Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Poselství pro rok 2011 Kiesha – Malá Babička

17. února 2011 v 20:50 |  MATKA ZEMĚ

bnvg


Poselství pro rok 2011
Kiesha - Malá Babička

Zdravím Vás drazí bratři a sestry, je mi velkým potěšením a ctí opět s vámi mluvit v novém roce 2011. S příchodem nového roku se stane mnoho úžasných věcí, stejně jako zažijeme i mnoho obtížných situací, o kterých s vámi chci dnes promluvit. V tomto novém roce je na nás kladeno mnoho očekávání a přichází mnoho obtížných situací. Energie se stále zvyšují, stále častěji sledujeme katastrofy, při nichž umírají zvířata. Jestli jste schopni utvořit si o tom ucelenou představu, máte obrovskou příležitost posunout se skrz svá srdce, společně s ostatními pozvednout své vibrace a nepodlehnout negativním věcem, které se nyní dějí. To je to, o čem chci hovořit v tomto roce. Mnoho z nás vidí mnoho tragédií na naší planetě, kdy mnoho zvířat umírá, ptáci padají mrtví z nebe, ryby jsou vyplavovány z vody mrtvé, je těžké se na to dívat. Na druhou stranu je velmi jednoduché projevit soucit, jít do srdce a pokusit si uchovat si své vysoké vibrace.

Musíme mít stále na mysli, že Země nyní prochází velkou změnou a už před několika roky jsem mluvila o tom, že se póly Země posunují, tohle je skutečná věc, která se děje na naší planetě. Udržet si v mysli ucelený obraz našeho posunu vpřed, je ten nejlepší způsob, jak pochopit vše, co se nyní děje. Naše planeta je místem nekonečné lásky, je nejhezčím místem s nádhernými zvířaty, vodami, lesy a pralesy, horami, pouštěmi, plná tak neobyčejných věcí, tato planeta je milovaná všemi bytostmi. Je to místo, které prochází evolučními změnami neskutečně rychle, rychleji než kdykoliv předtím. Představte si toto místo s krásnou přírodou, zvířaty, rostlinami, vodou a uvědomte si, že jste na tomto místě právě teď! Planeta Země je nejúžasnější a nejdražší planeta, jaká kdy existovala. A byli jste to vy, kteří si vybrali zde přijít. Ne dřív, ne později, ale právě teď. Mnoho se dělo na této planetě, nyní je však ta nejvíc neobyčejná doba a jste to právě vy, kteří jste si vybrali být zde, v tomto čase. To je tak neuvěřitelný dar.

Všechny bytosti, a je jich hodně, se dívají na to, co se právě teď děje, protože nikdy předtím v historii této planety se nic tak neobyčejného nestalo. Lidé žijící v této době procházejí touto dobou tak neobyčejně, evoluce se zrychluje, náš způsob života se zrychluje, naše vibrace se zrychlují, věci se stávají rychlejšími, náš intelekt se enormně zvyšuje a znalosti se posouvají dopředu. Naše vyšší já se probouzejí, tohle se nikdy předtím na planetě Zemi nestalo. Nyní se stáváme vědomými spolu s planetou. A ona se spolu s námi také mění, posunuje se ke svému znovuzrození, její póly se posunují. Osoby, které na ní žijí, mají schopnost obrodit se společně s ní a mohou posunout svá srdce a duše na vyšší vibrace nového způsobu života. Musíme si udělat ucelenou představu o tom, kdo jsme. Vybrali jsme si přijít na tuto planetu, jsme velmi vyspělé duchovní bytosti, s vyspělými dušemi a vybrali jsme si přijít sem na tuto úžasnou planetu. Mnoho věcí se teď mění, mnoho věcí je pro nás obtížných: dívat se, jak zvířata umírají, na zemětřesení, na výbuchy sopek a mnoho přírodních katastrof, které se děly a budou se dít i tento rok.

