Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Duben 2011

Radost z dávám je neskonalá

30. dubna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Radost z dávám je neskonalá. Když se naučíš dávat celým srdcem ze svých darů a vloh (každý má jiné a všechny působí na různých úrovních), pak porosteš do laskavosti a velikosti. Máš-li šťastnou a jasnou povahu a rozdáváš z ní, kamkoli přijdeš, vrátí se ti vše tisíceronásobně, protože každý rád odpovídá na slunečnou, jasnou náladu. Vždy měj na paměti: "Jak zaseješ, tak budeš sklízet." Zaséváš-li kritičnost, netoleranci, zradu a negaci, budeš tyto vlastnosti i sklízet, protože je k sobě přivoláváš. Proč nezačít právě teď zasévat semínka radosti, štěstí, lásky, něhy a porozumění a nepočkat, co to s tebou udělá? Celý tvůj postoj k životu se změní a ty poznáš, že k sobě přivoláváš v životě jen to nejlepší. Na radost, kterou dáváš, budou kladně reagovat všechny duše kolem tebe, protože každý má rád dárce radosti a jejich dar rád oplácí.


Otevři se přílivu Mé božské lásky a světla

29. dubna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Otevři se přílivu Mé božské lásky a světla. Otevři dveře svého srdce a nedovol ničemu tento proud zastavit. Drž tyto dveře široce otevřené tak, aby láska a světlo mohly do tebe i skrze tebe svobodně proudit a abys měl vždy dost životní síly. Je-li brána k tvému srdci uzavřena a tok lásky a světla se zastaví, znehybní celý, tvůj život, a v nehybném prostředí nemůže nic žít. Proto musíš vědomě, udržovat tyto dveře široce otevřené a čerpat ze Mne, pramene všeho života, po celý čas tak, aby tvé srdce nikdy nevyschlo a neustrnulo. Potok, který přestane být napájen svým pramenem, vysychá. Tak také ty, když přestaneš čerpat svou sílu ze Mne, brzy vyschneš a staneš se zbytečným. Proto na Mne vědomě mysli a stále ode Mne čerpej svou životní sílu. Tuto svou volbu uskutečňuj každý den, každou hodinu, každou minutu.


Není snadné nastavit druhou tvář, když tě někdo udeří slovem či skutkem

28. dubna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Není snadné nastavit druhou tvář, když tě někdo udeří slovem či skutkem. Bezprostřední reakce je úder vrátit, ale právě v tomto okamžiku je zapotřebí reakcí s co největší pečlivostí zvážit a uplatnit sebekontrolu a naprostou nesobeckost. Ty duše, které se nenaučily sebekázni, odplácejí stejným způsobem a cítí se k tomu oprávněny. Potom se diví, proč je ve světě tolik chaosu a zmatku. Jsou slepé a nevidí, že dokud se nenaučí zcela změnit své postoje a nezačnou milovat svého bližního jako sebe sama, nemohou doufat, že se to, co se děje ve světě, změní. Čím více bude dobré vůle a lásky, tím rychleji nastane změna. Ale vše začíná v tobě. Čím dříve si to uvědomíš, tím dříve nastanou změny kolem tebe, a tím i v celém světě. Proč s tím nezačneš něco dělat již nyní?

2012 - Mayská proroctví a kruhy v obilí

28. dubna 2011 v 0:16 MATKA ZEMĚ

Jsou kruhy v obilí dílem přírody, člověka nebo mimozemšťana?
Po celém světě vznikly a nadále vznikají stovky spolků a institucí, které shromažďují dokumentaci o jednotlivých jevech spojených se vznikem tzv. kruhů v obilí. Jsou záhadné obrazce dílem přírody, člověka nebo mimozemské inteligence?
Česká Televize uvádí 2012 - Mayská proroctví a kruhy v obilí
Kdysi dávno žili lidé, kteří oplývali značným věděním. Civilizace, jejíž poselství nám byla předána z hlubin času. Národ, jehož proroctví se začínají obdivuhodně naplňovat.Mayové. Nebetyčné znalosti této starobylé civilizace, jejíž paměť už dávno pohltil čas, halí závoj tajemna. Mayský kalendář je známý desítkám badatelů. Mnozí z nich jsou přesvědčeni, že ukrývá poselství, které se dosud nepodařilo plně rozluštit. Mayové byli přesvědčeni, že čas je cyklický a že každých pět tisíc sto dvacet pět let končí jeden věk a současně začíná nový. Podle několika předpovědí podobná událost opět nastane dvacátého prvního prosince roku dva tisíce dvanáct. Někteří se domnívají, že toto významné datum přinese zásadní změny pro lidstvo i celou naši planetu. Co je na tom pravdy? Na jihu Anglie dochází už několik desetiletí k prapodivnému úkazu, který je fascinující a znepokojující zároveň. Je známý jako kruhy v obilí. V posledních letech se tento jev stal ještě záhadnějším - v polích se začaly objevovat impozantní mayské obrazce. Je možné, že by spolu mayská proroctví a kruhy v obilí mohly nějakým způsobem souviset?


Kámen Všeobjímající tanec mezi duchem a tělem

27. dubna 2011 v 12:51 Vývoj vědomí bytostí


Kámen Všeobjímající tanec mezi duchem a tělem
Uveřejnil(a) Lenka
Středa, 27 Duben 2011 06:26
Mí drazí přátelé,
Já jsem Jeshua. Všechny Vás zdravím. Vy všichni jste bytostmi světla. Přišli jste na Zemi, abyste šířili své světlo. Když tak konáte, setkáváte se s překážkami. Jste konfrontováni s temnotou. O čem ve skutečnosti tato hra mezi světlem a temnotou je? Jaký je účel překážek a temnoty, jenž zakoušíte?
Být ve Světle znamená být ve stádiu vědomí, ve kterém si uvědomujete svoji jednotu se vším, co jest. Když jste ve Světle, když jste oním Světlem, cítíte se zcela bezmezní a svobodní. Víte, že jste součást většího celku a cítíte, že jste hluboce schraňováni uvnitř této nekonečné sítě žijícího vědomí. Světlo je vaše spojení s Jedním.

Světlo je od přírody beztvaré. Není závislé na jakékoli hmotné formě. Je osvobozené od omezení času a prostoru. V tomto okamžiku nejste hmotnou formou, kterou obývá vaše vědomí. Nejste tělem, nejste masem a krví, ze kterých je tělo vyrobeno, nejste ani pohlavím, ani charakteristikami, které patří vaší současné osobnosti. Jsou vaší součástí, ale vy jste mnohem víc. Vy jste jejich zdrojem, jejich božským tvůrcem.

Vaše nekonečná duše přebývala v mnoha různých životních formách a zakusila ohromný počet životů v celém vesmíru. Tyto zkušenosti vás obohatily způsoby, které si ještě nepřipouštíte. Vaše někdy svízelná cesta inkarnace není nic menšího než způsob, kterým se Bůh rozšiřuje. Vaše cesta formami je smysluplná, neboť umožňuje veškerému stvoření expandovat a rozrůstat se novými a obohacujícími způsoby.

