Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Únor 2011

Zákon rezonance

14. února 2011 v 5:55 Oblíbené knihy
njfds


Kým by jste rádi byli?

V životě neexistují žádná řešení.
Jen síly, které jsou v pohybu.
Musíme je vytvořit a řešení
Budou následovat.
"Antonio de Saint - Exupéry"

Kdyby jste mohli být tím, kým by jste opravdu chtěli, kdo by to byl? Kdyby neexistovala žádná omezení, žádné překážky a kdyby nebyl nikdo, kdo by vám říkal, že vaše přání jsou přehnaná a zveličená, směšná a troufalá? Kdyby jste tedy mohli být tím, kým by jste opravdu chtěli a všechny cesty a dveře byste měli otevřené, kdo by to byl?
Tato otázka mě zajímala již v mládí. Také pro mé přátelé byla hodně důležitá otázka, kým by rádi byly. Žádný div.
Byli jsme přece ve věku, kdy si volíme směr svého života.
Když jsem ale pokládal stejnou otázku dospělým, setkal jsem se často s nepochopením. Očividně existuje věk, kdy se člověk otázkou, kým by chtěl být, přestává zabývat.
U mě však tato otázka nikdy neztratila na důležitosti.
Ještě dnes si ji kladu a dokonce často než dříve. Neboť odpověď určuje můj život, formuje mé touhy, má rozhodnutí, mé úsudky a přesvědčení, můj rozvoj. Také mé okolí se podle toho mění - koneckonců, ovlivňuje celý můj život.
A přesto. Položím-li nyní tuto otázku dospělým , sklidím občas jen nepochopení. Mnozí považují
už jen samotnou že by se nad tím zamýšleli, za pošetilou. Většina lidí se tím vůbec nezabývá. Proč také? Pokud je člověk přesvědčen, že stejně nemůže nic dělat, je zbytečné o tom přemýšlet.
Je ovšem fatální, že právě v důsledku těchto svých přesvědčení není člověk schopen změnit svůj život, neboť tyto myšlenkové vzorce píšou scénář našeho života.

Díky novým objevům kvantové fyziky, kvantové biologie, moderní matematiky a epigenetiky (epigenetika se zabývá mechanizmy, jež regulují genovou aktivitu), se stále důrazně dostává do popředí názor, že je to síla našich vlastních přesvědčení, která nám umožní stát se tím, kým věříme, že se staneme : od zdraví po nemoc, přes odolnost imunitního systému, hospodaření s hormony, vlastní léčivé síly až po schopnost být šťastnými.
Opravdové hranice existují jen v naší hlavě. Jinak se před námi rozprostírá říše neomezených možností. A je úžasné, že s tímto tvrzením nejsme odkázáni jen sami na svou víru a domněnky, protože teď je to doloženo i potvrzeno ze strany vědy, která naše mínění a posílí a podpoří.
Výzkumy dokonce dokazují, že svými přesvědčeními ovlivňujeme nejen svůj vlastní život, nýbrž také celé naše okolí. Prostřednictvím sily našich myšlenek a pocitů můžeme ve svém životě provést všechny změny, které si přejeme.
S novým přístupem můžeme dokonce změnit i naši DNA, povzbudit vlastní léčebné schopnosti, vdechnout našemu životu štěstí a radost a dosáhnout všeho, co se nám zdá možné.

Nemožné je pouze to, co za nemožné považujeme.
Možná jste v tomto okamžiku přesvědčeni, že myšlenka neomezených možností je nereálná. To je vaše přesvědčení. Není na tom nic špatného nebo nesprávného, nic dobrého ani špatného. Je to prostě vaše přesvědčení, A přesně podle toho se bude vytvářet a rozvíjet váš život. Co se však stane, když jsou vaše myšlenky založeny na
nesprávných skutečnostech a informacích?
Nejnovější vědecké poznatky jednoznačně prokázaly, že prostřednictvím našich myšlenek, pocitů a přesvědčení získáváme schopnost zvládnou cokoli. Právě všechna tato naše emočně potlačená a skrytá přesvědčení jsou to, co vytváří nesmírné rezonanční pole. A všechno na tomto světě, co by s tímto rezonančním polem mohlo společně kmitat, jej jí uchopeno. Nemůže dělat nic jiného, než kmitat společně s ním.
Otázkou tedy je: Jaké rezonanční pole právě vytváříte?

S Láskou jsem pro vás přepsala z knihy "Zákon rezonance Pierre Franckh"
Přeji vám, aby každé vaše rozhodnutí bylo to nejlepší na vaši cestě.
Anna

Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.    www.slunecnikvet-anna.blog.cz

Čerpej z nekonečného vnitřního zdroje moci a síly

13. února 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne
ooq
Čerpej z nekonečného vnitřního zdroje moci a síly a shledáš, že děláš zdánlivě nadpřirozené věci prostě proto, že se řídíš Mými božskými zákony. Cokoli se může stát, protože Mé zákony jsou klíčem, který otevírá všechny dveře a činí všechno možným. Poznej je jako Mé zákony, nikdy neopomeň vzdát za ně věčné díky a užívej je k Mé cti a slávě a ku prospěchu celku. Jejich správným použitím mohou nastat jen ty nejúžasnější události a všichni z nich budou mít užitek. Moc užitá správně pod Mým vedením může změnit chod dějin a vytvořit nové nebe a novou Zemi. Nesprávně užitá moc může přinést jenom zpustošení a zkázu. Moc je něco, s čím si nelze zahrávat, s čím se musí zacházet s velkou vážností. Já jsem moc. Mám všechno tvorstvo ve svých rukou a ty jsi součástí tohoto celku. Splyň s ním a najdi si v něm správné místo.


Naslouchej mému nejtiššímu šepotu

12. února 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne
ndre
Dbej, abys měl(a) ve svém životě dokonalý vzor a plán. Neexistuje nic náhodného. I když se ti to může zdát velmi podivné, vše je v Mém božském plánu. Nebyl(a) bys tam, kde jsi, nedělal(a) bys to, co děláš, kdybych na tebe nevložil svou ruku. Mé cesty nejsou tvými cestami. Snaž se vždy konat Mou vůli. Vím, co je pro tebe nejlepší, tak proč proti tomu bojovat a myslet si, že vše znáš nejlépe? Měj ve Mne absolutní víru a důvěru. Věz, že Já jsem vždy zde a že tě nikdy nenechám klesnout, ani tě neopustím. Zůstaň Mi nakloněn(a). Naslouchej tomu, co ti musím říkat v tichosti - naslouchej i mému nejtiššímu šepotu. Poslušnost ti otevírá zcela nový život a uvolňuje nové energie, které jsou ukryty hluboko v tobě a čekají na uvolnění, až budeš připraven(a) a ochoten(a) následovat je bez otázek.
Vyjít ven a na veřejnost

12. února 2011 v 2:22 Doteky Nového Života

mmmwVyjít ven a na veřejnost

Uveřejnil(a) Lenka   
Pátek, 11 Únor 2011 14:21
Lauren C. Gorgo a Vysoká Plejádská Rada, 11.1. 2011

"Chtěli bychom pogratulovat brigádě bojovníků za jejich kolektivní posun do podoby pravých, autentických bytostí Světla. Rok 2011 je rokem, kdy se bytosti uskutečněného, pravdivého   spirituálního původu budou projevovat jako zdvihající se vůdci nového paradigmatu… ti, kteří budou následováni k novým dnům."  Vysoká Plejádská Rada (VPR)
Šťastný nový rok!
Věřili byste tomu, že jsme to zvládli až do roku 2011? Vzpomínám si, že jsem si v roce 2006 myslela: "jak jen prožijeme další takový rok"… natož pět dalších. Uff
Pro vás všechny, dláždící nové stezky a pionýry časové linie … muselo být pěkně zvláštní představovat si cestu do současnosti s přibývajícím zhušťováním času. Ale nějak jsme to zvládli dojít  až sem v jednom kolektivním celku (dívám se, jestli mám všech 10 prstů). Nejméně poslední desetiletí expanze vědomí se událo neuvěřitelně rychle a přesto pomalu…
Cesta k tomuto bodu se podobala běhu po pás v bahně, ale když se podíváme na kontrast toho, kým jsme byli, než jsme se naivně vydali na cestu duše, a kým jsme nyní, bere dech vidět, cítit a pochopit dalekosáhlost  osobní evoluce. (A nic nepodtrhne tento kontrast lépe než vánoční návštěva u rodiny, heh..). Na osobní rovině je bláznivé pomyslet, že jsem začala s psaním o těchto věcech jako dvacátnice… a dnes se cítím jako osmaosmdesátiletá, v psích letech. Je to jako bychom prožili 20 životů v posledních deseti týdnech.
Čas se hodinu od hodiny stává haraburdím … pro masy lidí zrychlí tento rok dvacetkrát. Věci se každému z nás začnou srovnávat tak, jak jsme schopní přejít na nový způsob pohledu.  Jakmile se v něm ukotvíme … vyvážíme srdce a mysl (splyne muž a žena), pocit času pádícího kolem nás a hrozícího, že vtrhne do našich životů, přestane existovat. Ironií je, že když plně operujeme z prostoru ne-času, budeme mít více kontroly nad časem, než kdy bylo možné. Více k tomu níže.
Co přijde?
I když vlastně neexistuje žádná předpověď (protože vše tvoříme z okamžiku nyní), slyším, že rok 2011 bude pro mnohé rokem rychlé proměny. Rokem, ve kterém se fyzicky rozloučíme se vším, co už nám neslouží, jak se rychle přesunujeme hlouběji do proudu dobrých věcí.
Až doposud byly naše transformace z větší části vnitřní povahy. V roce 2011 začneme procházet novou éru ko - kreace (spolutvoření). Kompletní sladění všech čtyř těl (spirituálního, mentálního, emocionálního a fyzického) umožní sestup spirituálního mistrovství do formy, což vyústí ve vnější manifestaci našich vnitřních transformací. To znamená, že v tomto roce bude absolutně nezbytným základem udržovat své myšlenky jasné a v souladu s tím, kdo skutečně jsme a co skutečně chceme.
Od okamžiků obou zatmění (měsíce a slunce na přelomu roku - pozn. překl.) jsme definitivně na novém neznámém území… TEN prostor vyžaduje být vším, co jsme sem přišli být, a dělat vše, co jsme sem přišli dělat. Potřebujeme projít ještě několik vnitřních/vnějších uzpůsobení a integrací (nejpravděpodobněji do březnové rovnodennosti), než nám to bude úplně jasné. Velké kusy svých  nových životů začneme vidět v perfektním souladu od poloviny ledna, pokud vám nejsou zřejmé již nyní. 
Velice mocný, dvojitý "sendvičový" portál zatmění, který odfoukl minulost, vytvořil masivní rozdělení mezi starou identitou a novým vnímáním pravdivosti toho, kdo jsme. Nemusíte se téměř poznávat ve vztahu k tomu, co jste byli před 6 týdny. Nelítostným tázáním a sebezpochybněním  můžete získat nové poznatky a jasnost, která posílí vaši důvěru být tím, kdo opravdu jste nyní.
Od zatmění vzniklá propast nás má připravit na to, abychom obrátili pozornost na nový život a nové role. Znamená to zahrnout více našeho skutečného já a odložit některé z věcí, o kterých jsme si "mysleli", že je budeme dělat, ale u kterých jsme nuceni zaujmout objektivní postoj ohledně toho, co je  reálné a co skutečně chceme vzít s sebou do nového.
Většina z nás již postavila pořádný kus základů pro nový život, avšak posledních 6 týdnů mohlo leckoho donutit strhnout části a postavit je znovu. Mohlo to námi otřást, ale v nové realitě, kterou nyní začínáme, to bude cenné.
Ve 4 hodiny ráno mi Plejáďani řekli: "kdyby se tvůj život právě chystal stát vším, o čem jsi kdy snila, co bys udělala, aby ses na to připravila? Tam by měla být nyní  tvoje pozornost"
I když tuto kolosální otázku ještě trávím, cítím, že tato příprava… cokoli zbývá v našem životě rozhodnout nebo uspořádat … má pro úspěšný start nejvyšší důležitost.  Že všechny nedokončené detaily budou brzdit naši schopnost létat. 
Jako přídavek k laskavé péči o sebe a přijímání, které tělo stále potřebuje, jsme nuceni používat v životě také mužskou energii struktury, disciplíny a organizace… utěsnit pořádně naši loď a základnu dobře ukotvit, abychom byli připraveni plachtit bez omezení. Není to ta nejveselejší část, je to tvrdá práce. Ale to vše potřebujeme mít na místě a v harmonii pro  budoucnost, i když ještě nemůžeme vidět všechno na druhé straně.
Dobrou zprávou je, že se naše srdce (ženská energie) jemně naladila a vyrovnala s téměř na prášek rozmetanou rázností (mužská energie), takže je nyní jednodušší zjistit, kam a kdy máme směřovat  energii a inspirovaně jednat, když to bude potřeba. Zároveň se stalo naléhavé vědomí toho, co je pro nás v životě nezbytné, takže dokážeme efektivně zavrhnout vše, co nechceme.
Vyjít ven ze sebe
Rostoucí bolesti v posledních 3 měsících nejsou bez odměny. V roce 2010 leckdo vystřízlivěl, zatímco rostla vnitřní a vnější porozumění. Nejdůležitější věc, kterou nám loňský rok přinesl, byla schopnost zbavit se přetvářky a stát se tím, kým jsme sem přišli být. Tento rok se odpoutáme od všeho, co jsme si mysleli, že jsme, abychom se mohli představit jako ti, kdo skutečně jsme. 
Ano, tento rok budeme mít všichni své "Tootsie momenty", kdy sundáme paruky (odkaz na film Tootsie (1982), kde Dustin Hoffman se převlékal za ženu - pozn. překl.) a vystavíme se světu v nejpravdivější podobě. Pravděpodobně to nebude nic z toho, co čekáte. Cestu prorazí naše  neschopnost něco skrývat nebo zůstat jakýmkoli způsobem neautentickými. Proces "coming outu" (vyjití na veřejnost i s nejvíce kontroverzními či citlivými tématy - pozn. překl.) pomaličku probíhá již mnoho let v nás i ve světě. V roce 2011 bude zřetelnější než kdykoli předtím.
Dosud to byl pomalý zápas cítit se bezpečně a dovolit si stát se transparentnější, otevřenější ve své dokonalé nedokonalosti a postavit se za svou průzračnost.  Nyní doslova nemáme jinou možnost, než být upřímní sami k sobě a využívat naplno svůj potenciál - nebo bezprostředně trpět zvyšujícím se kontrastem zpětných nárazů. 
Nezbytnost stát se autentickými kroužila kolem nás poslední dva měsíce jako tlupa žraloků zejména tam, kde se to týkalo vášní, účelu a potenciálu. Dostali jsme úder MASIVNÍ vlnou energie, která na poslední chvíli vyčistila některé drobky v přípravě na nový rok. Červí díra otevřená od lunárního do slunečního zatmění sloužila k zahlazení stop ego-identity, abychom se mohli stát  jasnějšími odrazy NAŠÍ jedinečné kvality (YOUniqueness). Připravujeme se tím zaměřit mnohem více pozornosti a energii na své nové pozemské výtvory.
Je čas vykročit. Naše role se mění a přizpůsobují novým frekvencím. Ačkoli to znamenalo několik krušných týdnů odpojování, přeřazování na vyšší stupeň a vylaďování, vyústí to ve schopnost vstoupit do světa dostatečně vyrovnaní, abychom dokázali najít autentickou tvář a našli odvahu ji použít.
Projevení se na veřejnosti
"Ve chvíli, kdy jste se rozhodli zaměřit svou pozornost ven do hmotného světa, jste se rozhodli sehrát roli v největším evolučním skoku v lidském vědomí" - VPR
V nadcházejících dnech tohoto posledního roku transformace (9. a poslední úroveň vědomí podle Mayského kalendáře začne okolo února až března 2011 a skončí 28 října 2011) a jako priorita k ohlášené galaktické bráně osvobozující zemi dokončením tohoto evolučního cyklu,  budou ti, kdo se připravovali vést planetu a její obyvatele do 5. dimenze, takto ve vztahu k masám činit. Znamená to, že budou vstupovat na dráhu aktivní služby (hry) … budou například vyjadřovat svůj autentický hlas a požadovat právo vést.
Znamená to jít cestou, o které jsme dosud hovořili.  
"… ti kteří se stali mistry svého vnitřního světa budou nyní ukazovat mnoho nových nadání a vlastností ve vnějším světě. Lidé plně propojení se svým systémem vnitřního vedení budou přitahováni, aby se spojili s lidmi podobného zaměření a vibrací a podpořili vědění proměn země pro ty, kteří stále následují vnější zdroje. Ti se začnou probouzet k pravdě v průběhu tohoto roku a porozumí novými způsoby tak, aby více rezonovali s cestami srdce páté dimenze." - VPR 
Podobné materiály jsou zde proto, aby nějakým způsobem vyučovaly, ale uvidíte, že výuka může mít mnoho různých podob. Mohou jimi být osobní akce, psaní, promluvy, tvořivost, film/umění/média, věda nebo mezilidská nepodmíněná láska a skutky laskavosti. To vše bude inspirativním učením v praxi. 
"Ti z vás, kteří byli vždy přitahováni k umění a tvořivým vědám budou toužit znovu se napojit na své kořeny, na vnitřní základy, které byly obnoveny procesem vzestupu. Ti, kteří byli vždy přitahováni k společenským, veřejným a politickým vědám, budou chtít znovu se napojit na svůj původní plán aktivací specificky zakódované DNA, naprogramované individuálním kódem zdroje - původním záměrem jiskry duše pro tyto časy. - VPR
Jinými slovy, od sendviče zatmění jsme připraveni aktivovat vyšší stupeň služby a našeho účelu a účastnit se nové časové linie tvořivosti páté dimenze.
Co tohle znamená?
Různé druhy věcí nám dosud neznámé, stejně jako věci, ke kterým jsme vědomě pracovali. Věci, které budeme tvořit na základě nové průzračnosti a vyššího stupně porozumění, jako plně integrovaní, galaktičtí lidé - bohové, kteří prozkoumávají a osvojují si své nové schopnosti.  Tento rok si budeme užívat darů a přízně ducha do té míry, že kolektivně přepíšeme dosavadní lidské vědomí na vyšší úroveň potenciálu a možností.
V pozemských pojmech to znamená, že konečně budeme mít energetické nástroje na podporu svých dlouho uchovávaných záměrů, schopnosti plně uskutečněného božského já, jakmile navenek plně  vyjádříme esenci tužeb naší duše. Strávíme rok vstupováním do větších životních rolí a vybrušováním svých dovedností při zachování rovnováhy na poli jednoty.
Tato rovnováha plyne z celosti srdce, kdy jsme v jednotě s tím, co víme na základě citu, bez ohledu na  vnější svět. Když to děláme a jsme ochotní zůstat neutrální k turbulencím vnějších událostí, jsme pro ostatní příkladem, jak dosáhnout míru, harmonie a rozšířeného stavu vědomí, který je potřebný     k povznesení se za hranice polarity.
Vysoká rada Plejád na to upozorňuje, abychom lépe pochopili naši roli ukazatelů cesty. Jsme tady proto, abychom druhé vedli svou centrovaností, ne-reagováním a pokojným porozuměním mnoha posunů a následných okolností, které ještě přijdou. Ve většině případů nebude třeba, abychom byli čímkoli jiným nebo dělali cokoli jiného, než jsme - protože již jsme vše, co je třeba.
Nové porozumění času a prostoru
Porozumění času se mění již nějakou dobu, ale nyní vědci začínají objevovat, že čas sám je proměnlivý a poddajný. Tento objev povede od tohoto roku k mnoha pokrokům v technologii, které v průmyslu změní náš svět. V následující dekádě bude toto odvětví vědy intenzivně studováno a nabídne lidstvu důkaz, který je potřeba, abychom se pohnuli k novému vidění času a prostoru a tomu, jak se to vztahuje k našemu osobnímu a kolektivnímu vývoji.
Až do tohoto specifického bodu lidé rozuměli vývoji jen jako lineárnímu času. To znamená minulost, přítomnost a budoucnost. Z tohoto pohledu evoluce vyžadovala průběh času. Pátá dimenze není prostorová, není ani časová. Je to spíše dimenze, která dává dvojici čas-prostor do vztahu s bezčasovým a věčným. Tak od 5. dimenze "nahoru" není čas pro evoluci již více zapotřebí a lidské bytosti, které se dostaly mimo karmické (na polaritě založené) stvoření, budou schopny kvant změn, které jsou  vibrační. Velikost energie je pak úměrná k frekvenci.
V nepolarizovaném 5D matrixu - časové linii  jednoty - můžeme vidět vzájemnou propojenost mezi všemi věcmi. Vývoj se zde děje společně, mimo omezení sebe - definujícího ega, které je ve vztahu k sobě samému a kde skupinové nebo kolektivní porozumění lásce, životu a cílům musí být harmonizováno.
Cesta spirituality nebo vzestupu zahrnuje odpojování od našeho ega a rysů osobnosti, takže ti, kteří přirozeně chápou tuto energii nebo vědu, se vědomě posunou dopředu do nových dnů s větší lehkostí, radostí a pozitivním očekáváním. Zatímco ti, bez takového porozumění mohou upadat do zmatení a strachu, které plynou z vnímané hrozby ztráty osobní identity. Bude opět na těch, kteří ukazují cestu, chápou a uskutečňují své vize, aby vytýčili cestu pro lidstvo. (žádný tlak Smile)
Slovo od našeho patrona :
Vítejte v éře spolu-tvoření! To je éra společně definovaných a přijatých hodnot směrem k většímu dobru … éra chápání potřeb celku skrze výživu a vývoj každého jednotlivce. Toto je éra tvoření silou záměru, který je omezen pouze univerzálními zákony přitažlivosti a reciprocity … čas, kdy všechny věci jsou možné, ne díky pouhé samotné vůli, ale díky univerzálnímu vibračnímu konsenzu. Toto je moment pravdy … plného vstupování do vašich autentických já, kdy se vám nepovede vidět cokoli jiného, než je reálné a pravdivé.
Pro ty z vás, kteří se připojíte ke sdíleným zdrojům 5. dimenze, říkáme vám …. Vítejte domů! Čekali jsme na vás dlouhý "čas".
My jsme Vysoká rada Plejád, s velkou láskou se těšíme na setkání s vámi na vaší další výpravě za ještě větším porozuměním.

Do příště, první krůčky!
Lauren
Lauren C. Gorgo, Think with Your Heart.net:,  http://consciousco-creationalcoaching.blogspot.com/
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložili Martina M. (http://channeling.wbs.cz/) a Pavel Z. (www.transformace.info).  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Nemohu tě použít, aniž by ses Mi odevzdal(a)

11. února 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne
b
Dokud nejsi ochoten(a) se Mi odevzdat a najít si čas, aby ses ztišil(a) a se Mnou sladil(a), nemám žádný prostředek, jak bych pracoval(a) v tobě a skrze tebe. Vždy měj na paměti, že musíš vykonat svůj díl. Musíš klást správné věci na první místo, a jakmile to uděláš, otevřeš všechny dveře a Já budu schopen činit v tobě a skrze tebe zázrak za zázrakem. Bez prostředníků se Má práce zastaví. Potřebuji stále více pomocníků očištěných od sobectví tak, že nic nezastaví volný proud, plynoucí do nich a skrze ně. Nemohu tě použít, aniž by ses Mi odevzdal(a). Nikdy si nevezmu nic, aniž by Mi to bylo svobodně odevzdáno. Proto Mi dej vše, nic nezadržuj a při svém dávání zcela zapomeň na sebe. Sjednoť se s rytmem života, s Mým rytmem, a plyň s nenuceností a laskavostí. Nemarni více čas pouhým přemýšlením, ale hned teď pro to něco udělej.Rozhovor Little Grandmother a novinářky Lilou Macé.

10. února 2011 v 14:00 Doteky Nového Života


pondělí, 7. února 2011

bbcv


Little Grandmother zve do svého domu v Santa Fe

Díky za upozornění, že video na overstreamu přestalo fungovat. Píše to i mně, že youtube embed video disabled, takže ho overstream nemůže přenášet. Tak přináším aspoň přepis videa.
Video v angličtině na youtube zůstalo, akorát se už nechce vkládat: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=CWsBP1rOlzY

Přepis videa: Rozhovor Little Grandmother a novinářky Lilou Macé.
Little Grandmother nás zve, abychom vstoupili do jejího života. Pojďte se mnou k ní. Ahoj! Pojďte dál! Buďte vítáni v Santa Fe! Děkuji! Co to máš tady za obrázky? To jsou kresby, které jsem dělala, když jsem byla mladší. Tohle je můj sovák, která je mi tak drahý. Ten příběh jsem už vyprávěla, a pořád nosím jeho dráp. Mám ho už léta, znamená pro mě mnoho. Tohle je ten dráp. Když zemřel, to bylo tak, že jsem šla ven krmit zvířata a najednou něco letí, otočila jsem se, a sovák narazil do mé hrudi. Byl to můj oblíbený sovák, velice jsem ho milovala, a něco se stalo, cítila jsem, jak bije jeho srdce, a sundala jsem ho ze své hrudi, a tenhle dráp byl zabodnutý do mé hrudi, nad srdcem. Tak je můj sovák. To jsou všechno moje kresby.


Jsi talentovaná v mnoha směrech. Co to pro tebe znamená? Každý ten obrázek, každé zvíře pro mě něco v životě znamenalo. Předala mi specifická poselství, a jsou velmi drahá mému srdci. Chtěla jsem je proto mít stále u sebe. Tato zvířata jsou z mého domova v Coloradu, tenhle jelen hrál důležitou roli v mém životě. A tahle antilopa z prérie, hnědý medvěd, každé z nich bylo v mém životě něčím důležité. Tak si je nosím pořád s sebou.

Tenhle buben jsem dostala od Indiánů, krásný buben, který jsem několikrát použila pro ceremonie k Matce Zemi, ke spojení s tlukotem srdce Matky Země. Proto na něj bubnuji, kvůli skutečnému spojení. Slouží také ke zpěvu, modlení, procítění lásky Matky Země, je to krásný buben, který mi byl darován. Tyto štíty byly vyrobeny speciálně pro mě, pro medicínu, aby mi pomáhaly, chránily, učily lásce a jednotě s planetou Zemí. Jsou pro mě důležité. Máte tu krásné srdce s křídly. To jsem také dostala, je pro mě velmi významné, dřevěné srdce, dělala ho pro mě jedna žena z Maoui, která je pro mě jako drahá sestra, já jí často volám, a srdce s křídly je to proto, abych stále měla v srdci přání letět dopředu, abych neustrnula ve starém způsobu myšlení. Abych stále šla dopředu a byla láskou. To je takové připomenutí.

