Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Duben 2011

Splyň s jednotou všeho života

17. dubna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Hledej a nalézej své přímé spojení se Mnou a uchovej si je bez ohledu na to, co se děje kolem tebe. Toto spojení se Mnou, s Božským, je zdrojem veškeré síly, a to je ta síla, která tvoří zázraky. Co jiného jsou zázraky, než Mé božské zákony v praxi? Pracuj s těmito zákony, a může se stát cokoli. Splyň s jednotou všeho života, se vší moudrostí a mocí, která otevírá dveře a umožňuje zákonům, aby v tobě působily. Proč stát stranou a sledovat, jak dochází k zázrakům v životě ostatních, když se mohou stát právě tak dobře tobě? Zázraky se projeví, když se naladíš na tuto sílu a jednotu a dokážeš přijmout, že můžeš dělat vše skrze Mne, protože Já tě posiluji, povzbuzuji a pracuji v tobě a skrze tebe. Pochop, že sám nejsi ničím, ale se Mnou můžeš opravdu dokázat vše, a spatříš ve svém životě přicházet zázrak za zázrakem.

Uč se dělat vše proto, že to děláš rád

16. dubna 2011 v 22:39 Myšlenka Nového dneProč nekonat v životě to, co tě těší, pokud tím neubližuješ bližnímu a přinášíš dobro sobě samému i všem těm, s nimiž se stýkáš? Uč se dělat vše ve vhodný čas a vhodným způsobem, bez velkého napětí a úsilí. Malé děti se umí ze života radovat. Staň se tedy malým dítětem, které nezná zábrany, a uč se užívat života bez omezování a přílišného soustředění na sebe sama. Nedělej věci proto, že cítíš, že musí být udělány nebo že ty je musíš vykonat. Je-li nějaká činnost dělána z donucení, mizí z ní všechna radost a potěšení. Uč se dělat vše proto, že to děláš rád. Rozdej vše, co máš k dávání, z čiré obdarující lásky, z čisté lásky k životu, a zjistíš, jak se změní celý tvůj život.

Mistr Hilarion Poselství pro týden 10.4. - 17.4. 2011

15. dubna 2011 v 6:06 Doteky Nového Života


Mistr Hilarion Poselství pro týden 10.4. - 17.4. 2011
Uveřejnil(a) Lenka
Středa, 13 Duben 2011 20:36
Milovaní,
V několika minulých týdnech jsme pozorovali velké množství světla, které bylo vaším břemenem po již velmi dlouhou dobu. Považovali jste své cíle za skvělé dobrodružství a otevírali jste se přijetí nových zkušeností a novým způsobům vnímání života ve smyslu najít ještě lepší, mírovější řešení problémů a výzev každodenně sužujících vaše smysly. Život je neustále v procesu změny a většina z vás je pevně usazena na místech, kde žijete, takže se můžete spolehnout, že jste kotvami vyšších energií ve svých oblastech a uzemňujete je do Země.

Jak toto činíte, stabilizují se síly, které pracují na jisté úrovni a je to vaše Světlo, které způsobuje změny a toto Světlo roste na síle a šíři. Vidíme, že všichni na sobě stále pracujete v záležitostech, které ještě potřebují vyčistit a propustit z vašich Bytostí a můžete mít pocit, že to snad nikdy neskončí. Vězte, že mnozí z vás již vyčistili většinu toho, co je potřeba k přizvání svého vyššího Světelného Těla a nyní vám ještě zbývá pokračovat ve svých čistících procesech a dokončit je. Jakmile odstraníte všechny problémy mentálního a emocionálního těla, vaše fyzické tělo se také začne očišťovat od spousty jedů a šmíry, neboť najednou, jak budou ostatní oblasti a problémy čisté, uvolní se více energie na pomoc procesům ve vašem fyzickém těle, tyto procesy jsou často nepříjemné, nicméně nevyhnutelné.

Vaše práce se Světlem doslova pomáhá změnit atmosféru kolem Země. Spousta Lásky proudí do oblastí a k lidem, kteří byli a stále jsou postiženi probíhajícími změnami na Zemi a udržení této pozornosti v následující době je velkým přínosem a v nejvyšším zájmu pro všechny potřebné včetně Země a jejích království. Tímto způsobem všichni pracujete na tom, proč jste přišli a brzy bude konec dnům, v nichž si lámete hlavu nad tím, co je vaším posláním. Konečně pochopíte, že právě děláte to, proč jste přišli. Je to práce Lásky, neutuchající a pevný záměr a touha nastolit nový Zlatý Věk na této Planetě. Udržováním těchto slov a záměrů ve svých srdcích a myslích VYTVÁŘÍTE pozitivní změnu.Chaos pouze znamená, že vyšší Světlo přichází do hry vytvářením příležitosti pro změnu ve vědomí každého člověka.

Tato práce není pro slabé povahy, vyžaduje kuráž a neustálé zasvěcování se a udržování pozornosti, vyžaduje Uvědomění si, že vy DĚLÁTE ty změny udržováním svého soustředění. Vyžaduje to vytrvat v dobré víře, i když se zdá, že vaše práce nemá očekávané výsledky, o které jste usilovali. Vyžaduje vytrvalost a víru, že díky vaší stabilitě a záměru je vše v Božském Pořádku a že Světlo přetrvá... a tak to je, Milovaní, tak to je! Trvejte na svém a šiřte své Světlo každý den mezi lidmi kolem vás a do oblastí na Zemi, které to potřebují. Každý z vás je mocnou silou energie, která může mnohé změnit k lepšímu u všech a všeho na této Planetě. Ať je vaším stálým refrénem "nikoliv vůle má, Bože, ale vůle Tvá se staň, ve mně i skrze mne".