Vím, že to často takto necítíte. Můžete být přemoženi nedostatkem světla a spojení se Zemí. Vím. Jsem zde, abych podnítil záblesk vzpomínky ve vaší duši. Když si vzpomenete na to, kým skutečně jste, uvědomíte si, že vaše božské jádro je stále celistvé a nepoškozené - navzdory všemu, čím jste prošli. Vědomí celistvosti vám může poskytnout pocit úlevy nebo dokonce extáze. Je to tehdy, když víte, že narážíte na pravdu.

Vzpomínáte si na pravdu, kým jste: božskou duší s nekonečnými možnostmi. Jsem zde, abych vám připomněl, kdo jste, a inspiroval vás, abyste přinesli toto uvědomění do svého každodenního života
.

Neexistuje žádný skutečný rozdíl mezi vaším lidským já a božským já. Vaše božské Já není někde jinde. Není především umístěno v čase a prostoru. Když se s ním chcete spojit právě nyní, můžete tak učinit, když na chvíli odstoupíte od problémů, které neléhají na vaši mysl a emoce. Představte si, jak se vaše vědomí rozpíná, ustupuje od těchto problémů a vstupuje do prostoru otevřeného vědomí. Uvnitř tohoto místa neexistuje potřeba nebo chtění, je zde pouhé bytí. Může se zdát, že tohle vám nepomůže vyřešit jakýkoli problém ve vašem životě, ale já vás pobízím, abyste to jednoduše zkusili. Dokážete změnit své vědomí a pouze pozorovat sebe sama klidným a nezaujatým způsobem? Dokážete být sami se sebou bez hodnocení či překážení? Zjistíte, že když tak činíte, jste klidní a uvolněnější. Když vás vaše emoce, myšlenky nebo fyzické pocity vytahují z tohoto klidného místa, nezoufejte. Nechejte je být. Pozorujte, co se stane. Časem zjistíte, že vstup do tohoto místa tichého vědomí je mocným nástrojem k rozvzpomenutí si, kým jste.

Tento nástroj je vám vždy dostupný. Můžete zůstat ve spojení se svou celistvostí, s místem svobody uvnitř tak, že si vždy udržíte jistý odstup od věcí, které vás trápí, nebo dokonce kladným způsobem vzrušují. Tím, že udržujete jistý odstup, zachováváte vědomí živé, tyto věci vás nikdy zcela nevymezí, ačkoli jsou samozřejmě ve vašem životě důležité. Vy jste víc než jen emoce a události, které se ve vašem životě vyskytují. Uvnitř vás je přítomnost, která tiše, avšak intenzivně pozoruje, jak všechny tyto události a zkušenosti přichází a odchází.
Vybrali jste si přechodně spojit své vědomí s tělem, s formou ve svém životě na Zemi. Pro tuto volbu existuje důvod. Tělo je velmi drahocenné. Je to neobyčejný výkon, že můžete zaměřit své vědomí způsobem, který se částečně identifikuje s tělem, s osobou, kterou jste nyní, mužem nebo ženou, se všemi talenty a charakteristikami, které vám náleží. Nedělejte však, prosím, chybu v tom, že jste tímto balíčkem charakteristik. Vy jste vědomím, které je zakouší. Toto uvědomění vás může osvobodit.

Vaše božské já, vaše bytí holého jádra je jako široký, otevřený prostor, prázdný a přesto plný vitality a potenciálu. Tohle je část vás, která je Bohem. Tohle je Domov. Když se spojíte s touto vaší částí, cítíte úlevu, radost a svobodu. Cítíte se bezpečně. Být v temnotě znamená, že se cítíte odděleni od svého jádra, od spojení s celkem. Cítíte se rozptýleni od širokého vnitřního prostoru, který vás sám může přinést k míru a radosti, které hledáte. Všechno utrpení pramení z tohoto pocitu odpojení. Je to nejkrutější bolest, jakou může vaše duše zažít.


Pochopení smyslu temnoty

Proč si duše vůbec kdy zvolí oddělenost? Ve chvíli, kdy si zvolíte inkarnaci a žití uvnitř hmotné formy, vaše světlo se omezí a ohraničí. Vaše vědomí se zúží a vy ztratíte pocit nekonečna. Máte sklon ztratit spojení se svým skutečným já, které je beztvaré, svobodné a neomezené. Zvláště pro mladé duše, které jsou v počátečním stádiu své cesty inkarnace, je snadné zapomenout a ztotožnit se s formou, kterou obývají. Je to znamení zralosti, když je duše schopna plně obývat lidské tělo a zároveň si být vědoma, že není tělem, ale tím, kdo ho zakouší a dává mu život. Jak se duše vyvíjí, rodí se uvědomění, že existuje něco, co překračuje tělo, hmotnou formu zaměřenou na čas a prostor. Zralá duše se otevírá dimenzi beztvarosti a začíná si uvědomovat, že zde spočívá její skutečná podstata. Přitom bude vyvinutá duše schopna přinést vědomí jednoty do říše hmotné formy.

Proč si duše zvolí vstoupit na cestu inkarnace? Proč jste si zvolili stísněnost ve hmotné formě, v cyklu zrození a smrti a ve všem, co s tím přichází? Nebylo by mnohem blaženější zůstat po celou dobu ve stavu neomezené jednoty? Zeptejte se na tuto otázku sami sebe. Někteří z vás by ihned řekli, že kdyby to bylo možné, už by se nikdy znovu neinkarnovali. Řekli byste mi, že život na Zemi je příliš krutý, příliš temný a že tak moc toužíte jít Domů a zůstat tam navždy. Nicméně já vám říkám, že vaše duše zvolila prožít tento život na Zemi, stejně jako všechny životy předtím. Existuje část duše, která miluje tančit s hmotou, a Já vám říkám, že je to ta nejvíce božská, nejvíce posvátná a tvořivá část vás samých.

Bůh touží přinést světlo do hmotné formy. Duch (což používám jako synonymum Boha) stvořil hmotu, aby Světlo nabylo tvaru a zakusilo samo sebe. Stvoření hmoty dalo vzniknout tanci vědomí a hmoty: tanci ducha a těla. Souhra mezi duchem a tělem je Božský způsob tvoření. Vy - jako duch obývající tělo - jste rozvíjející tvorbou Boha. Jak se vaše duše vyvíjí a zraje, jste schopni více držet světlo Ducha a projevit ho prostřednictvím těla. Umění žít v těle je projevit svobodu Ducha uvnitř hmotné dimenze.

Vše, co je v materiální dimenzi osvětleno zevnitř uvědoměním Ducha, vyzařuje krásu a vitalitu a přidává něco důležitého životu.
Ztělesněné světlo je nejdrahocennějším světlem, které je. Tím, že ztělesníte světlo své duše na Zemi ve hmotné formě, rozšiřujete tvoření Boha. Vytváříte něco nového a přispíváte celku něčím, co by bez vaší jedinečné přítomnosti neexistovalo.