Pojďme se podívat ven, jaké je to krásné a divoké místo. Když jsem sem poprvé přišla, bylo to tu velmi klidné, a já jsem postrádala zvířata a zvuky domova, ale brzy sem přišla různá zvířata, ptáci a sovy. Pojďte, ukážu vám, jaké je to venku. Je tam dneska docela zima. Tak pojďme. Je to tu krásné, já to tady miluji, je tu tolik přírody, je to divoké. Úžasné. Tuhle tady sedělo na schodech pár kojotů a čekali na mě, až přijdu domů. Ty se jich nebojíš? Vůbec ne. Když jsem odešla ze svého domova v Coloradu, tam, co bydlí moje sovy, když jsem odjížděla sem, osm sov sledovalo moje auto, a já jsem brečela a loučila se s nimi a byla smutná, ale asi za pět dní, co jsem tu bydlela, se tu objevily. Takže jsou tady se mnou, jsou volné, jsou tu i králíci, různá zvířata, cítím se tu velmi spokojená. Ty jsi vyrostla se zvířaty. Ano, přesně tak. Většinu svých lekcí jsem se naučila z přírody, divočina je pro mě velmi důležitá. Nemohla bych žít ve městě. Takže, je to tu skvélé a miluji to tady. Je to velmi divoké, spousta zvířat.

Také tu medituješ a modlíš se? Ano. Každou noc medituji a modlím se. Je to pro mě velmi důležité. Myslím, že všichni bychom mělí být spojeni s Matkou Zemí co možná nejvíce.  A právě teď je to velmi smutné, protože tak mnoho zvířat umírá. Lidé se diví, co se děje. Před rokem jsem mluvila o posunu pólů. O tom, že už začal. Póly se skutečně pohybují. Mluvila jsem o výlevu ropy v Mexickém zálivu. O tom, že je to mnohem tragičtější než nám říkají a že se to stane mrtvou zónou. A to se stalo, život odtud je pryč. Ropa zabila v oceánu úplně všechno, i kyslík je pryč. A to všechno pomalu vychází najevo. Ano, je to pravda. Situace je mnohem zoufalejší, než mnozí z nás vědí.

A teď jsou zprávy o mnoha úhynech zvířat. Všude na světě umírají různé druhy zvířat. V Texasu, Itálii, Švédsku, Zélandu, Taiwanu, Kentucky, Louisianě, stovky tisíc ptáků padají z nebe mrtvé. Mnoho tun ryb na různých místech, v Kalifornii, nejen ptáci, ale milióny ryb plavou na hladině mrtvé. Jsou jich milióny. V Brazílii tuny mrtvých ryb. Myslím, že 100 000 ryb, 3 000 kosů v Anglii, krabi, celý živočišný druh plave na hladině mrtvý. V Brazílii stovky tun mrtvých ryb na hladině. Je těžké jenom to sledovat. Tolik věcí se děje na Zemi, 500 zemětřesení jen v Arkansasu, v jediném státě. Na naší planetě se děje tolik věcí, že si jich ani nemůžeme být vědomi. Začínáme si je uvědomovat, a lidi začínají panikařit, Ale není to náhoda. Řekli nám už před dvěma lety, abychom o tom mluvili. Póly se posunují. To znamená obrovské změny na naší planetě. A my nyní začínáme vidět jen ty nejmenší efekty. A bude to pokračovat dále.

Mnoho lidí si myslí, že ryby a práci jsou příliš křehcí. Pět kapek krve stojí ptáka život. Jsou velmi zranitelní. Ale to neplatí jen pro ptáky a ryby. My všichni jsme křehcí. Uvidíme, jak umírá stále více savců a velkých zvířat. Tuleni, velryby jsou také vyplavováni na břeh mrtví. Na naší planetě se dějí opravdu závažné věci. Lidé se ptají, co to je. Za prvé, posunují se póly. Velmi významně. A lidé si neuvědomují, jak je situace naléhavá. Já mluvím o posunu pólů už dva roky, i letiště musela doslova posunout sever, na Floridě, a ještě někde, museli změnit celý systém letiště, nedávno, systém startů a přistání, protože sever je už daleko jinde. Říká se, že severní pól se posunuje směrem do Ruska velmi významným způsobem. Západ slunce je na úplně jiném místě. Poprvé v lidské historii slunce zapadá jinde. Věci se skutečně mění. Měli bychom si to uvědomit.

Nejde o to, že Kiesha vypráví nějaké historky, co by se mohlo stát, ono se to děje. Před dvěma lety jsem mluvila o posunu pólů a velkých změnách, a už je to tady, právě teď. My vidíme jen špičku ledovce. Když se póly přesunou, stane se řada různých věcí. Budeme vidět jen malé věci, a ty se budou zvětšovat. Co s tím máme dělat? Jak proti tomu bojovat?

Není vlastně nic, co bychom mohli fyzicky udělat. Ale odpověď je a vždycky bude: čím výše vystoupí vaše vibrace lásky, tím se láska stane větší a větší, a přemůže nenávist a nízké vibrace. A to je skutečná odpověď, na to, co lidské bytosti na této planetě mají teď dělat. Musíme se dát dohromady, projevovat lásku a soucit pro tuto planetu.

Nejenom že se přesunují póly, ale vlády a tajné skupiny na naší planetě  využívají energie planety Země, aby dělali něco skutečně hrozného, hrozné věci na naší planetě. Různé vlády po celém světě sprejují aluminium smíšené s nejhroznějšími plyny na naší obloze. Chemtrails, které vidíte, nejsou přirozené stopy letadel, jsou plné všech možných jedů. A  lidé, kteří jsou tím pověřeni, říkají, že nemají ani ponětí, jaká jsou nebezpečí. Vůbec tomu nerozumí. Snaží se zablokovat sluneční energii a tím, co dělají, nejen zabíjejí naše živočichy a rostliny, zvířata, ale mnoho z nás je z toho velmi nemocných. Je to tak smutné, ale pravdivé.

Lidé budou z toho velice nemocní a budou se ptát na příčinu. Lidé dostávají nevysvětlitelné alergie, přitom žádné rostliny ani stromy teď nevydávají pyl. Lidé se snaží v obchodech koupit něco proti těm alergiím, ale to nejsou alergie, to je v našem vzduchu. Ty látky spadnou dolů na zem, budeme je dýchat, budou je dýchat stromy a rostliny, voda je jich teď plná. Zničí to celý systém Matky Země. Je to tragická situace.
Takže co navrhujete? Co bychom měli dělat? Snažím se dát něco dohromady, dělám právě teď spoustu věcí na Facebooku, právě teď se snažím spojit dvě webové stránky do jedné, a brzy bude zahájeno živé vysílání, zdarma, pro všechny, kteří se chtějí k nám přidat, a budu tam mluvit o tom, co můžeme dělat jako celek. Právě teď se snažím organizovat meditaci, ve 12 hodin MST, (Pozn. Org.: Mountain Standard Time - kanadského a amerického standardního času, u nás je to ve 20.00 zimního času) pro nás tady, ale i všude na světě se v tuto dobu budeme scházet, modlit se a meditovat a posílat Matce Zemi naši lásku, léčivou energii. Myslet na zvířata, která teď umírají po statisících a milionech, děkovat jim, že jsou tady a dát jim svou lásku.

A Matka Země skutečně potřebuje slyšet, že ji milujeme, a chceme jí pomoci se uzdravit. Budeme dělat obřady a modlitby, v nichž nějakým způsobem všichni můžeme pomoci, všichni máme specifická nadání, všichni máme různé způsoby, jak se spojit s Matkou. Každý den se budeme scházet v počtu tisíců, Kmen mnoha barev, a kdokoliv další si to přeje, vyzýváme všechny, aby se s námi společně modlili. Když to budeme společně dělat, sjednotíme energii a lásku, a vše se změní. Ale Matka Země potřebuje vědět, že i když je na této planetě mnoho lidí, kteří dělají hrozné věci, přesto nás, kteří ji milujeme, jsou milióny, a milióny si přejí její uzdravení, a chceme, aby věděla, jak velice nám na ní záleží. Že chceme žít v lásce, chceme se pohnout kupředu, chceme dělat dobré věci na této planetě. A jediný způsob, jak se pohnout kupředu, je láska.


Univerzální zákon říká, že čím více je v nás lásky, tím více se stáváme inteligentními. To je univerzální zákon. Naše věda právě teď nemá ani ponětí, jak vyřešit dnešní problémy. Ale když se sjednotíme v lásce a naše energie se zdvihnou, i naše vibrace se zvednou. Staneme se inteligentnějšími a dokážeme uzdravit Matku Zemi. Takže každý den v poledne horského standardního času (v ČR 20:00), se sejděte a jakkoli můžete, posílejte Matce Zemi svou lásku.

Překlad a titulky: Orgonet

Little Grandmother: Oficiální prohlášení týkající se záležitostí domorodých Američanů

10. února 2011 v 12:00 Doteky Nového Života

Oficiální prohlášení k záležitostem domorodých Američanů

Little Grandmother je pro mě jedním z nejduchovnějších a nejautentičtějších zdrojů, které znám. Je to moje srdeční záležitost. Některým z vás však stále vrtá hlavou její "důvěryhodnost", a stále mě před ní varují. Tak jim třeba pomůže přečíst si oficiální prohlášení, které vydala sama Kiesha na svém webu. Já naprosto věřím tomu, co říká. Pokládám za pošetilé věnovat energii pomluvám namísto naslouchání jejímu poselství ...
Český překlad jejího prohlášení přebírám od kolegy, který založil českou verzi oficiálních stránek Kmene mnoha barev.
Oficiální stránky Little Grandmother anglicky zde: http://littlegrandmother.net/default.aspx
Orgonet

Little Grandmother: Oficiální prohlášení týkající se záležitostí domorodých Američanů
(Překlad převzat zde:)

Kiesha, jejíž rodina ze strany matky žije v rezervaci Flathead v Montaně, byla zasvěcena do šamanské cesty ve věku 30 let domorodým Američanem, jménem Falling Feathers. Bylo jí řečeno, že "starší kmene ji sledují" od dětského věku a že nastal čas, aby vstoupila do role šamana. Falling Feathers osobně řídil její iniciaci a učil ji, jak vést obřad, jak se modlit tradičním způsobem s použitím chanupy, jak se modlit při pobytu v inipi a svěřil jí její nové jméno "Malá Babička".

Doposud si dokázala představit jako kmenovou autoritu pouze jeho a jeho funkce v kmeni. Zdálo se, že mluvil za kmen - a s největší pravděpodobností jednal v zastoupení některých členů kmene a domorodých rodin, když ji pro ně žádal o požehnání a uzdravení v roce po její iniciaci. Například, minulý rok, když jedna starší žena z rezervace Flathead zemřela v nemocnici a nemohl být nalezen nikdo z její rodiny, byla zavolána Kiesha. Její jméno bylo udáno úředníkům jako uznávaný duchovní zástupce kmene. Ačkoliv nebyla v rezervaci oficiálně vyhlášena, Kiesha měl každý důvod akceptovat a věřit, že její status jako "šaman" přišel s uznáním celého kmene.

Nedávno Kiesha zavolala kmenové radě a žádala o potvrzení jejího oficiálního postavení v kmeni. Překvapilo ji, když slyšela, že Falling Feathers nejednal s povolením kmenové rady, a proto nemohl být nutně zástupcem kmenové orgánu. Kiesha neměla žádný důvod pochybovat o tom, že její iniciace přišla s plnou autoritou a uznáním. Z tohoto důvodu a proto, že domorodé členové se na ni v prvním roce po její iniciaci obraceli jako na šamana, mluvila ve svém prvním veřejném vystoupení o tom, že byla prohlášena "šamankou pro lid Siouxů a Salishů".

Od své iniciace do funce šamana, obdržela Kiesha "medicínu a posvátné náčiní" od členů několika domorodých kmenů z celého světa, kteří byli vedeni k tomu vytvořit medicínu pro tak zvanou "Malou Babičku". Nějak se tito lidé dozvěděli, kdo vlastně je. Někteří uvedli, že na ni čekali už mnoho let, a znali ji z vizí, kterých se jim dostalo.

Dnes je práce a moudrost Malé Babičky řízena jejími spirituálními průvodci, předky, žijícími stařešiny, duchovními průvodci z lidu Jižní Ameriky a Velkým Duchem. Jejím záměrem je zůstat věrná univerzálnímu povaze poselství, o něž byla požádána, a dále ho šířit a sdílet, i když evidentně nikoliv jako reprezentant jakékoliv tradice domorodých Američanů. Kiesha dál veřejně promlouvá a pořádá léčebné ceremonie, které jsou žádoucí pro léčbu Matky Země. A, přes její dědictví, bude provádět veškeré práce bez použití regálií domorodých Američanů, indiánských posvátných náčiní nebo specifických rituálů.

Její upřímnou nadějí je ctít globální povahu práce, o kterou byla požádána, aby však bylo možno zároveň v maximální možné míře předcházet nedorozuměním mezi všemi členy kmene. S hlubokou úctou k domorodým obyvatelům a jejich moudrosti, bude i nadále vykonávat posvátnou práci, ke které byla povolána, tak, aby bylo zřetelné, že nezastupuje nikoho, kromě sebe a svého vlastního duchovního vedení.

Stejně jako kdokoliv jiný, i Kiesha je člověk, který nepochybně dělá chyby; Kiesha však nikdy "nechtěla" být šamanem, a ani nevěděla, co to slovo znamená, předtím, než byla iniciována. Proč je tady v tuto dobu, je jasné. Je také jasné každému, kdo s ní vykonával nějaký obřad, spolupracoval s ní při léčebné seanci nebo ji slyšel mluvit ze svého srdce, o věcech pravdy, že s ní a skrze ní pracuje Duch.

Jejím nejhlubším přáním je, že budeme pracovat společně pro dobro Matky Země, dohlédneme za naše rozdíly, a pokročíme v posunu vědomí na naší planetě od Ega a mysli k Lásce.

Zaměř se vysoko; čím výše, tím lépe

10. února 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne
py
Zaměř se vysoko; čím výše, tím lépe. I když nedosáhneš vysokého cíle pokaždé, alespoň shledáš, že vyvíjíš úsilí až na hranici svých možností. Vždy čekej od života to nejlepší; pohleď, jak se ti toho dostává - a vzdávej za to věčné díky. Pamatuj, že vím, co potřebuješ, dokonce dřív, než o to požádáš, a že všechny tvé potřeby jsou zázračně uspokojovány. Jak jsi požehnán(a), že můžeš znát tyto nádherné pravdy a vstřebávat je do nejzazších hlubin své bytosti! Být si vědom(a) závratných změn a stálého růstu a rozvoje na všech úrovních. Vědět, že při všech změnách, které musejí přijít proto, že staré musí ustoupit novému, nedopadne žádné zlo na ty duše, které se naučily vkládat svou plnou víru a důvěru ve Mne. Vědět bez stínu pochyb, že se Mnou je všechno možné.Mayové vzkazují

10. února 2011 v 5:55 Vývoj vědomí bytostí

nq

Počátek nového věku - 21. 12. 2012

Jde o den, kdy Slunce dospěje do centra naší Galaxie - což se odehrává každých 26 000 let. Co se přesně stane?
Je to den zimního slunovratu v roce 2010, kdy se Slunce dostane po dlouhém časovém období do místa, v němž se kříží oběžné dráhy Slunce, Země a planet Mléčné dráhy. Podle Mayů vytváří Mléčná dráha v tomto bodě kříž, a proto jí říkají "posvátný strom" nebo "křižovatka cest." K tomuto místu se právě blížíme po takzvané černé cestě, která je součástí Mléčné dráhy. V této oblasti se nachází jen málo souhvězdí, ale zato spousta mlhovin. Mayové pokládají "temnou cestu" za stezku do podsvětí Xibalbá, což je místo, kde končí vše staré a rodí se nové. Toto podsvětí je současně středem naší Galaxie nebo - jak říkají Mayové - vesmírnou dělohou, prvopočátkem, z něhož pochází úplně všechno: hvězdy, lidé,…prostě VŠE.
Slunce 21. prosince 2012 dospěje do středu Galaxie a současně do středu času. Ovšem mayské chápání času se od našeho liší. Je totiž spirálovité, zatímco my chápeme čas lineárně. Proto také "konečné datum" není konkrétním okamžikem, ale spíše přechodem do jiné úrovně reality a vědomí.
Končí období devíti cyklů po dvaapadesáti letech, tedy období "devíti pekel". Nacházíme se v době zrodu nové kosmické, vesmírné matrice. Je to období nejistoty a hodně lidí pociťuje z příchodu neznámého strach. Mayové však důvod změn znají a již začali s přípravami na život v nové epoše:
Když se koncem tohoto temného věku shromáždili mudrci všech národů k "velké poradě strážců vědění", byly pyramidy zahaleny hustými oblaky. Setkání zahájili tancem čtyř světových stran, obnovili spojení s Matkou zemí a Otcem nebes. Zapěli píseň Velkého ducha a v tu chvíli se oblaka nad pyramidami rozptýlila a objevila se hvězdnatá obloha.
Nastalo naprosté ticho. Naslouchali nekonečným dálavám vesmíru. Zdvihl se vítr a za šelestu se ozval hlas:"Upamatujte se na všechno z této planety. Přišel čas…"
Byl to hlas předků.

"Nastal čas změny," říkají proroci a šamani na celém světě. Na celé planetě mudrci původních národů předstupují před veřejnost a začínají hovořit o nastávající transformaci. "Je na čase, abychom pozvedli svůj hlas," říkají příslušníci indiánských etnik ze všech koutů Ameriky stejně jako obyvatelé Tibetu, Austrálii, Nového Zélandu a Afriky. Současně se podivují nad tím, že my, na Západě, jsme o očekávané události tak málo informováni:
Do roku 2012 zbývá již jen několik málo let. Poté skončí všechny časové cykly a naše planeta se očistí od všeho, co jsme zničili, otrávili a zneužili. Je třeba počkat ještě pár let a pak dojde ke změně našeho vědomí. Staré vědění se vrací a je shodné s moudrostí celého vesmíru.
Nesmí zůstat nic, co škodí člověku a Matce zemi. Proto nadešla doba očisty. Lidé poznají, v jak svízelných dobách žijí. Musíme se sjednotit a sledovat společný cíl. Jen tak zabráníme tomu, aby nastávající epocha neskončila katastrofou. Záleží na nás, jak se změnou naložíme. Není důležité, jakým způsobem to uděláme, ale podstatné je to, že se znovu setkáme a uvolníme svou velkou spirituální sílu. Rozum nestačí, je třeba otevřít srdce.

Tyto věty představují velkou výzvu. Původní národy vědí, že ke změně dojde, a vědí také, proč se tak stane. Vyprávějí si o tom mnoho bájí, jejich obsah je v podstatě na celém světě stejný:
Naši předkové nám vyprávěli, že kdysi připluli z východu ve velkých kánoích bílí lidé.
Když vstoupili na naši zemi, všimli jsme si, že kulhají, protože chodí po dvou různých nohou. Jedna se podobala lví tlapě a druhá vypadala jako spár dravého ptáka.
Obě nohy mají konkrétní význam. Lví tlapa je znamením mírnosti a lásky jejich nového náboženství, zatímco dračí spár symbolizuje nezřízenou touhu po majetku a válečnickou ctižádost. A právě touto nohou cizinci našlapují nejsilněji, protože ta druhé je zraněná. Hodně hovoří o svém náboženství, jenže v praktickém životě se jím skoro vůbec neřídí.
Místo toho ostří své drápy a snaží se jimi zachytit barevné ptáčky, které potom oloupí, zotročí, zabijí.
Naši předkové říkali: Indiánské národy se postaví na odpor, ale nebudou úspěšné, protože je k zemi srazí bída a nemoci. V té době jim bude uloupena jejich půda a budou zahnáni do rezervací. Nebudou už moci vyprávět svých dětem o kráse života na Matce zemi, a proto dojde k velkému zapomnění. Národy uvěří, že se blíží jejich konec.A pak - i to vyprávěli naši předkové - nastane doba, kdy samotná Země těžce onemocní a všude se objeví stopy spárů. Řeky budou připomínat tmavý sliz, až po břehy je naplní špína a jedy. Vzduch se zakalí a lidé budou moci jen těžko dýchat. Naši bratři stromy zemřou a země se nedokáže očistit, protože špinavý déšť ucpe její póry. Přijde doba, kdy z nebe budou padat mrtví ptáci, ryby poplavou břichy nahoru a celá příroda se naplní velkou bolestí.
Po této době chaosu a velkých změn vyjde na východě nové slunce a staré národy znovu naleznou bývalou sílu, moudrost a hrdost. Tehdy k nám přijdou i mnozí potomci bílých dobyvatelů, najdou spolu s námi novou cestu a řeknou: "Potřebujeme vaši pomoc jako chléb tišící hlad, neboť jsme zničili téměř vše, co nám dává život."
Nakonec přijde čas, kdy se po velkém úsilí podaří uzdravit Matku zemi i samotné lidstvo. Všichni tvorové spolu budou opět žít v harmonii a nastane nová doba míru a lásky.

Toto je poselství Mayů - je to poselství pro nás všechny.
Mayové říkají:
Vrátili jsme se a s námi i naši mudrci. Byli jsme povoláni svými předky, kteří jsou i vašimi předky. Chceme vás varovat. Ale naše slova nemají šířit neklid a obavy, spíše naopak. Naším úkolem je strach odstranit. A právě v tom spočívá naše první varování:
Jestliže zůstaneme v zajetí obav a pokud vše, co činíme, bude založeno pouze na strachu - strachu o naše děti, strachu o ztrátu zdraví nebo zaměstnání, strachu ze zániku světa …tak Zemi změnit nedokážeme. Strach je příčinou současného stavu světa. Strach nás všechny i Zemi připravuje o hřejivé paprsky světla. A v takovém případě vše začíná vadnout.

Mayové se ovšem nijak netají ani výsledky svých dnešních pozorování:
Svět se dnes ocitl ve stavu naprosté zchátralosti. Většina lidstva je nevědomá a nepřeje si změny. Dokonce je nechce ani vnímat, třebaže se jejich známky objevují všude kolem nás. Takový postoj by však mohl být osudový. Proto je nutné, aby se sešli lidé ze všech světových stran a nalezli nový vztah k přírodě - k bratrům a sestrám stromů, ke zvířatům a Matce zemi.
Je důležité, abychom dali Zemi najevo svůj vděk. Miluje nás jako opravdová matka, živí nás a poskytuje nám všechno, co potřebujeme - ačkoliv ji pustošíme a téměř se nám ji podařilo zničit. I slunce září na nás všechny - a je mu jedno jak vypadáme nebo jak žijeme. Pokud to pochopí většina lidí,budou moci změny v následujících letech opravdu ovlivnit.

Dnešní lidstvo je v nebezpečí, protože se ukázalo, že evropská a celá tzv. západní kultura není pro ně ta nejvhodnější, neboť nedbá na mnohé významné skutečnosti. Tato kultura nerespektuje ani jednotlivé lidi. Mayové o tom vědí:

Vaše děti nemohou být jedinečné. Ve škole, v televizi…všude se učí, že se musí chovat právě tak a že všechno ostatní je špatné.
Vaše ženy nemohou uplatňovat svůj tvůrčí talent, protože je navlékáte do oblečení u z umělých hmot, takže jejich póry nemohou dýchat. Ženy připravují bezcenné jídlo a místo životadárného žáru ohně používají paprsky, které zabíjejí vše živé. A náboženství jim říká, že mají mlčet. Ale pokud onemocní síla žen, onemocní celá společnost.

Nevážíte si starců. Jakmile nemohou pracovat, nikoho již nezajímají. Musí žít mimo svou rodinu, jako by stáří byla nemoc.
Své nemocné posíláte do nemilosrdných nemocnit, protože nemoc pokládáte na něco, proti čemu je třeba bojovat. Nechápete vůbec souvislosti, nechápete smysl a význam nemoci. Vaši nemocní umírají osamoceně v nemocnicích, kde jim nikdo neposkytne poslední zaopatření před odchodem jejich duše. Umírají ve strachu.
To všechno se děje jen a jen proto, že vaše společnost je založena na posedlosti majetkem, mít stále víc je pro vás smyslem života. Pracujete, dokud nepadnete mrtví k zemi.

To a ještě o mnoho víc říkají dnešní Mayové a příslušníci dalších národů. Je obdivuhodné, kolik vědí o dějích na naší planetě. Znají dějiny všech ostatních civilizací, vědí o našich vynálezech i o náboženských teoriích, vyznají se v souvislostech. Žádnou z dosavadních kultur nepokládají za výjimečnou. Všechny považují za součást velké hry této Země. Ozývají se proto, že planeta je v nebezpečí.
Upozorňují:
Nacházíme se v době přeměny. Proto musíme učinit mnohá významná rozhodnutí. Lidstvo se teď může rozhodnout, jakým směrem se vydá. Ocitli jsme se na křižovatce. Dlouhou dobu jsme kráčeli chybným směrem a ztratili jsme správný směr. Nyní se nám však nabízí poslední šance ke změně.

Samozřejmě můžeme pokračovat stejným stylem jako doposud. Lze se pochopitelně rozhodnout i pro jinou cestu a novu úlohu, již bychom měli na Zemi hrát. Proto se obracíme k Mayům, protože právě oni jsou strážci starého vědění.
Zřetelným znamením přeměny jsou změny počasí. Klima se vymyká kontrole a objevují se velmi extrémní teploty. Mění se množství srážek.
Jestliže dokážeme tyto úkazy vnímat, měli bychom se rozhodnout ke změně.
Pokud se nezměníme, budeme se muset smířit s těžkými následky. Většina lidí doposud nepochopila, že máme čas pouze do roku 2012.
Jen do té doby lze vše uvést do správných kolejí. Pokud se nám to podaří, dokážeme vstoupit do nové epochy spolupráce a porozumění.
Musíme zastavit další znečišťování, především znečisťování negativními myšlenkami, strachem a starostmi. Tím totiž měníme Zemi ve smetiště, čehož jasným důkazem jsou skládky, mrtvé vody, otrávené potraviny a duševně nemocné lidstvo.
Pokud to dokážeme změnit, budeme dýchat čistý vzduch.
Potřebujeme pomoc všech lidí, všech kultur, všech náboženství a národů. Musíme přestat nenávidět a zabíjet naše bratry a sestry na této planetě. Zabíjíme tím sami sebe. Kdybychom v tom dále pokračovali, nastalo by v roce 2012 zatmění a nový den už by se nenarodil.
Pokud národy ztratí svůj rytmus a nedokážou žít v souladu s přírodou, pak se blíží jejich konec. Tak praví zákon vesmíru a přírody.
Pokud se lidstvo rozhodne pokračovat stejným stylem jako doposud a nezmění se, tak Země zahyne. Dojde ke katastrofám vyvolaným záplavami nebo suchem a začne doba hladu. Jestliže touha po hmotném bohatství přetrvá, staneme se oběťmi vlastní chtivosti, která je nemocí.Tak zní proroctví Mayů - je to proroctví pro nás všechny!
A dále říkají také:
Neposlouchejte falešná proroctví: Skutečná volba je jen na nás! My můžeme změnit svět!