Máme však pomoc, pomoc od bytostí, které nás sledují, všechny žijící bytosti, nás v tomto čase sledují, protože jsme pro ně velmi zajímaví. Náš mentální a spirituální vývoj je velmi rychlý, rychlejší než kdykoliv předtím. Je velmi těžké sledovat přírodní katastrofy a prožívat tyto velmi obtížné situace. Klademe si otázky, jak se přes to dostat, jak udržet pozitivní vibrace a dosáhnout lepšího života. Nejdůležitější věcí je vzpomenout si na to, kdo jsme. Nejsme jen matka a otec, bratr nebo sestra, zaměstnanec, který vstává, chodí do práce a vrací se z ní každý den. Jsme mnohem víc v naší práci, v našem poslání v očekávání ostatních lidí. Vše je ve vašem úhlu pohledu na situace, všímejte si, co se okolo vás děje a reagujte na to. Jste součástí něčeho úžasného, něčeho báječného a vaše vyšší já, můžete projevit lásku, porozumění, schopnost rozeznat pravdu, všímat si a vědomě zaznamenávat úžasné a nádherné věci, které se vám nyní dějí.Když si vzpomenete na to, kdo jste, objevíte své vyšší já, které je vše, co existuje a které je propojeno s duchem a tvořením všech věcí, tvořením lásky a světla. To je to, co jste. A je čas vzpomenout si na to. Dlouhý čas jsme chodili okolo a nevěděli, o čem je život. Nyní jsme zde, abychom odhalili něco úžasného, abychom poznali pravdu, světelný impulz, sdíleli nádherný svět velké změny obrození. Důležité je přitom si uvědomit, že v lásce je odpověď. Máte odpověď v sobě, způsob, jakým mluvíte s ostatními, jak vnímáte ostatní, způsob, jakým se spojujete se svým vyšším já, je odpověď. Když si vzpomeneme, kdo jsme, dostaneme se přes všechno. Když si udržíme vyšší vibrace, můžeme se spojit, zvýšit naši energii a ducha, zvýšit vibrace na této planetě. Máme opravdovou příležitost změnit svět. Nikdo neurčuje, co se bude dít na této planetě, je to pouze na nás, protože my jsme ti nejsilnější ze silných, my máme schopnost změnit svět. Kolik z nás sedí doma a nedělá nic, protože nám nikdo nedal pravomoc mluvit, kolik z nás nic nedělá, protože věří, že není vůdcem nebo duchovním učitelem. Nikdo vám nemusí dávat povolení, nikdo vám neuděluje schopnost měnit planetu. Každý, ať už jsme muž, žena nebo dítě, jsme se narodili na tuto planetu s pravomocí, schopností a povinností chtít lepší svět k žití, k životu a v lásce a světlu. A každý máme povinnost jednat v lásce a světle. To je jediná věc, která změní tento svět. Záleží na každém jednom z nás.
bnsdr


Mnoho předpovědí domorodých kmenů říká, že v tomto čase mají přijít duhové děti, které žijí a jednají ze srdce, ne z mysli a ega. A nyní je to tu, jsme to my, kteří vytvořili kmen mnoha barev, my máme změnit tento svět přes svá srdce, každý z nás má tu schopnost a dar požehnání, kterým můžeme změnit svět. Můžete sdílet naši lásku a kreativitu tancem, poezií, jakýmkoliv tvořením, můžete stejně dobře vystupovat před lidmi, jako přebývat sám u své matky Země, je na vás, jakým způsobem budete měnit vibrace tohoto světa. Každý z nás má tuto zodpovědnost, každý z nás má sílu jednat v souladu s vyšším já. Každý den je okolo nás tolik negativity, můžete se spolupodílet na tom ji utvářet, je jen na vás, jak si přejete žít. Kdykoliv zde byla láska, byla i temnotou, láska byla i nenávistí, to je způsob existence vesmíru. Máte možnost si vybrat život, kterým budete žít. Můžete si vybrat žít s lidmi, kteří přináší negativitu na tuto planetu, můžete si vybrat žít v lepším světě. Můžete začít žít, tvořit, mluvit s láskou, jež vytvoří skutečnost, v níž budete v souladu se svým vyšším já, které tvoří z lásky, a budete láskou. To je to, co změní planetu. Nemusíte protestovat, hmotně pracovat na tom, abyste změnili svět, záleží na tom, co tvoříte a jak reagujete. Můžete se nechat inspirovat negativitou kolem vás, máte možnost uvěřit těmto věcem a přijmout je, nebo uvěřit, že jste vyšší bytosti, které žijí a tvoří z lásky a světla a to je to, co sdílíte. Každý den, každou minutu máte na výběr, vaše volba je svět, ve kterém chcete žít.

Slova, která vyslovujeme, mají velmi velkou sílu, máme dar řeči a musíme to brát velmi vážně. Slovy tvoříme svět okolo sebe. Pokud mluvíme negativně, se zlobou, nenávistí a odsuzováním, vytvoříme právě takový svět, který nás bude obklopovat a ve kterém budeme žít. Když budeme mluvit a jednat s láskou, trpělivostí a věřit ve věci utvořené z lásky a světla, vytvoříme láskyplný svět. Je to naše volba. Naše planeta teď prochází něčím velmi obtížným, ale na druhé straně po bouři přichází duha. Dávejte dobrý pozor, jak spolupracujete s lidmi a planetou.
mkjh


Když se díváte z okna a vidíte přírodu, udělejte si pět minut na to, abyste cítili jejího ducha tam venku za oknem. Jak často jezdíte autem, stejnou cestou každý den a vnímáte, co je okolo vás? Nyní je čas opravdu si uvědomit, že planeta Země je živoucí, milující bytost, je čas se s ní spojit a milovat ji, dát jí něžnost, je čas vzpomenout si, kdo jsme, odkud jsme přišli a proč jsme zde. Nejsou to vaši prarodiče, kteří žijí v této době, jejich svět už odešel, jste to vy, kteří jste nyní tady a teď. Jste nejsilnější duše, máte právo, schopnost a závazek chtít lepší život.