Hojnost životných forem na Zemi ve zvířecí, rostlinné a minerální říši odráží touhu Ducha projevit se v rozličných formách. Krása a rozmanitost života na Zemi se vyvinula z tance ducha a hmoty, vědomí a formy. Bůh touží po vyjádření v různých formách, neboť obohacuje tvoření a umožňuje všem bytostem prožívat krásu, radost a dobrodružství v jejich životních cyklech. Všechny bytosti jsou jiskrami Ducha. Cestování různými formami a seznámení se s životem z mnoha odlišných perspektiv přináší hloubku a moudrost vaší duši. Dokonce i zkušenost oddělení a temnoty vám může pomoci tvoření obohatit.
Vy jste Bohem. Kdysi jste učinili volbu sestoupit do hmoty a zářit své světlo, zatímco pobýváte v omezené formě. Není to nějaký trest, který musíte podstoupit. Je to důsledek posvátné volby, kterou jste učinili jako část Boha. Vy jste skutečným Stvořitelem. Vespod tohoto odporu můžete cítit k nynějšímu životu na Zemi hlubokou a trvalou touhu ve své duši přinést světlo do této husté reality na Zemi. Záření světla na temné části pozemské reality, uvnitř a venku, je skutečné volání vaší duše. Když tak činíte, prožíváte druh naplnění, které dojímá vaše srdce hlouběji než cokoli jiného. Dokonce vize bytí tam v nebi ve věčné blaženosti a míru ztrácí na významu. To je proto, že vaší přirozeností jako božského bytí je tanec mezi duchem a tělem. Je to tanec, který představuje podstatu tvořivosti. Vy, kdo se cítíte někdy znechuceni žitím v lidském těle na Zemi, znovu pocítíte radost ne díky tomu, že byste opustili samotný tanec, ale tím, že budete vědět, jak přinést své světlo do temnoty.

Temnota a hutnost jsou součástí života na Zemi.
Když prožíváte temnotu či hustotu ve svém životě, cítíte, že je energie těžká, pomalá a uváznutá. Cítíte nedostatek pohybu, svobody a proudu. Vždy, když je zde nějaká hustota, jsou zde negativní myšlenky nebo emoce, které prozradí pocit odpojení a oddělenosti. Předtím jsem řekl, že pocit odpojení od Ducha, který značí pocit oddělenosti od vlastního zdroje, je nejkrutější bolestí, kterou může duše zažít. Jak napravíte tento pocit oddělenosti, který vás tak emocionálně zraňuje a činí vás pochybovačnými o smyslu života?


Vnášení svého světla do temnoty

Dnes vás vyzývám, abyste se setkali se svou nejhustší částí uvnitř a přivítali ji s otevřeným srdcem.
V každodenním životě prožíváte nejhustší část vás samých v oblastech, ve kterých vaše energii proudí těžko. Může to být práce, vztahy, zdraví nebo jakýkoli jiný aspekt ve vašem životě. V této oblasti, je nejobtížnější přijmout sebe sama či to, co vám život nabízí. Tento aspekt života prožíváte jako břemeno, jako něco, co by nemělo existovat. Cítíte se zablokováni, uváznutí a já vás vyzývám, abyste si tuto hustotu představili jako kámen, který nesete, právě jako pověstný "mlýnský kámen kolem krku".

Můžete cítit, že hustota, kterou prožíváte, je kvůli vnějším okolnostem. Můžete cítit, že byla způsobena zamítnutím, zradou nebo násilím druhých lidí.
Nebo můžete říci: Nehodím se k životu na místě, které je tak husté a temné jako je Země. Je pochopitelné, že část vás reaguje takovým způsobem. Je to zaražená a šokovaná část vás samých, která zapomněla na svou skutečnou sílu uvnitř své bytosti. Je traumatizovaným vnitřním dítětem, které k vám promlouvá prostřednictvím negativních myšlenek. Toto dítě se cítí jako oběť, cítí se odložené a odpojené. Vyzývám vás, abyste poznali nejmoudřejší a nejsvětlejší část vás samých, jejímž jediným smyslem je přinést toto dítě domů.Máte jen jedinou možnost. Identifikovat se s traumatizovaným dítětem uvnitř nebo se světlem a neporušenou částí vás samých, která je schopna dítě vyléčit.

Původ vašeho utrpení neleží v hustotě či temnotě vnější reality. Je ve vámi pociťované neschopnosti povznést se nad tuto nejhustší část vás samých a obejmout ji svým světlem a skutečnou září. Tím, že se cítíte pronásledováni hustou částí vás samých, odmítáte ji a chcete se jí zbavit. Zapuzením části vás samých se cítíte uvnitř roztrhaní. Vaše duše nebude v míru, dokud nebude moci ztracené dítě přijít domů.

Představte si, že skutečně nesete kámen kolem svého krku. Podívejte se a spatříte, jak těžký nebo velký je. Osvoboďte svoji představivost. Kámen obsahuje všechny emoce, se kterými máte potíže a všechny negativní domněnky o žití na Zemi jako "Nejsem vítán", "lidé mě nechápu", a tak dále. Kámen nese váš strach stejně jako odpor k životu. Symbolizuje, co uvízlo a co se uvnitř vás zablokovalo. Proto tento kámen poukazuje také na vaše poslání v životě. Poslání vaší duše je přinést světlo k nejhustším částem sebe sama.
Je vašim životním smyslem zářit světlo na zatvrzelé a ztuhlé části vás samých. Šířit světlo na Zemi v první řadě a především znamená oslovit temnotu v sobě. Jakmile se chopíte této vnitřní cesty, vaše světlo bude automaticky zářit k druhým a inspirovat je v tom samém. Nemusíte se zaměřit na to, co musí být napraveno ve světě. Zaměřte se na svůj vlastní kámen. Vidíte tento kámen? Jakou barvu má? Jak ho cítíte, když ho zvedáte? Pozdravte tento kámen a jemně ho podržte. Dovolte svému vědomí proudit do tohoto kamene a pocítit energii uvnitř něj. Cítíte vztek, žal nebo strach? Umožněte tomuto kameni, aby vám pověděl svůj příběh.

Připomeňte si, že vy, kdo držíte tento kámen, jste bytostí živoucího světla.
Vy jste celiství a neporušení, bezpečně vedeni rukou Boží. Nyní sledujte, co se stane kameni jen tím, že ho družíte a obracíte na něj svoji pozornost otevřeným a přívětivým způsobem. Transformuje se. Jakmile se s ním spojíte ze svého božského jádra, obklopíte ho souhlasným a tichým pochopením, pokropíte ho jiskrami světla. Kámen je osvětlen zevnitř. Vaše vědomí přináší život a pohyb do kamene. Už není studený a tvrdý. Postupně se transformuje v drahokam. Struktura kamene se změnila díky vaší milující pozornosti. Podívejte se na něj dobře a spatříte, jaké barvu a formu nabývá.

Nyní se kamene zeptejte: "Jaký je tvůj dar pro mě?
"Jakou hodnotu cítíte v tomto drahokamu? Pociťte ji zevnitř. Je to soucit, výdrž, schopnost vzdát se a důvěřovat? Je to klid, odvaha a radost?Přijměte tento dar. Tento kámen nejprve obsahoval uvízlou a temnou energii. Po tom, co jste ho obklopili klidnou silou své skutečné povahy, transformoval se v poklad. Nebude jednoduše neutralizovaný: bude transformován do drahokamu, odrážejícího vaši vnitřní krásu a moudrost. To, co zprvu bylo mlýnským kamenem kolem vašeho krku, se stalo drahocenným klenotem. Pozvedněte tento kámen a spatřete, jak se třpytí a září barvou a formou, která zrcadlí vaši jedinečnou energii. Dovolte tomuto drahokamu vstoupit do vašeho těla a uvidíte, kam přirozeně půjde. Do jaké části vašeho těla půjde spontánně? Jaký účinek na vás má? Bude mít léčivý účinek na vaše tělo a ducha.

Život vás neustále vyzývá, abyste se uchylovali k hustým, temným a uvíznutým částem vás samých. Tanec mezi duchem a tělem je jako tanec mezi světlem a temnotou. Jakmile si uvědomíte svoji skutečnou povahu, tanec se zbaví boje. Stane se radostí. Jakmile si uvědomíte transformační sílu svého božského Já a pozvete temnotu, aby vyšla najevo, tanec světla a temnoty zrodí drahocenné klenoty, které ukážou, jak může světlo cestovat do nejhustější části reality. Drahokam je výsledkem sjednocení vědomí a hmoty, plodem tance mezi duchem a tělem.


Život vás vyzývá, abyste v tomto tanci účinkovali zas a znovu. Kdykoli cítíte negativitu či temnotu ve svém životě, nesuďte, prosím. Přiveďte kámen do své představivosti. Přivítejte ho a spojte se s částí vás samých, která není ještě osvětlena vašim božským vědomím. Pečujte o tento kámen. Vaše milující pozornost je klíčem k osvícení kamene zevnitř. Tím, že záříte své světlo na husté a temné části v sobě, chopíte se tance tvoření a prostřednictvím vás se na Zemi rodí Bůh.


© Pamela Kribbe 2011

www.jeshua.net

Překlad do češtiny : Denisa Vaňková
Zdroj českého překladu: http://www.jeshua.cz/index.htm

Mistr Hilarion Poselství pro týden 24.4. - 1.5. 2011

27. dubna 2011 v 12:18 Doteky Nového Života


Mistr Hilarion Poselství pro týden 24.4. - 1.5. 2011
Uveřejnil(a) Lenka
Středa, 27 Duben 2011 06:15
Milovaní,
v souvislosti s připlouvajícími energiemi obrovské intenzity zjistíte, že prožíváte mnohá multi-dimenzionální období, která se simultánně objevují ve vašich každodenních aktivitách. Najednou si uvědomíte, že jste byli "pryč" a vracíte se zpět. To svědčí o tom, že zpracováváte vyšší energie a sjednocujete je se svým fyzickým nosičem. V této době je důležité udržovat rovnováhu a maximálně důležité je soustředění na vyladění se s časovou osou Vzestoupené Země. Čím více vás bude jednat v tomto smyslu, tím pevněji povedou tyto energie každého z vás k této realitě, neboť kombinované energie vytváří prostor pro větší množství Duší probouzejících se a pátrajících po Světle.
Každý z vás je nyní jednolitým světelným prutem pro vyšší Kosmické energie, které skrze vaše fyzické tělo prochází do krystalického jádra Země. Nyní mezi vámi proudí vyšší synergie (= energie neobyčejné spolupráce, pozn.překl.) a Zemské energie i Matka Země/Gaia hluboce oceňují mimořádné úsilí projevené v této příznivé době se záměrem přivolat a vytvořit Novou Zemskou realitu. Stále si v sobě udržujte láskyplné, radostné a harmonické prostředí míru, neboť v této době je nejdůležitější zůstat ukotven se Zemí. Každý den pronášejte afirmace, modlitby a žádejte přítomnost Světla a posun do vyšších dimenzí vědomí. To je pro vás to nejdůležitější.
Vaše práce na spojení se svými Vyššími Já pokračuje vpřed a v tuto chvíli již došlo k velkému pokroku. Je důležité udržovat soustředění na přijímání svého Vyššího Já a Velkého JÁ JSEM Přítomnost. Požádejte své tělo, aby se připravilo na přijetí větší dávky Kristovy energie Lásky ve spirálách dosahující k Zemi. Otevřete této zkušenosti svá srdce a prociťujte tu radost z jednoty, integrace a pohody. Pokud možno komunikujte verbálně se svým Vyšším Já, a to denně za účelem založit komunikaci na Vyšší úrovni, protože stejně jako cokoli jiného, i zde musíte kultivovat a cvičit své mysli a tělesné jednotky, abyste je mohli ovládat.
Prosíme vás během tohoto týdne o každodenní pronášení "Velkého Vzývání/Invokace" pokaždé v počtu devíti. To pomůže upevnit nové energie snadněji a s větší grácií. Vězte, že během této práce vzroste vaše úsilí tisíceronásobně a že my z Vyšších království jsme s vámi spojeni a Andělé zpívají tóny, které vedou do Galaktického Centra. Dovolte si pocítit a zakusit blaho těchto časů změn a umožněte, aby ve vás nadále probíhaly čistící procesy a změny. Vše je v Božském pořádku, Milovaní, Velké Dílo pokračuje.
Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2011 Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com/
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


Nechť v tobě a skrze tebe září síla Ducha

27. dubna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Proč nebýt v tomto životě optimistou, vždy očekávat to nejlepší, vždy nalézat to nejlepší a vždy tvořit to nejlepší? Optimismus dává sílu; pesimismus vede k slabosti a prohře. Nechť v tobě a skrze tebe září síla Ducha, která kolem tebe vytvoří svět krásy, míru a harmonie. Je-li tvůj pohled na život optimistický, povzneseš všechny duše kolem sebe a dáš jim naději, víru a důvěru v život. Stále si budeš, ověřovat, že podobné věci se navzájem přitahují, že optimismus vytváří optimismus a nabaluje se jako sněhová koule. V životě je vždy naděje, i když je to zpočátku pouze nepatrná doutnající jiskra. Je-li však tato malá jiskřička obklopena nadějí a láskou ve správném prostředí, vzplane v plamen; a bude růst a růst, až ty sám se staneš ohněm, živeným Duchem, který je neuhasitelný a nezničitelný. Jakmile oheň jednou vzplanul, nic nezastaví jeho šíření.Vykroč správnou nohou

26. dubna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Proč neučiníš právě z dnešního dne slavný den tím, že vykročíš správnou nohou a spojíš se se Mnou už v okamžiku, kdy se probudíš? Proč nenaplníš své srdce láskou a vděčností za den plný očekávání toho opravdu nejlepšího a nejvyššího? Jsou-li prvé okamžiky nového dne šťastné a povznášející, zjistíš, že další budou právě takové, a až tyto okamžiky přerostou v hodiny, poznáš, že radost a mír tě budou provázet celý den. Když se probudíš s těžkou myslí, s pocitem malosti a deprese, může se stát, že tento stav duše poneseš celý den, pokud s tím něco neučiníš. Vyhledej Mne, a nalezneš dokonalý mír srdce a mysli, mír, který přichází, když složíš všechny své starosti a obavy na Mne a jedinou tvou touhou bude plnit Mou vůli a kráčet po Mých cestách.


Obáváš se, že uděláš chyby? Obáváš se vyjít ze svých hlubin?

25. dubna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Musím tě nechat dělat v životě chybu za chybou, ale jakmile své chyby uznáš a vyhledáš Mou pomoc, Já jsem vždy zde, abych ti pomohl a ukázal ti cestu. Tvou práci však za tebe dělat nebudu. Musíš se naučit jednat sám za sebe. Duchovní život není pro slabé duše, ale pro ty, které jsou silné a jisté samy sebou a jsou ochotny jít dále, aby našly správné odpovědi bez ohledu na to, jaká je jejich cena. Obáváš se, že uděláš chyby? Obáváš se vyjít ze svých hlubin? Nikdy se nenaučíš plavat, dokud neodrazíš nohy ode dna. Nikdy duševně nevyrosteš, dokud se nepostavíš na vlastní nohy. Ničeho se neobávej, ale v absolutní víře a naději jdi kupředu a čiň to, o čem víš, že je správné, a nevšímej si žádných překážek. Buď řízen oním vnitřním poznáním, které přichází ode Mne.

Máš pocit, že některé lidi nemůžeš mít rád?

24. dubna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Máš pocit, že některé lidi nemůžeš mít rád? Především je přestaň nenávidět. Přestaň být vůči nim netolerantní a kritizovat je. To může být tvůj první krok správným směrem. Potom si postupně najdi čas, abys je poznal, abys zjistil, co je činí takovými, jací jsou, a co v tobě vytvořilo tuto přehradu mezi vámi. Pohleď do sebe sama a zjisti, co chybného se stalo s tebou a s tvým vztahem k nim, a nikdy za žádných okolností nesvaluj vinu na někoho jiného. Dokážeš-li se zpříma podívat na sebe sama a na své vlastní nedostatky, jdeš po správné cestě, která tě vede dobrým směrem a umožní ti nalézt dokonalé řešení tvých problémů. Dříve než si to plně uvědomíš, tvůj vztah a přístup ke každé duši se změní. Vždy pro to můžeš něco udělat hned teď; začni tedy a nečekej, až udělá první krok někdo jiný.

Přibliž se ke Mně, a Já se přiblížím k tobě

23. dubna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Přibliž se ke Mně, a Já se přiblížím k tobě. Záleží na tobě, abys udělal první krok správným směrem a navázal se Mnou přímý kontakt, a dál už to půjde samo. Není důležité, jakým způsobem se ke mně přiblížíš, ale podstatné je, že to učiníš bez ohledu na to, jak moc budeš zpočátku klopýtat. Prostě pochop, že když jsi již jednou učinil počáteční krok, každý následující krok bude silnější a jistější. Spatříš, jak se děje zázrak za zázrakem, konáš-li Mou vůli, a uvidíš, jak se projevují Mé zákony. Tvá víra a naděje se stanou silnými a neotřesitelnými, pokud budeš očekávat to nejlepší, a tím to k sobě přitahovat. A pohleď, že to nejlepší opravdu nastane, a ne pouze jednou, ale znovu a znovu, dokud nepřestaneš zcela pochybovat o zázracích Mých cest, nevložíš ve Mne plně svou víru a důvěru a nedovolíš Mi, abych převzal vedení nad celým tvým životem.


Jak často už jsi slyšel poznámku "Jak ten čas letí"?

22. dubna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jak často už jsi slyšel poznámku "Jak ten čas letí"? Jsi-li naplněn radostí a štěstím a rozdáváš ze sebe to nejlepší, žiješ-li pro druhé a na srdci ti leží dobro celku, čas skutečně letí a ty se raduješ z každého okamžiku. Přestože žiješ v určitém čase, není třeba, aby se stal tvým břemenem a tísnil tě. Na všechny věci, které chceš vykonat, si můžeš najít vhodnou dobu. Každý má stejný příděl času, ale záleží na tom, jak ho kdo využije, a proto si nikdy nestěžuj, že některé duše ho mají více než jiné. Nebud' nikdy otrokem času, ale učiň ho svým služebníkem. Musíš se rozhodnout, co chceš dělat, a pak jdi za tím a udělej to; zjistíš, že máš dost času, abys to udělal dokonale.

Na světě je místo pro každého člověka

21. dubna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Na světě je místo pro každého člověka, ale musíš hledat a nalézt, kde tvé místo je a kam patříš. Máš-li strach převzít zodpovědnost za přispění novému, nesnaž se zastavit ty, kteří jsou ochotni to udělat. Uvědom si, že ty duše, které byly vychovány a inspirovány myšlenkou podstoupit tento úkol, to dokáží, protože jsou k tomu určeny. Nalezni své správné místo v celém tom ohromném plánu a nejsi-li v první řadě, nenech se tím znepokojit. Měj na paměti, že k vytvoření celku jsou potřebné různé typy lidí. Jednoduše přijmi svou specifickou práci a dělej to, co víš, že musíš učinit, z celého srdce a dovol těm duším, které jsou postaveny na čelní a odpovědná místa, aby šly vpřed. Dej jim svou plnou podporu a věrnost; potřebují ji a ocení ji. Nech prostoupit své srdce hlubokou láskou k těmto duším, vzdávej za ně chválu a vděčnost a vždy ze sebe dávej to nejlepší.

Uzdravovani se zemskou energii. Kiesha Crowther

20. dubna 2011 v 22:27 MATKA ZEMĚ


http://www.overstream.net/view.php?oid=i4aglcl3aoig

Ztiš se a prožívej, jak tě prostupuje mír a klid

20. dubna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Cokoli činíš, čiň s Mým požehnáním. Do ničeho se nepouštěj neuváženě bez Mého požehnání. Ztiš se a prožívej, jak tě prostupuje mír a klid, a v tomto stavu dokonalého míru požádej o Mé požehnání a přijmi je. Potom jdi v absolutní víře a důvěře a konej, co musí být vykonáno. Věz, že Já jsem po celou cestu s tebou a že vše dopadne, jak má. Čím větší je úkol, tím větší je tvá potřeba Mého požehnání. Začni tím, že Mne uvedeš do každé, i nepatrné, oblasti svého života a postupně Mne včleníš do stále větších oblastí, až konečně neuděláš krok, aniž bys drive vyhledal Mne a Mé plné požehnání. Buď připraven pustit se směle do zdánlivě nepřekonatelných situací a neobávej se, protože Já půjdu před tebou a připravím ti cestu. Povznášej své vědomí, udržuj se Mnou spojení a bud' zcela bez obav ve všem, co podnikneš, ať je to cokoli.