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

©2011 Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com/
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Pomoci můžeš vždy a můžeš začít okamžitě

15. dubna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jak snadné je vybuchnout v různých situacích a stěžovat si na ně a vinit za ně každého mimo sebe. Je snadné říci: "Proč se pro to něco neudělá?" A což kdybys s tím něco udělal ty sám? Nikdy nezůstávej stranou, nepociťuj bezmocnost a nedomnívej se, že pro to nemůžeš nic udělat. Pomoci můžeš vždy a můžeš začít okamžitě. Můžeš začít tím, že dáš do pořádku svůj vlastní dům. Můžeš urovnat všechna nedorozumění a pokusit se napravit všechny chyby. Můžeš rozvíjet své vědomí tak, abys byl schopen vidět život z odlišného a širšího zorného úhlu. Můžeš se učit být snášenlivější, otevřenější, více milovat a vidět vždy obě stránky věci. Můžeš začít hned teď potlačovat všechnu hořkost, kritičnost a negaci ve svém myšlení. Zjistíš, že když splníš svou roli, pomůžeš celku. Nemůžeš to však učinit jen ty sám. Čiň to s Mou pomocí.


Je důležité, aby pro každou situaci existovala v každé době rovnováha

14. dubna 2011 v 6:00 Doteky Nového Života


Je důležité, aby pro každou situaci existovala v každé době rovnováha. Budeš-li vše, do čeho se pustíš, dělat pod Mým vedením, bude to vždy v dokonalé rovnováze. To je důvod, proč musíš nechat život odvíjet se, aniž by ses pokoušel cokoli ovlivňovat násilím. Budeš-li se tím řídit, nic nemůže špatně dopadnout a nic se nemůže stát v nevhodnou dobu. To neznamená, že budeš sedět a nic nedělat a jen čekat, až ti vše spadne do klina. Musíš být stále bdělý; musíš udržovat své vědomí povzneseně; musíš očekávat to opravdu nejlepší; musíš věřit, že vše je velmi, velmi dobré. Musíš čekat na Mne v absolutní víře a důvěře. Musíš vědět bez stínu pochyb, že Já jsem tvým stálým vůdcem a společníkem. Musíš vědět, že tvé cesty jsou řízeny Mnou a jen Mnou, takže každý tvůj krok je pevný a jistý, a vše, co učiníš, bude učiněno v lásce.


Jeden z nejpozoruhodnějších příběhů klinické smrti

13. dubna 2011 v 22:31 Skutečný mír je uvnitř

Jeden z nejpozoruhodnějších příběhů klinické smrti
Hluboce inspirující zážitek blízké smrti

Mellen-Thomas Benedict je umělec, který přežil zážitek blízké smrti v r. 1982. Byl mrtev více než hodinu a půl. Během této doby vystoupil ze svého těla a šel do světla. Protože se zajímal o vesmír, byl vzat daleko do vzdálených hlubin existence, a dokonce za, do energetické pustiny nicoty za velký třesk. Významný výzkumník zážitků blízké smrti dr. Kenneth Ring řekl: "Jeho příběh je jedním z nejpozoruhodnějších, se kterými jsem se setkal při svém rozsáhlém výzkumu zkušeností blízké smrti."

Příběh zážitku blízké smrti Mellen-Thomase Benedicta
V r. 1982 jsem zemřel na rakovinu. Můj stav nebyl operovatelný. Zvolil jsem si neprojít chemoterapií. Bylo mi dáno šest až osm měsíců života. Předtím jsem byl stále zoufalejší kvůli jaderné krizi, ekologické krizi a tak dále. Dospěl jsem k víře, že příroda udělala chybu - že jsme pravděpodobně rakovinným organismem na planetě. A to mne nakonec zabilo.
Před mým zážitkem blízké smrti jsem vyzkoušel všechny možné alternativní léčebné metody. Nepomohla žádná. Takže jsem se rozhodl, že je to mezi mnou a bohem. Nikdy jsem opravdu boha neuznával. Ani jsem se nezabýval nějakou spiritualitou. Ale má blížící se smrt mne poslala na cestu hledání více informací o spiritualitě a alternativní léčbě. Přečetl jsem různá náboženství a filosofie. Daly mi naději, že na druhé straně něco existuje.
Neměl jsem žádné zdravotní pojištění, takže úspory mé ženy zmizely přes noc na testy. Nechtěl jsem svoji rodinu do toho zatáhnout a tak jsem se rozhodl vypořádat se s tím sám. Skončil jsem v hospicu a byl jsem požehnán andělem pro svoji pečovatelku, které budu říkat "Anne". Stála při mně ve všem, co následovalo.

Do světla
Vzbudil jsem se ve 4:30 ráno a věděl jsem, že je to ono. Umíral jsem. Zavolal jsem pár přátelům a řekl jim sbohem. Probudil jsem Anne a přiměl ji slíbit, že mé mrtvé tělo zůstane nedotčeno po šest hodin, protože jsem četl, že když zemřete, dějí se různé zajímavé věci. Opět jsem usnul. Další věcí, kterou si pamatuji, bylo, že jsem byl zcela při vědomí a vstával. Přesto mé tělo leželo v posteli. Zdálo se, že jsem obklopen temnotou, přesto jsem mohl vidět místnost v domě, a střechu a dokonce i pod dům.
Svítilo světlo. Obrátil jsem se k němu a byl jsem si vědom jeho podobnosti tomu, co další popsali v zážitcích blízké smrti. Bylo to nádherné a reálné, lákavé. Chtěl jsem jít ke světlu, jak bych asi chtěl jít do ideální náruče mé matky nebo otce. Jak jsem se vydal ke světlu, věděl jsem, že když do světla půjdu, budu mrtev. Takže jsem řekl/cítil: "Počkejte prosím. Rád bych si předtím, než půjdu, s vámi promluvil."

