vydali se s úsměvem zpět k Bohu.
Zlo se pokusí zneužít duchovních nauk a touhy lidí po nich a po poznání, aby lidi dále ovládalo. Navlékne se do Ježíšova kabátu, ale uvnitř bude tma a touha ovládat dál. Stane se tak ve chvíli, kdy lidé budou již přesyceni a zklamáni materiálními touhami.
Jen láska a Já můžeme změnit stvořené. Jen láska a Já můžeme změnit stávající. Jen láska a Já dosáhneme plného kosmického vědomí v jednom jediném okamžiku.
Tento okamžik rozhodne o vašem osudu. Tento okamžik je důležitým mezníkem vývoje planety Země. Tento okamžik rozhodne o osudu každého z vás bez výjimky. Není vám dána možnost volby.

Vzhledem ke zkušenostem z galaktických projevů všehomíra jsme převzali odpovědnost za dílo svého Tvoření.
Není vina a trest. V našich podmínkách nic takového neexistuje. Pro nás vše, co bylo stvořeno a je spjato s planetou Zemí, má stejnou hodnotu. Blíží se den, kdy rozhodneme, co a jak dál. Blíží se den, kdy naše rozhodnutí pocítí každý z vás. Jedině Láska může rozhodovat o životě a smrti. Jedině Láska zná hranice, které lidská duše nedokáže překročit. Jedině Láska ví, jak dojít naplnění a jednoty s otcem Bohem.
Ještě ve svých srdcích nic necítíte?
Ještě stále trváte na žebříčcích hodnot, které vaše společnost nastavila jako jediné správné? Ještě pořád jste ochotni obětovat sebe sama pro výdělek druhých? Ještě vám nestačily zkušenosti z dob minulých? Ještě každý z vás netouží po radosti a lásce?
Tak zapojte srdce, probuďte intuici, vzpomeňte si, odkud přicházíte... A že vás tu je - z mnoha planet i galaxií.
S přibývajícím se zrychlením otáčení vaší zemské osy, se začnou přitahovat vibračně stejní jedinci. Začnete objevovat "známé a příbuzné" ze "svých" galaxií. Několik hvězd, několik planetárních systémů sem na zemi vyslalo své zástupce. Ti všichni se začnou rozpomínat. V okamžiku, který určím Já sám, budete vědět, jaký byl váš původní záměr, když jste souhlasili s odchodem na planetu Zemi.
V jednom jediném okamžiku síla lásky probudí vaše vědomí společného úkolu tak, abyste dokázali zapojit to nejlepší, co je ve vás ukryto. Jen pomocí aktivace všech vědomí najednou dokážeme probudit sílu nutnou k přechodu na novou dimenzi bytí. Jste požehnanými lidmi nového národa. Jste nyní vědoucími plamínky nové doby. Každý z vás, kdo čte obsah a rozumí srdcem, je "ten vyvolený". Je vás mnoho, proto předávejte má sdělení ostatním.
Vibrace provázející nyní vaše konání je přesně určována a směrována do míst, kde jsou oči, co vidí, uši, co slyší, a srdce, které cítí…
Jsem s vámi.
MYŠLENKA A REALITA
Svými myšlenkami tvoříte svoji realitu. Připustíte-li nedostatek základních potravin - bude nedostatek potravin. Proč u vás prší a soused přes ulici má zahrádku suchou? Kdo z vás řekl "a nezaprší a nezaprší"? Skutečnost vaší reality může být tvořena silou vaší myšlenky. Může a nemusí. Záleží na síle, s jakou je záměr vytvořen.
Spánek, usínání, vaše představy, sny, lucidní snění, pohyb v čase a prostoru…
Jistě zajímavá témata. Ach, jak je mysl úžasná. Co rozmanitých forem a stále nevidíte konce. Je to stejné.
Když se díváte na rozkvetlou louku, nenapadne vás říct: "určitě znám všechny květiny". Neexistuje žádná, se kterou jsem se dosud nepotkal. Tak i vaše sny, představy - jsou součástí dalších nekonečných spletitostí nereálného bytí. Pro projevené existují jasná pravidla. Pokud nejsou dodržena, zůstává snění sněním a realita realitou.
Ano, duch, duše a tělo jedno jsou a pak ještě spousta dalších maličkostí musí dokonalosti nebeského tvoření předcházet.