Poselství od Archanděla Michaela, duben 2011

19. dubna 2011 v 23:27 Doteky Nového Života
"RYCHLÁ CESTA K VLASTNÍMU MISTROVSTVÍ"

Poselství od Archanděla Michaela, duben 2011
Přijala Ronna HermanMoji milovaní bojovníci Světla, již není doba pro bázlivá srdce, je čas přestat tápat v Duchovnu. Mnozí z vás byli dosud nedůslední ve svém úsilí probudit moudrost své Duše a svého Vyššího Já. Je čas zažehnout své srdce silnou touhou dosáhnout Vlastního Mistrovství a stát se Hledačem Duše namísto hledače požitků. Tajemství, jak přestát dramatické změny a transformační zmatky, jsou vám neustále odhalována. Musíte si však dát tu práci a sami se snažit osvojit si dostupné metody, které neselžou. Jen tak budete moci úspěšně plout na hřebenu vlny změn během nepokojných let, které vás čekají. Je čas OPUSTIT TO STARÉ A DÁVAT PROSTOR NOVÉMU. Zdokonalení a zjemnění každé části / Jiskry Božského vědomí i každé dimenze vede ke zrychlení, neboť tím se zmírněné Světlo Nejvyššího Stvořitele šíří to všech koutů projeveného stvoření v tomto Pod-vesmíru.
Je čas, abyste vy i jiní pracovníci Světla zjistili, kde je při této vesmírné události expanze a růstu vaše místo. Právě toto je chvíle, na kterou jste se připravovali během tohoto života i během mnoha životů minulých. Vás, kteří svědomitě usilujete o dosažení Mistrovství, abyste se mohli stát Světovými Služebníky Světla, je teď zapotřebí více než kdy dříve. Nyní je čas, abyste prohlásili: "Budu se snažit stát se ODVÁŽNÝM SVĚTLONOŠEM, abych k sobě přitahoval největší možné množství Světla Stvořitele a vyzařoval jej dále světu i celému lidstvu."
Takto kolem sebe, svého domova i svých milovaných vytvoříte sloupec harmonických frekvencí Světla vyšších dimenzí. Tím, že získáte schopnost přitáhnout k sobě větší a větší množství podstaty Božského Světla, bude oblast vašeho vlivu růst a šířit se až donekonečna. Vaše Světlo se časem spojí s frekvenčními vzorci vašich duchovních bratrů a sester, kteří jsou také odhodláni stát se Světlonoši. Jsou mezi vámi mnozí, kterým se již této Bohem dané schopnosti podařilo dosáhnout a kteří teď přinášejí změnu.
Jak již sami víte, na vaší planetě se šíří nepokoj a zmatek, vzrůstají a nevynechají žádnou zemi ani lidskou rasu. Cítíme, že jste zneklidněni a je to tak správně, neboť přichází zásadní období pro Zemi, pro lidstvo a všechno živé na planetě. Proto mi dovolte, abych vám znovu připomněl, co pro vás je a není vhodné jako pro Mistry spolutvoření. Víme, že nejsilnější touhou vašeho srdce je pomoci lidem v bolesti a nouzi, a přesně tak by to mělo být. Jsou mezi vámi ti, jejichž posláním je být činný buď v ochraně, péči, uzdravování či pomoci při zmírnění utrpení těch, kdo to potřebují. Někteří z vás budou povoláni přímo do středu nepokojů a další budou muset činit zásadní rozhodnutí, kam dále směřovat a kde dále působit během rozličných situací a dramat, která se před vámi budou stále odehrávat. Jiní budou pomáhat sdílením svého bohatství, to je také v pořádku. Avšak většina z vás, zvláště ti, kdo přijali frekvence vyšších dimenzí za svou realitu, bude svým způsobem stát mimo tato stresující dramata. Je proto navýsost důležité, abyste zůstali ukotveni ve svém srdci a soustředili se na svou Duši. Díky tomu budete moci šířit největší možné množství Světla, naděje a harmonie ze svého CENTRA SÍLY solar plexu směrem do neklidných astrálních plání vědomí i do středu srdce vaší matky Země. Vy, Hvězdná Semínka, máte schopnost pomoci Zemi vymanit se z pout negativity a přispět k její snaze odlehčit své břímě, harmonizovat své aurické pole a zaujmout v rámci sluneční soustavy nové místo, které jí náleží.
Díky vám, odvážným Duším, kterým se říká průkopníci či předvoj pracovníků Světla, byla zlatá cesta jasně stvořena a vyznačena. Také postupně pomáháte mezi námi navzájem otevírat brány komunikace, abychom vám mohli poskytnout všechny informace potřebné k tomu, rychle projít procesem vzestupu a vstoupit do další úrovně vědomí. Tím způsobem necháte daleko za sebou náhlé změny, negativitu i zmatek nižších, nevyrovnaných dimenzí, ze kterých se nyní lidstvo snaží vyprostit, a nebudete již jimi ovlivňováni. Přišel čas, kdy bude každý z vás vyzván, aby projevil a podělil se o svou osobní moudrost, získanou předlouhou zkušeností na Zemi. Vcítíte se také do pokladnice moudra, kterou jste si přinesli ze vzdálených koutů vesmíru a která je nyní uložena ve vaší Svaté Mysli.
Těm z vás, kdo věrně sledovali naše učení, je nabízeno to, co lze nazvat rychlá cesta k Vlastnímu Mistrovství. Náš milovaný posel, Ronna Herman, laskavě svolila, že se ujme úkolu představit a zpřístupnit vám vhodná, rozšířená učení univerzální moudrosti, která byla původně vyhrazena pouze pro ty nejpokročilejší učedníky, působící v úkrytech a tajných školách moudrosti. Všichni právě teď procházíte procesem vzestupu, každý na vlastní úrovni. Každý den, když vykonáváte své povinnosti a čelíte svým každodenním výzvám, dochází ve vás k učení a k zasvěcování. Vše, co bylo dříve skryto, se nyní dostává do Světla uvědomění, aby to bylo buď napraveno, odstraněno, či v některých případech zesíleno.
Pro vás, kdo pevně kráčíte po cestě, také přichází čas vybudovat si bližší vztah s vašimi ochránci a andělskými učiteli z vyšších sfér. Množství částí vašeho Vyššího Já čeká na to, až tato pokročilá učení i nově dostupné vyšší frekvence Světla přijmete za své. Telepatická komunikace s Bytostmi Světla z vyšších sfér je jedním z vašich vrozených fyzicky smyslových darů. Teď je čas tato nadání a tyto dary znovu uchopit, milovaní. Vyzýváme vás, abyste se učili a meditovali o pokročilých učeních, která poskytujeme vám, kráčejícím pevně po cestě, dokud se trvale nezapíší do vašich myslí a nestanou se součástí vašeho vyššího vědomí. Zázračnost darů a schopností, které na vás ještě čekají, naprosto převáží úsilí, které vynakládáte, abyste jich dosáhli.