Mayští mudrci hlásají:
Bílí muži nás nutili přijmout jejich vůli a sdílet jejich představy. Dlouho jsme se jim nevzpírali. Ve škole nás učili o nadvládě lidstva nad Zemí. Nebyli jsme o tom přesvědčeni, ale poslechli jsme. A dále jsme mlčeli. Nyní však už mlčet nemůžeme. Víme, že je nejvyšší čas ukončit rozpory a spojit svá srdce v jediné pravdě.
Bílý muž nám tvrdil, že Bůh není naší součástí. Musíme ho uctívat prostřednictvím církve. Svým dětem vysvětlujeme, že Bůh je všudypřítomný, vyskytuje se v každém stromě, listu, oblaku či hoře. Bůh je tvořivá energie, která prostupuje vším.
Poznali jsme už, že bílý muž své náboženství nebere vážně. To platí i o jeho zákonech. Oboje používá k tomu, aby vykořisťoval ostatní národy, a přitom doposud nepochopil, že tím podvádí jen sám sebe. Své děti učíme respektovat zákony přírody a života. Říkáme jim, aby dbaly na znamení, která jim dává Země, aby naslouchaly jejímu hlasu a kráčely po jí naznačené společné cestě.
Bílý muž tvrdil, že Velkého ducha je možné uctívat pouze jedním způsobem. Nikdy jsme ale nepochopili, proč se tedy k lidem chová tak odlišným způsobem. Jsme tím, kým je on, cítíme stejně jako on. A všichni jsme spojeni s Matkou Zemí.
Bílí lidé říkají dětem, že nemají o ničem ponětí a že se celý život musí učit. My naopak říkáme, že děti v sobě nesou velké vědomosti a učit se můžeme od nich.
Všimli jsme si, že pro bílé národy je velmi důležité neustále něco objevovat. Vymyslely vědu, protože se domnívají, že nic nevědí. A právě v tom je příčina strachu. Kde je strach, je i ničení. Naše děti vědí, že právě v nich se skrývá velké vědění. Je ukryto v každé buňce jejich těla. Jsou spojeny s veškerými bytostmi této planety.
Pokud se s příslušníky národa Mayů setkají lidé ze Západu, zajímají se především o jejich poselství. Naopak Mayové si váží západních poznatků, ale tvrdí:
Učili jsme se západním naukám a zjistili jsme, že se v nich skrývá velký problém: oddělují člověka od přírody. Proto jste tak osamělí, ale nevíte o tom.
Vaši vědci nedokáží odhalit souvislosti fungování světa. Nevědí, proč vzniky pyramidy, ať už u nás nebo v Egyptě. Incká říše i anglické Stonehenge
pro ně zůstávají záhadou.
Na Západě jste vymysleli velké věci, avšak my máme jiné poznatky. Pocházejí z našeho srdce. Poslouchejte je. Jeho prostřednictvím vás volá Matka Země. Je čas změnit své myšlení dříve, než bude pozdě.
Země není naším vlastnictvím a nemůžeme si s ní dělat, co chceme. Vládci světa začínají pociťovat, že se jejich moc chýlí ke konci. Potřebujeme nyní lidi schopné vydat se novými cestami. Je psáno, že staré národy pro nás tuto cestu míru střežily celé věky.

Toto je výzva Mayů - je to výzva určená nám všem.
Podle Mayů nyní končí doba "devíti pekel" a s ní končí i mnohé další velké i malé cykly vesmírného rytmu. Poté by měl začít takzvaný cyklus třinácti nebes.
Pokud Mayové hovoří o počátku nebo konci časových úseků, mají na mysli cosi zásadně odlišného od našeho chápání času. Pro Maye není proto důležité konkrétní datum, ale spíše změna našeho vědomí - a to je velmi silně spojeno s bezčasovou realitou. Pouze ve stavu změněného vědomí si uvědomí, že čas je ve skutečnosti iluze a že právě "doba snů" je onou skutečností, kterou jsme vlastně nikdy neopustili. Změny, jejichž známky se nyní všude objevují, tedy nepřicházejí zvenčí, ale jsou důsledkem obnoveného vědomí jednotlivých lidí, které spojili dohromady a nezadržitelnou silou ovlivňují zastaralé a nefunkční struktury.

Takzvaná nová doba se musí řídit jinými pravidly, potřebujeme jiné vzory chování, myšlení a také nový způsob soužití na této společné planetě. "Třináct nebes" je symbolem doby, v níž lidé dokáží plně rozvinout své vědomí a uvědomí si všechny součásti svého bytí - včetně pocitů, intuice, snů, podvědomí, svého určení atd.
"Tento čas nadchází," říkají Mayové, "a je důležité se na něj připravit. Změny začínají v našem nitru. Uvědomte si, kým skutečně jste a odkud přicházíte."
Mayové, Inkové, Maurové, Navajové, Siouxové, Tibeťané, Lakotvé, australští Aboriginové a mnohé další starobylé národy tvrdí, že pocházíme současně z hvězd i ze Země.
"Uvědomte si, že jsme spirituální bytosti ve fyzickém těle. Musíme procitnout a navázat spojení se všemi živočichy a Matkou Zemí, jež nás živí. Čas nadešel."
Záleží na nás, zda se tato vize stane realitou. Důležité je nečekat na ostatní a nestarat se o to, co řeknou a pomyslí si jiné lidé. Jakmile začneme, připojí se s největší pravděpodobností k nám.
Záchvěv motýlích křídel může vyvolat bouři, stejně tak vědomá změna života bude mít netušený dosah.
Není důležité, zda patříme k Mayům nebo jakou máme barvu pleti. Poselství mohou naplnit všichni, kteří cítí a věří.
Všichni se můžeme stát strážci Země a vesmíru. Jsme dětmi Slunce, jsme dětmi času a jsme cestovatelé prostorem.
Ať zní písně a začne se tancovat.
Všichni lidé mohou žít v míru. Buďme horami, stromy i vzduchem, který dýcháme.
Naši předkové z hvězd říkají: "Jsme spojeni v jednotě, nyní nastal čas návratu moudrých - a moudří jsme my všichni, každý jednotlivec!

Toto je vize Mayů - a je to vize nás všech.

Globální meditace pro přechod do univerzální roviny 10.2.2011, 19.00 hod.

10. února 2011 v 2:17 Vývoj vědomí bytostí
vtr


Globální meditace pro přechod do univerzální roviny 10.2.2011, 19.00 hod.

Vítejte v roce 2011 pracovníci světla. Tento rok přináší potenciál pro mnohá dobrodružství a manifestaci zázraků. Proběhne léčení na všech rovinách, rok 2011 má velmi specifický význam, který najdeme i v mayském kalendáři. Dne 10.02.2011 bude dokončen Tzolkin-cyklus Majského kalendáře, nový započne 11.02. 2011.
Dne 9.3.2011 vstoupíme společně s Matkou Zemí také do Univerzálního Plánu. Oba výše uvedené cykly - Tzolkin-cyklus a Univerzální plán budou ukončeny datem 28.10.2011.
Zdroj: http://www.sternenkraft.at/news-empfehlungen/globale-meditation/
Při této příležitosti jsme byly vyzvány vytvořit globální meditaci ze zkušenosti spontánního otevření srdce. Tento originální německý text je také přeložen do ruštiny, bulharštiny, francouzštiny, angličtiny (další překlady jsou vítány). Prosíme, pomozte šířit tuto informaci, aby se co nejvíc bytostí mohlo vědomě připojit k tomuto záměru.
Pokud se chcete zapojit, věnujte prosím půl hodiny svého času meditaci, která proběhne 10.2. v 19.00 hodin. Bez ohledu na to, kde se budete v 19.00 na této planetě nacházet, energie lásky bude v tomto čase kolektivně uvolněna. Když v tento čas nebudete moci meditaci provést, nalaďte se prosím na osoby, které v tento čas meditovat budou.
Vezměte předem očištěný (nabitý) krystal, nechaný k těmto účelům venku po dobu 24 hodin. Tento krystal je dárek pro Matku Zemi, vyberte si takový, který jste připraveni jí vrátit.
Energetický potencionál nového cyklu Univerzální roviny má lidstvu znovu připomenout jeho spojení s Matkou Zemí a návrat k životu v jednotě.
Matka Země sloužila lidstvu trpělivě a obětavě po dlouhý čas. Poskytovala nám výživu, dala nám naše těla a byla tady celou dobu pro nás, abychom získali zkušenosti jako vědomé lidské bytosti.
Nyní nastal čas poděkovat jí a pokračovat dál v nové cestě k dosažení harmonie a jednoty se srdcem Matky Země. Je čas ukázat naší Matce, že jsme připraveni něco jí vrátit a vyjádřit jí tak vděčnost jako poděkování za její velkorysé dary. Vámi vybraný krystal je symbolem vaší ochoty vyjádřit jí vděčnost a lásku.
Samotná meditace je velmi jednoduchá: K meditaci si můžete pustit hudbu, kterou naleznete zde: http://www.sternenkraft.at/news-empfehlungen/musik-zur-meditation/

Pohodlně se posaďte a v mysli počítejte do 7, přitom se pomalu nadechujete nosem. Představte si, jak světlo vstupuje přes vaši kořenovou (první) a korunní (sedmou) čakru, čistí vaši páteř a shromažďuje se ve vaší srdeční čakře.
Počítejte opět do 7, zadržte dech a uvědomte si světelnou kouli uvnitř srdeční čakry.
Počítejte v mysli do 7 ještě jednou, vydechujte ústy, představte si, jak se světlo šíří ven všemi směry, skrz vaše energetické pole, čistí vše nepotřebné a obnovuje vše staré.
Počítejte zase do 7 a opět zadržte dech, vědomě vše sledujte.
Celou tuto dechovou proceduru opakujte 7x a poté dovolte energii pohybovat se kolem vás. Cítíte se tak lehce, jakoby vás mohl odfouknout vítr. Zažijte tento pocit svobody.
Předtím než se vědomě spojíte s Matkou Zemí a Otcem Nebe se na pár minut zastavte. Dovolte světelné kouli lásky ve vašem srdci růst a rozvíjet se do nádherných podob vaší existence, uvědomte si ji a pošlete do středu Matky Země. Poté jednoduše počkejte, až vám Matka Země odpoví a odpověď přijde, protože ona vás miluje. Nechejte všechnu její lásku protéct svým tělem a přesunout do vašeho energetického pole.
Nyní ve vašem srdečním centru rozvíjejte světelnou kouli lásky pro Otce Nebe a prociťte veškerou lásku, která existuje mimo planetu Zemi. Můžete si vybavit hvězdnou, noční oblohu a poslat veškerou svou lásku Otci Nebe. Počkejte, až vám odpoví. Pošle vám svou lásku. Nechejte všechnu jeho lásku protéct svým tělem a přesunout do vašeho energetického pole.
Jste spojeni s Matkou Zemí a Otcem Nebe.
Užijte si tohoto spojení 10 minut.
Poté si představte, jak plujete vesmírem nad zemí společně s ostatními bytostmi, které s vámi společně meditují právě v tuto chvíli. Vytvořili jste kruh vzájemně propojených rukou okolo Matky Země.
Nyní myslete na vše, za co chcete Matce Zemi poděkovat. Děkujte tiše nebo v mysli:
"Matko Země, děkuji ti za své fyzické tělo, děkuji za tvou krásu, za tvou obživu, za tvou starost o nás, tvé děti". Zůstaňte v této představě spojení a děkování 10 minut. Myslete pouze jen na vděčnost a pokoru k Matce Zemi. A opakujte děkování od začátku.
Poté navraťte své tělo do vědomého stavu, vezměte krystal a přidržte jej u srdce.
Dýchejte hluboko do srdce a představte si jasnou sluneční zář. Toto slunce je nyní naplněno veškerou láskou a vděčností, kterou cítíte za Matku Zemi. Dýchejte Zhluboka dalších 10 minut a zažijte, jak slunce v srdci září jasněji a jasněji, vdechněte všechno světlo lásky a vděčnosti dovnitř krystalu. Naplňte jej vší láskou a vděčností ze svého srdce.
Poté se pomalu vraťte do vědomé přítomnosti.
Posledním krokem je návrat nabitého krystalu Matce zemi, můžete hned po meditaci nebo i v další dny. Zvolte si ve svém okolí nějaký vodní tok, řeku, potok, jezero nebo moře. Vhoďte krystal do vody, umožněte tak lásce a vděčnosti, aby se nesly kolem země mocnou silou vody, která se dostane k ostatním bytostem, které stále ještě žijí v hlubokém snu zapomnění a nevědomosti.
Jestliže obdržíte podnět zopakovat tento rituál s jinými krystaly, prosím, udělejte to.
Děkujeme za vaši podporu, děkujeme za vaše bytí. Společně přineseme lásku pro Matku Zemi zpět do lidského vědomí. Nyní je ten čas.
Pozdrav z našich srdcí
Shari a Anna

Článek je možno šířit v nezměněné podobě a s uvedením celého odkazu na zdroje pod článkem:
Přeložila Světlovláska z internetových stránek: http://www.sternenkraft.at/news-empfehlungen/globale-meditation/, překlad pdf. anglické verze článku: Global meditation English
Doporučení na odkaz na internetových stránkách: http://littlegrandmother.net/default.aspx

Nové nebe a nová Země jsou nyní zde

9. února 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne
mkq


Nové nebe a nová Země jsou nyní zde. Jde prostě jen o to rozpoznat a přijmout vše, co se děje, a povznést své vědomí tak, aby sis plně uvědomoval(a) všechno, co se odehrává v tobě i kolem tebe. Jestliže si neuvědomuješ vše, co se právě děje, neznamená to, že se to nekoná. To prostě znamená, žes to vyloučil(a) svou vlastní pýchou a domýšlivostí, která tě oslepila a znemožnila ti vidět zázraky kolem tebe. Proto své vědomí stále povznášej. Čím výše je povzneseš, tím zřetelněji poznáš pravdu a nebude nic, co by zastřelo tvou dokonalou vizi. Jestliže jsi spatřil(a) zázrak této vize, pak ji přenes dolů a uveď ji ve skutek; nechť se stane součástí tvého každodenního života. Dokud není vize ztvárněna, nestane se skutečností. Pravím ti, abys pohleděl(a) na Mé nové nebe a novou Zemi, které teď dostávají tvar.
Napojení na vnitřního chlapce a dívku

8. února 2011 v 17:05 Skutečný mír je uvnitř

njhd


Napojení na vnitřního chlapce a dívku

Jeshua skrze Pamelu Kribbe
Napojení na vnitřního chlapce a dívku

"Drazí přátelé, děkuji vám, že jste dnes tu. Společně oslavujeme Novou Éru. Již je přítomná a roste a vyvíjí se díky vaší vnitřní transformaci. Vy jste předchůdci, průkopníci, kteří dnes pomáhají zrodit nové vědomí na Zemi. V současném stádiu vaší vnitřní transformace je stále mnoho zmatení. Jednou nohou jste v nové realitě, v novém způsobu chápání a zakoušení věcí. Druhou nohu však máte "v napětí", tak říkajíc ve vakuu. Nemůže se vrátit do starých a důvěrně známých způsobů, ale zároveň se bojíte učinit úplnou změnu a jít kupředu oběma nohama po nové zemi. Tato nová forma vědomí je neznámé teritorium a zdá se, že ještě nesouzní s vnějším světem, s tradičními hodnotami a zvyky, které jste se naučili ve škole nebo doma.