KDE A JAK VZNIKÁ NEMOC
Ve slově nemoc je slovní hříčka - Ne moc.
Je-li něčeho moc, vzniká nerovnováha. Nerovnováha tekutin, šťáv, hlenu, slizu…
Všechny systémy léčení se zaobírají tím, jak ulevit od bolesti. Pokud jste pozorně četli celou knihu, pak víte, že bolest (strach, nenávist) je pouze opačná (nižší vibrace) síly (lásky, porozumění). Bolest vám říká - zastav, člověče. Odpočiň a dopřej sluchu své duši.
Kde se přepínáš, jaká část tvého těla není v rovnováze? Co potřebuješ změnit, aby ses opět vrátil k harmonii?
Ale jak můžete slyšet svoji duši, když popíráte lásku. Popíráte Boha.
Každá buňka vašeho těla zná kód zdraví, i ta sebemenší částice zná kód zdraví. To co potřebuje - je impuls.
Nejúčinnějším lékem i lékařem jste vy sami. Požádejte - zeptejte se svého těla, co potřebuje, a pak tento impuls sledujte a naplňujte. Sami znáte nejlépe odpověď na všechny otázky. Vaše mysl, vaše ego vás zavádí od lásky. Každá otázka by měla začínat: "Ve jménu lásky, co potřebuji, abych opět nastolil kód zdraví ve svém těle?" Odpověď: "Bůček" zcela určitě pochází z ega - nižší vibrace vašeho já.
Uvědomte si, že není přirozené v řádu tvoření, aby jedinec požíral druhého jedince. Pokud jíte maso, které jste si sami obstarali, pak v okamžiku skonu vám zvíře odevzdá s láskou i svoji sílu. Vědoucí, kteří žili v souladu s přírodou, používali rituál odvedení duše. V dnešní době je třeba se vrátit k původním znalostem. Příšerná útočiště týraných zvířat, kterým říkáte stáje, nemohou dát nic jiného než nemoc, stres, bolest.
Nedali jste lásku, péči rostlině, zvěři, bylinám. Co chcete, aby ony předaly vám?
Dávání a braní. V mém řáduje vše v rovnováze. Dáváš - dostaneš. Nedáváš, bereš - pak se nediv Jedině rovnováha a harmonie ducha, těla, mysli může přinést úspěch.
Proč existují zázračná uzdravení?
Proč dva jedinci se stejnou diagnózou a stejným způsobem léčby mají tak rozdílné výsledky?
Protože neexistuje stejné, dal jsem vám pestrost, nekonečné možnosti. Na nerovnováhu má vliv prostředí, vztahy, bydlení, stravování. Každý jste svého štěstí strůjce.
Když vás každé ráno bolí záda a vy jste navštívili tucet lékařů, snědli již 20 druhů léků, a nic nezabírá. Poradím vám.
A co postel?
Vždy hledejte příčinu své nemoci v nejbližším prostředí. Nejčastěji bývá projevem fyzické nerovnováhy psychická příčina. Nesoulad na pracovišti, hádky v rodině, strach ze ztráty zaměstnání, nedostatek podnětů pro činnost a následná apatie.
Vaše tělo je tvořeno 80 % z tekutin. Leckdy pro odstranění nejvážnějších projevů nemoci stačí přidat několik litrů vody denně a problém zmizí sám.
A opět vaše jednání má provázet láska. Nemocí vaše duše volá po pozornosti. Strádá, touží po vyjádření, inspiraci…
Nechte ostatní, ať se trápí, souží, naříkají. Vaším projevem budiž láska. Láska a světlo.
Světlo, které prozáří všechna zákoutí, světlo, které vnese zpět soulad do stvoření.
Vašimi léčebnými prostředky je harmonie. Harmonie barev vám opět pomůže nastolit rovnováhu. Nemoc znamená - uber. Ne - moc. Bylin, léků, práce - ne-moc. Pak budete zdraví vy i vaši blízcí.
LÉKAŘI A LÉČITELÉ
Kam se ztratila pradávná učení a moudrosti starších kmene uchovávaná po věky věků z generace na generaci? Kdy sít, sklízet úrodu, kdy mají byliny největší účinek, kdy přidáním jedné rostliny změníte účinek celé bylinné směsi?
Šamanské obřady a rituály vzývající božstva a povolávající déšť, hojící zranění a umožňující bezbolestné porody. Co zbylo? Možná pár knih, možná bezzubý stařec u ohně a jeho vyprávění. Lidé dnešní doby potřebují mnohem méně. Potřebují jen uvědomit si svůj původ. Neboť ve spojení s božským mizí i nemoci všeho druhu. Veškerý projev ve hmotě řídí mysl. A je-li mysl chorá - je i tělo nemocné.
Proto víc než cokoliv budete potřebovat hudbu - harmonickou, prvotní tóny bytí, abyste dokázali skládat novou DNA. Více než cokoliv jiného budete potřebovat klid. Příjemné prostředí živé přírody umožní naladění vyššího já na boží vibrace.
Veškerá jádra rostlin, veškeré buněčné struktury obsahují základ informace stvoření. Ne genetické mutace a mrtvá strava. Ale jádra plodů oživí vaše mrtvá či umírající těla. Pohyb na čerstvém vzduchu, jednoduchá strava, mysl v harmonii - to je vaše nynější šance pro život. Žádný člověk ani živočich, ani rostlina nemůže fungovat bez vody. Voda tvoří 80% všech informací, které vaše tělo potřebuje k růstu. Voda nezmizela a nikdy nezmizí z povrchu zemského. Matka Země to prostě nedovolí.
Součástí Stvoření jsou i různé úmluvy a dohody a každý, kdo se ve Stvoření ocitne, nemůže jednat jinak. Člověk nové doby nepotřebuje lékaře. Snadno odstraníte zdravotní a životní pojišťovny, když přestanete využívat jejich služeb. Jste součástí mého dokonalého díla Božího. Jste součástí úžasného kolosu Bytí. Jste schopni sami sobě cokoliv udělat. Můžete tvořit i ničit. Že si vědomě ničíte tělo, víte již dávno. Proto přestaňte poslouchat lenost a dejte sluch lásce. Láskaje nejvyšší vibrací tvoření. Pokud dáte svůj hlas lásce i lásce ke své osobě, zvolili jste život. A život nikdy neznamená zánik. Naopak. Život je i mnoho jiných forem. Zdraví. Staňte se tím, čím chcete být. Jen Já jsem vám umožnil dokonalou buněčnou proměnu. Jen Já jsem vám ukázal cestu z nemoci ven.
Jak chcete, aby vás uzdravily byliny spálené sluncem letní oblohy pod ozářeným nebem. Vibrace zloby a násilí se dotýká i jich. Kyselé deště, zničená suchem spálená zem.
Každý váš pohled z okna doprovázený slovy: "Zase sucho, ta zem je vyprahlá na souš", právě vytvořila tato realitu. Vaše důvěra provázená slovy: "Věřím, že vše je tak, jak má být. Bůh zajistí dostatek vody/vláhy/potravy/slunce/chladu… pro nás, pro všechny. Tak se staň," tvoří zcela jinou realitu.
Vše je vůle boží. Vše spočívá ve vašem záměru. Splním vám jen to, oč žádáte. A vy s láskou vnímejte každou zkušenost.