Celý zážitek se zastavil. Objevil jsem, že tento zážitek řídím. Má žádost byla splněna, rozmlouval jsem se světlem. To je nejlepší způsob, jakým to mohu popsat. Světlo se změnilo na různé postavy, jako Ježíš, Buddha, Krišna, archetypální obrazy a znamení. Zeptal jsem se jakousi telepatií: "Co se tu děje?"
Byly mi přeneseny informace, že naše víra utváří jakousi zpětnou vazbu, které se nám dostává. Pokud jste buddhista nebo katolík nebo fundamentalista, dostanete zpětnou vazbu vašich vlastních obrazů. Začal jsem si být vědom matice vyššího já, kanálu ke zdroji. Všichni máme vyšší já, nebo část nadduše naší bytosti, kanál. Všechna vyšší já jsou spojena jako jedna bytost. Všichni lidé jsou spojeni jako jedna bytost.
Byla to ta nejkrásnější věc, kterou jsem kdy viděl. Bylo to jako všechna láska, kterou jste kdy chtěli, byl to ten druh lásky, která léčí, uzdravuje, regeneruje. Byl jsem připraven v tu chvíli jít. Řekl jsem: "Jsem připraven, vezměte si mne." Pak se světlo změnilo na nejnádhernější věc, kterou jsem kdy viděl: mandalu lidských duší na této planetě. Viděl jsem, že jsme nejnádhernější stvoření - elegantní, exotická… vše.

Nedokážu prostě říct dostatečně, jak to změnilo můj názor na lidské bytosti, během okamžiku. Řekl jsem/pomyslel si/cítil: "Ach bože, nevěděl jsem." S údivem jsem zjistil, že v žádné duši neexistuje žádné zlo. Lidé mohou dělat strašlivé věci kvůli nevědomosti a nedostatku, ale žádná duše není zlá. "Co všichni lidé hledají - co je vyživuje - je láska," řeklo mi světlo. "Co lidi deformuje je nedostatek lásky."
Odhalení pokračovala a pokračovala. Zeptal jsem se: "Znamená to, že lidstvo bude spaseno?" Jako zvuk trumpety se sprškou rotujících světel světlo "promluvilo" a řeklo: "Zachraňujete se, vykupujete a léčíte se sami. Vždy jste tak dělali a dělat budete. Byli jste stvořeni s mocí tak činit před počátkem světa." V tom okamžiku jsem pochopil, že jsme již byli spaseni.
Poděkoval jsem světlu boha z celého srdce. Nejlepší věcí, která ze mne mohla vyjít, bylo: "Ach drahý bože, drahý vesmíre, drahé velké já, miluji svůj život." Zdálo se, že mne světlo vdechlo ještě hlouběji, absorbovalo mne. Vstoupil jsem do další sféry, opravdovější než ta minulá, a byl jsem si vědom enormního proudu světla, velkého a plného, hlubokého. Zeptal jsem se, co to bylo. Světlo odpovědělo: "To je řeka života. Napij se této manové vody, aby naplnila tvé srdce." Byl jsem zhluboka, v extázi.
Pustina nicoty
Náhle se zdálo, že na tomto proudu života rychle mizím od planety. Viděl jsem Zemi odlétat. Sluneční soustava prosvištěla kolem a zmizela. Letěl jsem středem galaxie, absorboval cestou více znalostí, dozvěděl jsem se, že tato galaxie - a celý vesmír - je plná mnoha různých druhů života. Viděl jsem mnoho světů. Nejsme ve vesmíru sami. Zdálo se, jako by všechna stvoření ve vesmíru proletěla kolem mne a zmizela ve světelné tečce.
Pak se objevilo druhé světlo. Jak jsem procházel do druhého světla, mohl jsem vnímat navždy, mimo nekonečno. Byl jsem v pustině, v přistvoření, počátku času, prvním slovu nebo vibraci. Odpočíval jsem v oku stvoření a zdálo se, že jsem se dotkl tváře boha. Nebyl to náboženský pocit. Byl jsem prostě jedním s absolutním životem a vědomím.
Jel jsem po proudu přímo do středu světla. Cítil jsem se obklopen/pohlcen světlem, jak mne opět nabíralo svým nádechem. A zjevná byla pravda, že neexistuje žádná smrt; že nic se nerodí a nic neumírá; že jsme nesmrtelné bytosti, součást přirozeného živého systému, který se recykluje do nekonečna.
Trvalo by mi roky vstřebat zážitek pustiny. Bylo to méně než nic, přesto větší, než cokoliv. Stvoření je bůh zkoumající božské já prostřednictvím všemožných představitelných způsobů. Prostřednictvím každého kousku vlasu na vaší hlavě, prostřednictvím každého listu na každém stromě, prostřednictvím každého atomu. Bůh zkoumá božské já. Viděl jsem vše jako já všeho. Bůh je tu. O tom to celé je. Vše se skládá ze světla; vše je živé.

Světlo lásky
Nikdy mi nebylo řečeno, že se musím vrátit. Prostě jsem věděl, že se vrátím. Bylo to pouze přirozené, podle toho, co jsem viděl. Jak jsem se začal vracet do životního cyklu, nikdy mi nepřišlo na mysl, ani mi nebylo řečeno, že bych se měl vrátit do stejného těla. Nezáleželo na tom. Měl jsem naprostou důvěru ve světlo a životní proces.
Jak se proud spojil s velkým světlem, požádal jsem, abych nikdy nezapomněl odhalení a pocity toho, co jsem zjistil na druhé straně. Smýšlel jsem o sobě jako o lidské bytosti a byl jsem šťasten, že jí jsem. Podle toho, co jsem viděl, bych byl šťasten, kdybych byl v tomto vesmíru atomem. Atomem. Takže být lidskou součástí boha… to je nejfantastičtější požehnání. Je to požehnání mimo naše nejdivočejší představy o tom, co může požehnání být.

Pro každičkého z nás je být lidskou součástí této zkušenosti nádherné, velkolepé. Každičký z nás, nehledě na to, kde jsme, ždímáni či ne, je požehnáním pro planetu, přesně tam, kde jsme. Takže jsem prošel procesem reinkarnace a očekával jsem, že budu někde dítětem.
Ale reinkarnoval jsem se zpět do tohoto těla. Když jsem otevřel oči, byl jsem velmi překvapen, že jsem zpět v tomto těle, zpět v místnosti s někým, kdo na mne dohlíží, se slzami v očích. Byla to Anne, má pečovatelka z hospicu. Našla mě mrtvého třicet minut předtím. Nevíme, jak dlouho jsem byl mrtev, pouze že mne našla před třiceti minutami. Ctila mé přání, aby mé nově mrtvé tělo nechala o samotě. Může dosvědčit, že jsem byl opravdu mrtev.
Nebyl to zážitek blízké smrti. Věřím, že jsem pravděpodobně zažil smrt samotnou, nejméně hodinu a půl. Když jsem se probudil a viděl venku světlo, zmateně jsem se pokusil k němu jít, ale vypadl jsem z postele. Slyšela hlasité "žuchnutí", vběhla dovnitř a našla mne na podlaze. Když jsem se vzpamatoval, byl jsem překvapen a vyděšen tím, co se stalo. Zprvu jsem na zážitek neměl žádné vzpomínky. Neustále jsem vypadával z tohoto světa a neustále se ptal: "Žiju?" Tento svět se zdál být více snem, než to, co se stalo.
Během tří dnů jsem se opět cítil normálně, jasněji, přesto jinak, než předtím. Mé vzpomínky na cestu se vrátily později. Ale po svém návratu jsem nemohl najít u žádné lidské bytosti, kterou jsem kdy viděl, nic špatného. Před svoji smrtí jsem odsuzoval, věřil, že lidé jsou velmi podělaní. Všichni, až na mne.
Asi o tři měsíce později mi jeden přítel řekl, že bych se měl nechat otestovat na rakovinu. Takže jsem tam šel. Cítil jsem se zdravě. Stále si pamatuji, jak lékař na klinice vypadal "před" a "po" testech. Řekl: "Nemohu najít žádnou známku rakoviny." Vypadal nezaujatě. Ale na mne to dojem udělalo. Věděl jsem, že je to zázrak.
Poučení
Zeptal jsem se boha: "Jaké je nejlepší náboženství na planetě? Které je správné?" Bůh řekl s velkou láskou: "Nezáleží na tom." Jaká to neuvěřitelná slušnost. Nezáleží na tom, jakého jsme vyznání. Náboženství přicházejí a odcházejí. Mění se. Buddhismus zde nebyl vždy. Katolicismus tu nebyl vždy, a všechna jsou o tom stát se osvíceným. Do všech systémů nyní přichází více světla. Mnozí budou vzdorovat a bojovat o to, jedno náboženství proti jinému, a budou věřit, že mají pravdu.
Když bůh řekl: "Nezáleží na tom," pochopil jsem, že se musíme starat my, protože jsme starostlivé bytosti. Zdroj nezajímá, jestli jste protestant, buddhista nebo žid. Každý je odrazem, aspektem celku. Přeji si, aby to všechna náboženství pochopila a nechala se na pokoji. Není to konec jednotlivých náboženství, ale žijte a nechte žít. Každý má jiný pohled a vše se to přičítá k velkému obrazu.
Přešel jsem na druhou stranu se spoustou strachu ohledně toxických odpadů, jaderných raket, populační exploze, deštných pralesů. Vrátil jsem se a miloval každý problém. Milují jaderné odpady. Miluji hřibový oblak. Je to ta nejsvětější mandala, kterou jsme do dnešního dne kdy manifestovali, jako archetyp. Více než jakékoliv náboženství nebo filosofie na Zemi, tento strašlivý, nádherný mrak nás všechny náhle svedl dohromady, na novou úroveň vědomí.
Když víme, že možná můžeme vyhodit planetu do vzduchu padesátkrát, konečně pochopíme, že jsme nyní všichni spolu. Po jistou dobu museli nechat vybuchovat více bomb, aby se do nás dostaly. Pak jsme začali říkat: "Už to nepotřebujeme." Nyní jsme v podstatě v bezpečnějším světě, než jsme kdy byli, a bude ještě bezpečnější.

Takže jsem se vrátil a miloval toxické odpady, protože nás svedly dohromady. Tyto věci jsou tak velké. Mýcení deštných pralesů se zpomalí, a za padesát let bude na planetě více stromů, než jak tomu bylo dlouhou dobu. Když se zabýváte ekologií, dělejte to; jste součástí systému, který se stává povědomým. Dělejte to vší silou, ale nebuďte deprimovaní nebo sklíčení. Země se nachází v procesu své domestikace, a my jsme buňkami těla. Nárůst populace se dostává velmi blízko optimálnímu množství energie, která způsobí posun ve vědomí. Tento posun ve vědomí změní politiku, peníze, energii.