Rozsáhlá část společnosti se stále zdá být v sevření starých a opotřebených systémů přesvědčení a je krmena strachem či potřebou kontroly. Vše se však mění a mnohé, co bylo dřív evidentní, se nyní hroutí a rozpadá. V západních společnostech mnoho lidí postrádá smysl svého života. Lidé rovněž začali věnovat mnohem více pozornosti vnitřním aspektům toho, co se kolem nich děje. Zajímají se o psychologii a spiritualitu. Jsou méně zaměřeni na bezvýznamný vnější úspěch a materiální bohatství. Zvláště v bohatých společnostech lidé zjišťují, že úspěch a materiální bohatství nutně nevytváří skutečné štěstí a spokojenost. Úspěch je jiný než naplnění. Ve svém životě se cítíte skutečně naplněni, když jste schopni spojit se svojí vlastní energií duše a vyjádřit ji. To je to, co tvořivost ve své podstatě znamená: objevování toho, jaká je vaše energie duše a vyjadřování této energie na Zemi skrze své vlastní a jedinečné dary a schopnosti. Tohle vás učiní uvnitř skutečně šťastnými, vřelými a zářícími. A v tom bodě se budete dotýkat druhých a oni uvidí, kým ve skutečnosti jste: anděl světla. Vy se pak stanete andělem, který vědomě přináší světlo pozemské říši, která je tak často zastíněna iluzemi, které vám zabraňují vidět vnitřní světlo v každé žijící bytosti.

Vy všichni jste si vybrali být zde, dát formu své energii duše na Zemi. Zvláště v tomto stádiu historie tu nejste pouze pro sebe. Váš vnitřní vývoj je takový, že můžete s ostatními mnohé sdílet. V současnosti se mnohé odehrává na globální a planetární úrovni. Probíhají obrovské posuny energie a mohou ovlivňovat váš každodenní život. Kdykoli lidé mění své vědomí a začínají jinak myslet, když si pokládají nové otázky a zpochybňují existující pořádek, pozývají do svých životů novou energii. Vstoupí nová hybná síla, která často významně ovlivní váš životní styl a okolnosti. Jedna vaše část toho chce nyní dosáhnout. Avšak vaše jiné části odporují novému a nechtějí se tak snadno pohnout. Tohle jsou ty nejustrašenější a nejméně důvěřivé části vás samých. Výsledkem je vnitřní napětí a konflikt, který způsobuje rozdělení ve vašem vědomí a ve vědomí miliónu lidí, kteří jsou ve stejném procesu. Tohle může občas kolem Země vytvářet těžkou atmosféru odporu a napětí. Je to odpor ke změně a pohybu a je součástí bytí lidské bytosti. I když žijete velmi uvědomělý život, můžete být ovlivněni touhle tíhou, protože někdy rezonuje se strachy a pochybami, kterých jste se nezbavili.

Jak se s tímto vnitřním konfliktem vypořádáte a jak propustíte staré strachy a systémy přesvědčení? Jak se spojíte se svojí vlastní energií duše a jak naleznete cestu k jejímu vyjádření světu? Dnes bych rád přistoupil k této otázce tím, že budu malinko hovořit o rovnováze mezi mužskou a ženskou energií uvnitř vás.

Každá duše má přístup jak k mužské, tak k ženské energii. Podstata mužské energie se týká aspektu projevení se navenek, ve hmotném světě. Mužská energie souvisí se zaměřením, pronikavostí a silou jednat. Umožňuje vám zaujmout místo, být "Já" s jasnými hranicemi. Ženská energie přirozeně inklinuje k obrácení dovnitř, k vnitřnímu rozměru věcí. Je spojena s cítěním, inspirací a překročením hranice "Já", aby se spojila s druhými. Ženská energie proudí, je vnímavá, a když se spojí s mužskou energií, je vedena k nejvyšší formě tvořivosti. Rovnováha mezi oběma energiemi vám umožňuje realizovat váš nejvyšší potenciál.

Ženská energie je svojí podstatou energií neprojeveného, je to oblast potenciálu. Je taktéž zdrojem skutečné inspirace - srdečných tužeb, které pramení z vaší duše. Vaše ženská energie je mostem k vaší duši. Vaše duše je beztvará. Jen to pociťte. V tomto okamžiku zažíváte, že máte tělo, které vám umožňuje být součástí této reality. Máte oči, ruce a jste muž nebo žena. Můžete však také cítit, že tento způsob bytí je nyní vaší částí, není to vše, čím jste. Jste to, co oduševňuje tělo, formu. Vzkřísili jste ho k životu zevnitř. Avšak vy jste ve své podstatě beztvární, jste čistým vědomím, jedním a neoddělitelným. Pociťte tuto svobodu a požehnání! Pociťte, jak jste vy, jako vědomí, zcela nezávislí na svém těle a že jste si svobodně zvolili být na chvíli součástí této reality.

To, že jste dočasně spojeni se svým tělem, má důvod. Jste tu, protože tu chcete být. Proudící a nespoutaná ženská energie chce vstoupit do tance s mužskou energií projevení a formy. Mužská energie umožňuje duši, aby vstoupila a zakusila tuto specifickou fyzickou realitu. Pomáhá duši kreativně se vyjádřit v této konkrétní pozemské říši. Mužské a ženské energie jsou stavebními kameny tvoření, a když společně hrají v míru a radosti, zrodí krásu a naplnění.

V mnohých z vás se však mužské a ženské uměle oddělilo a společně správně nepracují. Stručně řečeno, můžete mít buďto příliš mužské energie nebo příliš mnoho energie ženské. Když je přebytek mužské energie, ženská energie je potlačena a vy jste příliš zaměření na projevení se ve vnějším světě a na potřebu být uznávaný/á a oceněný/á druhými. Jste odříznuti od energie své duše, živoucího proudu pocitů a emocí, který se vám neustále snaží povědět, co potřebujete a co doopravdy chcete. Když se příliš ztotožňujete s mužskou energií, jste lapeni v očekáváních a požadavcích vnějšího světa. V podstatě jste poháněni nejistotou a snažíte se s touto nejistotou zacházet tak, že sami sebe nutíte přizpůsobit se měřítkům, místo sami sobě. Necítíte se skutečně v bezpečí a v péči svojí ženské energie a usilujete o tento pocit bezpečí tím, že jste soutěživí a ovládající. Tohle vše vás činí velmi závislé na tom, co si druzí myslí, cítí a jak jednají. Tím, že se odpojíte od svého jedinečného vnitřního vedení, se vaše ego dostává do napětí a úzkosti, nepřetržitě vyžaduje uznání a musí být stále pod kontrolou. Žije z falešné představy moci, která duši dusí.

Lidé, kteří mají převahu mužského, se bojí odevzdat beztvaré, proudící povaze ženské energie. Ve vaší společnosti, která má jako celek nadbytek mužské energie, je tento strach zjevný z faktu, že jsou lidé neustále neuroticky činní. Stěží si dopřejí čas sami pro sebe, který by trávili svobodně bez jakéhokoli účelu. Vše se zdá být přikázané a naplánované s téměř chorobnou výkonností. Také když po něčem toužíte a skutečně cítíte, že byste rádi učinili nějakou změnu ve svém životě, chcete jednat ihned. Často si nedopřejte dostatek času, abyste nechali myšlenku či záměr vyrůst, vyvinout se a postupně se zrodit ve vaší realitě. Je to jako organický proces. Vnitřní hybné síly, které se jednou uvedou do pohybu, když stanovíte svůj záměr pro to, co byste chtěli dělat nebo mít, jsou řízené přirozeným rytmem, který nemůžete ani nutit ani řídit. Kvůli dominantní nebo přerušené mužské energii máte sklon příliš myslet a strachovat se. Vaše myšlenky skáčou nahoru a dolů jako šílené. To vede ve vašem životě k všeobecné nervozitě, pocitu prázdnoty a nedostatku inspirace. Ve skutečnosti tak doopravdy nevěříte své ženské energii. Zdá se, že chce jít zcela odlišným směrem než vy. Vaše pocity vám například říkají, abyste některé věci opustili, dopřáli si čas pro sebe a otevřeněji komunikovali s druhými. V jistém bodě už nebudete schopni toto volání ignorovat. Když se pokoušíte žít výhradně z mužské energie, směřujete k nějaké formě krize, ať už je to nemoc nebo jakýkoli jiný neklid. Tato krize bude v podstatě příležitostí k tomu, nalézt ve svém životě novou rovnováhu mužského a ženského.

Co se děje, pokud stojí ženská energie příliš osamoceně a nedostatečně se spojí s mužskou? Jako opak napjatého a řídícího ega tohle vede k egu slabému a rozkolísanému. Když ztrácíte rovnováhu ženského, znamená to, že je toho na vás "příliš". Na energie druhých lidí reagujete vysoce citlivě. Je pro vás těžké říci ne a stanovit jasné hranice kolem sebe, protože mužská energie na stanovení vlastního prostoru se vám zdá nedosažitelná. Je dokonce těžké vědět, co chcete, protože se necháte snadno vtáhnout do nálad a tužeb druhých lidí. Pokud je nadbytek ženské energie, znamená to, že jste empatičtí a že je pro vás velmi snadné chápat, co cítí druzí. Taktéž jste schopni jít hluboko do svých vlastních emocí a nálad, ale je pro vás nesnadné vyjádřit se emocionálně a tvořivě ve světě. Máte nedostatečný přístup k mužským energiím sebe-uvědomění, stát za sebou samým a cítit se ve středu a soustředění. Ženská energie, která přirozeně proudí a je vnímavá, potřebuje, aby byla ukotvena ke správně definovanému "Já". To je to, co může mužská energie poskytnout ženské, pakliže je ženská část ochotna jí věřit a propustit svůj strach z odděleného "Já" se svými vlastními potřebami a jasnými hranicemi.
V mnoha lidech se toho ženská energie bojí, zvláště v ženách, protože ženy byly učené, že je dobré být citlivou, příjemnou a ochotnou (zatímco muži jsou učeni, že je správné být odolný a soutěživý). Když však ženy nerozvinou tuto mužskou schopnost být ve středu se svou vlastní bytostí, jejich tvořivá energie bude promrhána a roztříštěna. Jejich energie duše nebude adekvátně vyjádřena a to vytvoří smutek v duši, který způsobuje melancholii a depresi.

Tato éra si žádá vyvážení mužských a ženských energií. Je důležité uvědomit si, že ženské je v jistém smyslu základní nebo primární. Nemám na mysli "vyšší" či "nižší". Ženské a mužské spolu vzájemně souvisí jako představitelé symbolu yin-yang: obě jsou rovnocenné a doplňují se. Ženská energie uvnitř vás je však mostem k vaší duši, k vaší nehmotné podstatě. Tím, že se spojíte s ženským aspektem, otevřete se své nejhlubší inspiraci a spojíte se se svým záměrem, kvůli kterému jste zde.

Jen si představte, že se nyní napojujete na svoji ženskou energii. Představte si, že je umístěna ve vašem srdci. Pociťte jemnou, hřejivou energii ve svém srdci, která je vám velmi známá, velmi blízká tomu, kým jste. Cítíte tuto energii ve vašem srdci a nyní si představte, že vytváří otvor na zadní straně srdce. Odtud se spojuje se světlem, se světlem Zdroje, se světlem vaší duše. Dopřejte si čas, abyste to pocítili. Možná vidíte andělské postavy či průvodce, nezáleží na tom, co vidíte. Potřebujete jen pocítit přítomnost milující, vesmírné podpory, přítomnost Domova. Takhle šíříte svoji energii duše. Pociťte jen lehkost a jasnost této energie. Vstupuje do vašeho srdce a nyní si můžete všimnout, jak jsme vám skutečně blízko. My "z druhé strany" jsme součástí reality, která prostupuje přímo skrze vás. Vy jste ve skutečnosti právě teď součástí této druhé reality. Vaše vyšší či větší Já je nyní zde, zatímco vás zároveň spojuje se Zemí.

Nyní si představte, že se obracíme na mužskou část uvnitř vás. Požádejte tuto energii, aby vám pomohla zakotvit se a spojit plně vaši energii duše s pozemskou realitou. Pociťte sílu mužské energie, jak jemně a lehce proudí do vašich rukou a nohou. Vytváří jasnost ve vašem bytí, sebedůvěru a soustředění. Cítíte, jak ukotvuje energii vašeho srdce ve vašem těle a na Zemi. Uvědomte si, že vaše mužská stránka miluje takto se spojovat se stránkou ženskou. Chce sloužit ženské energii, aby umožnila energii duše ztělesnit se v čase, místě a hmotě. Chráněná a obklopená mužskou energií, se ženská energie cítí v bezpečí a plná radosti. Pociťte, jak se uvnitř vás spojuje Nebe se Zemí.