Stále více Duší právě naslouchá pohnutkám svého Duchovního Já a vykračuje na cestu uvědomění. Tento krok často započíná temnou noc Duše, kdy tito lidé čelí pokřivením vědomí, která si sami způsobili, a v plné síle pociťují břímě Zákona Kruhu neboli Karmy. Jak je vám známo, toto není žádný trest, i když se to tak zpočátku může zdát. Je to příležitost pro každého člověka, aby se obrátil, odhodlaně čelil sám sobě a upravil a harmonizoval nesouladné frekvenční vzorce, které si sám vytvořil.
Na vás i na Zemi nepřetržitě dopadají vyšší a čistější energie. Následkem toho se mnozí z vás ocitají v emocionálním napětí a v zakřiveních astrální roviny, která se skládá ze sedmi podúrovní čtvrté dimenze. Je nutné nad těmito emocionálními úrovněmi získat kontrolu a navrátit je do přijatelných mezí polarity. Tento úkol je jedním z nejtěžších, které kdy budete mít na cestě vzestupu do páté dimenze plné vyrovnanosti a klidu. Je načase vyčistit a opustit hluboko zakořeněné zbytkové energetické vzorce, aby bylo možné plně přijmout vyšší frekvence Světla.
Vězte, milovaní, že máte zlatou příležitost jednou provždy opustit tyto tíživé energie, které jste si s sebou nesli jako nadbytečná zavazadla po mnoho tisíc let. Postavte se jim čelem, zpracujte je a buďte svědky toho, jak se přeměňují v esenci čistého Světla. Během tohoto děje se budete cítit LEHČÍ A JASNĚJŠÍ díky tomu, že překročíte most k vyššímu vědomí, do sfér zázračných možností.
V každé fázi duchovního uvědomění a pokroku je vám k dispozici nepřeberné množství informací, neboť ti odvážní, kteří jdou před vámi, mají možnost přístupu k vyšším a jemnějším úrovním vznešených Síní Moudrosti a přijímají pokročilá učení od Bytostí Světla. Mnohé informace, které jsou vám poskytovány, jsou přínosné a láskyplné, avšak některé z nich jsou matoucí a zkreslené. Proto vás nabádáme, abyste využili svých rozlišovacích schopností a určili, co přijmete za svou pravdu. Některé informace podněcují vaši představivost a vy se sami sebe ptáte, zda někdy vůbec budete schopni dosáhnout takové úrovně vědomí, jaká je vám popisována. Poté, co jste tak dlouho byli odděleni od svého zdroje, cítíte nesmírnou touhu poznat vše, co poznat lze, abyste co možná nejdříve došli až k výšinám osvícení. Avšak buďte si prosím vědomi toho, mí drazí přátelé, že po cestě musíte postupovat krok po kroku, plně se naučit každé lekci a opustit to, co vám již není vhod. Teprve poté budete vedeni do dalších otevřených dveří záře a jasu, a dojdete postupně k nekonečně rostoucím úrovním Božího vědomí. Je to cesta, která nikdy nekončí. Vždy se před vámi objeví nové zkoušky, nové příležitosti a úžasná nová dobrodružství a prožitky.
Toto je pro Zemi i pro lidstvo přelomová doba, neboť vše, co již neslouží nejvyšším účelům, je postupně odstraňováno či přeměňováno. Navazujete nová spojení a budujete Duhový Most, který vás i vaši Zemi, sluneční soustavu i tuto galaxii dovede k nové jasné budoucnosti. Je na každém z vás, jak snadná či obtížná tato cesta bude. Drahá srdce, mějte prosím stále na paměti, že váš úspěch je zaručen, ovšem záleží jen na vaší volbě, jak dlouho vám bude trvat, než ke svému dalšímu cíli dojdete.
Víme, že není tak těžké povznést se nad pohromu či nepříjemnou situaci, pokud se odehrává na druhé straně světa. Avšak pokud se jedná o vaši zemi, vaše město, či pokud to ovlivňuje vás samotné a vaši rodinu, je to mnohem těžší. Takto přichází skutečné zkoušky mistrovství. Dokážete zůstat ukotveni ve středu svého Svatého Srdce a spolehnout se na své přátele z vyšších sfér, že vám pomohou projít tmavou nocí rozvratu do svitu nové jasné budoucnosti bez ohledu na to, co se stane vám nebo vašemu okolí?
Mnozí se ptají: "Jak můžeme pomoci?" Především jděte příkladem a nechte své Světlo zářit tak, aby jej všichni viděli a mohli jej procítit. Scházejte se při skupinových meditacích, snažte se trávit co nejvíce času v nebeské Světové Pyramidě v páté dimenzi a přispějte svými jedinečnými energiemi a svou Láskou/Světlem k nejvyššímu dobru. Usilujte o to, abyste přijali co nejvíce vesmírného Světla a tím ukotvili Pevné Částice Božího Světla v místě, kde žijete. Zhmotňujte si v duchu velkolepé krystalické pyramidy Světla, vytvářené v páté dimenzi mnohými skupinami pracovníků Světla, a propojte se v nich všichni ve společné meditaci za účelem šíření největších možných Světelných vln. Tyto vlny, vytvořené pro nejvyšší dobro všech, s postupem času projdou všemi zeměmi a probudí tím masy - pročistí a srovnají negativní energie, které sužují každou zemi a její lid. Vězte, že všechny země i národy jsou jedinečné, neboť byly stvořeny s rozličnými vlastnostmi, touhami, možnostmi i smutky. Každý z vás se záměrně narodil v místě, kde můžete přinést největší užitek a sloužit nejvyššímu dobru. V nitru svého mozku i své Duše máte vibrační Krystalická Semínka, která napomohou vám, vaší zemi i jejím představitelům v přístupu ke Světlu Pravdy, Moudra a Ochrany.
Mí milovaní bojovníci Světla, žádáme vás, abyste nezavírali svá srdce. Neskrývejte se ve strachu a pocitu beznaděje. Na Zemi i ve vyšších sférách dochází k velkolepým událostem, které jsou mimo vaše chápání. Vzpomínáte si, kolikrát jsme vám již naznačovali, že "z rozvratu vzejde nový svět"? Nechceme po vás, abyste zmírňovali ohromnou tragédii, ke které právě došlo, nebo trápení, kterým teď mnozí prochází. Avšak nikomu není ku prospěchu, když zůstanete v pasti negativity, strachu a zmatku iluze třetí a čtvrté dimenze. Nedovolte, aby se vaše mocné myšlenkové formy a náboje vrátily do vzorců nižších vibrací, které oblakům temnoty jen dodávají více negativní energie. Místo toho dejte své Lásce a Světlu křídla a vypusťte je do místa rozvratu, do srdcí těch, kdo rozvrat způsobují, a pak sledujte, jak je temno pomalu přemoženo Světlem.
Slibujeme, že vás budeme podpírat a posilovat naší láskyplnou energií a napomáhat vám i v nejtemnějších chvílích. Světlo a Láska všeho Stvoření, spolu s vaší silnou, neochvějnou pílí, nakonec zvítězí. Já jsem navždy vaším milujícím přítelem a ochráncem.

JÁ JSEM Archanděl Michael.
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 17.4. - 24.4. 2011

19. dubna 2011 v 23:10 Doteky Nového Života


Mistr Hilarion - Poselství pro týden 17.4. - 24.4. 2011
Uveřejnil(a) Lenka
Úterý, 19 Duben 2011 10:56
Drazí,

přišel čas vystoupit na další stupínek žebříku Nanebevstoupení. Je čas zmáčknout tlačítko a rozsvítit své Vnitřní Světlo. Všichni jste Zářící Bytosti a nyní šíříte záři, která pokrývá vaše fyzické tělo a může být zřetelná pro lidi, kteří mají oči proto, aby viděli. Mnozí z vás začínají objevovat kouzlo a zázrak úžasných synchronicit, které probíhají ve ve vašich každodenních životech a odhalují se vám mnohá požehnání od Zdroje. Teď je doba odhalování a realizace všeho, po čem jste toužili a co nyní připlouvá nádhernými způsoby do vašich životů.

Udělejte si čas a napište si každou úžasnou událost, neboť ty se dějí každý den, každý zázrak, jedno jak malý, se objeví.
Po jednom týdnu začnete chápat, kolik jich je ve vašich každodenních existencích a vy je berete jako samozřejmost. Vše kolem vás, veškerý život se rozvíjí a bují novým potenciálem a možnostmi a štědrost Přírody radostně přináší zázraky nového cyklu života a nové vegetační doby, aby vám žehnala svou krásou a laskavostí. Učte se schopnosti být více naladěni na rytmy Přírody a každý den děkujte za všechna Její požehnání. Projevením vděčnosti a uznání Živlům, bytostem světa Divů a Přírody na počátku nového cyklu vegetace přitáhnete tyto Bytosti k sobě a zaznamenáte mnohá zázračná zdokonalení na svých zeleninových a květinových zahradách.
Zvedněte svou tvář ke Slunci s poděkováním za jeho životadárné paprsky zlatého světla a tepla a vzdávejte čest Měsíci vysílajícímu k vám v noci své stříbrné ženské paprsky. Zkoušejte poslouchat a uvědomovat si hravé energie větru a vzduchu líbajících vás na tvář na své cestě do neznáma. Na Zemi se rodí nový život v cyklech, vše, co bylo staré, se opět zrodilo v novém a zahajuje svůj tanec života. Zhluboka dýchejte a nasávejte sladkost vzduchu, aby naplnila vaše plíce a prošla celou cestou do vaší základní čakry, tam tuto sladkost držte co nejdéle a pak ji prudce vypusťte ústy tak, aby celá odešla. To posílí vaše elementární tělo novou energií.

Drazí, během těchto dní velkých změn přicházejících na Zemi zůstaňte a udržujte se pevně v kontaktu s vaší nejvnitřnější bytostí pomocí vaší srdeční čakry, neboť vaše srdeční čakra je klíč. Naplňte své emocionální tělo mírem a láskou a maximalizujte přirozený odliv a příliv Vesmíru.Pozvedněte své vědomí a fyzický stav do vyšších vibrací, které se pojí se zdravím, radostí a hojností a přijměte vědomí Jednoty, které je vědomím celku. Pamatujte na svou nesmírnost, kterou jste a vysílejte svou záři objektivem svého života. Sjednoťte se s Vesmírnými principy a ztělesňujte uvědomění každou buňkou svého Bytí.

Jste stvořeni z podivuhodného materiálu! Dovolte si zážitky a hru v energiích, které víří a hemží se vámi, zatímco vy se pohybujete, uvědomujte si všechno, co se vás týká. Procvičujte si soustředění na přítomný okamžik a žijte své životy naplno. Udělejte si z toho dobrodružství, Milovaní.

Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2011 Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com/
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Nemůžeš postupovat přímo do nového, jsi-li zatížen starým a zdráháš se to opustit

19. dubna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Když tě život žádá, aby ses změnil, zjisti, co je třeba změnit, a učiň tak bez nejmenšího odporu s vědomím, že každá změna směřuje k tomu skutečně nejlepšímu. Změna není vždy pohodlná, obzvláště pro ty lidi, kteří mají své názory a zvyky pevně zakořeněny. Musíš být ochoten se svých pěkných, příjemných, dobře zavedených myšlenek postupně zbavovat, dokud nebudeš zcela svobodný a připraven přijmout něco zcela nového a revolučního. Zde je zdroj častých potíží. Mnozí lidé na svých nově přijatých názorech ulpívají a odmítají je opustit. Proč však v nich nevidět jen stupínek k větším a pozoruhodnějším objevům, které čekají, aby byly učiněny, až pro ně vytvoříš prostor? Nemůžeš naplnit plnou nádobu; musíš ji nejprve vyprázdnit. Nemůžeš postupovat přímo do nového, jsi-li zatížen starým a zdráháš se to opustit. Změň se tedy, a to rychle, protože Já tě potřebuji.

Mír začíná v nitru

18. dubna 2011 v 21:32 Myšlenka Nového dne


Mír začíná v nitru. Je uvnitř každé duše jako drobounké semínko, které čeká, až vzklíčí, vyroste a rozkvete. Musí mu být poskytnuty dobré podmínky, správné prostředí a dobré zacházení, dříve než může vzklíčit. Ztiš se a vytvářej mu vhodné podmínky. Ztiš se a umožni mu zapustit kořínky. Jakmile je dobře zajištěno, bude dále růst; ale ve svých citlivých začátcích potřebuje pomoc a láskyplné opatrování. Klíč k míru vnějšího světa máš tedy v sobě samém. Neztrácej čas sledováním chaosu a nepořádku ve světě, ale začni dávat do pořádku věci v sobě. Klidně pracuj a konej tak Mou vůli. Nemusíš o tom hovořit, ale prostě tak žij. Proměň chaos a nepořádek ve svém vlastním životě v mír, klid a pokoj; staň se užitečným členem společnosti a světa, v němž žiješ. Začni u sebe samého tam, kde víš, že můžeš něco učinit, a potom pracuj vně.