Velká záhada života má málo společného s inteligencí. Vesmír není intelektuálním procesem. Intelekt pomůže; ale naše srdce jsou naši moudřejší částí. Od svého návratu jsem zažíval světlo spontánně. Naučil jsem se, jak se do toho prostoru dostat ve své meditaci téměř kdykoliv. Můžete to dělat také. Nemusíte nejdříve zemřít. Jste na to již vybaveni. Tělo je ¨nejnádhernější světelnou bytostí, která existuje. Tělo je vesmír neskutečného světla. Nepotřebujeme rozmlouvat s bohem; bůh již komunikuje s námi v každém okamžiku!

Celý text tohoto příběhu: www.near-death.com/experiences/reincarnation04.html
Osobní stránka Mellen-Thomase Benedicta: www.mellen-thomas.com

Já jsem zdrojem tvé hojnosti a vše, co mám, je tvé

13. dubna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Já jsem zdrojem tvé hojnosti a vše, co mám, je tvé. Mé nekonečné bohatství je přístupné všem, ale musíš si být vědom hojnosti bez jediné myšlenky na bídu či nedostatek. Pociťuj, jak se tvé vědomí stále rozvíjí, a nech je rozšiřovat se bez omezení, protože tato omezení způsobují překážky v jeho plynulém toku. S omezením přicházejí obavy a s obavami stagnace; a když něco stagnuje, přeruší se možnost komunikace a nastává konec. Udržuj plynulou komunikaci. Neustále dávej a přijímej na všech úrovních a poznávej význam nekonečné hojnosti. Věz, že ty a Já jsme jedno, že jsi jednotný s veškerým bohatstvím světa a že nic nemáš vztahovat pouze k sobě, nic hromadit. Všeho má být užíváno moudře. Buď dobrým správcem všech Mých dobrých a dokonalých darů. Hledej Mé vedení a pokyny, jak správně užívat Mých nekonečných zásob.Děkuj za všechno, co máš, za všechno, co dostáváš, i za vše, co v budoucnu dostaneš

12. dubna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Děkuj za všechno, co máš, za všechno, co dostáváš, i za vše, co v budoucnu dostaneš. Vlastně nikdy nepřestaň vzdávat díky, protože pozitivní přistup k životu a pravý akt vzdávání díků k tobě přitahuje to opravdu nejlepší. Pomáhá uchovat tvé srdce i mysl otevřené; pomáhá udržovat rozvoj tvého vědomí. Vždy nalezneš něco, za co lze děkovat, a začneš-li tak činit a začneš-li počítat všechna ta požehnání, budou narůstat. Uvědomíš si, Jak mocné jsi požehnán a že vše, co mám, je i tvé, že Má zásobárna hojnosti je plná, až přetéká, a ty nic nepostrádáš. Každá tvá potřeba je obdivuhodně uspokojována a v takovém stavu vědomí jsi schopen rozdávat a rozdávat a nikdy nepočítat cenu, protože dáváš-1i, pak také dostáváš. Když dáváš, vytváříš prostor, aby ti ještě více mohlo být vráceno.

Jsi ve světě, ale nejsi z něho

11. dubna 2011 v 6:00 | Jsi ve světě, ale nejsi z něho |  Myšlenka Nového dne


Jsi ve světě, ale nejsi z něho. Není třeba, aby ses nechal strhnout zvyky světa. Užívej jich, ale nepokoušej se jich zmocnit a nedovol jim, aby se ony zmocnily tebe. V Novém věku není třeba nosit pytlovinu a sypat si popel na hlavu nebo rozhlašovat do okolí, že jsi ubohý hříšník a že nejsi hoden, abys byl nazýván Mým milovaným dítětem. Každé takové učení je ze starého světa, je chybné a nepravdivé. Přijmi, že jsme jedno a že Já jsem v tobě. Uvědom si, že jsi vyváděn z temnoty celého toho chybného učení do slavného světla. Zanech za sebou vše staré a nech to umřít přirozenou smrtí. Vstup do nového obrozen v Duchu a v pravdě a poznej význam opravdové svobody. Potřebuji tě svobodného, ne stále svázaného sebou samým a soustředěného na sebe. Buď jako malé dítě, volný a radostný, a žij stále v přítomném okamžiku.

Život je takový, jaký si jej vytvoříš.

10. dubna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Život je takový, jaký si jej vytvoříš. Proč nenacházet v každé situaci opravdu to nejlepší a plně se neradovat, bez ohledu na to, kde jsi a co děláš? Nikdy nemarni čas a energii přáním, abys byl někde jinde a dělal něco jiného. Možná, že vždy nechápeš, proč jsi tam, kde jsi, ale můžeš si být jist, že pro to existuje pádný důvod a že je tu pro tebe úkol, z něhož se máš poučit. Nebraň se tomu, ale zjisti, v čem ten úkol spočívá, a pouč se z něj rychle, abys mohl pokročit dál. Přece bys nechtěl zůstat stále stejným, či ano? Jakmile přestaneš odporovat a jednoduše přijmeš úkoly, kterým se máš naučit, a bez potíží je vyřešíš, shledáš, že život je mnohem snazší, a co víc, budeš mít radost ze změn, k nimž dochází. Rostlina neodporuje růstu a změně; prostě s nimi splyne a rozvíjí se v pravé dokonalosti. Proč neuděláš to samé?


Zrození v plnohodnotnou bytost.

9. dubna 2011 v 6:06 Doteky Nového Života


Zrození v plnohodnotnou bytost.

Naše fyzická těla se mění, naše myšlení se mění, nyní jsme v bodě, kdy procházíme nejužší částí, jako při porodu. Vlévá se do nás životadárná esence jarní energie a cítíme počátek něčeho úplně nového. Naše duše to zná a my se pomalu vzdalujeme iluzím materiálního světa a toužíme po svobodě, ale té pravé svobodě, svobodě ducha, začínáme si uvědomovat, kdo jsme a po jarní rovnodennosti se nám ještě více zostřuje vnímání . Naše ego se bouří a stále se snaží o vtažení do již odcházejícího světa rozmarů, požitků, vlády, moci, pýchy, musíš, nesmíš….
A naše duše touží po svobodě, po Lásce, harmonii, vzájemné spolupráci a pochopení, soucítění jeden s druhým, touží po jedinečnosti a rozkvětu tvořivé síly, která je v každém z nás. Je velmi výjimečná, protože je u každého z nás, to jediné, pravé , naše vlastní tvoření ráje na Zemi.

Všímáte si, jak na nás působí jarní zrození, jak je to tento rok neskutečně silné? Ano je to jedinečné období pro hluboké propojení s přírodou, s naši Matkou. To je to důležité!! Stále se modlíme propojujeme se s Otcem Stvořitelem, s nebesy, ale na Matku Zemi nesmíme zapomínat, protože proces který se nyní děje na planetě nás přímo vyzívá k propojení."Jak nahoře tak dole." A tato síla se sjednocuje v našem Srdci a skrze naše Srdce proudí a prozařuje veškerou hmotu.

Aby se nám mohla postupně měnit naše fyzická těla, můžeme například začít hlubokým vděkem za vzduch, který dýcháme , za vodu kterou pijeme, za jídlo které jíme, za oblečení v kterém chodíme, za bydlení, kde může naše tělo spočinout, za všechny krásy v přírodě, za stromy, květiny, kameny, kopce, za všechny zvířátka jak ve vodě tak na souši. Kolikrát za den si vzpomenete poděkovat? Je nás již mnoho, kteří si nedovedou představit den, bez díkuvzdání všemu.

Vdechujte esenci rozkvetlého stromu, nebo keře, kde se již narodily nové lístečky, stoupněte si před něj a zhluboka se nadechněte. Tím, jak se nám otevírá vědomí, vidíme , cítíme, slyšíme, dotýkáme se všeho kolem jinak, nahlížíme do říše, ze které pocházíme a jsme její součástí.

Mám slzy v očích, když kráčím lesem a vidím, jak se vše kolem probouzí a začíná zelenat, jak se i my probouzíme a jak nám naše krásná Matka Země pomáhá v tomto přerodu. Obracejte k ní svá Srdce, milujte ji, protože Ona miluje vás!

Toto vše vnímám z obrázku, který jsem namalovala na Provodově. Je to nádherné místo k mému tvoření, kde nezasahuje ruch velkoměsta. Energie, které vnímám ze všech kopců v okolí jsou něčím velmi výjimečné. Modří Elfové, kteří stráží tyto kopce, mi pomalu předávají již zapomenutá poselství a já s radostí a Láskou předám tato požehnání všem, kteří chtějí. Již brzy uspořádám celodenní workshop v přírodě a předám Vám své osobní vnitřní prožitky slovem i obrazem. Přeji hřejivé paprsky jarního slunce. S Láskou Anna

Šíření vámi vybraného textu prosím v původní podobě s uvedením odkazu na stránky www.slunecnikvet-anna.blog.cz Děkuji

Zasévej semena lásky, kamkoli jdeš.

9. dubna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Nemůžeš stavět mohutné chrámy bez pevných základů. Nemůžeš budovat nové nebe a novou Zemi bez lásky, lásky k bližnímu a lásky ke Mně. Láska začíná v životních maličkostech a odtud se šíří dál. Zasévej semena lásky, kamkoli jdeš, a uvidíš je růst, kvést a prospívat. Semena lásky, zasetá i do těch nejtvrdších srdcí, začnou nakonec růst; může to určitou dobu trvat, než vzklíčí, ale jsou-li láskyplně opatrována, nemohou nevyrůst. Proto nezoufej nad nikým; prostě jen bez ustání rozlévej lásku a nezatvrzuj své srdce. Přestaň se pokoušet obhajovat sebe nebo své činy. Přestaň obviňovat druhé. Zkoumej své srdce, poznávej sám sebe a najdeš dokonalý mír v srdci i v mysli. Pak můžeš jít kamkoli opravdu svobodně a s radostí a vyzařovat stále více lásky. Lásky nemůže být nikdy dost. Nech ji volně proudit.

Radost a síla vnitřního poznání

8. dubna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Na nikoho se nespoléhej. Nepotřebuješ žádnou podporu a duševní jistotu z vnějšku, neboť to všechno máš hluboko v sobě. Všichni touží po vnitřním klidu a naleznou ho, najdou-li si čas, aby ho hledali. Uděláš si čas, abys poznal pravdu, anebo přijímáš doslova vše, co uslyšíš, uvidíš a přečteš? Jestliže něco vnitřně víš, nic nebo nikdo z vnějšku tím nemůže otřást. Je to pro tebe tak skutečné, že by se nemohlo nic stát, ani kdyby proti tobě šel celý svět a prohlašoval, že nemáš pravdu. Byl bys schopen jít tiše dál svou cestou, aniž bys byl znepokojen či vyveden z rovnováhy. To je radost a síla vnitřního poznání. To je to, co ti může dát mír, který přesahuje veškeré chápání. Nuže, kdykoli máš o něčem jakoukoli pochybnost, vejdi do sebe a hledej pravdu, a Já ti ji zjevím; pak jdi svou cestou v míru a důvěře.


