Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Dopis člověku této doby

18. prosince 2010 v 22:18 |  Skutečný mír je uvnitř

Dopis člověku této doby

"Ať jsi kdekoli, obracím se k Tobě!
Zřejmě Tě to dost překvapilo, když jsem byla zrovna já tak povýšena, abych se na nejvyšších místech přimlouvala za Tebe, za Tvou rodinu a Tvůj národ, ba i za celou Zem jako příbytek celé všelidské rodiny. Tak náhle jsem se vynořila z odlehlých lesů a zapomenutých dob. Jenže já tady působím odedávna, a ne že bych najednou byla vytažena z nějakého zapadlého starého hradu. Divíš se, že nevíš nic o tom, že bych tu kdy byla s Tebou? Myslíš, že mě někdo jen tak vytáhl ze skrýše jako kejklíř králíka z rukávu? Jak bych tě přesvědčila? Stopy mé blahodárné působnosti jsou všude kolem Tebe. A dennodenně je jich víc. I ve Tvé rodině. Zvláště mezi dětmi a mládeží je znát můj neutuchající vliv.

Ať jsi kdokoliv, kladeš si jisté otázky. Kde se vzal takový úžasný zjev? Jak to přijde, že je mi tak nablízku právě tehdy, když jsem skoro na dně? Jakou mocí koná to, že právě mě, vyprahlou sušinku, tak osvěžuje? Je to snad nějaká lidová léčitelka či bylinkářka, která by mi přinášela úlevu snad zvláštními odvary a lektvary? Nebo snad vztahuje své bělostné ruce na moje nemocné příbuzné a známé, aby je podivným magickým způsobem vyléčila a osvěžila? Ba i ten, kdo uznává dokonalost mého zjevu a přímluvy, si klade otázku: Odkud se tu vzala taková dokonalost?
O mé pozemské pouti víš snad jen to, co zaznamenali kronikáři. Když se tedy uchovala moje památka, jsou k tomu zvláštní důvody.
Jsou to zázraky. A to nikoliv jen nějaké zázraky sporné, pochybné, poloviční a neurčité, nýbrž jasné, velkolepé a oslňující. Za mých pozemských časů nebyli lidé o nic lehkověrnější, ani vychytralejší než nyní. Sotva se někde přihodilo něco mimořádného, vyslechli si to a čekali, jak to dopadne. Zvláště když se to týkalo ženy, která byla jen ženou hradního pána a matkou několika dětí. Tentokrát šlo o takové zázraky, že o jejich pravosti nemohl nikdo pochybovat. Proto si mě lidé začali vážit. Když bylo nejhůře, vyhledávali mě.

Byla jsem jiná, zcela mimořádná. Nejen pro neobyčejné divy, které se mým prostřednictvím staly, nýbrž i pro způsob, jak jsem k tomu byla připravena.
Začne-li totiž, ať sebezbožněji vychovaná a sebectnostnější mladá žena hradního pána a matka čtyř dětí konat zázraky, je to jistě taková věc, že i osoba nadmíru uznalá nad tím zakroutí hlavou. Leckdo by si přál vykonat zázrak, zvláště v mých dobách mimořádné hrůzy a tísně. A pokud se někde mluvívalo o zázracích, bývaly to většinou zázraky pochybné a nejasné, připomínaující spíše působení zlého ducha.

První dojmy bývaly smíšené, provázené překvapením ne zrovna nejpříjemnějším. Jak už tomu bývá, raději se o tom příliš nemluvilo. Přesto úžas nad tím, že právě mně se dostalo tohoto vzácného a těžko vysvětlitelného vyššího nadání, byl značný. Někomu by se zdálo, že toto nadání bylo asi vyvážením nějakého mého přestálého utrpení. A kdekdo by hledal toto utrpení. Jenže stopy mého pozemského života byly vyšším řízením většinou zastřeny a smazány.
Víš, kde se můžeš dozvědět o mně něco přesnějšího? Nabízí se Ti v odkazu bílých bratří, ale i v jejich osudu v naší vlasti. Jsem přece duchovní dcerou svatého Dominika. Stala jsem se i sestrou bílých andělů, když jsem vstoupila do Třetího řádu. Bezpečně mohu říci, že největší světské utrpení mě stihlo až po smrti. To největší viditelné dílo, na jehož budování jsem se osobně podílela, totiž kláštery a chrámy dominikánů, propadly buď náhlé nebo pozvolné zkáze. Někdejší brněnský kostel sv. Michala, kde sloužili bílí bratři, býval nějakou dobu vydán napospas vládci světa. Vyšší dary, kterých se mi dostalo, byly zavaleny bezcenným brakem a znešvařujícím tkanivem nevážných dohadů. Moje skutečná krása byla stržena a nahrazena trapnou a truchlivou pochmurností, která Boží slávě vůbec neprospívala.
Přesto jsem už ve své době patřila mezi výkvět velkých žen, které donosily a odchovaly kulturní Evropu. Patřila k nim kněžna Ludmila, Anežka Česká, Markéta Skotská, Gertruda Uherská a její matka Hedvika.
Můj život a celá moje bytost jsou obestřeny tajemstvím. Z něho mocně, ale nepochopitelně září zázračné činy. Přesto jsou zde jisté stopy. Po nich mě můžeš vysledovat. Co myslíš? Zkusíš po nich jít a bedlivě pátrat? Nedej se svést vlastní unáhleností! Předně sleduj ty stopy, které můžeš vyčíst i z těch skromných zpráv o mém životě, o životě mých rodičů, sester, manžela a dětí, jakož i o tom, co jsem vykonala pro mé bílé bratry a sestry. Nepřehlédni ani ty stopy, které neobyčejně jasně září z ostatních zázračných činů, které se přes moji maličkost šíří všemi směry ve Tvé době.

Ani netušíš, kdy jsem vlastně začala pomáhat Pánu konat zázraky, ani v jakém pořadí jsem to dělala. Pokud se Ti zdá, že Pán koná skrze mne divy jako štědrý dárce vyššího nadání, a že by si za to nebyl dal platit chatrným zdravím a krátkou pozemskou poutí, potom nezapomeň na to, jak se zachoval k oběti spravedlivého mládence Ábela a k oběti patriarchy Abraháma. Jistě miloval oba, ale od druhého oběť nepřijal, kdežto od prvého přijal jak oběť, tak život. A takový květ čistého srdce, jakým jsem byla, se neponechává na světě dlouho. O tom, jak vzácná a drahocenná v očích Páně byla zástava mého života, svědčí nejen počet, nýbrž i velikost zázraků. Bylo mezi nimi i patero vzkříšení mrtvých. Většina těch zázraků se týká dětí, dívek a žen. To by se dalo vysvětlovat tak, že děti, dívky a ženy měly ke mně jako k mladé mamince blíže než muži. I vzkříšení mrtvých se týká jednoho dítěte a jedné dívky. Zato je důležité čtvero uzdravení kněží.

A přitom - světe, div se! - byly to právě duchovní osoby, které posuzovaly takové zázraky, připouštěly je či zamítaly. Jistě byly nedůvěřivé vůči každému rozhlašovanému novému zázraku. A najednou tohle! Nějaká žena světského stavu začne uzdravovat i osoby stavu duchovního, skutečně vysvěcené kněze. A kdybych byla uzdravovala třeba i kněze, ale aspoň z nějakých běžných, třeba i težkých nemocí! Jenže já jsem uzdravovala i kněze pomatené. A to jsem byla jen žena světského stavu, a nadto i mladá, a podle mého manžela, ne zrovna ošklivá.

Kromě zázračných uzdravení se stále rozhojňuje počet se mnou spjatých zázraků ohledně záchrany rozbitých manželství a rozvrácených rodin. Možná se ještě víc divíš, odkud se vynořuje tak skvělý nebeský zjev.
Tajemství toho, jak jsem se dostala do úžasné nebeské společnosti, by Ti poněkud poodhalil také blažený Česlav, který byl mým duchovním vůdcem, ale i duchovní odkaz ostatních mých bílých bratří a sester.

Jdi s radostí a láskou Kristovou!"

Tvoje milující Zdislava


Z knížečky Dopisy z Lemberka přepsal jako předvánoční poselství pro své bližní Jaroslav
12/2010

Šíření vámi vybraného textu prosím v původní podobě s uvedením odkazu na  stránky    www.slunecnikvet-anna.blog.cz
Děkuji
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama