Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Květen 2011

Mistr Hilarion Poselství pro týden 29.5. - 4.6. 2011

31. května 2011 v 23:23 Doteky Nového Života


Mistr Hilarion Poselství pro týden 29.5. - 4.6. 2011

Uveřejnil(a) Lenka
Pondělí, 30 Květen 2011 12:01
Milovaní,
zatímco se budete v nadcházejícím týdnu věnovat svým každodenním činnostem, udělejte si čas vyjít si každý den do Přírody nasávat paprsky Slunce po dobu alespoň 5 minut. V těchto paprscích jsou obsaženy léčivé a energizující kvality, které jsou vysoce prospěšné pro ty, kdo jsou na cestě Nanebevstoupení. Vizualizujte si malá Slunce přicházející do každé čakry počínaje korunní a dále směrem dolů do základní čakry a zkuste vnímat, jak zde pulzují a rozpínají se. Toto cvičení vám pomůže propojit se s vaším Světelným tělem a ještě posílit toto propojení.
Také minimálně 15 minutová každodenní procházka je perfektní pro ujištění se, že jsou vaše energetická pole řádně prostupná a že se v nich nevyskytují žádné bloky. Hluboké břišní dýchání velmi pomáhá k inhalaci nových energií prány, kterými nyní oplývá atmosféra kolem vás. Je dobré vypít dvě sklenice vody při vstávání, potom přibližně jednu sklenici půl hodiny před každým jídlem a jednu před spaním a samozřejmě kdykoliv máte žízeň. Když se tomuto budete denně věnovat zároveň s vašimi pravidelnými duchovními disciplínami, bude pro vás přechod do vyšších frekvencí daleko jednodušší.
Nadále budou pokračovat neobvyklé konfigurace počasí, a tak je dobré žádat v modlitbách o ochranu lidí, neboť tyto modely počasí se objevují na různých místech Světa. Toto jsou ony husté energie, které se právě čistí a tomuto čištění se nelze vyhnout ať se objeví kdekoli a kdykoli. Pamatujte, že stejně jako každý z vás se stává zářivou Bytostí Světla, tak také vaše Planeta se očišťuje a Její jádro vyzařuje větší Světlo ze svého vnitřku v soustředných kruzích vrstvami na povrch a dále do atmosféry.
Nyní je velmi vhodný čas vejít hluboko do sebe a najít klid na co nejdelší dobu, neboť spojení se svým jádrem je nezbytné pro udržení harmonie a rovnováhy během těchto časů chaosu. Stále mějte záměr Nejvyššího Dobra pro všechny a buďte připraveni na to, že mnozí z vašeho okolí se z vás pokusí udělat kvůli vašemu Světlu "smetiště". Pamatujte, že to je znamení, že Kosmické Energie Lásky, které připlouvají na vaši Planetu, pracují na očistě všeho, co nezapadá či nemůže vejít do frekvencí 5.dimenze.
Udržujte své Nejvyšší vize Nejvyššího Dobra pro všechny, Drazí, neboť vy jste ten fond všeho, co je dobré a blahodárné v těchto časech velkých změn.

Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2011 Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com/
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.Uvidíš, jak se nemožné stává možným

31. května 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Začni hned teď rozvíjet své vědomí a myslet na hojnost ve všem, protože jen tak mohou být všechny tvé potřeby uspokojeny. Chci, abys věděl, že je pro Mne velkým potěšením dávat ti království, z něhož plyne vše ostatní. Proto je musíš hledat ze všeho nejdřív, a vše další ti pak bude přidáno. Znám každou tvou potřebu a každá tvá potřeba bude obdivuhodně splněna. Věř tomu z celého srdce. Nikdy nedovol jediné pochybnosti, aby zmařila tento zázrak. Přijmi Má slova, žij podle nich a uvidíš, jak přichází zázrak za zázrakem. Čas zázraků jistě ještě neskončil. Jsi-li Mi svým životem zcela oddán, budeš svědkem nevýslovných zázraků. Uvidíš, jak se nemožné stává možným. Poznáš ve všem Mou ruku. Tvé srdce bude přetékat láskou a vděčností za vše, co přijde.

Obrať se do svého nitra

30. května 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Mohu ti stále sdělovat duchovní pravdy, avšak jen když je prožiješ, převedeš do praxe, a tím je prokážeš, stanou se pro tebe skutečností, budou v tobě žít a působit. Musíš myslet sám za sebe, žít sám za sebe a pracovat sám za sebe. Musíš stát na vlastních nohou a nikdy nečekat, že za tebe někdo něco udělá. Obrať se do svého nitra, hledej uvnitř každou odpověď, a nalezneš ji. Může to trvat dlouho. Možná, že se budeš muset učit být trpělivý a čekat na Mne, ale jsou-li tvá víra a přesvědčení dost silné, nalezneš vše, co hledáš. Uč se rozmachu, růstu a rozvoji. Nauč se čerpat z pramene vší sily a moudrosti, všeho poznání a porozumění. Stále se ke Mně obracej, k svému Bohu a Pánu, k božství v sobě. Já tě nikdy nezanedbám ani neopustím, neboť teď již jistě víš, že,Já jsem stále s tebou.