Energie na duben 2011

7. dubna 2011 v 23:06 Doteky Nového Života

Energie na duben 2011

Čas znovuzrození a nových možností, stavění mostů, spojování světů a realit, probuzení a léčení Země

Dubnové energie nám přinesou mnoho darů a pokladů. Jedním z nich bude nové mnohovrstevné vnímání. Těm, kteří již tuto schopnost mají částečně otevřenou, se nyní ještě prohloubí a ti ostatní začnou vnímat a "vidět" i věci dříve neviděné. Jako bychom dostali nové oči nebo si očistili brýle. Možná jste měli poslední dobou oči více unavené nebo jako by zamžené, to je průvodní jev této přeměny.
Nacházíme se ve zcela zvláštním a neobvyklém období. Březnové brány a hlavně Jarní rovnodennost nastolily novou etapu vývoje, planeta Země se přesunula na vyšší vibrační úroveň a my s ní. Teď se v našich životech vše vylaďuje na nové vibrace a tyto změny jsou velmi náročné pro naši psychiku i fyzická těla. Dopřejte si dostatek spánku, odpočívejte a hýčkejte se.
Konečně přišlo jaro a s ním dlouho očekávané změny. Přesto se mnohým mohlo zdát, že jsme stále ještě drženi na místě a nejsou dobré podmínky k pohybu vpřed. Ještě muselo mnoho částí dosednout na svá místa, mnoho věcí bylo potřeba znovu přehodnotit a upravit. Jako bychom si nejdříve museli nastavit nové souřadnice, než se vydáme na cestu.
Mnohé v našich životech se změnilo. Otevřely se jiné dveře než jsme čekali a naopak jsme museli pustit něco, co jsme plánovali podržet.
Pokud se posouváme vzhůru a usazujeme se na vyšších úrovních, některé věci už na nás přestávají reagovat. Mnoho z nás už zjistilo, že se téměř nedá plánovat nic dlouhodobě. Tento nový způsob žití může být velmi nepříjemný a bolestný pro ty, kteří se stále snaží držet starého a známého. Vše po nás chce, abychom byli více flexibilní a schopní pohybu. Příležitosti přicházejí rychle a rychle zase odcházejí, takže je potřeba reagovat rychle a bez velkého otálení. A rozhodující slovo ať má raději srdce, to ví nejlépe, co je pro nás nejlepší.
Nově probuzené mnohovrstevné vnímání nám umožní vidět a rozpoznat dary, které k nám přicházejí. Následující období přinese těch darů opravdu požehnaně. Jen zůstaňte vnímaví a otevření, budou přicházet trochu jinou formou, než jsme zvyklí. Nebudu napínat, zkuste se zaměřit i na to, co je pod povrchem a není na první pohled patrné.
Novoluní 3. 4. se Sluncem i Lunou v Beranu nás může vynést rychle vzhůru. Ohnivá energie nám vlije novou vášeň do žil a dodá sílu do nových začátků. Tato energie je schopná vystřelit nás až na oběžnou dráhu, ale zároveň může přinést i agresi, napětí, zbrklost a zbytečné riskování. Držte pod kontrolou svoje emoce a hlavně se dobře uzemněte.
Energetická brána 4. 4. přinese téma "jak nahoře - tak dole", což ještě zvýší potřebu většího uzemnění a propojení s Matkou Zemí. Využijte každou volnou chvíli k pobytu v přírodě, uvědomte si zem, po které kráčíte, sedněte či lehněte si na ni, objímejte stromy - to všechno posílí vaše spojení se Zemí. Navažte s ní přímý kontakt, od srdce k srdci - začnete cítit její tep a dech. Naše zesílené vzájemné spojení pomůže léčivým a očistným procesům, které probíhají na různých místech planety.
V dubnu se budou probouzet a aktivovat další energetická místa. Pokračuje proces obnovení energetických linií planety Země.
Ukotvení a propojení s Matkou Zemí nám přinese větší stabilitu, což budeme v následujícím období potřebovat, abychom ustáli vše, co nás ještě čeká. Také nám to umožní vnímat lépe svoje fyzická těla.
18. 4. se můžeme těšit na první jarní úplněk. Luna ve Vahách a Slunce v Beranu přinese kombinaci energií vzduchu a ohně, což nám může pomoci k odvážným rozhodnutím a dodá sílu k realizaci. Tato energie podporuje tvořivost a harmonizaci vztahů. Doba je také vhodná k estetickým změnám našeho obytného prostoru. Pod vlivem tohoto úplňku se můžeme rozzářit. Uvědomte si a spočítejte dary, které přinášíte světu, buďte sami sebou a okouzlujte.
20. 4. Slunce vstupuje do znamení Býka. Tím zesílí vliv planety Venuše na naše životy. Díky tomuto vlivu můžeme začít vnímat lásku a vztahy novýma očima nebo z trochu jiného úhlu pohledu. Dočkáme se možná velmi příjemných překvapení v této oblasti.
Pamatujte - láska je energie, která proudí a plyne. Je hybnou silou a nikdy nemůže stagnovat, stát, být držena nebo dokonce "vězněna". Láska může rozkvétat a zářit jedině když je svobodná. To je teď téma, které se učíme žít ve vztazích. Jako lidstvo procházíme velkým proměnným procesem, hledáme nové způsoby prožívání vztahů. Na vyšších úrovních jsou podporovány jen takové vztahy, kde můžeme být opravdoví a svobodní ve svém konání. Tak abychom nemuseli nic předstírat ani naplňovat potřeby jiných na úkor sebe. Jen je potřeba si uvědomit, že stejnou svobodu a prostor máme poskytnout i svému protějšku. Nejlépe podle hesla - "přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno".
Během dubna budeme konfrontováni se svými přesvědčeními. Budou přicházet situace, které prověří naši víru v ochranu a vedení "shora". Přijdou chvíle, kdy se možná budeme muset dotknout svých starých strachů a postavit se náročným situacím. Právě v těchto chvílích si můžeme uvědomit světlo v sobě. Pochopit, že i pochybnosti jsou v pořádku, ale nenechat se jimi zviklat či zastavit. Tyto lekce nám pomohou si uvědomit, zda skutečně důvěřujeme Životu.
Poté nás čekají velikonoční svátky. Velký pátek připadne tento rok na 22. 4. - což je Den Země. Vybavují se mi staré příběhy a vyprávění o tom, že se o Velikonocích země otevírá a vydává svoje poklady. Tyto poklady však může vyzdvihnout pouze člověk odvážný a čistého srdce. A to je také poselství letošních Velikonoc. Můžeme objevit a vynést na světlo bohatství, která máme hluboko uvnitř sebe. Přichází mi klíčová slova - znovuzrození, vzkříšení, důvěra, víra, láska. A z těchto slov se poskládalo téma - Znovuzrození a vzkříšení naší víry a důvěry v lásku, otevření hlubokých úrovní našich srdcí a objevení skrytých a dávno zapomenutých pokladů, které zde čekají na vyzdvižení.
Poslední dubnový den 30. 4. patří oslavám svátku ohně a lásky. Tento den ještě můžete v ohni rituálně spálit vše staré a otevřít se všemu novému co přichází. S otevřenou náručí přivítat a oslavit Lásku a vplout na její vlně do prvního květnového dne.
Máme se tedy na co těšit, přichází další čas zázraků. Vesmír nám nabízí koš plný pokladů. Otevřete jim náruč a podělte se i s ostatními. Každý váš úsměv, milé slovo, pohlazení, objetí nebo polibek může někomu nadělit radost a štěstí, otevřít oči, uzdravit srdce, přinést požehnání…
Přeji vám radostné jarní prožívání, spoustu krásných překvapení a nádherné plynutí na vlně lásky…
Z břehů Nové Země srdečně a s úsměvem zdraví Miriam
Pro www.vnitrnibohyne.cz napsala Mirka Petrovičová. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem. Děkuji za pochopení.
Obrázek: Andromeda Quest od Josephine Wall, UK

Buď připraven vidět za to, co je v tvé bezprostřední blízkosti

7. dubna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jen tehdy, když rozvineš své vědomí, budeš otevřen a vnímavý ke všemu novému kolem sebe a můžeš se naladit na nové myšlenky a ideje a nové způsoby života. Buď připraven vidět za to, co je v tvé bezprostřední blízkosti, do vyšších dimenzí, vyšších sfér a otevřít se cestám Ducha. Je mnoho věcí, které můžeš pochopit a přijmout intuitivně tam, kde rozum váhá, tak proč plýtvat časem ve snaze dobrat se všeho rozumem? Proč nebýt ochoten žít a jednat intuitivně a pod vlivem inspirace? Jestliže takto činíš, působíš na vyšší úrovni vědomí a jsi vnímavý k novému. Stáváš se průchozí cestou k novému, které se rozvíjí v tobě a tvým prostřednictvím. Povznes tedy své vědomí od negativního k pozitivnímu, od destruktivního ke konstruktivnímu, od temnoty ke světlu a od starého k novému a sleduj, co se stane. Shledáš, že staré odejde a objeví se ono slavné nové.


Jemné propojení vody, Země a přírodních bytostí

6. dubna 2011 v 12:57 Jednoduchost života


Jemné propojení vody, Země a přírodních bytostí.
S jakou lehkostí plyne Láska Matky Země ke všem živým bytostem. Když vstoupíš do chrámu přírody bez jakýchkoli negativních myšlenek, posaď se na zem do zelené trávy , zuj si boty a vnímej tlukot svého Srdce, jak se lehce a přirozeně propojuje se Srdcem Matky Země. Jsou to okamžiky , kdy si uvědomuješ sounáležitost se vším. "Já jsem vším a vše je mnou". Neboj se požádat i o léčení svého fyzického těla, nebo jemně hmotných těl. Matka Země nás miluje a najdeme u ni vše, co potřebujeme pro léčení naši mysli, těla i duše. Nechej do sebe proudit jarní silnou energii zrození. S Láskou všem Anna

Láska a porozumění vždy pomohou uhladit cestu.

6. dubna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Existuje mnoho maličkostí v každodenním životě, které mohou snadno způsobit roztržku či nesoulad. Povznes se nad ně a sjednoť se s tím, co je pro život důležité: se svou láskou ke Mně, se svou láskou k bližnímu, s tím, abys žil a pracoval pro dobro celku a zapomněl na sebe a všechny ty malicherné události, v nichž se nejvíce projevují osobní náklonnosti a antipatie. I když duše cítí silně, že její cesta je správná a rozhodně odmítá se této nebo jiné cesty vzdát, bude dříve či později donucena před něčím ustoupit. Napínáš-li gumu jak nejvíc to jde, buď se přetrhne, nebo se náhlým uvolněním smrští zpět a zraní tě. Ale uvolňuješ-li ji pozvolna, vrací se do původní polohy, aniž by se porušila či způsobila zbytečnou bolest a utrpení. Proč neotevřít své srdce a napětí jemně neuvolňovat? Láska a porozumění vždy pomohou uhladit cestu.