Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Leden 2011

Buď připraven(a) naslouchat intuici a inspiraci

7. ledna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne
Nikdy v žádném případě neuzavírej své Srdce a svou mysl. Nikdy neměj obavy z nového, cizího, neobvyklého. Buď připraven(a) naslouchat intuici a inspiraci, které ti mohou zjevit něco pro tebe tak naprosto nového, že to možná ani nebude mít tvar nebo substanci a ty pro to budeš muset hledat slova. Intelektuální pýcha může, být překážkou na duchovní cestě a může být skutečným kamenem, úrazu na cestě k pravdě. Není to intelekt, co potřebuješ; je to inspirace a intuice. Intelekt přichází z vnějšku, zatímco inspirace a intuice přicházejí zevnitř a nemohou být ničím vnějším ovlivněny. Nechť tvé učení přichází zevnitř; využij vše, co máš v sobě. Budeš ohromen(a) tím, co obsahuješ. Je to bez hranic, protože to přichází ode Mne a Já jsem bez hranic a vše, co je ode Mne, je neomezené a věčné.


Energie na leden 2011

6. ledna 2011 v 21:55 Doteky Nového Života
Energie na leden 2011

Nové začátky a ukotvení v Nové realitě

Srdečně zdravím všechny spřízněné duše a čtenáře "zpráv z Nové Země". Vítám vás všechny v novém roce 2011 a přeji nám všem, abychom prožívali v tomto roce vše nově a opravdověji. Abychom dokázali při svém jednání vycházet ze srdce a udrželi svoje vize pozitivní. Ať naše srdce svým světlem přitahují k nám lásku, radost a hojnost na všech úrovních.
Tento rok by měl být pro nás rokem sklizně. Vše, co jsme až doposud udělali pro sebe i pro jiné, by se nyní mělo začít úročit. Rok 2011 přinese do našich životů téma stability, jistoty a rovnováhy. Také se nám bude stále více dařit být v přítomnosti - tady a teď. Přesto nás čekají i další náročné zkoušky. Přijdou chvíle, kdy budeme podrobeni zkouškám naší víry, důvěry a připravenosti. Přijdou situace, kdy budeme zjišťovat, jak pevné a stabilní jsou naše "kořeny" a základy, na kterých jsme postavili svá přesvědčení.
Tento rok je rokem posílení, budování nových struktur na novém základě a zkoušek naší opravdovosti. Je důležité už naplno začít žít a vyjadřovat svoji skutečnou podstatu. Být tím, kým jsme v jádru svého Bytí a projevovat to i navenek. Tento rok již mnozí odloží své masky, což samozřejmě bude vyžadovat přijmutí a vypořádání se svou zranitelností. Tyto kroky nás povedou k vnitřnímu i vnějšímu osvobození.
Přelom prosince a ledna nás vedl do klidu, abychom mohli vstřebat a zpracovat vše, co k nám přišlo skrze prosincové brány. Ukotvit a stabilizovat všechny energie přes své fyzické tělo. Vysoké vibrace energií Slunovratové brány ještě vyvolaly mohutnou očistu našeho Bytí od starých karmických struktur a potřebu vypořádat se s mnoha nedořešenými záležitostmi. Přelom roku a začátek ledna je ještě vhodné období k uzavření a propuštění starých věcí, abychom mohli otevřít dveře k novým možnostem a příležitostem.
Působení energií roku 2011 už nastoupilo v období Zimního Slunovratu. Od tohoto okamžiku začala k Zemi proudit a přitékat zcela Nová Stvořitelská energie mistrovské kvality. Její barva se jeví zlatě diamantová a nese vysoce tvořivé vibrace, což přináší a umožňuje tvořit v radosti a s větší lehkostí než dříve.
Velmi silný příliv těchto energií nové hojnosti v mnohých vyvolal spíše potřebu stáhnout se do sebe, zpracovat, prozkoumat a přehodnotit své vnitřní postoje. V tomto duchu budou ještě pokračovat první lednové dny. Jeto čas znovu si uvědomit, co je pro nás skutečně důležité, kam chceme dál směřovat a čemu se chceme v dalším období otevřít. A také to, co je na čase už uzavřít či propustit.
Rok 2011 bude také rokem vytváření nových vztahů na vyšší úrovni vědomí, vytváření nových společenství a dalšího spojování spřízněných duší. Přinese ke zpracování téma důvěry ve vztazích, a to nejen partnerských, ale i přátelských a pracovních. Jedná se také o téma obnovení skutečné důvěry ve vztazích,jisté odevzdanosti se těmto vztahům a přitom zároveň zachování si své vnitřní svobody, smíření mužské a ženské energie a jejich spolupráce na nové úrovni. O naší důvěře a ochotě otevřít se novým zkušenostem a prožívání ve vztazích. Také jde o to uvědomit si, že je bezpečné milovat a otevřeným srdcem dávat i přijímat lásku. Je to velké téma pro všechny.
Díky této nové kvalitě vztahů můžeme zažívat další otevírání srdeční čakry a přeměnu jejího vyzařování z rubínově růžové vibrace na zlatou. Stále více lidem začíná srdeční čakra zářit zlatě, což je znamení toho, že již v srdci nesou láskyplné vibrace Kristovské kvality.
Doporučuji věnovat prvních pár lednových dní naplánování a zpracování celého roku. Každý den si udělejte pár minut času a zpracujte si téma vždy jednoho měsíce. Vytvořte a naplánujte si jen to nejlepší, co vás napadne a co si dokážete představit. Doporučuji si to napsat, nakreslit či jinak tvořivě ztvárnit a utvořit si svoji vlastní "mapu přání a pokladů" na celý rok. A pak už se můžete těšit, jak budete během roku dělat hvězdičky či odškrtávat tam, kde se vaše přání budou plnit. Dělám to tak již pár let a funguje to!
První silnou energetickou bránu tohoto roku přinese Novoluní  4. 1. 2011 se Sluncem i Lunou v Kozorohu a zároveň částečným zatměním Slunce. Přináší téma nových začátků na hmotné úrovni. Můžeme začít s přípravou konkrétních projektů, novou strategií a realizací nových nápadů. Tento rok je však nesmírně důležité při jakémkoliv projektu či naplňování našeho poslání myslet na dobro celku. Takovým počinům a projektům se bude dařit, k těm je nasměrována i podpora "nebe". Pokud si na Novoluní plánujete rituál či meditaci na nové začátky a plány do příštího období, je lepší nechat to na večerní čas, kdy již začne Luna narůstat.
Částečné zatmění Slunce, které proběhne za Novoluní v ranních hodinách vynese na povrch ještě téma důvěry v naši vnitřní sílu, obrácení se ke svému vnitřnímu slunci - té naší solární části, která nese v sobě novou Stvořitelskou energii. Možná se objeví situace, které nás přimějí obrátit se na své vnitřní světlo a opřít se o něj. Pravděpodobně mnozí pocítí už dopředu zvýšený tlak na naše Solární centrum, skrze které se mohou projevovat vztahové závislosti a tlak či manipulace druhých. Je důležité zůstat v klidu a vyrovnaní a nenechat se strhnout do starých vztahových vzorců. Naopak, můžeme tuto energii zkusit přenést do našich srdečních čaker, zde ji prosvětlit láskou a poslat očištěnou zpět tím směrem, odkud přišla. A uvidíte, co se bude dít. Pokud zůstaneme přítomni v lásce, můžeme si takto tvořit nové způsoby prožívání vztahů.
Další energetická brána se otevírá 11. 1. 2011. Je to Mistrovská brána, která nás na vyšších úrovních spojuje s energetickou bránou 11:11 a jejíž energie v nás aktivují další mistrovské kódy. Skrze tuto bránu dojde k aktivaci a probuzení dalších světelných duší. Ponese energie Kristovských vibrací a spojuje Nebe a Zemi v naší srdeční čakře.  Tato kvalita nám umožní rozpoznat naši skutečnou sílu, která spočívá v lásce vycházející z naší světelné podstaty, zároveň nám pomůže si uvědomit svou vlastní pravdu a osvobodit se tím od cizích autorit. To nám může pomoci vzít svůj život do svých rukou, přijmout za něj plnou zodpovědnost a nenechat se ovlivnit či manipulovat druhými. A při tom všem vycházet ze srdce a jednat s láskou a stejně tak přijmout i fakt, že i druzí mají své vlastní cesty a způsoby, které se od těch našich mohou odlišovat.
Úplňková brána 19. 1. 2011 se Sluncem v Kozorohu a Lunou v Raku spojuje naši vnitřní vodu s Matkou zemí. Přichází čas a možnost uvědomit si a zpracovat své pocity skrze svoji intuici i své tělo. Bude se jednat především o vztahy. Jak se cítíme v našich současných vztazích, zda jsou ještě pro nás příznivé a nebo již naplnily svoji úlohu a přežívají jen ze zvyku. Je to také výborná možnost k uzdravení našich kořenů. Energie tohoto úplňku podporuje soudržnost a rodinné či přátelské vztahy a umožní dokončení záležitostí pozitivním způsobem. V tuto dobu jsou dobré meditace na stabilitu a harmonii našeho domova.
Další den 20. 1. 2011 vstupuje Slunce do znamení Vodnáře, čímž se energie opět rozpohybují a přinesou nové odvážné a originální nápady a dynamiku do všech našich aktivit.
Celkově ještě většina lednových dní přináší možnost usebrání, přehodnocení, vytvoření nových struktur a plánů, střízlivé rozhodování a hodnocení. Až do vstupu Slunce do Vodnáře máme čas na zhodnocení, dokončení a uzavření svých předchozích aktivit i na nové rozhodnutí a nové plány. Přestože se jedná o poměrně klidové období, kdy většina věcí probíhá hluboko pod povrchem, můžeme už v mnoha případech sklízet plody svých předchozích počinů.
Konec ledna nás opět vytáhne ze svých ulit a rozpohybuje. Přinese další spojování do skupin spřízněných duší, sdílení a nové formy spolupráce.
Leden jako první měsíc nového roku je důležitý pro dobrý start. Doslova, co si v lednu zasadíme, to si v dalších měsících sklidíme. Takže zasaďte si v sobě semínka lásky, důvěry, hojnosti, naděje a pozitivních očekávání, nechte je klíčit a láskyplně o ně pečujte, ať vám přinesou během roku bohatou úrodu.
Čeká nás krásný tvořivý rok a spoustu nových nápadů a nových možností. Máme se na co těšit! Je jen na nás, jestli se budeme raději držet při zemi nebo si dovolíme rozlet. Jsme součástí nekonečného Vesmíru a hranice budeme mít tam, kde si je postavíme. Takže buďme velkorysí ve svém plánování na tento rok.
"Chceš vzlétnout? Stačí jen věřit. Chceš se dotknout hvězd? Stačí jen natáhnout ruku."
A ještě malé připomenutí na závěr. Objímejte sebe, objímejte své blízké, můžete obejmout celý svět. Objetí je krásné a vysoce léčivé. My lidé jsme jako andělé s jedním křídlem, pokud chceme vzlétnout, stačí jen se obejmout... A než přejde zima a nastane zase jaro, ať nás hřeje láska lidských srdcí.
Mějte se krásně a užívejte si pohodu a klid odpočívající přírody. Přeji klidné lednové plynutí a dobrý start do Nových začátků.
Z břehů Nové Země vás srdečně zdraví a s láskou objímá Mirka
Pro www.vnitrnibohyne.cz napsala Mirka Petrovičová. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude uvedena celá tato poznámka i s aktivním odkazem. Děkuji za pochopení.
Obrázek: Snowqueen od Josephine Wall, Uk

Nikdy nezáviď jinému jeho duchovní vzestup či úspěch

6. ledna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Nikdy nezáviď jinému jeho duchovní vzestup či úspěch. Uvědom si, že i ty můžeš dosáhnout téhož. Ale musíš pro to něco udělat, a ne jenom sedět a naříkat si na osud. Každá duše může dosáhnout vrcholů. Každá duše se Mnou může vejít do přímého kontaktu. Každá duše může kráčet a hovořit se Mnou, chce-li a přijme-li tento fakt. Musíš věřit, že je to možné, a musíš to chtít dokázat - pak to jistě dokážeš. Nemusí to trvat celý život. Nemusí to zabrat vůbec žádný čas. Můžeš se změnit během okamžiku, jestliže se pro to rozhodneš. Jednu chvíli se můžeš procházet ve starém rouchu a v té příští ve slavném novém. Může se to stát právě tak rychle, bez jakéhokoli úsilí z tvé strany, ale z hluboké touhy, z přesvědčení a absolutní víry a důvěry. Proč to nezkusit? Necht tě Můj mír a láska naplňují a rozvíjejí.


Jsi ochoten(a) se změnit?

5. ledna 2011 v 9:48 Myšlenka Nového dne
Jsi ochoten(a) se změnit? Najdi si čas, aby ses ztiši(a)l, a pak buď k sobě opravdu poctivý(a). Máš pocit samolibosti, jsi spokojen(a) sám se sebou? Máš pocit, že je správné, aby se druzí měnili, ale tvůj život je zcela v pořádku? Máš-li takovýto postoj, nastal čas, abys skutečně vyčistil(a) svůj pramen a zásadně změnil(a) myšlení, a v podstatě celý svůj život, a přehodnotil(a) jeho obsah. Jestliže jsi už tak učinil(a), pak nevracej nic zpět, aniž bys byl zcela přesvědčen(a), že jde o to nejvyšší a že to skutečně potřebuješ. Čím jsi prázdnější, tím lépe, protože tím vytváříš prostor pro to nové, co tě naplní. Jakmile nebudeš mít nic a budeš se cítit zcela prázdný(a), mohu Já do tebe vstoupit. Nebuď zklamán(a), máš-li pocit, že jsi o vše připraven(a). Volej Mne a Já ti dám království. Nic nebude odepřeno těm duším, které hledají Mou pomoc a vedení v opravdové pokoře a lásce.


Umíš s důvěrou vložit svou ruku do Mé?

4. ledna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Co pro tebe znamená žít ve víře? Kde je tvoje jistota? Je v lidech? Je v tvém bankovním účtu? Nebo je pevně zakořeněna a založena ve Mně, v Pánu - v tvém Bohu, v božství v tvém nitru? Najdi si čas, abys o tom přemýšlel(a), a poznáš bez stínu pochybnosti, kde přesně leží tvoje víra a jistota. Můžeš udělat radostně a bez obav velký krok ve svém životě bez jakékoliv vnější jistoty? Když víš, že je něco správné, můžeš to učinit bez váhání? Umíš s důvěrou vložit svou ruku do Mé a říci "tak se staň", mínit to celým srdcem a duší a udělat onen krok do neznáma s ochotou přijmout, cokoli přijde? Jediná cesta, jak vybudovat víru, je dělat ty malé a třeba i klopýtavé kroky, a pak kroky větší, dokud se nestane tvá víra tak silná, že budeš moci dělat velké skoky do neznáma, protože budeš vědět, žeJá jsem vždy s tebou.
Láska je jako otevřená kniha

3. ledna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Kdykoli miluješ, miluj z celého Srdce a nikdy se neboj svou Lásku projevit. Nechť je tvá Láska jako otevřená kniha, kterou mohou číst všechny duše. Je to ta nejkrásnější věc na světě, proto nech tuto božskou Lásku v sobě volně proudit. Láska není slepá, ale vidí v milované bytosti opravdu to nejlepší, a tím to nejlepší přivolává. Nikdy si nevybírej, koho chceš milovat. Prostě měj Srdce otevřené a nech lásku plynout ke všem duším stejně. Činíš-li tak, miluješ Mou božskou Láskou. Je jako slunce a září na všechny stejně. Láska nikdy nemá být spouštěna a zastavována jako voda z kohoutku. Láska nikdy není výsadní ani vlastnická. Čím více jsi ochoten(a)  ji sdílet, tím větší se stává. Budeš-li na ní příliš lpět, ztratíš ji. Nech ji odejít a vrátí se ti tisíckrát a stane se radostí a požehnáním pro všechny, kteří ji s tebou sdílejí.
Vděčné Srdce je otevřené Srdce

2. ledna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Nebuď zklamán(a),  budou-li začátky tvého duchovního života nepatrné. Všechny dobré věci mají nepatrné začátky. Mohutný dub vyrůstá z malého žaludu. Z nepatrného semene klíčí většina nádherných rostlin a květin. Z nepatrného semene Lásky se mohou změnit mnohé životy. Z nepatrné myšlenky víry a důvěry může nastat zázrak nad zázraky. Malé věci vyrůstají ve velké věci. Buď vděčný(á) za všechny malé drobnosti v životě; pak,až vyrostou, budeš vděčný(á) za každou z nich a vděčnost vyjádříš slovy i skutky. Nechť to, co je uvnitř, se vyjádří navenek. Vždy si pamatuj, že vděčné Srdce je otevřené Srdce a pro Mne je mnohem snazší pracovat uvnitř a skrze otevřené Srdce. Vzdávej díky a nepřestaň děkovat za vše, protože jen tak mohu pracovat v tobě a skrze tebe bez ustání a projevovat Své zázraky a slávu, aby je všichni mohli spatřit.


"Musíme začít žít ze Srdce."

2. ledna 2011 v 0:51 MATKA ZEMĚ


Kiesha Crowther Malá Babička, jedna z 12 mladých šamanů a strážců moudrosti, která založila "Kmen mnoha barev" byla nedávno na Evropském turné rozšiřující její poselství, jak máme začít žít ze srdce. Také hovořila o našich předcích, posunu pólů, kde se mimozemsťané skrývají a co můžeme udělat, abychom změnili svět a uzdravili Matku Zemi. Toto je překlad 25 minutového shrnutí jejího workshopu v Curychu, Švýcarsko z listopadu 2010.

Povznes své Srdce

1. ledna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Povznes své Srdce a vstup do nového roku s vědomím, že je před tebou opravdu nádherný rok. Pohleď, jak ze všeho vychází opravdu to nejlepší. Mohu ti říci, jak slavný rok nadejde.To se však nestane, dokud nepřijmeš to, co ti říkám, se Srdcem plným vděčnosti a nebudeš očekávat opravdu to nejlepší, dokud neuvěříš a nebudeš důvěřovat Mému slovu. Musíš pomoci, aby se tak stalo. Musíš stále pevně věřit Mým skvělým slibům. Není to otázka důvěry tvé mysli. Musíš věřit intuitivně, oním vnitřním poznáním, které přichází od Nejvyššího, ode Mne. Představuj si Mě, jak ti předem připravuji cestu a proměňuji
zdánlivě nemožné v možné. To opravdu, opravdu nejlepší, to dokonalé, je pouze pro ty duše, které Mne opravdu milují a kladou Mne ve všem na první místo.