Akce ve Zvoleni Volání Země

29. května 2011 v 14:21 PŘEDNÁŠKY,SEMINAŘE A DALŠÍ AKCE

Volání Země
15. května 2011 jsem se zúčastnila nádherné akce, meditace ve Sloupové síni Zvolenského zámku.
Již samotná cesta mě připravovala na něco vskutku výjimečného. Co si vyžadovalo mou pozornost, bylo volání přírodních a elementárních bytostí, z nádherných kopců, které se majestátně tyčily podél cesty po překročení imaginárních hranic se Slovenskem. Z vesmíru naše Země nemá žádné hranice, je celistvá. Přírodní bytosti hovořili o tom, že jsou stále připraveny na pomoc a spolupráci. Pouze mi lidé tím, že se odpojujeme a žijeme v iluzorním světě toto volání neslyšíme.
Při meditaci jsem vnitřním zrakem viděla, jak se potlačená a skoro již zapomenutá, vznešená tvořivá ženská energie tohoto místa probudila a rozlévá se do kraje za pomoci překrásných přírodních bytostí postupuje dál a dál a dál…. Pramen života opět ožil!!!
Ženská energie se propojuje s mužskou a vše se dostává do rovnováhy. Je již na každém z nás, jak s těmito dary naložíme. Každý máme možnost vyslyšet volání Matky Země a přispět svou esencí k tomu aby byl svět lepší, s myšlenkou žít tak, abych byl(a) dobrým člověkem.
Proběhl zde i křest nového CD , společná práce Maoka strážce zvuku a Karaimi vesmírné indiánky s názvem SPOLU - vědomá meditace pro každodenní duchovní naladění.
Prožijte si tyto nádherné okamžiky. S Láskou Sluneční květ


Více fotek v Galerii "Z našeho putování"

Jsi bodem světla v Mé mysli

29. května 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jsi bodem světla v Mé mysli. Jsi bodem lásky v Mém srdci. Když to dokážeš přijmout, když se dokážeš vidět jako mikrokosmos v makrokosmu, nikdy se už nebudeš podceňovat a špatně o sobě smýšlet. Uvědomíš si, že jsi skutečně utvořen k obrazu Mému, že jsme jedno a že nás nikdo a nic nemůže rozdělit. Jestliže pocítíš jakékoliv odloučení ode Mne, věz, že sis je způsobil sám, neboť Já se od tebe nikdy neodloučím. Ty jsi individuálně to, co Já univerzálně. Divíš se, že se musíš znovu zrodit, abys přijal zázrak této pravdy? Mnoho lidí se ode Mne vzdálilo a odloučilo do té míry, že si Mě umístili do nebes do takových výšek, že jsem nedosažitelný. Já jsem v tobě, skryt ve velkých hlubinách, a čekám, až Mě poznáš a vyzvedneš na světlo.

Elementální bytosti Země

28. května 2011 v 23:54 ŽIVEL ZEMĚ


Elementární bytosti, jež pracují se silami Země, jsou gnómové. Gnómové je souhrnné pojmenování a nemělo by se plést s našim obvyklým pojetím gnómů, tak, jak bývají zobrazováni v knížkách - alespoň ne na elementární úrovni vílí říše. Jejich podoba a tvar jsou různé, avšak mají zemskou povahu. Nemohou létat a nemohou shořet v ohni. Stárnou podobně , jako lidé.Do této obecné kategorie spadají různé entity, z nichž každá má svou úroveň vědomí. Tyto bytosti mají na starosti fyzickou strukturu Země. Vytvářejí barevnost světa a přinášejí barvu i do našich životů. Pomáhají nám spojit se s energiemi samotné Země a pochopit, jak tyto skryté síly využívat. Gnómů je potřeba k tomu, aby žily veškeré rostliny, květiny a stromy. Dávají jim barevné odstíny, tvoří minerály a krystaly a starají se o Zemi, na niž žijeme a rozvíjíme se. Jsou to bytosti velmi dovedné a zručné. Střeží poklady země a když se na ně člověk naladí, pomáhají mu je najít. Může jít o skryté poklady, o energie krystalů, nebo o to, najít skryté zlato vlastního života
Gnómové pracují s lidmi hlavně skrze přírodu. Každému kameni dávají jeho vlastní individualitu - jeho vlastní energii. Takto pracují s každým prvkem přírody. Každý strom, každá skála a květina nás tedy mohou něco naučit.
Gnómové také udržují fyzické tělo člověka - jeho skladbu, přijímání minerálů apod. Bez nich bychom ve fyzickém světě nefungovali. Jeden zemský elementál bývá určen k tomu, aby nám v životě pomáhal udržovat náš fyzický nástroj funkční a v pořádku, Díky tomu důvěrnému spojení se gnómové vyvíjejí a stávají se oduševnělými bytostmi. Ovlivňuje je to, co děláme. Zneužíváme-li tělo, zneužíváme také elementární bytost, která je mu přisouzena.


Tato bytost nám pomáhá uvědomovat si své fyzické smyly a učí nás spoléhat se na ně. Osobní gnóm nám pomáhá také s odolností a vytrvalostí. Pomáhá nám dávat na sebe pozor, přináší nám opatrnost.
Nedostatek spojení s osobním gnómem a ostatními zemskými elementály může způsobovat naší "vykořeněnost". Máme sklon ignorovat požadavky na přežití. Stále se cítíme, jako bychom nikde nepatřili a ztrácíme se ve světě svých představ. Ignorujeme s oblibou také nároky svého těla. Zásada dvakrát měř a jednou řež, se nás jakoby netýká. Všechny tyto znaky signalizují nutnost vstoupit do kontaktu se svým osobním gnómem.
Příliš těsné spojení se zemskými elementály a zemskými duchy, omezuje naše vnitřní vize. Jsme příliš praktiční, cyničtí a skeptičtí. Jejich energie v nás může vyvolávat přehnanou opatrnost a náchylnost ke konvencím. Jsme nedůvěřiví a podezíraví a naše představivost je omezená.
Jestliže se lépe vyladíme na svého osobního gnóma a jeho energii, rozvineme v sobě rozhodnost a porozumění. Otevřeme-li se jeho vlivu, pomůže nám spontánně a ochotně pomáhat druhým a nají skromnost, prostotu a pokoru. Gnómove se dají nejsnáze ovládnout a řídit pomoci optimismu a šlechetnosti.


Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi odkazy http://www.slunecnikvet-anna.blog.cz/

Království elementálních bytostí

28. května 2011 v 22:41 Elementální bytosti

Království elementálních bytostí

Přírodní síly se často klasifikují podle jedné ze čtyř forem svého projevu, jimiž jsou země, oheň, voda a vzduch. Bytostem, které se silami přírodního světa zacházejí na té nejzákladnější úrovni, se říká elementálové.
Lidé většinou nevědí, jaký je rozdíl mezi elementálními bytostmi a jinými přírodními duchy - těmi, které obvykle nazýváme víly a elfové. Zpravidla je směšují dohromady buď jako elementály, nebo jako přírodní duchy, avšak mezi těmito dvěma skupinami existuje rozdíl. Obě sice přinášejí do téže vrstvy hierarchie (andělské) , zastávají však odlišné funkce.
Víly a elfové se projevují spíše jako osobnosti, zatím co elementálové mají obecnější povahu.
Elementární bytosti jsou základními pilíři přírody. Mají velmi blízko ke skutečným, prvotním energiím a prvotnímu vědomí, ale ještě se nerozvinuly natolik, aby získaly opravdovou osobnost. Když jsme s nimi v kontaktu stimulují v nás silně, jednoznačné odezvy, které jsou charakterizovány jejím zaměřením - zemské,ohnivé, vodní a vzdušné.
Každý ze čtyř druhů elementálů odráží základní energetický vzorec říše víl, tak jak se manifestuje v přírodě. Vzájemně jsou propojeni tak, aby utvářely a udržovaly v chodu všechny záležitosti Země. V každém aspektu přírody a v každém člověku jsou zastoupeny všechny čtyři druhy elementálů. Kdyby některý z našeho života zmizel, nemohli bychom existovat.


Pojem elementál, není pouhé označení, etiketa, symbol či nějaká koncepce. Jsou to skutečně životní síly v nás a v přírodě. Utvářejí všechno, co můžeme vnímat svými pěti smysly. V mytologii byla konkrétním elementárním silám přiřazena božstva. Existovali ohniví bohové a bohyně, stejně jako existovali bohové a bohyně země, vody či vzduchu.
Jednotlivé víly a elfové mají příbuzenský vztah k jednomu, nebo více živlům a často je najdeme poblíž míst, kde se tyto živly v přírodě projevují: vodní skřítky a víly poblíž vody, lesní elfy v lesích a tak dále. Mohou tak snadněji využívat a vyjadřovat energii daného živlu.
S elementální úrovní andělské hierarchie se musíme naučit pracovat stejně jako s bytostmi, kterým říkáme víly a elfové. Elementálové jsou pro náš život v mnoha ohledech zcela zásadní. Často slýcháme, že někdo má nedostatek nějakého živlu. Pokud je tomu tak, zažívá takový člověk na nějaké úrovni nerovnováhu. Elementálové nás nabíjejí a doplňují naši energii. Dodávají nám palivo, které potřebujeme k životu. Pracují se všemi aspekty naší bytosti - fyzickým, emocionálním, mentálním i duchovním . ke každé této rovině je nám ve skutečnosti přidělen elementál, kteřý s námi má v dané rovině pracovat. V těsné blízkosti člověka mají elementálové větší příležitost rozvíjet svou osobnost a v rámci své hierarchie stoupat výš. Když se s nimi naučíme pracovat, dynamickým způsobem se tím vyladíme na všechny energie přírody a budeme vnímat, jak na nás působí. Budeme umět lépe ovládat vlastní energii na všech úrovních ( fyzické, emocionální, mentální a duchovní ).


Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi odkazy http://www.slunecnikvet-anna.blog.cz/

Zasvěcení

28. května 2011 v 21:09 Vývoj vědomí bytostí
Zasvěcení

Adam

Měli jste někdy touhu nechat se za peníze "zasvětit" do nějakého energetického léčebného systému? A udělali jste to? Pokud ne, gratuluji, vyhráli souboj jste nad svou myslí.


Dnes existují nejrůznější energetické systémy a plno lidí do nich nabízí "zasvěcení". Někteří pro svoje přesvědčení a někteří hlavně pro peníze. Nejdůležitější je však uvědomit si, že "zasvěcení" člověkem není nutné. Naladění na tyto systémy lidé jen zprostředkovávají a jsou vykonávány anděly, Nanebevzatými Mistry apod. Tak proč je nepožádat o zasvěcení rovnou?
Lidé se od této možnosti distancují hlavně proto, že nemají jistotu, zda naladění pravdu proběhne a nedostanou o tom potvrzení. A to je pro naši mysl velký oříšek. Mysl si libuje v jistotách a přesvědčeních, mysl potřebuje vše analyzovat a soudit, protože bez toho by ani nemohla existovat. Ta milénia evoluce se naše mysl vyvinula na dnešní podoby, protože jako primitivní národ lidí, jsme ji potřebovali k přežití a rozvíjení. Dnes se pro nás spíše přítěží, jelikož není naším nástrojem, ale pánem.
Pokud se vědomě oprostíme od soudů mysli, budeme schopni požádat bytosti světla o naladění do jakýchkoliv energetických systémů, které jsou dostupné našemu vývoji. K tomto kroku oproštění je potřebná víra v sebe sama a v bytosti světla, jenž nám mají dar předat. Pokud plně nevěříme, dar nám nebude předán, nebo získáme něco jiného. Dále je třeba si uvědomit, že jsme dokonalé bytosti, které na tento svět přišli na pouhou chvíli. Jsme součástí Boha, a tak jsme vším. Nepotřebujeme naladění na energie, protože těmito energiemi už jsme, jsme čirým bytím. Jediné, co potřebujeme, je si na tyto energie opět vzpomenout. A právě v tom nám mohou pomoci bytosti světla. Právě toto dělají lidé u nalaďování, pouze nám zprostředkovávají vzpomínky na naše bytosti. Pouze nám ukazují, že tím vším už jsme.
Nejlepší je pozvednout svou energii na co nejvyšší úroveň a pak požádat jemnohmotné bytosti o naladění, nejlépe v době spánku. Po naladění je třeba k sobě být naprosto pravdivý a kritický a poznat, zda jste skutečně obdrželi naladění do daného systému, nebo jestli se naladění nepodařilo. I to je možné. Buď je to známka malé přípravy, nebo ještě člověk prostě není připraven.
Tento způsob nalaďování nebyl v minulosti možný protože naše bytosti byli vědomé pouze v 3 dimenzích, ale nyní se již probouzíme ve 4. a 5. dimenzi, které mají o trochu jiná pravidla. S tím rovněž přichází velká zodpovědnost za své činy a myšlenky, protože lidem probuzeným ve vyšších dimenzích se myšlenky plní mnohem rychleji a přesněji. Nepropadejte proto negativním nepokojům, ale udržujte svou mysl čistou a svěží, buďte v přítomnosti. Tím si zajistíte lehkost, která vám bude nápomocna v mnohých oblastech života.

Článek vložen s laskavým svolením pana Jakuba Trpiše http://www.uspesne.eu/


Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi odkazy http://www.slunecnikvet-anna.blog.cz/


ELFOVÉ – BYTOSTI PŘÍRODY

28. května 2011 v 20:06 Oblíbené knihy
ELFOVÉ - BYTOSTI PŘÍRODY


margot_ruis.jpgElfové, dévové stromů, skřítci a další obyvatelé přírody byli člověku kdysi důvěrnými přáteli. Příroda se mění a s ní i lidé, ale přírodní bytosti v ní nezmizely a žijí v ní dodnes, alespoň toto tvrdí Margot Ruis autorka překrásné knihy, která nesmí chybět v knihovně žádného milovníka přírody - "Bytosti přírody".


Ráda bych vyprávěla jeden zážitek, který podle mého mínění vrhá nové fascinující světlo na schopnost vnímání elfů.
Na jižní straně Vysokých Tauer jsme hledali křišťály a skutečně jsme nějaké našli. Nic dramatického, jen několik malých, skromných kousků. Zdály se mi překrásné a byla jsem šťastná - vždyť to byly mé první samostatně nalezené křišťály. Abych řekla pravdu, už jich pak moc nebylo. Zato ale stále nalézáme elfy! Člověk opravdu nemůže mít všechno.
Naše skvělá nálada se ještě vystupňovala, když jsme při sestupu narazili na trs protěží strhující krásy, malebně trůnící na skalním výčnělku ve výši našich očí. Okraje květů svítily v protisvětle a maličké elfí dívenky, sedící uprostřed každého květu, se nechávaly kolébat jemným vánkem. Měly radost, že je vidíme, a byly velice důvěřivé. Abych je potěšila, vytáhla jsem z kapsy dva nejkrásnější křišťály.
Maličké jimi byly udiveny a nadšeny, takže jsem se jich přirozeně zeptala, jestli si jeden z nich nechtějí ponechat. Chtěly, a jak! Tak tedy jeden z krystalů ukončil svou cestu, zůstal u elfech dívek a radost byla na obou stranách!
O několik dní později měla tato událost překvapivé pokračování, kvůli kterému vlastně celou historku vypravuji. Tentokrát to bylo na severní straně Tauer, asi dvacet kilometrů vzdušnou čarou od místa, kde se odehrála předchozí příhoda. Nacházeli jsme se v nadmořské výšce asi 2 000 metrů, na místě, které máme velmi rádi a kam se téměř každé léto vracíme. I zde rostou protěže. S jejich elfími dívenkami jsem uzavřela přátelství už v předchozích letech a byla jsem velmi šťastná, že je opět potkávám. S jednou z elfech slečen jsem dlouze hovořila o osobních věcech a nakonec mě malá přítelkyně ohromila překvapivým sdělením:
"Bylo od tebe hezké, že jsi nám darovala křišťál!" Ze mne se stal jediný otazník:"Jak to, že víš…? A jak to, že "nám"? Bylo to přece na druhé straně pohoří!" "Ty jsi jej darovala nám všem. Víš, my všechny jsme navzájem spojeny a to, co uděláš pro jednu z nás, uděláš pro všechny. Všechny jsme se z toho radovaly."
Tato skutečnost dodává celému tématu nový obdivuhodný rozměr. U květinových elfů tedy existuje hluboké propojení mezi příslušníky jednoho druhu květiny, takže si mohou předávat zprávy i na velké vzdálenosti. Dalo by se říci, že toto sepětí přechází téměř až ve společnou identitu, jak to ostatně vyjadřují i slova "co uděláš pro jednu z nás, uděláš pro všechny". Totéž platí i pro méně příjemné pocity, jak mi o tom dále vyprávěla elfí víla protěže. "Když se některé z nás stane něco zlého, cítíme to všechny. S tím se žel, setkáváme častěji, než s darovaným křišťálem."
Tedy: vysíláš-li lásku ke kopretinám ve své zahradě nebo je někde na okraji cesty pozdravíš - je snad jasné, že tím nemíním hlasitý jásot, nýbrž cituplnou náklonnost - obohatí to všechny elfy kopretin. Když však tytéž kopretiny bezmyšlenkovitě utrhneš, abys doma naplnil vázu rychle pomíjející nádherou, bolí to všechny, i ty, které stojí někde jinde zcela nepovšimnuty.
Tato tajuplná spojitost elfů květin jednoho druhu připomíná podobný jev u lidí, kteří intenzivním duchovním životem a vnitřním soustředěním překonali vědomí svého já a sami sebe již neprožívají jako izolované jednotlivé osobnosti, nýbrž dokáží být jedno ve všem. Tu se může stát, že při nějakém dramatickém podnětu se utrpení určité skupiny lidí projeví v širokém vědomí jednotlivce, tedy jednotlivce, který ovšem ve skutečnosti již žádným "jednotlivcem" není, jak to líčí následující událost z "Autobiografie jogína" od Paramahasa Joganandy:
Lahiri Mahasaja, jeden z velkých duchovních mistrů Indie, seděl ve společnosti svých žáků a vysvětloval jim Bhagavadgítu… Tu náhle zalapal po dechu a zavolal: "Topím se v tělech mnoha duší u japonského pobřeží!" Příštího rána se žáci dozvěděli z novin, že blízko japonského pobřeží skutečně potopila loď, a mnoho lidí našlo ve vlnách smrt.
Snad někomu připadá přirovnání vědomí jogína k vědomí květinových elfů nevhodné, ale jogín by proti tomu určitě nic nenamítal. Vždyť oběma chybí silné ztotožnění se s vlastním já, které je u lidí zcela obvyklé. Květinový elf je nemá a nikdy je neměl, poněvadž to neodpovídá jeho druhu, a jogín je rovněž nemá, protože je překonal. Člověk, který dojde k dokonalosti svého lidského bytí, blíží se v mnohém bytostem elfů - bratrům a sestrám, kteří nikdy neopustili dům svého Otce.
Pozorujeme-li cestu člověka, není na tom nic překvapivého: nejprve se uvolňuje z jednoty, aby prožil polaritu; tak pozná, že za vším stojí jednota a opět do ní vejde.
Vozem, který ho na dlouhé cestě mnoha životy veze kupředu (a také vrhá zpět), je svobodná vůle, možnost volit, rozhodnout se pro jedno a proti druhému. Slyšeli jsme, že elfové tuto schopnost velmi obdivují - oni sami ji nemají - ale také jasně poznávají její nebezpečí. Musíme jim dát za pravdu: lidské vůle, ono "já chci". Stálo na počátku těch nejobdivuhodnějších duchovních výtvorů i těch nejstrašlivějších krutostí. Obě možnosti jsou do nás vloženy a záleží jen na nás, pro kterou se rozhodneme, zda v sobě k životu probudíme to dobré, nebo to zlé.
Elfové tuto volbu nemají. Jejich bytostnému druhu je předurčeno jít ve svém úkolu cestou služby. Jsou v harmonii s Všemohoucím a neusilují o nic jiného, než aby plnili Jeho vůli. Slyšeli jsme to v různých svědectvích stále znovu.
Cesta elfů je omezena jejich možnostmi, ale tím také zjištěna proti hlubokým pádům, před nimiž člověka nic nechrání - kromě vývoje jeho vědomí.
Člověk musí tedy tvrdě pracovat na sobě, aby prohlédl a vyhnul se osidlům, do nichž jej stále láká jeho "já chci". Tuto námahu si elf může ušetřit, poněvadž takový problém pro něj neexistuje. Nemá totiž žádné ego s vlastní vůlí, které mu namlouvá, že je důležitější než všichni ostatní, že je vůbec největší a nejchytřejší. Jeho vůle je jednotná s vůlí Všemohoucího a slouží velikému dílu stvoření. Je jednotě blíže než my. Proto nazývám elfy bratry a sestrami, kteří nikdy neopustili dům svého Otce.
Člověk je synem, který dům svého otce opustil, a veden svou vlastní vůlí jde světem polarity po cestách dobrých i bludných, až nakonec prohlédne podstatu světa, svou vůli nechá rozptylovat ve vůli Všemohoucího, a proměněný se vrací zpět.
V rozhovorech s elfy se stále znovu vynořoval nejen tento základní rozdíl obou vývojových cest, ale i skutečnost, že elfům jsou vlastní ty kvality, které člověk musí na svých cestách teprve namáhavě získávat.
Jednou jsem položila lesnímu elfovi otázku, co mi může říci o svém cítění a myšlení, které u lidí často tvoří dva nesmiřitelné protiklady. Elf pokýval přemýšlivě - nebo procítěně? - hlavou a řekl: "Nemáme je tak odděleny jako vy. Z čela proudí vědění a láska." Vzdychla jsem. "Vy jste se nikdy neponořili tak hluboko do polarity, jste blíže jednotě. Nám se obojí rozdělilo a máme to zase namáhavě spojit. Dosáhneme toho teprve tehdy, až se dostaneme dál. Solve et coagula!"
Potom jsem se zarazila: "Ale vždyť také žijí ve světě polarity a jsou jeho součástí! Nebo je jejich svět tak oddělen od našeho, že stojí téměř mimo polaritu? Tomu nevěřím." I elf, který mi naslouchal, potřásl hlavou. "Žijí a zanikají," uvažovala jsem dál,"znají mládí a zralost, žijí tedy v polaritě. Jen s ní zacházejí zcela jinak než my. Nehnali princip dvojitosti, rozštěpení do protikladů, do krajnosti - na rozdíl od nás, proto se zdá, jako by se polarita dotýkala elfů jen okrajově."
Cítění a myšlení nemají odděleno, jejich vnímání není rozštěpeno tělesnými smysly… stále znovu se setkáváme s motivem většího sepětí, ať jde o vztah jedné bytosti k ostatním bytostem stejného druhu, vztah k okolí nebo o vnitřní strukturu individua.
Každý musíme jít svou vlastní cestou - elfové i my. Setkání s přírodními bytostmi nás však může obohatit o vědomí, že způsob, jakým žijeme, není jediný možný. A bude-li nám na tom opravdu záležet (což není tak samozřejmé), můžeme se od dévů naučit mnohému, co nás na naší cestě posune kupředu, nebo alespoň rozšíří náš obzor. Jedno i druhé je radost!

// Ukázka s knihy "Bytosti přírody"- Setkání s přáteli člověka //

Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi odkazy http://www.slunecnikvet-anna.blog.cz/


Co děláš pro svou sebekázeň?

28. května 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Dříve než bys lezl na vysokou horu, by sis jistě prohlédl celou svou výbavu, abys zjistil, zda je v pořádku, zda lano nemá žádný kaz, protože na něm je závislý celý tvůj život. Vybral by sis dobrého vůdce a musel bys v něj mít naprostou důvěru. Musel bys být ochoten bez námitek poslouchat vůdcovy příkazy a dodržovat jeho nařízení. Stejné je to s duchovním životem. Nemůžeš doufat, že začneš žít tento vzrušující život, aniž by ses naučil kázni a poslušnosti, aniž by ses rozhodl konat Mou vůli a poslouchat Můj hlas. Nebylo by to pro tebe bezpečné. Máš-li pocit, že jsi uvízl ve vyjetých kolejích, prozkoumej pečlivě své nitro a zjisti, zda je v něm něco, co tě pozvedne. Co děláš pro svou sebekázeň? Umíš si ještě něco odříci? Jak je to s tvou poslušností? Jsi ochoten následovat Mou vůli, ať to stojí cokoliv?Proměňuj se, a to rychle, je-li změna nutná

27. května 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Každá duše se potřebuje čas od času stáhnout z okolního světa, aby našla mír, který přesahuje veškeré chápání. Každá duše potřebuje najít vyrovnanost, a k tomu může dojít jen v míru a klidu. Jakmile dojde k vnitřnímu vyrovnání, můžeš jít kamkoliv a dělat cokoliv, aniž by tě nějak ovlivnil vnější chaos. Pronikneš do tajemného místa Nejvyššího. Nalezneš svou jednotu se Mnou, která ti umožní pokračovat, když budeš mít pocit, že jsi u konce svých sil a už nemůžeš jít ani o krok dále. Tvé kroky do neznáma, umocněné vírou v Mou sílu, vykonají zázraky a změní tvůj život. Tyto kroky způsobí, že nemožné se stane možným, a snesou Mé království na Zem. Směřuj stále k tomuto cíli. Proměňuj se, a to rychle, je-li změna nutná. Já jsem vždy s tebou. Spočiň ve Mně.

Srdečné pozvání do Plzně 10.6. - 11.6. 2011

26. května 2011 v 16:41 PŘEDNÁŠKY,SEMINAŘE A DALŠÍ AKCE


V tomto termínu ( 10.-12.6.2011 ) se koná v centru Plzně již tradiční velmi
oblíbený Historický víkend ...aneb Strašidla a mumraje plzeňské,
jehož atmosféru a návštěvnost můžete shlédnout ve fotogalerii a na videu :
http://www.nadace700.cz/hv/
Celé historické centrum na těchto několik dní, až do pozdních nočních hodin,
ožívá.


Po tyto dva dny se těším na setkání s Vámi v příjrmném prostředí v Kamenném
obchodě ulici Rooseveltova 15 v Plzni, kde budu nabízet svou krásnou tvořivou

pátek 10.6. 12,00 - 20,00 hod.
sobota 11.6. 10,00 - 20,00 hod.


Mistr Hilarion - Poselství pro týden 22.5. - 29.5. 2011

26. května 2011 v 10:31 Doteky Nového Života


Mistr Hilarion - Poselství pro týden 22.5. - 29.5. 2011
Uveřejnil(a) Lenka
Úterý, 24 Květen 2011 15:22
Vítejte zpět, Drazí Světlonoši,

během minulého týdne došlo k posunu v kolektivním vědomí a v následujících dnech uvidíte jasné známky tohoto jevu. Mnozí z vás vytvářeli Sloupy Světla a ve skutečnosti jste to Vy a tato aktivita přispívá univerzálnímu poli Lidstva a atmosféře Země. Jsou to všechno velmi pozitivní změny a nyní bude o trochu snadnější udržovat a ukotvovat Světlo, protože opět velmi vzroste počet lidí angažovaných v této aktivitě.

V každém z vás probíhají pocity rostoucí světelnosti Bytí, což má za následek silnější vnímání svého zdraví a míru a to bude mít největší vliv na vaše každodenní životy. Většina z vás teď cítí rostoucí přítomnost vašeho Vyššího Já ve své korunní čakře a to si můžete nejlépe uvědomit ve chvíli, kdy se věnujete svým duchovním disciplínám a cítíte velmi zřetelné vibrace v této oblasti. Začnete vnímat silnější reakce svého Vyššího Já ve svých světských aktivitách a nebuďte příliš překvapeni, když se přistihnete při telepatické konverzaci v nejneobvyklejších situacích.

Takové případy svědčí o vyšší aktivitě v rámci vašeho multidimenzionálního já. Shledáte se účastníky snění, ve kterých budete prožívat různá dobrodružství své "imaginace". Toto je aktivní účast odehrávající se na vyšších úrovních a dimenzích. Všichni se toho účastníte během spánku, ale nyní to začnete zaznamenávat i během svých každodenních záležitostí. Váš život se stává větším dobrodružstvím a jediné limity jsou ty, které jste si nastavili sami. Troufněte si snít a tvořit tyto úžasné scénáře během svých každodenních životů. Tvořte a prožívejte nádherné změny, které se dějí vám i vašim milovaným a všem na tomto Světě.

Cokoli vy, vědomí Tvůrci, nyní vytvoříte ve svých vlastních životech, to přispívá celkovému kolektivnímu vědomí a díky tomu se objeví mnoho dalších Probuzených. Vaše Světlo a aktivity ve prospěch Světla vytváří otevřenější vědomí veškerého Lidstva. Vždy mějte záměr, aby vše, co tvoříte, bylo v zájmu Nejvyššího Dobra všech a samozřejmě vašeho vlastního Nejvyššího Dobra. Váš Bůh pověřil Průvodce a Tým Vzestupu, aby s vámi pilně pracovali, zatímco se věnujete svým denním záležitostem. Když bude vaší první věcí ráno po probuzení žádost o asistenci při svých každodenních činnostech, pomůže vám to naladit se na zbytek dne.

Pozorujte, co z vás nadále vychází a pokračujte pouze v tomto pozorování a uvolňování raději, než aby se vás tento emocionální náboj týkal. Bude to snadnější tím víc, čím více si budete uvědomovat tuto svou možnost. Toto je Mistrovství vašeho Já v akci. Toto je alchymie ve vědomé praxi. Brzy zjistíte, že nyní tvoříte nádherné situace a děje ve svých životech a nemusíte vyplavovat další překvápka z hlubin své vnitřní Bytosti. Život bude daleko snazší, když budete takto jednat.

Jsme stále s vámi, Milovaní. Nyní pracujeme společně. Máte Armády na své straně ve dne v noci. Nikdy nejste sami. Naše Láska je vždy s vámi.

Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2011 Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Začni ještě dnes vytvářet lepší svět kolem sebe.

26. května 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Snes Mé nebe dolů na Zem. Je na tobě, abys to učinil tím, jak žiješ, svým přístupem k životu. Život je úžasný, ale musíš otevřít oči a vidět jeho nádheru a slávu. Musíš být ochoten vidět v životě všechno dobré a zaměřit se na to, a nevšímat si špatných, záporných a ničivých jevů a nedávat jim životní sílu. Všude kolem tebe jsou divy a krásy přírody, a přece si jich ne musíš za celý den ani povšimnout. Jak mnoho věcí míjíš v životě tím, že je prostě vyloučíš ze svého vědomí a odmítáš povznést vědomí do stavu, kdy splýváš s celým životem! Najdi si čas, aby ses zastavil, porozhlédl se a naslouchal, abys nic nepromeškal a ze všeho se radoval. Potom vzdávej za vše věčné díky. Začni ještě dnes vytvářet lepší svět kolem sebe.

Božská láska objímá všechny stejně

25. května 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Můžeš po pravdě říci, že miluješ své bližní, že se o ně zajímáš, že si jich ceníš a že je považuješ za svou rodinu? Nebo jsi k nim jen tolerantní a připadá ti nesmírně namáhavé muset s nimi snášet břemeno života? Nemůžeš říkat, že Mě miluješ, jestliže nemiluješ své bližní, protože všechny vztahy jsou tak těsně provázané, že není možné milovat jednoho bez druhého. Trávíš čas výběrem a volbou toho, koho budeš milovat a koho bys asi milovat nemohl? V lásce by neměla být diskriminace, protože božská láska objímá všechny stejně. Všichni lidé jsou stvořeni k obrazu Mému, bez ohledu na barvu pleti, rasu, pohlaví, světový názor či náboženské vyznání. Musíš dosáhnout bodu, kdy poznáš a pochopíš jednotu všeho života, porozumíš pravému smyslu rodiny všech lidských bytostí a Mne poznáš jako pramen toho všeho.

Neboj se nového a neznámého

24. května 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Vymaň se ze svých malicherných problémů a uvědom si, že ne existuje žádné omezení. Mnozí lidé nevidí nic jiného než sami sebe či skupinu nebo společnost, v níž žijí. Tím se stávají závislými na malicherných věcech a mají potíže jakkoliv se rozvinout.Tady musí dojít k zásadním změnám, a to rychle. Nespokojuj se pouze s přijímáním toho, čemu rozumíš, ale buď ochoten jít dál, vykroč ze svých hlubin a konej zdánlivě nemožné. Tímto způsobem napínáš své schopnosti. Napínej je dál, dokud necítíš, že jsou k prasknutí, a pak je napínej ještě více. Žiješ na pokraji něčeho zcela nového. Neboj se nového a neznámého, ale prostě udělej občas jeden krok v absolutní víře a důvěře a věz, že každý další krok tě povede k nádhernému novému nebi a nové Zemi.

Co nabízím

23. května 2011 v 12:00 CO NABÍZÍM
Jmenuji se Anna Vičánková, narodila jsem se ve vodním znamení v divoké přírodě Jeseníku a momentálně žiji v Luhačovicích, v lázeňském městě, v kraji plném lesů, pramenů, víl, elfů, skřítků, najád, gnómů, salamandrů a mnoha dalších bytostí přírody. Od října 2014 žiji opět ve Zlíně.
Přítomností přírodních bytostí jsem obklopena prakticky celý život. Již od dětství komunikuji s tímto jemnohmotným světem skrze srdeční čakru a přes velmi jemné intuitivní vciťování vibrací v prostředí.
Hledala jsem způsob, jak nejlépe a zároveň jemně prolnout svět hmoty s duchem přírody. A protože od malinka ráda maluji, cítím, že je to ta nejlepší forma vyjádření toho, co mi chtějí přírodní bytosti sdělit. Do tvaru a barev maluji informace pro člověka, prostor, situaci, hudbu, zvířata a přírodu. Nechávám se oslovovat vnitřním vedením, svou intuicí a volně tvořím to, co cítím jako impuls k vyjádření. Díky této činnosti se mi daří propojovat svět lidí a přírodních bytostí.
Tvoření bylo také vždy součástí mého zaměstnání. Jako kosmetička s 19-letou praxí jsem měla možnost pomáhat lidem nejenom na hmotné úrovni za použití různých druhů masáží, přípravků a léčebných technik, ale také na jemnějších úrovních, kdy jsem jakýmsi vnuknutím věděla, proč se klientce některé věci v životě dějí a přirozeně mi přicházela vhodná slova pro pochopení, přijetí a uzdravení situace pro ni.
Zkušenosti, které jsem za tu dobu prožila a pochopila vkládám dál s láskou do své nynější práce ať už jde o malování, kosmetické ošetření, chromoterapii či tetování. Vše je propojeno a tak i veškerá má činnost plyne v dokonalé harmonii a prolínání jednu ve druhou.
Jsem přesvědčena, že ty největší pravdy vesmíru sídlí hluboko v nás, ve velkoleposti lidského srdce, mysli a duše.
V lásce
Anna
Děkuji za návštěvu stránek a přeji klid, mír a harmonii vaši Duši.
Anna Vičánková
terapeutka, výtvarnice a průvodkyně světem přírodních bytostí
Luhačovice, Zlín
www.slunecnikvet-anna.blog.cz
www.tetovanianna.blog.cz


Permanentní make - up:

Obočí 2.500,- Kč
Tetování obočí - vláskováním 3.500,- Kč
Linky horní 1.600,- Kč
Linky spodní 1.200,- Kč
Horní i spodní linky 2.400,- Kč
Rty včetně výplně 4.200,- Kč Kč
1. korekce za 4 týdny od první aplikace: zdarma
další korekce do 6 měsíců od první aplikace: 500,- Kč
oživení do 13. měsíce od první aplikace: 50% plné ceny
pigmentování po více než 13 měsících od první aplikace: plná cena

Intuitivní a klasické tetování na tělo:

Cena od 500 Kč. Celkovou cenu sdělím před započetím práce, která je určena podle velikosti a náročnosti motivu tetování.

Intuitivní malování na tělo

Základní cena 800 Kč
Každý člověk je individuální, nelze určit a odměřit čas práce.
Proto využívám domluvy mezi terapeutem a klientem.

Osobní poradenství

Základní cena 800 Kč
Každý člověk je individuální, nelze určit a odměřit čas práce.
Proto využívám domluvy mezi terapeutem a klientem.

Chromoterapie

Základní cena je 800 Kč
Každý člověk je individuální, nelze určit a odměřit čas práce.
Proto využívám domluvy mezi terapeutem a klientem.

Kosmetické služby

250 - 800 Kč

Míchaný krém pro pleť, tělo i duši

Cena krému je 50 ml - 450 Kč 16.50 euro
30 ml - 250 Kč 10 euro
10 ml vzorek 100 Kč 4 euro

HARA masáž - masáž břicha

1/5 hodiny 350 Kč

Ceník - malované obrazy

FormátOriginálKopie-pasparta
(21 x 30cm) A41500 Kč/58 €450 Kč/17 €
(30 x 42cm) A32500 Kč/97 €650 Kč/24 €
(42 x 60cm) A24500 Kč/175 €1200 Kč/45 €
(60 x 84cm) A16500 Kč/250 €1800 Kč/66 €
Pouze kopie
(15 x 20cm) A5
Pouze kopie
400 Kč/ 16 €

Vnímejte tyto příspěvky vědomě jako výměnu energie!


" Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat"