Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Leden 2011

Je to víra která Tě tam dovede....

31. ledna 2011 v 23:49 Vývoj vědomí bytostí
      Vstupování do nového
                     
                     
V této době dochází k stálému boření univerzálních myšlenkových forem a jejich nahrazování novými myšlenkami, novými nápady, novými cestami, novými slovy a novými větami.
Někdy je možné odložit staré věci celkem rychle a snadno, ale jindy to musí být postupný proces, postupné odkládání, které je potřeba neustále opakovat. Ne vždy k tomu dochází přes noc, jak mnozí z vás doufají
.
Buďte velmi trpěliví a velmi shovívaví, když procházíte tímto dočasným obdobím celkové proměny. Přestože víte
a dokážete přijmout, že jste teď v novém věku a že se dějí skutečně úžasné věci, ale je ještě mnoho starého, co je třeba strhnout a proměnit

Můžeme být jak Alenka v Alence za zrcadlem. Můžeme vstoupit přímo do nového života, do nové země a do nového světa bez jakýchkoli obtíží. Proto jen málo z nás bude schopno dělat beze strachu a bez pochybností
nebo bez touhy přivinout k sobě část starého

Je to velmi podobné, jako když vezmete malému dítěti špinavou, opotřebovanou, ale velmi oblíbenou hračku
a snažíte se ji nahradit novější mnohem
lepší hračkou. Na začátku bude dítě odmítat novou hračku, bude lpět na té staré a nebude ochotné se ji vzdát. Pokud vezmeme dítěti starou hračku násilím, bude plakat a toužit po své staré lásce a novou bude úplně ignorovat. Proč nezkusit mu nabídnout novou hračku zároveň se starou? Dítě ji může znovu a znovu odhazovat, ale postupem času si na novou hračku zvykne, zvykne si na to, že ji vidí, příjme ji a začne
se z ní těšit. Starou hračku bude stále častěji odkládat a pak je možné ji odstranit a vyhodit.

Takové je to i se vším novým, co na nás dopadá ze všech stran. Mnozí z nás zjistí, že to prostě nemohou přijmout, odmrští to od sebe a odmítnou
s tím mít cokoli společného. Je jim to však předkládáno novými způsoby, novými slovy a novými větami, takže to jejich podvědomí nakonec vstřebá a stane se to součástí jejich bytosti.

Všichni potřebujeme trpělivost, pevnost a vytrvalost, abychom mohli nové předložit lidstvu. Není lehké zbavit se starých zvyků a pokud to jsou zlozvyky, je to ještě obtížnější. Touha osvobodit se od nich , musí být přítomna dříve, než je možné učinit první krok. Duše musí mít velký duchovní hlad, než je připravena k přijetí toho nového, co se ji teď předkládá.
Mnoha lidem bude třeba předkládat tyto divuplné pravdy znovu a znovu , mnoha různými způsoby, než je přijmou.
Nikdy nebuďte sklíčeni a nikdy neztrácejte odvahu. Vytrvalost nakonec zvítězí a nové bude rozpoznáno, přijato a přeneseno do života.

S Láskou jsem tento text vypsala z knihy Duchovní poznání od Eileen Caddy.
Krásný příměr pro to, co se dnes děje.
Přeji Vám všem ať se dílo stále daří a světlo ve Vašem Srdci září. Anna

Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.    www.slunecnikvet-anna.blog.cz

Zdrojem mládí je tvé vědomí; radost z žití je elixírem života.

31. ledna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne
Povznes své vědomí a uvědom si, že tvůj věk nemá hranic. Jsi tak mladý(a) jako čas, tak starý(a) jako věčnost. Žiješ-li plně a slavně v každém přítomném okamžiku, jsi vždy tak mladý(a) jako přítomnost. Stále se znovuzrozuješ v Duchu a v pravdě. Nemůžeš zůstat stát v tomto duchovním životě; vždy je něco nového a vzrušujícího, čemu se lze učit a co lze dělat. Žití ve stavu očekávání tě udržuje stále bdělého(ou) a mladého(ou). Když mysl stárne a otupuje se, život ztrácí všechnu jiskru a chuť. Nemůžeš-li pochopit některé nové pravdy svou myslí, ztiš se a povznes své vědomí, napoj se na nekonečné univerzální vědomí a splyň s ním, tedy se Mnou, a budeš schopen(a) porozumět všemu. Udržuj svou mysl bdělou, a nikdy nezestárneš. Zdrojem mládí je tvé vědomí; radost z žití je elixírem života.
Vše, co musí být vykonáno, dělej s radostí a Láskou

30. ledna 2011 v 16:17 Myšlenka Nového dne
Nalézáš opravdovou radost v práci, kterou děláš, a v životě, který žiješ? Nalézáš skutečnou hrdost v díle konaném nejen dobře, ale přímo dokonale? Vidíš nerad(a) vše, co je uděláno nedbale a bez nadšení? Je tvé Srdce plně zapojeno do všeho, co činíš, a uvědomuješ si skutečnost, že vše děláš pro Mne a Mou čest a slávu, natolik, že tě nemůže uspokojit nic, co není "to pravé"? Tak by to mělo být. Nikdy bys neměl(a) být spokojen(a) s prací konanou bez nadšení a ochoty. Vše, co musí být vykonáno, dělej s radostí a Láskou a ať to platí pro vše, co děláš, od nejvšednější práce až po ty životně důležité. Hleď, aby tvůj postoj ve všem, co podnikáš, byl správný, abys do něj vkládal(a) správné vibrace. A navíc shledáš, že máš ze svého konání radost.
Igor Chaun, Cesta duchovního hledání

29. ledna 2011 v 6:15 Skutečný mír je uvnitř


                                    http://www.cestyksobe.cz/novinky/novinky/593.html

Já jsem tvůj kormidelník a nenechám tě nikdy ztroskotat

29. ledna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne
Jsi připraven(a) změnit své názory a své myšlení? Jsi připraven(a) přijmout něco nového bez výhrad? Někteří lidé jsou přizpůsobiví a dokáží to s největším klidem, ale jiní mají velké obtíže, které způsobují v jejich životech napětí a stres. Nebo stagnaci, která je téměř stejně špatná. Musíš být odvážný(a) a jít vpřed k novým cestám, k novým a někdy i nezmapovaným, vodám bez jakýchkoliv obav. Já tě doprovázím do  těchto nových a neznámých vod a nedopustím, abys utrpěl(a) úraz. Přijmi Mě za svého stálého průvodce a společníka. Nejsi žádán(a), abys vstupoval(a) do neznámých vod bez svého kormidelníka. Já jsem tvůj kormidelník a nenechám tě nikdy ztroskotat. Zcela Mi důvěřuj. Je-li cesta drsná, ničeho se neobávej; je-li nebezpečná, nebuď  znepokojen(a). Provedu tě tím vším. Ale pamatuj, že se máš odevzdat do Mé vůle a neodporovat.


Přednáška z cyklu „ DOTEKY NOVÉHO ŽIVOTA“ s názvem Jak propojit Srdce a mysl a využívat tvořivé energie v běžném životě

28. ledna 2011 v 12:31 PŘEDNÁŠKY,SEMINAŘE A DALŠÍ AKCE
Přednáška z cyklu " DOTEKY NOVÉHO ŽIVOTA" s názvem
Jak propojit Srdce a mysl a využívat tvořivé energie v běžném životě


Terapeutka a duchovní průvodkyně Sluneční květ

Transformace na planetě Zemi je již v plném proudu a každý z nás vnímá velké
změny, jak v přírodě tak i v sobě a kolem sebe. Tato proměna se týká všech
bytostí žijících na planetě Zemi bez rozdílu vyznání.

Jsem přesvědčena, že energie nejčistší Lásky, Světla a Jednoty, které k nám
proudí, nám pomáhají se rozpomenout kdo jsme a co je našim posláním.

Mnozí se domnívají, že již dosáhli pomyslného vrcholu a velmi snadno ustrnou
ve starých zajetých strukturách a systémech. Mohu vás ujistit, že toto je
teprve začátek něčeho velkolepého, něčeho - na co nejsou slova. Právě
prožitek každého otevřeného Srdce, dá poznat nekonečné možnosti lidské
bytosti. Tak jsme dokonalí a krásní.

Tímto vás všechny srdečně zvu na 2. přednášku z cyklu "Doteky Nového Života"v centru ARKANA ul. TGM čp.1281 Zlín.
1.2.2011 v 17:30 hod
S sebou: pohodlné oblečení dle vlastní potřeby.

Veškeré dotazy vám ráda odpovím. S přáním nádherných barevných
dnů se těším na setkání.
S Láskou všem Sluneční květ
channah12@seznam.cz rezervace :
tel: 777 339 159

Cena: přednášky - 180 Kč

Splyneš v jedno s celkem života.

28. ledna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne
Proč se nepokusit naslouchat oněm nepostižitelným zvukům, které můžeš slyšet jen v absolutním ztišení, když se dostaneš do souladu s cestami Ducha? V tomto stavu dokonalého míru se mění celý tvůj život a hluboký vnitřní klid a mír vyzařují z nitra. Splyneš v jedno s celkem života. Budeš se cítit povznesen(a), inspirován(a) a naplněn(a) jasem, protože celá tvá bytost je naplněna Mým božským světlem. Neporozumíš myslí, ale celým vyšším vědomím a srdcem. Nebudeš už žít sám(a) pro sebe. Tvé já je zcela zapomenuto a tvůj život je jen rozdáváním lásky a službou bližním. Jen tehdy, když dáváš, nacházíš úžasnou vnitřní radost a štěstí, které ti nic a nikdo nemůže vzít. Radost přichází se službou a služba s odevzdáním se. Odevzdej se nyní Mně a Mým službám, a pocítíš svůj růst.


Žehnej všem duším, s nimiž se stýkáš

27. ledna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne
Uvědomuješ si, že to, co děláš, jak žiješ a jak myslíš, může buď pomáhat, nebo být na překážku situaci ve světě? Přestaň být nadále vtahován(a) do víru zmatku a nepořádku, ničení a pustošení a začni se hned teď soustřeďovat na divy a krásy světa kolem sebe. Vzdávej za vše díky. Žehnej všem duším, s nimiž se stýkáš. Odmítej vidět to nejhorší v lidech, ve věcech či v podmínkách a hledej vždy to nejlepší. To však neznamená být jako pštros, který schovává svou hlavu do písku a odmítá čelit skutečnostem světa. Znamená to prostě hledat a soustřeďovat se na to opravdu nejlepší ve všem a v každém. Jsi malinkým světem sám(a) v sobě. Jsou-li právě zde, hluboko uvnitř tvého malého světa, mír, harmonie, láska a porozumění, budou se odrážet do vnějšího světa všude kolem tebe. Až to budeš umět, začneš pomáhat veškeré situaci ve světě.
Mají lékaři odejít? Krásná pravda od jednoho lékaře..Víc takových lékařů…

26. ledna 2011 v 19:03 Vývoj vědomí bytostí

Mají lékaři odejít? Krásná pravda od jednoho lékaře..Víc takových
lékařů…

Děkujeme - že odcházíte
Čtvrtek, 30 Prosinec 2010 13:43 MUDr. Tomáš Lebenhart
Krize našeho zdravotnictví vrcholí. Odráží krizi celé společnosti. Lékaři
rozjeli na plno akci, kdy podávají hromadně výpovědi a v době ekonomické
krize žádají mnohem více peněz. Jejich ministr je chápe, leč logicky není
schopen jim pár miliard na mzdy přihodit. Má je vzít zemědělcům,
živnostníkům, důchodcům, policajtům, má zrušit dotace na kulturu, na
výzkum...?
Moji kolegové si patrně neuvědomují, že zoufalý, chronický nedostatek
peněz ve zdravotnictví sami aktivně spoluvytvářejí. Filozofie
technicko-chemické medicíny, kterou ctí a praktikují, vede v důsledcích k
masivnímu finančnímu krvácení. Léčí takovým způsobem, že jejich pacienti
stále docházejí na kontroly, berou drahé léky (čím dál víc) a podstupují
nákladná vyšetření. Nikdy se však neuzdraví! Teď nemluvím o akutní
medicíně. Tam je vše v pořádku. Životy zachraňovat umějí. Ptejme se však,
proč k jejich ohrožení dochází... Proč imunita obyvatelstva včetně dětí je
v katastrofálním stavu? Například onkologičtí pacienti, kterých rapidně
přibývá, měsíčně ze systému odčerpají desetitisíce korun. Podobně tak lidé
s autoimunitními chorobami, neurologickými degenerativními nemocemi i
dalšími vážnými poruchami zdraví. Moji pacienti většinou nestojí zdravotní
systém ani korunu! Podávám léky, které jsou inteligentní (pojišťovny je
nehradí) a nejsou příliš drahé. A tito lidé se uzdravují nebo se alespoň
jejich stav lepší - a to bez chemických léků. Paní Dana s roztroušenou
sklerózou v péči klasické medicíny čerpala měsíčně zhruba deset tisíc
korun a její stav se plynule zhoršoval. Nyní nečerpá nic a je prakticky
zdráva. Medicínský systém je v těžké krizi a jeho dny jsou sečteny. Nelze
jej do blízkého budoucna financovat. Zákonitě se zhroutí. V této situaci
jeho představitelé žádají více peněz za svou práci. Pokud skutečně odejdou
a západní Evropa o ně projeví zájem, zaplať pánbůh. Ano krize se urychlí a
o to rychleji nastane nevyhnutelná a skutečná reforma. Ta bude hodně bolet
(hlavně pacienty), ale jinak to nepůjde. Vždyť vy sami svým pasivním
postojem tento systém podporujete. Málokdo se chce skutečně uzdravit.
Chcete být prostě zdraví a rychle, že?
Stávající medicínský systém nenaplňuje základní lékařskou strategii -
prevenci. Ta je naprosto zásadní. Pokud by fungovala, málokdo vážně
onemocní a lékaři by pak mohli brát v klidu třeba 100 tisíc měsíčně.
Prevence nejsou tzv. preventivní prohlídky, kdy se může odhalit např.
nádor. To je včasná diagnostika. Prevence je něco jiného. Pokud funguje,
člověk nikdy neonemocní. Interní lékaři svým pacientům doporučují
margarín, pediatři mléko, čím více očkování, tím lépe... Strava v našich
nemocnicích je doslova otřesná a extrémně nezdravá, někdy přímo
zabíjející. Klasičtí lékaři se absolutně neorientují v metabolických
typech, nedokážou určit pacientovi jeho individuální životosprávu. Na poli
myšlení panuje naprostá tma. Lékaři sami s tím mají značné problémy. Denně
těžce porušují odvěký medicínský zákon: Nemocného neoslabovat! Děje se
pravý opak. Imunitní systém i psychika jsou soustavně decimovány již od
narození.
Celé zdravotnictví je v područí farmakologického průmyslu, který jediný z
celého systému profituje. A to giganticky. Tam končí vaše penízky,
kolegové. A vy to denně podporujete, vy je tam sypete. Tak co vlastně
chcete? Nerozumím vám. Vůbec vás nelituji, odejděte. Já tu zůstanu.
Nabízím uzdravení, nabízím skutečnou prevenci, nestojím zdravotnictví nic.
Co nabízíte vy? Léky, léky, léky... invalidní důchod...
Tak nad sebou neplačte a už se konečně zamyslete. Představte si, že máte
porouchané auto. Zajedete k odborníkům (do značkového servisu) a oni
provedou diagnostiku a auto poštelují. Za měsíc jste zpět, protože už to
zase nejede. Každý měsíc se to opakuje a vy jen solíte a solíte. Přesně
tak pracujete vy. Ve staré Číně lékař ručil někdy i svým životem za zdraví
svých svěřených. V lepším případě byl vyhnán. Jistě, dnes je jiná doba a
tato praxe je nemyslitelná, ale nemohu si pomoci, svou logiku i morálku to
mělo.MUDr. Tomáš Lebenhart
ordinace přírodní medicíny, Klatovy
http://homeopat.mypage.cz

Nemůžeš tvořit nové, zůstáváš-li ponořen(a) ve starém

26. ledna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne
Nemůžeš tvořit nové, zůstáváš-li ponořen(a) ve starém. Novorozené dítě nemůže zůstat připoutáno ke své matce. Pupeční šňůra musí být přestřižena, aby se stalo oddělenou bytostí. Tak je tomu i s duchovním životem. Jakmile jsi vstoupil(a) na duchovní cestu a rozhodl(a) se žít duchovním způsobem, musíš se zřetelně rozejít se starým způsobem života. Nemůžeš žít ve dvou světech najednou. Volba je na tobě. Necht není žádná cesta zpátky v této volbě. Drž se směru vpřed. Je-li cesta příliš drsná, pak můžeš zatoužit po tak zvaných "starých dobrých časech" a chtít se vrátit. V tomto životě však není žádné cesty zpět. Dítě se nemůže vrátit do lůna své matky, stane-li se život pro ně příliš těžkým. Kuře se nemůže vrátit do své skořápky nebo motýl do své kukly. Život nemůže jít nazpět. Musí jít vpřed, vždy vpřed.

Citlivý hudební nástroj musí být naladěn

25. ledna 2011 v 14:06 Myšlenka Nového dne
Nechť není chtivých myšlenek v tvém duchovním životě. Je to velmi reálný a praktický život, život plný vzrušení a očekávání. Čekej, že nemožné se stane možným. Očekávej, že nastane zázrak nad zázraky prostě proto, že naplňuješ a dokládáš Mé božské zákony. Žiješ-li podle Mých zákonů, může se kdykoliv cokoliv stát, protože jsi v souzvuku s vyšší mocí a řídíš se vyšší úrovní vědomí. Jsi sjednocen(a) s univerzální myslí, se Mnou. Nejsme-li rozděleni, ale jednotní, pak je vše možné. Nalaď se tedy do souzvuku. Den začínej tím, že se na Mne naladíš ztišením a nalezneš onen vnitřní mír a klid, který nemůže být ničím zničen. Citlivý hudební nástroj musí být naladěn, dříve než na něj lze hrát. Oč více musíš být ty naladěn na každý den, dřív než do něj vstoupíš a zahraješ svůj part v orchestru života?
Přestaň hledat pomoc u jiných a hledej ji v sobě

24. ledna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne
Přestaň hledat pomoc u jiných a hledej ji v sobě, a najdeš ji. Vždy jdi pro odpověď ke zdroji a nespokojuj se s něčím druhořadým nebo s něčím, co není z toho opravdu nejvyššího. Začneš-li ode dna a budeš se propracovávat vzhůru, budeš zcela očištěn(a) a ospravedlněn(a) a můžeš začít se solidními základy podobnými skále, kterými nic a nikdo nemůže otřást, ani je zničit. Jakmile budou tvé základy zdravé, můžeš pokračovat ve stavění a stavět bez jakýchkoli starostí. Věz, že tvé základy jsou zakořeněny a mají svůj základ ve Mně, v duchovní cestě, a ne v takových cestách světa, které jsou pomíjivé. Žij, jednej a buď'celým svým bytím zakotven(a) ve Mně. Necht tě naplňuje a objímá Můj mír a láska. Pozvedni své srdce k hluboké lásce, chvále a vděčnosti a buď v dokonalém míru, protože konáš Mou vůli a jdeš Mými cestami.


Transformace

24. ledna 2011 v 0:52 Doteky Nového Života
Toto speciální internetové vysílání darshanu se Sri Bhagavanem se konalo v neděli 21.11.2010 v 11:00hod. Sri Bhagavan mluvil o vzestupu vědomí lidstva po celé planetě, o historii fenoménu Oneness (Jednoty) a také mluvil o tom, co se očekává v roce 2011 a v dalších letech i stoletích.DALŠÍ VIDEA Sri BHAGAVANA S ČESKÝMI TITULKY NAJDETE ZDE:
youtube.com/​user/​OnenessCZSK


POSELSTVÍ SRI AMMYBHAGAVANA K NOVÉMU ROKU 2011

24. ledna 2011 v 0:23 Doteky Nového Života
     POSELSTVÍ SRI AMMYBHAGAVANA K NOVÉMU ROKU 2011
Zrychlené změny vedly k nejistotě v každé sféře života. Na individuální úrovni jde o nejistotu ve vztazích, práci a ohledně zdraví a na globální úrovni jde o úzkost z kolísavé tržní ekonomiky, zoufalé ekologie a z konfliktu. A toto, co zažívá lidstvo jako celek, neustále ovlivňuje jednotlivce. Jako tlak celého oceánu působí na každou kapku, stejně tak ovlivňuje celý Vesmír každého jednotlivce.

        Prosazování oddělenosti zničilo naši schopnost spolupráce. Stává se stále větší nutností, že pokud máme přežít, musí být nastolený duch spolupráce s Vesmírem. Člověk nemůže s nikým spolupracovat, pokud je sám zlomený a v konfliktu, spolupráce je možná jen, když je člověk v harmonii. Dokud mysl ovládá všechny naše činy, spolupráce není možná.
                Probuzení je rozkvětem srdce, když vidíme příčiny problému i vznik utrpení. Osobní utrpení je věcí minulosti. Všechny pocity povstávají a zanikají bez jakéhokoli odporu. Je těžké udržet emocionální zranění. Probuzený člověk je doma i mezi cizími lidmi, svět je pro něj domovem. Cítí větší spojení se všemi lidmi a se vším.
                Toho je možné dosáhnout pouze tehdy, když si člověk vytvoří silné spojení s Božstvím. Jedině tehdy projde lidská zodpovědnost radikální změnou. Probuzení je cestou, po které máme kráčet a ne cílem, jehož je třeba dosáhnout. Probuzení je procesem probuzení ze snu do reality. Takový život je tak obyčejný, až je výjimečný. Probuzený člověk cítí, že to tak bylo odjakživa.
 V tomto roce uvidíme víc a víc lidí vystoupat k Božství a Božské sestoupit do lidí.

Pravda musí žít, projevovat se a být v tobě

23. ledna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne
Proč odkládat na později něco, co je tvým božským dědictvím nyní? Já jsem v tobě, těsněji než dech, blíže než nohy a ruce. Můžeš to přijmout? Nebo máš stále pochybnosti a divíš se, zda je to možné? K tomuto poznání musí všichni dojít sami. Může se jim to říkat znovu a znovu, ale dokud nechtějí tento zázrak poznat a přijmout jako fakt, nic pro ně neznamená. Nebo vše považují jen za krásný sen, který by se jednoho dne snad mohl stát skutečností. Kolik času se promarní v pochybnostech a nedůvěře! Jen tehdy, poznáš-li pravdu, může tě tato pravda osvobodit. Naslouchat jí, hovořit o ní, číst o ní neznamená řídit se jí. Pravda musí žít, projevovat se a být v tobě. Pak tě osvobodí a ty poznáš pravý význam svobody srdce, mysli i ducha.
Je mnoho cest k poznání

22. ledna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Přestaň se zmítat, hledej řád a udělej něco se svým životem. Je mnoho cest k poznání, tak proč je neprozkoumat? Nikdy se neboj vykročit do neznáma, do nového. Čiň tak bez obav a očekávej vždycky to nejlepší. Život je velmi vzrušující a napínavý, ale musíš být ochoten(a) rozvětvit se do nového v absolutní víře a důvěře. Dovol Mi, abych ti byl stálým průvodcem a společníkem. Je mnoho věcí, které čekají, aby se ti zjevily, až budeš připraven(a). Musíš být dobře vybaven(a) pro tento život plný dobrodružství. Musíš se naučit životně důležitým lekcím, dříve než se odvážíš vpřed. Musíš se naučit základním lekcím poslušnosti a kázně. Proto musíš být zkoušen(a) a prověřován(a). Nebuď netrpělivý(a), budeš-li muset projít těmito testy a zkouškami, ale buď vděčný(a) za to, že jsi byl(a) vybrán(a), abys sledoval(a) tuto duchovní cestu.


Začínej den díkůvzdáním

21. ledna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne
Začínej den díkůvzdáním. Uvědom si, že jsi mocně požehnán(a) a že Mé požehnání se stále k tobě snáší. Nezáleží na tom, jak nevděčný(a)  jsi byl(a)  včera; záleží na tom, jaký je tvůj postoj dnes. Zanech minulost za sebou. Nemarni čas přemýšlením o svých minulých chybách; prostě se z nich pouč a potom pokračuj dál a raduj se ze života a za vše neustále děkuj. Jsi-li vděčný(a) a vážíš-li si všech dobrých věcí  v životě, láska proudí volně do tebe i skrze tebe. Jestliže nebudeš děkovat a nebudeš si vážit Mých dobrých a dokonalých darů, budeš slábnout a usychat. Začneš se starat pouze o sebe a přestaneš se zajímat o své bližní. Nejrychlejší cesta ke změně takového špatného přístupu je začít myslet na druhé, žít pro celek a dávat celku. Najdeš sebe sama a tvá sobeckost ustoupí do pozadí a rozplyne se. Proč tak neučinit hned?


Vše, co mám, je tvé...

20. ledna 2011 v 9:00 Myšlenka Nového dne
Vše, co mám, je tvé, jestliže se učíš dávat na první místo nejdůležitější věci, ale musíš si udělat čas a hledat své Srdce a poznat, co kladeš v životě na první místo. Nezapomeň, že přede Mnou nemůžeš nic ukrýt, a proto buď k sobě zcela upřímný(a) a čestný(a). Vážíš si své práce pro Mne více než čehokoli jiného, nebo máš ve zvyku odsouvat ji do pozadí a konat Moji vůli jen tehdy, když se ti to libí a hodí? Je-li tomu tak, pak nedáváš nejdůležitější věci na první místo. Jedině tehdy, odevzdáš-li Mi vše, mohu v tobě svobodně působit a tvým prostřednictvím projevovat divy a slávu. Odevzdej se Mi z celého srdce a bez bázně. Cokoli dáváš, dávej to také z celého srdce, s opravdovou láskou a radostí a nelituj ničeho. Věz, že využiji tvého daru tak, jak má být využit, pro Mou čest a slávu a ve prospěch všech.


Necht je dokonalost vždy tvým cílem

19. ledna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne
                Kyjovské údolí v Českém Švýcarsku 26.6.2010  více z našeho putování...                   
Nemůžeš doufat v duchovní růst, aniž by ses připravil na změny. Tyto změny mohou zpočátku být nepatrné, ale jakmile půjdeš dál a dál směrem k novému, budou stále prudší a významnější. Někdy je třeba úplného převratu, aby vznikl úplně nový způsob života. Je však ohromující, jak brzy si můžeš na změny zvyknout, pokud máš odvahu a přesvědčení, že všechny změny, k nimž dochází směřují k tomu nejlepšímu. Necht je dokonalost vždy tvým cílem. Vytrvej v úsilí. Vytrvej ve snaze po dosažení zdánlivě nemožného. Vytrvej na cestě k moudrosti a porozumění, a nikdy se za žádnou cenu nespokojuj s ustrnutím. Vždy je zde něco, čemu je možné se ještě učit. Vždy je něco nového a krásného, co lze v životě objevit, a proto rozvíjej svou mysl a svou představivost, abys pro to vytvořil(a) prostor. Zůstaň otevřený(a) a vnímavý(a), abys nic nezmeškal(a).
Je na tobě učinit dnešek tím nejpodivuhodnějším dnem

18. ledna 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne
Je na tobě učinit dnešek tím nejpodivuhodnějším dnem, který jsi kdy prožil(a), svým správným přístupem, svým pozitivním myšlením. Dívej se na dnešek jako na Můj den, den plný Mého požehnání a sleduj, jak se ti vše odhaluje v pravé dokonalosti, bez jediné myšlenky zklamání, která by to mohla pokazit. Proč bys měl(a) být zklamán něčím, co ti dnešek může přinést? Pamatuj si, že vše plně zvládáš. Jsi pánem situace; tudíž je na tobě, jak se bude odvíjet. Budeš-li postaven(a) před problém, věz, že na něj existuje odpověď a nikdy nedovol problému, aby tě pohltil. Dívej se na něj jako na zkušební kámen; dívej se na něj jako na výzvu a řešení se ti samo objeví. Nikdy, nikdy nedovol problému, aby tě ovládl. Ty musíš ovládnout jej. Musíš se přimět, abys myslel(a) pozitivně, abys myslel(a) velkoryse, abys myslel(a) úspěšně. Potom sleduj, jak řešení krok za krokem přichází.