Z knihy DAR SVĚTLA - Askal
Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi odkazy http://www.slunecnikvet-anna.blog.cz/

Neměj strach; otevři se, nic nezadržuj a nech vše volně plynout.

28. června 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Když se skříň naplní až k prasknutí a dveře se rozevřou, všechno vypadne ven a nic tomu nemůže zabránit. Když se otevře zdymadlo, voda se valí vpřed ohromnou silou a vše strhává s sebou. Tak je to i s duchovní silou v tvém nitru; jakmile byla jednou rozpoznána a uvolněna, nic nemůže zastavit její tok. Dere se vpřed, strhává stranou vše záporné a disharmonické a přináší s sebou mír, lásku, harmonii a porozumění. Je to láska, která přemůže svět; je to láska, která spojí všechno lidstvo. A proto čím dříve uvolníš obrovskou moc lásky v sobě
a necháš ji svobodně plynout, tím dříve spatříš ve světě mír a harmonii a jednotu celého lidstva. Máš-li ve svém srdci lásku, obdržíš od každého opravdu to nejlepší, protože láska vidí pouze to nejlepší, a proto to nejlepší přitahuje. Neměj strach; otevři se, nic nezadržuj a nech vše volně plynout.


Jak slavné je ono nové, jak zázračné jsou Mé cesty!

27. června 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Buď ochoten jít beze strachu kupředu a prozkoumávat zdánlivě nové cesty, nové představy a nové myšlenky. Buď ochoten bořit staré překážky a objevovat světlo pravdy. Říkám "zdánlivě nové", protože nic není zcela nové. Jde pouze o pohyb v cyklu, o znovunalézání jednoty se Mnou; musíš se znovu naučit kráčet a hovořit se Mnou, jako tomu bylo na počátku musíš se znovuzrodit v Duchu a v pravdě. © Vnímej svůj růst a rozvoj. Uvědomuj si, jak staré od tebe odpadá, a přijímej nové s radostí a díkůvzdáním. Jak slavné je ono nové, jak zázračné jsou Mé cesty! Buď si záměrně vědom Mne a Mé božské přítomnosti a raduj se, protože Mé království přichází. Dovol, abych tě zahrnul svým mírem a láskou. Pozvedni své srdce v hluboké lásce, chvále a vděčnosti a bud'v dokonalém míru, když procházíš tímto dnem. Konej Mou vůli, kráčej po Mých cestách a oslavuj Mě.

Najdi onen dokonalý rytmus v životě

26. června 2011 v 13:34 Myšlenka Nového dne


Jakmile se kuře vyklube ze své skořápky nebo motýl ze své kukly, už pro ně není cesty zpět, ale jen neustálé rozvíjeni se do nového. Prováděj tento akt rozvoje každý den, každou hodinu, každou minutu. Vnímej vzrušení a očekávání ve všem, co se děje. Nikdy nenastane hluchý okamžik ve tvém životě, budeš-li pozorný; stále se něco děje. Nech všemu volný průběh, nikdy se nepokoušej zadržet pokrok, ale následuj ho. Pravím ti, že vše, co přichází, bude opravdu nejlepší pro růst a prospěch celku. Najdi onen dokonalý rytmus v životě a vydej pro něj ze sebe to nejlepší. Plyň s ním, nikoli proti němu, protože jen tak nalezneš mír srdce a mysli; když budeš ve vnitřním míru, budeš otevřen a připraven pro příchod nového.

Hledej a nalézej svobodu Ducha

25. června 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Hledej a nalézej svobodu Ducha, protože kde je skutečná svoboda, tam je mír, a kde je mír, tam je láska, a láska otevírá všechny dveře. Kde je láska, tam není kritika, souzení ani odsuzování, protože ty víš a chápeš, že ve Mně a v Mé lásce je vše jedním. Uvidíš rodinu lidstva a poznáš, že všichni jsou stvořeni k Mému obrazu. Přejdi z vnějšku k samému jádru věci, kde není žádných přehrad a všichni jsou, spojeni v dokonalé jednotě. Nalezneš jen to opravdu nejlepší v každém a ve všem. Jsi-li v dokonalém vnitřním míru, neztrácíš čas tím, že se pokoušíš změnit ostatní. Prostě se učíš být a v bytí vytváříš pocit jednoty s veškery'm životem, a klid a láska vládnou nade vším.


Dosáhneš velkých výšek a prozkoumáš velké hlubiny

24. června 2011 v 11:36


Věnuj se dnes Mně, Mé službě a službě lidstvu. Služba je zázračný léčitel, protože když při ní zapomeneš na sebe, zjistíš, že rosteš a zázračným způsobem se rozvíjíš. Dosáhneš velkých výšek a prozkoumáš velké hlubiny a tvá láska a porozumění životu začnou pro tebe mnoho znamenat. Dnešní den ti poskytne bezpočet příležitostí k rozpětí a růstu. Přijmi každého se srdcem plným lásky a vděčnosti a pociťuj, jak se rozvíjí tvé vědomí a moudrost. Žij plně a bohatě, bez hranic a omezení. Očekávej jen to nejlepší ve všem a v každém a sleduj, jak se to naplňuje. Měj své srdce otevřené bližním. V každém hledej jen to nejvyšší dobro a pracuj na vyšší úrovni vědomí. Dodávej druhým odvahu všemi možnými způsoby, protože každá duše potřebuje povzbuzení. Zjistíš, že budeš-li pomáhat jiným, pomůžeš zároveň i svému růstu.

Kde leží tvá víra a jistota?

23. června 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jak můžeš doufat, že porosteš bez náporů a zkoušek? Kde leží tvá víra a jistota? Odkud čerpáš svou sílu a moc? Snažíš se žít tento život ze své vlastní síly, spoléháš pouze na sebe, abys jím prošel? Jestliže ano, nebudeš moci překonat nátlaky a nápory všude kolem sebe. Jestliže však vložíš vše do Mých rukou a dovolíš, abych tě vedl a řídil, dokážeš uskutečnit cokoliv, protože se Mnou je vše možné. Máš pocit, že náklad, který neseš, je příliš těžký, že ti byl svěřen příliš velký úkol, abys jej vyřešil? Proč neodložíš hned teď celý svůj náklad a starosti na Mne a nenecháš Mne provádět tě obtížnými vodami? Provedu tě každou překážku do klidných a tichých vod a osvobodím tě od každého strádání, jestliže tvá víra a důvěra bude zcela zakotvena ve Mně.


Změna je klíč, který ti otevře všechny dveře

22. června 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Změna je klíč, který ti otevře všechny dveře - změna srdce a mysli. Máš-li svou jistotu ve Mně, nebudeš se bát změn, jakkoliv drastické se ti mohou zdát. Prostě věz, že všechny změny, k nimž dochází, směřují k tomu opravdu nejlepšímu a pro dobro celku, ať, jsou to změny osobní, změny v zemi nebo ve světě. Prostě přijmi, že tyto změny musí přijít, a jdi s nimi. Jdi kupředu a vzhůru a snaž se porozumět, když ti říkám, že to nejlepší teprve nastane. Shledáš, že nové je mnohem nádhernější než staré, jestliže do něj rychle vplyneš bez dalšího odporu. Proč by sis měl dělat život svým odporem obtížnější? Nic nemůže zastavit Mou ruku. Míč se začal kutálet; nový den je zde a ty jsi jeho součástí, jenom jej musíš přijmout a následovat; jinak zůstaneš pozadu.

Celosvětový Letní Slunovrat a Svatojánská noc

21. června 2011 v 14:53 Doteky Nového Života


Celosvětový Letní Slunovrat a Svatojánská noc

V tento velmi důležitý den se naše duše propojují, spojuje se svět elementálních bytostí, svět zvířat, Matka Země se dnes nadechne a vdechne sílu Vesmíru do svého Srdce, tato síla prostoupí i nás a vše živé na Zemi. Moudře a v tichosti kruhu přátel, spřízněných duší děkujme za tyto dary, jsou pro nás tak důležité, jako nádech a výdech. Jsou důležité pro další kroky vzestupu. Od včerejška cítím, jak se v éteru všechno chvěje, je to jemná vibrace, která přináší vnitřní klid a pocit okouzlení, jak reaguje naše stále vnímavější tělo na tento přírodní a vesmírný kolotoč energií, které se postupně vlévají do všech našich těl. V tomto tanečním kruhu, se vzájemně podporujeme a vznešenost, úcta a pokora proudí od Srdce k Srdci. Nepotřebujeme hovořit, protože víme. Procitáme každým dnem, stále více a více, uvědomujeme si tu hloubku poznání a možností, které potřebujeme v tyto dny. A naše duše ví, jak toto poznání dal použít k ještě hlubší očistě a uvědomění si sama sebe.
I svět elementálních bytostí a zvířat prožívají naplno tyto velmi očekávaný den. Ve své přirozenosti se s lidmi propojují a aniž si uvědomujeme, tvoříme jednotu, celek. A v tomto silném propojení a spolupráci se s lehkostí výdechu Matky Země, který proběhne o Svatojánské noci připravme na dary, které dostaneme a dostaneme je v plné hojnosti, v hojnosti na všech úrovních našeho bytí. Hojnost pro všechny bytostí na této Planetě. Země nám odkryje své poklady a předá nám je, protože jsme připraveni a přesně víme, jak nakládat s těmito dary.
Přeji nám všem, nám bytostem Světla a Lásky ať toto propojení mezi námi stále zesiluje a ať je nás stále více a naše nohy, jsou pevně ukotveny s Matkou Zemí a naše hlava spojena s milovaným Otcem Stvořitelem a naše Srdce je tou číší ve které se tyto dvě síly Matky Země a Otce Stvořitele spojují v jedno a proudí skrze nás ke všemu a ke všem.
S Láskou Sluneční květ

Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi odkazy http://www.slunecnikvet-anna.blog.cz/

Jak začínáš každý den? Pamatuj, že to nezáleží na nikom jiném.

21. června 2011 v 10:20 Myšlenka Nového dne

Nevadí, jestliže včera nebylo vše tak, jak mělo být; včerejšek skončil a je pryč a nic se s tím nedá dělat. Dnešek je něco docela jiného; leží před tebou nedotčený a bez poskvrny a je jen na tobě, abys z něj vytvořil ten nejzázračnější den. Jak začínáš každý den? Pamatuj, že to nezáleží na nikom jiném. Rozhodnutí musíš učinit jen ty, sám. Pokus se zahájit den s vnitřním klidem a spokojeností - najdi si čas, aby ses ztišil a umožnil, aby tě onen mír naplnil a rozprostřel se v tobě. Nespěchej do nového dne nepřipraven a bez harmonie. Jestliže se tím budeš řídit, bude snadné přenést onen stav mysli do nadcházejícího dne a umožnit, aby ovlivňoval celý den a všechny duše, s kterými se setkáš. Je na tobě, abys zvolil, jaký tento den bude, a pak ho takovým učinil. Proč se nerozhodnout hned teď?

Jak životně důležitý je tvůj správný vztah k dávání!

20. června 2011 v 15:54 Myšlenka Nového dne


Jak životně důležitý je tvůj správný vztah k dávání! Dávej klidně a s důvěrou, a především s láskou a s radostí. Vše, co je dáváno neochotně, s sebou přináší špatné vibrace, a proto z toho nemůže vzejít nic dokonalého. Hleď, abys vše, co děláš, konal s láskou, i když třeba zcela nerozumíš, proč tak činíš. I ta nejobyčejnější, nejvšednější práce, je-li dělána s láskou, může přinést zázračné a obdivuhodné výsledky, proto nech lásku volně plynout při všem, do čeho se pustíš. Uvědom si,že vše, co děláš, je potřebné a že žádná práce nebo činnost není příliš malá nebo bezvýznamná. Jestliže všechny duše vydají ze sebe to nejlepší, tíha a odpovědnost již nespočívají jen na několika z nich. Břemeno je nadlehčováno celkem, až nakonec již není břemenem, ale skutečnou radostí a potěšením. Sleduj svůj postoj a přispívej k radosti a k hladkému chodu celku.


Co pro tebe znamená věk? Bojíš se stárnutí?

19. června 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Co pro tebe znamená věk? Bojíš se stárnutí? Nebo jsi jedním z těch, kteří si ze svého věku nic nedělají a vědí a chápou, že pramen mladosti je v jejich vlastním vědomí? Udržuješ-li svou mysl mladou, svěží a vnímavou, neexistuje nic takového jako stárnutí. Máš-li mnoho zájmů a těšíš-li se plně ze života, jak vůbec můžeš někdy zestárnout? Lidské bytosti se samy omezují, když se domnívají, že ve třiceti či čtyřiceti letech jsou na vrcholu života. Pro mnohé duše to může být právě začátek, kdy procitnou do nádhery života a začnou se z něj radovat. Zbav se všech myšlenek na stáří. Jde však o běžný způsob myšlení, který se tak silně zakořenil, že je jako velmi tvrdý ořech, který lze jen stěží rozlousknout. Začni hned teď přehodnocovat své smýšlení o stáří.

A PARTNERSKÉ VZTAHY VAŠÍ DOBY?

18. června 2011 v 11:11 Krása ženy
A PARTNERSKÉ VZTAHY VAŠÍ DOBY?
Jsou dávno překonány. Nač uzavírat sňatky posvěcené úřední mocí či církví.
Láska je jediným společným jmenovatelem. Pokud jste oba jedno tělo, jedna duše a společně se vyvíjíte, krásně druhému zrcadlíte obraz duše. V době, kdy vaše láska dospěje a vy získáte přítele/přítelkyni na celý život, toužíte poznat a rozvinout jinou část své duše. Správně, zřejmě potřebujete jiné zrcadlo. Rozvod? Zbytečně ničíte společné dílo a s nenávistí jeden druhému ubližujete… Cesta poznání je cesta života. Já jsem vám připravil mnoho zkoušek, mnoho možností. Proč tolik povyku, provází-li láska vaše konání. A děti, které vzešli ze společného svazku?
Nahlížejte naprosto stejně. Kolik partnerů, tolik podnětů. To, co je jedině důležité, může dát každý z vás. Kdykoliv, komukoliv.
Láska. Láska je a bude navzdory vašim proměnám. To vaše sebelítost, ublíženost, zklamání, nenávist, vaše ego staví mosty mezi rodiče a dítě. Dítě vzešlo z lásky. Bez lásky nic nevznikne ani nemůže zaniknout. Já jsem vám je dal. Tak jako vše ostatní kolem. A jen Já a Láska rozhodnu, kdy si je vezmu zpět. Jakým právem bráníte jeho svobodnému projevu? Jakým právem určujete, že vy jste lepší rodič než ten druhý a bráníte dětem se s druhým stýkat?
Sami svým bytím určují směr své cesty, čím více podnětů, tím zralejší jedinec. Ne vy - Já - Já láska - určím, kde cesta vývoje duše projde transformačním procesem a jak se dál bude odvíjet jemné předivo mého záměru.
Já, Já jsem - je jediným určujícím pravidlem stvoření. Jen Já, Já jsem - má sílu změnit stávající, ale pouze a jen ve jménu lásky.
PROMĚNA MUŽSKÉ ENERGIE A K ČEMU SLOUŽÍ
Ve vašem systému se často stává, že ženská a mužská energie vzájemně zaměňují své role. Dominantní chování žen nezřídka způsobuje zjemnělé a tzv. zženštilé chování mužů.
To vše způsobuje napojování fotonů na vaše stávající buněčné uskupení.
Úloha muže Nové doby spočívá v ochraně nových hodnotových systémů. Je fyzicky uzpůsoben k ochraně slabší konstituční formy ženy. Obsahem jeho bytí nemá být fyzický projev síly, ale využívání klidné síly Boží. Ochranou v Novém řádu se myslí klidné uspořádání dne. Dodržování řádu, na kterém se zúčastnění dohodnou. Moudrou laskavostí nahrazuje předchozí projevy agresivní síly, které provázely dřívější výchovu. Je rádcem a učitelem, oporou Nových dětí. Učí se pracovat s láskou jako všichni okolo něj. Je důsledný a trpělivý v hledání nových informací a při zkoušení nových technik i technologií. Svoji rodinu vede moudrostí, důsledností, tolerancí a láskou v době nových poznatků.
Je oporou komunitě, ve které se uvolí žít.
Nová doba přináší i nové vazby a nové formy pospolitosti. Často objevíte širší uskupení tvořené mnoha rozdílnými generacemi, kde se lidé schází pouze při společném díle nebo jídle a jinak každý upřednostňuje malé místnosti pro soukromé meditace či odpočinek.
V těchto komunitách, kde bývá více žen, je mužům předurčeno stanovovat řád, kterým se seskupení dobrovolně řídí.
Veškerá rozhodování jsou podřízena vůdci, který přebírá odpovědnost za zdroje potravy i za její dostatek. Muž určuje, která z žen se stává hlavou velkých rodin. Často se vedení ujímá nejstarší.
Zrod nového pokolení je čistě záležitostí jednotlivců, kteří se rozhodnou, zda ve společenství chtějí zůstat a společně své děti vychovávat v pospolitosti strýců a tet, nebo se rozhodnou odejít a žít zcela samostatně.
Vaše doba se velmi provinila na ženách všech ras. Dosavadní vývoj, kdy mužská síla zcela bezohledně zneužívala své fyzické síly pro degradaci ženství, je nenávratně zničen. Přesto zmrzačená těla žen (interrupce, hysterektomie) ještě dlouhou dobu nebudou schopna zaplnit mezeru v genetickém kódu zrození.
Proto přechod do jiné formy bytí umožní i zrod zcela nových bytostí. DNA lidí se promísí s jinou formou projeveného tak, aby nový člověk (člověk Nové doby) byl schopen následovat záměr boží.
Ke schopnostem dětí Nového věku patří obnova tkání. Mohou změnit opravdu mnoho z hrůz, které generace po staletí prováděly.
Apeluji ne na váš rozum, ale na vaše cítění. Mysl, která byla ovlivňována, manipulována a přeměňována, ztratila svoji původní schopnost následovat duši.
Pokud chcete pochopit Nový věk, musíte využívat vaši intuici, cítění lásky, které sice zakrnělo, přesto nikdy zcela nevymizelo. Rozum se bude bránit a vše nové odmítat. Intuice, hlas srdce vám napoví a povede v této úžasné době plné proměn a nových objevů. Nezapomeňte, že na to nejste sami. Celá planeta, fauna, flóra, voda, vše prožívá tu nádhernou změnu spolu s vámi.
Obracejte se na své neviditelné pomocníky - víly, anděly a skřítky, kteří spolu s vámi prochází proměnou tváře Matky Země.
Časem se pro vás vaši průvodci stanou viditelnými. Některé z vašich dětí je vidí již dnes. Jen jsou zmateny projevy nižších vibrací, které se v této době prolínají s vaší realitou. Věřte, že mohou vidět bytosti, které jsou vašim očím zatím skryté. Dejte jim svoji lásku - ony pak s důvěrou přijmou své schopnosti. Učitel a žák - role, která se nyní bude prolínat. Vzájemně si budete učiteli i žáky.
K tomu vám dopomáhej Bůh.

ŽENY
Ženy mají obrovský podíl na změnách, kterými lidstvo prochází.
Vždy byly a jsou předurčenými pokračovatelkami rodů. Ve všech galaktických systémech a uskupeních je ženám dána schopnost reprodukce a tím pádem i schopnost ovlivňovat budoucí četnost generace.
Některé civilizace úkol žen pochopily, ženy byla uctívány a chráněny, vzývány a oslavovány. Vaše civilizace roli žen znevážila a v rámci Stvoření se snažila o její vyhubení. Nikdy v tak velkém rozsahu nedocházelo k jejich vraždění, upalování, ničení a plenění.
Degradace ženské síly dospěla tak daleko, že ženy ubližují jedna druhé a tím pádem samy sobě. A snaží se o své sebezničení.
Planeta Lásky - jak byla dříve Země nazývána, se stala jednou z nejméně navštěvovaných planet galaktického uskupení.
V době transformace máte opět možnost vrátit ženskou energii tam, kam náleží - do čela zrození. Záleží nejen na ženách, ale i na přístupu vás všech, jak tento proces skončí.
Rozkol byl způsoben nepochopením božího řádu. Už v době ledové, přežívaly jen malé skupiny lidí. Boj o přežití změnil výsostné postavení žen na nutnost zachování společenství. Zde je počátek hlubokého propadu. Zde docházelo k zneužití ženy tím nejhrubším způsobem. Zde se Láska odvrátila a odešla daleko od Boha.
Nejtěžší období, kterým planeta Země procházela, trvalo 7 galaktických let. Nyní máte znovu možnost se navrátit zpět. Zpět ke kráse, lásce, životu.
Nepromarněte svoji šanci. Probuďte opět hluboko ukrytý plamínek lásky ve vašich srdcích. Milujte své blízké, děti, rodiče, přátele. Pečujte o zdroje pitné vody, ochraňujte přírodu, zvěř, ptactvo, vše, co vám bylo svěřeno. Bez vás, bez lásky ženy vaše planeta zahyne.
Stačila jedna z vás. Jedna jediná a dokázala láskou zvrátit jistý zánik planety Země. Co teprve, když spojíte své síly do jednoho láskyplného proudu energie, která obtočí vaši pianem a pomůžete jí se přenést do nového proudu Nového věku.
Vy ženy, od nepaměti dárkyně života, rozpomeňte se na vaši část božství ukrytou uvnitř - na lásku - a pomozte ve všech rovinách, ve všech úrovních pomozte prosadit lásku do rozhodování vašich mužů. Na úřadech, v státních institucích, v každém posledním obydlí povzneste lásku, kam patří. Do čela všech rozhodnutí.
To, co lidstvu, lidem, vašim dětem škodí, budiž smeteno z povrchu zemského. Milujte sebe sama, milujte své rodiny, své partnery, své děti tak, jak umí jen láska.
Uvěřily jste, že svět je bolest, že zrození dětí musí provázet bolest, že život přináší bolest.
Pak tedy dnes uvěřte, že život je radost, pokud žijete láskou. Zrod nového života je provázen radostí, pokud žijete s láskou. Svět vám bude vracet jen to, co do něj vložíte. Vaším nejvyšším vkladem je Láska.
A vy jste ty, kdo stály u zrodu. Rozpomeňte se a začněte jednat. S láskou.
K tomu vám pomáhej Bůh.


Z knihy DAR SVĚTLA - Askal
Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi odkazy http://www.slunecnikvet-anna.blog.cz/

Nesnaž se chytat každého stébla, které tě míjí

18. června 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


V následujících dnech se setkáš s mnoha protichůdnými názory a myšlenkami. Budeš velmi důkladně zkoušen, a budeš na to zcela sám. Nesnaž se chytat každého stébla, které tě míjí. Prostě hledej ve svém nitru, čerpej svou sílu ze Mne a jdi v klidu svou cestou. Všechny tvé pochybnosti a obavy od tebe odstoupí a ty budeš v onom vnitřním poznání pevný a neochvějný jako skála. Nebude záležet na tom, zda venku zuří vítr a bouře, protože ty tím zůstaneš zcela neovlivněn. Potřebuji tě silného, odvážného, znalého vnitřní pravdy, kterou ti nikdo nemůže vzít. Nenech se vtáhnout do víru konfliktů a nesnází, které se vyskytují v této době ve světě, ale najdi onen přístav klidu ve svém nitru a poznej Mě, protože Já jsem tvá kotva. Já jsem tvůj přístav. Dovol mi, abych tě naplnil a zahrnul svým mírem a láskou.