Postoupíme na naší vnitřní cestě trošku dál. Představte si, že nyní procházíte krásným lesem. Nebe je modré. Je podzim a stromy začínají ztrácet listí. Přesto je slunce na vaší tváři stále hřejivé. Užíváte si procházku a po chvíli si všimnete krásného místa a na chvíli se posadíte. Možná je tam lavička nebo měkké místo pod stromem. Posadíte se a ztišíte se. Vědomě dýcháte a necháte propustit všechno napětí ve svém těle. Cítíte, jak vás země nese. Uvnitř se ztišíte a zklidníte. Poté uslyšíte ve vzduchu zvuk živých dětských hlasů. Dotknou se vás a rozesmějí. Všimnete si dvou dětí, které se k vám přibližují. Je to chlapec a dívka. Přichází k vám určitým způsobem, protože vám chtějí něco dát. 

Nyní stojí vedle vás a mají šťastné a bezstarostné tváře. Pak děvče vystoupí dopředu a něco vám dává. Může to být věc, ale také nemusí. Může jednoduše vyzařovat něco svojí přítomností či svýma očima a něco vám připomíná. Co vám připomíná? Jakou hodnotu k vám vyzařuje, když se dívá do vašich očí? To, co vám dává energeticky je mnohem důležitější než to, co vám fyzicky podává. Přijměte její energii a poděkujte jí. Potom jí poproste, aby si sedla po vaší levé straně. Nyní se zaměřte na chlapce, který vám chce také něco dát. Podíváte se na něj a přijímáte jeho dar. Může to být symbol, předmět či pocit nebo se vás možná jednoduše dotkne a vy víte. Cítíte jeho zprávu a přijímáte ji. Poděkujte mu a požádejte ho, aby si sedl po vaší pravé straně.

Pociťte, jak jsou tyto děti vaší součástí. Vždy jsou po vašem boku, aby vám připomněly, kdo jste. Jejich původní vlastnosti patří vám. Nyní vezměte jejich ruce, podržte je ve svém klíně a nechejte vše uvnitř, co cítíte jako staré a opotřebené, aby se rozplynulo. Strach, obavy, melancholii, jen si představte, jak se země otvírá a tohle vše vám odebírá. V jejím lůně se to stane neutrální. Dovolte novým, čerstvým energiím dětí, aby vstoupily do vašeho energetického pole a přinesly vám zpět vaši chuť do života a váš dětský smysl pro kouzlo a víru. Když se za chvíli vrátíme do přítomného okamžiku, nemusíte tyto děti opouštět. Jsou vaší součástí a udržují vaši původní inspiraci naživu. Pokaždé, když cítíte nepohodlí či nespokojenost, můžete se s těmito dětmi spojit. Mohou vám říct, jak obnovíte svoji rovnováhu. Když jdete znovu do tohoto lesa či do jakéhokoli jiného místa, které máte rádi, můžete vidět pouze děvče nebo pouze chlapce, jak vám chce něco říci. Věřte tomu, s čím přijde vaše představivost. Udržujete ji jen ve světle a v hravosti. Nemá to být vážné cvičení. Je to jen hra. Jsou to prostředky ke spojení s mocným jádrem mužských a ženských energií uvnitř.

Vy všichni pracujete na vytvoření nové rovnováhy mezi těmito dvěma energiemi, které se ve vaší společnosti tolik odcizily a nebyly pochopeny. Kdykoli je znovu spojíte a obnovíte jejich rovnováhu uvnitř, vyzařujete to ven k ostatním a pomáháte jim tak dosáhnout lehčího a více milujícího vědomí na Zemi. My vám za to děkujeme. Hluboce vás milujeme."

Jeshua
18. října 2007, Tiburg

Přijala: © Pamela Kribbe 2007, www.jeshua.net
Poznámka: Zdroj www.jeshua.net. Z anglického originálu pro www.jeshua.cz přeložila Denisa Vaňková. Tento článek je v nezměněné a nezkrácené podobě možné volně kopírovat a nekomerčním způsobem dále šířit pokud bude uvedena celá tato poznámka se zdrojem textu a všemi aktivními odkazy. Děkuji za respektování a pochopení.

Úvaha o sjednocení protiklad

8. února 2011 v 14:30 Jednoduchost života
medc

Natanael: Úvaha o sjednocení protiklad

Povídání si s Natanaelem o sjednocení protikladů

Není lehké cítit a uvědomovat si stále jenom Lásku a Světlo. Ty výjimečné vlny intenzivních energií, které v současnosti proudí na Zemi v mnohých vyvolávají touhu cítit se lépe, žít plnohodnotněji, šťastněji, láskyplněji, ale zároveň čistí spoustu nevyléčených, nepochopených a nevyřešených situací z minulosti i současnosti, čistí spoustu negativních emocí, prožitků a návyků.

Nejsou všichni na stejném stupni duchovního vývoje. Každá duše má trochu odlišné potřeby a prožívá odlišné tempo současné transformace. Není lehké se s tím vším vyrovnat. Dějí se převratné věci a mnozí jsou velmi intenzivně "zkoušeni".

Mnoho usilujících a toužících se upřímně ptá: "Jak se všemi těmi novými informacemi a energiemi pracovat?"

Je důležité si co nejčastěji uvědomovat, že:
  • když člověk přijme cele sám sebe,
  • když obejme celou svoji BYTOST Láskou a Světlem,
  • když se bude snažit se cele ztotožnit s vibracemi Lásky a Světla,
  • tak dojde k úplnému ODPUŠTĚNÍ, k úplnému SEBEPŘIJETÍ.

Takový člověk pak zažívá sám sebe v úplně nové rovině, v novém prostoru bytí a přestane se obviňovat, odmítat a separovat od své "temné části". Je to prostor SJEDNOCENÉHO SRDCE, prostor KRISTOVA SRDCE. Je to stav vědomí, kdy se zrodí nový člověk, spojí se se svojí PODSTATOU a prožívá cele pravdu svého Srdce, SVOBODU a VELKOLEPOST své bytosti.

Ježíš řekl: "Království Boží je ve vás".

Pokud si to uvědomíme, je to ten okamžik, kdy se to může stát. Kdy se člověk nevědomý probudí do zářící podoby člověka Vědomého, obrozeného a stává se s láskou očekávaným členem Božího Království. Toho Božího Království, které všichni nosíme ve svém vlastním srdci.

Měla být řeč o sjednocení protikladů a to je právě ten zázrak, který se stane tomu, kdo to pochopí, kdo uchopí tuto jedinečnou příležitost a změní jednou pro vždy skrze pravdu svého Srdce stav vědomí.

  • Ten, kdo se upřímně snaží a pracuje na svém sebezdokonalování,
  • ten, kdo nalezl své vnitřní dítě a spojil se sním,
  • ten, kdo navyšuje svoji energii poznáním, láskou a odpuštěním,
  • ten, kdo upřímně touží celým svým srdcem a prosí o naplnění své touhy,
  • ten může v jediném okamžiku prožít ten zázrak proměny... - tu celkovou transformaci celé bytosti, kterou provází veliké štěstí a radost.

Člověk, který toto prožije, jakoby se znovu narodil, vidí vše v novém světle, skrze transformované vědomí. Vidí i cítí skrze duchovní srdce. Největší sílu má totiž myšlenka srdce, jehož králem je Kristus sám! Z člověka nevědomého zrodí se Bůh - Boží syn - LÁSKA SAMA...

V tomto stavu vědomí už není místo pro temnotu. LÁSKA ji soucitně obejme a promění. Nejvyšší LÁSKA povolá člověka do nového stavu bytí a navrátí mu ztracený RÁJ.

Člověk proměněný, Světlem a Láskou naplněný je v Pravdě žijící jedinec s vědomím CELKU.

Pojďme si to všichni uvědomovat...

Natanael & Láska

© Přijala: D*, leden 2011
Poznámka: Toto poselství bylo na webu Průvodce transformací (http://www.pruvodce-transformace.cz/) uveřejněno se svolením autorky aadelin@seznam.cz. Toto poselství je v nezměněné a nezkrácené podobě možné volně kopírovat a nekomerčním způsobem dále šířit pokud bude uvedena celá tato poznámka se všemi aktivními odkazy. Děkuji za respektování a pochopení. Chantée

Spánek a odpočinek obnovuje a oživuje Ducha

8. února 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne

xxx

Probouzej se osvěžen(a) a obnoven(a) a očekávej jen to nejlepší od nastávajícího dne, a tím se ti dostane jen to nejlepší. Uvolni se a přenech Mi vedení. Nikdy nezačínej den ustaraně a plný napětí. Spánek a odpočinek obnovuje a oživuje Ducha. Vykroč do nového dne pravou nohou se srdcem plným láskou a vděčnosti, plným velkého očekávání. Dnešek nemá žádné poskvrny, které by ho zmařily, tak proč ho takový neuchovat? Udrž své vědomí povznesené k výšinám a uvidíš, že se ti dnes odhalí ty nejkrásnější události. Je to nový den a nová cesta. Zanech včerejšek za sebou se všemi jeho vadami a chybami a obrat list. Proč vléci staré za sebou do tohoto nového dne? Všemi způsoby se uč ze svých lekcí, ale neklaď na ně takový důraz, aby tě srážely natolik, že nebudeš moci vstoupit do nového dne s lehkým a radostným srdcem.
Najdi si čas, abys zkoumal(a) své Srdce

7. února 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne

fgtre

Najdi si čas, abys zkoumal(a) své Srdce. Bereš něco nebo někoho jako samozřejmost? Cítíš se být stále znuděn(a) a přesycen(a) životem? Jsi dárce, nebo příjemce? Je tvůj život nepřetržitou službou bližním, nebo žádáš pro sebe jistá práva? Nemůžeš očekávat, že najdeš pravé a trvalé štěstí, aniž bys dával(a) a sloužil(a) bez jakýchkoli nároků pro sebe. Jen tehdy, když dokážeš přijmout, že tento život je život služby, život dávání, život plného odevzdání se Mně a do Mých služeb, život, kdy nižší já je zapomenuto a ty žiješ pro celek, můžeš pochopit, co míním, když říkám, že žiješ opravdu plný a slavný život a že jsi mocně požehnán(a). Začni tedy hned teď rozvíjet své vědomí. Začni žít a pracovat pro celek a sleduj, jak se mění tvůj celkový pohled a přístup.
Energie na únor 2011

7. února 2011 v 5:55 Doteky Nového Života
ccyxs


Stříbrný vítr změn

Únor přinese další změny a pohyb vpřed. Přinese také témata rovnováhy a učení se novým způsobům nahlížení na svět. Budeme mít možnost uvědomit si, kde jsme nepružní, váhaví a kde ještě neposloucháme svoji intuici. V těchto oblastech nás čekají náročné zkoušky. Abychom konečně "pochopili", pustili to a pohnuli se z místa.
Přijdou zkoušky, které budou po nás požadovat pohled z výšky. Povznést se nad běžnou úroveň vnímání, abychom viděli celou záležitost z vyšší perspektivy. Toto povznesení nám přinese jiný úhel pohledu. Možná se budeme muset znovu zamyslet nad tím, kým opravdu jsme a porovnat to s tím, za koho jsme se považovali.
To souvisí s dalšími lekcemi, které přinesou únorové energie. Jsou to lekce pokory. Jde o to, abychom si znovu uvědomili, že jsou síly mocnější, než jsme my. Ale také to, že nejsme bezmocní. Máme vždy možnost volby, jak budeme na co reagovat. Máme možnost volit si své myšlenky, učinit nová rozhodnutí, změnit způsoby nahlížení i uvažování a také způsob svého jednání.
Únor přinese do našich životů nový rozměr svobody. Vliv planety Uran nás osvobodí v mnoha oblastech. Uran je revolucionář, boří staré řády, staré způsoby myšlení, kácí staré pořádky. Přináší nové a originální myšlenky, nápady, nové způsoby vnímání. Pokud zůstaneme otevření a budeme připraveni přijmout změny, pak se můžeme v mnoha oblastech osvobodit a posunout dál. V našem myšlení a vnímání může dojít k dalšímu kvantovému skoku.
Také bude víc než kdy jindy důležité hledat mír v srdci, protože věci kolem nás se dají do pohybu. Může to přinést i velmi náhlé a nečekané zvraty a situace. Záleží jen na nás, jak se s tím dokážeme vyrovnat. Učíme se nelpět - na lidech, věcech, zvycích... To, co jsme vždy považovali za "jisté", odchází. Změny, které se odehrávají v nás, mění i věci a podmínky kolem. Možná si někdy vnitřní změny hned neuvědomujeme, pouze tušíme, že něco je jinak. Protože se mnoho děje během spánku a nejprve na vyšších úrovních. Tento proces pak vyvolává situace a stavy v našem životě, které následně vedou ke změnám na vnější úrovni.
Únorové události mnohdy budou připomínat tarotovou kartu Věž, která představuje dramatický průlom, rozlomení starých nánosů, osvobození ze strnulosti. I když nás tyto situace vynesou ze zaběhnutých kolejí, přinesou osvobození v místech, kde jsme stagnovali.
Únor přinese probuzení další vlny Duší. Také nové kontakty a setkávání spřízněných Duší i nové formy spolupráce. V tomto směru se máme na co těšit.
Koncem roku 2010 a během ledna 2011 jsme měli možnost pozorovat, jak se mění způsob našeho ukotvení. Pomalu se zbavujeme zátěží, které nás až dosud "poutaly" k Zemi. Slovo poutaly jsem dala do uvozovek, protože se skutečně jedná o jakási pouta. Vnímejte to. Nyní nás vše vede k tomu, abychom se odpoutali od závislostí na hmotě, abychom se stali více flexibilními, lehčími, snáze se pohybujícími. Vše kolem nás se mění, je třeba naučit se nelpět a nehromadit. To je náš úkol a únorové energie nám mohou v tomto směru pomoci. Pochopit, utřídit..... a propustit.
Také nás to vede k tomu, abychom používali už výhradně jiný způsob "uzemění". Nejlépe rovnou na zemský krystal v srdci Matky Země.
Události se daly do pohybu už koncem ledna, se vstupem Slunce do znamení Vodnáře. Celoplanetárně dochází k dalšímu čištění, aby následně mohlo dojít k rozlomení pečetí a otevření dávných energetických bran. Během února a jarních měsíců se probudí mnoho dalších světelných Duší ke svým úkolům a také se aktivují další energetická místa na planetě. V poslední době se opět výrazně hlásí aktivační kódy 11 a 22, únor je plný těchto číselných kódů.
První a velmi silnou energetickou bránu přinesl datum 2. 2. 2011. Tento datum spustil další energetickou aktivaci a spojení s velmi vysokými úrovněmi. To bylo ještě umocněno následným Novoluním se Sluncem i Lunou ve Vodnáři a zároveň podle čínského kalendáře vstup do Roku Stříbrného Zajíce.
Datum 11. 2. 2011 přinese další probuzení. Tento číselný kód souvisí se začátkem dalšího cyklu podle Mayského kalendáře. Vibrace mistrovského čísla 11 opět spojuje světelným mostem tento datum s významnou energetickou branou tohoto roku 11/11/11. Tato únorová energetická brána nás opět posune blíž k Jednotě a Celistvosti. Energie, které skrze ni budou proudit k Zemi nesou velmi vysoké vibrace Kristovské kvality a nepodmíněné lásky.
Úplněk 18. 2. s Lunou ve Lvu a Sluncem ve Vodnáři přinese energii ohně podporovanou vzduchem. Tato energie je podporující pro naše nové směřování, můžeme objevit zcela nový a originální způsob, jak naplňovat svoje životní poslání.
Následný vstup Slunce do znamení Ryb by měl přinést zklidnění, uvnitřnění a větší vnímavost. Datum 22. 2. 2011 bude klíčovým datem měsíce února a otevírá energetickou bránu, která přinese aktivaci další vlny světelných Duší a setkávání spřízněných Duší na všech úrovních. Tento den je vhodný ke společné meditaci zaměřené na podporu klidu a míru na planetě, na přátelství a spolupráci, na usmíření ve vztazích, na inspiraci...
Tak se pozvolna rozloučíme s posledním zimním měsícem, abychom mohli radostně a s očekáváním vstoupit do měsíce března, který už nám přinese jaro a další příjemná překvapení.
Pamatujte, cokoliv se v únoru bude dít, je pro dobro věcí kolem i uvnitř nás. Nepotká nás nic, s čím bychom se neměli potkat. Přijdou jen takové zkoušky, které jsme schopni zvládnout.  A pokud něco nebudete moci ustát - tak si lehněte. Naslouchejte svému tělu a dopřejte mu potřebný čas na odpočinek a regeneraci, když si o to řekne. Raději ještě dřív než začne křičet. Dejte sami sobě to, co běžně dáváte jiným - svoji pozornost a energii. A když budete mít dost vy, bude z čeho dávat i ostatním. Jen nezapomeňte na vhodné pořadí.
Tak směle do toho. Vítr změn nám vane do zad. A je to Stříbrný vítr z vyšších vesmírných úrovní. Přináší změny, na které jsme čekali a na které jsme již připraveni. Máme se opět na co těšit. Otevře se nám spoustu prostoru pro něco nového a ještě krásnějšího.
Tím se dnes rozloučím. Tento článek je možná kratší než obvykle, ale má to své důvody. Slov už bylo dost, teď nastal čas tvoření. Přišli jsme na svět, abychom tu vytvořili něco krásného. A máme k tomu vše potřebné. Nejdůležitější zprávy máme ve svých srdcích a naším nejmocnějším nástrojem je láska. Dotýkejte se srdcí kolem sebe.
Posílám objetí a vlnu světla…a prosím, pošlete to dál…
Z břehů Nové Země vás srdečně a s láskou zdraví Miriam

Pro www.vnitrnibohyne.cz napsala Mirka Petrovičová. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem. Děkuji za pochopení.
Autor obrázku: Kagaya

Světový mír

6. února 2011 v 22:02 Skutečný mír je uvnitř
vvbtr


                     Světový mírJak snadno může každý z nás říci: "Samozřejmě že chci světový mír, ale nemohu pro to udělat nic. Koneckonců jsem sám a co může jeden člověk udělat, aby dosáhl něčeho tak ohromného? Nechám to na politicích a vládách a na mírových demonstracích. Může pro to něco udělat někdo jiný. Byl bych jako hlas volající v pustině."

Když uvažujeme tímto způsobem, skončíme schovaní ve svých malých ulitách jako šneci a dovolíme, aby vědomí stavu ve kterém se svět nachází , utichlo na úroveň hluku v pozadí, protože mi jako jedinci máme pocit že nejsme schopni s tím něco udělat.
   Co může každý z nás udělat? Zeptejme se sami sebe, kde je naše zodpovědnost ke světovému míru. To, co děláme, jak žijeme a jak přemýšlíme, může pomáhat nebo překážet míru ve světě.

Můžeme mluvit o světovém míru, ale to ho nezaručí. Můžeme o něm psát a rozesílat letáky, ale tak nevznikne mír. Co musíme udělat, je nalézt hluboký mí a harmonii uvnitř nás samých. To pomůže. Můžeme se stát součástí odpovědí, místo abychom byli součástí chaosu a zmatku. Toto je doba vytváření, stavění a propojování a vždy to začíná uvnitř nás samých. Můžeme s tím začít hned, nemusíme čekat na někoho jiného.

Proč se neobrátíte dovnitř a nepodíváte se, kde můžete začít? Tak často je to velmi jednoduché. Co se děje ve vaši rodině, ve vašem domě, u vašich sousedů? A co ta hádka s vašim přítelem minulý týden? Právě tady se mír hroutí, právě tady, v našich životech, v každodennosti. Dokud nejsme schopni nalézt mír a harmonii právě tady, uvnitř nás samých, dokud se nenaučíme milovat, jak můžeme doufat, že dokážeme přinést světový mír?

Všude kolem je tolik negativizmu. Stačí si vzít noviny, nebo si poslechnout rádio. Zjistíte, že jste bombardováni negativními destruktivními myšlenkami. Co s těmi myšlenkami uděláte, záleží na vás. Vaše reakce na ně je životně důležitá. Můžete je absorbovat a nechat je , aby vás táhli dolů, dokud se nestanete částí negativismu, nebo se můžete pozdvihnout nad ně a pomoci je přetvořit a proměnit.Můžete se stát součástí nemoci, nebo léčby, to záleží na vás. Čím rychleji si to uvědomíte tím lépe. Negativismus je jako temný mrak, který vás může zahalit, pokud není světlo dost silné, aby ho rozpustilo. Nechte své světlo neustále zářit na všechny strany, takže tma je okamžitě rozptýlena. Čím více bude nás, kteří to tak děláme a kteří si uvědomujeme jak je to důležité, tím dříve negativismus a temnota zmizí.Tak ať je v každém z nás víc a víc světla.

Mír je projevem Božské Energie, která přináší ujištění, důvěru, jasnot myšlení a požehnání. Mír je pozitivní, je to projevený Bůh ( Otec Stvořitel ).

Mi všichni toužíme po míru a přesto o něj usilujeme špatným způsobem. Místo abychom začali z vrcholku, potřebujeme začít od základů. "Jsme tím, na co myslíme." Národ se skládá z myšlenek jednotlivých lidí. Pokud jsou agresivní, určitě bude výsledek válka. Sebedelší rozhovor o míru nepřinese mír. Můžeme dosáhnout míru, jestliže se naučíme milovat jeden druhého a žít pro ostatní, místo abychom žili jen pro sebe. Z těchto základů pevných jako skála, můžeme čerpat mír pro svět.Abychom porozuměli pravému smyslu slova mír, abychom našli mír, který přesahuje hranice chápání, musíme odhlédnout od vnějšího zdání. Zavřete oči a buďte tiše. Utište smysly a zhluboka dýchejte. Bez pokojného Srdce a mysli, žijeme jen jako ve snu. Cvičte se v pokoji tak, že začnete den s mírnou myslí. Nechte pokojné myšlenky, aby proudily vaší myslí, když se probouzíte a přeneste si je i do každodenního života.

Mír nemůžeme vytvořit pouze změnou vědomí. Míru se nedá dosáhnout přednáškami pro lidi nebo kritizování vlád. Nejsou to ostatní, kdo potřebuje změnu, jsme to my, kdo se má změnit. "Proměňte se obnovením své mysli."
Existuje způsob, jak to udělat: je to ustavičná vnitřní modlitba. Velmi věřím v modlitbu. To je ta vnitřní práce, kterou potřebujeme dělat, ne jen občas, ale neustále, to je to, co přinese mír.

Přemýšlejte o jednotě - o jednotě ve všech věcech a za všech okolností, o jednotě v rozmanitosti. Jednota nemůže existovat, dokud neexistuje nit Lásky, která všechno spojuje. Dva lidé mohou být na dvou naprosto rozdílných stezkách a mohou žít dvěma naprosto rozdílnými životy, ale pokud mezi nimi proudí Láska, mohou splynout v jedno. V jednotlivcích, ve skupinách, v komunitách i v celém světě může být tento úžasný mír a tato jednota, pokud tam proudí Láska. Musí to někde začít, tak proč nedovolit, aby začala v našich Srdcích? Nemůžeme se donutit, abychom někoho milovali, ale pokud necháme své Srdce otevřené a pokud necháme Lásku proudit dovnitř a skrze nás, zjistíme, že méně a méně posuzujeme. Nakonec budeme vědět, co to znamená někoho opravdu milovat, ať je to kdokoli, ať má jakoukoli barvu pleti, jakékoli vyznání a náboženství.
Láska sjednocuje. Láska je klíč, který otevírá každé dveře. Láska je balzám, který léčí všechny rány. Láska je světlo, které prosvěcuje všechnu temnotu. Když se navzájem milujeme, už nebudeme stát v povzdálí a kritizovat způsob života jiných lidí, jejich chování, náboženství, rituály a víru. Když jsme v sobě smíření, nepotřebujeme už trávit čas tím, že se budeme snažit změnit ostatní. Prostě se učíme být a v Bytí tvoříme pocit jednoty se vším, co žije. Mír panuje nade vším. Víme, že v Božím oku jsme všichni opravdu jedním. Protože Bůh je Láska. Pamatujme si, že jsme tím, čím jsou naše myšlenky a to také vytváříme. Jsme skutečně spolutvůrci Boha Otce.


Z knihy Duchovní poznání od Eileen Caddy.

Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.    www.slunecnikvet-anna.blog.cz

Kéž jsi veden(a) ve všem, co děláš a co říkáš

6. února 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne
mklj

Kéž jsi veden(a) ve všem, co děláš a co říkáš. Uč se být velmi trpělivý(a) a čekat ve všem na pravý čas. Věz, že vše bude dokonale fungovat, když počkáš na Mne a nebudeš se neuváženě hnát vpřed. Mnohé čeká, aby se začalo rozvíjet v pravou chvíli. Vše se urychluje, ale přesto půjde o postupný proces, neboť v Mém plánu je dokonalá harmonie a rytmus. Nic není mimo řád, tak pracuj s řádem a nikoli proti němu. Jestliže zkusíš pracovat proti řádu, prostě se vyčerpáš a nikam se nedostaneš, stejně jako kdybys plaval(a) proti proudu. Buď zůstaneš stát, i když budeš plavat ze všech sil, nebo budeš silou proudu smeten(a) zpět. Vyvaruj se pracovat proti něčemu, co je nevyhnutelné, a místo toho se uč jít v souladu s tím v absolutním klidu a důvěře, že děláš správné věci v pravý čas.
Prostě věz, že budeš úspěšný(a), a ono to tak bude.

5. února 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne
nmjkh

Je-li na tebe vložena zodpovědnost, nes ji na svých bedrech radostně a neklesej pod ní. Hleď, abys ji uskutečnil(a) do písmene, a nikdy ji neopomeň sledovat až do konce, bez ohledu na to, jak zdánlivě obtížné se ti to v tu chvíli může jevit. Vždy si pamatuj, že na tebe nikdy nenaložím více, než jsi schopen(a) unést, aniž bych ti přispěl pomocí a silou, abys to dokázal(a). Poneseš-li svoji zodpovědnost, porosteš do velikosti a síly a staneš se natolik spolehlivým(ou), že na tebe budu moci vkládat ještě větší odpovědnost. Potřebuji stále více a více spolehlivých duší, schopných unést náklad. Potřebuji, abys byl(a) ochoten(a) a schopen(a) tak činit bez jakýchkoli obav, zda to dokážeš. Nikdy za žádných okolností se nesmíš cítit poraženým(a). Můžeš udělat cokoli, když se pro to rozhodneš a odmítneš třeba jen uvažovat o neúspěchu. Prostě věz, že budeš úspěšný(a), a ono to tak bude.


Přijmi vše, co potřebuješ, ale nikdy se nepokoušej to vlastnit

4. února 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne
njhk

Žít duchovním životem neznamená být připraven o všechny světské statky, které potřebuješ a které ti usnadňují život. To prostě znamená, že máš užitek z každé jednotlivé věci, kterou potřebuješ užívat ku prospěchu celku a pro Mou čest a slávu. Jestliže něco ukončíš, ať je to cokoli, vrací se to ke Mně s Láskou a vděčností, protože poznáváš, že vše, co máš, je Mé. Poznáš,že čím více odevzdáš, tím větší prostor se uvolní pro to, co přichází. Přijmi vše, co potřebuješ, ale nikdy se nepokoušej to vlastnit. Čím více si něco přivlastňuješ, tím větší je pravděpodobnost, že to ztratíš. Mé sýpky jsou přeplněné. Budeš-li správně řadit své hodnoty, nebude ti scházet vůbec nic. Ale pamatuj si, že Mě máš vždy ve všem klást na první místo, vzdávat za vše díky a vracet Mi to, co jsi ukončil.