Skrze lásku můžeme vytvořit nový svět. To je moje žádost k vám. Ano, vidíme negativní věci kolem sebe, ale musíme zůstat ve vysokých vibracích, dávat lásku, být láskou, takto změníme svět. Velmi důležité jsou v této době krystaly, nastal čas je vrátit zpět Matce Zemi společně s modlitbami lásky a naděje pro planetu, modlitbami k jejímu léčení. Je čas vzít tyto krystaly a vložit je zpět do Země. Nejlepší způsob je navrátit je zpět do přírodních vodních toků, protože voda je nejrychlejším vodičem energie, voda vede energii rychleji než cokoliv jiného na této planetě. Krystal není pouze skála, krystal je přírodní počítač, který obsahuje neuvěřitelné množství energie a je nositelem vložených informací a znalostí. Jestliže vložíte krystal do vody, nejenže tím vodu posvětíte, ale stane se i něco velmi magického. Vaše modlitby, vložené do krystalu, se dostanou do vody, jejím vypařováním se zároveň dostanou do nebe, kde se vytvoří mraky, z nichž se léčivá energie prostřednictvím deště opět vrátí na Zemi a pokropí vše živé. A tento cyklus se bude opakovat znovu a znovu. Tohle je velmi důležité. Dávejte své modlitby do krystalů a vkládejte je zpět do vody. Matka Země pláče o pomoc a my jsme jediní, kteří ji mohou pomoct. Nejsme zde sami, tak mnoho bytostí nás sleduje a pomáhá nám. Chtějí nás vidět, jak rosteme, postupujeme vpřed prostřednictvím lásky a světla, chtějí nás vidět jako světelné bytosti, které využívají plnou mozkovou kapacitu a pamatují si na to, kdo jsou. Jsou zde a chtějí nás podpořit a udělat pro nás co nejvíce. Dávání krystalů zpět do vody je něco velmi důležitého, co se nyní děje na této planetě. Za časů Atlantidy nosili lidé krystaly na krku pro spojení se srdcem Země a nyní je na nás, abychom je nosili na krku znovu my. Prosím, noste krystal křemene na svém krku, noste jej ve dne v noci, dejte jej svým dětem, spojte se opět srdcem Matky Země.Jste také společenstvím Kmene mnoha barev, co to znamená? Každý, kdo chce žít znova ze svého srdce, každý, kdo miluje Matku Zemi a vzpomene si, kdo je, je členem kmene. Členové kmene na celém světě se každý den ve 12:00 hodin MST amerického času (20:00 v ČR) společně spojují v modlitbě k vyjádření lásky a vděčnosti Matce Zemi. V tento čas spojujeme svá srdce k léčení Matky Země, k rozpomenutí se na to, kdo jsme, k žití v lásce a světlu, společně si přejeme sjednotit se, abychom mohli udělat změnu. My jsme ti, na které jsme čekali, my jsme ti, kteří to mohou udělat, nikdo jiný to za nás neudělá, nikdo jiný nemůže udělat změnu tohoto světa. Musíme si to přát společně, musíme si začít vzpomínat na naše vlastní poslání zde. Vaše duše jsou věčné, jestli si vzpomenete, že zdroj vaší duše je velký duch, který je největší láskou a světlem ve vesmíru, jste nezadržitelní, stanete se úžasnými bytostmi, které si přestanou o sobě myslet, že jsou malé a bezmocné. Nejlepší věc na energii je, že nejvyšší energie je tu stále, je to univerzální láska.
xxxy
Právě teď mnoho, mnoho, mnoho lidí žijících z energie ega a mysli devastuje tuto planetu. Nikdy dřív nebylo důležitější sjednotit svá srdce ke změně, jako teď. Musíme zvýšit vibrace k potlačení těchto energií, sjednotit se, abychom převýšili tyto nízké energie ega a mysli. To je opravdová změna, která začne měnit svět. Musíme stát společně, už se nesmíme oddělovat v náboženství, barvě ani rase, jsme všichni jeden. Velmi, velmi brzo si uvědomíme, že nejsme sami ve vesmíru. Existuje mnoho existencí na mnoha vývojových úrovních a velmi brzo o tom budeme mluvit. Velmi brzo se to odkryje a my budeme vědět, že nejsme sami. A než se to stane, přeji si, ať se sjednotíme v jedno, v jeden lid, jeden kmen dětí Matky Země. Je od nás velmi pošetilé rozdělovat se na skupiny, nenávidět ostatní a myslet si, že jsme odlišní, nejsme! Jsme jedna rodina a je čas vzpomenout si na to a konat jako jeden v uzdravování země i sebe navzájem. Je konec sezení doma a nic nedělání, žití běžný životů bez pozornosti k většímu celku života. Něco brilantního se děje na naší planetě, a my musíme vstát, spojit naše ruce a srdce, musíme se změnit, musíme opět začít žít ze srdce.

Jestli bude někdo mluvit negativně a jednat negativně, změňte kanál. Jestli je někdo kolem vás, který podlehl negativitě, uzavřete se před ním. Dávejte pozor, co čtete, na co se díváte v televizi, na vaši konverzaci s rodinou a přáteli. Ujistěte se, že vše, co děláte, děláte na vyšší úrovni, vzpomeňte si na ucelený obraz o sobě samých. Jsme generace, která má příležitost změnit lidskost, po nás nepřijde nikdo jiný, kdo by to mohl udělat. Musíme porozumět naší zodpovědnosti a začít tak jednat. Jste mnohem větší, než si myslíte a vaše zodpovědnost za tuto planetu je enormní. Jste velmi milovaní, jste božští, musíte si vzpomenout, kdo jste.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama